ip地址查询

莆田市IP地址列表

莆田市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.150.192.0 27.150.204.255 福建省莆田市 电信
2 27.150.205.0 27.150.205.255 福建省莆田市仙游县 电信
3 27.150.206.0 27.150.222.255 福建省莆田市 电信
4 27.150.223.0 27.150.223.255 福建省莆田市荔城区 电信
5 27.150.224.0 27.150.247.255 福建省莆田市 电信
6 27.153.128.0 27.153.131.255 福建省莆田市 电信
7 27.153.132.0 27.153.132.255 福建省莆田市秀屿区 电信
8 27.153.133.0 27.153.158.255 福建省莆田市 电信
9 27.153.159.0 27.153.159.255 福建省莆田市涵江区 电信
10 27.153.160.0 27.153.165.255 福建省莆田市 电信
11 27.153.166.0 27.153.166.255 福建省莆田市城厢区 电信
12 27.153.167.0 27.153.170.255 福建省莆田市 电信
13 27.153.171.0 27.153.171.255 福建省莆田市秀屿区 电信
14 27.153.172.0 27.153.195.255 福建省莆田市 电信
15 27.153.196.0 27.153.196.255 福建省莆田市仙游县 电信
16 27.153.197.0 27.153.222.255 福建省莆田市 电信
17 27.153.223.0 27.153.223.255 福建省莆田市仙游县 电信
18 27.153.224.0 27.153.234.255 福建省莆田市 电信
19 27.153.235.0 27.153.235.255 福建省莆田市荔城区 电信
20 27.153.236.0 27.153.243.255 福建省莆田市 电信
21 27.153.244.0 27.153.244.255 福建省莆田市涵江区 电信
22 27.153.245.0 27.153.245.255 福建省莆田市 电信
23 27.153.246.0 27.153.246.255 福建省莆田市涵江区 电信
24 27.153.247.0 27.153.255.255 福建省莆田市 电信
25 27.159.128.0 27.159.179.255 福建省莆田市 电信
26 27.159.181.0 27.159.216.255 福建省莆田市 电信
27 27.159.217.0 27.159.217.255 福建省莆田市城厢区 电信
28 27.159.218.0 27.159.243.255 福建省莆田市 电信
29 27.159.244.0 27.159.244.255 福建省莆田市仙游县 电信
30 27.159.245.0 27.159.255.255 福建省莆田市 电信
31 36.248.160.0 36.248.161.255 福建省莆田市 联通
32 36.248.162.0 36.248.162.255 福建省莆田市城厢区 联通
33 36.248.163.0 36.248.171.255 福建省莆田市 联通
34 36.248.172.0 36.248.172.255 福建省莆田市仙游县 联通
35 36.248.173.0 36.248.191.255 福建省莆田市 联通
36 36.250.160.0 36.250.181.255 福建省莆田市 联通
37 36.250.182.0 36.250.182.255 福建省莆田市城厢区 联通
38 36.250.183.0 36.250.191.255 福建省莆田市 联通
39 58.22.64.0 58.22.68.97 福建省莆田市 联通
40 58.22.68.98 58.22.68.98 福建省莆田市 莆阳慢摇音乐会所
41 58.22.68.99 58.22.68.255 福建省莆田市 联通
42 58.22.74.0 58.22.77.255 福建省莆田市 联通
43 58.22.128.0 58.22.134.255 福建省莆田市 联通
44 58.22.136.0 58.22.150.255 福建省莆田市 联通
45 58.22.152.0 58.22.153.148 福建省莆田市 联通
46 58.22.153.149 58.22.153.150 福建省莆田市 涵江区在线网吧
47 58.22.153.151 58.22.159.255 福建省莆田市 联通
48 59.58.51.0 59.58.51.255 福建省莆田市 电信
49 59.58.92.0 59.58.96.1 福建省莆田市 电信
50 59.58.96.2 59.58.96.13 福建省莆田市仙游县 星际联盟网络会所
51 59.58.96.14 59.58.96.14 福建省莆田市仙游县 星星网吧(宝峰口)
52 59.58.96.15 59.58.96.17 福建省莆田市 电信
53 59.58.96.18 59.58.96.18 福建省莆田市仙游县 新心缘网吧(艾家庄3号)
54 59.58.96.19 59.58.96.20 福建省莆田市 电信
55 59.58.96.21 59.58.96.21 福建省莆田市仙游县 新缘网吧
56 59.58.96.22 59.58.96.25 福建省莆田市 电信
57 59.58.96.26 59.58.96.26 福建省莆田市仙游县 度尾好朋友网吧
58 59.58.96.27 59.58.96.57 福建省莆田市 电信
59 59.58.96.58 59.58.96.58 福建省莆田市 龙宫二层超速网吧
60 59.58.96.59 59.58.96.74 福建省莆田市 电信
61 59.58.96.75 59.58.96.75 福建省莆田市仙游县 金典网吧(榜头镇榜头街)
62 59.58.96.76 59.58.96.84 福建省莆田市 电信
63 59.58.96.85 59.58.96.85 福建省莆田市仙游县 海天网吧(杉尾村)
64 59.58.96.86 59.58.96.90 福建省莆田市 电信
65 59.58.96.91 59.58.96.91 福建省莆田市仙游县 度尾中岳网吧
66 59.58.96.92 59.58.96.99 福建省莆田市 电信
67 59.58.96.100 59.58.96.100 福建省莆田市仙游县 赖店镇若比邻网吧
68 59.58.96.101 59.58.96.105 福建省莆田市 电信
69 59.58.96.106 59.58.96.106 福建省莆田市仙游县 乐园网吧
70 59.58.96.107 59.58.96.161 福建省莆田市 电信
71 59.58.96.162 59.58.96.162 福建省莆田市仙游县 盖尾和峰网吧
72 59.58.96.163 59.58.96.193 福建省莆田市 电信
73 59.58.96.194 59.58.96.194 福建省莆田市仙游县 坝下天威网吧
74 59.58.96.195 59.58.97.33 福建省莆田市 电信
75 59.58.97.34 59.58.97.34 福建省莆田市 城乡区流星雨网吧
76 59.58.97.35 59.58.97.36 福建省莆田市 南门流星雨网吧
77 59.58.97.37 59.58.97.57 福建省莆田市 电信
78 59.58.97.58 59.58.97.58 福建省莆田市 月塘街心情网吧(艾家庄3号)
79 59.58.97.59 59.58.97.116 福建省莆田市 电信
80 59.58.97.117 59.58.97.118 福建省莆田市城厢区 红太阳网吧
81 59.58.97.119 59.58.97.169 福建省莆田市 电信
82 59.58.97.170 59.58.97.172 福建省莆田市 莆田学院阿里巴巴网吧
83 59.58.97.173 59.58.97.185 福建省莆田市 电信
84 59.58.97.186 59.58.97.186 福建省莆田市 邀明网吧
85 59.58.97.187 59.58.98.25 福建省莆田市 电信
86 59.58.98.26 59.58.98.26 福建省莆田市 时光网吧
87 59.58.98.27 59.58.98.27 福建省莆田市 电信
88 59.58.98.28 59.58.98.28 福建省莆田市荔城区 赤溪天域网吧
89 59.58.98.29 59.58.98.29 福建省莆田市 电信
90 59.58.98.30 59.58.98.30 福建省莆田市 天域网吧
91 59.58.98.31 59.58.98.33 福建省莆田市 电信
92 59.58.98.34 59.58.98.34 福建省莆田市 流金岁月网络俱乐部(西天尾南少林商业城)
93 59.58.98.35 59.58.98.49 福建省莆田市 电信
94 59.58.98.50 59.58.98.50 福建省莆田市 情缘网吧
95 59.58.98.51 59.58.98.113 福建省莆田市 电信
96 59.58.98.114 59.58.98.118 福建省莆田市 宏景网吧
97 59.58.98.119 59.58.98.152 福建省莆田市 电信
98 59.58.98.153 59.58.98.153 福建省莆田市荔城区 新讯网吧
99 59.58.98.154 59.58.98.193 福建省莆田市 电信
100 59.58.98.194 59.58.98.194 福建省莆田市荔城区 裕盛网吧
101 59.58.98.195 59.58.98.217 福建省莆田市 电信
102 59.58.98.218 59.58.98.218 福建省莆田市荔城区 浩然网吧
103 59.58.98.219 59.58.99.16 福建省莆田市 电信
104 59.58.99.17 59.58.99.17 福建省莆田市荔城区 迷你网吧
105 59.58.99.18 59.58.99.97 福建省莆田市 电信
106 59.58.99.98 59.58.99.98 福建省莆田市 步行街世纪网吧
107 59.58.99.99 59.58.99.188 福建省莆田市 电信
108 59.58.99.189 59.58.99.189 福建省莆田市城厢区 先锋网吧
109 59.58.99.190 59.58.100.57 福建省莆田市 电信
110 59.58.100.58 59.58.100.58 福建省莆田市涵江区 新时代网吧
111 59.58.100.59 59.58.100.61 福建省莆田市 电信
112 59.58.100.62 59.58.100.62 福建省莆田市涵江区 新时代网吧
113 59.58.100.63 59.58.100.145 福建省莆田市 电信
114 59.58.100.146 59.58.100.146 福建省莆田市涵江区 大帝国网吧
115 59.58.100.147 59.58.100.169 福建省莆田市 电信
116 59.58.100.170 59.58.100.170 福建省莆田市涵江区 石庭超越网吧
117 59.58.100.171 59.58.100.187 福建省莆田市 电信
118 59.58.100.188 59.58.100.188 福建省莆田市涵江区 石庭现代网吧
119 59.58.100.189 59.58.100.193 福建省莆田市 电信
120 59.58.100.194 59.58.100.194 福建省莆田市 众旺网吧
121 59.58.100.195 59.58.100.201 福建省莆田市 电信
122 59.58.100.202 59.58.100.202 福建省莆田市涵江区 亚细亚网吧
123 59.58.100.203 59.58.100.209 福建省莆田市 电信
124 59.58.100.210 59.58.100.210 福建省莆田市涵江区 石庭消遥网吧
125 59.58.100.211 59.58.100.227 福建省莆田市 电信
126 59.58.100.228 59.58.100.228 福建省莆田市涵江区 石庭和平网吧
127 59.58.100.229 59.58.113.97 福建省莆田市 电信
128 59.58.113.98 59.58.113.98 福建省莆田市 涵江商业城
129 59.58.113.99 59.58.116.34 福建省莆田市 电信
130 59.58.116.35 59.58.116.35 福建省莆田市涵江区 明星网络科技有限公司
131 59.58.116.36 59.58.120.69 福建省莆田市 电信
132 59.58.120.70 59.58.120.70 福建省莆田市涵江区 星际网络会所
133 59.58.120.71 59.58.123.225 福建省莆田市 电信
134 59.58.123.226 59.58.123.226 福建省莆田市仙游县 顶尖高手网吧
135 59.58.123.227 59.58.123.227 福建省莆田市 承志网吧
136 59.58.123.228 59.58.124.178 福建省莆田市 电信
137 59.58.124.179 59.58.124.182 福建省莆田市 皓月长天网络会所
138 59.58.124.183 59.58.124.201 福建省莆田市 电信
139 59.58.124.202 59.58.124.202 福建省莆田市 时光网吧
140 59.58.124.203 59.58.126.18 福建省莆田市 电信
141 59.58.126.19 59.58.126.19 福建省莆田市涵江区 石庭激情网吧
142 59.58.126.20 59.58.126.65 福建省莆田市 电信
143 59.58.126.66 59.58.126.66 福建省莆田市涵江区 石庭e网情深网吧
144 59.58.126.67 59.58.126.77 福建省莆田市 电信
145 59.58.126.78 59.58.126.78 福建省莆田市涵江区 江口镇龙旋风网吧
146 59.58.126.79 59.58.126.84 福建省莆田市 电信
147 59.58.126.85 59.58.126.85 福建省莆田市 众旺网吧
148 59.58.126.86 59.58.126.209 福建省莆田市 电信
149 59.58.126.210 59.58.126.211 福建省莆田市涵江区 石庭在线网吧
150 59.58.126.212 59.58.127.45 福建省莆田市 电信
151 59.58.127.46 59.58.127.46 福建省莆田市城厢区 如意网吧
152 59.58.127.47 59.58.127.241 福建省莆田市 电信
153 59.58.127.242 59.58.127.242 福建省莆田市城厢区 蔚蓝海岸网吧
154 59.58.127.243 59.58.138.105 福建省莆田市 电信
155 59.58.138.106 59.58.138.106 福建省莆田市 移动通信连城网上营业厅
156 59.58.138.107 59.58.141.69 福建省莆田市 电信
157 59.58.141.70 59.58.141.70 福建省莆田市仙游县 榜头新海星网吧
158 59.58.141.71 59.58.141.255 福建省莆田市 电信
159 59.58.142.0 59.58.142.255 福建省莆田市城厢区 电信
160 59.58.143.0 59.58.146.255 福建省莆田市 电信
161 59.58.147.0 59.58.147.255 福建省莆田市仙游县 电信
162 59.58.148.0 59.58.161.25 福建省莆田市 电信
163 59.58.161.26 59.58.161.26 福建省莆田市 万众旺网吧
164 59.58.161.27 59.58.163.9 福建省莆田市 电信
165 59.58.163.10 59.58.163.10 福建省莆田市仙游县 郊尾梅塘信息文化站
166 59.58.163.11 59.58.163.25 福建省莆田市 电信
167 59.58.163.26 59.58.163.26 福建省莆田市 枫亭海汇网吧
168 59.58.163.27 59.58.163.117 福建省莆田市 电信
169 59.58.163.118 59.58.163.118 福建省莆田市仙游县 惠翔网吧(宝峰口)
170 59.58.163.119 59.58.163.154 福建省莆田市 电信
171 59.58.163.155 59.58.163.155 福建省莆田市仙游县 莆田南海岸网吧(鲤城南大路139号)
172 59.58.163.156 59.58.164.185 福建省莆田市 电信
173 59.58.164.186 59.58.164.186 福建省莆田市 西天尾镇情人网吧
174 59.58.164.187 59.58.165.74 福建省莆田市 电信
175 59.58.165.75 59.58.165.75 福建省莆田市 超新浪网吧
176 59.58.165.76 59.58.165.92 福建省莆田市 电信
177 59.58.165.93 59.58.165.93 福建省莆田市城厢区 阳光网吧
178 59.58.165.94 59.58.165.98 福建省莆田市 电信
179 59.58.165.99 59.58.165.99 福建省莆田市 悦来大酒店
180 59.58.165.100 59.58.165.104 福建省莆田市 电信
181 59.58.165.105 59.58.165.109 福建省莆田市 凤凰路万通网络公园
182 59.58.165.110 59.58.165.110 福建省莆田市 情网网吧
183 59.58.165.111 59.58.165.169 福建省莆田市 电信
184 59.58.165.170 59.58.165.170 福建省莆田市城厢区 天成网吧(下花华林工业区)
185 59.58.165.171 59.58.168.185 福建省莆田市 电信
186 59.58.168.186 59.58.168.186 福建省莆田市 西天尾情人网吧
187 59.58.168.187 59.58.170.45 福建省莆田市 电信
188 59.58.170.46 59.58.170.46 福建省莆田市 闽荔防水工程有限公司特材厂
189 59.58.170.47 59.58.173.255 福建省莆田市 电信
190 59.58.174.0 59.58.174.255 福建省莆田市 电信IDC机房
191 59.58.175.0 59.58.191.255 福建省莆田市 电信
192 59.60.96.0 59.60.100.195 福建省莆田市 电信
193 59.60.100.196 59.60.100.196 福建省莆田市涵江区 新时代网吧(顶铺路176号)
194 59.60.100.197 59.60.104.204 福建省莆田市 电信
195 59.60.104.205 59.60.104.205 福建省莆田市 深度网络科技有限公司(新涵大街商务大楼3#209)
196 59.60.104.206 59.60.125.255 福建省莆田市 电信
197 59.60.126.0 59.60.126.255 福建省莆田市城厢区 电信
198 59.60.127.0 59.60.127.255 福建省莆田市 电信
199 59.77.176.0 59.77.191.255 福建省莆田市 莆田学院
200 61.131.28.0 61.131.28.63 福建省莆田市 电信
201 61.131.28.64 61.131.28.95 福建省莆田市 第二中学
202 61.131.28.96 61.131.28.97 福建省莆田市 电信
203 61.131.28.98 61.131.28.101 福建省莆田市涵江区 好来屋网吧
204 61.131.28.102 61.131.28.137 福建省莆田市 电信
205 61.131.28.138 61.131.28.138 福建省莆田市涵江区 六一路星潮网吧(艾家庄3号)
206 61.131.28.139 61.131.28.141 福建省莆田市 电信
207 61.131.28.142 61.131.28.142 福建省莆田市涵江区 星潮网吧
208 61.131.28.143 61.131.28.162 福建省莆田市 电信
209 61.131.28.163 61.131.28.163 福建省莆田市城厢区 优雅网吧
210 61.131.28.164 61.131.28.173 福建省莆田市 电信
211 61.131.28.174 61.131.28.174 福建省莆田市涵江区 增智网吧
212 61.131.28.175 61.131.28.185 福建省莆田市 电信
213 61.131.28.186 61.131.28.187 福建省莆田市城厢区 银河网吧(南门农贸市场昌隆路215号)
214 61.131.28.188 61.131.29.0 福建省莆田市 电信
215 61.131.29.1 61.131.29.1 福建省莆田市 网转天下网吧
216 61.131.29.2 61.131.29.5 福建省莆田市 电信
217 61.131.29.6 61.131.29.6 福建省莆田市城厢区 比特网吧
218 61.131.29.7 61.131.29.23 福建省莆田市 电信
219 61.131.29.24 61.131.29.24 福建省莆田市 比特网吧
220 61.131.29.25 61.131.29.27 福建省莆田市 电信
221 61.131.29.28 61.131.29.29 福建省莆田市城厢区 比特网吧
222 61.131.29.30 61.131.29.201 福建省莆田市 电信
223 61.131.29.202 61.131.29.202 福建省莆田市城厢区 网络人间网吧
224 61.131.29.203 61.131.29.209 福建省莆田市 电信
225 61.131.29.210 61.131.29.210 福建省莆田市 涵江新伊缘旁边的星际网吧
226 61.131.29.211 61.131.29.211 福建省莆田市城厢区 星际网吧
227 61.131.29.212 61.131.29.215 福建省莆田市 电信
228 61.131.29.216 61.131.29.220 福建省莆田市 江口镇激情网吧
229 61.131.29.221 61.131.29.225 福建省莆田市 电信
230 61.131.29.226 61.131.29.228 福建省莆田市城厢区 丰美网吧
231 61.131.29.229 61.131.30.113 福建省莆田市 电信
232 61.131.30.114 61.131.30.115 福建省莆田市城厢区 新科技网吧
233 61.131.30.116 61.131.30.137 福建省莆田市 电信
234 61.131.30.138 61.131.30.138 福建省莆田市仙游县 郊尾星球网吧(汽车站)
235 61.131.30.139 61.131.30.145 福建省莆田市 电信
236 61.131.30.146 61.131.30.146 福建省莆田市 秀屿新世纪网吧
237 61.131.30.147 61.131.30.175 福建省莆田市 电信
238 61.131.30.176 61.131.30.191 福建省莆田市 第六中学
239 61.131.30.192 61.131.30.225 福建省莆田市 电信
240 61.131.30.226 61.131.30.226 福建省莆田市城厢区 六六网吧
241 61.131.30.227 61.131.30.227 福建省莆田市城厢区 水晶网吧
242 61.131.30.228 61.131.30.245 福建省莆田市 电信
243 61.131.30.246 61.131.30.246 福建省莆田市涵江区 梧塘镇昌盛网吧
244 61.131.30.247 61.131.31.25 福建省莆田市 电信
245 61.131.31.26 61.131.31.26 福建省莆田市涵江区 创新网吧
246 61.131.31.27 61.131.31.27 福建省莆田市 电信
247 61.131.31.28 61.131.31.28 福建省莆田市涵江区 卓越网吧
248 61.131.31.29 61.131.31.35 福建省莆田市 电信
249 61.131.31.36 61.131.31.36 福建省莆田市涵江区 东方网吧
250 61.131.31.37 61.131.31.37 福建省莆田市 电信
251 61.131.31.38 61.131.31.38 福建省莆田市 涵江东方网吧
252 61.131.31.39 61.131.31.81 福建省莆田市 电信
253 61.131.31.82 61.131.31.86 福建省莆田市 教育网
254 61.131.31.87 61.131.31.130 福建省莆田市 电信
255 61.131.31.131 61.131.31.133 福建省莆田市 秀屿区笏石威尔娜网吧
256 61.131.31.134 61.131.31.137 福建省莆田市 电信
257 61.131.31.138 61.131.31.138 福建省莆田市涵江区 星河网吧
258 61.131.31.139 61.131.31.169 福建省莆田市 电信
259 61.131.31.170 61.131.31.170 福建省莆田市荔城区 人民政府
260 61.131.31.171 61.131.31.177 福建省莆田市 电信
261 61.131.31.178 61.131.31.178 福建省莆田市 西天尾夜鹰网吧
262 61.131.31.179 61.131.31.185 福建省莆田市 电信
263 61.131.31.186 61.131.31.186 福建省莆田市仙游县 榜头飞天网吧
264 61.131.31.187 61.131.31.203 福建省莆田市 电信
265 61.131.31.204 61.131.31.204 福建省莆田市城厢区 凌晨网吧
266 61.131.31.205 61.131.31.255 福建省莆田市 电信
267 61.131.120.0 61.131.120.57 福建省莆田市 电信
268 61.131.120.58 61.131.120.58 福建省莆田市城厢区 E迅网吧
269 61.131.120.59 61.131.120.59 福建省莆田市 电信
270 61.131.120.60 61.131.120.60 福建省莆田市城厢区 E族网吧
271 61.131.120.61 61.131.120.103 福建省莆田市 电信
272 61.131.120.104 61.131.120.104 福建省莆田市 振兴鞋业有限公司
273 61.131.120.105 61.131.120.255 福建省莆田市 电信
274 61.154.128.0 61.154.129.17 福建省莆田市 电信
275 61.154.129.18 61.154.129.18 福建省莆田市城厢区 科技网吧
276 61.154.129.19 61.154.129.65 福建省莆田市 电信
277 61.154.129.66 61.154.129.66 福建省莆田市 笏石镇天地网吧
278 61.154.129.67 61.154.129.129 福建省莆田市 电信
279 61.154.129.130 61.154.129.130 福建省莆田市 石庭激情网吧
280 61.154.129.131 61.154.129.133 福建省莆田市 电信
281 61.154.129.134 61.154.129.134 福建省莆田市 涵江E时代网吧
282 61.154.129.135 61.154.131.255 福建省莆田市 电信
283 61.154.132.0 61.154.132.255 福建省莆田市 (涵江区)电信
284 61.154.133.0 61.154.135.5 福建省莆田市 电信
285 61.154.135.6 61.154.135.6 福建省莆田市 江口流行网吧
286 61.154.135.7 61.154.135.17 福建省莆田市 电信
287 61.154.135.18 61.154.135.18 福建省莆田市 秀屿区飞跃网吧
288 61.154.135.19 61.154.135.89 福建省莆田市 电信
289 61.154.135.90 61.154.135.90 福建省莆田市 石庭西米克网络俱乐部
290 61.154.135.91 61.154.135.255 福建省莆田市 电信
291 61.154.147.0 61.154.147.255 福建省莆田市 华亭镇
292 61.154.150.0 61.154.150.255 福建省莆田市 电信
293 61.232.94.0 61.232.94.255 福建省莆田市 中移铁通
294 61.234.227.0 61.234.227.255 福建省莆田市 中移铁通
295 61.241.193.0 61.241.193.255 福建省莆田市 联通
296 110.82.128.0 110.82.173.255 福建省莆田市 电信
297 110.82.174.0 110.82.174.255 福建省莆田市涵江区 电信
298 110.82.175.0 110.82.182.255 福建省莆田市 电信
299 110.82.183.0 110.82.183.255 福建省莆田市仙游县 电信
300 110.85.64.0 110.85.66.255 福建省莆田市 电信
301 110.85.67.0 110.85.67.255 福建省莆田市仙游县 电信
302 110.85.68.0 110.85.95.255 福建省莆田市 电信
303 110.85.96.0 110.85.96.255 福建省莆田市仙游县 电信
304 110.85.97.0 110.85.119.255 福建省莆田市 电信
305 110.85.120.0 110.85.120.255 福建省莆田市仙游县 电信
306 110.85.121.0 110.85.127.255 福建省莆田市 电信
307 110.86.160.0 110.86.160.255 福建省莆田市秀屿区 电信
308 110.86.161.0 110.86.182.255 福建省莆田市 电信
309 110.86.183.0 110.86.183.255 福建省莆田市仙游县 电信
310 110.86.184.0 110.86.191.255 福建省莆田市 电信
311 110.89.0.0 110.89.3.255 福建省莆田市 电信
312 110.89.4.0 110.89.4.255 福建省莆田市城厢区 电信
313 110.89.5.0 110.89.39.255 福建省莆田市 电信
314 110.89.40.0 110.89.40.255 福建省莆田市荔城区 电信
315 110.89.41.0 110.89.63.255 福建省莆田市 电信
316 110.124.96.0 110.124.127.255 福建省莆田市 中移铁通
317 111.128.198.0 111.128.198.255 福建省莆田市 铁通
318 111.143.81.0 111.143.81.255 福建省莆田市 中移铁通
319 111.145.8.0 111.145.15.255 福建省莆田市 中移铁通
320 111.145.60.0 111.145.79.255 福建省莆田市 中移铁通
321 111.147.128.0 111.147.159.255 福建省莆田市 中移铁通
322 112.5.104.0 112.5.111.255 福建省莆田市 移动
323 112.5.120.0 112.5.127.255 福建省莆田市 移动
324 112.5.234.0 112.5.234.255 福建省莆田市 移动
325 112.111.160.0 112.111.160.255 福建省莆田市荔城区 联通
326 112.111.161.0 112.111.163.255 福建省莆田市 联通
327 112.111.164.0 112.111.164.255 福建省莆田市仙游县 联通
328 112.111.165.0 112.111.168.255 福建省莆田市 联通
329 112.111.169.0 112.111.169.255 福建省莆田市涵江区 联通
330 112.111.170.0 112.111.190.255 福建省莆田市 联通
331 112.111.191.0 112.111.191.255 福建省莆田市城厢区 联通
332 117.26.64.0 117.26.89.255 福建省莆田市 电信
333 117.26.90.0 117.26.95.255 福建省莆田市仙游县 电信
334 117.26.96.0 117.26.103.255 福建省莆田市 电信
335 117.26.104.0 117.26.111.255 福建省莆田市仙游县 电信
336 117.26.112.0 117.26.121.255 福建省莆田市 电信
337 117.26.122.0 117.26.123.255 福建省莆田市仙游县 电信
338 117.26.124.0 117.26.131.255 福建省莆田市 电信
339 117.26.171.0 117.26.176.255 福建省莆田市 电信
340 117.26.178.0 117.26.179.255 福建省莆田市 电信
341 117.26.191.0 117.26.199.255 福建省莆田市 电信
342 117.26.200.0 117.26.200.255 福建省莆田市 (城厢区/荔城区)电信
343 117.26.201.0 117.26.207.255 福建省莆田市 电信
344 117.26.208.0 117.26.208.255 福建省莆田市秀屿区 电信
345 117.26.209.0 117.26.215.255 福建省莆田市 电信
346 117.26.216.0 117.26.217.216 福建省莆田市仙游县 电信
347 117.26.217.217 117.26.217.217 福建省莆田市仙游县 灰色小吧(盖尾市场)
348 117.26.217.218 117.26.219.255 福建省莆田市仙游县 电信
349 117.26.220.0 117.26.230.255 福建省莆田市 电信
350 117.26.231.0 117.26.231.255 福建省莆田市仙游县 电信
351 117.26.232.0 117.26.232.156 福建省莆田市 电信
352 117.26.232.157 117.26.232.157 福建省莆田市仙游县 小影网吧
353 117.26.232.158 117.26.255.255 福建省莆田市 电信
354 120.33.192.0 120.33.197.255 福建省莆田市 电信
355 120.33.198.0 120.33.198.255 福建省莆田市仙游县 电信
356 120.33.199.0 120.33.203.32 福建省莆田市 电信
357 120.33.203.33 120.33.203.33 福建省莆田市 西天尾欢乐缘网吧
358 120.33.203.34 120.33.204.137 福建省莆田市 电信
359 120.33.204.138 120.33.204.138 福建省莆田市城厢区 红宝石网吧
360 120.33.204.139 120.33.204.193 福建省莆田市 电信
361 120.33.204.194 120.33.204.194 福建省莆田市 莆阳慢摇音乐会所
362 120.33.204.195 120.33.219.255 福建省莆田市 电信
363 120.33.220.0 120.33.220.0 福建省莆田市秀屿区 电信
364 120.33.220.1 120.33.221.255 福建省莆田市 电信
365 120.33.222.0 120.33.222.255 福建省莆田市仙游县 电信
366 120.33.223.0 120.33.225.255 福建省莆田市 电信
367 120.33.226.0 120.33.226.255 福建省莆田市仙游县 电信
368 120.33.227.0 120.33.228.255 福建省莆田市 电信
369 120.33.229.0 120.33.229.255 福建省莆田市仙游县 电信
370 120.33.230.0 120.33.234.255 福建省莆田市 电信
371 120.33.235.0 120.33.235.255 福建省莆田市 电信IDC机房
372 120.33.236.0 120.33.255.255 福建省莆田市 电信
373 120.37.221.0 120.37.231.255 福建省莆田市 电信
374 120.37.232.0 120.37.232.255 福建省莆田市荔城区 电信
375 120.37.233.0 120.37.239.255 福建省莆田市 电信
376 120.37.240.0 120.37.240.255 福建省莆田市荔城区 电信
377 120.37.241.0 120.37.255.255 福建省莆田市 电信
378 120.40.128.0 120.40.137.255 福建省莆田市 电信
379 120.40.138.0 120.40.138.255 福建省莆田市仙游县 电信
380 120.40.139.0 120.40.160.255 福建省莆田市 电信
381 120.43.0.0 120.43.0.255 福建省莆田市仙游县 电信
382 120.43.1.0 120.43.31.255 福建省莆田市 电信
383 121.205.192.0 121.205.216.197 福建省莆田市 电信
384 121.205.216.198 121.205.216.198 福建省莆田市 华友网吧
385 121.205.216.199 121.205.226.30 福建省莆田市 电信
386 121.205.226.31 121.205.226.31 福建省莆田市仙游县 好来电脑服务中心
387 121.205.226.32 121.205.228.37 福建省莆田市 电信
388 121.205.228.38 121.205.228.38 福建省莆田市 承志网吧
389 121.205.228.39 121.205.234.97 福建省莆田市 电信
390 121.205.234.98 121.205.234.98 福建省莆田市仙游县 电信
391 121.205.234.99 121.205.234.255 福建省莆田市 电信
392 121.205.235.0 121.205.236.255 福建省莆田市仙游县 电信
393 121.205.237.0 121.205.239.255 福建省莆田市 电信
394 121.205.240.0 121.205.240.255 福建省莆田市仙游县 电信
395 121.205.241.0 121.205.245.255 福建省莆田市 电信
396 121.205.246.0 121.205.249.255 福建省莆田市仙游县 电信
397 121.205.250.0 121.205.255.255 福建省莆田市 电信
398 122.93.240.0 122.93.244.255 福建省莆田市 中移铁通
399 125.78.192.0 125.78.221.255 福建省莆田市 电信
400 125.78.222.0 125.78.222.255 福建省莆田市城厢区 电信
401 125.78.223.0 125.78.239.255 福建省莆田市 电信
402 125.78.240.0 125.78.240.255 福建省莆田市 网宿科技电信CDN节点
403 125.78.241.0 125.78.246.255 福建省莆田市 电信
404 125.78.247.0 125.78.247.255 福建省莆田市 迅雷离线服务器
405 125.78.248.0 125.78.248.255 福建省莆田市 帝联信息科技电信CDN节点
406 125.78.249.0 125.78.255.255 福建省莆田市 电信
407 140.237.0.0 140.237.63.255 福建省莆田市 电信
408 175.42.81.0 175.42.91.255 福建省莆田市 联通
409 175.42.92.0 175.42.92.255 福建省莆田市城厢区 联通
410 175.42.93.0 175.42.95.255 福建省莆田市 联通
411 175.42.132.0 175.42.141.255 福建省莆田市 联通
412 175.42.156.0 175.42.159.255 福建省莆田市 联通
413 175.44.0.0 175.44.63.255 福建省莆田市 联通
414 183.250.10.0 183.250.11.255 福建省莆田市 移动
415 183.250.52.0 183.250.59.255 福建省莆田市 移动
416 183.250.120.0 183.250.123.255 福建省莆田市 移动
417 183.251.48.0 183.251.55.255 福建省莆田市 移动
418 202.101.96.0 202.101.96.255 福建省莆田市 电信
419 202.101.110.0 202.101.111.65 福建省莆田市 电信
420 202.101.111.66 202.101.111.66 福建省莆田市 江口在线网吧
421 202.101.111.96 202.101.111.97 福建省莆田市 数据通讯局及网吧
422 202.101.111.98 202.101.111.98 福建省莆田市城厢区 电信网吧
423 202.101.111.99 202.101.111.127 福建省莆田市 数据通讯局及网吧
424 202.101.111.128 202.101.111.191 福建省莆田市 电信
425 202.101.111.192 202.101.111.223 福建省莆田市 莆田学院
426 202.101.111.224 202.101.111.255 福建省莆田市 电信
427 202.101.134.0 202.101.135.97 福建省莆田市 电信
428 202.101.135.98 202.101.135.98 福建省莆田市城厢区 先锋网吧
429 202.101.135.99 202.101.135.109 福建省莆田市 电信
430 202.101.135.110 202.101.135.110 福建省莆田市城厢区 先锋网吧
431 202.101.135.111 202.101.139.255 福建省莆田市 电信
432 202.109.214.0 202.109.214.255 福建省莆田市 电信
433 202.109.215.0 202.109.215.255 福建省莆田市 16388用户
434 202.109.216.0 202.109.216.64 福建省莆田市 电信
435 202.109.216.65 202.109.216.65 福建省莆田市城厢区 夜鹰网吧
436 202.109.216.66 202.109.216.79 福建省莆田市 电信
437 202.109.216.80 202.109.216.80 福建省莆田市城厢区 激情网吧
438 202.109.216.81 202.109.216.255 福建省莆田市 电信
439 202.109.223.0 202.109.223.49 福建省莆田市 电信
440 202.109.223.50 202.109.223.50 福建省莆田市城厢区 小飞侠网吧
441 202.109.223.51 202.109.223.67 福建省莆田市 电信
442 202.109.223.68 202.109.223.69 福建省莆田市城厢区 康乐网吧(学园南路)
443 202.109.223.70 202.109.223.97 福建省莆田市 电信
444 202.109.223.98 202.109.223.98 福建省莆田市城厢区 康佳网吧
445 202.109.223.99 202.109.223.121 福建省莆田市 电信
446 202.109.223.122 202.109.223.122 福建省莆田市 康佳网吧(三信花园对面)
447 202.109.223.123 202.109.224.51 福建省莆田市 电信
448 202.109.224.52 202.109.224.52 福建省莆田市 步行街世纪网吧
449 202.109.224.53 202.109.224.63 福建省莆田市 电信
450 202.109.224.64 202.109.224.95 福建省莆田市城厢区 神龙网吧
451 202.109.224.96 202.109.224.111 福建省莆田市 电信
452 202.109.224.112 202.109.224.112 福建省莆田市城厢区 五星网吧
453 202.109.224.113 202.109.224.128 福建省莆田市 电信
454 202.109.224.129 202.109.224.190 福建省莆田市城厢区 情网网吧
455 202.109.224.191 202.109.225.66 福建省莆田市 电信
456 202.109.225.67 202.109.225.68 福建省莆田市城厢区 邀友网吧
457 202.109.225.69 202.109.225.92 福建省莆田市 电信
458 202.109.225.93 202.109.225.93 福建省莆田市城厢区 月亮湾网吧
459 202.109.225.94 202.109.225.115 福建省莆田市 电信
460 202.109.225.116 202.109.225.116 福建省莆田市城厢区 天禧网吧
461 202.109.225.117 202.109.225.121 福建省莆田市 电信
462 202.109.225.122 202.109.225.122 福建省莆田市城厢区 凤凰网吧
463 202.109.225.123 202.109.225.217 福建省莆田市 电信
464 202.109.225.218 202.109.225.218 福建省莆田市 涵江深海鱼网吧
465 202.109.225.219 202.109.225.221 福建省莆田市 电信
466 202.109.225.222 202.109.225.222 福建省莆田市 涵江乡吧佬网吧
467 202.109.225.223 202.109.225.252 福建省莆田市 电信
468 202.109.225.253 202.109.225.253 福建省莆田市涵江区 信利网吧
469 202.109.225.254 202.109.225.255 福建省莆田市 电信
470 210.34.224.0 210.34.227.255 福建省莆田市 高等专科学校
471 210.52.76.0 210.52.76.255 福建省莆田市城厢区 涵江广电
472 211.143.160.0 211.143.160.255 福建省莆田市 移动
473 211.146.254.0 211.146.254.127 福建省莆田市 广电网
474 218.6.1.19 218.6.1.19 福建省莆田市涵江区 伊妹儿网吧
475 218.6.1.23 218.6.1.23 福建省莆田市城厢区 有情人网吧
476 218.6.1.24 218.6.1.24 福建省莆田市涵江区 成龙网吧
477 218.6.1.25 218.6.1.255 福建省莆田市 电信
478 218.6.2.0 218.6.2.255 福建省莆田市 电信IDC机房
479 218.6.3.0 218.6.7.255 福建省莆田市 电信
480 218.6.8.0 218.6.8.255 福建省莆田市 电信IDC机房
481 218.6.9.0 218.6.9.255 福建省莆田市城厢区 电信LAN
482 218.6.10.0 218.6.11.241 福建省莆田市 电信
483 218.6.11.242 218.6.11.243 福建省莆田市 秀屿区笏石聚友网吧
484 218.6.11.244 218.6.11.245 福建省莆田市 电信
485 218.6.11.246 218.6.11.246 福建省莆田市 秀屿区笏石聚友网吧
486 218.6.11.247 218.6.11.255 福建省莆田市 电信
487 218.6.12.0 218.6.12.255 福建省莆田市 帝联信息科技电信CDN节点
488 218.6.13.0 218.6.13.255 福建省莆田市 迅雷离线服务器
489 218.6.14.0 218.6.15.140 福建省莆田市 电信
490 218.6.15.141 218.6.15.141 福建省莆田市 朋克网吧
491 218.6.15.142 218.6.17.158 福建省莆田市 电信
492 218.6.17.159 218.6.17.159 福建省莆田市涵江区 激情网吧
493 218.6.17.160 218.6.17.162 福建省莆田市 电信
494 218.6.17.163 218.6.17.163 福建省莆田市涵江区 紫璜网吧
495 218.6.17.164 218.6.17.182 福建省莆田市 电信
496 218.6.17.183 218.6.17.183 福建省莆田市城厢区 e网情深网吧
497 218.6.17.184 218.6.20.255 福建省莆田市 电信
498 218.6.21.0 218.6.21.99 福建省莆田市涵江区 电信
499 218.6.21.100 218.6.21.100 福建省莆田市 华亭下花网吧
500 218.6.21.101 218.6.21.242 福建省莆田市涵江区 电信
501 218.6.21.243 218.6.21.243 福建省莆田市涵江区 星空网吧
502 218.6.21.244 218.6.21.255 福建省莆田市涵江区 电信
503 218.6.22.0 218.6.22.17 福建省莆田市 电信
504 218.6.22.18 218.6.22.18 福建省莆田市城厢区 星际网吧
505 218.6.22.19 218.6.23.255 福建省莆田市 电信
506 218.6.24.0 218.6.24.255 福建省莆田市城厢区 电信
507 218.6.25.0 218.6.25.44 福建省莆田市 电信
508 218.6.25.45 218.6.25.45 福建省莆田市 梅圆路神龙网吧
509 218.6.25.46 218.6.27.226 福建省莆田市 电信
510 218.6.27.227 218.6.27.227 福建省莆田市 梅园路大唐网吧
511 218.6.27.228 218.6.29.255 福建省莆田市 电信
512 218.66.249.0 218.66.249.209 福建省莆田市 电信
513 218.66.249.210 218.66.249.210 福建省莆田市 九骚网吧
514 218.66.249.211 218.66.251.4 福建省莆田市 电信
515 218.66.251.5 218.66.251.5 福建省莆田市仙游县 恒盛鞋业有限公司
516 218.66.251.6 218.66.251.9 福建省莆田市 电信
517 218.66.251.10 218.66.251.10 福建省莆田市城厢区 友人网吧
518 218.66.251.11 218.66.251.74 福建省莆田市 电信
519 218.66.251.75 218.66.251.75 福建省莆田市 忆缘网吧
520 218.66.251.76 218.66.251.81 福建省莆田市 电信
521 218.66.251.82 218.66.251.82 福建省莆田市 笏石镇静心网吧
522 218.66.251.83 218.66.251.114 福建省莆田市 电信
523 218.66.251.115 218.66.251.115 福建省莆田市城厢区 文献路四库网吧
524 218.66.251.116 218.66.251.123 福建省莆田市 电信
525 218.66.251.124 218.66.251.124 福建省莆田市城厢区 万华网吧
526 218.66.251.125 218.66.251.137 福建省莆田市 电信
527 218.66.251.138 218.66.251.142 福建省莆田市 秀屿区天天网吧
528 218.66.251.143 218.66.251.164 福建省莆田市 电信
529 218.66.251.165 218.66.251.165 福建省莆田市城厢区 星际网吧
530 218.66.251.166 218.66.251.169 福建省莆田市 电信
531 218.66.251.170 218.66.251.171 福建省莆田市仙游县 星星网吧
532 218.66.251.172 218.66.251.172 福建省莆田市 电信
533 218.66.251.173 218.66.251.173 福建省莆田市仙游县 星星网巴
534 218.66.251.174 218.66.251.249 福建省莆田市 电信
535 218.66.251.250 218.66.251.252 福建省莆田市城厢区 老地方网吧
536 218.66.251.253 218.66.252.1 福建省莆田市 电信
537 218.66.252.2 218.66.252.2 福建省莆田市 涵江天天网吧
538 218.66.252.3 218.66.252.65 福建省莆田市 电信
539 218.66.252.66 218.66.252.66 福建省莆田市城厢区 建绣路心连心网吧
540 218.66.252.67 218.66.252.74 福建省莆田市 电信
541 218.66.252.75 218.66.252.76 福建省莆田市涵江区 科技局
542 218.66.252.77 218.66.252.78 福建省莆田市涵江区 人民政府
543 218.66.252.79 218.66.252.90 福建省莆田市 电信
544 218.66.252.91 218.66.252.91 福建省莆田市城厢区 小博士
545 218.66.252.92 218.66.252.105 福建省莆田市 电信
546 218.66.252.106 218.66.252.106 福建省莆田市涵江区 快乐林网吧
547 218.66.252.107 218.66.252.115 福建省莆田市 电信
548 218.66.252.116 218.66.252.116 福建省莆田市仙游县 超速网吧
549 218.66.252.117 218.66.252.117 福建省莆田市 电信
550 218.66.252.118 218.66.252.118 福建省莆田市 新浪潮网吧(龙宫)
551 218.66.252.119 218.66.252.125 福建省莆田市 电信
552 218.66.252.126 218.66.252.126 福建省莆田市仙游县 蓝点网吧
553 218.66.252.127 218.66.252.131 福建省莆田市 电信
554 218.66.252.132 218.66.252.132 福建省莆田市 莫比广告公司
555 218.66.252.133 218.66.252.133 福建省莆田市 电信
556 218.66.252.134 218.66.252.134 福建省莆田市城厢区 缤纷网吧
557 218.66.252.135 218.66.252.137 福建省莆田市 电信
558 218.66.252.138 218.66.252.139 福建省莆田市城厢区 神族网吧
559 218.66.252.140 218.66.252.147 福建省莆田市 电信
560 218.66.252.148 218.66.252.148 福建省莆田市仙游县 才溢网吧
561 218.66.252.149 218.66.252.154 福建省莆田市 电信
562 218.66.252.155 218.66.252.155 福建省莆田市仙游县 泥巴网吧
563 218.66.252.156 218.66.252.164 福建省莆田市 电信
564 218.66.252.165 218.66.252.165 福建省莆田市仙游县 泥巴网吧
565 218.66.252.166 218.66.252.169 福建省莆田市 电信
566 218.66.252.170 218.66.252.170 福建省莆田市城厢区 莆田五中
567 218.66.252.171 218.66.252.178 福建省莆田市 电信
568 218.66.252.179 218.66.252.181 福建省莆田市仙游县 新世纪网吧
569 218.66.252.182 218.66.252.185 福建省莆田市 电信
570 218.66.252.186 218.66.252.186 福建省莆田市 江口极速网吧
571 218.66.252.187 218.66.252.193 福建省莆田市 电信
572 218.66.252.194 218.66.252.198 福建省莆田市荔城区 黄石自由网吧
573 218.66.252.199 218.66.252.202 福建省莆田市 电信
574 218.66.252.203 218.66.252.203 福建省莆田市荔城区 黄石镇友情人网吧
575 218.66.252.204 218.66.252.204 福建省莆田市 电信
576 218.66.252.205 218.66.252.205 福建省莆田市 无双数码娱乐
577 218.66.252.206 218.66.252.209 福建省莆田市 电信
578 218.66.252.210 218.66.252.210 福建省莆田市 黄石大蜘蛛网吧
579 218.66.252.211 218.66.252.217 福建省莆田市 电信
580 218.66.252.218 218.66.252.218 福建省莆田市 黄石快乐网吧
581 218.66.252.219 218.66.252.221 福建省莆田市 电信
582 218.66.252.222 218.66.252.222 福建省莆田市 黄石快乐网吧
583 218.66.252.223 218.66.252.236 福建省莆田市 电信
584 218.66.252.237 218.66.252.237 福建省莆田市 江口龙卷风网吧
585 218.66.252.238 218.66.253.2 福建省莆田市 电信
586 218.66.253.3 218.66.253.3 福建省莆田市涵江区 紫潢网吧
587 218.66.253.4 218.66.253.9 福建省莆田市 电信
588 218.66.253.10 218.66.253.11 福建省莆田市 埭头青苹果网吧
589 218.66.253.12 218.66.253.17 福建省莆田市 电信
590 218.66.253.18 218.66.253.20 福建省莆田市涵江区 新伊缘网吧
591 218.66.253.21 218.66.253.29 福建省莆田市 电信
592 218.66.253.30 218.66.253.30 福建省莆田市 科技局
593 218.66.253.31 218.66.253.41 福建省莆田市 电信
594 218.66.253.42 218.66.253.42 福建省莆田市仙游县 赖店镇少师网吧
595 218.66.253.43 218.66.253.43 福建省莆田市 电信
596 218.66.253.44 218.66.253.45 福建省莆田市 濑店少师网吧
597 218.66.253.46 218.66.253.58 福建省莆田市 电信
598 218.66.253.59 218.66.253.59 福建省莆田市仙游县 赖店镇振明网吧
599 218.66.253.60 218.66.253.74 福建省莆田市 电信
600 218.66.253.75 218.66.253.75 福建省莆田市城厢区 长虹网吧
601 218.66.253.76 218.66.253.82 福建省莆田市 电信
602 218.66.253.83 218.66.253.83 福建省莆田市城厢区 长江网吧
603 218.66.253.84 218.66.253.92 福建省莆田市 电信
604 218.66.253.93 218.66.253.93 福建省莆田市仙游县 海汇网吧
605 218.66.253.94 218.66.253.97 福建省莆田市 电信
606 218.66.253.98 218.66.253.98 福建省莆田市仙游县 畅想网吧
607 218.66.253.99 218.66.253.100 福建省莆田市 电信
608 218.66.253.101 218.66.253.101 福建省莆田市仙游县 畅想网吧
609 218.66.253.102 218.66.253.108 福建省莆田市仙游县 电信
610 218.66.253.109 218.66.253.109 福建省莆田市仙游县 枫亭镇(庆喜网吧)
611 218.66.253.110 218.66.253.121 福建省莆田市仙游县 电信
612 218.66.253.122 218.66.253.122 福建省莆田市仙游县 踏浪网吧(佳得利2楼)
613 218.66.253.123 218.66.253.163 福建省莆田市仙游县 电信
614 218.66.253.164 218.66.253.164 福建省莆田市仙游县 情宜网吧
615 218.66.253.165 218.66.253.169 福建省莆田市仙游县 电信
616 218.66.253.170 218.66.253.170 福建省莆田市荔城区 新度镇聚友网吧
617 218.66.253.171 218.66.253.179 福建省莆田市仙游县 电信
618 218.66.253.180 218.66.253.181 福建省莆田市荔城区 成龙网吧
619 218.66.253.182 218.66.253.185 福建省莆田市仙游县 电信
620 218.66.253.186 218.66.253.188 福建省莆田市涵江区 红苹果网吧(新涵大街230号)
621 218.66.253.189 218.66.253.189 福建省莆田市仙游县 电信
622 218.66.253.190 218.66.253.190 福建省莆田市涵江区 红苹果网吧
623 218.66.253.191 218.66.253.201 福建省莆田市仙游县 电信
624 218.66.253.202 218.66.253.202 福建省莆田市城厢区 畅游网吧
625 218.66.253.203 218.66.253.205 福建省莆田市仙游县 电信
626 218.66.253.206 218.66.253.206 福建省莆田市城厢区 浪潮工作室
627 218.66.253.207 218.66.253.241 福建省莆田市仙游县 电信
628 218.66.253.242 218.66.253.243 福建省莆田市城厢区 扬帆网吧(建设路)
629 218.66.253.244 218.66.253.250 福建省莆田市 电信
630 218.66.253.251 218.66.253.251 福建省莆田市城厢区 时空网吧
631 218.66.253.252 218.66.253.255 福建省莆田市 电信
632 218.86.40.0 218.86.43.120 福建省莆田市 电信
633 218.86.43.121 218.86.43.121 福建省莆田市仙游县 畅游网吧
634 218.86.43.122 218.86.49.81 福建省莆田市 电信
635 218.86.49.82 218.86.49.82 福建省莆田市仙游县 狄克网吧
636 218.86.49.83 218.86.49.173 福建省莆田市 电信
637 218.86.49.174 218.86.49.174 福建省莆田市城厢区 静心网吧
638 218.86.49.175 218.86.49.255 福建省莆田市 电信
639 218.86.50.0 218.86.50.255 福建省莆田市荔城区 电信
640 218.86.51.0 218.86.55.58 福建省莆田市 电信
641 218.86.55.59 218.86.55.59 福建省莆田市涵江区 涵西幼儿园
642 218.86.55.60 218.86.55.179 福建省莆田市 电信
643 218.86.55.180 218.86.55.181 福建省莆田市涵江区 塘头学校
644 218.86.55.182 218.86.55.182 福建省莆田市涵江区 蓝图电脑商场
645 218.86.55.183 218.86.55.201 福建省莆田市 电信
646 218.86.55.202 218.86.55.204 福建省莆田市涵江区 爱吃白菜休闲俱乐部
647 218.86.55.205 218.86.56.9 福建省莆田市 电信
648 218.86.56.10 218.86.56.10 福建省莆田市 第十一中学
649 218.86.56.11 218.86.56.234 福建省莆田市 电信
650 218.86.56.235 218.86.56.235 福建省莆田市 北高十六中学
651 218.86.56.236 218.86.57.17 福建省莆田市 电信
652 218.86.57.18 218.86.57.18 福建省莆田市 田家炳中学
653 218.86.57.19 218.86.58.9 福建省莆田市 电信
654 218.86.58.10 218.86.58.10 福建省莆田市 第一中学
655 218.86.58.11 218.86.59.27 福建省莆田市 电信
656 218.86.59.28 218.86.59.28 福建省莆田市城厢区 天成网吧
657 218.86.59.29 218.86.59.45 福建省莆田市 电信
658 218.86.59.46 218.86.59.46 福建省莆田市城厢区 大风车网吧
659 218.86.59.47 218.86.59.107 福建省莆田市 电信
660 218.86.59.108 218.86.59.108 福建省莆田市城厢区 月亮湾网吧
661 218.86.59.109 218.86.59.121 福建省莆田市 电信
662 218.86.59.122 218.86.59.123 福建省莆田市城厢区 易族网吧
663 218.86.59.124 218.86.59.170 福建省莆田市 电信
664 218.86.59.171 218.86.59.171 福建省莆田市 西天尾星河网吧
665 218.86.59.172 218.86.59.178 福建省莆田市 电信
666 218.86.59.179 218.86.59.181 福建省莆田市 电信中心IDC机房
667 218.86.59.182 218.86.60.18 福建省莆田市 电信
668 218.86.60.19 218.86.60.19 福建省莆田市 二十四中
669 218.86.60.20 218.86.60.193 福建省莆田市 电信
670 218.86.60.194 218.86.60.194 福建省莆田市 城郊乡七步村心语网吧
671 218.86.60.195 218.86.60.209 福建省莆田市 电信
672 218.86.60.210 218.86.60.210 福建省莆田市 情缘奇迹网吧(南园路东段88号)
673 218.86.60.211 218.86.61.26 福建省莆田市 电信
674 218.86.61.27 218.86.61.27 福建省莆田市 秀屿区秀屿镇东庄科普网吧
675 218.86.61.28 218.86.61.115 福建省莆田市 电信
676 218.86.61.116 218.86.61.116 福建省莆田市 秀屿区欢乐网吧
677 218.86.61.117 218.86.61.145 福建省莆田市 电信
678 218.86.61.146 218.86.61.146 福建省莆田市 秀屿好学网吧
679 218.86.61.147 218.86.61.181 福建省莆田市 电信
680 218.86.61.182 218.86.61.182 福建省莆田市 秀屿新科技网吧
681 218.86.61.183 218.86.61.237 福建省莆田市 电信
682 218.86.61.238 218.86.61.238 福建省莆田市 新纪元网吧
683 218.86.61.239 218.86.61.255 福建省莆田市 电信
684 218.86.62.0 218.86.62.9 福建省莆田市仙游县 电信
685 218.86.62.10 218.86.62.10 福建省莆田市仙游县 心缘网吧(紫府路中段)
686 218.86.62.11 218.86.62.11 福建省莆田市仙游县 电信
687 218.86.62.12 218.86.62.12 福建省莆田市仙游县 心缘网吧(紫府路中段)
688 218.86.62.13 218.86.62.52 福建省莆田市仙游县 电信
689 218.86.62.53 218.86.62.53 福建省莆田市仙游县 腾龙网吧
690 218.86.62.54 218.86.62.68 福建省莆田市仙游县 电信
691 218.86.62.69 218.86.62.69 福建省莆田市仙游县 银狐网吧
692 218.86.62.70 218.86.62.75 福建省莆田市仙游县 电信
693 218.86.62.76 218.86.62.76 福建省莆田市仙游县 星网之约网吧
694 218.86.62.77 218.86.62.105 福建省莆田市仙游县 电信
695 218.86.62.106 218.86.62.106 福建省莆田市仙游县 E缘在线网吧(宝峰口)
696 218.86.62.107 218.86.62.110 福建省莆田市仙游县 枫亭镇(已缘网吧)
697 218.86.62.111 218.86.62.117 福建省莆田市仙游县 电信
698 218.86.62.118 218.86.62.118 福建省莆田市仙游县 心缘网吧(紫府路中段)
699 218.86.62.119 218.86.62.123 福建省莆田市仙游县 电信
700 218.86.62.124 218.86.62.124 福建省莆田市仙游县 新浪休闲网吧
701 218.86.62.125 218.86.62.179 福建省莆田市仙游县 电信
702 218.86.62.180 218.86.62.180 福建省莆田市仙游县 南海岸网吧
703 218.86.62.181 218.86.62.194 福建省莆田市仙游县 电信
704 218.86.62.195 218.86.62.195 福建省莆田市仙游县 迷你网吧
705 218.86.62.196 218.86.62.201 福建省莆田市仙游县 电信
706 218.86.62.202 218.86.62.202 福建省莆田市仙游县 榜头溢缘网吧
707 218.86.62.203 218.86.62.204 福建省莆田市仙游县 E缘网吧
708 218.86.62.205 218.86.62.255 福建省莆田市仙游县 电信
709 218.86.63.0 218.86.63.35 福建省莆田市 电信
710 218.86.63.36 218.86.63.36 福建省莆田市城厢区 心情网吧
711 218.86.63.37 218.86.63.49 福建省莆田市 电信
712 218.86.63.50 218.86.63.50 福建省莆田市城厢区 缤纷网吧
713 218.86.63.51 218.86.63.51 福建省莆田市 电信
714 218.86.63.52 218.86.63.52 福建省莆田市城厢区 梅园西路缤纷休闲网络
715 218.86.63.53 218.86.63.65 福建省莆田市 电信
716 218.86.63.66 218.86.63.68 福建省莆田市城厢区 超级网吧
717 218.86.63.69 218.86.63.73 福建省莆田市 电信
718 218.86.63.74 218.86.63.74 福建省莆田市 福建广播电视大学莆田分网
719 218.86.63.75 218.86.63.90 福建省莆田市 电信
720 218.86.63.91 218.86.63.91 福建省莆田市城厢区 蔚蓝网吧二楼
721 218.86.63.92 218.86.63.92 福建省莆田市城厢区 蔚蓝海岸网吧
722 218.86.63.93 218.86.63.121 福建省莆田市 电信
723 218.86.63.122 218.86.63.122 福建省莆田市城厢区 奇迹网吧
724 218.86.63.123 218.86.63.132 福建省莆田市 电信
725 218.86.63.133 218.86.63.133 福建省莆田市荔城区 昆鹏网吧
726 218.86.63.134 218.86.63.145 福建省莆田市 电信
727 218.86.63.146 218.86.63.146 福建省莆田市 梅园路审批中心对面大唐网吧
728 218.86.63.147 218.86.63.225 福建省莆田市 电信
729 218.86.63.226 218.86.63.226 福建省莆田市城厢区 华友网吧(华亭街)
730 218.86.63.227 218.86.64.17 福建省莆田市 电信
731 218.86.64.18 218.86.64.18 福建省莆田市 西天尾镇伊妹儿网吧
732 218.86.64.19 218.86.64.25 福建省莆田市 电信
733 218.86.64.26 218.86.64.26 福建省莆田市江口镇 E代网吧
734 218.86.64.27 218.86.64.105 福建省莆田市 电信
735 218.86.64.106 218.86.64.106 福建省莆田市涵江区 星天宇网吧
736 218.86.64.107 218.86.64.201 福建省莆田市 电信
737 218.86.64.202 218.86.64.202 福建省莆田市涵江区 江口镇创新网吧
738 218.86.64.203 218.86.65.17 福建省莆田市 电信
739 218.86.65.18 218.86.65.22 福建省莆田市荔城区 心情网吧
740 218.86.65.23 218.86.65.106 福建省莆田市 电信
741 218.86.65.107 218.86.65.107 福建省莆田市 学园路锐利网吧
742 218.86.65.108 218.86.65.119 福建省莆田市 电信
743 218.86.65.120 218.86.65.127 福建省莆田市 湄洲湾职业技术学院
744 218.86.65.128 218.86.65.169 福建省莆田市 电信
745 218.86.65.170 218.86.65.170 福建省莆田市涵江区 满天星网吧
746 218.86.65.171 218.86.65.172 福建省莆田市 电信
747 218.86.65.173 218.86.65.173 福建省莆田市 涵江满天星网吧
748 218.86.65.174 218.86.65.174 福建省莆田市涵江区 满天星网吧
749 218.86.65.175 218.86.65.177 福建省莆田市 电信
750 218.86.65.178 218.86.65.179 福建省莆田市仙游县 科艺网吧
751 218.86.65.180 218.86.65.219 福建省莆田市 电信
752 218.86.65.220 218.86.65.220 福建省莆田市 腾达网吧
753 218.86.65.221 218.86.65.255 福建省莆田市 电信
754 218.207.104.0 218.207.107.255 福建省莆田市 移动
755 218.207.132.0 218.207.132.255 福建省莆田市 移动
756 218.207.144.0 218.207.144.255 福建省莆田市 移动
757 218.207.180.0 218.207.181.255 福建省莆田市 移动
758 218.207.191.0 218.207.191.255 福建省莆田市 移动
759 218.207.204.0 218.207.204.255 福建省莆田市 移动
760 220.161.96.0 220.161.96.1 福建省莆田市 电信
761 220.161.96.2 220.161.96.2 福建省莆田市涵江区 大地阳光城
762 220.161.96.3 220.161.97.255 福建省莆田市 电信
763 220.161.98.0 220.161.100.9 福建省莆田市涵江区 电信
764 220.161.100.10 220.161.100.10 福建省莆田市涵江区 宝树电脑公司
765 220.161.100.11 220.161.100.49 福建省莆田市涵江区 电信
766 220.161.100.50 220.161.100.50 福建省莆田市 梅园路大众广告网络工程公司
767 220.161.100.51 220.161.101.255 福建省莆田市涵江区 电信
768 220.161.102.0 220.161.106.17 福建省莆田市 电信
769 220.161.106.18 220.161.106.18 福建省莆田市 秀屿新球网吧
770 220.161.106.19 220.161.106.255 福建省莆田市 电信
771 220.161.107.0 220.161.107.255 福建省莆田市仙游县 电信
772 220.161.108.0 220.161.112.105 福建省莆田市 电信
773 220.161.112.106 220.161.112.106 福建省莆田市荔城区 文献路金桥小区心情休闲网吧
774 220.161.112.107 220.161.112.109 福建省莆田市 电信
775 220.161.112.110 220.161.112.110 福建省莆田市城厢区 欢腾网吧
776 220.161.112.111 220.161.112.129 福建省莆田市 电信
777 220.161.112.130 220.161.112.130 福建省莆田市荔城区 开思网宇青龙网吧(文化街)
778 220.161.112.131 220.161.113.255 福建省莆田市 电信
779 220.161.114.0 220.161.114.255 福建省莆田市涵江区 电信
780 220.161.115.0 220.161.116.255 福建省莆田市 电信
781 220.161.117.0 220.161.117.255 福建省莆田市涵江区 /仙游县电信
782 220.161.118.0 220.161.118.255 福建省莆田市城厢区 电信
783 220.161.119.0 220.161.119.4 福建省莆田市 电信
784 220.161.119.5 220.161.119.5 福建省莆田市 明星网络
785 220.161.119.6 220.161.120.57 福建省莆田市 电信
786 220.161.120.58 220.161.120.61 福建省莆田市仙游县 游洋中心小学
787 220.161.120.62 220.161.120.170 福建省莆田市 电信
788 220.161.120.171 220.161.120.172 福建省莆田市仙游县 游洋中学
789 220.161.120.173 220.161.120.174 福建省莆田市涵江区 蓝图科技
790 220.161.120.175 220.161.120.205 福建省莆田市 电信
791 220.161.120.206 220.161.120.206 福建省莆田市仙游县 石马中学
792 220.161.120.207 220.161.121.9 福建省莆田市 电信
793 220.161.121.10 220.161.121.10 福建省莆田市仙游县 健康网吧(盖尾街)
794 220.161.121.11 220.161.121.125 福建省莆田市 电信
795 220.161.121.126 220.161.121.126 福建省莆田市仙游县 度尾广场网吧
796 220.161.121.127 220.161.122.25 福建省莆田市 电信
797 220.161.122.26 220.161.122.26 福建省莆田市 123网络俱乐部(艾家庄4号)
798 220.161.122.27 220.161.122.41 福建省莆田市 电信
799 220.161.122.42 220.161.122.42 福建省莆田市 东方国际网吧
800 220.161.122.43 220.161.122.65 福建省莆田市 电信
801 220.161.122.66 220.161.122.69 福建省莆田市 莆田学院
802 220.161.122.70 220.161.122.124 福建省莆田市 电信
803 220.161.122.125 220.161.122.125 福建省莆田市 莆田学院后门灵通网吧
804 220.161.122.126 220.161.122.138 福建省莆田市 电信
805 220.161.122.139 220.161.122.139 福建省莆田市 超音速网吧
806 220.161.122.140 220.161.122.201 福建省莆田市 电信
807 220.161.122.202 220.161.122.202 福建省莆田市 快乐E派网吧
808 220.161.122.203 220.161.122.205 福建省莆田市 电信
809 220.161.122.206 220.161.122.206 福建省莆田市 快乐网吧
810 220.161.122.207 220.161.122.252 福建省莆田市 电信
811 220.161.122.253 220.161.122.253 福建省莆田市 易族网络时空(南门农贸市场旁)
812 220.161.122.254 220.161.123.9 福建省莆田市 电信
813 220.161.123.10 220.161.123.10 福建省莆田市 隐身人夜网吧
814 220.161.123.11 220.161.123.65 福建省莆田市 电信
815 220.161.123.66 220.161.123.78 福建省莆田市 龙腾集团
816 220.161.123.79 220.161.123.129 福建省莆田市 电信
817 220.161.123.130 220.161.123.130 福建省莆田市 万众网吧
818 220.161.123.131 220.161.123.185 福建省莆田市 电信
819 220.161.123.186 220.161.123.186 福建省莆田市 江口镇新和兴网吧
820 220.161.123.187 220.161.123.188 福建省莆田市 电信
821 220.161.123.189 220.161.123.189 福建省莆田市 江口镇新和兴网吧
822 220.161.123.190 220.161.123.241 福建省莆田市 电信
823 220.161.123.242 220.161.123.243 福建省莆田市涵江区 新涵大街创新网吧
824 220.161.123.244 220.161.124.194 福建省莆田市 电信
825 220.161.124.195 220.161.124.195 福建省莆田市荔城区 丘比特网吧
826 220.161.124.196 220.161.125.1 福建省莆田市 电信
827 220.161.125.2 220.161.125.2 福建省莆田市 新华书店图书城
828 220.161.125.3 220.161.125.36 福建省莆田市 电信
829 220.161.125.37 220.161.125.37 福建省莆田市荔城区 自由网吧(黄石工业路)
830 220.161.125.38 220.161.125.56 福建省莆田市 电信
831 220.161.125.57 220.161.125.60 福建省莆田市 莆田学院附属医院
832 220.161.125.61 220.161.125.87 福建省莆田市 电信
833 220.161.125.88 220.161.125.94 福建省莆田市荔城区 黄石成龙网吧
834 220.161.125.95 220.161.125.97 福建省莆田市 电信
835 220.161.125.98 220.161.125.98 福建省莆田市城厢区 星级网吧
836 220.161.125.99 220.161.125.153 福建省莆田市 电信
837 220.161.125.154 220.161.125.154 福建省莆田市 越千年网吧(荔城区黄石镇六一路)
838 220.161.125.155 220.161.125.204 福建省莆田市 电信
839 220.161.125.205 220.161.125.205 福建省莆田市 南门路凡德比网吧
840 220.161.125.206 220.161.166.40 福建省莆田市 电信
841 220.161.166.41 220.161.166.41 福建省莆田市城厢区 蓝岛网吧
842 220.161.166.42 220.161.166.105 福建省莆田市 电信
843 220.161.166.106 220.161.166.106 福建省莆田市 时空战线网络俱乐部
844 220.161.166.107 220.161.166.249 福建省莆田市 电信
845 220.161.166.250 220.161.166.250 福建省莆田市 南门新世纪网吧
846 220.161.166.251 220.161.175.255 福建省莆田市 电信
847 220.249.144.0 220.249.145.13 福建省莆田市 联通
848 220.249.145.14 220.249.145.14 福建省莆田市 珊路网吧
849 220.249.145.15 220.249.145.19 福建省莆田市 联通
850 220.249.145.20 220.249.145.20 福建省莆田市城厢区 太平洋网吧
851 220.249.145.21 220.249.145.255 福建省莆田市 联通
852 221.175.208.0 221.175.224.255 福建省莆田市 中移铁通
853 221.175.225.0 221.175.225.255 福建省莆田市城厢区 中移铁通
854 221.175.226.0 221.175.254.255 福建省莆田市 中移铁通
855 221.175.255.0 221.175.255.255 福建省莆田市城厢区 中移铁通
856 222.47.2.0 222.47.2.255 福建省莆田市 中移铁通
857 222.47.200.0 222.47.200.167 福建省莆田市 中移铁通
858 222.47.200.168 222.47.200.168 福建省莆田市 蓝天电脑网络有限公司
859 222.47.200.169 222.47.203.255 福建省莆田市 中移铁通
860 222.47.225.0 222.47.227.255 福建省莆田市 中移铁通
861 222.77.192.0 222.77.255.255 福建省莆田市 电信