ip地址查询

湛江市IP地址列表

湛江市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.113.128.0 14.113.143.255 广东省湛江市 电信
2 14.113.144.0 14.113.144.255 广东省湛江市徐闻县 电信
3 14.113.145.0 14.113.148.255 广东省湛江市 电信
4 14.113.149.0 14.113.149.255 广东省湛江市徐闻县 电信
5 14.113.150.0 14.113.159.255 广东省湛江市 电信
6 14.119.128.0 14.119.255.255 广东省湛江市 电信
7 14.122.128.0 14.122.158.255 广东省湛江市 电信
8 14.122.159.0 14.122.159.255 广东省湛江市雷州市 电信
9 14.122.160.0 14.122.171.255 广东省湛江市 电信
10 14.210.0.0 14.210.35.255 广东省湛江市 电信
11 14.210.36.0 14.210.36.255 广东省湛江市雷州市 电信
12 14.210.37.0 14.210.81.255 广东省湛江市 电信
13 14.210.82.0 14.210.82.255 广东省湛江市廉江市 电信
14 14.210.83.0 14.210.109.255 广东省湛江市 电信
15 14.210.110.0 14.210.110.255 广东省湛江市廉江市 电信
16 14.210.111.0 14.210.115.255 广东省湛江市 电信
17 14.210.116.0 14.210.116.255 广东省湛江市雷州市 电信
18 14.210.117.0 14.210.135.255 广东省湛江市 电信
19 14.210.136.0 14.210.136.255 广东省湛江市遂溪县 电信
20 14.210.137.0 14.210.183.255 广东省湛江市 电信
21 14.210.184.0 14.210.184.255 广东省湛江市赤坎区 电信
22 14.210.185.0 14.210.255.255 广东省湛江市 电信
23 27.40.128.0 27.40.134.255 广东省湛江市 联通
24 27.40.135.0 27.40.135.255 广东省湛江市麻章区 联通
25 27.40.136.0 27.40.255.255 广东省湛江市 联通
26 58.252.128.0 58.252.143.255 广东省湛江市 联通
27 58.252.208.0 58.252.208.255 广东省湛江市 联通
28 58.252.209.0 58.252.209.255 广东省湛江市 迅雷离线服务器
29 58.252.210.0 58.252.223.255 广东省湛江市 联通
30 58.254.224.0 58.254.227.255 广东省湛江市 联通
31 59.34.196.0 59.34.222.6 广东省湛江市 电信
32 59.34.222.7 59.34.222.7 广东省湛江市 豪迈网吧
33 59.34.222.8 59.34.222.121 广东省湛江市 电信
34 59.34.222.122 59.34.222.122 广东省湛江市 豪迈网吧
35 59.34.222.123 59.34.226.5 广东省湛江市 电信
36 59.34.226.6 59.34.226.8 广东省湛江市赤坎区 鑫港源网吧
37 59.34.226.9 59.34.228.1 广东省湛江市 电信
38 59.34.228.2 59.34.228.2 广东省湛江市赤坎区 拉格网吧
39 59.34.228.3 59.34.229.25 广东省湛江市 电信
40 59.34.229.26 59.34.229.26 广东省湛江市赤坎区 盈迅网吧(南华3楼)
41 59.34.229.27 59.34.230.167 广东省湛江市 电信
42 59.34.230.168 59.34.230.168 广东省湛江市吴川市 长岐神舟网吧
43 59.34.230.169 59.34.232.155 广东省湛江市 电信
44 59.34.232.156 59.34.232.156 广东省湛江市廉江市 畅快网络
45 59.34.232.157 59.34.233.174 广东省湛江市 电信
46 59.34.233.175 59.34.233.175 广东省湛江市 天宇网吧
47 59.34.233.176 59.34.233.187 广东省湛江市 电信
48 59.34.233.188 59.34.233.188 广东省湛江市 天宇网吧
49 59.34.233.189 59.34.234.57 广东省湛江市 电信
50 59.34.234.58 59.34.234.62 广东省湛江市 国联水产开发有限公司
51 59.34.234.63 59.34.234.201 广东省湛江市 电信
52 59.34.234.202 59.34.234.202 广东省湛江市 遂溪终极世纪网吧
53 59.34.234.203 59.34.235.234 广东省湛江市 电信
54 59.34.235.235 59.34.235.235 广东省湛江市麻章区 红蜘蛛网吧
55 59.34.235.236 59.34.235.236 广东省湛江市 红蜘蛛网吧
56 59.34.235.237 59.34.235.237 广东省湛江市 电信
57 59.34.235.238 59.34.235.238 广东省湛江市麻章区 红蜘蛛网吧(瑞云中路83号)
58 59.34.235.239 59.34.235.255 广东省湛江市 电信
59 59.34.236.0 59.34.236.0 广东省湛江市吴川市 电信
60 59.34.236.1 59.34.236.200 广东省湛江市赤坎区 超越网吧(百姓路48号)
61 59.34.236.201 59.34.236.255 广东省湛江市吴川市 电信
62 59.34.237.0 59.34.241.142 广东省湛江市 电信
63 59.34.241.143 59.34.241.143 广东省湛江市吴川市 兰石聪浪网吧
64 59.34.241.144 59.34.243.205 广东省湛江市 电信
65 59.34.243.206 59.34.243.206 广东省湛江市吴川市 兰石聪浪网吧
66 59.34.243.207 59.34.246.129 广东省湛江市 电信
67 59.34.246.130 59.34.246.130 广东省湛江市吴川市 兰石聪浪网吧
68 59.34.246.131 59.34.254.136 广东省湛江市 电信
69 59.34.254.137 59.34.254.137 广东省湛江市 广东海洋大学
70 59.34.254.138 59.34.255.255 广东省湛江市 电信
71 61.28.2.0 61.28.2.250 广东省湛江市 师范学院
72 61.28.2.251 61.28.2.251 广东省湛江市 师范学院旧区中九区宿舍
73 61.28.2.252 61.28.2.255 广东省湛江市 师范学院
74 61.28.58.125 61.28.58.125 广东省广州市 盈通网络投资公司湛江市府机房
75 61.143.64.0 61.143.79.255 广东省湛江市 电信
76 61.143.80.0 61.143.80.255 广东省湛江市 (雷州)电信
77 61.143.81.0 61.143.87.208 广东省湛江市 电信
78 61.143.87.209 61.143.87.209 广东省湛江市 东兴石油企业有限公司
79 61.143.87.210 61.143.90.84 广东省湛江市 电信
80 61.143.90.85 61.143.90.85 广东省湛江市 麽麽茶网吧
81 61.143.90.86 61.143.92.115 广东省湛江市 电信
82 61.143.92.116 61.143.92.116 广东省湛江市 遂溪县人民医院
83 61.143.92.117 61.143.92.255 广东省湛江市 电信
84 61.143.93.0 61.143.93.255 广东省湛江市 海洋大学
85 61.143.94.0 61.143.95.65 广东省湛江市 电信
86 61.143.95.66 61.143.95.66 广东省湛江市廉江市 河唇网吧
87 61.143.95.67 61.143.96.116 广东省湛江市 电信
88 61.143.96.117 61.143.96.117 广东省湛江市廉江市 科俊网吧
89 61.143.96.118 61.143.96.197 广东省湛江市 电信
90 61.143.96.198 61.143.96.198 广东省湛江市徐闻县 曲界镇星星网吧
91 61.143.96.199 61.143.97.198 广东省湛江市 电信
92 61.143.97.199 61.143.97.199 广东省湛江市赤坎区 新达网吧(创业路2号)
93 61.143.97.200 61.143.100.255 广东省湛江市 电信
94 61.146.0.0 61.146.8.109 广东省湛江市 电信
95 61.146.8.110 61.146.8.110 广东省湛江市霞山区 友谊路英岚网吧
96 61.146.8.111 61.146.9.150 广东省湛江市 电信
97 61.146.9.151 61.146.9.151 广东省湛江市霞山区 军嫂网吧
98 61.146.9.152 61.146.11.255 广东省湛江市 电信
99 61.146.12.0 61.146.12.255 广东省湛江市吴川市 电信
100 61.146.13.0 61.146.34.0 广东省湛江市 电信
101 61.146.34.1 61.146.34.62 广东省湛江市吴川市 明知网吧(振文镇新市场)
102 61.146.34.63 61.146.34.209 广东省湛江市 电信
103 61.146.34.210 61.146.34.215 广东省湛江市 遂溪县人民政府公众网
104 61.146.34.216 61.146.36.96 广东省湛江市 电信
105 61.146.36.97 61.146.36.97 广东省湛江市 坡头三途网吧
106 61.146.36.98 61.146.39.255 广东省湛江市 电信
107 61.234.114.0 61.234.114.47 广东省湛江市 中移铁通
108 61.234.114.48 61.234.114.48 广东省湛江市 E度空间网吧
109 61.234.114.49 61.234.114.255 广东省湛江市 中移铁通
110 61.234.115.0 61.234.115.255 广东省湛江市 (麻章区)铁通
111 61.235.68.128 61.235.68.255 广东省湛江市 中移铁通
112 61.242.16.0 61.242.18.255 广东省湛江市 联通
113 113.86.128.0 113.86.148.255 广东省湛江市 电信
114 113.86.149.0 113.86.149.255 广东省湛江市赤坎区 电信
115 113.86.150.0 113.86.226.255 广东省湛江市 电信
116 113.86.227.0 113.86.227.255 广东省湛江市吴川县 电信
117 113.86.228.0 113.86.239.255 广东省湛江市 电信
118 113.86.240.0 113.86.240.255 广东省湛江市坡头区 电信
119 113.86.241.0 113.86.255.255 广东省湛江市 电信
120 113.103.202.0 113.103.214.255 广东省湛江市 电信
121 113.103.215.0 113.103.215.255 广东省湛江市廉江市 电信
122 113.103.216.0 113.103.219.255 广东省湛江市 电信
123 113.103.220.0 113.103.220.255 广东省湛江市雷州市 电信
124 113.103.221.0 113.103.223.255 广东省湛江市 电信
125 113.103.225.0 113.103.252.255 广东省湛江市 电信
126 113.103.254.0 113.103.255.255 广东省湛江市 电信
127 113.107.96.0 113.107.123.255 广东省湛江市 电信
128 113.107.179.0 113.107.188.255 广东省湛江市 电信IDC机房
129 113.110.64.0 113.110.127.255 广东省湛江市 电信
130 113.113.0.0 113.113.26.255 广东省湛江市 电信
131 113.113.27.0 113.113.27.255 广东省湛江市 (遂溪县)电信
132 113.113.28.0 113.113.31.255 广东省湛江市 电信
133 116.6.12.0 116.6.12.255 广东省湛江市 电信
134 116.27.62.186 116.27.62.186 广东省湛江市 世通网吧
135 116.28.168.0 116.28.224.31 广东省湛江市 电信
136 116.28.224.32 116.28.224.32 广东省湛江市 红钻网吧
137 116.28.224.33 116.28.237.24 广东省湛江市 电信
138 116.28.237.25 116.28.237.25 广东省湛江市霞山区 梦雅网吧
139 116.28.237.26 116.28.248.47 广东省湛江市 电信
140 116.28.248.48 116.28.248.48 广东省湛江市 坡头区乾塘二甲诚网吧
141 116.28.248.49 116.28.250.128 广东省湛江市 电信
142 116.28.250.129 116.28.250.129 广东省湛江市 坡头区旧街网吧
143 116.28.250.130 116.28.255.255 广东省湛江市 电信
144 116.60.160.0 116.60.163.255 广东省湛江市 中移铁通
145 116.62.44.0 116.62.44.255 广东省湛江市 中移铁通
146 119.135.0.0 119.135.25.255 广东省湛江市 电信
147 119.135.26.0 119.135.26.255 广东省湛江市廉江市 电信
148 119.135.27.0 119.135.33.255 广东省湛江市 电信
149 119.135.34.0 119.135.34.255 广东省湛江市徐闻县 电信
150 119.135.35.0 119.135.47.255 广东省湛江市 电信
151 119.135.48.0 119.135.48.255 广东省湛江市霞山区 电信
152 119.135.49.0 119.135.108.255 广东省湛江市 电信
153 119.135.109.0 119.135.109.255 广东省湛江市坡头区 电信
154 119.135.110.0 119.135.118.255 广东省湛江市 电信
155 119.146.216.0 119.146.219.255 广东省湛江市 电信
156 120.196.228.0 120.196.231.255 广东省湛江市 移动
157 120.198.64.0 120.198.74.255 广东省湛江市 移动
158 120.198.76.0 120.198.127.255 广东省湛江市 移动
159 120.198.208.0 120.198.208.31 广东省湛江市 移动
160 120.198.208.64 120.198.208.255 广东省湛江市 移动
161 120.234.108.0 120.234.127.255 广东省湛江市 移动
162 120.237.0.0 120.237.63.255 广东省湛江市 移动
163 120.239.142.0 120.239.142.255 广东省湛江市 移动
164 121.36.204.0 121.36.204.255 广东省湛江市 广东有线广播电视网络有限公司视讯宽带
165 121.36.240.0 121.36.247.255 广东省湛江市 广东有线广播电视网络有限公司视讯宽带
166 123.49.195.0 123.49.195.255 广东省湛江市 中移铁通
167 123.64.200.0 123.64.207.255 广东省湛江市 中移铁通
168 123.64.224.0 123.64.239.255 广东省湛江市 中移铁通
169 123.65.144.0 123.65.151.255 广东省湛江市 中移铁通
170 123.65.234.0 123.65.239.255 广东省湛江市 中移铁通
171 123.88.16.0 123.88.23.255 广东省湛江市 中移铁通
172 125.90.0.0 125.90.0.29 广东省湛江市 电信
173 125.90.0.30 125.90.0.30 广东省湛江市赤坎区 顺速网吧
174 125.90.0.31 125.90.0.108 广东省湛江市 电信
175 125.90.0.109 125.90.0.109 广东省湛江市 星雨网吧
176 125.90.0.110 125.90.0.177 广东省湛江市 电信
177 125.90.0.178 125.90.0.178 广东省湛江市赤坎区 顺速网吧
178 125.90.0.179 125.90.2.39 广东省湛江市 电信
179 125.90.2.40 125.90.2.40 广东省湛江市霞山区 人民大道梦雅网吧
180 125.90.2.41 125.90.4.197 广东省湛江市 电信
181 125.90.4.198 125.90.4.198 广东省湛江市徐闻县 热点网吧
182 125.90.4.199 125.90.4.221 广东省湛江市 电信
183 125.90.4.222 125.90.4.222 广东省湛江市徐闻县 热点网吧
184 125.90.4.223 125.90.5.200 广东省湛江市 电信
185 125.90.5.201 125.90.5.201 广东省湛江市廉江市 百佳网吧
186 125.90.5.202 125.90.6.255 广东省湛江市 电信
187 125.90.7.0 125.90.7.65 广东省湛江市徐闻县 星星网吧
188 125.90.7.66 125.90.7.127 广东省湛江市 电信
189 125.90.7.128 125.90.7.255 广东省湛江市 环宇网吧(开发区人民大道龙潮村启明大厦二楼)
190 125.90.11.0 125.90.11.255 广东省湛江市 电信
191 125.90.14.0 125.90.17.255 广东省湛江市 电信
192 125.90.18.0 125.90.18.255 广东省湛江市吴川市 电信
193 125.90.19.0 125.90.19.255 广东省湛江市赤坎区 电信
194 125.90.20.0 125.90.24.2 广东省湛江市 电信
195 125.90.24.3 125.90.24.3 广东省湛江市 线通网吧
196 125.90.24.4 125.90.24.31 广东省湛江市 电信
197 125.90.24.32 125.90.24.32 广东省湛江市 鑫浪网吧
198 125.90.24.33 125.90.24.67 广东省湛江市 电信
199 125.90.24.68 125.90.24.68 广东省湛江市徐闻县 海鸥路口网吧
200 125.90.24.69 125.90.28.185 广东省湛江市 电信
201 125.90.28.186 125.90.28.186 广东省湛江市 广东海洋大学
202 125.90.28.187 125.90.36.84 广东省湛江市 电信
203 125.90.36.85 125.90.36.85 广东省湛江市 虹都大厦广东达安湛江项目部
204 125.90.36.86 125.90.42.211 广东省湛江市 电信
205 125.90.42.212 125.90.42.212 广东省湛江市吴川市 兰石聪浪网吧
206 125.90.42.213 125.90.43.255 广东省湛江市 电信
207 125.90.44.0 125.90.46.255 广东省湛江市 广东海洋大学寸金学院
208 125.90.47.0 125.90.47.255 广东省湛江市 电信
209 125.90.48.0 125.90.51.255 广东省湛江市 广东海洋大学寸金学院
210 125.90.52.0 125.90.54.129 广东省湛江市 电信
211 125.90.54.130 125.90.54.130 广东省湛江市廉江市 高科网吧
212 125.90.54.131 125.90.56.89 广东省湛江市 电信
213 125.90.56.90 125.90.56.90 广东省湛江市 心心网吧
214 125.90.56.91 125.90.56.176 广东省湛江市 电信
215 125.90.56.177 125.90.56.177 广东省湛江市 海洋大学
216 125.90.56.178 125.90.57.159 广东省湛江市 电信
217 125.90.57.160 125.90.57.160 广东省湛江市 华飞网吧
218 125.90.57.161 125.90.57.187 广东省湛江市 电信
219 125.90.57.188 125.90.57.188 广东省湛江市吴川市 王村港华飞网吧
220 125.90.57.189 125.90.58.132 广东省湛江市 电信
221 125.90.58.133 125.90.58.133 广东省湛江市 广东海洋大学主校区
222 125.90.58.134 125.90.58.156 广东省湛江市 电信
223 125.90.58.157 125.90.58.158 广东省湛江市 广东海洋大学海滨校区
224 125.90.58.159 125.90.58.176 广东省湛江市 电信
225 125.90.58.177 125.90.58.187 广东省湛江市 广东海洋大学主校区
226 125.90.58.188 125.90.59.127 广东省湛江市 电信
227 125.90.60.0 125.90.62.125 广东省湛江市 电信
228 125.90.62.126 125.90.62.126 广东省湛江市 坡头区旧街网吧
229 125.90.62.127 125.90.62.194 广东省湛江市 电信
230 125.90.62.195 125.90.62.195 广东省湛江市赤坎区 运涛网吧
231 125.90.62.196 125.90.70.36 广东省湛江市 电信
232 125.90.70.37 125.90.70.37 广东省湛江市 传扬网吧
233 125.90.70.38 125.90.70.129 广东省湛江市 电信
234 125.90.70.130 125.90.70.130 广东省湛江市霞山区 星期八网络驿站(新园路8号)
235 125.90.70.131 125.90.72.225 广东省湛江市 电信
236 125.90.72.226 125.90.72.228 广东省湛江市 广东海洋大学湛江机电学校
237 125.90.72.229 125.90.75.148 广东省湛江市 电信
238 125.90.75.149 125.90.75.149 广东省湛江市霞山区 网想网吧
239 125.90.75.150 125.90.79.255 广东省湛江市 电信
240 183.18.0.0 183.18.58.255 广东省湛江市 电信
241 183.18.59.0 183.18.59.255 广东省湛江市赤坎区 电信
242 183.18.60.0 183.18.127.255 广东省湛江市 电信
243 183.44.128.0 183.44.199.255 广东省湛江市 电信
244 183.50.64.0 183.50.127.255 广东省湛江市 电信
245 183.53.208.0 183.53.215.255 广东省湛江市 电信
246 183.54.128.0 183.54.191.255 广东省湛江市 电信
247 183.61.128.0 183.61.132.255 广东省湛江市 电信
248 183.61.133.0 183.61.133.255 广东省湛江市 网宿科技电信CDN节点
249 183.61.134.0 183.61.139.255 广东省湛江市 电信
250 183.232.76.0 183.232.76.255 广东省湛江市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(移动)
251 183.233.164.0 183.233.164.255 广东省湛江市 移动
252 183.233.165.0 183.233.165.255 广东省湛江市霞山区 移动
253 183.233.166.0 183.233.167.255 广东省湛江市 移动
254 183.237.205.0 183.237.205.255 广东省湛江市雷州市 移动
255 202.96.140.0 202.96.140.255 广东省湛江市 电信互联网机房
256 202.96.141.0 202.96.141.255 广东省湛江市 数据局
257 202.104.218.0 202.104.219.255 广东省湛江市 电信
258 202.104.220.0 202.104.220.66 广东省湛江市 (赤坎/廉江)电信
259 202.104.220.67 202.104.220.67 广东省湛江市赤坎区 金沙湾新城
260 202.104.220.68 202.104.220.255 广东省湛江市 (赤坎/廉江)电信
261 202.104.221.0 202.104.221.12 广东省湛江市 /廉江市电信
262 202.104.221.13 202.104.221.13 广东省湛江市 湛江师范学院
263 202.104.221.14 202.104.221.255 广东省湛江市 /廉江市电信
264 202.104.222.0 202.104.225.255 广东省湛江市 电信
265 202.105.220.0 202.105.229.255 广东省湛江市 电信
266 202.149.160.0 202.149.191.255 广东省湛江市 珠江宽频
267 202.192.96.0 202.192.127.255 广东省湛江市 广东医学院
268 202.192.129.0 202.192.143.255 广东省湛江市 湛江师范学院
269 203.93.206.0 203.93.206.255 广东省湛江市 联通
270 210.5.22.0 210.5.22.255 广东省湛江市 有线电视宽带
271 210.12.44.0 210.12.44.255 广东省湛江市 联通
272 210.14.187.0 210.14.187.255 广东省湛江市 联通
273 210.14.238.0 210.14.238.255 广东省湛江市 联通
274 210.38.128.0 210.38.151.255 广东省湛江市 广东海洋大学
275 210.39.216.0 210.39.223.255 广东省湛江市 湛江教育学院
276 210.52.66.0 210.52.68.255 广东省湛江市 广电网
277 211.96.208.0 211.96.215.255 广东省湛江市 联通
278 211.102.80.0 211.102.95.255 广东省湛江市 CNNIC会员电信节点
279 211.139.220.0 211.139.223.255 广东省湛江市 移动
280 211.147.160.0 211.147.184.255 广东省湛江市 有线宽带
281 211.147.185.0 211.147.185.255 广东省湛江市赤坎区 有线宽带
282 211.147.186.0 211.147.191.255 广东省湛江市 有线宽带
283 211.156.65.0 211.156.67.255 广东省湛江市
284 211.156.108.0 211.156.109.255 广东省湛江市 万通宽带
285 211.156.112.0 211.156.126.255 广东省湛江市 万通宽带
286 211.156.240.0 211.156.245.255 广东省湛江市 万通宽带网
287 211.156.246.0 211.156.246.255 广东省湛江市 万通宽带飞越网吧
288 211.156.247.0 211.156.250.133 广东省湛江市 万通宽带网
289 211.156.250.134 211.156.250.134 广东省湛江市霞山区 风情网吧
290 211.156.250.135 211.156.253.0 广东省湛江市 万通宽带网
291 211.156.253.1 211.156.253.128 广东省湛江市霞山区 豪海网络俱乐部
292 211.156.253.129 211.156.255.255 广东省湛江市 万通宽带网
293 218.14.192.0 218.14.193.63 广东省湛江市 (吴川/霞山)
294 218.14.193.64 218.14.193.111 广东省湛江市徐闻县 洪球网吧
295 218.14.193.112 218.14.193.122 广东省湛江市 (吴川/霞山)
296 218.14.193.123 218.14.193.123 广东省湛江市麻章区 蓝叶网吧
297 218.14.193.124 218.14.194.59 广东省湛江市 (吴川/霞山)
298 218.14.194.60 218.14.194.60 广东省湛江市霞山区 龙斌网吧
299 218.14.194.61 218.14.194.193 广东省湛江市 (吴川/霞山)
300 218.14.194.194 218.14.194.194 广东省湛江市 星空网盟(友谊店)
301 218.14.194.195 218.14.195.2 广东省湛江市 (吴川/霞山)
302 218.14.195.3 218.14.195.3 广东省湛江市廉江市 世纪网吧
303 218.14.195.4 218.14.196.120 广东省湛江市 (吴川/霞山)
304 218.14.196.121 218.14.196.121 广东省湛江市 坡头区开心网吧
305 218.14.196.122 218.14.196.175 广东省湛江市 (吴川/霞山)
306 218.14.196.176 218.14.196.191 广东省湛江市廉江市 宇宙网吧
307 218.14.196.192 218.14.196.255 广东省湛江市 (吴川/霞山)
308 218.14.197.0 218.14.197.255 广东省湛江市廉江市 青平镇金龙网吧
309 218.14.198.0 218.14.198.197 广东省湛江市 (吴川/霞山)
310 218.14.198.198 218.14.198.198 广东省湛江市 星空网盟
311 218.14.198.199 218.14.199.255 广东省湛江市 (吴川/霞山)
312 218.14.200.0 218.14.200.255 广东省湛江市 (廉江/吴川/霞山/赤坎区)
313 218.14.201.0 218.14.202.43 广东省湛江市 (吴川/霞山)
314 218.14.202.44 218.14.202.44 广东省湛江市霞山区 佳盛网吧
315 218.14.202.45 218.14.203.63 广东省湛江市 (吴川/霞山)
316 218.14.203.64 218.14.203.124 广东省湛江市 坡头区新浪网吧
317 218.14.203.125 218.14.203.126 广东省湛江市 坡头区伟帆网吧
318 218.14.203.127 218.14.203.155 广东省湛江市 (吴川/霞山/赤坎)
319 218.14.203.156 218.14.203.156 广东省湛江市赤坎区 星光网吧
320 218.14.203.157 218.14.204.67 广东省湛江市 (吴川/霞山/赤坎)
321 218.14.204.68 218.14.204.68 广东省湛江市赤坎区 锋行网吧
322 218.14.204.69 218.14.204.193 广东省湛江市 (吴川/霞山/赤坎)
323 218.14.204.194 218.14.204.194 广东省湛江市 湛江中医学校
324 218.14.204.195 218.14.204.195 广东省湛江市 (吴川/霞山/赤坎)
325 218.14.204.196 218.14.204.196 广东省湛江市霞山区 风情网吧
326 218.14.204.197 218.14.205.8 广东省湛江市 (吴川/霞山)
327 218.14.205.9 218.14.205.9 广东省湛江市霞山区 256网吧
328 218.14.205.10 218.14.205.29 广东省湛江市 (吴川/霞山)
329 218.14.205.30 218.14.205.30 广东省湛江市 霞山265网吧
330 218.14.205.31 218.14.205.43 广东省湛江市 (吴川/霞山)
331 218.14.205.44 218.14.205.44 广东省湛江市 霞山256网吧
332 218.14.205.45 218.14.205.58 广东省湛江市 (吴川/霞山)
333 218.14.205.59 218.14.205.59 广东省湛江市霞山区 256网吧
334 218.14.205.60 218.14.205.141 广东省湛江市 (吴川/霞山)
335 218.14.205.142 218.14.205.142 广东省湛江市 开发区新梦雅网吧
336 218.14.205.143 218.14.206.8 广东省湛江市 (吴川/霞山)
337 218.14.206.9 218.14.206.9 广东省湛江市 华南师范大学湛江实验学校
338 218.14.206.10 218.14.206.10 广东省湛江市 贵州师范大学湛江实验基地
339 218.14.206.11 218.14.206.193 广东省湛江市 (吴川/霞山)
340 218.14.206.194 218.14.206.254 广东省湛江市吴川市 飞龙在线网吧(广源大厦二楼)
341 218.14.206.255 218.14.206.255 广东省湛江市 (吴川/霞山)
342 218.14.207.0 218.14.207.255 广东省湛江市 电信
343 218.14.208.0 218.14.209.65 广东省湛江市 (吴川/霞山)
344 218.14.209.66 218.14.209.129 广东省湛江市徐闻县 红太阳网吧
345 218.14.209.130 218.14.209.155 广东省湛江市 (吴川/霞山)
346 218.14.209.156 218.14.209.156 广东省湛江市 雷州唐家清峰网吧
347 218.14.209.157 218.14.210.0 广东省湛江市 (吴川/霞山)
348 218.14.210.1 218.14.210.1 广东省湛江市霞山区 梦雅网吧
349 218.14.210.2 218.14.210.53 广东省湛江市 电信
350 218.14.210.54 218.14.210.54 广东省湛江市霞山区 梦雅网吧
351 218.14.210.55 218.14.210.139 广东省湛江市 电信
352 218.14.210.140 218.14.210.140 广东省湛江市 开发区大海洋网吧
353 218.14.210.141 218.14.210.197 广东省湛江市 电信
354 218.14.210.198 218.14.210.198 广东省湛江市 新梦雅网吧
355 218.14.210.199 218.14.211.53 广东省湛江市 电信
356 218.14.211.54 218.14.211.54 广东省湛江市 第一中学
357 218.14.211.55 218.14.212.65 广东省湛江市 电信
358 218.14.212.66 218.14.212.66 广东省湛江市 湛江电厂生活区/厂区
359 218.14.212.67 218.14.212.91 广东省湛江市 电信
360 218.14.212.92 218.14.212.92 广东省湛江市 幼儿师范学校
361 218.14.212.93 218.14.212.138 广东省湛江市 电信
362 218.14.212.139 218.14.212.139 广东省湛江市赤坎区 新达网吧
363 218.14.212.140 218.14.213.33 广东省湛江市 电信
364 218.14.213.34 218.14.213.34 广东省湛江市 光旅网吧
365 218.14.213.35 218.14.213.65 广东省湛江市 电信
366 218.14.213.66 218.14.213.70 广东省湛江市廉江市 青平金龙网吧
367 218.14.213.71 218.14.213.72 广东省湛江市霞山区 心跳网吧(艺海电影院对面)
368 218.14.213.73 218.14.213.94 广东省湛江市廉江市 青平金龙网吧
369 218.14.213.95 218.14.213.225 广东省湛江市 电信
370 218.14.213.226 218.14.213.238 广东省湛江市廉江市 安铺新星网吧
371 218.14.213.239 218.14.215.19 广东省湛江市 电信
372 218.14.215.20 218.14.215.20 广东省湛江市麻章区 红蜘蛛网吧
373 218.14.215.21 218.14.215.255 广东省湛江市 电信
374 218.14.216.0 218.14.216.255 广东省湛江市廉江市 /遂溪电信
375 218.14.217.0 218.14.217.255 广东省湛江市 (霞山区)电信
376 218.14.218.0 218.14.218.130 广东省湛江市 电信
377 218.14.218.131 218.14.218.131 广东省湛江市霞山区 天幕网吧
378 218.14.218.132 218.14.224.255 广东省湛江市 电信
379 218.14.225.0 218.14.225.255 广东省湛江市赤坎区 电信
380 218.14.226.0 218.14.226.117 广东省湛江市 电信
381 218.14.226.118 218.14.226.118 广东省湛江市 霞山旺昌网络网吧
382 218.14.226.119 218.14.226.181 广东省湛江市 电信
383 218.14.226.182 218.14.226.182 广东省湛江市 海建公司
384 218.14.226.183 218.14.227.63 广东省湛江市 电信
385 218.14.227.64 218.14.227.126 广东省湛江市 坡头区陈济网吧
386 218.14.227.127 218.14.228.129 广东省湛江市 电信
387 218.14.228.130 218.14.228.192 广东省湛江市吴川市 飞龙在线网吧(同德城三楼)
388 218.14.228.193 218.14.229.0 广东省湛江市 电信
389 218.14.229.1 218.14.229.1 广东省湛江市霞山区 明通网吧
390 218.14.229.2 218.14.230.193 广东省湛江市 电信
391 218.14.230.194 218.14.230.194 广东省湛江市霞山区 零速网吧
392 218.14.230.195 218.14.230.230 广东省湛江市 电信
393 218.14.230.231 218.14.230.231 广东省湛江市 红日网吧
394 218.14.230.232 218.14.231.203 广东省湛江市 电信
395 218.14.231.204 218.14.231.204 广东省湛江市霞山区 红宇网吧
396 218.14.231.205 218.14.231.253 广东省湛江市 电信
397 218.14.231.254 218.14.231.254 广东省湛江市霞山区 红宇网吧
398 218.14.231.255 218.14.232.18 广东省湛江市 电信
399 218.14.232.19 218.14.232.19 广东省湛江市霞山区 风情网吧
400 218.14.232.20 218.14.232.21 广东省湛江市 电信
401 218.14.232.22 218.14.232.22 广东省湛江市 椰风网吧
402 218.14.232.23 218.14.232.110 广东省湛江市 电信
403 218.14.232.111 218.14.232.111 广东省湛江市 三途数码
404 218.14.232.112 218.14.232.114 广东省湛江市 电信
405 218.14.232.115 218.14.232.115 广东省湛江市 三途网吧
406 218.14.232.116 218.14.232.117 广东省湛江市 电信
407 218.14.232.118 218.14.232.118 广东省湛江市坡头区 三途网吧(南调路林泉商住楼2楼)
408 218.14.232.119 218.14.232.129 广东省湛江市 电信
409 218.14.232.130 218.14.232.190 广东省湛江市 雷州市火鸟网吧
410 218.14.232.191 218.14.233.56 广东省湛江市 电信
411 218.14.233.57 218.14.233.57 广东省湛江市 红蚂蚁网络俱乐部
412 218.14.233.58 218.14.233.200 广东省湛江市 电信
413 218.14.233.201 218.14.233.253 广东省湛江市 遂溪人气.net网吧
414 218.14.233.254 218.14.238.132 广东省湛江市 电信
415 218.14.238.133 218.14.238.133 广东省湛江市霞山区 湛化集团第二福利区
416 218.14.238.134 218.14.252.234 广东省湛江市 电信
417 218.14.252.235 218.14.252.235 广东省湛江市赤坎区 九二一路阳光通讯
418 218.14.252.236 218.14.255.255 广东省湛江市 电信
419 218.204.196.0 218.204.199.255 广东省湛江市 广东移动湛江市分公司
420 219.129.0.0 219.129.0.17 广东省湛江市 /阳江市电信
421 219.129.0.18 219.129.0.18 广东省湛江市 杨帆网吧
422 219.129.0.19 219.129.0.173 广东省湛江市 /阳江市电信
423 219.129.0.174 219.129.0.255 广东省湛江市吴川市 星辰网吧
424 219.129.1.0 219.129.1.63 广东省湛江市 电信
425 219.129.1.64 219.129.1.127 广东省湛江市廉江市 科战网吧
426 219.129.1.128 219.129.2.46 广东省湛江市 电信
427 219.129.2.47 219.129.2.47 广东省湛江市 星河网吧
428 219.129.2.48 219.129.2.50 广东省湛江市 电信
429 219.129.2.51 219.129.2.51 广东省湛江市 星河网吧
430 219.129.2.52 219.129.2.90 广东省湛江市 电信
431 219.129.2.91 219.129.2.91 广东省湛江市 计算机实训中心(湖秀路2号)
432 219.129.2.92 219.129.2.161 广东省湛江市 电信
433 219.129.2.162 219.129.2.162 广东省湛江市廉江市 文化宫
434 219.129.2.163 219.129.2.188 广东省湛江市 电信
435 219.129.2.189 219.129.2.189 广东省湛江市廉江市 文化宫网吧
436 219.129.2.190 219.129.3.43 广东省湛江市 电信
437 219.129.3.44 219.129.3.44 广东省湛江市 湛江赤坎区益民路天地通网吧
438 219.129.3.45 219.129.3.45 广东省湛江市赤坎区 益民路天地通网吧
439 219.129.3.46 219.129.3.197 广东省湛江市 电信
440 219.129.3.198 219.129.3.198 广东省湛江市 坡头区兴源网吧
441 219.129.3.199 219.129.4.20 广东省湛江市 电信
442 219.129.4.21 219.129.4.21 广东省湛江市赤坎区 飞驰网吧
443 219.129.4.22 219.129.4.63 广东省湛江市 电信
444 219.129.4.64 219.129.4.64 广东省湛江市赤坎区 飞驰网吧
445 219.129.4.65 219.129.4.129 广东省湛江市 电信
446 219.129.4.130 219.129.4.130 广东省湛江市赤坎区 星空网盟
447 219.129.4.131 219.129.5.255 广东省湛江市 电信
448 219.129.6.0 219.129.6.63 广东省湛江市 吴阳新风网吧
449 219.129.6.64 219.129.6.129 广东省湛江市 电信
450 219.129.6.130 219.129.6.190 广东省湛江市 吴阳新时代网吧
451 219.129.6.191 219.129.6.193 广东省湛江市 电信
452 219.129.6.194 219.129.6.255 广东省湛江市 吴阳福哥网吧
453 219.129.7.0 219.129.7.130 广东省湛江市 电信
454 219.129.7.131 219.129.7.131 广东省湛江市吴川市 黄坡创意网吧
455 219.129.7.132 219.129.9.255 广东省湛江市 电信
456 219.129.10.0 219.129.10.42 广东省湛江市 (遂溪/吴川)电信
457 219.129.10.43 219.129.10.43 广东省湛江市 湛江海洋大学
458 219.129.10.44 219.129.11.255 广东省湛江市 (遂溪/吴川)电信
459 219.129.12.0 219.129.12.0 广东省湛江市吴川市 振文镇明知网吧
460 219.129.12.1 219.129.12.1 广东省湛江市 电信
461 219.129.12.2 219.129.12.62 广东省湛江市吴川市 明知网吧
462 219.129.12.63 219.129.12.91 广东省湛江市 电信
463 219.129.12.92 219.129.12.92 广东省湛江市吴川市 顺利网吧
464 219.129.12.93 219.129.12.106 广东省湛江市 电信
465 219.129.12.107 219.129.12.107 广东省湛江市吴川市 顺利网吧
466 219.129.12.108 219.129.12.168 广东省湛江市 电信
467 219.129.12.169 219.129.12.169 广东省湛江市徐闻县 曲界镇168网吧
468 219.129.12.170 219.129.14.255 广东省湛江市 电信
469 219.129.15.0 219.129.15.72 广东省湛江市霞山区 /遂溪县电信
470 219.129.15.73 219.129.15.73 广东省湛江市吴川市 杨坤在线
471 219.129.15.74 219.129.15.100 广东省湛江市霞山区 /遂溪县电信
472 219.129.15.101 219.129.15.101 广东省湛江市遂溪县 遂溪县人民医院
473 219.129.15.102 219.129.15.255 广东省湛江市霞山区 /遂溪县电信
474 219.129.16.0 219.129.16.53 广东省湛江市 电信
475 219.129.16.54 219.129.16.54 广东省湛江市 天涯网吧
476 219.129.16.55 219.129.16.144 广东省湛江市 电信
477 219.129.16.145 219.129.16.145 广东省湛江市 师范学院
478 219.129.16.146 219.129.16.224 广东省湛江市 电信
479 219.129.16.225 219.129.16.225 广东省湛江市廉江市 安铺中华小学
480 219.129.16.226 219.129.17.57 广东省湛江市 电信
481 219.129.17.58 219.129.17.58 广东省湛江市 星河网吧
482 219.129.17.59 219.129.17.128 广东省湛江市 电信
483 219.129.17.129 219.129.17.129 广东省湛江市 海洋大学
484 219.129.17.130 219.129.17.222 广东省湛江市 新天地网吧
485 219.129.17.223 219.129.18.0 广东省湛江市 电信
486 219.129.18.1 219.129.18.40 广东省湛江市廉江市 金苹果网吧
487 219.129.18.41 219.129.18.60 广东省湛江市 电信
488 219.129.18.61 219.129.18.62 广东省湛江市廉江市 金苹果网吧
489 219.129.18.63 219.129.18.91 广东省湛江市 电信
490 219.129.18.92 219.129.18.92 广东省湛江市 志初网吧(塘尾镇)
491 219.129.18.93 219.129.18.195 广东省湛江市 电信
492 219.129.18.196 219.129.18.196 广东省湛江市廉江市 新浪潮网吧
493 219.129.18.197 219.129.19.255 广东省湛江市 电信
494 219.129.20.0 219.129.21.255 广东省湛江市 电信IDC机房
495 219.129.22.0 219.129.24.255 广东省湛江市 电信
496 219.129.25.0 219.129.25.207 广东省湛江市廉江市 电信
497 219.129.25.208 219.129.25.255 广东省湛江市廉江市 梦幻都市网吧
498 219.129.26.0 219.129.26.123 广东省湛江市 电信
499 219.129.26.124 219.129.26.124 广东省湛江市 文莱网吧
500 219.129.26.125 219.129.27.1 广东省湛江市 电信
501 219.129.27.2 219.129.27.63 广东省湛江市 星际一区
502 219.129.27.64 219.129.27.103 广东省湛江市 星际二区
503 219.129.27.104 219.129.27.126 广东省湛江市 星际三区
504 219.129.27.127 219.129.27.129 广东省湛江市 电信
505 219.129.27.130 219.129.27.142 广东省湛江市 星际三区
506 219.129.27.143 219.129.27.255 广东省湛江市 电信
507 219.129.28.0 219.129.28.9 广东省湛江市 农垦技工学校
508 219.129.28.10 219.129.28.63 广东省湛江市 端辉在线网吧
509 219.129.28.64 219.129.28.117 广东省湛江市 电信
510 219.129.28.118 219.129.28.118 广东省湛江市廉江市 金苹果网吧
511 219.129.28.119 219.129.29.127 广东省湛江市 电信
512 219.129.29.128 219.129.29.191 广东省湛江市 遂溪前线网盟
513 219.129.29.192 219.129.29.255 广东省湛江市 电信
514 219.129.30.0 219.129.30.0 广东省湛江市 怡一通网吧
515 219.129.30.1 219.129.30.60 广东省湛江市廉江市 群星网吧
516 219.129.30.61 219.129.30.65 广东省湛江市 怡一通网吧
517 219.129.30.66 219.129.30.66 广东省湛江市赤坎区 现代网吧
518 219.129.30.67 219.129.30.198 广东省湛江市 怡一通网吧
519 219.129.30.199 219.129.30.199 广东省湛江市霞山区 南站友缘网吧
520 219.129.30.200 219.129.30.255 广东省湛江市 怡一通网吧
521 219.129.31.0 219.129.31.34 广东省湛江市 电信
522 219.129.31.35 219.129.31.35 广东省湛江市廉江市 星际网吧
523 219.129.31.36 219.129.31.97 广东省湛江市 电信
524 219.129.31.98 219.129.31.98 广东省湛江市廉江市 星际网吧
525 219.129.31.99 219.129.32.5 广东省湛江市 电信
526 219.129.32.6 219.129.32.6 广东省湛江市 梦幻网吧
527 219.129.32.7 219.129.33.97 广东省湛江市 电信
528 219.129.33.98 219.129.33.98 广东省湛江市廉江市 联想网吧
529 219.129.33.99 219.129.33.129 广东省湛江市 电信
530 219.129.33.130 219.129.33.190 广东省湛江市徐闻县 环球网吧
531 219.129.33.191 219.129.33.221 广东省湛江市 电信
532 219.129.33.222 219.129.33.222 广东省湛江市廉江市 蓝翼网吧
533 219.129.33.223 219.129.33.255 广东省湛江市 电信
534 219.129.34.0 219.129.34.1 广东省湛江市廉江市 电信
535 219.129.34.2 219.129.34.7 广东省湛江市廉江市 心心网吧
536 219.129.34.8 219.129.34.8 广东省湛江市赤坎区 易通网吧
537 219.129.34.9 219.129.34.50 广东省湛江市廉江市 心心网吧
538 219.129.34.51 219.129.34.72 广东省湛江市廉江市 蓝翼网吧
539 219.129.34.73 219.129.34.73 广东省湛江市廉江市 神州网吧
540 219.129.34.74 219.129.34.95 广东省湛江市廉江市 蓝翼网吧
541 219.129.34.96 219.129.34.127 广东省湛江市廉江市 天地通网吧
542 219.129.34.128 219.129.34.149 广东省湛江市廉江市 电信
543 219.129.34.150 219.129.34.191 广东省湛江市廉江市 联想网吧
544 219.129.34.192 219.129.34.207 广东省湛江市廉江市 天地通网吧
545 219.129.34.208 219.129.34.236 广东省湛江市廉江市 电信
546 219.129.34.237 219.129.34.237 广东省湛江市廉江市 蓝宇网吧
547 219.129.34.238 219.129.34.255 广东省湛江市廉江市 电信
548 219.129.35.0 219.129.35.1 广东省湛江市 电信
549 219.129.35.2 219.129.35.77 广东省湛江市廉江市 新科网吧
550 219.129.35.78 219.129.35.128 广东省湛江市廉江市 新时空网吧
551 219.129.35.129 219.129.36.90 广东省湛江市廉江市 电信
552 219.129.36.91 219.129.36.91 广东省湛江市廉江市 中意网吧
553 219.129.36.92 219.129.36.255 广东省湛江市廉江市 电信
554 219.129.37.0 219.129.37.129 广东省湛江市赤坎区 电信
555 219.129.37.130 219.129.37.150 广东省湛江市 雷州市覃斗镇覃斗网吧
556 219.129.37.151 219.129.37.192 广东省湛江市赤坎区 电信
557 219.129.37.193 219.129.37.197 广东省湛江市霞山区 荷花村蓝色经典网络
558 219.129.37.198 219.129.37.198 广东省湛江市 枫叶网络
559 219.129.37.199 219.129.37.199 广东省湛江市 南三岛椰风网吧
560 219.129.37.200 219.129.37.254 广东省湛江市霞山区 荷花村蓝色经典网络
561 219.129.37.255 219.129.37.255 广东省湛江市赤坎区 电信
562 219.129.38.0 219.129.38.87 广东省湛江市 电信
563 219.129.38.88 219.129.38.88 广东省湛江市 坡头区流星宇网吧
564 219.129.38.89 219.129.38.99 广东省湛江市 电信
565 219.129.38.100 219.129.38.100 广东省湛江市 坡头区流星宇网吧
566 219.129.38.101 219.129.38.124 广东省湛江市 电信
567 219.129.38.125 219.129.38.125 广东省湛江市 坡头流星宇网吧
568 219.129.38.126 219.129.38.150 广东省湛江市 电信
569 219.129.38.151 219.129.38.151 广东省湛江市赤坎区 超想网吧
570 219.129.38.152 219.129.38.153 广东省湛江市 电信
571 219.129.38.154 219.129.38.154 广东省湛江市赤坎区 超想网吧
572 219.129.38.155 219.129.38.169 广东省湛江市 电信
573 219.129.38.170 219.129.38.170 广东省湛江市 赤砍超想网吧
574 219.129.38.171 219.129.38.255 广东省湛江市 电信
575 219.129.39.0 219.129.39.89 广东省湛江市廉江市 电信
576 219.129.39.90 219.129.39.90 广东省湛江市廉江市 二中
577 219.129.39.91 219.129.39.130 广东省湛江市廉江市 电信
578 219.129.39.131 219.129.39.180 广东省湛江市廉江市 图书馆
579 219.129.39.181 219.129.39.254 广东省湛江市廉江市 文化宫网吧
580 219.129.39.255 219.129.39.255 广东省湛江市廉江市 电信
581 219.129.40.0 219.129.40.4 广东省湛江市 电信
582 219.129.40.5 219.129.40.5 广东省湛江市廉江市 电脑配件中心
583 219.129.40.6 219.129.40.47 广东省湛江市 电信
584 219.129.40.48 219.129.40.48 广东省湛江市赤坎区 新达网络
585 219.129.40.49 219.129.40.129 广东省湛江市 电信
586 219.129.40.130 219.129.40.130 广东省湛江市 教科文发展研究中心
587 219.129.40.131 219.129.41.1 广东省湛江市 电信
588 219.129.41.2 219.129.41.64 广东省湛江市廉江市 爽爽网吧
589 219.129.41.65 219.129.41.129 广东省湛江市 心意网吧
590 219.129.41.130 219.129.41.177 广东省湛江市 电信
591 219.129.41.178 219.129.41.178 广东省湛江市霞山区 先锋网络(艺海电影院斜对面)
592 219.129.41.179 219.129.42.69 广东省湛江市 电信
593 219.129.42.70 219.129.42.89 广东省湛江市 广东医学院(湛江校区)
594 219.129.42.90 219.129.42.161 广东省湛江市 电信
595 219.129.42.162 219.129.42.190 广东省湛江市廉江市 豪情网吧
596 219.129.42.191 219.129.42.193 广东省湛江市 电信
597 219.129.42.194 219.129.42.210 广东省湛江市廉江市 豪情网吧
598 219.129.42.211 219.129.43.1 广东省湛江市 电信
599 219.129.43.2 219.129.43.2 广东省湛江市吴川市 塘缀镇金花网吧
600 219.129.43.3 219.129.44.104 广东省湛江市 电信
601 219.129.44.105 219.129.44.105 广东省湛江市 遂溪精英网吧
602 219.129.44.106 219.129.46.70 广东省湛江市 电信
603 219.129.46.71 219.129.46.71 广东省湛江市吴川黄 坡鹰之杰网吧
604 219.129.46.72 219.129.46.211 广东省湛江市 电信
605 219.129.46.212 219.129.46.212 广东省湛江市 太子网吧
606 219.129.46.213 219.129.48.81 广东省湛江市 电信
607 219.129.48.82 219.129.48.82 广东省湛江市 新达网吧
608 219.129.48.83 219.129.49.87 广东省湛江市 电信
609 219.129.49.88 219.129.49.88 广东省湛江市 广视网吧(塘尾开发区)
610 219.129.49.89 219.129.49.131 广东省湛江市 电信
611 219.129.49.132 219.129.49.132 广东省湛江市 湛江师范学院
612 219.129.49.133 219.129.49.141 广东省湛江市 电信
613 219.129.49.142 219.129.49.142 广东省湛江市霞山区 红叶网吧
614 219.129.49.143 219.129.49.186 广东省湛江市 电信
615 219.129.49.187 219.129.49.187 广东省湛江市霞山区 红叶网吧
616 219.129.49.188 219.129.49.255 广东省湛江市 电信
617 219.129.50.0 219.129.50.31 广东省湛江市 师范学院
618 219.129.50.32 219.129.51.124 广东省湛江市 电信
619 219.129.51.125 219.129.51.126 广东省湛江市 遂溪全速网吧
620 219.129.51.127 219.129.51.127 广东省湛江市 电信
621 219.129.51.128 219.129.51.192 广东省湛江市 遂溪宇蓝网吧
622 219.129.51.193 219.129.51.255 广东省湛江市 电信
623 219.129.52.0 219.129.52.63 广东省湛江市吴川市 吴阳红叶网吧
624 219.129.52.64 219.129.52.72 广东省湛江市 电信
625 219.129.52.73 219.129.52.73 广东省湛江市 遂溪县豪迈网吧
626 219.129.52.74 219.129.52.146 广东省湛江市 电信
627 219.129.52.147 219.129.52.147 广东省湛江市 遂溪县帝国网吧
628 219.129.52.148 219.129.53.65 广东省湛江市 电信
629 219.129.53.66 219.129.53.128 广东省湛江市吴川市 飞越网吧
630 219.129.53.129 219.129.54.255 广东省湛江市 电信
631 219.129.55.0 219.129.55.255 广东省湛江市赤坎区 电信
632 219.129.56.0 219.129.56.255 广东省湛江市 电信
633 219.129.57.0 219.129.57.255 广东省湛江市赤坎区 电信
634 219.129.58.0 219.129.58.255 广东省湛江市 (雷州市)电信
635 219.129.59.0 219.129.60.74 广东省湛江市 电信
636 219.129.60.75 219.129.60.75 广东省湛江市 师范学院中九421舍
637 219.129.60.76 219.129.61.114 广东省湛江市 电信
638 219.129.61.115 219.129.61.115 广东省湛江市 师范学院宿舍
639 219.129.61.116 219.129.62.117 广东省湛江市 电信
640 219.129.62.118 219.129.62.118 广东省湛江市赤坎区 之家
641 219.129.62.119 219.129.62.255 广东省湛江市赤坎区 /廉江市电信
642 219.129.63.0 219.129.63.1 广东省湛江市 电信
643 219.129.63.2 219.129.63.62 广东省湛江市徐闻县 年代网吧
644 219.129.63.63 219.129.63.129 广东省湛江市 电信
645 219.129.63.130 219.129.63.190 广东省湛江市徐闻县 海之花网吧
646 219.129.63.191 219.129.63.193 广东省湛江市 电信
647 219.129.63.194 219.129.63.254 广东省湛江市徐闻县 唐林网吧
648 219.129.63.255 219.129.64.1 广东省湛江市 电信
649 219.129.64.2 219.129.64.34 广东省湛江市徐闻县 时空网吧
650 219.129.64.35 219.129.64.36 广东省湛江市麻章区 蓝精灵网吧
651 219.129.64.37 219.129.64.62 广东省湛江市徐闻县 时空网吧
652 219.129.64.63 219.129.64.65 广东省湛江市 电信
653 219.129.64.66 219.129.64.126 广东省湛江市徐闻县 联进网吧
654 219.129.64.127 219.129.64.128 广东省湛江市 电信
655 219.129.64.129 219.129.64.129 广东省湛江市徐闻县 铁马网吧
656 219.129.64.130 219.129.64.191 广东省湛江市 电信
657 219.129.64.192 219.129.64.245 广东省湛江市徐闻县 好园通网吧
658 219.129.64.246 219.129.65.121 广东省湛江市 电信
659 219.129.65.122 219.129.65.122 广东省湛江市 天宇网吧(环市北路67号)
660 219.129.65.123 219.129.65.124 广东省湛江市 电信
661 219.129.65.125 219.129.65.125 广东省湛江市 天宇网吧
662 219.129.65.126 219.129.65.191 广东省湛江市 电信
663 219.129.65.192 219.129.65.197 广东省湛江市 广东农工商中专学校
664 219.129.65.198 219.129.65.198 广东省湛江市 湛江师范学院
665 219.129.65.199 219.129.65.223 广东省湛江市 广东农工商中专学校
666 219.129.65.224 219.129.66.1 广东省湛江市 电信
667 219.129.66.2 219.129.66.2 广东省湛江市吴川市 振文镇飞天鼠网吧
668 219.129.66.3 219.129.66.127 广东省湛江市 电信
669 219.129.66.128 219.129.66.191 广东省湛江市赤坎区 新达网吧
670 219.129.66.192 219.129.66.255 广东省湛江市 电信
671 219.129.67.0 219.129.67.210 广东省湛江市吴川市 陈约军大型网吧
672 219.129.67.211 219.129.67.255 广东省湛江市 /吴川市
673 219.129.68.0 219.129.68.9 广东省湛江市 电信
674 219.129.68.10 219.129.68.10 广东省湛江市廉江市 人民医院
675 219.129.68.11 219.129.68.107 广东省湛江市 电信
676 219.129.68.108 219.129.68.108 广东省湛江市 遂溪县金网网吧
677 219.129.68.109 219.129.68.129 广东省湛江市 电信
678 219.129.68.130 219.129.68.192 广东省湛江市 坡头区南油5区豪迈网吧
679 219.129.68.193 219.129.68.228 广东省湛江市 电信
680 219.129.68.229 219.129.68.229 广东省湛江市吴川市 星光网吧
681 219.129.68.230 219.129.70.14 广东省湛江市 电信
682 219.129.70.15 219.129.70.15 广东省湛江市霞山区 竞技谷网吧
683 219.129.70.16 219.129.72.137 广东省湛江市 电信
684 219.129.72.138 219.129.72.138 广东省湛江市 鑫港源网吧
685 219.129.72.139 219.129.73.103 广东省湛江市 电信
686 219.129.73.104 219.129.73.104 广东省湛江市吴川市 光速网吧
687 219.129.73.105 219.129.73.200 广东省湛江市 电信
688 219.129.73.201 219.129.73.201 广东省湛江市赤坎区 湛江一中培才学校
689 219.129.73.202 219.129.74.80 广东省湛江市 电信
690 219.129.74.81 219.129.74.81 广东省湛江市吴川市 快客网吧
691 219.129.74.82 219.129.75.1 广东省湛江市 电信
692 219.129.75.2 219.129.75.222 广东省湛江市霞山区 蓝宇网络网吧
693 219.129.75.223 219.129.76.59 广东省湛江市 电信
694 219.129.76.60 219.129.76.60 广东省湛江市徐闻县 怡心网吧
695 219.129.76.61 219.129.76.68 广东省湛江市徐闻县 通达果汁有限公司
696 219.129.76.69 219.129.76.207 广东省湛江市 电信
697 219.129.76.208 219.129.76.208 广东省湛江市 网言吧
698 219.129.76.209 219.129.76.210 广东省湛江市 电信
699 219.129.76.211 219.129.76.211 广东省湛江市遂溪县 网缘网吧(文育路19号)
700 219.129.76.212 219.129.77.129 广东省湛江市 电信
701 219.129.77.130 219.129.77.130 广东省湛江市雷州市 风暴龙网吧
702 219.129.77.131 219.129.77.197 广东省湛江市 电信
703 219.129.77.198 219.129.77.198 广东省湛江市 世纪家园网络会所
704 219.129.77.199 219.129.78.67 广东省湛江市 电信
705 219.129.78.68 219.129.78.68 广东省湛江市霞山区 闽粤网吧
706 219.129.78.69 219.129.78.161 广东省湛江市 电信
707 219.129.78.162 219.129.78.190 广东省湛江市霞山区 飞扬网吧
708 219.129.78.191 219.129.78.223 广东省湛江市 电信
709 219.129.78.224 219.129.78.227 广东省湛江市廉江市 第三中学
710 219.129.78.228 219.129.78.230 广东省湛江市 贵州师范大学湛江实验学校
711 219.129.78.231 219.129.78.239 广东省湛江市廉江市 第三中学
712 219.129.78.240 219.129.78.244 广东省湛江市 电信
713 219.129.78.245 219.129.78.245 广东省湛江市徐闻县 唐林网吧
714 219.129.78.246 219.129.78.255 广东省湛江市 电信
715 219.129.79.0 219.129.79.0 广东省湛江市徐闻县 浪花网吧
716 219.129.79.1 219.129.79.61 广东省湛江市徐闻县 豪兴网吧
717 219.129.79.62 219.129.79.126 广东省湛江市徐闻县 浪花网吧
718 219.129.79.127 219.129.79.221 广东省湛江市 电信
719 219.129.79.222 219.129.79.222 广东省湛江市吴川市 风云网吧
720 219.129.79.223 219.129.79.255 广东省湛江市 电信
721 219.132.0.0 219.132.0.146 广东省湛江市 广东海洋大学
722 219.132.0.147 219.132.0.147 广东省湛江市 凌点科技(国贸A座5楼A1-A2)
723 219.132.0.148 219.132.7.255 广东省湛江市 广东海洋大学
724 219.132.8.0 219.132.8.24 广东省湛江市 电信
725 219.132.8.25 219.132.8.25 广东省湛江市霞山区 绝对网吧
726 219.132.8.26 219.132.8.255 广东省湛江市 电信
727 219.132.9.0 219.132.9.193 广东省湛江市赤坎区 电信
728 219.132.9.194 219.132.9.254 广东省湛江市霞山区 飞扬网吧
729 219.132.9.255 219.132.9.255 广东省湛江市赤坎区 电信
730 219.132.10.0 219.132.10.128 广东省湛江市徐闻县 联朋网吧
731 219.132.10.129 219.132.10.165 广东省湛江市徐闻县 连心网吧
732 219.132.10.166 219.132.10.193 广东省湛江市 电信
733 219.132.10.194 219.132.10.254 广东省湛江市徐闻县 惠通网吧
734 219.132.10.255 219.132.11.0 广东省湛江市 电信
735 219.132.11.1 219.132.11.200 广东省湛江市赤坎区 超越网吧
736 219.132.11.201 219.132.12.131 广东省湛江市 电信
737 219.132.12.132 219.132.12.132 广东省湛江市 遂溪县进修学校
738 219.132.12.133 219.132.12.191 广东省湛江市 电信
739 219.132.12.192 219.132.12.255 广东省湛江市 华丽金音影碟有限公司
740 219.132.13.0 219.132.13.147 广东省湛江市 电信
741 219.132.13.148 219.132.13.148 广东省湛江市雷州市 潮流网吧
742 219.132.13.149 219.132.13.255 广东省湛江市 电信
743 219.132.14.0 219.132.14.255 广东省湛江市 湛江师范学院
744 219.132.15.0 219.132.15.193 广东省湛江市 电信
745 219.132.15.194 219.132.15.255 广东省湛江市 青平镇金龙网吧
746 219.132.16.0 219.132.16.157 广东省湛江市 电信
747 219.132.16.158 219.132.16.158 广东省湛江市 黄坡光明网吧
748 219.132.16.159 219.132.17.65 广东省湛江市 电信
749 219.132.17.66 219.132.17.126 广东省湛江市 吴阳晓星网吧
750 219.132.17.127 219.132.17.148 广东省湛江市 电信
751 219.132.17.149 219.132.17.149 广东省湛江市 友缘网吧
752 219.132.17.150 219.132.17.167 广东省湛江市 电信
753 219.132.17.168 219.132.17.168 广东省湛江市 龙潮网吧
754 219.132.17.169 219.132.17.217 广东省湛江市 电信
755 219.132.17.218 219.132.17.228 广东省湛江市 坡头区坡头镇开放网吧
756 219.132.17.229 219.132.18.172 广东省湛江市 电信
757 219.132.18.173 219.132.18.175 广东省湛江市霞山区 步行街辉瑞网吧
758 219.132.18.176 219.132.18.177 广东省湛江市 电信
759 219.132.18.178 219.132.18.178 广东省湛江市霞山区 辉瑞网吧
760 219.132.18.179 219.132.19.1 广东省湛江市 电信
761 219.132.19.2 219.132.19.2 广东省湛江市赤坎区 新达网络
762 219.132.19.3 219.132.19.48 广东省湛江市 电信
763 219.132.19.49 219.132.19.49 广东省湛江市赤坎区 新达网吧
764 219.132.19.50 219.132.20.7 广东省湛江市 电信
765 219.132.20.8 219.132.20.8 广东省湛江市赤坎区 海棠网吧
766 219.132.20.9 219.132.20.17 广东省湛江市 电信
767 219.132.20.18 219.132.20.18 广东省湛江市赤坎区 J&J网吧
768 219.132.20.19 219.132.21.191 广东省湛江市 电信
769 219.132.21.192 219.132.21.255 广东省湛江市吴川市 第一中学
770 219.132.22.0 219.132.22.64 广东省湛江市 电信
771 219.132.22.65 219.132.22.126 广东省湛江市雷州市 如意网吧
772 219.132.22.127 219.132.23.65 广东省湛江市 电信
773 219.132.23.66 219.132.23.66 广东省湛江市吴川市 三剑客网吧
774 219.132.23.67 219.132.23.113 广东省湛江市 电信
775 219.132.23.114 219.132.23.126 广东省湛江市吴川市 明知网吧
776 219.132.23.127 219.132.24.250 广东省湛江市 电信
777 219.132.24.251 219.132.24.251 广东省湛江市霞山区 福利网吧
778 219.132.24.252 219.132.30.150 广东省湛江市 电信
779 219.132.30.151 219.132.30.151 广东省湛江市 湛江海洋大学
780 219.132.30.152 219.132.32.24 广东省湛江市 电信
781 219.132.32.25 219.132.32.25 广东省湛江市赤坎区 拉格网吧
782 219.132.32.26 219.132.32.49 广东省湛江市 电信
783 219.132.32.50 219.132.32.180 广东省湛江市霞山区 先锋网吧
784 219.132.32.181 219.132.33.0 广东省湛江市 电信
785 219.132.33.1 219.132.33.142 广东省湛江市吴川市 大地飞龙网吧(大富广场二楼)
786 219.132.33.143 219.132.34.24 广东省湛江市 电信
787 219.132.34.25 219.132.34.25 广东省湛江市 虹日网吧
788 219.132.34.26 219.132.35.1 广东省湛江市 电信
789 219.132.35.2 219.132.35.62 广东省湛江市吴川市 明知网吧
790 219.132.35.63 219.132.35.179 广东省湛江市 电信
791 219.132.35.180 219.132.35.180 广东省湛江市 坡头区银沙网吧
792 219.132.35.181 219.132.36.1 广东省湛江市 电信
793 219.132.36.2 219.132.36.2 广东省湛江市 虹日网吧
794 219.132.36.3 219.132.36.197 广东省湛江市 电信
795 219.132.36.198 219.132.36.198 广东省湛江市霞山区 虹日网吧(建新西路17号)
796 219.132.36.199 219.132.38.0 广东省湛江市 电信
797 219.132.38.1 219.132.38.1 广东省湛江市 现代网吧
798 219.132.38.2 219.132.38.30 广东省湛江市 湛江师范学院
799 219.132.38.31 219.132.38.57 广东省湛江市 电信
800 219.132.38.58 219.132.38.58 广东省湛江市 安铺镇创山缘网吧
801 219.132.38.59 219.132.38.99 广东省湛江市 电信
802 219.132.38.100 219.132.38.114 广东省湛江市麻章区 现代网吧一楼
803 219.132.38.115 219.132.38.117 广东省湛江市 电信
804 219.132.38.118 219.132.38.118 广东省湛江市 黄坡飞腾网吧
805 219.132.38.119 219.132.38.144 广东省湛江市 电信
806 219.132.38.145 219.132.38.145 广东省湛江市麻章区 高技网吧
807 219.132.38.146 219.132.38.149 广东省湛江市 电信
808 219.132.38.150 219.132.38.150 广东省湛江市麻章区 现代网吧一楼
809 219.132.38.151 219.132.38.214 广东省湛江市 电信
810 219.132.38.215 219.132.38.215 广东省湛江市 麻赤路现代网吧
811 219.132.38.216 219.132.38.227 广东省湛江市 电信
812 219.132.38.228 219.132.38.228 广东省湛江市麻章区 麻赤路现代网吧
813 219.132.38.229 219.132.38.250 广东省湛江市 电信
814 219.132.38.251 219.132.38.251 广东省湛江市麻章区 现代网吧
815 219.132.38.252 219.132.40.255 广东省湛江市 电信
816 219.132.41.0 219.132.41.255 广东省湛江市吴川市 电信
817 219.132.42.0 219.132.42.255 广东省湛江市 电信
818 219.132.43.0 219.132.44.213 广东省湛江市赤坎区 电信
819 219.132.44.214 219.132.44.214 广东省湛江市麻章区 太平镇网吧
820 219.132.44.215 219.132.45.255 广东省湛江市赤坎区 电信
821 219.132.46.0 219.132.46.90 广东省湛江市 电信
822 219.132.46.91 219.132.46.91 广东省湛江市 无名网吧
823 219.132.46.92 219.132.49.116 广东省湛江市 电信
824 219.132.49.117 219.132.49.117 广东省湛江市 湛江师范学院
825 219.132.49.118 219.132.52.53 广东省湛江市 电信
826 219.132.52.54 219.132.52.54 广东省湛江市吴川市 湛聪网吧
827 219.132.52.55 219.132.52.131 广东省湛江市 电信
828 219.132.52.132 219.132.52.132 广东省湛江市吴川市 港丰商贸总部
829 219.132.52.133 219.132.54.250 广东省湛江市 电信
830 219.132.54.251 219.132.54.251 广东省湛江市吴川市 兰石聪浪网吧
831 219.132.54.252 219.132.56.198 广东省湛江市 电信
832 219.132.56.199 219.132.56.199 广东省湛江市 星际网吧
833 219.132.56.200 219.132.57.72 广东省湛江市 电信
834 219.132.57.73 219.132.57.73 广东省湛江市 声群网吧
835 219.132.57.74 219.132.58.196 广东省湛江市 电信
836 219.132.58.197 219.132.58.197 广东省湛江市麻章区 齐齐网吧(湖光镇商业广场)
837 219.132.58.198 219.132.58.213 广东省湛江市 电信
838 219.132.58.214 219.132.58.214 广东省湛江市吴川市 欢乐网吧
839 219.132.58.215 219.132.58.225 广东省湛江市 电信
840 219.132.58.226 219.132.58.226 广东省湛江市吴川市 银冠网吧
841 219.132.58.227 219.132.58.241 广东省湛江市 电信
842 219.132.58.242 219.132.58.255 广东省湛江市吴川市 明知网吧
843 219.132.59.0 219.132.59.125 广东省湛江市 电信
844 219.132.59.126 219.132.59.126 广东省湛江市 智能网吧
845 219.132.59.127 219.132.60.1 广东省湛江市 电信
846 219.132.60.2 219.132.60.2 广东省湛江市 星空网盟
847 219.132.60.3 219.132.60.3 广东省湛江市 星空网盟旗舰店
848 219.132.60.4 219.132.61.129 广东省湛江市 电信
849 219.132.61.130 219.132.61.255 广东省湛江市廉江市 群星网吧
850 219.132.62.0 219.132.62.41 广东省湛江市 电信
851 219.132.62.42 219.132.62.42 广东省湛江市 新起点网吧
852 219.132.62.43 219.132.62.139 广东省湛江市 电信
853 219.132.62.140 219.132.62.140 广东省湛江市 新起点网吧
854 219.132.62.141 219.132.62.167 广东省湛江市 电信
855 219.132.62.168 219.132.62.168 广东省湛江市霞山区 新起点网吧
856 219.132.62.169 219.132.62.187 广东省湛江市 电信
857 219.132.62.188 219.132.62.188 广东省湛江市霞山区 友谊路新起点网吧
858 219.132.62.189 219.132.63.18 广东省湛江市 电信
859 219.132.63.20 219.132.63.71 广东省湛江市 电信
860 219.132.63.72 219.132.63.72 广东省湛江市霞山区 恒大网吧(人民大道)
861 219.132.63.73 219.132.66.1 广东省湛江市 电信
862 219.132.66.2 219.132.66.2 广东省湛江市 畅游网吧
863 219.132.66.3 219.132.66.63 广东省湛江市 电信
864 219.132.66.64 219.132.66.127 广东省湛江市廉江市 安铺镇科战网吧
865 219.132.66.128 219.132.67.1 广东省湛江市 电信
866 219.132.67.2 219.132.67.68 广东省湛江市吴川市 飞越网吧
867 219.132.67.69 219.132.67.69 广东省湛江市 坡头区金浪网吧
868 219.132.67.70 219.132.67.128 广东省湛江市吴川市 飞越网吧
869 219.132.67.129 219.132.68.41 广东省湛江市 电信
870 219.132.68.42 219.132.68.42 广东省湛江市霞山区 风情网吧
871 219.132.68.43 219.132.68.186 广东省湛江市 电信
872 219.132.68.187 219.132.68.187 广东省湛江市 第二技工学校
873 219.132.68.188 219.132.69.95 广东省湛江市 电信
874 219.132.69.96 219.132.69.96 广东省湛江市 爽爽网吧
875 219.132.69.97 219.132.70.21 广东省湛江市 电信
876 219.132.70.22 219.132.70.22 广东省湛江市吴川市 金锁匙网吧
877 219.132.70.23 219.132.70.65 广东省湛江市 电信
878 219.132.70.66 219.132.70.116 广东省湛江市霞山区 新野网吧(步行街尾)
879 219.132.70.117 219.132.70.131 广东省湛江市 电信
880 219.132.70.132 219.132.70.173 广东省湛江市徐闻县 日吉网吧
881 219.132.70.174 219.132.71.1 广东省湛江市 电信
882 219.132.71.2 219.132.71.62 广东省湛江市吴川市 吴阳太阳雨网吧
883 219.132.71.63 219.132.71.191 广东省湛江市 电信
884 219.132.71.192 219.132.71.255 广东省湛江市 安铺镇都市E站网吧
885 219.132.72.0 219.132.72.34 广东省湛江市 电信
886 219.132.72.35 219.132.72.35 广东省湛江市 雷州市英利镇千里缘网吧
887 219.132.72.36 219.132.73.117 广东省湛江市 电信
888 219.132.73.118 219.132.73.118 广东省湛江市廉江市 天地通网吧
889 219.132.73.119 219.132.73.159 广东省湛江市 电信
890 219.132.73.160 219.132.73.192 广东省湛江市 遂溪县情缘网吧
891 219.132.73.193 219.132.75.48 广东省湛江市 电信
892 219.132.75.49 219.132.75.49 广东省湛江市麻章区 长城网吧
893 219.132.75.50 219.132.76.17 广东省湛江市 电信
894 219.132.76.18 219.132.76.19 广东省湛江市 广东海洋大学湛江机电教育集团
895 219.132.76.20 219.132.76.27 广东省湛江市 电信
896 219.132.76.28 219.132.76.30 广东省湛江市 广东海洋大学湛江机电学校
897 219.132.76.31 219.132.78.133 广东省湛江市 电信
898 219.132.78.134 219.132.78.134 广东省湛江市 霞山红叶网吧
899 219.132.78.135 219.132.78.222 广东省湛江市 电信
900 219.132.78.223 219.132.78.223 广东省湛江市霞山区 枫叶网吧
901 219.132.78.224 219.132.79.117 广东省湛江市 电信
902 219.132.79.118 219.132.79.118 广东省湛江市霞山区 英岚网吧
903 219.132.79.119 219.132.79.255 广东省湛江市 电信
904 220.198.97.0 220.198.97.164 广东省湛江市 联通
905 220.198.97.165 220.198.97.165 广东省湛江市 风情网吧
906 220.198.97.166 220.198.101.75 广东省湛江市 联通
907 220.198.101.76 220.198.101.76 广东省湛江市 洪财网吧
908 220.198.101.77 220.198.102.7 广东省湛江市 联通
909 220.198.102.8 220.198.102.9 广东省湛江市 联通中央机房
910 220.198.102.10 220.198.102.255 广东省湛江市 联通
911 220.199.64.0 220.199.127.255 广东省湛江市 联通
912 220.242.88.0 220.242.91.255 广东省湛江市 珠江宽频
913 221.4.240.0 221.4.244.255 广东省湛江市 联通
914 221.4.245.0 221.4.245.255 广东省湛江市赤坎区 联通
915 221.4.246.0 221.4.255.255 广东省湛江市 联通
916 221.5.96.0 221.5.98.255 广东省湛江市 联通
917 221.5.99.0 221.5.99.128 广东省湛江市 万通宽带总机房
918 221.5.99.129 221.5.99.255 广东省湛江市 万通宽带主机托管IP段
919 221.5.100.0 221.5.101.255 广东省湛江市 万通网
920 221.5.102.0 221.5.106.128 广东省湛江市 联通
921 221.5.106.129 221.5.106.180 广东省湛江市 万通宽带环彩网吧
922 221.5.106.181 221.5.111.255 广东省湛江市 联通
923 222.50.57.0 222.50.57.255 广东省湛江市 中移铁通
924 222.50.144.0 222.50.148.255 广东省湛江市 中移铁通
925 222.50.149.0 222.50.149.255 广东省湛江市廉江市 中移铁通
926 223.73.96.0 223.73.99.255 广东省湛江市 移动
927 223.73.167.0 223.73.167.255 广东省湛江市 移动