ip地址查询

江门市IP地址列表

江门市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.18.64.0 14.18.127.255 广东省江门市 电信
2 14.21.80.0 14.21.83.255 广东省江门市 电信
3 14.117.64.0 14.117.95.255 广东省江门市 电信
4 14.117.96.0 14.117.98.255 广东省江门市蓬江区 电信
5 14.117.99.0 14.117.128.255 广东省江门市 电信
6 14.117.129.0 14.117.129.255 广东省江门市蓬江区 电信
7 14.117.130.0 14.118.127.255 广东省江门市 电信
8 14.118.192.0 14.118.233.255 广东省江门市 电信
9 14.118.234.0 14.118.234.255 广东省江门市新会区 电信
10 14.118.235.0 14.118.255.255 广东省江门市 电信
11 14.120.160.0 14.120.171.255 广东省江门市 电信
12 14.120.172.0 14.120.175.255 广东省江门市新会区 电信
13 14.120.176.0 14.120.191.255 广东省江门市 电信
14 14.123.16.0 14.123.31.255 广东省江门市 电信
15 14.126.32.0 14.126.63.255 广东省江门市 电信
16 14.126.192.0 14.126.255.255 广东省江门市 电信
17 27.41.0.0 27.41.0.255 广东省江门市 联通
18 27.41.1.0 27.41.1.255 广东省江门市开平市 联通
19 27.41.2.0 27.41.3.255 广东省江门市 联通
20 27.41.4.0 27.41.4.255 广东省江门市台山市 联通
21 27.41.5.0 27.41.31.255 广东省江门市 联通
22 27.41.32.0 27.41.32.255 广东省江门市台山市 联通
23 27.41.33.0 27.41.37.255 广东省江门市 联通
24 27.41.38.0 27.41.38.255 广东省江门市台山市 联通
25 27.41.39.0 27.41.51.255 广东省江门市 联通
26 27.41.52.0 27.41.53.255 广东省江门市江海区 联通
27 27.41.54.0 27.41.54.255 广东省江门市 联通
28 27.41.55.0 27.41.55.255 广东省江门市江海区 联通
29 27.41.56.0 27.41.70.255 广东省江门市 联通
30 27.41.71.0 27.41.71.255 广东省江门市蓬江区 联通
31 27.41.72.0 27.41.127.255 广东省江门市 联通
32 27.45.0.0 27.45.7.255 广东省江门市 联通
33 27.45.8.0 27.45.11.255 广东省江门市江海区 联通
34 27.45.12.0 27.45.12.255 广东省江门市 联通
35 27.45.13.0 27.45.15.255 广东省江门市江海区 联通
36 27.45.16.0 27.45.31.255 广东省江门市 联通
37 27.45.32.0 27.45.35.255 广东省江门市江海区 联通
38 27.45.36.0 27.45.36.255 广东省江门市 联通
39 27.45.37.0 27.45.39.255 广东省江门市江海区 联通
40 27.45.40.0 27.45.56.255 广东省江门市 联通
41 27.45.57.0 27.45.58.255 广东省江门市江海区 联通
42 27.45.59.0 27.45.89.255 广东省江门市 联通
43 27.45.90.0 27.45.90.255 广东省江门市江海区 联通
44 27.45.91.0 27.45.127.255 广东省江门市 联通
45 58.252.160.0 58.252.161.255 广东省江门市 联通
46 58.252.162.0 58.252.162.255 广东省江门市恩平市 联通
47 58.252.163.0 58.252.163.255 广东省江门市 联通
48 58.252.164.0 58.252.165.255 广东省江门市新会区 联通
49 58.252.166.0 58.252.172.241 广东省江门市 联通
50 58.252.172.242 58.252.172.242 广东省江门市鹤山市 世逸电子科技有限公司
51 58.252.172.243 58.252.173.249 广东省江门市 联通
52 58.252.173.250 58.252.173.250 广东省江门市新会区 机电中专
53 58.252.173.251 58.252.173.255 广东省江门市 联通
54 58.252.174.0 58.252.175.255 广东省江门市新会区 联通
55 58.252.176.0 58.252.176.255 广东省江门市开平市 联通
56 58.252.177.0 58.252.180.255 广东省江门市 联通
57 58.252.181.0 58.252.181.255 广东省江门市新会区 联通
58 58.252.182.0 58.252.187.255 广东省江门市 联通
59 58.252.188.0 58.252.188.255 广东省江门市江海区 联通
60 58.252.189.0 58.252.191.255 广东省江门市 联通
61 58.255.128.0 58.255.131.255 广东省江门市新会区 联通
62 58.255.132.0 58.255.132.255 广东省江门市 联通
63 58.255.133.0 58.255.133.255 广东省江门市开平市 联通
64 58.255.134.0 58.255.134.255 广东省江门市 联通
65 58.255.135.0 58.255.135.255 广东省江门市开平县 联通
66 58.255.136.0 58.255.139.255 广东省江门市新会区 联通
67 58.255.140.0 58.255.143.255 广东省江门市 联通
68 58.255.208.0 58.255.208.255 广东省江门市开平市 联通
69 58.255.209.0 58.255.211.255 广东省江门市 联通
70 58.255.212.0 58.255.219.255 广东省江门市新会区 联通
71 58.255.220.0 58.255.220.255 广东省江门市 联通
72 58.255.221.0 58.255.222.255 广东省江门市江海区 联通
73 58.255.223.0 58.255.223.255 广东省江门市蓬江区 联通
74 59.36.192.0 59.36.201.196 广东省江门市恩平市 电信
75 59.36.201.197 59.36.201.197 广东省江门市 睦洲镇靓靓网吧
76 59.36.201.198 59.36.203.255 广东省江门市恩平市 电信
77 59.36.204.0 59.36.210.255 广东省江门市蓬江区 电信
78 59.36.211.0 59.36.211.255 广东省江门市恩平市 电信
79 59.36.212.0 59.36.212.255 广东省江门市鹤山市 电信
80 59.36.213.0 59.36.215.255 广东省江门市恩平市 电信
81 59.36.216.0 59.36.222.255 广东省江门市 电信
82 59.36.223.0 59.36.223.255 广东省江门市 (台山/开平)电信
83 59.36.224.0 59.36.227.255 广东省江门市新会区 电信
84 59.36.228.0 59.36.231.3 广东省江门市 (台山/开平)电信
85 59.36.231.4 59.36.231.4 广东省江门市台山市 台城银河网吧
86 59.36.231.5 59.36.232.255 广东省江门市 (台山/开平)电信
87 59.36.233.0 59.36.233.65 广东省江门市 电信
88 59.36.233.66 59.36.233.66 广东省江门市恩平市 均安网吧
89 59.36.233.67 59.36.234.114 广东省江门市 电信
90 59.36.234.115 59.36.234.115 广东省江门市台山市 新宁网吧
91 59.36.234.116 59.36.234.255 广东省江门市 电信
92 59.36.235.0 59.36.235.255 广东省江门市开平市 电信
93 59.36.236.0 59.36.239.255 广东省江门市 电信
94 59.36.240.0 59.36.240.255 广东省江门市 (恩平/开平)电信
95 59.36.241.0 59.36.241.5 广东省江门市 电信
96 59.36.241.6 59.36.241.6 广东省江门市 超创网吧
97 59.36.241.7 59.36.241.33 广东省江门市 电信
98 59.36.241.34 59.36.241.34 广东省江门市 篷江区棠下镇天域网吧
99 59.36.241.35 59.36.241.112 广东省江门市 电信
100 59.36.241.113 59.36.241.113 广东省江门市 网友网吧
101 59.36.241.114 59.36.241.117 广东省江门市 电信
102 59.36.241.118 59.36.241.118 广东省江门市 (育德)新太空网吧
103 59.36.241.119 59.36.241.121 广东省江门市 电信
104 59.36.241.122 59.36.241.122 广东省江门市 新时空网吧
105 59.36.241.123 59.36.241.125 广东省江门市 电信
106 59.36.241.126 59.36.241.126 广东省江门市 麻圆镇麻三网吧
107 59.36.241.127 59.36.241.209 广东省江门市 电信
108 59.36.241.210 59.36.241.210 广东省江门市 新金六网吧(原羊桥电脑城)
109 59.36.241.211 59.36.242.5 广东省江门市 电信
110 59.36.242.6 59.36.242.6 广东省江门市新会区 明润网吧
111 59.36.242.7 59.36.242.9 广东省江门市 电信
112 59.36.242.10 59.36.242.10 广东省江门市新会区 傲游网吧
113 59.36.242.11 59.36.246.17 广东省江门市 电信
114 59.36.246.18 59.36.246.18 广东省江门市鹤山市 沙坪镇好友网吧
115 59.36.246.19 59.36.250.255 广东省江门市 电信
116 59.36.251.0 59.36.254.255 广东省江门市 (台山/开平)电信
117 59.36.255.0 59.36.255.1 广东省江门市 电信
118 59.36.255.2 59.36.255.2 广东省江门市新会区 新网城网吧
119 59.36.255.3 59.36.255.19 广东省江门市 电信
120 59.36.255.20 59.36.255.20 广东省江门市 御景酒店
121 59.36.255.21 59.36.255.255 广东省江门市 电信
122 59.37.12.0 59.37.15.255 广东省江门市 电信
123 59.37.28.0 59.37.31.255 广东省江门市 电信
124 59.37.34.0 59.37.37.255 广东省江门市 电信
125 59.37.41.0 59.37.47.255 广东省江门市 电信
126 59.37.160.0 59.37.160.12 广东省江门市 电信
127 59.37.160.13 59.37.160.13 广东省江门市 胜利路红日网吧
128 59.37.160.14 59.37.160.28 广东省江门市 电信
129 59.37.160.29 59.37.160.29 广东省江门市 教育网
130 59.37.160.30 59.37.160.30 广东省江门市新会区 冈州中学
131 59.37.160.31 59.37.160.39 广东省江门市 电信
132 59.37.160.40 59.37.160.40 广东省江门市 星空网盟三江分店(新会区三江镇金门公路)
133 59.37.160.41 59.37.160.43 广东省江门市 电信
134 59.37.160.44 59.37.160.44 广东省江门市 星空网吧
135 59.37.160.45 59.37.160.109 广东省江门市 电信
136 59.37.160.110 59.37.160.113 广东省江门市 白沙工业区拓域网吧
137 59.37.160.114 59.37.160.114 广东省江门市 新创网吧
138 59.37.160.115 59.37.160.115 广东省江门市 电信
139 59.37.160.116 59.37.160.116 广东省江门市 天沙路宇盛网吧(北郊)
140 59.37.160.117 59.37.160.128 广东省江门市 电信
141 59.37.160.129 59.37.160.129 广东省江门市蓬江区 新金六网吧
142 59.37.160.130 59.37.161.4 广东省江门市 电信
143 59.37.161.5 59.37.161.5 广东省江门市新会区 中心南路时尚网吧
144 59.37.161.6 59.37.161.6 广东省江门市 电信
145 59.37.161.7 59.37.161.7 广东省江门市新会区 司前镇超联网吧
146 59.37.161.8 59.37.161.9 广东省江门市 电信
147 59.37.161.10 59.37.161.10 广东省江门市新会区 浩瀛网吧(会城三和大道北122号107)
148 59.37.161.11 59.37.161.17 广东省江门市 电信
149 59.37.161.18 59.37.161.18 广东省江门市新会区 东方网吧(会城冈州大道中24号)
150 59.37.161.19 59.37.161.20 广东省江门市 电信
151 59.37.161.21 59.37.161.21 广东省江门市新会区 新天地网吧
152 59.37.161.22 59.37.161.26 广东省江门市 电信
153 59.37.161.27 59.37.161.27 广东省江门市新会区 司前镇超联网吧
154 59.37.161.28 59.37.161.39 广东省江门市 电信
155 59.37.161.40 59.37.161.40 广东省江门市 星空网盟(三江店)
156 59.37.161.41 59.37.161.58 广东省江门市 电信
157 59.37.161.59 59.37.161.59 广东省江门市新会区 文化馆电子阅览室
158 59.37.161.60 59.37.161.75 广东省江门市 电信
159 59.37.161.76 59.37.161.76 广东省江门市 三江辉恒网吧
160 59.37.161.77 59.37.161.77 广东省江门市 电信
161 59.37.161.78 59.37.161.78 广东省江门市新会区 (时年)技工学校
162 59.37.161.79 59.37.161.79 广东省江门市新会区 新天地网吧
163 59.37.161.80 59.37.161.80 广东省江门市新会区 悦洋街悦洋欣盈网吧
164 59.37.161.81 59.37.161.148 广东省江门市 电信
165 59.37.161.149 59.37.161.149 广东省江门市新会区 风云网吧(会城西门路6号1座101)
166 59.37.161.150 59.37.162.1 广东省江门市 电信
167 59.37.162.2 59.37.162.2 广东省江门市 高新区40号科捷网吧
168 59.37.162.3 59.37.162.3 广东省江门市 电信
169 59.37.162.4 59.37.162.4 广东省江门市蓬江区 盈动网吧(凤阳街76号)
170 59.37.162.5 59.37.162.7 广东省江门市 电信
171 59.37.162.8 59.37.162.8 广东省江门市 拓域网吧
172 59.37.162.9 59.37.162.48 广东省江门市 电信
173 59.37.162.49 59.37.162.49 广东省江门市 正翔网吧
174 59.37.162.50 59.37.162.100 广东省江门市 电信
175 59.37.162.101 59.37.162.101 广东省江门市 荣盛网吧
176 59.37.162.102 59.37.162.144 广东省江门市 电信
177 59.37.162.145 59.37.162.145 广东省江门市 金星网吧(荷塘镇霞村工业区马窑购物广场E7号)
178 59.37.162.146 59.37.162.188 广东省江门市 电信
179 59.37.162.189 59.37.162.189 广东省江门市 良化新红日网吧
180 59.37.162.190 59.37.163.1 广东省江门市 电信
181 59.37.163.2 59.37.163.2 广东省江门市 纵横网吧(鹤山沙坪镇)
182 59.37.163.3 59.37.163.3 广东省江门市 碧桂园网吧(鹤山沙坪镇)
183 59.37.163.4 59.37.163.26 广东省江门市 电信
184 59.37.163.27 59.37.163.27 广东省江门市 联通网吧(鹤山沙坪镇)
185 59.37.163.28 59.37.163.34 广东省江门市 电信
186 59.37.163.35 59.37.163.35 广东省江门市 网缘网吧(鹤山市沙坪镇)
187 59.37.163.36 59.37.163.37 广东省江门市 电信
188 59.37.163.38 59.37.163.38 广东省江门市 畅达网吧(鹤山沙坪镇)
189 59.37.163.39 59.37.163.39 广东省江门市 电信
190 59.37.163.40 59.37.163.40 广东省江门市 翔宇网吧(鹤山沙坪镇)
191 59.37.163.41 59.37.163.86 广东省江门市 电信
192 59.37.163.87 59.37.163.87 广东省江门市 音速网吧(鹤山沙坪镇)
193 59.37.163.88 59.37.163.100 广东省江门市 电信
194 59.37.163.101 59.37.163.101 广东省江门市鹤山市 古劳镇明城网吧
195 59.37.163.102 59.37.163.104 广东省江门市 电信
196 59.37.163.105 59.37.163.105 广东省江门市鹤山市 沙坪镇138客栈
197 59.37.163.106 59.37.163.106 广东省江门市 电信
198 59.37.163.107 59.37.163.107 广东省江门市鹤山市 精品网吧
199 59.37.163.108 59.37.163.117 广东省江门市 电信
200 59.37.163.118 59.37.163.118 广东省江门市 东缘网吧(中东西5-7号)
201 59.37.163.119 59.37.163.119 广东省江门市 电信
202 59.37.163.120 59.37.163.120 广东省江门市开平市 迅达网吧
203 59.37.163.121 59.37.163.142 广东省江门市 电信
204 59.37.163.143 59.37.163.143 广东省江门市鹤山市 天宇网吧
205 59.37.163.144 59.37.164.9 广东省江门市 电信
206 59.37.164.10 59.37.164.10 广东省江门市开平市 迅达网吧
207 59.37.164.11 59.37.164.13 广东省江门市 电信
208 59.37.164.14 59.37.164.14 广东省江门市开平市 信成网吧
209 59.37.164.15 59.37.164.39 广东省江门市 电信
210 59.37.164.40 59.37.164.40 广东省江门市 金章网吧
211 59.37.164.41 59.37.164.75 广东省江门市 电信
212 59.37.164.76 59.37.164.76 广东省江门市开平市 缘分网吧(步行街)
213 59.37.164.77 59.37.164.88 广东省江门市 电信
214 59.37.164.89 59.37.164.89 广东省江门市开平市 水口春华网吧
215 59.37.164.90 59.37.164.96 广东省江门市 电信
216 59.37.164.97 59.37.164.97 广东省江门市开平市 新昌正道网吧
217 59.37.164.98 59.37.164.102 广东省江门市 电信
218 59.37.164.103 59.37.164.103 广东省江门市开平市 互动网吧
219 59.37.164.104 59.37.164.119 广东省江门市 电信
220 59.37.164.120 59.37.164.120 广东省江门市开平市 长沙步行街尾森林网吧
221 59.37.164.121 59.37.164.130 广东省江门市 电信
222 59.37.164.131 59.37.164.131 广东省江门市开平市 步行街龙尾森林网吧
223 59.37.164.132 59.37.164.163 广东省江门市 电信
224 59.37.164.164 59.37.164.164 广东省江门市开平市 水口东泽网吧
225 59.37.164.165 59.37.164.172 广东省江门市 电信
226 59.37.164.173 59.37.164.173 广东省江门市开平市 纤宇网吧(三埠卫民路21号2楼)
227 59.37.164.174 59.37.164.177 广东省江门市 电信
228 59.37.164.178 59.37.164.178 广东省江门市开平市 长沙太空网吧
229 59.37.164.179 59.37.165.17 广东省江门市 电信
230 59.37.165.18 59.37.165.18 广东省江门市台山市 创新网吧
231 59.37.165.19 59.37.165.45 广东省江门市 电信
232 59.37.165.46 59.37.165.46 广东省江门市台山市 大世界网吧
233 59.37.165.47 59.37.165.53 广东省江门市 电信
234 59.37.165.54 59.37.165.54 广东省江门市台山市 互动网吧
235 59.37.165.55 59.37.165.55 广东省江门市 电信
236 59.37.165.56 59.37.165.56 广东省江门市台山市 互动网吧(台城镇桥湖路)
237 59.37.165.57 59.37.165.82 广东省江门市 电信
238 59.37.165.83 59.37.165.83 广东省江门市台山市 湖上网吧
239 59.37.165.84 59.37.165.84 广东省江门市台山市 极速网吧
240 59.37.165.85 59.37.165.85 广东省江门市台山市 汇通网吧
241 59.37.165.86 59.37.165.86 广东省江门市台山市 俐俐网吧
242 59.37.165.87 59.37.165.193 广东省江门市 电信
243 59.37.165.194 59.37.165.194 广东省江门市台山市 区俐俐网吧
244 59.37.165.195 59.37.165.241 广东省江门市 电信
245 59.37.165.242 59.37.165.242 广东省江门市台山市 互动网吧
246 59.37.165.243 59.37.165.250 广东省江门市 电信
247 59.37.165.251 59.37.165.251 广东省江门市台山市 广友小熊猫网吧(广海镇朝阳路9号)
248 59.37.165.252 59.37.166.1 广东省江门市 电信
249 59.37.166.2 59.37.166.2 广东省江门市恩平市 三金网吧
250 59.37.166.3 59.37.166.10 广东省江门市 电信
251 59.37.166.11 59.37.166.11 广东省江门市恩平市 智盈网吧
252 59.37.166.12 59.37.166.12 广东省江门市恩平市 精彩网吧
253 59.37.166.13 59.37.166.13 广东省江门市 电信
254 59.37.166.14 59.37.166.14 广东省江门市恩平市 华大网吧
255 59.37.166.15 59.37.166.15 广东省江门市 电信
256 59.37.166.16 59.37.166.16 广东省江门市恩平市 中天网吧
257 59.37.166.17 59.37.166.18 广东省江门市 电信
258 59.37.166.19 59.37.166.19 广东省江门市恩平市 天星网吧
259 59.37.166.20 59.37.166.26 广东省江门市 电信
260 59.37.166.27 59.37.166.27 广东省江门市恩平市 湖锋网吧
261 59.37.166.28 59.37.166.31 广东省江门市 电信
262 59.37.166.32 59.37.166.32 广东省江门市恩平市 万益祥网吧
263 59.37.166.33 59.37.166.37 广东省江门市 电信
264 59.37.166.38 59.37.166.38 广东省江门市恩平市 奇达电脑网吧(南堤中路六号首层)
265 59.37.166.39 59.37.166.39 广东省江门市 电信
266 59.37.166.40 59.37.166.40 广东省江门市恩平市 超能网吧
267 59.37.166.41 59.37.166.49 广东省江门市 电信
268 59.37.166.50 59.37.166.50 广东省江门市 大田新时代网吧(大田镇昌华街36号)
269 59.37.166.51 59.37.167.21 广东省江门市 电信
270 59.37.167.22 59.37.167.22 广东省江门市蓬江区 白沙星域时空网吧
271 59.37.167.23 59.37.167.217 广东省江门市 电信
272 59.37.167.218 59.37.167.218 广东省江门市蓬江区 蓝宇网吧(天龙一街一座105号)
273 59.37.167.219 59.37.168.29 广东省江门市 电信
274 59.37.168.30 59.37.168.30 广东省江门市新会区 Sunday网吧
275 59.37.168.31 59.37.168.255 广东省江门市 电信
276 59.37.169.0 59.37.169.59 广东省江门市鹤山市 电信
277 59.37.169.60 59.37.169.60 广东省江门市鹤山市 世逸电子科技有限公司
278 59.37.169.61 59.37.169.255 广东省江门市鹤山市 电信
279 59.37.170.0 59.37.171.255 广东省江门市 电信
280 61.28.50.0 61.28.50.255 广东省江门市 盈联宽带
281 61.143.0.0 61.143.0.177 广东省江门市 电信
282 61.143.0.179 61.143.25.255 广东省江门市 电信
283 61.145.0.0 61.145.4.255 广东省江门市 电信
284 61.145.5.0 61.145.5.255 广东省江门市台山市 电信
285 61.145.6.0 61.145.9.2 广东省江门市 电信
286 61.145.9.3 61.145.9.3 广东省江门市台山市 宇通网吧
287 61.145.9.4 61.145.9.7 广东省江门市 电信
288 61.145.9.8 61.145.9.8 广东省江门市新会区 冠星网吧
289 61.145.9.9 61.145.9.12 广东省江门市 电信
290 61.145.9.13 61.145.9.13 广东省江门市新会区 网趣网吧
291 61.145.9.14 61.145.9.14 广东省江门市 电信
292 61.145.9.15 61.145.9.15 广东省江门市台山市 宇通网吧
293 61.145.9.16 61.145.9.16 广东省江门市 鹰翔网吧
294 61.145.9.17 61.145.9.29 广东省江门市 电信
295 61.145.9.30 61.145.9.30 广东省江门市 第一职业高级中学
296 61.145.9.31 61.145.9.60 广东省江门市 电信
297 61.145.9.61 61.145.9.61 广东省江门市台山市 广友网吧
298 61.145.9.62 61.145.9.107 广东省江门市 电信
299 61.145.9.108 61.145.9.108 广东省江门市 星空网盟(常安店)
300 61.145.9.109 61.145.9.109 广东省江门市 创元网吧
301 61.145.9.110 61.145.9.110 广东省江门市 电信
302 61.145.9.111 61.145.9.111 广东省江门市蓬江区 超音速网吧
303 61.145.9.112 61.145.9.112 广东省江门市 红日网吧(电视大学旁边)
304 61.145.9.113 61.145.9.113 广东省江门市 电信
305 61.145.9.114 61.145.9.114 广东省江门市 杜沅镇可口可乐网吧
306 61.145.9.115 61.145.9.124 广东省江门市 电信
307 61.145.9.125 61.145.9.125 广东省江门市 盈东网吧(幸福新村)
308 61.145.9.126 61.145.9.134 广东省江门市 电信
309 61.145.9.135 61.145.9.135 广东省江门市 北郊新创网吧
310 61.145.9.136 61.145.9.136 广东省江门市 电信
311 61.145.9.137 61.145.9.137 广东省江门市蓬江区 宏达路恒誉网吧
312 61.145.9.138 61.145.9.147 广东省江门市 电信
313 61.145.9.148 61.145.9.149 广东省江门市鹤山市 星空网盟(沙坪店)
314 61.145.9.150 61.145.9.158 广东省江门市 电信
315 61.145.9.159 61.145.9.159 广东省江门市新会区 (双水镇)幸运星网吧
316 61.145.9.160 61.145.9.179 广东省江门市 电信
317 61.145.9.180 61.145.9.180 广东省江门市 文昌领域网吧
318 61.145.9.181 61.145.9.192 广东省江门市 电信
319 61.145.9.193 61.145.9.193 广东省江门市 星空网盟(常安店)
320 61.145.9.194 61.145.9.230 广东省江门市 电信
321 61.145.9.231 61.145.9.231 广东省江门市 杜远镇志成网吧
322 61.145.9.232 61.145.9.232 广东省江门市 金瑞酒店
323 61.145.9.233 61.145.9.238 广东省江门市 电信
324 61.145.9.239 61.145.9.239 广东省江门市新会区 冈州中学
325 61.145.9.240 61.145.9.255 广东省江门市 电信
326 61.145.10.0 61.145.10.255 广东省江门市 电信IDC机房
327 61.145.11.0 61.145.11.255 广东省江门市蓬江区 电信
328 61.145.12.0 61.145.15.255 广东省江门市 电信
329 61.145.16.0 61.145.16.255 广东省江门市新会区 电信
330 61.145.17.0 61.145.23.255 广东省江门市 电信
331 61.145.24.0 61.145.24.255 广东省江门市恩平市 电信
332 61.145.25.0 61.145.30.255 广东省江门市新会区 电信
333 61.145.31.0 61.145.31.255 广东省江门市鹤山市 电信
334 61.145.32.0 61.145.35.255 广东省江门市新会区 电信
335 61.145.36.0 61.145.43.10 广东省江门市开平市 电信
336 61.145.43.11 61.145.43.11 广东省江门市开平市 马钢网吧
337 61.145.43.12 61.145.47.255 广东省江门市开平市 电信
338 61.145.48.0 61.145.48.255 广东省江门市 电信
339 61.145.49.0 61.145.49.255 广东省江门市恩平市 电信
340 61.145.50.0 61.145.51.255 广东省江门市 电信
341 61.234.96.0 61.234.96.255 广东省江门市 中移铁通
342 61.234.97.0 61.234.97.255 广东省江门市蓬江区 联通
343 61.234.98.0 61.234.98.166 广东省江门市 中移铁通
344 61.234.98.171 61.234.98.255 广东省江门市 中移铁通
345 61.234.168.0 61.234.168.255 广东省江门市 视讯宽带网
346 61.235.105.0 61.235.105.255 广东省江门市开平市 中移铁通
347 61.242.4.0 61.242.7.255 广东省江门市 联通
348 61.242.112.0 61.242.112.53 广东省江门市 联通LAN
349 61.242.112.54 61.242.112.54 广东省江门市台山市 斗山镇苹果网吧
350 61.242.112.55 61.242.112.121 广东省江门市 联通LAN
351 61.242.112.122 61.242.112.122 广东省江门市台山市 冲浪网吧
352 61.242.112.123 61.242.112.161 广东省江门市 联通LAN
353 61.242.112.162 61.242.112.162 广东省江门市鹤山市 沙坪镇图书馆
354 61.242.112.163 61.242.112.165 广东省江门市 联通LAN
355 61.242.112.166 61.242.112.166 广东省江门市台山市 联通网苑
356 61.242.112.167 61.242.112.180 广东省江门市 联通LAN
357 61.242.112.181 61.242.112.181 广东省江门市 鹤城连通网吧
358 61.242.112.182 61.242.112.186 广东省江门市 联通LAN
359 61.242.112.187 61.242.112.187 广东省江门市 联通网苑
360 61.242.112.188 61.242.112.229 广东省江门市 联通LAN
361 61.242.112.230 61.242.112.230 广东省江门市 SCV光纤用户
362 61.242.112.231 61.242.113.1 广东省江门市 联通LAN
363 61.242.113.2 61.242.113.2 广东省江门市开平市 幸福鹏达网吧
364 61.242.113.3 61.242.113.3 广东省江门市 联通LAN
365 61.242.113.4 61.242.113.4 广东省江门市开平市 三埠幸福区鹏辉网吧
366 61.242.113.5 61.242.113.5 广东省江门市开平市 世纪星网吧
367 61.242.113.6 61.242.113.42 广东省江门市 联通LAN
368 61.242.113.43 61.242.113.43 广东省江门市开平市 步行街纤宇网吧
369 61.242.113.44 61.242.115.255 广东省江门市 联通LAN
370 110.64.24.0 110.64.27.255 广东省江门市 职业技术学院
371 110.211.114.0 110.211.114.255 广东省江门市蓬江区 中移铁通
372 110.211.115.0 110.211.119.255 广东省江门市 中移铁通
373 110.211.120.0 110.211.120.255 广东省江门市开平市 中移铁通
374 112.89.48.0 112.89.50.255 广东省江门市 联通
375 112.91.6.0 112.91.6.255 广东省江门市 联通
376 112.91.96.0 112.91.103.255 广东省江门市 联通
377 112.92.0.4 112.92.0.15 广东省江门市 联通
378 112.92.0.20 112.92.0.47 广东省江门市 联通
379 112.92.0.238 112.92.0.238 广东省江门市 联通
380 112.92.0.246 112.92.0.246 广东省江门市 联通
381 112.92.20.0 112.92.21.255 广东省江门市 联通
382 113.93.0.0 113.93.4.255 广东省江门市 电信
383 113.93.5.0 113.93.5.255 广东省江门市恩平市 电信
384 113.93.6.0 113.93.7.255 广东省江门市 电信
385 113.93.8.0 113.93.10.255 广东省江门市新会区 电信
386 113.93.11.0 113.93.27.255 广东省江门市 电信
387 113.93.28.0 113.93.31.255 广东省江门市新会区 电信
388 113.93.32.0 113.93.43.255 广东省江门市 电信
389 113.93.44.0 113.93.53.255 广东省江门市新会区 电信
390 113.93.54.0 113.93.62.255 广东省江门市 电信
391 113.93.63.0 113.93.63.255 广东省江门市恩平市 电信
392 113.93.64.0 113.93.70.255 广东省江门市 电信
393 113.93.71.0 113.93.71.255 广东省江门市蓬江区 电信
394 113.93.72.0 113.93.82.255 广东省江门市 电信
395 113.93.83.0 113.93.83.255 广东省江门市台山市 电信
396 113.93.84.0 113.93.87.255 广东省江门市新会区 电信
397 113.93.88.0 113.93.94.255 广东省江门市 电信
398 113.93.95.0 113.93.95.255 广东省江门市新会区 电信
399 113.93.96.0 113.93.103.255 广东省江门市 电信
400 113.93.104.0 113.93.106.255 广东省江门市新会区 电信
401 113.93.107.0 113.93.107.255 广东省江门市 电信
402 113.93.108.0 113.93.108.255 广东省江门市恩平市 电信
403 113.93.109.0 113.93.109.255 广东省江门市 电信
404 113.93.110.0 113.93.110.255 广东省江门市开平市 电信
405 113.93.111.0 113.93.111.255 广东省江门市新会区 电信
406 113.93.112.0 113.93.119.255 广东省江门市 电信
407 113.93.120.0 113.93.123.255 广东省江门市新会区 电信
408 113.93.124.0 113.93.127.255 广东省江门市 电信
409 113.93.128.0 113.93.130.255 广东省江门市蓬江区 电信
410 113.93.131.0 113.93.132.255 广东省江门市 电信
411 113.93.133.0 113.93.135.255 广东省江门市蓬江区 电信
412 113.93.136.0 113.93.136.255 广东省江门市 电信
413 113.93.137.0 113.93.138.255 广东省江门市蓬江区 电信
414 113.93.139.0 113.93.142.255 广东省江门市 电信
415 113.93.143.0 113.93.143.255 广东省江门市蓬江区 电信
416 113.93.144.0 113.93.161.255 广东省江门市 电信
417 113.93.162.0 113.93.162.255 广东省江门市台山市 电信
418 113.93.163.0 113.93.163.255 广东省江门市 电信
419 113.93.164.0 113.93.171.255 广东省江门市蓬江区 电信
420 113.93.172.0 113.93.193.255 广东省江门市 电信
421 113.93.194.0 113.93.194.255 广东省江门市开平市 电信
422 113.93.195.0 113.93.201.255 广东省江门市 电信
423 113.93.202.0 113.93.203.255 广东省江门市蓬江区 电信
424 113.93.204.0 113.93.219.255 广东省江门市 电信
425 113.93.220.0 113.93.220.255 广东省江门市鹤山市 电信
426 113.93.221.0 113.93.238.255 广东省江门市 电信
427 113.93.239.0 113.93.239.255 广东省江门市蓬江区 电信
428 113.93.240.0 113.93.243.255 广东省江门市新会区 电信
429 113.93.244.0 113.93.255.255 广东省江门市 电信
430 113.101.151.0 113.101.151.255 广东省江门市江海区 电信
431 113.103.253.0 113.103.253.255 广东省江门市 电信
432 113.107.136.0 113.107.136.64 广东省江门市 电信
433 113.107.136.65 113.107.136.65 广东省江门市 新明天网吧(东江里122号102)
434 113.107.136.66 113.107.140.44 广东省江门市 电信
435 113.107.140.45 113.107.140.45 广东省江门市蓬江区 丹灶联合市场讯誉网吧
436 113.107.140.46 113.107.140.255 广东省江门市 电信
437 115.174.92.0 115.174.95.255 广东省江门市 鹏博士长城宽带
438 116.6.36.0 116.6.37.255 广东省江门市 电信
439 116.27.89.0 116.27.103.255 广东省江门市 电信
440 116.27.104.0 116.27.107.255 广东省江门市新会区 电信
441 116.27.108.0 116.27.111.255 广东省江门市蓬江区 电信
442 116.27.112.0 116.27.119.255 广东省江门市新会区 电信
443 116.27.120.0 116.27.123.255 广东省江门市蓬江区 电信
444 116.27.124.0 116.27.130.255 广东省江门市 电信
445 116.27.131.0 116.27.131.255 广东省江门市台山市 电信
446 116.27.132.0 116.27.139.255 广东省江门市新会区 电信
447 116.27.140.0 116.27.141.255 广东省江门市 电信
448 116.27.142.0 116.27.142.255 广东省江门市新会区 电信
449 116.27.143.0 116.27.143.255 广东省江门市 电信
450 116.27.144.0 116.27.147.255 广东省江门市蓬江区 电信
451 116.27.148.0 116.27.148.255 广东省江门市开平市 电信
452 116.27.149.0 116.27.155.255 广东省江门市 电信
453 116.27.156.0 116.27.159.255 广东省江门市新会区 电信
454 116.27.160.0 116.27.161.255 广东省江门市 电信
455 116.27.162.0 116.27.163.255 广东省江门市蓬江区 电信
456 116.27.164.0 116.27.174.255 广东省江门市 电信
457 116.27.175.0 116.27.175.255 广东省江门市台山市 电信
458 116.27.176.0 116.27.195.255 广东省江门市新会区 电信
459 116.27.196.0 116.27.203.255 广东省江门市开平市 电信
460 116.27.204.0 116.27.207.255 广东省江门市 电信
461 116.27.208.0 116.27.209.255 广东省江门市新会区 电信
462 116.27.210.0 116.27.210.255 广东省江门市台山市 电信
463 116.27.211.0 116.27.223.255 广东省江门市新会区 电信
464 116.27.224.0 116.27.227.255 广东省江门市蓬江区 电信
465 116.27.228.0 116.27.228.255 广东省江门市台山市 电信
466 116.27.229.0 116.27.234.255 广东省江门市新会区 电信
467 116.27.235.0 116.27.239.255 广东省江门市开平市 电信
468 116.27.240.0 116.27.245.255 广东省江门市新会区 电信
469 116.27.246.0 116.27.246.255 广东省江门市 电信
470 116.27.247.0 116.27.247.255 广东省江门市新会区 电信
471 116.27.248.0 116.27.255.255 广东省江门市 电信
472 116.194.144.0 116.194.144.255 广东省江门市 中移铁通
473 118.245.146.0 118.245.146.255 广东省江门市开平市 中移铁通
474 119.133.0.0 119.133.54.255 广东省江门市新会区 电信
475 119.133.55.0 119.133.55.255 广东省江门市 电信
476 119.133.56.0 119.133.59.255 广东省江门市蓬江区 电信
477 119.133.60.0 119.133.89.255 广东省江门市 电信
478 119.133.90.0 119.133.91.255 广东省江门市新会区 电信
479 119.133.92.0 119.133.92.255 广东省江门市 电信
480 119.133.93.0 119.133.93.255 广东省江门市新会区 电信
481 119.133.94.0 119.133.108.255 广东省江门市 电信
482 119.133.109.0 119.133.113.255 广东省江门市恩平市 电信
483 119.133.114.0 119.133.114.255 广东省江门市江海区 电信
484 119.133.115.0 119.133.121.255 广东省江门市 电信
485 119.133.122.0 119.133.122.255 广东省江门市江海区 电信
486 119.133.123.0 119.133.135.255 广东省江门市 电信
487 119.133.136.0 119.133.136.255 广东省江门市开平市 电信
488 119.133.137.0 119.133.149.255 广东省江门市 电信
489 119.133.150.0 119.133.150.255 广东省江门市鹤山市 电信
490 119.133.151.0 119.133.191.255 广东省江门市 电信
491 119.133.192.0 119.133.192.255 广东省江门市新会区 欣盈网吧
492 119.133.193.0 119.133.223.255 广东省江门市 电信
493 119.133.224.0 119.133.225.255 广东省江门市新会区 电信
494 119.133.226.0 119.133.243.255 广东省江门市 电信
495 119.133.244.0 119.133.244.255 广东省江门市新会区 电信
496 119.133.245.0 119.133.247.255 广东省江门市 电信
497 119.133.248.0 119.133.251.255 广东省江门市新会区 电信
498 119.133.252.0 119.133.255.255 广东省江门市 电信
499 119.134.22.0 119.134.22.255 广东省江门市 电信
500 120.82.160.0 120.82.191.255 广东省江门市 联通
501 120.83.64.0 120.83.64.255 广东省江门市 联通
502 120.83.65.0 120.83.65.255 广东省江门市蓬江区 联通
503 120.83.66.0 120.83.66.255 广东省江门市 联通
504 120.83.67.0 120.83.67.255 广东省江门市蓬江区 联通
505 120.83.68.0 120.83.68.255 广东省江门市江海区 联通
506 120.83.69.0 120.83.83.255 广东省江门市 联通
507 120.83.84.0 120.83.85.255 广东省江门市新会区 联通
508 120.83.86.0 120.83.95.255 广东省江门市 联通
509 120.196.200.0 120.196.207.255 广东省江门市 移动
510 120.198.56.0 120.198.56.255 广东省江门市 移动
511 120.198.75.0 120.198.75.255 广东省江门市 移动
512 120.234.80.0 120.234.107.255 广东省江门市 移动
513 120.235.184.0 120.235.191.255 广东省江门市 移动
514 120.239.83.0 120.239.97.255 广东省江门市 移动
515 121.12.81.0 121.12.103.255 广东省江门市 电信
516 122.8.46.0 122.8.48.255 广东省江门市 珠江宽频
517 122.8.50.0 122.8.51.255 广东省江门市 珠江宽频
518 123.49.180.0 123.49.182.255 广东省江门市 中移铁通
519 123.64.144.0 123.64.147.255 广东省江门市 中移铁通
520 123.64.168.0 123.64.175.255 广东省江门市 中移铁通
521 123.65.48.0 123.65.63.255 广东省江门市 中移铁通
522 123.88.112.0 123.88.127.255 广东省江门市 中移铁通
523 123.88.168.0 123.88.175.255 广东省江门市 中移铁通
524 124.20.249.0 124.20.249.255 广东省江门市 联通
525 125.88.2.0 125.88.3.255 广东省江门市 电信
526 125.92.0.0 125.92.127.255 广东省江门市 电信
527 163.177.96.0 163.177.103.255 广东省江门市 联通
528 163.179.128.0 163.179.191.255 广东省江门市 联通
529 183.2.64.0 183.2.127.255 广东省江门市 电信
530 183.2.252.128 183.2.252.135 广东省江门市 电信
531 183.3.176.0 183.3.192.255 广东省江门市 电信
532 183.4.64.0 183.4.95.255 广东省江门市 电信
533 183.34.0.0 183.34.101.255 广东省江门市 电信
534 183.34.102.0 183.34.103.255 广东省江门市江海区 电信
535 183.34.104.0 183.34.255.255 广东省江门市 电信
536 183.36.0.0 183.36.63.255 广东省江门市 电信
537 183.44.240.0 183.44.255.255 广东省江门市 电信
538 183.45.192.0 183.45.215.255 广东省江门市 电信
539 183.45.216.0 183.45.223.255 广东省江门市蓬江区 电信
540 183.45.224.0 183.45.255.255 广东省江门市 电信
541 183.47.232.0 183.47.235.255 广东省江门市 电信
542 183.52.64.0 183.52.111.255 广东省江门市 电信
543 183.57.12.0 183.57.15.255 广东省江门市 电信
544 183.58.10.74 183.58.10.74 广东省江门市 电信
545 183.58.10.78 183.58.10.78 广东省江门市 电信
546 183.58.11.62 183.58.11.62 广东省江门市 电信
547 183.58.11.66 183.58.11.66 广东省江门市 电信
548 183.58.18.0 183.58.18.255 广东省江门市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
549 183.58.112.0 183.58.119.255 广东省江门市 电信
550 183.58.124.0 183.58.127.255 广东省江门市 电信
551 183.59.0.30 183.59.0.30 广东省江门市 电信
552 183.59.0.42 183.59.0.42 广东省江门市 电信
553 183.59.0.165 183.59.0.165 广东省江门市 电信
554 183.59.0.169 183.59.0.169 广东省江门市 电信
555 183.59.0.173 183.59.0.173 广东省江门市 电信
556 183.59.0.177 183.59.0.177 广东省江门市 电信
557 183.59.0.181 183.59.0.181 广东省江门市 电信
558 183.59.0.185 183.59.0.185 广东省江门市 电信
559 183.59.0.189 183.59.0.189 广东省江门市 电信
560 183.59.0.193 183.59.0.193 广东省江门市 电信
561 183.59.0.197 183.59.0.197 广东省江门市 电信
562 183.59.0.201 183.59.0.201 广东省江门市 电信
563 183.59.1.58 183.59.1.58 广东省江门市 电信
564 183.59.1.86 183.59.1.86 广东省江门市 电信
565 183.59.1.165 183.59.1.165 广东省江门市 电信
566 183.59.1.169 183.59.1.169 广东省江门市 电信
567 183.59.1.173 183.59.1.173 广东省江门市 电信
568 183.59.1.177 183.59.1.177 广东省江门市 电信
569 183.59.1.181 183.59.1.181 广东省江门市 电信
570 183.59.1.185 183.59.1.185 广东省江门市 电信
571 183.59.1.189 183.59.1.189 广东省江门市 电信
572 183.59.1.193 183.59.1.193 广东省江门市 电信
573 183.59.1.197 183.59.1.197 广东省江门市 电信
574 183.59.1.201 183.59.1.201 广东省江门市 电信
575 183.59.12.8 183.59.12.15 广东省江门市 电信
576 183.59.12.186 183.59.12.186 广东省江门市 电信
577 183.59.14.64 183.59.14.79 广东省江门市 电信
578 183.59.64.0 183.59.67.255 广东省江门市 电信
579 183.59.244.0 183.59.247.255 广东省江门市 电信
580 183.60.228.0 183.60.228.255 广东省江门市 电信
581 183.61.220.182 183.61.220.182 广东省江门市 电信
582 183.61.220.186 183.61.220.186 广东省江门市 电信
583 183.61.220.190 183.61.220.190 广东省江门市 电信
584 183.61.221.238 183.61.221.238 广东省江门市 电信
585 183.61.221.240 183.61.221.247 广东省江门市 电信
586 183.232.132.0 183.232.133.255 广东省江门市 移动
587 183.232.215.0 183.232.215.255 广东省江门市 移动
588 183.233.71.0 183.233.71.255 广东省江门市 移动
589 183.233.156.0 183.233.159.255 广东省江门市 移动
590 183.234.28.0 183.234.31.255 广东省江门市 移动
591 183.235.92.0 183.235.111.255 广东省江门市 移动
592 183.235.220.0 183.235.223.255 广东省江门市 移动
593 183.235.228.0 183.235.239.255 广东省江门市 移动
594 183.236.236.0 183.236.236.255 广东省江门市 移动
595 183.237.162.0 183.237.162.255 广东省江门市 移动
596 183.239.128.0 183.239.139.255 广东省江门市 移动
597 183.239.228.0 183.239.239.255 广东省江门市 移动
598 183.240.104.0 183.240.111.255 广东省江门市 移动
599 183.240.113.0 183.240.119.255 广东省江门市 移动
600 202.96.138.0 202.96.138.255 广东省江门市 电信
601 202.96.139.0 202.96.139.161 广东省江门市新会区 电信
602 202.96.139.162 202.96.139.162 广东省江门市 五邑大学(新会)第三分教点
603 202.96.139.163 202.96.139.255 广东省江门市新会区 电信
604 202.103.170.0 202.103.170.255 广东省江门市 电信
605 202.104.200.0 202.104.201.255 广东省江门市 电信
606 202.104.202.0 202.104.204.144 广东省江门市 (开平市/恩平市)电信
607 202.104.204.145 202.104.204.145 广东省江门市 五一大学
608 202.104.204.146 202.104.204.255 广东省江门市 (开平市/恩平市)电信
609 202.104.205.0 202.104.205.192 广东省江门市 电信局
610 202.104.205.193 202.104.205.197 广东省江门市 江门职业技术学院
611 202.104.205.198 202.104.205.203 广东省江门市 电信局
612 202.104.205.204 202.104.205.204 广东省江门市 江门职业技术学院
613 202.104.205.205 202.104.206.252 广东省江门市 电信局
614 202.104.206.253 202.104.206.253 广东省江门市开平市 伟伦广播电视大学
615 202.104.206.254 202.104.207.255 广东省江门市 电信局
616 202.105.168.0 202.105.168.255 广东省江门市 电信
617 202.105.169.0 202.105.169.161 广东省江门市开平市 电信
618 202.105.169.162 202.105.169.162 广东省江门市恩平市 江洲变色龙网吧
619 202.105.169.163 202.105.169.255 广东省江门市开平市 电信
620 202.105.170.0 202.105.171.255 广东省江门市 电信
621 202.192.240.0 202.192.255.255 广东省江门市 五邑大学
622 210.12.9.0 210.12.9.255 广东省江门市 广电网
623 210.14.218.0 210.14.218.255 广东省江门市 联通
624 210.39.160.0 210.39.167.255 广东省江门市 江门教育学院
625 210.52.89.0 210.52.89.255 广东省江门市 广电网
626 210.52.104.0 210.52.104.255 广东省江门市鹤山市 有线宽频
627 210.53.200.0 210.53.200.75 广东省江门市台山市 联通
628 210.53.200.76 210.53.200.76 广东省江门市台山市 斗山镇/智达/晶达/汇达有限公司
629 210.53.200.77 210.53.200.88 广东省江门市台山市 联通
630 210.53.200.89 210.53.200.89 广东省江门市台山市 科技职业学校
631 210.53.200.90 210.53.200.255 广东省江门市台山市 联通
632 210.53.201.0 210.53.201.215 广东省江门市 联通
633 210.53.201.216 210.53.201.216 广东省江门市新会区 水利局
634 210.53.201.217 210.53.201.255 广东省江门市 联通
635 210.77.96.0 210.77.96.255 广东省江门市 珠江宽频
636 211.96.184.0 211.96.191.255 广东省江门市 联通
637 211.97.60.0 211.97.60.145 广东省江门市新会区 大泽镇
638 211.97.60.146 211.97.60.146 广东省江门市台山市 广海权邦网吧
639 211.97.60.147 211.97.60.156 广东省江门市 联通
640 211.97.60.157 211.97.60.157 广东省江门市蓬江区 政府
641 211.97.60.158 211.97.60.170 广东省江门市 联通
642 211.97.60.171 211.97.60.171 广东省江门市台山市 联通网苑
643 211.97.60.172 211.97.60.173 广东省江门市 联通
644 211.97.60.174 211.97.60.174 广东省江门市 江华路联通网吧
645 211.97.60.175 211.97.60.255 广东省江门市 联通
646 211.139.206.0 211.139.209.255 广东省江门市 移动
647 211.146.220.0 211.146.220.255 广东省江门市 广电网
648 211.156.184.0 211.156.184.43 广东省江门市 珠江宽频
649 211.156.184.67 211.156.185.255 广东省江门市 珠江宽频
650 211.156.187.0 211.156.187.255 广东省江门市新会区 珠江宽频
651 211.161.28.0 211.161.31.255 广东省江门市 鹏博士长城宽带
652 218.14.128.0 218.14.128.123 广东省江门市恩平市 电信
653 218.14.128.124 218.14.128.124 广东省江门市恩平市 江洲智能网吧
654 218.14.128.125 218.14.128.255 广东省江门市恩平市 电信
655 218.14.129.0 218.14.129.80 广东省江门市 电信
656 218.14.129.81 218.14.129.81 广东省江门市 中企动力科技股份有限公司
657 218.14.129.82 218.14.133.171 广东省江门市 电信
658 218.14.133.172 218.14.133.172 广东省江门市恩平市 沙湖镇创新网吧
659 218.14.133.173 218.14.133.255 广东省江门市 电信
660 218.14.134.0 218.14.136.15 广东省江门市新会区 电信
661 218.14.136.16 218.14.136.16 广东省江门市台山市 环球网吧
662 218.14.136.17 218.14.139.121 广东省江门市新会区 电信
663 218.14.139.122 218.14.139.122 广东省江门市台山市 银河网吧
664 218.14.139.123 218.14.139.152 广东省江门市新会区 电信
665 218.14.139.153 218.14.139.153 广东省江门市新会区 大泽镇蓝讯网吧
666 218.14.139.154 218.14.139.255 广东省江门市新会区 电信
667 218.14.140.0 218.14.140.255 广东省江门市江海区 电信
668 218.14.141.0 218.14.141.40 广东省江门市新会区 /台山电信
669 218.14.141.42 218.14.141.163 广东省江门市新会区 /台山电信
670 218.14.141.164 218.14.141.164 广东省江门市台山市 图书馆
671 218.14.141.165 218.14.142.89 广东省江门市新会区 /台山电信
672 218.14.142.90 218.14.142.90 广东省江门市台山市 红苹果网吧
673 218.14.142.91 218.14.142.255 广东省江门市新会区 /台山电信
674 218.14.143.0 218.14.144.10 广东省江门市新会区 /开平/鹤山市电信
675 218.14.144.11 218.14.144.11 广东省江门市 金星网吧
676 218.14.144.12 218.14.146.15 广东省江门市新会区 /开平/鹤山市电信
677 218.14.146.16 218.14.146.16 广东省江门市开平市 教育网
678 218.14.146.17 218.14.146.33 广东省江门市新会区 /开平/鹤山市电信
679 218.14.146.34 218.14.146.34 广东省江门市 新浪网吧
680 218.14.146.35 218.14.146.37 广东省江门市新会区 电信
681 218.14.146.38 218.14.146.38 广东省江门市 拓域网吧
682 218.14.146.39 218.14.146.108 广东省江门市新会区 电信
683 218.14.146.109 218.14.146.118 广东省江门市 教育网
684 218.14.146.119 218.14.146.165 广东省江门市 电信
685 218.14.146.166 218.14.146.166 广东省江门市开平市 教育专线
686 218.14.146.167 218.14.147.255 广东省江门市 电信
687 218.14.148.0 218.14.148.255 广东省江门市台山市 电信
688 218.14.149.0 218.14.149.255 广东省江门市 电信
689 218.14.150.0 218.14.150.14 广东省江门市开平市 电信
690 218.14.150.15 218.14.150.15 广东省江门市新会区 华侨中学
691 218.14.150.16 218.14.150.20 广东省江门市开平市 电信
692 218.14.150.21 218.14.150.21 广东省江门市开平市 平赤坎好彩网吧
693 218.14.150.22 218.14.150.46 广东省江门市台山市 电信
694 218.14.150.47 218.14.150.47 广东省江门市 华尔润玻璃有限公司
695 218.14.150.48 218.14.150.48 广东省江门市台山市 电信
696 218.14.150.49 218.14.150.49 广东省江门市开平市 奔达纺织有限公司
697 218.14.150.50 218.14.150.50 广东省江门市台山市 电信
698 218.14.150.51 218.14.150.51 广东省江门市 星空网盟
699 218.14.150.52 218.14.150.56 广东省江门市台山市 电信
700 218.14.150.57 218.14.150.58 广东省江门市台山市 区下川旅游区网吧
701 218.14.150.59 218.14.150.60 广东省江门市台山市 电信
702 218.14.150.61 218.14.150.61 广东省江门市 (河南)巴黎网吧
703 218.14.150.62 218.14.150.78 广东省江门市台山市 电信
704 218.14.150.79 218.14.150.79 广东省江门市 汛浪网吧(鹤山沙坪镇)
705 218.14.150.80 218.14.150.80 广东省江门市台山市 电信
706 218.14.150.81 218.14.150.81 广东省江门市 荷塘鸣天电脑
707 218.14.150.82 218.14.150.89 广东省江门市台山市 电信
708 218.14.150.90 218.14.150.90 广东省江门市 幼儿师范学校
709 218.14.150.91 218.14.150.104 广东省江门市台山市 电信
710 218.14.150.105 218.14.150.105 广东省江门市台山市 斗山苹果网吧
711 218.14.150.106 218.14.150.112 广东省江门市台山市 电信
712 218.14.150.113 218.14.150.113 广东省江门市 荣盛网吧
713 218.14.150.114 218.14.150.116 广东省江门市台山市 电信
714 218.14.150.117 218.14.150.117 广东省江门市 荣盛网吧
715 218.14.150.118 218.14.150.118 广东省江门市 麻园新创艺网吧
716 218.14.150.119 218.14.150.119 广东省江门市 荣盛网吧
717 218.14.150.120 218.14.150.149 广东省江门市台山市 电信
718 218.14.150.150 218.14.150.150 广东省江门市 星空网盟(江华二路)
719 218.14.150.151 218.14.150.151 广东省江门市 河南智力网吧
720 218.14.150.152 218.14.150.162 广东省江门市台山市 电信
721 218.14.150.163 218.14.150.163 广东省江门市 创艺网吧
722 218.14.150.164 218.14.150.164 广东省江门市 外海镇荣成网吧
723 218.14.150.165 218.14.150.165 广东省江门市台山市 电信
724 218.14.150.166 218.14.150.166 广东省江门市 星空网盟(共和店)
725 218.14.150.167 218.14.150.176 广东省江门市台山市 电信
726 218.14.150.177 218.14.150.177 广东省江门市鹤山市 新颖网吧(沙坪镇中山路53号)
727 218.14.150.178 218.14.150.255 广东省江门市台山市 电信
728 218.14.151.0 218.14.151.187 广东省江门市 电信
729 218.14.151.188 218.14.151.201 广东省江门市开平市 电信
730 218.14.151.202 218.14.151.202 广东省江门市新会区 新世纪(中讯)网吧
731 218.14.151.203 218.14.151.255 广东省江门市开平市 电信
732 218.14.152.0 218.14.152.132 广东省江门市新会区 电信
733 218.14.152.133 218.14.152.133 广东省江门市台山市 银河网吧
734 218.14.152.134 218.14.152.183 广东省江门市新会区 电信
735 218.14.152.184 218.14.152.184 广东省江门市台山市 阳光网吧
736 218.14.152.185 218.14.152.226 广东省江门市新会区 电信
737 218.14.152.227 218.14.152.227 广东省江门市台山市 鑫讯网吧
738 218.14.152.228 218.14.154.255 广东省江门市新会区 电信
739 218.14.155.0 218.14.155.42 广东省江门市 电信
740 218.14.155.43 218.14.155.43 广东省江门市 荷塘镇鸣天电脑
741 218.14.155.44 218.14.156.1 广东省江门市 电信
742 218.14.156.2 218.14.156.2 广东省江门市蓬江区 金浪网吧
743 218.14.156.3 218.14.156.5 广东省江门市 电信
744 218.14.156.6 218.14.156.6 广东省江门市新会区 熊猫网吧
745 218.14.156.7 218.14.156.7 广东省江门市新会区 我行网吧
746 218.14.156.8 218.14.156.9 广东省江门市 电信
747 218.14.156.10 218.14.156.10 广东省江门市 星空网盟红日店
748 218.14.156.11 218.14.156.11 广东省江门市 电信
749 218.14.156.12 218.14.156.12 广东省江门市新会区 棋峰网吧
750 218.14.156.13 218.14.156.13 广东省江门市 电信
751 218.14.156.14 218.14.156.14 广东省江门市新会区 木州镇方华网吧
752 218.14.156.15 218.14.156.15 广东省江门市 电信
753 218.14.156.16 218.14.156.16 广东省江门市新会区 梦幻网吧
754 218.14.156.17 218.14.156.17 广东省江门市 电信
755 218.14.156.18 218.14.156.18 广东省江门市新会区 三江镇恒辉网吧
756 218.14.156.19 218.14.156.20 广东省江门市 电信
757 218.14.156.21 218.14.156.21 广东省江门市新会区 景堂网吧
758 218.14.156.22 218.14.156.22 广东省江门市 电信
759 218.14.156.23 218.14.156.23 广东省江门市新会区 东方网吧
760 218.14.156.24 218.14.156.62 广东省江门市 电信
761 218.14.156.63 218.14.156.63 广东省江门市新会区 罗坑镇新时代网吧
762 218.14.156.64 218.14.156.66 广东省江门市 电信
763 218.14.156.67 218.14.156.67 广东省江门市新会区 沙堆镇超星网吧
764 218.14.156.68 218.14.156.74 广东省江门市 电信
765 218.14.156.75 218.14.156.75 广东省江门市新会区 其趣网吧
766 218.14.156.76 218.14.156.76 广东省江门市新会区 天马炜涛网吧
767 218.14.156.77 218.14.156.78 广东省江门市 电信
768 218.14.156.79 218.14.156.79 广东省江门市新会区 新天地网吧
769 218.14.156.80 218.14.156.91 广东省江门市 电信
770 218.14.156.92 218.14.156.92 广东省江门市新会区 古井镇心言网吧
771 218.14.156.93 218.14.156.93 广东省江门市新会区 Sunday网吧
772 218.14.156.94 218.14.156.94 广东省江门市新会区 火狐网吧
773 218.14.156.95 218.14.156.95 广东省江门市 电信
774 218.14.156.96 218.14.156.96 广东省江门市台山市 创新网吧
775 218.14.156.97 218.14.156.101 广东省江门市 电信
776 218.14.156.102 218.14.156.102 广东省江门市新会区 小岗镇环宇网吧
777 218.14.156.103 218.14.156.107 广东省江门市 电信
778 218.14.156.108 218.14.156.108 广东省江门市新会区 景堂图书馆
779 218.14.156.109 218.14.156.140 广东省江门市 电信
780 218.14.156.141 218.14.156.141 广东省江门市新会区 熊猫网吧
781 218.14.156.142 218.14.156.145 广东省江门市 电信
782 218.14.156.146 218.14.156.146 广东省江门市新会区 网趣网吧
783 218.14.156.147 218.14.156.149 广东省江门市 电信
784 218.14.156.150 218.14.156.150 广东省江门市新会区 东一网吧
785 218.14.156.151 218.14.156.161 广东省江门市 电信
786 218.14.156.162 218.14.156.162 广东省江门市 新明天网吧(江华路酒吧街)
787 218.14.156.163 218.14.156.191 广东省江门市 电信
788 218.14.156.192 218.14.156.192 广东省江门市 高沙路创鑫网吧
789 218.14.156.193 218.14.156.193 广东省江门市 天翔在线网吧
790 218.14.156.194 218.14.156.194 广东省江门市 电信
791 218.14.156.195 218.14.156.195 广东省江门市 荷棠镇金星吧
792 218.14.156.196 218.14.156.198 广东省江门市 电信
793 218.14.156.199 218.14.156.199 广东省江门市新会区 一线牵网吧
794 218.14.156.200 218.14.156.200 广东省江门市新会区 绘星网吧
795 218.14.156.201 218.14.157.2 广东省江门市 电信
796 218.14.157.3 218.14.157.3 广东省江门市台山市 金桥集团
797 218.14.157.4 218.14.157.12 广东省江门市 电信
798 218.14.157.13 218.14.157.13 广东省江门市新会区 悦洋街欣盈网吧
799 218.14.157.14 218.14.157.14 广东省江门市 电信
800 218.14.157.15 218.14.157.15 广东省江门市 小熊猫网吧
801 218.14.157.16 218.14.157.16 广东省江门市 电信
802 218.14.157.17 218.14.157.17 广东省江门市台山市 环球网吧
803 218.14.157.18 218.14.157.19 广东省江门市 银河网吧
804 218.14.157.20 218.14.157.20 广东省江门市 互动网吧
805 218.14.157.21 218.14.157.25 广东省江门市 电信
806 218.14.157.26 218.14.157.26 广东省江门市 飞腾网吧
807 218.14.157.27 218.14.157.31 广东省江门市 电信
808 218.14.157.32 218.14.157.32 广东省江门市台山市 第一中学(校园网主干线)
809 218.14.157.33 218.14.157.33 广东省江门市台山市 第一中学(北院)
810 218.14.157.34 218.14.157.34 广东省江门市 电信
811 218.14.157.35 218.14.157.35 广东省江门市台山市 红苹果网吧
812 218.14.157.36 218.14.157.40 广东省江门市 电信
813 218.14.157.41 218.14.157.41 广东省江门市 旺角网吧
814 218.14.157.42 218.14.157.42 广东省江门市 银河网吧
815 218.14.157.43 218.14.157.43 广东省江门市 高科网吧
816 218.14.157.44 218.14.157.46 广东省江门市 电信
817 218.14.157.47 218.14.157.47 广东省江门市台山市 明星网吧
818 218.14.157.48 218.14.157.55 广东省江门市 电信
819 218.14.157.56 218.14.157.57 广东省江门市台山市 新华网吧
820 218.14.157.58 218.14.157.77 广东省江门市 电信
821 218.14.157.78 218.14.157.78 广东省江门市台山市 鑫发网吧(上郎分店)
822 218.14.157.79 218.14.157.79 广东省江门市台山市 鑫发网吧
823 218.14.157.80 218.14.157.80 广东省江门市 电信
824 218.14.157.81 218.14.157.81 广东省江门市台山市 华润网吧
825 218.14.157.82 218.14.157.82 广东省江门市台山市 冲浪网吧
826 218.14.157.83 218.14.157.83 广东省江门市 电信
827 218.14.157.84 218.14.157.84 广东省江门市台山市 鑫讯网吧
828 218.14.157.85 218.14.157.89 广东省江门市台山市 电信
829 218.14.157.90 218.14.157.90 广东省江门市台山市 新星网吧
830 218.14.157.91 218.14.157.91 广东省江门市台山市 电信
831 218.14.157.92 218.14.157.92 广东省江门市台山市 浪源网吧
832 218.14.157.93 218.14.157.105 广东省江门市台山市 电信
833 218.14.157.106 218.14.157.106 广东省江门市台山市 旺角网吧
834 218.14.157.107 218.14.157.107 广东省江门市台山市 浪源网吧
835 218.14.157.108 218.14.157.108 广东省江门市台山市 电信
836 218.14.157.109 218.14.157.109 广东省江门市台山市新会区 司前镇恒星网吧
837 218.14.157.110 218.14.157.110 广东省江门市 朗晴在线(江海二路97号)
838 218.14.157.111 218.14.157.115 广东省江门市台山市 电信
839 218.14.157.116 218.14.157.116 广东省江门市台山市 飞宇网吧
840 218.14.157.117 218.14.157.120 广东省江门市 电信
841 218.14.157.121 218.14.157.121 广东省江门市 宝田摩托公司
842 218.14.157.122 218.14.157.129 广东省江门市 电信
843 218.14.157.130 218.14.157.130 广东省江门市 时尚网吧
844 218.14.157.131 218.14.157.131 广东省江门市 电信
845 218.14.157.132 218.14.157.132 广东省江门市 潮涟新元素网吧
846 218.14.157.133 218.14.157.133 广东省江门市 电信
847 218.14.157.134 218.14.157.134 广东省江门市 窖头超速网吧
848 218.14.157.135 218.14.157.143 广东省江门市 电信
849 218.14.157.144 218.14.157.144 广东省江门市 高新工业区新时代网吧
850 218.14.157.145 218.14.157.147 广东省江门市 电信
851 218.14.157.148 218.14.157.149 广东省江门市 银河网吧
852 218.14.157.150 218.14.157.156 广东省江门市 电信
853 218.14.157.157 218.14.157.157 广东省江门市 共和镇八米厘网吧
854 218.14.157.158 218.14.157.160 广东省江门市 电信
855 218.14.157.161 218.14.157.161 广东省江门市鹤山市 沙坪镇图书馆
856 218.14.157.162 218.14.157.162 广东省江门市 河南荣发网吧
857 218.14.157.163 218.14.157.163 广东省江门市 河北长城网吧
858 218.14.157.164 218.14.157.164 广东省江门市 麻圆环球网吧(高路华附近)
859 218.14.157.165 218.14.157.168 广东省江门市 电信
860 218.14.157.169 218.14.157.169 广东省江门市 沙坪镇光明网吧
861 218.14.157.170 218.14.157.179 广东省江门市 电信
862 218.14.157.180 218.14.157.180 广东省江门市台山市 新宁网吧
863 218.14.157.181 218.14.157.181 广东省江门市 星辉网吧
864 218.14.157.182 218.14.157.188 广东省江门市 电信
865 218.14.157.189 218.14.157.189 广东省江门市鹤山市 政府网
866 218.14.157.190 218.14.157.205 广东省江门市 电信
867 218.14.157.206 218.14.157.206 广东省江门市鹤山市 古劳镇雅图仕集团绿茵花园网吧
868 218.14.157.207 218.14.157.207 广东省江门市台山市 浪源网吧
869 218.14.157.208 218.14.157.220 广东省江门市 电信
870 218.14.157.221 218.14.157.221 广东省江门市鹤山市 沙坪镇精彩网吧
871 218.14.157.222 218.14.157.222 广东省江门市 三星网吧(鹤山市沙坪镇)
872 218.14.157.223 218.14.157.226 广东省江门市 电信
873 218.14.157.227 218.14.157.227 广东省江门市鹤山市 沙坪镇新颖网吧
874 218.14.157.228 218.14.157.228 广东省江门市鹤山市 沙坪镇学友网吧
875 218.14.157.229 218.14.157.246 广东省江门市 电信
876 218.14.157.247 218.14.157.247 广东省江门市鹤山市 沙坪镇网缘网吧
877 218.14.157.248 218.14.157.248 广东省江门市鹤山市 轩辕网吧
878 218.14.157.249 218.14.157.249 广东省江门市 浪源网吧
879 218.14.157.250 218.14.157.255 广东省江门市 电信
880 218.14.158.0 218.14.158.95 广东省江门市新会区 电信
881 218.14.158.96 218.14.158.96 广东省江门市台山市 阳光网吧
882 218.14.158.97 218.14.159.136 广东省江门市新会区 电信
883 218.14.159.137 218.14.159.137 广东省江门市台山市 电信
884 218.14.159.138 218.14.159.255 广东省江门市新会区 电信
885 218.14.160.0 218.14.160.255 广东省江门市 电信
886 218.14.161.0 218.14.161.255 广东省江门市新会区 电信
887 218.14.162.0 218.14.162.148 广东省江门市台山市 电信
888 218.14.162.149 218.14.162.149 广东省江门市台山市 图书馆
889 218.14.162.150 218.14.166.255 广东省江门市台山市 电信
890 218.14.167.0 218.14.172.78 广东省江门市 电信
891 218.14.172.79 218.14.172.79 广东省江门市台山市 磐石电视大学
892 218.14.172.80 218.14.175.255 广东省江门市 电信
893 218.14.176.0 218.14.176.255 广东省江门市开平市 电信
894 218.14.177.0 218.14.178.56 广东省江门市 电信
895 218.14.178.57 218.14.178.57 广东省江门市 明星网吧
896 218.14.178.58 218.14.179.12 广东省江门市 电信
897 218.14.179.13 218.14.179.13 广东省江门市台山市 志科网吧
898 218.14.179.14 218.14.179.57 广东省江门市 电信
899 218.14.179.58 218.14.179.58 广东省江门市台山市 华润网吧Ⅱ
900 218.14.179.59 218.14.179.106 广东省江门市 电信
901 218.14.179.107 218.14.179.107 广东省江门市台山市 银河网吧
902 218.14.179.108 218.14.180.2 广东省江门市 电信
903 218.14.180.3 218.14.180.3 广东省江门市 中宇网吧
904 218.14.180.4 218.14.180.4 广东省江门市 新明天网吧/新城网吧
905 218.14.180.5 218.14.180.5 广东省江门市 礼乐乐详东路新海域网吧
906 218.14.180.6 218.14.180.6 广东省江门市 小梁山网吧
907 218.14.180.7 218.14.180.10 广东省江门市 电信
908 218.14.180.11 218.14.180.11 广东省江门市 红日网吧
909 218.14.180.12 218.14.180.14 广东省江门市 电信
910 218.14.180.15 218.14.180.15 广东省江门市 连心网吧
911 218.14.180.16 218.14.180.21 广东省江门市 电信
912 218.14.180.22 218.14.180.22 广东省江门市 枫叶网吧
913 218.14.180.23 218.14.180.23 广东省江门市 文化城图书馆
914 218.14.180.24 218.14.180.30 广东省江门市 电信
915 218.14.180.31 218.14.180.31 广东省江门市新会区 (滑草场)龙泉酒店
916 218.14.180.32 218.14.180.32 广东省江门市 电信
917 218.14.180.33 218.14.180.33 广东省江门市 文昌路路网吧
918 218.14.180.34 218.14.180.36 广东省江门市 电信
919 218.14.180.37 218.14.180.37 广东省江门市 礼乐镇天纬网吧
920 218.14.180.38 218.14.180.48 广东省江门市 电信
921 218.14.180.49 218.14.180.49 广东省江门市 极速网吧
922 218.14.180.50 218.14.180.50 广东省江门市 电信
923 218.14.180.51 218.14.180.51 广东省江门市 中医药学校
924 218.14.180.52 218.14.180.52 广东省江门市 电信
925 218.14.180.53 218.14.180.53 广东省江门市 新城网吧
926 218.14.180.54 218.14.180.59 广东省江门市 电信
927 218.14.180.60 218.14.180.60 广东省江门市 新浪网吧
928 218.14.180.61 218.14.180.62 广东省江门市 电信
929 218.14.180.63 218.14.180.63 广东省江门市 中宇网吧
930 218.14.180.64 218.14.180.65 广东省江门市 电信
931 218.14.180.66 218.14.180.66 广东省江门市 快乐网吧
932 218.14.180.67 218.14.180.68 广东省江门市 电信
933 218.14.180.69 218.14.180.69 广东省江门市 白沙星域时空网吧
934 218.14.180.70 218.14.180.84 广东省江门市 电信
935 218.14.180.85 218.14.180.85 广东省江门市 东风乡天利在线网吧
936 218.14.180.86 218.14.180.98 广东省江门市 电信
937 218.14.180.99 218.14.180.100 广东省江门市 网讯互联信息有限公司
938 218.14.180.101 218.14.180.103 广东省江门市 电信
939 218.14.180.104 218.14.180.104 广东省江门市 礼乐镇露露网吧
940 218.14.180.105 218.14.180.105 广东省江门市 电信
941 218.14.180.106 218.14.180.106 广东省江门市 创宇网吧
942 218.14.180.107 218.14.180.115 广东省江门市 电信
943 218.14.180.116 218.14.180.116 广东省江门市 天沙网吧
944 218.14.180.117 218.14.180.131 广东省江门市 电信
945 218.14.180.132 218.14.180.132 广东省江门市 贯溪文良网吧
946 218.14.180.133 218.14.180.133 广东省江门市 电信
947 218.14.180.134 218.14.180.135 广东省江门市 天龙街银沙网吧
948 218.14.180.136 218.14.180.147 广东省江门市 电信
949 218.14.180.148 218.14.180.148 广东省江门市 银沙网吧
950 218.14.180.149 218.14.180.149 广东省江门市 荷塘镇极速网吧
951 218.14.180.150 218.14.180.151 广东省江门市 电信
952 218.14.180.152 218.14.180.152 广东省江门市 超仁网吧
953 218.14.180.153 218.14.180.153 广东省江门市 天域网吧
954 218.14.180.154 218.14.180.154 广东省江门市 荷塘镇极速网吧
955 218.14.180.155 218.14.180.155 广东省江门市开平市 长沙互动网吧
956 218.14.180.156 218.14.180.168 广东省江门市 电信
957 218.14.180.169 218.14.180.169 广东省江门市 兴龙网吧
958 218.14.180.170 218.14.180.170 广东省江门市 电信
959 218.14.180.171 218.14.180.171 广东省江门市蓬江区 五角星网吧(杜阮中心市场6号2楼)
960 218.14.180.172 218.14.180.190 广东省江门市 电信
961 218.14.180.191 218.14.180.191 广东省江门市新会区 (龙榜)建达网吧
962 218.14.180.192 218.14.180.192 广东省江门市 电信
963 218.14.180.193 218.14.180.193 广东省江门市 东风乡怡乐网吧
964 218.14.180.194 218.14.180.194 广东省江门市 星宇网吧
965 218.14.180.195 218.14.180.195 广东省江门市 冲浪网吧(旧羊桥电脑成侧)
966 218.14.180.196 218.14.180.199 广东省江门市 电信
967 218.14.180.200 218.14.180.200 广东省江门市 CYU网吧
968 218.14.180.201 218.14.180.202 广东省江门市 电信
969 218.14.180.203 218.14.180.203 广东省江门市 阳江职业技术学院
970 218.14.180.204 218.14.180.205 广东省江门市 电信
971 218.14.180.206 218.14.180.206 广东省江门市 网友网吧
972 218.14.180.207 218.14.180.215 广东省江门市 电信
973 218.14.180.216 218.14.180.216 广东省江门市 棠下镇祥艺网吧
974 218.14.180.217 218.14.180.239 广东省江门市 电信
975 218.14.180.240 218.14.180.240 广东省江门市 金浪网吧
976 218.14.180.241 218.14.181.118 广东省江门市 电信
977 218.14.181.119 218.14.181.119 广东省江门市 高花园新村东
978 218.14.181.120 218.14.185.195 广东省江门市 电信
979 218.14.185.196 218.14.185.196 广东省江门市 贯溪文良康网吧
980 218.14.185.197 218.14.186.148 广东省江门市 电信
981 218.14.186.149 218.14.186.149 广东省江门市 鹏飞网吧
982 218.14.186.150 218.14.187.207 广东省江门市 电信
983 218.14.187.208 218.14.187.208 广东省江门市恩平市 华大网吧
984 218.14.187.209 218.14.187.255 广东省江门市 电信
985 218.14.188.0 218.14.189.255 广东省江门市新会区 电信
986 218.14.190.0 218.14.190.120 广东省江门市 电信
987 218.14.190.121 218.14.190.121 广东省江门市 高沙路风采网吧
988 218.14.190.122 218.14.191.1 广东省江门市 电信
989 218.14.191.2 218.14.191.2 广东省江门市 容科网吧
990 218.14.191.3 218.14.191.8 广东省江门市 电信
991 218.14.191.9 218.14.191.9 广东省江门市新会区 岗洲广场新新网吧
992 218.14.191.10 218.14.191.37 广东省江门市 电信
993 218.14.191.38 218.14.191.38 广东省江门市新会区 联兴网吧(司前镇前锋工业区)
994 218.14.191.39 218.14.191.45 广东省江门市 电信
995 218.14.191.46 218.14.191.46 广东省江门市 宇宙网吧
996 218.14.191.47 218.14.191.47 广东省江门市 电信
997 218.14.191.48 218.14.191.48 广东省江门市 麻圆镇战地网吧
998 218.14.191.49 218.14.191.59 广东省江门市 电信
999 218.14.191.60 218.14.191.61 广东省江门市 星空网盟(江华店)
1000 218.14.191.62 218.14.191.255 广东省江门市 电信