ip地址查询

三明市IP地址列表

三明市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.150.64.0 27.150.95.255 福建省三明市 电信
2 27.157.128.0 27.157.191.255 福建省三明市 电信
3 27.158.64.0 27.158.71.123 福建省三明市 电信
4 27.158.71.124 27.158.71.124 福建省三明市 三明宾馆(天元国际)
5 27.158.71.125 27.158.127.255 福建省三明市 电信
6 58.22.192.0 58.22.192.137 福建省三明市 联通
7 58.22.192.138 58.22.192.138 福建省三明市沙县 恒益达门业公司
8 58.22.192.139 58.22.192.153 福建省三明市 联通
9 58.22.192.154 58.22.192.154 福建省三明市沙县 金港纺织公司
10 58.22.192.155 58.22.192.160 福建省三明市 联通
11 58.22.192.161 58.22.192.161 福建省三明市沙县 嘉能光电有限公司
12 58.22.192.162 58.22.194.1 福建省三明市 联通
13 58.22.194.2 58.22.194.2 福建省三明市 三元区下洋新华宾馆
14 58.22.194.3 58.22.194.3 福建省三明市 三元区新知电脑服务中心
15 58.22.194.4 58.22.194.9 福建省三明市 联通
16 58.22.194.10 58.22.194.10 福建省三明市尤溪县 三林木业集团公司
17 58.22.194.11 58.22.194.13 福建省三明市 联通
18 58.22.194.14 58.22.194.14 福建省三明市梅列区 三明市地方志编委
19 58.22.194.15 58.22.194.17 福建省三明市 联通
20 58.22.194.18 58.22.194.20 福建省三明市梅列区 东安路新鲜网吧
21 58.22.194.21 58.22.194.33 福建省三明市 联通
22 58.22.194.34 58.22.194.35 福建省三明市永安市 华丰建设公司永安火电厂项目部
23 58.22.194.36 58.22.194.41 福建省三明市 联通
24 58.22.194.42 58.22.194.46 福建省三明市沙县 三明华橡集团
25 58.22.194.47 58.22.194.49 福建省三明市 联通
26 58.22.194.50 58.22.194.52 福建省三明市 三元区富文路省安小区
27 58.22.194.53 58.22.194.57 福建省三明市 联通
28 58.22.194.58 58.22.194.58 福建省三明市沙县 众诚机械
29 58.22.194.59 58.22.194.59 福建省三明市沙县 星火气体
30 58.22.194.60 58.22.194.60 福建省三明市沙县 天工机械公司
31 58.22.194.61 58.22.194.65 福建省三明市 联通
32 58.22.194.66 58.22.194.66 福建省三明市尤溪县 尤溪格利尔公司
33 58.22.194.67 58.22.194.73 福建省三明市 联通
34 58.22.194.74 58.22.194.74 福建省三明市尤溪县 尤溪海华技校
35 58.22.194.75 58.22.194.77 福建省三明市 联通
36 58.22.194.78 58.22.194.78 福建省三明市将乐县 将乐古佛堂塘煤矿
37 58.22.194.79 58.22.194.81 福建省三明市 联通
38 58.22.194.82 58.22.194.82 福建省三明市沙县 易电子公司
39 58.22.194.83 58.22.194.85 福建省三明市 联通
40 58.22.194.86 58.22.194.86 福建省三明市 三元区明建宏工程咨询公司
41 58.22.194.87 58.22.194.92 福建省三明市 联通
42 58.22.194.93 58.22.194.93 福建省三明市尤溪县 文化传媒公司
43 58.22.194.94 58.22.194.97 福建省三明市 联通
44 58.22.194.98 58.22.194.98 福建省三明市沙县 金凤凰酒店
45 58.22.194.99 58.22.194.101 福建省三明市 联通
46 58.22.194.102 58.22.194.102 福建省三明市永安市 鼎立网吧
47 58.22.194.103 58.22.194.121 福建省三明市 联通
48 58.22.194.122 58.22.194.122 福建省三明市大田县 大田石牌车辆检测站
49 58.22.194.123 58.22.194.154 福建省三明市 联通
50 58.22.194.155 58.22.194.155 福建省三明市将乐县 汇源缝制有限公司
51 58.22.194.156 58.22.194.249 福建省三明市 联通
52 58.22.194.250 58.22.194.250 福建省三明市 大田体验网吧
53 58.22.194.251 58.22.195.13 福建省三明市 联通
54 58.22.195.14 58.22.195.14 福建省三明市沙县 金沙园三明机床厂
55 58.22.195.15 58.22.195.25 福建省三明市 联通
56 58.22.195.26 58.22.195.30 福建省三明市永安市 东兴证券有限公司
57 58.22.195.31 58.22.195.41 福建省三明市 联通
58 58.22.195.42 58.22.195.46 福建省三明市梅列区 激流网吧
59 58.22.195.47 58.22.195.49 福建省三明市 联通
60 58.22.195.50 58.22.195.54 福建省三明市 水文站
61 58.22.195.55 58.22.195.57 福建省三明市 联通
62 58.22.195.58 58.22.195.62 福建省三明市大田县 鑫金管心公司
63 58.22.195.63 58.22.195.65 福建省三明市 联通
64 58.22.195.66 58.22.195.66 福建省三明市梅列区 新世纪影楼
65 58.22.195.67 58.22.195.76 福建省三明市 联通
66 58.22.195.77 58.22.195.77 福建省三明市 三元区下洋市政公司
67 58.22.195.78 58.22.195.81 福建省三明市 联通
68 58.22.195.82 58.22.195.86 福建省三明市 华兴医院
69 58.22.195.87 58.22.195.89 福建省三明市 联通
70 58.22.195.90 58.22.195.94 福建省三明市永安市 档案馆
71 58.22.195.95 58.22.195.97 福建省三明市 联通
72 58.22.195.98 58.22.195.98 福建省三明市 三元区信用社
73 58.22.195.99 58.22.195.101 福建省三明市 联通
74 58.22.195.102 58.22.195.102 福建省三明市 物资集团公司物资大厦十三楼管委会
75 58.22.195.103 58.22.195.109 福建省三明市 联通
76 58.22.195.110 58.22.195.110 福建省三明市 人才服务中心
77 58.22.195.111 58.22.195.129 福建省三明市 联通
78 58.22.195.130 58.22.195.134 福建省三明市沙县 金沙园旭达纺织公司
79 58.22.195.135 58.22.195.169 福建省三明市 联通
80 58.22.195.170 58.22.195.170 福建省三明市 第一医院
81 58.22.195.171 58.22.195.185 福建省三明市 联通
82 58.22.195.186 58.22.195.187 福建省三明市梅列区 三明恩特电脑公司
83 58.22.195.188 58.22.195.209 福建省三明市 联通
84 58.22.195.210 58.22.195.210 福建省三明市梅列区 香米拉汽车商务大酒店
85 58.22.195.211 58.22.195.212 福建省三明市 联通
86 58.22.195.213 58.22.195.213 福建省三明市梅列区 中银斑竹水电有限公司
87 58.22.195.214 58.22.195.214 福建省三明市梅列区 东方伟业商用置业有限公司
88 58.22.195.215 58.22.195.217 福建省三明市 联通
89 58.22.195.218 58.22.195.218 福建省三明市 三明人行招待所
90 58.22.195.219 58.22.195.219 福建省三明市大田县 大田广丰煤矿
91 58.22.195.220 58.22.195.220 福建省三明市沙县 沙县青州罗布
92 58.22.195.221 58.22.195.222 福建省三明市 三明人行招待所
93 58.22.195.223 58.22.195.225 福建省三明市 联通
94 58.22.195.226 58.22.195.226 福建省三明市梅列区 陈大工业园三明方正电器有限公司
95 58.22.195.227 58.22.195.229 福建省三明市 联通
96 58.22.195.230 58.22.195.230 福建省三明市沙县 金沙园网吧
97 58.22.195.231 58.22.195.249 福建省三明市 联通
98 58.22.195.250 58.22.195.254 福建省三明市明溪县 明溪飞龙大酒店
99 58.22.195.255 58.22.221.93 福建省三明市 联通
100 58.22.221.94 58.22.221.94 福建省三明市 泰宁县平安商务宾馆
101 58.22.221.95 58.22.223.255 福建省三明市 联通
102 59.59.192.0 59.59.255.255 福建省三明市 电信
103 59.60.192.0 59.60.200.7 福建省三明市 电信
104 59.60.200.8 59.60.200.8 福建省三明市永安市 乐福家俬
105 59.60.200.9 59.60.223.255 福建省三明市 电信
106 59.77.97.0 59.77.97.255 福建省三明市 三明职业技术学院
107 59.79.193.0 59.79.193.255 福建省三明市永安市 福建水利电力职业技术学院
108 61.131.35.0 61.131.35.253 福建省三明市 电信
109 61.131.35.254 61.131.35.254 福建省三明市 三明一中
110 61.131.35.255 61.131.37.5 福建省三明市 电信
111 61.131.37.6 61.131.37.6 福建省三明市明溪县 教育网
112 61.131.37.7 61.131.37.7 福建省三明市 泰宁县教育网
113 61.131.37.8 61.131.38.163 福建省三明市 电信
114 61.131.38.164 61.131.38.164 福建省三明市建宁县 教育网
115 61.131.38.165 61.131.39.255 福建省三明市 电信
116 61.131.100.0 61.131.101.255 福建省三明市 电信
117 61.154.80.0 61.154.89.255 福建省三明市 电信
118 61.154.184.0 61.154.187.255 福建省三明市 电信
119 61.234.222.0 61.234.223.250 福建省三明市 中移铁通
120 61.234.223.251 61.234.223.251 福建省三明市沙县 农业学校电脑教室
121 61.234.223.252 61.234.223.253 福建省三明市 中移铁通
122 61.234.223.254 61.234.223.254 福建省三明市沙县 农业学校电脑教室
123 61.234.223.255 61.234.223.255 福建省三明市 中移铁通
124 61.234.225.0 61.234.225.16 福建省三明市 中移铁通
125 61.234.225.17 61.234.225.17 福建省三明市 凯德网吧
126 61.234.225.18 61.234.226.255 福建省三明市 中移铁通
127 61.241.194.0 61.241.194.12 福建省三明市 联通
128 61.241.194.13 61.241.194.13 福建省三明市 盛世经典网吧
129 61.241.194.14 61.241.194.255 福建省三明市 联通
130 61.241.222.0 61.241.222.255 福建省三明市 联通
131 110.83.192.0 110.83.225.255 福建省三明市 电信
132 110.83.227.0 110.83.255.255 福建省三明市 电信
133 110.87.192.0 110.88.31.255 福建省三明市 电信
134 110.89.64.0 110.89.97.255 福建省三明市 电信
135 110.89.98.0 110.89.98.255 福建省三明市沙县 电信
136 110.89.99.0 110.89.127.255 福建省三明市 电信
137 110.90.94.0 110.90.94.255 福建省三明市 电信
138 110.125.49.0 110.125.49.255 福建省三明市永安县 中移铁通
139 110.125.50.0 110.125.51.255 福建省三明市 中移铁通
140 110.125.52.0 110.125.52.255 福建省三明市永安县 中移铁通
141 110.125.53.0 110.125.83.255 福建省三明市 中移铁通
142 111.142.77.0 111.142.77.255 福建省三明市泰宁县 中移铁通
143 111.144.32.0 111.144.63.255 福建省三明市 中移铁通
144 111.147.48.0 111.147.63.255 福建省三明市 中移铁通
145 112.5.8.0 112.5.15.255 福建省三明市 移动
146 112.5.96.0 112.5.103.255 福建省三明市 移动
147 112.5.234.0 112.5.234.255 福建省三明市 移动
148 112.5.244.0 112.5.247.255 福建省三明市 移动
149 112.50.0.0 112.50.63.255 福建省三明市 移动
150 112.51.96.0 112.51.96.255 福建省三明市 移动
151 112.111.64.0 112.111.69.255 福建省三明市 联通
152 112.111.94.0 112.111.111.177 福建省三明市 联通
153 112.111.111.178 112.111.111.178 福建省三明市建宁县 建宁大饭店
154 112.111.111.179 112.111.127.255 福建省三明市 联通
155 116.205.193.0 116.205.193.255 福建省三明市 中移铁通
156 116.205.199.0 116.205.201.255 福建省三明市 中移铁通
157 116.205.208.0 116.205.208.255 福建省三明市 中移铁通
158 116.205.214.0 116.205.218.255 福建省三明市 中移铁通
159 120.35.192.0 120.35.255.255 福建省三明市 电信
160 120.39.192.0 120.39.255.255 福建省三明市 电信
161 120.40.192.0 120.40.223.255 福建省三明市 电信
162 121.206.128.0 121.206.191.255 福建省三明市 电信
163 122.91.236.0 122.91.236.255 福建省三明市永安市 中移铁通
164 122.94.19.0 122.94.30.255 福建省三明市 中移铁通
165 123.82.80.0 123.82.80.255 福建省三明市 中移铁通
166 125.79.128.1 125.79.175.255 福建省三明市 电信
167 125.79.176.0 125.79.176.255 福建省三明市永安市 电信
168 125.79.177.0 125.79.191.255 福建省三明市 电信
169 140.237.96.0 140.237.127.255 福建省三明市 电信
170 175.42.160.0 175.42.174.255 福建省三明市 联通
171 175.42.175.0 175.42.175.255 福建省三明市泰宁县 联通
172 175.42.176.0 175.42.191.255 福建省三明市 联通
173 175.44.128.0 175.44.166.255 福建省三明市 联通
174 175.44.167.0 175.44.167.255 福建省三明市建宁县 联通
175 175.44.168.0 175.44.177.255 福建省三明市 联通
176 175.44.178.0 175.44.178.255 福建省三明市大田县 联通
177 175.44.179.0 175.44.191.255 福建省三明市 联通
178 183.250.12.0 183.250.15.255 福建省三明市 移动
179 183.252.204.0 183.252.205.255 福建省三明市 移动
180 202.101.114.0 202.101.114.255 福建省三明市 电信
181 202.101.124.0 202.101.124.255 福建省三明市 电信
182 202.101.126.192 202.101.126.199 福建省三明市 电信
183 202.101.126.208 202.101.126.223 福建省三明市 信息港
184 202.101.126.224 202.101.126.239 福建省三明市永安市 信息港
185 202.101.126.240 202.101.126.247 福建省三明市 信息中心
186 202.101.126.248 202.101.126.255 福建省三明市 信息公司
187 202.109.226.0 202.109.228.255 福建省三明市 电信
188 210.12.55.0 210.12.55.255 福建省三明市 广电网
189 210.13.204.0 210.13.204.1 福建省三明市 联通
190 210.13.204.2 210.13.204.2 福建省三明市 三元区西客站
191 210.13.204.3 210.13.204.4 福建省三明市永安市 贡川水电站办公楼
192 210.13.204.5 210.13.204.6 福建省三明市 联通
193 210.13.204.7 210.13.204.10 福建省三明市梅列区 金盾保安公司
194 210.13.204.11 210.13.204.17 福建省三明市 联通
195 210.13.204.18 210.13.204.19 福建省三明市 防汛办
196 210.13.204.20 210.13.204.25 福建省三明市 联通
197 210.13.204.26 210.13.204.30 福建省三明市沙县 厦工(三明)重型机器有限公司
198 210.13.204.31 210.13.204.41 福建省三明市 联通
199 210.13.204.42 210.13.204.46 福建省三明市梅列区 三明职业技术学院
200 210.13.204.47 210.13.204.53 福建省三明市 联通
201 210.13.204.54 210.13.204.54 福建省三明市沙县 沙县高砂电站
202 210.13.204.55 210.13.204.66 福建省三明市 联通
203 210.13.204.67 210.13.204.67 福建省三明市 三元区三明市农业银行信息中心
204 210.13.204.68 210.13.204.68 福建省三明市永安市 永安福迪汽车公司
205 210.13.204.69 210.13.204.255 福建省三明市 联通
206 210.52.77.0 210.52.77.255 福建省三明市 广电网
207 211.89.1.0 211.89.1.255 福建省三明市 广电网
208 211.138.138.0 211.138.138.255 福建省三明市 移动
209 211.143.163.0 211.143.163.255 福建省三明市 移动
210 211.143.212.0 211.143.212.255 福建省三明市 移动
211 211.146.252.0 211.146.252.255 福建省三明市 (永安)广电网
212 218.5.230.0 218.5.231.255 福建省三明市 电信
213 218.5.233.0 218.5.241.0 福建省三明市 电信
214 218.5.241.1 218.5.241.255 福建省三明市 三明学院
215 218.5.242.0 218.5.242.17 福建省三明市 永安
216 218.5.242.18 218.5.242.18 福建省三明市 永安网友天地网吧
217 218.5.242.19 218.5.242.19 福建省三明市 电信
218 218.5.242.20 218.5.242.20 福建省三明市 永安网友天地网吧
219 218.5.242.21 218.5.242.21 福建省三明市 电信
220 218.5.242.22 218.5.242.22 福建省三明市 永安网友天地会网吧
221 218.5.242.23 218.5.242.37 福建省三明市 电信
222 218.5.242.38 218.5.242.38 福建省三明市永安市 新时代网吧
223 218.5.242.39 218.5.242.251 福建省三明市 电信
224 218.5.242.253 218.5.242.255 福建省三明市 电信
225 218.5.243.0 218.5.243.1 福建省三明市沙县 电信
226 218.5.243.2 218.5.243.2 福建省三明市沙县 一中
227 218.5.243.3 218.5.243.25 福建省三明市沙县 电信
228 218.5.243.26 218.5.243.26 福建省三明市沙县 阳关网吧
229 218.5.243.27 218.5.243.29 福建省三明市沙县 电信
230 218.5.243.30 218.5.243.30 福建省三明市沙县 街心网吧
231 218.5.243.31 218.5.243.33 福建省三明市沙县 电信
232 218.5.243.34 218.5.243.34 福建省三明市沙县 顺顺网吧
233 218.5.243.35 218.5.243.41 福建省三明市沙县 电信
234 218.5.243.42 218.5.243.42 福建省三明市沙县 娱网网吧
235 218.5.243.43 218.5.243.45 福建省三明市沙县 电信
236 218.5.243.46 218.5.243.46 福建省三明市沙县 台胞网吧
237 218.5.243.47 218.5.243.49 福建省三明市沙县 电信
238 218.5.243.50 218.5.243.50 福建省三明市沙县 聚龙网吧
239 218.5.243.51 218.5.243.53 福建省三明市沙县 电信
240 218.5.243.54 218.5.243.54 福建省三明市沙县 小博士网吧
241 218.5.243.55 218.5.243.57 福建省三明市沙县 电信
242 218.5.243.58 218.5.243.58 福建省三明市沙县 升华网吧
243 218.5.243.59 218.5.243.61 福建省三明市沙县 电信
244 218.5.243.62 218.5.243.62 福建省三明市沙县 西门网吧
245 218.5.243.63 218.5.243.65 福建省三明市沙县 电信
246 218.5.243.66 218.5.243.66 福建省三明市沙县 小富都网吧
247 218.5.243.67 218.5.243.69 福建省三明市沙县 电信
248 218.5.243.70 218.5.243.70 福建省三明市沙县 小小网吧
249 218.5.243.71 218.5.243.85 福建省三明市沙县 电信
250 218.5.243.86 218.5.243.86 福建省三明市沙县 世纪网吧
251 218.5.243.87 218.5.243.89 福建省三明市沙县 电信
252 218.5.243.90 218.5.243.90 福建省三明市沙县 网友网吧
253 218.5.243.91 218.5.243.97 福建省三明市沙县 电信
254 218.5.243.98 218.5.243.98 福建省三明市沙县 路路通网吧
255 218.5.243.99 218.5.249.111 福建省三明市 电信
256 218.5.249.112 218.5.249.112 福建省三明市 7中(校内网吧)
257 218.5.249.113 218.5.249.187 福建省三明市 电信
258 218.5.249.188 218.5.249.188 福建省三明市 新世纪网吧
259 218.5.249.189 218.5.252.17 福建省三明市 电信
260 218.5.252.18 218.5.252.18 福建省三明市永安市 新大陆网吧
261 218.5.252.19 218.5.252.28 福建省三明市 电信
262 218.5.252.29 218.5.252.29 福建省三明市 冰网
263 218.5.252.30 218.5.252.30 福建省三明市建宁县 新人类网吧
264 218.5.252.31 218.5.252.58 福建省三明市 电信
265 218.5.252.59 218.5.252.59 福建省三明市建宁县 乐乐网吧
266 218.5.252.60 218.5.252.86 福建省三明市 电信
267 218.5.252.87 218.5.252.87 福建省三明市建宁县 湘泉网吧
268 218.5.252.88 218.5.252.95 福建省三明市 电信
269 218.5.252.96 218.5.252.96 福建省三明市沙县 金沙网吧
270 218.5.252.97 218.5.252.103 福建省三明市 电信
271 218.5.252.104 218.5.252.104 福建省三明市宁化县 南街网吧
272 218.5.252.105 218.5.252.107 福建省三明市 电信
273 218.5.252.108 218.5.252.108 福建省三明市建宁县 常来常往网吧
274 218.5.252.109 218.5.252.109 福建省三明市建宁县 永吉网吧
275 218.5.252.110 218.5.252.110 福建省三明市建宁县 e网情深网吧
276 218.5.252.111 218.5.252.129 福建省三明市 电信
277 218.5.252.130 218.5.252.130 福建省三明市 泰宁县君子雨网吧
278 218.5.252.131 218.5.252.170 福建省三明市 电信
279 218.5.252.171 218.5.252.171 福建省三明市建宁县 修闽网吧
280 218.5.252.172 218.5.252.179 福建省三明市 电信
281 218.5.252.180 218.5.252.180 福建省三明市建宁县 新视野网吧
282 218.5.252.181 218.5.252.181 福建省三明市建宁县 新红网吧
283 218.5.252.182 218.5.252.182 福建省三明市建宁县 网络加油站网吧
284 218.5.252.183 218.5.252.222 福建省三明市 电信
285 218.5.252.223 218.5.252.223 福建省三明市沙县 世纪网吧
286 218.5.252.224 218.5.253.27 福建省三明市 电信
287 218.5.253.28 218.5.253.28 福建省三明市建宁县 亿都网吧
288 218.5.253.29 218.5.253.29 福建省三明市 电信
289 218.5.253.30 218.5.253.30 福建省三明市建宁县 新人类网吧
290 218.5.253.31 218.5.253.49 福建省三明市 电信
291 218.5.253.50 218.5.253.50 福建省三明市 泰宁县五月网吧
292 218.5.253.51 218.5.253.60 福建省三明市 电信
293 218.5.253.61 218.5.253.61 福建省三明市 总技(校内网吧)
294 218.5.253.62 218.5.253.67 福建省三明市 电信
295 218.5.253.68 218.5.253.68 福建省三明市尤溪县 一中
296 218.5.253.69 218.5.253.86 福建省三明市 电信
297 218.5.253.87 218.5.253.87 福建省三明市建宁县 湘泉网吧
298 218.5.253.88 218.5.253.91 福建省三明市 电信
299 218.5.253.92 218.5.253.92 福建省三明市宁化县 中沙兴科网吧
300 218.5.253.93 218.5.253.93 福建省三明市建宁县 新欣网吧
301 218.5.253.94 218.5.253.94 福建省三明市 电信
302 218.5.253.95 218.5.253.95 福建省三明市 新起点网吧
303 218.5.253.96 218.5.253.115 福建省三明市 电信
304 218.5.253.116 218.5.253.116 福建省三明市尤溪县 西滨镇(心怡网吧)
305 218.5.253.117 218.5.253.117 福建省三明市尤溪县 西滨镇(环球网吧)
306 218.5.253.118 218.5.253.228 福建省三明市 电信
307 218.5.253.229 218.5.253.229 福建省三明市大田县 第三中学
308 218.5.253.230 218.5.254.19 福建省三明市 电信
309 218.5.254.20 218.5.254.20 福建省三明市沙县 高砂小Y网吧
310 218.5.254.21 218.5.254.106 福建省三明市 电信
311 218.5.254.108 218.5.254.162 福建省三明市 电信
312 218.5.254.163 218.5.254.163 福建省三明市大田县 太华镇青春网吧
313 218.5.254.164 218.5.254.190 福建省三明市 电信
314 218.5.254.191 218.5.254.191 福建省三明市沙县 高砂中心小学
315 218.5.254.192 218.5.255.240 福建省三明市 电信
316 218.5.255.241 218.5.255.241 福建省三明市 新起点网吧
317 218.5.255.242 218.5.255.242 福建省三明市 电信
318 218.5.255.243 218.5.255.243 福建省三明市 新起点网吧
319 218.5.255.244 218.5.255.252 福建省三明市 电信
320 218.5.255.253 218.5.255.253 福建省三明市 火车站旁边的网吧
321 218.5.255.254 218.5.255.255 福建省三明市 电信
322 218.6.111.0 218.6.115.255 福建省三明市 电信
323 218.67.54.0 218.67.57.194 福建省三明市 电信
324 218.67.57.195 218.67.57.195 福建省三明市永安市 房管处
325 218.67.57.196 218.67.78.63 福建省三明市 电信
326 218.67.78.64 218.67.78.71 福建省三明市 列东中学
327 218.67.78.72 218.67.78.74 福建省三明市 电信
328 218.67.78.75 218.67.78.76 福建省三明市 三明林校
329 218.67.78.77 218.67.78.241 福建省三明市 电信
330 218.67.78.242 218.67.78.242 福建省三明市 启星网吧(工业中路136号)
331 218.67.78.243 218.67.79.255 福建省三明市 电信
332 218.86.106.0 218.86.118.1 福建省三明市 电信
333 218.86.118.2 218.86.118.2 福建省三明市 西点网吧
334 218.86.118.3 218.86.118.5 福建省三明市 电信
335 218.86.118.6 218.86.118.6 福建省三明市 展信网吧
336 218.86.118.7 218.86.118.9 福建省三明市 电信
337 218.86.118.10 218.86.118.10 福建省三明市 台江信息学校
338 218.86.118.11 218.86.118.13 福建省三明市 电信
339 218.86.118.14 218.86.118.14 福建省三明市 真知网吧
340 218.86.118.15 218.86.118.17 福建省三明市 电信
341 218.86.118.18 218.86.118.18 福建省三明市 城关天海网吧
342 218.86.118.19 218.86.118.21 福建省三明市 电信
343 218.86.118.22 218.86.118.22 福建省三明市 海域网吧
344 218.86.118.23 218.86.118.25 福建省三明市 电信
345 218.86.118.26 218.86.118.26 福建省三明市 拓心网吧
346 218.86.118.27 218.86.118.29 福建省三明市 电信
347 218.86.118.30 218.86.118.30 福建省三明市 兴旺网吧
348 218.86.118.31 218.86.118.33 福建省三明市 电信
349 218.86.118.34 218.86.118.34 福建省三明市 地球村网吧
350 218.86.118.35 218.86.118.37 福建省三明市 电信
351 218.86.118.38 218.86.118.38 福建省三明市 大金日网吧
352 218.86.118.39 218.86.118.41 福建省三明市 电信
353 218.86.118.42 218.86.118.42 福建省三明市 猎网网吧
354 218.86.118.43 218.86.118.45 福建省三明市 电信
355 218.86.118.46 218.86.118.46 福建省三明市 亿唐网吧
356 218.86.118.47 218.86.118.49 福建省三明市 电信
357 218.86.118.50 218.86.118.50 福建省三明市 金龙荆东网吧
358 218.86.118.51 218.86.118.53 福建省三明市 电信
359 218.86.118.54 218.86.118.54 福建省三明市 三明学院
360 218.86.118.55 218.86.118.63 福建省三明市 电信
361 218.86.118.64 218.86.118.64 福建省三明市 亿唐网吧
362 218.86.118.65 218.86.118.65 福建省三明市 电信
363 218.86.118.66 218.86.118.66 福建省三明市 蓝点网吧
364 218.86.118.67 218.86.118.69 福建省三明市 电信
365 218.86.118.70 218.86.118.70 福建省三明市 城关真情网吧
366 218.86.118.71 218.86.118.77 福建省三明市 电信
367 218.86.118.78 218.86.118.78 福建省三明市 恒云网吧
368 218.86.118.79 218.86.118.81 福建省三明市 电信
369 218.86.118.82 218.86.118.82 福建省三明市 全盛网吧(火车站对面)
370 218.86.118.83 218.86.118.85 福建省三明市 电信
371 218.86.118.86 218.86.118.86 福建省三明市 龙腾网吧(三元区)
372 218.86.118.87 218.86.118.89 福建省三明市 电信
373 218.86.118.90 218.86.118.90 福建省三明市 人民影院网吧
374 218.86.118.91 218.86.118.105 福建省三明市 电信
375 218.86.118.106 218.86.118.106 福建省三明市 锌城网吧
376 218.86.118.107 218.86.118.107 福建省三明市 电信
377 218.86.118.108 218.86.118.108 福建省三明市 下洋新都网吧
378 218.86.118.109 218.86.118.114 福建省三明市 电信
379 218.86.118.115 218.86.118.115 福建省三明市 龙达网吧(三元区城关)
380 218.86.118.116 218.86.118.117 福建省三明市 电信
381 218.86.118.118 218.86.118.118 福建省三明市 城关兴旺网吧
382 218.86.118.119 218.86.118.137 福建省三明市 电信
383 218.86.118.138 218.86.118.138 福建省三明市 西点网吧
384 218.86.118.139 218.86.118.139 福建省三明市 世纪网吧
385 218.86.118.140 218.86.118.157 福建省三明市 电信
386 218.86.118.158 218.86.118.158 福建省三明市 新起点网吧
387 218.86.118.159 218.86.118.181 福建省三明市 电信
388 218.86.118.182 218.86.118.182 福建省三明市 第二技工学校
389 218.86.118.183 218.86.118.193 福建省三明市 电信
390 218.86.118.194 218.86.118.194 福建省三明市 冰网网吧
391 218.86.118.195 218.86.118.201 福建省三明市 电信
392 218.86.118.202 218.86.118.203 福建省三明市 三元区清韵网吧
393 218.86.118.204 218.86.118.217 福建省三明市 电信
394 218.86.118.218 218.86.118.218 福建省三明市 城关亿唐网吧
395 218.86.118.219 218.86.118.225 福建省三明市 电信
396 218.86.118.226 218.86.118.227 福建省三明市 城关天海网吧
397 218.86.118.228 218.86.118.233 福建省三明市 电信
398 218.86.118.234 218.86.118.234 福建省三明市 云海网吧
399 218.86.118.235 218.86.118.237 福建省三明市 电信
400 218.86.118.238 218.86.118.238 福建省三明市 天都网吧
401 218.86.118.239 218.86.118.254 福建省三明市 电信
402 218.86.118.255 218.86.118.255 福建省三明市 天都网吧
403 218.86.119.0 218.86.119.5 福建省三明市 电信
404 218.86.119.6 218.86.119.6 福建省三明市 新起点网吧
405 218.86.119.7 218.86.119.17 福建省三明市 电信
406 218.86.119.18 218.86.119.18 福建省三明市 中国电信三明号百信息服务公司
407 218.86.119.19 218.86.119.101 福建省三明市 电信
408 218.86.119.102 218.86.119.102 福建省三明市 永昌时代网吧
409 218.86.119.103 218.86.119.105 福建省三明市 电信
410 218.86.119.106 218.86.119.106 福建省三明市 张峰店网吧(分店)
411 218.86.119.107 218.86.119.137 福建省三明市 电信
412 218.86.119.138 218.86.119.138 福建省三明市 技术学院校吧
413 218.86.119.139 218.86.120.1 福建省三明市 电信
414 218.86.120.2 218.86.120.2 福建省三明市 列东鑫隆网吧
415 218.86.120.3 218.86.120.25 福建省三明市 电信
416 218.86.120.26 218.86.120.26 福建省三明市 有间网吧
417 218.86.120.27 218.86.120.29 福建省三明市 电信
418 218.86.120.30 218.86.120.30 福建省三明市 久久在线网吧
419 218.86.120.31 218.86.120.33 福建省三明市 电信
420 218.86.120.34 218.86.120.34 福建省三明市梅列区 零距离网吧
421 218.86.120.35 218.86.120.37 福建省三明市 电信
422 218.86.120.38 218.86.120.38 福建省三明市 蓝天网吧
423 218.86.120.39 218.86.120.45 福建省三明市 电信
424 218.86.120.46 218.86.120.46 福建省三明市梅列区 网语网吧
425 218.86.120.47 218.86.120.49 福建省三明市 电信
426 218.86.120.50 218.86.120.50 福建省三明市 情网网吧
427 218.86.120.51 218.86.120.53 福建省三明市 电信
428 218.86.120.54 218.86.120.54 福建省三明市 新鲜网吧(梅列区东安路口)
429 218.86.120.55 218.86.120.57 福建省三明市 电信
430 218.86.120.58 218.86.120.58 福建省三明市 列东饭店
431 218.86.120.59 218.86.120.61 福建省三明市 电信
432 218.86.120.62 218.86.120.62 福建省三明市 酷奇网吧
433 218.86.120.63 218.86.120.65 福建省三明市 电信
434 218.86.120.66 218.86.120.66 福建省三明市梅列区 天辰网吧
435 218.86.120.67 218.86.120.85 福建省三明市 电信
436 218.86.120.86 218.86.120.86 福建省三明市 世纪网吧
437 218.86.120.87 218.86.120.89 福建省三明市 电信
438 218.86.120.90 218.86.120.90 福建省三明市 经典网吧
439 218.86.120.91 218.86.120.97 福建省三明市 电信
440 218.86.120.98 218.86.120.98 福建省三明市 阳光网吧
441 218.86.120.99 218.86.120.101 福建省三明市 电信
442 218.86.120.102 218.86.120.102 福建省三明市 满园春新天地网吧
443 218.86.120.103 218.86.120.113 福建省三明市 电信
444 218.86.120.114 218.86.120.114 福建省三明市 许碧其乐网吧
445 218.86.120.115 218.86.120.121 福建省三明市 电信
446 218.86.120.122 218.86.120.122 福建省三明市 三钢新锐网吧
447 218.86.120.123 218.86.120.137 福建省三明市 电信
448 218.86.120.138 218.86.120.138 福建省三明市 列西全盛网吧
449 218.86.120.139 218.86.120.145 福建省三明市 电信
450 218.86.120.146 218.86.120.147 福建省三明市 满园春地下室网吧
451 218.86.120.148 218.86.120.165 福建省三明市 电信
452 218.86.120.166 218.86.120.166 福建省三明市 天字E号网吧
453 218.86.120.167 218.86.120.169 福建省三明市 电信
454 218.86.120.170 218.86.120.170 福建省三明市 许碧其乐网吧
455 218.86.120.171 218.86.120.177 福建省三明市 电信
456 218.86.120.178 218.86.120.178 福建省三明市 天堂网吧
457 218.86.120.179 218.86.120.197 福建省三明市 电信
458 218.86.120.198 218.86.120.198 福建省三明市梅列区 海拓网吧(纺织厂对面)
459 218.86.120.199 218.86.120.209 福建省三明市 电信
460 218.86.120.210 218.86.120.210 福建省三明市梅列区 激流网吧(乾隆新村203栋一楼)
461 218.86.120.211 218.86.120.213 福建省三明市 电信
462 218.86.120.214 218.86.120.214 福建省三明市 庐山大酒店
463 218.86.120.215 218.86.120.241 福建省三明市 电信
464 218.86.120.242 218.86.120.242 福建省三明市 实验幼儿园
465 218.86.120.243 218.86.120.249 福建省三明市 电信
466 218.86.120.250 218.86.120.255 福建省三明市 闽中电子城
467 218.86.121.0 218.86.122.255 福建省三明市 电信
468 218.86.123.0 218.86.123.1 福建省三明市将乐县 电信
469 218.86.123.2 218.86.123.2 福建省三明市将乐县 金鑫网吧
470 218.86.123.3 218.86.123.5 福建省三明市将乐县 电信
471 218.86.123.6 218.86.123.6 福建省三明市将乐县 曙光网吧
472 218.86.123.7 218.86.123.9 福建省三明市将乐县 电信
473 218.86.123.10 218.86.123.10 福建省三明市将乐县 共创网吧
474 218.86.123.11 218.86.123.13 福建省三明市将乐县 电信
475 218.86.123.14 218.86.123.14 福建省三明市将乐县 易趣网吧
476 218.86.123.15 218.86.123.17 福建省三明市将乐县 电信
477 218.86.123.18 218.86.123.18 福建省三明市将乐县 慧宇网吧
478 218.86.123.19 218.86.123.21 福建省三明市将乐县 电信
479 218.86.123.22 218.86.123.22 福建省三明市将乐县 龙升网吧
480 218.86.123.23 218.86.123.25 福建省三明市将乐县 电信
481 218.86.123.26 218.86.123.26 福建省三明市将乐县 双红网吧
482 218.86.123.27 218.86.123.33 福建省三明市将乐县 电信
483 218.86.123.34 218.86.123.34 福建省三明市将乐县 申友网吧
484 218.86.123.35 218.86.123.49 福建省三明市将乐县 电信
485 218.86.123.50 218.86.123.50 福建省三明市 三华网络城
486 218.86.123.51 218.86.123.105 福建省三明市将乐县 电信
487 218.86.123.106 218.86.123.106 福建省三明市将乐县 天乐网吧
488 218.86.123.107 218.86.123.255 福建省三明市将乐县 电信
489 218.86.124.0 218.86.124.29 福建省三明市 电信
490 218.86.124.30 218.86.124.30 福建省三明市 泰宁县流星雨深网吧
491 218.86.124.31 218.86.124.33 福建省三明市 电信
492 218.86.124.34 218.86.124.34 福建省三明市 泰宁TEA网吧
493 218.86.124.35 218.86.124.41 福建省三明市 电信
494 218.86.124.42 218.86.124.42 福建省三明市 泰宁县幸福网吧
495 218.86.124.43 218.86.124.49 福建省三明市 电信
496 218.86.124.50 218.86.124.50 福建省三明市 太宁县小城在线网吧
497 218.86.124.51 218.86.124.97 福建省三明市 电信
498 218.86.124.98 218.86.124.98 福建省三明市 泰宁县乐淘网吧
499 218.86.124.99 218.86.124.161 福建省三明市 电信
500 218.86.124.162 218.86.124.162 福建省三明市 泰宁县伊网情深网吧
501 218.86.124.163 218.86.124.213 福建省三明市 电信
502 218.86.124.214 218.86.124.214 福建省三明市 泰宁县华泰酒店
503 218.86.124.215 218.86.125.13 福建省三明市 电信
504 218.86.125.14 218.86.125.14 福建省三明市沙县 蚂蚁网吧
505 218.86.125.15 218.86.125.25 福建省三明市 电信
506 218.86.125.26 218.86.125.26 福建省三明市沙县 青年网吧
507 218.86.125.27 218.86.125.45 福建省三明市 电信
508 218.86.125.46 218.86.125.46 福建省三明市沙县 聚龙网吧
509 218.86.125.47 218.86.125.61 福建省三明市 电信
510 218.86.125.62 218.86.125.62 福建省三明市沙县 洋坊职业中学
511 218.86.125.63 218.86.125.65 福建省三明市 电信
512 218.86.125.66 218.86.125.66 福建省三明市沙县 风云网吧
513 218.86.125.67 218.86.125.117 福建省三明市 电信
514 218.86.125.118 218.86.125.118 福建省三明市沙县 金沙网吧
515 218.86.125.119 218.86.125.125 福建省三明市 电信
516 218.86.125.126 218.86.125.126 福建省三明市沙县 夏茂易通网吧
517 218.86.125.127 218.86.125.129 福建省三明市 电信
518 218.86.125.130 218.86.125.130 福建省三明市沙县 夏茂新星网吧
519 218.86.125.131 218.86.126.1 福建省三明市 电信
520 218.86.126.2 218.86.126.2 福建省三明市永安市 凯德网吧
521 218.86.126.3 218.86.126.5 福建省三明市 永安
522 218.86.126.6 218.86.126.6 福建省三明市永安市 梦幻网吧
523 218.86.126.7 218.86.126.9 福建省三明市 永安
524 218.86.126.10 218.86.126.10 福建省三明市永安市 奔腾网吧
525 218.86.126.11 218.86.126.13 福建省三明市 永安
526 218.86.126.14 218.86.126.14 福建省三明市永安市 新时代网吧
527 218.86.126.15 218.86.126.17 福建省三明市 永安
528 218.86.126.18 218.86.126.18 福建省三明市永安市 新天地网吧
529 218.86.126.19 218.86.126.20 福建省三明市 永安
530 218.86.126.21 218.86.126.21 福建省三明市永安市 纵横网吧
531 218.86.126.22 218.86.126.33 福建省三明市 永安
532 218.86.126.34 218.86.126.34 福建省三明市永安市 燃情网吧
533 218.86.126.35 218.86.126.41 福建省三明市 永安
534 218.86.126.42 218.86.126.42 福建省三明市永安市 学明网吧
535 218.86.126.43 218.86.126.45 福建省三明市 永安
536 218.86.126.46 218.86.126.46 福建省三明市永安市 (铁路)奔龙网吧
537 218.86.126.47 218.86.126.49 福建省三明市 永安
538 218.86.126.50 218.86.126.50 福建省三明市永安市 五四路汉城网吧
539 218.86.126.51 218.86.126.65 福建省三明市 永安
540 218.86.126.66 218.86.126.66 福建省三明市永安市 快乐网吧
541 218.86.126.67 218.86.126.69 福建省三明市 永安
542 218.86.126.70 218.86.126.70 福建省三明市永安市 大世界网吧
543 218.86.126.71 218.86.126.81 福建省三明市 永安
544 218.86.126.82 218.86.126.82 福建省三明市永安市 西洋镇朋友网吧
545 218.86.126.83 218.86.126.85 福建省三明市 永安
546 218.86.126.86 218.86.126.86 福建省三明市永安市 桃源新城网吧
547 218.86.126.87 218.86.126.101 福建省三明市 永安
548 218.86.126.102 218.86.126.102 福建省三明市永安市 无限2网吧
549 218.86.126.103 218.86.126.105 福建省三明市 永安
550 218.86.126.106 218.86.126.106 福建省三明市永安市 新天地网吧
551 218.86.126.107 218.86.126.109 福建省三明市 永安
552 218.86.126.110 218.86.126.110 福建省三明市永安市 新世纪网吧
553 218.86.126.111 218.86.126.113 福建省三明市 永安
554 218.86.126.114 218.86.126.114 福建省三明市永安市 伊妹儿网吧
555 218.86.126.115 218.86.126.133 福建省三明市 永安
556 218.86.126.134 218.86.126.134 福建省三明市永安市 探索网吧
557 218.86.126.135 218.86.126.137 福建省三明市 永安
558 218.86.126.138 218.86.126.139 福建省三明市永安市 南门广场凯旋网吧
559 218.86.126.140 218.86.126.177 福建省三明市 永安
560 218.86.126.178 218.86.126.178 福建省三明市永安市 中山网吧
561 218.86.126.179 218.86.126.209 福建省三明市 永安
562 218.86.126.210 218.86.126.210 福建省三明市永安市 纵横网吧
563 218.86.126.211 218.86.126.253 福建省三明市 永安
564 218.86.126.254 218.86.126.254 福建省三明市永安市 洪田镇浪云网吧
565 218.86.126.255 218.86.127.5 福建省三明市 永安
566 218.86.127.6 218.86.127.6 福建省三明市明溪县 河边网吧
567 218.86.127.7 218.86.127.9 福建省三明市 电信
568 218.86.127.10 218.86.127.10 福建省三明市明溪县 钱龙网吧
569 218.86.127.11 218.86.127.13 福建省三明市 电信
570 218.86.127.14 218.86.127.14 福建省三明市明溪县 中山路网吧
571 218.86.127.15 218.86.127.25 福建省三明市 电信
572 218.86.127.26 218.86.127.26 福建省三明市明溪县 金石网吧
573 218.86.127.27 218.86.127.49 福建省三明市 电信
574 218.86.127.50 218.86.127.50 福建省三明市明溪县 奇偶网吧
575 218.86.127.51 218.86.127.113 福建省三明市 电信
576 218.86.127.114 218.86.127.114 福建省三明市明溪县 县飓风网吧
577 218.86.127.115 218.86.127.255 福建省三明市 电信
578 218.193.96.0 218.193.110.255 福建省三明市 三明大学
579 218.207.123.0 218.207.124.255 福建省三明市 移动
580 218.207.146.0 218.207.162.255 福建省三明市 移动
581 218.207.164.0 218.207.169.255 福建省三明市 移动
582 218.207.172.0 218.207.172.255 福建省三明市 移动
583 218.207.206.0 218.207.206.255 福建省三明市 移动
584 220.162.168.0 220.162.171.117 福建省三明市 电信
585 220.162.171.118 220.162.171.118 福建省三明市将乐县 三泉萤石有限公司
586 220.162.171.119 220.162.178.215 福建省三明市 电信
587 220.162.178.216 220.162.178.216 福建省三明市 秋韵网吧
588 220.162.178.217 220.162.190.190 福建省三明市 电信
589 220.162.190.191 220.162.190.191 福建省三明市清流县 康乐网吧
590 220.162.190.192 220.162.192.57 福建省三明市 电信
591 220.162.192.58 220.162.192.58 福建省三明市 工人文化宫五楼金尊网吧
592 220.162.192.59 220.162.193.33 福建省三明市 电信
593 220.162.193.34 220.162.193.34 福建省三明市大田县 晨光网吧(桃源镇)
594 220.162.193.35 220.162.193.45 福建省三明市 电信
595 220.162.193.46 220.162.193.46 福建省三明市大田县 风云网吧
596 220.162.193.47 220.162.193.57 福建省三明市 电信
597 220.162.193.58 220.162.193.58 福建省三明市大田县 星河过瘾网吧
598 220.162.193.59 220.162.193.65 福建省三明市 电信
599 220.162.193.66 220.162.193.66 福建省三明市大田县 鸿鑫网吧
600 220.162.193.67 220.162.193.125 福建省三明市 电信
601 220.162.193.126 220.162.193.126 福建省三明市大田县 大唐网吧(富山新村)
602 220.162.193.127 220.162.193.141 福建省三明市 电信
603 220.162.193.142 220.162.193.142 福建省三明市大田县 星空网景网吧(桥山路1号)
604 220.162.193.143 220.162.193.153 福建省三明市 电信
605 220.162.193.154 220.162.193.154 福建省三明市大田县 三明新时代网吧(福田大道)
606 220.162.193.155 220.162.193.178 福建省三明市 电信
607 220.162.193.179 220.162.193.179 福建省三明市大田县 教育网
608 220.162.193.180 220.162.193.217 福建省三明市 电信
609 220.162.193.218 220.162.193.218 福建省三明市大田县 天宇网吧
610 220.162.193.219 220.162.194.1 福建省三明市 电信
611 220.162.194.2 220.162.194.2 福建省三明市大田县 龙樱网吧
612 220.162.194.3 220.162.194.5 福建省三明市 电信
613 220.162.194.6 220.162.194.6 福建省三明市大田县 真情网吧
614 220.162.194.7 220.162.194.9 福建省三明市 电信
615 220.162.194.10 220.162.194.10 福建省三明市大田县 荣辉网吧
616 220.162.194.11 220.162.194.13 福建省三明市 电信
617 220.162.194.14 220.162.194.14 福建省三明市大田县 灌蓝网吧
618 220.162.194.15 220.162.194.17 福建省三明市 电信
619 220.162.194.18 220.162.194.18 福建省三明市大田县 超越网吧
620 220.162.194.19 220.162.194.25 福建省三明市 电信
621 220.162.194.26 220.162.194.26 福建省三明市大田县 百兴网吧
622 220.162.194.27 220.162.194.29 福建省三明市 电信
623 220.162.194.30 220.162.194.30 福建省三明市大田县 三明阳光网吧(银山南路8号)
624 220.162.194.31 220.162.194.33 福建省三明市 电信
625 220.162.194.34 220.162.194.34 福建省三明市大田县 冲浪网吧
626 220.162.194.35 220.162.194.37 福建省三明市 电信
627 220.162.194.38 220.162.194.38 福建省三明市大田县 飞扬网吧(桥山路一号)
628 220.162.194.39 220.162.194.41 福建省三明市 电信
629 220.162.194.42 220.162.194.42 福建省三明市大田县 沸点网吧
630 220.162.194.43 220.162.194.45 福建省三明市 电信
631 220.162.194.46 220.162.194.46 福建省三明市大田县 风云网吧
632 220.162.194.47 220.162.194.63 福建省三明市 电信
633 220.162.194.64 220.162.194.64 福建省三明市大田县 沸点网吧
634 220.162.194.65 220.162.194.81 福建省三明市 电信
635 220.162.194.82 220.162.194.82 福建省三明市大田县 第三中学
636 220.162.194.83 220.162.194.101 福建省三明市 电信
637 220.162.194.102 220.162.194.102 福建省三明市大田县 千年网吧(建设镇建设街)
638 220.162.194.103 220.162.194.141 福建省三明市 电信
639 220.162.194.142 220.162.194.142 福建省三明市大田县 星空网景网吧
640 220.162.194.143 220.162.194.205 福建省三明市 电信
641 220.162.194.206 220.162.194.206 福建省三明市大田县 焦点网吧(建设镇建设街道)
642 220.162.194.207 220.162.194.229 福建省三明市 电信
643 220.162.194.230 220.162.194.230 福建省三明市 梦星缘网吧
644 220.162.194.231 220.162.194.237 福建省三明市 电信
645 220.162.194.238 220.162.194.238 福建省三明市大田县 新部落网吧
646 220.162.194.239 220.162.195.9 福建省三明市 电信
647 220.162.195.10 220.162.195.10 福建省三明市宁化县 南街网吧
648 220.162.195.11 220.162.195.13 福建省三明市 电信
649 220.162.195.14 220.162.195.14 福建省三明市宁化县 泛亚网吧
650 220.162.195.15 220.162.195.17 福建省三明市 电信
651 220.162.195.18 220.162.195.18 福建省三明市宁化县 恒易网吧
652 220.162.195.19 220.162.195.25 福建省三明市 电信
653 220.162.195.26 220.162.195.26 福建省三明市宁化县 新浪网吧
654 220.162.195.27 220.162.195.105 福建省三明市 电信
655 220.162.195.106 220.162.195.106 福建省三明市宁化县 教育网
656 220.162.195.107 220.162.195.129 福建省三明市 电信
657 220.162.195.130 220.162.195.130 福建省三明市宁化县 昕雨网吧
658 220.162.195.131 220.162.196.37 福建省三明市 电信
659 220.162.196.38 220.162.196.38 福建省三明市清流县 康乐网吧
660 220.162.196.39 220.162.197.1 福建省三明市 电信
661 220.162.197.2 220.162.197.2 福建省三明市尤溪县 新纪元网吧
662 220.162.197.3 220.162.197.5 福建省三明市 电信
663 220.162.197.6 220.162.197.6 福建省三明市尤溪县 大众网吧
664 220.162.197.7 220.162.197.13 福建省三明市 电信
665 220.162.197.14 220.162.197.14 福建省三明市尤溪县 先锋网吧(城关镇)
666 220.162.197.15 220.162.197.17 福建省三明市 电信
667 220.162.197.18 220.162.197.18 福建省三明市尤溪县 星星网吧
668 220.162.197.19 220.162.197.21 福建省三明市 电信
669 220.162.197.22 220.162.197.22 福建省三明市尤溪县 零点网吧
670 220.162.197.23 220.162.197.25 福建省三明市 电信
671 220.162.197.26 220.162.197.26 福建省三明市尤溪县 先锋网吧
672 220.162.197.27 220.162.197.29 福建省三明市 电信
673 220.162.197.30 220.162.197.30 福建省三明市尤溪县 七喜网吧
674 220.162.197.31 220.162.197.33 福建省三明市 电信
675 220.162.197.34 220.162.197.34 福建省三明市尤溪县 云竹网吧
676 220.162.197.35 220.162.197.37 福建省三明市 电信
677 220.162.197.38 220.162.197.38 福建省三明市尤溪县 怡情网吧
678 220.162.197.39 220.162.197.41 福建省三明市 电信
679 220.162.197.42 220.162.197.42 福建省三明市尤溪县 电子网吧
680 220.162.197.43 220.162.197.59 福建省三明市 电信
681 220.162.197.60 220.162.197.60 福建省三明市尤溪县 实验小学片区
682 220.162.197.61 220.162.197.69 福建省三明市 电信
683 220.162.197.70 220.162.197.70 福建省三明市尤溪县 雍口水电公司(城关)
684 220.162.197.71 220.162.197.109 福建省三明市 电信
685 220.162.197.110 220.162.197.110 福建省三明市尤溪县 梅仙轻舞飞扬网吧
686 220.162.197.111 220.162.197.189 福建省三明市 电信
687 220.162.197.190 220.162.197.190 福建省三明市尤溪县 浪奇网吧
688 220.162.197.191 220.162.197.193 福建省三明市 电信
689 220.162.197.194 220.162.197.194 福建省三明市尤溪县 金城网吧
690 220.162.197.195 220.162.197.241 福建省三明市 电信
691 220.162.197.242 220.162.197.242 福建省三明市尤溪县 尤溪宾馆
692 220.162.197.243 220.162.197.249 福建省三明市 电信
693 220.162.197.250 220.162.197.250 福建省三明市尤溪县 实验小学片区
694 220.162.197.251 220.162.198.9 福建省三明市 电信
695 220.162.198.10 220.162.198.10 福建省三明市 东方网吧
696 220.162.198.11 220.162.198.13 福建省三明市 电信
697 220.162.198.14 220.162.198.14 福建省三明市 E代网吧
698 220.162.198.15 220.162.198.21 福建省三明市 电信
699 220.162.198.22 220.162.198.22 福建省三明市 列东青苹果网吧
700 220.162.198.23 220.162.198.53 福建省三明市 电信
701 220.162.198.54 220.162.198.54 福建省三明市 列东小学
702 220.162.198.55 220.162.198.77 福建省三明市 电信
703 220.162.198.78 220.162.198.78 福建省三明市梅列区 兴业证券公司
704 220.162.198.79 220.162.198.139 福建省三明市 电信
705 220.162.198.140 220.162.198.140 福建省三明市 三明日报
706 220.162.198.141 220.162.199.1 福建省三明市 电信
707 220.162.199.2 220.162.199.2 福建省三明市建宁县 亚新网吧
708 220.162.199.3 220.162.199.4 福建省三明市 电信
709 220.162.199.5 220.162.199.5 福建省三明市建宁县 天涯缘网吧
710 220.162.199.6 220.162.199.6 福建省三明市建宁县 e网情深网吧
711 220.162.199.7 220.162.199.9 福建省三明市 电信
712 220.162.199.10 220.162.199.10 福建省三明市建宁县 宇宙网吧
713 220.162.199.11 220.162.199.17 福建省三明市 电信
714 220.162.199.18 220.162.199.18 福建省三明市建宁县 e网情深网吧
715 220.162.199.19 220.162.199.33 福建省三明市 电信
716 220.162.199.34 220.162.199.34 福建省三明市建宁县 永吉网吧
717 220.162.199.35 220.162.199.57 福建省三明市 电信
718 220.162.199.58 220.162.199.58 福建省三明市建宁县 网络加油站网吧
719 220.162.199.59 220.162.199.85 福建省三明市 电信
720 220.162.199.86 220.162.199.86 福建省三明市建宁县 采扬网吧
721 220.162.199.87 220.162.200.5 福建省三明市 电信
722 220.162.200.6 220.162.200.6 福建省三明市宁化县 中沙兴科网吧
723 220.162.200.7 220.162.200.149 福建省三明市 电信
724 220.162.200.150 220.162.200.150 福建省三明市宁化县 中沙兴科网络休闲会所
725 220.162.200.151 220.162.201.129 福建省三明市 电信
726 220.162.201.130 220.162.201.130 福建省三明市沙县 教育网
727 220.162.201.131 220.162.202.69 福建省三明市 电信
728 220.162.202.70 220.162.202.70 福建省三明市宁化县 泛亚网吧
729 220.162.202.71 220.162.205.255 福建省三明市 电信
730 220.162.206.0 220.162.206.255 福建省三明市宁化县 电信
731 220.162.207.0 220.162.212.74 福建省三明市 电信
732 220.162.212.75 220.162.212.75 福建省三明市清流县 三中
733 220.162.212.76 220.162.218.142 福建省三明市 电信
734 220.162.218.143 220.162.218.143 福建省三明市 方正网巴
735 220.162.218.144 220.162.218.164 福建省三明市 电信
736 220.162.218.165 220.162.218.165 福建省三明市大田县 人民政府宿舍六号楼
737 220.162.218.166 220.162.224.161 福建省三明市 电信
738 220.162.224.162 220.162.224.162 福建省三明市 三元区麦克奥迪(三明)有限公司
739 220.162.224.163 220.162.225.255 福建省三明市 电信
740 220.162.226.0 220.162.226.255 福建省三明市明溪县 电信
741 220.162.227.0 220.162.228.233 福建省三明市 电信
742 220.162.228.234 220.162.228.234 福建省三明市尤溪县 梦幻网吧
743 220.162.228.235 220.162.230.13 福建省三明市 电信
744 220.162.230.14 220.162.230.14 福建省三明市 蓝魔情网吧
745 220.162.230.15 220.162.230.53 福建省三明市 电信
746 220.162.230.54 220.162.230.54 福建省三明市 省农信社三明办事处
747 220.162.230.55 220.162.230.69 福建省三明市 电信
748 220.162.230.70 220.162.230.70 福建省三明市 香米拉大酒店
749 220.162.230.71 220.162.230.81 福建省三明市 电信
750 220.162.230.82 220.162.230.82 福建省三明市梅列区 三明明网信息有限公司
751 220.162.230.83 220.162.230.133 福建省三明市 电信
752 220.162.230.134 220.162.230.134 福建省三明市 列东王朝大酒店
753 220.162.230.135 220.162.230.144 福建省三明市 电信
754 220.162.230.145 220.162.230.150 福建省三明市梅列区 教育网
755 220.162.230.151 220.162.230.153 福建省三明市 电信
756 220.162.230.154 220.162.230.154 福建省三明市 青山小学
757 220.162.230.155 220.162.231.66 福建省三明市 电信
758 220.162.231.67 220.162.231.67 福建省三明市 数字三明建设办公室
759 220.162.231.68 220.162.231.141 福建省三明市 电信
760 220.162.231.142 220.162.231.142 福建省三明市 科技局
761 220.162.231.143 220.162.231.205 福建省三明市 电信
762 220.162.231.206 220.162.231.206 福建省三明市 路路通汽车销售服务有限公司
763 220.162.231.207 220.162.235.255 福建省三明市 电信
764 220.162.248.0 220.162.255.255 福建省三明市 电信
765 222.47.40.0 222.47.45.255 福建省三明市 中移铁通
766 222.47.47.0 222.47.47.255 福建省三明市 中移铁通
767 222.47.49.0 222.47.51.255 福建省三明市 中移铁通
768 222.47.212.0 222.47.215.255 福建省三明市 中移铁通
769 222.78.128.0 222.78.165.45 福建省三明市 电信
770 222.78.165.46 222.78.165.46 福建省三明市 鱼乐网吧
771 222.78.165.47 222.78.185.13 福建省三明市 电信
772 222.78.185.14 222.78.185.14 福建省三明市永安市 聚点网吧
773 222.78.185.15 222.78.185.77 福建省三明市 电信
774 222.78.185.78 222.78.185.78 福建省三明市永安市 第五城市网络会所
775 222.78.185.79 222.78.185.145 福建省三明市 电信
776 222.78.185.146 222.78.185.146 福建省三明市永安市 十中
777 222.78.185.147 222.78.185.209 福建省三明市 电信
778 222.78.185.210 222.78.185.210 福建省三明市 永安超越网吧
779 222.78.185.211 222.78.185.236 福建省三明市 电信
780 222.78.185.237 222.78.185.237 福建省三明市永安市 教育网
781 222.78.185.238 222.78.186.31 福建省三明市 电信
782 222.78.186.32 222.78.186.32 福建省三明市尤溪县 城西白云网吧
783 222.78.186.33 222.78.186.145 福建省三明市 电信
784 222.78.186.146 222.78.186.146 福建省三明市尤溪县 缤纷网吧
785 222.78.186.147 222.78.187.113 福建省三明市 电信
786 222.78.187.114 222.78.187.114 福建省三明市清流县 教育网
787 222.78.187.115 222.78.190.81 福建省三明市 电信
788 222.78.190.82 222.78.190.82 福建省三明市建宁县 修闽网吧
789 222.78.190.83 222.78.190.157 福建省三明市 电信
790 222.78.190.158 222.78.190.158 福建省三明市建宁县 山泉宾馆
791 222.78.190.159 222.78.191.57 福建省三明市 电信
792 222.78.191.58 222.78.191.58 福建省三明市将乐县 龙升网吧
793 222.78.191.59 222.78.191.105 福建省三明市 电信
794 222.78.191.106 222.78.191.106 福建省三明市将乐县 乐野网吧
795 222.78.191.107 222.78.191.255 福建省三明市 电信