ip地址查询

巢湖市IP地址列表

巢湖市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.33.233.0 36.33.233.255 安徽省合肥市巢湖市 联通
2 58.242.32.0 58.242.39.255 安徽省合肥市巢湖市 联通
3 60.173.192.0 60.173.196.5 安徽省合肥市巢湖市 电信
4 60.173.196.6 60.173.196.6 安徽省合肥市巢湖市 名仕嘉苑(大市公安局旁)
5 60.173.196.7 60.173.197.17 安徽省合肥市巢湖市 电信
6 60.173.197.18 60.173.197.18 安徽省合肥市巢湖市 浪漫网苑
7 60.173.197.19 60.173.204.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
8 60.173.206.0 60.173.208.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
9 60.173.210.0 60.173.211.5 安徽省合肥市巢湖市 电信
10 60.173.211.6 60.173.211.6 安徽省合肥市巢湖市 东塘路迅捷网吧
11 60.173.211.7 60.173.211.37 安徽省合肥市巢湖市 电信
12 60.173.211.38 60.173.211.38 安徽省合肥市巢湖市 东塘路旺才网吧
13 60.173.211.39 60.173.211.49 安徽省合肥市巢湖市 电信
14 60.173.211.50 60.173.211.50 安徽省合肥市巢湖市 蓝月亮休闲网络二店(上岛咖啡往南100米)
15 60.173.211.51 60.173.223.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
16 60.173.225.0 60.173.233.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
17 60.173.235.0 60.173.254.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
18 60.174.192.0 60.174.196.200 安徽省合肥市巢湖市 电信
19 60.174.196.201 60.174.196.201 安徽省合肥市巢湖市 绿色网吧(无为铁山路)
20 60.174.196.202 60.174.198.32 安徽省合肥市巢湖市 电信
21 60.174.198.33 60.174.198.33 安徽省合肥市巢湖市 梦想达人网络会所(向阳路)
22 60.174.198.34 60.174.209.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
23 60.174.211.0 60.174.212.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
24 60.174.214.0 60.174.231.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
25 60.174.232.0 60.174.232.255 安徽省合肥市巢湖市 网宿科技电信CDN节点
26 60.174.233.0 60.174.240.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
27 60.174.241.0 60.174.241.255 安徽省合肥市巢湖市 网宿科技电信CDN节点
28 60.174.242.0 60.174.242.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
29 60.174.244.0 60.174.253.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
30 60.174.255.0 60.174.255.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
31 61.132.176.0 61.132.177.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
32 61.132.238.0 61.132.240.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
33 61.190.170.0 61.190.170.60 安徽省合肥市巢湖市 电信
34 61.190.170.61 61.190.170.61 安徽省合肥市巢湖市 安泰物流有限公司
35 61.190.170.62 61.190.173.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
36 61.191.13.0 61.191.13.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
37 61.191.104.0 61.191.109.49 安徽省合肥市巢湖市 电信
38 61.191.109.50 61.191.109.50 安徽省合肥市巢湖市 避风塘网吧
39 61.191.109.51 61.191.109.97 安徽省合肥市巢湖市 电信
40 61.191.109.98 61.191.109.98 安徽省合肥市巢湖市 西门网民部落网吧
41 61.191.109.99 61.191.109.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
42 61.191.110.0 61.191.110.255 安徽省合肥市巢湖市 (无为县)电信
43 61.191.111.0 61.191.111.10 安徽省合肥市巢湖市 电信
44 61.191.111.11 61.191.111.125 安徽省合肥市巢湖市 铸造厂
45 61.191.111.126 61.191.111.126 安徽省合肥市巢湖市 油泵厂
46 61.191.111.127 61.191.111.213 安徽省合肥市巢湖市 铸造厂
47 61.191.111.214 61.191.111.214 安徽省合肥市巢湖市 奥博电脑公司
48 61.191.111.215 61.191.111.255 安徽省合肥市巢湖市 铸造厂
49 61.241.134.49 61.241.134.49 安徽省合肥市巢湖市 创立华电脑培训学校
50 61.241.134.55 61.241.135.255 安徽省合肥市巢湖市 联通
51 112.122.232.0 112.122.239.255 安徽省合肥市巢湖市 联通
52 112.123.232.0 112.123.239.255 安徽省合肥市巢湖市 联通
53 114.105.0.0 114.105.32.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
54 114.105.35.0 114.105.39.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
55 114.105.41.0 114.105.43.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
56 114.105.46.0 114.105.64.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
57 114.105.80.0 114.105.96.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
58 114.105.98.0 114.105.102.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
59 114.105.108.0 114.105.127.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
60 114.106.2.0 114.106.14.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
61 114.106.65.0 114.106.97.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
62 114.106.99.0 114.106.127.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
63 114.107.33.0 114.107.33.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
64 117.68.128.0 117.68.187.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
65 117.68.189.0 117.68.189.139 安徽省合肥市巢湖市 电信
66 117.68.189.141 117.68.190.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
67 117.68.192.0 117.68.255.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
68 124.113.4.0 124.113.4.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
69 183.160.145.0 183.160.145.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
70 183.160.148.0 183.160.148.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
71 183.160.155.0 183.160.155.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
72 183.163.152.0 183.163.152.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
73 202.102.204.0 202.102.204.127 安徽省合肥市巢湖市 电信
74 211.91.66.0 211.91.66.255 安徽省合肥市巢湖市 联通
75 211.141.248.0 211.141.252.255 安徽省合肥市巢湖市 移动
76 218.22.224.4 218.22.224.4 安徽省合肥市巢湖市 无名网吧(巢湖学院男生公寓后)
77 218.22.224.186 218.22.224.186 安徽省合肥市巢湖市 浪狐网吧
78 218.22.224.246 218.22.224.246 安徽省合肥市巢湖市 师专网吧(巢湖学院小门外向左25米)
79 218.22.227.0 218.22.227.41 安徽省合肥市巢湖市 电信
80 218.22.227.42 218.22.227.42 安徽省合肥市巢湖市 金马头城网吧
81 218.22.227.43 218.22.227.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
82 218.22.228.2 218.22.228.2 安徽省合肥市巢湖市 教育网
83 218.22.229.0 218.22.229.9 安徽省合肥市巢湖市 电信
84 218.22.229.12 218.22.229.82 安徽省合肥市巢湖市 电信
85 218.22.229.83 218.22.229.83 安徽省合肥市巢湖市 北门丝富特网吧
86 218.22.229.84 218.22.229.199 安徽省合肥市巢湖市 电信
87 218.22.229.200 218.22.229.200 安徽省合肥市巢湖市 梦朝网吧
88 218.22.229.201 218.22.229.234 安徽省合肥市巢湖市 电信
89 218.22.229.235 218.22.229.235 安徽省合肥市巢湖市 巢湖职业技术学院东区
90 218.22.229.236 218.22.229.236 安徽省合肥市巢湖市 巢湖职业技术学院卫校分校电教室
91 218.22.229.237 218.22.229.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
92 218.22.231.0 218.22.231.149 安徽省合肥市巢湖市 电信
93 218.22.231.150 218.22.231.150 安徽省合肥市巢湖市 战略高手网吧
94 218.22.231.151 218.22.231.157 安徽省合肥市巢湖市 电信
95 218.22.231.158 218.22.231.158 安徽省合肥市巢湖市 星际通网吧(巢湖学院小门外鸣竹饭店旁)
96 218.22.231.159 218.22.231.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
97 218.23.32.0 218.23.32.105 安徽省合肥市巢湖市 电信
98 218.23.32.106 218.23.32.106 安徽省合肥市巢湖市 牛牛网吧
99 218.23.32.107 218.23.32.115 安徽省合肥市巢湖市 电信
100 218.23.32.116 218.23.32.116 安徽省合肥市巢湖市 ?炀镇晴天网吧
101 218.23.32.117 218.23.32.117 安徽省合肥市巢湖市 ?炀中学
102 218.23.32.118 218.23.32.118 安徽省合肥市巢湖市 ?炀镇北街网吧
103 218.23.32.119 218.23.32.187 安徽省合肥市巢湖市 电信
104 218.23.32.188 218.23.32.188 安徽省合肥市巢湖市 荣华网吧
105 218.23.32.189 218.23.32.189 安徽省合肥市巢湖市 电信
106 218.23.32.190 218.23.32.190 安徽省合肥市巢湖市 祥风网吧
107 218.23.32.191 218.23.32.229 安徽省合肥市巢湖市 电信
108 218.23.32.230 218.23.32.230 安徽省合肥市巢湖市 时代网吧(巢湖学院小门外向左20米)
109 218.23.32.231 218.23.34.101 安徽省合肥市巢湖市 电信
110 218.23.34.102 218.23.34.102 安徽省合肥市巢湖市 白湖机械厂
111 218.23.34.103 218.23.34.225 安徽省合肥市巢湖市 电信
112 218.23.34.226 218.23.34.226 安徽省合肥市巢湖市 白湖时尚网吧
113 218.23.34.227 218.23.36.4 安徽省合肥市巢湖市 电信
114 218.23.36.6 218.23.36.62 安徽省合肥市巢湖市 电信
115 218.23.36.64 218.23.36.157 安徽省合肥市巢湖市 电信
116 218.23.36.159 218.23.36.167 安徽省合肥市巢湖市 电信
117 218.23.36.169 218.23.36.183 安徽省合肥市巢湖市 电信
118 218.23.36.184 218.23.36.184 安徽省合肥市巢湖市 白湖机械厂网吧
119 218.23.36.185 218.23.37.17 安徽省合肥市巢湖市 电信
120 218.23.37.19 218.23.37.37 安徽省合肥市巢湖市 电信
121 218.23.37.38 218.23.37.38 安徽省合肥市巢湖市 巢湖学院(电信出口)
122 218.23.37.39 218.23.37.41 安徽省合肥市巢湖市 电信
123 218.23.37.42 218.23.37.42 安徽省合肥市巢湖市 第一人民医院对面百脑汇网吧
124 218.23.37.43 218.23.37.101 安徽省合肥市巢湖市 电信
125 218.23.37.103 218.23.37.147 安徽省合肥市巢湖市 电信
126 218.23.37.148 218.23.37.148 安徽省合肥市巢湖市 巢湖学院
127 218.23.37.149 218.23.37.149 安徽省合肥市巢湖市 电信
128 218.23.37.150 218.23.37.150 安徽省合肥市巢湖市 巢湖学院医学分院
129 218.23.37.151 218.23.37.161 安徽省合肥市巢湖市 电信
130 218.23.37.162 218.23.37.162 安徽省合肥市巢湖市 好再来网吧
131 218.23.37.163 218.23.37.205 安徽省合肥市巢湖市 电信
132 218.23.37.206 218.23.37.206 安徽省合肥市巢湖市 网络咖啡面对面店
133 218.23.37.207 218.23.38.81 安徽省合肥市巢湖市 电信
134 218.23.38.83 218.23.38.169 安徽省合肥市巢湖市 电信
135 218.23.38.171 218.23.38.201 安徽省合肥市巢湖市 电信
136 218.23.38.203 218.23.39.22 安徽省合肥市巢湖市 电信
137 218.23.39.23 218.23.39.23 安徽省合肥市巢湖市 联盟网吧
138 218.23.39.24 218.23.39.80 安徽省合肥市巢湖市 电信
139 218.23.39.81 218.23.39.87 安徽省合肥市巢湖市 网民部落网吧
140 218.23.39.88 218.23.39.101 安徽省合肥市巢湖市 电信
141 218.23.39.102 218.23.39.102 安徽省合肥市巢湖市 网络咖啡联想店
142 218.23.39.103 218.23.39.129 安徽省合肥市巢湖市 电信
143 218.23.39.130 218.23.39.130 安徽省合肥市巢湖市 天湖商城小时代网吧
144 218.23.39.131 218.23.39.133 安徽省合肥市巢湖市 电信
145 218.23.39.134 218.23.39.134 安徽省合肥市巢湖市 浪漫之旅网吧
146 218.23.39.135 218.23.39.141 安徽省合肥市巢湖市 电信
147 218.23.39.142 218.23.39.142 安徽省合肥市巢湖市 群力网吧(巢湖学院大门口向前30米)
148 218.23.39.143 218.23.39.154 安徽省合肥市巢湖市 电信
149 218.23.39.157 218.23.39.169 安徽省合肥市巢湖市 电信
150 218.23.39.170 218.23.39.170 安徽省合肥市巢湖市 钓鱼乡网吧
151 218.23.39.171 218.23.41.20 安徽省合肥市巢湖市 电信
152 218.23.41.21 218.23.41.21 安徽省合肥市巢湖市 奥博电脑公司
153 218.23.41.22 218.23.43.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
154 218.23.45.0 218.23.46.161 安徽省合肥市巢湖市 电信
155 218.23.46.162 218.23.46.162 安徽省合肥市巢湖市 极速网吧(东风路大乐购对面工会一楼)
156 218.23.46.163 218.23.46.177 安徽省合肥市巢湖市 电信
157 218.23.46.178 218.23.46.178 安徽省合肥市巢湖市 网络咖啡天地人店
158 218.23.46.179 218.23.46.197 安徽省合肥市巢湖市 电信
159 218.23.46.198 218.23.46.198 安徽省合肥市巢湖市 北门丝富特网吧
160 218.23.46.199 218.23.47.2 安徽省合肥市巢湖市 电信
161 218.23.47.4 218.23.47.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
162 218.106.84.0 218.106.84.255 安徽省合肥市巢湖市 联通
163 220.180.32.0 220.180.46.1 安徽省合肥市巢湖市 电信
164 220.180.46.2 220.180.46.2 安徽省合肥市巢湖市 斯富特网吧
165 220.180.46.3 220.180.46.165 安徽省合肥市巢湖市 电信
166 220.180.46.167 220.180.47.165 安徽省合肥市巢湖市 电信
167 220.180.47.166 220.180.47.166 安徽省合肥市巢湖市 逸雪网吧(金马头城步行街)
168 220.180.47.167 220.180.50.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
169 220.180.51.0 220.180.51.153 安徽省合肥市巢湖市 (无为县)电信
170 220.180.51.154 220.180.51.154 安徽省合肥市巢湖市 网络咖啡天地人店
171 220.180.51.155 220.180.51.255 安徽省合肥市巢湖市 (无为县)电信
172 220.180.52.0 220.180.52.56 安徽省合肥市巢湖市 电信
173 220.180.52.58 220.180.52.147 安徽省合肥市巢湖市 电信
174 220.180.52.149 220.180.52.206 安徽省合肥市巢湖市 电信
175 220.180.52.208 220.180.55.5 安徽省合肥市巢湖市 电信
176 220.180.55.6 220.180.55.6 安徽省合肥市巢湖市 晨晨网吧
177 220.180.55.7 220.180.55.13 安徽省合肥市巢湖市 电信
178 220.180.55.14 220.180.55.14 安徽省合肥市巢湖市 天梭网吧(巢湖学院小门向左十几米)
179 220.180.55.15 220.180.55.17 安徽省合肥市巢湖市 电信
180 220.180.55.18 220.180.55.18 安徽省合肥市巢湖市 巢湖学院学生宿舍
181 220.180.55.19 220.180.56.32 安徽省合肥市巢湖市 电信
182 220.180.56.34 220.180.56.57 安徽省合肥市巢湖市 电信
183 220.180.56.59 220.180.56.88 安徽省合肥市巢湖市 电信
184 220.180.56.90 220.180.56.193 安徽省合肥市巢湖市 电信
185 220.180.56.195 220.180.59.99 安徽省合肥市巢湖市 电信
186 220.180.59.100 220.180.59.100 安徽省合肥市巢湖市 东关镇如意网吧
187 220.180.59.101 220.180.59.131 安徽省合肥市巢湖市 电信
188 220.180.59.132 220.180.59.132 安徽省合肥市巢湖市 东关镇自由世界网吧
189 220.180.59.133 220.180.63.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
190 220.180.224.0 220.180.224.1 安徽省合肥市巢湖市 电信
191 220.180.224.8 220.180.224.8 安徽省合肥市巢湖市 电信
192 220.180.224.12 220.180.224.13 安徽省合肥市巢湖市 电信
193 220.180.224.18 220.180.224.22 安徽省合肥市巢湖市 电信
194 220.180.224.24 220.180.224.25 安徽省合肥市巢湖市 电信
195 220.180.224.29 220.180.237.209 安徽省合肥市巢湖市 电信
196 220.180.237.210 220.180.237.210 安徽省合肥市巢湖市 安徽昭关石英矿业有限公司
197 220.180.237.211 220.180.242.33 安徽省合肥市巢湖市 电信
198 220.180.242.34 220.180.242.39 安徽省合肥市巢湖市 巢湖之窗
199 220.180.242.40 220.180.242.109 安徽省合肥市巢湖市 电信
200 220.180.242.110 220.180.242.110 安徽省合肥市巢湖市 蓝月亮网吧(金码头城二街)
201 220.180.242.111 220.180.246.13 安徽省合肥市巢湖市 电信
202 220.180.246.14 220.180.246.14 安徽省合肥市巢湖市 巢湖学院聊吧(男生3#公寓后)
203 220.180.246.15 220.180.246.33 安徽省合肥市巢湖市 电信
204 220.180.246.34 220.180.246.34 安徽省合肥市巢湖市 感动四川网吧
205 220.180.246.35 220.180.250.51 安徽省合肥市巢湖市 电信
206 220.180.250.54 220.180.250.58 安徽省合肥市巢湖市 电信
207 220.180.250.60 220.180.253.89 安徽省合肥市巢湖市 电信
208 220.180.253.90 220.180.253.90 安徽省合肥市巢湖市 向阳路腾讯网吧
209 220.180.253.91 220.180.255.218 安徽省合肥市巢湖市 电信
210 220.180.255.220 220.180.255.255 安徽省合肥市巢湖市 电信
211 221.130.144.0 221.130.144.255 安徽省合肥市巢湖市 移动
212 221.130.152.0 221.130.152.255 安徽省合肥市巢湖市 移动
213 222.48.176.0 222.48.187.255 安徽省合肥市巢湖市 中移铁通
214 222.195.112.0 222.195.127.255 安徽省合肥市巢湖市 巢湖学院