ip地址查询

梅州市IP地址列表

梅州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.21.0.0 14.21.11.255 广东省梅州市 电信
2 14.21.90.0 14.21.91.255 广东省梅州市 电信
3 14.125.128.0 14.125.175.255 广东省梅州市 电信
4 14.149.78.0 14.149.78.255 广东省梅州市平远县 电信
5 14.149.79.0 14.149.83.255 广东省梅州市 电信
6 14.149.84.0 14.149.84.255 广东省梅州市梅县 电信
7 14.158.0.0 14.158.185.255 广东省梅州市 电信
8 14.158.186.0 14.158.186.255 广东省梅州市梅县 电信
9 14.158.187.0 14.158.191.255 广东省梅州市 电信
10 27.39.64.0 27.39.127.255 广东省梅州市 联通
11 27.43.128.0 27.43.128.255 广东省梅州市 联通
12 27.43.129.0 27.43.129.255 广东省梅州市丰顺县 联通
13 27.43.130.0 27.43.173.255 广东省梅州市 联通
14 27.43.175.0 27.43.191.255 广东省梅州市 联通
15 58.253.192.0 58.253.192.255 广东省梅州市 联通IDC机房
16 58.253.193.0 58.253.207.255 广东省梅州市 联通
17 59.32.48.0 59.32.68.255 广东省梅州市 电信
18 59.32.69.0 59.32.71.255 广东省梅州市梅县 电信
19 59.32.72.0 59.32.95.255 广东省梅州市 电信
20 59.32.96.0 59.32.96.255 广东省梅州市梅县 电信
21 59.32.97.0 59.32.99.255 广东省梅州市 电信
22 59.32.100.0 59.32.103.255 广东省梅州市梅县 电信
23 59.32.104.0 59.32.111.255 广东省梅州市 电信
24 59.37.107.0 59.37.107.255 广东省梅州市 电信
25 61.143.26.0 61.143.29.135 广东省梅州市 电信
26 61.143.29.136 61.143.29.136 广东省梅州市 松口中学
27 61.143.29.137 61.143.31.255 广东省梅州市 电信
28 61.143.192.0 61.143.201.51 广东省梅州市 电信
29 61.143.201.52 61.143.201.52 广东省梅州市 春天汽车城
30 61.143.201.53 61.143.207.255 广东省梅州市 电信
31 61.146.160.0 61.146.160.255 广东省梅州市丰顺县 电信
32 61.146.161.0 61.146.163.63 广东省梅州市 电信
33 61.146.163.64 61.146.163.64 广东省梅州市五华县 随缘网吧
34 61.146.163.65 61.146.164.116 广东省梅州市 电信
35 61.146.164.117 61.146.164.117 广东省梅州市 卫生学校
36 61.146.164.118 61.146.171.13 广东省梅州市 电信
37 61.146.171.14 61.146.171.14 广东省梅州市 城西职业中学
38 61.146.171.15 61.146.176.51 广东省梅州市 电信
39 61.146.176.52 61.146.176.52 广东省梅州市 梅州工业学校
40 61.146.176.53 61.146.182.255 广东省梅州市 电信
41 61.146.183.0 61.146.183.255 广东省梅州市 (兴宁)电信
42 61.146.184.0 61.146.184.255 广东省梅州市 电信
43 61.146.185.0 61.146.186.255 广东省梅州市五华县 电信
44 61.146.187.0 61.146.187.255 广东省梅州市 电信
45 61.146.188.0 61.146.188.255 广东省梅州市 (兴宁)电信
46 61.146.189.0 61.146.189.123 广东省梅州市 电信
47 61.146.189.124 61.146.189.124 广东省梅州市 春天汽车城
48 61.146.189.125 61.146.191.255 广东省梅州市 电信
49 61.235.68.0 61.235.68.63 广东省梅州市 中移铁通
50 61.235.116.0 61.235.117.202 广东省梅州市 中移铁通
51 61.235.117.203 61.235.117.208 广东省梅州市 亿讯网络公司
52 61.235.117.209 61.235.119.29 广东省梅州市 中移铁通
53 61.235.119.30 61.235.119.30 广东省梅州市 财贸学校
54 61.235.119.31 61.235.119.255 广东省梅州市 中移铁通
55 61.242.71.0 61.242.75.255 广东省梅州市 (兴宁市)联通
56 110.208.220.0 110.208.221.255 广东省梅州市 中移铁通
57 112.89.60.0 112.89.62.255 广东省梅州市 联通
58 112.90.120.0 112.90.127.255 广东省梅州市 联通
59 112.91.0.48 112.91.0.55 广东省梅州市 联通
60 112.91.37.0 112.91.37.255 广东省梅州市 联通
61 112.91.120.0 112.91.127.255 广东省梅州市 联通
62 112.92.22.0 112.92.23.255 广东省梅州市 联通
63 112.92.128.0 112.92.159.255 广东省梅州市 联通
64 113.64.91.0 113.64.127.255 广东省梅州市 电信
65 113.64.219.0 113.64.219.255 广东省梅州市 电信
66 113.82.0.0 113.82.31.255 广东省梅州市 电信
67 113.82.32.0 113.82.32.255 广东省梅州市梅县 电信
68 113.82.33.0 113.82.55.255 广东省梅州市 电信
69 113.82.56.0 113.82.56.255 广东省梅州市五华县 电信
70 113.82.57.0 113.82.59.255 广东省梅州市 电信
71 113.82.60.0 113.82.60.255 广东省梅州市梅江区 电信
72 113.82.61.0 113.82.115.255 广东省梅州市 电信
73 113.82.116.0 113.82.116.255 广东省梅州市丰顺县 电信
74 113.82.117.0 113.82.127.255 广东省梅州市 电信
75 116.5.128.0 116.5.175.255 广东省梅州市 电信
76 116.16.0.0 116.16.15.255 广东省梅州市梅县 电信
77 116.16.16.0 116.16.21.81 广东省梅州市 电信
78 116.16.21.82 116.16.21.82 广东省梅州市丰顺县 美达网吧
79 116.16.21.83 116.16.32.36 广东省梅州市 电信
80 116.16.32.37 116.16.32.37 广东省梅州市 博通文化传媒有限公司
81 116.16.32.38 116.16.35.255 广东省梅州市 电信
82 116.16.36.0 116.16.36.255 广东省梅州市梅江区 电信
83 116.16.37.0 116.16.38.255 广东省梅州市 电信
84 116.16.39.0 116.16.40.255 广东省梅州市梅江区 电信
85 116.16.41.0 116.16.47.255 广东省梅州市 电信
86 119.125.0.0 119.125.79.255 广东省梅州市 电信
87 119.125.80.0 119.125.80.255 广东省梅州市兴宁市 电信
88 119.125.81.0 119.125.97.255 广东省梅州市 电信
89 119.125.98.0 119.125.98.255 广东省梅州市兴宁市 电信
90 119.125.99.0 119.125.100.255 广东省梅州市 电信
91 119.125.101.0 119.125.101.255 广东省梅州市平远县 电信
92 119.125.102.0 119.125.102.255 广东省梅州市 电信
93 119.125.103.0 119.125.103.255 广东省梅州市平远县 电信
94 119.125.104.0 119.125.127.255 广东省梅州市 电信
95 119.146.120.0 119.146.124.255 广东省梅州市 电信
96 119.146.128.0 119.146.128.255 广东省梅州市 电信
97 119.146.129.0 119.146.129.255 广东省梅州市五华县 电信
98 119.146.130.0 119.146.132.49 广东省梅州市 电信
99 119.146.132.50 119.146.132.50 广东省梅州市 千兆快速干线网吧
100 119.146.132.51 119.146.144.54 广东省梅州市 电信
101 119.146.144.55 119.146.144.55 广东省梅州市 嘉应学院
102 119.146.144.56 119.146.144.255 广东省梅州市 电信
103 119.146.145.0 119.146.145.255 广东省梅州市梅县 电信
104 119.146.146.0 119.146.187.255 广东省梅州市 电信
105 120.196.129.0 120.196.141.85 广东省梅州市 移动
106 120.196.141.86 120.196.141.86 广东省梅州市 全国移动公用DNS服务器
107 120.196.141.87 120.196.165.6 广东省梅州市 移动
108 120.196.165.7 120.196.165.7 广东省梅州市 全国移动公用DNS服务器
109 120.196.165.8 120.196.171.255 广东省梅州市 移动
110 120.196.239.0 120.196.239.255 广东省梅州市 移动
111 121.36.216.0 121.36.223.255 广东省梅州市 中移铁通
112 123.49.237.0 123.49.239.255 广东省梅州市 中移铁通
113 123.64.188.0 123.64.191.255 广东省梅州市 中移铁通
114 123.65.160.0 123.65.175.255 广东省梅州市 中移铁通
115 123.88.152.0 123.88.159.255 广东省梅州市 中移铁通
116 123.89.72.0 123.89.73.255 广东省梅州市 中移铁通
117 125.89.152.0 125.89.156.255 广东省梅州市 电信
118 125.89.157.0 125.89.157.255 广东省梅州市梅县 电信
119 125.89.158.0 125.89.183.255 广东省梅州市 电信
120 125.89.184.0 125.89.189.255 广东省梅州市梅县 电信
121 125.89.190.0 125.89.197.255 广东省梅州市 电信
122 163.177.120.0 163.177.127.255 广东省梅州市 联通
123 163.204.64.0 163.204.103.255 广东省梅州市 联通
124 163.204.104.0 163.204.104.255 广东省梅州市梅县 联通
125 163.204.105.0 163.204.127.255 广东省梅州市 联通
126 183.7.189.24 183.7.189.27 广东省梅州市 电信
127 183.7.189.40 183.7.189.43 广东省梅州市 电信
128 183.7.189.48 183.7.189.51 广东省梅州市 电信
129 183.7.189.100 183.7.189.103 广东省梅州市 电信
130 183.7.189.116 183.7.189.119 广东省梅州市 电信
131 183.7.189.176 183.7.189.179 广东省梅州市 电信
132 183.7.189.200 183.7.189.207 广东省梅州市 电信
133 183.7.190.4 183.7.190.7 广东省梅州市 电信
134 183.7.190.20 183.7.190.23 广东省梅州市 电信
135 183.7.190.72 183.7.190.75 广东省梅州市 电信
136 183.7.190.96 183.7.190.99 广东省梅州市 电信
137 183.7.190.112 183.7.190.115 广东省梅州市 电信
138 183.7.190.124 183.7.190.127 广东省梅州市 电信
139 183.7.190.132 183.7.190.135 广东省梅州市 电信
140 183.7.190.188 183.7.190.191 广东省梅州市 电信
141 183.7.190.208 183.7.190.211 广东省梅州市 电信
142 183.7.191.112 183.7.191.119 广东省梅州市 电信
143 183.7.191.158 183.7.191.158 广东省梅州市 电信
144 183.7.191.162 183.7.191.162 广东省梅州市 电信
145 183.8.0.0 183.8.6.255 广东省梅州市 电信
146 183.8.7.0 183.8.7.255 广东省梅州市兴宁市 电信
147 183.8.8.0 183.8.102.255 广东省梅州市 电信
148 183.8.103.0 183.8.103.255 广东省梅州市蕉岭县 电信
149 183.8.104.0 183.8.128.255 广东省梅州市 电信
150 183.8.129.0 183.8.129.255 广东省梅州市兴宁市 电信
151 183.8.130.0 183.8.190.255 广东省梅州市 电信
152 183.8.191.0 183.8.191.255 广东省梅州市丰顺县 电信
153 183.8.192.0 183.8.255.255 广东省梅州市 电信
154 183.10.16.0 183.10.96.255 广东省梅州市 电信
155 183.10.97.0 183.10.97.255 广东省梅州市五华县 电信
156 183.10.98.0 183.10.100.43 广东省梅州市 电信
157 183.10.100.44 183.10.100.44 广东省梅州市五华县 情缘网吧(龙村,塘湖村)
158 183.10.100.45 183.10.101.255 广东省梅州市 电信
159 183.10.102.0 183.10.103.255 广东省梅州市五华县 电信
160 183.10.104.0 183.10.114.255 广东省梅州市 电信
161 183.24.160.0 183.24.163.255 广东省梅州市 电信
162 183.24.164.0 183.24.164.255 广东省梅州市梅县 电信
163 183.24.165.0 183.24.181.255 广东省梅州市 电信
164 183.24.182.0 183.24.182.255 广东省梅州市大埔县 电信
165 183.24.183.0 183.24.188.255 广东省梅州市 电信
166 183.24.189.0 183.24.189.255 广东省梅州市大埔县 电信
167 183.24.190.0 183.24.191.255 广东省梅州市 电信
168 183.47.16.0 183.47.23.255 广东省梅州市 电信
169 183.47.28.0 183.47.29.255 广东省梅州市 电信
170 183.47.56.0 183.47.58.255 广东省梅州市 电信
171 183.52.0.0 183.52.63.255 广东省梅州市 电信
172 183.52.112.0 183.52.127.255 广东省梅州市 电信
173 183.57.28.0 183.57.28.255 广东省梅州市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
174 183.58.96.0 183.58.103.255 广东省梅州市 电信
175 183.59.208.0 183.59.211.255 广东省梅州市 电信
176 183.234.123.0 183.234.123.255 广东省梅州市 移动
177 183.237.64.0 183.237.78.255 广东省梅州市 移动
178 183.237.80.0 183.237.127.255 广东省梅州市 移动
179 202.103.180.0 202.103.180.255 广东省梅州市 电信IDC机房
180 202.103.181.0 202.103.181.255 广东省梅州市 电信
181 202.104.230.0 202.104.231.255 广东省梅州市 电信
182 202.105.238.0 202.105.239.255 广东省梅州市 电信
183 210.38.160.0 210.38.175.255 广东省梅州市 嘉应学院
184 210.39.168.0 210.39.175.255 广东省梅州市 嘉应教育学院
185 211.96.176.0 211.96.182.17 广东省梅州市 联通
186 211.96.182.18 211.96.182.18 广东省梅州市大埔县 先达网吧
187 211.96.182.19 211.96.182.137 广东省梅州市 联通
188 211.96.182.138 211.96.182.138 广东省梅州市 东门塘联通营业厅
189 211.96.182.139 211.96.183.211 广东省梅州市 联通
190 211.96.183.212 211.96.183.212 广东省梅州市 大埔县网络一族网吧
191 211.96.183.213 211.96.183.255 广东省梅州市 联通
192 211.139.242.0 211.139.243.255 广东省梅州市 移动
193 211.146.219.0 211.146.219.255 广东省梅州市 广电网
194 218.15.144.0 218.15.147.97 广东省梅州市 电信
195 218.15.147.98 218.15.147.98 广东省梅州市 城西职业中学
196 218.15.147.99 218.15.148.89 广东省梅州市 电信
197 218.15.148.90 218.15.148.90 广东省梅州市五华县 随缘网吧
198 218.15.148.91 218.15.149.174 广东省梅州市 电信
199 218.15.149.175 218.15.149.175 广东省梅州市 笑思电脑网吧
200 218.15.149.176 218.15.149.191 广东省梅州市 电信
201 218.15.149.192 218.15.149.192 广东省梅州市梅江区 开元网吧
202 218.15.149.193 218.15.151.208 广东省梅州市 电信
203 218.15.151.209 218.15.151.209 广东省梅州市梅县 松口达海网吧
204 218.15.151.210 218.15.153.1 广东省梅州市 电信
205 218.15.153.2 218.15.153.2 广东省梅州市梅江区 九里香网吧
206 218.15.153.3 218.15.153.5 广东省梅州市 电信
207 218.15.153.6 218.15.153.6 广东省梅州市梅江区 自由人网吧
208 218.15.153.7 218.15.153.9 广东省梅州市 电信
209 218.15.153.10 218.15.153.10 广东省梅州市梅江区 腾信网吧
210 218.15.153.11 218.15.153.13 广东省梅州市 电信
211 218.15.153.14 218.15.153.14 广东省梅州市梅江区 金岳网吧
212 218.15.153.15 218.15.153.17 广东省梅州市 电信
213 218.15.153.18 218.15.153.18 广东省梅州市梅江区 天空在线网吧
214 218.15.153.19 218.15.153.21 广东省梅州市 电信
215 218.15.153.22 218.15.153.22 广东省梅州市梅江区 愉悦网吧
216 218.15.153.23 218.15.153.25 广东省梅州市 电信
217 218.15.153.26 218.15.153.26 广东省梅州市梅江区 极速网吧
218 218.15.153.27 218.15.153.29 广东省梅州市 电信
219 218.15.153.30 218.15.153.30 广东省梅州市梅江区 新裕网吧
220 218.15.153.31 218.15.153.33 广东省梅州市 电信
221 218.15.153.34 218.15.153.34 广东省梅州市梅江区 智源网吧
222 218.15.153.35 218.15.153.37 广东省梅州市 电信
223 218.15.153.38 218.15.153.38 广东省梅州市梅江区 异度空间网吧
224 218.15.153.39 218.15.153.41 广东省梅州市 电信
225 218.15.153.42 218.15.153.42 广东省梅州市梅江区 灵通网吧
226 218.15.153.43 218.15.153.45 广东省梅州市 电信
227 218.15.153.46 218.15.153.46 广东省梅州市梅江区 新润网吧
228 218.15.153.47 218.15.153.49 广东省梅州市 电信
229 218.15.153.50 218.15.153.50 广东省梅州市梅江区 星宇网吧
230 218.15.153.51 218.15.153.53 广东省梅州市 电信
231 218.15.153.54 218.15.153.54 广东省梅州市梅江区 纯平网吧
232 218.15.153.55 218.15.153.61 广东省梅州市 电信
233 218.15.153.62 218.15.153.62 广东省梅州市梅江区 千禧网吧
234 218.15.153.63 218.15.153.65 广东省梅州市 电信
235 218.15.153.66 218.15.153.66 广东省梅州市梅江区 精艺网吧
236 218.15.153.67 218.15.153.69 广东省梅州市 电信
237 218.15.153.70 218.15.153.70 广东省梅州市梅江区 科宇网吧
238 218.15.153.71 218.15.153.73 广东省梅州市 电信
239 218.15.153.74 218.15.153.74 广东省梅州市梅江区 激进互通网城
240 218.15.153.75 218.15.153.77 广东省梅州市 电信
241 218.15.153.78 218.15.153.78 广东省梅州市梅江区 天宇网络城
242 218.15.153.79 218.15.153.81 广东省梅州市 电信
243 218.15.153.82 218.15.153.82 广东省梅州市梅江区 海豚网吧
244 218.15.153.83 218.15.153.85 广东省梅州市 电信
245 218.15.153.86 218.15.153.86 广东省梅州市梅江区 灵之谷网吧
246 218.15.153.87 218.15.153.89 广东省梅州市 电信
247 218.15.153.90 218.15.153.90 广东省梅州市梅江区 心怡网吧
248 218.15.153.91 218.15.153.93 广东省梅州市 电信
249 218.15.153.94 218.15.153.94 广东省梅州市梅江区 水精灵网吧
250 218.15.153.95 218.15.153.97 广东省梅州市 电信
251 218.15.153.98 218.15.153.98 广东省梅州市梅江区 丰达网吧
252 218.15.153.99 218.15.153.101 广东省梅州市 电信
253 218.15.153.102 218.15.153.102 广东省梅州市梅江区 海龙网吧
254 218.15.153.103 218.15.153.105 广东省梅州市 电信
255 218.15.153.106 218.15.153.106 广东省梅州市 大卫网吧
256 218.15.153.107 218.15.153.109 广东省梅州市 电信
257 218.15.153.110 218.15.153.110 广东省梅州市梅江区 新世纪网吧
258 218.15.153.111 218.15.153.113 广东省梅州市 电信
259 218.15.153.114 218.15.153.114 广东省梅州市梅江区 华信网吧
260 218.15.153.115 218.15.153.117 广东省梅州市 电信
261 218.15.153.118 218.15.153.118 广东省梅州市梅江区 二千禧网吧
262 218.15.153.119 218.15.153.121 广东省梅州市 电信
263 218.15.153.122 218.15.153.122 广东省梅州市梅江区 华丰网吧
264 218.15.153.123 218.15.153.125 广东省梅州市 电信
265 218.15.153.126 218.15.153.126 广东省梅州市梅江区 广成网吧
266 218.15.153.127 218.15.153.129 广东省梅州市 电信
267 218.15.153.130 218.15.153.130 广东省梅州市梅江区 科润网吧
268 218.15.153.131 218.15.153.133 广东省梅州市 电信
269 218.15.153.134 218.15.153.134 广东省梅州市梅江区 好易通网吧
270 218.15.153.135 218.15.153.137 广东省梅州市 电信
271 218.15.153.138 218.15.153.138 广东省梅州市梅江区 东源网吧
272 218.15.153.139 218.15.153.141 广东省梅州市 电信
273 218.15.153.142 218.15.153.142 广东省梅州市梅江区 劲爆百分百网吧
274 218.15.153.143 218.15.153.145 广东省梅州市 电信
275 218.15.153.146 218.15.153.146 广东省梅州市 自由人网吧
276 218.15.153.147 218.15.153.149 广东省梅州市 电信
277 218.15.153.150 218.15.153.150 广东省梅州市梅江区 鸿捷网吧
278 218.15.153.151 218.15.153.153 广东省梅州市 电信
279 218.15.153.154 218.15.153.154 广东省梅州市梅江区 随意网吧
280 218.15.153.155 218.15.153.157 广东省梅州市 电信
281 218.15.153.158 218.15.153.158 广东省梅州市梅江区 天地网吧
282 218.15.153.159 218.15.153.161 广东省梅州市 电信
283 218.15.153.162 218.15.153.162 广东省梅州市梅江区 腾达网吧
284 218.15.153.163 218.15.153.165 广东省梅州市 电信
285 218.15.153.166 218.15.153.166 广东省梅州市梅江区 绿茵休闲网吧
286 218.15.153.167 218.15.153.169 广东省梅州市 电信
287 218.15.153.170 218.15.153.170 广东省梅州市梅江区 奇缘网吧
288 218.15.153.171 218.15.153.173 广东省梅州市 电信
289 218.15.153.174 218.15.153.174 广东省梅州市梅江区 情缘网吧
290 218.15.153.175 218.15.153.177 广东省梅州市 电信
291 218.15.153.178 218.15.153.178 广东省梅州市梅江区 科发电脑
292 218.15.153.179 218.15.153.181 广东省梅州市 电信
293 218.15.153.182 218.15.153.182 广东省梅州市梅江区 三角网吧
294 218.15.153.183 218.15.153.185 广东省梅州市 电信
295 218.15.153.186 218.15.153.186 广东省梅州市梅江区 冬冬网吧
296 218.15.153.187 218.15.153.189 广东省梅州市 电信
297 218.15.153.190 218.15.153.190 广东省梅州市梅江区 思宇网吧
298 218.15.153.191 218.15.153.193 广东省梅州市 电信
299 218.15.153.194 218.15.153.194 广东省梅州市梅江区 胖胖网吧
300 218.15.153.195 218.15.153.197 广东省梅州市 电信
301 218.15.153.198 218.15.153.198 广东省梅州市梅江区 精彩世界网吧
302 218.15.153.199 218.15.153.201 广东省梅州市 电信
303 218.15.153.202 218.15.153.202 广东省梅州市 四横街激进网吧
304 218.15.153.203 218.15.153.205 广东省梅州市 电信
305 218.15.153.206 218.15.153.206 广东省梅州市梅江区 天地网吧
306 218.15.153.207 218.15.153.209 广东省梅州市 电信
307 218.15.153.210 218.15.153.210 广东省梅州市 腾龙网吧
308 218.15.153.211 218.15.153.213 广东省梅州市 电信
309 218.15.153.214 218.15.153.214 广东省梅州市梅江区 蓝天网吧
310 218.15.153.215 218.15.153.217 广东省梅州市 电信
311 218.15.153.218 218.15.153.218 广东省梅州市梅江区 傲月网吧
312 218.15.153.219 218.15.153.221 广东省梅州市 电信
313 218.15.153.222 218.15.153.222 广东省梅州市梅江区 科源网络城
314 218.15.153.223 218.15.153.225 广东省梅州市 电信
315 218.15.153.226 218.15.153.226 广东省梅州市梅江区 花时间
316 218.15.153.227 218.15.153.229 广东省梅州市 电信
317 218.15.153.230 218.15.153.230 广东省梅州市梅江区 兴辉网吧
318 218.15.153.231 218.15.153.233 广东省梅州市 电信
319 218.15.153.234 218.15.153.234 广东省梅州市梅江区 巨鹏网吧
320 218.15.153.235 218.15.153.237 广东省梅州市 电信
321 218.15.153.238 218.15.153.238 广东省梅州市梅江区 起跑线电脑网吧
322 218.15.153.239 218.15.153.241 广东省梅州市 电信
323 218.15.153.242 218.15.153.242 广东省梅州市梅江区 新太阳网吧
324 218.15.153.243 218.15.153.245 广东省梅州市 电信
325 218.15.153.246 218.15.153.246 广东省梅州市梅江区 时空网吧
326 218.15.153.247 218.15.153.249 广东省梅州市 电信
327 218.15.153.250 218.15.153.250 广东省梅州市梅江区 凝海网吧
328 218.15.153.251 218.15.153.253 广东省梅州市 电信
329 218.15.153.254 218.15.153.254 广东省梅州市梅江区 飞腾网吧
330 218.15.153.255 218.15.154.7 广东省梅州市 电信
331 218.15.154.8 218.15.154.8 广东省梅州市五华县 蓝精灵网吧
332 218.15.154.9 218.15.154.9 广东省梅州市平远县 英杰网吧
333 218.15.154.10 218.15.154.10 广东省梅州市平远县 石正镇新世界网吧
334 218.15.154.11 218.15.154.11 广东省梅州市平远县 明珠网吧
335 218.15.154.12 218.15.154.12 广东省梅州市五华县 鸿运网吧
336 218.15.154.13 218.15.154.13 广东省梅州市 电信
337 218.15.154.14 218.15.154.14 广东省梅州市五华县 伊代天骄网吧
338 218.15.154.15 218.15.154.17 广东省梅州市 电信
339 218.15.154.18 218.15.154.18 广东省梅州市 新时代网吧
340 218.15.154.19 218.15.154.20 广东省梅州市 电信
341 218.15.154.21 218.15.154.21 广东省梅州市大埔县 腾飞网吧
342 218.15.154.22 218.15.154.22 广东省梅州市 电信
343 218.15.154.23 218.15.154.23 广东省梅州市蕉岭县 镇山网吧
344 218.15.154.24 218.15.154.24 广东省梅州市蕉岭县 金山网吧
345 218.15.154.25 218.15.154.26 广东省梅州市 电信
346 218.15.154.27 218.15.154.27 广东省梅州市 未来电脑
347 218.15.154.28 218.15.154.35 广东省梅州市 电信
348 218.15.154.36 218.15.154.36 广东省梅州市梅县 E时代网吧
349 218.15.154.37 218.15.154.37 广东省梅州市梅县 世潮网吧
350 218.15.154.38 218.15.154.38 广东省梅州市梅县 星空网吧
351 218.15.154.39 218.15.154.39 广东省梅州市梅县 星科网吧
352 218.15.154.40 218.15.154.40 广东省梅州市 电信
353 218.15.154.41 218.15.154.41 广东省梅州市梅县 飞越网吧
354 218.15.154.42 218.15.154.42 广东省梅州市梅县 世纪网吧
355 218.15.154.43 218.15.154.43 广东省梅州市 电信
356 218.15.154.44 218.15.154.44 广东省梅州市 达海网吧
357 218.15.154.45 218.15.154.49 广东省梅州市 电信
358 218.15.154.50 218.15.154.50 广东省梅州市五华县 振雄网吧
359 218.15.154.51 218.15.154.55 广东省梅州市 电信
360 218.15.154.56 218.15.154.56 广东省梅州市梅县 一网情深网吧
361 218.15.154.57 218.15.154.57 广东省梅州市 电信
362 218.15.154.58 218.15.154.58 广东省梅州市梅县 联创网吧
363 218.15.154.59 218.15.154.61 广东省梅州市 电信
364 218.15.154.62 218.15.154.62 广东省梅州市五华县 绿色超前网吧
365 218.15.154.63 218.15.154.66 广东省梅州市 电信
366 218.15.154.67 218.15.154.67 广东省梅州市五华县 极线网吧
367 218.15.154.68 218.15.154.68 广东省梅州市 超速网吧
368 218.15.154.69 218.15.154.69 广东省梅州市梅县 福虎网吧
369 218.15.154.70 218.15.154.70 广东省梅州市五华县 蓝月亮网吧
370 218.15.154.71 218.15.154.71 广东省梅州市 电信
371 218.15.154.72 218.15.154.72 广东省梅州市五华县 国辉电脑
372 218.15.154.73 218.15.154.73 广东省梅州市 电信
373 218.15.154.74 218.15.154.74 广东省梅州市五华县 星河电脑城
374 218.15.154.75 218.15.154.75 广东省梅州市五华县 智通电脑
375 218.15.154.76 218.15.154.76 广东省梅州市 电信
376 218.15.154.77 218.15.154.77 广东省梅州市兴宁市 顺然网吧
377 218.15.154.78 218.15.154.78 广东省梅州市平远县 红蜘蛛网吧
378 218.15.154.79 218.15.154.83 广东省梅州市 电信
379 218.15.154.84 218.15.154.84 广东省梅州市兴宁市 梅园网吧
380 218.15.154.85 218.15.154.85 广东省梅州市兴宁市 科兴网吧
381 218.15.154.86 218.15.154.86 广东省梅州市兴宁市 三和网吧
382 218.15.154.87 218.15.154.87 广东省梅州市兴宁市 黄陂时合网吧
383 218.15.154.88 218.15.154.88 广东省梅州市兴宁市 黄槐标兴网吧
384 218.15.154.89 218.15.154.89 广东省梅州市梅县 鸿发网吧
385 218.15.154.90 218.15.154.93 广东省梅州市 电信
386 218.15.154.94 218.15.154.94 广东省梅州市五华县 海洋电脑网络
387 218.15.154.95 218.15.154.101 广东省梅州市 电信
388 218.15.154.102 218.15.154.102 广东省梅州市丰顺县 星际网吧
389 218.15.154.103 218.15.154.103 广东省梅州市 电信
390 218.15.154.104 218.15.154.104 广东省梅州市兴宁市 一网情深网吧
391 218.15.154.105 218.15.154.113 广东省梅州市 电信
392 218.15.154.114 218.15.154.114 广东省梅州市梅县 半日闲网吧
393 218.15.154.115 218.15.154.115 广东省梅州市梅县 以太电脑
394 218.15.154.116 218.15.154.116 广东省梅州市丰顺县 阳光电脑
395 218.15.154.117 218.15.154.117 广东省梅州市 电信
396 218.15.154.118 218.15.154.118 广东省梅州市梅县 新天地网吧
397 218.15.154.119 218.15.154.119 广东省梅州市兴宁市 风华网吧
398 218.15.154.120 218.15.154.120 广东省梅州市 电信
399 218.15.154.121 218.15.154.121 广东省梅州市梅县 智慧网吧
400 218.15.154.122 218.15.154.122 广东省梅州市 电信
401 218.15.154.123 218.15.154.123 广东省梅州市五华县 顺达电脑
402 218.15.154.124 218.15.154.124 广东省梅州市平远县 石正镇电脑天地网吧
403 218.15.154.125 218.15.154.125 广东省梅州市 电信
404 218.15.154.126 218.15.154.126 广东省梅州市兴宁市 中心网吧
405 218.15.154.127 218.15.154.129 广东省梅州市 电信
406 218.15.154.130 218.15.154.130 广东省梅州市丰顺县 大湖州
407 218.15.154.131 218.15.154.131 广东省梅州市五华县 兴华电脑
408 218.15.154.132 218.15.154.132 广东省梅州市丰顺县 新联新网吧
409 218.15.154.133 218.15.154.133 广东省梅州市 电信
410 218.15.154.134 218.15.154.134 广东省梅州市 蕉?三圳源缘网吧
411 218.15.154.135 218.15.154.135 广东省梅州市 广东星盟网络连锁经营有限公司梅州分公司
412 218.15.154.136 218.15.154.136 广东省梅州市 电信
413 218.15.154.137 218.15.154.137 广东省梅州市五华县 梦幻网吧
414 218.15.154.138 218.15.154.138 广东省梅州市五华县 创世纪网吧
415 218.15.154.139 218.15.154.139 广东省梅州市兴宁市 聚友网吧
416 218.15.154.140 218.15.154.140 广东省梅州市兴宁市 星语网吧
417 218.15.154.141 218.15.154.141 广东省梅州市梅县 西阳泰峰电脑
418 218.15.154.142 218.15.154.193 广东省梅州市 电信
419 218.15.154.194 218.15.154.194 广东省梅州市梅江区 胖胖网吧
420 218.15.154.195 218.15.154.197 广东省梅州市 电信
421 218.15.154.198 218.15.154.198 广东省梅州市梅江区 意思网吧
422 218.15.154.199 218.15.154.201 广东省梅州市 电信
423 218.15.154.202 218.15.154.202 广东省梅州市梅江区 百佳网吧
424 218.15.154.203 218.15.154.205 广东省梅州市 电信
425 218.15.154.206 218.15.154.206 广东省梅州市梅江区 聚友网吧
426 218.15.154.207 218.15.154.217 广东省梅州市 电信
427 218.15.154.218 218.15.154.218 广东省梅州市梅县 佳兴网吧
428 218.15.154.219 218.15.154.221 广东省梅州市 电信
429 218.15.154.222 218.15.154.222 广东省梅州市梅县 嘉达网吧
430 218.15.154.223 218.15.154.229 广东省梅州市 电信
431 218.15.154.230 218.15.154.230 广东省梅州市梅江区 金苑小区泰祥网吧
432 218.15.154.231 218.15.154.233 广东省梅州市 电信
433 218.15.154.234 218.15.154.234 广东省梅州市梅江区 新时空网吧
434 218.15.154.235 218.15.154.237 广东省梅州市 电信
435 218.15.154.238 218.15.154.238 广东省梅州市梅江区 梦幻网吧[东教厂附近]
436 218.15.154.239 218.15.154.245 广东省梅州市 电信
437 218.15.154.246 218.15.154.246 广东省梅州市梅江区 红帆航网吧
438 218.15.154.247 218.15.154.253 广东省梅州市 电信
439 218.15.154.254 218.15.154.254 广东省梅州市梅江区 时代网吧
440 218.15.154.255 218.15.155.255 广东省梅州市 电信
441 218.15.156.0 218.15.156.255 广东省梅州市兴宁市 电信
442 218.15.158.0 218.15.158.182 广东省梅州市 电信
443 218.15.158.183 218.15.158.183 广东省梅州市丰顺县 永安网吧
444 218.15.158.184 218.15.163.1 广东省梅州市 电信
445 218.15.163.2 218.15.163.2 广东省梅州市 夜上海网吧
446 218.15.163.3 218.15.163.3 广东省梅州市 电信实业公司
447 218.15.163.4 218.15.163.4 广东省梅州市五华县 东方网吧
448 218.15.163.5 218.15.163.22 广东省梅州市 电信
449 218.15.163.23 218.15.163.23 广东省梅州市兴宁市 金威网吧
450 218.15.163.24 218.15.163.24 广东省梅州市 电信
451 218.15.163.25 218.15.163.25 广东省梅州市梅江区 弄潮儿网吧
452 218.15.163.26 218.15.163.27 广东省梅州市 电信
453 218.15.163.28 218.15.163.28 广东省梅州市梅县 金凤凰电脑网吧
454 218.15.163.29 218.15.163.40 广东省梅州市 电信
455 218.15.163.41 218.15.163.41 广东省梅州市梅县 同心网吧
456 218.15.163.42 218.15.163.42 广东省梅州市梅县 银宇网城
457 218.15.163.43 218.15.163.43 广东省梅州市梅县 虫虫网吧
458 218.15.163.44 218.15.163.45 广东省梅州市 电信
459 218.15.163.46 218.15.163.46 广东省梅州市梅县 神舟网吧
460 218.15.163.47 218.15.163.49 广东省梅州市 电信
461 218.15.163.50 218.15.163.50 广东省梅州市兴宁市 嘉兴网吧
462 218.15.163.51 218.15.163.58 广东省梅州市 电信
463 218.15.163.59 218.15.163.59 广东省梅州市梅县 益友网吧
464 218.15.163.60 218.15.163.60 广东省梅州市 电信
465 218.15.163.61 218.15.163.61 广东省梅州市 少年宫
466 218.15.163.62 218.15.163.65 广东省梅州市 电信
467 218.15.163.66 218.15.163.66 广东省梅州市兴宁市 图书管网吧
468 218.15.163.67 218.15.163.71 广东省梅州市 电信
469 218.15.163.72 218.15.163.72 广东省梅州市五华县 华文电脑
470 218.15.163.73 218.15.163.73 广东省梅州市兴宁市 顺风网吧
471 218.15.163.74 218.15.163.74 广东省梅州市丰顺县 顺意网吧
472 218.15.163.75 218.15.163.75 广东省梅州市 电信
473 218.15.163.76 218.15.163.76 广东省梅州市兴宁市 公园网吧
474 218.15.163.77 218.15.163.77 广东省梅州市丰顺县 顺合新科网吧
475 218.15.163.78 218.15.163.81 广东省梅州市 电信
476 218.15.163.82 218.15.163.82 广东省梅州市丰顺县 好友网吧
477 218.15.163.83 218.15.163.85 广东省梅州市 电信
478 218.15.163.86 218.15.163.86 广东省梅州市梅县 雁晖网吧
479 218.15.163.87 218.15.163.92 广东省梅州市 电信
480 218.15.163.93 218.15.163.93 广东省梅州市兴宁市 情缘网吧
481 218.15.163.94 218.15.163.97 广东省梅州市 电信
482 218.15.163.98 218.15.163.98 广东省梅州市兴宁市 欢乐网吧
483 218.15.163.99 218.15.163.100 广东省梅州市 电信
484 218.15.163.101 218.15.163.101 广东省梅州市兴宁市 坜陂镇东方网吧
485 218.15.163.102 218.15.163.103 广东省梅州市 电信
486 218.15.163.104 218.15.163.104 广东省梅州市 嘉应学院
487 218.15.163.105 218.15.163.105 广东省梅州市 电信
488 218.15.163.106 218.15.163.106 广东省梅州市兴宁市 极速网吧
489 218.15.163.107 218.15.163.107 广东省梅州市 电信
490 218.15.163.108 218.15.163.108 广东省梅州市梅县 创意网吧
491 218.15.163.109 218.15.163.116 广东省梅州市 电信
492 218.15.163.117 218.15.163.117 广东省梅州市蕉岭县 天博奔腾缘份网吧
493 218.15.163.118 218.15.163.118 广东省梅州市蕉岭县 天力网络中心
494 218.15.163.119 218.15.163.119 广东省梅州市 电信
495 218.15.163.120 218.15.163.120 广东省梅州市蕉岭县 创兴网吧
496 218.15.163.121 218.15.163.121 广东省梅州市梅县 泰讯网吧
497 218.15.163.122 218.15.163.124 广东省梅州市 电信
498 218.15.163.125 218.15.163.125 广东省梅州市蕉岭县 益利网吧
499 218.15.163.126 218.15.163.126 广东省梅州市兴宁市 科瑞网吧
500 218.15.163.127 218.15.163.129 广东省梅州市 电信
501 218.15.163.130 218.15.163.130 广东省梅州市蕉岭县 蕉岭中学
502 218.15.163.131 218.15.163.131 广东省梅州市 电信
503 218.15.163.132 218.15.163.132 广东省梅州市平远县 网络情缘网吧
504 218.15.163.133 218.15.163.137 广东省梅州市 电信
505 218.15.163.138 218.15.163.138 广东省梅州市 焦岭长潭旅游度假村
506 218.15.163.139 218.15.163.139 广东省梅州市 电信
507 218.15.163.140 218.15.163.140 广东省梅州市平远县 天珍网吧
508 218.15.163.141 218.15.163.141 广东省梅州市大埔县 世纪网吧
509 218.15.163.142 218.15.163.142 广东省梅州市蕉岭县 千页网吧
510 218.15.163.143 218.15.163.145 广东省梅州市 电信
511 218.15.163.146 218.15.163.146 广东省梅州市平远县 电脑天地网吧
512 218.15.163.147 218.15.163.147 广东省梅州市平远县 丽达网络世界
513 218.15.163.148 218.15.163.148 广东省梅州市大埔县 新时代网吧
514 218.15.163.149 218.15.163.149 广东省梅州市兴宁市 顺源休闲清吧
515 218.15.163.150 218.15.163.150 广东省梅州市 电信
516 218.15.163.151 218.15.163.151 广东省梅州市兴宁市 寰宇休闲吧
517 218.15.163.152 218.15.163.152 广东省梅州市 电信
518 218.15.163.153 218.15.163.153 广东省梅州市丰顺县 创兴网吧
519 218.15.163.154 218.15.163.154 广东省梅州市 电信
520 218.15.163.155 218.15.163.155 广东省梅州市 东山中学新城分校
521 218.15.163.156 218.15.163.156 广东省梅州市平远县 沙龙网吧
522 218.15.163.157 218.15.163.157 广东省梅州市丰顺县 小肥电脑
523 218.15.163.158 218.15.163.161 广东省梅州市 电信
524 218.15.163.162 218.15.163.162 广东省梅州市平远县 新浪潮网吧
525 218.15.163.163 218.15.163.163 广东省梅州市丰顺县 新兴网吧
526 218.15.163.164 218.15.163.164 广东省梅州市 金三角网吧
527 218.15.163.165 218.15.163.165 广东省梅州市平远县 时通网吧
528 218.15.163.166 218.15.163.166 广东省梅州市平远县 伟文网吧
529 218.15.163.167 218.15.163.167 广东省梅州市 电信
530 218.15.163.168 218.15.163.168 广东省梅州市平远县 红苹果网吧
531 218.15.163.169 218.15.163.169 广东省梅州市丰顺县 传奇网吧
532 218.15.163.170 218.15.163.170 广东省梅州市 电信
533 218.15.163.171 218.15.163.171 广东省梅州市平远县 科普网吧
534 218.15.163.172 218.15.163.172 广东省梅州市丰顺县 华顺网吧
535 218.15.163.173 218.15.163.173 广东省梅州市蕉岭县 益乐网吧
536 218.15.163.174 218.15.163.178 广东省梅州市 电信
537 218.15.163.179 218.15.163.179 广东省梅州市丰顺县 创新网吧
538 218.15.163.180 218.15.163.187 广东省梅州市 电信
539 218.15.163.188 218.15.163.188 广东省梅州市丰顺县 科达网吧
540 218.15.163.189 218.15.163.189 广东省梅州市 电信
541 218.15.163.190 218.15.163.190 广东省梅州市丰顺县 陶灵网吧
542 218.15.163.191 218.15.163.194 广东省梅州市 电信
543 218.15.163.195 218.15.163.195 广东省梅州市丰顺县 兴艺网吧
544 218.15.163.196 218.15.163.197 广东省梅州市 电信
545 218.15.163.198 218.15.163.198 广东省梅州市丰顺县 金山网吧
546 218.15.163.199 218.15.163.199 广东省梅州市 电信
547 218.15.163.200 218.15.163.200 广东省梅州市 嘉应学院
548 218.15.163.201 218.15.163.201 广东省梅州市五华县 鸿升网吧
549 218.15.163.202 218.15.163.205 广东省梅州市 电信
550 218.15.163.206 218.15.163.206 广东省梅州市丰顺县 进趣网吧
551 218.15.163.207 218.15.163.210 广东省梅州市 电信
552 218.15.163.211 218.15.163.211 广东省梅州市平远县 新一代网吧
553 218.15.163.212 218.15.163.212 广东省梅州市梅县 扶贵网吧
554 218.15.163.213 218.15.163.214 广东省梅州市 电信
555 218.15.163.215 218.15.163.215 广东省梅州市丰顺县 聚缘网吧
556 218.15.163.216 218.15.163.216 广东省梅州市 创科电脑
557 218.15.163.217 218.15.163.217 广东省梅州市丰顺县 汤坑老兴艺网吧
558 218.15.163.218 218.15.163.221 广东省梅州市 电信
559 218.15.163.222 218.15.163.222 广东省梅州市平远县 河滨网吧
560 218.15.163.223 218.15.163.226 广东省梅州市 电信
561 218.15.163.227 218.15.163.227 广东省梅州市五华县 蓝色引力网吧
562 218.15.163.228 218.15.163.228 广东省梅州市大埔县 文文网吧
563 218.15.163.229 218.15.163.229 广东省梅州市 电信
564 218.15.163.230 218.15.163.230 广东省梅州市丰顺县 顺利网吧
565 218.15.163.231 218.15.163.231 广东省梅州市平远县 都市网吧
566 218.15.163.232 218.15.163.232 广东省梅州市丰顺县 火星华达网吧
567 218.15.163.233 218.15.163.233 广东省梅州市丰顺县 新纪元网吧
568 218.15.163.234 218.15.163.234 广东省梅州市丰顺县 广顺网吧
569 218.15.163.235 218.15.163.236 广东省梅州市 电信
570 218.15.163.237 218.15.163.237 广东省梅州市五华县 兄弟网吧
571 218.15.163.238 218.15.163.241 广东省梅州市 电信
572 218.15.163.242 218.15.163.242 广东省梅州市丰顺县 广顺网吧
573 218.15.163.243 218.15.163.243 广东省梅州市五华县 友谊电脑
574 218.15.163.244 218.15.163.244 广东省梅州市 电信
575 218.15.163.245 218.15.163.245 广东省梅州市丰顺县 旭日电脑网吧
576 218.15.163.246 218.15.163.246 广东省梅州市 电信
577 218.15.163.247 218.15.163.247 广东省梅州市丰顺县 盛润网吧
578 218.15.163.248 218.15.163.252 广东省梅州市 电信
579 218.15.163.253 218.15.163.253 广东省梅州市丰顺县 新世纪网吧
580 218.15.163.254 218.15.163.254 广东省梅州市兴宁市 电影公司红高粱网吧
581 218.15.163.255 218.15.164.18 广东省梅州市 电信
582 218.15.164.19 218.15.164.19 广东省梅州市 异度空间网吧
583 218.15.164.20 218.15.164.33 广东省梅州市 电信
584 218.15.164.34 218.15.164.34 广东省梅州市兴宁市 第一中学
585 218.15.164.35 218.15.164.43 广东省梅州市 电信
586 218.15.164.44 218.15.164.44 广东省梅州市兴宁市 东华网吧
587 218.15.164.45 218.15.164.78 广东省梅州市 电信
588 218.15.164.79 218.15.164.79 广东省梅州市 心语网吧
589 218.15.164.80 218.15.164.85 广东省梅州市 电信
590 218.15.164.86 218.15.164.86 广东省梅州市五华县 创嘉1楼网吧
591 218.15.164.87 218.15.164.87 广东省梅州市五华县 创嘉2楼网吧
592 218.15.164.88 218.15.164.92 广东省梅州市 电信
593 218.15.164.93 218.15.164.93 广东省梅州市五华县 安流镇河提西路琴江网吧
594 218.15.164.94 218.15.164.136 广东省梅州市 电信
595 218.15.164.137 218.15.164.137 广东省梅州市丰顺县 老汤中旁自由人网吧
596 218.15.164.138 218.15.164.175 广东省梅州市 电信
597 218.15.164.176 218.15.164.176 广东省梅州市 平远中学
598 218.15.164.177 218.15.172.97 广东省梅州市 电信
599 218.15.172.98 218.15.172.98 广东省梅州市丰顺县 幽蓝网吧
600 218.15.172.99 218.15.175.165 广东省梅州市 电信
601 218.15.175.166 218.15.175.166 广东省梅州市丰顺县 少年宫网吧
602 218.15.175.167 218.15.182.33 广东省梅州市 电信
603 218.15.182.34 218.15.182.34 广东省梅州市 梅江区智源AB网吧
604 218.15.182.35 218.15.187.202 广东省梅州市 电信
605 218.15.187.203 218.15.187.203 广东省梅州市 兴安医药公司
606 218.15.187.204 218.15.188.1 广东省梅州市 电信
607 218.15.188.2 218.15.188.2 广东省梅州市梅县 西阳泰峰电脑
608 218.15.188.3 218.15.188.9 广东省梅州市 电信
609 218.15.188.10 218.15.188.10 广东省梅州市梅县 丙村星空网联
610 218.15.188.11 218.15.188.17 广东省梅州市 电信
611 218.15.188.18 218.15.188.18 广东省梅州市梅县 雁洋腾飞网吧
612 218.15.188.19 218.15.188.21 广东省梅州市 电信
613 218.15.188.22 218.15.188.22 广东省梅州市梅县 丙村镇星宇网吧
614 218.15.188.23 218.15.188.25 广东省梅州市 电信
615 218.15.188.26 218.15.188.26 广东省梅州市梅县 丙村速应网吧
616 218.15.188.27 218.15.188.29 广东省梅州市 电信
617 218.15.188.30 218.15.188.30 广东省梅州市梅县 松口镇达海网吧
618 218.15.188.31 218.15.188.45 广东省梅州市 电信
619 218.15.188.46 218.15.188.46 广东省梅州市 世潮网吧
620 218.15.188.47 218.15.188.57 广东省梅州市 电信
621 218.15.188.58 218.15.188.58 广东省梅州市梅县 松源镇新天地网吧
622 218.15.188.59 218.15.188.69 广东省梅州市 电信
623 218.15.188.70 218.15.188.70 广东省梅州市 西桥同心网吧
624 218.15.188.71 218.15.188.73 广东省梅州市 电信
625 218.15.188.74 218.15.188.74 广东省梅州市梅县 华侨城一网情深网吧(广场边)
626 218.15.188.75 218.15.188.77 广东省梅州市 电信
627 218.15.188.78 218.15.188.78 广东省梅州市 半日闲网吧
628 218.15.188.79 218.15.188.85 广东省梅州市 电信
629 218.15.188.86 218.15.188.86 广东省梅州市 银宇网吧(华桥城广场附近)
630 218.15.188.87 218.15.188.89 广东省梅州市 电信
631 218.15.188.90 218.15.188.90 广东省梅州市梅县 华侨城扶贵网吧
632 218.15.188.91 218.15.188.93 广东省梅州市 电信
633 218.15.188.94 218.15.188.94 广东省梅州市 新城创意网吧
634 218.15.188.95 218.15.188.97 广东省梅州市 电信
635 218.15.188.98 218.15.188.98 广东省梅州市 梅江区弄潮儿网吧
636 218.15.188.99 218.15.188.101 广东省梅州市 电信
637 218.15.188.102 218.15.188.102 广东省梅州市梅县 华侨城三通网吧
638 218.15.188.103 218.15.188.105 广东省梅州市 电信
639 218.15.188.106 218.15.188.106 广东省梅州市 嘉利网吧
640 218.15.188.107 218.15.188.109 广东省梅州市 电信
641 218.15.188.110 218.15.188.110 广东省梅州市梅县 新城联创网吧
642 218.15.188.111 218.15.188.133 广东省梅州市 电信
643 218.15.188.134 218.15.188.134 广东省梅州市梅县 华侨城虫虫网吧
644 218.15.188.135 218.15.188.137 广东省梅州市 电信
645 218.15.188.138 218.15.188.138 广东省梅州市 西桥异度空间网吧
646 218.15.188.139 218.15.188.145 广东省梅州市 电信
647 218.15.188.146 218.15.188.146 广东省梅州市梅县 雁洋凌志网吧
648 218.15.188.147 218.15.188.153 广东省梅州市 电信
649 218.15.188.154 218.15.188.154 广东省梅州市梅县 丙村镇宝贝网吧
650 218.15.188.155 218.15.188.157 广东省梅州市 电信
651 218.15.188.158 218.15.188.158 广东省梅州市梅县 丙村天使网吧
652 218.15.188.159 218.15.188.165 广东省梅州市 电信
653 218.15.188.166 218.15.188.166 广东省梅州市 愉悦网吧(江北)
654 218.15.188.167 218.15.188.173 广东省梅州市 电信
655 218.15.188.174 218.15.188.174 广东省梅州市 超越网吧
656 218.15.188.175 218.15.188.177 广东省梅州市 电信
657 218.15.188.178 218.15.188.178 广东省梅州市梅县 梅南镇东宇网吧
658 218.15.188.179 218.15.188.201 广东省梅州市 电信
659 218.15.188.202 218.15.188.202 广东省梅州市梅县 华侨城科技路金岳网吧
660 218.15.188.203 218.15.188.237 广东省梅州市 电信
661 218.15.188.238 218.15.188.238 广东省梅州市梅县 西桥圆盘边E网辉旋网吧
662 218.15.188.239 218.15.188.253 广东省梅州市 电信
663 218.15.188.254 218.15.188.254 广东省梅州市梅县 锭子桥雷霆网吧
664 218.15.188.255 218.15.189.1 广东省梅州市 电信
665 218.15.189.2 218.15.189.2 广东省梅州市兴宁市 星星网吧
666 218.15.189.3 218.15.189.5 广东省梅州市 电信
667 218.15.189.6 218.15.189.6 广东省梅州市兴宁市 太平洋网吧
668 218.15.189.7 218.15.189.53 广东省梅州市 电信
669 218.15.189.54 218.15.189.54 广东省梅州市兴宁市 联通网苑
670 218.15.189.55 218.15.189.65 广东省梅州市 电信
671 218.15.189.66 218.15.189.70 广东省梅州市兴宁市 雨林木风电脑网络有限公司
672 218.15.189.71 218.15.189.255 广东省梅州市 电信
673 218.15.190.0 218.15.190.1 广东省梅州市兴宁市 电信
674 218.15.190.2 218.15.190.2 广东省梅州市兴宁市 友谊网吧
675 218.15.190.3 218.15.190.5 广东省梅州市兴宁市 电信
676 218.15.190.6 218.15.190.6 广东省梅州市兴宁市 东方快线网吧(中山东路)
677 218.15.190.7 218.15.190.9 广东省梅州市兴宁市 电信
678 218.15.190.10 218.15.190.10 广东省梅州市兴宁市 星际网吧
679 218.15.190.11 218.15.190.13 广东省梅州市兴宁市 电信
680 218.15.190.14 218.15.190.14 广东省梅州市兴宁市 阳光网吧
681 218.15.190.15 218.15.190.17 广东省梅州市兴宁市 电信
682 218.15.190.18 218.15.190.18 广东省梅州市兴宁市 一帆网吧
683 218.15.190.19 218.15.190.25 广东省梅州市兴宁市 电信
684 218.15.190.26 218.15.190.26 广东省梅州市兴宁市 星梦奇缘网吧
685 218.15.190.27 218.15.190.29 广东省梅州市兴宁市 电信
686 218.15.190.30 218.15.190.30 广东省梅州市兴宁市 环球网吧
687 218.15.190.31 218.15.190.33 广东省梅州市兴宁市 电信
688 218.15.190.34 218.15.190.34 广东省梅州市兴宁市 流行前线网吧
689 218.15.190.35 218.15.190.37 广东省梅州市兴宁市 电信
690 218.15.190.38 218.15.190.38 广东省梅州市兴宁市 E世代网络休闲吧
691 218.15.190.39 218.15.190.41 广东省梅州市兴宁市 电信
692 218.15.190.42 218.15.190.42 广东省梅州市兴宁市 冲浪网吧
693 218.15.190.43 218.15.190.49 广东省梅州市兴宁市 电信
694 218.15.190.50 218.15.190.50 广东省梅州市兴宁市 新人类网吧
695 218.15.190.51 218.15.190.53 广东省梅州市兴宁市 电信
696 218.15.190.54 218.15.190.54 广东省梅州市兴宁市 科林网吧
697 218.15.190.55 218.15.190.61 广东省梅州市兴宁市 电信
698 218.15.190.62 218.15.190.62 广东省梅州市兴宁市 兴科网吧
699 218.15.190.63 218.15.190.65 广东省梅州市兴宁市 电信
700 218.15.190.66 218.15.190.66 广东省梅州市兴宁市 尖峰网吧
701 218.15.190.67 218.15.190.69 广东省梅州市兴宁市 电信
702 218.15.190.70 218.15.190.70 广东省梅州市兴宁市 刁坊镇一网情深网吧
703 218.15.190.71 218.15.190.93 广东省梅州市兴宁市 电信
704 218.15.190.94 218.15.190.94 广东省梅州市兴宁市 红高粱网吧(宝华园)
705 218.15.190.95 218.15.190.129 广东省梅州市兴宁市 电信
706 218.15.190.130 218.15.190.130 广东省梅州市兴宁市 科龙网吧
707 218.15.190.131 218.15.190.133 广东省梅州市兴宁市 电信
708 218.15.190.134 218.15.190.134 广东省梅州市兴宁市 坜陂镇东方网吧
709 218.15.190.135 218.15.190.137 广东省梅州市兴宁市 电信
710 218.15.190.138 218.15.190.138 广东省梅州市兴宁市 坜陂镇坜陂网吧
711 218.15.190.139 218.15.190.165 广东省梅州市兴宁市 电信
712 218.15.190.166 218.15.190.166 广东省梅州市兴宁市 坭陂镇三和网吧
713 218.15.190.167 218.15.190.189 广东省梅州市兴宁市 电信
714 218.15.190.190 218.15.190.190 广东省梅州市兴宁市 蓝色风暴网吧
715 218.15.190.191 218.15.190.193 广东省梅州市兴宁市 电信
716 218.15.190.194 218.15.190.194 广东省梅州市兴宁市 顺源网吧
717 218.15.190.195 218.15.190.197 广东省梅州市兴宁市 电信
718 218.15.190.198 218.15.190.198 广东省梅州市兴宁市 竹园网吧(宁江路)
719 218.15.190.199 218.15.190.217 广东省梅州市兴宁市 电信
720 218.15.190.218 218.15.190.218 广东省梅州市兴宁市 银河网吧(农民街)
721 218.15.190.219 218.15.190.229 广东省梅州市兴宁市 电信
722 218.15.190.230 218.15.190.230 广东省梅州市兴宁市 小虫网吧(南坛路)
723 218.15.190.231 218.15.190.233 广东省梅州市兴宁市 电信
724 218.15.190.234 218.15.190.234 广东省梅州市兴宁市 顺缘网吧
725 218.15.190.235 218.15.190.241 广东省梅州市兴宁市 电信
726 218.15.190.242 218.15.190.242 广东省梅州市兴宁市 广场网吧(文化广场)
727 218.15.190.243 218.15.190.253 广东省梅州市兴宁市 电信
728 218.15.190.254 218.15.190.254 广东省梅州市兴宁市 兴城镇一键钟情网吧
729 218.15.190.255 218.15.190.255 广东省梅州市兴宁市 电信
730 218.15.191.0 218.15.191.1 广东省梅州市 电信
731 218.15.191.2 218.15.191.2 广东省梅州市梅江区 通天下网吧
732 218.15.191.3 218.15.191.5 广东省梅州市 电信
733 218.15.191.6 218.15.191.6 广东省梅州市 科发网吧
734 218.15.191.7 218.15.191.13 广东省梅州市 电信
735 218.15.191.14 218.15.191.14 广东省梅州市梅江区 诚信电脑
736 218.15.191.15 218.15.191.17 广东省梅州市 电信
737 218.15.191.18 218.15.191.18 广东省梅州市梅江区 舒心网吧
738 218.15.191.19 218.15.191.21 广东省梅州市 电信
739 218.15.191.22 218.15.191.22 广东省梅州市梅江区 万和兴网吧
740 218.15.191.23 218.15.191.25 广东省梅州市 电信
741 218.15.191.26 218.15.191.26 广东省梅州市梅江区 新干线网屋
742 218.15.191.27 218.15.191.29 广东省梅州市 电信
743 218.15.191.30 218.15.191.30 广东省梅州市梅江区 金星网吧
744 218.15.191.31 218.15.191.33 广东省梅州市 电信
745 218.15.191.34 218.15.191.34 广东省梅州市 E网辉旋网吧
746 218.15.191.35 218.15.191.41 广东省梅州市 电信
747 218.15.191.42 218.15.191.44 广东省梅州市 星空网盟(彬芳店)
748 218.15.191.45 218.15.191.53 广东省梅州市 电信
749 218.15.191.54 218.15.191.54 广东省梅州市 梅江区回力网吧
750 218.15.191.55 218.15.191.57 广东省梅州市 电信
751 218.15.191.58 218.15.191.58 广东省梅州市 跨世纪网吧
752 218.15.191.59 218.15.191.61 广东省梅州市 电信
753 218.15.191.62 218.15.191.62 广东省梅州市 梅江区竞速网吧
754 218.15.191.63 218.15.191.65 广东省梅州市 电信
755 218.15.191.66 218.15.191.66 广东省梅州市 星火网吧(新中苑)
756 218.15.191.67 218.15.191.77 广东省梅州市 电信
757 218.15.191.78 218.15.191.78 广东省梅州市 红帆船网吧(鸿都)
758 218.15.191.79 218.15.191.81 广东省梅州市 电信
759 218.15.191.82 218.15.191.82 广东省梅州市梅江区 日月网吧
760 218.15.191.83 218.15.191.85 广东省梅州市 电信
761 218.15.191.86 218.15.191.86 广东省梅州市梅江区 劲爆网吧
762 218.15.191.87 218.15.191.169 广东省梅州市 电信
763 218.15.191.170 218.15.191.170 广东省梅州市 嘉应学院
764 218.15.191.171 218.15.191.181 广东省梅州市 电信
765 218.15.191.182 218.15.191.182 广东省梅州市 梅江区自由人网吧
766 218.15.191.183 218.15.191.193 广东省梅州市 电信
767 218.15.191.194 218.15.191.194 广东省梅州市 互联世界网吧
768 218.15.191.195 218.15.191.197 广东省梅州市 电信
769 218.15.191.198 218.15.191.198 广东省梅州市 星宇网苑
770 218.15.191.199 218.15.191.255 广东省梅州市 电信
771 218.204.188.0 218.204.189.255 广东省梅州市 广东移动梅州市分公司
772 218.204.238.0 218.204.238.255 广东省梅州市 广东移动梅州市分公司
773 219.132.128.0 219.132.128.5 广东省梅州市 电信
774 219.132.128.6 219.132.128.6 广东省梅州市平远县 红萍果网吧
775 219.132.128.7 219.132.128.9 广东省梅州市 电信
776 219.132.128.10 219.132.128.10 广东省梅州市平远县 时通网吧
777 219.132.128.11 219.132.128.17 广东省梅州市 电信
778 219.132.128.18 219.132.128.18 广东省梅州市平远县 红蜘蛛网吧
779 219.132.128.19 219.132.128.29 广东省梅州市 电信
780 219.132.128.30 219.132.128.30 广东省梅州市平远县 河滨网吧
781 219.132.128.31 219.132.128.37 广东省梅州市 电信
782 219.132.128.38 219.132.128.38 广东省梅州市平远县 网络世界网吧
783 219.132.128.39 219.132.128.41 广东省梅州市 电信
784 219.132.128.42 219.132.128.42 广东省梅州市平远县 新一代网吧
785 219.132.128.43 219.132.128.45 广东省梅州市 电信
786 219.132.128.46 219.132.128.46 广东省梅州市平远县 天珍网吧
787 219.132.128.47 219.132.128.49 广东省梅州市 电信
788 219.132.128.50 219.132.128.50 广东省梅州市平远县 伟文网吧
789 219.132.128.51 219.132.128.57 广东省梅州市 电信
790 219.132.128.58 219.132.128.58 广东省梅州市平远县 宏强网吧
791 219.132.128.59 219.132.128.65 广东省梅州市 电信
792 219.132.128.66 219.132.128.66 广东省梅州市 新浪潮网吧
793 219.132.128.67 219.132.128.69 广东省梅州市 电信
794 219.132.128.70 219.132.128.70 广东省梅州市平远县 电脑网吧
795 219.132.128.71 219.132.128.73 广东省梅州市 电信
796 219.132.128.74 219.132.128.74 广东省梅州市平远县 电脑天地网吧
797 219.132.128.75 219.132.128.77 广东省梅州市 电信
798 219.132.128.78 219.132.128.78 广东省梅州市平远县 石正新世界网吧
799 219.132.128.79 219.132.128.81 广东省梅州市 电信
800 219.132.128.82 219.132.128.82 广东省梅州市平远县 石正镇明珠网吧
801 219.132.128.83 219.132.128.85 广东省梅州市 电信
802 219.132.128.86 219.132.128.86 广东省梅州市平远县 石正镇英杰网吧
803 219.132.128.87 219.132.128.89 广东省梅州市 电信
804 219.132.128.90 219.132.128.90 广东省梅州市平远县 石正镇新网吧
805 219.132.128.91 219.132.128.133 广东省梅州市 电信
806 219.132.128.134 219.132.128.134 广东省梅州市平远县 石正三蛋网吧
807 219.132.128.135 219.132.128.145 广东省梅州市 电信
808 219.132.128.146 219.132.128.146 广东省梅州市平远县 石正镇国豪网吧
809 219.132.128.147 219.132.128.255 广东省梅州市 电信
810 219.132.129.0 219.132.129.5 广东省梅州市 (蕉岭)电信
811 219.132.129.6 219.132.129.6 广东省梅州市 蕉岭县天博网吧
812 219.132.129.7 219.132.129.9 广东省梅州市 (蕉岭)电信
813 219.132.129.10 219.132.129.10 广东省梅州市 蕉岭开心网圆
814 219.132.129.11 219.132.129.29 广东省梅州市 (蕉岭)电信
815 219.132.129.30 219.132.129.30 广东省梅州市 蕉岭县益乐网吧
816 219.132.129.31 219.132.129.37 广东省梅州市 (蕉岭)电信
817 219.132.129.38 219.132.129.38 广东省梅州市 蕉岭千叶网吧
818 219.132.129.39 219.132.129.81 广东省梅州市 (蕉岭)电信
819 219.132.129.82 219.132.129.82 广东省梅州市 蕉岭天博网吧
820 219.132.129.83 219.132.129.255 广东省梅州市 (蕉岭)电信
821 219.132.130.0 219.132.130.25 广东省梅州市 电信
822 219.132.130.26 219.132.130.26 广东省梅州市 凌宇网吧(梅县雁洋卡莱轮胎厂)
823 219.132.130.27 219.132.130.41 广东省梅州市 电信
824 219.132.130.42 219.132.130.42 广东省梅州市 星空网盟(华侨城店)
825 219.132.130.43 219.132.130.49 广东省梅州市 电信
826 219.132.130.50 219.132.130.50 广东省梅州市 梅县华侨城一点通网吧
827 219.132.130.51 219.132.131.65 广东省梅州市 电信
828 219.132.131.66 219.132.131.66 广东省梅州市五华县 龙村镇福金龙网吧
829 219.132.131.67 219.132.131.93 广东省梅州市 电信
830 219.132.131.94 219.132.131.94 广东省梅州市五华县 旭峰网吧
831 219.132.131.95 219.132.131.137 广东省梅州市 电信
832 219.132.131.138 219.132.131.138 广东省梅州市五华县 荣贵网吧
833 219.132.131.139 219.132.133.30 广东省梅州市 电信
834 219.132.133.31 219.132.133.31 广东省梅州市丰顺县 丰良中学
835 219.132.133.32 219.132.135.255 广东省梅州市 电信
836 219.132.136.0 219.132.136.255 广东省梅州市五华县 电信
837 219.132.137.0 219.132.137.9 广东省梅州市 电信
838 219.132.137.10 219.132.137.10 广东省梅州市丰顺县 汤南镇一网倾城网吧
839 219.132.137.11 219.132.137.25 广东省梅州市 电信
840 219.132.137.26 219.132.137.26 广东省梅州市丰顺县 自由空间网吧
841 219.132.137.27 219.132.137.45 广东省梅州市 电信
842 219.132.137.46 219.132.137.46 广东省梅州市丰顺县 益和网吧
843 219.132.137.47 219.132.137.153 广东省梅州市 电信
844 219.132.137.154 219.132.137.154 广东省梅州市 留隍镇吴炜网吧
845 219.132.137.155 219.132.137.157 广东省梅州市 电信
846 219.132.137.158 219.132.137.158 广东省梅州市丰顺县 阳光网吧
847 219.132.137.159 219.132.137.229 广东省梅州市 电信
848 219.132.137.230 219.132.137.230 广东省梅州市丰顺县 新阳光网吧
849 219.132.137.231 219.132.138.138 广东省梅州市 电信
850 219.132.138.139 219.132.138.139 广东省梅州市五华县 水寨中学
851 219.132.138.140 219.132.139.255 广东省梅州市 电信
852 219.132.140.0 219.132.140.5 广东省梅州市五华县 电信
853 219.132.140.6 219.132.140.6 广东省梅州市五华县 华城镇星河网吧(前和大街12号)
854 219.132.140.7 219.132.140.13 广东省梅州市五华县 电信
855 219.132.140.14 219.132.140.14 广东省梅州市五华县 天地网吧(华城镇)
856 219.132.140.15 219.132.140.17 广东省梅州市五华县 电信
857 219.132.140.18 219.132.140.18 广东省梅州市五华县 蓝极速网吧
858 219.132.140.19 219.132.140.21 广东省梅州市五华县 电信
859 219.132.140.22 219.132.140.22 广东省梅州市五华县 网络快车网吧
860 219.132.140.23 219.132.140.25 广东省梅州市五华县 电信
861 219.132.140.26 219.132.140.26 广东省梅州市五华县 安流镇河提西路琴江网吧
862 219.132.140.27 219.132.140.49 广东省梅州市五华县 电信
863 219.132.140.50 219.132.140.50 广东省梅州市五华县 兄弟网吧
864 219.132.140.51 219.132.140.53 广东省梅州市五华县 电信
865 219.132.140.54 219.132.140.54 广东省梅州市五华县 东方网吧
866 219.132.140.55 219.132.140.57 广东省梅州市五华县 电信
867 219.132.140.58 219.132.140.58 广东省梅州市五华县 友谊网吧
868 219.132.140.59 219.132.140.65 广东省梅州市五华县 电信
869 219.132.140.66 219.132.140.66 广东省梅州市五华县 绿色超前网吧
870 219.132.140.67 219.132.140.69 广东省梅州市五华县 电信
871 219.132.140.70 219.132.140.70 广东省梅州市五华县 创世纪网吧
872 219.132.140.71 219.132.140.117 广东省梅州市五华县 电信
873 219.132.140.118 219.132.140.118 广东省梅州市五华县 电信创嘉网吧
874 219.132.140.119 219.132.140.129 广东省梅州市五华县 电信
875 219.132.140.130 219.132.140.130 广东省梅州市五华县 金三角网吧
876 219.132.140.131 219.132.140.133 广东省梅州市五华县 电信
877 219.132.140.134 219.132.140.134 广东省梅州市五华县 今宇网吧
878 219.132.140.135 219.132.140.153 广东省梅州市五华县 电信
879 219.132.140.154 219.132.140.154 广东省梅州市五华县 夜上海网吧
880 219.132.140.155 219.132.140.165 广东省梅州市五华县 电信
881 219.132.140.166 219.132.140.166 广东省梅州市五华县 三川网吧
882 219.132.140.167 219.132.140.169 广东省梅州市五华县 电信
883 219.132.140.170 219.132.140.170 广东省梅州市五华县 随缘网吧
884 219.132.140.171 219.132.140.181 广东省梅州市五华县 电信
885 219.132.140.182 219.132.140.182 广东省梅州市五华县 蓝色风暴网吧
886 219.132.140.183 219.132.140.197 广东省梅州市五华县 电信
887 219.132.140.198 219.132.140.198 广东省梅州市五华县 振兴网吧
888 219.132.140.199 219.132.140.217 广东省梅州市五华县 电信
889 219.132.140.218 219.132.140.218 广东省梅州市 华鸿网吧
890 219.132.140.219 219.132.140.221 广东省梅州市五华县 电信
891 219.132.140.222 219.132.140.222 广东省梅州市五华县 安流镇沿江网吧
892 219.132.140.223 219.132.140.253 广东省梅州市五华县 电信
893 219.132.140.254 219.132.140.254 广东省梅州市五华县 港榕网吧
894 219.132.140.255 219.132.140.255 广东省梅州市五华县 电信
895 219.132.141.0 219.132.141.5 广东省梅州市 电信
896 219.132.141.6 219.132.141.6 广东省梅州市 金牌网吧
897 219.132.141.7 219.132.141.9 广东省梅州市 电信
898 219.132.141.10 219.132.141.10 广东省梅州市大埔县 高陂镇白玉路万通网吧
899 219.132.141.11 219.132.141.17 广东省梅州市 电信
900 219.132.141.18 219.132.141.18 广东省梅州市大埔县 茶阳镇立强网吧
901 219.132.141.19 219.132.141.21 广东省梅州市 电信
902 219.132.141.22 219.132.141.22 广东省梅州市大埔县 茶阳镇百花网吧
903 219.132.141.23 219.132.141.45 广东省梅州市 电信
904 219.132.141.46 219.132.141.46 广东省梅州市大埔县 湖寮镇世纪网吧
905 219.132.141.47 219.132.141.49 广东省梅州市 电信
906 219.132.141.50 219.132.141.50 广东省梅州市大埔县 伊代网吧
907 219.132.141.51 219.132.141.53 广东省梅州市 电信
908 219.132.141.54 219.132.141.54 广东省梅州市大埔县 休闲网吧
909 219.132.141.55 219.132.141.57 广东省梅州市 电信
910 219.132.141.58 219.132.141.58 广东省梅州市大埔县 新世纪网吧
911 219.132.141.59 219.132.141.65 广东省梅州市 电信
912 219.132.141.66 219.132.141.66 广东省梅州市大埔县 富康网吧
913 219.132.141.67 219.132.141.69 广东省梅州市 电信
914 219.132.141.70 219.132.141.70 广东省梅州市大埔县 文文网吧
915 219.132.141.71 219.132.141.97 广东省梅州市 电信
916 219.132.141.98 219.132.141.98 广东省梅州市大埔县 绿信网吧
917 219.132.141.99 219.132.141.101 广东省梅州市 电信
918 219.132.141.102 219.132.141.102 广东省梅州市大埔县 快车道网吧
919 219.132.141.103 219.132.141.113 广东省梅州市 电信
920 219.132.141.114 219.132.141.114 广东省梅州市大埔县 互动网络
921 219.132.141.115 219.132.141.121 广东省梅州市 电信
922 219.132.141.122 219.132.141.122 广东省梅州市大埔县 青梅路网络E族网吧
923 219.132.141.123 219.132.141.125 广东省梅州市 电信
924 219.132.141.126 219.132.141.126 广东省梅州市 蜘蛛网网吧
925 219.132.141.127 219.132.141.129 广东省梅州市 电信
926 219.132.141.130 219.132.141.130 广东省梅州市 大华网吧
927 219.132.141.131 219.132.141.133 广东省梅州市 电信
928 219.132.141.134 219.132.141.134 广东省梅州市 飞翔鸟网吧
929 219.132.141.135 219.132.142.1 广东省梅州市 电信
930 219.132.142.2 219.132.142.2 广东省梅州市丰顺县 顺鑫网吧
931 219.132.142.3 219.132.142.5 广东省梅州市 电信
932 219.132.142.6 219.132.142.6 广东省梅州市丰顺县 传奇网吧
933 219.132.142.7 219.132.142.9 广东省梅州市 电信
934 219.132.142.10 219.132.142.10 广东省梅州市丰顺县 美达网吧
935 219.132.142.11 219.132.142.13 广东省梅州市 电信
936 219.132.142.14 219.132.142.14 广东省梅州市丰顺县 新纪元网吧
937 219.132.142.15 219.132.142.21 广东省梅州市 电信
938 219.132.142.22 219.132.142.22 广东省梅州市丰顺县 休闲网吧
939 219.132.142.23 219.132.142.33 广东省梅州市 电信
940 219.132.142.34 219.132.142.34 广东省梅州市丰顺县 大山背金山网吧
941 219.132.142.35 219.132.142.37 广东省梅州市 电信
942 219.132.142.38 219.132.142.38 广东省梅州市丰顺县 通利网吧
943 219.132.142.39 219.132.142.41 广东省梅州市 电信
944 219.132.142.42 219.132.142.42 广东省梅州市丰顺县 新联新网吧
945 219.132.142.43 219.132.142.49 广东省梅州市 电信
946 219.132.142.50 219.132.142.50 广东省梅州市丰顺县 广顺网吧
947 219.132.142.51 219.132.142.53 广东省梅州市 电信
948 219.132.142.54 219.132.142.54 广东省梅州市丰顺县 星际网吧
949 219.132.142.55 219.132.142.57 广东省梅州市 电信
950 219.132.142.58 219.132.142.58 广东省梅州市丰顺县 新兴网吧
951 219.132.142.59 219.132.142.61 广东省梅州市 电信
952 219.132.142.62 219.132.142.62 广东省梅州市丰顺县 青少宫网苑
953 219.132.142.63 219.132.142.65 广东省梅州市 电信
954 219.132.142.66 219.132.142.66 广东省梅州市丰顺县 昌妹网吧
955 219.132.142.67 219.132.142.69 广东省梅州市 电信
956 219.132.142.70 219.132.142.70 广东省梅州市丰顺县 华顺网吧
957 219.132.142.71 219.132.142.73 广东省梅州市 电信
958 219.132.142.74 219.132.142.74 广东省梅州市丰顺县 新传奇网吧
959 219.132.142.75 219.132.142.77 广东省梅州市 电信
960 219.132.142.78 219.132.142.78 广东省梅州市丰顺县 温泉网吧
961 219.132.142.79 219.132.142.89 广东省梅州市 电信
962 219.132.142.90 219.132.142.90 广东省梅州市丰顺县 银星网吧
963 219.132.142.91 219.132.142.97 广东省梅州市 电信
964 219.132.142.98 219.132.142.98 广东省梅州市丰顺县 火星网吧
965 219.132.142.99 219.132.142.101 广东省梅州市 电信
966 219.132.142.102 219.132.142.102 广东省梅州市丰顺县 升源网吧
967 219.132.142.103 219.132.142.105 广东省梅州市 电信
968 219.132.142.106 219.132.142.106 广东省梅州市丰顺县 顺利网吧
969 219.132.142.107 219.132.142.109 广东省梅州市 电信
970 219.132.142.110 219.132.142.110 广东省梅州市丰顺县 陶灵网吧
971 219.132.142.111 219.132.142.121 广东省梅州市 电信
972 219.132.142.122 219.132.142.122 广东省梅州市丰顺县 蔡屋网吧
973 219.132.142.123 219.132.142.133 广东省梅州市 电信
974 219.132.142.134 219.132.142.134 广东省梅州市丰顺县 创新网吧
975 219.132.142.135 219.132.142.137 广东省梅州市 电信
976 219.132.142.138 219.132.142.138 广东省梅州市丰顺县 阳光网吧
977 219.132.142.139 219.132.142.149 广东省梅州市 电信
978 219.132.142.150 219.132.142.150 广东省梅州市丰顺县 传世网吧
979 219.132.142.151 219.132.142.161 广东省梅州市 电信
980 219.132.142.162 219.132.142.162 广东省梅州市丰顺县 汤西美丽网吧
981 219.132.142.163 219.132.142.165 广东省梅州市 电信
982 219.132.142.166 219.132.142.166 广东省梅州市丰顺县 公路局网吧
983 219.132.142.167 219.132.142.169 广东省梅州市 电信
984 219.132.142.170 219.132.142.170 广东省梅州市丰顺县 永安网吧
985 219.132.142.171 219.132.142.181 广东省梅州市 电信
986 219.132.142.182 219.132.142.182 广东省梅州市丰顺县 汤坑路三门凹流星网吧
987 219.132.142.183 219.132.142.185 广东省梅州市 电信
988 219.132.142.186 219.132.142.186 广东省梅州市丰顺县 乌子网吧
989 219.132.142.187 219.132.142.241 广东省梅州市 电信
990 219.132.142.242 219.132.142.242 广东省梅州市丰顺县 零距离网苑
991 219.132.142.243 219.132.143.255 广东省梅州市 电信
992 219.132.144.0 219.132.147.64 广东省梅州市梅县 电信
993 219.132.147.65 219.132.147.65 广东省梅州市 鸿都电脑城
994 219.132.147.66 219.132.147.255 广东省梅州市梅县 电信
995 219.132.148.0 219.132.150.179 广东省梅州市 电信
996 219.132.150.180 219.132.150.180 广东省梅州市 梅江区顺成电脑培训中心
997 219.132.150.181 219.132.152.65 广东省梅州市 电信
998 219.132.152.66 219.132.152.66 广东省梅州市 星空网盟(嘉大店)
999 219.132.152.67 219.132.152.151 广东省梅州市 电信
1000 219.132.152.152 219.132.152.152 广东省梅州市 商业学校机房