ip地址查询

阳江市IP地址列表

阳江市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.113.0.0 14.113.127.255 广东省阳江市 电信
2 14.121.128.0 14.121.144.255 广东省阳江市 电信
3 14.121.145.0 14.121.145.255 广东省阳江市江城区 电信
4 14.121.146.0 14.121.191.255 广东省阳江市 电信
5 14.122.0.0 14.122.31.255 广东省阳江市 电信
6 14.209.128.0 14.209.140.255 广东省阳江市 电信
7 14.209.141.0 14.209.141.255 广东省阳江市阳西县 电信
8 14.209.142.0 14.209.146.255 广东省阳江市 电信
9 14.209.147.0 14.209.147.255 广东省阳江市阳东县 电信
10 14.209.148.0 14.209.152.255 广东省阳江市 电信
11 14.209.153.0 14.209.153.255 广东省阳江市阳春市 电信
12 14.209.154.0 14.209.196.255 广东省阳江市 电信
13 27.43.224.0 27.43.254.255 广东省阳江市 联通
14 58.253.32.0 58.253.38.255 广东省阳江市 联通
15 58.253.39.0 58.253.39.255 广东省阳江市阳东县 联通
16 58.253.40.0 58.253.41.255 广东省阳江市 联通
17 58.253.42.0 58.253.42.255 广东省阳江市阳东县 联通
18 58.253.43.0 58.253.47.255 广东省阳江市 联通
19 58.254.250.0 58.254.251.255 广东省阳江市 联通
20 58.255.112.0 58.255.127.255 广东省阳江市 联通
21 59.34.64.0 59.34.64.255 广东省阳江市阳春市 电信
22 59.34.65.0 59.34.65.255 广东省阳江市阳西县 电信
23 59.34.66.0 59.34.67.255 广东省阳江市 电信
24 59.34.68.0 59.34.70.255 广东省阳江市江城区 电信
25 59.34.71.0 59.34.75.255 广东省阳江市阳春市 电信
26 59.34.76.0 59.34.77.255 广东省阳江市阳西县 电信
27 59.34.78.0 59.34.78.255 广东省阳江市阳东县 电信
28 59.34.79.0 59.34.79.255 广东省阳江市阳春市 电信
29 59.34.80.0 59.34.88.255 广东省阳江市 电信
30 59.34.89.0 59.34.89.255 广东省阳江市阳西县 电信
31 59.34.90.0 59.34.90.255 广东省阳江市 电信
32 59.34.91.0 59.34.91.255 广东省阳江市江城区 电信
33 59.34.92.0 59.34.92.255 广东省阳江市 电信
34 59.34.93.0 59.34.97.255 广东省阳江市阳春市 电信
35 59.34.98.0 59.34.99.255 广东省阳江市 电信
36 59.39.88.0 59.39.88.5 广东省阳江市 电信
37 59.39.88.6 59.39.88.6 广东省阳江市 三乐网吧
38 59.39.88.7 59.39.88.13 广东省阳江市 电信
39 59.39.88.14 59.39.88.14 广东省阳江市江城区 天堡网吧(东风一路42号)
40 59.39.88.15 59.39.88.17 广东省阳江市 电信
41 59.39.88.18 59.39.88.18 广东省阳江市 天堡网吧
42 59.39.88.19 59.39.88.21 广东省阳江市 电信
43 59.39.88.22 59.39.88.22 广东省阳江市 蓝之声网络俱乐部
44 59.39.88.23 59.39.88.33 广东省阳江市 电信
45 59.39.88.34 59.39.88.34 广东省阳江市 三奇网吧
46 59.39.88.35 59.39.88.37 广东省阳江市 电信
47 59.39.88.38 59.39.88.38 广东省阳江市 三乐网吧
48 59.39.88.39 59.39.88.53 广东省阳江市 电信
49 59.39.88.54 59.39.88.54 广东省阳江市 星君网吧(华港豪庭对面)
50 59.39.88.55 59.39.88.133 广东省阳江市 电信
51 59.39.88.134 59.39.88.134 广东省阳江市 大时代网吧
52 59.39.88.135 59.39.89.25 广东省阳江市 电信
53 59.39.89.26 59.39.89.26 广东省阳江市 天龙网吧
54 59.39.89.27 59.39.89.255 广东省阳江市 电信
55 59.39.90.0 59.39.90.3 广东省阳江市阳春市 松柏喜悦网吧
56 59.39.90.4 59.39.90.5 广东省阳江市 电信
57 59.39.90.6 59.39.90.6 广东省阳江市阳春市 三甲镇民乐网吧
58 59.39.90.7 59.39.90.121 广东省阳江市 电信
59 59.39.90.122 59.39.90.122 广东省阳江市阳春市 第一中学
60 59.39.90.123 59.39.91.5 广东省阳江市 电信
61 59.39.91.6 59.39.91.6 广东省阳江市 东平镇星星网吧
62 59.39.91.7 59.39.91.9 广东省阳江市 电信
63 59.39.91.10 59.39.91.10 广东省阳江市阳东县 豪迅网吧
64 59.39.91.11 59.39.91.25 广东省阳江市 电信
65 59.39.91.26 59.39.91.26 广东省阳江市阳东县 合山镇恒通网吧
66 59.39.91.27 59.39.91.41 广东省阳江市 电信
67 59.39.91.42 59.39.91.42 广东省阳江市阳东县 东平镇平通网吧
68 59.39.91.43 59.39.91.69 广东省阳江市 电信
69 59.39.91.70 59.39.91.70 广东省阳江市 东莺村小珍网吧
70 59.39.91.71 59.39.91.72 广东省阳江市 电信
71 59.39.91.73 59.39.91.75 广东省阳江市 艺星网络
72 59.39.91.76 59.39.92.9 广东省阳江市 电信
73 59.39.92.10 59.39.92.10 广东省阳江市 溪头镇朋友在线网吧
74 59.39.92.11 59.39.92.13 广东省阳江市 电信
75 59.39.92.14 59.39.92.14 广东省阳江市 溪头镇朋友在线网吧
76 59.39.92.15 59.39.92.17 广东省阳江市 电信
77 59.39.92.18 59.39.92.18 广东省阳江市阳西县 程村迅驰网吧
78 59.39.92.19 59.39.92.21 广东省阳江市 电信
79 59.39.92.22 59.39.92.22 广东省阳江市阳西县 朋友在线网络
80 59.39.92.23 59.39.101.255 广东省阳江市 电信
81 59.39.102.0 59.39.102.255 广东省阳江市江城区 电信
82 59.39.103.0 59.39.106.255 广东省阳江市 电信
83 59.39.107.0 59.39.107.255 广东省阳江市江城区 电信
84 59.39.108.0 59.39.127.255 广东省阳江市 电信
85 61.143.127.0 61.143.131.2 广东省阳江市 电信
86 61.143.131.3 61.143.131.3 广东省阳江市阳春市 奔腾阁网吧
87 61.143.131.4 61.143.131.49 广东省阳江市 电信
88 61.143.131.50 61.143.131.50 广东省阳江市阳西县 上洋科教网吧
89 61.143.131.51 61.143.131.81 广东省阳江市 电信
90 61.143.131.82 61.143.131.82 广东省阳江市阳春市 红日网吧(人民医院附近)
91 61.143.131.83 61.143.131.129 广东省阳江市 电信
92 61.143.131.130 61.143.131.130 广东省阳江市 广艺网吧
93 61.143.131.131 61.143.131.141 广东省阳江市 电信
94 61.143.131.142 61.143.131.142 广东省阳江市 长讯通信服务有限公司阳江分公司
95 61.143.131.143 61.143.131.149 广东省阳江市 电信
96 61.143.131.150 61.143.131.150 广东省阳江市阳西县 直通车网吧
97 61.143.131.151 61.143.131.161 广东省阳江市 电信
98 61.143.131.162 61.143.131.162 广东省阳江市 柯蓝网吧
99 61.143.131.163 61.143.131.177 广东省阳江市 电信
100 61.143.131.178 61.143.131.178 广东省阳江市 技术学院内网吧
101 61.143.131.179 61.143.131.197 广东省阳江市 电信
102 61.143.131.198 61.143.131.198 广东省阳江市 振士网吧
103 61.143.131.199 61.143.131.205 广东省阳江市 电信
104 61.143.131.206 61.143.131.206 广东省阳江市阳春市 聚缘阁网吧
105 61.143.131.207 61.143.131.241 广东省阳江市 电信
106 61.143.131.242 61.143.131.242 广东省阳江市阳西县 直通车网吧
107 61.143.131.243 61.143.131.245 广东省阳江市 电信
108 61.143.131.246 61.143.131.246 广东省阳江市阳西县 溪头镇极速网吧
109 61.143.131.247 61.143.135.255 广东省阳江市 电信
110 61.146.74.0 61.146.74.255 广东省阳江市江城区 电信
111 61.146.76.0 61.146.76.255 广东省阳江市 电信
112 61.146.77.0 61.146.77.255 广东省阳江市阳西县 电信
113 61.146.78.0 61.146.91.255 广东省阳江市 电信
114 61.235.69.0 61.235.69.63 广东省阳江市 中移铁通
115 61.235.109.0 61.235.109.23 广东省阳江市 /肇庆市/云浮市铁通
116 61.235.109.25 61.235.109.255 广东省阳江市 /肇庆市/云浮市铁通
117 61.235.110.0 61.235.111.206 广东省肇庆市 /云浮市/阳江市/罗定市铁通
118 61.235.111.208 61.235.111.255 广东省肇庆市 /云浮市/阳江市铁通
119 113.94.128.0 113.94.255.255 广东省阳江市 电信
120 113.101.192.0 113.101.197.255 广东省阳江市 电信
121 113.101.198.0 113.101.198.255 广东省阳江市阳春市 电信
122 113.101.199.0 113.101.255.255 广东省阳江市 电信
123 116.29.0.0 116.29.0.255 广东省阳江市阳春市 电信
124 116.29.1.0 116.29.17.255 广东省阳江市 电信
125 116.29.18.0 116.29.18.255 广东省阳江市江城区 电信
126 116.29.19.0 116.29.24.255 广东省阳江市 电信
127 116.29.25.0 116.29.25.255 广东省阳江市阳东县 电信
128 116.29.26.0 116.29.34.255 广东省阳江市 电信
129 116.29.35.0 116.29.35.255 广东省阳江市阳春市 电信
130 116.29.36.0 116.29.48.255 广东省阳江市 电信
131 116.29.49.0 116.29.49.255 广东省阳江市阳东县 电信
132 116.29.50.0 116.29.83.255 广东省阳江市 电信
133 116.29.84.0 116.29.84.255 广东省阳江市阳春市 电信
134 116.60.59.0 116.60.59.255 广东省阳江市阳春市 中移铁通
135 119.132.192.0 119.132.255.255 广东省阳江市 电信
136 120.196.240.0 120.196.240.255 广东省阳江市 移动
137 120.198.208.32 120.198.208.55 广东省阳江市 移动
138 120.198.208.60 120.198.208.63 广东省阳江市 移动
139 120.230.128.0 120.230.191.255 广东省阳江市 移动
140 120.234.132.0 120.234.143.255 广东省阳江市 移动
141 120.239.109.0 120.239.120.255 广东省阳江市 移动
142 123.49.179.0 123.49.179.255 广东省阳江市 中移铁通
143 123.49.192.0 123.49.192.255 广东省阳江市 中移铁通
144 123.64.176.0 123.64.179.255 广东省阳江市 中移铁通
145 123.64.181.0 123.64.187.255 广东省阳江市 中移铁通
146 123.64.240.0 123.64.240.255 广东省阳江市 中移铁通
147 125.90.104.0 125.90.111.255 广东省阳江市 电信
148 125.90.112.0 125.90.115.255 广东省阳江市江城区 电信
149 125.90.116.0 125.90.118.255 广东省阳江市 电信
150 125.90.119.0 125.90.119.255 广东省阳江市阳西县 电信
151 125.90.120.0 125.90.120.255 广东省阳江市江城区 电信
152 125.90.121.0 125.90.123.255 广东省阳江市 电信
153 125.90.124.0 125.90.126.255 广东省阳江市阳西县 电信
154 125.90.127.0 125.90.135.255 广东省阳江市 电信
155 183.20.64.0 183.20.67.255 广东省阳江市 电信
156 183.20.68.0 183.20.68.255 广东省阳江市阳东县 电信
157 183.20.69.0 183.20.95.255 广东省阳江市 电信
158 183.20.128.0 183.20.211.255 广东省阳江市 电信
159 183.20.212.0 183.20.213.255 广东省阳江市阳春市 电信
160 183.20.214.0 183.20.233.255 广东省阳江市 电信
161 183.20.234.0 183.20.234.255 广东省阳江市阳西县 电信
162 183.20.235.0 183.20.255.255 广东省阳江市 电信
163 183.233.72.0 183.233.72.255 广东省阳江市 移动
164 183.233.160.0 183.233.163.255 广东省阳江市 移动
165 183.235.224.0 183.235.227.255 广东省阳江市 移动
166 202.104.212.0 202.104.212.75 广东省阳江市 电信
167 202.104.212.76 202.104.212.76 广东省阳江市 职业技术学院
168 202.104.212.77 202.104.215.255 广东省阳江市 电信
169 202.105.216.0 202.105.217.255 广东省阳江市 电信
170 202.105.218.0 202.105.218.255 广东省阳江市江城区 电信
171 210.77.127.0 210.77.127.255 广东省阳江市 珠江宽频
172 211.139.250.0 211.139.251.255 广东省阳江市 移动
173 218.15.128.0 218.15.128.249 广东省阳江市阳春市 电信
174 218.15.128.250 218.15.128.251 广东省阳江市 阳江职业技术学院
175 218.15.128.252 218.15.128.255 广东省阳江市阳春市 电信
176 218.15.129.0 218.15.134.36 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
177 218.15.134.37 218.15.134.37 广东省阳江市阳春市 人民医院
178 218.15.134.38 218.15.134.58 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
179 218.15.134.59 218.15.134.59 广东省阳江市 广播电台
180 218.15.134.60 218.15.134.245 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
181 218.15.134.246 218.15.134.246 广东省阳江市 钱大妈饭庄
182 218.15.134.247 218.15.137.41 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
183 218.15.137.42 218.15.137.42 广东省阳江市阳春市 同创网吧
184 218.15.137.43 218.15.137.77 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
185 218.15.137.78 218.15.137.78 广东省阳江市 天马网吧
186 218.15.137.79 218.15.138.83 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
187 218.15.138.84 218.15.138.84 广东省阳江市阳春市 真爱网吧
188 218.15.138.85 218.15.140.255 广东省阳江市江城区 /阳东县/阳西县/阳春市电信
189 219.128.188.7 219.128.188.7 广东省阳江市 合山中学
190 219.129.0.0 219.129.0.17 广东省湛江市 /阳江市电信
191 219.129.0.19 219.129.0.173 广东省湛江市 /阳江市电信
192 219.129.176.0 219.129.176.7 广东省阳江市 创世纪网吧
193 219.129.176.8 219.129.176.9 广东省阳江市 新时空网吧
194 219.129.176.10 219.129.176.10 广东省阳江市 超前网吧
195 219.129.176.11 219.129.176.15 广东省阳江市 新时空网吧
196 219.129.176.16 219.129.176.23 广东省阳江市 高手网吧
197 219.129.176.24 219.129.176.31 广东省阳江市 暴风网吧
198 219.129.176.32 219.129.176.39 广东省阳江市 蓝之星网吧
199 219.129.176.40 219.129.176.47 广东省阳江市 太亨网吧
200 219.129.176.48 219.129.176.55 广东省阳江市 天马网吧
201 219.129.176.56 219.129.176.63 广东省阳江市 风云网吧
202 219.129.176.64 219.129.176.65 广东省阳江市江城区 /阳西县电信
203 219.129.176.66 219.129.176.66 广东省阳江市江城区 时代网吧
204 219.129.176.67 219.129.176.109 广东省阳江市 电信
205 219.129.176.110 219.129.176.110 广东省阳江市阳春市 电视大学
206 219.129.176.111 219.129.176.113 广东省阳江市 电信
207 219.129.176.114 219.129.176.114 广东省阳江市 旧市府你我在线网吧
208 219.129.176.115 219.129.176.115 广东省阳江市 电信
209 219.129.176.116 219.129.176.116 广东省阳江市 你我在线网吧
210 219.129.176.117 219.129.176.145 广东省阳江市 电信
211 219.129.176.146 219.129.176.146 广东省阳江市 穿梭网吧
212 219.129.176.147 219.129.176.161 广东省阳江市 电信
213 219.129.176.162 219.129.176.162 广东省阳江市 竞技网吧
214 219.129.176.163 219.129.176.165 广东省阳江市 电信
215 219.129.176.166 219.129.176.166 广东省阳江市阳春市 科隆网吧
216 219.129.176.167 219.129.176.169 广东省阳江市 电信
217 219.129.176.170 219.129.176.170 广东省阳江市阳春市 恒信网吧
218 219.129.176.171 219.129.176.173 广东省阳江市 电信
219 219.129.176.174 219.129.176.174 广东省阳江市阳春市 红日网吧
220 219.129.176.175 219.129.176.177 广东省阳江市 电信
221 219.129.176.178 219.129.176.178 广东省阳江市阳春市 新时代网吧
222 219.129.176.179 219.129.176.189 广东省阳江市 电信
223 219.129.176.190 219.129.176.190 广东省阳江市阳春市 云城网吧
224 219.129.176.191 219.129.176.193 广东省阳江市 电信
225 219.129.176.194 219.129.176.194 广东省阳江市阳春市 超时空网吧
226 219.129.176.195 219.129.176.201 广东省阳江市 电信
227 219.129.176.202 219.129.176.202 广东省阳江市阳西县 天星网吧
228 219.129.176.203 219.129.176.205 广东省阳江市 电信
229 219.129.176.206 219.129.176.206 广东省阳江市阳西县 泰和网吧
230 219.129.176.207 219.129.176.209 广东省阳江市 电信
231 219.129.176.210 219.129.176.210 广东省阳江市阳西县 信源网吧
232 219.129.176.211 219.129.176.217 广东省阳江市 电信
233 219.129.176.218 219.129.176.218 广东省阳江市阳西县 易灵通网吧
234 219.129.176.219 219.129.176.221 广东省阳江市 电信
235 219.129.176.222 219.129.176.222 广东省阳江市阳西县 一点通网吧
236 219.129.176.223 219.129.176.249 广东省阳江市 电信
237 219.129.176.250 219.129.176.250 广东省阳江市 联阳网吧
238 219.129.176.251 219.129.179.30 广东省阳江市 电信
239 219.129.179.31 219.129.179.31 广东省阳江市阳春市 八甲水电厂小区宽带
240 219.129.179.32 219.129.179.77 广东省阳江市 电信
241 219.129.179.78 219.129.179.78 广东省阳江市江城区 创盈网吧
242 219.129.179.79 219.129.182.225 广东省阳江市 电信
243 219.129.182.226 219.129.182.226 广东省阳江市阳东县 合山中学
244 219.129.182.227 219.129.183.5 广东省阳江市 电信
245 219.129.183.6 219.129.183.6 广东省阳江市 星海网吧
246 219.129.183.7 219.129.183.13 广东省阳江市 电信
247 219.129.183.14 219.129.183.14 广东省阳江市 直通车网吧
248 219.129.183.15 219.129.183.17 广东省阳江市 电信
249 219.129.183.18 219.129.183.18 广东省阳江市江城区 互动人生网吧(石湾北路路灯公司二楼)
250 219.129.183.19 219.129.183.33 广东省阳江市 电信
251 219.129.183.34 219.129.183.34 广东省阳江市阳春市 嘉乐网吧
252 219.129.183.35 219.129.183.37 广东省阳江市 电信
253 219.129.183.38 219.129.183.38 广东省阳江市江城区 马南垌三乐网吧
254 219.129.183.39 219.129.183.49 广东省阳江市 电信
255 219.129.183.50 219.129.183.50 广东省阳江市 逍遥网吧
256 219.129.183.51 219.129.183.57 广东省阳江市 电信
257 219.129.183.58 219.129.183.58 广东省阳江市阳春市 恒信网吧(大酒店对面公路局2楼)
258 219.129.183.59 219.129.183.59 广东省阳江市 电信
259 219.129.183.60 219.129.183.60 广东省阳江市阳春市 冰风谷网吧
260 219.129.183.61 219.129.183.65 广东省阳江市 电信
261 219.129.183.66 219.129.183.66 广东省阳江市阳西县 网乐网吧
262 219.129.183.67 219.129.183.81 广东省阳江市 电信
263 219.129.183.82 219.129.183.82 广东省阳江市 明星网讯
264 219.129.183.83 219.129.183.125 广东省阳江市 电信
265 219.129.183.126 219.129.183.126 广东省阳江市阳东县 东城网讯
266 219.129.183.127 219.129.183.161 广东省阳江市 电信
267 219.129.183.162 219.129.183.162 广东省阳江市阳春市 聚缘阁网吧
268 219.129.183.163 219.129.183.181 广东省阳江市 电信
269 219.129.183.182 219.129.183.182 广东省阳江市阳西县 直通车网吧
270 219.129.183.183 219.129.183.185 广东省阳江市 电信
271 219.129.183.186 219.129.183.186 广东省阳江市阳春市 春湾镇新世纪网吧
272 219.129.183.187 219.129.183.193 广东省阳江市 电信
273 219.129.183.194 219.129.183.194 广东省阳江市阳春市 深记网吧
274 219.129.183.195 219.129.183.217 广东省阳江市 电信
275 219.129.183.218 219.129.183.218 广东省阳江市阳春市 战者网吧
276 219.129.183.219 219.129.183.221 广东省阳江市 电信
277 219.129.183.222 219.129.183.222 广东省阳江市 海陵镇昭星网吧
278 219.129.183.223 219.129.183.241 广东省阳江市 电信
279 219.129.183.242 219.129.183.242 广东省阳江市 君盈宾馆
280 219.129.183.243 219.129.183.253 广东省阳江市 电信
281 219.129.183.254 219.129.183.254 广东省阳江市阳春市 登宝酒店金鼎网吧
282 219.129.183.255 219.129.184.255 广东省阳江市 电信
283 219.129.185.0 219.129.186.255 广东省阳江市江城区
284 219.129.187.0 219.129.187.34 广东省阳江市 电信
285 219.129.187.35 219.129.187.35 广东省阳江市 浪涛网吧(江城区二环路199号)
286 219.129.187.36 219.129.188.3 广东省阳江市 电信
287 219.129.188.4 219.129.188.4 广东省阳江市 第一中学
288 219.129.188.5 219.129.188.7 广东省阳江市 电信
289 219.129.188.8 219.129.188.8 广东省阳江市 广东两阳中学
290 219.129.188.9 219.129.188.9 广东省阳江市 电信
291 219.129.188.10 219.129.188.10 广东省阳江市 第一职业高级中学
292 219.129.188.11 219.129.188.24 广东省阳江市 电信
293 219.129.188.25 219.129.188.25 广东省阳江市 岗列中学
294 219.129.188.26 219.129.188.28 广东省阳江市 电信
295 219.129.188.29 219.129.188.29 广东省阳江市阳东县 阳东中学
296 219.129.188.30 219.129.188.72 广东省阳江市 电信
297 219.129.188.73 219.129.188.73 广东省阳江市阳春市 第一中学
298 219.129.188.74 219.129.188.74 广东省阳江市阳春市 第二中学
299 219.129.188.75 219.129.188.80 广东省阳江市 电信
300 219.129.188.81 219.129.188.81 广东省阳江市阳春市 第三中学(原春中)
301 219.129.188.82 219.129.188.111 广东省阳江市 电信
302 219.129.188.112 219.129.188.112 广东省阳江市 实验小学
303 219.129.188.113 219.129.188.129 广东省阳江市 电信
304 219.129.188.130 219.129.188.130 广东省阳江市阳春市 教师进修学校
305 219.129.188.131 219.129.188.151 广东省阳江市 电信
306 219.129.188.152 219.129.188.152 广东省阳江市 同心高校机房
307 219.129.188.153 219.129.188.255 广东省阳江市 电信
308 219.129.189.0 219.129.189.17 广东省阳江市阳春市 电信
309 219.129.189.18 219.129.189.18 广东省阳江市 合山镇军明快吧
310 219.129.189.19 219.129.189.49 广东省阳江市阳春市 电信
311 219.129.189.50 219.129.189.50 广东省阳江市阳春市 在水一方网吧
312 219.129.189.51 219.129.189.53 广东省阳江市阳春市 电信
313 219.129.189.54 219.129.189.54 广东省阳江市 满江红大酒店
314 219.129.189.55 219.129.189.69 广东省阳江市阳春市 电信
315 219.129.189.70 219.129.189.70 广东省阳江市阳西县 易灵通网吧2楼
316 219.129.189.71 219.129.189.81 广东省阳江市阳春市 电信
317 219.129.189.82 219.129.189.82 广东省阳江市阳春市 情缘网吧(县前路265号)
318 219.129.189.83 219.129.189.85 广东省阳江市阳春市 电信
319 219.129.189.86 219.129.189.86 广东省阳江市 天堡网吧
320 219.129.189.87 219.129.189.97 广东省阳江市阳春市 电信
321 219.129.189.98 219.129.189.98 广东省阳江市阳春市 新潮网吧(环城南路47号)
322 219.129.189.99 219.129.189.101 广东省阳江市阳春市 电信
323 219.129.189.102 219.129.189.102 广东省阳江市阳春市 啊里吧吧网吧
324 219.129.189.103 219.129.189.109 广东省阳江市阳春市 电信
325 219.129.189.110 219.129.189.110 广东省阳江市江城区 天宇网吧
326 219.129.189.111 219.129.189.149 广东省阳江市阳春市 电信
327 219.129.189.150 219.129.189.150 广东省阳江市 星空网盟(石湾北店)
328 219.129.189.151 219.129.189.153 广东省阳江市阳春市 电信
329 219.129.189.154 219.129.189.154 广东省阳江市阳春市 花园酒店
330 219.129.189.155 219.129.189.185 广东省阳江市阳春市 电信
331 219.129.189.186 219.129.189.186 广东省阳江市 省电信规划设计院有限公司(阳江分公司)
332 219.129.189.187 219.129.189.209 广东省阳江市阳春市 电信
333 219.129.189.210 219.129.189.210 广东省阳江市 新天地网吧
334 219.129.189.211 219.129.189.213 广东省阳江市阳春市 电信
335 219.129.189.214 219.129.189.214 广东省阳江市 广艺网吧
336 219.129.189.215 219.129.189.217 广东省阳江市阳春市 电信
337 219.129.189.218 219.129.189.218 广东省阳江市阳春市 在水一方网吧
338 219.129.189.219 219.129.189.255 广东省阳江市阳春市 电信
339 219.129.190.0 219.129.194.57 广东省阳江市 电信
340 219.129.194.58 219.129.194.62 广东省阳江市阳春市 君乐网城(环城南路61号)
341 219.129.194.63 219.129.195.255 广东省阳江市 电信
342 219.129.196.0 219.129.207.255 广东省阳江市江城区 电信
343 221.5.48.0 221.5.48.255 广东省阳江市 联通机房
344 221.5.49.0 221.5.50.255 广东省阳江市 联通
345 221.5.51.0 221.5.55.255 广东省阳江市 /珠海市联通
346 221.172.44.0 221.172.47.255 广东省阳江市阳春市 中移铁通
347 222.50.90.0 222.50.90.255 广东省阳江市 中移铁通
348 223.73.100.0 223.73.103.255 广东省阳江市 移动
349 223.73.174.0 223.73.174.255 广东省阳江市 移动