ip地址查询

汕尾市IP地址列表

汕尾市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.18.208.0 14.18.231.255 广东省汕尾市 电信
2 14.124.128.0 14.124.159.255 广东省汕尾市 电信
3 14.159.192.0 14.159.235.255 广东省汕尾市 电信
4 14.159.236.0 14.159.236.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
5 14.159.237.0 14.159.243.255 广东省汕尾市 电信
6 14.159.244.0 14.159.244.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
7 14.159.245.0 14.159.255.255 广东省汕尾市 电信
8 58.254.0.28 58.254.4.255 广东省汕尾市 联通
9 58.254.5.0 58.254.5.255 广东省汕尾市海丰县 联通
10 58.254.6.0 58.254.15.255 广东省汕尾市 联通
11 59.35.144.0 59.35.144.255 广东省汕尾市陆丰市 电信
12 59.35.145.0 59.35.150.41 广东省汕尾市 电信
13 59.35.150.42 59.35.150.42 广东省汕尾市 东涌镇东美村艺苑相馆
14 59.35.150.43 59.35.162.21 广东省汕尾市 电信
15 59.35.162.22 59.35.162.22 广东省汕尾市 红海湾区田墘康乐网吧
16 59.35.162.23 59.35.164.240 广东省汕尾市 电信
17 59.35.164.241 59.35.164.241 广东省汕尾市 海丰星空网盟
18 59.35.164.242 59.35.165.247 广东省汕尾市 电信
19 59.35.165.248 59.35.165.248 广东省汕尾市 海丰星空网盟
20 59.35.165.249 59.35.166.11 广东省汕尾市 电信
21 59.35.166.12 59.35.166.12 广东省汕尾市 天龙网吧
22 59.35.166.13 59.35.166.71 广东省汕尾市 电信
23 59.35.166.72 59.35.166.72 广东省汕尾市海丰县 宝伦贸易有限公司
24 59.35.166.73 59.35.166.209 广东省汕尾市 电信
25 59.35.166.210 59.35.166.210 广东省汕尾市 永辉网吧
26 59.35.166.211 59.35.175.154 广东省汕尾市 电信
27 59.35.175.155 59.35.175.155 广东省汕尾市海丰县 海城乡中铁十八局第一工程有限公司
28 59.35.175.156 59.35.179.60 广东省汕尾市 电信
29 59.35.179.61 59.35.179.61 广东省汕尾市 维迪网吧
30 59.35.179.62 59.35.179.255 广东省汕尾市 电信
31 61.143.168.0 61.143.168.135 广东省汕尾市 电信
32 61.143.168.136 61.143.168.143 广东省汕尾市陆丰市 LISE网吧
33 61.143.168.144 61.143.169.255 广东省汕尾市 电信
34 61.143.170.0 61.143.171.255 广东省汕尾市 拔号
35 61.143.172.0 61.143.173.199 广东省汕尾市 电信
36 61.143.173.200 61.143.173.200 广东省汕尾市 中威网络有限公司
37 61.143.173.201 61.143.175.255 广东省汕尾市 电信
38 61.146.144.0 61.146.151.255 广东省汕尾市 电信
39 61.235.104.0 61.235.104.255 广东省汕尾市 中移铁通
40 61.235.107.0 61.235.107.255 广东省汕尾市 中移铁通
41 112.89.112.0 112.89.114.255 广东省汕尾市 联通
42 112.90.224.0 112.90.231.255 广东省汕尾市 联通
43 112.91.38.0 112.91.38.255 广东省汕尾市 联通
44 112.91.224.0 112.91.231.255 广东省汕尾市 联通
45 112.92.46.0 112.92.47.255 广东省汕尾市 联通
46 113.82.128.0 113.82.186.109 广东省汕尾市 电信
47 113.82.186.110 113.82.186.110 广东省汕尾市 天上人间(东海镇龙山路)
48 113.82.186.111 113.82.193.255 广东省汕尾市 电信
49 113.82.194.0 113.82.194.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
50 113.82.195.0 113.82.255.255 广东省汕尾市 电信
51 113.101.0.0 113.101.31.255 广东省汕尾市 电信
52 116.26.192.0 116.26.232.131 广东省汕尾市 电信
53 116.26.232.132 116.26.232.132 广东省汕尾市 维迪网吧
54 116.26.232.133 116.26.255.255 广东省汕尾市 电信
55 116.29.152.0 116.29.155.255 广东省汕尾市 电信
56 116.29.156.0 116.29.156.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
57 116.29.157.0 116.29.158.185 广东省汕尾市 电信
58 116.29.158.186 116.29.158.186 广东省汕尾市陆丰市 博美镇博信网吧
59 116.29.158.187 116.29.183.255 广东省汕尾市 电信
60 119.134.128.0 119.134.133.255 广东省汕尾市 电信
61 119.134.134.0 119.134.135.255 广东省汕尾市海丰县 电信
62 119.134.136.0 119.134.243.255 广东省汕尾市 电信
63 119.134.245.0 119.134.252.255 广东省汕尾市 电信
64 119.134.253.0 119.134.253.255 广东省汕尾市 网宿科技电信CDN节点
65 119.134.254.0 119.134.254.255 广东省汕尾市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
66 119.134.255.0 119.134.255.255 广东省汕尾市 电信
67 119.146.28.0 119.146.28.255 广东省汕尾市 电信节点
68 119.146.125.0 119.146.127.255 广东省汕尾市 电信节点
69 119.146.192.0 119.146.199.255 广东省汕尾市 电信
70 119.146.200.0 119.146.200.255 广东省汕尾市 网宿科技电信CDN节点
71 119.146.201.0 119.146.215.255 广东省汕尾市 电信
72 119.146.224.0 119.146.234.255 广东省汕尾市 电信
73 119.146.235.0 119.146.235.255 广东省汕尾市海丰县 电信
74 119.146.236.0 119.146.239.255 广东省汕尾市 电信
75 120.196.248.0 120.196.248.255 广东省汕尾市 移动
76 123.65.176.0 123.65.179.255 广东省汕尾市 中移铁通
77 125.216.48.0 125.216.49.255 广东省汕尾市 汕尾职业技术学院
78 163.177.48.0 163.177.55.255 广东省汕尾市 联通
79 163.177.224.0 163.177.231.255 广东省汕尾市 联通
80 163.204.245.0 163.204.245.255 广东省汕尾市海丰县 联通
81 163.204.246.0 163.204.246.255 广东省汕尾市陆丰县 联通
82 163.204.247.0 163.204.255.255 广东省汕尾市 联通
83 183.1.128.0 183.1.191.255 广东省汕尾市 电信
84 183.36.128.0 183.36.159.255 广东省汕尾市 电信
85 183.47.192.0 183.47.199.255 广东省汕尾市 电信
86 183.52.160.0 183.52.175.255 广东省汕尾市 电信
87 183.53.192.0 183.53.207.255 广东省汕尾市 电信
88 183.55.0.0 183.55.46.255 广东省汕尾市 电信
89 183.55.47.0 183.55.47.255 广东省汕尾市陆丰县 电信
90 183.55.48.0 183.55.59.223 广东省汕尾市 电信
91 183.55.59.224 183.55.59.224 广东省汕尾市海丰县 中铁十八局集团第一工程有限公司厦深铁路项目部
92 183.55.59.225 183.55.108.255 广东省汕尾市 电信
93 183.55.109.0 183.55.109.255 广东省汕尾市陆丰市 电信
94 183.55.110.0 183.55.127.255 广东省汕尾市 电信
95 183.58.64.0 183.58.65.255 广东省汕尾市海丰县 电信
96 183.58.66.0 183.58.76.255 广东省汕尾市 电信
97 183.58.77.0 183.58.77.255 广东省汕尾市陆河县 电信
98 183.58.78.0 183.58.82.49 广东省汕尾市 电信
99 183.58.82.50 183.58.82.50 广东省汕尾市海丰县 中铁十八局第一工程有限公司厦深客源专线铁路项目部
100 183.58.82.51 183.58.92.255 广东省汕尾市 电信
101 183.58.110.0 183.58.111.255 广东省汕尾市 电信
102 183.59.5.118 183.59.5.118 广东省汕尾市 电信
103 183.59.188.0 183.59.191.255 广东省汕尾市 电信
104 183.233.232.0 183.233.235.255 广东省汕尾市 移动
105 183.235.40.0 183.235.47.255 广东省汕尾市 移动
106 183.239.208.0 183.239.219.255 广东省汕尾市 移动
107 183.240.136.0 183.240.143.255 广东省汕尾市 移动
108 202.104.252.0 202.104.255.255 广东省汕尾市 电信
109 202.105.246.0 202.105.247.255 广东省汕尾市 电信
110 211.97.16.0 211.97.21.56 广东省汕尾市 联通
111 211.97.21.57 211.97.21.57 广东省汕尾市 联通网苑(海丰店)
112 211.97.21.58 211.97.21.68 广东省汕尾市 联通
113 211.97.21.69 211.97.21.69 广东省汕尾市 联通网苑(海丰东门头店)
114 211.97.21.70 211.97.21.88 广东省汕尾市 联通
115 211.97.21.89 211.97.21.89 广东省汕尾市 陆河县南告水电厂
116 211.97.21.90 211.97.23.255 广东省汕尾市 联通
117 211.139.246.0 211.139.247.255 广东省汕尾市 移动
118 218.15.100.100 218.15.100.100 广东省汕尾市陆丰市 东海镇汕尾新天潮网吧(红星商场25栋15号)
119 218.15.112.0 218.15.112.176 广东省汕尾市 电信
120 218.15.112.177 218.15.112.177 广东省汕尾市陆丰市 金厢镇豪英网吧
121 218.15.112.178 218.15.113.87 广东省汕尾市 电信
122 218.15.113.88 218.15.113.88 广东省汕尾市陆丰市 东海镇新大地网吧
123 218.15.113.89 218.15.113.159 广东省汕尾市 电信
124 218.15.113.160 218.15.113.160 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇碣北中学
125 218.15.113.161 218.15.113.239 广东省汕尾市 电信
126 218.15.113.240 218.15.113.240 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇吴喜标网吧
127 218.15.113.241 218.15.115.29 广东省汕尾市 电信
128 218.15.115.30 218.15.115.30 广东省汕尾市陆丰市 龙山中学
129 218.15.115.31 218.15.115.77 广东省汕尾市 电信
130 218.15.115.78 218.15.115.78 广东省汕尾市陆丰市 碣石深蓝网吧
131 218.15.115.79 218.15.117.162 广东省汕尾市 电信
132 218.15.117.163 218.15.117.163 广东省汕尾市海丰县 长交网络会所
133 218.15.117.164 218.15.119.61 广东省汕尾市 电信
134 218.15.119.62 218.15.119.62 广东省汕尾市 星之缘网吧
135 218.15.119.63 218.15.119.96 广东省汕尾市 电信
136 218.15.119.97 218.15.119.98 广东省汕尾市海丰县 星空网盟
137 218.15.119.99 218.15.119.99 广东省汕尾市 电信
138 218.15.119.100 218.15.119.103 广东省汕尾市海丰县 泽兴网吧
139 218.15.119.104 218.15.119.107 广东省汕尾市海丰县 梅陇镇源源网吧
140 218.15.119.108 218.15.119.111 广东省汕尾市海丰县 梅陇镇百科网吧
141 218.15.119.112 218.15.119.115 广东省汕尾市海丰县 仁荣学校
142 218.15.119.116 218.15.119.119 广东省汕尾市海丰县 蓝虹网吧
143 218.15.119.120 218.15.119.123 广东省汕尾市海丰县 永辉网吧
144 218.15.119.124 218.15.119.127 广东省汕尾市海丰县 紫缘网吧
145 218.15.119.128 218.15.119.129 广东省汕尾市 电信
146 218.15.119.130 218.15.119.130 广东省汕尾市海丰县 星空网盟(海龙店)
147 218.15.119.131 218.15.119.137 广东省汕尾市 电信
148 218.15.119.138 218.15.119.138 广东省汕尾市海丰县 黄河网吧
149 218.15.119.139 218.15.119.139 广东省汕尾市 电信
150 218.15.119.140 218.15.119.143 广东省汕尾市海丰县 辉煌网吧
151 218.15.119.144 218.15.119.149 广东省汕尾市 电信
152 218.15.119.150 218.15.119.150 广东省汕尾市海丰县 联通网苑
153 218.15.119.151 218.15.119.153 广东省汕尾市 电信
154 218.15.119.154 218.15.119.154 广东省汕尾市 乐奇网吧(二楼)
155 218.15.119.155 218.15.119.159 广东省汕尾市 电信
156 218.15.119.160 218.15.119.163 广东省汕尾市海丰县 海天网吧
157 218.15.119.164 218.15.119.167 广东省汕尾市海丰县 今朝网吧
158 218.15.119.168 218.15.119.171 广东省汕尾市海丰县 银沙网吧
159 218.15.119.172 218.15.119.175 广东省汕尾市海丰县 康恒网吧
160 218.15.119.176 218.15.119.177 广东省汕尾市 电信
161 218.15.119.178 218.15.119.178 广东省汕尾市海丰县 采扬网络(海丰店)
162 218.15.119.179 218.15.119.181 广东省汕尾市 电信
163 218.15.119.182 218.15.119.182 广东省汕尾市海丰县 巨龙网吧
164 218.15.119.183 218.15.119.185 广东省汕尾市 电信
165 218.15.119.186 218.15.119.186 广东省汕尾市海丰县 鑫基网吧
166 218.15.119.187 218.15.119.187 广东省汕尾市 电信
167 218.15.119.188 218.15.119.191 广东省汕尾市海丰县 梅陇镇科盈网吧
168 218.15.119.192 218.15.120.127 广东省汕尾市 电信
169 218.15.120.128 218.15.120.131 广东省汕尾市陆丰市 东海镇新干线网吧
170 218.15.120.132 218.15.120.135 广东省汕尾市陆丰市 快乐网吧
171 218.15.120.136 218.15.120.137 广东省汕尾市 电信
172 218.15.120.138 218.15.120.138 广东省汕尾市陆丰市 东海镇贤礼网吧
173 218.15.120.139 218.15.120.139 广东省汕尾市 电信
174 218.15.120.140 218.15.120.143 广东省汕尾市陆丰市 东海镇良友网吧
175 218.15.120.144 218.15.120.147 广东省汕尾市陆丰市 梦之约网吧
176 218.15.120.148 218.15.120.149 广东省汕尾市 电信
177 218.15.120.150 218.15.120.150 广东省汕尾市陆丰市 甲子新起点吧网
178 218.15.120.151 218.15.120.157 广东省汕尾市 电信
179 218.15.120.158 218.15.120.158 广东省汕尾市陆丰市 甲子镇环宇网吧
180 218.15.120.159 218.15.120.175 广东省汕尾市 电信
181 218.15.120.176 218.15.120.179 广东省汕尾市陆丰市 东海镇安腾网吧
182 218.15.120.180 218.15.120.181 广东省汕尾市 电信
183 218.15.120.182 218.15.120.182 广东省汕尾市陆丰市 东海镇东恒网吧
184 218.15.120.183 218.15.120.185 广东省汕尾市 电信
185 218.15.120.186 218.15.120.186 广东省汕尾市陆丰市 新干线网络新速网吧
186 218.15.120.187 218.15.120.189 广东省汕尾市 电信
187 218.15.120.190 218.15.120.190 广东省汕尾市陆丰市 东海镇新搜网吧
188 218.15.120.191 218.15.120.191 广东省汕尾市 电信
189 218.15.120.192 218.15.120.195 广东省汕尾市陆丰市 东海镇维政网吧
190 218.15.120.196 218.15.120.201 广东省汕尾市 电信
191 218.15.120.202 218.15.120.202 广东省汕尾市陆丰市 东海镇联嘉新科网吧
192 218.15.120.203 218.15.120.217 广东省汕尾市 电信
193 218.15.120.218 218.15.120.218 广东省汕尾市陆丰市 东海镇主雕网吧(老人民中段)
194 218.15.120.219 218.15.120.221 广东省汕尾市 电信
195 218.15.120.222 218.15.120.222 广东省汕尾市陆丰市 东海镇联嘉网吧
196 218.15.120.223 218.15.120.225 广东省汕尾市 电信
197 218.15.120.226 218.15.120.226 广东省汕尾市陆丰市 新干线网络枫叶网吧
198 218.15.120.227 218.15.120.239 广东省汕尾市 电信
199 218.15.120.240 218.15.120.241 广东省汕尾市陆丰市 天悦网吧
200 218.15.120.242 218.15.120.242 广东省汕尾市陆丰市 天悦网吧(文化宫内)
201 218.15.120.243 218.15.120.243 广东省汕尾市陆丰市 天悦网吧
202 218.15.120.244 218.15.120.247 广东省汕尾市陆丰市 东海镇龙恒网吧
203 218.15.120.248 218.15.120.250 广东省汕尾市陆丰市 东海镇超新网吧
204 218.15.120.251 218.15.120.251 广东省汕尾市陆丰市 东海镇超新天朝网吧
205 218.15.120.252 218.15.123.18 广东省汕尾市 电信
206 218.15.123.19 218.15.123.19 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇顺佳网吧
207 218.15.123.20 218.15.125.1 广东省汕尾市 电信
208 218.15.125.2 218.15.125.2 广东省汕尾市 职业技术学院
209 218.15.125.3 218.15.125.7 广东省汕尾市 电信
210 218.15.125.8 218.15.125.8 广东省汕尾市 极速网吧
211 218.15.125.9 218.15.125.11 广东省汕尾市 电信
212 218.15.125.12 218.15.125.12 广东省汕尾市 新纪元网吧
213 218.15.125.13 218.15.125.13 广东省汕尾市 电信
214 218.15.125.14 218.15.125.14 广东省汕尾市 阅海假日酒店
215 218.15.125.15 218.15.125.15 广东省汕尾市 电信
216 218.15.125.16 218.15.125.16 广东省汕尾市 滨城网吧
217 218.15.125.17 218.15.125.31 广东省汕尾市 电信
218 218.15.125.32 218.15.125.32 广东省汕尾市 海城新园康恒网吧
219 218.15.125.33 218.15.125.33 广东省汕尾市 少丰县公平镇俊盛网吧
220 218.15.125.34 218.15.125.34 广东省汕尾市海丰县 巨龙网吧
221 218.15.125.35 218.15.125.36 广东省汕尾市 电信
222 218.15.125.37 218.15.125.37 广东省汕尾市海丰县 辉煌网吧
223 218.15.125.38 218.15.125.38 广东省汕尾市 鸿源网吧
224 218.15.125.39 218.15.125.39 广东省汕尾市海丰县 超能网吧
225 218.15.125.40 218.15.125.40 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
226 218.15.125.41 218.15.125.41 广东省汕尾市海丰县 今朝网吧
227 218.15.125.42 218.15.125.47 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
228 218.15.125.48 218.15.125.48 广东省汕尾市海丰县 博艺网吧
229 218.15.125.49 218.15.125.49 广东省汕尾市 海丰梅陇新星网吧
230 218.15.125.50 218.15.125.63 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
231 218.15.125.64 218.15.125.64 广东省汕尾市海丰县 永辉网吧
232 218.15.125.65 218.15.125.65 广东省汕尾市 海丰梅陇科盈网吧
233 218.15.125.66 218.15.125.66 广东省汕尾市 海丰梅陇百科网吧
234 218.15.125.67 218.15.125.67 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
235 218.15.125.68 218.15.125.68 广东省汕尾市海丰县 蓝虹网吧
236 218.15.125.69 218.15.125.69 广东省汕尾市海丰县 梅陇源源网吧
237 218.15.125.70 218.15.125.77 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
238 218.15.125.78 218.15.125.78 广东省汕尾市 乐奇网吧
239 218.15.125.79 218.15.125.80 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
240 218.15.125.81 218.15.125.81 广东省汕尾市海丰县 星空网盟铜钱山店
241 218.15.125.82 218.15.125.94 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
242 218.15.125.95 218.15.125.95 广东省汕尾市海丰县 永辉网吧
243 218.15.125.96 218.15.125.99 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
244 218.15.125.100 218.15.125.100 广东省汕尾市陆丰市 新干线网吧
245 218.15.125.101 218.15.125.101 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
246 218.15.125.102 218.15.125.102 广东省汕尾市陆丰市 东海镇良友网吧
247 218.15.125.103 218.15.125.103 广东省汕尾市陆丰市 东海镇龙恒网吧
248 218.15.125.104 218.15.125.104 广东省汕尾市陆丰市 东海镇良友网吧
249 218.15.125.105 218.15.125.105 广东省汕尾市陆丰市 东海镇超新网吧
250 218.15.125.106 218.15.125.106 广东省汕尾市陆丰市 东海镇贤礼网吧
251 218.15.125.107 218.15.125.107 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇龙腾网吧
252 218.15.125.108 218.15.125.108 广东省汕尾市陆丰市 东海镇梦之约网吧
253 218.15.125.109 218.15.125.109 广东省汕尾市陆丰市 东海镇天悦网吧
254 218.15.125.110 218.15.125.110 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
255 218.15.125.111 218.15.125.111 广东省汕尾市陆丰市 东海镇枫叶网吧
256 218.15.125.112 218.15.125.113 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
257 218.15.125.114 218.15.125.114 广东省汕尾市 新世纪网吧(新城路)
258 218.15.125.115 218.15.125.115 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
259 218.15.125.116 218.15.125.116 广东省汕尾市陆丰市 东海镇安腾网吧
260 218.15.125.117 218.15.125.118 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
261 218.15.125.119 218.15.125.119 广东省汕尾市陆丰市 东海镇永航网吧
262 218.15.125.120 218.15.125.124 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
263 218.15.125.125 218.15.125.125 广东省汕尾市陆丰市 东海镇莱德网吧
264 218.15.125.126 218.15.125.126 广东省汕尾市陆丰市 东海安腾网吧
265 218.15.125.127 218.15.125.128 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
266 218.15.125.129 218.15.125.129 广东省汕尾市陆丰市 英豪网吧
267 218.15.125.130 218.15.125.130 广东省汕尾市陆丰市 利色网吧
268 218.15.125.131 218.15.125.131 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
269 218.15.125.132 218.15.125.132 广东省汕尾市陆丰市 东海镇维政网吧
270 218.15.125.133 218.15.125.133 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
271 218.15.125.134 218.15.125.134 广东省汕尾市 天地网吧
272 218.15.125.135 218.15.125.135 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇佳络网吧
273 218.15.125.136 218.15.125.136 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇天鹰网吧
274 218.15.125.137 218.15.125.137 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
275 218.15.125.138 218.15.125.138 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇吉元网吧
276 218.15.125.139 218.15.125.139 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
277 218.15.125.140 218.15.125.140 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇金林网吧
278 218.15.125.141 218.15.125.141 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇东晓网吧
279 218.15.125.142 218.15.125.148 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
280 218.15.125.149 218.15.125.149 广东省汕尾市陆丰市 东海镇新焦点网吧
281 218.15.125.150 218.15.125.156 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
282 218.15.125.157 218.15.125.157 广东省汕尾市陆丰市 东海镇红玫网吧
283 218.15.125.158 218.15.125.163 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
284 218.15.125.164 218.15.125.164 广东省汕尾市陆丰市 东海镇天悦网吧
285 218.15.125.165 218.15.125.199 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
286 218.15.125.200 218.15.125.200 广东省汕尾市 联星网吧
287 218.15.125.201 218.15.125.255 广东省汕尾市 海陆丰地区专线电信
288 218.15.126.0 218.15.127.255 广东省汕尾市 电信
289 218.204.232.0 218.204.233.255 广东省汕尾市 广东移动汕尾市分公司
290 219.129.160.0 219.129.160.240 广东省汕尾市 海陆丰地区电信
291 219.129.160.241 219.129.160.241 广东省汕尾市陆丰市 碣石镇网缘网吧
292 219.129.160.242 219.129.160.255 广东省汕尾市 海陆丰地区电信
293 219.129.161.0 219.129.161.33 广东省汕尾市 电信
294 219.129.161.34 219.129.161.34 广东省汕尾市 陆河县河城中学
295 219.129.161.35 219.129.161.75 广东省汕尾市 电信
296 219.129.161.76 219.129.161.76 广东省汕尾市 LEE便利店
297 219.129.161.77 219.129.162.255 广东省汕尾市 海陆丰地区电信
298 219.129.163.0 219.129.164.9 广东省汕尾市 电信
299 219.129.164.10 219.129.164.10 广东省汕尾市 东涌速八网吧
300 219.129.164.11 219.129.164.13 广东省汕尾市 电信
301 219.129.164.14 219.129.164.14 广东省汕尾市 焦点网吧
302 219.129.164.15 219.129.164.17 广东省汕尾市 电信
303 219.129.164.18 219.129.164.18 广东省汕尾市 聚友网吧
304 219.129.164.19 219.129.164.21 广东省汕尾市 电信
305 219.129.164.22 219.129.164.22 广东省汕尾市 联友网吧
306 219.129.164.23 219.129.164.25 广东省汕尾市 电信
307 219.129.164.26 219.129.164.26 广东省汕尾市 深蓝网吧
308 219.129.164.27 219.129.164.29 广东省汕尾市 电信
309 219.129.164.30 219.129.164.30 广东省汕尾市 城南路新纪元网吧
310 219.129.164.31 219.129.164.33 广东省汕尾市 电信
311 219.129.164.34 219.129.164.34 广东省汕尾市 星华网吧
312 219.129.164.35 219.129.164.37 广东省汕尾市 电信
313 219.129.164.38 219.129.164.38 广东省汕尾市 红海湾区田墘康乐网吧
314 219.129.164.39 219.129.164.41 广东省汕尾市 电信
315 219.129.164.42 219.129.164.42 广东省汕尾市 新宇网吧
316 219.129.164.43 219.129.164.45 广东省汕尾市 电信
317 219.129.164.46 219.129.164.46 广东省汕尾市 新乐直通车网吧
318 219.129.164.47 219.129.164.49 广东省汕尾市 电信
319 219.129.164.50 219.129.164.50 广东省汕尾市 滨城高速网吧
320 219.129.164.51 219.129.164.53 广东省汕尾市 电信
321 219.129.164.54 219.129.164.54 广东省汕尾市 博大网吧
322 219.129.164.55 219.129.164.57 广东省汕尾市 电信
323 219.129.164.58 219.129.164.58 广东省汕尾市 爱乐网吧
324 219.129.164.59 219.129.164.61 广东省汕尾市 电信
325 219.129.164.62 219.129.164.62 广东省汕尾市 恒新网吧
326 219.129.164.63 219.129.164.77 广东省汕尾市 电信
327 219.129.164.78 219.129.164.78 广东省汕尾市 侨榕网吧(城区新楼市场二楼)
328 219.129.164.79 219.129.164.81 广东省汕尾市 电信
329 219.129.164.82 219.129.164.82 广东省汕尾市 新世纪网吧(通港路)
330 219.129.164.83 219.129.164.97 广东省汕尾市 电信
331 219.129.164.98 219.129.164.98 广东省汕尾市 星空网吧
332 219.129.164.99 219.129.164.105 广东省汕尾市 电信
333 219.129.164.106 219.129.164.106 广东省汕尾市 新天地网吧
334 219.129.164.107 219.129.164.129 广东省汕尾市 电信
335 219.129.164.130 219.129.164.130 广东省汕尾市 风云网吧/海丰县联通网苑
336 219.129.164.131 219.129.164.217 广东省汕尾市 电信
337 219.129.164.218 219.129.164.218 广东省汕尾市 陆河诺信网吧
338 219.129.164.219 219.129.164.221 广东省汕尾市 电信
339 219.129.164.222 219.129.164.222 广东省汕尾市 陆河县四海网吧
340 219.129.164.223 219.129.164.229 广东省汕尾市 电信
341 219.129.164.230 219.129.164.230 广东省汕尾市 陆河诺信网吧
342 219.129.164.231 219.129.164.233 广东省汕尾市 电信
343 219.129.164.234 219.129.164.234 广东省汕尾市 陆河怡泰网吧
344 219.129.164.235 219.129.164.241 广东省汕尾市 电信
345 219.129.164.242 219.129.164.242 广东省汕尾市 陆河县大众网吧
346 219.129.164.243 219.129.164.255 广东省汕尾市 电信
347 219.129.165.0 219.129.165.3 广东省汕尾市 风云网吧
348 219.129.165.4 219.129.165.19 广东省汕尾市 陆河电信
349 219.129.165.20 219.129.165.23 广东省汕尾市 极速网吧
350 219.129.165.24 219.129.165.25 广东省汕尾市 汇华网吧
351 219.129.165.26 219.129.165.26 广东省汕尾市 慈云图书馆
352 219.129.165.27 219.129.165.27 广东省汕尾市 汇华网吧
353 219.129.165.28 219.129.165.41 广东省汕尾市 陆河电信
354 219.129.165.42 219.129.165.42 广东省汕尾市 红海湾区遮浪镇星光网吧
355 219.129.165.43 219.129.165.45 广东省汕尾市 陆河电信
356 219.129.165.46 219.129.165.46 广东省汕尾市 全宇网吧
357 219.129.165.47 219.129.165.49 广东省汕尾市 陆河电信
358 219.129.165.50 219.129.165.50 广东省汕尾市 星空网盟(园林店)
359 219.129.165.51 219.129.165.53 广东省汕尾市 陆河电信
360 219.129.165.54 219.129.165.54 广东省汕尾市 欢乐岛网吧
361 219.129.165.55 219.129.165.129 广东省汕尾市 陆河电信
362 219.129.165.130 219.129.165.130 广东省汕尾市 红海湾区盟友网吧
363 219.129.165.131 219.129.165.133 广东省汕尾市 陆河电信
364 219.129.165.134 219.129.165.134 广东省汕尾市 星空网盟(春晖店)
365 219.129.165.135 219.129.165.147 广东省汕尾市 陆河电信
366 219.129.165.148 219.129.165.148 广东省汕尾市 陆河县广播电视大学
367 219.129.165.149 219.129.165.181 广东省汕尾市 陆河电信
368 219.129.165.182 219.129.165.182 广东省汕尾市 田墘康乐网吧
369 219.129.165.183 219.129.165.239 广东省汕尾市 陆河电信
370 219.129.165.240 219.129.165.247 广东省汕尾市 陆河县河田恒峰网吧
371 219.129.165.248 219.129.165.253 广东省汕尾市 陆河电信
372 219.129.165.254 219.129.165.254 广东省汕尾市 陆河县诺信网吧
373 219.129.165.255 219.129.165.255 广东省汕尾市 陆河电信
374 219.129.166.0 219.129.166.1 广东省汕尾市 电信
375 219.129.166.2 219.129.166.2 广东省汕尾市 汕尾职业技术学院
376 219.129.166.3 219.129.167.114 广东省汕尾市 电信
377 219.129.167.115 219.129.167.115 广东省汕尾市海丰县 今朝网吧(农林路13号)
378 219.129.167.116 219.129.167.116 广东省汕尾市海丰县 鑫基网吧
379 219.129.167.117 219.129.167.255 广东省汕尾市 电信
380 219.129.168.0 219.129.168.113 广东省汕尾市陆丰市 电信
381 219.129.168.114 219.129.168.114 广东省汕尾市陆丰市 六驿环宇网吧
382 219.129.168.115 219.129.168.255 广东省汕尾市陆丰市 电信
383 219.129.169.0 219.129.169.5 广东省汕尾市 电信
384 219.129.169.6 219.129.169.6 广东省汕尾市 陆河县水唇开发区蓝河网吧
385 219.129.169.7 219.129.169.129 广东省汕尾市 电信
386 219.129.169.130 219.129.169.130 广东省汕尾市 风云网吧
387 219.129.169.131 219.129.170.9 广东省汕尾市 电信
388 219.129.170.10 219.129.170.10 广东省汕尾市 钧婷网吧
389 219.129.170.11 219.129.172.255 广东省汕尾市 电信
390 219.129.173.0 219.129.174.9 广东省汕尾市陆丰市 电信
391 219.129.174.10 219.129.174.10 广东省汕尾市陆丰市 甲子加点网吧
392 219.129.174.11 219.129.174.133 广东省汕尾市陆丰市 电信
393 219.129.174.134 219.129.174.134 广东省汕尾市陆丰市 县东海快乐网吧
394 219.129.174.135 219.129.174.255 广东省汕尾市陆丰市 电信
395 219.129.175.0 219.129.175.255 广东省汕尾市 电信
396 222.50.58.0 222.50.58.53 广东省汕尾市 /惠州市铁通
397 222.50.58.54 222.50.58.54 广东省汕尾市 职业技术学院B区
398 222.50.58.55 222.50.58.118 广东省汕尾市 /惠州市铁通
399 222.50.58.119 222.50.58.119 广东省汕尾市 职业技术学院B区
400 222.50.58.120 222.50.58.255 广东省汕尾市 /惠州市铁通
401 222.50.59.0 222.50.59.255 广东省汕尾市 中移铁通
402 222.50.216.0 222.50.219.255 广东省汕尾市 中移铁通
403 222.50.222.0 222.50.223.255 广东省汕尾市 中移铁通
404 223.73.24.0 223.73.26.255 广东省汕尾市 移动
405 223.73.27.0 223.73.27.255 广东省汕尾市陆丰县 移动
406 223.73.162.0 223.73.162.255 广东省汕尾市 移动