ip地址查询

河源市IP地址列表

河源市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.159.128.0 14.159.191.255 广东省河源市 电信
2 27.43.0.0 27.43.63.255 广东省河源市 联通
3 58.254.16.0 58.254.28.186 广东省河源市 联通
4 58.254.28.187 58.254.28.187 广东省河源市 茶山公园星空网盟
5 58.254.28.188 58.254.31.255 广东省河源市 联通
6 59.32.0.0 59.32.8.57 广东省河源市 电信
7 59.32.8.58 59.32.8.58 广东省河源市紫金县 杰才网吧(城南圆盘)
8 59.32.8.59 59.32.8.60 广东省河源市 T.Net天域网络文化
9 59.32.8.61 59.32.8.209 广东省河源市 电信
10 59.32.8.210 59.32.8.212 广东省河源市 战域风云网络世界
11 59.32.8.213 59.32.24.21 广东省河源市 电信
12 59.32.24.22 59.32.24.22 广东省河源市 新空间网吧
13 59.32.24.23 59.32.24.141 广东省河源市 电信
14 59.32.24.142 59.32.24.142 广东省河源市 连平县贵东网吧
15 59.32.24.143 59.32.24.225 广东省河源市 电信
16 59.32.24.226 59.32.24.226 广东省河源市 连平陂头网吧
17 59.32.24.227 59.32.28.137 广东省河源市 电信
18 59.32.28.138 59.32.28.142 广东省河源市和平县 易联科技彭赛吧
19 59.32.28.143 59.32.28.145 广东省河源市 电信
20 59.32.28.146 59.32.28.146 广东省河源市和平县 康华网吧(东堤路38号2楼)
21 59.32.28.147 59.32.28.237 广东省河源市 电信
22 59.32.28.238 59.32.28.238 广东省河源市和平县 星空网吧(阳明镇和平大道88号世纪大酒店B区102号)
23 59.32.28.239 59.32.29.61 广东省河源市 电信
24 59.32.29.62 59.32.29.62 广东省河源市 河源中学实验学校
25 59.32.29.63 59.32.29.137 广东省河源市 电信
26 59.32.29.138 59.32.29.138 广东省河源市 昇平网吧
27 59.32.29.139 59.32.29.226 广东省河源市 电信
28 59.32.29.227 59.32.29.227 广东省河源市 卡通网吧
29 59.32.29.228 59.32.31.5 广东省河源市 电信
30 59.32.31.6 59.32.31.6 广东省河源市 紫金县英才网吧
31 59.32.31.7 59.32.31.69 广东省河源市 电信
32 59.32.31.70 59.32.31.70 广东省河源市 紫金县职业技术学校
33 59.32.31.71 59.32.31.237 广东省河源市 电信
34 59.32.31.238 59.32.31.238 广东省河源市 雷霆网吧
35 59.32.31.239 59.32.31.245 广东省河源市 电信
36 59.32.31.246 59.32.31.246 广东省河源市 紫金县梦幻天使网吧
37 59.32.31.247 59.32.31.249 广东省河源市 电信
38 59.32.31.250 59.32.31.250 广东省河源市 紫金县星纷网吧
39 59.32.31.251 59.32.31.253 广东省河源市 电信
40 59.32.31.254 59.32.31.254 广东省河源市 紫金县飞石网吧
41 59.32.31.255 59.32.36.149 广东省河源市 电信
42 59.32.36.150 59.32.36.150 广东省河源市龙川县 缘聚一线网吧
43 59.32.36.151 59.32.36.237 广东省河源市 电信
44 59.32.36.238 59.32.36.238 广东省河源市龙川县 车田镇瑕思网吧
45 59.32.36.239 59.32.40.145 广东省河源市 电信
46 59.32.40.146 59.32.40.148 广东省河源市 广东星盟网络连锁经营有限公司
47 59.32.40.149 59.32.40.189 广东省河源市 电信
48 59.32.40.190 59.32.40.190 广东省河源市 长安街鑫鹏网吧
49 59.32.40.191 59.32.41.29 广东省河源市 电信
50 59.32.41.30 59.32.41.30 广东省河源市 星空网盟
51 59.32.41.31 59.32.47.255 广东省河源市 电信
52 61.143.144.0 61.143.144.22 广东省河源市 电信
53 61.143.144.23 61.143.144.23 广东省河源市 兴源路网吧
54 61.143.144.24 61.143.144.235 广东省河源市 电信
55 61.143.144.236 61.143.144.236 广东省河源市 科力网吧
56 61.143.144.237 61.143.145.101 广东省河源市 电信
57 61.143.145.102 61.143.145.102 广东省河源市龙川县 技工学校
58 61.143.145.103 61.143.146.13 广东省河源市 电信
59 61.143.146.14 61.143.146.14 广东省河源市 广晟工业园家家网吧
60 61.143.146.15 61.143.146.15 广东省河源市 电信
61 61.143.146.16 61.143.146.95 广东省河源市 职业技术学院
62 61.143.146.96 61.143.146.127 广东省河源市 河源职业技术学院学生宿舍区
63 61.143.146.128 61.143.146.137 广东省河源市 电信
64 61.143.146.138 61.143.146.138 广东省河源市 高新区风速网吧
65 61.143.146.139 61.143.146.147 广东省河源市 电信
66 61.143.146.148 61.143.146.148 广东省河源市 水上乐园网吧
67 61.143.146.149 61.143.147.1 广东省河源市 电信
68 61.143.147.2 61.143.147.30 广东省河源市 连平县隆街心语乐园网吧
69 61.143.147.31 61.143.147.85 广东省河源市 电信
70 61.143.147.86 61.143.147.86 广东省河源市 紫金县传奇时代网吧
71 61.143.147.87 61.143.147.88 广东省河源市 电信
72 61.143.147.89 61.143.147.100 广东省河源市和平县 技鑫网络
73 61.143.147.101 61.143.147.165 广东省河源市 电信
74 61.143.147.166 61.143.147.166 广东省河源市 东源县仙塘镇新卡通网吧
75 61.143.147.167 61.143.147.194 广东省河源市 电信
76 61.143.147.195 61.143.147.195 广东省河源市 高新区万绿网吧
77 61.143.147.196 61.143.148.81 广东省河源市 电信
78 61.143.148.82 61.143.148.82 广东省河源市 东源县仙塘光速网吧
79 61.143.148.83 61.143.149.129 广东省河源市 电信
80 61.143.149.130 61.143.149.130 广东省河源市 讯龙星空网吧
81 61.143.149.131 61.143.149.133 广东省河源市 电信
82 61.143.149.134 61.143.149.134 广东省河源市 东源县讯龙星空网吧
83 61.143.149.135 61.143.150.1 广东省河源市 电信
84 61.143.150.2 61.143.150.2 广东省河源市和平县 浅蓝网吧
85 61.143.150.3 61.143.150.5 广东省河源市 电信
86 61.143.150.6 61.143.150.6 广东省河源市连平县 东辉网吧
87 61.143.150.7 61.143.150.9 广东省河源市 电信
88 61.143.150.10 61.143.150.10 广东省河源市和平县 E时代网吧
89 61.143.150.11 61.143.150.13 广东省河源市 电信
90 61.143.150.14 61.143.150.14 广东省河源市和平县 高科网吧
91 61.143.150.15 61.143.150.17 广东省河源市 电信
92 61.143.150.18 61.143.150.18 广东省河源市 东源县灯塔镇威盛网吧(深圳奔速网吧分店)
93 61.143.150.19 61.143.150.25 广东省河源市 电信
94 61.143.150.26 61.143.150.26 广东省河源市 龙川润丰网吧
95 61.143.150.27 61.143.150.41 广东省河源市 电信
96 61.143.150.42 61.143.150.42 广东省河源市紫金县 长河网吧
97 61.143.150.43 61.143.150.45 广东省河源市 电信
98 61.143.150.46 61.143.150.46 广东省河源市紫金县 飞云网吧
99 61.143.150.47 61.143.150.61 广东省河源市 电信
100 61.143.150.62 61.143.150.62 广东省河源市 岩前开发区大地网吧
101 61.143.150.63 61.143.150.98 广东省河源市 电信
102 61.143.150.99 61.143.150.99 广东省河源市龙川县 新天地网吧
103 61.143.150.100 61.143.150.100 广东省河源市龙川县 老隆镇新天地网吧
104 61.143.150.101 61.143.151.40 广东省河源市 电信
105 61.143.151.41 61.143.151.140 广东省河源市 文明路极速网吧
106 61.143.151.141 61.143.151.190 广东省河源市 电信
107 61.143.151.191 61.143.151.255 广东省河源市 东升路新时空网吧
108 61.146.104.0 61.146.104.130 广东省河源市连平县 电信
109 61.146.104.131 61.146.104.131 广东省河源市连平县 上坪网吧
110 61.146.104.132 61.146.104.140 广东省河源市连平县 电信
111 61.146.104.141 61.146.104.141 广东省河源市连平县 意达网吧
112 61.146.104.142 61.146.104.142 广东省河源市连平县 金桥网吧
113 61.146.104.143 61.146.104.143 广东省河源市 (龙川)
114 61.146.104.144 61.146.104.144 广东省河源市连平县 青苹果网吧
115 61.146.104.145 61.146.104.151 广东省河源市 (龙川)
116 61.146.104.152 61.146.104.152 广东省河源市连平县 意达网吧
117 61.146.104.153 61.146.104.161 广东省河源市 (龙川)
118 61.146.104.162 61.146.104.162 广东省河源市连平县 金桥网吧
119 61.146.104.163 61.146.113.0 广东省河源市 (龙川)
120 61.146.113.1 61.146.113.1 广东省河源市连平县 金桥网吧
121 61.146.113.2 61.146.113.2 广东省河源市连平县 上坪网吧
122 61.146.113.3 61.146.113.3 广东省河源市连平县 小天地网吧
123 61.146.113.4 61.146.113.7 广东省河源市连平县 电信
124 61.146.113.8 61.146.113.8 广东省河源市连平县 金桥网吧
125 61.146.113.9 61.146.113.9 广东省河源市 (龙川)
126 61.146.113.10 61.146.113.10 广东省河源市连平县 意达网吧
127 61.146.113.11 61.146.113.11 广东省河源市 (龙川)
128 61.146.113.12 61.146.113.14 广东省河源市连平县 上坪网吧
129 61.146.113.15 61.146.113.15 广东省河源市连平县 金桥网吧
130 61.146.113.16 61.146.113.16 广东省河源市 (龙川)
131 61.146.113.17 61.146.113.17 广东省河源市连平县 青苹果网吧
132 61.146.113.18 61.146.113.19 广东省河源市连平县 电信
133 61.146.113.20 61.146.113.20 广东省河源市连平县 金桥网吧
134 61.146.113.21 61.146.113.21 广东省河源市 (龙川)
135 61.146.113.22 61.146.113.22 广东省河源市连平县 意达网吧
136 61.146.113.23 61.146.113.25 广东省河源市 (龙川)
137 61.146.113.26 61.146.113.26 广东省河源市连平县 意达网吧
138 61.146.113.27 61.146.113.28 广东省河源市连平县 电信
139 61.146.113.29 61.146.113.29 广东省河源市连平县 上坪网吧
140 61.146.113.30 61.146.113.32 广东省河源市连平县 电信
141 61.146.113.33 61.146.113.33 广东省河源市连平县 意达网吧
142 61.146.113.34 61.146.113.36 广东省河源市连平县 /紫金县
143 61.146.113.37 61.146.113.37 广东省河源市连平县 金桥网吧
144 61.146.113.38 61.146.113.66 广东省河源市连平县 /紫金县
145 61.146.113.67 61.146.113.67 广东省河源市龙川县 东盛网吧
146 61.146.113.68 61.146.114.63 广东省河源市 电信
147 61.146.114.64 61.146.114.67 广东省河源市龙川县 老隆镇星星网吧
148 61.146.114.68 61.146.114.75 广东省河源市 电信
149 61.146.114.76 61.146.114.79 广东省河源市龙川县 老隆镇图书馆网吧
150 61.146.114.80 61.146.114.83 广东省河源市龙川县 老隆镇兴国网吧
151 61.146.114.84 61.146.114.87 广东省河源市连平县 /紫金县
152 61.146.114.88 61.146.114.91 广东省河源市龙川县 老隆镇天意网吧
153 61.146.114.92 61.146.114.159 广东省河源市连平县 /紫金县
154 61.146.114.160 61.146.114.195 广东省河源市连平县 电信
155 61.146.114.196 61.146.114.199 广东省河源市龙川县 新天地网吧
156 61.146.114.200 61.146.114.201 广东省河源市连平县 电信
157 61.146.114.202 61.146.114.202 广东省河源市和平县 星期网吧
158 61.146.114.203 61.146.114.205 广东省河源市连平县 /和平县
159 61.146.114.206 61.146.114.206 广东省河源市和平县 新光网吧
160 61.146.114.207 61.146.114.217 广东省河源市连平县 /和平县
161 61.146.114.218 61.146.114.218 广东省河源市和平县 QQ屋网吧
162 61.146.114.219 61.146.114.224 广东省河源市连平县 /和平县
163 61.146.114.225 61.146.114.230 广东省河源市 星空网盟(中山店)
164 61.146.114.231 61.146.114.255 广东省河源市连平县 /和平县
165 61.146.115.0 61.146.115.31 广东省河源市和平县 彭寨新世纪网吧
166 61.146.115.32 61.146.115.161 广东省河源市连平县 电信
167 61.146.115.162 61.146.115.162 广东省河源市紫金县 紫金中学
168 61.146.115.163 61.146.115.163 广东省河源市紫金县 紫金中学(电脑室)
169 61.146.115.164 61.146.115.164 广东省河源市连平县 用户
170 61.146.115.165 61.146.115.166 广东省河源市紫金县 紫金中学
171 61.146.115.167 61.146.115.199 广东省河源市连平县 用户
172 61.146.115.200 61.146.115.255 广东省河源市连平县 新干线网吧
173 61.146.116.0 61.146.116.0 广东省河源市 (龙川/紫金县古竹镇)
174 61.146.116.1 61.146.116.50 广东省河源市 E网村网吧
175 61.146.116.51 61.146.116.63 广东省河源市 电信
176 61.146.116.64 61.146.116.67 广东省河源市紫金县 英才网吧
177 61.146.116.68 61.146.116.71 广东省河源市紫金县 E时代网吧
178 61.146.116.72 61.146.116.75 广东省河源市紫金县 辉宇网吧
179 61.146.116.76 61.146.116.79 广东省河源市紫金县 电信
180 61.146.116.80 61.146.116.83 广东省河源市紫金县 地球村网吧
181 61.146.116.84 61.146.116.87 广东省河源市紫金县 新潮网吧
182 61.146.116.88 61.146.116.91 广东省河源市紫金县 桥苑网吧
183 61.146.116.92 61.146.116.223 广东省河源市 电信
184 61.146.116.224 61.146.116.227 广东省河源市紫金县 海洋网吧
185 61.146.116.228 61.146.117.33 广东省河源市 电信
186 61.146.117.34 61.146.117.34 广东省河源市和平县 华兴网吧
187 61.146.117.35 61.146.117.37 广东省河源市 电信
188 61.146.117.38 61.146.117.38 广东省河源市和平县 世纪网吧
189 61.146.117.39 61.146.117.43 广东省河源市 电信
190 61.146.117.44 61.146.117.47 广东省河源市连平县 新华网吧
191 61.146.117.48 61.146.117.51 广东省河源市连平县 寰宇网吧
192 61.146.117.52 61.146.117.55 广东省河源市连平县 青苹果网吧
193 61.146.117.56 61.146.117.59 广东省河源市连平县 康乐网吧
194 61.146.117.60 61.146.117.63 广东省河源市连平县 蓝星网吧
195 61.146.117.64 61.146.117.77 广东省河源市 电信
196 61.146.117.78 61.146.117.78 广东省河源市 龙川E时代网络中心
197 61.146.117.79 61.146.117.91 广东省河源市 电信
198 61.146.117.92 61.146.117.92 广东省河源市 E域网吧
199 61.146.117.93 61.146.117.98 广东省河源市 电信
200 61.146.117.99 61.146.117.163 广东省河源市连平县 寰宇网吧
201 61.146.117.164 61.146.117.167 广东省河源市连平县 天慧网吧
202 61.146.117.168 61.146.117.169 广东省河源市连平县 寰宇网吧
203 61.146.117.170 61.146.117.170 广东省河源市紫金县 金城电脑中心
204 61.146.117.171 61.146.117.177 广东省河源市连平县 寰宇网吧
205 61.146.117.178 61.146.117.178 广东省河源市连平县 康乐网吧
206 61.146.117.179 61.146.117.185 广东省河源市连平县 寰宇网吧
207 61.146.117.186 61.146.117.186 广东省河源市连平县 连平县中信
208 61.146.117.187 61.146.117.189 广东省河源市连平县 寰宇网吧
209 61.146.117.190 61.146.117.190 广东省河源市连平县 中信
210 61.146.117.191 61.146.117.200 广东省河源市连平县 寰宇网吧
211 61.146.117.201 61.146.117.220 广东省河源市 电信
212 61.146.117.221 61.146.117.221 广东省河源市 凌志网吧
213 61.146.117.222 61.146.117.223 广东省河源市 电信
214 61.146.117.224 61.146.117.227 广东省河源市连平县 康乐网吧
215 61.146.117.228 61.146.117.239 广东省河源市 电信
216 61.146.117.240 61.146.117.243 广东省河源市龙川县 老隆镇新辉网吧
217 61.146.117.244 61.146.117.255 广东省河源市 电信
218 61.146.118.0 61.146.118.31 广东省河源市 河源职业技术学院
219 61.146.118.32 61.146.118.49 广东省河源市 电信
220 61.146.118.50 61.146.118.50 广东省河源市 八度空间网络会所
221 61.146.118.51 61.146.118.70 广东省河源市 新星网吧
222 61.146.118.71 61.146.118.91 广东省河源市 电信
223 61.146.118.92 61.146.118.92 广东省河源市 龙翔网吧
224 61.146.118.93 61.146.118.109 广东省河源市 电信
225 61.146.118.110 61.146.118.110 广东省河源市 源城区东埔中学
226 61.146.118.111 61.146.118.204 广东省河源市 电信
227 61.146.118.205 61.146.118.205 广东省河源市 三友对面雅吧
228 61.146.118.206 61.146.119.53 广东省河源市 电信
229 61.146.119.54 61.146.119.54 广东省河源市 新互动网吧
230 61.146.119.55 61.146.119.95 广东省河源市 电信
231 61.146.119.96 61.146.119.99 广东省河源市龙川县 老隆镇冲浪网吧
232 61.146.119.100 61.146.119.101 广东省河源市 电信
233 61.146.119.102 61.146.119.102 广东省河源市紫金县 紫荆网吧
234 61.146.119.103 61.146.119.103 广东省河源市 电信
235 61.146.119.104 61.146.119.107 广东省河源市紫金县 杰才网吧
236 61.146.119.108 61.146.119.119 广东省河源市 电信
237 61.146.119.120 61.146.119.123 广东省河源市和平县 飞风桥星星网吧
238 61.146.119.124 61.146.119.125 广东省河源市 电信
239 61.146.119.126 61.146.119.126 广东省河源市和平县 星期网吧
240 61.146.119.127 61.146.119.159 广东省河源市 电信
241 61.146.119.160 61.146.119.193 广东省河源市 新江路新江网吧
242 61.146.119.194 61.146.119.200 广东省河源市 学生路恒美网吧
243 61.146.119.201 61.146.119.223 广东省河源市 电信
244 61.146.119.224 61.146.119.255 广东省河源市 恒星网吧
245 110.211.174.0 110.211.174.255 广东省河源市 中移铁通
246 113.75.0.0 113.75.113.255 广东省河源市 电信
247 113.75.114.0 113.75.114.255 广东省河源市龙川县 电信
248 113.75.115.0 113.75.127.255 广东省河源市 电信
249 113.104.32.0 113.104.34.253 广东省河源市 电信
250 113.104.34.254 113.104.34.254 广东省河源市 河源职业技术学院
251 113.104.34.255 113.104.63.255 广东省河源市 电信
252 113.106.64.0 113.106.71.255 广东省河源市 电信
253 113.107.172.0 113.107.172.255 广东省河源市 电信
254 113.113.150.0 113.113.150.255 广东省河源市 电信
255 116.17.180.0 116.17.211.255 广东省河源市 电信
256 116.17.212.0 116.17.212.255 广东省河源市和平县 电信
257 116.17.213.0 116.17.242.255 广东省河源市 电信
258 116.17.243.0 116.17.243.255 广东省河源市紫金县 电信
259 116.17.244.0 116.17.255.255 广东省河源市 电信
260 116.194.50.0 116.194.50.255 广东省河源市 中移铁通
261 119.124.177.0 119.124.253.255 广东省河源市 电信
262 119.124.254.0 119.124.254.255 广东省河源市紫金县 电信
263 119.124.255.0 119.124.255.255 广东省河源市 电信
264 119.145.197.0 119.145.197.1 广东省河源市 (源城区)电信
265 119.145.197.2 119.145.197.2 广东省河源市 源城区梦幻彩虹网吧(红星路金星楼二楼)
266 119.145.197.3 119.145.197.49 广东省河源市 (源城区)电信
267 119.145.197.50 119.145.197.50 广东省河源市 新江酒店
268 119.145.197.51 119.145.197.255 广东省河源市 (源城区)电信
269 119.145.198.0 119.145.198.0 广东省河源市 科力网吧(河源大学城东门)
270 119.145.198.1 119.145.198.73 广东省河源市 电信
271 119.145.198.74 119.145.198.74 广东省河源市 大学城科力网吧
272 119.145.198.75 119.145.198.97 广东省河源市 电信
273 119.145.198.98 119.145.198.98 广东省河源市 广播电视大学
274 119.145.198.99 119.145.198.99 广东省河源市 广播电视大学与田家炳中学
275 119.145.198.100 119.145.199.255 广东省河源市 电信
276 119.145.200.0 119.145.200.255 广东省河源市龙川县 电信
277 119.145.201.0 119.145.203.0 广东省河源市 电信
278 119.145.203.22 119.145.203.22 广东省河源市 东源县唯缘空间网吧
279 120.196.242.0 120.196.242.255 广东省河源市 移动
280 120.197.82.0 120.197.82.255 广东省河源市 移动
281 123.64.128.0 123.64.129.255 广东省河源市 中移铁通
282 123.65.180.0 123.65.183.255 广东省河源市 中移铁通
283 125.89.96.0 125.89.101.255 广东省河源市 电信
284 125.89.102.0 125.89.103.255 广东省河源市龙川县 电信
285 125.89.104.0 125.89.128.29 广东省河源市 电信
286 125.89.128.30 125.89.128.30 广东省河源市 科技路任我行网吧
287 125.89.128.31 125.89.128.77 广东省河源市 电信
288 125.89.128.78 125.89.128.78 广东省河源市 万绿网吧(电子职工宿舍旁)
289 125.89.128.79 125.89.128.241 广东省河源市 电信
290 125.89.128.242 125.89.128.242 广东省河源市 星宇网吧
291 125.89.128.243 125.89.128.250 广东省河源市 电信
292 125.89.128.251 125.89.128.251 广东省河源市 源城区新地带网吧(科技四路)
293 125.89.128.252 125.89.129.169 广东省河源市 电信
294 125.89.129.170 125.89.129.170 广东省河源市龙川县 新天地网吧
295 125.89.129.171 125.89.129.209 广东省河源市 电信
296 125.89.129.210 125.89.129.210 广东省河源市龙川县 E时代网络服务中心(老隆镇水坑路19号)
297 125.89.129.211 125.89.129.233 广东省河源市 电信
298 125.89.129.234 125.89.129.234 广东省河源市龙川县 冲浪网络服务中心(东风路一号)
299 125.89.129.235 125.89.129.240 广东省河源市 电信
300 125.89.129.241 125.89.129.241 广东省河源市龙川县 新天地网络服务中心(人民路二号)
301 125.89.129.242 125.89.129.255 广东省河源市 电信
302 125.89.130.0 125.89.130.255 广东省河源市龙川县 电信
303 125.89.131.0 125.89.131.61 广东省河源市 电信
304 125.89.131.62 125.89.131.62 广东省河源市和平县 新星网吧(阳明镇南提路老建委2楼)
305 125.89.131.63 125.89.131.185 广东省河源市 电信
306 125.89.131.186 125.89.131.186 广东省河源市和平县 卓越网吧(汇景苑8号2楼)
307 125.89.131.187 125.89.131.193 广东省河源市 电信
308 125.89.131.194 125.89.131.194 广东省河源市和平县 福和网吧(阳明镇和平大道88号世纪大酒店B区102(网锐科技))
309 125.89.131.195 125.89.131.229 广东省河源市 电信
310 125.89.131.230 125.89.131.230 广东省河源市和平县 阳明镇新乐网吧(福和大道廖芬环岛小区)
311 125.89.131.231 125.89.135.255 广东省河源市 电信
312 125.94.240.0 125.94.248.255 广东省河源市 电信
313 125.217.148.0 125.217.151.255 广东省河源市 河源职业技术学院
314 163.177.134.0 163.177.134.28 广东省河源市 联通(蓝汛云计算河源节点)
315 163.177.134.29 163.177.134.30 广东省河源市 联通(蓝汛云分发nginx河源节点)
316 163.177.134.31 163.177.134.255 广东省河源市 联通(蓝汛云计算河源节点)
317 163.177.169.0 163.177.169.99 广东省河源市 联通(蓝汛云计算广东节点)
318 163.177.169.100 163.177.169.101 广东省河源市 联通(蓝汛云分发nginx广东节点)
319 163.177.169.102 163.177.169.255 广东省河源市 联通(蓝汛云计算广东节点)
320 183.29.0.0 183.29.3.255 广东省河源市 电信
321 183.29.4.0 183.29.4.255 广东省河源市紫金县 电信
322 183.29.5.0 183.29.20.255 广东省河源市 电信
323 183.29.21.0 183.29.21.255 广东省河源市紫金县 电信
324 183.29.22.0 183.29.127.255 广东省河源市 电信
325 183.30.133.0 183.30.133.255 广东省河源市龙川县 电信
326 183.35.0.0 183.35.72.255 广东省河源市 电信
327 183.35.73.0 183.35.73.255 广东省河源市东源县 电信
328 183.35.74.0 183.35.108.255 广东省河源市 电信
329 183.35.109.0 183.35.109.255 广东省河源市龙川县 电信
330 183.35.110.0 183.35.127.255 广东省河源市 电信
331 183.52.128.0 183.52.159.255 广东省河源市 电信
332 183.58.144.0 183.58.151.255 广东省河源市 电信
333 183.63.59.0 183.63.61.255 广东省河源市 电信
334 183.235.8.0 183.235.11.255 广东省河源市 移动
335 183.235.36.0 183.235.39.255 广东省河源市 移动
336 183.235.136.0 183.235.139.255 广东省河源市 移动
337 183.239.156.0 183.239.163.255 广东省河源市 移动
338 202.104.8.0 202.104.10.0 广东省河源市 电信
339 202.104.10.1 202.104.10.50 广东省河源市 学生路科特网吧
340 202.104.10.51 202.104.10.100 广东省河源市 电信
341 202.104.10.101 202.104.10.101 广东省河源市 金沟一路金沟网吧
342 202.104.10.102 202.104.10.102 广东省河源市 宇发网吧
343 202.104.10.103 202.104.10.149 广东省河源市 电信
344 202.104.10.150 202.104.10.197 广东省河源市 新浪网吧
345 202.104.10.198 202.104.10.198 广东省河源市 富源实业有限公司
346 202.104.10.199 202.104.10.200 广东省河源市 新浪网吧
347 202.104.10.201 202.104.10.255 广东省河源市 星际网吧
348 202.104.11.0 202.104.11.149 广东省河源市 电信
349 202.104.11.150 202.104.11.200 广东省河源市 雅虎网吧
350 202.104.11.201 202.104.11.255 广东省河源市 电信
351 202.105.174.0 202.105.174.13 广东省惠州市 /河源市
352 202.105.174.14 202.105.174.14 广东省河源市 职业技术学院
353 202.105.174.15 202.105.174.255 广东省惠州市 /河源市
354 210.39.74.0 210.39.75.255 广东省 河源市教育局
355 210.77.122.0 210.77.122.255 广东省河源市 珠江宽频
356 211.97.24.0 211.97.29.45 广东省河源市 联通
357 211.97.29.46 211.97.29.46 广东省河源市 纵横网吧
358 211.97.29.47 211.97.29.84 广东省河源市 联通
359 211.97.29.85 211.97.29.90 广东省河源市 天时网络城网吧
360 211.97.29.91 211.97.29.120 广东省河源市 联通
361 211.97.29.121 211.97.29.121 广东省河源市龙川县 老隆镇润丰网吧
362 211.97.29.122 211.97.30.169 广东省河源市 联通
363 211.97.30.170 211.97.30.170 广东省河源市 和平易联电脑七喜专卖店
364 211.97.30.171 211.97.31.255 广东省河源市 联通
365 211.139.236.0 211.139.237.255 广东省河源市 移动
366 218.16.144.0 218.16.144.1 广东省河源市 电信
367 218.16.144.2 218.16.144.2 广东省河源市 田家炳中学与河源电大公共局域网
368 218.16.144.3 218.16.144.17 广东省河源市 电信
369 218.16.144.18 218.16.144.18 广东省河源市 假日酒店对面望野堂网吧
370 218.16.144.19 218.16.144.33 广东省河源市 电信
371 218.16.144.34 218.16.144.34 广东省河源市 华强网吧
372 218.16.144.35 218.16.144.65 广东省河源市 电信
373 218.16.144.66 218.16.144.66 广东省河源市 新园网吧
374 218.16.144.67 218.16.144.159 广东省河源市 电信
375 218.16.144.160 218.16.144.165 广东省河源市 文明路鑫鹏网吧
376 218.16.144.166 218.16.144.186 广东省河源市 电信
377 218.16.144.187 218.16.144.187 广东省河源市 鑫彭网吧
378 218.16.144.188 218.16.144.193 广东省河源市 电信
379 218.16.144.194 218.16.144.222 广东省河源市 联讯网吧
380 218.16.144.223 218.16.145.33 广东省河源市 电信
381 218.16.145.34 218.16.145.61 广东省河源市 源城区牛吧网吧
382 218.16.145.62 218.16.145.71 广东省河源市 电信
383 218.16.145.72 218.16.145.72 广东省河源市 学生路欧洲网吧
384 218.16.145.73 218.16.145.85 广东省河源市 电信
385 218.16.145.86 218.16.145.86 广东省河源市连平县 寰宇网吧
386 218.16.145.87 218.16.145.99 广东省河源市 电信
387 218.16.145.100 218.16.145.100 广东省河源市和平县 新光网吧
388 218.16.145.101 218.16.145.111 广东省河源市 电信
389 218.16.145.112 218.16.145.112 广东省河源市和平县 新光网吧
390 218.16.145.113 218.16.145.161 广东省河源市 电信
391 218.16.145.162 218.16.145.162 广东省河源市和平县 新浅蓝网吧
392 218.16.145.163 218.16.145.199 广东省河源市 电信
393 218.16.145.200 218.16.145.200 广东省河源市和平县 高科网吧(港和大楼二楼)
394 218.16.145.201 218.16.145.229 广东省河源市 电信
395 218.16.145.230 218.16.145.230 广东省河源市和平县 浅蓝网吧(福和工业园)
396 218.16.145.231 218.16.146.17 广东省河源市 电信
397 218.16.146.18 218.16.146.18 广东省河源市 科苑网吧
398 218.16.146.19 218.16.146.193 广东省河源市 电信
399 218.16.146.194 218.16.146.194 广东省河源市 雅虎网吧
400 218.16.146.195 218.16.148.255 广东省河源市 电信
401 218.16.149.0 218.16.149.41 广东省河源市连平县 电信
402 218.16.149.42 218.16.149.42 广东省河源市连平县 东辉第一分店网吧
403 218.16.149.43 218.16.149.185 广东省河源市连平县 电信
404 218.16.149.186 218.16.149.186 广东省河源市连平县 广晟学府网吧
405 218.16.149.187 218.16.149.255 广东省河源市连平县 电信
406 218.16.150.0 218.16.150.49 广东省河源市 电信
407 218.16.150.50 218.16.150.95 广东省河源市 卫星附近诺言网吧(D吧)
408 218.16.150.96 218.16.150.128 广东省河源市和平县 飞凤网吧
409 218.16.150.129 218.16.150.129 广东省河源市 电信
410 218.16.150.130 218.16.150.141 广东省河源市 龙翔网吧
411 218.16.150.142 218.16.150.142 广东省河源市 电信
412 218.16.150.143 218.16.150.143 广东省河源市 长安街转弯望野堂网吧
413 218.16.150.144 218.16.150.144 广东省河源市 电信
414 218.16.150.145 218.16.150.148 广东省河源市 龙翔网吧
415 218.16.150.149 218.16.150.149 广东省河源市 电信
416 218.16.150.150 218.16.150.150 广东省河源市 都市网吧
417 218.16.150.151 218.16.150.151 广东省河源市 电信
418 218.16.150.152 218.16.150.161 广东省河源市 龙翔网吧
419 218.16.150.162 218.16.151.0 广东省河源市 电信
420 218.16.151.1 218.16.151.50 广东省河源市 兴源路馨浪网吧
421 218.16.151.51 218.16.151.90 广东省河源市 电信
422 218.16.151.91 218.16.151.91 广东省河源市连平县 新干线网吧
423 218.16.151.92 218.16.151.153 广东省河源市 电信
424 218.16.151.154 218.16.151.154 广东省河源市 东新网络世界
425 218.16.151.155 218.16.151.159 广东省河源市 电信
426 218.16.151.160 218.16.151.175 广东省河源市 长安街凯达网吧
427 218.16.151.176 218.16.151.217 广东省河源市 电信
428 218.16.151.218 218.16.151.218 广东省河源市 岩前开发区至尊网吧
429 218.16.151.219 218.16.151.255 广东省河源市 电信
430 218.16.152.0 218.16.152.132 广东省河源市连平县 电信
431 218.16.152.133 218.16.152.133 广东省河源市连平县 新华网吧
432 218.16.152.134 218.16.152.137 广东省河源市 电信
433 218.16.152.138 218.16.152.138 广东省河源市连平县 新华网吧
434 218.16.152.139 218.16.152.139 广东省河源市 电信
435 218.16.152.140 218.16.152.150 广东省河源市 醉游网吧
436 218.16.152.151 218.16.152.161 广东省河源市 电信
437 218.16.152.162 218.16.152.162 广东省河源市连平县 龙街心语乐园网吧
438 218.16.152.163 218.16.152.171 广东省河源市 电信
439 218.16.152.172 218.16.152.172 广东省河源市连平县 龙街
440 218.16.152.173 218.16.152.184 广东省河源市连平县 电信
441 218.16.152.185 218.16.152.185 广东省河源市连平县 龙街心语乐园网吧
442 218.16.152.186 218.16.152.187 广东省河源市 电信
443 218.16.152.188 218.16.152.188 广东省河源市连平县 隆街新华网吧
444 218.16.152.189 218.16.152.194 广东省河源市 电信
445 218.16.152.195 218.16.152.195 广东省河源市 天时网络城
446 218.16.152.196 218.16.154.7 广东省河源市 电信
447 218.16.154.8 218.16.154.8 广东省河源市连平县 意达网吧/E时代网吧
448 218.16.154.9 218.16.154.11 广东省河源市 电信
449 218.16.154.12 218.16.154.12 广东省河源市连平县 E时代网吧
450 218.16.154.13 218.16.154.13 广东省河源市 电信
451 218.16.154.14 218.16.154.14 广东省河源市连平县 E时代网吧
452 218.16.154.15 218.16.154.17 广东省河源市连平县 电信
453 218.16.154.18 218.16.154.18 广东省河源市连平县 小天地网吧
454 218.16.154.19 218.16.154.30 广东省河源市连平县 E时代网吧
455 218.16.154.31 218.16.154.32 广东省河源市连平县 电信
456 218.16.154.33 218.16.154.33 广东省河源市连平县 青苹果网吧
457 218.16.154.34 218.16.154.44 广东省河源市连平县 电信
458 218.16.154.45 218.16.154.54 广东省河源市连平县 小天地网吧
459 218.16.154.55 218.16.154.55 广东省河源市连平县 中信希望网吧
460 218.16.154.56 218.16.154.61 广东省河源市连平县 小天地网吧
461 218.16.154.62 218.16.154.62 广东省河源市 电信
462 218.16.154.63 218.16.154.63 广东省河源市连平县 E时代网吧
463 218.16.154.64 218.16.154.64 广东省河源市 电信
464 218.16.154.65 218.16.154.65 广东省河源市连平县 E时代网吧
465 218.16.154.66 218.16.154.69 广东省河源市连平县 小天地网吧
466 218.16.154.70 218.16.154.70 广东省河源市连平县 E时代网吧
467 218.16.154.71 218.16.154.76 广东省河源市连平县 电信
468 218.16.154.77 218.16.154.77 广东省河源市连平县 中信
469 218.16.154.78 218.16.154.79 广东省河源市连平县 电信
470 218.16.154.80 218.16.154.80 广东省河源市连平县 E时代网吧
471 218.16.154.81 218.16.154.81 广东省河源市 电信
472 218.16.154.82 218.16.154.82 广东省河源市连平县 意达网吧
473 218.16.154.83 218.16.154.83 广东省河源市连平县 电信
474 218.16.154.84 218.16.154.84 广东省河源市连平县 新华网吧
475 218.16.154.85 218.16.154.85 广东省河源市连平县 电信
476 218.16.154.86 218.16.154.86 广东省河源市连平县 E时代网吧
477 218.16.154.87 218.16.154.89 广东省河源市连平县 电信
478 218.16.154.90 218.16.154.93 广东省河源市连平县 E时代网吧
479 218.16.154.94 218.16.154.94 广东省河源市连平县 意达网吧
480 218.16.154.95 218.16.154.102 广东省河源市连平县 电信
481 218.16.154.103 218.16.154.103 广东省河源市连平县 寰宇网吧
482 218.16.154.104 218.16.154.104 广东省河源市连平县 小天地网吧
483 218.16.154.105 218.16.154.109 广东省河源市连平县 电信
484 218.16.154.110 218.16.154.117 广东省河源市连平县 E时代网吧
485 218.16.154.118 218.16.154.126 广东省河源市连平县 电信
486 218.16.154.127 218.16.154.128 广东省河源市连平县 E时代网吧
487 218.16.154.129 218.16.154.149 广东省河源市连平县 电信
488 218.16.154.150 218.16.154.151 广东省河源市连平县 小天地网吧
489 218.16.154.152 218.16.154.152 广东省河源市连平县 E时代网吧
490 218.16.154.153 218.16.154.168 广东省河源市连平县 小天地网吧
491 218.16.154.169 218.16.154.171 广东省河源市 电信
492 218.16.154.172 218.16.154.172 广东省河源市连平县 意达网吧
493 218.16.154.173 218.16.154.178 广东省河源市 电信
494 218.16.154.179 218.16.154.179 广东省河源市连平县 小天地网吧
495 218.16.154.180 218.16.154.181 广东省河源市 电信
496 218.16.154.182 218.16.154.182 广东省河源市 紫金九和镇九和网吧
497 218.16.154.183 218.16.154.184 广东省河源市连平县 电信
498 218.16.154.185 218.16.154.185 广东省河源市 龙尾坝新人类网吧
499 218.16.154.186 218.16.154.188 广东省河源市连平县 电信
500 218.16.154.189 218.16.154.189 广东省河源市 沿讲路九龙网吧
501 218.16.154.190 218.16.154.192 广东省河源市连平县 电信
502 218.16.154.193 218.16.154.194 广东省河源市连平县 小天地网吧
503 218.16.154.195 218.16.154.202 广东省河源市连平县 /源城区
504 218.16.154.203 218.16.154.203 广东省河源市连平县 公园网吧
505 218.16.154.204 218.16.154.223 广东省河源市连平县 /源城区
506 218.16.154.224 218.16.154.224 广东省河源市连平县 小天地网吧
507 218.16.154.225 218.16.154.235 广东省河源市连平县 /源城区
508 218.16.154.236 218.16.154.236 广东省河源市连平县 金桥网吧
509 218.16.154.237 218.16.154.248 广东省河源市连平县 电信
510 218.16.154.249 218.16.154.249 广东省河源市连平县 金桥网吧
511 218.16.154.250 218.16.155.14 广东省河源市连平县 /紫金县
512 218.16.155.15 218.16.155.15 广东省河源市连平县 龙街星语乐园网吧
513 218.16.155.16 218.16.155.41 广东省河源市连平县 /紫金县
514 218.16.155.42 218.16.155.42 广东省河源市连平县 意达网吧
515 218.16.155.43 218.16.155.43 广东省河源市连平县 /紫金县
516 218.16.155.44 218.16.155.44 广东省河源市 湖宾路网虫网吧
517 218.16.155.45 218.16.155.52 广东省河源市连平县 /紫金县
518 218.16.155.53 218.16.155.53 广东省河源市连平县 新华网吧
519 218.16.155.54 218.16.155.58 广东省河源市连平县 /紫金县
520 218.16.155.59 218.16.155.59 广东省河源市连平县 小天地网吧
521 218.16.155.60 218.16.155.64 广东省河源市连平县 /紫金县
522 218.16.155.65 218.16.155.65 广东省河源市连平县 新华网吧
523 218.16.155.66 218.16.155.133 广东省河源市连平县 /紫金县
524 218.16.155.134 218.16.155.134 广东省河源市连平县 新华网吧
525 218.16.155.135 218.16.155.169 广东省河源市连平县 /紫金县
526 218.16.155.170 218.16.155.170 广东省河源市连平县 新华网吧
527 218.16.155.171 218.16.156.32 广东省河源市 电信
528 218.16.156.33 218.16.156.33 广东省河源市连平县 新华网吧
529 218.16.156.34 218.16.156.255 广东省河源市 电信
530 218.16.157.0 218.16.157.129 广东省河源市连平县 电信
531 218.16.157.130 218.16.157.131 广东省河源市连平县 新华网吧
532 218.16.157.132 218.16.157.132 广东省河源市连平县 互动新天地网吧
533 218.16.157.133 218.16.157.133 广东省河源市连平县 青苹果网吧
534 218.16.157.134 218.16.157.134 广东省河源市连平县 公园网吧
535 218.16.157.135 218.16.157.135 广东省河源市连平县 天慧网吧
536 218.16.157.136 218.16.157.136 广东省河源市连平县 蓝星网吧
537 218.16.157.137 218.16.157.137 广东省河源市连平县 飞越网吧
538 218.16.157.138 218.16.157.138 广东省河源市 电信
539 218.16.157.139 218.16.157.139 广东省河源市连平县 保险网吧
540 218.16.157.140 218.16.157.144 广东省河源市连平县 神州网吧
541 218.16.157.145 218.16.157.145 广东省河源市连平县 康乐网吧
542 218.16.157.146 218.16.157.255 广东省河源市连平县 神州网吧
543 218.16.158.0 218.16.159.255 广东省河源市 电信
544 219.129.128.0 219.129.130.116 广东省河源市 电信
545 219.129.130.117 219.129.130.117 广东省河源市 QQ网吧
546 219.129.130.118 219.129.130.255 广东省河源市 电信
547 219.129.131.0 219.129.132.32 广东省河源市 /韶关市电信
548 219.129.132.33 219.129.132.33 广东省河源市 金沟弯朝阳网吧
549 219.129.132.34 219.129.137.22 广东省河源市 /韶关市电信
550 219.129.137.23 219.129.137.23 广东省河源市 电力局宿舍
551 219.129.137.24 219.129.137.191 广东省河源市 电信
552 219.129.137.192 219.129.137.192 广东省河源市 电力局宿舍
553 219.129.137.193 219.129.138.63 广东省河源市 电信
554 219.129.138.64 219.129.138.64 广东省河源市 春秋网络科技有限公司
555 219.129.138.65 219.129.138.255 广东省河源市 电信
556 219.129.139.0 219.129.139.32 广东省河源市和平县 QQ屋网吧
557 219.129.139.33 219.129.139.99 广东省河源市 电信
558 219.129.139.100 219.129.139.100 广东省河源市和平县 世纪网吧(金带路75号)
559 219.129.139.101 219.129.139.129 广东省河源市 电信
560 219.129.139.130 219.129.139.165 广东省河源市 文明路极速网吧
561 219.129.139.166 219.129.139.186 广东省河源市 电信
562 219.129.139.187 219.129.139.224 广东省河源市和平县 星期网吧
563 219.129.139.225 219.129.139.255 广东省河源市和平县 E世界网吧
564 219.129.140.0 219.129.140.1 广东省河源市 电信
565 219.129.140.2 219.129.140.2 广东省河源市连平县 金山网吧
566 219.129.140.3 219.129.140.14 广东省河源市 电信
567 219.129.140.15 219.129.140.15 广东省河源市连平县 金山网吧
568 219.129.140.16 219.129.140.29 广东省河源市 电信
569 219.129.140.30 219.129.140.30 广东省河源市连平县 金山网吧
570 219.129.140.31 219.129.140.33 广东省河源市 电信
571 219.129.140.34 219.129.140.34 广东省河源市 贵族网吧(龙尾坝)
572 219.129.140.35 219.129.140.70 广东省河源市 电信
573 219.129.140.71 219.129.140.71 广东省河源市 世纪网吧
574 219.129.140.72 219.129.140.89 广东省河源市 电信
575 219.129.140.90 219.129.140.130 广东省河源市连平县 神州网吧
576 219.129.140.131 219.129.140.153 广东省河源市 电信
577 219.129.140.154 219.129.140.158 广东省河源市 星空网盟
578 219.129.140.159 219.129.141.17 广东省河源市 电信
579 219.129.141.18 219.129.141.18 广东省河源市连平县 天惠网吧
580 219.129.141.19 219.129.141.57 广东省河源市 电信
581 219.129.141.58 219.129.141.58 广东省河源市 学生路下面恒新网吧
582 219.129.141.59 219.129.141.99 广东省河源市 电信
583 219.129.141.100 219.129.141.103 广东省河源市 河源职业技术学院
584 219.129.141.104 219.129.141.114 广东省河源市 电信
585 219.129.141.115 219.129.141.115 广东省河源市连平县 芳芳网吧
586 219.129.141.116 219.129.141.117 广东省河源市 电信
587 219.129.141.118 219.129.141.118 广东省河源市连平县 芳芳网吧
588 219.129.141.119 219.129.141.121 广东省河源市 电信
589 219.129.141.122 219.129.141.122 广东省河源市 紫金县宇宙网吧
590 219.129.141.123 219.129.141.149 广东省河源市 电信
591 219.129.141.150 219.129.141.150 广东省河源市 宽带信息时空网吧
592 219.129.141.151 219.129.141.161 广东省河源市 电信
593 219.129.141.162 219.129.141.162 广东省河源市连平县 新干线网吧
594 219.129.141.163 219.129.141.177 广东省河源市 电信
595 219.129.141.178 219.129.141.178 广东省河源市连平县 飞越网吧
596 219.129.141.179 219.129.141.179 广东省河源市 电信
597 219.129.141.180 219.129.141.182 广东省河源市连平县 飞越网吧
598 219.129.141.183 219.129.142.96 广东省河源市龙川县 /连平县电信
599 219.129.142.97 219.129.142.97 广东省河源市和平县 鑫鑫网吧
600 219.129.142.98 219.129.142.170 广东省河源市龙川县 /连平县电信
601 219.129.142.171 219.129.142.171 广东省河源市和平县 星期网吧
602 219.129.142.172 219.129.143.65 广东省河源市 电信
603 219.129.143.66 219.129.143.66 广东省河源市连平县 新华网吧
604 219.129.143.67 219.129.145.50 广东省河源市 电信
605 219.129.145.51 219.129.145.51 广东省河源市和平县 新光网吧
606 219.129.145.52 219.129.149.49 广东省河源市 电信
607 219.129.149.50 219.129.149.59 广东省河源市 星网科技有限公司
608 219.129.149.60 219.129.149.169 广东省河源市 电信
609 219.129.149.170 219.129.149.170 广东省河源市 虫虫网吧
610 219.129.149.171 219.129.149.249 广东省河源市 电信
611 219.129.149.250 219.129.149.250 广东省河源市龙川县 老隆镇润丰网吧
612 219.129.149.251 219.129.150.128 广东省河源市 电信
613 219.129.150.129 219.129.150.129 广东省河源市 小峰轻松驿站
614 219.129.150.130 219.129.156.117 广东省河源市 电信
615 219.129.156.118 219.129.156.118 广东省河源市 连平县元善镇飞越网吧
616 219.129.156.119 219.129.159.255 广东省河源市 电信
617 220.198.250.0 220.198.253.255 广东省河源市 联通
618 220.199.20.0 220.199.20.174 广东省河源市 联通
619 220.199.20.175 220.199.20.175 广东省河源市 中山路中国联通公园营业厅
620 220.199.20.176 220.199.63.255 广东省河源市 联通
621 221.172.127.0 221.172.127.255 广东省河源市 中移铁通
622 222.50.60.0 222.50.60.255 广东省河源市 中移铁通
623 222.50.61.0 222.50.62.255 广东省河源市 /惠州市铁通
624 222.50.63.0 222.50.67.255 广东省河源市 中移铁通
625 222.50.220.0 222.50.221.255 广东省河源市 中移铁通
626 223.73.48.0 223.73.49.255 广东省河源市龙川县 移动
627 223.73.50.0 223.73.51.255 广东省河源市 移动
628 223.74.222.0 223.74.224.255 广东省河源市 移动