ip地址查询

泉州市IP地址列表

泉州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.151.128.0 27.152.45.255 福建省泉州市 电信
2 27.152.46.0 27.152.46.255 福建省泉州市永春县 电信
3 27.152.47.0 27.152.63.255 福建省泉州市 电信
4 27.152.192.0 27.152.204.255 福建省泉州市 电信
5 27.152.205.0 27.152.205.255 福建省泉州市晋江县 电信
6 27.152.206.0 27.152.252.255 福建省泉州市 电信
7 27.152.253.0 27.152.253.255 福建省泉州市德化县 电信
8 27.152.254.0 27.153.88.255 福建省泉州市 电信
9 27.153.89.0 27.153.89.255 福建省泉州市晋江县 电信
10 27.153.90.0 27.153.127.255 福建省泉州市 电信
11 36.249.0.0 36.249.12.255 福建省泉州市 联通
12 36.249.13.0 36.249.13.255 福建省泉州市惠安县 联通
13 36.249.14.0 36.249.122.255 福建省泉州市 联通
14 36.249.123.0 36.249.123.255 福建省泉州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
15 36.249.124.0 36.249.125.255 福建省泉州市 联通
16 36.249.126.0 36.249.126.255 福建省泉州市 网宿科技联通CDN节点
17 36.249.127.0 36.249.127.255 福建省泉州市 联通
18 36.250.80.0 36.250.89.255 福建省泉州市 联通
19 36.250.90.0 36.250.90.4 福建省泉州市 联通(蓝汛云计算泉州节点)
20 36.250.90.5 36.250.90.6 福建省泉州市 联通(蓝汛云分发泉州节点)
21 36.250.90.7 36.250.90.255 福建省泉州市 联通(蓝汛云计算泉州节点)
22 36.250.91.0 36.250.95.255 福建省泉州市 联通
23 36.250.226.0 36.250.239.255 福建省泉州市 联通
24 36.251.128.0 36.251.167.255 福建省泉州市 联通
25 36.251.168.0 36.251.168.255 福建省泉州市德化县 联通
26 36.251.169.0 36.251.187.255 福建省泉州市 联通
27 36.251.188.0 36.251.188.255 福建省泉州市 帝联信息科技联通CDN节点
28 36.251.189.0 36.251.229.255 福建省泉州市 联通
29 36.251.230.0 36.251.230.255 福建省泉州市惠安县 联通
30 36.251.231.0 36.251.232.255 福建省泉州市 联通
31 36.251.233.0 36.251.233.255 福建省泉州市南安县 联通
32 36.251.234.0 36.251.249.255 福建省泉州市 联通
33 36.251.250.0 36.251.250.255 福建省泉州市安溪县 联通
34 36.251.251.0 36.251.255.255 福建省泉州市 联通
35 58.23.64.0 58.23.67.255 福建省泉州市 联通
36 58.23.68.0 58.23.68.255 福建省泉州市晋江市 联通
37 58.23.69.0 58.23.88.255 福建省泉州市 联通
38 58.23.89.0 58.23.89.255 福建省泉州市晋江市 联通
39 58.23.90.0 58.23.95.255 福建省泉州市 联通
40 58.23.144.0 58.23.148.255 福建省泉州市 联通
41 58.23.149.0 58.23.149.255 福建省泉州市石狮市 联通
42 58.23.150.0 58.23.153.21 福建省泉州市 联通
43 58.23.153.22 58.23.153.22 福建省泉州市安溪县 百佳网吧
44 58.23.153.23 58.23.217.57 福建省泉州市 联通
45 58.23.217.58 58.23.217.58 福建省泉州市 泉州轻工学院电子阅览室
46 58.23.217.59 58.23.217.61 福建省泉州市 泉州轻工学院行政楼
47 58.23.217.62 58.23.220.57 福建省泉州市 联通
48 58.23.220.58 58.23.220.58 福建省泉州市 精艺食品有限公司
49 58.23.220.59 58.23.224.255 福建省泉州市 联通
50 59.56.192.0 59.56.192.29 福建省泉州市 电信
51 59.56.192.30 59.56.192.30 福建省泉州市 清蒙雅客网吧
52 59.56.192.31 59.56.192.53 福建省泉州市 电信
53 59.56.192.54 59.56.192.54 福建省泉州市 清蒙开发区天上人间网吧
54 59.56.192.55 59.56.192.145 福建省泉州市 电信
55 59.56.192.146 59.56.192.146 福建省泉州市 清濛开发区皇太子网吧
56 59.56.192.147 59.56.192.181 福建省泉州市 电信
57 59.56.192.182 59.56.192.182 福建省泉州市 清蒙开发区百源网吧(太子酒店旁)
58 59.56.192.183 59.56.192.233 福建省泉州市 电信
59 59.56.192.234 59.56.192.234 福建省泉州市 浮桥骄阳网吧
60 59.56.192.235 59.56.193.9 福建省泉州市 电信
61 59.56.193.10 59.56.193.10 福建省泉州市 南丰新城蓝翔网吧
62 59.56.193.11 59.56.193.14 福建省泉州市 电信
63 59.56.193.15 59.56.193.15 福建省泉州市 经贸学院
64 59.56.193.16 59.56.193.21 福建省泉州市 电信
65 59.56.193.22 59.56.193.23 福建省泉州市 触网网吧
66 59.56.193.24 59.56.193.33 福建省泉州市 电信
67 59.56.193.34 59.56.193.34 福建省泉州市 浮桥心语休闲网吧
68 59.56.193.35 59.56.193.37 福建省泉州市 电信
69 59.56.193.38 59.56.193.38 福建省泉州市 浮桥天地人网吧
70 59.56.193.39 59.56.193.114 福建省泉州市 电信
71 59.56.193.115 59.56.193.118 福建省泉州市 经贸学院
72 59.56.193.119 59.56.193.125 福建省泉州市 电信
73 59.56.193.126 59.56.193.126 福建省泉州市 时代广场蓝海洋网吧
74 59.56.193.127 59.56.193.161 福建省泉州市 电信
75 59.56.193.162 59.56.193.162 福建省泉州市 心雨动力网吧
76 59.56.193.163 59.56.193.177 福建省泉州市 电信
77 59.56.193.178 59.56.193.178 福建省泉州市 园陵海浪子网吧
78 59.56.193.179 59.56.194.13 福建省泉州市 电信
79 59.56.194.14 59.56.194.14 福建省泉州市 东海世纪网吧(犁明大学旁)
80 59.56.194.15 59.56.194.58 福建省泉州市 电信
81 59.56.194.59 59.56.194.59 福建省泉州市 理工学院
82 59.56.194.60 59.56.194.85 福建省泉州市 电信
83 59.56.194.86 59.56.194.86 福建省泉州市 万荣网吧(雅阁店)
84 59.56.194.87 59.56.194.93 福建省泉州市 电信
85 59.56.194.94 59.56.194.94 福建省泉州市 客运中心站旁滨海大酒店
86 59.56.194.95 59.56.194.97 福建省泉州市 电信
87 59.56.194.98 59.56.194.98 福建省泉州市 灿荣网吧(云谷冠亚城市花园)
88 59.56.194.99 59.56.194.137 福建省泉州市 电信
89 59.56.194.138 59.56.194.138 福建省泉州市 东方网吧(火烧桥旁)
90 59.56.194.139 59.56.199.255 福建省泉州市 电信
91 59.56.200.0 59.56.200.255 福建省泉州市 仰恩大学生活区/仰恩村/商业区
92 59.56.201.0 59.56.201.255 福建省泉州市鲤城区 电信
93 59.56.202.0 59.56.202.57 福建省泉州市 电信
94 59.56.202.58 59.56.202.58 福建省泉州市鲤城区 寻梦网络会所
95 59.56.202.59 59.56.220.210 福建省泉州市 电信
96 59.56.220.211 59.56.220.211 福建省泉州市 益网网维
97 59.56.220.212 59.56.223.255 福建省泉州市 电信
98 59.56.224.0 59.56.226.255 福建省泉州市晋江市 电信
99 59.56.227.0 59.56.228.255 福建省泉州市石狮市 电信
100 59.56.229.0 59.56.231.134 福建省泉州市晋江市 电信
101 59.56.231.135 59.56.231.135 福建省泉州市晋江市 安海松熹网吧
102 59.56.231.136 59.56.235.255 福建省泉州市晋江市 电信
103 59.56.236.0 59.56.241.177 福建省泉州市石狮市 电信
104 59.56.241.178 59.56.241.178 福建省泉州市石狮市 海浪网络驿站
105 59.56.241.179 59.56.241.255 福建省泉州市石狮市 电信
106 59.56.242.0 59.56.247.255 福建省泉州市晋江市 电信
107 59.56.248.0 59.56.250.133 福建省泉州市 电信
108 59.56.250.134 59.56.250.134 福建省泉州市晋江市 池店镇一缘网吧
109 59.56.250.135 59.56.250.145 福建省泉州市 电信
110 59.56.250.146 59.56.250.146 福建省泉州市晋江市 风雷网吧
111 59.56.250.147 59.56.251.41 福建省泉州市 电信
112 59.56.251.42 59.56.251.42 福建省泉州市晋江市 新塘街道顺利网吧
113 59.56.251.43 59.56.252.89 福建省泉州市 电信
114 59.56.252.90 59.56.252.90 福建省泉州市 网众网吧连锁有限公司(晋江岸刀店)
115 59.56.252.91 59.56.253.5 福建省泉州市 电信
116 59.56.253.6 59.56.253.6 福建省泉州市晋江市 安海北极星网吧
117 59.56.253.7 59.57.0.9 福建省泉州市 电信
118 59.57.0.10 59.57.0.10 福建省泉州市 网众网吧连锁有限公司(惠安湖街店)
119 59.57.0.11 59.57.0.37 福建省泉州市 电信
120 59.57.0.38 59.57.0.38 福建省泉州市 超音速网吧
121 59.57.0.39 59.57.0.121 福建省泉州市 电信
122 59.57.0.122 59.57.0.122 福建省泉州市 情缘网吧(惠安县净峰镇杜厝村)
123 59.57.0.123 59.57.1.242 福建省泉州市 电信
124 59.57.1.243 59.57.1.243 福建省泉州市 华光摄影艺术学院
125 59.57.1.244 59.57.3.13 福建省泉州市 电信
126 59.57.3.14 59.57.3.14 福建省泉州市 领航科技有限公司
127 59.57.3.15 59.57.3.65 福建省泉州市 电信
128 59.57.3.66 59.57.3.66 福建省泉州市 群溢网吧
129 59.57.3.67 59.57.3.141 福建省泉州市 电信
130 59.57.3.142 59.57.3.142 福建省泉州市 灯星网吧
131 59.57.3.143 59.57.3.160 福建省泉州市 电信
132 59.57.3.161 59.57.3.162 福建省泉州市 博易软件技术服务有限公司
133 59.57.3.163 59.57.3.177 福建省泉州市 电信
134 59.57.3.178 59.57.3.178 福建省泉州市 大东网吧
135 59.57.3.179 59.57.11.255 福建省泉州市 电信
136 59.57.12.0 59.57.12.255 福建省泉州市 蓝汛通信电信CDN节点
137 59.57.13.0 59.57.14.39 福建省泉州市 电信
138 59.57.14.40 59.57.14.40 福建省泉州市 名门网络科技
139 59.57.14.41 59.57.15.88 福建省泉州市 电信
140 59.57.15.89 59.57.15.89 福建省泉州市 声动网络
141 59.57.15.90 59.57.16.233 福建省泉州市 电信
142 59.57.16.234 59.57.16.234 福建省泉州市 洛江梦网网吧
143 59.57.16.235 59.57.17.25 福建省泉州市 电信
144 59.57.17.26 59.57.17.26 福建省泉州市 蓝翔网吧
145 59.57.17.27 59.57.21.33 福建省泉州市 电信
146 59.57.21.34 59.57.21.34 福建省泉州市 八度空间网吧(广电路邮电小区)
147 59.57.21.35 59.57.26.21 福建省泉州市 电信
148 59.57.26.22 59.57.26.22 福建省泉州市惠安县 中新花园二环路新冲浪网吧
149 59.57.26.23 59.57.26.65 福建省泉州市 电信
150 59.57.26.66 59.57.26.66 福建省泉州市惠安县 广海中学
151 59.57.26.67 59.57.33.255 福建省泉州市 电信
152 59.57.34.0 59.57.34.9 福建省泉州市晋江市 电信
153 59.57.34.10 59.57.34.10 福建省泉州市晋江市 金井镇英雄在线网吧
154 59.57.34.11 59.57.34.29 福建省泉州市晋江市 电信
155 59.57.34.30 59.57.34.30 福建省泉州市晋江市 英林镇高湖村小城网事网吧
156 59.57.34.31 59.57.34.41 福建省泉州市晋江市 电信
157 59.57.34.42 59.57.34.42 福建省泉州市 金井镇新西岸网吧
158 59.57.34.43 59.57.34.255 福建省泉州市晋江市 电信
159 59.57.35.0 59.57.35.255 福建省泉州市 电信
160 59.57.36.0 59.57.36.255 福建省泉州市晋江市 电信
161 59.57.37.0 59.57.41.255 福建省泉州市 电信
162 59.57.42.0 59.57.46.255 福建省泉州市晋江市 电信
163 59.57.47.0 59.57.48.113 福建省泉州市 电信
164 59.57.48.114 59.57.48.114 福建省泉州市南安市 省新镇音域网吧
165 59.57.48.115 59.57.48.255 福建省泉州市 电信
166 59.57.49.0 59.57.49.255 福建省泉州市安溪县 电信
167 59.57.50.0 59.57.50.141 福建省泉州市永春县 电信
168 59.57.50.142 59.57.50.142 福建省泉州市永春县 唯信网吧(桃东村永联大厦二楼)
169 59.57.50.143 59.57.50.255 福建省泉州市永春县 电信
170 59.57.51.0 59.57.59.255 福建省泉州市安溪县 电信
171 59.57.60.0 59.57.75.255 福建省泉州市 电信
172 59.57.76.0 59.57.79.255 福建省泉州市安溪县 电信
173 59.57.80.0 59.57.80.255 福建省泉州市德化县 电信
174 59.57.81.0 59.57.82.37 福建省泉州市 电信
175 59.57.82.38 59.57.82.38 福建省泉州市德化县 戴云网吧
176 59.57.82.39 59.57.82.77 福建省泉州市 电信
177 59.57.82.78 59.57.82.78 福建省泉州市德化县 广大网吧
178 59.57.82.79 59.57.83.185 福建省泉州市 电信
179 59.57.83.186 59.57.83.186 福建省泉州市南安市 千龙网吧
180 59.57.83.187 59.57.87.255 福建省泉州市 电信
181 59.57.88.0 59.57.88.255 福建省泉州市永春县 电信
182 59.57.89.0 59.57.89.255 福建省泉州市 电信
183 59.57.90.0 59.57.92.69 福建省泉州市安溪县 电信
184 59.57.92.70 59.57.92.70 福建省泉州市安溪县 风尘网吧
185 59.57.92.71 59.57.95.255 福建省泉州市安溪县 电信
186 59.57.96.0 59.57.102.149 福建省泉州市 电信
187 59.57.102.150 59.57.102.150 福建省泉州市石狮市 金苹果网吧
188 59.57.102.151 59.57.110.21 福建省泉州市 电信
189 59.57.110.22 59.57.110.22 福建省泉州市晋江市 青阳塘岸街德盛楼小温暖网吧
190 59.57.110.23 59.57.110.25 福建省泉州市 电信
191 59.57.110.26 59.57.110.26 福建省泉州市晋江市 唐岸街千百度网吧
192 59.57.110.27 59.57.110.53 福建省泉州市 电信
193 59.57.110.54 59.57.110.54 福建省泉州市晋江市 双沟快乐无限网吧
194 59.57.110.55 59.57.110.65 福建省泉州市 电信
195 59.57.110.66 59.57.110.66 福建省泉州市晋江市 湖中神箭网吧(新福联门口)
196 59.57.110.67 59.57.110.113 福建省泉州市 电信
197 59.57.110.114 59.57.110.114 福建省泉州市晋江市 梦幻网吧
198 59.57.110.115 59.57.111.73 福建省泉州市 电信
199 59.57.111.74 59.57.111.74 福建省泉州市 永和巴厝青鸟网吧
200 59.57.111.75 59.57.111.145 福建省泉州市 电信
201 59.57.111.146 59.57.111.146 福建省泉州市 劲霸(中国)有限公司
202 59.57.111.147 59.57.111.195 福建省泉州市 电信
203 59.57.111.196 59.57.111.196 福建省泉州市晋江市 阳光休闲网吧
204 59.57.111.197 59.57.111.255 福建省泉州市 电信
205 59.57.112.0 59.57.112.255 福建省泉州市晋江市 电信
206 59.57.113.0 59.57.114.2 福建省泉州市 电信
207 59.57.114.3 59.57.114.3 福建省泉州市 起点网吧
208 59.57.114.4 59.57.114.29 福建省泉州市 电信
209 59.57.114.30 59.57.114.30 福建省泉州市晋江市 欢乐时光网吧(洋埭村下吾埭沟154号)
210 59.57.114.31 59.57.116.53 福建省泉州市 电信
211 59.57.116.54 59.57.116.54 福建省泉州市 学友网吧
212 59.57.116.55 59.57.117.101 福建省泉州市 电信
213 59.57.117.102 59.57.117.102 福建省泉州市石狮市 好轻松网吧(大仑工业区)
214 59.57.117.103 59.57.121.5 福建省泉州市 电信
215 59.57.121.6 59.57.121.6 福建省泉州市晋江市 天堂网吧
216 59.57.121.7 59.57.121.21 福建省泉州市 电信
217 59.57.121.22 59.57.121.22 福建省泉州市 网众网吧连锁有限公司(晋江伍埭店)
218 59.57.121.23 59.57.121.197 福建省泉州市 电信
219 59.57.121.198 59.57.121.198 福建省泉州市晋江市 天堂网吧(陈埭七一路1072号)
220 59.57.121.199 59.57.122.255 福建省泉州市 电信
221 59.57.123.0 59.57.123.255 福建省泉州市晋江市 电信
222 59.57.124.0 59.57.125.255 福建省泉州市 电信
223 59.57.126.0 59.57.127.255 福建省泉州市晋江市 电信
224 59.60.4.0 59.60.5.255 福建省泉州市 电信
225 59.60.15.0 59.60.16.17 福建省泉州市 电信
226 59.60.16.18 59.60.16.18 福建省泉州市 网众网吧连锁有限公司(惠安涂寨店)
227 59.60.16.19 59.60.18.1 福建省泉州市 电信
228 59.60.18.2 59.60.18.2 福建省泉州市惠安县 东园(法院旁)星光网吧
229 59.60.18.3 59.60.18.45 福建省泉州市 电信
230 59.60.18.46 59.60.18.46 福建省泉州市惠安县 东园精彩网吧(一号三号店)
231 59.60.18.47 59.60.18.73 福建省泉州市 电信
232 59.60.18.74 59.60.18.74 福建省泉州市惠安县 东园新时空网吧
233 59.60.18.75 59.60.19.221 福建省泉州市 电信
234 59.60.19.222 59.60.19.222 福建省泉州市惠安县 环宇网吧
235 59.60.19.223 59.60.19.233 福建省泉州市 电信
236 59.60.19.234 59.60.19.234 福建省泉州市惠安县 红畅网盟(螺城)
237 59.60.19.235 59.60.19.235 福建省泉州市惠安县 怡然网吧
238 59.60.19.236 59.60.19.236 福建省泉州市惠安县 火车头网吧
239 59.60.19.237 59.60.19.237 福建省泉州市惠安县 怡然网吧
240 59.60.19.238 59.60.19.238 福建省泉州市惠安县 无限网吧
241 59.60.19.239 59.60.20.9 福建省泉州市惠安县 电信
242 59.60.20.10 59.60.20.10 福建省泉州市惠安县 蓝月亮网吧
243 59.60.20.11 59.60.20.49 福建省泉州市惠安县 电信
244 59.60.20.50 59.60.20.50 福建省泉州市惠安县 浪漫情网网吧(斗尾港)
245 59.60.20.51 59.60.20.255 福建省泉州市惠安县 电信
246 59.60.21.0 59.60.22.73 福建省泉州市 电信
247 59.60.22.74 59.60.22.74 福建省泉州市 仰恩大学部落格网吧
248 59.60.22.75 59.60.23.255 福建省泉州市 电信
249 59.60.24.0 59.60.24.255 福建省泉州市安溪县 电信
250 59.60.25.0 59.60.26.1 福建省泉州市 电信
251 59.60.26.2 59.60.26.2 福建省泉州市 心静网吧
252 59.60.26.3 59.60.27.13 福建省泉州市 电信
253 59.60.27.14 59.60.27.14 福建省泉州市 诚信网吧
254 59.60.27.15 59.60.27.66 福建省泉州市 电信
255 59.60.27.67 59.60.27.67 福建省泉州市 志鸿网络信息技术有限公司
256 59.60.27.68 59.60.27.73 福建省泉州市 电信
257 59.60.27.74 59.60.27.74 福建省泉州市 清潆开发区好朋友网吧
258 59.60.27.75 59.60.35.255 福建省泉州市 电信
259 59.60.36.0 59.60.42.91 福建省泉州市晋江市 电信
260 59.60.42.92 59.60.42.92 福建省泉州市 福建麦都食品发展有限公司
261 59.60.42.93 59.60.42.163 福建省泉州市晋江市 电信
262 59.60.42.164 59.60.42.164 福建省泉州市 网众网吧连锁有限公司(晋江伍埭店)
263 59.60.42.165 59.60.44.255 福建省泉州市晋江市 电信
264 59.60.45.0 59.60.45.255 福建省泉州市 电信
265 59.60.46.0 59.60.46.255 福建省泉州市石狮市 电信
266 59.60.47.0 59.60.50.141 福建省泉州市 电信
267 59.60.50.142 59.60.50.142 福建省泉州市安溪县 兴科网吧(解放路万隆酒店内)
268 59.60.50.143 59.60.51.255 福建省泉州市 电信
269 59.60.52.0 59.60.55.255 福建省泉州市德化县 电信
270 59.60.56.0 59.60.58.255 福建省泉州市永春县 电信
271 59.60.59.0 59.60.59.69 福建省泉州市德化县 电信
272 59.60.59.70 59.60.59.70 福建省泉州市德化县 自由空间网吧
273 59.60.59.71 59.60.59.89 福建省泉州市德化县 电信
274 59.60.59.90 59.60.59.90 福建省泉州市德化县 大视野网吧
275 59.60.59.91 59.60.59.255 福建省泉州市德化县 电信
276 59.60.60.0 59.60.60.9 福建省泉州市 电信
277 59.60.60.10 59.60.60.10 福建省泉州市德化县 科盛网吧
278 59.60.60.11 59.60.60.12 福建省泉州市 电信
279 59.60.60.13 59.60.60.14 福建省泉州市德化县 科达网吧
280 59.60.60.15 59.60.60.17 福建省泉州市 电信
281 59.60.60.18 59.60.60.18 福建省泉州市德化县 宽大网吧
282 59.60.60.19 59.60.60.37 福建省泉州市 电信
283 59.60.60.38 59.60.60.38 福建省泉州市德化县 益华网吧
284 59.60.60.39 59.60.60.41 福建省泉州市 电信
285 59.60.60.42 59.60.60.42 福建省泉州市德化县 佳信网吧
286 59.60.60.43 59.60.60.49 福建省泉州市 电信
287 59.60.60.50 59.60.60.50 福建省泉州市德化县 乐翻天网吧
288 59.60.60.51 59.60.60.53 福建省泉州市 电信
289 59.60.60.54 59.60.60.54 福建省泉州市德化县 万荣网吧连锁广大分店
290 59.60.60.55 59.60.60.57 福建省泉州市 电信
291 59.60.60.58 59.60.60.58 福建省泉州市德化县 科盛网吧
292 59.60.60.59 59.60.60.69 福建省泉州市 电信
293 59.60.60.70 59.60.60.70 福建省泉州市德化县 鸿业网吧
294 59.60.60.71 59.60.60.75 福建省泉州市 电信
295 59.60.60.76 59.60.60.76 福建省泉州市德化县 西门戴云网吧
296 59.60.60.77 59.60.60.85 福建省泉州市 电信
297 59.60.60.86 59.60.60.86 福建省泉州市德化县 东方网吧
298 59.60.60.87 59.60.60.91 福建省泉州市 电信
299 59.60.60.92 59.60.60.92 福建省泉州市德化县 南门好地方网吧
300 59.60.60.93 59.60.60.93 福建省泉州市 电信
301 59.60.60.94 59.60.60.94 福建省泉州市德化县 好地方网吧
302 59.60.60.95 59.60.60.113 福建省泉州市 电信
303 59.60.60.114 59.60.60.114 福建省泉州市德化县 天天网吧
304 59.60.60.115 59.60.60.161 福建省泉州市 电信
305 59.60.60.162 59.60.60.162 福建省泉州市德化县 大视野网吧
306 59.60.60.163 59.60.60.165 福建省泉州市 电信
307 59.60.60.166 59.60.60.166 福建省泉州市德化县 大视野网吧
308 59.60.60.167 59.60.60.255 福建省泉州市 电信
309 59.60.61.0 59.60.61.5 福建省泉州市安溪县 电信
310 59.60.61.6 59.60.61.6 福建省泉州市安溪县 地球村网吧
311 59.60.61.7 59.60.61.41 福建省泉州市安溪县 电信
312 59.60.61.42 59.60.61.42 福建省泉州市安溪县 蓝月亮网吧
313 59.60.61.43 59.60.61.45 福建省泉州市安溪县 电信
314 59.60.61.46 59.60.61.46 福建省泉州市安溪县 异度空间网吧
315 59.60.61.47 59.60.61.57 福建省泉州市安溪县 电信
316 59.60.61.58 59.60.61.58 福建省泉州市安溪县 雅阁网吧
317 59.60.61.59 59.60.61.97 福建省泉州市安溪县 电信
318 59.60.61.98 59.60.61.98 福建省泉州市安溪县 官桥镇嘉捷网吧
319 59.60.61.99 59.60.61.109 福建省泉州市安溪县 电信
320 59.60.61.110 59.60.61.110 福建省泉州市安溪县 官桥镇E时代网吧
321 59.60.61.111 59.60.61.117 福建省泉州市安溪县 电信
322 59.60.61.118 59.60.61.118 福建省泉州市安溪县 官桥镇思想者网吧
323 59.60.61.119 59.60.61.193 福建省泉州市安溪县 电信
324 59.60.61.194 59.60.61.194 福建省泉州市安溪县 百隆网吧(中山路9号)
325 59.60.61.195 59.60.62.45 福建省泉州市安溪县 电信
326 59.60.62.46 59.60.62.46 福建省泉州市安溪县 辉煌网吧(剑斗镇旧街)
327 59.60.62.47 59.60.62.89 福建省泉州市安溪县 电信
328 59.60.62.90 59.60.62.90 福建省泉州市安溪县 湖头镇视野网吧
329 59.60.62.91 59.60.62.93 福建省泉州市安溪县 电信
330 59.60.62.94 59.60.62.94 福建省泉州市安溪县 湖头西部网吧
331 59.60.62.95 59.60.62.101 福建省泉州市安溪县 电信
332 59.60.62.102 59.60.62.102 福建省泉州市安溪县 湖头聚龙网吧
333 59.60.62.103 59.60.62.109 福建省泉州市安溪县 电信
334 59.60.62.110 59.60.62.110 福建省泉州市安溪县 湖头镇东方中学
335 59.60.62.111 59.60.62.177 福建省泉州市安溪县 电信
336 59.60.62.178 59.60.62.178 福建省泉州市安溪县 湖头南杰网吧
337 59.60.62.179 59.60.62.185 福建省泉州市安溪县 电信
338 59.60.62.186 59.60.62.186 福建省泉州市安溪县 慈山学校
339 59.60.62.187 59.60.62.188 福建省泉州市安溪县 慈山学校微机室
340 59.60.62.189 59.60.62.193 福建省泉州市安溪县 电信
341 59.60.62.194 59.60.62.194 福建省泉州市 慈山财经学校
342 59.60.62.195 59.60.62.245 福建省泉州市安溪县 电信
343 59.60.62.246 59.60.62.246 福建省泉州市 网众网吧连锁有限公司(安溪湖头店)
344 59.60.62.247 59.60.63.255 福建省泉州市安溪县 电信
345 59.61.192.0 59.61.193.255 福建省泉州市 电信
346 59.61.194.0 59.61.195.255 福建省泉州市惠安县 电信
347 59.61.196.0 59.61.198.255 福建省泉州市 电信
348 59.61.199.0 59.61.199.255 福建省泉州市晋江县 电信
349 59.61.200.0 59.61.200.40 福建省泉州市泉港区 电信
350 59.61.200.41 59.61.200.41 福建省泉州市泉港区 南埔网吧
351 59.61.200.42 59.61.200.42 福建省泉州市 环球伟业物流发展有限公司
352 59.61.200.43 59.61.203.255 福建省泉州市泉港区 电信
353 59.61.204.0 59.61.205.17 福建省泉州市 电信
354 59.61.205.18 59.61.205.18 福建省泉州市 田安路蓝色魅力网吧
355 59.61.205.19 59.61.205.109 福建省泉州市 电信
356 59.61.205.110 59.61.205.110 福建省泉州市 前板新颖网吧
357 59.61.205.111 59.61.206.5 福建省泉州市 电信
358 59.61.206.6 59.61.206.6 福建省泉州市 左岸网吧
359 59.61.206.7 59.61.206.29 福建省泉州市 电信
360 59.61.206.30 59.61.206.30 福建省泉州市 福建波司登体育用品有限公司
361 59.61.206.31 59.61.206.229 福建省泉州市 电信
362 59.61.206.230 59.61.206.230 福建省泉州市 精致电脑网络服务中心
363 59.61.206.231 59.61.207.121 福建省泉州市 电信
364 59.61.207.122 59.61.207.122 福建省泉州市 浮桥网阁网络会所
365 59.61.207.123 59.61.207.189 福建省泉州市 电信
366 59.61.207.190 59.61.207.190 福建省泉州市鲤城区 信诚网吧(南环路高新科技园区宏元二街西)
367 59.61.207.191 59.61.212.109 福建省泉州市 电信
368 59.61.212.110 59.61.212.110 福建省泉州市惠安县 飞翔网吧
369 59.61.212.111 59.61.214.73 福建省泉州市 电信
370 59.61.214.74 59.61.214.74 福建省泉州市 伊之缘网吧(县后街)
371 59.61.214.75 59.61.214.97 福建省泉州市 电信
372 59.61.214.98 59.61.214.98 福建省泉州市 泉州书城
373 59.61.214.99 59.61.214.113 福建省泉州市 电信
374 59.61.214.114 59.61.214.114 福建省泉州市 广播电视中心
375 59.61.214.115 59.61.214.121 福建省泉州市 电信
376 59.61.214.122 59.61.214.122 福建省泉州市 西湖亮星星网吧
377 59.61.214.123 59.61.214.154 福建省泉州市 电信
378 59.61.214.155 59.61.214.155 福建省泉州市 泉州信息学院
379 59.61.214.156 59.61.214.250 福建省泉州市 电信
380 59.61.214.251 59.61.214.251 福建省泉州市 泉州教育学院
381 59.61.214.252 59.61.215.73 福建省泉州市 电信
382 59.61.215.74 59.61.215.74 福建省泉州市 清濛开发区鸿绮麦克网吧
383 59.61.215.75 59.61.215.97 福建省泉州市 电信
384 59.61.215.98 59.61.215.98 福建省泉州市 清蒙工业区三源网吧
385 59.61.215.99 59.61.215.169 福建省泉州市 电信
386 59.61.215.170 59.61.215.170 福建省泉州市 清濛经济开发区美加美仿瓷餐具有限公司
387 59.61.215.171 59.61.216.1 福建省泉州市 电信
388 59.61.216.2 59.61.216.14 福建省泉州市 黎明大学
389 59.61.216.15 59.61.216.50 福建省泉州市 电信
390 59.61.216.51 59.61.216.58 福建省泉州市 泉州师范学院
391 59.61.216.59 59.61.216.73 福建省泉州市 电信
392 59.61.216.74 59.61.216.74 福建省泉州市 泉州师范学院软件基地
393 59.61.216.75 59.61.217.9 福建省泉州市 电信
394 59.61.217.10 59.61.217.10 福建省泉州市 根据地网吧
395 59.61.217.11 59.61.217.41 福建省泉州市 电信
396 59.61.217.42 59.61.217.42 福建省泉州市 浪中游网吧
397 59.61.217.43 59.61.218.13 福建省泉州市 电信
398 59.61.218.14 59.61.218.14 福建省泉州市 万荣网吧(麒麟店)
399 59.61.218.15 59.61.218.25 福建省泉州市 电信
400 59.61.218.26 59.61.218.26 福建省泉州市 浔美社区47号好客来网吧
401 59.61.218.27 59.61.218.157 福建省泉州市 电信
402 59.61.218.158 59.61.218.158 福建省泉州市 超点网吧
403 59.61.218.159 59.61.218.165 福建省泉州市 电信
404 59.61.218.166 59.61.218.166 福建省泉州市 洛江区洛溪镇恩霖网吧
405 59.61.218.167 59.61.219.9 福建省泉州市 电信
406 59.61.219.10 59.61.219.10 福建省泉州市 飞扬网吧
407 59.61.219.11 59.61.219.21 福建省泉州市 电信
408 59.61.219.22 59.61.219.22 福建省泉州市 第三幼儿园
409 59.61.219.23 59.61.219.109 福建省泉州市 电信
410 59.61.219.110 59.61.219.110 福建省泉州市 万荣网吧星空分店(清濛科技园)
411 59.61.219.111 59.61.219.255 福建省泉州市 电信
412 59.61.220.0 59.61.223.255 福建省泉州市泉港区 电信
413 59.61.224.0 59.61.224.205 福建省泉州市 电信
414 59.61.224.206 59.61.224.206 福建省泉州市石狮市 石灵路梦幻网吧
415 59.61.224.207 59.61.229.255 福建省泉州市 电信
416 59.61.230.0 59.61.231.255 福建省泉州市晋江市 电信
417 59.61.232.0 59.61.232.41 福建省泉州市 电信
418 59.61.232.42 59.61.232.42 福建省泉州市 陈棣天地网吧
419 59.61.232.43 59.61.232.53 福建省泉州市 电信
420 59.61.232.54 59.61.232.54 福建省泉州市晋江市 陈埭海洋网吧
421 59.61.232.55 59.61.232.73 福建省泉州市 电信
422 59.61.232.74 59.61.232.74 福建省泉州市晋江市 网事情网吧(中国鞋都内)
423 59.61.232.75 59.61.232.93 福建省泉州市 电信
424 59.61.232.94 59.61.232.94 福建省泉州市晋江市 洋埭村超前网吧
425 59.61.232.95 59.61.232.217 福建省泉州市 电信
426 59.61.232.218 59.61.232.218 福建省泉州市晋江市 陈埭镇梦幻网吧
427 59.61.232.219 59.61.233.49 福建省泉州市 电信
428 59.61.233.50 59.61.233.50 福建省泉州市晋江市 陈埭镇涵口万荣太阳网吧
429 59.61.233.51 59.61.233.73 福建省泉州市 电信
430 59.61.233.74 59.61.233.74 福建省泉州市晋江市 陈埭红石网吧
431 59.61.233.75 59.61.233.77 福建省泉州市 电信
432 59.61.233.78 59.61.233.78 福建省泉州市晋江市 陈埭镇洋埭村下吾埭沟154号欢乐时光网吧
433 59.61.233.79 59.61.233.81 福建省泉州市 电信
434 59.61.233.82 59.61.233.82 福建省泉州市 网众网吧连锁有限公司(晋江花厅口店)
435 59.61.233.83 59.61.233.133 福建省泉州市 电信
436 59.61.233.134 59.61.233.134 福建省泉州市晋江市 陈埭镇红狐网络会所
437 59.61.233.135 59.61.234.33 福建省泉州市 电信
438 59.61.234.34 59.61.234.34 福建省泉州市晋江市 金井镇清尚网吧
439 59.61.234.35 59.61.234.61 福建省泉州市 电信
440 59.61.234.62 59.61.234.62 福建省泉州市晋江市 青年中心网吧(龙湖镇烧灰村)
441 59.61.234.63 59.61.235.1 福建省泉州市 电信
442 59.61.235.2 59.61.235.2 福建省泉州市晋江市 安海市镇宾馆网吧
443 59.61.235.3 59.61.235.25 福建省泉州市 电信
444 59.61.235.26 59.61.235.26 福建省泉州市晋江市 永和镇万荣网吧连锁店永和分店
445 59.61.235.27 59.61.235.85 福建省泉州市 电信
446 59.61.235.86 59.61.235.86 福建省泉州市晋江市 子江中学
447 59.61.235.87 59.61.235.255 福建省泉州市 电信
448 59.61.236.0 59.61.236.157 福建省泉州市晋江市 (晋江)电信
449 59.61.236.158 59.61.236.158 福建省泉州市 东石太子网吧
450 59.61.236.159 59.61.237.12 福建省泉州市晋江市 电信
451 59.61.237.13 59.61.237.14 福建省泉州市晋江市 三力机车有限公司
452 59.61.237.15 59.61.237.255 福建省泉州市晋江市 电信
453 59.61.238.0 59.61.238.209 福建省泉州市 电信
454 59.61.238.210 59.61.238.210 福建省泉州市晋江市 虫虫网吧(池店一里街风东区20号)
455 59.61.238.211 59.61.239.57 福建省泉州市 电信
456 59.61.239.58 59.61.239.58 福建省泉州市晋江市 磁灶智恒网吧
457 59.61.239.59 59.61.239.61 福建省泉州市 电信
458 59.61.239.62 59.61.239.62 福建省泉州市晋江市 磁灶科群网吧
459 59.61.239.63 59.61.244.61 福建省泉州市 电信
460 59.61.244.62 59.61.244.62 福建省泉州市 网众网吧连锁有限公司(南安官桥店)
461 59.61.244.63 59.61.244.77 福建省泉州市 电信
462 59.61.244.78 59.61.244.78 福建省泉州市南安市 官桥KK网吧
463 59.61.244.79 59.61.246.85 福建省泉州市 电信
464 59.61.246.86 59.61.246.86 福建省泉州市南安市 新科宇网吧(官桥镇蓝竹大厦二楼)
465 59.61.246.87 59.61.246.209 福建省泉州市 电信
466 59.61.246.210 59.61.246.210 福建省泉州市 网众网吧连锁有限公司(南安官桥店)
467 59.61.246.211 59.61.247.255 福建省泉州市 电信
468 59.61.248.0 59.61.248.49 福建省泉州市南安市 电信
469 59.61.248.50 59.61.248.50 福建省泉州市南安市 梅山镇新浪网吧
470 59.61.248.51 59.61.248.53 福建省泉州市南安市 电信
471 59.61.248.54 59.61.248.54 福建省泉州市南安市 梅山镇天地人网吧
472 59.61.248.55 59.61.248.69 福建省泉州市南安市 电信
473 59.61.248.70 59.61.248.70 福建省泉州市南安市 心点网吧
474 59.61.248.71 59.61.248.149 福建省泉州市南安市 电信
475 59.61.248.150 59.61.248.150 福建省泉州市南安市 梅山镇水晶网吧
476 59.61.248.151 59.61.248.189 福建省泉州市南安市 电信
477 59.61.248.190 59.61.248.190 福建省泉州市南安市 梅山镇自由鸟网吧
478 59.61.248.191 59.61.248.209 福建省泉州市南安市 电信
479 59.61.248.210 59.61.248.218 福建省泉州市南安市 蓝园高级中学
480 59.61.248.219 59.61.248.221 福建省泉州市南安市 电信
481 59.61.248.222 59.61.248.222 福建省泉州市南安市 梅山镇腾达网吧
482 59.61.248.223 59.61.248.229 福建省泉州市南安市 电信
483 59.61.248.230 59.61.248.230 福建省泉州市南安市 梅山镇蓝光网吧
484 59.61.248.231 59.61.248.233 福建省泉州市南安市 电信
485 59.61.248.234 59.61.248.234 福建省泉州市南安市 梅山镇成功网吧
486 59.61.248.235 59.61.248.237 福建省泉州市南安市 电信
487 59.61.248.238 59.61.248.238 福建省泉州市南安市 E网通网吧
488 59.61.248.239 59.61.248.253 福建省泉州市南安市 电信
489 59.61.248.254 59.61.248.254 福建省泉州市南安市 梅山镇自由鸟网吧
490 59.61.248.255 59.61.248.255 福建省泉州市南安市 电信
491 59.61.249.0 59.61.249.121 福建省泉州市 电信
492 59.61.249.122 59.61.249.122 福建省泉州市南安市 后田村千年虫网吧
493 59.61.249.123 59.61.251.255 福建省泉州市 电信
494 59.61.252.0 59.61.253.255 福建省泉州市南安市 电信
495 59.61.254.0 59.61.255.255 福建省泉州市 电信
496 59.77.168.0 59.77.171.255 福建省泉州市德化县 陶瓷学院
497 59.77.255.0 59.77.255.255 福建省泉州市南安县 教育网
498 59.79.194.0 59.79.194.255 福建省泉州市 泉州理工学院
499 61.131.46.0 61.131.48.85 福建省泉州市 电信
500 61.131.48.86 61.131.48.86 福建省泉州市 广电大酒店
501 61.131.48.87 61.131.48.215 福建省泉州市 电信
502 61.131.48.216 61.131.48.223 福建省泉州市 幼儿师范学校
503 61.131.48.224 61.131.49.39 福建省泉州市 电信
504 61.131.49.40 61.131.49.47 福建省泉州市 第三中学
505 61.131.49.48 61.131.49.57 福建省泉州市 电信
506 61.131.49.58 61.131.49.58 福建省泉州市 美食街灿荣网吧
507 61.131.49.59 61.131.49.137 福建省泉州市 电信
508 61.131.49.138 61.131.49.138 福建省泉州市 泉州酒店
509 61.131.49.139 61.131.49.179 福建省泉州市 电信
510 61.131.49.180 61.131.49.180 福建省泉州市 六中
511 61.131.49.181 61.131.49.195 福建省泉州市 电信
512 61.131.49.196 61.131.49.196 福建省泉州市南安市 一中
513 61.131.49.197 61.131.49.243 福建省泉州市 电信
514 61.131.49.244 61.131.49.244 福建省泉州市 泉州实小
515 61.131.49.245 61.131.50.38 福建省泉州市 电信
516 61.131.50.39 61.131.50.40 福建省泉州市 五中
517 61.131.50.41 61.131.52.29 福建省泉州市 电信
518 61.131.52.30 61.131.52.30 福建省泉州市南安市 E网通网吧
519 61.131.52.31 61.131.52.41 福建省泉州市 电信
520 61.131.52.42 61.131.52.42 福建省泉州市惠安县 成人中专
521 61.131.52.43 61.131.52.73 福建省泉州市 电信
522 61.131.52.74 61.131.52.74 福建省泉州市 丰泽安琪儿网吧
523 61.131.52.75 61.131.52.141 福建省泉州市 电信
524 61.131.52.142 61.131.52.142 福建省泉州市南安市 官桥科宇网吧
525 61.131.52.143 61.131.52.149 福建省泉州市 电信
526 61.131.52.150 61.131.52.150 福建省泉州市 金宝商务洒店
527 61.131.52.151 61.131.52.153 福建省泉州市 电信
528 61.131.52.154 61.131.52.154 福建省泉州市 东湖边上悠闲网吧
529 61.131.52.155 61.131.52.161 福建省泉州市 电信
530 61.131.52.162 61.131.52.163 福建省泉州市晋江市 政府大院
531 61.131.52.164 61.131.52.164 福建省泉州市晋江市 行政审批服务中心
532 61.131.52.165 61.131.52.205 福建省泉州市 电信
533 61.131.52.206 61.131.52.206 福建省泉州市 浔美社区好客来网吧
534 61.131.52.207 61.131.52.209 福建省泉州市 电信
535 61.131.52.210 61.131.52.210 福建省泉州市南安市 丰州宽带网吧
536 61.131.52.211 61.131.52.225 福建省泉州市 电信
537 61.131.52.226 61.131.52.226 福建省泉州市 裕兴超市走上来这间新一代网吧
538 61.131.52.227 61.131.52.233 福建省泉州市 电信
539 61.131.52.234 61.131.52.234 福建省泉州市 水头源源网吧
540 61.131.52.235 61.131.52.249 福建省泉州市 电信
541 61.131.52.250 61.131.52.250 福建省泉州市 太阳网吧
542 61.131.52.251 61.131.52.253 福建省泉州市 电信
543 61.131.52.254 61.131.52.254 福建省泉州市南安市 石井新世纪商务网吧
544 61.131.52.255 61.131.53.47 福建省泉州市 电信
545 61.131.53.48 61.131.53.55 福建省泉州市南安市 官桥镇五星中学
546 61.131.53.56 61.131.53.61 福建省泉州市 电信
547 61.131.53.62 61.131.53.62 福建省泉州市 榕树下网语网吧
548 61.131.53.63 61.131.53.65 福建省泉州市 电信
549 61.131.53.66 61.131.53.66 福建省泉州市 新门街大地网吧
550 61.131.53.67 61.131.53.73 福建省泉州市 电信
551 61.131.53.74 61.131.53.74 福建省泉州市 北门外潭尾金龙网吧
552 61.131.53.75 61.131.53.79 福建省泉州市 电信
553 61.131.53.80 61.131.53.87 福建省泉州市安溪县 龙门中学
554 61.131.53.88 61.131.53.95 福建省泉州市安溪县 湖头镇慈山学校
555 61.131.53.96 61.131.53.103 福建省泉州市 电信
556 61.131.53.104 61.131.53.111 福建省泉州市南安市 第一实验小学
557 61.131.53.112 61.131.53.130 福建省泉州市 电信
558 61.131.53.131 61.131.53.131 福建省泉州市德化县 科达网吧
559 61.131.53.132 61.131.53.137 福建省泉州市 电信
560 61.131.53.138 61.131.53.138 福建省泉州市德化县 宽大网吧
561 61.131.53.139 61.131.53.153 福建省泉州市 电信
562 61.131.53.154 61.131.53.154 福建省泉州市南安市 佳龙网吧
563 61.131.53.155 61.131.53.157 福建省泉州市 电信
564 61.131.53.158 61.131.53.158 福建省泉州市南安市 新悠闲网吧
565 61.131.53.159 61.131.53.185 福建省泉州市 电信
566 61.131.53.186 61.131.53.186 福建省泉州市 新宿网吧
567 61.131.53.187 61.131.53.209 福建省泉州市 电信
568 61.131.53.210 61.131.53.210 福建省泉州市 梦源网吧
569 61.131.53.211 61.131.54.37 福建省泉州市 电信
570 61.131.54.38 61.131.54.38 福建省泉州市 金源网吧
571 61.131.54.39 61.131.54.69 福建省泉州市晋江市 电信
572 61.131.54.70 61.131.54.70 福建省泉州市晋江市 英林英华美梦网吧
573 61.131.54.71 61.131.54.129 福建省泉州市晋江市 电信
574 61.131.54.130 61.131.54.130 福建省泉州市晋江市 英林镇和顺网吧
575 61.131.54.131 61.131.54.169 福建省泉州市晋江市 电信
576 61.131.54.170 61.131.54.170 福建省泉州市晋江市 紫帽镇政府
577 61.131.54.171 61.131.54.177 福建省泉州市晋江市 电信
578 61.131.54.178 61.131.54.178 福建省泉州市 忘忧草网吧
579 61.131.54.179 61.131.54.181 福建省泉州市石狮市 电信
580 61.131.54.182 61.131.54.182 福建省泉州市安溪县 地球村网吧
581 61.131.54.183 61.131.54.193 福建省泉州市石狮市 电信
582 61.131.54.194 61.131.54.194 福建省泉州市石狮市 海浪网吧
583 61.131.54.195 61.131.54.221 福建省泉州市南安市 电信
584 61.131.54.222 61.131.54.222 福建省泉州市南安市 南极星网吧
585 61.131.54.223 61.131.55.45 福建省泉州市南安市 电信
586 61.131.55.46 61.131.55.46 福建省泉州市南安市 梅山特速网吧
587 61.131.55.47 61.131.55.47 福建省泉州市南安市 电信
588 61.131.55.48 61.131.55.55 福建省泉州市南安市 教师进修学校
589 61.131.55.56 61.131.55.57 福建省泉州市南安市 电信
590 61.131.55.58 61.131.55.58 福建省泉州市南安市 水头梦幻网吧
591 61.131.55.59 61.131.55.61 福建省泉州市南安市 电信
592 61.131.55.62 61.131.55.62 福建省泉州市南安市 水头镇贝绅网吧
593 61.131.55.63 61.131.55.65 福建省泉州市南安市 电信
594 61.131.55.66 61.131.55.66 福建省泉州市南安市 梅山新浪网吧
595 61.131.55.67 61.131.55.69 福建省泉州市南安市 电信
596 61.131.55.70 61.131.55.70 福建省泉州市南安市 诗山镇海洋网吧
597 61.131.55.71 61.131.55.89 福建省泉州市南安市 电信
598 61.131.55.90 61.131.55.90 福建省泉州市 六灌路家园网吧
599 61.131.55.91 61.131.55.93 福建省泉州市南安市 电信
600 61.131.55.94 61.131.55.94 福建省泉州市 庄府巷飞扬网吧
601 61.131.55.95 61.131.55.97 福建省泉州市南安市 电信
602 61.131.55.98 61.131.55.98 福建省泉州市 北门华侨新村佐岸网吧
603 61.131.55.99 61.131.55.101 福建省泉州市南安市 电信
604 61.131.55.102 61.131.55.102 福建省泉州市 东街公界巷冲浪网吧
605 61.131.55.103 61.131.55.135 福建省泉州市南安市 电信
606 61.131.55.136 61.131.55.143 福建省泉州市 鹏峰中学
607 61.131.55.144 61.131.55.177 福建省泉州市南安市 电信
608 61.131.55.178 61.131.55.178 福建省泉州市 小龙女网吧
609 61.131.55.179 61.131.55.209 福建省泉州市 电信
610 61.131.55.210 61.131.55.210 福建省泉州市 新浪网吧
611 61.131.55.211 61.131.55.221 福建省泉州市 电信
612 61.131.55.222 61.131.55.222 福建省泉州市 蜘蛛网络新华路分店
613 61.131.55.223 61.131.55.226 福建省泉州市 电信
614 61.131.55.227 61.131.55.227 福建省泉州市南安市 英都镇南安三中
615 61.131.55.228 61.131.55.255 福建省泉州市 电信
616 61.131.56.0 61.131.56.2 福建省泉州市 九牧王集团有限公司
617 61.131.56.3 61.131.56.3 福建省泉州市南安市 九牧王洋服发展有限公司
618 61.131.56.4 61.131.56.7 福建省泉州市 九牧王集团有限公司
619 61.131.56.8 61.131.56.17 福建省泉州市南安市 电信
620 61.131.56.18 61.131.56.18 福建省泉州市 兴贤北路万荣网吧
621 61.131.56.19 61.131.56.21 福建省泉州市南安市 电信
622 61.131.56.22 61.131.56.22 福建省泉州市 万荣连锁网吧
623 61.131.56.23 61.131.56.29 福建省泉州市南安市 电信
624 61.131.56.30 61.131.56.30 福建省泉州市南安市 三星网吧
625 61.131.56.31 61.131.56.33 福建省泉州市石狮市 电信
626 61.131.56.34 61.131.56.34 福建省泉州市南安市 数码通网吧
627 61.131.56.35 61.131.56.53 福建省泉州市 电信
628 61.131.56.54 61.131.56.54 福建省泉州市安溪县 高速网吧
629 61.131.56.55 61.131.56.65 福建省泉州市 电信
630 61.131.56.66 61.131.56.66 福建省泉州市 泉秀新村阳光绿叶网吧
631 61.131.56.67 61.131.56.69 福建省泉州市 电信
632 61.131.56.70 61.131.56.70 福建省泉州市 丰泽区霞淮奔腾网吧
633 61.131.56.71 61.131.56.85 福建省泉州市 电信
634 61.131.56.86 61.131.56.86 福建省泉州市南安市 飞翔网吧
635 61.131.56.87 61.131.56.89 福建省泉州市 电信
636 61.131.56.90 61.131.56.90 福建省泉州市 蜘蛛网络柳新路旗舰店
637 61.131.56.91 61.131.56.93 福建省泉州市 电信
638 61.131.56.94 61.131.56.94 福建省泉州市南安市 新广达网吧
639 61.131.56.95 61.131.56.105 福建省泉州市 电信
640 61.131.56.106 61.131.56.106 福建省泉州市 刺桐路飞扬网吧
641 61.131.56.107 61.131.56.141 福建省泉州市 电信
642 61.131.56.142 61.131.56.142 福建省泉州市南安市 千禧龙网吧
643 61.131.56.143 61.131.56.157 福建省泉州市 电信
644 61.131.56.158 61.131.56.158 福建省泉州市南安市 溪美太阳雨网吧
645 61.131.56.159 61.131.56.161 福建省泉州市 电信
646 61.131.56.162 61.131.56.162 福建省泉州市石狮市 梦幻网吧
647 61.131.56.163 61.131.56.165 福建省泉州市 电信
648 61.131.56.166 61.131.56.166 福建省泉州市 洛江区绿鱼岛网吧
649 61.131.56.167 61.131.56.201 福建省泉州市 电信
650 61.131.56.202 61.131.56.202 福建省泉州市石狮市 优浮网吧
651 61.131.56.203 61.131.56.205 福建省泉州市 电信
652 61.131.56.206 61.131.56.206 福建省泉州市石狮市 九二路阳光网吧
653 61.131.56.207 61.131.57.21 福建省泉州市 电信
654 61.131.57.22 61.131.57.22 福建省泉州市南安市 水头镇缘来网吧
655 61.131.57.23 61.131.57.33 福建省泉州市 电信
656 61.131.57.34 61.131.57.34 福建省泉州市石狮市 五洲网吧
657 61.131.57.35 61.131.57.37 福建省泉州市 电信
658 61.131.57.38 61.131.57.38 福建省泉州市石狮市 惠源网吧
659 61.131.57.39 61.131.57.49 福建省泉州市 电信
660 61.131.57.50 61.131.57.50 福建省泉州市晋江市 自由空间网吧
661 61.131.57.51 61.131.57.53 福建省泉州市石狮市 /泉州市
662 61.131.57.54 61.131.57.54 福建省泉州市晋江市 陈埭镇天音网吧
663 61.131.57.55 61.131.57.57 福建省泉州市石狮市 /泉州市
664 61.131.57.58 61.131.57.58 福建省泉州市晋江市 磁灶老地方网吧
665 61.131.57.59 61.131.57.69 福建省泉州市石狮市 /泉州市
666 61.131.57.70 61.131.57.70 福建省泉州市晋江市 群艺网吧
667 61.131.57.71 61.131.57.79 福建省泉州市石狮市 /泉州市
668 61.131.57.80 61.131.57.82 福建省泉州市晋江市 雅客食品公司
669 61.131.57.83 61.131.57.101 福建省泉州市南安市 水头镇缘来网吧
670 61.131.57.102 61.131.57.102 福建省泉州市晋江市 东石镇寰宇网吧
671 61.131.57.103 61.131.57.108 福建省泉州市南安市 水头镇缘来网吧
672 61.131.57.109 61.131.57.109 福建省泉州市安溪县 蓝溪中学
673 61.131.57.110 61.131.57.121 福建省泉州市南安市 水头镇缘来网吧
674 61.131.57.122 61.131.57.122 福建省泉州市 蜘蛛网吧
675 61.131.57.123 61.131.57.125 福建省泉州市南安市 水头镇缘来网吧
676 61.131.57.126 61.131.57.126 福建省泉州市 后城灿荣网吧
677 61.131.57.127 61.131.57.153 福建省泉州市石狮市 /泉州市
678 61.131.57.154 61.131.57.154 福建省泉州市 洛江区双阳夜归人网吧
679 61.131.57.155 61.131.57.161 福建省泉州市石狮市 /泉州市
680 61.131.57.162 61.131.57.162 福建省泉州市 六灌路彩虹网吧
681 61.131.57.163 61.131.57.185 福建省泉州市石狮市 /泉州市
682 61.131.57.186 61.131.57.186 福建省泉州市晋江市 罗山镇鑫龙网吧
683 61.131.57.187 61.131.57.189 福建省泉州市石狮市 /泉州市
684 61.131.57.190 61.131.57.190 福建省泉州市 /晋江市金井清尚网吧
685 61.131.57.191 61.131.57.193 福建省泉州市石狮市 /泉州市
686 61.131.57.194 61.131.57.194 福建省泉州市晋江市 恒智网吧
687 61.131.57.195 61.131.57.209 福建省泉州市石狮市 /泉州市
688 61.131.57.210 61.131.57.210 福建省泉州市晋江市 磁灶科群网吧
689 61.131.57.211 61.131.57.219 福建省泉州市石狮市 /泉州市
690 61.131.57.220 61.131.57.227 福建省泉州市石狮市 群英中路因超网吧
691 61.131.57.228 61.131.57.237 福建省泉州市石狮市 /泉州市
692 61.131.57.238 61.131.57.238 福建省泉州市 城东奇龙对面的银汉网吧
693 61.131.57.239 61.131.57.255 福建省泉州市石狮市 /泉州市
694 61.131.58.0 61.131.58.7 福建省泉州市 中营学院
695 61.131.58.8 61.131.58.42 福建省泉州市石狮市 /泉州市
696 61.131.58.43 61.131.58.43 福建省泉州市 万维网吧
697 61.131.58.44 61.131.58.47 福建省泉州市石狮市 电信
698 61.131.58.48 61.131.58.55 福建省泉州市安溪县 西坪中学
699 61.131.58.56 61.131.58.57 福建省泉州市石狮市 电信
700 61.131.58.58 61.131.58.58 福建省泉州市 丰泽区浦西路清华飓风网吧
701 61.131.58.59 61.131.58.89 福建省泉州市石狮市 电信
702 61.131.58.90 61.131.58.90 福建省泉州市 泉州电视台
703 61.131.58.91 61.131.58.93 福建省泉州市石狮市 电信
704 61.131.58.94 61.131.58.94 福建省泉州市石狮市 艺源网吧
705 61.131.58.95 61.131.58.105 福建省泉州市 电信
706 61.131.58.106 61.131.58.106 福建省泉州市安溪县 河滨路木林森网吧
707 61.131.58.107 61.131.58.117 福建省泉州市 电信
708 61.131.58.118 61.131.58.118 福建省泉州市安溪县 蓬莱星缘网吧
709 61.131.58.119 61.131.58.121 福建省泉州市 电信
710 61.131.58.122 61.131.58.122 福建省泉州市安溪县 湖头镇视野网吧
711 61.131.58.123 61.131.58.125 福建省泉州市 电信
712 61.131.58.126 61.131.58.126 福建省泉州市安溪县 湖头镇西部网吧
713 61.131.58.127 61.131.58.133 福建省泉州市 电信
714 61.131.58.134 61.131.58.134 福建省泉州市安溪县 华达极速网吧
715 61.131.58.135 61.131.58.137 福建省泉州市 电信
716 61.131.58.138 61.131.58.138 福建省泉州市安溪县 安溪梦绿网吧
717 61.131.58.139 61.131.58.141 福建省泉州市 电信
718 61.131.58.142 61.131.58.142 福建省泉州市安溪县 湖头镇南杰网吧
719 61.131.58.143 61.131.58.145 福建省泉州市 电信
720 61.131.58.146 61.131.58.146 福建省泉州市安溪县 湖头镇鸿如网吧
721 61.131.58.147 61.131.58.161 福建省泉州市 电信
722 61.131.58.162 61.131.58.162 福建省泉州市安溪县 蓬莱飞跃网吧
723 61.131.58.163 61.131.58.165 福建省泉州市 电信
724 61.131.58.166 61.131.58.166 福建省泉州市安溪县 湖头镇聚龙网吧
725 61.131.58.167 61.131.58.169 福建省泉州市 电信
726 61.131.58.170 61.131.58.170 福建省泉州市安溪县 天地人网吧
727 61.131.58.171 61.131.58.181 福建省泉州市 电信
728 61.131.58.182 61.131.58.182 福建省泉州市石狮市 新时空网吧
729 61.131.58.183 61.131.58.183 福建省泉州市 电信
730 61.131.58.184 61.131.58.191 福建省泉州市石狮市 石光中学
731 61.131.58.192 61.131.58.197 福建省泉州市 电信
732 61.131.58.198 61.131.58.198 福建省泉州市晋江市 青阳镇阳光路联众网吧
733 61.131.58.199 61.131.58.201 福建省泉州市 电信
734 61.131.58.202 61.131.58.202 福建省泉州市 天都网吧
735 61.131.58.203 61.131.58.205 福建省泉州市 电信
736 61.131.58.206 61.131.58.206 福建省泉州市 海豚网吧
737 61.131.58.207 61.131.58.209 福建省泉州市 电信
738 61.131.58.210 61.131.58.210 福建省泉州市 泉秀路任逍遥网吧
739 61.131.58.211 61.131.58.249 福建省泉州市 电信
740 61.131.58.250 61.131.58.250 福建省泉州市 英林镇天科网吧
741 61.131.58.251 61.131.58.253 福建省泉州市 电信
742 61.131.58.254 61.131.58.254 福建省泉州市安溪县 蓬莱红星网吧
743 61.131.58.255 61.131.59.1 福建省泉州市 电信
744 61.131.59.2 61.131.59.4 福建省泉州市 泉州市南安职业中专学校
745 61.131.59.5 61.131.59.13 福建省泉州市 电信
746 61.131.59.14 61.131.59.14 福建省泉州市安溪县 河滨北路兴科网吧
747 61.131.59.15 61.131.59.17 福建省泉州市 电信
748 61.131.59.18 61.131.59.18 福建省泉州市安溪县 冲浪网吧
749 61.131.59.19 61.131.59.21 福建省泉州市安溪县 电信
750 61.131.59.22 61.131.59.22 福建省泉州市安溪县 E网吧
751 61.131.59.23 61.131.59.49 福建省泉州市安溪县 电信
752 61.131.59.50 61.131.59.50 福建省泉州市安溪县 探险者网吧
753 61.131.59.51 61.131.59.67 福建省泉州市安溪县 电信
754 61.131.59.68 61.131.59.68 福建省泉州市晋江市 安海子江中学
755 61.131.59.69 61.131.59.73 福建省泉州市安溪县 电信
756 61.131.59.74 61.131.59.74 福建省泉州市安溪县 梦得网吧
757 61.131.59.75 61.131.59.81 福建省泉州市安溪县 电信
758 61.131.59.82 61.131.59.82 福建省泉州市安溪县 蓝月亮网吧
759 61.131.59.83 61.131.59.85 福建省泉州市安溪县 电信
760 61.131.59.86 61.131.59.86 福建省泉州市安溪县 飞扬网吧
761 61.131.59.87 61.131.59.89 福建省泉州市安溪县 电信
762 61.131.59.90 61.131.59.90 福建省泉州市安溪县 风晨网吧
763 61.131.59.91 61.131.59.93 福建省泉州市安溪县 电信
764 61.131.59.94 61.131.59.94 福建省泉州市安溪县 龙门飘流物语网吧
765 61.131.59.95 61.131.59.97 福建省泉州市 电信
766 61.131.59.98 61.131.59.98 福建省泉州市安溪县 异度空间网吧
767 61.131.59.99 61.131.59.105 福建省泉州市 电信
768 61.131.59.106 61.131.59.106 福建省泉州市 时代广场时代休闲网吧
769 61.131.59.107 61.131.59.109 福建省泉州市 电信
770 61.131.59.110 61.131.59.110 福建省泉州市 泉秀路雄鹰网吧
771 61.131.59.111 61.131.59.125 福建省泉州市 电信
772 61.131.59.126 61.131.59.126 福建省泉州市石狮市 长宁路神舟网吧
773 61.131.59.127 61.131.59.145 福建省泉州市 电信
774 61.131.59.146 61.131.59.146 福建省泉州市石狮市 松苑酒店北楼网吧
775 61.131.59.147 61.131.59.153 福建省泉州市 电信
776 61.131.59.154 61.131.59.154 福建省泉州市 美湖酒店
777 61.131.59.155 61.131.59.157 福建省泉州市 电信
778 61.131.59.158 61.131.59.158 福建省泉州市安溪县 农村信用社
779 61.131.59.159 61.131.59.161 福建省泉州市 电信
780 61.131.59.162 61.131.59.162 福建省泉州市安溪县 百佳网吧
781 61.131.59.163 61.131.59.165 福建省泉州市 电信
782 61.131.59.166 61.131.59.166 福建省泉州市安溪县 阿Q网吧
783 61.131.59.167 61.131.59.172 福建省泉州市 电信
784 61.131.59.173 61.131.59.173 福建省泉州市晋江市 第五中学
785 61.131.59.174 61.131.59.189 福建省泉州市 电信
786 61.131.59.190 61.131.59.190 福建省泉州市 永相约网吧
787 61.131.59.191 61.131.59.213 福建省泉州市 电信
788 61.131.59.214 61.131.59.214 福建省泉州市晋江市 众情网吧
789 61.131.59.215 61.131.59.245 福建省泉州市 电信
790 61.131.59.246 61.131.59.246 福建省泉州市 文化宫梧桐树网吧
791 61.131.59.247 61.131.60.31 福建省泉州市 电信
792 61.131.60.32 61.131.60.39 福建省泉州市晋江市 永和南峰中学
793 61.131.60.40 61.131.60.47 福建省泉州市 电信
794 61.131.60.48 61.131.60.55 福建省泉州市晋江市 安海职业中专学校
795 61.131.60.56 61.131.60.93 福建省泉州市 电信
796 61.131.60.94 61.131.60.94 福建省泉州市 心园网吧
797 61.131.60.95 61.131.60.129 福建省泉州市 电信
798 61.131.60.130 61.131.60.130 福建省泉州市石狮市 九二路世纪网吧
799 61.131.60.131 61.131.60.133 福建省泉州市 电信
800 61.131.60.134 61.131.60.134 福建省泉州市石狮市 育青学院网吧
801 61.131.60.135 61.131.60.153 福建省泉州市石狮市 电信
802 61.131.60.154 61.131.60.154 福建省泉州市晋江市 英墩中学
803 61.131.60.155 61.131.60.161 福建省泉州市石狮市 电信
804 61.131.60.162 61.131.60.162 福建省泉州市 动感网吧
805 61.131.60.163 61.131.60.169 福建省泉州市石狮市 电信
806 61.131.60.170 61.131.60.170 福建省泉州市晋江市 青阳阳光咖啡网吧
807 61.131.60.171 61.131.60.173 福建省泉州市石狮市 电信
808 61.131.60.174 61.131.60.174 福建省泉州市晋江市 金叶商务网吧
809 61.131.60.175 61.131.60.177 福建省泉州市石狮市 电信
810 61.131.60.178 61.131.60.178 福建省泉州市鲤城区 涂门街12号A网阁休闲网吧
811 61.131.60.179 61.131.60.181 福建省泉州市石狮市 电信
812 61.131.60.182 61.131.60.182 福建省泉州市鲤城区 县后街伊之缘网吧
813 61.131.60.183 61.131.60.215 福建省泉州市晋江市 电信
814 61.131.60.216 61.131.60.223 福建省泉州市晋江市 磁灶中学
815 61.131.60.224 61.131.60.239 福建省泉州市晋江市 电信
816 61.131.60.240 61.131.60.247 福建省泉州市晋江市 第一实验小学
817 61.131.60.248 61.131.60.255 福建省泉州市石狮市 电信
818 61.131.61.0 61.131.61.9 福建省泉州市 电信
819 61.131.61.10 61.131.61.10 福建省泉州市 沁园网吧
820 61.131.61.11 61.131.61.17 福建省泉州市 电信
821 61.131.61.18 61.131.61.18 福建省泉州市 北峰万荣网吧
822 61.131.61.19 61.131.61.21 福建省泉州市 电信
823 61.131.61.22 61.131.61.22 福建省泉州市 田安路万荣网吧
824 61.131.61.23 61.131.61.25 福建省泉州市 电信
825 61.131.61.26 61.131.61.26 福建省泉州市 华荣书屋
826 61.131.61.27 61.131.61.29 福建省泉州市 电信
827 61.131.61.30 61.131.61.30 福建省泉州市 六灌路万荣网吧超越对面店
828 61.131.61.31 61.131.61.37 福建省泉州市 电信
829 61.131.61.38 61.131.61.38 福建省泉州市 泉秀欢乐网吧
830 61.131.61.39 61.131.61.39 福建省泉州市 电信
831 61.131.61.40 61.131.61.47 福建省泉州市南安市 新侨中学
832 61.131.61.48 61.131.61.77 福建省泉州市 电信
833 61.131.61.78 61.131.61.78 福建省泉州市 美食街万荣网吧
834 61.131.61.79 61.131.61.97 福建省泉州市 电信
835 61.131.61.98 61.131.61.98 福建省泉州市 行政学院
836 61.131.61.99 61.131.61.101 福建省泉州市 电信
837 61.131.61.102 61.131.61.102 福建省泉州市石狮市 移动先锋休闲会所
838 61.131.61.103 61.131.61.109 福建省泉州市 电信
839 61.131.61.110 61.131.61.110 福建省泉州市南安市 疾病控制中心
840 61.131.61.111 61.131.61.137 福建省泉州市 电信
841 61.131.61.138 61.131.61.138 福建省泉州市 万荣网吧连锁有限公司
842 61.131.61.139 61.131.61.141 福建省泉州市 电信
843 61.131.61.142 61.131.61.142 福建省泉州市 丰泽广场步行街(1)楼自动网吧
844 61.131.61.143 61.131.61.165 福建省泉州市 电信
845 61.131.61.166 61.131.61.166 福建省泉州市晋江市 阳光路阿波罗网吧
846 61.131.61.167 61.131.61.185 福建省泉州市 电信
847 61.131.61.186 61.131.61.186 福建省泉州市 东街万荣网吧
848 61.131.61.187 61.131.61.189 福建省泉州市 电信
849 61.131.61.190 61.131.61.190 福建省泉州市 前坂街万荣网吧
850 61.131.61.191 61.131.61.201 福建省泉州市 电信
851 61.131.61.202 61.131.61.202 福建省泉州市 时尚网吧
852 61.131.61.203 61.131.61.205 福建省泉州市 电信
853 61.131.61.206 61.131.61.206 福建省泉州市晋江市 阳光路E网情深网吧
854 61.131.61.207 61.131.61.207 福建省泉州市 电信
855 61.131.61.208 61.131.61.215 福建省泉州市 华光摄影艺术学院
856 61.131.61.216 61.131.61.229 福建省泉州市 电信
857 61.131.61.230 61.131.61.230 福建省泉州市南安市 阿里巴巴网吧
858 61.131.61.231 61.131.61.237 福建省泉州市 电信
859 61.131.61.238 61.131.61.238 福建省泉州市 泉秀路大华酒店对面蓝雨网吧
860 61.131.61.239 61.131.61.253 福建省泉州市 电信
861 61.131.61.254 61.131.61.254 福建省泉州市 万荣网吧连锁店
862 61.131.61.255 61.131.61.255 福建省泉州市 电信
863 61.131.62.0 61.131.62.7 福建省泉州市 华侨大学成教学院
864 61.131.62.8 61.131.62.13 福建省泉州市 电信
865 61.131.62.14 61.131.62.14 福建省泉州市 东街E世纪网吧
866 61.131.62.15 61.131.62.21 福建省泉州市 电信
867 61.131.62.22 61.131.62.22 福建省泉州市石狮市 群英路天空网吧
868 61.131.62.23 61.131.62.25 福建省泉州市 电信
869 61.131.62.26 61.131.62.26 福建省泉州市 田安路永相逢网吧
870 61.131.62.27 61.131.62.65 福建省泉州市 电信
871 61.131.62.66 61.131.62.66 福建省泉州市安溪县 俊民中学
872 61.131.62.67 61.131.62.79 福建省泉州市 电信
873 61.131.62.80 61.131.62.87 福建省泉州市晋江市 毓英中学
874 61.131.62.88 61.131.62.113 福建省泉州市 电信
875 61.131.62.114 61.131.62.114 福建省泉州市石狮市 八中
876 61.131.62.115 61.131.62.137 福建省泉州市 电信
877 61.131.62.138 61.131.62.138 福建省泉州市 超越E时代网吧
878 61.131.62.139 61.131.62.213 福建省泉州市 电信
879 61.131.62.214 61.131.62.214 福建省泉州市 经济技术开发区清蒙管委会
880 61.131.62.215 61.131.62.215 福建省泉州市 电信
881 61.131.62.216 61.131.62.223 福建省泉州市南安市 国光中学
882 61.131.62.224 61.131.62.241 福建省泉州市 电信
883 61.131.62.242 61.131.62.242 福建省泉州市安溪县 后垵地球村网吧
884 61.131.62.243 61.131.62.249 福建省泉州市 电信
885 61.131.62.250 61.131.62.250 福建省泉州市 万荣网吧因特尔分店(东美小区)
886 61.131.62.251 61.131.62.255 福建省泉州市 电信
887 61.131.63.0 61.131.63.31 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
888 61.131.63.32 61.131.63.39 福建省泉州市 梅山实验学院
889 61.131.63.40 61.131.63.61 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
890 61.131.63.62 61.131.63.62 福建省泉州市 南少林武术学校
891 61.131.63.63 61.131.63.69 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
892 61.131.63.70 61.131.63.70 福建省泉州市 六灌路超越世纪网吧
893 61.131.63.71 61.131.63.73 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
894 61.131.63.74 61.131.63.74 福建省泉州市 新门街大地网吧
895 61.131.63.75 61.131.63.77 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
896 61.131.63.78 61.131.63.78 福建省泉州市鲤城区 六灌路新力量网吧
897 61.131.63.79 61.131.63.81 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
898 61.131.63.82 61.131.63.82 福建省泉州市石狮市 源发网络休闲会所
899 61.131.63.83 61.131.63.85 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
900 61.131.63.86 61.131.63.86 福建省泉州市石狮市 星语网吧
901 61.131.63.87 61.131.63.89 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
902 61.131.63.90 61.131.63.90 福建省泉州市石狮市 冲浪网吧
903 61.131.63.91 61.131.63.93 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
904 61.131.63.94 61.131.63.94 福建省泉州市石狮市 因超网吧
905 61.131.63.95 61.131.63.109 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
906 61.131.63.110 61.131.63.110 福建省泉州市石狮市 无限网吧
907 61.131.63.111 61.131.63.133 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
908 61.131.63.134 61.131.63.134 福建省泉州市惠安县 成人中专
909 61.131.63.135 61.131.63.165 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
910 61.131.63.166 61.131.63.166 福建省泉州市鲤城区 县后街池池网吧
911 61.131.63.167 61.131.63.199 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
912 61.131.63.200 61.131.63.207 福建省泉州市晋江市 陈埭民族中学
913 61.131.63.208 61.131.63.243 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
914 61.131.63.244 61.131.63.244 福建省泉州市 北门外信息学院
915 61.131.63.245 61.131.63.246 福建省泉州市 信息学院第二校区
916 61.131.63.247 61.131.63.247 福建省泉州市 (晋江/南安/惠安/泉港)电信
917 61.131.63.248 61.131.63.255 福建省泉州市惠安县 第五中学
918 61.131.104.0 61.131.107.255 福建省泉州市 电信
919 61.131.108.0 61.131.108.255 福建省泉州市 电信(晋江)
920 61.131.109.0 61.131.115.255 福建省泉州市 电信
921 61.154.19.148 61.154.19.148 福建省泉州市 聚缘网吧
922 61.154.90.0 61.154.93.255 福建省泉州市 电信
923 61.154.94.0 61.154.94.255 福建省泉州市石狮市 电信
924 61.154.95.0 61.154.96.255 福建省泉州市 电信
925 61.154.97.0 61.154.97.255 福建省泉州市南安市 电信
926 61.154.98.0 61.154.100.193 福建省泉州市 电信
927 61.154.100.194 61.154.100.194 福建省泉州市 零点网吧
928 61.154.100.195 61.154.101.66 福建省泉州市 电信
929 61.154.101.67 61.154.101.67 福建省泉州市 天空网吧
930 61.154.101.68 61.154.101.255 福建省泉州市 电信
931 61.154.102.0 61.154.102.255 福建省泉州市 网宿科技电信CDN节点
932 61.154.103.0 61.154.104.17 福建省泉州市 电信
933 61.154.104.18 61.154.104.18 福建省泉州市晋江市 陈埭镇湖中在线娱乐网吧
934 61.154.104.19 61.154.104.25 福建省泉州市 电信
935 61.154.104.26 61.154.104.26 福建省泉州市晋江市 陈埭在线娱乐网吧
936 61.154.104.27 61.154.104.33 福建省泉州市 电信
937 61.154.104.34 61.154.104.34 福建省泉州市晋江市 新乐园网吧
938 61.154.104.35 61.154.104.101 福建省泉州市 电信
939 61.154.104.102 61.154.104.102 福建省泉州市晋江市 塘岸街千百度网吧
940 61.154.104.103 61.154.104.117 福建省泉州市 电信
941 61.154.104.118 61.154.104.118 福建省泉州市晋江市 湖中清风网吧
942 61.154.104.119 61.154.104.120 福建省泉州市 电信
943 61.154.104.121 61.154.104.121 福建省泉州市鲤城区 时代广场经典网吧
944 61.154.104.122 61.154.104.131 福建省泉州市 电信
945 61.154.104.132 61.154.104.132 福建省泉州市晋江市 青阳E网情深网吧
946 61.154.104.133 61.154.104.207 福建省泉州市 电信
947 61.154.104.208 61.154.104.208 福建省泉州市安溪县 中庆网吧
948 61.154.104.209 61.154.105.9 福建省泉州市 电信
949 61.154.105.10 61.154.105.10 福建省泉州市晋江市 斯兰集团
950 61.154.105.11 61.154.105.25 福建省泉州市 电信
951 61.154.105.26 61.154.105.26 福建省泉州市安溪县 九中
952 61.154.105.27 61.154.105.41 福建省泉州市 电信
953 61.154.105.42 61.154.105.42 福建省泉州市晋江市 陈埭大众网吧
954 61.154.105.43 61.154.105.53 福建省泉州市 电信
955 61.154.105.54 61.154.105.54 福建省泉州市晋江市 劲浪网吧
956 61.154.105.55 61.154.105.109 福建省泉州市 电信
957 61.154.105.110 61.154.105.110 福建省泉州市晋江市 青阳塘岸街明晖楼八哥七妹网吧
958 61.154.105.111 61.154.105.113 福建省泉州市 电信
959 61.154.105.114 61.154.105.114 福建省泉州市晋江市 青阳镇约定网吧(融星花园B栋2楼)
960 61.154.105.115 61.154.105.138 福建省泉州市 电信
961 61.154.105.139 61.154.105.139 福建省泉州市 经典网吧(东方大酒店后面)
962 61.154.105.140 61.154.105.140 福建省泉州市 伊妹儿网吧
963 61.154.105.141 61.154.105.169 福建省泉州市 电信
964 61.154.105.170 61.154.105.174 福建省泉州市晋江市 宝龙大酒店
965 61.154.105.175 61.154.105.205 福建省泉州市 电信
966 61.154.105.206 61.154.105.206 福建省泉州市晋江市 青阳梦幻网吧(新时代KTV对面)
967 61.154.105.207 61.154.107.99 福建省泉州市 电信
968 61.154.107.100 61.154.107.100 福建省泉州市 经典网吧
969 61.154.107.101 61.154.107.255 福建省泉州市 电信
970 61.154.108.0 61.154.108.255 福建省泉州市晋江市 电信
971 61.154.109.0 61.154.109.62 福建省泉州市 电信
972 61.154.109.63 61.154.109.63 福建省泉州市石狮市 恒达网吧
973 61.154.109.64 61.154.109.255 福建省泉州市 电信
974 61.154.110.0 61.154.110.255 福建省泉州市安溪县 /石狮市电信
975 61.154.111.0 61.154.111.5 福建省泉州市 电信
976 61.154.111.6 61.154.111.6 福建省泉州市石狮市 源发网吧
977 61.154.111.7 61.154.113.255 福建省泉州市 电信
978 61.154.114.0 61.154.114.255 福建省泉州市惠安县 电信
979 61.154.115.0 61.154.119.255 福建省泉州市 电信
980 61.154.120.0 61.154.120.255 福建省泉州市 (丰泽区)电信
981 61.154.121.0 61.154.121.33 福建省泉州市 电信
982 61.154.121.34 61.154.121.34 福建省泉州市 丰泽区人民政府
983 61.154.121.35 61.154.121.41 福建省泉州市 电信
984 61.154.121.42 61.154.121.42 福建省泉州市安溪县 湖头镇瑶闸路慈山财经学校
985 61.154.121.43 61.154.121.55 福建省泉州市 电信
986 61.154.121.56 61.154.121.63 福建省泉州市 泉州信息学院
987 61.154.121.64 61.154.121.81 福建省泉州市 电信
988 61.154.121.82 61.154.121.82 福建省泉州市安溪县 星期天网吧
989 61.154.121.83 61.154.121.85 福建省泉州市 电信
990 61.154.121.86 61.154.121.86 福建省泉州市晋江市 东石镇芝麻网吧
991 61.154.121.87 61.154.121.103 福建省泉州市 电信
992 61.154.121.104 61.154.121.104 福建省泉州市安溪县 梧桐中学
993 61.154.121.105 61.154.121.125 福建省泉州市 电信
994 61.154.121.126 61.154.121.126 福建省泉州市永春县 蓬壶镇创新网吧
995 61.154.121.127 61.154.121.127 福建省泉州市 电信
996 61.154.121.128 61.154.121.190 福建省泉州市德化县 教育系统
997 61.154.121.191 61.154.121.199 福建省泉州市 公路段
998 61.154.121.200 61.154.121.253 福建省泉州市 电信
999 61.154.121.254 61.154.121.254 福建省泉州市晋江市 英林中学
1000 61.154.121.255 61.154.122.1 福建省泉州市 电信