ip地址查询

河源市IP地址列表

河源市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.21.36.0 14.21.39.255 广东省河源市 电信
2 14.124.64.0 14.124.95.255 广东省河源市 电信
3 14.159.128.0 14.159.191.255 广东省河源市 电信
4 27.43.0.0 27.43.63.255 广东省河源市 联通
5 58.254.16.0 58.254.28.186 广东省河源市 联通
6 58.254.28.187 58.254.28.187 广东省河源市 茶山公园星空网盟
7 58.254.28.188 58.254.31.255 广东省河源市 联通
8 59.32.0.0 59.32.8.57 广东省河源市 电信
9 59.32.8.58 59.32.8.58 广东省河源市紫金县 杰才网吧(城南圆盘)
10 59.32.8.59 59.32.8.60 广东省河源市 T.Net天域网络文化
11 59.32.8.61 59.32.8.209 广东省河源市 电信
12 59.32.8.210 59.32.8.212 广东省河源市 战域风云网络世界
13 59.32.8.213 59.32.24.21 广东省河源市 电信
14 59.32.24.22 59.32.24.22 广东省河源市 新空间网吧
15 59.32.24.23 59.32.24.141 广东省河源市 电信
16 59.32.24.142 59.32.24.142 广东省河源市 连平县贵东网吧
17 59.32.24.143 59.32.24.225 广东省河源市 电信
18 59.32.24.226 59.32.24.226 广东省河源市 连平陂头网吧
19 59.32.24.227 59.32.28.137 广东省河源市 电信
20 59.32.28.138 59.32.28.142 广东省河源市和平县 易联科技彭赛吧
21 59.32.28.143 59.32.28.145 广东省河源市 电信
22 59.32.28.146 59.32.28.146 广东省河源市和平县 康华网吧(东堤路38号2楼)
23 59.32.28.147 59.32.28.237 广东省河源市 电信
24 59.32.28.238 59.32.28.238 广东省河源市和平县 星空网吧(阳明镇和平大道88号世纪大酒店B区102号)
25 59.32.28.239 59.32.29.61 广东省河源市 电信
26 59.32.29.62 59.32.29.62 广东省河源市 河源中学实验学校
27 59.32.29.63 59.32.29.137 广东省河源市 电信
28 59.32.29.138 59.32.29.138 广东省河源市 昇平网吧
29 59.32.29.139 59.32.29.226 广东省河源市 电信
30 59.32.29.227 59.32.29.227 广东省河源市 卡通网吧
31 59.32.29.228 59.32.31.5 广东省河源市 电信
32 59.32.31.6 59.32.31.6 广东省河源市 紫金县英才网吧
33 59.32.31.7 59.32.31.69 广东省河源市 电信
34 59.32.31.70 59.32.31.70 广东省河源市 紫金县职业技术学校
35 59.32.31.71 59.32.31.237 广东省河源市 电信
36 59.32.31.238 59.32.31.238 广东省河源市 雷霆网吧
37 59.32.31.239 59.32.31.245 广东省河源市 电信
38 59.32.31.246 59.32.31.246 广东省河源市 紫金县梦幻天使网吧
39 59.32.31.247 59.32.31.249 广东省河源市 电信
40 59.32.31.250 59.32.31.250 广东省河源市 紫金县星纷网吧
41 59.32.31.251 59.32.31.253 广东省河源市 电信
42 59.32.31.254 59.32.31.254 广东省河源市 紫金县飞石网吧
43 59.32.31.255 59.32.36.149 广东省河源市 电信
44 59.32.36.150 59.32.36.150 广东省河源市龙川县 缘聚一线网吧
45 59.32.36.151 59.32.36.237 广东省河源市 电信
46 59.32.36.238 59.32.36.238 广东省河源市龙川县 车田镇瑕思网吧
47 59.32.36.239 59.32.40.145 广东省河源市 电信
48 59.32.40.146 59.32.40.148 广东省河源市 广东星盟网络连锁经营有限公司
49 59.32.40.149 59.32.40.189 广东省河源市 电信
50 59.32.40.190 59.32.40.190 广东省河源市 长安街鑫鹏网吧
51 59.32.40.191 59.32.41.29 广东省河源市 电信
52 59.32.41.30 59.32.41.30 广东省河源市 星空网盟
53 59.32.41.31 59.32.47.255 广东省河源市 电信
54 61.143.144.0 61.143.144.22 广东省河源市 电信
55 61.143.144.23 61.143.144.23 广东省河源市 兴源路网吧
56 61.143.144.24 61.143.144.235 广东省河源市 电信
57 61.143.144.236 61.143.144.236 广东省河源市 科力网吧
58 61.143.144.237 61.143.145.101 广东省河源市 电信
59 61.143.145.102 61.143.145.102 广东省河源市龙川县 技工学校
60 61.143.145.103 61.143.146.13 广东省河源市 电信
61 61.143.146.14 61.143.146.14 广东省河源市 广晟工业园家家网吧
62 61.143.146.15 61.143.146.15 广东省河源市 电信
63 61.143.146.16 61.143.146.95 广东省河源市 职业技术学院
64 61.143.146.96 61.143.146.127 广东省河源市 河源职业技术学院学生宿舍区
65 61.143.146.128 61.143.146.137 广东省河源市 电信
66 61.143.146.138 61.143.146.138 广东省河源市 高新区风速网吧
67 61.143.146.139 61.143.146.147 广东省河源市 电信
68 61.143.146.148 61.143.146.148 广东省河源市 水上乐园网吧
69 61.143.146.149 61.143.147.1 广东省河源市 电信
70 61.143.147.2 61.143.147.30 广东省河源市 连平县隆街心语乐园网吧
71 61.143.147.31 61.143.147.85 广东省河源市 电信
72 61.143.147.86 61.143.147.86 广东省河源市 紫金县传奇时代网吧
73 61.143.147.87 61.143.147.88 广东省河源市 电信
74 61.143.147.89 61.143.147.100 广东省河源市和平县 技鑫网络
75 61.143.147.101 61.143.147.165 广东省河源市 电信
76 61.143.147.166 61.143.147.166 广东省河源市 东源县仙塘镇新卡通网吧
77 61.143.147.167 61.143.147.194 广东省河源市 电信
78 61.143.147.195 61.143.147.195 广东省河源市 高新区万绿网吧
79 61.143.147.196 61.143.148.81 广东省河源市 电信
80 61.143.148.82 61.143.148.82 广东省河源市 东源县仙塘光速网吧
81 61.143.148.83 61.143.149.129 广东省河源市 电信
82 61.143.149.130 61.143.149.130 广东省河源市 讯龙星空网吧
83 61.143.149.131 61.143.149.133 广东省河源市 电信
84 61.143.149.134 61.143.149.134 广东省河源市 东源县讯龙星空网吧
85 61.143.149.135 61.143.150.1 广东省河源市 电信
86 61.143.150.2 61.143.150.2 广东省河源市和平县 浅蓝网吧
87 61.143.150.3 61.143.150.5 广东省河源市 电信
88 61.143.150.6 61.143.150.6 广东省河源市连平县 东辉网吧
89 61.143.150.7 61.143.150.9 广东省河源市 电信
90 61.143.150.10 61.143.150.10 广东省河源市和平县 E时代网吧
91 61.143.150.11 61.143.150.13 广东省河源市 电信
92 61.143.150.14 61.143.150.14 广东省河源市和平县 高科网吧
93 61.143.150.15 61.143.150.17 广东省河源市 电信
94 61.143.150.18 61.143.150.18 广东省河源市 东源县灯塔镇威盛网吧(深圳奔速网吧分店)
95 61.143.150.19 61.143.150.25 广东省河源市 电信
96 61.143.150.26 61.143.150.26 广东省河源市 龙川润丰网吧
97 61.143.150.27 61.143.150.41 广东省河源市 电信
98 61.143.150.42 61.143.150.42 广东省河源市紫金县 长河网吧
99 61.143.150.43 61.143.150.45 广东省河源市 电信
100 61.143.150.46 61.143.150.46 广东省河源市紫金县 飞云网吧
101 61.143.150.47 61.143.150.61 广东省河源市 电信
102 61.143.150.62 61.143.150.62 广东省河源市 岩前开发区大地网吧
103 61.143.150.63 61.143.150.98 广东省河源市 电信
104 61.143.150.99 61.143.150.99 广东省河源市龙川县 新天地网吧
105 61.143.150.100 61.143.150.100 广东省河源市龙川县 老隆镇新天地网吧
106 61.143.150.101 61.143.151.40 广东省河源市 电信
107 61.143.151.41 61.143.151.140 广东省河源市 文明路极速网吧
108 61.143.151.141 61.143.151.190 广东省河源市 电信
109 61.143.151.191 61.143.151.255 广东省河源市 东升路新时空网吧
110 61.146.104.0 61.146.104.130 广东省河源市连平县 电信
111 61.146.104.131 61.146.104.131 广东省河源市连平县 上坪网吧
112 61.146.104.132 61.146.104.140 广东省河源市连平县 电信
113 61.146.104.141 61.146.104.141 广东省河源市连平县 意达网吧
114 61.146.104.142 61.146.104.142 广东省河源市连平县 金桥网吧
115 61.146.104.143 61.146.104.143 广东省河源市 (龙川)
116 61.146.104.144 61.146.104.144 广东省河源市连平县 青苹果网吧
117 61.146.104.145 61.146.104.151 广东省河源市 (龙川)
118 61.146.104.152 61.146.104.152 广东省河源市连平县 意达网吧
119 61.146.104.153 61.146.104.161 广东省河源市 (龙川)
120 61.146.104.162 61.146.104.162 广东省河源市连平县 金桥网吧
121 61.146.104.163 61.146.113.0 广东省河源市 (龙川)
122 61.146.113.1 61.146.113.1 广东省河源市连平县 金桥网吧
123 61.146.113.2 61.146.113.2 广东省河源市连平县 上坪网吧
124 61.146.113.3 61.146.113.3 广东省河源市连平县 小天地网吧
125 61.146.113.4 61.146.113.7 广东省河源市连平县 电信
126 61.146.113.8 61.146.113.8 广东省河源市连平县 金桥网吧
127 61.146.113.9 61.146.113.9 广东省河源市 (龙川)
128 61.146.113.10 61.146.113.10 广东省河源市连平县 意达网吧
129 61.146.113.11 61.146.113.11 广东省河源市 (龙川)
130 61.146.113.12 61.146.113.14 广东省河源市连平县 上坪网吧
131 61.146.113.15 61.146.113.15 广东省河源市连平县 金桥网吧
132 61.146.113.16 61.146.113.16 广东省河源市 (龙川)
133 61.146.113.17 61.146.113.17 广东省河源市连平县 青苹果网吧
134 61.146.113.18 61.146.113.19 广东省河源市连平县 电信
135 61.146.113.20 61.146.113.20 广东省河源市连平县 金桥网吧
136 61.146.113.21 61.146.113.21 广东省河源市 (龙川)
137 61.146.113.22 61.146.113.22 广东省河源市连平县 意达网吧
138 61.146.113.23 61.146.113.25 广东省河源市 (龙川)
139 61.146.113.26 61.146.113.26 广东省河源市连平县 意达网吧
140 61.146.113.27 61.146.113.28 广东省河源市连平县 电信
141 61.146.113.29 61.146.113.29 广东省河源市连平县 上坪网吧
142 61.146.113.30 61.146.113.32 广东省河源市连平县 电信
143 61.146.113.33 61.146.113.33 广东省河源市连平县 意达网吧
144 61.146.113.34 61.146.113.36 广东省河源市连平县 /紫金县
145 61.146.113.37 61.146.113.37 广东省河源市连平县 金桥网吧
146 61.146.113.38 61.146.113.66 广东省河源市连平县 /紫金县
147 61.146.113.67 61.146.113.67 广东省河源市龙川县 东盛网吧
148 61.146.113.68 61.146.114.63 广东省河源市 电信
149 61.146.114.64 61.146.114.67 广东省河源市龙川县 老隆镇星星网吧
150 61.146.114.68 61.146.114.75 广东省河源市 电信
151 61.146.114.76 61.146.114.79 广东省河源市龙川县 老隆镇图书馆网吧
152 61.146.114.80 61.146.114.83 广东省河源市龙川县 老隆镇兴国网吧
153 61.146.114.84 61.146.114.87 广东省河源市连平县 /紫金县
154 61.146.114.88 61.146.114.91 广东省河源市龙川县 老隆镇天意网吧
155 61.146.114.92 61.146.114.159 广东省河源市连平县 /紫金县
156 61.146.114.160 61.146.114.195 广东省河源市连平县 电信
157 61.146.114.196 61.146.114.199 广东省河源市龙川县 新天地网吧
158 61.146.114.200 61.146.114.201 广东省河源市连平县 电信
159 61.146.114.202 61.146.114.202 广东省河源市和平县 星期网吧
160 61.146.114.203 61.146.114.205 广东省河源市连平县 /和平县
161 61.146.114.206 61.146.114.206 广东省河源市和平县 新光网吧
162 61.146.114.207 61.146.114.217 广东省河源市连平县 /和平县
163 61.146.114.218 61.146.114.218 广东省河源市和平县 QQ屋网吧
164 61.146.114.219 61.146.114.224 广东省河源市连平县 /和平县
165 61.146.114.225 61.146.114.230 广东省河源市 星空网盟(中山店)
166 61.146.114.231 61.146.114.255 广东省河源市连平县 /和平县
167 61.146.115.0 61.146.115.31 广东省河源市和平县 彭寨新世纪网吧
168 61.146.115.32 61.146.115.161 广东省河源市连平县 电信
169 61.146.115.162 61.146.115.162 广东省河源市紫金县 紫金中学
170 61.146.115.163 61.146.115.163 广东省河源市紫金县 紫金中学(电脑室)
171 61.146.115.164 61.146.115.164 广东省河源市连平县 用户
172 61.146.115.165 61.146.115.166 广东省河源市紫金县 紫金中学
173 61.146.115.167 61.146.115.199 广东省河源市连平县 用户
174 61.146.115.200 61.146.115.255 广东省河源市连平县 新干线网吧
175 61.146.116.0 61.146.116.0 广东省河源市 (龙川/紫金县古竹镇)
176 61.146.116.1 61.146.116.50 广东省河源市 E网村网吧
177 61.146.116.51 61.146.116.63 广东省河源市 电信
178 61.146.116.64 61.146.116.67 广东省河源市紫金县 英才网吧
179 61.146.116.68 61.146.116.71 广东省河源市紫金县 E时代网吧
180 61.146.116.72 61.146.116.75 广东省河源市紫金县 辉宇网吧
181 61.146.116.76 61.146.116.79 广东省河源市紫金县 电信
182 61.146.116.80 61.146.116.83 广东省河源市紫金县 地球村网吧
183 61.146.116.84 61.146.116.87 广东省河源市紫金县 新潮网吧
184 61.146.116.88 61.146.116.91 广东省河源市紫金县 桥苑网吧
185 61.146.116.92 61.146.116.223 广东省河源市 电信
186 61.146.116.224 61.146.116.227 广东省河源市紫金县 海洋网吧
187 61.146.116.228 61.146.117.33 广东省河源市 电信
188 61.146.117.34 61.146.117.34 广东省河源市和平县 华兴网吧
189 61.146.117.35 61.146.117.37 广东省河源市 电信
190 61.146.117.38 61.146.117.38 广东省河源市和平县 世纪网吧
191 61.146.117.39 61.146.117.43 广东省河源市 电信
192 61.146.117.44 61.146.117.47 广东省河源市连平县 新华网吧
193 61.146.117.48 61.146.117.51 广东省河源市连平县 寰宇网吧
194 61.146.117.52 61.146.117.55 广东省河源市连平县 青苹果网吧
195 61.146.117.56 61.146.117.59 广东省河源市连平县 康乐网吧
196 61.146.117.60 61.146.117.63 广东省河源市连平县 蓝星网吧
197 61.146.117.64 61.146.117.77 广东省河源市 电信
198 61.146.117.78 61.146.117.78 广东省河源市 龙川E时代网络中心
199 61.146.117.79 61.146.117.91 广东省河源市 电信
200 61.146.117.92 61.146.117.92 广东省河源市 E域网吧
201 61.146.117.93 61.146.117.98 广东省河源市 电信
202 61.146.117.99 61.146.117.163 广东省河源市连平县 寰宇网吧
203 61.146.117.164 61.146.117.167 广东省河源市连平县 天慧网吧
204 61.146.117.168 61.146.117.169 广东省河源市连平县 寰宇网吧
205 61.146.117.170 61.146.117.170 广东省河源市紫金县 金城电脑中心
206 61.146.117.171 61.146.117.177 广东省河源市连平县 寰宇网吧
207 61.146.117.178 61.146.117.178 广东省河源市连平县 康乐网吧
208 61.146.117.179 61.146.117.185 广东省河源市连平县 寰宇网吧
209 61.146.117.186 61.146.117.186 广东省河源市连平县 连平县中信
210 61.146.117.187 61.146.117.189 广东省河源市连平县 寰宇网吧
211 61.146.117.190 61.146.117.190 广东省河源市连平县 中信
212 61.146.117.191 61.146.117.200 广东省河源市连平县 寰宇网吧
213 61.146.117.201 61.146.117.220 广东省河源市 电信
214 61.146.117.221 61.146.117.221 广东省河源市 凌志网吧
215 61.146.117.222 61.146.117.223 广东省河源市 电信
216 61.146.117.224 61.146.117.227 广东省河源市连平县 康乐网吧
217 61.146.117.228 61.146.117.239 广东省河源市 电信
218 61.146.117.240 61.146.117.243 广东省河源市龙川县 老隆镇新辉网吧
219 61.146.117.244 61.146.117.255 广东省河源市 电信
220 61.146.118.0 61.146.118.31 广东省河源市 河源职业技术学院
221 61.146.118.32 61.146.118.49 广东省河源市 电信
222 61.146.118.50 61.146.118.50 广东省河源市 八度空间网络会所
223 61.146.118.51 61.146.118.70 广东省河源市 新星网吧
224 61.146.118.71 61.146.118.91 广东省河源市 电信
225 61.146.118.92 61.146.118.92 广东省河源市 龙翔网吧
226 61.146.118.93 61.146.118.109 广东省河源市 电信
227 61.146.118.110 61.146.118.110 广东省河源市 源城区东埔中学
228 61.146.118.111 61.146.118.204 广东省河源市 电信
229 61.146.118.205 61.146.118.205 广东省河源市 三友对面雅吧
230 61.146.118.206 61.146.119.53 广东省河源市 电信
231 61.146.119.54 61.146.119.54 广东省河源市 新互动网吧
232 61.146.119.55 61.146.119.95 广东省河源市 电信
233 61.146.119.96 61.146.119.99 广东省河源市龙川县 老隆镇冲浪网吧
234 61.146.119.100 61.146.119.101 广东省河源市 电信
235 61.146.119.102 61.146.119.102 广东省河源市紫金县 紫荆网吧
236 61.146.119.103 61.146.119.103 广东省河源市 电信
237 61.146.119.104 61.146.119.107 广东省河源市紫金县 杰才网吧
238 61.146.119.108 61.146.119.119 广东省河源市 电信
239 61.146.119.120 61.146.119.123 广东省河源市和平县 飞风桥星星网吧
240 61.146.119.124 61.146.119.125 广东省河源市 电信
241 61.146.119.126 61.146.119.126 广东省河源市和平县 星期网吧
242 61.146.119.127 61.146.119.159 广东省河源市 电信
243 61.146.119.160 61.146.119.193 广东省河源市 新江路新江网吧
244 61.146.119.194 61.146.119.200 广东省河源市 学生路恒美网吧
245 61.146.119.201 61.146.119.223 广东省河源市 电信
246 61.146.119.224 61.146.119.255 广东省河源市 恒星网吧
247 110.211.174.0 110.211.174.255 广东省河源市 中移铁通
248 112.89.92.0 112.89.94.255 广东省河源市 联通
249 112.90.184.0 112.90.191.255 广东省河源市 联通
250 112.91.14.0 112.91.14.255 广东省河源市 联通
251 112.91.184.0 112.91.191.255 广东省河源市 联通
252 112.92.26.0 112.92.27.255 广东省河源市 联通
253 112.92.160.0 112.92.191.255 广东省河源市 联通
254 113.75.0.0 113.75.113.255 广东省河源市 电信
255 113.75.114.0 113.75.114.255 广东省河源市龙川县 电信
256 113.75.115.0 113.75.127.255 广东省河源市 电信
257 113.104.32.0 113.104.34.253 广东省河源市 电信
258 113.104.34.254 113.104.34.254 广东省河源市 河源职业技术学院
259 113.104.34.255 113.104.63.255 广东省河源市 电信
260 113.106.64.0 113.106.71.255 广东省河源市 电信
261 113.107.172.0 113.107.172.255 广东省河源市 电信
262 113.113.150.0 113.113.150.255 广东省河源市 电信
263 116.17.180.0 116.17.211.255 广东省河源市 电信
264 116.17.212.0 116.17.212.255 广东省河源市和平县 电信
265 116.17.213.0 116.17.242.255 广东省河源市 电信
266 116.17.243.0 116.17.243.255 广东省河源市紫金县 电信
267 116.17.244.0 116.17.255.255 广东省河源市 电信
268 116.194.50.0 116.194.50.255 广东省河源市 中移铁通
269 119.124.177.0 119.124.253.255 广东省河源市 电信
270 119.124.254.0 119.124.254.255 广东省河源市紫金县 电信
271 119.124.255.0 119.124.255.255 广东省河源市 电信
272 119.145.197.0 119.145.197.1 广东省河源市 (源城区)电信
273 119.145.197.2 119.145.197.2 广东省河源市 源城区梦幻彩虹网吧(红星路金星楼二楼)
274 119.145.197.3 119.145.197.49 广东省河源市 (源城区)电信
275 119.145.197.50 119.145.197.50 广东省河源市 新江酒店
276 119.145.197.51 119.145.197.255 广东省河源市 (源城区)电信
277 119.145.198.0 119.145.198.0 广东省河源市 科力网吧(河源大学城东门)
278 119.145.198.1 119.145.198.73 广东省河源市 电信
279 119.145.198.74 119.145.198.74 广东省河源市 大学城科力网吧
280 119.145.198.75 119.145.198.97 广东省河源市 电信
281 119.145.198.98 119.145.198.98 广东省河源市 广播电视大学
282 119.145.198.99 119.145.198.99 广东省河源市 广播电视大学与田家炳中学
283 119.145.198.100 119.145.199.255 广东省河源市 电信
284 119.145.200.0 119.145.200.255 广东省河源市龙川县 电信
285 119.145.201.0 119.145.203.0 广东省河源市 电信
286 119.145.203.22 119.145.203.22 广东省河源市 东源县唯缘空间网吧
287 120.196.242.0 120.196.242.255 广东省河源市 移动
288 120.197.82.0 120.197.82.255 广东省河源市 移动
289 123.64.128.0 123.64.129.255 广东省河源市 中移铁通
290 123.65.180.0 123.65.183.255 广东省河源市 中移铁通
291 125.89.92.0 125.89.101.255 广东省河源市 电信
292 125.89.102.0 125.89.103.255 广东省河源市龙川县 电信
293 125.89.104.0 125.89.128.29 广东省河源市 电信
294 125.89.128.30 125.89.128.30 广东省河源市 科技路任我行网吧
295 125.89.128.31 125.89.128.77 广东省河源市 电信
296 125.89.128.78 125.89.128.78 广东省河源市 万绿网吧(电子职工宿舍旁)
297 125.89.128.79 125.89.128.241 广东省河源市 电信
298 125.89.128.242 125.89.128.242 广东省河源市 星宇网吧
299 125.89.128.243 125.89.128.250 广东省河源市 电信
300 125.89.128.251 125.89.128.251 广东省河源市 源城区新地带网吧(科技四路)
301 125.89.128.252 125.89.129.169 广东省河源市 电信
302 125.89.129.170 125.89.129.170 广东省河源市龙川县 新天地网吧
303 125.89.129.171 125.89.129.209 广东省河源市 电信
304 125.89.129.210 125.89.129.210 广东省河源市龙川县 E时代网络服务中心(老隆镇水坑路19号)
305 125.89.129.211 125.89.129.233 广东省河源市 电信
306 125.89.129.234 125.89.129.234 广东省河源市龙川县 冲浪网络服务中心(东风路一号)
307 125.89.129.235 125.89.129.240 广东省河源市 电信
308 125.89.129.241 125.89.129.241 广东省河源市龙川县 新天地网络服务中心(人民路二号)
309 125.89.129.242 125.89.129.255 广东省河源市 电信
310 125.89.130.0 125.89.130.255 广东省河源市龙川县 电信
311 125.89.131.0 125.89.131.61 广东省河源市 电信
312 125.89.131.62 125.89.131.62 广东省河源市和平县 新星网吧(阳明镇南提路老建委2楼)
313 125.89.131.63 125.89.131.185 广东省河源市 电信
314 125.89.131.186 125.89.131.186 广东省河源市和平县 卓越网吧(汇景苑8号2楼)
315 125.89.131.187 125.89.131.193 广东省河源市 电信
316 125.89.131.194 125.89.131.194 广东省河源市和平县 福和网吧(阳明镇和平大道88号世纪大酒店B区102(网锐科技))
317 125.89.131.195 125.89.131.229 广东省河源市 电信
318 125.89.131.230 125.89.131.230 广东省河源市和平县 阳明镇新乐网吧(福和大道廖芬环岛小区)
319 125.89.131.231 125.89.135.255 广东省河源市 电信
320 125.94.240.0 125.94.247.255 广东省河源市 电信
321 125.217.148.0 125.217.151.255 广东省河源市 河源职业技术学院
322 163.177.134.0 163.177.134.28 广东省河源市 联通(蓝汛云计算河源节点)
323 163.177.134.29 163.177.134.30 广东省河源市 联通(蓝汛云分发nginx河源节点)
324 163.177.134.31 163.177.134.255 广东省河源市 联通(蓝汛云计算河源节点)
325 163.177.169.0 163.177.169.99 广东省河源市 联通(蓝汛云计算广东节点)
326 163.177.169.100 163.177.169.101 广东省河源市 联通(蓝汛云分发nginx广东节点)
327 163.177.169.102 163.177.169.255 广东省河源市 联通(蓝汛云计算广东节点)
328 163.177.184.0 163.177.191.255 广东省河源市 联通
329 183.29.0.0 183.29.3.255 广东省河源市 电信
330 183.29.4.0 183.29.4.255 广东省河源市紫金县 电信
331 183.29.5.0 183.29.20.255 广东省河源市 电信
332 183.29.21.0 183.29.21.255 广东省河源市紫金县 电信
333 183.29.22.0 183.29.127.255 广东省河源市 电信
334 183.35.0.0 183.35.127.255 广东省河源市 电信
335 183.52.128.0 183.52.159.255 广东省河源市 电信
336 183.57.57.0 183.57.57.255 广东省河源市 电信
337 183.58.144.0 183.58.159.255 广东省河源市 电信
338 183.59.200.0 183.59.203.255 广东省河源市 电信
339 183.63.56.0 183.63.63.255 广东省河源市 电信
340 183.63.153.0 183.63.155.255 广东省河源市 电信
341 183.63.233.0 183.63.239.255 广东省河源市 电信
342 183.232.116.0 183.232.117.255 广东省河源市 移动
343 183.235.8.0 183.235.11.255 广东省河源市 移动
344 183.235.36.0 183.235.39.255 广东省河源市 移动
345 183.235.136.0 183.235.139.255 广东省河源市 移动
346 183.239.156.0 183.239.163.255 广东省河源市 移动
347 202.104.8.0 202.104.10.0 广东省河源市 电信
348 202.104.10.1 202.104.10.50 广东省河源市 学生路科特网吧
349 202.104.10.51 202.104.10.100 广东省河源市 电信
350 202.104.10.101 202.104.10.101 广东省河源市 金沟一路金沟网吧
351 202.104.10.102 202.104.10.102 广东省河源市 宇发网吧
352 202.104.10.103 202.104.10.149 广东省河源市 电信
353 202.104.10.150 202.104.10.197 广东省河源市 新浪网吧
354 202.104.10.198 202.104.10.198 广东省河源市 富源实业有限公司
355 202.104.10.199 202.104.10.200 广东省河源市 新浪网吧
356 202.104.10.201 202.104.10.255 广东省河源市 星际网吧
357 202.104.11.0 202.104.11.149 广东省河源市 电信
358 202.104.11.150 202.104.11.200 广东省河源市 雅虎网吧
359 202.104.11.201 202.104.11.255 广东省河源市 电信
360 202.105.174.0 202.105.174.13 广东省惠州市 /河源市
361 202.105.174.14 202.105.174.14 广东省河源市 职业技术学院
362 202.105.174.15 202.105.174.255 广东省惠州市 /河源市
363 210.39.74.0 210.39.75.255 广东省 河源市教育局
364 210.77.122.0 210.77.122.255 广东省河源市 珠江宽频
365 211.97.24.0 211.97.29.45 广东省河源市 联通
366 211.97.29.46 211.97.29.46 广东省河源市 纵横网吧
367 211.97.29.47 211.97.29.84 广东省河源市 联通
368 211.97.29.85 211.97.29.90 广东省河源市 天时网络城网吧
369 211.97.29.91 211.97.29.120 广东省河源市 联通
370 211.97.29.121 211.97.29.121 广东省河源市龙川县 老隆镇润丰网吧
371 211.97.29.122 211.97.30.169 广东省河源市 联通
372 211.97.30.170 211.97.30.170 广东省河源市 和平易联电脑七喜专卖店
373 211.97.30.171 211.97.31.255 广东省河源市 联通
374 211.139.236.0 211.139.237.255 广东省河源市 移动
375 218.16.144.0 218.16.144.1 广东省河源市 电信
376 218.16.144.2 218.16.144.2 广东省河源市 田家炳中学与河源电大公共局域网
377 218.16.144.3 218.16.144.17 广东省河源市 电信
378 218.16.144.18 218.16.144.18 广东省河源市 假日酒店对面望野堂网吧
379 218.16.144.19 218.16.144.33 广东省河源市 电信
380 218.16.144.34 218.16.144.34 广东省河源市 华强网吧
381 218.16.144.35 218.16.144.65 广东省河源市 电信
382 218.16.144.66 218.16.144.66 广东省河源市 新园网吧
383 218.16.144.67 218.16.144.159 广东省河源市 电信
384 218.16.144.160 218.16.144.165 广东省河源市 文明路鑫鹏网吧
385 218.16.144.166 218.16.144.186 广东省河源市 电信
386 218.16.144.187 218.16.144.187 广东省河源市 鑫彭网吧
387 218.16.144.188 218.16.144.193 广东省河源市 电信
388 218.16.144.194 218.16.144.222 广东省河源市 联讯网吧
389 218.16.144.223 218.16.145.33 广东省河源市 电信
390 218.16.145.34 218.16.145.61 广东省河源市 源城区牛吧网吧
391 218.16.145.62 218.16.145.71 广东省河源市 电信
392 218.16.145.72 218.16.145.72 广东省河源市 学生路欧洲网吧
393 218.16.145.73 218.16.145.85 广东省河源市 电信
394 218.16.145.86 218.16.145.86 广东省河源市连平县 寰宇网吧
395 218.16.145.87 218.16.145.99 广东省河源市 电信
396 218.16.145.100 218.16.145.100 广东省河源市和平县 新光网吧
397 218.16.145.101 218.16.145.111 广东省河源市 电信
398 218.16.145.112 218.16.145.112 广东省河源市和平县 新光网吧
399 218.16.145.113 218.16.145.161 广东省河源市 电信
400 218.16.145.162 218.16.145.162 广东省河源市和平县 新浅蓝网吧
401 218.16.145.163 218.16.145.199 广东省河源市 电信
402 218.16.145.200 218.16.145.200 广东省河源市和平县 高科网吧(港和大楼二楼)
403 218.16.145.201 218.16.145.229 广东省河源市 电信
404 218.16.145.230 218.16.145.230 广东省河源市和平县 浅蓝网吧(福和工业园)
405 218.16.145.231 218.16.146.17 广东省河源市 电信
406 218.16.146.18 218.16.146.18 广东省河源市 科苑网吧
407 218.16.146.19 218.16.146.193 广东省河源市 电信
408 218.16.146.194 218.16.146.194 广东省河源市 雅虎网吧
409 218.16.146.195 218.16.148.255 广东省河源市 电信
410 218.16.149.0 218.16.149.41 广东省河源市连平县 电信
411 218.16.149.42 218.16.149.42 广东省河源市连平县 东辉第一分店网吧
412 218.16.149.43 218.16.149.185 广东省河源市连平县 电信
413 218.16.149.186 218.16.149.186 广东省河源市连平县 广晟学府网吧
414 218.16.149.187 218.16.149.255 广东省河源市连平县 电信
415 218.16.150.0 218.16.150.49 广东省河源市 电信
416 218.16.150.50 218.16.150.95 广东省河源市 卫星附近诺言网吧(D吧)
417 218.16.150.96 218.16.150.128 广东省河源市和平县 飞凤网吧
418 218.16.150.129 218.16.150.129 广东省河源市 电信
419 218.16.150.130 218.16.150.141 广东省河源市 龙翔网吧
420 218.16.150.142 218.16.150.142 广东省河源市 电信
421 218.16.150.143 218.16.150.143 广东省河源市 长安街转弯望野堂网吧
422 218.16.150.144 218.16.150.144 广东省河源市 电信
423 218.16.150.145 218.16.150.148 广东省河源市 龙翔网吧
424 218.16.150.149 218.16.150.149 广东省河源市 电信
425 218.16.150.150 218.16.150.150 广东省河源市 都市网吧
426 218.16.150.151 218.16.150.151 广东省河源市 电信
427 218.16.150.152 218.16.150.161 广东省河源市 龙翔网吧
428 218.16.150.162 218.16.151.0 广东省河源市 电信
429 218.16.151.1 218.16.151.50 广东省河源市 兴源路馨浪网吧
430 218.16.151.51 218.16.151.90 广东省河源市 电信
431 218.16.151.91 218.16.151.91 广东省河源市连平县 新干线网吧
432 218.16.151.92 218.16.151.153 广东省河源市 电信
433 218.16.151.154 218.16.151.154 广东省河源市 东新网络世界
434 218.16.151.155 218.16.151.159 广东省河源市 电信
435 218.16.151.160 218.16.151.175 广东省河源市 长安街凯达网吧
436 218.16.151.176 218.16.151.217 广东省河源市 电信
437 218.16.151.218 218.16.151.218 广东省河源市 岩前开发区至尊网吧
438 218.16.151.219 218.16.151.255 广东省河源市 电信
439 218.16.152.0 218.16.152.132 广东省河源市连平县 电信
440 218.16.152.133 218.16.152.133 广东省河源市连平县 新华网吧
441 218.16.152.134 218.16.152.137 广东省河源市 电信
442 218.16.152.138 218.16.152.138 广东省河源市连平县 新华网吧
443 218.16.152.139 218.16.152.139 广东省河源市 电信
444 218.16.152.140 218.16.152.150 广东省河源市 醉游网吧
445 218.16.152.151 218.16.152.161 广东省河源市 电信
446 218.16.152.162 218.16.152.162 广东省河源市连平县 龙街心语乐园网吧
447 218.16.152.163 218.16.152.171 广东省河源市 电信
448 218.16.152.172 218.16.152.172 广东省河源市连平县 龙街
449 218.16.152.173 218.16.152.184 广东省河源市连平县 电信
450 218.16.152.185 218.16.152.185 广东省河源市连平县 龙街心语乐园网吧
451 218.16.152.186 218.16.152.187 广东省河源市 电信
452 218.16.152.188 218.16.152.188 广东省河源市连平县 隆街新华网吧
453 218.16.152.189 218.16.152.194 广东省河源市 电信
454 218.16.152.195 218.16.152.195 广东省河源市 天时网络城
455 218.16.152.196 218.16.154.7 广东省河源市 电信
456 218.16.154.8 218.16.154.8 广东省河源市连平县 意达网吧/E时代网吧
457 218.16.154.9 218.16.154.11 广东省河源市 电信
458 218.16.154.12 218.16.154.12 广东省河源市连平县 E时代网吧
459 218.16.154.13 218.16.154.13 广东省河源市 电信
460 218.16.154.14 218.16.154.14 广东省河源市连平县 E时代网吧
461 218.16.154.15 218.16.154.17 广东省河源市连平县 电信
462 218.16.154.18 218.16.154.18 广东省河源市连平县 小天地网吧
463 218.16.154.19 218.16.154.30 广东省河源市连平县 E时代网吧
464 218.16.154.31 218.16.154.32 广东省河源市连平县 电信
465 218.16.154.33 218.16.154.33 广东省河源市连平县 青苹果网吧
466 218.16.154.34 218.16.154.44 广东省河源市连平县 电信
467 218.16.154.45 218.16.154.54 广东省河源市连平县 小天地网吧
468 218.16.154.55 218.16.154.55 广东省河源市连平县 中信希望网吧
469 218.16.154.56 218.16.154.61 广东省河源市连平县 小天地网吧
470 218.16.154.62 218.16.154.62 广东省河源市 电信
471 218.16.154.63 218.16.154.63 广东省河源市连平县 E时代网吧
472 218.16.154.64 218.16.154.64 广东省河源市 电信
473 218.16.154.65 218.16.154.65 广东省河源市连平县 E时代网吧
474 218.16.154.66 218.16.154.69 广东省河源市连平县 小天地网吧
475 218.16.154.70 218.16.154.70 广东省河源市连平县 E时代网吧
476 218.16.154.71 218.16.154.76 广东省河源市连平县 电信
477 218.16.154.77 218.16.154.77 广东省河源市连平县 中信
478 218.16.154.78 218.16.154.79 广东省河源市连平县 电信
479 218.16.154.80 218.16.154.80 广东省河源市连平县 E时代网吧
480 218.16.154.81 218.16.154.81 广东省河源市 电信
481 218.16.154.82 218.16.154.82 广东省河源市连平县 意达网吧
482 218.16.154.83 218.16.154.83 广东省河源市连平县 电信
483 218.16.154.84 218.16.154.84 广东省河源市连平县 新华网吧
484 218.16.154.85 218.16.154.85 广东省河源市连平县 电信
485 218.16.154.86 218.16.154.86 广东省河源市连平县 E时代网吧
486 218.16.154.87 218.16.154.89 广东省河源市连平县 电信
487 218.16.154.90 218.16.154.93 广东省河源市连平县 E时代网吧
488 218.16.154.94 218.16.154.94 广东省河源市连平县 意达网吧
489 218.16.154.95 218.16.154.102 广东省河源市连平县 电信
490 218.16.154.103 218.16.154.103 广东省河源市连平县 寰宇网吧
491 218.16.154.104 218.16.154.104 广东省河源市连平县 小天地网吧
492 218.16.154.105 218.16.154.109 广东省河源市连平县 电信
493 218.16.154.110 218.16.154.117 广东省河源市连平县 E时代网吧
494 218.16.154.118 218.16.154.126 广东省河源市连平县 电信
495 218.16.154.127 218.16.154.128 广东省河源市连平县 E时代网吧
496 218.16.154.129 218.16.154.149 广东省河源市连平县 电信
497 218.16.154.150 218.16.154.151 广东省河源市连平县 小天地网吧
498 218.16.154.152 218.16.154.152 广东省河源市连平县 E时代网吧
499 218.16.154.153 218.16.154.168 广东省河源市连平县 小天地网吧
500 218.16.154.169 218.16.154.171 广东省河源市 电信
501 218.16.154.172 218.16.154.172 广东省河源市连平县 意达网吧
502 218.16.154.173 218.16.154.178 广东省河源市 电信
503 218.16.154.179 218.16.154.179 广东省河源市连平县 小天地网吧
504 218.16.154.180 218.16.154.181 广东省河源市 电信
505 218.16.154.182 218.16.154.182 广东省河源市 紫金九和镇九和网吧
506 218.16.154.183 218.16.154.184 广东省河源市连平县 电信
507 218.16.154.185 218.16.154.185 广东省河源市 龙尾坝新人类网吧
508 218.16.154.186 218.16.154.188 广东省河源市连平县 电信
509 218.16.154.189 218.16.154.189 广东省河源市 沿讲路九龙网吧
510 218.16.154.190 218.16.154.192 广东省河源市连平县 电信
511 218.16.154.193 218.16.154.194 广东省河源市连平县 小天地网吧
512 218.16.154.195 218.16.154.202 广东省河源市连平县 /源城区
513 218.16.154.203 218.16.154.203 广东省河源市连平县 公园网吧
514 218.16.154.204 218.16.154.223 广东省河源市连平县 /源城区
515 218.16.154.224 218.16.154.224 广东省河源市连平县 小天地网吧
516 218.16.154.225 218.16.154.235 广东省河源市连平县 /源城区
517 218.16.154.236 218.16.154.236 广东省河源市连平县 金桥网吧
518 218.16.154.237 218.16.154.248 广东省河源市连平县 电信
519 218.16.154.249 218.16.154.249 广东省河源市连平县 金桥网吧
520 218.16.154.250 218.16.155.14 广东省河源市连平县 /紫金县
521 218.16.155.15 218.16.155.15 广东省河源市连平县 龙街星语乐园网吧
522 218.16.155.16 218.16.155.41 广东省河源市连平县 /紫金县
523 218.16.155.42 218.16.155.42 广东省河源市连平县 意达网吧
524 218.16.155.43 218.16.155.43 广东省河源市连平县 /紫金县
525 218.16.155.44 218.16.155.44 广东省河源市 湖宾路网虫网吧
526 218.16.155.45 218.16.155.52 广东省河源市连平县 /紫金县
527 218.16.155.53 218.16.155.53 广东省河源市连平县 新华网吧
528 218.16.155.54 218.16.155.58 广东省河源市连平县 /紫金县
529 218.16.155.59 218.16.155.59 广东省河源市连平县 小天地网吧
530 218.16.155.60 218.16.155.64 广东省河源市连平县 /紫金县
531 218.16.155.65 218.16.155.65 广东省河源市连平县 新华网吧
532 218.16.155.66 218.16.155.133 广东省河源市连平县 /紫金县
533 218.16.155.134 218.16.155.134 广东省河源市连平县 新华网吧
534 218.16.155.135 218.16.155.169 广东省河源市连平县 /紫金县
535 218.16.155.170 218.16.155.170 广东省河源市连平县 新华网吧
536 218.16.155.171 218.16.156.32 广东省河源市 电信
537 218.16.156.33 218.16.156.33 广东省河源市连平县 新华网吧
538 218.16.156.34 218.16.156.255 广东省河源市 电信
539 218.16.157.0 218.16.157.129 广东省河源市连平县 电信
540 218.16.157.130 218.16.157.131 广东省河源市连平县 新华网吧
541 218.16.157.132 218.16.157.132 广东省河源市连平县 互动新天地网吧
542 218.16.157.133 218.16.157.133 广东省河源市连平县 青苹果网吧
543 218.16.157.134 218.16.157.134 广东省河源市连平县 公园网吧
544 218.16.157.135 218.16.157.135 广东省河源市连平县 天慧网吧
545 218.16.157.136 218.16.157.136 广东省河源市连平县 蓝星网吧
546 218.16.157.137 218.16.157.137 广东省河源市连平县 飞越网吧
547 218.16.157.138 218.16.157.138 广东省河源市 电信
548 218.16.157.139 218.16.157.139 广东省河源市连平县 保险网吧
549 218.16.157.140 218.16.157.144 广东省河源市连平县 神州网吧
550 218.16.157.145 218.16.157.145 广东省河源市连平县 康乐网吧
551 218.16.157.146 218.16.157.255 广东省河源市连平县 神州网吧
552 218.16.158.0 218.16.159.255 广东省河源市 电信
553 219.129.128.0 219.129.130.116 广东省河源市 电信
554 219.129.130.117 219.129.130.117 广东省河源市 QQ网吧
555 219.129.130.118 219.129.130.255 广东省河源市 电信
556 219.129.131.0 219.129.132.32 广东省河源市 /韶关市电信
557 219.129.132.33 219.129.132.33 广东省河源市 金沟弯朝阳网吧
558 219.129.132.34 219.129.137.22 广东省河源市 /韶关市电信
559 219.129.137.23 219.129.137.23 广东省河源市 电力局宿舍
560 219.129.137.24 219.129.137.191 广东省河源市 电信
561 219.129.137.192 219.129.137.192 广东省河源市 电力局宿舍
562 219.129.137.193 219.129.138.63 广东省河源市 电信
563 219.129.138.64 219.129.138.64 广东省河源市 春秋网络科技有限公司
564 219.129.138.65 219.129.138.255 广东省河源市 电信
565 219.129.139.0 219.129.139.32 广东省河源市和平县 QQ屋网吧
566 219.129.139.33 219.129.139.99 广东省河源市 电信
567 219.129.139.100 219.129.139.100 广东省河源市和平县 世纪网吧(金带路75号)
568 219.129.139.101 219.129.139.129 广东省河源市 电信
569 219.129.139.130 219.129.139.165 广东省河源市 文明路极速网吧
570 219.129.139.166 219.129.139.186 广东省河源市 电信
571 219.129.139.187 219.129.139.224 广东省河源市和平县 星期网吧
572 219.129.139.225 219.129.139.255 广东省河源市和平县 E世界网吧
573 219.129.140.0 219.129.140.1 广东省河源市 电信
574 219.129.140.2 219.129.140.2 广东省河源市连平县 金山网吧
575 219.129.140.3 219.129.140.14 广东省河源市 电信
576 219.129.140.15 219.129.140.15 广东省河源市连平县 金山网吧
577 219.129.140.16 219.129.140.29 广东省河源市 电信
578 219.129.140.30 219.129.140.30 广东省河源市连平县 金山网吧
579 219.129.140.31 219.129.140.33 广东省河源市 电信
580 219.129.140.34 219.129.140.34 广东省河源市 贵族网吧(龙尾坝)
581 219.129.140.35 219.129.140.70 广东省河源市 电信
582 219.129.140.71 219.129.140.71 广东省河源市 世纪网吧
583 219.129.140.72 219.129.140.89 广东省河源市 电信
584 219.129.140.90 219.129.140.130 广东省河源市连平县 神州网吧
585 219.129.140.131 219.129.140.153 广东省河源市 电信
586 219.129.140.154 219.129.140.158 广东省河源市 星空网盟
587 219.129.140.159 219.129.141.17 广东省河源市 电信
588 219.129.141.18 219.129.141.18 广东省河源市连平县 天惠网吧
589 219.129.141.19 219.129.141.57 广东省河源市 电信
590 219.129.141.58 219.129.141.58 广东省河源市 学生路下面恒新网吧
591 219.129.141.59 219.129.141.99 广东省河源市 电信
592 219.129.141.100 219.129.141.103 广东省河源市 河源职业技术学院
593 219.129.141.104 219.129.141.114 广东省河源市 电信
594 219.129.141.115 219.129.141.115 广东省河源市连平县 芳芳网吧
595 219.129.141.116 219.129.141.117 广东省河源市 电信
596 219.129.141.118 219.129.141.118 广东省河源市连平县 芳芳网吧
597 219.129.141.119 219.129.141.121 广东省河源市 电信
598 219.129.141.122 219.129.141.122 广东省河源市 紫金县宇宙网吧
599 219.129.141.123 219.129.141.149 广东省河源市 电信
600 219.129.141.150 219.129.141.150 广东省河源市 宽带信息时空网吧
601 219.129.141.151 219.129.141.161 广东省河源市 电信
602 219.129.141.162 219.129.141.162 广东省河源市连平县 新干线网吧
603 219.129.141.163 219.129.141.177 广东省河源市 电信
604 219.129.141.178 219.129.141.178 广东省河源市连平县 飞越网吧
605 219.129.141.179 219.129.141.179 广东省河源市 电信
606 219.129.141.180 219.129.141.182 广东省河源市连平县 飞越网吧
607 219.129.141.183 219.129.142.96 广东省河源市龙川县 /连平县电信
608 219.129.142.97 219.129.142.97 广东省河源市和平县 鑫鑫网吧
609 219.129.142.98 219.129.142.170 广东省河源市龙川县 /连平县电信
610 219.129.142.171 219.129.142.171 广东省河源市和平县 星期网吧
611 219.129.142.172 219.129.143.65 广东省河源市 电信
612 219.129.143.66 219.129.143.66 广东省河源市连平县 新华网吧
613 219.129.143.67 219.129.145.50 广东省河源市 电信
614 219.129.145.51 219.129.145.51 广东省河源市和平县 新光网吧
615 219.129.145.52 219.129.149.49 广东省河源市 电信
616 219.129.149.50 219.129.149.59 广东省河源市 星网科技有限公司
617 219.129.149.60 219.129.149.169 广东省河源市 电信
618 219.129.149.170 219.129.149.170 广东省河源市 虫虫网吧
619 219.129.149.171 219.129.149.249 广东省河源市 电信
620 219.129.149.250 219.129.149.250 广东省河源市龙川县 老隆镇润丰网吧
621 219.129.149.251 219.129.150.128 广东省河源市 电信
622 219.129.150.129 219.129.150.129 广东省河源市 小峰轻松驿站
623 219.129.150.130 219.129.156.117 广东省河源市 电信
624 219.129.156.118 219.129.156.118 广东省河源市 连平县元善镇飞越网吧
625 219.129.156.119 219.129.159.255 广东省河源市 电信
626 220.198.250.0 220.198.253.255 广东省河源市 联通
627 220.199.20.0 220.199.20.174 广东省河源市 联通
628 220.199.20.175 220.199.20.175 广东省河源市 中山路中国联通公园营业厅
629 220.199.20.176 220.199.63.255 广东省河源市 联通
630 221.172.127.0 221.172.127.255 广东省河源市 中移铁通
631 222.50.60.0 222.50.60.255 广东省河源市 中移铁通
632 222.50.61.0 222.50.62.255 广东省河源市 /惠州市铁通
633 222.50.63.0 222.50.67.255 广东省河源市 中移铁通
634 222.50.220.0 222.50.221.255 广东省河源市 中移铁通
635 223.73.48.0 223.73.49.255 广东省河源市龙川县 移动
636 223.73.50.0 223.73.51.255 广东省河源市 移动
637 223.74.222.0 223.74.224.255 广东省河源市 移动