ip地址查询

揭阳市IP地址列表

揭阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.21.52.0 14.21.55.255 广东省揭阳市 电信
2 14.125.192.0 14.125.255.255 广东省揭阳市 电信
3 14.222.255.0 14.222.255.255 广东省揭阳市揭东县 电信
4 27.39.128.0 27.39.243.255 广东省揭阳市 联通
5 27.39.244.0 27.39.244.255 广东省揭阳市普宁市 联通
6 27.39.245.0 27.39.255.255 广东省揭阳市 联通
7 27.43.174.0 27.43.174.255 广东省揭阳市 联通
8 27.43.193.0 27.43.193.255 广东省揭阳市 联通
9 27.43.255.0 27.43.255.255 广东省揭阳市 联通
10 27.47.64.0 27.47.92.255 广东省揭阳市 联通
11 27.47.93.0 27.47.93.255 广东省揭阳市揭东县 联通
12 27.47.94.0 27.47.127.255 广东省揭阳市 联通
13 58.253.140.0 58.253.159.255 广东省揭阳市 联通
14 58.254.232.0 58.254.233.255 广东省揭阳市 联通
15 59.35.120.0 59.35.121.255 广东省揭阳市 电信
16 59.35.122.0 59.35.122.255 广东省揭阳市惠来县 电信
17 59.35.123.0 59.35.124.255 广东省揭阳市普宁市 电信
18 59.35.125.0 59.35.141.255 广东省揭阳市 电信
19 61.28.5.182 61.28.5.182 广东省揭阳市普宁市 师范学校
20 61.143.152.0 61.143.153.25 广东省揭阳市 电信
21 61.143.153.26 61.143.153.26 广东省揭阳市普宁市 流沙新蓝网吧
22 61.143.153.27 61.143.153.49 广东省揭阳市 电信
23 61.143.153.50 61.143.153.50 广东省揭阳市 坤腾网吧(新亨镇中新市场内)
24 61.143.153.51 61.143.153.129 广东省揭阳市 电信
25 61.143.153.130 61.143.153.130 广东省揭阳市普宁市 池尾街道高埕鸿发网吧
26 61.143.153.131 61.143.153.145 广东省揭阳市 电信
27 61.143.153.146 61.143.153.146 广东省揭阳市揭东县 霖磐镇任逍遥网吧
28 61.143.153.147 61.143.153.177 广东省揭阳市 电信
29 61.143.153.178 61.143.153.178 广东省揭阳市普宁市 池尾街道高埕网吧
30 61.143.153.179 61.143.153.181 广东省揭阳市 电信
31 61.143.153.182 61.143.153.182 广东省揭阳市普宁市 实验中学
32 61.143.153.183 61.143.153.189 广东省揭阳市 电信
33 61.143.153.190 61.143.153.190 广东省揭阳市普宁市 流沙中华新城电影院3楼网吧
34 61.143.153.191 61.143.153.241 广东省揭阳市 电信
35 61.143.153.242 61.143.153.242 广东省揭阳市普宁市 流沙斗文网吧
36 61.143.153.243 61.143.155.93 广东省揭阳市 电信
37 61.143.155.94 61.143.155.94 广东省揭阳市 灵感网吧
38 61.143.155.95 61.143.155.95 广东省揭阳市 飞耀网吧
39 61.143.155.96 61.143.155.149 广东省揭阳市 电信
40 61.143.155.150 61.143.155.150 广东省揭阳市 次年人类网吧
41 61.143.155.151 61.143.155.201 广东省揭阳市 电信
42 61.143.155.202 61.143.155.202 广东省揭阳市 万象网吧
43 61.143.155.203 61.143.156.1 广东省揭阳市 电信
44 61.143.156.2 61.143.156.2 广东省揭阳市普宁市 池尾街道千禧网吧
45 61.143.156.3 61.143.157.40 广东省揭阳市 电信
46 61.143.157.41 61.143.157.41 广东省揭阳市普宁市 潮汕学院
47 61.143.157.42 61.143.159.255 广东省揭阳市 电信
48 61.145.52.0 61.145.58.1 广东省揭阳市 电信
49 61.145.58.2 61.145.58.2 广东省揭阳市普宁市 流沙龙腾网吧
50 61.145.58.3 61.145.58.3 广东省揭阳市 电信
51 61.145.58.4 61.145.58.6 广东省揭阳市普宁市 流沙龙腾网吧
52 61.145.58.7 61.145.58.17 广东省揭阳市 电信
53 61.145.58.18 61.145.58.18 广东省揭阳市揭西县 时代网吧
54 61.145.58.19 61.145.58.25 广东省揭阳市 电信
55 61.145.58.26 61.145.58.26 广东省揭阳市普宁市 流沙衡宇网吧
56 61.145.58.27 61.145.58.31 广东省揭阳市 电信
57 61.145.58.32 61.145.58.33 广东省揭阳市榕城区 精英网吧(仙桥镇篮兜村)
58 61.145.58.34 61.145.58.34 广东省揭阳市榕城区 网游吧
59 61.145.58.35 61.145.58.35 广东省揭阳市榕城区 精英网吧(仙桥镇篮兜村)
60 61.145.58.36 61.145.58.39 广东省揭阳市榕城区 博讯网吧
61 61.145.58.40 61.145.58.43 广东省揭阳市普宁市 流沙冲浪者网吧
62 61.145.58.44 61.145.58.47 广东省揭阳市普宁市 流沙凌翔网吧
63 61.145.58.48 61.145.58.49 广东省揭阳市 电信
64 61.145.58.50 61.145.58.50 广东省揭阳市普宁市 流沙Q地带网吧
65 61.145.58.51 61.145.58.53 广东省揭阳市 电信
66 61.145.58.54 61.145.58.54 广东省揭阳市普宁市 流沙兰花广场旁巴士站网吧
67 61.145.58.55 61.145.58.55 广东省揭阳市 电信
68 61.145.58.56 61.145.58.59 广东省揭阳市普宁市 流沙华西网吧
69 61.145.58.60 61.145.58.61 广东省揭阳市 电信
70 61.145.58.62 61.145.58.62 广东省揭阳市普宁市 流沙创益网吧
71 61.145.58.63 61.145.58.65 广东省揭阳市 电信
72 61.145.58.66 61.145.58.66 广东省揭阳市 东山春萌网吧
73 61.145.58.67 61.145.58.69 广东省揭阳市 电信
74 61.145.58.70 61.145.58.70 广东省揭阳市普宁市 池尾街道极速网吧
75 61.145.58.71 61.145.58.73 广东省揭阳市 电信
76 61.145.58.74 61.145.58.74 广东省揭阳市 棉湖镇迎滨路琪琪网吧
77 61.145.58.75 61.145.58.77 广东省揭阳市 电信
78 61.145.58.78 61.145.58.78 广东省揭阳市 棉湖镇湖滨天下网吧
79 61.145.58.79 61.145.58.87 广东省揭阳市 电信
80 61.145.58.88 61.145.58.91 广东省揭阳市普宁市 流沙北极星网吧
81 61.145.58.92 61.145.58.95 广东省揭阳市普宁市 流沙世纪网吧
82 61.145.58.96 61.145.58.99 广东省揭阳市普宁市 普宁职业技术学校
83 61.145.58.100 61.145.58.109 广东省揭阳市 电信
84 61.145.58.110 61.145.58.110 广东省揭阳市普宁市 池尾街道伟东网吧
85 61.145.58.111 61.145.58.111 广东省揭阳市 电信
86 61.145.58.112 61.145.58.115 广东省揭阳市普宁市 流沙蓝宇网吧
87 61.145.58.116 61.145.58.117 广东省揭阳市 电信
88 61.145.58.118 61.145.58.118 广东省揭阳市榕城区 新世界网吧
89 61.145.58.119 61.145.58.121 广东省揭阳市 /普宁市
90 61.145.58.122 61.145.58.122 广东省揭阳市普宁市 流沙世纪星网吧
91 61.145.58.123 61.145.58.123 广东省揭阳市 /普宁市
92 61.145.58.124 61.145.58.127 广东省揭阳市普宁市 流沙新天地网吧
93 61.145.58.128 61.145.58.131 广东省揭阳市普宁市 流沙北斗星网吧
94 61.145.58.132 61.145.58.135 广东省揭阳市普宁市 流沙极速网吧
95 61.145.58.136 61.145.58.137 广东省揭阳市 /普宁市
96 61.145.58.138 61.145.58.138 广东省揭阳市揭西县 河婆镇新梦网吧
97 61.145.58.139 61.145.58.151 广东省揭阳市 /普宁市
98 61.145.58.152 61.145.58.155 广东省揭阳市普宁市 流沙满天星网吧
99 61.145.58.156 61.145.58.159 广东省揭阳市惠来县 新超时空网吧
100 61.145.58.160 61.145.58.171 广东省揭阳市 电信
101 61.145.58.172 61.145.58.175 广东省揭阳市榕城区 榕树下网吧
102 61.145.58.176 61.145.58.187 广东省揭阳市 电信
103 61.145.58.188 61.145.58.191 广东省揭阳市榕城区 新资源网吧
104 61.145.58.192 61.145.58.211 广东省揭阳市 电信
105 61.145.58.212 61.145.58.215 广东省揭阳市榕城区 网友之家网吧
106 61.145.58.216 61.145.58.219 广东省揭阳市 电信
107 61.145.58.220 61.145.58.223 广东省揭阳市榕城区 东一路鸿达网吧
108 61.145.58.224 61.145.58.226 广东省揭阳市 电信
109 61.145.58.227 61.145.58.227 广东省揭阳市惠来县 世纪之星网吧
110 61.145.58.228 61.145.58.231 广东省揭阳市 电信
111 61.145.58.232 61.145.58.235 广东省揭阳市榕城区 新世纪网吧
112 61.145.58.236 61.145.58.237 广东省揭阳市 电信
113 61.145.58.238 61.145.58.238 广东省揭阳市揭西县 五经富镇新飞宇网吧
114 61.145.58.239 61.145.58.245 广东省揭阳市 电信
115 61.145.58.246 61.145.58.246 广东省揭阳市普宁市 华群网吧
116 61.145.58.247 61.145.59.3 广东省揭阳市 电信
117 61.145.59.4 61.145.59.7 广东省揭阳市普宁市 池尾街道嘉年华网吧
118 61.145.59.8 61.145.59.11 广东省揭阳市普宁市 流沙新蓝网吧
119 61.145.59.12 61.145.59.13 广东省揭阳市 电信
120 61.145.59.14 61.145.59.14 广东省揭阳市普宁市 流沙明珠网吧/太空网吧
121 61.145.59.15 61.145.59.19 广东省揭阳市 电信
122 61.145.59.20 61.145.59.23 广东省揭阳市普宁市 流沙深海网吧
123 61.145.59.24 61.145.59.37 广东省揭阳市 电信
124 61.145.59.38 61.145.59.38 广东省揭阳市榕城区 蓝吧网吧(中山花园B座二楼)
125 61.145.59.39 61.145.59.47 广东省揭阳市 电信
126 61.145.59.48 61.145.59.51 广东省揭阳市 新时速网吧
127 61.145.59.52 61.145.59.55 广东省揭阳市 电信
128 61.145.59.56 61.145.59.59 广东省揭阳市普宁市 池尾街道快乐网吧
129 61.145.59.60 61.145.59.69 广东省揭阳市 电信
130 61.145.59.70 61.145.59.70 广东省揭阳市 惠来地球村网吧
131 61.145.59.71 61.145.59.79 广东省揭阳市 电信
132 61.145.59.80 61.145.59.95 广东省揭阳市普宁市 都市人网吧
133 61.145.59.96 61.145.59.109 广东省揭阳市 电信
134 61.145.59.110 61.145.59.110 广东省揭阳市普宁市 流沙天域网吧
135 61.145.59.111 61.145.59.117 广东省揭阳市 电信
136 61.145.59.118 61.145.59.118 广东省揭阳市 视点网吧
137 61.145.59.119 61.145.59.121 广东省揭阳市 电信
138 61.145.59.122 61.145.59.122 广东省揭阳市普宁市 占陇镇楚强网吧
139 61.145.59.123 61.145.59.131 广东省揭阳市 电信
140 61.145.59.132 61.145.59.135 广东省揭阳市普宁市 梅林镇正名网吧
141 61.145.59.136 61.145.59.137 广东省揭阳市 电信
142 61.145.59.138 61.145.59.153 广东省揭阳市 棉湖康乐网吧
143 61.145.59.154 61.145.59.154 广东省揭阳市 巨星网吧
144 61.145.59.155 61.145.59.161 广东省揭阳市 棉湖康乐网吧
145 61.145.59.162 61.145.59.162 广东省揭阳市普宁市 流沙镇创能网吧(西南平里18幢)
146 61.145.59.163 61.145.59.166 广东省揭阳市普宁市 流沙比特网吧
147 61.145.59.167 61.145.59.177 广东省揭阳市 电信
148 61.145.59.178 61.145.59.178 广东省揭阳市惠来县 蓝太阳网吧
149 61.145.59.179 61.145.59.185 广东省揭阳市 电信
150 61.145.59.186 61.145.59.186 广东省揭阳市普宁市 梅塘镇新一代网吧
151 61.145.59.187 61.145.59.189 广东省揭阳市 电信
152 61.145.59.190 61.145.59.190 广东省揭阳市榕城区 凌正网吧(梅云镇大西村)
153 61.145.59.191 61.145.59.225 广东省揭阳市 电信
154 61.145.59.226 61.145.59.226 广东省揭阳市 东山区伟兴网吧
155 61.145.59.227 61.145.59.255 广东省揭阳市 电信
156 61.145.60.0 61.145.60.3 广东省揭阳市榕城区 金秋网吧
157 61.145.60.4 61.145.60.5 广东省揭阳市 电信
158 61.145.60.6 61.145.60.6 广东省揭阳市 渔湖试验区金秋网吧
159 61.145.60.7 61.145.60.7 广东省揭阳市 /普宁市
160 61.145.60.8 61.145.60.11 广东省揭阳市 东山区约定网吧
161 61.145.60.12 61.145.60.17 广东省揭阳市 /普宁市
162 61.145.60.18 61.145.60.18 广东省揭阳市揭西县 河婆镇聚友网吧
163 61.145.60.19 61.145.60.23 广东省揭阳市 /普宁市
164 61.145.60.24 61.145.60.27 广东省揭阳市 自游人网吧(白塔镇新市场)
165 61.145.60.28 61.145.60.31 广东省揭阳市揭东县 联众网吧
166 61.145.60.32 61.145.60.57 广东省揭阳市 电信
167 61.145.60.58 61.145.60.58 广东省揭阳市流沙 (白沙陇旁)新时代网吧
168 61.145.60.59 61.145.60.61 广东省揭阳市 电信
169 61.145.60.62 61.145.60.62 广东省揭阳市 惠来千禧网吧
170 61.145.60.63 61.145.60.77 广东省揭阳市 电信
171 61.145.60.78 61.145.60.78 广东省揭阳市榕城区 金凤网吧
172 61.145.60.79 61.145.60.87 广东省揭阳市 电信
173 61.145.60.88 61.145.60.91 广东省揭阳市普宁市 时空网吧
174 61.145.60.92 61.145.60.103 广东省揭阳市 电信
175 61.145.60.104 61.145.60.107 广东省揭阳市惠来县 惠如网吧
176 61.145.60.108 61.145.60.109 广东省揭阳市 电信
177 61.145.60.110 61.145.60.110 广东省揭阳市揭西县 环宇网络
178 61.145.60.111 61.145.60.133 广东省揭阳市 电信
179 61.145.60.134 61.145.60.134 广东省揭阳市榕城区 西关路天缘网吧
180 61.145.60.135 61.145.60.139 广东省揭阳市 电信
181 61.145.60.140 61.145.60.143 广东省揭阳市 渔湖试验区网绎资讯网吧
182 61.145.60.144 61.145.60.169 广东省揭阳市 电信
183 61.145.60.170 61.145.60.170 广东省揭阳市揭西县 河婆镇成功网络
184 61.145.60.171 61.145.60.199 广东省揭阳市 电信
185 61.145.60.200 61.145.60.203 广东省揭阳市 汉家网吧(普宁市里湖镇金新路54号)
186 61.145.60.204 61.145.60.209 广东省揭阳市 电信
187 61.145.60.210 61.145.60.210 广东省揭阳市 惠来茵茵网络
188 61.145.60.211 61.145.60.213 广东省揭阳市 电信
189 61.145.60.214 61.145.60.214 广东省揭阳市 揭东锡场杰思网吧
190 61.145.60.215 61.145.60.225 广东省揭阳市 电信
191 61.145.60.226 61.145.60.226 广东省揭阳市揭西县 河山网络
192 61.145.60.227 61.145.60.227 广东省揭阳市 电信
193 61.145.60.228 61.145.60.231 广东省揭阳市榕城区 新一代网吧
194 61.145.60.232 61.145.60.239 广东省揭阳市 电信
195 61.145.60.240 61.145.60.243 广东省揭阳市惠来县 隆江环城网吧
196 61.145.60.244 61.145.63.1 广东省揭阳市 电信
197 61.145.63.2 61.145.63.2 广东省揭阳市普宁市 流沙普宁第三中学
198 61.145.63.3 61.145.63.3 广东省揭阳市 电信
199 61.145.63.4 61.145.63.7 广东省揭阳市 星空网盟网吧
200 61.145.63.8 61.145.63.11 广东省揭阳市揭东县 银河网吧
201 61.145.63.12 61.145.63.27 广东省揭阳市 电信
202 61.145.63.28 61.145.63.31 广东省揭阳市普宁市 第二中学实验学校
203 61.145.63.32 61.145.63.37 广东省揭阳市 电信
204 61.145.63.38 61.145.63.38 广东省揭阳市 网游乐园/经典网吧
205 61.145.63.39 61.145.63.41 广东省揭阳市 电信
206 61.145.63.42 61.145.63.42 广东省揭阳市揭西县 诚信网吧
207 61.145.63.43 61.145.63.57 广东省揭阳市 电信
208 61.145.63.58 61.145.63.58 广东省揭阳市惠来县 超能网络
209 61.145.63.59 61.145.63.59 广东省揭阳市 电信
210 61.145.63.60 61.145.63.63 广东省揭阳市普宁市 图书馆
211 61.145.63.64 61.145.63.73 广东省揭阳市 电信
212 61.145.63.74 61.145.63.74 广东省揭阳市惠来县 佳润网吧
213 61.145.63.75 61.145.63.109 广东省揭阳市 电信
214 61.145.63.110 61.145.63.110 广东省揭阳市 隆江新网网吧
215 61.145.63.111 61.145.63.125 广东省揭阳市 电信
216 61.145.63.126 61.145.63.126 广东省揭阳市 隆江新网网吧
217 61.145.63.127 61.145.63.133 广东省揭阳市 电信
218 61.145.63.134 61.145.63.134 广东省揭阳市惠来县 电脑快车网吧
219 61.145.63.135 61.145.63.145 广东省揭阳市 电信
220 61.145.63.146 61.145.63.146 广东省揭阳市榕城区 南诏Q之屋
221 61.145.63.147 61.145.63.147 广东省揭阳市 电信
222 61.145.63.148 61.145.63.151 广东省揭阳市普宁市 池尾街道锦绣园门口新星网吧
223 61.145.63.152 61.145.63.211 广东省揭阳市 电信
224 61.145.63.212 61.145.63.215 广东省揭阳市惠来县 光讯网吧
225 61.145.63.216 61.145.63.221 广东省揭阳市 电信
226 61.145.63.222 61.145.63.222 广东省揭阳市普宁市 流沙世腾网吧
227 61.145.63.223 61.145.63.229 广东省揭阳市 电信
228 61.145.63.230 61.145.63.230 广东省揭阳市普宁市 华侨中学
229 61.145.63.231 61.145.63.233 广东省揭阳市 电信
230 61.145.63.234 61.145.63.234 广东省揭阳市普宁市 新世界中英文学校
231 61.145.63.235 61.145.63.241 广东省揭阳市 电信
232 61.145.63.242 61.145.63.242 广东省揭阳市揭东县 炮台镇节点网吧
233 61.145.63.243 61.145.63.249 广东省揭阳市 电信
234 61.145.63.250 61.145.63.250 广东省揭阳市 节点网吧(炮台镇涵华西路92-94号)
235 61.145.63.251 61.145.64.255 广东省揭阳市 电信
236 61.146.120.0 61.146.122.21 广东省揭阳市 电信
237 61.146.122.22 61.146.122.22 广东省揭阳市普宁市 新蓝网吧(流沙平湖玉华里20幢)
238 61.146.122.23 61.146.122.45 广东省揭阳市 电信
239 61.146.122.46 61.146.122.46 广东省揭阳市普宁市 流沙平湖世腾网吧
240 61.146.122.47 61.146.122.49 广东省揭阳市 电信
241 61.146.122.50 61.146.122.50 广东省揭阳市 揭阳职业技术学院
242 61.146.122.51 61.146.122.73 广东省揭阳市 电信
243 61.146.122.74 61.146.122.74 广东省揭阳市榕城区 政府星空网盟志诚店
244 61.146.122.75 61.146.122.125 广东省揭阳市 电信
245 61.146.122.126 61.146.122.126 广东省揭阳市 东山区新时空网吧
246 61.146.122.127 61.146.122.177 广东省揭阳市 电信
247 61.146.122.178 61.146.122.178 广东省揭阳市榕城区 华展网吧(梅云镇圩场路)
248 61.146.122.179 61.146.122.181 广东省揭阳市 电信
249 61.146.122.182 61.146.122.182 广东省揭阳市 葵潭宏兴网吧
250 61.146.122.183 61.146.122.245 广东省揭阳市 电信
251 61.146.122.246 61.146.122.246 广东省揭阳市揭东县 霖磐镇绿色动力网吧
252 61.146.122.247 61.146.122.249 广东省揭阳市 电信
253 61.146.122.250 61.146.122.250 广东省揭阳市榕城区 梦幻网吧
254 61.146.122.251 61.146.125.244 广东省揭阳市 电信
255 61.146.125.245 61.146.125.245 广东省揭阳市 林业局
256 61.146.125.246 61.146.126.153 广东省揭阳市 电信
257 61.146.126.154 61.146.126.154 广东省揭阳市 东山区轻松一点网吧
258 61.146.126.155 61.146.127.1 广东省揭阳市 电信
259 61.146.127.2 61.146.127.2 广东省揭阳市 广东粤电集团靖海发电有限公司
260 61.146.127.3 61.146.127.17 广东省揭阳市 电信
261 61.146.127.18 61.146.127.18 广东省揭阳市 东山科诺网吧
262 61.146.127.19 61.146.127.29 广东省揭阳市 电信
263 61.146.127.30 61.146.127.30 广东省揭阳市 新地球村网吧
264 61.146.127.31 61.146.127.68 广东省揭阳市 电信
265 61.146.127.69 61.146.127.69 广东省揭阳市揭西县 科技局
266 61.146.127.70 61.146.127.81 广东省揭阳市 电信
267 61.146.127.82 61.146.127.82 广东省揭阳市 榕江大酒店
268 61.146.127.83 61.146.127.93 广东省揭阳市 电信
269 61.146.127.94 61.146.127.94 广东省揭阳市普宁市 流沙中华新城时空网吧
270 61.146.127.95 61.146.127.109 广东省揭阳市 电信
271 61.146.127.110 61.146.127.110 广东省揭阳市 京明温泉度假村
272 61.146.127.111 61.146.127.113 广东省揭阳市 电信
273 61.146.127.114 61.146.127.114 广东省揭阳市 综合中等专业学校
274 61.146.127.115 61.146.127.133 广东省揭阳市 电信
275 61.146.127.134 61.146.127.134 广东省揭阳市惠来县 星华网吧
276 61.146.127.135 61.146.127.145 广东省揭阳市 电信
277 61.146.127.146 61.146.127.146 广东省揭阳市 新思维网吧
278 61.146.127.147 61.146.127.157 广东省揭阳市 电信
279 61.146.127.158 61.146.127.158 广东省揭阳市普宁市 里湖镇镇南路开心网吧
280 61.146.127.159 61.146.127.159 广东省揭阳市 电信
281 61.146.127.160 61.146.127.191 广东省揭阳市普宁市 龙腾网吧
282 61.146.127.192 61.146.127.197 广东省揭阳市 电信
283 61.146.127.198 61.146.127.200 广东省揭阳市普宁市 池尾街道千禧网吧
284 61.146.127.201 61.146.127.233 广东省揭阳市 电信
285 61.146.127.234 61.146.127.234 广东省揭阳市榕城区 榕隆网吧(梅云镇厦桥村)
286 61.146.127.235 61.146.127.255 广东省揭阳市 电信
287 61.235.89.0 61.235.89.6 广东省汕头市 /揭阳市铁通
288 61.235.89.8 61.235.89.255 广东省汕头市 /揭阳市铁通
289 61.235.90.0 61.235.90.31 广东省揭阳市 中移铁通
290 112.89.120.0 112.89.122.255 广东省揭阳市 联通
291 112.90.40.0 112.90.47.255 广东省揭阳市 联通
292 112.90.240.0 112.90.247.255 广东省揭阳市 联通
293 112.91.0.24 112.91.0.39 广东省揭阳市 联通
294 112.91.11.0 112.91.11.255 广东省揭阳市 联通
295 112.91.240.0 112.91.247.255 广东省揭阳市 联通
296 112.92.0.250 112.92.0.250 广东省揭阳市 联通
297 112.92.0.254 112.92.0.254 广东省揭阳市 联通
298 112.92.44.0 112.92.45.255 广东省揭阳市 联通
299 113.86.0.0 113.86.19.255 广东省揭阳市 电信
300 113.86.20.0 113.86.28.255 广东省揭阳市普宁市 电信
301 113.86.29.0 113.86.29.255 广东省揭阳市揭东县 电信
302 113.86.30.0 113.86.65.255 广东省揭阳市 电信
303 113.86.66.0 113.86.66.255 广东省揭阳市普宁市 电信
304 113.86.67.0 113.86.87.255 广东省揭阳市 电信
305 113.86.88.0 113.86.88.255 广东省揭阳市惠来县 电信
306 113.86.89.0 113.86.89.255 广东省揭阳市 电信
307 113.86.90.0 113.86.90.255 广东省揭阳市惠来县 电信
308 113.86.91.0 113.86.111.255 广东省揭阳市 电信
309 113.86.112.0 113.86.115.255 广东省揭阳市普宁市 电信
310 113.86.116.0 113.86.127.255 广东省揭阳市 电信
311 113.100.0.0 113.100.31.255 广东省揭阳市 电信
312 113.101.32.0 113.101.63.255 广东省揭阳市 电信
313 113.103.110.0 113.103.127.255 广东省揭阳市普宁市 电信
314 113.107.32.0 113.107.33.3 广东省揭阳市 电信
315 113.107.33.4 113.107.33.4 广东省揭阳市 开开心心网吧(流沙东中河开发区)
316 113.107.33.5 113.107.52.17 广东省揭阳市 电信
317 113.107.52.18 113.107.52.18 广东省揭阳市揭西县 京明度假村
318 113.107.52.19 113.107.55.255 广东省揭阳市 电信
319 113.107.56.0 113.107.56.255 广东省揭阳市 网宿科技电信CDN节点
320 113.107.57.0 113.107.59.255 广东省揭阳市 电信
321 113.107.60.0 113.107.60.255 广东省揭阳市 网宿科技电信CDN节点
322 113.107.61.0 113.107.63.255 广东省揭阳市 电信
323 113.110.0.0 113.110.29.255 广东省揭阳市 电信
324 113.110.30.0 113.110.30.255 广东省揭阳市普宁市 电信
325 113.110.31.0 113.110.63.255 广东省揭阳市 电信
326 113.112.120.0 113.112.128.255 广东省揭阳市普宁市 电信
327 113.112.131.0 113.112.153.255 广东省揭阳市普宁市 电信
328 113.113.132.0 113.113.149.255 广东省揭阳市普宁市 电信
329 113.113.151.0 113.113.179.255 广东省揭阳市普宁市 电信
330 113.117.0.0 113.117.53.255 广东省揭阳市 电信
331 113.117.54.0 113.117.54.255 广东省揭阳市普宁市 电信
332 113.117.55.0 113.117.61.255 广东省揭阳市 电信
333 113.117.62.0 113.117.62.255 广东省揭阳市惠来县 电信
334 113.117.63.0 113.117.63.255 广东省揭阳市 电信
335 113.117.64.0 113.117.97.255 广东省揭阳市普宁市 电信
336 113.117.98.0 113.117.98.255 广东省揭阳市揭东县 电信
337 113.117.99.0 113.117.116.255 广东省揭阳市普宁市 电信
338 113.117.117.0 113.117.119.255 广东省揭阳市惠来县 电信
339 113.117.120.0 113.117.126.255 广东省揭阳市普宁市 电信
340 113.117.127.0 113.117.127.255 广东省揭阳市惠来县 电信
341 116.16.176.0 116.16.199.255 广东省揭阳市 电信
342 116.16.200.0 116.16.200.255 广东省揭阳市普宁市 电信
343 116.16.201.0 116.16.201.255 广东省揭阳市 电信
344 116.16.202.0 116.16.202.255 广东省揭阳市普宁市 电信
345 116.16.203.0 116.16.244.255 广东省揭阳市 电信
346 116.16.245.0 116.16.245.10 广东省揭阳市普宁市 电信
347 116.16.245.11 116.16.245.11 广东省揭阳市普宁市 飞扬网吧
348 116.16.245.12 116.16.246.255 广东省揭阳市普宁市 电信
349 116.16.247.0 116.16.255.255 广东省揭阳市 电信
350 116.19.0.0 116.19.35.255 广东省揭阳市 电信
351 116.19.36.0 116.19.36.255 广东省揭阳市普宁市 电信
352 116.19.37.0 116.19.53.255 广东省揭阳市 电信
353 116.19.54.0 116.19.54.255 广东省揭阳市普宁市 电信
354 116.19.55.0 116.19.59.190 广东省揭阳市 电信
355 116.19.59.191 116.19.59.191 广东省揭阳市 LoveDM网吧
356 116.19.59.192 116.19.63.255 广东省揭阳市 电信
357 116.60.83.0 116.60.83.255 广东省揭阳市 中移铁通
358 119.137.128.0 119.137.132.255 广东省揭阳市 电信
359 119.137.133.0 119.137.133.255 广东省揭阳市普宁市 电信
360 119.137.134.0 119.137.182.184 广东省揭阳市 电信
361 119.137.182.185 119.137.182.185 广东省揭阳市 捷龙网吧(普宁占陇)
362 119.137.182.186 119.137.183.255 广东省揭阳市 电信
363 119.137.184.0 119.137.187.255 广东省揭阳市揭西县 电信
364 119.137.188.0 119.137.208.255 广东省揭阳市 电信
365 119.137.209.0 119.137.209.255 广东省揭阳市惠来县 电信
366 119.137.210.0 119.137.211.255 广东省揭阳市 电信
367 119.137.212.0 119.137.212.255 广东省揭阳市惠来县 电信
368 119.137.213.0 119.137.228.255 广东省揭阳市 电信
369 119.137.229.0 119.137.229.255 广东省揭阳市普宁市 电信
370 119.137.230.0 119.137.237.255 广东省揭阳市 电信
371 119.137.238.0 119.137.238.255 广东省揭阳市普宁市 电信
372 119.137.239.0 119.137.255.255 广东省揭阳市 电信
373 119.140.32.0 119.140.51.255 广东省揭阳市 电信
374 119.140.52.0 119.140.55.255 广东省揭阳市普宁市 电信
375 119.140.56.0 119.140.127.255 广东省揭阳市 电信
376 120.83.96.0 120.83.103.255 广东省揭阳市普宁市 联通
377 120.83.104.0 120.83.105.255 广东省揭阳市 联通
378 120.83.106.0 120.83.120.255 广东省揭阳市普宁市 联通
379 120.83.121.0 120.83.127.255 广东省揭阳市 联通
380 120.84.101.0 120.84.103.255 广东省揭阳市 联通
381 120.84.104.0 120.84.127.255 广东省揭阳市普宁市 联通
382 120.196.243.0 120.196.245.255 广东省揭阳市 移动
383 120.239.128.0 120.239.141.255 广东省揭阳市 移动
384 120.239.143.0 120.239.157.255 广东省揭阳市 移动
385 120.239.159.0 120.239.168.255 广东省揭阳市 移动
386 120.239.181.0 120.239.191.255 广东省揭阳市 移动
387 120.240.0.0 120.241.69.255 广东省揭阳市 移动
388 120.241.70.0 120.241.70.255 广东省揭阳市 北京百度网讯科技有限公司移动节点
389 120.241.71.0 120.241.255.255 广东省揭阳市 移动
390 121.36.224.0 121.36.224.255 广东省揭阳市普宁市 中移铁通
391 123.88.24.0 123.88.31.255 广东省揭阳市 中移铁通
392 125.91.144.0 125.91.207.255 广东省揭阳市 电信
393 157.122.240.0 157.122.255.255 广东省揭阳市 联通
394 163.177.240.0 163.177.247.255 广东省揭阳市 联通
395 183.1.192.0 183.1.255.255 广东省揭阳市 电信
396 183.2.252.26 183.2.252.26 广东省揭阳市 电信
397 183.2.253.86 183.2.253.86 广东省揭阳市 电信
398 183.2.253.90 183.2.253.90 广东省揭阳市 电信
399 183.2.253.94 183.2.253.94 广东省揭阳市 电信
400 183.2.253.174 183.2.253.174 广东省揭阳市 电信
401 183.2.255.253 183.2.255.253 广东省揭阳市 电信
402 183.3.255.0 183.3.255.255 广东省揭阳市 电信
403 183.7.188.0 183.7.188.255 广东省揭阳市 电信
404 183.7.189.20 183.7.189.23 广东省揭阳市 电信
405 183.7.189.36 183.7.189.39 广东省揭阳市 电信
406 183.7.189.44 183.7.189.47 广东省揭阳市 电信
407 183.7.189.96 183.7.189.99 广东省揭阳市 电信
408 183.7.189.112 183.7.189.115 广东省揭阳市 电信
409 183.7.189.128 183.7.189.131 广东省揭阳市 电信
410 183.7.189.180 183.7.189.183 广东省揭阳市 电信
411 183.7.189.196 183.7.189.199 广东省揭阳市 电信
412 183.7.189.208 183.7.189.211 广东省揭阳市 电信
413 183.7.190.0 183.7.190.3 广东省揭阳市 电信
414 183.7.190.16 183.7.190.19 广东省揭阳市 电信
415 183.7.190.32 183.7.190.35 广东省揭阳市 电信
416 183.7.190.152 183.7.190.155 广东省揭阳市 电信
417 183.7.190.168 183.7.190.171 广东省揭阳市 电信
418 183.7.190.180 183.7.190.183 广东省揭阳市 电信
419 183.7.190.200 183.7.190.203 广东省揭阳市 电信
420 183.7.190.212 183.7.190.215 广东省揭阳市 电信
421 183.7.190.224 183.7.190.227 广东省揭阳市 电信
422 183.7.190.236 183.7.190.239 广东省揭阳市 电信
423 183.7.190.248 183.7.190.251 广东省揭阳市 电信
424 183.7.191.106 183.7.191.106 广东省揭阳市 电信
425 183.7.191.110 183.7.191.110 广东省揭阳市 电信
426 183.7.191.190 183.7.191.190 广东省揭阳市 电信
427 183.7.191.194 183.7.191.194 广东省揭阳市 电信
428 183.9.0.0 183.9.5.255 广东省揭阳市 电信
429 183.9.6.0 183.9.6.255 广东省揭阳市普宁市 电信
430 183.9.7.0 183.9.45.255 广东省揭阳市 电信
431 183.9.46.0 183.9.46.255 广东省揭阳市普宁市 电信
432 183.9.47.0 183.9.66.255 广东省揭阳市 电信
433 183.9.67.0 183.9.67.255 广东省揭阳市揭东县 电信
434 183.9.68.0 183.9.93.255 广东省揭阳市 电信
435 183.9.94.0 183.9.94.255 广东省揭阳市惠来县 电信
436 183.9.95.0 183.9.189.255 广东省揭阳市 电信
437 183.9.190.0 183.9.190.255 广东省揭阳市普宁市 电信
438 183.9.191.0 183.9.193.255 广东省揭阳市 电信
439 183.9.194.0 183.9.194.255 广东省揭阳市揭西县 电信
440 183.9.195.0 183.9.255.255 广东省揭阳市 电信
441 183.18.128.0 183.18.175.255 广东省揭阳市 电信
442 183.18.176.0 183.18.176.255 广东省揭阳市普宁市 电信
443 183.18.177.0 183.18.223.255 广东省揭阳市 电信
444 183.18.224.0 183.18.224.255 广东省揭阳市揭东县 电信
445 183.18.225.0 183.18.225.255 广东省揭阳市 电信
446 183.18.226.0 183.18.227.255 广东省揭阳市揭东县 电信
447 183.18.228.0 183.18.250.255 广东省揭阳市 电信
448 183.18.251.0 183.18.251.255 广东省揭阳市揭东县 电信
449 183.18.252.0 183.18.255.255 广东省揭阳市 电信
450 183.47.136.0 183.47.191.255 广东省揭阳市 电信
451 183.51.192.0 183.51.223.255 广东省揭阳市 电信
452 183.56.40.0 183.56.63.255 广东省揭阳市 电信
453 183.56.72.0 183.56.95.255 广东省揭阳市 电信
454 183.56.104.0 183.56.127.255 广东省揭阳市 电信
455 183.57.2.84 183.57.2.87 广东省揭阳市 电信
456 183.57.4.16 183.57.4.19 广东省揭阳市 电信
457 183.59.5.90 183.59.5.90 广东省揭阳市 电信
458 183.59.12.122 183.59.12.122 广东省揭阳市 电信
459 183.59.12.126 183.59.12.126 广东省揭阳市 电信
460 183.59.13.34 183.59.13.34 广东省揭阳市 电信
461 183.59.13.38 183.59.13.38 广东省揭阳市 电信
462 183.59.68.0 183.59.117.255 广东省揭阳市 电信
463 183.59.118.0 183.59.118.255 广东省揭阳市揭东县 电信
464 183.59.119.0 183.59.127.255 广东省揭阳市 电信
465 183.59.204.0 183.59.207.255 广东省揭阳市 电信
466 183.233.63.0 183.233.63.255 广东省揭阳市 移动
467 183.233.240.0 183.233.247.255 广东省揭阳市 移动
468 183.234.112.0 183.234.115.255 广东省揭阳市 移动
469 183.235.48.0 183.235.51.255 广东省揭阳市 移动
470 183.235.172.0 183.235.175.255 广东省揭阳市 移动
471 183.240.200.0 183.240.211.255 广东省揭阳市 移动
472 202.104.226.0 202.104.226.66 广东省揭阳市普宁市 电信
473 202.104.226.67 202.104.226.67 广东省揭阳市普宁市 梦依人网吧
474 202.104.226.68 202.104.226.160 广东省揭阳市普宁市 电信
475 202.104.226.161 202.104.226.161 广东省揭阳市普宁市 电信节点
476 202.104.226.162 202.104.226.166 广东省揭阳市普宁市 电信
477 202.104.226.167 202.104.226.167 广东省揭阳市普宁市 星海网吧
478 202.104.226.168 202.104.226.255 广东省揭阳市普宁市 电信
479 202.104.227.0 202.104.228.105 广东省揭阳市 (棉湖)电信
480 202.104.228.106 202.104.228.106 广东省揭阳市普宁市 流沙天域网吧
481 202.104.228.107 202.104.229.25 广东省揭阳市 (棉湖)电信
482 202.104.229.26 202.104.229.26 广东省揭阳市普宁市 流沙新时代网吧
483 202.104.229.27 202.104.229.255 广东省揭阳市 (棉湖)电信
484 211.66.232.0 211.66.239.255 广东省揭阳市普宁市 潮汕职业技术学院
485 211.96.216.0 211.96.217.165 广东省揭阳市 联通(揭东/揭西)
486 211.96.217.166 211.96.217.166 广东省揭阳市 E空间网吧/诚信网吧
487 211.96.217.167 211.96.218.33 广东省揭阳市 联通(揭东/揭西)
488 211.96.218.34 211.96.218.34 广东省揭阳市揭西县 河婆镇大同网吧
489 211.96.218.35 211.96.223.255 广东省揭阳市 联通(揭东/揭西)
490 211.139.238.0 211.139.239.255 广东省揭阳市 移动
491 211.156.230.0 211.156.231.255 广东省深圳市 /揭阳市视讯宽带
492 218.16.160.0 218.16.167.255 广东省揭阳市 电信
493 218.16.168.0 218.16.168.22 广东省揭阳市惠来县 电信
494 218.16.168.23 218.16.168.23 广东省揭阳市 棉湖蓝天网吧
495 218.16.168.24 218.16.168.255 广东省揭阳市惠来县 电信
496 218.16.169.0 218.16.170.70 广东省揭阳市 电信
497 218.16.170.71 218.16.170.71 广东省揭阳市揭西县 河婆镇新世纪网吧
498 218.16.170.72 218.16.170.165 广东省揭阳市 电信
499 218.16.170.166 218.16.170.166 广东省揭阳市揭西县 河婆镇浩然网吧
500 218.16.170.167 218.16.171.42 广东省揭阳市 电信
501 218.16.171.43 218.16.171.43 广东省揭阳市普宁市 太平洋网吧
502 218.16.171.44 218.16.175.255 广东省揭阳市 电信
503 218.97.233.0 218.97.233.255 广东省揭阳市 珠江宽频
504 218.107.51.145 218.107.51.145 广东省揭阳市惠来县 中国石油广东石化公司
505 218.192.64.0 218.192.71.255 广东省揭阳市普宁市 潮汕职业技术学院
506 218.204.228.0 218.204.229.255 广东省揭阳市 广东移动揭阳市分公司
507 219.132.112.0 219.132.114.255 广东省揭阳市 电信
508 219.132.115.0 219.132.115.255 广东省揭阳市榕城区 电信
509 219.132.116.0 219.132.119.130 广东省揭阳市 电信
510 219.132.119.131 219.132.119.131 广东省揭阳市普宁市 流沙粤新娱乐
511 219.132.119.132 219.132.120.255 广东省揭阳市 电信
512 219.132.121.0 219.132.121.90 广东省揭阳市普宁市 电信
513 219.132.121.91 219.132.121.91 广东省揭阳市 林菲网吧(普宁市里湖镇建新西路)
514 219.132.121.92 219.132.126.255 广东省揭阳市普宁市 电信
515 219.132.127.0 219.132.127.255 广东省揭阳市 电信
516 219.222.112.0 219.222.127.255 广东省揭阳市 揭阳职业技术学院教育网
517 220.198.254.0 220.198.255.255 广东省揭阳市 联通
518 220.249.210.0 220.249.210.255 广东省揭阳市普宁市 /珠海市联通
519 221.5.16.0 221.5.16.255 广东省汕头市 /揭阳市/珠海市联通
520 221.5.122.0 221.5.122.255 广东省揭阳市 联通
521 221.172.88.0 221.172.93.255 广东省揭阳市 中移铁通
522 221.172.94.0 221.172.94.255 广东省揭阳市普宁市 中移铁通
523 221.172.95.0 221.172.95.255 广东省揭阳市 中移铁通
524 222.50.77.0 222.50.77.255 广东省揭阳市 /汕头市/潮州市铁通
525 223.73.16.0 223.73.18.255 广东省揭阳市 移动
526 223.73.19.0 223.73.19.255 广东省揭阳市普宁市 移动
527 223.73.178.0 223.73.178.255 广东省揭阳市 移动
528 223.73.236.0 223.73.239.255 广东省揭阳市 移动
529 223.74.30.0 223.74.30.255 广东省揭阳市普宁市 移动
530 223.74.52.0 223.74.52.255 广东省揭阳市 移动
531 223.74.232.0 223.74.232.255 广东省揭阳市 移动