ip地址查询

中山市IP地址列表

中山市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.17.114.0 14.17.115.255 广东省中山市 电信
2 14.17.120.0 14.17.127.255 广东省中山市 电信
3 14.18.0.0 14.18.7.255 广东省中山市 电信
4 14.20.128.0 14.20.255.255 广东省中山市 电信
5 14.21.16.0 14.21.23.255 广东省中山市 电信
6 14.21.224.0 14.21.255.255 广东省中山市 电信
7 14.29.74.0 14.29.75.255 广东省中山市 电信
8 14.114.0.0 14.115.255.255 广东省中山市 电信
9 14.118.132.0 14.118.135.255 广东省中山市 电信
10 14.118.144.0 14.118.191.255 广东省中山市 电信
11 14.126.0.0 14.126.31.255 广东省中山市 电信
12 14.126.64.0 14.126.127.255 广东省中山市 电信
13 27.42.128.0 27.42.255.255 广东省中山市 联通
14 42.197.24.0 42.197.31.255 广东省中山市 鹏博士长城宽带
15 58.253.48.0 58.253.63.255 广东省中山市 联通
16 58.253.160.0 58.253.191.255 广东省中山市 联通
17 59.33.0.0 59.33.35.36 广东省中山市 电信
18 59.33.35.37 59.33.35.38 广东省中山市 三信精密有限公司
19 59.33.35.39 59.33.36.24 广东省中山市 电信
20 59.33.36.25 59.33.36.25 广东省中山市 职业技术学院
21 59.33.36.26 59.33.36.33 广东省中山市 电信
22 59.33.36.34 59.33.36.34 广东省中山市 中山国际酒店(中山一路142号)
23 59.33.36.35 59.33.36.64 广东省中山市 电信
24 59.33.36.65 59.33.36.65 广东省中山市 联通绿色网苑
25 59.33.36.66 59.33.36.128 广东省中山市 电信
26 59.33.36.129 59.33.36.129 广东省中山市 石歧区中山星盟网吧大信店(大信新都汇会所二楼)
27 59.33.36.130 59.33.36.136 广东省中山市 电信
28 59.33.36.137 59.33.36.137 广东省中山市 三角镇星光网吧
29 59.33.36.138 59.33.36.200 广东省中山市 电信
30 59.33.36.201 59.33.36.201 广东省中山市 沙溪南路5号2楼(雷柏高服装有限公司)
31 59.33.36.202 59.33.37.160 广东省中山市 电信
32 59.33.37.161 59.33.37.161 广东省中山市 东怡网络(东凤镇兴华中路二楼)
33 59.33.37.162 59.33.37.192 广东省中山市 电信
34 59.33.37.193 59.33.37.193 广东省中山市 板芙新思域网吧
35 59.33.37.194 59.33.37.216 广东省中山市 电信
36 59.33.37.217 59.33.37.217 广东省中山市 三角镇高平网吧
37 59.33.37.218 59.33.38.255 广东省中山市 电信
38 59.33.39.0 59.33.39.255 广东省中山市 电信节点
39 59.33.40.0 59.33.44.50 广东省中山市 电信
40 59.33.44.51 59.33.44.51 广东省中山市 缘来一生网吧
41 59.33.44.52 59.33.44.109 广东省中山市 电信
42 59.33.44.110 59.33.44.110 广东省中山市 环球网吧
43 59.33.44.111 59.33.45.37 广东省中山市 电信
44 59.33.45.38 59.33.45.41 广东省中山市 小榄富丰盛制衣厂
45 59.33.45.42 59.33.45.126 广东省中山市 电信
46 59.33.45.127 59.33.45.127 广东省中山市 旭日网吧(场二楼)
47 59.33.45.128 59.33.45.150 广东省中山市 电信
48 59.33.45.151 59.33.45.151 广东省中山市 蓝天网吧(黄圃镇兴圃大道百惠二楼)
49 59.33.45.152 59.33.45.178 广东省中山市 电信
50 59.33.45.179 59.33.45.179 广东省中山市 丽阁商务酒店
51 59.33.45.180 59.33.45.216 广东省中山市 电信
52 59.33.45.217 59.33.45.217 广东省中山市 吉祥网吧
53 59.33.45.218 59.33.46.21 广东省中山市 电信
54 59.33.46.22 59.33.46.22 广东省中山市 南下飞翔网吧(南下麻洲街)
55 59.33.46.23 59.33.46.55 广东省中山市 电信
56 59.33.46.56 59.33.46.56 广东省中山市 克鲁马网吧
57 59.33.46.57 59.33.46.57 广东省中山市 焯盈网吧(白沙湾涌下直街30号)
58 59.33.46.58 59.33.46.134 广东省中山市 电信
59 59.33.46.135 59.33.46.135 广东省中山市 零度空间网吧(广东药学院中山校区对面)
60 59.33.46.136 59.33.82.64 广东省中山市 电信
61 59.33.82.65 59.33.82.65 广东省中山市 任我行网吧
62 59.33.82.66 59.33.82.128 广东省中山市 电信
63 59.33.82.129 59.33.82.129 广东省中山市 黄圃镇马鞍村耐特网吧
64 59.33.82.130 59.33.82.156 广东省中山市 电信
65 59.33.82.157 59.33.82.157 广东省中山市 东升镇联通网苑(东成路三鸟市场对面)
66 59.33.82.158 59.33.83.8 广东省中山市 电信
67 59.33.83.9 59.33.83.9 广东省中山市 南朗镇互动网吧
68 59.33.83.10 59.33.83.136 广东省中山市 电信
69 59.33.83.137 59.33.83.137 广东省中山市 东升镇翔雄网吧
70 59.33.83.138 59.33.83.180 广东省中山市 电信
71 59.33.83.181 59.33.83.181 广东省中山市 坦州填十四村博文网吧
72 59.33.83.182 59.33.83.236 广东省中山市 电信
73 59.33.83.237 59.33.83.237 广东省中山市 板芙镇四海网吧
74 59.33.83.238 59.33.99.255 广东省中山市 电信
75 59.33.100.0 59.33.100.255 广东省中山市 电信节点
76 59.33.101.0 59.33.120.40 广东省中山市 电信
77 59.33.120.41 59.33.120.41 广东省中山市 飞越网吧
78 59.33.120.42 59.33.120.98 广东省中山市 电信
79 59.33.120.99 59.33.120.99 广东省中山市 教育网
80 59.33.120.100 59.33.120.132 广东省中山市 电信
81 59.33.120.133 59.33.120.133 广东省中山市 石岐区岐头联通网苑
82 59.33.120.134 59.33.121.16 广东省中山市 电信
83 59.33.121.17 59.33.121.17 广东省中山市 神湾镇中天网吧
84 59.33.121.18 59.33.121.24 广东省中山市 电信
85 59.33.121.25 59.33.121.25 广东省中山市 南区华斌网吧
86 59.33.121.26 59.33.121.208 广东省中山市 电信
87 59.33.121.209 59.33.121.209 广东省中山市 星空网盟中山小榄店
88 59.33.121.210 59.33.121.240 广东省中山市 电信
89 59.33.121.241 59.33.121.241 广东省中山市 小榄镇森宇网吧(永宁螺沙广丰路16号二楼)
90 59.33.121.242 59.33.147.255 广东省中山市 电信
91 59.37.38.0 59.37.39.255 广东省中山市 电信
92 61.28.54.0 61.28.54.255 广东省中山市 盈联宽带
93 61.142.64.0 61.142.67.5 广东省中山市 电信
94 61.142.67.6 61.142.67.6 广东省中山市 教育局信息中心
95 61.142.67.7 61.142.82.129 广东省中山市 电信
96 61.142.82.130 61.142.82.130 广东省中山市 技师学院
97 61.142.82.131 61.142.97.6 广东省中山市 电信
98 61.142.97.7 61.142.97.7 广东省中山市 情缘网吧
99 61.142.97.8 61.142.97.47 广东省中山市 电信
100 61.142.97.48 61.142.97.48 广东省中山市 情缘网吧
101 61.142.97.49 61.142.97.50 广东省中山市 电信
102 61.142.97.51 61.142.97.51 广东省中山市 情缘网吧
103 61.142.97.52 61.142.97.66 广东省中山市 电信
104 61.142.97.67 61.142.97.67 广东省中山市 情缘网吧
105 61.142.97.68 61.142.99.68 广东省中山市 电信
106 61.142.99.69 61.142.99.69 广东省中山市 情缘网吧
107 61.142.99.70 61.142.101.185 广东省中山市 电信
108 61.142.101.186 61.142.101.186 广东省中山市 电信节点
109 61.142.101.187 61.142.102.81 广东省中山市 电信
110 61.142.102.82 61.142.102.82 广东省中山市 电信节点
111 61.142.102.83 61.142.103.97 广东省中山市 电信
112 61.142.103.98 61.142.103.98 广东省中山市 南朗镇翠亭村中山纪念中学
113 61.142.103.99 61.142.105.42 广东省中山市 电信
114 61.142.105.43 61.142.105.43 广东省中山市 康建网吧
115 61.142.105.44 61.142.109.255 广东省中山市 电信
116 61.142.110.0 61.142.110.255 广东省中山市 电信节点
117 61.142.111.0 61.142.111.16 广东省中山市 电信
118 61.142.111.17 61.142.111.17 广东省中山市 康建网吧
119 61.142.111.18 61.142.111.60 广东省中山市 电信
120 61.142.111.61 61.142.111.61 广东省中山市 古镇国贸大酒店有限公司网络信息中心(古镇镇中兴大道中路国贸大酒店C区二楼)
121 61.142.111.62 61.142.111.65 广东省中山市 电信
122 61.142.111.66 61.142.111.68 广东省中山市 广东药学院(中山校区)
123 61.142.111.69 61.142.111.104 广东省中山市 电信
124 61.142.111.105 61.142.111.105 广东省中山市 小榄镇创宇铁通网吧
125 61.142.111.106 61.142.111.108 广东省中山市 电信
126 61.142.111.109 61.142.111.109 广东省中山市 小榄镇创宇铁通网吧
127 61.142.111.110 61.142.111.116 广东省中山市 电信
128 61.142.111.117 61.142.111.117 广东省中山市 西区水牛城风云网吧
129 61.142.111.118 61.142.111.152 广东省中山市 电信
130 61.142.111.153 61.142.111.153 广东省中山市 三角小精灵网吧
131 61.142.111.154 61.142.111.226 广东省中山市 电信
132 61.142.111.227 61.142.111.227 广东省中山市 舜宇光学
133 61.142.111.228 61.142.112.116 广东省中山市 电信
134 61.142.112.117 61.142.112.117 广东省中山市 三角镇富民二楼金雅网吧
135 61.142.112.118 61.142.112.120 广东省中山市 电信
136 61.142.112.121 61.142.112.121 广东省中山市 博文网吧(十四村旺嘉商场二楼)
137 61.142.112.122 61.142.113.64 广东省中山市 电信
138 61.142.113.65 61.142.113.70 广东省中山市 添柏实业发展限公司
139 61.142.113.71 61.142.113.81 广东省中山市 电信
140 61.142.113.82 61.142.113.86 广东省中山市 第一中学高中部
141 61.142.113.87 61.142.113.144 广东省中山市 电信
142 61.142.113.145 61.142.113.145 广东省中山市 西区烟洲新村第二幢创宇网吧
143 61.142.113.146 61.142.113.148 广东省中山市 电信
144 61.142.113.149 61.142.113.149 广东省中山市 港口镇流星网吧
145 61.142.113.150 61.142.113.253 广东省中山市 电信
146 61.142.113.254 61.142.113.254 广东省中山市 南头镇TCL空调器有限公司-采购部
147 61.142.113.255 61.142.114.65 广东省中山市 电信
148 61.142.114.66 61.142.114.67 广东省中山市 小榄镇巨星网吧
149 61.142.114.68 61.142.114.73 广东省中山市 电信
150 61.142.114.74 61.142.114.74 广东省中山市 电子科技大学中山学院
151 61.142.114.75 61.142.114.92 广东省中山市 电信
152 61.142.114.93 61.142.114.93 广东省中山市 古镇为民酒店
153 61.142.114.94 61.142.114.188 广东省中山市 电信
154 61.142.114.189 61.142.114.189 广东省中山市 沙溪格林特网吧
155 61.142.114.190 61.142.118.255 广东省中山市 电信
156 61.142.120.0 61.142.121.255 广东省中山市 电信
157 61.143.113.9 61.143.114.255 广东省中山市 沙溪宝珠网吧
158 61.234.124.0 61.234.127.255 广东省中山市 中移铁通
159 61.242.60.0 61.242.63.255 广东省中山市 联通
160 61.242.86.0 61.242.86.65 广东省中山市 联通
161 61.242.86.66 61.242.86.66 广东省中山市 火炬职业技术学院
162 61.242.86.67 61.242.87.255 广东省中山市 联通
163 91.234.36.0 91.234.36.255 广东省中山市 英特热能科技有限公司
164 101.104.64.0 101.104.75.255 广东省中山市 鹏博士长城宽带
165 110.208.233.0 110.208.243.255 广东省中山市 中移铁通
166 110.210.225.0 110.210.227.255 广东省中山市 中移铁通
167 112.89.88.0 112.89.91.255 广东省中山市 联通
168 112.90.48.0 112.90.63.255 广东省中山市 联通
169 112.90.176.0 112.90.183.255 广东省中山市 联通
170 112.91.0.56 112.91.0.59 广东省中山市 联通
171 112.91.0.96 112.91.0.99 广东省中山市 联通
172 112.91.34.0 112.91.34.255 广东省中山市 联通
173 112.91.56.0 112.91.63.255 广东省中山市 联通
174 112.91.176.0 112.91.183.255 广东省中山市 联通
175 112.92.0.70 112.92.0.70 广东省中山市 联通
176 112.92.0.74 112.92.0.74 广东省中山市 联通
177 112.92.0.78 112.92.0.78 广东省中山市 联通
178 112.92.0.86 112.92.0.86 广东省中山市 联通
179 112.92.0.90 112.92.0.90 广东省中山市 联通
180 112.92.0.94 112.92.0.94 广东省中山市 联通
181 112.92.0.114 112.92.0.114 广东省中山市 联通
182 112.92.0.118 112.92.0.118 广东省中山市 联通
183 112.92.0.122 112.92.0.122 广东省中山市 联通
184 112.92.0.126 112.92.0.126 广东省中山市 联通
185 112.92.0.166 112.92.0.166 广东省中山市 联通
186 112.92.0.170 112.92.0.170 广东省中山市 联通
187 112.92.0.174 112.92.0.174 广东省中山市 联通
188 112.92.0.182 112.92.0.182 广东省中山市 联通
189 112.92.0.186 112.92.0.186 广东省中山市 联通
190 112.92.36.0 112.92.37.255 广东省中山市 联通
191 112.92.192.0 112.92.223.255 广东省中山市 联通
192 113.73.0.0 113.73.255.255 广东省中山市 电信
193 113.103.192.0 113.103.194.255 广东省中山市 电信
194 113.103.200.0 113.103.201.255 广东省中山市 电信
195 113.103.224.0 113.103.224.255 广东省中山市 电信
196 113.106.0.0 113.106.9.30 广东省中山市 电信
197 113.106.9.31 113.106.9.31 广东省中山市 技师学院
198 113.106.9.32 113.106.16.255 广东省中山市 电信
199 113.106.17.0 113.106.19.255 广东省中山市 电信IDC机房
200 113.106.20.0 113.106.23.255 广东省中山市 电信
201 113.106.24.0 113.106.27.255 广东省中山市 电信IDC机房
202 113.106.28.0 113.106.29.255 广东省中山市 电信
203 113.106.30.0 113.106.31.255 广东省中山市 电信节点
204 113.107.200.0 113.107.211.255 广东省中山市 电信
205 113.112.0.0 113.112.3.255 广东省中山市 电信
206 113.112.129.0 113.112.129.255 广东省中山市 电信
207 113.113.128.0 113.113.131.255 广东省中山市 电信
208 113.115.46.0 113.115.46.255 广东省中山市 电信
209 113.117.128.0 113.117.255.255 广东省中山市 电信
210 116.6.42.0 116.6.43.255 广东省中山市 电信
211 116.28.0.0 116.28.62.255 广东省中山市 电信
212 116.28.63.0 116.28.65.255 广东省中山市 电信IDC机房
213 116.28.66.0 116.28.167.255 广东省中山市 电信
214 116.60.192.0 116.60.205.255 广东省中山市 中移铁通
215 116.194.77.0 116.194.77.255 广东省中山市 中移铁通
216 116.194.227.0 116.194.227.255 广东省中山市 中移铁通
217 119.120.0.0 119.120.1.109 广东省中山市 电信
218 119.120.1.110 119.120.1.110 广东省中山市 泉眼温泉
219 119.120.1.111 119.120.54.255 广东省中山市 电信
220 119.120.55.0 119.120.55.255 广东省中山市 (石岐区)电信
221 119.120.56.0 119.120.91.255 广东省中山市 电信
222 119.120.92.0 119.120.92.255 广东省中山市 电信IDC机房
223 119.120.93.0 119.120.93.255 广东省中山市 电信
224 119.120.94.0 119.120.94.255 广东省中山市 迅雷离线服务器
225 119.120.95.0 119.120.191.255 广东省中山市 电信
226 119.142.0.0 119.142.175.255 广东省中山市 电信
227 119.145.246.0 119.145.246.33 广东省中山市 电信
228 119.145.246.34 119.145.246.34 广东省中山市 电信节点(三乡镇)
229 119.145.246.35 119.145.249.64 广东省中山市 电信
230 119.145.249.65 119.145.249.65 广东省中山市 星盟网吧(古镇古一村顺成围新兴商业楼新天楼三楼)
231 119.145.249.66 119.145.253.255 广东省中山市 电信
232 119.145.254.0 119.145.254.255 广东省中山市 电信IDC机房
233 120.83.224.0 120.83.224.255 广东省中山市 联通
234 120.87.192.0 120.87.223.255 广东省中山市 联通
235 120.196.190.0 120.196.199.255 广东省中山市 移动
236 120.229.56.0 120.229.56.255 广东省中山市 移动
237 120.235.88.0 120.235.99.255 广东省中山市 移动
238 120.239.169.0 120.239.180.255 广东省中山市 移动
239 121.201.0.0 121.201.31.255 广东省中山市 广东瑞江科技有限公司BGP数据中心
240 121.201.83.0 121.201.83.63 广东省中山市 广东金万邦科技投资有限公司(新一代数据中心)BGP节点
241 122.72.124.0 122.72.124.255 广东省中山市 中移铁通
242 123.64.32.0 123.64.39.255 广东省中山市 中移铁通
243 123.64.104.0 123.64.111.255 广东省中山市 中移铁通
244 123.65.152.0 123.65.159.255 广东省中山市 中移铁通
245 125.88.12.0 125.88.13.255 广东省中山市 电信
246 125.92.128.0 125.92.255.255 广东省中山市 电信
247 125.216.8.0 125.216.15.255 广东省中山市 中山职业技术学院
248 157.122.128.0 157.122.191.255 广东省中山市 联通
249 163.177.176.0 163.177.183.255 广东省中山市 联通
250 163.179.0.0 163.179.63.255 广东省中山市 联通
251 183.2.241.0 183.2.241.255 广东省中山市 电信
252 183.2.252.74 183.2.252.74 广东省中山市 电信
253 183.2.252.78 183.2.252.78 广东省中山市 电信
254 183.2.253.34 183.2.253.34 广东省中山市 电信
255 183.2.253.38 183.2.253.38 广东省中山市 电信
256 183.2.253.78 183.2.253.78 广东省中山市 电信
257 183.2.253.82 183.2.253.82 广东省中山市 电信
258 183.3.160.0 183.3.175.255 广东省中山市 电信
259 183.31.128.0 183.31.191.255 广东省中山市 电信
260 183.32.0.0 183.33.127.255 广东省中山市 电信
261 183.45.96.0 183.45.191.255 广东省中山市 电信
262 183.47.4.0 183.47.11.255 广东省中山市 电信
263 183.51.64.0 183.51.127.255 广东省中山市 电信
264 183.53.216.0 183.53.239.255 广东省中山市 电信
265 183.57.24.0 183.57.27.255 广东省中山市 电信
266 183.58.10.18 183.58.10.18 广东省中山市 电信
267 183.58.10.20 183.58.10.23 广东省中山市 电信
268 183.58.10.66 183.58.10.66 广东省中山市 电信
269 183.58.10.70 183.58.10.70 广东省中山市 电信
270 183.58.11.54 183.58.11.54 广东省中山市 电信
271 183.58.11.58 183.58.11.58 广东省中山市 电信
272 183.58.20.0 183.58.31.255 广东省中山市 电信
273 183.58.40.0 183.58.63.255 广东省中山市 电信
274 183.59.2.0 183.59.2.255 广东省中山市 电信
275 183.59.4.18 183.59.4.18 广东省中山市 电信
276 183.59.4.34 183.59.4.34 广东省中山市 电信
277 183.59.4.222 183.59.4.222 广东省中山市 电信
278 183.59.4.226 183.59.4.226 广东省中山市 电信
279 183.59.5.70 183.59.5.70 广东省中山市 电信
280 183.59.5.78 183.59.5.78 广东省中山市 电信
281 183.59.5.82 183.59.5.82 广东省中山市 电信
282 183.59.5.114 183.59.5.114 广东省中山市 电信
283 183.59.12.50 183.59.12.50 广东省中山市 电信
284 183.59.12.62 183.59.12.62 广东省中山市 电信
285 183.59.12.98 183.59.12.98 广东省中山市 电信
286 183.59.12.138 183.59.12.138 广东省中山市 电信
287 183.59.12.254 183.59.12.254 广东省中山市 电信
288 183.59.13.14 183.59.13.14 广东省中山市 电信
289 183.59.13.74 183.59.13.74 广东省中山市 电信
290 183.59.13.106 183.59.13.106 广东省中山市 电信
291 183.59.13.146 183.59.13.146 广东省中山市 电信
292 183.59.13.190 183.59.13.190 广东省中山市 电信
293 183.59.13.198 183.59.13.198 广东省中山市 电信
294 183.59.13.242 183.59.13.242 广东省中山市 电信
295 183.59.40.0 183.59.43.255 广东省中山市 电信
296 183.59.128.0 183.59.128.255 广东省中山市 电信
297 183.59.248.0 183.59.251.255 广东省中山市 电信
298 183.60.40.0 183.60.47.255 广东省中山市 电信
299 183.61.70.0 183.61.71.255 广东省中山市 电信
300 183.61.80.0 183.61.87.255 广东省中山市 电信
301 183.61.142.128 183.61.142.255 广东省中山市 电信
302 183.61.220.194 183.61.220.194 广东省中山市 电信
303 183.61.221.182 183.61.221.182 广东省中山市 电信
304 183.232.148.0 183.232.149.255 广东省中山市 移动
305 183.232.216.0 183.232.216.255 广东省中山市 移动
306 183.233.132.0 183.233.135.255 广东省中山市 移动
307 183.233.144.0 183.233.147.255 广东省中山市 移动
308 183.234.16.0 183.234.19.255 广东省中山市 移动
309 183.234.144.0 183.234.145.255 广东省中山市 移动
310 183.235.64.0 183.235.83.255 广东省中山市 移动
311 183.235.192.0 183.235.199.255 广东省中山市 移动
312 183.235.208.0 183.235.211.255 广东省中山市 移动
313 183.238.84.0 183.238.95.255 广东省中山市 移动
314 183.239.56.0 183.239.71.255 广东省中山市 移动
315 202.96.186.0 202.96.186.68 广东省中山市 电信
316 202.96.186.69 202.96.186.69 广东省中山市 教育局
317 202.96.186.70 202.96.188.255 广东省中山市 电信
318 202.96.189.0 202.96.189.255 广东省中山市 数据局
319 202.104.153.0 202.104.159.255 广东省中山市 电信
320 202.105.160.0 202.105.167.255 广东省中山市 电信
321 210.12.112.0 210.12.112.255 广东省中山市 联通
322 210.14.228.0 210.14.228.255 广东省广州市 /中山市联通
323 210.38.224.0 210.38.239.255 广东省中山市 电子科技大学中山学院
324 211.96.232.0 211.96.238.159 广东省中山市 联通
325 211.96.238.160 211.96.238.160 广东省中山市 飞易网吧
326 211.96.238.161 211.96.239.255 广东省中山市 联通
327 211.139.215.0 211.139.219.255 广东省中山市 移动
328 211.146.221.128 211.146.221.191 广东省中山市 广电网
329 218.14.0.0 218.14.0.255 广东省中山市 电信骨干网
330 218.14.1.0 218.14.9.51 广东省中山市 电信
331 218.14.9.52 218.14.9.52 广东省中山市 火炬开发区理工2室
332 218.14.9.53 218.14.13.132 广东省中山市 电信
333 218.14.13.133 218.14.13.133 广东省中山市 键网网吧
334 218.14.13.134 218.14.31.67 广东省中山市 电信
335 218.14.31.68 218.14.31.68 广东省中山市 马德利公司广告部
336 218.14.31.69 218.14.33.224 广东省中山市 电信
337 218.14.33.225 218.14.33.225 广东省中山市 大涌镇卓山中学
338 218.14.33.226 218.14.52.201 广东省中山市 电信
339 218.14.52.202 218.14.52.202 广东省中山市 第二建筑设计院市政工程室
340 218.14.52.203 218.14.53.87 广东省中山市 电信
341 218.14.53.88 218.14.53.88 广东省中山市 第二建筑设计院
342 218.14.53.89 218.14.60.133 广东省中山市 电信
343 218.14.60.134 218.14.60.134 广东省中山市 中山温泉宾馆
344 218.14.60.135 218.14.63.255 广东省中山市 电信
345 218.104.160.0 218.104.161.185 广东省中山市 联通
346 218.104.161.186 218.104.161.186 广东省中山市 完美集团有限公司
347 218.104.161.187 218.104.167.229 广东省中山市 联通
348 218.104.167.230 218.104.167.230 广东省中山市 祥运通机房
349 218.104.167.231 218.104.167.255 广东省中山市 联通
350 218.204.174.0 218.204.179.255 广东省中山市 广东移动中山市分公司
351 219.128.0.0 219.128.2.8 广东省中山市 电信
352 219.128.2.9 219.128.2.9 广东省中山市 古镇镇海鸿网吧(曹兴中路160号)
353 219.128.2.10 219.128.2.12 广东省中山市 电信
354 219.128.2.13 219.128.2.13 广东省中山市 南朗镇现代网吧
355 219.128.2.14 219.128.2.20 广东省中山市 电信
356 219.128.2.21 219.128.2.21 广东省中山市 小榄蓝天网吧
357 219.128.2.22 219.128.2.24 广东省中山市 电信
358 219.128.2.25 219.128.2.25 广东省中山市 三乡镇文昌中路162号二楼挑战者网吧
359 219.128.2.26 219.128.2.28 广东省中山市 电信
360 219.128.2.29 219.128.2.29 广东省中山市 黄圃蓝天网络
361 219.128.2.30 219.128.2.33 广东省中山市 电信
362 219.128.2.34 219.128.2.34 广东省中山市 飞翔网吧
363 219.128.2.35 219.128.2.40 广东省中山市 电信
364 219.128.2.41 219.128.2.41 广东省中山市 坦洲镇一优网吧
365 219.128.2.42 219.128.2.44 广东省中山市 电信
366 219.128.2.45 219.128.2.45 广东省中山市 南兴网吧
367 219.128.2.46 219.128.2.52 广东省中山市 电信
368 219.128.2.53 219.128.2.53 广东省中山市 湖滨路80号二楼倚天网吧
369 219.128.2.54 219.128.2.56 广东省中山市 电信
370 219.128.2.57 219.128.2.57 广东省中山市 小榄华宇网吧
371 219.128.2.58 219.128.2.60 广东省中山市 电信
372 219.128.2.61 219.128.2.61 广东省中山市 豆豆网吧
373 219.128.2.62 219.128.2.64 广东省中山市 电信
374 219.128.2.65 219.128.2.65 广东省中山市 南朗互动网吧
375 219.128.2.66 219.128.2.72 广东省中山市 电信
376 219.128.2.73 219.128.2.73 广东省中山市 火炬开发区创新网吧
377 219.128.2.74 219.128.2.76 广东省中山市 电信
378 219.128.2.77 219.128.2.77 广东省中山市 坦洲14村开心网吧
379 219.128.2.78 219.128.2.84 广东省中山市 电信
380 219.128.2.85 219.128.2.85 广东省中山市 古镇镇永兴网吧
381 219.128.2.86 219.128.2.88 广东省中山市 电信
382 219.128.2.89 219.128.2.89 广东省中山市 天龙网吧
383 219.128.2.90 219.128.2.92 广东省中山市 电信
384 219.128.2.93 219.128.2.93 广东省中山市 西区新宇网吧
385 219.128.2.94 219.128.2.96 广东省中山市 电信
386 219.128.2.97 219.128.2.97 广东省中山市 沙溪镇下郎工业大道2号2楼(宇宙网吧)
387 219.128.2.98 219.128.2.100 广东省中山市 电信
388 219.128.2.101 219.128.2.101 广东省中山市 西区中山一路吉祥网吧
389 219.128.2.102 219.128.2.104 广东省中山市 电信
390 219.128.2.105 219.128.2.105 广东省中山市 石岐区天码网吧(太平店)
391 219.128.2.106 219.128.2.108 广东省中山市 电信
392 219.128.2.109 219.128.2.109 广东省中山市 三角镇日升网吧
393 219.128.2.110 219.128.2.116 广东省中山市 电信
394 219.128.2.117 219.128.2.117 广东省中山市 小榄镇小强网吧(新永路131号)
395 219.128.2.118 219.128.2.120 广东省中山市 电信
396 219.128.2.121 219.128.2.121 广东省中山市 沙龙网吧(古镇永兴路)
397 219.128.2.122 219.128.2.124 广东省中山市 电信
398 219.128.2.125 219.128.2.125 广东省中山市 森林网吧
399 219.128.2.126 219.128.2.128 广东省中山市 电信
400 219.128.2.129 219.128.2.129 广东省中山市 小榄想一网吧
401 219.128.2.130 219.128.2.132 广东省中山市 电信
402 219.128.2.133 219.128.2.133 广东省中山市 虫虫网吧
403 219.128.2.134 219.128.2.148 广东省中山市 电信
404 219.128.2.149 219.128.2.149 广东省中山市 沙朗开拓网吧
405 219.128.2.150 219.128.2.152 广东省中山市 电信
406 219.128.2.153 219.128.2.153 广东省中山市 大涌镇星星网吧
407 219.128.2.154 219.128.2.160 广东省中山市 电信
408 219.128.2.161 219.128.2.161 广东省中山市 蓝天网吧
409 219.128.2.162 219.128.2.164 广东省中山市 电信
410 219.128.2.165 219.128.2.165 广东省中山市 三乡镇飞宇网吧
411 219.128.2.166 219.128.2.168 广东省中山市 电信
412 219.128.2.169 219.128.2.169 广东省中山市 超时代网吧
413 219.128.2.170 219.128.2.176 广东省中山市 电信
414 219.128.2.177 219.128.2.177 广东省中山市 新文网吧(火炬开发区)
415 219.128.2.178 219.128.2.180 广东省中山市 电信
416 219.128.2.181 219.128.2.181 广东省中山市 星雨传说
417 219.128.2.182 219.128.2.184 广东省中山市 电信
418 219.128.2.185 219.128.2.185 广东省中山市 坦洲快活谷网吧
419 219.128.2.186 219.128.2.188 广东省中山市 电信
420 219.128.2.189 219.128.2.189 广东省中山市 创新网吧
421 219.128.2.190 219.128.2.201 广东省中山市 电信
422 219.128.2.202 219.128.2.202 广东省中山市 三乡镇happy网吧
423 219.128.2.203 219.128.2.209 广东省中山市 电信
424 219.128.2.210 219.128.2.210 广东省中山市 现代网吧
425 219.128.2.211 219.128.2.225 广东省中山市 电信
426 219.128.2.226 219.128.2.226 广东省中山市 南极光网吧(沙朗镇)
427 219.128.2.227 219.128.2.229 广东省中山市 电信
428 219.128.2.230 219.128.2.230 广东省中山市 古镇岗东工业区蓝宇网吧(文兴路13号)
429 219.128.2.231 219.128.2.233 广东省中山市 电信
430 219.128.2.234 219.128.2.234 广东省中山市 创意网吧
431 219.128.2.235 219.128.2.249 广东省中山市 电信
432 219.128.2.250 219.128.2.250 广东省中山市 环球网吧
433 219.128.2.251 219.128.2.252 广东省中山市 电信
434 219.128.2.253 219.128.2.253 广东省中山市 东区骏升网吧
435 219.128.2.254 219.128.3.0 广东省中山市 电信
436 219.128.3.1 219.128.3.1 广东省中山市 东盈网络(东凤镇金怡南路43号)
437 219.128.3.2 219.128.3.8 广东省中山市 电信
438 219.128.3.9 219.128.3.9 广东省中山市 莲兴路北极光网吧
439 219.128.3.10 219.128.3.16 广东省中山市 电信
440 219.128.3.17 219.128.3.17 广东省中山市 东凤镇东方网吧
441 219.128.3.18 219.128.3.24 广东省中山市 电信
442 219.128.3.25 219.128.3.25 广东省中山市 (坦洲镇)星辰网吧
443 219.128.3.26 219.128.3.28 广东省中山市 电信
444 219.128.3.29 219.128.3.29 广东省中山市 沙溪镇鑫诺网吧(宝珠东路庞头路段华泰大楼二楼)
445 219.128.3.30 219.128.3.32 广东省中山市 电信
446 219.128.3.33 219.128.3.33 广东省中山市 沙溪镇互助网吧
447 219.128.3.34 219.128.3.36 广东省中山市 电信
448 219.128.3.37 219.128.3.37 广东省中山市 恒乐坊网吧(坦洲镇坦洲市场三楼)
449 219.128.3.38 219.128.3.40 广东省中山市 电信
450 219.128.3.41 219.128.3.41 广东省中山市 港口镇键网网吧
451 219.128.3.42 219.128.3.44 广东省中山市 电信
452 219.128.3.45 219.128.3.45 广东省中山市 大时代网吧
453 219.128.3.46 219.128.3.53 广东省中山市 电信
454 219.128.3.54 219.128.3.54 广东省中山市 古镇镇海鸿网吧
455 219.128.3.55 219.128.3.57 广东省中山市 电信
456 219.128.3.58 219.128.3.58 广东省中山市 活力网吧(古镇海州路教)
457 219.128.3.59 219.128.3.64 广东省中山市 电信
458 219.128.3.65 219.128.3.65 广东省中山市 星发网吧
459 219.128.3.66 219.128.3.72 广东省中山市 电信
460 219.128.3.73 219.128.3.73 广东省中山市 新时代网吧
461 219.128.3.74 219.128.3.76 广东省中山市 电信
462 219.128.3.77 219.128.3.77 广东省中山市 飞易网吧
463 219.128.3.78 219.128.3.88 广东省中山市 电信
464 219.128.3.89 219.128.3.89 广东省中山市 高平网吧
465 219.128.3.90 219.128.3.93 广东省中山市 电信
466 219.128.3.94 219.128.3.94 广东省中山市 小榄镇华宇网吧
467 219.128.3.95 219.128.3.101 广东省中山市 电信
468 219.128.3.102 219.128.3.102 广东省中山市 坦洲镇蓝地球网吧
469 219.128.3.103 219.128.3.112 广东省中山市 电信
470 219.128.3.113 219.128.3.113 广东省中山市 小榄镇红山网吧
471 219.128.3.114 219.128.3.116 广东省中山市 电信
472 219.128.3.117 219.128.3.117 广东省中山市 卡士网吧
473 219.128.3.118 219.128.3.121 广东省中山市 电信
474 219.128.3.122 219.128.3.122 广东省中山市 石岐区新生网吧(中山二路22号)
475 219.128.3.123 219.128.3.140 广东省中山市 电信
476 219.128.3.141 219.128.3.141 广东省中山市 东升镇世联网吧
477 219.128.3.142 219.128.3.149 广东省中山市 电信
478 219.128.3.150 219.128.3.150 广东省中山市 恒星网吧
479 219.128.3.151 219.128.3.153 广东省中山市 电信
480 219.128.3.154 219.128.3.154 广东省中山市 南朗镇开心网吧
481 219.128.3.155 219.128.3.157 广东省中山市 电信
482 219.128.3.158 219.128.3.158 广东省中山市 南区天虹网吧
483 219.128.3.159 219.128.3.160 广东省中山市 电信
484 219.128.3.161 219.128.3.161 广东省中山市 创宇网吧
485 219.128.3.162 219.128.3.164 广东省中山市 电信
486 219.128.3.165 219.128.3.165 广东省中山市 沙溪镇龙瑞村金龙网络城
487 219.128.3.166 219.128.3.180 广东省中山市 电信
488 219.128.3.181 219.128.3.181 广东省中山市 火炬开发区创世纪网吧(东利村二楼市场)
489 219.128.3.182 219.128.3.192 广东省中山市 电信
490 219.128.3.193 219.128.3.193 广东省中山市 火炬开发区新新网吧(濠头大道53号)
491 219.128.3.194 219.128.3.197 广东省中山市 电信
492 219.128.3.198 219.128.3.198 广东省中山市 盈电网吧
493 219.128.3.199 219.128.3.200 广东省中山市 电信
494 219.128.3.201 219.128.3.201 广东省中山市 新城网吧
495 219.128.3.202 219.128.3.208 广东省中山市 电信
496 219.128.3.209 219.128.3.209 广东省中山市 游龙网络网吧
497 219.128.3.210 219.128.3.212 广东省中山市 电信
498 219.128.3.213 219.128.3.213 广东省中山市 小榄镇超时空网络城(西区西宛路)
499 219.128.3.214 219.128.3.217 广东省中山市 电信
500 219.128.3.218 219.128.3.218 广东省中山市 吉亚网吧
501 219.128.3.219 219.128.3.224 广东省中山市 电信
502 219.128.3.225 219.128.3.225 广东省中山市 小榄镇天宏网吧
503 219.128.3.226 219.128.3.228 广东省中山市 电信
504 219.128.3.229 219.128.3.229 广东省中山市 轻舞飞扬网吧
505 219.128.3.230 219.128.3.232 广东省中山市 电信
506 219.128.3.233 219.128.3.233 广东省中山市 白石商业街极速网吧
507 219.128.3.234 219.128.3.236 广东省中山市 电信
508 219.128.3.237 219.128.3.237 广东省中山市 天唐网吧(坦洲镇腾云北路64号1-2楼)
509 219.128.3.238 219.128.3.240 广东省中山市 电信
510 219.128.3.241 219.128.3.241 广东省中山市 蓝鸟网吧(板芙镇)
511 219.128.3.242 219.128.3.244 广东省中山市 电信
512 219.128.3.245 219.128.3.245 广东省中山市 沙溪镇宝珠网吧
513 219.128.3.246 219.128.24.166 广东省中山市 电信
514 219.128.24.167 219.128.24.167 广东省中山市 小揽镇实验高级中学
515 219.128.24.168 219.128.35.146 广东省中山市 电信
516 219.128.35.147 219.128.35.147 广东省中山市 国际网络公司
517 219.128.35.148 219.128.47.35 广东省中山市 电信
518 219.128.47.36 219.128.47.36 广东省中山市 东一排骨欢乐餐厅(三乡壹加壹分店)
519 219.128.47.37 219.128.48.128 广东省中山市 电信
520 219.128.48.129 219.128.48.129 广东省中山市 电子科技大学中山学院
521 219.128.48.130 219.128.48.130 广东省中山市 电信
522 219.128.48.131 219.128.48.131 广东省中山市 中山大学光华口腔医学院
523 219.128.48.132 219.128.48.144 广东省中山市 电信
524 219.128.48.145 219.128.48.146 广东省中山市 中山火炬职业技术学院
525 219.128.48.147 219.128.48.241 广东省中山市 电信
526 219.128.48.242 219.128.48.245 广东省中山市 电子科技大学中山学院
527 219.128.48.246 219.128.49.8 广东省中山市 电信
528 219.128.49.9 219.128.49.9 广东省中山市 大涌利富制衣厂
529 219.128.49.10 219.128.49.252 广东省中山市 电信
530 219.128.49.253 219.128.49.253 广东省中山市 大峻网吧(东区库充商业街库充综合市场二楼)
531 219.128.49.254 219.128.50.242 广东省中山市 电信
532 219.128.50.243 219.128.50.243 广东省中山市 三乡镇西山村无名网吧
533 219.128.50.244 219.128.51.0 广东省中山市 电信
534 219.128.51.1 219.128.51.1 广东省中山市 张家边星盟网吧
535 219.128.51.2 219.128.51.2 广东省中山市 电信
536 219.128.51.3 219.128.51.3 广东省中山市 星盟网吧张家边店
537 219.128.51.4 219.128.51.175 广东省中山市 电信
538 219.128.51.176 219.128.51.176 广东省中山市 黄浦金钱网吧
539 219.128.51.177 219.128.63.255 广东省中山市 电信
540 221.4.192.0 221.4.195.77 广东省中山市 联通
541 221.4.195.78 221.4.195.78 广东省中山市 横南镇随意网吧
542 221.4.195.79 221.4.196.85 广东省中山市 联通
543 221.4.196.86 221.4.196.86 广东省中山市 东凤金岛科技
544 221.4.196.87 221.4.201.9 广东省中山市 联通
545 221.4.201.10 221.4.201.10 广东省中山市 南头镇今日电脑
546 221.4.201.11 221.4.203.38 广东省中山市 联通
547 221.4.203.39 221.4.203.39 广东省中山市 联通机房(中山日报)
548 221.4.203.40 221.4.207.255 广东省中山市 联通
549 221.5.112.0 221.5.121.255 广东省中山市 联通
550 221.5.123.0 221.5.127.255 广东省中山市 联通
551 221.172.96.0 221.172.103.255 广东省中山市 中移铁通
552 222.50.100.0 222.50.101.25 广东省中山市 中移铁通
553 222.50.101.26 222.50.101.26 广东省中山市 华视娱乐有限公司
554 222.50.101.27 222.50.102.3 广东省中山市 中移铁通
555 222.50.102.4 222.50.102.4 广东省中山市 沙溪镇云汉村云汉大街风云网吧
556 222.50.102.5 222.50.103.255 广东省中山市 中移铁通
557 222.50.191.0 222.50.191.255 广东省中山市 中移铁通
558 222.50.241.0 222.50.247.255 广东省中山市 中移铁通
559 223.73.68.0 223.73.71.255 广东省中山市 移动
560 223.73.193.0 223.73.193.255 广东省中山市 移动
561 223.73.240.0 223.73.245.255 广东省中山市 移动
562 223.74.208.0 223.74.221.255 广东省中山市 移动
563 223.74.225.0 223.74.231.255 广东省中山市 移动
564 223.74.233.0 223.74.243.255 广东省中山市 移动