ip地址查询

亳州市IP地址列表

亳州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.6.0.0 36.6.15.255 安徽省亳州市 电信
2 36.6.128.0 36.6.131.255 安徽省亳州市 电信
3 36.6.132.0 36.6.133.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
4 36.6.134.0 36.6.149.255 安徽省亳州市 电信
5 36.6.150.0 36.6.150.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
6 36.6.151.0 36.6.153.255 安徽省亳州市 电信
7 36.6.154.0 36.6.154.255 安徽省亳州市利辛县 电信
8 36.6.155.0 36.6.159.255 安徽省亳州市 电信
9 36.7.0.0 36.7.37.255 安徽省亳州市 电信
10 36.7.38.0 36.7.38.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
11 36.7.39.0 36.7.56.255 安徽省亳州市 电信
12 36.7.57.0 36.7.57.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
13 36.7.58.0 36.7.63.255 安徽省亳州市 电信
14 36.32.206.0 36.32.206.255 安徽省亳州市利辛县 联通
15 36.56.32.0 36.56.47.255 安徽省亳州市 电信
16 36.59.231.0 36.59.231.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
17 58.242.56.0 58.242.57.249 安徽省亳州市 联通
18 58.242.57.250 58.242.57.250 安徽省亳州市 动感E族网络会所光明店(光明西路光明小区转角楼105号)
19 58.242.57.251 58.242.60.150 安徽省亳州市 联通
20 58.242.60.151 58.242.60.151 安徽省亳州市 清灵网吧(周后街)
21 58.242.60.152 58.242.63.255 安徽省亳州市 联通
22 58.243.16.0 58.243.16.255 安徽省亳州市 联通
23 58.243.19.0 58.243.21.255 安徽省亳州市 联通
24 58.243.120.0 58.243.120.255 安徽省亳州市 联通
25 60.174.64.0 60.174.65.21 安徽省亳州市 电信
26 60.174.65.22 60.174.65.22 安徽省亳州市谯城区 静安宾馆
27 60.174.65.23 60.174.65.61 安徽省亳州市 电信
28 60.174.65.62 60.174.65.62 安徽省亳州市 乐派网吧(金元宝)
29 60.174.65.63 60.174.65.255 安徽省亳州市 电信
30 60.174.66.0 60.174.66.161 安徽省亳州市利辛县 电信
31 60.174.66.162 60.174.66.162 安徽省亳州市利辛县 王人镇宇宙网吧
32 60.174.66.163 60.174.66.255 安徽省亳州市利辛县 电信
33 60.174.67.0 60.174.77.81 安徽省亳州市 电信
34 60.174.77.82 60.174.77.82 安徽省亳州市 芝麻开门网络吧(利辛路)
35 60.174.77.83 60.174.77.117 安徽省亳州市 电信
36 60.174.77.118 60.174.77.118 安徽省亳州市 动感E族网吧(蒙城路)
37 60.174.77.119 60.174.89.61 安徽省亳州市 电信
38 60.174.89.62 60.174.89.62 安徽省亳州市蒙城县 智慧网吧
39 60.174.89.63 60.174.94.113 安徽省亳州市 电信
40 60.174.94.114 60.174.94.114 安徽省亳州市 巨狐网吧(建安路)
41 60.174.94.115 60.174.104.21 安徽省亳州市 电信
42 60.174.104.22 60.174.104.22 安徽省亳州市 动感E族网络会所光明店(光明西路光明小区转角楼105号)
43 60.174.104.23 60.174.105.255 安徽省亳州市 电信
44 60.174.106.0 60.174.106.255 安徽省亳州市利辛县 电信
45 60.174.107.0 60.174.115.255 安徽省亳州市 电信
46 60.174.116.0 60.174.116.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
47 60.174.117.0 60.174.127.255 安徽省亳州市 电信
48 61.190.186.0 61.190.189.4 安徽省亳州市 电信
49 61.190.189.5 61.190.189.5 安徽省亳州市利辛县 飞翔网吧
50 61.190.189.6 61.190.189.45 安徽省亳州市 电信
51 61.190.189.46 61.190.189.46 安徽省亳州市利辛县 动感网城(建设路)
52 61.190.189.47 61.190.189.53 安徽省亳州市 电信
53 61.190.189.54 61.190.189.54 安徽省亳州市利辛县 寰宇网吧
54 61.190.189.55 61.190.189.61 安徽省亳州市 电信
55 61.190.189.62 61.190.189.62 安徽省亳州市利辛县 兄弟网吧
56 61.190.189.63 61.190.189.255 安徽省亳州市 电信
57 61.191.15.0 61.191.15.255 安徽省亳州市 电信
58 61.191.128.0 61.191.128.45 安徽省亳州市 电信
59 61.191.128.46 61.191.128.46 安徽省亳州市 农民网吧(淝河镇中心街124号)
60 61.191.128.47 61.191.128.95 安徽省亳州市 电信
61 61.191.128.96 61.191.128.96 安徽省亳州市谯城区 知识库网吧(双沟镇紫秋街)
62 61.191.128.97 61.191.130.13 安徽省亳州市 电信
63 61.191.130.14 61.191.130.14 安徽省亳州市涡阳县 梦幻网苑网吧
64 61.191.130.15 61.191.130.19 安徽省亳州市 电信
65 61.191.130.20 61.191.130.22 安徽省亳州市涡阳县 超越网吧
66 61.191.130.23 61.191.130.37 安徽省亳州市 电信
67 61.191.130.38 61.191.130.38 安徽省亳州市涡阳县 飞翔网吧
68 61.191.130.39 61.191.130.53 安徽省亳州市 电信
69 61.191.130.54 61.191.130.54 安徽省亳州市涡阳县 逍遥E族网吧
70 61.191.130.55 61.191.130.57 安徽省亳州市 电信
71 61.191.130.58 61.191.130.58 安徽省亳州市涡阳县 师范网吧
72 61.191.130.59 61.191.130.203 安徽省亳州市 电信
73 61.191.130.204 61.191.130.204 安徽省亳州市涡阳县 自由网吧
74 61.191.130.205 61.191.130.253 安徽省亳州市 电信
75 61.191.130.254 61.191.130.254 安徽省亳州市涡阳县 公路局家属院
76 61.191.130.255 61.191.131.25 安徽省亳州市 电信
77 61.191.131.26 61.191.131.26 安徽省亳州市 无限空间网吧
78 61.191.131.27 61.191.132.255 安徽省亳州市 电信
79 61.191.133.0 61.191.133.150 安徽省亳州市蒙城县 电信
80 61.191.133.151 61.191.133.151 安徽省亳州市蒙城县 峥爱棠网吧
81 61.191.133.152 61.191.133.191 安徽省亳州市蒙城县 电信
82 61.191.133.192 61.191.133.192 安徽省亳州市蒙城县 心缘网吧
83 61.191.133.193 61.191.133.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
84 61.191.134.0 61.191.134.255 安徽省亳州市 电信
85 61.191.135.0 61.191.135.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
86 61.235.40.0 61.235.40.255 安徽省亳州市 中移铁通
87 61.235.41.0 61.235.41.255 安徽省亳州市 /马鞍山市铁通
88 61.241.139.0 61.241.139.131 安徽省亳州市 联通
89 61.241.139.132 61.241.139.132 安徽省亳州市 颍上县润河地球网吧
90 61.241.139.133 61.241.139.133 安徽省亳州市 联通
91 61.241.139.134 61.241.139.134 安徽省亳州市 颍上县耿棚世纪网吧
92 61.241.139.135 61.241.139.138 安徽省亳州市 联通
93 61.241.139.139 61.241.139.139 安徽省亳州市 临泉县E网网吧
94 61.241.139.140 61.241.139.180 安徽省亳州市 /阜阳市联通
95 61.241.139.182 61.241.140.255 安徽省亳州市 /阜阳市联通
96 110.122.192.0 110.122.192.255 安徽省亳州市蒙城县 中移铁通
97 110.122.193.0 110.122.198.255 安徽省亳州市 中移铁通
98 110.122.199.0 110.122.199.255 安徽省亳州市涡阳县 中移铁通
99 110.122.200.0 110.122.200.255 安徽省亳州市蒙城县 中移铁通
100 110.122.201.0 110.122.201.255 安徽省亳州市 中移铁通
101 110.122.202.0 110.122.202.255 安徽省亳州市蒙城县 中移铁通
102 110.122.203.0 110.122.205.255 安徽省亳州市 中移铁通
103 110.122.206.0 110.122.206.255 安徽省亳州市蒙城县 中移铁通
104 110.122.207.0 110.122.207.255 安徽省亳州市涡阳县 中移铁通
105 110.122.217.0 110.122.217.255 安徽省亳州市 中移铁通
106 111.39.74.0 111.39.74.255 安徽省亳州市蒙城县 移动
107 111.39.75.0 111.39.75.255 安徽省亳州市利辛县 移动
108 111.39.76.0 111.39.76.255 安徽省亳州市 移动
109 111.39.77.0 111.39.77.255 安徽省亳州市涡阳县 移动
110 112.26.231.0 112.26.231.255 安徽省亳州市 移动
111 112.122.56.0 112.122.56.255 安徽省亳州市 联通
112 112.122.57.0 112.122.57.255 安徽省亳州市蒙城县 联通
113 112.122.58.0 112.122.63.255 安徽省亳州市 联通
114 112.123.56.0 112.123.63.255 安徽省亳州市 联通
115 112.123.106.0 112.123.110.255 安徽省亳州市涡阳县 联通
116 112.132.145.0 112.132.145.255 安徽省亳州市蒙城县 联通
117 112.132.146.0 112.132.147.255 安徽省亳州市 联通
118 112.132.148.0 112.132.148.255 安徽省亳州市蒙城县 联通
119 114.105.128.0 114.105.152.255 安徽省亳州市 电信
120 114.105.153.0 114.105.153.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
121 114.105.154.0 114.105.157.255 安徽省亳州市 电信
122 114.105.158.0 114.105.158.255 安徽省亳州市利辛县 电信
123 114.105.159.0 114.105.170.255 安徽省亳州市 电信
124 114.105.171.0 114.105.171.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
125 114.105.172.0 114.105.185.255 安徽省亳州市 电信
126 114.105.186.0 114.105.186.255 安徽省亳州市利辛县 电信
127 114.105.187.0 114.105.195.255 安徽省亳州市 电信
128 114.105.196.0 114.105.196.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
129 114.105.197.0 114.105.218.255 安徽省亳州市 电信
130 114.105.219.0 114.105.220.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
131 114.105.221.0 114.105.222.255 安徽省亳州市 电信
132 114.105.223.0 114.105.223.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
133 114.105.224.0 114.105.231.255 安徽省亳州市 电信
134 114.105.232.0 114.105.232.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
135 114.105.233.0 114.105.239.255 安徽省亳州市 电信
136 114.105.240.0 114.105.240.255 安徽省亳州市利辛县 电信
137 114.105.241.0 114.105.245.255 安徽省亳州市 电信
138 114.105.246.0 114.105.246.255 安徽省亳州市利辛县 电信
139 114.105.247.0 114.105.247.255 安徽省亳州市 电信
140 114.105.248.0 114.105.248.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
141 114.105.249.0 114.105.249.255 安徽省亳州市 电信
142 114.105.250.0 114.105.250.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
143 114.105.251.0 114.105.251.255 安徽省亳州市 电信
144 114.105.252.0 114.105.252.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
145 114.105.253.0 114.105.255.255 安徽省亳州市 电信
146 117.70.192.0 117.70.241.255 安徽省亳州市 电信
147 117.70.242.0 117.70.242.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
148 117.70.243.0 117.70.245.255 安徽省亳州市 电信
149 117.70.246.0 117.70.246.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
150 117.70.247.0 117.70.255.255 安徽省亳州市 电信
151 120.210.176.0 120.210.176.255 安徽省亳州市 移动
152 121.251.50.0 121.251.51.255 安徽省亳州市 亳州师范高等专科学校
153 122.83.181.0 122.83.191.255 安徽省亳州市涡阳县 中移铁通
154 122.92.80.0 122.92.82.255 安徽省亳州市 中移铁通
155 122.92.189.0 122.92.189.255 安徽省亳州市 中移铁通
156 183.166.192.0 183.166.203.255 安徽省亳州市 电信
157 183.166.204.0 183.166.204.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
158 183.166.205.0 183.166.255.255 安徽省亳州市 电信
159 211.91.101.204 211.91.101.204 安徽省亳州市蒙城县 极速网吧
160 211.91.112.66 211.91.112.66 安徽省亳州市 联通网苑
161 211.91.112.132 211.91.112.132 安徽省亳州市 绿色网吧
162 211.91.112.135 211.91.112.135 安徽省亳州市 梦幻网吧
163 211.91.112.140 211.91.112.140 安徽省亳州市 联通
164 211.91.112.142 211.91.112.142 安徽省亳州市 家园网吧
165 211.91.112.163 211.91.112.163 安徽省亳州市 网升网吧
166 211.91.112.170 211.91.112.170 安徽省亳州市 自由人网吧
167 211.91.112.171 211.91.112.171 安徽省亳州市 风中百合网吧
168 211.91.112.173 211.91.112.173 安徽省亳州市 天齐网吧
169 211.91.112.226 211.91.112.226 安徽省亳州市 香格里拉网络中心
170 211.141.200.0 211.141.200.130 安徽省亳州市 移动
171 211.141.200.131 211.141.200.133 安徽省亳州市涡阳县 中央储备粮涡阳直属库
172 211.141.200.134 211.141.202.255 安徽省亳州市 移动
173 218.22.248.0 218.22.248.17 安徽省亳州市 电信
174 218.22.248.18 218.22.248.18 安徽省亳州市 搜狐网吧
175 218.22.248.19 218.22.248.21 安徽省亳州市 电信
176 218.22.248.22 218.22.248.22 安徽省亳州市 读讯网吧
177 218.22.248.23 218.22.248.25 安徽省亳州市 电信
178 218.22.248.26 218.22.248.26 安徽省亳州市 欣欣网吧
179 218.22.248.27 218.22.248.65 安徽省亳州市 电信
180 218.22.248.66 218.22.248.66 安徽省亳州市 亳州报社
181 218.22.248.67 218.22.248.85 安徽省亳州市 电信
182 218.22.248.86 218.22.248.86 安徽省亳州市 龙飞网吧
183 218.22.248.87 218.22.248.89 安徽省亳州市 电信
184 218.22.248.90 218.22.248.90 安徽省亳州市 新视野网吧
185 218.22.248.91 218.22.248.93 安徽省亳州市 电信
186 218.22.248.94 218.22.248.94 安徽省亳州市 牛牛网吧
187 218.22.248.95 218.22.248.97 安徽省亳州市 电信
188 218.22.248.98 218.22.248.98 安徽省亳州市 夏候小学
189 218.22.248.99 218.22.248.111 安徽省亳州市 电信
190 218.22.248.112 218.22.248.112 安徽省亳州市 蓝雨网吧
191 218.22.248.113 218.22.248.113 安徽省亳州市 电信
192 218.22.248.114 218.22.248.114 安徽省亳州市 QQ网吧
193 218.22.248.115 218.22.248.117 安徽省亳州市 电信
194 218.22.248.118 218.22.248.118 安徽省亳州市 网路快车网吧(一回民学校东面路口)
195 218.22.248.119 218.22.248.121 安徽省亳州市 电信
196 218.22.248.122 218.22.248.122 安徽省亳州市 自由人网吧
197 218.22.248.123 218.22.248.245 安徽省亳州市 电信
198 218.22.248.246 218.22.248.246 安徽省亳州市 希夷大道北段桥南头希夷网吧
199 218.22.248.247 218.22.248.250 安徽省亳州市 电信
200 218.22.248.251 218.22.248.251 安徽省亳州市 浩翔网吧
201 218.22.248.252 218.22.249.9 安徽省亳州市 电信
202 218.22.249.10 218.22.249.10 安徽省亳州市 新风影网吧
203 218.22.249.11 218.22.249.42 安徽省亳州市 电信
204 218.22.249.43 218.22.249.43 安徽省亳州市 慧之光数码广场
205 218.22.249.44 218.22.249.73 安徽省亳州市 电信
206 218.22.249.74 218.22.249.74 安徽省亳州市 旭日网吧
207 218.22.249.75 218.22.249.77 安徽省亳州市 电信
208 218.22.249.78 218.22.249.78 安徽省亳州市 鑫海网吧
209 218.22.249.79 218.22.249.85 安徽省亳州市 电信
210 218.22.249.86 218.22.249.86 安徽省亳州市 蓝爵网吧(东寨外)
211 218.22.249.87 218.22.249.89 安徽省亳州市 电信
212 218.22.249.90 218.22.249.90 安徽省亳州市 东方红网吧(新华北路)
213 218.22.249.91 218.22.249.101 安徽省亳州市 电信
214 218.22.249.102 218.22.249.102 安徽省亳州市 肥肥网吧
215 218.22.249.103 218.22.249.113 安徽省亳州市 电信
216 218.22.249.114 218.22.249.114 安徽省亳州市 网升网吧
217 218.22.249.115 218.22.249.117 安徽省亳州市 电信
218 218.22.249.118 218.22.249.118 安徽省亳州市 网升网吧
219 218.22.249.119 218.22.249.153 安徽省亳州市 电信
220 218.22.249.154 218.22.249.154 安徽省亳州市 梦想网吧
221 218.22.249.155 218.22.249.165 安徽省亳州市 电信
222 218.22.249.166 218.22.249.166 安徽省亳州市 雨梦网吧
223 218.22.249.167 218.22.249.177 安徽省亳州市 电信
224 218.22.249.178 218.22.249.178 安徽省亳州市 天齐网吧(灵津大桥北路西)
225 218.22.249.179 218.22.250.49 安徽省亳州市 电信
226 218.22.250.50 218.22.250.50 安徽省亳州市 友阳网吧
227 218.22.250.51 218.22.250.57 安徽省亳州市 电信
228 218.22.250.58 218.22.250.58 安徽省亳州市 大自然网吧
229 218.22.250.59 218.22.250.87 安徽省亳州市 电信
230 218.22.250.88 218.22.250.88 安徽省亳州市 师范学校
231 218.22.250.89 218.22.250.149 安徽省亳州市 电信
232 218.22.250.150 218.22.250.150 安徽省亳州市 合工大网吧
233 218.22.250.151 218.22.250.199 安徽省亳州市 电信
234 218.22.250.200 218.22.250.200 安徽省亳州市 职业技术学院
235 218.22.250.201 218.22.251.13 安徽省亳州市 电信
236 218.22.251.14 218.22.251.14 安徽省亳州市 电视台
237 218.22.251.15 218.22.251.21 安徽省亳州市 电信
238 218.22.251.22 218.22.251.22 安徽省亳州市 激情在线
239 218.22.251.23 218.22.251.49 安徽省亳州市 电信
240 218.22.251.50 218.22.251.50 安徽省亳州市 梦雅网吧
241 218.22.251.51 218.22.251.61 安徽省亳州市 电信
242 218.22.251.62 218.22.251.62 安徽省亳州市 方圆网吧
243 218.22.251.63 218.22.251.81 安徽省亳州市 电信
244 218.22.251.82 218.22.251.82 安徽省亳州市谯城区 E情网吧(文帝西路)
245 218.22.251.83 218.22.251.93 安徽省亳州市 电信
246 218.22.251.94 218.22.251.94 安徽省亳州市 心语网吧
247 218.22.251.95 218.22.251.101 安徽省亳州市 电信
248 218.22.251.102 218.22.251.102 安徽省亳州市 无名网吧
249 218.22.251.103 218.22.251.105 安徽省亳州市 电信
250 218.22.251.106 218.22.251.106 安徽省亳州市 龙宫真爱网吧(文帝东路)
251 218.22.251.107 218.22.251.109 安徽省亳州市 电信
252 218.22.251.110 218.22.251.110 安徽省亳州市 网乐园
253 218.22.251.111 218.22.251.177 安徽省亳州市 电信
254 218.22.251.178 218.22.251.178 安徽省亳州市谯城区 古井镇渔乐苑网吧(三曹路)
255 218.22.251.179 218.22.252.1 安徽省亳州市 电信
256 218.22.252.2 218.22.252.2 安徽省亳州市 流星雨网吧
257 218.22.252.3 218.22.252.9 安徽省亳州市 电信
258 218.22.252.10 218.22.252.10 安徽省亳州市 阳光网吧
259 218.22.252.11 218.22.252.57 安徽省亳州市 电信
260 218.22.252.58 218.22.252.58 安徽省亳州市 第四中学(南关小刘庄)
261 218.22.252.59 218.22.252.73 安徽省亳州市 电信
262 218.22.252.74 218.22.252.74 安徽省亳州市 红艳网吧(光明路中段)
263 218.22.252.75 218.22.252.93 安徽省亳州市 电信
264 218.22.252.94 218.22.252.94 安徽省亳州市 可乐园网吧
265 218.22.252.95 218.22.252.131 安徽省亳州市 电信
266 218.22.252.132 218.22.252.132 安徽省亳州市 白布大街飞翔鸟网吧
267 218.22.252.133 218.22.252.149 安徽省亳州市 电信
268 218.22.252.150 218.22.252.150 安徽省亳州市 舒心网吧
269 218.22.252.151 218.22.252.153 安徽省亳州市 电信
270 218.22.252.154 218.22.252.154 安徽省亳州市 欢乐无限网吧(和平路)
271 218.22.252.155 218.22.252.157 安徽省亳州市 电信
272 218.22.252.158 218.22.252.158 安徽省亳州市 天齐网吧
273 218.22.252.159 218.22.252.165 安徽省亳州市 电信
274 218.22.252.166 218.22.252.166 安徽省亳州市 蓝雨网吧(和平中路KFC对面2楼)
275 218.22.252.167 218.22.252.193 安徽省亳州市 电信
276 218.22.252.194 218.22.252.194 安徽省亳州市 超越网吧
277 218.22.252.195 218.22.252.201 安徽省亳州市 电信
278 218.22.252.202 218.22.252.202 安徽省亳州市 新华北路欧尚KTV对面曙光网吧
279 218.22.252.203 218.22.252.205 安徽省亳州市 电信
280 218.22.252.206 218.22.252.206 安徽省亳州市 网上飞网吧
281 218.22.252.207 218.22.252.210 安徽省亳州市 电信
282 218.22.252.211 218.22.252.211 安徽省亳州市 翔宇网吧(明清老街)
283 218.22.252.212 218.22.252.212 安徽省亳州市 翔宇网吧
284 218.22.252.213 218.22.252.217 安徽省亳州市 电信
285 218.22.252.218 218.22.252.218 安徽省亳州市 和平东路自由鸟网吧
286 218.22.252.219 218.22.252.225 安徽省亳州市 电信
287 218.22.252.226 218.22.252.226 安徽省亳州市 极品体验网吧
288 218.22.252.227 218.22.252.237 安徽省亳州市 电信
289 218.22.252.238 218.22.252.238 安徽省亳州市 北门口图书馆网吧
290 218.22.252.239 218.22.252.241 安徽省亳州市 电信
291 218.22.252.242 218.22.252.242 安徽省亳州市 流星梦网吧
292 218.22.252.243 218.22.252.249 安徽省亳州市 电信
293 218.22.252.250 218.22.252.250 安徽省亳州市 好心情网吧
294 218.22.252.251 218.22.252.255 安徽省亳州市 电信
295 218.22.253.0 218.22.253.1 安徽省亳州市利辛县 电信
296 218.22.253.2 218.22.253.2 安徽省亳州市利辛县 极速网吧
297 218.22.253.3 218.22.253.5 安徽省亳州市利辛县 电信
298 218.22.253.6 218.22.253.6 安徽省亳州市利辛县 自由网吧
299 218.22.253.7 218.22.253.9 安徽省亳州市利辛县 电信
300 218.22.253.10 218.22.253.10 安徽省亳州市利辛县 网友网吧
301 218.22.253.11 218.22.253.49 安徽省亳州市利辛县 电信
302 218.22.253.50 218.22.253.50 安徽省亳州市利辛县 星星网吧
303 218.22.253.51 218.22.253.57 安徽省亳州市利辛县 电信
304 218.22.253.58 218.22.253.58 安徽省亳州市利辛县 同心网吧
305 218.22.253.59 218.22.253.61 安徽省亳州市利辛县 电信
306 218.22.253.62 218.22.253.62 安徽省亳州市利辛县 华帝网吧
307 218.22.253.63 218.22.253.82 安徽省亳州市利辛县 电信
308 218.22.253.83 218.22.253.83 安徽省亳州市利辛县 蜘蛛网吧
309 218.22.253.84 218.22.253.97 安徽省亳州市利辛县 电信
310 218.22.253.98 218.22.253.98 安徽省亳州市利辛县 网事幽幽网吧
311 218.22.253.99 218.22.253.101 安徽省亳州市利辛县 电信
312 218.22.253.102 218.22.253.102 安徽省亳州市利辛县 阳光网吧
313 218.22.253.103 218.22.253.113 安徽省亳州市利辛县 电信
314 218.22.253.114 218.22.253.114 安徽省亳州市利辛县 奔腾网吧
315 218.22.253.115 218.22.253.117 安徽省亳州市利辛县 电信
316 218.22.253.118 218.22.253.118 安徽省亳州市利辛县 银太网吧
317 218.22.253.119 218.22.253.121 安徽省亳州市利辛县 电信
318 218.22.253.122 218.22.253.122 安徽省亳州市利辛县 青年网吧
319 218.22.253.123 218.22.253.125 安徽省亳州市利辛县 电信
320 218.22.253.126 218.22.253.126 安徽省亳州市利辛县 欢乐网吧
321 218.22.253.127 218.22.253.145 安徽省亳州市利辛县 电信
322 218.22.253.146 218.22.253.146 安徽省亳州市利辛县 相约网吧
323 218.22.253.147 218.22.253.153 安徽省亳州市利辛县 电信
324 218.22.253.154 218.22.253.154 安徽省亳州市利辛县 欣欣网吧
325 218.22.253.155 218.22.253.157 安徽省亳州市利辛县 电信
326 218.22.253.158 218.22.253.158 安徽省亳州市利辛县 指键缘网吧
327 218.22.253.159 218.22.253.161 安徽省亳州市利辛县 电信
328 218.22.253.162 218.22.253.162 安徽省亳州市利辛县 一中
329 218.22.253.163 218.22.253.169 安徽省亳州市利辛县 电信
330 218.22.253.170 218.22.253.170 安徽省亳州市利辛县 好心情网吧
331 218.22.253.171 218.22.253.173 安徽省亳州市利辛县 电信
332 218.22.253.174 218.22.253.174 安徽省亳州市利辛县 梦网网吧
333 218.22.253.175 218.22.253.177 安徽省亳州市利辛县 电信
334 218.22.253.178 218.22.253.178 安徽省亳州市利辛县 蜘蛛网吧
335 218.22.253.179 218.22.253.181 安徽省亳州市利辛县 电信
336 218.22.253.182 218.22.253.182 安徽省亳州市利辛县 迷你网吧
337 218.22.253.183 218.22.253.185 安徽省亳州市利辛县 电信
338 218.22.253.186 218.22.253.186 安徽省亳州市利辛县 信天游网吧
339 218.22.253.187 218.22.253.193 安徽省亳州市利辛县 电信
340 218.22.253.194 218.22.253.194 安徽省亳州市利辛县 同创网聊网吧(利辛酒厂楼下)
341 218.22.253.195 218.22.253.197 安徽省亳州市利辛县 电信
342 218.22.253.198 218.22.253.198 安徽省亳州市利辛县 超人网吧
343 218.22.253.199 218.22.253.209 安徽省亳州市利辛县 电信
344 218.22.253.210 218.22.253.210 安徽省亳州市利辛县 幸福网吧
345 218.22.253.211 218.22.253.213 安徽省亳州市利辛县 电信
346 218.22.253.214 218.22.253.214 安徽省亳州市利辛县 方正网吧
347 218.22.253.215 218.22.253.217 安徽省亳州市利辛县 电信
348 218.22.253.218 218.22.253.218 安徽省亳州市利辛县 风雨无阻网吧
349 218.22.253.219 218.22.253.221 安徽省亳州市利辛县 电信
350 218.22.253.222 218.22.253.222 安徽省亳州市利辛县 同创网吧
351 218.22.253.223 218.22.253.229 安徽省亳州市利辛县 电信
352 218.22.253.230 218.22.253.230 安徽省亳州市利辛县 无限网吧
353 218.22.253.231 218.22.253.241 安徽省亳州市利辛县 电信
354 218.22.253.242 218.22.253.243 安徽省亳州市利辛县 时代网吧
355 218.22.253.244 218.22.253.249 安徽省亳州市利辛县 电信
356 218.22.253.250 218.22.253.253 安徽省亳州市利辛县 云智网吧
357 218.22.253.254 218.22.253.255 安徽省亳州市利辛县 电信
358 218.22.254.0 218.22.254.0 安徽省亳州市 电信
359 218.22.254.1 218.22.254.1 安徽省亳州市蒙城县 联通网吧
360 218.22.254.2 218.22.254.23 安徽省亳州市 电信
361 218.22.254.24 218.22.254.24 安徽省亳州市蒙城县 恒通网吧
362 218.22.254.25 218.22.254.25 安徽省亳州市 电信
363 218.22.254.26 218.22.254.27 安徽省亳州市蒙城县 联宇网吧
364 218.22.254.28 218.22.254.65 安徽省亳州市 电信
365 218.22.254.66 218.22.254.66 安徽省亳州市蒙城县 家庭网吧
366 218.22.254.67 218.22.254.67 安徽省亳州市 电信
367 218.22.254.68 218.22.254.68 安徽省亳州市蒙城县 e网情深网吧
368 218.22.254.69 218.22.254.69 安徽省亳州市 电信
369 218.22.254.70 218.22.254.70 安徽省亳州市蒙城县 慧通网吧
370 218.22.254.71 218.22.254.71 安徽省亳州市 电信
371 218.22.254.72 218.22.254.72 安徽省亳州市蒙城县 慧通网吧
372 218.22.254.73 218.22.254.77 安徽省亳州市 电信
373 218.22.254.78 218.22.254.78 安徽省亳州市蒙城县 精灵峥网吧
374 218.22.254.79 218.22.254.85 安徽省亳州市 电信
375 218.22.254.86 218.22.254.86 安徽省亳州市蒙城县 阳光网吧
376 218.22.254.87 218.22.254.91 安徽省亳州市 电信
377 218.22.254.92 218.22.254.92 安徽省亳州市蒙城县 交通局家属院
378 218.22.254.93 218.22.254.93 安徽省亳州市蒙城县 宇宙网吧
379 218.22.254.94 218.22.254.97 安徽省亳州市 电信
380 218.22.254.98 218.22.254.98 安徽省亳州市蒙城县 第一人民医院
381 218.22.254.99 218.22.254.101 安徽省亳州市 电信
382 218.22.254.102 218.22.254.102 安徽省亳州市蒙城县 E时代网吧
383 218.22.254.103 218.22.254.115 安徽省亳州市 电信
384 218.22.254.116 218.22.254.116 安徽省亳州市蒙城县 南关大市场QQ机房
385 218.22.254.117 218.22.254.117 安徽省亳州市 电信
386 218.22.254.118 218.22.254.118 安徽省亳州市蒙城县 鼓楼网吧
387 218.22.254.119 218.22.254.121 安徽省亳州市 电信
388 218.22.254.122 218.22.254.122 安徽省亳州市蒙城县 英特网吧
389 218.22.254.123 218.22.254.124 安徽省亳州市 电信
390 218.22.254.125 218.22.254.125 安徽省亳州市蒙城县 智慧网吧
391 218.22.254.126 218.22.254.126 安徽省亳州市蒙城县 世纪网吧
392 218.22.254.127 218.22.254.129 安徽省亳州市 电信
393 218.22.254.130 218.22.254.130 安徽省亳州市蒙城县 逍遥游网吧
394 218.22.254.131 218.22.254.131 安徽省亳州市蒙城县 零点峥网吧
395 218.22.254.132 218.22.254.133 安徽省亳州市 电信
396 218.22.254.134 218.22.254.134 安徽省亳州市蒙城县 零点网吧
397 218.22.254.135 218.22.254.137 安徽省亳州市 电信
398 218.22.254.138 218.22.254.138 安徽省亳州市蒙城县 峥爱棠网吧
399 218.22.254.139 218.22.254.139 安徽省亳州市蒙城县 天喜网吧
400 218.22.254.140 218.22.254.140 安徽省亳州市蒙城县 宏宝网吧
401 218.22.254.141 218.22.254.146 安徽省亳州市 电信
402 218.22.254.147 218.22.254.147 安徽省亳州市蒙城县 梦蝶网吧
403 218.22.254.148 218.22.254.148 安徽省亳州市蒙城县 蚂蚁网吧
404 218.22.254.149 218.22.254.149 安徽省亳州市 电信
405 218.22.254.150 218.22.254.150 安徽省亳州市蒙城县 快乐之都网吧
406 218.22.254.151 218.22.254.153 安徽省亳州市 电信
407 218.22.254.154 218.22.254.154 安徽省亳州市蒙城县 联通网吧
408 218.22.254.155 218.22.254.169 安徽省亳州市 电信
409 218.22.254.170 218.22.254.171 安徽省亳州市蒙城县 第一中学
410 218.22.254.172 218.22.254.177 安徽省亳州市 电信
411 218.22.254.178 218.22.254.178 安徽省亳州市蒙城县 行政服务中心
412 218.22.254.179 218.22.254.185 安徽省亳州市 电信
413 218.22.254.186 218.22.254.186 安徽省亳州市蒙城县 快乐网吧
414 218.22.254.187 218.22.254.187 安徽省亳州市 电信
415 218.22.254.188 218.22.254.188 安徽省亳州市蒙城县 健康网吧
416 218.22.254.189 218.22.254.201 安徽省亳州市 电信
417 218.22.254.202 218.22.254.202 安徽省亳州市蒙城县 宏伟网吧
418 218.22.254.203 218.22.254.203 安徽省亳州市 电信
419 218.22.254.204 218.22.254.204 安徽省亳州市蒙城县 笑傲江湖峥网吧
420 218.22.254.205 218.22.254.209 安徽省亳州市 电信
421 218.22.254.210 218.22.254.210 安徽省亳州市 会通峥网吧
422 218.22.254.211 218.22.254.221 安徽省亳州市 电信
423 218.22.254.222 218.22.254.222 安徽省亳州市蒙城县 阿杜网吧
424 218.22.254.223 218.22.254.233 安徽省亳州市 电信
425 218.22.254.234 218.22.254.234 安徽省亳州市涡阳县 超越网吧
426 218.22.254.235 218.22.254.237 安徽省亳州市 电信
427 218.22.254.238 218.22.254.238 安徽省亳州市蒙城县 佳佳峥网吧
428 218.22.254.239 218.22.254.241 安徽省亳州市 电信
429 218.22.254.242 218.22.254.242 安徽省亳州市蒙城县 恒通网吧
430 218.22.254.243 218.22.254.244 安徽省亳州市 电信
431 218.22.254.245 218.22.254.245 安徽省亳州市蒙城县 添忆网吧
432 218.22.254.246 218.22.255.97 安徽省亳州市 电信
433 218.22.255.98 218.22.255.98 安徽省亳州市 香格里拉网络中心
434 218.22.255.99 218.22.255.121 安徽省亳州市 电信
435 218.22.255.122 218.22.255.122 安徽省亳州市涡阳县 师范学校
436 218.22.255.123 218.22.255.138 安徽省亳州市 电信
437 218.22.255.139 218.22.255.139 安徽省亳州市涡阳县 第二中学
438 218.22.255.140 218.22.255.161 安徽省亳州市 电信
439 218.22.255.162 218.22.255.162 安徽省亳州市涡阳县 蓬岭网吧
440 218.22.255.163 218.22.255.163 安徽省亳州市 电信
441 218.22.255.164 218.22.255.164 安徽省亳州市涡阳县 郝庄新时代网吧
442 218.22.255.165 218.22.255.170 安徽省亳州市 电信
443 218.22.255.171 218.22.255.171 安徽省亳州市涡阳县 飞腾网吧
444 218.22.255.172 218.22.255.177 安徽省亳州市 电信
445 218.22.255.178 218.22.255.178 安徽省亳州市涡阳县 新浪网吧
446 218.22.255.179 218.22.255.179 安徽省亳州市 电信
447 218.22.255.180 218.22.255.180 安徽省亳州市涡阳县 红旗影院新浪网吧
448 218.22.255.181 218.22.255.181 安徽省亳州市 电信
449 218.22.255.182 218.22.255.182 安徽省亳州市涡阳县 新浪网吧
450 218.22.255.183 218.22.255.187 安徽省亳州市 电信
451 218.22.255.188 218.22.255.188 安徽省亳州市涡阳县 玫瑰之路网吧(广场南面)
452 218.22.255.189 218.22.255.189 安徽省亳州市 电信
453 218.22.255.190 218.22.255.190 安徽省亳州市涡阳县 玫瑰之路网吧(亳州广场)
454 218.22.255.191 218.22.255.201 安徽省亳州市 电信
455 218.22.255.202 218.22.255.202 安徽省亳州市涡阳县 金手指网吧(青年路一巷)
456 218.22.255.203 218.22.255.209 安徽省亳州市 电信
457 218.22.255.210 218.22.255.210 安徽省亳州市涡阳县 时代网吧(建新二巷)
458 218.22.255.211 218.22.255.253 安徽省亳州市 电信
459 218.22.255.254 218.22.255.254 安徽省亳州市涡阳县 北极星网络中心
460 218.22.255.255 218.22.255.255 安徽省亳州市 电信
461 218.23.160.0 218.23.161.49 安徽省亳州市 电信
462 218.23.161.50 218.23.161.50 安徽省亳州市 蓝雨网吧
463 218.23.161.51 218.23.161.81 安徽省亳州市 电信
464 218.23.161.82 218.23.161.82 安徽省亳州市 皇城霸网吧
465 218.23.161.83 218.23.161.85 安徽省亳州市 电信
466 218.23.161.86 218.23.161.86 安徽省亳州市 皇城霸网吧
467 218.23.161.87 218.23.161.93 安徽省亳州市 电信
468 218.23.161.94 218.23.161.94 安徽省亳州市 轻灵网吧
469 218.23.161.95 218.23.161.101 安徽省亳州市 电信
470 218.23.161.102 218.23.161.102 安徽省亳州市 键威网吧
471 218.23.161.103 218.23.161.109 安徽省亳州市 电信
472 218.23.161.110 218.23.161.110 安徽省亳州市 晴诺儿网吧
473 218.23.161.111 218.23.161.117 安徽省亳州市 电信
474 218.23.161.118 218.23.161.118 安徽省亳州市 巨狐网吧
475 218.23.161.119 218.23.161.122 安徽省亳州市 电信
476 218.23.161.123 218.23.161.123 安徽省亳州市 正大网吧
477 218.23.161.124 218.23.161.169 安徽省亳州市 电信
478 218.23.161.170 218.23.161.170 安徽省亳州市 狂暴网吧
479 218.23.161.171 218.23.161.173 安徽省亳州市 电信
480 218.23.161.174 218.23.161.174 安徽省亳州市 网络世界
481 218.23.161.175 218.23.162.174 安徽省亳州市 电信
482 218.23.162.175 218.23.162.175 安徽省亳州市 位岗镇小雨网吧
483 218.23.162.176 218.23.162.255 安徽省亳州市 电信
484 218.23.163.0 218.23.163.37 安徽省亳州市涡阳县 电信
485 218.23.163.38 218.23.163.38 安徽省亳州市涡阳县 驿站网吧(北环中路)
486 218.23.163.39 218.23.163.49 安徽省亳州市涡阳县 电信
487 218.23.163.50 218.23.163.50 安徽省亳州市涡阳县 经伟网吧
488 218.23.163.51 218.23.163.73 安徽省亳州市涡阳县 电信
489 218.23.163.74 218.23.163.74 安徽省亳州市涡阳县 天静网吧
490 218.23.163.75 218.23.163.77 安徽省亳州市涡阳县 中移铁通
491 218.23.163.78 218.23.163.78 安徽省亳州市涡阳县 淮中大道一网情深网吧
492 218.23.163.79 218.23.163.93 安徽省亳州市涡阳县 电信
493 218.23.163.94 218.23.163.94 安徽省亳州市 永乐网吧
494 218.23.163.95 218.23.163.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
495 218.23.164.0 218.23.164.88 安徽省亳州市蒙城县 电信
496 218.23.164.89 218.23.164.89 安徽省亳州市蒙城县 码头路心缘网吧
497 218.23.164.90 218.23.164.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
498 218.23.165.0 218.23.165.145 安徽省亳州市 电信
499 218.23.165.146 218.23.165.146 安徽省亳州市 王市镇飘叶网吧
500 218.23.165.147 218.23.166.1 安徽省亳州市 电信
501 218.23.166.2 218.23.166.2 安徽省亳州市蒙城县 新浪网吧
502 218.23.166.3 218.23.166.6 安徽省亳州市蒙城县 天涯网络技术有限公司
503 218.23.166.7 218.23.166.7 安徽省亳州市蒙城县 电信
504 218.23.166.8 218.23.166.12 安徽省亳州市蒙城县 天涯网络技术有限公司
505 218.23.166.13 218.23.166.13 安徽省亳州市蒙城县 开心网吧
506 218.23.166.14 218.23.166.14 安徽省亳州市蒙城县 自由空间网吧
507 218.23.166.15 218.23.166.19 安徽省亳州市蒙城县 电信
508 218.23.166.20 218.23.166.20 安徽省亳州市蒙城县 国维网吧
509 218.23.166.21 218.23.166.21 安徽省亳州市蒙城县 无极限网吧
510 218.23.166.22 218.23.166.27 安徽省亳州市蒙城县 电信
511 218.23.166.28 218.23.166.28 安徽省亳州市蒙城县 HAPPY网吧
512 218.23.166.29 218.23.166.29 安徽省亳州市蒙城县 电信
513 218.23.166.30 218.23.166.30 安徽省亳州市蒙城县 友谊网
514 218.23.166.31 218.23.166.33 安徽省亳州市蒙城县 电信
515 218.23.166.34 218.23.166.34 安徽省亳州市蒙城县 心缘网吧
516 218.23.166.35 218.23.166.37 安徽省亳州市蒙城县 电信
517 218.23.166.38 218.23.166.38 安徽省亳州市蒙城县 码头路心灵网吧
518 218.23.166.39 218.23.166.41 安徽省亳州市蒙城县 电信
519 218.23.166.42 218.23.166.42 安徽省亳州市蒙城县 快速网吧
520 218.23.166.43 218.23.166.45 安徽省亳州市蒙城县 电信
521 218.23.166.46 218.23.166.46 安徽省亳州市蒙城县 码头路北农业银行对面中天网吧
522 218.23.166.47 218.23.166.53 安徽省亳州市蒙城县 电信
523 218.23.166.54 218.23.166.54 安徽省亳州市蒙城县 逍遥游网吧
524 218.23.166.55 218.23.166.57 安徽省亳州市蒙城县 电信
525 218.23.166.58 218.23.166.58 安徽省亳州市蒙城县 极速网吧
526 218.23.166.59 218.23.166.61 安徽省亳州市蒙城县 电信
527 218.23.166.62 218.23.166.62 安徽省亳州市蒙城县 宇光峥网吧
528 218.23.166.63 218.23.166.73 安徽省亳州市蒙城县 电信
529 218.23.166.74 218.23.166.74 安徽省亳州市蒙城县 蚂蚁峥网吧
530 218.23.166.75 218.23.166.75 安徽省亳州市蒙城县 超越峥网吧
531 218.23.166.76 218.23.166.77 安徽省亳州市蒙城县 HAPPY网吧
532 218.23.166.78 218.23.166.78 安徽省亳州市蒙城县 快乐峥网吧
533 218.23.166.79 218.23.166.79 安徽省亳州市蒙城县 电信
534 218.23.166.80 218.23.166.80 安徽省亳州市蒙城县 于光网吧
535 218.23.166.81 218.23.166.105 安徽省亳州市蒙城县 电信
536 218.23.166.106 218.23.166.106 安徽省亳州市蒙城县 逍遥峥网吧
537 218.23.166.107 218.23.166.109 安徽省亳州市蒙城县 电信
538 218.23.166.110 218.23.166.110 安徽省亳州市蒙城县 南华路真爱网吧
539 218.23.166.111 218.23.166.121 安徽省亳州市蒙城县 电信
540 218.23.166.122 218.23.166.122 安徽省亳州市蒙城县 中青网吧
541 218.23.166.123 218.23.166.125 安徽省亳州市蒙城县 电信
542 218.23.166.126 218.23.166.126 安徽省亳州市蒙城县 天都峥网吧
543 218.23.166.127 218.23.166.225 安徽省亳州市蒙城县 电信
544 218.23.166.226 218.23.166.226 安徽省亳州市蒙城县 农机一条街
545 218.23.166.227 218.23.166.229 安徽省亳州市蒙城县 电信
546 218.23.166.230 218.23.166.230 安徽省亳州市蒙城县 图书馆电子文献阅览室
547 218.23.166.231 218.23.166.233 安徽省亳州市蒙城县 电信
548 218.23.166.234 218.23.166.234 安徽省亳州市蒙城县 新城路17号棉麻公司
549 218.23.166.235 218.23.166.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
550 218.23.167.0 218.23.167.23 安徽省亳州市 电信
551 218.23.167.24 218.23.167.24 安徽省亳州市利辛县 心悦网吧
552 218.23.167.25 218.23.167.139 安徽省亳州市 电信
553 218.23.167.140 218.23.167.248 安徽省亳州市利辛县 政府
554 218.23.167.249 218.23.167.249 安徽省亳州市利辛县 欢乐网吧
555 218.23.167.250 218.23.168.255 安徽省亳州市 电信
556 218.23.169.0 218.23.169.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
557 218.23.170.0 218.23.170.59 安徽省亳州市 电信
558 218.23.170.60 218.23.170.60 安徽省亳州市 太阳雨网吧
559 218.23.170.61 218.23.172.1 安徽省亳州市 电信
560 218.23.172.2 218.23.172.2 安徽省亳州市 E恋网苑
561 218.23.172.3 218.23.172.9 安徽省亳州市 电信
562 218.23.172.10 218.23.172.10 安徽省亳州市 三木网吧
563 218.23.172.11 218.23.172.33 安徽省亳州市 电信
564 218.23.172.34 218.23.172.34 安徽省亳州市 鸿祥网吧
565 218.23.172.35 218.23.172.41 安徽省亳州市 电信
566 218.23.172.42 218.23.172.42 安徽省亳州市 E恋网吧(州东街)
567 218.23.172.43 218.23.172.45 安徽省亳州市 电信
568 218.23.172.46 218.23.172.46 安徽省亳州市 百乐门网吧
569 218.23.172.47 218.23.172.77 安徽省亳州市 电信
570 218.23.172.78 218.23.172.78 安徽省亳州市 州西街蓝雨网吧
571 218.23.172.79 218.23.172.81 安徽省亳州市 电信
572 218.23.172.82 218.23.172.82 安徽省亳州市 自由人网吧
573 218.23.172.83 218.23.172.89 安徽省亳州市 电信
574 218.23.172.90 218.23.172.90 安徽省亳州市 欣欣网吧
575 218.23.172.91 218.23.172.93 安徽省亳州市 电信
576 218.23.172.94 218.23.172.94 安徽省亳州市 无极限网吧
577 218.23.172.95 218.23.172.101 安徽省亳州市 电信
578 218.23.172.102 218.23.172.102 安徽省亳州市 瞧成区星雨网吧
579 218.23.172.103 218.23.172.105 安徽省亳州市 电信
580 218.23.172.106 218.23.172.106 安徽省亳州市 搜讯网吧
581 218.23.172.107 218.23.172.113 安徽省亳州市 电信
582 218.23.172.114 218.23.172.114 安徽省亳州市 小刘庄晴诺儿网吧
583 218.23.172.115 218.23.172.141 安徽省亳州市 电信
584 218.23.172.142 218.23.172.142 安徽省亳州市 甲壳虫网吧
585 218.23.172.143 218.23.172.153 安徽省亳州市 电信
586 218.23.172.154 218.23.172.154 安徽省亳州市 5566网吧
587 218.23.172.155 218.23.172.165 安徽省亳州市 电信
588 218.23.172.166 218.23.172.166 安徽省亳州市 无限空间网吧
589 218.23.172.167 218.23.172.205 安徽省亳州市 电信
590 218.23.172.206 218.23.172.206 安徽省亳州市 (商贸城北门附近)星辰网吧
591 218.23.172.207 218.23.172.209 安徽省亳州市 电信
592 218.23.172.210 218.23.172.210 安徽省亳州市 星辰网吧(老盖大卖场西)
593 218.23.172.211 218.23.172.217 安徽省亳州市 电信
594 218.23.172.218 218.23.172.218 安徽省亳州市谯城区 网络世界
595 218.23.172.219 218.23.172.221 安徽省亳州市 电信
596 218.23.172.222 218.23.172.222 安徽省亳州市 南门口东一生有你网吧
597 218.23.172.223 218.23.173.5 安徽省亳州市 电信
598 218.23.173.6 218.23.173.6 安徽省亳州市 嘉年华网络园(光明西路原味永和对面)
599 218.23.173.7 218.23.173.49 安徽省亳州市 电信
600 218.23.173.50 218.23.173.50 安徽省亳州市 新风影网吧
601 218.23.173.51 218.23.173.77 安徽省亳州市 电信
602 218.23.173.78 218.23.173.78 安徽省亳州市 亚信电脑有限公司
603 218.23.173.79 218.23.173.93 安徽省亳州市 电信
604 218.23.173.94 218.23.173.94 安徽省亳州市 百乐门网吧
605 218.23.173.95 218.23.173.109 安徽省亳州市 电信
606 218.23.173.110 218.23.173.110 安徽省亳州市 新贵都城市酒店
607 218.23.173.111 218.23.173.161 安徽省亳州市 电信
608 218.23.173.162 218.23.173.162 安徽省亳州市 香港步行街家园网吧
609 218.23.173.163 218.23.173.194 安徽省亳州市 电信
610 218.23.173.195 218.23.173.195 安徽省亳州市 第17社区(魏武大道南端路西,检察院办公楼五楼)
611 218.23.173.196 218.23.173.217 安徽省亳州市 电信
612 218.23.173.218 218.23.173.218 安徽省亳州市 自由人网吧
613 218.23.173.219 218.23.173.249 安徽省亳州市 电信
614 218.23.173.250 218.23.173.250 安徽省亳州市 网吧俱乐部
615 218.23.173.251 218.23.174.215 安徽省亳州市 电信
616 218.23.174.216 218.23.174.216 安徽省亳州市 电信涡阳县中医院
617 218.23.174.217 218.23.175.37 安徽省亳州市 电信
618 218.23.175.38 218.23.175.38 安徽省亳州市涡阳县 同丰种业公司
619 218.23.175.39 218.23.175.125 安徽省亳州市 电信
620 218.23.175.126 218.23.175.126 安徽省亳州市涡阳县 大帝宾馆
621 218.23.175.127 218.23.175.255 安徽省亳州市 电信
622 218.106.90.64 218.106.90.145 安徽省亳州市 联通
623 218.106.90.146 218.106.90.146 安徽省亳州市 安徽建筑工业学院小南门网吧
624 218.106.90.147 218.106.90.255 安徽省亳州市 联通
625 220.180.96.0 220.180.100.102 安徽省亳州市 电信
626 220.180.100.103 220.180.100.103 安徽省亳州市 大杨镇种子站网吧
627 220.180.100.104 220.180.100.255 安徽省亳州市 电信
628 220.180.101.0 220.180.101.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
629 220.180.102.0 220.180.103.147 安徽省亳州市 电信
630 220.180.103.148 220.180.103.148 安徽省亳州市 魏伟网络
631 220.180.103.149 220.180.104.145 安徽省亳州市 电信
632 220.180.104.146 220.180.104.146 安徽省亳州市涡阳县 人和网吧
633 220.180.104.147 220.180.104.157 安徽省亳州市 电信
634 220.180.104.158 220.180.104.158 安徽省亳州市涡阳县 快乐网吧
635 220.180.104.159 220.180.104.250 安徽省亳州市 电信
636 220.180.104.251 220.180.104.251 安徽省亳州市涡阳县 三星大道谢涛网吧
637 220.180.104.252 220.180.106.1 安徽省亳州市 电信
638 220.180.106.2 220.180.106.2 安徽省亳州市利辛县 金苹果网吧
639 220.180.106.3 220.180.106.21 安徽省亳州市 电信
640 220.180.106.22 220.180.106.22 安徽省亳州市利辛县 可乐吧
641 220.180.106.23 220.180.107.24 安徽省亳州市 电信
642 220.180.107.25 220.180.107.25 安徽省亳州市 古井镇三连电脑专营店
643 220.180.107.26 220.180.108.4 安徽省亳州市 电信
644 220.180.108.5 220.180.108.5 安徽省亳州市利辛县 飞翔网吧
645 220.180.108.6 220.180.108.255 安徽省亳州市 电信
646 220.180.109.0 220.180.109.255 安徽省亳州市 (蒙城)电信
647 220.180.110.0 220.180.111.255 安徽省亳州市 电信
648 220.180.112.0 220.180.112.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
649 220.180.113.0 220.180.118.255 安徽省亳州市 电信
650 220.180.119.0 220.180.119.224 安徽省亳州市利辛县 电信
651 220.180.119.225 220.180.119.225 安徽省亳州市利辛县 自强网吧
652 220.180.119.226 220.180.119.232 安徽省亳州市利辛县 电信
653 220.180.119.233 220.180.119.233 安徽省亳州市利辛县 我不在网吧
654 220.180.119.234 220.180.119.255 安徽省亳州市利辛县 电信
655 220.180.120.0 220.180.120.255 安徽省亳州市 电信
656 220.180.121.0 220.180.121.74 安徽省亳州市 (蒙城)电信
657 220.180.121.75 220.180.121.75 安徽省亳州市蒙城县 共创网吧
658 220.180.121.76 220.180.121.153 安徽省亳州市 (蒙城)电信
659 220.180.121.154 220.180.121.154 安徽省亳州市蒙城县 新动力网吧
660 220.180.121.155 220.180.122.255 安徽省亳州市 (蒙城)电信
661 220.180.123.0 220.180.123.17 安徽省亳州市 电信
662 220.180.123.18 220.180.123.18 安徽省亳州市谯城区 九方网吧(古城镇)
663 220.180.123.19 220.180.123.33 安徽省亳州市 电信
664 220.180.123.34 220.180.123.34 安徽省亳州市谯城区 古城镇流星雨网吧
665 220.180.123.35 220.180.123.65 安徽省亳州市 电信
666 220.180.123.66 220.180.123.66 安徽省亳州市谯城区 古城镇辉耀网吧
667 220.180.123.67 220.180.124.57 安徽省亳州市 电信
668 220.180.124.58 220.180.124.58 安徽省亳州市涡阳县 市今生有约网吧
669 220.180.124.59 220.180.125.255 安徽省亳州市 电信
670 220.180.126.0 220.180.126.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
671 220.180.127.0 220.180.127.255 安徽省亳州市 电信
672 220.248.242.0 220.248.242.255 安徽省亳州市 联通
673 221.130.143.0 221.130.143.255 安徽省亳州市 移动
674 222.48.71.0 222.48.71.1 安徽省亳州市 中移铁通
675 222.48.71.2 222.48.71.2 安徽省亳州市蒙城县 TV峥网吧
676 222.48.71.3 222.48.71.4 安徽省亳州市 中移铁通
677 222.48.71.5 222.48.71.5 安徽省亳州市蒙城县 中国牛网
678 222.48.200.0 222.48.206.255 安徽省亳州市 中移铁通
679 222.195.96.0 222.195.99.255 安徽省亳州市 亳州职业技术学院
680 223.247.64.0 223.247.89.255 安徽省亳州市 电信
681 223.247.90.0 223.247.90.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
682 223.247.91.0 223.247.104.255 安徽省亳州市 电信
683 223.247.105.0 223.247.105.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
684 223.247.106.0 223.247.108.255 安徽省亳州市 电信
685 223.247.109.0 223.247.109.255 安徽省亳州市涡阳县 电信
686 223.247.110.0 223.247.120.255 安徽省亳州市 电信
687 223.247.121.0 223.247.121.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
688 223.247.122.0 223.247.122.255 安徽省亳州市 电信
689 223.247.123.0 223.247.123.255 安徽省亳州市蒙城县 电信
690 223.247.124.0 223.247.124.255 安徽省亳州市利辛县 电信
691 223.247.125.0 223.247.126.255 安徽省亳州市 电信