ip地址查询

江门市IP地址列表

江门市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.18.64.0 14.18.127.255 广东省江门市 电信
2 14.21.80.0 14.21.83.255 广东省江门市 电信
3 14.117.64.0 14.117.128.255 广东省江门市 电信
4 14.117.129.0 14.117.129.255 广东省江门市蓬江区 电信
5 14.117.130.0 14.118.127.255 广东省江门市 电信
6 14.118.192.0 14.118.233.255 广东省江门市 电信
7 14.118.234.0 14.118.234.255 广东省江门市新会区 电信
8 14.118.235.0 14.118.255.255 广东省江门市 电信
9 14.120.160.0 14.120.171.255 广东省江门市 电信
10 14.120.172.0 14.120.175.255 广东省江门市新会区 电信
11 14.120.176.0 14.120.191.255 广东省江门市 电信
12 14.123.16.0 14.123.31.255 广东省江门市 电信
13 14.126.32.0 14.126.63.255 广东省江门市 电信
14 14.126.192.0 14.126.255.255 广东省江门市 电信
15 27.41.0.0 27.41.0.255 广东省江门市 联通
16 27.41.1.0 27.41.1.255 广东省江门市开平市 联通
17 27.41.2.0 27.41.3.255 广东省江门市 联通
18 27.41.4.0 27.41.4.255 广东省江门市台山市 联通
19 27.41.5.0 27.41.31.255 广东省江门市 联通
20 27.41.32.0 27.41.32.255 广东省江门市台山市 联通
21 27.41.33.0 27.41.37.255 广东省江门市 联通
22 27.41.38.0 27.41.38.255 广东省江门市台山市 联通
23 27.41.39.0 27.41.54.255 广东省江门市 联通
24 27.41.55.0 27.41.55.255 广东省江门市台山市 联通
25 27.41.56.0 27.41.127.255 广东省江门市 联通
26 27.45.0.0 27.45.14.255 广东省江门市 联通
27 27.45.15.0 27.45.15.255 广东省江门市江海区 联通
28 27.45.16.0 27.45.127.255 广东省江门市 联通
29 58.252.160.0 58.252.161.255 广东省江门市 联通
30 58.252.162.0 58.252.162.255 广东省江门市恩平市 联通
31 58.252.163.0 58.252.163.255 广东省江门市 联通
32 58.252.164.0 58.252.165.255 广东省江门市新会区 联通
33 58.252.166.0 58.252.172.241 广东省江门市 联通
34 58.252.172.242 58.252.172.242 广东省江门市鹤山市 世逸电子科技有限公司
35 58.252.172.243 58.252.173.249 广东省江门市 联通
36 58.252.173.250 58.252.173.250 广东省江门市新会区 机电中专
37 58.252.173.251 58.252.173.255 广东省江门市 联通
38 58.252.174.0 58.252.175.255 广东省江门市新会区 联通
39 58.252.176.0 58.252.176.255 广东省江门市开平市 联通
40 58.252.177.0 58.252.180.255 广东省江门市 联通
41 58.252.181.0 58.252.181.255 广东省江门市新会区 联通
42 58.252.182.0 58.252.187.255 广东省江门市 联通
43 58.252.188.0 58.252.188.255 广东省江门市江海区 联通
44 58.252.189.0 58.252.191.255 广东省江门市 联通
45 58.255.128.0 58.255.131.255 广东省江门市新会区 联通
46 58.255.132.0 58.255.132.255 广东省江门市 联通
47 58.255.133.0 58.255.133.255 广东省江门市开平市 联通
48 58.255.134.0 58.255.134.255 广东省江门市 联通
49 58.255.135.0 58.255.135.255 广东省江门市开平县 联通
50 58.255.136.0 58.255.139.255 广东省江门市新会区 联通
51 58.255.140.0 58.255.143.255 广东省江门市 联通
52 58.255.208.0 58.255.208.255 广东省江门市开平市 联通
53 58.255.209.0 58.255.211.255 广东省江门市 联通
54 58.255.212.0 58.255.219.255 广东省江门市新会区 联通
55 58.255.220.0 58.255.220.255 广东省江门市 联通
56 58.255.221.0 58.255.222.255 广东省江门市江海区 联通
57 58.255.223.0 58.255.223.255 广东省江门市蓬江区 联通
58 59.36.192.0 59.36.201.196 广东省江门市恩平市 电信
59 59.36.201.197 59.36.201.197 广东省江门市 睦洲镇靓靓网吧
60 59.36.201.198 59.36.203.255 广东省江门市恩平市 电信
61 59.36.204.0 59.36.210.255 广东省江门市蓬江区 电信
62 59.36.211.0 59.36.211.255 广东省江门市恩平市 电信
63 59.36.212.0 59.36.212.255 广东省江门市鹤山市 电信
64 59.36.213.0 59.36.215.255 广东省江门市恩平市 电信
65 59.36.216.0 59.36.222.255 广东省江门市 电信
66 59.36.223.0 59.36.223.255 广东省江门市 (台山/开平)电信
67 59.36.224.0 59.36.227.255 广东省江门市新会区 电信
68 59.36.228.0 59.36.231.3 广东省江门市 (台山/开平)电信
69 59.36.231.4 59.36.231.4 广东省江门市台山市 台城银河网吧
70 59.36.231.5 59.36.232.255 广东省江门市 (台山/开平)电信
71 59.36.233.0 59.36.233.65 广东省江门市 电信
72 59.36.233.66 59.36.233.66 广东省江门市恩平市 均安网吧
73 59.36.233.67 59.36.234.114 广东省江门市 电信
74 59.36.234.115 59.36.234.115 广东省江门市台山市 新宁网吧
75 59.36.234.116 59.36.234.255 广东省江门市 电信
76 59.36.235.0 59.36.235.255 广东省江门市开平市 电信
77 59.36.236.0 59.36.239.255 广东省江门市 电信
78 59.36.240.0 59.36.240.255 广东省江门市 (恩平/开平)电信
79 59.36.241.0 59.36.241.5 广东省江门市 电信
80 59.36.241.6 59.36.241.6 广东省江门市 超创网吧
81 59.36.241.7 59.36.241.33 广东省江门市 电信
82 59.36.241.34 59.36.241.34 广东省江门市 篷江区棠下镇天域网吧
83 59.36.241.35 59.36.241.112 广东省江门市 电信
84 59.36.241.113 59.36.241.113 广东省江门市 网友网吧
85 59.36.241.114 59.36.241.117 广东省江门市 电信
86 59.36.241.118 59.36.241.118 广东省江门市 (育德)新太空网吧
87 59.36.241.119 59.36.241.121 广东省江门市 电信
88 59.36.241.122 59.36.241.122 广东省江门市 新时空网吧
89 59.36.241.123 59.36.241.125 广东省江门市 电信
90 59.36.241.126 59.36.241.126 广东省江门市 麻圆镇麻三网吧
91 59.36.241.127 59.36.241.209 广东省江门市 电信
92 59.36.241.210 59.36.241.210 广东省江门市 新金六网吧(原羊桥电脑城)
93 59.36.241.211 59.36.242.5 广东省江门市 电信
94 59.36.242.6 59.36.242.6 广东省江门市新会区 明润网吧
95 59.36.242.7 59.36.242.9 广东省江门市 电信
96 59.36.242.10 59.36.242.10 广东省江门市新会区 傲游网吧
97 59.36.242.11 59.36.246.17 广东省江门市 电信
98 59.36.246.18 59.36.246.18 广东省江门市鹤山市 沙坪镇好友网吧
99 59.36.246.19 59.36.250.255 广东省江门市 电信
100 59.36.251.0 59.36.254.255 广东省江门市 (台山/开平)电信
101 59.36.255.0 59.36.255.1 广东省江门市 电信
102 59.36.255.2 59.36.255.2 广东省江门市新会区 新网城网吧
103 59.36.255.3 59.36.255.19 广东省江门市 电信
104 59.36.255.20 59.36.255.20 广东省江门市 御景酒店
105 59.36.255.21 59.36.255.255 广东省江门市 电信
106 59.37.12.0 59.37.15.255 广东省江门市 电信
107 59.37.28.0 59.37.31.255 广东省江门市 电信
108 59.37.34.0 59.37.37.255 广东省江门市 电信
109 59.37.41.0 59.37.47.255 广东省江门市 电信
110 59.37.160.0 59.37.160.12 广东省江门市 电信
111 59.37.160.13 59.37.160.13 广东省江门市 胜利路红日网吧
112 59.37.160.14 59.37.160.28 广东省江门市 电信
113 59.37.160.29 59.37.160.29 广东省江门市 教育网
114 59.37.160.30 59.37.160.30 广东省江门市新会区 冈州中学
115 59.37.160.31 59.37.160.39 广东省江门市 电信
116 59.37.160.40 59.37.160.40 广东省江门市 星空网盟三江分店(新会区三江镇金门公路)
117 59.37.160.41 59.37.160.43 广东省江门市 电信
118 59.37.160.44 59.37.160.44 广东省江门市 星空网吧
119 59.37.160.45 59.37.160.109 广东省江门市 电信
120 59.37.160.110 59.37.160.113 广东省江门市 白沙工业区拓域网吧
121 59.37.160.114 59.37.160.114 广东省江门市 新创网吧
122 59.37.160.115 59.37.160.115 广东省江门市 电信
123 59.37.160.116 59.37.160.116 广东省江门市 天沙路宇盛网吧(北郊)
124 59.37.160.117 59.37.160.128 广东省江门市 电信
125 59.37.160.129 59.37.160.129 广东省江门市蓬江区 新金六网吧
126 59.37.160.130 59.37.161.4 广东省江门市 电信
127 59.37.161.5 59.37.161.5 广东省江门市新会区 中心南路时尚网吧
128 59.37.161.6 59.37.161.6 广东省江门市 电信
129 59.37.161.7 59.37.161.7 广东省江门市新会区 司前镇超联网吧
130 59.37.161.8 59.37.161.9 广东省江门市 电信
131 59.37.161.10 59.37.161.10 广东省江门市新会区 浩瀛网吧(会城三和大道北122号107)
132 59.37.161.11 59.37.161.17 广东省江门市 电信
133 59.37.161.18 59.37.161.18 广东省江门市新会区 东方网吧(会城冈州大道中24号)
134 59.37.161.19 59.37.161.20 广东省江门市 电信
135 59.37.161.21 59.37.161.21 广东省江门市新会区 新天地网吧
136 59.37.161.22 59.37.161.26 广东省江门市 电信
137 59.37.161.27 59.37.161.27 广东省江门市新会区 司前镇超联网吧
138 59.37.161.28 59.37.161.39 广东省江门市 电信
139 59.37.161.40 59.37.161.40 广东省江门市 星空网盟(三江店)
140 59.37.161.41 59.37.161.58 广东省江门市 电信
141 59.37.161.59 59.37.161.59 广东省江门市新会区 文化馆电子阅览室
142 59.37.161.60 59.37.161.75 广东省江门市 电信
143 59.37.161.76 59.37.161.76 广东省江门市 三江辉恒网吧
144 59.37.161.77 59.37.161.77 广东省江门市 电信
145 59.37.161.78 59.37.161.78 广东省江门市新会区 (时年)技工学校
146 59.37.161.79 59.37.161.79 广东省江门市新会区 新天地网吧
147 59.37.161.80 59.37.161.80 广东省江门市新会区 悦洋街悦洋欣盈网吧
148 59.37.161.81 59.37.161.148 广东省江门市 电信
149 59.37.161.149 59.37.161.149 广东省江门市新会区 风云网吧(会城西门路6号1座101)
150 59.37.161.150 59.37.162.1 广东省江门市 电信
151 59.37.162.2 59.37.162.2 广东省江门市 高新区40号科捷网吧
152 59.37.162.3 59.37.162.3 广东省江门市 电信
153 59.37.162.4 59.37.162.4 广东省江门市蓬江区 盈动网吧(凤阳街76号)
154 59.37.162.5 59.37.162.7 广东省江门市 电信
155 59.37.162.8 59.37.162.8 广东省江门市 拓域网吧
156 59.37.162.9 59.37.162.48 广东省江门市 电信
157 59.37.162.49 59.37.162.49 广东省江门市 正翔网吧
158 59.37.162.50 59.37.162.100 广东省江门市 电信
159 59.37.162.101 59.37.162.101 广东省江门市 荣盛网吧
160 59.37.162.102 59.37.162.144 广东省江门市 电信
161 59.37.162.145 59.37.162.145 广东省江门市 金星网吧(荷塘镇霞村工业区马窑购物广场E7号)
162 59.37.162.146 59.37.162.188 广东省江门市 电信
163 59.37.162.189 59.37.162.189 广东省江门市 良化新红日网吧
164 59.37.162.190 59.37.163.1 广东省江门市 电信
165 59.37.163.2 59.37.163.2 广东省江门市 纵横网吧(鹤山沙坪镇)
166 59.37.163.3 59.37.163.3 广东省江门市 碧桂园网吧(鹤山沙坪镇)
167 59.37.163.4 59.37.163.26 广东省江门市 电信
168 59.37.163.27 59.37.163.27 广东省江门市 联通网吧(鹤山沙坪镇)
169 59.37.163.28 59.37.163.34 广东省江门市 电信
170 59.37.163.35 59.37.163.35 广东省江门市 网缘网吧(鹤山市沙坪镇)
171 59.37.163.36 59.37.163.37 广东省江门市 电信
172 59.37.163.38 59.37.163.38 广东省江门市 畅达网吧(鹤山沙坪镇)
173 59.37.163.39 59.37.163.39 广东省江门市 电信
174 59.37.163.40 59.37.163.40 广东省江门市 翔宇网吧(鹤山沙坪镇)
175 59.37.163.41 59.37.163.86 广东省江门市 电信
176 59.37.163.87 59.37.163.87 广东省江门市 音速网吧(鹤山沙坪镇)
177 59.37.163.88 59.37.163.100 广东省江门市 电信
178 59.37.163.101 59.37.163.101 广东省江门市鹤山市 古劳镇明城网吧
179 59.37.163.102 59.37.163.104 广东省江门市 电信
180 59.37.163.105 59.37.163.105 广东省江门市鹤山市 沙坪镇138客栈
181 59.37.163.106 59.37.163.106 广东省江门市 电信
182 59.37.163.107 59.37.163.107 广东省江门市鹤山市 精品网吧
183 59.37.163.108 59.37.163.117 广东省江门市 电信
184 59.37.163.118 59.37.163.118 广东省江门市 东缘网吧(中东西5-7号)
185 59.37.163.119 59.37.163.119 广东省江门市 电信
186 59.37.163.120 59.37.163.120 广东省江门市开平市 迅达网吧
187 59.37.163.121 59.37.163.142 广东省江门市 电信
188 59.37.163.143 59.37.163.143 广东省江门市鹤山市 天宇网吧
189 59.37.163.144 59.37.164.9 广东省江门市 电信
190 59.37.164.10 59.37.164.10 广东省江门市开平市 迅达网吧
191 59.37.164.11 59.37.164.13 广东省江门市 电信
192 59.37.164.14 59.37.164.14 广东省江门市开平市 信成网吧
193 59.37.164.15 59.37.164.39 广东省江门市 电信
194 59.37.164.40 59.37.164.40 广东省江门市 金章网吧
195 59.37.164.41 59.37.164.75 广东省江门市 电信
196 59.37.164.76 59.37.164.76 广东省江门市开平市 缘分网吧(步行街)
197 59.37.164.77 59.37.164.88 广东省江门市 电信
198 59.37.164.89 59.37.164.89 广东省江门市开平市 水口春华网吧
199 59.37.164.90 59.37.164.96 广东省江门市 电信
200 59.37.164.97 59.37.164.97 广东省江门市开平市 新昌正道网吧
201 59.37.164.98 59.37.164.102 广东省江门市 电信
202 59.37.164.103 59.37.164.103 广东省江门市开平市 互动网吧
203 59.37.164.104 59.37.164.119 广东省江门市 电信
204 59.37.164.120 59.37.164.120 广东省江门市开平市 长沙步行街尾森林网吧
205 59.37.164.121 59.37.164.130 广东省江门市 电信
206 59.37.164.131 59.37.164.131 广东省江门市开平市 步行街龙尾森林网吧
207 59.37.164.132 59.37.164.163 广东省江门市 电信
208 59.37.164.164 59.37.164.164 广东省江门市开平市 水口东泽网吧
209 59.37.164.165 59.37.164.172 广东省江门市 电信
210 59.37.164.173 59.37.164.173 广东省江门市开平市 纤宇网吧(三埠卫民路21号2楼)
211 59.37.164.174 59.37.164.177 广东省江门市 电信
212 59.37.164.178 59.37.164.178 广东省江门市开平市 长沙太空网吧
213 59.37.164.179 59.37.165.17 广东省江门市 电信
214 59.37.165.18 59.37.165.18 广东省江门市台山市 创新网吧
215 59.37.165.19 59.37.165.45 广东省江门市 电信
216 59.37.165.46 59.37.165.46 广东省江门市台山市 大世界网吧
217 59.37.165.47 59.37.165.53 广东省江门市 电信
218 59.37.165.54 59.37.165.54 广东省江门市台山市 互动网吧
219 59.37.165.55 59.37.165.55 广东省江门市 电信
220 59.37.165.56 59.37.165.56 广东省江门市台山市 互动网吧(台城镇桥湖路)
221 59.37.165.57 59.37.165.82 广东省江门市 电信
222 59.37.165.83 59.37.165.83 广东省江门市台山市 湖上网吧
223 59.37.165.84 59.37.165.84 广东省江门市台山市 极速网吧
224 59.37.165.85 59.37.165.85 广东省江门市台山市 汇通网吧
225 59.37.165.86 59.37.165.86 广东省江门市台山市 俐俐网吧
226 59.37.165.87 59.37.165.193 广东省江门市 电信
227 59.37.165.194 59.37.165.194 广东省江门市台山市 区俐俐网吧
228 59.37.165.195 59.37.165.241 广东省江门市 电信
229 59.37.165.242 59.37.165.242 广东省江门市台山市 互动网吧
230 59.37.165.243 59.37.165.250 广东省江门市 电信
231 59.37.165.251 59.37.165.251 广东省江门市台山市 广友小熊猫网吧(广海镇朝阳路9号)
232 59.37.165.252 59.37.166.1 广东省江门市 电信
233 59.37.166.2 59.37.166.2 广东省江门市恩平市 三金网吧
234 59.37.166.3 59.37.166.10 广东省江门市 电信
235 59.37.166.11 59.37.166.11 广东省江门市恩平市 智盈网吧
236 59.37.166.12 59.37.166.12 广东省江门市恩平市 精彩网吧
237 59.37.166.13 59.37.166.13 广东省江门市 电信
238 59.37.166.14 59.37.166.14 广东省江门市恩平市 华大网吧
239 59.37.166.15 59.37.166.15 广东省江门市 电信
240 59.37.166.16 59.37.166.16 广东省江门市恩平市 中天网吧
241 59.37.166.17 59.37.166.18 广东省江门市 电信
242 59.37.166.19 59.37.166.19 广东省江门市恩平市 天星网吧
243 59.37.166.20 59.37.166.26 广东省江门市 电信
244 59.37.166.27 59.37.166.27 广东省江门市恩平市 湖锋网吧
245 59.37.166.28 59.37.166.31 广东省江门市 电信
246 59.37.166.32 59.37.166.32 广东省江门市恩平市 万益祥网吧
247 59.37.166.33 59.37.166.37 广东省江门市 电信
248 59.37.166.38 59.37.166.38 广东省江门市恩平市 奇达电脑网吧(南堤中路六号首层)
249 59.37.166.39 59.37.166.39 广东省江门市 电信
250 59.37.166.40 59.37.166.40 广东省江门市恩平市 超能网吧
251 59.37.166.41 59.37.166.49 广东省江门市 电信
252 59.37.166.50 59.37.166.50 广东省江门市 大田新时代网吧(大田镇昌华街36号)
253 59.37.166.51 59.37.167.21 广东省江门市 电信
254 59.37.167.22 59.37.167.22 广东省江门市蓬江区 白沙星域时空网吧
255 59.37.167.23 59.37.167.217 广东省江门市 电信
256 59.37.167.218 59.37.167.218 广东省江门市蓬江区 蓝宇网吧(天龙一街一座105号)
257 59.37.167.219 59.37.168.29 广东省江门市 电信
258 59.37.168.30 59.37.168.30 广东省江门市新会区 Sunday网吧
259 59.37.168.31 59.37.168.255 广东省江门市 电信
260 59.37.169.0 59.37.169.59 广东省江门市鹤山市 电信
261 59.37.169.60 59.37.169.60 广东省江门市鹤山市 世逸电子科技有限公司
262 59.37.169.61 59.37.169.255 广东省江门市鹤山市 电信
263 59.37.170.0 59.37.171.255 广东省江门市 电信
264 61.28.50.0 61.28.50.255 广东省江门市 盈联宽带
265 61.143.0.0 61.143.0.177 广东省江门市 电信
266 61.143.0.179 61.143.25.255 广东省江门市 电信
267 61.145.0.0 61.145.4.255 广东省江门市 电信
268 61.145.5.0 61.145.5.255 广东省江门市台山市 电信
269 61.145.6.0 61.145.9.2 广东省江门市 电信
270 61.145.9.3 61.145.9.3 广东省江门市台山市 宇通网吧
271 61.145.9.4 61.145.9.7 广东省江门市 电信
272 61.145.9.8 61.145.9.8 广东省江门市新会区 冠星网吧
273 61.145.9.9 61.145.9.12 广东省江门市 电信
274 61.145.9.13 61.145.9.13 广东省江门市新会区 网趣网吧
275 61.145.9.14 61.145.9.14 广东省江门市 电信
276 61.145.9.15 61.145.9.15 广东省江门市台山市 宇通网吧
277 61.145.9.16 61.145.9.16 广东省江门市 鹰翔网吧
278 61.145.9.17 61.145.9.29 广东省江门市 电信
279 61.145.9.30 61.145.9.30 广东省江门市 第一职业高级中学
280 61.145.9.31 61.145.9.60 广东省江门市 电信
281 61.145.9.61 61.145.9.61 广东省江门市台山市 广友网吧
282 61.145.9.62 61.145.9.107 广东省江门市 电信
283 61.145.9.108 61.145.9.108 广东省江门市 星空网盟(常安店)
284 61.145.9.109 61.145.9.109 广东省江门市 创元网吧
285 61.145.9.110 61.145.9.110 广东省江门市 电信
286 61.145.9.111 61.145.9.111 广东省江门市蓬江区 超音速网吧
287 61.145.9.112 61.145.9.112 广东省江门市 红日网吧(电视大学旁边)
288 61.145.9.113 61.145.9.113 广东省江门市 电信
289 61.145.9.114 61.145.9.114 广东省江门市 杜沅镇可口可乐网吧
290 61.145.9.115 61.145.9.124 广东省江门市 电信
291 61.145.9.125 61.145.9.125 广东省江门市 盈东网吧(幸福新村)
292 61.145.9.126 61.145.9.134 广东省江门市 电信
293 61.145.9.135 61.145.9.135 广东省江门市 北郊新创网吧
294 61.145.9.136 61.145.9.136 广东省江门市 电信
295 61.145.9.137 61.145.9.137 广东省江门市蓬江区 宏达路恒誉网吧
296 61.145.9.138 61.145.9.147 广东省江门市 电信
297 61.145.9.148 61.145.9.149 广东省江门市鹤山市 星空网盟(沙坪店)
298 61.145.9.150 61.145.9.158 广东省江门市 电信
299 61.145.9.159 61.145.9.159 广东省江门市新会区 (双水镇)幸运星网吧
300 61.145.9.160 61.145.9.179 广东省江门市 电信
301 61.145.9.180 61.145.9.180 广东省江门市 文昌领域网吧
302 61.145.9.181 61.145.9.192 广东省江门市 电信
303 61.145.9.193 61.145.9.193 广东省江门市 星空网盟(常安店)
304 61.145.9.194 61.145.9.230 广东省江门市 电信
305 61.145.9.231 61.145.9.231 广东省江门市 杜远镇志成网吧
306 61.145.9.232 61.145.9.232 广东省江门市 金瑞酒店
307 61.145.9.233 61.145.9.238 广东省江门市 电信
308 61.145.9.239 61.145.9.239 广东省江门市新会区 冈州中学
309 61.145.9.240 61.145.9.255 广东省江门市 电信
310 61.145.10.0 61.145.10.255 广东省江门市 电信IDC机房
311 61.145.11.0 61.145.11.255 广东省江门市蓬江区 电信
312 61.145.12.0 61.145.15.255 广东省江门市 电信
313 61.145.16.0 61.145.16.255 广东省江门市新会区 电信
314 61.145.17.0 61.145.23.255 广东省江门市 电信
315 61.145.24.0 61.145.24.255 广东省江门市恩平市 电信
316 61.145.25.0 61.145.30.255 广东省江门市新会区 电信
317 61.145.31.0 61.145.31.255 广东省江门市鹤山市 电信
318 61.145.32.0 61.145.35.255 广东省江门市新会区 电信
319 61.145.36.0 61.145.43.10 广东省江门市开平市 电信
320 61.145.43.11 61.145.43.11 广东省江门市开平市 马钢网吧
321 61.145.43.12 61.145.47.255 广东省江门市开平市 电信
322 61.145.48.0 61.145.48.255 广东省江门市 电信
323 61.145.49.0 61.145.49.255 广东省江门市恩平市 电信
324 61.145.50.0 61.145.51.255 广东省江门市 电信
325 61.234.96.0 61.234.96.255 广东省江门市 中移铁通
326 61.234.97.0 61.234.97.255 广东省江门市蓬江区 联通
327 61.234.98.0 61.234.98.166 广东省江门市 中移铁通
328 61.234.98.171 61.234.98.255 广东省江门市 中移铁通
329 61.234.168.0 61.234.168.255 广东省江门市 视讯宽带网
330 61.235.105.0 61.235.105.255 广东省江门市开平市 中移铁通
331 61.242.4.0 61.242.7.255 广东省江门市 联通
332 61.242.112.0 61.242.112.53 广东省江门市 联通LAN
333 61.242.112.54 61.242.112.54 广东省江门市台山市 斗山镇苹果网吧
334 61.242.112.55 61.242.112.121 广东省江门市 联通LAN
335 61.242.112.122 61.242.112.122 广东省江门市台山市 冲浪网吧
336 61.242.112.123 61.242.112.161 广东省江门市 联通LAN
337 61.242.112.162 61.242.112.162 广东省江门市鹤山市 沙坪镇图书馆
338 61.242.112.163 61.242.112.165 广东省江门市 联通LAN
339 61.242.112.166 61.242.112.166 广东省江门市台山市 联通网苑
340 61.242.112.167 61.242.112.180 广东省江门市 联通LAN
341 61.242.112.181 61.242.112.181 广东省江门市 鹤城连通网吧
342 61.242.112.182 61.242.112.186 广东省江门市 联通LAN
343 61.242.112.187 61.242.112.187 广东省江门市 联通网苑
344 61.242.112.188 61.242.112.229 广东省江门市 联通LAN
345 61.242.112.230 61.242.112.230 广东省江门市 SCV光纤用户
346 61.242.112.231 61.242.113.1 广东省江门市 联通LAN
347 61.242.113.2 61.242.113.2 广东省江门市开平市 幸福鹏达网吧
348 61.242.113.3 61.242.113.3 广东省江门市 联通LAN
349 61.242.113.4 61.242.113.4 广东省江门市开平市 三埠幸福区鹏辉网吧
350 61.242.113.5 61.242.113.5 广东省江门市开平市 世纪星网吧
351 61.242.113.6 61.242.113.42 广东省江门市 联通LAN
352 61.242.113.43 61.242.113.43 广东省江门市开平市 步行街纤宇网吧
353 61.242.113.44 61.242.115.255 广东省江门市 联通LAN
354 110.64.24.0 110.64.27.255 广东省江门市 职业技术学院
355 110.211.114.0 110.211.114.255 广东省江门市蓬江区 中移铁通
356 110.211.115.0 110.211.119.255 广东省江门市 中移铁通
357 110.211.120.0 110.211.120.255 广东省江门市开平市 中移铁通
358 112.89.48.0 112.89.50.255 广东省江门市 联通
359 112.91.6.0 112.91.6.255 广东省江门市 联通
360 112.91.96.0 112.91.103.255 广东省江门市 联通
361 112.92.0.4 112.92.0.15 广东省江门市 联通
362 112.92.0.20 112.92.0.47 广东省江门市 联通
363 112.92.0.238 112.92.0.238 广东省江门市 联通
364 112.92.0.246 112.92.0.246 广东省江门市 联通
365 112.92.20.0 112.92.21.255 广东省江门市 联通
366 113.93.0.0 113.93.4.255 广东省江门市 电信
367 113.93.5.0 113.93.5.255 广东省江门市恩平市 电信
368 113.93.6.0 113.93.7.255 广东省江门市 电信
369 113.93.8.0 113.93.10.255 广东省江门市新会区 电信
370 113.93.11.0 113.93.27.255 广东省江门市 电信
371 113.93.28.0 113.93.31.255 广东省江门市新会区 电信
372 113.93.32.0 113.93.43.255 广东省江门市 电信
373 113.93.44.0 113.93.53.255 广东省江门市新会区 电信
374 113.93.54.0 113.93.62.255 广东省江门市 电信
375 113.93.63.0 113.93.63.255 广东省江门市恩平市 电信
376 113.93.64.0 113.93.70.255 广东省江门市 电信
377 113.93.71.0 113.93.71.255 广东省江门市蓬江区 电信
378 113.93.72.0 113.93.82.255 广东省江门市 电信
379 113.93.83.0 113.93.83.255 广东省江门市台山市 电信
380 113.93.84.0 113.93.87.255 广东省江门市新会区 电信
381 113.93.88.0 113.93.94.255 广东省江门市 电信
382 113.93.95.0 113.93.95.255 广东省江门市新会区 电信
383 113.93.96.0 113.93.103.255 广东省江门市 电信
384 113.93.104.0 113.93.106.255 广东省江门市新会区 电信
385 113.93.107.0 113.93.107.255 广东省江门市 电信
386 113.93.108.0 113.93.108.255 广东省江门市恩平市 电信
387 113.93.109.0 113.93.109.255 广东省江门市 电信
388 113.93.110.0 113.93.110.255 广东省江门市开平市 电信
389 113.93.111.0 113.93.111.255 广东省江门市新会区 电信
390 113.93.112.0 113.93.119.255 广东省江门市 电信
391 113.93.120.0 113.93.123.255 广东省江门市新会区 电信
392 113.93.124.0 113.93.127.255 广东省江门市 电信
393 113.93.128.0 113.93.130.255 广东省江门市蓬江区 电信
394 113.93.131.0 113.93.132.255 广东省江门市 电信
395 113.93.133.0 113.93.135.255 广东省江门市蓬江区 电信
396 113.93.136.0 113.93.136.255 广东省江门市 电信
397 113.93.137.0 113.93.138.255 广东省江门市蓬江区 电信
398 113.93.139.0 113.93.142.255 广东省江门市 电信
399 113.93.143.0 113.93.143.255 广东省江门市蓬江区 电信
400 113.93.144.0 113.93.161.255 广东省江门市 电信
401 113.93.162.0 113.93.162.255 广东省江门市台山市 电信
402 113.93.163.0 113.93.163.255 广东省江门市 电信
403 113.93.164.0 113.93.171.255 广东省江门市蓬江区 电信
404 113.93.172.0 113.93.193.255 广东省江门市 电信
405 113.93.194.0 113.93.194.255 广东省江门市开平市 电信
406 113.93.195.0 113.93.201.255 广东省江门市 电信
407 113.93.202.0 113.93.203.255 广东省江门市蓬江区 电信
408 113.93.204.0 113.93.219.255 广东省江门市 电信
409 113.93.220.0 113.93.220.255 广东省江门市鹤山市 电信
410 113.93.221.0 113.93.239.255 广东省江门市 电信
411 113.93.240.0 113.93.243.255 广东省江门市新会区 电信
412 113.93.244.0 113.93.255.255 广东省江门市 电信
413 113.101.151.0 113.101.151.255 广东省江门市江海区 电信
414 113.103.253.0 113.103.253.255 广东省江门市 电信
415 113.107.136.0 113.107.136.64 广东省江门市 电信
416 113.107.136.65 113.107.136.65 广东省江门市 新明天网吧(东江里122号102)
417 113.107.136.66 113.107.140.44 广东省江门市 电信
418 113.107.140.45 113.107.140.45 广东省江门市蓬江区 丹灶联合市场讯誉网吧
419 113.107.140.46 113.107.140.255 广东省江门市 电信
420 115.174.92.0 115.174.95.255 广东省江门市 鹏博士长城宽带
421 116.6.36.0 116.6.37.255 广东省江门市 电信
422 116.27.89.0 116.27.103.255 广东省江门市 电信
423 116.27.104.0 116.27.107.255 广东省江门市新会区 电信
424 116.27.108.0 116.27.111.255 广东省江门市蓬江区 电信
425 116.27.112.0 116.27.119.255 广东省江门市新会区 电信
426 116.27.120.0 116.27.130.255 广东省江门市 电信
427 116.27.131.0 116.27.131.255 广东省江门市台山市 电信
428 116.27.132.0 116.27.139.255 广东省江门市新会区 电信
429 116.27.140.0 116.27.141.255 广东省江门市 电信
430 116.27.142.0 116.27.142.255 广东省江门市新会区 电信
431 116.27.143.0 116.27.143.255 广东省江门市 电信
432 116.27.144.0 116.27.147.255 广东省江门市蓬江区 电信
433 116.27.148.0 116.27.148.255 广东省江门市开平市 电信
434 116.27.149.0 116.27.155.255 广东省江门市 电信
435 116.27.156.0 116.27.159.255 广东省江门市新会区 电信
436 116.27.160.0 116.27.161.255 广东省江门市 电信
437 116.27.162.0 116.27.163.255 广东省江门市蓬江区 电信
438 116.27.164.0 116.27.174.255 广东省江门市 电信
439 116.27.175.0 116.27.175.255 广东省江门市台山市 电信
440 116.27.176.0 116.27.195.255 广东省江门市新会区 电信
441 116.27.196.0 116.27.203.255 广东省江门市开平市 电信
442 116.27.204.0 116.27.207.255 广东省江门市 电信
443 116.27.208.0 116.27.209.255 广东省江门市新会区 电信
444 116.27.210.0 116.27.210.255 广东省江门市台山市 电信
445 116.27.211.0 116.27.223.255 广东省江门市新会区 电信
446 116.27.224.0 116.27.224.255 广东省江门市蓬江区 电信
447 116.27.225.0 116.27.225.255 广东省江门市新会区 电信
448 116.27.226.0 116.27.227.255 广东省江门市蓬江区 电信
449 116.27.228.0 116.27.228.255 广东省江门市台山市 电信
450 116.27.229.0 116.27.234.255 广东省江门市新会区 电信
451 116.27.235.0 116.27.239.255 广东省江门市开平市 电信
452 116.27.240.0 116.27.245.255 广东省江门市新会区 电信
453 116.27.246.0 116.27.246.255 广东省江门市 电信
454 116.27.247.0 116.27.247.255 广东省江门市新会区 电信
455 116.27.248.0 116.27.255.255 广东省江门市 电信
456 116.194.144.0 116.194.144.255 广东省江门市 中移铁通
457 118.245.146.0 118.245.146.255 广东省江门市开平市 中移铁通
458 119.133.0.0 119.133.54.255 广东省江门市新会区 电信
459 119.133.55.0 119.133.55.255 广东省江门市 电信
460 119.133.56.0 119.133.59.255 广东省江门市蓬江区 电信
461 119.133.60.0 119.133.89.255 广东省江门市 电信
462 119.133.90.0 119.133.91.255 广东省江门市新会区 电信
463 119.133.92.0 119.133.92.255 广东省江门市 电信
464 119.133.93.0 119.133.93.255 广东省江门市新会区 电信
465 119.133.94.0 119.133.108.255 广东省江门市 电信
466 119.133.109.0 119.133.113.255 广东省江门市恩平市 电信
467 119.133.114.0 119.133.114.255 广东省江门市江海区 电信
468 119.133.115.0 119.133.121.255 广东省江门市 电信
469 119.133.122.0 119.133.122.255 广东省江门市江海区 电信
470 119.133.123.0 119.133.135.255 广东省江门市 电信
471 119.133.136.0 119.133.136.255 广东省江门市开平市 电信
472 119.133.137.0 119.133.149.255 广东省江门市 电信
473 119.133.150.0 119.133.150.255 广东省江门市鹤山市 电信
474 119.133.151.0 119.133.191.255 广东省江门市 电信
475 119.133.192.0 119.133.192.255 广东省江门市新会区 欣盈网吧
476 119.133.193.0 119.133.223.255 广东省江门市 电信
477 119.133.224.0 119.133.225.255 广东省江门市新会区 电信
478 119.133.226.0 119.133.243.255 广东省江门市 电信
479 119.133.244.0 119.133.244.255 广东省江门市新会区 电信
480 119.133.245.0 119.133.247.255 广东省江门市 电信
481 119.133.248.0 119.133.251.255 广东省江门市新会区 电信
482 119.133.252.0 119.133.255.255 广东省江门市 电信
483 119.134.22.0 119.134.22.255 广东省江门市 电信
484 120.82.160.0 120.82.191.255 广东省江门市 联通
485 120.83.64.0 120.83.64.255 广东省江门市 联通
486 120.83.65.0 120.83.65.255 广东省江门市蓬江区 联通
487 120.83.66.0 120.83.67.255 广东省江门市 联通
488 120.83.68.0 120.83.68.255 广东省江门市江海区 联通
489 120.83.69.0 120.83.83.255 广东省江门市 联通
490 120.83.84.0 120.83.85.255 广东省江门市新会区 联通
491 120.83.86.0 120.83.95.255 广东省江门市 联通
492 120.196.200.0 120.196.207.255 广东省江门市 移动
493 120.198.56.0 120.198.56.255 广东省江门市 移动
494 120.198.75.0 120.198.75.255 广东省江门市 移动
495 120.234.80.0 120.234.107.255 广东省江门市 移动
496 120.235.184.0 120.235.191.255 广东省江门市 移动
497 120.239.83.0 120.239.97.255 广东省江门市 移动
498 121.12.81.0 121.12.103.255 广东省江门市 电信
499 122.8.46.0 122.8.48.255 广东省江门市 珠江宽频
500 122.8.50.0 122.8.51.255 广东省江门市 珠江宽频
501 123.49.180.0 123.49.182.255 广东省江门市 中移铁通
502 123.64.144.0 123.64.147.255 广东省江门市 中移铁通
503 123.64.168.0 123.64.175.255 广东省江门市 中移铁通
504 123.65.48.0 123.65.63.255 广东省江门市 中移铁通
505 123.88.112.0 123.88.127.255 广东省江门市 中移铁通
506 123.88.168.0 123.88.175.255 广东省江门市 中移铁通
507 124.20.249.0 124.20.249.255 广东省江门市 联通
508 125.88.2.0 125.88.3.255 广东省江门市 电信
509 125.92.0.0 125.92.127.255 广东省江门市 电信
510 163.177.96.0 163.177.103.255 广东省江门市 联通
511 163.179.128.0 163.179.191.255 广东省江门市 联通
512 183.2.64.0 183.2.127.255 广东省江门市 电信
513 183.2.252.128 183.2.252.135 广东省江门市 电信
514 183.3.176.0 183.3.192.255 广东省江门市 电信
515 183.4.64.0 183.4.95.255 广东省江门市 电信
516 183.34.0.0 183.34.255.255 广东省江门市 电信
517 183.36.0.0 183.36.63.255 广东省江门市 电信
518 183.44.240.0 183.44.255.255 广东省江门市 电信
519 183.45.192.0 183.45.215.255 广东省江门市 电信
520 183.45.216.0 183.45.223.255 广东省江门市蓬江区 电信
521 183.45.224.0 183.45.255.255 广东省江门市 电信
522 183.47.232.0 183.47.235.255 广东省江门市 电信
523 183.52.64.0 183.52.111.255 广东省江门市 电信
524 183.57.12.0 183.57.15.255 广东省江门市 电信
525 183.58.10.74 183.58.10.74 广东省江门市 电信
526 183.58.10.78 183.58.10.78 广东省江门市 电信
527 183.58.11.62 183.58.11.62 广东省江门市 电信
528 183.58.11.66 183.58.11.66 广东省江门市 电信
529 183.58.18.0 183.58.18.255 广东省江门市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
530 183.58.112.0 183.58.119.255 广东省江门市 电信
531 183.58.124.0 183.58.127.255 广东省江门市 电信
532 183.59.0.30 183.59.0.30 广东省江门市 电信
533 183.59.0.42 183.59.0.42 广东省江门市 电信
534 183.59.0.165 183.59.0.165 广东省江门市 电信
535 183.59.0.169 183.59.0.169 广东省江门市 电信
536 183.59.0.173 183.59.0.173 广东省江门市 电信
537 183.59.0.177 183.59.0.177 广东省江门市 电信
538 183.59.0.181 183.59.0.181 广东省江门市 电信
539 183.59.0.185 183.59.0.185 广东省江门市 电信
540 183.59.0.189 183.59.0.189 广东省江门市 电信
541 183.59.0.193 183.59.0.193 广东省江门市 电信
542 183.59.0.197 183.59.0.197 广东省江门市 电信
543 183.59.0.201 183.59.0.201 广东省江门市 电信
544 183.59.1.58 183.59.1.58 广东省江门市 电信
545 183.59.1.86 183.59.1.86 广东省江门市 电信
546 183.59.1.165 183.59.1.165 广东省江门市 电信
547 183.59.1.169 183.59.1.169 广东省江门市 电信
548 183.59.1.173 183.59.1.173 广东省江门市 电信
549 183.59.1.177 183.59.1.177 广东省江门市 电信
550 183.59.1.181 183.59.1.181 广东省江门市 电信
551 183.59.1.185 183.59.1.185 广东省江门市 电信
552 183.59.1.189 183.59.1.189 广东省江门市 电信
553 183.59.1.193 183.59.1.193 广东省江门市 电信
554 183.59.1.197 183.59.1.197 广东省江门市 电信
555 183.59.1.201 183.59.1.201 广东省江门市 电信
556 183.59.12.8 183.59.12.15 广东省江门市 电信
557 183.59.12.186 183.59.12.186 广东省江门市 电信
558 183.59.14.64 183.59.14.79 广东省江门市 电信
559 183.59.64.0 183.59.67.255 广东省江门市 电信
560 183.59.244.0 183.59.247.255 广东省江门市 电信
561 183.61.220.182 183.61.220.182 广东省江门市 电信
562 183.61.220.186 183.61.220.186 广东省江门市 电信
563 183.61.220.190 183.61.220.190 广东省江门市 电信
564 183.61.221.238 183.61.221.238 广东省江门市 电信
565 183.61.221.240 183.61.221.247 广东省江门市 电信
566 183.232.132.0 183.232.133.255 广东省江门市 移动
567 183.232.215.0 183.232.215.255 广东省江门市 移动
568 183.233.71.0 183.233.71.255 广东省江门市 移动
569 183.233.156.0 183.233.159.255 广东省江门市 移动
570 183.234.28.0 183.234.31.255 广东省江门市 移动
571 183.235.92.0 183.235.111.255 广东省江门市 移动
572 183.235.220.0 183.235.223.255 广东省江门市 移动
573 183.235.228.0 183.235.239.255 广东省江门市 移动
574 183.236.236.0 183.236.236.255 广东省江门市 移动
575 183.237.162.0 183.237.162.255 广东省江门市 移动
576 183.239.128.0 183.239.139.255 广东省江门市 移动
577 183.239.228.0 183.239.239.255 广东省江门市 移动
578 183.240.104.0 183.240.111.255 广东省江门市 移动
579 183.240.113.0 183.240.119.255 广东省江门市 移动
580 202.96.138.0 202.96.138.255 广东省江门市 电信
581 202.96.139.0 202.96.139.161 广东省江门市新会区 电信
582 202.96.139.162 202.96.139.162 广东省江门市 五邑大学(新会)第三分教点
583 202.96.139.163 202.96.139.255 广东省江门市新会区 电信
584 202.103.170.0 202.103.170.255 广东省江门市 电信
585 202.104.200.0 202.104.201.255 广东省江门市 电信
586 202.104.202.0 202.104.204.144 广东省江门市 (开平市/恩平市)电信
587 202.104.204.145 202.104.204.145 广东省江门市 五一大学
588 202.104.204.146 202.104.204.255 广东省江门市 (开平市/恩平市)电信
589 202.104.205.0 202.104.205.192 广东省江门市 电信局
590 202.104.205.193 202.104.205.197 广东省江门市 江门职业技术学院
591 202.104.205.198 202.104.205.203 广东省江门市 电信局
592 202.104.205.204 202.104.205.204 广东省江门市 江门职业技术学院
593 202.104.205.205 202.104.206.252 广东省江门市 电信局
594 202.104.206.253 202.104.206.253 广东省江门市开平市 伟伦广播电视大学
595 202.104.206.254 202.104.207.255 广东省江门市 电信局
596 202.105.168.0 202.105.168.255 广东省江门市 电信
597 202.105.169.0 202.105.169.161 广东省江门市开平市 电信
598 202.105.169.162 202.105.169.162 广东省江门市恩平市 江洲变色龙网吧
599 202.105.169.163 202.105.169.255 广东省江门市开平市 电信
600 202.105.170.0 202.105.171.255 广东省江门市 电信
601 202.192.240.0 202.192.255.255 广东省江门市 五邑大学
602 210.12.9.0 210.12.9.255 广东省江门市 广电网
603 210.14.218.0 210.14.218.255 广东省江门市 联通
604 210.39.160.0 210.39.167.255 广东省江门市 江门教育学院
605 210.52.89.0 210.52.89.255 广东省江门市 广电网
606 210.52.104.0 210.52.104.255 广东省江门市鹤山市 有线宽频
607 210.53.200.0 210.53.200.75 广东省江门市台山市 联通
608 210.53.200.76 210.53.200.76 广东省江门市台山市 斗山镇/智达/晶达/汇达有限公司
609 210.53.200.77 210.53.200.88 广东省江门市台山市 联通
610 210.53.200.89 210.53.200.89 广东省江门市台山市 科技职业学校
611 210.53.200.90 210.53.200.255 广东省江门市台山市 联通
612 210.53.201.0 210.53.201.215 广东省江门市 联通
613 210.53.201.216 210.53.201.216 广东省江门市新会区 水利局
614 210.53.201.217 210.53.201.255 广东省江门市 联通
615 210.77.96.0 210.77.96.255 广东省江门市 珠江宽频
616 211.96.184.0 211.96.191.255 广东省江门市 联通
617 211.97.60.0 211.97.60.145 广东省江门市新会区 大泽镇
618 211.97.60.146 211.97.60.146 广东省江门市台山市 广海权邦网吧
619 211.97.60.147 211.97.60.156 广东省江门市 联通
620 211.97.60.157 211.97.60.157 广东省江门市蓬江区 政府
621 211.97.60.158 211.97.60.170 广东省江门市 联通
622 211.97.60.171 211.97.60.171 广东省江门市台山市 联通网苑
623 211.97.60.172 211.97.60.173 广东省江门市 联通
624 211.97.60.174 211.97.60.174 广东省江门市 江华路联通网吧
625 211.97.60.175 211.97.60.255 广东省江门市 联通
626 211.139.206.0 211.139.209.255 广东省江门市 移动
627 211.146.220.0 211.146.220.255 广东省江门市 广电网
628 211.156.184.0 211.156.184.43 广东省江门市 珠江宽频
629 211.156.184.67 211.156.185.255 广东省江门市 珠江宽频
630 211.156.187.0 211.156.187.255 广东省江门市新会区 珠江宽频
631 211.161.28.0 211.161.31.255 广东省江门市 鹏博士长城宽带
632 218.14.128.0 218.14.128.123 广东省江门市恩平市 电信
633 218.14.128.124 218.14.128.124 广东省江门市恩平市 江洲智能网吧
634 218.14.128.125 218.14.128.255 广东省江门市恩平市 电信
635 218.14.129.0 218.14.129.80 广东省江门市 电信
636 218.14.129.81 218.14.129.81 广东省江门市 中企动力科技股份有限公司
637 218.14.129.82 218.14.133.171 广东省江门市 电信
638 218.14.133.172 218.14.133.172 广东省江门市恩平市 沙湖镇创新网吧
639 218.14.133.173 218.14.133.255 广东省江门市 电信
640 218.14.134.0 218.14.136.15 广东省江门市新会区 电信
641 218.14.136.16 218.14.136.16 广东省江门市台山市 环球网吧
642 218.14.136.17 218.14.139.121 广东省江门市新会区 电信
643 218.14.139.122 218.14.139.122 广东省江门市台山市 银河网吧
644 218.14.139.123 218.14.139.152 广东省江门市新会区 电信
645 218.14.139.153 218.14.139.153 广东省江门市新会区 大泽镇蓝讯网吧
646 218.14.139.154 218.14.139.255 广东省江门市新会区 电信
647 218.14.140.0 218.14.140.255 广东省江门市江海区 电信
648 218.14.141.0 218.14.141.40 广东省江门市新会区 /台山电信
649 218.14.141.42 218.14.141.163 广东省江门市新会区 /台山电信
650 218.14.141.164 218.14.141.164 广东省江门市台山市 图书馆
651 218.14.141.165 218.14.142.89 广东省江门市新会区 /台山电信
652 218.14.142.90 218.14.142.90 广东省江门市台山市 红苹果网吧
653 218.14.142.91 218.14.142.255 广东省江门市新会区 /台山电信
654 218.14.143.0 218.14.144.10 广东省江门市新会区 /开平/鹤山市电信
655 218.14.144.11 218.14.144.11 广东省江门市 金星网吧
656 218.14.144.12 218.14.146.15 广东省江门市新会区 /开平/鹤山市电信
657 218.14.146.16 218.14.146.16 广东省江门市开平市 教育网
658 218.14.146.17 218.14.146.33 广东省江门市新会区 /开平/鹤山市电信
659 218.14.146.34 218.14.146.34 广东省江门市 新浪网吧
660 218.14.146.35 218.14.146.37 广东省江门市新会区 电信
661 218.14.146.38 218.14.146.38 广东省江门市 拓域网吧
662 218.14.146.39 218.14.146.108 广东省江门市新会区 电信
663 218.14.146.109 218.14.146.118 广东省江门市 教育网
664 218.14.146.119 218.14.146.165 广东省江门市 电信
665 218.14.146.166 218.14.146.166 广东省江门市开平市 教育专线
666 218.14.146.167 218.14.147.255 广东省江门市 电信
667 218.14.148.0 218.14.148.255 广东省江门市台山市 电信
668 218.14.149.0 218.14.149.255 广东省江门市 电信
669 218.14.150.0 218.14.150.14 广东省江门市开平市 电信
670 218.14.150.15 218.14.150.15 广东省江门市新会区 华侨中学
671 218.14.150.16 218.14.150.20 广东省江门市开平市 电信
672 218.14.150.21 218.14.150.21 广东省江门市开平市 平赤坎好彩网吧
673 218.14.150.22 218.14.150.46 广东省江门市台山市 电信
674 218.14.150.47 218.14.150.47 广东省江门市 华尔润玻璃有限公司
675 218.14.150.48 218.14.150.48 广东省江门市台山市 电信
676 218.14.150.49 218.14.150.49 广东省江门市开平市 奔达纺织有限公司
677 218.14.150.50 218.14.150.50 广东省江门市台山市 电信
678 218.14.150.51 218.14.150.51 广东省江门市 星空网盟
679 218.14.150.52 218.14.150.56 广东省江门市台山市 电信
680 218.14.150.57 218.14.150.58 广东省江门市台山市 区下川旅游区网吧
681 218.14.150.59 218.14.150.60 广东省江门市台山市 电信
682 218.14.150.61 218.14.150.61 广东省江门市 (河南)巴黎网吧
683 218.14.150.62 218.14.150.78 广东省江门市台山市 电信
684 218.14.150.79 218.14.150.79 广东省江门市 汛浪网吧(鹤山沙坪镇)
685 218.14.150.80 218.14.150.80 广东省江门市台山市 电信
686 218.14.150.81 218.14.150.81 广东省江门市 荷塘鸣天电脑
687 218.14.150.82 218.14.150.89 广东省江门市台山市 电信
688 218.14.150.90 218.14.150.90 广东省江门市 幼儿师范学校
689 218.14.150.91 218.14.150.104 广东省江门市台山市 电信
690 218.14.150.105 218.14.150.105 广东省江门市台山市 斗山苹果网吧
691 218.14.150.106 218.14.150.112 广东省江门市台山市 电信
692 218.14.150.113 218.14.150.113 广东省江门市 荣盛网吧
693 218.14.150.114 218.14.150.116 广东省江门市台山市 电信
694 218.14.150.117 218.14.150.117 广东省江门市 荣盛网吧
695 218.14.150.118 218.14.150.118 广东省江门市 麻园新创艺网吧
696 218.14.150.119 218.14.150.119 广东省江门市 荣盛网吧
697 218.14.150.120 218.14.150.149 广东省江门市台山市 电信
698 218.14.150.150 218.14.150.150 广东省江门市 星空网盟(江华二路)
699 218.14.150.151 218.14.150.151 广东省江门市 河南智力网吧
700 218.14.150.152 218.14.150.162 广东省江门市台山市 电信
701 218.14.150.163 218.14.150.163 广东省江门市 创艺网吧
702 218.14.150.164 218.14.150.164 广东省江门市 外海镇荣成网吧
703 218.14.150.165 218.14.150.165 广东省江门市台山市 电信
704 218.14.150.166 218.14.150.166 广东省江门市 星空网盟(共和店)
705 218.14.150.167 218.14.150.176 广东省江门市台山市 电信
706 218.14.150.177 218.14.150.177 广东省江门市鹤山市 新颖网吧(沙坪镇中山路53号)
707 218.14.150.178 218.14.150.255 广东省江门市台山市 电信
708 218.14.151.0 218.14.151.187 广东省江门市 电信
709 218.14.151.188 218.14.151.201 广东省江门市开平市 电信
710 218.14.151.202 218.14.151.202 广东省江门市新会区 新世纪(中讯)网吧
711 218.14.151.203 218.14.151.255 广东省江门市开平市 电信
712 218.14.152.0 218.14.152.132 广东省江门市新会区 电信
713 218.14.152.133 218.14.152.133 广东省江门市台山市 银河网吧
714 218.14.152.134 218.14.152.183 广东省江门市新会区 电信
715 218.14.152.184 218.14.152.184 广东省江门市台山市 阳光网吧
716 218.14.152.185 218.14.152.226 广东省江门市新会区 电信
717 218.14.152.227 218.14.152.227 广东省江门市台山市 鑫讯网吧
718 218.14.152.228 218.14.154.255 广东省江门市新会区 电信
719 218.14.155.0 218.14.155.42 广东省江门市 电信
720 218.14.155.43 218.14.155.43 广东省江门市 荷塘镇鸣天电脑
721 218.14.155.44 218.14.156.1 广东省江门市 电信
722 218.14.156.2 218.14.156.2 广东省江门市蓬江区 金浪网吧
723 218.14.156.3 218.14.156.5 广东省江门市 电信
724 218.14.156.6 218.14.156.6 广东省江门市新会区 熊猫网吧
725 218.14.156.7 218.14.156.7 广东省江门市新会区 我行网吧
726 218.14.156.8 218.14.156.9 广东省江门市 电信
727 218.14.156.10 218.14.156.10 广东省江门市 星空网盟红日店
728 218.14.156.11 218.14.156.11 广东省江门市 电信
729 218.14.156.12 218.14.156.12 广东省江门市新会区 棋峰网吧
730 218.14.156.13 218.14.156.13 广东省江门市 电信
731 218.14.156.14 218.14.156.14 广东省江门市新会区 木州镇方华网吧
732 218.14.156.15 218.14.156.15 广东省江门市 电信
733 218.14.156.16 218.14.156.16 广东省江门市新会区 梦幻网吧
734 218.14.156.17 218.14.156.17 广东省江门市 电信
735 218.14.156.18 218.14.156.18 广东省江门市新会区 三江镇恒辉网吧
736 218.14.156.19 218.14.156.20 广东省江门市 电信
737 218.14.156.21 218.14.156.21 广东省江门市新会区 景堂网吧
738 218.14.156.22 218.14.156.22 广东省江门市 电信
739 218.14.156.23 218.14.156.23 广东省江门市新会区 东方网吧
740 218.14.156.24 218.14.156.62 广东省江门市 电信
741 218.14.156.63 218.14.156.63 广东省江门市新会区 罗坑镇新时代网吧
742 218.14.156.64 218.14.156.66 广东省江门市 电信
743 218.14.156.67 218.14.156.67 广东省江门市新会区 沙堆镇超星网吧
744 218.14.156.68 218.14.156.74 广东省江门市 电信
745 218.14.156.75 218.14.156.75 广东省江门市新会区 其趣网吧
746 218.14.156.76 218.14.156.76 广东省江门市新会区 天马炜涛网吧
747 218.14.156.77 218.14.156.78 广东省江门市 电信
748 218.14.156.79 218.14.156.79 广东省江门市新会区 新天地网吧
749 218.14.156.80 218.14.156.91 广东省江门市 电信
750 218.14.156.92 218.14.156.92 广东省江门市新会区 古井镇心言网吧
751 218.14.156.93 218.14.156.93 广东省江门市新会区 Sunday网吧
752 218.14.156.94 218.14.156.94 广东省江门市新会区 火狐网吧
753 218.14.156.95 218.14.156.95 广东省江门市 电信
754 218.14.156.96 218.14.156.96 广东省江门市台山市 创新网吧
755 218.14.156.97 218.14.156.101 广东省江门市 电信
756 218.14.156.102 218.14.156.102 广东省江门市新会区 小岗镇环宇网吧
757 218.14.156.103 218.14.156.107 广东省江门市 电信
758 218.14.156.108 218.14.156.108 广东省江门市新会区 景堂图书馆
759 218.14.156.109 218.14.156.140 广东省江门市 电信
760 218.14.156.141 218.14.156.141 广东省江门市新会区 熊猫网吧
761 218.14.156.142 218.14.156.145 广东省江门市 电信
762 218.14.156.146 218.14.156.146 广东省江门市新会区 网趣网吧
763 218.14.156.147 218.14.156.149 广东省江门市 电信
764 218.14.156.150 218.14.156.150 广东省江门市新会区 东一网吧
765 218.14.156.151 218.14.156.161 广东省江门市 电信
766 218.14.156.162 218.14.156.162 广东省江门市 新明天网吧(江华路酒吧街)
767 218.14.156.163 218.14.156.191 广东省江门市 电信
768 218.14.156.192 218.14.156.192 广东省江门市 高沙路创鑫网吧
769 218.14.156.193 218.14.156.193 广东省江门市 天翔在线网吧
770 218.14.156.194 218.14.156.194 广东省江门市 电信
771 218.14.156.195 218.14.156.195 广东省江门市 荷棠镇金星吧
772 218.14.156.196 218.14.156.198 广东省江门市 电信
773 218.14.156.199 218.14.156.199 广东省江门市新会区 一线牵网吧
774 218.14.156.200 218.14.156.200 广东省江门市新会区 绘星网吧
775 218.14.156.201 218.14.157.2 广东省江门市 电信
776 218.14.157.3 218.14.157.3 广东省江门市台山市 金桥集团
777 218.14.157.4 218.14.157.12 广东省江门市 电信
778 218.14.157.13 218.14.157.13 广东省江门市新会区 悦洋街欣盈网吧
779 218.14.157.14 218.14.157.14 广东省江门市 电信
780 218.14.157.15 218.14.157.15 广东省江门市 小熊猫网吧
781 218.14.157.16 218.14.157.16 广东省江门市 电信
782 218.14.157.17 218.14.157.17 广东省江门市台山市 环球网吧
783 218.14.157.18 218.14.157.19 广东省江门市 银河网吧
784 218.14.157.20 218.14.157.20 广东省江门市 互动网吧
785 218.14.157.21 218.14.157.25 广东省江门市 电信
786 218.14.157.26 218.14.157.26 广东省江门市 飞腾网吧
787 218.14.157.27 218.14.157.31 广东省江门市 电信
788 218.14.157.32 218.14.157.32 广东省江门市台山市 第一中学(校园网主干线)
789 218.14.157.33 218.14.157.33 广东省江门市台山市 第一中学(北院)
790 218.14.157.34 218.14.157.34 广东省江门市 电信
791 218.14.157.35 218.14.157.35 广东省江门市台山市 红苹果网吧
792 218.14.157.36 218.14.157.40 广东省江门市 电信
793 218.14.157.41 218.14.157.41 广东省江门市 旺角网吧
794 218.14.157.42 218.14.157.42 广东省江门市 银河网吧
795 218.14.157.43 218.14.157.43 广东省江门市 高科网吧
796 218.14.157.44 218.14.157.46 广东省江门市 电信
797 218.14.157.47 218.14.157.47 广东省江门市台山市 明星网吧
798 218.14.157.48 218.14.157.55 广东省江门市 电信
799 218.14.157.56 218.14.157.57 广东省江门市台山市 新华网吧
800 218.14.157.58 218.14.157.77 广东省江门市 电信
801 218.14.157.78 218.14.157.78 广东省江门市台山市 鑫发网吧(上郎分店)
802 218.14.157.79 218.14.157.79 广东省江门市台山市 鑫发网吧
803 218.14.157.80 218.14.157.80 广东省江门市 电信
804 218.14.157.81 218.14.157.81 广东省江门市台山市 华润网吧
805 218.14.157.82 218.14.157.82 广东省江门市台山市 冲浪网吧
806 218.14.157.83 218.14.157.83 广东省江门市 电信
807 218.14.157.84 218.14.157.84 广东省江门市台山市 鑫讯网吧
808 218.14.157.85 218.14.157.89 广东省江门市台山市 电信
809 218.14.157.90 218.14.157.90 广东省江门市台山市 新星网吧
810 218.14.157.91 218.14.157.91 广东省江门市台山市 电信
811 218.14.157.92 218.14.157.92 广东省江门市台山市 浪源网吧
812 218.14.157.93 218.14.157.105 广东省江门市台山市 电信
813 218.14.157.106 218.14.157.106 广东省江门市台山市 旺角网吧
814 218.14.157.107 218.14.157.107 广东省江门市台山市 浪源网吧
815 218.14.157.108 218.14.157.108 广东省江门市台山市 电信
816 218.14.157.109 218.14.157.109 广东省江门市台山市新会区 司前镇恒星网吧
817 218.14.157.110 218.14.157.110 广东省江门市 朗晴在线(江海二路97号)
818 218.14.157.111 218.14.157.115 广东省江门市台山市 电信
819 218.14.157.116 218.14.157.116 广东省江门市台山市 飞宇网吧
820 218.14.157.117 218.14.157.120 广东省江门市 电信
821 218.14.157.121 218.14.157.121 广东省江门市 宝田摩托公司
822 218.14.157.122 218.14.157.129 广东省江门市 电信
823 218.14.157.130 218.14.157.130 广东省江门市 时尚网吧
824 218.14.157.131 218.14.157.131 广东省江门市 电信
825 218.14.157.132 218.14.157.132 广东省江门市 潮涟新元素网吧
826 218.14.157.133 218.14.157.133 广东省江门市 电信
827 218.14.157.134 218.14.157.134 广东省江门市 窖头超速网吧
828 218.14.157.135 218.14.157.143 广东省江门市 电信
829 218.14.157.144 218.14.157.144 广东省江门市 高新工业区新时代网吧
830 218.14.157.145 218.14.157.147 广东省江门市 电信
831 218.14.157.148 218.14.157.149 广东省江门市 银河网吧
832 218.14.157.150 218.14.157.156 广东省江门市 电信
833 218.14.157.157 218.14.157.157 广东省江门市 共和镇八米厘网吧
834 218.14.157.158 218.14.157.160 广东省江门市 电信
835 218.14.157.161 218.14.157.161 广东省江门市鹤山市 沙坪镇图书馆
836 218.14.157.162 218.14.157.162 广东省江门市 河南荣发网吧
837 218.14.157.163 218.14.157.163 广东省江门市 河北长城网吧
838 218.14.157.164 218.14.157.164 广东省江门市 麻圆环球网吧(高路华附近)
839 218.14.157.165 218.14.157.168 广东省江门市 电信
840 218.14.157.169 218.14.157.169 广东省江门市 沙坪镇光明网吧
841 218.14.157.170 218.14.157.179 广东省江门市 电信
842 218.14.157.180 218.14.157.180 广东省江门市台山市 新宁网吧
843 218.14.157.181 218.14.157.181 广东省江门市 星辉网吧
844 218.14.157.182 218.14.157.188 广东省江门市 电信
845 218.14.157.189 218.14.157.189 广东省江门市鹤山市 政府网
846 218.14.157.190 218.14.157.205 广东省江门市 电信
847 218.14.157.206 218.14.157.206 广东省江门市鹤山市 古劳镇雅图仕集团绿茵花园网吧
848 218.14.157.207 218.14.157.207 广东省江门市台山市 浪源网吧
849 218.14.157.208 218.14.157.220 广东省江门市 电信
850 218.14.157.221 218.14.157.221 广东省江门市鹤山市 沙坪镇精彩网吧
851 218.14.157.222 218.14.157.222 广东省江门市 三星网吧(鹤山市沙坪镇)
852 218.14.157.223 218.14.157.226 广东省江门市 电信
853 218.14.157.227 218.14.157.227 广东省江门市鹤山市 沙坪镇新颖网吧
854 218.14.157.228 218.14.157.228 广东省江门市鹤山市 沙坪镇学友网吧
855 218.14.157.229 218.14.157.246 广东省江门市 电信
856 218.14.157.247 218.14.157.247 广东省江门市鹤山市 沙坪镇网缘网吧
857 218.14.157.248 218.14.157.248 广东省江门市鹤山市 轩辕网吧
858 218.14.157.249 218.14.157.249 广东省江门市 浪源网吧
859 218.14.157.250 218.14.157.255 广东省江门市 电信
860 218.14.158.0 218.14.158.95 广东省江门市新会区 电信
861 218.14.158.96 218.14.158.96 广东省江门市台山市 阳光网吧
862 218.14.158.97 218.14.159.136 广东省江门市新会区 电信
863 218.14.159.137 218.14.159.137 广东省江门市台山市 电信
864 218.14.159.138 218.14.159.255 广东省江门市新会区 电信
865 218.14.160.0 218.14.160.255 广东省江门市 电信
866 218.14.161.0 218.14.161.255 广东省江门市新会区 电信
867 218.14.162.0 218.14.162.148 广东省江门市台山市 电信
868 218.14.162.149 218.14.162.149 广东省江门市台山市 图书馆
869 218.14.162.150 218.14.166.255 广东省江门市台山市 电信
870 218.14.167.0 218.14.172.78 广东省江门市 电信
871 218.14.172.79 218.14.172.79 广东省江门市台山市 磐石电视大学
872 218.14.172.80 218.14.175.255 广东省江门市 电信
873 218.14.176.0 218.14.176.255 广东省江门市开平市 电信
874 218.14.177.0 218.14.178.56 广东省江门市 电信
875 218.14.178.57 218.14.178.57 广东省江门市 明星网吧
876 218.14.178.58 218.14.179.12 广东省江门市 电信
877 218.14.179.13 218.14.179.13 广东省江门市台山市 志科网吧
878 218.14.179.14 218.14.179.57 广东省江门市 电信
879 218.14.179.58 218.14.179.58 广东省江门市台山市 华润网吧Ⅱ
880 218.14.179.59 218.14.179.106 广东省江门市 电信
881 218.14.179.107 218.14.179.107 广东省江门市台山市 银河网吧
882 218.14.179.108 218.14.180.2 广东省江门市 电信
883 218.14.180.3 218.14.180.3 广东省江门市 中宇网吧
884 218.14.180.4 218.14.180.4 广东省江门市 新明天网吧/新城网吧
885 218.14.180.5 218.14.180.5 广东省江门市 礼乐乐详东路新海域网吧
886 218.14.180.6 218.14.180.6 广东省江门市 小梁山网吧
887 218.14.180.7 218.14.180.10 广东省江门市 电信
888 218.14.180.11 218.14.180.11 广东省江门市 红日网吧
889 218.14.180.12 218.14.180.14 广东省江门市 电信
890 218.14.180.15 218.14.180.15 广东省江门市 连心网吧
891 218.14.180.16 218.14.180.21 广东省江门市 电信
892 218.14.180.22 218.14.180.22 广东省江门市 枫叶网吧
893 218.14.180.23 218.14.180.23 广东省江门市 文化城图书馆
894 218.14.180.24 218.14.180.30 广东省江门市 电信
895 218.14.180.31 218.14.180.31 广东省江门市新会区 (滑草场)龙泉酒店
896 218.14.180.32 218.14.180.32 广东省江门市 电信
897 218.14.180.33 218.14.180.33 广东省江门市 文昌路路网吧
898 218.14.180.34 218.14.180.36 广东省江门市 电信
899 218.14.180.37 218.14.180.37 广东省江门市 礼乐镇天纬网吧
900 218.14.180.38 218.14.180.48 广东省江门市 电信
901 218.14.180.49 218.14.180.49 广东省江门市 极速网吧
902 218.14.180.50 218.14.180.50 广东省江门市 电信
903 218.14.180.51 218.14.180.51 广东省江门市 中医药学校
904 218.14.180.52 218.14.180.52 广东省江门市 电信
905 218.14.180.53 218.14.180.53 广东省江门市 新城网吧
906 218.14.180.54 218.14.180.59 广东省江门市 电信
907 218.14.180.60 218.14.180.60 广东省江门市 新浪网吧
908 218.14.180.61 218.14.180.62 广东省江门市 电信
909 218.14.180.63 218.14.180.63 广东省江门市 中宇网吧
910 218.14.180.64 218.14.180.65 广东省江门市 电信
911 218.14.180.66 218.14.180.66 广东省江门市 快乐网吧
912 218.14.180.67 218.14.180.68 广东省江门市 电信
913 218.14.180.69 218.14.180.69 广东省江门市 白沙星域时空网吧
914 218.14.180.70 218.14.180.84 广东省江门市 电信
915 218.14.180.85 218.14.180.85 广东省江门市 东风乡天利在线网吧
916 218.14.180.86 218.14.180.98 广东省江门市 电信
917 218.14.180.99 218.14.180.100 广东省江门市 网讯互联信息有限公司
918 218.14.180.101 218.14.180.103 广东省江门市 电信
919 218.14.180.104 218.14.180.104 广东省江门市 礼乐镇露露网吧
920 218.14.180.105 218.14.180.105 广东省江门市 电信
921 218.14.180.106 218.14.180.106 广东省江门市 创宇网吧
922 218.14.180.107 218.14.180.115 广东省江门市 电信
923 218.14.180.116 218.14.180.116 广东省江门市 天沙网吧
924 218.14.180.117 218.14.180.131 广东省江门市 电信
925 218.14.180.132 218.14.180.132 广东省江门市 贯溪文良网吧
926 218.14.180.133 218.14.180.133 广东省江门市 电信
927 218.14.180.134 218.14.180.135 广东省江门市 天龙街银沙网吧
928 218.14.180.136 218.14.180.147 广东省江门市 电信
929 218.14.180.148 218.14.180.148 广东省江门市 银沙网吧
930 218.14.180.149 218.14.180.149 广东省江门市 荷塘镇极速网吧
931 218.14.180.150 218.14.180.151 广东省江门市 电信
932 218.14.180.152 218.14.180.152 广东省江门市 超仁网吧
933 218.14.180.153 218.14.180.153 广东省江门市 天域网吧
934 218.14.180.154 218.14.180.154 广东省江门市 荷塘镇极速网吧
935 218.14.180.155 218.14.180.155 广东省江门市开平市 长沙互动网吧
936 218.14.180.156 218.14.180.168 广东省江门市 电信
937 218.14.180.169 218.14.180.169 广东省江门市 兴龙网吧
938 218.14.180.170 218.14.180.170 广东省江门市 电信
939 218.14.180.171 218.14.180.171 广东省江门市蓬江区 五角星网吧(杜阮中心市场6号2楼)
940 218.14.180.172 218.14.180.190 广东省江门市 电信
941 218.14.180.191 218.14.180.191 广东省江门市新会区 (龙榜)建达网吧
942 218.14.180.192 218.14.180.192 广东省江门市 电信
943 218.14.180.193 218.14.180.193 广东省江门市 东风乡怡乐网吧
944 218.14.180.194 218.14.180.194 广东省江门市 星宇网吧
945 218.14.180.195 218.14.180.195 广东省江门市 冲浪网吧(旧羊桥电脑成侧)
946 218.14.180.196 218.14.180.199 广东省江门市 电信
947 218.14.180.200 218.14.180.200 广东省江门市 CYU网吧
948 218.14.180.201 218.14.180.202 广东省江门市 电信
949 218.14.180.203 218.14.180.203 广东省江门市 阳江职业技术学院
950 218.14.180.204 218.14.180.205 广东省江门市 电信
951 218.14.180.206 218.14.180.206 广东省江门市 网友网吧
952 218.14.180.207 218.14.180.215 广东省江门市 电信
953 218.14.180.216 218.14.180.216 广东省江门市 棠下镇祥艺网吧
954 218.14.180.217 218.14.180.239 广东省江门市 电信
955 218.14.180.240 218.14.180.240 广东省江门市 金浪网吧
956 218.14.180.241 218.14.181.118 广东省江门市 电信
957 218.14.181.119 218.14.181.119 广东省江门市 高花园新村东
958 218.14.181.120 218.14.185.195 广东省江门市 电信
959 218.14.185.196 218.14.185.196 广东省江门市 贯溪文良康网吧
960 218.14.185.197 218.14.186.148 广东省江门市 电信
961 218.14.186.149 218.14.186.149 广东省江门市 鹏飞网吧
962 218.14.186.150 218.14.187.207 广东省江门市 电信
963 218.14.187.208 218.14.187.208 广东省江门市恩平市 华大网吧
964 218.14.187.209 218.14.187.255 广东省江门市 电信
965 218.14.188.0 218.14.189.255 广东省江门市新会区 电信
966 218.14.190.0 218.14.190.120 广东省江门市 电信
967 218.14.190.121 218.14.190.121 广东省江门市 高沙路风采网吧
968 218.14.190.122 218.14.191.1 广东省江门市 电信
969 218.14.191.2 218.14.191.2 广东省江门市 容科网吧
970 218.14.191.3 218.14.191.8 广东省江门市 电信
971 218.14.191.9 218.14.191.9 广东省江门市新会区 岗洲广场新新网吧
972 218.14.191.10 218.14.191.37 广东省江门市 电信
973 218.14.191.38 218.14.191.38 广东省江门市新会区 联兴网吧(司前镇前锋工业区)
974 218.14.191.39 218.14.191.45 广东省江门市 电信
975 218.14.191.46 218.14.191.46 广东省江门市 宇宙网吧
976 218.14.191.47 218.14.191.47 广东省江门市 电信
977 218.14.191.48 218.14.191.48 广东省江门市 麻圆镇战地网吧
978 218.14.191.49 218.14.191.59 广东省江门市 电信
979 218.14.191.60 218.14.191.61 广东省江门市 星空网盟(江华店)
980 218.14.191.62 218.14.191.255 广东省江门市 电信
981 218.204.180.0 218.204.187.255 广东省江门市 广东移动江门市分公司
982 219.130.128.0 219.130.129.255 广东省江门市 电信
983 219.130.130.0 219.130.130.255 广东省江门市鹤山市 电信
984 219.130.131.0 219.130.131.58 广东省江门市恩平市 电信
985 219.130.131.59 219.130.131.59 广东省江门市 西门银河网吧
986 219.130.131.60 219.130.131.168 广东省江门市 电信
987 219.130.131.169 219.130.131.169 广东省江门市 圣科电脑公司
988 219.130.131.170 219.130.135.1 广东省江门市 电信
989 219.130.135.2 219.130.135.2 广东省江门市 网友网吧
990 219.130.135.3 219.130.135.5 广东省江门市 电信
991 219.130.135.6 219.130.135.6 广东省江门市 新时空网吧
992 219.130.135.7 219.130.135.9 广东省江门市 电信
993 219.130.135.10 219.130.135.10 广东省江门市 盈东网吧
994 219.130.135.11 219.130.135.13 广东省江门市 电信
995 219.130.135.14 219.130.135.14 广东省江门市 星域网吧
996 219.130.135.15 219.130.135.17 广东省江门市 电信
997 219.130.135.18 219.130.135.21 广东省江门市 新创奇网吧
998 219.130.135.22 219.130.135.49 广东省江门市 电信
999 219.130.135.50 219.130.135.54 广东省江门市 新城网吧
1000 219.130.135.55 219.130.135.65 广东省江门市 电信