ip地址查询

汕头市IP地址列表

汕头市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.21.24.0 14.21.27.255 广东省汕头市 电信
2 14.22.24.0 14.22.27.255 广东省汕头市 电信
3 14.124.160.0 14.124.191.255 广东省汕头市 电信
4 14.125.0.0 14.125.3.255 广东省汕头市 电信
5 14.125.4.0 14.125.4.255 广东省汕头市潮阳区 电信
6 14.125.5.0 14.125.31.255 广东省汕头市 电信
7 14.126.128.0 14.126.191.255 广东省汕头市 电信
8 14.148.0.0 14.148.102.255 广东省汕头市 电信
9 14.148.103.0 14.148.103.255 广东省汕头市潮阳区 电信
10 14.148.104.0 14.148.107.255 广东省汕头市 电信
11 14.148.108.0 14.148.108.255 广东省汕头市潮阳区 电信
12 14.148.109.0 14.148.114.255 广东省汕头市 电信
13 14.148.115.0 14.148.115.255 广东省汕头市潮阳区 电信
14 14.148.116.0 14.148.121.255 广东省汕头市 电信
15 14.148.122.0 14.148.122.255 广东省汕头市潮阳区 电信
16 14.148.123.0 14.148.127.255 广东省汕头市 电信
17 14.149.114.0 14.149.114.255 广东省汕头市 电信
18 14.158.192.0 14.158.255.255 广东省汕头市 电信
19 27.41.128.0 27.41.243.255 广东省汕头市 联通
20 27.41.244.0 27.41.244.255 广东省汕头市潮阳区 联通
21 27.41.245.0 27.41.245.255 广东省汕头市 联通
22 27.41.246.0 27.41.246.255 广东省汕头市潮阳区 联通
23 27.41.247.0 27.41.255.255 广东省汕头市 联通
24 42.247.2.168 42.247.2.175 广东省汕头市 汕头职业技术学院教育网
25 58.253.16.0 58.253.24.255 广东省汕头市 联通
26 58.253.25.0 58.253.25.255 广东省汕头市潮阳区 联通
27 58.253.26.0 58.253.28.255 广东省汕头市 联通
28 58.253.29.0 58.253.29.255 广东省汕头市潮阳区 联通
29 58.253.30.0 58.253.31.255 广东省汕头市 联通
30 58.254.228.0 58.254.231.255 广东省汕头市 联通
31 58.255.184.0 58.255.191.255 广东省汕头市 联通
32 59.34.63.0 59.34.63.255 广东省汕头市 电信
33 59.35.0.0 59.35.27.255 广东省汕头市 电信
34 59.35.28.0 59.35.28.255 广东省汕头市潮阳区 电信
35 59.35.29.0 59.35.76.168 广东省汕头市 电信
36 59.35.76.169 59.35.76.169 广东省汕头市 广东南方电信规划咨询设计院有限公司汕头分公司
37 59.35.76.170 59.35.81.255 广东省汕头市 电信
38 59.35.82.0 59.35.82.255 广东省汕头市澄海区 电信
39 59.35.83.0 59.35.93.255 广东省汕头市 电信
40 59.35.94.0 59.35.94.255 广东省汕头市澄海区 电信
41 59.35.95.0 59.35.99.237 广东省汕头市 电信
42 59.35.99.238 59.35.99.238 广东省汕头市 金园区超时空网吧(东方员14栋201)
43 59.35.99.239 59.35.106.255 广东省汕头市 电信
44 59.35.107.0 59.35.107.255 广东省汕头市澄海区 电信
45 59.35.108.0 59.35.119.255 广东省汕头市 电信
46 59.35.142.0 59.35.143.255 广东省汕头市 电信
47 59.35.216.0 59.35.218.255 广东省汕头市 电信
48 59.35.219.0 59.35.219.255 广东省汕头市潮阳区 电信
49 59.35.220.0 59.35.233.187 广东省汕头市 电信
50 59.35.233.188 59.35.233.188 广东省汕头市 永吉网吧联盟
51 59.35.233.189 59.35.233.255 广东省汕头市 电信
52 59.35.234.0 59.35.234.255 广东省汕头市潮阳区 /潮南区
53 59.35.235.0 59.35.239.255 广东省汕头市 电信
54 59.35.240.0 59.35.242.255 广东省汕头市潮阳区 电信
55 59.35.243.0 59.35.247.43 广东省汕头市 电信
56 59.35.247.44 59.35.247.44 广东省汕头市 永远路61号海生数码科技
57 59.35.247.45 59.35.248.255 广东省汕头市 电信
58 59.35.249.0 59.35.250.255 广东省汕头市潮南区 电信
59 59.35.251.0 59.35.251.255 广东省汕头市 电信
60 59.35.252.0 59.35.252.255 广东省汕头市潮阳区 电信
61 59.35.253.0 59.35.253.255 广东省汕头市 电信
62 59.35.254.0 59.35.255.255 广东省汕头市潮阳区 电信
63 59.37.24.0 59.37.25.255 广东省汕头市 电信
64 61.141.0.0 61.141.0.193 广东省汕头市 电信
65 61.141.0.194 61.141.0.194 广东省汕头市潮阳区 和平镇里美小学
66 61.141.0.195 61.141.0.195 广东省汕头市 汕头职业技术学院(实验楼机房)
67 61.141.0.196 61.141.0.197 广东省汕头市 华侨中学
68 61.141.0.198 61.141.0.198 广东省汕头市 汕头职业技术学院(实验楼机房)
69 61.141.0.199 61.141.4.255 广东省汕头市 电信
70 61.141.5.0 61.141.8.255 广东省汕头市 电信IDC机房
71 61.141.9.0 61.141.12.137 广东省汕头市 电信
72 61.141.12.138 61.141.12.138 广东省汕头市 E时代网吧
73 61.141.12.139 61.141.12.153 广东省汕头市 电信
74 61.141.12.154 61.141.12.154 广东省汕头市潮阳区 榕华网吧
75 61.141.12.155 61.141.12.161 广东省汕头市 电信
76 61.141.12.162 61.141.12.162 广东省汕头市 利宝网吧
77 61.141.12.163 61.141.12.175 广东省汕头市 电信
78 61.141.12.176 61.141.12.176 广东省汕头市濠江区 大拇指网吧
79 61.141.12.177 61.141.13.182 广东省汕头市 电信
80 61.141.13.183 61.141.13.183 广东省汕头市 Buildbook建筑书店有限公司
81 61.141.13.184 61.141.15.1 广东省汕头市 电信
82 61.141.15.2 61.141.15.2 广东省汕头市濠江区 达濠中学
83 61.141.15.3 61.141.20.1 广东省汕头市 电信
84 61.141.20.2 61.141.20.2 广东省汕头市 深威网吧
85 61.141.20.3 61.141.20.29 广东省汕头市 电信
86 61.141.20.30 61.141.20.30 广东省汕头市 梦网吧
87 61.141.20.31 61.141.20.49 广东省汕头市 电信
88 61.141.20.50 61.141.20.50 广东省汕头市 新干线网吧
89 61.141.20.51 61.141.20.52 广东省汕头市 电信
90 61.141.20.53 61.141.20.53 广东省汕头市 广讯网吧
91 61.141.20.54 61.141.20.54 广东省汕头市 新干线网吧
92 61.141.20.55 61.141.20.255 广东省汕头市 电信
93 61.141.21.0 61.141.21.3 广东省汕头市 红领巾路E时代网吧
94 61.141.21.4 61.141.21.9 广东省汕头市 电信
95 61.141.21.10 61.141.21.10 广东省汕头市 广信网吧
96 61.141.21.11 61.141.21.33 广东省汕头市 电信
97 61.141.21.34 61.141.21.34 广东省汕头市 图书馆
98 61.141.21.35 61.141.21.36 广东省汕头市 电信
99 61.141.21.37 61.141.21.37 广东省汕头市 图书馆
100 61.141.21.38 61.141.21.255 广东省汕头市 电信
101 61.141.22.0 61.141.22.3 广东省汕头市 聚发网吧
102 61.141.22.4 61.141.22.7 广东省汕头市 亚鲁网吧
103 61.141.22.8 61.141.22.11 广东省汕头市 极速网吧
104 61.141.22.12 61.141.22.15 广东省汕头市 英联网吧(大华路53号1幢08号)
105 61.141.22.16 61.141.22.35 广东省汕头市 电信
106 61.141.22.36 61.141.22.39 广东省汕头市 乐星网吧
107 61.141.22.40 61.141.23.23 广东省汕头市 电信
108 61.141.23.24 61.141.23.27 广东省汕头市 科盟网吧
109 61.141.23.28 61.141.23.31 广东省汕头市 电信
110 61.141.23.32 61.141.23.39 广东省汕头市 新东方网吧
111 61.141.23.40 61.141.23.47 广东省汕头市 启明星网吧
112 61.141.23.48 61.141.23.63 广东省汕头市 长江路电信实业大厦
113 61.141.23.64 61.141.25.86 广东省汕头市 电信
114 61.141.25.87 61.141.25.87 广东省汕头市 今日网吧
115 61.141.25.88 61.141.29.10 广东省汕头市 电信
116 61.141.29.11 61.141.29.11 广东省汕头市 职业技术学院
117 61.141.29.12 61.141.30.20 广东省汕头市 电信
118 61.141.30.21 61.141.30.21 广东省汕头市 先导计算机科技有限公司
119 61.141.30.22 61.141.32.167 广东省汕头市 电信
120 61.141.32.168 61.141.32.168 广东省汕头市 星空连锁网吧
121 61.141.32.169 61.141.32.173 广东省汕头市 电信
122 61.141.32.174 61.141.32.174 广东省汕头市 星空网盟
123 61.141.32.175 61.141.32.255 广东省汕头市 电信
124 61.141.33.0 61.141.33.255 广东省汕头市 (濠江区/金平区)
125 61.141.34.0 61.141.40.255 广东省汕头市 电信
126 61.141.41.0 61.141.41.255 广东省汕头市金平区
127 61.141.42.0 61.141.42.255 广东省汕头市 电信
128 61.141.43.0 61.141.45.255 广东省汕头市金平区 电信
129 61.141.46.0 61.141.55.255 广东省汕头市 电信
130 61.141.56.0 61.141.56.255 广东省汕头市金平区
131 61.141.57.0 61.141.60.255 广东省汕头市 电信
132 61.141.61.0 61.141.61.255 广东省汕头市龙湖区 电信
133 61.141.62.0 61.141.63.255 广东省汕头市 电信
134 61.143.185.0 61.143.185.84 广东省汕头市 电信
135 61.143.185.85 61.143.185.87 广东省汕头市潮南区 金城大酒店
136 61.143.185.88 61.143.185.255 广东省汕头市 电信
137 61.143.186.0 61.143.186.255 广东省汕头市潮南区 电信
138 61.143.187.0 61.143.191.255 广东省汕头市 电信
139 61.146.240.0 61.146.241.188 广东省汕头市潮阳区 /潮南区电信
140 61.146.241.189 61.146.241.189 广东省汕头市潮南区 华南广场第五街51号双龙网吧
141 61.146.241.190 61.146.242.255 广东省汕头市潮阳区 电信
142 61.146.243.0 61.146.243.255 广东省汕头市潮阳区 /潮南区电信
143 61.146.244.0 61.146.244.255 广东省汕头市 电信
144 61.146.245.0 61.146.255.255 广东省汕头市潮阳区 电信
145 61.235.88.0 61.235.88.127 广东省汕头市 中移铁通
146 61.235.89.0 61.235.89.6 广东省汕头市 /揭阳市铁通
147 61.235.89.7 61.235.89.7 广东省汕头市 极速网吧分店
148 61.235.89.8 61.235.89.255 广东省汕头市 /揭阳市铁通
149 61.235.90.32 61.235.90.255 广东省汕头市 中移铁通
150 61.242.84.0 61.242.84.255 广东省汕头市 联通
151 61.242.100.0 61.242.102.57 广东省汕头市 联通
152 61.242.102.58 61.242.102.58 广东省汕头市 兴业路2号对面迅捷网吧
153 61.242.102.59 61.242.102.59 广东省汕头市 迅捷网吧
154 61.242.102.60 61.242.102.65 广东省汕头市 联通
155 61.242.102.66 61.242.102.66 广东省汕头市 金湖路118号跃马网吧
156 61.242.102.67 61.242.102.67 广东省汕头市 金湖路118号一幢112房跃马网吧
157 61.242.102.68 61.242.102.68 广东省汕头市 银发网吧
158 61.242.102.69 61.242.102.96 广东省汕头市 联通
159 61.242.102.97 61.242.102.126 广东省汕头市 绿色网苑长江路分店
160 61.242.102.127 61.242.103.255 广东省汕头市 联通
161 101.107.240.0 101.107.240.255 广东省汕头市 鹏博士长城宽带
162 103.62.80.0 103.62.83.255 广东省汕头市 长城宽带
163 110.209.67.0 110.209.67.255 广东省汕头市 中移铁通
164 110.210.41.0 110.210.41.255 广东省汕头市 中移铁通
165 110.210.164.0 110.210.166.255 广东省汕头市 中移铁通
166 110.210.167.0 110.210.167.255 广东省汕头市潮阳区 中移铁通
167 110.211.146.0 110.211.146.255 广东省汕头市 中移铁通
168 112.89.64.0 112.89.67.255 广东省汕头市 联通
169 112.90.128.0 112.90.135.255 广东省汕头市 联通
170 112.91.0.0 112.91.0.23 广东省汕头市 联通
171 112.91.5.0 112.91.5.255 广东省汕头市 联通
172 112.91.128.0 112.91.135.255 广东省汕头市 联通
173 112.92.0.216 112.92.0.223 广东省汕头市 联通
174 112.92.24.0 112.92.25.255 广东省汕头市 联通
175 112.92.96.0 112.92.127.255 广东省汕头市 联通
176 113.84.0.0 113.84.1.255 广东省汕头市 电信
177 113.84.2.0 113.84.2.255 广东省汕头市潮阳区 电信
178 113.84.3.0 113.84.32.255 广东省汕头市 电信
179 113.84.34.0 113.84.201.255 广东省汕头市 电信
180 113.84.202.0 113.84.202.255 广东省汕头市潮阳区 电信
181 113.84.203.0 113.84.255.255 广东省汕头市 电信
182 113.100.226.0 113.100.255.255 广东省汕头市 电信
183 113.106.232.0 113.106.248.255 广东省汕头市 电信
184 113.106.250.0 113.106.255.255 广东省汕头市 电信
185 116.19.128.0 116.19.134.255 广东省汕头市 电信
186 116.19.135.0 116.19.135.255 广东省汕头市潮阳区 电信
187 116.19.136.0 116.19.161.255 广东省汕头市 电信
188 116.26.0.0 116.26.161.255 广东省汕头市 电信
189 116.26.162.0 116.26.162.255 广东省汕头市潮阳区 电信
190 116.26.163.0 116.26.191.255 广东省汕头市 电信
191 116.31.128.0 116.31.191.255 广东省汕头市 电信
192 116.194.73.0 116.194.73.255 广东省汕头市 中移铁通
193 116.194.206.0 116.194.206.255 广东省汕头市 中移铁通
194 119.19.0.0 119.19.255.255 广东省汕头市 天盈信息技术电信节点
195 119.121.0.0 119.121.0.255 广东省汕头市潮阳区 电信
196 119.121.1.0 119.121.171.255 广东省汕头市 电信
197 119.121.172.0 119.121.172.255 广东省汕头市朝阳区 电信
198 119.121.173.0 119.121.242.255 广东省汕头市 电信
199 119.121.243.0 119.121.243.255 广东省汕头市潮阳区 电信
200 119.121.244.0 119.121.255.255 广东省汕头市 电信
201 119.134.244.0 119.134.244.255 广东省汕头市 电信
202 120.82.109.0 120.82.127.255 广东省汕头市 联通
203 120.87.224.0 120.87.255.255 广东省汕头市 联通
204 120.196.208.0 120.196.209.255 广东省汕头市 移动
205 120.196.211.0 120.196.215.255 广东省汕头市 移动
206 120.198.171.0 120.198.188.255 广东省汕头市 移动
207 120.198.190.0 120.198.191.17 广东省汕头市 移动
208 120.198.191.18 120.198.191.18 广东省汕头市 山东烟台帝思普网络科技有限公司移动节点
209 120.198.191.19 120.198.191.255 广东省汕头市 移动
210 120.239.0.0 120.239.31.255 广东省汕头市 移动
211 121.10.215.0 121.10.215.255 广东省汕头市 电信
212 123.49.194.0 123.49.194.255 广东省汕头市 中移铁通
213 123.49.199.0 123.49.199.255 广东省汕头市 中移铁通
214 123.64.80.0 123.64.80.255 广东省汕头市潮阳区 中移铁通
215 123.64.81.0 123.64.99.255 广东省汕头市 中移铁通
216 123.65.40.0 123.65.47.255 广东省汕头市 中移铁通
217 123.65.188.0 123.65.207.255 广东省汕头市 中移铁通
218 123.88.128.0 123.88.135.255 广东省汕头市 中移铁通
219 123.89.87.0 123.89.87.255 广东省汕头市 中移铁通
220 123.89.102.0 123.89.102.255 广东省汕头市 中移铁通
221 123.89.201.0 123.89.201.255 广东省汕头市 中移铁通
222 125.91.0.0 125.91.22.255 广东省汕头市 电信
223 125.91.23.0 125.91.23.255 广东省汕头市 (龙湖区)电信
224 125.91.24.0 125.91.42.255 广东省汕头市 电信
225 125.91.43.0 125.91.43.255 广东省汕头市潮阳区 电信
226 125.91.44.0 125.91.79.255 广东省汕头市 电信
227 125.91.80.0 125.91.80.255 广东省汕头市澄海区 电信
228 125.91.81.0 125.91.90.255 广东省汕头市 电信
229 125.91.91.0 125.91.91.255 广东省汕头市潮阳区 电信
230 125.91.92.0 125.91.95.255 广东省汕头市 电信
231 125.94.152.0 125.94.191.255 广东省汕头市 电信
232 157.61.128.0 157.61.128.255 广东省汕头市 联通
233 163.177.128.0 163.177.133.255 广东省汕头市 联通
234 163.204.0.0 163.204.1.255 广东省汕头市 联通
235 163.204.2.0 163.204.2.255 广东省汕头市潮阳区 联通
236 163.204.3.0 163.204.36.255 广东省汕头市 联通
237 163.204.37.0 163.204.37.255 广东省汕头市潮阳区 联通
238 163.204.38.0 163.204.43.255 广东省汕头市 联通
239 163.204.44.0 163.204.44.255 广东省汕头市潮阳区 联通
240 163.204.45.0 163.204.60.255 广东省汕头市 联通
241 163.204.61.0 163.204.61.255 广东省汕头市澄海区 联通
242 163.204.62.0 163.204.63.255 广东省汕头市 联通
243 183.4.0.0 183.4.63.255 广东省汕头市 电信
244 183.7.0.0 183.7.187.255 广东省汕头市 电信
245 183.7.189.12 183.7.189.15 广东省汕头市 电信
246 183.7.189.28 183.7.189.31 广东省汕头市 电信
247 183.7.189.52 183.7.189.55 广东省汕头市 电信
248 183.7.189.60 183.7.189.63 广东省汕头市 电信
249 183.7.189.88 183.7.189.91 广东省汕头市 电信
250 183.7.189.104 183.7.189.107 广东省汕头市 电信
251 183.7.189.120 183.7.189.123 广东省汕头市 电信
252 183.7.189.136 183.7.189.139 广东省汕头市 电信
253 183.7.189.172 183.7.189.175 广东省汕头市 电信
254 183.7.189.188 183.7.189.191 广东省汕头市 电信
255 183.7.189.212 183.7.189.215 广东省汕头市 电信
256 183.7.189.220 183.7.189.223 广东省汕头市 电信
257 183.7.189.248 183.7.189.251 广东省汕头市 电信
258 183.7.190.8 183.7.190.11 广东省汕头市 电信
259 183.7.190.24 183.7.190.27 广东省汕头市 电信
260 183.7.190.40 183.7.190.43 广东省汕头市 电信
261 183.7.190.148 183.7.190.151 广东省汕头市 电信
262 183.7.190.156 183.7.190.159 广东省汕头市 电信
263 183.7.190.164 183.7.190.167 广东省汕头市 电信
264 183.7.190.172 183.7.190.179 广东省汕头市 电信
265 183.7.190.184 183.7.190.187 广东省汕头市 电信
266 183.7.190.196 183.7.190.199 广东省汕头市 电信
267 183.7.190.204 183.7.190.207 广东省汕头市 电信
268 183.7.191.56 183.7.191.71 广东省汕头市 电信
269 183.7.191.109 183.7.191.109 广东省汕头市 电信
270 183.7.191.122 183.7.191.122 广东省汕头市 电信
271 183.7.191.124 183.7.191.127 广东省汕头市 电信
272 183.7.191.129 183.7.191.129 广东省汕头市 电信
273 183.7.191.133 183.7.191.133 广东省汕头市 电信
274 183.7.191.174 183.7.191.174 广东省汕头市 电信
275 183.7.191.178 183.7.191.178 广东省汕头市 电信
276 183.7.191.182 183.7.191.182 广东省汕头市 电信
277 183.7.191.186 183.7.191.186 广东省汕头市 电信
278 183.7.191.216 183.7.191.227 广东省汕头市 电信
279 183.7.191.242 183.7.191.242 广东省汕头市 电信
280 183.7.191.250 183.7.191.250 广东省汕头市 电信
281 183.7.192.0 183.7.221.255 广东省汕头市 电信
282 183.7.222.0 183.7.222.255 广东省汕头市潮阳区 电信
283 183.7.223.0 183.7.255.255 广东省汕头市 电信
284 183.44.208.0 183.44.239.255 广东省汕头市 电信
285 183.46.0.0 183.46.43.255 广东省汕头市 电信
286 183.46.44.0 183.46.44.255 广东省汕头市澄海区 电信
287 183.46.45.0 183.46.207.255 广东省汕头市 电信
288 183.46.208.0 183.46.208.255 广东省汕头市澄海区 电信
289 183.46.209.0 183.46.244.255 广东省汕头市 电信
290 183.46.245.0 183.46.245.255 广东省汕头市潮阳区 电信
291 183.46.246.0 183.46.246.255 广东省汕头市 电信
292 183.46.247.0 183.46.247.255 广东省汕头市潮阳区 电信
293 183.46.248.0 183.46.255.255 广东省汕头市 电信
294 183.47.32.0 183.47.39.255 广东省汕头市 电信
295 183.50.0.0 183.50.63.255 广东省汕头市 电信
296 183.57.0.0 183.57.2.83 广东省汕头市 电信
297 183.57.2.88 183.57.4.15 广东省汕头市 电信
298 183.57.4.20 183.57.11.255 广东省汕头市 电信
299 183.59.4.132 183.59.4.159 广东省汕头市 电信
300 183.59.5.132 183.59.5.159 广东省汕头市 电信
301 183.59.13.90 183.59.13.90 广东省汕头市 电信
302 183.59.24.0 183.59.27.255 广东省汕头市 电信
303 183.59.216.0 183.59.219.255 广东省汕头市 电信
304 183.61.221.200 183.61.221.207 广东省汕头市 电信
305 183.232.108.0 183.232.108.255 广东省汕头市 移动
306 183.233.225.0 183.233.227.255 广东省汕头市 移动
307 183.235.32.0 183.235.35.255 广东省汕头市 移动
308 183.235.160.0 183.235.171.255 广东省汕头市 移动
309 183.238.40.0 183.238.47.255 广东省汕头市 移动
310 183.239.140.0 183.239.155.255 广东省汕头市 移动
311 183.240.168.0 183.240.187.255 广东省汕头市 移动
312 202.38.140.0 202.38.140.111 广东省汕头市 汕头大学
313 202.38.140.112 202.38.140.119 广东省汕头市 中国科学技术大学
314 202.38.140.120 202.38.141.255 广东省汕头市 汕头大学
315 202.96.144.0 202.96.144.46 广东省汕头市 电信
316 202.96.144.47 202.96.144.47 广东省汕头市 电信DNS服务器
317 202.96.144.48 202.96.145.255 广东省汕头市 电信
318 202.103.171.0 202.103.171.255 广东省汕头市 电信
319 202.104.232.0 202.104.232.170 广东省汕头市 电信
320 202.104.232.171 202.104.232.171 广东省汕头市濠江区 达濠华侨中学
321 202.104.232.172 202.104.237.239 广东省汕头市 电信
322 202.104.237.240 202.104.237.240 广东省汕头市 信息大厦IDC机房
323 202.104.237.241 202.104.244.255 广东省汕头市 电信
324 202.104.245.0 202.104.245.255 广东省汕头市 汕头大学
325 202.104.247.0 202.104.247.255 广东省汕头市 电信
326 202.105.240.0 202.105.240.255 广东省汕头市 电信
327 202.105.241.0 202.105.243.255 广东省汕头市潮阳区 电信
328 202.105.248.0 202.105.248.255 广东省汕头市潮南区 电信
329 202.105.249.0 202.105.249.255 广东省汕头市 电信
330 202.105.250.0 202.105.250.255 广东省汕头市潮阳区 电信
331 202.192.144.0 202.192.159.255 广东省汕头市 汕头大学
332 210.12.10.0 210.12.10.255 广东省汕头市 联通
333 210.14.212.0 210.14.212.255 广东省汕头市 联通
334 210.14.254.0 210.14.254.255 广东省汕头市 联通
335 210.39.208.0 210.39.215.255 广东省汕头市 汕头教育学院
336 210.77.123.0 210.77.123.255 广东省汕头市 珠江宽频
337 211.96.160.0 211.96.167.255 广东省汕头市 联通
338 211.97.32.0 211.97.39.255 广东省汕头市潮阳区 联通
339 211.97.63.0 211.97.63.33 广东省汕头市 联通
340 211.97.63.34 211.97.63.34 广东省汕头市 星际网吧
341 211.97.63.35 211.97.63.81 广东省汕头市 联通
342 211.97.63.82 211.97.63.82 广东省汕头市 龙湖镇极速网吧
343 211.97.63.83 211.97.63.83 广东省汕头市 联宇网吧
344 211.97.63.84 211.97.63.85 广东省汕头市 兆龙网吧
345 211.97.63.86 211.97.63.255 广东省汕头市澄海区 联通
346 211.139.210.0 211.139.214.255 广东省汕头市 移动
347 211.146.212.0 211.146.213.255 广东省汕头市 广电网
348 211.162.84.0 211.162.84.255 广东省汕头市 鹏博士长城宽带
349 218.15.96.0 218.15.96.255 广东省汕头市 电信
350 218.15.97.0 218.15.97.255 广东省汕头市潮阳区 电信
351 218.15.98.0 218.15.99.255 广东省汕头市 电信
352 218.15.100.0 218.15.100.99 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
353 218.15.100.101 218.15.100.119 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
354 218.15.100.120 218.15.100.120 广东省汕头市潮阳区 南和园蓝色制造网吧
355 218.15.100.121 218.15.100.177 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
356 218.15.100.178 218.15.100.178 广东省汕头市潮阳区 海门渔业管理局
357 218.15.100.179 218.15.104.15 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
358 218.15.104.16 218.15.104.16 广东省汕头市潮阳区 铜盂河陇肥肥网吧
359 218.15.104.17 218.15.104.93 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
360 218.15.104.94 218.15.104.94 广东省汕头市潮阳区 铜盂镇河陇肥肥网吧
361 218.15.104.95 218.15.104.226 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
362 218.15.104.227 218.15.104.227 广东省汕头市潮阳区 铜盂镇河陇成实网吧
363 218.15.104.228 218.15.105.42 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
364 218.15.105.43 218.15.105.43 广东省汕头市潮阳区 铜盂新桥楚育网吧
365 218.15.105.44 218.15.106.216 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
366 218.15.106.217 218.15.106.217 广东省汕头市潮南区 /潮阳区酷酷网吧
367 218.15.106.218 218.15.110.85 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
368 218.15.110.86 218.15.110.86 广东省汕头市潮南区 广安网吧
369 218.15.110.87 218.15.111.255 广东省汕头市潮南区 /潮阳区电信
370 218.16.176.0 218.16.184.9 广东省汕头市 电信
371 218.16.184.10 218.16.184.10 广东省汕头市 兴业路2号对面迅捷网吧
372 218.16.184.11 218.16.184.145 广东省汕头市 电信
373 218.16.184.146 218.16.184.146 广东省汕头市 全灵通网吧
374 218.16.184.147 218.16.185.255 广东省汕头市 电信
375 218.16.186.0 218.16.186.118 广东省汕头市潮阳区 电信
376 218.16.186.119 218.16.186.119 广东省汕头市潮阳区 深蓝网吧
377 218.16.186.120 218.16.186.133 广东省汕头市潮阳区 电信
378 218.16.186.134 218.16.186.134 广东省汕头市潮阳区 谷饶镇华里阳光网吧
379 218.16.186.135 218.16.186.220 广东省汕头市潮阳区 电信
380 218.16.186.221 218.16.186.221 广东省汕头市潮阳区 棉城
381 218.16.186.222 218.16.187.106 广东省汕头市潮阳区 电信
382 218.16.187.107 218.16.187.107 广东省汕头市 旭平网吧
383 218.16.187.108 218.16.187.174 广东省汕头市潮阳区 电信
384 218.16.187.175 218.16.187.175 广东省汕头市 大海石油公司
385 218.16.187.176 218.16.187.187 广东省汕头市潮阳区 电信
386 218.16.187.188 218.16.187.188 广东省汕头市 阳光网吧
387 218.16.187.189 218.16.187.255 广东省汕头市潮阳区 电信
388 218.16.188.0 218.16.188.7 广东省汕头市 (澄海市/潮阳市)
389 218.16.188.8 218.16.188.8 广东省汕头市潮阳区 学友科技
390 218.16.188.9 218.16.188.13 广东省汕头市 (澄海市/潮阳市)
391 218.16.188.14 218.16.188.14 广东省汕头市潮阳区 北关路口大家乐网吧
392 218.16.188.15 218.16.188.55 广东省汕头市 (澄海市/潮阳市)
393 218.16.188.56 218.16.188.57 广东省汕头市潮阳区 川页网吧
394 218.16.188.58 218.16.188.229 广东省汕头市 (澄海市/潮阳市)
395 218.16.188.230 218.16.188.230 广东省汕头市潮阳区 西城电脑
396 218.16.188.231 218.16.188.255 广东省汕头市 (澄海市/潮阳市)
397 218.16.189.0 218.16.190.255 广东省汕头市潮南区 /潮阳区
398 218.16.191.0 218.16.192.65 广东省汕头市 电信
399 218.16.192.66 218.16.192.66 广东省汕头市 佳佳网吧
400 218.16.192.67 218.16.192.129 广东省汕头市 电信
401 218.16.192.130 218.16.192.130 广东省汕头市 龙湖区陈厝合网乐网吧
402 218.16.192.131 218.16.196.70 广东省汕头市 电信
403 218.16.196.71 218.16.196.71 广东省汕头市 可乐网吧
404 218.16.196.72 218.16.196.151 广东省汕头市 电信
405 218.16.196.152 218.16.196.152 广东省汕头市 国际商业大厦
406 218.16.196.153 218.16.199.255 广东省汕头市 电信
407 218.16.200.0 218.16.200.255 广东省汕头市澄海区 电信
408 218.16.201.0 218.16.223.255 广东省汕头市 电信
409 218.16.224.0 218.16.227.255 广东省汕头市 电信IDC机房
410 218.16.228.0 218.16.230.2 广东省汕头市 电信
411 218.16.230.3 218.16.230.3 广东省汕头市 星空网盟金禧店
412 218.16.230.4 218.16.231.3 广东省汕头市 电信
413 218.16.231.4 218.16.231.4 广东省汕头市 榕华网吧
414 218.16.231.5 218.16.232.84 广东省汕头市 电信
415 218.16.232.85 218.16.232.85 广东省汕头市 嘉科网吧
416 218.16.232.86 218.16.233.255 广东省汕头市 电信
417 218.16.234.0 218.16.234.16 广东省汕头市澄海区 /龙湖区/金平区
418 218.16.234.17 218.16.234.17 广东省汕头市 中环大厦
419 218.16.234.18 218.16.235.255 广东省汕头市澄海区 /龙湖区/金平区
420 218.16.236.0 218.16.236.17 广东省汕头市 电信
421 218.16.236.18 218.16.236.18 广东省汕头市 天讯网吧
422 218.16.236.19 218.16.237.255 广东省汕头市 电信
423 218.16.238.0 218.16.238.65 广东省汕头市 (濠江区/金平区)电信
424 218.16.238.66 218.16.238.66 广东省汕头市 嚎江网吧
425 218.16.238.67 218.16.238.74 广东省汕头市 (濠江区/金平区)电信
426 218.16.238.75 218.16.238.75 广东省汕头市濠江区 马窖网吧(联讯网吧分店)
427 218.16.238.76 218.16.240.164 广东省汕头市 电信
428 218.16.240.165 218.16.240.165 广东省汕头市 适心网吧
429 218.16.240.166 218.16.241.2 广东省汕头市 电信
430 218.16.241.3 218.16.241.3 广东省汕头市 起点IT资讯
431 218.16.241.4 218.16.241.165 广东省汕头市 电信
432 218.16.241.166 218.16.241.166 广东省汕头市 华商数码技术服务有限公司
433 218.16.241.167 218.16.242.3 广东省汕头市 电信
434 218.16.242.4 218.16.242.7 广东省汕头市 计算机服务中心
435 218.16.242.8 218.16.242.9 广东省汕头市 ECOM(伊控)网吧
436 218.16.242.10 218.16.242.10 广东省汕头市 伊控网吧(东厦北路金墩园42幢)
437 218.16.242.11 218.16.242.11 广东省汕头市 ECOM(伊控)网吧
438 218.16.242.12 218.16.242.15 广东省汕头市 天地网吧
439 218.16.242.16 218.16.242.19 广东省汕头市 电信
440 218.16.242.20 218.16.242.23 广东省汕头市 新概念网吧
441 218.16.242.24 218.16.242.25 广东省汕头市 电信
442 218.16.242.26 218.16.242.26 广东省汕头市 星龙网吧
443 218.16.242.27 218.16.242.27 广东省汕头市 电信
444 218.16.242.28 218.16.242.29 广东省汕头市 翡星网吧
445 218.16.242.30 218.16.242.30 广东省汕头市 休闲网吧(丹霞庄四区35幢二层)
446 218.16.242.31 218.16.242.31 广东省汕头市 翡星网吧
447 218.16.242.32 218.16.242.33 广东省汕头市 学友网吧
448 218.16.242.34 218.16.242.34 广东省汕头市 科盈网吧
449 218.16.242.35 218.16.242.35 广东省汕头市 学友网吧
450 218.16.242.36 218.16.242.39 广东省汕头市 星龙网吧
451 218.16.242.40 218.16.242.43 广东省汕头市 网乐网吧
452 218.16.242.44 218.16.242.65 广东省汕头市 电信
453 218.16.242.66 218.16.242.66 广东省汕头市 幽游网吧
454 218.16.242.67 218.16.242.73 广东省汕头市 电信
455 218.16.242.74 218.16.242.74 广东省汕头市 今日网吧
456 218.16.242.75 218.16.242.83 广东省汕头市 电信
457 218.16.242.84 218.16.242.86 广东省汕头市 亨通网吧
458 218.16.242.87 218.16.242.89 广东省汕头市 电信
459 218.16.242.90 218.16.242.92 广东省汕头市 启明星网吧(汕樟路43号04)
460 218.16.242.93 218.16.242.117 广东省汕头市 电信
461 218.16.242.118 218.16.242.118 广东省汕头市 天地网吧
462 218.16.242.119 218.16.242.125 广东省汕头市 电信
463 218.16.242.126 218.16.242.126 广东省汕头市 南澳县绿岛网吧
464 218.16.242.127 218.16.242.129 广东省汕头市 电信
465 218.16.242.130 218.16.242.130 广东省汕头市 南澳县新浪网吧
466 218.16.242.131 218.16.242.133 广东省汕头市 电信
467 218.16.242.134 218.16.242.134 广东省汕头市 南澳县科润网吧
468 218.16.242.135 218.16.242.137 广东省汕头市 电信
469 218.16.242.138 218.16.242.138 广东省汕头市 南澳县蓝天网吧
470 218.16.242.139 218.16.242.141 广东省汕头市 电信
471 218.16.242.142 218.16.242.142 广东省汕头市 天天网吧
472 218.16.242.143 218.16.242.146 广东省汕头市 电信
473 218.16.242.147 218.16.242.147 广东省汕头市 学友网吧
474 218.16.242.148 218.16.242.153 广东省汕头市 电信
475 218.16.242.154 218.16.242.154 广东省汕头市 南澳县蓝天网吧
476 218.16.242.155 218.16.244.4 广东省汕头市 电信
477 218.16.244.5 218.16.244.5 广东省汕头市 回力网吧
478 218.16.244.6 218.16.245.1 广东省汕头市 电信
479 218.16.245.2 218.16.245.2 广东省汕头市 聚友网吧(龙湖村)
480 218.16.245.3 218.16.245.13 广东省汕头市 电信
481 218.16.245.14 218.16.245.14 广东省汕头市 天帆网吧
482 218.16.245.15 218.16.245.17 广东省汕头市 电信
483 218.16.245.18 218.16.245.18 广东省汕头市 缘分网吧
484 218.16.245.19 218.16.245.21 广东省汕头市 电信
485 218.16.245.22 218.16.245.22 广东省汕头市 悠达网吧
486 218.16.245.23 218.16.245.25 广东省汕头市 电信
487 218.16.245.26 218.16.245.26 广东省汕头市 欢聚电脑技术服务部
488 218.16.245.27 218.16.245.29 广东省汕头市 电信
489 218.16.245.30 218.16.245.30 广东省汕头市 龙湖区联成达网吧
490 218.16.245.31 218.16.245.41 广东省汕头市 电信
491 218.16.245.42 218.16.245.42 广东省汕头市 飞翔网吧
492 218.16.245.43 218.16.245.45 广东省汕头市 电信
493 218.16.245.46 218.16.245.46 广东省汕头市 联成达网吧
494 218.16.245.47 218.16.245.49 广东省汕头市 电信
495 218.16.245.50 218.16.245.50 广东省汕头市 嘉科网吧
496 218.16.245.51 218.16.245.77 广东省汕头市 电信
497 218.16.245.78 218.16.245.78 广东省汕头市 星城网吧
498 218.16.245.79 218.16.245.81 广东省汕头市 电信
499 218.16.245.82 218.16.245.82 广东省汕头市 华山网城
500 218.16.245.83 218.16.245.85 广东省汕头市 电信
501 218.16.245.86 218.16.245.86 广东省汕头市龙湖区 天蓝网吧(宁和街94号)
502 218.16.245.87 218.16.245.101 广东省汕头市 电信
503 218.16.245.102 218.16.245.102 广东省汕头市 龙湖南湖网吧
504 218.16.245.103 218.16.245.105 广东省汕头市 电信
505 218.16.245.106 218.16.245.106 广东省汕头市 内充公南山街西一横5号二楼跃马网吧
506 218.16.245.107 218.16.245.117 广东省汕头市 电信
507 218.16.245.118 218.16.245.118 广东省汕头市 星龙网吧
508 218.16.245.119 218.16.245.193 广东省汕头市 电信
509 218.16.245.194 218.16.245.194 广东省汕头市 飞翔网吧
510 218.16.245.195 218.16.245.201 广东省汕头市 电信
511 218.16.245.202 218.16.245.202 广东省汕头市 科泰网吧
512 218.16.245.203 218.16.246.65 广东省汕头市 电信
513 218.16.246.66 218.16.246.66 广东省汕头市濠江区 智高网吧
514 218.16.246.67 218.16.246.255 广东省汕头市 电信
515 218.16.247.0 218.16.247.53 广东省汕头市 龙湖区/濠江区
516 218.16.247.54 218.16.247.54 广东省汕头市 {良知网吧}启发网吧分店
517 218.16.247.55 218.16.247.56 广东省汕头市 龙湖区/濠江区/金平区
518 218.16.247.57 218.16.247.57 广东省汕头市濠江区 晨光网吧
519 218.16.247.58 218.16.247.184 广东省汕头市 龙湖区/濠江区/金平区
520 218.16.247.185 218.16.247.185 广东省汕头市 龙湖区起点IT资讯
521 218.16.247.186 218.16.247.194 广东省汕头市 龙湖区/濠江区/金平区
522 218.16.247.195 218.16.247.195 广东省汕头市 鸥丁心适网吧
523 218.16.247.196 218.16.247.255 广东省汕头市 龙湖区/濠江区
524 218.16.248.0 218.16.248.10 广东省汕头市 电信
525 218.16.248.11 218.16.248.12 广东省汕头市 风云网吧
526 218.16.248.13 218.16.248.57 广东省汕头市 电信
527 218.16.248.58 218.16.248.58 广东省汕头市 文化宫沁乐苑网吧
528 218.16.248.59 218.16.248.73 广东省汕头市 电信
529 218.16.248.74 218.16.248.74 广东省汕头市 超时空网吧
530 218.16.248.75 218.16.250.2 广东省汕头市 电信
531 218.16.250.3 218.16.250.3 广东省汕头市濠江区 智高网吧
532 218.16.250.4 218.16.251.37 广东省汕头市 电信
533 218.16.251.38 218.16.251.38 广东省汕头市 和兴网吧(潮汕路70号)
534 218.16.251.39 218.16.251.85 广东省汕头市 电信
535 218.16.251.86 218.16.251.86 广东省汕头市金平区 神州网吧
536 218.16.251.87 218.16.252.255 广东省汕头市 电信
537 218.16.253.0 218.16.253.226 广东省汕头市澄海区 电信
538 218.16.253.227 218.16.253.227 广东省汕头市澄海区 飞腾网吧
539 218.16.253.228 218.16.253.255 广东省汕头市澄海区 电信
540 218.16.254.0 218.16.255.121 广东省汕头市 电信
541 218.16.255.122 218.16.255.122 广东省汕头市澄海区 天天网吧
542 218.16.255.123 218.16.255.255 广东省汕头市 电信
543 218.204.192.0 218.204.195.255 广东省汕头市 广东移动汕头市分公司
544 218.204.239.0 218.204.239.255 广东省汕头市 广东移动汕头市分公司
545 219.128.124.0 219.128.125.255 广东省汕头市 电信
546 219.128.128.0 219.128.129.255 广东省汕头市潮阳区 电信
547 219.128.130.0 219.128.154.71 广东省汕头市 电信
548 219.128.154.72 219.128.154.72 广东省汕头市 绿色网吧
549 219.128.154.73 219.128.161.255 广东省汕头市 电信
550 219.128.162.0 219.128.162.255 广东省汕头市澄海区 电信
551 219.128.163.0 219.128.167.19 广东省汕头市 电信
552 219.128.167.20 219.128.167.20 广东省汕头市濠江区 西畔网吧
553 219.128.167.21 219.128.168.39 广东省汕头市 电信
554 219.128.168.40 219.128.168.40 广东省汕头市濠江区 理想网吧
555 219.128.168.41 219.128.173.7 广东省汕头市 电信
556 219.128.173.8 219.128.173.8 广东省汕头市 双龙网吧
557 219.128.173.9 219.128.188.6 广东省汕头市 电信
558 219.128.188.8 219.128.223.255 广东省汕头市 电信
559 219.131.112.0 219.131.115.25 广东省汕头市 电信
560 219.131.115.26 219.131.115.26 广东省汕头市潮南区 峡华路世纪星网吧
561 219.131.115.27 219.131.115.35 广东省汕头市 电信
562 219.131.115.36 219.131.115.36 广东省汕头市潮南区 金苑假日大酒店
563 219.131.115.37 219.131.115.69 广东省汕头市 电信
564 219.131.115.70 219.131.115.70 广东省汕头市潮南区 华特思网吧
565 219.131.115.71 219.131.115.218 广东省汕头市 电信
566 219.131.115.219 219.131.115.219 广东省汕头市潮南区 金苑传奇网吧
567 219.131.115.220 219.131.116.255 广东省汕头市 电信
568 219.131.117.0 219.131.118.255 广东省汕头市潮南区 电信
569 219.131.119.0 219.131.119.255 广东省汕头市潮阳区 电信
570 219.131.120.0 219.131.120.255 广东省汕头市 电信
571 219.131.121.0 219.131.121.255 广东省汕头市 (潮南区/潮阳区)电信
572 219.131.122.0 219.131.122.129 广东省汕头市 快乐网吧
573 219.131.122.130 219.131.122.130 广东省汕头市 宏达网吧
574 219.131.122.131 219.131.122.255 广东省汕头市 快乐网吧
575 219.131.123.0 219.131.123.73 广东省汕头市潮阳区 电信
576 219.131.123.74 219.131.123.74 广东省汕头市潮南区 峡山豪情网吧
577 219.131.123.75 219.131.123.89 广东省汕头市潮阳区 电信
578 219.131.123.90 219.131.123.90 广东省汕头市潮南区 快乐网吧
579 219.131.123.91 219.131.123.221 广东省汕头市潮阳区 电信
580 219.131.123.222 219.131.123.222 广东省汕头市潮南区 天星网吧(仙城1路)
581 219.131.123.223 219.131.123.255 广东省汕头市潮阳区 电信
582 219.131.124.0 219.131.127.255 广东省汕头市 电信
583 220.249.205.0 220.249.209.255 广东省汕头市 /珠海市联通
584 220.249.211.0 220.249.215.255 广东省汕头市 /珠海市联通
585 221.5.0.0 221.5.7.255 广东省汕头市 联通
586 221.5.8.0 221.5.8.255 广东省汕头市 迅雷离线服务器
587 221.5.9.0 221.5.13.79 广东省汕头市 联通
588 221.5.13.80 221.5.13.80 广东省汕头市 中科电子有限公司
589 221.5.13.81 221.5.13.255 广东省汕头市 /广州市联通
590 221.5.14.0 221.5.15.255 广东省汕头市 联通
591 221.5.16.0 221.5.16.255 广东省汕头市 /揭阳市/珠海市联通
592 221.5.17.0 221.5.19.255 广东省汕头市 联通
593 221.5.20.0 221.5.20.255 广东省汕头市 /普宁市联通
594 221.5.21.0 221.5.29.255 广东省汕头市 联通
595 221.5.57.0 221.5.57.255 广东省汕头市 联通
596 221.172.248.0 221.172.248.255 广东省汕头市 中移铁通
597 222.50.68.0 222.50.76.255 广东省潮州市 /汕头市铁通
598 222.50.77.0 222.50.77.255 广东省揭阳市 /汕头市/潮州市铁通
599 222.50.78.0 222.50.79.255 广东省汕头市 中移铁通
600 222.50.224.0 222.50.231.255 广东省汕头市 中移铁通
601 223.73.8.0 223.73.8.255 广东省汕头市 移动
602 223.73.9.0 223.73.9.255 广东省汕头市潮阳区 移动
603 223.73.10.0 223.73.11.255 广东省汕头市 移动
604 223.73.142.0 223.73.144.255 广东省汕头市 移动
605 223.73.159.0 223.73.159.255 广东省汕头市 移动
606 223.74.40.0 223.74.40.255 广东省汕头市 移动
607 223.74.123.0 223.74.123.255 广东省汕头市 移动
608 223.74.126.0 223.74.126.255 广东省汕头市 移动