ip地址查询

广东省IP地址列表

广东省网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.0.8.0 1.0.15.255 广东省 电信
2 1.0.32.0 1.0.63.255 广东省 电信
3 1.1.8.0 1.1.63.255 广东省 电信
4 1.2.9.0 1.2.127.255 广东省 电信
5 1.3.0.0 1.3.255.255 广东省 电信
6 1.4.8.0 1.4.127.255 广东省 电信
7 1.10.0.0 1.10.7.255 广东省 电信
8 1.10.16.0 1.10.127.255 广东省 电信
9 1.184.0.0 1.184.127.255 广东省广州市 暨南大学
10 1.184.128.0 1.184.255.255 广东省广州市 教育网
11 1.185.96.0 1.185.191.255 广东省广州市 教育网
12 14.0.0.0 14.0.7.255 广东省 电信
13 14.16.0.0 14.16.127.255 广东省 电信
14 14.16.128.0 14.16.191.255 广东省湛江市 电信
15 14.16.192.0 14.16.255.255 广东省 电信
16 14.17.0.0 14.17.63.255 广东省深圳市 电信
17 14.17.64.0 14.17.95.255 广东省东莞市 电信
18 14.17.96.0 14.17.113.255 广东省佛山市 电信
19 14.17.114.0 14.17.115.255 广东省中山市 电信
20 14.17.116.0 14.17.119.255 广东省云浮市 电信
21 14.17.120.0 14.17.127.255 广东省中山市 电信
22 14.17.128.0 14.17.255.255 广东省 电信
23 14.18.0.0 14.18.7.255 广东省中山市 电信
24 14.18.8.0 14.18.8.255 广东省云浮市 电信
25 14.18.9.0 14.18.63.255 广东省广州市 电信
26 14.18.64.0 14.18.127.255 广东省江门市 电信
27 14.18.128.0 14.18.135.255 广东省肇庆市 电信
28 14.18.136.0 14.18.139.255 广东省潮州市 电信
29 14.18.140.0 14.18.143.255 广东省茂名市 电信
30 14.18.144.0 14.18.159.255 广东省广州市 电信
31 14.18.160.0 14.18.191.255 广东省佛山市 电信
32 14.18.192.0 14.18.207.255 广东省广州市 电信
33 14.18.208.0 14.18.231.255 广东省汕尾市 电信
34 14.18.232.0 14.18.233.255 广东省东莞市 电信
35 14.18.234.0 14.18.243.255 广东省广州市 电信
36 14.18.244.0 14.18.247.255 广东省深圳市 电信
37 14.18.248.0 14.19.255.255 广东省广州市 电信
38 14.20.0.0 14.20.127.255 广东省深圳市 电信
39 14.20.128.0 14.20.255.255 广东省中山市 电信
40 14.21.0.0 14.21.11.255 广东省梅州市 电信
41 14.21.12.0 14.21.15.255 广东省茂名市 电信
42 14.21.16.0 14.21.23.255 广东省中山市 电信
43 14.21.24.0 14.21.27.255 广东省汕头市 电信
44 14.21.28.0 14.21.28.255 广东省云浮市 电信
45 14.21.29.0 14.21.29.255 广东省阳江市 电信
46 14.21.30.0 14.21.31.255 广东省惠州市 电信
47 14.21.32.0 14.21.35.255 广东省珠海市 电信
48 14.21.36.0 14.21.39.255 广东省河源市 电信
49 14.21.40.0 14.21.47.255 广东省深圳市 电信
50 14.21.48.0 14.21.51.255 广东省潮州市 电信
51 14.21.52.0 14.21.55.255 广东省揭阳市 电信
52 14.21.56.0 14.21.59.255 广东省珠海市 电信
53 14.21.60.0 14.21.61.255 广东省阳江市 电信
54 14.21.62.0 14.21.62.255 广东省肇庆市 电信
55 14.21.63.0 14.21.63.255 广东省佛山市 电信
56 14.21.64.0 14.21.71.255 广东省深圳市 电信
57 14.21.72.0 14.21.75.255 广东省茂名市 电信
58 14.21.76.0 14.21.79.255 广东省珠海市 电信
59 14.21.80.0 14.21.83.255 广东省江门市 电信
60 14.21.84.0 14.21.87.255 广东省阳江市 电信
61 14.21.88.0 14.21.89.255 广东省清远市 电信
62 14.21.90.0 14.21.91.255 广东省梅州市 电信
63 14.21.92.0 14.21.191.255 广东省惠州市 电信
64 14.21.192.0 14.21.223.255 广东省珠海市 电信
65 14.21.224.0 14.21.255.255 广东省中山市 电信
66 14.22.0.0 14.22.11.255 广东省广州市 电信
67 14.22.12.0 14.22.15.255 广东省东莞市 电信
68 14.22.16.0 14.22.19.255 广东省佛山市 电信
69 14.22.20.0 14.22.23.255 广东省 电信
70 14.22.24.0 14.22.27.255 广东省汕头市 电信
71 14.22.28.0 14.22.28.255 广东省云浮市 电信
72 14.22.29.0 14.22.29.255 广东省珠海市 电信
73 14.22.30.0 14.22.30.255 广东省深圳市 电信
74 14.22.31.0 14.22.31.255 广东省清远市 电信
75 14.22.32.0 14.22.32.255 广东省惠州市 电信
76 14.22.33.0 14.22.35.255 广东省广州市 电信
77 14.22.36.0 14.22.127.255 广东省 电信
78 14.22.128.0 14.22.129.255 广东省广州市 电信
79 14.22.130.0 14.22.255.255 广东省 电信
80 14.23.0.0 14.23.255.255 广东省广州市 电信
81 14.24.0.0 14.24.255.255 广东省 电信
82 14.25.0.0 14.25.63.255 广东省广州市 电信
83 14.25.64.0 14.26.191.255 广东省 电信
84 14.26.192.0 14.26.255.255 广东省珠海市 电信
85 14.27.0.0 14.27.191.255 广东省 电信
86 14.27.192.0 14.27.255.255 广东省珠海市 电信
87 14.28.0.0 14.28.63.255 广东省肇庆市 电信
88 14.28.64.0 14.28.127.255 广东省云浮市 电信
89 14.28.128.0 14.28.255.255 广东省深圳市 电信
90 14.29.0.0 14.29.31.255 广东省广州市 电信
91 14.29.32.0 14.29.63.255 广东省佛山市 电信
92 14.29.64.0 14.29.71.255 广东省珠海市 电信
93 14.29.72.0 14.29.72.255 广东省佛山市 电信
94 14.29.73.0 14.29.73.255 广东省 电信
95 14.29.74.0 14.29.75.255 广东省中山市 电信
96 14.29.76.0 14.29.79.255 广东省惠州市 电信
97 14.29.80.0 14.29.255.255 广东省广州市 电信
98 14.30.0.0 14.30.37.255 广东省 电信
99 14.30.38.0 14.30.59.255 广东省广州市 电信
100 14.30.60.0 14.30.63.255 广东省 电信
101 14.30.64.0 14.30.71.255 广东省广州市 电信
102 14.30.72.0 14.30.72.255 广东省 电信
103 14.30.73.0 14.30.91.255 广东省广州市 电信
104 14.30.92.0 14.30.92.255 广东省 电信
105 14.30.93.0 14.30.115.255 广东省广州市 电信
106 14.30.116.0 14.30.123.255 广东省 电信
107 14.30.124.0 14.30.150.255 广东省广州市 电信
108 14.30.151.0 14.30.151.255 广东省 电信
109 14.30.152.0 14.30.156.255 广东省广州市 电信
110 14.30.157.0 14.30.157.255 广东省 电信
111 14.30.158.0 14.30.163.255 广东省广州市 电信
112 14.30.164.0 14.30.164.255 广东省 电信
113 14.30.165.0 14.30.179.255 广东省广州市 电信
114 14.30.180.0 14.30.187.255 广东省 电信
115 14.30.188.0 14.30.227.255 广东省广州市 电信
116 14.30.228.0 14.30.235.255 广东省 电信
117 14.30.236.0 14.31.31.255 广东省广州市 电信
118 14.31.32.0 14.31.63.255 广东省珠海市 电信
119 14.31.64.0 14.31.71.255 广东省东莞市 电信
120 14.31.72.0 14.31.75.255 广东省广州市 电信
121 14.31.76.0 14.31.191.255 广东省 电信
122 14.31.192.0 14.31.207.255 广东省珠海市 电信
123 14.31.208.0 14.31.231.255 广东省 电信
124 14.31.232.0 14.31.232.255 广东省广州市 电信
125 14.31.233.0 14.31.255.255 广东省 电信
126 14.103.0.0 14.103.255.255 广东省深圳市 鹏博士长城宽带
127 14.112.0.0 14.112.255.255 广东省惠州市 电信
128 14.113.0.0 14.113.79.255 广东省阳江市 电信
129 14.113.80.0 14.113.191.255 广东省湛江市 电信
130 14.113.192.0 14.113.255.255 广东省茂名市 电信
131 14.114.0.0 14.115.255.255 广东省中山市 电信
132 14.116.0.0 14.116.127.255 广东省珠海市 电信
133 14.116.128.0 14.116.191.255 广东省深圳市 电信
134 14.116.192.0 14.116.255.255 广东省广州市 电信
135 14.117.0.0 14.117.63.255 广东省珠海市 电信
136 14.117.64.0 14.117.128.255 广东省江门市 电信
137 14.117.129.0 14.117.129.255 广东省江门市蓬江区 电信
138 14.117.130.0 14.118.127.255 广东省江门市 电信
139 14.118.128.0 14.118.131.255 广东省深圳市 电信
140 14.118.132.0 14.118.135.255 广东省中山市 电信
141 14.118.136.0 14.118.143.255 广东省珠海市 电信
142 14.118.144.0 14.118.191.255 广东省中山市 电信
143 14.118.192.0 14.118.233.255 广东省江门市 电信
144 14.118.234.0 14.118.234.255 广东省江门市新会区 电信
145 14.118.235.0 14.118.255.255 广东省江门市 电信
146 14.119.0.0 14.119.63.255 广东省东莞市 电信
147 14.119.64.0 14.119.79.255 广东省茂名市 电信
148 14.119.80.0 14.119.87.255 广东省佛山市 电信
149 14.119.88.0 14.119.95.255 广东省肇庆市 电信
150 14.119.96.0 14.119.103.255 广东省惠州市 电信
151 14.119.104.0 14.119.119.255 广东省广州市 电信
152 14.119.120.0 14.119.127.255 广东省珠海市 电信
153 14.119.128.0 14.119.255.255 广东省湛江市 电信
154 14.120.0.0 14.120.159.255 广东省东莞市 电信
155 14.120.160.0 14.120.171.255 广东省江门市 电信
156 14.120.172.0 14.120.175.255 广东省江门市新会区 电信
157 14.120.176.0 14.120.191.255 广东省江门市 电信
158 14.120.192.0 14.121.127.255 广东省广州市 电信
159 14.121.128.0 14.121.143.255 广东省肇庆市 电信
160 14.121.144.0 14.121.159.255 广东省阳江市 电信
161 14.121.160.0 14.121.191.255 广东省深圳市 电信
162 14.121.192.0 14.121.255.255 广东省肇庆市 电信
163 14.122.0.0 14.122.15.255 广东省阳江市 电信
164 14.122.16.0 14.122.31.255 广东省深圳市 电信
165 14.122.32.0 14.122.63.255 广东省佛山市 电信
166 14.122.64.0 14.122.127.255 广东省深圳市 电信
167 14.122.128.0 14.122.191.255 广东省湛江市 电信
168 14.122.192.0 14.122.207.255 广东省茂名市 电信
169 14.122.208.0 14.122.223.255 广东省深圳市 电信
170 14.122.224.0 14.122.255.255 广东省清远市 电信
171 14.123.0.0 14.123.15.255 广东省佛山市 电信
172 14.123.16.0 14.123.31.255 广东省江门市 电信
173 14.123.32.0 14.123.63.255 广东省佛山市 电信
174 14.123.64.0 14.123.127.255 广东省 电信
175 14.123.128.0 14.123.135.255 广东省惠州市 电信
176 14.123.136.0 14.123.136.255 广东省惠州市博罗县 电信
177 14.123.137.0 14.123.180.255 广东省惠州市 电信
178 14.123.181.0 14.123.181.255 广东省惠州市惠东县 电信
179 14.123.182.0 14.123.191.255 广东省惠州市 电信
180 14.123.192.0 14.123.255.255 广东省珠海市 电信
181 14.124.0.0 14.124.17.255 广东省清远市 电信
182 14.124.18.0 14.124.18.255 广东省清远市英德市 电信
183 14.124.19.0 14.124.22.255 广东省清远市 电信
184 14.124.23.0 14.124.23.255 广东省清远市英德市 电信
185 14.124.24.0 14.124.49.255 广东省清远市 电信
186 14.124.50.0 14.124.50.255 广东省清远市英德市 电信
187 14.124.51.0 14.124.52.255 广东省清远市 电信
188 14.124.53.0 14.124.53.255 广东省清远市英德市 电信
189 14.124.54.0 14.124.57.255 广东省清远市 电信
190 14.124.58.0 14.124.59.255 广东省清远市英德市 电信
191 14.124.60.0 14.124.63.255 广东省清远市 电信
192 14.124.64.0 14.124.95.255 广东省河源市 电信
193 14.124.96.0 14.124.127.255 广东省广州市 电信
194 14.124.128.0 14.124.159.255 广东省汕尾市 电信
195 14.124.160.0 14.124.191.255 广东省汕头市 电信
196 14.124.192.0 14.124.223.255 广东省韶关市 电信
197 14.124.224.0 14.124.255.255 广东省清远市 电信
198 14.125.0.0 14.125.3.255 广东省汕头市 电信
199 14.125.4.0 14.125.4.255 广东省汕头市潮阳区 电信
200 14.125.5.0 14.125.31.255 广东省汕头市 电信
201 14.125.32.0 14.125.32.255 广东省珠海市香洲区 电信
202 14.125.33.0 14.125.63.255 广东省珠海市 电信
203 14.125.64.0 14.125.79.255 广东省潮州市 电信
204 14.125.80.0 14.125.95.255 广东省深圳市 电信
205 14.125.96.0 14.125.127.255 广东省潮州市 电信
206 14.125.128.0 14.125.175.255 广东省梅州市 电信
207 14.125.176.0 14.125.191.255 广东省深圳市 电信
208 14.125.192.0 14.125.255.255 广东省揭阳市 电信
209 14.126.0.0 14.126.31.255 广东省中山市 电信
210 14.126.32.0 14.126.63.255 广东省江门市 电信
211 14.126.64.0 14.126.127.255 广东省中山市 电信
212 14.126.128.0 14.126.191.255 广东省汕头市 电信
213 14.126.192.0 14.126.255.255 广东省江门市 电信
214 14.127.0.0 14.127.255.255 广东省深圳市 电信
215 14.144.0.0 14.144.63.255 广东省韶关市 电信
216 14.144.64.0 14.144.114.255 广东省佛山市 电信
217 14.144.115.0 14.144.115.255 广东省佛山市三水区 电信
218 14.144.116.0 14.144.188.255 广东省佛山市 电信
219 14.144.189.0 14.144.189.255 广东省佛山市禅城区 电信
220 14.144.190.0 14.144.191.255 广东省佛山市 电信
221 14.144.192.0 14.144.255.255 广东省惠州市 电信
222 14.145.0.0 14.145.80.255 广东省广州市 电信
223 14.145.81.0 14.145.81.255 广东省广州市越秀区 电信
224 14.145.82.0 14.145.97.255 广东省广州市 电信
225 14.145.98.0 14.145.98.255 广东省广州市番禺区 电信
226 14.145.99.0 14.146.27.255 广东省广州市 电信
227 14.146.28.0 14.146.29.255 广东省广州市荔湾区 电信
228 14.146.30.0 14.146.104.255 广东省广州市 电信
229 14.146.105.0 14.146.105.255 广东省广州市增城区 电信
230 14.146.106.0 14.147.255.255 广东省广州市 电信
231 14.148.0.0 14.148.102.255 广东省汕头市 电信
232 14.148.103.0 14.148.103.255 广东省汕头市潮阳区 电信
233 14.148.104.0 14.148.107.255 广东省汕头市 电信
234 14.148.108.0 14.148.108.255 广东省汕头市潮阳区 电信
235 14.148.109.0 14.148.114.255 广东省汕头市 电信
236 14.148.115.0 14.148.115.255 广东省汕头市潮阳区 电信
237 14.148.116.0 14.148.121.255 广东省汕头市 电信
238 14.148.122.0 14.148.122.255 广东省汕头市潮阳区 电信
239 14.148.123.0 14.148.127.255 广东省汕头市 电信
240 14.148.128.0 14.148.144.255 广东省潮州市 电信
241 14.148.145.0 14.148.145.255 广东省潮州市潮安县 电信
242 14.148.146.0 14.148.170.255 广东省潮州市 电信
243 14.148.171.0 14.148.171.255 广东省潮州市潮安县 电信
244 14.148.172.0 14.148.177.255 广东省潮州市 电信
245 14.148.178.0 14.148.178.255 广东省潮州市潮安县 电信
246 14.148.179.0 14.148.200.255 广东省潮州市 电信
247 14.148.201.0 14.148.201.255 广东省潮州市饶平县 电信
248 14.148.202.0 14.148.249.255 广东省潮州市 电信
249 14.148.250.0 14.148.250.255 广东省潮州市饶平县 电信
250 14.148.251.0 14.148.255.255 广东省潮州市 电信
251 14.149.0.0 14.149.45.255 广东省清远市 电信
252 14.149.46.0 14.149.46.255 广东省清远市阳山县 电信
253 14.149.47.0 14.149.63.255 广东省清远市 电信
254 14.149.64.0 14.149.77.255 广东省 电信
255 14.149.78.0 14.149.78.255 广东省梅州市平远县 电信
256 14.149.79.0 14.149.83.255 广东省梅州市 电信
257 14.149.84.0 14.149.84.255 广东省梅州市梅县 电信
258 14.149.85.0 14.149.113.255 广东省 电信
259 14.149.114.0 14.149.114.255 广东省汕头市 电信
260 14.149.115.0 14.149.191.255 广东省 电信
261 14.149.192.0 14.149.197.255 广东省茂名市 电信
262 14.149.198.0 14.149.199.255 广东省茂名市信宜市 电信
263 14.149.200.0 14.149.255.255 广东省茂名市 电信
264 14.150.0.0 14.150.254.255 广东省广州市 电信
265 14.150.255.0 14.150.255.255 广东省广州市番禺区 电信
266 14.151.0.0 14.151.26.255 广东省广州市 电信
267 14.151.27.0 14.151.27.255 广东省广州市花都区 电信
268 14.151.28.0 14.151.255.255 广东省广州市 电信
269 14.152.0.0 14.152.47.255 广东省东莞市 电信
270 14.152.48.0 14.152.48.255 广东省广州市 电信数据中心
271 14.152.49.0 14.152.49.255 广东省广州市 华数世纪电信数据中心
272 14.152.50.0 14.152.63.255 广东省广州市 电信数据中心
273 14.152.64.0 14.152.84.255 广东省东莞市 电信
274 14.152.85.0 14.152.85.255 广东省东莞市 电信IDC数据中心(唯一网络)
275 14.152.86.0 14.152.255.255 广东省东莞市 电信
276 14.153.0.0 14.153.116.255 广东省深圳市 电信
277 14.153.117.0 14.153.117.255 广东省深圳市宝安区 电信
278 14.153.118.0 14.155.88.255 广东省深圳市 电信
279 14.155.89.0 14.155.89.255 广东省深圳市罗湖区 电信
280 14.155.90.0 14.155.255.255 广东省深圳市 电信
281 14.156.0.0 14.156.255.255 广东省东莞市 电信
282 14.157.0.0 14.157.48.255 广东省佛山市 电信
283 14.157.49.0 14.157.49.255 广东省佛山市南海区 电信
284 14.157.50.0 14.157.51.255 广东省佛山市 电信
285 14.157.52.0 14.157.52.255 广东省佛山市南海区 电信
286 14.157.53.0 14.157.213.255 广东省佛山市 电信
287 14.157.214.0 14.157.214.255 广东省佛山市南海区 电信
288 14.157.215.0 14.157.227.255 广东省佛山市 电信
289 14.157.228.0 14.157.238.255 广东省佛山市三水区 电信
290 14.157.239.0 14.157.241.255 广东省佛山市 电信
291 14.157.242.0 14.157.242.255 广东省佛山市三水区 电信
292 14.157.243.0 14.157.246.255 广东省佛山市 电信
293 14.157.247.0 14.157.247.255 广东省佛山市三水区 电信
294 14.157.248.0 14.157.255.255 广东省佛山市 电信
295 14.158.0.0 14.158.185.255 广东省梅州市 电信
296 14.158.186.0 14.158.186.255 广东省梅州市梅县 电信
297 14.158.187.0 14.158.191.255 广东省梅州市 电信
298 14.158.192.0 14.158.255.255 广东省汕头市 电信
299 14.159.0.0 14.159.10.255 广东省清远市 电信
300 14.159.11.0 14.159.11.255 广东省清远市清新县 电信
301 14.159.12.0 14.159.19.255 广东省清远市 电信
302 14.159.20.0 14.159.21.255 广东省清远市清新县 电信
303 14.159.22.0 14.159.31.255 广东省清远市 电信
304 14.159.32.0 14.159.127.255 广东省韶关市 电信
305 14.159.128.0 14.159.191.255 广东省河源市 电信
306 14.159.192.0 14.159.235.255 广东省汕尾市 电信
307 14.159.236.0 14.159.236.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
308 14.159.237.0 14.159.243.255 广东省汕尾市 电信
309 14.159.244.0 14.159.244.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
310 14.159.245.0 14.159.255.255 广东省汕尾市 电信
311 14.197.0.0 14.197.127.255 广东省深圳市 鹏博士长城宽带
312 14.197.148.14 14.197.148.14 广东省广州市 鹏博士长城宽带互联节点
313 14.197.149.50 14.197.149.50 广东省广州市 长城宽带互联节点
314 14.197.149.137 14.197.149.137 广东省东莞市 鹏博士长城宽带互联节点
315 14.197.149.250 14.197.149.250 广东省广州市 鹏博士长城宽带互联节点
316 14.197.160.0 14.197.175.255 广东省 鹏博士长城宽带
317 14.197.209.141 14.197.209.141 广东省广州市 鹏博士长城宽带互联节点
318 14.197.240.198 14.197.240.198 广东省广州市 鹏博士长城宽带互联节点
319 14.197.240.218 14.197.240.218 广东省广州市 鹏博士长城宽带互联节点
320 14.197.240.234 14.197.240.234 广东省广州市 鹏博士长城宽带互联节点
321 14.197.242.149 14.197.242.149 广东省广州市 鹏博士宽带互联节点
322 14.197.242.222 14.197.242.222 广东省深圳市 长城宽带互联节点
323 14.197.243.238 14.197.243.238 广东省东莞市 长城宽带互联节点
324 14.197.245.34 14.197.245.34 广东省广州市 长城宽带互联节点
325 14.197.245.226 14.197.245.226 广东省广州市 长城宽带互联节点
326 14.197.248.5 14.197.248.5 广东省广州市 鹏博士长城宽带互联节点
327 14.197.248.185 14.197.248.185 广东省广州市 鹏博士宽带互联节点
328 14.197.248.186 14.197.248.186 广东省广州市 长城宽带互联节点
329 14.197.249.78 14.197.249.78 广东省惠州市 长城宽带互联节点
330 14.197.253.214 14.197.253.214 广东省深圳市 长城宽带互联节点
331 14.208.0.0 14.208.118.255 广东省茂名市 电信
332 14.208.119.0 14.208.119.255 广东省茂名市高州市 电信
333 14.208.120.0 14.208.226.255 广东省茂名市 电信
334 14.208.227.0 14.208.230.255 广东省茂名市茂南区 电信
335 14.208.231.0 14.208.233.255 广东省茂名市 电信
336 14.208.234.0 14.208.237.255 广东省茂名市茂南区 电信
337 14.208.238.0 14.208.255.255 广东省茂名市 电信
338 14.209.0.0 14.209.44.43 广东省肇庆市 电信
339 14.209.44.44 14.209.44.44 广东省肇庆市怀集县 冷坑镇金吴村中铁二十局六公司二广高速公路项目部
340 14.209.44.45 14.209.46.255 广东省肇庆市 电信
341 14.209.47.0 14.209.47.129 广东省肇庆市怀集县 电信
342 14.209.47.130 14.209.47.130 广东省肇庆市怀集县 冷坑镇金吴村中铁二十局六公司二广高速公路项目部
343 14.209.47.131 14.209.47.255 广东省肇庆市怀集县 电信
344 14.209.48.0 14.209.71.255 广东省肇庆市 电信
345 14.209.72.0 14.209.72.255 广东省肇庆市四会市 电信
346 14.209.73.0 14.209.82.255 广东省肇庆市 电信
347 14.209.83.0 14.209.83.255 广东省肇庆市四会市 电信
348 14.209.84.0 14.209.86.255 广东省肇庆市 电信
349 14.209.87.0 14.209.87.255 广东省肇庆市端州区 电信
350 14.209.88.0 14.209.92.255 广东省肇庆市 电信
351 14.209.93.0 14.209.97.255 广东省肇庆市端州区 电信
352 14.209.98.0 14.209.127.255 广东省肇庆市 电信
353 14.209.128.0 14.209.140.255 广东省阳江市 电信
354 14.209.141.0 14.209.141.255 广东省阳江市阳西县 电信
355 14.209.142.0 14.209.146.255 广东省阳江市 电信
356 14.209.147.0 14.209.147.255 广东省阳江市阳东县 电信
357 14.209.148.0 14.209.152.255 广东省阳江市 电信
358 14.209.153.0 14.209.153.255 广东省阳江市阳春市 电信
359 14.209.154.0 14.209.196.255 广东省阳江市 电信
360 14.209.197.0 14.209.199.255 广东省云浮市 电信
361 14.209.200.0 14.209.200.255 广东省云浮市罗定市 电信
362 14.209.201.0 14.209.228.255 广东省云浮市 电信
363 14.209.229.0 14.209.229.255 广东省云浮市罗定市 电信
364 14.209.230.0 14.209.252.255 广东省云浮市 电信
365 14.209.253.0 14.209.253.255 广东省云浮市郁南县 电信
366 14.209.254.0 14.209.255.255 广东省云浮市 电信
367 14.210.0.0 14.210.35.255 广东省湛江市 电信
368 14.210.36.0 14.210.36.255 广东省湛江市雷州市 电信
369 14.210.37.0 14.210.81.255 广东省湛江市 电信
370 14.210.82.0 14.210.82.255 广东省湛江市廉江市 电信
371 14.210.83.0 14.210.109.255 广东省湛江市 电信
372 14.210.110.0 14.210.110.255 广东省湛江市廉江市 电信
373 14.210.111.0 14.210.115.255 广东省湛江市 电信
374 14.210.116.0 14.210.116.255 广东省湛江市雷州市 电信
375 14.210.117.0 14.210.135.255 广东省湛江市 电信
376 14.210.136.0 14.210.136.255 广东省湛江市遂溪县 电信
377 14.210.137.0 14.210.183.255 广东省湛江市 电信
378 14.210.184.0 14.210.184.255 广东省湛江市赤坎区 电信
379 14.210.185.0 14.210.255.255 广东省湛江市 电信
380 14.211.0.0 14.211.11.255 广东省佛山市 电信
381 14.211.12.0 14.211.12.255 广东省佛山市顺德区 电信
382 14.211.13.0 14.211.96.255 广东省佛山市 电信
383 14.211.97.0 14.211.97.255 广东省佛山市顺德区 电信
384 14.211.98.0 14.211.127.255 广东省佛山市 电信
385 14.211.128.0 14.211.128.255 广东省佛山市三水区 电信
386 14.211.129.0 14.211.131.255 广东省佛山市 电信
387 14.211.132.0 14.211.132.255 广东省佛山市南海区 电信
388 14.211.133.0 14.211.135.255 广东省佛山市 电信
389 14.211.136.0 14.211.136.255 广东省佛山市南海区 电信
390 14.211.137.0 14.212.13.255 广东省佛山市 电信
391 14.212.14.0 14.212.14.255 广东省佛山市顺德区 电信
392 14.212.15.0 14.212.211.255 广东省佛山市 电信
393 14.212.212.0 14.212.212.255 广东省佛山市顺德区 电信
394 14.212.213.0 14.213.12.255 广东省佛山市 电信
395 14.213.13.0 14.213.13.255 广东省佛山市顺德区 电信
396 14.213.14.0 14.213.29.255 广东省佛山市 电信
397 14.213.30.0 14.213.30.255 广东省佛山市顺德区 电信
398 14.213.31.0 14.213.35.255 广东省佛山市 电信
399 14.213.36.0 14.213.36.255 广东省佛山市顺德区 电信
400 14.213.37.0 14.213.51.255 广东省佛山市 电信
401 14.213.52.0 14.213.52.255 广东省佛山市顺德区 电信
402 14.213.53.0 14.213.154.255 广东省佛山市 电信
403 14.213.155.0 14.213.155.255 广东省佛山市顺德区 电信
404 14.213.156.0 14.213.171.255 广东省佛山市 电信
405 14.213.172.0 14.213.172.255 广东省佛山市顺德区 电信
406 14.213.173.0 14.213.244.255 广东省佛山市 电信
407 14.213.245.0 14.213.245.255 广东省佛山市南海区 电信
408 14.213.246.0 14.214.25.255 广东省佛山市 电信
409 14.214.26.0 14.214.26.255 广东省佛山市三水区 电信
410 14.214.27.0 14.214.38.255 广东省佛山市 电信
411 14.214.39.0 14.214.39.255 广东省佛山市禅城区 电信
412 14.214.40.0 14.214.59.255 广东省佛山市 电信
413 14.214.60.0 14.214.70.255 广东省佛山市高明区 电信
414 14.214.71.0 14.214.73.255 广东省佛山市 电信
415 14.214.74.0 14.214.74.255 广东省佛山市高明区 电信
416 14.214.75.0 14.214.77.255 广东省佛山市 电信
417 14.214.78.0 14.214.78.255 广东省佛山市高明区 电信
418 14.214.79.0 14.214.79.255 广东省佛山市 电信
419 14.214.80.0 14.214.83.255 广东省佛山市高明区 电信
420 14.214.84.0 14.214.88.255 广东省佛山市 电信
421 14.214.89.0 14.214.89.255 广东省佛山市高明区 电信
422 14.214.90.0 14.214.97.255 广东省佛山市 电信
423 14.214.98.0 14.214.103.255 广东省佛山市高明区 电信
424 14.214.104.0 14.214.113.255 广东省佛山市 电信
425 14.214.114.0 14.214.121.255 广东省佛山市高明区 电信
426 14.214.122.0 14.214.125.255 广东省佛山市 电信
427 14.214.126.0 14.214.155.255 广东省佛山市高明区 电信
428 14.214.156.0 14.214.159.255 广东省佛山市 电信
429 14.214.160.0 14.214.160.255 广东省佛山市高明区 电信
430 14.214.161.0 14.214.162.255 广东省佛山市 电信
431 14.214.163.0 14.214.163.255 广东省佛山市高明区 电信
432 14.214.164.0 14.215.8.255 广东省佛山市 电信
433 14.215.9.0 14.215.9.255 广东省惠州市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
434 14.215.10.0 14.215.43.255 广东省佛山市 电信
435 14.215.44.0 14.215.44.255 广东省佛山市南海区 电信
436 14.215.45.0 14.215.59.255 广东省佛山市 电信
437 14.215.60.0 14.215.60.255 广东省佛山市南海区 电信
438 14.215.61.0 14.215.107.255 广东省佛山市 电信
439 14.215.108.0 14.215.119.255 广东省广州市 电信
440 14.215.120.0 14.215.127.255 广东省佛山市 电信
441 14.215.128.0 14.215.159.255 广东省深圳市 电信
442 14.215.160.0 14.215.176.255 广东省佛山市 电信
443 14.215.177.0 14.215.177.255 广东省广州市 北京百度网讯科技有限公司电信节点
444 14.215.178.0 14.215.197.255 广东省佛山市 电信
445 14.215.198.0 14.215.198.255 广东省佛山市南海区 电信
446 14.215.199.0 14.215.204.255 广东省佛山市 电信
447 14.215.205.0 14.215.215.255 广东省佛山市南海区 电信
448 14.215.216.0 14.215.216.255 广东省珠海市香洲区 电信
449 14.215.217.0 14.215.247.255 广东省佛山市南海区 电信
450 14.215.248.0 14.215.255.255 广东省佛山市 电信
451 14.216.0.0 14.222.254.255 广东省东莞市 电信
452 14.222.255.0 14.222.255.255 广东省揭阳市揭东县 电信
453 14.223.0.0 14.223.63.255 广东省佛山市 电信
454 14.223.64.0 14.223.64.255 广东省佛山市南海区 电信
455 14.223.65.0 14.223.83.255 广东省佛山市 电信
456 14.223.84.0 14.223.84.255 广东省佛山市南海区 电信
457 14.223.85.0 14.223.105.255 广东省佛山市 电信
458 14.223.106.0 14.223.106.255 广东省佛山市南海区 电信
459 14.223.107.0 14.223.107.255 广东省佛山市 电信
460 14.223.108.0 14.223.108.255 广东省佛山市顺德区 电信
461 14.223.109.0 14.223.137.255 广东省佛山市 电信
462 14.223.138.0 14.223.138.255 广东省佛山市三水区 电信
463 14.223.139.0 14.223.147.255 广东省佛山市 电信
464 14.223.148.0 14.223.149.255 广东省佛山市高明区 电信
465 14.223.150.0 14.223.168.255 广东省佛山市 电信
466 14.223.169.0 14.223.170.255 广东省佛山市南海区 电信
467 14.223.171.0 14.223.255.255 广东省佛山市 电信
468 27.34.232.0 27.34.239.255 广东省 电信
469 27.36.0.0 27.36.42.255 广东省佛山市 联通
470 27.36.43.0 27.36.43.255 广东省佛山市顺德区 联通
471 27.36.44.0 27.36.87.255 广东省佛山市 联通
472 27.36.88.0 27.36.88.255 广东省佛山市南海区 联通
473 27.36.89.0 27.36.113.255 广东省佛山市 联通
474 27.36.114.0 27.36.114.255 广东省佛山市高明区 联通
475 27.36.115.0 27.36.125.255 广东省佛山市 联通
476 27.36.126.0 27.36.126.255 广东省佛山市高明区 联通
477 27.36.127.0 27.36.166.255 广东省佛山市 联通
478 27.36.167.0 27.36.167.255 广东省佛山市南海区 联通
479 27.36.168.0 27.36.255.255 广东省佛山市 联通
480 27.37.0.0 27.37.255.255 广东省东莞市 联通
481 27.38.0.0 27.38.28.255 广东省深圳市 联通
482 27.38.29.0 27.38.29.255 广东省深圳市龙岗区 联通
483 27.38.30.0 27.38.255.255 广东省深圳市 联通
484 27.39.0.0 27.39.31.255 广东省广州市 联通
485 27.39.32.0 27.39.63.255 广东省深圳市 联通
486 27.39.64.0 27.39.127.255 广东省梅州市 联通
487 27.39.128.0 27.39.243.255 广东省揭阳市 联通
488 27.39.244.0 27.39.244.255 广东省揭阳市普宁市 联通
489 27.39.245.0 27.39.255.255 广东省揭阳市 联通
490 27.40.0.0 27.40.127.255 广东省惠州市 联通
491 27.40.128.0 27.40.134.255 广东省湛江市 联通
492 27.40.135.0 27.40.135.255 广东省湛江市麻章区 联通
493 27.40.136.0 27.40.255.255 广东省湛江市 联通
494 27.41.0.0 27.41.0.255 广东省江门市 联通
495 27.41.1.0 27.41.1.255 广东省江门市开平市 联通
496 27.41.2.0 27.41.3.255 广东省江门市 联通
497 27.41.4.0 27.41.4.255 广东省江门市台山市 联通
498 27.41.5.0 27.41.31.255 广东省江门市 联通
499 27.41.32.0 27.41.32.255 广东省江门市台山市 联通
500 27.41.33.0 27.41.37.255 广东省江门市 联通
501 27.41.38.0 27.41.38.255 广东省江门市台山市 联通
502 27.41.39.0 27.41.54.255 广东省江门市 联通
503 27.41.55.0 27.41.55.255 广东省江门市台山市 联通
504 27.41.56.0 27.41.127.255 广东省江门市 联通
505 27.41.128.0 27.41.243.255 广东省汕头市 联通
506 27.41.244.0 27.41.244.255 广东省汕头市潮阳区 联通
507 27.41.245.0 27.41.245.255 广东省汕头市 联通
508 27.41.246.0 27.41.246.255 广东省汕头市潮阳区 联通
509 27.41.247.0 27.41.255.255 广东省汕头市 联通
510 27.42.0.0 27.42.39.60 广东省珠海市 联通
511 27.42.39.61 27.42.39.61 广东省珠海市香洲区 拱北中铁十八局珠港澳大桥珠海连接线第一合同段
512 27.42.39.62 27.42.42.212 广东省珠海市 联通
513 27.42.42.213 27.42.42.213 广东省珠海市拱北区 中铁十八局第一工程有限公司珠海连接线项目部
514 27.42.42.214 27.42.82.255 广东省珠海市 联通
515 27.42.83.0 27.42.83.255 广东省珠海市香洲区 联通
516 27.42.84.0 27.42.92.255 广东省珠海市 联通
517 27.42.93.0 27.42.96.255 广东省珠海市 第三中学网络中心
518 27.42.97.0 27.42.127.255 广东省珠海市 联通
519 27.42.128.0 27.42.255.255 广东省中山市 联通
520 27.43.0.0 27.43.63.255 广东省河源市 联通
521 27.43.64.0 27.43.68.255 广东省韶关市 联通
522 27.43.69.0 27.43.69.255 广东省肇庆市四会市 联通
523 27.43.70.0 27.43.83.255 广东省肇庆市 联通
524 27.43.84.0 27.43.84.255 广东省肇庆市德庆县 联通
525 27.43.85.0 27.43.94.255 广东省肇庆市 联通
526 27.43.95.0 27.43.119.255 广东省韶关市 联通
527 27.43.120.0 27.43.120.255 广东省韶关市武江区 联通
528 27.43.121.0 27.43.127.255 广东省韶关市 联通
529 27.43.128.0 27.43.128.255 广东省梅州市 联通
530 27.43.129.0 27.43.129.255 广东省梅州市丰顺县 联通
531 27.43.130.0 27.43.173.255 广东省梅州市 联通
532 27.43.174.0 27.43.174.255 广东省揭阳市 联通
533 27.43.175.0 27.43.191.255 广东省梅州市 联通
534 27.43.192.0 27.43.192.255 广东省潮州市 联通
535 27.43.193.0 27.43.193.255 广东省揭阳市 联通
536 27.43.194.0 27.43.223.255 广东省潮州市 联通
537 27.43.224.0 27.43.254.255 广东省阳江市 联通
538 27.43.255.0 27.43.255.255 广东省揭阳市 联通
539 27.44.0.0 27.44.255.255 广东省东莞市 联通
540 27.45.0.0 27.45.14.255 广东省江门市 联通
541 27.45.15.0 27.45.15.255 广东省江门市江海区 联通
542 27.45.16.0 27.45.127.255 广东省江门市 联通
543 27.45.128.0 27.45.166.255 广东省佛山市 联通
544 27.45.167.0 27.45.167.255 广东省佛山市禅城区 联通
545 27.45.168.0 27.45.168.255 广东省佛山市南海区 联通
546 27.45.169.0 27.45.169.255 广东省佛山市 联通
547 27.45.170.0 27.45.170.255 广东省佛山市南海区 联通
548 27.45.171.0 27.45.216.255 广东省佛山市 联通
549 27.45.217.0 27.45.217.255 广东省佛山市南海区 联通
550 27.45.218.0 27.45.255.255 广东省佛山市 联通
551 27.46.0.0 27.46.127.255 广东省深圳市 联通
552 27.46.128.0 27.46.135.255 广东省广州市 联通
553 27.46.136.0 27.46.136.255 广东省广州市增城区 联通
554 27.46.137.0 27.47.31.255 广东省广州市 联通
555 27.47.32.0 27.47.63.255 广东省东莞市 联通
556 27.47.64.0 27.47.92.255 广东省揭阳市 联通
557 27.47.93.0 27.47.93.255 广东省揭阳市揭东县 联通
558 27.47.94.0 27.47.127.255 广东省揭阳市 联通
559 27.47.128.0 27.47.255.255 广东省广州市 联通
560 27.50.40.0 27.50.47.255 广东省 电信
561 27.54.72.0 27.54.79.255 广东省 电信
562 27.54.152.0 27.54.159.255 广东省 电信
563 27.103.0.0 27.103.255.255 广东省广州市 有线宽带
564 27.106.128.0 27.106.191.255 广东省深圳市 鹏博士长城宽带
565 27.121.72.0 27.121.79.255 广东省 电信
566 27.121.120.0 27.121.127.255 广东省 电信
567 36.0.16.0 36.0.63.255 广东省 电信
568 36.36.0.0 36.36.255.255 广东省深圳市 天威宽带
569 36.37.0.0 36.37.31.255 广东省 电信
570 36.37.40.0 36.37.63.255 广东省 电信
571 36.193.48.0 36.193.49.255 广东省广州市 中移铁通
572 36.255.164.0 36.255.167.255 广东省深圳市 联通
573 39.0.8.0 39.0.255.255 广东省 电信
574 39.108.0.0 39.108.255.255 广东省深圳市 阿里云
575 42.0.8.0 42.0.23.255 广东省 电信
576 42.0.32.0 42.0.63.255 广东省 电信
577 42.1.0.0 42.1.55.255 广东省 电信
578 42.62.128.0 42.62.175.255 广东省 电信
579 42.62.184.0 42.62.191.255 广东省 电信
580 42.83.64.0 42.83.79.255 广东省 电信
581 42.83.88.0 42.83.127.255 广东省 电信
582 42.96.64.0 42.96.103.255 广东省 电信
583 42.96.112.0 42.96.127.255 广东省 电信
584 42.99.64.0 42.99.111.255 广东省 电信
585 42.99.120.0 42.99.127.255 广东省 电信
586 42.123.0.0 42.123.31.255 广东省 电信
587 42.123.40.0 42.123.63.255 广东省 电信
588 42.156.0.0 42.156.31.255 广东省 电信
589 42.156.40.0 42.156.127.255 广东省 电信
590 42.157.192.0 42.157.199.255 广东省东莞市 广东唯一网络
591 42.186.0.0 42.186.255.255 广东省广州市 歌华有线
592 42.187.0.0 42.187.119.255 广东省 电信
593 42.194.0.0 42.194.7.255 广东省 电信
594 42.194.16.0 42.194.127.255 广东省 电信
595 42.197.0.0 42.197.23.255 广东省广州市 鹏博士长城宽带
596 42.197.24.0 42.197.31.255 广东省中山市 鹏博士长城宽带
597 42.197.32.0 42.197.95.255 广东省广州市 鹏博士长城宽带
598 42.197.96.0 42.197.127.255 广东省佛山市 鹏博士长城宽带
599 42.197.128.0 42.197.255.255 广东省广州市 鹏博士长城宽带
600 42.199.0.0 42.199.63.255 广东省广州市 鹏博士长城宽带
601 42.247.1.128 42.247.1.191 广东省广州市 赛尔网络有限公司广东分公司教育网
602 42.247.2.168 42.247.2.175 广东省汕头市 汕头职业技术学院教育网
603 43.226.96.0 43.226.115.255 广东省深圳市 小鸟云电信节点
604 43.226.168.0 43.226.215.255 广东省东莞市 BGP数据中心
605 43.226.240.0 43.227.7.255 广东省深圳市
606 43.227.36.0 43.227.51.255 广东省深圳市
607 43.229.216.0 43.229.219.255 广东省 电信
608 43.242.160.0 43.242.163.255 广东省 鹏博士长城宽带
609 43.242.188.0 43.242.191.255 广东省广州市 广州维速信息科技有限公司
610 43.247.68.0 43.247.71.255 广东省 电信
611 43.248.122.0 43.248.127.255 广东省广州市 BGP数据中心
612 43.250.212.0 43.250.215.255 广东省 联通
613 43.254.128.0 43.254.131.255 广东省 联通
614 43.254.156.0 43.254.159.255 广东省 移动
615 43.255.228.0 43.255.231.255 广东省 电信
616 45.113.12.0 45.113.15.255 广东省广州市 联通
617 45.116.32.0 45.116.35.255 广东省广州市 电信
618 45.116.140.0 45.116.143.255 广东省广州市 电信
619 45.123.212.0 45.123.215.255 广东省深圳市 鹏博士
620 45.249.212.0 45.249.215.255 广东省东莞市 华为企业数据中心(EDC)
621 45.251.52.0 45.251.55.255 广东省佛山市
622 45.251.88.0 45.251.91.255 广东省广州市
623 49.239.192.0 49.239.255.255 广东省珠海市 广电宽带
624 58.60.0.0 58.60.0.35 广东省深圳市南山区 电信
625 58.60.0.36 58.60.0.38 广东省深圳市南山区 腾翔网吧(松坪山小区22栋)
626 58.60.0.39 58.60.0.255 广东省深圳市南山区 电信
627 58.60.1.0 58.60.3.64 广东省深圳市 电信
628 58.60.3.65 58.60.3.65 广东省深圳市宝安区 福新城网吧(福永镇稔田村)
629 58.60.3.66 58.60.3.92 广东省深圳市 电信
630 58.60.3.93 58.60.3.93 广东省深圳市宝安区 沙井街道上星村长丰网吧
631 58.60.3.94 58.60.3.99 广东省深圳市 电信
632 58.60.3.100 58.60.3.100 广东省深圳市宝安区 星际领域网吧(沙井博岗实用大厦首层)
633 58.60.3.101 58.60.3.128 广东省深圳市 电信
634 58.60.3.129 58.60.3.129 广东省深圳市 星网通网络科技有限公司环球店
635 58.60.3.130 58.60.3.132 广东省深圳市 电信
636 58.60.3.133 58.60.3.133 广东省深圳市 星网通网络科技有限公司星空店
637 58.60.3.134 58.60.3.144 广东省深圳市 电信
638 58.60.3.145 58.60.3.150 广东省深圳市 福永镇东区威威网吧
639 58.60.3.151 58.60.3.160 广东省深圳市 电信
640 58.60.3.161 58.60.3.161 广东省深圳市宝安区 西乡镇固戍村无限时空网吧
641 58.60.3.162 58.60.3.184 广东省深圳市 电信
642 58.60.3.185 58.60.3.185 广东省深圳市 盛世纪网吧
643 58.60.3.186 58.60.3.208 广东省深圳市 电信
644 58.60.3.209 58.60.3.209 广东省深圳市 网神网吧
645 58.60.3.210 58.60.4.92 广东省深圳市 电信
646 58.60.4.93 58.60.4.93 广东省深圳市罗湖区 宇宙网吧洪湖店 (洪湖花园A座3楼)
647 58.60.4.94 58.60.4.106 广东省深圳市 电信
648 58.60.4.107 58.60.4.107 广东省深圳市罗湖区 向西村星宏网吧
649 58.60.4.108 58.60.4.132 广东省深圳市 电信
650 58.60.4.133 58.60.4.133 广东省深圳市罗湖区 智能时代网吧(锦湖宾馆3楼)
651 58.60.4.134 58.60.4.136 广东省深圳市 电信
652 58.60.4.137 58.60.4.140 广东省深圳市 戏谷网吧
653 58.60.4.141 58.60.4.145 广东省深圳市 电信
654 58.60.4.146 58.60.4.146 广东省深圳市 先锋网吧
655 58.60.4.147 58.60.4.147 广东省深圳市罗湖区 先锋网吧(深南东路2043号进出口贸易大厦2楼)
656 58.60.4.148 58.60.4.152 广东省深圳市 电信
657 58.60.4.153 58.60.4.153 广东省深圳市罗湖区 一网情深网吧(东门中兴路219号三楼)
658 58.60.4.154 58.60.4.168 广东省深圳市 电信
659 58.60.4.169 58.60.4.169 广东省深圳市罗湖区 M2网吧
660 58.60.4.170 58.60.4.177 广东省深圳市 电信
661 58.60.4.178 58.60.4.178 广东省深圳市 纵横网吧
662 58.60.4.179 58.60.5.32 广东省深圳市 电信
663 58.60.5.33 58.60.5.36 广东省深圳市 永生辉网吧(平湖镇辅城坳工业大道)
664 58.60.5.37 58.60.5.49 广东省深圳市 电信
665 58.60.5.50 58.60.5.58 广东省深圳市龙岗区 布吉雪象村神话网吧
666 58.60.5.59 58.60.5.76 广东省深圳市 电信
667 58.60.5.77 58.60.5.77 广东省深圳市龙岗区 全速西环网吧(布吉西环路金沙大厦二楼)
668 58.60.5.78 58.60.5.124 广东省深圳市 电信
669 58.60.5.125 58.60.5.125 广东省深圳市龙岗区 绿洲网吧(平湖镇新南村平新北路201号二楼)
670 58.60.5.126 58.60.5.145 广东省深圳市 电信
671 58.60.5.146 58.60.5.146 广东省深圳市 E度空间网吧(布吉南岭百门前工业区)
672 58.60.5.147 58.60.5.155 广东省深圳市 电信
673 58.60.5.156 58.60.5.156 广东省深圳市龙岗区 光速达网吧(平湖双拥街特力商厦c座2楼)
674 58.60.5.157 58.60.5.160 广东省深圳市 电信
675 58.60.5.161 58.60.5.161 广东省深圳市 布吉特速网吧(沃尔玛对面)
676 58.60.5.162 58.60.5.162 广东省深圳市 电信
677 58.60.5.163 58.60.5.163 广东省深圳市 布吉镇沃尔玛超市对面特速网吧
678 58.60.5.164 58.60.5.169 广东省深圳市 电信
679 58.60.5.170 58.60.5.170 广东省深圳市龙岗区 布吉恒富网吧
680 58.60.5.171 58.60.5.192 广东省深圳市 电信
681 58.60.5.193 58.60.5.193 广东省深圳市龙岗区 创腾网吧(平湖镇)
682 58.60.5.194 58.60.5.220 广东省深圳市 电信
683 58.60.5.221 58.60.5.221 广东省深圳市龙岗区 容兴达网吧(平湖白泥坑塘滩路54号2楼)
684 58.60.5.222 58.60.5.244 广东省深圳市 电信
685 58.60.5.245 58.60.5.245 广东省深圳市 智NET星网吧
686 58.60.5.246 58.60.8.255 广东省深圳市 电信
687 58.60.9.0 58.60.9.255 广东省深圳市 腾讯计算机公司
688 58.60.10.0 58.60.12.255 广东省深圳市 电信
689 58.60.13.0 58.60.13.255 广东省深圳市福田区 电信
690 58.60.14.0 58.60.30.153 广东省深圳市 电信
691 58.60.30.154 58.60.30.154 广东省深圳市 下沙网吧
692 58.60.30.155 58.60.30.255 广东省深圳市 电信
693 58.60.31.0 58.60.31.255 广东省深圳市福田区 电信
694 58.60.32.0 58.60.33.255 广东省深圳市 电信
695 58.60.34.0 58.60.34.255 广东省深圳市福田区 电信
696 58.60.35.0 58.60.35.255 广东省深圳市 电信
697 58.60.36.0 58.60.37.255 广东省深圳市龙岗区 电信
698 58.60.38.0 58.60.49.17 广东省深圳市 电信
699 58.60.49.18 58.60.49.18 广东省深圳市南山区 西丽镇麻堪村麻堪网络会所
700 58.60.49.19 58.60.50.255 广东省深圳市 电信
701 58.60.51.0 58.60.51.255 广东省深圳市南山区 电信
702 58.60.52.0 58.60.52.255 广东省深圳市 电信
703 58.60.53.0 58.60.56.255 广东省深圳市福田区 电信
704 58.60.57.0 58.60.60.50 广东省深圳市 电信
705 58.60.60.51 58.60.60.51 广东省深圳市 科技园深南花果纵横E代网吧
706 58.60.60.52 58.60.63.50 广东省深圳市 电信
707 58.60.63.51 58.60.63.51 广东省深圳市 深南花园纵横E代网吧
708 58.60.63.52 58.60.63.192 广东省深圳市 电信
709 58.60.63.193 58.60.63.219 广东省深圳市 深圳大学
710 58.60.63.220 58.60.70.255 广东省深圳市 电信
711 58.60.71.0 58.60.73.255 广东省深圳市宝安区 电信
712 58.60.74.0 58.60.74.255 广东省深圳市宝安区 /南山区
713 58.60.75.0 58.60.79.255 广东省深圳市 电信
714 58.60.80.0 58.60.80.255 广东省深圳市罗湖区 电信
715 58.60.81.0 58.60.81.255 广东省深圳市 电信
716 58.60.82.0 58.60.85.255 广东省深圳市宝安区 电信
717 58.60.86.0 58.60.96.255 广东省深圳市福田区 电信
718 58.60.97.0 58.60.99.255 广东省深圳市 电信
719 58.60.100.0 58.60.100.255 广东省深圳市罗湖区 电信
720 58.60.101.0 58.60.105.12 广东省深圳市 电信
721 58.60.105.13 58.60.105.13 广东省深圳市龙岗区 平湖米老鼠网吧
722 58.60.105.14 58.60.105.41 广东省深圳市 电信
723 58.60.105.42 58.60.105.42 广东省深圳市龙岗区 坂田镇国惠康商场旁博文网吧
724 58.60.105.43 58.60.105.60 广东省深圳市 电信
725 58.60.105.61 58.60.105.61 广东省深圳市龙岗区 布吉汇福花园三楼源源昊网吧
726 58.60.105.62 58.60.105.96 广东省深圳市 电信
727 58.60.105.97 58.60.105.97 广东省深圳市龙岗区 布吉镇骏龙网吧
728 58.60.105.98 58.60.105.98 广东省深圳市 骏龙网吧(永通店)(布吉街乐民路九矿大厦3楼)
729 58.60.105.99 58.60.105.160 广东省深圳市 电信
730 58.60.105.161 58.60.105.161 广东省深圳市龙岗区 红铁本网吧(平湖镇辅城坳工业区)
731 58.60.105.162 58.60.105.169 广东省深圳市 电信
732 58.60.105.170 58.60.105.170 广东省深圳市 网中人网吧(罗岗信义新一佳旁)
733 58.60.105.171 58.60.105.240 广东省深圳市 电信
734 58.60.105.241 58.60.105.241 广东省深圳市龙岗区 乐想网吧(岗头市场新围仔办公楼一层)
735 58.60.105.242 58.60.105.250 广东省深圳市 电信
736 58.60.105.251 58.60.105.251 广东省深圳市龙岗区 蓝天网吧(布吉南岭)
737 58.60.105.252 58.60.108.0 广东省深圳市 电信
738 58.60.108.1 58.60.108.5 广东省深圳市 南山豪庭梦想网吧
739 58.60.108.6 58.60.108.16 广东省深圳市 电信
740 58.60.108.17 58.60.108.17 广东省深圳市南山区 新阳光网吧(桂庙路西海岸花园二层)
741 58.60.108.18 58.60.108.24 广东省深圳市 电信
742 58.60.108.25 58.60.108.25 广东省深圳市南山区 休闲驿站网吧(南油开建综合楼)
743 58.60.108.26 58.60.108.27 广东省深圳市 电信
744 58.60.108.28 58.60.108.28 广东省深圳市 南油开建休闲驿站网吧
745 58.60.108.29 58.60.108.32 广东省深圳市 电信
746 58.60.108.33 58.60.108.33 广东省深圳市南山区 新时空网吧(南山岁宝百货斜对面)
747 58.60.108.34 58.60.108.96 广东省深圳市 电信
748 58.60.108.97 58.60.108.97 广东省深圳市南山区 国天大网吧(南山大道东登良路北中海丽苑1.2栋)
749 58.60.108.98 58.60.108.107 广东省深圳市 电信
750 58.60.108.108 58.60.108.108 广东省深圳市 游无疆网吧
751 58.60.108.109 58.60.108.136 广东省深圳市 电信
752 58.60.108.137 58.60.108.144 广东省深圳市南山区 荟芳园浩瀚网吧
753 58.60.108.145 58.60.108.199 广东省深圳市 电信
754 58.60.108.200 58.60.108.200 广东省深圳市南山区 超E网吧(南新路南山影剧院)
755 58.60.108.201 58.60.108.204 广东省深圳市 电信
756 58.60.108.205 58.60.108.205 广东省深圳市南山区 南山村超E网吧
757 58.60.108.206 58.60.108.240 广东省深圳市 电信
758 58.60.108.241 58.60.108.241 广东省深圳市南山区 赛点网吧联盟南新店
759 58.60.108.242 58.60.109.40 广东省深圳市 电信
760 58.60.109.41 58.60.109.41 广东省深圳市宝安区 龙华镇腾微网吧
761 58.60.109.42 58.60.109.48 广东省深圳市 电信
762 58.60.109.49 58.60.109.49 广东省深圳市宝安区 龙华镇龙卷风网吧
763 58.60.109.50 58.60.109.88 广东省深圳市 电信
764 58.60.109.89 58.60.109.89 广东省深圳市宝安区 龙华镇星晨网吧(大浪华荣路龙泉工业园宿舍楼首层)
765 58.60.109.90 58.60.109.99 广东省深圳市 电信
766 58.60.109.100 58.60.109.100 广东省深圳市 e族连锁网吧一分店
767 58.60.109.101 58.60.109.114 广东省深圳市 电信
768 58.60.109.115 58.60.109.115 广东省深圳市 星太空网吧
769 58.60.109.116 58.60.109.122 广东省深圳市 电信
770 58.60.109.123 58.60.109.123 广东省深圳市宝安区 信联和网吧
771 58.60.109.124 58.60.109.196 广东省深圳市 电信
772 58.60.109.197 58.60.109.197 广东省深圳市宝安区 石岩镇元运网吧(青年西路58号三楼)
773 58.60.109.198 58.60.109.202 广东省深圳市 电信
774 58.60.109.203 58.60.109.203 广东省深圳市宝安区 观兰镇鑫盛峰网吧(新田村观平路新丰工业城三栋二号)
775 58.60.109.204 58.60.109.227 广东省深圳市 电信
776 58.60.109.228 58.60.109.228 广东省深圳市宝安区 时代乐园网吧
777 58.60.109.229 58.60.109.232 广东省深圳市 电信
778 58.60.109.233 58.60.109.233 广东省深圳市 飞跃星空网吧
779 58.60.109.234 58.60.110.0 广东省深圳市 电信
780 58.60.110.1 58.60.110.1 广东省深圳市宝安区 战国时代网吧(新安上合市场上川公园斜对面2楼)
781 58.60.110.2 58.60.110.120 广东省深圳市 电信
782 58.60.110.121 58.60.110.121 广东省深圳市宝安区 西乡鹤洲村傲世至尊网吧(万和百货三楼)
783 58.60.110.122 58.60.110.128 广东省深圳市 电信
784 58.60.110.129 58.60.110.129 广东省深圳市宝安区 奇才网吧
785 58.60.110.130 58.60.110.148 广东省深圳市 电信
786 58.60.110.149 58.60.110.149 广东省深圳市宝安区 战地网吧(西乡大益广场)
787 58.60.110.150 58.60.110.169 广东省深圳市 电信
788 58.60.110.170 58.60.110.170 广东省深圳市 祥和盛网吧(福永镇和平村)
789 58.60.110.171 58.60.110.188 广东省深圳市 电信
790 58.60.110.189 58.60.110.189 广东省深圳市宝安区 西乡76区源情网吧天骄店
791 58.60.110.190 58.60.110.220 广东省深圳市 电信
792 58.60.110.221 58.60.110.225 广东省深圳市宝安区 新安街道创业西路伟尚网吧
793 58.60.110.226 58.60.110.232 广东省深圳市 电信
794 58.60.110.233 58.60.110.233 广东省深圳市宝安区 闯天下大英雄网吧(裕安二路建兴楼二楼)
795 58.60.110.234 58.60.110.241 广东省深圳市 电信
796 58.60.110.242 58.60.110.242 广东省深圳市宝安区 23区泰丰网吧
797 58.60.110.243 58.60.110.249 广东省深圳市 电信
798 58.60.110.250 58.60.110.250 广东省深圳市 120网吧
799 58.60.110.251 58.60.111.92 广东省深圳市 电信
800 58.60.111.93 58.60.111.93 广东省深圳市 富国网吧
801 58.60.111.94 58.60.111.108 广东省深圳市 电信
802 58.60.111.109 58.60.111.109 广东省深圳市 横岗极速无限网吧
803 58.60.111.110 58.60.111.128 广东省深圳市 电信
804 58.60.111.129 58.60.111.133 广东省深圳市龙岗区 星朋网吧
805 58.60.111.134 58.60.111.140 广东省深圳市 电信
806 58.60.111.141 58.60.111.141 广东省深圳市龙岗区 喜同乐网吧
807 58.60.111.142 58.60.111.200 广东省深圳市 电信
808 58.60.111.201 58.60.111.205 广东省深圳市龙岗区 南联怡丰路25号常青树网络科技有限公司世纪前线网吧
809 58.60.111.206 58.60.111.240 广东省深圳市 电信
810 58.60.111.241 58.60.111.244 广东省深圳市 怡新格网吧
811 58.60.111.245 58.60.112.255 广东省深圳市 电信
812 58.60.113.0 58.60.113.255 广东省深圳市福田区 电信
813 58.60.114.0 58.60.118.255 广东省深圳市 电信
814 58.60.119.0 58.60.119.255 广东省深圳市盐田区 电信
815 58.60.120.0 58.60.120.255 广东省深圳市 电信
816 58.60.121.0 58.60.121.255 广东省深圳市宝安区 电信
817 58.60.122.0 58.60.123.255 广东省深圳市福田区 电信
818 58.60.124.0 58.60.125.255 广东省深圳市南山区 电信
819 58.60.126.0 58.60.129.255 广东省深圳市 电信
820 58.60.130.0 58.60.130.255 广东省深圳市宝安区 电信
821 58.60.131.0 58.60.131.255 广东省深圳市罗湖区 电信
822 58.60.132.0 58.60.133.255 广东省深圳市宝安区 电信
823 58.60.134.0 58.60.134.101 广东省深圳市 电信
824 58.60.134.102 58.60.134.102 广东省深圳市 腾鹰跆拳道馆(东环一路油松科技大厦二楼)
825 58.60.134.103 58.60.135.255 广东省深圳市 电信
826 58.60.136.0 58.60.139.255 广东省深圳市龙岗区 电信
827 58.60.140.0 58.60.151.255 广东省深圳市 电信
828 58.60.152.0 58.60.153.255 广东省深圳市龙岗区 电信
829 58.60.154.0 58.60.157.255 广东省深圳市 电信
830 58.60.158.0 58.60.158.255 广东省深圳市宝安区 电信
831 58.60.159.0 58.60.164.255 广东省深圳市 电信
832 58.60.165.0 58.60.165.255 广东省深圳市宝安区 电信
833 58.60.166.0 58.60.175.255 广东省深圳市 电信
834 58.60.176.0 58.60.179.255 广东省深圳市福田区 电信
835 58.60.180.0 58.60.184.96 广东省深圳市 电信
836 58.60.184.97 58.60.184.97 广东省深圳市 石岩溏头极速天下网吧
837 58.60.184.98 58.60.184.98 广东省深圳市 电信
838 58.60.184.99 58.60.184.99 广东省深圳市 极速天下网吧
839 58.60.184.100 58.60.184.144 广东省深圳市 电信
840 58.60.184.145 58.60.184.145 广东省深圳市宝安区 祝龙网吧
841 58.60.184.146 58.60.184.188 广东省深圳市 电信
842 58.60.184.189 58.60.184.189 广东省深圳市 龙浪网吧
843 58.60.184.190 58.60.184.209 广东省深圳市 电信
844 58.60.184.210 58.60.184.210 广东省深圳市宝安区 志静网吧(石岩镇坤龙数码城二楼)
845 58.60.184.211 58.60.184.244 广东省深圳市 电信
846 58.60.184.245 58.60.184.245 广东省深圳市宝安区 石岩创世纪网吧
847 58.60.184.246 58.60.184.248 广东省深圳市 电信
848 58.60.184.249 58.60.184.249 广东省深圳市宝安区 365网吧
849 58.60.184.250 58.60.185.16 广东省深圳市 电信
850 58.60.185.17 58.60.185.17 广东省深圳市 赛点网吧联盟(天安时代大厦)
851 58.60.185.18 58.60.185.64 广东省深圳市 电信
852 58.60.185.65 58.60.185.65 广东省深圳市 金地集团
853 58.60.185.66 58.60.185.108 广东省深圳市 电信
854 58.60.185.109 58.60.185.109 广东省深圳市 北极光网吧
855 58.60.185.110 58.60.186.32 广东省深圳市 电信
856 58.60.186.33 58.60.186.33 广东省深圳市 全速英伦网吧
857 58.60.186.34 58.60.186.64 广东省深圳市 电信
858 58.60.186.65 58.60.186.65 广东省深圳市南山区 松坪山广川网吧
859 58.60.186.66 58.60.186.153 广东省深圳市 电信
860 58.60.186.154 58.60.186.154 广东省深圳市南山区 兴柏网吧(阳光海景豪园2楼)
861 58.60.186.155 58.60.187.8 广东省深圳市 电信
862 58.60.187.9 58.60.187.9 广东省深圳市罗湖区 财富网络会所(宝岗路212号)
863 58.60.187.10 58.60.187.16 广东省深圳市 电信
864 58.60.187.17 58.60.187.17 广东省深圳市 八卦一路酷派网吧
865 58.60.187.18 58.60.187.35 广东省深圳市 电信
866 58.60.187.36 58.60.187.36 广东省深圳市 银泉网吧
867 58.60.187.37 58.60.187.57 广东省深圳市 电信
868 58.60.187.58 58.60.187.59 广东省深圳市福田区 八卦四路麦拉其网吧
869 58.60.187.60 58.60.187.76 广东省深圳市 电信
870 58.60.187.77 58.60.187.77 广东省深圳市罗湖区 泥岗路地球村网吧
871 58.60.187.78 58.60.187.145 广东省深圳市 电信
872 58.60.187.146 58.60.187.157 广东省深圳市 深圳信息职业技术学院
873 58.60.187.158 58.60.187.225 广东省深圳市 电信
874 58.60.187.226 58.60.187.226 广东省深圳市罗湖区 战略高手网吧(笋岗村三十八栋)
875 58.60.187.227 58.60.187.255 广东省深圳市 电信
876 58.60.188.0 58.60.188.9 广东省深圳市罗湖区 电信
877 58.60.188.10 58.60.188.11 广东省深圳市罗湖区 畅游网吧(红岭好有多斜对面)
878 58.60.188.12 58.60.188.16 广东省深圳市罗湖区 电信
879 58.60.188.17 58.60.188.17 广东省深圳市罗湖区 宝安南路浪漫网吧
880 58.60.188.18 58.60.188.27 广东省深圳市罗湖区 电信
881 58.60.188.28 58.60.188.29 广东省深圳市福田区 泡泡网吧唐宫店(红岭南路红岭大厦4-5栋裙楼2楼)
882 58.60.188.30 58.60.188.64 广东省深圳市罗湖区 电信
883 58.60.188.65 58.60.188.66 广东省深圳市罗湖区 宝安南路深港豪苑三楼雷鸟圳天网吧
884 58.60.188.67 58.60.188.67 广东省深圳市罗湖区 雷鸟网吧
885 58.60.188.68 58.60.188.140 广东省深圳市罗湖区 电信
886 58.60.188.141 58.60.188.141 广东省深圳市福田区 鸿图网吧(巴丁街滨江大厦2楼)
887 58.60.188.142 58.60.188.227 广东省深圳市罗湖区 电信
888 58.60.188.228 58.60.188.228 广东省深圳市罗湖区 雷鸟圳天网吧(宝安南路)
889 58.60.188.229 58.60.188.232 广东省深圳市罗湖区 电信
890 58.60.188.233 58.60.188.233 广东省深圳市罗湖区 无间道网吧
891 58.60.188.234 58.60.188.255 广东省深圳市罗湖区 电信
892 58.60.189.0 58.60.190.0 广东省深圳市 电信
893 58.60.190.1 58.60.190.1 广东省深圳市龙岗区 浪漫网吧(龙平东路楚丰商业广场缤纷灯饰超市三楼)
894 58.60.190.2 58.60.190.60 广东省深圳市 电信
895 58.60.190.61 58.60.190.61 广东省深圳市 黑蝙蝠网络
896 58.60.190.62 58.60.190.67 广东省深圳市 电信
897 58.60.190.68 58.60.190.68 广东省深圳市龙岗区 横岗镇酷E族网吧
898 58.60.190.69 58.60.190.76 广东省深圳市 电信
899 58.60.190.77 58.60.190.77 广东省深圳市龙岗区 镇罗瑞合雪安网吧
900 58.60.190.78 58.60.190.100 广东省深圳市 电信
901 58.60.190.101 58.60.190.101 广东省深圳市龙岗区 横岗镇美景在线网吧
902 58.60.190.102 58.60.190.130 广东省深圳市 电信
903 58.60.190.131 58.60.190.131 广东省深圳市 随想时空网吧
904 58.60.190.132 58.60.190.139 广东省深圳市 电信
905 58.60.190.140 58.60.190.140 广东省深圳市龙岗区 威亚闲情网吧(葵涌镇同富裕工业区A9栋三楼)
906 58.60.190.141 58.60.190.156 广东省深圳市 电信
907 58.60.190.157 58.60.190.157 广东省深圳市龙岗区 梦幻之旅网吧
908 58.60.190.158 58.60.190.194 广东省深圳市 电信
909 58.60.190.195 58.60.190.195 广东省深圳市龙岗区 六约在线(横岗街道六约埔厦路12号三楼)
910 58.60.190.196 58.60.190.200 广东省深圳市 电信
911 58.60.190.201 58.60.190.201 广东省深圳市 花季雨季网吧(横岗街道松柏路34号二楼)
912 58.60.190.202 58.60.190.208 广东省深圳市 电信
913 58.60.190.209 58.60.190.209 广东省深圳市龙岗区 华联城网吧(街道南联社区邱屋街92号一楼)
914 58.60.190.210 58.60.190.212 广东省深圳市 电信
915 58.60.190.213 58.60.190.213 广东省深圳市龙岗区 创世缘网吧(横岗镇保安路坳背综合市场十栋)
916 58.60.190.214 58.60.190.218 广东省深圳市 电信
917 58.60.190.219 58.60.190.219 广东省深圳市龙岗区 双龙鑫网吧(横岗镇六约社区铺厦路金稻百货三楼)
918 58.60.190.220 58.60.190.224 广东省深圳市 电信
919 58.60.190.225 58.60.190.225 广东省深圳市龙岗区 时光空间网吧(中心城阳光广场)
920 58.60.190.226 58.60.190.255 广东省深圳市 电信
921 58.60.191.0 58.60.191.34 广东省深圳市福田区 电信
922 58.60.191.35 58.60.191.35 广东省深圳市福田区 顶尖网吧(梅林一村家乐福东侧润华苑2层)
923 58.60.191.36 58.60.191.40 广东省深圳市福田区 电信
924 58.60.191.41 58.60.191.41 广东省深圳市福田区 威特网吧
925 58.60.191.42 58.60.191.44 广东省深圳市福田区 电信
926 58.60.191.45 58.60.191.45 广东省深圳市福田区 太阳岛网吧(梅林凯丰路四号满京华大厦2楼)
927 58.60.191.46 58.60.191.72 广东省深圳市福田区 电信
928 58.60.191.73 58.60.191.74 广东省深圳市福田区 景田在线网吧(景田北金色家园二楼)
929 58.60.191.75 58.60.191.248 广东省深圳市福田区 电信
930 58.60.191.249 58.60.191.249 广东省深圳市福田区 龙兴网吧(景田路新狮村51号)
931 58.60.191.250 58.60.191.250 广东省深圳市 龙兴网吧
932 58.60.191.251 58.60.191.255 广东省深圳市福田区 电信
933 58.60.192.0 58.60.196.255 广东省深圳市 电信
934 58.60.197.0 58.60.199.255 广东省深圳市龙岗区 电信
935 58.60.200.0 58.60.200.255 广东省深圳市 电信
936 58.60.201.0 58.60.203.255 广东省深圳市宝安区 电信
937 58.60.204.0 58.60.207.255 广东省深圳市 电信
938 58.60.208.0 58.60.208.255 广东省深圳市宝安区 电信
939 58.60.209.0 58.60.210.255 广东省深圳市 电信
940 58.60.211.0 58.60.211.255 广东省深圳市宝安区 电信
941 58.60.212.0 58.60.216.255 广东省深圳市 电信
942 58.60.217.0 58.60.221.255 广东省深圳市福田区 电信
943 58.60.222.0 58.60.225.255 广东省深圳市 电信
944 58.60.226.0 58.60.226.255 广东省深圳市罗湖区 电信
945 58.60.227.0 58.60.228.0 广东省深圳市 电信
946 58.60.228.1 58.60.228.1 广东省深圳市宝安区 23区游天下网吧
947 58.60.228.2 58.60.228.18 广东省深圳市 电信
948 58.60.228.19 58.60.228.20 广东省深圳市宝安区 北极星网吧(总店)
949 58.60.228.21 58.60.228.21 广东省深圳市 全速网络北山营业部
950 58.60.228.22 58.60.228.24 广东省深圳市 电信
951 58.60.228.25 58.60.228.25 广东省深圳市宝安区 腾空网吧(前进二路古海花园B栋二楼)
952 58.60.228.26 58.60.228.67 广东省深圳市 电信
953 58.60.228.68 58.60.228.68 广东省深圳市宝安区 黄田自由行网吧
954 58.60.228.69 58.60.228.89 广东省深圳市 电信
955 58.60.228.90 58.60.228.90 广东省深圳市宝安区 超时代网吧
956 58.60.228.91 58.60.228.113 广东省深圳市 电信
957 58.60.228.114 58.60.228.114 广东省深圳市宝安区 清水居网吧
958 58.60.228.115 58.60.228.120 广东省深圳市 电信
959 58.60.228.121 58.60.228.121 广东省深圳市宝安区 新安24区凯胜门网吧
960 58.60.228.122 58.60.228.152 广东省深圳市 电信
961 58.60.228.153 58.60.228.158 广东省深圳市宝安区 碧海湾网吧(57区碧海名园)
962 58.60.228.159 58.60.228.176 广东省深圳市 电信
963 58.60.228.177 58.60.228.177 广东省深圳市宝安区 西乡57区碧海名园碧海湾网吧
964 58.60.228.178 58.60.228.199 广东省深圳市 电信
965 58.60.228.200 58.60.228.210 广东省深圳市宝安区 飞浪谷网吧(西乡大门口新一佳3楼)
966 58.60.228.211 58.60.228.232 广东省深圳市 电信
967 58.60.228.233 58.60.228.235 广东省深圳市宝安区 新安镇21区奔速网吧
968 58.60.228.236 58.60.229.56 广东省深圳市 电信
969 58.60.229.57 58.60.229.57 广东省深圳市 网易通网吧(布吉南湾街道樟树布锦航酒店2楼)
970 58.60.229.58 58.60.229.96 广东省深圳市 电信
971 58.60.229.97 58.60.229.97 广东省深圳市 信天游网吧
972 58.60.229.98 58.60.229.100 广东省深圳市 电信
973 58.60.229.101 58.60.229.101 广东省深圳市盐田区 新浪网吧心海店(沙头角恩上路田心工业楼一楼115号)
974 58.60.229.102 58.60.229.104 广东省深圳市 电信
975 58.60.229.105 58.60.229.105 广东省深圳市盐田区 沙头角中英街网吧
976 58.60.229.106 58.60.231.45 广东省深圳市 电信
977 58.60.231.46 58.60.231.46 广东省深圳市 网域计算机网络有限公司
978 58.60.231.47 58.60.231.73 广东省深圳市 电信
979 58.60.231.74 58.60.231.74 广东省深圳市 深圳中科实业公司
980 58.60.231.75 58.60.231.255 广东省深圳市 电信
981 58.60.232.0 58.60.232.20 广东省深圳市龙岗区 电信
982 58.60.232.21 58.60.232.21 广东省深圳市龙岗区 横岗通联易网吧
983 58.60.232.22 58.60.232.24 广东省深圳市龙岗区 电信
984 58.60.232.25 58.60.232.25 广东省深圳市龙岗区 明骏通网吧
985 58.60.232.26 58.60.232.48 广东省深圳市龙岗区 电信
986 58.60.232.49 58.60.232.49 广东省深圳市龙岗区 横岗梦幻星河网吧
987 58.60.232.50 58.60.232.52 广东省深圳市龙岗区 电信
988 58.60.232.53 58.60.232.53 广东省深圳市 模岗镇梦幻星河网吧
989 58.60.232.54 58.60.232.64 广东省深圳市龙岗区 电信
990 58.60.232.65 58.60.232.65 广东省深圳市龙岗区 极速网吧(坪地社区地新南街2号2楼)
991 58.60.232.66 58.60.232.75 广东省深圳市龙岗区 电信
992 58.60.232.76 58.60.232.76 广东省深圳市龙岗区 爱联爱民网吧
993 58.60.232.77 58.60.232.108 广东省深圳市龙岗区 电信
994 58.60.232.109 58.60.232.109 广东省深圳市龙岗区 坪地祥汇宇华家网吧
995 58.60.232.110 58.60.232.116 广东省深圳市龙岗区 电信
996 58.60.232.117 58.60.232.117 广东省深圳市龙岗区 活力网吧(横岗西坑梧岗路68号西坑市场三楼)
997 58.60.232.118 58.60.232.124 广东省深圳市龙岗区 电信
998 58.60.232.125 58.60.232.125 广东省深圳市龙岗区 环宇网吧(兴隆街24号二楼)
999 58.60.232.126 58.60.232.136 广东省深圳市龙岗区 电信
1000 58.60.232.137 58.60.232.137 广东省深圳市龙岗区 文汇汇网吧(坪地街道年丰社区友谊路2号2楼)