ip地址查询

阳江市IP地址列表

阳江市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.21.29.0 14.21.29.255 广东省阳江市 电信
2 14.21.60.0 14.21.61.255 广东省阳江市 电信
3 14.21.84.0 14.21.87.255 广东省阳江市 电信
4 14.113.0.0 14.113.79.255 广东省阳江市 电信
5 14.121.144.0 14.121.159.255 广东省阳江市 电信
6 14.122.0.0 14.122.15.255 广东省阳江市 电信
7 14.209.128.0 14.209.140.255 广东省阳江市 电信
8 14.209.141.0 14.209.141.255 广东省阳江市阳西县 电信
9 14.209.142.0 14.209.146.255 广东省阳江市 电信
10 14.209.147.0 14.209.147.255 广东省阳江市阳东县 电信
11 14.209.148.0 14.209.152.255 广东省阳江市 电信
12 14.209.153.0 14.209.153.255 广东省阳江市阳春市 电信
13 14.209.154.0 14.209.196.255 广东省阳江市 电信
14 27.43.224.0 27.43.254.255 广东省阳江市 联通
15 58.253.32.0 58.253.38.255 广东省阳江市 联通
16 58.253.39.0 58.253.39.255 广东省阳江市阳东县 联通
17 58.253.40.0 58.253.41.255 广东省阳江市 联通
18 58.253.42.0 58.253.42.255 广东省阳江市阳东县 联通
19 58.253.43.0 58.253.47.255 广东省阳江市 联通
20 58.254.250.0 58.254.251.255 广东省阳江市 联通
21 58.255.112.0 58.255.127.255 广东省阳江市 联通
22 59.34.64.0 59.34.64.255 广东省阳江市阳春市 电信
23 59.34.65.0 59.34.65.255 广东省阳江市阳西县 电信
24 59.34.66.0 59.34.67.255 广东省阳江市 电信
25 59.34.68.0 59.34.70.255 广东省阳江市江城区 电信
26 59.34.71.0 59.34.75.255 广东省阳江市阳春市 电信
27 59.34.76.0 59.34.77.255 广东省阳江市阳西县 电信
28 59.34.78.0 59.34.78.255 广东省阳江市阳东县 电信
29 59.34.79.0 59.34.79.255 广东省阳江市阳春市 电信
30 59.34.80.0 59.34.88.255 广东省阳江市 电信
31 59.34.89.0 59.34.89.255 广东省阳江市阳西县 电信
32 59.34.90.0 59.34.90.255 广东省阳江市 电信
33 59.34.91.0 59.34.91.255 广东省阳江市江城区 电信
34 59.34.92.0 59.34.92.255 广东省阳江市 电信
35 59.34.93.0 59.34.97.255 广东省阳江市阳春市 电信
36 59.34.98.0 59.34.99.255 广东省阳江市 电信
37 59.39.88.0 59.39.88.5 广东省阳江市 电信
38 59.39.88.6 59.39.88.6 广东省阳江市 三乐网吧
39 59.39.88.7 59.39.88.13 广东省阳江市 电信
40 59.39.88.14 59.39.88.14 广东省阳江市江城区 天堡网吧(东风一路42号)
41 59.39.88.15 59.39.88.17 广东省阳江市 电信
42 59.39.88.18 59.39.88.18 广东省阳江市 天堡网吧
43 59.39.88.19 59.39.88.21 广东省阳江市 电信
44 59.39.88.22 59.39.88.22 广东省阳江市 蓝之声网络俱乐部
45 59.39.88.23 59.39.88.33 广东省阳江市 电信
46 59.39.88.34 59.39.88.34 广东省阳江市 三奇网吧
47 59.39.88.35 59.39.88.37 广东省阳江市 电信
48 59.39.88.38 59.39.88.38 广东省阳江市 三乐网吧
49 59.39.88.39 59.39.88.53 广东省阳江市 电信
50 59.39.88.54 59.39.88.54 广东省阳江市 星君网吧(华港豪庭对面)
51 59.39.88.55 59.39.88.133 广东省阳江市 电信
52 59.39.88.134 59.39.88.134 广东省阳江市 大时代网吧
53 59.39.88.135 59.39.89.25 广东省阳江市 电信
54 59.39.89.26 59.39.89.26 广东省阳江市 天龙网吧
55 59.39.89.27 59.39.89.255 广东省阳江市 电信
56 59.39.90.0 59.39.90.3 广东省阳江市阳春市 松柏喜悦网吧
57 59.39.90.4 59.39.90.5 广东省阳江市 电信
58 59.39.90.6 59.39.90.6 广东省阳江市阳春市 三甲镇民乐网吧
59 59.39.90.7 59.39.90.121 广东省阳江市 电信
60 59.39.90.122 59.39.90.122 广东省阳江市阳春市 第一中学
61 59.39.90.123 59.39.91.5 广东省阳江市 电信
62 59.39.91.6 59.39.91.6 广东省阳江市 东平镇星星网吧
63 59.39.91.7 59.39.91.9 广东省阳江市 电信
64 59.39.91.10 59.39.91.10 广东省阳江市阳东县 豪迅网吧
65 59.39.91.11 59.39.91.25 广东省阳江市 电信
66 59.39.91.26 59.39.91.26 广东省阳江市阳东县 合山镇恒通网吧
67 59.39.91.27 59.39.91.41 广东省阳江市 电信
68 59.39.91.42 59.39.91.42 广东省阳江市阳东县 东平镇平通网吧
69 59.39.91.43 59.39.91.69 广东省阳江市 电信
70 59.39.91.70 59.39.91.70 广东省阳江市 东莺村小珍网吧
71 59.39.91.71 59.39.91.72 广东省阳江市 电信
72 59.39.91.73 59.39.91.75 广东省阳江市 艺星网络
73 59.39.91.76 59.39.92.9 广东省阳江市 电信
74 59.39.92.10 59.39.92.10 广东省阳江市 溪头镇朋友在线网吧
75 59.39.92.11 59.39.92.13 广东省阳江市 电信
76 59.39.92.14 59.39.92.14 广东省阳江市 溪头镇朋友在线网吧
77 59.39.92.15 59.39.92.17 广东省阳江市 电信
78 59.39.92.18 59.39.92.18 广东省阳江市阳西县 程村迅驰网吧
79 59.39.92.19 59.39.92.21 广东省阳江市 电信
80 59.39.92.22 59.39.92.22 广东省阳江市阳西县 朋友在线网络
81 59.39.92.23 59.39.101.255 广东省阳江市 电信
82 59.39.102.0 59.39.102.255 广东省阳江市江城区 电信
83 59.39.103.0 59.39.106.255 广东省阳江市 电信
84 59.39.107.0 59.39.107.255 广东省阳江市江城区 电信
85 59.39.108.0 59.39.127.255 广东省阳江市 电信
86 61.143.127.0 61.143.131.2 广东省阳江市 电信
87 61.143.131.3 61.143.131.3 广东省阳江市阳春市 奔腾阁网吧
88 61.143.131.4 61.143.131.49 广东省阳江市 电信
89 61.143.131.50 61.143.131.50 广东省阳江市阳西县 上洋科教网吧
90 61.143.131.51 61.143.131.81 广东省阳江市 电信
91 61.143.131.82 61.143.131.82 广东省阳江市阳春市 红日网吧(人民医院附近)
92 61.143.131.83 61.143.131.129 广东省阳江市 电信
93 61.143.131.130 61.143.131.130 广东省阳江市 广艺网吧
94 61.143.131.131 61.143.131.141 广东省阳江市 电信
95 61.143.131.142 61.143.131.142 广东省阳江市 长讯通信服务有限公司阳江分公司
96 61.143.131.143 61.143.131.149 广东省阳江市 电信
97 61.143.131.150 61.143.131.150 广东省阳江市阳西县 直通车网吧
98 61.143.131.151 61.143.131.161 广东省阳江市 电信
99 61.143.131.162 61.143.131.162 广东省阳江市 柯蓝网吧
100 61.143.131.163 61.143.131.177 广东省阳江市 电信
101 61.143.131.178 61.143.131.178 广东省阳江市 技术学院内网吧
102 61.143.131.179 61.143.131.197 广东省阳江市 电信
103 61.143.131.198 61.143.131.198 广东省阳江市 振士网吧
104 61.143.131.199 61.143.131.205 广东省阳江市 电信
105 61.143.131.206 61.143.131.206 广东省阳江市阳春市 聚缘阁网吧
106 61.143.131.207 61.143.131.241 广东省阳江市 电信
107 61.143.131.242 61.143.131.242 广东省阳江市阳西县 直通车网吧
108 61.143.131.243 61.143.131.245 广东省阳江市 电信
109 61.143.131.246 61.143.131.246 广东省阳江市阳西县 溪头镇极速网吧
110 61.143.131.247 61.143.135.255 广东省阳江市 电信
111 61.146.74.0 61.146.74.255 广东省阳江市江城区 电信
112 61.146.76.0 61.146.76.255 广东省阳江市 电信
113 61.146.77.0 61.146.77.255 广东省阳江市阳西县 电信
114 61.146.78.0 61.146.91.255 广东省阳江市 电信
115 61.235.69.0 61.235.69.63 广东省阳江市 中移铁通
116 61.235.109.0 61.235.109.23 广东省阳江市 /肇庆市/云浮市铁通
117 61.235.109.25 61.235.109.255 广东省阳江市 /肇庆市/云浮市铁通
118 61.235.110.0 61.235.111.206 广东省肇庆市 /云浮市/阳江市/罗定市铁通
119 61.235.111.208 61.235.111.255 广东省肇庆市 /云浮市/阳江市铁通
120 112.89.116.0 112.89.119.255 广东省阳江市 联通
121 112.90.232.0 112.90.239.255 广东省阳江市 联通
122 112.91.35.0 112.91.35.255 广东省阳江市 联通
123 112.91.232.0 112.91.239.255 广东省阳江市 联通
124 112.92.16.0 112.92.17.255 广东省阳江市 联通
125 113.94.128.0 113.94.255.255 广东省阳江市 电信
126 113.101.192.0 113.101.197.255 广东省阳江市 电信
127 113.101.198.0 113.101.198.255 广东省阳江市阳春市 电信
128 113.101.199.0 113.101.255.255 广东省阳江市 电信
129 116.29.0.0 116.29.0.255 广东省阳江市阳春市 电信
130 116.29.1.0 116.29.17.255 广东省阳江市 电信
131 116.29.18.0 116.29.18.255 广东省阳江市江城区 电信
132 116.29.19.0 116.29.24.255 广东省阳江市 电信
133 116.29.25.0 116.29.25.255 广东省阳江市阳东县 电信
134 116.29.26.0 116.29.34.255 广东省阳江市 电信
135 116.29.35.0 116.29.35.255 广东省阳江市阳春市 电信
136 116.29.36.0 116.29.48.255 广东省阳江市 电信
137 116.29.49.0 116.29.49.255 广东省阳江市阳东县 电信
138 116.29.50.0 116.29.83.255 广东省阳江市 电信
139 116.29.84.0 116.29.84.255 广东省阳江市阳春市 电信
140 116.60.59.0 116.60.59.255 广东省阳江市阳春市 中移铁通
141 119.132.192.0 119.132.255.255 广东省阳江市 电信
142 120.196.240.0 120.196.240.255 广东省阳江市 移动
143 120.198.208.32 120.198.208.55 广东省阳江市 移动
144 120.198.208.60 120.198.208.63 广东省阳江市 移动
145 120.230.128.0 120.230.191.255 广东省阳江市 移动
146 120.234.132.0 120.234.143.255 广东省阳江市 移动
147 120.239.109.0 120.239.120.255 广东省阳江市 移动
148 123.49.179.0 123.49.179.255 广东省阳江市 中移铁通
149 123.49.192.0 123.49.192.255 广东省阳江市 中移铁通
150 123.64.176.0 123.64.179.255 广东省阳江市 中移铁通
151 123.64.181.0 123.64.187.255 广东省阳江市 中移铁通
152 123.64.240.0 123.64.240.255 广东省阳江市 中移铁通
153 125.90.104.0 125.90.111.255 广东省阳江市 电信
154 125.90.112.0 125.90.115.255 广东省阳江市江城区 电信
155 125.90.116.0 125.90.118.255 广东省阳江市 电信
156 125.90.119.0 125.90.119.255 广东省阳江市阳西县 电信
157 125.90.120.0 125.90.120.255 广东省阳江市江城区 电信
158 125.90.121.0 125.90.123.255 广东省阳江市 电信
159 125.90.124.0 125.90.126.255 广东省阳江市阳西县 电信
160 125.90.127.0 125.90.135.255 广东省阳江市 电信
161 163.177.232.0 163.177.239.255 广东省阳江市 联通
162 183.3.255.0 183.3.255.255 广东省阳江市 电信
163 183.20.64.0 183.20.67.255 广东省阳江市 电信
164 183.20.68.0 183.20.68.255 广东省阳江市阳东县 电信
165 183.20.69.0 183.20.95.255 广东省阳江市 电信
166 183.20.128.0 183.20.211.255 广东省阳江市 电信
167 183.20.212.0 183.20.213.255 广东省阳江市阳春市 电信
168 183.20.214.0 183.20.233.255 广东省阳江市 电信
169 183.20.234.0 183.20.234.255 广东省阳江市阳西县 电信
170 183.20.235.0 183.20.255.255 广东省阳江市 电信
171 183.30.224.0 183.30.255.255 广东省阳江市 电信
172 183.47.0.0 183.47.0.255 广东省阳江市 电信
173 183.50.224.0 183.50.255.255 广东省阳江市 电信
174 183.51.32.0 183.51.63.255 广东省阳江市 电信
175 183.57.88.0 183.57.111.255 广东省阳江市 电信
176 183.57.116.0 183.57.116.255 广东省阳江市 电信
177 183.59.28.0 183.59.29.255 广东省阳江市 电信
178 183.59.228.0 183.59.231.255 广东省阳江市 电信
179 183.62.184.0 183.62.191.255 广东省阳江市 电信
180 183.233.72.0 183.233.72.255 广东省阳江市 移动
181 183.233.160.0 183.233.163.255 广东省阳江市 移动
182 183.235.224.0 183.235.227.255 广东省阳江市 移动
183 202.104.212.0 202.104.212.75 广东省阳江市 电信
184 202.104.212.76 202.104.212.76 广东省阳江市 职业技术学院
185 202.104.212.77 202.104.215.255 广东省阳江市 电信
186 202.105.216.0 202.105.217.255 广东省阳江市 电信
187 202.105.218.0 202.105.218.255 广东省阳江市江城区 电信
188 210.77.127.0 210.77.127.255 广东省阳江市 珠江宽频
189 211.139.250.0 211.139.251.255 广东省阳江市 移动
190 218.15.128.0 218.15.128.249 广东省阳江市阳春市 电信
191 218.15.128.250 218.15.128.251 广东省阳江市 阳江职业技术学院
192 218.15.128.252 218.15.128.255 广东省阳江市阳春市 电信
193 218.15.129.0 218.15.134.36 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
194 218.15.134.37 218.15.134.37 广东省阳江市阳春市 人民医院
195 218.15.134.38 218.15.134.58 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
196 218.15.134.59 218.15.134.59 广东省阳江市 广播电台
197 218.15.134.60 218.15.134.245 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
198 218.15.134.246 218.15.134.246 广东省阳江市 钱大妈饭庄
199 218.15.134.247 218.15.137.41 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
200 218.15.137.42 218.15.137.42 广东省阳江市阳春市 同创网吧
201 218.15.137.43 218.15.137.77 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
202 218.15.137.78 218.15.137.78 广东省阳江市 天马网吧
203 218.15.137.79 218.15.138.83 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
204 218.15.138.84 218.15.138.84 广东省阳江市阳春市 真爱网吧
205 218.15.138.85 218.15.140.255 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
206 219.128.188.7 219.128.188.7 广东省阳江市 合山中学
207 219.129.0.0 219.129.0.17 广东省湛江市 /阳江市电信
208 219.129.0.19 219.129.0.173 广东省湛江市 /阳江市电信
209 219.129.176.0 219.129.176.7 广东省阳江市 创世纪网吧
210 219.129.176.8 219.129.176.9 广东省阳江市 新时空网吧
211 219.129.176.10 219.129.176.10 广东省阳江市 超前网吧
212 219.129.176.11 219.129.176.15 广东省阳江市 新时空网吧
213 219.129.176.16 219.129.176.23 广东省阳江市 高手网吧
214 219.129.176.24 219.129.176.31 广东省阳江市 暴风网吧
215 219.129.176.32 219.129.176.39 广东省阳江市 蓝之星网吧
216 219.129.176.40 219.129.176.47 广东省阳江市 太亨网吧
217 219.129.176.48 219.129.176.55 广东省阳江市 天马网吧
218 219.129.176.56 219.129.176.63 广东省阳江市 风云网吧
219 219.129.176.64 219.129.176.65 广东省阳江市江城区 /阳西县电信
220 219.129.176.66 219.129.176.66 广东省阳江市江城区 时代网吧
221 219.129.176.67 219.129.176.109 广东省阳江市 电信
222 219.129.176.110 219.129.176.110 广东省阳江市阳春市 电视大学
223 219.129.176.111 219.129.176.113 广东省阳江市 电信
224 219.129.176.114 219.129.176.114 广东省阳江市 旧市府你我在线网吧
225 219.129.176.115 219.129.176.115 广东省阳江市 电信
226 219.129.176.116 219.129.176.116 广东省阳江市 你我在线网吧
227 219.129.176.117 219.129.176.145 广东省阳江市 电信
228 219.129.176.146 219.129.176.146 广东省阳江市 穿梭网吧
229 219.129.176.147 219.129.176.161 广东省阳江市 电信
230 219.129.176.162 219.129.176.162 广东省阳江市 竞技网吧
231 219.129.176.163 219.129.176.165 广东省阳江市 电信
232 219.129.176.166 219.129.176.166 广东省阳江市阳春市 科隆网吧
233 219.129.176.167 219.129.176.169 广东省阳江市 电信
234 219.129.176.170 219.129.176.170 广东省阳江市阳春市 恒信网吧
235 219.129.176.171 219.129.176.173 广东省阳江市 电信
236 219.129.176.174 219.129.176.174 广东省阳江市阳春市 红日网吧
237 219.129.176.175 219.129.176.177 广东省阳江市 电信
238 219.129.176.178 219.129.176.178 广东省阳江市阳春市 新时代网吧
239 219.129.176.179 219.129.176.189 广东省阳江市 电信
240 219.129.176.190 219.129.176.190 广东省阳江市阳春市 云城网吧
241 219.129.176.191 219.129.176.193 广东省阳江市 电信
242 219.129.176.194 219.129.176.194 广东省阳江市阳春市 超时空网吧
243 219.129.176.195 219.129.176.201 广东省阳江市 电信
244 219.129.176.202 219.129.176.202 广东省阳江市阳西县 天星网吧
245 219.129.176.203 219.129.176.205 广东省阳江市 电信
246 219.129.176.206 219.129.176.206 广东省阳江市阳西县 泰和网吧
247 219.129.176.207 219.129.176.209 广东省阳江市 电信
248 219.129.176.210 219.129.176.210 广东省阳江市阳西县 信源网吧
249 219.129.176.211 219.129.176.217 广东省阳江市 电信
250 219.129.176.218 219.129.176.218 广东省阳江市阳西县 易灵通网吧
251 219.129.176.219 219.129.176.221 广东省阳江市 电信
252 219.129.176.222 219.129.176.222 广东省阳江市阳西县 一点通网吧
253 219.129.176.223 219.129.176.249 广东省阳江市 电信
254 219.129.176.250 219.129.176.250 广东省阳江市 联阳网吧
255 219.129.176.251 219.129.179.30 广东省阳江市 电信
256 219.129.179.31 219.129.179.31 广东省阳江市阳春市 八甲水电厂小区宽带
257 219.129.179.32 219.129.179.77 广东省阳江市 电信
258 219.129.179.78 219.129.179.78 广东省阳江市江城区 创盈网吧
259 219.129.179.79 219.129.182.225 广东省阳江市 电信
260 219.129.182.226 219.129.182.226 广东省阳江市阳东县 合山中学
261 219.129.182.227 219.129.183.5 广东省阳江市 电信
262 219.129.183.6 219.129.183.6 广东省阳江市 星海网吧
263 219.129.183.7 219.129.183.13 广东省阳江市 电信
264 219.129.183.14 219.129.183.14 广东省阳江市 直通车网吧
265 219.129.183.15 219.129.183.17 广东省阳江市 电信
266 219.129.183.18 219.129.183.18 广东省阳江市江城区 互动人生网吧(石湾北路路灯公司二楼)
267 219.129.183.19 219.129.183.33 广东省阳江市 电信
268 219.129.183.34 219.129.183.34 广东省阳江市阳春市 嘉乐网吧
269 219.129.183.35 219.129.183.37 广东省阳江市 电信
270 219.129.183.38 219.129.183.38 广东省阳江市江城区 马南垌三乐网吧
271 219.129.183.39 219.129.183.49 广东省阳江市 电信
272 219.129.183.50 219.129.183.50 广东省阳江市 逍遥网吧
273 219.129.183.51 219.129.183.57 广东省阳江市 电信
274 219.129.183.58 219.129.183.58 广东省阳江市阳春市 恒信网吧(大酒店对面公路局2楼)
275 219.129.183.59 219.129.183.59 广东省阳江市 电信
276 219.129.183.60 219.129.183.60 广东省阳江市阳春市 冰风谷网吧
277 219.129.183.61 219.129.183.65 广东省阳江市 电信
278 219.129.183.66 219.129.183.66 广东省阳江市阳西县 网乐网吧
279 219.129.183.67 219.129.183.81 广东省阳江市 电信
280 219.129.183.82 219.129.183.82 广东省阳江市 明星网讯
281 219.129.183.83 219.129.183.125 广东省阳江市 电信
282 219.129.183.126 219.129.183.126 广东省阳江市阳东县 东城网讯
283 219.129.183.127 219.129.183.161 广东省阳江市 电信
284 219.129.183.162 219.129.183.162 广东省阳江市阳春市 聚缘阁网吧
285 219.129.183.163 219.129.183.181 广东省阳江市 电信
286 219.129.183.182 219.129.183.182 广东省阳江市阳西县 直通车网吧
287 219.129.183.183 219.129.183.185 广东省阳江市 电信
288 219.129.183.186 219.129.183.186 广东省阳江市阳春市 春湾镇新世纪网吧
289 219.129.183.187 219.129.183.193 广东省阳江市 电信
290 219.129.183.194 219.129.183.194 广东省阳江市阳春市 深记网吧
291 219.129.183.195 219.129.183.217 广东省阳江市 电信
292 219.129.183.218 219.129.183.218 广东省阳江市阳春市 战者网吧
293 219.129.183.219 219.129.183.221 广东省阳江市 电信
294 219.129.183.222 219.129.183.222 广东省阳江市 海陵镇昭星网吧
295 219.129.183.223 219.129.183.241 广东省阳江市 电信
296 219.129.183.242 219.129.183.242 广东省阳江市 君盈宾馆
297 219.129.183.243 219.129.183.253 广东省阳江市 电信
298 219.129.183.254 219.129.183.254 广东省阳江市阳春市 登宝酒店金鼎网吧
299 219.129.183.255 219.129.184.255 广东省阳江市 电信
300 219.129.185.0 219.129.186.255 广东省阳江市江城区
301 219.129.187.0 219.129.187.34 广东省阳江市 电信
302 219.129.187.35 219.129.187.35 广东省阳江市 浪涛网吧(江城区二环路199号)
303 219.129.187.36 219.129.188.3 广东省阳江市 电信
304 219.129.188.4 219.129.188.4 广东省阳江市 第一中学
305 219.129.188.5 219.129.188.7 广东省阳江市 电信
306 219.129.188.8 219.129.188.8 广东省阳江市 广东两阳中学
307 219.129.188.9 219.129.188.9 广东省阳江市 电信
308 219.129.188.10 219.129.188.10 广东省阳江市 第一职业高级中学
309 219.129.188.11 219.129.188.24 广东省阳江市 电信
310 219.129.188.25 219.129.188.25 广东省阳江市 岗列中学
311 219.129.188.26 219.129.188.28 广东省阳江市 电信
312 219.129.188.29 219.129.188.29 广东省阳江市阳东县 阳东中学
313 219.129.188.30 219.129.188.72 广东省阳江市 电信
314 219.129.188.73 219.129.188.73 广东省阳江市阳春市 第一中学
315 219.129.188.74 219.129.188.74 广东省阳江市阳春市 第二中学
316 219.129.188.75 219.129.188.80 广东省阳江市 电信
317 219.129.188.81 219.129.188.81 广东省阳江市阳春市 第三中学(原春中)
318 219.129.188.82 219.129.188.111 广东省阳江市 电信
319 219.129.188.112 219.129.188.112 广东省阳江市 实验小学
320 219.129.188.113 219.129.188.129 广东省阳江市 电信
321 219.129.188.130 219.129.188.130 广东省阳江市阳春市 教师进修学校
322 219.129.188.131 219.129.188.151 广东省阳江市 电信
323 219.129.188.152 219.129.188.152 广东省阳江市 同心高校机房
324 219.129.188.153 219.129.188.255 广东省阳江市 电信
325 219.129.189.0 219.129.189.17 广东省阳江市阳春市 电信
326 219.129.189.18 219.129.189.18 广东省阳江市 合山镇军明快吧
327 219.129.189.19 219.129.189.49 广东省阳江市阳春市 电信
328 219.129.189.50 219.129.189.50 广东省阳江市阳春市 在水一方网吧
329 219.129.189.51 219.129.189.53 广东省阳江市阳春市 电信
330 219.129.189.54 219.129.189.54 广东省阳江市 满江红大酒店
331 219.129.189.55 219.129.189.69 广东省阳江市阳春市 电信
332 219.129.189.70 219.129.189.70 广东省阳江市阳西县 易灵通网吧2楼
333 219.129.189.71 219.129.189.81 广东省阳江市阳春市 电信
334 219.129.189.82 219.129.189.82 广东省阳江市阳春市 情缘网吧(县前路265号)
335 219.129.189.83 219.129.189.85 广东省阳江市阳春市 电信
336 219.129.189.86 219.129.189.86 广东省阳江市 天堡网吧
337 219.129.189.87 219.129.189.97 广东省阳江市阳春市 电信
338 219.129.189.98 219.129.189.98 广东省阳江市阳春市 新潮网吧(环城南路47号)
339 219.129.189.99 219.129.189.101 广东省阳江市阳春市 电信
340 219.129.189.102 219.129.189.102 广东省阳江市阳春市 啊里吧吧网吧
341 219.129.189.103 219.129.189.109 广东省阳江市阳春市 电信
342 219.129.189.110 219.129.189.110 广东省阳江市江城区 天宇网吧
343 219.129.189.111 219.129.189.149 广东省阳江市阳春市 电信
344 219.129.189.150 219.129.189.150 广东省阳江市 星空网盟(石湾北店)
345 219.129.189.151 219.129.189.153 广东省阳江市阳春市 电信
346 219.129.189.154 219.129.189.154 广东省阳江市阳春市 花园酒店
347 219.129.189.155 219.129.189.185 广东省阳江市阳春市 电信
348 219.129.189.186 219.129.189.186 广东省阳江市 省电信规划设计院有限公司(阳江分公司)
349 219.129.189.187 219.129.189.209 广东省阳江市阳春市 电信
350 219.129.189.210 219.129.189.210 广东省阳江市 新天地网吧
351 219.129.189.211 219.129.189.213 广东省阳江市阳春市 电信
352 219.129.189.214 219.129.189.214 广东省阳江市 广艺网吧
353 219.129.189.215 219.129.189.217 广东省阳江市阳春市 电信
354 219.129.189.218 219.129.189.218 广东省阳江市阳春市 在水一方网吧
355 219.129.189.219 219.129.189.255 广东省阳江市阳春市 电信
356 219.129.190.0 219.129.194.57 广东省阳江市 电信
357 219.129.194.58 219.129.194.62 广东省阳江市阳春市 君乐网城(环城南路61号)
358 219.129.194.63 219.129.195.255 广东省阳江市 电信
359 219.129.196.0 219.129.207.255 广东省阳江市江城区 电信
360 221.5.48.0 221.5.48.255 广东省阳江市 联通机房
361 221.5.49.0 221.5.50.255 广东省阳江市 联通
362 221.5.51.0 221.5.55.255 广东省阳江市 /珠海市联通
363 221.172.44.0 221.172.47.255 广东省阳江市阳春市 中移铁通
364 222.50.90.0 222.50.90.255 广东省阳江市 中移铁通
365 223.73.100.0 223.73.103.255 广东省阳江市 移动
366 223.73.174.0 223.73.174.255 广东省阳江市 移动