ip地址查询

宣城市IP地址列表

宣城市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.7.0.0 36.7.33.255 安徽省宣城市 电信
2 36.32.224.0 36.32.224.255 安徽省宣城市泾县 联通
3 36.32.225.0 36.32.225.255 安徽省宣城市宁国市 联通
4 36.32.226.0 36.32.230.255 安徽省宣城市 联通
5 36.56.96.0 36.56.111.255 安徽省宣城市 电信
6 36.60.218.0 36.60.218.255 安徽省宣城市广德县 电信
7 36.111.160.0 36.111.191.255 安徽省宣城市 电信
8 58.242.24.0 58.242.24.255 安徽省宣城市 联通
9 58.242.25.0 58.242.25.255 安徽省宣城市宁国市 联通
10 58.242.26.0 58.242.28.1 安徽省宣城市 联通
11 58.242.28.2 58.242.28.2 安徽省宣城市 阿里巴巴网吧
12 58.242.28.3 58.242.29.255 安徽省宣城市 联通
13 58.242.30.0 58.242.30.255 安徽省宣城市泾县 联通
14 58.242.31.0 58.242.31.255 安徽省宣城市 联通
15 58.243.104.0 58.243.104.255 安徽省宣城市 联通
16 58.243.105.0 58.243.105.255 安徽省宣城市广德县 联通
17 58.243.107.0 58.243.107.255 安徽省宣城市泾县 联通
18 58.243.108.0 58.243.108.255 安徽省宣城市 联通
19 58.243.109.0 58.243.109.255 安徽省宣城市宁国市 联通
20 58.243.110.0 58.243.111.255 安徽省宣城市 联通
21 60.173.64.0 60.173.64.21 安徽省宣城市广德县 电信
22 60.173.64.22 60.173.64.22 安徽省宣城市广德县 心仪网吧
23 60.173.64.23 60.173.64.25 安徽省宣城市广德县 电信
24 60.173.64.26 60.173.64.26 安徽省宣城市广德县 蓝之雨网吧
25 60.173.64.27 60.173.64.41 安徽省宣城市广德县 电信
26 60.173.64.42 60.173.64.42 安徽省宣城市广德县 新世纪网吧
27 60.173.64.43 60.173.64.49 安徽省宣城市广德县 电信
28 60.173.64.50 60.173.64.50 安徽省宣城市广德县 通联网苑网吧
29 60.173.64.51 60.173.64.53 安徽省宣城市广德县 电信
30 60.173.64.54 60.173.64.54 安徽省宣城市广德县 一见钟情网吧
31 60.173.64.55 60.173.64.69 安徽省宣城市广德县 电信
32 60.173.64.70 60.173.64.70 安徽省宣城市广德县 超时代网吧
33 60.173.64.71 60.173.64.230 安徽省宣城市广德县 电信
34 60.173.64.231 60.173.64.231 安徽省宣城市广德县 横山宾馆贵宾楼
35 60.173.64.232 60.173.65.49 安徽省宣城市广德县 电信
36 60.173.65.51 60.173.65.65 安徽省宣城市广德县 电信
37 60.173.65.66 60.173.65.66 安徽省宣城市广德县 一见钟情网吧
38 60.173.65.67 60.173.65.69 安徽省宣城市广德县 电信
39 60.173.65.70 60.173.65.70 安徽省宣城市广德县 旺角网吧
40 60.173.65.71 60.173.65.149 安徽省宣城市广德县 电信
41 60.173.65.151 60.173.65.255 安徽省宣城市广德县 电信
42 60.173.66.0 60.173.66.13 安徽省宣城市泾县 电信
43 60.173.66.14 60.173.66.14 安徽省宣城市泾县 心愿网吧
44 60.173.66.15 60.173.66.33 安徽省宣城市泾县 电信
45 60.173.66.34 60.173.66.34 安徽省宣城市泾县 俊龙网吧
46 60.173.66.35 60.173.66.37 安徽省宣城市泾县 电信
47 60.173.66.38 60.173.66.38 安徽省宣城市泾县 金康网吧
48 60.173.66.39 60.173.66.53 安徽省宣城市泾县 电信
49 60.173.66.54 60.173.66.54 安徽省宣城市泾县 同兴网吧
50 60.173.66.55 60.173.66.57 安徽省宣城市泾县 电信
51 60.173.66.58 60.173.66.58 安徽省宣城市泾县 裕丰网吧
52 60.173.66.59 60.173.66.65 安徽省宣城市泾县 电信
53 60.173.66.66 60.173.66.66 安徽省宣城市泾县 西苑网吧
54 60.173.66.67 60.173.66.73 安徽省宣城市泾县 电信
55 60.173.66.74 60.173.66.74 安徽省宣城市泾县 健康网吧
56 60.173.66.75 60.173.66.89 安徽省宣城市泾县 电信
57 60.173.66.90 60.173.66.90 安徽省宣城市泾县 乐乐网吧
58 60.173.66.91 60.173.66.169 安徽省宣城市泾县 电信
59 60.173.66.170 60.173.66.170 安徽省宣城市泾县 同兴巷新世纪网吧
60 60.173.66.171 60.173.66.231 安徽省宣城市泾县 电信
61 60.173.66.232 60.173.66.232 安徽省宣城市泾县 恒信网吧
62 60.173.66.233 60.173.67.255 安徽省宣城市泾县 电信
63 60.173.68.0 60.173.68.1 安徽省宣城市旌德县 电信
64 60.173.68.2 60.173.68.2 安徽省宣城市旌德县 蚩尤网吧
65 60.173.68.3 60.173.68.21 安徽省宣城市旌德县 电信
66 60.173.68.22 60.173.68.22 安徽省宣城市旌德县 月亮船网吧
67 60.173.68.23 60.173.68.25 安徽省宣城市旌德县 电信
68 60.173.68.26 60.173.68.26 安徽省宣城市旌德县 欣语网吧
69 60.173.68.27 60.173.68.45 安徽省宣城市旌德县 电信
70 60.173.68.46 60.173.68.46 安徽省宣城市旌德县 悠悠网吧
71 60.173.68.47 60.173.68.57 安徽省宣城市旌德县 电信
72 60.173.68.58 60.173.68.58 安徽省宣城市旌德县 新时代网吧
73 60.173.68.59 60.173.68.81 安徽省宣城市旌德县 电信
74 60.173.68.82 60.173.68.82 安徽省宣城市旌德县 兄弟网吧
75 60.173.68.83 60.173.68.93 安徽省宣城市旌德县 电信
76 60.173.68.94 60.173.68.94 安徽省宣城市旌德县 宏达网吧
77 60.173.68.95 60.173.68.133 安徽省宣城市旌德县 电信
78 60.173.68.134 60.173.68.134 安徽省宣城市旌德县 现代人网吧
79 60.173.68.135 60.173.68.177 安徽省宣城市旌德县 电信
80 60.173.68.178 60.173.68.178 安徽省宣城市旌德县 梓山宾馆
81 60.173.68.179 60.173.68.255 安徽省宣城市旌德县 电信
82 60.173.69.0 60.173.69.145 安徽省宣城市宣州区 电信
83 60.173.69.146 60.173.69.146 安徽省宣城市宣州区 安徽黄山胶囊股份有限公司
84 60.173.69.147 60.173.69.149 安徽省宣城市宣州区 电信
85 60.173.69.150 60.173.69.150 安徽省宣城市宣州区 安徽黄山胶囊股份有限公司
86 60.173.69.151 60.173.70.9 安徽省宣城市宣州区 电信
87 60.173.70.10 60.173.70.10 安徽省宣城市绩溪县 星晴网吧
88 60.173.70.11 60.173.70.17 安徽省宣城市 电信
89 60.173.70.18 60.173.70.18 安徽省宣城市绩溪县 冰葫芦网吧
90 60.173.70.19 60.173.70.21 安徽省宣城市 电信
91 60.173.70.22 60.173.70.22 安徽省宣城市 绩溪县校场(星月童话网吧)
92 60.173.70.23 60.173.70.25 安徽省宣城市 电信
93 60.173.70.26 60.173.70.26 安徽省宣城市绩溪县 金钥匙网吧
94 60.173.70.30 60.173.70.30 安徽省宣城市 绩溪县自由人网吧(白石鼓菜市场对面)
95 60.173.70.38 60.173.70.38 安徽省宣城市绩溪县 轩辕网吧
96 60.173.70.42 60.173.70.42 安徽省宣城市绩溪县 开心网吧
97 60.173.70.46 60.173.70.46 安徽省宣城市绩溪县 永红网吧
98 60.173.70.47 60.173.70.53 安徽省宣城市绩溪县 电信
99 60.173.70.54 60.173.70.54 安徽省宣城市绩溪县 电影院网吧
100 60.173.70.55 60.173.70.65 安徽省宣城市绩溪县 电信
101 60.173.70.66 60.173.70.66 安徽省宣城市绩溪县 邮政网吧
102 60.173.70.67 60.173.70.117 安徽省宣城市绩溪县 电信
103 60.173.70.118 60.173.70.118 安徽省宣城市绩溪县 冲浪网吧
104 60.173.70.119 60.173.70.169 安徽省宣城市绩溪县 电信
105 60.173.70.170 60.173.70.170 安徽省宣城市绩溪县 绿色网吧网吧
106 60.173.70.171 60.173.70.180 安徽省宣城市 电信
107 60.173.70.181 60.173.70.181 安徽省宣城市绩溪县 海峰公司
108 60.173.70.182 60.173.72.3 安徽省宣城市 电信
109 60.173.72.4 60.173.72.4 安徽省宣城市 孙埠镇星际网吧
110 60.173.72.5 60.173.72.18 安徽省宣城市 电信
111 60.173.72.19 60.173.72.19 安徽省宣城市宣州区 晓兵网吧
112 60.173.72.20 60.173.72.34 安徽省宣城市 电信
113 60.173.72.35 60.173.72.35 安徽省宣城市 孙埠镇星际网吧
114 60.173.72.36 60.173.72.137 安徽省宣城市 电信
115 60.173.72.138 60.173.72.138 安徽省宣城市宣州区 龙翔网吧
116 60.173.72.139 60.173.73.93 安徽省宣城市 电信
117 60.173.73.94 60.173.73.94 安徽省宣城市宣州区 快捷网络
118 60.173.73.95 60.173.75.255 安徽省宣城市 电信
119 60.173.76.0 60.173.76.255 安徽省宣城市广德县 电信
120 60.173.77.0 60.173.77.5 安徽省宣城市 电信
121 60.173.77.6 60.173.77.6 安徽省宣城市宁国市 新生活网吧(河沥溪)
122 60.173.77.7 60.173.77.25 安徽省宣城市 电信
123 60.173.77.26 60.173.77.26 安徽省宣城市 宁国市汪溪镇馨缘网吧
124 60.173.77.27 60.173.81.255 安徽省宣城市 电信
125 60.173.82.0 60.173.82.255 安徽省宣城市广德县 电信
126 60.173.83.0 60.173.83.255 安徽省宣城市宁国市 电信
127 60.173.84.0 60.173.87.255 安徽省宣城市 电信
128 60.173.88.0 60.173.88.255 安徽省宣城市泾县 电信
129 60.173.89.0 60.173.94.255 安徽省宣城市 电信
130 60.173.95.0 60.173.96.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
131 60.173.97.0 60.173.101.69 安徽省宣城市 电信
132 60.173.101.70 60.173.101.70 安徽省宣城市宣州区 新时尚网吧(郎溪南风丰)
133 60.173.101.71 60.173.104.26 安徽省宣城市 电信
134 60.173.104.27 60.173.104.27 安徽省宣城市 雁翅镇风云网吧
135 60.173.104.28 60.173.104.45 安徽省宣城市 电信
136 60.173.104.46 60.173.104.46 安徽省宣城市 真爱网吧
137 60.173.104.47 60.173.104.57 安徽省宣城市 电信
138 60.173.104.58 60.173.104.58 安徽省宣城市 水阳高级中学
139 60.173.104.59 60.173.104.61 安徽省宣城市 电信
140 60.173.104.62 60.173.104.62 安徽省宣城市 水阳初中
141 60.173.104.63 60.173.104.81 安徽省宣城市 电信
142 60.173.104.82 60.173.104.82 安徽省宣城市 阳光网吧(水阳)
143 60.173.104.83 60.173.105.213 安徽省宣城市 电信
144 60.173.105.214 60.173.105.214 安徽省宣城市 郎溪县网阳网络会所
145 60.173.105.215 60.173.108.237 安徽省宣城市 电信
146 60.173.108.238 60.173.108.238 安徽省宣城市泾县 时空网吧
147 60.173.108.239 60.173.109.5 安徽省宣城市 电信
148 60.173.109.6 60.173.109.6 安徽省宣城市泾县 三星网吧
149 60.173.109.7 60.173.109.255 安徽省宣城市 电信
150 60.173.110.0 60.173.110.255 安徽省宣城市绩溪县 电信
151 60.173.111.0 60.173.112.221 安徽省宣城市 电信
152 60.173.112.222 60.173.112.222 安徽省宣城市 好风景网吧(陵西路58号)
153 60.173.112.223 60.173.116.255 安徽省宣城市 电信
154 60.173.117.0 60.173.117.255 安徽省宣城市广德县 电信
155 60.173.118.0 60.173.119.189 安徽省宣城市 电信
156 60.173.119.190 60.173.119.190 安徽省宣城市 浪淘沙网络会所(木直街中心小广场旁)
157 60.173.119.191 60.173.125.255 安徽省宣城市 电信
158 60.173.126.0 60.173.126.255 安徽省宣城市绩溪县 电信
159 60.173.127.0 60.173.127.125 安徽省宣城市 电信
160 60.173.127.126 60.173.127.126 安徽省宣城市宣州区 腾飞网吧
161 60.173.127.127 60.173.127.255 安徽省宣城市 电信
162 61.132.171.0 61.132.172.255 安徽省宣城市宁国市 电信
163 61.190.54.0 61.190.54.255 安徽省宣城市 电信
164 61.190.166.0 61.190.167.3 安徽省宣城市 电信
165 61.190.167.4 61.190.167.4 安徽省宣城市绩溪县 星晴网吧
166 61.190.167.5 61.190.167.5 安徽省宣城市绩溪县 邮政网吧
167 61.190.167.6 61.190.167.6 安徽省宣城市绩溪县 冰葫芦网吧
168 61.190.167.7 61.190.167.7 安徽省宣城市绩溪县 星月网吧
169 61.190.167.8 61.190.167.8 安徽省宣城市绩溪县 金钥匙网吧
170 61.190.167.9 61.190.167.10 安徽省宣城市 电信
171 61.190.167.11 61.190.167.11 安徽省宣城市绩溪县 轩辕网吧
172 61.190.167.12 61.190.167.12 安徽省宣城市绩溪县 冲浪网吧
173 61.190.167.13 61.190.167.13 安徽省宣城市绩溪县 开心网吧
174 61.190.167.14 61.190.167.14 安徽省宣城市绩溪县 永红网吧
175 61.190.167.15 61.190.167.15 安徽省宣城市 电信
176 61.190.167.16 61.190.167.16 安徽省宣城市绩溪县 电影院网吧
177 61.190.167.17 61.190.167.17 安徽省宣城市 电信
178 61.190.167.18 61.190.167.18 安徽省宣城市绩溪县 金乔网吧
179 61.190.167.19 61.190.167.19 安徽省宣城市绩溪县 邮政网吧
180 61.190.167.20 61.190.167.34 安徽省宣城市 电信
181 61.190.167.35 61.190.167.35 安徽省宣城市绩溪县 冰葫芦网吧
182 61.190.167.36 61.190.167.36 安徽省宣城市绩溪县 曹渡桥网吧
183 61.190.167.37 61.190.167.255 安徽省宣城市 电信
184 61.190.168.0 61.190.168.42 安徽省宣城市广德县
185 61.190.168.43 61.190.168.43 安徽省宣城市广德县 新杭乡新天地网吧
186 61.190.168.44 61.190.168.44 安徽省宣城市广德县 新杭乡小小网吧
187 61.190.168.45 61.190.168.45 安徽省宣城市广德县 新杭乡新虹网吧
188 61.190.168.46 61.190.168.46 安徽省宣城市广德县
189 61.190.168.47 61.190.168.47 安徽省宣城市广德县 新杭红太阳网吧
190 61.190.168.48 61.190.168.104 安徽省宣城市广德县
191 61.190.168.105 61.190.168.105 安徽省宣城市广德县 誓节中学
192 61.190.168.106 61.190.168.230 安徽省宣城市广德县
193 61.190.168.231 61.190.168.231 安徽省宣城市广德县 心仪网吧
194 61.190.168.232 61.190.168.255 安徽省宣城市广德县
195 61.190.169.0 61.190.169.255 安徽省宣城市 电信
196 61.190.212.0 61.190.213.255 安徽省宣城市 电信
197 61.191.11.0 61.191.11.255 安徽省宣城市 电信
198 61.191.72.0 61.191.74.13 安徽省宣城市 电信
199 61.191.74.14 61.191.74.14 安徽省宣城市郎溪县 体育场大庆网吧
200 61.191.74.15 61.191.74.121 安徽省宣城市 电信
201 61.191.74.122 61.191.74.122 安徽省宣城市郎溪县 西枫园网吧
202 61.191.74.123 61.191.74.124 安徽省宣城市 电信
203 61.191.74.125 61.191.74.125 安徽省宣城市郎溪县 乙网网吧
204 61.191.74.126 61.191.74.143 安徽省宣城市 电信
205 61.191.74.144 61.191.74.144 安徽省宣城市泾县 金康网吧
206 61.191.74.145 61.191.74.145 安徽省宣城市泾县 茂林路福翔网吧
207 61.191.74.146 61.191.75.144 安徽省宣城市 电信
208 61.191.75.145 61.191.75.145 安徽省宣城市泾县 茂林路福翔网吧
209 61.191.75.146 61.191.75.165 安徽省宣城市 电信
210 61.191.75.166 61.191.75.166 安徽省宣城市泾县 西苑小区
211 61.191.75.167 61.191.75.187 安徽省宣城市 电信
212 61.191.75.188 61.191.75.188 安徽省宣城市泾县 星愿网吧
213 61.191.75.189 61.191.75.194 安徽省宣城市 电信
214 61.191.75.195 61.191.75.195 安徽省宣城市泾县 同兴巷新世纪网吧
215 61.191.75.196 61.191.76.2 安徽省宣城市 电信
216 61.191.76.3 61.191.76.3 安徽省宣城市宁国市 网虫网吧
217 61.191.76.4 61.191.76.7 安徽省宣城市 电信
218 61.191.76.8 61.191.76.8 安徽省宣城市 宁国协瑞网络
219 61.191.76.9 61.191.76.9 安徽省宣城市宁国市 QQ网吧
220 61.191.76.10 61.191.76.10 安徽省宣城市宁国市 晴雨轩网吧
221 61.191.76.11 61.191.76.11 安徽省宣城市宁国市 创意网吧
222 61.191.76.12 61.191.76.22 安徽省宣城市 电信
223 61.191.76.23 61.191.76.23 安徽省宣城市宁国市 腾讯网吧
224 61.191.76.24 61.191.76.24 安徽省宣城市宁国市 诚信网吧
225 61.191.76.25 61.191.76.25 安徽省宣城市宁国市 创新网吧
226 61.191.76.26 61.191.76.26 安徽省宣城市 电信
227 61.191.76.27 61.191.76.27 安徽省宣城市宁国市 大世界网吧
228 61.191.76.28 61.191.76.28 安徽省宣城市宁国市 蛛网网吧
229 61.191.76.29 61.191.76.29 安徽省宣城市宁国市 热带风网吧
230 61.191.76.30 61.191.76.30 安徽省宣城市宁国市 风云阁网吧
231 61.191.76.31 61.191.76.31 安徽省宣城市宁国市 白天雨网吧
232 61.191.76.32 61.191.76.115 安徽省宣城市 电信
233 61.191.76.116 61.191.76.116 安徽省宣城市宁国市 小鱼儿网吧
234 61.191.76.117 61.191.76.126 安徽省宣城市 电信
235 61.191.76.127 61.191.76.127 安徽省宣城市宁国市 千年网吧
236 61.191.76.128 61.191.76.187 安徽省宣城市 电信
237 61.191.76.188 61.191.76.188 安徽省宣城市宁国市 飞狐网吧
238 61.191.76.189 61.191.76.200 安徽省宣城市 电信
239 61.191.76.201 61.191.76.201 安徽省宣城市宁国市 中溪镇开心网吧
240 61.191.76.202 61.191.78.29 安徽省宣城市 电信
241 61.191.78.30 61.191.78.30 安徽省宣城市 飓风网吧(宣城南学校区)
242 61.191.78.31 61.191.78.255 安徽省宣城市 电信
243 61.191.79.47 61.191.79.47 安徽省宣城市宁国市 商之都对面有间网咖
244 61.241.152.0 61.241.152.114 安徽省宣城市宣州区 /宁国市联通
245 61.241.152.115 61.241.152.115 安徽省宣城市绩溪县 联众网吧
246 61.241.152.116 61.241.152.177 安徽省宣城市宣州区 /宁国市联通
247 61.241.152.178 61.241.152.178 安徽省宣城市绩溪县 联众网吧
248 61.241.152.179 61.241.152.197 安徽省宣城市宣州区 /宁国市联通
249 61.241.152.198 61.241.152.198 安徽省宣城市绩溪县 邮政网吧
250 61.241.152.199 61.241.152.211 安徽省宣城市宣州区 /宁国市联通
251 61.241.152.212 61.241.152.212 安徽省宣城市郎溪县 城关镇网洋网吧
252 61.241.152.213 61.241.152.255 安徽省宣城市宣州区 /宁国市联通
253 112.26.224.0 112.26.224.255 安徽省宣城市 移动
254 112.26.234.0 112.26.234.255 安徽省宣城市 移动
255 112.122.224.0 112.122.229.255 安徽省宣城市 联通
256 112.122.230.0 112.122.230.255 安徽省宣城市郎溪县 联通
257 112.122.231.0 112.122.231.255 安徽省宣城市 联通
258 112.123.224.0 112.123.230.255 安徽省宣城市 联通
259 112.123.231.0 112.123.231.255 安徽省宣城市广德县 联通
260 114.103.128.0 114.103.144.255 安徽省宣城市 电信
261 114.103.145.0 114.103.145.255 安徽省宣城市泾县 电信
262 114.103.146.0 114.103.153.255 安徽省宣城市 电信
263 114.103.154.0 114.103.154.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
264 114.103.155.0 114.103.156.255 安徽省宣城市 电信
265 114.103.157.0 114.103.157.255 安徽省宣城市宁国市 电信
266 114.103.158.0 114.103.158.255 安徽省宣城市 电信
267 114.103.159.0 114.103.159.255 安徽省宣城市宁国市 电信
268 114.103.160.0 114.103.210.255 安徽省宣城市 电信
269 114.103.211.0 114.103.211.255 安徽省宣城市泾县 电信
270 114.103.212.0 114.103.214.255 安徽省宣城市 电信
271 114.103.215.0 114.103.215.255 安徽省宣城市宁国市 电信
272 114.103.216.0 114.103.216.255 安徽省宣城市 电信
273 114.103.217.0 114.103.217.255 安徽省宣城市宁国市 电信
274 114.103.218.0 114.103.220.255 安徽省宣城市 电信
275 114.103.221.0 114.103.221.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
276 114.103.222.0 114.103.229.255 安徽省宣城市 电信
277 114.103.230.0 114.103.230.255 安徽省宣城市广德县 电信
278 114.103.231.0 114.103.231.255 安徽省宣城市 电信
279 114.103.232.0 114.103.232.255 安徽省宣城市宁国市 电信
280 114.103.233.0 114.103.255.255 安徽省宣城市 电信
281 114.106.63.0 114.106.63.255 安徽省宣城市 电信
282 117.70.64.0 117.70.94.255 安徽省宣城市 电信
283 117.70.95.0 117.70.95.255 安徽省宣城市宁国市 电信
284 117.70.96.0 117.70.125.255 安徽省宣城市 电信
285 117.70.126.0 117.70.126.255 安徽省宣城市宁国市 电信
286 117.70.127.0 117.70.127.255 安徽省宣城市 电信
287 120.193.68.0 120.193.72.255 安徽省宣城市 移动
288 120.209.105.0 120.209.105.255 安徽省宣城市 移动
289 120.210.179.0 120.210.179.255 安徽省宣城市 移动
290 122.83.144.0 122.83.144.255 安徽省宣城市广德县 中移铁通
291 122.83.155.0 122.83.155.255 安徽省宣城市广德县 中移铁通
292 122.92.128.0 122.92.143.255 安徽省宣城市 中移铁通
293 124.112.192.0 124.112.192.49 安徽省宣城市 电信
294 124.112.192.50 124.112.192.50 安徽省宣城市 新浪网吧(十字铺)
295 124.112.192.51 124.112.231.255 安徽省宣城市 电信
296 124.112.232.0 124.112.239.255 安徽省宣城市宁国市 电信
297 124.112.240.0 124.112.252.255 安徽省宣城市 电信
298 124.112.253.0 124.112.253.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
299 124.112.254.0 124.112.255.255 安徽省宣城市 电信
300 124.113.39.0 124.113.39.255 安徽省宣城市泾县 电信
301 183.165.0.0 183.165.19.255 安徽省宣城市 电信
302 183.165.20.0 183.165.20.255 安徽省宣城市泾县 电信
303 183.165.21.0 183.165.41.255 安徽省宣城市 电信
304 183.165.42.0 183.165.42.255 安徽省宣城市宁国市 电信
305 183.165.43.0 183.165.43.255 安徽省宣城市 电信
306 183.165.44.0 183.165.44.255 安徽省宣城市宁国市 电信
307 183.165.45.0 183.165.58.255 安徽省宣城市 电信
308 183.165.59.0 183.165.59.255 安徽省宣城市广德县 电信
309 183.165.60.0 183.165.122.255 安徽省宣城市 电信
310 183.165.123.0 183.165.123.255 安徽省宣城市泾县 电信
311 183.165.124.0 183.165.127.255 安徽省宣城市 电信
312 202.102.204.128 202.102.204.255 安徽省宣城市 电信
313 202.111.216.0 202.111.216.255 安徽省宣城市 电信
314 218.22.200.0 218.22.200.45 安徽省宣城市 电信
315 218.22.200.46 218.22.200.46 安徽省宣城市 纯平网吧
316 218.22.200.47 218.22.200.77 安徽省宣城市 电信
317 218.22.200.78 218.22.200.78 安徽省宣城市 现代网吧
318 218.22.200.79 218.22.200.81 安徽省宣城市 电信
319 218.22.200.82 218.22.200.82 安徽省宣城市 开心网吧
320 218.22.200.83 218.22.200.117 安徽省宣城市 电信
321 218.22.200.118 218.22.200.118 安徽省宣城市 西林网吧
322 218.22.200.119 218.22.200.121 安徽省宣城市 电信
323 218.22.200.122 218.22.200.122 安徽省宣城市 阿里巴巴网吧
324 218.22.200.123 218.22.200.165 安徽省宣城市 电信
325 218.22.200.166 218.22.200.166 安徽省宣城市 不见不散网吧
326 218.22.200.167 218.22.200.213 安徽省宣城市 电信
327 218.22.200.214 218.22.200.214 安徽省宣城市 海城网吧(状元北路)
328 218.22.200.215 218.22.200.217 安徽省宣城市 电信
329 218.22.200.218 218.22.200.218 安徽省宣城市 不见不散网吧
330 218.22.200.219 218.22.200.226 安徽省宣城市 电信
331 218.22.200.227 218.22.200.227 安徽省宣城市 状元北路穆斯林旁边新世纪网吧
332 218.22.200.228 218.22.200.249 安徽省宣城市 电信
333 218.22.200.250 218.22.200.250 安徽省宣城市 水东镇时代网吧
334 218.22.200.251 218.22.201.1 安徽省宣城市 电信
335 218.22.201.2 218.22.201.2 安徽省宣城市 欢乐谷网吧
336 218.22.201.3 218.22.201.41 安徽省宣城市 电信
337 218.22.201.42 218.22.201.42 安徽省宣城市 壮元北路世纪网吧
338 218.22.201.43 218.22.201.77 安徽省宣城市 电信
339 218.22.201.78 218.22.201.78 安徽省宣城市 宣城宾馆
340 218.22.201.79 218.22.201.103 安徽省宣城市 电信
341 218.22.201.104 218.22.201.104 安徽省宣城市 绩溪县教肓系统
342 218.22.201.105 218.22.201.129 安徽省宣城市 电信
343 218.22.201.130 218.22.201.130 安徽省宣城市 康乐山庄对面飞云网吧
344 218.22.201.131 218.22.201.133 安徽省宣城市 电信
345 218.22.201.134 218.22.201.134 安徽省宣城市 康乐山庄对面飞云网吧
346 218.22.201.135 218.22.201.229 安徽省宣城市 电信
347 218.22.201.230 218.22.201.230 安徽省宣城市 飞云网吧
348 218.22.201.231 218.22.202.65 安徽省宣城市 电信
349 218.22.202.66 218.22.202.66 安徽省宣城市 易索网吧
350 218.22.202.67 218.22.202.69 安徽省宣城市 电信
351 218.22.202.70 218.22.202.70 安徽省宣城市 传奇网吧
352 218.22.202.71 218.22.202.104 安徽省宣城市 电信
353 218.22.202.105 218.22.202.108 安徽省宣城市 宣城职业技术学院南校区
354 218.22.202.109 218.22.202.117 安徽省宣城市 电信
355 218.22.202.118 218.22.202.118 安徽省宣城市 国元证券
356 218.22.202.119 218.22.202.169 安徽省宣城市 电信
357 218.22.202.170 218.22.202.170 安徽省宣城市 新华网吧
358 218.22.202.171 218.22.202.177 安徽省宣城市 电信
359 218.22.202.178 218.22.202.178 安徽省宣城市 阿里巴巴网吧
360 218.22.202.179 218.22.202.185 安徽省宣城市 电信
361 218.22.202.186 218.22.202.188 安徽省宣城市 二中
362 218.22.202.189 218.22.202.209 安徽省宣城市 电信
363 218.22.202.210 218.22.202.210 安徽省宣城市 梦想网吧
364 218.22.202.211 218.22.202.213 安徽省宣城市 电信
365 218.22.202.214 218.22.202.214 安徽省宣城市 宣城职高
366 218.22.202.215 218.22.203.69 安徽省宣城市 电信
367 218.22.203.70 218.22.203.70 安徽省宣城市 欢乐谷网吧
368 218.22.203.71 218.22.203.111 安徽省宣城市 电信
369 218.22.203.112 218.22.203.112 安徽省宣城市宁国市 大卫网吧
370 218.22.203.113 218.22.204.1 安徽省宣城市 电信
371 218.22.204.2 218.22.204.2 安徽省宣城市郎溪县 学后北路34号路大庆网吧
372 218.22.204.3 218.22.204.3 安徽省宣城市 电信
373 218.22.204.4 218.22.204.4 安徽省宣城市郎溪县 北大街邮政网吧
374 218.22.204.5 218.22.204.9 安徽省宣城市 电信
375 218.22.204.10 218.22.204.10 安徽省宣城市 鼎盛网吧
376 218.22.204.11 218.22.204.11 安徽省宣城市 电信
377 218.22.204.12 218.22.204.12 安徽省宣城市郎溪县 钟桥乡网吧
378 218.22.204.13 218.22.204.17 安徽省宣城市 电信
379 218.22.204.18 218.22.204.22 安徽省宣城市 宣城职业技术学院北校区
380 218.22.204.23 218.22.204.37 安徽省宣城市 电信
381 218.22.204.38 218.22.204.38 安徽省宣城市郎溪县 十字镇容宾网吧
382 218.22.204.39 218.22.204.67 安徽省宣城市 电信
383 218.22.204.68 218.22.204.68 安徽省宣城市郎溪县 岗南乡飞荣网吧
384 218.22.204.69 218.22.204.70 安徽省宣城市 电信
385 218.22.204.71 218.22.204.71 安徽省宣城市郎溪县 凌笪乡零点网吧
386 218.22.204.72 218.22.204.72 安徽省宣城市郎溪县 凌笪乡鑫达康网吧
387 218.22.204.73 218.22.204.114 安徽省宣城市 电信
388 218.22.204.115 218.22.204.115 安徽省宣城市郎溪县 中港路升华网吧
389 218.22.204.116 218.22.204.146 安徽省宣城市 电信
390 218.22.204.147 218.22.204.147 安徽省宣城市郎溪县 启明星网吧
391 218.22.204.148 218.22.205.17 安徽省宣城市 电信
392 218.22.205.18 218.22.205.18 安徽省宣城市 心蓝网吧(火车站附近)
393 218.22.205.19 218.22.205.71 安徽省宣城市 电信
394 218.22.205.72 218.22.205.72 安徽省宣城市 孙埠镇孙埠中学
395 218.22.205.73 218.22.205.117 安徽省宣城市 电信
396 218.22.205.118 218.22.205.118 安徽省宣城市 大名城内城市E族网吧
397 218.22.205.119 218.22.205.145 安徽省宣城市 电信
398 218.22.205.146 218.22.205.146 安徽省宣城市 宣城中学
399 218.22.205.147 218.22.205.161 安徽省宣城市 电信
400 218.22.205.162 218.22.205.162 安徽省宣城市 水阳真爱网吧
401 218.22.205.163 218.22.205.163 安徽省宣城市 水阳高中
402 218.22.205.164 218.22.205.164 安徽省宣城市 水阳初中
403 218.22.205.165 218.22.205.166 安徽省宣城市 电信
404 218.22.205.167 218.22.205.167 安徽省宣城市 水阳正智网吧
405 218.22.205.168 218.22.205.168 安徽省宣城市 电信
406 218.22.205.169 218.22.205.169 安徽省宣城市 水阳老表网吧
407 218.22.205.170 218.22.205.225 安徽省宣城市 电信
408 218.22.205.226 218.22.205.226 安徽省宣城市 双桥亮亮网吧
409 218.22.205.227 218.22.205.227 安徽省宣城市 双桥珑翔网吧
410 218.22.205.228 218.22.205.249 安徽省宣城市 电信
411 218.22.205.250 218.22.205.250 安徽省宣城市 顶尖网吧(叠嶂路)
412 218.22.205.251 218.22.206.9 安徽省宣城市 电信
413 218.22.206.10 218.22.206.10 安徽省宣城市宣州区 319网络会所
414 218.22.206.11 218.22.206.145 安徽省宣城市 电信
415 218.22.206.146 218.22.206.146 安徽省宣城市宣州区 浩然网吧
416 218.22.206.147 218.22.207.33 安徽省宣城市 电信
417 218.22.207.34 218.22.207.38 安徽省宣城市 兴宾网吧(锦城北路40号三楼)
418 218.22.207.39 218.22.207.49 安徽省宣城市 电信
419 218.22.207.50 218.22.207.50 安徽省宣城市 西林网吧
420 218.22.207.51 218.22.207.61 安徽省宣城市 电信
421 218.22.207.62 218.22.207.62 安徽省宣城市 晴天网络会所
422 218.22.207.63 218.22.207.77 安徽省宣城市 电信
423 218.22.207.78 218.22.207.78 安徽省宣城市宣州区 金都网吧
424 218.22.207.79 218.22.207.255 安徽省宣城市 电信
425 218.23.208.0 218.23.209.228 安徽省宣城市宁国市 电信
426 218.23.209.229 218.23.209.229 安徽省宣城市宁国市 网虫网咖(津河西路190号2楼商之都斜对面)
427 218.23.209.230 218.23.209.255 安徽省宣城市宁国市 电信
428 218.23.210.0 218.23.211.255 安徽省宣城市 电信
429 218.23.212.0 218.23.213.255 安徽省宣城市广德县 电信
430 218.23.214.0 218.23.215.255 安徽省宣城市 电信
431 218.23.216.0 218.23.216.255 安徽省宣城市 (泾县)电信
432 218.23.217.0 218.23.221.255 安徽省宣城市 电信
433 218.23.223.0 218.23.223.255 安徽省宣城市 电信
434 219.231.24.0 219.231.31.255 安徽省宣城市 职业技术学院
435 220.179.224.0 220.179.225.255 安徽省宣城市广德县 电信
436 220.179.226.0 220.179.230.145 安徽省宣城市 电信
437 220.179.230.146 220.179.230.146 安徽省宣城市 海城网吧(状元北路231号)
438 220.179.230.147 220.179.230.177 安徽省宣城市 电信
439 220.179.230.178 220.179.230.178 安徽省宣城市 银河网吧
440 220.179.230.179 220.179.240.209 安徽省宣城市 电信
441 220.179.240.211 220.179.243.30 安徽省宣城市 电信
442 220.179.243.31 220.179.243.31 安徽省宣城市宁国市 热带风网吧(老文化馆)
443 220.179.243.32 220.179.243.33 安徽省宣城市 电信
444 220.179.243.34 220.179.243.34 安徽省宣城市宁国市 天罗地网(环城路)
445 220.179.243.35 220.179.243.35 安徽省宣城市 电信
446 220.179.243.36 220.179.243.36 安徽省宣城市宁国市 晴雨轩网吧(有意思二店旁边)
447 220.179.243.37 220.179.243.37 安徽省宣城市 电信
448 220.179.243.38 220.179.243.38 安徽省宣城市宁国市 一见钟情(曼哈顿D厅楼下)
449 220.179.243.39 220.179.243.39 安徽省宣城市宣州区 热带风网吧(津河东路46号)
450 220.179.243.40 220.179.243.44 安徽省宣城市 电信
451 220.179.243.45 220.179.243.45 安徽省宣城市宁国市 宁国网盟网虫网吧(商之都对面)
452 220.179.243.46 220.179.244.1 安徽省宣城市 电信
453 220.179.244.2 220.179.244.2 安徽省宣城市宁国市 网虫网吧
454 220.179.244.3 220.179.244.5 安徽省宣城市 电信
455 220.179.244.6 220.179.244.6 安徽省宣城市宁国市 飞狐网吧(广电大楼)
456 220.179.244.7 220.179.244.9 安徽省宣城市 电信
457 220.179.244.10 220.179.244.10 安徽省宣城市宁国市 诚信网吧
458 220.179.244.11 220.179.244.13 安徽省宣城市 电信
459 220.179.244.14 220.179.244.14 安徽省宣城市宁国市 大卫网吧
460 220.179.244.15 220.179.244.17 安徽省宣城市 电信
461 220.179.244.18 220.179.244.18 安徽省宣城市宁国市 北园路晴雨轩网吧
462 220.179.244.19 220.179.244.21 安徽省宣城市 电信
463 220.179.244.22 220.179.244.22 安徽省宣城市宁国市 协瑞网络会所(锦苑广场商业街内)
464 220.179.244.23 220.179.244.25 安徽省宣城市 电信
465 220.179.244.26 220.179.244.26 安徽省宣城市宁国市 准我网吧(五里铺四通楼下)
466 220.179.244.27 220.179.244.29 安徽省宣城市 电信
467 220.179.244.30 220.179.244.30 安徽省宣城市宁国市 吉瑞网吧
468 220.179.244.31 220.179.244.33 安徽省宣城市 电信
469 220.179.244.34 220.179.244.34 安徽省宣城市宁国市 大卫网吧
470 220.179.244.35 220.179.244.37 安徽省宣城市 电信
471 220.179.244.38 220.179.244.38 安徽省宣城市宁国市 异度空间网吧(老美食街)
472 220.179.244.39 220.179.244.41 安徽省宣城市 电信
473 220.179.244.42 220.179.244.42 安徽省宣城市宁国市 小鱼儿网吧(新世纪大楼下)
474 220.179.244.43 220.179.244.45 安徽省宣城市 电信
475 220.179.244.46 220.179.244.46 安徽省宣城市宁国市 星辰网吧
476 220.179.244.47 220.179.244.49 安徽省宣城市 电信
477 220.179.244.50 220.179.244.50 安徽省宣城市宁国市 诚信网吧
478 220.179.244.51 220.179.244.53 安徽省宣城市 电信
479 220.179.244.54 220.179.244.54 安徽省宣城市宁国市 热带风网吧
480 220.179.244.55 220.179.244.57 安徽省宣城市 电信
481 220.179.244.58 220.179.244.58 安徽省宣城市宁国市 风云阁网吧
482 220.179.244.59 220.179.244.61 安徽省宣城市 电信
483 220.179.244.62 220.179.244.62 安徽省宣城市宁国市 千年网吧
484 220.179.244.63 220.179.244.65 安徽省宣城市 电信
485 220.179.244.66 220.179.244.66 安徽省宣城市宁国市 新飞狐网吧
486 220.179.244.67 220.179.244.69 安徽省宣城市 电信
487 220.179.244.70 220.179.244.70 安徽省宣城市宁国市 风云阁网吧(塑料厂下)
488 220.179.244.71 220.179.244.77 安徽省宣城市 电信
489 220.179.244.78 220.179.244.78 安徽省宣城市宁国市 宁国中学高中部
490 220.179.244.79 220.179.244.89 安徽省宣城市 电信
491 220.179.244.90 220.179.244.90 安徽省宣城市宁国市 少年宫网吧
492 220.179.244.91 220.179.244.93 安徽省宣城市 电信
493 220.179.244.94 220.179.244.94 安徽省宣城市宁国市 蛛网网吧(景苑广场对面)
494 220.179.244.95 220.179.244.99 安徽省宣城市 电信
495 220.179.244.100 220.179.244.100 安徽省宣城市宁国市 热带风网吧
496 220.179.244.101 220.179.244.101 安徽省宣城市宁国市 供电公司
497 220.179.244.102 220.179.244.102 安徽省宣城市宁国市 天罗地网网吧
498 220.179.244.103 220.179.244.106 安徽省宣城市 电信
499 220.179.244.107 220.179.244.107 安徽省宣城市宁国市 大世界网吧
500 220.179.244.108 220.179.244.108 安徽省宣城市宁国市 紫月亮网吧(信用联社旁边)
501 220.179.244.109 220.179.244.109 安徽省宣城市宁国市 晴雨轩网吧(美食城附近)
502 220.179.244.110 220.179.244.110 安徽省宣城市 电信
503 220.179.244.111 220.179.244.114 安徽省宣城市宁国市 创意网吧
504 220.179.244.115 220.179.244.118 安徽省宣城市 电信
505 220.179.244.119 220.179.244.119 安徽省宣城市 新大卫网吧
506 220.179.244.120 220.179.244.120 安徽省宣城市 电信
507 220.179.244.121 220.179.244.121 安徽省宣城市宁国市 新飞狐网吧
508 220.179.244.122 220.179.244.134 安徽省宣城市宁国市 电信
509 220.179.244.135 220.179.244.135 安徽省宣城市宁国市 经济技术开发区中鼎集团
510 220.179.244.136 220.179.244.136 安徽省宣城市宁国市 电信
511 220.179.244.137 220.179.244.137 安徽省宣城市宁国市 经济技术开发区中鼎集团
512 220.179.244.138 220.179.244.197 安徽省宣城市宁国市 电信
513 220.179.244.198 220.179.244.198 安徽省宣城市宁国市 天雨文化传播有限公司
514 220.179.244.199 220.179.244.205 安徽省宣城市宁国市 电信
515 220.179.244.206 220.179.244.206 安徽省宣城市宁国市 QQ网吧
516 220.179.244.207 220.179.244.225 安徽省宣城市宁国市 电信
517 220.179.244.226 220.179.244.226 安徽省宣城市宁国市 新飞狐网吧
518 220.179.244.227 220.179.245.68 安徽省宣城市宁国市 电信
519 220.179.245.69 220.179.245.69 安徽省宣城市宁国市 汪溪镇馨缘网吧
520 220.179.245.70 220.179.245.241 安徽省宣城市宁国市 电信
521 220.179.245.242 220.179.245.242 安徽省宣城市宁国市 腾讯网吧
522 220.179.245.243 220.179.245.255 安徽省宣城市宁国市 电信
523 220.179.246.0 220.179.246.65 安徽省宣城市 电信
524 220.179.246.66 220.179.246.66 安徽省宣城市 郎溪县凌笪乡零点网吧
525 220.179.246.67 220.179.246.169 安徽省宣城市 电信
526 220.179.246.170 220.179.246.170 安徽省宣城市 郎溪县大庆网吧
527 220.179.246.171 220.179.246.193 安徽省宣城市 电信
528 220.179.246.194 220.179.246.194 安徽省宣城市 郎溪栖凤园网吧
529 220.179.246.195 220.179.246.201 安徽省宣城市 电信
530 220.179.246.202 220.179.246.202 安徽省宣城市 郎溪高级职业中学
531 220.179.246.203 220.179.246.205 安徽省宣城市 电信
532 220.179.246.206 220.179.246.206 安徽省宣城市 郎溪县E网网吧
533 220.179.246.207 220.179.247.255 安徽省宣城市 电信
534 220.179.248.0 220.179.249.255 安徽省宣城市广德县 电信
535 220.179.250.0 220.179.251.8 安徽省宣城市宁国市 电信
536 220.179.251.9 220.179.251.9 安徽省宣城市宁国市 都市阳光网吧
537 220.179.251.10 220.179.251.13 安徽省宣城市宁国市 电信
538 220.179.251.14 220.179.251.14 安徽省宣城市宁国市 华泰医院
539 220.179.251.15 220.179.251.22 安徽省宣城市宁国市 电信
540 220.179.251.23 220.179.251.23 安徽省宣城市宁国市 网虫网吧(信用联社旁边)
541 220.179.251.24 220.179.251.24 安徽省宣城市宁国市 热带风网吧
542 220.179.251.25 220.179.251.66 安徽省宣城市宁国市 电信
543 220.179.251.67 220.179.251.67 安徽省宣城市宁国市 港口网吧
544 220.179.251.68 220.179.251.193 安徽省宣城市宁国市 电信
545 220.179.251.194 220.179.251.194 安徽省宣城市宁国市 锦苑广场内协瑞会所
546 220.179.251.195 220.179.251.217 安徽省宣城市宁国市 电信
547 220.179.251.218 220.179.251.218 安徽省宣城市宁国市 创意网吧
548 220.179.251.219 220.179.251.225 安徽省宣城市宁国市 电信
549 220.179.251.226 220.179.251.226 安徽省宣城市宁国市 吉瑞网吧
550 220.179.251.227 220.179.251.246 安徽省宣城市宁国市 电信
551 220.179.251.247 220.179.251.247 安徽省宣城市宁国市 望仙楼网吧
552 220.179.251.248 220.179.251.255 安徽省宣城市宁国市 电信
553 220.179.252.0 220.179.255.255 安徽省宣城市 电信
554 220.195.236.0 220.195.236.255 安徽省宣城市 联通
555 221.130.150.0 221.130.150.255 安徽省宣城市 移动
556 221.130.156.0 221.130.156.255 安徽省宣城市 移动
557 222.48.76.0 222.48.77.255 安徽省宣城市 中移铁通
558 222.48.80.0 222.48.80.255 安徽省宣城市宁国市 中移铁通
559 222.48.81.0 222.48.81.255 安徽省宣城市广德县 中移铁通
560 222.48.84.0 222.48.85.255 安徽省宣城市宁国市 中移铁通
561 222.48.87.0 222.48.87.255 安徽省宣城市 中移铁通
562 223.246.128.0 223.246.128.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
563 223.246.129.0 223.246.133.255 安徽省宣城市 电信
564 223.246.134.0 223.246.134.255 安徽省宣城市泾县 电信
565 223.246.135.0 223.246.143.255 安徽省宣城市 电信
566 223.246.144.0 223.246.144.255 安徽省宣城市宁国市 电信
567 223.246.145.0 223.246.149.255 安徽省宣城市 电信
568 223.246.150.0 223.246.150.255 安徽省宣城市宁国市 电信
569 223.246.151.0 223.246.162.255 安徽省宣城市 电信
570 223.246.163.0 223.246.163.255 安徽省宣城市宁国市 电信
571 223.246.164.0 223.246.173.255 安徽省宣城市 电信
572 223.246.174.0 223.246.174.255 安徽省宣城市广德县 电信
573 223.246.175.0 223.246.211.255 安徽省宣城市 电信
574 223.246.212.0 223.246.212.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
575 223.246.213.0 223.246.214.255 安徽省宣城市 电信
576 223.246.215.0 223.246.215.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
577 223.246.216.0 223.246.217.255 安徽省宣城市 电信
578 223.246.218.0 223.246.218.255 安徽省宣城市泾县 电信
579 223.246.219.0 223.246.255.255 安徽省宣城市 电信