ip地址查询

亳州市IP地址列表

亳州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.6.0.0 36.6.15.255 安徽省亳州市 电信
2 36.6.128.0 36.6.131.255 安徽省亳州市 电信
3 36.6.132.0 36.6.133.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
4 36.6.134.0 36.6.149.255 安徽省亳州市 电信
5 36.6.150.0 36.6.150.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
6 36.6.151.0 36.6.153.255 安徽省亳州市 电信
7 36.6.154.0 36.6.154.255 安徽省亳州市利辛县 电信
8 36.6.155.0 36.6.159.255 安徽省亳州市 电信
9 36.7.34.0 36.7.37.255 安徽省亳州市 电信
10 36.7.38.0 36.7.38.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
11 36.7.39.0 36.7.56.255 安徽省亳州市 电信
12 36.7.57.0 36.7.57.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
13 36.7.58.0 36.7.63.255 安徽省亳州市 电信
14 36.32.206.0 36.32.206.255 安徽省亳州市利辛县 联通
15 36.56.32.0 36.56.47.255 安徽省亳州市 电信
16 36.59.231.0 36.59.231.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
17 58.242.56.0 58.242.57.249 安徽省亳州市 联通
18 58.242.57.250 58.242.57.250 安徽省亳州市 动感E族网络会所光明店(光明西路光明小区转角楼105号)
19 58.242.57.251 58.242.60.150 安徽省亳州市 联通
20 58.242.60.151 58.242.60.151 安徽省亳州市 清灵网吧(周后街)
21 58.242.60.152 58.242.63.255 安徽省亳州市 联通
22 58.243.16.0 58.243.16.255 安徽省亳州市 联通
23 58.243.19.0 58.243.21.255 安徽省亳州市 联通
24 58.243.120.0 58.243.120.255 安徽省亳州市 联通
25 60.174.64.0 60.174.65.21 安徽省亳州市 电信
26 60.174.65.22 60.174.65.22 安徽省亳州市谯城区 静安宾馆
27 60.174.65.23 60.174.65.61 安徽省亳州市 电信
28 60.174.65.62 60.174.65.62 安徽省亳州市 乐派网吧(金元宝)
29 60.174.65.63 60.174.65.255 安徽省亳州市 电信
30 60.174.66.0 60.174.66.161 安徽省亳州市利辛县 电信
31 60.174.66.162 60.174.66.162 安徽省亳州市利辛县 王人镇宇宙网吧
32 60.174.66.163 60.174.66.255 安徽省亳州市利辛县 电信
33 60.174.67.0 60.174.77.81 安徽省亳州市 电信
34 60.174.77.82 60.174.77.82 安徽省亳州市 芝麻开门网络吧(利辛路)
35 60.174.77.83 60.174.77.117 安徽省亳州市 电信
36 60.174.77.118 60.174.77.118 安徽省亳州市 动感E族网吧(蒙城路)
37 60.174.77.119 60.174.89.61 安徽省亳州市 电信
38 60.174.89.62 60.174.89.62 安徽省亳州市蒙城县 智慧网吧
39 60.174.89.63 60.174.94.113 安徽省亳州市 电信
40 60.174.94.114 60.174.94.114 安徽省亳州市 巨狐网吧(建安路)
41 60.174.94.115 60.174.104.21 安徽省亳州市 电信
42 60.174.104.22 60.174.104.22 安徽省亳州市 动感E族网络会所光明店(光明西路光明小区转角楼105号)
43 60.174.104.23 60.174.105.255 安徽省亳州市 电信
44 60.174.106.0 60.174.106.255 安徽省亳州市利辛县 电信
45 60.174.107.0 60.174.115.255 安徽省亳州市 电信
46 60.174.116.0 60.174.116.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
47 60.174.117.0 60.174.127.255 安徽省亳州市 电信
48 61.190.186.0 61.190.189.4 安徽省亳州市 电信
49 61.190.189.5 61.190.189.5 安徽省亳州市利辛县 飞翔网吧
50 61.190.189.6 61.190.189.45 安徽省亳州市 电信
51 61.190.189.46 61.190.189.46 安徽省亳州市利辛县 动感网城(建设路)
52 61.190.189.47 61.190.189.53 安徽省亳州市 电信
53 61.190.189.54 61.190.189.54 安徽省亳州市利辛县 寰宇网吧
54 61.190.189.55 61.190.189.61 安徽省亳州市 电信
55 61.190.189.62 61.190.189.62 安徽省亳州市利辛县 兄弟网吧
56 61.190.189.63 61.190.189.255 安徽省亳州市 电信
57 61.191.15.0 61.191.15.255 安徽省亳州市 电信
58 61.191.128.0 61.191.128.45 安徽省亳州市 电信
59 61.191.128.46 61.191.128.46 安徽省亳州市 农民网吧(淝河镇中心街124号)
60 61.191.128.47 61.191.128.95 安徽省亳州市 电信
61 61.191.128.96 61.191.128.96 安徽省亳州市谯城区 知识库网吧(双沟镇紫秋街)
62 61.191.128.97 61.191.130.13 安徽省亳州市 电信
63 61.191.130.14 61.191.130.14 安徽省亳州市涡阳县 梦幻网苑网吧
64 61.191.130.15 61.191.130.19 安徽省亳州市 电信
65 61.191.130.20 61.191.130.22 安徽省亳州市涡阳县 超越网吧
66 61.191.130.23 61.191.130.37 安徽省亳州市 电信
67 61.191.130.38 61.191.130.38 安徽省亳州市涡阳县 飞翔网吧
68 61.191.130.39 61.191.130.53 安徽省亳州市 电信
69 61.191.130.54 61.191.130.54 安徽省亳州市涡阳县 逍遥E族网吧
70 61.191.130.55 61.191.130.57 安徽省亳州市 电信
71 61.191.130.58 61.191.130.58 安徽省亳州市涡阳县 师范网吧
72 61.191.130.59 61.191.130.203 安徽省亳州市 电信
73 61.191.130.204 61.191.130.204 安徽省亳州市涡阳县 自由网吧
74 61.191.130.205 61.191.130.253 安徽省亳州市 电信
75 61.191.130.254 61.191.130.254 安徽省亳州市涡阳县 公路局家属院
76 61.191.130.255 61.191.131.25 安徽省亳州市 电信
77 61.191.131.26 61.191.131.26 安徽省亳州市 无限空间网吧
78 61.191.131.27 61.191.132.255 安徽省亳州市 电信
79 61.191.133.0 61.191.133.150 安徽省亳州市蒙城县 电信
80 61.191.133.151 61.191.133.151 安徽省亳州市蒙城县 峥爱棠网吧
81 61.191.133.152 61.191.133.191 安徽省亳州市蒙城县 电信
82 61.191.133.192 61.191.133.192 安徽省亳州市蒙城县 心缘网吧
83 61.191.133.193 61.191.133.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
84 61.191.134.0 61.191.134.255 安徽省亳州市 电信
85 61.191.135.0 61.191.135.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
86 61.235.40.0 61.235.40.255 安徽省亳州市 中移铁通
87 61.235.41.0 61.235.41.255 安徽省亳州市 /马鞍山市铁通
88 61.241.139.0 61.241.139.131 安徽省亳州市 联通
89 61.241.139.132 61.241.139.132 安徽省亳州市 颍上县润河地球网吧
90 61.241.139.133 61.241.139.133 安徽省亳州市 联通
91 61.241.139.134 61.241.139.134 安徽省亳州市 颍上县耿棚世纪网吧
92 61.241.139.135 61.241.139.138 安徽省亳州市 联通
93 61.241.139.139 61.241.139.139 安徽省亳州市 临泉县E网网吧
94 61.241.139.140 61.241.139.180 安徽省亳州市 /阜阳市联通
95 61.241.139.182 61.241.140.255 安徽省亳州市 /阜阳市联通
96 110.122.192.0 110.122.192.255 安徽省亳州市蒙城县 中移铁通
97 110.122.193.0 110.122.198.255 安徽省亳州市 中移铁通
98 110.122.199.0 110.122.199.255 安徽省亳州市涡阳县 中移铁通
99 110.122.200.0 110.122.200.255 安徽省亳州市蒙城县 中移铁通
100 110.122.201.0 110.122.201.255 安徽省亳州市 中移铁通
101 110.122.202.0 110.122.202.255 安徽省亳州市蒙城县 中移铁通
102 110.122.203.0 110.122.205.255 安徽省亳州市 中移铁通
103 110.122.206.0 110.122.206.255 安徽省亳州市蒙城县 中移铁通
104 110.122.207.0 110.122.207.255 安徽省亳州市涡阳县 中移铁通
105 110.122.217.0 110.122.217.255 安徽省亳州市 中移铁通
106 111.39.74.0 111.39.74.255 安徽省亳州市蒙城县 移动
107 111.39.75.0 111.39.75.255 安徽省亳州市利辛县 移动
108 111.39.76.0 111.39.76.255 安徽省亳州市 移动
109 111.39.77.0 111.39.77.255 安徽省亳州市涡阳县 移动
110 112.26.79.0 112.26.79.255 安徽省亳州市 移动
111 112.26.231.0 112.26.231.255 安徽省亳州市 移动
112 112.122.56.0 112.122.56.255 安徽省亳州市 联通
113 112.122.57.0 112.122.57.255 安徽省亳州市蒙城县 联通
114 112.122.58.0 112.122.63.255 安徽省亳州市 联通
115 112.123.56.0 112.123.63.255 安徽省亳州市 联通
116 112.123.106.0 112.123.110.255 安徽省亳州市涡阳县 联通
117 112.132.145.0 112.132.145.255 安徽省亳州市蒙城县 联通
118 112.132.146.0 112.132.147.255 安徽省亳州市 联通
119 112.132.148.0 112.132.148.255 安徽省亳州市蒙城县 联通
120 114.105.128.0 114.105.152.255 安徽省亳州市 电信
121 114.105.153.0 114.105.153.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
122 114.105.154.0 114.105.157.255 安徽省亳州市 电信
123 114.105.158.0 114.105.158.255 安徽省亳州市利辛县 电信
124 114.105.159.0 114.105.170.255 安徽省亳州市 电信
125 114.105.171.0 114.105.171.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
126 114.105.172.0 114.105.185.255 安徽省亳州市 电信
127 114.105.186.0 114.105.186.255 安徽省亳州市利辛县 电信
128 114.105.187.0 114.105.195.255 安徽省亳州市 电信
129 114.105.196.0 114.105.196.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
130 114.105.197.0 114.105.218.255 安徽省亳州市 电信
131 114.105.219.0 114.105.220.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
132 114.105.221.0 114.105.222.255 安徽省亳州市 电信
133 114.105.223.0 114.105.223.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
134 114.105.224.0 114.105.231.255 安徽省亳州市 电信
135 114.105.232.0 114.105.232.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
136 114.105.233.0 114.105.239.255 安徽省亳州市 电信
137 114.105.240.0 114.105.240.255 安徽省亳州市利辛县 电信
138 114.105.241.0 114.105.245.255 安徽省亳州市 电信
139 114.105.246.0 114.105.246.255 安徽省亳州市利辛县 电信
140 114.105.247.0 114.105.247.255 安徽省亳州市 电信
141 114.105.248.0 114.105.248.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
142 114.105.249.0 114.105.249.255 安徽省亳州市 电信
143 114.105.250.0 114.105.250.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
144 114.105.251.0 114.105.251.255 安徽省亳州市 电信
145 114.105.252.0 114.105.252.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
146 114.105.253.0 114.105.255.255 安徽省亳州市 电信
147 117.70.192.0 117.70.241.255 安徽省亳州市 电信
148 117.70.242.0 117.70.242.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
149 117.70.243.0 117.70.245.255 安徽省亳州市 电信
150 117.70.246.0 117.70.246.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
151 117.70.247.0 117.70.255.255 安徽省亳州市 电信
152 120.210.176.0 120.210.176.255 安徽省亳州市 移动
153 121.251.50.0 121.251.51.255 安徽省亳州市 亳州师范高等专科学校
154 122.83.181.0 122.83.191.255 安徽省亳州市涡阳县 中移铁通
155 122.92.80.0 122.92.82.255 安徽省亳州市 中移铁通
156 122.92.189.0 122.92.189.255 安徽省亳州市 中移铁通
157 183.166.192.0 183.166.203.255 安徽省亳州市 电信
158 183.166.204.0 183.166.204.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
159 183.166.205.0 183.166.255.255 安徽省亳州市 电信
160 211.91.101.204 211.91.101.204 安徽省亳州市蒙城县 极速网吧
161 211.91.112.66 211.91.112.66 安徽省亳州市 联通网苑
162 211.91.112.132 211.91.112.132 安徽省亳州市 绿色网吧
163 211.91.112.135 211.91.112.135 安徽省亳州市 梦幻网吧
164 211.91.112.140 211.91.112.140 安徽省亳州市 联通
165 211.91.112.142 211.91.112.142 安徽省亳州市 家园网吧
166 211.91.112.163 211.91.112.163 安徽省亳州市 网升网吧
167 211.91.112.170 211.91.112.170 安徽省亳州市 自由人网吧
168 211.91.112.171 211.91.112.171 安徽省亳州市 风中百合网吧
169 211.91.112.173 211.91.112.173 安徽省亳州市 天齐网吧
170 211.91.112.226 211.91.112.226 安徽省亳州市 香格里拉网络中心
171 211.141.200.0 211.141.200.130 安徽省亳州市 移动
172 211.141.200.131 211.141.200.133 安徽省亳州市涡阳县 中央储备粮涡阳直属库
173 211.141.200.134 211.141.202.255 安徽省亳州市 移动
174 218.22.248.0 218.22.248.17 安徽省亳州市 电信
175 218.22.248.18 218.22.248.18 安徽省亳州市 搜狐网吧
176 218.22.248.19 218.22.248.21 安徽省亳州市 电信
177 218.22.248.22 218.22.248.22 安徽省亳州市 读讯网吧
178 218.22.248.23 218.22.248.25 安徽省亳州市 电信
179 218.22.248.26 218.22.248.26 安徽省亳州市 欣欣网吧
180 218.22.248.27 218.22.248.65 安徽省亳州市 电信
181 218.22.248.66 218.22.248.66 安徽省亳州市 亳州报社
182 218.22.248.67 218.22.248.85 安徽省亳州市 电信
183 218.22.248.86 218.22.248.86 安徽省亳州市 龙飞网吧
184 218.22.248.87 218.22.248.89 安徽省亳州市 电信
185 218.22.248.90 218.22.248.90 安徽省亳州市 新视野网吧
186 218.22.248.91 218.22.248.93 安徽省亳州市 电信
187 218.22.248.94 218.22.248.94 安徽省亳州市 牛牛网吧
188 218.22.248.95 218.22.248.97 安徽省亳州市 电信
189 218.22.248.98 218.22.248.98 安徽省亳州市 夏候小学
190 218.22.248.99 218.22.248.111 安徽省亳州市 电信
191 218.22.248.112 218.22.248.112 安徽省亳州市 蓝雨网吧
192 218.22.248.113 218.22.248.113 安徽省亳州市 电信
193 218.22.248.114 218.22.248.114 安徽省亳州市 QQ网吧
194 218.22.248.115 218.22.248.117 安徽省亳州市 电信
195 218.22.248.118 218.22.248.118 安徽省亳州市 网路快车网吧(一回民学校东面路口)
196 218.22.248.119 218.22.248.121 安徽省亳州市 电信
197 218.22.248.122 218.22.248.122 安徽省亳州市 自由人网吧
198 218.22.248.123 218.22.248.245 安徽省亳州市 电信
199 218.22.248.246 218.22.248.246 安徽省亳州市 希夷大道北段桥南头希夷网吧
200 218.22.248.247 218.22.248.250 安徽省亳州市 电信
201 218.22.248.251 218.22.248.251 安徽省亳州市 浩翔网吧
202 218.22.248.252 218.22.249.9 安徽省亳州市 电信
203 218.22.249.10 218.22.249.10 安徽省亳州市 新风影网吧
204 218.22.249.11 218.22.249.42 安徽省亳州市 电信
205 218.22.249.43 218.22.249.43 安徽省亳州市 慧之光数码广场
206 218.22.249.44 218.22.249.73 安徽省亳州市 电信
207 218.22.249.74 218.22.249.74 安徽省亳州市 旭日网吧
208 218.22.249.75 218.22.249.77 安徽省亳州市 电信
209 218.22.249.78 218.22.249.78 安徽省亳州市 鑫海网吧
210 218.22.249.79 218.22.249.85 安徽省亳州市 电信
211 218.22.249.86 218.22.249.86 安徽省亳州市 蓝爵网吧(东寨外)
212 218.22.249.87 218.22.249.89 安徽省亳州市 电信
213 218.22.249.90 218.22.249.90 安徽省亳州市 东方红网吧(新华北路)
214 218.22.249.91 218.22.249.101 安徽省亳州市 电信
215 218.22.249.102 218.22.249.102 安徽省亳州市 肥肥网吧
216 218.22.249.103 218.22.249.113 安徽省亳州市 电信
217 218.22.249.114 218.22.249.114 安徽省亳州市 网升网吧
218 218.22.249.115 218.22.249.117 安徽省亳州市 电信
219 218.22.249.118 218.22.249.118 安徽省亳州市 网升网吧
220 218.22.249.119 218.22.249.153 安徽省亳州市 电信
221 218.22.249.154 218.22.249.154 安徽省亳州市 梦想网吧
222 218.22.249.155 218.22.249.165 安徽省亳州市 电信
223 218.22.249.166 218.22.249.166 安徽省亳州市 雨梦网吧
224 218.22.249.167 218.22.249.177 安徽省亳州市 电信
225 218.22.249.178 218.22.249.178 安徽省亳州市 天齐网吧(灵津大桥北路西)
226 218.22.249.179 218.22.250.49 安徽省亳州市 电信
227 218.22.250.50 218.22.250.50 安徽省亳州市 友阳网吧
228 218.22.250.51 218.22.250.57 安徽省亳州市 电信
229 218.22.250.58 218.22.250.58 安徽省亳州市 大自然网吧
230 218.22.250.59 218.22.250.87 安徽省亳州市 电信
231 218.22.250.88 218.22.250.88 安徽省亳州市 师范学校
232 218.22.250.89 218.22.250.149 安徽省亳州市 电信
233 218.22.250.150 218.22.250.150 安徽省亳州市 合工大网吧
234 218.22.250.151 218.22.250.199 安徽省亳州市 电信
235 218.22.250.200 218.22.250.200 安徽省亳州市 职业技术学院
236 218.22.250.201 218.22.251.13 安徽省亳州市 电信
237 218.22.251.14 218.22.251.14 安徽省亳州市 电视台
238 218.22.251.15 218.22.251.21 安徽省亳州市 电信
239 218.22.251.22 218.22.251.22 安徽省亳州市 激情在线
240 218.22.251.23 218.22.251.49 安徽省亳州市 电信
241 218.22.251.50 218.22.251.50 安徽省亳州市 梦雅网吧
242 218.22.251.51 218.22.251.61 安徽省亳州市 电信
243 218.22.251.62 218.22.251.62 安徽省亳州市 方圆网吧
244 218.22.251.63 218.22.251.81 安徽省亳州市 电信
245 218.22.251.82 218.22.251.82 安徽省亳州市谯城区 E情网吧(文帝西路)
246 218.22.251.83 218.22.251.93 安徽省亳州市 电信
247 218.22.251.94 218.22.251.94 安徽省亳州市 心语网吧
248 218.22.251.95 218.22.251.101 安徽省亳州市 电信
249 218.22.251.102 218.22.251.102 安徽省亳州市 无名网吧
250 218.22.251.103 218.22.251.105 安徽省亳州市 电信
251 218.22.251.106 218.22.251.106 安徽省亳州市 龙宫真爱网吧(文帝东路)
252 218.22.251.107 218.22.251.109 安徽省亳州市 电信
253 218.22.251.110 218.22.251.110 安徽省亳州市 网乐园
254 218.22.251.111 218.22.251.177 安徽省亳州市 电信
255 218.22.251.178 218.22.251.178 安徽省亳州市谯城区 古井镇渔乐苑网吧(三曹路)
256 218.22.251.179 218.22.252.1 安徽省亳州市 电信
257 218.22.252.2 218.22.252.2 安徽省亳州市 流星雨网吧
258 218.22.252.3 218.22.252.9 安徽省亳州市 电信
259 218.22.252.10 218.22.252.10 安徽省亳州市 阳光网吧
260 218.22.252.11 218.22.252.57 安徽省亳州市 电信
261 218.22.252.58 218.22.252.58 安徽省亳州市 第四中学(南关小刘庄)
262 218.22.252.59 218.22.252.73 安徽省亳州市 电信
263 218.22.252.74 218.22.252.74 安徽省亳州市 红艳网吧(光明路中段)
264 218.22.252.75 218.22.252.93 安徽省亳州市 电信
265 218.22.252.94 218.22.252.94 安徽省亳州市 可乐园网吧
266 218.22.252.95 218.22.252.131 安徽省亳州市 电信
267 218.22.252.132 218.22.252.132 安徽省亳州市 白布大街飞翔鸟网吧
268 218.22.252.133 218.22.252.149 安徽省亳州市 电信
269 218.22.252.150 218.22.252.150 安徽省亳州市 舒心网吧
270 218.22.252.151 218.22.252.153 安徽省亳州市 电信
271 218.22.252.154 218.22.252.154 安徽省亳州市 欢乐无限网吧(和平路)
272 218.22.252.155 218.22.252.157 安徽省亳州市 电信
273 218.22.252.158 218.22.252.158 安徽省亳州市 天齐网吧
274 218.22.252.159 218.22.252.165 安徽省亳州市 电信
275 218.22.252.166 218.22.252.166 安徽省亳州市 蓝雨网吧(和平中路KFC对面2楼)
276 218.22.252.167 218.22.252.193 安徽省亳州市 电信
277 218.22.252.194 218.22.252.194 安徽省亳州市 超越网吧
278 218.22.252.195 218.22.252.201 安徽省亳州市 电信
279 218.22.252.202 218.22.252.202 安徽省亳州市 新华北路欧尚KTV对面曙光网吧
280 218.22.252.203 218.22.252.205 安徽省亳州市 电信
281 218.22.252.206 218.22.252.206 安徽省亳州市 网上飞网吧
282 218.22.252.207 218.22.252.210 安徽省亳州市 电信
283 218.22.252.211 218.22.252.211 安徽省亳州市 翔宇网吧(明清老街)
284 218.22.252.212 218.22.252.212 安徽省亳州市 翔宇网吧
285 218.22.252.213 218.22.252.217 安徽省亳州市 电信
286 218.22.252.218 218.22.252.218 安徽省亳州市 和平东路自由鸟网吧
287 218.22.252.219 218.22.252.225 安徽省亳州市 电信
288 218.22.252.226 218.22.252.226 安徽省亳州市 极品体验网吧
289 218.22.252.227 218.22.252.237 安徽省亳州市 电信
290 218.22.252.238 218.22.252.238 安徽省亳州市 北门口图书馆网吧
291 218.22.252.239 218.22.252.241 安徽省亳州市 电信
292 218.22.252.242 218.22.252.242 安徽省亳州市 流星梦网吧
293 218.22.252.243 218.22.252.249 安徽省亳州市 电信
294 218.22.252.250 218.22.252.250 安徽省亳州市 好心情网吧
295 218.22.252.251 218.22.252.255 安徽省亳州市 电信
296 218.22.253.0 218.22.253.1 安徽省亳州市利辛县 电信
297 218.22.253.2 218.22.253.2 安徽省亳州市利辛县 极速网吧
298 218.22.253.3 218.22.253.5 安徽省亳州市利辛县 电信
299 218.22.253.6 218.22.253.6 安徽省亳州市利辛县 自由网吧
300 218.22.253.7 218.22.253.9 安徽省亳州市利辛县 电信
301 218.22.253.10 218.22.253.10 安徽省亳州市利辛县 网友网吧
302 218.22.253.11 218.22.253.49 安徽省亳州市利辛县 电信
303 218.22.253.50 218.22.253.50 安徽省亳州市利辛县 星星网吧
304 218.22.253.51 218.22.253.57 安徽省亳州市利辛县 电信
305 218.22.253.58 218.22.253.58 安徽省亳州市利辛县 同心网吧
306 218.22.253.59 218.22.253.61 安徽省亳州市利辛县 电信
307 218.22.253.62 218.22.253.62 安徽省亳州市利辛县 华帝网吧
308 218.22.253.63 218.22.253.82 安徽省亳州市利辛县 电信
309 218.22.253.83 218.22.253.83 安徽省亳州市利辛县 蜘蛛网吧
310 218.22.253.84 218.22.253.97 安徽省亳州市利辛县 电信
311 218.22.253.98 218.22.253.98 安徽省亳州市利辛县 网事幽幽网吧
312 218.22.253.99 218.22.253.101 安徽省亳州市利辛县 电信
313 218.22.253.102 218.22.253.102 安徽省亳州市利辛县 阳光网吧
314 218.22.253.103 218.22.253.113 安徽省亳州市利辛县 电信
315 218.22.253.114 218.22.253.114 安徽省亳州市利辛县 奔腾网吧
316 218.22.253.115 218.22.253.117 安徽省亳州市利辛县 电信
317 218.22.253.118 218.22.253.118 安徽省亳州市利辛县 银太网吧
318 218.22.253.119 218.22.253.121 安徽省亳州市利辛县 电信
319 218.22.253.122 218.22.253.122 安徽省亳州市利辛县 青年网吧
320 218.22.253.123 218.22.253.125 安徽省亳州市利辛县 电信
321 218.22.253.126 218.22.253.126 安徽省亳州市利辛县 欢乐网吧
322 218.22.253.127 218.22.253.145 安徽省亳州市利辛县 电信
323 218.22.253.146 218.22.253.146 安徽省亳州市利辛县 相约网吧
324 218.22.253.147 218.22.253.153 安徽省亳州市利辛县 电信
325 218.22.253.154 218.22.253.154 安徽省亳州市利辛县 欣欣网吧
326 218.22.253.155 218.22.253.157 安徽省亳州市利辛县 电信
327 218.22.253.158 218.22.253.158 安徽省亳州市利辛县 指键缘网吧
328 218.22.253.159 218.22.253.161 安徽省亳州市利辛县 电信
329 218.22.253.162 218.22.253.162 安徽省亳州市利辛县 一中
330 218.22.253.163 218.22.253.169 安徽省亳州市利辛县 电信
331 218.22.253.170 218.22.253.170 安徽省亳州市利辛县 好心情网吧
332 218.22.253.171 218.22.253.173 安徽省亳州市利辛县 电信
333 218.22.253.174 218.22.253.174 安徽省亳州市利辛县 梦网网吧
334 218.22.253.175 218.22.253.177 安徽省亳州市利辛县 电信
335 218.22.253.178 218.22.253.178 安徽省亳州市利辛县 蜘蛛网吧
336 218.22.253.179 218.22.253.181 安徽省亳州市利辛县 电信
337 218.22.253.182 218.22.253.182 安徽省亳州市利辛县 迷你网吧
338 218.22.253.183 218.22.253.185 安徽省亳州市利辛县 电信
339 218.22.253.186 218.22.253.186 安徽省亳州市利辛县 信天游网吧
340 218.22.253.187 218.22.253.193 安徽省亳州市利辛县 电信
341 218.22.253.194 218.22.253.194 安徽省亳州市利辛县 同创网聊网吧(利辛酒厂楼下)
342 218.22.253.195 218.22.253.197 安徽省亳州市利辛县 电信
343 218.22.253.198 218.22.253.198 安徽省亳州市利辛县 超人网吧
344 218.22.253.199 218.22.253.209 安徽省亳州市利辛县 电信
345 218.22.253.210 218.22.253.210 安徽省亳州市利辛县 幸福网吧
346 218.22.253.211 218.22.253.213 安徽省亳州市利辛县 电信
347 218.22.253.214 218.22.253.214 安徽省亳州市利辛县 方正网吧
348 218.22.253.215 218.22.253.217 安徽省亳州市利辛县 电信
349 218.22.253.218 218.22.253.218 安徽省亳州市利辛县 风雨无阻网吧
350 218.22.253.219 218.22.253.221 安徽省亳州市利辛县 电信
351 218.22.253.222 218.22.253.222 安徽省亳州市利辛县 同创网吧
352 218.22.253.223 218.22.253.229 安徽省亳州市利辛县 电信
353 218.22.253.230 218.22.253.230 安徽省亳州市利辛县 无限网吧
354 218.22.253.231 218.22.253.241 安徽省亳州市利辛县 电信
355 218.22.253.242 218.22.253.243 安徽省亳州市利辛县 时代网吧
356 218.22.253.244 218.22.253.249 安徽省亳州市利辛县 电信
357 218.22.253.250 218.22.253.253 安徽省亳州市利辛县 云智网吧
358 218.22.253.254 218.22.253.255 安徽省亳州市利辛县 电信
359 218.22.254.0 218.22.254.0 安徽省亳州市 电信
360 218.22.254.1 218.22.254.1 安徽省亳州市蒙城县 联通网吧
361 218.22.254.2 218.22.254.23 安徽省亳州市 电信
362 218.22.254.24 218.22.254.24 安徽省亳州市蒙城县 恒通网吧
363 218.22.254.25 218.22.254.25 安徽省亳州市 电信
364 218.22.254.26 218.22.254.27 安徽省亳州市蒙城县 联宇网吧
365 218.22.254.28 218.22.254.65 安徽省亳州市 电信
366 218.22.254.66 218.22.254.66 安徽省亳州市蒙城县 家庭网吧
367 218.22.254.67 218.22.254.67 安徽省亳州市 电信
368 218.22.254.68 218.22.254.68 安徽省亳州市蒙城县 e网情深网吧
369 218.22.254.69 218.22.254.69 安徽省亳州市 电信
370 218.22.254.70 218.22.254.70 安徽省亳州市蒙城县 慧通网吧
371 218.22.254.71 218.22.254.71 安徽省亳州市 电信
372 218.22.254.72 218.22.254.72 安徽省亳州市蒙城县 慧通网吧
373 218.22.254.73 218.22.254.77 安徽省亳州市 电信
374 218.22.254.78 218.22.254.78 安徽省亳州市蒙城县 精灵峥网吧
375 218.22.254.79 218.22.254.85 安徽省亳州市 电信
376 218.22.254.86 218.22.254.86 安徽省亳州市蒙城县 阳光网吧
377 218.22.254.87 218.22.254.91 安徽省亳州市 电信
378 218.22.254.92 218.22.254.92 安徽省亳州市蒙城县 交通局家属院
379 218.22.254.93 218.22.254.93 安徽省亳州市蒙城县 宇宙网吧
380 218.22.254.94 218.22.254.97 安徽省亳州市 电信
381 218.22.254.98 218.22.254.98 安徽省亳州市蒙城县 第一人民医院
382 218.22.254.99 218.22.254.101 安徽省亳州市 电信
383 218.22.254.102 218.22.254.102 安徽省亳州市蒙城县 E时代网吧
384 218.22.254.103 218.22.254.115 安徽省亳州市 电信
385 218.22.254.116 218.22.254.116 安徽省亳州市蒙城县 南关大市场QQ机房
386 218.22.254.117 218.22.254.117 安徽省亳州市 电信
387 218.22.254.118 218.22.254.118 安徽省亳州市蒙城县 鼓楼网吧
388 218.22.254.119 218.22.254.121 安徽省亳州市 电信
389 218.22.254.122 218.22.254.122 安徽省亳州市蒙城县 英特网吧
390 218.22.254.123 218.22.254.124 安徽省亳州市 电信
391 218.22.254.125 218.22.254.125 安徽省亳州市蒙城县 智慧网吧
392 218.22.254.126 218.22.254.126 安徽省亳州市蒙城县 世纪网吧
393 218.22.254.127 218.22.254.129 安徽省亳州市 电信
394 218.22.254.130 218.22.254.130 安徽省亳州市蒙城县 逍遥游网吧
395 218.22.254.131 218.22.254.131 安徽省亳州市蒙城县 零点峥网吧
396 218.22.254.132 218.22.254.133 安徽省亳州市 电信
397 218.22.254.134 218.22.254.134 安徽省亳州市蒙城县 零点网吧
398 218.22.254.135 218.22.254.137 安徽省亳州市 电信
399 218.22.254.138 218.22.254.138 安徽省亳州市蒙城县 峥爱棠网吧
400 218.22.254.139 218.22.254.139 安徽省亳州市蒙城县 天喜网吧
401 218.22.254.140 218.22.254.140 安徽省亳州市蒙城县 宏宝网吧
402 218.22.254.141 218.22.254.146 安徽省亳州市 电信
403 218.22.254.147 218.22.254.147 安徽省亳州市蒙城县 梦蝶网吧
404 218.22.254.148 218.22.254.148 安徽省亳州市蒙城县 蚂蚁网吧
405 218.22.254.149 218.22.254.149 安徽省亳州市 电信
406 218.22.254.150 218.22.254.150 安徽省亳州市蒙城县 快乐之都网吧
407 218.22.254.151 218.22.254.153 安徽省亳州市 电信
408 218.22.254.154 218.22.254.154 安徽省亳州市蒙城县 联通网吧
409 218.22.254.155 218.22.254.169 安徽省亳州市 电信
410 218.22.254.170 218.22.254.171 安徽省亳州市蒙城县 第一中学
411 218.22.254.172 218.22.254.177 安徽省亳州市 电信
412 218.22.254.178 218.22.254.178 安徽省亳州市蒙城县 行政服务中心
413 218.22.254.179 218.22.254.185 安徽省亳州市 电信
414 218.22.254.186 218.22.254.186 安徽省亳州市蒙城县 快乐网吧
415 218.22.254.187 218.22.254.187 安徽省亳州市 电信
416 218.22.254.188 218.22.254.188 安徽省亳州市蒙城县 健康网吧
417 218.22.254.189 218.22.254.201 安徽省亳州市 电信
418 218.22.254.202 218.22.254.202 安徽省亳州市蒙城县 宏伟网吧
419 218.22.254.203 218.22.254.203 安徽省亳州市 电信
420 218.22.254.204 218.22.254.204 安徽省亳州市蒙城县 笑傲江湖峥网吧
421 218.22.254.205 218.22.254.209 安徽省亳州市 电信
422 218.22.254.210 218.22.254.210 安徽省亳州市 会通峥网吧
423 218.22.254.211 218.22.254.221 安徽省亳州市 电信
424 218.22.254.222 218.22.254.222 安徽省亳州市蒙城县 阿杜网吧
425 218.22.254.223 218.22.254.233 安徽省亳州市 电信
426 218.22.254.234 218.22.254.234 安徽省亳州市涡阳县 超越网吧
427 218.22.254.235 218.22.254.237 安徽省亳州市 电信
428 218.22.254.238 218.22.254.238 安徽省亳州市蒙城县 佳佳峥网吧
429 218.22.254.239 218.22.254.241 安徽省亳州市 电信
430 218.22.254.242 218.22.254.242 安徽省亳州市蒙城县 恒通网吧
431 218.22.254.243 218.22.254.244 安徽省亳州市 电信
432 218.22.254.245 218.22.254.245 安徽省亳州市蒙城县 添忆网吧
433 218.22.254.246 218.22.255.97 安徽省亳州市 电信
434 218.22.255.98 218.22.255.98 安徽省亳州市 香格里拉网络中心
435 218.22.255.99 218.22.255.121 安徽省亳州市 电信
436 218.22.255.122 218.22.255.122 安徽省亳州市涡阳县 师范学校
437 218.22.255.123 218.22.255.138 安徽省亳州市 电信
438 218.22.255.139 218.22.255.139 安徽省亳州市涡阳县 第二中学
439 218.22.255.140 218.22.255.161 安徽省亳州市 电信
440 218.22.255.162 218.22.255.162 安徽省亳州市涡阳县 蓬岭网吧
441 218.22.255.163 218.22.255.163 安徽省亳州市 电信
442 218.22.255.164 218.22.255.164 安徽省亳州市涡阳县 郝庄新时代网吧
443 218.22.255.165 218.22.255.170 安徽省亳州市 电信
444 218.22.255.171 218.22.255.171 安徽省亳州市涡阳县 飞腾网吧
445 218.22.255.172 218.22.255.177 安徽省亳州市 电信
446 218.22.255.178 218.22.255.178 安徽省亳州市涡阳县 新浪网吧
447 218.22.255.179 218.22.255.179 安徽省亳州市 电信
448 218.22.255.180 218.22.255.180 安徽省亳州市涡阳县 红旗影院新浪网吧
449 218.22.255.181 218.22.255.181 安徽省亳州市 电信
450 218.22.255.182 218.22.255.182 安徽省亳州市涡阳县 新浪网吧
451 218.22.255.183 218.22.255.187 安徽省亳州市 电信
452 218.22.255.188 218.22.255.188 安徽省亳州市涡阳县 玫瑰之路网吧(广场南面)
453 218.22.255.189 218.22.255.189 安徽省亳州市 电信
454 218.22.255.190 218.22.255.190 安徽省亳州市涡阳县 玫瑰之路网吧(亳州广场)
455 218.22.255.191 218.22.255.201 安徽省亳州市 电信
456 218.22.255.202 218.22.255.202 安徽省亳州市涡阳县 金手指网吧(青年路一巷)
457 218.22.255.203 218.22.255.209 安徽省亳州市 电信
458 218.22.255.210 218.22.255.210 安徽省亳州市涡阳县 时代网吧(建新二巷)
459 218.22.255.211 218.22.255.253 安徽省亳州市 电信
460 218.22.255.254 218.22.255.254 安徽省亳州市涡阳县 北极星网络中心
461 218.22.255.255 218.22.255.255 安徽省亳州市 电信
462 218.23.160.0 218.23.161.49 安徽省亳州市 电信
463 218.23.161.50 218.23.161.50 安徽省亳州市 蓝雨网吧
464 218.23.161.51 218.23.161.81 安徽省亳州市 电信
465 218.23.161.82 218.23.161.82 安徽省亳州市 皇城霸网吧
466 218.23.161.83 218.23.161.85 安徽省亳州市 电信
467 218.23.161.86 218.23.161.86 安徽省亳州市 皇城霸网吧
468 218.23.161.87 218.23.161.93 安徽省亳州市 电信
469 218.23.161.94 218.23.161.94 安徽省亳州市 轻灵网吧
470 218.23.161.95 218.23.161.101 安徽省亳州市 电信
471 218.23.161.102 218.23.161.102 安徽省亳州市 键威网吧
472 218.23.161.103 218.23.161.109 安徽省亳州市 电信
473 218.23.161.110 218.23.161.110 安徽省亳州市 晴诺儿网吧
474 218.23.161.111 218.23.161.117 安徽省亳州市 电信
475 218.23.161.118 218.23.161.118 安徽省亳州市 巨狐网吧
476 218.23.161.119 218.23.161.122 安徽省亳州市 电信
477 218.23.161.123 218.23.161.123 安徽省亳州市 正大网吧
478 218.23.161.124 218.23.161.169 安徽省亳州市 电信
479 218.23.161.170 218.23.161.170 安徽省亳州市 狂暴网吧
480 218.23.161.171 218.23.161.173 安徽省亳州市 电信
481 218.23.161.174 218.23.161.174 安徽省亳州市 网络世界
482 218.23.161.175 218.23.162.174 安徽省亳州市 电信
483 218.23.162.175 218.23.162.175 安徽省亳州市 位岗镇小雨网吧
484 218.23.162.176 218.23.162.255 安徽省亳州市 电信
485 218.23.163.0 218.23.163.37 安徽省亳州市涡阳县 电信
486 218.23.163.38 218.23.163.38 安徽省亳州市涡阳县 驿站网吧(北环中路)
487 218.23.163.39 218.23.163.49 安徽省亳州市涡阳县 电信
488 218.23.163.50 218.23.163.50 安徽省亳州市涡阳县 经伟网吧
489 218.23.163.51 218.23.163.73 安徽省亳州市涡阳县 电信
490 218.23.163.74 218.23.163.74 安徽省亳州市涡阳县 天静网吧
491 218.23.163.75 218.23.163.77 安徽省亳州市涡阳县 中移铁通
492 218.23.163.78 218.23.163.78 安徽省亳州市涡阳县 淮中大道一网情深网吧
493 218.23.163.79 218.23.163.93 安徽省亳州市涡阳县 电信
494 218.23.163.94 218.23.163.94 安徽省亳州市 永乐网吧
495 218.23.163.95 218.23.163.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
496 218.23.164.0 218.23.164.88 安徽省亳州市蒙城县 电信
497 218.23.164.89 218.23.164.89 安徽省亳州市蒙城县 码头路心缘网吧
498 218.23.164.90 218.23.164.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
499 218.23.165.0 218.23.165.145 安徽省亳州市 电信
500 218.23.165.146 218.23.165.146 安徽省亳州市 王市镇飘叶网吧
501 218.23.165.147 218.23.166.1 安徽省亳州市 电信
502 218.23.166.2 218.23.166.2 安徽省亳州市蒙城县 新浪网吧
503 218.23.166.3 218.23.166.6 安徽省亳州市蒙城县 天涯网络技术有限公司
504 218.23.166.7 218.23.166.7 安徽省亳州市蒙城县 电信
505 218.23.166.8 218.23.166.12 安徽省亳州市蒙城县 天涯网络技术有限公司
506 218.23.166.13 218.23.166.13 安徽省亳州市蒙城县 开心网吧
507 218.23.166.14 218.23.166.14 安徽省亳州市蒙城县 自由空间网吧
508 218.23.166.15 218.23.166.19 安徽省亳州市蒙城县 电信
509 218.23.166.20 218.23.166.20 安徽省亳州市蒙城县 国维网吧
510 218.23.166.21 218.23.166.21 安徽省亳州市蒙城县 无极限网吧
511 218.23.166.22 218.23.166.27 安徽省亳州市蒙城县 电信
512 218.23.166.28 218.23.166.28 安徽省亳州市蒙城县 HAPPY网吧
513 218.23.166.29 218.23.166.29 安徽省亳州市蒙城县 电信
514 218.23.166.30 218.23.166.30 安徽省亳州市蒙城县 友谊网
515 218.23.166.31 218.23.166.33 安徽省亳州市蒙城县 电信
516 218.23.166.34 218.23.166.34 安徽省亳州市蒙城县 心缘网吧
517 218.23.166.35 218.23.166.37 安徽省亳州市蒙城县 电信
518 218.23.166.38 218.23.166.38 安徽省亳州市蒙城县 码头路心灵网吧
519 218.23.166.39 218.23.166.41 安徽省亳州市蒙城县 电信
520 218.23.166.42 218.23.166.42 安徽省亳州市蒙城县 快速网吧
521 218.23.166.43 218.23.166.45 安徽省亳州市蒙城县 电信
522 218.23.166.46 218.23.166.46 安徽省亳州市蒙城县 码头路北农业银行对面中天网吧
523 218.23.166.47 218.23.166.53 安徽省亳州市蒙城县 电信
524 218.23.166.54 218.23.166.54 安徽省亳州市蒙城县 逍遥游网吧
525 218.23.166.55 218.23.166.57 安徽省亳州市蒙城县 电信
526 218.23.166.58 218.23.166.58 安徽省亳州市蒙城县 极速网吧
527 218.23.166.59 218.23.166.61 安徽省亳州市蒙城县 电信
528 218.23.166.62 218.23.166.62 安徽省亳州市蒙城县 宇光峥网吧
529 218.23.166.63 218.23.166.73 安徽省亳州市蒙城县 电信
530 218.23.166.74 218.23.166.74 安徽省亳州市蒙城县 蚂蚁峥网吧
531 218.23.166.75 218.23.166.75 安徽省亳州市蒙城县 超越峥网吧
532 218.23.166.76 218.23.166.77 安徽省亳州市蒙城县 HAPPY网吧
533 218.23.166.78 218.23.166.78 安徽省亳州市蒙城县 快乐峥网吧
534 218.23.166.79 218.23.166.79 安徽省亳州市蒙城县 电信
535 218.23.166.80 218.23.166.80 安徽省亳州市蒙城县 于光网吧
536 218.23.166.81 218.23.166.105 安徽省亳州市蒙城县 电信
537 218.23.166.106 218.23.166.106 安徽省亳州市蒙城县 逍遥峥网吧
538 218.23.166.107 218.23.166.109 安徽省亳州市蒙城县 电信
539 218.23.166.110 218.23.166.110 安徽省亳州市蒙城县 南华路真爱网吧
540 218.23.166.111 218.23.166.121 安徽省亳州市蒙城县 电信
541 218.23.166.122 218.23.166.122 安徽省亳州市蒙城县 中青网吧
542 218.23.166.123 218.23.166.125 安徽省亳州市蒙城县 电信
543 218.23.166.126 218.23.166.126 安徽省亳州市蒙城县 天都峥网吧
544 218.23.166.127 218.23.166.225 安徽省亳州市蒙城县 电信
545 218.23.166.226 218.23.166.226 安徽省亳州市蒙城县 农机一条街
546 218.23.166.227 218.23.166.229 安徽省亳州市蒙城县 电信
547 218.23.166.230 218.23.166.230 安徽省亳州市蒙城县 图书馆电子文献阅览室
548 218.23.166.231 218.23.166.233 安徽省亳州市蒙城县 电信
549 218.23.166.234 218.23.166.234 安徽省亳州市蒙城县 新城路17号棉麻公司
550 218.23.166.235 218.23.166.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
551 218.23.167.0 218.23.167.23 安徽省亳州市 电信
552 218.23.167.24 218.23.167.24 安徽省亳州市利辛县 心悦网吧
553 218.23.167.25 218.23.167.139 安徽省亳州市 电信
554 218.23.167.140 218.23.167.248 安徽省亳州市利辛县 政府
555 218.23.167.249 218.23.167.249 安徽省亳州市利辛县 欢乐网吧
556 218.23.167.250 218.23.168.255 安徽省亳州市 电信
557 218.23.169.0 218.23.169.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
558 218.23.170.0 218.23.170.59 安徽省亳州市 电信
559 218.23.170.60 218.23.170.60 安徽省亳州市 太阳雨网吧
560 218.23.170.61 218.23.172.1 安徽省亳州市 电信
561 218.23.172.2 218.23.172.2 安徽省亳州市 E恋网苑
562 218.23.172.3 218.23.172.9 安徽省亳州市 电信
563 218.23.172.10 218.23.172.10 安徽省亳州市 三木网吧
564 218.23.172.11 218.23.172.33 安徽省亳州市 电信
565 218.23.172.34 218.23.172.34 安徽省亳州市 鸿祥网吧
566 218.23.172.35 218.23.172.41 安徽省亳州市 电信
567 218.23.172.42 218.23.172.42 安徽省亳州市 E恋网吧(州东街)
568 218.23.172.43 218.23.172.45 安徽省亳州市 电信
569 218.23.172.46 218.23.172.46 安徽省亳州市 百乐门网吧
570 218.23.172.47 218.23.172.77 安徽省亳州市 电信
571 218.23.172.78 218.23.172.78 安徽省亳州市 州西街蓝雨网吧
572 218.23.172.79 218.23.172.81 安徽省亳州市 电信
573 218.23.172.82 218.23.172.82 安徽省亳州市 自由人网吧
574 218.23.172.83 218.23.172.89 安徽省亳州市 电信
575 218.23.172.90 218.23.172.90 安徽省亳州市 欣欣网吧
576 218.23.172.91 218.23.172.93 安徽省亳州市 电信
577 218.23.172.94 218.23.172.94 安徽省亳州市 无极限网吧
578 218.23.172.95 218.23.172.101 安徽省亳州市 电信
579 218.23.172.102 218.23.172.102 安徽省亳州市 瞧成区星雨网吧
580 218.23.172.103 218.23.172.105 安徽省亳州市 电信
581 218.23.172.106 218.23.172.106 安徽省亳州市 搜讯网吧
582 218.23.172.107 218.23.172.113 安徽省亳州市 电信
583 218.23.172.114 218.23.172.114 安徽省亳州市 小刘庄晴诺儿网吧
584 218.23.172.115 218.23.172.141 安徽省亳州市 电信
585 218.23.172.142 218.23.172.142 安徽省亳州市 甲壳虫网吧
586 218.23.172.143 218.23.172.153 安徽省亳州市 电信
587 218.23.172.154 218.23.172.154 安徽省亳州市 5566网吧
588 218.23.172.155 218.23.172.165 安徽省亳州市 电信
589 218.23.172.166 218.23.172.166 安徽省亳州市 无限空间网吧
590 218.23.172.167 218.23.172.205 安徽省亳州市 电信
591 218.23.172.206 218.23.172.206 安徽省亳州市 (商贸城北门附近)星辰网吧
592 218.23.172.207 218.23.172.209 安徽省亳州市 电信
593 218.23.172.210 218.23.172.210 安徽省亳州市 星辰网吧(老盖大卖场西)
594 218.23.172.211 218.23.172.217 安徽省亳州市 电信
595 218.23.172.218 218.23.172.218 安徽省亳州市谯城区 网络世界
596 218.23.172.219 218.23.172.221 安徽省亳州市 电信
597 218.23.172.222 218.23.172.222 安徽省亳州市 南门口东一生有你网吧
598 218.23.172.223 218.23.173.5 安徽省亳州市 电信
599 218.23.173.6 218.23.173.6 安徽省亳州市 嘉年华网络园(光明西路原味永和对面)
600 218.23.173.7 218.23.173.49 安徽省亳州市 电信
601 218.23.173.50 218.23.173.50 安徽省亳州市 新风影网吧
602 218.23.173.51 218.23.173.77 安徽省亳州市 电信
603 218.23.173.78 218.23.173.78 安徽省亳州市 亚信电脑有限公司
604 218.23.173.79 218.23.173.93 安徽省亳州市 电信
605 218.23.173.94 218.23.173.94 安徽省亳州市 百乐门网吧
606 218.23.173.95 218.23.173.109 安徽省亳州市 电信
607 218.23.173.110 218.23.173.110 安徽省亳州市 新贵都城市酒店
608 218.23.173.111 218.23.173.161 安徽省亳州市 电信
609 218.23.173.162 218.23.173.162 安徽省亳州市 香港步行街家园网吧
610 218.23.173.163 218.23.173.194 安徽省亳州市 电信
611 218.23.173.195 218.23.173.195 安徽省亳州市 第17社区(魏武大道南端路西,检察院办公楼五楼)
612 218.23.173.196 218.23.173.217 安徽省亳州市 电信
613 218.23.173.218 218.23.173.218 安徽省亳州市 自由人网吧
614 218.23.173.219 218.23.173.249 安徽省亳州市 电信
615 218.23.173.250 218.23.173.250 安徽省亳州市 网吧俱乐部
616 218.23.173.251 218.23.174.215 安徽省亳州市 电信
617 218.23.174.216 218.23.174.216 安徽省亳州市 电信涡阳县中医院
618 218.23.174.217 218.23.175.37 安徽省亳州市 电信
619 218.23.175.38 218.23.175.38 安徽省亳州市涡阳县 同丰种业公司
620 218.23.175.39 218.23.175.125 安徽省亳州市 电信
621 218.23.175.126 218.23.175.126 安徽省亳州市涡阳县 大帝宾馆
622 218.23.175.127 218.23.175.255 安徽省亳州市 电信
623 218.106.90.64 218.106.90.145 安徽省亳州市 联通
624 218.106.90.146 218.106.90.146 安徽省亳州市 安徽建筑工业学院小南门网吧
625 218.106.90.147 218.106.90.255 安徽省亳州市 联通
626 220.180.96.0 220.180.100.102 安徽省亳州市 电信
627 220.180.100.103 220.180.100.103 安徽省亳州市 大杨镇种子站网吧
628 220.180.100.104 220.180.100.255 安徽省亳州市 电信
629 220.180.101.0 220.180.101.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
630 220.180.102.0 220.180.103.147 安徽省亳州市 电信
631 220.180.103.148 220.180.103.148 安徽省亳州市 魏伟网络
632 220.180.103.149 220.180.104.145 安徽省亳州市 电信
633 220.180.104.146 220.180.104.146 安徽省亳州市涡阳县 人和网吧
634 220.180.104.147 220.180.104.157 安徽省亳州市 电信
635 220.180.104.158 220.180.104.158 安徽省亳州市涡阳县 快乐网吧
636 220.180.104.159 220.180.104.250 安徽省亳州市 电信
637 220.180.104.251 220.180.104.251 安徽省亳州市涡阳县 三星大道谢涛网吧
638 220.180.104.252 220.180.106.1 安徽省亳州市 电信
639 220.180.106.2 220.180.106.2 安徽省亳州市利辛县 金苹果网吧
640 220.180.106.3 220.180.106.21 安徽省亳州市 电信
641 220.180.106.22 220.180.106.22 安徽省亳州市利辛县 可乐吧
642 220.180.106.23 220.180.107.24 安徽省亳州市 电信
643 220.180.107.25 220.180.107.25 安徽省亳州市 古井镇三连电脑专营店
644 220.180.107.26 220.180.108.4 安徽省亳州市 电信
645 220.180.108.5 220.180.108.5 安徽省亳州市利辛县 飞翔网吧
646 220.180.108.6 220.180.108.255 安徽省亳州市 电信
647 220.180.109.0 220.180.109.255 安徽省亳州市 (蒙城)电信
648 220.180.110.0 220.180.111.255 安徽省亳州市 电信
649 220.180.112.0 220.180.112.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
650 220.180.113.0 220.180.118.255 安徽省亳州市 电信
651 220.180.119.0 220.180.119.74 安徽省亳州市利辛县 电信
652 220.180.119.75 220.180.119.75 安徽省亳州市利辛县 第二人民医院
653 220.180.119.76 220.180.119.224 安徽省亳州市利辛县 电信
654 220.180.119.225 220.180.119.225 安徽省亳州市利辛县 自强网吧
655 220.180.119.226 220.180.119.232 安徽省亳州市利辛县 电信
656 220.180.119.233 220.180.119.233 安徽省亳州市利辛县 我不在网吧
657 220.180.119.234 220.180.119.255 安徽省亳州市利辛县 电信
658 220.180.120.0 220.180.120.255 安徽省亳州市 电信
659 220.180.121.0 220.180.121.74 安徽省亳州市 (蒙城)电信
660 220.180.121.75 220.180.121.75 安徽省亳州市蒙城县 共创网吧
661 220.180.121.76 220.180.121.153 安徽省亳州市 (蒙城)电信
662 220.180.121.154 220.180.121.154 安徽省亳州市蒙城县 新动力网吧
663 220.180.121.155 220.180.122.255 安徽省亳州市 (蒙城)电信
664 220.180.123.0 220.180.123.17 安徽省亳州市 电信
665 220.180.123.18 220.180.123.18 安徽省亳州市谯城区 九方网吧(古城镇)
666 220.180.123.19 220.180.123.33 安徽省亳州市 电信
667 220.180.123.34 220.180.123.34 安徽省亳州市谯城区 古城镇流星雨网吧
668 220.180.123.35 220.180.123.65 安徽省亳州市 电信
669 220.180.123.66 220.180.123.66 安徽省亳州市谯城区 古城镇辉耀网吧
670 220.180.123.67 220.180.124.57 安徽省亳州市 电信
671 220.180.124.58 220.180.124.58 安徽省亳州市涡阳县 市今生有约网吧
672 220.180.124.59 220.180.125.255 安徽省亳州市 电信
673 220.180.126.0 220.180.126.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
674 220.180.127.0 220.180.127.255 安徽省亳州市 电信
675 220.248.242.0 220.248.242.255 安徽省亳州市 联通
676 221.130.143.0 221.130.143.255 安徽省亳州市 移动
677 222.48.71.0 222.48.71.1 安徽省亳州市 中移铁通
678 222.48.71.2 222.48.71.2 安徽省亳州市蒙城县 TV峥网吧
679 222.48.71.3 222.48.71.4 安徽省亳州市 中移铁通
680 222.48.71.5 222.48.71.5 安徽省亳州市蒙城县 中国牛网
681 222.48.200.0 222.48.206.255 安徽省亳州市 中移铁通
682 222.195.96.0 222.195.99.255 安徽省亳州市 亳州职业技术学院
683 223.247.64.0 223.247.89.255 安徽省亳州市 电信
684 223.247.90.0 223.247.90.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
685 223.247.91.0 223.247.104.255 安徽省亳州市 电信
686 223.247.105.0 223.247.105.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
687 223.247.106.0 223.247.108.255 安徽省亳州市 电信
688 223.247.109.0 223.247.109.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
689 223.247.110.0 223.247.120.255 安徽省亳州市 电信
690 223.247.121.0 223.247.121.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
691 223.247.122.0 223.247.122.255 安徽省亳州市 电信
692 223.247.123.0 223.247.123.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
693 223.247.124.0 223.247.124.255 安徽省亳州市利辛县 电信
694 223.247.125.0 223.247.126.255 安徽省亳州市 电信