ip地址查询

安庆市IP地址列表

安庆市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.6.192.0 36.6.223.255 安徽省安庆市 电信
2 36.32.176.0 36.32.178.255 安徽省安庆市 联通
3 36.59.67.0 36.59.67.255 安徽省安庆市枞阳县 电信
4 36.60.64.0 36.60.132.255 安徽省安庆市 电信
5 36.60.134.0 36.60.161.255 安徽省安庆市 电信
6 36.60.163.0 36.60.217.255 安徽省安庆市 电信
7 36.60.219.0 36.61.33.255 安徽省安庆市 电信
8 36.61.35.0 36.61.88.255 安徽省安庆市 电信
9 36.61.90.0 36.61.91.255 安徽省安庆市 电信
10 36.61.92.0 36.61.92.255 安徽省安庆市望江县 电信
11 36.61.93.0 36.61.143.255 安徽省安庆市 电信
12 36.61.145.0 36.61.156.255 安徽省安庆市 电信
13 36.61.158.0 36.61.191.255 安徽省安庆市 电信
14 36.63.0.0 36.63.8.255 安徽省安庆市 电信
15 36.63.9.0 36.63.9.255 安徽省安庆市怀宁县 电信
16 36.63.10.0 36.63.10.255 安徽省安庆市望江县 电信
17 36.63.11.0 36.63.11.255 安徽省安庆市 电信
18 36.63.12.0 36.63.12.255 安徽省安庆市岳西县 电信
19 36.63.13.0 36.63.19.255 安徽省安庆市 电信
20 36.63.20.0 36.63.21.255 安徽省安庆市枞阳县 电信
21 36.63.22.0 36.63.23.255 安徽省安庆市 电信
22 36.63.24.0 36.63.24.255 安徽省安庆市枞阳县 电信
23 36.63.25.0 36.63.27.255 安徽省安庆市 电信
24 36.63.28.0 36.63.29.255 安徽省安庆市怀宁县 电信
25 36.63.30.0 36.63.32.255 安徽省安庆市 电信
26 36.63.33.0 36.63.33.255 安徽省安庆市太湖县 电信
27 36.63.34.0 36.63.35.255 安徽省安庆市 电信
28 36.63.36.0 36.63.37.255 安徽省安庆市宿松县 电信
29 36.63.38.0 36.63.39.255 安徽省安庆市 电信
30 36.63.40.0 36.63.40.255 安徽省安庆市宿松县 电信
31 36.63.41.0 36.63.43.255 安徽省安庆市 电信
32 36.63.44.0 36.63.45.255 安徽省安庆市桐城市 电信
33 36.63.46.0 36.63.47.255 安徽省安庆市 电信
34 36.63.48.0 36.63.50.255 安徽省安庆市桐城市 电信
35 36.63.51.0 36.63.51.255 安徽省安庆市 电信
36 36.63.52.0 36.63.54.255 安徽省安庆市潜山县 电信
37 36.63.55.0 36.63.55.255 安徽省安庆市 电信
38 36.63.56.0 36.63.56.255 安徽省安庆市潜山县 电信
39 36.63.57.0 36.63.59.255 安徽省安庆市 电信
40 36.63.60.0 36.63.67.255 安徽省安庆市望江县 电信
41 36.63.68.0 36.63.91.255 安徽省安庆市 电信
42 36.63.92.0 36.63.93.255 安徽省安庆市桐城市 电信
43 36.63.94.0 36.63.94.255 安徽省安庆市 电信
44 36.63.95.0 36.63.95.255 安徽省安庆市桐城市 电信
45 36.63.96.0 36.63.98.255 安徽省安庆市 电信
46 36.63.99.0 36.63.99.255 安徽省安庆市桐城市 电信
47 36.63.100.0 36.63.103.255 安徽省安庆市 电信
48 36.63.104.0 36.63.107.255 安徽省安庆市望江县 电信
49 36.63.108.0 36.63.111.255 安徽省安庆市 电信
50 36.63.112.0 36.63.112.255 安徽省安庆市怀宁县 电信
51 36.63.113.0 36.63.115.255 安徽省安庆市 电信
52 36.63.116.0 36.63.116.255 安徽省安庆市怀宁县 电信
53 36.63.117.0 36.63.118.255 安徽省安庆市太湖县 电信
54 36.63.119.0 36.63.123.255 安徽省安庆市 电信
55 36.63.124.0 36.63.124.255 安徽省安庆市潜山县 电信
56 36.63.125.0 36.63.127.255 安徽省安庆市 电信
57 58.242.144.0 58.242.144.255 安徽省安庆市 联通
58 58.242.145.0 58.242.145.255 安徽省安庆市 有线电视网
59 58.242.146.0 58.242.159.255 安徽省安庆市 联通
60 58.243.0.0 58.243.7.255 安徽省安庆市 联通
61 58.243.130.0 58.243.135.255 安徽省安庆市 联通
62 60.171.128.0 60.171.139.142 安徽省安庆市 电信
63 60.171.139.143 60.171.139.143 安徽省安庆市 梦星网吧
64 60.171.139.144 60.171.140.53 安徽省安庆市 电信
65 60.171.140.54 60.171.140.54 安徽省安庆市宿松县 新诚实药业有限公司
66 60.171.140.55 60.171.140.55 安徽省安庆市宿松县 松滋小学
67 60.171.140.56 60.171.140.88 安徽省安庆市 电信
68 60.171.140.89 60.171.140.89 安徽省安庆市宿松县 时代网吧(孚玉中路218号)
69 60.171.140.90 60.171.140.98 安徽省安庆市 电信
70 60.171.140.99 60.171.140.99 安徽省安庆市宿松县 隘口网吧
71 60.171.140.100 60.171.143.255 安徽省安庆市 电信
72 60.171.144.0 60.171.144.255 安徽省安庆市 天天渔港平价大酒店
73 60.171.145.0 60.171.146.141 安徽省安庆市 电信
74 60.171.146.142 60.171.146.142 安徽省安庆市 怀宁县高河镇金隆网吧
75 60.171.146.143 60.171.147.123 安徽省安庆市 电信
76 60.171.147.124 60.171.147.124 安徽省安庆市 飞驰网络会馆(建设路52号)
77 60.171.147.125 60.171.148.41 安徽省安庆市 电信
78 60.171.148.42 60.171.148.42 安徽省安庆市 友缘网吧火车站旁边
79 60.171.148.43 60.171.148.105 安徽省安庆市 电信
80 60.171.148.106 60.171.148.106 安徽省安庆市 华捷网吧(集贤南路安徽理工学附近)
81 60.171.148.107 60.171.150.33 安徽省安庆市 电信
82 60.171.150.34 60.171.150.34 安徽省安庆市 枞阳易网时代网络休闲会所(横埠镇2店)
83 60.171.150.35 60.171.153.9 安徽省安庆市 电信
84 60.171.153.10 60.171.153.13 安徽省安庆市 流行前线网城好吃街旁
85 60.171.153.14 60.171.153.45 安徽省安庆市 电信
86 60.171.153.46 60.171.153.46 安徽省安庆市 龙腾网城
87 60.171.153.47 60.171.153.58 安徽省安庆市 电信
88 60.171.153.59 60.171.153.59 安徽省安庆市 天天网吧
89 60.171.153.60 60.171.153.97 安徽省安庆市 电信
90 60.171.153.98 60.171.153.98 安徽省安庆市 连宜网城
91 60.171.153.99 60.171.153.113 安徽省安庆市 电信
92 60.171.153.114 60.171.153.114 安徽省安庆市 指谈阁网吧(宜光西路125号)
93 60.171.153.115 60.171.153.169 安徽省安庆市 电信
94 60.171.153.170 60.171.153.170 安徽省安庆市迎江区 健康网吧(宜光西路永胜新村5-13号)
95 60.171.153.171 60.171.153.225 安徽省安庆市 电信
96 60.171.153.226 60.171.153.226 安徽省安庆市 神话网吧
97 60.171.153.227 60.171.155.29 安徽省安庆市 电信
98 60.171.155.30 60.171.155.30 安徽省安庆市 163上网服务中心(望江县高士创业新村)
99 60.171.155.31 60.171.155.41 安徽省安庆市 电信
100 60.171.155.42 60.171.155.42 安徽省安庆市 蓝月亮网吧(望江县高士创业新村)
101 60.171.155.43 60.171.155.133 安徽省安庆市 电信
102 60.171.155.134 60.171.155.134 安徽省安庆市 随缘网吧(望江县高士创业新村)
103 60.171.155.135 60.171.159.48 安徽省安庆市 电信
104 60.171.159.49 60.171.159.50 安徽省安庆市 潜山县水吼镇下街鹏程网吧
105 60.171.159.51 60.171.159.121 安徽省安庆市 电信
106 60.171.159.122 60.171.159.122 安徽省安庆市 潜山县天柱商务网城
107 60.171.159.123 60.171.160.255 安徽省安庆市 电信
108 60.171.161.0 60.171.161.255 安徽省安庆市 (潜山县)电信
109 60.171.162.0 60.171.163.201 安徽省安庆市 电信
110 60.171.163.202 60.171.163.202 安徽省安庆市 三人行休闲会所
111 60.171.163.203 60.171.164.20 安徽省安庆市 电信
112 60.171.164.21 60.171.164.21 安徽省安庆市太湖县 花园平安网吧
113 60.171.164.22 60.171.173.255 安徽省安庆市 电信
114 60.171.174.0 60.171.174.34 安徽省安庆市望江县 电信
115 60.171.174.35 60.171.174.35 安徽省安庆市望江县 精英网吧(东洲路)
116 60.171.174.36 60.171.174.255 安徽省安庆市望江县 电信
117 60.171.175.0 60.171.175.169 安徽省安庆市 电信
118 60.171.175.170 60.171.175.171 安徽省安庆市 安徽旭日信息科技有限公司
119 60.171.175.172 60.171.177.1 安徽省安庆市 电信
120 60.171.177.2 60.171.177.3 安徽省安庆市宿松县 诚实大药房
121 60.171.177.4 60.171.185.1 安徽省安庆市 电信
122 60.171.185.2 60.171.185.2 安徽省安庆市 安庆大学边曼成网吧
123 60.171.185.3 60.171.185.9 安徽省安庆市 电信
124 60.171.185.10 60.171.185.10 安徽省安庆市宜秀区 金鹏网吧1(安庆大学东大门)
125 60.171.185.11 60.171.185.53 安徽省安庆市 电信
126 60.171.185.54 60.171.185.54 安徽省安庆市 安庆卫校新校区旁边高速网吧
127 60.171.185.55 60.171.185.71 安徽省安庆市 电信
128 60.171.185.72 60.171.185.72 安徽省安庆市 宜秀区金色年华网吧(大龙山镇卫校后门)
129 60.171.185.73 60.171.185.75 安徽省安庆市 电信
130 60.171.185.76 60.171.185.76 安徽省安庆市 安庆大学食堂三楼网吧
131 60.171.185.77 60.171.191.255 安徽省安庆市 电信
132 60.175.0.0 60.175.2.21 安徽省安庆市 电信
133 60.175.2.22 60.175.2.22 安徽省安庆市 聚贤网城
134 60.175.2.23 60.175.4.13 安徽省安庆市 电信
135 60.175.4.14 60.175.4.14 安徽省安庆市枞阳县 星光网吧(湖滨路)
136 60.175.4.15 60.175.4.121 安徽省安庆市 电信
137 60.175.4.122 60.175.4.122 安徽省安庆市 枞阳县易网时代网络休闲会所
138 60.175.4.123 60.175.6.10 安徽省安庆市 电信
139 60.175.6.11 60.175.6.11 安徽省安庆市 聚源网吧
140 60.175.6.12 60.175.6.81 安徽省安庆市 电信
141 60.175.6.82 60.175.6.82 安徽省安庆市 经典网络会所
142 60.175.6.83 60.175.8.97 安徽省安庆市 电信
143 60.175.8.98 60.175.8.98 安徽省安庆市 吴越街神话2网吧
144 60.175.8.99 60.175.8.108 安徽省安庆市 电信
145 60.175.8.109 60.175.8.110 安徽省安庆市 极速网吧(吴越街)
146 60.175.8.111 60.175.8.113 安徽省安庆市 电信
147 60.175.8.114 60.175.8.114 安徽省安庆市 新意网吧(安师院对面)
148 60.175.8.115 60.175.8.129 安徽省安庆市 电信
149 60.175.8.130 60.175.8.130 安徽省安庆市 人民路好吃街中天网吧
150 60.175.8.131 60.175.8.177 安徽省安庆市 电信
151 60.175.8.178 60.175.8.178 安徽省安庆市 蓝蓝电脑科技书店
152 60.175.8.179 60.175.8.249 安徽省安庆市 电信
153 60.175.8.250 60.175.8.250 安徽省安庆市大观区 520休闲网络(玉琳路西城大厦8号)
154 60.175.8.251 60.175.8.255 安徽省安庆市 电信
155 60.175.9.0 60.175.9.255 安徽省安庆市桐城市 电信
156 60.175.10.0 60.175.11.255 安徽省安庆市 电信
157 60.175.12.0 60.175.12.255 安徽省安庆市桐城市 电信
158 60.175.13.0 60.175.16.255 安徽省安庆市 电信
159 60.175.17.0 60.175.17.255 安徽省安庆市桐城市 电信
160 60.175.18.0 60.175.29.13 安徽省安庆市 电信
161 60.175.29.14 60.175.29.14 安徽省安庆市 翔翔网吧
162 60.175.29.15 60.175.29.25 安徽省安庆市 电信
163 60.175.29.26 60.175.29.26 安徽省安庆市 化校旁边天天网吧
164 60.175.29.27 60.175.29.41 安徽省安庆市 电信
165 60.175.29.42 60.175.29.42 安徽省安庆市 龙腾网吧
166 60.175.29.43 60.175.36.49 安徽省安庆市 电信
167 60.175.36.50 60.175.36.50 安徽省安庆市 怀宁县石牌镇兴宇商务会所
168 60.175.36.51 60.175.38.255 安徽省安庆市 电信
169 60.175.39.0 60.175.39.255 安徽省安庆市 (怀宁县)电信
170 60.175.40.0 60.175.63.255 安徽省安庆市 电信
171 61.132.156.0 61.132.157.255 安徽省安庆市 电信
172 61.190.134.0 61.190.138.59 安徽省安庆市 电信
173 61.190.138.60 61.190.138.60 安徽省安庆市 人民路新世纪网吧
174 61.190.138.61 61.190.139.255 安徽省安庆市 电信
175 61.190.202.0 61.190.203.255 安徽省安庆市 电信
176 61.190.248.222 61.190.248.222 安徽省安庆市太湖县 老城天下网吧
177 61.191.4.0 61.191.4.255 安徽省安庆市 电信
178 61.191.152.0 61.191.159.255 安徽省安庆市 电信
179 61.191.240.0 61.191.241.255 安徽省安庆市 电信
180 61.191.242.0 61.191.242.94 安徽省安庆市 (潜山县)电信
181 61.191.242.95 61.191.242.95 安徽省安庆市 潜山县黄泥镇车站阳光网吧
182 61.191.242.96 61.191.242.255 安徽省安庆市 (潜山县)电信
183 61.191.243.0 61.191.243.255 安徽省安庆市桐城市 电信
184 61.191.244.0 61.191.244.118 安徽省安庆市 (枞阳县)电信
185 61.191.244.119 61.191.244.119 安徽省安庆市枞阳县 下枞阳吴刚网吧
186 61.191.244.120 61.191.244.255 安徽省安庆市 (枞阳县)电信
187 61.191.245.0 61.191.245.1 安徽省安庆市 (岳西县)电信
188 61.191.245.2 61.191.245.2 安徽省安庆市 岳西县精彩网吧
189 61.191.245.3 61.191.245.255 安徽省安庆市 (岳西县)电信
190 61.191.246.0 61.191.246.255 安徽省安庆市 电信
191 61.191.247.0 61.191.247.255 安徽省安庆市桐城市 电信
192 61.191.248.0 61.191.248.9 安徽省安庆市 电信
193 61.191.248.10 61.191.248.10 安徽省安庆市太湖县 冲浪网吧
194 61.191.248.11 61.191.248.13 安徽省安庆市 电信
195 61.191.248.14 61.191.248.14 安徽省安庆市太湖县 东方网吧
196 61.191.248.15 61.191.248.29 安徽省安庆市 电信
197 61.191.248.30 61.191.248.30 安徽省安庆市太湖县 海天网吧(人民路32号)
198 61.191.248.31 61.191.248.33 安徽省安庆市 电信
199 61.191.248.34 61.191.248.34 安徽省安庆市太湖县 一品网吧
200 61.191.248.35 61.191.248.77 安徽省安庆市 电信
201 61.191.248.78 61.191.248.78 安徽省安庆市太湖县 垲风学校原计算机学校
202 61.191.248.79 61.191.248.165 安徽省安庆市 电信
203 61.191.248.166 61.191.248.166 安徽省安庆市太湖县 一往情深
204 61.191.248.167 61.191.248.177 安徽省安庆市 电信
205 61.191.248.178 61.191.248.178 安徽省安庆市太湖县 情缘网吧
206 61.191.248.179 61.191.248.201 安徽省安庆市 电信
207 61.191.248.202 61.191.248.202 安徽省安庆市太湖县 太平洋网吧
208 61.191.248.203 61.191.248.213 安徽省安庆市 电信
209 61.191.248.214 61.191.248.214 安徽省安庆市太湖县 圣情网吧(新城晋湖路)
210 61.191.248.215 61.191.248.221 安徽省安庆市 电信
211 61.191.248.222 61.191.248.222 安徽省安庆市太湖县 天下网吧(老成长河大桥北面)
212 61.191.248.223 61.191.248.233 安徽省安庆市 电信
213 61.191.248.234 61.191.248.234 安徽省安庆市太湖县 华兴学校
214 61.191.248.235 61.191.249.5 安徽省安庆市 电信
215 61.191.249.6 61.191.249.6 安徽省安庆市宿松县 连创电脑
216 61.191.249.7 61.191.249.29 安徽省安庆市 电信
217 61.191.249.30 61.191.249.30 安徽省安庆市宿松县 晨山网吧(工业园区)
218 61.191.249.31 61.191.249.33 安徽省安庆市 电信
219 61.191.249.34 61.191.249.34 安徽省安庆市宿松县 西畴北街宇海网吧
220 61.191.249.35 61.191.249.37 安徽省安庆市 电信
221 61.191.249.38 61.191.249.38 安徽省安庆市宿松县 情苑网吧(旭亚科技大世界)
222 61.191.249.39 61.191.249.49 安徽省安庆市 电信
223 61.191.249.50 61.191.249.50 安徽省安庆市宿松县 飞鹿网吧
224 61.191.249.51 61.191.249.53 安徽省安庆市 电信
225 61.191.249.54 61.191.249.54 安徽省安庆市宿松县 君情网吧(民主西路428号)
226 61.191.249.55 61.191.249.61 安徽省安庆市 电信
227 61.191.249.62 61.191.249.62 安徽省安庆市宿松县 水晶之恋网吧
228 61.191.249.63 61.191.249.77 安徽省安庆市 电信
229 61.191.249.78 61.191.249.78 安徽省安庆市宿松县 长铺镇顺风网吧
230 61.191.249.79 61.191.249.89 安徽省安庆市 电信
231 61.191.249.90 61.191.249.90 安徽省安庆市宿松县 星语网吧
232 61.191.249.91 61.191.249.97 安徽省安庆市 电信
233 61.191.249.98 61.191.249.98 安徽省安庆市宿松县 情苑网吧(旭亚科技大世界)
234 61.191.249.99 61.191.249.101 安徽省安庆市 电信
235 61.191.249.102 61.191.249.102 安徽省安庆市宿松县 自由空间网吧
236 61.191.249.103 61.191.249.113 安徽省安庆市 电信
237 61.191.249.114 61.191.249.114 安徽省安庆市宿松县 皖南网吧
238 61.191.249.115 61.191.250.9 安徽省安庆市 电信
239 61.191.250.10 61.191.250.10 安徽省安庆市 怀宁县石牌镇鑫鑫网吧
240 61.191.250.11 61.191.250.13 安徽省安庆市 电信
241 61.191.250.14 61.191.250.14 安徽省安庆市 怀宁县石牌镇宾城网吧
242 61.191.250.15 61.191.250.21 安徽省安庆市 电信
243 61.191.250.22 61.191.250.22 安徽省安庆市 怀宁县石牌镇宽频网吧
244 61.191.250.23 61.191.250.49 安徽省安庆市 电信
245 61.191.250.50 61.191.250.50 安徽省安庆市 怀宁县石牌镇皖河大道天地网吧
246 61.191.250.51 61.191.250.53 安徽省安庆市 电信
247 61.191.250.54 61.191.250.54 安徽省安庆市 怀宁塞客网吧
248 61.191.250.55 61.191.250.255 安徽省安庆市 电信
249 61.191.251.0 61.191.251.49 安徽省安庆市 (枞阳县)电信
250 61.191.251.50 61.191.251.50 安徽省安庆市枞阳县 莹雪网吧
251 61.191.251.51 61.191.251.61 安徽省安庆市 (枞阳县)电信
252 61.191.251.62 61.191.251.62 安徽省安庆市枞阳县 湖宾网吧
253 61.191.251.63 61.191.251.69 安徽省安庆市 (枞阳县)电信
254 61.191.251.70 61.191.251.70 安徽省安庆市枞阳县 环宇网吧
255 61.191.251.71 61.191.251.89 安徽省安庆市 (枞阳县)电信
256 61.191.251.90 61.191.251.90 安徽省安庆市枞阳县 新人类网吧
257 61.191.251.91 61.191.251.93 安徽省安庆市 (枞阳县)电信
258 61.191.251.94 61.191.251.94 安徽省安庆市枞阳县 榕树下网吧
259 61.191.251.95 61.191.251.97 安徽省安庆市 (枞阳县)电信
260 61.191.251.98 61.191.251.98 安徽省安庆市枞阳县 金浪网吧
261 61.191.251.99 61.191.251.145 安徽省安庆市 电信
262 61.191.251.146 61.191.251.146 安徽省安庆市枞阳县 湖滨东路(天成网吧)
263 61.191.251.147 61.191.251.149 安徽省安庆市 电信
264 61.191.251.150 61.191.251.150 安徽省安庆市枞阳县 福成美网吧
265 61.191.251.151 61.191.251.245 安徽省安庆市 电信
266 61.191.251.246 61.191.251.246 安徽省安庆市枞阳县 其林中学
267 61.191.251.247 61.191.252.1 安徽省安庆市 电信
268 61.191.252.2 61.191.252.2 安徽省安庆市 岳西县精彩网吧
269 61.191.252.3 61.191.252.121 安徽省安庆市 电信
270 61.191.252.122 61.191.252.122 安徽省安庆市 岳西县人事局计算机培训中心
271 61.191.252.123 61.191.253.9 安徽省安庆市 电信
272 61.191.253.10 61.191.253.10 安徽省安庆市 潜山县皖国路水晶湖网吧
273 61.191.253.11 61.191.253.13 安徽省安庆市 电信
274 61.191.253.14 61.191.253.14 安徽省安庆市 潜山县文化宫世纪网吧
275 61.191.253.15 61.191.253.17 安徽省安庆市 电信
276 61.191.253.18 61.191.253.18 安徽省安庆市 潜山梅花小街奔1网吧
277 61.191.253.19 61.191.253.21 安徽省安庆市 电信
278 61.191.253.22 61.191.253.22 安徽省安庆市 潜山梅花小街奔2网吧
279 61.191.253.23 61.191.253.25 安徽省安庆市 电信
280 61.191.253.26 61.191.253.26 安徽省安庆市潜山县 梅花小街奔3网吧
281 61.191.253.27 61.191.253.29 安徽省安庆市 电信
282 61.191.253.30 61.191.253.30 安徽省安庆市潜山县 龙腾网络会所
283 61.191.253.31 61.191.253.33 安徽省安庆市 电信
284 61.191.253.34 61.191.253.34 安徽省安庆市潜山县 大圆金超网吧
285 61.191.253.35 61.191.253.41 安徽省安庆市 电信
286 61.191.253.42 61.191.253.42 安徽省安庆市潜山县 中安宾馆胡同内第二家新华网吧
287 61.191.253.43 61.191.253.45 安徽省安庆市 电信
288 61.191.253.46 61.191.253.46 安徽省安庆市潜山县 外贸大酒店院内小精灵网吧
289 61.191.253.47 61.191.253.49 安徽省安庆市 电信
290 61.191.253.50 61.191.253.50 安徽省安庆市潜山县 外贸酒店隔壁安琪网吧
291 61.191.253.51 61.191.253.53 安徽省安庆市 电信
292 61.191.253.54 61.191.253.54 安徽省安庆市潜山县 青年宾馆胡同内青年网吧
293 61.191.253.55 61.191.253.65 安徽省安庆市 电信
294 61.191.253.66 61.191.253.66 安徽省安庆市潜山县 黑蜘蛛网吧
295 61.191.253.67 61.191.253.69 安徽省安庆市 电信
296 61.191.253.70 61.191.253.70 安徽省安庆市潜山县 梅花小街E网吧
297 61.191.253.71 61.191.253.73 安徽省安庆市 电信
298 61.191.253.74 61.191.253.74 安徽省安庆市潜山县 迷你网吧
299 61.191.253.75 61.191.253.77 安徽省安庆市 电信
300 61.191.253.78 61.191.253.78 安徽省安庆市潜山县 皖国路文明网吧
301 61.191.253.79 61.191.253.89 安徽省安庆市 电信
302 61.191.253.90 61.191.253.90 安徽省安庆市潜山县 大圆日月网吧
303 61.191.253.91 61.191.253.154 安徽省安庆市 电信
304 61.191.253.155 61.191.253.155 安徽省安庆市潜山县 极速网吧
305 61.191.253.156 61.191.253.173 安徽省安庆市 电信
306 61.191.253.174 61.191.253.174 安徽省安庆市潜山县 舒州新村银海网吧
307 61.191.253.175 61.191.253.201 安徽省安庆市 电信
308 61.191.253.202 61.191.253.202 安徽省安庆市潜山县 零点网吧(潜阳国际大酒店斜对面)
309 61.191.253.203 61.191.253.205 安徽省安庆市 电信
310 61.191.253.206 61.191.253.206 安徽省安庆市潜山县 战略网络会所
311 61.191.253.207 61.191.253.209 安徽省安庆市 电信
312 61.191.253.210 61.191.253.210 安徽省安庆市潜山县 双龙网吧
313 61.191.253.211 61.191.253.221 安徽省安庆市 电信
314 61.191.253.222 61.191.253.222 安徽省安庆市潜山县 桃园桥伊妹儿网吧
315 61.191.253.223 61.191.253.249 安徽省安庆市 电信
316 61.191.253.250 61.191.253.250 安徽省安庆市潜山县 梅花小街幸运鸟网吧
317 61.191.253.251 61.191.254.25 安徽省安庆市 电信
318 61.191.254.26 61.191.254.26 安徽省安庆市 怀宁蓝天网吧
319 61.191.254.27 61.191.254.42 安徽省安庆市 电信
320 61.191.254.43 61.191.254.43 安徽省安庆市 怀宁县教育局
321 61.191.254.44 61.191.254.53 安徽省安庆市 电信
322 61.191.254.54 61.191.254.54 安徽省安庆市 怀宁县高河镇阳光网吧
323 61.191.254.55 61.191.254.81 安徽省安庆市 电信
324 61.191.254.82 61.191.254.82 安徽省安庆市 三鑫网吧安庆大学门口
325 61.191.254.83 61.191.254.93 安徽省安庆市 电信
326 61.191.254.94 61.191.254.94 安徽省安庆市 安庆大学东大门左侧E通网吧
327 61.191.254.95 61.191.254.109 安徽省安庆市 电信
328 61.191.254.110 61.191.254.110 安徽省安庆市 安庆大学左侧旭日网吧
329 61.191.254.111 61.191.254.141 安徽省安庆市 电信
330 61.191.254.142 61.191.254.142 安徽省安庆市 怀宁县高河金中网吧(皖河路)新华书店旁
331 61.191.254.143 61.191.254.225 安徽省安庆市 电信
332 61.191.254.226 61.191.254.226 安徽省安庆市 怀宁新县城相约网络会所
333 61.191.254.227 61.191.255.255 安徽省安庆市 电信
334 110.122.96.0 110.122.127.255 安徽省安庆市 中移铁通
335 111.39.42.0 111.39.63.255 安徽省安庆市 移动
336 112.27.49.0 112.27.49.255 安徽省安庆市 移动
337 112.122.64.0 112.122.79.255 安徽省安庆市 联通
338 112.123.64.0 112.123.79.255 安徽省安庆市 联通
339 112.132.64.0 112.132.65.255 安徽省安庆市 联通
340 112.132.66.0 112.132.66.255 安徽省安庆市宿松县 联通
341 112.132.67.0 112.132.71.255 安徽省安庆市 联通
342 112.132.72.0 112.132.72.255 安徽省安庆市宿松县 联通
343 112.132.73.0 112.132.79.255 安徽省安庆市 联通
344 114.99.0.0 114.99.7.255 安徽省安庆市 电信
345 114.99.8.0 114.99.8.255 安徽省安庆市 (怀宁县)电信
346 114.99.9.0 114.99.53.255 安徽省安庆市 电信
347 114.99.54.0 114.99.54.255 安徽省安庆市桐城市 电信
348 114.99.55.0 114.99.81.0 安徽省安庆市 电信
349 114.99.82.0 114.99.168.255 安徽省安庆市 电信
350 114.99.169.0 114.99.169.255 安徽省安庆市桐城市 电信
351 114.99.170.0 114.99.255.255 安徽省安庆市 电信
352 117.66.128.0 117.66.140.255 安徽省安庆市 电信
353 117.66.141.0 117.66.141.255 安徽省安庆市望江县 电信
354 117.66.142.0 117.66.142.255 安徽省安庆市太湖县 电信
355 117.66.143.0 117.66.167.255 安徽省安庆市 电信
356 117.66.168.0 117.66.169.255 安徽省安庆市枞阳县 电信
357 117.66.170.0 117.66.175.255 安徽省安庆市 电信
358 117.66.176.0 117.66.176.255 安徽省安庆市岳西县 电信
359 117.66.177.0 117.66.182.255 安徽省安庆市 电信
360 117.66.183.0 117.66.183.255 安徽省安庆市岳西县 电信
361 117.66.184.0 117.66.255.255 安徽省安庆市 电信
362 120.210.174.0 120.210.174.255 安徽省安庆市 移动
363 121.251.30.0 121.251.31.255 安徽省安庆市 安庆医药高等专科学校
364 122.83.80.0 122.83.81.255 安徽省安庆市 中移铁通
365 122.83.92.0 122.83.94.255 安徽省安庆市 中移铁通
366 122.92.64.0 122.92.79.255 安徽省安庆市 中移铁通
367 124.112.0.0 124.112.4.255 安徽省安庆市 安庆师范学院学生公寓
368 124.112.5.0 124.112.36.231 安徽省安庆市 电信
369 124.112.36.232 124.112.36.232 安徽省安庆市宿松县 晨山网吧
370 124.112.36.233 124.112.63.255 安徽省安庆市 电信
371 124.113.23.0 124.113.24.255 安徽省安庆市 电信
372 183.161.0.0 183.161.17.255 安徽省安庆市 电信
373 183.161.18.0 183.161.18.255 安徽省安庆市桐城市 电信
374 183.161.19.0 183.161.27.24 安徽省安庆市 电信
375 183.161.27.25 183.161.27.25 安徽省安庆市 宜秀区罗岭中学
376 183.161.27.26 183.161.34.255 安徽省安庆市 电信
377 183.161.35.0 183.161.35.255 安徽省安庆市潜山县 电信
378 183.161.36.0 183.161.87.255 安徽省安庆市 电信
379 183.161.88.0 183.161.88.255 安徽省安庆市怀宁县 电信
380 183.161.89.0 183.161.127.255 安徽省安庆市 电信
381 183.167.226.0 183.167.226.255 安徽省安庆市 电信
382 183.167.227.0 183.167.227.255 安徽省安庆市宿松县 电信
383 183.167.228.0 183.167.228.255 安徽省安庆市怀宁县 电信
384 183.167.229.0 183.167.229.255 安徽省安庆市潜山县 电信
385 183.167.230.0 183.167.230.255 安徽省安庆市太湖县 电信
386 183.167.231.0 183.167.231.255 安徽省安庆市望江县 电信
387 183.167.232.0 183.167.232.255 安徽省安庆市岳西县 电信
388 183.167.233.0 183.167.238.90 安徽省安庆市 电信
389 183.167.238.91 183.167.238.91 安徽省安庆市 宇峰商贸有限公司
390 183.167.238.92 183.167.240.213 安徽省安庆市 电信
391 183.167.240.214 183.167.240.214 安徽省安庆市宜秀区 罗岭中心学校
392 183.167.240.215 183.167.250.255 安徽省安庆市 电信
393 183.167.251.0 183.167.251.255 安徽省安庆市望江县 电信
394 183.167.252.0 183.167.255.255 安徽省安庆市 电信
395 202.102.201.128 202.102.201.255 安徽省安庆市 电信
396 202.102.219.0 202.102.219.255 安徽省安庆市 电信
397 202.111.211.0 202.111.212.255 安徽省安庆市 电信
398 210.45.168.0 210.45.175.255 安徽省安庆市 安庆师范学院
399 211.91.114.0 211.91.114.248 安徽省安庆市 联通
400 211.91.114.249 211.91.114.249 安徽省安庆市 网影网吧戏校附近
401 211.91.114.250 211.91.114.255 安徽省安庆市 联通
402 211.91.116.0 211.91.116.58 安徽省安庆市 联通
403 211.91.116.59 211.91.116.59 安徽省安庆市 力方网吧化校附近
404 211.91.116.60 211.91.116.61 安徽省安庆市 联通
405 211.91.116.62 211.91.116.62 安徽省安庆市 鑫浪网吧
406 211.91.116.63 211.91.116.130 安徽省安庆市 联通
407 211.91.116.131 211.91.116.131 安徽省安庆市 新达电脑
408 211.91.116.132 211.91.116.255 安徽省安庆市 联通
409 211.91.118.0 211.91.118.255 安徽省安庆市 联通
410 211.141.228.0 211.141.239.255 安徽省安庆市 移动
411 218.22.128.0 218.22.128.17 安徽省安庆市 大酒店
412 218.22.128.19 218.22.128.63 安徽省安庆市 大酒店
413 218.22.128.64 218.22.128.71 安徽省安庆市 华茂
414 218.22.128.72 218.22.128.79 安徽省安庆市 经济信息中心
415 218.22.128.80 218.22.128.101 安徽省安庆市 电信
416 218.22.128.102 218.22.128.102 安徽省安庆市 龙腾网吧
417 218.22.128.103 218.22.128.105 安徽省安庆市 电信
418 218.22.128.106 218.22.128.108 安徽省安庆市 人民路鑫鑫网城
419 218.22.128.109 218.22.128.117 安徽省安庆市 电信
420 218.22.128.118 218.22.128.118 安徽省安庆市 玉琳路67玉琳网城
421 218.22.128.119 218.22.128.130 安徽省安庆市 电信
422 218.22.128.131 218.22.128.134 安徽省安庆市 金隆网城钱牌楼分店太阳婚纱摄影对面
423 218.22.128.135 218.22.128.240 安徽省安庆市 电信
424 218.22.128.241 218.22.128.249 安徽省安庆市 安庆电信客户响应中心
425 218.22.128.250 218.22.129.1 安徽省安庆市 电信
426 218.22.129.2 218.22.129.2 安徽省安庆市 盛华网吧
427 218.22.129.3 218.22.129.3 安徽省安庆市 电信
428 218.22.129.4 218.22.129.7 安徽省安庆市 超人网吧
429 218.22.129.8 218.22.129.11 安徽省安庆市 工程建设部
430 218.22.129.12 218.22.129.13 安徽省安庆市 林夕卫校对面
431 218.22.129.14 218.22.129.14 安徽省安庆市 卫校对面林夕网吧
432 218.22.129.15 218.22.129.15 安徽省安庆市 林夕卫校对面
433 218.22.129.16 218.22.129.19 安徽省安庆市 真爱网吧卫校附近
434 218.22.129.20 218.22.129.23 安徽省安庆市 金林网吧
435 218.22.129.24 218.22.129.27 安徽省安庆市 电信
436 218.22.129.28 218.22.129.31 安徽省安庆市 新意网吧
437 218.22.129.32 218.22.129.33 安徽省安庆市 世纪网吧
438 218.22.129.34 218.22.129.34 安徽省安庆市 新意网吧(师范学院对面)
439 218.22.129.35 218.22.129.35 安徽省安庆市 世纪网吧
440 218.22.129.36 218.22.129.45 安徽省安庆市 电信
441 218.22.129.46 218.22.129.46 安徽省安庆市 天龙网吧
442 218.22.129.47 218.22.129.47 安徽省安庆市 电信
443 218.22.129.48 218.22.129.51 安徽省安庆市 星星网吧卫校附近
444 218.22.129.52 218.22.129.55 安徽省安庆市 洪康网吧大观亭小区对面
445 218.22.129.56 218.22.129.57 安徽省安庆市 电信
446 218.22.129.58 218.22.129.58 安徽省安庆市 亲亲网吧大观亭小区
447 218.22.129.59 218.22.129.73 安徽省安庆市 电信
448 218.22.129.74 218.22.129.74 安徽省安庆市 启秀网吧
449 218.22.129.75 218.22.129.77 安徽省安庆市 电信
450 218.22.129.78 218.22.129.78 安徽省安庆市 新星网吧安师院附近
451 218.22.129.79 218.22.129.89 安徽省安庆市 电信
452 218.22.129.90 218.22.129.90 安徽省安庆市 上上网吧西门解放电影院
453 218.22.129.91 218.22.129.93 安徽省安庆市 电信
454 218.22.129.94 218.22.129.94 安徽省安庆市 大观网城西门口
455 218.22.129.95 218.22.129.149 安徽省安庆市 电信
456 218.22.129.150 218.22.129.150 安徽省安庆市大观区 天缘网吧(玉琳路104号)
457 218.22.129.151 218.22.131.18 安徽省安庆市 电信
458 218.22.131.19 218.22.131.19 安徽省安庆市 石油公司
459 218.22.131.20 218.22.131.25 安徽省安庆市 电信
460 218.22.131.26 218.22.131.26 安徽省安庆市 华中东路财贸学校后旭日东升网吧
461 218.22.131.27 218.22.131.29 安徽省安庆市 电信
462 218.22.131.30 218.22.131.30 安徽省安庆市 华中东路化肥厂旁边不见不散网吧
463 218.22.131.31 218.22.131.65 安徽省安庆市 电信
464 218.22.131.66 218.22.131.66 安徽省安庆市 职业技术学院旁双双网吧
465 218.22.131.67 218.22.131.69 安徽省安庆市 电信
466 218.22.131.70 218.22.131.70 安徽省安庆市 伊妹儿网吧(化肥厂附近)
467 218.22.131.71 218.22.131.255 安徽省安庆市 电信
468 218.22.132.0 218.22.132.3 安徽省安庆市 清清网吧军招大酒店旁边
469 218.22.132.4 218.22.132.13 安徽省安庆市 电信
470 218.22.132.14 218.22.132.14 安徽省安庆市 天缘网吧七中附近
471 218.22.132.15 218.22.132.21 安徽省安庆市 电信
472 218.22.132.22 218.22.132.22 安徽省安庆市大观区 光明网吧(集贤南路89号 )
473 218.22.132.23 218.22.132.27 安徽省安庆市 电信
474 218.22.132.28 218.22.132.31 安徽省安庆市 灿灿网吧
475 218.22.132.32 218.22.132.35 安徽省安庆市 万维网吧北门
476 218.22.132.36 218.22.132.37 安徽省安庆市 电信
477 218.22.132.38 218.22.132.38 安徽省安庆市 红星网城
478 218.22.132.39 218.22.132.43 安徽省安庆市 电信
479 218.22.132.44 218.22.132.47 安徽省安庆市 心情网吧北正街
480 218.22.132.48 218.22.132.51 安徽省安庆市 北正网吧
481 218.22.132.52 218.22.132.65 安徽省安庆市 电信
482 218.22.132.66 218.22.132.66 安徽省安庆市 明星网吧菱湖公园后门
483 218.22.132.67 218.22.132.69 安徽省安庆市 电信
484 218.22.132.70 218.22.132.70 安徽省安庆市 网影网吧戏校附近
485 218.22.132.71 218.22.132.73 安徽省安庆市 电信
486 218.22.132.74 218.22.132.75 安徽省安庆市 长江网城商校前面
487 218.22.132.76 218.22.132.81 安徽省安庆市 电信
488 218.22.132.82 218.22.132.82 安徽省安庆市 明星网吧菱湖公园后门旁
489 218.22.132.83 218.22.132.92 安徽省安庆市 电信
490 218.22.132.93 218.22.132.93 安徽省安庆市 宜龙网吧7中旁边
491 218.22.132.94 218.22.132.97 安徽省安庆市 电信
492 218.22.132.98 218.22.132.98 安徽省安庆市 甲克虫网吧
493 218.22.132.99 218.22.132.101 安徽省安庆市 电信
494 218.22.132.102 218.22.132.102 安徽省安庆市 银河网吧体育场转弯处金隆对面
495 218.22.132.103 218.22.132.105 安徽省安庆市 电信
496 218.22.132.106 218.22.132.106 安徽省安庆市 小桃园网吧
497 218.22.132.107 218.22.132.113 安徽省安庆市 电信
498 218.22.132.114 218.22.132.114 安徽省安庆市 石化二小
499 218.22.132.115 218.22.132.125 安徽省安庆市 电信
500 218.22.132.126 218.22.132.126 安徽省安庆市 长江网城分店北正街
501 218.22.132.127 218.22.132.129 安徽省安庆市 电信
502 218.22.132.130 218.22.132.130 安徽省安庆市 新海网吧安师院对面
503 218.22.132.131 218.22.132.180 安徽省安庆市 电信
504 218.22.132.181 218.22.132.181 安徽省安庆市 风云网吧
505 218.22.132.182 218.22.133.3 安徽省安庆市 电信
506 218.22.133.4 218.22.133.7 安徽省安庆市 意风网吧
507 218.22.133.8 218.22.133.10 安徽省安庆市 开发区天地网城
508 218.22.133.11 218.22.133.11 安徽省安庆市 天地网城(回祥小区内)
509 218.22.133.12 218.22.133.21 安徽省安庆市 电信
510 218.22.133.22 218.22.133.22 安徽省安庆市 日月楼开发区
511 218.22.133.23 218.22.133.29 安徽省安庆市 电信
512 218.22.133.30 218.22.133.30 安徽省安庆市 春雨网吧菱北电子城旁100M光纤
513 218.22.133.31 218.22.133.60 安徽省安庆市 电信
514 218.22.133.61 218.22.133.61 安徽省安庆市 金隆连锁四店
515 218.22.133.62 218.22.133.65 安徽省安庆市 电信
516 218.22.133.66 218.22.133.66 安徽省安庆市 石化一小
517 218.22.133.67 218.22.133.255 安徽省安庆市 电信
518 218.22.134.0 218.22.134.7 安徽省安庆市 三联网吧纺织南路
519 218.22.134.8 218.22.134.9 安徽省安庆市 电信
520 218.22.134.10 218.22.134.10 安徽省安庆市 海天网吧
521 218.22.134.11 218.22.134.11 安徽省安庆市 电信
522 218.22.134.12 218.22.134.13 安徽省安庆市 宜光网吧图书馆附近
523 218.22.134.14 218.22.134.14 安徽省安庆市 虹康网吧(二中前门)
524 218.22.134.15 218.22.134.15 安徽省安庆市 宜光网吧图书馆附近
525 218.22.134.16 218.22.134.19 安徽省安庆市 现代网吧
526 218.22.134.20 218.22.134.21 安徽省安庆市 电信
527 218.22.134.22 218.22.134.22 安徽省安庆市 未来网吧科技广场附近
528 218.22.134.23 218.22.134.36 安徽省安庆市 电信
529 218.22.134.37 218.22.134.37 安徽省安庆市 电大学校
530 218.22.134.38 218.22.134.49 安徽省安庆市 电信
531 218.22.134.50 218.22.134.50 安徽省安庆市 宜光网吧图书馆附近
532 218.22.134.51 218.22.134.61 安徽省安庆市 电信
533 218.22.134.62 218.22.134.62 安徽省安庆市 红红网吧科技广场附近
534 218.22.134.63 218.22.134.65 安徽省安庆市 电信
535 218.22.134.66 218.22.134.66 安徽省安庆市 傲宇网吧卫校旁边
536 218.22.134.67 218.22.134.67 安徽省安庆市 傲宇网吧体育场下面
537 218.22.134.68 218.22.134.73 安徽省安庆市 电信
538 218.22.134.74 218.22.134.74 安徽省安庆市 未来网吧科技广场对面
539 218.22.134.75 218.22.135.13 安徽省安庆市 电信
540 218.22.135.14 218.22.135.14 安徽省安庆市桐城市 皖中路(新)百灵网吧
541 218.22.135.15 218.22.135.165 安徽省安庆市 电信
542 218.22.135.166 218.22.135.166 安徽省安庆市桐城市 50米大道百度网吧(太阳城对面)
543 218.22.135.167 218.22.136.93 安徽省安庆市 电信
544 218.22.136.94 218.22.136.94 安徽省安庆市 大观区时代网吧
545 218.22.136.95 218.22.139.20 安徽省安庆市 电信
546 218.22.139.21 218.22.139.21 安徽省安庆市枞阳县 (老交通局宿舍)
547 218.22.139.22 218.22.139.98 安徽省安庆市 电信
548 218.22.139.99 218.22.139.99 安徽省安庆市枞阳县 城(渡江路)
549 218.22.139.100 218.22.139.255 安徽省安庆市 电信
550 218.22.140.0 218.22.140.1 安徽省安庆市 超人网吧皖江电影院前一点
551 218.22.140.2 218.22.140.2 安徽省安庆市 流行前线网吧
552 218.22.140.3 218.22.140.3 安徽省安庆市 超人网吧皖江电影院前一点
553 218.22.140.4 218.22.140.5 安徽省安庆市 双辉网吧造漆厂附近
554 218.22.140.6 218.22.140.6 安徽省安庆市 特色网吧(师范对面)
555 218.22.140.7 218.22.140.7 安徽省安庆市 双辉网吧造漆厂附近
556 218.22.140.8 218.22.140.11 安徽省安庆市 电信
557 218.22.140.12 218.22.140.15 安徽省安庆市 静雨网吧人民路安庆宾馆附近
558 218.22.140.16 218.22.140.17 安徽省安庆市 电信
559 218.22.140.18 218.22.140.18 安徽省安庆市 蔚蓝海岸网吧先锋巷内
560 218.22.140.19 218.22.140.21 安徽省安庆市 电信
561 218.22.140.22 218.22.140.22 安徽省安庆市 锡麟网吧锡麟街铺
562 218.22.140.23 218.22.140.23 安徽省安庆市 电信
563 218.22.140.24 218.22.140.27 安徽省安庆市 大熊网吧杨家山附近
564 218.22.140.28 218.22.140.31 安徽省安庆市 吉祥网吧安庆大站前面的十字路口旁
565 218.22.140.32 218.22.140.39 安徽省安庆市 电信
566 218.22.140.40 218.22.140.47 安徽省安庆市 供电局
567 218.22.140.48 218.22.140.55 安徽省安庆市 TTT
568 218.22.140.56 218.22.140.63 安徽省安庆市 防汛指挥部
569 218.22.140.64 218.22.140.71 安徽省安庆市 电信
570 218.22.140.72 218.22.140.75 安徽省安庆市 三子网吧
571 218.22.140.76 218.22.140.97 安徽省安庆市 电信
572 218.22.140.98 218.22.140.98 安徽省安庆市 保龄网吧(北正街)
573 218.22.140.99 218.22.140.108 安徽省安庆市 电信
574 218.22.140.109 218.22.140.109 安徽省安庆市 双莲寺小学
575 218.22.140.110 218.22.140.113 安徽省安庆市 电信
576 218.22.140.114 218.22.140.114 安徽省安庆市 华中路二小
577 218.22.140.115 218.22.140.122 安徽省安庆市 电信
578 218.22.140.123 218.22.140.123 安徽省安庆市 人民路小学
579 218.22.140.124 218.22.140.161 安徽省安庆市 电信
580 218.22.140.162 218.22.140.162 安徽省安庆市 国元证券人民路伊林网吧
581 218.22.140.163 218.22.140.169 安徽省安庆市 电信
582 218.22.140.170 218.22.140.170 安徽省安庆市 天籁网络休闲会所
583 218.22.140.171 218.22.140.225 安徽省安庆市 电信
584 218.22.140.226 218.22.140.226 安徽省安庆市 龙文网吧工人文化宫二楼
585 218.22.140.227 218.22.140.229 安徽省安庆市 电信
586 218.22.140.230 218.22.140.230 安徽省安庆市 登云网吧南门所隔壁
587 218.22.140.231 218.22.140.237 安徽省安庆市 电信
588 218.22.140.238 218.22.140.238 安徽省安庆市 新世纪网吧
589 218.22.140.239 218.22.140.241 安徽省安庆市 电信
590 218.22.140.242 218.22.140.242 安徽省安庆市 师范学院
591 218.22.140.243 218.22.140.243 安徽省安庆市 华中路三小
592 218.22.140.244 218.22.140.249 安徽省安庆市 电信
593 218.22.140.250 218.22.140.250 安徽省安庆市 四照园小学
594 218.22.140.251 218.22.141.5 安徽省安庆市 电信
595 218.22.141.6 218.22.141.6 安徽省安庆市 春雨网吧开发区
596 218.22.141.7 218.22.141.7 安徽省安庆市 电信
597 218.22.141.8 218.22.141.11 安徽省安庆市 飞宇网吧石化天桥附近
598 218.22.141.12 218.22.141.15 安徽省安庆市 网乐网吧石化天桥附近
599 218.22.141.16 218.22.141.19 安徽省安庆市 F4网吧傻儿火锅城旁边
600 218.22.141.20 218.22.141.23 安徽省安庆市 祥龙网吧
601 218.22.141.24 218.22.141.27 安徽省安庆市 电信
602 218.22.141.28 218.22.141.31 安徽省安庆市 全球网吧
603 218.22.141.32 218.22.141.35 安徽省安庆市 谱蓝网吧
604 218.22.141.36 218.22.141.39 安徽省安庆市 鑫荣网吧
605 218.22.141.40 218.22.141.47 安徽省安庆市 老峰
606 218.22.141.48 218.22.141.51 安徽省安庆市 P4网吧天桥/傻儿火锅的后面
607 218.22.141.52 218.22.141.53 安徽省安庆市 电信
608 218.22.141.54 218.22.141.54 安徽省安庆市 鸣人网吧
609 218.22.141.55 218.22.141.69 安徽省安庆市 电信
610 218.22.141.70 218.22.141.70 安徽省安庆市 北正网吧
611 218.22.141.71 218.22.141.74 安徽省安庆市 电信
612 218.22.141.75 218.22.141.75 安徽省安庆市 商校
613 218.22.141.76 218.22.141.89 安徽省安庆市 电信
614 218.22.141.90 218.22.141.90 安徽省安庆市 石化三小
615 218.22.141.91 218.22.141.171 安徽省安庆市 电信
616 218.22.141.172 218.22.141.177 安徽省安庆市 石化社区宽带
617 218.22.141.178 218.22.141.255 安徽省安庆市 电信
618 218.22.142.0 218.22.142.3 安徽省安庆市 晨晨网吧天桥附近
619 218.22.142.4 218.22.142.7 安徽省安庆市 红雨网吧
620 218.22.142.8 218.22.142.11 安徽省安庆市 思远网吧4182附近
621 218.22.142.12 218.22.142.15 安徽省安庆市 电信
622 218.22.142.16 218.22.142.19 安徽省安庆市 酷龙网吧
623 218.22.142.20 218.22.142.25 安徽省安庆市 电信
624 218.22.142.26 218.22.142.26 安徽省安庆市 育苗网吧4812旁边
625 218.22.142.27 218.22.142.27 安徽省安庆市 电信
626 218.22.142.28 218.22.142.31 安徽省安庆市 星愿网吧北正街
627 218.22.142.32 218.22.142.39 安徽省安庆市 活赛环厂
628 218.22.142.40 218.22.142.43 安徽省安庆市 环球网吧
629 218.22.142.44 218.22.142.55 安徽省安庆市 电信
630 218.22.142.56 218.22.142.59 安徽省安庆市 华康网吧石化天桥附近
631 218.22.142.60 218.22.142.63 安徽省安庆市 雾风网吧
632 218.22.142.64 218.22.142.67 安徽省安庆市 天天网吧七中附近
633 218.22.142.68 218.22.142.75 安徽省安庆市 电信
634 218.22.142.76 218.22.142.77 安徽省安庆市 创业网吧
635 218.22.142.78 218.22.142.78 安徽省安庆市 龙泉网吧
636 218.22.142.79 218.22.142.79 安徽省安庆市 创业网吧
637 218.22.142.80 218.22.142.95 安徽省安庆市 电信
638 218.22.142.96 218.22.142.103 安徽省安庆市 中国银行
639 218.22.142.104 218.22.142.111 安徽省安庆市 电信
640 218.22.142.112 218.22.142.115 安徽省安庆市 回祥网吧
641 218.22.142.116 218.22.142.117 安徽省安庆市 电信
642 218.22.142.118 218.22.142.118 安徽省安庆市 乐吧蔡山路世外桃源附近
643 218.22.142.119 218.22.142.129 安徽省安庆市 电信
644 218.22.142.130 218.22.142.139 安徽省安庆市 教育网
645 218.22.142.140 218.22.142.177 安徽省安庆市 电信
646 218.22.142.178 218.22.142.178 安徽省安庆市 天天网吧黄士坑附近
647 218.22.142.179 218.22.142.181 安徽省安庆市 电信
648 218.22.142.182 218.22.142.182 安徽省安庆市 化校
649 218.22.142.183 218.22.142.193 安徽省安庆市 电信
650 218.22.142.194 218.22.142.194 安徽省安庆市 翔翔网吧
651 218.22.142.195 218.22.142.197 安徽省安庆市 电信
652 218.22.142.198 218.22.142.198 安徽省安庆市 天乐网城石化天桥附近
653 218.22.142.199 218.22.142.233 安徽省安庆市 电信
654 218.22.142.234 218.22.142.234 安徽省安庆市 真爱网吧
655 218.22.142.235 218.22.142.237 安徽省安庆市 电信
656 218.22.142.238 218.22.142.238 安徽省安庆市 兴隆网吧
657 218.22.142.239 218.22.142.255 安徽省安庆市 电信
658 218.22.143.0 218.22.143.1 安徽省安庆市 易通网吧
659 218.22.143.2 218.22.143.2 安徽省安庆市 华中路一小
660 218.22.143.3 218.22.143.7 安徽省安庆市 易通网吧
661 218.22.143.8 218.22.143.9 安徽省安庆市 世纪网吧
662 218.22.143.10 218.22.143.10 安徽省安庆市 零度空间网吧
663 218.22.143.11 218.22.143.15 安徽省安庆市 世纪网吧
664 218.22.143.16 218.22.143.23 安徽省安庆市 金隆网城
665 218.22.143.24 218.22.143.31 安徽省安庆市 惠城网吧棋盘山
666 218.22.143.32 218.22.143.35 安徽省安庆市 东方网吧
667 218.22.143.36 218.22.143.39 安徽省安庆市 飞天网吧
668 218.22.143.40 218.22.143.43 安徽省安庆市 玲珑网吧
669 218.22.143.44 218.22.143.47 安徽省安庆市 天宇网吧二院附近
670 218.22.143.48 218.22.143.51 安徽省安庆市 新海网吧安师院
671 218.22.143.52 218.22.143.55 安徽省安庆市 新星网吧卫校后面
672 218.22.143.56 218.22.143.57 安徽省安庆市 金仕达网吧
673 218.22.143.58 218.22.143.58 安徽省安庆市 磊洋网城(钱牌楼附近)
674 218.22.143.59 218.22.143.59 安徽省安庆市 金仕达网吧
675 218.22.143.60 218.22.143.63 安徽省安庆市 恒发网吧体育场下面
676 218.22.143.64 218.22.143.67 安徽省安庆市 天浪网城吴越街
677 218.22.143.68 218.22.143.71 安徽省安庆市 痞子网吧胜利电影院二楼
678 218.22.143.72 218.22.143.73 安徽省安庆市 电信
679 218.22.143.74 218.22.143.74 安徽省安庆市 三星网吧南门所附近
680 218.22.143.75 218.22.143.75 安徽省安庆市 电信
681 218.22.143.76 218.22.143.79 安徽省安庆市 长奇网吧
682 218.22.143.80 218.22.143.83 安徽省安庆市 人民网吧司下坡
683 218.22.143.84 218.22.143.87 安徽省安庆市 电信
684 218.22.143.88 218.22.143.91 安徽省安庆市 星愿网吧棋盘山
685 218.22.143.92 218.22.143.93 安徽省安庆市 电信
686 218.22.143.94 218.22.143.94 安徽省安庆市 世纪网吧
687 218.22.143.95 218.22.143.99 安徽省安庆市 电信
688 218.22.143.100 218.22.143.103 安徽省安庆市 静雨网吧
689 218.22.143.104 218.22.143.105 安徽省安庆市 康力保龄建设路
690 218.22.143.106 218.22.143.106 安徽省安庆市 司下坡人民网吧
691 218.22.143.107 218.22.143.107 安徽省安庆市 康力保龄建设路
692 218.22.143.108 218.22.143.111 安徽省安庆市 时尚网吧安师院附近
693 218.22.143.112 218.22.143.113 安徽省安庆市 新浪网吧纺织南路
694 218.22.143.114 218.22.143.114 安徽省安庆市 纺织南路11号(安师院旁)新浪网吧
695 218.22.143.115 218.22.143.115 安徽省安庆市 新浪网吧纺织南路
696 218.22.143.116 218.22.143.119 安徽省安庆市 金诚网吧
697 218.22.143.120 218.22.143.123 安徽省安庆市 金晶网吧科技广场附近
698 218.22.143.124 218.22.143.127 安徽省安庆市 典雅网吧好吃街后面
699 218.22.143.128 218.22.143.131 安徽省安庆市 传奇网吧东门先锋巷
700 218.22.143.132 218.22.143.135 安徽省安庆市 蓝天网吧二中后门
701 218.22.143.136 218.22.143.139 安徽省安庆市 电信
702 218.22.143.140 218.22.143.143 安徽省安庆市 东东网吧
703 218.22.143.144 218.22.143.163 安徽省安庆市 电信
704 218.22.143.164 218.22.143.167 安徽省安庆市 飞扬网吧南门所下面
705 218.22.143.168 218.22.143.169 安徽省安庆市 电信
706 218.22.143.170 218.22.143.170 安徽省安庆市 兄弟网吧建校旁边
707 218.22.143.171 218.22.143.183 安徽省安庆市 电信
708 218.22.143.184 218.22.143.187 安徽省安庆市 心缘网吧
709 218.22.143.188 218.22.143.191 安徽省安庆市 聚友网吧春光苑附近
710 218.22.143.192 218.22.143.195 安徽省安庆市 昌龙网吧墨子苍附近
711 218.22.143.196 218.22.143.197 安徽省安庆市 心月网吧棋盘山
712 218.22.143.198 218.22.143.198 安徽省安庆市 安庆卫校附近V9网吧
713 218.22.143.199 218.22.143.199 安徽省安庆市 心月网吧棋盘山
714 218.22.143.200 218.22.143.203 安徽省安庆市 游侠居安师院附近
715 218.22.143.204 218.22.143.207 安徽省安庆市 电信
716 218.22.143.208 218.22.143.215 安徽省安庆市 二中
717 218.22.143.216 218.22.143.219 安徽省安庆市 天台网吧
718 218.22.143.220 218.22.143.223 安徽省安庆市 馨雨网吧
719 218.22.143.224 218.22.143.225 安徽省安庆市 电信
720 218.22.143.226 218.22.143.226 安徽省安庆市 世纪网吧(师范学院对面)
721 218.22.143.227 218.22.143.227 安徽省安庆市 电信
722 218.22.143.228 218.22.143.231 安徽省安庆市 连星网吧
723 218.22.143.232 218.22.143.237 安徽省安庆市 电信
724 218.22.143.238 218.22.143.238 安徽省安庆市 梦星网吧
725 218.22.143.239 218.22.143.241 安徽省安庆市 电信
726 218.22.143.242 218.22.143.242 安徽省安庆市 天堂网吧康熙河菜市场附近四季休闲中心附近
727 218.22.143.243 218.22.143.243 安徽省安庆市 电信
728 218.22.143.244 218.22.143.247 安徽省安庆市 大有网吧二院附近
729 218.22.143.248 218.22.143.249 安徽省安庆市 电信
730 218.22.143.250 218.22.143.250 安徽省安庆市 虫虫乐网吧
731 218.22.143.251 218.22.143.255 安徽省安庆市 电信
732 218.23.240.0 218.23.240.9 安徽省安庆市桐城市 电信
733 218.23.240.10 218.23.240.10 安徽省安庆市桐城市 金诺网吧
734 218.23.240.11 218.23.240.25 安徽省安庆市桐城市 电信
735 218.23.240.26 218.23.240.26 安徽省安庆市桐城市 阳光网吧
736 218.23.240.27 218.23.240.29 安徽省安庆市桐城市 电信
737 218.23.240.30 218.23.240.30 安徽省安庆市桐城市 金诺网吧
738 218.23.240.31 218.23.240.33 安徽省安庆市桐城市 电信
739 218.23.240.34 218.23.240.34 安徽省安庆市桐城市 一网情深网吧
740 218.23.240.35 218.23.240.61 安徽省安庆市桐城市 电信
741 218.23.240.62 218.23.240.62 安徽省安庆市桐城市 浪潮网吧
742 218.23.240.63 218.23.240.141 安徽省安庆市桐城市 电信
743 218.23.240.142 218.23.240.142 安徽省安庆市桐城市 北斗星网吧2(东环市场旁边)
744 218.23.240.143 218.23.240.149 安徽省安庆市桐城市 电信
745 218.23.240.150 218.23.240.150 安徽省安庆市桐城市 E佳网吧(步行街后门)
746 218.23.240.151 218.23.240.189 安徽省安庆市桐城市 电信
747 218.23.240.190 218.23.240.190 安徽省安庆市桐城市 异度空间网吧
748 218.23.240.191 218.23.241.255 安徽省安庆市 电信
749 218.23.242.0 218.23.243.255 安徽省安庆市 (望江县城)电信
750 218.23.244.0 218.23.245.52 安徽省安庆市 电信
751 218.23.245.53 218.23.245.53 安徽省安庆市 质量技术监督局
752 218.23.245.54 218.23.245.109 安徽省安庆市 电信
753 218.23.245.110 218.23.245.110 安徽省安庆市 燕子网城
754 218.23.245.111 218.23.246.154 安徽省安庆市 电信
755 218.23.246.156 218.23.247.237 安徽省安庆市 电信
756 218.23.247.238 218.23.247.238 安徽省安庆市 砀山地关新E时代网吧
757 218.23.247.239 218.23.247.255 安徽省安庆市 电信
758 218.23.248.0 218.23.248.255 安徽省安庆市 (怀宁县)电信
759 218.23.249.0 218.23.249.255 安徽省安庆市 (宿松)电信
760 218.23.250.0 218.23.251.170 安徽省安庆市 电信
761 218.23.251.171 218.23.251.171 安徽省安庆市 零度矩阵网吧
762 218.23.251.172 218.23.251.255 安徽省安庆市 电信
763 218.23.252.0 218.23.252.255 安徽省安庆市桐城市 电信
764 218.23.253.0 218.23.255.255 安徽省安庆市 电信
765 218.106.82.160 218.106.82.175 安徽省安庆市 联通
766 218.106.93.0 218.106.93.127 安徽省安庆市 联通
767 219.231.48.0 219.231.63.255 安徽省安庆市 安庆师范学院
768 220.179.0.0 220.179.5.217 安徽省安庆市 电信
769 220.179.5.218 220.179.5.218 安徽省安庆市太湖县 北中镇政府
770 220.179.5.219 220.179.13.133 安徽省安庆市 电信
771 220.179.13.134 220.179.13.134 安徽省安庆市 天浪网城(吴越街三号)
772 220.179.13.135 220.179.13.136 安徽省安庆市 电信
773 220.179.13.137 220.179.13.137 安徽省安庆市 天浪网城
774 220.179.13.138 220.179.13.138 安徽省安庆市 旺城网点师范对面
775 220.179.13.139 220.179.13.193 安徽省安庆市 电信
776 220.179.13.194 220.179.13.194 安徽省安庆市 鑫鑫网城分店(康熙河旁边)
777 220.179.13.195 220.179.13.197 安徽省安庆市 电信
778 220.179.13.198 220.179.13.198 安徽省安庆市 先锋巷内鑫宝网城
779 220.179.13.199 220.179.13.201 安徽省安庆市 电信
780 220.179.13.202 220.179.13.202 安徽省安庆市 女人街金隆网城三分店
781 220.179.13.203 220.179.13.203 安徽省安庆市 金隆网城三店(人民路女人街三楼)
782 220.179.13.204 220.179.13.209 安徽省安庆市 电信
783 220.179.13.210 220.179.13.210 安徽省安庆市 静雨网吧
784 220.179.13.211 220.179.13.225 安徽省安庆市 电信
785 220.179.13.226 220.179.13.226 安徽省安庆市 健康路小学
786 220.179.13.227 220.179.13.233 安徽省安庆市 电信
787 220.179.13.234 220.179.13.237 安徽省安庆市 中宜集团中宜大酒店
788 220.179.13.238 220.179.14.177 安徽省安庆市 电信
789 220.179.14.178 220.179.14.178 安徽省安庆市 安庆大学后门附近时尚网城
790 220.179.14.179 220.179.15.129 安徽省安庆市 电信
791 220.179.15.130 220.179.15.130 安徽省安庆市 乐乐网络会所
792 220.179.15.131 220.179.15.181 安徽省安庆市 电信
793 220.179.15.182 220.179.15.182 安徽省安庆市 津之采网吧
794 220.179.15.183 220.179.15.195 安徽省安庆市 电信
795 220.179.15.196 220.179.15.196 安徽省安庆市 中宜集团
796 220.179.15.197 220.179.15.229 安徽省安庆市 电信
797 220.179.15.230 220.179.15.230 安徽省安庆市 E部落网吧
798 220.179.15.231 220.179.15.249 安徽省安庆市 电信
799 220.179.15.250 220.179.15.250 安徽省安庆市 速隆网城
800 220.179.15.251 220.179.16.65 安徽省安庆市 电信
801 220.179.16.66 220.179.16.66 安徽省安庆市 高河伊甸园网吧
802 220.179.16.67 220.179.18.33 安徽省安庆市 电信
803 220.179.18.34 220.179.18.34 安徽省安庆市 联想网吧
804 220.179.18.35 220.179.18.133 安徽省安庆市 电信
805 220.179.18.134 220.179.18.135 安徽省安庆市潜山县 源潭镇世纪鹰网吧
806 220.179.18.136 220.179.18.137 安徽省安庆市 电信
807 220.179.18.138 220.179.18.138 安徽省安庆市潜山县 源潭镇菜市场红旗网吧
808 220.179.18.139 220.179.18.141 安徽省安庆市 电信
809 220.179.18.142 220.179.18.142 安徽省安庆市潜山县 源潭镇正红网吧
810 220.179.18.143 220.179.21.255 安徽省安庆市 电信
811 220.179.22.0 220.179.22.255 安徽省安庆市 (宿松)电信
812 220.179.23.0 220.179.23.255 安徽省安庆市 (太湖县)电信
813 220.179.24.0 220.179.24.34 安徽省安庆市 电信
814 220.179.24.35 220.179.24.35 安徽省安庆市桐城市 双港镇双港网吧
815 220.179.24.36 220.179.24.45 安徽省安庆市 电信
816 220.179.24.46 220.179.24.46 安徽省安庆市桐城市 青草镇红豆网吧
817 220.179.24.47 220.179.24.255 安徽省安庆市桐城市 电信
818 220.179.25.0 220.179.31.255 安徽省安庆市 电信
819 220.180.192.0 220.180.199.9 安徽省安庆市 电信
820 220.180.199.10 220.180.199.10 安徽省安庆市 龙山路沸腾网点网吧
821 220.180.199.11 220.180.199.173 安徽省安庆市 电信
822 220.180.199.174 220.180.199.174 安徽省安庆市 龙腾网城
823 220.180.199.175 220.180.199.201 安徽省安庆市 电信
824 220.180.199.202 220.180.199.202 安徽省安庆市 卫校对面凌云网吧
825 220.180.199.203 220.180.199.205 安徽省安庆市 电信
826 220.180.199.206 220.180.199.206 安徽省安庆市 人民路好吃一条街中天网城
827 220.180.199.207 220.180.199.249 安徽省安庆市 电信
828 220.180.199.250 220.180.199.250 安徽省安庆市 紫罗兰摄影冲印有限公司
829 220.180.199.251 220.180.201.74 安徽省安庆市 电信
830 220.180.201.75 220.180.201.75 安徽省安庆市 晨晨网吧
831 220.180.201.76 220.180.202.5 安徽省安庆市 电信
832 220.180.202.6 220.180.202.6 安徽省安庆市宿松县 易海吧吧乐网络休闲会所
833 220.180.202.7 220.180.202.13 安徽省安庆市 电信
834 220.180.202.14 220.180.202.14 安徽省安庆市宿松县 复兴镇极速网吧(黄湖北路)
835 220.180.202.15 220.180.202.113 安徽省安庆市 电信
836 220.180.202.114 220.180.202.114 安徽省安庆市宿松县 全速网民部落
837 220.180.202.115 220.180.202.221 安徽省安庆市 电信
838 220.180.202.222 220.180.202.222 安徽省安庆市宿松县 破凉铁路网吧
839 220.180.202.223 220.180.206.255 安徽省安庆市 电信
840 220.180.207.0 220.180.207.255 安徽省安庆市桐城市 电信
841 222.48.64.0 222.48.65.255 安徽省安庆市 中移铁通
842 222.48.66.0 222.48.66.255 安徽省安庆市 石化社区宽带
843 222.48.67.0 222.48.70.255 安徽省安庆市 中移铁通
844 222.48.71.6 222.48.75.255 安徽省安庆市 中移铁通
845 222.48.78.0 222.48.79.255 安徽省安庆市 中移铁通
846 223.215.24.0 223.215.24.255 安徽省安庆市宿松县 电信
847 223.241.128.0 223.241.191.255 安徽省安庆市 电信
848 223.242.0.0 223.242.15.255 安徽省安庆市 电信
849 223.242.17.0 223.242.112.0 安徽省安庆市 电信
850 223.242.113.0 223.242.120.255 安徽省安庆市 电信
851 223.242.121.0 223.242.121.255 安徽省安庆市桐城市 电信
852 223.242.122.0 223.242.124.255 安徽省安庆市 电信
853 223.242.154.0 223.242.160.255 安徽省安庆市 电信
854 223.242.161.0 223.242.161.255 安徽省安庆市桐城市 电信
855 223.242.162.0 223.242.199.255 安徽省安庆市 电信
856 223.242.200.0 223.242.203.255 安徽省安庆市宿松县 电信
857 223.242.204.0 223.242.255.255 安徽省安庆市 电信