ip地址查询

福州市IP地址列表

福州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.148.0.0 27.148.147.255 福建省福州市 电信
2 27.148.148.0 27.148.148.255 福建省福州市 电信IDC机房
3 27.148.149.0 27.148.153.255 福建省福州市 电信
4 27.148.154.0 27.148.154.255 福建省福州市 网宿科技电信CDN节点
5 27.148.155.0 27.148.159.132 福建省福州市 电信
6 27.148.159.133 27.148.159.133 福建省福州市 天维互创网络旗下店小二高防节点
7 27.148.159.134 27.148.252.255 福建省福州市 电信
8 27.148.253.0 27.148.253.255 福建省福州市长乐市 电信
9 27.148.254.0 27.149.255.255 福建省福州市 电信
10 27.151.0.0 27.151.19.255 福建省福州市 电信
11 27.151.20.0 27.151.20.255 福建省福州市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
12 27.151.21.0 27.151.49.255 福建省福州市 电信
13 27.151.50.0 27.151.50.255 福建省福州市福清市 电信
14 27.151.51.0 27.151.120.255 福建省福州市 电信
15 27.151.121.0 27.151.121.255 福建省福州市福清市 电信
16 27.151.122.0 27.151.123.255 福建省福州市 电信
17 27.151.124.0 27.151.124.255 福建省福州市福清市 电信
18 27.151.125.0 27.151.127.255 福建省福州市 电信
19 27.155.41.0 27.155.88.255 福建省福州市 电信
20 27.155.89.0 27.155.89.255 福建省福州市 电信IDC机房
21 27.155.90.0 27.155.92.255 福建省福州市 电信
22 27.155.93.0 27.155.93.255 福建省福州市闽清县 电信
23 27.155.94.0 27.155.132.255 福建省福州市 电信
24 27.155.133.0 27.155.133.255 福建省福州市长乐市 电信
25 27.155.134.0 27.155.134.255 福建省福州市 电信
26 27.155.135.0 27.155.135.255 福建省福州市长乐市 电信
27 27.155.136.0 27.156.127.255 福建省福州市 电信
28 36.192.186.0 36.192.186.255 福建省福州市 中移铁通
29 36.248.0.0 36.248.3.255 福建省福州市 联通
30 36.248.4.0 36.248.4.255 福建省福州市 网宿科技联通CDN节点
31 36.248.5.0 36.248.5.255 福建省福州市 联通
32 36.248.6.0 36.248.6.255 福建省福州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
33 36.248.7.0 36.248.100.255 福建省福州市 联通
34 36.248.102.0 36.248.127.255 福建省福州市 联通
35 36.250.0.0 36.250.0.255 福建省福州市 帝联信息科技联通CDN节点
36 36.250.1.0 36.250.63.255 福建省福州市 联通
37 36.250.192.0 36.250.225.255 福建省福州市 联通
38 36.250.240.0 36.251.18.255 福建省福州市 联通
39 36.251.19.0 36.251.19.255 福建省福州市连江县 联通
40 36.251.20.0 36.251.127.255 福建省福州市 联通
41 42.247.2.152 42.247.2.159 福建省福州市 新华都商学院教育网
42 45.119.60.0 45.119.63.255 福建省福州市 靠谱云电信数据中心
43 45.126.120.0 45.126.123.255 福建省福州市 靠谱云
44 45.254.20.0 45.254.23.255 福建省福州市
45 58.22.0.0 58.22.2.255 福建省福州市连江县 联通
46 58.22.3.0 58.22.11.255 福建省福州市 联通
47 58.22.12.0 58.22.12.255 福建省福州市连江县 联通
48 58.22.13.0 58.22.31.128 福建省福州市 联通
49 58.22.31.129 58.22.31.129 福建省福州市 教育城域网
50 58.22.31.130 58.22.31.255 福建省福州市 联通
51 58.22.33.0 58.22.35.255 福建省福州市 联通
52 58.22.48.0 58.22.50.88 福建省福州市 联通
53 58.22.50.89 58.22.50.89 福建省福州市 全一网络会所(福马路1号)
54 58.22.50.90 58.22.52.255 福建省福州市 联通
55 58.22.53.0 58.22.53.255 福建省福州市福清市 联通
56 58.22.54.0 58.22.63.121 福建省福州市 联通
57 58.22.63.122 58.22.63.122 福建省福州市 福建省福州市
58 58.22.63.123 58.22.63.255 福建省福州市 联通
59 58.22.69.0 58.22.73.255 福建省福州市 联通
60 58.22.78.0 58.22.79.255 福建省福州市 联通
61 58.22.95.0 58.22.96.65 福建省福州市 联通
62 58.22.96.67 58.22.112.255 福建省福州市 联通
63 58.22.115.0 58.22.120.14 福建省福州市 联通
64 58.22.120.15 58.22.120.15 福建省福州市 省联通公司
65 58.22.120.16 58.22.127.255 福建省福州市 联通
66 59.56.0.0 59.56.3.255 福建省福州市 (连江县/台江区)电信
67 59.56.4.0 59.56.8.198 福建省福州市 电信
68 59.56.8.199 59.56.8.199 福建省福州市福清市 高山镇蓝点网吧
69 59.56.8.200 59.56.9.255 福建省福州市 电信
70 59.56.10.0 59.56.11.255 福建省福州市 (龙田/福清)电信
71 59.56.12.0 59.56.12.255 福建省福州市 电信
72 59.56.13.0 59.56.16.255 福建省福州市长乐市 电信
73 59.56.17.0 59.56.21.253 福建省福州市 电信
74 59.56.21.254 59.56.21.254 福建省福州市长乐市 刘军网吧
75 59.56.21.255 59.56.23.255 福建省福州市 电信
76 59.56.24.0 59.56.25.29 福建省福州市连江县 电信
77 59.56.25.30 59.56.25.30 福建省福州市连江县 华星广场二楼欢乐无限歌城
78 59.56.25.31 59.56.25.255 福建省福州市连江县 电信
79 59.56.26.0 59.56.26.255 福建省福州市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
80 59.56.27.0 59.56.28.167 福建省福州市 电信
81 59.56.28.168 59.56.28.168 福建省福州市 (罗源县)电信
82 59.56.28.169 59.56.29.255 福建省福州市 电信
83 59.56.30.0 59.56.30.255 福建省福州市福清市 电信
84 59.56.31.0 59.56.42.255 福建省福州市 电信
85 59.56.43.0 59.56.43.255 福建省福州市连江县 电信
86 59.56.44.0 59.56.44.52 福建省福州市 电信
87 59.56.44.53 59.56.44.53 福建省福州市仓山区 建新镇洪塘里39号福州工艺美术技术学校
88 59.56.44.54 59.56.47.255 福建省福州市 电信
89 59.56.48.0 59.56.49.255 福建省福州市鼓楼区 电信
90 59.56.50.0 59.56.51.255 福建省福州市 (永泰县)电信
91 59.56.52.0 59.56.57.255 福建省福州市 (龙田/福清)电信
92 59.56.58.0 59.56.59.255 福建省福州市 电信
93 59.56.60.0 59.56.60.255 福建省福州市闽清县 电信
94 59.56.61.0 59.56.61.255 福建省福州市 电信
95 59.56.62.0 59.56.62.255 福建省福州市闽清县
96 59.56.63.0 59.56.64.255 福建省福州市 电信
97 59.56.65.0 59.56.65.255 福建省福州市 (福清/闽清)电信
98 59.56.66.0 59.56.66.255 福建省福州市 电信
99 59.56.67.0 59.56.67.255 福建省福州市马尾区 电信
100 59.56.68.0 59.56.71.127 福建省福州市连江县 电信
101 59.56.71.128 59.56.71.128 福建省福州市连江县 816中路97号华星广场二楼欢乐无限自助ktv
102 59.56.71.129 59.56.71.220 福建省福州市连江县 电信
103 59.56.71.221 59.56.71.221 福建省福州市连江县 816中路97号华星广场二楼欢乐无限歌城
104 59.56.71.222 59.56.71.255 福建省福州市连江县 电信
105 59.56.72.0 59.56.72.255 福建省福州市仓山区 电信
106 59.56.74.0 59.56.76.255 福建省福州市 电信
107 59.56.77.0 59.56.77.255 福建省福州市 网易电信节点
108 59.56.78.0 59.56.86.252 福建省福州市 电信
109 59.56.86.253 59.56.86.253 福建省福州市 福建农林大学
110 59.56.86.254 59.56.91.124 福建省福州市 电信
111 59.56.91.125 59.56.91.125 福建省福州市长乐市 激情夜生活网吧
112 59.56.91.126 59.56.91.255 福建省福州市 电信
113 59.56.92.0 59.56.92.255 福建省福州市连江县 电信
114 59.56.93.0 59.56.101.255 福建省福州市 电信
115 59.56.102.0 59.56.103.255 福建省福州市连江县 电信
116 59.56.104.0 59.56.104.255 福建省福州市 电信
117 59.56.105.0 59.56.105.255 福建省福州市福清市 电信
118 59.56.106.0 59.56.112.255 福建省福州市 电信
119 59.56.113.0 59.56.113.255 福建省福州市平潭县 电信
120 59.56.114.0 59.56.116.86 福建省福州市 电信
121 59.56.116.87 59.56.116.87 福建省福州市 分众传媒有限公司
122 59.56.116.88 59.56.118.155 福建省福州市 电信
123 59.56.118.156 59.56.118.156 福建省福州市 福州三中金山分校
124 59.56.118.157 59.56.120.255 福建省福州市 电信
125 59.56.121.0 59.56.121.255 福建省福州市福清市 电信
126 59.56.122.0 59.56.124.20 福建省福州市 电信
127 59.56.124.21 59.56.124.21 福建省福州市 第八中学(台江区上墩里707号)
128 59.56.124.22 59.56.124.255 福建省福州市 电信
129 59.56.125.0 59.56.125.255 福建省福州市 (台江区)电信
130 59.56.126.0 59.56.127.233 福建省福州市 电信
131 59.56.127.234 59.56.127.234 福建省福州市 第八中学
132 59.56.127.235 59.56.128.255 福建省福州市 电信
133 59.56.129.0 59.56.131.255 福建省福州市连江县 电信
134 59.56.132.0 59.56.136.255 福建省福州市 电信
135 59.56.137.0 59.56.138.255 福建省福州市长乐市 电信
136 59.56.139.0 59.56.139.255 福建省福州市 电信
137 59.56.140.0 59.56.143.255 福建省福州市 (永泰县)电信
138 59.56.144.0 59.56.146.255 福建省福州市 电信
139 59.56.147.0 59.56.147.255 福建省福州市 (龙田/福清)电信
140 59.56.148.0 59.56.153.147 福建省福州市 电信
141 59.56.153.148 59.56.153.148 福建省福州市 好纳特网络科技
142 59.56.153.149 59.56.153.202 福建省福州市 电信
143 59.56.153.203 59.56.153.203 福建省福州市 福建工程学院(福州软件园)
144 59.56.153.204 59.56.153.255 福建省福州市 电信
145 59.56.154.0 59.56.155.255 福建省福州市平潭县 电信
146 59.56.156.0 59.56.159.255 福建省福州市 电信
147 59.56.160.0 59.56.160.255 福建省福州市鼓楼区 电信
148 59.56.161.0 59.56.163.255 福建省福州市 电信
149 59.56.164.0 59.56.164.255 福建省福州市 (龙田/福清)电信
150 59.56.165.0 59.56.165.255 福建省福州市福清市 电信
151 59.56.166.0 59.56.167.20 福建省福州市 电信
152 59.56.167.21 59.56.167.21 福建省福州市 金山工业区福州友好工艺礼品贸易有限公司
153 59.56.167.22 59.56.174.67 福建省福州市 电信
154 59.56.174.68 59.56.174.68 福建省福州市 天路网络公司(台江区祥坂路)
155 59.56.174.69 59.56.174.90 福建省福州市 电信
156 59.56.174.91 59.56.174.91 福建省福州市台江区 福抗药业
157 59.56.174.92 59.56.174.97 福建省福州市 电信
158 59.56.174.98 59.56.174.98 福建省福州市 金山凯信网吧
159 59.56.174.99 59.56.174.105 福建省福州市 电信
160 59.56.174.106 59.56.174.106 福建省福州市 伊时代信息科技有限公司
161 59.56.174.107 59.56.174.145 福建省福州市 电信
162 59.56.174.146 59.56.174.146 福建省福州市 华迪计算机集团有限公司
163 59.56.174.147 59.56.174.154 福建省福州市 电信
164 59.56.174.155 59.56.174.155 福建省福州市 小柳路福州晚报社
165 59.56.174.156 59.56.174.255 福建省福州市 电信
166 59.56.175.0 59.56.175.255 福建省福州市鼓楼区 电信
167 59.56.176.0 59.56.176.3 福建省福州市 电信
168 59.56.176.4 59.56.176.4 福建省福州市 中国建设银行福建省分行
169 59.56.176.5 59.56.176.48 福建省福州市 电信
170 59.56.176.49 59.56.176.49 福建省福州市 福建信息职业技术学院
171 59.56.176.50 59.56.176.83 福建省福州市 电信
172 59.56.176.84 59.56.176.84 福建省福州市 舒馨酒店
173 59.56.176.85 59.56.176.192 福建省福州市 电信
174 59.56.176.193 59.56.176.193 福建省福州市 最佳西方财富酒店
175 59.56.176.194 59.56.176.255 福建省福州市 电信
176 59.56.177.0 59.56.177.0 福建省福州市 福建省福州市
177 59.56.177.1 59.56.177.18 福建省福州市 电信
178 59.56.177.19 59.56.177.19 福建省福州市 农林大学
179 59.56.177.20 59.56.177.59 福建省福州市 电信
180 59.56.177.60 59.56.177.60 福建省福州市 福建海媚数码科技有限公司
181 59.56.177.61 59.56.177.94 福建省福州市 电信
182 59.56.177.95 59.56.177.122 福建省福州市 福建省福州市
183 59.56.177.123 59.56.178.56 福建省福州市 电信
184 59.56.178.57 59.56.178.57 福建省福州市 随身通通信有限公司
185 59.56.178.58 59.56.178.212 福建省福州市 电信
186 59.56.178.213 59.56.178.213 福建省福州市闽清县 亚联网吧
187 59.56.178.214 59.56.178.240 福建省福州市 电信
188 59.56.178.241 59.56.178.241 福建省福州市闽清县 红蜻蜓网吧(梅溪镇上埔村15号)
189 59.56.178.242 59.56.179.15 福建省福州市 电信
190 59.56.179.16 59.56.179.16 福建省福州市 省交通培训中心
191 59.56.179.17 59.56.180.41 福建省福州市 电信
192 59.56.180.42 59.56.180.42 福建省福州市 欢心网吧(赢东路77号)
193 59.56.180.43 59.56.181.6 福建省福州市 电信
194 59.56.181.7 59.56.181.7 福建省福州市 福州外语外贸学院
195 59.56.181.8 59.56.181.27 福建省福州市 电信
196 59.56.181.28 59.56.181.28 福建省福州市 海峡职业技术学院
197 59.56.181.29 59.56.181.153 福建省福州市 电信
198 59.56.181.154 59.56.181.154 福建省福州市福清市 华兴网吧(渔市街茂发珠宝对面)
199 59.56.181.155 59.56.181.173 福建省福州市 电信
200 59.56.181.174 59.56.181.174 福建省福州市福清市 挺进网吧(向高街明琴楼2层1-9)
201 59.56.181.175 59.56.182.135 福建省福州市 电信
202 59.56.182.136 59.56.182.136 福建省福州市 福建省福州市
203 59.56.182.137 59.56.182.187 福建省福州市 电信
204 59.56.182.188 59.56.182.188 福建省福州市闽侯县 三中
205 59.56.182.189 59.56.185.74 福建省福州市 电信
206 59.56.185.75 59.56.185.75 福建省福州市连江县 马鼻中心小学
207 59.56.185.76 59.56.188.198 福建省福州市 电信
208 59.56.188.199 59.56.188.199 福建省福州市 土地发展中心
209 59.56.188.200 59.56.191.194 福建省福州市 电信
210 59.56.191.195 59.56.191.195 福建省福州市永泰县 大洋镇蓝眼睛网吧
211 59.56.191.196 59.56.191.255 福建省福州市 电信
212 59.58.44.0 59.58.45.255 福建省福州市 电信
213 59.58.52.0 59.58.53.255 福建省福州市 电信
214 59.58.55.0 59.58.55.255 福建省福州市 电信
215 59.60.0.0 59.60.0.203 福建省福州市 电信
216 59.60.0.204 59.60.0.204 福建省福州市 香格里拉酒店
217 59.60.0.205 59.60.3.255 福建省福州市 电信
218 59.61.96.0 59.61.96.255 福建省福州市 电信
219 59.61.97.0 59.61.97.255 福建省福州市福清市 电信
220 59.61.98.0 59.61.99.255 福建省福州市台江区 电信
221 59.61.100.0 59.61.100.255 福建省福州市仓山区 电信
222 59.61.101.0 59.61.102.255 福建省福州市 电信
223 59.61.103.0 59.61.103.255 福建省福州市仓山区 电信
224 59.61.104.0 59.61.107.255 福建省福州市 电信
225 59.61.108.0 59.61.108.255 福建省福州市鼓楼区 电信
226 59.61.109.0 59.61.111.255 福建省福州市 电信
227 59.61.112.0 59.61.112.255 福建省福州市 (龙田/福清)电信
228 59.61.113.0 59.61.115.255 福建省福州市 电信
229 59.61.116.0 59.61.117.255 福建省福州市 (龙田/福清)电信
230 59.61.118.0 59.61.121.255 福建省福州市 电信
231 59.61.122.0 59.61.122.255 福建省福州市鼓楼区 电信
232 59.61.123.0 59.61.127.234 福建省福州市 电信
233 59.61.127.235 59.61.127.235 福建省福州市 花世容集团日用品有限公司
234 59.61.127.236 59.61.139.35 福建省福州市 电信
235 59.61.139.36 59.61.139.36 福建省福州市 丛林网吧(白马支路)
236 59.61.139.37 59.61.158.255 福建省福州市 电信
237 59.61.159.0 59.61.159.255 福建省福州市鼓楼区 电信
238 59.61.160.0 59.61.171.255 福建省福州市 电信
239 59.61.172.0 59.61.172.255 福建省福州市 (龙田/福清)电信
240 59.61.173.0 59.61.173.255 福建省福州市连江县 电信
241 59.61.174.0 59.61.174.255 福建省福州市福清市 电信
242 59.61.175.0 59.61.177.33 福建省福州市 电信
243 59.61.177.34 59.61.177.34 福建省福州市 温泉天龙网吧
244 59.61.177.35 59.61.183.255 福建省福州市 电信
245 59.61.184.0 59.61.184.255 福建省福州市鼓楼区 电信
246 59.61.185.0 59.61.190.255 福建省福州市 电信
247 59.61.191.0 59.61.191.255 福建省福州市马尾区 电信
248 59.77.128.0 59.77.135.255 福建省福州市 福建省福州市
249 59.77.144.0 59.77.159.255 福建省福州市 福建商业高等专科学校
250 59.77.160.0 59.77.163.255 福建省福州市 福建金融职业技术学院
251 59.77.172.0 59.77.173.255 福建省福州市 搜狐公司(教育网接口)
252 59.77.192.0 59.77.254.255 福建省福州市 教育网
253 59.79.224.0 59.79.255.255 福建省福州市 福建农林大学
254 61.131.0.0 61.131.3.111 福建省福州市 电信
255 61.131.3.112 61.131.3.112 福建省福州市 湖东路154号兴业银行
256 61.131.3.113 61.131.6.130 福建省福州市 电信
257 61.131.6.131 61.131.6.131 福建省福州市闽侯县青口镇 福州新裕电装有限公司
258 61.131.6.132 61.131.6.132 福建省福州市 电信
259 61.131.6.133 61.131.6.133 福建省福州市闽侯县青口镇 福州东阳塑料制品有限公司
260 61.131.6.134 61.131.6.134 福建省福州市 电信
261 61.131.6.135 61.131.6.135 福建省福州市闽侯县青口镇 福州联泓交通器材有限公司
262 61.131.6.136 61.131.6.136 福建省福州市 电信
263 61.131.6.137 61.131.6.137 福建省福州市 福州明芳汽车部件有限公司
264 61.131.6.138 61.131.6.140 福建省福州市 电信
265 61.131.6.141 61.131.6.141 福建省福州市闽侯县青口镇 福州福光橡塑有限公司
266 61.131.6.142 61.131.6.142 福建省福州市闽侯县青口镇 福州台达汽车配件有限公司
267 61.131.6.143 61.131.6.143 福建省福州市闽侯县青口镇 福建台亚汽车工业有限公司
268 61.131.6.144 61.131.6.145 福建省福州市 电信
269 61.131.6.146 61.131.6.146 福建省福州市闽侯县青口镇 许瑞兴(福州)交通器材有限公司
270 61.131.6.147 61.131.6.148 福建省福州市 电信
271 61.131.6.149 61.131.6.149 福建省福州市闽侯县青口镇 福州大亿灯具工业有限公司
272 61.131.6.150 61.131.6.150 福建省福州市闽侯县青口镇 福州美生汽车空调有限公司
273 61.131.6.151 61.131.6.151 福建省福州市闽侯县青口镇 颖西(福州)汽车内装工业有限公司
274 61.131.6.152 61.131.6.152 福建省福州市 电信
275 61.131.6.153 61.131.6.153 福建省福州市闽侯县青口镇 福州三益汽车工业有限公司
276 61.131.6.154 61.131.6.154 福建省福州市 电信
277 61.131.6.155 61.131.6.155 福建省福州市闽侯县青口镇 福州钧玮金属有限公司
278 61.131.6.156 61.131.6.156 福建省福州市 电信
279 61.131.6.157 61.131.6.157 福建省福州市闽侯县青口镇 福州和胜汽车配件有限公司
280 61.131.6.158 61.131.6.158 福建省福州市 电信
281 61.131.6.159 61.131.6.159 福建省福州市闽侯县青口镇 福州泰全电机有限公司
282 61.131.6.160 61.131.6.160 福建省福州市 电信
283 61.131.6.161 61.131.6.161 福建省福州市闽侯县青口镇 福州福裕橡塑工业有限公司
284 61.131.6.162 61.131.6.162 福建省福州市 电信
285 61.131.6.163 61.131.6.163 福建省福州市闽侯县青口镇 全兴汽车配件(福州)有限公司
286 61.131.6.164 61.131.6.165 福建省福州市 电信
287 61.131.6.166 61.131.6.166 福建省福州市闽侯县青口镇 福州士林电机有限公司
288 61.131.6.167 61.131.6.171 福建省福州市 电信
289 61.131.6.172 61.131.6.173 福建省福州市闽侯县青口镇 福享(福州)汽车工业有限公司
290 61.131.6.174 61.131.6.174 福建省福州市闽侯县青口镇 福州东荫金属工业有限公司
291 61.131.6.175 61.131.6.175 福建省福州市闽侯县青口镇 无锡理昌科技有限公司
292 61.131.6.176 61.131.6.176 福建省福州市闽侯县青口镇 合信(福州)汽车工业有限公司
293 61.131.6.177 61.131.6.177 福建省福州市闽侯县青口镇 正道汽车配件(福州)有限公司
294 61.131.6.178 61.131.6.178 福建省福州市闽侯县青口镇 福州富全橡胶有限公司
295 61.131.6.179 61.131.6.179 福建省福州市闽侯县青口镇 福州福基汽车配件有限公司
296 61.131.6.180 61.131.6.180 福建省福州市 电信
297 61.131.6.181 61.131.6.181 福建省福州市闽侯县青口镇 福建源兴东碧汽车零件有限公司
298 61.131.6.182 61.131.6.182 福建省福州市闽侯县青口镇 协展(福建)机械工业有限公司
299 61.131.6.183 61.131.6.183 福建省福州市闽侯县青口镇 福州萱裕金属配套有限公司
300 61.131.6.184 61.131.6.184 福建省福州市闽侯县青口镇 竹兴(福州)橡胶有限公司
301 61.131.6.185 61.131.6.185 福建省福州市闽侯县青口镇 闽侯东益汽车配件有限公司
302 61.131.6.186 61.131.6.186 福建省福州市闽侯县青口镇 福州闽候日盛汽车配件仓储处
303 61.131.6.187 61.131.6.194 福建省福州市 电信
304 61.131.6.195 61.131.6.195 福建省福州市闽侯县 青口镇东南汽车网站
305 61.131.6.196 61.131.6.244 福建省福州市 电信
306 61.131.6.245 61.131.6.245 福建省福州市闽侯县 青口镇福建东南汽车有限公司
307 61.131.6.246 61.131.11.113 福建省福州市 电信
308 61.131.11.114 61.131.11.114 福建省福州市福清市 农业技术学院
309 61.131.11.115 61.131.11.131 福建省福州市 电信
310 61.131.11.134 61.131.11.252 福建省福州市 电信
311 61.131.11.253 61.131.11.253 福建省福州市 福建农林大学
312 61.131.11.254 61.131.13.16 福建省福州市 电信
313 61.131.13.17 61.131.13.17 福建省福州市 福建省福州市
314 61.131.13.18 61.131.13.18 福建省福州市 福州大学软件学院
315 61.131.13.19 61.131.13.19 福建省福州市 福州大学图书馆
316 61.131.13.20 61.131.13.20 福建省福州市 福建省福州市
317 61.131.13.21 61.131.13.24 福建省福州市 电信
318 61.131.13.25 61.131.13.25 福建省福州市平潭县 澳前镇红鹤对面常来常网网吧
319 61.131.13.26 61.131.13.26 福建省福州市平潭县 精英网吧
320 61.131.13.27 61.131.13.27 福建省福州市平潭县 常来常网网吧
321 61.131.13.28 61.131.13.28 福建省福州市平潭县 动力网吧
322 61.131.13.29 61.131.13.29 福建省福州市平潭县 网村网吧
323 61.131.13.30 61.131.13.32 福建省福州市 电信
324 61.131.13.33 61.131.13.33 福建省福州市连江县 信达网吧
325 61.131.13.34 61.131.13.34 福建省福州市连江县 天利网吧
326 61.131.13.35 61.131.13.35 福建省福州市连江县 网友网吧(皇家东侧)
327 61.131.13.36 61.131.13.36 福建省福州市连江县 网迷网吧
328 61.131.13.37 61.131.13.37 福建省福州市连江县 大家乐网吧
329 61.131.13.38 61.131.13.38 福建省福州市连江县 天韵网吧
330 61.131.13.39 61.131.13.39 福建省福州市连江县 琯头镇四季网吧
331 61.131.13.40 61.131.13.40 福建省福州市连江县 春云网吧
332 61.131.13.41 61.131.13.41 福建省福州市 电信
333 61.131.13.42 61.131.13.42 福建省福州市连江县 新潮流网吧
334 61.131.13.43 61.131.13.43 福建省福州市连江县 恒韵网吧
335 61.131.13.44 61.131.13.44 福建省福州市连江县 学明网吧
336 61.131.13.45 61.131.13.45 福建省福州市连江县 海朝网吧
337 61.131.13.46 61.131.13.47 福建省福州市连江县 网族网吧
338 61.131.13.48 61.131.13.48 福建省福州市连江县 柳叶网吧
339 61.131.13.49 61.131.13.49 福建省福州市连江县 恒星网吧
340 61.131.13.50 61.131.13.50 福建省福州市连江县 黄岐镇快乐网吧
341 61.131.13.51 61.131.13.51 福建省福州市连江县 琯头镇环球网吧
342 61.131.13.52 61.131.13.52 福建省福州市连江县 黄岐镇智乐网吧
343 61.131.13.53 61.131.13.53 福建省福州市连江县 鸿利网吧
344 61.131.13.54 61.131.13.54 福建省福州市连江县 黄岐镇智达网吧
345 61.131.13.55 61.131.13.55 福建省福州市连江县 琯头镇休闲网吧(下塘口)
346 61.131.13.56 61.131.13.56 福建省福州市连江县 飞越网吧
347 61.131.13.57 61.131.13.60 福建省福州市连江县 电信
348 61.131.13.61 61.131.13.61 福建省福州市连江县 新潮流网吧(丹凤花园3区前)
349 61.131.13.62 61.131.13.164 福建省福州市 电信
350 61.131.13.165 61.131.13.165 福建省福州市 职业技术学院E缘网吧
351 61.131.13.166 61.131.13.166 福建省福州市闽侯县 职业技术学院
352 61.131.13.167 61.131.13.168 福建省福州市 电信
353 61.131.13.169 61.131.13.169 福建省福州市平潭县 东方网吧
354 61.131.13.170 61.131.13.170 福建省福州市平潭县 精英网吧
355 61.131.13.171 61.131.13.171 福建省福州市平潭县 休闲网吧
356 61.131.13.172 61.131.13.172 福建省福州市平潭县 盛林网吧
357 61.131.13.173 61.131.13.173 福建省福州市平潭县 精英网吧
358 61.131.13.174 61.131.15.69 福建省福州市 电信
359 61.131.15.70 61.131.15.70 福建省福州市台江区 创恒网吧(白马路60号)
360 61.131.15.71 61.131.15.71 福建省福州市 世纪梦网吧(鼓楼区福新新村)
361 61.131.15.72 61.131.20.255 福建省福州市 电信
362 61.131.21.0 61.131.21.255 福建省福州市连江县 电信
363 61.131.22.0 61.131.23.255 福建省福州市 电信
364 61.131.80.0 61.131.84.64 福建省福州市 电信
365 61.131.84.65 61.131.84.65 福建省福州市 /宁德市
366 61.131.84.66 61.131.85.255 福建省福州市 电信
367 61.131.86.0 61.131.86.255 福建省福州市 (长乐市/闽侯县)
368 61.131.87.0 61.131.91.198 福建省福州市 电信
369 61.131.91.199 61.131.91.199 福建省福州市连江县 琯头镇侨联网吧
370 61.131.91.200 61.131.97.39 福建省福州市 电信
371 61.131.97.40 61.131.97.40 福建省福州市 福建工程学院大学城校区
372 61.131.97.41 61.131.99.255 福建省福州市 电信
373 61.154.0.0 61.154.4.255 福建省福州市 电信
374 61.154.5.0 61.154.5.255 福建省福州市晋安区 电信
375 61.154.6.0 61.154.6.255 福建省福州市 电信
376 61.154.7.0 61.154.7.255 福建省福州市连江县 电信
377 61.154.8.0 61.154.9.2 福建省福州市 电信
378 61.154.9.3 61.154.9.4 福建省福州市 明视眼镜总公司
379 61.154.9.5 61.154.9.29 福建省福州市 电信
380 61.154.9.30 61.154.9.30 福建省福州市 福建五一路利嘉集团
381 61.154.9.31 61.154.9.52 福建省福州市 电信
382 61.154.9.53 61.154.9.53 福建省福州市 广达建行
383 61.154.9.54 61.154.9.58 福建省福州市 电信
384 61.154.9.59 61.154.9.59 福建省福州市 福建科学技术出版社(东水路76号)
385 61.154.9.60 61.154.9.108 福建省福州市 电信
386 61.154.9.109 61.154.9.109 福建省福州市 兴业银行福州分行
387 61.154.9.110 61.154.9.127 福建省福州市 电信
388 61.154.9.128 61.154.9.128 福建省福州市 南门边因特时空网吧
389 61.154.9.129 61.154.9.179 福建省福州市 电信
390 61.154.9.180 61.154.9.180 福建省福州市 帝苑KTV
391 61.154.9.181 61.154.9.181 福建省福州市 五四路盛金网吧
392 61.154.9.182 61.154.9.185 福建省福州市 电信
393 61.154.9.186 61.154.9.186 福建省福州市 交通路时代网吧
394 61.154.9.187 61.154.9.187 福建省福州市 芭蕉网吧
395 61.154.9.188 61.154.9.188 福建省福州市 电信
396 61.154.9.189 61.154.9.189 福建省福州市 西洋路创恒网吧
397 61.154.9.190 61.154.10.83 福建省福州市 电信
398 61.154.10.84 61.154.10.84 福建省福州市 越洋图书城
399 61.154.10.85 61.154.10.129 福建省福州市 电信
400 61.154.10.130 61.154.10.130 福建省福州市 香格里拉酒店
401 61.154.10.131 61.154.10.158 福建省福州市 电信
402 61.154.10.159 61.154.10.159 福建省福州市 国美电器
403 61.154.10.160 61.154.10.199 福建省福州市 电信
404 61.154.10.200 61.154.10.200 福建省福州市 一丁网吧
405 61.154.10.201 61.154.10.218 福建省福州市 电信
406 61.154.10.219 61.154.10.219 福建省福州市 福建医科大学
407 61.154.10.220 61.154.10.225 福建省福州市 电信
408 61.154.10.226 61.154.10.226 福建省福州市 福建画报社(东水路76号)
409 61.154.10.227 61.154.11.194 福建省福州市 电信
410 61.154.11.195 61.154.11.195 福建省福州市 环境科学研究院
411 61.154.11.196 61.154.11.205 福建省福州市 电信
412 61.154.11.206 61.154.11.206 福建省福州市 师大新店教学基地
413 61.154.11.207 61.154.11.237 福建省福州市 电信
414 61.154.11.238 61.154.11.238 福建省福州市 中国人民解放军信息工程大学福州分院
415 61.154.11.239 61.154.11.240 福建省福州市 电信
416 61.154.11.241 61.154.11.241 福建省福州市 邮政局长盛寻呼
417 61.154.11.242 61.154.11.242 福建省福州市 邮政局
418 61.154.11.243 61.154.11.243 福建省福州市 电信
419 61.154.11.244 61.154.11.244 福建省福州市 邮政局物流公司
420 61.154.11.245 61.154.11.251 福建省福州市 电信
421 61.154.11.252 61.154.11.252 福建省福州市 天麒网吧(琴湖路)
422 61.154.11.253 61.154.12.12 福建省福州市 电信
423 61.154.12.13 61.154.12.13 福建省福州市 东街口东方网吧
424 61.154.12.14 61.154.12.20 福建省福州市 电信
425 61.154.12.21 61.154.12.21 福建省福州市 网罗科技
426 61.154.12.22 61.154.12.86 福建省福州市 电信
427 61.154.12.87 61.154.12.87 福建省福州市 第七医院
428 61.154.12.88 61.154.12.100 福建省福州市 电信
429 61.154.12.101 61.154.12.101 福建省福州市鼓楼区 省府路探索网吧
430 61.154.12.102 61.154.12.113 福建省福州市 电信
431 61.154.12.114 61.154.12.114 福建省福州市 阿拉丁信息科技有限公司
432 61.154.12.115 61.154.12.147 福建省福州市 电信
433 61.154.12.148 61.154.12.148 福建省福州市 龙都大酒店
434 61.154.12.149 61.154.12.178 福建省福州市 电信
435 61.154.12.179 61.154.12.179 福建省福州市 福建省建筑设计研究院
436 61.154.12.180 61.154.12.184 福建省福州市 电信
437 61.154.12.185 61.154.12.185 福建省福州市鼓楼区 劳动保障厅
438 61.154.12.186 61.154.12.186 福建省福州市 电信
439 61.154.12.187 61.154.12.187 福建省福州市 东水路18号省交通厅
440 61.154.12.188 61.154.12.197 福建省福州市 电信
441 61.154.12.198 61.154.12.198 福建省福州市 第一中学
442 61.154.12.199 61.154.12.199 福建省福州市 实验小学教工宿舍
443 61.154.12.200 61.154.12.204 福建省福州市 电信
444 61.154.12.205 61.154.12.205 福建省福州市 中闽在线
445 61.154.12.206 61.154.12.206 福建省福州市 电信
446 61.154.12.207 61.154.12.207 福建省福州市 天福网吧(东街贤南路36号)
447 61.154.12.208 61.154.12.211 福建省福州市 电信
448 61.154.12.212 61.154.12.212 福建省福州市 澳门公寓楼下聚星网吧
449 61.154.12.213 61.154.12.250 福建省福州市 电信
450 61.154.12.251 61.154.12.251 福建省福州市 第一中学
451 61.154.12.252 61.154.12.252 福建省福州市 网易网吧
452 61.154.12.253 61.154.13.97 福建省福州市 电信
453 61.154.13.98 61.154.13.98 福建省福州市 台江区14中外贸职专学校
454 61.154.13.99 61.154.13.104 福建省福州市 电信
455 61.154.13.105 61.154.13.105 福建省福州市 中国银行马尾支行
456 61.154.13.106 61.154.13.108 福建省福州市 电信
457 61.154.13.109 61.154.13.109 福建省福州市 福州工人文化宫
458 61.154.13.110 61.154.13.110 福建省福州市 福州八中
459 61.154.13.111 61.154.13.111 福建省福州市 福州第八中学
460 61.154.13.112 61.154.13.138 福建省福州市 电信
461 61.154.13.139 61.154.13.139 福建省福州市 福州第八中学吉祥山校区
462 61.154.13.140 61.154.13.214 福建省福州市 电信
463 61.154.13.215 61.154.13.215 福建省福州市 太平洋网吧(步行街)
464 61.154.13.216 61.154.13.219 福建省福州市 电信
465 61.154.13.220 61.154.13.220 福建省福州市台江区 瀛福小区一网深情网吧
466 61.154.13.221 61.154.14.2 福建省福州市 电信
467 61.154.14.3 61.154.14.10 福建省福州市 邦辉大酒店
468 61.154.14.11 61.154.14.17 福建省福州市 电信
469 61.154.14.18 61.154.14.18 福建省福州市 康普顿辐照技术有限公司(福建省农业科学院)
470 61.154.14.19 61.154.14.34 福建省福州市 电信
471 61.154.14.35 61.154.14.35 福建省福州市 福建省福州市
472 61.154.14.36 61.154.14.44 福建省福州市 电信
473 61.154.14.45 61.154.14.45 福建省福州市 福建教育学院
474 61.154.14.46 61.154.14.53 福建省福州市 电信
475 61.154.14.54 61.154.14.54 福建省福州市 新意科技(控股)有限公司
476 61.154.14.55 61.154.14.59 福建省福州市 电信
477 61.154.14.60 61.154.14.61 福建省福州市 北环中路时代金典大厦东南快报社
478 61.154.14.62 61.154.14.79 福建省福州市 电信
479 61.154.14.80 61.154.14.80 福建省福州市 电力勘测设计院
480 61.154.14.81 61.154.14.86 福建省福州市 电信
481 61.154.14.87 61.154.14.87 福建省福州市 信息技术学院(龙腰校区)
482 61.154.14.88 61.154.14.101 福建省福州市 电信
483 61.154.14.102 61.154.14.102 福建省福州市 银达世纪科技有限公司
484 61.154.14.103 61.154.14.103 福建省福州市 软件园恒一公司
485 61.154.14.104 61.154.14.104 福建省福州市 电信
486 61.154.14.105 61.154.14.105 福建省福州市 福建中医学院校园网吧
487 61.154.14.106 61.154.14.131 福建省福州市 电信
488 61.154.14.132 61.154.14.132 福建省福州市 营迹路17号2楼优雅俱乐部
489 61.154.14.133 61.154.14.142 福建省福州市 电信
490 61.154.14.143 61.154.14.143 福建省福州市 中医学院
491 61.154.14.144 61.154.14.144 福建省福州市 西岸网讯科技有限公司
492 61.154.14.145 61.154.16.152 福建省福州市 电信
493 61.154.16.153 61.154.16.153 福建省福州市 佳期网吧(福州)
494 61.154.16.154 61.154.16.240 福建省福州市 电信
495 61.154.16.241 61.154.16.241 福建省福州市 网乐网吧
496 61.154.16.242 61.154.17.86 福建省福州市 电信
497 61.154.17.87 61.154.17.87 福建省福州市福清市 产糖街超世纪网吧
498 61.154.17.88 61.154.19.2 福建省福州市 电信
499 61.154.19.3 61.154.19.3 福建省福州市 月亮网吧
500 61.154.19.4 61.154.19.5 福建省福州市 电信
501 61.154.19.6 61.154.19.6 福建省福州市 福建师大旁金成网吧
502 61.154.19.7 61.154.19.7 福建省福州市 月亮网吧
503 61.154.19.8 61.154.19.8 福建省福州市 网路人间网吧
504 61.154.19.9 61.154.19.9 福建省福州市 电信
505 61.154.19.10 61.154.19.10 福建省福州市 乐透网吧
506 61.154.19.11 61.154.19.11 福建省福州市 冲浪天堂网吧
507 61.154.19.12 61.154.19.14 福建省福州市 电信
508 61.154.19.15 61.154.19.15 福建省福州市 e网情深网吧
509 61.154.19.16 61.154.19.20 福建省福州市 电信
510 61.154.19.21 61.154.19.21 福建省福州市 站点网吧
511 61.154.19.22 61.154.19.27 福建省福州市 电信
512 61.154.19.28 61.154.19.28 福建省福州市 星际冲浪网吧
513 61.154.19.29 61.154.19.32 福建省福州市 电信
514 61.154.19.33 61.154.19.33 福建省福州市 另类空间网吧(福飞路国明永辉二楼)
515 61.154.19.34 61.154.19.35 福建省福州市 电信
516 61.154.19.36 61.154.19.36 福建省福州市 家园网吧
517 61.154.19.37 61.154.19.39 福建省福州市 电信
518 61.154.19.40 61.154.19.40 福建省福州市 时代网吧
519 61.154.19.41 61.154.19.41 福建省福州市 电信
520 61.154.19.42 61.154.19.42 福建省福州市 星星网吧
521 61.154.19.43 61.154.19.43 福建省福州市 在线网吧
522 61.154.19.44 61.154.19.44 福建省福州市福清市 田龙安街新际网吧
523 61.154.19.45 61.154.19.45 福建省福州市 电信
524 61.154.19.46 61.154.19.46 福建省福州市福清市向高街 深蓝网吧
525 61.154.19.47 61.154.19.47 福建省福州市福清市 医院对面心点网吧
526 61.154.19.48 61.154.19.48 福建省福州市 电信
527 61.154.19.49 61.154.19.49 福建省福州市福清市向高街 华兴网吧
528 61.154.19.50 61.154.19.50 福建省福州市 电信
529 61.154.19.51 61.154.19.51 福建省福州市 宇星网吧
530 61.154.19.52 61.154.19.52 福建省福州市 亮点网吧
531 61.154.19.53 61.154.19.53 福建省福州市福清市向高街 新世纪网吧
532 61.154.19.54 61.154.19.54 福建省福州市福清市 渔市街蓝蜘蛛网吧
533 61.154.19.55 61.154.19.55 福建省福州市福清市 渔市街万键网吧
534 61.154.19.56 61.154.19.56 福建省福州市 东篱网吧
535 61.154.19.57 61.154.19.57 福建省福州市福清市向高街 动力网吧
536 61.154.19.58 61.154.19.58 福建省福州市 金星网吧
537 61.154.19.59 61.154.19.60 福建省福州市 电信
538 61.154.19.61 61.154.19.61 福建省福州市福清市 东门街深水鱼网吧
539 61.154.19.62 61.154.19.65 福建省福州市 电信
540 61.154.19.66 61.154.19.66 福建省福州市 EMAIL网吧
541 61.154.19.67 61.154.19.67 福建省福州市 电信
542 61.154.19.68 61.154.19.68 福建省福州市福清市 福清体育场旁网虫网吧
543 61.154.19.69 61.154.19.70 福建省福州市 电信
544 61.154.19.71 61.154.19.71 福建省福州市 三原色网吧
545 61.154.19.72 61.154.19.72 福建省福州市 电信
546 61.154.19.73 61.154.19.73 福建省福州市 惜缘网吧
547 61.154.19.74 61.154.19.81 福建省福州市 电信
548 61.154.19.82 61.154.19.82 福建省福州市 常来常网吧
549 61.154.19.83 61.154.19.85 福建省福州市 电信
550 61.154.19.86 61.154.19.86 福建省福州市福清市 青少年宫旁A1网吧
551 61.154.19.87 61.154.19.87 福建省福州市 时空网吧
552 61.154.19.88 61.154.19.90 福建省福州市 电信
553 61.154.19.91 61.154.19.91 福建省福州市福清市向高街 菜鸟网吧
554 61.154.19.92 61.154.19.92 福建省福州市 漫游网吧
555 61.154.19.93 61.154.19.93 福建省福州市福清市 渔市街情网网吧
556 61.154.19.94 61.154.19.95 福建省福州市 电信
557 61.154.19.96 61.154.19.96 福建省福州市福清市向高街 探索网吧
558 61.154.19.97 61.154.19.97 福建省福州市福清市 二中旁高天网吧
559 61.154.19.98 61.154.19.98 福建省福州市 地球村网吧
560 61.154.19.99 61.154.19.103 福建省福州市 电信
561 61.154.19.104 61.154.19.104 福建省福州市 宏基网吧
562 61.154.19.105 61.154.19.105 福建省福州市 新时代网吧
563 61.154.19.106 61.154.19.106 福建省福州市 水晶宫网吧
564 61.154.19.107 61.154.19.107 福建省福州市 超时空网吧
565 61.154.19.108 61.154.19.109 福建省福州市 电信
566 61.154.19.110 61.154.19.110 福建省福州市 梦幻网吧
567 61.154.19.111 61.154.19.111 福建省福州市 太阳鸟网吧
568 61.154.19.112 61.154.19.112 福建省福州市 电信
569 61.154.19.113 61.154.19.113 福建省福州市福清市 渔市街E时代网吧
570 61.154.19.114 61.154.19.114 福建省福州市 鸿飞网吧
571 61.154.19.115 61.154.19.115 福建省福州市 延平路天拓网吧
572 61.154.19.116 61.154.19.116 福建省福州市福清市 渔市街情网网吧
573 61.154.19.117 61.154.19.118 福建省福州市 台江金辉网吧
574 61.154.19.119 61.154.19.124 福建省福州市 电信
575 61.154.19.125 61.154.19.125 福建省福州市福清市 宏路银都楼日升网吧
576 61.154.19.126 61.154.19.126 福建省福州市福清市 宏路顺星网吧
577 61.154.19.127 61.154.19.130 福建省福州市 电信
578 61.154.19.131 61.154.19.131 福建省福州市福清市 东门天泽网吧
579 61.154.19.132 61.154.19.144 福建省福州市 电信
580 61.154.19.145 61.154.19.145 福建省福州市 台江天天来网吧
581 61.154.19.146 61.154.19.146 福建省福州市 电信
582 61.154.19.147 61.154.19.147 福建省福州市福清市 宏路往渔溪方向地平线网吧
583 61.154.19.149 61.154.19.149 福建省福州市福清市 宏路理想网吧
584 61.154.19.150 61.154.19.150 福建省福州市 电信
585 61.154.19.151 61.154.19.151 福建省福州市福清市 宏路鲤鱼岛网吧
586 61.154.19.152 61.154.19.152 福建省福州市 天星网吧
587 61.154.19.153 61.154.19.153 福建省福州市 鼓山镇中华网吧
588 61.154.19.154 61.154.19.154 福建省福州市 王庄视野网吧
589 61.154.19.155 61.154.19.155 福建省福州市 宏路旺利网吧
590 61.154.19.156 61.154.19.157 福建省福州市 电信
591 61.154.19.158 61.154.19.158 福建省福州市 温馨世纪
592 61.154.19.159 61.154.19.170 福建省福州市 电信
593 61.154.19.171 61.154.19.171 福建省福州市 大唐网吧
594 61.154.19.172 61.154.19.172 福建省福州市 新猎人网吧
595 61.154.19.173 61.154.19.173 福建省福州市 电信
596 61.154.19.174 61.154.19.174 福建省福州市 灵狐网吧
597 61.154.19.175 61.154.19.176 福建省福州市 电信
598 61.154.19.177 61.154.19.177 福建省福州市 心语网吧
599 61.154.19.178 61.154.19.178 福建省福州市 电信
600 61.154.19.179 61.154.19.179 福建省福州市闽侯县 伊星网吧
601 61.154.19.180 61.154.19.180 福建省福州市 电信
602 61.154.19.181 61.154.19.181 福建省福州市长乐市 e家人网吧
603 61.154.19.182 61.154.19.183 福建省福州市 电信
604 61.154.19.184 61.154.19.184 福建省福州市 英特网吧
605 61.154.19.185 61.154.19.185 福建省福州市 电信
606 61.154.19.186 61.154.19.186 福建省福州市福清市 龙田文化站旁蓝天网吧
607 61.154.19.187 61.154.19.187 福建省福州市 虚拟网吧
608 61.154.19.188 61.154.19.188 福建省福州市 潮声网吧
609 61.154.19.189 61.154.19.189 福建省福州市 新兴网吧
610 61.154.19.190 61.154.19.190 福建省福州市 探索网吧
611 61.154.19.191 61.154.19.191 福建省福州市福清市 东张镇幸福航班网吧
612 61.154.19.192 61.154.19.192 福建省福州市长乐市 奎桥网吧
613 61.154.19.193 61.154.19.193 福建省福州市 电信
614 61.154.19.194 61.154.19.194 福建省福州市长乐市 协力网吧
615 61.154.19.195 61.154.19.199 福建省福州市 电信
616 61.154.19.200 61.154.19.200 福建省福州市长乐市 蓝点网吧
617 61.154.19.201 61.154.19.203 福建省福州市 电信
618 61.154.19.204 61.154.19.204 福建省福州市福清市 龙田新部落
619 61.154.19.205 61.154.19.205 福建省福州市 电信
620 61.154.19.206 61.154.19.206 福建省福州市福清市 龙田金桥网吧
621 61.154.19.207 61.154.19.207 福建省福州市福清市 龙田博新网吧
622 61.154.19.208 61.154.19.208 福建省福州市 电信
623 61.154.19.209 61.154.19.209 福建省福州市长乐市 飞天网吧
624 61.154.19.210 61.154.19.210 福建省福州市长乐市 一网情深网吧
625 61.154.19.211 61.154.19.211 福建省福州市长乐市 空中猎人网吧
626 61.154.19.212 61.154.19.212 福建省福州市 新纪元网吧
627 61.154.19.213 61.154.19.213 福建省福州市福清市 龙田龙辉街光大网吧
628 61.154.19.214 61.154.19.214 福建省福州市福清市 东门新华书店旁白蓝阁
629 61.154.19.215 61.154.19.240 福建省福州市 电信
630 61.154.19.241 61.154.19.241 福建省福州市福清市 龙田甲克虫
631 61.154.19.242 61.154.20.30 福建省福州市 电信
632 61.154.20.31 61.154.20.31 福建省福州市长乐市 永乐电脑公司
633 61.154.20.32 61.154.26.255 福建省福州市 电信
634 61.154.27.0 61.154.27.255 福建省福州市晋安区 电信
635 61.154.28.0 61.154.29.3 福建省福州市 电信
636 61.154.29.4 61.154.29.4 福建省福州市 云飞编织品有限公司
637 61.154.29.5 61.154.30.195 福建省福州市 电信
638 61.154.30.196 61.154.30.196 福建省福州市 伊梦网吧
639 61.154.30.197 61.154.31.11 福建省福州市 电信
640 61.154.31.12 61.154.31.12 福建省福州市福清市 西门车站旁超速网吧
641 61.154.31.13 61.154.31.16 福建省福州市 电信
642 61.154.31.17 61.154.31.17 福建省福州市福清市 名人网吧
643 61.154.31.18 61.154.31.19 福建省福州市 电信
644 61.154.31.20 61.154.31.20 福建省福州市台江区 鑫浪网吧
645 61.154.31.21 61.154.31.27 福建省福州市 电信
646 61.154.31.28 61.154.31.28 福建省福州市 比邻网吧
647 61.154.31.29 61.154.31.31 福建省福州市 电信
648 61.154.31.32 61.154.31.32 福建省福州市长乐市 第六中学
649 61.154.31.33 61.154.31.35 福建省福州市 电信
650 61.154.31.36 61.154.31.36 福建省福州市 巨浪网吧
651 61.154.31.37 61.154.31.40 福建省福州市 电信
652 61.154.31.41 61.154.31.41 福建省福州市闽侯县 甘蔗镇月光网吧
653 61.154.31.42 61.154.31.49 福建省福州市 电信
654 61.154.31.50 61.154.31.50 福建省福州市福清市向高街 芳草网吧
655 61.154.31.51 61.154.31.51 福建省福州市福清市 渔溪镇东南学校
656 61.154.31.52 61.154.31.52 福建省福州市 市图书馆
657 61.154.31.53 61.154.31.57 福建省福州市 电信
658 61.154.31.58 61.154.31.58 福建省福州市平潭县 旭日网吧
659 61.154.31.59 61.154.31.60 福建省福州市 电信
660 61.154.31.61 61.154.31.61 福建省福州市 阿波罗网吧
661 61.154.31.62 61.154.31.63 福建省福州市 电信
662 61.154.31.64 61.154.31.64 福建省福州市福清市 清航街清凉网吧
663 61.154.31.65 61.154.31.70 福建省福州市 电信
664 61.154.31.71 61.154.31.71 福建省福州市连江县 急速网吧
665 61.154.31.72 61.154.31.72 福建省福州市 新人类网吧
666 61.154.31.73 61.154.31.80 福建省福州市 电信
667 61.154.31.81 61.154.31.81 福建省福州市福清市 龙仔网吧/舒心网吧
668 61.154.31.82 61.154.31.91 福建省福州市 电信
669 61.154.31.92 61.154.31.92 福建省福州市福清市 高山心语网吧
670 61.154.31.93 61.154.31.100 福建省福州市 电信
671 61.154.31.101 61.154.31.101 福建省福州市连江县 网友网吧
672 61.154.31.102 61.154.31.102 福建省福州市连江县 信达网吧
673 61.154.31.103 61.154.31.103 福建省福州市连江县 智达网吧
674 61.154.31.104 61.154.31.104 福建省福州市连江县 学明网吧
675 61.154.31.105 61.154.31.105 福建省福州市连江县 电信
676 61.154.31.106 61.154.31.106 福建省福州市连江县 天利网吧
677 61.154.31.107 61.154.31.107 福建省福州市连江县 天键网吧
678 61.154.31.108 61.154.31.108 福建省福州市连江县 恒心网吧
679 61.154.31.109 61.154.31.109 福建省福州市连江县 丘比特网吧
680 61.154.31.110 61.154.31.110 福建省福州市连江县 网迷网吧
681 61.154.31.111 61.154.31.111 福建省福州市连江县 大家乐网吧
682 61.154.31.112 61.154.31.112 福建省福州市连江县 远航网吧
683 61.154.31.113 61.154.31.113 福建省福州市 电信
684 61.154.31.114 61.154.31.114 福建省福州市连江县 电信局
685 61.154.31.115 61.154.31.115 福建省福州市 电信
686 61.154.31.116 61.154.31.116 福建省福州市连江县 开心网吧
687 61.154.31.117 61.154.31.117 福建省福州市连江县 鸿利网吧
688 61.154.31.118 61.154.31.121 福建省福州市 电信
689 61.154.31.122 61.154.31.122 福建省福州市长乐市 金峰镇中国银行
690 61.154.31.123 61.154.31.131 福建省福州市 电信
691 61.154.31.132 61.154.31.132 福建省福州市连江县 恒韵网吧
692 61.154.31.133 61.154.31.135 福建省福州市 电信
693 61.154.31.136 61.154.31.136 福建省福州市长乐市 潭头镇网络网吧
694 61.154.31.137 61.154.31.140 福建省福州市 电信
695 61.154.31.141 61.154.31.141 福建省福州市福清市 仓山深海龙网吧
696 61.154.31.142 61.154.31.144 福建省福州市 电信
697 61.154.31.145 61.154.31.145 福建省福州市连江县 新潮流网吧
698 61.154.31.146 61.154.31.148 福建省福州市 电信
699 61.154.31.149 61.154.31.149 福建省福州市平潭县 风暴网吧
700 61.154.31.150 61.154.31.171 福建省福州市 电信
701 61.154.31.172 61.154.31.172 福建省福州市福清市 宏路星际网吧
702 61.154.31.173 61.154.31.183 福建省福州市 电信
703 61.154.31.184 61.154.31.184 福建省福州市连江县 网族网吧
704 61.154.31.185 61.154.31.188 福建省福州市 电信
705 61.154.31.189 61.154.31.189 福建省福州市连江县 起点网吧
706 61.154.31.190 61.154.31.205 福建省福州市 电信
707 61.154.31.206 61.154.31.206 福建省福州市连江县 琯头镇侨联网吧
708 61.154.31.207 61.154.31.207 福建省福州市连江县 琯头镇休闲网吧
709 61.154.31.208 61.154.31.208 福建省福州市罗源县 帆顺网吧
710 61.154.31.209 61.154.31.226 福建省福州市 电信
711 61.154.31.227 61.154.31.227 福建省福州市罗源县 天极星网吧
712 61.154.31.228 61.154.31.228 福建省福州市罗源县 金网霸网吧
713 61.154.31.229 61.154.31.229 福建省福州市罗源县 真情网吧
714 61.154.31.230 61.154.31.230 福建省福州市罗源县 风云网吧
715 61.154.31.231 61.154.31.231 福建省福州市罗源县 知心网吧
716 61.154.31.232 61.154.31.234 福建省福州市 电信
717 61.154.31.235 61.154.31.235 福建省福州市罗源县 帆顺网吧
718 61.154.31.236 61.154.31.237 福建省福州市 电信
719 61.154.31.238 61.154.31.238 福建省福州市罗源县 飞跃网吧
720 61.154.31.239 61.154.31.239 福建省福州市连江县 柳叶网吧
721 61.154.31.240 61.154.31.249 福建省福州市 电信
722 61.154.31.250 61.154.31.250 福建省福州市福清市 创志网吧
723 61.154.31.251 61.154.32.86 福建省福州市 电信
724 61.154.32.87 61.154.32.87 福建省福州市 新大陆网吧
725 61.154.32.88 61.154.32.189 福建省福州市 电信
726 61.154.32.190 61.154.32.190 福建省福州市福清市 高山医院
727 61.154.32.191 61.154.34.181 福建省福州市 电信
728 61.154.34.182 61.154.34.182 福建省福州市福清市 龙田好多利东南电器
729 61.154.34.183 61.154.35.255 福建省福州市福清市 电信
730 61.154.36.0 61.154.36.187 福建省福州市 电信
731 61.154.36.188 61.154.36.188 福建省福州市 海潮网络公司
732 61.154.36.189 61.154.36.255 福建省福州市 电信
733 61.154.37.0 61.154.37.255 福建省福州市平潭县 电信
734 61.154.38.0 61.154.38.3 福建省福州市 电信
735 61.154.38.4 61.154.38.4 福建省福州市 龙峰网吧
736 61.154.38.5 61.154.38.23 福建省福州市 电信
737 61.154.38.24 61.154.38.24 福建省福州市福清市 帝国殿堂
738 61.154.38.25 61.154.38.25 福建省福州市 电信
739 61.154.38.26 61.154.38.26 福建省福州市福清市 帝国网吧
740 61.154.38.27 61.154.38.27 福建省福州市福清市 荧火虫网吧
741 61.154.38.28 61.154.38.28 福建省福州市福清市 高山弘商网吧
742 61.154.38.29 61.154.38.29 福建省福州市 电信
743 61.154.38.30 61.154.38.30 福建省福州市福清市 高手网吧
744 61.154.38.31 61.154.38.38 福建省福州市 电信
745 61.154.38.39 61.154.38.39 福建省福州市福清市 石门飞天网吧
746 61.154.38.40 61.154.38.46 福建省福州市 电信
747 61.154.38.47 61.154.38.47 福建省福州市福清市 龙田网虫网吧
748 61.154.38.48 61.154.38.50 福建省福州市 电信
749 61.154.38.51 61.154.38.51 福建省福州市 月亮网吧
750 61.154.38.52 61.154.38.52 福建省福州市福清市 心语网吧
751 61.154.38.53 61.154.38.74 福建省福州市福清市 电信
752 61.154.38.75 61.154.38.75 福建省福州市 西部网吧
753 61.154.38.76 61.154.38.82 福建省福州市福清市 电信
754 61.154.38.83 61.154.38.83 福建省福州市 飞天网吧
755 61.154.38.84 61.154.38.97 福建省福州市福清市 电信
756 61.154.38.98 61.154.38.98 福建省福州市 琅歧网吧
757 61.154.38.99 61.154.38.103 福建省福州市福清市 电信
758 61.154.38.104 61.154.38.104 福建省福州市福清市 宏路星球网吧
759 61.154.38.105 61.154.38.113 福建省福州市福清市 电信
760 61.154.38.114 61.154.38.114 福建省福州市长乐市 梅花自由网吧
761 61.154.38.115 61.154.38.129 福建省福州市福清市 电信
762 61.154.38.130 61.154.38.130 福建省福州市长乐市 营前小天使网吧
763 61.154.38.131 61.154.38.131 福建省福州市福清市 电信
764 61.154.38.132 61.154.38.132 福建省福州市罗源县 冲浪网吧
765 61.154.38.133 61.154.38.150 福建省福州市福清市 电信
766 61.154.38.151 61.154.38.151 福建省福州市闽侯县 南屿镇E时代网吧
767 61.154.38.152 61.154.38.160 福建省福州市福清市 电信
768 61.154.38.161 61.154.38.161 福建省福州市长乐市 心语网吧
769 61.154.38.162 61.154.38.170 福建省福州市福清市 电信
770 61.154.38.171 61.154.38.171 福建省福州市闽清县 阿炜连锁网吧
771 61.154.38.172 61.154.38.172 福建省福州市福清市 情心网吧
772 61.154.38.173 61.154.38.185 福建省福州市福清市 电信
773 61.154.38.186 61.154.38.186 福建省福州市 浪花网吧
774 61.154.38.187 61.154.38.210 福建省福州市福清市 电信
775 61.154.38.211 61.154.38.211 福建省福州市福清市 平潭平原青春网吧
776 61.154.38.212 61.154.38.224 福建省福州市福清市 电信
777 61.154.38.225 61.154.38.225 福建省福州市福清市 城头敏艳网吧
778 61.154.38.226 61.154.38.227 福建省福州市福清市 电信
779 61.154.38.228 61.154.38.228 福建省福州市长乐市 南山网吧
780 61.154.38.229 61.154.38.240 福建省福州市福清市 电信
781 61.154.38.241 61.154.38.241 福建省福州市福清市 平潭县平原镇青春网吧
782 61.154.38.242 61.154.38.250 福建省福州市福清市 电信
783 61.154.38.251 61.154.38.251 福建省福州市闽侯县 青口汽车站对面如意网吧
784 61.154.38.252 61.154.38.252 福建省福州市福清市 电信
785 61.154.38.253 61.154.38.253 福建省福州市福清市 洪宽工业村士鼎钢铁厂
786 61.154.38.254 61.154.38.255 福建省福州市福清市 电信
787 61.154.39.0 61.154.39.255 福建省福州市台江区 电信
788 61.154.40.0 61.154.40.5 福建省福州市 电信
789 61.154.40.7 61.154.40.9 福建省福州市 电信
790 61.154.124.55 61.154.124.121 福建省泉州市 /福州市电信
791 61.154.124.123 61.154.124.141 福建省泉州市 /福州市电信
792 61.154.127.171 61.154.127.255 福建省泉州市 /福州市电信
793 61.154.151.0 61.154.152.4 福建省福州市 电信
794 61.154.152.5 61.154.152.5 福建省福州市台江区 创智网吧(国货路中选楼二楼)
795 61.154.152.6 61.154.152.8 福建省福州市 电信
796 61.154.152.9 61.154.152.9 福建省福州市台江区 时代网吧(中选中路一号)
797 61.154.152.10 61.154.155.255 福建省福州市 电信
798 61.154.156.0 61.154.156.255 福建省福州市仓山区 电信
799 61.154.157.0 61.154.165.255 福建省福州市 电信
800 61.154.167.150 61.154.167.150 福建省福州市 新天宇网吧
801 61.232.91.0 61.232.91.255 福建省福州市 中移铁通
802 61.232.104.0 61.232.105.255 福建省福州市 中移铁通
803 61.234.192.0 61.234.195.255 福建省福州市 中移铁通
804 61.234.197.0 61.234.197.255 福建省福州市 中移铁通
805 61.234.198.0 61.234.199.255 福建省福州市 /宁德市铁通
806 61.234.200.0 61.234.200.255 福建省福州市 中移铁通
807 61.234.201.0 61.234.202.255 福建省福州市连江县 中移铁通
808 61.234.203.0 61.234.204.136 福建省福州市 中移铁通
809 61.234.204.137 61.234.204.137 福建省福州市鼓楼区 温馨世纪网吧
810 61.234.204.138 61.234.206.129 福建省福州市 中移铁通
811 61.234.206.130 61.234.206.130 福建省福州市 福建师范大学博思公寓
812 61.234.206.131 61.234.206.255 福建省福州市 中移铁通
813 61.241.192.0 61.241.192.17 福建省福州市 联通
814 61.241.192.18 61.241.192.18 福建省福州市 福鼎轻松网吧
815 61.241.192.19 61.241.192.255 福建省福州市 联通
816 61.241.195.11 61.241.195.11 福建省福州市 农林大学南平校区太平洋网吧
817 61.241.196.0 61.241.204.176 福建省福州市 联通
818 61.241.204.177 61.241.204.177 福建省福州市 大世界网吧(远洋小区)
819 61.241.204.178 61.241.211.255 福建省福州市 联通
820 61.241.221.0 61.241.221.255 福建省福州市 联通
821 61.241.223.0 61.241.223.255 福建省福州市 联通
822 110.80.128.0 110.80.179.255 福建省福州市 电信
823 110.80.180.0 110.80.180.255 福建省福州市福清市 电信
824 110.80.181.0 110.80.181.255 福建省福州市 电信
825 110.80.182.0 110.80.182.255 福建省福州市福清市 电信
826 110.80.183.0 110.80.255.255 福建省福州市 电信
827 110.83.0.0 110.83.20.255 福建省福州市 电信
828 110.83.21.0 110.83.21.255 福建省福州市仓山区 电信
829 110.83.22.0 110.83.41.255 福建省福州市 电信
830 110.83.42.0 110.83.42.255 福建省福州市连江县 电信
831 110.83.43.0 110.83.54.255 福建省福州市 电信
832 110.83.55.0 110.83.55.255 福建省福州市鼓楼区 电信
833 110.83.56.0 110.83.61.255 福建省福州市 电信
834 110.83.62.0 110.83.62.255 福建省福州市仓山区 电信
835 110.83.63.0 110.83.63.255 福建省福州市 电信
836 110.84.128.0 110.84.203.255 福建省福州市 电信
837 110.84.204.0 110.84.204.255 福建省福州市仓山区 电信
838 110.84.205.0 110.84.226.255 福建省福州市 电信
839 110.84.227.0 110.84.227.255 福建省福州市罗源县 电信
840 110.84.228.0 110.84.232.255 福建省福州市 电信
841 110.84.233.0 110.84.233.255 福建省福州市仓山区 电信
842 110.84.234.0 110.84.255.255 福建省福州市 电信
843 110.85.32.0 110.85.33.255 福建省福州市 电信
844 110.85.34.0 110.85.34.255 福建省福州市仓山区 电信
845 110.85.35.0 110.85.63.255 福建省福州市 电信
846 110.87.32.0 110.87.63.255 福建省福州市 电信
847 110.87.128.0 110.87.142.255 福建省福州市 电信
848 110.87.143.0 110.87.143.255 福建省福州市福清市 电信
849 110.87.144.0 110.87.149.255 福建省福州市 电信
850 110.87.150.0 110.87.150.255 福建省福州市仓山区 电信
851 110.87.151.0 110.87.168.255 福建省福州市 电信
852 110.87.169.0 110.87.170.127 福建省福州市鼓楼区 电信
853 110.87.170.128 110.87.172.13 福建省福州市闽清县 电信
854 110.87.172.14 110.87.173.255 福建省福州市仓山区 电信
855 110.87.174.0 110.87.191.255 福建省福州市 电信
856 110.88.32.0 110.88.74.255 福建省福州市 电信
857 110.88.75.0 110.88.75.255 福建省福州市仓山区 电信
858 110.88.76.0 110.88.111.255 福建省福州市 电信
859 110.88.112.0 110.88.112.255 福建省福州市仓山区 电信
860 110.88.113.0 110.88.127.255 福建省福州市 电信
861 110.90.0.0 110.90.18.255 福建省福州市 电信
862 110.90.20.0 110.90.47.255 福建省福州市 电信
863 110.90.48.0 110.90.48.255 福建省福州市鼓楼区 电信
864 110.90.49.0 110.90.93.255 福建省福州市 电信
865 110.90.95.0 110.90.127.255 福建省福州市 电信
866 110.90.192.0 110.90.253.255 福建省福州市 电信
867 110.90.254.0 110.90.254.255 福建省福州市福清市 电信
868 110.90.255.0 110.90.255.255 福建省福州市 电信
869 110.125.0.0 110.125.0.255 福建省福州市 中移铁通
870 110.125.168.0 110.125.175.255 福建省福州市 中移铁通
871 111.142.96.0 111.142.111.255 福建省福州市 中移铁通
872 111.143.0.0 111.143.0.255 福建省福州市 中移铁通
873 111.143.8.0 111.143.63.255 福建省福州市 中移铁通
874 111.147.160.0 111.147.223.255 福建省福州市 中移铁通
875 111.147.232.0 111.147.255.255 福建省福州市 中移铁通
876 111.186.192.0 111.186.255.255 福建省福州市 福建医科大学
877 112.5.88.0 112.5.95.255 福建省福州市 移动
878 112.5.128.0 112.5.129.255 福建省福州市 移动
879 112.5.130.0 112.5.130.255 福建省福州市长乐市 移动
880 112.5.131.0 112.5.159.255 福建省福州市 移动
881 112.5.187.0 112.5.187.255 福建省福州市 移动
882 112.5.236.0 112.5.236.255 福建省福州市 移动
883 112.5.252.0 112.5.255.255 福建省福州市 移动
884 112.49.1.0 112.49.255.255 福建省福州市 移动
885 112.51.0.0 112.51.63.255 福建省福州市 移动
886 112.54.41.0 112.54.44.255 福建省福州市 移动
887 112.111.0.0 112.111.44.33 福建省福州市 联通
888 112.111.44.34 112.111.44.34 福建省福州市 台江区安平小区今金日网吧
889 112.111.44.35 112.111.63.255 福建省福州市 联通
890 113.18.0.0 113.18.255.255 福建省福州市 光通互联
891 116.205.192.0 116.205.192.255 福建省福州市 中移铁通
892 116.205.194.0 116.205.198.255 福建省福州市 中移铁通
893 116.205.202.0 116.205.207.255 福建省福州市 中移铁通
894 116.205.209.0 116.205.213.255 福建省福州市 中移铁通
895 116.205.219.0 116.205.251.255 福建省福州市 中移铁通
896 116.205.254.0 116.205.255.255 福建省福州市 中移铁通
897 117.24.197.0 117.24.197.255 福建省福州市福清市 电信
898 117.25.0.0 117.25.3.255 福建省福州市 电信
899 117.25.4.0 117.25.4.255 福建省福州市平潭县 电信
900 117.25.5.0 117.25.6.255 福建省福州市 电信
901 117.25.7.0 117.25.7.255 福建省福州市仓山区 电信
902 117.25.8.0 117.25.8.255 福建省福州市福清市 电信
903 117.25.9.0 117.25.46.121 福建省福州市 电信
904 117.25.46.122 117.25.46.122 福建省福州市 齐乐乐网游公司
905 117.25.46.123 117.25.57.0 福建省福州市 电信
906 117.25.57.1 117.25.57.1 福建省福州市 中聚网络(五四路帝豪鸿运大厦17层)
907 117.25.57.2 117.25.67.255 福建省福州市 电信
908 117.25.68.0 117.25.68.255 福建省福州市长乐市 电信
909 117.25.69.0 117.25.82.255 福建省福州市 电信
910 117.25.83.0 117.25.83.255 福建省福州市福清市 电信
911 117.25.84.0 117.25.102.255 福建省福州市 电信
912 117.25.103.0 117.25.103.255 福建省福州市连江县 电信
913 117.25.104.0 117.25.115.255 福建省福州市 电信
914 117.25.116.0 117.25.116.255 福建省福州市长乐市 电信
915 117.25.117.0 117.25.127.255 福建省福州市 电信
916 117.26.177.0 117.26.177.255 福建省福州市 电信
917 117.27.64.0 117.27.85.255 福建省福州市 电信
918 117.27.86.0 117.27.86.255 福建省福州市晋安区 电信
919 117.27.87.0 117.27.93.140 福建省福州市 电信
920 117.27.93.141 117.27.93.141 福建省福州市台江区 猎人网吧(白马中路17号15座2,3店面)
921 117.27.93.142 117.27.93.255 福建省福州市 电信
922 117.27.128.0 117.27.147.255 福建省福州市 电信
923 117.27.148.0 117.27.148.255 福建省福州市 北京百度网讯科技有限公司电信节点
924 117.27.149.0 117.27.149.255 福建省福州市 百度网讯科技电信节点
925 117.27.150.0 117.27.159.255 福建省福州市 电信
926 117.27.224.0 117.27.224.255 福建省福州市 小米科技有限公司电信CDN节点
927 117.27.225.0 117.27.231.255 福建省福州市 电信
928 117.27.232.0 117.27.232.255 福建省福州市 北京百度网讯科技有限公司电信节点
929 117.27.233.0 117.27.240.255 福建省福州市 电信
930 117.27.241.0 117.27.241.255 福建省福州市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
931 117.27.242.0 117.27.242.255 福建省福州市 电信
932 117.27.243.0 117.27.243.255 福建省福州市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
933 117.27.244.0 117.27.244.255 福建省福州市 电信
934 117.27.245.0 117.27.245.255 福建省福州市 网宿科技电信CDN节点
935 117.27.246.0 117.27.255.255 福建省福州市 电信
936 117.28.195.0 117.28.239.255 福建省福州市 电信
937 117.29.0.0 117.29.140.255 福建省福州市 电信
938 117.29.141.0 117.29.141.255 福建省福州市平潭县 电信
939 117.29.142.0 117.29.153.255 福建省福州市 电信
940 117.29.154.0 117.29.154.255 福建省福州市平潭县 电信
941 117.29.155.0 117.29.165.255 福建省福州市 电信
942 120.32.0.0 120.32.96.255 福建省福州市 电信
943 120.32.97.0 120.32.97.255 福建省福州市连江县 电信
944 120.32.98.0 120.32.127.255 福建省福州市 电信
945 120.35.0.0 120.35.0.4 福建省福州市 电信
946 120.35.0.5 120.35.0.5 福建省福州市 福州职业技术学院网吧
947 120.35.0.6 120.35.0.128 福建省福州市 电信
948 120.35.0.129 120.35.0.129 福建省福州市 闽候青口极速网吧
949 120.35.0.130 120.35.0.132 福建省福州市 电信
950 120.35.0.133 120.35.0.133 福建省福州市 梦翔网吧
951 120.35.0.134 120.35.0.172 福建省福州市 电信
952 120.35.0.173 120.35.0.173 福建省福州市闽侯县 尚干镇创艺网吧
953 120.35.0.174 120.35.1.24 福建省福州市 电信
954 120.35.1.25 120.35.1.25 福建省福州市长乐市 金峰镇工贸网吧
955 120.35.1.26 120.35.1.124 福建省福州市 电信
956 120.35.1.125 120.35.1.125 福建省福州市长乐市 协力网吧
957 120.35.1.126 120.35.2.57 福建省福州市 电信
958 120.35.2.58 120.35.2.58 福建省福州市福清市 新时空网吧
959 120.35.2.59 120.35.6.0 福建省福州市 电信
960 120.35.6.1 120.35.6.1 福建省福州市 丰鑫网吧(高桥支路)
961 120.35.6.2 120.35.7.184 福建省福州市 电信
962 120.35.7.185 120.35.7.185 福建省福州市 恒天网吧
963 120.35.7.186 120.35.7.220 福建省福州市 电信
964 120.35.7.221 120.35.7.221 福建省福州市 天地人网吧
965 120.35.7.222 120.35.9.156 福建省福州市 电信
966 120.35.9.157 120.35.9.157 福建省福州市仓山区 太阳神网吧(后坂村后坂大街六号)
967 120.35.9.158 120.35.10.0 福建省福州市 电信
968 120.35.10.1 120.35.10.1 福建省福州市 联盟网吧(北大路北大市场3号楼29店)
969 120.35.10.2 120.35.11.20 福建省福州市 电信
970 120.35.11.21 120.35.11.21 福建省福州市仓山区 环球网吧(金康路153号)
971 120.35.11.22 120.35.11.64 福建省福州市 电信
972 120.35.11.65 120.35.11.65 福建省福州市 怡家商务宾馆
973 120.35.11.66 120.35.12.88 福建省福州市 电信
974 120.35.12.89 120.35.12.89 福建省福州市 战神网吧(龙山路107号龙山花园)
975 120.35.12.90 120.35.63.255 福建省福州市 电信
976 120.36.0.0 120.36.0.255 福建省福州市仓山区 电信
977 120.36.1.0 120.36.87.255 福建省福州市 电信
978 120.36.88.0 120.36.88.255 福建省福州市福清市 电信
979 120.36.89.0 120.36.127.255 福建省福州市 电信
980 120.39.0.0 120.39.12.236 福建省福州市 电信
981 120.39.12.237 120.39.12.237 福建省福州市 天河网吧
982 120.39.12.238 120.39.22.57 福建省福州市 电信
983 120.39.22.58 120.39.22.58 福建省福州市 仁亚软件科技有限公司(东街43号新都会财经广场14E-F)
984 120.39.22.59 120.39.51.255 福建省福州市 电信
985 120.39.52.0 120.39.52.255 福建省福州市长乐市 电信
986 120.39.53.0 120.39.63.255 福建省福州市 电信
987 120.40.0.0 120.40.115.255 福建省福州市 电信
988 120.40.116.0 120.40.116.2 福建省福州市鼓楼区 电信
989 120.40.116.3 120.40.116.20 福建省福州市仓山区 电信
990 120.40.116.21 120.40.116.105 福建省福州市连江县 电信
991 120.40.116.106 120.40.116.108 福建省福州市闽侯县 电信
992 120.40.116.109 120.40.119.255 福建省福州市仓山区 电信
993 120.40.120.0 120.40.127.255 福建省福州市 电信
994 120.67.128.0 120.67.166.255 福建省福州市 有线通
995 120.67.167.0 120.67.167.255 福建省福州市鼓楼区 有线通
996 120.67.168.0 120.67.255.255 福建省福州市 有线通
997 121.36.80.0 121.36.95.255 福建省福州市 联通
998 121.36.160.0 121.36.175.255 福建省福州市 联通
999 121.204.0.0 121.204.30.255 福建省福州市 电信
1000 121.204.31.0 121.204.31.255 福建省福州市马尾区 电信