ip地址查询

东莞市IP地址列表

东莞市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.17.64.0 14.17.95.255 广东省东莞市 电信
2 14.18.232.0 14.18.233.255 广东省东莞市 电信
3 14.22.12.0 14.22.15.255 广东省东莞市 电信
4 14.31.64.0 14.31.71.255 广东省东莞市 电信
5 14.119.0.0 14.119.63.255 广东省东莞市 电信
6 14.120.0.0 14.120.159.255 广东省东莞市 电信
7 14.152.0.0 14.152.47.255 广东省东莞市 电信
8 14.152.64.0 14.152.84.255 广东省东莞市 电信
9 14.152.85.0 14.152.85.255 广东省东莞市 电信IDC数据中心(唯一网络)
10 14.152.86.0 14.152.255.255 广东省东莞市 电信
11 14.156.0.0 14.156.255.255 广东省东莞市 电信
12 14.197.149.137 14.197.149.137 广东省东莞市 鹏博士长城宽带互联节点
13 14.197.243.238 14.197.243.238 广东省东莞市 长城宽带互联节点
14 14.216.0.0 14.222.254.255 广东省东莞市 电信
15 27.37.0.0 27.37.255.255 广东省东莞市 联通
16 27.44.0.0 27.44.255.255 广东省东莞市 联通
17 27.47.32.0 27.47.63.255 广东省东莞市 联通
18 42.157.192.0 42.157.199.255 广东省东莞市 广东唯一网络
19 43.226.168.0 43.226.215.255 广东省东莞市 BGP数据中心
20 45.249.212.0 45.249.215.255 广东省东莞市 华为企业数据中心(EDC)
21 58.252.0.0 58.252.10.112 广东省东莞市 联通
22 58.252.10.113 58.252.10.113 广东省东莞市 新世界佰金翰休闲汇网吧
23 58.252.10.114 58.252.14.83 广东省东莞市 联通
24 58.252.14.84 58.252.14.84 广东省东莞市 长安镇东大网吧
25 58.252.14.85 58.252.14.255 广东省东莞市 联通
26 58.252.15.0 58.252.15.132 广东省东莞市 东莞理工学院
27 58.252.15.133 58.252.15.133 广东省东莞市 东莞理工学院城市学院
28 58.252.15.134 58.252.15.255 广东省东莞市 东莞理工学院
29 58.252.16.0 58.252.20.103 广东省东莞市 联通
30 58.252.20.104 58.252.20.104 广东省东莞市 育才学院
31 58.252.20.105 58.252.34.84 广东省东莞市 联通
32 58.252.34.85 58.252.34.85 广东省东莞市 大岭山镇西正路思华数码照相馆
33 58.252.34.86 58.252.47.93 广东省东莞市 联通
34 58.252.47.94 58.252.47.94 广东省东莞市 逍遥网吧
35 58.252.47.95 58.252.63.255 广东省东莞市 联通
36 58.252.146.0 58.252.147.255 广东省东莞市 铁通(联通出口)
37 58.253.80.0 58.253.81.209 广东省东莞市 联通
38 58.253.81.210 58.253.81.213 广东省东莞市 常平御信大酒店
39 58.253.81.214 58.253.82.208 广东省东莞市 联通
40 58.253.82.209 58.253.82.212 广东省东莞市 虎门镇丰泰集团E家园(风华区华府区景湖区丰泰区东海区)
41 58.253.82.213 58.253.84.153 广东省东莞市 联通
42 58.253.84.154 58.253.84.157 广东省东莞市 骏腾贸易有限公司
43 58.253.84.158 58.253.93.255 广东省东莞市 联通
44 58.253.94.0 58.253.94.255 广东省东莞市 广东一一五科技有限公司联通节点(BGP)
45 58.253.95.0 58.253.111.255 广东省东莞市 联通
46 58.254.221.0 58.254.223.255 广东省东莞市 联通
47 58.254.234.0 58.254.237.255 广东省东莞市 联通
48 58.254.242.0 58.254.243.255 广东省东莞市 联通
49 58.254.246.0 58.254.249.255 广东省东莞市 联通
50 58.255.32.0 58.255.34.129 广东省东莞市 联通
51 58.255.34.130 58.255.34.139 广东省东莞市 长安长荣国际机械五金广场
52 58.255.34.140 58.255.95.255 广东省东莞市 联通
53 59.36.0.0 59.36.28.160 广东省东莞市 电信
54 59.36.28.161 59.36.28.161 广东省东莞市 谢岗镇黎村新发娱乐城网吧
55 59.36.28.162 59.36.37.147 广东省东莞市 电信
56 59.36.37.148 59.36.37.148 广东省东莞市 风云网吧
57 59.36.37.149 59.36.71.255 广东省东莞市 电信
58 59.36.72.0 59.36.72.255 广东省东莞市 (莞城区)电信
59 59.36.73.0 59.36.75.117 广东省东莞市 电信
60 59.36.75.118 59.36.75.118 广东省东莞市 雁田镇无名网吧
61 59.36.75.119 59.36.75.255 广东省东莞市 电信
62 59.36.76.0 59.36.76.255 广东省东莞市 (莞城区)电信
63 59.36.77.0 59.36.89.255 广东省东莞市 电信
64 59.36.90.0 59.36.90.255 广东省东莞市 (莞城区)电信
65 59.36.91.0 59.36.92.80 广东省东莞市 电信
66 59.36.92.81 59.36.92.81 广东省东莞市 新科电子股份有限公司
67 59.36.92.82 59.36.111.89 广东省东莞市 电信
68 59.36.111.90 59.36.111.90 广东省东莞市 金地塑胶厂
69 59.36.111.91 59.36.113.128 广东省东莞市 电信
70 59.36.113.129 59.36.113.129 广东省东莞市 凤港镇袁杰网吧
71 59.36.113.130 59.36.128.1 广东省东莞市 电信
72 59.36.128.2 59.36.128.2 广东省东莞市 地球村网吧(厚街镇康乐北路酒巴街二楼)
73 59.36.128.3 59.36.128.176 广东省东莞市 电信
74 59.36.128.177 59.36.128.177 广东省东莞市 厚街清溪杜鹃网吧
75 59.36.128.178 59.36.134.123 广东省东莞市 电信
76 59.36.134.124 59.36.134.124 广东省东莞市 腾飞网吧(中堂镇振兴路18号)
77 59.36.134.125 59.36.148.16 广东省东莞市 电信
78 59.36.148.17 59.36.148.17 广东省东莞市 纯源水处理有限公司
79 59.36.148.18 59.36.166.18 广东省东莞市 电信
80 59.36.166.19 59.36.166.19 广东省东莞市 恩平市天星网吧
81 59.36.166.20 59.36.169.129 广东省东莞市 电信
82 59.36.169.130 59.36.169.130 广东省东莞市 厚街镇双岗嘉和网吧
83 59.36.169.131 59.36.180.9 广东省东莞市 电信
84 59.36.180.10 59.36.180.10 广东省东莞市 高步镇下江城村金龙网吧
85 59.36.180.11 59.36.180.12 广东省东莞市 电信
86 59.36.180.13 59.36.180.13 广东省东莞市虎门镇 博头大道第七栋大众网吧
87 59.36.180.14 59.36.180.26 广东省东莞市 电信
88 59.36.180.27 59.36.180.27 广东省东莞市 黄江镇联迅网吧
89 59.36.180.28 59.36.180.33 广东省东莞市 电信
90 59.36.180.34 59.36.180.34 广东省东莞市 高埗镇上江城梦天翔网吧
91 59.36.180.35 59.36.180.51 广东省东莞市 电信
92 59.36.180.52 59.36.180.52 广东省东莞市虎门镇 大宁社区天成网吧
93 59.36.180.53 59.36.180.53 广东省东莞市 电信
94 59.36.180.54 59.36.180.54 广东省东莞市 天成网吧(虎门大宁民安路4号)
95 59.36.180.55 59.36.180.65 广东省东莞市 电信
96 59.36.180.66 59.36.180.66 广东省东莞市 虎门龙城网吧(虎门龙眼)
97 59.36.180.67 59.36.180.76 广东省东莞市 电信
98 59.36.180.77 59.36.180.77 广东省东莞市 中堂镇乐在此网吧
99 59.36.180.78 59.36.180.83 广东省东莞市 电信
100 59.36.180.84 59.36.180.84 广东省东莞市 厚街镇双岗嘉和网吧
101 59.36.180.85 59.36.180.121 广东省东莞市 电信
102 59.36.180.122 59.36.180.122 广东省东莞市 塘厦一线天网苑
103 59.36.180.123 59.36.180.129 广东省东莞市 电信
104 59.36.180.130 59.36.180.130 广东省东莞市 越洋网吧
105 59.36.180.131 59.36.180.131 广东省东莞市虎门镇 路东村越洋网吧
106 59.36.180.132 59.36.180.133 广东省东莞市 电信
107 59.36.180.134 59.36.180.134 广东省东莞市虎门镇 路东村越洋网吧
108 59.36.180.135 59.36.180.137 广东省东莞市 电信
109 59.36.180.138 59.36.180.138 广东省东莞市 零距离网吧(塘厦镇振兴围东兴大道南44/46号)
110 59.36.180.139 59.36.180.153 广东省东莞市 电信
111 59.36.180.154 59.36.180.154 广东省东莞市 动感网吧金橘分店(大岭山镇中心路172号)
112 59.36.180.155 59.36.180.169 广东省东莞市 电信
113 59.36.180.170 59.36.180.178 广东省东莞市虎门镇 网战天堂网络俱乐部
114 59.36.180.179 59.36.180.192 广东省东莞市 电信
115 59.36.180.193 59.36.180.200 广东省东莞市虎门镇 虎门TOP网络俱乐部
116 59.36.180.201 59.36.180.202 广东省东莞市 电信
117 59.36.180.203 59.36.180.203 广东省东莞市 麻涌镇合益超级广场二楼合益网吧
118 59.36.180.204 59.36.180.210 广东省东莞市 电信
119 59.36.180.211 59.36.180.211 广东省东莞市 青年网吧(塘厦四村)
120 59.36.180.212 59.36.180.217 广东省东莞市 电信
121 59.36.180.218 59.36.180.218 广东省东莞市 黄江镇广场源丰网吧
122 59.36.180.219 59.36.180.226 广东省东莞市 电信
123 59.36.180.227 59.36.180.227 广东省东莞市 石碣镇动感网吧石碣分店(刘屋第一工业区)
124 59.36.180.228 59.36.180.234 广东省东莞市 电信
125 59.36.180.235 59.36.180.235 广东省东莞市 塘厦镇盈富网吧
126 59.36.180.236 59.36.180.249 广东省东莞市 电信
127 59.36.180.250 59.36.180.250 广东省东莞市 宏信网吧(黄江镇北岸村)
128 59.36.180.251 59.36.180.252 广东省东莞市 电信
129 59.36.180.253 59.36.180.253 广东省东莞市 宏信网吧
130 59.36.180.254 59.36.181.9 广东省东莞市 电信
131 59.36.181.10 59.36.181.14 广东省东莞市 企石镇三和投资有限公司
132 59.36.181.15 59.36.181.17 广东省东莞市 电信
133 59.36.181.18 59.36.181.21 广东省东莞市 企石镇东山网吧
134 59.36.181.22 59.36.181.37 广东省东莞市 电信
135 59.36.181.38 59.36.181.38 广东省东莞市 动感快车连锁网吧(寮步富竹山富民商业街)
136 59.36.181.39 59.36.181.41 广东省东莞市 电信
137 59.36.181.42 59.36.181.42 广东省东莞市 莞城区圣战网吧
138 59.36.181.43 59.36.181.49 广东省东莞市 电信
139 59.36.181.50 59.36.181.50 广东省东莞市 万江红叶网吧
140 59.36.181.51 59.36.181.67 广东省东莞市 电信
141 59.36.181.68 59.36.181.68 广东省东莞市 石排镇光速网吧
142 59.36.181.69 59.36.181.89 广东省东莞市 电信
143 59.36.181.90 59.36.181.90 广东省东莞市 南城区周溪工业区新趣网吧
144 59.36.181.91 59.36.181.97 广东省东莞市 电信
145 59.36.181.98 59.36.181.99 广东省东莞市 万江金涛轩网吧
146 59.36.181.100 59.36.181.115 广东省东莞市 电信
147 59.36.181.116 59.36.181.116 广东省东莞市 中堂镇雪风网吧(政府对面)
148 59.36.181.117 59.36.181.129 广东省东莞市 电信
149 59.36.181.130 59.36.181.130 广东省东莞市 南城区银丰路网乐天地
150 59.36.181.131 59.36.181.131 广东省东莞市 电信
151 59.36.181.132 59.36.181.132 广东省东莞市 百川翔盛网吧(南城区银丰路3号银丰商务大厦二三楼)
152 59.36.181.133 59.36.181.165 广东省东莞市 电信
153 59.36.181.166 59.36.181.166 广东省东莞市 麻涌镇鸥涌村智佳网吧
154 59.36.181.167 59.36.181.170 广东省东莞市 电信
155 59.36.181.171 59.36.181.171 广东省东莞市 百川先德网吧(东莞市东城区莞城科技园宏丰楼首层)
156 59.36.181.172 59.36.181.172 广东省东莞市 东城桑园网乐天地
157 59.36.181.173 59.36.181.177 广东省东莞市 电信
158 59.36.181.178 59.36.181.182 广东省东莞市 樟木头动力地带网吧南城店
159 59.36.181.183 59.36.181.209 广东省东莞市 电信
160 59.36.181.210 59.36.181.210 广东省东莞市 魅力网吧(沙田镇环保城商业中心二楼)
161 59.36.181.211 59.36.181.217 广东省东莞市 电信
162 59.36.181.218 59.36.181.222 广东省东莞市 厚街镇珊美村珊瑚路星光网吧(蓝白子旁)
163 59.36.181.223 59.36.181.225 广东省东莞市 电信
164 59.36.181.226 59.36.181.228 广东省东莞市 快乐岛网吧(厚街镇康乐南路)
165 59.36.181.229 59.36.181.229 广东省东莞市 电信
166 59.36.181.230 59.36.181.230 广东省东莞市 厚街镇快乐岛网吧
167 59.36.181.231 59.36.181.241 广东省东莞市 电信
168 59.36.181.242 59.36.181.244 广东省东莞市 厚街镇北极星网吧
169 59.36.181.245 59.36.182.2 广东省东莞市 电信
170 59.36.182.3 59.36.182.3 广东省东莞市 茶山镇刘黄天慧星网吧
171 59.36.182.4 59.36.182.9 广东省东莞市 电信
172 59.36.182.10 59.36.182.10 广东省东莞市 虎门镇怀德社区大坑村同乐网吧
173 59.36.182.11 59.36.182.13 广东省东莞市 电信
174 59.36.182.14 59.36.182.14 广东省东莞市 可乐网吧
175 59.36.182.15 59.36.182.33 广东省东莞市 电信
176 59.36.182.34 59.36.182.34 广东省东莞市 石碣镇启天网吧(鹤田厦裕天路)
177 59.36.182.35 59.36.182.36 广东省东莞市 电信
178 59.36.182.37 59.36.182.37 广东省东莞市 启天网吧
179 59.36.182.38 59.36.182.41 广东省东莞市 电信
180 59.36.182.42 59.36.182.42 广东省东莞市 石碣镇一休网吧(政文西路100号)
181 59.36.182.43 59.36.182.73 广东省东莞市 电信
182 59.36.182.74 59.36.182.74 广东省东莞市 飞天网吧(中兴路2-6号)
183 59.36.182.75 59.36.182.92 广东省东莞市 电信
184 59.36.182.93 59.36.182.93 广东省东莞市 豪景网吧(万江区蚬涌工业区)
185 59.36.182.94 59.36.182.106 广东省东莞市 电信
186 59.36.182.107 59.36.182.107 广东省东莞市 石龙镇森科网吧
187 59.36.182.108 59.36.182.131 广东省东莞市 电信
188 59.36.182.132 59.36.182.132 广东省东莞市 骑士网吧(凤岗镇商业街昌盛北路100号2楼)
189 59.36.182.133 59.36.182.138 广东省东莞市 电信
190 59.36.182.139 59.36.182.139 广东省东莞市 极速网吧(凤岗镇)
191 59.36.182.140 59.36.182.161 广东省东莞市 电信
192 59.36.182.162 59.36.182.162 广东省东莞市 龙卷风网吧(茶山镇南社茶园步行街2楼)
193 59.36.182.163 59.36.182.169 广东省东莞市 电信
194 59.36.182.170 59.36.182.173 广东省东莞市 御狼网吧(茶山镇彩虹路69号三楼)
195 59.36.182.174 59.36.182.177 广东省东莞市 电信
196 59.36.182.178 59.36.182.178 广东省东莞市 翔源网吧
197 59.36.182.179 59.36.182.201 广东省东莞市 电信
198 59.36.182.202 59.36.182.202 广东省东莞市 新龙网吧(寮步镇石龙坑龙泉路191号)
199 59.36.182.203 59.36.182.233 广东省东莞市 电信
200 59.36.182.234 59.36.182.234 广东省东莞市 石碣镇中录时空网吧
201 59.36.182.235 59.36.182.241 广东省东莞市 电信
202 59.36.182.242 59.36.182.242 广东省东莞市 塘厦镇塘新街32号兴毅网吧
203 59.36.182.243 59.36.182.243 广东省东莞市 兴毅网吧(塘厦镇塘新街32号)
204 59.36.182.244 59.36.183.1 广东省东莞市 电信
205 59.36.183.2 59.36.183.2 广东省东莞市 厚街镇中心区地球村网吧(厚街汽车总站后面)
206 59.36.183.3 59.36.183.3 广东省东莞市 电信
207 59.36.183.4 59.36.183.4 广东省东莞市 盐田新浪网吧
208 59.36.183.5 59.36.183.5 广东省东莞市 地球村网吧
209 59.36.183.6 59.36.183.9 广东省东莞市 电信
210 59.36.183.10 59.36.183.10 广东省东莞市 高步下江城金龙网吧
211 59.36.183.11 59.36.183.49 广东省东莞市 电信
212 59.36.183.50 59.36.183.50 广东省东莞市 相聚网吧(寮步镇下岭贝村伟易达5号门对面)
213 59.36.183.51 59.36.183.97 广东省东莞市 电信
214 59.36.183.98 59.36.183.98 广东省东莞市 高埗镇塘夏文辉网吧
215 59.36.183.99 59.36.183.99 广东省东莞市 厚街凤凰路新乐缘网吧
216 59.36.183.100 59.36.183.113 广东省东莞市 电信
217 59.36.183.114 59.36.183.114 广东省东莞市 横沥镇挑战者网吧
218 59.36.183.115 59.36.183.121 广东省东莞市 电信
219 59.36.183.122 59.36.183.122 广东省东莞市 温塘正亿百货三楼星河网吧
220 59.36.183.123 59.36.183.138 广东省东莞市 电信
221 59.36.183.139 59.36.183.139 广东省东莞市 百度网络家园
222 59.36.183.140 59.36.183.140 广东省东莞市 石碣镇华润一楼百度网吧
223 59.36.183.141 59.36.183.145 广东省东莞市 电信
224 59.36.183.146 59.36.183.147 广东省东莞市 奇缘网吧(石碣镇新城区)
225 59.36.183.148 59.36.183.153 广东省东莞市 电信
226 59.36.183.154 59.36.183.154 广东省东莞市 石碣镇四甲网乐网吧
227 59.36.183.155 59.36.183.161 广东省东莞市 电信
228 59.36.183.162 59.36.183.162 广东省东莞市 新金域网吧(常平镇中元街至美商业中心2层)
229 59.36.183.163 59.36.183.169 广东省东莞市 电信
230 59.36.183.170 59.36.183.170 广东省东莞市 常平镇漱新村新联网吧
231 59.36.183.171 59.36.183.177 广东省东莞市 电信
232 59.36.183.178 59.36.183.178 广东省东莞市 飞星网吧
233 59.36.183.179 59.36.183.194 广东省东莞市 电信
234 59.36.183.195 59.36.183.195 广东省东莞市 横沥镇益友网吧
235 59.36.183.196 59.36.183.209 广东省东莞市 电信
236 59.36.183.210 59.36.183.210 广东省东莞市 东邑网吧(高埗镇振兴路107号二楼)
237 59.36.183.211 59.36.183.219 广东省东莞市 电信
238 59.36.183.220 59.36.183.220 广东省东莞市 高埗镇科腾达网吧(保安围)
239 59.36.183.221 59.36.183.221 广东省东莞市 万江区高埗镇保安围科腾达网吧
240 59.36.183.222 59.36.183.225 广东省东莞市 电信
241 59.36.183.226 59.36.183.226 广东省东莞市 大朗镇盛创网吧(松伯朗新市场对面聚福楼二楼)
242 59.36.183.227 59.36.183.235 广东省东莞市 电信
243 59.36.183.236 59.36.183.236 广东省东莞市 大朗镇动感长富分店(长富步行街)
244 59.36.183.237 59.36.183.253 广东省东莞市 电信
245 59.36.183.254 59.36.183.254 广东省东莞市 动感东坑分店(东坑角社五队六队)
246 59.36.183.255 59.36.191.255 广东省东莞市 电信
247 59.37.16.0 59.37.22.255 广东省东莞市 电信
248 59.37.71.0 59.37.71.255 广东省东莞市 电信
249 59.37.172.0 59.37.206.255 广东省东莞市 电信
250 59.37.207.0 59.37.207.0 广东省东莞市南城区 广东科技学院
251 59.37.207.1 59.37.208.255 广东省东莞市 电信
252 59.37.209.0 59.37.209.255 广东省东莞市 (南城区)电信
253 59.37.210.0 59.37.255.255 广东省东莞市 电信
254 59.38.113.0 59.38.116.255 广东省东莞市 电信IDC机房
255 59.39.152.0 59.39.163.49 广东省东莞市 电信
256 59.39.163.50 59.39.163.50 广东省东莞市 石碣新城区创兴网络
257 59.39.163.51 59.39.165.255 广东省东莞市 电信
258 59.39.168.0 59.39.168.9 广东省东莞市 电信
259 59.39.168.10 59.39.168.10 广东省东莞市 寮步镇下岭贝宝盈游戏天地
260 59.39.168.11 59.39.168.129 广东省东莞市 电信
261 59.39.168.130 59.39.168.130 广东省东莞市 网罗天下网吧
262 59.39.168.131 59.39.168.145 广东省东莞市 电信
263 59.39.168.146 59.39.168.146 广东省东莞市 花园新村圣战网吧
264 59.39.168.147 59.39.168.233 广东省东莞市 电信
265 59.39.168.234 59.39.168.234 广东省东莞市 燃情岁月网吧(城牛山堑头新兴工业区)
266 59.39.168.235 59.39.169.9 广东省东莞市 电信
267 59.39.169.10 59.39.169.10 广东省东莞市 广东省零战线数字娱乐发展有限公司
268 59.39.169.11 59.39.169.13 广东省东莞市 虎门TOP网络俱乐部
269 59.39.169.14 59.39.169.49 广东省东莞市 电信
270 59.39.169.50 59.39.169.51 广东省东莞市虎门镇 龙眼工业区龙城网吧
271 59.39.169.52 59.39.169.54 广东省东莞市 电信
272 59.39.169.55 59.39.169.55 广东省东莞市虎门镇 龙城网吧
273 59.39.169.56 59.39.169.129 广东省东莞市 电信
274 59.39.169.130 59.39.169.130 广东省东莞市 厚街镇双岗嘉和网络中心
275 59.39.169.131 59.39.169.201 广东省东莞市 电信
276 59.39.169.202 59.39.169.206 广东省东莞市 厚街镇珊美村珊瑚路星光网吧(蓝白子旁)
277 59.39.169.207 59.39.169.225 广东省东莞市 电信
278 59.39.169.226 59.39.169.226 广东省东莞市 企石镇休闲网吧
279 59.39.169.227 59.39.170.41 广东省东莞市 电信
280 59.39.170.42 59.39.170.42 广东省东莞市 源丰网吧
281 59.39.170.43 59.39.170.179 广东省东莞市 电信
282 59.39.170.180 59.39.170.180 广东省东莞市虎门镇 小捷窖网战天堂网络休闲会所
283 59.39.170.181 59.39.170.234 广东省东莞市 电信
284 59.39.170.235 59.39.170.235 广东省东莞市 清溪森科网吧
285 59.39.170.236 59.39.171.91 广东省东莞市 电信
286 59.39.171.92 59.39.171.92 广东省东莞市 东方网吧
287 59.39.171.93 59.39.171.240 广东省东莞市 电信
288 59.39.171.241 59.39.171.242 广东省东莞市 茶山御狼网吧
289 59.39.171.243 59.39.172.169 广东省东莞市 电信
290 59.39.172.170 59.39.172.170 广东省东莞市 温塘正亿百货三楼星河网吧
291 59.39.172.171 59.39.173.1 广东省东莞市 电信
292 59.39.173.2 59.39.173.5 广东省东莞市 莞太路三元大厦三楼迅捷网络会所(七宝商务中心)
293 59.39.173.6 59.39.173.44 广东省东莞市 电信
294 59.39.173.45 59.39.173.45 广东省东莞市 万江区高埗镇保安围科腾达网吧
295 59.39.173.46 59.39.173.114 广东省东莞市 电信
296 59.39.173.115 59.39.173.115 广东省东莞市 唐龙网络尊龙店
297 59.39.173.116 59.39.174.49 广东省东莞市 电信
298 59.39.174.50 59.39.174.50 广东省东莞市 唐龙网络白马店
299 59.39.174.51 59.39.174.161 广东省东莞市 电信
300 59.39.174.162 59.39.174.162 广东省东莞市 巨友网吧
301 59.39.174.163 59.39.174.201 广东省东莞市 电信
302 59.39.174.202 59.39.174.206 广东省东莞市 石龙镇迪清网络
303 59.39.174.207 59.39.174.249 广东省东莞市 电信
304 59.39.174.250 59.39.174.250 广东省东莞市 南城区莞太路老枪网吧
305 59.39.174.251 59.39.175.136 广东省东莞市 电信
306 59.39.175.137 59.39.175.142 广东省东莞市 陶缘网吧(清溪镇渔梁围村村委旁商住楼二楼)
307 59.39.175.143 59.39.176.41 广东省东莞市 电信
308 59.39.176.42 59.39.176.42 广东省东莞市 常平镇华泰酒店
309 59.39.176.43 59.39.178.105 广东省东莞市 电信
310 59.39.178.106 59.39.178.106 广东省东莞市虎门镇 镇口大众网吧
311 59.39.178.107 59.39.179.153 广东省东莞市 电信
312 59.39.179.154 59.39.179.154 广东省东莞市 网林至尊网吧(东城区桑园工业区)
313 59.39.179.155 59.39.180.51 广东省东莞市 电信
314 59.39.180.52 59.39.180.52 广东省东莞市 沙田镇博邦五金厂
315 59.39.180.53 59.39.180.249 广东省东莞市 电信
316 59.39.180.250 59.39.180.250 广东省东莞市 宏信网吧
317 59.39.180.251 59.39.182.42 广东省东莞市 电信
318 59.39.182.43 59.39.182.43 广东省东莞市 速动网吧
319 59.39.182.44 59.39.194.224 广东省东莞市 电信
320 59.39.194.225 59.39.194.225 广东省东莞市 伸东塑胶电子五金厂
321 59.39.194.226 59.39.220.203 广东省东莞市 电信
322 59.39.220.204 59.39.220.231 广东省东莞市 伟创力工业园网吧(大岭山镇石大路)
323 59.39.220.232 59.39.233.143 广东省东莞市 电信
324 59.39.233.144 59.39.233.144 广东省东莞市 茶山镇孙屋应达服装公司
325 59.39.233.145 59.39.252.255 广东省东莞市 电信
326 59.39.253.0 59.39.253.255 广东省东莞市 东莞理工学院
327 59.39.254.0 59.39.255.255 广东省东莞市 电信
328 61.28.4.252 61.28.4.252 广东省东莞市 塘厦镇138工业区凯升电子厂
329 61.28.35.0 61.28.42.255 广东省东莞市 盈联宽带
330 61.142.0.0 61.142.5.96 广东省东莞市 电信
331 61.142.5.97 61.142.5.97 广东省东莞市 长安镇沙头老百姓网吧
332 61.142.5.98 61.142.9.30 广东省东莞市 电信
333 61.142.9.31 61.142.9.31 广东省东莞市 卓博人才网公司
334 61.142.9.32 61.142.9.35 广东省东莞市 电信
335 61.142.9.36 61.142.9.38 广东省东莞市 电信IDC机房
336 61.142.9.39 61.142.14.255 广东省东莞市 电信
337 61.142.15.0 61.142.15.228 广东省东莞市 博路电信科技公司
338 61.142.15.229 61.142.15.229 广东省东莞市 广东生益科技股份有限公司
339 61.142.15.230 61.142.15.255 广东省东莞市 博路电信科技公司
340 61.142.16.0 61.142.16.255 广东省东莞市 电信
341 61.142.17.0 61.142.17.255 广东省东莞市 博路电信科技公司
342 61.142.18.0 61.142.19.255 广东省东莞市 电信
343 61.142.20.0 61.142.20.255 广东省东莞市 (东城区/莞城/万江/望牛墩)电信
344 61.142.21.0 61.142.21.200 广东省东莞市 电信
345 61.142.21.201 61.142.21.201 广东省东莞市 清溪区天网网吧
346 61.142.21.202 61.142.32.255 广东省东莞市 电信
347 61.142.33.0 61.142.33.0 广东省东莞市南城区 广东科技学院
348 61.142.33.1 61.142.34.88 广东省东莞市 电信
349 61.142.34.89 61.142.34.89 广东省东莞市 石排恒泰金属制品厂
350 61.142.34.90 61.142.35.197 广东省东莞市 电信
351 61.142.35.198 61.142.35.198 广东省东莞市 清溪镇电子阅览室
352 61.142.35.199 61.142.63.255 广东省东莞市 电信
353 61.145.167.0 61.145.179.77 广东省东莞市 电信
354 61.145.179.78 61.145.179.78 广东省东莞市 牛山管理区外经工业园天成网吧
355 61.145.179.79 61.145.180.51 广东省东莞市 电信
356 61.145.180.52 61.145.180.52 广东省东莞市 长兴街电信营业厅
357 61.145.180.53 61.145.180.192 广东省东莞市 电信
358 61.145.180.193 61.145.180.193 广东省东莞市 长安镇新时速网吧
359 61.145.180.194 61.145.180.252 广东省东莞市 电信
360 61.145.180.253 61.145.180.253 广东省东莞市 焯志石油化工有限公司
361 61.145.180.254 61.145.183.77 广东省东莞市 电信
362 61.145.183.78 61.145.183.78 广东省东莞市 长安镇沙头动物园
363 61.145.183.79 61.145.184.119 广东省东莞市 电信
364 61.145.184.120 61.145.184.120 广东省东莞市 长安镇桥运有限公司
365 61.145.184.121 61.145.185.129 广东省东莞市 电信
366 61.145.185.130 61.145.185.130 广东省东莞市 长安东方魅力俱乐部
367 61.145.185.131 61.145.185.221 广东省东莞市 电信
368 61.145.185.222 61.145.185.222 广东省东莞市 长安镇文武网吧
369 61.145.185.223 61.145.186.205 广东省东莞市 电信
370 61.145.186.206 61.145.186.206 广东省东莞市 大岭山中学
371 61.145.186.207 61.145.189.159 广东省东莞市 电信
372 61.145.189.160 61.145.189.160 广东省东莞市 新时速网吧
373 61.145.189.161 61.145.190.24 广东省东莞市 电信
374 61.145.190.25 61.145.190.25 广东省东莞市 长安镇街口横岗头焯志石油化工有限公司
375 61.145.190.26 61.145.190.46 广东省东莞市 电信
376 61.145.190.47 61.145.190.47 广东省东莞市 嘉财电子厂
377 61.145.190.48 61.145.190.159 广东省东莞市 电信
378 61.145.190.160 61.145.190.160 广东省东莞市 长安东方魁力俱乐部
379 61.145.190.161 61.145.190.220 广东省东莞市 电信
380 61.145.190.221 61.145.190.221 广东省东莞市 长安镇明和电子广场
381 61.145.190.222 61.145.193.255 广东省东莞市 电信
382 61.145.195.0 61.145.197.36 广东省东莞市 电信
383 61.145.197.37 61.145.197.40 广东省东莞市 台湾旗铭实业有限公司
384 61.145.197.41 61.145.199.73 广东省东莞市 电信
385 61.145.199.74 61.145.199.74 广东省东莞市 宝石网吧(企石镇振兴路三号企石购物中心三楼)
386 61.145.199.75 61.145.203.79 广东省东莞市 电信
387 61.145.203.80 61.145.203.80 广东省东莞市 荣利塑胶五金厂
388 61.145.203.81 61.145.217.129 广东省东莞市 电信
389 61.145.217.130 61.145.217.130 广东省东莞市 唐龙网吧(厚街镇汀山村前进路47号)
390 61.145.217.131 61.145.219.83 广东省东莞市 电信
391 61.145.219.84 61.145.219.84 广东省东莞市 长安镇沙头好心情网吧
392 61.145.219.85 61.145.222.5 广东省东莞市 电信
393 61.145.222.6 61.145.222.6 广东省东莞市 长安镇街口管理区友讯电子有限公司
394 61.145.222.7 61.145.223.255 广东省东莞市 电信
395 61.235.120.0 61.235.121.255 广东省东莞市 中移铁通
396 61.235.122.0 61.235.122.255 广东省东莞市 石龙新视宽频
397 61.235.123.0 61.235.124.255 广东省东莞市 中移铁通
398 61.235.126.0 61.235.127.255 广东省东莞市 中移铁通
399 61.242.24.0 61.242.31.255 广东省东莞市 联通
400 61.242.105.0 61.242.110.255 广东省东莞市 联通
401 101.106.64.0 101.106.95.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
402 101.126.0.0 101.126.63.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
403 101.130.128.0 101.130.255.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
404 101.246.0.0 101.246.63.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
405 101.247.192.0 101.247.255.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
406 103.5.52.0 103.5.55.255 广东省东莞市 唯一网络科技有限公司
407 103.45.0.0 103.45.6.255 广东省东莞市
408 103.45.7.0 103.45.7.255 广东省东莞市 蓝视云数据中心
409 103.45.8.0 103.45.9.255 广东省东莞市
410 103.45.10.0 103.45.10.255 广东省东莞市 蓝视云数据中心
411 103.45.11.0 103.45.63.255 广东省东莞市
412 103.45.80.0 103.45.95.255 广东省东莞市 BGP数据中心
413 103.205.0.0 103.205.7.255 广东省东莞市 电信
414 103.205.10.0 103.205.10.255 广东省东莞市 电信
415 103.205.12.0 103.205.15.255 广东省东莞市 电信
416 103.205.20.0 103.205.31.255 广东省东莞市 电信
417 103.218.216.0 103.218.219.255 广东省东莞市 华为企业数据中心(EDC)
418 110.64.176.0 110.64.199.255 广东省东莞市 东莞理工学院
419 110.64.204.0 110.64.205.255 广东省东莞市 南博职业技术学院
420 110.173.112.0 110.173.127.255 广东省东莞市 博路电信科技
421 110.208.0.0 110.208.15.255 广东省东莞市 中移铁通
422 110.208.17.0 110.208.18.255 广东省东莞市 中移铁通
423 110.208.150.0 110.208.151.255 广东省东莞市 中移铁通
424 110.208.187.0 110.208.187.255 广东省东莞市 中移铁通
425 110.210.66.0 110.210.76.255 广东省东莞市 中移铁通
426 110.211.0.0 110.211.0.255 广东省东莞市 中移铁通
427 110.211.220.0 110.211.220.255 广东省东莞市 中移铁通
428 112.89.36.0 112.89.38.255 广东省东莞市 联通
429 112.89.108.0 112.89.110.255 广东省东莞市 联通
430 112.90.88.0 112.90.95.255 广东省东莞市 联通
431 112.90.216.0 112.90.223.255 广东省东莞市 联通
432 112.91.33.0 112.91.33.255 广东省东莞市 联通
433 112.91.88.0 112.91.95.255 广东省东莞市 联通
434 112.91.216.0 112.91.223.255 广东省东莞市 联通
435 112.92.0.130 112.92.0.130 广东省东莞市 联通
436 112.92.0.146 112.92.0.146 广东省东莞市 联通
437 112.92.11.0 112.92.11.255 广东省东莞市 联通
438 112.92.32.0 112.92.33.255 广东省东莞市 联通
439 112.93.128.0 112.93.255.255 广东省东莞市 联通
440 112.96.8.0 112.96.8.255 广东省东莞市 联通
441 112.97.196.0 112.97.197.255 广东省东莞市 联通
442 112.97.200.0 112.97.203.255 广东省东莞市 联通
443 112.97.208.0 112.97.223.255 广东省东莞市 联通
444 112.97.228.0 112.97.229.255 广东省东莞市 联通
445 112.97.232.0 112.97.235.255 广东省东莞市 联通
446 112.97.240.0 112.97.255.255 广东省东莞市 联通
447 113.77.0.0 113.77.233.244 广东省东莞市 电信
448 113.77.233.245 113.77.233.245 广东省东莞市 三联盛世网络
449 113.77.233.246 113.80.127.255 广东省东莞市 电信
450 113.99.128.0 113.99.191.255 广东省东莞市 电信
451 113.102.192.0 113.102.255.255 广东省东莞市 电信
452 113.104.0.0 113.104.31.255 广东省东莞市 电信
453 113.105.128.0 113.105.135.187 广东省东莞市 电信
454 113.105.135.188 113.105.135.188 广东省东莞市 超域网吧(南城金丰商业街B3座)
455 113.105.135.189 113.105.136.255 广东省东莞市 电信
456 113.105.137.0 113.105.137.255 广东省东莞市 北京爱奇艺科技有限公司电信节点
457 113.105.138.0 113.105.141.255 广东省东莞市 电信
458 113.105.143.0 113.105.147.255 广东省东莞市 电信
459 113.105.148.0 113.105.148.80 广东省东莞市 北京知道创宇信息技术有限公司加速乐电信CDN节点
460 113.105.148.81 113.105.148.255 广东省东莞市 百度网讯科技加速乐电信节点
461 113.105.149.0 113.105.166.255 广东省东莞市 电信
462 113.105.167.0 113.105.168.255 广东省东莞市 华数世纪东城电信IDC机房
463 113.105.169.0 113.105.170.255 广东省东莞市 电信
464 113.105.171.0 113.105.171.255 广东省东莞市 华数世纪东城电信IDC机房
465 113.105.172.0 113.105.191.255 广东省东莞市 电信
466 113.106.128.0 113.106.128.255 广东省东莞市 东莞理工学院
467 113.108.127.0 113.108.127.255 广东省东莞市 电信
468 113.112.8.0 113.112.8.255 广东省东莞市 电信
469 113.112.14.0 113.112.14.255 广东省东莞市 电信
470 113.112.32.0 113.112.50.255 广东省东莞市 电信
471 113.113.32.0 113.113.53.255 广东省东莞市 电信
472 113.113.55.0 113.113.72.255 广东省东莞市 电信
473 113.113.73.0 113.113.73.255 广东省东莞市 百度CDN电信宽带
474 113.113.74.0 113.113.88.255 广东省东莞市 电信
475 113.113.121.0 113.113.127.255 广东省东莞市 电信
476 113.114.0.0 113.114.127.255 广东省东莞市 电信
477 115.173.32.0 115.173.63.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
478 116.4.0.0 116.4.0.255 广东省东莞市 (南城区)电信
479 116.4.1.0 116.4.246.87 广东省东莞市 电信
480 116.4.246.88 116.4.246.88 广东省东莞市 长安镇沙头好心情网吧
481 116.4.246.89 116.4.255.255 广东省东莞市 电信
482 116.6.14.0 116.6.17.255 广东省东莞市 电信
483 116.6.28.0 116.6.29.255 广东省东莞市 电信
484 116.6.44.0 116.6.47.255 广东省东莞市 电信
485 116.6.76.0 116.6.87.255 广东省东莞市 电信
486 116.6.89.0 116.6.95.255 广东省东莞市 电信
487 116.6.128.0 116.6.191.255 广东省东莞市 电信
488 116.18.0.0 116.18.76.233 广东省东莞市 电信
489 116.18.76.234 116.18.76.234 广东省东莞市 青锋网吧
490 116.18.76.235 116.18.255.255 广东省东莞市 电信
491 116.60.18.0 116.60.18.255 广东省东莞市 中移铁通
492 117.136.39.0 117.136.39.255 广东省东莞市 移动数据上网公共出口
493 119.127.64.0 119.128.2.208 广东省东莞市 电信
494 119.128.2.209 119.128.2.209 广东省东莞市 横沥镇凯旋网吧(三江路口)
495 119.128.2.210 119.128.255.255 广东省东莞市 电信
496 119.140.0.0 119.140.31.255 广东省东莞市 电信
497 119.141.0.0 119.141.110.70 广东省东莞市 电信
498 119.141.110.71 119.141.110.71 广东省东莞市 石碣镇动感网吧
499 119.141.110.72 119.141.255.255 广东省东莞市 电信
500 119.144.0.0 119.144.8.255 广东省东莞市 电信
501 119.144.9.0 119.144.9.255 广东省东莞市 迅雷离线服务器
502 119.144.10.0 119.144.62.173 广东省东莞市 电信
503 119.144.62.174 119.144.62.174 广东省东莞市 厚街镇地球村网吧(珊美路风情酒吧街二楼)
504 119.144.62.175 119.144.255.255 广东省东莞市 电信
505 119.145.97.0 119.145.110.255 广东省东莞市 电信
506 119.147.96.0 119.147.101.129 广东省东莞市 电信
507 119.147.101.130 119.147.101.140 广东省东莞市 翡翠东方传播有限公司(TVBC)电信节点
508 119.147.101.141 119.147.104.255 广东省东莞市 电信
509 119.147.105.0 119.147.105.255 广东省东莞市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
510 119.147.106.0 119.147.110.255 广东省东莞市 电信
511 119.147.111.0 119.147.111.255 广东省东莞市 电信IDC机房
512 119.147.112.0 119.147.112.255 广东省东莞市 电信
513 119.147.113.0 119.147.113.255 广东省东莞市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
514 119.147.114.0 119.147.129.255 广东省东莞市 电信
515 119.147.134.0 119.147.134.255 广东省东莞市 北京百度网讯科技有限公司电信节点
516 119.147.144.0 119.147.159.255 广东省东莞市 电信
517 119.252.240.0 119.252.255.255 广东省东莞市莞城区 东莞钜讯网络技术有限公司(旗峰路1号国泰大厦13楼06室)
518 120.84.128.0 120.84.255.255 广东省东莞市 联通
519 120.86.64.0 120.86.191.255 广东省东莞市 联通
520 120.196.6.0 120.196.7.255 广东省东莞市 移动
521 120.196.128.0 120.196.128.255 广东省东莞市 移动
522 120.196.172.0 120.196.175.255 广东省东莞市 移动
523 120.197.128.0 120.197.191.255 广东省东莞市 移动
524 120.198.230.0 120.198.231.255 广东省东莞市 移动
525 120.198.232.0 120.198.232.255 广东省东莞市 网宿科技移动CDN节点
526 120.229.89.0 120.229.127.255 广东省东莞市 移动
527 120.236.32.0 120.236.53.255 广东省东莞市 移动
528 120.236.55.0 120.236.127.255 广东省东莞市 移动
529 121.10.5.0 121.10.5.255 广东省东莞市 电信
530 121.12.108.0 121.12.108.255 广东省东莞市 北京爱奇艺科技有限公司电信节点
531 121.12.128.0 121.12.191.255 广东省东莞市 电信
532 121.36.0.0 121.36.0.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
533 122.8.49.0 122.8.49.255 广东省东莞市 珠江宽频
534 122.8.66.0 122.8.66.203 广东省东莞市 珠江宽频
535 122.8.66.204 122.8.66.204 广东省东莞市 (横沥)挑战者网吧
536 122.8.66.205 122.8.66.255 广东省东莞市 珠江宽频
537 122.13.152.0 122.13.191.255 广东省东莞市 联通
538 123.49.177.0 123.49.178.255 广东省东莞市 中移铁通
539 123.49.191.0 123.49.191.255 广东省东莞市 中移铁通
540 123.49.193.0 123.49.193.255 广东省东莞市 中移铁通
541 123.49.240.0 123.49.240.255 广东省东莞市 中移铁通
542 123.49.242.0 123.49.243.255 广东省东莞市 中移铁通
543 123.64.48.0 123.64.63.255 广东省东莞市 中移铁通
544 123.65.240.0 123.65.255.255 广东省东莞市 中移铁通
545 123.88.136.0 123.88.143.255 广东省东莞市 中移铁通
546 123.88.176.0 123.88.191.255 广东省东莞市 中移铁通
547 123.89.65.0 123.89.69.255 广东省东莞市 中移铁通
548 123.89.150.0 123.89.150.255 广东省东莞市 中移铁通
549 125.88.160.0 125.88.167.255 广东省东莞市 电信
550 125.90.59.128 125.90.59.255 广东省东莞市 广东医学院东莞校区
551 125.93.64.0 125.94.31.255 广东省东莞市 电信
552 157.255.120.0 157.255.123.255 广东省东莞市 联通
553 163.142.0.0 163.142.127.255 广东省东莞市 联通
554 163.177.216.0 163.177.223.255 广东省东莞市 联通
555 180.89.128.0 180.89.159.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
556 183.2.192.0 183.2.207.255 广东省东莞市 电信
557 183.6.224.0 183.6.239.255 广东省东莞市 电信
558 183.22.0.0 183.23.236.120 广东省东莞市 电信
559 183.23.236.121 183.23.236.121 广东省东莞市 精艺网吧(长安)
560 183.23.236.122 183.23.255.255 广东省东莞市 电信
561 183.47.60.0 183.47.60.255 广东省东莞市 电信
562 183.49.128.0 183.49.255.255 广东省东莞市 电信
563 183.53.64.0 183.53.127.255 广东省东莞市 电信
564 183.57.56.0 183.57.56.255 广东省东莞市 电信
565 183.57.192.0 183.57.255.255 广东省东莞市 电信
566 183.58.104.0 183.58.107.255 广东省东莞市 电信
567 183.59.4.110 183.59.4.110 广东省东莞市 电信
568 183.59.5.110 183.59.5.110 广东省东莞市 电信
569 183.59.5.182 183.59.5.182 广东省东莞市 电信
570 183.59.5.250 183.59.5.250 广东省东莞市 电信
571 183.59.12.156 183.59.12.159 广东省东莞市 电信
572 183.59.12.182 183.59.12.182 广东省东莞市 电信
573 183.59.13.222 183.59.13.222 广东省东莞市 电信
574 183.59.14.210 183.59.14.210 广东省东莞市 电信
575 183.59.32.0 183.59.39.255 广东省东莞市 电信
576 183.59.168.0 183.59.175.255 广东省东莞市 电信
577 183.60.128.0 183.60.129.127 广东省东莞市 电信IDC机房
578 183.60.129.128 183.60.129.255 广东省东莞市 电信
579 183.60.130.0 183.60.130.255 广东省东莞市 电信IDC机房
580 183.60.131.0 183.60.131.255 广东省东莞市 北京百度网讯科技有限公司电信节点
581 183.60.132.0 183.60.175.255 广东省东莞市 电信IDC机房
582 183.60.224.0 183.60.231.255 广东省东莞市 电信
583 183.61.160.0 183.61.177.255 广东省东莞市 电信
584 183.61.178.0 183.61.178.255 广东省东莞市 北京爱奇艺科技有限公司电信节点
585 183.61.179.0 183.61.179.255 广东省东莞市 同兴万点(北京)网络技术有限公司电信CDN节点
586 183.61.180.0 183.61.190.255 广东省东莞市 电信
587 183.61.191.0 183.61.191.255 广东省东莞市 优酷土豆股份有限公司电信节点
588 183.61.220.0 183.61.220.3 广东省东莞市 电信
589 183.61.220.128 183.61.220.135 广东省东莞市 电信
590 183.61.221.22 183.61.221.22 广东省东莞市 电信
591 183.61.221.82 183.61.221.82 广东省东莞市 电信
592 183.61.221.174 183.61.221.174 广东省东莞市 电信
593 183.61.223.90 183.61.223.90 广东省东莞市 电信
594 183.61.224.0 183.61.237.255 广东省东莞市 电信
595 183.61.238.0 183.61.238.255 广东省东莞市 优酷土豆股份有限公司电信节点
596 183.61.239.0 183.61.255.255 广东省东莞市 电信
597 183.63.192.0 183.63.200.42 广东省东莞市 电信
598 183.63.200.43 183.63.200.43 广东省东莞市 长安镇晟铭网吧(厦岗社区福海路晟大东街)
599 183.63.200.44 183.63.229.255 广东省东莞市 电信
600 183.232.104.0 183.232.106.255 广东省东莞市 移动
601 183.232.211.0 183.232.214.255 广东省东莞市 移动
602 183.232.234.0 183.232.239.255 广东省东莞市 移动
603 183.233.35.0 183.233.35.255 广东省东莞市 移动
604 183.233.216.0 183.233.223.255 广东省东莞市 移动
605 183.234.0.0 183.234.7.255 广东省东莞市 移动
606 183.234.80.0 183.234.95.255 广东省东莞市 移动
607 183.234.193.0 183.234.255.255 广东省东莞市 移动
608 183.235.12.0 183.235.31.255 广东省东莞市 移动
609 183.235.140.0 183.235.159.255 广东省东莞市 移动
610 183.238.32.0 183.238.39.255 广东省东莞市 移动
611 183.238.128.0 183.238.139.255 广东省东莞市 移动
612 183.238.160.0 183.238.163.255 广东省东莞市 移动
613 183.239.40.0 183.239.52.255 广东省东莞市 移动
614 183.239.54.0 183.239.55.255 广东省东莞市 移动
615 183.239.96.0 183.239.127.255 广东省东莞市 移动
616 183.239.183.0 183.239.183.255 广东省东莞市 移动
617 183.240.88.0 183.240.103.255 广东省东莞市 移动
618 202.96.172.0 202.96.172.191 广东省东莞市 电信
619 202.96.172.192 202.96.172.255 广东省东莞市 博路电信科技公司
620 202.96.173.0 202.96.173.255 广东省东莞市 电信
621 202.96.175.0 202.96.176.255 广东省东莞市 电信
622 202.103.164.0 202.103.165.255 广东省东莞市 电信
623 202.103.182.0 202.103.183.255 广东省东莞市 电信
624 202.103.187.0 202.103.187.255 广东省东莞市 电信
625 202.104.86.0 202.104.86.255 广东省东莞市 电信
626 202.104.160.0 202.104.188.255 广东省东莞市 电信
627 202.105.192.0 202.105.208.127 广东省东莞市 电信
628 202.105.209.0 202.105.209.6 广东省东莞市 电信
629 202.105.209.8 202.105.215.255 广东省东莞市 电信
630 202.105.219.0 202.105.219.255 广东省东莞市 电信
631 202.173.224.0 202.173.227.97 广东省东莞市 博路电信科技公司
632 202.173.227.98 202.173.227.98 广东省东莞市 北师大石竹附属学校
633 202.173.227.99 202.173.228.29 广东省东莞市 博路电信科技公司
634 202.173.228.30 202.173.228.30 广东省东莞市 银丰假日酒店
635 202.173.228.31 202.173.228.41 广东省东莞市 博路电信科技公司
636 202.173.228.42 202.173.228.42 广东省东莞市 沙田镇星庆楼金牛网吧
637 202.173.228.43 202.173.230.255 广东省东莞市 博路电信科技公司
638 202.173.231.0 202.173.231.108 广东省东莞市 联通
639 202.173.231.109 202.173.231.109 广东省东莞市 永佳科技公司
640 202.173.231.110 202.173.231.127 广东省东莞市 联通
641 202.173.231.128 202.173.232.125 广东省东莞市 博路电信科技公司
642 202.173.232.126 202.173.232.126 广东省东莞市 物质集团有限公司
643 202.173.232.127 202.173.232.209 广东省东莞市 博路电信科技公司
644 202.173.232.210 202.173.232.210 广东省东莞市 物资集团有限公司
645 202.173.232.211 202.173.239.161 广东省东莞市 博路电信科技公司
646 202.173.239.162 202.173.239.162 广东省东莞市 东方明珠学校
647 202.173.239.163 202.173.240.245 广东省东莞市 博路电信科技公司
648 202.173.240.246 202.173.240.246 广东省东莞市 明震电子有限公司
649 202.173.240.247 202.173.245.63 广东省东莞市 博路电信科技公司
650 202.173.245.64 202.173.245.79 广东省东莞市 中惠熙元房地产集团有限公司
651 202.173.245.80 202.173.255.171 广东省东莞市 博路电信科技公司
652 202.173.255.172 202.173.255.172 广东省东莞市 永佳科技公司
653 202.173.255.173 202.173.255.255 广东省东莞市 博路电信科技公司
654 202.192.192.0 202.192.199.255 广东省东莞市 东莞技术学院
655 202.192.200.0 202.192.207.255 广东省东莞市 东莞理工学院
656 202.192.208.0 202.192.223.255 广东省东莞市 东莞技术培训学院
657 203.93.197.0 203.93.197.255 广东省东莞市 联通
658 203.93.230.0 203.93.235.255 广东省东莞市 联通
659 203.93.237.0 203.93.237.127 广东省东莞市 联通
660 203.93.252.0 203.93.255.255 广东省东莞市 中经网
661 210.5.24.0 210.5.24.255 广东省东莞市
662 210.14.239.0 210.14.239.52 广东省东莞市 联通
663 210.14.239.53 210.14.239.53 广东省东莞市 家乐玻璃制品有限公司
664 210.14.239.54 210.14.239.255 广东省东莞市 联通
665 210.14.243.0 210.14.243.255 广东省东莞市 联通
666 210.14.248.0 210.14.248.255 广东省东莞市 联通
667 210.39.120.0 210.39.123.255 广东省东莞市 东莞师范学校小教
668 210.77.102.0 210.77.102.255 广东省东莞市 珠江宽频
669 211.96.240.0 211.96.251.176 广东省东莞市 联通
670 211.96.251.177 211.96.251.178 广东省东莞市 旗峰数码广场
671 211.96.251.179 211.96.255.255 广东省东莞市 联通
672 211.97.56.0 211.97.56.255 广东省东莞市 联通
673 211.136.216.0 211.136.216.255 广东省东莞市 移动
674 211.139.128.0 211.139.129.255 广东省东莞市 移动
675 211.139.192.0 211.139.199.255 广东省东莞市 移动
676 211.146.210.0 211.146.211.255 广东省东莞市 广电网
677 211.148.128.0 211.148.128.29 广东省东莞市 博路电信科技公司
678 211.148.128.30 211.148.128.30 广东省东莞市 台商子弟学校
679 211.148.128.31 211.148.130.13 广东省东莞市 博路电信科技公司
680 211.148.130.14 211.148.130.14 广东省东莞市 中惠熙元房地产集团有限公司
681 211.148.130.15 211.148.137.176 广东省东莞市 博路电信科技公司
682 211.148.137.177 211.148.137.177 广东省东莞市 东糖集团有限公司
683 211.148.137.178 211.148.137.223 广东省东莞市 博路电信科技公司
684 211.148.137.224 211.148.137.238 广东省东莞市 搜于特服装股份有限公司
685 211.148.137.239 211.148.154.170 广东省东莞市 博路电信科技公司
686 211.148.154.171 211.148.154.171 广东省东莞市 印佳图色文具厂
687 211.148.154.172 211.148.158.93 广东省东莞市 博路电信科技公司
688 211.148.158.94 211.148.158.94 广东省东莞市 中成化工股份有限公司
689 211.148.158.95 211.148.159.255 广东省东莞市 博路电信科技公司
690 211.156.189.0 211.156.189.255 广东省东莞市 珠江宽频
691 211.162.96.0 211.162.103.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
692 211.162.105.0 211.162.106.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
693 211.167.16.0 211.167.16.255 广东省东莞市 神州在线
694 211.167.19.0 211.167.19.255 广东省东莞市 神州在线
695 218.16.0.0 218.16.40.93 广东省东莞市 电信
696 218.16.40.94 218.16.40.94 广东省东莞市 寮步创先网络公司
697 218.16.40.95 218.16.48.83 广东省东莞市 电信
698 218.16.48.84 218.16.48.84 广东省东莞市 新时代网吧
699 218.16.48.85 218.16.62.69 广东省东莞市 电信
700 218.16.62.70 218.16.62.70 广东省东莞市 谢岗镇致力网吧
701 218.16.62.71 218.16.72.191 广东省东莞市 电信
702 218.16.72.192 218.16.72.192 广东省东莞市 长安恋战风云网吧
703 218.16.72.193 218.16.80.102 广东省东莞市 电信
704 218.16.80.103 218.16.80.103 广东省东莞市 大岭山镇新塘村开心网吧
705 218.16.80.104 218.16.89.50 广东省东莞市 电信
706 218.16.89.51 218.16.89.51 广东省东莞市 常平创世纪网吧
707 218.16.89.52 218.16.100.101 广东省东莞市 电信
708 218.16.100.102 218.16.100.102 广东省东莞市 教育网
709 218.16.100.103 218.16.100.139 广东省东莞市 电信
710 218.16.100.140 218.16.100.140 广东省东莞市 常平美怡登酒店
711 218.16.100.141 218.16.100.241 广东省东莞市 电信
712 218.16.100.242 218.16.100.242 广东省东莞市 帝京国际酒店
713 218.16.100.243 218.16.101.6 广东省东莞市 电信
714 218.16.101.7 218.16.101.7 广东省东莞市 虎门威远职业高级中学
715 218.16.101.8 218.16.101.54 广东省东莞市 电信
716 218.16.101.55 218.16.101.55 广东省东莞市 高?中学
717 218.16.101.56 218.16.101.81 广东省东莞市 电信
718 218.16.101.82 218.16.101.83 广东省东莞市 塘厦三正半山酒店
719 218.16.101.84 218.16.101.111 广东省东莞市 电信
720 218.16.101.112 218.16.101.127 广东省东莞市 电脑家园网络
721 218.16.101.128 218.16.105.127 广东省东莞市 电信
722 218.16.105.128 218.16.105.128 广东省东莞市 恋战风云网吧
723 218.16.105.129 218.16.105.148 广东省东莞市 电信
724 218.16.105.149 218.16.105.149 广东省东莞市 创先网络公司
725 218.16.105.150 218.16.107.0 广东省东莞市 电信
726 218.16.107.1 218.16.107.1 广东省东莞市 小强网吧
727 218.16.107.2 218.16.116.138 广东省东莞市 电信
728 218.16.116.139 218.16.116.139 广东省东莞市 凤岗镇雁田石蚧村宏得电子
729 218.16.116.140 218.16.127.255 广东省东莞市 电信IDC机房
730 218.97.179.176 218.97.179.191 广东省东莞市 石碣镇全达电脑有限公司
731 218.97.179.192 218.97.179.223 广东省东莞市 清溪镇汉阳电脑厂
732 218.97.179.224 218.97.179.255 广东省东莞市
733 218.104.184.0 218.104.191.255 广东省东莞市 联通
734 218.204.160.0 218.204.167.255 广东省东莞市 广东移动东莞市分公司
735 218.244.208.0 218.244.223.255 广东省东莞市 宇通资讯电信节点
736 218.247.32.0 218.247.57.18 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
737 218.247.57.19 218.247.57.19 广东省东莞市 建设科技促进中心
738 218.247.57.20 218.247.63.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
739 219.130.0.0 219.130.0.134 广东省东莞市 (虎门/厚街)电信
740 219.130.0.135 219.130.0.135 广东省东莞市 水中鱼网吧
741 219.130.0.136 219.130.1.121 广东省东莞市 电信
742 219.130.1.122 219.130.1.122 广东省东莞市 常平无名网吧
743 219.130.1.123 219.130.4.134 广东省东莞市 电信
744 219.130.4.135 219.130.4.135 广东省东莞市 厚街珊美
745 219.130.4.136 219.130.4.194 广东省东莞市 电信
746 219.130.4.195 219.130.4.195 广东省东莞市 创先网吧
747 219.130.4.196 219.130.7.126 广东省东莞市 电信
748 219.130.7.127 219.130.7.127 广东省东莞市 圣立电子有限公司
749 219.130.7.128 219.130.10.182 广东省东莞市 电信
750 219.130.10.183 219.130.10.183 广东省东莞市 厚街镇永泰东路成泰玩具制衣厂
751 219.130.10.184 219.130.24.91 广东省东莞市 电信
752 219.130.24.92 219.130.24.92 广东省东莞市 (辽步镇)罗马俱乐部
753 219.130.24.93 219.130.25.238 广东省东莞市 电信
754 219.130.25.239 219.130.25.239 广东省东莞市 恒辉皮革公司
755 219.130.25.240 219.130.26.251 广东省东莞市 电信
756 219.130.26.252 219.130.26.252 广东省东莞市 俊网软件公司
757 219.130.26.253 219.130.27.61 广东省东莞市 电信
758 219.130.27.62 219.130.27.62 广东省东莞市 大朗镇高清安阳厂
759 219.130.27.63 219.130.31.63 广东省东莞市 电信
760 219.130.31.64 219.130.31.64 广东省东莞市 长安区天浪网吧
761 219.130.31.65 219.130.31.139 广东省东莞市 电信
762 219.130.31.140 219.130.31.140 广东省东莞市 金狮网吧
763 219.130.31.141 219.130.36.11 广东省东莞市 电信
764 219.130.36.12 219.130.36.12 广东省东莞市 亚视演艺职业学院
765 219.130.36.13 219.130.37.160 广东省东莞市 电信
766 219.130.37.161 219.130.37.161 广东省东莞市 凤岗镇威雅电线制品有限公司
767 219.130.37.162 219.130.39.255 广东省东莞市 电信
768 219.130.40.0 219.130.40.255 广东省东莞市 (厚街镇)电信
769 219.130.41.0 219.130.49.6 广东省东莞市 电信
770 219.130.49.7 219.130.49.7 广东省东莞市 华润时尚电脑
771 219.130.49.8 219.130.57.221 广东省东莞市 电信
772 219.130.57.222 219.130.57.222 广东省东莞市 石碣镇新民学校
773 219.130.57.223 219.130.62.57 广东省东莞市 电信
774 219.130.62.58 219.130.62.58 广东省东莞市 虎门新时代网吧
775 219.130.62.59 219.130.63.157 广东省东莞市 电信
776 219.130.63.158 219.130.63.158 广东省东莞市 常平镇新或网吧
777 219.130.63.159 219.130.66.41 广东省东莞市 电信
778 219.130.66.42 219.130.66.42 广东省东莞市 长安灰凼网吧
779 219.130.66.43 219.130.72.45 广东省东莞市 电信
780 219.130.72.46 219.130.72.46 广东省东莞市 谢岗镇黎村新发娱乐城网吧
781 219.130.72.47 219.130.73.147 广东省东莞市 电信
782 219.130.73.148 219.130.73.148 广东省东莞市 OS股份(国际)有限公司
783 219.130.73.149 219.130.85.214 广东省东莞市 电信
784 219.130.85.215 219.130.85.215 广东省东莞市 肥佬网吧
785 219.130.85.216 219.130.87.39 广东省东莞市 电信
786 219.130.87.40 219.130.87.40 广东省东莞市 邮政局
787 219.130.87.41 219.130.104.165 广东省东莞市 电信
788 219.130.104.166 219.130.104.166 广东省东莞市 宇宙网吧
789 219.130.104.167 219.130.105.16 广东省东莞市 电信
790 219.130.105.17 219.130.105.17 广东省东莞市 厚街镇南五极速网吧
791 219.130.105.18 219.130.107.208 广东省东莞市 电信
792 219.130.107.209 219.130.107.209 广东省东莞市 电信IDC机房
793 219.130.107.210 219.130.109.206 广东省东莞市 电信
794 219.130.109.207 219.130.109.207 广东省东莞市 想飞的鱼俱乐部
795 219.130.109.208 219.130.116.27 广东省东莞市 电信
796 219.130.116.28 219.130.116.28 广东省东莞市 长安丰拓耗材经营部
797 219.130.116.29 219.130.127.82 广东省东莞市 电信
798 219.130.127.83 219.130.127.83 广东省东莞市 蓝月牙网吧
799 219.130.127.84 219.130.127.255 广东省东莞市 电信
800 219.132.200.0 219.132.203.45 广东省东莞市 电信
801 219.132.203.46 219.132.203.46 广东省东莞市 火电建晖工程处五角大楼网络中心
802 219.132.203.47 219.132.205.255 广东省东莞市 电信
803 219.132.206.0 219.132.206.255 广东省东莞市 (东城区/望牛墩镇)电信
804 219.132.207.0 219.132.225.120 广东省东莞市 电信
805 219.132.225.121 219.132.225.121 广东省东莞市虎门镇 新时代网吧
806 219.132.225.122 219.132.229.168 广东省东莞市 电信
807 219.132.229.169 219.132.229.169 广东省东莞市 高步镇三联区聚源影吧
808 219.132.229.170 219.132.230.165 广东省东莞市 电信
809 219.132.230.166 219.132.230.166 广东省东莞市 中堂镇黎氏集团
810 219.132.230.167 219.132.232.39 广东省东莞市 电信
811 219.132.232.40 219.132.232.40 广东省东莞市 东城创业社区
812 219.132.232.41 219.132.239.102 广东省东莞市 电信
813 219.132.239.103 219.132.239.103 广东省东莞市 横沥镇神山工业区威佳电子厂
814 219.132.239.104 219.132.240.153 广东省东莞市 电信
815 219.132.240.154 219.132.240.154 广东省东莞市 邮政中心局
816 219.132.240.155 219.132.240.255 广东省东莞市 (莞城/东城区)电信
817 219.132.241.0 219.132.242.39 广东省东莞市 电信
818 219.132.242.40 219.132.242.40 广东省东莞市 星光网吧
819 219.132.242.41 219.132.242.152 广东省东莞市 电信
820 219.132.242.153 219.132.242.153 广东省东莞市 下桥银丰市场
821 219.132.242.154 219.132.246.130 广东省东莞市 电信
822 219.132.246.131 219.132.246.131 广东省东莞市 塘厦镇阿笨网吧
823 219.132.246.132 219.132.247.153 广东省东莞市 电信
824 219.132.247.154 219.132.247.154 广东省东莞市 阳光网吧
825 219.132.247.155 219.132.248.122 广东省东莞市 电信
826 219.132.248.123 219.132.248.123 广东省东莞市 石碣镇四甲南天华佳金沙网吧
827 219.132.248.124 219.132.255.255 广东省东莞市 电信
828 219.222.160.0 219.222.191.255 广东省东莞市 东莞理工学院教育网
829 220.112.193.0 220.112.199.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带
830 220.198.40.0 220.198.47.255 广东省东莞市 联通
831 220.198.96.0 220.198.96.255 广东省东莞市 联通
832 220.198.108.0 220.198.110.255 广东省东莞市 联通
833 220.198.125.0 220.198.127.255 广东省东莞市 联通
834 220.198.236.0 220.198.236.255 广东省东莞市 联通
835 220.199.1.0 220.199.1.255 广东省东莞市 联通
836 220.242.6.0 220.242.7.255 广东省东莞市 珠江宽频
837 220.242.128.0 220.242.135.255 广东省东莞市 中移铁通
838 221.4.17.0 221.4.17.255 广东省东莞市 联通
839 221.4.128.0 221.4.137.32 广东省东莞市 联通
840 221.4.137.33 221.4.137.35 广东省东莞市 南博职业技术学院
841 221.4.137.36 221.4.137.36 广东省东莞市 联通
842 221.4.137.37 221.4.137.37 广东省东莞市 南博职业技术学院
843 221.4.137.38 221.4.137.114 广东省东莞市 联通
844 221.4.137.115 221.4.137.116 广东省东莞市 南博职业技术学院
845 221.4.137.117 221.4.138.4 广东省东莞市 联通
846 221.4.138.5 221.4.138.5 广东省东莞市 小园丁科技有限公司
847 221.4.138.6 221.4.138.32 广东省东莞市 联通
848 221.4.138.33 221.4.138.33 广东省东莞市 南博职业技术学院
849 221.4.138.34 221.4.141.248 广东省东莞市 联通
850 221.4.141.249 221.4.141.249 广东省东莞市 广东信息工程东莞分公司
851 221.4.141.250 221.4.143.255 广东省东莞市 联通
852 221.4.230.42 221.4.230.45 广东省惠州市 东莞市活力科技电脑有限公司
853 221.172.82.0 221.172.83.255 广东省东莞市 中移铁通
854 221.172.116.0 221.172.119.255 广东省东莞市 中移铁通
855 221.172.132.0 221.172.132.255 广东省东莞市 中移铁通
856 222.16.115.0 222.16.127.255 广东省东莞市 广东医学院(东莞校区)
857 222.50.41.0 222.50.47.255 广东省东莞市 中移铁通
858 222.50.249.0 222.50.255.255 广东省东莞市 中移铁通
859 223.73.28.0 223.73.35.255 广东省东莞市 移动
860 223.73.80.0 223.73.81.255 广东省东莞市 移动
861 223.73.83.0 223.73.83.255 广东省东莞市 移动
862 223.73.124.0 223.73.127.255 广东省东莞市 移动
863 223.73.224.0 223.73.226.255 广东省东莞市 移动
864 223.73.228.0 223.73.231.255 广东省东莞市 移动
865 223.74.0.0 223.74.28.255 广东省东莞市 移动
866 223.74.121.0 223.74.121.255 广东省东莞市 移动
867 223.74.181.0 223.74.193.255 广东省东莞市 移动
868 223.210.96.0 223.210.127.255 广东省东莞市 鹏博士长城宽带