ip地址查询

汕尾市IP地址列表

汕尾市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.159.192.0 14.159.235.255 广东省汕尾市 电信
2 14.159.236.0 14.159.236.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
3 14.159.237.0 14.159.243.255 广东省汕尾市 电信
4 14.159.244.0 14.159.244.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
5 14.159.245.0 14.159.255.255 广东省汕尾市 电信
6 58.254.0.28 58.254.4.255 广东省汕尾市 联通
7 58.254.5.0 58.254.5.255 广东省汕尾市海丰县 联通
8 58.254.6.0 58.254.15.255 广东省汕尾市 联通
9 59.35.144.0 59.35.144.255 广东省汕尾市陆丰市 电信
10 59.35.145.0 59.35.150.41 广东省汕尾市 电信
11 59.35.150.42 59.35.150.42 广东省汕尾市 东涌镇东美村艺苑相馆
12 59.35.150.43 59.35.162.21 广东省汕尾市 电信
13 59.35.162.22 59.35.162.22 广东省汕尾市 红海湾区田墘康乐网吧
14 59.35.162.23 59.35.164.240 广东省汕尾市 电信
15 59.35.164.241 59.35.164.241 广东省汕尾市 海丰星空网盟
16 59.35.164.242 59.35.165.247 广东省汕尾市 电信
17 59.35.165.248 59.35.165.248 广东省汕尾市 海丰星空网盟
18 59.35.165.249 59.35.166.11 广东省汕尾市 电信
19 59.35.166.12 59.35.166.12 广东省汕尾市 天龙网吧
20 59.35.166.13 59.35.166.71 广东省汕尾市 电信
21 59.35.166.72 59.35.166.72 广东省汕尾市海丰县 宝伦贸易有限公司
22 59.35.166.73 59.35.166.209 广东省汕尾市 电信
23 59.35.166.210 59.35.166.210 广东省汕尾市 永辉网吧
24 59.35.166.211 59.35.175.154 广东省汕尾市 电信
25 59.35.175.155 59.35.175.155 广东省汕尾市海丰县 海城乡中铁十八局第一工程有限公司
26 59.35.175.156 59.35.179.60 广东省汕尾市 电信
27 59.35.179.61 59.35.179.61 广东省汕尾市 维迪网吧
28 59.35.179.62 59.35.179.255 广东省汕尾市 电信
29 61.143.168.0 61.143.168.135 广东省汕尾市 电信
30 61.143.168.136 61.143.168.143 广东省汕尾市陆丰市 LISE网吧
31 61.143.168.144 61.143.169.255 广东省汕尾市 电信
32 61.143.170.0 61.143.171.255 广东省汕尾市 拔号
33 61.143.172.0 61.143.173.199 广东省汕尾市 电信
34 61.143.173.200 61.143.173.200 广东省汕尾市 中威网络有限公司
35 61.143.173.201 61.143.175.255 广东省汕尾市 电信
36 61.146.144.0 61.146.151.255 广东省汕尾市 电信
37 61.235.104.0 61.235.104.255 广东省汕尾市 中移铁通
38 61.235.107.0 61.235.107.255 广东省汕尾市 中移铁通
39 113.82.128.0 113.82.186.109 广东省汕尾市 电信
40 113.82.186.110 113.82.186.110 广东省汕尾市 天上人间(东海镇龙山路)
41 113.82.186.111 113.82.193.255 广东省汕尾市 电信
42 113.82.194.0 113.82.194.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
43 113.82.195.0 113.82.255.255 广东省汕尾市 电信
44 113.101.0.0 113.101.31.255 广东省汕尾市 电信
45 116.26.192.0 116.26.232.131 广东省汕尾市 电信
46 116.26.232.132 116.26.232.132 广东省汕尾市 维迪网吧
47 116.26.232.133 116.26.255.255 广东省汕尾市 电信
48 116.29.152.0 116.29.155.255 广东省汕尾市 电信
49 116.29.156.0 116.29.156.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
50 116.29.157.0 116.29.158.185 广东省汕尾市 电信
51 116.29.158.186 116.29.158.186 广东省汕尾市陆丰市 博美镇博信网吧
52 116.29.158.187 116.29.183.255 广东省汕尾市 电信
53 119.134.128.0 119.134.133.255 广东省汕尾市 电信
54 119.134.134.0 119.134.135.255 广东省汕尾市海丰县 电信
55 119.134.136.0 119.134.243.255 广东省汕尾市 电信
56 119.134.245.0 119.134.252.255 广东省汕尾市 电信
57 119.134.253.0 119.134.253.255 广东省汕尾市 网宿科技电信CDN节点
58 119.134.254.0 119.134.254.255 广东省汕尾市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
59 119.134.255.0 119.134.255.255 广东省汕尾市 电信
60 119.146.28.0 119.146.28.255 广东省汕尾市 电信节点
61 119.146.125.0 119.146.127.255 广东省汕尾市 电信节点
62 119.146.192.0 119.146.199.255 广东省汕尾市 电信
63 119.146.200.0 119.146.200.255 广东省汕尾市 网宿科技电信CDN节点
64 119.146.201.0 119.146.215.255 广东省汕尾市 电信
65 119.146.224.0 119.146.234.255 广东省汕尾市 电信
66 119.146.235.0 119.146.235.255 广东省汕尾市海丰县 电信
67 119.146.236.0 119.146.239.255 广东省汕尾市 电信
68 120.196.248.0 120.196.248.255 广东省汕尾市 移动
69 123.65.176.0 123.65.179.255 广东省汕尾市 中移铁通
70 125.216.48.0 125.216.49.255 广东省汕尾市 汕尾职业技术学院
71 163.177.224.0 163.177.224.255 广东省汕尾市海丰县 联通
72 163.204.245.0 163.204.245.255 广东省汕尾市海丰县 联通
73 163.204.246.0 163.204.246.255 广东省汕尾市陆丰县 联通
74 163.204.247.0 163.204.255.255 广东省汕尾市 联通
75 183.36.135.0 183.36.135.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
76 183.36.136.0 183.36.136.255 广东省汕尾市 电信
77 183.36.137.0 183.36.137.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
78 183.36.159.0 183.36.159.255 广东省汕尾市海丰县 电信
79 183.53.192.0 183.53.205.255 广东省汕尾市 电信
80 183.53.206.0 183.53.206.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
81 183.53.207.0 183.53.207.255 广东省汕尾市 电信
82 183.55.0.0 183.55.46.255 广东省汕尾市 电信
83 183.55.47.0 183.55.47.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
84 183.55.48.0 183.55.59.223 广东省汕尾市 电信
85 183.55.59.224 183.55.59.224 广东省汕尾市海丰县 中铁十八局集团第一工程有限公司厦深铁路项目部
86 183.55.59.225 183.55.108.255 广东省汕尾市 电信
87 183.55.109.0 183.55.109.255 广东省汕尾市陆丰市 电信
88 183.55.110.0 183.55.127.255 广东省汕尾市 电信
89 183.58.64.0 183.58.65.255 广东省汕尾市海丰县 电信
90 183.58.66.0 183.58.76.255 广东省汕尾市 电信
91 183.58.77.0 183.58.77.255 广东省汕尾市陆河县 电信
92 183.58.78.0 183.58.82.49 广东省汕尾市 电信
93 183.58.82.50 183.58.82.50 广东省汕尾市海丰县 中铁十八局第一工程有限公司厦深客源专线铁路项目部
94 183.58.82.51 183.58.92.255 广东省汕尾市 电信
95 183.233.232.0 183.233.235.255 广东省汕尾市 移动
96 183.235.40.0 183.235.47.255 广东省汕尾市 移动
97 183.239.208.0 183.239.219.255 广东省汕尾市 移动
98 183.240.136.0 183.240.143.255 广东省汕尾市 移动
99 202.104.252.0 202.104.255.255 广东省汕尾市 电信
100 202.105.246.0 202.105.247.255 广东省汕尾市 电信
101 211.97.16.0 211.97.21.56 广东省汕尾市 联通
102 211.97.21.57 211.97.21.57 广东省汕尾市 联通网苑(海丰店)
103 211.97.21.58 211.97.21.68 广东省汕尾市 联通
104 211.97.21.69 211.97.21.69 广东省汕尾市 联通网苑(海丰东门头店)
105 211.97.21.70 211.97.21.88 广东省汕尾市 联通
106 211.97.21.89 211.97.21.89 广东省汕尾市 陆河县南告水电厂
107 211.97.21.90 211.97.23.255 广东省汕尾市 联通
108 211.139.246.0 211.139.247.255 广东省汕尾市 移动
109 218.15.100.100 218.15.100.100 广东省汕尾市陆丰市 东海镇汕尾新天潮网吧(红星商场25栋15号)
110 218.15.112.0 218.15.112.176 广东省汕尾市 电信
111 218.15.112.177 218.15.112.177 广东省汕尾市陆丰市 金厢镇豪英网吧
112 218.15.112.178 218.15.113.87 广东省汕尾市 电信
113 218.15.113.88 218.15.113.88 广东省汕尾市陆丰市 东海镇新大地网吧
114 218.15.113.89 218.15.113.159 广东省汕尾市 电信
115 218.15.113.160 218.15.113.160 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇碣北中学
116 218.15.113.161 218.15.113.239 广东省汕尾市 电信
117 218.15.113.240 218.15.113.240 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇吴喜标网吧
118 218.15.113.241 218.15.115.29 广东省汕尾市 电信
119 218.15.115.30 218.15.115.30 广东省汕尾市陆丰市 龙山中学
120 218.15.115.31 218.15.115.77 广东省汕尾市 电信
121 218.15.115.78 218.15.115.78 广东省汕尾市陆丰市 碣石深蓝网吧
122 218.15.115.79 218.15.117.162 广东省汕尾市 电信
123 218.15.117.163 218.15.117.163 广东省汕尾市海丰县 长交网络会所
124 218.15.117.164 218.15.119.61 广东省汕尾市 电信
125 218.15.119.62 218.15.119.62 广东省汕尾市 星之缘网吧
126 218.15.119.63 218.15.119.96 广东省汕尾市 电信
127 218.15.119.97 218.15.119.98 广东省汕尾市海丰县 星空网盟
128 218.15.119.99 218.15.119.99 广东省汕尾市 电信
129 218.15.119.100 218.15.119.103 广东省汕尾市海丰县 泽兴网吧
130 218.15.119.104 218.15.119.107 广东省汕尾市海丰县 梅陇镇源源网吧
131 218.15.119.108 218.15.119.111 广东省汕尾市海丰县 梅陇镇百科网吧
132 218.15.119.112 218.15.119.115 广东省汕尾市海丰县 仁荣学校
133 218.15.119.116 218.15.119.119 广东省汕尾市海丰县 蓝虹网吧
134 218.15.119.120 218.15.119.123 广东省汕尾市海丰县 永辉网吧
135 218.15.119.124 218.15.119.127 广东省汕尾市海丰县 紫缘网吧
136 218.15.119.128 218.15.119.129 广东省汕尾市 电信
137 218.15.119.130 218.15.119.130 广东省汕尾市海丰县 星空网盟(海龙店)
138 218.15.119.131 218.15.119.137 广东省汕尾市 电信
139 218.15.119.138 218.15.119.138 广东省汕尾市海丰县 黄河网吧
140 218.15.119.139 218.15.119.139 广东省汕尾市 电信
141 218.15.119.140 218.15.119.143 广东省汕尾市海丰县 辉煌网吧
142 218.15.119.144 218.15.119.149 广东省汕尾市 电信
143 218.15.119.150 218.15.119.150 广东省汕尾市海丰县 联通网苑
144 218.15.119.151 218.15.119.153 广东省汕尾市 电信
145 218.15.119.154 218.15.119.154 广东省汕尾市 乐奇网吧(二楼)
146 218.15.119.155 218.15.119.159 广东省汕尾市 电信
147 218.15.119.160 218.15.119.163 广东省汕尾市海丰县 海天网吧
148 218.15.119.164 218.15.119.167 广东省汕尾市海丰县 今朝网吧
149 218.15.119.168 218.15.119.171 广东省汕尾市海丰县 银沙网吧
150 218.15.119.172 218.15.119.175 广东省汕尾市海丰县 康恒网吧
151 218.15.119.176 218.15.119.177 广东省汕尾市 电信
152 218.15.119.178 218.15.119.178 广东省汕尾市海丰县 采扬网络(海丰店)
153 218.15.119.179 218.15.119.181 广东省汕尾市 电信
154 218.15.119.182 218.15.119.182 广东省汕尾市海丰县 巨龙网吧
155 218.15.119.183 218.15.119.185 广东省汕尾市 电信
156 218.15.119.186 218.15.119.186 广东省汕尾市海丰县 鑫基网吧
157 218.15.119.187 218.15.119.187 广东省汕尾市 电信
158 218.15.119.188 218.15.119.191 广东省汕尾市海丰县 梅陇镇科盈网吧
159 218.15.119.192 218.15.120.127 广东省汕尾市 电信
160 218.15.120.128 218.15.120.131 广东省汕尾市陆丰市 东海镇新干线网吧
161 218.15.120.132 218.15.120.135 广东省汕尾市陆丰市 快乐网吧
162 218.15.120.136 218.15.120.137 广东省汕尾市 电信
163 218.15.120.138 218.15.120.138 广东省汕尾市陆丰市 东海镇贤礼网吧
164 218.15.120.139 218.15.120.139 广东省汕尾市 电信
165 218.15.120.140 218.15.120.143 广东省汕尾市陆丰市 东海镇良友网吧
166 218.15.120.144 218.15.120.147 广东省汕尾市陆丰市 梦之约网吧
167 218.15.120.148 218.15.120.149 广东省汕尾市 电信
168 218.15.120.150 218.15.120.150 广东省汕尾市陆丰市 甲子新起点吧网
169 218.15.120.151 218.15.120.157 广东省汕尾市 电信
170 218.15.120.158 218.15.120.158 广东省汕尾市陆丰市 甲子镇环宇网吧
171 218.15.120.159 218.15.120.175 广东省汕尾市 电信
172 218.15.120.176 218.15.120.179 广东省汕尾市陆丰市 东海镇安腾网吧
173 218.15.120.180 218.15.120.181 广东省汕尾市 电信
174 218.15.120.182 218.15.120.182 广东省汕尾市陆丰市 东海镇东恒网吧
175 218.15.120.183 218.15.120.185 广东省汕尾市 电信
176 218.15.120.186 218.15.120.186 广东省汕尾市陆丰市 新干线网络新速网吧
177 218.15.120.187 218.15.120.189 广东省汕尾市 电信
178 218.15.120.190 218.15.120.190 广东省汕尾市陆丰市 东海镇新搜网吧
179 218.15.120.191 218.15.120.191 广东省汕尾市 电信
180 218.15.120.192 218.15.120.195 广东省汕尾市陆丰市 东海镇维政网吧
181 218.15.120.196 218.15.120.201 广东省汕尾市 电信
182 218.15.120.202 218.15.120.202 广东省汕尾市陆丰市 东海镇联嘉新科网吧
183 218.15.120.203 218.15.120.217 广东省汕尾市 电信
184 218.15.120.218 218.15.120.218 广东省汕尾市陆丰市 东海镇主雕网吧(老人民中段)
185 218.15.120.219 218.15.120.221 广东省汕尾市 电信
186 218.15.120.222 218.15.120.222 广东省汕尾市陆丰市 东海镇联嘉网吧
187 218.15.120.223 218.15.120.225 广东省汕尾市 电信
188 218.15.120.226 218.15.120.226 广东省汕尾市陆丰市 新干线网络枫叶网吧
189 218.15.120.227 218.15.120.239 广东省汕尾市 电信
190 218.15.120.240 218.15.120.241 广东省汕尾市陆丰市 天悦网吧
191 218.15.120.242 218.15.120.242 广东省汕尾市陆丰市 天悦网吧(文化宫内)
192 218.15.120.243 218.15.120.243 广东省汕尾市陆丰市 天悦网吧
193 218.15.120.244 218.15.120.247 广东省汕尾市陆丰市 东海镇龙恒网吧
194 218.15.120.248 218.15.120.250 广东省汕尾市陆丰市 东海镇超新网吧
195 218.15.120.251 218.15.120.251 广东省汕尾市陆丰市 东海镇超新天朝网吧
196 218.15.120.252 218.15.123.18 广东省汕尾市 电信
197 218.15.123.19 218.15.123.19 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇顺佳网吧
198 218.15.123.20 218.15.125.1 广东省汕尾市 电信
199 218.15.125.2 218.15.125.2 广东省汕尾市 职业技术学院
200 218.15.125.3 218.15.125.7 广东省汕尾市 电信
201 218.15.125.8 218.15.125.8 广东省汕尾市 极速网吧
202 218.15.125.9 218.15.125.11 广东省汕尾市 电信
203 218.15.125.12 218.15.125.12 广东省汕尾市 新纪元网吧
204 218.15.125.13 218.15.125.13 广东省汕尾市 电信
205 218.15.125.14 218.15.125.14 广东省汕尾市 阅海假日酒店
206 218.15.125.15 218.15.125.15 广东省汕尾市 电信
207 218.15.125.16 218.15.125.16 广东省汕尾市 滨城网吧
208 218.15.125.17 218.15.125.31 广东省汕尾市 电信
209 218.15.125.32 218.15.125.32 广东省汕尾市 海城新园康恒网吧
210 218.15.125.33 218.15.125.33 广东省汕尾市 少丰县公平镇俊盛网吧
211 218.15.125.34 218.15.125.34 广东省汕尾市海丰县 巨龙网吧
212 218.15.125.35 218.15.125.36 广东省汕尾市 电信
213 218.15.125.37 218.15.125.37 广东省汕尾市海丰县 辉煌网吧
214 218.15.125.38 218.15.125.38 广东省汕尾市 鸿源网吧
215 218.15.125.39 218.15.125.39 广东省汕尾市海丰县 超能网吧
216 218.15.125.40 218.15.125.40 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
217 218.15.125.41 218.15.125.41 广东省汕尾市海丰县 今朝网吧
218 218.15.125.42 218.15.125.47 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
219 218.15.125.48 218.15.125.48 广东省汕尾市海丰县 博艺网吧
220 218.15.125.49 218.15.125.49 广东省汕尾市 海丰梅陇新星网吧
221 218.15.125.50 218.15.125.63 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
222 218.15.125.64 218.15.125.64 广东省汕尾市海丰县 永辉网吧
223 218.15.125.65 218.15.125.65 广东省汕尾市 海丰梅陇科盈网吧
224 218.15.125.66 218.15.125.66 广东省汕尾市 海丰梅陇百科网吧
225 218.15.125.67 218.15.125.67 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
226 218.15.125.68 218.15.125.68 广东省汕尾市海丰县 蓝虹网吧
227 218.15.125.69 218.15.125.69 广东省汕尾市海丰县 梅陇源源网吧
228 218.15.125.70 218.15.125.77 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
229 218.15.125.78 218.15.125.78 广东省汕尾市 乐奇网吧
230 218.15.125.79 218.15.125.80 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
231 218.15.125.81 218.15.125.81 广东省汕尾市海丰县 星空网盟铜钱山店
232 218.15.125.82 218.15.125.94 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
233 218.15.125.95 218.15.125.95 广东省汕尾市海丰县 永辉网吧
234 218.15.125.96 218.15.125.99 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
235 218.15.125.100 218.15.125.100 广东省汕尾市陆丰市 新干线网吧
236 218.15.125.101 218.15.125.101 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
237 218.15.125.102 218.15.125.102 广东省汕尾市陆丰市 东海镇良友网吧
238 218.15.125.103 218.15.125.103 广东省汕尾市陆丰市 东海镇龙恒网吧
239 218.15.125.104 218.15.125.104 广东省汕尾市陆丰市 东海镇良友网吧
240 218.15.125.105 218.15.125.105 广东省汕尾市陆丰市 东海镇超新网吧
241 218.15.125.106 218.15.125.106 广东省汕尾市陆丰市 东海镇贤礼网吧
242 218.15.125.107 218.15.125.107 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇龙腾网吧
243 218.15.125.108 218.15.125.108 广东省汕尾市陆丰市 东海镇梦之约网吧
244 218.15.125.109 218.15.125.109 广东省汕尾市陆丰市 东海镇天悦网吧
245 218.15.125.110 218.15.125.110 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
246 218.15.125.111 218.15.125.111 广东省汕尾市陆丰市 东海镇枫叶网吧
247 218.15.125.112 218.15.125.113 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
248 218.15.125.114 218.15.125.114 广东省汕尾市 新世纪网吧(新城路)
249 218.15.125.115 218.15.125.115 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
250 218.15.125.116 218.15.125.116 广东省汕尾市陆丰市 东海镇安腾网吧
251 218.15.125.117 218.15.125.118 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
252 218.15.125.119 218.15.125.119 广东省汕尾市陆丰市 东海镇永航网吧
253 218.15.125.120 218.15.125.124 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
254 218.15.125.125 218.15.125.125 广东省汕尾市陆丰市 东海镇莱德网吧
255 218.15.125.126 218.15.125.126 广东省汕尾市陆丰市 东海安腾网吧
256 218.15.125.127 218.15.125.128 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
257 218.15.125.129 218.15.125.129 广东省汕尾市陆丰市 英豪网吧
258 218.15.125.130 218.15.125.130 广东省汕尾市陆丰市 利色网吧
259 218.15.125.131 218.15.125.131 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
260 218.15.125.132 218.15.125.132 广东省汕尾市陆丰市 东海镇维政网吧
261 218.15.125.133 218.15.125.133 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
262 218.15.125.134 218.15.125.134 广东省汕尾市 天地网吧
263 218.15.125.135 218.15.125.135 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇佳络网吧
264 218.15.125.136 218.15.125.136 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇天鹰网吧
265 218.15.125.137 218.15.125.137 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
266 218.15.125.138 218.15.125.138 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇吉元网吧
267 218.15.125.139 218.15.125.139 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
268 218.15.125.140 218.15.125.140 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇金林网吧
269 218.15.125.141 218.15.125.141 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇东晓网吧
270 218.15.125.142 218.15.125.148 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
271 218.15.125.149 218.15.125.149 广东省汕尾市陆丰市 东海镇新焦点网吧
272 218.15.125.150 218.15.125.156 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
273 218.15.125.157 218.15.125.157 广东省汕尾市陆丰市 东海镇红玫网吧
274 218.15.125.158 218.15.125.163 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
275 218.15.125.164 218.15.125.164 广东省汕尾市陆丰市 东海镇天悦网吧
276 218.15.125.165 218.15.125.199 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
277 218.15.125.200 218.15.125.200 广东省汕尾市 联星网吧
278 218.15.125.201 218.15.125.255 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
279 218.15.126.0 218.15.127.255 广东省汕尾市 电信
280 218.204.232.0 218.204.233.255 广东省汕尾市 广东移动汕尾市分公司
281 219.129.160.0 219.129.160.240 广东省汕尾市 海陆丰地区电信
282 219.129.160.241 219.129.160.241 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇网缘网吧
283 219.129.160.242 219.129.160.255 广东省汕尾市 海陆丰地区电信
284 219.129.161.0 219.129.161.33 广东省汕尾市 电信
285 219.129.161.34 219.129.161.34 广东省汕尾市 陆河县河城中学
286 219.129.161.35 219.129.161.75 广东省汕尾市 电信
287 219.129.161.76 219.129.161.76 广东省汕尾市 LEE便利店
288 219.129.161.77 219.129.162.255 广东省汕尾市 海陆丰地区电信
289 219.129.163.0 219.129.164.9 广东省汕尾市 电信
290 219.129.164.10 219.129.164.10 广东省汕尾市 东涌速八网吧
291 219.129.164.11 219.129.164.13 广东省汕尾市 电信
292 219.129.164.14 219.129.164.14 广东省汕尾市 焦点网吧
293 219.129.164.15 219.129.164.17 广东省汕尾市 电信
294 219.129.164.18 219.129.164.18 广东省汕尾市 聚友网吧
295 219.129.164.19 219.129.164.21 广东省汕尾市 电信
296 219.129.164.22 219.129.164.22 广东省汕尾市 联友网吧
297 219.129.164.23 219.129.164.25 广东省汕尾市 电信
298 219.129.164.26 219.129.164.26 广东省汕尾市 深蓝网吧
299 219.129.164.27 219.129.164.29 广东省汕尾市 电信
300 219.129.164.30 219.129.164.30 广东省汕尾市 城南路新纪元网吧
301 219.129.164.31 219.129.164.33 广东省汕尾市 电信
302 219.129.164.34 219.129.164.34 广东省汕尾市 星华网吧
303 219.129.164.35 219.129.164.37 广东省汕尾市 电信
304 219.129.164.38 219.129.164.38 广东省汕尾市 红海湾区田墘康乐网吧
305 219.129.164.39 219.129.164.41 广东省汕尾市 电信
306 219.129.164.42 219.129.164.42 广东省汕尾市 新宇网吧
307 219.129.164.43 219.129.164.45 广东省汕尾市 电信
308 219.129.164.46 219.129.164.46 广东省汕尾市 新乐直通车网吧
309 219.129.164.47 219.129.164.49 广东省汕尾市 电信
310 219.129.164.50 219.129.164.50 广东省汕尾市 滨城高速网吧
311 219.129.164.51 219.129.164.53 广东省汕尾市 电信
312 219.129.164.54 219.129.164.54 广东省汕尾市 博大网吧
313 219.129.164.55 219.129.164.57 广东省汕尾市 电信
314 219.129.164.58 219.129.164.58 广东省汕尾市 爱乐网吧
315 219.129.164.59 219.129.164.61 广东省汕尾市 电信
316 219.129.164.62 219.129.164.62 广东省汕尾市 恒新网吧
317 219.129.164.63 219.129.164.77 广东省汕尾市 电信
318 219.129.164.78 219.129.164.78 广东省汕尾市 侨榕网吧(城区新楼市场二楼)
319 219.129.164.79 219.129.164.81 广东省汕尾市 电信
320 219.129.164.82 219.129.164.82 广东省汕尾市 新世纪网吧(通港路)
321 219.129.164.83 219.129.164.97 广东省汕尾市 电信
322 219.129.164.98 219.129.164.98 广东省汕尾市 星空网吧
323 219.129.164.99 219.129.164.105 广东省汕尾市 电信
324 219.129.164.106 219.129.164.106 广东省汕尾市 新天地网吧
325 219.129.164.107 219.129.164.129 广东省汕尾市 电信
326 219.129.164.130 219.129.164.130 广东省汕尾市 风云网吧/海丰县联通网苑
327 219.129.164.131 219.129.164.217 广东省汕尾市 电信
328 219.129.164.218 219.129.164.218 广东省汕尾市 陆河诺信网吧
329 219.129.164.219 219.129.164.221 广东省汕尾市 电信
330 219.129.164.222 219.129.164.222 广东省汕尾市 陆河县四海网吧
331 219.129.164.223 219.129.164.229 广东省汕尾市 电信
332 219.129.164.230 219.129.164.230 广东省汕尾市 陆河诺信网吧
333 219.129.164.231 219.129.164.233 广东省汕尾市 电信
334 219.129.164.234 219.129.164.234 广东省汕尾市 陆河怡泰网吧
335 219.129.164.235 219.129.164.241 广东省汕尾市 电信
336 219.129.164.242 219.129.164.242 广东省汕尾市 陆河县大众网吧
337 219.129.164.243 219.129.164.255 广东省汕尾市 电信
338 219.129.165.0 219.129.165.3 广东省汕尾市 风云网吧
339 219.129.165.4 219.129.165.19 广东省汕尾市 陆河电信
340 219.129.165.20 219.129.165.23 广东省汕尾市 极速网吧
341 219.129.165.24 219.129.165.25 广东省汕尾市 汇华网吧
342 219.129.165.26 219.129.165.26 广东省汕尾市 慈云图书馆
343 219.129.165.27 219.129.165.27 广东省汕尾市 汇华网吧
344 219.129.165.28 219.129.165.41 广东省汕尾市 陆河电信
345 219.129.165.42 219.129.165.42 广东省汕尾市 红海湾区遮浪镇星光网吧
346 219.129.165.43 219.129.165.45 广东省汕尾市 陆河电信
347 219.129.165.46 219.129.165.46 广东省汕尾市 全宇网吧
348 219.129.165.47 219.129.165.49 广东省汕尾市 陆河电信
349 219.129.165.50 219.129.165.50 广东省汕尾市 星空网盟(园林店)
350 219.129.165.51 219.129.165.53 广东省汕尾市 陆河电信
351 219.129.165.54 219.129.165.54 广东省汕尾市 欢乐岛网吧
352 219.129.165.55 219.129.165.129 广东省汕尾市 陆河电信
353 219.129.165.130 219.129.165.130 广东省汕尾市 红海湾区盟友网吧
354 219.129.165.131 219.129.165.133 广东省汕尾市 陆河电信
355 219.129.165.134 219.129.165.134 广东省汕尾市 星空网盟(春晖店)
356 219.129.165.135 219.129.165.147 广东省汕尾市 陆河电信
357 219.129.165.148 219.129.165.148 广东省汕尾市 陆河县广播电视大学
358 219.129.165.149 219.129.165.181 广东省汕尾市 陆河电信
359 219.129.165.182 219.129.165.182 广东省汕尾市 田墘康乐网吧
360 219.129.165.183 219.129.165.239 广东省汕尾市 陆河电信
361 219.129.165.240 219.129.165.247 广东省汕尾市 陆河县河田恒峰网吧
362 219.129.165.248 219.129.165.253 广东省汕尾市 陆河电信
363 219.129.165.254 219.129.165.254 广东省汕尾市 陆河县诺信网吧
364 219.129.165.255 219.129.165.255 广东省汕尾市 陆河电信
365 219.129.166.0 219.129.166.1 广东省汕尾市 电信
366 219.129.166.2 219.129.166.2 广东省汕尾市 汕尾职业技术学院
367 219.129.166.3 219.129.167.114 广东省汕尾市 电信
368 219.129.167.115 219.129.167.115 广东省汕尾市海丰县 今朝网吧(农林路13号)
369 219.129.167.116 219.129.167.116 广东省汕尾市海丰县 鑫基网吧
370 219.129.167.117 219.129.167.255 广东省汕尾市 电信
371 219.129.168.0 219.129.168.113 广东省汕尾市陆丰市 电信
372 219.129.168.114 219.129.168.114 广东省汕尾市陆丰市 六驿环宇网吧
373 219.129.168.115 219.129.168.255 广东省汕尾市陆丰市 电信
374 219.129.169.0 219.129.169.5 广东省汕尾市 电信
375 219.129.169.6 219.129.169.6 广东省汕尾市 陆河县水唇开发区蓝河网吧
376 219.129.169.7 219.129.169.129 广东省汕尾市 电信
377 219.129.169.130 219.129.169.130 广东省汕尾市 风云网吧
378 219.129.169.131 219.129.170.9 广东省汕尾市 电信
379 219.129.170.10 219.129.170.10 广东省汕尾市 钧婷网吧
380 219.129.170.11 219.129.172.255 广东省汕尾市 电信
381 219.129.173.0 219.129.174.9 广东省汕尾市陆丰市 电信
382 219.129.174.10 219.129.174.10 广东省汕尾市陆丰市 甲子加点网吧
383 219.129.174.11 219.129.174.133 广东省汕尾市陆丰市 电信
384 219.129.174.134 219.129.174.134 广东省汕尾市陆丰市 县东海快乐网吧
385 219.129.174.135 219.129.174.255 广东省汕尾市陆丰市 电信
386 219.129.175.0 219.129.175.255 广东省汕尾市 电信
387 222.50.58.0 222.50.58.53 广东省汕尾市 /惠州市铁通
388 222.50.58.54 222.50.58.54 广东省汕尾市 职业技术学院B区
389 222.50.58.55 222.50.58.118 广东省汕尾市 /惠州市铁通
390 222.50.58.119 222.50.58.119 广东省汕尾市 职业技术学院B区
391 222.50.58.120 222.50.58.255 广东省汕尾市 /惠州市铁通
392 222.50.59.0 222.50.59.255 广东省汕尾市 中移铁通
393 222.50.216.0 222.50.219.255 广东省汕尾市 中移铁通
394 222.50.222.0 222.50.223.255 广东省汕尾市 中移铁通
395 223.73.24.0 223.73.26.255 广东省汕尾市 移动
396 223.73.27.0 223.73.27.255 广东省汕尾市陆丰县 移动