ip地址查询

揭阳市IP地址列表

揭阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.21.52.0 14.21.55.255 广东省揭阳市 电信
2 14.125.192.0 14.125.255.255 广东省揭阳市 电信
3 14.222.255.0 14.222.255.255 广东省揭阳市揭东县 电信
4 27.39.128.0 27.39.243.255 广东省揭阳市 联通
5 27.39.244.0 27.39.244.255 广东省揭阳市普宁市 联通
6 27.39.245.0 27.39.255.255 广东省揭阳市 联通
7 27.43.174.0 27.43.174.255 广东省揭阳市 联通
8 27.43.193.0 27.43.193.255 广东省揭阳市 联通
9 27.43.255.0 27.43.255.255 广东省揭阳市 联通
10 27.47.64.0 27.47.92.255 广东省揭阳市 联通
11 27.47.93.0 27.47.93.255 广东省揭阳市揭东县 联通
12 27.47.94.0 27.47.127.255 广东省揭阳市 联通
13 58.253.140.0 58.253.159.255 广东省揭阳市 联通
14 58.254.232.0 58.254.233.255 广东省揭阳市 联通
15 59.35.120.0 59.35.121.255 广东省揭阳市 电信
16 59.35.122.0 59.35.122.255 广东省揭阳市惠来县 电信
17 59.35.123.0 59.35.124.255 广东省揭阳市普宁市 电信
18 59.35.125.0 59.35.141.255 广东省揭阳市 电信
19 61.28.5.182 61.28.5.182 广东省揭阳市普宁市 师范学校
20 61.143.152.0 61.143.153.25 广东省揭阳市 电信
21 61.143.153.26 61.143.153.26 广东省揭阳市普宁市 流沙新蓝网吧
22 61.143.153.27 61.143.153.49 广东省揭阳市 电信
23 61.143.153.50 61.143.153.50 广东省揭阳市 坤腾网吧(新亨镇中新市场内)
24 61.143.153.51 61.143.153.129 广东省揭阳市 电信
25 61.143.153.130 61.143.153.130 广东省揭阳市普宁市 池尾街道高埕鸿发网吧
26 61.143.153.131 61.143.153.145 广东省揭阳市 电信
27 61.143.153.146 61.143.153.146 广东省揭阳市揭东县 霖磐镇任逍遥网吧
28 61.143.153.147 61.143.153.177 广东省揭阳市 电信
29 61.143.153.178 61.143.153.178 广东省揭阳市普宁市 池尾街道高埕网吧
30 61.143.153.179 61.143.153.181 广东省揭阳市 电信
31 61.143.153.182 61.143.153.182 广东省揭阳市普宁市 实验中学
32 61.143.153.183 61.143.153.189 广东省揭阳市 电信
33 61.143.153.190 61.143.153.190 广东省揭阳市普宁市 流沙中华新城电影院3楼网吧
34 61.143.153.191 61.143.153.241 广东省揭阳市 电信
35 61.143.153.242 61.143.153.242 广东省揭阳市普宁市 流沙斗文网吧
36 61.143.153.243 61.143.155.93 广东省揭阳市 电信
37 61.143.155.94 61.143.155.94 广东省揭阳市 灵感网吧
38 61.143.155.95 61.143.155.95 广东省揭阳市 飞耀网吧
39 61.143.155.96 61.143.155.149 广东省揭阳市 电信
40 61.143.155.150 61.143.155.150 广东省揭阳市 次年人类网吧
41 61.143.155.151 61.143.155.201 广东省揭阳市 电信
42 61.143.155.202 61.143.155.202 广东省揭阳市 万象网吧
43 61.143.155.203 61.143.156.1 广东省揭阳市 电信
44 61.143.156.2 61.143.156.2 广东省揭阳市普宁市 池尾街道千禧网吧
45 61.143.156.3 61.143.157.40 广东省揭阳市 电信
46 61.143.157.41 61.143.157.41 广东省揭阳市普宁市 潮汕学院
47 61.143.157.42 61.143.157.240 广东省揭阳市 电信
48 61.143.157.241 61.143.157.241 广东省揭阳市普宁市 普宁二中实验学校
49 61.143.157.242 61.143.159.255 广东省揭阳市 电信
50 61.145.52.0 61.145.58.1 广东省揭阳市 电信
51 61.145.58.2 61.145.58.2 广东省揭阳市普宁市 流沙龙腾网吧
52 61.145.58.3 61.145.58.3 广东省揭阳市 电信
53 61.145.58.4 61.145.58.6 广东省揭阳市普宁市 流沙龙腾网吧
54 61.145.58.7 61.145.58.17 广东省揭阳市 电信
55 61.145.58.18 61.145.58.18 广东省揭阳市揭西县 时代网吧
56 61.145.58.19 61.145.58.25 广东省揭阳市 电信
57 61.145.58.26 61.145.58.26 广东省揭阳市普宁市 流沙衡宇网吧
58 61.145.58.27 61.145.58.31 广东省揭阳市 电信
59 61.145.58.32 61.145.58.33 广东省揭阳市榕城区 精英网吧(仙桥镇篮兜村)
60 61.145.58.34 61.145.58.34 广东省揭阳市榕城区 网游吧
61 61.145.58.35 61.145.58.35 广东省揭阳市榕城区 精英网吧(仙桥镇篮兜村)
62 61.145.58.36 61.145.58.39 广东省揭阳市榕城区 博讯网吧
63 61.145.58.40 61.145.58.43 广东省揭阳市普宁市 流沙冲浪者网吧
64 61.145.58.44 61.145.58.47 广东省揭阳市普宁市 流沙凌翔网吧
65 61.145.58.48 61.145.58.49 广东省揭阳市 电信
66 61.145.58.50 61.145.58.50 广东省揭阳市普宁市 流沙Q地带网吧
67 61.145.58.51 61.145.58.53 广东省揭阳市 电信
68 61.145.58.54 61.145.58.54 广东省揭阳市普宁市 流沙兰花广场旁巴士站网吧
69 61.145.58.55 61.145.58.55 广东省揭阳市 电信
70 61.145.58.56 61.145.58.59 广东省揭阳市普宁市 流沙华西网吧
71 61.145.58.60 61.145.58.61 广东省揭阳市 电信
72 61.145.58.62 61.145.58.62 广东省揭阳市普宁市 流沙创益网吧
73 61.145.58.63 61.145.58.65 广东省揭阳市 电信
74 61.145.58.66 61.145.58.66 广东省揭阳市 东山春萌网吧
75 61.145.58.67 61.145.58.69 广东省揭阳市 电信
76 61.145.58.70 61.145.58.70 广东省揭阳市普宁市 池尾街道极速网吧
77 61.145.58.71 61.145.58.73 广东省揭阳市 电信
78 61.145.58.74 61.145.58.74 广东省揭阳市 棉湖镇迎滨路琪琪网吧
79 61.145.58.75 61.145.58.77 广东省揭阳市 电信
80 61.145.58.78 61.145.58.78 广东省揭阳市 棉湖镇湖滨天下网吧
81 61.145.58.79 61.145.58.87 广东省揭阳市 电信
82 61.145.58.88 61.145.58.91 广东省揭阳市普宁市 流沙北极星网吧
83 61.145.58.92 61.145.58.95 广东省揭阳市普宁市 流沙世纪网吧
84 61.145.58.96 61.145.58.99 广东省揭阳市普宁市 普宁职业技术学校
85 61.145.58.100 61.145.58.109 广东省揭阳市 电信
86 61.145.58.110 61.145.58.110 广东省揭阳市普宁市 池尾街道伟东网吧
87 61.145.58.111 61.145.58.111 广东省揭阳市 电信
88 61.145.58.112 61.145.58.115 广东省揭阳市普宁市 流沙蓝宇网吧
89 61.145.58.116 61.145.58.117 广东省揭阳市 电信
90 61.145.58.118 61.145.58.118 广东省揭阳市榕城区 新世界网吧
91 61.145.58.119 61.145.58.121 广东省揭阳市 /普宁市
92 61.145.58.122 61.145.58.122 广东省揭阳市普宁市 流沙世纪星网吧
93 61.145.58.123 61.145.58.123 广东省揭阳市 /普宁市
94 61.145.58.124 61.145.58.127 广东省揭阳市普宁市 流沙新天地网吧
95 61.145.58.128 61.145.58.131 广东省揭阳市普宁市 流沙北斗星网吧
96 61.145.58.132 61.145.58.135 广东省揭阳市普宁市 流沙极速网吧
97 61.145.58.136 61.145.58.137 广东省揭阳市 /普宁市
98 61.145.58.138 61.145.58.138 广东省揭阳市揭西县 河婆镇新梦网吧
99 61.145.58.139 61.145.58.151 广东省揭阳市 /普宁市
100 61.145.58.152 61.145.58.155 广东省揭阳市普宁市 流沙满天星网吧
101 61.145.58.156 61.145.58.159 广东省揭阳市惠来县 新超时空网吧
102 61.145.58.160 61.145.58.171 广东省揭阳市 电信
103 61.145.58.172 61.145.58.175 广东省揭阳市榕城区 榕树下网吧
104 61.145.58.176 61.145.58.187 广东省揭阳市 电信
105 61.145.58.188 61.145.58.191 广东省揭阳市榕城区 新资源网吧
106 61.145.58.192 61.145.58.211 广东省揭阳市 电信
107 61.145.58.212 61.145.58.215 广东省揭阳市榕城区 网友之家网吧
108 61.145.58.216 61.145.58.219 广东省揭阳市 电信
109 61.145.58.220 61.145.58.223 广东省揭阳市榕城区 东一路鸿达网吧
110 61.145.58.224 61.145.58.226 广东省揭阳市 电信
111 61.145.58.227 61.145.58.227 广东省揭阳市惠来县 世纪之星网吧
112 61.145.58.228 61.145.58.231 广东省揭阳市 电信
113 61.145.58.232 61.145.58.235 广东省揭阳市榕城区 新世纪网吧
114 61.145.58.236 61.145.58.237 广东省揭阳市 电信
115 61.145.58.238 61.145.58.238 广东省揭阳市揭西县 五经富镇新飞宇网吧
116 61.145.58.239 61.145.58.245 广东省揭阳市 电信
117 61.145.58.246 61.145.58.246 广东省揭阳市普宁市 华群网吧
118 61.145.58.247 61.145.59.3 广东省揭阳市 电信
119 61.145.59.4 61.145.59.7 广东省揭阳市普宁市 池尾街道嘉年华网吧
120 61.145.59.8 61.145.59.11 广东省揭阳市普宁市 流沙新蓝网吧
121 61.145.59.12 61.145.59.13 广东省揭阳市 电信
122 61.145.59.14 61.145.59.14 广东省揭阳市普宁市 流沙明珠网吧/太空网吧
123 61.145.59.15 61.145.59.19 广东省揭阳市 电信
124 61.145.59.20 61.145.59.23 广东省揭阳市普宁市 流沙深海网吧
125 61.145.59.24 61.145.59.37 广东省揭阳市 电信
126 61.145.59.38 61.145.59.38 广东省揭阳市榕城区 蓝吧网吧(中山花园B座二楼)
127 61.145.59.39 61.145.59.47 广东省揭阳市 电信
128 61.145.59.48 61.145.59.51 广东省揭阳市 新时速网吧
129 61.145.59.52 61.145.59.55 广东省揭阳市 电信
130 61.145.59.56 61.145.59.59 广东省揭阳市普宁市 池尾街道快乐网吧
131 61.145.59.60 61.145.59.69 广东省揭阳市 电信
132 61.145.59.70 61.145.59.70 广东省揭阳市 惠来地球村网吧
133 61.145.59.71 61.145.59.79 广东省揭阳市 电信
134 61.145.59.80 61.145.59.95 广东省揭阳市普宁市 都市人网吧
135 61.145.59.96 61.145.59.109 广东省揭阳市 电信
136 61.145.59.110 61.145.59.110 广东省揭阳市普宁市 流沙天域网吧
137 61.145.59.111 61.145.59.117 广东省揭阳市 电信
138 61.145.59.118 61.145.59.118 广东省揭阳市 视点网吧
139 61.145.59.119 61.145.59.121 广东省揭阳市 电信
140 61.145.59.122 61.145.59.122 广东省揭阳市普宁市 占陇镇楚强网吧
141 61.145.59.123 61.145.59.131 广东省揭阳市 电信
142 61.145.59.132 61.145.59.135 广东省揭阳市普宁市 梅林镇正名网吧
143 61.145.59.136 61.145.59.137 广东省揭阳市 电信
144 61.145.59.138 61.145.59.153 广东省揭阳市 棉湖康乐网吧
145 61.145.59.154 61.145.59.154 广东省揭阳市 巨星网吧
146 61.145.59.155 61.145.59.161 广东省揭阳市 棉湖康乐网吧
147 61.145.59.162 61.145.59.162 广东省揭阳市普宁市 流沙镇创能网吧(西南平里18幢)
148 61.145.59.163 61.145.59.166 广东省揭阳市普宁市 流沙比特网吧
149 61.145.59.167 61.145.59.177 广东省揭阳市 电信
150 61.145.59.178 61.145.59.178 广东省揭阳市惠来县 蓝太阳网吧
151 61.145.59.179 61.145.59.185 广东省揭阳市 电信
152 61.145.59.186 61.145.59.186 广东省揭阳市普宁市 梅塘镇新一代网吧
153 61.145.59.187 61.145.59.189 广东省揭阳市 电信
154 61.145.59.190 61.145.59.190 广东省揭阳市榕城区 凌正网吧(梅云镇大西村)
155 61.145.59.191 61.145.59.225 广东省揭阳市 电信
156 61.145.59.226 61.145.59.226 广东省揭阳市 东山区伟兴网吧
157 61.145.59.227 61.145.59.255 广东省揭阳市 电信
158 61.145.60.0 61.145.60.3 广东省揭阳市榕城区 金秋网吧
159 61.145.60.4 61.145.60.5 广东省揭阳市 电信
160 61.145.60.6 61.145.60.6 广东省揭阳市 渔湖试验区金秋网吧
161 61.145.60.7 61.145.60.7 广东省揭阳市 /普宁市
162 61.145.60.8 61.145.60.11 广东省揭阳市 东山区约定网吧
163 61.145.60.12 61.145.60.17 广东省揭阳市 /普宁市
164 61.145.60.18 61.145.60.18 广东省揭阳市揭西县 河婆镇聚友网吧
165 61.145.60.19 61.145.60.23 广东省揭阳市 /普宁市
166 61.145.60.24 61.145.60.27 广东省揭阳市 自游人网吧(白塔镇新市场)
167 61.145.60.28 61.145.60.31 广东省揭阳市揭东县 联众网吧
168 61.145.60.32 61.145.60.57 广东省揭阳市 电信
169 61.145.60.58 61.145.60.58 广东省揭阳市流沙 (白沙陇旁)新时代网吧
170 61.145.60.59 61.145.60.61 广东省揭阳市 电信
171 61.145.60.62 61.145.60.62 广东省揭阳市 惠来千禧网吧
172 61.145.60.63 61.145.60.77 广东省揭阳市 电信
173 61.145.60.78 61.145.60.78 广东省揭阳市榕城区 金凤网吧
174 61.145.60.79 61.145.60.87 广东省揭阳市 电信
175 61.145.60.88 61.145.60.91 广东省揭阳市普宁市 时空网吧
176 61.145.60.92 61.145.60.103 广东省揭阳市 电信
177 61.145.60.104 61.145.60.107 广东省揭阳市惠来县 惠如网吧
178 61.145.60.108 61.145.60.109 广东省揭阳市 电信
179 61.145.60.110 61.145.60.110 广东省揭阳市揭西县 环宇网络
180 61.145.60.111 61.145.60.133 广东省揭阳市 电信
181 61.145.60.134 61.145.60.134 广东省揭阳市榕城区 西关路天缘网吧
182 61.145.60.135 61.145.60.139 广东省揭阳市 电信
183 61.145.60.140 61.145.60.143 广东省揭阳市 渔湖试验区网绎资讯网吧
184 61.145.60.144 61.145.60.169 广东省揭阳市 电信
185 61.145.60.170 61.145.60.170 广东省揭阳市揭西县 河婆镇成功网络
186 61.145.60.171 61.145.60.199 广东省揭阳市 电信
187 61.145.60.200 61.145.60.203 广东省揭阳市 汉家网吧(普宁市里湖镇金新路54号)
188 61.145.60.204 61.145.60.209 广东省揭阳市 电信
189 61.145.60.210 61.145.60.210 广东省揭阳市 惠来茵茵网络
190 61.145.60.211 61.145.60.213 广东省揭阳市 电信
191 61.145.60.214 61.145.60.214 广东省揭阳市 揭东锡场杰思网吧
192 61.145.60.215 61.145.60.225 广东省揭阳市 电信
193 61.145.60.226 61.145.60.226 广东省揭阳市揭西县 河山网络
194 61.145.60.227 61.145.60.227 广东省揭阳市 电信
195 61.145.60.228 61.145.60.231 广东省揭阳市榕城区 新一代网吧
196 61.145.60.232 61.145.60.239 广东省揭阳市 电信
197 61.145.60.240 61.145.60.243 广东省揭阳市惠来县 隆江环城网吧
198 61.145.60.244 61.145.63.1 广东省揭阳市 电信
199 61.145.63.2 61.145.63.2 广东省揭阳市普宁市 流沙普宁第三中学
200 61.145.63.3 61.145.63.3 广东省揭阳市 电信
201 61.145.63.4 61.145.63.7 广东省揭阳市 星空网盟网吧
202 61.145.63.8 61.145.63.11 广东省揭阳市揭东县 银河网吧
203 61.145.63.12 61.145.63.27 广东省揭阳市 电信
204 61.145.63.28 61.145.63.31 广东省揭阳市普宁市 第二中学实验学校
205 61.145.63.32 61.145.63.37 广东省揭阳市 电信
206 61.145.63.38 61.145.63.38 广东省揭阳市 网游乐园/经典网吧
207 61.145.63.39 61.145.63.41 广东省揭阳市 电信
208 61.145.63.42 61.145.63.42 广东省揭阳市揭西县 诚信网吧
209 61.145.63.43 61.145.63.57 广东省揭阳市 电信
210 61.145.63.58 61.145.63.58 广东省揭阳市惠来县 超能网络
211 61.145.63.59 61.145.63.59 广东省揭阳市 电信
212 61.145.63.60 61.145.63.63 广东省揭阳市普宁市 图书馆
213 61.145.63.64 61.145.63.73 广东省揭阳市 电信
214 61.145.63.74 61.145.63.74 广东省揭阳市惠来县 佳润网吧
215 61.145.63.75 61.145.63.109 广东省揭阳市 电信
216 61.145.63.110 61.145.63.110 广东省揭阳市 隆江新网网吧
217 61.145.63.111 61.145.63.125 广东省揭阳市 电信
218 61.145.63.126 61.145.63.126 广东省揭阳市 隆江新网网吧
219 61.145.63.127 61.145.63.133 广东省揭阳市 电信
220 61.145.63.134 61.145.63.134 广东省揭阳市惠来县 电脑快车网吧
221 61.145.63.135 61.145.63.145 广东省揭阳市 电信
222 61.145.63.146 61.145.63.146 广东省揭阳市榕城区 南诏Q之屋
223 61.145.63.147 61.145.63.147 广东省揭阳市 电信
224 61.145.63.148 61.145.63.151 广东省揭阳市普宁市 池尾街道锦绣园门口新星网吧
225 61.145.63.152 61.145.63.211 广东省揭阳市 电信
226 61.145.63.212 61.145.63.215 广东省揭阳市惠来县 光讯网吧
227 61.145.63.216 61.145.63.221 广东省揭阳市 电信
228 61.145.63.222 61.145.63.222 广东省揭阳市普宁市 流沙世腾网吧
229 61.145.63.223 61.145.63.229 广东省揭阳市 电信
230 61.145.63.230 61.145.63.230 广东省揭阳市普宁市 华侨中学
231 61.145.63.231 61.145.63.233 广东省揭阳市 电信
232 61.145.63.234 61.145.63.234 广东省揭阳市普宁市 新世界中英文学校
233 61.145.63.235 61.145.63.241 广东省揭阳市 电信
234 61.145.63.242 61.145.63.242 广东省揭阳市揭东县 炮台镇节点网吧
235 61.145.63.243 61.145.63.249 广东省揭阳市 电信
236 61.145.63.250 61.145.63.250 广东省揭阳市 节点网吧(炮台镇涵华西路92-94号)
237 61.145.63.251 61.145.64.255 广东省揭阳市 电信
238 61.146.120.0 61.146.122.21 广东省揭阳市 电信
239 61.146.122.22 61.146.122.22 广东省揭阳市普宁市 新蓝网吧(流沙平湖玉华里20幢)
240 61.146.122.23 61.146.122.45 广东省揭阳市 电信
241 61.146.122.46 61.146.122.46 广东省揭阳市普宁市 流沙平湖世腾网吧
242 61.146.122.47 61.146.122.49 广东省揭阳市 电信
243 61.146.122.50 61.146.122.50 广东省揭阳市 揭阳职业技术学院
244 61.146.122.51 61.146.122.73 广东省揭阳市 电信
245 61.146.122.74 61.146.122.74 广东省揭阳市榕城区 政府星空网盟志诚店
246 61.146.122.75 61.146.122.125 广东省揭阳市 电信
247 61.146.122.126 61.146.122.126 广东省揭阳市 东山区新时空网吧
248 61.146.122.127 61.146.122.177 广东省揭阳市 电信
249 61.146.122.178 61.146.122.178 广东省揭阳市榕城区 华展网吧(梅云镇圩场路)
250 61.146.122.179 61.146.122.181 广东省揭阳市 电信
251 61.146.122.182 61.146.122.182 广东省揭阳市 葵潭宏兴网吧
252 61.146.122.183 61.146.122.245 广东省揭阳市 电信
253 61.146.122.246 61.146.122.246 广东省揭阳市揭东县 霖磐镇绿色动力网吧
254 61.146.122.247 61.146.122.249 广东省揭阳市 电信
255 61.146.122.250 61.146.122.250 广东省揭阳市榕城区 梦幻网吧
256 61.146.122.251 61.146.125.244 广东省揭阳市 电信
257 61.146.125.245 61.146.125.245 广东省揭阳市 林业局
258 61.146.125.246 61.146.126.153 广东省揭阳市 电信
259 61.146.126.154 61.146.126.154 广东省揭阳市 东山区轻松一点网吧
260 61.146.126.155 61.146.127.1 广东省揭阳市 电信
261 61.146.127.2 61.146.127.2 广东省揭阳市 广东粤电集团靖海发电有限公司
262 61.146.127.3 61.146.127.17 广东省揭阳市 电信
263 61.146.127.18 61.146.127.18 广东省揭阳市 东山科诺网吧
264 61.146.127.19 61.146.127.29 广东省揭阳市 电信
265 61.146.127.30 61.146.127.30 广东省揭阳市 新地球村网吧
266 61.146.127.31 61.146.127.68 广东省揭阳市 电信
267 61.146.127.69 61.146.127.69 广东省揭阳市揭西县 科技局
268 61.146.127.70 61.146.127.81 广东省揭阳市 电信
269 61.146.127.82 61.146.127.82 广东省揭阳市 榕江大酒店
270 61.146.127.83 61.146.127.93 广东省揭阳市 电信
271 61.146.127.94 61.146.127.94 广东省揭阳市普宁市 流沙中华新城时空网吧
272 61.146.127.95 61.146.127.109 广东省揭阳市 电信
273 61.146.127.110 61.146.127.110 广东省揭阳市 京明温泉度假村
274 61.146.127.111 61.146.127.113 广东省揭阳市 电信
275 61.146.127.114 61.146.127.114 广东省揭阳市 综合中等专业学校
276 61.146.127.115 61.146.127.133 广东省揭阳市 电信
277 61.146.127.134 61.146.127.134 广东省揭阳市惠来县 星华网吧
278 61.146.127.135 61.146.127.145 广东省揭阳市 电信
279 61.146.127.146 61.146.127.146 广东省揭阳市 新思维网吧
280 61.146.127.147 61.146.127.157 广东省揭阳市 电信
281 61.146.127.158 61.146.127.158 广东省揭阳市普宁市 里湖镇镇南路开心网吧
282 61.146.127.159 61.146.127.159 广东省揭阳市 电信
283 61.146.127.160 61.146.127.191 广东省揭阳市普宁市 龙腾网吧
284 61.146.127.192 61.146.127.197 广东省揭阳市 电信
285 61.146.127.198 61.146.127.200 广东省揭阳市普宁市 池尾街道千禧网吧
286 61.146.127.201 61.146.127.233 广东省揭阳市 电信
287 61.146.127.234 61.146.127.234 广东省揭阳市榕城区 榕隆网吧(梅云镇厦桥村)
288 61.146.127.235 61.146.127.255 广东省揭阳市 电信
289 61.235.89.0 61.235.89.6 广东省汕头市 /揭阳市铁通
290 61.235.89.8 61.235.89.255 广东省汕头市 /揭阳市铁通
291 61.235.90.0 61.235.90.31 广东省揭阳市 中移铁通
292 112.89.120.0 112.89.122.255 广东省揭阳市 联通
293 112.90.40.0 112.90.47.255 广东省揭阳市 联通
294 112.90.240.0 112.90.247.255 广东省揭阳市 联通
295 112.91.0.24 112.91.0.39 广东省揭阳市 联通
296 112.91.11.0 112.91.11.255 广东省揭阳市 联通
297 112.91.240.0 112.91.247.255 广东省揭阳市 联通
298 112.92.0.250 112.92.0.250 广东省揭阳市 联通
299 112.92.0.254 112.92.0.254 广东省揭阳市 联通
300 112.92.44.0 112.92.45.255 广东省揭阳市 联通
301 113.64.161.0 113.64.163.255 广东省揭阳市 电信
302 113.64.186.0 113.64.187.255 广东省揭阳市 电信
303 113.86.0.0 113.86.19.255 广东省揭阳市 电信
304 113.86.20.0 113.86.28.255 广东省揭阳市普宁市 电信
305 113.86.29.0 113.86.29.255 广东省揭阳市揭东县 电信
306 113.86.30.0 113.86.65.255 广东省揭阳市 电信
307 113.86.66.0 113.86.66.255 广东省揭阳市普宁市 电信
308 113.86.67.0 113.86.87.255 广东省揭阳市 电信
309 113.86.88.0 113.86.88.255 广东省揭阳市惠来县 电信
310 113.86.89.0 113.86.89.255 广东省揭阳市 电信
311 113.86.90.0 113.86.90.255 广东省揭阳市惠来县 电信
312 113.86.91.0 113.86.111.255 广东省揭阳市 电信
313 113.86.112.0 113.86.115.255 广东省揭阳市普宁市 电信
314 113.86.116.0 113.86.127.255 广东省揭阳市 电信
315 113.100.0.0 113.100.31.255 广东省揭阳市 电信
316 113.101.32.0 113.101.63.255 广东省揭阳市 电信
317 113.103.98.0 113.103.98.255 广东省揭阳市 电信
318 113.103.110.0 113.103.127.255 广东省揭阳市普宁市 电信
319 113.107.32.0 113.107.33.3 广东省揭阳市 电信
320 113.107.33.4 113.107.33.4 广东省揭阳市 开开心心网吧(流沙东中河开发区)
321 113.107.33.5 113.107.52.17 广东省揭阳市 电信
322 113.107.52.18 113.107.52.18 广东省揭阳市揭西县 京明度假村
323 113.107.52.19 113.107.55.255 广东省揭阳市 电信
324 113.107.56.0 113.107.56.255 广东省揭阳市 网宿科技电信CDN节点
325 113.107.57.0 113.107.59.255 广东省揭阳市 电信
326 113.107.60.0 113.107.60.255 广东省揭阳市 网宿科技电信CDN节点
327 113.107.61.0 113.107.63.255 广东省揭阳市 电信
328 113.110.0.0 113.110.29.255 广东省揭阳市 电信
329 113.110.30.0 113.110.30.255 广东省揭阳市普宁市 电信
330 113.110.31.0 113.110.63.255 广东省揭阳市 电信
331 113.112.120.0 113.112.127.255 广东省揭阳市普宁市 电信
332 113.112.131.0 113.112.153.255 广东省揭阳市普宁市 电信
333 113.113.132.0 113.113.149.255 广东省揭阳市普宁市 电信
334 113.113.151.0 113.113.179.255 广东省揭阳市普宁市 电信
335 113.117.0.0 113.117.53.255 广东省揭阳市 电信
336 113.117.54.0 113.117.54.255 广东省揭阳市普宁市 电信
337 113.117.55.0 113.117.61.255 广东省揭阳市 电信
338 113.117.62.0 113.117.62.255 广东省揭阳市惠来县 电信
339 113.117.63.0 113.117.63.255 广东省揭阳市 电信
340 113.117.64.0 113.117.97.255 广东省揭阳市普宁市 电信
341 113.117.98.0 113.117.98.255 广东省揭阳市揭东县 电信
342 113.117.99.0 113.117.116.255 广东省揭阳市普宁市 电信
343 113.117.117.0 113.117.119.255 广东省揭阳市惠来县 电信
344 113.117.120.0 113.117.126.255 广东省揭阳市普宁市 电信
345 113.117.127.0 113.117.127.255 广东省揭阳市惠来县 电信
346 116.16.176.0 116.16.199.255 广东省揭阳市 电信
347 116.16.200.0 116.16.200.255 广东省揭阳市普宁市 电信
348 116.16.201.0 116.16.201.255 广东省揭阳市 电信
349 116.16.202.0 116.16.202.255 广东省揭阳市普宁市 电信
350 116.16.203.0 116.16.244.255 广东省揭阳市 电信
351 116.16.245.0 116.16.245.10 广东省揭阳市普宁市 电信
352 116.16.245.11 116.16.245.11 广东省揭阳市普宁市 飞扬网吧
353 116.16.245.12 116.16.246.255 广东省揭阳市普宁市 电信
354 116.16.247.0 116.16.255.255 广东省揭阳市 电信
355 116.19.0.0 116.19.35.255 广东省揭阳市 电信
356 116.19.36.0 116.19.36.255 广东省揭阳市普宁市 电信
357 116.19.37.0 116.19.53.255 广东省揭阳市 电信
358 116.19.54.0 116.19.54.255 广东省揭阳市普宁市 电信
359 116.19.55.0 116.19.59.190 广东省揭阳市 电信
360 116.19.59.191 116.19.59.191 广东省揭阳市 LoveDM网吧
361 116.19.59.192 116.19.63.255 广东省揭阳市 电信
362 116.60.83.0 116.60.83.255 广东省揭阳市 中移铁通
363 119.137.128.0 119.137.132.255 广东省揭阳市 电信
364 119.137.133.0 119.137.133.255 广东省揭阳市普宁市 电信
365 119.137.134.0 119.137.182.184 广东省揭阳市 电信
366 119.137.182.185 119.137.182.185 广东省揭阳市 捷龙网吧(普宁占陇)
367 119.137.182.186 119.137.183.255 广东省揭阳市 电信
368 119.137.184.0 119.137.187.255 广东省揭阳市揭西县 电信
369 119.137.188.0 119.137.208.255 广东省揭阳市 电信
370 119.137.209.0 119.137.209.255 广东省揭阳市惠来县 电信
371 119.137.210.0 119.137.211.255 广东省揭阳市 电信
372 119.137.212.0 119.137.212.255 广东省揭阳市惠来县 电信
373 119.137.213.0 119.137.228.255 广东省揭阳市 电信
374 119.137.229.0 119.137.229.255 广东省揭阳市普宁市 电信
375 119.137.230.0 119.137.237.255 广东省揭阳市 电信
376 119.137.238.0 119.137.238.255 广东省揭阳市普宁市 电信
377 119.137.239.0 119.137.255.255 广东省揭阳市 电信
378 119.140.32.0 119.140.51.255 广东省揭阳市 电信
379 119.140.52.0 119.140.55.255 广东省揭阳市普宁市 电信
380 119.140.56.0 119.140.127.255 广东省揭阳市 电信
381 120.83.96.0 120.83.103.255 广东省揭阳市普宁市 联通
382 120.83.104.0 120.83.105.255 广东省揭阳市 联通
383 120.83.106.0 120.83.120.255 广东省揭阳市普宁市 联通
384 120.83.121.0 120.83.127.255 广东省揭阳市 联通
385 120.84.101.0 120.84.103.255 广东省揭阳市 联通
386 120.84.104.0 120.84.127.255 广东省揭阳市普宁市 联通
387 120.196.243.0 120.196.245.255 广东省揭阳市 移动
388 120.239.128.0 120.239.141.255 广东省揭阳市 移动
389 120.239.143.0 120.239.157.255 广东省揭阳市 移动
390 120.239.159.0 120.239.168.255 广东省揭阳市 移动
391 120.239.181.0 120.239.191.255 广东省揭阳市 移动
392 120.240.0.0 120.241.69.255 广东省揭阳市 移动
393 120.241.70.0 120.241.70.255 广东省揭阳市 北京百度网讯科技有限公司移动节点
394 120.241.71.0 120.241.255.255 广东省揭阳市 移动
395 121.36.224.0 121.36.224.255 广东省揭阳市普宁市 中移铁通
396 123.88.24.0 123.88.31.255 广东省揭阳市 中移铁通
397 125.91.144.0 125.91.207.255 广东省揭阳市 电信
398 157.122.240.0 157.122.255.255 广东省揭阳市 联通
399 163.177.240.0 163.177.247.255 广东省揭阳市 联通
400 183.1.192.0 183.1.255.255 广东省揭阳市 电信
401 183.2.252.26 183.2.252.26 广东省揭阳市 电信
402 183.2.253.86 183.2.253.86 广东省揭阳市 电信
403 183.2.253.90 183.2.253.90 广东省揭阳市 电信
404 183.2.253.94 183.2.253.94 广东省揭阳市 电信
405 183.2.253.174 183.2.253.174 广东省揭阳市 电信
406 183.2.255.253 183.2.255.253 广东省揭阳市 电信
407 183.3.255.0 183.3.255.255 广东省揭阳市 电信
408 183.7.188.0 183.7.188.255 广东省揭阳市 电信
409 183.7.189.20 183.7.189.23 广东省揭阳市 电信
410 183.7.189.36 183.7.189.39 广东省揭阳市 电信
411 183.7.189.44 183.7.189.47 广东省揭阳市 电信
412 183.7.189.96 183.7.189.99 广东省揭阳市 电信
413 183.7.189.112 183.7.189.115 广东省揭阳市 电信
414 183.7.189.128 183.7.189.131 广东省揭阳市 电信
415 183.7.189.180 183.7.189.183 广东省揭阳市 电信
416 183.7.189.196 183.7.189.199 广东省揭阳市 电信
417 183.7.189.208 183.7.189.211 广东省揭阳市 电信
418 183.7.190.0 183.7.190.3 广东省揭阳市 电信
419 183.7.190.16 183.7.190.19 广东省揭阳市 电信
420 183.7.190.32 183.7.190.35 广东省揭阳市 电信
421 183.7.190.152 183.7.190.155 广东省揭阳市 电信
422 183.7.190.168 183.7.190.171 广东省揭阳市 电信
423 183.7.190.180 183.7.190.183 广东省揭阳市 电信
424 183.7.190.200 183.7.190.203 广东省揭阳市 电信
425 183.7.190.212 183.7.190.215 广东省揭阳市 电信
426 183.7.190.224 183.7.190.227 广东省揭阳市 电信
427 183.7.190.236 183.7.190.239 广东省揭阳市 电信
428 183.7.190.248 183.7.190.251 广东省揭阳市 电信
429 183.7.191.106 183.7.191.106 广东省揭阳市 电信
430 183.7.191.110 183.7.191.110 广东省揭阳市 电信
431 183.7.191.190 183.7.191.190 广东省揭阳市 电信
432 183.7.191.194 183.7.191.194 广东省揭阳市 电信
433 183.9.0.0 183.9.5.255 广东省揭阳市 电信
434 183.9.6.0 183.9.6.255 广东省揭阳市普宁市 电信
435 183.9.7.0 183.9.45.255 广东省揭阳市 电信
436 183.9.46.0 183.9.46.255 广东省揭阳市普宁市 电信
437 183.9.47.0 183.9.66.255 广东省揭阳市 电信
438 183.9.67.0 183.9.67.255 广东省揭阳市揭东县 电信
439 183.9.68.0 183.9.93.255 广东省揭阳市 电信
440 183.9.94.0 183.9.94.255 广东省揭阳市惠来县 电信
441 183.9.95.0 183.9.189.255 广东省揭阳市 电信
442 183.9.190.0 183.9.190.255 广东省揭阳市普宁市 电信
443 183.9.191.0 183.9.193.255 广东省揭阳市 电信
444 183.9.194.0 183.9.194.255 广东省揭阳市揭西县 电信
445 183.9.195.0 183.9.255.255 广东省揭阳市 电信
446 183.18.128.0 183.18.175.255 广东省揭阳市 电信
447 183.18.176.0 183.18.176.255 广东省揭阳市普宁市 电信
448 183.18.177.0 183.18.223.255 广东省揭阳市 电信
449 183.18.224.0 183.18.224.255 广东省揭阳市揭东县 电信
450 183.18.225.0 183.18.225.255 广东省揭阳市 电信
451 183.18.226.0 183.18.227.255 广东省揭阳市揭东县 电信
452 183.18.228.0 183.18.250.255 广东省揭阳市 电信
453 183.18.251.0 183.18.251.255 广东省揭阳市揭东县 电信
454 183.18.252.0 183.18.255.255 广东省揭阳市 电信
455 183.47.136.0 183.47.191.255 广东省揭阳市 电信
456 183.51.192.0 183.51.223.255 广东省揭阳市 电信
457 183.56.40.0 183.56.63.255 广东省揭阳市 电信
458 183.56.72.0 183.56.95.255 广东省揭阳市 电信
459 183.56.104.0 183.56.127.255 广东省揭阳市 电信
460 183.57.2.84 183.57.2.87 广东省揭阳市 电信
461 183.57.4.16 183.57.4.19 广东省揭阳市 电信
462 183.59.5.90 183.59.5.90 广东省揭阳市 电信
463 183.59.12.122 183.59.12.122 广东省揭阳市 电信
464 183.59.12.126 183.59.12.126 广东省揭阳市 电信
465 183.59.13.34 183.59.13.34 广东省揭阳市 电信
466 183.59.13.38 183.59.13.38 广东省揭阳市 电信
467 183.59.68.0 183.59.117.255 广东省揭阳市 电信
468 183.59.118.0 183.59.118.255 广东省揭阳市揭东县 电信
469 183.59.119.0 183.59.127.255 广东省揭阳市 电信
470 183.59.204.0 183.59.207.255 广东省揭阳市 电信
471 183.233.63.0 183.233.63.255 广东省揭阳市 移动
472 183.233.240.0 183.233.247.255 广东省揭阳市 移动
473 183.234.112.0 183.234.115.255 广东省揭阳市 移动
474 183.235.48.0 183.235.51.255 广东省揭阳市 移动
475 183.235.172.0 183.235.175.255 广东省揭阳市 移动
476 183.240.200.0 183.240.211.255 广东省揭阳市 移动
477 202.104.226.0 202.104.226.66 广东省揭阳市普宁市 电信
478 202.104.226.67 202.104.226.67 广东省揭阳市普宁市 梦依人网吧
479 202.104.226.68 202.104.226.160 广东省揭阳市普宁市 电信
480 202.104.226.161 202.104.226.161 广东省揭阳市普宁市 电信节点
481 202.104.226.162 202.104.226.166 广东省揭阳市普宁市 电信
482 202.104.226.167 202.104.226.167 广东省揭阳市普宁市 星海网吧
483 202.104.226.168 202.104.226.255 广东省揭阳市普宁市 电信
484 202.104.227.0 202.104.228.105 广东省揭阳市 (棉湖)电信
485 202.104.228.106 202.104.228.106 广东省揭阳市普宁市 流沙天域网吧
486 202.104.228.107 202.104.229.25 广东省揭阳市 (棉湖)电信
487 202.104.229.26 202.104.229.26 广东省揭阳市普宁市 流沙新时代网吧
488 202.104.229.27 202.104.229.255 广东省揭阳市 (棉湖)电信
489 211.66.232.0 211.66.239.255 广东省揭阳市普宁市 潮汕职业技术学院
490 211.96.216.0 211.96.217.165 广东省揭阳市 联通(揭东/揭西)
491 211.96.217.166 211.96.217.166 广东省揭阳市 E空间网吧/诚信网吧
492 211.96.217.167 211.96.218.33 广东省揭阳市 联通(揭东/揭西)
493 211.96.218.34 211.96.218.34 广东省揭阳市揭西县 河婆镇大同网吧
494 211.96.218.35 211.96.223.255 广东省揭阳市 联通(揭东/揭西)
495 211.139.238.0 211.139.239.255 广东省揭阳市 移动
496 211.156.230.0 211.156.231.255 广东省深圳市 /揭阳市视讯宽带
497 218.16.160.0 218.16.167.255 广东省揭阳市 电信
498 218.16.168.0 218.16.168.22 广东省揭阳市惠来县 电信
499 218.16.168.23 218.16.168.23 广东省揭阳市 棉湖蓝天网吧
500 218.16.168.24 218.16.168.255 广东省揭阳市惠来县 电信
501 218.16.169.0 218.16.170.70 广东省揭阳市 电信
502 218.16.170.71 218.16.170.71 广东省揭阳市揭西县 河婆镇新世纪网吧
503 218.16.170.72 218.16.170.165 广东省揭阳市 电信
504 218.16.170.166 218.16.170.166 广东省揭阳市揭西县 河婆镇浩然网吧
505 218.16.170.167 218.16.171.42 广东省揭阳市 电信
506 218.16.171.43 218.16.171.43 广东省揭阳市普宁市 太平洋网吧
507 218.16.171.44 218.16.175.255 广东省揭阳市 电信
508 218.97.233.0 218.97.233.255 广东省揭阳市 珠江宽频
509 218.107.51.145 218.107.51.145 广东省揭阳市惠来县 中国石油广东石化公司
510 218.192.64.0 218.192.71.255 广东省揭阳市普宁市 潮汕职业技术学院
511 218.204.228.0 218.204.229.255 广东省揭阳市 广东移动揭阳市分公司
512 219.132.112.0 219.132.114.255 广东省揭阳市 电信
513 219.132.115.0 219.132.115.255 广东省揭阳市榕城区 电信
514 219.132.116.0 219.132.119.130 广东省揭阳市 电信
515 219.132.119.131 219.132.119.131 广东省揭阳市普宁市 流沙粤新娱乐
516 219.132.119.132 219.132.120.255 广东省揭阳市 电信
517 219.132.121.0 219.132.121.90 广东省揭阳市普宁市 电信
518 219.132.121.91 219.132.121.91 广东省揭阳市 林菲网吧(普宁市里湖镇建新西路)
519 219.132.121.92 219.132.126.255 广东省揭阳市普宁市 电信
520 219.132.127.0 219.132.127.255 广东省揭阳市 电信
521 219.222.112.0 219.222.127.255 广东省揭阳市 揭阳职业技术学院教育网
522 220.198.254.0 220.198.255.255 广东省揭阳市 联通
523 220.249.210.0 220.249.210.255 广东省揭阳市普宁市 /珠海市联通
524 221.5.16.0 221.5.16.255 广东省汕头市 /揭阳市/珠海市联通
525 221.5.122.0 221.5.122.255 广东省揭阳市 联通
526 221.172.88.0 221.172.93.255 广东省揭阳市 中移铁通
527 221.172.94.0 221.172.94.255 广东省揭阳市普宁市 中移铁通
528 221.172.95.0 221.172.95.255 广东省揭阳市 中移铁通
529 222.50.77.0 222.50.77.255 广东省揭阳市 /汕头市/潮州市铁通
530 223.73.16.0 223.73.18.255 广东省揭阳市 移动
531 223.73.19.0 223.73.19.255 广东省揭阳市普宁市 移动
532 223.73.178.0 223.73.178.255 广东省揭阳市 移动
533 223.73.236.0 223.73.239.255 广东省揭阳市 移动
534 223.74.30.0 223.74.30.255 广东省揭阳市普宁市 移动
535 223.74.52.0 223.74.52.255 广东省揭阳市 移动
536 223.74.232.0 223.74.232.255 广东省揭阳市 移动