ip地址查询

三明市IP地址列表

三明市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.150.64.0 27.150.95.255 福建省三明市 电信
2 27.157.128.0 27.157.191.255 福建省三明市 电信
3 27.158.64.0 27.158.71.123 福建省三明市 电信
4 27.158.71.124 27.158.71.124 福建省三明市 三明宾馆(天元国际)
5 27.158.71.125 27.158.127.255 福建省三明市 电信
6 58.22.192.0 58.22.192.137 福建省三明市 联通
7 58.22.192.138 58.22.192.138 福建省三明市沙县 恒益达门业公司
8 58.22.192.139 58.22.192.153 福建省三明市 联通
9 58.22.192.154 58.22.192.154 福建省三明市沙县 金港纺织公司
10 58.22.192.155 58.22.192.160 福建省三明市 联通
11 58.22.192.161 58.22.192.161 福建省三明市沙县 嘉能光电有限公司
12 58.22.192.162 58.22.194.1 福建省三明市 联通
13 58.22.194.2 58.22.194.2 福建省三明市 三元区下洋新华宾馆
14 58.22.194.3 58.22.194.3 福建省三明市 三元区新知电脑服务中心
15 58.22.194.4 58.22.194.9 福建省三明市 联通
16 58.22.194.10 58.22.194.10 福建省三明市尤溪县 三林木业集团公司
17 58.22.194.11 58.22.194.13 福建省三明市 联通
18 58.22.194.14 58.22.194.14 福建省三明市梅列区 三明市地方志编委
19 58.22.194.15 58.22.194.17 福建省三明市 联通
20 58.22.194.18 58.22.194.20 福建省三明市梅列区 东安路新鲜网吧
21 58.22.194.21 58.22.194.33 福建省三明市 联通
22 58.22.194.34 58.22.194.35 福建省三明市永安市 华丰建设公司永安火电厂项目部
23 58.22.194.36 58.22.194.41 福建省三明市 联通
24 58.22.194.42 58.22.194.46 福建省三明市沙县 三明华橡集团
25 58.22.194.47 58.22.194.49 福建省三明市 联通
26 58.22.194.50 58.22.194.52 福建省三明市 三元区富文路省安小区
27 58.22.194.53 58.22.194.57 福建省三明市 联通
28 58.22.194.58 58.22.194.58 福建省三明市沙县 众诚机械
29 58.22.194.59 58.22.194.59 福建省三明市沙县 星火气体
30 58.22.194.60 58.22.194.60 福建省三明市沙县 天工机械公司
31 58.22.194.61 58.22.194.65 福建省三明市 联通
32 58.22.194.66 58.22.194.66 福建省三明市尤溪县 尤溪格利尔公司
33 58.22.194.67 58.22.194.73 福建省三明市 联通
34 58.22.194.74 58.22.194.74 福建省三明市尤溪县 尤溪海华技校
35 58.22.194.75 58.22.194.77 福建省三明市 联通
36 58.22.194.78 58.22.194.78 福建省三明市将乐县 将乐古佛堂塘煤矿
37 58.22.194.79 58.22.194.81 福建省三明市 联通
38 58.22.194.82 58.22.194.82 福建省三明市沙县 易电子公司
39 58.22.194.83 58.22.194.85 福建省三明市 联通
40 58.22.194.86 58.22.194.86 福建省三明市 三元区明建宏工程咨询公司
41 58.22.194.87 58.22.194.92 福建省三明市 联通
42 58.22.194.93 58.22.194.93 福建省三明市尤溪县 文化传媒公司
43 58.22.194.94 58.22.194.97 福建省三明市 联通
44 58.22.194.98 58.22.194.98 福建省三明市沙县 金凤凰酒店
45 58.22.194.99 58.22.194.101 福建省三明市 联通
46 58.22.194.102 58.22.194.102 福建省三明市永安市 鼎立网吧
47 58.22.194.103 58.22.194.121 福建省三明市 联通
48 58.22.194.122 58.22.194.122 福建省三明市大田县 大田石牌车辆检测站
49 58.22.194.123 58.22.194.154 福建省三明市 联通
50 58.22.194.155 58.22.194.155 福建省三明市将乐县 汇源缝制有限公司
51 58.22.194.156 58.22.194.249 福建省三明市 联通
52 58.22.194.250 58.22.194.250 福建省三明市 大田体验网吧
53 58.22.194.251 58.22.195.13 福建省三明市 联通
54 58.22.195.14 58.22.195.14 福建省三明市沙县 金沙园三明机床厂
55 58.22.195.15 58.22.195.25 福建省三明市 联通
56 58.22.195.26 58.22.195.30 福建省三明市永安市 东兴证券有限公司
57 58.22.195.31 58.22.195.41 福建省三明市 联通
58 58.22.195.42 58.22.195.46 福建省三明市梅列区 激流网吧
59 58.22.195.47 58.22.195.49 福建省三明市 联通
60 58.22.195.50 58.22.195.54 福建省三明市 水文站
61 58.22.195.55 58.22.195.57 福建省三明市 联通
62 58.22.195.58 58.22.195.62 福建省三明市大田县 鑫金管心公司
63 58.22.195.63 58.22.195.65 福建省三明市 联通
64 58.22.195.66 58.22.195.66 福建省三明市梅列区 新世纪影楼
65 58.22.195.67 58.22.195.76 福建省三明市 联通
66 58.22.195.77 58.22.195.77 福建省三明市 三元区下洋市政公司
67 58.22.195.78 58.22.195.81 福建省三明市 联通
68 58.22.195.82 58.22.195.86 福建省三明市 华兴医院
69 58.22.195.87 58.22.195.89 福建省三明市 联通
70 58.22.195.90 58.22.195.94 福建省三明市永安市 档案馆
71 58.22.195.95 58.22.195.97 福建省三明市 联通
72 58.22.195.98 58.22.195.98 福建省三明市 三元区信用社
73 58.22.195.99 58.22.195.101 福建省三明市 联通
74 58.22.195.102 58.22.195.102 福建省三明市 物资集团公司物资大厦十三楼管委会
75 58.22.195.103 58.22.195.109 福建省三明市 联通
76 58.22.195.110 58.22.195.110 福建省三明市 人才服务中心
77 58.22.195.111 58.22.195.129 福建省三明市 联通
78 58.22.195.130 58.22.195.134 福建省三明市沙县 金沙园旭达纺织公司
79 58.22.195.135 58.22.195.169 福建省三明市 联通
80 58.22.195.170 58.22.195.170 福建省三明市 第一医院
81 58.22.195.171 58.22.195.185 福建省三明市 联通
82 58.22.195.186 58.22.195.187 福建省三明市梅列区 三明恩特电脑公司
83 58.22.195.188 58.22.195.209 福建省三明市 联通
84 58.22.195.210 58.22.195.210 福建省三明市梅列区 香米拉汽车商务大酒店
85 58.22.195.211 58.22.195.212 福建省三明市 联通
86 58.22.195.213 58.22.195.213 福建省三明市梅列区 中银斑竹水电有限公司
87 58.22.195.214 58.22.195.214 福建省三明市梅列区 东方伟业商用置业有限公司
88 58.22.195.215 58.22.195.217 福建省三明市 联通
89 58.22.195.218 58.22.195.218 福建省三明市 三明人行招待所
90 58.22.195.219 58.22.195.219 福建省三明市大田县 大田广丰煤矿
91 58.22.195.220 58.22.195.220 福建省三明市沙县 沙县青州罗布
92 58.22.195.221 58.22.195.222 福建省三明市 三明人行招待所
93 58.22.195.223 58.22.195.225 福建省三明市 联通
94 58.22.195.226 58.22.195.226 福建省三明市梅列区 陈大工业园三明方正电器有限公司
95 58.22.195.227 58.22.195.229 福建省三明市 联通
96 58.22.195.230 58.22.195.230 福建省三明市沙县 金沙园网吧
97 58.22.195.231 58.22.195.249 福建省三明市 联通
98 58.22.195.250 58.22.195.254 福建省三明市明溪县 明溪飞龙大酒店
99 58.22.195.255 58.22.221.93 福建省三明市 联通
100 58.22.221.94 58.22.221.94 福建省三明市 泰宁县平安商务宾馆
101 58.22.221.95 58.22.223.255 福建省三明市 联通
102 59.59.192.0 59.59.255.255 福建省三明市 电信
103 59.60.192.0 59.60.200.7 福建省三明市 电信
104 59.60.200.8 59.60.200.8 福建省三明市永安市 乐福家俬
105 59.60.200.9 59.60.223.255 福建省三明市 电信
106 59.77.97.0 59.77.97.255 福建省三明市 三明职业技术学院
107 59.79.193.0 59.79.193.255 福建省三明市永安市 福建水利电力职业技术学院
108 61.131.35.0 61.131.35.253 福建省三明市 电信
109 61.131.35.254 61.131.35.254 福建省三明市 三明一中
110 61.131.35.255 61.131.37.5 福建省三明市 电信
111 61.131.37.6 61.131.37.6 福建省三明市明溪县 教育网
112 61.131.37.7 61.131.37.7 福建省三明市 泰宁县教育网
113 61.131.37.8 61.131.38.163 福建省三明市 电信
114 61.131.38.164 61.131.38.164 福建省三明市建宁县 教育网
115 61.131.38.165 61.131.39.255 福建省三明市 电信
116 61.131.100.0 61.131.101.255 福建省三明市 电信
117 61.154.80.0 61.154.89.255 福建省三明市 电信
118 61.154.184.0 61.154.187.255 福建省三明市 电信
119 61.234.222.0 61.234.223.250 福建省三明市 中移铁通
120 61.234.223.251 61.234.223.251 福建省三明市沙县 农业学校电脑教室
121 61.234.223.252 61.234.223.253 福建省三明市 中移铁通
122 61.234.223.254 61.234.223.254 福建省三明市沙县 农业学校电脑教室
123 61.234.223.255 61.234.223.255 福建省三明市 中移铁通
124 61.234.225.0 61.234.225.16 福建省三明市 中移铁通
125 61.234.225.17 61.234.225.17 福建省三明市 凯德网吧
126 61.234.225.18 61.234.226.255 福建省三明市 中移铁通
127 61.241.194.0 61.241.194.12 福建省三明市 联通
128 61.241.194.13 61.241.194.13 福建省三明市 盛世经典网吧
129 61.241.194.14 61.241.194.255 福建省三明市 联通
130 61.241.222.0 61.241.222.255 福建省三明市 联通
131 110.83.192.0 110.83.225.255 福建省三明市 电信
132 110.83.227.0 110.83.255.255 福建省三明市 电信
133 110.87.192.0 110.88.31.255 福建省三明市 电信
134 110.89.64.0 110.89.97.255 福建省三明市 电信
135 110.89.98.0 110.89.98.255 福建省三明市沙县 电信
136 110.89.99.0 110.89.127.255 福建省三明市 电信
137 110.90.94.0 110.90.94.255 福建省三明市 电信
138 110.125.49.0 110.125.49.255 福建省三明市永安县 中移铁通
139 110.125.50.0 110.125.51.255 福建省三明市 中移铁通
140 110.125.52.0 110.125.52.255 福建省三明市永安县 中移铁通
141 110.125.53.0 110.125.83.255 福建省三明市 中移铁通
142 111.144.32.0 111.144.63.255 福建省三明市 中移铁通
143 111.145.80.0 111.145.95.255 福建省三明市 中移铁通
144 111.147.48.0 111.147.63.255 福建省三明市 中移铁通
145 112.5.8.0 112.5.15.255 福建省三明市 移动
146 112.5.96.0 112.5.103.255 福建省三明市 移动
147 112.5.244.0 112.5.247.255 福建省三明市 移动
148 112.50.0.0 112.50.63.255 福建省三明市 移动
149 112.51.96.0 112.51.96.255 福建省三明市 移动
150 112.111.64.0 112.111.69.255 福建省三明市 联通
151 112.111.94.0 112.111.111.177 福建省三明市 联通
152 112.111.111.178 112.111.111.178 福建省三明市建宁县 建宁大饭店
153 112.111.111.179 112.111.127.255 福建省三明市 联通
154 116.205.193.0 116.205.193.255 福建省三明市 中移铁通
155 116.205.199.0 116.205.201.255 福建省三明市 中移铁通
156 116.205.208.0 116.205.208.255 福建省三明市 中移铁通
157 116.205.214.0 116.205.218.255 福建省三明市 中移铁通
158 120.35.192.0 120.35.255.255 福建省三明市 电信
159 120.39.192.0 120.39.255.255 福建省三明市 电信
160 120.40.192.0 120.40.223.255 福建省三明市 电信
161 121.206.128.0 121.206.191.255 福建省三明市 电信
162 122.91.236.0 122.91.236.255 福建省三明市永安市 中移铁通
163 122.94.19.0 122.94.30.255 福建省三明市 中移铁通
164 123.82.80.0 123.82.80.255 福建省三明市 中移铁通
165 125.79.128.1 125.79.175.255 福建省三明市 电信
166 125.79.176.0 125.79.176.255 福建省三明市永安市 电信
167 125.79.177.0 125.79.191.255 福建省三明市 电信
168 140.237.96.0 140.237.127.255 福建省三明市 电信
169 175.42.160.0 175.42.174.255 福建省三明市 联通
170 175.42.175.0 175.42.175.255 福建省三明市泰宁县 联通
171 175.42.176.0 175.42.191.255 福建省三明市 联通
172 175.44.128.0 175.44.166.255 福建省三明市 联通
173 175.44.167.0 175.44.167.255 福建省三明市建宁县 联通
174 175.44.168.0 175.44.177.255 福建省三明市 联通
175 175.44.178.0 175.44.178.255 福建省三明市大田县 联通
176 175.44.179.0 175.44.191.255 福建省三明市 联通
177 183.250.12.0 183.250.15.255 福建省三明市 移动
178 183.252.204.0 183.252.205.255 福建省三明市 移动
179 202.101.114.0 202.101.114.255 福建省三明市 电信
180 202.101.124.0 202.101.124.255 福建省三明市 电信
181 202.101.126.192 202.101.126.199 福建省三明市 电信
182 202.101.126.208 202.101.126.223 福建省三明市 信息港
183 202.101.126.224 202.101.126.239 福建省三明市永安市 信息港
184 202.101.126.240 202.101.126.247 福建省三明市 信息中心
185 202.101.126.248 202.101.126.255 福建省三明市 信息公司
186 202.109.226.0 202.109.228.255 福建省三明市 电信
187 210.12.55.0 210.12.55.255 福建省三明市 广电网
188 210.13.204.0 210.13.204.1 福建省三明市 联通
189 210.13.204.2 210.13.204.2 福建省三明市 三元区西客站
190 210.13.204.3 210.13.204.4 福建省三明市永安市 贡川水电站办公楼
191 210.13.204.5 210.13.204.6 福建省三明市 联通
192 210.13.204.7 210.13.204.10 福建省三明市梅列区 金盾保安公司
193 210.13.204.11 210.13.204.17 福建省三明市 联通
194 210.13.204.18 210.13.204.19 福建省三明市 防汛办
195 210.13.204.20 210.13.204.25 福建省三明市 联通
196 210.13.204.26 210.13.204.30 福建省三明市沙县 厦工(三明)重型机器有限公司
197 210.13.204.31 210.13.204.41 福建省三明市 联通
198 210.13.204.42 210.13.204.46 福建省三明市梅列区 三明职业技术学院
199 210.13.204.47 210.13.204.53 福建省三明市 联通
200 210.13.204.54 210.13.204.54 福建省三明市沙县 沙县高砂电站
201 210.13.204.55 210.13.204.66 福建省三明市 联通
202 210.13.204.67 210.13.204.67 福建省三明市 三元区三明市农业银行信息中心
203 210.13.204.68 210.13.204.68 福建省三明市永安市 永安福迪汽车公司
204 210.13.204.69 210.13.204.255 福建省三明市 联通
205 210.52.77.0 210.52.77.255 福建省三明市 广电网
206 211.89.1.0 211.89.1.255 福建省三明市 广电网
207 211.138.138.0 211.138.138.255 福建省三明市 移动
208 211.143.163.0 211.143.163.255 福建省三明市 移动
209 211.143.212.0 211.143.212.255 福建省三明市 移动
210 211.146.252.0 211.146.252.255 福建省三明市 (永安)广电网
211 218.5.230.0 218.5.231.255 福建省三明市 电信
212 218.5.233.0 218.5.241.0 福建省三明市 电信
213 218.5.241.1 218.5.241.255 福建省三明市 三明学院
214 218.5.242.0 218.5.242.17 福建省三明市 永安
215 218.5.242.18 218.5.242.18 福建省三明市 永安网友天地网吧
216 218.5.242.19 218.5.242.19 福建省三明市 电信
217 218.5.242.20 218.5.242.20 福建省三明市 永安网友天地网吧
218 218.5.242.21 218.5.242.21 福建省三明市 电信
219 218.5.242.22 218.5.242.22 福建省三明市 永安网友天地会网吧
220 218.5.242.23 218.5.242.37 福建省三明市 电信
221 218.5.242.38 218.5.242.38 福建省三明市永安市 新时代网吧
222 218.5.242.39 218.5.242.251 福建省三明市 电信
223 218.5.242.253 218.5.242.255 福建省三明市 电信
224 218.5.243.0 218.5.243.1 福建省三明市沙县 电信
225 218.5.243.2 218.5.243.2 福建省三明市沙县 一中
226 218.5.243.3 218.5.243.25 福建省三明市沙县 电信
227 218.5.243.26 218.5.243.26 福建省三明市沙县 阳关网吧
228 218.5.243.27 218.5.243.29 福建省三明市沙县 电信
229 218.5.243.30 218.5.243.30 福建省三明市沙县 街心网吧
230 218.5.243.31 218.5.243.33 福建省三明市沙县 电信
231 218.5.243.34 218.5.243.34 福建省三明市沙县 顺顺网吧
232 218.5.243.35 218.5.243.41 福建省三明市沙县 电信
233 218.5.243.42 218.5.243.42 福建省三明市沙县 娱网网吧
234 218.5.243.43 218.5.243.45 福建省三明市沙县 电信
235 218.5.243.46 218.5.243.46 福建省三明市沙县 台胞网吧
236 218.5.243.47 218.5.243.49 福建省三明市沙县 电信
237 218.5.243.50 218.5.243.50 福建省三明市沙县 聚龙网吧
238 218.5.243.51 218.5.243.53 福建省三明市沙县 电信
239 218.5.243.54 218.5.243.54 福建省三明市沙县 小博士网吧
240 218.5.243.55 218.5.243.57 福建省三明市沙县 电信
241 218.5.243.58 218.5.243.58 福建省三明市沙县 升华网吧
242 218.5.243.59 218.5.243.61 福建省三明市沙县 电信
243 218.5.243.62 218.5.243.62 福建省三明市沙县 西门网吧
244 218.5.243.63 218.5.243.65 福建省三明市沙县 电信
245 218.5.243.66 218.5.243.66 福建省三明市沙县 小富都网吧
246 218.5.243.67 218.5.243.69 福建省三明市沙县 电信
247 218.5.243.70 218.5.243.70 福建省三明市沙县 小小网吧
248 218.5.243.71 218.5.243.85 福建省三明市沙县 电信
249 218.5.243.86 218.5.243.86 福建省三明市沙县 世纪网吧
250 218.5.243.87 218.5.243.89 福建省三明市沙县 电信
251 218.5.243.90 218.5.243.90 福建省三明市沙县 网友网吧
252 218.5.243.91 218.5.243.97 福建省三明市沙县 电信
253 218.5.243.98 218.5.243.98 福建省三明市沙县 路路通网吧
254 218.5.243.99 218.5.249.111 福建省三明市 电信
255 218.5.249.112 218.5.249.112 福建省三明市 7中(校内网吧)
256 218.5.249.113 218.5.249.187 福建省三明市 电信
257 218.5.249.188 218.5.249.188 福建省三明市 新世纪网吧
258 218.5.249.189 218.5.252.17 福建省三明市 电信
259 218.5.252.18 218.5.252.18 福建省三明市永安市 新大陆网吧
260 218.5.252.19 218.5.252.28 福建省三明市 电信
261 218.5.252.29 218.5.252.29 福建省三明市 冰网
262 218.5.252.30 218.5.252.30 福建省三明市建宁县 新人类网吧
263 218.5.252.31 218.5.252.58 福建省三明市 电信
264 218.5.252.59 218.5.252.59 福建省三明市建宁县 乐乐网吧
265 218.5.252.60 218.5.252.86 福建省三明市 电信
266 218.5.252.87 218.5.252.87 福建省三明市建宁县 湘泉网吧
267 218.5.252.88 218.5.252.95 福建省三明市 电信
268 218.5.252.96 218.5.252.96 福建省三明市沙县 金沙网吧
269 218.5.252.97 218.5.252.103 福建省三明市 电信
270 218.5.252.104 218.5.252.104 福建省三明市宁化县 南街网吧
271 218.5.252.105 218.5.252.107 福建省三明市 电信
272 218.5.252.108 218.5.252.108 福建省三明市建宁县 常来常往网吧
273 218.5.252.109 218.5.252.109 福建省三明市建宁县 永吉网吧
274 218.5.252.110 218.5.252.110 福建省三明市建宁县 e网情深网吧
275 218.5.252.111 218.5.252.129 福建省三明市 电信
276 218.5.252.130 218.5.252.130 福建省三明市 泰宁县君子雨网吧
277 218.5.252.131 218.5.252.170 福建省三明市 电信
278 218.5.252.171 218.5.252.171 福建省三明市建宁县 修闽网吧
279 218.5.252.172 218.5.252.179 福建省三明市 电信
280 218.5.252.180 218.5.252.180 福建省三明市建宁县 新视野网吧
281 218.5.252.181 218.5.252.181 福建省三明市建宁县 新红网吧
282 218.5.252.182 218.5.252.182 福建省三明市建宁县 网络加油站网吧
283 218.5.252.183 218.5.252.222 福建省三明市 电信
284 218.5.252.223 218.5.252.223 福建省三明市沙县 世纪网吧
285 218.5.252.224 218.5.253.27 福建省三明市 电信
286 218.5.253.28 218.5.253.28 福建省三明市建宁县 亿都网吧
287 218.5.253.29 218.5.253.29 福建省三明市 电信
288 218.5.253.30 218.5.253.30 福建省三明市建宁县 新人类网吧
289 218.5.253.31 218.5.253.49 福建省三明市 电信
290 218.5.253.50 218.5.253.50 福建省三明市 泰宁县五月网吧
291 218.5.253.51 218.5.253.60 福建省三明市 电信
292 218.5.253.61 218.5.253.61 福建省三明市 总技(校内网吧)
293 218.5.253.62 218.5.253.67 福建省三明市 电信
294 218.5.253.68 218.5.253.68 福建省三明市尤溪县 一中
295 218.5.253.69 218.5.253.86 福建省三明市 电信
296 218.5.253.87 218.5.253.87 福建省三明市建宁县 湘泉网吧
297 218.5.253.88 218.5.253.91 福建省三明市 电信
298 218.5.253.92 218.5.253.92 福建省三明市宁化县 中沙兴科网吧
299 218.5.253.93 218.5.253.93 福建省三明市建宁县 新欣网吧
300 218.5.253.94 218.5.253.94 福建省三明市 电信
301 218.5.253.95 218.5.253.95 福建省三明市 新起点网吧
302 218.5.253.96 218.5.253.115 福建省三明市 电信
303 218.5.253.116 218.5.253.116 福建省三明市尤溪县 西滨镇(心怡网吧)
304 218.5.253.117 218.5.253.117 福建省三明市尤溪县 西滨镇(环球网吧)
305 218.5.253.118 218.5.253.228 福建省三明市 电信
306 218.5.253.229 218.5.253.229 福建省三明市大田县 第三中学
307 218.5.253.230 218.5.254.19 福建省三明市 电信
308 218.5.254.20 218.5.254.20 福建省三明市沙县 高砂小Y网吧
309 218.5.254.21 218.5.254.106 福建省三明市 电信
310 218.5.254.108 218.5.254.162 福建省三明市 电信
311 218.5.254.163 218.5.254.163 福建省三明市大田县 太华镇青春网吧
312 218.5.254.164 218.5.254.190 福建省三明市 电信
313 218.5.254.191 218.5.254.191 福建省三明市沙县 高砂中心小学
314 218.5.254.192 218.5.255.240 福建省三明市 电信
315 218.5.255.241 218.5.255.241 福建省三明市 新起点网吧
316 218.5.255.242 218.5.255.242 福建省三明市 电信
317 218.5.255.243 218.5.255.243 福建省三明市 新起点网吧
318 218.5.255.244 218.5.255.252 福建省三明市 电信
319 218.5.255.253 218.5.255.253 福建省三明市 火车站旁边的网吧
320 218.5.255.254 218.5.255.255 福建省三明市 电信
321 218.6.111.0 218.6.115.255 福建省三明市 电信
322 218.67.54.0 218.67.57.194 福建省三明市 电信
323 218.67.57.195 218.67.57.195 福建省三明市永安市 房管处
324 218.67.57.196 218.67.78.63 福建省三明市 电信
325 218.67.78.64 218.67.78.71 福建省三明市 列东中学
326 218.67.78.72 218.67.78.74 福建省三明市 电信
327 218.67.78.75 218.67.78.76 福建省三明市 三明林校
328 218.67.78.77 218.67.78.241 福建省三明市 电信
329 218.67.78.242 218.67.78.242 福建省三明市 启星网吧(工业中路136号)
330 218.67.78.243 218.67.79.255 福建省三明市 电信
331 218.86.106.0 218.86.118.1 福建省三明市 电信
332 218.86.118.2 218.86.118.2 福建省三明市 西点网吧
333 218.86.118.3 218.86.118.5 福建省三明市 电信
334 218.86.118.6 218.86.118.6 福建省三明市 展信网吧
335 218.86.118.7 218.86.118.9 福建省三明市 电信
336 218.86.118.10 218.86.118.10 福建省三明市 台江信息学校
337 218.86.118.11 218.86.118.13 福建省三明市 电信
338 218.86.118.14 218.86.118.14 福建省三明市 真知网吧
339 218.86.118.15 218.86.118.17 福建省三明市 电信
340 218.86.118.18 218.86.118.18 福建省三明市 城关天海网吧
341 218.86.118.19 218.86.118.21 福建省三明市 电信
342 218.86.118.22 218.86.118.22 福建省三明市 海域网吧
343 218.86.118.23 218.86.118.25 福建省三明市 电信
344 218.86.118.26 218.86.118.26 福建省三明市 拓心网吧
345 218.86.118.27 218.86.118.29 福建省三明市 电信
346 218.86.118.30 218.86.118.30 福建省三明市 兴旺网吧
347 218.86.118.31 218.86.118.33 福建省三明市 电信
348 218.86.118.34 218.86.118.34 福建省三明市 地球村网吧
349 218.86.118.35 218.86.118.37 福建省三明市 电信
350 218.86.118.38 218.86.118.38 福建省三明市 大金日网吧
351 218.86.118.39 218.86.118.41 福建省三明市 电信
352 218.86.118.42 218.86.118.42 福建省三明市 猎网网吧
353 218.86.118.43 218.86.118.45 福建省三明市 电信
354 218.86.118.46 218.86.118.46 福建省三明市 亿唐网吧
355 218.86.118.47 218.86.118.49 福建省三明市 电信
356 218.86.118.50 218.86.118.50 福建省三明市 金龙荆东网吧
357 218.86.118.51 218.86.118.53 福建省三明市 电信
358 218.86.118.54 218.86.118.54 福建省三明市 三明学院
359 218.86.118.55 218.86.118.63 福建省三明市 电信
360 218.86.118.64 218.86.118.64 福建省三明市 亿唐网吧
361 218.86.118.65 218.86.118.65 福建省三明市 电信
362 218.86.118.66 218.86.118.66 福建省三明市 蓝点网吧
363 218.86.118.67 218.86.118.69 福建省三明市 电信
364 218.86.118.70 218.86.118.70 福建省三明市 城关真情网吧
365 218.86.118.71 218.86.118.77 福建省三明市 电信
366 218.86.118.78 218.86.118.78 福建省三明市 恒云网吧
367 218.86.118.79 218.86.118.81 福建省三明市 电信
368 218.86.118.82 218.86.118.82 福建省三明市 全盛网吧(火车站对面)
369 218.86.118.83 218.86.118.85 福建省三明市 电信
370 218.86.118.86 218.86.118.86 福建省三明市 龙腾网吧(三元区)
371 218.86.118.87 218.86.118.89 福建省三明市 电信
372 218.86.118.90 218.86.118.90 福建省三明市 人民影院网吧
373 218.86.118.91 218.86.118.105 福建省三明市 电信
374 218.86.118.106 218.86.118.106 福建省三明市 锌城网吧
375 218.86.118.107 218.86.118.107 福建省三明市 电信
376 218.86.118.108 218.86.118.108 福建省三明市 下洋新都网吧
377 218.86.118.109 218.86.118.114 福建省三明市 电信
378 218.86.118.115 218.86.118.115 福建省三明市 龙达网吧(三元区城关)
379 218.86.118.116 218.86.118.117 福建省三明市 电信
380 218.86.118.118 218.86.118.118 福建省三明市 城关兴旺网吧
381 218.86.118.119 218.86.118.137 福建省三明市 电信
382 218.86.118.138 218.86.118.138 福建省三明市 西点网吧
383 218.86.118.139 218.86.118.139 福建省三明市 世纪网吧
384 218.86.118.140 218.86.118.157 福建省三明市 电信
385 218.86.118.158 218.86.118.158 福建省三明市 新起点网吧
386 218.86.118.159 218.86.118.181 福建省三明市 电信
387 218.86.118.182 218.86.118.182 福建省三明市 第二技工学校
388 218.86.118.183 218.86.118.193 福建省三明市 电信
389 218.86.118.194 218.86.118.194 福建省三明市 冰网网吧
390 218.86.118.195 218.86.118.201 福建省三明市 电信
391 218.86.118.202 218.86.118.203 福建省三明市 三元区清韵网吧
392 218.86.118.204 218.86.118.217 福建省三明市 电信
393 218.86.118.218 218.86.118.218 福建省三明市 城关亿唐网吧
394 218.86.118.219 218.86.118.225 福建省三明市 电信
395 218.86.118.226 218.86.118.227 福建省三明市 城关天海网吧
396 218.86.118.228 218.86.118.233 福建省三明市 电信
397 218.86.118.234 218.86.118.234 福建省三明市 云海网吧
398 218.86.118.235 218.86.118.237 福建省三明市 电信
399 218.86.118.238 218.86.118.238 福建省三明市 天都网吧
400 218.86.118.239 218.86.118.254 福建省三明市 电信
401 218.86.118.255 218.86.118.255 福建省三明市 天都网吧
402 218.86.119.0 218.86.119.5 福建省三明市 电信
403 218.86.119.6 218.86.119.6 福建省三明市 新起点网吧
404 218.86.119.7 218.86.119.17 福建省三明市 电信
405 218.86.119.18 218.86.119.18 福建省三明市 中国电信三明号百信息服务公司
406 218.86.119.19 218.86.119.101 福建省三明市 电信
407 218.86.119.102 218.86.119.102 福建省三明市 永昌时代网吧
408 218.86.119.103 218.86.119.105 福建省三明市 电信
409 218.86.119.106 218.86.119.106 福建省三明市 张峰店网吧(分店)
410 218.86.119.107 218.86.119.137 福建省三明市 电信
411 218.86.119.138 218.86.119.138 福建省三明市 技术学院校吧
412 218.86.119.139 218.86.120.1 福建省三明市 电信
413 218.86.120.2 218.86.120.2 福建省三明市 列东鑫隆网吧
414 218.86.120.3 218.86.120.25 福建省三明市 电信
415 218.86.120.26 218.86.120.26 福建省三明市 有间网吧
416 218.86.120.27 218.86.120.29 福建省三明市 电信
417 218.86.120.30 218.86.120.30 福建省三明市 久久在线网吧
418 218.86.120.31 218.86.120.33 福建省三明市 电信
419 218.86.120.34 218.86.120.34 福建省三明市梅列区 零距离网吧
420 218.86.120.35 218.86.120.37 福建省三明市 电信
421 218.86.120.38 218.86.120.38 福建省三明市 蓝天网吧
422 218.86.120.39 218.86.120.45 福建省三明市 电信
423 218.86.120.46 218.86.120.46 福建省三明市梅列区 网语网吧
424 218.86.120.47 218.86.120.49 福建省三明市 电信
425 218.86.120.50 218.86.120.50 福建省三明市 情网网吧
426 218.86.120.51 218.86.120.53 福建省三明市 电信
427 218.86.120.54 218.86.120.54 福建省三明市 新鲜网吧(梅列区东安路口)
428 218.86.120.55 218.86.120.57 福建省三明市 电信
429 218.86.120.58 218.86.120.58 福建省三明市 列东饭店
430 218.86.120.59 218.86.120.61 福建省三明市 电信
431 218.86.120.62 218.86.120.62 福建省三明市 酷奇网吧
432 218.86.120.63 218.86.120.65 福建省三明市 电信
433 218.86.120.66 218.86.120.66 福建省三明市梅列区 天辰网吧
434 218.86.120.67 218.86.120.85 福建省三明市 电信
435 218.86.120.86 218.86.120.86 福建省三明市 世纪网吧
436 218.86.120.87 218.86.120.89 福建省三明市 电信
437 218.86.120.90 218.86.120.90 福建省三明市 经典网吧
438 218.86.120.91 218.86.120.97 福建省三明市 电信
439 218.86.120.98 218.86.120.98 福建省三明市 阳光网吧
440 218.86.120.99 218.86.120.101 福建省三明市 电信
441 218.86.120.102 218.86.120.102 福建省三明市 满园春新天地网吧
442 218.86.120.103 218.86.120.113 福建省三明市 电信
443 218.86.120.114 218.86.120.114 福建省三明市 许碧其乐网吧
444 218.86.120.115 218.86.120.121 福建省三明市 电信
445 218.86.120.122 218.86.120.122 福建省三明市 三钢新锐网吧
446 218.86.120.123 218.86.120.137 福建省三明市 电信
447 218.86.120.138 218.86.120.138 福建省三明市 列西全盛网吧
448 218.86.120.139 218.86.120.145 福建省三明市 电信
449 218.86.120.146 218.86.120.147 福建省三明市 满园春地下室网吧
450 218.86.120.148 218.86.120.165 福建省三明市 电信
451 218.86.120.166 218.86.120.166 福建省三明市 天字E号网吧
452 218.86.120.167 218.86.120.169 福建省三明市 电信
453 218.86.120.170 218.86.120.170 福建省三明市 许碧其乐网吧
454 218.86.120.171 218.86.120.177 福建省三明市 电信
455 218.86.120.178 218.86.120.178 福建省三明市 天堂网吧
456 218.86.120.179 218.86.120.197 福建省三明市 电信
457 218.86.120.198 218.86.120.198 福建省三明市梅列区 海拓网吧(纺织厂对面)
458 218.86.120.199 218.86.120.209 福建省三明市 电信
459 218.86.120.210 218.86.120.210 福建省三明市梅列区 激流网吧(乾隆新村203栋一楼)
460 218.86.120.211 218.86.120.213 福建省三明市 电信
461 218.86.120.214 218.86.120.214 福建省三明市 庐山大酒店
462 218.86.120.215 218.86.120.241 福建省三明市 电信
463 218.86.120.242 218.86.120.242 福建省三明市 实验幼儿园
464 218.86.120.243 218.86.120.249 福建省三明市 电信
465 218.86.120.250 218.86.120.255 福建省三明市 闽中电子城
466 218.86.121.0 218.86.122.255 福建省三明市 电信
467 218.86.123.0 218.86.123.1 福建省三明市将乐县 电信
468 218.86.123.2 218.86.123.2 福建省三明市将乐县 金鑫网吧
469 218.86.123.3 218.86.123.5 福建省三明市将乐县 电信
470 218.86.123.6 218.86.123.6 福建省三明市将乐县 曙光网吧
471 218.86.123.7 218.86.123.9 福建省三明市将乐县 电信
472 218.86.123.10 218.86.123.10 福建省三明市将乐县 共创网吧
473 218.86.123.11 218.86.123.13 福建省三明市将乐县 电信
474 218.86.123.14 218.86.123.14 福建省三明市将乐县 易趣网吧
475 218.86.123.15 218.86.123.17 福建省三明市将乐县 电信
476 218.86.123.18 218.86.123.18 福建省三明市将乐县 慧宇网吧
477 218.86.123.19 218.86.123.21 福建省三明市将乐县 电信
478 218.86.123.22 218.86.123.22 福建省三明市将乐县 龙升网吧
479 218.86.123.23 218.86.123.25 福建省三明市将乐县 电信
480 218.86.123.26 218.86.123.26 福建省三明市将乐县 双红网吧
481 218.86.123.27 218.86.123.33 福建省三明市将乐县 电信
482 218.86.123.34 218.86.123.34 福建省三明市将乐县 申友网吧
483 218.86.123.35 218.86.123.49 福建省三明市将乐县 电信
484 218.86.123.50 218.86.123.50 福建省三明市 三华网络城
485 218.86.123.51 218.86.123.105 福建省三明市将乐县 电信
486 218.86.123.106 218.86.123.106 福建省三明市将乐县 天乐网吧
487 218.86.123.107 218.86.123.255 福建省三明市将乐县 电信
488 218.86.124.0 218.86.124.29 福建省三明市 电信
489 218.86.124.30 218.86.124.30 福建省三明市 泰宁县流星雨深网吧
490 218.86.124.31 218.86.124.33 福建省三明市 电信
491 218.86.124.34 218.86.124.34 福建省三明市 泰宁TEA网吧
492 218.86.124.35 218.86.124.41 福建省三明市 电信
493 218.86.124.42 218.86.124.42 福建省三明市 泰宁县幸福网吧
494 218.86.124.43 218.86.124.49 福建省三明市 电信
495 218.86.124.50 218.86.124.50 福建省三明市 太宁县小城在线网吧
496 218.86.124.51 218.86.124.97 福建省三明市 电信
497 218.86.124.98 218.86.124.98 福建省三明市 泰宁县乐淘网吧
498 218.86.124.99 218.86.124.161 福建省三明市 电信
499 218.86.124.162 218.86.124.162 福建省三明市 泰宁县伊网情深网吧
500 218.86.124.163 218.86.124.213 福建省三明市 电信
501 218.86.124.214 218.86.124.214 福建省三明市 泰宁县华泰酒店
502 218.86.124.215 218.86.125.13 福建省三明市 电信
503 218.86.125.14 218.86.125.14 福建省三明市沙县 蚂蚁网吧
504 218.86.125.15 218.86.125.25 福建省三明市 电信
505 218.86.125.26 218.86.125.26 福建省三明市沙县 青年网吧
506 218.86.125.27 218.86.125.45 福建省三明市 电信
507 218.86.125.46 218.86.125.46 福建省三明市沙县 聚龙网吧
508 218.86.125.47 218.86.125.61 福建省三明市 电信
509 218.86.125.62 218.86.125.62 福建省三明市沙县 洋坊职业中学
510 218.86.125.63 218.86.125.65 福建省三明市 电信
511 218.86.125.66 218.86.125.66 福建省三明市沙县 风云网吧
512 218.86.125.67 218.86.125.117 福建省三明市 电信
513 218.86.125.118 218.86.125.118 福建省三明市沙县 金沙网吧
514 218.86.125.119 218.86.125.125 福建省三明市 电信
515 218.86.125.126 218.86.125.126 福建省三明市沙县 夏茂易通网吧
516 218.86.125.127 218.86.125.129 福建省三明市 电信
517 218.86.125.130 218.86.125.130 福建省三明市沙县 夏茂新星网吧
518 218.86.125.131 218.86.126.1 福建省三明市 电信
519 218.86.126.2 218.86.126.2 福建省三明市永安市 凯德网吧
520 218.86.126.3 218.86.126.5 福建省三明市 永安
521 218.86.126.6 218.86.126.6 福建省三明市永安市 梦幻网吧
522 218.86.126.7 218.86.126.9 福建省三明市 永安
523 218.86.126.10 218.86.126.10 福建省三明市永安市 奔腾网吧
524 218.86.126.11 218.86.126.13 福建省三明市 永安
525 218.86.126.14 218.86.126.14 福建省三明市永安市 新时代网吧
526 218.86.126.15 218.86.126.17 福建省三明市 永安
527 218.86.126.18 218.86.126.18 福建省三明市永安市 新天地网吧
528 218.86.126.19 218.86.126.20 福建省三明市 永安
529 218.86.126.21 218.86.126.21 福建省三明市永安市 纵横网吧
530 218.86.126.22 218.86.126.33 福建省三明市 永安
531 218.86.126.34 218.86.126.34 福建省三明市永安市 燃情网吧
532 218.86.126.35 218.86.126.41 福建省三明市 永安
533 218.86.126.42 218.86.126.42 福建省三明市永安市 学明网吧
534 218.86.126.43 218.86.126.45 福建省三明市 永安
535 218.86.126.46 218.86.126.46 福建省三明市永安市 (铁路)奔龙网吧
536 218.86.126.47 218.86.126.49 福建省三明市 永安
537 218.86.126.50 218.86.126.50 福建省三明市永安市 五四路汉城网吧
538 218.86.126.51 218.86.126.65 福建省三明市 永安
539 218.86.126.66 218.86.126.66 福建省三明市永安市 快乐网吧
540 218.86.126.67 218.86.126.69 福建省三明市 永安
541 218.86.126.70 218.86.126.70 福建省三明市永安市 大世界网吧
542 218.86.126.71 218.86.126.81 福建省三明市 永安
543 218.86.126.82 218.86.126.82 福建省三明市永安市 西洋镇朋友网吧
544 218.86.126.83 218.86.126.85 福建省三明市 永安
545 218.86.126.86 218.86.126.86 福建省三明市永安市 桃源新城网吧
546 218.86.126.87 218.86.126.101 福建省三明市 永安
547 218.86.126.102 218.86.126.102 福建省三明市永安市 无限2网吧
548 218.86.126.103 218.86.126.105 福建省三明市 永安
549 218.86.126.106 218.86.126.106 福建省三明市永安市 新天地网吧
550 218.86.126.107 218.86.126.109 福建省三明市 永安
551 218.86.126.110 218.86.126.110 福建省三明市永安市 新世纪网吧
552 218.86.126.111 218.86.126.113 福建省三明市 永安
553 218.86.126.114 218.86.126.114 福建省三明市永安市 伊妹儿网吧
554 218.86.126.115 218.86.126.133 福建省三明市 永安
555 218.86.126.134 218.86.126.134 福建省三明市永安市 探索网吧
556 218.86.126.135 218.86.126.137 福建省三明市 永安
557 218.86.126.138 218.86.126.139 福建省三明市永安市 南门广场凯旋网吧
558 218.86.126.140 218.86.126.177 福建省三明市 永安
559 218.86.126.178 218.86.126.178 福建省三明市永安市 中山网吧
560 218.86.126.179 218.86.126.209 福建省三明市 永安
561 218.86.126.210 218.86.126.210 福建省三明市永安市 纵横网吧
562 218.86.126.211 218.86.126.253 福建省三明市 永安
563 218.86.126.254 218.86.126.254 福建省三明市永安市 洪田镇浪云网吧
564 218.86.126.255 218.86.127.5 福建省三明市 永安
565 218.86.127.6 218.86.127.6 福建省三明市明溪县 河边网吧
566 218.86.127.7 218.86.127.9 福建省三明市 电信
567 218.86.127.10 218.86.127.10 福建省三明市明溪县 钱龙网吧
568 218.86.127.11 218.86.127.13 福建省三明市 电信
569 218.86.127.14 218.86.127.14 福建省三明市明溪县 中山路网吧
570 218.86.127.15 218.86.127.25 福建省三明市 电信
571 218.86.127.26 218.86.127.26 福建省三明市明溪县 金石网吧
572 218.86.127.27 218.86.127.49 福建省三明市 电信
573 218.86.127.50 218.86.127.50 福建省三明市明溪县 奇偶网吧
574 218.86.127.51 218.86.127.113 福建省三明市 电信
575 218.86.127.114 218.86.127.114 福建省三明市明溪县 县飓风网吧
576 218.86.127.115 218.86.127.255 福建省三明市 电信
577 218.193.96.0 218.193.110.255 福建省三明市 三明大学
578 218.207.123.0 218.207.124.255 福建省三明市 移动
579 218.207.146.0 218.207.162.255 福建省三明市 移动
580 218.207.164.0 218.207.169.255 福建省三明市 移动
581 218.207.172.0 218.207.172.255 福建省三明市 移动
582 218.207.206.0 218.207.206.255 福建省三明市 移动
583 220.162.168.0 220.162.171.117 福建省三明市 电信
584 220.162.171.118 220.162.171.118 福建省三明市将乐县 三泉萤石有限公司
585 220.162.171.119 220.162.178.215 福建省三明市 电信
586 220.162.178.216 220.162.178.216 福建省三明市 秋韵网吧
587 220.162.178.217 220.162.190.190 福建省三明市 电信
588 220.162.190.191 220.162.190.191 福建省三明市清流县 康乐网吧
589 220.162.190.192 220.162.192.57 福建省三明市 电信
590 220.162.192.58 220.162.192.58 福建省三明市 工人文化宫五楼金尊网吧
591 220.162.192.59 220.162.193.33 福建省三明市 电信
592 220.162.193.34 220.162.193.34 福建省三明市大田县 晨光网吧(桃源镇)
593 220.162.193.35 220.162.193.45 福建省三明市 电信
594 220.162.193.46 220.162.193.46 福建省三明市大田县 风云网吧
595 220.162.193.47 220.162.193.57 福建省三明市 电信
596 220.162.193.58 220.162.193.58 福建省三明市大田县 星河过瘾网吧
597 220.162.193.59 220.162.193.65 福建省三明市 电信
598 220.162.193.66 220.162.193.66 福建省三明市大田县 鸿鑫网吧
599 220.162.193.67 220.162.193.125 福建省三明市 电信
600 220.162.193.126 220.162.193.126 福建省三明市大田县 大唐网吧(富山新村)
601 220.162.193.127 220.162.193.141 福建省三明市 电信
602 220.162.193.142 220.162.193.142 福建省三明市大田县 星空网景网吧(桥山路1号)
603 220.162.193.143 220.162.193.153 福建省三明市 电信
604 220.162.193.154 220.162.193.154 福建省三明市大田县 三明新时代网吧(福田大道)
605 220.162.193.155 220.162.193.178 福建省三明市 电信
606 220.162.193.179 220.162.193.179 福建省三明市大田县 教育网
607 220.162.193.180 220.162.193.217 福建省三明市 电信
608 220.162.193.218 220.162.193.218 福建省三明市大田县 天宇网吧
609 220.162.193.219 220.162.194.1 福建省三明市 电信
610 220.162.194.2 220.162.194.2 福建省三明市大田县 龙樱网吧
611 220.162.194.3 220.162.194.5 福建省三明市 电信
612 220.162.194.6 220.162.194.6 福建省三明市大田县 真情网吧
613 220.162.194.7 220.162.194.9 福建省三明市 电信
614 220.162.194.10 220.162.194.10 福建省三明市大田县 荣辉网吧
615 220.162.194.11 220.162.194.13 福建省三明市 电信
616 220.162.194.14 220.162.194.14 福建省三明市大田县 灌蓝网吧
617 220.162.194.15 220.162.194.17 福建省三明市 电信
618 220.162.194.18 220.162.194.18 福建省三明市大田县 超越网吧
619 220.162.194.19 220.162.194.25 福建省三明市 电信
620 220.162.194.26 220.162.194.26 福建省三明市大田县 百兴网吧
621 220.162.194.27 220.162.194.29 福建省三明市 电信
622 220.162.194.30 220.162.194.30 福建省三明市大田县 三明阳光网吧(银山南路8号)
623 220.162.194.31 220.162.194.33 福建省三明市 电信
624 220.162.194.34 220.162.194.34 福建省三明市大田县 冲浪网吧
625 220.162.194.35 220.162.194.37 福建省三明市 电信
626 220.162.194.38 220.162.194.38 福建省三明市大田县 飞扬网吧(桥山路一号)
627 220.162.194.39 220.162.194.41 福建省三明市 电信
628 220.162.194.42 220.162.194.42 福建省三明市大田县 沸点网吧
629 220.162.194.43 220.162.194.45 福建省三明市 电信
630 220.162.194.46 220.162.194.46 福建省三明市大田县 风云网吧
631 220.162.194.47 220.162.194.63 福建省三明市 电信
632 220.162.194.64 220.162.194.64 福建省三明市大田县 沸点网吧
633 220.162.194.65 220.162.194.81 福建省三明市 电信
634 220.162.194.82 220.162.194.82 福建省三明市大田县 第三中学
635 220.162.194.83 220.162.194.101 福建省三明市 电信
636 220.162.194.102 220.162.194.102 福建省三明市大田县 千年网吧(建设镇建设街)
637 220.162.194.103 220.162.194.141 福建省三明市 电信
638 220.162.194.142 220.162.194.142 福建省三明市大田县 星空网景网吧
639 220.162.194.143 220.162.194.205 福建省三明市 电信
640 220.162.194.206 220.162.194.206 福建省三明市大田县 焦点网吧(建设镇建设街道)
641 220.162.194.207 220.162.194.229 福建省三明市 电信
642 220.162.194.230 220.162.194.230 福建省三明市 梦星缘网吧
643 220.162.194.231 220.162.194.237 福建省三明市 电信
644 220.162.194.238 220.162.194.238 福建省三明市大田县 新部落网吧
645 220.162.194.239 220.162.195.9 福建省三明市 电信
646 220.162.195.10 220.162.195.10 福建省三明市宁化县 南街网吧
647 220.162.195.11 220.162.195.13 福建省三明市 电信
648 220.162.195.14 220.162.195.14 福建省三明市宁化县 泛亚网吧
649 220.162.195.15 220.162.195.17 福建省三明市 电信
650 220.162.195.18 220.162.195.18 福建省三明市宁化县 恒易网吧
651 220.162.195.19 220.162.195.25 福建省三明市 电信
652 220.162.195.26 220.162.195.26 福建省三明市宁化县 新浪网吧
653 220.162.195.27 220.162.195.105 福建省三明市 电信
654 220.162.195.106 220.162.195.106 福建省三明市宁化县 教育网
655 220.162.195.107 220.162.195.129 福建省三明市 电信
656 220.162.195.130 220.162.195.130 福建省三明市宁化县 昕雨网吧
657 220.162.195.131 220.162.196.37 福建省三明市 电信
658 220.162.196.38 220.162.196.38 福建省三明市清流县 康乐网吧
659 220.162.196.39 220.162.197.1 福建省三明市 电信
660 220.162.197.2 220.162.197.2 福建省三明市尤溪县 新纪元网吧
661 220.162.197.3 220.162.197.5 福建省三明市 电信
662 220.162.197.6 220.162.197.6 福建省三明市尤溪县 大众网吧
663 220.162.197.7 220.162.197.13 福建省三明市 电信
664 220.162.197.14 220.162.197.14 福建省三明市尤溪县 先锋网吧(城关镇)
665 220.162.197.15 220.162.197.17 福建省三明市 电信
666 220.162.197.18 220.162.197.18 福建省三明市尤溪县 星星网吧
667 220.162.197.19 220.162.197.21 福建省三明市 电信
668 220.162.197.22 220.162.197.22 福建省三明市尤溪县 零点网吧
669 220.162.197.23 220.162.197.25 福建省三明市 电信
670 220.162.197.26 220.162.197.26 福建省三明市尤溪县 先锋网吧
671 220.162.197.27 220.162.197.29 福建省三明市 电信
672 220.162.197.30 220.162.197.30 福建省三明市尤溪县 七喜网吧
673 220.162.197.31 220.162.197.33 福建省三明市 电信
674 220.162.197.34 220.162.197.34 福建省三明市尤溪县 云竹网吧
675 220.162.197.35 220.162.197.37 福建省三明市 电信
676 220.162.197.38 220.162.197.38 福建省三明市尤溪县 怡情网吧
677 220.162.197.39 220.162.197.41 福建省三明市 电信
678 220.162.197.42 220.162.197.42 福建省三明市尤溪县 电子网吧
679 220.162.197.43 220.162.197.59 福建省三明市 电信
680 220.162.197.60 220.162.197.60 福建省三明市尤溪县 实验小学片区
681 220.162.197.61 220.162.197.69 福建省三明市 电信
682 220.162.197.70 220.162.197.70 福建省三明市尤溪县 雍口水电公司(城关)
683 220.162.197.71 220.162.197.109 福建省三明市 电信
684 220.162.197.110 220.162.197.110 福建省三明市尤溪县 梅仙轻舞飞扬网吧
685 220.162.197.111 220.162.197.189 福建省三明市 电信
686 220.162.197.190 220.162.197.190 福建省三明市尤溪县 浪奇网吧
687 220.162.197.191 220.162.197.193 福建省三明市 电信
688 220.162.197.194 220.162.197.194 福建省三明市尤溪县 金城网吧
689 220.162.197.195 220.162.197.241 福建省三明市 电信
690 220.162.197.242 220.162.197.242 福建省三明市尤溪县 尤溪宾馆
691 220.162.197.243 220.162.197.249 福建省三明市 电信
692 220.162.197.250 220.162.197.250 福建省三明市尤溪县 实验小学片区
693 220.162.197.251 220.162.198.9 福建省三明市 电信
694 220.162.198.10 220.162.198.10 福建省三明市 东方网吧
695 220.162.198.11 220.162.198.13 福建省三明市 电信
696 220.162.198.14 220.162.198.14 福建省三明市 E代网吧
697 220.162.198.15 220.162.198.21 福建省三明市 电信
698 220.162.198.22 220.162.198.22 福建省三明市 列东青苹果网吧
699 220.162.198.23 220.162.198.53 福建省三明市 电信
700 220.162.198.54 220.162.198.54 福建省三明市 列东小学
701 220.162.198.55 220.162.198.77 福建省三明市 电信
702 220.162.198.78 220.162.198.78 福建省三明市梅列区 兴业证券公司
703 220.162.198.79 220.162.198.139 福建省三明市 电信
704 220.162.198.140 220.162.198.140 福建省三明市 三明日报
705 220.162.198.141 220.162.199.1 福建省三明市 电信
706 220.162.199.2 220.162.199.2 福建省三明市建宁县 亚新网吧
707 220.162.199.3 220.162.199.4 福建省三明市 电信
708 220.162.199.5 220.162.199.5 福建省三明市建宁县 天涯缘网吧
709 220.162.199.6 220.162.199.6 福建省三明市建宁县 e网情深网吧
710 220.162.199.7 220.162.199.9 福建省三明市 电信
711 220.162.199.10 220.162.199.10 福建省三明市建宁县 宇宙网吧
712 220.162.199.11 220.162.199.17 福建省三明市 电信
713 220.162.199.18 220.162.199.18 福建省三明市建宁县 e网情深网吧
714 220.162.199.19 220.162.199.33 福建省三明市 电信
715 220.162.199.34 220.162.199.34 福建省三明市建宁县 永吉网吧
716 220.162.199.35 220.162.199.57 福建省三明市 电信
717 220.162.199.58 220.162.199.58 福建省三明市建宁县 网络加油站网吧
718 220.162.199.59 220.162.199.85 福建省三明市 电信
719 220.162.199.86 220.162.199.86 福建省三明市建宁县 采扬网吧
720 220.162.199.87 220.162.200.5 福建省三明市 电信
721 220.162.200.6 220.162.200.6 福建省三明市宁化县 中沙兴科网吧
722 220.162.200.7 220.162.200.149 福建省三明市 电信
723 220.162.200.150 220.162.200.150 福建省三明市宁化县 中沙兴科网络休闲会所
724 220.162.200.151 220.162.201.129 福建省三明市 电信
725 220.162.201.130 220.162.201.130 福建省三明市沙县 教育网
726 220.162.201.131 220.162.202.69 福建省三明市 电信
727 220.162.202.70 220.162.202.70 福建省三明市宁化县 泛亚网吧
728 220.162.202.71 220.162.205.255 福建省三明市 电信
729 220.162.206.0 220.162.206.255 福建省三明市宁化县 电信
730 220.162.207.0 220.162.212.74 福建省三明市 电信
731 220.162.212.75 220.162.212.75 福建省三明市清流县 三中
732 220.162.212.76 220.162.218.142 福建省三明市 电信
733 220.162.218.143 220.162.218.143 福建省三明市 方正网巴
734 220.162.218.144 220.162.218.164 福建省三明市 电信
735 220.162.218.165 220.162.218.165 福建省三明市大田县 人民政府宿舍六号楼
736 220.162.218.166 220.162.224.161 福建省三明市 电信
737 220.162.224.162 220.162.224.162 福建省三明市 三元区麦克奥迪(三明)有限公司
738 220.162.224.163 220.162.225.255 福建省三明市 电信
739 220.162.226.0 220.162.226.255 福建省三明市明溪县 电信
740 220.162.227.0 220.162.228.233 福建省三明市 电信
741 220.162.228.234 220.162.228.234 福建省三明市尤溪县 梦幻网吧
742 220.162.228.235 220.162.230.13 福建省三明市 电信
743 220.162.230.14 220.162.230.14 福建省三明市 蓝魔情网吧
744 220.162.230.15 220.162.230.53 福建省三明市 电信
745 220.162.230.54 220.162.230.54 福建省三明市 省农信社三明办事处
746 220.162.230.55 220.162.230.69 福建省三明市 电信
747 220.162.230.70 220.162.230.70 福建省三明市 香米拉大酒店
748 220.162.230.71 220.162.230.81 福建省三明市 电信
749 220.162.230.82 220.162.230.82 福建省三明市梅列区 三明明网信息有限公司
750 220.162.230.83 220.162.230.133 福建省三明市 电信
751 220.162.230.134 220.162.230.134 福建省三明市 列东王朝大酒店
752 220.162.230.135 220.162.230.144 福建省三明市 电信
753 220.162.230.145 220.162.230.150 福建省三明市梅列区 教育网
754 220.162.230.151 220.162.230.153 福建省三明市 电信
755 220.162.230.154 220.162.230.154 福建省三明市 青山小学
756 220.162.230.155 220.162.231.66 福建省三明市 电信
757 220.162.231.67 220.162.231.67 福建省三明市 数字三明建设办公室
758 220.162.231.68 220.162.231.141 福建省三明市 电信
759 220.162.231.142 220.162.231.142 福建省三明市 科技局
760 220.162.231.143 220.162.231.205 福建省三明市 电信
761 220.162.231.206 220.162.231.206 福建省三明市 路路通汽车销售服务有限公司
762 220.162.231.207 220.162.235.255 福建省三明市 电信
763 220.162.248.0 220.162.255.255 福建省三明市 电信
764 222.47.40.0 222.47.45.255 福建省三明市 中移铁通
765 222.47.47.0 222.47.47.255 福建省三明市 中移铁通
766 222.47.49.0 222.47.51.255 福建省三明市 中移铁通
767 222.47.212.0 222.47.215.255 福建省三明市 中移铁通
768 222.78.128.0 222.78.165.45 福建省三明市 电信
769 222.78.165.46 222.78.165.46 福建省三明市 鱼乐网吧
770 222.78.165.47 222.78.185.13 福建省三明市 电信
771 222.78.185.14 222.78.185.14 福建省三明市永安市 聚点网吧
772 222.78.185.15 222.78.185.77 福建省三明市 电信
773 222.78.185.78 222.78.185.78 福建省三明市永安市 第五城市网络会所
774 222.78.185.79 222.78.185.145 福建省三明市 电信
775 222.78.185.146 222.78.185.146 福建省三明市永安市 十中
776 222.78.185.147 222.78.185.209 福建省三明市 电信
777 222.78.185.210 222.78.185.210 福建省三明市 永安超越网吧
778 222.78.185.211 222.78.185.236 福建省三明市 电信
779 222.78.185.237 222.78.185.237 福建省三明市永安市 教育网
780 222.78.185.238 222.78.186.31 福建省三明市 电信
781 222.78.186.32 222.78.186.32 福建省三明市尤溪县 城西白云网吧
782 222.78.186.33 222.78.186.145 福建省三明市 电信
783 222.78.186.146 222.78.186.146 福建省三明市尤溪县 缤纷网吧
784 222.78.186.147 222.78.187.113 福建省三明市 电信
785 222.78.187.114 222.78.187.114 福建省三明市清流县 教育网
786 222.78.187.115 222.78.190.81 福建省三明市 电信
787 222.78.190.82 222.78.190.82 福建省三明市建宁县 修闽网吧
788 222.78.190.83 222.78.190.157 福建省三明市 电信
789 222.78.190.158 222.78.190.158 福建省三明市建宁县 山泉宾馆
790 222.78.190.159 222.78.191.57 福建省三明市 电信
791 222.78.191.58 222.78.191.58 福建省三明市将乐县 龙升网吧
792 222.78.191.59 222.78.191.105 福建省三明市 电信
793 222.78.191.106 222.78.191.106 福建省三明市将乐县 乐野网吧
794 222.78.191.107 222.78.191.255 福建省三明市 电信