ip地址查询

茂名市IP地址列表

茂名市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.113.192.0 14.113.246.255 广东省茂名市 电信
2 14.113.247.0 14.113.247.255 广东省茂名市高州市 电信
3 14.113.248.0 14.113.255.255 广东省茂名市 电信
4 14.122.192.0 14.122.207.255 广东省茂名市 电信
5 14.149.192.0 14.149.197.255 广东省茂名市 电信
6 14.149.198.0 14.149.199.255 广东省茂名市信宜市 电信
7 14.149.200.0 14.149.255.255 广东省茂名市 电信
8 14.208.0.0 14.208.118.255 广东省茂名市 电信
9 14.208.119.0 14.208.119.255 广东省茂名市高州市 电信
10 14.208.120.0 14.208.226.255 广东省茂名市 电信
11 14.208.227.0 14.208.230.255 广东省茂名市茂南区 电信
12 14.208.231.0 14.208.233.255 广东省茂名市 电信
13 14.208.234.0 14.208.237.255 广东省茂名市茂南区 电信
14 14.208.238.0 14.208.255.255 广东省茂名市 电信
15 58.253.64.0 58.253.74.255 广东省茂名市 联通
16 58.253.75.0 58.253.75.255 广东省茂名市高州市 联通
17 58.253.76.0 58.253.79.255 广东省茂名市 联通
18 58.255.224.0 58.255.231.255 广东省茂名市 联通
19 58.255.233.0 58.255.237.255 广东省茂名市 联通
20 58.255.238.0 58.255.238.255 广东省茂名市高州市 联通
21 58.255.239.0 58.255.239.255 广东省茂名市 联通
22 59.34.112.0 59.34.112.28 广东省茂名市 电信
23 59.34.112.29 59.34.112.29 广东省茂名市高州市 师范学院
24 59.34.112.30 59.34.112.58 广东省茂名市 电信
25 59.34.112.59 59.34.112.59 广东省茂名市化州市 第三中学
26 59.34.112.60 59.34.112.65 广东省茂名市 电信
27 59.34.112.66 59.34.112.66 广东省茂名市 化州那务镇那务中学
28 59.34.112.67 59.34.112.95 广东省茂名市 电信
29 59.34.112.96 59.34.112.96 广东省茂名市 信宜市综合成人中专
30 59.34.112.97 59.34.114.17 广东省茂名市 电信
31 59.34.114.18 59.34.114.21 广东省茂名市化州市 江湖镇科技网吧
32 59.34.114.22 59.34.114.65 广东省茂名市 电信
33 59.34.114.66 59.34.114.66 广东省茂名市化州市 天域网吧
34 59.34.114.67 59.34.114.121 广东省茂名市 电信
35 59.34.114.122 59.34.114.122 广东省茂名市化州市 星河国际假日酒店
36 59.34.114.123 59.34.114.187 广东省茂名市 电信
37 59.34.114.188 59.34.114.188 广东省茂名市 信宜市忘情号网苑
38 59.34.114.189 59.34.114.200 广东省茂名市 电信
39 59.34.114.201 59.34.114.201 广东省茂名市信宜市 开心网吧
40 59.34.114.202 59.34.114.204 广东省茂名市 电信
41 59.34.114.205 59.34.114.205 广东省茂名市信宜市 开心网吧
42 59.34.114.206 59.34.114.209 广东省茂名市 电信
43 59.34.114.210 59.34.114.210 广东省茂名市信宜市 天籁网吧
44 59.34.114.211 59.34.114.241 广东省茂名市 电信
45 59.34.114.242 59.34.114.242 广东省茂名市信宜市 欢乐网吧
46 59.34.114.243 59.34.115.7 广东省茂名市 电信
47 59.34.115.8 59.34.115.8 广东省茂名市 风云网吧
48 59.34.115.9 59.34.115.17 广东省茂名市 电信
49 59.34.115.18 59.34.115.20 广东省茂名市 盛世网络
50 59.34.115.21 59.34.115.25 广东省茂名市 电信
51 59.34.115.26 59.34.115.30 广东省茂名市 光华明珠网吧
52 59.34.115.31 59.34.115.34 广东省茂名市 电信
53 59.34.115.35 59.34.115.35 广东省茂名市 万联网咖
54 59.34.115.36 59.34.115.37 广东省茂名市 电信
55 59.34.115.38 59.34.115.38 广东省茂名市 万联网吧
56 59.34.115.39 59.34.115.82 广东省茂名市 电信
57 59.34.115.83 59.34.115.88 广东省茂名市 中华红网吧
58 59.34.115.89 59.34.115.98 广东省茂名市 电信
59 59.34.115.99 59.34.115.99 广东省茂名市 飞越网点
60 59.34.115.100 59.34.115.129 广东省茂名市 电信
61 59.34.115.130 59.34.115.130 广东省茂名市 光华路博成网吧
62 59.34.115.131 59.34.115.145 广东省茂名市 电信
63 59.34.115.146 59.34.115.146 广东省茂名市 茂名热电厂
64 59.34.115.147 59.34.115.167 广东省茂名市 电信
65 59.34.115.168 59.34.115.168 广东省茂名市 顶尖网吧
66 59.34.115.169 59.34.115.210 广东省茂名市 电信
67 59.34.115.211 59.34.115.211 广东省茂名市 双山网吧
68 59.34.115.212 59.34.115.237 广东省茂名市 电信
69 59.34.115.238 59.34.115.238 广东省茂名市 佰度网吧
70 59.34.115.239 59.34.115.240 广东省茂名市 电信
71 59.34.115.241 59.34.115.246 广东省茂名市 盛世网吧
72 59.34.115.247 59.34.127.1 广东省茂名市 电信
73 59.34.127.2 59.34.127.2 广东省茂名市 新圩极速网吧
74 59.34.127.3 59.34.127.25 广东省茂名市 电信
75 59.34.127.26 59.34.127.26 广东省茂名市化州市 爱国网吧
76 59.34.127.27 59.34.127.34 广东省茂名市 电信
77 59.34.127.35 59.34.127.35 广东省茂名市化州市 友情网吧
78 59.34.127.36 59.34.127.50 广东省茂名市 电信
79 59.34.127.51 59.34.127.51 广东省茂名市化州市 新世纪网吧
80 59.34.127.52 59.34.127.89 广东省茂名市 电信
81 59.34.127.90 59.34.127.90 广东省茂名市化州市 星之恋网吧
82 59.34.127.91 59.34.127.97 广东省茂名市 电信
83 59.34.127.98 59.34.127.100 广东省茂名市化州市 点击网吧
84 59.34.127.101 59.34.127.119 广东省茂名市 电信
85 59.34.127.120 59.34.127.120 广东省茂名市化州市 极速网吧
86 59.34.127.121 59.34.127.145 广东省茂名市 电信
87 59.34.127.146 59.34.127.146 广东省茂名市信宜市 天骄网吧
88 59.34.127.147 59.34.127.169 广东省茂名市 电信
89 59.34.127.170 59.34.127.172 广东省茂名市信宜市 一网情深第一分店
90 59.34.127.173 59.34.127.187 广东省茂名市 电信
91 59.34.127.188 59.34.127.188 广东省茂名市信宜市 世纪网吧
92 59.34.127.189 59.34.127.194 广东省茂名市 电信
93 59.34.127.195 59.34.127.195 广东省茂名市信宜市 云龙网吧
94 59.34.127.196 59.34.130.9 广东省茂名市 电信
95 59.34.130.10 59.34.130.12 广东省茂名市化州市 欣欣网吧
96 59.34.130.13 59.34.130.27 广东省茂名市 电信
97 59.34.130.28 59.34.130.28 广东省茂名市化州市 中垌惠宜佳网吧
98 59.34.130.29 59.34.130.41 广东省茂名市 电信
99 59.34.130.42 59.34.130.42 广东省茂名市化州市 兰山区阿武子网吧
100 59.34.130.43 59.34.130.97 广东省茂名市 电信
101 59.34.130.98 59.34.130.98 广东省茂名市 2008网络网吧(新福路)
102 59.34.130.99 59.34.130.100 广东省茂名市 电信
103 59.34.130.101 59.34.130.101 广东省茂名市 2008网络
104 59.34.130.102 59.34.130.121 广东省茂名市 电信
105 59.34.130.122 59.34.130.126 广东省茂名市化州市 知音网吧
106 59.34.130.127 59.34.130.137 广东省茂名市 电信
107 59.34.130.138 59.34.130.138 广东省茂名市高州市 星网网吧
108 59.34.130.139 59.34.130.153 广东省茂名市 电信
109 59.34.130.154 59.34.130.155 广东省茂名市高州市 地球村网吧
110 59.34.130.156 59.34.130.170 广东省茂名市 电信
111 59.34.130.171 59.34.130.171 广东省茂名市高州市 啊修罗网吧
112 59.34.130.172 59.34.130.201 广东省茂名市 电信
113 59.34.130.202 59.34.130.202 广东省茂名市高州市 蓝天网吧(高凉路)
114 59.34.130.203 59.34.130.209 广东省茂名市 电信
115 59.34.130.210 59.34.130.210 广东省茂名市高州市 星网网吧
116 59.34.130.211 59.34.130.213 广东省茂名市 电信
117 59.34.130.214 59.34.130.214 广东省茂名市高州市 新星网网域
118 59.34.130.215 59.34.130.217 广东省茂名市 电信
119 59.34.130.218 59.34.130.218 广东省茂名市高州市 星域网吧(光明路)
120 59.34.130.219 59.34.130.233 广东省茂名市 电信
121 59.34.130.234 59.34.130.234 广东省茂名市高州市 新帝盟网吧
122 59.34.130.235 59.34.130.235 广东省茂名市高州市 帝盟网吧
123 59.34.130.236 59.34.130.249 广东省茂名市 电信
124 59.34.130.250 59.34.130.250 广东省茂名市高州市 创意网络服务中心
125 59.34.130.251 59.34.131.37 广东省茂名市 电信
126 59.34.131.38 59.34.131.255 广东省茂名市 龙锦网络有限公司(油城6路5号龙锦科技园)
127 59.34.132.0 59.34.156.250 广东省茂名市 电信
128 59.34.156.251 59.34.156.251 广东省茂名市 袂花镇尖锋网吧
129 59.34.156.252 59.34.159.255 广东省茂名市 电信
130 61.28.3.0 61.28.3.254 广东省茂名市 盈联宽带
131 61.28.3.255 61.28.3.255 广东省茂名市高州市 联误网吧
132 61.143.34.0 61.143.34.255 广东省茂名市 电信
133 61.143.230.0 61.143.234.7 广东省茂名市 电信
134 61.143.234.8 61.143.234.8 广东省茂名市高州市 东岸镇传奇网吧
135 61.143.234.9 61.143.235.145 广东省茂名市 电信
136 61.143.235.146 61.143.235.149 广东省茂名市 高山镇奇迹网吧
137 61.143.235.150 61.143.237.33 广东省茂名市 电信
138 61.143.237.34 61.143.237.34 广东省茂名市 公馆祥和网吧
139 61.143.237.35 61.143.237.39 广东省茂名市 电信
140 61.143.237.40 61.143.237.47 广东省茂名市化州市 永乐网络服务部
141 61.143.237.48 61.143.237.63 广东省茂名市高州市 雷霆快车网吧
142 61.143.237.64 61.143.237.79 广东省茂名市 水东网络世界网吧
143 61.143.237.80 61.143.237.95 广东省茂名市 电信
144 61.143.237.96 61.143.237.103 广东省茂名市电白县 图书馆电子阅览中心
145 61.143.237.104 61.143.237.111 广东省茂名市 茂南区镇盛华林网吧
146 61.143.237.112 61.143.237.119 广东省茂名市电白县 电城蓝雅网吧
147 61.143.237.120 61.143.237.127 广东省茂名市 电信
148 61.143.237.128 61.143.237.135 广东省茂名市 信宜市飞扬网吧
149 61.143.237.136 61.143.237.147 广东省茂名市 电信
150 61.143.237.148 61.143.237.148 广东省茂名市 纵横网吧
151 61.143.237.149 61.143.237.154 广东省茂名市 电信
152 61.143.237.155 61.143.237.155 广东省茂名市 闲情网吧
153 61.143.237.156 61.143.237.165 广东省茂名市 电信
154 61.143.237.166 61.143.237.166 广东省茂名市 电信实业分公司
155 61.143.237.167 61.143.237.175 广东省茂名市 电信
156 61.143.237.176 61.143.237.183 广东省茂名市 合江镇陵南网吧
157 61.143.237.184 61.143.237.191 广东省茂名市 顶尖网吧
158 61.143.237.192 61.143.237.199 广东省茂名市 益智网吧
159 61.143.237.200 61.143.237.204 广东省茂名市 电信
160 61.143.237.205 61.143.237.205 广东省茂名市高州市 红蚂蚁网吧
161 61.143.237.206 61.143.237.209 广东省茂名市 电信
162 61.143.237.210 61.143.237.213 广东省茂名市高州市 星威网吧
163 61.143.237.214 61.143.237.215 广东省茂名市 电信
164 61.143.237.216 61.143.237.223 广东省茂名市 鹏浩网吧
165 61.143.237.224 61.143.239.255 广东省茂名市 电信
166 61.146.224.0 61.146.233.4 广东省茂名市 电信
167 61.146.233.5 61.146.233.5 广东省茂名市 星梦网吧(官渡二路)
168 61.146.233.6 61.146.233.74 广东省茂名市 电信
169 61.146.233.75 61.146.233.75 广东省茂名市 寰宇网吧(计星路)
170 61.146.233.76 61.146.233.80 广东省茂名市 电信
171 61.146.233.81 61.146.233.85 广东省茂名市化州市 河东区桔城路丝绸大厦首层金都网吧
172 61.146.233.86 61.146.233.87 广东省茂名市 电信
173 61.146.233.88 61.146.233.95 广东省茂名市高州市 梦工场网吧
174 61.146.233.96 61.146.233.103 广东省茂名市化州市 世界通网吧
175 61.146.233.104 61.146.233.129 广东省茂名市 电信
176 61.146.233.130 61.146.233.131 广东省茂名市 信宜市星梦网络信宜店
177 61.146.233.132 61.146.233.153 广东省茂名市 电信
178 61.146.233.154 61.146.233.157 广东省茂名市 环球网吧
179 61.146.233.158 61.146.233.159 广东省茂名市 电信
180 61.146.233.160 61.146.233.191 广东省茂名市 教育局
181 61.146.233.192 61.146.233.199 广东省茂名市 电信
182 61.146.233.200 61.146.233.207 广东省茂名市电白县 水东镇心语网吧
183 61.146.233.208 61.146.233.215 广东省茂名市 电信
184 61.146.233.216 61.146.233.223 广东省茂名市电白县 水东镇玩家网吧
185 61.146.233.224 61.146.233.227 广东省茂名市 电信
186 61.146.233.228 61.146.233.228 广东省茂名市 信宜市自由空间网吧
187 61.146.233.229 61.146.233.229 广东省茂名市 信宜市自由空间网吧总店
188 61.146.233.230 61.146.233.234 广东省茂名市 电信
189 61.146.233.235 61.146.233.235 广东省茂名市高州市 一网网吧
190 61.146.233.236 61.146.233.241 广东省茂名市 电信
191 61.146.233.242 61.146.233.242 广东省茂名市 水东镇新时空网吧
192 61.146.233.243 61.146.233.243 广东省茂名市 电白水东新时空网吧
193 61.146.233.244 61.146.233.249 广东省茂名市 电信
194 61.146.233.250 61.146.233.255 广东省茂名市高州市 石鼓新星网吧
195 61.146.234.0 61.146.234.2 广东省茂名市 电信
196 61.146.234.3 61.146.234.3 广东省茂名市 新湖网吧(新湖三街)
197 61.146.234.4 61.146.234.5 广东省茂名市 电信
198 61.146.234.6 61.146.234.6 广东省茂名市 英捷网吧
199 61.146.234.7 61.146.234.17 广东省茂名市 电信
200 61.146.234.18 61.146.234.18 广东省茂名市 轻松网联
201 61.146.234.19 61.146.234.37 广东省茂名市 电信
202 61.146.234.38 61.146.234.38 广东省茂名市 科海网吧
203 61.146.234.39 61.146.234.47 广东省茂名市 电信
204 61.146.234.48 61.146.234.48 广东省茂名市 轻松网吧
205 61.146.234.49 61.146.234.95 广东省茂名市 电信
206 61.146.234.96 61.146.234.97 广东省茂名市化州市 上佳网吧
207 61.146.234.98 61.146.234.111 广东省茂名市 电信
208 61.146.234.112 61.146.234.112 广东省茂名市 英捷网吧
209 61.146.234.113 61.146.234.118 广东省茂名市 电信
210 61.146.234.119 61.146.234.120 广东省茂名市 信宜轻松网吧
211 61.146.234.121 61.146.234.127 广东省茂名市 电信
212 61.146.234.128 61.146.234.135 广东省茂名市电白县 腾龙网吧
213 61.146.234.136 61.146.234.143 广东省茂名市 电信
214 61.146.234.144 61.146.234.151 广东省茂名市化州市 开心网吧
215 61.146.234.152 61.146.234.207 广东省茂名市 电信
216 61.146.234.208 61.146.234.223 广东省茂名市 黄金网吧(人民南路196号A大院7号楼二梯二楼)
217 61.146.234.224 61.146.234.239 广东省茂名市 信宜市星辰网吧
218 61.146.234.240 61.146.234.241 广东省茂名市化州市 新星网吧
219 61.146.234.242 61.146.234.242 广东省茂名市化州市 极速雷霆网吧
220 61.146.234.243 61.146.234.247 广东省茂名市化州市 新星网吧
221 61.146.234.248 61.146.234.255 广东省茂名市高州市 图书馆
222 61.146.235.0 61.146.235.137 广东省茂名市 电信
223 61.146.235.138 61.146.235.139 广东省茂名市 亮点网络时代网络服务有限公司
224 61.146.235.140 61.146.235.179 广东省茂名市 电信
225 61.146.235.180 61.146.235.180 广东省茂名市 心忆网吧
226 61.146.235.181 61.146.235.241 广东省茂名市 电信
227 61.146.235.242 61.146.235.242 广东省茂名市 网游网吧
228 61.146.235.243 61.146.236.23 广东省茂名市 电信
229 61.146.236.24 61.146.236.31 广东省茂名市高州市 教育局
230 61.146.236.32 61.146.236.39 广东省茂名市 电信
231 61.146.236.40 61.146.236.47 广东省茂名市电白县 三角圩网谊网吧
232 61.146.236.48 61.146.236.63 广东省茂名市 第一中学
233 61.146.236.64 61.146.236.97 广东省茂名市 电信
234 61.146.236.98 61.146.236.98 广东省茂名市 创新网吧
235 61.146.236.99 61.146.236.105 广东省茂名市 电信
236 61.146.236.106 61.146.236.106 广东省茂名市信宜市 星梦网吧(人民路100号)
237 61.146.236.107 61.146.236.114 广东省茂名市 电信
238 61.146.236.115 61.146.236.118 广东省茂名市电白县 水东天天网吧
239 61.146.236.119 61.146.236.163 广东省茂名市 电信
240 61.146.236.164 61.146.236.167 广东省茂名市高州市 绿苗网吧
241 61.146.236.168 61.146.236.183 广东省茂名市 电信
242 61.146.236.184 61.146.236.191 广东省茂名市 联纵网吧
243 61.146.236.192 61.146.236.207 广东省茂名市 电信
244 61.146.236.208 61.146.236.215 广东省茂名市 水东镇超人网吧(新湖一路171号)
245 61.146.236.216 61.146.236.223 广东省茂名市电白县 水东镇休闲网吧
246 61.146.236.224 61.146.236.225 广东省茂名市 电信
247 61.146.236.226 61.146.236.227 广东省茂名市高州市 绿岛网吧
248 61.146.236.228 61.146.236.247 广东省茂名市 电信
249 61.146.236.248 61.146.236.255 广东省茂名市化州市 教育局
250 61.146.237.0 61.146.237.9 广东省茂名市 电信
251 61.146.237.10 61.146.237.10 广东省茂名市 茂港区小良镇小良第一个网吧
252 61.146.237.11 61.146.237.11 广东省茂名市 电信
253 61.146.237.12 61.146.237.15 广东省茂名市高州市 星月网吧
254 61.146.237.16 61.146.237.17 广东省茂名市 电信
255 61.146.237.18 61.146.237.18 广东省茂名市 战国风云网吧
256 61.146.237.19 61.146.237.37 广东省茂名市 电信
257 61.146.237.38 61.146.237.38 广东省茂名市化州市 中垌镇飞奔网吧
258 61.146.237.39 61.146.237.39 广东省茂名市 电信
259 61.146.237.40 61.146.237.43 广东省茂名市电白县 沙琅新城网吧
260 61.146.237.44 61.146.237.51 广东省茂名市 电信
261 61.146.237.52 61.146.237.55 广东省茂名市电白县 沙琅镇地球村网吧
262 61.146.237.56 61.146.237.63 广东省茂名市高州市 新千年网吧
263 61.146.237.64 61.146.237.73 广东省茂名市 电信
264 61.146.237.74 61.146.237.75 广东省茂名市高州市 冲击波网吧
265 61.146.237.76 61.146.237.79 广东省茂名市 电信
266 61.146.237.80 61.146.237.87 广东省茂名市高州市 开心网吧
267 61.146.237.88 61.146.237.89 广东省茂名市 电信
268 61.146.237.90 61.146.237.90 广东省茂名市 姐妹网吧
269 61.146.237.91 61.146.237.99 广东省茂名市 电信
270 61.146.237.100 61.146.237.103 广东省茂名市高州市 森铭网吧(光明路)
271 61.146.237.104 61.146.237.111 广东省茂名市 电信
272 61.146.237.112 61.146.237.119 广东省茂名市化州市 海云边网吧
273 61.146.237.120 61.146.237.127 广东省茂名市高州市 新根念网吧
274 61.146.237.128 61.146.237.143 广东省茂名市 电信
275 61.146.237.144 61.146.237.151 广东省茂名市高州市 冲浪网吧
276 61.146.237.152 61.146.237.159 广东省茂名市 迪松网吧
277 61.146.237.160 61.146.237.163 广东省茂名市电白县 林头镇灵通网吧
278 61.146.237.164 61.146.237.177 广东省茂名市 电信
279 61.146.237.178 61.146.237.178 广东省茂名市电白县 三角圩天空网吧
280 61.146.237.179 61.146.237.179 广东省茂名市电白县 三角圩嘉乐网吧
281 61.146.237.180 61.146.237.183 广东省茂名市 水东嘉乐网吧
282 61.146.237.184 61.146.237.207 广东省茂名市 电信
283 61.146.237.208 61.146.237.211 广东省茂名市 信宜白石蓝月网吧
284 61.146.237.212 61.146.237.219 广东省茂名市 电信
285 61.146.237.220 61.146.237.223 广东省茂名市高州市 极速网吧
286 61.146.237.224 61.146.237.239 广东省茂名市 电信
287 61.146.237.240 61.146.237.241 广东省茂名市化州市 潘多拉网吧
288 61.146.237.242 61.146.237.242 广东省茂名市化州市 畅想网吧
289 61.146.237.243 61.146.237.247 广东省茂名市化州市 潘多拉网吧
290 61.146.237.248 61.146.239.94 广东省茂名市 电信
291 61.146.239.95 61.146.239.95 广东省茂名市 乙烯公司
292 61.146.239.96 61.146.239.255 广东省茂名市 电信
293 61.234.116.0 61.234.118.39 广东省茂名市 中移铁通
294 61.234.118.40 61.234.118.40 广东省茂名市 阳光电脑
295 61.234.118.41 61.234.119.255 广东省茂名市 中移铁通
296 61.235.108.0 61.235.108.255 广东省茂名市 中移铁通
297 61.242.14.0 61.242.15.255 广东省茂名市 联通
298 110.208.60.0 110.208.60.255 广东省茂名市信宜市 中移铁通
299 110.210.190.0 110.210.190.255 广东省茂名市茂港区 中移铁通
300 110.210.191.0 110.210.191.255 广东省茂名市 中移铁通
301 113.94.0.0 113.94.7.255 广东省茂名市信宜市 电信
302 113.94.8.0 113.94.8.255 广东省茂名市电白县 电信
303 113.94.9.0 113.94.10.255 广东省茂名市信宜市 电信
304 113.94.11.0 113.94.11.255 广东省茂名市电白县 电信
305 113.94.12.0 113.94.15.255 广东省茂名市信宜市 电信
306 113.94.16.0 113.94.127.255 广东省茂名市 电信
307 113.101.168.0 113.101.170.255 广东省茂名市化州市 电信
308 113.107.155.0 113.107.155.197 广东省茂名市 电信
309 113.107.155.198 113.107.155.198 广东省茂名市电白县 观珠镇银珠酒店轻松网吧
310 113.107.155.199 113.107.158.255 广东省茂名市 电信
311 113.107.162.0 113.107.162.57 广东省茂名市 电信
312 113.107.162.58 113.107.162.58 广东省茂名市 盛世网吧(双山店)
313 113.107.162.59 113.107.164.199 广东省茂名市 电信
314 113.107.164.200 113.107.164.200 广东省茂名市 电白县教育网
315 113.107.164.201 113.107.164.255 广东省茂名市 电信
316 113.107.165.0 113.107.165.255 广东省茂名市高州市 电信
317 113.115.179.0 113.115.179.255 广东省茂名市 电信
318 116.6.0.0 116.6.0.255 广东省茂名市 电信
319 116.27.0.0 116.27.9.255 广东省茂名市 电信
320 116.27.10.0 116.27.11.255 广东省茂名市高州市 电信
321 116.27.12.0 116.27.13.255 广东省茂名市信宜市 电信
322 116.27.14.0 116.27.23.236 广东省茂名市 电信
323 116.27.23.237 116.27.23.237 广东省茂名市 众华宾馆
324 116.27.23.238 116.27.24.255 广东省茂名市 电信
325 116.27.25.0 116.27.25.255 广东省茂名市高州市 电信
326 116.27.26.0 116.27.37.255 广东省茂名市 电信
327 116.27.38.0 116.27.38.255 广东省茂名市 (化州)电信
328 116.27.39.0 116.27.62.185 广东省茂名市 电信
329 116.27.62.187 116.27.64.255 广东省茂名市 电信
330 116.27.65.0 116.27.65.255 广东省茂名市高州市 电信
331 116.27.66.0 116.27.66.255 广东省茂名市 电信
332 116.27.67.0 116.27.67.255 广东省茂名市高州市 电信
333 116.27.68.0 116.27.71.255 广东省茂名市 电信
334 116.27.72.0 116.27.72.255 广东省茂名市化州市 电信
335 116.27.73.0 116.27.84.255 广东省茂名市 电信
336 116.27.85.0 116.27.85.255 广东省茂名市电白县 电信
337 116.27.86.0 116.27.87.255 广东省茂名市 电信
338 116.27.88.0 116.27.88.255 广东省茂名市高州市 电信
339 116.60.237.0 116.60.237.255 广东省茂名市 中移铁通
340 116.62.52.0 116.62.52.255 广东省茂名市高州市 中移铁通
341 118.245.243.0 118.245.243.255 广东省茂名市 中移铁通
342 119.134.0.0 119.134.19.255 广东省茂名市 电信
343 119.134.20.0 119.134.20.255 广东省茂名市高州市 电信
344 119.134.21.0 119.134.21.255 广东省茂名市 电信
345 119.134.23.0 119.134.23.255 广东省茂名市 电信
346 119.134.24.0 119.134.24.255 广东省茂名市信宜市 电信
347 119.134.25.0 119.134.92.255 广东省茂名市 电信
348 119.134.93.0 119.134.93.255 广东省茂名市电白县 电信
349 119.134.94.0 119.134.127.255 广东省茂名市 电信
350 120.82.0.0 120.82.67.255 广东省茂名市 联通
351 120.82.68.0 120.82.79.255 广东省茂名市高州市 联通
352 120.82.80.0 120.82.108.255 广东省茂名市 联通
353 120.196.249.0 120.196.251.255 广东省茂名市 移动
354 120.198.128.0 120.198.130.255 广东省茂名市 移动
355 120.198.131.0 120.198.131.241 广东省茂名市高州市 移动
356 120.198.131.242 120.198.131.246 广东省茂名市高州市 高州大酒店
357 120.198.131.247 120.198.131.255 广东省茂名市高州市 移动
358 120.198.132.0 120.198.170.255 广东省茂名市 移动
359 120.239.32.0 120.239.63.255 广东省茂名市 移动
360 122.13.192.0 122.13.255.255 广东省茂名市 联通
361 123.64.152.0 123.64.159.255 广东省茂名市 中移铁通
362 123.64.241.0 123.64.255.255 广东省茂名市 中移铁通
363 123.65.96.0 123.65.111.255 广东省茂名市 中移铁通
364 123.88.104.0 123.88.111.255 广东省茂名市 中移铁通
365 123.89.16.0 123.89.23.255 广东省茂名市 中移铁通
366 123.89.24.0 123.89.24.255 广东省茂名市高州市 中移铁通
367 123.89.25.0 123.89.31.255 广东省茂名市 中移铁通
368 123.89.88.0 123.89.94.255 广东省茂名市 中移铁通
369 123.89.95.0 123.89.95.255 广东省茂名市茂港区 中移铁通
370 125.88.0.0 125.88.0.255 广东省茂名市 电信
371 125.88.1.0 125.88.3.255 广东省茂名市高州市 电信
372 125.88.5.0 125.88.5.255 广东省茂名市高州市 电信
373 125.88.6.0 125.88.8.255 广东省茂名市 电信
374 125.88.9.0 125.88.11.255 广东省茂名市高州市 电信
375 125.88.12.0 125.88.12.255 广东省茂名市 电信
376 125.88.13.0 125.88.13.255 广东省茂名市高州市 电信
377 125.88.14.0 125.88.14.255 广东省茂名市 电信
378 125.88.15.0 125.88.21.255 广东省茂名市高州市 电信
379 125.88.37.0 125.88.73.75 广东省茂名市高州市 电信
380 125.90.8.0 125.90.10.255 广东省茂名市高州市 电信
381 125.90.80.0 125.90.89.1 广东省茂名市 电信
382 125.90.89.2 125.90.89.2 广东省茂名市电白县 水东镇东湖民润(七星)二楼网罗天下
383 125.90.89.3 125.90.89.10 广东省茂名市 电信
384 125.90.89.11 125.90.89.11 广东省茂名市电白县 水东镇三角区欢聚网吧
385 125.90.89.12 125.90.89.17 广东省茂名市 电信
386 125.90.89.18 125.90.89.18 广东省茂名市电白县 博贺镇翠湖网络
387 125.90.89.19 125.90.89.25 广东省茂名市 电信
388 125.90.89.26 125.90.89.26 广东省茂名市电白县 水东镇人民路宇宙网吧
389 125.90.89.27 125.90.89.33 广东省茂名市 电信
390 125.90.89.34 125.90.89.34 广东省茂名市电白县 霞洞镇逍遥网吧
391 125.90.89.35 125.90.89.44 广东省茂名市 电信
392 125.90.89.45 125.90.89.45 广东省茂名市电白县 霞洞镇网络天下网吧
393 125.90.89.46 125.90.89.57 广东省茂名市 电信
394 125.90.89.58 125.90.89.60 广东省茂名市电白县 电城缘来网吧(南街菜市巷)
395 125.90.89.61 125.90.89.65 广东省茂名市 电信
396 125.90.89.66 125.90.89.66 广东省茂名市电白县 望夫镇望夫中学
397 125.90.89.67 125.90.89.70 广东省茂名市 电信
398 125.90.89.71 125.90.89.71 广东省茂名市电白县 水东中学
399 125.90.89.72 125.90.89.137 广东省茂名市 电信
400 125.90.89.138 125.90.89.138 广东省茂名市高州市 零距离网吧
401 125.90.89.139 125.90.89.161 广东省茂名市 电信
402 125.90.89.162 125.90.89.162 广东省茂名市高州市 金山F1网吧
403 125.90.89.163 125.90.89.185 广东省茂名市 电信
404 125.90.89.186 125.90.89.186 广东省茂名市高州市 省汽车客运站二楼至尊网域
405 125.90.89.187 125.90.89.212 广东省茂名市 电信
406 125.90.89.213 125.90.89.213 广东省茂名市高州市 绿苗网吧
407 125.90.89.214 125.90.89.217 广东省茂名市 电信
408 125.90.89.218 125.90.89.218 广东省茂名市高州市 365网吧(高新路)
409 125.90.89.219 125.90.89.225 广东省茂名市 电信
410 125.90.89.226 125.90.89.226 广东省茂名市高州市 相约网络
411 125.90.89.227 125.90.89.241 广东省茂名市 电信
412 125.90.89.242 125.90.89.242 广东省茂名市高州市 星月网吧
413 125.90.89.243 125.90.89.243 广东省茂名市 电信
414 125.90.89.244 125.90.89.244 广东省茂名市高州市 星月网吧(城东)
415 125.90.89.245 125.90.89.248 广东省茂名市 电信
416 125.90.89.249 125.90.89.251 广东省茂名市 电信IDC机房
417 125.90.89.252 125.90.89.252 广东省茂名市 心缘网络俱乐部总店
418 125.90.89.253 125.90.89.253 广东省茂名市 心缘网吧(府前路)
419 125.90.89.254 125.90.89.255 广东省茂名市 电信IDC机房
420 125.90.90.0 125.90.90.209 广东省茂名市 电信
421 125.90.90.210 125.90.90.210 广东省茂名市 永利网吧
422 125.90.90.211 125.90.94.17 广东省茂名市 电信
423 125.90.94.18 125.90.94.18 广东省茂名市化州市 恒运网吧
424 125.90.94.19 125.90.94.26 广东省茂名市 电信
425 125.90.94.27 125.90.94.27 广东省茂名市化州市 尖都网吧
426 125.90.94.28 125.90.94.34 广东省茂名市 电信
427 125.90.94.35 125.90.94.36 广东省茂名市化州市 超音速网吧
428 125.90.94.37 125.90.94.37 广东省茂名市 电信
429 125.90.94.38 125.90.94.38 广东省茂名市化州市 超音速网吧
430 125.90.94.39 125.90.94.41 广东省茂名市 电信
431 125.90.94.42 125.90.94.42 广东省茂名市化州市 温馨网吧
432 125.90.94.43 125.90.94.57 广东省茂名市 电信
433 125.90.94.58 125.90.94.58 广东省茂名市化州市 飞奔网吧
434 125.90.94.59 125.90.94.115 广东省茂名市 电信
435 125.90.94.116 125.90.94.116 广东省茂名市化州市 桃苑国际大酒店
436 125.90.94.117 125.90.94.118 广东省茂名市化州市 合江镇新新网吧
437 125.90.94.119 125.90.94.130 广东省茂名市 电信
438 125.90.94.131 125.90.94.131 广东省茂名市化州市 郭伟网吧
439 125.90.94.132 125.90.94.137 广东省茂名市 电信
440 125.90.94.138 125.90.94.138 广东省茂名市化州市 知己网吧
441 125.90.94.139 125.90.95.1 广东省茂名市 电信
442 125.90.95.2 125.90.95.2 广东省茂名市电白县 广南路绿海网吧
443 125.90.95.3 125.90.95.3 广东省茂名市电白县 水东三角圩绿海网吧
444 125.90.95.4 125.90.95.9 广东省茂名市 电信
445 125.90.95.10 125.90.95.10 广东省茂名市电白县 水东镇网谊网吧
446 125.90.95.11 125.90.95.25 广东省茂名市 电信
447 125.90.95.26 125.90.95.30 广东省茂名市电白县 水东镇新湖路轻松网联万禾网吧
448 125.90.95.31 125.90.95.77 广东省茂名市 电信
449 125.90.95.78 125.90.95.78 广东省茂名市电白县 水东镇新湖路瑞湖大酒店
450 125.90.95.79 125.90.95.92 广东省茂名市 电信
451 125.90.95.93 125.90.95.93 广东省茂名市 电白区电信分公司
452 125.90.95.94 125.90.95.115 广东省茂名市 电信
453 125.90.95.116 125.90.95.116 广东省茂名市电白县 天天网吧(水东镇新湖路1号之五)
454 125.90.95.117 125.90.95.195 广东省茂名市 电信
455 125.90.95.196 125.90.95.196 广东省茂名市茂南区 镇盛镇神鹰网吧
456 125.90.95.197 125.90.96.24 广东省茂名市 电信
457 125.90.96.25 125.90.96.25 广东省茂名市 时代学院
458 125.90.96.26 125.90.100.207 广东省茂名市 电信
459 125.90.100.208 125.90.100.208 广东省茂名市 致想科技有限公司
460 125.90.100.209 125.90.100.255 广东省茂名市 电信
461 125.90.101.0 125.90.101.255 广东省茂名市高州市 电信
462 125.90.102.0 125.90.103.255 广东省茂名市 电信
463 125.91.207.0 125.91.207.255 广东省茂名市高州市 电信
464 125.91.218.0 125.91.223.255 广东省茂名市高州市 电信
465 125.91.225.0 125.91.226.255 广东省茂名市高州市 电信
466 125.94.32.0 125.94.48.255 广东省茂名市高州市 电信
467 125.94.55.0 125.94.90.34 广东省茂名市高州市 电信
468 125.94.90.35 125.94.90.35 广东省茂名市化州市 友情网吧
469 125.94.90.36 125.94.127.255 广东省茂名市高州市 电信
470 125.94.152.0 125.94.192.255 广东省茂名市高州市 电信
471 125.94.210.0 125.94.215.255 广东省茂名市高州市 电信
472 125.94.249.0 125.94.255.255 广东省茂名市高州市 电信
473 157.61.248.0 157.61.248.255 广东省茂名市茂港区 联通
474 163.204.128.0 163.204.180.255 广东省茂名市 联通
475 163.204.181.0 163.204.181.255 广东省茂名市高州市 联通
476 163.204.182.0 163.204.188.255 广东省茂名市 联通
477 163.204.189.0 163.204.189.255 广东省茂名市高州市 联通
478 163.204.190.0 163.204.191.255 广东省茂名市 联通
479 183.2.0.0 183.2.10.255 广东省茂名市 电信
480 183.2.11.0 183.2.11.255 广东省茂名市电白区 电信
481 183.2.12.0 183.2.31.255 广东省茂名市 电信
482 183.2.63.0 183.2.63.255 广东省茂名市 电信
483 183.20.96.0 183.20.110.255 广东省茂名市 电信
484 183.20.111.0 183.20.111.255 广东省茂名市电白县 电信
485 183.20.112.0 183.20.127.255 广东省茂名市 电信
486 183.21.0.0 183.21.40.139 广东省茂名市 电信
487 183.21.40.140 183.21.40.140 广东省茂名市化州市 官桥镇邮政局
488 183.21.40.141 183.21.52.255 广东省茂名市 电信
489 183.21.53.0 183.21.53.255 广东省茂名市高州市 电信
490 183.21.54.0 183.21.64.255 广东省茂名市 电信
491 183.21.65.0 183.21.65.255 广东省茂名市电白县 电信
492 183.21.66.0 183.21.78.255 广东省茂名市 电信
493 183.21.79.0 183.21.79.255 广东省茂名市电白县 电信
494 183.21.80.0 183.21.127.255 广东省茂名市 电信
495 183.44.64.0 183.44.127.255 广东省茂名市 电信
496 183.51.0.0 183.51.63.255 广东省茂名市 电信
497 183.51.190.0 183.51.190.255 广东省茂名市 电信
498 183.233.73.0 183.233.73.255 广东省茂名市 移动
499 183.233.140.0 183.233.143.255 广东省茂名市 移动
500 183.234.12.0 183.234.15.255 广东省茂名市 移动
501 202.103.176.0 202.103.176.21 广东省茂名市 电信
502 202.103.176.22 202.103.176.22 广东省茂名市 电信DNS服务器
503 202.103.176.23 202.103.179.105 广东省茂名市 电信
504 202.103.179.106 202.103.179.106 广东省茂名市高州市 新天地网吧
505 202.103.179.107 202.103.179.115 广东省茂名市 电信
506 202.103.179.116 202.103.179.116 广东省茂名市 新时代网吧
507 202.103.179.117 202.103.179.117 广东省茂名市 电信
508 202.103.179.118 202.103.179.118 广东省茂名市 新时代
509 202.103.179.119 202.103.179.137 广东省茂名市 电信
510 202.103.179.138 202.103.179.141 广东省茂名市高州市 星网网吧(高凉路)
511 202.103.179.142 202.103.179.145 广东省茂名市 电信
512 202.103.179.146 202.103.179.146 广东省茂名市 远光大厦
513 202.103.179.147 202.103.179.156 广东省茂名市 电信
514 202.103.179.157 202.103.179.157 广东省茂名市 露天矿春日网吧
515 202.103.179.158 202.103.179.161 广东省茂名市 电信
516 202.103.179.162 202.103.179.162 广东省茂名市 羊角智力网吧(东风路)
517 202.103.179.163 202.103.179.185 广东省茂名市 电信
518 202.103.179.186 202.103.179.186 广东省茂名市化州市 名人网吧
519 202.103.179.187 202.103.179.213 广东省茂名市 电信
520 202.103.179.214 202.103.179.214 广东省茂名市 霞洞镇强智网吧
521 202.103.179.215 202.103.179.217 广东省茂名市 电信
522 202.103.179.218 202.103.179.218 广东省茂名市高州市 星际网吧
523 202.103.179.219 202.103.179.233 广东省茂名市 电信
524 202.103.179.234 202.103.179.234 广东省茂名市 化州橘城网吧天林工作室
525 202.103.179.235 202.103.179.251 广东省茂名市 电信
526 202.103.179.252 202.103.179.254 广东省茂名市电白县 正一网吧(水东镇东湖民润一楼)
527 202.103.179.255 202.103.179.255 广东省茂名市 电信
528 202.104.216.0 202.104.216.150 广东省茂名市 电信
529 202.104.216.151 202.104.216.151 广东省茂名市 轨迹数码科技有限公司
530 202.104.216.152 202.104.216.255 广东省茂名市 电信
531 202.104.217.0 202.104.217.255 广东省茂名市 (信宜)电信
532 202.105.234.0 202.105.236.255 广东省茂名市 电信
533 202.105.237.0 202.105.237.3 广东省茂名市高州市 电信
534 202.105.237.4 202.105.237.6 广东省茂名市 茂港区羊角雅乐网吧
535 202.105.237.7 202.105.237.9 广东省茂名市高州市 电信
536 202.105.237.10 202.105.237.10 广东省茂名市 学院机房
537 202.105.237.11 202.105.237.11 广东省茂名市高州市 电信
538 202.105.237.12 202.105.237.20 广东省茂名市 茂港区坡心镇现代网吧
539 202.105.237.21 202.105.237.21 广东省茂名市高州市 电信
540 202.105.237.22 202.105.237.22 广东省茂名市 欣欣网吧
541 202.105.237.23 202.105.237.33 广东省茂名市高州市 电信
542 202.105.237.34 202.105.237.34 广东省茂名市 新艺网吧
543 202.105.237.35 202.105.237.51 广东省茂名市 电信
544 202.105.237.52 202.105.237.53 广东省茂名市高州市 传奇网吧
545 202.105.237.54 202.105.237.74 广东省茂名市 电信
546 202.105.237.75 202.105.237.75 广东省茂名市 凤凰网吧
547 202.105.237.76 202.105.237.77 广东省茂名市 电信
548 202.105.237.78 202.105.237.78 广东省茂名市 凤凰网吧
549 202.105.237.79 202.105.237.121 广东省茂名市 电信
550 202.105.237.122 202.105.237.122 广东省茂名市高州市 大井加油站旁边创新山龙网吧
551 202.105.237.123 202.105.237.123 广东省茂名市 光华北路创梦工作室
552 202.105.237.124 202.105.237.124 广东省茂名市高州市 山龙网吧
553 202.105.237.125 202.105.237.129 广东省茂名市 电信
554 202.105.237.130 202.105.237.130 广东省茂名市 茂港区七迳镇新一代网吧
555 202.105.237.131 202.105.237.151 广东省茂名市 /清远市/化州市电信
556 202.105.237.152 202.105.237.159 广东省茂名市化州市 兴科网吧
557 202.105.237.160 202.105.237.168 广东省茂名市 /清远市/化州市电信
558 202.105.237.169 202.105.237.169 广东省茂名市 /清远市电信
559 202.105.237.170 202.105.237.175 广东省茂名市高州市 山龙网络服务中心
560 202.105.237.176 202.105.237.185 广东省茂名市 /清远市电信
561 202.105.237.186 202.105.237.186 广东省茂名市 信宜市晴天网络
562 202.105.237.187 202.105.237.227 广东省茂名市 /清远市电信
563 202.105.237.228 202.105.237.228 广东省茂名市化州市 精英网吧
564 202.105.237.229 202.105.237.231 广东省茂名市 /清远市电信
565 202.105.237.232 202.105.237.239 广东省茂名市 红树林网络
566 202.105.237.240 202.105.237.255 广东省茂名市 /清远市电信
567 210.38.240.0 210.38.255.255 广东省茂名市 茂名学院
568 210.39.116.0 210.39.119.255 广东省茂名市高州市 高州师范学校小教
569 210.39.176.0 210.39.183.255 广东省茂名市 教育学院
570 211.96.200.0 211.96.205.40 广东省茂名市 联通
571 211.96.205.41 211.96.205.45 广东省茂名市 中英大酒店
572 211.96.205.46 211.96.205.48 广东省茂名市 联通
573 211.96.205.49 211.96.205.49 广东省茂名市电白县 电城大千网吧
574 211.96.205.50 211.96.205.92 广东省茂名市 联通
575 211.96.205.93 211.96.205.93 广东省茂名市 茂名学院官渡校区(油校)
576 211.96.205.94 211.96.206.170 广东省茂名市 联通
577 211.96.206.171 211.96.206.171 广东省茂名市 茂港区恒和网络服务有限公司
578 211.96.206.172 211.96.207.190 广东省茂名市 联通
579 211.96.207.191 211.96.207.191 广东省茂名市化州市 教育局
580 211.96.207.192 211.96.207.208 广东省茂名市 联通
581 211.96.207.209 211.96.207.209 广东省茂名市化州市 盈宾网吧
582 211.96.207.210 211.96.207.216 广东省茂名市 联通
583 211.96.207.217 211.96.207.217 广东省茂名市化州市 红豆网吧
584 211.96.207.218 211.96.207.255 广东省茂名市 联通
585 211.139.240.0 211.139.241.255 广东省茂名市 移动
586 211.146.222.128 211.146.222.255 广东省茂名市 广电网
587 211.156.127.0 211.156.127.255 广东省茂名市 万通宽带
588 218.15.0.0 218.15.4.19 广东省茂名市 电信
589 218.15.4.20 218.15.4.20 广东省茂名市化州市 合江镇新车小学
590 218.15.4.21 218.15.12.245 广东省茂名市 电信
591 218.15.12.246 218.15.12.246 广东省茂名市化州市 中垌镇兰山网吧
592 218.15.12.247 218.15.12.255 广东省茂名市 电信
593 218.15.13.0 218.15.13.255 广东省茂名市化州市 电信
594 218.15.14.0 218.15.14.160 广东省茂名市 电信
595 218.15.14.161 218.15.14.161 广东省茂名市化州市 向阳路吖邓网吧
596 218.15.14.162 218.15.18.71 广东省茂名市 电信
597 218.15.18.72 218.15.18.72 广东省茂名市电白县 沙琅镇海洋网吧
598 218.15.18.73 218.15.18.246 广东省茂名市 电信
599 218.15.18.247 218.15.18.247 广东省茂名市电白县 登楼村众帮网吧
600 218.15.18.248 218.15.19.17 广东省茂名市 电信
601 218.15.19.18 218.15.19.18 广东省茂名市电白县 沙琅镇四方井网吧
602 218.15.19.19 218.15.19.68 广东省茂名市 电信
603 218.15.19.69 218.15.19.69 广东省茂名市电白县 沙琅镇新城网吧
604 218.15.19.70 218.15.19.77 广东省茂名市 电信
605 218.15.19.78 218.15.19.78 广东省茂名市 红城电脑科技宽带网络工作组
606 218.15.19.79 218.15.19.233 广东省茂名市 电信
607 218.15.19.234 218.15.19.234 广东省茂名市 WEN雅网吧
608 218.15.19.235 218.15.22.4 广东省茂名市 电信
609 218.15.22.5 218.15.22.5 广东省茂名市 红旗中路星网网吧
610 218.15.22.6 218.15.22.6 广东省茂名市 厂前星网
611 218.15.22.7 218.15.22.17 广东省茂名市 电信
612 218.15.22.18 218.15.22.18 广东省茂名市 顶尖网吧
613 218.15.22.19 218.15.22.21 广东省茂名市 电信
614 218.15.22.22 218.15.22.22 广东省茂名市 顶尖网吧
615 218.15.22.23 218.15.22.25 广东省茂名市 电信
616 218.15.22.26 218.15.22.26 广东省茂名市 油城三路江滨网苑
617 218.15.22.27 218.15.22.34 广东省茂名市 电信
618 218.15.22.35 218.15.22.35 广东省茂名市化州市 知音网吧
619 218.15.22.36 218.15.22.36 广东省茂名市 电信
620 218.15.22.37 218.15.22.37 广东省茂名市化州市 北岸熏衣草酒吧首层腾达网吧
621 218.15.22.38 218.15.22.41 广东省茂名市 电信
622 218.15.22.42 218.15.22.42 广东省茂名市 七径镇篮天网吧
623 218.15.22.43 218.15.22.79 广东省茂名市 电信
624 218.15.22.80 218.15.22.87 广东省茂名市 恒大钢铁集团有限公司
625 218.15.22.88 218.15.22.95 广东省茂名市化州市 新一代网吧
626 218.15.22.96 218.15.22.97 广东省茂名市 神舟网吧
627 218.15.22.98 218.15.22.110 广东省茂名市 星空网盟荔红店
628 218.15.22.111 218.15.22.111 广东省茂名市 神舟网吧
629 218.15.22.112 218.15.22.119 广东省茂名市 电信
630 218.15.22.120 218.15.22.127 广东省茂名市高州市 新天地网吧
631 218.15.22.128 218.15.22.129 广东省茂名市 电信
632 218.15.22.130 218.15.22.130 广东省茂名市 茂名学院官渡校区
633 218.15.22.131 218.15.22.132 广东省茂名市 电信
634 218.15.22.133 218.15.22.133 广东省茂名市 茂名学院官渡校区学生宿舍
635 218.15.22.134 218.15.22.135 广东省茂名市 电信
636 218.15.22.136 218.15.22.136 广东省茂名市 茂名学院教工宿舍
637 218.15.22.137 218.15.22.154 广东省茂名市 电信
638 218.15.22.155 218.15.22.155 广东省茂名市 金沙网吧
639 218.15.22.156 218.15.22.162 广东省茂名市 电信
640 218.15.22.163 218.15.22.163 广东省茂名市 尖锋网吧
641 218.15.22.164 218.15.22.177 广东省茂名市 电信
642 218.15.22.178 218.15.22.179 广东省茂名市 腾龙网吧
643 218.15.22.180 218.15.22.181 广东省茂名市 群英网络有限公司
644 218.15.22.182 218.15.22.183 广东省茂名市 腾龙网吧
645 218.15.22.184 218.15.22.187 广东省茂名市 电信
646 218.15.22.188 218.15.22.188 广东省茂名市 腾龙网吧
647 218.15.22.189 218.15.22.189 广东省茂名市 电信
648 218.15.22.190 218.15.22.190 广东省茂名市 腾浩网吧
649 218.15.22.191 218.15.22.209 广东省茂名市 电信
650 218.15.22.210 218.15.22.210 广东省茂名市 华林网吧
651 218.15.22.211 218.15.22.211 广东省茂名市 公馆镇油城一路林富网吧
652 218.15.22.212 218.15.22.212 广东省茂名市 电信
653 218.15.22.213 218.15.22.213 广东省茂名市 公馆镇油城一路林富网吧
654 218.15.22.214 218.15.22.220 广东省茂名市 电信
655 218.15.22.221 218.15.22.221 广东省茂名市 公馆镇(油城一路)民富网吧
656 218.15.22.222 218.15.22.227 广东省茂名市 电信
657 218.15.22.228 218.15.22.228 广东省茂名市 东讯网吧
658 218.15.22.229 218.15.22.241 广东省茂名市 电信
659 218.15.22.242 218.15.22.243 广东省茂名市化州市 心连心网吧
660 218.15.22.244 218.15.22.249 广东省茂名市 电信
661 218.15.22.250 218.15.22.250 广东省茂名市化州市 友情网络俱乐部
662 218.15.22.251 218.15.22.255 广东省茂名市 电信
663 218.15.23.0 218.15.23.15 广东省茂名市 聚友网络四维网吧
664 218.15.23.16 218.15.23.31 广东省茂名市 桃源网吧
665 218.15.23.32 218.15.23.47 广东省茂名市 雄鹰网吧
666 218.15.23.48 218.15.23.49 广东省茂名市 兴科网吧
667 218.15.23.50 218.15.23.50 广东省茂名市 星河网吧
668 218.15.23.51 218.15.23.63 广东省茂名市 兴科网吧
669 218.15.23.64 218.15.23.67 广东省茂名市 任众行网吧
670 218.15.23.68 218.15.23.72 广东省茂名市 寰宇网吧
671 218.15.23.73 218.15.23.95 广东省茂名市 任众行网吧
672 218.15.23.96 218.15.23.127 广东省茂名市 名讯网吧
673 218.15.23.128 218.15.23.143 广东省茂名市 龙科网吧
674 218.15.23.144 218.15.23.159 广东省茂名市 石化西南检维修中心
675 218.15.23.160 218.15.23.170 广东省茂名市 电信
676 218.15.23.171 218.15.23.171 广东省茂名市 教育网
677 218.15.23.172 218.15.23.211 广东省茂名市 电信
678 218.15.23.212 218.15.23.212 广东省茂名市 广东职业技术学院
679 218.15.23.213 218.15.23.217 广东省茂名市 电信
680 218.15.23.218 218.15.23.218 广东省茂名市 化州河东吉城网吧
681 218.15.23.219 218.15.23.223 广东省茂名市 电信
682 218.15.23.224 218.15.23.239 广东省茂名市 殷商网吧
683 218.15.23.240 218.15.23.255 广东省茂名市 电信
684 218.15.24.0 218.15.24.7 广东省茂名市高州市 新科时代网吧
685 218.15.24.8 218.15.24.9 广东省茂名市 电信
686 218.15.24.10 218.15.24.13 广东省茂名市 信宜市新尚东路新浪网吧
687 218.15.24.14 218.15.24.17 广东省茂名市 电信
688 218.15.24.18 218.15.24.18 广东省茂名市高州市 鸿达上网服务中心
689 218.15.24.19 218.15.24.25 广东省茂名市 电信
690 218.15.24.26 218.15.24.26 广东省茂名市 自然网吧(化州)
691 218.15.24.27 218.15.24.33 广东省茂名市 电信
692 218.15.24.34 218.15.24.34 广东省茂名市 信宜市?速网吧
693 218.15.24.35 218.15.24.57 广东省茂名市 电信
694 218.15.24.58 218.15.24.61 广东省茂名市高州市 新一族网吧(光明路)
695 218.15.24.62 218.15.24.63 广东省茂名市 电信
696 218.15.24.64 218.15.24.70 广东省茂名市 茂名广播电视大学
697 218.15.24.71 218.15.24.75 广东省茂名市 智航网吧(茂港区坡心镇)
698 218.15.24.76 218.15.24.81 广东省茂名市 电信
699 218.15.24.82 218.15.24.82 广东省茂名市 奇缘网络
700 218.15.24.83 218.15.24.91 广东省茂名市 电信
701 218.15.24.92 218.15.24.92 广东省茂名市高州市 帝盟网吧/高凉中路
702 218.15.24.93 218.15.24.105 广东省茂名市 电信
703 218.15.24.106 218.15.24.106 广东省茂名市 联讯网吧
704 218.15.24.107 218.15.24.113 广东省茂名市 电信
705 218.15.24.114 218.15.24.115 广东省茂名市高州市 龙腾网吧
706 218.15.24.116 218.15.24.121 广东省茂名市 电信
707 218.15.24.122 218.15.24.122 广东省茂名市高州市 深蓝网吧
708 218.15.24.123 218.15.24.137 广东省茂名市 电信
709 218.15.24.138 218.15.24.138 广东省茂名市 嘉燕大酒店
710 218.15.24.139 218.15.24.145 广东省茂名市 电信
711 218.15.24.146 218.15.24.147 广东省茂名市高州市 石鼓镇东方红网吧
712 218.15.24.148 218.15.24.153 广东省茂名市 电信
713 218.15.24.154 218.15.24.154 广东省茂名市高州市 活力网吧(府前路)
714 218.15.24.155 218.15.24.169 广东省茂名市 电信
715 218.15.24.170 218.15.24.170 广东省茂名市高州市 蓝天网吧
716 218.15.24.171 218.15.24.177 广东省茂名市 电信
717 218.15.24.178 218.15.24.181 广东省茂名市 (信宜)情缘网吧
718 218.15.24.182 218.15.24.201 广东省茂名市 电信
719 218.15.24.202 218.15.24.202 广东省茂名市高州市 文明网吧(潘州路)
720 218.15.24.203 218.15.24.209 广东省茂名市 电信
721 218.15.24.210 218.15.24.213 广东省茂名市 信宜市中兴街休闲网吧
722 218.15.24.214 218.15.24.214 广东省茂名市信宜市 悠闲网吧(中兴大道中兴广场二楼)
723 218.15.24.215 218.15.24.217 广东省茂名市 电信
724 218.15.24.218 218.15.24.218 广东省茂名市电白县 博贺镇泰然网吧城
725 218.15.24.219 218.15.24.225 广东省茂名市 电信
726 218.15.24.226 218.15.24.226 广东省茂名市 红云网吧
727 218.15.24.227 218.15.24.229 广东省茂名市 电信
728 218.15.24.230 218.15.24.230 广东省茂名市 网霸网吧(油城三路三巷489号大院二楼)
729 218.15.24.231 218.15.24.233 广东省茂名市 电信
730 218.15.24.234 218.15.24.238 广东省茂名市 盈讯网吧
731 218.15.24.239 218.15.25.17 广东省茂名市 电信
732 218.15.25.18 218.15.25.18 广东省茂名市 龙域网吧
733 218.15.25.19 218.15.25.21 广东省茂名市 电信
734 218.15.25.22 218.15.25.22 广东省茂名市 龙域追风网
735 218.15.25.23 218.15.25.34 广东省茂名市 电信
736 218.15.25.35 218.15.25.35 广东省茂名市 公馆明珠网吧
737 218.15.25.36 218.15.25.57 广东省茂名市 电信
738 218.15.25.58 218.15.25.60 广东省茂名市 清心居网吧
739 218.15.25.61 218.15.25.65 广东省茂名市 电信
740 218.15.25.66 218.15.25.69 广东省茂名市化州市 爱国网吧
741 218.15.25.70 218.15.25.73 广东省茂名市 电信
742 218.15.25.74 218.15.25.74 广东省茂名市 绿岛网吧
743 218.15.25.75 218.15.25.89 广东省茂名市 电信
744 218.15.25.90 218.15.25.90 广东省茂名市化州市 闪亮网吧
745 218.15.25.91 218.15.25.113 广东省茂名市 电信
746 218.15.25.114 218.15.25.114 广东省茂名市 风云网吧
747 218.15.25.115 218.15.25.115 广东省茂名市 电信
748 218.15.25.116 218.15.25.116 广东省茂名市 风云网吧
749 218.15.25.117 218.15.25.117 广东省茂名市 电信
750 218.15.25.118 218.15.25.118 广东省茂名市化州市 知音网吧
751 218.15.25.119 218.15.25.124 广东省茂名市 电信
752 218.15.25.125 218.15.25.125 广东省茂名市电白县 水东镇飞跃网吧
753 218.15.25.126 218.15.25.127 广东省茂名市 电信
754 218.15.25.128 218.15.25.143 广东省茂名市化州市 自由岛网吧
755 218.15.25.144 218.15.25.145 广东省茂名市 电信
756 218.15.25.146 218.15.25.146 广东省茂名市 九龙网吧
757 218.15.25.147 218.15.25.157 广东省茂名市 电信
758 218.15.25.158 218.15.25.158 广东省茂名市 翡翠网吧
759 218.15.25.159 218.15.25.177 广东省茂名市 电信
760 218.15.25.178 218.15.25.178 广东省茂名市化州市 丰华网吧
761 218.15.25.179 218.15.26.1 广东省茂名市 电信
762 218.15.26.2 218.15.26.2 广东省茂名市 贵宾馆(一所)
763 218.15.26.3 218.15.26.25 广东省茂名市 电信
764 218.15.26.26 218.15.26.26 广东省茂名市 信宜市一网情深网吧
765 218.15.26.27 218.15.26.49 广东省茂名市 电信
766 218.15.26.50 218.15.26.50 广东省茂名市 亮亮网吧
767 218.15.26.51 218.15.26.65 广东省茂名市 电信
768 218.15.26.66 218.15.26.66 广东省茂名市化州市 梦之坡网吧
769 218.15.26.67 218.15.26.67 广东省茂名市化州市 合力网吧
770 218.15.26.68 218.15.26.68 广东省茂名市化州市 梦之坡网吧
771 218.15.26.69 218.15.26.81 广东省茂名市 电信
772 218.15.26.82 218.15.26.82 广东省茂名市化州市 爱国网吧
773 218.15.26.83 218.15.26.89 广东省茂名市 电信
774 218.15.26.90 218.15.26.90 广东省茂名市 三角区极速网吧
775 218.15.26.91 218.15.26.91 广东省茂名市 天下网络
776 218.15.26.92 218.15.26.113 广东省茂名市 电信
777 218.15.26.114 218.15.26.114 广东省茂名市 轻松网吧
778 218.15.26.115 218.15.26.121 广东省茂名市 电信
779 218.15.26.122 218.15.26.123 广东省茂名市 聚贤网吧
780 218.15.26.124 218.15.26.129 广东省茂名市 电信
781 218.15.26.130 218.15.26.130 广东省茂名市高州市 蓝天网域
782 218.15.26.131 218.15.26.131 广东省茂名市高州市 光明路雷霆网吧
783 218.15.26.132 218.15.26.159 广东省茂名市 电信
784 218.15.26.160 218.15.26.175 广东省茂名市 茂名职业技术学院
785 218.15.26.176 218.15.26.178 广东省茂名市 电信
786 218.15.26.179 218.15.26.179 广东省茂名市 油城4路深蓝网吧
787 218.15.26.180 218.15.26.188 广东省茂名市 电信
788 218.15.26.189 218.15.26.189 广东省茂名市 油城四路深蓝网吧
789 218.15.26.190 218.15.26.193 广东省茂名市 电信
790 218.15.26.194 218.15.26.194 广东省茂名市高州市 极速网吧
791 218.15.26.195 218.15.26.209 广东省茂名市 电信
792 218.15.26.210 218.15.26.210 广东省茂名市 茂港区心恋网吧
793 218.15.26.211 218.15.26.217 广东省茂名市 电信
794 218.15.26.218 218.15.26.218 广东省茂名市 水东海滨网吧城
795 218.15.26.219 218.15.26.234 广东省茂名市 电信
796 218.15.26.235 218.15.26.238 广东省茂名市化州市 上街垌常想网吧
797 218.15.26.239 218.15.26.241 广东省茂名市 电信
798 218.15.26.242 218.15.26.242 广东省茂名市 (信宜市)星云网吧
799 218.15.26.243 218.15.26.249 广东省茂名市 电信
800 218.15.26.250 218.15.26.250 广东省茂名市信宜市 出色网吧(悬解放路132号2楼)
801 218.15.26.251 218.15.26.255 广东省茂名市 电信
802 218.15.27.0 218.15.27.3 广东省茂名市高州市 电信
803 218.15.27.4 218.15.27.4 广东省茂名市 追日网吧
804 218.15.27.5 218.15.27.29 广东省茂名市高州市 电信
805 218.15.27.30 218.15.27.30 广东省茂名市 追日网吧
806 218.15.27.31 218.15.27.35 广东省茂名市高州市 电信
807 218.15.27.36 218.15.27.36 广东省茂名市 宝威网吧
808 218.15.27.37 218.15.27.38 广东省茂名市高州市 电信
809 218.15.27.39 218.15.27.39 广东省茂名市 兴华网吧
810 218.15.27.40 218.15.27.49 广东省茂名市高州市 电信
811 218.15.27.50 218.15.27.50 广东省茂名市 新时代网络俱乐部
812 218.15.27.51 218.15.27.52 广东省茂名市 英超网吧
813 218.15.27.53 218.15.27.79 广东省茂名市高州市 电信
814 218.15.27.80 218.15.27.80 广东省茂名市 星月网吧
815 218.15.27.81 218.15.27.87 广东省茂名市高州市 电信
816 218.15.27.88 218.15.27.88 广东省茂名市 星月网吧(茂名学院官山校区对面)
817 218.15.27.89 218.15.27.91 广东省茂名市高州市 电信
818 218.15.27.92 218.15.27.92 广东省茂名市 星月网吧
819 218.15.27.93 218.15.27.169 广东省茂名市高州市 电信
820 218.15.27.170 218.15.27.174 广东省茂名市高州市 高州大酒店
821 218.15.27.175 218.15.27.178 广东省茂名市高州市 电信
822 218.15.27.179 218.15.27.179 广东省茂名市高州市 石鼓职业高级中学
823 218.15.27.180 218.15.27.187 广东省茂名市高州市 电信
824 218.15.27.188 218.15.27.188 广东省茂名市高州市 一中电脑室(高中部)
825 218.15.27.189 218.15.27.225 广东省茂名市高州市 电信
826 218.15.27.226 218.15.27.226 广东省茂名市高州市 无忧网吧
827 218.15.27.227 218.15.27.255 广东省茂名市高州市 电信
828 218.15.28.0 218.15.30.234 广东省茂名市 电信
829 218.15.30.235 218.15.30.235 广东省茂名市 神舟网吧
830 218.15.30.236 218.15.31.255 广东省茂名市 电信
831 219.129.208.0 219.129.209.255 广东省茂名市 电信
832 219.129.210.0 219.129.210.255 广东省茂名市高州市 电信
833 219.129.211.0 219.129.211.255 广东省茂名市 电信
834 219.129.212.0 219.129.212.155 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
835 219.129.212.156 219.129.212.156 广东省茂名市高州市 老伙计网吧
836 219.129.212.157 219.129.212.160 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
837 219.129.212.161 219.129.212.161 广东省茂名市高州市 石鼓镇灰凼村网络中心机房
838 219.129.212.162 219.129.215.94 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
839 219.129.215.95 219.129.215.95 广东省茂名市高州市 泗水网吧
840 219.129.215.96 219.129.215.255 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
841 219.129.216.0 219.129.216.191 广东省茂名市 电信
842 219.129.216.192 219.129.216.192 广东省茂名市 利军秋红网吧
843 219.129.216.193 219.129.219.5 广东省茂名市 电信
844 219.129.219.6 219.129.219.6 广东省茂名市 联速网吧
845 219.129.219.7 219.129.219.7 广东省茂名市 电信
846 219.129.219.8 219.129.219.15 广东省茂名市 第一职业技术学校
847 219.129.219.16 219.129.219.17 广东省茂名市 电信
848 219.129.219.18 219.129.219.18 广东省茂名市 化州良光一峰网吧
849 219.129.219.19 219.129.219.41 广东省茂名市 电信
850 219.129.219.42 219.129.219.42 广东省茂名市 金龙网吧
851 219.129.219.43 219.129.219.43 广东省茂名市 电信
852 219.129.219.44 219.129.219.44 广东省茂名市 金龙网吧
853 219.129.219.45 219.129.219.82 广东省茂名市 电信
854 219.129.219.83 219.129.219.83 广东省茂名市电白县 电城镇众帮网吧
855 219.129.219.84 219.129.219.89 广东省茂名市 电信
856 219.129.219.90 219.129.219.91 广东省茂名市高州市 八格雅路上网中心
857 219.129.219.92 219.129.219.97 广东省茂名市 电信
858 219.129.219.98 219.129.219.98 广东省茂名市 志林网苑
859 219.129.219.99 219.129.219.153 广东省茂名市 电信
860 219.129.219.154 219.129.219.154 广东省茂名市 茂港区全兴网吧
861 219.129.219.155 219.129.219.171 广东省茂名市 电信
862 219.129.219.172 219.129.219.174 广东省茂名市化州市 红豆网吧
863 219.129.219.175 219.129.219.177 广东省茂名市 电信
864 219.129.219.178 219.129.219.178 广东省茂名市高州市 百乐城酒店
865 219.129.219.179 219.129.219.251 广东省茂名市 电信
866 219.129.219.252 219.129.219.253 广东省茂名市高州市 五星网吧
867 219.129.219.254 219.129.219.255 广东省茂名市 电信
868 219.129.220.0 219.129.220.255 广东省茂名市 (信宜)电信
869 219.129.221.0 219.129.221.255 广东省茂名市 电信
870 219.129.222.0 219.129.222.238 广东省茂名市 (高州/电白)电信
871 219.129.222.239 219.129.222.239 广东省茂名市 黄金网吧
872 219.129.222.240 219.129.222.253 广东省茂名市 (高州/电白)电信
873 219.129.222.254 219.129.222.254 广东省茂名市 金山计算机学校安达校区
874 219.129.222.255 219.129.223.255 广东省茂名市 (高州/电白)电信
875 219.129.224.0 219.129.226.186 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
876 219.129.226.187 219.129.226.187 广东省茂名市 信宜市教师进修学校
877 219.129.226.188 219.129.227.255 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
878 219.129.228.0 219.129.228.62 广东省茂名市化州市 电信
879 219.129.228.63 219.129.228.63 广东省茂名市化州市 新天地网吧
880 219.129.228.64 219.129.228.255 广东省茂名市化州市 电信
881 219.129.229.0 219.129.229.255 广东省茂名市 电信
882 219.129.230.0 219.129.230.255 广东省茂名市信宜市 电信
883 219.129.231.0 219.129.231.255 广东省茂名市 电信
884 219.129.232.0 219.129.233.251 广东省茂名市高州市 电信
885 219.129.233.252 219.129.233.252 广东省茂名市高州市 新天地网吧
886 219.129.233.253 219.129.234.22 广东省茂名市高州市 电信
887 219.129.234.23 219.129.234.23 广东省茂名市高州市 石鼓镇灰凼网吧
888 219.129.234.24 219.129.234.255 广东省茂名市高州市 电信
889 219.129.235.0 219.129.236.33 广东省茂名市 电信
890 219.129.236.34 219.129.236.34 广东省茂名市化州市 联众网吧
891 219.129.236.35 219.129.236.37 广东省茂名市 电信
892 219.129.236.38 219.129.236.38 广东省茂名市化州市 杨梅镇飞速网吧
893 219.129.236.39 219.129.236.49 广东省茂名市 电信
894 219.129.236.50 219.129.236.50 广东省茂名市 深蓝网吧(光明路)
895 219.129.236.51 219.129.236.66 广东省茂名市 电信
896 219.129.236.67 219.129.236.67 广东省茂名市高州市 祥山镇裴翠网吧
897 219.129.236.68 219.129.236.111 广东省茂名市 电信
898 219.129.236.112 219.129.236.118 广东省茂名市 化州市林尘镇华联网吧
899 219.129.236.119 219.129.236.121 广东省茂名市 电信
900 219.129.236.122 219.129.236.122 广东省茂名市 化州市第三中学
901 219.129.236.123 219.129.236.169 广东省茂名市 电信
902 219.129.236.170 219.129.236.170 广东省茂名市 电白县霞洞镇强智网吧
903 219.129.236.171 219.129.236.241 广东省茂名市 电信
904 219.129.236.242 219.129.236.242 广东省茂名市电白县 麻岗镇星空网吧
905 219.129.236.243 219.129.236.249 广东省茂名市 电信
906 219.129.236.250 219.129.236.254 广东省茂名市 水东三角圩红树林网吧
907 219.129.236.255 219.129.237.17 广东省茂名市 电信
908 219.129.237.18 219.129.237.18 广东省茂名市 电信IDC机房
909 219.129.237.19 219.129.238.1 广东省茂名市 电信
910 219.129.238.2 219.129.238.2 广东省茂名市 星盟光华南店
911 219.129.238.3 219.129.238.65 广东省茂名市 电信
912 219.129.238.66 219.129.238.66 广东省茂名市 盛世网吧(名珠广场二楼)
913 219.129.238.67 219.129.238.67 广东省茂名市 电信
914 219.129.238.68 219.129.238.68 广东省茂名市 华宇网吧
915 219.129.238.69 219.129.238.115 广东省茂名市 电信
916 219.129.238.116 219.129.238.119 广东省茂名市化州市 上佳网吧
917 219.129.238.120 219.129.238.161 广东省茂名市 电信
918 219.129.238.162 219.129.238.165 广东省茂名市 信宜清闲网吧
919 219.129.238.166 219.129.238.193 广东省茂名市 电信
920 219.129.238.194 219.129.238.195 广东省茂名市化州市 中垌极速网吧
921 219.129.238.196 219.129.238.242 广东省茂名市 电信
922 219.129.238.243 219.129.238.243 广东省茂名市 晶辉网吧
923 219.129.238.244 219.129.238.249 广东省茂名市 电信
924 219.129.238.250 219.129.238.250 广东省茂名市 志林网苑网吧
925 219.129.238.251 219.129.238.255 广东省茂名市 电信
926 219.129.239.0 219.129.239.255 广东省茂名市 电信IDC机房
927 219.135.0.0 219.135.8.154 广东省茂名市 电信
928 219.135.8.155 219.135.8.155 广东省茂名市高州市 龙腾网吧
929 219.135.8.156 219.135.9.80 广东省茂名市 电信
930 219.135.9.81 219.135.9.81 广东省茂名市高州市 五星网吧
931 219.135.9.82 219.135.14.49 广东省茂名市 电信
932 219.135.14.50 219.135.14.50 广东省茂名市 凤凰网吧
933 219.135.14.51 219.135.15.255 广东省茂名市 电信
934 220.198.49.0 220.198.49.4 广东省茂名市 联通
935 220.198.49.5 220.198.49.5 广东省茂名市 志林网苑
936 220.198.49.6 220.198.49.6 广东省茂名市 志林网苑网吧
937 220.198.49.7 220.198.50.255 广东省茂名市 联通
938 220.199.3.0 220.199.3.255 广东省茂名市 联通
939 221.5.30.0 221.5.42.2 广东省茂名市 联通
940 221.5.42.3 221.5.42.3 广东省茂名市 茂名学院
941 221.5.42.4 221.5.42.37 广东省茂名市 联通
942 221.5.42.38 221.5.42.38 广东省茂名市 广怡酒店
943 221.5.42.39 221.5.46.255 广东省茂名市 联通
944 221.5.47.0 221.5.47.255 广东省茂名市高州市 联通
945 221.172.64.0 221.172.70.255 广东省茂名市 中移铁通
946 222.50.112.0 222.50.115.255 广东省茂名市 中移铁通
947 222.50.153.0 222.50.156.255 广东省茂名市 中移铁通
948 222.50.157.0 222.50.158.255 广东省茂名市高州市 中移铁通
949 222.50.159.0 222.50.159.255 广东省茂名市茂港区 中移铁通
950 222.50.160.0 222.50.160.255 广东省茂名市高州市 中移铁通
951 223.73.104.0 223.73.107.255 广东省茂名市 移动
952 223.74.89.0 223.74.89.255 广东省茂名市 移动