ip地址查询

中山市IP地址列表

中山市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.17.114.0 14.17.115.255 广东省中山市 电信
2 14.17.120.0 14.17.127.255 广东省中山市 电信
3 14.18.0.0 14.18.7.255 广东省中山市 电信
4 14.20.128.0 14.20.255.255 广东省中山市 电信
5 14.21.16.0 14.21.23.255 广东省中山市 电信
6 14.21.224.0 14.21.255.255 广东省中山市 电信
7 14.27.128.0 14.27.191.255 广东省中山市 电信
8 14.29.74.0 14.29.75.255 广东省中山市 电信
9 14.114.0.0 14.115.255.255 广东省中山市 电信
10 14.118.132.0 14.118.135.255 广东省中山市 电信
11 14.118.144.0 14.118.191.255 广东省中山市 电信
12 14.126.0.0 14.126.31.255 广东省中山市 电信
13 14.126.64.0 14.126.127.255 广东省中山市 电信
14 27.42.128.0 27.42.255.255 广东省中山市 联通
15 42.197.24.0 42.197.31.255 广东省中山市 鹏博士长城宽带
16 58.253.48.0 58.253.63.255 广东省中山市 联通
17 58.253.160.0 58.253.191.255 广东省中山市 联通
18 59.33.0.0 59.33.35.36 广东省中山市 电信
19 59.33.35.37 59.33.35.38 广东省中山市 三信精密有限公司
20 59.33.35.39 59.33.36.24 广东省中山市 电信
21 59.33.36.25 59.33.36.25 广东省中山市 职业技术学院
22 59.33.36.26 59.33.36.33 广东省中山市 电信
23 59.33.36.34 59.33.36.34 广东省中山市 中山国际酒店(中山一路142号)
24 59.33.36.35 59.33.36.64 广东省中山市 电信
25 59.33.36.65 59.33.36.65 广东省中山市 联通绿色网苑
26 59.33.36.66 59.33.36.128 广东省中山市 电信
27 59.33.36.129 59.33.36.129 广东省中山市 石歧区中山星盟网吧大信店(大信新都汇会所二楼)
28 59.33.36.130 59.33.36.136 广东省中山市 电信
29 59.33.36.137 59.33.36.137 广东省中山市 三角镇星光网吧
30 59.33.36.138 59.33.36.200 广东省中山市 电信
31 59.33.36.201 59.33.36.201 广东省中山市 沙溪南路5号2楼(雷柏高服装有限公司)
32 59.33.36.202 59.33.37.160 广东省中山市 电信
33 59.33.37.161 59.33.37.161 广东省中山市 东怡网络(东凤镇兴华中路二楼)
34 59.33.37.162 59.33.37.192 广东省中山市 电信
35 59.33.37.193 59.33.37.193 广东省中山市 板芙新思域网吧
36 59.33.37.194 59.33.37.216 广东省中山市 电信
37 59.33.37.217 59.33.37.217 广东省中山市 三角镇高平网吧
38 59.33.37.218 59.33.38.255 广东省中山市 电信
39 59.33.39.0 59.33.39.255 广东省中山市 电信节点
40 59.33.40.0 59.33.44.50 广东省中山市 电信
41 59.33.44.51 59.33.44.51 广东省中山市 缘来一生网吧
42 59.33.44.52 59.33.44.109 广东省中山市 电信
43 59.33.44.110 59.33.44.110 广东省中山市 环球网吧
44 59.33.44.111 59.33.45.37 广东省中山市 电信
45 59.33.45.38 59.33.45.41 广东省中山市 小榄富丰盛制衣厂
46 59.33.45.42 59.33.45.126 广东省中山市 电信
47 59.33.45.127 59.33.45.127 广东省中山市 旭日网吧(场二楼)
48 59.33.45.128 59.33.45.150 广东省中山市 电信
49 59.33.45.151 59.33.45.151 广东省中山市 蓝天网吧(黄圃镇兴圃大道百惠二楼)
50 59.33.45.152 59.33.45.178 广东省中山市 电信
51 59.33.45.179 59.33.45.179 广东省中山市 丽阁商务酒店
52 59.33.45.180 59.33.45.216 广东省中山市 电信
53 59.33.45.217 59.33.45.217 广东省中山市 吉祥网吧
54 59.33.45.218 59.33.46.21 广东省中山市 电信
55 59.33.46.22 59.33.46.22 广东省中山市 南下飞翔网吧(南下麻洲街)
56 59.33.46.23 59.33.46.55 广东省中山市 电信
57 59.33.46.56 59.33.46.56 广东省中山市 克鲁马网吧
58 59.33.46.57 59.33.46.57 广东省中山市 焯盈网吧(白沙湾涌下直街30号)
59 59.33.46.58 59.33.46.134 广东省中山市 电信
60 59.33.46.135 59.33.46.135 广东省中山市 零度空间网吧(广东药学院中山校区对面)
61 59.33.46.136 59.33.82.64 广东省中山市 电信
62 59.33.82.65 59.33.82.65 广东省中山市 任我行网吧
63 59.33.82.66 59.33.82.128 广东省中山市 电信
64 59.33.82.129 59.33.82.129 广东省中山市 黄圃镇马鞍村耐特网吧
65 59.33.82.130 59.33.82.156 广东省中山市 电信
66 59.33.82.157 59.33.82.157 广东省中山市 东升镇联通网苑(东成路三鸟市场对面)
67 59.33.82.158 59.33.83.8 广东省中山市 电信
68 59.33.83.9 59.33.83.9 广东省中山市 南朗镇互动网吧
69 59.33.83.10 59.33.83.136 广东省中山市 电信
70 59.33.83.137 59.33.83.137 广东省中山市 东升镇翔雄网吧
71 59.33.83.138 59.33.83.180 广东省中山市 电信
72 59.33.83.181 59.33.83.181 广东省中山市 坦州填十四村博文网吧
73 59.33.83.182 59.33.83.236 广东省中山市 电信
74 59.33.83.237 59.33.83.237 广东省中山市 板芙镇四海网吧
75 59.33.83.238 59.33.99.255 广东省中山市 电信
76 59.33.100.0 59.33.100.255 广东省中山市 电信节点
77 59.33.101.0 59.33.120.40 广东省中山市 电信
78 59.33.120.41 59.33.120.41 广东省中山市 飞越网吧
79 59.33.120.42 59.33.120.98 广东省中山市 电信
80 59.33.120.99 59.33.120.99 广东省中山市 教育网
81 59.33.120.100 59.33.120.132 广东省中山市 电信
82 59.33.120.133 59.33.120.133 广东省中山市 石岐区岐头联通网苑
83 59.33.120.134 59.33.121.16 广东省中山市 电信
84 59.33.121.17 59.33.121.17 广东省中山市 神湾镇中天网吧
85 59.33.121.18 59.33.121.24 广东省中山市 电信
86 59.33.121.25 59.33.121.25 广东省中山市 南区华斌网吧
87 59.33.121.26 59.33.121.208 广东省中山市 电信
88 59.33.121.209 59.33.121.209 广东省中山市 星空网盟中山小榄店
89 59.33.121.210 59.33.121.240 广东省中山市 电信
90 59.33.121.241 59.33.121.241 广东省中山市 小榄镇森宇网吧(永宁螺沙广丰路16号二楼)
91 59.33.121.242 59.33.147.255 广东省中山市 电信
92 59.37.38.0 59.37.39.255 广东省中山市 电信
93 61.28.54.0 61.28.54.255 广东省中山市 盈联宽带
94 61.142.64.0 61.142.67.5 广东省中山市 电信
95 61.142.67.6 61.142.67.6 广东省中山市 教育局信息中心
96 61.142.67.7 61.142.82.129 广东省中山市 电信
97 61.142.82.130 61.142.82.130 广东省中山市 技师学院
98 61.142.82.131 61.142.97.6 广东省中山市 电信
99 61.142.97.7 61.142.97.7 广东省中山市 情缘网吧
100 61.142.97.8 61.142.97.47 广东省中山市 电信
101 61.142.97.48 61.142.97.48 广东省中山市 情缘网吧
102 61.142.97.49 61.142.97.50 广东省中山市 电信
103 61.142.97.51 61.142.97.51 广东省中山市 情缘网吧
104 61.142.97.52 61.142.97.66 广东省中山市 电信
105 61.142.97.67 61.142.97.67 广东省中山市 情缘网吧
106 61.142.97.68 61.142.99.68 广东省中山市 电信
107 61.142.99.69 61.142.99.69 广东省中山市 情缘网吧
108 61.142.99.70 61.142.101.185 广东省中山市 电信
109 61.142.101.186 61.142.101.186 广东省中山市 电信节点
110 61.142.101.187 61.142.102.81 广东省中山市 电信
111 61.142.102.82 61.142.102.82 广东省中山市 电信节点
112 61.142.102.83 61.142.103.97 广东省中山市 电信
113 61.142.103.98 61.142.103.98 广东省中山市 南朗镇翠亨村中山纪念中学
114 61.142.103.99 61.142.105.42 广东省中山市 电信
115 61.142.105.43 61.142.105.43 广东省中山市 康建网吧
116 61.142.105.44 61.142.109.255 广东省中山市 电信
117 61.142.110.0 61.142.110.255 广东省中山市 电信节点
118 61.142.111.0 61.142.111.16 广东省中山市 电信
119 61.142.111.17 61.142.111.17 广东省中山市 康建网吧
120 61.142.111.18 61.142.111.60 广东省中山市 电信
121 61.142.111.61 61.142.111.61 广东省中山市 古镇国贸大酒店有限公司网络信息中心(古镇镇中兴大道中路国贸大酒店C区二楼)
122 61.142.111.62 61.142.111.65 广东省中山市 电信
123 61.142.111.66 61.142.111.68 广东省中山市 广东药学院(中山校区)
124 61.142.111.69 61.142.111.104 广东省中山市 电信
125 61.142.111.105 61.142.111.105 广东省中山市 小榄镇创宇铁通网吧
126 61.142.111.106 61.142.111.108 广东省中山市 电信
127 61.142.111.109 61.142.111.109 广东省中山市 小榄镇创宇铁通网吧
128 61.142.111.110 61.142.111.116 广东省中山市 电信
129 61.142.111.117 61.142.111.117 广东省中山市 西区水牛城风云网吧
130 61.142.111.118 61.142.111.152 广东省中山市 电信
131 61.142.111.153 61.142.111.153 广东省中山市 三角小精灵网吧
132 61.142.111.154 61.142.111.226 广东省中山市 电信
133 61.142.111.227 61.142.111.227 广东省中山市 舜宇光学
134 61.142.111.228 61.142.112.116 广东省中山市 电信
135 61.142.112.117 61.142.112.117 广东省中山市 三角镇富民二楼金雅网吧
136 61.142.112.118 61.142.112.120 广东省中山市 电信
137 61.142.112.121 61.142.112.121 广东省中山市 博文网吧(十四村旺嘉商场二楼)
138 61.142.112.122 61.142.113.64 广东省中山市 电信
139 61.142.113.65 61.142.113.70 广东省中山市 添柏实业发展限公司
140 61.142.113.71 61.142.113.81 广东省中山市 电信
141 61.142.113.82 61.142.113.86 广东省中山市 第一中学高中部
142 61.142.113.87 61.142.113.144 广东省中山市 电信
143 61.142.113.145 61.142.113.145 广东省中山市 西区烟洲新村第二幢创宇网吧
144 61.142.113.146 61.142.113.148 广东省中山市 电信
145 61.142.113.149 61.142.113.149 广东省中山市 港口镇流星网吧
146 61.142.113.150 61.142.113.253 广东省中山市 电信
147 61.142.113.254 61.142.113.254 广东省中山市 南头镇TCL空调器有限公司-采购部
148 61.142.113.255 61.142.114.65 广东省中山市 电信
149 61.142.114.66 61.142.114.67 广东省中山市 小榄镇巨星网吧
150 61.142.114.68 61.142.114.73 广东省中山市 电信
151 61.142.114.74 61.142.114.74 广东省中山市 电子科技大学中山学院
152 61.142.114.75 61.142.114.92 广东省中山市 电信
153 61.142.114.93 61.142.114.93 广东省中山市 古镇为民酒店
154 61.142.114.94 61.142.114.188 广东省中山市 电信
155 61.142.114.189 61.142.114.189 广东省中山市 沙溪格林特网吧
156 61.142.114.190 61.142.118.255 广东省中山市 电信
157 61.142.120.0 61.142.121.255 广东省中山市 电信
158 61.143.113.9 61.143.114.255 广东省中山市 沙溪宝珠网吧
159 61.234.124.0 61.234.127.255 广东省中山市 中移铁通
160 61.242.60.0 61.242.63.255 广东省中山市 联通
161 61.242.86.0 61.242.86.65 广东省中山市 联通
162 61.242.86.66 61.242.86.66 广东省中山市 火炬职业技术学院
163 61.242.86.67 61.242.87.255 广东省中山市 联通
164 91.234.36.0 91.234.36.255 广东省中山市 英特热能科技有限公司
165 101.104.64.0 101.104.75.255 广东省中山市 鹏博士长城宽带
166 110.208.233.0 110.208.243.255 广东省中山市 中移铁通
167 110.210.225.0 110.210.227.255 广东省中山市 中移铁通
168 112.89.88.0 112.89.91.255 广东省中山市 联通
169 112.90.48.0 112.90.63.255 广东省中山市 联通
170 112.90.176.0 112.90.183.255 广东省中山市 联通
171 112.91.0.56 112.91.0.59 广东省中山市 联通
172 112.91.0.96 112.91.0.99 广东省中山市 联通
173 112.91.34.0 112.91.34.255 广东省中山市 联通
174 112.91.56.0 112.91.63.255 广东省中山市 联通
175 112.91.176.0 112.91.183.255 广东省中山市 联通
176 112.92.0.70 112.92.0.70 广东省中山市 联通
177 112.92.0.74 112.92.0.74 广东省中山市 联通
178 112.92.0.78 112.92.0.78 广东省中山市 联通
179 112.92.0.86 112.92.0.86 广东省中山市 联通
180 112.92.0.90 112.92.0.90 广东省中山市 联通
181 112.92.0.94 112.92.0.94 广东省中山市 联通
182 112.92.0.114 112.92.0.114 广东省中山市 联通
183 112.92.0.118 112.92.0.118 广东省中山市 联通
184 112.92.0.122 112.92.0.122 广东省中山市 联通
185 112.92.0.126 112.92.0.126 广东省中山市 联通
186 112.92.0.166 112.92.0.166 广东省中山市 联通
187 112.92.0.170 112.92.0.170 广东省中山市 联通
188 112.92.0.174 112.92.0.174 广东省中山市 联通
189 112.92.0.182 112.92.0.182 广东省中山市 联通
190 112.92.0.186 112.92.0.186 广东省中山市 联通
191 112.92.36.0 112.92.37.255 广东省中山市 联通
192 112.92.192.0 112.92.223.255 广东省中山市 联通
193 113.73.0.0 113.73.255.255 广东省中山市 电信
194 113.103.192.0 113.103.194.255 广东省中山市 电信
195 113.103.200.0 113.103.201.255 广东省中山市 电信
196 113.103.224.0 113.103.224.255 广东省中山市 电信
197 113.106.0.0 113.106.9.30 广东省中山市 电信
198 113.106.9.31 113.106.9.31 广东省中山市 技师学院
199 113.106.9.32 113.106.16.255 广东省中山市 电信
200 113.106.17.0 113.106.19.255 广东省中山市 电信IDC机房
201 113.106.20.0 113.106.23.255 广东省中山市 电信
202 113.106.24.0 113.106.27.255 广东省中山市 电信IDC机房
203 113.106.28.0 113.106.29.255 广东省中山市 电信
204 113.106.30.0 113.106.31.255 广东省中山市 电信节点
205 113.107.200.0 113.107.211.255 广东省中山市 电信
206 113.112.0.0 113.112.3.255 广东省中山市 电信
207 113.112.128.0 113.112.129.255 广东省中山市 电信
208 113.113.128.0 113.113.131.255 广东省中山市 电信
209 113.115.46.0 113.115.46.255 广东省中山市 电信
210 113.117.128.0 113.117.255.255 广东省中山市 电信
211 116.6.42.0 116.6.43.255 广东省中山市 电信
212 116.28.0.0 116.28.62.255 广东省中山市 电信
213 116.28.63.0 116.28.65.255 广东省中山市 电信IDC机房
214 116.28.66.0 116.28.167.255 广东省中山市 电信
215 116.60.192.0 116.60.205.255 广东省中山市 中移铁通
216 116.194.77.0 116.194.77.255 广东省中山市 中移铁通
217 116.194.227.0 116.194.227.255 广东省中山市 中移铁通
218 119.120.0.0 119.120.1.109 广东省中山市 电信
219 119.120.1.110 119.120.1.110 广东省中山市 泉眼温泉
220 119.120.1.111 119.120.54.255 广东省中山市 电信
221 119.120.55.0 119.120.55.255 广东省中山市 (石岐区)电信
222 119.120.56.0 119.120.91.255 广东省中山市 电信
223 119.120.92.0 119.120.92.255 广东省中山市 电信IDC机房
224 119.120.93.0 119.120.93.255 广东省中山市 电信
225 119.120.94.0 119.120.94.255 广东省中山市 迅雷离线服务器
226 119.120.95.0 119.120.191.255 广东省中山市 电信
227 119.142.0.0 119.142.175.255 广东省中山市 电信
228 119.145.246.0 119.145.246.33 广东省中山市 电信
229 119.145.246.34 119.145.246.34 广东省中山市 电信节点(三乡镇)
230 119.145.246.35 119.145.249.64 广东省中山市 电信
231 119.145.249.65 119.145.249.65 广东省中山市 星盟网吧(古镇古一村顺成围新兴商业楼新天楼三楼)
232 119.145.249.66 119.145.253.255 广东省中山市 电信
233 119.145.254.0 119.145.254.255 广东省中山市 电信IDC机房
234 120.83.224.0 120.83.224.255 广东省中山市 联通
235 120.87.192.0 120.87.223.255 广东省中山市 联通
236 120.196.190.0 120.196.199.255 广东省中山市 移动
237 120.229.56.0 120.229.56.255 广东省中山市 移动
238 120.235.88.0 120.235.99.255 广东省中山市 移动
239 120.239.169.0 120.239.180.255 广东省中山市 移动
240 121.201.0.0 121.201.31.255 广东省中山市 广东瑞江科技有限公司BGP数据中心
241 121.201.83.0 121.201.83.63 广东省中山市 广东金万邦科技投资有限公司(新一代数据中心)BGP节点
242 122.72.124.0 122.72.124.255 广东省中山市 中移铁通
243 123.64.32.0 123.64.39.255 广东省中山市 中移铁通
244 123.64.104.0 123.64.111.255 广东省中山市 中移铁通
245 123.65.152.0 123.65.159.255 广东省中山市 中移铁通
246 125.88.12.0 125.88.13.255 广东省中山市 电信
247 125.92.128.0 125.92.255.255 广东省中山市 电信
248 125.216.8.0 125.216.15.255 广东省中山市 中山职业技术学院
249 157.122.128.0 157.122.191.255 广东省中山市 联通
250 163.177.176.0 163.177.183.255 广东省中山市 联通
251 163.179.0.0 163.179.63.255 广东省中山市 联通
252 183.2.241.0 183.2.241.255 广东省中山市 电信
253 183.2.252.74 183.2.252.74 广东省中山市 电信
254 183.2.252.78 183.2.252.78 广东省中山市 电信
255 183.2.253.34 183.2.253.34 广东省中山市 电信
256 183.2.253.38 183.2.253.38 广东省中山市 电信
257 183.2.253.78 183.2.253.78 广东省中山市 电信
258 183.2.253.82 183.2.253.82 广东省中山市 电信
259 183.3.160.0 183.3.175.255 广东省中山市 电信
260 183.31.128.0 183.31.191.255 广东省中山市 电信
261 183.32.0.0 183.33.127.255 广东省中山市 电信
262 183.45.96.0 183.45.191.255 广东省中山市 电信
263 183.47.4.0 183.47.11.255 广东省中山市 电信
264 183.51.64.0 183.51.127.255 广东省中山市 电信
265 183.53.216.0 183.53.239.255 广东省中山市 电信
266 183.57.24.0 183.57.27.255 广东省中山市 电信
267 183.58.10.18 183.58.10.18 广东省中山市 电信
268 183.58.10.20 183.58.10.23 广东省中山市 电信
269 183.58.10.66 183.58.10.66 广东省中山市 电信
270 183.58.10.70 183.58.10.70 广东省中山市 电信
271 183.58.11.54 183.58.11.54 广东省中山市 电信
272 183.58.11.58 183.58.11.58 广东省中山市 电信
273 183.58.20.0 183.58.31.255 广东省中山市 电信
274 183.58.40.0 183.58.63.255 广东省中山市 电信
275 183.59.2.0 183.59.2.255 广东省中山市 电信
276 183.59.4.18 183.59.4.18 广东省中山市 电信
277 183.59.4.34 183.59.4.34 广东省中山市 电信
278 183.59.4.222 183.59.4.222 广东省中山市 电信
279 183.59.4.226 183.59.4.226 广东省中山市 电信
280 183.59.5.70 183.59.5.70 广东省中山市 电信
281 183.59.5.78 183.59.5.78 广东省中山市 电信
282 183.59.5.82 183.59.5.82 广东省中山市 电信
283 183.59.5.114 183.59.5.114 广东省中山市 电信
284 183.59.12.50 183.59.12.50 广东省中山市 电信
285 183.59.12.62 183.59.12.62 广东省中山市 电信
286 183.59.12.98 183.59.12.98 广东省中山市 电信
287 183.59.12.138 183.59.12.138 广东省中山市 电信
288 183.59.12.254 183.59.12.254 广东省中山市 电信
289 183.59.13.14 183.59.13.14 广东省中山市 电信
290 183.59.13.74 183.59.13.74 广东省中山市 电信
291 183.59.13.106 183.59.13.106 广东省中山市 电信
292 183.59.13.146 183.59.13.146 广东省中山市 电信
293 183.59.13.190 183.59.13.190 广东省中山市 电信
294 183.59.13.198 183.59.13.198 广东省中山市 电信
295 183.59.13.242 183.59.13.242 广东省中山市 电信
296 183.59.40.0 183.59.43.255 广东省中山市 电信
297 183.59.128.0 183.59.128.255 广东省中山市 电信
298 183.59.248.0 183.59.251.255 广东省中山市 电信
299 183.60.40.0 183.60.47.255 广东省中山市 电信
300 183.61.70.0 183.61.71.255 广东省中山市 电信
301 183.61.80.0 183.61.87.255 广东省中山市 电信
302 183.61.142.128 183.61.142.255 广东省中山市 电信
303 183.61.220.194 183.61.220.194 广东省中山市 电信
304 183.61.221.182 183.61.221.182 广东省中山市 电信
305 183.232.148.0 183.232.149.255 广东省中山市 移动
306 183.232.216.0 183.232.216.255 广东省中山市 移动
307 183.233.132.0 183.233.135.255 广东省中山市 移动
308 183.233.144.0 183.233.147.255 广东省中山市 移动
309 183.234.16.0 183.234.19.255 广东省中山市 移动
310 183.234.144.0 183.234.145.255 广东省中山市 移动
311 183.235.64.0 183.235.83.255 广东省中山市 移动
312 183.235.192.0 183.235.199.255 广东省中山市 移动
313 183.235.208.0 183.235.211.255 广东省中山市 移动
314 183.238.84.0 183.238.95.255 广东省中山市 移动
315 183.239.56.0 183.239.71.255 广东省中山市 移动
316 202.96.186.0 202.96.186.68 广东省中山市 电信
317 202.96.186.69 202.96.186.69 广东省中山市 教育局
318 202.96.186.70 202.96.188.255 广东省中山市 电信
319 202.96.189.0 202.96.189.255 广东省中山市 数据局
320 202.104.153.0 202.104.159.255 广东省中山市 电信
321 202.105.160.0 202.105.167.255 广东省中山市 电信
322 210.12.112.0 210.12.112.255 广东省中山市 联通
323 210.14.228.0 210.14.228.255 广东省广州市 /中山市联通
324 210.38.224.0 210.38.239.255 广东省中山市 电子科技大学中山学院
325 211.96.232.0 211.96.238.159 广东省中山市 联通
326 211.96.238.160 211.96.238.160 广东省中山市 飞易网吧
327 211.96.238.161 211.96.239.255 广东省中山市 联通
328 211.139.215.0 211.139.219.255 广东省中山市 移动
329 211.146.221.128 211.146.221.191 广东省中山市 广电网
330 218.14.0.0 218.14.0.255 广东省中山市 电信骨干网
331 218.14.1.0 218.14.9.51 广东省中山市 电信
332 218.14.9.52 218.14.9.52 广东省中山市 火炬开发区理工2室
333 218.14.9.53 218.14.13.132 广东省中山市 电信
334 218.14.13.133 218.14.13.133 广东省中山市 键网网吧
335 218.14.13.134 218.14.31.67 广东省中山市 电信
336 218.14.31.68 218.14.31.68 广东省中山市 马德利公司广告部
337 218.14.31.69 218.14.33.224 广东省中山市 电信
338 218.14.33.225 218.14.33.225 广东省中山市 大涌镇卓山中学
339 218.14.33.226 218.14.52.201 广东省中山市 电信
340 218.14.52.202 218.14.52.202 广东省中山市 第二建筑设计院市政工程室
341 218.14.52.203 218.14.53.87 广东省中山市 电信
342 218.14.53.88 218.14.53.88 广东省中山市 第二建筑设计院
343 218.14.53.89 218.14.60.133 广东省中山市 电信
344 218.14.60.134 218.14.60.134 广东省中山市 中山温泉宾馆
345 218.14.60.135 218.14.63.255 广东省中山市 电信
346 218.104.160.0 218.104.161.185 广东省中山市 联通
347 218.104.161.186 218.104.161.186 广东省中山市 完美集团有限公司
348 218.104.161.187 218.104.167.229 广东省中山市 联通
349 218.104.167.230 218.104.167.230 广东省中山市 祥运通机房
350 218.104.167.231 218.104.167.255 广东省中山市 联通
351 218.204.174.0 218.204.179.255 广东省中山市 广东移动中山市分公司
352 219.128.0.0 219.128.2.8 广东省中山市 电信
353 219.128.2.9 219.128.2.9 广东省中山市 古镇镇海鸿网吧(曹兴中路160号)
354 219.128.2.10 219.128.2.12 广东省中山市 电信
355 219.128.2.13 219.128.2.13 广东省中山市 南朗镇现代网吧
356 219.128.2.14 219.128.2.20 广东省中山市 电信
357 219.128.2.21 219.128.2.21 广东省中山市 小榄蓝天网吧
358 219.128.2.22 219.128.2.24 广东省中山市 电信
359 219.128.2.25 219.128.2.25 广东省中山市 三乡镇文昌中路162号二楼挑战者网吧
360 219.128.2.26 219.128.2.28 广东省中山市 电信
361 219.128.2.29 219.128.2.29 广东省中山市 黄圃蓝天网络
362 219.128.2.30 219.128.2.33 广东省中山市 电信
363 219.128.2.34 219.128.2.34 广东省中山市 飞翔网吧
364 219.128.2.35 219.128.2.40 广东省中山市 电信
365 219.128.2.41 219.128.2.41 广东省中山市 坦洲镇一优网吧
366 219.128.2.42 219.128.2.44 广东省中山市 电信
367 219.128.2.45 219.128.2.45 广东省中山市 南兴网吧
368 219.128.2.46 219.128.2.52 广东省中山市 电信
369 219.128.2.53 219.128.2.53 广东省中山市 湖滨路80号二楼倚天网吧
370 219.128.2.54 219.128.2.56 广东省中山市 电信
371 219.128.2.57 219.128.2.57 广东省中山市 小榄华宇网吧
372 219.128.2.58 219.128.2.60 广东省中山市 电信
373 219.128.2.61 219.128.2.61 广东省中山市 豆豆网吧
374 219.128.2.62 219.128.2.64 广东省中山市 电信
375 219.128.2.65 219.128.2.65 广东省中山市 南朗互动网吧
376 219.128.2.66 219.128.2.72 广东省中山市 电信
377 219.128.2.73 219.128.2.73 广东省中山市 火炬开发区创新网吧
378 219.128.2.74 219.128.2.76 广东省中山市 电信
379 219.128.2.77 219.128.2.77 广东省中山市 坦洲14村开心网吧
380 219.128.2.78 219.128.2.84 广东省中山市 电信
381 219.128.2.85 219.128.2.85 广东省中山市 古镇镇永兴网吧
382 219.128.2.86 219.128.2.88 广东省中山市 电信
383 219.128.2.89 219.128.2.89 广东省中山市 天龙网吧
384 219.128.2.90 219.128.2.92 广东省中山市 电信
385 219.128.2.93 219.128.2.93 广东省中山市 西区新宇网吧
386 219.128.2.94 219.128.2.96 广东省中山市 电信
387 219.128.2.97 219.128.2.97 广东省中山市 沙溪镇下郎工业大道2号2楼(宇宙网吧)
388 219.128.2.98 219.128.2.100 广东省中山市 电信
389 219.128.2.101 219.128.2.101 广东省中山市 西区中山一路吉祥网吧
390 219.128.2.102 219.128.2.104 广东省中山市 电信
391 219.128.2.105 219.128.2.105 广东省中山市 石岐区天码网吧(太平店)
392 219.128.2.106 219.128.2.108 广东省中山市 电信
393 219.128.2.109 219.128.2.109 广东省中山市 三角镇日升网吧
394 219.128.2.110 219.128.2.116 广东省中山市 电信
395 219.128.2.117 219.128.2.117 广东省中山市 小榄镇小强网吧(新永路131号)
396 219.128.2.118 219.128.2.120 广东省中山市 电信
397 219.128.2.121 219.128.2.121 广东省中山市 沙龙网吧(古镇永兴路)
398 219.128.2.122 219.128.2.124 广东省中山市 电信
399 219.128.2.125 219.128.2.125 广东省中山市 森林网吧
400 219.128.2.126 219.128.2.128 广东省中山市 电信
401 219.128.2.129 219.128.2.129 广东省中山市 小榄想一网吧
402 219.128.2.130 219.128.2.132 广东省中山市 电信
403 219.128.2.133 219.128.2.133 广东省中山市 虫虫网吧
404 219.128.2.134 219.128.2.148 广东省中山市 电信
405 219.128.2.149 219.128.2.149 广东省中山市 沙朗开拓网吧
406 219.128.2.150 219.128.2.152 广东省中山市 电信
407 219.128.2.153 219.128.2.153 广东省中山市 大涌镇星星网吧
408 219.128.2.154 219.128.2.160 广东省中山市 电信
409 219.128.2.161 219.128.2.161 广东省中山市 蓝天网吧
410 219.128.2.162 219.128.2.164 广东省中山市 电信
411 219.128.2.165 219.128.2.165 广东省中山市 三乡镇飞宇网吧
412 219.128.2.166 219.128.2.168 广东省中山市 电信
413 219.128.2.169 219.128.2.169 广东省中山市 超时代网吧
414 219.128.2.170 219.128.2.176 广东省中山市 电信
415 219.128.2.177 219.128.2.177 广东省中山市 新文网吧(火炬开发区)
416 219.128.2.178 219.128.2.180 广东省中山市 电信
417 219.128.2.181 219.128.2.181 广东省中山市 星雨传说
418 219.128.2.182 219.128.2.184 广东省中山市 电信
419 219.128.2.185 219.128.2.185 广东省中山市 坦洲快活谷网吧
420 219.128.2.186 219.128.2.188 广东省中山市 电信
421 219.128.2.189 219.128.2.189 广东省中山市 创新网吧
422 219.128.2.190 219.128.2.201 广东省中山市 电信
423 219.128.2.202 219.128.2.202 广东省中山市 三乡镇happy网吧
424 219.128.2.203 219.128.2.209 广东省中山市 电信
425 219.128.2.210 219.128.2.210 广东省中山市 现代网吧
426 219.128.2.211 219.128.2.225 广东省中山市 电信
427 219.128.2.226 219.128.2.226 广东省中山市 南极光网吧(沙朗镇)
428 219.128.2.227 219.128.2.229 广东省中山市 电信
429 219.128.2.230 219.128.2.230 广东省中山市 古镇岗东工业区蓝宇网吧(文兴路13号)
430 219.128.2.231 219.128.2.233 广东省中山市 电信
431 219.128.2.234 219.128.2.234 广东省中山市 创意网吧
432 219.128.2.235 219.128.2.249 广东省中山市 电信
433 219.128.2.250 219.128.2.250 广东省中山市 环球网吧
434 219.128.2.251 219.128.2.252 广东省中山市 电信
435 219.128.2.253 219.128.2.253 广东省中山市 东区骏升网吧
436 219.128.2.254 219.128.3.0 广东省中山市 电信
437 219.128.3.1 219.128.3.1 广东省中山市 东盈网络(东凤镇金怡南路43号)
438 219.128.3.2 219.128.3.8 广东省中山市 电信
439 219.128.3.9 219.128.3.9 广东省中山市 莲兴路北极光网吧
440 219.128.3.10 219.128.3.16 广东省中山市 电信
441 219.128.3.17 219.128.3.17 广东省中山市 东凤镇东方网吧
442 219.128.3.18 219.128.3.24 广东省中山市 电信
443 219.128.3.25 219.128.3.25 广东省中山市 (坦洲镇)星辰网吧
444 219.128.3.26 219.128.3.28 广东省中山市 电信
445 219.128.3.29 219.128.3.29 广东省中山市 沙溪镇鑫诺网吧(宝珠东路庞头路段华泰大楼二楼)
446 219.128.3.30 219.128.3.32 广东省中山市 电信
447 219.128.3.33 219.128.3.33 广东省中山市 沙溪镇互助网吧
448 219.128.3.34 219.128.3.36 广东省中山市 电信
449 219.128.3.37 219.128.3.37 广东省中山市 恒乐坊网吧(坦洲镇坦洲市场三楼)
450 219.128.3.38 219.128.3.40 广东省中山市 电信
451 219.128.3.41 219.128.3.41 广东省中山市 港口镇键网网吧
452 219.128.3.42 219.128.3.44 广东省中山市 电信
453 219.128.3.45 219.128.3.45 广东省中山市 大时代网吧
454 219.128.3.46 219.128.3.53 广东省中山市 电信
455 219.128.3.54 219.128.3.54 广东省中山市 古镇镇海鸿网吧
456 219.128.3.55 219.128.3.57 广东省中山市 电信
457 219.128.3.58 219.128.3.58 广东省中山市 活力网吧(古镇海州路教)
458 219.128.3.59 219.128.3.64 广东省中山市 电信
459 219.128.3.65 219.128.3.65 广东省中山市 星发网吧
460 219.128.3.66 219.128.3.72 广东省中山市 电信
461 219.128.3.73 219.128.3.73 广东省中山市 新时代网吧
462 219.128.3.74 219.128.3.76 广东省中山市 电信
463 219.128.3.77 219.128.3.77 广东省中山市 飞易网吧
464 219.128.3.78 219.128.3.88 广东省中山市 电信
465 219.128.3.89 219.128.3.89 广东省中山市 高平网吧
466 219.128.3.90 219.128.3.93 广东省中山市 电信
467 219.128.3.94 219.128.3.94 广东省中山市 小榄镇华宇网吧
468 219.128.3.95 219.128.3.101 广东省中山市 电信
469 219.128.3.102 219.128.3.102 广东省中山市 坦洲镇蓝地球网吧
470 219.128.3.103 219.128.3.112 广东省中山市 电信
471 219.128.3.113 219.128.3.113 广东省中山市 小榄镇红山网吧
472 219.128.3.114 219.128.3.116 广东省中山市 电信
473 219.128.3.117 219.128.3.117 广东省中山市 卡士网吧
474 219.128.3.118 219.128.3.121 广东省中山市 电信
475 219.128.3.122 219.128.3.122 广东省中山市 石岐区新生网吧(中山二路22号)
476 219.128.3.123 219.128.3.140 广东省中山市 电信
477 219.128.3.141 219.128.3.141 广东省中山市 东升镇世联网吧
478 219.128.3.142 219.128.3.149 广东省中山市 电信
479 219.128.3.150 219.128.3.150 广东省中山市 恒星网吧
480 219.128.3.151 219.128.3.153 广东省中山市 电信
481 219.128.3.154 219.128.3.154 广东省中山市 南朗镇开心网吧
482 219.128.3.155 219.128.3.157 广东省中山市 电信
483 219.128.3.158 219.128.3.158 广东省中山市 南区天虹网吧
484 219.128.3.159 219.128.3.160 广东省中山市 电信
485 219.128.3.161 219.128.3.161 广东省中山市 创宇网吧
486 219.128.3.162 219.128.3.164 广东省中山市 电信
487 219.128.3.165 219.128.3.165 广东省中山市 沙溪镇龙瑞村金龙网络城
488 219.128.3.166 219.128.3.180 广东省中山市 电信
489 219.128.3.181 219.128.3.181 广东省中山市 火炬开发区创世纪网吧(东利村二楼市场)
490 219.128.3.182 219.128.3.192 广东省中山市 电信
491 219.128.3.193 219.128.3.193 广东省中山市 火炬开发区新新网吧(濠头大道53号)
492 219.128.3.194 219.128.3.197 广东省中山市 电信
493 219.128.3.198 219.128.3.198 广东省中山市 盈电网吧
494 219.128.3.199 219.128.3.200 广东省中山市 电信
495 219.128.3.201 219.128.3.201 广东省中山市 新城网吧
496 219.128.3.202 219.128.3.208 广东省中山市 电信
497 219.128.3.209 219.128.3.209 广东省中山市 游龙网络网吧
498 219.128.3.210 219.128.3.212 广东省中山市 电信
499 219.128.3.213 219.128.3.213 广东省中山市 小榄镇超时空网络城(西区西宛路)
500 219.128.3.214 219.128.3.217 广东省中山市 电信
501 219.128.3.218 219.128.3.218 广东省中山市 吉亚网吧
502 219.128.3.219 219.128.3.224 广东省中山市 电信
503 219.128.3.225 219.128.3.225 广东省中山市 小榄镇天宏网吧
504 219.128.3.226 219.128.3.228 广东省中山市 电信
505 219.128.3.229 219.128.3.229 广东省中山市 轻舞飞扬网吧
506 219.128.3.230 219.128.3.232 广东省中山市 电信
507 219.128.3.233 219.128.3.233 广东省中山市 白石商业街极速网吧
508 219.128.3.234 219.128.3.236 广东省中山市 电信
509 219.128.3.237 219.128.3.237 广东省中山市 天唐网吧(坦洲镇腾云北路64号1-2楼)
510 219.128.3.238 219.128.3.240 广东省中山市 电信
511 219.128.3.241 219.128.3.241 广东省中山市 蓝鸟网吧(板芙镇)
512 219.128.3.242 219.128.3.244 广东省中山市 电信
513 219.128.3.245 219.128.3.245 广东省中山市 沙溪镇宝珠网吧
514 219.128.3.246 219.128.24.166 广东省中山市 电信
515 219.128.24.167 219.128.24.167 广东省中山市 小揽镇实验高级中学
516 219.128.24.168 219.128.35.146 广东省中山市 电信
517 219.128.35.147 219.128.35.147 广东省中山市 国际网络公司
518 219.128.35.148 219.128.47.35 广东省中山市 电信
519 219.128.47.36 219.128.47.36 广东省中山市 东一排骨欢乐餐厅(三乡壹加壹分店)
520 219.128.47.37 219.128.48.128 广东省中山市 电信
521 219.128.48.129 219.128.48.129 广东省中山市 电子科技大学中山学院
522 219.128.48.130 219.128.48.130 广东省中山市 电信
523 219.128.48.131 219.128.48.131 广东省中山市 中山大学光华口腔医学院
524 219.128.48.132 219.128.48.144 广东省中山市 电信
525 219.128.48.145 219.128.48.146 广东省中山市 中山火炬职业技术学院
526 219.128.48.147 219.128.48.241 广东省中山市 电信
527 219.128.48.242 219.128.48.245 广东省中山市 电子科技大学中山学院
528 219.128.48.246 219.128.49.8 广东省中山市 电信
529 219.128.49.9 219.128.49.9 广东省中山市 大涌利富制衣厂
530 219.128.49.10 219.128.49.252 广东省中山市 电信
531 219.128.49.253 219.128.49.253 广东省中山市 大峻网吧(东区库充商业街库充综合市场二楼)
532 219.128.49.254 219.128.50.242 广东省中山市 电信
533 219.128.50.243 219.128.50.243 广东省中山市 三乡镇西山村无名网吧
534 219.128.50.244 219.128.51.0 广东省中山市 电信
535 219.128.51.1 219.128.51.1 广东省中山市 张家边星盟网吧
536 219.128.51.2 219.128.51.2 广东省中山市 电信
537 219.128.51.3 219.128.51.3 广东省中山市 星盟网吧张家边店
538 219.128.51.4 219.128.51.175 广东省中山市 电信
539 219.128.51.176 219.128.51.176 广东省中山市 黄浦金钱网吧
540 219.128.51.177 219.128.63.255 广东省中山市 电信
541 221.4.192.0 221.4.195.77 广东省中山市 联通
542 221.4.195.78 221.4.195.78 广东省中山市 横南镇随意网吧
543 221.4.195.79 221.4.196.85 广东省中山市 联通
544 221.4.196.86 221.4.196.86 广东省中山市 东凤金岛科技
545 221.4.196.87 221.4.201.9 广东省中山市 联通
546 221.4.201.10 221.4.201.10 广东省中山市 南头镇今日电脑
547 221.4.201.11 221.4.203.38 广东省中山市 联通
548 221.4.203.39 221.4.203.39 广东省中山市 联通机房(中山日报)
549 221.4.203.40 221.4.207.255 广东省中山市 联通
550 221.5.112.0 221.5.121.255 广东省中山市 联通
551 221.5.123.0 221.5.127.255 广东省中山市 联通
552 221.172.96.0 221.172.103.255 广东省中山市 中移铁通
553 222.50.100.0 222.50.101.25 广东省中山市 中移铁通
554 222.50.101.26 222.50.101.26 广东省中山市 华视娱乐有限公司
555 222.50.101.27 222.50.102.3 广东省中山市 中移铁通
556 222.50.102.4 222.50.102.4 广东省中山市 沙溪镇云汉村云汉大街风云网吧
557 222.50.102.5 222.50.103.255 广东省中山市 中移铁通
558 222.50.191.0 222.50.191.255 广东省中山市 中移铁通
559 222.50.241.0 222.50.247.255 广东省中山市 中移铁通
560 223.73.68.0 223.73.71.255 广东省中山市 移动
561 223.73.181.0 223.73.181.255 广东省中山市 移动
562 223.73.193.0 223.73.193.255 广东省中山市 移动
563 223.73.240.0 223.73.245.255 广东省中山市 移动
564 223.74.208.0 223.74.221.255 广东省中山市 移动
565 223.74.225.0 223.74.231.255 广东省中山市 移动
566 223.74.233.0 223.74.243.255 广东省中山市 移动