ip地址查询

梅州市IP地址列表

梅州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.125.128.0 14.125.191.255 广东省梅州市 电信
2 14.149.78.0 14.149.78.255 广东省梅州市平远县 电信
3 14.149.79.0 14.149.83.255 广东省梅州市 电信
4 14.149.84.0 14.149.84.255 广东省梅州市梅县 电信
5 14.158.0.0 14.158.185.255 广东省梅州市 电信
6 14.158.186.0 14.158.186.255 广东省梅州市梅县 电信
7 14.158.187.0 14.158.191.255 广东省梅州市 电信
8 27.39.64.0 27.39.127.255 广东省梅州市 联通
9 27.43.128.0 27.43.128.255 广东省梅州市 联通
10 27.43.129.0 27.43.129.255 广东省梅州市丰顺县 联通
11 27.43.130.0 27.43.173.255 广东省梅州市 联通
12 27.43.175.0 27.43.191.255 广东省梅州市 联通
13 58.253.192.0 58.253.192.255 广东省梅州市 联通IDC机房
14 58.253.193.0 58.253.207.255 广东省梅州市 联通
15 59.32.48.0 59.32.68.255 广东省梅州市 电信
16 59.32.69.0 59.32.71.255 广东省梅州市梅县 电信
17 59.32.72.0 59.32.95.255 广东省梅州市 电信
18 59.32.96.0 59.32.96.255 广东省梅州市梅县 电信
19 59.32.97.0 59.32.99.255 广东省梅州市 电信
20 59.32.100.0 59.32.103.255 广东省梅州市梅县 电信
21 59.32.104.0 59.32.111.255 广东省梅州市 电信
22 59.37.107.0 59.37.107.255 广东省梅州市 电信
23 61.143.26.0 61.143.29.135 广东省梅州市 电信
24 61.143.29.136 61.143.29.136 广东省梅州市 松口中学
25 61.143.29.137 61.143.31.255 广东省梅州市 电信
26 61.143.192.0 61.143.201.51 广东省梅州市 电信
27 61.143.201.52 61.143.201.52 广东省梅州市 春天汽车城
28 61.143.201.53 61.143.207.255 广东省梅州市 电信
29 61.146.160.0 61.146.160.255 广东省梅州市丰顺县 电信
30 61.146.161.0 61.146.163.63 广东省梅州市 电信
31 61.146.163.64 61.146.163.64 广东省梅州市五华县 随缘网吧
32 61.146.163.65 61.146.164.116 广东省梅州市 电信
33 61.146.164.117 61.146.164.117 广东省梅州市 卫生学校
34 61.146.164.118 61.146.171.13 广东省梅州市 电信
35 61.146.171.14 61.146.171.14 广东省梅州市 城西职业中学
36 61.146.171.15 61.146.176.51 广东省梅州市 电信
37 61.146.176.52 61.146.176.52 广东省梅州市 梅州工业学校
38 61.146.176.53 61.146.182.255 广东省梅州市 电信
39 61.146.183.0 61.146.183.255 广东省梅州市 (兴宁)电信
40 61.146.184.0 61.146.184.255 广东省梅州市 电信
41 61.146.185.0 61.146.186.255 广东省梅州市五华县 电信
42 61.146.187.0 61.146.187.255 广东省梅州市 电信
43 61.146.188.0 61.146.188.255 广东省梅州市 (兴宁)电信
44 61.146.189.0 61.146.189.123 广东省梅州市 电信
45 61.146.189.124 61.146.189.124 广东省梅州市 春天汽车城
46 61.146.189.125 61.146.191.255 广东省梅州市 电信
47 61.235.68.0 61.235.68.63 广东省梅州市 中移铁通
48 61.235.116.0 61.235.117.202 广东省梅州市 中移铁通
49 61.235.117.203 61.235.117.208 广东省梅州市 亿讯网络公司
50 61.235.117.209 61.235.119.29 广东省梅州市 中移铁通
51 61.235.119.30 61.235.119.30 广东省梅州市 财贸学校
52 61.235.119.31 61.235.119.255 广东省梅州市 中移铁通
53 61.242.71.0 61.242.75.255 广东省梅州市 (兴宁市)联通
54 110.208.220.0 110.208.221.255 广东省梅州市 中移铁通
55 113.82.0.0 113.82.31.255 广东省梅州市 电信
56 113.82.32.0 113.82.32.255 广东省梅州市梅县 电信
57 113.82.33.0 113.82.55.255 广东省梅州市 电信
58 113.82.56.0 113.82.56.255 广东省梅州市五华县 电信
59 113.82.57.0 113.82.59.255 广东省梅州市 电信
60 113.82.60.0 113.82.60.255 广东省梅州市梅江区 电信
61 113.82.61.0 113.82.115.255 广东省梅州市 电信
62 113.82.116.0 113.82.116.255 广东省梅州市丰顺县 电信
63 113.82.117.0 113.82.127.255 广东省梅州市 电信
64 116.5.128.0 116.5.175.255 广东省梅州市 电信
65 116.16.0.0 116.16.15.255 广东省梅州市梅县 电信
66 116.16.16.0 116.16.21.81 广东省梅州市 电信
67 116.16.21.82 116.16.21.82 广东省梅州市丰顺县 美达网吧
68 116.16.21.83 116.16.32.36 广东省梅州市 电信
69 116.16.32.37 116.16.32.37 广东省梅州市 博通文化传媒有限公司
70 116.16.32.38 116.16.35.255 广东省梅州市 电信
71 116.16.36.0 116.16.36.255 广东省梅州市梅江区 电信
72 116.16.37.0 116.16.38.255 广东省梅州市 电信
73 116.16.39.0 116.16.40.255 广东省梅州市梅江区 电信
74 116.16.41.0 116.16.47.255 广东省梅州市 电信
75 119.125.0.0 119.125.79.255 广东省梅州市 电信
76 119.125.80.0 119.125.80.255 广东省梅州市兴宁市 电信
77 119.125.81.0 119.125.97.255 广东省梅州市 电信
78 119.125.98.0 119.125.98.255 广东省梅州市兴宁市 电信
79 119.125.99.0 119.125.100.255 广东省梅州市 电信
80 119.125.101.0 119.125.101.255 广东省梅州市平远县 电信
81 119.125.102.0 119.125.102.255 广东省梅州市 电信
82 119.125.103.0 119.125.103.255 广东省梅州市平远县 电信
83 119.125.104.0 119.125.127.255 广东省梅州市 电信
84 119.146.120.0 119.146.124.255 广东省梅州市 电信
85 119.146.128.0 119.146.128.255 广东省梅州市 电信
86 119.146.129.0 119.146.129.255 广东省梅州市五华县 电信
87 119.146.130.0 119.146.132.49 广东省梅州市 电信
88 119.146.132.50 119.146.132.50 广东省梅州市 千兆快速干线网吧
89 119.146.132.51 119.146.144.54 广东省梅州市 电信
90 119.146.144.55 119.146.144.55 广东省梅州市 嘉应学院
91 119.146.144.56 119.146.144.255 广东省梅州市 电信
92 119.146.145.0 119.146.145.255 广东省梅州市梅县 电信
93 119.146.146.0 119.146.187.255 广东省梅州市 电信
94 120.196.129.0 120.196.141.85 广东省梅州市 移动
95 120.196.141.86 120.196.141.86 广东省梅州市 全国移动公用DNS服务器
96 120.196.141.87 120.196.165.6 广东省梅州市 移动
97 120.196.165.7 120.196.165.7 广东省梅州市 全国移动公用DNS服务器
98 120.196.165.8 120.196.171.255 广东省梅州市 移动
99 120.196.239.0 120.196.239.255 广东省梅州市 移动
100 121.36.216.0 121.36.223.255 广东省梅州市 中移铁通
101 123.49.237.0 123.49.239.255 广东省梅州市 中移铁通
102 123.64.188.0 123.64.191.255 广东省梅州市 中移铁通
103 123.65.160.0 123.65.175.255 广东省梅州市 中移铁通
104 123.88.152.0 123.88.159.255 广东省梅州市 中移铁通
105 123.89.72.0 123.89.73.255 广东省梅州市 中移铁通
106 125.89.152.0 125.89.156.255 广东省梅州市 电信
107 125.89.157.0 125.89.157.255 广东省梅州市梅县 电信
108 125.89.158.0 125.89.183.255 广东省梅州市 电信
109 125.89.184.0 125.89.189.255 广东省梅州市梅县 电信
110 125.89.190.0 125.89.197.255 广东省梅州市 电信
111 163.204.64.0 163.204.103.255 广东省梅州市 联通
112 163.204.104.0 163.204.104.255 广东省梅州市梅县 联通
113 163.204.105.0 163.204.127.255 广东省梅州市 联通
114 183.8.0.0 183.8.6.255 广东省梅州市 电信
115 183.8.7.0 183.8.7.255 广东省梅州市兴宁市 电信
116 183.8.8.0 183.8.102.255 广东省梅州市 电信
117 183.8.103.0 183.8.103.255 广东省梅州市蕉岭县 电信
118 183.8.104.0 183.8.128.255 广东省梅州市 电信
119 183.8.129.0 183.8.129.255 广东省梅州市兴宁市 电信
120 183.8.130.0 183.8.190.255 广东省梅州市 电信
121 183.8.191.0 183.8.191.255 广东省梅州市丰顺县 电信
122 183.8.192.0 183.8.255.255 广东省梅州市 电信
123 183.10.16.0 183.10.96.255 广东省梅州市 电信
124 183.10.97.0 183.10.97.255 广东省梅州市五华县 电信
125 183.10.98.0 183.10.100.43 广东省梅州市 电信
126 183.10.100.44 183.10.100.44 广东省梅州市五华县 情缘网吧(龙村,塘湖村)
127 183.10.100.45 183.10.101.255 广东省梅州市 电信
128 183.10.102.0 183.10.103.255 广东省梅州市五华县 电信
129 183.10.104.0 183.10.114.255 广东省梅州市 电信
130 183.24.160.0 183.24.163.255 广东省梅州市 电信
131 183.24.164.0 183.24.164.255 广东省梅州市梅县 电信
132 183.24.165.0 183.24.181.255 广东省梅州市 电信
133 183.24.182.0 183.24.182.255 广东省梅州市大埔县 电信
134 183.24.183.0 183.24.188.255 广东省梅州市 电信
135 183.24.189.0 183.24.189.255 广东省梅州市大埔县 电信
136 183.24.190.0 183.24.191.255 广东省梅州市 电信
137 183.52.0.0 183.52.45.255 广东省梅州市 电信
138 183.52.46.0 183.52.46.255 广东省梅州市兴宁市 电信
139 183.52.47.0 183.52.63.255 广东省梅州市 电信
140 183.52.112.0 183.52.127.255 广东省梅州市 电信
141 183.57.28.0 183.57.28.255 广东省梅州市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
142 183.59.2.0 183.59.3.255 广东省梅州市 电信
143 183.59.5.0 183.59.11.255 广东省梅州市 电信
144 183.59.13.0 183.59.14.255 广东省梅州市 电信
145 183.59.16.0 183.59.59.255 广东省梅州市 电信
146 183.59.60.0 183.59.60.255 广东省梅州市丰顺县 电信
147 183.59.61.0 183.59.63.255 广东省梅州市 电信
148 183.234.123.0 183.234.123.255 广东省梅州市 移动
149 183.237.64.0 183.237.78.255 广东省梅州市 移动
150 183.237.80.0 183.237.127.255 广东省梅州市 移动
151 202.103.180.0 202.103.180.255 广东省梅州市 电信IDC机房
152 202.103.181.0 202.103.181.255 广东省梅州市 电信
153 202.104.230.0 202.104.231.255 广东省梅州市 电信
154 202.105.238.0 202.105.239.255 广东省梅州市 电信
155 210.38.160.0 210.38.175.255 广东省梅州市 嘉应学院
156 210.39.168.0 210.39.175.255 广东省梅州市 嘉应教育学院
157 211.96.176.0 211.96.182.17 广东省梅州市 联通
158 211.96.182.18 211.96.182.18 广东省梅州市大埔县 先达网吧
159 211.96.182.19 211.96.182.137 广东省梅州市 联通
160 211.96.182.138 211.96.182.138 广东省梅州市 东门塘联通营业厅
161 211.96.182.139 211.96.183.211 广东省梅州市 联通
162 211.96.183.212 211.96.183.212 广东省梅州市 大埔县网络一族网吧
163 211.96.183.213 211.96.183.255 广东省梅州市 联通
164 211.139.242.0 211.139.243.255 广东省梅州市 移动
165 211.146.219.0 211.146.219.255 广东省梅州市 广电网
166 218.15.144.0 218.15.147.97 广东省梅州市 电信
167 218.15.147.98 218.15.147.98 广东省梅州市 城西职业中学
168 218.15.147.99 218.15.148.89 广东省梅州市 电信
169 218.15.148.90 218.15.148.90 广东省梅州市五华县 随缘网吧
170 218.15.148.91 218.15.149.174 广东省梅州市 电信
171 218.15.149.175 218.15.149.175 广东省梅州市 笑思电脑网吧
172 218.15.149.176 218.15.149.191 广东省梅州市 电信
173 218.15.149.192 218.15.149.192 广东省梅州市梅江区 开元网吧
174 218.15.149.193 218.15.151.208 广东省梅州市 电信
175 218.15.151.209 218.15.151.209 广东省梅州市梅县 松口达海网吧
176 218.15.151.210 218.15.153.1 广东省梅州市 电信
177 218.15.153.2 218.15.153.2 广东省梅州市梅江区 九里香网吧
178 218.15.153.3 218.15.153.5 广东省梅州市 电信
179 218.15.153.6 218.15.153.6 广东省梅州市梅江区 自由人网吧
180 218.15.153.7 218.15.153.9 广东省梅州市 电信
181 218.15.153.10 218.15.153.10 广东省梅州市梅江区 腾信网吧
182 218.15.153.11 218.15.153.13 广东省梅州市 电信
183 218.15.153.14 218.15.153.14 广东省梅州市梅江区 金岳网吧
184 218.15.153.15 218.15.153.17 广东省梅州市 电信
185 218.15.153.18 218.15.153.18 广东省梅州市梅江区 天空在线网吧
186 218.15.153.19 218.15.153.21 广东省梅州市 电信
187 218.15.153.22 218.15.153.22 广东省梅州市梅江区 愉悦网吧
188 218.15.153.23 218.15.153.25 广东省梅州市 电信
189 218.15.153.26 218.15.153.26 广东省梅州市梅江区 极速网吧
190 218.15.153.27 218.15.153.29 广东省梅州市 电信
191 218.15.153.30 218.15.153.30 广东省梅州市梅江区 新裕网吧
192 218.15.153.31 218.15.153.33 广东省梅州市 电信
193 218.15.153.34 218.15.153.34 广东省梅州市梅江区 智源网吧
194 218.15.153.35 218.15.153.37 广东省梅州市 电信
195 218.15.153.38 218.15.153.38 广东省梅州市梅江区 异度空间网吧
196 218.15.153.39 218.15.153.41 广东省梅州市 电信
197 218.15.153.42 218.15.153.42 广东省梅州市梅江区 灵通网吧
198 218.15.153.43 218.15.153.45 广东省梅州市 电信
199 218.15.153.46 218.15.153.46 广东省梅州市梅江区 新润网吧
200 218.15.153.47 218.15.153.49 广东省梅州市 电信
201 218.15.153.50 218.15.153.50 广东省梅州市梅江区 星宇网吧
202 218.15.153.51 218.15.153.53 广东省梅州市 电信
203 218.15.153.54 218.15.153.54 广东省梅州市梅江区 纯平网吧
204 218.15.153.55 218.15.153.61 广东省梅州市 电信
205 218.15.153.62 218.15.153.62 广东省梅州市梅江区 千禧网吧
206 218.15.153.63 218.15.153.65 广东省梅州市 电信
207 218.15.153.66 218.15.153.66 广东省梅州市梅江区 精艺网吧
208 218.15.153.67 218.15.153.69 广东省梅州市 电信
209 218.15.153.70 218.15.153.70 广东省梅州市梅江区 科宇网吧
210 218.15.153.71 218.15.153.73 广东省梅州市 电信
211 218.15.153.74 218.15.153.74 广东省梅州市梅江区 激进互通网城
212 218.15.153.75 218.15.153.77 广东省梅州市 电信
213 218.15.153.78 218.15.153.78 广东省梅州市梅江区 天宇网络城
214 218.15.153.79 218.15.153.81 广东省梅州市 电信
215 218.15.153.82 218.15.153.82 广东省梅州市梅江区 海豚网吧
216 218.15.153.83 218.15.153.85 广东省梅州市 电信
217 218.15.153.86 218.15.153.86 广东省梅州市梅江区 灵之谷网吧
218 218.15.153.87 218.15.153.89 广东省梅州市 电信
219 218.15.153.90 218.15.153.90 广东省梅州市梅江区 心怡网吧
220 218.15.153.91 218.15.153.93 广东省梅州市 电信
221 218.15.153.94 218.15.153.94 广东省梅州市梅江区 水精灵网吧
222 218.15.153.95 218.15.153.97 广东省梅州市 电信
223 218.15.153.98 218.15.153.98 广东省梅州市梅江区 丰达网吧
224 218.15.153.99 218.15.153.101 广东省梅州市 电信
225 218.15.153.102 218.15.153.102 广东省梅州市梅江区 海龙网吧
226 218.15.153.103 218.15.153.105 广东省梅州市 电信
227 218.15.153.106 218.15.153.106 广东省梅州市 大卫网吧
228 218.15.153.107 218.15.153.109 广东省梅州市 电信
229 218.15.153.110 218.15.153.110 广东省梅州市梅江区 新世纪网吧
230 218.15.153.111 218.15.153.113 广东省梅州市 电信
231 218.15.153.114 218.15.153.114 广东省梅州市梅江区 华信网吧
232 218.15.153.115 218.15.153.117 广东省梅州市 电信
233 218.15.153.118 218.15.153.118 广东省梅州市梅江区 二千禧网吧
234 218.15.153.119 218.15.153.121 广东省梅州市 电信
235 218.15.153.122 218.15.153.122 广东省梅州市梅江区 华丰网吧
236 218.15.153.123 218.15.153.125 广东省梅州市 电信
237 218.15.153.126 218.15.153.126 广东省梅州市梅江区 广成网吧
238 218.15.153.127 218.15.153.129 广东省梅州市 电信
239 218.15.153.130 218.15.153.130 广东省梅州市梅江区 科润网吧
240 218.15.153.131 218.15.153.133 广东省梅州市 电信
241 218.15.153.134 218.15.153.134 广东省梅州市梅江区 好易通网吧
242 218.15.153.135 218.15.153.137 广东省梅州市 电信
243 218.15.153.138 218.15.153.138 广东省梅州市梅江区 东源网吧
244 218.15.153.139 218.15.153.141 广东省梅州市 电信
245 218.15.153.142 218.15.153.142 广东省梅州市梅江区 劲爆百分百网吧
246 218.15.153.143 218.15.153.145 广东省梅州市 电信
247 218.15.153.146 218.15.153.146 广东省梅州市 自由人网吧
248 218.15.153.147 218.15.153.149 广东省梅州市 电信
249 218.15.153.150 218.15.153.150 广东省梅州市梅江区 鸿捷网吧
250 218.15.153.151 218.15.153.153 广东省梅州市 电信
251 218.15.153.154 218.15.153.154 广东省梅州市梅江区 随意网吧
252 218.15.153.155 218.15.153.157 广东省梅州市 电信
253 218.15.153.158 218.15.153.158 广东省梅州市梅江区 天地网吧
254 218.15.153.159 218.15.153.161 广东省梅州市 电信
255 218.15.153.162 218.15.153.162 广东省梅州市梅江区 腾达网吧
256 218.15.153.163 218.15.153.165 广东省梅州市 电信
257 218.15.153.166 218.15.153.166 广东省梅州市梅江区 绿茵休闲网吧
258 218.15.153.167 218.15.153.169 广东省梅州市 电信
259 218.15.153.170 218.15.153.170 广东省梅州市梅江区 奇缘网吧
260 218.15.153.171 218.15.153.173 广东省梅州市 电信
261 218.15.153.174 218.15.153.174 广东省梅州市梅江区 情缘网吧
262 218.15.153.175 218.15.153.177 广东省梅州市 电信
263 218.15.153.178 218.15.153.178 广东省梅州市梅江区 科发电脑
264 218.15.153.179 218.15.153.181 广东省梅州市 电信
265 218.15.153.182 218.15.153.182 广东省梅州市梅江区 三角网吧
266 218.15.153.183 218.15.153.185 广东省梅州市 电信
267 218.15.153.186 218.15.153.186 广东省梅州市梅江区 冬冬网吧
268 218.15.153.187 218.15.153.189 广东省梅州市 电信
269 218.15.153.190 218.15.153.190 广东省梅州市梅江区 思宇网吧
270 218.15.153.191 218.15.153.193 广东省梅州市 电信
271 218.15.153.194 218.15.153.194 广东省梅州市梅江区 胖胖网吧
272 218.15.153.195 218.15.153.197 广东省梅州市 电信
273 218.15.153.198 218.15.153.198 广东省梅州市梅江区 精彩世界网吧
274 218.15.153.199 218.15.153.201 广东省梅州市 电信
275 218.15.153.202 218.15.153.202 广东省梅州市 四横街激进网吧
276 218.15.153.203 218.15.153.205 广东省梅州市 电信
277 218.15.153.206 218.15.153.206 广东省梅州市梅江区 天地网吧
278 218.15.153.207 218.15.153.209 广东省梅州市 电信
279 218.15.153.210 218.15.153.210 广东省梅州市 腾龙网吧
280 218.15.153.211 218.15.153.213 广东省梅州市 电信
281 218.15.153.214 218.15.153.214 广东省梅州市梅江区 蓝天网吧
282 218.15.153.215 218.15.153.217 广东省梅州市 电信
283 218.15.153.218 218.15.153.218 广东省梅州市梅江区 傲月网吧
284 218.15.153.219 218.15.153.221 广东省梅州市 电信
285 218.15.153.222 218.15.153.222 广东省梅州市梅江区 科源网络城
286 218.15.153.223 218.15.153.225 广东省梅州市 电信
287 218.15.153.226 218.15.153.226 广东省梅州市梅江区 花时间
288 218.15.153.227 218.15.153.229 广东省梅州市 电信
289 218.15.153.230 218.15.153.230 广东省梅州市梅江区 兴辉网吧
290 218.15.153.231 218.15.153.233 广东省梅州市 电信
291 218.15.153.234 218.15.153.234 广东省梅州市梅江区 巨鹏网吧
292 218.15.153.235 218.15.153.237 广东省梅州市 电信
293 218.15.153.238 218.15.153.238 广东省梅州市梅江区 起跑线电脑网吧
294 218.15.153.239 218.15.153.241 广东省梅州市 电信
295 218.15.153.242 218.15.153.242 广东省梅州市梅江区 新太阳网吧
296 218.15.153.243 218.15.153.245 广东省梅州市 电信
297 218.15.153.246 218.15.153.246 广东省梅州市梅江区 时空网吧
298 218.15.153.247 218.15.153.249 广东省梅州市 电信
299 218.15.153.250 218.15.153.250 广东省梅州市梅江区 凝海网吧
300 218.15.153.251 218.15.153.253 广东省梅州市 电信
301 218.15.153.254 218.15.153.254 广东省梅州市梅江区 飞腾网吧
302 218.15.153.255 218.15.154.7 广东省梅州市 电信
303 218.15.154.8 218.15.154.8 广东省梅州市五华县 蓝精灵网吧
304 218.15.154.9 218.15.154.9 广东省梅州市平远县 英杰网吧
305 218.15.154.10 218.15.154.10 广东省梅州市平远县 石正镇新世界网吧
306 218.15.154.11 218.15.154.11 广东省梅州市平远县 明珠网吧
307 218.15.154.12 218.15.154.12 广东省梅州市五华县 鸿运网吧
308 218.15.154.13 218.15.154.13 广东省梅州市 电信
309 218.15.154.14 218.15.154.14 广东省梅州市五华县 伊代天骄网吧
310 218.15.154.15 218.15.154.17 广东省梅州市 电信
311 218.15.154.18 218.15.154.18 广东省梅州市 新时代网吧
312 218.15.154.19 218.15.154.20 广东省梅州市 电信
313 218.15.154.21 218.15.154.21 广东省梅州市大埔县 腾飞网吧
314 218.15.154.22 218.15.154.22 广东省梅州市 电信
315 218.15.154.23 218.15.154.23 广东省梅州市蕉岭县 镇山网吧
316 218.15.154.24 218.15.154.24 广东省梅州市蕉岭县 金山网吧
317 218.15.154.25 218.15.154.26 广东省梅州市 电信
318 218.15.154.27 218.15.154.27 广东省梅州市 未来电脑
319 218.15.154.28 218.15.154.35 广东省梅州市 电信
320 218.15.154.36 218.15.154.36 广东省梅州市梅县 E时代网吧
321 218.15.154.37 218.15.154.37 广东省梅州市梅县 世潮网吧
322 218.15.154.38 218.15.154.38 广东省梅州市梅县 星空网吧
323 218.15.154.39 218.15.154.39 广东省梅州市梅县 星科网吧
324 218.15.154.40 218.15.154.40 广东省梅州市 电信
325 218.15.154.41 218.15.154.41 广东省梅州市梅县 飞越网吧
326 218.15.154.42 218.15.154.42 广东省梅州市梅县 世纪网吧
327 218.15.154.43 218.15.154.43 广东省梅州市 电信
328 218.15.154.44 218.15.154.44 广东省梅州市 达海网吧
329 218.15.154.45 218.15.154.49 广东省梅州市 电信
330 218.15.154.50 218.15.154.50 广东省梅州市五华县 振雄网吧
331 218.15.154.51 218.15.154.55 广东省梅州市 电信
332 218.15.154.56 218.15.154.56 广东省梅州市梅县 一网情深网吧
333 218.15.154.57 218.15.154.57 广东省梅州市 电信
334 218.15.154.58 218.15.154.58 广东省梅州市梅县 联创网吧
335 218.15.154.59 218.15.154.61 广东省梅州市 电信
336 218.15.154.62 218.15.154.62 广东省梅州市五华县 绿色超前网吧
337 218.15.154.63 218.15.154.66 广东省梅州市 电信
338 218.15.154.67 218.15.154.67 广东省梅州市五华县 极线网吧
339 218.15.154.68 218.15.154.68 广东省梅州市 超速网吧
340 218.15.154.69 218.15.154.69 广东省梅州市梅县 福虎网吧
341 218.15.154.70 218.15.154.70 广东省梅州市五华县 蓝月亮网吧
342 218.15.154.71 218.15.154.71 广东省梅州市 电信
343 218.15.154.72 218.15.154.72 广东省梅州市五华县 国辉电脑
344 218.15.154.73 218.15.154.73 广东省梅州市 电信
345 218.15.154.74 218.15.154.74 广东省梅州市五华县 星河电脑城
346 218.15.154.75 218.15.154.75 广东省梅州市五华县 智通电脑
347 218.15.154.76 218.15.154.76 广东省梅州市 电信
348 218.15.154.77 218.15.154.77 广东省梅州市兴宁市 顺然网吧
349 218.15.154.78 218.15.154.78 广东省梅州市平远县 红蜘蛛网吧
350 218.15.154.79 218.15.154.83 广东省梅州市 电信
351 218.15.154.84 218.15.154.84 广东省梅州市兴宁市 梅园网吧
352 218.15.154.85 218.15.154.85 广东省梅州市兴宁市 科兴网吧
353 218.15.154.86 218.15.154.86 广东省梅州市兴宁市 三和网吧
354 218.15.154.87 218.15.154.87 广东省梅州市兴宁市 黄陂时合网吧
355 218.15.154.88 218.15.154.88 广东省梅州市兴宁市 黄槐标兴网吧
356 218.15.154.89 218.15.154.89 广东省梅州市梅县 鸿发网吧
357 218.15.154.90 218.15.154.93 广东省梅州市 电信
358 218.15.154.94 218.15.154.94 广东省梅州市五华县 海洋电脑网络
359 218.15.154.95 218.15.154.101 广东省梅州市 电信
360 218.15.154.102 218.15.154.102 广东省梅州市丰顺县 星际网吧
361 218.15.154.103 218.15.154.103 广东省梅州市 电信
362 218.15.154.104 218.15.154.104 广东省梅州市兴宁市 一网情深网吧
363 218.15.154.105 218.15.154.113 广东省梅州市 电信
364 218.15.154.114 218.15.154.114 广东省梅州市梅县 半日闲网吧
365 218.15.154.115 218.15.154.115 广东省梅州市梅县 以太电脑
366 218.15.154.116 218.15.154.116 广东省梅州市丰顺县 阳光电脑
367 218.15.154.117 218.15.154.117 广东省梅州市 电信
368 218.15.154.118 218.15.154.118 广东省梅州市梅县 新天地网吧
369 218.15.154.119 218.15.154.119 广东省梅州市兴宁市 风华网吧
370 218.15.154.120 218.15.154.120 广东省梅州市 电信
371 218.15.154.121 218.15.154.121 广东省梅州市梅县 智慧网吧
372 218.15.154.122 218.15.154.122 广东省梅州市 电信
373 218.15.154.123 218.15.154.123 广东省梅州市五华县 顺达电脑
374 218.15.154.124 218.15.154.124 广东省梅州市平远县 石正镇电脑天地网吧
375 218.15.154.125 218.15.154.125 广东省梅州市 电信
376 218.15.154.126 218.15.154.126 广东省梅州市兴宁市 中心网吧
377 218.15.154.127 218.15.154.129 广东省梅州市 电信
378 218.15.154.130 218.15.154.130 广东省梅州市丰顺县 大湖州
379 218.15.154.131 218.15.154.131 广东省梅州市五华县 兴华电脑
380 218.15.154.132 218.15.154.132 广东省梅州市丰顺县 新联新网吧
381 218.15.154.133 218.15.154.133 广东省梅州市 电信
382 218.15.154.134 218.15.154.134 广东省梅州市 蕉?三圳源缘网吧
383 218.15.154.135 218.15.154.135 广东省梅州市 广东星盟网络连锁经营有限公司梅州分公司
384 218.15.154.136 218.15.154.136 广东省梅州市 电信
385 218.15.154.137 218.15.154.137 广东省梅州市五华县 梦幻网吧
386 218.15.154.138 218.15.154.138 广东省梅州市五华县 创世纪网吧
387 218.15.154.139 218.15.154.139 广东省梅州市兴宁市 聚友网吧
388 218.15.154.140 218.15.154.140 广东省梅州市兴宁市 星语网吧
389 218.15.154.141 218.15.154.141 广东省梅州市梅县 西阳泰峰电脑
390 218.15.154.142 218.15.154.193 广东省梅州市 电信
391 218.15.154.194 218.15.154.194 广东省梅州市梅江区 胖胖网吧
392 218.15.154.195 218.15.154.197 广东省梅州市 电信
393 218.15.154.198 218.15.154.198 广东省梅州市梅江区 意思网吧
394 218.15.154.199 218.15.154.201 广东省梅州市 电信
395 218.15.154.202 218.15.154.202 广东省梅州市梅江区 百佳网吧
396 218.15.154.203 218.15.154.205 广东省梅州市 电信
397 218.15.154.206 218.15.154.206 广东省梅州市梅江区 聚友网吧
398 218.15.154.207 218.15.154.217 广东省梅州市 电信
399 218.15.154.218 218.15.154.218 广东省梅州市梅县 佳兴网吧
400 218.15.154.219 218.15.154.221 广东省梅州市 电信
401 218.15.154.222 218.15.154.222 广东省梅州市梅县 嘉达网吧
402 218.15.154.223 218.15.154.229 广东省梅州市 电信
403 218.15.154.230 218.15.154.230 广东省梅州市梅江区 金苑小区泰祥网吧
404 218.15.154.231 218.15.154.233 广东省梅州市 电信
405 218.15.154.234 218.15.154.234 广东省梅州市梅江区 新时空网吧
406 218.15.154.235 218.15.154.237 广东省梅州市 电信
407 218.15.154.238 218.15.154.238 广东省梅州市梅江区 梦幻网吧[东教厂附近]
408 218.15.154.239 218.15.154.245 广东省梅州市 电信
409 218.15.154.246 218.15.154.246 广东省梅州市梅江区 红帆航网吧
410 218.15.154.247 218.15.154.253 广东省梅州市 电信
411 218.15.154.254 218.15.154.254 广东省梅州市梅江区 时代网吧
412 218.15.154.255 218.15.155.255 广东省梅州市 电信
413 218.15.156.0 218.15.156.255 广东省梅州市兴宁市 电信
414 218.15.158.0 218.15.158.182 广东省梅州市 电信
415 218.15.158.183 218.15.158.183 广东省梅州市丰顺县 永安网吧
416 218.15.158.184 218.15.163.1 广东省梅州市 电信
417 218.15.163.2 218.15.163.2 广东省梅州市 夜上海网吧
418 218.15.163.3 218.15.163.3 广东省梅州市 电信实业公司
419 218.15.163.4 218.15.163.4 广东省梅州市五华县 东方网吧
420 218.15.163.5 218.15.163.22 广东省梅州市 电信
421 218.15.163.23 218.15.163.23 广东省梅州市兴宁市 金威网吧
422 218.15.163.24 218.15.163.24 广东省梅州市 电信
423 218.15.163.25 218.15.163.25 广东省梅州市梅江区 弄潮儿网吧
424 218.15.163.26 218.15.163.27 广东省梅州市 电信
425 218.15.163.28 218.15.163.28 广东省梅州市梅县 金凤凰电脑网吧
426 218.15.163.29 218.15.163.40 广东省梅州市 电信
427 218.15.163.41 218.15.163.41 广东省梅州市梅县 同心网吧
428 218.15.163.42 218.15.163.42 广东省梅州市梅县 银宇网城
429 218.15.163.43 218.15.163.43 广东省梅州市梅县 虫虫网吧
430 218.15.163.44 218.15.163.45 广东省梅州市 电信
431 218.15.163.46 218.15.163.46 广东省梅州市梅县 神舟网吧
432 218.15.163.47 218.15.163.49 广东省梅州市 电信
433 218.15.163.50 218.15.163.50 广东省梅州市兴宁市 嘉兴网吧
434 218.15.163.51 218.15.163.58 广东省梅州市 电信
435 218.15.163.59 218.15.163.59 广东省梅州市梅县 益友网吧
436 218.15.163.60 218.15.163.60 广东省梅州市 电信
437 218.15.163.61 218.15.163.61 广东省梅州市 少年宫
438 218.15.163.62 218.15.163.65 广东省梅州市 电信
439 218.15.163.66 218.15.163.66 广东省梅州市兴宁市 图书管网吧
440 218.15.163.67 218.15.163.71 广东省梅州市 电信
441 218.15.163.72 218.15.163.72 广东省梅州市五华县 华文电脑
442 218.15.163.73 218.15.163.73 广东省梅州市兴宁市 顺风网吧
443 218.15.163.74 218.15.163.74 广东省梅州市丰顺县 顺意网吧
444 218.15.163.75 218.15.163.75 广东省梅州市 电信
445 218.15.163.76 218.15.163.76 广东省梅州市兴宁市 公园网吧
446 218.15.163.77 218.15.163.77 广东省梅州市丰顺县 顺合新科网吧
447 218.15.163.78 218.15.163.81 广东省梅州市 电信
448 218.15.163.82 218.15.163.82 广东省梅州市丰顺县 好友网吧
449 218.15.163.83 218.15.163.85 广东省梅州市 电信
450 218.15.163.86 218.15.163.86 广东省梅州市梅县 雁晖网吧
451 218.15.163.87 218.15.163.92 广东省梅州市 电信
452 218.15.163.93 218.15.163.93 广东省梅州市兴宁市 情缘网吧
453 218.15.163.94 218.15.163.97 广东省梅州市 电信
454 218.15.163.98 218.15.163.98 广东省梅州市兴宁市 欢乐网吧
455 218.15.163.99 218.15.163.100 广东省梅州市 电信
456 218.15.163.101 218.15.163.101 广东省梅州市兴宁市 坜陂镇东方网吧
457 218.15.163.102 218.15.163.103 广东省梅州市 电信
458 218.15.163.104 218.15.163.104 广东省梅州市 嘉应学院
459 218.15.163.105 218.15.163.105 广东省梅州市 电信
460 218.15.163.106 218.15.163.106 广东省梅州市兴宁市 极速网吧
461 218.15.163.107 218.15.163.107 广东省梅州市 电信
462 218.15.163.108 218.15.163.108 广东省梅州市梅县 创意网吧
463 218.15.163.109 218.15.163.116 广东省梅州市 电信
464 218.15.163.117 218.15.163.117 广东省梅州市蕉岭县 天博奔腾缘份网吧
465 218.15.163.118 218.15.163.118 广东省梅州市蕉岭县 天力网络中心
466 218.15.163.119 218.15.163.119 广东省梅州市 电信
467 218.15.163.120 218.15.163.120 广东省梅州市蕉岭县 创兴网吧
468 218.15.163.121 218.15.163.121 广东省梅州市梅县 泰讯网吧
469 218.15.163.122 218.15.163.124 广东省梅州市 电信
470 218.15.163.125 218.15.163.125 广东省梅州市蕉岭县 益利网吧
471 218.15.163.126 218.15.163.126 广东省梅州市兴宁市 科瑞网吧
472 218.15.163.127 218.15.163.129 广东省梅州市 电信
473 218.15.163.130 218.15.163.130 广东省梅州市蕉岭县 蕉岭中学
474 218.15.163.131 218.15.163.131 广东省梅州市 电信
475 218.15.163.132 218.15.163.132 广东省梅州市平远县 网络情缘网吧
476 218.15.163.133 218.15.163.137 广东省梅州市 电信
477 218.15.163.138 218.15.163.138 广东省梅州市 焦岭长潭旅游度假村
478 218.15.163.139 218.15.163.139 广东省梅州市 电信
479 218.15.163.140 218.15.163.140 广东省梅州市平远县 天珍网吧
480 218.15.163.141 218.15.163.141 广东省梅州市大埔县 世纪网吧
481 218.15.163.142 218.15.163.142 广东省梅州市蕉岭县 千页网吧
482 218.15.163.143 218.15.163.145 广东省梅州市 电信
483 218.15.163.146 218.15.163.146 广东省梅州市平远县 电脑天地网吧
484 218.15.163.147 218.15.163.147 广东省梅州市平远县 丽达网络世界
485 218.15.163.148 218.15.163.148 广东省梅州市大埔县 新时代网吧
486 218.15.163.149 218.15.163.149 广东省梅州市兴宁市 顺源休闲清吧
487 218.15.163.150 218.15.163.150 广东省梅州市 电信
488 218.15.163.151 218.15.163.151 广东省梅州市兴宁市 寰宇休闲吧
489 218.15.163.152 218.15.163.152 广东省梅州市 电信
490 218.15.163.153 218.15.163.153 广东省梅州市丰顺县 创兴网吧
491 218.15.163.154 218.15.163.154 广东省梅州市 电信
492 218.15.163.155 218.15.163.155 广东省梅州市 东山中学新城分校
493 218.15.163.156 218.15.163.156 广东省梅州市平远县 沙龙网吧
494 218.15.163.157 218.15.163.157 广东省梅州市丰顺县 小肥电脑
495 218.15.163.158 218.15.163.161 广东省梅州市 电信
496 218.15.163.162 218.15.163.162 广东省梅州市平远县 新浪潮网吧
497 218.15.163.163 218.15.163.163 广东省梅州市丰顺县 新兴网吧
498 218.15.163.164 218.15.163.164 广东省梅州市 金三角网吧
499 218.15.163.165 218.15.163.165 广东省梅州市平远县 时通网吧
500 218.15.163.166 218.15.163.166 广东省梅州市平远县 伟文网吧
501 218.15.163.167 218.15.163.167 广东省梅州市 电信
502 218.15.163.168 218.15.163.168 广东省梅州市平远县 红苹果网吧
503 218.15.163.169 218.15.163.169 广东省梅州市丰顺县 传奇网吧
504 218.15.163.170 218.15.163.170 广东省梅州市 电信
505 218.15.163.171 218.15.163.171 广东省梅州市平远县 科普网吧
506 218.15.163.172 218.15.163.172 广东省梅州市丰顺县 华顺网吧
507 218.15.163.173 218.15.163.173 广东省梅州市蕉岭县 益乐网吧
508 218.15.163.174 218.15.163.178 广东省梅州市 电信
509 218.15.163.179 218.15.163.179 广东省梅州市丰顺县 创新网吧
510 218.15.163.180 218.15.163.187 广东省梅州市 电信
511 218.15.163.188 218.15.163.188 广东省梅州市丰顺县 科达网吧
512 218.15.163.189 218.15.163.189 广东省梅州市 电信
513 218.15.163.190 218.15.163.190 广东省梅州市丰顺县 陶灵网吧
514 218.15.163.191 218.15.163.194 广东省梅州市 电信
515 218.15.163.195 218.15.163.195 广东省梅州市丰顺县 兴艺网吧
516 218.15.163.196 218.15.163.197 广东省梅州市 电信
517 218.15.163.198 218.15.163.198 广东省梅州市丰顺县 金山网吧
518 218.15.163.199 218.15.163.199 广东省梅州市 电信
519 218.15.163.200 218.15.163.200 广东省梅州市 嘉应学院
520 218.15.163.201 218.15.163.201 广东省梅州市五华县 鸿升网吧
521 218.15.163.202 218.15.163.205 广东省梅州市 电信
522 218.15.163.206 218.15.163.206 广东省梅州市丰顺县 进趣网吧
523 218.15.163.207 218.15.163.210 广东省梅州市 电信
524 218.15.163.211 218.15.163.211 广东省梅州市平远县 新一代网吧
525 218.15.163.212 218.15.163.212 广东省梅州市梅县 扶贵网吧
526 218.15.163.213 218.15.163.214 广东省梅州市 电信
527 218.15.163.215 218.15.163.215 广东省梅州市丰顺县 聚缘网吧
528 218.15.163.216 218.15.163.216 广东省梅州市 创科电脑
529 218.15.163.217 218.15.163.217 广东省梅州市丰顺县 汤坑老兴艺网吧
530 218.15.163.218 218.15.163.221 广东省梅州市 电信
531 218.15.163.222 218.15.163.222 广东省梅州市平远县 河滨网吧
532 218.15.163.223 218.15.163.226 广东省梅州市 电信
533 218.15.163.227 218.15.163.227 广东省梅州市五华县 蓝色引力网吧
534 218.15.163.228 218.15.163.228 广东省梅州市大埔县 文文网吧
535 218.15.163.229 218.15.163.229 广东省梅州市 电信
536 218.15.163.230 218.15.163.230 广东省梅州市丰顺县 顺利网吧
537 218.15.163.231 218.15.163.231 广东省梅州市平远县 都市网吧
538 218.15.163.232 218.15.163.232 广东省梅州市丰顺县 火星华达网吧
539 218.15.163.233 218.15.163.233 广东省梅州市丰顺县 新纪元网吧
540 218.15.163.234 218.15.163.234 广东省梅州市丰顺县 广顺网吧
541 218.15.163.235 218.15.163.236 广东省梅州市 电信
542 218.15.163.237 218.15.163.237 广东省梅州市五华县 兄弟网吧
543 218.15.163.238 218.15.163.241 广东省梅州市 电信
544 218.15.163.242 218.15.163.242 广东省梅州市丰顺县 广顺网吧
545 218.15.163.243 218.15.163.243 广东省梅州市五华县 友谊电脑
546 218.15.163.244 218.15.163.244 广东省梅州市 电信
547 218.15.163.245 218.15.163.245 广东省梅州市丰顺县 旭日电脑网吧
548 218.15.163.246 218.15.163.246 广东省梅州市 电信
549 218.15.163.247 218.15.163.247 广东省梅州市丰顺县 盛润网吧
550 218.15.163.248 218.15.163.252 广东省梅州市 电信
551 218.15.163.253 218.15.163.253 广东省梅州市丰顺县 新世纪网吧
552 218.15.163.254 218.15.163.254 广东省梅州市兴宁市 电影公司红高粱网吧
553 218.15.163.255 218.15.164.18 广东省梅州市 电信
554 218.15.164.19 218.15.164.19 广东省梅州市 异度空间网吧
555 218.15.164.20 218.15.164.33 广东省梅州市 电信
556 218.15.164.34 218.15.164.34 广东省梅州市兴宁市 第一中学
557 218.15.164.35 218.15.164.43 广东省梅州市 电信
558 218.15.164.44 218.15.164.44 广东省梅州市兴宁市 东华网吧
559 218.15.164.45 218.15.164.78 广东省梅州市 电信
560 218.15.164.79 218.15.164.79 广东省梅州市 心语网吧
561 218.15.164.80 218.15.164.85 广东省梅州市 电信
562 218.15.164.86 218.15.164.86 广东省梅州市五华县 创嘉1楼网吧
563 218.15.164.87 218.15.164.87 广东省梅州市五华县 创嘉2楼网吧
564 218.15.164.88 218.15.164.92 广东省梅州市 电信
565 218.15.164.93 218.15.164.93 广东省梅州市五华县 安流镇河提西路琴江网吧
566 218.15.164.94 218.15.164.136 广东省梅州市 电信
567 218.15.164.137 218.15.164.137 广东省梅州市丰顺县 老汤中旁自由人网吧
568 218.15.164.138 218.15.164.175 广东省梅州市 电信
569 218.15.164.176 218.15.164.176 广东省梅州市 平远中学
570 218.15.164.177 218.15.172.97 广东省梅州市 电信
571 218.15.172.98 218.15.172.98 广东省梅州市丰顺县 幽蓝网吧
572 218.15.172.99 218.15.175.165 广东省梅州市 电信
573 218.15.175.166 218.15.175.166 广东省梅州市丰顺县 少年宫网吧
574 218.15.175.167 218.15.182.33 广东省梅州市 电信
575 218.15.182.34 218.15.182.34 广东省梅州市 梅江区智源AB网吧
576 218.15.182.35 218.15.187.202 广东省梅州市 电信
577 218.15.187.203 218.15.187.203 广东省梅州市 兴安医药公司
578 218.15.187.204 218.15.188.1 广东省梅州市 电信
579 218.15.188.2 218.15.188.2 广东省梅州市梅县 西阳泰峰电脑
580 218.15.188.3 218.15.188.9 广东省梅州市 电信
581 218.15.188.10 218.15.188.10 广东省梅州市梅县 丙村星空网联
582 218.15.188.11 218.15.188.17 广东省梅州市 电信
583 218.15.188.18 218.15.188.18 广东省梅州市梅县 雁洋腾飞网吧
584 218.15.188.19 218.15.188.21 广东省梅州市 电信
585 218.15.188.22 218.15.188.22 广东省梅州市梅县 丙村镇星宇网吧
586 218.15.188.23 218.15.188.25 广东省梅州市 电信
587 218.15.188.26 218.15.188.26 广东省梅州市梅县 丙村速应网吧
588 218.15.188.27 218.15.188.29 广东省梅州市 电信
589 218.15.188.30 218.15.188.30 广东省梅州市梅县 松口镇达海网吧
590 218.15.188.31 218.15.188.45 广东省梅州市 电信
591 218.15.188.46 218.15.188.46 广东省梅州市 世潮网吧
592 218.15.188.47 218.15.188.57 广东省梅州市 电信
593 218.15.188.58 218.15.188.58 广东省梅州市梅县 松源镇新天地网吧
594 218.15.188.59 218.15.188.69 广东省梅州市 电信
595 218.15.188.70 218.15.188.70 广东省梅州市 西桥同心网吧
596 218.15.188.71 218.15.188.73 广东省梅州市 电信
597 218.15.188.74 218.15.188.74 广东省梅州市梅县 华侨城一网情深网吧(广场边)
598 218.15.188.75 218.15.188.77 广东省梅州市 电信
599 218.15.188.78 218.15.188.78 广东省梅州市 半日闲网吧
600 218.15.188.79 218.15.188.85 广东省梅州市 电信
601 218.15.188.86 218.15.188.86 广东省梅州市 银宇网吧(华桥城广场附近)
602 218.15.188.87 218.15.188.89 广东省梅州市 电信
603 218.15.188.90 218.15.188.90 广东省梅州市梅县 华侨城扶贵网吧
604 218.15.188.91 218.15.188.93 广东省梅州市 电信
605 218.15.188.94 218.15.188.94 广东省梅州市 新城创意网吧
606 218.15.188.95 218.15.188.97 广东省梅州市 电信
607 218.15.188.98 218.15.188.98 广东省梅州市 梅江区弄潮儿网吧
608 218.15.188.99 218.15.188.101 广东省梅州市 电信
609 218.15.188.102 218.15.188.102 广东省梅州市梅县 华侨城三通网吧
610 218.15.188.103 218.15.188.105 广东省梅州市 电信
611 218.15.188.106 218.15.188.106 广东省梅州市 嘉利网吧
612 218.15.188.107 218.15.188.109 广东省梅州市 电信
613 218.15.188.110 218.15.188.110 广东省梅州市梅县 新城联创网吧
614 218.15.188.111 218.15.188.133 广东省梅州市 电信
615 218.15.188.134 218.15.188.134 广东省梅州市梅县 华侨城虫虫网吧
616 218.15.188.135 218.15.188.137 广东省梅州市 电信
617 218.15.188.138 218.15.188.138 广东省梅州市 西桥异度空间网吧
618 218.15.188.139 218.15.188.145 广东省梅州市 电信
619 218.15.188.146 218.15.188.146 广东省梅州市梅县 雁洋凌志网吧
620 218.15.188.147 218.15.188.153 广东省梅州市 电信
621 218.15.188.154 218.15.188.154 广东省梅州市梅县 丙村镇宝贝网吧
622 218.15.188.155 218.15.188.157 广东省梅州市 电信
623 218.15.188.158 218.15.188.158 广东省梅州市梅县 丙村天使网吧
624 218.15.188.159 218.15.188.165 广东省梅州市 电信
625 218.15.188.166 218.15.188.166 广东省梅州市 愉悦网吧(江北)
626 218.15.188.167 218.15.188.173 广东省梅州市 电信
627 218.15.188.174 218.15.188.174 广东省梅州市 超越网吧
628 218.15.188.175 218.15.188.177 广东省梅州市 电信
629 218.15.188.178 218.15.188.178 广东省梅州市梅县 梅南镇东宇网吧
630 218.15.188.179 218.15.188.201 广东省梅州市 电信
631 218.15.188.202 218.15.188.202 广东省梅州市梅县 华侨城科技路金岳网吧
632 218.15.188.203 218.15.188.237 广东省梅州市 电信
633 218.15.188.238 218.15.188.238 广东省梅州市梅县 西桥圆盘边E网辉旋网吧
634 218.15.188.239 218.15.188.253 广东省梅州市 电信
635 218.15.188.254 218.15.188.254 广东省梅州市梅县 锭子桥雷霆网吧
636 218.15.188.255 218.15.189.1 广东省梅州市 电信
637 218.15.189.2 218.15.189.2 广东省梅州市兴宁市 星星网吧
638 218.15.189.3 218.15.189.5 广东省梅州市 电信
639 218.15.189.6 218.15.189.6 广东省梅州市兴宁市 太平洋网吧
640 218.15.189.7 218.15.189.53 广东省梅州市 电信
641 218.15.189.54 218.15.189.54 广东省梅州市兴宁市 联通网苑
642 218.15.189.55 218.15.189.65 广东省梅州市 电信
643 218.15.189.66 218.15.189.70 广东省梅州市兴宁市 雨林木风电脑网络有限公司
644 218.15.189.71 218.15.189.255 广东省梅州市 电信
645 218.15.190.0 218.15.190.1 广东省梅州市兴宁市 电信
646 218.15.190.2 218.15.190.2 广东省梅州市兴宁市 友谊网吧
647 218.15.190.3 218.15.190.5 广东省梅州市兴宁市 电信
648 218.15.190.6 218.15.190.6 广东省梅州市兴宁市 东方快线网吧(中山东路)
649 218.15.190.7 218.15.190.9 广东省梅州市兴宁市 电信
650 218.15.190.10 218.15.190.10 广东省梅州市兴宁市 星际网吧
651 218.15.190.11 218.15.190.13 广东省梅州市兴宁市 电信
652 218.15.190.14 218.15.190.14 广东省梅州市兴宁市 阳光网吧
653 218.15.190.15 218.15.190.17 广东省梅州市兴宁市 电信
654 218.15.190.18 218.15.190.18 广东省梅州市兴宁市 一帆网吧
655 218.15.190.19 218.15.190.25 广东省梅州市兴宁市 电信
656 218.15.190.26 218.15.190.26 广东省梅州市兴宁市 星梦奇缘网吧
657 218.15.190.27 218.15.190.29 广东省梅州市兴宁市 电信
658 218.15.190.30 218.15.190.30 广东省梅州市兴宁市 环球网吧
659 218.15.190.31 218.15.190.33 广东省梅州市兴宁市 电信
660 218.15.190.34 218.15.190.34 广东省梅州市兴宁市 流行前线网吧
661 218.15.190.35 218.15.190.37 广东省梅州市兴宁市 电信
662 218.15.190.38 218.15.190.38 广东省梅州市兴宁市 E世代网络休闲吧
663 218.15.190.39 218.15.190.41 广东省梅州市兴宁市 电信
664 218.15.190.42 218.15.190.42 广东省梅州市兴宁市 冲浪网吧
665 218.15.190.43 218.15.190.49 广东省梅州市兴宁市 电信
666 218.15.190.50 218.15.190.50 广东省梅州市兴宁市 新人类网吧
667 218.15.190.51 218.15.190.53 广东省梅州市兴宁市 电信
668 218.15.190.54 218.15.190.54 广东省梅州市兴宁市 科林网吧
669 218.15.190.55 218.15.190.61 广东省梅州市兴宁市 电信
670 218.15.190.62 218.15.190.62 广东省梅州市兴宁市 兴科网吧
671 218.15.190.63 218.15.190.65 广东省梅州市兴宁市 电信
672 218.15.190.66 218.15.190.66 广东省梅州市兴宁市 尖峰网吧
673 218.15.190.67 218.15.190.69 广东省梅州市兴宁市 电信
674 218.15.190.70 218.15.190.70 广东省梅州市兴宁市 刁坊镇一网情深网吧
675 218.15.190.71 218.15.190.93 广东省梅州市兴宁市 电信
676 218.15.190.94 218.15.190.94 广东省梅州市兴宁市 红高粱网吧(宝华园)
677 218.15.190.95 218.15.190.129 广东省梅州市兴宁市 电信
678 218.15.190.130 218.15.190.130 广东省梅州市兴宁市 科龙网吧
679 218.15.190.131 218.15.190.133 广东省梅州市兴宁市 电信
680 218.15.190.134 218.15.190.134 广东省梅州市兴宁市 坜陂镇东方网吧
681 218.15.190.135 218.15.190.137 广东省梅州市兴宁市 电信
682 218.15.190.138 218.15.190.138 广东省梅州市兴宁市 坜陂镇坜陂网吧
683 218.15.190.139 218.15.190.165 广东省梅州市兴宁市 电信
684 218.15.190.166 218.15.190.166 广东省梅州市兴宁市 坭陂镇三和网吧
685 218.15.190.167 218.15.190.189 广东省梅州市兴宁市 电信
686 218.15.190.190 218.15.190.190 广东省梅州市兴宁市 蓝色风暴网吧
687 218.15.190.191 218.15.190.193 广东省梅州市兴宁市 电信
688 218.15.190.194 218.15.190.194 广东省梅州市兴宁市 顺源网吧
689 218.15.190.195 218.15.190.197 广东省梅州市兴宁市 电信
690 218.15.190.198 218.15.190.198 广东省梅州市兴宁市 竹园网吧(宁江路)
691 218.15.190.199 218.15.190.217 广东省梅州市兴宁市 电信
692 218.15.190.218 218.15.190.218 广东省梅州市兴宁市 银河网吧(农民街)
693 218.15.190.219 218.15.190.229 广东省梅州市兴宁市 电信
694 218.15.190.230 218.15.190.230 广东省梅州市兴宁市 小虫网吧(南坛路)
695 218.15.190.231 218.15.190.233 广东省梅州市兴宁市 电信
696 218.15.190.234 218.15.190.234 广东省梅州市兴宁市 顺缘网吧
697 218.15.190.235 218.15.190.241 广东省梅州市兴宁市 电信
698 218.15.190.242 218.15.190.242 广东省梅州市兴宁市 广场网吧(文化广场)
699 218.15.190.243 218.15.190.253 广东省梅州市兴宁市 电信
700 218.15.190.254 218.15.190.254 广东省梅州市兴宁市 兴城镇一键钟情网吧
701 218.15.190.255 218.15.190.255 广东省梅州市兴宁市 电信
702 218.15.191.0 218.15.191.1 广东省梅州市 电信
703 218.15.191.2 218.15.191.2 广东省梅州市梅江区 通天下网吧
704 218.15.191.3 218.15.191.5 广东省梅州市 电信
705 218.15.191.6 218.15.191.6 广东省梅州市 科发网吧
706 218.15.191.7 218.15.191.13 广东省梅州市 电信
707 218.15.191.14 218.15.191.14 广东省梅州市梅江区 诚信电脑
708 218.15.191.15 218.15.191.17 广东省梅州市 电信
709 218.15.191.18 218.15.191.18 广东省梅州市梅江区 舒心网吧
710 218.15.191.19 218.15.191.21 广东省梅州市 电信
711 218.15.191.22 218.15.191.22 广东省梅州市梅江区 万和兴网吧
712 218.15.191.23 218.15.191.25 广东省梅州市 电信
713 218.15.191.26 218.15.191.26 广东省梅州市梅江区 新干线网屋
714 218.15.191.27 218.15.191.29 广东省梅州市 电信
715 218.15.191.30 218.15.191.30 广东省梅州市梅江区 金星网吧
716 218.15.191.31 218.15.191.33 广东省梅州市 电信
717 218.15.191.34 218.15.191.34 广东省梅州市 E网辉旋网吧
718 218.15.191.35 218.15.191.41 广东省梅州市 电信
719 218.15.191.42 218.15.191.44 广东省梅州市 星空网盟(彬芳店)
720 218.15.191.45 218.15.191.53 广东省梅州市 电信
721 218.15.191.54 218.15.191.54 广东省梅州市 梅江区回力网吧
722 218.15.191.55 218.15.191.57 广东省梅州市 电信
723 218.15.191.58 218.15.191.58 广东省梅州市 跨世纪网吧
724 218.15.191.59 218.15.191.61 广东省梅州市 电信
725 218.15.191.62 218.15.191.62 广东省梅州市 梅江区竞速网吧
726 218.15.191.63 218.15.191.65 广东省梅州市 电信
727 218.15.191.66 218.15.191.66 广东省梅州市 星火网吧(新中苑)
728 218.15.191.67 218.15.191.77 广东省梅州市 电信
729 218.15.191.78 218.15.191.78 广东省梅州市 红帆船网吧(鸿都)
730 218.15.191.79 218.15.191.81 广东省梅州市 电信
731 218.15.191.82 218.15.191.82 广东省梅州市梅江区 日月网吧
732 218.15.191.83 218.15.191.85 广东省梅州市 电信
733 218.15.191.86 218.15.191.86 广东省梅州市梅江区 劲爆网吧
734 218.15.191.87 218.15.191.169 广东省梅州市 电信
735 218.15.191.170 218.15.191.170 广东省梅州市 嘉应学院
736 218.15.191.171 218.15.191.181 广东省梅州市 电信
737 218.15.191.182 218.15.191.182 广东省梅州市 梅江区自由人网吧
738 218.15.191.183 218.15.191.193 广东省梅州市 电信
739 218.15.191.194 218.15.191.194 广东省梅州市 互联世界网吧
740 218.15.191.195 218.15.191.197 广东省梅州市 电信
741 218.15.191.198 218.15.191.198 广东省梅州市 星宇网苑
742 218.15.191.199 218.15.191.255 广东省梅州市 电信
743 218.204.188.0 218.204.189.255 广东省梅州市 广东移动梅州市分公司
744 218.204.238.0 218.204.238.255 广东省梅州市 广东移动梅州市分公司
745 219.132.128.0 219.132.128.5 广东省梅州市 电信
746 219.132.128.6 219.132.128.6 广东省梅州市平远县 红萍果网吧
747 219.132.128.7 219.132.128.9 广东省梅州市 电信
748 219.132.128.10 219.132.128.10 广东省梅州市平远县 时通网吧
749 219.132.128.11 219.132.128.17 广东省梅州市 电信
750 219.132.128.18 219.132.128.18 广东省梅州市平远县 红蜘蛛网吧
751 219.132.128.19 219.132.128.29 广东省梅州市 电信
752 219.132.128.30 219.132.128.30 广东省梅州市平远县 河滨网吧
753 219.132.128.31 219.132.128.37 广东省梅州市 电信
754 219.132.128.38 219.132.128.38 广东省梅州市平远县 网络世界网吧
755 219.132.128.39 219.132.128.41 广东省梅州市 电信
756 219.132.128.42 219.132.128.42 广东省梅州市平远县 新一代网吧
757 219.132.128.43 219.132.128.45 广东省梅州市 电信
758 219.132.128.46 219.132.128.46 广东省梅州市平远县 天珍网吧
759 219.132.128.47 219.132.128.49 广东省梅州市 电信
760 219.132.128.50 219.132.128.50 广东省梅州市平远县 伟文网吧
761 219.132.128.51 219.132.128.57 广东省梅州市 电信
762 219.132.128.58 219.132.128.58 广东省梅州市平远县 宏强网吧
763 219.132.128.59 219.132.128.65 广东省梅州市 电信
764 219.132.128.66 219.132.128.66 广东省梅州市 新浪潮网吧
765 219.132.128.67 219.132.128.69 广东省梅州市 电信
766 219.132.128.70 219.132.128.70 广东省梅州市平远县 电脑网吧
767 219.132.128.71 219.132.128.73 广东省梅州市 电信
768 219.132.128.74 219.132.128.74 广东省梅州市平远县 电脑天地网吧
769 219.132.128.75 219.132.128.77 广东省梅州市 电信
770 219.132.128.78 219.132.128.78 广东省梅州市平远县 石正新世界网吧
771 219.132.128.79 219.132.128.81 广东省梅州市 电信
772 219.132.128.82 219.132.128.82 广东省梅州市平远县 石正镇明珠网吧
773 219.132.128.83 219.132.128.85 广东省梅州市 电信
774 219.132.128.86 219.132.128.86 广东省梅州市平远县 石正镇英杰网吧
775 219.132.128.87 219.132.128.89 广东省梅州市 电信
776 219.132.128.90 219.132.128.90 广东省梅州市平远县 石正镇新网吧
777 219.132.128.91 219.132.128.133 广东省梅州市 电信
778 219.132.128.134 219.132.128.134 广东省梅州市平远县 石正三蛋网吧
779 219.132.128.135 219.132.128.145 广东省梅州市 电信
780 219.132.128.146 219.132.128.146 广东省梅州市平远县 石正镇国豪网吧
781 219.132.128.147 219.132.128.255 广东省梅州市 电信
782 219.132.129.0 219.132.129.5 广东省梅州市 (蕉岭)电信
783 219.132.129.6 219.132.129.6 广东省梅州市 蕉岭县天博网吧
784 219.132.129.7 219.132.129.9 广东省梅州市 (蕉岭)电信
785 219.132.129.10 219.132.129.10 广东省梅州市 蕉岭开心网圆
786 219.132.129.11 219.132.129.29 广东省梅州市 (蕉岭)电信
787 219.132.129.30 219.132.129.30 广东省梅州市 蕉岭县益乐网吧
788 219.132.129.31 219.132.129.37 广东省梅州市 (蕉岭)电信
789 219.132.129.38 219.132.129.38 广东省梅州市 蕉岭千叶网吧
790 219.132.129.39 219.132.129.81 广东省梅州市 (蕉岭)电信
791 219.132.129.82 219.132.129.82 广东省梅州市 蕉岭天博网吧
792 219.132.129.83 219.132.129.255 广东省梅州市 (蕉岭)电信
793 219.132.130.0 219.132.130.25 广东省梅州市 电信
794 219.132.130.26 219.132.130.26 广东省梅州市 凌宇网吧(梅县雁洋卡莱轮胎厂)
795 219.132.130.27 219.132.130.41 广东省梅州市 电信
796 219.132.130.42 219.132.130.42 广东省梅州市 星空网盟(华侨城店)
797 219.132.130.43 219.132.130.49 广东省梅州市 电信
798 219.132.130.50 219.132.130.50 广东省梅州市 梅县华侨城一点通网吧
799 219.132.130.51 219.132.131.65 广东省梅州市 电信
800 219.132.131.66 219.132.131.66 广东省梅州市五华县 龙村镇福金龙网吧
801 219.132.131.67 219.132.131.93 广东省梅州市 电信
802 219.132.131.94 219.132.131.94 广东省梅州市五华县 旭峰网吧
803 219.132.131.95 219.132.131.137 广东省梅州市 电信
804 219.132.131.138 219.132.131.138 广东省梅州市五华县 荣贵网吧
805 219.132.131.139 219.132.133.30 广东省梅州市 电信
806 219.132.133.31 219.132.133.31 广东省梅州市丰顺县 丰良中学
807 219.132.133.32 219.132.135.255 广东省梅州市 电信
808 219.132.136.0 219.132.136.255 广东省梅州市五华县 电信
809 219.132.137.0 219.132.137.9 广东省梅州市 电信
810 219.132.137.10 219.132.137.10 广东省梅州市丰顺县 汤南镇一网倾城网吧
811 219.132.137.11 219.132.137.25 广东省梅州市 电信
812 219.132.137.26 219.132.137.26 广东省梅州市丰顺县 自由空间网吧
813 219.132.137.27 219.132.137.45 广东省梅州市 电信
814 219.132.137.46 219.132.137.46 广东省梅州市丰顺县 益和网吧
815 219.132.137.47 219.132.137.153 广东省梅州市 电信
816 219.132.137.154 219.132.137.154 广东省梅州市 留隍镇吴炜网吧
817 219.132.137.155 219.132.137.157 广东省梅州市 电信
818 219.132.137.158 219.132.137.158 广东省梅州市丰顺县 阳光网吧
819 219.132.137.159 219.132.137.229 广东省梅州市 电信
820 219.132.137.230 219.132.137.230 广东省梅州市丰顺县 新阳光网吧
821 219.132.137.231 219.132.138.138 广东省梅州市 电信
822 219.132.138.139 219.132.138.139 广东省梅州市五华县 水寨中学
823 219.132.138.140 219.132.139.255 广东省梅州市 电信
824 219.132.140.0 219.132.140.5 广东省梅州市五华县 电信
825 219.132.140.6 219.132.140.6 广东省梅州市五华县 华城镇星河网吧(前和大街12号)
826 219.132.140.7 219.132.140.13 广东省梅州市五华县 电信
827 219.132.140.14 219.132.140.14 广东省梅州市五华县 天地网吧(华城镇)
828 219.132.140.15 219.132.140.17 广东省梅州市五华县 电信
829 219.132.140.18 219.132.140.18 广东省梅州市五华县 蓝极速网吧
830 219.132.140.19 219.132.140.21 广东省梅州市五华县 电信
831 219.132.140.22 219.132.140.22 广东省梅州市五华县 网络快车网吧
832 219.132.140.23 219.132.140.25 广东省梅州市五华县 电信
833 219.132.140.26 219.132.140.26 广东省梅州市五华县 安流镇河提西路琴江网吧
834 219.132.140.27 219.132.140.49 广东省梅州市五华县 电信
835 219.132.140.50 219.132.140.50 广东省梅州市五华县 兄弟网吧
836 219.132.140.51 219.132.140.53 广东省梅州市五华县 电信
837 219.132.140.54 219.132.140.54 广东省梅州市五华县 东方网吧
838 219.132.140.55 219.132.140.57 广东省梅州市五华县 电信
839 219.132.140.58 219.132.140.58 广东省梅州市五华县 友谊网吧
840 219.132.140.59 219.132.140.65 广东省梅州市五华县 电信
841 219.132.140.66 219.132.140.66 广东省梅州市五华县 绿色超前网吧
842 219.132.140.67 219.132.140.69 广东省梅州市五华县 电信
843 219.132.140.70 219.132.140.70 广东省梅州市五华县 创世纪网吧
844 219.132.140.71 219.132.140.117 广东省梅州市五华县 电信
845 219.132.140.118 219.132.140.118 广东省梅州市五华县 电信创嘉网吧
846 219.132.140.119 219.132.140.129 广东省梅州市五华县 电信
847 219.132.140.130 219.132.140.130 广东省梅州市五华县 金三角网吧
848 219.132.140.131 219.132.140.133 广东省梅州市五华县 电信
849 219.132.140.134 219.132.140.134 广东省梅州市五华县 今宇网吧
850 219.132.140.135 219.132.140.153 广东省梅州市五华县 电信
851 219.132.140.154 219.132.140.154 广东省梅州市五华县 夜上海网吧
852 219.132.140.155 219.132.140.165 广东省梅州市五华县 电信
853 219.132.140.166 219.132.140.166 广东省梅州市五华县 三川网吧
854 219.132.140.167 219.132.140.169 广东省梅州市五华县 电信
855 219.132.140.170 219.132.140.170 广东省梅州市五华县 随缘网吧
856 219.132.140.171 219.132.140.181 广东省梅州市五华县 电信
857 219.132.140.182 219.132.140.182 广东省梅州市五华县 蓝色风暴网吧
858 219.132.140.183 219.132.140.197 广东省梅州市五华县 电信
859 219.132.140.198 219.132.140.198 广东省梅州市五华县 振兴网吧
860 219.132.140.199 219.132.140.217 广东省梅州市五华县 电信
861 219.132.140.218 219.132.140.218 广东省梅州市 华鸿网吧
862 219.132.140.219 219.132.140.221 广东省梅州市五华县 电信
863 219.132.140.222 219.132.140.222 广东省梅州市五华县 安流镇沿江网吧
864 219.132.140.223 219.132.140.253 广东省梅州市五华县 电信
865 219.132.140.254 219.132.140.254 广东省梅州市五华县 港榕网吧
866 219.132.140.255 219.132.140.255 广东省梅州市五华县 电信
867 219.132.141.0 219.132.141.5 广东省梅州市 电信
868 219.132.141.6 219.132.141.6 广东省梅州市 金牌网吧
869 219.132.141.7 219.132.141.9 广东省梅州市 电信
870 219.132.141.10 219.132.141.10 广东省梅州市大埔县 高陂镇白玉路万通网吧
871 219.132.141.11 219.132.141.17 广东省梅州市 电信
872 219.132.141.18 219.132.141.18 广东省梅州市大埔县 茶阳镇立强网吧
873 219.132.141.19 219.132.141.21 广东省梅州市 电信
874 219.132.141.22 219.132.141.22 广东省梅州市大埔县 茶阳镇百花网吧
875 219.132.141.23 219.132.141.45 广东省梅州市 电信
876 219.132.141.46 219.132.141.46 广东省梅州市大埔县 湖寮镇世纪网吧
877 219.132.141.47 219.132.141.49 广东省梅州市 电信
878 219.132.141.50 219.132.141.50 广东省梅州市大埔县 伊代网吧
879 219.132.141.51 219.132.141.53 广东省梅州市 电信
880 219.132.141.54 219.132.141.54 广东省梅州市大埔县 休闲网吧
881 219.132.141.55 219.132.141.57 广东省梅州市 电信
882 219.132.141.58 219.132.141.58 广东省梅州市大埔县 新世纪网吧
883 219.132.141.59 219.132.141.65 广东省梅州市 电信
884 219.132.141.66 219.132.141.66 广东省梅州市大埔县 富康网吧
885 219.132.141.67 219.132.141.69 广东省梅州市 电信
886 219.132.141.70 219.132.141.70 广东省梅州市大埔县 文文网吧
887 219.132.141.71 219.132.141.97 广东省梅州市 电信
888 219.132.141.98 219.132.141.98 广东省梅州市大埔县 绿信网吧
889 219.132.141.99 219.132.141.101 广东省梅州市 电信
890 219.132.141.102 219.132.141.102 广东省梅州市大埔县 快车道网吧
891 219.132.141.103 219.132.141.113 广东省梅州市 电信
892 219.132.141.114 219.132.141.114 广东省梅州市大埔县 互动网络
893 219.132.141.115 219.132.141.121 广东省梅州市 电信
894 219.132.141.122 219.132.141.122 广东省梅州市大埔县 青梅路网络E族网吧
895 219.132.141.123 219.132.141.125 广东省梅州市 电信
896 219.132.141.126 219.132.141.126 广东省梅州市 蜘蛛网网吧
897 219.132.141.127 219.132.141.129 广东省梅州市 电信
898 219.132.141.130 219.132.141.130 广东省梅州市 大华网吧
899 219.132.141.131 219.132.141.133 广东省梅州市 电信
900 219.132.141.134 219.132.141.134 广东省梅州市 飞翔鸟网吧
901 219.132.141.135 219.132.142.1 广东省梅州市 电信
902 219.132.142.2 219.132.142.2 广东省梅州市丰顺县 顺鑫网吧
903 219.132.142.3 219.132.142.5 广东省梅州市 电信
904 219.132.142.6 219.132.142.6 广东省梅州市丰顺县 传奇网吧
905 219.132.142.7 219.132.142.9 广东省梅州市 电信
906 219.132.142.10 219.132.142.10 广东省梅州市丰顺县 美达网吧
907 219.132.142.11 219.132.142.13 广东省梅州市 电信
908 219.132.142.14 219.132.142.14 广东省梅州市丰顺县 新纪元网吧
909 219.132.142.15 219.132.142.21 广东省梅州市 电信
910 219.132.142.22 219.132.142.22 广东省梅州市丰顺县 休闲网吧
911 219.132.142.23 219.132.142.33 广东省梅州市 电信
912 219.132.142.34 219.132.142.34 广东省梅州市丰顺县 大山背金山网吧
913 219.132.142.35 219.132.142.37 广东省梅州市 电信
914 219.132.142.38 219.132.142.38 广东省梅州市丰顺县 通利网吧
915 219.132.142.39 219.132.142.41 广东省梅州市 电信
916 219.132.142.42 219.132.142.42 广东省梅州市丰顺县 新联新网吧
917 219.132.142.43 219.132.142.49 广东省梅州市 电信
918 219.132.142.50 219.132.142.50 广东省梅州市丰顺县 广顺网吧
919 219.132.142.51 219.132.142.53 广东省梅州市 电信
920 219.132.142.54 219.132.142.54 广东省梅州市丰顺县 星际网吧
921 219.132.142.55 219.132.142.57 广东省梅州市 电信
922 219.132.142.58 219.132.142.58 广东省梅州市丰顺县 新兴网吧
923 219.132.142.59 219.132.142.61 广东省梅州市 电信
924 219.132.142.62 219.132.142.62 广东省梅州市丰顺县 青少宫网苑
925 219.132.142.63 219.132.142.65 广东省梅州市 电信
926 219.132.142.66 219.132.142.66 广东省梅州市丰顺县 昌妹网吧
927 219.132.142.67 219.132.142.69 广东省梅州市 电信
928 219.132.142.70 219.132.142.70 广东省梅州市丰顺县 华顺网吧
929 219.132.142.71 219.132.142.73 广东省梅州市 电信
930 219.132.142.74 219.132.142.74 广东省梅州市丰顺县 新传奇网吧
931 219.132.142.75 219.132.142.77 广东省梅州市 电信
932 219.132.142.78 219.132.142.78 广东省梅州市丰顺县 温泉网吧
933 219.132.142.79 219.132.142.89 广东省梅州市 电信
934 219.132.142.90 219.132.142.90 广东省梅州市丰顺县 银星网吧
935 219.132.142.91 219.132.142.97 广东省梅州市 电信
936 219.132.142.98 219.132.142.98 广东省梅州市丰顺县 火星网吧
937 219.132.142.99 219.132.142.101 广东省梅州市 电信
938 219.132.142.102 219.132.142.102 广东省梅州市丰顺县 升源网吧
939 219.132.142.103 219.132.142.105 广东省梅州市 电信
940 219.132.142.106 219.132.142.106 广东省梅州市丰顺县 顺利网吧
941 219.132.142.107 219.132.142.109 广东省梅州市 电信
942 219.132.142.110 219.132.142.110 广东省梅州市丰顺县 陶灵网吧
943 219.132.142.111 219.132.142.121 广东省梅州市 电信
944 219.132.142.122 219.132.142.122 广东省梅州市丰顺县 蔡屋网吧
945 219.132.142.123 219.132.142.133 广东省梅州市 电信
946 219.132.142.134 219.132.142.134 广东省梅州市丰顺县 创新网吧
947 219.132.142.135 219.132.142.137 广东省梅州市 电信
948 219.132.142.138 219.132.142.138 广东省梅州市丰顺县 阳光网吧
949 219.132.142.139 219.132.142.149 广东省梅州市 电信
950 219.132.142.150 219.132.142.150 广东省梅州市丰顺县 传世网吧
951 219.132.142.151 219.132.142.161 广东省梅州市 电信
952 219.132.142.162 219.132.142.162 广东省梅州市丰顺县 汤西美丽网吧
953 219.132.142.163 219.132.142.165 广东省梅州市 电信
954 219.132.142.166 219.132.142.166 广东省梅州市丰顺县 公路局网吧
955 219.132.142.167 219.132.142.169 广东省梅州市 电信
956 219.132.142.170 219.132.142.170 广东省梅州市丰顺县 永安网吧
957 219.132.142.171 219.132.142.181 广东省梅州市 电信
958 219.132.142.182 219.132.142.182 广东省梅州市丰顺县 汤坑路三门凹流星网吧
959 219.132.142.183 219.132.142.185 广东省梅州市 电信
960 219.132.142.186 219.132.142.186 广东省梅州市丰顺县 乌子网吧
961 219.132.142.187 219.132.142.241 广东省梅州市 电信
962 219.132.142.242 219.132.142.242 广东省梅州市丰顺县 零距离网苑
963 219.132.142.243 219.132.143.255 广东省梅州市 电信
964 219.132.144.0 219.132.147.64 广东省梅州市梅县 电信
965 219.132.147.65 219.132.147.65 广东省梅州市 鸿都电脑城
966 219.132.147.66 219.132.147.255 广东省梅州市梅县 电信
967 219.132.148.0 219.132.150.179 广东省梅州市 电信
968 219.132.150.180 219.132.150.180 广东省梅州市 梅江区顺成电脑培训中心
969 219.132.150.181 219.132.152.65 广东省梅州市 电信
970 219.132.152.66 219.132.152.66 广东省梅州市 星空网盟(嘉大店)
971 219.132.152.67 219.132.152.151 广东省梅州市 电信
972 219.132.152.152 219.132.152.152 广东省梅州市 商业学校机房
973 219.132.152.153 219.132.153.174 广东省梅州市 电信
974 219.132.153.175 219.132.153.175 广东省梅州市 星空网盟(华侨城店)
975 219.132.153.176 219.132.154.42 广东省梅州市 电信
976 219.132.154.43 219.132.154.43 广东省梅州市 兴宁市刁坊镇极速网吧
977 219.132.154.44 219.132.154.47 广东省梅州市 电信
978 219.132.154.48 219.132.154.48 广东省梅州市 星空网盟(梅州兴宁兴华店)
979 219.132.154.49 219.132.159.146 广东省梅州市 电信
980 219.132.159.147 219.132.159.147 广东省梅州市 城西职业中学
981 219.132.159.148 219.132.161.65 广东省梅州市 电信
982 219.132.161.66 219.132.161.66 广东省梅州市 学艺网吧
983 219.132.161.67 219.132.167.207 广东省梅州市 电信
984 219.132.167.208 219.132.167.208 广东省梅州市 蓝天网吧
985 219.132.167.209 219.132.168.255 广东省梅州市 电信
986 219.132.169.0 219.132.169.255 广东省梅州市兴宁市 电信
987 219.132.170.0 219.132.175.255 广东省梅州市 电信
988 220.198.51.0 220.198.63.255 广东省梅州市 联通
989 221.5.72.139 221.5.72.142 广东省梅州市 嘉应学院
990 221.5.73.0 221.5.76.255 广东省梅州市 联通
991 221.172.48.0 221.172.55.255 广东省梅州市 中移铁通
992 222.50.92.0 222.50.95.255 广东省梅州市 中移铁通
993 222.50.176.0 222.50.182.255 广东省梅州市 中移铁通
994 222.202.224.0 222.202.255.255 广东省梅州市 嘉应学院
995 223.73.20.0 223.73.20.255 广东省梅州市 移动
996 223.73.254.0 223.73.254.255 广东省梅州市丰顺县 移动