ip地址查询

潮州市IP地址列表

潮州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.18.136.0 14.18.139.255 广东省潮州市 电信
2 14.148.128.0 14.148.144.255 广东省潮州市 电信
3 14.148.145.0 14.148.145.255 广东省潮州市潮安县 电信
4 14.148.146.0 14.148.170.255 广东省潮州市 电信
5 14.148.171.0 14.148.171.255 广东省潮州市潮安县 电信
6 14.148.172.0 14.148.177.255 广东省潮州市 电信
7 14.148.178.0 14.148.178.255 广东省潮州市潮安县 电信
8 14.148.179.0 14.148.200.255 广东省潮州市 电信
9 14.148.201.0 14.148.201.255 广东省潮州市饶平县 电信
10 14.148.202.0 14.148.249.255 广东省潮州市 电信
11 14.148.250.0 14.148.250.255 广东省潮州市饶平县 电信
12 14.148.251.0 14.148.255.255 广东省潮州市 电信
13 27.43.192.0 27.43.192.255 广东省潮州市 联通
14 27.43.194.0 27.43.223.255 广东省潮州市 联通
15 58.253.112.0 58.253.112.255 广东省潮州市潮安县 联通
16 58.253.113.0 58.253.127.255 广东省潮州市 联通
17 59.35.180.0 59.35.183.255 广东省潮州市 电信
18 59.35.184.0 59.35.186.255 广东省潮州市湘桥区 电信
19 59.35.187.0 59.35.188.255 广东省潮州市 电信
20 59.35.189.0 59.35.192.15 广东省潮州市湘桥区 电信
21 59.35.192.16 59.35.192.36 广东省潮州市 江东老奴网吧
22 59.35.192.37 59.35.192.65 广东省潮州市湘桥区 电信
23 59.35.192.66 59.35.192.66 广东省潮州市 大道旁尚格网吧
24 59.35.192.67 59.35.192.69 广东省潮州市湘桥区 电信
25 59.35.192.70 59.35.192.70 广东省潮州市潮安县 博尔网吧
26 59.35.192.71 59.35.192.213 广东省潮州市湘桥区 电信
27 59.35.192.214 59.35.192.214 广东省潮州市 星空网盟新洋店
28 59.35.192.215 59.35.192.255 广东省潮州市湘桥区 电信
29 59.35.193.0 59.35.193.0 广东省潮州市 热土网吧联盟(体育馆附近)
30 59.35.193.1 59.35.193.57 广东省潮州市 电信
31 59.35.193.58 59.35.193.58 广东省潮州市 热土网吧枫溪店(枫溪商城内)
32 59.35.193.59 59.35.193.195 广东省潮州市 电信
33 59.35.193.196 59.35.193.196 广东省潮州市 枫溪区经纬网吧(池湖路与潮汕公路交界处)
34 59.35.193.197 59.35.197.255 广东省潮州市 电信
35 59.35.198.0 59.35.198.255 广东省潮州市 (潮安县)电信
36 59.35.199.0 59.35.208.255 广东省潮州市 电信
37 59.35.209.0 59.35.209.255 广东省潮州市 (潮安县)电信
38 59.35.210.0 59.35.215.255 广东省潮州市 电信
39 61.28.13.0 61.28.13.29 广东省潮州市 盈联宽带
40 61.28.13.30 61.28.13.30 广东省潮州市 聚友网吧
41 61.28.13.31 61.28.13.49 广东省潮州市 盈联宽带
42 61.28.13.50 61.28.13.50 广东省潮州市 巨通网吧
43 61.28.13.51 61.28.13.65 广东省潮州市 盈联宽带
44 61.28.13.66 61.28.13.66 广东省潮州市 博能网吧
45 61.28.13.67 61.28.13.69 广东省潮州市 盈联宽带
46 61.28.13.70 61.28.13.70 广东省潮州市 蜘蛛网吧
47 61.28.13.71 61.28.13.73 广东省潮州市 盈联宽带
48 61.28.13.74 61.28.13.74 广东省潮州市 阳光网吧
49 61.28.13.75 61.28.13.77 广东省潮州市 盈联宽带
50 61.28.13.78 61.28.13.78 广东省潮州市 阳光网吧
51 61.28.13.79 61.28.13.81 广东省潮州市 盈联宽带
52 61.28.13.82 61.28.13.82 广东省潮州市 中特网吧
53 61.28.13.83 61.28.13.85 广东省潮州市 盈联宽带
54 61.28.13.86 61.28.13.86 广东省潮州市 天鹅网吧
55 61.28.13.87 61.28.14.41 广东省潮州市 盈联宽带
56 61.143.136.0 61.143.136.0 广东省潮州市 电信
57 61.143.136.1 61.143.136.13 广东省潮州市 腾龙网吧
58 61.143.136.14 61.143.136.33 广东省潮州市 电信
59 61.143.136.34 61.143.136.44 广东省潮州市 网际快车
60 61.143.136.45 61.143.136.59 广东省潮州市 电信
61 61.143.136.60 61.143.136.60 广东省潮州市 千禧龙网吧
62 61.143.136.61 61.143.136.109 广东省潮州市 电信
63 61.143.136.110 61.143.136.118 广东省潮州市 潮安县电信大楼
64 61.143.136.119 61.143.136.128 广东省潮州市 电信
65 61.143.136.129 61.143.136.142 广东省潮州市 聚缘网吧
66 61.143.136.143 61.143.136.150 广东省潮州市 电信
67 61.143.136.151 61.143.136.155 广东省潮州市 中心网吧
68 61.143.136.156 61.143.136.159 广东省潮州市 电信
69 61.143.136.160 61.143.136.175 广东省潮州市 南春中学
70 61.143.136.176 61.143.136.178 广东省潮州市 天网网吧
71 61.143.136.179 61.143.137.16 广东省潮州市 电信
72 61.143.137.17 61.143.137.21 广东省潮州市 燕东网吧
73 61.143.137.22 61.143.137.22 广东省潮州市 协诚网吧
74 61.143.137.23 61.143.137.25 广东省潮州市 燕东网吧
75 61.143.137.26 61.143.137.26 广东省潮州市 协力网吧
76 61.143.137.27 61.143.137.28 广东省潮州市 燕东网吧
77 61.143.137.29 61.143.137.52 广东省潮州市 电信
78 61.143.137.53 61.143.137.55 广东省潮州市 紫雨网吧(西荣路金龙市场旁)
79 61.143.137.56 61.143.137.56 广东省潮州市 电信
80 61.143.137.57 61.143.137.58 广东省潮州市 紫雨网吧
81 61.143.137.59 61.143.137.63 广东省潮州市 电信
82 61.143.137.64 61.143.137.79 广东省潮州市 瓷都中学
83 61.143.137.80 61.143.137.81 广东省潮州市 电信
84 61.143.137.82 61.143.137.82 广东省潮州市潮安县 博友网吧
85 61.143.137.83 61.143.137.147 广东省潮州市 电信
86 61.143.137.148 61.143.137.148 广东省潮州市 新世纪网吧
87 61.143.137.149 61.143.137.160 广东省潮州市 电信
88 61.143.137.161 61.143.137.171 广东省潮州市 力新网吧
89 61.143.137.172 61.143.137.185 广东省潮州市 枫溪番茄网吧
90 61.143.137.186 61.143.138.29 广东省潮州市 电信
91 61.143.138.30 61.143.138.30 广东省潮州市 潮安县庵埠镇星河网吧
92 61.143.138.31 61.143.138.45 广东省潮州市 电信
93 61.143.138.46 61.143.138.46 广东省潮州市 巨通网吧
94 61.143.138.47 61.143.138.97 广东省潮州市 电信
95 61.143.138.98 61.143.138.98 广东省潮州市 庵埠博友网吧(潮安庵凤路中段)
96 61.143.138.99 61.143.138.161 广东省潮州市 电信
97 61.143.138.162 61.143.138.162 广东省潮州市 夫马网吧
98 61.143.138.163 61.143.138.169 广东省潮州市 电信
99 61.143.138.170 61.143.138.170 广东省潮州市 韩山师范学院潮州师范分院
100 61.143.138.171 61.143.138.205 广东省潮州市 电信
101 61.143.138.206 61.143.138.206 广东省潮州市 星空网盟
102 61.143.138.207 61.143.138.253 广东省潮州市 电信
103 61.143.138.254 61.143.138.254 广东省潮州市 开发区新乐网吧
104 61.143.138.255 61.143.141.5 广东省潮州市 电信
105 61.143.141.6 61.143.141.11 广东省潮州市 慧如图书馆
106 61.143.141.12 61.143.141.63 广东省潮州市 电信
107 61.143.141.64 61.143.141.95 广东省潮州市 网友之家
108 61.143.141.96 61.143.143.255 广东省潮州市 电信
109 61.146.92.0 61.146.92.16 广东省潮州市 电信
110 61.146.92.17 61.146.92.27 广东省潮州市 古巷聚友
111 61.146.92.28 61.146.92.47 广东省潮州市 电信
112 61.146.92.48 61.146.92.63 广东省潮州市 佳讯网吧
113 61.146.92.64 61.146.92.64 广东省潮州市 电信
114 61.146.92.65 61.146.92.67 广东省潮州市 古巷科越
115 61.146.92.68 61.146.92.68 广东省潮州市 永青网吧
116 61.146.92.69 61.146.92.78 广东省潮州市 古巷科越
117 61.146.92.79 61.146.92.85 广东省潮州市 电信
118 61.146.92.86 61.146.92.90 广东省潮州市 迎宾馆
119 61.146.92.91 61.146.92.103 广东省潮州市 电信
120 61.146.92.104 61.146.92.104 广东省潮州市 超凡网吧
121 61.146.92.105 61.146.92.105 广东省潮州市 智乐网吧
122 61.146.92.106 61.146.92.107 广东省潮州市 电信
123 61.146.92.108 61.146.92.108 广东省潮州市 智乐网吧
124 61.146.92.109 61.146.92.129 广东省潮州市 电信
125 61.146.92.130 61.146.92.135 广东省潮州市 枫溪中正网吧
126 61.146.92.136 61.146.92.145 广东省潮州市 电信
127 61.146.92.146 61.146.92.146 广东省潮州市 枫溪速达
128 61.146.92.147 61.146.92.207 广东省潮州市 电信
129 61.146.92.208 61.146.92.223 广东省潮州市 超凡网吧
130 61.146.92.224 61.146.93.0 广东省潮州市 电信
131 61.146.93.1 61.146.93.15 广东省潮州市 华太网吧
132 61.146.93.16 61.146.93.33 广东省潮州市 电信
133 61.146.93.34 61.146.93.40 广东省潮州市 新世界网吧
134 61.146.93.41 61.146.93.63 广东省潮州市 电信
135 61.146.93.64 61.146.93.79 广东省潮州市 龙族网吧
136 61.146.93.80 61.146.93.95 广东省潮州市 电信
137 61.146.93.96 61.146.93.111 广东省潮州市 飞扬网吧
138 61.146.93.112 61.146.93.127 广东省潮州市 电信
139 61.146.93.128 61.146.93.143 广东省潮州市 高级中学
140 61.146.93.144 61.146.93.154 广东省潮州市 电信
141 61.146.93.155 61.146.93.155 广东省潮州市 流行坊网吧
142 61.146.93.156 61.146.93.160 广东省潮州市 电信
143 61.146.93.161 61.146.93.173 广东省潮州市 新天地网吧绿榕店(新天地V)
144 61.146.93.174 61.146.93.191 广东省潮州市 电信
145 61.146.93.192 61.146.93.223 广东省潮州市 四联网吧
146 61.146.93.224 61.146.103.205 广东省潮州市 电信
147 61.146.103.206 61.146.103.206 广东省潮州市 天王网吧
148 61.146.103.207 61.146.103.255 广东省潮州市 电信
149 61.146.138.162 61.146.138.162 广东省潮州市 夫马网吧(潮州大厦对面)
150 61.235.88.128 61.235.88.255 广东省潮州市 中移铁通
151 61.235.91.0 61.235.91.255 广东省潮州市 中移铁通
152 110.209.103.0 110.209.103.255 广东省潮州市 中移铁通
153 113.85.0.0 113.85.115.255 广东省潮州市 电信
154 113.85.116.0 113.85.116.255 广东省潮州市潮安县 电信
155 113.85.117.0 113.85.127.255 广东省潮州市 电信
156 113.103.160.0 113.103.191.255 广东省潮州市 电信
157 113.107.27.0 113.107.31.255 广东省潮州市 电信
158 113.107.64.0 113.107.64.57 广东省潮州市 电信
159 113.107.64.58 113.107.64.58 广东省潮州市 造梦网吧(亨利北路末)
160 113.107.64.59 113.107.64.89 广东省潮州市 电信
161 113.107.64.90 113.107.64.90 广东省潮州市 醒点网络会所(新桥西路西门市场二楼)
162 113.107.64.91 113.107.75.255 广东省潮州市 电信
163 113.107.76.0 113.107.76.255 广东省潮州市 网宿科技电信CDN节点
164 113.107.77.0 113.107.95.255 广东省潮州市 电信
165 113.107.124.0 113.107.135.255 广东省潮州市 电信
166 113.107.141.0 113.107.154.255 广东省潮州市 电信
167 113.107.159.0 113.107.161.255 广东省潮州市 电信
168 113.107.166.0 113.107.171.255 广东省潮州市 电信
169 113.107.173.0 113.107.178.255 广东省潮州市 电信
170 113.107.189.0 113.107.194.255 广东省潮州市 电信
171 113.107.196.0 113.107.199.255 广东省潮州市 电信
172 113.107.212.0 113.107.213.101 广东省潮州市 电信
173 113.107.213.103 113.107.219.255 广东省潮州市 电信
174 113.107.221.0 113.107.225.255 广东省潮州市 电信
175 113.107.228.0 113.107.234.255 广东省潮州市 电信
176 113.107.237.0 113.107.237.255 广东省潮州市 电信
177 113.107.240.0 113.107.247.255 广东省潮州市 电信
178 116.5.177.0 116.5.207.255 广东省潮州市 电信
179 116.16.120.0 116.16.141.255 广东省潮州市 电信
180 116.16.142.0 116.16.142.255 广东省潮州市潮安县 电信
181 116.16.143.0 116.16.175.255 广东省潮州市 电信
182 116.194.74.0 116.194.74.255 广东省潮州市 中移铁通
183 116.194.240.0 116.194.240.255 广东省潮州市 中移铁通
184 119.120.192.0 119.120.255.255 广东省潮州市 电信
185 119.140.128.0 119.140.145.255 广东省潮州市 电信
186 119.140.146.0 119.140.146.255 广东省潮州市潮安县 电信
187 119.140.147.0 119.140.149.255 广东省潮州市 电信
188 119.140.150.0 119.140.150.255 广东省潮州市潮安县 电信
189 119.140.151.0 119.140.191.255 广东省潮州市 电信
190 119.142.176.0 119.142.255.255 广东省潮州市 电信
191 120.86.192.0 120.86.213.255 广东省潮州市 联通
192 120.86.215.0 120.86.255.255 广东省潮州市 联通
193 120.196.246.0 120.196.247.255 广东省潮州市 移动
194 120.196.252.0 120.196.252.255 广东省潮州市 移动
195 123.64.100.0 123.64.103.255 广东省潮州市 中移铁通
196 123.65.112.0 123.65.119.255 广东省潮州市 中移铁通
197 123.88.48.0 123.88.52.255 广东省潮州市 中移铁通
198 123.88.53.0 123.88.53.255 广东省潮州市潮安县 中移铁通
199 123.88.54.0 123.88.55.255 广东省潮州市 中移铁通
200 123.89.169.0 123.89.169.255 广东省潮州市 中移铁通
201 125.91.96.0 125.91.96.61 广东省潮州市 电信
202 125.91.96.62 125.91.96.62 广东省潮州市潮安县 美时网吧(庵埠镇官里复兴二路)
203 125.91.96.63 125.91.96.133 广东省潮州市 电信
204 125.91.96.134 125.91.96.134 广东省潮州市 蓝天网吧
205 125.91.96.135 125.91.96.209 广东省潮州市 电信
206 125.91.96.210 125.91.96.210 广东省潮州市 滚石网吧(庵埠中心市场对面)
207 125.91.96.211 125.91.96.221 广东省潮州市 电信
208 125.91.96.222 125.91.96.222 广东省潮州市 富丽学校
209 125.91.96.223 125.91.97.129 广东省潮州市 电信
210 125.91.97.130 125.91.97.130 广东省潮州市 新空间网吧
211 125.91.97.131 125.91.97.153 广东省潮州市 电信
212 125.91.97.154 125.91.97.154 广东省潮州市 新世纪网吧(大新乡社道路10号)
213 125.91.97.155 125.91.98.255 广东省潮州市 电信
214 125.91.99.0 125.91.99.255 广东省潮州市湘桥区 电信
215 125.91.100.0 125.91.108.255 广东省潮州市 电信
216 125.91.109.0 125.91.110.255 广东省潮州市湘桥区 电信
217 125.91.111.0 125.91.130.255 广东省潮州市 电信
218 125.91.131.0 125.91.131.255 广东省潮州市饶平县 电信
219 125.91.132.0 125.91.135.255 广东省潮州市 电信
220 125.91.136.0 125.91.139.255 广东省潮州市湘桥区 电信
221 125.91.140.0 125.91.142.176 广东省潮州市 电信
222 125.91.142.177 125.91.142.191 广东省潮州市 新天地网吧德州店(新天地VI)
223 125.91.142.192 125.91.143.43 广东省潮州市 电信
224 125.91.143.44 125.91.143.44 广东省潮州市 新天地网吧绿蓉店
225 125.91.143.45 125.91.143.213 广东省潮州市 电信
226 125.91.143.214 125.91.143.218 广东省潮州市 韩山师范学院
227 125.91.143.219 125.91.143.255 广东省潮州市 电信
228 125.91.224.0 125.91.224.255 广东省潮州市 电信
229 125.91.227.0 125.91.227.189 广东省潮州市 电信
230 125.91.227.190 125.91.227.190 广东省潮州市 潮安伟业网络科技
231 125.91.227.191 125.91.232.115 广东省潮州市 电信
232 125.91.232.116 125.91.232.119 广东省潮州市 饶平县侨联大厦
233 125.91.232.120 125.91.233.49 广东省潮州市 电信
234 125.91.233.50 125.91.233.50 广东省潮州市 有间网吧(庵埠镇潮汕公路安南大酒店对面川王府首层)
235 125.91.233.51 125.91.244.255 广东省潮州市 电信
236 125.91.246.0 125.91.255.255 广东省潮州市 电信
237 125.94.232.0 125.94.232.255 广东省潮州市 电信
238 125.94.234.0 125.94.237.255 广东省潮州市 电信
239 125.94.238.0 125.94.238.255 广东省潮州市潮安县 电信
240 125.94.239.0 125.94.239.255 广东省潮州市 电信
241 157.61.209.0 157.61.213.255 广东省潮州市 联通
242 183.10.0.0 183.10.3.255 广东省潮州市 电信
243 183.10.4.0 183.10.4.255 广东省潮州市潮安县 电信
244 183.10.5.0 183.10.12.255 广东省潮州市 电信
245 183.10.13.0 183.10.13.255 广东省潮州市饶平县 电信
246 183.10.14.0 183.10.15.255 广东省潮州市 电信
247 183.10.115.0 183.10.139.255 广东省潮州市 电信
248 183.10.140.0 183.10.140.255 广东省潮州市潮安县 电信
249 183.10.141.0 183.10.255.255 广东省潮州市 电信
250 183.24.192.0 183.24.221.255 广东省潮州市 电信
251 183.24.223.0 183.24.255.255 广东省潮州市 电信
252 183.56.192.0 183.56.218.255 广东省潮州市 电信
253 183.56.219.0 183.56.219.255 广东省潮州市饶平县 电信
254 183.56.220.0 183.56.250.255 广东省潮州市 电信
255 183.56.251.0 183.56.251.255 广东省潮州市湘桥区 电信
256 183.56.252.0 183.56.255.255 广东省潮州市 电信
257 183.58.138.0 183.58.139.255 广东省潮州市 电信
258 183.233.236.0 183.233.239.255 广东省潮州市 移动
259 183.234.108.0 183.234.109.255 广东省潮州市 移动
260 183.238.140.0 183.238.141.255 广东省潮州市 移动
261 183.240.188.0 183.240.191.255 广东省潮州市 移动
262 202.104.248.0 202.104.251.255 广东省潮州市 电信
263 202.105.244.0 202.105.244.255 广东省潮州市湘桥区 电信
264 202.105.245.0 202.105.245.255 广东省潮州市 电信
265 210.38.208.0 210.38.223.255 广东省潮州市 韩山师范学院
266 211.96.168.0 211.96.170.33 广东省潮州市 联通
267 211.96.170.34 211.96.170.34 广东省潮州市 联通大唐国际潮州发电股份有限公司设备部
268 211.96.170.35 211.96.175.255 广东省潮州市 联通
269 211.139.234.0 211.139.235.255 广东省潮州市 移动
270 211.146.221.0 211.146.221.63 广东省潮州市 广电网
271 218.15.64.0 218.15.64.51 广东省潮州市 电信
272 218.15.64.52 218.15.64.52 广东省潮州市 农业学校
273 218.15.64.53 218.15.64.88 广东省潮州市 电信
274 218.15.64.89 218.15.64.89 广东省潮州市 农业学校电信
275 218.15.64.90 218.15.65.86 广东省潮州市 电信
276 218.15.65.87 218.15.65.87 广东省潮州市 潮州富丽学校
277 218.15.65.88 218.15.66.71 广东省潮州市 电信
278 218.15.66.72 218.15.66.72 广东省潮州市 时代网吧
279 218.15.66.73 218.15.66.95 广东省潮州市 电信
280 218.15.66.96 218.15.66.96 广东省潮州市 融通网吧
281 218.15.66.97 218.15.67.7 广东省潮州市 电信
282 218.15.67.8 218.15.67.8 广东省潮州市 雅乐网吧
283 218.15.67.9 218.15.67.12 广东省潮州市 电信
284 218.15.67.13 218.15.67.13 广东省潮州市 东威网吧
285 218.15.67.14 218.15.67.15 广东省潮州市 电信
286 218.15.67.16 218.15.67.16 广东省潮州市 吉康网吧(建安花园门口)
287 218.15.67.17 218.15.67.21 广东省潮州市 电信
288 218.15.67.22 218.15.67.22 广东省潮州市 夫马网吧
289 218.15.67.23 218.15.67.23 广东省潮州市 速达网吧
290 218.15.67.24 218.15.67.27 广东省潮州市 电信
291 218.15.67.28 218.15.67.28 广东省潮州市 聚友网吧
292 218.15.67.29 218.15.67.52 广东省潮州市 电信
293 218.15.67.53 218.15.67.53 广东省潮州市 科越网吧
294 218.15.67.54 218.15.67.62 广东省潮州市 电信
295 218.15.67.63 218.15.67.63 广东省潮州市 蓝雅网吧
296 218.15.67.64 218.15.81.125 广东省潮州市 电信
297 218.15.81.126 218.15.81.126 广东省潮州市 湘敏网吧
298 218.15.81.127 218.15.81.255 广东省潮州市 电信
299 218.15.82.0 218.15.82.255 广东省潮州市 (潮安县)电信
300 218.15.83.0 218.15.83.97 广东省潮州市 电信
301 218.15.83.98 218.15.83.98 广东省潮州市 潮安县东凤镇科讯电脑
302 218.15.83.99 218.15.84.0 广东省潮州市 电信
303 218.15.84.1 218.15.84.1 广东省潮州市 乌国网吧
304 218.15.84.2 218.15.84.81 广东省潮州市 电信
305 218.15.84.82 218.15.84.82 广东省潮州市 浮洋红茶馆网吧
306 218.15.84.83 218.15.84.100 广东省潮州市 电信
307 218.15.84.101 218.15.84.101 广东省潮州市 饶平县建设路家家福商行网吧
308 218.15.84.102 218.15.84.125 广东省潮州市 电信
309 218.15.84.126 218.15.84.126 广东省潮州市 乌国网吧
310 218.15.84.127 218.15.85.55 广东省潮州市 电信
311 218.15.85.56 218.15.85.56 广东省潮州市 金石镇现代网吧
312 218.15.85.57 218.15.87.30 广东省潮州市 电信
313 218.15.87.31 218.15.87.31 广东省潮州市 冰点网吧
314 218.15.87.32 218.15.88.91 广东省潮州市 电信
315 218.15.88.92 218.15.88.92 广东省潮州市 开心网吧
316 218.15.88.93 218.15.88.98 广东省潮州市 电信
317 218.15.88.99 218.15.88.99 广东省潮州市 东威网吧
318 218.15.88.100 218.15.89.151 广东省潮州市 电信
319 218.15.89.152 218.15.89.152 广东省潮州市 东威网吧
320 218.15.89.153 218.15.90.68 广东省潮州市 电信
321 218.15.90.69 218.15.90.69 广东省潮州市 融通网吧
322 218.15.90.70 218.15.94.139 广东省潮州市 电信
323 218.15.94.140 218.15.94.150 广东省潮州市 天宇网吧
324 218.15.94.151 218.15.94.255 广东省潮州市 电信
325 218.15.95.0 218.15.95.31 广东省潮州市 韩山师范学院潮州师范分院
326 218.15.95.32 218.15.95.162 广东省潮州市 电信
327 218.15.95.163 218.15.95.163 广东省潮州市 新天地网咖 III
328 218.15.95.164 218.15.95.165 广东省潮州市 电信
329 218.15.95.166 218.15.95.166 广东省潮州市 新天地网吧
330 218.15.95.167 218.15.95.255 广东省潮州市 电信
331 219.131.128.0 219.131.128.158 广东省潮州市 电信
332 219.131.128.159 219.131.128.159 广东省潮州市 网络网吧
333 219.131.128.160 219.131.128.217 广东省潮州市 电信
334 219.131.128.218 219.131.128.218 广东省潮州市 新时代网吧
335 219.131.128.219 219.131.131.127 广东省潮州市 电信
336 219.131.131.128 219.131.131.128 广东省潮州市 潮安县实验学校
337 219.131.131.129 219.131.132.255 广东省潮州市 电信
338 219.131.133.0 219.131.133.255 广东省潮州市饶平县 电信
339 219.131.134.0 219.131.144.134 广东省潮州市 电信
340 219.131.144.135 219.131.144.135 广东省潮州市 凤塘中学
341 219.131.144.136 219.131.146.128 广东省潮州市 电信
342 219.131.146.129 219.131.146.129 广东省潮州市 莲云工业区嘉华公司
343 219.131.146.130 219.131.146.156 广东省潮州市 电信
344 219.131.146.157 219.131.146.157 广东省潮州市 饶平县梦想网吧
345 219.131.146.158 219.131.153.140 广东省潮州市 电信
346 219.131.153.141 219.131.153.141 广东省潮州市 饶平县井洲镇井东新井路新领域网吧
347 219.131.153.142 219.131.159.6 广东省潮州市 电信
348 219.131.159.7 219.131.159.8 广东省潮州市 新天地网咖Ⅱ
349 219.131.159.9 219.131.159.31 广东省潮州市 电信
350 219.131.159.32 219.131.159.240 广东省潮州市 韩山师范学院
351 219.131.159.241 219.131.159.255 广东省潮州市 电信
352 220.249.204.0 220.249.204.255 广东省潮州市 /普宁市联通
353 221.172.120.0 221.172.126.255 广东省潮州市 中移铁通
354 222.50.68.0 222.50.76.255 广东省潮州市 /汕头市铁通
355 222.50.77.0 222.50.77.255 广东省揭阳市 /汕头市/潮州市铁通
356 223.73.12.0 223.73.15.255 广东省潮州市 移动
357 223.73.196.0 223.73.199.255 广东省潮州市 移动
358 223.74.47.0 223.74.47.255 广东省潮州市 移动