ip地址查询

平凉市IP地址列表

平凉市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.224.144.0 27.224.145.255 甘肃省平凉市 电信
2 27.224.147.0 27.224.158.255 甘肃省平凉市 电信
3 27.224.159.0 27.224.159.255 甘肃省平凉市华亭县 电信
4 27.224.176.0 27.224.191.255 甘肃省平凉市 电信
5 27.226.17.0 27.226.17.255 甘肃省平凉市崆峒区 电信
6 27.226.18.0 27.226.27.255 甘肃省平凉市 电信
7 27.226.28.0 27.226.28.255 甘肃省平凉市静宁县 电信
8 27.226.29.0 27.226.30.255 甘肃省平凉市 电信
9 27.227.0.0 27.227.8.255 甘肃省平凉市 电信
10 27.227.9.0 27.227.9.255 甘肃省平凉市崇信县 电信
11 27.227.10.0 27.227.11.255 甘肃省平凉市 电信
12 27.227.12.0 27.227.12.255 甘肃省平凉市崇信县 电信
13 27.227.13.0 27.227.31.255 甘肃省平凉市 电信
14 42.88.108.0 42.88.108.255 甘肃省平凉市 电信
15 42.93.236.0 42.93.236.255 甘肃省平凉市崆峒区 电信
16 42.93.237.0 42.93.244.255 甘肃省平凉市 电信
17 42.93.245.0 42.93.245.255 甘肃省平凉市崆峒区 电信
18 60.13.34.0 60.13.34.255 甘肃省平凉市 联通
19 60.13.36.0 60.13.36.255 甘肃省平凉市 联通
20 60.13.41.0 60.13.43.255 甘肃省平凉市 联通
21 60.13.48.0 60.13.49.255 甘肃省平凉市 联通
22 60.13.51.0 60.13.51.255 甘肃省平凉市 联通
23 60.164.186.0 60.164.190.255 甘肃省平凉市 电信
24 60.164.192.0 60.164.192.56 甘肃省平凉市 电信
25 60.164.192.57 60.164.192.57 甘肃省平凉市庄浪县 新网吧(邮政宾馆)
26 60.164.192.58 60.164.193.255 甘肃省平凉市 电信
27 60.164.194.0 60.164.194.255 甘肃省平凉市泾川县 电信
28 60.164.195.0 60.164.198.20 甘肃省平凉市 电信
29 60.164.198.21 60.164.198.21 甘肃省平凉市 高平镇星瑞网吧
30 60.164.198.22 60.164.199.255 甘肃省平凉市 电信
31 60.164.226.0 60.164.226.19 甘肃省平凉市 电信
32 60.164.226.22 60.164.226.255 甘肃省平凉市 电信
33 60.165.192.0 60.165.193.145 甘肃省平凉市 电信
34 60.165.193.146 60.165.193.146 甘肃省平凉市 崇信县伊人网咖
35 60.165.193.147 60.165.199.255 甘肃省平凉市 电信
36 61.134.78.0 61.134.78.255 甘肃省平凉市 电信
37 61.159.70.0 61.159.70.255 甘肃省酒泉市 (平凉市/金昌市/金塔县)
38 61.159.76.0 61.159.76.255 甘肃省平凉市 电信
39 61.159.94.0 61.159.94.255 甘肃省平凉市 电信
40 61.178.180.0 61.178.180.2 甘肃省平凉市 电信
41 61.178.180.3 61.178.180.3 甘肃省平凉市 泾川县浴新网城
42 61.178.180.4 61.178.180.13 甘肃省平凉市 电信
43 61.178.180.14 61.178.180.14 甘肃省平凉市 庄浪一中校园网
44 61.178.180.15 61.178.180.15 甘肃省平凉市 电信
45 61.178.180.16 61.178.180.16 甘肃省平凉市 泾川动感网吧
46 61.178.180.17 61.178.180.17 甘肃省平凉市 电信
47 61.178.180.18 61.178.180.18 甘肃省平凉市 动力先锋网络科技公司
48 61.178.180.19 61.178.180.22 甘肃省平凉市 电信
49 61.178.180.23 61.178.180.23 甘肃省平凉市华亭县 E速无限网吧
50 61.178.180.24 61.178.180.24 甘肃省平凉市华亭县 超音速网吧
51 61.178.180.25 61.178.180.26 甘肃省平凉市 电信
52 61.178.180.27 61.178.180.27 甘肃省平凉市华亭县 蓝天网吧
53 61.178.180.28 61.178.180.28 甘肃省平凉市华亭县 天堂网吧
54 61.178.180.29 61.178.180.29 甘肃省平凉市华亭县 轻舞飞扬网吧
55 61.178.180.30 61.178.180.40 甘肃省平凉市 电信
56 61.178.180.41 61.178.180.41 甘肃省平凉市庄浪县 新世纪网络中心(紫荆花园楼下)
57 61.178.180.42 61.178.180.42 甘肃省平凉市 电信
58 61.178.180.43 61.178.180.43 甘肃省平凉市 泾川精锐网城
59 61.178.180.44 61.178.180.44 甘肃省平凉市 心缘网吧
60 61.178.180.45 61.178.180.45 甘肃省平凉市 黑蚂蚱网吧
61 61.178.180.46 61.178.180.46 甘肃省平凉市 盘旋路冲浪网吧
62 61.178.180.47 61.178.180.52 甘肃省平凉市 电信
63 61.178.180.53 61.178.180.53 甘肃省平凉市 灵台县时盛网吧(电影院)
64 61.178.180.54 61.178.180.54 甘肃省平凉市 灵台县生口开迪网吧
65 61.178.180.55 61.178.180.55 甘肃省平凉市 泾川县第四维网吧
66 61.178.180.56 61.178.180.62 甘肃省平凉市 电信
67 61.178.180.63 61.178.180.63 甘肃省平凉市 华亭县com.天堂(上亭村河西街)
68 61.178.180.64 61.178.180.64 甘肃省平凉市华亭县 多媒体俱乐部网吧
69 61.178.180.65 61.178.180.65 甘肃省平凉市华亭县 心语网吧
70 61.178.180.66 61.178.180.66 甘肃省平凉市华亭县 e网情深网吧
71 61.178.180.67 61.178.180.67 甘肃省平凉市 电信
72 61.178.180.68 61.178.180.68 甘肃省平凉市华亭县 网虫网吧
73 61.178.180.69 61.178.180.69 甘肃省平凉市华亭县 新世纪网吧
74 61.178.180.70 61.178.180.70 甘肃省平凉市 电信
75 61.178.180.71 61.178.180.71 甘肃省平凉市 战略先锋网吧分店
76 61.178.180.72 61.178.180.73 甘肃省平凉市 电信
77 61.178.180.74 61.178.180.74 甘肃省平凉市 电信机房
78 61.178.180.75 61.178.180.76 甘肃省平凉市 电信
79 61.178.180.77 61.178.180.77 甘肃省平凉市 冲浪网吧
80 61.178.180.78 61.178.180.79 甘肃省平凉市 电信
81 61.178.180.80 61.178.180.80 甘肃省平凉市 崇信县星河网吧
82 61.178.180.81 61.178.180.84 甘肃省平凉市 电信
83 61.178.180.85 61.178.180.85 甘肃省平凉市 华亭县e网情深(安口镇汽车东站东侧)
84 61.178.180.86 61.178.180.99 甘肃省平凉市 电信
85 61.178.180.100 61.178.180.101 甘肃省平凉市 农业学校
86 61.178.180.102 61.178.180.106 甘肃省平凉市 电信
87 61.178.180.107 61.178.180.107 甘肃省平凉市 南门十字阳光网城
88 61.178.180.108 61.178.180.114 甘肃省平凉市 电信
89 61.178.180.115 61.178.180.115 甘肃省平凉市 华亭县阳光地带网吧(神峪乡)
90 61.178.180.116 61.178.180.125 甘肃省平凉市 电信
91 61.178.180.126 61.178.180.126 甘肃省平凉市 泾川县巴黎方网吧
92 61.178.180.127 61.178.180.135 甘肃省平凉市 电信
93 61.178.180.136 61.178.180.136 甘肃省平凉市 灵台县红蚂蚁网络(经委一楼)
94 61.178.180.137 61.178.180.177 甘肃省平凉市 电信
95 61.178.180.178 61.178.180.178 甘肃省平凉市 华亭县新天下网络旗舰店
96 61.178.180.179 61.178.180.179 甘肃省平凉市 红树林网吧
97 61.178.180.180 61.178.180.180 甘肃省平凉市 电信
98 61.178.180.181 61.178.180.181 甘肃省平凉市 华亭煤业集团
99 61.178.180.182 61.178.180.182 甘肃省平凉市 电信
100 61.178.180.183 61.178.180.183 甘肃省平凉市 华亭县急速俱乐部网吧
101 61.178.180.184 61.178.180.185 甘肃省平凉市 电信
102 61.178.180.186 61.178.180.186 甘肃省平凉市 蓝色风暴网吧
103 61.178.180.187 61.178.180.190 甘肃省平凉市 电信
104 61.178.180.191 61.178.180.191 甘肃省平凉市 华亭县E778网络时空
105 61.178.180.192 61.178.180.197 甘肃省平凉市 电信
106 61.178.180.198 61.178.180.198 甘肃省平凉市 E路阳光网吧
107 61.178.180.199 61.178.180.199 甘肃省平凉市 电信
108 61.178.180.200 61.178.180.200 甘肃省平凉市 泾川县新神话网吧
109 61.178.180.201 61.178.180.206 甘肃省平凉市 电信
110 61.178.180.207 61.178.180.207 甘肃省平凉市 泾川县点击网吧
111 61.178.180.208 61.178.180.208 甘肃省平凉市 崇信星河网吧
112 61.178.180.209 61.178.180.209 甘肃省平凉市 华亭县急速先锋网吧
113 61.178.180.210 61.178.180.210 甘肃省平凉市 北极网吧
114 61.178.180.211 61.178.180.215 甘肃省平凉市 电信
115 61.178.180.216 61.178.180.216 甘肃省平凉市 红色联盟网吧
116 61.178.180.217 61.178.180.224 甘肃省平凉市 电信
117 61.178.180.225 61.178.180.225 甘肃省平凉市 甘肃华亭煤电股份公司
118 61.178.180.226 61.178.180.228 甘肃省平凉市 电信
119 61.178.180.229 61.178.180.229 甘肃省平凉市 崇信县天行网苑
120 61.178.180.230 61.178.180.231 甘肃省平凉市 电信
121 61.178.180.232 61.178.180.232 甘肃省平凉市 红水晶网吧
122 61.178.180.233 61.178.180.233 甘肃省平凉市 卓越网络会所
123 61.178.180.234 61.178.180.239 甘肃省平凉市 电信
124 61.178.180.240 61.178.180.240 甘肃省平凉市 泾川县极速飞跃网吧
125 61.178.180.241 61.178.180.241 甘肃省平凉市 华亭县龙腾网吧(安口镇新华书店二楼)
126 61.178.180.242 61.178.180.251 甘肃省平凉市 电信
127 61.178.180.252 61.178.180.252 甘肃省平凉市 新浪网吧
128 61.178.180.253 61.178.180.253 甘肃省平凉市 泾川县梦幻网吧
129 61.178.180.254 61.178.180.254 甘肃省平凉市 华亭县机关网
130 61.178.180.255 61.178.182.4 甘肃省平凉市 电信
131 61.178.182.5 61.178.182.5 甘肃省平凉市 新天地网吧
132 61.178.182.6 61.178.182.6 甘肃省平凉市 环球网吧(灵台县朝那镇幸福街)
133 61.178.182.7 61.178.182.8 甘肃省平凉市 电信
134 61.178.182.9 61.178.182.9 甘肃省平凉市 泾川县晨光网吧
135 61.178.182.10 61.178.182.20 甘肃省平凉市 电信
136 61.178.182.21 61.178.182.21 甘肃省平凉市 华亭县激情在线(策底小寨煤矿)
137 61.178.182.22 61.178.182.30 甘肃省平凉市 电信
138 61.178.182.31 61.178.182.31 甘肃省平凉市 华辰酒店
139 61.178.182.32 61.178.182.35 甘肃省平凉市 电信
140 61.178.182.36 61.178.182.36 甘肃省平凉市 崆峒区农村信用联社
141 61.178.182.37 61.178.182.79 甘肃省平凉市 电信
142 61.178.182.80 61.178.182.80 甘肃省平凉市 泾川县王村银河战舰网吧
143 61.178.182.81 61.178.182.88 甘肃省平凉市 电信
144 61.178.182.89 61.178.182.89 甘肃省平凉市 新浪潮网游中心
145 61.178.182.90 61.178.182.106 甘肃省平凉市 电信
146 61.178.182.107 61.178.182.107 甘肃省平凉市 偶然网络中心
147 61.178.182.108 61.178.182.202 甘肃省平凉市 电信
148 61.178.182.203 61.178.182.203 甘肃省平凉市 战略先锋网吧
149 61.178.182.204 61.178.182.216 甘肃省平凉市 电信
150 61.178.182.217 61.178.182.217 甘肃省平凉市 网灵通网吧
151 61.178.182.218 61.178.182.218 甘肃省平凉市 大纪元网吧
152 61.178.182.219 61.178.182.219 甘肃省平凉市 解放路帝国网吧
153 61.178.182.220 61.178.182.220 甘肃省平凉市 时空隧道网吧
154 61.178.182.221 61.178.182.221 甘肃省平凉市 电信
155 61.178.182.222 61.178.182.222 甘肃省平凉市 超动感网吧
156 61.178.182.223 61.178.182.223 甘肃省平凉市 西景园雅兴网吧
157 61.178.182.224 61.178.182.224 甘肃省平凉市 红旗街大纪元网吧
158 61.178.182.225 61.178.182.244 甘肃省平凉市 电信
159 61.178.182.245 61.178.182.245 甘肃省平凉市 天水市二院
160 61.178.182.246 61.178.182.249 甘肃省平凉市 电信
161 61.178.182.250 61.178.182.250 甘肃省平凉市 好友网吧
162 61.178.182.251 61.178.183.2 甘肃省平凉市 电信
163 61.178.183.3 61.178.183.3 甘肃省平凉市 径川浴新网吧
164 61.178.183.4 61.178.183.56 甘肃省平凉市 电信
165 61.178.183.57 61.178.183.57 甘肃省平凉市 好友网吧
166 61.178.183.58 61.178.183.94 甘肃省平凉市 电信
167 61.178.183.95 61.178.183.95 甘肃省平凉市 心缘网吧
168 61.178.183.96 61.178.183.105 甘肃省平凉市 电信
169 61.178.183.106 61.178.183.106 甘肃省平凉市 雅星网吧(广场西口对面)
170 61.178.183.107 61.178.183.198 甘肃省平凉市 电信
171 61.178.183.199 61.178.183.199 甘肃省平凉市 西景园经纬网吧总店
172 61.178.183.200 61.178.183.200 甘肃省平凉市 世纪星网吧
173 61.178.183.201 61.178.183.202 甘肃省平凉市 电信
174 61.178.183.203 61.178.183.203 甘肃省平凉市 战略先锋网吧
175 61.178.183.204 61.178.183.205 甘肃省平凉市 电信
176 61.178.183.206 61.178.183.206 甘肃省平凉市 华亭县安口星空网吧
177 61.178.183.207 61.178.183.207 甘肃省平凉市 安口冲浪网吧
178 61.178.183.208 61.178.183.213 甘肃省平凉市 电信
179 61.178.183.214 61.178.183.214 甘肃省平凉市静宁县 唐朝网吧
180 61.178.183.215 61.178.183.221 甘肃省平凉市 电信
181 61.178.183.222 61.178.183.222 甘肃省平凉市华亭县 甲壳虫网吧
182 61.178.183.223 61.178.183.227 甘肃省平凉市 电信
183 61.178.183.228 61.178.183.228 甘肃省平凉市 天成网吧
184 61.178.183.229 61.178.183.231 甘肃省平凉市 电信
185 61.178.183.232 61.178.183.232 甘肃省平凉市 异度空间网吧
186 61.178.183.233 61.178.183.233 甘肃省平凉市 电信
187 61.178.183.234 61.178.183.234 甘肃省平凉市 新人类网吧
188 61.178.183.235 61.178.183.235 甘肃省平凉市 电信
189 61.178.183.236 61.178.183.236 甘肃省平凉市 网络大世界网吧
190 61.178.183.237 61.178.183.237 甘肃省平凉市 电子阅览室
191 61.178.183.238 61.178.183.238 甘肃省平凉市 中国龙网吧
192 61.178.183.239 61.178.183.239 甘肃省平凉市 电信
193 61.178.183.240 61.178.183.240 甘肃省平凉市 泾川县玉都镇新悦网吧
194 61.178.183.241 61.178.183.241 甘肃省平凉市 星联网吧
195 61.178.183.242 61.178.183.242 甘肃省平凉市 过店街红雨网吧
196 61.178.183.243 61.178.183.243 甘肃省平凉市 奔腾网吧
197 61.178.183.244 61.178.183.244 甘肃省平凉市 电信
198 61.178.183.245 61.178.183.245 甘肃省平凉市 银河战舰网吧
199 61.178.183.246 61.178.183.247 甘肃省平凉市 电信
200 61.178.183.248 61.178.183.248 甘肃省平凉市 蓝狐网吧(广场对面)
201 61.178.183.249 61.178.183.249 甘肃省平凉市 南门什字经纬网吧分店
202 61.178.183.250 61.178.183.250 甘肃省平凉市 网虫网吧(四中巷)
203 61.178.183.251 61.178.183.252 甘肃省平凉市 电信
204 61.178.183.253 61.178.183.253 甘肃省平凉市 平凉一中
205 61.178.183.254 61.178.183.254 甘肃省平凉市 四十里铺新天地网吧
206 61.178.183.255 61.178.183.255 甘肃省平凉市 电信
207 61.178.204.0 61.178.204.94 甘肃省平凉市 电信
208 61.178.204.95 61.178.204.95 甘肃省平凉市 华亭县安口镇冲浪网吧
209 61.178.204.96 61.178.204.155 甘肃省平凉市 电信
210 61.178.204.156 61.178.204.156 甘肃省平凉市 心缘网吧
211 61.178.204.157 61.178.204.255 甘肃省平凉市 电信
212 115.85.228.0 115.85.231.255 甘肃省平凉市 联通
213 115.155.160.0 115.155.163.255 甘肃省平凉市 平凉医学院
214 118.182.119.0 118.182.119.255 甘肃省平凉市华亭县 电信
215 118.182.120.0 118.182.124.255 甘肃省平凉市 电信
216 118.182.125.0 118.182.125.255 甘肃省平凉市静宁县 电信
217 118.182.126.0 118.182.154.255 甘肃省平凉市 电信
218 118.182.155.0 118.182.155.255 甘肃省平凉市华亭县 电信
219 118.182.200.0 118.182.207.255 甘肃省平凉市 电信
220 118.182.248.0 118.182.255.255 甘肃省平凉市 电信
221 118.183.43.0 118.183.43.255 甘肃省平凉市 电信
222 118.183.140.0 118.183.140.255 甘肃省平凉市 电信
223 125.74.98.0 125.74.99.255 甘肃省平凉市 电信
224 125.74.100.0 125.74.100.255 甘肃省平凉市泾川县 电信
225 125.74.192.0 125.74.200.255 甘肃省平凉市 电信
226 125.74.224.0 125.74.226.255 甘肃省平凉市 电信
227 125.74.240.0 125.74.240.255 甘肃省平凉市 电信
228 125.75.224.0 125.75.232.2 甘肃省平凉市 电信
229 125.75.232.3 125.75.232.3 甘肃省平凉市 网灵通网吧
230 125.75.232.4 125.75.232.4 甘肃省平凉市 铁路文化活动中心(俱乐部网吧)
231 125.75.232.5 125.75.232.5 甘肃省平凉市 红树林网吧
232 125.75.232.6 125.75.232.6 甘肃省平凉市 蓝色风暴网吧
233 125.75.232.7 125.75.232.7 甘肃省平凉市 电信
234 125.75.232.8 125.75.232.8 甘肃省平凉市 E路阳光网吧
235 125.75.232.9 125.75.232.9 甘肃省平凉市 南门十字心缘网吧
236 125.75.232.10 125.75.232.10 甘肃省平凉市 电信
237 125.75.232.11 125.75.232.11 甘肃省平凉市 动感地带网吧
238 125.75.232.12 125.75.232.17 甘肃省平凉市 电信
239 125.75.232.18 125.75.232.18 甘肃省平凉市 世纪星网吧
240 125.75.232.19 125.75.232.19 甘肃省平凉市 南门十字阳光网城
241 125.75.232.20 125.75.232.21 甘肃省平凉市 电信
242 125.75.232.22 125.75.232.22 甘肃省平凉市 星联网吧
243 125.75.232.23 125.75.232.23 甘肃省平凉市 超动感网吧
244 125.75.232.24 125.75.232.24 甘肃省平凉市 西景园经纬网吧
245 125.75.232.25 125.75.232.25 甘肃省平凉市 南门什字大纪元网吧
246 125.75.232.26 125.75.232.26 甘肃省平凉市 电信
247 125.75.232.27 125.75.232.27 甘肃省平凉市 新民南路奔腾网吧
248 125.75.232.28 125.75.232.28 甘肃省平凉市 电信
249 125.75.232.29 125.75.232.29 甘肃省平凉市 崆峒区中国龙网络会所
250 125.75.232.30 125.75.232.30 甘肃省平凉市 圣域网吧
251 125.75.232.31 125.75.232.31 甘肃省平凉市 电信
252 125.75.232.32 125.75.232.32 甘肃省平凉市 西景园异度空间网吧
253 125.75.232.33 125.75.232.33 甘肃省平凉市 小蚂蚁网吧
254 125.75.232.34 125.75.232.34 甘肃省平凉市 电信
255 125.75.232.35 125.75.232.35 甘肃省平凉市 雅兴网吧
256 125.75.232.36 125.75.232.36 甘肃省平凉市 电信
257 125.75.232.37 125.75.232.37 甘肃省平凉市 公园路极速网吧
258 125.75.232.38 125.75.232.38 甘肃省平凉市 电信
259 125.75.232.39 125.75.232.39 甘肃省平凉市 南门什字银河战舰网吧
260 125.75.232.40 125.75.232.40 甘肃省平凉市 战略先锋网吧(解放路店)
261 125.75.232.41 125.75.232.41 甘肃省平凉市 冲浪网吧
262 125.75.232.42 125.75.232.45 甘肃省平凉市 电信
263 125.75.232.46 125.75.232.46 甘肃省平凉市 过店街时空隧道网吧
264 125.75.232.47 125.75.232.47 甘肃省平凉市 新世纪网吧(医专新校区对面)
265 125.75.232.48 125.75.232.48 甘肃省平凉市 电信
266 125.75.232.49 125.75.232.49 甘肃省平凉市 爱尼网吧
267 125.75.232.50 125.75.232.52 甘肃省平凉市 电信
268 125.75.232.53 125.75.232.53 甘肃省平凉市 西市街新天地网吧
269 125.75.232.54 125.75.232.81 甘肃省平凉市 电信
270 125.75.232.82 125.75.232.82 甘肃省平凉市 甘肃省农村信用社联合社平凉办事处
271 125.75.232.83 125.75.232.100 甘肃省平凉市 电信
272 125.75.232.101 125.75.232.101 甘肃省平凉市 奋斗网吧(十里铺)
273 125.75.232.102 125.75.232.104 甘肃省平凉市 电信
274 125.75.232.105 125.75.232.105 甘肃省平凉市 银河战舰
275 125.75.232.106 125.75.232.109 甘肃省平凉市 电信
276 125.75.232.110 125.75.232.110 甘肃省平凉市 南门十字埃尼网咖
277 125.75.232.111 125.75.232.134 甘肃省平凉市 电信
278 125.75.232.135 125.75.232.135 甘肃省平凉市 飘逸网络俱乐部(新民中路8号)
279 125.75.232.136 125.75.232.189 甘肃省平凉市 电信
280 125.75.232.190 125.75.232.190 甘肃省平凉市 解放路帝国网吧
281 125.75.232.191 125.75.233.16 甘肃省平凉市 电信
282 125.75.233.17 125.75.233.17 甘肃省平凉市 泾川县第四维网吧
283 125.75.233.18 125.75.233.18 甘肃省平凉市 电信
284 125.75.233.19 125.75.233.19 甘肃省平凉市 泾川县精锐网城(金海湾隔壁)
285 125.75.233.20 125.75.233.20 甘肃省平凉市 泾川县浴新网城(迎春大厦二楼)
286 125.75.233.21 125.75.233.21 甘肃省平凉市 极速网吧
287 125.75.233.22 125.75.233.22 甘肃省平凉市 泾川县动感网吧
288 125.75.233.23 125.75.233.23 甘肃省平凉市 泾川县新神话网城
289 125.75.233.24 125.75.233.24 甘肃省平凉市 电信
290 125.75.233.25 125.75.233.25 甘肃省平凉市 泾川县巴黎方网吧
291 125.75.233.26 125.75.233.123 甘肃省平凉市 电信
292 125.75.233.124 125.75.233.124 甘肃省平凉市 泾川县晨光网吧
293 125.75.233.125 125.75.233.140 甘肃省平凉市 电信
294 125.75.233.141 125.75.233.141 甘肃省平凉市 灵台县朝那镇海杰网吧(汽车站旁)
295 125.75.233.142 125.75.233.142 甘肃省平凉市 精博网络俱乐部
296 125.75.233.143 125.75.233.147 甘肃省平凉市 电信
297 125.75.233.148 125.75.233.148 甘肃省平凉市 灵台县红蚂蚁网吧(中学西路)
298 125.75.233.149 125.75.234.129 甘肃省平凉市 电信
299 125.75.234.130 125.75.234.130 甘肃省平凉市 极速部落(城心晴花园)
300 125.75.234.131 125.75.234.131 甘肃省平凉市 甲壳虫网络时空(西关村商贸楼二楼)
301 125.75.234.132 125.75.234.132 甘肃省平凉市 电信
302 125.75.234.133 125.75.234.133 甘肃省平凉市 华亭职教中心
303 125.75.234.134 125.75.234.138 甘肃省平凉市 电信
304 125.75.234.139 125.75.234.139 甘肃省平凉市 e中人网络服务中心(东华镇西关村)
305 125.75.234.140 125.75.234.140 甘肃省平凉市 电信
306 125.75.234.141 125.75.234.141 甘肃省平凉市 轻舞飞扬(步行街二楼)
307 125.75.234.142 125.75.234.144 甘肃省平凉市 电信
308 125.75.234.145 125.75.234.145 甘肃省平凉市 超音速网吧(步行街2楼)
309 125.75.234.146 125.75.234.146 甘肃省平凉市 新天下网络旗舰店(西大街54号)
310 125.75.234.147 125.75.234.148 甘肃省平凉市 电信
311 125.75.234.149 125.75.234.149 甘肃省平凉市 E778网络时空(东关市场)
312 125.75.234.150 125.75.234.150 甘肃省平凉市 电信
313 125.75.234.151 125.75.234.151 甘肃省平凉市 极速风暴(东华镇西关村)
314 125.75.234.152 125.75.235.4 甘肃省平凉市 电信
315 125.75.235.5 125.75.235.5 甘肃省平凉市庄浪县 银河网络天地(滨河路)
316 125.75.235.6 125.75.235.130 甘肃省平凉市 电信
317 125.75.235.131 125.75.235.131 甘肃省平凉市静宁县 中街星缘网吧
318 125.75.235.132 125.75.235.132 甘肃省平凉市静宁县 中街世纪网络休闲会所
319 125.75.235.133 125.75.235.137 甘肃省平凉市 电信
320 125.75.235.138 125.75.235.138 甘肃省平凉市静宁县 职教中心
321 125.75.235.139 125.75.235.139 甘肃省平凉市静宁县 第四中学
322 125.75.235.140 125.75.235.140 甘肃省平凉市静宁县 东苑小区青苹果网络休闲会所
323 125.75.235.141 125.75.235.141 甘肃省平凉市静宁县 高界星空网吧
324 125.75.235.142 125.75.235.144 甘肃省平凉市 电信
325 125.75.235.145 125.75.235.145 甘肃省平凉市静宁县 界石铺中学
326 125.75.235.146 125.75.235.154 甘肃省平凉市 电信
327 125.75.235.155 125.75.235.155 甘肃省平凉市静宁县 威戎镇浪潮网吧
328 125.75.235.156 125.75.235.156 甘肃省平凉市 电信
329 125.75.235.157 125.75.235.157 甘肃省平凉市静宁县 李店镇新世纪网吧
330 125.75.235.158 125.75.235.166 甘肃省平凉市 电信
331 125.75.235.167 125.75.235.167 甘肃省平凉市 成纪网吧(北二环东路德美花园10号)
332 125.75.235.168 125.75.235.255 甘肃省平凉市 电信
333 125.75.237.0 125.75.239.255 甘肃省平凉市 电信
334 180.95.192.0 180.95.199.255 甘肃省平凉市 联通
335 218.203.187.0 218.203.188.255 甘肃省平凉市 移动
336 221.7.52.0 221.7.52.67 甘肃省平凉市 联通
337 221.7.52.68 221.7.52.68 甘肃省平凉市 新浪网吧
338 221.7.52.69 221.7.53.244 甘肃省平凉市 联通
339 221.7.53.245 221.7.53.245 甘肃省平凉市 北后街网吧
340 221.7.53.246 221.7.53.255 甘肃省平凉市 联通
341 222.57.32.0 222.57.36.255 甘肃省平凉市 中移铁通
342 222.57.37.0 222.57.38.255 甘肃省平凉市静宁县 中移铁通
343 222.57.80.0 222.57.82.194 甘肃省平凉市 中移铁通
344 222.57.82.195 222.57.82.195 甘肃省平凉市静宁县 青苹果网吧(北环路)
345 222.57.82.196 222.57.87.255 甘肃省平凉市 中移铁通