ip地址查询

韶关市IP地址列表

韶关市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.124.192.0 14.124.223.255 广东省韶关市 电信
2 14.144.0.0 14.144.63.255 广东省韶关市 电信
3 14.159.32.0 14.159.127.255 广东省韶关市 电信
4 27.43.64.0 27.43.68.255 广东省韶关市 联通
5 27.43.95.0 27.43.119.255 广东省韶关市 联通
6 27.43.120.0 27.43.120.255 广东省韶关市武江区 联通
7 27.43.121.0 27.43.127.255 广东省韶关市 联通
8 58.253.0.0 58.253.15.255 广东省韶关市 联通
9 58.254.244.0 58.254.245.255 广东省韶关市 联通
10 59.32.175.0 59.32.176.33 广东省韶关市 电信
11 59.32.176.34 59.32.176.34 广东省韶关市 浈江区西桥街万宝路网吧
12 59.32.176.35 59.32.176.115 广东省韶关市 电信
13 59.32.176.116 59.32.176.116 广东省韶关市武江区 金樽网吧
14 59.32.176.117 59.32.177.41 广东省韶关市 电信
15 59.32.177.42 59.32.177.45 广东省韶关市 仁爱路佰胜网咖
16 59.32.177.46 59.32.184.255 广东省韶关市 电信
17 59.32.185.0 59.32.185.255 广东省韶关市武江区 电信
18 59.32.186.0 59.32.188.255 广东省韶关市 电信
19 59.32.189.0 59.32.189.255 广东省韶关市武江区 电信
20 59.32.190.0 59.32.191.255 广东省韶关市 电信
21 59.32.192.0 59.32.192.255 广东省韶关市乐昌市 电信
22 59.32.193.0 59.32.193.255 广东省韶关市 电信
23 59.32.194.0 59.32.194.255 广东省韶关市武江区 电信
24 59.32.195.0 59.32.195.255 广东省韶关市始兴县 电信
25 59.32.196.0 59.32.196.200 广东省韶关市 电信
26 59.32.196.201 59.32.196.201 广东省韶关市新丰县 千色店(老干部活动中心旁)
27 59.32.196.202 59.32.204.27 广东省韶关市 电信
28 59.32.204.28 59.32.204.28 广东省韶关市 风采楼网吧
29 59.32.204.29 59.32.204.167 广东省韶关市 电信
30 59.32.204.168 59.32.204.170 广东省韶关市 足球网吧(火车站旁)
31 59.32.204.171 59.32.205.1 广东省韶关市 电信
32 59.32.205.2 59.32.205.2 广东省韶关市武江区 大家乐星际网苑
33 59.32.205.3 59.32.218.1 广东省韶关市 电信
34 59.32.218.2 59.32.218.2 广东省韶关市 西河星空网盟
35 59.32.218.3 59.32.225.255 广东省韶关市 电信
36 59.32.226.0 59.32.226.255 广东省韶关市始兴县 电信
37 59.32.227.0 59.32.232.31 广东省韶关市 电信
38 59.32.232.32 59.32.232.255 广东省韶关市 电信IDC机房
39 59.32.233.0 59.32.238.65 广东省韶关市 电信
40 59.32.238.66 59.32.238.70 广东省韶关市 五里亭新天地网吧
41 59.32.238.71 59.32.238.241 广东省韶关市 电信
42 59.32.238.242 59.32.238.242 广东省韶关市武江区 九月花休闲网络会所(小阳山菜市场对面)
43 59.32.238.243 59.32.242.255 广东省韶关市 电信
44 59.32.243.0 59.32.243.255 广东省韶关市曲江区 电信
45 59.32.244.0 59.32.246.255 广东省韶关市 电信
46 59.32.247.0 59.32.247.255 广东省韶关市 (浈江区)电信
47 59.32.248.0 59.32.248.255 广东省韶关市 工业东路佰胜网咖
48 59.32.249.0 59.32.249.0 广东省韶关市 电信
49 59.32.249.1 59.32.249.150 广东省韶关市武江区 多彩网吧
50 59.32.249.151 59.32.249.151 广东省韶关市 小虫网吧
51 59.32.249.152 59.32.249.255 广东省韶关市 电信
52 59.32.250.0 59.32.250.255 广东省韶关市南雄市 电信
53 59.32.251.0 59.32.251.255 广东省韶关市 (北江区)电信
54 59.32.252.0 59.32.252.255 广东省韶关市 (浈江区)电信
55 59.32.253.0 59.32.255.2 广东省韶关市 电信
56 59.32.255.3 59.32.255.3 广东省韶关市 三和网吧(翁城镇和平南路106号)
57 59.32.255.4 59.32.255.4 广东省韶关市 翁源官渡开发区祥和网吧
58 59.32.255.5 59.32.255.13 广东省韶关市 电信
59 59.32.255.14 59.32.255.14 广东省韶关市 同心网吧(翁源县官渡开发区)
60 59.32.255.15 59.32.255.255 广东省韶关市 电信
61 61.143.240.0 61.143.240.255 广东省韶关市 小区用户(LAN)
62 61.143.241.0 61.143.241.2 广东省韶关市 电信
63 61.143.241.3 61.143.241.3 广东省韶关市 濠景会所
64 61.143.241.4 61.143.242.0 广东省韶关市 电信
65 61.143.242.1 61.143.242.80 广东省韶关市武江区 菲诗网吧
66 61.143.242.81 61.143.243.149 广东省韶关市 电信
67 61.143.243.150 61.143.243.150 广东省韶关市乐昌市 旺辰威网盟
68 61.143.243.151 61.143.243.194 广东省韶关市 电信
69 61.143.243.195 61.143.243.195 广东省韶关市 星空网吧
70 61.143.243.196 61.143.244.255 广东省韶关市 电信
71 61.143.245.0 61.143.245.63 广东省韶关市 仁化兴隆网吧
72 61.143.245.64 61.143.245.135 广东省韶关市 电信
73 61.143.245.136 61.143.245.137 广东省韶关市 韶钢集团有限公司东区
74 61.143.245.138 61.143.245.212 广东省韶关市 电信
75 61.143.245.213 61.143.245.213 广东省韶关市 超越网络城(韶钢下元村)
76 61.143.245.214 61.143.245.215 广东省韶关市 电信
77 61.143.245.216 61.143.245.216 广东省韶关市 曲江区E网情深(韶钢西区下园村96号)
78 61.143.245.217 61.143.248.97 广东省韶关市 电信
79 61.143.248.98 61.143.248.98 广东省韶关市武江区 星际网吧(新华南路南枫花园商铺二楼)
80 61.143.248.99 61.143.248.255 广东省韶关市 电信
81 61.143.249.0 61.143.249.255 广东省韶关市乐昌市 电信
82 61.143.250.0 61.143.252.129 广东省韶关市 电信
83 61.143.252.130 61.143.252.130 广东省韶关市 工业西星空网盟
84 61.143.252.131 61.143.253.1 广东省韶关市 电信
85 61.143.253.2 61.143.253.2 广东省韶关市 电信百大网吧
86 61.143.253.3 61.143.255.255 广东省韶关市 电信
87 61.146.192.0 61.146.192.255 广东省韶关市 电信
88 61.146.193.0 61.146.193.13 广东省韶关市乐昌市 电信
89 61.146.193.16 61.146.193.115 广东省韶关市乐昌市 电信
90 61.146.193.116 61.146.193.118 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
91 61.146.193.119 61.146.193.255 广东省韶关市乐昌市 电信
92 61.146.194.0 61.146.194.99 广东省韶关市 电信
93 61.146.194.100 61.146.194.100 广东省韶关市 中天网吧
94 61.146.194.101 61.146.204.82 广东省韶关市 电信
95 61.146.204.83 61.146.204.83 广东省韶关市 枫叶情网络会所
96 61.146.204.84 61.146.204.91 广东省韶关市 电信
97 61.146.204.92 61.146.204.92 广东省韶关市武江区 青苹果网苑
98 61.146.204.93 61.146.204.115 广东省韶关市 电信
99 61.146.204.116 61.146.204.116 广东省韶关市 佰胜网咖仁爱路连锁旗舰分店
100 61.146.204.117 61.146.204.145 广东省韶关市 电信
101 61.146.204.146 61.146.204.146 广东省韶关市 浈江区十里亭新时速网吧
102 61.146.204.147 61.146.204.225 广东省韶关市 电信
103 61.146.204.226 61.146.204.227 广东省韶关市 佰胜网咖仁爱路连锁旗舰分店
104 61.146.204.228 61.146.205.0 广东省韶关市 电信
105 61.146.205.1 61.146.205.102 广东省韶关市武江区 青苹果网苑
106 61.146.205.103 61.146.206.255 广东省韶关市 电信
107 61.235.93.0 61.235.95.255 广东省韶关市 中移铁通
108 61.242.19.0 61.242.19.255 广东省韶关市 联通
109 110.208.33.0 110.208.35.255 广东省韶关市 中移铁通
110 110.208.64.0 110.208.127.255 广东省韶关市 中移铁通
111 110.208.176.0 110.208.176.255 广东省韶关市 中移铁通
112 110.209.0.0 110.209.31.255 广东省韶关市 中移铁通
113 112.89.52.0 112.89.55.255 广东省韶关市 联通
114 112.91.12.0 112.91.12.255 广东省韶关市 联通
115 112.91.104.0 112.91.111.255 广东省韶关市 联通
116 112.92.0.50 112.92.0.50 广东省韶关市 联通
117 112.92.0.54 112.92.0.54 广东省韶关市 联通
118 112.92.30.0 112.92.31.255 广东省韶关市 联通
119 113.75.128.0 113.75.216.255 广东省韶关市 电信
120 113.75.217.0 113.75.217.255 广东省韶关市乳源县 电信
121 113.75.218.0 113.75.255.255 广东省韶关市 电信
122 113.106.129.0 113.106.143.255 广东省韶关市 电信
123 113.106.144.0 113.106.145.255 广东省韶关市新丰县 电信
124 113.106.146.0 113.106.146.255 广东省韶关市翁源县 电信
125 113.106.147.0 113.106.148.255 广东省韶关市 电信
126 113.106.149.0 113.106.149.255 广东省韶关市曲江区 电信
127 113.106.150.0 113.106.156.255 广东省韶关市 电信
128 113.106.157.0 113.106.157.255 广东省韶关市始兴县 电信
129 116.29.144.0 116.29.151.255 广东省韶关市 电信
130 116.29.184.0 116.29.187.255 广东省韶关市 电信
131 116.29.188.0 116.29.188.255 广东省韶关市武江区 电信
132 116.29.189.0 116.29.198.255 广东省韶关市 电信
133 116.29.199.0 116.29.199.255 广东省韶关市南雄市 电信
134 116.29.200.0 116.29.203.164 广东省韶关市 电信
135 116.29.203.165 116.29.203.165 广东省韶关市新丰县 天普网络(遥田镇人民街)
136 116.29.203.166 116.29.209.255 广东省韶关市 电信
137 116.29.210.0 116.29.210.255 广东省韶关市新丰县 电信
138 116.29.211.0 116.29.234.255 广东省韶关市 电信
139 116.29.235.0 116.29.235.255 广东省韶关市仁化县 电信
140 116.29.236.0 116.29.236.255 广东省韶关市翁源县 电信
141 116.29.237.0 116.29.243.255 广东省韶关市仁化县 电信
142 116.29.244.0 116.29.246.255 广东省韶关市 电信
143 116.29.247.0 116.29.247.255 广东省韶关市武江区 电信
144 116.29.248.0 116.29.255.255 广东省韶关市 电信
145 116.194.40.0 116.194.40.255 广东省韶关市 中移铁通
146 119.138.0.0 119.138.141.255 广东省韶关市 电信
147 119.146.0.0 119.146.11.255 广东省韶关市 电信
148 120.87.0.0 120.87.31.255 广东省韶关市 联通
149 120.87.32.0 120.87.32.255 广东省韶关市翁源县 联通
150 120.87.33.0 120.87.37.193 广东省韶关市 联通
151 120.87.37.194 120.87.37.198 广东省韶关市 联通IDC机房
152 120.87.37.199 120.87.37.255 广东省韶关市 联通
153 120.87.38.0 120.87.38.255 广东省韶关市曲江区 联通
154 120.87.39.0 120.87.63.255 广东省韶关市 联通
155 120.196.234.0 120.196.235.255 广东省韶关市 移动
156 120.239.98.0 120.239.108.255 广东省韶关市 移动
157 122.8.58.0 122.8.61.255 广东省韶关市 珠江宽频
158 122.8.70.0 122.8.70.255 广东省韶关市 珠江宽频
159 123.49.188.0 123.49.188.255 广东省韶关市 中移铁通
160 123.49.196.0 123.49.198.255 广东省韶关市 中移铁通
161 123.49.255.0 123.49.255.255 广东省韶关市 中移铁通
162 123.64.160.0 123.64.167.255 广东省韶关市 中移铁通
163 123.65.64.0 123.65.79.255 广东省韶关市 中移铁通
164 123.88.80.0 123.88.93.255 广东省韶关市 中移铁通
165 123.88.94.0 123.88.94.255 广东省韶关市翁源县 中移铁通
166 123.88.95.0 123.88.103.255 广东省韶关市 中移铁通
167 125.89.198.0 125.89.206.255 广东省韶关市 电信
168 125.89.207.0 125.89.207.255 广东省韶关市 (仁化县)电信
169 125.89.208.0 125.89.224.255 广东省韶关市 电信
170 125.89.225.0 125.89.225.255 广东省韶关市 (仁化县)电信
171 125.89.226.0 125.89.227.255 广东省韶关市 (浈江区)电信
172 125.89.228.0 125.89.228.255 广东省韶关市 佰胜网咖(十里亭柏略旗舰店)
173 125.89.229.0 125.89.231.29 广东省韶关市 电信
174 125.89.231.30 125.89.231.30 广东省韶关市 新北江网吧
175 125.89.231.31 125.89.238.65 广东省韶关市 电信
176 125.89.238.66 125.89.238.70 广东省韶关市 翁源县沙龙网吧
177 125.89.238.71 125.89.238.81 广东省韶关市 电信
178 125.89.238.82 125.89.238.82 广东省韶关市 翁源县幸福网吧
179 125.89.238.83 125.89.239.19 广东省韶关市 电信
180 125.89.239.20 125.89.239.20 广东省韶关市 旺辰威网吧(紫荆七路紫荆花苑G7栋二层)
181 125.89.239.21 125.89.239.25 广东省韶关市 电信
182 125.89.239.26 125.89.239.26 广东省韶关市 乐昌飞讯网吧
183 125.89.239.27 125.89.239.194 广东省韶关市 电信
184 125.89.239.195 125.89.239.195 广东省韶关市新丰县 有间网吧
185 125.89.239.196 125.89.248.255 广东省韶关市 电信
186 125.89.249.0 125.89.249.255 广东省韶关市 佰胜网咖(南郊韶南旗舰店)
187 125.89.250.0 125.89.251.255 广东省韶关市 电信
188 125.89.252.0 125.89.252.63 广东省韶关市 安琪网吧(西河车站五祖路)
189 125.89.252.64 125.89.254.255 广东省韶关市 电信
190 125.89.255.0 125.89.255.255 广东省韶关市 仁爱路佰胜网咖旗舰店
191 125.94.64.0 125.94.79.255 广东省韶关市 电信
192 125.94.216.0 125.94.231.255 广东省韶关市 电信
193 163.177.104.0 163.177.111.255 广东省韶关市 联通
194 163.204.192.0 163.204.231.255 广东省韶关市 联通
195 163.204.233.0 163.204.244.255 广东省韶关市 联通
196 175.188.192.0 175.188.223.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
197 183.1.64.0 183.1.127.255 广东省韶关市 电信
198 183.4.96.0 183.4.127.255 广东省韶关市 电信
199 183.21.128.0 183.21.134.255 广东省韶关市 电信
200 183.21.135.0 183.21.135.255 广东省韶关市乳源县 电信
201 183.21.136.0 183.21.213.255 广东省韶关市 电信
202 183.21.214.0 183.21.214.255 广东省韶关市武江区 电信
203 183.21.215.0 183.21.255.255 广东省韶关市 电信
204 183.53.0.0 183.53.47.255 广东省韶关市 电信
205 183.55.128.0 183.55.164.255 广东省韶关市 电信
206 183.55.165.0 183.55.165.255 广东省韶关市始兴县 电信
207 183.55.166.0 183.55.191.255 广东省韶关市 电信
208 183.55.192.0 183.55.192.255 广东省韶关市武江区 电信
209 183.55.193.0 183.55.231.255 广东省韶关市 电信
210 183.55.232.0 183.55.232.255 广东省韶关市曲江区 电信
211 183.55.233.0 183.55.255.255 广东省韶关市 电信
212 183.58.93.0 183.58.95.255 广东省韶关市 电信
213 183.58.192.0 183.58.223.255 广东省韶关市 电信
214 183.59.129.0 183.59.129.255 广东省韶关市 电信
215 183.59.196.0 183.59.199.255 广东省韶关市 电信
216 183.61.72.0 183.61.79.255 广东省韶关市 电信
217 183.61.144.0 183.61.144.255 广东省韶关市 电信
218 183.233.168.0 183.233.169.255 广东省韶关市 移动
219 183.233.248.0 183.233.249.255 广东省韶关市 移动
220 183.234.40.0 183.234.43.255 广东省韶关市 移动
221 183.240.120.0 183.240.127.255 广东省韶关市 移动
222 202.41.152.0 202.41.159.255 广东省韶关市 广东省广播电视网络股份公司韶关分公司联通节点
223 202.103.184.0 202.103.186.255 广东省韶关市 电信
224 202.104.4.0 202.104.5.34 广东省韶关市 电信
225 202.104.5.36 202.104.5.255 广东省韶关市 电信
226 202.104.246.0 202.104.246.255 广东省韶关市 电信
227 202.105.172.0 202.105.172.0 广东省韶关市 电信
228 202.105.172.1 202.105.172.129 广东省韶关市 浈江区十里亭乐怡网吧
229 202.105.172.130 202.105.172.130 广东省韶关市 韶大商业街新飞讯网吧
230 202.105.172.131 202.105.172.150 广东省韶关市 浈江区十里亭乐怡网吧
231 202.105.172.151 202.105.173.37 广东省韶关市 电信
232 202.105.173.38 202.105.173.38 广东省韶关市 联通网吧
233 202.105.173.39 202.105.173.169 广东省韶关市 电信
234 202.105.173.170 202.105.173.171 广东省韶关市 金源网吧
235 202.105.173.172 202.105.173.255 广东省韶关市 电信
236 210.38.192.0 210.38.192.32 广东省韶关市 韶关学院
237 210.38.192.33 210.38.192.33 广东省韶关市 韶关学院DNS服务器
238 210.38.192.34 210.38.207.255 广东省韶关市 韶关学院
239 210.39.192.0 210.39.199.255 广东省韶关市 韶关学院
240 210.52.105.0 210.52.105.255 广东省广州市 /韶关市联通
241 211.96.152.0 211.96.157.255 广东省韶关市 联通
242 211.96.158.0 211.96.158.255 广东省韶关市 (乐昌市)广电网
243 211.96.159.0 211.96.159.255 广东省韶关市 联通
244 211.139.248.0 211.139.249.255 广东省韶关市 移动
245 211.146.218.0 211.146.218.255 广东省韶关市 广电网
246 211.154.176.0 211.154.191.255 广东省韶关市 广东省广播电视网络股份公司韶关分公司联通节点
247 211.156.228.0 211.156.228.255 广东省韶关市 广电网
248 211.156.229.0 211.156.229.255 广东省韶关市 /清远市视讯宽带
249 211.161.16.0 211.161.19.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
250 218.15.32.0 218.15.32.255 广东省韶关市 电信
251 218.15.33.0 218.15.33.2 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
252 218.15.33.3 218.15.33.3 广东省韶关市 韶关钢铁集团有限公司西区
253 218.15.33.4 218.15.33.11 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
254 218.15.33.12 218.15.33.12 广东省韶关市 韶关钢铁集团公司
255 218.15.33.13 218.15.33.34 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
256 218.15.33.35 218.15.33.38 广东省韶关市 韶洲师范
257 218.15.33.39 218.15.33.129 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
258 218.15.33.130 218.15.33.130 广东省韶关市新丰县 有间网吧
259 218.15.33.131 218.15.33.131 广东省韶关市新丰县 世纪风网吧(交通大酒店一楼)
260 218.15.33.132 218.15.33.135 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
261 218.15.33.136 218.15.33.136 广东省韶关市新丰县 新天地网吧(丰城大道西132号恒辉A座2楼)
262 218.15.33.137 218.15.33.144 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
263 218.15.33.145 218.15.33.145 广东省韶关市新丰县 精灵网吧
264 218.15.33.146 218.15.33.146 广东省韶关市新丰县 开心网吧
265 218.15.33.147 218.15.33.147 广东省韶关市新丰县 冲浪网吧
266 218.15.33.148 218.15.33.148 广东省韶关市新丰县 相约网吧
267 218.15.33.149 218.15.33.149 广东省韶关市新丰县 网景网吧
268 218.15.33.150 218.15.33.150 广东省韶关市新丰县 第一中学校园网
269 218.15.33.151 218.15.33.151 广东省韶关市新丰县 丰讯网吧
270 218.15.33.152 218.15.33.152 广东省韶关市新丰县 小虫网吧
271 218.15.33.153 218.15.33.153 广东省韶关市新丰县 丰城镇E空间网吧
272 218.15.33.154 218.15.33.154 广东省韶关市新丰县 旋风网吧(丰讯三楼)
273 218.15.33.155 218.15.33.155 广东省韶关市新丰县 有间网吧
274 218.15.33.156 218.15.33.156 广东省韶关市新丰县 荣华网吧
275 218.15.33.157 218.15.33.157 广东省韶关市新丰县 旭城网吧
276 218.15.33.158 218.15.33.180 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
277 218.15.33.181 218.15.33.181 广东省韶关市新丰县 网旋风网吧
278 218.15.33.182 218.15.33.193 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
279 218.15.33.194 218.15.33.194 广东省韶关市新丰县 精灵网吧
280 218.15.33.195 218.15.37.5 广东省韶关市 电信
281 218.15.37.6 218.15.37.6 广东省韶关市 五祖路云星网吧
282 218.15.37.7 218.15.38.66 广东省韶关市 电信
283 218.15.38.67 218.15.38.67 广东省韶关市 风采网吧
284 218.15.38.68 218.15.39.205 广东省韶关市 电信
285 218.15.39.206 218.15.39.206 广东省韶关市 爱民女子医院
286 218.15.39.207 218.15.40.41 广东省韶关市 电信
287 218.15.40.42 218.15.40.42 广东省韶关市 韶刚潇洒网吧
288 218.15.40.43 218.15.40.43 广东省韶关市 韶刚双马网吧
289 218.15.40.44 218.15.40.64 广东省韶关市 电信
290 218.15.40.65 218.15.40.79 广东省韶关市 长城宽带(电信出口)
291 218.15.40.80 218.15.41.94 广东省韶关市 电信
292 218.15.41.95 218.15.41.99 广东省韶关市 韶关学院(韶塘路100号)
293 218.15.41.100 218.15.41.127 广东省韶关市 电信
294 218.15.41.128 218.15.41.255 广东省韶关市 电信IDC机房
295 218.15.42.0 218.15.43.255 广东省韶关市 电信
296 218.15.44.0 218.15.45.157 广东省韶关市 (翁源县)电信
297 218.15.45.158 218.15.45.158 广东省韶关市 翁源县龙仙风信子网吧
298 218.15.45.159 218.15.46.16 广东省韶关市 (翁源县)电信
299 218.15.46.17 218.15.46.17 广东省韶关市 翁源龙仙网吧
300 218.15.46.18 218.15.46.255 广东省韶关市 (翁源县)电信
301 218.15.47.0 218.15.47.27 广东省韶关市 电信
302 218.15.47.28 218.15.47.28 广东省韶关市乐昌市 乐城镇电脑迷网吧
303 218.15.47.29 218.15.47.46 广东省韶关市 电信
304 218.15.47.47 218.15.47.47 广东省韶关市乐昌市 河南镇时代网吧
305 218.15.47.48 218.15.47.48 广东省韶关市 电信
306 218.15.47.49 218.15.47.74 广东省韶关市 曲仁花坪红点网络中心
307 218.15.47.75 218.15.53.196 广东省韶关市 电信
308 218.15.53.197 218.15.53.197 广东省韶关市 乳源奕情网吧
309 218.15.53.198 218.15.54.87 广东省韶关市 电信
310 218.15.54.88 218.15.54.88 广东省韶关市 师范学院
311 218.15.54.89 218.15.55.12 广东省韶关市 电信
312 218.15.55.13 218.15.55.13 广东省韶关市乐昌市 海洋网吧
313 218.15.55.14 218.15.55.31 广东省韶关市乐昌市 电信
314 218.15.55.32 218.15.55.32 广东省韶关市 乳源瑶族自治县畅和网吧
315 218.15.55.33 218.15.55.36 广东省韶关市乐昌市 电信
316 218.15.55.37 218.15.55.37 广东省韶关市乐昌市 坪石金鸡网吧
317 218.15.55.38 218.15.55.38 广东省韶关市乐昌市 坪石镇聚园网吧
318 218.15.55.39 218.15.55.64 广东省韶关市乐昌市 电信
319 218.15.55.65 218.15.55.65 广东省韶关市乐昌市 坪石镇金龙网吧
320 218.15.55.66 218.15.55.89 广东省韶关市 电信
321 218.15.55.90 218.15.55.90 广东省韶关市乐昌市 艺园网吧
322 218.15.55.91 218.15.55.153 广东省韶关市乐昌市 电信
323 218.15.55.154 218.15.55.154 广东省韶关市新丰县 人人网吧
324 218.15.55.155 218.15.55.193 广东省韶关市乐昌市 电信
325 218.15.55.194 218.15.55.194 广东省韶关市新丰县 精灵网吧
326 218.15.55.195 218.15.55.220 广东省韶关市乐昌市 电信
327 218.15.55.221 218.15.55.221 广东省韶关市 第七中学
328 218.15.55.222 218.15.56.6 广东省韶关市乐昌市 电信
329 218.15.56.7 218.15.56.7 广东省韶关市曲江区 亨通网络休闲会所
330 218.15.56.8 218.15.56.8 广东省韶关市乐昌市 /浈江区电信
331 218.15.56.9 218.15.56.9 广东省韶关市曲江区 天元网吧
332 218.15.56.10 218.15.56.10 广东省韶关市 马坝镇天地网吧
333 218.15.56.11 218.15.56.11 广东省韶关市曲江区 仙剑网吧
334 218.15.56.12 218.15.56.12 广东省韶关市曲江区 飞达网吧(马坝桃园西路)
335 218.15.56.13 218.15.56.13 广东省韶关市曲江区 天地网吧
336 218.15.56.14 218.15.56.14 广东省韶关市曲江区 中华路世纪网吧
337 218.15.56.15 218.15.56.15 广东省韶关市乐昌市 电信
338 218.15.56.16 218.15.56.16 广东省韶关市 曲江县极速网吧
339 218.15.56.17 218.15.56.17 广东省韶关市曲江区 闪速网吧
340 218.15.56.18 218.15.56.18 广东省韶关市 飞扬网吧
341 218.15.56.19 218.15.56.19 广东省韶关市乐昌市 电信
342 218.15.56.20 218.15.56.20 广东省韶关市 曲江马坝心蓝网吧
343 218.15.56.21 218.15.56.21 广东省韶关市曲江区 佳美网吧
344 218.15.56.22 218.15.56.25 广东省韶关市乐昌市 电信
345 218.15.56.26 218.15.56.26 广东省韶关市曲江区 中华园世纪网吧
346 218.15.56.27 218.15.56.27 广东省韶关市 电信
347 218.15.56.28 218.15.56.28 广东省韶关市曲江区 伟雄网吧
348 218.15.56.29 218.15.56.29 广东省韶关市 电信
349 218.15.56.30 218.15.56.30 广东省韶关市曲江区 铭记网吧
350 218.15.56.31 218.15.56.31 广东省韶关市乐昌市 电信
351 218.15.56.32 218.15.56.32 广东省韶关市曲江区 金蜘蛛网吧(马坝鞍山路32号)
352 218.15.56.33 218.15.56.33 广东省韶关市乐昌市 电信
353 218.15.56.34 218.15.56.34 广东省韶关市曲江区 枫叶网络城
354 218.15.56.35 218.15.56.35 广东省韶关市曲江区 三角网吧
355 218.15.56.36 218.15.56.36 广东省韶关市曲江区 亿华新世纪网吧
356 218.15.56.37 218.15.56.37 广东省韶关市乐昌市 电信
357 218.15.56.38 218.15.56.38 广东省韶关市曲江区 网轩网吧
358 218.15.56.39 218.15.56.39 广东省韶关市曲江区 金蜘蛛网吧
359 218.15.56.40 218.15.56.40 广东省韶关市曲江区 闪速网吧
360 218.15.56.41 218.15.56.41 广东省韶关市 曲江区尖锋网吧
361 218.15.56.42 218.15.56.43 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
362 218.15.56.44 218.15.56.44 广东省韶关市 曲江县星云网吧
363 218.15.56.45 218.15.56.45 广东省韶关市 曲江区海信网吧
364 218.15.56.46 218.15.56.48 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
365 218.15.56.49 218.15.56.49 广东省韶关市 松山职业技术学院3栋宿舍
366 218.15.56.50 218.15.56.53 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
367 218.15.56.54 218.15.56.54 广东省韶关市 广东松山职业技术学院一/二/三/四幢学生宿舍
368 218.15.56.55 218.15.56.55 广东省韶关市 广东松山职业技术学院楠园学生公寓和5/6幢学生宿舍
369 218.15.56.56 218.15.56.56 广东省韶关市 广东松山职业技术学院桂园学生公寓
370 218.15.56.57 218.15.56.59 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
371 218.15.56.60 218.15.56.60 广东省韶关市 广东松山职业技术学院教学区和1-4幢学生宿舍
372 218.15.56.61 218.15.56.149 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
373 218.15.56.150 218.15.56.150 广东省韶关市 广东曲江马坝职业学校
374 218.15.56.151 218.15.56.255 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
375 218.15.57.0 218.15.57.16 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
376 218.15.57.17 218.15.57.17 广东省韶关市始兴县 东门路15号银河网络中心
377 218.15.57.18 218.15.57.18 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
378 218.15.57.19 218.15.57.19 广东省韶关市始兴县 风度中学
379 218.15.57.20 218.15.57.21 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
380 218.15.57.22 218.15.57.22 广东省韶关市乐昌市 乐昌网吧
381 218.15.57.23 218.15.57.140 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
382 218.15.57.141 218.15.57.141 广东省韶关市 红叶网吧
383 218.15.57.142 218.15.58.13 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
384 218.15.58.14 218.15.58.14 广东省韶关市 卫生医学院
385 218.15.58.15 218.15.58.23 广东省韶关市乐昌市 电信
386 218.15.58.24 218.15.58.24 广东省韶关市 卫生医学院
387 218.15.58.25 218.15.58.70 广东省韶关市乐昌市 电信
388 218.15.58.71 218.15.58.71 广东省韶关市 情人网吧
389 218.15.58.72 218.15.58.205 广东省韶关市 电信
390 218.15.58.206 218.15.58.206 广东省韶关市 西河新朋网吧
391 218.15.58.207 218.15.60.0 广东省韶关市 电信
392 218.15.60.1 218.15.60.1 广东省韶关市 五祖路常红网吧
393 218.15.60.2 218.15.60.2 广东省韶关市 长红网吧(五祖路志兴大厦二楼)
394 218.15.60.3 218.15.60.35 广东省韶关市 电信
395 218.15.60.36 218.15.60.36 广东省韶关市 五祖路常红网吧
396 218.15.60.37 218.15.60.162 广东省韶关市 电信
397 218.15.60.163 218.15.60.163 广东省韶关市 高级曲江中学
398 218.15.60.164 218.15.60.164 广东省韶关市 曲江区曲江高级中学
399 218.15.60.165 218.15.61.63 广东省韶关市 电信
400 218.15.61.64 218.15.61.64 广东省韶关市 乐昌绿茵网吧
401 218.15.61.65 218.15.61.65 广东省韶关市乐昌市 e网情深网吧
402 218.15.61.66 218.15.61.66 广东省韶关市乐昌市 电信
403 218.15.61.67 218.15.61.67 广东省韶关市 乐昌新世纪网吧
404 218.15.61.68 218.15.61.68 广东省韶关市 乐昌浪潮网吧
405 218.15.61.69 218.15.61.69 广东省韶关市 乐昌新世纪网吧
406 218.15.61.70 218.15.61.70 广东省韶关市 电信
407 218.15.61.71 218.15.61.71 广东省韶关市乐昌市 兴华网吧
408 218.15.61.72 218.15.62.137 广东省韶关市 电信
409 218.15.62.138 218.15.62.143 广东省韶关市 南郊二公里七号会所
410 218.15.62.144 218.15.62.227 广东省韶关市 电信
411 218.15.62.228 218.15.62.228 广东省韶关市乐昌市 旺辰威网吧
412 218.15.62.229 218.15.63.66 广东省韶关市 电信
413 218.15.63.67 218.15.63.67 广东省韶关市浈江区 天天网吧(5横巷101-104)
414 218.15.63.68 218.15.63.255 广东省韶关市 电信
415 218.97.224.0 218.97.232.255 广东省广州市 /韶关市视讯宽带
416 218.97.234.0 218.97.234.255 广东省广州市 /韶关市视讯宽带
417 218.204.234.0 218.204.235.255 广东省韶关市 广东移动韶关市分公司
418 219.129.80.0 219.129.80.7 广东省韶关市 电信
419 219.129.80.8 219.129.80.8 广东省韶关市 万宝路网吧
420 219.129.80.9 219.129.81.1 广东省韶关市 电信
421 219.129.81.2 219.129.81.2 广东省韶关市 国民网吧
422 219.129.81.3 219.129.82.73 广东省韶关市 电信
423 219.129.82.74 219.129.82.74 广东省韶关市 风云网吧
424 219.129.82.75 219.129.82.255 广东省韶关市 电信
425 219.129.83.0 219.129.83.255 广东省韶关市 迅雷离线服务器
426 219.129.84.0 219.129.84.0 广东省韶关市 电信
427 219.129.84.1 219.129.84.1 广东省韶关市 红蚂蚁网吧
428 219.129.84.2 219.129.88.64 广东省韶关市 电信
429 219.129.88.65 219.129.88.71 广东省韶关市 韶关发电厂
430 219.129.88.72 219.129.90.123 广东省韶关市 电信
431 219.129.90.124 219.129.90.124 广东省韶关市 翁源网虫吧
432 219.129.90.125 219.129.91.34 广东省韶关市 电信
433 219.129.91.35 219.129.91.35 广东省韶关市 翁源县宝岛网吧
434 219.129.91.36 219.129.91.36 广东省韶关市 电信
435 219.129.91.37 219.129.91.37 广东省韶关市 翁源县亲亲网吧
436 219.129.91.38 219.129.91.39 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
437 219.129.91.40 219.129.91.40 广东省韶关市 翁源县网虫吧
438 219.129.91.41 219.129.91.41 广东省韶关市 翁源龙仙威龙网吧
439 219.129.91.42 219.129.91.42 广东省韶关市 翁源龙仙开心网吧
440 219.129.91.43 219.129.91.45 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
441 219.129.91.46 219.129.91.46 广东省韶关市 翁源县龙仙镇沙龙网吧
442 219.129.91.47 219.129.91.50 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
443 219.129.91.51 219.129.91.51 广东省韶关市 翁源县南飞网吧
444 219.129.91.52 219.129.91.55 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
445 219.129.91.56 219.129.91.59 广东省韶关市 翁源县时雨网吧
446 219.129.91.60 219.129.91.70 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
447 219.129.91.71 219.129.91.71 广东省韶关市 乐昌市新时代中学
448 219.129.91.72 219.129.91.72 广东省韶关市 乐昌市河南镇海洋网吧
449 219.129.91.73 219.129.91.255 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
450 219.129.92.0 219.129.94.101 广东省韶关市 电信
451 219.129.94.102 219.129.94.102 广东省韶关市 南郊南枫雅居
452 219.129.94.103 219.129.94.255 广东省韶关市 电信
453 219.129.95.0 219.129.95.255 广东省韶关市新丰县 电信
454 219.129.96.0 219.129.96.79 广东省韶关市 电信
455 219.129.96.80 219.129.96.80 广东省韶关市 仁化彩票站
456 219.129.96.81 219.129.97.161 广东省韶关市 电信
457 219.129.97.162 219.129.97.162 广东省韶关市 乐昌新思维网络部
458 219.129.97.163 219.129.100.20 广东省韶关市 电信
459 219.129.100.21 219.129.100.21 广东省韶关市乐昌市 深源网吧
460 219.129.100.22 219.129.100.29 广东省韶关市 电信
461 219.129.100.30 219.129.100.30 广东省韶关市 仁化职中
462 219.129.100.31 219.129.100.101 广东省韶关市 电信
463 219.129.100.102 219.129.100.102 广东省韶关市乐昌市 夜天网吧
464 219.129.100.103 219.129.102.107 广东省韶关市 电信
465 219.129.102.108 219.129.102.108 广东省韶关市南雄市 开心网吧
466 219.129.102.109 219.129.104.255 广东省韶关市 电信
467 219.129.105.0 219.129.105.255 广东省韶关市 (北江区)电信
468 219.129.106.0 219.129.108.255 广东省韶关市 电信
469 219.129.109.0 219.129.109.255 广东省韶关市 (南雄市)电信
470 219.129.110.0 219.129.110.255 广东省韶关市 (新丰/始兴县)电信
471 219.129.111.0 219.129.111.148 广东省韶关市 仁化电信
472 219.129.111.149 219.129.111.149 广东省韶关市 锦城网吧
473 219.129.111.150 219.129.111.175 广东省韶关市 仁化电信
474 219.129.111.176 219.129.111.176 广东省韶关市 锦城网吧
475 219.129.111.177 219.129.111.255 广东省韶关市 仁化电信
476 219.129.112.0 219.129.112.13 广东省韶关市 电信
477 219.129.112.14 219.129.112.14 广东省韶关市 广播电视大学
478 219.129.112.15 219.129.112.82 广东省韶关市 电信
479 219.129.112.83 219.129.112.83 广东省韶关市南雄市 拓域科技中心
480 219.129.112.84 219.129.112.96 广东省韶关市 电信
481 219.129.112.97 219.129.112.97 广东省韶关市南雄市 南雄中学
482 219.129.112.98 219.129.112.100 广东省韶关市 电信
483 219.129.112.101 219.129.112.101 广东省韶关市南雄市 先达网吧
484 219.129.112.102 219.129.112.104 广东省韶关市 电信
485 219.129.112.105 219.129.112.105 广东省韶关市南雄市 乐达公司
486 219.129.112.106 219.129.112.106 广东省韶关市南雄市 深蓝网吧(沿江东路6号)
487 219.129.112.107 219.129.112.107 广东省韶关市南雄市 超越网吧
488 219.129.112.108 219.129.112.117 广东省韶关市 电信
489 219.129.112.118 219.129.112.118 广东省韶关市南雄市 月亮城网咖(沿江西路37号2楼)
490 219.129.112.119 219.129.112.119 广东省韶关市 电信
491 219.129.112.120 219.129.112.120 广东省韶关市南雄市 南雄中学
492 219.129.112.121 219.129.112.124 广东省韶关市 电信
493 219.129.112.125 219.129.112.125 广东省韶关市南雄市 快乐网吧
494 219.129.112.126 219.129.112.245 广东省韶关市 电信
495 219.129.112.246 219.129.112.246 广东省韶关市 翁源时雨网络会所
496 219.129.112.247 219.129.112.247 广东省韶关市 电信
497 219.129.112.248 219.129.112.248 广东省韶关市 乳源县弈情网吧
498 219.129.112.249 219.129.112.250 广东省韶关市 电信
499 219.129.112.251 219.129.112.251 广东省韶关市 乳源县畅和网吧
500 219.129.112.252 219.129.112.253 广东省韶关市 电信
501 219.129.112.254 219.129.112.254 广东省韶关市 乳源县联英网苑(汽车站对面)
502 219.129.112.255 219.129.113.26 广东省韶关市 电信
503 219.129.113.27 219.129.113.30 广东省韶关市 翁源县龙仙时雨网吧
504 219.129.113.31 219.129.113.129 广东省韶关市 电信
505 219.129.113.130 219.129.113.176 广东省韶关市 世界地质公园丹霞山祥源网吧霞兴南路8号
506 219.129.113.177 219.129.113.190 广东省韶关市 跃盛科技
507 219.129.113.191 219.129.113.255 广东省韶关市 电信
508 219.129.114.0 219.129.114.255 广东省韶关市 韶关学院
509 219.129.115.0 219.129.115.76 广东省韶关市 电信
510 219.129.115.77 219.129.115.77 广东省韶关市 广东松山职业技术学院桂园学生公寓
511 219.129.115.78 219.129.115.78 广东省韶关市 广东松山职业技术学院楠园学生公寓
512 219.129.115.79 219.129.115.129 广东省韶关市 电信
513 219.129.115.130 219.129.115.190 广东省韶关市 仁化县图书馆多媒体电子阅览室
514 219.129.115.191 219.129.118.1 广东省韶关市 电信
515 219.129.118.2 219.129.118.5 广东省韶关市 翁源县旺辰威网吧
516 219.129.118.6 219.129.118.8 广东省韶关市 电信
517 219.129.118.9 219.129.118.11 广东省韶关市 时雨网吧(翁源县城汽车站对面)
518 219.129.118.12 219.129.120.141 广东省韶关市 电信
519 219.129.120.142 219.129.120.142 广东省韶关市 翁源县风信子网吧
520 219.129.120.143 219.129.121.255 广东省韶关市 电信
521 219.129.122.0 219.129.122.255 广东省韶关市新丰县 /乐昌/始兴县电信
522 219.129.123.0 219.129.126.207 广东省韶关市 电信
523 219.129.126.208 219.129.126.208 广东省韶关市 曲江县大宝山矿一中
524 219.129.126.209 219.129.126.255 广东省韶关市 电信
525 219.129.131.0 219.129.132.32 广东省河源市 /韶关市电信
526 219.129.132.34 219.129.137.22 广东省河源市 /韶关市电信
527 219.129.240.0 219.129.242.255 广东省韶关市 电信
528 219.129.243.0 219.129.243.255 广东省韶关市乐昌市 电信
529 219.129.244.0 219.129.246.255 广东省韶关市 电信
530 219.129.247.0 219.129.248.255 广东省韶关市始兴县 电信
531 219.129.249.0 219.129.250.1 广东省韶关市 电信
532 219.129.250.2 219.129.250.2 广东省韶关市 星空网盟网吧
533 219.129.250.3 219.129.251.9 广东省韶关市 电信
534 219.129.251.10 219.129.251.13 广东省韶关市 广东北江实验学校
535 219.129.251.14 219.129.251.34 广东省韶关市 电信
536 219.129.251.35 219.129.251.37 广东省韶关市 莱斯大酒店
537 219.129.251.38 219.129.251.160 广东省韶关市 电信
538 219.129.251.161 219.129.251.162 广东省韶关市 第七中学(升平路107号)
539 219.129.251.163 219.129.251.163 广东省韶关市 第七中学高中科室(升平路107号)
540 219.129.251.164 219.129.251.164 广东省韶关市 第七中学初中科室(升平路107号)
541 219.129.251.165 219.129.251.165 广东省韶关市 第七中学行政科室(升平路107号)
542 219.129.251.166 219.129.251.166 广东省韶关市 第七中学(升平路107号)
543 219.129.251.167 219.129.251.201 广东省韶关市 电信
544 219.129.251.202 219.129.251.206 广东省韶关市 广东北江中学
545 219.129.251.207 219.129.251.242 广东省韶关市 电信
546 219.129.251.243 219.129.251.243 广东省韶关市 红蚂蚁网吧
547 219.129.251.244 219.129.255.255 广东省韶关市 电信
548 219.222.96.0 219.222.111.255 广东省韶关市 韶关学院教育网
549 220.113.140.0 220.113.143.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
550 220.114.252.0 220.114.255.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
551 220.115.226.0 220.115.227.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
552 220.198.112.0 220.198.118.255 广东省韶关市 联通
553 220.242.152.0 220.242.159.255 广东省韶关市 中移铁通
554 221.5.56.0 221.5.56.255 广东省韶关市 联通
555 221.5.58.0 221.5.58.228 广东省韶关市 联通
556 221.5.58.229 221.5.58.230 广东省韶关市 第七中学(升平路107号)
557 221.5.58.231 221.5.63.255 广东省韶关市 联通
558 222.50.96.0 222.50.97.255 广东省韶关市 中移铁通
559 222.50.98.0 222.50.98.255 广东省韶关市 (乐昌/武江区)铁通
560 222.50.99.0 222.50.99.255 广东省韶关市 中移铁通
561 222.50.161.0 222.50.167.255 广东省韶关市 中移铁通
562 223.73.21.0 223.73.23.255 广东省韶关市 移动
563 223.73.44.0 223.73.47.255 广东省韶关市 移动
564 223.73.252.0 223.73.252.255 广东省韶关市南雄市 移动
565 223.74.80.0 223.74.85.255 广东省韶关市 移动
566 223.74.88.0 223.74.88.255 广东省韶关市 移动
567 223.74.90.0 223.74.91.255 广东省韶关市 移动