ip地址查询

金昌市IP地址列表

金昌市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.224.192.0 27.224.197.255 甘肃省金昌市 电信
2 27.224.198.0 27.224.198.255 甘肃省金昌市永昌县 电信
3 27.224.199.0 27.224.199.255 甘肃省金昌市 电信
4 27.224.216.0 27.224.223.25 甘肃省金昌市 电信
5 27.227.32.0 27.227.33.255 甘肃省金昌市 电信
6 27.227.37.0 27.227.42.255 甘肃省金昌市 电信
7 27.227.44.0 27.227.63.255 甘肃省金昌市 电信
8 42.88.208.0 42.88.239.255 甘肃省金昌市 电信
9 60.164.143.0 60.164.143.192 甘肃省金昌市 电信
10 60.164.143.194 60.164.146.90 甘肃省金昌市 电信
11 60.164.146.91 60.164.146.91 甘肃省金昌市 金昌人民广播电台
12 60.164.146.92 60.164.159.44 甘肃省金昌市 电信
13 60.164.159.45 60.164.159.45 甘肃省金昌市 新起点网吧
14 60.164.159.46 60.164.159.69 甘肃省金昌市 电信
15 60.164.159.70 60.164.159.70 甘肃省金昌市 北京路大火炮网吧
16 60.164.159.71 60.164.159.107 甘肃省金昌市 电信
17 60.164.159.108 60.164.159.108 甘肃省金昌市永昌县 龙禹网络会所(步行街南口)
18 60.164.159.109 60.164.159.255 甘肃省金昌市 电信
19 60.165.144.0 60.165.147.255 甘肃省金昌市 电信
20 60.165.148.0 60.165.148.255 甘肃省金昌市永昌县 电信
21 60.165.149.0 60.165.159.255 甘肃省金昌市 电信
22 61.134.77.0 61.134.77.255 甘肃省金昌市 电信
23 61.134.81.0 61.134.81.255 甘肃省金昌市 电信
24 61.159.70.0 61.159.70.255 甘肃省酒泉市 (平凉市/金昌市/金塔县)
25 61.178.136.0 61.178.136.205 甘肃省金昌市 电信
26 61.178.136.206 61.178.136.206 甘肃省金昌市 先锋网吧
27 61.178.136.207 61.178.136.245 甘肃省金昌市 电信
28 61.178.136.246 61.178.136.246 甘肃省金昌市 新浪网吧(北京路)
29 61.178.136.247 61.178.140.9 甘肃省金昌市 电信
30 61.178.140.10 61.178.140.10 甘肃省金昌市永昌县 天苑网吧(文化市场)
31 61.178.140.11 61.178.140.33 甘肃省金昌市 电信
32 61.178.140.34 61.178.140.35 甘肃省金昌市 绿色动力万维网络会所金昌店(金三角/移动大厦旁边三楼)
33 61.178.140.36 61.178.140.41 甘肃省金昌市 电信
34 61.178.140.42 61.178.140.42 甘肃省金昌市 帝国网吧
35 61.178.140.43 61.178.140.49 甘肃省金昌市 电信
36 61.178.140.50 61.178.140.50 甘肃省金昌市 步行街中段极速传说网络俱乐部
37 61.178.140.51 61.178.140.65 甘肃省金昌市 电信
38 61.178.140.66 61.178.140.66 甘肃省金昌市 国龙网吧
39 61.178.140.67 61.178.140.69 甘肃省金昌市 电信
40 61.178.140.70 61.178.140.70 甘肃省金昌市 河西堡千里马网吧
41 61.178.140.71 61.178.140.85 甘肃省金昌市 电信
42 61.178.140.86 61.178.140.86 甘肃省金昌市 大市场傲天网吧
43 61.178.140.87 61.178.140.89 甘肃省金昌市 电信
44 61.178.140.90 61.178.140.90 甘肃省金昌市 天骄网吧
45 61.178.140.91 61.178.140.93 甘肃省金昌市 电信
46 61.178.140.94 61.178.140.94 甘肃省金昌市 新奇点网吧
47 61.178.140.95 61.178.140.117 甘肃省金昌市 电信
48 61.178.140.118 61.178.140.118 甘肃省金昌市永昌县 超人网吧
49 61.178.140.119 61.178.140.121 甘肃省金昌市 电信
50 61.178.140.122 61.178.140.122 甘肃省金昌市永昌县 e网情深网吧
51 61.178.140.123 61.178.140.193 甘肃省金昌市 电信
52 61.178.140.194 61.178.140.194 甘肃省金昌市永昌县 蜡儿人网吧
53 61.178.140.195 61.178.140.197 甘肃省金昌市 电信
54 61.178.140.198 61.178.140.198 甘肃省金昌市永昌县 零点网吧
55 61.178.140.199 61.178.140.205 甘肃省金昌市 电信
56 61.178.140.206 61.178.140.206 甘肃省金昌市永昌县 电力公司
57 61.178.140.207 61.178.140.209 甘肃省金昌市 电信
58 61.178.140.210 61.178.140.210 甘肃省金昌市永昌县 E拇指网吧(罗马街)
59 61.178.140.211 61.178.140.217 甘肃省金昌市 电信
60 61.178.140.218 61.178.140.218 甘肃省金昌市永昌县 锐驰网吧
61 61.178.140.219 61.178.140.225 甘肃省金昌市 电信
62 61.178.140.226 61.178.140.226 甘肃省金昌市 河西堡E趣网吧
63 61.178.140.227 61.178.140.229 甘肃省金昌市 电信
64 61.178.140.230 61.178.140.230 甘肃省金昌市 海星网吧
65 61.178.140.231 61.178.140.241 甘肃省金昌市 电信
66 61.178.140.242 61.178.140.242 甘肃省金昌市 河西堡镇向阳网吧
67 61.178.140.243 61.178.140.245 甘肃省金昌市 电信
68 61.178.140.246 61.178.140.246 甘肃省金昌市 北京路大火炮网吧
69 61.178.140.247 61.178.140.249 甘肃省金昌市 电信
70 61.178.140.250 61.178.140.250 甘肃省金昌市永昌县 零点新世纪网络俱乐部(东街什字向北20米)
71 61.178.140.251 61.178.140.253 甘肃省金昌市 电信
72 61.178.140.254 61.178.140.254 甘肃省金昌市永昌县 E拇指网吧
73 61.178.140.255 61.178.141.211 甘肃省金昌市 电信
74 61.178.141.212 61.178.141.212 甘肃省金昌市永昌县 第一中学
75 61.178.141.213 61.178.141.222 甘肃省金昌市 电信
76 61.178.141.223 61.178.141.223 甘肃省金昌市 E家人网城
77 61.178.141.224 61.178.143.255 甘肃省金昌市 电信
78 61.178.215.0 61.178.215.255 甘肃省金昌市 电信
79 61.234.8.0 61.234.8.255 甘肃省兰州市 /金昌市/武威市铁通
80 61.234.15.0 61.234.15.255 甘肃省兰州市 (金昌市)铁通
81 61.241.175.9 61.241.175.9 甘肃省金昌市 联通网苑
82 115.85.232.0 115.85.233.255 甘肃省金昌市 联通
83 118.180.32.0 118.180.63.255 甘肃省金昌市 电信
84 118.181.158.0 118.181.158.255 甘肃省金昌市 电信
85 118.182.208.0 118.182.210.255 甘肃省金昌市 电信
86 118.182.211.0 118.182.211.255 甘肃省金昌市永昌县 电信
87 118.182.212.0 118.182.212.7 甘肃省金昌市 电信
88 118.182.212.8 118.182.212.8 甘肃省金昌市 九天网吧(20区双建市场得月楼2楼)
89 118.182.212.9 118.182.212.15 甘肃省金昌市 电信
90 118.182.212.16 118.182.212.16 甘肃省金昌市 时尚网吧(老商店对面)
91 118.182.212.17 118.182.212.17 甘肃省金昌市 凯盛网络会所(建设路62-3号(凯悦对面))
92 118.182.212.18 118.182.212.114 甘肃省金昌市 电信
93 118.182.212.115 118.182.212.115 甘肃省金昌市 新起点网吧(金戈购物广场402楼)
94 118.182.212.116 118.182.214.30 甘肃省金昌市 电信
95 118.182.214.31 118.182.214.31 甘肃省金昌市永昌县 鲨王网吧
96 118.182.214.32 118.182.215.255 甘肃省金昌市 电信
97 118.183.180.0 118.183.180.255 甘肃省金昌市 电信
98 123.81.142.0 123.81.155.255 甘肃省金昌市 中移铁通
99 125.74.159.0 125.74.168.255 甘肃省金昌市 电信
100 125.75.195.0 125.75.195.255 甘肃省金昌市 电信
101 180.95.140.0 180.95.145.255 甘肃省金昌市 联通
102 180.95.154.0 180.95.158.255 甘肃省金昌市 联通
103 180.95.171.0 180.95.176.255 甘肃省金昌市 联通
104 180.95.178.0 180.95.179.255 甘肃省金昌市 联通
105 180.95.182.0 180.95.183.255 甘肃省金昌市 联通
106 180.95.190.0 180.95.191.255 甘肃省金昌市 联通
107 210.12.161.0 210.12.161.255 甘肃省金昌市 广电网
108 218.203.182.0 218.203.183.255 甘肃省金昌市 移动
109 221.7.60.0 221.7.60.17 甘肃省金昌市 联通
110 221.7.60.18 221.7.60.18 甘肃省金昌市 凯盛网吧(建设路62—3号)
111 221.7.60.19 221.7.60.255 甘肃省金昌市 联通
112 222.57.8.0 222.57.12.255 甘肃省金昌市 中移铁通