ip地址查询

茂名市IP地址列表

茂名市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.18.140.0 14.18.143.255 广东省茂名市 电信
2 14.21.12.0 14.21.15.255 广东省茂名市 电信
3 14.21.72.0 14.21.75.255 广东省茂名市 电信
4 14.113.192.0 14.113.255.255 广东省茂名市 电信
5 14.119.64.0 14.119.79.255 广东省茂名市 电信
6 14.122.192.0 14.122.207.255 广东省茂名市 电信
7 14.149.192.0 14.149.197.255 广东省茂名市 电信
8 14.149.198.0 14.149.199.255 广东省茂名市信宜市 电信
9 14.149.200.0 14.149.255.255 广东省茂名市 电信
10 14.208.0.0 14.208.118.255 广东省茂名市 电信
11 14.208.119.0 14.208.119.255 广东省茂名市高州市 电信
12 14.208.120.0 14.208.226.255 广东省茂名市 电信
13 14.208.227.0 14.208.230.255 广东省茂名市茂南区 电信
14 14.208.231.0 14.208.233.255 广东省茂名市 电信
15 14.208.234.0 14.208.237.255 广东省茂名市茂南区 电信
16 14.208.238.0 14.208.255.255 广东省茂名市 电信
17 58.253.64.0 58.253.74.255 广东省茂名市 联通
18 58.253.75.0 58.253.75.255 广东省茂名市高州市 联通
19 58.253.76.0 58.253.79.255 广东省茂名市 联通
20 58.255.224.0 58.255.231.255 广东省茂名市 联通
21 58.255.233.0 58.255.237.255 广东省茂名市 联通
22 58.255.238.0 58.255.238.255 广东省茂名市高州市 联通
23 58.255.239.0 58.255.239.255 广东省茂名市 联通
24 59.34.112.0 59.34.112.28 广东省茂名市 电信
25 59.34.112.29 59.34.112.29 广东省茂名市高州市 师范学院
26 59.34.112.30 59.34.112.58 广东省茂名市 电信
27 59.34.112.59 59.34.112.59 广东省茂名市化州市 第三中学
28 59.34.112.60 59.34.112.65 广东省茂名市 电信
29 59.34.112.66 59.34.112.66 广东省茂名市 化州那务镇那务中学
30 59.34.112.67 59.34.112.95 广东省茂名市 电信
31 59.34.112.96 59.34.112.96 广东省茂名市 信宜市综合成人中专
32 59.34.112.97 59.34.114.17 广东省茂名市 电信
33 59.34.114.18 59.34.114.21 广东省茂名市化州市 江湖镇科技网吧
34 59.34.114.22 59.34.114.65 广东省茂名市 电信
35 59.34.114.66 59.34.114.66 广东省茂名市化州市 天域网吧
36 59.34.114.67 59.34.114.121 广东省茂名市 电信
37 59.34.114.122 59.34.114.122 广东省茂名市化州市 星河国际假日酒店
38 59.34.114.123 59.34.114.187 广东省茂名市 电信
39 59.34.114.188 59.34.114.188 广东省茂名市 信宜市忘情号网苑
40 59.34.114.189 59.34.114.200 广东省茂名市 电信
41 59.34.114.201 59.34.114.201 广东省茂名市信宜市 开心网吧
42 59.34.114.202 59.34.114.204 广东省茂名市 电信
43 59.34.114.205 59.34.114.205 广东省茂名市信宜市 开心网吧
44 59.34.114.206 59.34.114.209 广东省茂名市 电信
45 59.34.114.210 59.34.114.210 广东省茂名市信宜市 天籁网吧
46 59.34.114.211 59.34.114.241 广东省茂名市 电信
47 59.34.114.242 59.34.114.242 广东省茂名市信宜市 欢乐网吧
48 59.34.114.243 59.34.115.7 广东省茂名市 电信
49 59.34.115.8 59.34.115.8 广东省茂名市 风云网吧
50 59.34.115.9 59.34.115.17 广东省茂名市 电信
51 59.34.115.18 59.34.115.20 广东省茂名市 盛世网络
52 59.34.115.21 59.34.115.25 广东省茂名市 电信
53 59.34.115.26 59.34.115.30 广东省茂名市 光华明珠网吧
54 59.34.115.31 59.34.115.34 广东省茂名市 电信
55 59.34.115.35 59.34.115.35 广东省茂名市 万联网咖
56 59.34.115.36 59.34.115.37 广东省茂名市 电信
57 59.34.115.38 59.34.115.38 广东省茂名市 万联网吧
58 59.34.115.39 59.34.115.82 广东省茂名市 电信
59 59.34.115.83 59.34.115.88 广东省茂名市 中华红网吧
60 59.34.115.89 59.34.115.98 广东省茂名市 电信
61 59.34.115.99 59.34.115.99 广东省茂名市 飞越网点
62 59.34.115.100 59.34.115.129 广东省茂名市 电信
63 59.34.115.130 59.34.115.130 广东省茂名市 光华路博成网吧
64 59.34.115.131 59.34.115.145 广东省茂名市 电信
65 59.34.115.146 59.34.115.146 广东省茂名市 茂名热电厂
66 59.34.115.147 59.34.115.167 广东省茂名市 电信
67 59.34.115.168 59.34.115.168 广东省茂名市 顶尖网吧
68 59.34.115.169 59.34.115.210 广东省茂名市 电信
69 59.34.115.211 59.34.115.211 广东省茂名市 双山网吧
70 59.34.115.212 59.34.115.237 广东省茂名市 电信
71 59.34.115.238 59.34.115.238 广东省茂名市 佰度网吧
72 59.34.115.239 59.34.115.240 广东省茂名市 电信
73 59.34.115.241 59.34.115.246 广东省茂名市 盛世网吧
74 59.34.115.247 59.34.127.1 广东省茂名市 电信
75 59.34.127.2 59.34.127.2 广东省茂名市 新圩极速网吧
76 59.34.127.3 59.34.127.25 广东省茂名市 电信
77 59.34.127.26 59.34.127.26 广东省茂名市化州市 爱国网吧
78 59.34.127.27 59.34.127.34 广东省茂名市 电信
79 59.34.127.35 59.34.127.35 广东省茂名市化州市 友情网吧
80 59.34.127.36 59.34.127.50 广东省茂名市 电信
81 59.34.127.51 59.34.127.51 广东省茂名市化州市 新世纪网吧
82 59.34.127.52 59.34.127.89 广东省茂名市 电信
83 59.34.127.90 59.34.127.90 广东省茂名市化州市 星之恋网吧
84 59.34.127.91 59.34.127.97 广东省茂名市 电信
85 59.34.127.98 59.34.127.100 广东省茂名市化州市 点击网吧
86 59.34.127.101 59.34.127.119 广东省茂名市 电信
87 59.34.127.120 59.34.127.120 广东省茂名市化州市 极速网吧
88 59.34.127.121 59.34.127.145 广东省茂名市 电信
89 59.34.127.146 59.34.127.146 广东省茂名市信宜市 天骄网吧
90 59.34.127.147 59.34.127.169 广东省茂名市 电信
91 59.34.127.170 59.34.127.172 广东省茂名市信宜市 一网情深第一分店
92 59.34.127.173 59.34.127.187 广东省茂名市 电信
93 59.34.127.188 59.34.127.188 广东省茂名市信宜市 世纪网吧
94 59.34.127.189 59.34.127.194 广东省茂名市 电信
95 59.34.127.195 59.34.127.195 广东省茂名市信宜市 云龙网吧
96 59.34.127.196 59.34.130.9 广东省茂名市 电信
97 59.34.130.10 59.34.130.12 广东省茂名市化州市 欣欣网吧
98 59.34.130.13 59.34.130.27 广东省茂名市 电信
99 59.34.130.28 59.34.130.28 广东省茂名市化州市 中垌惠宜佳网吧
100 59.34.130.29 59.34.130.41 广东省茂名市 电信
101 59.34.130.42 59.34.130.42 广东省茂名市化州市 兰山区阿武子网吧
102 59.34.130.43 59.34.130.97 广东省茂名市 电信
103 59.34.130.98 59.34.130.98 广东省茂名市 2008网络网吧(新福路)
104 59.34.130.99 59.34.130.100 广东省茂名市 电信
105 59.34.130.101 59.34.130.101 广东省茂名市 2008网络
106 59.34.130.102 59.34.130.121 广东省茂名市 电信
107 59.34.130.122 59.34.130.126 广东省茂名市化州市 知音网吧
108 59.34.130.127 59.34.130.137 广东省茂名市 电信
109 59.34.130.138 59.34.130.138 广东省茂名市高州市 星网网吧
110 59.34.130.139 59.34.130.153 广东省茂名市 电信
111 59.34.130.154 59.34.130.155 广东省茂名市高州市 地球村网吧
112 59.34.130.156 59.34.130.170 广东省茂名市 电信
113 59.34.130.171 59.34.130.171 广东省茂名市高州市 啊修罗网吧
114 59.34.130.172 59.34.130.201 广东省茂名市 电信
115 59.34.130.202 59.34.130.202 广东省茂名市高州市 蓝天网吧(高凉路)
116 59.34.130.203 59.34.130.209 广东省茂名市 电信
117 59.34.130.210 59.34.130.210 广东省茂名市高州市 星网网吧
118 59.34.130.211 59.34.130.213 广东省茂名市 电信
119 59.34.130.214 59.34.130.214 广东省茂名市高州市 新星网网域
120 59.34.130.215 59.34.130.217 广东省茂名市 电信
121 59.34.130.218 59.34.130.218 广东省茂名市高州市 星域网吧(光明路)
122 59.34.130.219 59.34.130.233 广东省茂名市 电信
123 59.34.130.234 59.34.130.234 广东省茂名市高州市 新帝盟网吧
124 59.34.130.235 59.34.130.235 广东省茂名市高州市 帝盟网吧
125 59.34.130.236 59.34.130.249 广东省茂名市 电信
126 59.34.130.250 59.34.130.250 广东省茂名市高州市 创意网络服务中心
127 59.34.130.251 59.34.131.37 广东省茂名市 电信
128 59.34.131.38 59.34.131.255 广东省茂名市 龙锦网络有限公司(油城6路5号龙锦科技园)
129 59.34.132.0 59.34.156.250 广东省茂名市 电信
130 59.34.156.251 59.34.156.251 广东省茂名市 袂花镇尖锋网吧
131 59.34.156.252 59.34.159.255 广东省茂名市 电信
132 61.28.3.0 61.28.3.254 广东省茂名市 盈联宽带
133 61.28.3.255 61.28.3.255 广东省茂名市高州市 联误网吧
134 61.143.34.0 61.143.34.255 广东省茂名市 电信
135 61.143.230.0 61.143.234.7 广东省茂名市 电信
136 61.143.234.8 61.143.234.8 广东省茂名市高州市 东岸镇传奇网吧
137 61.143.234.9 61.143.235.145 广东省茂名市 电信
138 61.143.235.146 61.143.235.149 广东省茂名市 高山镇奇迹网吧
139 61.143.235.150 61.143.237.33 广东省茂名市 电信
140 61.143.237.34 61.143.237.34 广东省茂名市 公馆祥和网吧
141 61.143.237.35 61.143.237.39 广东省茂名市 电信
142 61.143.237.40 61.143.237.47 广东省茂名市化州市 永乐网络服务部
143 61.143.237.48 61.143.237.63 广东省茂名市高州市 雷霆快车网吧
144 61.143.237.64 61.143.237.79 广东省茂名市 水东网络世界网吧
145 61.143.237.80 61.143.237.95 广东省茂名市 电信
146 61.143.237.96 61.143.237.103 广东省茂名市电白县 图书馆电子阅览中心
147 61.143.237.104 61.143.237.111 广东省茂名市 茂南区镇盛华林网吧
148 61.143.237.112 61.143.237.119 广东省茂名市电白县 电城蓝雅网吧
149 61.143.237.120 61.143.237.127 广东省茂名市 电信
150 61.143.237.128 61.143.237.135 广东省茂名市 信宜市飞扬网吧
151 61.143.237.136 61.143.237.147 广东省茂名市 电信
152 61.143.237.148 61.143.237.148 广东省茂名市 纵横网吧
153 61.143.237.149 61.143.237.154 广东省茂名市 电信
154 61.143.237.155 61.143.237.155 广东省茂名市 闲情网吧
155 61.143.237.156 61.143.237.165 广东省茂名市 电信
156 61.143.237.166 61.143.237.166 广东省茂名市 电信实业分公司
157 61.143.237.167 61.143.237.175 广东省茂名市 电信
158 61.143.237.176 61.143.237.183 广东省茂名市 合江镇陵南网吧
159 61.143.237.184 61.143.237.191 广东省茂名市 顶尖网吧
160 61.143.237.192 61.143.237.199 广东省茂名市 益智网吧
161 61.143.237.200 61.143.237.204 广东省茂名市 电信
162 61.143.237.205 61.143.237.205 广东省茂名市高州市 红蚂蚁网吧
163 61.143.237.206 61.143.237.209 广东省茂名市 电信
164 61.143.237.210 61.143.237.213 广东省茂名市高州市 星威网吧
165 61.143.237.214 61.143.237.215 广东省茂名市 电信
166 61.143.237.216 61.143.237.223 广东省茂名市 鹏浩网吧
167 61.143.237.224 61.143.239.255 广东省茂名市 电信
168 61.146.224.0 61.146.233.4 广东省茂名市 电信
169 61.146.233.5 61.146.233.5 广东省茂名市 星梦网吧(官渡二路)
170 61.146.233.6 61.146.233.74 广东省茂名市 电信
171 61.146.233.75 61.146.233.75 广东省茂名市 寰宇网吧(计星路)
172 61.146.233.76 61.146.233.80 广东省茂名市 电信
173 61.146.233.81 61.146.233.85 广东省茂名市化州市 河东区桔城路丝绸大厦首层金都网吧
174 61.146.233.86 61.146.233.87 广东省茂名市 电信
175 61.146.233.88 61.146.233.95 广东省茂名市高州市 梦工场网吧
176 61.146.233.96 61.146.233.103 广东省茂名市化州市 世界通网吧
177 61.146.233.104 61.146.233.129 广东省茂名市 电信
178 61.146.233.130 61.146.233.131 广东省茂名市 信宜市星梦网络信宜店
179 61.146.233.132 61.146.233.153 广东省茂名市 电信
180 61.146.233.154 61.146.233.157 广东省茂名市 环球网吧
181 61.146.233.158 61.146.233.159 广东省茂名市 电信
182 61.146.233.160 61.146.233.191 广东省茂名市 教育局
183 61.146.233.192 61.146.233.199 广东省茂名市 电信
184 61.146.233.200 61.146.233.207 广东省茂名市电白县 水东镇心语网吧
185 61.146.233.208 61.146.233.215 广东省茂名市 电信
186 61.146.233.216 61.146.233.223 广东省茂名市电白县 水东镇玩家网吧
187 61.146.233.224 61.146.233.227 广东省茂名市 电信
188 61.146.233.228 61.146.233.228 广东省茂名市 信宜市自由空间网吧
189 61.146.233.229 61.146.233.229 广东省茂名市 信宜市自由空间网吧总店
190 61.146.233.230 61.146.233.234 广东省茂名市 电信
191 61.146.233.235 61.146.233.235 广东省茂名市高州市 一网网吧
192 61.146.233.236 61.146.233.241 广东省茂名市 电信
193 61.146.233.242 61.146.233.242 广东省茂名市 水东镇新时空网吧
194 61.146.233.243 61.146.233.243 广东省茂名市 电白水东新时空网吧
195 61.146.233.244 61.146.233.249 广东省茂名市 电信
196 61.146.233.250 61.146.233.255 广东省茂名市高州市 石鼓新星网吧
197 61.146.234.0 61.146.234.2 广东省茂名市 电信
198 61.146.234.3 61.146.234.3 广东省茂名市 新湖网吧(新湖三街)
199 61.146.234.4 61.146.234.5 广东省茂名市 电信
200 61.146.234.6 61.146.234.6 广东省茂名市 英捷网吧
201 61.146.234.7 61.146.234.17 广东省茂名市 电信
202 61.146.234.18 61.146.234.18 广东省茂名市 轻松网联
203 61.146.234.19 61.146.234.37 广东省茂名市 电信
204 61.146.234.38 61.146.234.38 广东省茂名市 科海网吧
205 61.146.234.39 61.146.234.47 广东省茂名市 电信
206 61.146.234.48 61.146.234.48 广东省茂名市 轻松网吧
207 61.146.234.49 61.146.234.95 广东省茂名市 电信
208 61.146.234.96 61.146.234.97 广东省茂名市化州市 上佳网吧
209 61.146.234.98 61.146.234.111 广东省茂名市 电信
210 61.146.234.112 61.146.234.112 广东省茂名市 英捷网吧
211 61.146.234.113 61.146.234.118 广东省茂名市 电信
212 61.146.234.119 61.146.234.120 广东省茂名市 信宜轻松网吧
213 61.146.234.121 61.146.234.127 广东省茂名市 电信
214 61.146.234.128 61.146.234.135 广东省茂名市电白县 腾龙网吧
215 61.146.234.136 61.146.234.143 广东省茂名市 电信
216 61.146.234.144 61.146.234.151 广东省茂名市化州市 开心网吧
217 61.146.234.152 61.146.234.207 广东省茂名市 电信
218 61.146.234.208 61.146.234.223 广东省茂名市 黄金网吧(人民南路196号A大院7号楼二梯二楼)
219 61.146.234.224 61.146.234.239 广东省茂名市 信宜市星辰网吧
220 61.146.234.240 61.146.234.241 广东省茂名市化州市 新星网吧
221 61.146.234.242 61.146.234.242 广东省茂名市化州市 极速雷霆网吧
222 61.146.234.243 61.146.234.247 广东省茂名市化州市 新星网吧
223 61.146.234.248 61.146.234.255 广东省茂名市高州市 图书馆
224 61.146.235.0 61.146.235.137 广东省茂名市 电信
225 61.146.235.138 61.146.235.139 广东省茂名市 亮点网络时代网络服务有限公司
226 61.146.235.140 61.146.235.179 广东省茂名市 电信
227 61.146.235.180 61.146.235.180 广东省茂名市 心忆网吧
228 61.146.235.181 61.146.235.241 广东省茂名市 电信
229 61.146.235.242 61.146.235.242 广东省茂名市 网游网吧
230 61.146.235.243 61.146.236.23 广东省茂名市 电信
231 61.146.236.24 61.146.236.31 广东省茂名市高州市 教育局
232 61.146.236.32 61.146.236.39 广东省茂名市 电信
233 61.146.236.40 61.146.236.47 广东省茂名市电白县 三角圩网谊网吧
234 61.146.236.48 61.146.236.63 广东省茂名市 第一中学
235 61.146.236.64 61.146.236.97 广东省茂名市 电信
236 61.146.236.98 61.146.236.98 广东省茂名市 创新网吧
237 61.146.236.99 61.146.236.105 广东省茂名市 电信
238 61.146.236.106 61.146.236.106 广东省茂名市信宜市 星梦网吧(人民路100号)
239 61.146.236.107 61.146.236.114 广东省茂名市 电信
240 61.146.236.115 61.146.236.118 广东省茂名市电白县 水东天天网吧
241 61.146.236.119 61.146.236.163 广东省茂名市 电信
242 61.146.236.164 61.146.236.167 广东省茂名市高州市 绿苗网吧
243 61.146.236.168 61.146.236.183 广东省茂名市 电信
244 61.146.236.184 61.146.236.191 广东省茂名市 联纵网吧
245 61.146.236.192 61.146.236.207 广东省茂名市 电信
246 61.146.236.208 61.146.236.215 广东省茂名市 水东镇超人网吧(新湖一路171号)
247 61.146.236.216 61.146.236.223 广东省茂名市电白县 水东镇休闲网吧
248 61.146.236.224 61.146.236.225 广东省茂名市 电信
249 61.146.236.226 61.146.236.227 广东省茂名市高州市 绿岛网吧
250 61.146.236.228 61.146.236.247 广东省茂名市 电信
251 61.146.236.248 61.146.236.255 广东省茂名市化州市 教育局
252 61.146.237.0 61.146.237.9 广东省茂名市 电信
253 61.146.237.10 61.146.237.10 广东省茂名市 茂港区小良镇小良第一个网吧
254 61.146.237.11 61.146.237.11 广东省茂名市 电信
255 61.146.237.12 61.146.237.15 广东省茂名市高州市 星月网吧
256 61.146.237.16 61.146.237.17 广东省茂名市 电信
257 61.146.237.18 61.146.237.18 广东省茂名市 战国风云网吧
258 61.146.237.19 61.146.237.37 广东省茂名市 电信
259 61.146.237.38 61.146.237.38 广东省茂名市化州市 中垌镇飞奔网吧
260 61.146.237.39 61.146.237.39 广东省茂名市 电信
261 61.146.237.40 61.146.237.43 广东省茂名市电白县 沙琅新城网吧
262 61.146.237.44 61.146.237.51 广东省茂名市 电信
263 61.146.237.52 61.146.237.55 广东省茂名市电白县 沙琅镇地球村网吧
264 61.146.237.56 61.146.237.63 广东省茂名市高州市 新千年网吧
265 61.146.237.64 61.146.237.73 广东省茂名市 电信
266 61.146.237.74 61.146.237.75 广东省茂名市高州市 冲击波网吧
267 61.146.237.76 61.146.237.79 广东省茂名市 电信
268 61.146.237.80 61.146.237.87 广东省茂名市高州市 开心网吧
269 61.146.237.88 61.146.237.89 广东省茂名市 电信
270 61.146.237.90 61.146.237.90 广东省茂名市 姐妹网吧
271 61.146.237.91 61.146.237.99 广东省茂名市 电信
272 61.146.237.100 61.146.237.103 广东省茂名市高州市 森铭网吧(光明路)
273 61.146.237.104 61.146.237.111 广东省茂名市 电信
274 61.146.237.112 61.146.237.119 广东省茂名市化州市 海云边网吧
275 61.146.237.120 61.146.237.127 广东省茂名市高州市 新根念网吧
276 61.146.237.128 61.146.237.143 广东省茂名市 电信
277 61.146.237.144 61.146.237.151 广东省茂名市高州市 冲浪网吧
278 61.146.237.152 61.146.237.159 广东省茂名市 迪松网吧
279 61.146.237.160 61.146.237.163 广东省茂名市电白县 林头镇灵通网吧
280 61.146.237.164 61.146.237.177 广东省茂名市 电信
281 61.146.237.178 61.146.237.178 广东省茂名市电白县 三角圩天空网吧
282 61.146.237.179 61.146.237.179 广东省茂名市电白县 三角圩嘉乐网吧
283 61.146.237.180 61.146.237.183 广东省茂名市 水东嘉乐网吧
284 61.146.237.184 61.146.237.207 广东省茂名市 电信
285 61.146.237.208 61.146.237.211 广东省茂名市 信宜白石蓝月网吧
286 61.146.237.212 61.146.237.219 广东省茂名市 电信
287 61.146.237.220 61.146.237.223 广东省茂名市高州市 极速网吧
288 61.146.237.224 61.146.237.239 广东省茂名市 电信
289 61.146.237.240 61.146.237.241 广东省茂名市化州市 潘多拉网吧
290 61.146.237.242 61.146.237.242 广东省茂名市化州市 畅想网吧
291 61.146.237.243 61.146.237.247 广东省茂名市化州市 潘多拉网吧
292 61.146.237.248 61.146.239.94 广东省茂名市 电信
293 61.146.239.95 61.146.239.95 广东省茂名市 乙烯公司
294 61.146.239.96 61.146.239.255 广东省茂名市 电信
295 61.234.116.0 61.234.118.39 广东省茂名市 中移铁通
296 61.234.118.40 61.234.118.40 广东省茂名市 阳光电脑
297 61.234.118.41 61.234.119.255 广东省茂名市 中移铁通
298 61.235.108.0 61.235.108.255 广东省茂名市 中移铁通
299 61.242.14.0 61.242.15.255 广东省茂名市 联通
300 110.208.60.0 110.208.60.255 广东省茂名市信宜市 中移铁通
301 110.210.190.0 110.210.190.255 广东省茂名市茂港区 中移铁通
302 110.210.191.0 110.210.191.255 广东省茂名市 中移铁通
303 112.89.124.0 112.89.127.255 广东省茂名市 联通
304 112.90.248.0 112.90.255.255 广东省茂名市 联通
305 112.91.0.40 112.91.0.47 广东省茂名市 联通
306 112.91.36.0 112.91.36.255 广东省茂名市 联通
307 112.91.248.0 112.91.255.255 广东省茂名市 联通
308 112.92.54.0 112.92.55.255 广东省茂名市 联通
309 113.94.0.0 113.94.7.255 广东省茂名市信宜市 电信
310 113.94.8.0 113.94.8.255 广东省茂名市电白县 电信
311 113.94.9.0 113.94.10.255 广东省茂名市信宜市 电信
312 113.94.11.0 113.94.11.255 广东省茂名市电白县 电信
313 113.94.12.0 113.94.15.255 广东省茂名市信宜市 电信
314 113.94.16.0 113.94.127.255 广东省茂名市 电信
315 113.101.168.0 113.101.170.255 广东省茂名市化州市 电信
316 113.107.155.0 113.107.155.197 广东省茂名市 电信
317 113.107.155.198 113.107.155.198 广东省茂名市电白县 观珠镇银珠酒店轻松网吧
318 113.107.155.199 113.107.158.255 广东省茂名市 电信
319 113.107.162.0 113.107.162.57 广东省茂名市 电信
320 113.107.162.58 113.107.162.58 广东省茂名市 盛世网吧(双山店)
321 113.107.162.59 113.107.164.199 广东省茂名市 电信
322 113.107.164.200 113.107.164.200 广东省茂名市 电白县教育网
323 113.107.164.201 113.107.164.255 广东省茂名市 电信
324 113.107.165.0 113.107.165.255 广东省茂名市高州市 电信
325 113.115.179.0 113.115.179.255 广东省茂名市 电信
326 116.6.0.0 116.6.0.255 广东省茂名市 电信
327 116.27.0.0 116.27.9.255 广东省茂名市 电信
328 116.27.10.0 116.27.11.255 广东省茂名市高州市 电信
329 116.27.12.0 116.27.13.255 广东省茂名市信宜市 电信
330 116.27.14.0 116.27.23.236 广东省茂名市 电信
331 116.27.23.237 116.27.23.237 广东省茂名市 众华宾馆
332 116.27.23.238 116.27.24.255 广东省茂名市 电信
333 116.27.25.0 116.27.25.255 广东省茂名市高州市 电信
334 116.27.26.0 116.27.37.255 广东省茂名市 电信
335 116.27.38.0 116.27.38.255 广东省茂名市 (化州)电信
336 116.27.39.0 116.27.62.185 广东省茂名市 电信
337 116.27.62.187 116.27.64.255 广东省茂名市 电信
338 116.27.65.0 116.27.65.255 广东省茂名市高州市 电信
339 116.27.66.0 116.27.66.255 广东省茂名市 电信
340 116.27.67.0 116.27.67.255 广东省茂名市高州市 电信
341 116.27.68.0 116.27.71.255 广东省茂名市 电信
342 116.27.72.0 116.27.72.255 广东省茂名市化州市 电信
343 116.27.73.0 116.27.84.255 广东省茂名市 电信
344 116.27.85.0 116.27.85.255 广东省茂名市电白县 电信
345 116.27.86.0 116.27.87.255 广东省茂名市 电信
346 116.27.88.0 116.27.88.255 广东省茂名市高州市 电信
347 116.60.237.0 116.60.237.255 广东省茂名市 中移铁通
348 116.62.52.0 116.62.52.255 广东省茂名市高州市 中移铁通
349 118.245.243.0 118.245.243.255 广东省茂名市 中移铁通
350 119.134.0.0 119.134.19.255 广东省茂名市 电信
351 119.134.20.0 119.134.20.255 广东省茂名市高州市 电信
352 119.134.21.0 119.134.21.255 广东省茂名市 电信
353 119.134.23.0 119.134.23.255 广东省茂名市 电信
354 119.134.24.0 119.134.24.255 广东省茂名市信宜市 电信
355 119.134.25.0 119.134.92.255 广东省茂名市 电信
356 119.134.93.0 119.134.93.255 广东省茂名市电白县 电信
357 119.134.94.0 119.134.127.255 广东省茂名市 电信
358 120.82.0.0 120.82.67.255 广东省茂名市 联通
359 120.82.68.0 120.82.79.255 广东省茂名市高州市 联通
360 120.82.80.0 120.82.108.255 广东省茂名市 联通
361 120.196.249.0 120.196.251.255 广东省茂名市 移动
362 120.198.128.0 120.198.130.255 广东省茂名市 移动
363 120.198.131.0 120.198.131.241 广东省茂名市高州市 移动
364 120.198.131.242 120.198.131.246 广东省茂名市高州市 高州大酒店
365 120.198.131.247 120.198.131.255 广东省茂名市高州市 移动
366 120.198.132.0 120.198.170.255 广东省茂名市 移动
367 120.239.32.0 120.239.63.255 广东省茂名市 移动
368 122.13.192.0 122.13.255.255 广东省茂名市 联通
369 123.64.152.0 123.64.159.255 广东省茂名市 中移铁通
370 123.64.241.0 123.64.255.255 广东省茂名市 中移铁通
371 123.65.96.0 123.65.111.255 广东省茂名市 中移铁通
372 123.88.104.0 123.88.111.255 广东省茂名市 中移铁通
373 123.89.16.0 123.89.23.255 广东省茂名市 中移铁通
374 123.89.24.0 123.89.24.255 广东省茂名市高州市 中移铁通
375 123.89.25.0 123.89.31.255 广东省茂名市 中移铁通
376 123.89.88.0 123.89.94.255 广东省茂名市 中移铁通
377 123.89.95.0 123.89.95.255 广东省茂名市茂港区 中移铁通
378 125.88.0.0 125.88.0.255 广东省茂名市 电信
379 125.88.1.0 125.88.1.255 广东省茂名市高州市 电信
380 125.88.5.0 125.88.5.255 广东省茂名市高州市 电信
381 125.88.10.0 125.88.11.255 广东省茂名市高州市 电信
382 125.88.14.0 125.88.14.255 广东省茂名市 电信
383 125.88.15.0 125.88.21.255 广东省茂名市高州市 电信
384 125.88.37.0 125.88.73.75 广东省茂名市高州市 电信
385 125.90.8.0 125.90.10.255 广东省茂名市高州市 电信
386 125.90.80.0 125.90.89.1 广东省茂名市 电信
387 125.90.89.2 125.90.89.2 广东省茂名市电白县 水东镇东湖民润(七星)二楼网罗天下
388 125.90.89.3 125.90.89.10 广东省茂名市 电信
389 125.90.89.11 125.90.89.11 广东省茂名市电白县 水东镇三角区欢聚网吧
390 125.90.89.12 125.90.89.17 广东省茂名市 电信
391 125.90.89.18 125.90.89.18 广东省茂名市电白县 博贺镇翠湖网络
392 125.90.89.19 125.90.89.25 广东省茂名市 电信
393 125.90.89.26 125.90.89.26 广东省茂名市电白县 水东镇人民路宇宙网吧
394 125.90.89.27 125.90.89.33 广东省茂名市 电信
395 125.90.89.34 125.90.89.34 广东省茂名市电白县 霞洞镇逍遥网吧
396 125.90.89.35 125.90.89.44 广东省茂名市 电信
397 125.90.89.45 125.90.89.45 广东省茂名市电白县 霞洞镇网络天下网吧
398 125.90.89.46 125.90.89.57 广东省茂名市 电信
399 125.90.89.58 125.90.89.60 广东省茂名市电白县 电城缘来网吧(南街菜市巷)
400 125.90.89.61 125.90.89.65 广东省茂名市 电信
401 125.90.89.66 125.90.89.66 广东省茂名市电白县 望夫镇望夫中学
402 125.90.89.67 125.90.89.70 广东省茂名市 电信
403 125.90.89.71 125.90.89.71 广东省茂名市电白县 水东中学
404 125.90.89.72 125.90.89.137 广东省茂名市 电信
405 125.90.89.138 125.90.89.138 广东省茂名市高州市 零距离网吧
406 125.90.89.139 125.90.89.161 广东省茂名市 电信
407 125.90.89.162 125.90.89.162 广东省茂名市高州市 金山F1网吧
408 125.90.89.163 125.90.89.185 广东省茂名市 电信
409 125.90.89.186 125.90.89.186 广东省茂名市高州市 省汽车客运站二楼至尊网域
410 125.90.89.187 125.90.89.212 广东省茂名市 电信
411 125.90.89.213 125.90.89.213 广东省茂名市高州市 绿苗网吧
412 125.90.89.214 125.90.89.217 广东省茂名市 电信
413 125.90.89.218 125.90.89.218 广东省茂名市高州市 365网吧(高新路)
414 125.90.89.219 125.90.89.225 广东省茂名市 电信
415 125.90.89.226 125.90.89.226 广东省茂名市高州市 相约网络
416 125.90.89.227 125.90.89.241 广东省茂名市 电信
417 125.90.89.242 125.90.89.242 广东省茂名市高州市 星月网吧
418 125.90.89.243 125.90.89.243 广东省茂名市 电信
419 125.90.89.244 125.90.89.244 广东省茂名市高州市 星月网吧(城东)
420 125.90.89.245 125.90.89.248 广东省茂名市 电信
421 125.90.89.249 125.90.89.251 广东省茂名市 电信IDC机房
422 125.90.89.252 125.90.89.252 广东省茂名市 心缘网络俱乐部总店
423 125.90.89.253 125.90.89.253 广东省茂名市 心缘网吧(府前路)
424 125.90.89.254 125.90.89.255 广东省茂名市 电信IDC机房
425 125.90.90.0 125.90.90.209 广东省茂名市 电信
426 125.90.90.210 125.90.90.210 广东省茂名市 永利网吧
427 125.90.90.211 125.90.94.17 广东省茂名市 电信
428 125.90.94.18 125.90.94.18 广东省茂名市化州市 恒运网吧
429 125.90.94.19 125.90.94.26 广东省茂名市 电信
430 125.90.94.27 125.90.94.27 广东省茂名市化州市 尖都网吧
431 125.90.94.28 125.90.94.34 广东省茂名市 电信
432 125.90.94.35 125.90.94.36 广东省茂名市化州市 超音速网吧
433 125.90.94.37 125.90.94.37 广东省茂名市 电信
434 125.90.94.38 125.90.94.38 广东省茂名市化州市 超音速网吧
435 125.90.94.39 125.90.94.41 广东省茂名市 电信
436 125.90.94.42 125.90.94.42 广东省茂名市化州市 温馨网吧
437 125.90.94.43 125.90.94.57 广东省茂名市 电信
438 125.90.94.58 125.90.94.58 广东省茂名市化州市 飞奔网吧
439 125.90.94.59 125.90.94.115 广东省茂名市 电信
440 125.90.94.116 125.90.94.116 广东省茂名市化州市 桃苑国际大酒店
441 125.90.94.117 125.90.94.118 广东省茂名市化州市 合江镇新新网吧
442 125.90.94.119 125.90.94.130 广东省茂名市 电信
443 125.90.94.131 125.90.94.131 广东省茂名市化州市 郭伟网吧
444 125.90.94.132 125.90.94.137 广东省茂名市 电信
445 125.90.94.138 125.90.94.138 广东省茂名市化州市 知己网吧
446 125.90.94.139 125.90.95.1 广东省茂名市 电信
447 125.90.95.2 125.90.95.2 广东省茂名市电白县 广南路绿海网吧
448 125.90.95.3 125.90.95.3 广东省茂名市电白县 水东三角圩绿海网吧
449 125.90.95.4 125.90.95.9 广东省茂名市 电信
450 125.90.95.10 125.90.95.10 广东省茂名市电白县 水东镇网谊网吧
451 125.90.95.11 125.90.95.25 广东省茂名市 电信
452 125.90.95.26 125.90.95.30 广东省茂名市电白县 水东镇新湖路轻松网联万禾网吧
453 125.90.95.31 125.90.95.77 广东省茂名市 电信
454 125.90.95.78 125.90.95.78 广东省茂名市电白县 水东镇新湖路瑞湖大酒店
455 125.90.95.79 125.90.95.92 广东省茂名市 电信
456 125.90.95.93 125.90.95.93 广东省茂名市 电白区电信分公司
457 125.90.95.94 125.90.95.115 广东省茂名市 电信
458 125.90.95.116 125.90.95.116 广东省茂名市电白县 天天网吧(水东镇新湖路1号之五)
459 125.90.95.117 125.90.95.195 广东省茂名市 电信
460 125.90.95.196 125.90.95.196 广东省茂名市茂南区 镇盛镇神鹰网吧
461 125.90.95.197 125.90.96.24 广东省茂名市 电信
462 125.90.96.25 125.90.96.25 广东省茂名市 时代学院
463 125.90.96.26 125.90.100.207 广东省茂名市 电信
464 125.90.100.208 125.90.100.208 广东省茂名市 致想科技有限公司
465 125.90.100.209 125.90.100.255 广东省茂名市 电信
466 125.90.101.0 125.90.101.255 广东省茂名市高州市 电信
467 125.90.102.0 125.90.103.255 广东省茂名市 电信
468 157.61.248.0 157.61.248.255 广东省茂名市茂港区 联通
469 163.204.128.0 163.204.180.255 广东省茂名市 联通
470 163.204.181.0 163.204.181.255 广东省茂名市高州市 联通
471 163.204.182.0 163.204.188.255 广东省茂名市 联通
472 163.204.189.0 163.204.189.255 广东省茂名市高州市 联通
473 163.204.190.0 163.204.191.255 广东省茂名市 联通
474 183.0.128.0 183.0.255.255 广东省茂名市 电信
475 183.2.0.0 183.2.10.255 广东省茂名市 电信
476 183.2.11.0 183.2.11.255 广东省茂名市电白区 电信
477 183.2.12.0 183.2.31.255 广东省茂名市 电信
478 183.2.63.0 183.2.63.255 广东省茂名市 电信
479 183.2.227.0 183.2.231.255 广东省茂名市 电信
480 183.20.96.0 183.20.110.255 广东省茂名市 电信
481 183.20.111.0 183.20.111.255 广东省茂名市电白县 电信
482 183.20.112.0 183.20.127.255 广东省茂名市 电信
483 183.21.0.0 183.21.40.139 广东省茂名市 电信
484 183.21.40.140 183.21.40.140 广东省茂名市化州市 官桥镇邮政局
485 183.21.40.141 183.21.52.255 广东省茂名市 电信
486 183.21.53.0 183.21.53.255 广东省茂名市高州市 电信
487 183.21.54.0 183.21.64.255 广东省茂名市 电信
488 183.21.65.0 183.21.65.255 广东省茂名市电白县 电信
489 183.21.66.0 183.21.78.255 广东省茂名市 电信
490 183.21.79.0 183.21.79.255 广东省茂名市电白县 电信
491 183.21.80.0 183.21.127.255 广东省茂名市 电信
492 183.44.64.0 183.44.127.255 广东省茂名市 电信
493 183.51.0.0 183.51.31.255 广东省茂名市 电信
494 183.51.176.0 183.51.191.255 广东省茂名市 电信
495 183.56.168.0 183.56.171.255 广东省茂名市 电信
496 183.57.32.0 183.57.39.255 广东省茂名市 电信
497 183.57.115.0 183.57.115.255 广东省茂名市 电信
498 183.57.156.0 183.57.159.255 广东省茂名市 电信
499 183.58.120.0 183.58.123.255 广东省茂名市 电信
500 183.59.12.78 183.59.12.78 广东省茂名市 电信
501 183.59.13.166 183.59.13.166 广东省茂名市 电信
502 183.59.13.226 183.59.13.226 广东省茂名市 电信
503 183.59.22.0 183.59.23.255 广东省茂名市 电信
504 183.59.236.0 183.59.239.255 广东省茂名市 电信
505 183.61.211.0 183.61.211.255 广东省茂名市 电信
506 183.63.44.0 183.63.47.255 广东省茂名市 电信
507 183.233.73.0 183.233.73.255 广东省茂名市 移动
508 183.233.140.0 183.233.143.255 广东省茂名市 移动
509 183.234.12.0 183.234.15.255 广东省茂名市 移动
510 202.103.176.0 202.103.176.21 广东省茂名市 电信
511 202.103.176.22 202.103.176.22 广东省茂名市 电信DNS服务器
512 202.103.176.23 202.103.179.105 广东省茂名市 电信
513 202.103.179.106 202.103.179.106 广东省茂名市高州市 新天地网吧
514 202.103.179.107 202.103.179.115 广东省茂名市 电信
515 202.103.179.116 202.103.179.116 广东省茂名市 新时代网吧
516 202.103.179.117 202.103.179.117 广东省茂名市 电信
517 202.103.179.118 202.103.179.118 广东省茂名市 新时代
518 202.103.179.119 202.103.179.137 广东省茂名市 电信
519 202.103.179.138 202.103.179.141 广东省茂名市高州市 星网网吧(高凉路)
520 202.103.179.142 202.103.179.145 广东省茂名市 电信
521 202.103.179.146 202.103.179.146 广东省茂名市 远光大厦
522 202.103.179.147 202.103.179.156 广东省茂名市 电信
523 202.103.179.157 202.103.179.157 广东省茂名市 露天矿春日网吧
524 202.103.179.158 202.103.179.161 广东省茂名市 电信
525 202.103.179.162 202.103.179.162 广东省茂名市 羊角智力网吧(东风路)
526 202.103.179.163 202.103.179.185 广东省茂名市 电信
527 202.103.179.186 202.103.179.186 广东省茂名市化州市 名人网吧
528 202.103.179.187 202.103.179.213 广东省茂名市 电信
529 202.103.179.214 202.103.179.214 广东省茂名市 霞洞镇强智网吧
530 202.103.179.215 202.103.179.217 广东省茂名市 电信
531 202.103.179.218 202.103.179.218 广东省茂名市高州市 星际网吧
532 202.103.179.219 202.103.179.233 广东省茂名市 电信
533 202.103.179.234 202.103.179.234 广东省茂名市 化州橘城网吧天林工作室
534 202.103.179.235 202.103.179.251 广东省茂名市 电信
535 202.103.179.252 202.103.179.254 广东省茂名市电白县 正一网吧(水东镇东湖民润一楼)
536 202.103.179.255 202.103.179.255 广东省茂名市 电信
537 202.104.216.0 202.104.216.150 广东省茂名市 电信
538 202.104.216.151 202.104.216.151 广东省茂名市 轨迹数码科技有限公司
539 202.104.216.152 202.104.216.255 广东省茂名市 电信
540 202.104.217.0 202.104.217.255 广东省茂名市 (信宜)电信
541 202.105.234.0 202.105.236.255 广东省茂名市 电信
542 202.105.237.0 202.105.237.3 广东省茂名市高州市 电信
543 202.105.237.4 202.105.237.6 广东省茂名市 茂港区羊角雅乐网吧
544 202.105.237.7 202.105.237.9 广东省茂名市高州市 电信
545 202.105.237.10 202.105.237.10 广东省茂名市 学院机房
546 202.105.237.11 202.105.237.11 广东省茂名市高州市 电信
547 202.105.237.12 202.105.237.20 广东省茂名市 茂港区坡心镇现代网吧
548 202.105.237.21 202.105.237.21 广东省茂名市高州市 电信
549 202.105.237.22 202.105.237.22 广东省茂名市 欣欣网吧
550 202.105.237.23 202.105.237.33 广东省茂名市高州市 电信
551 202.105.237.34 202.105.237.34 广东省茂名市 新艺网吧
552 202.105.237.35 202.105.237.51 广东省茂名市 电信
553 202.105.237.52 202.105.237.53 广东省茂名市高州市 传奇网吧
554 202.105.237.54 202.105.237.74 广东省茂名市 电信
555 202.105.237.75 202.105.237.75 广东省茂名市 凤凰网吧
556 202.105.237.76 202.105.237.77 广东省茂名市 电信
557 202.105.237.78 202.105.237.78 广东省茂名市 凤凰网吧
558 202.105.237.79 202.105.237.121 广东省茂名市 电信
559 202.105.237.122 202.105.237.122 广东省茂名市高州市 大井加油站旁边创新山龙网吧
560 202.105.237.123 202.105.237.123 广东省茂名市 光华北路创梦工作室
561 202.105.237.124 202.105.237.124 广东省茂名市高州市 山龙网吧
562 202.105.237.125 202.105.237.129 广东省茂名市 电信
563 202.105.237.130 202.105.237.130 广东省茂名市 茂港区七迳镇新一代网吧
564 202.105.237.131 202.105.237.151 广东省茂名市 /清远市/化州市电信
565 202.105.237.152 202.105.237.159 广东省茂名市化州市 兴科网吧
566 202.105.237.160 202.105.237.168 广东省茂名市 /清远市/化州市电信
567 202.105.237.169 202.105.237.169 广东省茂名市 /清远市电信
568 202.105.237.170 202.105.237.175 广东省茂名市高州市 山龙网络服务中心
569 202.105.237.176 202.105.237.185 广东省茂名市 /清远市电信
570 202.105.237.186 202.105.237.186 广东省茂名市 信宜市晴天网络
571 202.105.237.187 202.105.237.227 广东省茂名市 /清远市电信
572 202.105.237.228 202.105.237.228 广东省茂名市化州市 精英网吧
573 202.105.237.229 202.105.237.231 广东省茂名市 /清远市电信
574 202.105.237.232 202.105.237.239 广东省茂名市 红树林网络
575 202.105.237.240 202.105.237.255 广东省茂名市 /清远市电信
576 210.38.240.0 210.38.255.255 广东省茂名市 茂名学院
577 210.39.116.0 210.39.119.255 广东省茂名市高州市 高州师范学校小教
578 210.39.176.0 210.39.183.255 广东省茂名市 教育学院
579 211.96.200.0 211.96.205.40 广东省茂名市 联通
580 211.96.205.41 211.96.205.45 广东省茂名市 中英大酒店
581 211.96.205.46 211.96.205.48 广东省茂名市 联通
582 211.96.205.49 211.96.205.49 广东省茂名市电白县 电城大千网吧
583 211.96.205.50 211.96.205.92 广东省茂名市 联通
584 211.96.205.93 211.96.205.93 广东省茂名市 茂名学院官渡校区(油校)
585 211.96.205.94 211.96.206.170 广东省茂名市 联通
586 211.96.206.171 211.96.206.171 广东省茂名市 茂港区恒和网络服务有限公司
587 211.96.206.172 211.96.207.190 广东省茂名市 联通
588 211.96.207.191 211.96.207.191 广东省茂名市化州市 教育局
589 211.96.207.192 211.96.207.208 广东省茂名市 联通
590 211.96.207.209 211.96.207.209 广东省茂名市化州市 盈宾网吧
591 211.96.207.210 211.96.207.216 广东省茂名市 联通
592 211.96.207.217 211.96.207.217 广东省茂名市化州市 红豆网吧
593 211.96.207.218 211.96.207.255 广东省茂名市 联通
594 211.139.240.0 211.139.241.255 广东省茂名市 移动
595 211.146.222.128 211.146.222.255 广东省茂名市 广电网
596 211.156.127.0 211.156.127.255 广东省茂名市 万通宽带
597 218.15.0.0 218.15.4.19 广东省茂名市 电信
598 218.15.4.20 218.15.4.20 广东省茂名市化州市 合江镇新车小学
599 218.15.4.21 218.15.12.245 广东省茂名市 电信
600 218.15.12.246 218.15.12.246 广东省茂名市化州市 中垌镇兰山网吧
601 218.15.12.247 218.15.12.255 广东省茂名市 电信
602 218.15.13.0 218.15.13.255 广东省茂名市化州市 电信
603 218.15.14.0 218.15.14.160 广东省茂名市 电信
604 218.15.14.161 218.15.14.161 广东省茂名市化州市 向阳路吖邓网吧
605 218.15.14.162 218.15.18.71 广东省茂名市 电信
606 218.15.18.72 218.15.18.72 广东省茂名市电白县 沙琅镇海洋网吧
607 218.15.18.73 218.15.18.246 广东省茂名市 电信
608 218.15.18.247 218.15.18.247 广东省茂名市电白县 登楼村众帮网吧
609 218.15.18.248 218.15.19.17 广东省茂名市 电信
610 218.15.19.18 218.15.19.18 广东省茂名市电白县 沙琅镇四方井网吧
611 218.15.19.19 218.15.19.68 广东省茂名市 电信
612 218.15.19.69 218.15.19.69 广东省茂名市电白县 沙琅镇新城网吧
613 218.15.19.70 218.15.19.77 广东省茂名市 电信
614 218.15.19.78 218.15.19.78 广东省茂名市 红城电脑科技宽带网络工作组
615 218.15.19.79 218.15.19.233 广东省茂名市 电信
616 218.15.19.234 218.15.19.234 广东省茂名市 WEN雅网吧
617 218.15.19.235 218.15.22.4 广东省茂名市 电信
618 218.15.22.5 218.15.22.5 广东省茂名市 红旗中路星网网吧
619 218.15.22.6 218.15.22.6 广东省茂名市 厂前星网
620 218.15.22.7 218.15.22.17 广东省茂名市 电信
621 218.15.22.18 218.15.22.18 广东省茂名市 顶尖网吧
622 218.15.22.19 218.15.22.21 广东省茂名市 电信
623 218.15.22.22 218.15.22.22 广东省茂名市 顶尖网吧
624 218.15.22.23 218.15.22.25 广东省茂名市 电信
625 218.15.22.26 218.15.22.26 广东省茂名市 油城三路江滨网苑
626 218.15.22.27 218.15.22.34 广东省茂名市 电信
627 218.15.22.35 218.15.22.35 广东省茂名市化州市 知音网吧
628 218.15.22.36 218.15.22.36 广东省茂名市 电信
629 218.15.22.37 218.15.22.37 广东省茂名市化州市 北岸熏衣草酒吧首层腾达网吧
630 218.15.22.38 218.15.22.41 广东省茂名市 电信
631 218.15.22.42 218.15.22.42 广东省茂名市 七径镇篮天网吧
632 218.15.22.43 218.15.22.79 广东省茂名市 电信
633 218.15.22.80 218.15.22.87 广东省茂名市 恒大钢铁集团有限公司
634 218.15.22.88 218.15.22.95 广东省茂名市化州市 新一代网吧
635 218.15.22.96 218.15.22.97 广东省茂名市 神舟网吧
636 218.15.22.98 218.15.22.110 广东省茂名市 星空网盟荔红店
637 218.15.22.111 218.15.22.111 广东省茂名市 神舟网吧
638 218.15.22.112 218.15.22.119 广东省茂名市 电信
639 218.15.22.120 218.15.22.127 广东省茂名市高州市 新天地网吧
640 218.15.22.128 218.15.22.129 广东省茂名市 电信
641 218.15.22.130 218.15.22.130 广东省茂名市 茂名学院官渡校区
642 218.15.22.131 218.15.22.132 广东省茂名市 电信
643 218.15.22.133 218.15.22.133 广东省茂名市 茂名学院官渡校区学生宿舍
644 218.15.22.134 218.15.22.135 广东省茂名市 电信
645 218.15.22.136 218.15.22.136 广东省茂名市 茂名学院教工宿舍
646 218.15.22.137 218.15.22.154 广东省茂名市 电信
647 218.15.22.155 218.15.22.155 广东省茂名市 金沙网吧
648 218.15.22.156 218.15.22.162 广东省茂名市 电信
649 218.15.22.163 218.15.22.163 广东省茂名市 尖锋网吧
650 218.15.22.164 218.15.22.177 广东省茂名市 电信
651 218.15.22.178 218.15.22.179 广东省茂名市 腾龙网吧
652 218.15.22.180 218.15.22.181 广东省茂名市 群英网络有限公司
653 218.15.22.182 218.15.22.183 广东省茂名市 腾龙网吧
654 218.15.22.184 218.15.22.187 广东省茂名市 电信
655 218.15.22.188 218.15.22.188 广东省茂名市 腾龙网吧
656 218.15.22.189 218.15.22.189 广东省茂名市 电信
657 218.15.22.190 218.15.22.190 广东省茂名市 腾浩网吧
658 218.15.22.191 218.15.22.209 广东省茂名市 电信
659 218.15.22.210 218.15.22.210 广东省茂名市 华林网吧
660 218.15.22.211 218.15.22.211 广东省茂名市 公馆镇油城一路林富网吧
661 218.15.22.212 218.15.22.212 广东省茂名市 电信
662 218.15.22.213 218.15.22.213 广东省茂名市 公馆镇油城一路林富网吧
663 218.15.22.214 218.15.22.220 广东省茂名市 电信
664 218.15.22.221 218.15.22.221 广东省茂名市 公馆镇(油城一路)民富网吧
665 218.15.22.222 218.15.22.227 广东省茂名市 电信
666 218.15.22.228 218.15.22.228 广东省茂名市 东讯网吧
667 218.15.22.229 218.15.22.241 广东省茂名市 电信
668 218.15.22.242 218.15.22.243 广东省茂名市化州市 心连心网吧
669 218.15.22.244 218.15.22.249 广东省茂名市 电信
670 218.15.22.250 218.15.22.250 广东省茂名市化州市 友情网络俱乐部
671 218.15.22.251 218.15.22.255 广东省茂名市 电信
672 218.15.23.0 218.15.23.15 广东省茂名市 聚友网络四维网吧
673 218.15.23.16 218.15.23.31 广东省茂名市 桃源网吧
674 218.15.23.32 218.15.23.47 广东省茂名市 雄鹰网吧
675 218.15.23.48 218.15.23.49 广东省茂名市 兴科网吧
676 218.15.23.50 218.15.23.50 广东省茂名市 星河网吧
677 218.15.23.51 218.15.23.63 广东省茂名市 兴科网吧
678 218.15.23.64 218.15.23.67 广东省茂名市 任众行网吧
679 218.15.23.68 218.15.23.72 广东省茂名市 寰宇网吧
680 218.15.23.73 218.15.23.95 广东省茂名市 任众行网吧
681 218.15.23.96 218.15.23.127 广东省茂名市 名讯网吧
682 218.15.23.128 218.15.23.143 广东省茂名市 龙科网吧
683 218.15.23.144 218.15.23.159 广东省茂名市 石化西南检维修中心
684 218.15.23.160 218.15.23.170 广东省茂名市 电信
685 218.15.23.171 218.15.23.171 广东省茂名市 教育网
686 218.15.23.172 218.15.23.211 广东省茂名市 电信
687 218.15.23.212 218.15.23.212 广东省茂名市 广东职业技术学院
688 218.15.23.213 218.15.23.217 广东省茂名市 电信
689 218.15.23.218 218.15.23.218 广东省茂名市 化州河东吉城网吧
690 218.15.23.219 218.15.23.223 广东省茂名市 电信
691 218.15.23.224 218.15.23.239 广东省茂名市 殷商网吧
692 218.15.23.240 218.15.23.255 广东省茂名市 电信
693 218.15.24.0 218.15.24.7 广东省茂名市高州市 新科时代网吧
694 218.15.24.8 218.15.24.9 广东省茂名市 电信
695 218.15.24.10 218.15.24.13 广东省茂名市 信宜市新尚东路新浪网吧
696 218.15.24.14 218.15.24.17 广东省茂名市 电信
697 218.15.24.18 218.15.24.18 广东省茂名市高州市 鸿达上网服务中心
698 218.15.24.19 218.15.24.25 广东省茂名市 电信
699 218.15.24.26 218.15.24.26 广东省茂名市 自然网吧(化州)
700 218.15.24.27 218.15.24.33 广东省茂名市 电信
701 218.15.24.34 218.15.24.34 广东省茂名市 信宜市?速网吧
702 218.15.24.35 218.15.24.57 广东省茂名市 电信
703 218.15.24.58 218.15.24.61 广东省茂名市高州市 新一族网吧(光明路)
704 218.15.24.62 218.15.24.63 广东省茂名市 电信
705 218.15.24.64 218.15.24.70 广东省茂名市 茂名广播电视大学
706 218.15.24.71 218.15.24.75 广东省茂名市 智航网吧(茂港区坡心镇)
707 218.15.24.76 218.15.24.81 广东省茂名市 电信
708 218.15.24.82 218.15.24.82 广东省茂名市 奇缘网络
709 218.15.24.83 218.15.24.91 广东省茂名市 电信
710 218.15.24.92 218.15.24.92 广东省茂名市高州市 帝盟网吧/高凉中路
711 218.15.24.93 218.15.24.105 广东省茂名市 电信
712 218.15.24.106 218.15.24.106 广东省茂名市 联讯网吧
713 218.15.24.107 218.15.24.113 广东省茂名市 电信
714 218.15.24.114 218.15.24.115 广东省茂名市高州市 龙腾网吧
715 218.15.24.116 218.15.24.121 广东省茂名市 电信
716 218.15.24.122 218.15.24.122 广东省茂名市高州市 深蓝网吧
717 218.15.24.123 218.15.24.137 广东省茂名市 电信
718 218.15.24.138 218.15.24.138 广东省茂名市 嘉燕大酒店
719 218.15.24.139 218.15.24.145 广东省茂名市 电信
720 218.15.24.146 218.15.24.147 广东省茂名市高州市 石鼓镇东方红网吧
721 218.15.24.148 218.15.24.153 广东省茂名市 电信
722 218.15.24.154 218.15.24.154 广东省茂名市高州市 活力网吧(府前路)
723 218.15.24.155 218.15.24.169 广东省茂名市 电信
724 218.15.24.170 218.15.24.170 广东省茂名市高州市 蓝天网吧
725 218.15.24.171 218.15.24.177 广东省茂名市 电信
726 218.15.24.178 218.15.24.181 广东省茂名市 (信宜)情缘网吧
727 218.15.24.182 218.15.24.201 广东省茂名市 电信
728 218.15.24.202 218.15.24.202 广东省茂名市高州市 文明网吧(潘州路)
729 218.15.24.203 218.15.24.209 广东省茂名市 电信
730 218.15.24.210 218.15.24.213 广东省茂名市 信宜市中兴街休闲网吧
731 218.15.24.214 218.15.24.214 广东省茂名市信宜市 悠闲网吧(中兴大道中兴广场二楼)
732 218.15.24.215 218.15.24.217 广东省茂名市 电信
733 218.15.24.218 218.15.24.218 广东省茂名市电白县 博贺镇泰然网吧城
734 218.15.24.219 218.15.24.225 广东省茂名市 电信
735 218.15.24.226 218.15.24.226 广东省茂名市 红云网吧
736 218.15.24.227 218.15.24.229 广东省茂名市 电信
737 218.15.24.230 218.15.24.230 广东省茂名市 网霸网吧(油城三路三巷489号大院二楼)
738 218.15.24.231 218.15.24.233 广东省茂名市 电信
739 218.15.24.234 218.15.24.238 广东省茂名市 盈讯网吧
740 218.15.24.239 218.15.25.17 广东省茂名市 电信
741 218.15.25.18 218.15.25.18 广东省茂名市 龙域网吧
742 218.15.25.19 218.15.25.21 广东省茂名市 电信
743 218.15.25.22 218.15.25.22 广东省茂名市 龙域追风网
744 218.15.25.23 218.15.25.34 广东省茂名市 电信
745 218.15.25.35 218.15.25.35 广东省茂名市 公馆明珠网吧
746 218.15.25.36 218.15.25.57 广东省茂名市 电信
747 218.15.25.58 218.15.25.60 广东省茂名市 清心居网吧
748 218.15.25.61 218.15.25.65 广东省茂名市 电信
749 218.15.25.66 218.15.25.69 广东省茂名市化州市 爱国网吧
750 218.15.25.70 218.15.25.73 广东省茂名市 电信
751 218.15.25.74 218.15.25.74 广东省茂名市 绿岛网吧
752 218.15.25.75 218.15.25.89 广东省茂名市 电信
753 218.15.25.90 218.15.25.90 广东省茂名市化州市 闪亮网吧
754 218.15.25.91 218.15.25.113 广东省茂名市 电信
755 218.15.25.114 218.15.25.114 广东省茂名市 风云网吧
756 218.15.25.115 218.15.25.115 广东省茂名市 电信
757 218.15.25.116 218.15.25.116 广东省茂名市 风云网吧
758 218.15.25.117 218.15.25.117 广东省茂名市 电信
759 218.15.25.118 218.15.25.118 广东省茂名市化州市 知音网吧
760 218.15.25.119 218.15.25.124 广东省茂名市 电信
761 218.15.25.125 218.15.25.125 广东省茂名市电白县 水东镇飞跃网吧
762 218.15.25.126 218.15.25.127 广东省茂名市 电信
763 218.15.25.128 218.15.25.143 广东省茂名市化州市 自由岛网吧
764 218.15.25.144 218.15.25.145 广东省茂名市 电信
765 218.15.25.146 218.15.25.146 广东省茂名市 九龙网吧
766 218.15.25.147 218.15.25.157 广东省茂名市 电信
767 218.15.25.158 218.15.25.158 广东省茂名市 翡翠网吧
768 218.15.25.159 218.15.25.177 广东省茂名市 电信
769 218.15.25.178 218.15.25.178 广东省茂名市化州市 丰华网吧
770 218.15.25.179 218.15.26.1 广东省茂名市 电信
771 218.15.26.2 218.15.26.2 广东省茂名市 贵宾馆(一所)
772 218.15.26.3 218.15.26.25 广东省茂名市 电信
773 218.15.26.26 218.15.26.26 广东省茂名市 信宜市一网情深网吧
774 218.15.26.27 218.15.26.49 广东省茂名市 电信
775 218.15.26.50 218.15.26.50 广东省茂名市 亮亮网吧
776 218.15.26.51 218.15.26.65 广东省茂名市 电信
777 218.15.26.66 218.15.26.66 广东省茂名市化州市 梦之坡网吧
778 218.15.26.67 218.15.26.67 广东省茂名市化州市 合力网吧
779 218.15.26.68 218.15.26.68 广东省茂名市化州市 梦之坡网吧
780 218.15.26.69 218.15.26.81 广东省茂名市 电信
781 218.15.26.82 218.15.26.82 广东省茂名市化州市 爱国网吧
782 218.15.26.83 218.15.26.89 广东省茂名市 电信
783 218.15.26.90 218.15.26.90 广东省茂名市 三角区极速网吧
784 218.15.26.91 218.15.26.91 广东省茂名市 天下网络
785 218.15.26.92 218.15.26.113 广东省茂名市 电信
786 218.15.26.114 218.15.26.114 广东省茂名市 轻松网吧
787 218.15.26.115 218.15.26.121 广东省茂名市 电信
788 218.15.26.122 218.15.26.123 广东省茂名市 聚贤网吧
789 218.15.26.124 218.15.26.129 广东省茂名市 电信
790 218.15.26.130 218.15.26.130 广东省茂名市高州市 蓝天网域
791 218.15.26.131 218.15.26.131 广东省茂名市高州市 光明路雷霆网吧
792 218.15.26.132 218.15.26.159 广东省茂名市 电信
793 218.15.26.160 218.15.26.175 广东省茂名市 茂名职业技术学院
794 218.15.26.176 218.15.26.178 广东省茂名市 电信
795 218.15.26.179 218.15.26.179 广东省茂名市 油城4路深蓝网吧
796 218.15.26.180 218.15.26.188 广东省茂名市 电信
797 218.15.26.189 218.15.26.189 广东省茂名市 油城四路深蓝网吧
798 218.15.26.190 218.15.26.193 广东省茂名市 电信
799 218.15.26.194 218.15.26.194 广东省茂名市高州市 极速网吧
800 218.15.26.195 218.15.26.209 广东省茂名市 电信
801 218.15.26.210 218.15.26.210 广东省茂名市 茂港区心恋网吧
802 218.15.26.211 218.15.26.217 广东省茂名市 电信
803 218.15.26.218 218.15.26.218 广东省茂名市 水东海滨网吧城
804 218.15.26.219 218.15.26.234 广东省茂名市 电信
805 218.15.26.235 218.15.26.238 广东省茂名市化州市 上街垌常想网吧
806 218.15.26.239 218.15.26.241 广东省茂名市 电信
807 218.15.26.242 218.15.26.242 广东省茂名市 (信宜市)星云网吧
808 218.15.26.243 218.15.26.249 广东省茂名市 电信
809 218.15.26.250 218.15.26.250 广东省茂名市信宜市 出色网吧(悬解放路132号2楼)
810 218.15.26.251 218.15.26.255 广东省茂名市 电信
811 218.15.27.0 218.15.27.3 广东省茂名市高州市 电信
812 218.15.27.4 218.15.27.4 广东省茂名市 追日网吧
813 218.15.27.5 218.15.27.29 广东省茂名市高州市 电信
814 218.15.27.30 218.15.27.30 广东省茂名市 追日网吧
815 218.15.27.31 218.15.27.35 广东省茂名市高州市 电信
816 218.15.27.36 218.15.27.36 广东省茂名市 宝威网吧
817 218.15.27.37 218.15.27.38 广东省茂名市高州市 电信
818 218.15.27.39 218.15.27.39 广东省茂名市 兴华网吧
819 218.15.27.40 218.15.27.49 广东省茂名市高州市 电信
820 218.15.27.50 218.15.27.50 广东省茂名市 新时代网络俱乐部
821 218.15.27.51 218.15.27.52 广东省茂名市 英超网吧
822 218.15.27.53 218.15.27.79 广东省茂名市高州市 电信
823 218.15.27.80 218.15.27.80 广东省茂名市 星月网吧
824 218.15.27.81 218.15.27.87 广东省茂名市高州市 电信
825 218.15.27.88 218.15.27.88 广东省茂名市 星月网吧(茂名学院官山校区对面)
826 218.15.27.89 218.15.27.91 广东省茂名市高州市 电信
827 218.15.27.92 218.15.27.92 广东省茂名市 星月网吧
828 218.15.27.93 218.15.27.169 广东省茂名市高州市 电信
829 218.15.27.170 218.15.27.174 广东省茂名市高州市 高州大酒店
830 218.15.27.175 218.15.27.178 广东省茂名市高州市 电信
831 218.15.27.179 218.15.27.179 广东省茂名市高州市 石鼓职业高级中学
832 218.15.27.180 218.15.27.187 广东省茂名市高州市 电信
833 218.15.27.188 218.15.27.188 广东省茂名市高州市 一中电脑室(高中部)
834 218.15.27.189 218.15.27.225 广东省茂名市高州市 电信
835 218.15.27.226 218.15.27.226 广东省茂名市高州市 无忧网吧
836 218.15.27.227 218.15.27.255 广东省茂名市高州市 电信
837 218.15.28.0 218.15.30.234 广东省茂名市 电信
838 218.15.30.235 218.15.30.235 广东省茂名市 神舟网吧
839 218.15.30.236 218.15.31.255 广东省茂名市 电信
840 219.129.208.0 219.129.209.255 广东省茂名市 电信
841 219.129.210.0 219.129.210.255 广东省茂名市高州市 电信
842 219.129.211.0 219.129.211.255 广东省茂名市 电信
843 219.129.212.0 219.129.212.155 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
844 219.129.212.156 219.129.212.156 广东省茂名市高州市 老伙计网吧
845 219.129.212.157 219.129.212.160 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
846 219.129.212.161 219.129.212.161 广东省茂名市高州市 石鼓镇灰凼村网络中心机房
847 219.129.212.162 219.129.215.94 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
848 219.129.215.95 219.129.215.95 广东省茂名市高州市 泗水网吧
849 219.129.215.96 219.129.215.255 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
850 219.129.216.0 219.129.216.191 广东省茂名市 电信
851 219.129.216.192 219.129.216.192 广东省茂名市 利军秋红网吧
852 219.129.216.193 219.129.219.5 广东省茂名市 电信
853 219.129.219.6 219.129.219.6 广东省茂名市 联速网吧
854 219.129.219.7 219.129.219.7 广东省茂名市 电信
855 219.129.219.8 219.129.219.15 广东省茂名市 第一职业技术学校
856 219.129.219.16 219.129.219.17 广东省茂名市 电信
857 219.129.219.18 219.129.219.18 广东省茂名市 化州良光一峰网吧
858 219.129.219.19 219.129.219.41 广东省茂名市 电信
859 219.129.219.42 219.129.219.42 广东省茂名市 金龙网吧
860 219.129.219.43 219.129.219.43 广东省茂名市 电信
861 219.129.219.44 219.129.219.44 广东省茂名市 金龙网吧
862 219.129.219.45 219.129.219.82 广东省茂名市 电信
863 219.129.219.83 219.129.219.83 广东省茂名市电白县 电城镇众帮网吧
864 219.129.219.84 219.129.219.89 广东省茂名市 电信
865 219.129.219.90 219.129.219.91 广东省茂名市高州市 八格雅路上网中心
866 219.129.219.92 219.129.219.97 广东省茂名市 电信
867 219.129.219.98 219.129.219.98 广东省茂名市 志林网苑
868 219.129.219.99 219.129.219.153 广东省茂名市 电信
869 219.129.219.154 219.129.219.154 广东省茂名市 茂港区全兴网吧
870 219.129.219.155 219.129.219.171 广东省茂名市 电信
871 219.129.219.172 219.129.219.174 广东省茂名市化州市 红豆网吧
872 219.129.219.175 219.129.219.177 广东省茂名市 电信
873 219.129.219.178 219.129.219.178 广东省茂名市高州市 百乐城酒店
874 219.129.219.179 219.129.219.251 广东省茂名市 电信
875 219.129.219.252 219.129.219.253 广东省茂名市高州市 五星网吧
876 219.129.219.254 219.129.219.255 广东省茂名市 电信
877 219.129.220.0 219.129.220.255 广东省茂名市 (信宜)电信
878 219.129.221.0 219.129.221.255 广东省茂名市 电信
879 219.129.222.0 219.129.222.238 广东省茂名市 (高州/电白)电信
880 219.129.222.239 219.129.222.239 广东省茂名市 黄金网吧
881 219.129.222.240 219.129.222.253 广东省茂名市 (高州/电白)电信
882 219.129.222.254 219.129.222.254 广东省茂名市 金山计算机学校安达校区
883 219.129.222.255 219.129.223.255 广东省茂名市 (高州/电白)电信
884 219.129.224.0 219.129.226.186 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
885 219.129.226.187 219.129.226.187 广东省茂名市 信宜市教师进修学校
886 219.129.226.188 219.129.227.255 广东省茂名市 (高州/信宜)电信
887 219.129.228.0 219.129.228.62 广东省茂名市化州市 电信
888 219.129.228.63 219.129.228.63 广东省茂名市化州市 新天地网吧
889 219.129.228.64 219.129.228.255 广东省茂名市化州市 电信
890 219.129.229.0 219.129.229.255 广东省茂名市 电信
891 219.129.230.0 219.129.230.255 广东省茂名市信宜市 电信
892 219.129.231.0 219.129.231.255 广东省茂名市 电信
893 219.129.232.0 219.129.233.251 广东省茂名市高州市 电信
894 219.129.233.252 219.129.233.252 广东省茂名市高州市 新天地网吧
895 219.129.233.253 219.129.234.22 广东省茂名市高州市 电信
896 219.129.234.23 219.129.234.23 广东省茂名市高州市 石鼓镇灰凼网吧
897 219.129.234.24 219.129.234.255 广东省茂名市高州市 电信
898 219.129.235.0 219.129.236.33 广东省茂名市 电信
899 219.129.236.34 219.129.236.34 广东省茂名市化州市 联众网吧
900 219.129.236.35 219.129.236.37 广东省茂名市 电信
901 219.129.236.38 219.129.236.38 广东省茂名市化州市 杨梅镇飞速网吧
902 219.129.236.39 219.129.236.49 广东省茂名市 电信
903 219.129.236.50 219.129.236.50 广东省茂名市 深蓝网吧(光明路)
904 219.129.236.51 219.129.236.66 广东省茂名市 电信
905 219.129.236.67 219.129.236.67 广东省茂名市高州市 祥山镇裴翠网吧
906 219.129.236.68 219.129.236.111 广东省茂名市 电信
907 219.129.236.112 219.129.236.118 广东省茂名市 化州市林尘镇华联网吧
908 219.129.236.119 219.129.236.121 广东省茂名市 电信
909 219.129.236.122 219.129.236.122 广东省茂名市 化州市第三中学
910 219.129.236.123 219.129.236.169 广东省茂名市 电信
911 219.129.236.170 219.129.236.170 广东省茂名市 电白县霞洞镇强智网吧
912 219.129.236.171 219.129.236.241 广东省茂名市 电信
913 219.129.236.242 219.129.236.242 广东省茂名市电白县 麻岗镇星空网吧
914 219.129.236.243 219.129.236.249 广东省茂名市 电信
915 219.129.236.250 219.129.236.254 广东省茂名市 水东三角圩红树林网吧
916 219.129.236.255 219.129.237.17 广东省茂名市 电信
917 219.129.237.18 219.129.237.18 广东省茂名市 电信IDC机房
918 219.129.237.19 219.129.238.1 广东省茂名市 电信
919 219.129.238.2 219.129.238.2 广东省茂名市 星盟光华南店
920 219.129.238.3 219.129.238.65 广东省茂名市 电信
921 219.129.238.66 219.129.238.66 广东省茂名市 盛世网吧(名珠广场二楼)
922 219.129.238.67 219.129.238.67 广东省茂名市 电信
923 219.129.238.68 219.129.238.68 广东省茂名市 华宇网吧
924 219.129.238.69 219.129.238.115 广东省茂名市 电信
925 219.129.238.116 219.129.238.119 广东省茂名市化州市 上佳网吧
926 219.129.238.120 219.129.238.161 广东省茂名市 电信
927 219.129.238.162 219.129.238.165 广东省茂名市 信宜清闲网吧
928 219.129.238.166 219.129.238.193 广东省茂名市 电信
929 219.129.238.194 219.129.238.195 广东省茂名市化州市 中垌极速网吧
930 219.129.238.196 219.129.238.242 广东省茂名市 电信
931 219.129.238.243 219.129.238.243 广东省茂名市 晶辉网吧
932 219.129.238.244 219.129.238.249 广东省茂名市 电信
933 219.129.238.250 219.129.238.250 广东省茂名市 志林网苑网吧
934 219.129.238.251 219.129.238.255 广东省茂名市 电信
935 219.129.239.0 219.129.239.255 广东省茂名市 电信IDC机房
936 219.135.0.0 219.135.8.154 广东省茂名市 电信
937 219.135.8.155 219.135.8.155 广东省茂名市高州市 龙腾网吧
938 219.135.8.156 219.135.9.80 广东省茂名市 电信
939 219.135.9.81 219.135.9.81 广东省茂名市高州市 五星网吧
940 219.135.9.82 219.135.14.49 广东省茂名市 电信
941 219.135.14.50 219.135.14.50 广东省茂名市 凤凰网吧
942 219.135.14.51 219.135.15.255 广东省茂名市 电信
943 220.198.49.0 220.198.49.4 广东省茂名市 联通
944 220.198.49.5 220.198.49.5 广东省茂名市 志林网苑
945 220.198.49.6 220.198.49.6 广东省茂名市 志林网苑网吧
946 220.198.49.7 220.198.50.255 广东省茂名市 联通
947 220.199.3.0 220.199.3.255 广东省茂名市 联通
948 221.5.30.0 221.5.42.2 广东省茂名市 联通
949 221.5.42.3 221.5.42.3 广东省茂名市 茂名学院
950 221.5.42.4 221.5.42.37 广东省茂名市 联通
951 221.5.42.38 221.5.42.38 广东省茂名市 广怡酒店
952 221.5.42.39 221.5.46.255 广东省茂名市 联通
953 221.5.47.0 221.5.47.255 广东省茂名市高州市 联通
954 221.172.64.0 221.172.70.255 广东省茂名市 中移铁通
955 222.50.112.0 222.50.115.255 广东省茂名市 中移铁通
956 222.50.153.0 222.50.156.255 广东省茂名市 中移铁通
957 222.50.157.0 222.50.158.255 广东省茂名市高州市 中移铁通
958 222.50.159.0 222.50.159.255 广东省茂名市茂港区 中移铁通
959 222.50.160.0 222.50.160.255 广东省茂名市高州市 中移铁通
960 223.73.104.0 223.73.107.255 广东省茂名市 移动
961 223.74.89.0 223.74.89.255 广东省茂名市 移动