ip地址查询

江门市IP地址列表

江门市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.18.96.0 14.18.127.255 广东省江门市 电信
2 14.117.64.0 14.117.73.255 广东省江门市 电信
3 14.117.74.0 14.117.74.255 广东省江门市新会区 电信
4 14.117.75.0 14.117.115.255 广东省江门市 电信
5 14.117.116.0 14.117.118.255 广东省江门市蓬江区 电信
6 14.117.119.0 14.117.119.255 广东省江门市 电信
7 14.117.120.0 14.117.121.255 广东省江门市蓬江区 电信
8 14.117.122.0 14.117.122.255 广东省江门市 电信
9 14.117.123.0 14.117.123.255 广东省江门市蓬江区 电信
10 14.117.124.0 14.117.127.255 广东省江门市新会区 电信
11 14.117.128.0 14.117.156.255 广东省江门市 电信
12 14.117.157.0 14.117.157.255 广东省江门市新会区 电信
13 14.117.158.0 14.117.171.255 广东省江门市 电信
14 14.117.172.0 14.117.172.255 广东省江门市恩平市 电信
15 14.117.173.0 14.117.250.255 广东省江门市 电信
16 14.117.251.0 14.117.251.255 广东省江门市开平市 电信
17 14.117.252.0 14.118.82.255 广东省江门市 电信
18 14.118.83.0 14.118.83.255 广东省江门市恩平市 电信
19 14.118.84.0 14.118.192.255 广东省江门市 电信
20 14.118.193.0 14.118.193.255 广东省江门市新会区 电信
21 14.118.194.0 14.118.203.255 广东省江门市 电信
22 14.118.204.0 14.118.204.255 广东省江门市新会区 电信
23 14.118.205.0 14.118.231.255 广东省江门市 电信
24 14.118.232.0 14.118.232.255 广东省江门市新会区 电信
25 14.118.233.0 14.118.255.255 广东省江门市 电信
26 14.120.128.0 14.120.159.255 广东省江门市 电信
27 14.120.160.0 14.120.163.255 广东省江门市蓬江区 电信
28 14.120.164.0 14.120.171.255 广东省江门市 电信
29 14.120.172.0 14.120.173.255 广东省江门市新会区 电信
30 14.120.174.0 14.120.191.255 广东省江门市 电信
31 14.126.192.0 14.126.229.255 广东省江门市 电信
32 14.126.230.0 14.126.230.255 广东省江门市开平市 电信
33 14.126.231.0 14.126.255.255 广东省江门市 电信
34 27.41.0.0 27.41.0.255 广东省江门市 联通
35 27.41.1.0 27.41.1.255 广东省江门市开平市 联通
36 27.41.2.0 27.41.3.255 广东省江门市 联通
37 27.41.4.0 27.41.4.255 广东省江门市台山市 联通
38 27.41.5.0 27.41.31.255 广东省江门市 联通
39 27.41.32.0 27.41.32.255 广东省江门市台山市 联通
40 27.41.33.0 27.41.37.255 广东省江门市 联通
41 27.41.38.0 27.41.38.255 广东省江门市台山市 联通
42 27.41.39.0 27.41.54.255 广东省江门市 联通
43 27.41.55.0 27.41.55.255 广东省江门市台山市 联通
44 27.41.56.0 27.41.127.255 广东省江门市 联通
45 27.45.0.0 27.45.127.255 广东省江门市 联通
46 58.252.160.0 58.252.161.255 广东省江门市 联通
47 58.252.162.0 58.252.162.255 广东省江门市恩平市 联通
48 58.252.163.0 58.252.163.255 广东省江门市 联通
49 58.252.164.0 58.252.165.255 广东省江门市新会区 联通
50 58.252.166.0 58.252.172.241 广东省江门市 联通
51 58.252.172.242 58.252.172.242 广东省江门市鹤山市 世逸电子科技有限公司
52 58.252.172.243 58.252.173.249 广东省江门市 联通
53 58.252.173.250 58.252.173.250 广东省江门市新会区 机电中专
54 58.252.173.251 58.252.173.255 广东省江门市 联通
55 58.252.174.0 58.252.175.255 广东省江门市新会区 联通
56 58.252.176.0 58.252.176.255 广东省江门市开平市 联通
57 58.252.177.0 58.252.180.255 广东省江门市 联通
58 58.252.181.0 58.252.181.255 广东省江门市新会区 联通
59 58.252.182.0 58.252.187.255 广东省江门市 联通
60 58.252.188.0 58.252.188.255 广东省江门市江海区 联通
61 58.252.189.0 58.252.191.255 广东省江门市 联通
62 58.255.128.0 58.255.131.255 广东省江门市新会区 联通
63 58.255.132.0 58.255.132.255 广东省江门市 联通
64 58.255.133.0 58.255.133.255 广东省江门市开平市 联通
65 58.255.134.0 58.255.134.255 广东省江门市 联通
66 58.255.135.0 58.255.135.255 广东省江门市开平县 联通
67 58.255.136.0 58.255.139.255 广东省江门市新会区 联通
68 58.255.140.0 58.255.143.255 广东省江门市 联通
69 58.255.208.0 58.255.208.255 广东省江门市开平市 联通
70 58.255.209.0 58.255.211.255 广东省江门市 联通
71 58.255.212.0 58.255.219.255 广东省江门市新会区 联通
72 58.255.220.0 58.255.220.255 广东省江门市 联通
73 58.255.221.0 58.255.222.255 广东省江门市江海区 联通
74 58.255.223.0 58.255.223.255 广东省江门市蓬江区 联通
75 59.36.192.0 59.36.201.196 广东省江门市恩平市 电信
76 59.36.201.197 59.36.201.197 广东省江门市 睦洲镇靓靓网吧
77 59.36.201.198 59.36.203.255 广东省江门市恩平市 电信
78 59.36.204.0 59.36.210.255 广东省江门市蓬江区 电信
79 59.36.211.0 59.36.211.255 广东省江门市恩平市 电信
80 59.36.212.0 59.36.212.255 广东省江门市鹤山市 电信
81 59.36.213.0 59.36.215.255 广东省江门市恩平市 电信
82 59.36.216.0 59.36.222.255 广东省江门市 电信
83 59.36.223.0 59.36.223.255 广东省江门市 (台山/开平)电信
84 59.36.224.0 59.36.227.255 广东省江门市新会区 电信
85 59.36.228.0 59.36.231.3 广东省江门市 (台山/开平)电信
86 59.36.231.4 59.36.231.4 广东省江门市台山市 台城银河网吧
87 59.36.231.5 59.36.232.255 广东省江门市 (台山/开平)电信
88 59.36.233.0 59.36.233.65 广东省江门市 电信
89 59.36.233.66 59.36.233.66 广东省江门市恩平市 均安网吧
90 59.36.233.67 59.36.234.114 广东省江门市 电信
91 59.36.234.115 59.36.234.115 广东省江门市台山市 新宁网吧
92 59.36.234.116 59.36.234.255 广东省江门市 电信
93 59.36.235.0 59.36.235.255 广东省江门市开平市 电信
94 59.36.236.0 59.36.239.255 广东省江门市 电信
95 59.36.240.0 59.36.240.255 广东省江门市 (恩平/开平)电信
96 59.36.241.0 59.36.241.5 广东省江门市 电信
97 59.36.241.6 59.36.241.6 广东省江门市 超创网吧
98 59.36.241.7 59.36.241.33 广东省江门市 电信
99 59.36.241.34 59.36.241.34 广东省江门市 篷江区棠下镇天域网吧
100 59.36.241.35 59.36.241.112 广东省江门市 电信
101 59.36.241.113 59.36.241.113 广东省江门市 网友网吧
102 59.36.241.114 59.36.241.117 广东省江门市 电信
103 59.36.241.118 59.36.241.118 广东省江门市 (育德)新太空网吧
104 59.36.241.119 59.36.241.121 广东省江门市 电信
105 59.36.241.122 59.36.241.122 广东省江门市 新时空网吧
106 59.36.241.123 59.36.241.125 广东省江门市 电信
107 59.36.241.126 59.36.241.126 广东省江门市 麻圆镇麻三网吧
108 59.36.241.127 59.36.241.209 广东省江门市 电信
109 59.36.241.210 59.36.241.210 广东省江门市 新金六网吧(原羊桥电脑城)
110 59.36.241.211 59.36.242.5 广东省江门市 电信
111 59.36.242.6 59.36.242.6 广东省江门市新会区 明润网吧
112 59.36.242.7 59.36.242.9 广东省江门市 电信
113 59.36.242.10 59.36.242.10 广东省江门市新会区 傲游网吧
114 59.36.242.11 59.36.246.17 广东省江门市 电信
115 59.36.246.18 59.36.246.18 广东省江门市鹤山市 沙坪镇好友网吧
116 59.36.246.19 59.36.250.255 广东省江门市 电信
117 59.36.251.0 59.36.254.255 广东省江门市 (台山/开平)电信
118 59.36.255.0 59.36.255.1 广东省江门市 电信
119 59.36.255.2 59.36.255.2 广东省江门市新会区 新网城网吧
120 59.36.255.3 59.36.255.19 广东省江门市 电信
121 59.36.255.20 59.36.255.20 广东省江门市 御景酒店
122 59.36.255.21 59.36.255.255 广东省江门市 电信
123 59.37.12.0 59.37.15.255 广东省江门市 电信
124 59.37.28.0 59.37.31.255 广东省江门市 电信
125 59.37.34.0 59.37.37.255 广东省江门市 电信
126 59.37.41.0 59.37.47.255 广东省江门市 电信
127 59.37.160.0 59.37.160.12 广东省江门市 电信
128 59.37.160.13 59.37.160.13 广东省江门市 胜利路红日网吧
129 59.37.160.14 59.37.160.28 广东省江门市 电信
130 59.37.160.29 59.37.160.29 广东省江门市 教育网
131 59.37.160.30 59.37.160.30 广东省江门市新会区 冈州中学
132 59.37.160.31 59.37.160.39 广东省江门市 电信
133 59.37.160.40 59.37.160.40 广东省江门市 星空网盟三江分店(新会区三江镇金门公路)
134 59.37.160.41 59.37.160.43 广东省江门市 电信
135 59.37.160.44 59.37.160.44 广东省江门市 星空网吧
136 59.37.160.45 59.37.160.109 广东省江门市 电信
137 59.37.160.110 59.37.160.113 广东省江门市 白沙工业区拓域网吧
138 59.37.160.114 59.37.160.114 广东省江门市 新创网吧
139 59.37.160.115 59.37.160.115 广东省江门市 电信
140 59.37.160.116 59.37.160.116 广东省江门市 天沙路宇盛网吧(北郊)
141 59.37.160.117 59.37.160.128 广东省江门市 电信
142 59.37.160.129 59.37.160.129 广东省江门市蓬江区 新金六网吧
143 59.37.160.130 59.37.161.4 广东省江门市 电信
144 59.37.161.5 59.37.161.5 广东省江门市新会区 中心南路时尚网吧
145 59.37.161.6 59.37.161.6 广东省江门市 电信
146 59.37.161.7 59.37.161.7 广东省江门市新会区 司前镇超联网吧
147 59.37.161.8 59.37.161.9 广东省江门市 电信
148 59.37.161.10 59.37.161.10 广东省江门市新会区 浩瀛网吧(会城三和大道北122号107)
149 59.37.161.11 59.37.161.17 广东省江门市 电信
150 59.37.161.18 59.37.161.18 广东省江门市新会区 东方网吧(会城冈州大道中24号)
151 59.37.161.19 59.37.161.20 广东省江门市 电信
152 59.37.161.21 59.37.161.21 广东省江门市新会区 新天地网吧
153 59.37.161.22 59.37.161.26 广东省江门市 电信
154 59.37.161.27 59.37.161.27 广东省江门市新会区 司前镇超联网吧
155 59.37.161.28 59.37.161.39 广东省江门市 电信
156 59.37.161.40 59.37.161.40 广东省江门市 星空网盟(三江店)
157 59.37.161.41 59.37.161.58 广东省江门市 电信
158 59.37.161.59 59.37.161.59 广东省江门市新会区 文化馆电子阅览室
159 59.37.161.60 59.37.161.75 广东省江门市 电信
160 59.37.161.76 59.37.161.76 广东省江门市 三江辉恒网吧
161 59.37.161.77 59.37.161.77 广东省江门市 电信
162 59.37.161.78 59.37.161.78 广东省江门市新会区 (时年)技工学校
163 59.37.161.79 59.37.161.79 广东省江门市新会区 新天地网吧
164 59.37.161.80 59.37.161.80 广东省江门市新会区 悦洋街悦洋欣盈网吧
165 59.37.161.81 59.37.161.148 广东省江门市 电信
166 59.37.161.149 59.37.161.149 广东省江门市新会区 风云网吧(会城西门路6号1座101)
167 59.37.161.150 59.37.162.1 广东省江门市 电信
168 59.37.162.2 59.37.162.2 广东省江门市 高新区40号科捷网吧
169 59.37.162.3 59.37.162.3 广东省江门市 电信
170 59.37.162.4 59.37.162.4 广东省江门市蓬江区 盈动网吧(凤阳街76号)
171 59.37.162.5 59.37.162.7 广东省江门市 电信
172 59.37.162.8 59.37.162.8 广东省江门市 拓域网吧
173 59.37.162.9 59.37.162.48 广东省江门市 电信
174 59.37.162.49 59.37.162.49 广东省江门市 正翔网吧
175 59.37.162.50 59.37.162.100 广东省江门市 电信
176 59.37.162.101 59.37.162.101 广东省江门市 荣盛网吧
177 59.37.162.102 59.37.162.144 广东省江门市 电信
178 59.37.162.145 59.37.162.145 广东省江门市 金星网吧(荷塘镇霞村工业区马窑购物广场E7号)
179 59.37.162.146 59.37.162.188 广东省江门市 电信
180 59.37.162.189 59.37.162.189 广东省江门市 良化新红日网吧
181 59.37.162.190 59.37.163.1 广东省江门市 电信
182 59.37.163.2 59.37.163.2 广东省江门市 纵横网吧(鹤山沙坪镇)
183 59.37.163.3 59.37.163.3 广东省江门市 碧桂园网吧(鹤山沙坪镇)
184 59.37.163.4 59.37.163.26 广东省江门市 电信
185 59.37.163.27 59.37.163.27 广东省江门市 联通网吧(鹤山沙坪镇)
186 59.37.163.28 59.37.163.34 广东省江门市 电信
187 59.37.163.35 59.37.163.35 广东省江门市 网缘网吧(鹤山市沙坪镇)
188 59.37.163.36 59.37.163.37 广东省江门市 电信
189 59.37.163.38 59.37.163.38 广东省江门市 畅达网吧(鹤山沙坪镇)
190 59.37.163.39 59.37.163.39 广东省江门市 电信
191 59.37.163.40 59.37.163.40 广东省江门市 翔宇网吧(鹤山沙坪镇)
192 59.37.163.41 59.37.163.86 广东省江门市 电信
193 59.37.163.87 59.37.163.87 广东省江门市 音速网吧(鹤山沙坪镇)
194 59.37.163.88 59.37.163.100 广东省江门市 电信
195 59.37.163.101 59.37.163.101 广东省江门市鹤山市 古劳镇明城网吧
196 59.37.163.102 59.37.163.104 广东省江门市 电信
197 59.37.163.105 59.37.163.105 广东省江门市鹤山市 沙坪镇138客栈
198 59.37.163.106 59.37.163.106 广东省江门市 电信
199 59.37.163.107 59.37.163.107 广东省江门市鹤山市 精品网吧
200 59.37.163.108 59.37.163.117 广东省江门市 电信
201 59.37.163.118 59.37.163.118 广东省江门市 东缘网吧(中东西5-7号)
202 59.37.163.119 59.37.163.119 广东省江门市 电信
203 59.37.163.120 59.37.163.120 广东省江门市开平市 迅达网吧
204 59.37.163.121 59.37.163.142 广东省江门市 电信
205 59.37.163.143 59.37.163.143 广东省江门市鹤山市 天宇网吧
206 59.37.163.144 59.37.164.9 广东省江门市 电信
207 59.37.164.10 59.37.164.10 广东省江门市开平市 迅达网吧
208 59.37.164.11 59.37.164.13 广东省江门市 电信
209 59.37.164.14 59.37.164.14 广东省江门市开平市 信成网吧
210 59.37.164.15 59.37.164.39 广东省江门市 电信
211 59.37.164.40 59.37.164.40 广东省江门市 金章网吧
212 59.37.164.41 59.37.164.75 广东省江门市 电信
213 59.37.164.76 59.37.164.76 广东省江门市开平市 缘分网吧(步行街)
214 59.37.164.77 59.37.164.88 广东省江门市 电信
215 59.37.164.89 59.37.164.89 广东省江门市开平市 水口春华网吧
216 59.37.164.90 59.37.164.96 广东省江门市 电信
217 59.37.164.97 59.37.164.97 广东省江门市开平市 新昌正道网吧
218 59.37.164.98 59.37.164.102 广东省江门市 电信
219 59.37.164.103 59.37.164.103 广东省江门市开平市 互动网吧
220 59.37.164.104 59.37.164.119 广东省江门市 电信
221 59.37.164.120 59.37.164.120 广东省江门市开平市 长沙步行街尾森林网吧
222 59.37.164.121 59.37.164.130 广东省江门市 电信
223 59.37.164.131 59.37.164.131 广东省江门市开平市 步行街龙尾森林网吧
224 59.37.164.132 59.37.164.163 广东省江门市 电信
225 59.37.164.164 59.37.164.164 广东省江门市开平市 水口东泽网吧
226 59.37.164.165 59.37.164.172 广东省江门市 电信
227 59.37.164.173 59.37.164.173 广东省江门市开平市 纤宇网吧(三埠卫民路21号2楼)
228 59.37.164.174 59.37.164.177 广东省江门市 电信
229 59.37.164.178 59.37.164.178 广东省江门市开平市 长沙太空网吧
230 59.37.164.179 59.37.165.17 广东省江门市 电信
231 59.37.165.18 59.37.165.18 广东省江门市台山市 创新网吧
232 59.37.165.19 59.37.165.45 广东省江门市 电信
233 59.37.165.46 59.37.165.46 广东省江门市台山市 大世界网吧
234 59.37.165.47 59.37.165.53 广东省江门市 电信
235 59.37.165.54 59.37.165.54 广东省江门市台山市 互动网吧
236 59.37.165.55 59.37.165.55 广东省江门市 电信
237 59.37.165.56 59.37.165.56 广东省江门市台山市 互动网吧(台城镇桥湖路)
238 59.37.165.57 59.37.165.82 广东省江门市 电信
239 59.37.165.83 59.37.165.83 广东省江门市台山市 湖上网吧
240 59.37.165.84 59.37.165.84 广东省江门市台山市 极速网吧
241 59.37.165.85 59.37.165.85 广东省江门市台山市 汇通网吧
242 59.37.165.86 59.37.165.86 广东省江门市台山市 俐俐网吧
243 59.37.165.87 59.37.165.193 广东省江门市 电信
244 59.37.165.194 59.37.165.194 广东省江门市台山市 区俐俐网吧
245 59.37.165.195 59.37.165.241 广东省江门市 电信
246 59.37.165.242 59.37.165.242 广东省江门市台山市 互动网吧
247 59.37.165.243 59.37.165.250 广东省江门市 电信
248 59.37.165.251 59.37.165.251 广东省江门市台山市 广友小熊猫网吧(广海镇朝阳路9号)
249 59.37.165.252 59.37.166.1 广东省江门市 电信
250 59.37.166.2 59.37.166.2 广东省江门市恩平市 三金网吧
251 59.37.166.3 59.37.166.10 广东省江门市 电信
252 59.37.166.11 59.37.166.11 广东省江门市恩平市 智盈网吧
253 59.37.166.12 59.37.166.12 广东省江门市恩平市 精彩网吧
254 59.37.166.13 59.37.166.13 广东省江门市 电信
255 59.37.166.14 59.37.166.14 广东省江门市恩平市 华大网吧
256 59.37.166.15 59.37.166.15 广东省江门市 电信
257 59.37.166.16 59.37.166.16 广东省江门市恩平市 中天网吧
258 59.37.166.17 59.37.166.18 广东省江门市 电信
259 59.37.166.19 59.37.166.19 广东省江门市恩平市 天星网吧
260 59.37.166.20 59.37.166.26 广东省江门市 电信
261 59.37.166.27 59.37.166.27 广东省江门市恩平市 湖锋网吧
262 59.37.166.28 59.37.166.31 广东省江门市 电信
263 59.37.166.32 59.37.166.32 广东省江门市恩平市 万益祥网吧
264 59.37.166.33 59.37.166.37 广东省江门市 电信
265 59.37.166.38 59.37.166.38 广东省江门市恩平市 奇达电脑网吧(南堤中路六号首层)
266 59.37.166.39 59.37.166.39 广东省江门市 电信
267 59.37.166.40 59.37.166.40 广东省江门市恩平市 超能网吧
268 59.37.166.41 59.37.166.49 广东省江门市 电信
269 59.37.166.50 59.37.166.50 广东省江门市 大田新时代网吧(大田镇昌华街36号)
270 59.37.166.51 59.37.167.21 广东省江门市 电信
271 59.37.167.22 59.37.167.22 广东省江门市蓬江区 白沙星域时空网吧
272 59.37.167.23 59.37.167.217 广东省江门市 电信
273 59.37.167.218 59.37.167.218 广东省江门市蓬江区 蓝宇网吧(天龙一街一座105号)
274 59.37.167.219 59.37.168.29 广东省江门市 电信
275 59.37.168.30 59.37.168.30 广东省江门市新会区 Sunday网吧
276 59.37.168.31 59.37.168.255 广东省江门市 电信
277 59.37.169.0 59.37.169.59 广东省江门市鹤山市 电信
278 59.37.169.60 59.37.169.60 广东省江门市鹤山市 世逸电子科技有限公司
279 59.37.169.61 59.37.169.255 广东省江门市鹤山市 电信
280 59.37.170.0 59.37.171.255 广东省江门市 电信
281 61.28.50.0 61.28.50.255 广东省江门市 盈联宽带
282 61.143.0.0 61.143.0.177 广东省江门市 电信
283 61.143.0.179 61.143.25.255 广东省江门市 电信
284 61.145.0.0 61.145.4.255 广东省江门市 电信
285 61.145.5.0 61.145.5.255 广东省江门市台山市 电信
286 61.145.6.0 61.145.9.2 广东省江门市 电信
287 61.145.9.3 61.145.9.3 广东省江门市台山市 宇通网吧
288 61.145.9.4 61.145.9.7 广东省江门市 电信
289 61.145.9.8 61.145.9.8 广东省江门市新会区 冠星网吧
290 61.145.9.9 61.145.9.12 广东省江门市 电信
291 61.145.9.13 61.145.9.13 广东省江门市新会区 网趣网吧
292 61.145.9.14 61.145.9.14 广东省江门市 电信
293 61.145.9.15 61.145.9.15 广东省江门市台山市 宇通网吧
294 61.145.9.16 61.145.9.16 广东省江门市 鹰翔网吧
295 61.145.9.17 61.145.9.29 广东省江门市 电信
296 61.145.9.30 61.145.9.30 广东省江门市 第一职业高级中学
297 61.145.9.31 61.145.9.60 广东省江门市 电信
298 61.145.9.61 61.145.9.61 广东省江门市台山市 广友网吧
299 61.145.9.62 61.145.9.107 广东省江门市 电信
300 61.145.9.108 61.145.9.108 广东省江门市 星空网盟(常安店)
301 61.145.9.109 61.145.9.109 广东省江门市 创元网吧
302 61.145.9.110 61.145.9.110 广东省江门市 电信
303 61.145.9.111 61.145.9.111 广东省江门市蓬江区 超音速网吧
304 61.145.9.112 61.145.9.112 广东省江门市 红日网吧(电视大学旁边)
305 61.145.9.113 61.145.9.113 广东省江门市 电信
306 61.145.9.114 61.145.9.114 广东省江门市 杜沅镇可口可乐网吧
307 61.145.9.115 61.145.9.124 广东省江门市 电信
308 61.145.9.125 61.145.9.125 广东省江门市 盈东网吧(幸福新村)
309 61.145.9.126 61.145.9.134 广东省江门市 电信
310 61.145.9.135 61.145.9.135 广东省江门市 北郊新创网吧
311 61.145.9.136 61.145.9.136 广东省江门市 电信
312 61.145.9.137 61.145.9.137 广东省江门市蓬江区 宏达路恒誉网吧
313 61.145.9.138 61.145.9.147 广东省江门市 电信
314 61.145.9.148 61.145.9.149 广东省江门市鹤山市 星空网盟(沙坪店)
315 61.145.9.150 61.145.9.158 广东省江门市 电信
316 61.145.9.159 61.145.9.159 广东省江门市新会区 (双水镇)幸运星网吧
317 61.145.9.160 61.145.9.179 广东省江门市 电信
318 61.145.9.180 61.145.9.180 广东省江门市 文昌领域网吧
319 61.145.9.181 61.145.9.192 广东省江门市 电信
320 61.145.9.193 61.145.9.193 广东省江门市 星空网盟(常安店)
321 61.145.9.194 61.145.9.230 广东省江门市 电信
322 61.145.9.231 61.145.9.231 广东省江门市 杜远镇志成网吧
323 61.145.9.232 61.145.9.232 广东省江门市 金瑞酒店
324 61.145.9.233 61.145.9.238 广东省江门市 电信
325 61.145.9.239 61.145.9.239 广东省江门市新会区 冈州中学
326 61.145.9.240 61.145.9.255 广东省江门市 电信
327 61.145.10.0 61.145.10.255 广东省江门市 电信IDC机房
328 61.145.11.0 61.145.11.255 广东省江门市蓬江区 电信
329 61.145.12.0 61.145.15.255 广东省江门市 电信
330 61.145.16.0 61.145.16.255 广东省江门市新会区 电信
331 61.145.17.0 61.145.23.255 广东省江门市 电信
332 61.145.24.0 61.145.24.255 广东省江门市恩平市 电信
333 61.145.25.0 61.145.30.255 广东省江门市新会区 电信
334 61.145.31.0 61.145.31.255 广东省江门市鹤山市 电信
335 61.145.32.0 61.145.35.255 广东省江门市新会区 电信
336 61.145.36.0 61.145.43.10 广东省江门市开平市 电信
337 61.145.43.11 61.145.43.11 广东省江门市开平市 马钢网吧
338 61.145.43.12 61.145.47.255 广东省江门市开平市 电信
339 61.145.48.0 61.145.48.255 广东省江门市 电信
340 61.145.49.0 61.145.49.255 广东省江门市恩平市 电信
341 61.145.50.0 61.145.51.255 广东省江门市 电信
342 61.234.96.0 61.234.96.255 广东省江门市 中移铁通
343 61.234.97.0 61.234.97.255 广东省江门市蓬江区 联通
344 61.234.98.0 61.234.98.166 广东省江门市 中移铁通
345 61.234.98.171 61.234.98.255 广东省江门市 中移铁通
346 61.234.168.0 61.234.168.255 广东省江门市 视讯宽带网
347 61.235.105.0 61.235.105.255 广东省江门市开平市 中移铁通
348 61.242.4.0 61.242.7.255 广东省江门市 联通
349 61.242.112.0 61.242.112.53 广东省江门市 联通LAN
350 61.242.112.54 61.242.112.54 广东省江门市台山市 斗山镇苹果网吧
351 61.242.112.55 61.242.112.121 广东省江门市 联通LAN
352 61.242.112.122 61.242.112.122 广东省江门市台山市 冲浪网吧
353 61.242.112.123 61.242.112.161 广东省江门市 联通LAN
354 61.242.112.162 61.242.112.162 广东省江门市鹤山市 沙坪镇图书馆
355 61.242.112.163 61.242.112.165 广东省江门市 联通LAN
356 61.242.112.166 61.242.112.166 广东省江门市台山市 联通网苑
357 61.242.112.167 61.242.112.180 广东省江门市 联通LAN
358 61.242.112.181 61.242.112.181 广东省江门市 鹤城连通网吧
359 61.242.112.182 61.242.112.186 广东省江门市 联通LAN
360 61.242.112.187 61.242.112.187 广东省江门市 联通网苑
361 61.242.112.188 61.242.112.229 广东省江门市 联通LAN
362 61.242.112.230 61.242.112.230 广东省江门市 SCV光纤用户
363 61.242.112.231 61.242.113.1 广东省江门市 联通LAN
364 61.242.113.2 61.242.113.2 广东省江门市开平市 幸福鹏达网吧
365 61.242.113.3 61.242.113.3 广东省江门市 联通LAN
366 61.242.113.4 61.242.113.4 广东省江门市开平市 三埠幸福区鹏辉网吧
367 61.242.113.5 61.242.113.5 广东省江门市开平市 世纪星网吧
368 61.242.113.6 61.242.113.42 广东省江门市 联通LAN
369 61.242.113.43 61.242.113.43 广东省江门市开平市 步行街纤宇网吧
370 61.242.113.44 61.242.115.255 广东省江门市 联通LAN
371 110.64.24.0 110.64.27.255 广东省江门市 职业技术学院
372 110.211.114.0 110.211.114.255 广东省江门市蓬江区 中移铁通
373 110.211.115.0 110.211.119.255 广东省江门市 中移铁通
374 110.211.120.0 110.211.120.255 广东省江门市开平市 中移铁通
375 113.93.0.0 113.93.4.255 广东省江门市 电信
376 113.93.5.0 113.93.5.255 广东省江门市恩平市 电信
377 113.93.6.0 113.93.7.255 广东省江门市 电信
378 113.93.8.0 113.93.10.255 广东省江门市新会区 电信
379 113.93.11.0 113.93.27.255 广东省江门市 电信
380 113.93.28.0 113.93.31.255 广东省江门市新会区 电信
381 113.93.32.0 113.93.43.255 广东省江门市 电信
382 113.93.44.0 113.93.53.255 广东省江门市新会区 电信
383 113.93.54.0 113.93.62.255 广东省江门市 电信
384 113.93.63.0 113.93.63.255 广东省江门市恩平市 电信
385 113.93.64.0 113.93.70.255 广东省江门市 电信
386 113.93.71.0 113.93.71.255 广东省江门市蓬江区 电信
387 113.93.72.0 113.93.82.255 广东省江门市 电信
388 113.93.83.0 113.93.83.255 广东省江门市台山市 电信
389 113.93.84.0 113.93.87.255 广东省江门市新会区 电信
390 113.93.88.0 113.93.94.255 广东省江门市 电信
391 113.93.95.0 113.93.95.255 广东省江门市新会区 电信
392 113.93.96.0 113.93.103.255 广东省江门市 电信
393 113.93.104.0 113.93.106.255 广东省江门市新会区 电信
394 113.93.107.0 113.93.107.255 广东省江门市 电信
395 113.93.108.0 113.93.108.255 广东省江门市恩平市 电信
396 113.93.109.0 113.93.109.255 广东省江门市 电信
397 113.93.110.0 113.93.110.255 广东省江门市开平市 电信
398 113.93.111.0 113.93.111.255 广东省江门市新会区 电信
399 113.93.112.0 113.93.119.255 广东省江门市 电信
400 113.93.120.0 113.93.123.255 广东省江门市新会区 电信
401 113.93.124.0 113.93.127.255 广东省江门市 电信
402 113.93.128.0 113.93.130.255 广东省江门市蓬江区 电信
403 113.93.131.0 113.93.132.255 广东省江门市 电信
404 113.93.133.0 113.93.135.255 广东省江门市蓬江区 电信
405 113.93.136.0 113.93.136.255 广东省江门市 电信
406 113.93.137.0 113.93.138.255 广东省江门市蓬江区 电信
407 113.93.139.0 113.93.142.255 广东省江门市 电信
408 113.93.143.0 113.93.143.255 广东省江门市蓬江区 电信
409 113.93.144.0 113.93.161.255 广东省江门市 电信
410 113.93.162.0 113.93.162.255 广东省江门市台山市 电信
411 113.93.163.0 113.93.163.255 广东省江门市 电信
412 113.93.164.0 113.93.171.255 广东省江门市蓬江区 电信
413 113.93.172.0 113.93.193.255 广东省江门市 电信
414 113.93.194.0 113.93.194.255 广东省江门市开平市 电信
415 113.93.195.0 113.93.201.255 广东省江门市 电信
416 113.93.202.0 113.93.203.255 广东省江门市蓬江区 电信
417 113.93.204.0 113.93.219.255 广东省江门市 电信
418 113.93.220.0 113.93.220.255 广东省江门市鹤山市 电信
419 113.93.221.0 113.93.239.255 广东省江门市 电信
420 113.93.240.0 113.93.243.255 广东省江门市新会区 电信
421 113.93.244.0 113.93.255.255 广东省江门市 电信
422 113.101.151.0 113.101.151.255 广东省江门市江海区 电信
423 113.103.253.0 113.103.253.255 广东省江门市 电信
424 113.107.136.0 113.107.136.64 广东省江门市 电信
425 113.107.136.65 113.107.136.65 广东省江门市 新明天网吧(东江里122号102)
426 113.107.136.66 113.107.140.44 广东省江门市 电信
427 113.107.140.45 113.107.140.45 广东省江门市蓬江区 丹灶联合市场讯誉网吧
428 113.107.140.46 113.107.140.255 广东省江门市 电信
429 115.174.92.0 115.174.95.255 广东省江门市 鹏博士长城宽带
430 116.6.36.0 116.6.37.255 广东省江门市 电信
431 116.27.89.0 116.27.103.255 广东省江门市 电信
432 116.27.104.0 116.27.107.255 广东省江门市新会区 电信
433 116.27.108.0 116.27.111.255 广东省江门市蓬江区 电信
434 116.27.112.0 116.27.119.255 广东省江门市新会区 电信
435 116.27.120.0 116.27.130.255 广东省江门市 电信
436 116.27.131.0 116.27.131.255 广东省江门市台山市 电信
437 116.27.132.0 116.27.139.255 广东省江门市新会区 电信
438 116.27.140.0 116.27.141.255 广东省江门市 电信
439 116.27.142.0 116.27.142.255 广东省江门市新会区 电信
440 116.27.143.0 116.27.143.255 广东省江门市 电信
441 116.27.144.0 116.27.145.255 广东省江门市开平市 电信
442 116.27.146.0 116.27.146.255 广东省江门市蓬江区 电信
443 116.27.147.0 116.27.148.255 广东省江门市开平市 电信
444 116.27.149.0 116.27.155.255 广东省江门市 电信
445 116.27.156.0 116.27.159.255 广东省江门市新会区 电信
446 116.27.160.0 116.27.161.255 广东省江门市 电信
447 116.27.162.0 116.27.163.255 广东省江门市蓬江区 电信
448 116.27.164.0 116.27.174.255 广东省江门市 电信
449 116.27.175.0 116.27.175.255 广东省江门市台山市 电信
450 116.27.176.0 116.27.191.255 广东省江门市新会区 电信
451 116.27.192.0 116.27.194.255 广东省江门市 电信
452 116.27.195.0 116.27.203.255 广东省江门市开平市 电信
453 116.27.204.0 116.27.207.255 广东省江门市 电信
454 116.27.208.0 116.27.209.255 广东省江门市新会区 电信
455 116.27.210.0 116.27.210.255 广东省江门市台山市 电信
456 116.27.211.0 116.27.227.255 广东省江门市新会区 电信
457 116.27.228.0 116.27.228.255 广东省江门市台山市 电信
458 116.27.229.0 116.27.234.255 广东省江门市新会区 电信
459 116.27.235.0 116.27.239.255 广东省江门市开平市 电信
460 116.27.240.0 116.27.245.255 广东省江门市新会区 电信
461 116.27.246.0 116.27.246.255 广东省江门市 电信
462 116.27.247.0 116.27.247.255 广东省江门市新会区 电信
463 116.27.248.0 116.27.255.255 广东省江门市 电信
464 116.194.144.0 116.194.144.255 广东省江门市 中移铁通
465 118.245.146.0 118.245.146.255 广东省江门市开平市 中移铁通
466 119.133.0.0 119.133.54.255 广东省江门市新会区 电信
467 119.133.55.0 119.133.55.255 广东省江门市 电信
468 119.133.56.0 119.133.59.255 广东省江门市蓬江区 电信
469 119.133.60.0 119.133.89.255 广东省江门市 电信
470 119.133.90.0 119.133.91.255 广东省江门市新会区 电信
471 119.133.92.0 119.133.92.255 广东省江门市 电信
472 119.133.93.0 119.133.93.255 广东省江门市新会区 电信
473 119.133.94.0 119.133.108.255 广东省江门市 电信
474 119.133.109.0 119.133.113.255 广东省江门市恩平市 电信
475 119.133.114.0 119.133.114.255 广东省江门市江海区 电信
476 119.133.115.0 119.133.121.255 广东省江门市 电信
477 119.133.122.0 119.133.122.255 广东省江门市江海区 电信
478 119.133.123.0 119.133.135.255 广东省江门市 电信
479 119.133.136.0 119.133.136.255 广东省江门市开平市 电信
480 119.133.137.0 119.133.149.255 广东省江门市 电信
481 119.133.150.0 119.133.150.255 广东省江门市鹤山市 电信
482 119.133.151.0 119.133.191.255 广东省江门市 电信
483 119.133.192.0 119.133.192.255 广东省江门市新会区 欣盈网吧
484 119.133.193.0 119.133.223.255 广东省江门市 电信
485 119.133.224.0 119.133.225.255 广东省江门市新会区 电信
486 119.133.226.0 119.133.243.255 广东省江门市 电信
487 119.133.244.0 119.133.244.255 广东省江门市新会区 电信
488 119.133.245.0 119.133.247.255 广东省江门市 电信
489 119.133.248.0 119.133.251.255 广东省江门市新会区 电信
490 119.133.252.0 119.133.255.255 广东省江门市 电信
491 119.134.22.0 119.134.22.255 广东省江门市 电信
492 120.82.160.0 120.82.191.255 广东省江门市 联通
493 120.83.64.0 120.83.64.255 广东省江门市 联通
494 120.83.65.0 120.83.65.255 广东省江门市蓬江区 联通
495 120.83.66.0 120.83.67.255 广东省江门市 联通
496 120.83.68.0 120.83.68.255 广东省江门市江海区 联通
497 120.83.69.0 120.83.83.255 广东省江门市 联通
498 120.83.84.0 120.83.85.255 广东省江门市新会区 联通
499 120.83.86.0 120.83.95.255 广东省江门市 联通
500 120.196.200.0 120.196.207.255 广东省江门市 移动
501 120.198.56.0 120.198.56.255 广东省江门市 移动
502 120.198.75.0 120.198.75.255 广东省江门市 移动
503 120.234.80.0 120.234.107.255 广东省江门市 移动
504 120.235.184.0 120.235.191.255 广东省江门市 移动
505 120.239.83.0 120.239.97.255 广东省江门市 移动
506 121.12.81.0 121.12.103.255 广东省江门市 电信
507 122.8.46.0 122.8.48.255 广东省江门市 珠江宽频
508 122.8.50.0 122.8.51.255 广东省江门市 珠江宽频
509 123.49.180.0 123.49.182.255 广东省江门市 中移铁通
510 123.64.144.0 123.64.147.255 广东省江门市 中移铁通
511 123.64.168.0 123.64.175.255 广东省江门市 中移铁通
512 123.65.48.0 123.65.63.255 广东省江门市 中移铁通
513 123.88.112.0 123.88.127.255 广东省江门市 中移铁通
514 123.88.168.0 123.88.175.255 广东省江门市 中移铁通
515 124.20.249.0 124.20.249.255 广东省江门市 联通
516 125.92.0.0 125.92.4.255 广东省江门市 电信
517 125.92.5.0 125.92.5.255 广东省江门市蓬江区 电信
518 125.92.6.0 125.92.24.121 广东省江门市 电信
519 125.92.24.122 125.92.24.122 广东省江门市 江海区名豪俱乐部(东海路48号中环广场)
520 125.92.24.123 125.92.28.255 广东省江门市 电信
521 125.92.29.0 125.92.30.255 广东省江门市鹤山市 电信
522 125.92.31.0 125.92.32.255 广东省江门市 电信
523 125.92.33.0 125.92.36.255 广东省江门市蓬江区 电信
524 125.92.37.0 125.92.46.255 广东省江门市 电信
525 125.92.47.0 125.92.47.255 广东省江门市恩平市 电信
526 125.92.48.0 125.92.49.255 广东省江门市鹤山市 电信
527 125.92.50.0 125.92.50.255 广东省江门市台山市 电信
528 125.92.51.0 125.92.53.189 广东省江门市鹤山市 电信
529 125.92.53.190 125.92.53.190 广东省江门市鹤山市 沙坪镇三连网吧
530 125.92.53.191 125.92.55.255 广东省江门市鹤山市 电信
531 125.92.56.0 125.92.63.255 广东省江门市 电信
532 125.92.64.0 125.92.79.255 广东省江门市新会区 电信
533 125.92.80.0 125.92.85.255 广东省江门市开平市 电信
534 125.92.86.0 125.92.89.186 广东省江门市新会区 电信
535 125.92.89.187 125.92.89.187 广东省江门市新会区 星威陶瓷有限公司
536 125.92.89.188 125.92.91.255 广东省江门市新会区 电信
537 125.92.92.0 125.92.92.255 广东省江门市开平市 电信
538 125.92.93.0 125.92.94.60 广东省江门市新会区 电信
539 125.92.94.61 125.92.94.61 广东省江门市新会区 新沙网吧
540 125.92.94.62 125.92.94.169 广东省江门市新会区 电信
541 125.92.94.170 125.92.94.170 广东省江门市新会区 司前国际大夏
542 125.92.94.171 125.92.108.240 广东省江门市新会区 电信
543 125.92.108.241 125.92.108.241 广东省江门市新会区 网上行网吧
544 125.92.108.242 125.92.111.208 广东省江门市新会区 电信
545 125.92.111.209 125.92.111.209 广东省江门市新会区 景堂图书馆
546 125.92.111.210 125.92.115.255 广东省江门市新会区 电信
547 125.92.116.0 125.92.116.255 广东省江门市台山市 电信
548 125.92.117.0 125.92.117.255 广东省江门市 (台山区)电信
549 125.92.118.0 125.92.119.255 广东省江门市新会区 电信
550 125.92.120.0 125.92.120.255 广东省江门市蓬江区 电信
551 125.92.121.0 125.92.121.255 广东省江门市新会区 电信
552 125.92.122.0 125.92.127.255 广东省江门市 电信
553 163.177.103.0 163.177.103.255 广东省江门市 联通
554 183.2.117.0 183.2.117.255 广东省江门市新会区 电信
555 183.34.0.0 183.34.42.255 广东省江门市开平市 电信
556 183.34.43.0 183.34.43.255 广东省江门市江海区 电信
557 183.34.44.0 183.34.46.255 广东省江门市开平市 电信
558 183.34.47.0 183.34.75.255 广东省江门市 电信
559 183.34.76.0 183.34.76.255 广东省江门市蓬江区 电信
560 183.34.77.0 183.34.88.255 广东省江门市 电信
561 183.34.89.0 183.34.89.255 广东省江门市蓬江区 电信
562 183.34.90.0 183.34.90.255 广东省江门市 电信
563 183.34.91.0 183.34.91.255 广东省江门市新会区 电信
564 183.34.92.0 183.34.111.255 广东省江门市 电信
565 183.34.112.0 183.34.115.255 广东省江门市蓬江区 电信
566 183.34.116.0 183.34.158.255 广东省江门市 电信
567 183.34.159.0 183.34.159.255 广东省江门市新会区 电信
568 183.34.160.0 183.34.191.255 广东省江门市 电信
569 183.34.192.0 183.34.192.255 广东省江门市台山市 电信
570 183.34.193.0 183.34.193.255 广东省江门市开平市 电信
571 183.34.194.0 183.34.202.255 广东省江门市 电信
572 183.34.203.0 183.34.203.255 广东省江门市台山市 电信
573 183.34.204.0 183.34.239.255 广东省江门市 电信
574 183.34.240.0 183.34.255.255 广东省江门市新会区 电信
575 183.36.0.0 183.36.16.255 广东省江门市蓬江区 电信
576 183.36.17.0 183.36.20.255 广东省江门市 电信
577 183.36.21.0 183.36.23.255 广东省江门市新会区 电信
578 183.36.24.0 183.36.63.255 广东省江门市 电信
579 183.44.240.0 183.44.255.255 广东省江门市 电信
580 183.45.192.0 183.45.215.255 广东省江门市 电信
581 183.45.216.0 183.45.223.255 广东省江门市蓬江区 电信
582 183.45.224.0 183.45.255.255 广东省江门市 电信
583 183.52.100.0 183.52.111.255 广东省江门市 电信
584 183.58.18.0 183.58.18.255 广东省江门市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
585 183.60.64.0 183.60.84.255 广东省江门市 电信IDC机房
586 183.60.86.0 183.60.95.255 广东省江门市 电信IDC机房
587 183.233.71.0 183.233.71.255 广东省江门市 移动
588 183.233.156.0 183.233.159.255 广东省江门市 移动
589 183.234.28.0 183.234.31.255 广东省江门市 移动
590 183.235.92.0 183.235.111.255 广东省江门市 移动
591 183.235.220.0 183.235.223.255 广东省江门市 移动
592 183.235.228.0 183.235.239.255 广东省江门市 移动
593 183.237.162.0 183.237.162.255 广东省江门市 移动
594 183.239.128.0 183.239.139.255 广东省江门市 移动
595 183.239.228.0 183.239.239.255 广东省江门市 移动
596 183.240.104.0 183.240.119.255 广东省江门市 移动
597 202.96.138.0 202.96.138.255 广东省江门市 电信
598 202.96.139.0 202.96.139.161 广东省江门市新会区 电信
599 202.96.139.162 202.96.139.162 广东省江门市 五邑大学(新会)第三分教点
600 202.96.139.163 202.96.139.255 广东省江门市新会区 电信
601 202.103.170.0 202.103.170.255 广东省江门市 电信
602 202.104.200.0 202.104.201.255 广东省江门市 电信
603 202.104.202.0 202.104.204.144 广东省江门市 (开平市/恩平市)电信
604 202.104.204.145 202.104.204.145 广东省江门市 五一大学
605 202.104.204.146 202.104.204.255 广东省江门市 (开平市/恩平市)电信
606 202.104.205.0 202.104.205.192 广东省江门市 电信局
607 202.104.205.193 202.104.205.197 广东省江门市 江门职业技术学院
608 202.104.205.198 202.104.205.203 广东省江门市 电信局
609 202.104.205.204 202.104.205.204 广东省江门市 江门职业技术学院
610 202.104.205.205 202.104.206.252 广东省江门市 电信局
611 202.104.206.253 202.104.206.253 广东省江门市开平市 伟伦广播电视大学
612 202.104.206.254 202.104.207.255 广东省江门市 电信局
613 202.105.168.0 202.105.168.255 广东省江门市 电信
614 202.105.169.0 202.105.169.161 广东省江门市开平市 电信
615 202.105.169.162 202.105.169.162 广东省江门市恩平市 江洲变色龙网吧
616 202.105.169.163 202.105.169.255 广东省江门市开平市 电信
617 202.105.170.0 202.105.171.255 广东省江门市 电信
618 202.192.240.0 202.192.255.255 广东省江门市 五邑大学
619 210.12.9.0 210.12.9.255 广东省江门市 广电网
620 210.14.218.0 210.14.218.255 广东省江门市 联通
621 210.39.160.0 210.39.167.255 广东省江门市 江门教育学院
622 210.52.89.0 210.52.89.255 广东省江门市 广电网
623 210.52.104.0 210.52.104.255 广东省江门市鹤山市 有线宽频
624 210.53.200.0 210.53.200.75 广东省江门市台山市 联通
625 210.53.200.76 210.53.200.76 广东省江门市台山市 斗山镇/智达/晶达/汇达有限公司
626 210.53.200.77 210.53.200.88 广东省江门市台山市 联通
627 210.53.200.89 210.53.200.89 广东省江门市台山市 科技职业学校
628 210.53.200.90 210.53.200.255 广东省江门市台山市 联通
629 210.53.201.0 210.53.201.215 广东省江门市 联通
630 210.53.201.216 210.53.201.216 广东省江门市新会区 水利局
631 210.53.201.217 210.53.201.255 广东省江门市 联通
632 210.77.96.0 210.77.96.255 广东省江门市 珠江宽频
633 211.96.184.0 211.96.191.255 广东省江门市 联通
634 211.97.60.0 211.97.60.145 广东省江门市新会区 大泽镇
635 211.97.60.146 211.97.60.146 广东省江门市台山市 广海权邦网吧
636 211.97.60.147 211.97.60.156 广东省江门市 联通
637 211.97.60.157 211.97.60.157 广东省江门市蓬江区 政府
638 211.97.60.158 211.97.60.170 广东省江门市 联通
639 211.97.60.171 211.97.60.171 广东省江门市台山市 联通网苑
640 211.97.60.172 211.97.60.173 广东省江门市 联通
641 211.97.60.174 211.97.60.174 广东省江门市 江华路联通网吧
642 211.97.60.175 211.97.60.255 广东省江门市 联通
643 211.139.206.0 211.139.209.255 广东省江门市 移动
644 211.146.220.0 211.146.220.255 广东省江门市 广电网
645 211.156.184.0 211.156.184.43 广东省江门市 珠江宽频
646 211.156.184.67 211.156.185.255 广东省江门市 珠江宽频
647 211.156.187.0 211.156.187.255 广东省江门市新会区 珠江宽频
648 211.161.28.0 211.161.31.255 广东省江门市 鹏博士长城宽带
649 218.14.128.0 218.14.128.123 广东省江门市恩平市 电信
650 218.14.128.124 218.14.128.124 广东省江门市恩平市 江洲智能网吧
651 218.14.128.125 218.14.128.255 广东省江门市恩平市 电信
652 218.14.129.0 218.14.129.80 广东省江门市 电信
653 218.14.129.81 218.14.129.81 广东省江门市 中企动力科技股份有限公司
654 218.14.129.82 218.14.133.171 广东省江门市 电信
655 218.14.133.172 218.14.133.172 广东省江门市恩平市 沙湖镇创新网吧
656 218.14.133.173 218.14.133.255 广东省江门市 电信
657 218.14.134.0 218.14.136.15 广东省江门市新会区 电信
658 218.14.136.16 218.14.136.16 广东省江门市台山市 环球网吧
659 218.14.136.17 218.14.139.121 广东省江门市新会区 电信
660 218.14.139.122 218.14.139.122 广东省江门市台山市 银河网吧
661 218.14.139.123 218.14.139.152 广东省江门市新会区 电信
662 218.14.139.153 218.14.139.153 广东省江门市新会区 大泽镇蓝讯网吧
663 218.14.139.154 218.14.139.255 广东省江门市新会区 电信
664 218.14.140.0 218.14.140.255 广东省江门市江海区 电信
665 218.14.141.0 218.14.141.40 广东省江门市新会区 /台山电信
666 218.14.141.42 218.14.141.163 广东省江门市新会区 /台山电信
667 218.14.141.164 218.14.141.164 广东省江门市台山市 图书馆
668 218.14.141.165 218.14.142.89 广东省江门市新会区 /台山电信
669 218.14.142.90 218.14.142.90 广东省江门市台山市 红苹果网吧
670 218.14.142.91 218.14.142.255 广东省江门市新会区 /台山电信
671 218.14.143.0 218.14.144.10 广东省江门市新会区 /开平/鹤山市电信
672 218.14.144.11 218.14.144.11 广东省江门市 金星网吧
673 218.14.144.12 218.14.146.15 广东省江门市新会区 /开平/鹤山市电信
674 218.14.146.16 218.14.146.16 广东省江门市开平市 教育网
675 218.14.146.17 218.14.146.33 广东省江门市新会区 /开平/鹤山市电信
676 218.14.146.34 218.14.146.34 广东省江门市 新浪网吧
677 218.14.146.35 218.14.146.37 广东省江门市新会区 电信
678 218.14.146.38 218.14.146.38 广东省江门市 拓域网吧
679 218.14.146.39 218.14.146.108 广东省江门市新会区 电信
680 218.14.146.109 218.14.146.118 广东省江门市 教育网
681 218.14.146.119 218.14.146.165 广东省江门市 电信
682 218.14.146.166 218.14.146.166 广东省江门市开平市 教育专线
683 218.14.146.167 218.14.147.255 广东省江门市 电信
684 218.14.148.0 218.14.148.255 广东省江门市台山市 电信
685 218.14.149.0 218.14.149.255 广东省江门市 电信
686 218.14.150.0 218.14.150.14 广东省江门市开平市 电信
687 218.14.150.15 218.14.150.15 广东省江门市新会区 华侨中学
688 218.14.150.16 218.14.150.20 广东省江门市开平市 电信
689 218.14.150.21 218.14.150.21 广东省江门市开平市 平赤坎好彩网吧
690 218.14.150.22 218.14.150.46 广东省江门市台山市 电信
691 218.14.150.47 218.14.150.47 广东省江门市 华尔润玻璃有限公司
692 218.14.150.48 218.14.150.48 广东省江门市台山市 电信
693 218.14.150.49 218.14.150.49 广东省江门市开平市 奔达纺织有限公司
694 218.14.150.50 218.14.150.50 广东省江门市台山市 电信
695 218.14.150.51 218.14.150.51 广东省江门市 星空网盟
696 218.14.150.52 218.14.150.56 广东省江门市台山市 电信
697 218.14.150.57 218.14.150.58 广东省江门市台山市 区下川旅游区网吧
698 218.14.150.59 218.14.150.60 广东省江门市台山市 电信
699 218.14.150.61 218.14.150.61 广东省江门市 (河南)巴黎网吧
700 218.14.150.62 218.14.150.78 广东省江门市台山市 电信
701 218.14.150.79 218.14.150.79 广东省江门市 汛浪网吧(鹤山沙坪镇)
702 218.14.150.80 218.14.150.80 广东省江门市台山市 电信
703 218.14.150.81 218.14.150.81 广东省江门市 荷塘鸣天电脑
704 218.14.150.82 218.14.150.89 广东省江门市台山市 电信
705 218.14.150.90 218.14.150.90 广东省江门市 幼儿师范学校
706 218.14.150.91 218.14.150.104 广东省江门市台山市 电信
707 218.14.150.105 218.14.150.105 广东省江门市台山市 斗山苹果网吧
708 218.14.150.106 218.14.150.112 广东省江门市台山市 电信
709 218.14.150.113 218.14.150.113 广东省江门市 荣盛网吧
710 218.14.150.114 218.14.150.116 广东省江门市台山市 电信
711 218.14.150.117 218.14.150.117 广东省江门市 荣盛网吧
712 218.14.150.118 218.14.150.118 广东省江门市 麻园新创艺网吧
713 218.14.150.119 218.14.150.119 广东省江门市 荣盛网吧
714 218.14.150.120 218.14.150.149 广东省江门市台山市 电信
715 218.14.150.150 218.14.150.150 广东省江门市 星空网盟(江华二路)
716 218.14.150.151 218.14.150.151 广东省江门市 河南智力网吧
717 218.14.150.152 218.14.150.162 广东省江门市台山市 电信
718 218.14.150.163 218.14.150.163 广东省江门市 创艺网吧
719 218.14.150.164 218.14.150.164 广东省江门市 外海镇荣成网吧
720 218.14.150.165 218.14.150.165 广东省江门市台山市 电信
721 218.14.150.166 218.14.150.166 广东省江门市 星空网盟(共和店)
722 218.14.150.167 218.14.150.176 广东省江门市台山市 电信
723 218.14.150.177 218.14.150.177 广东省江门市鹤山市 新颖网吧(沙坪镇中山路53号)
724 218.14.150.178 218.14.150.255 广东省江门市台山市 电信
725 218.14.151.0 218.14.151.187 广东省江门市 电信
726 218.14.151.188 218.14.151.201 广东省江门市开平市 电信
727 218.14.151.202 218.14.151.202 广东省江门市新会区 新世纪(中讯)网吧
728 218.14.151.203 218.14.151.255 广东省江门市开平市 电信
729 218.14.152.0 218.14.152.132 广东省江门市新会区 电信
730 218.14.152.133 218.14.152.133 广东省江门市台山市 银河网吧
731 218.14.152.134 218.14.152.183 广东省江门市新会区 电信
732 218.14.152.184 218.14.152.184 广东省江门市台山市 阳光网吧
733 218.14.152.185 218.14.152.226 广东省江门市新会区 电信
734 218.14.152.227 218.14.152.227 广东省江门市台山市 鑫讯网吧
735 218.14.152.228 218.14.154.255 广东省江门市新会区 电信
736 218.14.155.0 218.14.155.42 广东省江门市 电信
737 218.14.155.43 218.14.155.43 广东省江门市 荷塘镇鸣天电脑
738 218.14.155.44 218.14.156.1 广东省江门市 电信
739 218.14.156.2 218.14.156.2 广东省江门市蓬江区 金浪网吧
740 218.14.156.3 218.14.156.5 广东省江门市 电信
741 218.14.156.6 218.14.156.6 广东省江门市新会区 熊猫网吧
742 218.14.156.7 218.14.156.7 广东省江门市新会区 我行网吧
743 218.14.156.8 218.14.156.9 广东省江门市 电信
744 218.14.156.10 218.14.156.10 广东省江门市 星空网盟红日店
745 218.14.156.11 218.14.156.11 广东省江门市 电信
746 218.14.156.12 218.14.156.12 广东省江门市新会区 棋峰网吧
747 218.14.156.13 218.14.156.13 广东省江门市 电信
748 218.14.156.14 218.14.156.14 广东省江门市新会区 木州镇方华网吧
749 218.14.156.15 218.14.156.15 广东省江门市 电信
750 218.14.156.16 218.14.156.16 广东省江门市新会区 梦幻网吧
751 218.14.156.17 218.14.156.17 广东省江门市 电信
752 218.14.156.18 218.14.156.18 广东省江门市新会区 三江镇恒辉网吧
753 218.14.156.19 218.14.156.20 广东省江门市 电信
754 218.14.156.21 218.14.156.21 广东省江门市新会区 景堂网吧
755 218.14.156.22 218.14.156.22 广东省江门市 电信
756 218.14.156.23 218.14.156.23 广东省江门市新会区 东方网吧
757 218.14.156.24 218.14.156.62 广东省江门市 电信
758 218.14.156.63 218.14.156.63 广东省江门市新会区 罗坑镇新时代网吧
759 218.14.156.64 218.14.156.66 广东省江门市 电信
760 218.14.156.67 218.14.156.67 广东省江门市新会区 沙堆镇超星网吧
761 218.14.156.68 218.14.156.74 广东省江门市 电信
762 218.14.156.75 218.14.156.75 广东省江门市新会区 其趣网吧
763 218.14.156.76 218.14.156.76 广东省江门市新会区 天马炜涛网吧
764 218.14.156.77 218.14.156.78 广东省江门市 电信
765 218.14.156.79 218.14.156.79 广东省江门市新会区 新天地网吧
766 218.14.156.80 218.14.156.91 广东省江门市 电信
767 218.14.156.92 218.14.156.92 广东省江门市新会区 古井镇心言网吧
768 218.14.156.93 218.14.156.93 广东省江门市新会区 Sunday网吧
769 218.14.156.94 218.14.156.94 广东省江门市新会区 火狐网吧
770 218.14.156.95 218.14.156.95 广东省江门市 电信
771 218.14.156.96 218.14.156.96 广东省江门市台山市 创新网吧
772 218.14.156.97 218.14.156.101 广东省江门市 电信
773 218.14.156.102 218.14.156.102 广东省江门市新会区 小岗镇环宇网吧
774 218.14.156.103 218.14.156.107 广东省江门市 电信
775 218.14.156.108 218.14.156.108 广东省江门市新会区 景堂图书馆
776 218.14.156.109 218.14.156.140 广东省江门市 电信
777 218.14.156.141 218.14.156.141 广东省江门市新会区 熊猫网吧
778 218.14.156.142 218.14.156.145 广东省江门市 电信
779 218.14.156.146 218.14.156.146 广东省江门市新会区 网趣网吧
780 218.14.156.147 218.14.156.149 广东省江门市 电信
781 218.14.156.150 218.14.156.150 广东省江门市新会区 东一网吧
782 218.14.156.151 218.14.156.161 广东省江门市 电信
783 218.14.156.162 218.14.156.162 广东省江门市 新明天网吧(江华路酒吧街)
784 218.14.156.163 218.14.156.191 广东省江门市 电信
785 218.14.156.192 218.14.156.192 广东省江门市 高沙路创鑫网吧
786 218.14.156.193 218.14.156.193 广东省江门市 天翔在线网吧
787 218.14.156.194 218.14.156.194 广东省江门市 电信
788 218.14.156.195 218.14.156.195 广东省江门市 荷棠镇金星吧
789 218.14.156.196 218.14.156.198 广东省江门市 电信
790 218.14.156.199 218.14.156.199 广东省江门市新会区 一线牵网吧
791 218.14.156.200 218.14.156.200 广东省江门市新会区 绘星网吧
792 218.14.156.201 218.14.157.2 广东省江门市 电信
793 218.14.157.3 218.14.157.3 广东省江门市台山市 金桥集团
794 218.14.157.4 218.14.157.12 广东省江门市 电信
795 218.14.157.13 218.14.157.13 广东省江门市新会区 悦洋街欣盈网吧
796 218.14.157.14 218.14.157.14 广东省江门市 电信
797 218.14.157.15 218.14.157.15 广东省江门市 小熊猫网吧
798 218.14.157.16 218.14.157.16 广东省江门市 电信
799 218.14.157.17 218.14.157.17 广东省江门市台山市 环球网吧
800 218.14.157.18 218.14.157.19 广东省江门市 银河网吧
801 218.14.157.20 218.14.157.20 广东省江门市 互动网吧
802 218.14.157.21 218.14.157.25 广东省江门市 电信
803 218.14.157.26 218.14.157.26 广东省江门市 飞腾网吧
804 218.14.157.27 218.14.157.31 广东省江门市 电信
805 218.14.157.32 218.14.157.32 广东省江门市台山市 第一中学(校园网主干线)
806 218.14.157.33 218.14.157.33 广东省江门市台山市 第一中学(北院)
807 218.14.157.34 218.14.157.34 广东省江门市 电信
808 218.14.157.35 218.14.157.35 广东省江门市台山市 红苹果网吧
809 218.14.157.36 218.14.157.40 广东省江门市 电信
810 218.14.157.41 218.14.157.41 广东省江门市 旺角网吧
811 218.14.157.42 218.14.157.42 广东省江门市 银河网吧
812 218.14.157.43 218.14.157.43 广东省江门市 高科网吧
813 218.14.157.44 218.14.157.46 广东省江门市 电信
814 218.14.157.47 218.14.157.47 广东省江门市台山市 明星网吧
815 218.14.157.48 218.14.157.55 广东省江门市 电信
816 218.14.157.56 218.14.157.57 广东省江门市台山市 新华网吧
817 218.14.157.58 218.14.157.77 广东省江门市 电信
818 218.14.157.78 218.14.157.78 广东省江门市台山市 鑫发网吧(上郎分店)
819 218.14.157.79 218.14.157.79 广东省江门市台山市 鑫发网吧
820 218.14.157.80 218.14.157.80 广东省江门市 电信
821 218.14.157.81 218.14.157.81 广东省江门市台山市 华润网吧
822 218.14.157.82 218.14.157.82 广东省江门市台山市 冲浪网吧
823 218.14.157.83 218.14.157.83 广东省江门市 电信
824 218.14.157.84 218.14.157.84 广东省江门市台山市 鑫讯网吧
825 218.14.157.85 218.14.157.89 广东省江门市台山市 电信
826 218.14.157.90 218.14.157.90 广东省江门市台山市 新星网吧
827 218.14.157.91 218.14.157.91 广东省江门市台山市 电信
828 218.14.157.92 218.14.157.92 广东省江门市台山市 浪源网吧
829 218.14.157.93 218.14.157.105 广东省江门市台山市 电信
830 218.14.157.106 218.14.157.106 广东省江门市台山市 旺角网吧
831 218.14.157.107 218.14.157.107 广东省江门市台山市 浪源网吧
832 218.14.157.108 218.14.157.108 广东省江门市台山市 电信
833 218.14.157.109 218.14.157.109 广东省江门市台山市新会区 司前镇恒星网吧
834 218.14.157.110 218.14.157.110 广东省江门市 朗晴在线(江海二路97号)
835 218.14.157.111 218.14.157.115 广东省江门市台山市 电信
836 218.14.157.116 218.14.157.116 广东省江门市台山市 飞宇网吧
837 218.14.157.117 218.14.157.120 广东省江门市 电信
838 218.14.157.121 218.14.157.121 广东省江门市 宝田摩托公司
839 218.14.157.122 218.14.157.129 广东省江门市 电信
840 218.14.157.130 218.14.157.130 广东省江门市 时尚网吧
841 218.14.157.131 218.14.157.131 广东省江门市 电信
842 218.14.157.132 218.14.157.132 广东省江门市 潮涟新元素网吧
843 218.14.157.133 218.14.157.133 广东省江门市 电信
844 218.14.157.134 218.14.157.134 广东省江门市 窖头超速网吧
845 218.14.157.135 218.14.157.143 广东省江门市 电信
846 218.14.157.144 218.14.157.144 广东省江门市 高新工业区新时代网吧
847 218.14.157.145 218.14.157.147 广东省江门市 电信
848 218.14.157.148 218.14.157.149 广东省江门市 银河网吧
849 218.14.157.150 218.14.157.156 广东省江门市 电信
850 218.14.157.157 218.14.157.157 广东省江门市 共和镇八米厘网吧
851 218.14.157.158 218.14.157.160 广东省江门市 电信
852 218.14.157.161 218.14.157.161 广东省江门市鹤山市 沙坪镇图书馆
853 218.14.157.162 218.14.157.162 广东省江门市 河南荣发网吧
854 218.14.157.163 218.14.157.163 广东省江门市 河北长城网吧
855 218.14.157.164 218.14.157.164 广东省江门市 麻圆环球网吧(高路华附近)
856 218.14.157.165 218.14.157.168 广东省江门市 电信
857 218.14.157.169 218.14.157.169 广东省江门市 沙坪镇光明网吧
858 218.14.157.170 218.14.157.179 广东省江门市 电信
859 218.14.157.180 218.14.157.180 广东省江门市台山市 新宁网吧
860 218.14.157.181 218.14.157.181 广东省江门市 星辉网吧
861 218.14.157.182 218.14.157.188 广东省江门市 电信
862 218.14.157.189 218.14.157.189 广东省江门市鹤山市 政府网
863 218.14.157.190 218.14.157.205 广东省江门市 电信
864 218.14.157.206 218.14.157.206 广东省江门市鹤山市 古劳镇雅图仕集团绿茵花园网吧
865 218.14.157.207 218.14.157.207 广东省江门市台山市 浪源网吧
866 218.14.157.208 218.14.157.220 广东省江门市 电信
867 218.14.157.221 218.14.157.221 广东省江门市鹤山市 沙坪镇精彩网吧
868 218.14.157.222 218.14.157.222 广东省江门市 三星网吧(鹤山市沙坪镇)
869 218.14.157.223 218.14.157.226 广东省江门市 电信
870 218.14.157.227 218.14.157.227 广东省江门市鹤山市 沙坪镇新颖网吧
871 218.14.157.228 218.14.157.228 广东省江门市鹤山市 沙坪镇学友网吧
872 218.14.157.229 218.14.157.246 广东省江门市 电信
873 218.14.157.247 218.14.157.247 广东省江门市鹤山市 沙坪镇网缘网吧
874 218.14.157.248 218.14.157.248 广东省江门市鹤山市 轩辕网吧
875 218.14.157.249 218.14.157.249 广东省江门市 浪源网吧
876 218.14.157.250 218.14.157.255 广东省江门市 电信
877 218.14.158.0 218.14.158.95 广东省江门市新会区 电信
878 218.14.158.96 218.14.158.96 广东省江门市台山市 阳光网吧
879 218.14.158.97 218.14.159.136 广东省江门市新会区 电信
880 218.14.159.137 218.14.159.137 广东省江门市台山市 电信
881 218.14.159.138 218.14.159.255 广东省江门市新会区 电信
882 218.14.160.0 218.14.160.255 广东省江门市 电信
883 218.14.161.0 218.14.161.255 广东省江门市新会区 电信
884 218.14.162.0 218.14.162.148 广东省江门市台山市 电信
885 218.14.162.149 218.14.162.149 广东省江门市台山市 图书馆
886 218.14.162.150 218.14.166.255 广东省江门市台山市 电信
887 218.14.167.0 218.14.172.78 广东省江门市 电信
888 218.14.172.79 218.14.172.79 广东省江门市台山市 磐石电视大学
889 218.14.172.80 218.14.175.255 广东省江门市 电信
890 218.14.176.0 218.14.176.255 广东省江门市开平市 电信
891 218.14.177.0 218.14.178.56 广东省江门市 电信
892 218.14.178.57 218.14.178.57 广东省江门市 明星网吧
893 218.14.178.58 218.14.179.12 广东省江门市 电信
894 218.14.179.13 218.14.179.13 广东省江门市台山市 志科网吧
895 218.14.179.14 218.14.179.57 广东省江门市 电信
896 218.14.179.58 218.14.179.58 广东省江门市台山市 华润网吧Ⅱ
897 218.14.179.59 218.14.179.106 广东省江门市 电信
898 218.14.179.107 218.14.179.107 广东省江门市台山市 银河网吧
899 218.14.179.108 218.14.180.2 广东省江门市 电信
900 218.14.180.3 218.14.180.3 广东省江门市 中宇网吧
901 218.14.180.4 218.14.180.4 广东省江门市 新明天网吧/新城网吧
902 218.14.180.5 218.14.180.5 广东省江门市 礼乐乐详东路新海域网吧
903 218.14.180.6 218.14.180.6 广东省江门市 小梁山网吧
904 218.14.180.7 218.14.180.10 广东省江门市 电信
905 218.14.180.11 218.14.180.11 广东省江门市 红日网吧
906 218.14.180.12 218.14.180.14 广东省江门市 电信
907 218.14.180.15 218.14.180.15 广东省江门市 连心网吧
908 218.14.180.16 218.14.180.21 广东省江门市 电信
909 218.14.180.22 218.14.180.22 广东省江门市 枫叶网吧
910 218.14.180.23 218.14.180.23 广东省江门市 文化城图书馆
911 218.14.180.24 218.14.180.30 广东省江门市 电信
912 218.14.180.31 218.14.180.31 广东省江门市新会区 (滑草场)龙泉酒店
913 218.14.180.32 218.14.180.32 广东省江门市 电信
914 218.14.180.33 218.14.180.33 广东省江门市 文昌路路网吧
915 218.14.180.34 218.14.180.36 广东省江门市 电信
916 218.14.180.37 218.14.180.37 广东省江门市 礼乐镇天纬网吧
917 218.14.180.38 218.14.180.48 广东省江门市 电信
918 218.14.180.49 218.14.180.49 广东省江门市 极速网吧
919 218.14.180.50 218.14.180.50 广东省江门市 电信
920 218.14.180.51 218.14.180.51 广东省江门市 中医药学校
921 218.14.180.52 218.14.180.52 广东省江门市 电信
922 218.14.180.53 218.14.180.53 广东省江门市 新城网吧
923 218.14.180.54 218.14.180.59 广东省江门市 电信
924 218.14.180.60 218.14.180.60 广东省江门市 新浪网吧
925 218.14.180.61 218.14.180.62 广东省江门市 电信
926 218.14.180.63 218.14.180.63 广东省江门市 中宇网吧
927 218.14.180.64 218.14.180.65 广东省江门市 电信
928 218.14.180.66 218.14.180.66 广东省江门市 快乐网吧
929 218.14.180.67 218.14.180.68 广东省江门市 电信
930 218.14.180.69 218.14.180.69 广东省江门市 白沙星域时空网吧
931 218.14.180.70 218.14.180.84 广东省江门市 电信
932 218.14.180.85 218.14.180.85 广东省江门市 东风乡天利在线网吧
933 218.14.180.86 218.14.180.98 广东省江门市 电信
934 218.14.180.99 218.14.180.100 广东省江门市 网讯互联信息有限公司
935 218.14.180.101 218.14.180.103 广东省江门市 电信
936 218.14.180.104 218.14.180.104 广东省江门市 礼乐镇露露网吧
937 218.14.180.105 218.14.180.105 广东省江门市 电信
938 218.14.180.106 218.14.180.106 广东省江门市 创宇网吧
939 218.14.180.107 218.14.180.115 广东省江门市 电信
940 218.14.180.116 218.14.180.116 广东省江门市 天沙网吧
941 218.14.180.117 218.14.180.131 广东省江门市 电信
942 218.14.180.132 218.14.180.132 广东省江门市 贯溪文良网吧
943 218.14.180.133 218.14.180.133 广东省江门市 电信
944 218.14.180.134 218.14.180.135 广东省江门市 天龙街银沙网吧
945 218.14.180.136 218.14.180.147 广东省江门市 电信
946 218.14.180.148 218.14.180.148 广东省江门市 银沙网吧
947 218.14.180.149 218.14.180.149 广东省江门市 荷塘镇极速网吧
948 218.14.180.150 218.14.180.151 广东省江门市 电信
949 218.14.180.152 218.14.180.152 广东省江门市 超仁网吧
950 218.14.180.153 218.14.180.153 广东省江门市 天域网吧
951 218.14.180.154 218.14.180.154 广东省江门市 荷塘镇极速网吧
952 218.14.180.155 218.14.180.155 广东省江门市开平市 长沙互动网吧
953 218.14.180.156 218.14.180.168 广东省江门市 电信
954 218.14.180.169 218.14.180.169 广东省江门市 兴龙网吧
955 218.14.180.170 218.14.180.170 广东省江门市 电信
956 218.14.180.171 218.14.180.171 广东省江门市蓬江区 五角星网吧(杜阮中心市场6号2楼)
957 218.14.180.172 218.14.180.190 广东省江门市 电信
958 218.14.180.191 218.14.180.191 广东省江门市新会区 (龙榜)建达网吧
959 218.14.180.192 218.14.180.192 广东省江门市 电信
960 218.14.180.193 218.14.180.193 广东省江门市 东风乡怡乐网吧
961 218.14.180.194 218.14.180.194 广东省江门市 星宇网吧
962 218.14.180.195 218.14.180.195 广东省江门市 冲浪网吧(旧羊桥电脑成侧)
963 218.14.180.196 218.14.180.199 广东省江门市 电信
964 218.14.180.200 218.14.180.200 广东省江门市 CYU网吧
965 218.14.180.201 218.14.180.202 广东省江门市 电信
966 218.14.180.203 218.14.180.203 广东省江门市 阳江职业技术学院
967 218.14.180.204 218.14.180.205 广东省江门市 电信
968 218.14.180.206 218.14.180.206 广东省江门市 网友网吧
969 218.14.180.207 218.14.180.215 广东省江门市 电信
970 218.14.180.216 218.14.180.216 广东省江门市 棠下镇祥艺网吧
971 218.14.180.217 218.14.180.239 广东省江门市 电信
972 218.14.180.240 218.14.180.240 广东省江门市 金浪网吧
973 218.14.180.241 218.14.181.118 广东省江门市 电信
974 218.14.181.119 218.14.181.119 广东省江门市 高花园新村东
975 218.14.181.120 218.14.185.195 广东省江门市 电信
976 218.14.185.196 218.14.185.196 广东省江门市 贯溪文良康网吧
977 218.14.185.197 218.14.186.148 广东省江门市 电信
978 218.14.186.149 218.14.186.149 广东省江门市 鹏飞网吧
979 218.14.186.150 218.14.187.207 广东省江门市 电信
980 218.14.187.208 218.14.187.208 广东省江门市恩平市 华大网吧
981 218.14.187.209 218.14.187.255 广东省江门市 电信
982 218.14.188.0 218.14.189.255 广东省江门市新会区 电信
983 218.14.190.0 218.14.190.120 广东省江门市 电信
984 218.14.190.121 218.14.190.121 广东省江门市 高沙路风采网吧
985 218.14.190.122 218.14.191.1 广东省江门市 电信
986 218.14.191.2 218.14.191.2 广东省江门市 容科网吧
987 218.14.191.3 218.14.191.8 广东省江门市 电信
988 218.14.191.9 218.14.191.9 广东省江门市新会区 岗洲广场新新网吧
989 218.14.191.10 218.14.191.37 广东省江门市 电信
990 218.14.191.38 218.14.191.38 广东省江门市新会区 联兴网吧(司前镇前锋工业区)
991 218.14.191.39 218.14.191.45 广东省江门市 电信
992 218.14.191.46 218.14.191.46 广东省江门市 宇宙网吧
993 218.14.191.47 218.14.191.47 广东省江门市 电信
994 218.14.191.48 218.14.191.48 广东省江门市 麻圆镇战地网吧
995 218.14.191.49 218.14.191.59 广东省江门市 电信
996 218.14.191.60 218.14.191.61 广东省江门市 星空网盟(江华店)
997 218.14.191.62 218.14.191.255 广东省江门市 电信
998 218.204.180.0 218.204.187.255 广东省江门市 广东移动江门市分公司
999 219.130.128.0 219.130.129.255 广东省江门市 电信
1000 219.130.130.0 219.130.130.255 广东省江门市鹤山市 电信