ip地址查询

铜仁地区IP地址列表

铜仁地区网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.207.198.0 1.207.241.255 贵州省铜仁地区 电信
2 1.207.242.0 1.207.242.255 贵州省铜仁地区松桃县 电信
3 1.207.243.0 1.207.244.255 贵州省铜仁地区 电信
4 1.207.245.0 1.207.245.255 贵州省铜仁地区松桃县 电信
5 1.207.246.0 1.207.255.255 贵州省铜仁地区 电信
6 58.16.192.0 58.16.195.255 贵州省铜仁地区 联通
7 58.16.200.0 58.16.202.13 贵州省铜仁地区 联通
8 58.16.202.14 58.16.202.14 贵州省铜仁地区思南县 许家坝网吧
9 58.16.202.15 58.16.202.234 贵州省铜仁地区 联通
10 58.16.202.235 58.16.202.235 贵州省铜仁地区思南县 许家坝网吧
11 58.16.202.236 58.16.207.255 贵州省铜仁地区 联通
12 58.42.128.0 58.42.132.14 贵州省铜仁地区 电信
13 58.42.132.15 58.42.132.15 贵州省铜仁地区 侠客岛网吧
14 58.42.132.16 58.42.132.17 贵州省铜仁地区 电信
15 58.42.132.18 58.42.132.18 贵州省铜仁地区 洪光网吧
16 58.42.132.19 58.42.132.27 贵州省铜仁地区 电信
17 58.42.132.28 58.42.132.28 贵州省铜仁地区 大十字天际网吧
18 58.42.132.29 58.42.132.49 贵州省铜仁地区 电信
19 58.42.132.50 58.42.132.50 贵州省铜仁地区玉屏县 蓝天网吧
20 58.42.132.51 58.42.132.80 贵州省铜仁地区 电信
21 58.42.132.81 58.42.132.81 贵州省铜仁地区 E网络网吧
22 58.42.132.82 58.42.132.99 贵州省铜仁地区 电信
23 58.42.132.100 58.42.132.100 贵州省铜仁地区 金阳网吧
24 58.42.132.101 58.42.132.102 贵州省铜仁地区 电信
25 58.42.132.103 58.42.132.103 贵州省铜仁地区印江县逍遥游网络会所
26 58.42.132.104 58.42.132.104 贵州省铜仁地区 电信
27 58.42.132.105 58.42.132.105 贵州省铜仁地区 快乐网吧
28 58.42.132.106 58.42.132.107 贵州省铜仁地区 电信
29 58.42.132.108 58.42.132.108 贵州省铜仁地区印江县黔印网吧
30 58.42.132.109 58.42.132.109 贵州省铜仁地区印江县新网虫网吧
31 58.42.132.110 58.42.132.122 贵州省铜仁地区 电信
32 58.42.132.123 58.42.132.123 贵州省铜仁地区 金阳网吧(松桃金阳广场)
33 58.42.132.124 58.42.132.127 贵州省铜仁地区 电信
34 58.42.132.128 58.42.132.128 贵州省铜仁地区江口县 环宇网吧(梵净山步行街二楼)
35 58.42.132.129 58.42.132.140 贵州省铜仁地区 电信
36 58.42.132.141 58.42.132.141 贵州省铜仁地区 酷站网吧
37 58.42.132.142 58.42.132.178 贵州省铜仁地区 电信
38 58.42.132.179 58.42.132.179 贵州省铜仁地区江口县 新浪网吧
39 58.42.132.180 58.42.132.241 贵州省铜仁地区 电信
40 58.42.132.242 58.42.132.242 贵州省铜仁地区 红豆网吧
41 58.42.132.243 58.42.132.248 贵州省铜仁地区 电信
42 58.42.132.249 58.42.132.249 贵州省铜仁地区印江县心怡网吧
43 58.42.132.250 58.42.132.250 贵州省铜仁地区印江县运达网吧
44 58.42.132.251 58.42.134.35 贵州省铜仁地区 电信
45 58.42.134.36 58.42.134.36 贵州省铜仁地区 第四中学
46 58.42.134.37 58.42.144.144 贵州省铜仁地区 电信
47 58.42.144.145 58.42.144.145 贵州省铜仁地区石阡县 明亮网吧
48 58.42.144.146 58.42.158.33 贵州省铜仁地区 电信
49 58.42.158.34 58.42.158.34 贵州省铜仁地区 创时代网吧
50 58.42.158.35 58.42.158.35 贵州省铜仁地区 小十字火车头网络会所
51 58.42.158.36 58.42.158.36 贵州省铜仁地区 锦江广场龙丰网吧
52 58.42.158.37 58.42.158.39 贵州省铜仁地区 电信
53 58.42.158.40 58.42.158.40 贵州省铜仁地区 和平乡狗狗网吧
54 58.42.158.41 58.42.158.41 贵州省铜仁地区 电信
55 58.42.158.42 58.42.158.42 贵州省铜仁地区 心力网吧
56 58.42.158.43 58.42.158.43 贵州省铜仁地区 蓝月亮网吧(客车站对面)
57 58.42.158.44 58.42.158.45 贵州省铜仁地区 电信
58 58.42.158.46 58.42.158.46 贵州省铜仁地区 鸿宇网吧
59 58.42.158.47 58.42.158.50 贵州省铜仁地区 电信
60 58.42.158.51 58.42.158.51 贵州省铜仁地区 QQ情缘网吧
61 58.42.158.52 58.42.158.52 贵州省铜仁地区 侠客岛网吧
62 58.42.158.53 58.42.158.130 贵州省铜仁地区 电信
63 58.42.158.131 58.42.158.131 贵州省铜仁地区 盛兴网络会所
64 58.42.158.132 58.42.158.132 贵州省铜仁地区 鹰飞九月网吧
65 58.42.158.133 58.42.159.3 贵州省铜仁地区 电信
66 58.42.159.4 58.42.159.4 贵州省铜仁地区 狐狸网吧
67 58.42.159.5 58.42.159.5 贵州省铜仁地区 极速网吧
68 58.42.159.6 58.42.159.6 贵州省铜仁地区 彼岸网吧
69 58.42.159.7 58.42.159.255 贵州省铜仁地区 电信
70 61.159.144.0 61.159.146.255 贵州省铜仁地区 电信
71 61.159.174.0 61.159.174.189 贵州省铜仁地区 电信
72 61.159.174.190 61.159.174.190 贵州省铜仁地区 金字塔网吧
73 61.159.174.191 61.159.174.197 贵州省铜仁地区 电信
74 61.159.174.198 61.159.174.198 贵州省铜仁地区 狗狗网吧
75 61.159.174.199 61.159.174.238 贵州省铜仁地区 电信
76 61.159.174.239 61.159.174.239 贵州省铜仁地区 兄弟网吧(帝王广场)
77 61.159.174.240 61.159.174.244 贵州省铜仁地区 电信
78 61.159.174.245 61.159.174.245 贵州省铜仁地区 文豪网吧
79 61.159.174.246 61.159.174.250 贵州省铜仁地区 电信
80 61.159.174.251 61.159.174.251 贵州省铜仁地区 世纪网吧凉水井路20号
81 61.159.174.252 61.159.175.185 贵州省铜仁地区 电信
82 61.159.175.186 61.159.175.186 贵州省铜仁地区思南县 师范学校教工宿舍
83 61.159.175.187 61.159.176.0 贵州省铜仁地区 电信
84 61.159.176.1 61.159.176.1 贵州省铜仁地区 塘头指间缘网吧
85 61.159.176.2 61.159.177.197 贵州省铜仁地区 电信
86 61.159.177.198 61.159.177.198 贵州省铜仁地区思南县 指间缘网吧(塘头镇商业街)
87 61.159.177.199 61.159.179.255 贵州省铜仁地区 电信
88 61.189.228.0 61.189.230.164 贵州省铜仁地区 电信
89 61.189.230.165 61.189.230.165 贵州省铜仁地区思南县 欣欣网吧
90 61.189.230.166 61.189.230.195 贵州省铜仁地区 电信
91 61.189.230.196 61.189.230.196 贵州省铜仁地区印江县 世纪网吧
92 61.189.230.197 61.189.232.78 贵州省铜仁地区 电信
93 61.189.232.79 61.189.232.79 贵州省铜仁地区德江县 奔腾网吧
94 61.189.232.80 61.189.232.81 贵州省铜仁地区 电信
95 61.189.232.82 61.189.232.82 贵州省铜仁地区德江县 吉安网吧
96 61.189.232.83 61.189.232.112 贵州省铜仁地区 电信
97 61.189.232.113 61.189.232.113 贵州省铜仁地区德江县 胜天网吧
98 61.189.232.114 61.189.232.130 贵州省铜仁地区 电信
99 61.189.232.131 61.189.232.131 贵州省铜仁地区石阡县 华英网吧
100 61.189.232.132 61.189.232.132 贵州省铜仁地区 电信
101 61.189.232.133 61.189.232.133 贵州省铜仁地区石阡县 了岛网吧
102 61.189.232.134 61.189.232.137 贵州省铜仁地区 电信
103 61.189.232.138 61.189.232.138 贵州省铜仁地区石阡县 新科网吧
104 61.189.232.139 61.189.233.255 贵州省铜仁地区 电信
105 61.243.41.0 61.243.41.255 贵州省铜仁地区 联通
106 111.85.48.0 111.85.48.255 贵州省铜仁地区 联通
107 111.85.63.0 111.85.67.255 贵州省铜仁地区 联通
108 111.85.68.0 111.85.68.255 贵州省铜仁地区玉屏县 联通
109 111.85.69.0 111.85.69.255 贵州省铜仁地区德江县 联通
110 111.85.70.0 111.85.70.255 贵州省铜仁地区玉屏县 联通
111 111.85.71.0 111.85.73.255 贵州省铜仁地区 联通
112 111.85.74.0 111.85.74.255 贵州省铜仁地区思南县 联通
113 111.85.75.0 111.85.75.255 贵州省铜仁地区 联通
114 111.85.76.0 111.85.76.255 贵州省铜仁地区思南县 联通
115 111.85.77.0 111.85.79.255 贵州省铜仁地区 联通
116 111.123.193.0 111.123.194.255 贵州省铜仁地区 电信
117 111.123.195.0 111.123.195.255 贵州省铜仁地区松桃县 电信
118 111.123.196.0 111.123.205.255 贵州省铜仁地区 电信
119 111.123.206.0 111.123.206.255 贵州省铜仁地区思南县 电信
120 111.123.207.0 111.123.217.255 贵州省铜仁地区 电信
121 111.123.218.0 111.123.218.255 贵州省铜仁地区思南县 电信
122 111.123.219.0 111.123.223.255 贵州省铜仁地区 电信
123 111.123.225.0 111.123.225.255 贵州省铜仁地区 电信
124 111.124.225.0 111.124.249.255 贵州省铜仁地区 电信
125 111.124.250.0 111.124.250.255 贵州省铜仁地区德江县 电信
126 111.124.251.0 111.124.255.255 贵州省铜仁地区 电信
127 114.139.160.0 114.139.175.255 贵州省铜仁地区 电信
128 114.139.176.0 114.139.176.255 贵州省铜仁地区德江县 电信
129 114.139.177.0 114.139.187.255 贵州省铜仁地区 电信
130 114.139.188.0 114.139.188.255 贵州省铜仁地区松桃县 电信
131 114.139.189.0 114.139.191.255 贵州省铜仁地区 电信
132 117.135.229.0 117.135.230.255 贵州省铜仁地区 移动
133 119.0.224.0 119.0.255.255 贵州省铜仁地区 电信
134 119.1.208.0 119.1.223.255 贵州省铜仁地区 电信
135 211.92.137.0 211.92.138.255 贵州省铜仁地区 联通
136 218.201.231.0 218.201.235.255 贵州省铜仁地区 移动
137 219.141.96.0 219.141.98.0 贵州省铜仁地区 电信
138 219.141.98.1 219.141.98.15 贵州省铜仁地区 第一中学
139 219.141.98.16 219.141.98.53 贵州省铜仁地区 电信
140 219.141.98.54 219.141.98.54 贵州省铜仁地区 万卷书网吧
141 219.141.98.55 219.141.101.133 贵州省铜仁地区 电信
142 219.141.101.134 219.141.101.134 贵州省铜仁地区 腾龙网吧
143 219.141.101.135 219.141.101.141 贵州省铜仁地区 电信
144 219.141.101.142 219.141.101.142 贵州省铜仁地区 小十字空间站网吧
145 219.141.101.143 219.141.101.193 贵州省铜仁地区 电信
146 219.141.101.194 219.141.101.194 贵州省铜仁地区松桃县 长青二楼汇鑫网吧
147 219.141.101.195 219.141.101.195 贵州省铜仁地区松桃县 长青二楼飞越网吧
148 219.141.101.196 219.141.101.196 贵州省铜仁地区松桃县 长青二楼飞天网吧
149 219.141.101.197 219.141.101.197 贵州省铜仁地区松桃县 长青二楼希望网吧
150 219.141.101.198 219.141.101.199 贵州省铜仁地区 电信
151 219.141.101.200 219.141.101.200 贵州省铜仁地区松桃县 长青二楼鸿运网吧
152 219.141.101.201 219.141.101.202 贵州省铜仁地区 电信
153 219.141.101.203 219.141.101.203 贵州省铜仁地区松桃县 长青二楼凯旋网吧
154 219.141.101.204 219.141.101.222 贵州省铜仁地区 电信
155 219.141.101.223 219.141.101.223 贵州省铜仁地区松桃县 二中世纪网吧
156 219.141.101.224 219.141.101.231 贵州省铜仁地区 电信
157 219.141.101.232 219.141.101.232 贵州省铜仁地区松桃县 大车站红豆网吧
158 219.141.101.233 219.141.101.238 贵州省铜仁地区 电信
159 219.141.101.239 219.141.101.239 贵州省铜仁地区松桃县 电影院心雨网吧
160 219.141.101.240 219.141.101.240 贵州省铜仁地区松桃县 长青二楼衫山网吧
161 219.141.101.241 219.141.101.248 贵州省铜仁地区 电信
162 219.141.101.249 219.141.101.249 贵州省铜仁地区松桃县 电影院长城网吧
163 219.141.101.250 219.141.101.251 贵州省铜仁地区 电信
164 219.141.101.252 219.141.101.252 贵州省铜仁地区松桃县 长青二楼相约网吧
165 219.141.101.253 219.141.102.255 贵州省铜仁地区 电信
166 220.172.191.0 220.172.191.255 贵州省铜仁地区 电信IDC机房
167 220.172.192.0 220.172.193.7 贵州省铜仁地区 电信
168 220.172.193.8 220.172.193.8 贵州省铜仁地区印江县 黔印网络
169 220.172.193.9 220.172.193.15 贵州省铜仁地区 电信
170 220.172.193.16 220.172.193.16 贵州省铜仁地区印江县 紫藤网吧(峨岭镇)
171 220.172.193.17 220.172.193.27 贵州省铜仁地区 电信
172 220.172.193.28 220.172.193.28 贵州省铜仁地区印江县 世纪网吧(移动公司背后)
173 220.172.193.29 220.172.193.67 贵州省铜仁地区 电信
174 220.172.193.68 220.172.193.68 贵州省铜仁地区 网日情怀网络会所
175 220.172.193.69 220.172.193.70 贵州省铜仁地区 电信
176 220.172.193.71 220.172.193.71 贵州省铜仁地区 开发区神奇网吧(水厂2楼)
177 220.172.193.72 220.172.196.9 贵州省铜仁地区 电信
178 220.172.196.10 220.172.196.10 贵州省铜仁地区 铜仁职业技术学院
179 220.172.196.11 220.172.196.13 贵州省铜仁地区 电信
180 220.172.196.14 220.172.196.14 贵州省铜仁地区 幽幽谷网吧
181 220.172.196.15 220.172.196.25 贵州省铜仁地区 电信
182 220.172.196.26 220.172.196.26 贵州省铜仁地区 阿里巴巴网吧
183 220.172.196.27 220.172.196.27 贵州省铜仁地区 电信
184 220.172.196.28 220.172.196.28 贵州省铜仁地区 狐狸网吧
185 220.172.196.29 220.172.196.29 贵州省铜仁地区 电信
186 220.172.196.30 220.172.196.30 贵州省铜仁地区 叶之韵网吧
187 220.172.196.31 220.172.196.33 贵州省铜仁地区 电信
188 220.172.196.34 220.172.196.34 贵州省铜仁地区 佳悦网吧
189 220.172.196.35 220.172.196.45 贵州省铜仁地区 电信
190 220.172.196.46 220.172.196.46 贵州省铜仁地区 帝王广场二楼飞龙网吧
191 220.172.196.47 220.172.196.193 贵州省铜仁地区 电信
192 220.172.196.194 220.172.196.194 贵州省铜仁地区 鹰飞网吧
193 220.172.196.195 220.172.196.195 贵州省铜仁地区 电信
194 220.172.196.196 220.172.196.196 贵州省铜仁地区 风云网吧
195 220.172.196.197 220.172.196.197 贵州省铜仁地区 人民广场鹰飞网吧
196 220.172.196.198 220.172.196.198 贵州省铜仁地区 电信
197 220.172.196.199 220.172.196.199 贵州省铜仁地区 清水南路馨悦网吧
198 220.172.196.200 220.172.196.200 贵州省铜仁地区 侠客岛网吧
199 220.172.196.201 220.172.196.201 贵州省铜仁地区 电信
200 220.172.196.202 220.172.196.202 贵州省铜仁地区 唐朝网吧
201 220.172.196.203 220.172.196.208 贵州省铜仁地区 电信
202 220.172.196.209 220.172.196.209 贵州省铜仁地区 环宇网吧
203 220.172.196.210 220.172.196.221 贵州省铜仁地区 电信
204 220.172.196.222 220.172.196.222 贵州省铜仁地区 森林网吧
205 220.172.196.223 220.172.196.230 贵州省铜仁地区 电信
206 220.172.196.231 220.172.196.231 贵州省铜仁地区 森林网吧
207 220.172.196.232 220.172.199.255 贵州省铜仁地区 电信
208 220.172.200.0 220.172.200.131 贵州省铜仁地区江口县 电信
209 220.172.200.132 220.172.200.132 贵州省铜仁地区石阡县 石阡中学
210 220.172.200.133 220.172.200.134 贵州省铜仁地区江口县 电信
211 220.172.200.135 220.172.200.135 贵州省铜仁地区石阡县 心雨网吧
212 220.172.200.136 220.172.200.136 贵州省铜仁地区江口县 电信
213 220.172.200.137 220.172.200.137 贵州省铜仁地区石阡县 E时代网吧
214 220.172.200.138 220.172.200.138 贵州省铜仁地区石阡县 音知网吧
215 220.172.200.139 220.172.200.139 贵州省铜仁地区石阡县 明亮网吧
216 220.172.200.140 220.172.200.140 贵州省铜仁地区江口县 /松桃县
217 220.172.200.141 220.172.200.141 贵州省铜仁地区石阡县 万源网吧
218 220.172.200.142 220.172.200.142 贵州省铜仁地区江口县 /松桃县
219 220.172.200.143 220.172.200.143 贵州省铜仁地区石阡县 会友网吧
220 220.172.200.144 220.172.200.144 贵州省铜仁地区 电信
221 220.172.200.145 220.172.200.145 贵州省铜仁地区石阡县 中青网吧
222 220.172.200.146 220.172.200.159 贵州省铜仁地区 电信
223 220.172.200.160 220.172.200.160 贵州省铜仁地区玉屏县 时代网吧
224 220.172.200.161 220.172.200.165 贵州省铜仁地区 电信
225 220.172.200.166 220.172.200.166 贵州省铜仁地区玉屏县 漫步者网吧
226 220.172.200.167 220.172.200.203 贵州省铜仁地区 电信
227 220.172.200.204 220.172.200.204 贵州省铜仁地区思南县 启明星网吧
228 220.172.200.205 220.172.200.225 贵州省铜仁地区 电信
229 220.172.200.226 220.172.200.226 贵州省铜仁地区 德江奔腾网吧
230 220.172.200.227 220.172.200.228 贵州省铜仁地区 电信
231 220.172.200.229 220.172.200.229 贵州省铜仁地区 德江步行街神龙网吧
232 220.172.200.230 220.172.200.230 贵州省铜仁地区 电信
233 220.172.200.231 220.172.200.231 贵州省铜仁地区德江县 动感网吧
234 220.172.200.232 220.172.200.235 贵州省铜仁地区 电信
235 220.172.200.236 220.172.200.236 贵州省铜仁地区德江县 神州网吧
236 220.172.200.237 220.172.200.249 贵州省铜仁地区江口县 电信
237 220.172.200.250 220.172.200.250 贵州省铜仁地区思南县 智达网吧
238 220.172.200.251 220.172.200.251 贵州省铜仁地区江口县 电信
239 220.172.200.252 220.172.200.252 贵州省铜仁地区思南县 QQ网吧
240 220.172.200.253 220.172.200.255 贵州省铜仁地区江口县 电信
241 220.172.201.0 220.172.205.255 贵州省铜仁地区 电信
242 220.197.192.0 220.197.192.32 贵州省铜仁地区 联通
243 220.197.192.33 220.197.192.33 贵州省铜仁地区 闽孝天音网吧
244 220.197.192.34 220.197.192.43 贵州省铜仁地区 联通
245 220.197.192.44 220.197.192.44 贵州省铜仁地区松桃县 孟溪镇中学
246 220.197.192.45 220.197.192.51 贵州省铜仁地区 联通
247 220.197.192.52 220.197.192.52 贵州省铜仁地区 休闲街长城网吧
248 220.197.192.53 220.197.195.255 贵州省铜仁地区 联通
249 222.87.16.0 222.87.17.7 贵州省铜仁地区 电信
250 222.87.17.8 222.87.17.8 贵州省铜仁地区思南县 晶晶网吧
251 222.87.17.9 222.87.17.84 贵州省铜仁地区 电信
252 222.87.17.85 222.87.17.85 贵州省铜仁地区德江县 翱翔网吧
253 222.87.17.86 222.87.17.158 贵州省铜仁地区 电信
254 222.87.17.159 222.87.17.159 贵州省铜仁地区玉屏县 东方网吧
255 222.87.17.160 222.87.19.20 贵州省铜仁地区 电信
256 222.87.19.21 222.87.19.21 贵州省铜仁地区 诗通网吧
257 222.87.19.22 222.87.19.39 贵州省铜仁地区 电信
258 222.87.19.40 222.87.19.40 贵州省铜仁地区 星际网络会所(金码头)
259 222.87.19.41 222.87.20.77 贵州省铜仁地区 电信
260 222.87.20.78 222.87.20.78 贵州省铜仁地区思南县 大坝场增智网吧
261 222.87.20.79 222.87.53.5 贵州省铜仁地区 电信
262 222.87.53.6 222.87.53.6 贵州省铜仁地区 地球人网吧
263 222.87.53.7 222.87.53.13 贵州省铜仁地区 电信
264 222.87.53.14 222.87.53.14 贵州省铜仁地区 歪歪网吧
265 222.87.53.15 222.87.53.18 贵州省铜仁地区 电信
266 222.87.53.19 222.87.53.19 贵州省铜仁地区 铁宏利网吧
267 222.87.53.20 222.87.53.37 贵州省铜仁地区 电信
268 222.87.53.38 222.87.53.38 贵州省铜仁地区 森林网吧
269 222.87.53.39 222.87.53.41 贵州省铜仁地区 电信
270 222.87.53.42 222.87.53.42 贵州省铜仁地区 网日情怀网吧
271 222.87.53.43 222.87.53.57 贵州省铜仁地区 电信
272 222.87.53.58 222.87.53.58 贵州省铜仁地区 E网星空网吧
273 222.87.53.59 222.87.53.61 贵州省铜仁地区 电信
274 222.87.53.62 222.87.53.62 贵州省铜仁地区 豪情网吧
275 222.87.53.63 222.87.53.149 贵州省铜仁地区 电信
276 222.87.53.150 222.87.53.150 贵州省铜仁地区 狐狸网络会所
277 222.87.53.151 222.87.53.161 贵州省铜仁地区 电信
278 222.87.53.162 222.87.53.162 贵州省铜仁地区 叶之韵网吧
279 222.87.53.163 222.87.53.189 贵州省铜仁地区 电信
280 222.87.53.190 222.87.53.190 贵州省铜仁地区 新世纪网吧
281 222.87.53.191 222.87.53.193 贵州省铜仁地区 电信
282 222.87.53.194 222.87.53.194 贵州省铜仁地区 腾龙网吧
283 222.87.53.195 222.87.53.210 贵州省铜仁地区 电信
284 222.87.53.211 222.87.53.211 贵州省铜仁地区印江县 印江县雄锋网络(柏香林商贸城三楼)
285 222.87.53.212 222.87.54.13 贵州省铜仁地区 电信
286 222.87.54.14 222.87.54.14 贵州省铜仁地区 奥雪网吧(松桃长青二楼)
287 222.87.54.15 222.87.54.15 贵州省铜仁地区 电信
288 222.87.54.16 222.87.54.16 贵州省铜仁地区 衫山网吧(松桃长青二楼)
289 222.87.54.17 222.87.54.22 贵州省铜仁地区 电信
290 222.87.54.23 222.87.54.23 贵州省铜仁地区 相约网吧(松桃大医院旁阳光家园)
291 222.87.54.24 222.87.54.26 贵州省铜仁地区 电信
292 222.87.54.27 222.87.54.27 贵州省铜仁地区 地球村网吧(松桃老福聚楼旁)
293 222.87.54.28 222.87.54.131 贵州省铜仁地区 电信
294 222.87.54.132 222.87.54.132 贵州省铜仁地区江口县 梵净山网吧
295 222.87.54.133 222.87.54.133 贵州省铜仁地区 电信
296 222.87.54.134 222.87.54.134 贵州省铜仁地区江口县 新浪网吧
297 222.87.54.135 222.87.54.135 贵州省铜仁地区 电信
298 222.87.54.136 222.87.54.136 贵州省铜仁地区江口县 腾飞网吧
299 222.87.54.137 222.87.54.138 贵州省铜仁地区 电信
300 222.87.54.139 222.87.54.139 贵州省铜仁地区 新起点网吧
301 222.87.54.140 222.87.54.140 贵州省铜仁地区江口县 朋友网吧
302 222.87.54.141 222.87.54.142 贵州省铜仁地区 电信
303 222.87.54.143 222.87.54.143 贵州省铜仁地区江口县 环宇网吧(步行行街)
304 222.87.54.144 222.87.54.147 贵州省铜仁地区 电信
305 222.87.54.148 222.87.54.148 贵州省铜仁地区江口县 动力网吧
306 222.87.54.149 222.87.54.149 贵州省铜仁地区江口县 绿色动力网吧
307 222.87.54.150 222.87.54.156 贵州省铜仁地区 电信
308 222.87.54.157 222.87.54.157 贵州省铜仁地区江口县 天缘网吧
309 222.87.54.158 222.87.54.158 贵州省铜仁地区 电信
310 222.87.54.159 222.87.54.159 贵州省铜仁地区江口县 友谊网吧
311 222.87.54.160 222.87.54.199 贵州省铜仁地区 电信
312 222.87.54.200 222.87.54.200 贵州省铜仁地区 轩雨亭网吧
313 222.87.54.201 222.87.54.215 贵州省铜仁地区 电信
314 222.87.54.216 222.87.54.216 贵州省铜仁地区 石阡县步行街E网网吧
315 222.87.54.217 222.87.54.218 贵州省铜仁地区 电信
316 222.87.54.219 222.87.54.219 贵州省铜仁地区石阡县 汇泉网吧
317 222.87.54.220 222.87.55.19 贵州省铜仁地区 电信
318 222.87.55.20 222.87.55.20 贵州省铜仁地区 德江神龙网吧
319 222.87.55.21 222.87.55.201 贵州省铜仁地区 电信
320 222.87.55.202 222.87.55.202 贵州省铜仁地区印江县 长城电脑学习学院
321 222.87.55.203 222.87.55.210 贵州省铜仁地区 电信
322 222.87.55.211 222.87.55.211 贵州省铜仁地区印江县 雄锋网络
323 222.87.55.212 222.87.56.2 贵州省铜仁地区 电信
324 222.87.56.3 222.87.56.3 贵州省铜仁地区 天炽网吧
325 222.87.56.4 222.87.56.4 贵州省铜仁地区 电信
326 222.87.56.5 222.87.56.5 贵州省铜仁地区 飞龙网吧
327 222.87.56.6 222.87.56.6 贵州省铜仁地区 诗通网吧
328 222.87.56.7 222.87.56.12 贵州省铜仁地区 电信
329 222.87.56.13 222.87.56.13 贵州省铜仁地区 文豪网吧
330 222.87.56.14 222.87.56.14 贵州省铜仁地区 天堂网吧
331 222.87.56.15 222.87.56.17 贵州省铜仁地区 电信
332 222.87.56.18 222.87.56.18 贵州省铜仁地区 一网情深网吧
333 222.87.56.19 222.87.56.19 贵州省铜仁地区 心怡通网吧
334 222.87.56.20 222.87.56.20 贵州省铜仁地区 云海放舟网吧
335 222.87.56.21 222.87.56.65 贵州省铜仁地区 电信
336 222.87.56.66 222.87.56.66 贵州省铜仁地区 科技网吧
337 222.87.56.67 222.87.56.69 贵州省铜仁地区 电信
338 222.87.56.70 222.87.56.70 贵州省铜仁地区 QQ俱乐部
339 222.87.56.71 222.87.56.78 贵州省铜仁地区 电信
340 222.87.56.79 222.87.56.79 贵州省铜仁地区 世纪网苑
341 222.87.56.80 222.87.56.80 贵州省铜仁地区 星座网吧
342 222.87.56.81 222.87.56.88 贵州省铜仁地区 电信
343 222.87.56.89 222.87.56.89 贵州省铜仁地区 血骆驼网吧
344 222.87.56.90 222.87.56.95 贵州省铜仁地区 电信
345 222.87.56.96 222.87.56.96 贵州省铜仁地区 星空网厅
346 222.87.56.97 222.87.56.110 贵州省铜仁地区 电信
347 222.87.56.111 222.87.56.111 贵州省铜仁地区 蓝星网吧
348 222.87.56.112 222.87.56.113 贵州省铜仁地区 电信
349 222.87.56.114 222.87.56.114 贵州省铜仁地区 云场坪填极速网吧
350 222.87.56.115 222.87.56.122 贵州省铜仁地区 电信
351 222.87.56.123 222.87.56.123 贵州省铜仁地区 乐逍遥网吧
352 222.87.56.124 222.87.57.83 贵州省铜仁地区 电信
353 222.87.57.84 222.87.57.84 贵州省铜仁地区印江县 逍遥游网吧
354 222.87.57.85 222.87.57.100 贵州省铜仁地区 电信
355 222.87.57.101 222.87.57.101 贵州省铜仁地区思南县 塘头镇网中游网吧
356 222.87.57.102 222.87.58.210 贵州省铜仁地区 电信
357 222.87.58.211 222.87.58.211 贵州省铜仁地区 天炽网吧
358 222.87.58.212 222.87.58.212 贵州省铜仁地区 奔驰在线网吧(大庆路客车站出口二楼)
359 222.87.58.213 222.87.58.219 贵州省铜仁地区 电信
360 222.87.58.220 222.87.58.220 贵州省铜仁地区 大十字天地网吧
361 222.87.58.221 222.87.59.59 贵州省铜仁地区 电信
362 222.87.59.60 222.87.59.60 贵州省铜仁地区思南县 启明星网吧
363 222.87.59.61 222.87.59.64 贵州省铜仁地区 电信
364 222.87.59.65 222.87.59.65 贵州省铜仁地区思南县 开心网吧
365 222.87.59.66 222.87.59.66 贵州省铜仁地区 电信
366 222.87.59.67 222.87.59.67 贵州省铜仁地区思南县 NO断E缘网吧
367 222.87.59.68 222.87.59.68 贵州省铜仁地区思南县 QQ网吧
368 222.87.59.69 222.87.59.69 贵州省铜仁地区思南县 晶晶网吧
369 222.87.59.70 222.87.59.81 贵州省铜仁地区 电信
370 222.87.59.82 222.87.59.82 贵州省铜仁地区思南县 超级马力网吧
371 222.87.59.83 222.87.62.255 贵州省铜仁地区 电信
372 222.198.208.0 222.198.223.255 贵州省铜仁地区 铜仁学院