ip地址查询

崇左市IP地址列表

崇左市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 58.59.211.0 58.59.211.255 广西崇左市 (宁明县)电信
2 106.127.149.0 106.127.149.255 广西崇左市 电信
3 110.72.148.0 110.72.149.255 广西崇左市凭祥市 联通
4 110.72.195.0 110.72.198.255 广西崇左市 联通
5 110.72.199.0 110.72.199.255 广西崇左市扶绥县 联通
6 110.72.200.0 110.72.215.255 广西崇左市 联通
7 110.72.216.0 110.72.217.255 广西崇左市扶绥县 联通
8 113.12.170.0 113.12.170.255 广西崇左市龙州县 电信
9 113.14.144.0 113.14.147.255 广西崇左市 广西城市职业学院
10 113.14.152.158 113.14.152.158 广西崇左市龙州县 萍萍网吧(独山路130号)
11 116.10.97.0 116.10.97.255 广西崇左市天等县 电信
12 116.252.7.0 116.252.7.255 广西崇左市宁明县 电信
13 116.252.143.0 116.252.143.255 广西崇左市龙州县 电信
14 116.252.251.0 116.252.251.255 广西崇左市凭祥市 电信
15 116.252.252.0 116.252.255.255 广西崇左市 电信
16 117.141.32.0 117.141.48.255 广西崇左市 移动
17 117.141.50.0 117.141.63.255 广西崇左市 移动
18 124.227.117.0 124.227.118.255 广西崇左市凭祥市 电信
19 124.227.147.0 124.227.147.255 广西崇左市 电信
20 171.110.138.0 171.110.138.255 广西崇左市 电信
21 180.136.159.0 180.136.159.255 广西崇左市 电信
22 180.136.168.0 180.136.169.255 广西崇左市宁明县 电信
23 180.137.43.0 180.137.43.255 广西崇左市扶绥县 电信
24 180.137.44.0 180.137.44.149 广西崇左市 电信
25 180.137.44.150 180.137.44.150 广西崇左市大新县 大新华兴网吧(伦理路新万佳对面二楼)
26 180.137.44.151 180.137.47.255 广西崇左市 电信
27 180.139.228.0 180.139.231.255 广西崇左市 电信
28 180.141.32.0 180.141.45.255 广西崇左市扶绥县 电信
29 180.141.46.0 180.141.59.255 广西崇左市 电信
30 180.141.201.0 180.141.215.255 广西崇左市 电信
31 211.138.246.82 211.138.246.82 广西崇左市 帝豪网吧
32 218.65.207.0 218.65.207.255 广西崇左市宁明县 电信
33 219.159.140.90 219.159.140.90 广西崇左市 畅兴网吧
34 219.159.157.36 219.159.157.36 广西崇左市宁明县 广俊网吧
35 219.159.157.37 219.159.157.37 广西崇左市宁明县 世纪网吧
36 219.159.157.47 219.159.157.47 广西崇左市宁明县 银河网吧
37 219.159.157.52 219.159.157.52 广西崇左市宁明县 创宇网吧
38 219.159.157.53 219.159.157.53 广西崇左市宁明县 新E族网吧
39 219.159.238.210 219.159.238.210 广西崇左市 宁明县创宇网吧
40 219.159.238.211 219.159.238.211 广西崇左市宁明县 新E族网吧
41 219.159.238.213 219.159.238.213 广西崇左市宁明县 那楠乡飞越网吧
42 219.159.238.215 219.159.238.215 广西崇左市宁明县 爱店镇天天乐网吧
43 219.159.238.217 219.159.238.217 广西崇左市宁明县 飞达网吧
44 219.159.238.218 219.159.238.218 广西崇左市宁明县 新兴网吧
45 219.159.238.219 219.159.238.225 广西崇左市 电信
46 219.159.238.226 219.159.238.226 广西崇左市宁明县 海渊零雨网吧
47 219.159.238.227 219.159.238.227 广西崇左市 电信
48 219.159.238.228 219.159.238.228 广西崇左市宁明县 健威网吧
49 219.159.238.229 219.159.238.229 广西崇左市 电信
50 219.159.238.230 219.159.238.230 广西崇左市宁明县 星宇网吧(三楼)
51 219.159.238.231 219.159.238.233 广西崇左市 电信
52 219.159.238.234 219.159.238.234 广西崇左市宁明县 峙浪乡某网吧
53 219.159.238.235 219.159.238.240 广西崇左市 电信
54 219.159.238.241 219.159.238.241 广西崇左市宁明县 峙浪乡年年网吧
55 219.159.238.242 219.159.238.244 广西崇左市 电信
56 219.159.238.245 219.159.238.245 广西崇左市宁明县 爱店镇创宇网吧
57 219.159.238.246 219.159.239.2 广西崇左市 电信
58 219.159.239.3 219.159.239.3 广西崇左市凭祥市 电影院旁-惘迷网吧
59 219.159.239.4 219.159.239.9 广西崇左市 电信
60 219.159.239.10 219.159.239.10 广西崇左市凭祥市 银狐网吧-新华书店对面
61 219.159.239.11 219.159.239.11 广西崇左市凭祥市 阳光网吧
62 219.159.239.12 219.159.239.12 广西崇左市 高思网吧
63 219.159.239.13 219.159.239.14 广西崇左市 电信
64 219.159.239.15 219.159.239.15 广西崇左市凭祥市 悠游网吧
65 219.159.239.16 219.159.239.16 广西崇左市 海洋网吧
66 219.159.239.17 219.159.239.17 广西崇左市 采薇网吧
67 219.159.239.18 219.159.239.18 广西崇左市 电信
68 219.159.239.19 219.159.239.19 广西崇左市凭祥市 长红网吧
69 219.159.239.20 219.159.239.20 广西崇左市凭祥市 电信
70 219.159.239.21 219.159.239.21 广西崇左市凭祥市 浦寨聊天阁网吧
71 219.159.239.22 219.159.239.22 广西崇左市凭祥市 兆通网络(网吧)
72 219.159.239.23 219.159.239.24 广西崇左市 电信
73 219.159.239.25 219.159.239.25 广西崇左市凭祥市 南站同心网吧
74 219.159.239.26 219.159.239.31 广西崇左市 电信
75 219.159.239.32 219.159.239.32 广西崇左市凭祥市 南站检查站旁同心网吧
76 219.159.239.33 219.159.239.34 广西崇左市 电信
77 219.159.239.35 219.159.239.35 广西崇左市凭祥市 南站同心网吧
78 219.159.239.36 219.159.239.39 广西崇左市 电信
79 219.159.239.40 219.159.239.40 广西崇左市凭祥市 蒲寨聊天阁网吧
80 219.159.239.41 219.159.239.41 广西崇左市凭祥市 夏石创世纪网吧
81 219.159.239.42 219.159.239.42 广西崇左市 电信
82 219.159.239.43 219.159.239.43 广西崇左市凭祥市 银狐网吧(市汽车站旁)
83 219.159.239.44 219.159.239.44 广西崇左市凭祥市 睦南对面同乐网吧
84 219.159.239.45 219.159.239.47 广西崇左市 电信
85 219.159.239.48 219.159.239.48 广西崇左市凭祥市 雄风网吧
86 219.159.239.49 219.159.239.49 广西崇左市 电信
87 219.159.239.50 219.159.239.50 广西崇左市凭祥市 天豪网吧
88 219.159.239.51 219.159.239.51 广西崇左市凭祥市 海洋网吧
89 219.159.239.52 219.159.239.52 广西崇左市 电信
90 219.159.239.53 219.159.239.53 广西崇左市 凭祥市公安局旁随意网吧
91 219.159.239.54 219.159.239.54 广西崇左市凭祥市 阳光网吧
92 219.159.239.55 219.159.239.55 广西崇左市凭祥市 幸福网吧
93 219.159.239.56 219.159.239.56 广西崇左市凭祥市 睦南商场对面-同乐网吧
94 219.159.239.57 219.159.239.57 广西崇左市凭祥市 采薇网吧
95 219.159.239.58 219.159.239.58 广西崇左市凭祥市 高思网吧
96 219.159.239.59 219.159.239.59 广西崇左市 星辰网吧
97 219.159.239.60 219.159.239.60 广西崇左市 凭祥先浪网吧
98 219.159.239.61 219.159.239.61 广西崇左市凭祥市 虹雨网吧
99 219.159.239.62 219.159.239.62 广西崇左市 电信
100 219.159.239.63 219.159.239.63 广西崇左市凭祥市 银狐网吧
101 219.159.239.64 219.159.239.65 广西崇左市 电信
102 219.159.239.66 219.159.239.66 广西崇左市凭祥市 星空网吧
103 219.159.239.67 219.159.239.67 广西崇左市 电信
104 219.159.239.68 219.159.239.68 广西崇左市凭祥市 长虹网吧
105 219.159.239.69 219.159.239.71 广西崇左市凭祥市 电信
106 219.159.239.72 219.159.239.72 广西崇左市凭祥市 随意网吧
107 219.159.239.73 219.159.239.75 广西崇左市 电信
108 219.159.239.76 219.159.239.76 广西崇左市凭祥市 星辰网吧
109 219.159.239.77 219.159.239.77 广西崇左市 电信
110 219.159.239.78 219.159.239.78 广西崇左市凭祥市 龙哥网吧
111 219.159.239.79 219.159.239.85 广西崇左市 电信
112 219.159.239.86 219.159.239.86 广西崇左市凭祥市 绿沙网吧
113 219.159.239.87 219.159.239.96 广西崇左市 电信
114 219.159.239.97 219.159.239.97 广西崇左市凭祥市 联友网吧
115 219.159.239.98 219.159.239.98 广西崇左市凭祥市 夏石金格格网吧
116 219.159.239.99 219.159.239.100 广西崇左市 电信
117 219.159.239.101 219.159.239.101 广西崇左市凭祥市 阳光网吧
118 219.159.239.102 219.159.239.116 广西崇左市 电信
119 219.159.239.117 219.159.239.117 广西崇左市凭祥市 银兴街雄峰网吧
120 219.159.239.118 219.159.239.123 广西崇左市 电信
121 219.159.239.124 219.159.239.124 广西崇左市 创雅网吧
122 219.159.239.125 219.159.239.134 广西崇左市 电信
123 219.159.239.135 219.159.239.135 广西崇左市 清心网吧
124 219.159.240.66 219.159.240.66 广西崇左市 全球通网吧
125 219.159.240.67 219.159.240.67 广西崇左市 狭客岛网吧
126 219.159.240.68 219.159.240.68 广西崇左市 情缘网吧
127 219.159.240.69 219.159.240.69 广西崇左市 恒缘网吧
128 219.159.240.70 219.159.240.70 广西崇左市 电信
129 219.159.240.71 219.159.240.71 广西崇左市 朗月网吧
130 219.159.240.72 219.159.240.74 广西崇左市 电信
131 219.159.240.75 219.159.240.75 广西崇左市 互动网吧
132 219.159.240.76 219.159.240.79 广西崇左市 电信
133 219.159.240.80 219.159.240.80 广西崇左市 互动网吧
134 219.159.240.81 219.159.240.81 广西崇左市 金属网吧
135 219.159.240.82 219.159.240.85 广西崇左市 电信
136 219.159.240.86 219.159.240.86 广西崇左市 职业中学
137 219.159.240.87 219.159.240.87 广西崇左市 帝豪网吧
138 219.159.240.88 219.159.240.88 广西崇左市 电信
139 219.159.240.89 219.159.240.89 广西崇左市 绿洲网吧
140 219.159.240.90 219.159.240.90 广西崇左市 畅兴网吧
141 219.159.240.91 219.159.240.91 广西崇左市 世纪网吧
142 219.159.240.92 219.159.240.95 广西崇左市 电信
143 219.159.240.96 219.159.240.96 广西崇左市 绿洲网吧
144 219.159.240.97 219.159.240.103 广西崇左市 电信
145 219.159.240.104 219.159.240.104 广西崇左市 悠闲网吧
146 219.159.240.105 219.159.240.135 广西崇左市 电信
147 219.159.240.136 219.159.240.136 广西崇左市 扶绥县旺旺网吧
148 219.159.240.137 219.159.240.137 广西崇左市 扶绥县时代网吧
149 219.159.240.138 219.159.240.150 广西崇左市 电信
150 219.159.240.151 219.159.240.151 广西崇左市 扶绥县奔腾网吧
151 219.159.240.152 219.159.240.188 广西崇左市 电信
152 219.159.240.190 219.159.240.197 广西崇左市 电信
153 219.159.246.0 219.159.246.255 广西崇左市 电信
154 220.200.114.0 220.200.114.10 广西崇左市 联通
155 220.200.114.11 220.200.114.11 广西崇左市 扶绥县实验学校
156 220.200.114.12 220.200.114.39 广西崇左市 联通
157 220.200.114.40 220.200.114.40 广西崇左市 金属网吧
158 220.200.114.41 220.200.114.41 广西崇左市 扶绥县实验学校
159 220.200.114.42 220.200.114.45 广西崇左市 联通
160 220.200.114.46 220.200.114.46 广西崇左市 帝豪网吧
161 220.200.114.47 220.200.114.255 广西崇左市 联通
162 220.200.120.137 220.200.120.137 广西崇左市 左江华桥农场
163 222.83.255.246 222.83.255.246 广西崇左市扶绥县 城市学院
164 222.84.10.0 222.84.10.255 广西崇左市扶绥县 电信
165 222.84.53.225 222.84.53.225 广西南宁市 崇左市宁明县E时代网吧
166 222.84.61.0 222.84.64.255 广西崇左市凭祥市 电信
167 222.216.29.0 222.216.29.255 广西崇左市 电信
168 222.216.98.0 222.216.99.255 广西南宁市 (崇左市)电信
169 222.216.107.10 222.216.107.10 广西南宁市 崇左市宁明县飞达网吧
170 222.216.107.14 222.216.107.14 广西南宁市 崇左市宁明县祥燕网吧
171 222.216.107.134 222.216.107.134 广西南宁市 崇左市极速空间网吧
172 222.216.107.177 222.216.107.177 广西南宁市 崇左市江州区星辰网吧
173 222.216.107.189 222.216.107.189 广西南宁市 崇左市开心岛网吧