ip地址查询

宣城市IP地址列表

宣城市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.32.224.0 36.32.224.255 安徽省宣城市泾县 联通
2 36.32.225.0 36.32.225.255 安徽省宣城市宁国市 联通
3 36.32.226.0 36.32.230.255 安徽省宣城市 联通
4 36.56.96.0 36.56.111.255 安徽省宣城市 电信
5 36.60.218.0 36.60.218.255 安徽省宣城市广德县 电信
6 36.111.160.0 36.111.191.255 安徽省宣城市 电信
7 58.242.24.0 58.242.24.255 安徽省宣城市 联通
8 58.242.25.0 58.242.25.255 安徽省宣城市宁国市 联通
9 58.242.26.0 58.242.28.1 安徽省宣城市 联通
10 58.242.28.2 58.242.28.2 安徽省宣城市 阿里巴巴网吧
11 58.242.28.3 58.242.29.255 安徽省宣城市 联通
12 58.242.30.0 58.242.30.255 安徽省宣城市泾县 联通
13 58.242.31.0 58.242.31.255 安徽省宣城市 联通
14 58.243.104.0 58.243.104.255 安徽省宣城市 联通
15 58.243.105.0 58.243.105.255 安徽省宣城市广德县 联通
16 58.243.107.0 58.243.107.255 安徽省宣城市泾县 联通
17 58.243.108.0 58.243.108.255 安徽省宣城市 联通
18 58.243.109.0 58.243.109.255 安徽省宣城市宁国市 联通
19 58.243.110.0 58.243.111.255 安徽省宣城市 联通
20 60.173.64.0 60.173.64.21 安徽省宣城市广德县 电信
21 60.173.64.22 60.173.64.22 安徽省宣城市广德县 心仪网吧
22 60.173.64.23 60.173.64.25 安徽省宣城市广德县 电信
23 60.173.64.26 60.173.64.26 安徽省宣城市广德县 蓝之雨网吧
24 60.173.64.27 60.173.64.41 安徽省宣城市广德县 电信
25 60.173.64.42 60.173.64.42 安徽省宣城市广德县 新世纪网吧
26 60.173.64.43 60.173.64.49 安徽省宣城市广德县 电信
27 60.173.64.50 60.173.64.50 安徽省宣城市广德县 通联网苑网吧
28 60.173.64.51 60.173.64.53 安徽省宣城市广德县 电信
29 60.173.64.54 60.173.64.54 安徽省宣城市广德县 一见钟情网吧
30 60.173.64.55 60.173.64.69 安徽省宣城市广德县 电信
31 60.173.64.70 60.173.64.70 安徽省宣城市广德县 超时代网吧
32 60.173.64.71 60.173.64.230 安徽省宣城市广德县 电信
33 60.173.64.231 60.173.64.231 安徽省宣城市广德县 横山宾馆贵宾楼
34 60.173.64.232 60.173.65.49 安徽省宣城市广德县 电信
35 60.173.65.51 60.173.65.65 安徽省宣城市广德县 电信
36 60.173.65.66 60.173.65.66 安徽省宣城市广德县 一见钟情网吧
37 60.173.65.67 60.173.65.69 安徽省宣城市广德县 电信
38 60.173.65.70 60.173.65.70 安徽省宣城市广德县 旺角网吧
39 60.173.65.71 60.173.65.149 安徽省宣城市广德县 电信
40 60.173.65.151 60.173.65.255 安徽省宣城市广德县 电信
41 60.173.66.0 60.173.66.13 安徽省宣城市泾县 电信
42 60.173.66.14 60.173.66.14 安徽省宣城市泾县 心愿网吧
43 60.173.66.15 60.173.66.33 安徽省宣城市泾县 电信
44 60.173.66.34 60.173.66.34 安徽省宣城市泾县 俊龙网吧
45 60.173.66.35 60.173.66.37 安徽省宣城市泾县 电信
46 60.173.66.38 60.173.66.38 安徽省宣城市泾县 金康网吧
47 60.173.66.39 60.173.66.53 安徽省宣城市泾县 电信
48 60.173.66.54 60.173.66.54 安徽省宣城市泾县 同兴网吧
49 60.173.66.55 60.173.66.57 安徽省宣城市泾县 电信
50 60.173.66.58 60.173.66.58 安徽省宣城市泾县 裕丰网吧
51 60.173.66.59 60.173.66.65 安徽省宣城市泾县 电信
52 60.173.66.66 60.173.66.66 安徽省宣城市泾县 西苑网吧
53 60.173.66.67 60.173.66.73 安徽省宣城市泾县 电信
54 60.173.66.74 60.173.66.74 安徽省宣城市泾县 健康网吧
55 60.173.66.75 60.173.66.89 安徽省宣城市泾县 电信
56 60.173.66.90 60.173.66.90 安徽省宣城市泾县 乐乐网吧
57 60.173.66.91 60.173.66.169 安徽省宣城市泾县 电信
58 60.173.66.170 60.173.66.170 安徽省宣城市泾县 同兴巷新世纪网吧
59 60.173.66.171 60.173.66.231 安徽省宣城市泾县 电信
60 60.173.66.232 60.173.66.232 安徽省宣城市泾县 恒信网吧
61 60.173.66.233 60.173.67.255 安徽省宣城市泾县 电信
62 60.173.68.0 60.173.68.1 安徽省宣城市旌德县 电信
63 60.173.68.2 60.173.68.2 安徽省宣城市旌德县 蚩尤网吧
64 60.173.68.3 60.173.68.21 安徽省宣城市旌德县 电信
65 60.173.68.22 60.173.68.22 安徽省宣城市旌德县 月亮船网吧
66 60.173.68.23 60.173.68.25 安徽省宣城市旌德县 电信
67 60.173.68.26 60.173.68.26 安徽省宣城市旌德县 欣语网吧
68 60.173.68.27 60.173.68.45 安徽省宣城市旌德县 电信
69 60.173.68.46 60.173.68.46 安徽省宣城市旌德县 悠悠网吧
70 60.173.68.47 60.173.68.57 安徽省宣城市旌德县 电信
71 60.173.68.58 60.173.68.58 安徽省宣城市旌德县 新时代网吧
72 60.173.68.59 60.173.68.81 安徽省宣城市旌德县 电信
73 60.173.68.82 60.173.68.82 安徽省宣城市旌德县 兄弟网吧
74 60.173.68.83 60.173.68.93 安徽省宣城市旌德县 电信
75 60.173.68.94 60.173.68.94 安徽省宣城市旌德县 宏达网吧
76 60.173.68.95 60.173.68.133 安徽省宣城市旌德县 电信
77 60.173.68.134 60.173.68.134 安徽省宣城市旌德县 现代人网吧
78 60.173.68.135 60.173.68.177 安徽省宣城市旌德县 电信
79 60.173.68.178 60.173.68.178 安徽省宣城市旌德县 梓山宾馆
80 60.173.68.179 60.173.68.255 安徽省宣城市旌德县 电信
81 60.173.69.0 60.173.69.145 安徽省宣城市宣州区 电信
82 60.173.69.146 60.173.69.146 安徽省宣城市宣州区 安徽黄山胶囊股份有限公司
83 60.173.69.147 60.173.69.149 安徽省宣城市宣州区 电信
84 60.173.69.150 60.173.69.150 安徽省宣城市宣州区 安徽黄山胶囊股份有限公司
85 60.173.69.151 60.173.70.9 安徽省宣城市宣州区 电信
86 60.173.70.10 60.173.70.10 安徽省宣城市绩溪县 星晴网吧
87 60.173.70.11 60.173.70.17 安徽省宣城市 电信
88 60.173.70.18 60.173.70.18 安徽省宣城市绩溪县 冰葫芦网吧
89 60.173.70.19 60.173.70.21 安徽省宣城市 电信
90 60.173.70.22 60.173.70.22 安徽省宣城市 绩溪县校场(星月童话网吧)
91 60.173.70.23 60.173.70.25 安徽省宣城市 电信
92 60.173.70.26 60.173.70.26 安徽省宣城市绩溪县 金钥匙网吧
93 60.173.70.30 60.173.70.30 安徽省宣城市 绩溪县自由人网吧(白石鼓菜市场对面)
94 60.173.70.38 60.173.70.38 安徽省宣城市绩溪县 轩辕网吧
95 60.173.70.42 60.173.70.42 安徽省宣城市绩溪县 开心网吧
96 60.173.70.46 60.173.70.46 安徽省宣城市绩溪县 永红网吧
97 60.173.70.47 60.173.70.53 安徽省宣城市绩溪县 电信
98 60.173.70.54 60.173.70.54 安徽省宣城市绩溪县 电影院网吧
99 60.173.70.55 60.173.70.65 安徽省宣城市绩溪县 电信
100 60.173.70.66 60.173.70.66 安徽省宣城市绩溪县 邮政网吧
101 60.173.70.67 60.173.70.117 安徽省宣城市绩溪县 电信
102 60.173.70.118 60.173.70.118 安徽省宣城市绩溪县 冲浪网吧
103 60.173.70.119 60.173.70.169 安徽省宣城市绩溪县 电信
104 60.173.70.170 60.173.70.170 安徽省宣城市绩溪县 绿色网吧网吧
105 60.173.70.171 60.173.70.180 安徽省宣城市 电信
106 60.173.70.181 60.173.70.181 安徽省宣城市绩溪县 海峰公司
107 60.173.70.182 60.173.72.3 安徽省宣城市 电信
108 60.173.72.4 60.173.72.4 安徽省宣城市 孙埠镇星际网吧
109 60.173.72.5 60.173.72.18 安徽省宣城市 电信
110 60.173.72.19 60.173.72.19 安徽省宣城市宣州区 晓兵网吧
111 60.173.72.20 60.173.72.34 安徽省宣城市 电信
112 60.173.72.35 60.173.72.35 安徽省宣城市 孙埠镇星际网吧
113 60.173.72.36 60.173.72.137 安徽省宣城市 电信
114 60.173.72.138 60.173.72.138 安徽省宣城市宣州区 龙翔网吧
115 60.173.72.139 60.173.73.93 安徽省宣城市 电信
116 60.173.73.94 60.173.73.94 安徽省宣城市宣州区 快捷网络
117 60.173.73.95 60.173.75.255 安徽省宣城市 电信
118 60.173.76.0 60.173.76.255 安徽省宣城市广德县 电信
119 60.173.77.0 60.173.77.5 安徽省宣城市 电信
120 60.173.77.6 60.173.77.6 安徽省宣城市宁国市 新生活网吧(河沥溪)
121 60.173.77.7 60.173.77.25 安徽省宣城市 电信
122 60.173.77.26 60.173.77.26 安徽省宣城市 宁国市汪溪镇馨缘网吧
123 60.173.77.27 60.173.81.255 安徽省宣城市 电信
124 60.173.82.0 60.173.82.255 安徽省宣城市广德县 电信
125 60.173.83.0 60.173.83.255 安徽省宣城市宁国市 电信
126 60.173.84.0 60.173.87.255 安徽省宣城市 电信
127 60.173.88.0 60.173.88.255 安徽省宣城市泾县 电信
128 60.173.89.0 60.173.94.255 安徽省宣城市 电信
129 60.173.95.0 60.173.96.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
130 60.173.97.0 60.173.101.69 安徽省宣城市 电信
131 60.173.101.70 60.173.101.70 安徽省宣城市宣州区 新时尚网吧(郎溪南风丰)
132 60.173.101.71 60.173.104.26 安徽省宣城市 电信
133 60.173.104.27 60.173.104.27 安徽省宣城市 雁翅镇风云网吧
134 60.173.104.28 60.173.104.45 安徽省宣城市 电信
135 60.173.104.46 60.173.104.46 安徽省宣城市 真爱网吧
136 60.173.104.47 60.173.104.57 安徽省宣城市 电信
137 60.173.104.58 60.173.104.58 安徽省宣城市 水阳高级中学
138 60.173.104.59 60.173.104.61 安徽省宣城市 电信
139 60.173.104.62 60.173.104.62 安徽省宣城市 水阳初中
140 60.173.104.63 60.173.104.81 安徽省宣城市 电信
141 60.173.104.82 60.173.104.82 安徽省宣城市 阳光网吧(水阳)
142 60.173.104.83 60.173.105.213 安徽省宣城市 电信
143 60.173.105.214 60.173.105.214 安徽省宣城市 郎溪县网阳网络会所
144 60.173.105.215 60.173.108.237 安徽省宣城市 电信
145 60.173.108.238 60.173.108.238 安徽省宣城市泾县 时空网吧
146 60.173.108.239 60.173.109.5 安徽省宣城市 电信
147 60.173.109.6 60.173.109.6 安徽省宣城市泾县 三星网吧
148 60.173.109.7 60.173.109.255 安徽省宣城市 电信
149 60.173.110.0 60.173.110.255 安徽省宣城市绩溪县 电信
150 60.173.111.0 60.173.112.221 安徽省宣城市 电信
151 60.173.112.222 60.173.112.222 安徽省宣城市 好风景网吧(陵西路58号)
152 60.173.112.223 60.173.116.255 安徽省宣城市 电信
153 60.173.117.0 60.173.117.255 安徽省宣城市广德县 电信
154 60.173.118.0 60.173.119.189 安徽省宣城市 电信
155 60.173.119.190 60.173.119.190 安徽省宣城市 浪淘沙网络会所(木直街中心小广场旁)
156 60.173.119.191 60.173.125.255 安徽省宣城市 电信
157 60.173.126.0 60.173.126.255 安徽省宣城市绩溪县 电信
158 60.173.127.0 60.173.127.125 安徽省宣城市 电信
159 60.173.127.126 60.173.127.126 安徽省宣城市宣州区 腾飞网吧
160 60.173.127.127 60.173.127.255 安徽省宣城市 电信
161 61.132.171.0 61.132.172.255 安徽省宣城市宁国市 电信
162 61.190.54.0 61.190.54.255 安徽省宣城市 电信
163 61.190.166.0 61.190.167.3 安徽省宣城市 电信
164 61.190.167.4 61.190.167.4 安徽省宣城市绩溪县 星晴网吧
165 61.190.167.5 61.190.167.5 安徽省宣城市绩溪县 邮政网吧
166 61.190.167.6 61.190.167.6 安徽省宣城市绩溪县 冰葫芦网吧
167 61.190.167.7 61.190.167.7 安徽省宣城市绩溪县 星月网吧
168 61.190.167.8 61.190.167.8 安徽省宣城市绩溪县 金钥匙网吧
169 61.190.167.9 61.190.167.10 安徽省宣城市 电信
170 61.190.167.11 61.190.167.11 安徽省宣城市绩溪县 轩辕网吧
171 61.190.167.12 61.190.167.12 安徽省宣城市绩溪县 冲浪网吧
172 61.190.167.13 61.190.167.13 安徽省宣城市绩溪县 开心网吧
173 61.190.167.14 61.190.167.14 安徽省宣城市绩溪县 永红网吧
174 61.190.167.15 61.190.167.15 安徽省宣城市 电信
175 61.190.167.16 61.190.167.16 安徽省宣城市绩溪县 电影院网吧
176 61.190.167.17 61.190.167.17 安徽省宣城市 电信
177 61.190.167.18 61.190.167.18 安徽省宣城市绩溪县 金乔网吧
178 61.190.167.19 61.190.167.19 安徽省宣城市绩溪县 邮政网吧
179 61.190.167.20 61.190.167.34 安徽省宣城市 电信
180 61.190.167.35 61.190.167.35 安徽省宣城市绩溪县 冰葫芦网吧
181 61.190.167.36 61.190.167.36 安徽省宣城市绩溪县 曹渡桥网吧
182 61.190.167.37 61.190.167.255 安徽省宣城市 电信
183 61.190.168.0 61.190.168.42 安徽省宣城市广德县
184 61.190.168.43 61.190.168.43 安徽省宣城市广德县 新杭乡新天地网吧
185 61.190.168.44 61.190.168.44 安徽省宣城市广德县 新杭乡小小网吧
186 61.190.168.45 61.190.168.45 安徽省宣城市广德县 新杭乡新虹网吧
187 61.190.168.46 61.190.168.46 安徽省宣城市广德县
188 61.190.168.47 61.190.168.47 安徽省宣城市广德县 新杭红太阳网吧
189 61.190.168.48 61.190.168.104 安徽省宣城市广德县
190 61.190.168.105 61.190.168.105 安徽省宣城市广德县 誓节中学
191 61.190.168.106 61.190.168.230 安徽省宣城市广德县
192 61.190.168.231 61.190.168.231 安徽省宣城市广德县 心仪网吧
193 61.190.168.232 61.190.168.255 安徽省宣城市广德县
194 61.190.169.0 61.190.169.255 安徽省宣城市 电信
195 61.190.212.0 61.190.213.255 安徽省宣城市 电信
196 61.191.11.0 61.191.11.255 安徽省宣城市 电信
197 61.191.72.0 61.191.74.13 安徽省宣城市 电信
198 61.191.74.14 61.191.74.14 安徽省宣城市郎溪县 体育场大庆网吧
199 61.191.74.15 61.191.74.121 安徽省宣城市 电信
200 61.191.74.122 61.191.74.122 安徽省宣城市郎溪县 西枫园网吧
201 61.191.74.123 61.191.74.124 安徽省宣城市 电信
202 61.191.74.125 61.191.74.125 安徽省宣城市郎溪县 乙网网吧
203 61.191.74.126 61.191.74.143 安徽省宣城市 电信
204 61.191.74.144 61.191.74.144 安徽省宣城市泾县 金康网吧
205 61.191.74.145 61.191.74.145 安徽省宣城市泾县 茂林路福翔网吧
206 61.191.74.146 61.191.75.144 安徽省宣城市 电信
207 61.191.75.145 61.191.75.145 安徽省宣城市泾县 茂林路福翔网吧
208 61.191.75.146 61.191.75.165 安徽省宣城市 电信
209 61.191.75.166 61.191.75.166 安徽省宣城市泾县 西苑小区
210 61.191.75.167 61.191.75.187 安徽省宣城市 电信
211 61.191.75.188 61.191.75.188 安徽省宣城市泾县 星愿网吧
212 61.191.75.189 61.191.75.194 安徽省宣城市 电信
213 61.191.75.195 61.191.75.195 安徽省宣城市泾县 同兴巷新世纪网吧
214 61.191.75.196 61.191.76.2 安徽省宣城市 电信
215 61.191.76.3 61.191.76.3 安徽省宣城市宁国市 网虫网吧
216 61.191.76.4 61.191.76.7 安徽省宣城市 电信
217 61.191.76.8 61.191.76.8 安徽省宣城市 宁国协瑞网络
218 61.191.76.9 61.191.76.9 安徽省宣城市宁国市 QQ网吧
219 61.191.76.10 61.191.76.10 安徽省宣城市宁国市 晴雨轩网吧
220 61.191.76.11 61.191.76.11 安徽省宣城市宁国市 创意网吧
221 61.191.76.12 61.191.76.22 安徽省宣城市 电信
222 61.191.76.23 61.191.76.23 安徽省宣城市宁国市 腾讯网吧
223 61.191.76.24 61.191.76.24 安徽省宣城市宁国市 诚信网吧
224 61.191.76.25 61.191.76.25 安徽省宣城市宁国市 创新网吧
225 61.191.76.26 61.191.76.26 安徽省宣城市 电信
226 61.191.76.27 61.191.76.27 安徽省宣城市宁国市 大世界网吧
227 61.191.76.28 61.191.76.28 安徽省宣城市宁国市 蛛网网吧
228 61.191.76.29 61.191.76.29 安徽省宣城市宁国市 热带风网吧
229 61.191.76.30 61.191.76.30 安徽省宣城市宁国市 风云阁网吧
230 61.191.76.31 61.191.76.31 安徽省宣城市宁国市 白天雨网吧
231 61.191.76.32 61.191.76.115 安徽省宣城市 电信
232 61.191.76.116 61.191.76.116 安徽省宣城市宁国市 小鱼儿网吧
233 61.191.76.117 61.191.76.126 安徽省宣城市 电信
234 61.191.76.127 61.191.76.127 安徽省宣城市宁国市 千年网吧
235 61.191.76.128 61.191.76.187 安徽省宣城市 电信
236 61.191.76.188 61.191.76.188 安徽省宣城市宁国市 飞狐网吧
237 61.191.76.189 61.191.76.200 安徽省宣城市 电信
238 61.191.76.201 61.191.76.201 安徽省宣城市宁国市 中溪镇开心网吧
239 61.191.76.202 61.191.78.29 安徽省宣城市 电信
240 61.191.78.30 61.191.78.30 安徽省宣城市 飓风网吧(宣城南学校区)
241 61.191.78.31 61.191.78.255 安徽省宣城市 电信
242 61.191.79.47 61.191.79.47 安徽省宣城市宁国市 商之都对面有间网咖
243 61.241.152.0 61.241.152.114 安徽省宣城市宣州区 /宁国市联通
244 61.241.152.115 61.241.152.115 安徽省宣城市绩溪县 联众网吧
245 61.241.152.116 61.241.152.177 安徽省宣城市宣州区 /宁国市联通
246 61.241.152.178 61.241.152.178 安徽省宣城市绩溪县 联众网吧
247 61.241.152.179 61.241.152.197 安徽省宣城市宣州区 /宁国市联通
248 61.241.152.198 61.241.152.198 安徽省宣城市绩溪县 邮政网吧
249 61.241.152.199 61.241.152.211 安徽省宣城市宣州区 /宁国市联通
250 61.241.152.212 61.241.152.212 安徽省宣城市郎溪县 城关镇网洋网吧
251 61.241.152.213 61.241.152.255 安徽省宣城市宣州区 /宁国市联通
252 112.26.224.0 112.26.224.255 安徽省宣城市 移动
253 112.26.234.0 112.26.234.255 安徽省宣城市 移动
254 112.122.224.0 112.122.229.255 安徽省宣城市 联通
255 112.122.230.0 112.122.230.255 安徽省宣城市郎溪县 联通
256 112.122.231.0 112.122.231.255 安徽省宣城市 联通
257 112.123.224.0 112.123.230.255 安徽省宣城市 联通
258 112.123.231.0 112.123.231.255 安徽省宣城市广德县 联通
259 114.103.128.0 114.103.144.255 安徽省宣城市 电信
260 114.103.145.0 114.103.145.255 安徽省宣城市泾县 电信
261 114.103.146.0 114.103.153.255 安徽省宣城市 电信
262 114.103.154.0 114.103.154.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
263 114.103.155.0 114.103.156.255 安徽省宣城市 电信
264 114.103.157.0 114.103.157.255 安徽省宣城市宁国市 电信
265 114.103.158.0 114.103.158.255 安徽省宣城市 电信
266 114.103.159.0 114.103.159.255 安徽省宣城市宁国市 电信
267 114.103.160.0 114.103.210.255 安徽省宣城市 电信
268 114.103.211.0 114.103.211.255 安徽省宣城市泾县 电信
269 114.103.212.0 114.103.214.255 安徽省宣城市 电信
270 114.103.215.0 114.103.215.255 安徽省宣城市宁国市 电信
271 114.103.216.0 114.103.216.255 安徽省宣城市 电信
272 114.103.217.0 114.103.217.255 安徽省宣城市宁国市 电信
273 114.103.218.0 114.103.220.255 安徽省宣城市 电信
274 114.103.221.0 114.103.221.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
275 114.103.222.0 114.103.229.255 安徽省宣城市 电信
276 114.103.230.0 114.103.230.255 安徽省宣城市广德县 电信
277 114.103.231.0 114.103.231.255 安徽省宣城市 电信
278 114.103.232.0 114.103.232.255 安徽省宣城市宁国市 电信
279 114.103.233.0 114.103.255.255 安徽省宣城市 电信
280 114.106.63.0 114.106.63.255 安徽省宣城市 电信
281 117.70.64.0 117.70.94.255 安徽省宣城市 电信
282 117.70.95.0 117.70.95.255 安徽省宣城市宁国市 电信
283 117.70.96.0 117.70.125.255 安徽省宣城市 电信
284 117.70.126.0 117.70.126.255 安徽省宣城市宁国市 电信
285 117.70.127.0 117.70.127.255 安徽省宣城市 电信
286 120.193.68.0 120.193.72.255 安徽省宣城市 移动
287 120.209.105.0 120.209.105.255 安徽省宣城市 移动
288 120.210.179.0 120.210.179.255 安徽省宣城市 移动
289 122.83.144.0 122.83.144.255 安徽省宣城市广德县 中移铁通
290 122.83.155.0 122.83.155.255 安徽省宣城市广德县 中移铁通
291 122.92.128.0 122.92.143.255 安徽省宣城市 中移铁通
292 124.112.192.0 124.112.192.49 安徽省宣城市 电信
293 124.112.192.50 124.112.192.50 安徽省宣城市 新浪网吧(十字铺)
294 124.112.192.51 124.112.231.255 安徽省宣城市 电信
295 124.112.232.0 124.112.239.255 安徽省宣城市宁国市 电信
296 124.112.240.0 124.112.252.255 安徽省宣城市 电信
297 124.112.253.0 124.112.253.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
298 124.112.254.0 124.112.255.255 安徽省宣城市 电信
299 124.113.39.0 124.113.39.255 安徽省宣城市泾县 电信
300 183.165.0.0 183.165.19.255 安徽省宣城市 电信
301 183.165.20.0 183.165.20.255 安徽省宣城市泾县 电信
302 183.165.21.0 183.165.41.255 安徽省宣城市 电信
303 183.165.42.0 183.165.42.255 安徽省宣城市宁国市 电信
304 183.165.43.0 183.165.43.255 安徽省宣城市 电信
305 183.165.44.0 183.165.44.255 安徽省宣城市宁国市 电信
306 183.165.45.0 183.165.58.255 安徽省宣城市 电信
307 183.165.59.0 183.165.59.255 安徽省宣城市广德县 电信
308 183.165.60.0 183.165.122.255 安徽省宣城市 电信
309 183.165.123.0 183.165.123.255 安徽省宣城市泾县 电信
310 183.165.124.0 183.165.127.255 安徽省宣城市 电信
311 202.102.204.128 202.102.204.255 安徽省宣城市 电信
312 202.111.216.0 202.111.216.255 安徽省宣城市 电信
313 218.22.200.0 218.22.200.45 安徽省宣城市 电信
314 218.22.200.46 218.22.200.46 安徽省宣城市 纯平网吧
315 218.22.200.47 218.22.200.77 安徽省宣城市 电信
316 218.22.200.78 218.22.200.78 安徽省宣城市 现代网吧
317 218.22.200.79 218.22.200.81 安徽省宣城市 电信
318 218.22.200.82 218.22.200.82 安徽省宣城市 开心网吧
319 218.22.200.83 218.22.200.117 安徽省宣城市 电信
320 218.22.200.118 218.22.200.118 安徽省宣城市 西林网吧
321 218.22.200.119 218.22.200.121 安徽省宣城市 电信
322 218.22.200.122 218.22.200.122 安徽省宣城市 阿里巴巴网吧
323 218.22.200.123 218.22.200.165 安徽省宣城市 电信
324 218.22.200.166 218.22.200.166 安徽省宣城市 不见不散网吧
325 218.22.200.167 218.22.200.213 安徽省宣城市 电信
326 218.22.200.214 218.22.200.214 安徽省宣城市 海城网吧(状元北路)
327 218.22.200.215 218.22.200.217 安徽省宣城市 电信
328 218.22.200.218 218.22.200.218 安徽省宣城市 不见不散网吧
329 218.22.200.219 218.22.200.226 安徽省宣城市 电信
330 218.22.200.227 218.22.200.227 安徽省宣城市 状元北路穆斯林旁边新世纪网吧
331 218.22.200.228 218.22.200.249 安徽省宣城市 电信
332 218.22.200.250 218.22.200.250 安徽省宣城市 水东镇时代网吧
333 218.22.200.251 218.22.201.1 安徽省宣城市 电信
334 218.22.201.2 218.22.201.2 安徽省宣城市 欢乐谷网吧
335 218.22.201.3 218.22.201.41 安徽省宣城市 电信
336 218.22.201.42 218.22.201.42 安徽省宣城市 壮元北路世纪网吧
337 218.22.201.43 218.22.201.77 安徽省宣城市 电信
338 218.22.201.78 218.22.201.78 安徽省宣城市 宣城宾馆
339 218.22.201.79 218.22.201.103 安徽省宣城市 电信
340 218.22.201.104 218.22.201.104 安徽省宣城市 绩溪县教肓系统
341 218.22.201.105 218.22.201.129 安徽省宣城市 电信
342 218.22.201.130 218.22.201.130 安徽省宣城市 康乐山庄对面飞云网吧
343 218.22.201.131 218.22.201.133 安徽省宣城市 电信
344 218.22.201.134 218.22.201.134 安徽省宣城市 康乐山庄对面飞云网吧
345 218.22.201.135 218.22.201.229 安徽省宣城市 电信
346 218.22.201.230 218.22.201.230 安徽省宣城市 飞云网吧
347 218.22.201.231 218.22.202.65 安徽省宣城市 电信
348 218.22.202.66 218.22.202.66 安徽省宣城市 易索网吧
349 218.22.202.67 218.22.202.69 安徽省宣城市 电信
350 218.22.202.70 218.22.202.70 安徽省宣城市 传奇网吧
351 218.22.202.71 218.22.202.104 安徽省宣城市 电信
352 218.22.202.105 218.22.202.108 安徽省宣城市 宣城职业技术学院南校区
353 218.22.202.109 218.22.202.117 安徽省宣城市 电信
354 218.22.202.118 218.22.202.118 安徽省宣城市 国元证券
355 218.22.202.119 218.22.202.169 安徽省宣城市 电信
356 218.22.202.170 218.22.202.170 安徽省宣城市 新华网吧
357 218.22.202.171 218.22.202.177 安徽省宣城市 电信
358 218.22.202.178 218.22.202.178 安徽省宣城市 阿里巴巴网吧
359 218.22.202.179 218.22.202.185 安徽省宣城市 电信
360 218.22.202.186 218.22.202.188 安徽省宣城市 二中
361 218.22.202.189 218.22.202.209 安徽省宣城市 电信
362 218.22.202.210 218.22.202.210 安徽省宣城市 梦想网吧
363 218.22.202.211 218.22.202.213 安徽省宣城市 电信
364 218.22.202.214 218.22.202.214 安徽省宣城市 宣城职高
365 218.22.202.215 218.22.203.69 安徽省宣城市 电信
366 218.22.203.70 218.22.203.70 安徽省宣城市 欢乐谷网吧
367 218.22.203.71 218.22.203.111 安徽省宣城市 电信
368 218.22.203.112 218.22.203.112 安徽省宣城市宁国市 大卫网吧
369 218.22.203.113 218.22.204.1 安徽省宣城市 电信
370 218.22.204.2 218.22.204.2 安徽省宣城市郎溪县 学后北路34号路大庆网吧
371 218.22.204.3 218.22.204.3 安徽省宣城市 电信
372 218.22.204.4 218.22.204.4 安徽省宣城市郎溪县 北大街邮政网吧
373 218.22.204.5 218.22.204.9 安徽省宣城市 电信
374 218.22.204.10 218.22.204.10 安徽省宣城市 鼎盛网吧
375 218.22.204.11 218.22.204.11 安徽省宣城市 电信
376 218.22.204.12 218.22.204.12 安徽省宣城市郎溪县 钟桥乡网吧
377 218.22.204.13 218.22.204.17 安徽省宣城市 电信
378 218.22.204.18 218.22.204.22 安徽省宣城市 宣城职业技术学院北校区
379 218.22.204.23 218.22.204.37 安徽省宣城市 电信
380 218.22.204.38 218.22.204.38 安徽省宣城市郎溪县 十字镇容宾网吧
381 218.22.204.39 218.22.204.67 安徽省宣城市 电信
382 218.22.204.68 218.22.204.68 安徽省宣城市郎溪县 岗南乡飞荣网吧
383 218.22.204.69 218.22.204.70 安徽省宣城市 电信
384 218.22.204.71 218.22.204.71 安徽省宣城市郎溪县 凌笪乡零点网吧
385 218.22.204.72 218.22.204.72 安徽省宣城市郎溪县 凌笪乡鑫达康网吧
386 218.22.204.73 218.22.204.114 安徽省宣城市 电信
387 218.22.204.115 218.22.204.115 安徽省宣城市郎溪县 中港路升华网吧
388 218.22.204.116 218.22.204.146 安徽省宣城市 电信
389 218.22.204.147 218.22.204.147 安徽省宣城市郎溪县 启明星网吧
390 218.22.204.148 218.22.205.17 安徽省宣城市 电信
391 218.22.205.18 218.22.205.18 安徽省宣城市 心蓝网吧(火车站附近)
392 218.22.205.19 218.22.205.71 安徽省宣城市 电信
393 218.22.205.72 218.22.205.72 安徽省宣城市 孙埠镇孙埠中学
394 218.22.205.73 218.22.205.117 安徽省宣城市 电信
395 218.22.205.118 218.22.205.118 安徽省宣城市 大名城内城市E族网吧
396 218.22.205.119 218.22.205.145 安徽省宣城市 电信
397 218.22.205.146 218.22.205.146 安徽省宣城市 宣城中学
398 218.22.205.147 218.22.205.161 安徽省宣城市 电信
399 218.22.205.162 218.22.205.162 安徽省宣城市 水阳真爱网吧
400 218.22.205.163 218.22.205.163 安徽省宣城市 水阳高中
401 218.22.205.164 218.22.205.164 安徽省宣城市 水阳初中
402 218.22.205.165 218.22.205.166 安徽省宣城市 电信
403 218.22.205.167 218.22.205.167 安徽省宣城市 水阳正智网吧
404 218.22.205.168 218.22.205.168 安徽省宣城市 电信
405 218.22.205.169 218.22.205.169 安徽省宣城市 水阳老表网吧
406 218.22.205.170 218.22.205.225 安徽省宣城市 电信
407 218.22.205.226 218.22.205.226 安徽省宣城市 双桥亮亮网吧
408 218.22.205.227 218.22.205.227 安徽省宣城市 双桥珑翔网吧
409 218.22.205.228 218.22.205.249 安徽省宣城市 电信
410 218.22.205.250 218.22.205.250 安徽省宣城市 顶尖网吧(叠嶂路)
411 218.22.205.251 218.22.206.9 安徽省宣城市 电信
412 218.22.206.10 218.22.206.10 安徽省宣城市宣州区 319网络会所
413 218.22.206.11 218.22.206.145 安徽省宣城市 电信
414 218.22.206.146 218.22.206.146 安徽省宣城市宣州区 浩然网吧
415 218.22.206.147 218.22.207.33 安徽省宣城市 电信
416 218.22.207.34 218.22.207.38 安徽省宣城市 兴宾网吧(锦城北路40号三楼)
417 218.22.207.39 218.22.207.49 安徽省宣城市 电信
418 218.22.207.50 218.22.207.50 安徽省宣城市 西林网吧
419 218.22.207.51 218.22.207.61 安徽省宣城市 电信
420 218.22.207.62 218.22.207.62 安徽省宣城市 晴天网络会所
421 218.22.207.63 218.22.207.77 安徽省宣城市 电信
422 218.22.207.78 218.22.207.78 安徽省宣城市宣州区 金都网吧
423 218.22.207.79 218.22.207.255 安徽省宣城市 电信
424 218.23.208.0 218.23.209.228 安徽省宣城市宁国市 电信
425 218.23.209.229 218.23.209.229 安徽省宣城市宁国市 网虫网咖(津河西路190号2楼商之都斜对面)
426 218.23.209.230 218.23.209.255 安徽省宣城市宁国市 电信
427 218.23.210.0 218.23.211.255 安徽省宣城市 电信
428 218.23.212.0 218.23.213.255 安徽省宣城市广德县 电信
429 218.23.214.0 218.23.215.255 安徽省宣城市 电信
430 218.23.216.0 218.23.216.255 安徽省宣城市 (泾县)电信
431 218.23.217.0 218.23.221.255 安徽省宣城市 电信
432 218.23.223.0 218.23.223.255 安徽省宣城市 电信
433 219.231.24.0 219.231.31.255 安徽省宣城市 职业技术学院
434 220.179.224.0 220.179.225.255 安徽省宣城市广德县 电信
435 220.179.226.0 220.179.230.145 安徽省宣城市 电信
436 220.179.230.146 220.179.230.146 安徽省宣城市 海城网吧(状元北路231号)
437 220.179.230.147 220.179.230.177 安徽省宣城市 电信
438 220.179.230.178 220.179.230.178 安徽省宣城市 银河网吧
439 220.179.230.179 220.179.240.209 安徽省宣城市 电信
440 220.179.240.211 220.179.243.30 安徽省宣城市 电信
441 220.179.243.31 220.179.243.31 安徽省宣城市宁国市 热带风网吧(老文化馆)
442 220.179.243.32 220.179.243.33 安徽省宣城市 电信
443 220.179.243.34 220.179.243.34 安徽省宣城市宁国市 天罗地网(环城路)
444 220.179.243.35 220.179.243.35 安徽省宣城市 电信
445 220.179.243.36 220.179.243.36 安徽省宣城市宁国市 晴雨轩网吧(有意思二店旁边)
446 220.179.243.37 220.179.243.37 安徽省宣城市 电信
447 220.179.243.38 220.179.243.38 安徽省宣城市宁国市 一见钟情(曼哈顿D厅楼下)
448 220.179.243.39 220.179.243.39 安徽省宣城市宣州区 热带风网吧(津河东路46号)
449 220.179.243.40 220.179.243.44 安徽省宣城市 电信
450 220.179.243.45 220.179.243.45 安徽省宣城市宁国市 宁国网盟网虫网吧(商之都对面)
451 220.179.243.46 220.179.244.1 安徽省宣城市 电信
452 220.179.244.2 220.179.244.2 安徽省宣城市宁国市 网虫网吧
453 220.179.244.3 220.179.244.5 安徽省宣城市 电信
454 220.179.244.6 220.179.244.6 安徽省宣城市宁国市 飞狐网吧(广电大楼)
455 220.179.244.7 220.179.244.9 安徽省宣城市 电信
456 220.179.244.10 220.179.244.10 安徽省宣城市宁国市 诚信网吧
457 220.179.244.11 220.179.244.13 安徽省宣城市 电信
458 220.179.244.14 220.179.244.14 安徽省宣城市宁国市 大卫网吧
459 220.179.244.15 220.179.244.17 安徽省宣城市 电信
460 220.179.244.18 220.179.244.18 安徽省宣城市宁国市 北园路晴雨轩网吧
461 220.179.244.19 220.179.244.21 安徽省宣城市 电信
462 220.179.244.22 220.179.244.22 安徽省宣城市宁国市 协瑞网络会所(锦苑广场商业街内)
463 220.179.244.23 220.179.244.25 安徽省宣城市 电信
464 220.179.244.26 220.179.244.26 安徽省宣城市宁国市 准我网吧(五里铺四通楼下)
465 220.179.244.27 220.179.244.29 安徽省宣城市 电信
466 220.179.244.30 220.179.244.30 安徽省宣城市宁国市 吉瑞网吧
467 220.179.244.31 220.179.244.33 安徽省宣城市 电信
468 220.179.244.34 220.179.244.34 安徽省宣城市宁国市 大卫网吧
469 220.179.244.35 220.179.244.37 安徽省宣城市 电信
470 220.179.244.38 220.179.244.38 安徽省宣城市宁国市 异度空间网吧(老美食街)
471 220.179.244.39 220.179.244.41 安徽省宣城市 电信
472 220.179.244.42 220.179.244.42 安徽省宣城市宁国市 小鱼儿网吧(新世纪大楼下)
473 220.179.244.43 220.179.244.45 安徽省宣城市 电信
474 220.179.244.46 220.179.244.46 安徽省宣城市宁国市 星辰网吧
475 220.179.244.47 220.179.244.49 安徽省宣城市 电信
476 220.179.244.50 220.179.244.50 安徽省宣城市宁国市 诚信网吧
477 220.179.244.51 220.179.244.53 安徽省宣城市 电信
478 220.179.244.54 220.179.244.54 安徽省宣城市宁国市 热带风网吧
479 220.179.244.55 220.179.244.57 安徽省宣城市 电信
480 220.179.244.58 220.179.244.58 安徽省宣城市宁国市 风云阁网吧
481 220.179.244.59 220.179.244.61 安徽省宣城市 电信
482 220.179.244.62 220.179.244.62 安徽省宣城市宁国市 千年网吧
483 220.179.244.63 220.179.244.65 安徽省宣城市 电信
484 220.179.244.66 220.179.244.66 安徽省宣城市宁国市 新飞狐网吧
485 220.179.244.67 220.179.244.69 安徽省宣城市 电信
486 220.179.244.70 220.179.244.70 安徽省宣城市宁国市 风云阁网吧(塑料厂下)
487 220.179.244.71 220.179.244.77 安徽省宣城市 电信
488 220.179.244.78 220.179.244.78 安徽省宣城市宁国市 宁国中学高中部
489 220.179.244.79 220.179.244.89 安徽省宣城市 电信
490 220.179.244.90 220.179.244.90 安徽省宣城市宁国市 少年宫网吧
491 220.179.244.91 220.179.244.93 安徽省宣城市 电信
492 220.179.244.94 220.179.244.94 安徽省宣城市宁国市 蛛网网吧(景苑广场对面)
493 220.179.244.95 220.179.244.99 安徽省宣城市 电信
494 220.179.244.100 220.179.244.100 安徽省宣城市宁国市 热带风网吧
495 220.179.244.101 220.179.244.101 安徽省宣城市宁国市 供电公司
496 220.179.244.102 220.179.244.102 安徽省宣城市宁国市 天罗地网网吧
497 220.179.244.103 220.179.244.106 安徽省宣城市 电信
498 220.179.244.107 220.179.244.107 安徽省宣城市宁国市 大世界网吧
499 220.179.244.108 220.179.244.108 安徽省宣城市宁国市 紫月亮网吧(信用联社旁边)
500 220.179.244.109 220.179.244.109 安徽省宣城市宁国市 晴雨轩网吧(美食城附近)
501 220.179.244.110 220.179.244.110 安徽省宣城市 电信
502 220.179.244.111 220.179.244.114 安徽省宣城市宁国市 创意网吧
503 220.179.244.115 220.179.244.118 安徽省宣城市 电信
504 220.179.244.119 220.179.244.119 安徽省宣城市 新大卫网吧
505 220.179.244.120 220.179.244.120 安徽省宣城市 电信
506 220.179.244.121 220.179.244.121 安徽省宣城市宁国市 新飞狐网吧
507 220.179.244.122 220.179.244.134 安徽省宣城市宁国市 电信
508 220.179.244.135 220.179.244.135 安徽省宣城市宁国市 经济技术开发区中鼎集团
509 220.179.244.136 220.179.244.136 安徽省宣城市宁国市 电信
510 220.179.244.137 220.179.244.137 安徽省宣城市宁国市 经济技术开发区中鼎集团
511 220.179.244.138 220.179.244.197 安徽省宣城市宁国市 电信
512 220.179.244.198 220.179.244.198 安徽省宣城市宁国市 天雨文化传播有限公司
513 220.179.244.199 220.179.244.205 安徽省宣城市宁国市 电信
514 220.179.244.206 220.179.244.206 安徽省宣城市宁国市 QQ网吧
515 220.179.244.207 220.179.244.225 安徽省宣城市宁国市 电信
516 220.179.244.226 220.179.244.226 安徽省宣城市宁国市 新飞狐网吧
517 220.179.244.227 220.179.245.68 安徽省宣城市宁国市 电信
518 220.179.245.69 220.179.245.69 安徽省宣城市宁国市 汪溪镇馨缘网吧
519 220.179.245.70 220.179.245.241 安徽省宣城市宁国市 电信
520 220.179.245.242 220.179.245.242 安徽省宣城市宁国市 腾讯网吧
521 220.179.245.243 220.179.245.255 安徽省宣城市宁国市 电信
522 220.179.246.0 220.179.246.65 安徽省宣城市 电信
523 220.179.246.66 220.179.246.66 安徽省宣城市 郎溪县凌笪乡零点网吧
524 220.179.246.67 220.179.246.169 安徽省宣城市 电信
525 220.179.246.170 220.179.246.170 安徽省宣城市 郎溪县大庆网吧
526 220.179.246.171 220.179.246.193 安徽省宣城市 电信
527 220.179.246.194 220.179.246.194 安徽省宣城市 郎溪栖凤园网吧
528 220.179.246.195 220.179.246.201 安徽省宣城市 电信
529 220.179.246.202 220.179.246.202 安徽省宣城市 郎溪高级职业中学
530 220.179.246.203 220.179.246.205 安徽省宣城市 电信
531 220.179.246.206 220.179.246.206 安徽省宣城市 郎溪县E网网吧
532 220.179.246.207 220.179.247.255 安徽省宣城市 电信
533 220.179.248.0 220.179.249.255 安徽省宣城市广德县 电信
534 220.179.250.0 220.179.251.8 安徽省宣城市宁国市 电信
535 220.179.251.9 220.179.251.9 安徽省宣城市宁国市 都市阳光网吧
536 220.179.251.10 220.179.251.13 安徽省宣城市宁国市 电信
537 220.179.251.14 220.179.251.14 安徽省宣城市宁国市 华泰医院
538 220.179.251.15 220.179.251.22 安徽省宣城市宁国市 电信
539 220.179.251.23 220.179.251.23 安徽省宣城市宁国市 网虫网吧(信用联社旁边)
540 220.179.251.24 220.179.251.24 安徽省宣城市宁国市 热带风网吧
541 220.179.251.25 220.179.251.66 安徽省宣城市宁国市 电信
542 220.179.251.67 220.179.251.67 安徽省宣城市宁国市 港口网吧
543 220.179.251.68 220.179.251.193 安徽省宣城市宁国市 电信
544 220.179.251.194 220.179.251.194 安徽省宣城市宁国市 锦苑广场内协瑞会所
545 220.179.251.195 220.179.251.217 安徽省宣城市宁国市 电信
546 220.179.251.218 220.179.251.218 安徽省宣城市宁国市 创意网吧
547 220.179.251.219 220.179.251.225 安徽省宣城市宁国市 电信
548 220.179.251.226 220.179.251.226 安徽省宣城市宁国市 吉瑞网吧
549 220.179.251.227 220.179.251.246 安徽省宣城市宁国市 电信
550 220.179.251.247 220.179.251.247 安徽省宣城市宁国市 望仙楼网吧
551 220.179.251.248 220.179.251.255 安徽省宣城市宁国市 电信
552 220.179.252.0 220.179.255.255 安徽省宣城市 电信
553 220.195.236.0 220.195.236.255 安徽省宣城市 联通
554 221.130.150.0 221.130.150.255 安徽省宣城市 移动
555 221.130.156.0 221.130.156.255 安徽省宣城市 移动
556 222.48.76.0 222.48.77.255 安徽省宣城市 中移铁通
557 222.48.80.0 222.48.80.255 安徽省宣城市宁国市 中移铁通
558 222.48.81.0 222.48.81.255 安徽省宣城市广德县 中移铁通
559 222.48.84.0 222.48.85.255 安徽省宣城市宁国市 中移铁通
560 222.48.87.0 222.48.87.255 安徽省宣城市 中移铁通
561 223.246.128.0 223.246.128.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
562 223.246.129.0 223.246.133.255 安徽省宣城市 电信
563 223.246.134.0 223.246.134.255 安徽省宣城市泾县 电信
564 223.246.135.0 223.246.143.255 安徽省宣城市 电信
565 223.246.144.0 223.246.144.255 安徽省宣城市宁国市 电信
566 223.246.145.0 223.246.149.255 安徽省宣城市 电信
567 223.246.150.0 223.246.150.255 安徽省宣城市宁国市 电信
568 223.246.151.0 223.246.162.255 安徽省宣城市 电信
569 223.246.163.0 223.246.163.255 安徽省宣城市宁国市 电信
570 223.246.164.0 223.246.173.255 安徽省宣城市 电信
571 223.246.174.0 223.246.174.255 安徽省宣城市广德县 电信
572 223.246.175.0 223.246.211.255 安徽省宣城市 电信
573 223.246.212.0 223.246.212.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
574 223.246.213.0 223.246.214.255 安徽省宣城市 电信
575 223.246.215.0 223.246.215.255 安徽省宣城市郎溪县 电信
576 223.246.216.0 223.246.217.255 安徽省宣城市 电信
577 223.246.218.0 223.246.218.255 安徽省宣城市泾县 电信
578 223.246.219.0 223.246.255.255 安徽省宣城市 电信