ip地址查询

湛江市IP地址列表

湛江市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.16.128.0 14.16.191.255 广东省湛江市 电信
2 14.113.80.0 14.113.191.255 广东省湛江市 电信
3 14.119.128.0 14.119.255.255 广东省湛江市 电信
4 14.122.128.0 14.122.191.255 广东省湛江市 电信
5 14.210.0.0 14.210.35.255 广东省湛江市 电信
6 14.210.36.0 14.210.36.255 广东省湛江市雷州市 电信
7 14.210.37.0 14.210.81.255 广东省湛江市 电信
8 14.210.82.0 14.210.82.255 广东省湛江市廉江市 电信
9 14.210.83.0 14.210.109.255 广东省湛江市 电信
10 14.210.110.0 14.210.110.255 广东省湛江市廉江市 电信
11 14.210.111.0 14.210.115.255 广东省湛江市 电信
12 14.210.116.0 14.210.116.255 广东省湛江市雷州市 电信
13 14.210.117.0 14.210.135.255 广东省湛江市 电信
14 14.210.136.0 14.210.136.255 广东省湛江市遂溪县 电信
15 14.210.137.0 14.210.183.255 广东省湛江市 电信
16 14.210.184.0 14.210.184.255 广东省湛江市赤坎区 电信
17 14.210.185.0 14.210.255.255 广东省湛江市 电信
18 27.40.128.0 27.40.134.255 广东省湛江市 联通
19 27.40.135.0 27.40.135.255 广东省湛江市麻章区 联通
20 27.40.136.0 27.40.255.255 广东省湛江市 联通
21 58.252.128.0 58.252.143.255 广东省湛江市 联通
22 58.252.208.0 58.252.208.255 广东省湛江市 联通
23 58.252.209.0 58.252.209.255 广东省湛江市 迅雷离线服务器
24 58.252.210.0 58.252.223.255 广东省湛江市 联通
25 58.254.224.0 58.254.227.255 广东省湛江市 联通
26 59.34.196.0 59.34.222.6 广东省湛江市 电信
27 59.34.222.7 59.34.222.7 广东省湛江市 豪迈网吧
28 59.34.222.8 59.34.222.121 广东省湛江市 电信
29 59.34.222.122 59.34.222.122 广东省湛江市 豪迈网吧
30 59.34.222.123 59.34.226.5 广东省湛江市 电信
31 59.34.226.6 59.34.226.8 广东省湛江市赤坎区 鑫港源网吧
32 59.34.226.9 59.34.228.1 广东省湛江市 电信
33 59.34.228.2 59.34.228.2 广东省湛江市赤坎区 拉格网吧
34 59.34.228.3 59.34.229.25 广东省湛江市 电信
35 59.34.229.26 59.34.229.26 广东省湛江市赤坎区 盈迅网吧(南华3楼)
36 59.34.229.27 59.34.230.167 广东省湛江市 电信
37 59.34.230.168 59.34.230.168 广东省湛江市吴川市 长岐神舟网吧
38 59.34.230.169 59.34.232.155 广东省湛江市 电信
39 59.34.232.156 59.34.232.156 广东省湛江市廉江市 畅快网络
40 59.34.232.157 59.34.233.174 广东省湛江市 电信
41 59.34.233.175 59.34.233.175 广东省湛江市 天宇网吧
42 59.34.233.176 59.34.233.187 广东省湛江市 电信
43 59.34.233.188 59.34.233.188 广东省湛江市 天宇网吧
44 59.34.233.189 59.34.234.57 广东省湛江市 电信
45 59.34.234.58 59.34.234.62 广东省湛江市 国联水产开发有限公司
46 59.34.234.63 59.34.234.201 广东省湛江市 电信
47 59.34.234.202 59.34.234.202 广东省湛江市 遂溪终极世纪网吧
48 59.34.234.203 59.34.235.234 广东省湛江市 电信
49 59.34.235.235 59.34.235.235 广东省湛江市麻章区 红蜘蛛网吧
50 59.34.235.236 59.34.235.236 广东省湛江市 红蜘蛛网吧
51 59.34.235.237 59.34.235.237 广东省湛江市 电信
52 59.34.235.238 59.34.235.238 广东省湛江市麻章区 红蜘蛛网吧(瑞云中路83号)
53 59.34.235.239 59.34.235.255 广东省湛江市 电信
54 59.34.236.0 59.34.236.0 广东省湛江市吴川市 电信
55 59.34.236.1 59.34.236.200 广东省湛江市赤坎区 超越网吧(百姓路48号)
56 59.34.236.201 59.34.236.255 广东省湛江市吴川市 电信
57 59.34.237.0 59.34.241.142 广东省湛江市 电信
58 59.34.241.143 59.34.241.143 广东省湛江市吴川市 兰石聪浪网吧
59 59.34.241.144 59.34.243.205 广东省湛江市 电信
60 59.34.243.206 59.34.243.206 广东省湛江市吴川市 兰石聪浪网吧
61 59.34.243.207 59.34.246.129 广东省湛江市 电信
62 59.34.246.130 59.34.246.130 广东省湛江市吴川市 兰石聪浪网吧
63 59.34.246.131 59.34.254.136 广东省湛江市 电信
64 59.34.254.137 59.34.254.137 广东省湛江市 广东海洋大学
65 59.34.254.138 59.34.255.255 广东省湛江市 电信
66 61.28.2.0 61.28.2.250 广东省湛江市 师范学院
67 61.28.2.251 61.28.2.251 广东省湛江市 师范学院旧区中九区宿舍
68 61.28.2.252 61.28.2.255 广东省湛江市 师范学院
69 61.28.58.125 61.28.58.125 广东省广州市 盈通网络投资公司湛江市府机房
70 61.143.64.0 61.143.79.255 广东省湛江市 电信
71 61.143.80.0 61.143.80.255 广东省湛江市 (雷州)电信
72 61.143.81.0 61.143.87.208 广东省湛江市 电信
73 61.143.87.209 61.143.87.209 广东省湛江市 东兴石油企业有限公司
74 61.143.87.210 61.143.90.84 广东省湛江市 电信
75 61.143.90.85 61.143.90.85 广东省湛江市 麽麽茶网吧
76 61.143.90.86 61.143.92.115 广东省湛江市 电信
77 61.143.92.116 61.143.92.116 广东省湛江市 遂溪县人民医院
78 61.143.92.117 61.143.92.255 广东省湛江市 电信
79 61.143.93.0 61.143.93.255 广东省湛江市 海洋大学
80 61.143.94.0 61.143.95.65 广东省湛江市 电信
81 61.143.95.66 61.143.95.66 广东省湛江市廉江市 河唇网吧
82 61.143.95.67 61.143.96.116 广东省湛江市 电信
83 61.143.96.117 61.143.96.117 广东省湛江市廉江市 科俊网吧
84 61.143.96.118 61.143.96.197 广东省湛江市 电信
85 61.143.96.198 61.143.96.198 广东省湛江市徐闻县 曲界镇星星网吧
86 61.143.96.199 61.143.97.198 广东省湛江市 电信
87 61.143.97.199 61.143.97.199 广东省湛江市赤坎区 新达网吧(创业路2号)
88 61.143.97.200 61.143.100.255 广东省湛江市 电信
89 61.146.0.0 61.146.8.109 广东省湛江市 电信
90 61.146.8.110 61.146.8.110 广东省湛江市霞山区 友谊路英岚网吧
91 61.146.8.111 61.146.9.150 广东省湛江市 电信
92 61.146.9.151 61.146.9.151 广东省湛江市霞山区 军嫂网吧
93 61.146.9.152 61.146.11.255 广东省湛江市 电信
94 61.146.12.0 61.146.12.255 广东省湛江市吴川市 电信
95 61.146.13.0 61.146.34.0 广东省湛江市 电信
96 61.146.34.1 61.146.34.62 广东省湛江市吴川市 明知网吧(振文镇新市场)
97 61.146.34.63 61.146.34.209 广东省湛江市 电信
98 61.146.34.210 61.146.34.215 广东省湛江市 遂溪县人民政府公众网
99 61.146.34.216 61.146.36.96 广东省湛江市 电信
100 61.146.36.97 61.146.36.97 广东省湛江市 坡头三途网吧
101 61.146.36.98 61.146.39.255 广东省湛江市 电信
102 61.234.114.0 61.234.114.47 广东省湛江市 中移铁通
103 61.234.114.48 61.234.114.48 广东省湛江市 E度空间网吧
104 61.234.114.49 61.234.114.255 广东省湛江市 中移铁通
105 61.234.115.0 61.234.115.255 广东省湛江市 (麻章区)铁通
106 61.235.68.128 61.235.68.255 广东省湛江市 中移铁通
107 61.242.16.0 61.242.18.255 广东省湛江市 联通
108 112.89.84.0 112.89.86.255 广东省湛江市 联通
109 112.90.16.0 112.90.31.255 广东省湛江市 联通
110 112.90.168.0 112.90.175.255 广东省湛江市 联通
111 112.91.7.0 112.91.7.255 广东省湛江市 联通
112 112.91.16.0 112.91.31.255 广东省湛江市 联通
113 112.91.168.0 112.91.175.255 广东省湛江市 联通
114 112.92.18.0 112.92.18.255 广东省湛江市 联通
115 112.92.48.0 112.92.49.255 广东省湛江市 联通
116 112.93.0.0 112.93.31.255 广东省湛江市 联通
117 113.86.128.0 113.86.148.255 广东省湛江市 电信
118 113.86.149.0 113.86.149.255 广东省湛江市赤坎区 电信
119 113.86.150.0 113.86.226.255 广东省湛江市 电信
120 113.86.227.0 113.86.227.255 广东省湛江市吴川县 电信
121 113.86.228.0 113.86.239.255 广东省湛江市 电信
122 113.86.240.0 113.86.240.255 广东省湛江市坡头区 电信
123 113.86.241.0 113.86.255.255 广东省湛江市 电信
124 113.103.202.0 113.103.214.255 广东省湛江市 电信
125 113.103.215.0 113.103.215.255 广东省湛江市廉江市 电信
126 113.103.216.0 113.103.219.255 广东省湛江市 电信
127 113.103.220.0 113.103.220.255 广东省湛江市雷州市 电信
128 113.103.221.0 113.103.223.255 广东省湛江市 电信
129 113.103.225.0 113.103.252.255 广东省湛江市 电信
130 113.103.254.0 113.103.255.255 广东省湛江市 电信
131 113.107.96.0 113.107.123.255 广东省湛江市 电信
132 113.107.179.0 113.107.188.255 广东省湛江市 电信IDC机房
133 113.110.64.0 113.110.127.255 广东省湛江市 电信
134 113.113.0.0 113.113.26.255 广东省湛江市 电信
135 113.113.27.0 113.113.27.255 广东省湛江市 (遂溪县)电信
136 113.113.28.0 113.113.31.255 广东省湛江市 电信
137 116.6.12.0 116.6.12.255 广东省湛江市 电信
138 116.27.62.186 116.27.62.186 广东省湛江市 世通网吧
139 116.28.168.0 116.28.224.31 广东省湛江市 电信
140 116.28.224.32 116.28.224.32 广东省湛江市 红钻网吧
141 116.28.224.33 116.28.237.24 广东省湛江市 电信
142 116.28.237.25 116.28.237.25 广东省湛江市霞山区 梦雅网吧
143 116.28.237.26 116.28.248.47 广东省湛江市 电信
144 116.28.248.48 116.28.248.48 广东省湛江市 坡头区乾塘二甲诚网吧
145 116.28.248.49 116.28.250.128 广东省湛江市 电信
146 116.28.250.129 116.28.250.129 广东省湛江市 坡头区旧街网吧
147 116.28.250.130 116.28.255.255 广东省湛江市 电信
148 116.60.160.0 116.60.163.255 广东省湛江市 中移铁通
149 119.135.0.0 119.135.25.255 广东省湛江市 电信
150 119.135.26.0 119.135.26.255 广东省湛江市廉江市 电信
151 119.135.27.0 119.135.33.255 广东省湛江市 电信
152 119.135.34.0 119.135.34.255 广东省湛江市徐闻县 电信
153 119.135.35.0 119.135.47.255 广东省湛江市 电信
154 119.135.48.0 119.135.48.255 广东省湛江市霞山区 电信
155 119.135.49.0 119.135.108.255 广东省湛江市 电信
156 119.135.109.0 119.135.109.255 广东省湛江市坡头区 电信
157 119.135.110.0 119.135.118.255 广东省湛江市 电信
158 119.146.216.0 119.146.219.255 广东省湛江市 电信
159 120.196.228.0 120.196.231.255 广东省湛江市 移动
160 120.198.64.0 120.198.74.255 广东省湛江市 移动
161 120.198.76.0 120.198.127.255 广东省湛江市 移动
162 120.198.208.0 120.198.208.31 广东省湛江市 移动
163 120.198.208.64 120.198.208.255 广东省湛江市 移动
164 120.234.108.0 120.234.127.255 广东省湛江市 移动
165 120.237.0.0 120.237.63.255 广东省湛江市 移动
166 120.239.142.0 120.239.142.255 广东省湛江市 移动
167 121.36.204.0 121.36.204.255 广东省湛江市 广东有线广播电视网络有限公司视讯宽带
168 121.36.240.0 121.36.247.255 广东省湛江市 广东有线广播电视网络有限公司视讯宽带
169 123.49.195.0 123.49.195.255 广东省湛江市 中移铁通
170 123.64.200.0 123.64.207.255 广东省湛江市 中移铁通
171 123.64.224.0 123.64.239.255 广东省湛江市 中移铁通
172 123.65.144.0 123.65.151.255 广东省湛江市 中移铁通
173 123.65.234.0 123.65.239.255 广东省湛江市 中移铁通
174 123.88.16.0 123.88.23.255 广东省湛江市 中移铁通
175 125.89.80.0 125.89.91.255 广东省湛江市 电信
176 125.90.0.0 125.90.0.29 广东省湛江市 电信
177 125.90.0.30 125.90.0.30 广东省湛江市赤坎区 顺速网吧
178 125.90.0.31 125.90.0.108 广东省湛江市 电信
179 125.90.0.109 125.90.0.109 广东省湛江市 星雨网吧
180 125.90.0.110 125.90.0.177 广东省湛江市 电信
181 125.90.0.178 125.90.0.178 广东省湛江市赤坎区 顺速网吧
182 125.90.0.179 125.90.2.39 广东省湛江市 电信
183 125.90.2.40 125.90.2.40 广东省湛江市霞山区 人民大道梦雅网吧
184 125.90.2.41 125.90.4.197 广东省湛江市 电信
185 125.90.4.198 125.90.4.198 广东省湛江市徐闻县 热点网吧
186 125.90.4.199 125.90.4.221 广东省湛江市 电信
187 125.90.4.222 125.90.4.222 广东省湛江市徐闻县 热点网吧
188 125.90.4.223 125.90.5.200 广东省湛江市 电信
189 125.90.5.201 125.90.5.201 广东省湛江市廉江市 百佳网吧
190 125.90.5.202 125.90.6.255 广东省湛江市 电信
191 125.90.7.0 125.90.7.65 广东省湛江市徐闻县 星星网吧
192 125.90.7.66 125.90.7.127 广东省湛江市 电信
193 125.90.7.128 125.90.7.255 广东省湛江市 环宇网吧(开发区人民大道龙潮村启明大厦二楼)
194 125.90.11.0 125.90.11.255 广东省湛江市 电信
195 125.90.14.0 125.90.17.255 广东省湛江市 电信
196 125.90.18.0 125.90.18.255 广东省湛江市吴川市 电信
197 125.90.19.0 125.90.19.255 广东省湛江市赤坎区 电信
198 125.90.20.0 125.90.24.2 广东省湛江市 电信
199 125.90.24.3 125.90.24.3 广东省湛江市 线通网吧
200 125.90.24.4 125.90.24.31 广东省湛江市 电信
201 125.90.24.32 125.90.24.32 广东省湛江市 鑫浪网吧
202 125.90.24.33 125.90.24.67 广东省湛江市 电信
203 125.90.24.68 125.90.24.68 广东省湛江市徐闻县 海鸥路口网吧
204 125.90.24.69 125.90.28.185 广东省湛江市 电信
205 125.90.28.186 125.90.28.186 广东省湛江市 广东海洋大学
206 125.90.28.187 125.90.36.84 广东省湛江市 电信
207 125.90.36.85 125.90.36.85 广东省湛江市 虹都大厦广东达安湛江项目部
208 125.90.36.86 125.90.42.211 广东省湛江市 电信
209 125.90.42.212 125.90.42.212 广东省湛江市吴川市 兰石聪浪网吧
210 125.90.42.213 125.90.43.255 广东省湛江市 电信
211 125.90.44.0 125.90.46.255 广东省湛江市 广东海洋大学寸金学院
212 125.90.47.0 125.90.47.255 广东省湛江市 电信
213 125.90.48.0 125.90.51.255 广东省湛江市 广东海洋大学寸金学院
214 125.90.52.0 125.90.54.129 广东省湛江市 电信
215 125.90.54.130 125.90.54.130 广东省湛江市廉江市 高科网吧
216 125.90.54.131 125.90.56.89 广东省湛江市 电信
217 125.90.56.90 125.90.56.90 广东省湛江市 心心网吧
218 125.90.56.91 125.90.56.176 广东省湛江市 电信
219 125.90.56.177 125.90.56.177 广东省湛江市 海洋大学
220 125.90.56.178 125.90.57.159 广东省湛江市 电信
221 125.90.57.160 125.90.57.160 广东省湛江市 华飞网吧
222 125.90.57.161 125.90.57.187 广东省湛江市 电信
223 125.90.57.188 125.90.57.188 广东省湛江市吴川市 王村港华飞网吧
224 125.90.57.189 125.90.58.132 广东省湛江市 电信
225 125.90.58.133 125.90.58.133 广东省湛江市 广东海洋大学主校区
226 125.90.58.134 125.90.58.156 广东省湛江市 电信
227 125.90.58.157 125.90.58.158 广东省湛江市 广东海洋大学海滨校区
228 125.90.58.159 125.90.58.176 广东省湛江市 电信
229 125.90.58.177 125.90.58.187 广东省湛江市 广东海洋大学主校区
230 125.90.58.188 125.90.59.127 广东省湛江市 电信
231 125.90.60.0 125.90.62.125 广东省湛江市 电信
232 125.90.62.126 125.90.62.126 广东省湛江市 坡头区旧街网吧
233 125.90.62.127 125.90.62.194 广东省湛江市 电信
234 125.90.62.195 125.90.62.195 广东省湛江市赤坎区 运涛网吧
235 125.90.62.196 125.90.70.36 广东省湛江市 电信
236 125.90.70.37 125.90.70.37 广东省湛江市 传扬网吧
237 125.90.70.38 125.90.70.129 广东省湛江市 电信
238 125.90.70.130 125.90.70.130 广东省湛江市霞山区 星期八网络驿站(新园路8号)
239 125.90.70.131 125.90.72.225 广东省湛江市 电信
240 125.90.72.226 125.90.72.228 广东省湛江市 广东海洋大学湛江机电学校
241 125.90.72.229 125.90.75.148 广东省湛江市 电信
242 125.90.75.149 125.90.75.149 广东省湛江市霞山区 网想网吧
243 125.90.75.150 125.90.79.255 广东省湛江市 电信
244 163.177.168.0 163.177.168.255 广东省湛江市 联通
245 163.177.170.0 163.177.175.255 广东省湛江市 联通
246 183.0.0.0 183.0.127.255 广东省湛江市 电信
247 183.18.0.0 183.18.58.255 广东省湛江市 电信
248 183.18.59.0 183.18.59.255 广东省湛江市赤坎区 电信
249 183.18.60.0 183.18.127.255 广东省湛江市 电信
250 183.44.128.0 183.44.207.255 广东省湛江市 电信
251 183.50.64.0 183.50.127.255 广东省湛江市 电信
252 183.53.208.0 183.53.215.255 广东省湛江市 电信
253 183.57.118.0 183.57.118.103 广东省湛江市 电信
254 183.57.118.112 183.57.118.255 广东省湛江市 电信
255 183.57.128.0 183.57.143.255 广东省湛江市 电信
256 183.59.4.30 183.59.4.30 广东省湛江市 电信
257 183.59.4.42 183.59.4.42 广东省湛江市 电信
258 183.59.4.70 183.59.4.70 广东省湛江市 电信
259 183.59.4.102 183.59.4.102 广东省湛江市 电信
260 183.59.4.170 183.59.4.170 广东省湛江市 电信
261 183.59.4.246 183.59.4.246 广东省湛江市 电信
262 183.59.4.250 183.59.4.250 广东省湛江市 电信
263 183.59.5.246 183.59.5.246 广东省湛江市 电信
264 183.59.6.181 183.59.6.181 广东省湛江市 电信
265 183.59.12.34 183.59.12.34 广东省湛江市 电信
266 183.59.12.46 183.59.12.46 广东省湛江市 电信
267 183.59.13.42 183.59.13.42 广东省湛江市 电信
268 183.59.13.110 183.59.13.110 广东省湛江市 电信
269 183.59.136.0 183.59.143.255 广东省湛江市 电信
270 183.59.224.0 183.59.227.255 广东省湛江市 电信
271 183.61.128.0 183.61.132.255 广东省湛江市 电信
272 183.61.133.0 183.61.133.255 广东省湛江市 网宿科技电信CDN节点
273 183.61.134.0 183.61.139.255 广东省湛江市 电信
274 183.61.140.0 183.61.140.255 广东省湛江市 网宿科技电信CDN节点
275 183.61.221.118 183.61.221.118 广东省湛江市 电信
276 183.61.221.122 183.61.221.122 广东省湛江市 电信
277 183.232.134.0 183.232.135.255 广东省湛江市 移动
278 183.233.164.0 183.233.164.255 广东省湛江市 移动
279 183.233.165.0 183.233.165.255 广东省湛江市霞山区 移动
280 183.233.166.0 183.233.167.255 广东省湛江市 移动
281 183.236.187.0 183.236.187.255 广东省湛江市 移动
282 183.237.205.0 183.237.205.255 广东省湛江市雷州市 移动
283 202.96.140.0 202.96.140.255 广东省湛江市 电信互联网机房
284 202.96.141.0 202.96.141.255 广东省湛江市 数据局
285 202.104.218.0 202.104.219.255 广东省湛江市 电信
286 202.104.220.0 202.104.220.66 广东省湛江市 (赤坎/廉江)电信
287 202.104.220.67 202.104.220.67 广东省湛江市赤坎区 金沙湾新城
288 202.104.220.68 202.104.220.255 广东省湛江市 (赤坎/廉江)电信
289 202.104.221.0 202.104.221.12 广东省湛江市 /廉江市电信
290 202.104.221.13 202.104.221.13 广东省湛江市 湛江师范学院
291 202.104.221.14 202.104.221.255 广东省湛江市 /廉江市电信
292 202.104.222.0 202.104.225.255 广东省湛江市 电信
293 202.105.220.0 202.105.229.255 广东省湛江市 电信
294 202.149.160.0 202.149.191.255 广东省湛江市 珠江宽频
295 202.192.96.0 202.192.127.255 广东省湛江市 广东医学院
296 202.192.129.0 202.192.143.255 广东省湛江市 湛江师范学院
297 203.93.206.0 203.93.206.255 广东省湛江市 联通
298 210.5.22.0 210.5.22.255 广东省湛江市 有线电视宽带
299 210.12.44.0 210.12.44.255 广东省湛江市 联通
300 210.14.187.0 210.14.187.255 广东省湛江市 联通
301 210.14.238.0 210.14.238.255 广东省湛江市 联通
302 210.38.128.0 210.38.151.255 广东省湛江市 广东海洋大学
303 210.39.216.0 210.39.223.255 广东省湛江市 湛江教育学院
304 210.52.66.0 210.52.68.255 广东省湛江市 广电网
305 211.96.208.0 211.96.215.255 广东省湛江市 联通
306 211.102.80.0 211.102.95.255 广东省湛江市 CNNIC会员电信节点
307 211.139.220.0 211.139.223.255 广东省湛江市 移动
308 211.147.160.0 211.147.184.255 广东省湛江市 有线宽带
309 211.147.185.0 211.147.185.255 广东省湛江市赤坎区 有线宽带
310 211.147.186.0 211.147.191.255 广东省湛江市 有线宽带
311 211.156.65.0 211.156.67.255 广东省湛江市
312 211.156.108.0 211.156.109.255 广东省湛江市 万通宽带
313 211.156.112.0 211.156.126.255 广东省湛江市 万通宽带
314 211.156.240.0 211.156.245.255 广东省湛江市 万通宽带网
315 211.156.246.0 211.156.246.255 广东省湛江市 万通宽带飞越网吧
316 211.156.247.0 211.156.250.133 广东省湛江市 万通宽带网
317 211.156.250.134 211.156.250.134 广东省湛江市霞山区 风情网吧
318 211.156.250.135 211.156.253.0 广东省湛江市 万通宽带网
319 211.156.253.1 211.156.253.128 广东省湛江市霞山区 豪海网络俱乐部
320 211.156.253.129 211.156.255.255 广东省湛江市 万通宽带网
321 218.14.192.0 218.14.193.63 广东省湛江市 (吴川/霞山)
322 218.14.193.64 218.14.193.111 广东省湛江市徐闻县 洪球网吧
323 218.14.193.112 218.14.193.122 广东省湛江市 (吴川/霞山)
324 218.14.193.123 218.14.193.123 广东省湛江市麻章区 蓝叶网吧
325 218.14.193.124 218.14.194.59 广东省湛江市 (吴川/霞山)
326 218.14.194.60 218.14.194.60 广东省湛江市霞山区 龙斌网吧
327 218.14.194.61 218.14.194.193 广东省湛江市 (吴川/霞山)
328 218.14.194.194 218.14.194.194 广东省湛江市 星空网盟(友谊店)
329 218.14.194.195 218.14.195.2 广东省湛江市 (吴川/霞山)
330 218.14.195.3 218.14.195.3 广东省湛江市廉江市 世纪网吧
331 218.14.195.4 218.14.196.120 广东省湛江市 (吴川/霞山)
332 218.14.196.121 218.14.196.121 广东省湛江市 坡头区开心网吧
333 218.14.196.122 218.14.196.175 广东省湛江市 (吴川/霞山)
334 218.14.196.176 218.14.196.191 广东省湛江市廉江市 宇宙网吧
335 218.14.196.192 218.14.196.255 广东省湛江市 (吴川/霞山)
336 218.14.197.0 218.14.197.255 广东省湛江市廉江市 青平镇金龙网吧
337 218.14.198.0 218.14.198.197 广东省湛江市 (吴川/霞山)
338 218.14.198.198 218.14.198.198 广东省湛江市 星空网盟
339 218.14.198.199 218.14.199.255 广东省湛江市 (吴川/霞山)
340 218.14.200.0 218.14.200.255 广东省湛江市 (廉江/吴川/霞山/赤坎区)
341 218.14.201.0 218.14.202.43 广东省湛江市 (吴川/霞山)
342 218.14.202.44 218.14.202.44 广东省湛江市霞山区 佳盛网吧
343 218.14.202.45 218.14.203.63 广东省湛江市 (吴川/霞山)
344 218.14.203.64 218.14.203.124 广东省湛江市 坡头区新浪网吧
345 218.14.203.125 218.14.203.126 广东省湛江市 坡头区伟帆网吧
346 218.14.203.127 218.14.203.155 广东省湛江市 (吴川/霞山/赤坎)
347 218.14.203.156 218.14.203.156 广东省湛江市赤坎区 星光网吧
348 218.14.203.157 218.14.204.67 广东省湛江市 (吴川/霞山/赤坎)
349 218.14.204.68 218.14.204.68 广东省湛江市赤坎区 锋行网吧
350 218.14.204.69 218.14.204.193 广东省湛江市 (吴川/霞山/赤坎)
351 218.14.204.194 218.14.204.194 广东省湛江市 湛江中医学校
352 218.14.204.195 218.14.204.195 广东省湛江市 (吴川/霞山/赤坎)
353 218.14.204.196 218.14.204.196 广东省湛江市霞山区 风情网吧
354 218.14.204.197 218.14.205.8 广东省湛江市 (吴川/霞山)
355 218.14.205.9 218.14.205.9 广东省湛江市霞山区 256网吧
356 218.14.205.10 218.14.205.29 广东省湛江市 (吴川/霞山)
357 218.14.205.30 218.14.205.30 广东省湛江市 霞山265网吧
358 218.14.205.31 218.14.205.43 广东省湛江市 (吴川/霞山)
359 218.14.205.44 218.14.205.44 广东省湛江市 霞山256网吧
360 218.14.205.45 218.14.205.58 广东省湛江市 (吴川/霞山)
361 218.14.205.59 218.14.205.59 广东省湛江市霞山区 256网吧
362 218.14.205.60 218.14.205.141 广东省湛江市 (吴川/霞山)
363 218.14.205.142 218.14.205.142 广东省湛江市 开发区新梦雅网吧
364 218.14.205.143 218.14.206.8 广东省湛江市 (吴川/霞山)
365 218.14.206.9 218.14.206.9 广东省湛江市 华南师范大学湛江实验学校
366 218.14.206.10 218.14.206.10 广东省湛江市 贵州师范大学湛江实验基地
367 218.14.206.11 218.14.206.193 广东省湛江市 (吴川/霞山)
368 218.14.206.194 218.14.206.254 广东省湛江市吴川市 飞龙在线网吧(广源大厦二楼)
369 218.14.206.255 218.14.206.255 广东省湛江市 (吴川/霞山)
370 218.14.207.0 218.14.207.255 广东省湛江市 电信
371 218.14.208.0 218.14.209.65 广东省湛江市 (吴川/霞山)
372 218.14.209.66 218.14.209.129 广东省湛江市徐闻县 红太阳网吧
373 218.14.209.130 218.14.209.155 广东省湛江市 (吴川/霞山)
374 218.14.209.156 218.14.209.156 广东省湛江市 雷州唐家清峰网吧
375 218.14.209.157 218.14.210.0 广东省湛江市 (吴川/霞山)
376 218.14.210.1 218.14.210.1 广东省湛江市霞山区 梦雅网吧
377 218.14.210.2 218.14.210.53 广东省湛江市 电信
378 218.14.210.54 218.14.210.54 广东省湛江市霞山区 梦雅网吧
379 218.14.210.55 218.14.210.139 广东省湛江市 电信
380 218.14.210.140 218.14.210.140 广东省湛江市 开发区大海洋网吧
381 218.14.210.141 218.14.210.197 广东省湛江市 电信
382 218.14.210.198 218.14.210.198 广东省湛江市 新梦雅网吧
383 218.14.210.199 218.14.211.53 广东省湛江市 电信
384 218.14.211.54 218.14.211.54 广东省湛江市 第一中学
385 218.14.211.55 218.14.212.65 广东省湛江市 电信
386 218.14.212.66 218.14.212.66 广东省湛江市 湛江电厂生活区/厂区
387 218.14.212.67 218.14.212.91 广东省湛江市 电信
388 218.14.212.92 218.14.212.92 广东省湛江市 幼儿师范学校
389 218.14.212.93 218.14.212.138 广东省湛江市 电信
390 218.14.212.139 218.14.212.139 广东省湛江市赤坎区 新达网吧
391 218.14.212.140 218.14.213.33 广东省湛江市 电信
392 218.14.213.34 218.14.213.34 广东省湛江市 光旅网吧
393 218.14.213.35 218.14.213.65 广东省湛江市 电信
394 218.14.213.66 218.14.213.70 广东省湛江市廉江市 青平金龙网吧
395 218.14.213.71 218.14.213.72 广东省湛江市霞山区 心跳网吧(艺海电影院对面)
396 218.14.213.73 218.14.213.94 广东省湛江市廉江市 青平金龙网吧
397 218.14.213.95 218.14.213.225 广东省湛江市 电信
398 218.14.213.226 218.14.213.238 广东省湛江市廉江市 安铺新星网吧
399 218.14.213.239 218.14.215.19 广东省湛江市 电信
400 218.14.215.20 218.14.215.20 广东省湛江市麻章区 红蜘蛛网吧
401 218.14.215.21 218.14.215.255 广东省湛江市 电信
402 218.14.216.0 218.14.216.255 广东省湛江市廉江市 /遂溪电信
403 218.14.217.0 218.14.217.255 广东省湛江市 (霞山区)电信
404 218.14.218.0 218.14.218.130 广东省湛江市 电信
405 218.14.218.131 218.14.218.131 广东省湛江市霞山区 天幕网吧
406 218.14.218.132 218.14.224.255 广东省湛江市 电信
407 218.14.225.0 218.14.225.255 广东省湛江市赤坎区 电信
408 218.14.226.0 218.14.226.117 广东省湛江市 电信
409 218.14.226.118 218.14.226.118 广东省湛江市 霞山旺昌网络网吧
410 218.14.226.119 218.14.226.181 广东省湛江市 电信
411 218.14.226.182 218.14.226.182 广东省湛江市 海建公司
412 218.14.226.183 218.14.227.63 广东省湛江市 电信
413 218.14.227.64 218.14.227.126 广东省湛江市 坡头区陈济网吧
414 218.14.227.127 218.14.228.129 广东省湛江市 电信
415 218.14.228.130 218.14.228.192 广东省湛江市吴川市 飞龙在线网吧(同德城三楼)
416 218.14.228.193 218.14.229.0 广东省湛江市 电信
417 218.14.229.1 218.14.229.1 广东省湛江市霞山区 明通网吧
418 218.14.229.2 218.14.230.193 广东省湛江市 电信
419 218.14.230.194 218.14.230.194 广东省湛江市霞山区 零速网吧
420 218.14.230.195 218.14.230.230 广东省湛江市 电信
421 218.14.230.231 218.14.230.231 广东省湛江市 红日网吧
422 218.14.230.232 218.14.231.203 广东省湛江市 电信
423 218.14.231.204 218.14.231.204 广东省湛江市霞山区 红宇网吧
424 218.14.231.205 218.14.231.253 广东省湛江市 电信
425 218.14.231.254 218.14.231.254 广东省湛江市霞山区 红宇网吧
426 218.14.231.255 218.14.232.18 广东省湛江市 电信
427 218.14.232.19 218.14.232.19 广东省湛江市霞山区 风情网吧
428 218.14.232.20 218.14.232.21 广东省湛江市 电信
429 218.14.232.22 218.14.232.22 广东省湛江市 椰风网吧
430 218.14.232.23 218.14.232.110 广东省湛江市 电信
431 218.14.232.111 218.14.232.111 广东省湛江市 三途数码
432 218.14.232.112 218.14.232.114 广东省湛江市 电信
433 218.14.232.115 218.14.232.115 广东省湛江市 三途网吧
434 218.14.232.116 218.14.232.117 广东省湛江市 电信
435 218.14.232.118 218.14.232.118 广东省湛江市坡头区 三途网吧(南调路林泉商住楼2楼)
436 218.14.232.119 218.14.232.129 广东省湛江市 电信
437 218.14.232.130 218.14.232.190 广东省湛江市 雷州市火鸟网吧
438 218.14.232.191 218.14.233.56 广东省湛江市 电信
439 218.14.233.57 218.14.233.57 广东省湛江市 红蚂蚁网络俱乐部
440 218.14.233.58 218.14.233.200 广东省湛江市 电信
441 218.14.233.201 218.14.233.253 广东省湛江市 遂溪人气.net网吧
442 218.14.233.254 218.14.238.132 广东省湛江市 电信
443 218.14.238.133 218.14.238.133 广东省湛江市霞山区 湛化集团第二福利区
444 218.14.238.134 218.14.252.234 广东省湛江市 电信
445 218.14.252.235 218.14.252.235 广东省湛江市赤坎区 九二一路阳光通讯
446 218.14.252.236 218.14.255.255 广东省湛江市 电信
447 218.204.196.0 218.204.199.255 广东省湛江市 广东移动湛江市分公司
448 219.129.0.0 219.129.0.17 广东省湛江市 /阳江市电信
449 219.129.0.18 219.129.0.18 广东省湛江市 杨帆网吧
450 219.129.0.19 219.129.0.173 广东省湛江市 /阳江市电信
451 219.129.0.174 219.129.0.255 广东省湛江市吴川市 星辰网吧
452 219.129.1.0 219.129.1.63 广东省湛江市 电信
453 219.129.1.64 219.129.1.127 广东省湛江市廉江市 科战网吧
454 219.129.1.128 219.129.2.46 广东省湛江市 电信
455 219.129.2.47 219.129.2.47 广东省湛江市 星河网吧
456 219.129.2.48 219.129.2.50 广东省湛江市 电信
457 219.129.2.51 219.129.2.51 广东省湛江市 星河网吧
458 219.129.2.52 219.129.2.90 广东省湛江市 电信
459 219.129.2.91 219.129.2.91 广东省湛江市 计算机实训中心(湖秀路2号)
460 219.129.2.92 219.129.2.161 广东省湛江市 电信
461 219.129.2.162 219.129.2.162 广东省湛江市廉江市 文化宫
462 219.129.2.163 219.129.2.188 广东省湛江市 电信
463 219.129.2.189 219.129.2.189 广东省湛江市廉江市 文化宫网吧
464 219.129.2.190 219.129.3.43 广东省湛江市 电信
465 219.129.3.44 219.129.3.44 广东省湛江市 湛江赤坎区益民路天地通网吧
466 219.129.3.45 219.129.3.45 广东省湛江市赤坎区 益民路天地通网吧
467 219.129.3.46 219.129.3.197 广东省湛江市 电信
468 219.129.3.198 219.129.3.198 广东省湛江市 坡头区兴源网吧
469 219.129.3.199 219.129.4.20 广东省湛江市 电信
470 219.129.4.21 219.129.4.21 广东省湛江市赤坎区 飞驰网吧
471 219.129.4.22 219.129.4.63 广东省湛江市 电信
472 219.129.4.64 219.129.4.64 广东省湛江市赤坎区 飞驰网吧
473 219.129.4.65 219.129.4.129 广东省湛江市 电信
474 219.129.4.130 219.129.4.130 广东省湛江市赤坎区 星空网盟
475 219.129.4.131 219.129.5.255 广东省湛江市 电信
476 219.129.6.0 219.129.6.63 广东省湛江市 吴阳新风网吧
477 219.129.6.64 219.129.6.129 广东省湛江市 电信
478 219.129.6.130 219.129.6.190 广东省湛江市 吴阳新时代网吧
479 219.129.6.191 219.129.6.193 广东省湛江市 电信
480 219.129.6.194 219.129.6.255 广东省湛江市 吴阳福哥网吧
481 219.129.7.0 219.129.7.130 广东省湛江市 电信
482 219.129.7.131 219.129.7.131 广东省湛江市吴川市 黄坡创意网吧
483 219.129.7.132 219.129.9.255 广东省湛江市 电信
484 219.129.10.0 219.129.10.42 广东省湛江市 (遂溪/吴川)电信
485 219.129.10.43 219.129.10.43 广东省湛江市 湛江海洋大学
486 219.129.10.44 219.129.11.255 广东省湛江市 (遂溪/吴川)电信
487 219.129.12.0 219.129.12.0 广东省湛江市吴川市 振文镇明知网吧
488 219.129.12.1 219.129.12.1 广东省湛江市 电信
489 219.129.12.2 219.129.12.62 广东省湛江市吴川市 明知网吧
490 219.129.12.63 219.129.12.91 广东省湛江市 电信
491 219.129.12.92 219.129.12.92 广东省湛江市吴川市 顺利网吧
492 219.129.12.93 219.129.12.106 广东省湛江市 电信
493 219.129.12.107 219.129.12.107 广东省湛江市吴川市 顺利网吧
494 219.129.12.108 219.129.12.168 广东省湛江市 电信
495 219.129.12.169 219.129.12.169 广东省湛江市徐闻县 曲界镇168网吧
496 219.129.12.170 219.129.14.255 广东省湛江市 电信
497 219.129.15.0 219.129.15.72 广东省湛江市霞山区 /遂溪县电信
498 219.129.15.73 219.129.15.73 广东省湛江市吴川市 杨坤在线
499 219.129.15.74 219.129.15.100 广东省湛江市霞山区 /遂溪县电信
500 219.129.15.101 219.129.15.101 广东省湛江市遂溪县 遂溪县人民医院
501 219.129.15.102 219.129.15.255 广东省湛江市霞山区 /遂溪县电信
502 219.129.16.0 219.129.16.53 广东省湛江市 电信
503 219.129.16.54 219.129.16.54 广东省湛江市 天涯网吧
504 219.129.16.55 219.129.16.144 广东省湛江市 电信
505 219.129.16.145 219.129.16.145 广东省湛江市 师范学院
506 219.129.16.146 219.129.16.224 广东省湛江市 电信
507 219.129.16.225 219.129.16.225 广东省湛江市廉江市 安铺中华小学
508 219.129.16.226 219.129.17.57 广东省湛江市 电信
509 219.129.17.58 219.129.17.58 广东省湛江市 星河网吧
510 219.129.17.59 219.129.17.128 广东省湛江市 电信
511 219.129.17.129 219.129.17.129 广东省湛江市 海洋大学
512 219.129.17.130 219.129.17.222 广东省湛江市 新天地网吧
513 219.129.17.223 219.129.18.0 广东省湛江市 电信
514 219.129.18.1 219.129.18.40 广东省湛江市廉江市 金苹果网吧
515 219.129.18.41 219.129.18.60 广东省湛江市 电信
516 219.129.18.61 219.129.18.62 广东省湛江市廉江市 金苹果网吧
517 219.129.18.63 219.129.18.91 广东省湛江市 电信
518 219.129.18.92 219.129.18.92 广东省湛江市 志初网吧(塘尾镇)
519 219.129.18.93 219.129.18.195 广东省湛江市 电信
520 219.129.18.196 219.129.18.196 广东省湛江市廉江市 新浪潮网吧
521 219.129.18.197 219.129.19.255 广东省湛江市 电信
522 219.129.20.0 219.129.21.255 广东省湛江市 电信IDC机房
523 219.129.22.0 219.129.24.255 广东省湛江市 电信
524 219.129.25.0 219.129.25.207 广东省湛江市廉江市 电信
525 219.129.25.208 219.129.25.255 广东省湛江市廉江市 梦幻都市网吧
526 219.129.26.0 219.129.26.123 广东省湛江市 电信
527 219.129.26.124 219.129.26.124 广东省湛江市 文莱网吧
528 219.129.26.125 219.129.27.1 广东省湛江市 电信
529 219.129.27.2 219.129.27.63 广东省湛江市 星际一区
530 219.129.27.64 219.129.27.103 广东省湛江市 星际二区
531 219.129.27.104 219.129.27.126 广东省湛江市 星际三区
532 219.129.27.127 219.129.27.129 广东省湛江市 电信
533 219.129.27.130 219.129.27.142 广东省湛江市 星际三区
534 219.129.27.143 219.129.27.255 广东省湛江市 电信
535 219.129.28.0 219.129.28.9 广东省湛江市 农垦技工学校
536 219.129.28.10 219.129.28.63 广东省湛江市 端辉在线网吧
537 219.129.28.64 219.129.28.117 广东省湛江市 电信
538 219.129.28.118 219.129.28.118 广东省湛江市廉江市 金苹果网吧
539 219.129.28.119 219.129.29.127 广东省湛江市 电信
540 219.129.29.128 219.129.29.191 广东省湛江市 遂溪前线网盟
541 219.129.29.192 219.129.29.255 广东省湛江市 电信
542 219.129.30.0 219.129.30.0 广东省湛江市 怡一通网吧
543 219.129.30.1 219.129.30.60 广东省湛江市廉江市 群星网吧
544 219.129.30.61 219.129.30.65 广东省湛江市 怡一通网吧
545 219.129.30.66 219.129.30.66 广东省湛江市赤坎区 现代网吧
546 219.129.30.67 219.129.30.198 广东省湛江市 怡一通网吧
547 219.129.30.199 219.129.30.199 广东省湛江市霞山区 南站友缘网吧
548 219.129.30.200 219.129.30.255 广东省湛江市 怡一通网吧
549 219.129.31.0 219.129.31.34 广东省湛江市 电信
550 219.129.31.35 219.129.31.35 广东省湛江市廉江市 星际网吧
551 219.129.31.36 219.129.31.97 广东省湛江市 电信
552 219.129.31.98 219.129.31.98 广东省湛江市廉江市 星际网吧
553 219.129.31.99 219.129.32.5 广东省湛江市 电信
554 219.129.32.6 219.129.32.6 广东省湛江市 梦幻网吧
555 219.129.32.7 219.129.33.97 广东省湛江市 电信
556 219.129.33.98 219.129.33.98 广东省湛江市廉江市 联想网吧
557 219.129.33.99 219.129.33.129 广东省湛江市 电信
558 219.129.33.130 219.129.33.190 广东省湛江市徐闻县 环球网吧
559 219.129.33.191 219.129.33.221 广东省湛江市 电信
560 219.129.33.222 219.129.33.222 广东省湛江市廉江市 蓝翼网吧
561 219.129.33.223 219.129.33.255 广东省湛江市 电信
562 219.129.34.0 219.129.34.1 广东省湛江市廉江市 电信
563 219.129.34.2 219.129.34.7 广东省湛江市廉江市 心心网吧
564 219.129.34.8 219.129.34.8 广东省湛江市赤坎区 易通网吧
565 219.129.34.9 219.129.34.50 广东省湛江市廉江市 心心网吧
566 219.129.34.51 219.129.34.72 广东省湛江市廉江市 蓝翼网吧
567 219.129.34.73 219.129.34.73 广东省湛江市廉江市 神州网吧
568 219.129.34.74 219.129.34.95 广东省湛江市廉江市 蓝翼网吧
569 219.129.34.96 219.129.34.127 广东省湛江市廉江市 天地通网吧
570 219.129.34.128 219.129.34.149 广东省湛江市廉江市 电信
571 219.129.34.150 219.129.34.191 广东省湛江市廉江市 联想网吧
572 219.129.34.192 219.129.34.207 广东省湛江市廉江市 天地通网吧
573 219.129.34.208 219.129.34.236 广东省湛江市廉江市 电信
574 219.129.34.237 219.129.34.237 广东省湛江市廉江市 蓝宇网吧
575 219.129.34.238 219.129.34.255 广东省湛江市廉江市 电信
576 219.129.35.0 219.129.35.1 广东省湛江市 电信
577 219.129.35.2 219.129.35.77 广东省湛江市廉江市 新科网吧
578 219.129.35.78 219.129.35.128 广东省湛江市廉江市 新时空网吧
579 219.129.35.129 219.129.36.90 广东省湛江市廉江市 电信
580 219.129.36.91 219.129.36.91 广东省湛江市廉江市 中意网吧
581 219.129.36.92 219.129.36.255 广东省湛江市廉江市 电信
582 219.129.37.0 219.129.37.129 广东省湛江市赤坎区 电信
583 219.129.37.130 219.129.37.150 广东省湛江市 雷州市覃斗镇覃斗网吧
584 219.129.37.151 219.129.37.192 广东省湛江市赤坎区 电信
585 219.129.37.193 219.129.37.197 广东省湛江市霞山区 荷花村蓝色经典网络
586 219.129.37.198 219.129.37.198 广东省湛江市 枫叶网络
587 219.129.37.199 219.129.37.199 广东省湛江市 南三岛椰风网吧
588 219.129.37.200 219.129.37.254 广东省湛江市霞山区 荷花村蓝色经典网络
589 219.129.37.255 219.129.37.255 广东省湛江市赤坎区 电信
590 219.129.38.0 219.129.38.87 广东省湛江市 电信
591 219.129.38.88 219.129.38.88 广东省湛江市 坡头区流星宇网吧
592 219.129.38.89 219.129.38.99 广东省湛江市 电信
593 219.129.38.100 219.129.38.100 广东省湛江市 坡头区流星宇网吧
594 219.129.38.101 219.129.38.124 广东省湛江市 电信
595 219.129.38.125 219.129.38.125 广东省湛江市 坡头流星宇网吧
596 219.129.38.126 219.129.38.150 广东省湛江市 电信
597 219.129.38.151 219.129.38.151 广东省湛江市赤坎区 超想网吧
598 219.129.38.152 219.129.38.153 广东省湛江市 电信
599 219.129.38.154 219.129.38.154 广东省湛江市赤坎区 超想网吧
600 219.129.38.155 219.129.38.169 广东省湛江市 电信
601 219.129.38.170 219.129.38.170 广东省湛江市 赤砍超想网吧
602 219.129.38.171 219.129.38.255 广东省湛江市 电信
603 219.129.39.0 219.129.39.89 广东省湛江市廉江市 电信
604 219.129.39.90 219.129.39.90 广东省湛江市廉江市 二中
605 219.129.39.91 219.129.39.130 广东省湛江市廉江市 电信
606 219.129.39.131 219.129.39.180 广东省湛江市廉江市 图书馆
607 219.129.39.181 219.129.39.254 广东省湛江市廉江市 文化宫网吧
608 219.129.39.255 219.129.39.255 广东省湛江市廉江市 电信
609 219.129.40.0 219.129.40.4 广东省湛江市 电信
610 219.129.40.5 219.129.40.5 广东省湛江市廉江市 电脑配件中心
611 219.129.40.6 219.129.40.47 广东省湛江市 电信
612 219.129.40.48 219.129.40.48 广东省湛江市赤坎区 新达网络
613 219.129.40.49 219.129.40.129 广东省湛江市 电信
614 219.129.40.130 219.129.40.130 广东省湛江市 教科文发展研究中心
615 219.129.40.131 219.129.41.1 广东省湛江市 电信
616 219.129.41.2 219.129.41.64 广东省湛江市廉江市 爽爽网吧
617 219.129.41.65 219.129.41.129 广东省湛江市 心意网吧
618 219.129.41.130 219.129.41.177 广东省湛江市 电信
619 219.129.41.178 219.129.41.178 广东省湛江市霞山区 先锋网络(艺海电影院斜对面)
620 219.129.41.179 219.129.42.69 广东省湛江市 电信
621 219.129.42.70 219.129.42.89 广东省湛江市 广东医学院(湛江校区)
622 219.129.42.90 219.129.42.161 广东省湛江市 电信
623 219.129.42.162 219.129.42.190 广东省湛江市廉江市 豪情网吧
624 219.129.42.191 219.129.42.193 广东省湛江市 电信
625 219.129.42.194 219.129.42.210 广东省湛江市廉江市 豪情网吧
626 219.129.42.211 219.129.43.1 广东省湛江市 电信
627 219.129.43.2 219.129.43.2 广东省湛江市吴川市 塘缀镇金花网吧
628 219.129.43.3 219.129.44.104 广东省湛江市 电信
629 219.129.44.105 219.129.44.105 广东省湛江市 遂溪精英网吧
630 219.129.44.106 219.129.46.70 广东省湛江市 电信
631 219.129.46.71 219.129.46.71 广东省湛江市吴川黄 坡鹰之杰网吧
632 219.129.46.72 219.129.46.211 广东省湛江市 电信
633 219.129.46.212 219.129.46.212 广东省湛江市 太子网吧
634 219.129.46.213 219.129.48.81 广东省湛江市 电信
635 219.129.48.82 219.129.48.82 广东省湛江市 新达网吧
636 219.129.48.83 219.129.49.87 广东省湛江市 电信
637 219.129.49.88 219.129.49.88 广东省湛江市 广视网吧(塘尾开发区)
638 219.129.49.89 219.129.49.131 广东省湛江市 电信
639 219.129.49.132 219.129.49.132 广东省湛江市 湛江师范学院
640 219.129.49.133 219.129.49.141 广东省湛江市 电信
641 219.129.49.142 219.129.49.142 广东省湛江市霞山区 红叶网吧
642 219.129.49.143 219.129.49.186 广东省湛江市 电信
643 219.129.49.187 219.129.49.187 广东省湛江市霞山区 红叶网吧
644 219.129.49.188 219.129.49.255 广东省湛江市 电信
645 219.129.50.0 219.129.50.31 广东省湛江市 师范学院
646 219.129.50.32 219.129.51.124 广东省湛江市 电信
647 219.129.51.125 219.129.51.126 广东省湛江市 遂溪全速网吧
648 219.129.51.127 219.129.51.127 广东省湛江市 电信
649 219.129.51.128 219.129.51.192 广东省湛江市 遂溪宇蓝网吧
650 219.129.51.193 219.129.51.255 广东省湛江市 电信
651 219.129.52.0 219.129.52.63 广东省湛江市吴川市 吴阳红叶网吧
652 219.129.52.64 219.129.52.72 广东省湛江市 电信
653 219.129.52.73 219.129.52.73 广东省湛江市 遂溪县豪迈网吧
654 219.129.52.74 219.129.52.146 广东省湛江市 电信
655 219.129.52.147 219.129.52.147 广东省湛江市 遂溪县帝国网吧
656 219.129.52.148 219.129.53.65 广东省湛江市 电信
657 219.129.53.66 219.129.53.128 广东省湛江市吴川市 飞越网吧
658 219.129.53.129 219.129.54.255 广东省湛江市 电信
659 219.129.55.0 219.129.55.255 广东省湛江市赤坎区 电信
660 219.129.56.0 219.129.56.255 广东省湛江市 电信
661 219.129.57.0 219.129.57.255 广东省湛江市赤坎区 电信
662 219.129.58.0 219.129.58.255 广东省湛江市 (雷州市)电信
663 219.129.59.0 219.129.60.74 广东省湛江市 电信
664 219.129.60.75 219.129.60.75 广东省湛江市 师范学院中九421舍
665 219.129.60.76 219.129.61.114 广东省湛江市 电信
666 219.129.61.115 219.129.61.115 广东省湛江市 师范学院宿舍
667 219.129.61.116 219.129.62.117 广东省湛江市 电信
668 219.129.62.118 219.129.62.118 广东省湛江市赤坎区 之家
669 219.129.62.119 219.129.62.255 广东省湛江市赤坎区 /廉江市电信
670 219.129.63.0 219.129.63.1 广东省湛江市 电信
671 219.129.63.2 219.129.63.62 广东省湛江市徐闻县 年代网吧
672 219.129.63.63 219.129.63.129 广东省湛江市 电信
673 219.129.63.130 219.129.63.190 广东省湛江市徐闻县 海之花网吧
674 219.129.63.191 219.129.63.193 广东省湛江市 电信
675 219.129.63.194 219.129.63.254 广东省湛江市徐闻县 唐林网吧
676 219.129.63.255 219.129.64.1 广东省湛江市 电信
677 219.129.64.2 219.129.64.34 广东省湛江市徐闻县 时空网吧
678 219.129.64.35 219.129.64.36 广东省湛江市麻章区 蓝精灵网吧
679 219.129.64.37 219.129.64.62 广东省湛江市徐闻县 时空网吧
680 219.129.64.63 219.129.64.65 广东省湛江市 电信
681 219.129.64.66 219.129.64.126 广东省湛江市徐闻县 联进网吧
682 219.129.64.127 219.129.64.128 广东省湛江市 电信
683 219.129.64.129 219.129.64.129 广东省湛江市徐闻县 铁马网吧
684 219.129.64.130 219.129.64.191 广东省湛江市 电信
685 219.129.64.192 219.129.64.245 广东省湛江市徐闻县 好园通网吧
686 219.129.64.246 219.129.65.121 广东省湛江市 电信
687 219.129.65.122 219.129.65.122 广东省湛江市 天宇网吧(环市北路67号)
688 219.129.65.123 219.129.65.124 广东省湛江市 电信
689 219.129.65.125 219.129.65.125 广东省湛江市 天宇网吧
690 219.129.65.126 219.129.65.191 广东省湛江市 电信
691 219.129.65.192 219.129.65.197 广东省湛江市 广东农工商中专学校
692 219.129.65.198 219.129.65.198 广东省湛江市 湛江师范学院
693 219.129.65.199 219.129.65.223 广东省湛江市 广东农工商中专学校
694 219.129.65.224 219.129.66.1 广东省湛江市 电信
695 219.129.66.2 219.129.66.2 广东省湛江市吴川市 振文镇飞天鼠网吧
696 219.129.66.3 219.129.66.127 广东省湛江市 电信
697 219.129.66.128 219.129.66.191 广东省湛江市赤坎区 新达网吧
698 219.129.66.192 219.129.66.255 广东省湛江市 电信
699 219.129.67.0 219.129.67.210 广东省湛江市吴川市 陈约军大型网吧
700 219.129.67.211 219.129.67.255 广东省湛江市 /吴川市
701 219.129.68.0 219.129.68.9 广东省湛江市 电信
702 219.129.68.10 219.129.68.10 广东省湛江市廉江市 人民医院
703 219.129.68.11 219.129.68.107 广东省湛江市 电信
704 219.129.68.108 219.129.68.108 广东省湛江市 遂溪县金网网吧
705 219.129.68.109 219.129.68.129 广东省湛江市 电信
706 219.129.68.130 219.129.68.192 广东省湛江市 坡头区南油5区豪迈网吧
707 219.129.68.193 219.129.68.228 广东省湛江市 电信
708 219.129.68.229 219.129.68.229 广东省湛江市吴川市 星光网吧
709 219.129.68.230 219.129.70.14 广东省湛江市 电信
710 219.129.70.15 219.129.70.15 广东省湛江市霞山区 竞技谷网吧
711 219.129.70.16 219.129.72.137 广东省湛江市 电信
712 219.129.72.138 219.129.72.138 广东省湛江市 鑫港源网吧
713 219.129.72.139 219.129.73.103 广东省湛江市 电信
714 219.129.73.104 219.129.73.104 广东省湛江市吴川市 光速网吧
715 219.129.73.105 219.129.73.200 广东省湛江市 电信
716 219.129.73.201 219.129.73.201 广东省湛江市赤坎区 湛江一中培才学校
717 219.129.73.202 219.129.74.80 广东省湛江市 电信
718 219.129.74.81 219.129.74.81 广东省湛江市吴川市 快客网吧
719 219.129.74.82 219.129.75.1 广东省湛江市 电信
720 219.129.75.2 219.129.75.222 广东省湛江市霞山区 蓝宇网络网吧
721 219.129.75.223 219.129.76.59 广东省湛江市 电信
722 219.129.76.60 219.129.76.60 广东省湛江市徐闻县 怡心网吧
723 219.129.76.61 219.129.76.68 广东省湛江市徐闻县 通达果汁有限公司
724 219.129.76.69 219.129.76.207 广东省湛江市 电信
725 219.129.76.208 219.129.76.208 广东省湛江市 网言吧
726 219.129.76.209 219.129.76.210 广东省湛江市 电信
727 219.129.76.211 219.129.76.211 广东省湛江市遂溪县 网缘网吧(文育路19号)
728 219.129.76.212 219.129.77.129 广东省湛江市 电信
729 219.129.77.130 219.129.77.130 广东省湛江市雷州市 风暴龙网吧
730 219.129.77.131 219.129.77.197 广东省湛江市 电信
731 219.129.77.198 219.129.77.198 广东省湛江市 世纪家园网络会所
732 219.129.77.199 219.129.78.67 广东省湛江市 电信
733 219.129.78.68 219.129.78.68 广东省湛江市霞山区 闽粤网吧
734 219.129.78.69 219.129.78.161 广东省湛江市 电信
735 219.129.78.162 219.129.78.190 广东省湛江市霞山区 飞扬网吧
736 219.129.78.191 219.129.78.223 广东省湛江市 电信
737 219.129.78.224 219.129.78.227 广东省湛江市廉江市 第三中学
738 219.129.78.228 219.129.78.230 广东省湛江市 贵州师范大学湛江实验学校
739 219.129.78.231 219.129.78.239 广东省湛江市廉江市 第三中学
740 219.129.78.240 219.129.78.244 广东省湛江市 电信
741 219.129.78.245 219.129.78.245 广东省湛江市徐闻县 唐林网吧
742 219.129.78.246 219.129.78.255 广东省湛江市 电信
743 219.129.79.0 219.129.79.0 广东省湛江市徐闻县 浪花网吧
744 219.129.79.1 219.129.79.61 广东省湛江市徐闻县 豪兴网吧
745 219.129.79.62 219.129.79.126 广东省湛江市徐闻县 浪花网吧
746 219.129.79.127 219.129.79.221 广东省湛江市 电信
747 219.129.79.222 219.129.79.222 广东省湛江市吴川市 风云网吧
748 219.129.79.223 219.129.79.255 广东省湛江市 电信
749 219.132.0.0 219.132.0.146 广东省湛江市 广东海洋大学
750 219.132.0.147 219.132.0.147 广东省湛江市 凌点科技(国贸A座5楼A1-A2)
751 219.132.0.148 219.132.7.255 广东省湛江市 广东海洋大学
752 219.132.8.0 219.132.8.24 广东省湛江市 电信
753 219.132.8.25 219.132.8.25 广东省湛江市霞山区 绝对网吧
754 219.132.8.26 219.132.8.255 广东省湛江市 电信
755 219.132.9.0 219.132.9.193 广东省湛江市赤坎区 电信
756 219.132.9.194 219.132.9.254 广东省湛江市霞山区 飞扬网吧
757 219.132.9.255 219.132.9.255 广东省湛江市赤坎区 电信
758 219.132.10.0 219.132.10.128 广东省湛江市徐闻县 联朋网吧
759 219.132.10.129 219.132.10.165 广东省湛江市徐闻县 连心网吧
760 219.132.10.166 219.132.10.193 广东省湛江市 电信
761 219.132.10.194 219.132.10.254 广东省湛江市徐闻县 惠通网吧
762 219.132.10.255 219.132.11.0 广东省湛江市 电信
763 219.132.11.1 219.132.11.200 广东省湛江市赤坎区 超越网吧
764 219.132.11.201 219.132.12.131 广东省湛江市 电信
765 219.132.12.132 219.132.12.132 广东省湛江市 遂溪县进修学校
766 219.132.12.133 219.132.12.191 广东省湛江市 电信
767 219.132.12.192 219.132.12.255 广东省湛江市 华丽金音影碟有限公司
768 219.132.13.0 219.132.13.147 广东省湛江市 电信
769 219.132.13.148 219.132.13.148 广东省湛江市雷州市 潮流网吧
770 219.132.13.149 219.132.13.255 广东省湛江市 电信
771 219.132.14.0 219.132.14.255 广东省湛江市 湛江师范学院
772 219.132.15.0 219.132.15.193 广东省湛江市 电信
773 219.132.15.194 219.132.15.255 广东省湛江市 青平镇金龙网吧
774 219.132.16.0 219.132.16.157 广东省湛江市 电信
775 219.132.16.158 219.132.16.158 广东省湛江市 黄坡光明网吧
776 219.132.16.159 219.132.17.65 广东省湛江市 电信
777 219.132.17.66 219.132.17.126 广东省湛江市 吴阳晓星网吧
778 219.132.17.127 219.132.17.148 广东省湛江市 电信
779 219.132.17.149 219.132.17.149 广东省湛江市 友缘网吧
780 219.132.17.150 219.132.17.167 广东省湛江市 电信
781 219.132.17.168 219.132.17.168 广东省湛江市 龙潮网吧
782 219.132.17.169 219.132.17.217 广东省湛江市 电信
783 219.132.17.218 219.132.17.228 广东省湛江市 坡头区坡头镇开放网吧
784 219.132.17.229 219.132.18.172 广东省湛江市 电信
785 219.132.18.173 219.132.18.175 广东省湛江市霞山区 步行街辉瑞网吧
786 219.132.18.176 219.132.18.177 广东省湛江市 电信
787 219.132.18.178 219.132.18.178 广东省湛江市霞山区 辉瑞网吧
788 219.132.18.179 219.132.19.1 广东省湛江市 电信
789 219.132.19.2 219.132.19.2 广东省湛江市赤坎区 新达网络
790 219.132.19.3 219.132.19.48 广东省湛江市 电信
791 219.132.19.49 219.132.19.49 广东省湛江市赤坎区 新达网吧
792 219.132.19.50 219.132.20.7 广东省湛江市 电信
793 219.132.20.8 219.132.20.8 广东省湛江市赤坎区 海棠网吧
794 219.132.20.9 219.132.20.17 广东省湛江市 电信
795 219.132.20.18 219.132.20.18 广东省湛江市赤坎区 J&J网吧
796 219.132.20.19 219.132.21.191 广东省湛江市 电信
797 219.132.21.192 219.132.21.255 广东省湛江市吴川市 第一中学
798 219.132.22.0 219.132.22.64 广东省湛江市 电信
799 219.132.22.65 219.132.22.126 广东省湛江市雷州市 如意网吧
800 219.132.22.127 219.132.23.65 广东省湛江市 电信
801 219.132.23.66 219.132.23.66 广东省湛江市吴川市 三剑客网吧
802 219.132.23.67 219.132.23.113 广东省湛江市 电信
803 219.132.23.114 219.132.23.126 广东省湛江市吴川市 明知网吧
804 219.132.23.127 219.132.24.250 广东省湛江市 电信
805 219.132.24.251 219.132.24.251 广东省湛江市霞山区 福利网吧
806 219.132.24.252 219.132.30.150 广东省湛江市 电信
807 219.132.30.151 219.132.30.151 广东省湛江市 湛江海洋大学
808 219.132.30.152 219.132.32.24 广东省湛江市 电信
809 219.132.32.25 219.132.32.25 广东省湛江市赤坎区 拉格网吧
810 219.132.32.26 219.132.32.49 广东省湛江市 电信
811 219.132.32.50 219.132.32.180 广东省湛江市霞山区 1号网咖
812 219.132.32.181 219.132.33.0 广东省湛江市 电信
813 219.132.33.1 219.132.33.142 广东省湛江市吴川市 大地飞龙网吧(大富广场二楼)
814 219.132.33.143 219.132.34.24 广东省湛江市 电信
815 219.132.34.25 219.132.34.25 广东省湛江市 虹日网吧
816 219.132.34.26 219.132.35.1 广东省湛江市 电信
817 219.132.35.2 219.132.35.62 广东省湛江市吴川市 明知网吧
818 219.132.35.63 219.132.35.179 广东省湛江市 电信
819 219.132.35.180 219.132.35.180 广东省湛江市 坡头区银沙网吧
820 219.132.35.181 219.132.36.1 广东省湛江市 电信
821 219.132.36.2 219.132.36.2 广东省湛江市 虹日网吧
822 219.132.36.3 219.132.36.197 广东省湛江市 电信
823 219.132.36.198 219.132.36.198 广东省湛江市霞山区 虹日网吧(建新西路17号)
824 219.132.36.199 219.132.38.0 广东省湛江市 电信
825 219.132.38.1 219.132.38.1 广东省湛江市 现代网吧
826 219.132.38.2 219.132.38.30 广东省湛江市 湛江师范学院
827 219.132.38.31 219.132.38.57 广东省湛江市 电信
828 219.132.38.58 219.132.38.58 广东省湛江市 安铺镇创山缘网吧
829 219.132.38.59 219.132.38.99 广东省湛江市 电信
830 219.132.38.100 219.132.38.114 广东省湛江市麻章区 现代网吧一楼
831 219.132.38.115 219.132.38.117 广东省湛江市 电信
832 219.132.38.118 219.132.38.118 广东省湛江市 黄坡飞腾网吧
833 219.132.38.119 219.132.38.144 广东省湛江市 电信
834 219.132.38.145 219.132.38.145 广东省湛江市麻章区 高技网吧
835 219.132.38.146 219.132.38.149 广东省湛江市 电信
836 219.132.38.150 219.132.38.150 广东省湛江市麻章区 现代网吧一楼
837 219.132.38.151 219.132.38.214 广东省湛江市 电信
838 219.132.38.215 219.132.38.215 广东省湛江市 麻赤路现代网吧
839 219.132.38.216 219.132.38.227 广东省湛江市 电信
840 219.132.38.228 219.132.38.228 广东省湛江市麻章区 麻赤路现代网吧
841 219.132.38.229 219.132.38.250 广东省湛江市 电信
842 219.132.38.251 219.132.38.251 广东省湛江市麻章区 现代网吧
843 219.132.38.252 219.132.40.255 广东省湛江市 电信
844 219.132.41.0 219.132.41.255 广东省湛江市吴川市 电信
845 219.132.42.0 219.132.42.255 广东省湛江市 电信
846 219.132.43.0 219.132.44.213 广东省湛江市赤坎区 电信
847 219.132.44.214 219.132.44.214 广东省湛江市麻章区 太平镇网吧
848 219.132.44.215 219.132.45.255 广东省湛江市赤坎区 电信
849 219.132.46.0 219.132.46.90 广东省湛江市 电信
850 219.132.46.91 219.132.46.91 广东省湛江市 无名网吧
851 219.132.46.92 219.132.49.116 广东省湛江市 电信
852 219.132.49.117 219.132.49.117 广东省湛江市 湛江师范学院
853 219.132.49.118 219.132.52.53 广东省湛江市 电信
854 219.132.52.54 219.132.52.54 广东省湛江市吴川市 湛聪网吧
855 219.132.52.55 219.132.52.131 广东省湛江市 电信
856 219.132.52.132 219.132.52.132 广东省湛江市吴川市 港丰商贸总部
857 219.132.52.133 219.132.54.250 广东省湛江市 电信
858 219.132.54.251 219.132.54.251 广东省湛江市吴川市 兰石聪浪网吧
859 219.132.54.252 219.132.56.198 广东省湛江市 电信
860 219.132.56.199 219.132.56.199 广东省湛江市 星际网吧
861 219.132.56.200 219.132.57.72 广东省湛江市 电信
862 219.132.57.73 219.132.57.73 广东省湛江市 声群网吧
863 219.132.57.74 219.132.58.196 广东省湛江市 电信
864 219.132.58.197 219.132.58.197 广东省湛江市麻章区 齐齐网吧(湖光镇商业广场)
865 219.132.58.198 219.132.58.213 广东省湛江市 电信
866 219.132.58.214 219.132.58.214 广东省湛江市吴川市 欢乐网吧
867 219.132.58.215 219.132.58.225 广东省湛江市 电信
868 219.132.58.226 219.132.58.226 广东省湛江市吴川市 银冠网吧
869 219.132.58.227 219.132.58.241 广东省湛江市 电信
870 219.132.58.242 219.132.58.255 广东省湛江市吴川市 明知网吧
871 219.132.59.0 219.132.59.125 广东省湛江市 电信
872 219.132.59.126 219.132.59.126 广东省湛江市 智能网吧
873 219.132.59.127 219.132.60.1 广东省湛江市 电信
874 219.132.60.2 219.132.60.2 广东省湛江市 星空网盟
875 219.132.60.3 219.132.60.3 广东省湛江市 星空网盟旗舰店
876 219.132.60.4 219.132.61.129 广东省湛江市 电信
877 219.132.61.130 219.132.61.255 广东省湛江市廉江市 群星网吧
878 219.132.62.0 219.132.62.41 广东省湛江市 电信
879 219.132.62.42 219.132.62.42 广东省湛江市 新起点网吧
880 219.132.62.43 219.132.62.139 广东省湛江市 电信
881 219.132.62.140 219.132.62.140 广东省湛江市 新起点网吧
882 219.132.62.141 219.132.62.167 广东省湛江市 电信
883 219.132.62.168 219.132.62.168 广东省湛江市霞山区 新起点网吧
884 219.132.62.169 219.132.62.187 广东省湛江市 电信
885 219.132.62.188 219.132.62.188 广东省湛江市霞山区 友谊路新起点网吧
886 219.132.62.189 219.132.63.18 广东省湛江市 电信
887 219.132.63.20 219.132.63.71 广东省湛江市 电信
888 219.132.63.72 219.132.63.72 广东省湛江市霞山区 恒大网吧(人民大道)
889 219.132.63.73 219.132.66.1 广东省湛江市 电信
890 219.132.66.2 219.132.66.2 广东省湛江市 畅游网吧
891 219.132.66.3 219.132.66.63 广东省湛江市 电信
892 219.132.66.64 219.132.66.127 广东省湛江市廉江市 安铺镇科战网吧
893 219.132.66.128 219.132.67.1 广东省湛江市 电信
894 219.132.67.2 219.132.67.68 广东省湛江市吴川市 飞越网吧
895 219.132.67.69 219.132.67.69 广东省湛江市 坡头区金浪网吧
896 219.132.67.70 219.132.67.128 广东省湛江市吴川市 飞越网吧
897 219.132.67.129 219.132.68.41 广东省湛江市 电信
898 219.132.68.42 219.132.68.42 广东省湛江市霞山区 风情网吧
899 219.132.68.43 219.132.68.186 广东省湛江市 电信
900 219.132.68.187 219.132.68.187 广东省湛江市 第二技工学校
901 219.132.68.188 219.132.69.95 广东省湛江市 电信
902 219.132.69.96 219.132.69.96 广东省湛江市 爽爽网吧
903 219.132.69.97 219.132.70.21 广东省湛江市 电信
904 219.132.70.22 219.132.70.22 广东省湛江市吴川市 金锁匙网吧
905 219.132.70.23 219.132.70.65 广东省湛江市 电信
906 219.132.70.66 219.132.70.116 广东省湛江市霞山区 新野网吧(步行街尾)
907 219.132.70.117 219.132.70.131 广东省湛江市 电信
908 219.132.70.132 219.132.70.173 广东省湛江市徐闻县 日吉网吧
909 219.132.70.174 219.132.71.1 广东省湛江市 电信
910 219.132.71.2 219.132.71.62 广东省湛江市吴川市 吴阳太阳雨网吧
911 219.132.71.63 219.132.71.191 广东省湛江市 电信
912 219.132.71.192 219.132.71.255 广东省湛江市 安铺镇都市E站网吧
913 219.132.72.0 219.132.72.34 广东省湛江市 电信
914 219.132.72.35 219.132.72.35 广东省湛江市 雷州市英利镇千里缘网吧
915 219.132.72.36 219.132.73.117 广东省湛江市 电信
916 219.132.73.118 219.132.73.118 广东省湛江市廉江市 天地通网吧
917 219.132.73.119 219.132.73.159 广东省湛江市 电信
918 219.132.73.160 219.132.73.192 广东省湛江市 遂溪县情缘网吧
919 219.132.73.193 219.132.75.48 广东省湛江市 电信
920 219.132.75.49 219.132.75.49 广东省湛江市麻章区 长城网吧
921 219.132.75.50 219.132.76.17 广东省湛江市 电信
922 219.132.76.18 219.132.76.19 广东省湛江市 广东海洋大学湛江机电教育集团
923 219.132.76.20 219.132.76.27 广东省湛江市 电信
924 219.132.76.28 219.132.76.30 广东省湛江市 广东海洋大学湛江机电学校
925 219.132.76.31 219.132.78.133 广东省湛江市 电信
926 219.132.78.134 219.132.78.134 广东省湛江市 霞山红叶网吧
927 219.132.78.135 219.132.78.222 广东省湛江市 电信
928 219.132.78.223 219.132.78.223 广东省湛江市霞山区 枫叶网吧
929 219.132.78.224 219.132.79.117 广东省湛江市 电信
930 219.132.79.118 219.132.79.118 广东省湛江市霞山区 英岚网吧
931 219.132.79.119 219.132.79.255 广东省湛江市 电信
932 220.198.97.0 220.198.97.164 广东省湛江市 联通
933 220.198.97.165 220.198.97.165 广东省湛江市 风情网吧
934 220.198.97.166 220.198.101.75 广东省湛江市 联通
935 220.198.101.76 220.198.101.76 广东省湛江市 洪财网吧
936 220.198.101.77 220.198.102.7 广东省湛江市 联通
937 220.198.102.8 220.198.102.9 广东省湛江市 联通中央机房
938 220.198.102.10 220.198.102.255 广东省湛江市 联通
939 220.199.64.0 220.199.127.255 广东省湛江市 联通
940 220.242.88.0 220.242.91.255 广东省湛江市 珠江宽频
941 221.4.240.0 221.4.244.255 广东省湛江市 联通
942 221.4.245.0 221.4.245.255 广东省湛江市赤坎区 联通
943 221.4.246.0 221.4.255.255 广东省湛江市 联通
944 221.5.96.0 221.5.98.255 广东省湛江市 联通
945 221.5.99.0 221.5.99.128 广东省湛江市 万通宽带总机房
946 221.5.99.129 221.5.99.255 广东省湛江市 万通宽带主机托管IP段
947 221.5.100.0 221.5.101.255 广东省湛江市 万通网
948 221.5.102.0 221.5.106.128 广东省湛江市 联通
949 221.5.106.129 221.5.106.180 广东省湛江市 万通宽带环彩网吧
950 221.5.106.181 221.5.111.255 广东省湛江市 联通
951 222.50.57.0 222.50.57.255 广东省湛江市 中移铁通
952 222.50.144.0 222.50.148.255 广东省湛江市 中移铁通
953 222.50.149.0 222.50.149.255 广东省湛江市廉江市 中移铁通
954 223.73.96.0 223.73.99.255 广东省湛江市 移动
955 223.73.167.0 223.73.168.255 广东省湛江市 移动
956 223.74.86.0 223.74.87.255 广东省湛江市 移动