ip地址查询

汕头市IP地址列表

汕头市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.125.0.0 14.125.3.255 广东省汕头市 电信
2 14.125.4.0 14.125.4.255 广东省汕头市潮阳区 电信
3 14.125.5.0 14.125.31.255 广东省汕头市 电信
4 14.126.128.0 14.126.191.255 广东省汕头市 电信
5 14.148.0.0 14.148.102.255 广东省汕头市 电信
6 14.148.103.0 14.148.103.255 广东省汕头市潮阳区 电信
7 14.148.104.0 14.148.107.255 广东省汕头市 电信
8 14.148.108.0 14.148.108.255 广东省汕头市潮阳区 电信
9 14.148.109.0 14.148.114.255 广东省汕头市 电信
10 14.148.115.0 14.148.115.255 广东省汕头市潮阳区 电信
11 14.148.116.0 14.148.121.255 广东省汕头市 电信
12 14.148.122.0 14.148.122.255 广东省汕头市潮阳区 电信
13 14.148.123.0 14.148.127.255 广东省汕头市 电信
14 14.149.114.0 14.149.114.255 广东省汕头市 电信
15 14.158.192.0 14.158.255.255 广东省汕头市 电信
16 27.41.128.0 27.41.243.255 广东省汕头市 联通
17 27.41.244.0 27.41.244.255 广东省汕头市潮阳区 联通
18 27.41.245.0 27.41.245.255 广东省汕头市 联通
19 27.41.246.0 27.41.246.255 广东省汕头市潮阳区 联通
20 27.41.247.0 27.41.255.255 广东省汕头市 联通
21 42.247.2.168 42.247.2.175 广东省汕头市 汕头职业技术学院教育网
22 45.121.248.0 45.121.251.255 广东省汕头市 长城宽带
23 58.253.16.0 58.253.24.255 广东省汕头市 联通
24 58.253.25.0 58.253.25.255 广东省汕头市潮阳区 联通
25 58.253.26.0 58.253.28.255 广东省汕头市 联通
26 58.253.29.0 58.253.29.255 广东省汕头市潮阳区 联通
27 58.253.30.0 58.253.31.255 广东省汕头市 联通
28 58.254.228.0 58.254.231.255 广东省汕头市 联通
29 58.255.184.0 58.255.191.255 广东省汕头市 联通
30 59.34.63.0 59.34.63.255 广东省汕头市 电信
31 59.35.0.0 59.35.27.255 广东省汕头市 电信
32 59.35.28.0 59.35.28.255 广东省汕头市潮阳区 电信
33 59.35.29.0 59.35.76.168 广东省汕头市 电信
34 59.35.76.169 59.35.76.169 广东省汕头市 广东南方电信规划咨询设计院有限公司汕头分公司
35 59.35.76.170 59.35.81.255 广东省汕头市 电信
36 59.35.82.0 59.35.82.255 广东省汕头市澄海区 电信
37 59.35.83.0 59.35.93.255 广东省汕头市 电信
38 59.35.94.0 59.35.94.255 广东省汕头市澄海区 电信
39 59.35.95.0 59.35.99.237 广东省汕头市 电信
40 59.35.99.238 59.35.99.238 广东省汕头市 金园区超时空网吧(东方员14栋201)
41 59.35.99.239 59.35.106.255 广东省汕头市 电信
42 59.35.107.0 59.35.107.255 广东省汕头市澄海区 电信
43 59.35.108.0 59.35.119.255 广东省汕头市 电信
44 59.35.142.0 59.35.143.255 广东省汕头市 电信
45 59.35.216.0 59.35.218.255 广东省汕头市 电信
46 59.35.219.0 59.35.219.255 广东省汕头市潮阳区 电信
47 59.35.220.0 59.35.233.187 广东省汕头市 电信
48 59.35.233.188 59.35.233.188 广东省汕头市 永吉网吧联盟
49 59.35.233.189 59.35.233.255 广东省汕头市 电信
50 59.35.234.0 59.35.234.255 广东省汕头市潮阳区 /潮南区
51 59.35.235.0 59.35.239.255 广东省汕头市 电信
52 59.35.240.0 59.35.242.255 广东省汕头市潮阳区 电信
53 59.35.243.0 59.35.247.43 广东省汕头市 电信
54 59.35.247.44 59.35.247.44 广东省汕头市 永远路61号海生数码科技
55 59.35.247.45 59.35.248.255 广东省汕头市 电信
56 59.35.249.0 59.35.250.255 广东省汕头市潮南区 电信
57 59.35.251.0 59.35.251.255 广东省汕头市 电信
58 59.35.252.0 59.35.252.255 广东省汕头市潮阳区 电信
59 59.35.253.0 59.35.253.255 广东省汕头市 电信
60 59.35.254.0 59.35.255.255 广东省汕头市潮阳区 电信
61 59.37.24.0 59.37.25.255 广东省汕头市 电信
62 61.141.0.0 61.141.0.193 广东省汕头市 电信
63 61.141.0.194 61.141.0.194 广东省汕头市潮阳区 和平镇里美小学
64 61.141.0.195 61.141.0.195 广东省汕头市 汕头职业技术学院(实验楼机房)
65 61.141.0.196 61.141.0.197 广东省汕头市 华侨中学
66 61.141.0.198 61.141.0.198 广东省汕头市 汕头职业技术学院(实验楼机房)
67 61.141.0.199 61.141.4.255 广东省汕头市 电信
68 61.141.5.0 61.141.8.255 广东省汕头市 电信IDC机房
69 61.141.9.0 61.141.12.137 广东省汕头市 电信
70 61.141.12.138 61.141.12.138 广东省汕头市 E时代网吧
71 61.141.12.139 61.141.12.153 广东省汕头市 电信
72 61.141.12.154 61.141.12.154 广东省汕头市潮阳区 榕华网吧
73 61.141.12.155 61.141.12.161 广东省汕头市 电信
74 61.141.12.162 61.141.12.162 广东省汕头市 利宝网吧
75 61.141.12.163 61.141.12.175 广东省汕头市 电信
76 61.141.12.176 61.141.12.176 广东省汕头市濠江区 大拇指网吧
77 61.141.12.177 61.141.13.182 广东省汕头市 电信
78 61.141.13.183 61.141.13.183 广东省汕头市 Buildbook建筑书店有限公司
79 61.141.13.184 61.141.15.1 广东省汕头市 电信
80 61.141.15.2 61.141.15.2 广东省汕头市濠江区 达濠中学
81 61.141.15.3 61.141.20.1 广东省汕头市 电信
82 61.141.20.2 61.141.20.2 广东省汕头市 深威网吧
83 61.141.20.3 61.141.20.29 广东省汕头市 电信
84 61.141.20.30 61.141.20.30 广东省汕头市 梦网吧
85 61.141.20.31 61.141.20.49 广东省汕头市 电信
86 61.141.20.50 61.141.20.50 广东省汕头市 新干线网吧
87 61.141.20.51 61.141.20.52 广东省汕头市 电信
88 61.141.20.53 61.141.20.53 广东省汕头市 广讯网吧
89 61.141.20.54 61.141.20.54 广东省汕头市 新干线网吧
90 61.141.20.55 61.141.20.255 广东省汕头市 电信
91 61.141.21.0 61.141.21.3 广东省汕头市 红领巾路E时代网吧
92 61.141.21.4 61.141.21.9 广东省汕头市 电信
93 61.141.21.10 61.141.21.10 广东省汕头市 广信网吧
94 61.141.21.11 61.141.21.33 广东省汕头市 电信
95 61.141.21.34 61.141.21.34 广东省汕头市 图书馆
96 61.141.21.35 61.141.21.36 广东省汕头市 电信
97 61.141.21.37 61.141.21.37 广东省汕头市 图书馆
98 61.141.21.38 61.141.21.255 广东省汕头市 电信
99 61.141.22.0 61.141.22.3 广东省汕头市 聚发网吧
100 61.141.22.4 61.141.22.7 广东省汕头市 亚鲁网吧
101 61.141.22.8 61.141.22.11 广东省汕头市 极速网吧
102 61.141.22.12 61.141.22.15 广东省汕头市 英联网吧(大华路53号1幢08号)
103 61.141.22.16 61.141.22.35 广东省汕头市 电信
104 61.141.22.36 61.141.22.39 广东省汕头市 乐星网吧
105 61.141.22.40 61.141.23.23 广东省汕头市 电信
106 61.141.23.24 61.141.23.27 广东省汕头市 科盟网吧
107 61.141.23.28 61.141.23.31 广东省汕头市 电信
108 61.141.23.32 61.141.23.39 广东省汕头市 新东方网吧
109 61.141.23.40 61.141.23.47 广东省汕头市 启明星网吧
110 61.141.23.48 61.141.23.63 广东省汕头市 长江路电信实业大厦
111 61.141.23.64 61.141.25.86 广东省汕头市 电信
112 61.141.25.87 61.141.25.87 广东省汕头市 今日网吧
113 61.141.25.88 61.141.29.10 广东省汕头市 电信
114 61.141.29.11 61.141.29.11 广东省汕头市 职业技术学院
115 61.141.29.12 61.141.30.20 广东省汕头市 电信
116 61.141.30.21 61.141.30.21 广东省汕头市 先导计算机科技有限公司
117 61.141.30.22 61.141.32.167 广东省汕头市 电信
118 61.141.32.168 61.141.32.168 广东省汕头市 星空连锁网吧
119 61.141.32.169 61.141.32.173 广东省汕头市 电信
120 61.141.32.174 61.141.32.174 广东省汕头市 星空网盟
121 61.141.32.175 61.141.32.255 广东省汕头市 电信
122 61.141.33.0 61.141.33.255 广东省汕头市 (濠江区/金平区)
123 61.141.34.0 61.141.40.255 广东省汕头市 电信
124 61.141.41.0 61.141.41.255 广东省汕头市金平区
125 61.141.42.0 61.141.42.255 广东省汕头市 电信
126 61.141.43.0 61.141.45.255 广东省汕头市金平区 电信
127 61.141.46.0 61.141.55.255 广东省汕头市 电信
128 61.141.56.0 61.141.56.255 广东省汕头市金平区
129 61.141.57.0 61.141.60.255 广东省汕头市 电信
130 61.141.61.0 61.141.61.255 广东省汕头市龙湖区 电信
131 61.141.62.0 61.141.63.255 广东省汕头市 电信
132 61.143.185.0 61.143.185.84 广东省汕头市 电信
133 61.143.185.85 61.143.185.87 广东省汕头市潮南区 金城大酒店
134 61.143.185.88 61.143.185.255 广东省汕头市 电信
135 61.143.186.0 61.143.186.255 广东省汕头市潮南区 电信
136 61.143.187.0 61.143.191.255 广东省汕头市 电信
137 61.146.240.0 61.146.241.188 广东省汕头市潮阳区 /潮南区电信
138 61.146.241.189 61.146.241.189 广东省汕头市潮南区 华南广场第五街51号双龙网吧
139 61.146.241.190 61.146.242.255 广东省汕头市潮阳区 电信
140 61.146.243.0 61.146.243.255 广东省汕头市潮阳区 /潮南区电信
141 61.146.244.0 61.146.244.255 广东省汕头市 电信
142 61.146.245.0 61.146.255.255 广东省汕头市潮阳区 电信
143 61.235.88.0 61.235.88.127 广东省汕头市 中移铁通
144 61.235.89.0 61.235.89.6 广东省汕头市 /揭阳市铁通
145 61.235.89.7 61.235.89.7 广东省汕头市 极速网吧分店
146 61.235.89.8 61.235.89.255 广东省汕头市 /揭阳市铁通
147 61.235.90.32 61.235.90.255 广东省汕头市 中移铁通
148 61.242.84.0 61.242.84.255 广东省汕头市 联通
149 61.242.100.0 61.242.102.57 广东省汕头市 联通
150 61.242.102.58 61.242.102.58 广东省汕头市 兴业路2号对面迅捷网吧
151 61.242.102.59 61.242.102.59 广东省汕头市 迅捷网吧
152 61.242.102.60 61.242.102.65 广东省汕头市 联通
153 61.242.102.66 61.242.102.66 广东省汕头市 金湖路118号跃马网吧
154 61.242.102.67 61.242.102.67 广东省汕头市 金湖路118号一幢112房跃马网吧
155 61.242.102.68 61.242.102.68 广东省汕头市 银发网吧
156 61.242.102.69 61.242.102.96 广东省汕头市 联通
157 61.242.102.97 61.242.102.126 广东省汕头市 绿色网苑长江路分店
158 61.242.102.127 61.242.103.255 广东省汕头市 联通
159 101.107.240.0 101.107.240.255 广东省汕头市 鹏博士长城宽带
160 103.62.80.0 103.62.83.255 广东省汕头市 长城宽带
161 110.209.67.0 110.209.67.255 广东省汕头市 中移铁通
162 110.210.41.0 110.210.41.255 广东省汕头市 中移铁通
163 110.210.164.0 110.210.166.255 广东省汕头市 中移铁通
164 110.210.167.0 110.210.167.255 广东省汕头市潮阳区 中移铁通
165 110.211.146.0 110.211.146.255 广东省汕头市 中移铁通
166 113.84.0.0 113.84.1.255 广东省汕头市 电信
167 113.84.2.0 113.84.2.255 广东省汕头市潮阳区 电信
168 113.84.3.0 113.84.32.255 广东省汕头市 电信
169 113.84.34.0 113.84.201.255 广东省汕头市 电信
170 113.84.202.0 113.84.202.255 广东省汕头市潮阳区 电信
171 113.84.203.0 113.84.255.255 广东省汕头市 电信
172 113.100.226.0 113.100.255.255 广东省汕头市 电信
173 113.106.232.0 113.106.248.255 广东省汕头市 电信
174 113.106.250.0 113.106.255.255 广东省汕头市 电信
175 116.19.128.0 116.19.134.255 广东省汕头市 电信
176 116.19.135.0 116.19.135.255 广东省汕头市潮阳区 电信
177 116.19.136.0 116.19.161.255 广东省汕头市 电信
178 116.26.0.0 116.26.161.255 广东省汕头市 电信
179 116.26.162.0 116.26.162.255 广东省汕头市潮阳区 电信
180 116.26.163.0 116.26.191.255 广东省汕头市 电信
181 116.31.128.0 116.31.191.255 广东省汕头市 电信
182 116.194.73.0 116.194.73.255 广东省汕头市 中移铁通
183 116.194.206.0 116.194.206.255 广东省汕头市 中移铁通
184 119.19.0.0 119.19.255.255 广东省汕头市 天盈信息技术电信节点
185 119.121.0.0 119.121.0.255 广东省汕头市潮阳区 电信
186 119.121.1.0 119.121.171.255 广东省汕头市 电信
187 119.121.172.0 119.121.172.255 广东省汕头市朝阳区 电信
188 119.121.173.0 119.121.242.255 广东省汕头市 电信
189 119.121.243.0 119.121.243.255 广东省汕头市潮阳区 电信
190 119.121.244.0 119.121.255.255 广东省汕头市 电信
191 119.134.244.0 119.134.244.255 广东省汕头市 电信
192 120.82.109.0 120.82.127.255 广东省汕头市 联通
193 120.87.224.0 120.87.255.255 广东省汕头市 联通
194 120.196.208.0 120.196.209.255 广东省汕头市 移动
195 120.196.211.0 120.196.215.255 广东省汕头市 移动
196 120.198.171.0 120.198.188.255 广东省汕头市 移动
197 120.198.190.0 120.198.191.17 广东省汕头市 移动
198 120.198.191.18 120.198.191.18 广东省汕头市 山东烟台帝思普网络科技有限公司移动节点
199 120.198.191.19 120.198.191.255 广东省汕头市 移动
200 120.239.0.0 120.239.31.255 广东省汕头市 移动
201 121.10.215.0 121.10.215.255 广东省汕头市 电信
202 123.49.194.0 123.49.194.255 广东省汕头市 中移铁通
203 123.49.199.0 123.49.199.255 广东省汕头市 中移铁通
204 123.64.80.0 123.64.80.255 广东省汕头市潮阳区 中移铁通
205 123.64.81.0 123.64.99.255 广东省汕头市 中移铁通
206 123.65.40.0 123.65.47.255 广东省汕头市 中移铁通
207 123.65.188.0 123.65.207.255 广东省汕头市 中移铁通
208 123.88.128.0 123.88.135.255 广东省汕头市 中移铁通
209 123.89.87.0 123.89.87.255 广东省汕头市 中移铁通
210 123.89.102.0 123.89.102.255 广东省汕头市 中移铁通
211 123.89.201.0 123.89.201.255 广东省汕头市 中移铁通
212 125.91.0.0 125.91.22.255 广东省汕头市 电信
213 125.91.23.0 125.91.23.255 广东省汕头市 (龙湖区)电信
214 125.91.24.0 125.91.42.255 广东省汕头市 电信
215 125.91.43.0 125.91.43.255 广东省汕头市潮阳区 电信
216 125.91.44.0 125.91.79.255 广东省汕头市 电信
217 125.91.80.0 125.91.80.255 广东省汕头市澄海区 电信
218 125.91.81.0 125.91.90.255 广东省汕头市 电信
219 125.91.91.0 125.91.91.255 广东省汕头市潮阳区 电信
220 125.91.92.0 125.91.95.255 广东省汕头市 电信
221 157.61.128.0 157.61.128.255 广东省汕头市 联通
222 163.204.0.0 163.204.1.255 广东省汕头市 联通
223 163.204.2.0 163.204.2.255 广东省汕头市潮阳区 联通
224 163.204.3.0 163.204.36.255 广东省汕头市 联通
225 163.204.37.0 163.204.37.255 广东省汕头市潮阳区 联通
226 163.204.38.0 163.204.43.255 广东省汕头市 联通
227 163.204.44.0 163.204.44.255 广东省汕头市潮阳区 联通
228 163.204.45.0 163.204.60.255 广东省汕头市 联通
229 163.204.61.0 163.204.61.255 广东省汕头市澄海区 联通
230 163.204.62.0 163.204.63.255 广东省汕头市 联通
231 183.7.0.0 183.7.3.255 广东省汕头市 电信
232 183.7.4.0 183.7.4.255 广东省汕头市潮阳区 电信
233 183.7.5.0 183.7.221.255 广东省汕头市 电信
234 183.7.222.0 183.7.222.255 广东省汕头市潮阳区 电信
235 183.7.223.0 183.7.255.255 广东省汕头市 电信
236 183.24.222.0 183.24.222.255 广东省汕头市澄海区 电信
237 183.36.128.0 183.36.134.255 广东省汕头市 电信
238 183.36.138.0 183.36.158.255 广东省汕头市 电信
239 183.44.212.0 183.44.239.255 广东省汕头市 电信
240 183.46.0.0 183.46.43.255 广东省汕头市 电信
241 183.46.44.0 183.46.44.255 广东省汕头市澄海区 电信
242 183.46.45.0 183.46.207.255 广东省汕头市 电信
243 183.46.208.0 183.46.208.255 广东省汕头市澄海区 电信
244 183.46.209.0 183.46.244.255 广东省汕头市 电信
245 183.46.245.0 183.46.245.255 广东省汕头市潮阳区 电信
246 183.46.246.0 183.46.246.255 广东省汕头市 电信
247 183.46.247.0 183.46.247.255 广东省汕头市潮阳区 电信
248 183.46.248.0 183.46.255.255 广东省汕头市 电信
249 183.50.36.0 183.50.43.255 广东省汕头市 电信
250 183.57.0.0 183.57.15.255 广东省汕头市 电信
251 183.233.225.0 183.233.227.255 广东省汕头市 移动
252 183.235.32.0 183.235.35.255 广东省汕头市 移动
253 183.235.160.0 183.235.171.255 广东省汕头市 移动
254 183.238.40.0 183.238.47.255 广东省汕头市 移动
255 183.239.140.0 183.239.155.255 广东省汕头市 移动
256 183.240.168.0 183.240.187.255 广东省汕头市 移动
257 202.38.140.0 202.38.140.111 广东省汕头市 汕头大学
258 202.38.140.112 202.38.140.119 广东省汕头市 中国科学技术大学
259 202.38.140.120 202.38.141.255 广东省汕头市 汕头大学
260 202.96.144.0 202.96.144.46 广东省汕头市 电信
261 202.96.144.47 202.96.144.47 广东省汕头市 电信DNS服务器
262 202.96.144.48 202.96.145.255 广东省汕头市 电信
263 202.103.171.0 202.103.171.255 广东省汕头市 电信
264 202.104.232.0 202.104.232.170 广东省汕头市 电信
265 202.104.232.171 202.104.232.171 广东省汕头市濠江区 达濠华侨中学
266 202.104.232.172 202.104.237.239 广东省汕头市 电信
267 202.104.237.240 202.104.237.240 广东省汕头市 信息大厦IDC机房
268 202.104.237.241 202.104.244.255 广东省汕头市 电信
269 202.104.245.0 202.104.245.255 广东省汕头市 汕头大学
270 202.104.247.0 202.104.247.255 广东省汕头市 电信
271 202.105.240.0 202.105.240.255 广东省汕头市 电信
272 202.105.241.0 202.105.243.255 广东省汕头市潮阳区 电信
273 202.105.248.0 202.105.248.255 广东省汕头市潮南区 电信
274 202.105.249.0 202.105.249.255 广东省汕头市 电信
275 202.105.250.0 202.105.250.255 广东省汕头市潮阳区 电信
276 202.192.144.0 202.192.159.255 广东省汕头市 汕头大学
277 210.12.10.0 210.12.10.255 广东省汕头市 联通
278 210.14.212.0 210.14.212.255 广东省汕头市 联通
279 210.14.254.0 210.14.254.255 广东省汕头市 联通
280 210.39.208.0 210.39.215.255 广东省汕头市 汕头教育学院
281 210.77.123.0 210.77.123.255 广东省汕头市 珠江宽频
282 211.96.160.0 211.96.167.255 广东省汕头市 联通
283 211.97.32.0 211.97.39.255 广东省汕头市潮阳区 联通
284 211.97.63.0 211.97.63.33 广东省汕头市 联通
285 211.97.63.34 211.97.63.34 广东省汕头市 星际网吧
286 211.97.63.35 211.97.63.81 广东省汕头市 联通
287 211.97.63.82 211.97.63.82 广东省汕头市 龙湖镇极速网吧
288 211.97.63.83 211.97.63.83 广东省汕头市 联宇网吧
289 211.97.63.84 211.97.63.85 广东省汕头市 兆龙网吧
290 211.97.63.86 211.97.63.255 广东省汕头市澄海区 联通
291 211.139.210.0 211.139.214.255 广东省汕头市 移动
292 211.146.212.0 211.146.213.255 广东省汕头市 广电网
293 218.15.96.0 218.15.96.255 广东省汕头市 电信
294 218.15.97.0 218.15.97.255 广东省汕头市潮阳区 电信
295 218.15.98.0 218.15.99.255 广东省汕头市 电信
296 218.15.100.0 218.15.100.99 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
297 218.15.100.101 218.15.100.119 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
298 218.15.100.120 218.15.100.120 广东省汕头市潮阳区 南和园蓝色制造网吧
299 218.15.100.121 218.15.100.177 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
300 218.15.100.178 218.15.100.178 广东省汕头市潮阳区 海门渔业管理局
301 218.15.100.179 218.15.104.15 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
302 218.15.104.16 218.15.104.16 广东省汕头市潮阳区 铜盂河陇肥肥网吧
303 218.15.104.17 218.15.104.93 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
304 218.15.104.94 218.15.104.94 广东省汕头市潮阳区 铜盂镇河陇肥肥网吧
305 218.15.104.95 218.15.104.226 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
306 218.15.104.227 218.15.104.227 广东省汕头市潮阳区 铜盂镇河陇成实网吧
307 218.15.104.228 218.15.105.42 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
308 218.15.105.43 218.15.105.43 广东省汕头市潮阳区 铜盂新桥楚育网吧
309 218.15.105.44 218.15.106.216 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
310 218.15.106.217 218.15.106.217 广东省汕头市潮南区 /潮阳区酷酷网吧
311 218.15.106.218 218.15.110.85 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
312 218.15.110.86 218.15.110.86 广东省汕头市潮南区 广安网吧
313 218.15.110.87 218.15.111.255 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
314 218.16.176.0 218.16.184.9 广东省汕头市 电信
315 218.16.184.10 218.16.184.10 广东省汕头市 兴业路2号对面迅捷网吧
316 218.16.184.11 218.16.184.145 广东省汕头市 电信
317 218.16.184.146 218.16.184.146 广东省汕头市 全灵通网吧
318 218.16.184.147 218.16.185.255 广东省汕头市 电信
319 218.16.186.0 218.16.186.118 广东省汕头市潮阳区 电信
320 218.16.186.119 218.16.186.119 广东省汕头市潮阳区 深蓝网吧
321 218.16.186.120 218.16.186.133 广东省汕头市潮阳区 电信
322 218.16.186.134 218.16.186.134 广东省汕头市潮阳区 谷饶镇华里阳光网吧
323 218.16.186.135 218.16.186.220 广东省汕头市潮阳区 电信
324 218.16.186.221 218.16.186.221 广东省汕头市潮阳区 棉城
325 218.16.186.222 218.16.187.106 广东省汕头市潮阳区 电信
326 218.16.187.107 218.16.187.107 广东省汕头市 旭平网吧
327 218.16.187.108 218.16.187.174 广东省汕头市潮阳区 电信
328 218.16.187.175 218.16.187.175 广东省汕头市 大海石油公司
329 218.16.187.176 218.16.187.187 广东省汕头市潮阳区 电信
330 218.16.187.188 218.16.187.188 广东省汕头市 阳光网吧
331 218.16.187.189 218.16.187.255 广东省汕头市潮阳区 电信
332 218.16.188.0 218.16.188.7 广东省汕头市 (澄海市/潮阳市)
333 218.16.188.8 218.16.188.8 广东省汕头市潮阳区 学友科技
334 218.16.188.9 218.16.188.13 广东省汕头市 (澄海市/潮阳市)
335 218.16.188.14 218.16.188.14 广东省汕头市潮阳区 北关路口大家乐网吧
336 218.16.188.15 218.16.188.55 广东省汕头市 (澄海市/潮阳市)
337 218.16.188.56 218.16.188.57 广东省汕头市潮阳区 川页网吧
338 218.16.188.58 218.16.188.229 广东省汕头市 (澄海市/潮阳市)
339 218.16.188.230 218.16.188.230 广东省汕头市潮阳区 西城电脑
340 218.16.188.231 218.16.188.255 广东省汕头市 (澄海市/潮阳市)
341 218.16.189.0 218.16.190.255 广东省汕头市潮南区 /潮阳区
342 218.16.191.0 218.16.192.65 广东省汕头市 电信
343 218.16.192.66 218.16.192.66 广东省汕头市 佳佳网吧
344 218.16.192.67 218.16.192.129 广东省汕头市 电信
345 218.16.192.130 218.16.192.130 广东省汕头市 龙湖区陈厝合网乐网吧
346 218.16.192.131 218.16.196.70 广东省汕头市 电信
347 218.16.196.71 218.16.196.71 广东省汕头市 可乐网吧
348 218.16.196.72 218.16.196.151 广东省汕头市 电信
349 218.16.196.152 218.16.196.152 广东省汕头市 国际商业大厦
350 218.16.196.153 218.16.199.255 广东省汕头市 电信
351 218.16.200.0 218.16.200.255 广东省汕头市澄海区 电信
352 218.16.201.0 218.16.223.255 广东省汕头市 电信
353 218.16.224.0 218.16.227.255 广东省汕头市 电信IDC机房
354 218.16.228.0 218.16.230.2 广东省汕头市 电信
355 218.16.230.3 218.16.230.3 广东省汕头市 星空网盟金禧店
356 218.16.230.4 218.16.231.3 广东省汕头市 电信
357 218.16.231.4 218.16.231.4 广东省汕头市 榕华网吧
358 218.16.231.5 218.16.232.84 广东省汕头市 电信
359 218.16.232.85 218.16.232.85 广东省汕头市 嘉科网吧
360 218.16.232.86 218.16.233.255 广东省汕头市 电信
361 218.16.234.0 218.16.234.16 广东省汕头市澄海区 /龙湖区/金平区
362 218.16.234.17 218.16.234.17 广东省汕头市 中环大厦
363 218.16.234.18 218.16.235.255 广东省汕头市澄海区 /龙湖区/金平区
364 218.16.236.0 218.16.236.17 广东省汕头市 电信
365 218.16.236.18 218.16.236.18 广东省汕头市 天讯网吧
366 218.16.236.19 218.16.237.255 广东省汕头市 电信
367 218.16.238.0 218.16.238.65 广东省汕头市 (濠江区/金平区)电信
368 218.16.238.66 218.16.238.66 广东省汕头市 嚎江网吧
369 218.16.238.67 218.16.238.74 广东省汕头市 (濠江区/金平区)电信
370 218.16.238.75 218.16.238.75 广东省汕头市濠江区 马窖网吧(联讯网吧分店)
371 218.16.238.76 218.16.240.164 广东省汕头市 电信
372 218.16.240.165 218.16.240.165 广东省汕头市 适心网吧
373 218.16.240.166 218.16.241.2 广东省汕头市 电信
374 218.16.241.3 218.16.241.3 广东省汕头市 起点IT资讯
375 218.16.241.4 218.16.241.165 广东省汕头市 电信
376 218.16.241.166 218.16.241.166 广东省汕头市 华商数码技术服务有限公司
377 218.16.241.167 218.16.242.3 广东省汕头市 电信
378 218.16.242.4 218.16.242.7 广东省汕头市 计算机服务中心
379 218.16.242.8 218.16.242.9 广东省汕头市 ECOM(伊控)网吧
380 218.16.242.10 218.16.242.10 广东省汕头市 伊控网吧(东厦北路金墩园42幢)
381 218.16.242.11 218.16.242.11 广东省汕头市 ECOM(伊控)网吧
382 218.16.242.12 218.16.242.15 广东省汕头市 天地网吧
383 218.16.242.16 218.16.242.19 广东省汕头市 电信
384 218.16.242.20 218.16.242.23 广东省汕头市 新概念网吧
385 218.16.242.24 218.16.242.25 广东省汕头市 电信
386 218.16.242.26 218.16.242.26 广东省汕头市 星龙网吧
387 218.16.242.27 218.16.242.27 广东省汕头市 电信
388 218.16.242.28 218.16.242.29 广东省汕头市 翡星网吧
389 218.16.242.30 218.16.242.30 广东省汕头市 休闲网吧(丹霞庄四区35幢二层)
390 218.16.242.31 218.16.242.31 广东省汕头市 翡星网吧
391 218.16.242.32 218.16.242.33 广东省汕头市 学友网吧
392 218.16.242.34 218.16.242.34 广东省汕头市 科盈网吧
393 218.16.242.35 218.16.242.35 广东省汕头市 学友网吧
394 218.16.242.36 218.16.242.39 广东省汕头市 星龙网吧
395 218.16.242.40 218.16.242.43 广东省汕头市 网乐网吧
396 218.16.242.44 218.16.242.65 广东省汕头市 电信
397 218.16.242.66 218.16.242.66 广东省汕头市 幽游网吧
398 218.16.242.67 218.16.242.73 广东省汕头市 电信
399 218.16.242.74 218.16.242.74 广东省汕头市 今日网吧
400 218.16.242.75 218.16.242.83 广东省汕头市 电信
401 218.16.242.84 218.16.242.86 广东省汕头市 亨通网吧
402 218.16.242.87 218.16.242.89 广东省汕头市 电信
403 218.16.242.90 218.16.242.92 广东省汕头市 启明星网吧(汕樟路43号04)
404 218.16.242.93 218.16.242.117 广东省汕头市 电信
405 218.16.242.118 218.16.242.118 广东省汕头市 天地网吧
406 218.16.242.119 218.16.242.125 广东省汕头市 电信
407 218.16.242.126 218.16.242.126 广东省汕头市 南澳县绿岛网吧
408 218.16.242.127 218.16.242.129 广东省汕头市 电信
409 218.16.242.130 218.16.242.130 广东省汕头市 南澳县新浪网吧
410 218.16.242.131 218.16.242.133 广东省汕头市 电信
411 218.16.242.134 218.16.242.134 广东省汕头市 南澳县科润网吧
412 218.16.242.135 218.16.242.137 广东省汕头市 电信
413 218.16.242.138 218.16.242.138 广东省汕头市 南澳县蓝天网吧
414 218.16.242.139 218.16.242.141 广东省汕头市 电信
415 218.16.242.142 218.16.242.142 广东省汕头市 天天网吧
416 218.16.242.143 218.16.242.146 广东省汕头市 电信
417 218.16.242.147 218.16.242.147 广东省汕头市 学友网吧
418 218.16.242.148 218.16.242.153 广东省汕头市 电信
419 218.16.242.154 218.16.242.154 广东省汕头市 南澳县蓝天网吧
420 218.16.242.155 218.16.244.4 广东省汕头市 电信
421 218.16.244.5 218.16.244.5 广东省汕头市 回力网吧
422 218.16.244.6 218.16.245.1 广东省汕头市 电信
423 218.16.245.2 218.16.245.2 广东省汕头市 聚友网吧(龙湖村)
424 218.16.245.3 218.16.245.13 广东省汕头市 电信
425 218.16.245.14 218.16.245.14 广东省汕头市 天帆网吧
426 218.16.245.15 218.16.245.17 广东省汕头市 电信
427 218.16.245.18 218.16.245.18 广东省汕头市 缘分网吧
428 218.16.245.19 218.16.245.21 广东省汕头市 电信
429 218.16.245.22 218.16.245.22 广东省汕头市 悠达网吧
430 218.16.245.23 218.16.245.25 广东省汕头市 电信
431 218.16.245.26 218.16.245.26 广东省汕头市 欢聚电脑技术服务部
432 218.16.245.27 218.16.245.29 广东省汕头市 电信
433 218.16.245.30 218.16.245.30 广东省汕头市 龙湖区联成达网吧
434 218.16.245.31 218.16.245.41 广东省汕头市 电信
435 218.16.245.42 218.16.245.42 广东省汕头市 飞翔网吧
436 218.16.245.43 218.16.245.45 广东省汕头市 电信
437 218.16.245.46 218.16.245.46 广东省汕头市 联成达网吧
438 218.16.245.47 218.16.245.49 广东省汕头市 电信
439 218.16.245.50 218.16.245.50 广东省汕头市 嘉科网吧
440 218.16.245.51 218.16.245.77 广东省汕头市 电信
441 218.16.245.78 218.16.245.78 广东省汕头市 星城网吧
442 218.16.245.79 218.16.245.81 广东省汕头市 电信
443 218.16.245.82 218.16.245.82 广东省汕头市 华山网城
444 218.16.245.83 218.16.245.85 广东省汕头市 电信
445 218.16.245.86 218.16.245.86 广东省汕头市龙湖区 天蓝网吧(宁和街94号)
446 218.16.245.87 218.16.245.101 广东省汕头市 电信
447 218.16.245.102 218.16.245.102 广东省汕头市 龙湖南湖网吧
448 218.16.245.103 218.16.245.105 广东省汕头市 电信
449 218.16.245.106 218.16.245.106 广东省汕头市 内充公南山街西一横5号二楼跃马网吧
450 218.16.245.107 218.16.245.117 广东省汕头市 电信
451 218.16.245.118 218.16.245.118 广东省汕头市 星龙网吧
452 218.16.245.119 218.16.245.193 广东省汕头市 电信
453 218.16.245.194 218.16.245.194 广东省汕头市 飞翔网吧
454 218.16.245.195 218.16.245.201 广东省汕头市 电信
455 218.16.245.202 218.16.245.202 广东省汕头市 科泰网吧
456 218.16.245.203 218.16.246.65 广东省汕头市 电信
457 218.16.246.66 218.16.246.66 广东省汕头市濠江区 智高网吧
458 218.16.246.67 218.16.246.255 广东省汕头市 电信
459 218.16.247.0 218.16.247.53 广东省汕头市 龙湖区/濠江区
460 218.16.247.54 218.16.247.54 广东省汕头市 {良知网吧}启发网吧分店
461 218.16.247.55 218.16.247.56 广东省汕头市 龙湖区/濠江区/金平区
462 218.16.247.57 218.16.247.57 广东省汕头市濠江区 晨光网吧
463 218.16.247.58 218.16.247.184 广东省汕头市 龙湖区/濠江区/金平区
464 218.16.247.185 218.16.247.185 广东省汕头市 龙湖区起点IT资讯
465 218.16.247.186 218.16.247.194 广东省汕头市 龙湖区/濠江区/金平区
466 218.16.247.195 218.16.247.195 广东省汕头市 鸥丁心适网吧
467 218.16.247.196 218.16.247.255 广东省汕头市 龙湖区/濠江区
468 218.16.248.0 218.16.248.10 广东省汕头市 电信
469 218.16.248.11 218.16.248.12 广东省汕头市 风云网吧
470 218.16.248.13 218.16.248.57 广东省汕头市 电信
471 218.16.248.58 218.16.248.58 广东省汕头市 文化宫沁乐苑网吧
472 218.16.248.59 218.16.248.73 广东省汕头市 电信
473 218.16.248.74 218.16.248.74 广东省汕头市 超时空网吧
474 218.16.248.75 218.16.250.2 广东省汕头市 电信
475 218.16.250.3 218.16.250.3 广东省汕头市濠江区 智高网吧
476 218.16.250.4 218.16.251.37 广东省汕头市 电信
477 218.16.251.38 218.16.251.38 广东省汕头市 和兴网吧(潮汕路70号)
478 218.16.251.39 218.16.251.85 广东省汕头市 电信
479 218.16.251.86 218.16.251.86 广东省汕头市金平区 神州网吧
480 218.16.251.87 218.16.252.255 广东省汕头市 电信
481 218.16.253.0 218.16.253.226 广东省汕头市澄海区 电信
482 218.16.253.227 218.16.253.227 广东省汕头市澄海区 飞腾网吧
483 218.16.253.228 218.16.253.255 广东省汕头市澄海区 电信
484 218.16.254.0 218.16.255.121 广东省汕头市 电信
485 218.16.255.122 218.16.255.122 广东省汕头市澄海区 天天网吧
486 218.16.255.123 218.16.255.255 广东省汕头市 电信
487 218.204.192.0 218.204.195.255 广东省汕头市 广东移动汕头市分公司
488 218.204.239.0 218.204.239.255 广东省汕头市 广东移动汕头市分公司
489 219.128.124.0 219.128.125.255 广东省汕头市 电信
490 219.128.128.0 219.128.129.255 广东省汕头市潮阳区 电信
491 219.128.130.0 219.128.154.71 广东省汕头市 电信
492 219.128.154.72 219.128.154.72 广东省汕头市 绿色网吧
493 219.128.154.73 219.128.161.255 广东省汕头市 电信
494 219.128.162.0 219.128.162.255 广东省汕头市澄海区 电信
495 219.128.163.0 219.128.167.19 广东省汕头市 电信
496 219.128.167.20 219.128.167.20 广东省汕头市濠江区 西畔网吧
497 219.128.167.21 219.128.168.39 广东省汕头市 电信
498 219.128.168.40 219.128.168.40 广东省汕头市濠江区 理想网吧
499 219.128.168.41 219.128.173.7 广东省汕头市 电信
500 219.128.173.8 219.128.173.8 广东省汕头市 双龙网吧
501 219.128.173.9 219.128.188.6 广东省汕头市 电信
502 219.128.188.8 219.128.223.255 广东省汕头市 电信
503 219.131.112.0 219.131.115.25 广东省汕头市 电信
504 219.131.115.26 219.131.115.26 广东省汕头市潮南区 峡华路世纪星网吧
505 219.131.115.27 219.131.115.35 广东省汕头市 电信
506 219.131.115.36 219.131.115.36 广东省汕头市潮南区 金苑假日大酒店
507 219.131.115.37 219.131.115.69 广东省汕头市 电信
508 219.131.115.70 219.131.115.70 广东省汕头市潮南区 华特思网吧
509 219.131.115.71 219.131.115.218 广东省汕头市 电信
510 219.131.115.219 219.131.115.219 广东省汕头市潮南区 金苑传奇网吧
511 219.131.115.220 219.131.116.255 广东省汕头市 电信
512 219.131.117.0 219.131.118.255 广东省汕头市潮南区 电信
513 219.131.119.0 219.131.119.255 广东省汕头市潮阳区 电信
514 219.131.120.0 219.131.120.255 广东省汕头市 电信
515 219.131.121.0 219.131.121.255 广东省汕头市 (潮南区/潮阳区)电信
516 219.131.122.0 219.131.122.129 广东省汕头市 快乐网吧
517 219.131.122.130 219.131.122.130 广东省汕头市 宏达网吧
518 219.131.122.131 219.131.122.255 广东省汕头市 快乐网吧
519 219.131.123.0 219.131.123.73 广东省汕头市潮阳区 电信
520 219.131.123.74 219.131.123.74 广东省汕头市潮南区 峡山豪情网吧
521 219.131.123.75 219.131.123.89 广东省汕头市潮阳区 电信
522 219.131.123.90 219.131.123.90 广东省汕头市潮南区 快乐网吧
523 219.131.123.91 219.131.123.221 广东省汕头市潮阳区 电信
524 219.131.123.222 219.131.123.222 广东省汕头市潮南区 天星网吧(仙城1路)
525 219.131.123.223 219.131.123.255 广东省汕头市潮阳区 电信
526 219.131.124.0 219.131.127.255 广东省汕头市 电信
527 220.249.205.0 220.249.209.255 广东省汕头市 /珠海市联通
528 220.249.211.0 220.249.215.255 广东省汕头市 /珠海市联通
529 221.5.0.0 221.5.7.255 广东省汕头市 联通
530 221.5.8.0 221.5.8.255 广东省汕头市 迅雷离线服务器
531 221.5.9.0 221.5.13.79 广东省汕头市 联通
532 221.5.13.80 221.5.13.80 广东省汕头市 中科电子有限公司
533 221.5.13.81 221.5.13.255 广东省汕头市 /广州市联通
534 221.5.14.0 221.5.15.255 广东省汕头市 联通
535 221.5.16.0 221.5.16.255 广东省汕头市 /揭阳市/珠海市联通
536 221.5.17.0 221.5.19.255 广东省汕头市 联通
537 221.5.20.0 221.5.20.255 广东省汕头市 /普宁市联通
538 221.5.21.0 221.5.29.255 广东省汕头市 联通
539 221.5.57.0 221.5.57.255 广东省汕头市 联通
540 221.172.248.0 221.172.248.255 广东省汕头市 中移铁通
541 222.50.68.0 222.50.76.255 广东省潮州市 /汕头市铁通
542 222.50.77.0 222.50.77.255 广东省揭阳市 /汕头市/潮州市铁通
543 222.50.78.0 222.50.79.255 广东省汕头市 中移铁通
544 222.50.224.0 222.50.231.255 广东省汕头市 中移铁通
545 223.73.8.0 223.73.8.255 广东省汕头市 移动
546 223.73.9.0 223.73.9.255 广东省汕头市潮阳区 移动
547 223.73.10.0 223.73.11.255 广东省汕头市 移动
548 223.73.142.0 223.73.144.255 广东省汕头市 移动
549 223.73.159.0 223.73.159.255 广东省汕头市 移动
550 223.74.40.0 223.74.40.255 广东省汕头市 移动
551 223.74.126.0 223.74.126.255 广东省汕头市 移动