ip地址查询

珠海市IP地址列表

珠海市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.21.32.0 14.21.35.255 广东省珠海市 电信
2 14.21.56.0 14.21.59.255 广东省珠海市 电信
3 14.21.76.0 14.21.79.255 广东省珠海市 电信
4 14.21.192.0 14.21.223.255 广东省珠海市 电信
5 14.22.29.0 14.22.29.255 广东省珠海市 电信
6 14.26.192.0 14.26.255.255 广东省珠海市 电信
7 14.27.192.0 14.27.255.255 广东省珠海市 电信
8 14.29.64.0 14.29.71.255 广东省珠海市 电信
9 14.31.32.0 14.31.63.255 广东省珠海市 电信
10 14.31.192.0 14.31.207.255 广东省珠海市 电信
11 14.116.0.0 14.116.127.255 广东省珠海市 电信
12 14.117.0.0 14.117.63.255 广东省珠海市 电信
13 14.118.136.0 14.118.143.255 广东省珠海市 电信
14 14.119.120.0 14.119.127.255 广东省珠海市 电信
15 14.123.192.0 14.123.255.255 广东省珠海市 电信
16 14.125.32.0 14.125.32.255 广东省珠海市香洲区 电信
17 14.125.33.0 14.125.63.255 广东省珠海市 电信
18 14.215.216.0 14.215.216.255 广东省珠海市香洲区 电信
19 27.42.0.0 27.42.39.60 广东省珠海市 联通
20 27.42.39.61 27.42.39.61 广东省珠海市香洲区 拱北中铁十八局珠港澳大桥珠海连接线第一合同段
21 27.42.39.62 27.42.42.212 广东省珠海市 联通
22 27.42.42.213 27.42.42.213 广东省珠海市拱北区 中铁十八局第一工程有限公司珠海连接线项目部
23 27.42.42.214 27.42.82.255 广东省珠海市 联通
24 27.42.83.0 27.42.83.255 广东省珠海市香洲区 联通
25 27.42.84.0 27.42.92.255 广东省珠海市 联通
26 27.42.93.0 27.42.96.255 广东省珠海市 第三中学网络中心
27 27.42.97.0 27.42.127.255 广东省珠海市 联通
28 49.239.192.0 49.239.255.255 广东省珠海市 广电宽带
29 58.252.224.0 58.252.237.255 广东省珠海市 联通
30 58.252.239.0 58.252.246.138 广东省珠海市 联通
31 58.252.246.139 58.252.246.139 广东省珠海市斗门区 联讯网吧
32 58.252.246.140 58.252.255.255 广东省珠海市 联通
33 58.254.39.0 58.254.39.255 广东省珠海市 铁通(联通出口)
34 58.254.64.0 58.254.75.255 广东省珠海市 联通
35 58.255.144.0 58.255.159.245 广东省珠海市 联通
36 58.255.159.246 58.255.159.246 广东省珠海市 同创互联信息有限公司
37 58.255.159.247 58.255.159.255 广东省珠海市 联通
38 58.255.232.0 58.255.232.255 广东省珠海市 联通
39 59.37.26.0 59.37.27.255 广东省珠海市 电信
40 59.37.50.0 59.37.55.255 广东省珠海市 电信
41 59.37.64.0 59.37.66.255 广东省珠海市 电信
42 59.37.68.0 59.37.70.255 广东省珠海市 电信
43 59.37.72.0 59.37.79.255 广东省珠海市 电信
44 59.38.0.0 59.38.16.29 广东省珠海市 电信
45 59.38.16.30 59.38.16.30 广东省珠海市香洲区 电信节点
46 59.38.16.31 59.38.17.255 广东省珠海市 电信
47 59.38.18.0 59.38.18.255 广东省珠海市香洲区 电信节点
48 59.38.19.0 59.38.31.255 广东省珠海市 电信
49 59.38.32.0 59.38.32.15 广东省珠海市 北京市
50 59.38.32.16 59.38.32.16 广东省珠海市 教育网电信出口
51 59.38.32.17 59.38.32.17 广东省珠海市 北京师范大学珠海分校
52 59.38.32.18 59.38.32.65 广东省珠海市 教育网电信出口
53 59.38.32.66 59.38.32.68 广东省珠海市 第三中学
54 59.38.32.69 59.38.32.128 广东省珠海市 教育网电信出口
55 59.38.32.129 59.38.32.129 广东省珠海市 珠海三中
56 59.38.32.130 59.38.32.130 广东省珠海市 教育网电信出口
57 59.38.32.131 59.38.32.131 广东省珠海市 教育局
58 59.38.32.132 59.38.32.132 广东省珠海市 教育局基础教育科
59 59.38.32.133 59.38.32.133 广东省珠海市 北大附属实验学校
60 59.38.32.134 59.38.32.143 广东省珠海市 教育网电信出口
61 59.38.32.144 59.38.32.144 广东省珠海市 第五中学
62 59.38.32.145 59.38.32.145 广东省珠海市 教育网电信出口
63 59.38.32.146 59.38.32.146 广东省珠海市 第一中学
64 59.38.32.147 59.38.32.147 广东省珠海市 第八中学
65 59.38.32.148 59.38.32.151 广东省珠海市 教育网电信出口
66 59.38.32.152 59.38.32.156 广东省珠海市 理工学校
67 59.38.32.157 59.38.32.157 广东省珠海市 北师大附中
68 59.38.32.158 59.38.32.159 广东省珠海市 教育网电信出口
69 59.38.32.160 59.38.32.160 广东省珠海市 第二中学
70 59.38.32.161 59.38.32.162 广东省珠海市 教育网电信出口
71 59.38.32.163 59.38.32.164 广东省珠海市 教育局
72 59.38.32.165 59.38.32.165 广东省珠海市 教育网电信出口
73 59.38.32.166 59.38.32.166 广东省珠海市 珠海实验中学
74 59.38.32.167 59.38.32.167 广东省珠海市斗门区 和风中学
75 59.38.32.168 59.38.32.171 广东省珠海市 教育网电信出口
76 59.38.32.172 59.38.32.172 广东省珠海市 第四中学
77 59.38.32.173 59.38.32.179 广东省珠海市 教育网电信出口
78 59.38.32.180 59.38.32.199 广东省珠海市 第三中学
79 59.38.32.200 59.38.32.255 广东省珠海市 第三中学网络信息中心
80 59.38.33.0 59.38.33.25 广东省珠海市 电信
81 59.38.33.26 59.38.33.26 广东省珠海市 新境界网吧柠溪分店
82 59.38.33.27 59.38.33.36 广东省珠海市 电信
83 59.38.33.37 59.38.33.37 广东省珠海市斗门区 井岸镇星星网吧
84 59.38.33.38 59.38.33.77 广东省珠海市 电信
85 59.38.33.78 59.38.33.79 广东省珠海市斗门区 三友网吧(井岸镇西埔路26号)
86 59.38.33.80 59.38.33.89 广东省珠海市 电信
87 59.38.33.90 59.38.33.94 广东省珠海市斗门区 井岸镇阿啦丁网吧
88 59.38.33.95 59.38.33.158 广东省珠海市 电信
89 59.38.33.159 59.38.33.159 广东省珠海市 永吉网吧
90 59.38.33.160 59.38.33.165 广东省珠海市 电信
91 59.38.33.166 59.38.33.166 广东省珠海市 农业银行香洲支行(凤凰北路2042号)
92 59.38.33.167 59.38.33.203 广东省珠海市 电信
93 59.38.33.204 59.38.33.204 广东省珠海市拱北区 新都瑞网络中心
94 59.38.33.205 59.38.33.233 广东省珠海市 电信
95 59.38.33.234 59.38.33.238 广东省珠海市 互连网络资讯中心(网吧)
96 59.38.33.239 59.38.33.245 广东省珠海市 电信
97 59.38.33.246 59.38.33.246 广东省珠海市 东岱网吧
98 59.38.33.247 59.38.33.255 广东省珠海市 电信
99 59.38.34.0 59.38.34.34 广东省珠海市 教育网电信出口
100 59.38.34.35 59.38.34.35 广东省珠海市 第一中等职业学校
101 59.38.34.36 59.38.34.255 广东省珠海市 教育网电信出口
102 59.38.35.0 59.38.35.17 广东省珠海市 电信
103 59.38.35.18 59.38.35.18 广东省珠海市 拱北联通网苑
104 59.38.35.19 59.38.35.76 广东省珠海市 电信
105 59.38.35.77 59.38.35.77 广东省珠海市 富之杰网吧
106 59.38.35.78 59.38.35.209 广东省珠海市 电信
107 59.38.35.210 59.38.35.210 广东省珠海市 置信网吧B区
108 59.38.35.211 59.38.63.255 广东省珠海市 电信
109 61.28.9.0 61.28.9.40 广东省珠海市 盈联宽带
110 61.28.9.41 61.28.9.41 广东省珠海市 北京师范大学珠海校区
111 61.28.9.42 61.28.9.255 广东省珠海市 盈联宽带
112 61.28.52.0 61.28.52.146 广东省珠海市 盈联宽带
113 61.28.52.147 61.28.52.147 广东省珠海市 荣信网络科技有限公司
114 61.28.52.148 61.28.53.77 广东省珠海市 盈联宽带
115 61.28.53.78 61.28.53.78 广东省珠海市 拱北风云动网吧
116 61.143.32.0 61.143.33.255 广东省珠海市 电信
117 61.143.35.0 61.143.37.255 广东省珠海市 电信
118 61.143.38.0 61.143.38.65 广东省珠海市 电信IDC机房
119 61.143.38.66 61.143.38.66 广东省珠海市 格力制冷技术研究院(金鸡西路)
120 61.143.38.67 61.143.38.68 广东省珠海市 电信IDC机房
121 61.143.38.69 61.143.38.69 广东省珠海市 第七中学
122 61.143.38.70 61.143.38.161 广东省珠海市 电信IDC机房
123 61.143.38.162 61.143.38.162 广东省珠海市 实验中学
124 61.143.38.163 61.143.38.163 广东省珠海市 电信IDC机房
125 61.143.38.164 61.143.38.164 广东省珠海市 城市职业技术学院
126 61.143.38.165 61.143.38.255 广东省珠海市 电信IDC机房
127 61.143.39.0 61.143.44.222 广东省珠海市 电信
128 61.143.44.223 61.143.44.223 广东省珠海市 暨南大学珠海学院
129 61.143.44.224 61.143.45.189 广东省珠海市 电信
130 61.143.45.190 61.143.45.190 广东省珠海市 暨南大学珠海学院
131 61.143.45.191 61.143.52.25 广东省珠海市 电信
132 61.143.52.26 61.143.52.26 广东省珠海市 永久网吧(新村加油站对面)
133 61.143.52.27 61.143.52.27 广东省珠海市 电信
134 61.143.52.28 61.143.52.28 广东省珠海市 永久网吧
135 61.143.52.29 61.143.52.69 广东省珠海市 电信
136 61.143.52.70 61.143.52.70 广东省珠海市 星河会网吧(前山西门135号)
137 61.143.52.71 61.143.52.197 广东省珠海市 电信
138 61.143.52.198 61.143.52.198 广东省珠海市 霹雳网吧
139 61.143.52.199 61.143.53.49 广东省珠海市 电信
140 61.143.53.50 61.143.53.50 广东省珠海市 吉大南油大酒店
141 61.143.53.51 61.143.53.57 广东省珠海市 电信
142 61.143.53.58 61.143.53.58 广东省珠海市金湾区 珠海城市职业技术学院
143 61.143.53.59 61.143.53.60 广东省珠海市 电信
144 61.143.53.61 61.143.53.61 广东省珠海市 城市职业技术学院
145 61.143.53.62 61.143.53.81 广东省珠海市 电信
146 61.143.53.82 61.143.53.82 广东省珠海市 立军网吧
147 61.143.53.83 61.143.53.85 广东省珠海市 电信
148 61.143.53.86 61.143.53.86 广东省珠海市 传奇网吧
149 61.143.53.87 61.143.54.176 广东省珠海市 电信
150 61.143.54.177 61.143.54.177 广东省珠海市 咭大灵通网吧
151 61.143.54.178 61.143.54.179 广东省珠海市 电信
152 61.143.54.180 61.143.54.180 广东省珠海市 卡奇诺网吧
153 61.143.54.181 61.143.60.59 广东省珠海市 电信
154 61.143.60.60 61.143.60.60 广东省珠海市斗门区 新青工业园联讯网吧
155 61.143.60.61 61.143.60.105 广东省珠海市 电信
156 61.143.60.106 61.143.60.106 广东省珠海市 伊妹儿网吧
157 61.143.60.107 61.143.60.253 广东省珠海市 电信
158 61.143.60.254 61.143.60.254 广东省珠海市 精彩人生网吧
159 61.143.60.255 61.143.61.197 广东省珠海市 电信
160 61.143.61.198 61.143.61.198 广东省珠海市 新浪网吧(香洲香华路429号)
161 61.143.61.199 61.143.62.141 广东省珠海市 电信
162 61.143.62.142 61.143.62.142 广东省珠海市 东岱网吧
163 61.143.62.143 61.143.62.185 广东省珠海市 电信
164 61.143.62.186 61.143.62.186 广东省珠海市 斗门新青工业园新境界网吧
165 61.143.62.187 61.143.62.229 广东省珠海市 电信
166 61.143.62.230 61.143.62.230 广东省珠海市 星空网盟夏湾店(拱北港一路158号海荣市场二楼)
167 61.143.62.231 61.143.62.236 广东省珠海市 电信
168 61.143.62.237 61.143.62.237 广东省珠海市 星空网盟珠海夏湾店(珠海市拱北港一路158号二楼)
169 61.143.62.238 61.143.63.255 广东省珠海市 电信
170 61.145.224.0 61.145.227.40 广东省珠海市 电信
171 61.145.227.41 61.145.227.41 广东省珠海市 度假村酒店
172 61.145.227.42 61.145.228.9 广东省珠海市 电信
173 61.145.228.10 61.145.228.10 广东省珠海市 科顺网娱中心
174 61.145.228.11 61.145.228.13 广东省珠海市 电信
175 61.145.228.14 61.145.228.14 广东省珠海市 双子星网吧
176 61.145.228.15 61.145.228.25 广东省珠海市 电信
177 61.145.228.26 61.145.228.26 广东省珠海市 冲之浪网吧
178 61.145.228.27 61.145.228.34 广东省珠海市 电信
179 61.145.228.35 61.145.228.35 广东省珠海市 唐家花园动力网吧
180 61.145.228.36 61.145.228.36 广东省珠海市 电信
181 61.145.228.37 61.145.228.38 广东省珠海市 唐家花园动力网吧
182 61.145.228.39 61.145.228.89 广东省珠海市 电信
183 61.145.228.90 61.145.228.90 广东省珠海市斗门区 斗门镇斗门金榜网吧
184 61.145.228.91 61.145.228.97 广东省珠海市 电信
185 61.145.228.98 61.145.228.98 广东省珠海市 新时代网吧
186 61.145.228.99 61.145.228.161 广东省珠海市 电信
187 61.145.228.162 61.145.228.162 广东省珠海市 南屏12村网吧
188 61.145.228.163 61.145.228.165 广东省珠海市 电信
189 61.145.228.166 61.145.228.166 广东省珠海市 甲虫网吧
190 61.145.228.167 61.145.228.177 广东省珠海市 电信
191 61.145.228.178 61.145.228.178 广东省珠海市 珠海赛车场
192 61.145.228.179 61.145.228.225 广东省珠海市 电信
193 61.145.228.226 61.145.228.226 广东省珠海市香洲区 互连网吧
194 61.145.228.227 61.145.228.237 广东省珠海市 电信
195 61.145.228.238 61.145.228.238 广东省珠海市香洲区 SOFF网吧
196 61.145.228.239 61.145.228.245 广东省珠海市 电信
197 61.145.228.246 61.145.228.246 广东省珠海市斗门区 白蕉镇黑福网吧
198 61.145.228.247 61.145.228.253 广东省珠海市 电信
199 61.145.228.254 61.145.228.254 广东省珠海市 新生代网吧
200 61.145.228.255 61.145.229.10 广东省珠海市 电信
201 61.145.229.11 61.145.229.11 广东省珠海市 伊妹儿网吧
202 61.145.229.12 61.145.229.65 广东省珠海市 电信
203 61.145.229.66 61.145.229.68 广东省珠海市 时代互联信息技术有限公司
204 61.145.229.69 61.145.229.81 广东省珠海市 电信
205 61.145.229.82 61.145.229.82 广东省珠海市 天幕网吧
206 61.145.229.83 61.145.229.114 广东省珠海市 电信
207 61.145.229.115 61.145.229.115 广东省珠海市斗门区 井岸镇创新网吧
208 61.145.229.116 61.145.229.122 广东省珠海市 电信
209 61.145.229.123 61.145.229.123 广东省珠海市 北京师范大学中北楼
210 61.145.229.124 61.145.229.124 广东省珠海市 开心网吧
211 61.145.229.125 61.145.229.170 广东省珠海市 电信
212 61.145.229.171 61.145.229.174 广东省珠海市 九洲港
213 61.145.229.175 61.145.229.189 广东省珠海市 电信
214 61.145.229.190 61.145.229.190 广东省珠海市 新希望网吧
215 61.145.229.191 61.145.229.193 广东省珠海市 电信
216 61.145.229.194 61.145.229.194 广东省珠海市 富速网吧
217 61.145.229.195 61.145.229.209 广东省珠海市 电信
218 61.145.229.210 61.145.229.210 广东省珠海市斗门区 新境界网吧
219 61.145.229.211 61.145.229.221 广东省珠海市 电信
220 61.145.229.222 61.145.229.222 广东省珠海市 9UP网吧
221 61.145.229.223 61.145.229.229 广东省珠海市 电信
222 61.145.229.230 61.145.229.230 广东省珠海市 海阔天空网想网吧
223 61.145.229.231 61.145.229.241 广东省珠海市 电信
224 61.145.229.242 61.145.229.242 广东省珠海市 宏烨网络会所
225 61.145.229.243 61.145.229.243 广东省珠海市 魅族科技(中国)有限公司
226 61.145.229.244 61.145.229.244 广东省珠海市 电信
227 61.145.229.245 61.145.229.245 广东省珠海市 魅族科技(中国)有限公司
228 61.145.229.246 61.145.229.246 广东省珠海市 电信
229 61.145.229.247 61.145.229.247 广东省珠海市 魅族科技(中国)有限公司
230 61.145.229.248 61.145.230.33 广东省珠海市 电信
231 61.145.230.34 61.145.230.34 广东省珠海市 侠客行网吧
232 61.145.230.35 61.145.230.77 广东省珠海市 电信
233 61.145.230.78 61.145.230.78 广东省珠海市 豪城网吧
234 61.145.230.79 61.145.230.113 广东省珠海市 电信
235 61.145.230.114 61.145.230.114 广东省珠海市 暨南大学珠海学院流星花园网吧
236 61.145.230.115 61.145.231.17 广东省珠海市 电信
237 61.145.231.18 61.145.231.18 广东省珠海市斗门区 井岸镇三和网吧
238 61.145.231.19 61.145.231.22 广东省珠海市 三和网吧
239 61.145.231.23 61.145.231.26 广东省珠海市 电信
240 61.145.231.27 61.145.231.27 广东省珠海市 星座网吧
241 61.145.231.28 61.145.231.28 广东省珠海市 上冲星座网吧
242 61.145.231.29 61.145.231.33 广东省珠海市 电信
243 61.145.231.34 61.145.231.34 广东省珠海市 广东科学技术职业学院(珠海校区)
244 61.145.231.35 61.145.231.129 广东省珠海市 电信
245 61.145.231.130 61.145.231.131 广东省珠海市 新咖啡网游中心
246 61.145.231.132 61.145.231.153 广东省珠海市 电信
247 61.145.231.154 61.145.231.154 广东省珠海市 金鼎新宇宙网吧
248 61.145.231.155 61.145.231.157 广东省珠海市 电信
249 61.145.231.158 61.145.231.158 广东省珠海市香洲区 太平洋网吧(兴华路71号)
250 61.145.231.159 61.145.231.193 广东省珠海市 电信
251 61.145.231.194 61.145.231.194 广东省珠海市 南方软件园北理工临时校区机房
252 61.145.231.195 61.145.233.135 广东省珠海市 电信
253 61.145.233.136 61.145.233.136 广东省珠海市 度假村大酒店
254 61.145.233.137 61.145.240.243 广东省珠海市 电信
255 61.145.240.244 61.145.240.244 广东省珠海市 天互科技有限公司
256 61.145.240.245 61.145.240.255 广东省珠海市 电信
257 61.145.241.0 61.145.241.255 广东省珠海市香洲区 电信
258 61.145.242.0 61.145.243.255 广东省珠海市 电信
259 61.145.244.0 61.145.244.255 广东省珠海市 广东科学技术职业学院
260 61.145.245.0 61.145.246.98 广东省珠海市 电信
261 61.145.246.99 61.145.246.110 广东省珠海市 北京理工大学珠海校区
262 61.145.246.111 61.145.246.121 广东省珠海市 电信
263 61.145.246.122 61.145.246.122 广东省珠海市 金鼎自由人网吧
264 61.145.246.123 61.145.246.131 广东省珠海市 电信
265 61.145.246.132 61.145.246.133 广东省珠海市 联通网苑唐家店
266 61.145.246.134 61.145.246.169 广东省珠海市 电信
267 61.145.246.170 61.145.246.174 广东省珠海市 星幕网吧(翠微嘉园)
268 61.145.246.175 61.145.246.177 广东省珠海市 电信
269 61.145.246.178 61.145.246.178 广东省珠海市 新干线网吧
270 61.145.246.179 61.145.247.89 广东省珠海市 电信
271 61.145.247.90 61.145.247.90 广东省珠海市 联进高技术有限公司
272 61.145.247.91 61.145.255.255 广东省珠海市 电信
273 61.234.120.0 61.234.123.255 广东省珠海市 中移铁通
274 61.235.71.0 61.235.71.255 广东省珠海市 中移铁通
275 61.242.20.0 61.242.23.255 广东省珠海市 联通
276 61.242.85.0 61.242.85.255 广东省珠海市 联通
277 61.242.88.0 61.242.89.78 广东省珠海市 联通
278 61.242.89.79 61.242.89.79 广东省珠海市 唐家湾镇联通网苑
279 61.242.89.80 61.242.91.255 广东省珠海市 联通
280 61.242.94.0 61.242.94.255 广东省珠海市 联通
281 110.64.148.0 110.64.149.255 广东省珠海市 珠海城市职业技术学院
282 110.208.58.0 110.208.58.255 广东省珠海市 中移铁通
283 110.208.155.0 110.208.158.255 广东省珠海市 中移铁通
284 110.211.32.0 110.211.63.255 广东省珠海市 中移铁通
285 112.89.72.0 112.89.75.255 广东省珠海市 联通
286 112.90.64.0 112.90.71.255 广东省珠海市 联通
287 112.90.144.0 112.90.151.255 广东省珠海市 联通
288 112.91.8.0 112.91.8.255 广东省珠海市 联通
289 112.91.80.0 112.91.87.255 广东省珠海市 联通
290 112.91.144.0 112.91.151.255 广东省珠海市 联通
291 112.92.50.0 112.92.51.255 广东省珠海市 联通
292 112.92.64.0 112.92.95.255 广东省珠海市 联通
293 112.92.224.0 112.92.255.255 广东省珠海市 联通
294 113.74.0.0 113.74.43.255 广东省珠海市香洲区 电信
295 113.74.44.0 113.74.70.255 广东省珠海市 电信
296 113.74.71.0 113.74.71.255 广东省珠海市斗门区 电信
297 113.74.72.0 113.74.87.255 广东省珠海市 电信
298 113.74.88.0 113.74.88.255 广东省珠海市斗门区 电信
299 113.74.89.0 113.74.90.255 广东省珠海市 电信
300 113.74.91.0 113.74.91.255 广东省珠海市斗门区 电信
301 113.74.92.0 113.74.95.255 广东省珠海市 电信
302 113.74.96.0 113.74.99.255 广东省珠海市斗门区 电信
303 113.74.100.0 113.74.100.255 广东省珠海市 电信
304 113.74.101.0 113.74.101.255 广东省珠海市金湾区 电信
305 113.74.102.0 113.74.127.255 广东省珠海市 电信
306 113.76.0.0 113.76.26.255 广东省珠海市 电信
307 113.76.27.0 113.76.27.255 广东省珠海市斗门区 电信
308 113.76.28.0 113.76.55.255 广东省珠海市 电信
309 113.76.56.0 113.76.59.255 广东省珠海市斗门区 电信
310 113.76.60.0 113.76.159.208 广东省珠海市 电信
311 113.76.159.209 113.76.159.209 广东省珠海市香洲区 南坪镇中铁十四局集团二公司港珠澳大桥珠海连接线第二合同段项目经理部
312 113.76.159.210 113.76.203.255 广东省珠海市 电信
313 113.76.204.0 113.76.204.255 广东省珠海市金湾区 广东科学技术职业学院
314 113.76.205.0 113.76.216.255 广东省珠海市 电信
315 113.76.217.0 113.76.217.255 广东省珠海市斗门区 电信
316 113.76.218.0 113.76.255.255 广东省珠海市 电信
317 113.103.128.0 113.103.134.255 广东省珠海市斗门区 电信
318 113.106.96.0 113.106.106.130 广东省珠海市 电信
319 113.106.106.131 113.106.106.131 广东省珠海市 金山网络公司
320 113.106.106.132 113.106.107.217 广东省珠海市 电信
321 113.106.107.218 113.106.107.218 广东省珠海市 新境界网吧
322 113.106.107.219 113.106.110.193 广东省珠海市 电信
323 113.106.110.194 113.106.110.194 广东省珠海市 晨虹信息技术有限公司
324 113.106.110.195 113.106.110.255 广东省珠海市 电信
325 113.106.111.0 113.106.111.255 广东省珠海市 城市职业技术学院
326 113.106.112.0 113.106.127.255 广东省珠海市 电信
327 113.106.200.0 113.106.200.18 广东省珠海市 电信
328 113.106.200.20 113.106.200.255 广东省珠海市 电信
329 113.106.249.0 113.106.249.255 广东省珠海市 电信
330 113.107.220.0 113.107.220.255 广东省珠海市 电信
331 113.108.133.128 113.108.133.255 广东省珠海市 中山大学珠海校区
332 116.6.50.0 116.6.51.255 广东省珠海市 电信
333 116.7.128.0 116.7.212.255 广东省珠海市 电信
334 116.7.220.0 116.7.223.255 广东省珠海市 电信
335 116.19.64.0 116.19.70.30 广东省珠海市 电信
336 116.19.70.31 116.19.70.31 广东省珠海市斗门区 大濠涌网吧
337 116.19.70.32 116.19.127.255 广东省珠海市 电信
338 116.60.103.0 116.60.103.255 广东省珠海市 中移铁通
339 116.194.168.0 116.194.178.255 广东省珠海市 中移铁通
340 116.254.201.0 116.254.201.255 广东省珠海市 中移铁通
341 119.40.128.0 119.40.211.255 广东省珠海市 有线宽带
342 119.40.212.0 119.40.212.255 广东省珠海市金湾区 有线宽带
343 119.40.213.0 119.40.255.255 广东省珠海市 有线宽带
344 119.42.0.0 119.42.31.255 广东省珠海市 有线宽带
345 119.132.0.0 119.132.28.255 广东省珠海市 电信
346 119.132.29.0 119.132.29.255 广东省珠海市 (斗门区)电信
347 119.132.30.0 119.132.77.131 广东省珠海市 电信
348 119.132.77.132 119.132.77.132 广东省珠海市 广东科学技术职业学院(珠海校区)
349 119.132.77.133 119.132.88.193 广东省珠海市 电信
350 119.132.88.194 119.132.88.194 广东省珠海市 广东科学技术职业学院(珠海校区)
351 119.132.88.195 119.132.90.255 广东省珠海市 电信
352 119.132.91.0 119.132.91.255 广东省珠海市金湾区 电信
353 119.132.92.0 119.132.191.255 广东省珠海市 电信
354 119.145.141.0 119.145.141.255 广东省珠海市 电信
355 119.145.255.0 119.145.255.255 广东省珠海市 电信
356 119.146.105.0 119.146.105.136 广东省珠海市斗门区 电信节点
357 119.146.105.137 119.146.105.137 广东省珠海市香洲区 电信节点
358 119.146.105.138 119.146.105.255 广东省珠海市斗门区 电信节点
359 119.146.106.0 119.146.108.101 广东省珠海市斗门区 电信
360 119.146.108.102 119.146.108.102 广东省珠海市斗门区 电信节点
361 119.146.108.103 119.146.108.255 广东省珠海市斗门区 电信
362 119.146.188.0 119.146.188.137 广东省珠海市 电信
363 119.146.188.138 119.146.188.138 广东省珠海市 双子星网络会所(南屏科技园屏东六路106号商业广场二层)
364 119.146.188.139 119.146.188.153 广东省珠海市 电信
365 119.146.188.154 119.146.188.154 广东省珠海市斗门区 星星网吧(井岸镇西埔大三角A24)
366 119.146.188.155 119.146.188.241 广东省珠海市 电信
367 119.146.188.242 119.146.188.242 广东省珠海市 金鼎傲游网吧
368 119.146.188.243 119.146.189.25 广东省珠海市 电信
369 119.146.189.26 119.146.189.26 广东省珠海市香洲区 粤海东路四海商务酒店
370 119.146.189.27 119.146.191.17 广东省珠海市 电信
371 119.146.191.18 119.146.191.18 广东省珠海市 动感网吧
372 119.146.191.19 119.146.191.200 广东省珠海市 电信
373 119.146.191.201 119.146.191.201 广东省珠海市斗门区 教育局
374 119.146.191.202 119.146.191.249 广东省珠海市 电信
375 119.146.191.250 119.146.191.250 广东省珠海市 龙山傲游网吧
376 119.146.191.251 119.146.191.255 广东省珠海市 电信
377 119.146.220.0 119.146.223.255 广东省珠海市 电信
378 119.146.240.0 119.146.255.255 广东省珠海市 电信
379 120.80.201.0 120.80.201.255 广东省珠海市金湾区 联通节点
380 120.81.227.0 120.81.227.0 广东省珠海市 /佛山市(移动联通互联出口)
381 120.83.192.0 120.83.210.255 广东省珠海市 联通
382 120.83.211.0 120.83.211.255 广东省珠海市金湾区 联通
383 120.83.212.0 120.83.221.255 广东省珠海市 联通
384 120.83.222.0 120.83.222.255 广东省珠海市斗门区 联通
385 120.83.223.0 120.83.223.255 广东省珠海市 联通
386 120.83.225.0 120.83.255.255 广东省珠海市 联通
387 120.84.99.0 120.84.99.117 广东省珠海市 联通
388 120.84.99.118 120.84.99.118 广东省珠海市香洲区 湾仔沙电脑城
389 120.84.99.119 120.84.100.255 广东省珠海市 联通
390 120.86.214.0 120.86.214.194 广东省珠海市 联通
391 120.86.214.195 120.86.214.195 广东省珠海市 魅族科技(中国)有限公司
392 120.86.214.196 120.86.214.255 广东省珠海市 联通
393 120.196.10.0 120.196.10.255 广东省珠海市 移动
394 120.196.113.0 120.196.116.255 广东省珠海市 移动
395 120.196.216.0 120.196.219.255 广东省珠海市 移动
396 120.237.128.0 120.237.191.255 广东省珠海市 移动
397 120.239.192.0 120.239.255.255 广东省珠海市 移动
398 123.64.148.0 123.64.151.255 广东省珠海市 中移铁通
399 123.64.180.0 123.64.180.255 广东省珠海市 中移铁通
400 123.65.80.0 123.65.87.255 广东省珠海市 中移铁通
401 123.66.127.0 123.66.127.255 广东省珠海市 中移铁通
402 123.89.119.0 123.89.119.255 广东省珠海市斗门区 中移铁通
403 123.89.120.0 123.89.123.255 广东省珠海市 中移铁通
404 125.88.36.0 125.88.36.255 广东省珠海市 技师学院
405 125.88.144.0 125.88.144.255 广东省珠海市 电信
406 125.88.147.0 125.88.147.255 广东省珠海市 电信
407 125.89.0.0 125.89.20.255 广东省珠海市 电信
408 125.89.21.0 125.89.21.255 广东省珠海市香洲区 电信
409 125.89.22.0 125.89.42.170 广东省珠海市 电信
410 125.89.42.171 125.89.42.171 广东省珠海市 幸福城管理有限公司
411 125.89.42.172 125.89.61.87 广东省珠海市 电信
412 125.89.61.88 125.89.61.88 广东省珠海市 海天极速网吧
413 125.89.61.89 125.89.61.174 广东省珠海市 电信
414 125.89.61.175 125.89.61.175 广东省珠海市 聚成网络科技有限公司
415 125.89.61.176 125.89.62.67 广东省珠海市 电信
416 125.89.62.68 125.89.62.72 广东省珠海市 新发现网吧(南屏北山市场二楼)
417 125.89.62.73 125.89.62.74 广东省珠海市 电信
418 125.89.62.75 125.89.62.75 广东省珠海市 飞达网吧
419 125.89.62.76 125.89.62.128 广东省珠海市 电信
420 125.89.62.129 125.89.62.129 广东省珠海市 格力网吧(前山金鸡路康乐园)
421 125.89.62.130 125.89.63.17 广东省珠海市 电信
422 125.89.63.18 125.89.63.18 广东省珠海市金湾区 红旗镇天堂鸟网吧(区法院对面)
423 125.89.63.19 125.89.63.37 广东省珠海市 电信
424 125.89.63.38 125.89.63.38 广东省珠海市斗门区 白蕉镇笑傲江湖网吧
425 125.89.63.39 125.89.63.62 广东省珠海市 电信
426 125.89.63.63 125.89.63.63 广东省珠海市斗门区 大众网吧
427 125.89.63.64 125.89.63.85 广东省珠海市 电信
428 125.89.63.86 125.89.63.86 广东省珠海市 超智网吧
429 125.89.63.87 125.89.63.112 广东省珠海市 电信
430 125.89.63.113 125.89.63.113 广东省珠海市斗门区 新青三路飞驰网吧
431 125.89.63.114 125.89.63.119 广东省珠海市 电信
432 125.89.63.120 125.89.63.122 广东省珠海市 平沙零度空间陆通网吧
433 125.89.63.123 125.89.63.164 广东省珠海市 电信
434 125.89.63.165 125.89.63.169 广东省珠海市 天天上网吧
435 125.89.63.170 125.89.63.207 广东省珠海市 电信
436 125.89.63.208 125.89.63.208 广东省珠海市斗门区 井岸镇超强网吧
437 125.89.63.209 125.89.64.25 广东省珠海市 电信
438 125.89.64.26 125.89.64.26 广东省珠海市金湾区 平沙镇影幻网吧(原供电酒楼)
439 125.89.64.27 125.89.64.27 广东省珠海市金湾区 有间网吧(平沙镇)
440 125.89.64.28 125.89.65.33 广东省珠海市 电信
441 125.89.65.34 125.89.65.34 广东省珠海市 乐邦网吧
442 125.89.65.35 125.89.67.105 广东省珠海市 电信
443 125.89.67.106 125.89.67.106 广东省珠海市 科顺网吧
444 125.89.67.107 125.89.68.132 广东省珠海市 电信
445 125.89.68.133 125.89.68.133 广东省珠海市金湾区 力派尔(珠海)汽车配件有限公司
446 125.89.68.134 125.89.71.255 广东省珠海市 电信
447 125.89.72.0 125.89.72.127 广东省珠海市 诚丰投资有限公司
448 125.89.72.128 125.89.72.255 广东省珠海市 广州盈富网络科技有限公司
449 125.89.73.0 125.89.76.255 广东省珠海市 电信
450 125.89.77.0 125.89.79.255 广东省珠海市 电信IDC机房
451 125.90.12.0 125.90.12.255 广东省珠海市 电信
452 146.222.79.0 146.222.79.255 广东省珠海市 东方海外货柜航运有限公司
453 146.222.81.0 146.222.81.255 广东省珠海市 东方海外货柜航运有限公司
454 146.222.94.0 146.222.94.255 广东省珠海市 东方海外货柜航运有限公司
455 163.179.64.0 163.179.124.255 广东省珠海市 联通
456 163.179.125.0 163.179.125.255 广东省珠海市香洲区 联通
457 163.179.126.0 163.179.127.255 广东省珠海市 联通
458 183.6.200.0 183.6.201.255 广东省珠海市 电信
459 183.31.192.0 183.31.255.255 广东省珠海市 电信
460 183.33.128.0 183.33.255.255 广东省珠海市 电信
461 183.45.0.0 183.45.7.255 广东省珠海市 电信
462 183.45.8.0 183.45.12.255 广东省珠海市斗门区 电信
463 183.45.13.0 183.45.79.255 广东省珠海市 电信
464 183.45.80.0 183.45.80.255 广东省珠海市斗门区 电信
465 183.45.81.0 183.45.95.255 广东省珠海市 电信
466 183.47.12.0 183.47.15.255 广东省珠海市 电信
467 183.47.64.0 183.47.95.255 广东省珠海市 电信
468 183.48.240.0 183.48.255.255 广东省珠海市 电信
469 183.53.128.0 183.53.191.255 广东省珠海市 电信
470 183.57.16.0 183.57.23.255 广东省珠海市 电信
471 183.58.14.0 183.58.17.255 广东省珠海市 电信
472 183.58.19.0 183.58.19.255 广东省珠海市 电信
473 183.58.32.0 183.58.33.255 广东省珠海市 电信
474 183.58.36.0 183.58.39.255 广东省珠海市 电信
475 183.58.228.0 183.58.255.255 广东省珠海市 电信
476 183.59.0.10 183.59.0.10 广东省珠海市 电信
477 183.59.0.22 183.59.0.22 广东省珠海市 电信
478 183.59.0.141 183.59.0.141 广东省珠海市 电信
479 183.59.0.145 183.59.0.145 广东省珠海市 电信
480 183.59.0.149 183.59.0.149 广东省珠海市 电信
481 183.59.0.153 183.59.0.153 广东省珠海市 电信
482 183.59.0.157 183.59.0.157 广东省珠海市 电信
483 183.59.0.161 183.59.0.161 广东省珠海市 电信
484 183.59.0.205 183.59.0.205 广东省珠海市 电信
485 183.59.0.224 183.59.0.235 广东省珠海市 电信
486 183.59.1.66 183.59.1.66 广东省珠海市 电信
487 183.59.1.74 183.59.1.74 广东省珠海市 电信
488 183.59.1.140 183.59.1.163 广东省珠海市 电信
489 183.59.1.205 183.59.1.205 广东省珠海市 电信
490 183.59.1.225 183.59.1.225 广东省珠海市 电信
491 183.59.1.229 183.59.1.229 广东省珠海市 电信
492 183.59.1.233 183.59.1.233 广东省珠海市 电信
493 183.59.5.26 183.59.5.26 广东省珠海市 电信
494 183.59.13.78 183.59.13.78 广东省珠海市 电信
495 183.59.240.0 183.59.243.255 广东省珠海市 电信
496 183.61.0.0 183.61.27.255 广东省珠海市 电信
497 183.61.220.116 183.61.220.127 广东省珠海市 电信
498 183.61.220.136 183.61.220.163 广东省珠海市 电信
499 183.61.221.38 183.61.221.38 广东省珠海市 电信
500 183.61.221.86 183.61.221.86 广东省珠海市 电信
501 183.61.221.94 183.61.221.94 广东省珠海市 电信
502 183.61.221.102 183.61.221.102 广东省珠海市 电信
503 183.61.221.208 183.61.221.223 广东省珠海市 电信
504 183.63.9.0 183.63.9.49 广东省珠海市 教育网
505 183.63.9.50 183.63.9.50 广东省珠海市 第三中学
506 183.63.9.51 183.63.9.54 广东省珠海市 教育网
507 183.63.9.55 183.63.9.55 广东省珠海市 文园中学
508 183.63.9.56 183.63.9.93 广东省珠海市 教育网
509 183.63.9.94 183.63.9.94 广东省珠海市斗门区 第一中学
510 183.63.9.95 183.63.9.97 广东省珠海市 教育网
511 183.63.9.98 183.63.9.98 广东省珠海市 艺术高级中学
512 183.63.9.99 183.63.9.150 广东省珠海市 教育网
513 183.63.9.151 183.63.9.151 广东省珠海市 第一中学
514 183.63.9.152 183.63.9.255 广东省珠海市 教育网
515 183.63.10.0 183.63.15.161 广东省珠海市 电信
516 183.63.15.162 183.63.15.162 广东省珠海市 爱乐网吧(斗门县三村工业园)
517 183.63.15.163 183.63.15.255 广东省珠海市 电信
518 183.232.144.0 183.232.147.255 广东省珠海市 移动
519 183.233.148.0 183.233.151.255 广东省珠海市 移动
520 183.234.20.0 183.234.23.255 广东省珠海市 移动
521 183.235.84.0 183.235.87.255 广东省珠海市 移动
522 183.235.212.0 183.235.215.255 广东省珠海市 移动
523 183.239.32.0 183.239.39.255 广东省珠海市 移动
524 202.96.132.0 202.96.132.255 广东省珠海市 数据局
525 202.96.133.0 202.96.133.255 广东省珠海市 电信
526 202.96.148.0 202.96.148.255 广东省珠海市 电信
527 202.103.166.0 202.103.167.255 广东省珠海市 电信
528 202.104.189.0 202.104.191.255 广东省珠海市 电信
529 202.105.176.0 202.105.176.255 广东省珠海市 星云融创安全宝CDN节点(电信机房)
530 202.105.177.0 202.105.177.255 广东省珠海市 数据局
531 202.105.178.0 202.105.178.255 广东省珠海市 电信
532 202.105.179.0 202.105.179.255 广东省珠海市 电信IDC机房
533 202.105.180.0 202.105.182.224 广东省珠海市 电信
534 202.105.182.225 202.105.182.225 广东省珠海市斗门区 教育局
535 202.105.182.226 202.105.183.255 广东省珠海市 电信
536 203.93.42.0 203.93.43.255 广东省珠海市 金桥网
537 210.12.134.0 210.12.134.255 广东省珠海市 联通
538 210.14.201.0 210.14.201.255 广东省珠海市 联通
539 210.14.209.0 210.14.211.255 广东省珠海市 联通
540 210.14.219.0 210.14.219.255 广东省珠海市 联通
541 210.14.235.0 210.14.235.255 广东省珠海市 联通
542 210.14.252.0 210.14.252.255 广东省珠海市 联通
543 210.77.100.0 210.77.100.255 广东省珠海市 珠江宽频
544 210.185.224.0 210.185.232.255 广东省珠海市 珠江宽频
545 210.185.234.0 210.185.249.255 广东省珠海市 有线网
546 210.185.250.0 210.185.250.255 广东省珠海市香洲区
547 210.185.251.0 210.185.255.255 广东省珠海市 有线网
548 211.66.128.0 211.66.143.255 广东省珠海市 中山大学(珠海校区)
549 211.96.224.0 211.96.231.255 广东省珠海市 联通
550 211.97.48.0 211.97.51.145 广东省珠海市 联通
551 211.97.51.146 211.97.51.146 广东省珠海市 天耀软件科技有限公司
552 211.97.51.147 211.97.51.255 广东省珠海市 联通
553 211.97.57.0 211.97.57.255 广东省珠海市 联通
554 211.139.224.0 211.139.227.255 广东省珠海市 移动
555 211.146.222.0 211.146.222.127 广东省珠海市 广电网
556 218.13.180.0 218.13.180.109 广东省珠海市 电信
557 218.13.180.110 218.13.180.110 广东省珠海市 北极熊网吧(粤海西路千鹤广场)
558 218.13.180.111 218.13.180.114 广东省珠海市 电信
559 218.13.180.115 218.13.180.115 广东省珠海市 中山五院
560 218.13.180.116 218.13.180.122 广东省珠海市 电信
561 218.13.180.123 218.13.180.125 广东省珠海市 拱北龙泉阁A座3楼
562 218.13.180.126 218.13.180.173 广东省珠海市 电信
563 218.13.180.174 218.13.180.174 广东省珠海市 拱北奇迹网吧(港昌路461号商铺)
564 218.13.180.175 218.13.180.201 广东省珠海市 电信
565 218.13.180.202 218.13.180.206 广东省珠海市 星盟网吧扬名店(香洲翠海路122号二楼)
566 218.13.180.207 218.13.180.209 广东省珠海市 电信
567 218.13.180.210 218.13.180.210 广东省珠海市香洲区 吉大浪尖网吧(吉莲市场旁)
568 218.13.180.211 218.13.180.217 广东省珠海市 电信
569 218.13.180.218 218.13.180.218 广东省珠海市斗门区 井岸镇联讯网吧
570 218.13.180.219 218.13.180.225 广东省珠海市 电信
571 218.13.180.226 218.13.180.226 广东省珠海市 帝立网吧(吉大情侣中路4号二楼商场)
572 218.13.180.227 218.13.180.233 广东省珠海市 电信
573 218.13.180.234 218.13.180.234 广东省珠海市香洲区 精英网吧(人民东路259号商铺)
574 218.13.180.235 218.13.181.13 广东省珠海市 电信
575 218.13.181.14 218.13.181.14 广东省珠海市香洲区 永久网吧
576 218.13.181.15 218.13.181.17 广东省珠海市 电信
577 218.13.181.18 218.13.181.18 广东省珠海市香洲区 唐家镇快乐园网吧
578 218.13.181.19 218.13.181.45 广东省珠海市 电信
579 218.13.181.46 218.13.181.46 广东省珠海市 飞星网吧
580 218.13.181.47 218.13.181.61 广东省珠海市 电信
581 218.13.181.62 218.13.181.62 广东省珠海市 内特网吧
582 218.13.181.63 218.13.181.101 广东省珠海市 电信
583 218.13.181.102 218.13.181.102 广东省珠海市 柠溪路科顺网吧
584 218.13.181.103 218.13.181.137 广东省珠海市 电信
585 218.13.181.138 218.13.181.138 广东省珠海市 新时代网吧
586 218.13.181.139 218.13.181.145 广东省珠海市 电信
587 218.13.181.146 218.13.181.146 广东省珠海市斗门区 井岸镇西埔(创际/星星/新青)网吧
588 218.13.181.147 218.13.181.149 广东省珠海市 电信
589 218.13.181.150 218.13.181.154 广东省珠海市 科幻网吧
590 218.13.181.155 218.13.181.165 广东省珠海市 电信
591 218.13.181.166 218.13.181.166 广东省珠海市 任我行网吧
592 218.13.181.167 218.13.181.169 广东省珠海市 电信
593 218.13.181.170 218.13.181.170 广东省珠海市 拱北区易霸网吧(迎宾南路1155号2楼)
594 218.13.181.171 218.13.181.171 广东省珠海市 电信
595 218.13.181.172 218.13.181.172 广东省珠海市 连花路E霸网吧
596 218.13.181.173 218.13.181.177 广东省珠海市 电信
597 218.13.181.178 218.13.181.178 广东省珠海市 新概念网吧
598 218.13.181.179 218.13.181.181 广东省珠海市 电信
599 218.13.181.182 218.13.181.186 广东省珠海市 互动人生网吧(北岭车站)
600 218.13.181.187 218.13.181.225 广东省珠海市 电信
601 218.13.181.226 218.13.181.226 广东省珠海市 夏湾区金速网吧
602 218.13.181.227 218.13.181.229 广东省珠海市 电信
603 218.13.181.230 218.13.181.230 广东省珠海市 智多星网吧
604 218.13.181.231 218.13.181.233 广东省珠海市 电信
605 218.13.181.234 218.13.181.234 广东省珠海市 红太阳网吧
606 218.13.181.235 218.13.182.5 广东省珠海市 电信
607 218.13.182.6 218.13.182.6 广东省珠海市 天宇网吧
608 218.13.182.7 218.13.182.33 广东省珠海市 电信
609 218.13.182.34 218.13.182.34 广东省珠海市香洲区 柠溪火星湖网吧
610 218.13.182.35 218.13.182.37 广东省珠海市 电信
611 218.13.182.38 218.13.182.38 广东省珠海市金湾区 平沙镇科腾网吧
612 218.13.182.39 218.13.182.45 广东省珠海市 电信
613 218.13.182.46 218.13.182.46 广东省珠海市 通美网吧
614 218.13.182.47 218.13.182.65 广东省珠海市 电信
615 218.13.182.66 218.13.182.66 广东省珠海市 都市E族网络会所
616 218.13.182.67 218.13.182.113 广东省珠海市 电信
617 218.13.182.114 218.13.182.114 广东省珠海市 大网虫网吧(香洲工业区45号2楼)
618 218.13.182.115 218.13.182.133 广东省珠海市 电信
619 218.13.182.134 218.13.182.134 广东省珠海市斗门区 井岸镇网易行网吧
620 218.13.182.135 218.13.182.141 广东省珠海市 电信
621 218.13.182.142 218.13.182.142 广东省珠海市斗门区 井岸镇蓝星网吧
622 218.13.182.143 218.13.182.165 广东省珠海市 电信
623 218.13.182.166 218.13.182.166 广东省珠海市斗门区 井岸镇时空数码网吧
624 218.13.182.167 218.13.182.197 广东省珠海市 电信
625 218.13.182.198 218.13.182.198 广东省珠海市 连花路影晃网吧
626 218.13.182.199 218.13.182.201 广东省珠海市 电信
627 218.13.182.202 218.13.182.202 广东省珠海市 吉大飞速网吧
628 218.13.182.203 218.13.182.209 广东省珠海市 电信
629 218.13.182.210 218.13.182.210 广东省珠海市 互联网吧
630 218.13.182.211 218.13.182.213 广东省珠海市 电信
631 218.13.182.214 218.13.182.214 广东省珠海市香洲区 新圆网吧
632 218.13.182.215 218.13.182.237 广东省珠海市 电信
633 218.13.182.238 218.13.182.238 广东省珠海市金湾区 红旗镇时尚网吧
634 218.13.182.239 218.13.183.41 广东省珠海市 电信
635 218.13.183.42 218.13.183.42 广东省珠海市 深蓝网吧(南屏丰盛园51号铺)
636 218.13.183.43 218.13.183.69 广东省珠海市 电信
637 218.13.183.70 218.13.183.70 广东省珠海市 休闲网吧
638 218.13.183.71 218.13.183.97 广东省珠海市 电信
639 218.13.183.98 218.13.183.98 广东省珠海市斗门区 时代网吧
640 218.13.183.99 218.13.183.137 广东省珠海市 电信
641 218.13.183.138 218.13.183.138 广东省珠海市 星星火网吧
642 218.13.183.139 218.13.183.181 广东省珠海市 电信
643 218.13.183.182 218.13.183.182 广东省珠海市 拱北情侣路立军网吧
644 218.13.183.183 218.13.183.221 广东省珠海市 电信
645 218.13.183.222 218.13.183.222 广东省珠海市香洲区 小网虫网吧香洲店
646 218.13.183.223 218.13.183.249 广东省珠海市 电信
647 218.13.183.250 218.13.183.250 广东省珠海市 南屏和大福对面天地E堂网吧
648 218.13.183.251 218.13.195.190 广东省珠海市 电信
649 218.13.195.191 218.13.195.191 广东省珠海市 度假村酒店
650 218.13.195.192 218.13.199.255 广东省珠海市 电信
651 218.13.200.0 218.13.207.255 广东省珠海市香洲区 电信
652 218.13.208.0 218.13.209.53 广东省珠海市 电信
653 218.13.209.54 218.13.209.54 广东省珠海市 北京师范大学(电信出口)
654 218.13.209.55 218.13.218.22 广东省珠海市 电信
655 218.13.218.23 218.13.218.23 广东省珠海市 互动网吧
656 218.13.218.24 218.13.249.47 广东省珠海市 电信
657 218.13.249.48 218.13.249.48 广东省珠海市斗门区 井岸镇江湾二路119号联讯网吧
658 218.13.249.49 218.13.255.255 广东省珠海市 电信
659 218.104.192.0 218.104.194.255 广东省珠海市 联通
660 218.104.195.0 218.104.195.255 广东省珠海市 遵义医学院珠海校区
661 218.104.196.0 218.104.196.96 广东省珠海市 联通
662 218.104.196.97 218.104.196.97 广东省珠海市 吉大光大国贸中心
663 218.104.196.98 218.104.199.255 广东省珠海市 联通
664 218.204.208.0 218.204.209.255 广东省珠海市 广东移动珠海市分公司
665 218.204.210.0 218.204.210.255 广东省珠海市 移动
666 218.204.211.0 218.204.223.255 广东省珠海市 广东移动珠海市分公司
667 219.131.176.0 219.131.178.255 广东省珠海市香洲区 电信
668 219.131.179.0 219.131.184.255 广东省珠海市 电信
669 219.131.185.0 219.131.185.255 广东省珠海市斗门区 电信
670 219.131.186.0 219.131.188.255 广东省珠海市 电信
671 219.131.189.0 219.131.191.255 广东省珠海市香洲区 电信
672 219.131.192.0 219.131.192.77 广东省珠海市 电信
673 219.131.192.78 219.131.192.78 广东省珠海市 云都网络会所
674 219.131.192.79 219.131.192.101 广东省珠海市 电信
675 219.131.192.102 219.131.192.102 广东省珠海市香洲区 吉大飞速网吧
676 219.131.192.103 219.131.192.129 广东省珠海市 电信
677 219.131.192.130 219.131.192.130 广东省珠海市 卓越网吧
678 219.131.192.131 219.131.192.195 广东省珠海市 电信
679 219.131.192.196 219.131.192.196 广东省珠海市金湾区 快乐无限网吧(平沙镇兆平市场2楼)
680 219.131.192.197 219.131.193.17 广东省珠海市 电信
681 219.131.193.18 219.131.193.18 广东省珠海市 通美网络会所
682 219.131.193.19 219.131.193.98 广东省珠海市 电信
683 219.131.193.99 219.131.193.99 广东省珠海市斗门区 盛发网吧(乾务镇盛兴二路)
684 219.131.193.100 219.131.193.125 广东省珠海市 电信
685 219.131.193.126 219.131.193.126 广东省珠海市斗门区 星运网吧
686 219.131.193.127 219.131.193.161 广东省珠海市 电信
687 219.131.193.162 219.131.193.162 广东省珠海市 井岸镇平安网吧
688 219.131.193.163 219.131.193.169 广东省珠海市 电信
689 219.131.193.170 219.131.193.170 广东省珠海市斗门区 井岸镇海霞网吧
690 219.131.193.171 219.131.193.177 广东省珠海市 电信
691 219.131.193.178 219.131.193.178 广东省珠海市金湾区 金湾小区天下网吧
692 219.131.193.179 219.131.193.193 广东省珠海市 电信
693 219.131.193.194 219.131.193.194 广东省珠海市 太平洋网络(兴华路)
694 219.131.193.195 219.131.194.37 广东省珠海市 电信
695 219.131.194.38 219.131.194.38 广东省珠海市金湾区 小林镇时代快吧
696 219.131.194.39 219.131.194.209 广东省珠海市 电信
697 219.131.194.210 219.131.194.210 广东省珠海市 星运网吧(斗门区井岸镇北澳美澳园三区2号二层)
698 219.131.194.211 219.131.194.255 广东省珠海市 电信
699 219.131.195.0 219.131.195.217 广东省珠海市 北京理工大学珠海校区
700 219.131.195.218 219.131.195.218 广东省珠海市斗门区 井岸镇富旭网吧(西埔村)
701 219.131.195.219 219.131.195.255 广东省珠海市 北京理工大学珠海校区
702 219.131.196.0 219.131.196.37 广东省珠海市 电信
703 219.131.196.38 219.131.196.38 广东省珠海市斗门区 博文网吧(白蕉桥湖南路618号)
704 219.131.196.39 219.131.196.78 广东省珠海市 电信
705 219.131.196.79 219.131.196.79 广东省珠海市 珠海金山公司
706 219.131.196.80 219.131.196.109 广东省珠海市 电信
707 219.131.196.110 219.131.196.110 广东省珠海市 正点网吧
708 219.131.196.111 219.131.196.129 广东省珠海市 电信
709 219.131.196.130 219.131.196.130 广东省珠海市 莹火虫网吧
710 219.131.196.131 219.131.196.153 广东省珠海市 电信
711 219.131.196.154 219.131.196.154 广东省珠海市 南屏深蓝网络新时代
712 219.131.196.155 219.131.196.177 广东省珠海市 电信
713 219.131.196.178 219.131.196.178 广东省珠海市 智翔网吧(金湾区红旗红安花园2楼)
714 219.131.196.179 219.131.197.41 广东省珠海市 电信
715 219.131.197.42 219.131.197.42 广东省珠海市 鼎速网络
716 219.131.197.43 219.131.197.201 广东省珠海市 电信
717 219.131.197.202 219.131.197.202 广东省珠海市 置信网吧AMD64位专区
718 219.131.197.203 219.131.197.229 广东省珠海市 电信
719 219.131.197.230 219.131.197.230 广东省珠海市 拱北震撼网吧
720 219.131.197.231 219.131.197.241 广东省珠海市 电信
721 219.131.197.242 219.131.197.242 广东省珠海市斗门区 井岸镇花城网吧
722 219.131.197.243 219.131.198.25 广东省珠海市 电信
723 219.131.198.26 219.131.198.26 广东省珠海市 金城网吧
724 219.131.198.27 219.131.198.121 广东省珠海市 电信
725 219.131.198.122 219.131.198.122 广东省珠海市 夏湾区意速网吧
726 219.131.198.123 219.131.198.201 广东省珠海市 电信
727 219.131.198.202 219.131.198.202 广东省珠海市 三灶会友网吧
728 219.131.198.203 219.131.199.42 广东省珠海市 电信
729 219.131.199.43 219.131.199.43 广东省珠海市 致盛电器工业有限公司
730 219.131.199.44 219.131.199.57 广东省珠海市 电信
731 219.131.199.58 219.131.199.58 广东省珠海市 南屏镇屏东六路新境界网吧
732 219.131.199.59 219.131.199.145 广东省珠海市 电信
733 219.131.199.146 219.131.199.146 广东省珠海市 南屏新概念网吧(广昌市场3楼)
734 219.131.199.147 219.131.199.225 广东省珠海市 电信
735 219.131.199.226 219.131.199.226 广东省珠海市 互动人生网吧
736 219.131.199.227 219.131.199.255 广东省珠海市 电信
737 219.131.200.0 219.131.207.255 广东省珠海市 广东科学技术职业学院(珠海校区)
738 219.131.208.0 219.131.209.188 广东省珠海市 电信
739 219.131.209.189 219.131.209.189 广东省珠海市斗门区 创艺电脑
740 219.131.209.190 219.131.211.167 广东省珠海市 电信
741 219.131.211.168 219.131.211.168 广东省珠海市 南水镇广东火电珠海分公司
742 219.131.211.169 219.131.213.255 广东省珠海市 电信
743 219.131.214.0 219.131.214.255 广东省珠海市 (斗门区)电信
744 219.131.215.0 219.131.220.8 广东省珠海市 电信
745 219.131.220.9 219.131.220.9 广东省珠海市 北京师范大学珠海校区
746 219.131.220.10 219.131.220.41 广东省珠海市 电信
747 219.131.220.42 219.131.220.42 广东省珠海市金湾区 置信网吧
748 219.131.220.43 219.131.220.49 广东省珠海市 电信
749 219.131.220.50 219.131.220.57 广东省珠海市 暨南大学珠海学院流星花园网吧
750 219.131.220.58 219.131.220.58 广东省珠海市 闪亮天空网吧
751 219.131.220.59 219.131.220.61 广东省珠海市 暨南大学珠海学院流星花园网吧
752 219.131.220.62 219.131.220.97 广东省珠海市 电信
753 219.131.220.98 219.131.220.98 广东省珠海市 天蓝网吧
754 219.131.220.99 219.131.220.113 广东省珠海市 电信
755 219.131.220.114 219.131.220.114 广东省珠海市斗门区 斗门镇无名网吧
756 219.131.220.115 219.131.220.121 广东省珠海市 电信
757 219.131.220.122 219.131.220.123 广东省珠海市 五洲花城网络会所
758 219.131.220.124 219.131.220.217 广东省珠海市 电信
759 219.131.220.218 219.131.220.222 广东省珠海市香洲区 前山翰林苑二楼博文网络家园
760 219.131.220.223 219.131.221.41 广东省珠海市 电信
761 219.131.221.42 219.131.221.42 广东省珠海市 一千零一页网吧
762 219.131.221.43 219.131.221.65 广东省珠海市 电信
763 219.131.221.66 219.131.221.76 广东省珠海市 吉林大学珠海校区
764 219.131.221.77 219.131.221.97 广东省珠海市 电信
765 219.131.221.98 219.131.221.98 广东省珠海市 南屏傲游网吧
766 219.131.221.99 219.131.221.185 广东省珠海市 电信
767 219.131.221.186 219.131.221.186 广东省珠海市香洲区 吉大飞越无限网吧
768 219.131.221.187 219.131.221.201 广东省珠海市 电信
769 219.131.221.202 219.131.221.202 广东省珠海市香洲区 一网情深网吧(东坑村东坑市场2楼)
770 219.131.221.203 219.131.221.209 广东省珠海市 电信
771 219.131.221.210 219.131.221.210 广东省珠海市 好望阁网吧
772 219.131.221.211 219.131.221.220 广东省珠海市 电信
773 219.131.221.221 219.131.221.221 广东省珠海市 网虫网吧
774 219.131.221.222 219.131.222.29 广东省珠海市 电信
775 219.131.222.30 219.131.222.45 广东省珠海市 北京师范大学(珠海电信出口)
776 219.131.222.46 219.131.222.113 广东省珠海市 电信
777 219.131.222.114 219.131.222.114 广东省珠海市香洲区 凤凰北游侠网吧
778 219.131.222.115 219.131.222.137 广东省珠海市 电信
779 219.131.222.138 219.131.222.138 广东省珠海市 南屏天地E堂网吧
780 219.131.222.139 219.131.222.144 广东省珠海市 电信
781 219.131.222.145 219.131.222.150 广东省珠海市香洲区 钜星网络前线
782 219.131.222.151 219.131.222.161 广东省珠海市 电信
783 219.131.222.162 219.131.222.162 广东省珠海市斗门区 信业网吧
784 219.131.222.163 219.131.222.217 广东省珠海市 电信
785 219.131.222.218 219.131.222.222 广东省珠海市 斗门领跃电子厂
786 219.131.222.223 219.131.223.1 广东省珠海市 电信
787 219.131.223.2 219.131.223.6 广东省珠海市 欢乐无限网吧
788 219.131.223.7 219.131.223.83 广东省珠海市 电信
789 219.131.223.84 219.131.223.85 广东省珠海市 容闳学校
790 219.131.223.86 219.131.223.129 广东省珠海市 电信
791 219.131.223.130 219.131.223.130 广东省珠海市 保税区北门天下网吧
792 219.131.223.131 219.131.223.255 广东省珠海市 电信
793 219.131.224.0 219.131.233.16 广东省珠海市香洲区 电信
794 219.131.233.17 219.131.233.17 广东省珠海市香洲区 名辉网吧
795 219.131.233.18 219.131.244.123 广东省珠海市香洲区 电信
796 219.131.244.124 219.131.244.124 广东省珠海市 星星网吧
797 219.131.244.125 219.131.251.255 广东省珠海市香洲区 电信
798 219.131.252.0 219.131.254.87 广东省珠海市 电信
799 219.131.254.88 219.131.254.88 广东省珠海市 拱北银都大酒店
800 219.131.254.89 219.131.255.255 广东省珠海市 电信
801 219.132.63.19 219.132.63.19 广东省珠海市 恒大网吧(湛江)
802 219.235.16.0 219.235.31.255 广东省珠海市 有线宽带
803 219.235.208.0 219.235.223.255 广东省珠海市 有线通
804 220.198.32.0 220.198.34.91 广东省珠海市 联通
805 220.198.34.92 220.198.34.92 广东省珠海市 哈尔滨工业大学宿舍楼A座
806 220.198.34.93 220.198.38.255 广东省珠海市 联通
807 220.242.4.0 220.242.5.255 广东省珠海市 珠江宽频
808 220.242.31.0 220.242.31.255 广东省珠海市 中移铁通
809 220.249.205.0 220.249.209.255 广东省汕头市 /珠海市联通
810 220.249.210.0 220.249.210.255 广东省揭阳市普宁市 /珠海市联通
811 220.249.211.0 220.249.215.255 广东省汕头市 /珠海市联通
812 221.4.208.0 221.4.210.127 广东省珠海市 联通
813 221.4.210.128 221.4.210.129 广东省珠海市 有线电视网(联通出口)
814 221.4.210.130 221.4.214.69 广东省珠海市 联通
815 221.4.214.70 221.4.214.85 广东省珠海市 北京师范大学(珠海联通出口)
816 221.4.214.86 221.4.215.185 广东省珠海市 联通
817 221.4.215.186 221.4.215.188 广东省珠海市 威骅软件科技有限公司
818 221.4.215.189 221.4.216.0 广东省珠海市 联通
819 221.4.216.1 221.4.216.30 广东省珠海市 星华雅苑(VDSL)
820 221.4.216.31 221.4.216.32 广东省珠海市 联通
821 221.4.216.33 221.4.216.43 广东省珠海市 前山世邦装饰广场(VDSL)
822 221.4.216.44 221.4.216.44 广东省珠海市香洲区 棕榈假日
823 221.4.216.45 221.4.216.62 广东省珠海市 前山世邦装饰广场(VDSL)
824 221.4.216.63 221.4.216.64 广东省珠海市 联通
825 221.4.216.65 221.4.216.94 广东省珠海市 拱北迎宾广场(VDSL)
826 221.4.216.95 221.4.216.96 广东省珠海市 联通
827 221.4.216.97 221.4.216.126 广东省珠海市 拱北口岸(VDSL)
828 221.4.216.127 221.4.216.128 广东省珠海市 联通
829 221.4.216.129 221.4.216.158 广东省珠海市 吉大邮政(VDSL)
830 221.4.216.159 221.4.216.160 广东省珠海市 联通
831 221.4.216.161 221.4.216.190 广东省珠海市 吉大光国际贸易中心(VDSL)
832 221.4.216.191 221.4.218.105 广东省珠海市 联通
833 221.4.218.106 221.4.218.106 广东省珠海市 珠海艺术职业学院
834 221.4.218.107 221.4.219.237 广东省珠海市 联通
835 221.4.219.238 221.4.219.238 广东省珠海市 小网虫网吧
836 221.4.219.239 221.4.219.255 广东省珠海市 联通
837 221.4.220.0 221.4.220.81 广东省珠海市 北京理工大学珠海学院
838 221.4.220.82 221.4.220.82 广东省珠海市 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
839 221.4.220.83 221.4.220.99 广东省珠海市 北京理工大学珠海学院
840 221.4.220.100 221.4.220.100 广东省珠海市香洲区 古元美术馆
841 221.4.220.101 221.4.220.255 广东省珠海市 北京理工大学珠海学院
842 221.4.221.0 221.4.221.137 广东省珠海市 联通
843 221.4.221.138 221.4.221.138 广东省珠海市香洲区 拱北中铁十八局港珠澳大桥珠海连接线第一标项目部
844 221.4.221.139 221.4.222.81 广东省珠海市 联通
845 221.4.222.82 221.4.222.83 广东省珠海市 互动人生网吧
846 221.4.222.84 221.4.222.255 广东省珠海市 联通
847 221.4.223.0 221.4.223.255 广东省珠海市金湾区 联通
848 221.5.16.0 221.5.16.255 广东省汕头市 /揭阳市/珠海市联通
849 221.5.51.0 221.5.55.255 广东省阳江市 /珠海市联通
850 221.172.37.0 221.172.38.255 广东省珠海市 中移铁通
851 221.172.56.0 221.172.63.255 广东省珠海市 中移铁通
852 221.172.191.0 221.172.191.255 广东省珠海市 中移铁通
853 222.16.192.0 222.16.207.255 广东省珠海市 北京师范大学珠海校区
854 222.50.80.0 222.50.89.255 广东省珠海市 中移铁通
855 222.50.104.0 222.50.111.255 广东省珠海市 中移铁通
856 223.73.72.0 223.73.75.255 广东省珠海市 移动
857 223.73.146.0 223.73.147.255 广东省珠海市 移动
858 223.73.235.0 223.73.235.255 广东省珠海市 移动
859 223.74.244.0 223.74.244.255 广东省珠海市 移动