ip地址查询

玉林市IP地址列表

玉林市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 58.59.176.0 58.59.176.228 广西玉林市 电信
2 58.59.176.229 58.59.176.229 广西玉林市 雅宏网吧总店
3 58.59.176.230 58.59.177.33 广西玉林市 电信
4 58.59.177.34 58.59.177.37 广西玉林市 玉林师范学院西校区
5 58.59.177.38 58.59.177.255 广西玉林市 电信
6 61.139.196.0 61.139.196.255 广西玉林市北流市 电信
7 61.139.232.0 61.139.235.78 广西玉林市北流市 电信
8 61.139.235.79 61.139.235.79 广西玉林市北流市 周末网吧
9 61.139.235.80 61.139.235.255 广西玉林市北流市 电信
10 61.235.177.0 61.235.177.75 广西玉林市 中移铁通
11 61.235.177.76 61.235.177.76 广西玉林市 天堂网吧
12 61.235.177.77 61.235.177.255 广西玉林市 中移铁通
13 61.235.192.0 61.235.192.255 广西玉林市 /防城港市铁通
14 61.240.225.0 61.240.225.255 广西玉林市 联通
15 61.240.231.0 61.240.231.255 广西玉林市 联通
16 110.212.64.0 110.212.69.255 广西玉林市 中移铁通
17 110.212.70.0 110.212.70.255 广西玉林市北流市 中移铁通
18 110.212.71.0 110.212.95.255 广西玉林市 中移铁通
19 111.12.35.0 111.12.35.255 广西玉林市 移动
20 111.58.32.0 111.58.63.255 广西玉林市 移动
21 113.15.31.0 113.15.47.255 广西玉林市 电信
22 113.15.48.0 113.15.54.255 广西玉林市博白县 电信
23 113.15.55.0 113.15.61.255 广西玉林市 电信
24 113.15.62.0 113.15.62.255 广西玉林市兴业县 电信
25 113.15.63.0 113.15.63.255 广西玉林市 电信
26 113.17.61.0 113.17.61.255 广西玉林市兴业县 电信
27 113.17.62.0 113.17.70.255 广西玉林市 电信
28 113.17.71.0 113.17.71.255 广西玉林市陆川县 电信
29 113.17.72.0 113.17.76.255 广西玉林市 电信
30 113.17.77.0 113.17.77.255 广西玉林市陆川县 电信
31 113.17.236.0 113.17.236.255 广西玉林市玉州区 电信
32 115.46.216.0 115.46.223.255 广西玉林市 联通
33 116.1.179.0 116.1.179.41 广西玉林市北流市 电信
34 116.1.179.42 116.1.179.42 广西玉林市北流市 心想网吧
35 116.1.179.43 116.1.179.255 广西玉林市北流市 电信
36 116.8.22.0 116.8.38.255 广西玉林市 电信
37 116.8.40.0 116.8.43.255 广西玉林市 电信
38 116.8.44.0 116.8.44.255 广西玉林市陆川县 电信
39 116.8.45.0 116.8.56.255 广西玉林市 电信
40 116.8.170.0 116.8.173.255 广西玉林市 电信
41 116.11.77.0 116.11.78.255 广西玉林市北流市 电信
42 116.11.79.0 116.11.81.255 广西玉林市 电信
43 116.11.82.0 116.11.82.255 广西玉林市容县 电信
44 116.11.83.0 116.11.85.255 广西玉林市 电信
45 116.11.86.0 116.11.86.255 广西玉林市容县 电信
46 116.11.87.0 116.11.87.255 广西玉林市 电信
47 116.11.88.0 116.11.88.255 广西玉林市陆川县 电信
48 116.11.89.0 116.11.107.255 广西玉林市 电信
49 116.11.128.0 116.11.129.255 广西玉林市 电信
50 116.11.130.0 116.11.131.255 广西玉林市陆川县 电信
51 116.11.132.0 116.11.135.255 广西玉林市 电信
52 116.11.136.0 116.11.136.255 广西玉林市兴业县 电信
53 116.11.137.0 116.11.143.255 广西玉林市 电信
54 116.11.144.0 116.11.144.255 广西玉林市博白县 电信
55 116.11.145.0 116.11.146.255 广西玉林市 电信
56 116.11.147.0 116.11.147.255 广西玉林市博白县 电信
57 116.11.148.0 116.11.148.255 广西玉林市 电信
58 116.11.149.0 116.11.149.255 广西玉林市玉州区 电信
59 116.11.150.0 116.11.155.255 广西玉林市 电信
60 116.11.156.0 116.11.156.255 广西玉林市玉州区 电信
61 116.11.157.0 116.11.158.255 广西玉林市 电信
62 116.11.159.0 116.11.162.255 广西玉林市玉州区 电信
63 116.11.163.0 116.11.164.255 广西玉林市 电信
64 116.11.165.0 116.11.165.255 广西玉林市玉州区 电信
65 116.11.166.0 116.11.166.255 广西玉林市 电信
66 116.11.167.0 116.11.171.255 广西玉林市玉州区 电信
67 116.11.172.0 116.11.174.255 广西玉林市 电信
68 116.11.175.0 116.11.175.255 广西玉林市玉州区 电信
69 116.11.176.0 116.11.177.155 广西玉林市 电信
70 116.11.177.156 116.11.177.156 广西玉林市 东郊车站果子网吧
71 116.11.177.157 116.11.177.255 广西玉林市 电信
72 116.11.178.0 116.11.178.255 广西玉林市玉州区 电信
73 116.11.179.0 116.11.179.255 广西玉林市 电信
74 116.11.180.0 116.11.180.255 广西玉林市博白县 电信
75 116.11.181.0 116.11.182.255 广西玉林市 电信
76 116.11.183.0 116.11.183.255 广西玉林市博白县 电信
77 116.11.184.0 116.11.184.26 广西玉林市 电信
78 116.11.184.27 116.11.184.27 广西玉林市玉州区 都乐网吧(农行对面)
79 116.11.184.28 116.11.184.201 广西玉林市 电信
80 116.11.184.202 116.11.184.202 广西玉林市 福绵管理区好感觉网吧(开发区)
81 116.11.184.203 116.11.186.73 广西玉林市 电信
82 116.11.186.74 116.11.186.74 广西玉林市 果子网吧
83 116.11.186.75 116.11.186.87 广西玉林市 电信
84 116.11.186.88 116.11.186.88 广西玉林市 小小网吧
85 116.11.186.89 116.11.186.95 广西玉林市 电信
86 116.11.186.96 116.11.186.96 广西玉林市 振林宾馆
87 116.11.186.97 116.11.188.68 广西玉林市 电信
88 116.11.188.69 116.11.188.69 广西玉林市兴业县 北市镇开发区快车网吧
89 116.11.188.70 116.11.191.255 广西玉林市 电信
90 116.11.222.0 116.11.223.255 广西玉林市 电信
91 116.253.203.0 116.253.203.255 广西玉林市博白县 电信
92 116.253.204.0 116.253.210.255 广西玉林市 电信
93 117.140.162.0 117.140.162.255 广西玉林市 移动
94 117.141.120.0 117.141.120.255 广西玉林市 移动
95 117.141.151.0 117.141.151.255 广西玉林市 移动
96 117.182.96.0 117.182.107.255 广西玉林市 移动
97 117.182.176.0 117.182.215.255 广西玉林市 移动
98 117.182.224.0 117.182.239.255 广西玉林市 移动
99 119.3.66.0 119.3.71.255 广西玉林市 中移铁通
100 121.31.224.0 121.31.244.255 广西玉林市 联通
101 123.79.63.0 123.79.63.255 广西玉林市 中移铁通
102 123.79.73.0 123.79.73.255 广西玉林市北流市 中移铁通
103 123.79.74.0 123.79.98.255 广西玉林市 中移铁通
104 123.79.99.0 123.79.99.255 广西玉林市北流市 中移铁通
105 123.79.100.0 123.79.126.255 广西玉林市 中移铁通
106 124.226.200.0 124.226.209.255 广西玉林市 电信
107 124.226.216.0 124.226.217.255 广西玉林市玉州区 电信
108 124.226.218.0 124.226.219.255 广西玉林市 电信
109 124.226.220.0 124.226.220.255 广西玉林市北流市 电信
110 124.226.221.0 124.226.222.255 广西玉林市 电信
111 124.226.223.0 124.226.223.255 广西玉林市北流市 电信
112 124.226.224.0 124.226.225.255 广西玉林市博白县 电信
113 124.226.226.0 124.226.228.255 广西玉林市 电信
114 124.226.229.0 124.226.229.255 广西玉林市兴业县 电信
115 124.226.230.0 124.226.231.255 广西玉林市玉州区 电信
116 124.226.232.0 124.226.232.4 广西玉林市陆川县 电信
117 124.226.232.5 124.226.232.5 广西玉林市陆川县 大东.亚美连锁网吧(亚美二楼)
118 124.226.232.6 124.226.232.56 广西玉林市陆川县 电信
119 124.226.232.57 124.226.232.57 广西玉林市陆川县 新天地休闲网吧(长安东街18号)
120 124.226.232.58 124.226.232.99 广西玉林市陆川县 电信
121 124.226.232.100 124.226.232.100 广西玉林市陆川县 桦英网吧
122 124.226.232.101 124.226.232.195 广西玉林市陆川县 电信
123 124.226.232.196 124.226.232.196 广西玉林市陆川县 中等职业学校
124 124.226.232.197 124.226.232.255 广西玉林市陆川县 电信
125 124.226.233.0 124.226.233.10 广西玉林市北流市 电信
126 124.226.233.11 124.226.233.11 广西玉林市北流市 学友网吧
127 124.226.233.12 124.226.233.12 广西玉林市北流市 极速网吧
128 124.226.233.13 124.226.233.13 广西玉林市北流市 电信
129 124.226.233.14 124.226.233.14 广西玉林市北流市 学友网吧
130 124.226.233.15 124.226.233.17 广西玉林市北流市 电信
131 124.226.233.18 124.226.233.18 广西玉林市北流市 学友网吧
132 124.226.233.19 124.226.233.19 广西玉林市北流市 一网情深网吧
133 124.226.233.20 124.226.233.20 广西玉林市北流市 电信
134 124.226.233.21 124.226.233.21 广西玉林市北流市 益智网吧
135 124.226.233.22 124.226.233.39 广西玉林市北流市 电信
136 124.226.233.40 124.226.233.40 广西玉林市北流市 泰保网吧
137 124.226.233.41 124.226.233.41 广西玉林市北流市 电信
138 124.226.233.42 124.226.233.42 广西玉林市北流市 飞越网吧(一环南路37-39号)
139 124.226.233.43 124.226.233.58 广西玉林市北流市 电信
140 124.226.233.59 124.226.233.59 广西玉林市北流市 周末网吧
141 124.226.233.60 124.226.233.62 广西玉林市北流市 电信
142 124.226.233.63 124.226.233.63 广西玉林市北流市 心想网吧
143 124.226.233.64 124.226.233.155 广西玉林市北流市 电信
144 124.226.233.156 124.226.233.156 广西玉林市容县 有间网吧
145 124.226.233.157 124.226.233.255 广西玉林市北流市 电信
146 124.226.234.0 124.226.234.10 广西玉林市 电信
147 124.226.234.11 124.226.234.11 广西玉林市 成均镇桂强网吧
148 124.226.234.12 124.226.234.14 广西玉林市 电信
149 124.226.234.15 124.226.234.15 广西玉林市 福绵管理区成均镇一点好网吧(青年中心)
150 124.226.234.16 124.226.236.255 广西玉林市 电信
151 124.226.237.0 124.226.237.255 广西玉林市玉州区 电信
152 124.226.238.0 124.226.238.193 广西玉林市 电信
153 124.226.238.194 124.226.238.194 广西玉林市 百美酒店管理有限公司
154 124.226.238.195 124.226.239.255 广西玉林市 电信
155 124.226.249.0 124.226.250.255 广西玉林市 电信
156 124.226.251.0 124.226.251.188 广西玉林市北流市 电信
157 124.226.251.189 124.226.251.189 广西玉林市北流市 心想网吧
158 124.226.251.190 124.226.252.255 广西玉林市北流市 电信
159 124.226.255.0 124.226.255.255 广西玉林市 电信
160 124.227.168.0 124.227.175.255 广西玉林市 电信
161 124.227.215.0 124.227.221.255 广西玉林市 电信
162 124.227.222.0 124.227.222.255 广西玉林市容县 电信
163 125.73.160.0 125.73.169.255 广西玉林市 电信
164 125.73.170.0 125.73.170.255 广西玉林市博白县 电信
165 125.73.171.0 125.73.175.255 广西玉林市 电信
166 125.254.131.0 125.254.131.255 广西玉林市 中移铁通
167 125.254.137.0 125.254.137.255 广西玉林市 中移铁通
168 125.254.139.0 125.254.139.255 广西玉林市 中移铁通
169 171.38.0.0 171.38.6.255 广西玉林市 联通
170 171.38.7.0 171.38.7.255 广西玉林市北流市 联通
171 171.38.8.0 171.38.16.255 广西玉林市 联通
172 171.38.17.0 171.38.17.255 广西玉林市容县 联通
173 171.38.18.0 171.38.26.255 广西玉林市 联通
174 171.38.27.0 171.38.27.255 广西玉林市博白县 联通
175 171.38.28.0 171.38.36.255 广西玉林市 联通
176 171.38.37.0 171.38.37.255 广西玉林市博白县 联通
177 171.38.38.0 171.38.127.255 广西玉林市 联通
178 171.104.232.0 171.104.233.255 广西玉林市 电信
179 171.104.235.0 171.104.255.255 广西玉林市 电信
180 171.105.80.0 171.105.84.255 广西玉林市 电信
181 171.105.85.0 171.105.86.255 广西玉林市博白县 电信
182 171.105.87.0 171.105.87.255 广西玉林市 电信
183 171.105.200.0 171.105.200.255 广西玉林市北流市 电信
184 171.105.214.0 171.105.214.81 广西玉林市 电信
185 171.105.214.82 171.105.214.82 广西玉林市陆川县 阳光网吧(二楼)
186 171.105.214.83 171.105.214.255 广西玉林市 电信
187 171.106.0.0 171.106.15.255 广西玉林市 电信
188 171.106.64.0 171.106.86.255 广西玉林市 电信
189 171.106.87.0 171.106.87.255 广西玉林市陆川县 电信
190 171.106.88.0 171.106.95.255 广西玉林市 电信
191 171.106.200.0 171.106.202.255 广西玉林市 电信
192 171.106.204.0 171.106.219.255 广西玉林市 电信
193 171.106.220.0 171.106.220.255 广西玉林市兴业县 电信
194 171.106.221.0 171.106.223.255 广西玉林市 电信
195 171.106.248.0 171.106.255.255 广西玉林市 电信
196 171.108.64.0 171.108.75.255 广西玉林市 电信
197 171.108.193.0 171.108.193.255 广西玉林市容县 电信
198 171.110.32.0 171.110.63.255 广西玉林市 电信
199 171.110.192.0 171.110.194.255 广西玉林市 电信
200 171.110.195.0 171.110.195.255 广西玉林市北流市 电信
201 171.110.196.0 171.110.221.255 广西玉林市 电信
202 171.110.223.0 171.110.239.255 广西玉林市 电信
203 171.111.79.0 171.111.79.255 广西玉林市 电信
204 171.111.208.0 171.111.211.255 广西玉林市 电信
205 180.137.0.0 180.137.13.255 广西玉林市 电信
206 180.137.14.0 180.137.15.255 广西玉林市博白县 电信
207 180.137.16.0 180.137.42.255 广西玉林市 电信
208 180.137.48.0 180.137.63.255 广西玉林市 电信
209 180.138.144.0 180.138.145.255 广西玉林市 电信
210 180.138.146.0 180.138.146.255 广西玉林市北流市 电信
211 180.138.147.0 180.138.154.255 广西玉林市 电信
212 180.138.155.0 180.138.155.255 广西玉林市陆川县 电信
213 180.138.156.0 180.138.175.255 广西玉林市 电信
214 180.139.0.0 180.139.9.255 广西玉林市 电信
215 180.139.10.0 180.139.10.255 广西玉林市北流市 电信
216 180.139.11.0 180.139.15.255 广西玉林市 电信
217 180.139.16.0 180.139.16.255 广西玉林市兴业县 电信
218 180.139.17.0 180.139.17.255 广西玉林市陆川县 电信
219 180.139.18.0 180.139.44.255 广西玉林市 电信
220 180.139.45.0 180.139.45.255 广西玉林市兴业县 电信
221 180.139.46.0 180.139.63.255 广西玉林市 电信
222 202.103.216.0 202.103.216.5 广西玉林市 电信
223 202.103.216.6 202.103.216.6 广西玉林市 玉林师范学院
224 202.103.216.7 202.103.216.7 广西玉林市 电信
225 202.103.216.8 202.103.216.11 广西玉林市 玉林师范学院
226 202.103.216.12 202.103.216.29 广西玉林市 电信
227 202.103.216.30 202.103.216.30 广西玉林市 时速网吧
228 202.103.216.31 202.103.216.107 广西玉林市 电信
229 202.103.216.108 202.103.216.108 广西玉林市 天恒网吧
230 202.103.216.109 202.103.217.194 广西玉林市 电信
231 202.103.217.195 202.103.217.195 广西玉林市 电脑城电信
232 202.103.217.196 202.103.217.213 广西玉林市 电信
233 202.103.217.214 202.103.217.214 广西玉林市 财经学校
234 202.103.217.215 202.103.217.255 广西玉林市 电信
235 202.103.245.0 202.103.246.67 广西玉林市 电信
236 202.103.246.68 202.103.246.68 广西玉林市 蒙山超人网吧
237 202.103.246.69 202.103.246.199 广西玉林市 电信
238 202.103.246.200 202.103.246.200 广西玉林市 大鳄网吧
239 202.103.246.201 202.103.246.204 广西玉林市 电信
240 202.103.246.205 202.103.246.205 广西玉林市 七中条巷出对面小虫网吧
241 202.103.246.206 202.103.246.208 广西玉林市 电信
242 202.103.246.209 202.103.246.209 广西玉林市 一戏院二楼晟芳网吧
243 202.103.246.210 202.103.246.214 广西玉林市 电信
244 202.103.246.215 202.103.246.215 广西玉林市 万花路银河网吧
245 202.103.246.216 202.103.246.217 广西玉林市 电信
246 202.103.246.218 202.103.246.218 广西玉林市 米街大海网吧
247 202.103.246.219 202.103.246.219 广西玉林市 超动力网吧
248 202.103.246.220 202.103.246.220 广西玉林市 火车站网友村网吧
249 202.103.246.221 202.103.246.221 广西玉林市 电信
250 202.103.246.222 202.103.246.222 广西玉林市 小飞侠网吧
251 202.103.246.223 202.103.246.223 广西玉林市 玉柴沙士龙网吧
252 202.103.246.224 202.103.246.224 广西玉林市 火车站超音速网吧
253 202.103.246.225 202.103.246.225 广西玉林市 毛头网吧
254 202.103.246.226 202.103.246.226 广西玉林市 小泉网吧
255 202.103.246.227 202.103.246.227 广西玉林市 玉柴新宇网吧
256 202.103.246.228 202.103.246.228 广西玉林市 电信
257 202.103.246.229 202.103.246.229 广西玉林市 火车站网友村网吧
258 202.103.246.230 202.103.246.231 广西玉林市 电信
259 202.103.246.232 202.103.246.232 广西玉林市 25米街玉林晚报印涮厂附近永盟网吧
260 202.103.246.233 202.103.246.233 广西玉林市 城西雅宏网吧
261 202.103.246.234 202.103.246.235 广西玉林市 电信
262 202.103.246.236 202.103.246.236 广西玉林市 城西华浪网吧
263 202.103.246.237 202.103.246.237 广西玉林市 城西开发区彭成网吧
264 202.103.246.238 202.103.246.241 广西玉林市 电信
265 202.103.246.242 202.103.246.242 广西玉林市 小飞侠网吧/啊磊网吧
266 202.103.246.243 202.103.246.243 广西玉林市 城西柔柔网吧
267 202.103.246.244 202.103.246.244 广西玉林市 电信
268 202.103.246.245 202.103.246.245 广西玉林市 国泰超市旁雅宏网吧
269 202.103.246.246 202.103.246.246 广西玉林市 玉柴变色龙网吧
270 202.103.246.247 202.103.246.251 广西玉林市 电信
271 202.103.246.252 202.103.246.252 广西玉林市 平地网吧
272 202.103.246.253 202.103.246.253 广西玉林市 雅宏网吧
273 202.103.246.254 202.103.246.255 广西玉林市 电信
274 210.12.18.0 210.12.18.7 广西玉林市 广西玉柴机器集团有限公司
275 210.12.18.8 210.12.18.255 广西玉林市 联通
276 210.12.254.0 210.12.254.255 广西玉林市 广电网
277 210.13.164.0 210.13.164.255 广西玉林市 联通
278 210.13.240.0 210.13.240.255 广西玉林市 联通
279 210.36.240.0 210.36.247.255 广西玉林市 师范学院
280 211.89.152.0 211.89.153.255 广西玉林市 广电网
281 211.97.84.0 211.97.84.22 广西玉林市 联通
282 211.97.84.23 211.97.84.23 广西玉林市北流市 一网情深网吧
283 211.97.84.24 211.97.84.24 广西玉林市 联通
284 211.97.84.25 211.97.84.25 广西玉林市北流市 心动网吧
285 211.97.84.26 211.97.85.168 广西玉林市 联通
286 211.97.85.169 211.97.85.169 广西玉林市北流市 一网情深网吧
287 211.97.85.170 211.97.85.170 广西玉林市 联通
288 211.97.85.171 211.97.85.171 广西玉林市北流市 心动网吧
289 211.97.85.172 211.97.85.206 广西玉林市 联通
290 211.97.85.207 211.97.85.207 广西玉林市兴业县 大平山镇文化网吧
291 211.97.85.208 211.97.85.209 广西玉林市 联通
292 211.97.85.210 211.97.85.210 广西玉林市兴业县 石南现代网吧第三层
293 211.97.85.211 211.97.85.211 广西玉林市兴业县 石南镇现代网吧第二层
294 211.97.85.212 211.97.85.250 广西玉林市 联通
295 211.97.85.251 211.97.85.251 广西玉林市 石子岭红蜘蛛网吧
296 211.97.85.252 211.97.85.252 广西玉林市 联通
297 211.97.85.253 211.97.85.253 广西玉林市 东师范学院新东方网吧
298 211.97.85.254 211.97.85.255 广西玉林市 联通
299 218.21.90.0 218.21.90.0 广西玉林市 电信
300 218.21.90.1 218.21.90.1 广西玉林市 白石桥路新力量网吧
301 218.21.90.2 218.21.90.2 广西玉林市 万花路泡泡网吧
302 218.21.90.3 218.21.90.3 广西玉林市 追梦网吧(白石桥路149-151号)
303 218.21.90.4 218.21.90.4 广西玉林市 城中市场浪潮网吧
304 218.21.90.5 218.21.90.5 广西玉林市 电信
305 218.21.90.6 218.21.90.6 广西玉林市 魔力网吧
306 218.21.90.7 218.21.90.7 广西玉林市 电信
307 218.21.90.8 218.21.90.8 广西玉林市 白石桥路新力量网吧
308 218.21.90.9 218.21.90.9 广西玉林市 电信
309 218.21.90.10 218.21.90.10 广西玉林市 光束网吧
310 218.21.90.11 218.21.90.11 广西玉林市 电信
311 218.21.90.12 218.21.90.13 广西玉林市 白石桥路新力量网吧
312 218.21.90.14 218.21.90.17 广西玉林市 电信
313 218.21.90.18 218.21.90.18 广西玉林市 E派网吧
314 218.21.90.19 218.21.90.26 广西玉林市 电信
315 218.21.90.27 218.21.90.27 广西玉林市 网络俱乐部(大北路229号)
316 218.21.90.28 218.21.90.30 广西玉林市 电信
317 218.21.90.31 218.21.90.31 广西玉林市 朝朝网吧(一环北路753号)
318 218.21.90.32 218.21.90.78 广西玉林市 电信
319 218.21.90.79 218.21.90.79 广西玉林市 天恒网吧
320 218.21.90.80 218.21.90.129 广西玉林市 电信
321 218.21.90.130 218.21.90.130 广西玉林市 直通车网吧
322 218.21.90.131 218.21.90.131 广西玉林市 振林对面新通网吧
323 218.21.90.132 218.21.90.132 广西玉林市 10里长街…4中附近汇鑫网吧
324 218.21.90.133 218.21.90.133 广西玉林市 万花路369网吧
325 218.21.90.134 218.21.90.134 广西玉林市 汽车总站去双星网吧
326 218.21.90.135 218.21.90.135 广西玉林市 城站路宇翔网吧
327 218.21.90.136 218.21.90.136 广西玉林市 德克士对面下面银浪下面三富网吧
328 218.21.90.137 218.21.90.137 广西玉林市 电信
329 218.21.90.138 218.21.90.138 广西玉林市 德克士对面上面银浪网吧
330 218.21.90.139 218.21.90.139 广西玉林市 万花路银狐网吧
331 218.21.90.140 218.21.90.140 广西玉林市 教育路红苹果网吧
332 218.21.90.141 218.21.90.141 广西玉林市 双星附近快车道网吧
333 218.21.90.142 218.21.90.142 广西玉林市 快车道的对面的巷里三足网吧
334 218.21.90.143 218.21.90.143 广西玉林市 玉星网吧
335 218.21.90.144 218.21.90.144 广西玉林市 时速网吧
336 218.21.90.145 218.21.90.145 广西玉林市 洞口那边蓝伟网吧
337 218.21.90.146 218.21.90.146 广西玉林市 天心路甲壳虫网吧
338 218.21.90.147 218.21.90.147 广西玉林市 新浪网吧
339 218.21.90.148 218.21.90.148 广西玉林市 公园正门去龙卷风网吧
340 218.21.90.149 218.21.90.150 广西玉林市 电信
341 218.21.90.151 218.21.90.151 广西玉林市 教育路一点通网吧
342 218.21.90.152 218.21.90.152 广西玉林市 超时空网吧
343 218.21.90.153 218.21.90.153 广西玉林市 电信
344 218.21.90.154 218.21.90.154 广西玉林市 欧浪网吧
345 218.21.90.155 218.21.90.155 广西玉林市 电信
346 218.21.90.156 218.21.90.156 广西玉林市北流市 时速网吧
347 218.21.90.157 218.21.90.157 广西玉林市 电信
348 218.21.90.158 218.21.90.158 广西玉林市 小天鹅网吧
349 218.21.90.159 218.21.90.159 广西玉林市 快车道网吧
350 218.21.90.160 218.21.90.160 广西玉林市 新干线网吧
351 218.21.90.161 218.21.90.162 广西玉林市 电信
352 218.21.90.163 218.21.90.163 广西玉林市 万花路飞影网吧
353 218.21.90.164 218.21.90.164 广西玉林市 25米街曙光网吧
354 218.21.90.165 218.21.90.165 广西玉林市 政府那边条路爱爱网吧
355 218.21.90.166 218.21.90.166 广西玉林市 飘飞网吧
356 218.21.90.167 218.21.90.167 广西玉林市 城中网吧
357 218.21.90.168 218.21.90.168 广西玉林市 电信
358 218.21.90.169 218.21.90.169 广西玉林市 教育路红苹果网吧
359 218.21.90.170 218.21.90.171 广西玉林市 电信
360 218.21.90.172 218.21.90.172 广西玉林市 爱爱下面的转盘光速网吧
361 218.21.90.173 218.21.90.173 广西玉林市 欧浪网吧
362 218.21.90.174 218.21.90.174 广西玉林市 天心路问鼎网吧
363 218.21.90.175 218.21.90.175 广西玉林市 汇鑫网吧
364 218.21.90.176 218.21.90.177 广西玉林市 时速网吧
365 218.21.90.178 218.21.90.178 广西玉林市 电信
366 218.21.90.179 218.21.90.179 广西玉林市 直通车网吧
367 218.21.90.180 218.21.90.180 广西玉林市 汇鑫网吧
368 218.21.90.181 218.21.90.181 广西玉林市 天心路攸游网吧
369 218.21.90.182 218.21.90.182 广西玉林市 银浪网吧
370 218.21.90.183 218.21.90.183 广西玉林市 时速网吧
371 218.21.90.184 218.21.90.184 广西玉林市 电信
372 218.21.90.185 218.21.90.185 广西玉林市 云天宫附近云天旁网吧
373 218.21.90.186 218.21.90.186 广西玉林市 电信
374 218.21.90.187 218.21.90.187 广西玉林市 东园饭店来点魔力网吧
375 218.21.90.188 218.21.90.189 广西玉林市 电信
376 218.21.90.190 218.21.90.190 广西玉林市 城西点点通网吧
377 218.21.90.191 218.21.90.192 广西玉林市 电信
378 218.21.90.193 218.21.90.193 广西玉林市 福棉怀宇网吧
379 218.21.90.194 218.21.90.194 广西玉林市 玉龙网吧
380 218.21.90.195 218.21.90.195 广西玉林市 电信
381 218.21.90.196 218.21.90.196 广西玉林市 小密通网吧
382 218.21.90.197 218.21.90.197 广西玉林市 城站路国通网吧
383 218.21.90.198 218.21.90.198 广西玉林市 电信
384 218.21.90.199 218.21.90.199 广西玉林市 大海网吧
385 218.21.90.200 218.21.90.200 广西玉林市 电信
386 218.21.90.201 218.21.90.201 广西玉林市 星怡网吧
387 218.21.90.202 218.21.90.202 广西玉林市 前门那边愉闲网吧
388 218.21.90.203 218.21.90.205 广西玉林市 电信
389 218.21.90.206 218.21.90.206 广西玉林市 游戏网吧(玉林仁东玉石公路旁边)
390 218.21.90.207 218.21.90.207 广西玉林市 电信
391 218.21.90.208 218.21.90.208 广西玉林市 广场那边超速网吧
392 218.21.90.209 218.21.90.209 广西玉林市 电信
393 218.21.90.210 218.21.90.210 广西玉林市 广场后门出点北极网吧
394 218.21.90.211 218.21.90.211 广西玉林市 樟木车站上车点盛团网吧
395 218.21.90.212 218.21.91.28 广西玉林市 电信
396 218.21.91.29 218.21.91.29 广西玉林市北流市 时代网吧
397 218.21.91.30 218.21.91.68 广西玉林市 电信
398 218.21.91.69 218.21.91.69 广西玉林市北流市 极速网吧
399 218.21.91.70 218.21.91.70 广西玉林市北流市 情牵网吧
400 218.21.91.71 218.21.91.71 广西玉林市北流市 泰保网吧
401 218.21.91.72 218.21.91.72 广西玉林市 电信
402 218.21.91.73 218.21.91.73 广西玉林市北流市 太平洋网吧
403 218.21.91.74 218.21.91.74 广西玉林市 电信
404 218.21.91.75 218.21.91.75 广西玉林市北流市 星雨网吧
405 218.21.91.76 218.21.91.76 广西玉林市 电信
406 218.21.91.77 218.21.91.77 广西玉林市北流市 快车道网吧
407 218.21.91.78 218.21.91.78 广西玉林市北流市 天虹网吧
408 218.21.91.79 218.21.91.79 广西玉林市 电信
409 218.21.91.80 218.21.91.80 广西玉林市北流市 三金网吧
410 218.21.91.81 218.21.91.81 广西玉林市北流市 学友网吧
411 218.21.91.82 218.21.91.82 广西玉林市北流市 西门网吧
412 218.21.91.83 218.21.91.83 广西玉林市 电信
413 218.21.91.84 218.21.91.84 广西玉林市北流市 共创网吧
414 218.21.91.85 218.21.91.85 广西玉林市北流市 心想网吧
415 218.21.91.86 218.21.91.86 广西玉林市北流市 隆盛镇情牵网吧
416 218.21.91.87 218.21.91.87 广西玉林市北流市 联心网吧
417 218.21.91.88 218.21.91.88 广西玉林市北流市 喷泉网吧
418 218.21.91.89 218.21.91.89 广西玉林市北流市 世纪网吧
419 218.21.91.90 218.21.91.90 广西玉林市北流市 网友网吧
420 218.21.91.91 218.21.91.92 广西玉林市北流市 图书馆网吧
421 218.21.91.93 218.21.91.93 广西玉林市北流市 飞越网吧
422 218.21.91.94 218.21.91.94 广西玉林市北流市 新联网吧
423 218.21.91.95 218.21.91.95 广西玉林市 电信
424 218.21.91.96 218.21.91.96 广西玉林市北流市 伊缘网吧
425 218.21.91.97 218.21.91.97 广西玉林市北流市 时代网吧
426 218.21.91.98 218.21.91.98 广西玉林市北流市 金羊网吧
427 218.21.91.99 218.21.91.99 广西玉林市 电信
428 218.21.91.100 218.21.91.100 广西玉林市北流市 阳光网吧
429 218.21.91.101 218.21.91.101 广西玉林市北流市 永恒网吧
430 218.21.91.102 218.21.91.103 广西玉林市 电信
431 218.21.91.104 218.21.91.104 广西玉林市北流市 塘岸镇网吧
432 218.21.91.105 218.21.91.105 广西玉林市 电信
433 218.21.91.106 218.21.91.106 广西玉林市北流市 永顺网吧
434 218.21.91.107 218.21.91.107 广西玉林市 电信
435 218.21.91.108 218.21.91.108 广西玉林市 飞剑网吧
436 218.21.91.109 218.21.91.113 广西玉林市 电信
437 218.21.91.114 218.21.91.114 广西玉林市北流市 周末网吧
438 218.21.91.115 218.21.91.115 广西玉林市 电信
439 218.21.91.116 218.21.91.116 广西玉林市北流市 周末网吧
440 218.21.91.117 218.21.91.118 广西玉林市 电信
441 218.21.91.119 218.21.91.119 广西玉林市北流市 时代网吧
442 218.21.91.120 218.21.91.120 广西玉林市北流市 世联网吧
443 218.21.91.121 218.21.91.122 广西玉林市 电信
444 218.21.91.123 218.21.91.123 广西玉林市北流市 西门网吧
445 218.21.91.124 218.21.91.124 广西玉林市北流市 快车道网吧
446 218.21.91.125 218.21.91.125 广西玉林市北流市 联心网吧
447 218.21.91.126 218.21.91.126 广西玉林市北流市 阳光网吧
448 218.21.91.127 218.21.91.129 广西玉林市 电信
449 218.21.91.130 218.21.91.130 广西玉林市博白县 亿通网吧
450 218.21.91.131 218.21.91.131 广西玉林市 博白超强网吧
451 218.21.91.132 218.21.91.132 广西玉林市北流市 隆盛情牵网吧
452 218.21.91.133 218.21.91.133 广西玉林市博白县 裕发网吧
453 218.21.91.134 218.21.91.141 广西玉林市 电信
454 218.21.91.142 218.21.91.142 广西玉林市博白县 兴隆西路兴洲网吧
455 218.21.91.143 218.21.91.143 广西玉林市 博白雄霸网吧
456 218.21.91.144 218.21.91.147 广西玉林市 电信
457 218.21.91.148 218.21.91.148 广西玉林市博白县 鑫林网吧
458 218.21.91.149 218.21.91.153 广西玉林市 电信
459 218.21.91.154 218.21.91.154 广西玉林市博白县 天眼网吧
460 218.21.91.155 218.21.91.156 广西玉林市 电信
461 218.21.91.157 218.21.91.157 广西玉林市博白县 华达网吧
462 218.21.91.158 218.21.91.166 广西玉林市 电信
463 218.21.91.167 218.21.91.167 广西玉林市 博白高佬网吧
464 218.21.91.168 218.21.91.168 广西玉林市博白县 兴华网吧
465 218.21.91.169 218.21.91.170 广西玉林市 电信
466 218.21.91.171 218.21.91.171 广西玉林市博白县 万达网吧
467 218.21.91.172 218.21.91.176 广西玉林市 电信
468 218.21.91.177 218.21.91.177 广西玉林市 博白裕隆网吧
469 218.21.91.178 218.21.91.194 广西玉林市 电信
470 218.21.91.195 218.21.91.195 广西玉林市北流市 天天网吧
471 218.21.91.196 218.21.91.196 广西玉林市 电信
472 218.21.91.197 218.21.91.197 广西玉林市北流市 梦幻网吧
473 218.21.91.198 218.21.91.198 广西玉林市陆川县 东泰高速网吧
474 218.21.91.199 218.21.91.199 广西玉林市 电信
475 218.21.91.200 218.21.91.200 广西玉林市容县 新风景网吧
476 218.21.91.201 218.21.91.202 广西玉林市 电信
477 218.21.91.203 218.21.91.203 广西玉林市 天地风云网吧(桂南路136号)
478 218.21.91.204 218.21.91.204 广西玉林市陆川县 啊太网吧
479 218.21.91.205 218.21.91.205 广西玉林市陆川县 亚美网吧
480 218.21.91.206 218.21.91.210 广西玉林市 联果网吧
481 218.21.91.211 218.21.91.211 广西玉林市陆川县 珊罗镇际盛网吧
482 218.21.91.212 218.21.91.212 广西玉林市 电信
483 218.21.91.213 218.21.91.213 广西玉林市陆川县 马坡/清湖
484 218.21.91.214 218.21.91.214 广西玉林市容县 高中
485 218.21.91.215 218.21.91.215 广西玉林市陆川县 马坡/清湖
486 218.21.91.216 218.21.91.216 广西玉林市陆川县 腾达网吧
487 218.21.91.217 218.21.91.218 广西玉林市陆川县 马坡/清湖
488 218.21.91.219 218.21.91.219 广西玉林市陆川县 东滨网吧
489 218.21.91.220 218.21.91.220 广西玉林市陆川县 马坡镇超音速网吧
490 218.21.91.221 218.21.91.221 广西玉林市陆川县 大东网吧
491 218.21.91.222 218.21.91.222 广西玉林市陆川县 东方网吧
492 218.21.91.223 218.21.91.223 广西玉林市陆川县 电信
493 218.21.91.224 218.21.91.224 广西玉林市陆川县 昌信网吧
494 218.21.91.225 218.21.91.225 广西玉林市陆川县 电信
495 218.21.91.226 218.21.91.226 广西玉林市陆川县 通政网吧
496 218.21.91.227 218.21.91.227 广西玉林市 电信
497 218.21.91.228 218.21.91.228 广西玉林市陆川县 工会
498 218.21.91.229 218.21.91.229 广西玉林市陆川县 工会地下室
499 218.21.91.230 218.21.91.240 广西玉林市 电信
500 218.21.91.241 218.21.91.241 广西玉林市陆川县 兔子网吧
501 218.21.91.242 218.21.91.250 广西玉林市 电信
502 218.21.91.251 218.21.91.251 广西玉林市陆川县 卡通网吧
503 218.21.91.252 218.21.92.1 广西玉林市 电信
504 218.21.92.2 218.21.92.2 广西玉林市 直通车网吧
505 218.21.92.3 218.21.92.6 广西玉林市 电信
506 218.21.92.7 218.21.92.7 广西玉林市 直通车网吧
507 218.21.92.8 218.21.92.8 广西玉林市 新地带网吧
508 218.21.92.9 218.21.92.9 广西玉林市 三足网吧
509 218.21.92.10 218.21.92.10 广西玉林市 星怡网吧
510 218.21.92.11 218.21.92.11 广西玉林市 天恒网吧
511 218.21.92.12 218.21.92.12 广西玉林市 三富网吧(玉林电脑城对面)
512 218.21.92.13 218.21.92.13 广西玉林市 电信
513 218.21.92.14 218.21.92.14 广西玉林市 霸王龙网吧
514 218.21.92.15 218.21.92.16 广西玉林市 电信
515 218.21.92.17 218.21.92.17 广西玉林市 城西雅宏网吧总店
516 218.21.92.18 218.21.92.18 广西玉林市 电信
517 218.21.92.19 218.21.92.19 广西玉林市 飞速网吧(文化广场)
518 218.21.92.20 218.21.92.20 广西玉林市 电信
519 218.21.92.21 218.21.92.21 广西玉林市 时速网吧
520 218.21.92.22 218.21.92.23 广西玉林市 技工学校
521 218.21.92.24 218.21.92.28 广西玉林市 电信
522 218.21.92.29 218.21.92.29 广西玉林市 城西柔柔网吧
523 218.21.92.30 218.21.92.30 广西玉林市 城站路小密通网吧
524 218.21.92.31 218.21.92.31 广西玉林市 网友村网吧
525 218.21.92.32 218.21.92.32 广西玉林市 城站路宇翔网吧
526 218.21.92.33 218.21.92.34 广西玉林市 文化广场北极网吧
527 218.21.92.35 218.21.92.35 广西玉林市 新通网吧
528 218.21.92.36 218.21.92.36 广西玉林市 25米街天恒网吧
529 218.21.92.37 218.21.92.37 广西玉林市 25米街大海网吧
530 218.21.92.38 218.21.92.38 广西玉林市 星梦网吧(电脑城斜对面)
531 218.21.92.39 218.21.92.39 广西玉林市 快车道网吧(汽车站附近)
532 218.21.92.40 218.21.92.40 广西玉林市 一网情深网吧(玉林师范学院东校区斜对面)
533 218.21.92.41 218.21.92.41 广西玉林市 玉柴小飞侠网吧
534 218.21.92.42 218.21.92.42 广西玉林市 好望角网吧
535 218.21.92.43 218.21.92.43 广西玉林市 精英营网吧(玉柴正门)
536 218.21.92.44 218.21.92.44 广西玉林市 玉林宾馆对面新通网吧
537 218.21.92.45 218.21.92.45 广西玉林市 悠游网吧(清宁路)
538 218.21.92.46 218.21.92.46 广西玉林市 超音速网吧(铁路俱乐部内)
539 218.21.92.47 218.21.92.47 广西玉林市 陈光网吧(火车站俱乐部内)
540 218.21.92.48 218.21.92.48 广西玉林市 火车站旁边小泉网吧
541 218.21.92.49 218.21.92.49 广西玉林市 玉柴社区沙士龙网吧
542 218.21.92.50 218.21.92.50 广西玉林市 电信
543 218.21.92.51 218.21.92.51 广西玉林市 民主中路银狐网吧
544 218.21.92.52 218.21.92.52 广西玉林市 五灯坡龙卷风网吧
545 218.21.92.53 218.21.92.53 广西玉林市 银浪网吧(教育路)
546 218.21.92.54 218.21.92.55 广西玉林市 电信
547 218.21.92.56 218.21.92.56 广西玉林市 文化广场大道恒星网吧
548 218.21.92.57 218.21.92.57 广西玉林市 雅宏网吧
549 218.21.92.58 218.21.92.58 广西玉林市 电信
550 218.21.92.59 218.21.92.59 广西玉林市 毛头网吧(玉柴)
551 218.21.92.60 218.21.92.60 广西玉林市 奥园网吧(国泰花园酒家)
552 218.21.92.61 218.21.92.61 广西玉林市 电信
553 218.21.92.62 218.21.92.62 广西玉林市玉州区 时代高科网络会所(玉福路口)
554 218.21.92.63 218.21.92.64 广西玉林市 电信
555 218.21.92.65 218.21.92.65 广西玉林市 天地英雄网络(地区医院对面)
556 218.21.92.66 218.21.92.66 广西玉林市 城西雅宏网吧总店
557 218.21.92.67 218.21.92.67 广西玉林市 星语网吧
558 218.21.92.68 218.21.92.70 广西玉林市 电信
559 218.21.92.71 218.21.92.71 广西玉林市 飞影网吧
560 218.21.92.72 218.21.92.72 广西玉林市 一点通网吧(教育中路368号)
561 218.21.92.73 218.21.92.73 广西玉林市 电信
562 218.21.92.74 218.21.92.74 广西玉林市 铁路俱乐部超音速网吧
563 218.21.92.75 218.21.92.75 广西玉林市 优游网吧
564 218.21.92.76 218.21.92.76 广西玉林市 城西华浪网吧
565 218.21.92.77 218.21.92.78 广西玉林市 电信
566 218.21.92.79 218.21.92.79 广西玉林市 振林宾馆对面科海网吧
567 218.21.92.80 218.21.92.82 广西玉林市 电信
568 218.21.92.83 218.21.92.83 广西玉林市 龙卷风网吧(教育路)
569 218.21.92.84 218.21.92.84 广西玉林市 万花路80莘莘网吧
570 218.21.92.85 218.21.92.86 广西玉林市 电信
571 218.21.92.87 218.21.92.87 广西玉林市 文化广场超速网吧
572 218.21.92.88 218.21.92.88 广西玉林市 阿磊网络咖啡厅
573 218.21.92.89 218.21.92.89 广西玉林市 东郊车站光电网吧
574 218.21.92.90 218.21.92.90 广西玉林市 城西点点通网吧
575 218.21.92.91 218.21.92.91 广西玉林市 电信
576 218.21.92.92 218.21.92.92 广西玉林市 文化广场超速网吧
577 218.21.92.93 218.21.92.93 广西玉林市 天恒网吧
578 218.21.92.94 218.21.92.95 广西玉林市 电信
579 218.21.92.96 218.21.92.96 广西玉林市 大海网吧
580 218.21.92.97 218.21.92.100 广西玉林市 电信
581 218.21.92.101 218.21.92.101 广西玉林市 仁东镇永展网吧(农业银行旁边)
582 218.21.92.102 218.21.92.103 广西玉林市 电信
583 218.21.92.104 218.21.92.104 广西玉林市 文化广场蓝月网吧
584 218.21.92.105 218.21.92.105 广西玉林市 网星网吧
585 218.21.92.106 218.21.92.106 广西玉林市 蓝电网吧
586 218.21.92.107 218.21.92.109 广西玉林市 电信
587 218.21.92.110 218.21.92.110 广西玉林市 亚美网吧
588 218.21.92.111 218.21.92.113 广西玉林市 电信
589 218.21.92.114 218.21.92.114 广西玉林市 英才学校
590 218.21.92.115 218.21.92.118 广西玉林市 电信
591 218.21.92.119 218.21.92.119 广西玉林市 公园路汇鑫网吧
592 218.21.92.120 218.21.92.121 广西玉林市 电信
593 218.21.92.122 218.21.92.123 广西玉林市 时速网吧
594 218.21.92.124 218.21.92.124 广西玉林市 和睦村师院东区时代高科网吧
595 218.21.92.125 218.21.92.125 广西玉林市 文化广场风云网吧
596 218.21.92.126 218.21.92.131 广西玉林市 电信
597 218.21.92.132 218.21.92.132 广西玉林市 优游网吧
598 218.21.92.133 218.21.92.136 广西玉林市 电信
599 218.21.92.137 218.21.92.137 广西玉林市 天心路快车道网吧
600 218.21.92.138 218.21.92.138 广西玉林市 电信
601 218.21.92.139 218.21.92.139 广西玉林市 莘莘网吧
602 218.21.92.140 218.21.92.141 广西玉林市 电信
603 218.21.92.142 218.21.92.143 广西玉林市 城中市场旁浪潮网吧
604 218.21.92.144 218.21.92.155 广西玉林市 电信
605 218.21.92.156 218.21.92.156 广西玉林市 快车道网吧(玉林汽车公司对面)
606 218.21.92.157 218.21.92.161 广西玉林市 电信
607 218.21.92.162 218.21.92.162 广西玉林市 快车道网吧
608 218.21.92.163 218.21.92.169 广西玉林市 电信
609 218.21.92.170 218.21.92.170 广西玉林市 星巴达克网络(白石桥路70号)
610 218.21.92.171 218.21.92.171 广西玉林市 电信
611 218.21.92.172 218.21.92.172 广西玉林市 天心路梦幻网吧
612 218.21.92.173 218.21.92.173 广西玉林市 变色龙网吧(卫校正门隔壁)
613 218.21.92.174 218.21.92.174 广西玉林市 希望网吧
614 218.21.92.175 218.21.92.175 广西玉林市 电信
615 218.21.92.176 218.21.92.176 广西玉林市 亚美网吧
616 218.21.92.177 218.21.92.187 广西玉林市 电信
617 218.21.92.188 218.21.92.188 广西玉林市 汽车总站旁网友村网吧
618 218.21.92.189 218.21.92.193 广西玉林市 电信
619 218.21.92.194 218.21.92.194 广西玉林市 飞碟网吧
620 218.21.92.195 218.21.92.195 广西玉林市 电信
621 218.21.92.196 218.21.92.196 广西玉林市玉州区 星力网络会所(玉州路147号)
622 218.21.92.197 218.21.92.197 广西玉林市 汽车总站旁网友村网吧4楼
623 218.21.92.198 218.21.92.198 广西玉林市 石子岭红蜘蛛网吧
624 218.21.92.199 218.21.92.199 广西玉林市 电信
625 218.21.92.200 218.21.92.200 广西玉林市 三人行网吧
626 218.21.92.201 218.21.92.202 广西玉林市 电信
627 218.21.92.203 218.21.92.203 广西玉林市 E派网吧
628 218.21.92.204 218.21.92.210 广西玉林市 电信
629 218.21.92.211 218.21.92.211 广西玉林市 雅宏网吧(国泰花园酒楼旁)
630 218.21.92.212 218.21.92.221 广西玉林市 电信
631 218.21.92.222 218.21.92.222 广西玉林市 超动力网吧
632 218.21.92.223 218.21.92.223 广西玉林市 电信
633 218.21.92.224 218.21.92.224 广西玉林市 天地英雄动感网络会所(教育中路386号)
634 218.21.92.225 218.21.92.226 广西玉林市 电信
635 218.21.92.227 218.21.92.227 广西玉林市 飞浪网吧(玉州市场对面)
636 218.21.92.228 218.21.93.0 广西玉林市 电信
637 218.21.93.1 218.21.93.1 广西玉林市陆川县 大东.亚美连锁网吧(大东南区)
638 218.21.93.2 218.21.93.2 广西玉林市 电信
639 218.21.93.3 218.21.93.3 广西玉林市陆川县 联君网吧(三楼)
640 218.21.93.4 218.21.93.4 广西玉林市陆川县 大东亚美连锁网吧
641 218.21.93.5 218.21.93.5 广西玉林市陆川县 大东.亚美连锁网吧(大东北一区)
642 218.21.93.6 218.21.93.6 广西玉林市陆川县 桦英网吧
643 218.21.93.7 218.21.93.7 广西玉林市 电信
644 218.21.93.8 218.21.93.8 广西玉林市陆川县 马坡镇红星网吧
645 218.21.93.9 218.21.93.9 广西玉林市陆川县 马坡镇超音速网吧
646 218.21.93.10 218.21.93.10 广西玉林市陆川县 桦英网吧
647 218.21.93.11 218.21.93.11 广西玉林市 电信
648 218.21.93.12 218.21.93.12 广西玉林市陆川县 大东.亚美连锁网吧(大东北二区)
649 218.21.93.13 218.21.93.23 广西玉林市 电信
650 218.21.93.24 218.21.93.24 广西玉林市陆川县 卡通网吧
651 218.21.93.25 218.21.93.31 广西玉林市 电信
652 218.21.93.32 218.21.93.32 广西玉林市陆川县 有间网吧
653 218.21.93.33 218.21.93.36 广西玉林市 电信
654 218.21.93.37 218.21.93.37 广西玉林市 桂南职校
655 218.21.93.38 218.21.93.48 广西玉林市 电信
656 218.21.93.49 218.21.93.49 广西玉林市陆川县 平乐镇休闲网吧
657 218.21.93.50 218.21.93.54 广西玉林市 电信
658 218.21.93.55 218.21.93.55 广西玉林市陆川县 桦英网吧
659 218.21.93.56 218.21.93.56 广西玉林市 电信
660 218.21.93.57 218.21.93.57 广西玉林市陆川县 科网达网吧(良田镇良田新街)
661 218.21.93.58 218.21.93.62 广西玉林市 电信
662 218.21.93.63 218.21.93.63 广西玉林市陆川县 工会网吧
663 218.21.93.64 218.21.93.64 广西玉林市陆川县 丽利网吧(火车站附近)
664 218.21.93.65 218.21.93.65 广西玉林市 电信
665 218.21.93.66 218.21.93.66 广西玉林市陆川县 神网网吧
666 218.21.93.67 218.21.93.74 广西玉林市 电信
667 218.21.93.75 218.21.93.75 广西玉林市陆川县 马坡镇超音速网吧
668 218.21.93.76 218.21.93.76 广西玉林市陆川县 异度空间网吧(马坡镇马坡街镇东路)
669 218.21.93.77 218.21.93.77 广西玉林市陆川县 珊罗镇和兴网吧
670 218.21.93.78 218.21.93.78 广西玉林市 电信
671 218.21.93.79 218.21.93.79 广西玉林市陆川县 腾达网吧
672 218.21.93.80 218.21.93.80 广西玉林市陆川县 东泰网吧
673 218.21.93.81 218.21.93.81 广西玉林市陆川县 卡通网吧
674 218.21.93.82 218.21.93.82 广西玉林市陆川县 麦田网吧(二楼)
675 218.21.93.83 218.21.93.83 广西玉林市陆川县 桦英网吧
676 218.21.93.84 218.21.93.84 广西玉林市 电信
677 218.21.93.85 218.21.93.85 广西玉林市陆川县 风云网吧
678 218.21.93.86 218.21.93.86 广西玉林市陆川县 华联网吧(汇丰街19号)
679 218.21.93.87 218.21.93.87 广西玉林市陆川县 阳光网吧(汇丰街72号)
680 218.21.93.88 218.21.93.88 广西玉林市 电信
681 218.21.93.89 218.21.93.89 广西玉林市陆川县 飞燕网吧
682 218.21.93.90 218.21.93.90 广西玉林市 电信
683 218.21.93.91 218.21.93.91 广西玉林市陆川县 休闲网吧
684 218.21.93.92 218.21.93.93 广西玉林市 电信
685 218.21.93.94 218.21.93.94 广西玉林市陆川县 东方网吧
686 218.21.93.95 218.21.93.95 广西玉林市陆川县 大东.亚美连锁网吧(大东南区)
687 218.21.93.96 218.21.93.96 广西玉林市陆川县 兔子网吧
688 218.21.93.97 218.21.93.97 广西玉林市陆川县 新地带网络休闲会所
689 218.21.93.98 218.21.93.98 广西玉林市陆川县 国海证券
690 218.21.93.99 218.21.93.99 广西玉林市陆川县 昌信网吧
691 218.21.93.100 218.21.93.103 广西玉林市 电信
692 218.21.93.104 218.21.93.104 广西玉林市陆川县 马坡镇新干线网吧
693 218.21.93.105 218.21.93.108 广西玉林市 电信
694 218.21.93.109 218.21.93.109 广西玉林市陆川县 大东.亚美连锁网吧(亚美三楼)
695 218.21.93.110 218.21.93.118 广西玉林市 电信
696 218.21.93.119 218.21.93.119 广西玉林市陆川县 新世纪网吧
697 218.21.93.120 218.21.93.123 广西玉林市 电信
698 218.21.93.124 218.21.93.124 广西玉林市陆川县 乌石镇腾飞网吧
699 218.21.93.125 218.21.93.131 广西玉林市 电信
700 218.21.93.132 218.21.93.132 广西玉林市博白县 东平镇新世纪网络
701 218.21.93.133 218.21.93.133 广西玉林市 电信
702 218.21.93.134 218.21.93.134 广西玉林市博白县 恒浪网吧
703 218.21.93.135 218.21.93.136 广西玉林市 电信
704 218.21.93.137 218.21.93.137 广西玉林市 天星网吧
705 218.21.93.138 218.21.93.138 广西玉林市 电信
706 218.21.93.139 218.21.93.139 广西玉林市博白县 腾达网吧
707 218.21.93.140 218.21.93.147 广西玉林市 电信
708 218.21.93.148 218.21.93.148 广西玉林市博白县 宇涵网吧
709 218.21.93.149 218.21.93.155 广西玉林市 电信
710 218.21.93.156 218.21.93.156 广西玉林市博白县 兆明网吧
711 218.21.93.157 218.21.93.166 广西玉林市 电信
712 218.21.93.167 218.21.93.167 广西玉林市博白县 水鸣镇港龙网吧/生动网吧
713 218.21.93.168 218.21.93.175 广西玉林市 电信
714 218.21.93.176 218.21.93.176 广西玉林市博白县 东平镇华弟空间网吧
715 218.21.93.177 218.21.93.177 广西玉林市 电信
716 218.21.93.178 218.21.93.178 广西玉林市 新纪元网吧
717 218.21.93.179 218.21.93.191 广西玉林市 电信
718 218.21.93.192 218.21.93.192 广西玉林市博白县 秀英网吧(龙潭镇友爱路013号)
719 218.21.93.193 218.21.93.199 广西玉林市 电信
720 218.21.93.200 218.21.93.200 广西玉林市 龙潭敬武网吧
721 218.21.93.201 218.21.93.203 广西玉林市 电信
722 218.21.93.204 218.21.93.204 广西玉林市博白县 凤山镇阿中网吧
723 218.21.93.205 218.21.93.205 广西玉林市 电信
724 218.21.93.206 218.21.93.206 广西玉林市博白县 阿中网吧(凤山镇东路11号)
725 218.21.93.207 218.21.93.220 广西玉林市 电信
726 218.21.93.221 218.21.93.221 广西玉林市博白县 东平新联网吧
727 218.21.93.222 218.21.93.233 广西玉林市 电信
728 218.21.93.234 218.21.93.234 广西玉林市博白县 水鸣镇港龙网吧
729 218.21.93.235 218.21.93.239 广西玉林市 电信
730 218.21.93.240 218.21.93.240 广西玉林市博白县 文地镇达浪网吧(建设路)
731 218.21.93.241 218.21.94.40 广西玉林市 电信
732 218.21.94.41 218.21.94.41 广西玉林市北流市 今日网吧
733 218.21.94.42 218.21.96.98 广西玉林市 电信
734 218.21.96.99 218.21.96.99 广西玉林市陆川县 二中电脑室
735 218.21.96.100 218.21.97.0 广西玉林市 电信
736 218.21.97.1 218.21.97.1 广西玉林市兴业县 石南现代网吧
737 218.21.97.2 218.21.97.2 广西玉林市兴业县 石南开心网吧
738 218.21.97.3 218.21.97.3 广西玉林市兴业县 石南星晨网吧
739 218.21.97.4 218.21.97.4 广西玉林市兴业县 东一街时代网吧
740 218.21.97.5 218.21.97.5 广西玉林市兴业县 石南飞宇网吧
741 218.21.97.6 218.21.97.6 广西玉林市兴业县 石南淘浪网吧
742 218.21.97.7 218.21.97.7 广西玉林市兴业县 石南镇现代网吧第一层
743 218.21.97.8 218.21.97.8 广西玉林市兴业县 石南鸿宇网吧
744 218.21.97.9 218.21.97.9 广西玉林市兴业县 石南升龙网吧
745 218.21.97.10 218.21.97.11 广西玉林市 电信
746 218.21.97.12 218.21.97.12 广西玉林市 兴业石南阳光网吧
747 218.21.97.13 218.21.97.13 广西玉林市兴业县 石南大旋风网吧
748 218.21.97.14 218.21.97.14 广西玉林市兴业县 龙安宁波网吧
749 218.21.97.15 218.21.97.15 广西玉林市兴业县 葵阳浪潮网吧
750 218.21.97.16 218.21.97.16 广西玉林市 山心镇科联网吧
751 218.21.97.17 218.21.97.21 广西玉林市 电信
752 218.21.97.22 218.21.97.22 广西玉林市兴业县 龙安镇宁波网吧
753 218.21.97.23 218.21.97.23 广西玉林市兴业县 葵阳龙泉网吧
754 218.21.97.24 218.21.97.24 广西玉林市 龙安镇新快线网吧
755 218.21.97.25 218.21.97.25 广西玉林市 电信
756 218.21.97.26 218.21.97.26 广西玉林市兴业县 山心镇飞浪网吧
757 218.21.97.27 218.21.97.27 广西玉林市兴业县 城隍海浪网吧
758 218.21.97.28 218.21.97.28 广西玉林市 兴来县大平山镇星际网吧
759 218.21.97.29 218.21.97.29 广西玉林市兴业县 大平山镇一中
760 218.21.97.30 218.21.97.30 广西玉林市兴业县 大平山镇思帆网吧
761 218.21.97.31 218.21.97.31 广西玉林市兴业县 蒲塘镇新新网吧
762 218.21.97.32 218.21.97.33 广西玉林市 电信
763 218.21.97.34 218.21.97.34 广西玉林市兴业县 城隍镇城隍雅乐网吧
764 218.21.97.35 218.21.97.35 广西玉林市兴业县 城隍群生科乐网吧
765 218.21.97.36 218.21.97.36 广西玉林市 电信
766 218.21.97.37 218.21.97.37 广西玉林市兴业县 蒲塘镇鸿兴网吧
767 218.21.97.38 218.21.97.38 广西玉林市 电信
768 218.21.97.39 218.21.97.39 广西玉林市兴业县 大平山镇神通网吧
769 218.21.97.40 218.21.97.40 广西玉林市 电信
770 218.21.97.41 218.21.97.41 广西玉林市 北市镇开发区大冲浪网吧
771 218.21.97.42 218.21.97.42 广西玉林市 龙安镇新快线网吧
772 218.21.97.43 218.21.97.43 广西玉林市兴业县 大平山镇旅社网吧
773 218.21.97.44 218.21.97.44 广西玉林市 北市镇开发区盛夏网吧
774 218.21.97.45 218.21.97.45 广西玉林市 电信
775 218.21.97.46 218.21.97.46 广西玉林市 网络俱乐部
776 218.21.97.47 218.21.97.50 广西玉林市 电信
777 218.21.97.51 218.21.97.51 广西玉林市兴业县 蒲塘镇新新网吧
778 218.21.97.52 218.21.97.52 广西玉林市兴业县 新大陆网吧
779 218.21.97.53 218.21.97.53 广西玉林市兴业县 蒲塘镇鸿兴网吧
780 218.21.97.54 218.21.97.54 广西玉林市兴业县 欢欢网吧
781 218.21.97.55 218.21.97.55 广西玉林市 电信
782 218.21.97.56 218.21.97.56 广西玉林市兴业县 玉林茶语网吧(沙塘镇)
783 218.21.97.57 218.21.97.57 广西玉林市兴业县 速通网吧(大平山镇)
784 218.21.97.58 218.21.97.58 广西玉林市 电信
785 218.21.97.59 218.21.97.59 广西玉林市兴业县 城隍海浪网吧
786 218.21.97.60 218.21.97.60 广西玉林市兴业县 城隍雅乐网吧
787 218.21.97.61 218.21.97.129 广西玉林市 电信
788 218.21.97.130 218.21.97.130 广西玉林市兴业县 石南光纤飞宇网吧
789 218.21.97.131 218.21.97.131 广西玉林市兴业县 石南镇淘浪网吧
790 218.21.97.132 218.21.97.132 广西玉林市兴业县 石南现代网吧
791 218.21.97.133 218.21.97.133 广西玉林市兴业县 石南时代网吧
792 218.21.97.134 218.21.97.134 广西玉林市兴业县 时代网吧
793 218.21.97.135 218.21.97.135 广西玉林市 电信
794 218.21.97.136 218.21.97.138 广西玉林市兴业县 现代网吧
795 218.21.97.139 218.21.97.139 广西玉林市兴业县 文化网吧
796 218.21.97.140 218.21.97.140 广西玉林市兴业县 现代网吧
797 218.21.97.141 218.21.97.141 广西玉林市兴业县 小飞侠网吧
798 218.21.97.142 218.21.97.142 广西玉林市兴业县 现代网吧
799 218.21.97.143 218.21.97.143 广西玉林市兴业县 星际网吧(大平山)
800 218.21.97.144 218.21.97.144 广西玉林市兴业县 科联网吧
801 218.21.97.145 218.21.97.145 广西玉林市 悠游网吧
802 218.21.97.146 218.21.97.146 广西玉林市兴业县 东二街云景网吧
803 218.21.97.147 218.21.97.147 广西玉林市兴业县 马稻路云极网吧
804 218.21.97.148 218.21.97.148 广西玉林市 电信
805 218.21.97.149 218.21.97.149 广西玉林市兴业县 山心飞浪网吧
806 218.21.97.150 218.21.97.151 广西玉林市 电信
807 218.21.97.152 218.21.97.152 广西玉林市兴业县 葵阳飞速网吧
808 218.21.97.153 218.21.97.153 广西玉林市兴业县 新时代网吧(蒲塘镇)
809 218.21.97.154 218.21.97.154 广西玉林市 时速网吧
810 218.21.97.155 218.21.97.155 广西玉林市兴业县 山心自然网吧
811 218.21.97.156 218.21.97.156 广西玉林市 大平山红苹果网吧
812 218.21.97.157 218.21.97.157 广西玉林市兴业县 葵阳浪潮网吧
813 218.21.97.158 218.21.97.161 广西玉林市 电信
814 218.21.97.162 218.21.97.162 广西玉林市兴业县 石南速龙网吧
815 218.21.97.163 218.21.97.167 广西玉林市 电信
816 218.21.97.168 218.21.97.168 广西玉林市兴业县 直通车网吧
817 218.21.97.169 218.21.97.169 广西玉林市兴业县 石南飞度网吧
818 218.21.97.170 218.21.97.170 广西玉林市兴业县 卖酒镇通天眼网吧(卖酒街)
819 218.21.97.171 218.21.97.174 广西玉林市 电信
820 218.21.97.175 218.21.97.175 广西玉林市兴业县 明勇网吧(大平山龙泉路)
821 218.21.97.176 218.21.97.226 广西玉林市 电信
822 218.21.97.227 218.21.97.227 广西玉林市陆川县 腾飞网吧
823 218.21.97.234 218.21.97.234 广西玉林市陆川县 宏业网吧
824 218.21.98.0 218.21.99.16 广西玉林市 电信
825 218.21.99.17 218.21.99.17 广西玉林市陆川县 免子网吧
826 218.21.99.18 218.21.100.145 广西玉林市 电信
827 218.21.100.146 218.21.100.146 广西玉林市北流市 永恒网吧
828 218.21.100.147 218.21.101.66 广西玉林市 电信
829 218.21.101.67 218.21.101.67 广西玉林市 普林喷绘公司
830 218.21.101.68 218.21.101.75 广西玉林市 电信
831 218.21.101.76 218.21.101.76 广西玉林市 POP娱乐会所
832 218.21.101.77 218.21.101.91 广西玉林市 电信
833 218.21.101.92 218.21.101.92 广西玉林市 卡普特网吧
834 218.21.101.93 218.21.102.13 广西玉林市 电信
835 218.21.102.14 218.21.102.14 广西玉林市 时达网吧
836 218.21.102.15 218.21.102.16 广西玉林市 电信
837 218.21.102.17 218.21.102.17 广西玉林市 城西雅宏网吧
838 218.21.102.18 218.21.102.35 广西玉林市 电信
839 218.21.102.36 218.21.102.36 广西玉林市 25米街天恒网吧
840 218.21.102.37 218.21.102.45 广西玉林市 电信
841 218.21.102.46 218.21.102.46 广西玉林市 火车站超音速网吧(俱乐部内)
842 218.21.102.47 218.21.102.50 广西玉林市 电信
843 218.21.102.51 218.21.102.51 广西玉林市 万花路银狐网吧
844 218.21.102.52 218.21.102.54 广西玉林市 电信
845 218.21.102.55 218.21.102.55 广西玉林市 万花路369网吧
846 218.21.102.56 218.21.102.90 广西玉林市 电信
847 218.21.102.91 218.21.102.91 广西玉林市 安达软件
848 218.21.102.92 218.21.102.110 广西玉林市 电信
849 218.21.102.111 218.21.102.111 广西玉林市 啊力网吧
850 218.21.102.112 218.21.102.137 广西玉林市 电信
851 218.21.102.138 218.21.102.138 广西玉林市 飘飞网吧
852 218.21.102.139 218.21.105.160 广西玉林市 电信
853 218.21.105.161 218.21.105.161 广西玉林市 江岸苏安网吧
854 218.21.105.162 218.21.106.165 广西玉林市 电信
855 218.21.106.166 218.21.106.166 广西玉林市 仁东网吧
856 218.21.106.167 218.21.107.132 广西玉林市 电信
857 218.21.107.133 218.21.107.133 广西玉林市 蓝伟网吧
858 218.21.107.134 218.21.110.255 广西玉林市玉州区 电信
859 218.21.111.0 218.21.111.107 广西玉林市 电信
860 218.21.111.109 218.21.112.17 广西玉林市 电信
861 218.21.112.19 218.21.112.59 广西玉林市 电信
862 218.21.112.61 218.21.112.69 广西玉林市 电信
863 218.21.112.70 218.21.112.70 广西玉林市 清心格
864 218.21.112.71 218.21.112.87 广西玉林市 电信
865 218.21.112.89 218.21.112.108 广西玉林市 电信
866 218.21.112.109 218.21.112.109 广西玉林市 多多网吧
867 218.21.112.110 218.21.112.138 广西玉林市 电信
868 218.21.112.140 218.21.112.167 广西玉林市 电信
869 218.21.112.169 218.21.112.226 广西桂林市 /玉林市电信
870 218.21.112.228 218.21.113.46 广西桂林市 /玉林市电信
871 218.21.113.165 218.21.113.186 广西桂林市 /玉林市电信
872 218.21.113.228 218.21.113.255 广西桂林市 /玉林市电信
873 218.21.114.0 218.21.114.255 广西玉林市兴业县 电信
874 218.21.115.0 218.21.120.143 广西玉林市 电信
875 218.21.120.144 218.21.120.144 广西玉林市陆川县 电信局宿舍
876 218.21.120.145 218.21.120.163 广西玉林市 电信
877 218.21.120.164 218.21.120.164 广西玉林市 火车站旁的小泉网吧
878 218.21.120.165 218.21.120.255 广西玉林市 电信
879 218.21.121.0 218.21.123.255 广西玉林市博白县 电信
880 218.21.124.0 218.21.124.255 广西玉林市玉州区 电信
881 218.21.125.0 218.21.125.245 广西玉林市 电信
882 218.21.125.246 218.21.125.246 广西玉林市 鲜酷网吧
883 218.21.125.247 218.21.127.189 广西玉林市 电信
884 218.21.127.190 218.21.127.190 广西玉林市 电脑城万网通电脑公司
885 218.21.127.191 218.21.127.255 广西玉林市 电信
886 218.65.129.0 218.65.129.43 广西玉林市 电信
887 218.65.129.44 218.65.129.46 广西玉林市 玉林师范学院
888 218.65.129.47 218.65.129.255 广西玉林市 电信
889 218.65.216.0 218.65.216.255 广西玉林市 电信
890 218.204.12.0 218.204.12.255 广西玉林市 移动
891 218.204.38.0 218.204.42.255 广西玉林市 移动
892 219.159.222.0 219.159.222.255 广西玉林市 电信
893 219.159.252.0 219.159.252.255 广西玉林市 电信
894 220.200.124.0 220.200.124.128 广西玉林市 联通
895 220.200.124.129 220.200.124.129 广西玉林市 福绵管理区翅膀网吧
896 220.200.124.130 220.200.124.255 广西玉林市 联通
897 221.7.156.0 221.7.156.84 广西玉林市 联通
898 221.7.156.85 221.7.156.85 广西玉林市 新干线网吧
899 221.7.156.86 221.7.156.196 广西玉林市 联通
900 221.7.156.197 221.7.156.197 广西玉林市 汽车总站到宁屋角中间直通车网吧
901 221.7.156.198 221.7.156.198 广西玉林市 汽车总站对面网星网吧
902 221.7.156.199 221.7.157.49 广西玉林市 联通
903 221.7.157.50 221.7.157.50 广西玉林市 白石桥路新力量网络
904 221.7.157.51 221.7.157.65 广西玉林市 联通
905 221.7.157.66 221.7.157.66 广西玉林市 新潮网吧
906 221.7.157.67 221.7.157.255 广西玉林市 联通
907 221.7.158.0 221.7.158.72 广西玉林市 蓝伟网吧
908 221.7.158.73 221.7.158.73 广西玉林市 机电工程学校
909 221.7.158.74 221.7.158.74 广西玉林市 天心路悠游网吧
910 221.7.158.75 221.7.158.75 广西玉林市 一中
911 221.7.158.76 221.7.158.79 广西玉林市 联通
912 221.7.158.80 221.7.158.80 广西玉林市 财经学校
913 221.7.158.81 221.7.158.82 广西玉林市 联通
914 221.7.158.83 221.7.158.83 广西玉林市 红蚂蚁网吧
915 221.7.158.84 221.7.158.84 广西玉林市 联通
916 221.7.158.85 221.7.158.85 广西玉林市 新干线网吧
917 221.7.158.86 221.7.158.87 广西玉林市 联通
918 221.7.158.88 221.7.158.88 广西玉林市 (中国联通)江滨路营业厅
919 221.7.158.89 221.7.158.89 广西玉林市 石子岭奇迹网吧
920 221.7.158.90 221.7.158.100 广西玉林市 联通
921 221.7.158.101 221.7.158.101 广西玉林市 新干线网吧
922 221.7.158.102 221.7.158.134 广西玉林市 联通
923 221.7.158.135 221.7.158.135 广西玉林市 新干线第一分店网吧
924 221.7.158.136 221.7.158.136 广西玉林市 联通
925 221.7.158.137 221.7.158.137 广西玉林市 网星网吧
926 221.7.158.138 221.7.158.140 广西玉林市 联通
927 221.7.158.141 221.7.158.141 广西玉林市兴业县 大旋风网吧
928 221.7.158.142 221.7.158.145 广西玉林市 联通
929 221.7.158.146 221.7.158.146 广西玉林市兴业县 升龙网吧
930 221.7.158.147 221.7.158.149 广西玉林市 联通
931 221.7.158.150 221.7.158.150 广西玉林市 飞浪网吧
932 221.7.158.151 221.7.158.242 广西玉林市 联通
933 221.7.158.243 221.7.158.243 广西玉林市 电脑成万网通电脑
934 221.7.158.244 221.7.159.255 广西玉林市 联通
935 221.7.216.0 221.7.216.255 广西玉林市博白县 联通
936 221.7.217.0 221.7.219.255 广西玉林市 联通
937 222.52.48.0 222.52.56.234 广西玉林市 中移铁通
938 222.52.56.235 222.52.56.235 广西玉林市 黄剑网吧(西郊车站对面)
939 222.52.56.236 222.52.57.255 广西玉林市 中移铁通
940 222.52.85.0 222.52.85.255 广西玉林市 中移铁通
941 222.52.87.0 222.52.95.255 广西玉林市 中移铁通
942 222.52.147.0 222.52.147.17 广西玉林市 中移铁通
943 222.52.147.18 222.52.147.18 广西玉林市 缘聚网吧
944 222.52.147.19 222.52.148.255 广西玉林市 中移铁通
945 222.52.193.0 222.52.239.255 广西玉林市 中移铁通
946 222.83.128.0 222.83.131.255 广西玉林市容县 电信
947 222.83.132.0 222.83.132.5 广西玉林市 电信
948 222.83.132.6 222.83.132.6 广西玉林市北流市 阳光网吧
949 222.83.132.7 222.83.132.11 广西玉林市 电信
950 222.83.132.12 222.83.132.12 广西玉林市北流市 永安路0436号一网情深网络俱乐部
951 222.83.132.13 222.83.132.13 广西玉林市 电信
952 222.83.132.14 222.83.132.14 广西玉林市北流市 泰保网吧
953 222.83.132.15 222.83.132.15 广西玉林市北流市 沙垌镇非凡网络
954 222.83.132.16 222.83.132.16 广西玉林市北流市 周末网吧
955 222.83.132.17 222.83.132.17 广西玉林市北流市 天虹网吧
956 222.83.132.18 222.83.132.18 广西玉林市北流市 鑫羊网吧
957 222.83.132.19 222.83.132.19 广西玉林市北流市 西门网吧
958 222.83.132.20 222.83.132.22 广西玉林市 电信
959 222.83.132.23 222.83.132.23 广西玉林市北流市 心想网吧
960 222.83.132.24 222.83.132.24 广西玉林市北流市 喷泉网吧
961 222.83.132.25 222.83.132.25 广西玉林市 电信
962 222.83.132.26 222.83.132.26 广西玉林市北流市 学友网吧
963 222.83.132.27 222.83.132.27 广西玉林市 电信
964 222.83.132.28 222.83.132.28 广西玉林市北流市 永顺网吧
965 222.83.132.29 222.83.132.29 广西玉林市 电信
966 222.83.132.30 222.83.132.30 广西玉林市北流市 阳光网吧
967 222.83.132.31 222.83.132.32 广西玉林市 电信
968 222.83.132.33 222.83.132.33 广西玉林市北流市 飞越网吧
969 222.83.132.34 222.83.132.40 广西玉林市 电信
970 222.83.132.41 222.83.132.41 广西玉林市北流市 世纪网吧
971 222.83.132.42 222.83.132.43 广西玉林市 电信
972 222.83.132.44 222.83.132.44 广西玉林市北流市 永顺网吧
973 222.83.132.45 222.83.132.49 广西玉林市 电信
974 222.83.132.50 222.83.132.50 广西玉林市北流市 极速网吧
975 222.83.132.51 222.83.132.55 广西玉林市 电信
976 222.83.132.56 222.83.132.56 广西玉林市北流市 隆盛镇浪潮网吧(隆销饭店旁边)
977 222.83.132.57 222.83.132.62 广西玉林市 电信
978 222.83.132.63 222.83.132.63 广西玉林市北流市 星雨五星级网吧
979 222.83.132.64 222.83.132.66 广西玉林市 电信
980 222.83.132.67 222.83.132.67 广西玉林市北流市 联心网吧
981 222.83.132.68 222.83.132.85 广西玉林市 电信
982 222.83.132.86 222.83.132.86 广西玉林市北流市 捷宇电讯有限公司
983 222.83.132.87 222.83.132.117 广西玉林市 电信
984 222.83.132.118 222.83.132.118 广西玉林市北流市 胜利网吧
985 222.83.132.119 222.83.133.24 广西玉林市 电信
986 222.83.133.25 222.83.133.25 广西玉林市北流市 沙垌镇非凡网络
987 222.83.133.26 222.83.133.255 广西玉林市 电信
988 222.83.134.0 222.83.134.255 广西玉林市 (兴业县)电信
989 222.83.135.0 222.83.135.255 广西玉林市北流市 电信
990 222.83.136.0 222.83.136.36 广西玉林市博白县 电信
991 222.83.136.37 222.83.136.37 广西玉林市博白县 万网通网吧
992 222.83.136.38 222.83.136.38 广西玉林市博白县 恒浪网吧
993 222.83.136.39 222.83.136.41 广西玉林市博白县 电信
994 222.83.136.42 222.83.136.42 广西玉林市博白县 皇者网吧
995 222.83.136.43 222.83.136.43 广西玉林市博白县 超强网吧
996 222.83.136.44 222.83.136.44 广西玉林市博白县 万联网吧
997 222.83.136.45 222.83.136.45 广西玉林市博白县 万达网吧
998 222.83.136.46 222.83.136.46 广西玉林市博白县 欲发网吧
999 222.83.136.47 222.83.136.47 广西玉林市博白县 雷达网吧
1000 222.83.136.48 222.83.136.48 广西玉林市博白县 酷派网吧