ip地址查询

柳州市IP地址列表

柳州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 58.59.128.0 58.59.131.255 广西柳州市 电信
2 58.59.180.0 58.59.180.255 广西柳州市 电信
3 58.82.0.0 58.82.127.255 广西柳州市 广西视虎科技股份有限公司
4 58.83.0.0 58.83.127.255 广西柳州市 广西视虎科技股份有限公司
5 59.191.0.0 59.191.127.255 广西柳州市 广西视虎科技股份有限公司
6 61.139.216.0 61.139.216.173 广西柳州市 电信
7 61.139.216.174 61.139.216.174 广西柳州市 东环路蓝猫网吧
8 61.139.216.175 61.139.218.208 广西柳州市 电信
9 61.139.218.209 61.139.218.209 广西柳州市融水县 海马网吧
10 61.139.218.210 61.139.220.255 广西柳州市 电信
11 61.232.151.0 61.232.151.150 广西柳州市 中移铁通
12 61.232.151.151 61.232.151.151 广西柳州市 萤火虫网吧
13 61.232.151.152 61.232.152.255 广西柳州市 中移铁通
14 61.234.44.0 61.234.50.86 广西柳州市 中移铁通
15 61.234.50.87 61.234.50.87 广西柳州市 铁二中学
16 61.234.50.88 61.234.52.61 广西柳州市 中移铁通
17 61.234.52.62 61.234.52.62 广西柳州市 交通学校计算机室
18 61.234.52.63 61.234.53.255 广西柳州市 中移铁通
19 61.234.55.0 61.234.55.255 广西柳州市 中移铁通
20 61.235.164.0 61.235.164.12 广西柳州市 中移铁通
21 61.235.164.13 61.235.164.13 广西柳州市 铁通DNS服务器
22 61.235.164.14 61.235.164.17 广西柳州市 中移铁通
23 61.235.164.18 61.235.164.18 广西柳州市 铁通DNS服务器
24 61.235.164.19 61.235.165.255 广西柳州市 中移铁通
25 61.235.169.0 61.235.169.255 广西柳州市 中移铁通
26 61.235.175.0 61.235.176.255 广西柳州市 中移铁通
27 110.72.156.0 110.72.194.255 广西柳州市 联通
28 110.72.218.0 110.72.227.255 广西柳州市 联通
29 110.73.160.0 110.73.179.255 广西柳州市 联通
30 110.212.128.0 110.212.159.255 广西柳州市 中移铁通
31 111.58.192.0 111.59.31.255 广西柳州市 移动
32 113.13.64.0 113.13.94.255 广西柳州市 电信
33 113.13.95.0 113.13.95.255 广西柳州市柳北区 电信
34 113.13.96.0 113.13.96.255 广西柳州市 电信
35 113.13.97.0 113.13.99.255 广西柳州市柳南区 电信
36 113.13.100.0 113.13.105.255 广西柳州市 电信
37 113.13.106.0 113.13.106.255 广西柳州市柳城县 电信
38 113.13.107.0 113.13.107.255 广西柳州市柳南区 电信
39 113.13.108.0 113.13.108.255 广西柳州市 电信
40 113.13.109.0 113.13.109.255 广西柳州市柳城县 电信
41 113.13.110.0 113.13.110.255 广西柳州市柳南区 电信
42 113.13.111.0 113.13.112.255 广西柳州市柳城县 电信
43 113.13.113.0 113.13.113.255 广西柳州市 电信
44 113.13.114.0 113.13.114.255 广西柳州市鹿寨县 电信
45 113.13.115.0 113.13.115.255 广西柳州市柳南区 电信
46 113.13.116.0 113.13.117.255 广西柳州市鹿寨县 电信
47 113.13.118.0 113.13.137.255 广西柳州市 电信
48 113.13.138.0 113.13.138.255 广西柳州市柳南区 电信
49 113.13.139.0 113.13.139.255 广西柳州市柳江县 电信
50 113.13.140.0 113.13.142.255 广西柳州市 电信
51 113.13.143.0 113.13.143.255 广西柳州市鱼峰区 电信
52 113.13.144.0 113.13.154.255 广西柳州市 电信
53 113.13.155.0 113.13.155.255 广西柳州市鹿寨县 电信
54 113.13.156.0 113.13.157.255 广西柳州市 电信
55 113.13.158.0 113.13.158.255 广西柳州市鹿寨县 电信
56 113.13.159.0 113.13.188.255 广西柳州市 电信
57 113.13.189.0 113.13.189.255 广西柳州市柳北区 电信
58 113.13.190.0 113.13.190.255 广西柳州市 电信
59 113.13.191.0 113.13.191.255 广西柳州市鱼峰区 电信
60 113.17.248.0 113.17.255.255 广西柳州市 电信
61 115.46.0.0 115.46.0.255 广西柳州市 联通
62 115.46.4.0 115.46.12.255 广西柳州市 联通
63 115.46.14.0 115.46.24.255 广西柳州市 联通
64 115.46.25.0 115.46.25.255 广西柳州市柳南区 联通
65 115.46.26.0 115.46.31.255 广西柳州市 联通
66 115.46.33.0 115.46.34.255 广西柳州市 联通
67 116.8.0.0 116.8.21.255 广西柳州市 电信
68 116.253.0.0 116.253.6.255 广西柳州市柳北区 电信
69 116.253.7.0 116.253.7.255 广西柳州市城中区 电信
70 116.253.8.0 116.253.9.255 广西柳州市柳北区 电信
71 116.253.10.0 116.253.11.255 广西柳州市城中区 电信
72 116.253.12.0 116.253.19.232 广西柳州市柳北区 电信
73 116.253.19.233 116.253.19.233 广西柳州市 新华书店五星店
74 116.253.19.234 116.253.21.255 广西柳州市柳北区 电信
75 116.253.22.0 116.253.35.255 广西柳州市 电信
76 116.253.36.0 116.253.36.255 广西柳州市城中区 电信
77 116.253.37.0 116.253.39.141 广西柳州市 电信
78 116.253.39.142 116.253.39.142 广西柳州市 强壮网吧(东环路37号)
79 116.253.39.143 116.253.47.255 广西柳州市 电信
80 116.253.48.0 116.253.48.255 广西柳州市鱼峰区 电信
81 116.253.49.0 116.253.51.255 广西柳州市 电信
82 116.253.52.0 116.253.52.255 广西柳州市三江县 电信
83 116.253.53.0 116.253.61.255 广西柳州市 电信
84 116.253.62.0 116.253.62.255 广西柳州市融安县 电信
85 116.253.63.0 116.253.85.255 广西柳州市 电信
86 116.253.86.0 116.253.86.255 广西柳州市鱼峰区 电信
87 116.253.87.0 116.253.87.255 广西柳州市 电信
88 116.253.88.0 116.253.92.255 广西柳州市鱼峰区 电信
89 116.253.93.0 116.253.93.255 广西柳州市鹿寨县 电信
90 116.253.94.0 116.253.97.255 广西柳州市 电信
91 116.253.98.0 116.253.99.255 广西柳州市鱼峰区 电信
92 116.253.100.0 116.253.100.255 广西柳州市柳南区 电信
93 116.253.101.0 116.253.106.255 广西柳州市鱼峰区 电信
94 116.253.107.0 116.253.107.255 广西柳州市柳江县 电信
95 116.253.108.0 116.253.110.255 广西柳州市鱼峰区 电信
96 116.253.111.0 116.253.113.255 广西柳州市 电信
97 116.253.114.0 116.253.114.255 广西柳州市鱼峰区 电信
98 116.253.115.0 116.253.115.255 广西柳州市柳北区 电信
99 116.253.116.0 116.253.118.255 广西柳州市 电信
100 116.253.119.0 116.253.123.255 广西柳州市鱼峰区 电信
101 116.253.124.0 116.253.124.255 广西柳州市融安县 电信
102 116.253.125.0 116.253.125.255 广西柳州市鱼峰区 电信
103 116.253.126.0 116.253.126.255 广西柳州市融安县 电信
104 116.253.127.0 116.253.127.255 广西柳州市鱼峰区 电信
105 116.253.128.0 116.253.129.255 广西柳州市 电信
106 116.253.130.0 116.253.130.255 广西柳州市柳北区 电信
107 116.253.131.0 116.253.134.255 广西柳州市 电信
108 116.253.135.0 116.253.142.255 广西柳州市柳北区 电信
109 116.253.143.0 116.253.158.255 广西柳州市 电信
110 116.253.159.0 116.253.159.255 广西柳州市融安县 电信
111 116.253.160.0 116.253.164.255 广西柳州市 电信
112 116.253.165.0 116.253.166.255 广西柳州市鹿寨县 电信
113 116.253.167.0 116.253.167.255 广西柳州市 电信
114 116.253.168.0 116.253.168.255 广西柳州市鹿寨县 电信
115 116.253.169.0 116.253.176.255 广西柳州市 电信
116 116.253.177.0 116.253.177.255 广西柳州市融水县 电信
117 116.253.178.0 116.253.179.255 广西柳州市 电信
118 116.253.180.0 116.253.183.255 广西柳州市融安县 电信
119 116.253.184.0 116.253.202.255 广西柳州市 电信
120 116.253.211.0 116.253.212.255 广西柳州市 电信
121 116.253.222.0 116.253.223.255 广西柳州市 电信
122 117.140.74.0 117.140.74.255 广西柳州市 移动
123 117.140.76.0 117.140.76.255 广西柳州市 移动
124 117.181.123.0 117.181.123.255 广西柳州市 移动
125 117.181.233.0 117.181.233.255 广西柳州市 移动
126 117.182.53.0 117.182.53.255 广西柳州市 移动
127 117.182.112.0 117.182.119.255 广西柳州市 移动
128 117.182.136.0 117.182.143.255 广西柳州市 移动
129 118.30.64.0 118.30.255.255 广西柳州市高新区 视虎科技有限公司
130 118.195.160.0 118.195.175.255 广西柳州市 广西视虎科技有限公司柳州分公司
131 119.3.64.0 119.3.65.255 广西柳州市 中移铁通
132 121.31.200.0 121.31.203.255 广西柳州市柳北区 联通
133 121.31.204.0 121.31.204.255 广西柳州市 联通
134 121.31.205.0 121.31.205.44 广西柳州市鱼峰区 联通
135 121.31.205.45 121.31.205.45 广西柳州市 铁二中学
136 121.31.205.46 121.31.205.255 广西柳州市鱼峰区 联通
137 121.31.213.0 121.31.213.255 广西柳州市 联通
138 122.11.64.0 122.11.127.255 广西柳州市 广西视虎科技有限公司
139 123.67.128.0 123.67.129.255 广西柳州市 中移铁通
140 123.67.136.0 123.67.139.255 广西柳州市 中移铁通
141 123.67.144.0 123.67.151.255 广西柳州市 中移铁通
142 123.67.168.0 123.67.199.255 广西柳州市 中移铁通
143 123.67.205.0 123.67.251.255 广西柳州市 中移铁通
144 124.226.16.0 124.226.21.255 广西柳州市 电信
145 124.226.22.0 124.226.25.255 广西柳州市柳江县 电信
146 124.226.26.0 124.226.27.255 广西柳州市 电信
147 124.226.28.0 124.226.29.255 广西柳州市柳城县 电信
148 124.226.30.0 124.226.39.255 广西柳州市 电信
149 124.226.40.0 124.226.47.255 广西柳州市柳城县 电信
150 124.226.48.0 124.226.55.255 广西柳州市 电信
151 124.226.56.0 124.226.62.255 广西柳州市柳北区 电信
152 124.226.63.0 124.226.67.255 广西柳州市 电信
153 124.226.192.0 124.226.192.0 广西柳州市 新桂网吧
154 124.226.192.1 124.226.192.3 广西柳州市 电信
155 124.226.192.4 124.226.192.4 广西柳州市 天空网吧(跃进路50号/潭中高架桥旁)
156 124.226.192.5 124.226.192.6 广西柳州市 电信
157 124.226.192.7 124.226.192.7 广西柳州市 灵通网吧
158 124.226.192.8 124.226.192.12 广西柳州市 电信
159 124.226.192.13 124.226.192.13 广西柳州市 天缘网吧
160 124.226.192.14 124.226.192.24 广西柳州市 电信
161 124.226.192.25 124.226.192.25 广西柳州市 萤火虫网吧(灯泡厂附近)
162 124.226.192.26 124.226.192.65 广西柳州市 电信
163 124.226.192.66 124.226.192.66 广西柳州市 水晶之恋网吧(屏山大道)
164 124.226.192.67 124.226.192.68 广西柳州市 电信
165 124.226.192.69 124.226.192.69 广西柳州市 510网吧
166 124.226.192.70 124.226.192.70 广西柳州市 电信
167 124.226.192.71 124.226.192.71 广西柳州市 心蓝网吧(东环路6-D16号)
168 124.226.192.72 124.226.192.72 广西柳州市 电信
169 124.226.192.73 124.226.192.73 广西柳州市 方宏网吧(箭盘路19号2-2门面)
170 124.226.192.74 124.226.192.74 广西柳州市柳南区 柳石路腾达网吧
171 124.226.192.75 124.226.192.75 广西柳州市 金浪网吧(东环路)
172 124.226.192.76 124.226.192.95 广西柳州市 电信
173 124.226.192.96 124.226.192.96 广西柳州市 正立网吧(东环路)
174 124.226.192.97 124.226.192.97 广西柳州市 东环路龙鑫网吧
175 124.226.192.98 124.226.192.98 广西柳州市 港龙网吧
176 124.226.192.99 124.226.192.101 广西柳州市 电信
177 124.226.192.102 124.226.192.102 广西柳州市 容军路康兴网吧
178 124.226.192.103 124.226.192.112 广西柳州市 电信
179 124.226.192.113 124.226.192.113 广西柳州市 鑫艺网吧
180 124.226.192.114 124.226.192.120 广西柳州市 电信
181 124.226.192.121 124.226.192.121 广西柳州市柳南区 龙巢网络会所(天鹅湖小区)
182 124.226.192.122 124.226.192.124 广西柳州市 电信
183 124.226.192.125 124.226.192.125 广西柳州市 飞鹅灵星网吧
184 124.226.192.126 124.226.192.126 广西柳州市 新桂网吧
185 124.226.192.127 124.226.192.149 广西柳州市 电信
186 124.226.192.150 124.226.192.150 广西柳州市 世纪王朝网吧(马鞍山)
187 124.226.192.151 124.226.192.152 广西柳州市柳南区 红光路博奥网络会所
188 124.226.192.153 124.226.192.153 广西柳州市 华升网吧(柳石路)
189 124.226.192.154 124.226.192.168 广西柳州市 电信
190 124.226.192.169 124.226.192.169 广西柳州市 谷埠街翔天畅海网络会所
191 124.226.192.170 124.226.192.194 广西柳州市 电信
192 124.226.192.195 124.226.192.195 广西柳州市 红光网吧(文笔路)
193 124.226.192.196 124.226.192.196 广西柳州市 电信
194 124.226.192.197 124.226.192.197 广西柳州市 心网网吧
195 124.226.192.198 124.226.192.202 广西柳州市 电信
196 124.226.192.203 124.226.192.203 广西柳州市 彗星网吧(西环路)
197 124.226.192.204 124.226.192.210 广西柳州市 电信
198 124.226.192.211 124.226.192.211 广西柳州市 鸿雁网吧(谷埠街商贸城)
199 124.226.192.212 124.226.192.216 广西柳州市 电信
200 124.226.192.217 124.226.192.217 广西柳州市 明基网吧/博奥网络会所
201 124.226.192.218 124.226.193.9 广西柳州市 电信
202 124.226.193.10 124.226.193.10 广西柳州市城中区 不得不见网吧
203 124.226.193.11 124.226.193.36 广西柳州市 电信
204 124.226.193.37 124.226.193.37 广西柳州市 冠捷网吧
205 124.226.193.38 124.226.193.102 广西柳州市 电信
206 124.226.193.103 124.226.193.103 广西柳州市 心悦网吧
207 124.226.193.104 124.226.193.155 广西柳州市 电信
208 124.226.193.156 124.226.193.156 广西柳州市 五里卡冲浪网吧
209 124.226.193.157 124.226.193.165 广西柳州市 电信
210 124.226.193.166 124.226.193.166 广西柳州市 银月网络会所(银山粥街)
211 124.226.193.167 124.226.193.197 广西柳州市 电信
212 124.226.193.198 124.226.193.198 广西柳州市 蓝点网吧(屏山大道413号东怡居东5号门面)
213 124.226.193.199 124.226.193.199 广西柳州市 鑫来网吧
214 124.226.193.200 124.226.194.183 广西柳州市 电信
215 124.226.194.184 124.226.194.184 广西柳州市 柳州城市职业学校
216 124.226.194.185 124.226.194.255 广西柳州市 电信
217 124.227.48.0 124.227.49.255 广西柳州市 电信
218 124.227.50.0 124.227.50.255 广西柳州市柳北区 电信
219 124.227.51.0 124.227.60.255 广西柳州市 电信
220 124.227.61.0 124.227.63.255 广西柳州市柳北区 电信
221 124.227.158.0 124.227.158.255 广西柳州市 电信
222 124.227.162.0 124.227.162.255 广西柳州市 电信
223 125.73.0.0 125.73.3.53 广西柳州市 电信
224 125.73.3.54 125.73.3.54 广西柳州市柳江县 基隆开发区快乐网吧
225 125.73.3.55 125.73.9.255 广西柳州市 电信
226 125.73.10.0 125.73.10.255 广西柳州市柳南区 电信
227 125.73.11.0 125.73.12.91 广西柳州市 电信
228 125.73.12.92 125.73.12.92 广西柳州市 古亭山伊路通网吧
229 125.73.12.93 125.73.26.255 广西柳州市 电信
230 125.73.27.0 125.73.28.255 广西柳州市柳南区 电信
231 125.73.29.0 125.73.35.255 广西柳州市 电信
232 125.73.36.0 125.73.36.8 广西柳州市柳城县 电信
233 125.73.36.9 125.73.36.9 广西柳州市三江县 时代网络网吧
234 125.73.36.10 125.73.36.10 广西柳州市三江县 海纳网吧(独峒乡独峒街粮管所一楼)
235 125.73.36.11 125.73.36.11 广西柳州市柳城县 电信
236 125.73.36.12 125.73.36.12 广西柳州市三江县 百姓网吧(林湲乡林湲街)
237 125.73.36.13 125.73.36.13 广西柳州市三江县 飞达网吧(梅林乡梅林街)
238 125.73.36.14 125.73.37.255 广西柳州市柳城县 电信
239 125.73.40.0 125.73.43.28 广西柳州市 电信
240 125.73.43.29 125.73.43.29 广西柳州市融水县 三友宾馆
241 125.73.43.30 125.73.43.203 广西柳州市 电信
242 125.73.43.204 125.73.43.204 广西柳州市 新华网吧
243 125.73.43.205 125.73.47.158 广西柳州市 电信
244 125.73.47.159 125.73.47.159 广西柳州市 彗星网吧(柳石路东华宾馆对面)
245 125.73.47.160 125.73.47.255 广西柳州市 电信
246 125.217.0.0 125.217.0.255 广西柳州市 柳州运输职业技术学院
247 125.217.1.0 125.217.1.255 广西柳州市 柳州医学院
248 125.217.2.0 125.217.3.255 广西柳州市 柳州城市职业学院
249 125.254.152.0 125.254.160.255 广西柳州市 中移铁通
250 125.254.164.0 125.254.175.255 广西柳州市 中移铁通
251 171.105.0.0 171.105.15.255 广西柳州市 电信
252 171.106.224.0 171.106.239.255 广西柳州市 电信
253 171.107.0.0 171.107.12.255 广西柳州市 电信
254 171.107.14.0 171.107.15.255 广西柳州市 电信
255 171.107.16.0 171.107.16.255 广西柳州市柳北区 电信
256 171.107.17.0 171.107.22.255 广西柳州市 电信
257 171.107.23.0 171.107.23.255 广西柳州市柳北区 电信
258 171.107.24.0 171.107.63.255 广西柳州市 电信
259 171.108.0.0 171.108.31.255 广西柳州市 电信
260 175.51.96.0 175.51.111.255 广西柳州市 中移铁通
261 180.137.64.0 180.137.67.255 广西柳州市柳北区 电信
262 180.137.68.0 180.137.79.255 广西柳州市 电信
263 180.137.80.0 180.137.85.255 广西柳州市柳北区 电信
264 180.137.86.0 180.137.88.255 广西柳州市 电信
265 180.137.89.0 180.137.89.255 广西柳州市城中区 电信
266 180.137.90.0 180.137.96.255 广西柳州市 电信
267 180.138.1.0 180.138.31.255 广西柳州市 电信
268 180.138.112.0 180.138.143.255 广西柳州市 电信
269 180.141.128.0 180.141.145.255 广西柳州市 电信
270 180.141.146.0 180.141.146.255 广西柳州市三江县 电信
271 180.141.147.0 180.141.191.255 广西柳州市 电信
272 180.143.128.0 180.143.132.255 广西柳州市 电信
273 180.143.224.0 180.143.231.255 广西柳州市 电信
274 182.89.0.0 182.89.0.255 广西柳州市柳北区 联通
275 182.89.1.0 182.89.4.255 广西柳州市 联通
276 182.89.5.0 182.89.22.255 广西柳州市柳北区 联通
277 182.89.23.0 182.89.23.255 广西柳州市柳南区 联通
278 182.89.24.0 182.89.25.255 广西柳州市 联通
279 182.89.26.0 182.89.33.255 广西柳州市柳北区 联通
280 182.89.34.0 182.89.36.255 广西柳州市 联通
281 182.89.37.0 182.89.37.255 广西柳州市柳北区 联通
282 182.89.38.0 182.89.40.255 广西柳州市 联通
283 182.89.41.0 182.89.41.255 广西柳州市鱼峰区 联通
284 182.89.42.0 182.89.42.255 广西柳州市柳北区 联通
285 182.89.43.0 182.89.43.255 广西柳州市鹿寨县 联通
286 182.89.44.0 182.89.46.255 广西柳州市 联通
287 182.89.47.0 182.89.50.255 广西柳州市柳北区 联通
288 182.89.51.0 182.89.55.255 广西柳州市 联通
289 182.89.56.0 182.89.104.255 广西柳州市柳北区 联通
290 182.89.105.0 182.89.106.255 广西柳州市 联通
291 182.89.107.0 182.89.108.255 广西柳州市柳北区 联通
292 182.89.109.0 182.89.109.255 广西柳州市鱼峰区 联通
293 182.89.110.0 182.89.111.255 广西柳州市柳北区 联通
294 182.89.112.0 182.89.127.255 广西柳州市 联通
295 182.89.128.0 182.89.158.255 广西柳州市柳北区 联通
296 182.89.159.0 182.89.192.255 广西柳州市 联通
297 182.89.193.0 182.89.193.255 广西柳州市鱼峰区 联通
298 182.89.194.0 182.89.255.255 广西柳州市 联通
299 202.103.203.0 202.103.205.49 广西柳州市 电信
300 202.103.205.50 202.103.205.50 广西柳州市 画廊网吧
301 202.103.205.51 202.103.205.53 广西柳州市 电信
302 202.103.205.54 202.103.205.54 广西柳州市 职业技术学院
303 202.103.205.55 202.103.206.35 广西柳州市 电信
304 202.103.206.36 202.103.206.36 广西柳州市 北雀路创制网吧
305 202.103.206.37 202.103.206.255 广西柳州市 电信
306 202.103.207.0 202.103.207.37 广西柳州市 柳州师范学校
307 202.103.207.38 202.103.207.38 广西柳州市 柳工机械股份有限公司
308 202.103.207.39 202.103.207.255 广西柳州市 柳州师范学校
309 202.103.225.0 202.103.225.67 广西柳州市 电信
310 202.103.225.68 202.103.225.68 广西柳州市 电信DNS服务器
311 202.103.225.69 202.103.225.255 广西柳州市 电信
312 202.103.238.0 202.103.238.63 广西柳州市 经贸信息网
313 202.103.238.64 202.103.238.160 广西柳州市 电信
314 202.103.238.161 202.103.238.161 广西柳州市 飞翔网吧(长风路4号)
315 202.103.238.162 202.103.238.162 广西柳州市柳北区 天顺网吧
316 202.103.238.163 202.103.238.163 广西柳州市 电信
317 202.103.238.164 202.103.238.164 广西柳州市 青年汇网吧(北雀路)
318 202.103.238.165 202.103.238.167 广西柳州市 电信
319 202.103.238.168 202.103.238.168 广西柳州市 今生缘网络会所(北雀路)
320 202.103.238.169 202.103.238.201 广西柳州市 电信
321 202.103.238.202 202.103.238.202 广西柳州市柳北区 联盟网吧
322 202.103.238.203 202.103.239.255 广西柳州市 电信
323 202.193.176.0 202.193.191.255 广西柳州市 广西工学院
324 203.91.96.0 203.91.111.255 广西柳州市 视通网
325 210.52.99.0 210.52.99.255 广西柳州市 广电网
326 211.97.74.0 211.97.75.16 广西柳州市 联通
327 211.97.75.17 211.97.75.17 广西柳州市 桂中网校
328 211.97.75.18 211.97.75.33 广西柳州市 联通
329 211.97.75.34 211.97.75.34 广西柳州市 广西工学院图书馆校园网
330 211.97.75.35 211.97.75.44 广西柳州市 联通
331 211.97.75.45 211.97.75.45 广西柳州市 柳州财经学校
332 211.97.75.46 211.97.75.49 广西柳州市 联通
333 211.97.75.50 211.97.75.50 广西柳州市 广西理工大学图书馆校园网
334 211.97.75.51 211.97.75.80 广西柳州市 联通
335 211.97.75.81 211.97.75.81 广西柳州市柳江县 中学
336 211.97.75.82 211.97.75.133 广西柳州市 联通
337 211.97.75.134 211.97.75.134 广西柳州市融水县 伊妹儿网吧
338 211.97.75.135 211.97.75.144 广西柳州市 联通
339 211.97.75.145 211.97.75.145 广西柳州市融水县 银河网吧
340 211.97.75.146 211.97.75.146 广西柳州市 联通
341 211.97.75.147 211.97.75.147 广西柳州市融水县 睡虫网吧
342 211.97.75.148 211.97.75.150 广西柳州市 联通
343 211.97.75.151 211.97.75.151 广西柳州市融水县 金蜘蛛网吧
344 211.97.75.152 211.97.75.152 广西柳州市 联通
345 211.97.75.153 211.97.75.153 广西柳州市融水县 银河网吧
346 211.97.75.154 211.97.75.156 广西柳州市 联通
347 211.97.75.157 211.97.75.157 广西柳州市融水县 慧能网吧
348 211.97.75.158 211.97.75.169 广西柳州市 联通
349 211.97.75.170 211.97.75.170 广西柳州市融水县 玲玲网吧
350 211.97.75.171 211.97.75.179 广西柳州市 联通
351 211.97.75.180 211.97.75.180 广西柳州市融水县 精灵网吧
352 211.97.75.181 211.97.75.187 广西柳州市 联通
353 211.97.75.188 211.97.75.188 广西柳州市融水县 玲玲网吧
354 211.97.75.189 211.97.75.237 广西柳州市 联通
355 211.97.75.238 211.97.75.238 广西柳州市鹿寨县 迅达网吧
356 211.97.75.239 211.97.75.239 广西柳州市 联通
357 211.97.75.240 211.97.75.240 广西柳州市 方正网吧
358 211.97.75.241 211.97.75.241 广西柳州市 梦园网吧
359 211.97.75.242 211.97.75.252 广西柳州市 联通
360 211.97.75.253 211.97.75.253 广西柳州市 象州中平QQ网吧/心缘网吧/情缘网吧
361 211.97.75.254 211.97.75.255 广西柳州市 联通
362 211.97.94.0 211.97.94.255 广西柳州市 联通
363 211.98.66.0 211.98.66.255 广西柳州市 中移铁通
364 211.98.67.192 211.98.67.207 广西柳州市 中移铁通
365 211.98.78.0 211.98.78.255 广西柳州市 中移铁通
366 211.98.162.0 211.98.164.255 广西柳州市 中移铁通
367 218.21.64.0 218.21.64.19 广西柳州市 电信
368 218.21.64.20 218.21.64.20 广西柳州市 新大地商厦
369 218.21.64.21 218.21.64.25 广西柳州市 电信
370 218.21.64.26 218.21.64.26 广西柳州市 第二高级中学
371 218.21.64.27 218.21.64.29 广西柳州市 电信
372 218.21.64.30 218.21.64.30 广西柳州市 柳州师专
373 218.21.64.31 218.21.64.34 广西柳州市 电信
374 218.21.64.35 218.21.64.35 广西柳州市 柳州高等专科学校
375 218.21.64.36 218.21.64.65 广西柳州市 电信
376 218.21.64.66 218.21.64.66 广西柳州市 盛世网吧(宝莲新都)
377 218.21.64.67 218.21.64.67 广西柳州市 世纪王朝网吧(柳石路)
378 218.21.64.68 218.21.64.73 广西柳州市 电信
379 218.21.64.74 218.21.64.74 广西柳州市 一职校
380 218.21.64.75 218.21.64.88 广西柳州市 电信
381 218.21.64.89 218.21.64.89 广西柳州市 商业学校(鱼峰区)
382 218.21.64.90 218.21.64.121 广西柳州市 电信
383 218.21.64.122 218.21.64.122 广西柳州市 环宇网吧
384 218.21.64.123 218.21.65.17 广西柳州市 电信
385 218.21.65.18 218.21.65.18 广西柳州市 万明网吧
386 218.21.65.19 218.21.65.19 广西柳州市 茅山路飞浪网吧
387 218.21.65.20 218.21.65.165 广西柳州市 电信
388 218.21.65.199 218.21.65.199 广西柳州市 图书馆1楼电子阅览室
389 218.21.66.187 218.21.66.187 广西柳州市融水县 振新网吧
390 218.21.66.196 218.21.66.196 广西柳州市融水县 阳光网吧
391 218.21.66.245 218.21.66.245 广西柳州市融水县 时代网吧
392 218.21.71.197 218.21.71.197 广西柳州市 罗池路威客网络会所
393 218.65.139.0 218.65.139.255 广西柳州市 电信
394 218.65.140.0 218.65.140.133 广西柳州市柳北区 电信
395 218.65.140.135 218.65.140.255 广西柳州市柳北区 电信
396 218.65.141.0 218.65.141.255 广西柳州市 电信
397 218.65.149.0 218.65.151.255 广西柳州市 电信
398 218.65.154.0 218.65.159.255 广西柳州市 电信
399 218.65.173.0 218.65.173.243 广西柳州市 电信
400 218.65.173.244 218.65.173.244 广西柳州市 有间网吧
401 218.65.173.245 218.65.181.255 广西柳州市 电信
402 218.65.200.0 218.65.200.53 广西柳州市 电信
403 218.65.200.54 218.65.200.54 广西柳州市融水县 迪迪网吧
404 218.65.200.55 218.65.200.67 广西柳州市 电信
405 218.65.200.68 218.65.200.68 广西柳州市融水县 信成网吧
406 218.65.200.69 218.65.201.255 广西柳州市 电信
407 218.65.208.0 218.65.209.123 广西柳州市 电信
408 218.65.209.124 218.65.209.124 广西柳州市 新空间网吧
409 218.65.209.125 218.65.209.134 广西柳州市 电信
410 218.65.209.144 218.65.209.150 广西柳州市 电信
411 218.65.209.151 218.65.209.178 广西柳州市 红岩路三区归来网吧
412 218.65.209.179 218.65.209.179 广西柳州市 中山西路商业银行
413 218.65.209.180 218.65.209.255 广西柳州市 红岩路三区归来网吧
414 218.204.6.0 218.204.7.255 广西柳州市 移动
415 218.204.26.0 218.204.29.170 广西柳州市 移动
416 218.204.29.171 218.204.29.171 广西柳州市 沙塘镇新天下网吧
417 218.204.29.172 218.204.31.255 广西柳州市 移动
418 219.159.208.0 219.159.208.69 广西柳州市 电信
419 219.159.208.70 219.159.208.70 广西柳州市 青云新世纪网吧
420 219.159.208.71 219.159.210.85 广西柳州市 电信
421 219.159.210.86 219.159.210.86 广西柳州市 沙塘时代网吧
422 219.159.210.87 219.159.210.163 广西柳州市 电信
423 219.159.210.164 219.159.210.164 广西柳州市融水县 中学
424 219.159.210.165 219.159.210.167 广西柳州市 电信
425 219.159.210.168 219.159.210.168 广西柳州市鹿寨县 信用社
426 219.159.210.169 219.159.213.87 广西柳州市 电信
427 219.159.213.88 219.159.213.88 广西柳州市 紫雨网吧
428 219.159.213.89 219.159.214.186 广西柳州市 电信
429 219.159.214.187 219.159.214.187 广西柳州市 指间缘网吧
430 219.159.214.188 219.159.214.236 广西柳州市 电信
431 219.159.214.237 219.159.214.237 广西柳州市 第八中学
432 219.159.214.238 219.159.215.12 广西柳州市 电信
433 219.159.215.13 219.159.215.13 广西柳州市 蓝心网吧
434 219.159.215.14 219.159.215.45 广西柳州市 电信
435 219.159.215.46 219.159.215.46 广西柳州市 新民网吧
436 219.159.215.47 219.159.215.89 广西柳州市 电信
437 219.159.215.90 219.159.215.90 广西柳州市 心意网吧
438 219.159.215.91 219.159.215.141 广西柳州市 电信
439 219.159.215.142 219.159.215.142 广西柳州市 伊浪网吧
440 219.159.215.143 219.159.215.182 广西柳州市 电信
441 219.159.215.183 219.159.215.183 广西柳州市 五叉路口天狐网吧
442 219.159.215.184 219.159.216.53 广西柳州市 电信
443 219.159.216.54 219.159.216.54 广西柳州市 屏山大道速度网吧
444 219.159.216.55 219.159.216.128 广西柳州市 电信
445 219.159.216.129 219.159.216.129 广西柳州市 曦翔网吧
446 219.159.216.130 219.159.216.191 广西柳州市 电信
447 219.159.216.192 219.159.216.192 广西柳州市 天山路景中原网吧
448 219.159.216.193 219.159.216.248 广西柳州市 电信
449 219.159.216.249 219.159.216.249 广西柳州市 永前路口归来网吧
450 219.159.216.250 219.159.217.255 广西柳州市 电信
451 219.159.219.0 219.159.221.255 广西柳州市 电信
452 219.159.248.0 219.159.248.255 广西柳州市 电信
453 219.234.32.0 219.234.47.255 广西柳州市 广电宽带
454 220.173.60.0 220.173.60.73 广西柳州市柳江县 电信
455 220.173.60.74 220.173.60.74 广西柳州市 广西工学院
456 220.173.60.75 220.173.60.152 广西柳州市柳江县 电信
457 220.173.60.153 220.173.60.153 广西柳州市 广西理工大学
458 220.173.60.154 220.173.61.21 广西柳州市 电信
459 220.173.61.22 220.173.61.22 广西柳州市柳江县 基隆开发区三德网吧
460 220.173.61.23 220.173.61.23 广西柳州市 酷派网络会所(柳江县基隆开发区)
461 220.173.61.24 220.173.61.24 广西柳州市 电信
462 220.173.61.25 220.173.61.25 广西柳州市柳江县 泰思琦网吧(基隆综合区)
463 220.173.61.26 220.173.61.26 广西柳州市 天翔网吧(航三路8号)
464 220.173.61.27 220.173.61.34 广西柳州市 电信
465 220.173.61.35 220.173.61.35 广西柳州市 A6网络会所
466 220.173.61.36 220.173.61.36 广西柳州市 圆梦网吧(体育中心附近)
467 220.173.61.37 220.173.61.37 广西柳州市 速龙网吧(潭中东路车管所附近)
468 220.173.61.38 220.173.61.52 广西柳州市 电信
469 220.173.61.53 220.173.61.53 广西柳州市 婷婷网吧
470 220.173.61.54 220.173.61.55 广西柳州市 电信
471 220.173.61.56 220.173.61.56 广西柳州市 河西路飞影网吧
472 220.173.61.57 220.173.61.57 广西柳州市 佳和网吧(河西)
473 220.173.61.58 220.173.61.58 广西柳州市 电信
474 220.173.61.59 220.173.61.59 广西柳州市 飞宇网吧(西环小区)
475 220.173.61.60 220.173.61.84 广西柳州市 电信
476 220.173.61.85 220.173.61.85 广西柳州市 柳州运输职业技术学院
477 220.173.61.86 220.173.61.145 广西柳州市 电信
478 220.173.61.146 220.173.61.146 广西柳州市 桂中大道觅友阁网吧(电视大楼东侧)
479 220.173.61.147 220.173.61.194 广西柳州市 电信
480 220.173.61.195 220.173.61.195 广西柳州市 方正网吧
481 220.173.61.196 220.173.61.196 广西柳州市 共创网吧(古亭山开发区香港新城市场二楼)
482 220.173.61.197 220.173.61.197 广西柳州市 金星网吧(五月时代广场)
483 220.173.61.198 220.173.61.198 广西柳州市 龙潭华生网吧
484 220.173.61.199 220.173.61.200 广西柳州市 电信
485 220.173.61.201 220.173.61.201 广西柳州市 小花网吧(龙泉山医院旁)
486 220.173.61.202 220.173.61.225 广西柳州市 电信
487 220.173.61.226 220.173.61.226 广西柳州市 火车站旁港龙网吧
488 220.173.61.227 220.173.61.227 广西柳州市 好莱屋网吧
489 220.173.61.228 220.173.61.228 广西柳州市 呱呱藤网吧
490 220.173.61.229 220.173.61.229 广西柳州市 沸蓝网络(磨滩路98号天鹅湖小区3-2-8)
491 220.173.61.230 220.173.61.230 广西柳州市柳南区 乐乐网吧
492 220.173.61.231 220.173.61.231 广西柳州市 金缘网吧
493 220.173.61.232 220.173.61.233 广西柳州市 电信
494 220.173.61.234 220.173.61.234 广西柳州市 英奇网吧(柳南区天鹅湖小区)
495 220.173.61.235 220.173.62.2 广西柳州市 电信
496 220.173.62.3 220.173.62.3 广西柳州市鹿寨县 讯达网吧
497 220.173.62.4 220.173.62.4 广西柳州市 电信
498 220.173.62.5 220.173.62.5 广西柳州市鹿寨县 顺达网吧
499 220.173.62.6 220.173.62.6 广西柳州市鹿寨县 美媚网吧
500 220.173.62.7 220.173.62.10 广西柳州市 电信
501 220.173.62.11 220.173.62.11 广西柳州市鹿寨县 贵贵网吧
502 220.173.62.12 220.173.62.14 广西柳州市 电信
503 220.173.62.15 220.173.62.15 广西柳州市鹿寨县 舒心网吧
504 220.173.62.16 220.173.62.16 广西柳州市鹿寨县 极速网吧
505 220.173.62.17 220.173.62.17 广西柳州市鹿寨县 益升网吧(鹿寨镇交通街102号)
506 220.173.62.18 220.173.62.18 广西柳州市鹿寨县 超速网吧
507 220.173.62.19 220.173.62.20 广西柳州市 电信
508 220.173.62.21 220.173.62.21 广西柳州市 雒容新特网吧
509 220.173.62.22 220.173.62.22 广西柳州市 电信
510 220.173.62.23 220.173.62.23 广西柳州市鹿寨县 汇锦网络休闲成(文化广场国泰大厦一楼)
511 220.173.62.24 220.173.62.27 广西柳州市 电信
512 220.173.62.28 220.173.62.28 广西柳州市 雒容网缘网吧
513 220.173.62.29 220.173.62.29 广西柳州市 洛容科星网吧
514 220.173.62.30 220.173.62.37 广西柳州市 电信
515 220.173.62.38 220.173.62.38 广西柳州市 广西金秀县职业技术学校
516 220.173.62.39 220.173.62.40 广西柳州市 电信
517 220.173.62.41 220.173.62.42 广西柳州市 桐城网吧
518 220.173.62.43 220.173.62.43 广西柳州市 电信
519 220.173.62.44 220.173.62.44 广西柳州市 新潮网吧
520 220.173.62.45 220.173.62.81 广西柳州市 电信
521 220.173.62.82 220.173.62.82 广西柳州市 屏山大道LV港岛网吧
522 220.173.62.83 220.173.62.83 广西柳州市 电信
523 220.173.62.84 220.173.62.84 广西柳州市 屏山大道顺通网吧
524 220.173.62.85 220.173.62.85 广西柳州市 箭盘山路百灵鸟网吧
525 220.173.62.86 220.173.62.87 广西柳州市 电信
526 220.173.62.88 220.173.62.88 广西柳州市 屏山大道宏楼网吧
527 220.173.62.89 220.173.63.3 广西柳州市 电信
528 220.173.63.4 220.173.63.4 广西柳州市 完美网络(八一路23号)
529 220.173.63.5 220.173.63.17 广西柳州市 电信
530 220.173.63.18 220.173.63.18 广西柳州市柳北区 天顺网吧
531 220.173.63.19 220.173.63.19 广西柳州市 电信
532 220.173.63.20 220.173.63.20 广西柳州市 蓝色网吧
533 220.173.63.21 220.173.63.130 广西柳州市 电信
534 220.173.63.131 220.173.63.131 广西柳州市 尽在随缘网吧
535 220.173.63.132 220.173.63.147 广西柳州市 电信
536 220.173.63.148 220.173.63.148 广西柳州市 新桂网吧
537 220.173.63.149 220.173.63.162 广西柳州市 电信
538 220.173.63.163 220.173.63.163 广西柳州市柳北区 天顺网吧
539 220.173.63.164 220.173.63.164 广西柳州市 精英网吧(柳北胜利路)
540 220.173.63.165 220.173.63.165 广西柳州市 柳空联众青年汇网吧
541 220.173.63.166 220.173.64.154 广西柳州市 电信
542 220.173.64.155 220.173.64.155 广西柳州市鹿寨县 新世纪网吧
543 220.173.64.156 220.173.64.255 广西柳州市 电信
544 220.173.65.0 220.173.65.235 广西柳州市柳北区 电信
545 220.173.65.236 220.173.65.236 广西柳州市 东门飞扬网吧
546 220.173.65.237 220.173.66.151 广西柳州市柳北区 电信
547 220.173.66.152 220.173.66.152 广西柳州市鹿寨县 可达网吧
548 220.173.66.153 220.173.67.0 广西柳州市柳北区 电信
549 220.173.67.1 220.173.67.1 广西柳州市鹿寨县 益升网吧
550 220.173.67.2 220.173.68.144 广西柳州市柳北区 电信
551 220.173.68.145 220.173.68.145 广西柳州市 东门想见你网吧
552 220.173.68.146 220.173.69.200 广西柳州市柳北区 电信
553 220.173.69.201 220.173.69.201 广西柳州市 HOUSE酒吧
554 220.173.69.202 220.173.71.27 广西柳州市柳北区 电信
555 220.173.71.28 220.173.71.28 广西柳州市 画廊网吧
556 220.173.71.29 220.173.72.1 广西柳州市柳北区 电信
557 220.173.72.2 220.173.72.2 广西柳州市 广西理工大学
558 220.173.72.3 220.173.73.255 广西柳州市柳北区 电信
559 220.173.74.0 220.173.74.100 广西柳州市 电信
560 220.173.74.101 220.173.74.101 广西柳州市鹿寨县 新世纪网吧
561 220.173.74.102 220.173.75.71 广西柳州市 电信
562 220.173.75.72 220.173.75.72 广西柳州市柳城县 实验小学
563 220.173.75.73 220.173.75.255 广西柳州市 电信
564 220.173.76.0 220.173.76.255 广西柳州市柳北区 电信
565 220.173.77.0 220.173.77.16 广西柳州市 电信
566 220.173.77.17 220.173.77.17 广西柳州市 大拇指网吧
567 220.173.77.18 220.173.77.99 广西柳州市 电信
568 220.173.77.100 220.173.77.100 广西柳州市 广西理工大学北区宿舍
569 220.173.77.101 220.173.77.114 广西柳州市 电信
570 220.173.77.115 220.173.77.115 广西柳州市 沙塘镇格格网吧
571 220.173.77.116 220.173.77.121 广西柳州市 电信
572 220.173.77.122 220.173.77.122 广西柳州市 罗池路有家网吧
573 220.173.77.123 220.173.78.21 广西柳州市 电信
574 220.173.78.22 220.173.78.22 广西柳州市 雅族林网吧
575 220.173.78.23 220.173.83.101 广西柳州市 电信
576 220.173.83.102 220.173.83.102 广西柳州市 蓝天网吧
577 220.173.83.103 220.173.84.20 广西柳州市 电信
578 220.173.84.21 220.173.84.21 广西柳州市 交通学校
579 220.173.84.22 220.173.85.102 广西柳州市 电信
580 220.173.85.103 220.173.85.103 广西柳州市 顺通网吧
581 220.173.85.104 220.173.87.1 广西柳州市 电信
582 220.173.87.2 220.173.87.2 广西柳州市 屏山小区好望角网吧
583 220.173.87.3 220.173.87.190 广西柳州市 电信
584 220.173.87.191 220.173.87.191 广西柳州市 屏山大道宏楼网吧
585 220.173.87.192 220.173.88.204 广西柳州市 电信
586 220.173.88.205 220.173.88.205 广西柳州市 工艺美术学校
587 220.173.88.206 220.173.88.247 广西柳州市 电信
588 220.173.88.248 220.173.88.248 广西柳州市 荣军路307号2楼依浪网吧
589 220.173.88.249 220.173.89.98 广西柳州市 电信
590 220.173.89.99 220.173.89.99 广西柳州市 指间缘网吧
591 220.173.89.100 220.173.89.107 广西柳州市 电信
592 220.173.89.108 220.173.89.108 广西柳州市 宏城绿都菜市场青菜网吧
593 220.173.89.109 220.173.90.87 广西柳州市 电信
594 220.173.90.88 220.173.90.88 广西柳州市 屏山大道234号风行网吧
595 220.173.90.89 220.173.91.129 广西柳州市 电信
596 220.173.91.130 220.173.91.130 广西柳州市 上游路飞达网吧
597 220.173.91.131 220.173.91.217 广西柳州市 电信
598 220.173.91.218 220.173.91.218 广西柳州市 东环路口心蓝网吧
599 220.173.91.219 220.173.92.25 广西柳州市 电信
600 220.173.92.26 220.173.92.26 广西柳州市 柳石路东华宾馆对面彗星网吧
601 220.173.92.27 220.173.92.70 广西柳州市 电信
602 220.173.92.71 220.173.92.71 广西柳州市 鹅山网吧
603 220.173.92.72 220.173.92.108 广西柳州市 电信
604 220.173.92.109 220.173.92.109 广西柳州市 等你网吧
605 220.173.92.110 220.173.94.14 广西柳州市 电信
606 220.173.94.15 220.173.94.15 广西柳州市 有间网吧
607 220.173.94.16 220.173.94.190 广西柳州市 电信
608 220.173.94.191 220.173.94.191 广西柳州市鹿寨县 开心网吧
609 220.173.94.192 220.173.95.215 广西柳州市 电信
610 220.173.95.216 220.173.95.216 广西柳州市 三中路网桥网吧
611 220.173.95.217 220.173.96.158 广西柳州市 电信
612 220.173.96.159 220.173.96.159 广西柳州市 三中路网桥网吧
613 220.173.96.160 220.173.98.1 广西柳州市 电信
614 220.173.98.2 220.173.98.2 广西柳州市 柳石路顺心网吧
615 220.173.98.3 220.173.98.19 广西柳州市 电信
616 220.173.98.20 220.173.98.20 广西柳州市 缘源网吧
617 220.173.98.21 220.173.98.166 广西柳州市 电信
618 220.173.98.167 220.173.98.167 广西柳州市 触网情深网吧
619 220.173.98.168 220.173.101.18 广西柳州市 电信
620 220.173.101.19 220.173.101.19 广西柳州市 红叶网吧
621 220.173.101.20 220.173.101.50 广西柳州市 电信
622 220.173.101.51 220.173.101.51 广西柳州市 (金宝山综合市场旁)申申网吧
623 220.173.101.52 220.173.101.53 广西柳州市 电信
624 220.173.101.54 220.173.101.54 广西柳州市 云翔网吧
625 220.173.101.55 220.173.101.55 广西柳州市 电信
626 220.173.101.56 220.173.101.56 广西柳州市 云翔网吧
627 220.173.101.57 220.173.101.59 广西柳州市 电信
628 220.173.101.60 220.173.101.60 广西柳州市柳北区 胜利路双飞网吧
629 220.173.101.61 220.173.101.61 广西柳州市柳北区 天顺网吧
630 220.173.101.62 220.173.101.65 广西柳州市 电信
631 220.173.101.66 220.173.101.66 广西柳州市 翠柳网吧
632 220.173.101.67 220.173.101.67 广西柳州市 电信
633 220.173.101.68 220.173.101.68 广西柳州市柳江县 天下网吧(基隆开发区兴隆大道59号)
634 220.173.101.69 220.173.101.69 广西柳州市 星沿网吧(基隆开发区)
635 220.173.101.70 220.173.101.75 广西柳州市 电信
636 220.173.101.76 220.173.101.76 广西柳州市柳江县 拉堡商贸街涟漪网吧
637 220.173.101.77 220.173.101.219 广西柳州市 电信
638 220.173.101.220 220.173.101.240 云南省昆明市 铁通(广西柳州市电信出口)
639 220.173.101.241 220.173.104.178 广西柳州市 电信
640 220.173.104.179 220.173.104.179 广西柳州市 金冠达网咖
641 220.173.104.180 220.173.105.3 广西柳州市 电信
642 220.173.105.4 220.173.105.4 广西柳州市 晨红物资贸易有限公司
643 220.173.105.5 220.173.105.79 广西柳州市 电信
644 220.173.105.80 220.173.105.80 广西柳州市 红卫钢材市场
645 220.173.105.81 220.173.106.37 广西柳州市 电信
646 220.173.106.38 220.173.106.38 广西柳州市 柳州高级中学(东校园)
647 220.173.106.39 220.173.106.40 广西柳州市 电信
648 220.173.106.41 220.173.106.41 广西柳州市 柳州高级中学
649 220.173.106.42 220.173.106.57 广西柳州市 电信
650 220.173.106.58 220.173.106.58 广西柳州市 柳州职业技术学院北校区
651 220.173.106.59 220.173.106.100 广西柳州市 电信
652 220.173.106.101 220.173.106.101 广西柳州市 师专
653 220.173.106.102 220.173.106.138 广西柳州市 电信
654 220.173.106.139 220.173.106.139 广西柳州市 北站路传奇网吧
655 220.173.106.140 220.173.106.145 广西柳州市 电信
656 220.173.106.146 220.173.106.146 广西柳州市 鑫连鑫网吧
657 220.173.106.147 220.173.107.56 广西柳州市 电信
658 220.173.107.57 220.173.107.57 广西柳州市 东环路龙鑫网吧
659 220.173.107.58 220.173.107.61 广西柳州市 电信
660 220.173.107.62 220.173.107.62 广西柳州市 东环路10号广西第二测绘院
661 220.173.107.63 220.173.107.67 广西柳州市 电信
662 220.173.107.68 220.173.107.68 广西柳州市 第一职业技术学校
663 220.173.107.69 220.173.107.98 广西柳州市 电信
664 220.173.107.99 220.173.107.99 广西柳州市 汽车运输技工学校
665 220.173.107.100 220.173.107.255 广西柳州市 电信
666 220.192.20.0 220.192.23.255 广西柳州市 联通
667 220.200.115.0 220.200.115.49 广西柳州市 联通
668 220.200.115.50 220.200.115.50 广西柳州市 广西理工大学
669 220.200.115.51 220.200.115.61 广西柳州市 联通
670 220.200.115.62 220.200.115.62 广西柳州市 广西工学院图书馆
671 220.200.115.63 220.200.115.69 广西柳州市 联通
672 220.200.115.70 220.200.115.70 广西柳州市 广西工学院
673 220.200.115.71 220.200.115.99 广西柳州市 联通
674 220.200.115.100 220.200.115.100 广西柳州市 广西工学院
675 220.200.115.101 220.200.116.17 广西柳州市 联通
676 220.200.116.19 220.200.116.89 广西柳州市 联通
677 220.200.116.90 220.200.116.90 广西柳州市 东环路10号广西第二测绘院
678 220.200.116.91 220.200.116.121 广西柳州市 联通
679 220.200.116.123 220.200.116.255 广西柳州市 联通
680 220.200.121.0 220.200.121.165 广西柳州市 联通
681 220.200.121.166 220.200.121.166 广西柳州市 柳州财经学校
682 220.200.121.167 220.200.121.168 广西柳州市 联通
683 220.200.121.169 220.200.121.169 广西柳州市 财经学校
684 220.200.121.170 220.200.121.177 广西柳州市 联通
685 220.200.121.178 220.200.121.178 广西柳州市 广西生态工程职业技术学院(沙塘镇)
686 220.200.121.179 220.200.121.179 广西柳州市 联通
687 220.200.121.180 220.200.121.186 广西柳州市 广西生态工程职业技术学院
688 220.200.121.187 220.200.121.255 广西柳州市 联通
689 221.7.136.0 221.7.136.67 广西柳州市 联通
690 221.7.136.68 221.7.136.68 广西柳州市 联通DNS服务器
691 221.7.136.69 221.7.137.65 广西柳州市 联通
692 221.7.137.66 221.7.137.66 广西柳州市 容军路德艺网吧
693 221.7.137.67 221.7.137.77 广西柳州市 联通
694 221.7.137.78 221.7.137.78 广西柳州市 觅友阁网吧(桂中大道)
695 221.7.137.79 221.7.137.205 广西柳州市 联通
696 221.7.137.206 221.7.137.206 广西柳州市鱼峰区 荣军路一网情深网吧
697 221.7.137.207 221.7.139.12 广西柳州市 联通
698 221.7.139.13 221.7.139.13 广西柳州市 第四十中学
699 221.7.139.14 221.7.139.14 广西柳州市 联通
700 221.7.139.15 221.7.139.15 广西柳州市 柳钢高级技师学校
701 221.7.139.16 221.7.139.17 广西柳州市 联通
702 221.7.139.18 221.7.139.18 广西柳州市 天驰网吧
703 221.7.139.19 221.7.139.20 广西柳州市 联通
704 221.7.139.21 221.7.139.21 广西柳州市 柳钢第四十中学
705 221.7.139.22 221.7.139.30 广西柳州市 联通
706 221.7.139.31 221.7.139.31 广西柳州市 桂中大道速龙网吧
707 221.7.139.32 221.7.139.34 广西柳州市 联通
708 221.7.139.35 221.7.139.35 广西柳州市柳北区 风速网吧
709 221.7.139.36 221.7.139.39 广西柳州市柳北区 鑫成网吧(广雅路铁桥旁)
710 221.7.139.40 221.7.139.89 广西柳州市 联通
711 221.7.139.90 221.7.139.90 广西柳州市柳北区 联盟网吧
712 221.7.139.91 221.7.139.181 广西柳州市 联通
713 221.7.139.182 221.7.139.182 广西柳州市 天兵网络会所(荣军路230号)
714 221.7.139.183 221.7.139.205 广西柳州市 联通
715 221.7.139.206 221.7.139.206 广西柳州市 桂中大道辰光网吧
716 221.7.139.207 221.7.139.221 广西柳州市 联通
717 221.7.139.222 221.7.139.222 广西柳州市 冠捷网吧
718 221.7.139.223 221.7.139.255 广西柳州市 联通
719 221.7.140.0 221.7.140.41 广西柳州市 (来宾)联通
720 221.7.140.42 221.7.140.42 广西柳州市 红热网吧(莲花城)
721 221.7.140.43 221.7.140.255 广西柳州市 (来宾)联通
722 221.7.141.0 221.7.141.5 广西柳州市 联通
723 221.7.141.6 221.7.141.6 广西柳州市 第四十中学
724 221.7.141.7 221.7.141.242 广西柳州市 联通
725 221.7.141.243 221.7.141.243 广西柳州市 柳钢高级技校
726 221.7.141.244 221.7.141.248 广西柳州市 联通
727 221.7.141.249 221.7.141.249 广西柳州市 凝缘网吧
728 221.7.141.250 221.7.141.250 广西柳州市柳北区 天顺网吧
729 221.7.141.251 221.7.142.240 广西柳州市 联通
730 221.7.142.241 221.7.142.241 广西柳州市 北站路传奇网吧
731 221.7.142.242 221.7.142.242 广西柳州市 联通
732 221.7.142.243 221.7.142.243 广西柳州市柳江县 金珂网吧
733 221.7.142.244 221.7.142.248 广西柳州市 联通
734 221.7.142.249 221.7.142.249 广西柳州市 民鑫市场天一网吧
735 221.7.142.250 221.7.142.252 广西柳州市 联通
736 221.7.142.253 221.7.142.253 广西柳州市 绿岛网吧
737 221.7.142.254 221.7.143.255 广西柳州市 联通
738 221.7.204.0 221.7.204.3 广西柳州市三江县 如意网吧
739 221.7.204.4 221.7.204.7 广西柳州市 吉祥如意网吧
740 221.7.204.8 221.7.204.11 广西柳州市 吉祥网吧
741 221.7.204.12 221.7.204.73 广西柳州市 联通
742 221.7.204.74 221.7.204.74 广西柳州市 和平路佳鑫网吧
743 221.7.204.75 221.7.204.77 广西柳州市 联通
744 221.7.204.78 221.7.204.78 广西柳州市柳南区 龙巢网络会所(磨滩路天鹅湖小区)
745 221.7.204.79 221.7.204.141 广西柳州市 联通
746 221.7.204.142 221.7.204.142 广西柳州市三江县 苏城国际大酒店
747 221.7.204.143 221.7.204.203 广西柳州市 联通
748 221.7.204.204 221.7.204.207 广西柳州市柳北区 金鑫网吧
749 221.7.204.208 221.7.204.211 广西柳州市 美好往事网吧
750 221.7.204.212 221.7.204.215 广西柳州市 聚缘网吧
751 221.7.204.216 221.7.204.223 广西柳州市 联通
752 221.7.204.224 221.7.204.227 广西柳州市三江县 夏威夷网络会所(古宜镇兴宜街59号)
753 221.7.204.228 221.7.204.231 广西柳州市 联通
754 221.7.204.232 221.7.204.235 广西柳州市 新石器网吧(高新南路)
755 221.7.204.236 221.7.204.249 广西柳州市 联通
756 221.7.204.250 221.7.204.250 广西柳州市 河西路风行网吧
757 221.7.204.251 221.7.204.251 广西柳州市 联通
758 221.7.204.252 221.7.204.252 广西柳州市柳南区 天鹅湖小区沸蓝网络会所
759 221.7.204.253 221.7.204.253 广西柳州市柳北区 弘宇网吧
760 221.7.204.254 221.7.205.7 广西柳州市 联通
761 221.7.205.8 221.7.205.11 广西柳州市 亲密接触网吧(北雀路七区31号)
762 221.7.205.12 221.7.205.15 广西柳州市 联通
763 221.7.205.16 221.7.205.19 广西柳州市柳南区 柳石路绿岛网吧
764 221.7.205.20 221.7.205.29 广西柳州市 联通
765 221.7.205.30 221.7.205.30 广西柳州市 心悦网吧(天天见三楼)
766 221.7.205.31 221.7.205.35 广西柳州市 联通
767 221.7.205.36 221.7.205.39 广西柳州市 弘宇网吧(河西路20号)
768 221.7.205.40 221.7.205.79 广西柳州市 联通
769 221.7.205.80 221.7.205.83 广西柳州市 眺望网吧(航二路17号宏城绿都门面1栋7-1号)
770 221.7.205.84 221.7.205.91 广西柳州市 联通
771 221.7.205.92 221.7.205.95 广西柳州市 博奥网络会所(红光路1号2楼)
772 221.7.205.96 221.7.205.99 广西柳州市 飞龙网吧(美食城斜对面)
773 221.7.205.100 221.7.205.107 广西柳州市 联通
774 221.7.205.108 221.7.205.111 广西柳州市 玛雅网吧
775 221.7.205.112 221.7.205.135 广西柳州市 联通
776 221.7.205.136 221.7.205.139 广西柳州市 飞影网吧(河西路20号)
777 221.7.205.140 221.7.205.179 广西柳州市 联通
778 221.7.205.180 221.7.205.183 广西柳州市城中区 彩虹网吧(莲塘路北三巷)
779 221.7.205.184 221.7.205.187 广西柳州市 好心情网吧
780 221.7.205.188 221.7.205.189 广西柳州市 联通
781 221.7.205.190 221.7.205.190 广西柳州市 东城网吧(航生路18号荣昌明珠园7栋5号1-1号)
782 221.7.205.191 221.7.206.17 广西柳州市 联通
783 221.7.206.18 221.7.206.18 广西柳州市 柳州地区经济管理干部学校
784 221.7.206.19 221.7.206.31 广西柳州市 联通
785 221.7.206.32 221.7.206.35 广西柳州市城中区 心悦网络会所(柳新街66号蓝色港湾三楼)
786 221.7.206.36 221.7.206.85 广西柳州市 联通
787 221.7.206.86 221.7.206.86 广西柳州市鱼峰区 聚银龙网络会所
788 221.7.206.87 221.7.206.87 广西柳州市 联通
789 221.7.206.88 221.7.206.91 广西柳州市柳北区 风速网吧
790 221.7.206.92 221.7.206.137 广西柳州市 联通
791 221.7.206.138 221.7.206.139 广西柳州市 柳钢高级技校
792 221.7.206.140 221.7.206.179 广西柳州市 联通
793 221.7.206.180 221.7.206.183 广西柳州市 云翔网吧(跃进路谭中高架桥下)
794 221.7.206.184 221.7.206.197 广西柳州市 联通
795 221.7.206.198 221.7.206.198 广西柳州市 步行街天天世界网吧
796 221.7.206.199 221.7.206.255 广西柳州市 联通
797 221.7.207.0 221.7.207.75 广西柳州市 广西工学院
798 221.7.207.76 221.7.207.76 广西柳州市 广西工学院南区
799 221.7.207.77 221.7.207.109 广西柳州市 广西工学院
800 221.7.207.110 221.7.207.110 广西柳州市 广西工学院南区
801 221.7.207.111 221.7.207.112 广西柳州市 广西工学院北区
802 221.7.207.113 221.7.207.127 广西柳州市 广西工学院
803 221.7.207.128 221.7.207.209 广西柳州市 联通
804 221.7.207.210 221.7.207.210 广西柳州市 光明网吧(柳石路嘉汇龙潭2楼)
805 221.7.207.211 221.7.207.255 广西柳州市 联通
806 222.84.92.0 222.84.94.9 广西柳州市柳北区 电信
807 222.84.94.10 222.84.94.10 广西柳州市鹿寨县 美媚网吧
808 222.84.94.11 222.84.100.49 广西柳州市柳北区 电信
809 222.84.100.50 222.84.100.50 广西柳州市 广西工学院
810 222.84.100.51 222.84.100.255 广西柳州市柳北区 电信
811 222.84.101.0 222.84.101.255 广西柳州市城中区 电信
812 222.84.102.0 222.84.105.180 广西柳州市柳北区 电信
813 222.84.105.181 222.84.105.181 广西柳州市 蝴蝶山路心意网吧
814 222.84.105.182 222.84.105.189 广西柳州市柳北区 电信
815 222.84.105.190 222.84.105.190 广西柳州市 龙潭新民网吧
816 222.84.105.191 222.84.109.67 广西柳州市柳北区 电信
817 222.84.109.68 222.84.109.68 广西柳州市 工学院
818 222.84.109.69 222.84.111.255 广西柳州市柳北区 电信
819 222.84.120.0 222.84.120.111 广西柳州市 电信
820 222.84.120.112 222.84.120.112 广西柳州市 世纪网吧
821 222.84.120.113 222.84.121.65 广西柳州市 电信
822 222.84.121.66 222.84.121.66 广西柳州市柳江县 相约网吧
823 222.84.121.67 222.84.121.255 广西柳州市 电信
824 222.84.122.0 222.84.122.255 广西柳州市柳城县 电信
825 222.84.123.0 222.84.126.130 广西柳州市 电信
826 222.84.126.131 222.84.126.131 广西柳州市柳江县 金柯网吧
827 222.84.126.132 222.84.126.132 广西柳州市 电信
828 222.84.126.133 222.84.126.133 广西柳州市柳江县 哈哈网吧主店(新兴)
829 222.84.126.134 222.84.126.134 广西柳州市柳江县 飞扬网吧
830 222.84.126.135 222.84.126.135 广西柳州市柳江县 世纪网吧
831 222.84.126.136 222.84.126.136 广西柳州市 电信
832 222.84.126.137 222.84.126.137 广西柳州市柳江县 世纪网吧(百朋街)
833 222.84.126.138 222.84.126.138 广西柳州市柳江县 拉堡星星网吧
834 222.84.126.139 222.84.126.139 广西柳州市柳江县 指间缘网吧
835 222.84.126.140 222.84.126.140 广西柳州市柳江县 飞宇网吧
836 222.84.126.141 222.84.126.142 广西柳州市 电信
837 222.84.126.143 222.84.126.143 广西柳州市柳江县 拉堡和立得网吧
838 222.84.126.144 222.84.126.144 广西柳州市 电信
839 222.84.126.145 222.84.126.145 广西柳州市柳江县 世界风网吧
840 222.84.126.146 222.84.126.146 广西柳州市 电信
841 222.84.126.147 222.84.126.147 广西柳州市柳江县 奔腾网吧(百朋镇)
842 222.84.126.148 222.84.126.148 广西柳州市柳江县 穿山镇利源网吧
843 222.84.126.149 222.84.126.149 广西柳州市柳江县 超音速网吧(穿山镇)
844 222.84.126.150 222.84.126.151 广西柳州市 电信
845 222.84.126.152 222.84.126.152 广西柳州市柳江县 时代网吧
846 222.84.126.153 222.84.126.153 广西柳州市柳江县 涟漪网吧
847 222.84.126.154 222.84.126.154 广西柳州市柳江县 挚馨网吧(拉堡镇北大街100号)
848 222.84.126.155 222.84.126.157 广西柳州市 电信
849 222.84.126.158 222.84.126.158 广西柳州市柳江县 速达网吧
850 222.84.126.159 222.84.126.160 广西柳州市 电信
851 222.84.126.161 222.84.126.161 广西柳州市柳江县 三都街网吧
852 222.84.126.162 222.84.126.167 广西柳州市 电信
853 222.84.126.168 222.84.126.168 广西柳州市柳江县 哈哈网吧分店(新兴)
854 222.84.126.169 222.84.126.170 广西柳州市 电信
855 222.84.126.171 222.84.126.171 广西柳州市 金珂网吧
856 222.84.126.172 222.84.126.255 广西柳州市 电信
857 222.84.127.0 222.84.127.122 广西柳州市鹿寨县 电信
858 222.84.127.123 222.84.127.123 广西柳州市鹿寨县 动感时代网吧
859 222.84.127.124 222.84.127.255 广西柳州市鹿寨县 电信
860 222.84.128.0 222.84.128.255 广西柳州市柳江县 电信
861 222.84.129.0 222.84.131.87 广西柳州市 电信
862 222.84.131.88 222.84.131.88 广西柳州市鹿寨县 益升网吧
863 222.84.131.89 222.84.133.255 广西柳州市 电信
864 222.84.134.0 222.84.137.226 广西柳州市柳城县 电信
865 222.84.137.227 222.84.137.227 广西柳州市柳城县 沙埔镇沙龙网吧(沙埔街97号)
866 222.84.137.228 222.84.137.255 广西柳州市柳城县 电信
867 222.84.138.0 222.84.138.231 广西柳州市融安县 电信
868 222.84.138.232 222.84.138.232 广西柳州市融安县 飞宇网吧
869 222.84.138.233 222.84.139.199 广西柳州市融安县 电信
870 222.84.139.200 222.84.139.200 广西柳州市融安县 飞宇网吧
871 222.84.139.201 222.84.141.255 广西柳州市融安县 电信
872 222.84.142.0 222.84.142.118 广西柳州市 电信
873 222.84.142.119 222.84.142.119 广西柳州市 新科技网吧
874 222.84.142.120 222.84.142.130 广西柳州市 电信
875 222.84.142.131 222.84.142.131 广西柳州市 五星街心蓝网吧
876 222.84.142.132 222.84.142.226 广西柳州市 电信
877 222.84.142.227 222.84.142.227 广西柳州市 随缘网吧(古亭山)
878 222.84.142.228 222.84.142.255 广西柳州市 电信
879 222.84.143.0 222.84.143.255 广西柳州市融水县 电信
880 222.84.144.0 222.84.144.234 广西柳州市 电信
881 222.84.144.235 222.84.144.235 广西柳州市融水县 寿星中路双联通讯
882 222.84.144.236 222.84.144.255 广西柳州市 电信
883 222.84.145.0 222.84.145.164 广西柳州市三江县 电信
884 222.84.145.165 222.84.145.165 广西柳州市三江县 天网网吧
885 222.84.145.166 222.84.145.255 广西柳州市三江县 电信
886 222.84.152.0 222.84.154.255 广西柳州市 电信
887 222.203.48.0 222.203.51.255 广西柳州市 柳州师范高等专科学校
888 222.203.52.0 222.203.55.255 广西柳州市 广西生态工程职业技术学院
889 222.203.56.0 222.203.59.255 广西柳州市 柳州职业技术学院
890 222.216.30.0 222.216.30.4 广西柳州市 /南宁市/防城港市电信
891 222.216.30.5 222.216.30.5 广西柳州市融水县 小红帽网吧
892 222.216.30.6 222.216.30.103 广西柳州市 /南宁市/防城港市电信
893 222.216.30.104 222.216.30.104 广西柳州市 五一网吧
894 222.216.30.105 222.216.30.255 广西柳州市 /南宁市/防城港市电信
895 222.216.192.0 222.216.192.255 广西柳州市 电信
896 222.216.208.0 222.216.208.255 广西柳州市 电信
897 222.216.210.0 222.216.210.255 广西柳州市 电信
898 222.216.212.0 222.216.212.255 广西柳州市 电信
899 222.216.218.0 222.216.218.255 广西柳州市 电信
900 222.216.223.0 222.216.223.255 广西柳州市 电信
901 222.216.226.0 222.216.227.12 广西柳州市 电信
902 222.216.227.13 222.216.227.13 广西柳州市 心悦网吧(柳新路66号)
903 222.216.227.14 222.216.228.255 广西柳州市 电信
904 222.216.229.0 222.216.229.255 广西柳州市 北京百度网讯科技有限公司电信CDN节点
905 222.216.230.0 222.216.231.255 广西柳州市 电信
906 222.216.232.0 222.216.234.255 广西柳州市鱼峰区 电信
907 222.216.235.0 222.216.240.1 广西柳州市 电信
908 222.216.240.2 222.216.240.2 广西柳州市 网桥网吧
909 222.216.240.3 222.216.240.3 广西柳州市 电信
910 222.216.240.4 222.216.240.4 广西柳州市 传奇网吧
911 222.216.240.5 222.216.240.5 广西柳州市 广雅网吧
912 222.216.240.6 222.216.240.7 广西柳州市 电信
913 222.216.240.8 222.216.240.8 广西柳州市 蓝鹰网吧
914 222.216.240.9 222.216.240.9 广西柳州市 罗池路雅聚网吧
915 222.216.240.10 222.216.240.10 广西柳州市 电信
916 222.216.240.11 222.216.240.11 广西柳州市柳北区 路亲密接触网吧
917 222.216.240.12 222.216.240.12 广西柳州市 相聚网吧
918 222.216.240.13 222.216.240.13 广西柳州市 蓝急速网吧
919 222.216.240.14 222.216.240.14 广西柳州市 华庭网吧
920 222.216.240.15 222.216.240.15 广西柳州市 雷霆网吧
921 222.216.240.16 222.216.240.30 广西柳州市 电信
922 222.216.240.31 222.216.240.31 广西柳州市 锦绣路灵通网吧
923 222.216.240.32 222.216.240.32 广西柳州市 蓝天网吧
924 222.216.240.33 222.216.240.46 广西柳州市 电信
925 222.216.240.47 222.216.240.47 广西柳州市 沙塘天马网吧
926 222.216.240.48 222.216.240.48 广西柳州市 沙塘镇菜青虫网吧
927 222.216.240.49 222.216.240.52 广西柳州市 电信
928 222.216.240.53 222.216.240.53 广西柳州市 青云新世纪网吧
929 222.216.240.54 222.216.240.133 广西柳州市 电信
930 222.216.240.134 222.216.240.134 广西柳州市 白云路知音网吧
931 222.216.240.135 222.216.240.135 广西柳州市 柳石路方正网吧
932 222.216.240.136 222.216.240.137 广西柳州市 电信
933 222.216.240.138 222.216.240.138 广西柳州市 白云路星速网吧
934 222.216.240.139 222.216.240.139 广西柳州市 电信
935 222.216.240.140 222.216.240.140 广西柳州市 荣军路104号德艺网吧
936 222.216.240.141 222.216.240.141 广西柳州市 荣军路226号鑫丰网吧
937 222.216.240.142 222.216.240.144 广西柳州市 电信
938 222.216.240.145 222.216.240.145 广西柳州市 荣军路知己网吧
939 222.216.240.146 222.216.240.146 广西柳州市 屏山大道234号风行网吧
940 222.216.240.147 222.216.240.148 广西柳州市 电信
941 222.216.240.149 222.216.240.149 广西柳州市 白云校园网络(职业技术学校)
942 222.216.240.150 222.216.240.150 广西柳州市 好心情网吧(柳石路342-19-2-1-2)
943 222.216.240.151 222.216.240.153 广西柳州市 电信
944 222.216.240.154 222.216.240.154 广西柳州市 腾达网吧
945 222.216.240.155 222.216.240.155 广西柳州市 柳石路雨点网吧
946 222.216.240.156 222.216.240.156 广西柳州市 荣军路一网情深网吧
947 222.216.240.157 222.216.240.157 广西柳州市 电信
948 222.216.240.158 222.216.240.158 广西柳州市 屏山大道278-10号2楼电击网吧
949 222.216.240.159 222.216.240.161 广西柳州市 电信
950 222.216.240.162 222.216.240.162 广西柳州市 屏山大道德艺网吧
951 222.216.240.163 222.216.240.178 广西柳州市 电信
952 222.216.240.179 222.216.240.179 广西柳州市 一簇网吧
953 222.216.240.180 222.216.240.190 广西柳州市 电信
954 222.216.240.191 222.216.240.191 广西柳州市 明基网吧
955 222.216.240.192 222.216.240.195 广西柳州市 电信
956 222.216.240.196 222.216.240.196 广西柳州市 西环路慧星网吧
957 222.216.240.197 222.216.240.212 广西柳州市 电信
958 222.216.240.213 222.216.240.213 广西柳州市 雷欧网吧
959 222.216.240.214 222.216.240.215 广西柳州市 电信
960 222.216.240.216 222.216.240.216 广西柳州市鱼峰区 聚银龙网络会所
961 222.216.240.217 222.216.240.217 广西柳州市 五里亭触网情深网吧
962 222.216.240.218 222.216.240.222 广西柳州市 电信
963 222.216.240.223 222.216.240.223 广西柳州市 柳铁海域网吧
964 222.216.240.224 222.216.242.255 广西柳州市 电信
965 222.216.243.0 222.216.243.255 广西柳州市三江县 电信
966 222.216.244.0 222.216.244.227 广西柳州市 电信
967 222.216.244.228 222.216.244.228 广西柳州市 忻城县虫虫一族网吧
968 222.216.244.229 222.216.244.229 广西柳州市 忻城县E时代网吧
969 222.216.244.232 222.216.244.234 广西柳州市 电信
970 222.216.244.236 222.216.244.242 广西柳州市 电信
971 222.216.244.243 222.216.244.243 广西柳州市 忻城起点网吧
972 222.216.244.245 222.216.244.253 广西柳州市 电信
973 222.216.244.255 222.216.244.255 广西柳州市 电信
974 222.216.245.0 222.216.245.255 广西柳州市 (来宾)电信
975 222.216.246.0 222.216.246.146 广西柳州市 电信
976 222.216.246.147 222.216.246.147 广西柳州市 齐心网吧
977 222.216.246.148 222.216.249.33 广西柳州市 电信
978 222.216.249.34 222.216.249.34 广西柳州市鱼峰区 玛雅网吧(文笔路)
979 222.216.249.35 222.216.250.100 广西柳州市 电信
980 222.216.250.101 222.216.250.101 广西柳州市 婷婷网吧
981 222.216.250.102 222.216.255.255 广西柳州市 电信
982 222.217.4.0 222.217.7.255 广西柳州市 电信
983 222.217.8.0 222.217.15.255 广西柳州市柳北区 电信
984 222.217.16.85 222.217.16.85 广西柳州市 电信
985 222.217.17.0 222.217.18.1 广西柳州市 电信
986 222.217.18.2 222.217.18.2 广西柳州市 沙塘镇友情网络会所
987 222.217.18.3 222.217.18.3 广西柳州市 沙塘镇时代网吧
988 222.217.18.4 222.217.18.4 广西柳州市 沙塘镇新天下网吧(广西林校旁)
989 222.217.18.5 222.217.18.17 广西柳州市 电信
990 222.217.18.18 222.217.18.18 广西柳州市柳北区 酷虫网吧(北雀路)
991 222.217.18.19 222.217.18.20 广西柳州市 电信
992 222.217.18.21 222.217.18.21 广西柳州市 凝缘网吧
993 222.217.18.22 222.217.18.23 广西柳州市 电信
994 222.217.18.24 222.217.18.24 广西柳州市柳北区 联盟网吧(北雀路)
995 222.217.18.25 222.217.18.26 广西柳州市柳北区 金鑫网吧(北雀路)
996 222.217.18.27 222.217.18.27 广西柳州市 电信
997 222.217.18.28 222.217.18.28 广西柳州市柳北区 金鑫网吧(北雀路)
998 222.217.18.29 222.217.18.34 广西柳州市 电信
999 222.217.18.35 222.217.18.35 广西柳州市 蓝心网吧(西江路3-1-2号)
1000 222.217.18.36 222.217.18.39 广西柳州市 电信