ip地址查询

韶关市IP地址列表

韶关市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.144.0.0 14.144.63.255 广东省韶关市 电信
2 14.159.32.0 14.159.127.255 广东省韶关市 电信
3 27.43.64.0 27.43.68.255 广东省韶关市 联通
4 27.43.95.0 27.43.119.255 广东省韶关市 联通
5 27.43.120.0 27.43.120.255 广东省韶关市武江区 联通
6 27.43.121.0 27.43.127.255 广东省韶关市 联通
7 58.253.0.0 58.253.15.255 广东省韶关市 联通
8 58.254.244.0 58.254.245.255 广东省韶关市 联通
9 59.32.175.0 59.32.176.33 广东省韶关市 电信
10 59.32.176.34 59.32.176.34 广东省韶关市 浈江区西桥街万宝路网吧
11 59.32.176.35 59.32.176.115 广东省韶关市 电信
12 59.32.176.116 59.32.176.116 广东省韶关市武江区 金樽网吧
13 59.32.176.117 59.32.177.41 广东省韶关市 电信
14 59.32.177.42 59.32.177.45 广东省韶关市 仁爱路佰胜网咖
15 59.32.177.46 59.32.184.255 广东省韶关市 电信
16 59.32.185.0 59.32.185.255 广东省韶关市武江区 电信
17 59.32.186.0 59.32.188.255 广东省韶关市 电信
18 59.32.189.0 59.32.189.255 广东省韶关市武江区 电信
19 59.32.190.0 59.32.191.255 广东省韶关市 电信
20 59.32.192.0 59.32.192.255 广东省韶关市乐昌市 电信
21 59.32.193.0 59.32.193.255 广东省韶关市 电信
22 59.32.194.0 59.32.194.255 广东省韶关市武江区 电信
23 59.32.195.0 59.32.195.255 广东省韶关市始兴县 电信
24 59.32.196.0 59.32.196.200 广东省韶关市 电信
25 59.32.196.201 59.32.196.201 广东省韶关市新丰县 千色店(老干部活动中心旁)
26 59.32.196.202 59.32.204.27 广东省韶关市 电信
27 59.32.204.28 59.32.204.28 广东省韶关市 风采楼网吧
28 59.32.204.29 59.32.204.167 广东省韶关市 电信
29 59.32.204.168 59.32.204.170 广东省韶关市 足球网吧(火车站旁)
30 59.32.204.171 59.32.205.1 广东省韶关市 电信
31 59.32.205.2 59.32.205.2 广东省韶关市武江区 大家乐星际网苑
32 59.32.205.3 59.32.218.1 广东省韶关市 电信
33 59.32.218.2 59.32.218.2 广东省韶关市 西河星空网盟
34 59.32.218.3 59.32.225.255 广东省韶关市 电信
35 59.32.226.0 59.32.226.255 广东省韶关市始兴县 电信
36 59.32.227.0 59.32.232.31 广东省韶关市 电信
37 59.32.232.32 59.32.232.255 广东省韶关市 电信IDC机房
38 59.32.233.0 59.32.238.65 广东省韶关市 电信
39 59.32.238.66 59.32.238.70 广东省韶关市 五里亭新天地网吧
40 59.32.238.71 59.32.238.241 广东省韶关市 电信
41 59.32.238.242 59.32.238.242 广东省韶关市武江区 九月花休闲网络会所(小阳山菜市场对面)
42 59.32.238.243 59.32.242.255 广东省韶关市 电信
43 59.32.243.0 59.32.243.255 广东省韶关市曲江区 电信
44 59.32.244.0 59.32.246.255 广东省韶关市 电信
45 59.32.247.0 59.32.247.255 广东省韶关市 (浈江区)电信
46 59.32.248.0 59.32.248.255 广东省韶关市 工业东路佰胜网咖
47 59.32.249.0 59.32.249.0 广东省韶关市 电信
48 59.32.249.1 59.32.249.150 广东省韶关市武江区 多彩网吧
49 59.32.249.151 59.32.249.151 广东省韶关市 小虫网吧
50 59.32.249.152 59.32.249.255 广东省韶关市 电信
51 59.32.250.0 59.32.250.255 广东省韶关市南雄市 电信
52 59.32.251.0 59.32.251.255 广东省韶关市 (北江区)电信
53 59.32.252.0 59.32.252.255 广东省韶关市 (浈江区)电信
54 59.32.253.0 59.32.255.2 广东省韶关市 电信
55 59.32.255.3 59.32.255.3 广东省韶关市 三和网吧(翁城镇和平南路106号)
56 59.32.255.4 59.32.255.4 广东省韶关市 翁源官渡开发区祥和网吧
57 59.32.255.5 59.32.255.13 广东省韶关市 电信
58 59.32.255.14 59.32.255.14 广东省韶关市 同心网吧(翁源县官渡开发区)
59 59.32.255.15 59.32.255.255 广东省韶关市 电信
60 61.143.240.0 61.143.240.255 广东省韶关市 小区用户(LAN)
61 61.143.241.0 61.143.241.2 广东省韶关市 电信
62 61.143.241.3 61.143.241.3 广东省韶关市 濠景会所
63 61.143.241.4 61.143.242.0 广东省韶关市 电信
64 61.143.242.1 61.143.242.80 广东省韶关市武江区 菲诗网吧
65 61.143.242.81 61.143.243.149 广东省韶关市 电信
66 61.143.243.150 61.143.243.150 广东省韶关市乐昌市 旺辰威网盟
67 61.143.243.151 61.143.243.194 广东省韶关市 电信
68 61.143.243.195 61.143.243.195 广东省韶关市 星空网吧
69 61.143.243.196 61.143.244.255 广东省韶关市 电信
70 61.143.245.0 61.143.245.63 广东省韶关市 仁化兴隆网吧
71 61.143.245.64 61.143.245.135 广东省韶关市 电信
72 61.143.245.136 61.143.245.137 广东省韶关市 韶钢集团有限公司东区
73 61.143.245.138 61.143.245.212 广东省韶关市 电信
74 61.143.245.213 61.143.245.213 广东省韶关市 超越网络城(韶钢下元村)
75 61.143.245.214 61.143.245.215 广东省韶关市 电信
76 61.143.245.216 61.143.245.216 广东省韶关市 曲江区E网情深(韶钢西区下园村96号)
77 61.143.245.217 61.143.248.97 广东省韶关市 电信
78 61.143.248.98 61.143.248.98 广东省韶关市武江区 星际网吧(新华南路南枫花园商铺二楼)
79 61.143.248.99 61.143.248.255 广东省韶关市 电信
80 61.143.249.0 61.143.249.255 广东省韶关市乐昌市 电信
81 61.143.250.0 61.143.252.129 广东省韶关市 电信
82 61.143.252.130 61.143.252.130 广东省韶关市 工业西星空网盟
83 61.143.252.131 61.143.253.1 广东省韶关市 电信
84 61.143.253.2 61.143.253.2 广东省韶关市 电信百大网吧
85 61.143.253.3 61.143.255.255 广东省韶关市 电信
86 61.146.192.0 61.146.192.255 广东省韶关市 电信
87 61.146.193.0 61.146.193.13 广东省韶关市乐昌市 电信
88 61.146.193.16 61.146.193.115 广东省韶关市乐昌市 电信
89 61.146.193.116 61.146.193.118 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
90 61.146.193.119 61.146.193.255 广东省韶关市乐昌市 电信
91 61.146.194.0 61.146.194.99 广东省韶关市 电信
92 61.146.194.100 61.146.194.100 广东省韶关市 中天网吧
93 61.146.194.101 61.146.204.82 广东省韶关市 电信
94 61.146.204.83 61.146.204.83 广东省韶关市 枫叶情网络会所
95 61.146.204.84 61.146.204.91 广东省韶关市 电信
96 61.146.204.92 61.146.204.92 广东省韶关市武江区 青苹果网苑
97 61.146.204.93 61.146.204.115 广东省韶关市 电信
98 61.146.204.116 61.146.204.116 广东省韶关市 佰胜网咖仁爱路连锁旗舰分店
99 61.146.204.117 61.146.204.145 广东省韶关市 电信
100 61.146.204.146 61.146.204.146 广东省韶关市 浈江区十里亭新时速网吧
101 61.146.204.147 61.146.204.225 广东省韶关市 电信
102 61.146.204.226 61.146.204.227 广东省韶关市 佰胜网咖仁爱路连锁旗舰分店
103 61.146.204.228 61.146.205.0 广东省韶关市 电信
104 61.146.205.1 61.146.205.102 广东省韶关市武江区 青苹果网苑
105 61.146.205.103 61.146.206.255 广东省韶关市 电信
106 61.235.93.0 61.235.95.255 广东省韶关市 中移铁通
107 61.242.19.0 61.242.19.255 广东省韶关市 联通
108 110.208.33.0 110.208.35.255 广东省韶关市 中移铁通
109 110.208.64.0 110.208.127.255 广东省韶关市 中移铁通
110 110.208.176.0 110.208.176.255 广东省韶关市 中移铁通
111 110.209.0.0 110.209.31.255 广东省韶关市 中移铁通
112 113.75.128.0 113.75.216.255 广东省韶关市 电信
113 113.75.217.0 113.75.217.255 广东省韶关市乳源县 电信
114 113.75.218.0 113.75.255.255 广东省韶关市 电信
115 113.106.129.0 113.106.143.255 广东省韶关市 电信
116 113.106.144.0 113.106.145.255 广东省韶关市新丰县 电信
117 113.106.146.0 113.106.146.255 广东省韶关市翁源县 电信
118 113.106.147.0 113.106.148.255 广东省韶关市 电信
119 113.106.149.0 113.106.149.255 广东省韶关市曲江区 电信
120 113.106.150.0 113.106.156.255 广东省韶关市 电信
121 113.106.157.0 113.106.157.255 广东省韶关市始兴县 电信
122 116.29.144.0 116.29.151.255 广东省韶关市 电信
123 116.29.184.0 116.29.187.255 广东省韶关市 电信
124 116.29.188.0 116.29.188.255 广东省韶关市武江区 电信
125 116.29.189.0 116.29.198.255 广东省韶关市 电信
126 116.29.199.0 116.29.199.255 广东省韶关市南雄市 电信
127 116.29.200.0 116.29.203.164 广东省韶关市 电信
128 116.29.203.165 116.29.203.165 广东省韶关市新丰县 天普网络(遥田镇人民街)
129 116.29.203.166 116.29.209.255 广东省韶关市 电信
130 116.29.210.0 116.29.210.255 广东省韶关市新丰县 电信
131 116.29.211.0 116.29.234.255 广东省韶关市 电信
132 116.29.235.0 116.29.235.255 广东省韶关市仁化县 电信
133 116.29.236.0 116.29.236.255 广东省韶关市翁源县 电信
134 116.29.237.0 116.29.243.255 广东省韶关市仁化县 电信
135 116.29.244.0 116.29.246.255 广东省韶关市 电信
136 116.29.247.0 116.29.247.255 广东省韶关市武江区 电信
137 116.29.248.0 116.29.255.255 广东省韶关市 电信
138 116.194.40.0 116.194.40.255 广东省韶关市 中移铁通
139 119.138.0.0 119.138.141.255 广东省韶关市 电信
140 119.146.0.0 119.146.11.255 广东省韶关市 电信
141 120.87.0.0 120.87.31.255 广东省韶关市 联通
142 120.87.32.0 120.87.32.255 广东省韶关市翁源县 联通
143 120.87.33.0 120.87.37.193 广东省韶关市 联通
144 120.87.37.194 120.87.37.198 广东省韶关市 联通IDC机房
145 120.87.37.199 120.87.37.255 广东省韶关市 联通
146 120.87.38.0 120.87.38.255 广东省韶关市曲江区 联通
147 120.87.39.0 120.87.63.255 广东省韶关市 联通
148 120.196.234.0 120.196.235.255 广东省韶关市 移动
149 120.239.98.0 120.239.108.255 广东省韶关市 移动
150 122.8.58.0 122.8.61.255 广东省韶关市 珠江宽频
151 122.8.70.0 122.8.70.255 广东省韶关市 珠江宽频
152 123.49.188.0 123.49.188.255 广东省韶关市 中移铁通
153 123.49.196.0 123.49.198.255 广东省韶关市 中移铁通
154 123.49.255.0 123.49.255.255 广东省韶关市 中移铁通
155 123.64.160.0 123.64.167.255 广东省韶关市 中移铁通
156 123.65.64.0 123.65.79.255 广东省韶关市 中移铁通
157 123.88.80.0 123.88.93.255 广东省韶关市 中移铁通
158 123.88.94.0 123.88.94.255 广东省韶关市翁源县 中移铁通
159 123.88.95.0 123.88.103.255 广东省韶关市 中移铁通
160 125.89.198.0 125.89.206.255 广东省韶关市 电信
161 125.89.207.0 125.89.207.255 广东省韶关市 (仁化县)电信
162 125.89.208.0 125.89.224.255 广东省韶关市 电信
163 125.89.225.0 125.89.225.255 广东省韶关市 (仁化县)电信
164 125.89.226.0 125.89.227.255 广东省韶关市 (浈江区)电信
165 125.89.228.0 125.89.228.255 广东省韶关市 佰胜网咖(十里亭柏略旗舰店)
166 125.89.229.0 125.89.231.29 广东省韶关市 电信
167 125.89.231.30 125.89.231.30 广东省韶关市 新北江网吧
168 125.89.231.31 125.89.238.65 广东省韶关市 电信
169 125.89.238.66 125.89.238.70 广东省韶关市 翁源县沙龙网吧
170 125.89.238.71 125.89.238.81 广东省韶关市 电信
171 125.89.238.82 125.89.238.82 广东省韶关市 翁源县幸福网吧
172 125.89.238.83 125.89.239.19 广东省韶关市 电信
173 125.89.239.20 125.89.239.20 广东省韶关市 旺辰威网吧(紫荆七路紫荆花苑G7栋二层)
174 125.89.239.21 125.89.239.25 广东省韶关市 电信
175 125.89.239.26 125.89.239.26 广东省韶关市 乐昌飞讯网吧
176 125.89.239.27 125.89.239.194 广东省韶关市 电信
177 125.89.239.195 125.89.239.195 广东省韶关市新丰县 有间网吧
178 125.89.239.196 125.89.248.255 广东省韶关市 电信
179 125.89.249.0 125.89.249.255 广东省韶关市 佰胜网咖(南郊韶南旗舰店)
180 125.89.250.0 125.89.251.255 广东省韶关市 电信
181 125.89.252.0 125.89.252.63 广东省韶关市 安琪网吧(西河车站五祖路)
182 125.89.252.64 125.89.254.255 广东省韶关市 电信
183 125.89.255.0 125.89.255.255 广东省韶关市 仁爱路佰胜网咖旗舰店
184 125.94.216.0 125.94.231.255 广东省韶关市 电信
185 163.204.192.0 163.204.231.255 广东省韶关市 联通
186 163.204.233.0 163.204.244.255 广东省韶关市 联通
187 175.188.192.0 175.188.223.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
188 183.21.128.0 183.21.134.255 广东省韶关市 电信
189 183.21.135.0 183.21.135.255 广东省韶关市乳源县 电信
190 183.21.136.0 183.21.213.255 广东省韶关市 电信
191 183.21.214.0 183.21.214.255 广东省韶关市武江区 电信
192 183.21.215.0 183.21.255.255 广东省韶关市 电信
193 183.53.0.0 183.53.31.255 广东省韶关市 电信
194 183.55.128.0 183.55.164.255 广东省韶关市 电信
195 183.55.165.0 183.55.165.255 广东省韶关市始兴县 电信
196 183.55.166.0 183.55.191.255 广东省韶关市 电信
197 183.55.192.0 183.55.192.255 广东省韶关市武江区 电信
198 183.55.193.0 183.55.231.255 广东省韶关市 电信
199 183.55.232.0 183.55.232.255 广东省韶关市曲江区 电信
200 183.55.233.0 183.55.255.255 广东省韶关市 电信
201 183.58.41.0 183.58.63.255 广东省韶关市 电信
202 183.58.93.0 183.58.137.255 广东省韶关市 电信
203 183.58.140.0 183.58.143.255 广东省韶关市 电信
204 183.58.152.0 183.58.162.255 广东省韶关市 电信
205 183.58.186.0 183.58.255.255 广东省韶关市 电信
206 183.233.168.0 183.233.169.255 广东省韶关市 移动
207 183.233.248.0 183.233.249.255 广东省韶关市 移动
208 183.234.40.0 183.234.43.255 广东省韶关市 移动
209 183.240.120.0 183.240.127.255 广东省韶关市 移动
210 202.41.152.0 202.41.159.255 广东省韶关市 广东省广播电视网络股份公司韶关分公司联通节点
211 202.103.184.0 202.103.186.255 广东省韶关市 电信
212 202.104.4.0 202.104.5.34 广东省韶关市 电信
213 202.104.5.36 202.104.5.255 广东省韶关市 电信
214 202.104.246.0 202.104.246.255 广东省韶关市 电信
215 202.105.172.0 202.105.172.0 广东省韶关市 电信
216 202.105.172.1 202.105.172.129 广东省韶关市 浈江区十里亭乐怡网吧
217 202.105.172.130 202.105.172.130 广东省韶关市 韶大商业街新飞讯网吧
218 202.105.172.131 202.105.172.150 广东省韶关市 浈江区十里亭乐怡网吧
219 202.105.172.151 202.105.173.37 广东省韶关市 电信
220 202.105.173.38 202.105.173.38 广东省韶关市 联通网吧
221 202.105.173.39 202.105.173.169 广东省韶关市 电信
222 202.105.173.170 202.105.173.171 广东省韶关市 金源网吧
223 202.105.173.172 202.105.173.255 广东省韶关市 电信
224 210.38.192.0 210.38.192.32 广东省韶关市 韶关学院
225 210.38.192.33 210.38.192.33 广东省韶关市 韶关学院DNS服务器
226 210.38.192.34 210.38.207.255 广东省韶关市 韶关学院
227 210.39.192.0 210.39.199.255 广东省韶关市 韶关学院
228 210.52.105.0 210.52.105.255 广东省广州市 /韶关市联通
229 211.96.152.0 211.96.157.255 广东省韶关市 联通
230 211.96.158.0 211.96.158.255 广东省韶关市 (乐昌市)广电网
231 211.96.159.0 211.96.159.255 广东省韶关市 联通
232 211.139.248.0 211.139.249.255 广东省韶关市 移动
233 211.146.218.0 211.146.218.255 广东省韶关市 广电网
234 211.154.176.0 211.154.191.255 广东省韶关市 广东省广播电视网络股份公司韶关分公司联通节点
235 211.156.228.0 211.156.228.255 广东省韶关市 广电网
236 211.156.229.0 211.156.229.255 广东省韶关市 /清远市视讯宽带
237 211.161.16.0 211.161.19.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
238 218.15.32.0 218.15.32.255 广东省韶关市 电信
239 218.15.33.0 218.15.33.2 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
240 218.15.33.3 218.15.33.3 广东省韶关市 韶关钢铁集团有限公司西区
241 218.15.33.4 218.15.33.11 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
242 218.15.33.12 218.15.33.12 广东省韶关市 韶关钢铁集团公司
243 218.15.33.13 218.15.33.34 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
244 218.15.33.35 218.15.33.38 广东省韶关市 韶洲师范
245 218.15.33.39 218.15.33.129 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
246 218.15.33.130 218.15.33.130 广东省韶关市新丰县 有间网吧
247 218.15.33.131 218.15.33.131 广东省韶关市新丰县 世纪风网吧(交通大酒店一楼)
248 218.15.33.132 218.15.33.135 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
249 218.15.33.136 218.15.33.136 广东省韶关市新丰县 新天地网吧(丰城大道西132号恒辉A座2楼)
250 218.15.33.137 218.15.33.144 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
251 218.15.33.145 218.15.33.145 广东省韶关市新丰县 精灵网吧
252 218.15.33.146 218.15.33.146 广东省韶关市新丰县 开心网吧
253 218.15.33.147 218.15.33.147 广东省韶关市新丰县 冲浪网吧
254 218.15.33.148 218.15.33.148 广东省韶关市新丰县 相约网吧
255 218.15.33.149 218.15.33.149 广东省韶关市新丰县 网景网吧
256 218.15.33.150 218.15.33.150 广东省韶关市新丰县 第一中学校园网
257 218.15.33.151 218.15.33.151 广东省韶关市新丰县 丰讯网吧
258 218.15.33.152 218.15.33.152 广东省韶关市新丰县 小虫网吧
259 218.15.33.153 218.15.33.153 广东省韶关市新丰县 丰城镇E空间网吧
260 218.15.33.154 218.15.33.154 广东省韶关市新丰县 旋风网吧(丰讯三楼)
261 218.15.33.155 218.15.33.155 广东省韶关市新丰县 有间网吧
262 218.15.33.156 218.15.33.156 广东省韶关市新丰县 荣华网吧
263 218.15.33.157 218.15.33.157 广东省韶关市新丰县 旭城网吧
264 218.15.33.158 218.15.33.180 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
265 218.15.33.181 218.15.33.181 广东省韶关市新丰县 网旋风网吧
266 218.15.33.182 218.15.33.193 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
267 218.15.33.194 218.15.33.194 广东省韶关市新丰县 精灵网吧
268 218.15.33.195 218.15.37.5 广东省韶关市 电信
269 218.15.37.6 218.15.37.6 广东省韶关市 五祖路云星网吧
270 218.15.37.7 218.15.38.66 广东省韶关市 电信
271 218.15.38.67 218.15.38.67 广东省韶关市 风采网吧
272 218.15.38.68 218.15.39.205 广东省韶关市 电信
273 218.15.39.206 218.15.39.206 广东省韶关市 爱民女子医院
274 218.15.39.207 218.15.40.41 广东省韶关市 电信
275 218.15.40.42 218.15.40.42 广东省韶关市 韶刚潇洒网吧
276 218.15.40.43 218.15.40.43 广东省韶关市 韶刚双马网吧
277 218.15.40.44 218.15.40.64 广东省韶关市 电信
278 218.15.40.65 218.15.40.79 广东省韶关市 长城宽带(电信出口)
279 218.15.40.80 218.15.41.94 广东省韶关市 电信
280 218.15.41.95 218.15.41.99 广东省韶关市 韶关学院(韶塘路100号)
281 218.15.41.100 218.15.41.127 广东省韶关市 电信
282 218.15.41.128 218.15.41.255 广东省韶关市 电信IDC机房
283 218.15.42.0 218.15.43.255 广东省韶关市 电信
284 218.15.44.0 218.15.45.157 广东省韶关市 (翁源县)电信
285 218.15.45.158 218.15.45.158 广东省韶关市 翁源县龙仙风信子网吧
286 218.15.45.159 218.15.46.16 广东省韶关市 (翁源县)电信
287 218.15.46.17 218.15.46.17 广东省韶关市 翁源龙仙网吧
288 218.15.46.18 218.15.46.255 广东省韶关市 (翁源县)电信
289 218.15.47.0 218.15.47.27 广东省韶关市 电信
290 218.15.47.28 218.15.47.28 广东省韶关市乐昌市 乐城镇电脑迷网吧
291 218.15.47.29 218.15.47.46 广东省韶关市 电信
292 218.15.47.47 218.15.47.47 广东省韶关市乐昌市 河南镇时代网吧
293 218.15.47.48 218.15.47.48 广东省韶关市 电信
294 218.15.47.49 218.15.47.74 广东省韶关市 曲仁花坪红点网络中心
295 218.15.47.75 218.15.53.196 广东省韶关市 电信
296 218.15.53.197 218.15.53.197 广东省韶关市 乳源奕情网吧
297 218.15.53.198 218.15.54.87 广东省韶关市 电信
298 218.15.54.88 218.15.54.88 广东省韶关市 师范学院
299 218.15.54.89 218.15.55.12 广东省韶关市 电信
300 218.15.55.13 218.15.55.13 广东省韶关市乐昌市 海洋网吧
301 218.15.55.14 218.15.55.31 广东省韶关市乐昌市 电信
302 218.15.55.32 218.15.55.32 广东省韶关市 乳源瑶族自治县畅和网吧
303 218.15.55.33 218.15.55.36 广东省韶关市乐昌市 电信
304 218.15.55.37 218.15.55.37 广东省韶关市乐昌市 坪石金鸡网吧
305 218.15.55.38 218.15.55.38 广东省韶关市乐昌市 坪石镇聚园网吧
306 218.15.55.39 218.15.55.64 广东省韶关市乐昌市 电信
307 218.15.55.65 218.15.55.65 广东省韶关市乐昌市 坪石镇金龙网吧
308 218.15.55.66 218.15.55.89 广东省韶关市 电信
309 218.15.55.90 218.15.55.90 广东省韶关市乐昌市 艺园网吧
310 218.15.55.91 218.15.55.153 广东省韶关市乐昌市 电信
311 218.15.55.154 218.15.55.154 广东省韶关市新丰县 人人网吧
312 218.15.55.155 218.15.55.193 广东省韶关市乐昌市 电信
313 218.15.55.194 218.15.55.194 广东省韶关市新丰县 精灵网吧
314 218.15.55.195 218.15.55.220 广东省韶关市乐昌市 电信
315 218.15.55.221 218.15.55.221 广东省韶关市 第七中学
316 218.15.55.222 218.15.56.6 广东省韶关市乐昌市 电信
317 218.15.56.7 218.15.56.7 广东省韶关市曲江区 亨通网络休闲会所
318 218.15.56.8 218.15.56.8 广东省韶关市乐昌市 /浈江区电信
319 218.15.56.9 218.15.56.9 广东省韶关市曲江区 天元网吧
320 218.15.56.10 218.15.56.10 广东省韶关市 马坝镇天地网吧
321 218.15.56.11 218.15.56.11 广东省韶关市曲江区 仙剑网吧
322 218.15.56.12 218.15.56.12 广东省韶关市曲江区 飞达网吧(马坝桃园西路)
323 218.15.56.13 218.15.56.13 广东省韶关市曲江区 天地网吧
324 218.15.56.14 218.15.56.14 广东省韶关市曲江区 中华路世纪网吧
325 218.15.56.15 218.15.56.15 广东省韶关市乐昌市 电信
326 218.15.56.16 218.15.56.16 广东省韶关市 曲江县极速网吧
327 218.15.56.17 218.15.56.17 广东省韶关市曲江区 闪速网吧
328 218.15.56.18 218.15.56.18 广东省韶关市 飞扬网吧
329 218.15.56.19 218.15.56.19 广东省韶关市乐昌市 电信
330 218.15.56.20 218.15.56.20 广东省韶关市 曲江马坝心蓝网吧
331 218.15.56.21 218.15.56.21 广东省韶关市曲江区 佳美网吧
332 218.15.56.22 218.15.56.25 广东省韶关市乐昌市 电信
333 218.15.56.26 218.15.56.26 广东省韶关市曲江区 中华园世纪网吧
334 218.15.56.27 218.15.56.27 广东省韶关市 电信
335 218.15.56.28 218.15.56.28 广东省韶关市曲江区 伟雄网吧
336 218.15.56.29 218.15.56.29 广东省韶关市 电信
337 218.15.56.30 218.15.56.30 广东省韶关市曲江区 铭记网吧
338 218.15.56.31 218.15.56.31 广东省韶关市乐昌市 电信
339 218.15.56.32 218.15.56.32 广东省韶关市曲江区 金蜘蛛网吧(马坝鞍山路32号)
340 218.15.56.33 218.15.56.33 广东省韶关市乐昌市 电信
341 218.15.56.34 218.15.56.34 广东省韶关市曲江区 枫叶网络城
342 218.15.56.35 218.15.56.35 广东省韶关市曲江区 三角网吧
343 218.15.56.36 218.15.56.36 广东省韶关市曲江区 亿华新世纪网吧
344 218.15.56.37 218.15.56.37 广东省韶关市乐昌市 电信
345 218.15.56.38 218.15.56.38 广东省韶关市曲江区 网轩网吧
346 218.15.56.39 218.15.56.39 广东省韶关市曲江区 金蜘蛛网吧
347 218.15.56.40 218.15.56.40 广东省韶关市曲江区 闪速网吧
348 218.15.56.41 218.15.56.41 广东省韶关市 曲江区尖锋网吧
349 218.15.56.42 218.15.56.43 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
350 218.15.56.44 218.15.56.44 广东省韶关市 曲江县星云网吧
351 218.15.56.45 218.15.56.45 广东省韶关市 曲江区海信网吧
352 218.15.56.46 218.15.56.48 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
353 218.15.56.49 218.15.56.49 广东省韶关市 松山职业技术学院3栋宿舍
354 218.15.56.50 218.15.56.53 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
355 218.15.56.54 218.15.56.54 广东省韶关市 广东松山职业技术学院一/二/三/四幢学生宿舍
356 218.15.56.55 218.15.56.55 广东省韶关市 广东松山职业技术学院楠园学生公寓和5/6幢学生宿舍
357 218.15.56.56 218.15.56.56 广东省韶关市 广东松山职业技术学院桂园学生公寓
358 218.15.56.57 218.15.56.59 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
359 218.15.56.60 218.15.56.60 广东省韶关市 广东松山职业技术学院教学区和1-4幢学生宿舍
360 218.15.56.61 218.15.56.149 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
361 218.15.56.150 218.15.56.150 广东省韶关市 广东曲江马坝职业学校
362 218.15.56.151 218.15.56.255 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
363 218.15.57.0 218.15.57.16 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
364 218.15.57.17 218.15.57.17 广东省韶关市始兴县 东门路15号银河网络中心
365 218.15.57.18 218.15.57.18 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
366 218.15.57.19 218.15.57.19 广东省韶关市始兴县 风度中学
367 218.15.57.20 218.15.57.21 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
368 218.15.57.22 218.15.57.22 广东省韶关市乐昌市 乐昌网吧
369 218.15.57.23 218.15.57.140 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
370 218.15.57.141 218.15.57.141 广东省韶关市 红叶网吧
371 218.15.57.142 218.15.58.13 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
372 218.15.58.14 218.15.58.14 广东省韶关市 卫生医学院
373 218.15.58.15 218.15.58.23 广东省韶关市乐昌市 电信
374 218.15.58.24 218.15.58.24 广东省韶关市 卫生医学院
375 218.15.58.25 218.15.58.70 广东省韶关市乐昌市 电信
376 218.15.58.71 218.15.58.71 广东省韶关市 情人网吧
377 218.15.58.72 218.15.58.205 广东省韶关市 电信
378 218.15.58.206 218.15.58.206 广东省韶关市 西河新朋网吧
379 218.15.58.207 218.15.60.0 广东省韶关市 电信
380 218.15.60.1 218.15.60.1 广东省韶关市 五祖路常红网吧
381 218.15.60.2 218.15.60.2 广东省韶关市 长红网吧(五祖路志兴大厦二楼)
382 218.15.60.3 218.15.60.35 广东省韶关市 电信
383 218.15.60.36 218.15.60.36 广东省韶关市 五祖路常红网吧
384 218.15.60.37 218.15.60.162 广东省韶关市 电信
385 218.15.60.163 218.15.60.163 广东省韶关市 高级曲江中学
386 218.15.60.164 218.15.60.164 广东省韶关市 曲江区曲江高级中学
387 218.15.60.165 218.15.61.63 广东省韶关市 电信
388 218.15.61.64 218.15.61.64 广东省韶关市 乐昌绿茵网吧
389 218.15.61.65 218.15.61.65 广东省韶关市乐昌市 e网情深网吧
390 218.15.61.66 218.15.61.66 广东省韶关市乐昌市 电信
391 218.15.61.67 218.15.61.67 广东省韶关市 乐昌新世纪网吧
392 218.15.61.68 218.15.61.68 广东省韶关市 乐昌浪潮网吧
393 218.15.61.69 218.15.61.69 广东省韶关市 乐昌新世纪网吧
394 218.15.61.70 218.15.61.70 广东省韶关市 电信
395 218.15.61.71 218.15.61.71 广东省韶关市乐昌市 兴华网吧
396 218.15.61.72 218.15.62.137 广东省韶关市 电信
397 218.15.62.138 218.15.62.143 广东省韶关市 南郊二公里七号会所
398 218.15.62.144 218.15.62.227 广东省韶关市 电信
399 218.15.62.228 218.15.62.228 广东省韶关市乐昌市 旺辰威网吧
400 218.15.62.229 218.15.63.66 广东省韶关市 电信
401 218.15.63.67 218.15.63.67 广东省韶关市浈江区 天天网吧(5横巷101-104)
402 218.15.63.68 218.15.63.255 广东省韶关市 电信
403 218.97.224.0 218.97.232.255 广东省广州市 /韶关市视讯宽带
404 218.97.234.0 218.97.234.255 广东省广州市 /韶关市视讯宽带
405 218.204.234.0 218.204.235.255 广东省韶关市 广东移动韶关市分公司
406 219.129.80.0 219.129.80.7 广东省韶关市 电信
407 219.129.80.8 219.129.80.8 广东省韶关市 万宝路网吧
408 219.129.80.9 219.129.81.1 广东省韶关市 电信
409 219.129.81.2 219.129.81.2 广东省韶关市 国民网吧
410 219.129.81.3 219.129.82.73 广东省韶关市 电信
411 219.129.82.74 219.129.82.74 广东省韶关市 风云网吧
412 219.129.82.75 219.129.82.255 广东省韶关市 电信
413 219.129.83.0 219.129.83.255 广东省韶关市 迅雷离线服务器
414 219.129.84.0 219.129.84.0 广东省韶关市 电信
415 219.129.84.1 219.129.84.1 广东省韶关市 红蚂蚁网吧
416 219.129.84.2 219.129.88.64 广东省韶关市 电信
417 219.129.88.65 219.129.88.71 广东省韶关市 韶关发电厂
418 219.129.88.72 219.129.90.123 广东省韶关市 电信
419 219.129.90.124 219.129.90.124 广东省韶关市 翁源网虫吧
420 219.129.90.125 219.129.91.34 广东省韶关市 电信
421 219.129.91.35 219.129.91.35 广东省韶关市 翁源县宝岛网吧
422 219.129.91.36 219.129.91.36 广东省韶关市 电信
423 219.129.91.37 219.129.91.37 广东省韶关市 翁源县亲亲网吧
424 219.129.91.38 219.129.91.39 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
425 219.129.91.40 219.129.91.40 广东省韶关市 翁源县网虫吧
426 219.129.91.41 219.129.91.41 广东省韶关市 翁源龙仙威龙网吧
427 219.129.91.42 219.129.91.42 广东省韶关市 翁源龙仙开心网吧
428 219.129.91.43 219.129.91.45 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
429 219.129.91.46 219.129.91.46 广东省韶关市 翁源县龙仙镇沙龙网吧
430 219.129.91.47 219.129.91.50 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
431 219.129.91.51 219.129.91.51 广东省韶关市 翁源县南飞网吧
432 219.129.91.52 219.129.91.55 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
433 219.129.91.56 219.129.91.59 广东省韶关市 翁源县时雨网吧
434 219.129.91.60 219.129.91.70 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
435 219.129.91.71 219.129.91.71 广东省韶关市 乐昌市新时代中学
436 219.129.91.72 219.129.91.72 广东省韶关市 乐昌市河南镇海洋网吧
437 219.129.91.73 219.129.91.255 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
438 219.129.92.0 219.129.94.101 广东省韶关市 电信
439 219.129.94.102 219.129.94.102 广东省韶关市 南郊南枫雅居
440 219.129.94.103 219.129.94.255 广东省韶关市 电信
441 219.129.95.0 219.129.95.255 广东省韶关市新丰县 电信
442 219.129.96.0 219.129.96.79 广东省韶关市 电信
443 219.129.96.80 219.129.96.80 广东省韶关市 仁化彩票站
444 219.129.96.81 219.129.97.161 广东省韶关市 电信
445 219.129.97.162 219.129.97.162 广东省韶关市 乐昌新思维网络部
446 219.129.97.163 219.129.100.20 广东省韶关市 电信
447 219.129.100.21 219.129.100.21 广东省韶关市乐昌市 深源网吧
448 219.129.100.22 219.129.100.29 广东省韶关市 电信
449 219.129.100.30 219.129.100.30 广东省韶关市 仁化职中
450 219.129.100.31 219.129.100.101 广东省韶关市 电信
451 219.129.100.102 219.129.100.102 广东省韶关市乐昌市 夜天网吧
452 219.129.100.103 219.129.102.107 广东省韶关市 电信
453 219.129.102.108 219.129.102.108 广东省韶关市南雄市 开心网吧
454 219.129.102.109 219.129.104.255 广东省韶关市 电信
455 219.129.105.0 219.129.105.255 广东省韶关市 (北江区)电信
456 219.129.106.0 219.129.108.255 广东省韶关市 电信
457 219.129.109.0 219.129.109.255 广东省韶关市 (南雄市)电信
458 219.129.110.0 219.129.110.255 广东省韶关市 (新丰/始兴县)电信
459 219.129.111.0 219.129.111.148 广东省韶关市 仁化电信
460 219.129.111.149 219.129.111.149 广东省韶关市 锦城网吧
461 219.129.111.150 219.129.111.175 广东省韶关市 仁化电信
462 219.129.111.176 219.129.111.176 广东省韶关市 锦城网吧
463 219.129.111.177 219.129.111.255 广东省韶关市 仁化电信
464 219.129.112.0 219.129.112.13 广东省韶关市 电信
465 219.129.112.14 219.129.112.14 广东省韶关市 广播电视大学
466 219.129.112.15 219.129.112.82 广东省韶关市 电信
467 219.129.112.83 219.129.112.83 广东省韶关市南雄市 拓域科技中心
468 219.129.112.84 219.129.112.96 广东省韶关市 电信
469 219.129.112.97 219.129.112.97 广东省韶关市南雄市 南雄中学
470 219.129.112.98 219.129.112.100 广东省韶关市 电信
471 219.129.112.101 219.129.112.101 广东省韶关市南雄市 先达网吧
472 219.129.112.102 219.129.112.104 广东省韶关市 电信
473 219.129.112.105 219.129.112.105 广东省韶关市南雄市 乐达公司
474 219.129.112.106 219.129.112.106 广东省韶关市南雄市 深蓝网吧(沿江东路6号)
475 219.129.112.107 219.129.112.107 广东省韶关市南雄市 超越网吧
476 219.129.112.108 219.129.112.117 广东省韶关市 电信
477 219.129.112.118 219.129.112.118 广东省韶关市南雄市 月亮城网咖(沿江西路37号2楼)
478 219.129.112.119 219.129.112.119 广东省韶关市 电信
479 219.129.112.120 219.129.112.120 广东省韶关市南雄市 南雄中学
480 219.129.112.121 219.129.112.124 广东省韶关市 电信
481 219.129.112.125 219.129.112.125 广东省韶关市南雄市 快乐网吧
482 219.129.112.126 219.129.112.245 广东省韶关市 电信
483 219.129.112.246 219.129.112.246 广东省韶关市 翁源时雨网络会所
484 219.129.112.247 219.129.112.247 广东省韶关市 电信
485 219.129.112.248 219.129.112.248 广东省韶关市 乳源县弈情网吧
486 219.129.112.249 219.129.112.250 广东省韶关市 电信
487 219.129.112.251 219.129.112.251 广东省韶关市 乳源县畅和网吧
488 219.129.112.252 219.129.112.253 广东省韶关市 电信
489 219.129.112.254 219.129.112.254 广东省韶关市 乳源县联英网苑(汽车站对面)
490 219.129.112.255 219.129.113.26 广东省韶关市 电信
491 219.129.113.27 219.129.113.30 广东省韶关市 翁源县龙仙时雨网吧
492 219.129.113.31 219.129.113.129 广东省韶关市 电信
493 219.129.113.130 219.129.113.176 广东省韶关市 世界地质公园丹霞山祥源网吧霞兴南路8号
494 219.129.113.177 219.129.113.190 广东省韶关市 跃盛科技
495 219.129.113.191 219.129.113.255 广东省韶关市 电信
496 219.129.114.0 219.129.114.255 广东省韶关市 韶关学院
497 219.129.115.0 219.129.115.76 广东省韶关市 电信
498 219.129.115.77 219.129.115.77 广东省韶关市 广东松山职业技术学院桂园学生公寓
499 219.129.115.78 219.129.115.78 广东省韶关市 广东松山职业技术学院楠园学生公寓
500 219.129.115.79 219.129.115.129 广东省韶关市 电信
501 219.129.115.130 219.129.115.190 广东省韶关市 仁化县图书馆多媒体电子阅览室
502 219.129.115.191 219.129.118.1 广东省韶关市 电信
503 219.129.118.2 219.129.118.5 广东省韶关市 翁源县旺辰威网吧
504 219.129.118.6 219.129.118.8 广东省韶关市 电信
505 219.129.118.9 219.129.118.11 广东省韶关市 时雨网吧(翁源县城汽车站对面)
506 219.129.118.12 219.129.120.141 广东省韶关市 电信
507 219.129.120.142 219.129.120.142 广东省韶关市 翁源县风信子网吧
508 219.129.120.143 219.129.121.255 广东省韶关市 电信
509 219.129.122.0 219.129.122.255 广东省韶关市新丰县 /乐昌/始兴县电信
510 219.129.123.0 219.129.126.207 广东省韶关市 电信
511 219.129.126.208 219.129.126.208 广东省韶关市 曲江县大宝山矿一中
512 219.129.126.209 219.129.126.255 广东省韶关市 电信
513 219.129.131.0 219.129.132.32 广东省河源市 /韶关市电信
514 219.129.132.34 219.129.137.22 广东省河源市 /韶关市电信
515 219.129.240.0 219.129.242.255 广东省韶关市 电信
516 219.129.243.0 219.129.243.255 广东省韶关市乐昌市 电信
517 219.129.244.0 219.129.246.255 广东省韶关市 电信
518 219.129.247.0 219.129.248.255 广东省韶关市始兴县 电信
519 219.129.249.0 219.129.250.1 广东省韶关市 电信
520 219.129.250.2 219.129.250.2 广东省韶关市 星空网盟网吧
521 219.129.250.3 219.129.251.9 广东省韶关市 电信
522 219.129.251.10 219.129.251.13 广东省韶关市 广东北江实验学校
523 219.129.251.14 219.129.251.34 广东省韶关市 电信
524 219.129.251.35 219.129.251.37 广东省韶关市 莱斯大酒店
525 219.129.251.38 219.129.251.160 广东省韶关市 电信
526 219.129.251.161 219.129.251.162 广东省韶关市 第七中学(升平路107号)
527 219.129.251.163 219.129.251.163 广东省韶关市 第七中学高中科室(升平路107号)
528 219.129.251.164 219.129.251.164 广东省韶关市 第七中学初中科室(升平路107号)
529 219.129.251.165 219.129.251.165 广东省韶关市 第七中学行政科室(升平路107号)
530 219.129.251.166 219.129.251.166 广东省韶关市 第七中学(升平路107号)
531 219.129.251.167 219.129.251.201 广东省韶关市 电信
532 219.129.251.202 219.129.251.206 广东省韶关市 广东北江中学
533 219.129.251.207 219.129.251.242 广东省韶关市 电信
534 219.129.251.243 219.129.251.243 广东省韶关市 红蚂蚁网吧
535 219.129.251.244 219.129.255.255 广东省韶关市 电信
536 219.222.96.0 219.222.111.255 广东省韶关市 韶关学院
537 220.113.140.0 220.113.143.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
538 220.114.252.0 220.114.255.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
539 220.115.226.0 220.115.227.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
540 220.198.112.0 220.198.118.255 广东省韶关市 联通
541 220.242.152.0 220.242.159.255 广东省韶关市 中移铁通
542 221.5.56.0 221.5.56.255 广东省韶关市 联通
543 221.5.58.0 221.5.58.228 广东省韶关市 联通
544 221.5.58.229 221.5.58.230 广东省韶关市 第七中学(升平路107号)
545 221.5.58.231 221.5.63.255 广东省韶关市 联通
546 222.50.96.0 222.50.97.255 广东省韶关市 中移铁通
547 222.50.98.0 222.50.98.255 广东省韶关市 (乐昌/武江区)铁通
548 222.50.99.0 222.50.99.255 广东省韶关市 中移铁通
549 222.50.161.0 222.50.167.255 广东省韶关市 中移铁通
550 223.73.21.0 223.73.23.255 广东省韶关市 移动
551 223.73.44.0 223.73.47.255 广东省韶关市 移动
552 223.73.252.0 223.73.252.255 广东省韶关市南雄市 移动
553 223.74.80.0 223.74.88.255 广东省韶关市 移动
554 223.74.90.0 223.74.91.255 广东省韶关市 移动