ip地址查询

珠海市IP地址列表

珠海市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.29.68.183 14.29.68.185 广东省珠海市 魅族科技(中国)有限公司
2 14.116.0.0 14.116.127.255 广东省珠海市 电信
3 14.117.0.0 14.117.42.69 广东省珠海市 电信
4 14.117.42.70 14.117.42.70 广东省珠海市香洲区 盏记食府(水湾路南油大酒店内)
5 14.117.42.71 14.117.63.255 广东省珠海市 电信
6 14.119.125.0 14.119.125.255 广东省珠海市 电信
7 14.123.205.0 14.123.212.255 广东省珠海市 电信
8 14.123.213.0 14.123.213.255 广东省珠海市金湾区 电信
9 14.123.214.0 14.123.255.255 广东省珠海市 电信
10 14.125.32.0 14.125.32.255 广东省珠海市香洲区 电信
11 14.125.33.0 14.125.63.255 广东省珠海市 电信
12 14.215.216.0 14.215.216.255 广东省珠海市香洲区 电信
13 27.42.0.0 27.42.39.60 广东省珠海市 联通
14 27.42.39.61 27.42.39.61 广东省珠海市香洲区 拱北中铁十八局珠港澳大桥珠海连接线第一合同段
15 27.42.39.62 27.42.42.212 广东省珠海市 联通
16 27.42.42.213 27.42.42.213 广东省珠海市拱北区 中铁十八局第一工程有限公司珠海连接线项目部
17 27.42.42.214 27.42.82.255 广东省珠海市 联通
18 27.42.83.0 27.42.83.255 广东省珠海市香洲区 联通
19 27.42.84.0 27.42.92.255 广东省珠海市 联通
20 27.42.93.0 27.42.96.255 广东省珠海市 第三中学网络中心
21 27.42.97.0 27.42.127.255 广东省珠海市 联通
22 49.239.192.0 49.239.255.255 广东省珠海市 广电宽带
23 58.252.224.0 58.252.237.255 广东省珠海市 联通
24 58.252.239.0 58.252.246.138 广东省珠海市 联通
25 58.252.246.139 58.252.246.139 广东省珠海市斗门区 联讯网吧
26 58.252.246.140 58.252.255.255 广东省珠海市 联通
27 58.254.39.0 58.254.39.255 广东省珠海市 铁通(联通出口)
28 58.254.64.0 58.254.75.255 广东省珠海市 联通
29 58.255.144.0 58.255.159.245 广东省珠海市 联通
30 58.255.159.246 58.255.159.246 广东省珠海市 同创互联信息有限公司
31 58.255.159.247 58.255.159.255 广东省珠海市 联通
32 58.255.232.0 58.255.232.255 广东省珠海市 联通
33 59.37.26.0 59.37.27.255 广东省珠海市 电信
34 59.37.50.0 59.37.55.255 广东省珠海市 电信
35 59.37.64.0 59.37.66.255 广东省珠海市 电信
36 59.37.68.0 59.37.70.255 广东省珠海市 电信
37 59.37.72.0 59.37.79.255 广东省珠海市 电信
38 59.38.0.0 59.38.16.29 广东省珠海市 电信
39 59.38.16.30 59.38.16.30 广东省珠海市香洲区 电信节点
40 59.38.16.31 59.38.17.255 广东省珠海市 电信
41 59.38.18.0 59.38.18.255 广东省珠海市香洲区 电信节点
42 59.38.19.0 59.38.31.255 广东省珠海市 电信
43 59.38.32.0 59.38.32.15 广东省珠海市 北京市
44 59.38.32.16 59.38.32.16 广东省珠海市 教育网电信出口
45 59.38.32.17 59.38.32.17 广东省珠海市 北京师范大学珠海分校
46 59.38.32.18 59.38.32.65 广东省珠海市 教育网电信出口
47 59.38.32.66 59.38.32.68 广东省珠海市 第三中学
48 59.38.32.69 59.38.32.128 广东省珠海市 教育网电信出口
49 59.38.32.129 59.38.32.129 广东省珠海市 珠海三中
50 59.38.32.130 59.38.32.130 广东省珠海市 教育网电信出口
51 59.38.32.131 59.38.32.131 广东省珠海市 教育局
52 59.38.32.132 59.38.32.132 广东省珠海市 教育局基础教育科
53 59.38.32.133 59.38.32.133 广东省珠海市 北大附属实验学校
54 59.38.32.134 59.38.32.143 广东省珠海市 教育网电信出口
55 59.38.32.144 59.38.32.144 广东省珠海市 第五中学
56 59.38.32.145 59.38.32.145 广东省珠海市 教育网电信出口
57 59.38.32.146 59.38.32.146 广东省珠海市 第一中学
58 59.38.32.147 59.38.32.147 广东省珠海市 第八中学
59 59.38.32.148 59.38.32.151 广东省珠海市 教育网电信出口
60 59.38.32.152 59.38.32.156 广东省珠海市 理工学校
61 59.38.32.157 59.38.32.157 广东省珠海市 北师大附中
62 59.38.32.158 59.38.32.159 广东省珠海市 教育网电信出口
63 59.38.32.160 59.38.32.160 广东省珠海市 第二中学
64 59.38.32.161 59.38.32.162 广东省珠海市 教育网电信出口
65 59.38.32.163 59.38.32.164 广东省珠海市 教育局
66 59.38.32.165 59.38.32.165 广东省珠海市 教育网电信出口
67 59.38.32.166 59.38.32.166 广东省珠海市 珠海实验中学
68 59.38.32.167 59.38.32.167 广东省珠海市斗门区 和风中学
69 59.38.32.168 59.38.32.171 广东省珠海市 教育网电信出口
70 59.38.32.172 59.38.32.172 广东省珠海市 第四中学
71 59.38.32.173 59.38.32.179 广东省珠海市 教育网电信出口
72 59.38.32.180 59.38.32.199 广东省珠海市 第三中学
73 59.38.32.200 59.38.32.255 广东省珠海市 第三中学网络信息中心
74 59.38.33.0 59.38.33.25 广东省珠海市 电信
75 59.38.33.26 59.38.33.26 广东省珠海市 新境界网吧柠溪分店
76 59.38.33.27 59.38.33.36 广东省珠海市 电信
77 59.38.33.37 59.38.33.37 广东省珠海市斗门区 井岸镇星星网吧
78 59.38.33.38 59.38.33.77 广东省珠海市 电信
79 59.38.33.78 59.38.33.79 广东省珠海市斗门区 三友网吧(井岸镇西埔路26号)
80 59.38.33.80 59.38.33.89 广东省珠海市 电信
81 59.38.33.90 59.38.33.94 广东省珠海市斗门区 井岸镇阿啦丁网吧
82 59.38.33.95 59.38.33.158 广东省珠海市 电信
83 59.38.33.159 59.38.33.159 广东省珠海市 永吉网吧
84 59.38.33.160 59.38.33.165 广东省珠海市 电信
85 59.38.33.166 59.38.33.166 广东省珠海市 农业银行香洲支行(凤凰北路2042号)
86 59.38.33.167 59.38.33.203 广东省珠海市 电信
87 59.38.33.204 59.38.33.204 广东省珠海市拱北区 新都瑞网络中心
88 59.38.33.205 59.38.33.233 广东省珠海市 电信
89 59.38.33.234 59.38.33.238 广东省珠海市 互连网络资讯中心(网吧)
90 59.38.33.239 59.38.33.245 广东省珠海市 电信
91 59.38.33.246 59.38.33.246 广东省珠海市 东岱网吧
92 59.38.33.247 59.38.33.255 广东省珠海市 电信
93 59.38.34.0 59.38.34.34 广东省珠海市 教育网电信出口
94 59.38.34.35 59.38.34.35 广东省珠海市 第一中等职业学校
95 59.38.34.36 59.38.34.255 广东省珠海市 教育网电信出口
96 59.38.35.0 59.38.35.17 广东省珠海市 电信
97 59.38.35.18 59.38.35.18 广东省珠海市 拱北联通网苑
98 59.38.35.19 59.38.35.76 广东省珠海市 电信
99 59.38.35.77 59.38.35.77 广东省珠海市 富之杰网吧
100 59.38.35.78 59.38.35.209 广东省珠海市 电信
101 59.38.35.210 59.38.35.210 广东省珠海市 置信网吧B区
102 59.38.35.211 59.38.63.255 广东省珠海市 电信
103 61.28.9.0 61.28.9.40 广东省珠海市 盈联宽带
104 61.28.9.41 61.28.9.41 广东省珠海市 北京师范大学珠海校区
105 61.28.9.42 61.28.9.255 广东省珠海市 盈联宽带
106 61.28.52.0 61.28.52.146 广东省珠海市 盈联宽带
107 61.28.52.147 61.28.52.147 广东省珠海市 荣信网络科技有限公司
108 61.28.52.148 61.28.53.77 广东省珠海市 盈联宽带
109 61.28.53.78 61.28.53.78 广东省珠海市 拱北风云动网吧
110 61.143.32.0 61.143.33.255 广东省珠海市 电信
111 61.143.35.0 61.143.37.255 广东省珠海市 电信
112 61.143.38.0 61.143.38.65 广东省珠海市 电信IDC机房
113 61.143.38.66 61.143.38.66 广东省珠海市 格力制冷技术研究院(金鸡西路)
114 61.143.38.67 61.143.38.68 广东省珠海市 电信IDC机房
115 61.143.38.69 61.143.38.69 广东省珠海市 第七中学
116 61.143.38.70 61.143.38.161 广东省珠海市 电信IDC机房
117 61.143.38.162 61.143.38.162 广东省珠海市 实验中学
118 61.143.38.163 61.143.38.163 广东省珠海市 电信IDC机房
119 61.143.38.164 61.143.38.164 广东省珠海市 城市职业技术学院
120 61.143.38.165 61.143.38.255 广东省珠海市 电信IDC机房
121 61.143.39.0 61.143.44.222 广东省珠海市 电信
122 61.143.44.223 61.143.44.223 广东省珠海市 暨南大学珠海学院
123 61.143.44.224 61.143.45.189 广东省珠海市 电信
124 61.143.45.190 61.143.45.190 广东省珠海市 暨南大学珠海学院
125 61.143.45.191 61.143.52.25 广东省珠海市 电信
126 61.143.52.26 61.143.52.26 广东省珠海市 永久网吧(新村加油站对面)
127 61.143.52.27 61.143.52.27 广东省珠海市 电信
128 61.143.52.28 61.143.52.28 广东省珠海市 永久网吧
129 61.143.52.29 61.143.52.69 广东省珠海市 电信
130 61.143.52.70 61.143.52.70 广东省珠海市 星河会网吧(前山西门135号)
131 61.143.52.71 61.143.52.197 广东省珠海市 电信
132 61.143.52.198 61.143.52.198 广东省珠海市 霹雳网吧
133 61.143.52.199 61.143.53.49 广东省珠海市 电信
134 61.143.53.50 61.143.53.50 广东省珠海市 吉大南油大酒店
135 61.143.53.51 61.143.53.57 广东省珠海市 电信
136 61.143.53.58 61.143.53.58 广东省珠海市金湾区 珠海城市职业技术学院
137 61.143.53.59 61.143.53.60 广东省珠海市 电信
138 61.143.53.61 61.143.53.61 广东省珠海市 城市职业技术学院
139 61.143.53.62 61.143.53.81 广东省珠海市 电信
140 61.143.53.82 61.143.53.82 广东省珠海市 立军网吧
141 61.143.53.83 61.143.53.85 广东省珠海市 电信
142 61.143.53.86 61.143.53.86 广东省珠海市 传奇网吧
143 61.143.53.87 61.143.54.176 广东省珠海市 电信
144 61.143.54.177 61.143.54.177 广东省珠海市 咭大灵通网吧
145 61.143.54.178 61.143.54.179 广东省珠海市 电信
146 61.143.54.180 61.143.54.180 广东省珠海市 卡奇诺网吧
147 61.143.54.181 61.143.60.59 广东省珠海市 电信
148 61.143.60.60 61.143.60.60 广东省珠海市斗门区 新青工业园联讯网吧
149 61.143.60.61 61.143.60.105 广东省珠海市 电信
150 61.143.60.106 61.143.60.106 广东省珠海市 伊妹儿网吧
151 61.143.60.107 61.143.60.253 广东省珠海市 电信
152 61.143.60.254 61.143.60.254 广东省珠海市 精彩人生网吧
153 61.143.60.255 61.143.61.197 广东省珠海市 电信
154 61.143.61.198 61.143.61.198 广东省珠海市 新浪网吧(香洲香华路429号)
155 61.143.61.199 61.143.62.141 广东省珠海市 电信
156 61.143.62.142 61.143.62.142 广东省珠海市 东岱网吧
157 61.143.62.143 61.143.62.185 广东省珠海市 电信
158 61.143.62.186 61.143.62.186 广东省珠海市 斗门新青工业园新境界网吧
159 61.143.62.187 61.143.62.229 广东省珠海市 电信
160 61.143.62.230 61.143.62.230 广东省珠海市 星空网盟夏湾店(拱北港一路158号海荣市场二楼)
161 61.143.62.231 61.143.62.236 广东省珠海市 电信
162 61.143.62.237 61.143.62.237 广东省珠海市 星空网盟珠海夏湾店(珠海市拱北港一路158号二楼)
163 61.143.62.238 61.143.63.255 广东省珠海市 电信
164 61.145.224.0 61.145.227.40 广东省珠海市 电信
165 61.145.227.41 61.145.227.41 广东省珠海市 度假村酒店
166 61.145.227.42 61.145.228.9 广东省珠海市 电信
167 61.145.228.10 61.145.228.10 广东省珠海市 科顺网娱中心
168 61.145.228.11 61.145.228.13 广东省珠海市 电信
169 61.145.228.14 61.145.228.14 广东省珠海市 双子星网吧
170 61.145.228.15 61.145.228.25 广东省珠海市 电信
171 61.145.228.26 61.145.228.26 广东省珠海市 冲之浪网吧
172 61.145.228.27 61.145.228.34 广东省珠海市 电信
173 61.145.228.35 61.145.228.35 广东省珠海市 唐家花园动力网吧
174 61.145.228.36 61.145.228.36 广东省珠海市 电信
175 61.145.228.37 61.145.228.38 广东省珠海市 唐家花园动力网吧
176 61.145.228.39 61.145.228.89 广东省珠海市 电信
177 61.145.228.90 61.145.228.90 广东省珠海市斗门区 斗门镇斗门金榜网吧
178 61.145.228.91 61.145.228.97 广东省珠海市 电信
179 61.145.228.98 61.145.228.98 广东省珠海市 新时代网吧
180 61.145.228.99 61.145.228.161 广东省珠海市 电信
181 61.145.228.162 61.145.228.162 广东省珠海市 南屏12村网吧
182 61.145.228.163 61.145.228.165 广东省珠海市 电信
183 61.145.228.166 61.145.228.166 广东省珠海市 甲虫网吧
184 61.145.228.167 61.145.228.177 广东省珠海市 电信
185 61.145.228.178 61.145.228.178 广东省珠海市 珠海赛车场
186 61.145.228.179 61.145.228.225 广东省珠海市 电信
187 61.145.228.226 61.145.228.226 广东省珠海市香洲区 互连网吧
188 61.145.228.227 61.145.228.237 广东省珠海市 电信
189 61.145.228.238 61.145.228.238 广东省珠海市香洲区 SOFF网吧
190 61.145.228.239 61.145.228.245 广东省珠海市 电信
191 61.145.228.246 61.145.228.246 广东省珠海市斗门区 白蕉镇黑福网吧
192 61.145.228.247 61.145.228.253 广东省珠海市 电信
193 61.145.228.254 61.145.228.254 广东省珠海市 新生代网吧
194 61.145.228.255 61.145.229.10 广东省珠海市 电信
195 61.145.229.11 61.145.229.11 广东省珠海市 伊妹儿网吧
196 61.145.229.12 61.145.229.65 广东省珠海市 电信
197 61.145.229.66 61.145.229.68 广东省珠海市 时代互联信息技术有限公司
198 61.145.229.69 61.145.229.81 广东省珠海市 电信
199 61.145.229.82 61.145.229.82 广东省珠海市 天幕网吧
200 61.145.229.83 61.145.229.114 广东省珠海市 电信
201 61.145.229.115 61.145.229.115 广东省珠海市斗门区 井岸镇创新网吧
202 61.145.229.116 61.145.229.122 广东省珠海市 电信
203 61.145.229.123 61.145.229.123 广东省珠海市 北京师范大学中北楼
204 61.145.229.124 61.145.229.124 广东省珠海市 开心网吧
205 61.145.229.125 61.145.229.170 广东省珠海市 电信
206 61.145.229.171 61.145.229.174 广东省珠海市 九洲港
207 61.145.229.175 61.145.229.189 广东省珠海市 电信
208 61.145.229.190 61.145.229.190 广东省珠海市 新希望网吧
209 61.145.229.191 61.145.229.193 广东省珠海市 电信
210 61.145.229.194 61.145.229.194 广东省珠海市 富速网吧
211 61.145.229.195 61.145.229.209 广东省珠海市 电信
212 61.145.229.210 61.145.229.210 广东省珠海市斗门区 新境界网吧
213 61.145.229.211 61.145.229.221 广东省珠海市 电信
214 61.145.229.222 61.145.229.222 广东省珠海市 9UP网吧
215 61.145.229.223 61.145.229.229 广东省珠海市 电信
216 61.145.229.230 61.145.229.230 广东省珠海市 海阔天空网想网吧
217 61.145.229.231 61.145.229.241 广东省珠海市 电信
218 61.145.229.242 61.145.229.242 广东省珠海市 宏烨网络会所
219 61.145.229.243 61.145.229.243 广东省珠海市 魅族科技(中国)有限公司
220 61.145.229.244 61.145.229.244 广东省珠海市 电信
221 61.145.229.245 61.145.229.245 广东省珠海市 魅族科技(中国)有限公司
222 61.145.229.246 61.145.229.246 广东省珠海市 电信
223 61.145.229.247 61.145.229.247 广东省珠海市 魅族科技(中国)有限公司
224 61.145.229.248 61.145.230.33 广东省珠海市 电信
225 61.145.230.34 61.145.230.34 广东省珠海市 侠客行网吧
226 61.145.230.35 61.145.230.77 广东省珠海市 电信
227 61.145.230.78 61.145.230.78 广东省珠海市 豪城网吧
228 61.145.230.79 61.145.230.113 广东省珠海市 电信
229 61.145.230.114 61.145.230.114 广东省珠海市 暨南大学珠海学院流星花园网吧
230 61.145.230.115 61.145.231.17 广东省珠海市 电信
231 61.145.231.18 61.145.231.18 广东省珠海市斗门区 井岸镇三和网吧
232 61.145.231.19 61.145.231.22 广东省珠海市 三和网吧
233 61.145.231.23 61.145.231.26 广东省珠海市 电信
234 61.145.231.27 61.145.231.27 广东省珠海市 星座网吧
235 61.145.231.28 61.145.231.28 广东省珠海市 上冲星座网吧
236 61.145.231.29 61.145.231.33 广东省珠海市 电信
237 61.145.231.34 61.145.231.34 广东省珠海市 广东科学技术职业学院(珠海校区)
238 61.145.231.35 61.145.231.129 广东省珠海市 电信
239 61.145.231.130 61.145.231.131 广东省珠海市 新咖啡网游中心
240 61.145.231.132 61.145.231.153 广东省珠海市 电信
241 61.145.231.154 61.145.231.154 广东省珠海市 金鼎新宇宙网吧
242 61.145.231.155 61.145.231.157 广东省珠海市 电信
243 61.145.231.158 61.145.231.158 广东省珠海市香洲区 太平洋网吧(兴华路71号)
244 61.145.231.159 61.145.231.193 广东省珠海市 电信
245 61.145.231.194 61.145.231.194 广东省珠海市 南方软件园北理工临时校区机房
246 61.145.231.195 61.145.233.135 广东省珠海市 电信
247 61.145.233.136 61.145.233.136 广东省珠海市 度假村大酒店
248 61.145.233.137 61.145.240.243 广东省珠海市 电信
249 61.145.240.244 61.145.240.244 广东省珠海市 天互科技有限公司
250 61.145.240.245 61.145.240.255 广东省珠海市 电信
251 61.145.241.0 61.145.241.255 广东省珠海市香洲区 电信
252 61.145.242.0 61.145.243.255 广东省珠海市 电信
253 61.145.244.0 61.145.244.255 广东省珠海市 广东科学技术职业学院
254 61.145.245.0 61.145.246.98 广东省珠海市 电信
255 61.145.246.99 61.145.246.110 广东省珠海市 北京理工大学珠海校区
256 61.145.246.111 61.145.246.121 广东省珠海市 电信
257 61.145.246.122 61.145.246.122 广东省珠海市 金鼎自由人网吧
258 61.145.246.123 61.145.246.131 广东省珠海市 电信
259 61.145.246.132 61.145.246.133 广东省珠海市 联通网苑唐家店
260 61.145.246.134 61.145.246.169 广东省珠海市 电信
261 61.145.246.170 61.145.246.174 广东省珠海市 星幕网吧(翠微嘉园)
262 61.145.246.175 61.145.246.177 广东省珠海市 电信
263 61.145.246.178 61.145.246.178 广东省珠海市 新干线网吧
264 61.145.246.179 61.145.247.89 广东省珠海市 电信
265 61.145.247.90 61.145.247.90 广东省珠海市 联进高技术有限公司
266 61.145.247.91 61.145.255.255 广东省珠海市 电信
267 61.234.120.0 61.234.123.255 广东省珠海市 中移铁通
268 61.235.71.0 61.235.71.255 广东省珠海市 中移铁通
269 61.242.20.0 61.242.23.255 广东省珠海市 联通
270 61.242.85.0 61.242.85.255 广东省珠海市 联通
271 61.242.88.0 61.242.89.78 广东省珠海市 联通
272 61.242.89.79 61.242.89.79 广东省珠海市 唐家湾镇联通网苑
273 61.242.89.80 61.242.91.255 广东省珠海市 联通
274 61.242.94.0 61.242.94.255 广东省珠海市 联通
275 110.64.148.0 110.64.149.255 广东省珠海市 珠海城市职业技术学院
276 110.208.58.0 110.208.58.255 广东省珠海市 中移铁通
277 110.208.155.0 110.208.158.255 广东省珠海市 中移铁通
278 110.211.32.0 110.211.63.255 广东省珠海市 中移铁通
279 113.74.0.0 113.74.43.255 广东省珠海市香洲区 电信
280 113.74.44.0 113.74.70.255 广东省珠海市 电信
281 113.74.71.0 113.74.71.255 广东省珠海市斗门区 电信
282 113.74.72.0 113.74.87.255 广东省珠海市 电信
283 113.74.88.0 113.74.88.255 广东省珠海市斗门区 电信
284 113.74.89.0 113.74.90.255 广东省珠海市 电信
285 113.74.91.0 113.74.91.255 广东省珠海市斗门区 电信
286 113.74.92.0 113.74.95.255 广东省珠海市 电信
287 113.74.96.0 113.74.99.255 广东省珠海市斗门区 电信
288 113.74.100.0 113.74.100.255 广东省珠海市 电信
289 113.74.101.0 113.74.101.255 广东省珠海市金湾区 电信
290 113.74.102.0 113.74.127.255 广东省珠海市 电信
291 113.76.0.0 113.76.26.255 广东省珠海市 电信
292 113.76.27.0 113.76.27.255 广东省珠海市斗门区 电信
293 113.76.28.0 113.76.55.255 广东省珠海市 电信
294 113.76.56.0 113.76.59.255 广东省珠海市斗门区 电信
295 113.76.60.0 113.76.159.208 广东省珠海市 电信
296 113.76.159.209 113.76.159.209 广东省珠海市香洲区 南坪镇中铁十四局集团二公司港珠澳大桥珠海连接线第二合同段项目经理部
297 113.76.159.210 113.76.203.255 广东省珠海市 电信
298 113.76.204.0 113.76.204.255 广东省珠海市金湾区 广东科学技术职业学院
299 113.76.205.0 113.76.216.255 广东省珠海市 电信
300 113.76.217.0 113.76.217.255 广东省珠海市斗门区 电信
301 113.76.218.0 113.76.255.255 广东省珠海市 电信
302 113.103.128.0 113.103.134.255 广东省珠海市斗门区 电信
303 113.106.96.0 113.106.106.130 广东省珠海市 电信
304 113.106.106.131 113.106.106.131 广东省珠海市 金山网络公司
305 113.106.106.132 113.106.107.217 广东省珠海市 电信
306 113.106.107.218 113.106.107.218 广东省珠海市 新境界网吧
307 113.106.107.219 113.106.110.193 广东省珠海市 电信
308 113.106.110.194 113.106.110.194 广东省珠海市 晨虹信息技术有限公司
309 113.106.110.195 113.106.110.255 广东省珠海市 电信
310 113.106.111.0 113.106.111.255 广东省珠海市 城市职业技术学院
311 113.106.112.0 113.106.127.255 广东省珠海市 电信
312 113.106.200.0 113.106.200.18 广东省珠海市 电信
313 113.106.200.20 113.106.200.255 广东省珠海市 电信
314 113.106.249.0 113.106.249.255 广东省珠海市 电信
315 113.107.220.0 113.107.220.255 广东省珠海市 电信
316 113.108.133.128 113.108.133.255 广东省珠海市 中山大学珠海校区
317 116.6.50.0 116.6.51.255 广东省珠海市 电信
318 116.7.128.0 116.7.212.255 广东省珠海市 电信
319 116.19.64.0 116.19.70.30 广东省珠海市 电信
320 116.19.70.31 116.19.70.31 广东省珠海市斗门区 大濠涌网吧
321 116.19.70.32 116.19.127.255 广东省珠海市 电信
322 116.60.103.0 116.60.103.255 广东省珠海市 中移铁通
323 116.194.168.0 116.194.178.255 广东省珠海市 中移铁通
324 116.254.201.0 116.254.201.255 广东省珠海市 中移铁通
325 119.40.128.0 119.40.211.255 广东省珠海市 有线宽带
326 119.40.212.0 119.40.212.255 广东省珠海市金湾区 有线宽带
327 119.40.213.0 119.40.255.255 广东省珠海市 有线宽带
328 119.42.0.0 119.42.31.255 广东省珠海市 有线宽带
329 119.132.0.0 119.132.28.255 广东省珠海市 电信
330 119.132.29.0 119.132.29.255 广东省珠海市 (斗门区)电信
331 119.132.30.0 119.132.77.131 广东省珠海市 电信
332 119.132.77.132 119.132.77.132 广东省珠海市 广东科学技术职业学院(珠海校区)
333 119.132.77.133 119.132.88.193 广东省珠海市 电信
334 119.132.88.194 119.132.88.194 广东省珠海市 广东科学技术职业学院(珠海校区)
335 119.132.88.195 119.132.90.255 广东省珠海市 电信
336 119.132.91.0 119.132.91.255 广东省珠海市金湾区 电信
337 119.132.92.0 119.132.191.255 广东省珠海市 电信
338 119.145.141.0 119.145.141.255 广东省珠海市 电信
339 119.145.255.0 119.145.255.255 广东省珠海市 电信
340 119.146.105.0 119.146.105.136 广东省珠海市斗门区 电信节点
341 119.146.105.137 119.146.105.137 广东省珠海市香洲区 电信节点
342 119.146.105.138 119.146.105.255 广东省珠海市斗门区 电信节点
343 119.146.106.0 119.146.108.101 广东省珠海市斗门区 电信
344 119.146.108.102 119.146.108.102 广东省珠海市斗门区 电信节点
345 119.146.108.103 119.146.108.255 广东省珠海市斗门区 电信
346 119.146.188.0 119.146.188.137 广东省珠海市 电信
347 119.146.188.138 119.146.188.138 广东省珠海市 双子星网络会所(南屏科技园屏东六路106号商业广场二层)
348 119.146.188.139 119.146.188.153 广东省珠海市 电信
349 119.146.188.154 119.146.188.154 广东省珠海市斗门区 星星网吧(井岸镇西埔大三角A24)
350 119.146.188.155 119.146.188.241 广东省珠海市 电信
351 119.146.188.242 119.146.188.242 广东省珠海市 金鼎傲游网吧
352 119.146.188.243 119.146.189.25 广东省珠海市 电信
353 119.146.189.26 119.146.189.26 广东省珠海市香洲区 粤海东路四海商务酒店
354 119.146.189.27 119.146.191.17 广东省珠海市 电信
355 119.146.191.18 119.146.191.18 广东省珠海市 动感网吧
356 119.146.191.19 119.146.191.200 广东省珠海市 电信
357 119.146.191.201 119.146.191.201 广东省珠海市斗门区 教育局
358 119.146.191.202 119.146.191.249 广东省珠海市 电信
359 119.146.191.250 119.146.191.250 广东省珠海市 龙山傲游网吧
360 119.146.191.251 119.146.191.255 广东省珠海市 电信
361 119.146.220.0 119.146.223.255 广东省珠海市 电信
362 119.146.240.0 119.146.255.255 广东省珠海市 电信
363 120.80.201.0 120.80.201.255 广东省珠海市金湾区 联通节点
364 120.81.227.0 120.81.227.0 广东省珠海市 /佛山市(移动联通互联出口)
365 120.83.192.0 120.83.210.255 广东省珠海市 联通
366 120.83.211.0 120.83.211.255 广东省珠海市金湾区 联通
367 120.83.212.0 120.83.221.255 广东省珠海市 联通
368 120.83.222.0 120.83.222.255 广东省珠海市斗门区 联通
369 120.83.223.0 120.83.223.255 广东省珠海市 联通
370 120.83.225.0 120.83.255.255 广东省珠海市 联通
371 120.84.99.0 120.84.99.117 广东省珠海市 联通
372 120.84.99.118 120.84.99.118 广东省珠海市香洲区 湾仔沙电脑城
373 120.84.99.119 120.84.100.255 广东省珠海市 联通
374 120.86.214.0 120.86.214.194 广东省珠海市 联通
375 120.86.214.195 120.86.214.195 广东省珠海市 魅族科技(中国)有限公司
376 120.86.214.196 120.86.214.255 广东省珠海市 联通
377 120.196.10.0 120.196.10.255 广东省珠海市 移动
378 120.196.113.0 120.196.116.255 广东省珠海市 移动
379 120.196.216.0 120.196.219.255 广东省珠海市 移动
380 120.239.192.0 120.239.255.255 广东省珠海市 移动
381 123.64.148.0 123.64.151.255 广东省珠海市 中移铁通
382 123.64.180.0 123.64.180.255 广东省珠海市 中移铁通
383 123.65.80.0 123.65.87.255 广东省珠海市 中移铁通
384 123.66.127.0 123.66.127.255 广东省珠海市 中移铁通
385 123.89.119.0 123.89.119.255 广东省珠海市斗门区 中移铁通
386 123.89.120.0 123.89.123.255 广东省珠海市 中移铁通
387 125.88.36.0 125.88.36.255 广东省珠海市 技师学院
388 125.88.144.0 125.88.144.255 广东省珠海市 电信
389 125.88.147.0 125.88.147.255 广东省珠海市 电信
390 125.88.192.0 125.88.207.255 广东省珠海市 电信
391 125.89.0.0 125.89.20.255 广东省珠海市 电信
392 125.89.21.0 125.89.21.255 广东省珠海市香洲区 电信
393 125.89.22.0 125.89.42.170 广东省珠海市 电信
394 125.89.42.171 125.89.42.171 广东省珠海市 幸福城管理有限公司
395 125.89.42.172 125.89.61.87 广东省珠海市 电信
396 125.89.61.88 125.89.61.88 广东省珠海市 海天极速网吧
397 125.89.61.89 125.89.61.174 广东省珠海市 电信
398 125.89.61.175 125.89.61.175 广东省珠海市 聚成网络科技有限公司
399 125.89.61.176 125.89.62.67 广东省珠海市 电信
400 125.89.62.68 125.89.62.72 广东省珠海市 新发现网吧(南屏北山市场二楼)
401 125.89.62.73 125.89.62.74 广东省珠海市 电信
402 125.89.62.75 125.89.62.75 广东省珠海市 飞达网吧
403 125.89.62.76 125.89.62.128 广东省珠海市 电信
404 125.89.62.129 125.89.62.129 广东省珠海市 格力网吧(前山金鸡路康乐园)
405 125.89.62.130 125.89.63.17 广东省珠海市 电信
406 125.89.63.18 125.89.63.18 广东省珠海市金湾区 红旗镇天堂鸟网吧(区法院对面)
407 125.89.63.19 125.89.63.37 广东省珠海市 电信
408 125.89.63.38 125.89.63.38 广东省珠海市斗门区 白蕉镇笑傲江湖网吧
409 125.89.63.39 125.89.63.62 广东省珠海市 电信
410 125.89.63.63 125.89.63.63 广东省珠海市斗门区 大众网吧
411 125.89.63.64 125.89.63.85 广东省珠海市 电信
412 125.89.63.86 125.89.63.86 广东省珠海市 超智网吧
413 125.89.63.87 125.89.63.112 广东省珠海市 电信
414 125.89.63.113 125.89.63.113 广东省珠海市斗门区 新青三路飞驰网吧
415 125.89.63.114 125.89.63.119 广东省珠海市 电信
416 125.89.63.120 125.89.63.122 广东省珠海市 平沙零度空间陆通网吧
417 125.89.63.123 125.89.63.164 广东省珠海市 电信
418 125.89.63.165 125.89.63.169 广东省珠海市 天天上网吧
419 125.89.63.170 125.89.63.207 广东省珠海市 电信
420 125.89.63.208 125.89.63.208 广东省珠海市斗门区 井岸镇超强网吧
421 125.89.63.209 125.89.64.25 广东省珠海市 电信
422 125.89.64.26 125.89.64.26 广东省珠海市金湾区 平沙镇影幻网吧(原供电酒楼)
423 125.89.64.27 125.89.64.27 广东省珠海市金湾区 有间网吧(平沙镇)
424 125.89.64.28 125.89.65.33 广东省珠海市 电信
425 125.89.65.34 125.89.65.34 广东省珠海市 乐邦网吧
426 125.89.65.35 125.89.67.105 广东省珠海市 电信
427 125.89.67.106 125.89.67.106 广东省珠海市 科顺网吧
428 125.89.67.107 125.89.68.132 广东省珠海市 电信
429 125.89.68.133 125.89.68.133 广东省珠海市金湾区 力派尔(珠海)汽车配件有限公司
430 125.89.68.134 125.89.68.255 广东省珠海市 电信
431 125.89.69.0 125.89.69.77 广东省珠海市 吉林大学珠海校区
432 125.89.69.78 125.89.69.78 广东省珠海市 天幕网吧
433 125.89.69.79 125.89.69.153 广东省珠海市 吉林大学珠海校区
434 125.89.69.154 125.89.69.154 广东省珠海市 新境界网吧
435 125.89.69.155 125.89.69.255 广东省珠海市 吉林大学珠海校区
436 125.89.70.0 125.89.71.255 广东省珠海市 电信
437 125.89.72.0 125.89.72.127 广东省珠海市 诚丰投资有限公司
438 125.89.72.128 125.89.72.255 广东省珠海市 广州盈富网络科技有限公司
439 125.89.73.0 125.89.76.255 广东省珠海市 电信
440 125.89.77.0 125.89.79.255 广东省珠海市 电信IDC机房
441 125.89.80.0 125.89.95.255 广东省珠海市 电信
442 125.90.12.0 125.90.12.255 广东省珠海市 电信
443 146.222.79.0 146.222.79.255 广东省珠海市 东方海外货柜航运有限公司电信节点
444 146.222.81.0 146.222.81.255 广东省珠海市 东方海外货柜航运有限公司电信节点
445 146.222.94.0 146.222.94.255 广东省珠海市 东方海外货柜航运有限公司电信节点
446 183.31.192.0 183.31.252.255 广东省珠海市 电信
447 183.31.253.0 183.31.253.255 广东省珠海市金湾区 电信
448 183.31.254.0 183.31.255.255 广东省珠海市 电信
449 183.33.128.0 183.33.155.255 广东省珠海市 电信
450 183.33.156.0 183.33.156.255 广东省珠海市金湾区 电信
451 183.33.157.0 183.33.163.255 广东省珠海市 电信
452 183.33.164.0 183.33.167.255 广东省珠海市斗门区 电信
453 183.33.168.0 183.33.175.91 广东省珠海市 电信
454 183.33.175.92 183.33.175.92 广东省珠海市 创发旅游(新香洲人民东路388号)
455 183.33.175.93 183.33.202.255 广东省珠海市 电信
456 183.33.203.0 183.33.203.255 广东省珠海市斗门区 电信
457 183.33.204.0 183.33.227.255 广东省珠海市 电信
458 183.33.228.0 183.33.228.72 广东省珠海市香洲区 电信
459 183.33.228.73 183.33.228.73 广东省珠海市 绿草地咖啡西餐厅(兰埔店)
460 183.33.228.74 183.33.228.255 广东省珠海市香洲区 电信
461 183.33.229.0 183.33.229.255 广东省珠海市 电信
462 183.33.230.0 183.33.230.255 广东省珠海市香洲区 电信
463 183.33.231.0 183.33.234.255 广东省珠海市 电信
464 183.33.235.0 183.33.235.56 广东省珠海市香洲区 电信
465 183.33.235.57 183.33.235.57 广东省珠海市 尚艺美容美发(兰埔店)
466 183.33.235.58 183.33.235.255 广东省珠海市香洲区 电信
467 183.33.236.0 183.33.255.255 广东省珠海市 电信
468 183.45.0.0 183.45.7.255 广东省珠海市 电信
469 183.45.8.0 183.45.12.255 广东省珠海市斗门区 电信
470 183.45.13.0 183.45.79.255 广东省珠海市 电信
471 183.45.80.0 183.45.80.255 广东省珠海市斗门区 电信
472 183.45.81.0 183.45.127.255 广东省珠海市 电信
473 183.47.64.0 183.47.95.255 广东省珠海市 电信
474 183.48.192.0 183.48.255.255 广东省珠海市 电信
475 183.53.150.0 183.53.175.255 广东省珠海市 电信
476 183.58.36.0 183.58.36.255 广东省珠海市 电信
477 183.61.0.0 183.61.27.255 广东省珠海市 电信
478 183.63.9.0 183.63.9.49 广东省珠海市 教育网
479 183.63.9.50 183.63.9.50 广东省珠海市 第三中学
480 183.63.9.51 183.63.9.54 广东省珠海市 教育网
481 183.63.9.55 183.63.9.55 广东省珠海市 文园中学
482 183.63.9.56 183.63.9.93 广东省珠海市 教育网
483 183.63.9.94 183.63.9.94 广东省珠海市斗门区 第一中学
484 183.63.9.95 183.63.9.97 广东省珠海市 教育网
485 183.63.9.98 183.63.9.98 广东省珠海市 艺术高级中学
486 183.63.9.99 183.63.9.150 广东省珠海市 教育网
487 183.63.9.151 183.63.9.151 广东省珠海市 第一中学
488 183.63.9.152 183.63.9.255 广东省珠海市 教育网
489 183.63.14.0 183.63.15.161 广东省珠海市 电信
490 183.63.15.162 183.63.15.162 广东省珠海市 爱乐网吧(斗门县三村工业园)
491 183.63.15.163 183.63.15.255 广东省珠海市 电信
492 183.233.148.0 183.233.151.255 广东省珠海市 移动
493 183.234.20.0 183.234.23.255 广东省珠海市 移动
494 183.235.84.0 183.235.87.255 广东省珠海市 移动
495 183.235.212.0 183.235.215.255 广东省珠海市 移动
496 183.239.32.0 183.239.39.255 广东省珠海市 移动
497 202.96.132.0 202.96.132.255 广东省珠海市 数据局
498 202.96.133.0 202.96.133.255 广东省珠海市 电信
499 202.96.148.0 202.96.148.255 广东省珠海市 电信
500 202.103.166.0 202.103.167.255 广东省珠海市 电信
501 202.104.189.0 202.104.191.255 广东省珠海市 电信
502 202.105.176.0 202.105.176.255 广东省珠海市 星云融创安全宝CDN节点(电信机房)
503 202.105.177.0 202.105.177.255 广东省珠海市 数据局
504 202.105.178.0 202.105.178.255 广东省珠海市 电信
505 202.105.179.0 202.105.179.255 广东省珠海市 电信IDC机房
506 202.105.180.0 202.105.182.224 广东省珠海市 电信
507 202.105.182.225 202.105.182.225 广东省珠海市斗门区 教育局
508 202.105.182.226 202.105.183.255 广东省珠海市 电信
509 203.93.42.0 203.93.43.255 广东省珠海市 金桥网
510 210.12.134.0 210.12.134.255 广东省珠海市 联通
511 210.14.201.0 210.14.201.255 广东省珠海市 联通
512 210.14.209.0 210.14.211.255 广东省珠海市 联通
513 210.14.219.0 210.14.219.255 广东省珠海市 联通
514 210.14.235.0 210.14.235.255 广东省珠海市 联通
515 210.14.252.0 210.14.252.255 广东省珠海市 联通
516 210.77.100.0 210.77.100.255 广东省珠海市 珠江宽频
517 210.185.224.0 210.185.232.255 广东省珠海市 珠江宽频
518 210.185.234.0 210.185.249.255 广东省珠海市 有线网
519 210.185.250.0 210.185.250.255 广东省珠海市香洲区
520 210.185.251.0 210.185.255.255 广东省珠海市 有线网
521 211.66.128.0 211.66.143.255 广东省珠海市 中山大学(珠海校区)
522 211.96.224.0 211.96.231.255 广东省珠海市 联通
523 211.97.48.0 211.97.51.145 广东省珠海市 联通
524 211.97.51.146 211.97.51.146 广东省珠海市 天耀软件科技有限公司
525 211.97.51.147 211.97.51.255 广东省珠海市 联通
526 211.97.57.0 211.97.57.255 广东省珠海市 联通
527 211.139.224.0 211.139.227.255 广东省珠海市 移动
528 211.146.222.0 211.146.222.127 广东省珠海市 广电网
529 218.13.180.0 218.13.180.109 广东省珠海市 电信
530 218.13.180.110 218.13.180.110 广东省珠海市 北极熊网吧(粤海西路千鹤广场)
531 218.13.180.111 218.13.180.114 广东省珠海市 电信
532 218.13.180.115 218.13.180.115 广东省珠海市 中山五院
533 218.13.180.116 218.13.180.122 广东省珠海市 电信
534 218.13.180.123 218.13.180.125 广东省珠海市 拱北龙泉阁A座3楼
535 218.13.180.126 218.13.180.173 广东省珠海市 电信
536 218.13.180.174 218.13.180.174 广东省珠海市 拱北奇迹网吧(港昌路461号商铺)
537 218.13.180.175 218.13.180.201 广东省珠海市 电信
538 218.13.180.202 218.13.180.206 广东省珠海市 星盟网吧扬名店(香洲翠海路122号二楼)
539 218.13.180.207 218.13.180.209 广东省珠海市 电信
540 218.13.180.210 218.13.180.210 广东省珠海市香洲区 吉大浪尖网吧(吉莲市场旁)
541 218.13.180.211 218.13.180.217 广东省珠海市 电信
542 218.13.180.218 218.13.180.218 广东省珠海市斗门区 井岸镇联讯网吧
543 218.13.180.219 218.13.180.225 广东省珠海市 电信
544 218.13.180.226 218.13.180.226 广东省珠海市 帝立网吧(吉大情侣中路4号二楼商场)
545 218.13.180.227 218.13.180.233 广东省珠海市 电信
546 218.13.180.234 218.13.180.234 广东省珠海市香洲区 精英网吧(人民东路259号商铺)
547 218.13.180.235 218.13.181.13 广东省珠海市 电信
548 218.13.181.14 218.13.181.14 广东省珠海市香洲区 永久网吧
549 218.13.181.15 218.13.181.17 广东省珠海市 电信
550 218.13.181.18 218.13.181.18 广东省珠海市香洲区 唐家镇快乐园网吧
551 218.13.181.19 218.13.181.45 广东省珠海市 电信
552 218.13.181.46 218.13.181.46 广东省珠海市 飞星网吧
553 218.13.181.47 218.13.181.61 广东省珠海市 电信
554 218.13.181.62 218.13.181.62 广东省珠海市 内特网吧
555 218.13.181.63 218.13.181.101 广东省珠海市 电信
556 218.13.181.102 218.13.181.102 广东省珠海市 柠溪路科顺网吧
557 218.13.181.103 218.13.181.137 广东省珠海市 电信
558 218.13.181.138 218.13.181.138 广东省珠海市 新时代网吧
559 218.13.181.139 218.13.181.145 广东省珠海市 电信
560 218.13.181.146 218.13.181.146 广东省珠海市斗门区 井岸镇西埔(创际/星星/新青)网吧
561 218.13.181.147 218.13.181.149 广东省珠海市 电信
562 218.13.181.150 218.13.181.154 广东省珠海市 科幻网吧
563 218.13.181.155 218.13.181.165 广东省珠海市 电信
564 218.13.181.166 218.13.181.166 广东省珠海市 任我行网吧
565 218.13.181.167 218.13.181.169 广东省珠海市 电信
566 218.13.181.170 218.13.181.170 广东省珠海市 拱北区易霸网吧(迎宾南路1155号2楼)
567 218.13.181.171 218.13.181.171 广东省珠海市 电信
568 218.13.181.172 218.13.181.172 广东省珠海市 连花路E霸网吧
569 218.13.181.173 218.13.181.177 广东省珠海市 电信
570 218.13.181.178 218.13.181.178 广东省珠海市 新概念网吧
571 218.13.181.179 218.13.181.181 广东省珠海市 电信
572 218.13.181.182 218.13.181.186 广东省珠海市 互动人生网吧(北岭车站)
573 218.13.181.187 218.13.181.225 广东省珠海市 电信
574 218.13.181.226 218.13.181.226 广东省珠海市 夏湾区金速网吧
575 218.13.181.227 218.13.181.229 广东省珠海市 电信
576 218.13.181.230 218.13.181.230 广东省珠海市 智多星网吧
577 218.13.181.231 218.13.181.233 广东省珠海市 电信
578 218.13.181.234 218.13.181.234 广东省珠海市 红太阳网吧
579 218.13.181.235 218.13.182.5 广东省珠海市 电信
580 218.13.182.6 218.13.182.6 广东省珠海市 天宇网吧
581 218.13.182.7 218.13.182.33 广东省珠海市 电信
582 218.13.182.34 218.13.182.34 广东省珠海市香洲区 柠溪火星湖网吧
583 218.13.182.35 218.13.182.37 广东省珠海市 电信
584 218.13.182.38 218.13.182.38 广东省珠海市金湾区 平沙镇科腾网吧
585 218.13.182.39 218.13.182.45 广东省珠海市 电信
586 218.13.182.46 218.13.182.46 广东省珠海市 通美网吧
587 218.13.182.47 218.13.182.65 广东省珠海市 电信
588 218.13.182.66 218.13.182.66 广东省珠海市 都市E族网络会所
589 218.13.182.67 218.13.182.113 广东省珠海市 电信
590 218.13.182.114 218.13.182.114 广东省珠海市 大网虫网吧(香洲工业区45号2楼)
591 218.13.182.115 218.13.182.133 广东省珠海市 电信
592 218.13.182.134 218.13.182.134 广东省珠海市斗门区 井岸镇网易行网吧
593 218.13.182.135 218.13.182.141 广东省珠海市 电信
594 218.13.182.142 218.13.182.142 广东省珠海市斗门区 井岸镇蓝星网吧
595 218.13.182.143 218.13.182.165 广东省珠海市 电信
596 218.13.182.166 218.13.182.166 广东省珠海市斗门区 井岸镇时空数码网吧
597 218.13.182.167 218.13.182.197 广东省珠海市 电信
598 218.13.182.198 218.13.182.198 广东省珠海市 连花路影晃网吧
599 218.13.182.199 218.13.182.201 广东省珠海市 电信
600 218.13.182.202 218.13.182.202 广东省珠海市 吉大飞速网吧
601 218.13.182.203 218.13.182.209 广东省珠海市 电信
602 218.13.182.210 218.13.182.210 广东省珠海市 互联网吧
603 218.13.182.211 218.13.182.213 广东省珠海市 电信
604 218.13.182.214 218.13.182.214 广东省珠海市香洲区 新圆网吧
605 218.13.182.215 218.13.182.237 广东省珠海市 电信
606 218.13.182.238 218.13.182.238 广东省珠海市金湾区 红旗镇时尚网吧
607 218.13.182.239 218.13.183.41 广东省珠海市 电信
608 218.13.183.42 218.13.183.42 广东省珠海市 深蓝网吧(南屏丰盛园51号铺)
609 218.13.183.43 218.13.183.69 广东省珠海市 电信
610 218.13.183.70 218.13.183.70 广东省珠海市 休闲网吧
611 218.13.183.71 218.13.183.97 广东省珠海市 电信
612 218.13.183.98 218.13.183.98 广东省珠海市斗门区 时代网吧
613 218.13.183.99 218.13.183.137 广东省珠海市 电信
614 218.13.183.138 218.13.183.138 广东省珠海市 星星火网吧
615 218.13.183.139 218.13.183.181 广东省珠海市 电信
616 218.13.183.182 218.13.183.182 广东省珠海市 拱北情侣路立军网吧
617 218.13.183.183 218.13.183.221 广东省珠海市 电信
618 218.13.183.222 218.13.183.222 广东省珠海市香洲区 小网虫网吧香洲店
619 218.13.183.223 218.13.183.249 广东省珠海市 电信
620 218.13.183.250 218.13.183.250 广东省珠海市 南屏和大福对面天地E堂网吧
621 218.13.183.251 218.13.195.190 广东省珠海市 电信
622 218.13.195.191 218.13.195.191 广东省珠海市 度假村酒店
623 218.13.195.192 218.13.199.255 广东省珠海市 电信
624 218.13.200.0 218.13.207.255 广东省珠海市香洲区 电信
625 218.13.208.0 218.13.209.53 广东省珠海市 电信
626 218.13.209.54 218.13.209.54 广东省珠海市 北京师范大学(电信出口)
627 218.13.209.55 218.13.218.22 广东省珠海市 电信
628 218.13.218.23 218.13.218.23 广东省珠海市 互动网吧
629 218.13.218.24 218.13.249.47 广东省珠海市 电信
630 218.13.249.48 218.13.249.48 广东省珠海市斗门区 井岸镇江湾二路119号联讯网吧
631 218.13.249.49 218.13.255.255 广东省珠海市 电信
632 218.104.192.0 218.104.194.255 广东省珠海市 联通
633 218.104.195.0 218.104.195.255 广东省珠海市 遵义医学院珠海校区
634 218.104.196.0 218.104.196.96 广东省珠海市 联通
635 218.104.196.97 218.104.196.97 广东省珠海市 吉大光大国贸中心
636 218.104.196.98 218.104.199.255 广东省珠海市 联通
637 218.204.208.0 218.204.209.255 广东省珠海市 广东移动珠海市分公司
638 218.204.210.0 218.204.210.255 广东省珠海市 移动
639 218.204.211.0 218.204.223.255 广东省珠海市 广东移动珠海市分公司
640 219.131.176.0 219.131.178.255 广东省珠海市香洲区 电信
641 219.131.179.0 219.131.184.255 广东省珠海市 电信
642 219.131.185.0 219.131.185.255 广东省珠海市斗门区 电信
643 219.131.186.0 219.131.188.255 广东省珠海市 电信
644 219.131.189.0 219.131.191.255 广东省珠海市香洲区 电信
645 219.131.192.0 219.131.192.77 广东省珠海市 电信
646 219.131.192.78 219.131.192.78 广东省珠海市 云都网络会所
647 219.131.192.79 219.131.192.101 广东省珠海市 电信
648 219.131.192.102 219.131.192.102 广东省珠海市香洲区 吉大飞速网吧
649 219.131.192.103 219.131.192.129 广东省珠海市 电信
650 219.131.192.130 219.131.192.130 广东省珠海市 卓越网吧
651 219.131.192.131 219.131.192.195 广东省珠海市 电信
652 219.131.192.196 219.131.192.196 广东省珠海市金湾区 快乐无限网吧(平沙镇兆平市场2楼)
653 219.131.192.197 219.131.193.17 广东省珠海市 电信
654 219.131.193.18 219.131.193.18 广东省珠海市 通美网络会所
655 219.131.193.19 219.131.193.98 广东省珠海市 电信
656 219.131.193.99 219.131.193.99 广东省珠海市斗门区 盛发网吧(乾务镇盛兴二路)
657 219.131.193.100 219.131.193.125 广东省珠海市 电信
658 219.131.193.126 219.131.193.126 广东省珠海市斗门区 星运网吧
659 219.131.193.127 219.131.193.161 广东省珠海市 电信
660 219.131.193.162 219.131.193.162 广东省珠海市 井岸镇平安网吧
661 219.131.193.163 219.131.193.169 广东省珠海市 电信
662 219.131.193.170 219.131.193.170 广东省珠海市斗门区 井岸镇海霞网吧
663 219.131.193.171 219.131.193.177 广东省珠海市 电信
664 219.131.193.178 219.131.193.178 广东省珠海市金湾区 金湾小区天下网吧
665 219.131.193.179 219.131.193.193 广东省珠海市 电信
666 219.131.193.194 219.131.193.194 广东省珠海市 太平洋网络(兴华路)
667 219.131.193.195 219.131.194.37 广东省珠海市 电信
668 219.131.194.38 219.131.194.38 广东省珠海市金湾区 小林镇时代快吧
669 219.131.194.39 219.131.194.209 广东省珠海市 电信
670 219.131.194.210 219.131.194.210 广东省珠海市 星运网吧(斗门区井岸镇北澳美澳园三区2号二层)
671 219.131.194.211 219.131.194.255 广东省珠海市 电信
672 219.131.195.0 219.131.195.217 广东省珠海市 北京理工大学珠海校区
673 219.131.195.218 219.131.195.218 广东省珠海市斗门区 井岸镇富旭网吧(西埔村)
674 219.131.195.219 219.131.195.255 广东省珠海市 北京理工大学珠海校区
675 219.131.196.0 219.131.196.37 广东省珠海市 电信
676 219.131.196.38 219.131.196.38 广东省珠海市斗门区 博文网吧(白蕉桥湖南路618号)
677 219.131.196.39 219.131.196.78 广东省珠海市 电信
678 219.131.196.79 219.131.196.79 广东省珠海市 珠海金山公司
679 219.131.196.80 219.131.196.109 广东省珠海市 电信
680 219.131.196.110 219.131.196.110 广东省珠海市 正点网吧
681 219.131.196.111 219.131.196.129 广东省珠海市 电信
682 219.131.196.130 219.131.196.130 广东省珠海市 莹火虫网吧
683 219.131.196.131 219.131.196.153 广东省珠海市 电信
684 219.131.196.154 219.131.196.154 广东省珠海市 南屏深蓝网络新时代
685 219.131.196.155 219.131.196.177 广东省珠海市 电信
686 219.131.196.178 219.131.196.178 广东省珠海市 智翔网吧(金湾区红旗红安花园2楼)
687 219.131.196.179 219.131.197.41 广东省珠海市 电信
688 219.131.197.42 219.131.197.42 广东省珠海市 鼎速网络
689 219.131.197.43 219.131.197.201 广东省珠海市 电信
690 219.131.197.202 219.131.197.202 广东省珠海市 置信网吧AMD64位专区
691 219.131.197.203 219.131.197.229 广东省珠海市 电信
692 219.131.197.230 219.131.197.230 广东省珠海市 拱北震撼网吧
693 219.131.197.231 219.131.197.241 广东省珠海市 电信
694 219.131.197.242 219.131.197.242 广东省珠海市斗门区 井岸镇花城网吧
695 219.131.197.243 219.131.198.25 广东省珠海市 电信
696 219.131.198.26 219.131.198.26 广东省珠海市 金城网吧
697 219.131.198.27 219.131.198.121 广东省珠海市 电信
698 219.131.198.122 219.131.198.122 广东省珠海市 夏湾区意速网吧
699 219.131.198.123 219.131.198.201 广东省珠海市 电信
700 219.131.198.202 219.131.198.202 广东省珠海市 三灶会友网吧
701 219.131.198.203 219.131.199.42 广东省珠海市 电信
702 219.131.199.43 219.131.199.43 广东省珠海市 致盛电器工业有限公司
703 219.131.199.44 219.131.199.57 广东省珠海市 电信
704 219.131.199.58 219.131.199.58 广东省珠海市 南屏镇屏东六路新境界网吧
705 219.131.199.59 219.131.199.145 广东省珠海市 电信
706 219.131.199.146 219.131.199.146 广东省珠海市 南屏新概念网吧(广昌市场3楼)
707 219.131.199.147 219.131.199.225 广东省珠海市 电信
708 219.131.199.226 219.131.199.226 广东省珠海市 互动人生网吧
709 219.131.199.227 219.131.199.255 广东省珠海市 电信
710 219.131.200.0 219.131.207.255 广东省珠海市 广东科学技术职业学院(珠海校区)
711 219.131.208.0 219.131.209.188 广东省珠海市 电信
712 219.131.209.189 219.131.209.189 广东省珠海市斗门区 创艺电脑
713 219.131.209.190 219.131.211.167 广东省珠海市 电信
714 219.131.211.168 219.131.211.168 广东省珠海市 南水镇广东火电珠海分公司
715 219.131.211.169 219.131.213.255 广东省珠海市 电信
716 219.131.214.0 219.131.214.255 广东省珠海市 (斗门区)电信
717 219.131.215.0 219.131.220.8 广东省珠海市 电信
718 219.131.220.9 219.131.220.9 广东省珠海市 北京师范大学珠海校区
719 219.131.220.10 219.131.220.41 广东省珠海市 电信
720 219.131.220.42 219.131.220.42 广东省珠海市金湾区 置信网吧
721 219.131.220.43 219.131.220.49 广东省珠海市 电信
722 219.131.220.50 219.131.220.57 广东省珠海市 暨南大学珠海学院流星花园网吧
723 219.131.220.58 219.131.220.58 广东省珠海市 闪亮天空网吧
724 219.131.220.59 219.131.220.61 广东省珠海市 暨南大学珠海学院流星花园网吧
725 219.131.220.62 219.131.220.97 广东省珠海市 电信
726 219.131.220.98 219.131.220.98 广东省珠海市 天蓝网吧
727 219.131.220.99 219.131.220.113 广东省珠海市 电信
728 219.131.220.114 219.131.220.114 广东省珠海市斗门区 斗门镇无名网吧
729 219.131.220.115 219.131.220.121 广东省珠海市 电信
730 219.131.220.122 219.131.220.123 广东省珠海市 五洲花城网络会所
731 219.131.220.124 219.131.220.217 广东省珠海市 电信
732 219.131.220.218 219.131.220.222 广东省珠海市香洲区 前山翰林苑二楼博文网络家园
733 219.131.220.223 219.131.221.41 广东省珠海市 电信
734 219.131.221.42 219.131.221.42 广东省珠海市 一千零一页网吧
735 219.131.221.43 219.131.221.65 广东省珠海市 电信
736 219.131.221.66 219.131.221.76 广东省珠海市 吉林大学珠海校区
737 219.131.221.77 219.131.221.97 广东省珠海市 电信
738 219.131.221.98 219.131.221.98 广东省珠海市 南屏傲游网吧
739 219.131.221.99 219.131.221.185 广东省珠海市 电信
740 219.131.221.186 219.131.221.186 广东省珠海市香洲区 吉大飞越无限网吧
741 219.131.221.187 219.131.221.201 广东省珠海市 电信
742 219.131.221.202 219.131.221.202 广东省珠海市香洲区 一网情深网吧(东坑村东坑市场2楼)
743 219.131.221.203 219.131.221.209 广东省珠海市 电信
744 219.131.221.210 219.131.221.210 广东省珠海市 好望阁网吧
745 219.131.221.211 219.131.221.220 广东省珠海市 电信
746 219.131.221.221 219.131.221.221 广东省珠海市 网虫网吧
747 219.131.221.222 219.131.222.29 广东省珠海市 电信
748 219.131.222.30 219.131.222.45 广东省珠海市 北京师范大学(珠海电信出口)
749 219.131.222.46 219.131.222.113 广东省珠海市 电信
750 219.131.222.114 219.131.222.114 广东省珠海市香洲区 凤凰北游侠网吧
751 219.131.222.115 219.131.222.137 广东省珠海市 电信
752 219.131.222.138 219.131.222.138 广东省珠海市 南屏天地E堂网吧
753 219.131.222.139 219.131.222.144 广东省珠海市 电信
754 219.131.222.145 219.131.222.150 广东省珠海市香洲区 钜星网络前线
755 219.131.222.151 219.131.222.161 广东省珠海市 电信
756 219.131.222.162 219.131.222.162 广东省珠海市斗门区 信业网吧
757 219.131.222.163 219.131.222.217 广东省珠海市 电信
758 219.131.222.218 219.131.222.222 广东省珠海市 斗门领跃电子厂
759 219.131.222.223 219.131.223.1 广东省珠海市 电信
760 219.131.223.2 219.131.223.6 广东省珠海市 欢乐无限网吧
761 219.131.223.7 219.131.223.83 广东省珠海市 电信
762 219.131.223.84 219.131.223.85 广东省珠海市 容闳学校
763 219.131.223.86 219.131.223.129 广东省珠海市 电信
764 219.131.223.130 219.131.223.130 广东省珠海市 保税区北门天下网吧
765 219.131.223.131 219.131.223.255 广东省珠海市 电信
766 219.131.224.0 219.131.233.16 广东省珠海市香洲区 电信
767 219.131.233.17 219.131.233.17 广东省珠海市香洲区 名辉网吧
768 219.131.233.18 219.131.244.123 广东省珠海市香洲区 电信
769 219.131.244.124 219.131.244.124 广东省珠海市 星星网吧
770 219.131.244.125 219.131.251.255 广东省珠海市香洲区 电信
771 219.131.252.0 219.131.254.87 广东省珠海市 电信
772 219.131.254.88 219.131.254.88 广东省珠海市 拱北银都大酒店
773 219.131.254.89 219.131.255.255 广东省珠海市 电信
774 219.132.63.19 219.132.63.19 广东省珠海市 恒大网吧(湛江)
775 219.235.16.0 219.235.31.255 广东省珠海市 有线宽带
776 219.235.208.0 219.235.223.255 广东省珠海市 有线通
777 220.198.32.0 220.198.34.91 广东省珠海市 联通
778 220.198.34.92 220.198.34.92 广东省珠海市 哈尔滨工业大学宿舍楼A座
779 220.198.34.93 220.198.38.255 广东省珠海市 联通
780 220.242.4.0 220.242.5.255 广东省珠海市 珠江宽频
781 220.242.31.0 220.242.31.255 广东省珠海市 中移铁通
782 220.249.205.0 220.249.209.255 广东省汕头市 /珠海市联通
783 220.249.210.0 220.249.210.255 广东省揭阳市普宁市 /珠海市联通
784 220.249.211.0 220.249.215.255 广东省汕头市 /珠海市联通
785 221.4.208.0 221.4.210.127 广东省珠海市 联通
786 221.4.210.128 221.4.210.129 广东省珠海市 有线电视网(联通出口)
787 221.4.210.130 221.4.214.69 广东省珠海市 联通
788 221.4.214.70 221.4.214.85 广东省珠海市 北京师范大学(珠海联通出口)
789 221.4.214.86 221.4.215.185 广东省珠海市 联通
790 221.4.215.186 221.4.215.188 广东省珠海市 威骅软件科技有限公司
791 221.4.215.189 221.4.216.0 广东省珠海市 联通
792 221.4.216.1 221.4.216.30 广东省珠海市 星华雅苑(VDSL)
793 221.4.216.31 221.4.216.32 广东省珠海市 联通
794 221.4.216.33 221.4.216.43 广东省珠海市 前山世邦装饰广场(VDSL)
795 221.4.216.44 221.4.216.44 广东省珠海市香洲区 棕榈假日
796 221.4.216.45 221.4.216.62 广东省珠海市 前山世邦装饰广场(VDSL)
797 221.4.216.63 221.4.216.64 广东省珠海市 联通
798 221.4.216.65 221.4.216.94 广东省珠海市 拱北迎宾广场(VDSL)
799 221.4.216.95 221.4.216.96 广东省珠海市 联通
800 221.4.216.97 221.4.216.126 广东省珠海市 拱北口岸(VDSL)
801 221.4.216.127 221.4.216.128 广东省珠海市 联通
802 221.4.216.129 221.4.216.158 广东省珠海市 吉大邮政(VDSL)
803 221.4.216.159 221.4.216.160 广东省珠海市 联通
804 221.4.216.161 221.4.216.190 广东省珠海市 吉大光国际贸易中心(VDSL)
805 221.4.216.191 221.4.218.105 广东省珠海市 联通
806 221.4.218.106 221.4.218.106 广东省珠海市 珠海艺术职业学院
807 221.4.218.107 221.4.219.237 广东省珠海市 联通
808 221.4.219.238 221.4.219.238 广东省珠海市 小网虫网吧
809 221.4.219.239 221.4.219.255 广东省珠海市 联通
810 221.4.220.0 221.4.220.81 广东省珠海市 北京理工大学珠海学院
811 221.4.220.82 221.4.220.82 广东省珠海市 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
812 221.4.220.83 221.4.220.99 广东省珠海市 北京理工大学珠海学院
813 221.4.220.100 221.4.220.100 广东省珠海市香洲区 古元美术馆
814 221.4.220.101 221.4.220.255 广东省珠海市 北京理工大学珠海学院
815 221.4.221.0 221.4.221.137 广东省珠海市 联通
816 221.4.221.138 221.4.221.138 广东省珠海市香洲区 拱北中铁十八局港珠澳大桥珠海连接线第一标项目部
817 221.4.221.139 221.4.222.81 广东省珠海市 联通
818 221.4.222.82 221.4.222.83 广东省珠海市 互动人生网吧
819 221.4.222.84 221.4.222.255 广东省珠海市 联通
820 221.4.223.0 221.4.223.255 广东省珠海市金湾区 联通
821 221.5.16.0 221.5.16.255 广东省汕头市 /揭阳市/珠海市联通
822 221.5.51.0 221.5.55.255 广东省阳江市 /珠海市联通
823 221.172.37.0 221.172.38.255 广东省珠海市 中移铁通
824 221.172.56.0 221.172.63.255 广东省珠海市 中移铁通
825 221.172.191.0 221.172.191.255 广东省珠海市 中移铁通
826 222.16.192.0 222.16.207.255 广东省珠海市 北京师范大学珠海校区
827 222.50.80.0 222.50.89.255 广东省珠海市 中移铁通
828 222.50.104.0 222.50.111.255 广东省珠海市 中移铁通
829 223.73.72.0 223.73.75.255 广东省珠海市 移动
830 223.73.147.0 223.73.147.255 广东省珠海市 移动
831 223.74.244.0 223.74.244.255 广东省珠海市 移动