ip地址查询

清远市IP地址列表

清远市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.21.88.0 14.21.89.255 广东省清远市 电信
2 14.22.31.0 14.22.31.255 广东省清远市 电信
3 14.122.224.0 14.122.255.255 广东省清远市 电信
4 14.124.0.0 14.124.17.255 广东省清远市 电信
5 14.124.18.0 14.124.18.255 广东省清远市英德市 电信
6 14.124.19.0 14.124.22.255 广东省清远市 电信
7 14.124.23.0 14.124.23.255 广东省清远市英德市 电信
8 14.124.24.0 14.124.49.255 广东省清远市 电信
9 14.124.50.0 14.124.50.255 广东省清远市英德市 电信
10 14.124.51.0 14.124.52.255 广东省清远市 电信
11 14.124.53.0 14.124.53.255 广东省清远市英德市 电信
12 14.124.54.0 14.124.57.255 广东省清远市 电信
13 14.124.58.0 14.124.59.255 广东省清远市英德市 电信
14 14.124.60.0 14.124.63.255 广东省清远市 电信
15 14.124.224.0 14.124.255.255 广东省清远市 电信
16 14.149.0.0 14.149.45.255 广东省清远市 电信
17 14.149.46.0 14.149.46.255 广东省清远市阳山县 电信
18 14.149.47.0 14.149.63.255 广东省清远市 电信
19 14.159.0.0 14.159.10.255 广东省清远市 电信
20 14.159.11.0 14.159.11.255 广东省清远市清新县 电信
21 14.159.12.0 14.159.19.255 广东省清远市 电信
22 14.159.20.0 14.159.21.255 广东省清远市清新县 电信
23 14.159.22.0 14.159.31.255 广东省清远市 电信
24 58.253.208.0 58.253.223.255 广东省清远市 联通
25 58.254.32.0 58.254.38.255 广东省清远市 联通
26 58.255.96.0 58.255.109.255 广东省清远市 联通
27 59.32.112.0 59.32.122.121 广东省清远市 电信
28 59.32.122.122 59.32.122.122 广东省清远市英德市 网天下网吧
29 59.32.122.123 59.32.125.115 广东省清远市 电信
30 59.32.125.116 59.32.125.116 广东省清远市英德市 英红镇新新网吧
31 59.32.125.117 59.32.146.90 广东省清远市 电信
32 59.32.146.91 59.32.146.91 广东省清远市 清远职业技术学院
33 59.32.146.92 59.32.174.255 广东省清远市 电信
34 61.143.160.0 61.143.160.77 广东省清远市 电信
35 61.143.160.78 61.143.160.78 广东省清远市连州市 新时代网吧
36 61.143.160.79 61.143.163.255 广东省清远市 电信
37 61.143.164.0 61.143.165.205 广东省清远市英德市 /清城区电信
38 61.143.165.206 61.143.165.206 广东省清远市英德市 英德师范学校
39 61.143.165.207 61.143.165.255 广东省清远市英德市 /清城区电信
40 61.143.166.0 61.143.167.164 广东省清远市 电信
41 61.143.167.165 61.143.167.165 广东省清远市英德市 七喜电脑专卖店
42 61.143.167.166 61.143.167.255 广东省清远市 电信
43 61.146.128.0 61.146.138.161 广东省清远市 电信
44 61.146.138.163 61.146.139.125 广东省清远市 电信
45 61.146.139.126 61.146.139.126 广东省清远市英德市 含光益智网吧
46 61.146.139.127 61.146.139.161 广东省清远市 电信
47 61.146.139.162 61.146.139.162 广东省清远市英德市 KK网吧A1
48 61.146.139.163 61.146.139.163 广东省清远市 电信
49 61.146.139.164 61.146.139.164 广东省清远市英德市 KK网吧A3
50 61.146.139.165 61.146.139.167 广东省清远市 电信
51 61.146.139.168 61.146.139.168 广东省清远市英德市 KK网吧
52 61.146.139.169 61.146.139.169 广东省清远市英德市 KK网吧B2
53 61.146.139.170 61.146.139.174 广东省清远市 KK网吧
54 61.146.139.175 61.146.139.175 广东省清远市英德市 KK网吧B3/B1
55 61.146.139.176 61.146.139.176 广东省清远市英德市 KK网吧C1
56 61.146.139.177 61.146.139.180 广东省清远市 电信
57 61.146.139.181 61.146.139.181 广东省清远市英德市 KK网吧D1
58 61.146.139.182 61.146.139.182 广东省清远市英德市 KK网吧D2
59 61.146.139.183 61.146.139.186 广东省清远市 电信
60 61.146.139.187 61.146.139.187 广东省清远市英德市 E苑网吧
61 61.146.139.188 61.146.141.30 广东省清远市 电信
62 61.146.141.31 61.146.141.31 广东省清远市 附城电大
63 61.146.141.32 61.146.143.255 广东省清远市 电信
64 61.235.64.0 61.235.64.255 广东省清远市 中移铁通
65 61.235.112.0 61.235.113.199 广东省清远市 中移铁通
66 61.235.113.200 61.235.113.200 广东省清远市清新县 黄坑铁通网吧
67 61.235.113.201 61.235.113.255 广东省清远市 中移铁通
68 110.211.177.0 110.211.177.255 广东省清远市佛冈县 中移铁通
69 110.211.178.0 110.211.183.255 广东省清远市 中移铁通
70 110.211.184.0 110.211.184.255 广东省清远市佛冈县 中移铁通
71 112.89.96.0 112.89.98.255 广东省清远市 联通
72 112.90.192.0 112.90.199.255 广东省清远市 联通
73 112.91.15.0 112.91.15.255 广东省清远市 联通
74 112.91.192.0 112.91.199.255 广东省清远市 联通
75 112.92.28.0 112.92.29.255 广东省清远市 联通
76 113.74.128.0 113.74.180.255 广东省清远市 电信
77 113.74.181.0 113.74.181.255 广东省清远市英德市 电信
78 113.74.182.0 113.74.205.255 广东省清远市 电信
79 113.74.206.0 113.74.206.255 广东省清远市佛冈县 电信
80 113.74.207.0 113.74.255.255 广东省清远市 电信
81 116.16.48.0 116.16.96.255 广东省清远市 电信
82 116.16.97.0 116.16.97.255 广东省清远市清新县 电信
83 116.16.98.0 116.16.106.255 广东省清远市 电信
84 116.16.107.0 116.16.107.255 广东省清远市清新县 电信
85 116.16.108.0 116.16.113.255 广东省清远市 电信
86 116.16.114.0 116.16.114.255 广东省清远市英德市 电信
87 116.16.115.0 116.16.119.255 广东省清远市 电信
88 116.31.192.0 116.31.255.255 广东省清远市 电信
89 119.135.119.0 119.135.175.255 广东省清远市 电信
90 119.135.176.0 119.135.176.255 广东省清远市连山县 电信
91 119.135.177.0 119.135.184.13 广东省清远市 电信
92 119.135.184.14 119.135.184.14 广东省清远市 天马网吧(滨江路49号)
93 119.135.184.15 119.135.184.221 广东省清远市 电信
94 119.135.184.222 119.135.184.222 广东省清远市 风云网吧(黄坑笔架路广硕花园A座)
95 119.135.184.223 119.135.185.9 广东省清远市 电信
96 119.135.185.10 119.135.185.10 广东省清远市清新县 晨曦网吧(太和镇朝阳路16号)
97 119.135.185.11 119.135.185.109 广东省清远市 电信
98 119.135.185.110 119.135.185.110 广东省清远市 喜洋洋网吧
99 119.135.185.111 119.135.185.177 广东省清远市 电信
100 119.135.185.178 119.135.185.178 广东省清远市清新县 星晨网吧(太和镇洛园)
101 119.135.185.179 119.135.188.8 广东省清远市 电信
102 119.135.188.9 119.135.188.9 广东省清远市清新县 太和镇天龙网吧
103 119.135.188.10 119.135.194.255 广东省清远市 电信
104 119.135.195.0 119.135.195.255 广东省清远市连州市 电信
105 119.135.196.0 119.135.255.255 广东省清远市 电信
106 119.146.12.0 119.146.13.255 广东省清远市 电信
107 120.82.128.0 120.82.132.255 广东省清远市 联通
108 120.82.133.0 120.82.134.255 广东省清远市清新县 联通
109 120.82.135.0 120.82.135.255 广东省清远市英德市 联通
110 120.82.136.0 120.82.159.255 广东省清远市 联通
111 120.83.32.0 120.83.38.255 广东省清远市 联通
112 120.83.39.0 120.83.39.255 广东省清远市英德市 联通
113 120.83.40.0 120.83.40.255 广东省清远市阳山县 联通
114 120.83.41.0 120.83.63.255 广东省清远市 联通
115 120.196.110.0 120.196.111.255 广东省清远市 移动
116 120.196.236.0 120.196.238.255 广东省清远市 移动
117 122.8.53.0 122.8.53.255 广东省清远市 珠江宽频
118 123.64.192.0 123.64.199.255 广东省清远市 中移铁通
119 123.65.184.0 123.65.187.255 广东省清远市 中移铁通
120 123.88.160.0 123.88.164.255 广东省清远市 中移铁通
121 123.88.165.0 123.88.165.255 广东省清远市清新县 中移铁通
122 123.88.166.0 123.88.167.255 广东省清远市 中移铁通
123 123.89.199.0 123.89.199.255 广东省清远市 中移铁通
124 125.88.135.0 125.88.135.255 广东省清远市 电信
125 125.89.136.0 125.89.151.255 广东省清远市 电信
126 125.91.208.0 125.91.223.255 广东省清远市 电信
127 125.216.104.0 125.216.104.255 广东省清远市 清远职业技术学院
128 157.122.193.0 157.122.193.255 广东省清远市清新县 联通
129 163.177.192.0 163.177.199.255 广东省清远市 联通
130 183.29.128.0 183.29.255.255 广东省清远市 电信
131 183.35.128.0 183.35.223.255 广东省清远市 电信
132 183.47.30.0 183.47.31.255 广东省清远市 电信
133 183.52.176.0 183.52.209.255 广东省清远市 电信
134 183.52.210.0 183.52.210.255 广州市清远市清城区 电信
135 183.52.211.0 183.52.255.255 广东省清远市 电信
136 183.57.58.0 183.57.61.255 广东省清远市 电信
137 183.57.62.32 183.57.63.255 广东省清远市 电信
138 183.58.160.0 183.58.191.255 广东省清远市 电信
139 183.59.7.230 183.59.7.230 广东省清远市 电信
140 183.59.12.42 183.59.12.42 广东省清远市 电信
141 183.59.13.122 183.59.13.122 广东省清远市 电信
142 183.59.192.0 183.59.195.255 广东省清远市 电信
143 183.61.28.0 183.61.31.255 广东省清远市 电信
144 183.61.152.0 183.61.159.255 广东省清远市 电信
145 183.61.203.0 183.61.203.255 广东省清远市 电信
146 183.233.36.0 183.233.37.255 广东省清远市 移动
147 183.237.128.0 183.237.161.255 广东省清远市 移动
148 183.237.163.0 183.237.175.255 广东省清远市 移动
149 183.237.177.0 183.237.191.255 广东省清远市 移动
150 183.239.88.0 183.239.95.255 广东省清远市 移动
151 183.240.56.0 183.240.63.255 广东省清远市 移动
152 202.104.0.0 202.104.1.255 广东省清远市 电信
153 202.104.2.0 202.104.2.7 广东省清远市清城区 火狐网吧(北苑)
154 202.104.2.8 202.104.2.9 广东省清远市 电信
155 202.104.2.10 202.104.2.10 广东省清远市英德市 沙口慧星网吧
156 202.104.2.11 202.104.2.25 广东省清远市 电信
157 202.104.2.26 202.104.2.26 广东省清远市英德市 唅垙某网吧
158 202.104.2.27 202.104.2.37 广东省清远市 电信
159 202.104.2.38 202.104.2.38 广东省清远市清城区 数字图书馆(北门街华南商业城旁边)
160 202.104.2.39 202.104.2.61 广东省清远市 电信
161 202.104.2.62 202.104.2.62 广东省清远市 野谷网吧
162 202.104.2.63 202.104.2.65 广东省清远市 电信
163 202.104.2.66 202.104.2.66 广东省清远市 太平镇银河网吧
164 202.104.2.67 202.104.2.83 广东省清远市 电信
165 202.104.2.84 202.104.2.84 广东省清远市清城区 谦谦网吧(北苑)
166 202.104.2.85 202.104.2.89 广东省清远市 电信
167 202.104.2.90 202.104.2.95 广东省清远市连州市 政府
168 202.104.2.96 202.104.2.97 广东省清远市 电信
169 202.104.2.98 202.104.2.98 广东省清远市清城区 精英网吧(北苑)
170 202.104.2.99 202.104.2.177 广东省清远市 电信
171 202.104.2.178 202.104.2.178 广东省清远市清城区 风城网吧(北苑)
172 202.104.2.179 202.104.2.185 广东省清远市 电信
173 202.104.2.186 202.104.2.186 广东省清远市清城区 天下网吧
174 202.104.2.187 202.104.2.194 广东省清远市 电信
175 202.104.2.195 202.104.2.197 广东省清远市清城区 世纪网吧(北苑)
176 202.104.2.198 202.104.2.198 广东省清远市 喜洋洋网吧
177 202.104.2.199 202.104.2.201 广东省清远市 电信
178 202.104.2.202 202.104.2.202 广东省清远市 全德网吧
179 202.104.2.203 202.104.2.205 广东省清远市 电信
180 202.104.2.206 202.104.2.206 广东省清远市清城区 环城二路北门街新富丽花园12#楼金成网吧(牛扒城对面街)
181 202.104.2.207 202.104.2.221 广东省清远市 电信
182 202.104.2.222 202.104.2.222 广东省清远市 全德网吧
183 202.104.2.223 202.104.3.49 广东省清远市 电信
184 202.104.3.50 202.104.3.50 广东省清远市 源潭镇飞越网吧
185 202.104.3.51 202.104.3.101 广东省清远市 电信
186 202.104.3.102 202.104.3.102 广东省清远市 新时速网苑
187 202.104.3.103 202.104.3.129 广东省清远市 电信
188 202.104.3.130 202.104.3.130 广东省清远市 扶贫区折网网吧
189 202.104.3.131 202.104.3.157 广东省清远市 电信
190 202.104.3.158 202.104.3.158 广东省清远市 福来网吧
191 202.104.3.159 202.104.3.191 广东省清远市 电信
192 202.104.3.192 202.104.3.207 广东省清远市 第一中学实验学校
193 202.104.3.208 202.104.3.255 广东省清远市 电信
194 202.104.5.35 202.104.5.35 广东省清远市 广东省岭南工商第一技工学校
195 202.104.6.0 202.104.6.255 广东省清远市 电信
196 202.105.8.0 202.105.11.16 广东省清远市 电信
197 202.105.11.17 202.105.11.17 广东省清远市清城区 武大侠网吧(小市)
198 202.105.11.18 202.105.11.18 广东省清远市 全能网吧(食得福酒楼二楼)
199 202.105.11.19 202.105.11.22 广东省清远市 电信
200 202.105.11.23 202.105.11.23 广东省清远市连州市 千龙网吧
201 202.105.11.24 202.105.11.31 广东省清远市 电信
202 202.105.11.32 202.105.11.32 广东省清远市 先锋网吧
203 202.105.11.33 202.105.11.37 广东省清远市 电信
204 202.105.11.38 202.105.11.38 广东省清远市清城区 北苑精英网吧
205 202.105.11.39 202.105.11.40 广东省清远市 电信
206 202.105.11.41 202.105.11.41 广东省清远市 扶贫区天建网吧
207 202.105.11.42 202.105.11.93 广东省清远市 电信
208 202.105.11.94 202.105.11.94 广东省清远市 黄坑新星网吧
209 202.105.11.95 202.105.11.179 广东省清远市 电信
210 202.105.11.180 202.105.11.180 广东省清远市 连南县
211 202.105.11.181 202.105.11.255 广东省清远市 电信
212 202.105.237.131 202.105.237.151 广东省茂名市 /清远市/化州市电信
213 202.105.237.160 202.105.237.168 广东省茂名市 /清远市/化州市电信
214 202.105.237.169 202.105.237.169 广东省茂名市 /清远市电信
215 202.105.237.176 202.105.237.185 广东省茂名市 /清远市电信
216 202.105.237.187 202.105.237.227 广东省茂名市 /清远市电信
217 202.105.237.229 202.105.237.231 广东省茂名市 /清远市电信
218 202.105.237.240 202.105.237.255 广东省茂名市 /清远市电信
219 210.38.88.0 210.38.91.255 广东省清远市 清远中学
220 210.39.140.0 210.39.143.255 广东省 清远市教育局
221 210.77.104.0 210.77.104.255 广东省清远市 珠江宽频
222 211.139.244.0 211.139.245.255 广东省清远市 移动
223 211.156.190.0 211.156.190.255 广东省清远市 珠江宽频
224 211.156.229.0 211.156.229.255 广东省韶关市 /清远市视讯宽带
225 211.156.238.0 211.156.238.255 广东省广州市 /清远市视讯宽带
226 218.16.128.0 218.16.128.0 广东省清远市 电信
227 218.16.128.1 218.16.128.1 广东省清远市连州市 新时代网吧
228 218.16.128.2 218.16.128.18 广东省清远市 电信
229 218.16.128.19 218.16.128.19 广东省清远市 小市东方网吧
230 218.16.128.20 218.16.128.37 广东省清远市 电信
231 218.16.128.38 218.16.128.38 广东省清远市 黄坑传奇网吧
232 218.16.128.39 218.16.128.42 广东省清远市 电信
233 218.16.128.43 218.16.128.43 广东省清远市 学宫网吧
234 218.16.128.44 218.16.128.71 广东省清远市 电信
235 218.16.128.72 218.16.128.72 广东省清远市阳山县 笙记网络
236 218.16.128.73 218.16.128.73 广东省清远市阳山县 伟业网吧
237 218.16.128.74 218.16.128.93 广东省清远市 电信
238 218.16.128.94 218.16.128.94 广东省清远市佛冈县 新浪网吧
239 218.16.128.95 218.16.128.107 广东省清远市 电信
240 218.16.128.108 218.16.128.108 广东省清远市连州市 极速网吧
241 218.16.128.109 218.16.128.109 广东省清远市连州市 花园新城新浪网吧
242 218.16.128.110 218.16.128.111 广东省清远市 电信
243 218.16.128.112 218.16.128.112 广东省清远市连州市 速龙网吧
244 218.16.128.113 218.16.128.118 广东省清远市 电信
245 218.16.128.119 218.16.128.119 广东省清远市连州市 超人网吧
246 218.16.128.120 218.16.128.121 广东省清远市 电信
247 218.16.128.122 218.16.128.122 广东省清远市连州市 天域网吧
248 218.16.128.123 218.16.128.124 广东省清远市 电信
249 218.16.128.125 218.16.128.125 广东省清远市连州市 新时代网吧
250 218.16.128.126 218.16.128.200 广东省清远市 电信
251 218.16.128.201 218.16.128.201 广东省清远市 连南县新时代网吧
252 218.16.128.202 218.16.129.17 广东省清远市 电信
253 218.16.129.18 218.16.129.18 广东省清远市清城区 尖锋网吧(曙光路)
254 218.16.129.19 218.16.129.38 广东省清远市 电信
255 218.16.129.39 218.16.129.39 广东省清远市清城区 学宫网吧(曙光一路21号首层)
256 218.16.129.40 218.16.129.119 广东省清远市 电信
257 218.16.129.120 218.16.129.120 广东省清远市连州市 新风格网吧
258 218.16.129.121 218.16.131.137 广东省清远市 电信
259 218.16.131.138 218.16.131.138 广东省清远市阳山县 南阳中学
260 218.16.131.139 218.16.132.46 广东省清远市 电信
261 218.16.132.47 218.16.132.47 广东省清远市清新县 山塘镇军仔网吧
262 218.16.132.48 218.16.133.1 广东省清远市 电信
263 218.16.133.2 218.16.133.2 广东省清远市清城区 尖锋网吧(曙光路)
264 218.16.133.3 218.16.133.3 广东省清远市清城区 永杰网吧(环城路)
265 218.16.133.4 218.16.133.4 广东省清远市清城区 启迪网吧(环城路)
266 218.16.133.5 218.16.133.5 广东省清远市清城区 飞越网吧(北门街)
267 218.16.133.6 218.16.133.6 广东省清远市新城区 假日网吧
268 218.16.133.7 218.16.133.7 广东省清远市清城区 朝阳里永杰网吧
269 218.16.133.8 218.16.133.8 广东省清远市清城区 牛牛网吧(小市
270 218.16.133.9 218.16.133.9 广东省清远市 幻想网吧(石角)
271 218.16.133.10 218.16.133.10 广东省清远市清城区 环宇网吧(河边)
272 218.16.133.11 218.16.133.11 广东省清远市清城区 凤城网吧(北苑)
273 218.16.133.12 218.16.133.12 广东省清远市清城区 天下网吧(附城)
274 218.16.133.13 218.16.133.13 广东省清远市清城区 麦围大街28座2楼星际网吧
275 218.16.133.14 218.16.133.14 广东省清远市 电信
276 218.16.133.15 218.16.133.15 广东省清远市 新城四号区东方网吧
277 218.16.133.16 218.16.133.18 广东省清远市 电信
278 218.16.133.19 218.16.133.19 广东省清远市清城区 火狐网吧(北苑)
279 218.16.133.20 218.16.133.20 广东省清远市清城区 极速网吧(环城路)
280 218.16.133.21 218.16.133.21 广东省清远市清城区 新世界网吧(源潭镇)
281 218.16.133.22 218.16.133.22 广东省清远市清城区 闲情网吧(中医院对面)
282 218.16.133.23 218.16.133.27 广东省清远市 电信
283 218.16.133.28 218.16.133.28 广东省清远市清城区 领域网吧(北门街)
284 218.16.133.29 218.16.133.29 广东省清远市 电信
285 218.16.133.30 218.16.133.30 广东省清远市清城区 紫薇网吧(麦围)
286 218.16.133.31 218.16.133.31 广东省清远市清城区 小塘网吧(三号区)
287 218.16.133.32 218.16.133.32 广东省清远市清城区 天龙网吧(北门街)
288 218.16.133.33 218.16.133.33 广东省清远市清城区 迪迪网吧(花厅)
289 218.16.133.34 218.16.133.34 广东省清远市清城区 倾情网吧(源潭镇)
290 218.16.133.35 218.16.133.35 广东省清远市清城区 智力网吧(花厅)
291 218.16.133.36 218.16.133.36 广东省清远市清城区 骏马网吧(白马郎)
292 218.16.133.37 218.16.133.37 广东省清远市 新帝盟网吧(石角)
293 218.16.133.38 218.16.133.38 广东省清远市清城区 丽丽网吧(梁围)
294 218.16.133.39 218.16.133.39 广东省清远市清城区 成隆网吧(城皇街)
295 218.16.133.40 218.16.133.40 广东省清远市清城区 先锋网吧(苍后街)
296 218.16.133.41 218.16.133.41 广东省清远市清城区 森辉网吧(新站)
297 218.16.133.42 218.16.133.42 广东省清远市清城区 天天网吧(三号区)
298 218.16.133.43 218.16.133.43 广东省清远市清城区 猎狐网吧(小市)
299 218.16.133.44 218.16.133.44 广东省清远市清城区 聆通网吧(后街)
300 218.16.133.45 218.16.133.45 广东省清远市清城区 全宇网吧(城皇街)
301 218.16.133.46 218.16.133.46 广东省清远市清城区 又一家网吧(梁围)
302 218.16.133.47 218.16.133.47 广东省清远市 百加新时代网吧
303 218.16.133.48 218.16.133.49 广东省清远市 电信
304 218.16.133.50 218.16.133.50 广东省清远市 极速网吧(百加)
305 218.16.133.51 218.16.133.52 广东省清远市 电信
306 218.16.133.53 218.16.133.53 广东省清远市清城区 永杰网吧(环城路)
307 218.16.133.54 218.16.133.54 广东省清远市清城区 环城二路北门街新富丽花园12#楼金成网吧
308 218.16.133.55 218.16.133.55 广东省清远市清城区 梦江南网吧(少年宫)
309 218.16.133.56 218.16.133.56 广东省清远市 大众网吧(石角)
310 218.16.133.57 218.16.133.59 广东省清远市 电信
311 218.16.133.60 218.16.133.60 广东省清远市 广泰商业街盈科网吧
312 218.16.133.61 218.16.133.61 广东省清远市 新城赢之城网吧
313 218.16.133.62 218.16.133.63 广东省清远市 电信
314 218.16.133.64 218.16.133.64 广东省清远市清城区 新世纪网吧(黄坑)
315 218.16.133.65 218.16.133.65 广东省清远市清城区 联盟网吧(黄坑)
316 218.16.133.66 218.16.133.66 广东省清远市清城区 晨曦网吧(黄坑)
317 218.16.133.67 218.16.133.67 广东省清远市清城区 千禧网吧(黄坑)
318 218.16.133.68 218.16.133.68 广东省清远市清城区 天马网吧(黄坑)
319 218.16.133.69 218.16.133.69 广东省清远市清新县 山塘镇军仔网吧(入中学路段)
320 218.16.133.70 218.16.133.70 广东省清远市 风云网吧
321 218.16.133.71 218.16.133.72 广东省清远市 电信
322 218.16.133.73 218.16.133.73 广东省清远市清城区 强劲网吧(黄坑)
323 218.16.133.74 218.16.133.75 广东省清远市 电信
324 218.16.133.76 218.16.133.76 广东省清远市 黄坑晨曦网吧
325 218.16.133.77 218.16.133.77 广东省清远市 电信
326 218.16.133.78 218.16.133.78 广东省清远市清新县 黄坑天龙网吧
327 218.16.133.79 218.16.133.82 广东省清远市 电信
328 218.16.133.83 218.16.133.83 广东省清远市佛冈县 明日科技(石角镇站西二巷)
329 218.16.133.84 218.16.133.86 广东省清远市 电信
330 218.16.133.87 218.16.133.87 广东省清远市佛冈县 暴雨网吧
331 218.16.133.88 218.16.133.89 广东省清远市 电信
332 218.16.133.90 218.16.133.90 广东省清远市 广韶高速公路有限公司
333 218.16.133.91 218.16.133.104 广东省清远市 电信
334 218.16.133.105 218.16.133.105 广东省清远市 城区花厅益智网吧
335 218.16.133.106 218.16.133.108 广东省清远市 电信
336 218.16.133.109 218.16.133.109 广东省清远市连州市 林业局
337 218.16.133.110 218.16.133.110 广东省清远市连州市 卫校
338 218.16.133.111 218.16.133.111 广东省清远市连州市 广播电视大学
339 218.16.133.112 218.16.133.131 广东省清远市 电信
340 218.16.133.132 218.16.133.132 广东省清远市英德市 新图书馆
341 218.16.133.133 218.16.133.135 广东省清远市 电信
342 218.16.133.136 218.16.133.136 广东省清远市清城区 学宫网吧
343 218.16.133.137 218.16.133.143 广东省清远市 电信
344 218.16.133.144 218.16.133.144 广东省清远市阳山县 笙记网吧
345 218.16.133.145 218.16.133.145 广东省清远市阳山县 光明大道伟业网吧
346 218.16.133.146 218.16.133.146 广东省清远市阳山县 星空网吧
347 218.16.133.147 218.16.133.147 广东省清远市阳山县 天之谷网吧
348 218.16.133.148 218.16.133.148 广东省清远市阳山县 电子阅览室
349 218.16.133.149 218.16.133.149 广东省清远市阳山县 城南大道阳山县汇通网吧
350 218.16.133.150 218.16.133.150 广东省清远市阳山县 飞鱼网吧
351 218.16.133.151 218.16.133.151 广东省清远市阳山县 新天地网吧
352 218.16.133.152 218.16.133.152 广东省清远市阳山县 电信
353 218.16.133.153 218.16.133.153 广东省清远市阳山县 黎埠镇鸿宇网吧
354 218.16.133.154 218.16.133.155 广东省清远市阳山县 电信
355 218.16.133.156 218.16.133.156 广东省清远市阳山县 城南大道汇通网吧
356 218.16.133.157 218.16.133.158 广东省清远市阳山县 电信
357 218.16.133.159 218.16.133.159 广东省清远市阳山县 飞鱼网吧
358 218.16.133.160 218.16.133.160 广东省清远市连州市 奔腾网吧
359 218.16.133.161 218.16.133.161 广东省清远市连州市 心蓝网吧/新时代网吧
360 218.16.133.162 218.16.133.162 广东省清远市连州市 风格网吧
361 218.16.133.163 218.16.133.163 广东省清远市连州市 新时代网吧
362 218.16.133.164 218.16.133.164 广东省清远市连州市 中信网吧
363 218.16.133.165 218.16.133.165 广东省清远市连州市 蓝色IP网吧
364 218.16.133.166 218.16.133.166 广东省清远市连州市 腾讯网吧
365 218.16.133.167 218.16.133.167 广东省清远市阳山县 电信
366 218.16.133.168 218.16.133.168 广东省清远市连州市 网上人网吧
367 218.16.133.169 218.16.133.169 广东省清远市连州市 星子光明网吧
368 218.16.133.170 218.16.133.170 广东省清远市连州市 飞宇网吧
369 218.16.133.171 218.16.133.171 广东省清远市连州市 极速网吧
370 218.16.133.172 218.16.133.172 广东省清远市连州市 新浪网吧
371 218.16.133.173 218.16.133.173 广东省清远市连州市 蓝天网吧
372 218.16.133.174 218.16.133.174 广东省清远市连州市 捷迅网吧
373 218.16.133.175 218.16.133.175 广东省清远市连州市 速龙网吧
374 218.16.133.176 218.16.133.176 广东省清远市 腾讯网吧
375 218.16.133.177 218.16.133.177 广东省清远市连州市 超人网吧
376 218.16.133.178 218.16.133.181 广东省清远市阳山县 电信
377 218.16.133.182 218.16.133.182 广东省清远市连州市 中学
378 218.16.133.183 218.16.133.185 广东省清远市阳山县 电信
379 218.16.133.186 218.16.133.186 广东省清远市连州市 (花园新城)天明网吧
380 218.16.133.187 218.16.133.187 广东省清远市阳山县 电信
381 218.16.133.188 218.16.133.188 广东省清远市连州市 超人网吧
382 218.16.133.189 218.16.133.189 广东省清远市连州市 网上人网吧
383 218.16.133.190 218.16.133.192 广东省清远市阳山县 电信
384 218.16.133.193 218.16.133.194 广东省清远市连州市 捷讯网吧
385 218.16.133.195 218.16.133.195 广东省清远市英德市 图书馆网吧
386 218.16.133.196 218.16.133.197 广东省清远市英德市 七月网吧
387 218.16.133.198 218.16.133.198 广东省清远市英德市 电信
388 218.16.133.199 218.16.133.199 广东省清远市英德市 先科网吧
389 218.16.133.200 218.16.133.200 广东省清远市英德市 冲浪网吧
390 218.16.133.201 218.16.133.201 广东省清远市英德市 电信
391 218.16.133.202 218.16.133.202 广东省清远市英德市 新世纪网吧
392 218.16.133.203 218.16.133.204 广东省清远市英德市 电信
393 218.16.133.205 218.16.133.205 广东省清远市英德市 大站网吧
394 218.16.133.206 218.16.133.206 广东省清远市英德市 阳光网吧
395 218.16.133.207 218.16.133.207 广东省清远市英德市 超能网吧
396 218.16.133.208 218.16.133.210 广东省清远市英德市 电信
397 218.16.133.211 218.16.133.211 广东省清远市连州市 卓越网吧
398 218.16.133.212 218.16.133.219 广东省清远市 电信
399 218.16.133.220 218.16.133.221 广东省清远市 国珠集团有限公司
400 218.16.133.222 218.16.133.236 广东省清远市 电信
401 218.16.133.237 218.16.133.237 广东省清远市 连南县踏浪网吧
402 218.16.133.238 218.16.138.19 广东省清远市 电信
403 218.16.138.20 218.16.138.20 广东省清远市 星空网盟
404 218.16.138.21 218.16.138.24 广东省清远市 电信
405 218.16.138.25 218.16.138.27 广东省清远市英德市 太平育记网吧
406 218.16.138.28 218.16.138.95 广东省清远市 电信
407 218.16.138.96 218.16.138.96 广东省清远市 捷网网吧
408 218.16.138.97 218.16.138.112 广东省清远市 电信
409 218.16.138.113 218.16.138.113 广东省清远市英德市 太平创想电脑
410 218.16.138.114 218.16.138.114 广东省清远市 电信
411 218.16.138.115 218.16.138.115 广东省清远市阳山县 火红网络
412 218.16.138.116 218.16.138.136 广东省清远市 电信
413 218.16.138.137 218.16.138.137 广东省清远市清新县 图书馆网吧
414 218.16.138.138 218.16.138.140 广东省清远市 电信
415 218.16.138.141 218.16.138.141 广东省清远市 清城北门街新幻想休闲网吧
416 218.16.138.142 218.16.138.148 广东省清远市 电信
417 218.16.138.149 218.16.138.149 广东省清远市 源潭镇长城网吧
418 218.16.138.150 218.16.138.153 广东省清远市 电信
419 218.16.138.154 218.16.138.155 广东省清远市 银盏区方正网吧
420 218.16.138.156 218.16.138.157 广东省清远市 电信
421 218.16.138.158 218.16.138.158 广东省清远市清城区 网天下网吧
422 218.16.138.159 218.16.138.164 广东省清远市 电信
423 218.16.138.165 218.16.138.165 广东省清远市清新县 黄坑星空网吧
424 218.16.138.166 218.16.138.182 广东省清远市 电信
425 218.16.138.183 218.16.138.183 广东省清远市 连南县梦之城网吧
426 218.16.138.184 218.16.138.184 广东省清远市 黄坑新星网吧
427 218.16.138.185 218.16.138.191 广东省清远市 电信
428 218.16.138.192 218.16.138.192 广东省清远市连州市 星子镇已通网吧
429 218.16.138.193 218.16.138.193 广东省清远市 电信
430 218.16.138.194 218.16.138.194 广东省清远市连州市 花园新城新浪网吧(反斗城对面)
431 218.16.138.195 218.16.138.198 广东省清远市 电信
432 218.16.138.199 218.16.138.199 广东省清远市 百家时尚网吧
433 218.16.138.200 218.16.138.211 广东省清远市 电信
434 218.16.138.212 218.16.138.212 广东省清远市 休闲网吧
435 218.16.138.213 218.16.138.224 广东省清远市 电信
436 218.16.138.225 218.16.138.225 广东省清远市英德市 拉登网吧
437 218.16.138.226 218.16.138.226 广东省清远市清城区 天下网吧(牛扒城旁)
438 218.16.138.227 218.16.140.27 广东省清远市 电信
439 218.16.140.28 218.16.140.28 广东省清远市 小市托域网吧
440 218.16.140.29 218.16.140.49 广东省清远市 电信
441 218.16.140.50 218.16.140.50 广东省清远市 小市武大侠网吧
442 218.16.140.51 218.16.140.68 广东省清远市 电信
443 218.16.140.69 218.16.140.69 广东省清远市英德市 特科网吧(西牛镇盘福路)
444 218.16.140.70 218.16.140.70 广东省清远市 电信
445 218.16.140.71 218.16.140.71 广东省清远市 南门街尾又一家网吧
446 218.16.140.72 218.16.140.72 广东省清远市阳山县 小熊网吧
447 218.16.140.73 218.16.140.91 广东省清远市 电信
448 218.16.140.92 218.16.140.92 广东省清远市 小市奔腾网吧
449 218.16.140.93 218.16.140.94 广东省清远市 电信
450 218.16.140.95 218.16.140.95 广东省清远市英德市 桥头镇IE网吧
451 218.16.140.96 218.16.140.99 广东省清远市 电信
452 218.16.140.100 218.16.140.100 广东省清远市清新县 禾云镇精彩网吧
453 218.16.140.101 218.16.140.139 广东省清远市 电信
454 218.16.140.140 218.16.140.141 广东省清远市 小市振南街武大侠网吧
455 218.16.140.142 218.16.140.150 广东省清远市 电信
456 218.16.140.151 218.16.140.151 广东省清远市清城区 一网情深网吧(环城路)
457 218.16.140.152 218.16.140.196 广东省清远市 电信
458 218.16.140.197 218.16.140.197 广东省清远市 小市星空网盟
459 218.16.140.198 218.16.140.229 广东省清远市 电信
460 218.16.140.230 218.16.140.230 广东省清远市阳山县 快乐网吧
461 218.16.140.231 218.16.141.0 广东省清远市 电信
462 218.16.141.1 218.16.141.1 广东省清远市清新县 传奇网吧
463 218.16.141.2 218.16.141.50 广东省清远市 电信
464 218.16.141.51 218.16.141.51 广东省清远市 索菲特大酒店(北江一路8号)
465 218.16.141.52 218.16.141.96 广东省清远市 电信
466 218.16.141.97 218.16.141.97 广东省清远市清城区 蟠龙园清远职业技术学院校园网吧(3C教学楼)
467 218.16.141.98 218.16.142.100 广东省清远市 电信
468 218.16.142.101 218.16.142.101 广东省清远市连州市 新一佳网吧(供销购物商场对面)
469 218.16.142.102 218.16.143.5 广东省清远市 电信
470 218.16.143.6 218.16.143.6 广东省清远市 先锋网吧(北门街)
471 218.16.143.7 218.16.143.8 广东省清远市 电信
472 218.16.143.9 218.16.143.9 广东省清远市清城区 新世界网吧(源潭镇)
473 218.16.143.10 218.16.143.13 广东省清远市 电信
474 218.16.143.14 218.16.143.14 广东省清远市清城区 挑战者网吧(城市广场四楼)
475 218.16.143.15 218.16.143.15 广东省清远市 北门街金岳数码电脑城(一期)
476 218.16.143.16 218.16.143.16 广东省清远市 电信
477 218.16.143.17 218.16.143.17 广东省清远市 北门街金岳数码电脑城
478 218.16.143.18 218.16.143.22 广东省清远市 电信
479 218.16.143.23 218.16.143.23 广东省清远市 黄坑星空网盟
480 218.16.143.24 218.16.143.28 广东省清远市 电信
481 218.16.143.29 218.16.143.29 广东省清远市清城区 天下网吧(金岳电脑城)
482 218.16.143.30 218.16.143.30 广东省清远市清城区 碧辉网吧
483 218.16.143.31 218.16.143.50 广东省清远市 电信
484 218.16.143.51 218.16.143.51 广东省清远市清城区 麦围聆通网吧
485 218.16.143.52 218.16.143.79 广东省清远市 电信
486 218.16.143.80 218.16.143.80 广东省清远市 石坎镇网吧
487 218.16.143.81 218.16.143.125 广东省清远市 电信
488 218.16.143.126 218.16.143.126 广东省清远市 新城海棠网吧
489 218.16.143.127 218.16.143.127 广东省清远市 电信
490 218.16.143.128 218.16.143.128 广东省清远市英德市 青塘新创兆电脑专卖店
491 218.16.143.129 218.16.143.129 广东省清远市清城区 动感网吧(北门街)
492 218.16.143.130 218.16.143.151 广东省清远市 电信
493 218.16.143.152 218.16.143.152 广东省清远市清城区 一网情深网吧
494 218.16.143.153 218.16.143.155 广东省清远市 电信
495 218.16.143.156 218.16.143.156 广东省清远市阳山县 黎埠镇腾龙网吧
496 218.16.143.157 218.16.143.157 广东省清远市英德市 阳山精英网吧
497 218.16.143.158 218.16.143.172 广东省清远市 电信
498 218.16.143.173 218.16.143.173 广东省清远市英德市 阳光网城三楼
499 218.16.143.174 218.16.143.184 广东省清远市 电信
500 218.16.143.185 218.16.143.185 广东省清远市英德市 郑达从网吧
501 218.16.143.186 218.16.143.194 广东省清远市 电信
502 218.16.143.195 218.16.143.195 广东省清远市英德市 青塘胜辉网吧
503 218.16.143.196 218.16.143.196 广东省清远市 电信
504 218.16.143.197 218.16.143.197 广东省清远市 职业技术学院
505 218.16.143.198 218.16.143.212 广东省清远市 电信
506 218.16.143.213 218.16.143.213 广东省清远市 连南新世纪网吧
507 218.16.143.214 218.16.143.238 广东省清远市 电信
508 218.16.143.239 218.16.143.239 广东省清远市阳山县 创业网络俱乐部
509 218.16.143.240 218.16.143.255 广东省清远市 电信
510 218.204.191.0 218.204.191.255 广东省清远市 移动
511 218.204.230.0 218.204.231.255 广东省清远市 广东移动清远市分公司
512 219.129.127.0 219.129.127.255 广东省清远市 电信
513 219.132.80.0 219.132.80.43 广东省清远市 电信
514 219.132.80.44 219.132.80.44 广东省清远市阳山县 风之谷网吧
515 219.132.80.45 219.132.82.255 广东省清远市 电信
516 219.132.83.0 219.132.83.255 广东省清远市清新县 电信
517 219.132.84.0 219.132.84.41 广东省清远市 电信
518 219.132.84.42 219.132.84.42 广东省清远市连山县 太保镇友谊照相馆
519 219.132.84.43 219.132.86.255 广东省清远市 电信
520 219.132.87.0 219.132.87.255 广东省清远市连州市 电信
521 219.132.88.0 219.132.88.255 广东省清远市阳山县 电信
522 219.132.89.0 219.132.90.255 广东省清远市 (清城区/清新县)电信
523 219.132.91.0 219.132.95.128 广东省清远市 电信
524 219.132.95.129 219.132.95.129 广东省清远市清城区 风城网吧(北苑)
525 219.132.95.130 219.132.96.255 广东省清远市 电信
526 219.132.97.0 219.132.97.255 广东省清远市英德市 电信
527 219.132.98.0 219.132.99.37 广东省清远市 电信
528 219.132.99.38 219.132.99.38 广东省清远市连山县 太保镇友谊照相馆
529 219.132.99.39 219.132.104.191 广东省清远市 电信
530 219.132.104.192 219.132.104.192 广东省清远市清新县 山塘军仔网吧
531 219.132.104.193 219.132.105.237 广东省清远市 电信
532 219.132.105.238 219.132.105.238 广东省清远市清新县 山塘军仔网吧
533 219.132.105.239 219.132.106.255 广东省清远市 电信
534 219.132.107.0 219.132.110.255 广东省清远市连州市 电信
535 219.132.111.0 219.132.111.255 广东省清远市 电信
536 220.198.144.0 220.198.146.227 广东省清远市 联通
537 220.198.146.228 220.198.146.228 广东省清远市 职业网吧
538 220.198.146.229 220.198.151.255 广东省清远市 联通
539 220.199.12.0 220.199.12.199 广东省清远市 联通
540 220.199.12.200 220.199.12.200 广东省清远市 高新开发区人力市场
541 220.199.12.201 220.199.13.47 广东省清远市 联通
542 220.199.13.48 220.199.13.48 广东省清远市清城区 碧辉网吧
543 220.199.13.49 220.199.16.69 广东省清远市 联通
544 220.199.16.70 220.199.16.70 广东省清远市 网天下网吧
545 220.199.16.71 220.199.19.255 广东省清远市 联通
546 221.172.112.0 221.172.113.255 广东省清远市 中移铁通
547 222.50.48.0 222.50.49.255 广东省清远市 中移铁通
548 222.50.54.0 222.50.55.255 广东省清远市 中移铁通
549 223.73.40.0 223.73.43.255 广东省清远市 移动
550 223.73.175.0 223.73.176.255 广东省清远市 移动
551 223.74.97.0 223.74.98.255 广东省清远市 移动