ip地址查询

潮州市IP地址列表

潮州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.18.136.0 14.18.139.255 广东省潮州市 电信
2 14.21.48.0 14.21.51.255 广东省潮州市 电信
3 14.125.64.0 14.125.79.255 广东省潮州市 电信
4 14.125.96.0 14.125.127.255 广东省潮州市 电信
5 14.148.128.0 14.148.144.255 广东省潮州市 电信
6 14.148.145.0 14.148.145.255 广东省潮州市潮安县 电信
7 14.148.146.0 14.148.170.255 广东省潮州市 电信
8 14.148.171.0 14.148.171.255 广东省潮州市潮安县 电信
9 14.148.172.0 14.148.177.255 广东省潮州市 电信
10 14.148.178.0 14.148.178.255 广东省潮州市潮安县 电信
11 14.148.179.0 14.148.200.255 广东省潮州市 电信
12 14.148.201.0 14.148.201.255 广东省潮州市饶平县 电信
13 14.148.202.0 14.148.249.255 广东省潮州市 电信
14 14.148.250.0 14.148.250.255 广东省潮州市饶平县 电信
15 14.148.251.0 14.148.255.255 广东省潮州市 电信
16 27.43.192.0 27.43.192.255 广东省潮州市 联通
17 27.43.194.0 27.43.223.255 广东省潮州市 联通
18 58.253.112.0 58.253.112.255 广东省潮州市潮安县 联通
19 58.253.113.0 58.253.127.255 广东省潮州市 联通
20 59.35.180.0 59.35.183.255 广东省潮州市 电信
21 59.35.184.0 59.35.186.255 广东省潮州市湘桥区 电信
22 59.35.187.0 59.35.188.255 广东省潮州市 电信
23 59.35.189.0 59.35.192.15 广东省潮州市湘桥区 电信
24 59.35.192.16 59.35.192.36 广东省潮州市 江东老奴网吧
25 59.35.192.37 59.35.192.65 广东省潮州市湘桥区 电信
26 59.35.192.66 59.35.192.66 广东省潮州市 大道旁尚格网吧
27 59.35.192.67 59.35.192.69 广东省潮州市湘桥区 电信
28 59.35.192.70 59.35.192.70 广东省潮州市潮安县 博尔网吧
29 59.35.192.71 59.35.192.213 广东省潮州市湘桥区 电信
30 59.35.192.214 59.35.192.214 广东省潮州市 星空网盟新洋店
31 59.35.192.215 59.35.192.255 广东省潮州市湘桥区 电信
32 59.35.193.0 59.35.193.0 广东省潮州市 热土网吧联盟(体育馆附近)
33 59.35.193.1 59.35.193.57 广东省潮州市 电信
34 59.35.193.58 59.35.193.58 广东省潮州市 热土网吧枫溪店(枫溪商城内)
35 59.35.193.59 59.35.193.195 广东省潮州市 电信
36 59.35.193.196 59.35.193.196 广东省潮州市 枫溪区经纬网吧(池湖路与潮汕公路交界处)
37 59.35.193.197 59.35.197.255 广东省潮州市 电信
38 59.35.198.0 59.35.198.255 广东省潮州市 (潮安县)电信
39 59.35.199.0 59.35.208.255 广东省潮州市 电信
40 59.35.209.0 59.35.209.255 广东省潮州市 (潮安县)电信
41 59.35.210.0 59.35.215.255 广东省潮州市 电信
42 61.28.13.0 61.28.13.29 广东省潮州市 盈联宽带
43 61.28.13.30 61.28.13.30 广东省潮州市 聚友网吧
44 61.28.13.31 61.28.13.49 广东省潮州市 盈联宽带
45 61.28.13.50 61.28.13.50 广东省潮州市 巨通网吧
46 61.28.13.51 61.28.13.65 广东省潮州市 盈联宽带
47 61.28.13.66 61.28.13.66 广东省潮州市 博能网吧
48 61.28.13.67 61.28.13.69 广东省潮州市 盈联宽带
49 61.28.13.70 61.28.13.70 广东省潮州市 蜘蛛网吧
50 61.28.13.71 61.28.13.73 广东省潮州市 盈联宽带
51 61.28.13.74 61.28.13.74 广东省潮州市 阳光网吧
52 61.28.13.75 61.28.13.77 广东省潮州市 盈联宽带
53 61.28.13.78 61.28.13.78 广东省潮州市 阳光网吧
54 61.28.13.79 61.28.13.81 广东省潮州市 盈联宽带
55 61.28.13.82 61.28.13.82 广东省潮州市 中特网吧
56 61.28.13.83 61.28.13.85 广东省潮州市 盈联宽带
57 61.28.13.86 61.28.13.86 广东省潮州市 天鹅网吧
58 61.28.13.87 61.28.14.41 广东省潮州市 盈联宽带
59 61.143.136.0 61.143.136.0 广东省潮州市 电信
60 61.143.136.1 61.143.136.13 广东省潮州市 腾龙网吧
61 61.143.136.14 61.143.136.33 广东省潮州市 电信
62 61.143.136.34 61.143.136.44 广东省潮州市 网际快车
63 61.143.136.45 61.143.136.59 广东省潮州市 电信
64 61.143.136.60 61.143.136.60 广东省潮州市 千禧龙网吧
65 61.143.136.61 61.143.136.109 广东省潮州市 电信
66 61.143.136.110 61.143.136.118 广东省潮州市 潮安县电信大楼
67 61.143.136.119 61.143.136.128 广东省潮州市 电信
68 61.143.136.129 61.143.136.142 广东省潮州市 聚缘网吧
69 61.143.136.143 61.143.136.150 广东省潮州市 电信
70 61.143.136.151 61.143.136.155 广东省潮州市 中心网吧
71 61.143.136.156 61.143.136.159 广东省潮州市 电信
72 61.143.136.160 61.143.136.175 广东省潮州市 南春中学
73 61.143.136.176 61.143.136.178 广东省潮州市 天网网吧
74 61.143.136.179 61.143.137.16 广东省潮州市 电信
75 61.143.137.17 61.143.137.21 广东省潮州市 燕东网吧
76 61.143.137.22 61.143.137.22 广东省潮州市 协诚网吧
77 61.143.137.23 61.143.137.25 广东省潮州市 燕东网吧
78 61.143.137.26 61.143.137.26 广东省潮州市 协力网吧
79 61.143.137.27 61.143.137.28 广东省潮州市 燕东网吧
80 61.143.137.29 61.143.137.52 广东省潮州市 电信
81 61.143.137.53 61.143.137.55 广东省潮州市 紫雨网吧(西荣路金龙市场旁)
82 61.143.137.56 61.143.137.56 广东省潮州市 电信
83 61.143.137.57 61.143.137.58 广东省潮州市 紫雨网吧
84 61.143.137.59 61.143.137.63 广东省潮州市 电信
85 61.143.137.64 61.143.137.79 广东省潮州市 瓷都中学
86 61.143.137.80 61.143.137.81 广东省潮州市 电信
87 61.143.137.82 61.143.137.82 广东省潮州市潮安县 博友网吧
88 61.143.137.83 61.143.137.147 广东省潮州市 电信
89 61.143.137.148 61.143.137.148 广东省潮州市 新世纪网吧
90 61.143.137.149 61.143.137.160 广东省潮州市 电信
91 61.143.137.161 61.143.137.171 广东省潮州市 力新网吧
92 61.143.137.172 61.143.137.185 广东省潮州市 枫溪番茄网吧
93 61.143.137.186 61.143.138.29 广东省潮州市 电信
94 61.143.138.30 61.143.138.30 广东省潮州市 潮安县庵埠镇星河网吧
95 61.143.138.31 61.143.138.45 广东省潮州市 电信
96 61.143.138.46 61.143.138.46 广东省潮州市 巨通网吧
97 61.143.138.47 61.143.138.97 广东省潮州市 电信
98 61.143.138.98 61.143.138.98 广东省潮州市 庵埠博友网吧(潮安庵凤路中段)
99 61.143.138.99 61.143.138.161 广东省潮州市 电信
100 61.143.138.162 61.143.138.162 广东省潮州市 夫马网吧
101 61.143.138.163 61.143.138.169 广东省潮州市 电信
102 61.143.138.170 61.143.138.170 广东省潮州市 韩山师范学院潮州师范分院
103 61.143.138.171 61.143.138.205 广东省潮州市 电信
104 61.143.138.206 61.143.138.206 广东省潮州市 星空网盟
105 61.143.138.207 61.143.138.253 广东省潮州市 电信
106 61.143.138.254 61.143.138.254 广东省潮州市 开发区新乐网吧
107 61.143.138.255 61.143.141.5 广东省潮州市 电信
108 61.143.141.6 61.143.141.11 广东省潮州市 慧如图书馆
109 61.143.141.12 61.143.141.63 广东省潮州市 电信
110 61.143.141.64 61.143.141.95 广东省潮州市 网友之家
111 61.143.141.96 61.143.143.255 广东省潮州市 电信
112 61.146.92.0 61.146.92.16 广东省潮州市 电信
113 61.146.92.17 61.146.92.27 广东省潮州市 古巷聚友
114 61.146.92.28 61.146.92.47 广东省潮州市 电信
115 61.146.92.48 61.146.92.63 广东省潮州市 佳讯网吧
116 61.146.92.64 61.146.92.64 广东省潮州市 电信
117 61.146.92.65 61.146.92.67 广东省潮州市 古巷科越
118 61.146.92.68 61.146.92.68 广东省潮州市 永青网吧
119 61.146.92.69 61.146.92.78 广东省潮州市 古巷科越
120 61.146.92.79 61.146.92.85 广东省潮州市 电信
121 61.146.92.86 61.146.92.90 广东省潮州市 迎宾馆
122 61.146.92.91 61.146.92.103 广东省潮州市 电信
123 61.146.92.104 61.146.92.104 广东省潮州市 超凡网吧
124 61.146.92.105 61.146.92.105 广东省潮州市 智乐网吧
125 61.146.92.106 61.146.92.107 广东省潮州市 电信
126 61.146.92.108 61.146.92.108 广东省潮州市 智乐网吧
127 61.146.92.109 61.146.92.129 广东省潮州市 电信
128 61.146.92.130 61.146.92.135 广东省潮州市 枫溪中正网吧
129 61.146.92.136 61.146.92.145 广东省潮州市 电信
130 61.146.92.146 61.146.92.146 广东省潮州市 枫溪速达
131 61.146.92.147 61.146.92.207 广东省潮州市 电信
132 61.146.92.208 61.146.92.223 广东省潮州市 超凡网吧
133 61.146.92.224 61.146.93.0 广东省潮州市 电信
134 61.146.93.1 61.146.93.15 广东省潮州市 华太网吧
135 61.146.93.16 61.146.93.33 广东省潮州市 电信
136 61.146.93.34 61.146.93.40 广东省潮州市 新世界网吧
137 61.146.93.41 61.146.93.63 广东省潮州市 电信
138 61.146.93.64 61.146.93.79 广东省潮州市 龙族网吧
139 61.146.93.80 61.146.93.95 广东省潮州市 电信
140 61.146.93.96 61.146.93.111 广东省潮州市 飞扬网吧
141 61.146.93.112 61.146.93.127 广东省潮州市 电信
142 61.146.93.128 61.146.93.143 广东省潮州市 高级中学
143 61.146.93.144 61.146.93.154 广东省潮州市 电信
144 61.146.93.155 61.146.93.155 广东省潮州市 流行坊网吧
145 61.146.93.156 61.146.93.160 广东省潮州市 电信
146 61.146.93.161 61.146.93.173 广东省潮州市 新天地网吧绿榕店(新天地V)
147 61.146.93.174 61.146.93.191 广东省潮州市 电信
148 61.146.93.192 61.146.93.223 广东省潮州市 四联网吧
149 61.146.93.224 61.146.103.205 广东省潮州市 电信
150 61.146.103.206 61.146.103.206 广东省潮州市 天王网吧
151 61.146.103.207 61.146.103.255 广东省潮州市 电信
152 61.146.138.162 61.146.138.162 广东省潮州市 夫马网吧(潮州大厦对面)
153 61.235.88.128 61.235.88.255 广东省潮州市 中移铁通
154 61.235.91.0 61.235.91.255 广东省潮州市 中移铁通
155 110.209.103.0 110.209.103.255 广东省潮州市 中移铁通
156 112.89.104.0 112.89.106.255 广东省潮州市 联通
157 112.90.208.0 112.90.215.255 广东省潮州市 联通
158 112.91.13.0 112.91.13.255 广东省潮州市 联通
159 112.91.208.0 112.91.215.255 广东省潮州市 联通
160 112.92.14.0 112.92.15.255 广东省潮州市 联通
161 113.85.0.0 113.85.115.255 广东省潮州市 电信
162 113.85.116.0 113.85.116.255 广东省潮州市潮安县 电信
163 113.85.117.0 113.85.127.255 广东省潮州市 电信
164 113.103.160.0 113.103.191.255 广东省潮州市 电信
165 113.107.27.0 113.107.31.255 广东省潮州市 电信
166 113.107.64.0 113.107.64.57 广东省潮州市 电信
167 113.107.64.58 113.107.64.58 广东省潮州市 造梦网吧(亨利北路末)
168 113.107.64.59 113.107.64.89 广东省潮州市 电信
169 113.107.64.90 113.107.64.90 广东省潮州市 醒点网络会所(新桥西路西门市场二楼)
170 113.107.64.91 113.107.75.255 广东省潮州市 电信
171 113.107.76.0 113.107.76.255 广东省潮州市 网宿科技电信CDN节点
172 113.107.77.0 113.107.95.255 广东省潮州市 电信
173 113.107.124.0 113.107.135.255 广东省潮州市 电信
174 113.107.141.0 113.107.154.255 广东省潮州市 电信
175 113.107.159.0 113.107.161.255 广东省潮州市 电信
176 113.107.166.0 113.107.171.255 广东省潮州市 电信
177 113.107.173.0 113.107.178.255 广东省潮州市 电信
178 113.107.189.0 113.107.194.255 广东省潮州市 电信
179 113.107.196.0 113.107.199.255 广东省潮州市 电信
180 113.107.212.0 113.107.213.101 广东省潮州市 电信
181 113.107.213.103 113.107.219.255 广东省潮州市 电信
182 113.107.221.0 113.107.225.255 广东省潮州市 电信
183 113.107.228.0 113.107.234.255 广东省潮州市 电信
184 113.107.237.0 113.107.237.255 广东省潮州市 电信
185 113.107.240.0 113.107.247.255 广东省潮州市 电信
186 116.5.177.0 116.5.207.255 广东省潮州市 电信
187 116.16.120.0 116.16.141.255 广东省潮州市 电信
188 116.16.142.0 116.16.142.255 广东省潮州市潮安县 电信
189 116.16.143.0 116.16.175.255 广东省潮州市 电信
190 116.194.74.0 116.194.74.255 广东省潮州市 中移铁通
191 116.194.240.0 116.194.240.255 广东省潮州市 中移铁通
192 119.120.192.0 119.120.255.255 广东省潮州市 电信
193 119.140.128.0 119.140.145.255 广东省潮州市 电信
194 119.140.146.0 119.140.146.255 广东省潮州市潮安县 电信
195 119.140.147.0 119.140.149.255 广东省潮州市 电信
196 119.140.150.0 119.140.150.255 广东省潮州市潮安县 电信
197 119.140.151.0 119.140.191.255 广东省潮州市 电信
198 119.142.176.0 119.142.255.255 广东省潮州市 电信
199 120.86.192.0 120.86.213.255 广东省潮州市 联通
200 120.86.215.0 120.86.255.255 广东省潮州市 联通
201 120.196.246.0 120.196.247.255 广东省潮州市 移动
202 120.196.252.0 120.196.252.255 广东省潮州市 移动
203 123.64.100.0 123.64.103.255 广东省潮州市 中移铁通
204 123.65.112.0 123.65.119.255 广东省潮州市 中移铁通
205 123.88.48.0 123.88.52.255 广东省潮州市 中移铁通
206 123.88.53.0 123.88.53.255 广东省潮州市潮安县 中移铁通
207 123.88.54.0 123.88.55.255 广东省潮州市 中移铁通
208 123.89.169.0 123.89.169.255 广东省潮州市 中移铁通
209 125.91.96.0 125.91.96.61 广东省潮州市 电信
210 125.91.96.62 125.91.96.62 广东省潮州市潮安县 美时网吧(庵埠镇官里复兴二路)
211 125.91.96.63 125.91.96.133 广东省潮州市 电信
212 125.91.96.134 125.91.96.134 广东省潮州市 蓝天网吧
213 125.91.96.135 125.91.96.209 广东省潮州市 电信
214 125.91.96.210 125.91.96.210 广东省潮州市 滚石网吧(庵埠中心市场对面)
215 125.91.96.211 125.91.96.221 广东省潮州市 电信
216 125.91.96.222 125.91.96.222 广东省潮州市 富丽学校
217 125.91.96.223 125.91.97.129 广东省潮州市 电信
218 125.91.97.130 125.91.97.130 广东省潮州市 新空间网吧
219 125.91.97.131 125.91.97.153 广东省潮州市 电信
220 125.91.97.154 125.91.97.154 广东省潮州市 新世纪网吧(大新乡社道路10号)
221 125.91.97.155 125.91.98.255 广东省潮州市 电信
222 125.91.99.0 125.91.99.255 广东省潮州市湘桥区 电信
223 125.91.100.0 125.91.108.255 广东省潮州市 电信
224 125.91.109.0 125.91.110.255 广东省潮州市湘桥区 电信
225 125.91.111.0 125.91.130.255 广东省潮州市 电信
226 125.91.131.0 125.91.131.255 广东省潮州市饶平县 电信
227 125.91.132.0 125.91.135.255 广东省潮州市 电信
228 125.91.136.0 125.91.139.255 广东省潮州市湘桥区 电信
229 125.91.140.0 125.91.142.176 广东省潮州市 电信
230 125.91.142.177 125.91.142.191 广东省潮州市 新天地网吧德州店(新天地VI)
231 125.91.142.192 125.91.143.43 广东省潮州市 电信
232 125.91.143.44 125.91.143.44 广东省潮州市 新天地网吧绿蓉店
233 125.91.143.45 125.91.143.213 广东省潮州市 电信
234 125.91.143.214 125.91.143.218 广东省潮州市 韩山师范学院
235 125.91.143.219 125.91.143.255 广东省潮州市 电信
236 125.91.224.0 125.91.255.255 广东省潮州市 电信
237 125.94.232.0 125.94.239.255 广东省潮州市 电信
238 157.61.209.0 157.61.213.255 广东省潮州市 联通
239 183.7.189.16 183.7.189.19 广东省潮州市 电信
240 183.7.189.32 183.7.189.35 广东省潮州市 电信
241 183.7.189.92 183.7.189.95 广东省潮州市 电信
242 183.7.189.108 183.7.189.111 广东省潮州市 电信
243 183.7.189.124 183.7.189.127 广东省潮州市 电信
244 183.7.189.184 183.7.189.187 广东省潮州市 电信
245 183.7.189.192 183.7.189.195 广东省潮州市 电信
246 183.7.189.252 183.7.189.255 广东省潮州市 电信
247 183.7.190.12 183.7.190.15 广东省潮州市 电信
248 183.7.190.28 183.7.190.31 广东省潮州市 电信
249 183.7.191.0 183.7.191.31 广东省潮州市 电信
250 183.7.191.150 183.7.191.150 广东省潮州市 电信
251 183.7.191.154 183.7.191.154 广东省潮州市 电信
252 183.7.191.165 183.7.191.165 广东省潮州市 电信
253 183.7.191.169 183.7.191.169 广东省潮州市 电信
254 183.10.0.0 183.10.3.255 广东省潮州市 电信
255 183.10.4.0 183.10.4.255 广东省潮州市潮安县 电信
256 183.10.5.0 183.10.12.255 广东省潮州市 电信
257 183.10.13.0 183.10.13.255 广东省潮州市饶平县 电信
258 183.10.14.0 183.10.15.255 广东省潮州市 电信
259 183.10.115.0 183.10.139.255 广东省潮州市 电信
260 183.10.140.0 183.10.140.255 广东省潮州市潮安县 电信
261 183.10.141.0 183.10.255.255 广东省潮州市 电信
262 183.24.192.0 183.24.255.255 广东省潮州市 电信
263 183.53.48.0 183.53.63.255 广东省潮州市 电信
264 183.56.192.0 183.56.255.255 广东省潮州市 电信
265 183.57.30.0 183.57.31.255 广东省潮州市 电信
266 183.58.128.0 183.58.143.255 广东省潮州市 电信
267 183.58.224.0 183.58.227.255 广东省潮州市 电信
268 183.59.212.0 183.59.215.255 广东省潮州市 电信
269 183.232.109.0 183.232.111.255 广东省潮州市 移动
270 183.233.236.0 183.233.239.255 广东省潮州市 移动
271 183.234.108.0 183.234.109.255 广东省潮州市 移动
272 183.238.140.0 183.238.141.255 广东省潮州市 移动
273 183.240.188.0 183.240.191.255 广东省潮州市 移动
274 202.104.248.0 202.104.251.255 广东省潮州市 电信
275 202.105.244.0 202.105.244.255 广东省潮州市湘桥区 电信
276 202.105.245.0 202.105.245.255 广东省潮州市 电信
277 210.38.208.0 210.38.223.255 广东省潮州市 韩山师范学院
278 211.96.168.0 211.96.170.33 广东省潮州市 联通
279 211.96.170.34 211.96.170.34 广东省潮州市 联通大唐国际潮州发电股份有限公司设备部
280 211.96.170.35 211.96.175.255 广东省潮州市 联通
281 211.139.234.0 211.139.235.255 广东省潮州市 移动
282 211.146.221.0 211.146.221.63 广东省潮州市 广电网
283 218.15.64.0 218.15.64.51 广东省潮州市 电信
284 218.15.64.52 218.15.64.52 广东省潮州市 农业学校
285 218.15.64.53 218.15.64.88 广东省潮州市 电信
286 218.15.64.89 218.15.64.89 广东省潮州市 农业学校电信
287 218.15.64.90 218.15.65.86 广东省潮州市 电信
288 218.15.65.87 218.15.65.87 广东省潮州市 潮州富丽学校
289 218.15.65.88 218.15.66.71 广东省潮州市 电信
290 218.15.66.72 218.15.66.72 广东省潮州市 时代网吧
291 218.15.66.73 218.15.66.95 广东省潮州市 电信
292 218.15.66.96 218.15.66.96 广东省潮州市 融通网吧
293 218.15.66.97 218.15.67.7 广东省潮州市 电信
294 218.15.67.8 218.15.67.8 广东省潮州市 雅乐网吧
295 218.15.67.9 218.15.67.12 广东省潮州市 电信
296 218.15.67.13 218.15.67.13 广东省潮州市 东威网吧
297 218.15.67.14 218.15.67.15 广东省潮州市 电信
298 218.15.67.16 218.15.67.16 广东省潮州市 吉康网吧(建安花园门口)
299 218.15.67.17 218.15.67.21 广东省潮州市 电信
300 218.15.67.22 218.15.67.22 广东省潮州市 夫马网吧
301 218.15.67.23 218.15.67.23 广东省潮州市 速达网吧
302 218.15.67.24 218.15.67.27 广东省潮州市 电信
303 218.15.67.28 218.15.67.28 广东省潮州市 聚友网吧
304 218.15.67.29 218.15.67.52 广东省潮州市 电信
305 218.15.67.53 218.15.67.53 广东省潮州市 科越网吧
306 218.15.67.54 218.15.67.62 广东省潮州市 电信
307 218.15.67.63 218.15.67.63 广东省潮州市 蓝雅网吧
308 218.15.67.64 218.15.81.125 广东省潮州市 电信
309 218.15.81.126 218.15.81.126 广东省潮州市 湘敏网吧
310 218.15.81.127 218.15.81.255 广东省潮州市 电信
311 218.15.82.0 218.15.82.255 广东省潮州市 (潮安县)电信
312 218.15.83.0 218.15.83.97 广东省潮州市 电信
313 218.15.83.98 218.15.83.98 广东省潮州市 潮安县东凤镇科讯电脑
314 218.15.83.99 218.15.84.0 广东省潮州市 电信
315 218.15.84.1 218.15.84.1 广东省潮州市 乌国网吧
316 218.15.84.2 218.15.84.81 广东省潮州市 电信
317 218.15.84.82 218.15.84.82 广东省潮州市 浮洋红茶馆网吧
318 218.15.84.83 218.15.84.100 广东省潮州市 电信
319 218.15.84.101 218.15.84.101 广东省潮州市 饶平县建设路家家福商行网吧
320 218.15.84.102 218.15.84.125 广东省潮州市 电信
321 218.15.84.126 218.15.84.126 广东省潮州市 乌国网吧
322 218.15.84.127 218.15.85.55 广东省潮州市 电信
323 218.15.85.56 218.15.85.56 广东省潮州市 金石镇现代网吧
324 218.15.85.57 218.15.87.30 广东省潮州市 电信
325 218.15.87.31 218.15.87.31 广东省潮州市 冰点网吧
326 218.15.87.32 218.15.88.91 广东省潮州市 电信
327 218.15.88.92 218.15.88.92 广东省潮州市 开心网吧
328 218.15.88.93 218.15.88.98 广东省潮州市 电信
329 218.15.88.99 218.15.88.99 广东省潮州市 东威网吧
330 218.15.88.100 218.15.89.151 广东省潮州市 电信
331 218.15.89.152 218.15.89.152 广东省潮州市 东威网吧
332 218.15.89.153 218.15.90.68 广东省潮州市 电信
333 218.15.90.69 218.15.90.69 广东省潮州市 融通网吧
334 218.15.90.70 218.15.94.139 广东省潮州市 电信
335 218.15.94.140 218.15.94.150 广东省潮州市 天宇网吧
336 218.15.94.151 218.15.94.255 广东省潮州市 电信
337 218.15.95.0 218.15.95.31 广东省潮州市 韩山师范学院潮州师范分院
338 218.15.95.32 218.15.95.162 广东省潮州市 电信
339 218.15.95.163 218.15.95.163 广东省潮州市 新天地网咖 III
340 218.15.95.164 218.15.95.165 广东省潮州市 电信
341 218.15.95.166 218.15.95.166 广东省潮州市 新天地网吧
342 218.15.95.167 218.15.95.255 广东省潮州市 电信
343 219.131.128.0 219.131.128.158 广东省潮州市 电信
344 219.131.128.159 219.131.128.159 广东省潮州市 网络网吧
345 219.131.128.160 219.131.128.217 广东省潮州市 电信
346 219.131.128.218 219.131.128.218 广东省潮州市 新时代网吧
347 219.131.128.219 219.131.131.127 广东省潮州市 电信
348 219.131.131.128 219.131.131.128 广东省潮州市 潮安县实验学校
349 219.131.131.129 219.131.132.255 广东省潮州市 电信
350 219.131.133.0 219.131.133.255 广东省潮州市饶平县 电信
351 219.131.134.0 219.131.144.134 广东省潮州市 电信
352 219.131.144.135 219.131.144.135 广东省潮州市 凤塘中学
353 219.131.144.136 219.131.146.128 广东省潮州市 电信
354 219.131.146.129 219.131.146.129 广东省潮州市 莲云工业区嘉华公司
355 219.131.146.130 219.131.146.156 广东省潮州市 电信
356 219.131.146.157 219.131.146.157 广东省潮州市 饶平县梦想网吧
357 219.131.146.158 219.131.153.140 广东省潮州市 电信
358 219.131.153.141 219.131.153.141 广东省潮州市 饶平县井洲镇井东新井路新领域网吧
359 219.131.153.142 219.131.159.6 广东省潮州市 电信
360 219.131.159.7 219.131.159.8 广东省潮州市 新天地网咖Ⅱ
361 219.131.159.9 219.131.159.31 广东省潮州市 电信
362 219.131.159.32 219.131.159.240 广东省潮州市 韩山师范学院
363 219.131.159.241 219.131.159.255 广东省潮州市 电信
364 220.249.204.0 220.249.204.255 广东省潮州市 /普宁市联通
365 221.172.120.0 221.172.126.255 广东省潮州市 中移铁通
366 222.50.68.0 222.50.76.255 广东省潮州市 /汕头市铁通
367 222.50.77.0 222.50.77.255 广东省揭阳市 /汕头市/潮州市铁通
368 223.73.12.0 223.73.15.255 广东省潮州市 移动
369 223.73.177.0 223.73.177.255 广东省潮州市 移动
370 223.73.196.0 223.73.199.255 广东省潮州市 移动
371 223.74.47.0 223.74.47.255 广东省潮州市 移动
372 223.74.139.0 223.74.140.255 广东省潮州市 移动