ip地址查询

韶关市IP地址列表

韶关市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.124.192.0 14.124.223.255 广东省韶关市 电信
2 14.144.0.0 14.144.63.255 广东省韶关市 电信
3 14.159.32.0 14.159.127.255 广东省韶关市 电信
4 14.197.164.0 14.197.164.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
5 27.43.64.0 27.43.68.255 广东省韶关市 联通
6 27.43.95.0 27.43.119.255 广东省韶关市 联通
7 27.43.120.0 27.43.120.255 广东省韶关市武江区 联通
8 27.43.121.0 27.43.127.255 广东省韶关市 联通
9 58.253.0.0 58.253.15.255 广东省韶关市 联通
10 58.254.244.0 58.254.245.255 广东省韶关市 联通
11 59.32.175.0 59.32.176.33 广东省韶关市 电信
12 59.32.176.34 59.32.176.34 广东省韶关市 浈江区西桥街万宝路网吧
13 59.32.176.35 59.32.176.115 广东省韶关市 电信
14 59.32.176.116 59.32.176.116 广东省韶关市武江区 金樽网吧
15 59.32.176.117 59.32.177.41 广东省韶关市 电信
16 59.32.177.42 59.32.177.45 广东省韶关市 仁爱路佰胜网咖
17 59.32.177.46 59.32.184.255 广东省韶关市 电信
18 59.32.185.0 59.32.185.255 广东省韶关市武江区 电信
19 59.32.186.0 59.32.188.255 广东省韶关市 电信
20 59.32.189.0 59.32.189.255 广东省韶关市武江区 电信
21 59.32.190.0 59.32.191.255 广东省韶关市 电信
22 59.32.192.0 59.32.192.255 广东省韶关市乐昌市 电信
23 59.32.193.0 59.32.193.255 广东省韶关市 电信
24 59.32.194.0 59.32.194.255 广东省韶关市武江区 电信
25 59.32.195.0 59.32.195.255 广东省韶关市始兴县 电信
26 59.32.196.0 59.32.196.200 广东省韶关市 电信
27 59.32.196.201 59.32.196.201 广东省韶关市新丰县 千色店(老干部活动中心旁)
28 59.32.196.202 59.32.204.27 广东省韶关市 电信
29 59.32.204.28 59.32.204.28 广东省韶关市 风采楼网吧
30 59.32.204.29 59.32.204.167 广东省韶关市 电信
31 59.32.204.168 59.32.204.170 广东省韶关市 足球网吧(火车站旁)
32 59.32.204.171 59.32.205.1 广东省韶关市 电信
33 59.32.205.2 59.32.205.2 广东省韶关市武江区 大家乐星际网苑
34 59.32.205.3 59.32.218.1 广东省韶关市 电信
35 59.32.218.2 59.32.218.2 广东省韶关市 西河星空网盟
36 59.32.218.3 59.32.225.255 广东省韶关市 电信
37 59.32.226.0 59.32.226.255 广东省韶关市始兴县 电信
38 59.32.227.0 59.32.232.31 广东省韶关市 电信
39 59.32.232.32 59.32.232.255 广东省韶关市 电信IDC机房
40 59.32.233.0 59.32.238.65 广东省韶关市 电信
41 59.32.238.66 59.32.238.70 广东省韶关市 五里亭新天地网吧
42 59.32.238.71 59.32.238.241 广东省韶关市 电信
43 59.32.238.242 59.32.238.242 广东省韶关市武江区 九月花休闲网络会所(小阳山菜市场对面)
44 59.32.238.243 59.32.242.255 广东省韶关市 电信
45 59.32.243.0 59.32.243.255 广东省韶关市曲江区 电信
46 59.32.244.0 59.32.246.255 广东省韶关市 电信
47 59.32.247.0 59.32.247.255 广东省韶关市 (浈江区)电信
48 59.32.248.0 59.32.248.255 广东省韶关市 工业东路佰胜网咖
49 59.32.249.0 59.32.249.0 广东省韶关市 电信
50 59.32.249.1 59.32.249.150 广东省韶关市武江区 多彩网吧
51 59.32.249.151 59.32.249.151 广东省韶关市 小虫网吧
52 59.32.249.152 59.32.249.255 广东省韶关市 电信
53 59.32.250.0 59.32.250.255 广东省韶关市南雄市 电信
54 59.32.251.0 59.32.251.255 广东省韶关市 (北江区)电信
55 59.32.252.0 59.32.252.255 广东省韶关市 (浈江区)电信
56 59.32.253.0 59.32.255.2 广东省韶关市 电信
57 59.32.255.3 59.32.255.3 广东省韶关市 三和网吧(翁城镇和平南路106号)
58 59.32.255.4 59.32.255.4 广东省韶关市 翁源官渡开发区祥和网吧
59 59.32.255.5 59.32.255.13 广东省韶关市 电信
60 59.32.255.14 59.32.255.14 广东省韶关市 同心网吧(翁源县官渡开发区)
61 59.32.255.15 59.32.255.255 广东省韶关市 电信
62 61.143.240.0 61.143.240.255 广东省韶关市 小区用户(LAN)
63 61.143.241.0 61.143.241.2 广东省韶关市 电信
64 61.143.241.3 61.143.241.3 广东省韶关市 濠景会所
65 61.143.241.4 61.143.242.0 广东省韶关市 电信
66 61.143.242.1 61.143.242.80 广东省韶关市武江区 菲诗网吧
67 61.143.242.81 61.143.243.149 广东省韶关市 电信
68 61.143.243.150 61.143.243.150 广东省韶关市乐昌市 旺辰威网盟
69 61.143.243.151 61.143.243.194 广东省韶关市 电信
70 61.143.243.195 61.143.243.195 广东省韶关市 星空网吧
71 61.143.243.196 61.143.244.255 广东省韶关市 电信
72 61.143.245.0 61.143.245.63 广东省韶关市 仁化兴隆网吧
73 61.143.245.64 61.143.245.135 广东省韶关市 电信
74 61.143.245.136 61.143.245.137 广东省韶关市 韶钢集团有限公司东区
75 61.143.245.138 61.143.245.212 广东省韶关市 电信
76 61.143.245.213 61.143.245.213 广东省韶关市 超越网络城(韶钢下元村)
77 61.143.245.214 61.143.245.215 广东省韶关市 电信
78 61.143.245.216 61.143.245.216 广东省韶关市 曲江区E网情深(韶钢西区下园村96号)
79 61.143.245.217 61.143.248.97 广东省韶关市 电信
80 61.143.248.98 61.143.248.98 广东省韶关市武江区 星际网吧(新华南路南枫花园商铺二楼)
81 61.143.248.99 61.143.248.255 广东省韶关市 电信
82 61.143.249.0 61.143.249.255 广东省韶关市乐昌市 电信
83 61.143.250.0 61.143.252.129 广东省韶关市 电信
84 61.143.252.130 61.143.252.130 广东省韶关市 工业西星空网盟
85 61.143.252.131 61.143.253.1 广东省韶关市 电信
86 61.143.253.2 61.143.253.2 广东省韶关市 电信百大网吧
87 61.143.253.3 61.143.255.255 广东省韶关市 电信
88 61.146.192.0 61.146.192.255 广东省韶关市 电信
89 61.146.193.0 61.146.193.13 广东省韶关市乐昌市 电信
90 61.146.193.16 61.146.193.115 广东省韶关市乐昌市 电信
91 61.146.193.116 61.146.193.118 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
92 61.146.193.119 61.146.193.255 广东省韶关市乐昌市 电信
93 61.146.194.0 61.146.194.99 广东省韶关市 电信
94 61.146.194.100 61.146.194.100 广东省韶关市 中天网吧
95 61.146.194.101 61.146.204.82 广东省韶关市 电信
96 61.146.204.83 61.146.204.83 广东省韶关市 枫叶情网络会所
97 61.146.204.84 61.146.204.91 广东省韶关市 电信
98 61.146.204.92 61.146.204.92 广东省韶关市武江区 青苹果网苑
99 61.146.204.93 61.146.204.115 广东省韶关市 电信
100 61.146.204.116 61.146.204.116 广东省韶关市 佰胜网咖仁爱路连锁旗舰分店
101 61.146.204.117 61.146.204.145 广东省韶关市 电信
102 61.146.204.146 61.146.204.146 广东省韶关市 浈江区十里亭新时速网吧
103 61.146.204.147 61.146.204.225 广东省韶关市 电信
104 61.146.204.226 61.146.204.227 广东省韶关市 佰胜网咖仁爱路连锁旗舰分店
105 61.146.204.228 61.146.205.0 广东省韶关市 电信
106 61.146.205.1 61.146.205.102 广东省韶关市武江区 青苹果网苑
107 61.146.205.103 61.146.206.255 广东省韶关市 电信
108 61.235.93.0 61.235.95.255 广东省韶关市 中移铁通
109 61.242.19.0 61.242.19.255 广东省韶关市 联通
110 110.208.33.0 110.208.35.255 广东省韶关市 中移铁通
111 110.208.64.0 110.208.127.255 广东省韶关市 中移铁通
112 110.208.176.0 110.208.176.255 广东省韶关市 中移铁通
113 110.209.0.0 110.209.31.255 广东省韶关市 中移铁通
114 112.89.52.0 112.89.55.255 广东省韶关市 联通
115 112.91.12.0 112.91.12.255 广东省韶关市 联通
116 112.91.104.0 112.91.111.255 广东省韶关市 联通
117 112.92.0.50 112.92.0.50 广东省韶关市 联通
118 112.92.0.54 112.92.0.54 广东省韶关市 联通
119 112.92.30.0 112.92.31.255 广东省韶关市 联通
120 113.75.128.0 113.75.216.255 广东省韶关市 电信
121 113.75.217.0 113.75.217.255 广东省韶关市乳源县 电信
122 113.75.218.0 113.75.255.255 广东省韶关市 电信
123 113.106.129.0 113.106.143.255 广东省韶关市 电信
124 113.106.144.0 113.106.145.255 广东省韶关市新丰县 电信
125 113.106.146.0 113.106.146.255 广东省韶关市翁源县 电信
126 113.106.147.0 113.106.148.255 广东省韶关市 电信
127 113.106.149.0 113.106.149.255 广东省韶关市曲江区 电信
128 113.106.150.0 113.106.156.255 广东省韶关市 电信
129 113.106.157.0 113.106.157.255 广东省韶关市始兴县 电信
130 116.29.144.0 116.29.151.255 广东省韶关市 电信
131 116.29.184.0 116.29.187.255 广东省韶关市 电信
132 116.29.188.0 116.29.188.255 广东省韶关市武江区 电信
133 116.29.189.0 116.29.198.255 广东省韶关市 电信
134 116.29.199.0 116.29.199.255 广东省韶关市南雄市 电信
135 116.29.200.0 116.29.203.164 广东省韶关市 电信
136 116.29.203.165 116.29.203.165 广东省韶关市新丰县 天普网络(遥田镇人民街)
137 116.29.203.166 116.29.209.255 广东省韶关市 电信
138 116.29.210.0 116.29.210.255 广东省韶关市新丰县 电信
139 116.29.211.0 116.29.234.255 广东省韶关市 电信
140 116.29.235.0 116.29.235.255 广东省韶关市仁化县 电信
141 116.29.236.0 116.29.236.255 广东省韶关市翁源县 电信
142 116.29.237.0 116.29.243.255 广东省韶关市仁化县 电信
143 116.29.244.0 116.29.246.255 广东省韶关市 电信
144 116.29.247.0 116.29.247.255 广东省韶关市武江区 电信
145 116.29.248.0 116.29.255.255 广东省韶关市 电信
146 116.194.40.0 116.194.40.255 广东省韶关市 中移铁通
147 119.138.0.0 119.138.141.255 广东省韶关市 电信
148 119.146.0.0 119.146.11.255 广东省韶关市 电信
149 120.87.0.0 120.87.31.255 广东省韶关市 联通
150 120.87.32.0 120.87.32.255 广东省韶关市翁源县 联通
151 120.87.33.0 120.87.37.193 广东省韶关市 联通
152 120.87.37.194 120.87.37.198 广东省韶关市 联通IDC机房
153 120.87.37.199 120.87.37.255 广东省韶关市 联通
154 120.87.38.0 120.87.38.255 广东省韶关市曲江区 联通
155 120.87.39.0 120.87.63.255 广东省韶关市 联通
156 120.196.234.0 120.196.235.255 广东省韶关市 移动
157 120.239.98.0 120.239.108.255 广东省韶关市 移动
158 122.8.58.0 122.8.61.255 广东省韶关市 珠江宽频
159 122.8.70.0 122.8.70.255 广东省韶关市 珠江宽频
160 123.49.188.0 123.49.188.255 广东省韶关市 中移铁通
161 123.49.196.0 123.49.198.255 广东省韶关市 中移铁通
162 123.49.255.0 123.49.255.255 广东省韶关市 中移铁通
163 123.64.160.0 123.64.167.255 广东省韶关市 中移铁通
164 123.65.64.0 123.65.79.255 广东省韶关市 中移铁通
165 123.88.80.0 123.88.93.255 广东省韶关市 中移铁通
166 123.88.94.0 123.88.94.255 广东省韶关市翁源县 中移铁通
167 123.88.95.0 123.88.103.255 广东省韶关市 中移铁通
168 125.89.198.0 125.89.206.255 广东省韶关市 电信
169 125.89.207.0 125.89.207.255 广东省韶关市 (仁化县)电信
170 125.89.208.0 125.89.224.255 广东省韶关市 电信
171 125.89.225.0 125.89.225.255 广东省韶关市 (仁化县)电信
172 125.89.226.0 125.89.227.255 广东省韶关市 (浈江区)电信
173 125.89.228.0 125.89.228.255 广东省韶关市 佰胜网咖(十里亭柏略旗舰店)
174 125.89.229.0 125.89.231.29 广东省韶关市 电信
175 125.89.231.30 125.89.231.30 广东省韶关市 新北江网吧
176 125.89.231.31 125.89.238.65 广东省韶关市 电信
177 125.89.238.66 125.89.238.70 广东省韶关市 翁源县沙龙网吧
178 125.89.238.71 125.89.238.81 广东省韶关市 电信
179 125.89.238.82 125.89.238.82 广东省韶关市 翁源县幸福网吧
180 125.89.238.83 125.89.239.19 广东省韶关市 电信
181 125.89.239.20 125.89.239.20 广东省韶关市 旺辰威网吧(紫荆七路紫荆花苑G7栋二层)
182 125.89.239.21 125.89.239.25 广东省韶关市 电信
183 125.89.239.26 125.89.239.26 广东省韶关市 乐昌飞讯网吧
184 125.89.239.27 125.89.239.194 广东省韶关市 电信
185 125.89.239.195 125.89.239.195 广东省韶关市新丰县 有间网吧
186 125.89.239.196 125.89.248.255 广东省韶关市 电信
187 125.89.249.0 125.89.249.255 广东省韶关市 佰胜网咖(南郊韶南旗舰店)
188 125.89.250.0 125.89.251.255 广东省韶关市 电信
189 125.89.252.0 125.89.252.63 广东省韶关市 安琪网吧(西河车站五祖路)
190 125.89.252.64 125.89.254.255 广东省韶关市 电信
191 125.89.255.0 125.89.255.255 广东省韶关市 仁爱路佰胜网咖旗舰店
192 125.94.64.0 125.94.79.255 广东省韶关市 电信
193 125.94.216.0 125.94.231.255 广东省韶关市 电信
194 163.177.104.0 163.177.111.255 广东省韶关市 联通
195 163.204.192.0 163.204.231.255 广东省韶关市 联通
196 163.204.233.0 163.204.244.255 广东省韶关市 联通
197 175.188.192.0 175.188.223.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
198 183.1.64.0 183.1.127.255 广东省韶关市 电信
199 183.4.96.0 183.4.127.255 广东省韶关市 电信
200 183.21.128.0 183.21.134.255 广东省韶关市 电信
201 183.21.135.0 183.21.135.255 广东省韶关市乳源县 电信
202 183.21.136.0 183.21.213.255 广东省韶关市 电信
203 183.21.214.0 183.21.214.255 广东省韶关市武江区 电信
204 183.21.215.0 183.21.255.255 广东省韶关市 电信
205 183.53.0.0 183.53.47.255 广东省韶关市 电信
206 183.55.128.0 183.55.164.255 广东省韶关市 电信
207 183.55.165.0 183.55.165.255 广东省韶关市始兴县 电信
208 183.55.166.0 183.55.191.255 广东省韶关市 电信
209 183.55.192.0 183.55.192.255 广东省韶关市武江区 电信
210 183.55.193.0 183.55.231.255 广东省韶关市 电信
211 183.55.232.0 183.55.232.255 广东省韶关市曲江区 电信
212 183.55.233.0 183.55.255.255 广东省韶关市 电信
213 183.58.93.0 183.58.95.255 广东省韶关市 电信
214 183.58.192.0 183.58.223.255 广东省韶关市 电信
215 183.59.129.0 183.59.129.255 广东省韶关市 电信
216 183.59.196.0 183.59.199.255 广东省韶关市 电信
217 183.61.72.0 183.61.79.255 广东省韶关市 电信
218 183.61.144.0 183.61.144.255 广东省韶关市 电信
219 183.233.168.0 183.233.169.255 广东省韶关市 移动
220 183.233.248.0 183.233.249.255 广东省韶关市 移动
221 183.234.40.0 183.234.43.255 广东省韶关市 移动
222 183.240.120.0 183.240.127.255 广东省韶关市 移动
223 202.41.152.0 202.41.159.255 广东省韶关市 广东省广播电视网络股份公司韶关分公司联通节点
224 202.103.184.0 202.103.186.255 广东省韶关市 电信
225 202.104.4.0 202.104.5.34 广东省韶关市 电信
226 202.104.5.36 202.104.5.255 广东省韶关市 电信
227 202.104.246.0 202.104.246.255 广东省韶关市 电信
228 202.105.172.0 202.105.172.0 广东省韶关市 电信
229 202.105.172.1 202.105.172.129 广东省韶关市 浈江区十里亭乐怡网吧
230 202.105.172.130 202.105.172.130 广东省韶关市 韶大商业街新飞讯网吧
231 202.105.172.131 202.105.172.150 广东省韶关市 浈江区十里亭乐怡网吧
232 202.105.172.151 202.105.173.37 广东省韶关市 电信
233 202.105.173.38 202.105.173.38 广东省韶关市 联通网吧
234 202.105.173.39 202.105.173.169 广东省韶关市 电信
235 202.105.173.170 202.105.173.171 广东省韶关市 金源网吧
236 202.105.173.172 202.105.173.255 广东省韶关市 电信
237 210.38.192.0 210.38.192.32 广东省韶关市 韶关学院
238 210.38.192.33 210.38.192.33 广东省韶关市 韶关学院DNS服务器
239 210.38.192.34 210.38.207.255 广东省韶关市 韶关学院
240 210.39.192.0 210.39.199.255 广东省韶关市 韶关学院
241 210.52.105.0 210.52.105.255 广东省广州市 /韶关市联通
242 211.96.152.0 211.96.157.255 广东省韶关市 联通
243 211.96.158.0 211.96.158.255 广东省韶关市 (乐昌市)广电网
244 211.96.159.0 211.96.159.255 广东省韶关市 联通
245 211.139.248.0 211.139.249.255 广东省韶关市 移动
246 211.146.218.0 211.146.218.255 广东省韶关市 广电网
247 211.154.176.0 211.154.191.255 广东省韶关市 广东省广播电视网络股份公司韶关分公司联通节点
248 211.156.228.0 211.156.228.255 广东省韶关市 广电网
249 211.156.229.0 211.156.229.255 广东省韶关市 /清远市视讯宽带
250 211.161.16.0 211.161.19.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
251 218.15.32.0 218.15.32.255 广东省韶关市 电信
252 218.15.33.0 218.15.33.2 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
253 218.15.33.3 218.15.33.3 广东省韶关市 韶关钢铁集团有限公司西区
254 218.15.33.4 218.15.33.11 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
255 218.15.33.12 218.15.33.12 广东省韶关市 韶关钢铁集团公司
256 218.15.33.13 218.15.33.34 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
257 218.15.33.35 218.15.33.38 广东省韶关市 韶洲师范
258 218.15.33.39 218.15.33.129 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
259 218.15.33.130 218.15.33.130 广东省韶关市新丰县 有间网吧
260 218.15.33.131 218.15.33.131 广东省韶关市新丰县 世纪风网吧(交通大酒店一楼)
261 218.15.33.132 218.15.33.135 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
262 218.15.33.136 218.15.33.136 广东省韶关市新丰县 新天地网吧(丰城大道西132号恒辉A座2楼)
263 218.15.33.137 218.15.33.144 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
264 218.15.33.145 218.15.33.145 广东省韶关市新丰县 精灵网吧
265 218.15.33.146 218.15.33.146 广东省韶关市新丰县 开心网吧
266 218.15.33.147 218.15.33.147 广东省韶关市新丰县 冲浪网吧
267 218.15.33.148 218.15.33.148 广东省韶关市新丰县 相约网吧
268 218.15.33.149 218.15.33.149 广东省韶关市新丰县 网景网吧
269 218.15.33.150 218.15.33.150 广东省韶关市新丰县 第一中学校园网
270 218.15.33.151 218.15.33.151 广东省韶关市新丰县 丰讯网吧
271 218.15.33.152 218.15.33.152 广东省韶关市新丰县 小虫网吧
272 218.15.33.153 218.15.33.153 广东省韶关市新丰县 丰城镇E空间网吧
273 218.15.33.154 218.15.33.154 广东省韶关市新丰县 旋风网吧(丰讯三楼)
274 218.15.33.155 218.15.33.155 广东省韶关市新丰县 有间网吧
275 218.15.33.156 218.15.33.156 广东省韶关市新丰县 荣华网吧
276 218.15.33.157 218.15.33.157 广东省韶关市新丰县 旭城网吧
277 218.15.33.158 218.15.33.180 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
278 218.15.33.181 218.15.33.181 广东省韶关市新丰县 网旋风网吧
279 218.15.33.182 218.15.33.193 广东省韶关市新丰县 /韶钢地区
280 218.15.33.194 218.15.33.194 广东省韶关市新丰县 精灵网吧
281 218.15.33.195 218.15.37.5 广东省韶关市 电信
282 218.15.37.6 218.15.37.6 广东省韶关市 五祖路云星网吧
283 218.15.37.7 218.15.38.66 广东省韶关市 电信
284 218.15.38.67 218.15.38.67 广东省韶关市 风采网吧
285 218.15.38.68 218.15.39.205 广东省韶关市 电信
286 218.15.39.206 218.15.39.206 广东省韶关市 爱民女子医院
287 218.15.39.207 218.15.40.41 广东省韶关市 电信
288 218.15.40.42 218.15.40.42 广东省韶关市 韶刚潇洒网吧
289 218.15.40.43 218.15.40.43 广东省韶关市 韶刚双马网吧
290 218.15.40.44 218.15.40.64 广东省韶关市 电信
291 218.15.40.65 218.15.40.79 广东省韶关市 长城宽带(电信出口)
292 218.15.40.80 218.15.41.94 广东省韶关市 电信
293 218.15.41.95 218.15.41.99 广东省韶关市 韶关学院(韶塘路100号)
294 218.15.41.100 218.15.41.127 广东省韶关市 电信
295 218.15.41.128 218.15.41.255 广东省韶关市 电信IDC机房
296 218.15.42.0 218.15.43.255 广东省韶关市 电信
297 218.15.44.0 218.15.45.157 广东省韶关市 (翁源县)电信
298 218.15.45.158 218.15.45.158 广东省韶关市 翁源县龙仙风信子网吧
299 218.15.45.159 218.15.46.16 广东省韶关市 (翁源县)电信
300 218.15.46.17 218.15.46.17 广东省韶关市 翁源龙仙网吧
301 218.15.46.18 218.15.46.255 广东省韶关市 (翁源县)电信
302 218.15.47.0 218.15.47.27 广东省韶关市 电信
303 218.15.47.28 218.15.47.28 广东省韶关市乐昌市 乐城镇电脑迷网吧
304 218.15.47.29 218.15.47.46 广东省韶关市 电信
305 218.15.47.47 218.15.47.47 广东省韶关市乐昌市 河南镇时代网吧
306 218.15.47.48 218.15.47.48 广东省韶关市 电信
307 218.15.47.49 218.15.47.74 广东省韶关市 曲仁花坪红点网络中心
308 218.15.47.75 218.15.53.196 广东省韶关市 电信
309 218.15.53.197 218.15.53.197 广东省韶关市 乳源奕情网吧
310 218.15.53.198 218.15.54.87 广东省韶关市 电信
311 218.15.54.88 218.15.54.88 广东省韶关市 师范学院
312 218.15.54.89 218.15.55.12 广东省韶关市 电信
313 218.15.55.13 218.15.55.13 广东省韶关市乐昌市 海洋网吧
314 218.15.55.14 218.15.55.31 广东省韶关市乐昌市 电信
315 218.15.55.32 218.15.55.32 广东省韶关市 乳源瑶族自治县畅和网吧
316 218.15.55.33 218.15.55.36 广东省韶关市乐昌市 电信
317 218.15.55.37 218.15.55.37 广东省韶关市乐昌市 坪石金鸡网吧
318 218.15.55.38 218.15.55.38 广东省韶关市乐昌市 坪石镇聚园网吧
319 218.15.55.39 218.15.55.64 广东省韶关市乐昌市 电信
320 218.15.55.65 218.15.55.65 广东省韶关市乐昌市 坪石镇金龙网吧
321 218.15.55.66 218.15.55.89 广东省韶关市 电信
322 218.15.55.90 218.15.55.90 广东省韶关市乐昌市 艺园网吧
323 218.15.55.91 218.15.55.153 广东省韶关市乐昌市 电信
324 218.15.55.154 218.15.55.154 广东省韶关市新丰县 人人网吧
325 218.15.55.155 218.15.55.193 广东省韶关市乐昌市 电信
326 218.15.55.194 218.15.55.194 广东省韶关市新丰县 精灵网吧
327 218.15.55.195 218.15.55.220 广东省韶关市乐昌市 电信
328 218.15.55.221 218.15.55.221 广东省韶关市 第七中学
329 218.15.55.222 218.15.56.6 广东省韶关市乐昌市 电信
330 218.15.56.7 218.15.56.7 广东省韶关市曲江区 亨通网络休闲会所
331 218.15.56.8 218.15.56.8 广东省韶关市乐昌市 /浈江区电信
332 218.15.56.9 218.15.56.9 广东省韶关市曲江区 天元网吧
333 218.15.56.10 218.15.56.10 广东省韶关市 马坝镇天地网吧
334 218.15.56.11 218.15.56.11 广东省韶关市曲江区 仙剑网吧
335 218.15.56.12 218.15.56.12 广东省韶关市曲江区 飞达网吧(马坝桃园西路)
336 218.15.56.13 218.15.56.13 广东省韶关市曲江区 天地网吧
337 218.15.56.14 218.15.56.14 广东省韶关市曲江区 中华路世纪网吧
338 218.15.56.15 218.15.56.15 广东省韶关市乐昌市 电信
339 218.15.56.16 218.15.56.16 广东省韶关市 曲江县极速网吧
340 218.15.56.17 218.15.56.17 广东省韶关市曲江区 闪速网吧
341 218.15.56.18 218.15.56.18 广东省韶关市 飞扬网吧
342 218.15.56.19 218.15.56.19 广东省韶关市乐昌市 电信
343 218.15.56.20 218.15.56.20 广东省韶关市 曲江马坝心蓝网吧
344 218.15.56.21 218.15.56.21 广东省韶关市曲江区 佳美网吧
345 218.15.56.22 218.15.56.25 广东省韶关市乐昌市 电信
346 218.15.56.26 218.15.56.26 广东省韶关市曲江区 中华园世纪网吧
347 218.15.56.27 218.15.56.27 广东省韶关市 电信
348 218.15.56.28 218.15.56.28 广东省韶关市曲江区 伟雄网吧
349 218.15.56.29 218.15.56.29 广东省韶关市 电信
350 218.15.56.30 218.15.56.30 广东省韶关市曲江区 铭记网吧
351 218.15.56.31 218.15.56.31 广东省韶关市乐昌市 电信
352 218.15.56.32 218.15.56.32 广东省韶关市曲江区 金蜘蛛网吧(马坝鞍山路32号)
353 218.15.56.33 218.15.56.33 广东省韶关市乐昌市 电信
354 218.15.56.34 218.15.56.34 广东省韶关市曲江区 枫叶网络城
355 218.15.56.35 218.15.56.35 广东省韶关市曲江区 三角网吧
356 218.15.56.36 218.15.56.36 广东省韶关市曲江区 亿华新世纪网吧
357 218.15.56.37 218.15.56.37 广东省韶关市乐昌市 电信
358 218.15.56.38 218.15.56.38 广东省韶关市曲江区 网轩网吧
359 218.15.56.39 218.15.56.39 广东省韶关市曲江区 金蜘蛛网吧
360 218.15.56.40 218.15.56.40 广东省韶关市曲江区 闪速网吧
361 218.15.56.41 218.15.56.41 广东省韶关市 曲江区尖锋网吧
362 218.15.56.42 218.15.56.43 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
363 218.15.56.44 218.15.56.44 广东省韶关市 曲江县星云网吧
364 218.15.56.45 218.15.56.45 广东省韶关市 曲江区海信网吧
365 218.15.56.46 218.15.56.48 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
366 218.15.56.49 218.15.56.49 广东省韶关市 松山职业技术学院3栋宿舍
367 218.15.56.50 218.15.56.53 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
368 218.15.56.54 218.15.56.54 广东省韶关市 广东松山职业技术学院一/二/三/四幢学生宿舍
369 218.15.56.55 218.15.56.55 广东省韶关市 广东松山职业技术学院楠园学生公寓和5/6幢学生宿舍
370 218.15.56.56 218.15.56.56 广东省韶关市 广东松山职业技术学院桂园学生公寓
371 218.15.56.57 218.15.56.59 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
372 218.15.56.60 218.15.56.60 广东省韶关市 广东松山职业技术学院教学区和1-4幢学生宿舍
373 218.15.56.61 218.15.56.149 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
374 218.15.56.150 218.15.56.150 广东省韶关市 广东曲江马坝职业学校
375 218.15.56.151 218.15.56.255 广东省韶关市 广东松山职业技术学院
376 218.15.57.0 218.15.57.16 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
377 218.15.57.17 218.15.57.17 广东省韶关市始兴县 东门路15号银河网络中心
378 218.15.57.18 218.15.57.18 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
379 218.15.57.19 218.15.57.19 广东省韶关市始兴县 风度中学
380 218.15.57.20 218.15.57.21 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
381 218.15.57.22 218.15.57.22 广东省韶关市乐昌市 乐昌网吧
382 218.15.57.23 218.15.57.140 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
383 218.15.57.141 218.15.57.141 广东省韶关市 红叶网吧
384 218.15.57.142 218.15.58.13 广东省韶关市乐昌市 /始兴县电信
385 218.15.58.14 218.15.58.14 广东省韶关市 卫生医学院
386 218.15.58.15 218.15.58.23 广东省韶关市乐昌市 电信
387 218.15.58.24 218.15.58.24 广东省韶关市 卫生医学院
388 218.15.58.25 218.15.58.70 广东省韶关市乐昌市 电信
389 218.15.58.71 218.15.58.71 广东省韶关市 情人网吧
390 218.15.58.72 218.15.58.205 广东省韶关市 电信
391 218.15.58.206 218.15.58.206 广东省韶关市 西河新朋网吧
392 218.15.58.207 218.15.60.0 广东省韶关市 电信
393 218.15.60.1 218.15.60.1 广东省韶关市 五祖路常红网吧
394 218.15.60.2 218.15.60.2 广东省韶关市 长红网吧(五祖路志兴大厦二楼)
395 218.15.60.3 218.15.60.35 广东省韶关市 电信
396 218.15.60.36 218.15.60.36 广东省韶关市 五祖路常红网吧
397 218.15.60.37 218.15.60.162 广东省韶关市 电信
398 218.15.60.163 218.15.60.163 广东省韶关市 高级曲江中学
399 218.15.60.164 218.15.60.164 广东省韶关市 曲江区曲江高级中学
400 218.15.60.165 218.15.61.63 广东省韶关市 电信
401 218.15.61.64 218.15.61.64 广东省韶关市 乐昌绿茵网吧
402 218.15.61.65 218.15.61.65 广东省韶关市乐昌市 e网情深网吧
403 218.15.61.66 218.15.61.66 广东省韶关市乐昌市 电信
404 218.15.61.67 218.15.61.67 广东省韶关市 乐昌新世纪网吧
405 218.15.61.68 218.15.61.68 广东省韶关市 乐昌浪潮网吧
406 218.15.61.69 218.15.61.69 广东省韶关市 乐昌新世纪网吧
407 218.15.61.70 218.15.61.70 广东省韶关市 电信
408 218.15.61.71 218.15.61.71 广东省韶关市乐昌市 兴华网吧
409 218.15.61.72 218.15.62.137 广东省韶关市 电信
410 218.15.62.138 218.15.62.143 广东省韶关市 南郊二公里七号会所
411 218.15.62.144 218.15.62.227 广东省韶关市 电信
412 218.15.62.228 218.15.62.228 广东省韶关市乐昌市 旺辰威网吧
413 218.15.62.229 218.15.63.66 广东省韶关市 电信
414 218.15.63.67 218.15.63.67 广东省韶关市浈江区 天天网吧(5横巷101-104)
415 218.15.63.68 218.15.63.255 广东省韶关市 电信
416 218.97.224.0 218.97.232.255 广东省广州市 /韶关市视讯宽带
417 218.97.234.0 218.97.234.255 广东省广州市 /韶关市视讯宽带
418 218.204.234.0 218.204.235.255 广东省韶关市 广东移动韶关市分公司
419 219.129.80.0 219.129.80.7 广东省韶关市 电信
420 219.129.80.8 219.129.80.8 广东省韶关市 万宝路网吧
421 219.129.80.9 219.129.81.1 广东省韶关市 电信
422 219.129.81.2 219.129.81.2 广东省韶关市 国民网吧
423 219.129.81.3 219.129.82.73 广东省韶关市 电信
424 219.129.82.74 219.129.82.74 广东省韶关市 风云网吧
425 219.129.82.75 219.129.82.255 广东省韶关市 电信
426 219.129.83.0 219.129.83.255 广东省韶关市 迅雷离线服务器
427 219.129.84.0 219.129.84.0 广东省韶关市 电信
428 219.129.84.1 219.129.84.1 广东省韶关市 红蚂蚁网吧
429 219.129.84.2 219.129.88.64 广东省韶关市 电信
430 219.129.88.65 219.129.88.71 广东省韶关市 韶关发电厂
431 219.129.88.72 219.129.90.123 广东省韶关市 电信
432 219.129.90.124 219.129.90.124 广东省韶关市 翁源网虫吧
433 219.129.90.125 219.129.91.34 广东省韶关市 电信
434 219.129.91.35 219.129.91.35 广东省韶关市 翁源县宝岛网吧
435 219.129.91.36 219.129.91.36 广东省韶关市 电信
436 219.129.91.37 219.129.91.37 广东省韶关市 翁源县亲亲网吧
437 219.129.91.38 219.129.91.39 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
438 219.129.91.40 219.129.91.40 广东省韶关市 翁源县网虫吧
439 219.129.91.41 219.129.91.41 广东省韶关市 翁源龙仙威龙网吧
440 219.129.91.42 219.129.91.42 广东省韶关市 翁源龙仙开心网吧
441 219.129.91.43 219.129.91.45 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
442 219.129.91.46 219.129.91.46 广东省韶关市 翁源县龙仙镇沙龙网吧
443 219.129.91.47 219.129.91.50 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
444 219.129.91.51 219.129.91.51 广东省韶关市 翁源县南飞网吧
445 219.129.91.52 219.129.91.55 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
446 219.129.91.56 219.129.91.59 广东省韶关市 翁源县时雨网吧
447 219.129.91.60 219.129.91.70 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
448 219.129.91.71 219.129.91.71 广东省韶关市 乐昌市新时代中学
449 219.129.91.72 219.129.91.72 广东省韶关市 乐昌市河南镇海洋网吧
450 219.129.91.73 219.129.91.255 广东省韶关市 翁源县/乐昌市电信
451 219.129.92.0 219.129.94.101 广东省韶关市 电信
452 219.129.94.102 219.129.94.102 广东省韶关市 南郊南枫雅居
453 219.129.94.103 219.129.94.255 广东省韶关市 电信
454 219.129.95.0 219.129.95.255 广东省韶关市新丰县 电信
455 219.129.96.0 219.129.96.79 广东省韶关市 电信
456 219.129.96.80 219.129.96.80 广东省韶关市 仁化彩票站
457 219.129.96.81 219.129.97.161 广东省韶关市 电信
458 219.129.97.162 219.129.97.162 广东省韶关市 乐昌新思维网络部
459 219.129.97.163 219.129.100.20 广东省韶关市 电信
460 219.129.100.21 219.129.100.21 广东省韶关市乐昌市 深源网吧
461 219.129.100.22 219.129.100.29 广东省韶关市 电信
462 219.129.100.30 219.129.100.30 广东省韶关市 仁化职中
463 219.129.100.31 219.129.100.101 广东省韶关市 电信
464 219.129.100.102 219.129.100.102 广东省韶关市乐昌市 夜天网吧
465 219.129.100.103 219.129.102.107 广东省韶关市 电信
466 219.129.102.108 219.129.102.108 广东省韶关市南雄市 开心网吧
467 219.129.102.109 219.129.104.255 广东省韶关市 电信
468 219.129.105.0 219.129.105.255 广东省韶关市 (北江区)电信
469 219.129.106.0 219.129.108.255 广东省韶关市 电信
470 219.129.109.0 219.129.109.255 广东省韶关市 (南雄市)电信
471 219.129.110.0 219.129.110.255 广东省韶关市 (新丰/始兴县)电信
472 219.129.111.0 219.129.111.148 广东省韶关市 仁化电信
473 219.129.111.149 219.129.111.149 广东省韶关市 锦城网吧
474 219.129.111.150 219.129.111.175 广东省韶关市 仁化电信
475 219.129.111.176 219.129.111.176 广东省韶关市 锦城网吧
476 219.129.111.177 219.129.111.255 广东省韶关市 仁化电信
477 219.129.112.0 219.129.112.13 广东省韶关市 电信
478 219.129.112.14 219.129.112.14 广东省韶关市 广播电视大学
479 219.129.112.15 219.129.112.82 广东省韶关市 电信
480 219.129.112.83 219.129.112.83 广东省韶关市南雄市 拓域科技中心
481 219.129.112.84 219.129.112.96 广东省韶关市 电信
482 219.129.112.97 219.129.112.97 广东省韶关市南雄市 南雄中学
483 219.129.112.98 219.129.112.100 广东省韶关市 电信
484 219.129.112.101 219.129.112.101 广东省韶关市南雄市 先达网吧
485 219.129.112.102 219.129.112.104 广东省韶关市 电信
486 219.129.112.105 219.129.112.105 广东省韶关市南雄市 乐达公司
487 219.129.112.106 219.129.112.106 广东省韶关市南雄市 深蓝网吧(沿江东路6号)
488 219.129.112.107 219.129.112.107 广东省韶关市南雄市 超越网吧
489 219.129.112.108 219.129.112.117 广东省韶关市 电信
490 219.129.112.118 219.129.112.118 广东省韶关市南雄市 月亮城网咖(沿江西路37号2楼)
491 219.129.112.119 219.129.112.119 广东省韶关市 电信
492 219.129.112.120 219.129.112.120 广东省韶关市南雄市 南雄中学
493 219.129.112.121 219.129.112.124 广东省韶关市 电信
494 219.129.112.125 219.129.112.125 广东省韶关市南雄市 快乐网吧
495 219.129.112.126 219.129.112.245 广东省韶关市 电信
496 219.129.112.246 219.129.112.246 广东省韶关市 翁源时雨网络会所
497 219.129.112.247 219.129.112.247 广东省韶关市 电信
498 219.129.112.248 219.129.112.248 广东省韶关市 乳源县弈情网吧
499 219.129.112.249 219.129.112.250 广东省韶关市 电信
500 219.129.112.251 219.129.112.251 广东省韶关市 乳源县畅和网吧
501 219.129.112.252 219.129.112.253 广东省韶关市 电信
502 219.129.112.254 219.129.112.254 广东省韶关市 乳源县联英网苑(汽车站对面)
503 219.129.112.255 219.129.113.26 广东省韶关市 电信
504 219.129.113.27 219.129.113.30 广东省韶关市 翁源县龙仙时雨网吧
505 219.129.113.31 219.129.113.129 广东省韶关市 电信
506 219.129.113.130 219.129.113.176 广东省韶关市 世界地质公园丹霞山祥源网吧霞兴南路8号
507 219.129.113.177 219.129.113.190 广东省韶关市 跃盛科技
508 219.129.113.191 219.129.113.255 广东省韶关市 电信
509 219.129.114.0 219.129.114.255 广东省韶关市 韶关学院
510 219.129.115.0 219.129.115.76 广东省韶关市 电信
511 219.129.115.77 219.129.115.77 广东省韶关市 广东松山职业技术学院桂园学生公寓
512 219.129.115.78 219.129.115.78 广东省韶关市 广东松山职业技术学院楠园学生公寓
513 219.129.115.79 219.129.115.129 广东省韶关市 电信
514 219.129.115.130 219.129.115.190 广东省韶关市 仁化县图书馆多媒体电子阅览室
515 219.129.115.191 219.129.118.1 广东省韶关市 电信
516 219.129.118.2 219.129.118.5 广东省韶关市 翁源县旺辰威网吧
517 219.129.118.6 219.129.118.8 广东省韶关市 电信
518 219.129.118.9 219.129.118.11 广东省韶关市 时雨网吧(翁源县城汽车站对面)
519 219.129.118.12 219.129.120.141 广东省韶关市 电信
520 219.129.120.142 219.129.120.142 广东省韶关市 翁源县风信子网吧
521 219.129.120.143 219.129.121.255 广东省韶关市 电信
522 219.129.122.0 219.129.122.255 广东省韶关市新丰县 /乐昌/始兴县电信
523 219.129.123.0 219.129.126.207 广东省韶关市 电信
524 219.129.126.208 219.129.126.208 广东省韶关市 曲江县大宝山矿一中
525 219.129.126.209 219.129.126.255 广东省韶关市 电信
526 219.129.131.0 219.129.132.32 广东省河源市 /韶关市电信
527 219.129.132.34 219.129.137.22 广东省河源市 /韶关市电信
528 219.129.240.0 219.129.242.255 广东省韶关市 电信
529 219.129.243.0 219.129.243.255 广东省韶关市乐昌市 电信
530 219.129.244.0 219.129.246.255 广东省韶关市 电信
531 219.129.247.0 219.129.248.255 广东省韶关市始兴县 电信
532 219.129.249.0 219.129.250.1 广东省韶关市 电信
533 219.129.250.2 219.129.250.2 广东省韶关市 星空网盟网吧
534 219.129.250.3 219.129.251.9 广东省韶关市 电信
535 219.129.251.10 219.129.251.13 广东省韶关市 广东北江实验学校
536 219.129.251.14 219.129.251.34 广东省韶关市 电信
537 219.129.251.35 219.129.251.37 广东省韶关市 莱斯大酒店
538 219.129.251.38 219.129.251.160 广东省韶关市 电信
539 219.129.251.161 219.129.251.162 广东省韶关市 第七中学(升平路107号)
540 219.129.251.163 219.129.251.163 广东省韶关市 第七中学高中科室(升平路107号)
541 219.129.251.164 219.129.251.164 广东省韶关市 第七中学初中科室(升平路107号)
542 219.129.251.165 219.129.251.165 广东省韶关市 第七中学行政科室(升平路107号)
543 219.129.251.166 219.129.251.166 广东省韶关市 第七中学(升平路107号)
544 219.129.251.167 219.129.251.201 广东省韶关市 电信
545 219.129.251.202 219.129.251.206 广东省韶关市 广东北江中学
546 219.129.251.207 219.129.251.242 广东省韶关市 电信
547 219.129.251.243 219.129.251.243 广东省韶关市 红蚂蚁网吧
548 219.129.251.244 219.129.255.255 广东省韶关市 电信
549 219.222.96.0 219.222.111.255 广东省韶关市 韶关学院教育网
550 220.113.140.0 220.113.143.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
551 220.114.252.0 220.114.255.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
552 220.115.226.0 220.115.227.255 广东省韶关市 鹏博士长城宽带
553 220.198.112.0 220.198.118.255 广东省韶关市 联通
554 220.242.152.0 220.242.159.255 广东省韶关市 中移铁通
555 221.5.56.0 221.5.56.255 广东省韶关市 联通
556 221.5.58.0 221.5.58.228 广东省韶关市 联通
557 221.5.58.229 221.5.58.230 广东省韶关市 第七中学(升平路107号)
558 221.5.58.231 221.5.63.255 广东省韶关市 联通
559 222.50.96.0 222.50.97.255 广东省韶关市 中移铁通
560 222.50.98.0 222.50.98.255 广东省韶关市 (乐昌/武江区)铁通
561 222.50.99.0 222.50.99.255 广东省韶关市 中移铁通
562 222.50.161.0 222.50.167.255 广东省韶关市 中移铁通
563 223.73.21.0 223.73.23.255 广东省韶关市 移动
564 223.73.44.0 223.73.47.255 广东省韶关市 移动
565 223.73.252.0 223.73.252.255 广东省韶关市南雄市 移动
566 223.74.80.0 223.74.85.255 广东省韶关市 移动
567 223.74.88.0 223.74.88.255 广东省韶关市 移动
568 223.74.90.0 223.74.91.255 广东省韶关市 移动