ip地址查询

遵义市IP地址列表

遵义市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.205.0.0 1.205.25.255 贵州省遵义市 电信
2 1.205.26.0 1.205.26.255 贵州省遵义市习水县 电信
3 1.205.27.0 1.205.41.255 贵州省遵义市 电信
4 1.205.42.0 1.205.42.255 贵州省遵义市道真县 电信
5 1.205.43.0 1.205.79.255 贵州省遵义市 电信
6 1.205.80.0 1.205.80.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
7 1.205.81.0 1.205.147.255 贵州省遵义市 电信
8 1.205.148.0 1.205.148.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
9 1.205.149.0 1.205.149.255 贵州省遵义市 电信
10 1.205.150.0 1.205.150.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
11 1.205.151.0 1.205.161.255 贵州省遵义市 电信
12 1.205.162.0 1.205.162.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
13 1.205.163.0 1.205.164.255 贵州省遵义市 电信
14 1.205.165.0 1.205.165.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
15 1.205.166.0 1.205.170.255 贵州省遵义市 电信
16 1.205.171.0 1.205.171.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
17 1.205.172.0 1.205.173.255 贵州省遵义市 电信
18 1.205.174.0 1.205.174.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
19 1.205.175.0 1.205.183.255 贵州省遵义市 电信
20 1.205.184.0 1.205.184.255 贵州省遵义市遵义县 电信
21 1.205.185.0 1.205.186.255 贵州省遵义市 电信
22 1.205.187.0 1.205.187.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
23 1.205.188.0 1.205.190.255 贵州省遵义市 电信
24 1.205.191.0 1.205.191.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
25 58.16.117.0 58.16.117.255 贵州省遵义市仁怀市 联通
26 58.42.0.0 58.42.31.8 贵州省遵义市 电信
27 58.42.31.9 58.42.31.9 贵州省遵义市 仁怀世纪星网吧
28 58.42.31.10 58.42.31.15 贵州省遵义市 电信
29 58.42.31.16 58.42.31.16 贵州省遵义市 仁怀市天豪大酒店对面洪峰网吧
30 58.42.31.17 58.42.31.46 贵州省遵义市 电信
31 58.42.31.47 58.42.31.47 贵州省遵义市 赤水市蓝月亮网吧
32 58.42.31.48 58.42.31.53 贵州省遵义市 电信
33 58.42.31.54 58.42.31.54 贵州省遵义市 赤水市梦幻网吧
34 58.42.31.55 58.42.31.65 贵州省遵义市 电信
35 58.42.31.66 58.42.31.66 贵州省遵义市 天天网吧(湄潭新世纪)
36 58.42.31.67 58.42.31.67 贵州省遵义市 电信
37 58.42.31.68 58.42.31.68 贵州省遵义市湄潭县 天天网吧
38 58.42.31.69 58.42.31.72 贵州省遵义市 电信
39 58.42.31.73 58.42.31.73 贵州省遵义市湄潭县 德福网络(新世纪广场电梯大楼一楼)
40 58.42.31.74 58.42.31.75 贵州省遵义市 电信
41 58.42.31.76 58.42.31.76 贵州省遵义市湄潭县 月亮船网吧
42 58.42.31.77 58.42.31.78 贵州省遵义市 电信
43 58.42.31.79 58.42.31.79 贵州省遵义市湄潭县 博文网吧
44 58.42.31.80 58.42.31.106 贵州省遵义市 电信
45 58.42.31.107 58.42.31.107 贵州省遵义市 南白镇明启网吧
46 58.42.31.108 58.42.31.198 贵州省遵义市 电信
47 58.42.31.199 58.42.31.199 贵州省遵义市正安县 正安网络联盟(电信二楼)
48 58.42.31.200 58.42.32.140 贵州省遵义市 电信
49 58.42.32.141 58.42.32.141 贵州省遵义市 余庆县构皮滩镇E时代网吧
50 58.42.32.142 58.42.32.178 贵州省遵义市 电信
51 58.42.32.179 58.42.32.179 贵州省遵义市 明辉网吧(北京路报业大厦2楼)
52 58.42.32.180 58.42.44.255 贵州省遵义市 电信
53 58.42.45.0 58.42.45.255 贵州省遵义市遵义县 电信
54 58.42.46.0 58.42.63.255 贵州省遵义市 电信
55 61.159.136.0 61.159.138.255 贵州省遵义市 电信
56 61.189.178.0 61.189.178.255 贵州省遵义市 电信
57 61.189.180.0 61.189.183.84 贵州省遵义市 电信
58 61.189.183.85 61.189.183.85 贵州省遵义市 丁字口国贸湘山公寓
59 61.189.183.86 61.189.183.113 贵州省遵义市 电信
60 61.189.183.114 61.189.183.114 贵州省遵义市 大连路鑫峰网吧(衡阳路对面)
61 61.189.183.115 61.189.183.119 贵州省遵义市 电信
62 61.189.183.120 61.189.183.120 贵州省遵义市 天涯网吧
63 61.189.183.121 61.189.185.19 贵州省遵义市 电信
64 61.189.185.20 61.189.185.20 贵州省遵义市 流星网吧
65 61.189.185.21 61.189.185.133 贵州省遵义市 电信
66 61.189.185.134 61.189.185.134 贵州省遵义市 太平洋网吧(镇隆)
67 61.189.185.135 61.189.185.198 贵州省遵义市 电信
68 61.189.185.199 61.189.185.199 贵州省遵义市 奔宇网吧
69 61.189.185.200 61.189.185.200 贵州省遵义市 电信
70 61.189.185.201 61.189.185.201 贵州省遵义市 休闲网吧
71 61.189.185.202 61.189.191.136 贵州省遵义市 电信
72 61.189.191.137 61.189.191.137 贵州省遵义市 贵阳路江源网吧
73 61.189.191.138 61.189.191.138 贵州省遵义市 电信
74 61.189.191.139 61.189.191.139 贵州省遵义市 无极限网吧
75 61.189.191.140 61.189.191.145 贵州省遵义市 电信
76 61.189.191.146 61.189.191.146 贵州省遵义市 影子网络
77 61.189.191.147 61.189.191.153 贵州省遵义市 电信
78 61.189.191.154 61.189.191.154 贵州省遵义市 医学院图书馆
79 61.189.191.155 61.189.191.161 贵州省遵义市 电信
80 61.189.191.162 61.189.191.162 贵州省遵义市 影子网络天眼分舵
81 61.189.191.163 61.189.191.172 贵州省遵义市 电信
82 61.189.191.173 61.189.191.173 贵州省遵义市 奔腾网吧
83 61.189.191.174 61.189.191.176 贵州省遵义市 电信
84 61.189.191.177 61.189.191.177 贵州省遵义市 自由港网吧
85 61.189.191.178 61.189.191.179 贵州省遵义市 电信
86 61.189.191.180 61.189.191.180 贵州省遵义市 闲人网吧
87 61.189.191.181 61.189.191.181 贵州省遵义市 新浪潮网吧
88 61.189.191.182 61.189.191.182 贵州省遵义市 住居鸿豆网吧
89 61.189.191.183 61.189.191.189 贵州省遵义市 电信
90 61.189.191.190 61.189.191.190 贵州省遵义市 鑫仔网吧
91 61.189.191.191 61.189.191.193 贵州省遵义市 电信
92 61.189.191.194 61.189.191.194 贵州省遵义市 大连路天涯网吧
93 61.189.191.195 61.189.191.199 贵州省遵义市 电信
94 61.189.191.200 61.189.191.201 贵州省遵义市 安逸科技
95 61.189.191.202 61.189.191.204 贵州省遵义市 电信
96 61.189.191.205 61.189.191.205 贵州省遵义市 安逸科技
97 61.189.191.206 61.189.191.206 贵州省遵义市 鑫科网吧
98 61.189.191.207 61.189.191.207 贵州省遵义市 电信
99 61.189.191.208 61.189.191.208 贵州省遵义市 心语网吧
100 61.189.191.209 61.189.191.209 贵州省遵义市 现代网吧
101 61.189.191.210 61.189.191.210 贵州省遵义市 电信
102 61.189.191.211 61.189.191.211 贵州省遵义市 风云网吧(香港路)
103 61.189.191.212 61.189.191.217 贵州省遵义市 电信
104 61.189.191.218 61.189.191.218 贵州省遵义市 新概念网吧(图书馆)
105 61.189.191.219 61.189.191.222 贵州省遵义市 电信
106 61.189.191.223 61.189.191.223 贵州省遵义市 联众网吧
107 61.189.191.224 61.189.191.224 贵州省遵义市 世纪星网吧(邮政大楼)
108 61.189.191.225 61.189.191.225 贵州省遵义市 梦幻网吧(遵义医学院)
109 61.189.191.226 61.189.191.226 贵州省遵义市 时代网吧
110 61.189.191.227 61.189.191.233 贵州省遵义市 电信
111 61.189.191.234 61.189.191.234 贵州省遵义市 江槟网吧
112 61.189.191.235 61.189.191.235 贵州省遵义市 电信
113 61.189.191.236 61.189.191.236 贵州省遵义市 南京路知心网吧
114 61.189.191.237 61.189.191.237 贵州省遵义市 电信
115 61.189.191.238 61.189.191.238 贵州省遵义市 奥神网吧
116 61.189.191.239 61.189.191.239 贵州省遵义市 焦点网吧
117 61.189.191.240 61.189.191.240 贵州省遵义市 新天地网吧(法院街)
118 61.189.191.241 61.189.191.241 贵州省遵义市 电信
119 61.189.191.242 61.189.191.242 贵州省遵义市 飞碟网吧(遵义医学院)
120 61.189.191.243 61.189.191.244 贵州省遵义市 电信
121 61.189.191.245 61.189.191.245 贵州省遵义市 上海路明斯克网吧
122 61.189.191.246 61.189.191.246 贵州省遵义市 电信
123 61.189.191.247 61.189.191.247 贵州省遵义市 瑞安花园梦竹网吧
124 61.189.191.248 61.189.191.251 贵州省遵义市 电信
125 61.189.191.252 61.189.191.252 贵州省遵义市 快乐网吧
126 61.189.191.253 61.189.192.6 贵州省遵义市 电信
127 61.189.192.7 61.189.192.7 贵州省遵义市 余庆县望月网吧
128 61.189.192.8 61.189.192.73 贵州省遵义市 电信
129 61.189.192.74 61.189.192.74 贵州省遵义市 遵义师范学校
130 61.189.192.75 61.189.192.79 贵州省遵义市 电信
131 61.189.192.80 61.189.192.80 贵州省遵义市 万维网吧(瑞安花园)
132 61.189.192.81 61.189.193.10 贵州省遵义市 电信
133 61.189.193.11 61.189.193.11 贵州省遵义市 住居鸿雁网吧(住居)
134 61.189.193.12 61.189.193.12 贵州省遵义市 蜘蛛网吧(明珠阁)
135 61.189.193.13 61.189.193.13 贵州省遵义市 华海网络
136 61.189.193.14 61.189.193.17 贵州省遵义市 电信
137 61.189.193.18 61.189.193.18 贵州省遵义市 绿洲网吧(万里路)
138 61.189.193.19 61.189.193.19 贵州省遵义市 新浪网吧(住居)
139 61.189.193.20 61.189.193.20 贵州省遵义市 先锋网吧(住居)
140 61.189.193.21 61.189.193.21 贵州省遵义市 温馨网吧(住居)
141 61.189.193.22 61.189.193.22 贵州省遵义市 电信
142 61.189.193.23 61.189.193.23 贵州省遵义市 芝麻开花网吧
143 61.189.193.24 61.189.193.24 贵州省遵义市 兰色网吧(瑞安花园)
144 61.189.193.25 61.189.193.25 贵州省遵义市 飞跃网吧(管井路)
145 61.189.193.26 61.189.193.26 贵州省遵义市 电信
146 61.189.193.27 61.189.193.27 贵州省遵义市 兰地球网络
147 61.189.193.28 61.189.193.40 贵州省遵义市 电信
148 61.189.193.41 61.189.193.41 贵州省遵义市 新创意网络
149 61.189.193.42 61.189.193.52 贵州省遵义市 电信
150 61.189.193.53 61.189.193.53 贵州省遵义市 e龙网吧(白沙路)
151 61.189.193.54 61.189.193.54 贵州省遵义市 世纪星连锁网吧
152 61.189.193.55 61.189.193.55 贵州省遵义市 小熊网吧(瑞安花园)
153 61.189.193.56 61.189.193.137 贵州省遵义市 电信
154 61.189.193.138 61.189.193.138 贵州省遵义市 风行网吧(大连路医学院对面)
155 61.189.193.139 61.189.193.142 贵州省遵义市 电信
156 61.189.193.143 61.189.193.143 贵州省遵义市 银沙桥湛蓝网吧
157 61.189.193.144 61.189.196.5 贵州省遵义市 电信
158 61.189.196.6 61.189.196.6 贵州省遵义市遵义县 南白聊缘网吧
159 61.189.196.7 61.189.196.7 贵州省遵义市遵义县 南白千年网吧
160 61.189.196.8 61.189.196.8 贵州省遵义市遵义县 南白智能达网吧
161 61.189.196.9 61.189.196.9 贵州省遵义市遵义县 第二中学
162 61.189.196.10 61.189.196.11 贵州省遵义市 电信
163 61.189.196.12 61.189.196.12 贵州省遵义市遵义县 往事/天天网吧
164 61.189.196.13 61.189.196.15 贵州省遵义市 电信
165 61.189.196.16 61.189.196.16 贵州省遵义市遵义县 南白留情网吧
166 61.189.196.17 61.189.196.30 贵州省遵义市 电信
167 61.189.196.31 61.189.196.31 贵州省遵义市遵义县 新概念网吧
168 61.189.196.32 61.189.196.35 贵州省遵义市 电信
169 61.189.196.36 61.189.196.36 贵州省遵义市遵义县 飞腾网吧
170 61.189.196.37 61.189.196.37 贵州省遵义市 电信
171 61.189.196.38 61.189.196.38 贵州省遵义市 赤水一中
172 61.189.196.39 61.189.196.39 贵州省遵义市 电信
173 61.189.196.40 61.189.196.40 贵州省遵义市 赤水三中
174 61.189.196.41 61.189.196.41 贵州省遵义市 电信
175 61.189.196.42 61.189.196.42 贵州省遵义市遵义县 南白王朝网吧
176 61.189.196.43 61.189.196.55 贵州省遵义市 电信
177 61.189.196.56 61.189.196.56 贵州省遵义市 赤水市赤天化集团
178 61.189.196.57 61.189.196.82 贵州省遵义市 电信
179 61.189.196.83 61.189.196.83 贵州省遵义市湄潭县 东方网吧
180 61.189.196.84 61.189.196.88 贵州省遵义市 电信
181 61.189.196.89 61.189.196.89 贵州省遵义市 正安县沙龟网吧
182 61.189.196.90 61.189.196.94 贵州省遵义市 电信
183 61.189.196.95 61.189.196.95 贵州省遵义市 正安县心语网吧
184 61.189.196.96 61.189.196.120 贵州省遵义市 电信
185 61.189.196.121 61.189.196.121 贵州省遵义市仁怀市 老县府网吧
186 61.189.196.122 61.189.196.125 贵州省遵义市 电信
187 61.189.196.126 61.189.196.126 贵州省遵义市赤水市 闲人网吧
188 61.189.196.127 61.189.197.255 贵州省遵义市 电信
189 61.236.195.0 61.236.197.162 贵州省遵义市 中移铁通
190 61.236.197.163 61.236.197.163 贵州省遵义市 安顺安吉厂友源网吧
191 61.236.197.164 61.236.198.255 贵州省遵义市 中移铁通
192 103.238.44.0 103.238.47.255 贵州省遵义市 长城宽带
193 106.32.64.0 106.32.75.255 贵州省遵义市 电信
194 106.32.76.0 106.32.76.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
195 106.32.77.0 106.32.126.255 贵州省遵义市 电信
196 106.32.127.0 106.32.127.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
197 106.32.128.0 106.32.133.255 贵州省遵义市 电信
198 106.32.134.0 106.32.134.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
199 106.32.135.0 106.32.255.255 贵州省遵义市 电信
200 111.85.11.0 111.85.11.1 贵州省遵义市 联通
201 111.85.11.2 111.85.11.2 贵州省遵义市
202 111.85.11.3 111.85.11.255 贵州省遵义市 联通
203 111.85.100.0 111.85.101.255 贵州省遵义市桐梓县 联通
204 111.85.102.0 111.85.107.255 贵州省遵义市 联通
205 111.85.108.0 111.85.108.255 贵州省遵义市遵义县 联通
206 111.85.109.0 111.85.109.255 贵州省遵义市绥阳县 联通
207 111.85.110.0 111.85.111.255 贵州省遵义市 联通
208 111.85.231.0 111.85.231.255 贵州省遵义市 联通
209 111.122.0.0 111.122.20.255 贵州省遵义市 电信
210 111.122.21.0 111.122.21.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
211 111.122.22.0 111.122.46.255 贵州省遵义市 电信
212 111.122.47.0 111.122.47.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
213 111.122.48.0 111.122.95.255 贵州省遵义市 电信
214 111.124.0.0 111.124.10.255 贵州省遵义市 电信
215 111.124.11.0 111.124.15.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
216 111.124.16.0 111.124.16.255 贵州省遵义市习水县 电信
217 111.124.17.0 111.124.17.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
218 111.124.18.0 111.124.18.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
219 111.124.19.0 111.124.19.255 贵州省遵义市习水县 电信
220 111.124.20.0 111.124.21.255 贵州省遵义市 电信
221 111.124.22.0 111.124.22.255 贵州省遵义市习水县 电信
222 111.124.23.0 111.124.25.255 贵州省遵义市 电信
223 111.124.26.0 111.124.26.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
224 111.124.27.0 111.124.42.255 贵州省遵义市 电信
225 111.124.43.0 111.124.43.255 贵州省遵义市凤冈县 电信
226 111.124.44.0 111.124.94.255 贵州省遵义市 电信
227 111.124.194.0 111.124.198.255 贵州省遵义市 电信
228 111.124.199.0 111.124.199.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
229 111.124.200.0 111.124.210.255 贵州省遵义市 电信
230 111.124.211.0 111.124.211.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
231 111.124.212.0 111.124.224.255 贵州省遵义市 电信
232 114.135.10.0 114.135.10.203 贵州省遵义市 电信
233 114.135.10.204 114.135.10.204 贵州省遵义市 舟水桥太平洋网吧
234 114.135.10.205 114.135.10.255 贵州省遵义市 电信
235 114.135.11.0 114.135.11.255 贵州省遵义市凤冈县 电信
236 114.135.12.0 114.135.12.255 贵州省遵义市 电信
237 114.135.13.0 114.135.13.255 贵州省遵义市湄潭县 电信
238 114.135.14.0 114.135.14.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
239 114.135.15.0 114.135.15.255 贵州省遵义市 电信
240 114.139.0.0 114.139.35.255 贵州省遵义市 电信
241 114.139.36.0 114.139.36.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
242 114.139.37.0 114.139.53.255 贵州省遵义市 电信
243 114.139.54.0 114.139.54.255 贵州省遵义市赤水市 电信
244 114.139.55.0 114.139.59.255 贵州省遵义市 电信
245 114.139.60.0 114.139.60.255 贵州省遵义市习水县 电信
246 114.139.61.0 114.139.71.255 贵州省遵义市 电信
247 114.139.72.0 114.139.72.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
248 114.139.73.0 114.139.74.255 贵州省遵义市 电信
249 114.139.75.0 114.139.75.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
250 114.139.76.0 114.139.96.255 贵州省遵义市 电信
251 117.135.239.0 117.135.239.255 贵州省遵义市 移动
252 119.0.64.0 119.0.65.255 贵州省遵义市 电信
253 119.0.66.0 119.0.66.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
254 119.0.67.0 119.0.99.255 贵州省遵义市 电信
255 119.0.100.0 119.0.100.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
256 119.0.101.0 119.0.106.255 贵州省遵义市 电信
257 119.0.107.0 119.0.107.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
258 119.0.108.0 119.0.127.255 贵州省遵义市 电信
259 119.1.144.0 119.1.144.39 贵州省遵义市 电信
260 119.1.144.40 119.1.144.40 贵州省遵义市 日月潭网吧
261 119.1.144.41 119.1.144.97 贵州省遵义市 电信
262 119.1.144.98 119.1.144.98 贵州省遵义市 E时空网络会所(香港路2号楼)
263 119.1.144.99 119.1.147.149 贵州省遵义市 电信
264 119.1.147.150 119.1.147.150 贵州省遵义市遵义县 三渡镇秀采网吧
265 119.1.147.151 119.1.159.72 贵州省遵义市 电信
266 119.1.159.73 119.1.159.73 贵州省遵义市 长征镇鸿豆网吧
267 119.1.159.74 119.1.159.147 贵州省遵义市 电信
268 119.1.159.148 119.1.159.148 贵州省遵义市 火柴厂强者网吧
269 119.1.159.149 119.1.159.255 贵州省遵义市 电信
270 121.49.224.0 121.49.239.255 贵州省遵义市 遵义师范学院
271 202.98.192.231 202.98.192.231 贵州省遵义市 一刀网吧
272 202.98.208.0 202.98.208.34 贵州省遵义市 电信
273 202.98.208.35 202.98.208.35 贵州省遵义市 赤水市赤天化集团
274 202.98.208.36 202.98.208.49 贵州省遵义市 电信
275 202.98.208.50 202.98.208.50 贵州省遵义市 上海路蓝地球网吧
276 202.98.208.51 202.98.210.176 贵州省遵义市 电信
277 202.98.210.177 202.98.210.177 贵州省遵义市 聊缘网吧(西大街)
278 202.98.210.178 202.98.210.178 贵州省遵义市 南白镇新概念网吧(常青园路)
279 202.98.210.179 202.98.210.213 贵州省遵义市 电信
280 202.98.210.214 202.98.210.214 贵州省遵义市遵义县 团溪镇利人网吧(中华路)
281 202.98.210.215 202.98.210.227 贵州省遵义市 电信
282 202.98.210.228 202.98.210.228 贵州省遵义市遵义县 山盆小学
283 202.98.210.229 202.98.210.239 贵州省遵义市 电信
284 202.98.210.240 202.98.210.240 贵州省遵义市 雕刻时光网吧(东大街十字路口
285 202.98.210.241 202.98.210.248 贵州省遵义市 电信
286 202.98.210.249 202.98.210.249 贵州省遵义市 南北明启网吧
287 202.98.210.250 202.98.221.3 贵州省遵义市 电信
288 202.98.221.4 202.98.221.4 贵州省遵义市 翔仔网吧
289 202.98.221.5 202.98.221.23 贵州省遵义市 电信
290 202.98.221.24 202.98.221.24 贵州省遵义市 心情网络
291 202.98.221.25 202.98.221.43 贵州省遵义市 电信
292 202.98.221.44 202.98.221.44 贵州省遵义市 烟叶有限公司
293 202.98.221.45 202.98.221.46 贵州省遵义市 电信
294 202.98.221.47 202.98.221.47 贵州省遵义市 生活网吧(遵义医学院)
295 202.98.221.48 202.98.221.118 贵州省遵义市 电信
296 202.98.221.119 202.98.221.121 贵州省遵义市 遵义市医学院
297 202.98.221.122 202.98.221.123 贵州省遵义市 电信
298 202.98.221.124 202.98.221.124 贵州省遵义市 鑫峰网吧(遵义医学院)
299 202.98.221.125 202.98.221.187 贵州省遵义市 电信
300 202.98.221.188 202.98.221.188 贵州省遵义市 泗渡镇欢欢网吧
301 202.98.221.189 202.98.222.108 贵州省遵义市 电信
302 202.98.222.109 202.98.222.109 贵州省遵义市 风驰网络(雨水路)
303 202.98.222.110 202.98.223.193 贵州省遵义市 电信
304 202.98.223.194 202.98.223.194 贵州省遵义市 北京路口明辉网吧
305 202.98.223.195 202.98.223.203 贵州省遵义市 电信
306 202.98.223.204 202.98.223.204 贵州省遵义市 南白县假日网吧
307 202.98.223.205 202.98.223.255 贵州省遵义市 电信
308 211.83.160.0 211.83.175.255 贵州省遵义市 遵义医学院
309 218.86.220.0 218.86.220.253 贵州省遵义市 电信
310 218.86.220.254 218.86.220.254 贵州省遵义市 狮山大酒店
311 218.86.220.255 218.86.222.13 贵州省遵义市 电信
312 218.86.222.14 218.86.222.14 贵州省遵义市 凤冈县记忆网吧
313 218.86.222.15 218.86.222.18 贵州省遵义市 电信
314 218.86.222.19 218.86.222.19 贵州省遵义市仁怀市 聚人网吧
315 218.86.222.20 218.86.222.29 贵州省遵义市 电信
316 218.86.222.30 218.86.222.30 贵州省遵义市赤水市 梦幻网吧
317 218.86.222.31 218.86.222.33 贵州省遵义市 电信
318 218.86.222.34 218.86.222.34 贵州省遵义市绥阳县 太子网吧
319 218.86.222.35 218.86.222.43 贵州省遵义市 电信
320 218.86.222.44 218.86.222.44 贵州省遵义市 余庆县构皮滩清清网吧
321 218.86.222.45 218.86.222.50 贵州省遵义市 电信
322 218.86.222.51 218.86.222.51 贵州省遵义市绥阳县 前线网吧
323 218.86.222.52 218.86.222.52 贵州省遵义市绥阳县 非常网吧
324 218.86.222.53 218.86.222.53 贵州省遵义市绥阳县 绝对网吧
325 218.86.222.54 218.86.222.54 贵州省遵义市绥阳县 先锋网吧
326 218.86.222.55 218.86.222.55 贵州省遵义市绥阳县 天宇网吧
327 218.86.222.56 218.86.222.56 贵州省遵义市绥阳县 前线网吧
328 218.86.222.57 218.86.222.66 贵州省遵义市 电信
329 218.86.222.67 218.86.222.67 贵州省遵义市习水县 星际网吧
330 218.86.222.68 218.86.222.68 贵州省遵义市 电信
331 218.86.222.69 218.86.222.69 贵州省遵义市习水县 添强网吧
332 218.86.222.70 218.86.222.70 贵州省遵义市 电信
333 218.86.222.71 218.86.222.71 贵州省遵义市习水县 可乐网吧
334 218.86.222.72 218.86.222.72 贵州省遵义市桐梓县 飞宇网络
335 218.86.222.73 218.86.222.73 贵州省遵义市习水县 网虫居网吧
336 218.86.222.74 218.86.222.74 贵州省遵义市 电信
337 218.86.222.75 218.86.222.75 贵州省遵义市桐梓县 长征南路幻影网络
338 218.86.222.76 218.86.222.76 贵州省遵义市习水县 星际网吧
339 218.86.222.77 218.86.222.80 贵州省遵义市 电信
340 218.86.222.81 218.86.222.81 贵州省遵义市桐梓县 根据地网吧
341 218.86.222.82 218.86.222.84 贵州省遵义市 电信
342 218.86.222.85 218.86.222.85 贵州省遵义市 南天门网吧
343 218.86.222.86 218.86.222.87 贵州省遵义市 电信
344 218.86.222.88 218.86.222.88 贵州省遵义市桐梓县 蓝光网吧
345 218.86.222.89 218.86.222.89 贵州省遵义市桐梓县 根据地网吧
346 218.86.222.90 218.86.222.93 贵州省遵义市 电信
347 218.86.222.94 218.86.222.94 贵州省遵义市桐梓县 步行街永盛网吧
348 218.86.222.95 218.86.222.103 贵州省遵义市 电信
349 218.86.222.104 218.86.222.104 贵州省遵义市绥阳县 奔腾网吧
350 218.86.222.105 218.86.222.114 贵州省遵义市 电信
351 218.86.222.115 218.86.222.115 贵州省遵义市 余庆县构皮滩E时代吧
352 218.86.222.116 218.86.222.117 贵州省遵义市 电信
353 218.86.222.118 218.86.222.118 贵州省遵义市绥阳县 世纪网络
354 218.86.222.119 218.86.222.124 贵州省遵义市 电信
355 218.86.222.125 218.86.222.125 贵州省遵义市 余庆县鱼摆摆网吧
356 218.86.222.126 218.86.222.126 贵州省遵义市 知心网吧(南京路)
357 218.86.222.127 218.86.223.28 贵州省遵义市 电信
358 218.86.223.29 218.86.223.29 贵州省遵义市 三岔郑家网吧
359 218.86.223.30 218.86.227.255 贵州省遵义市 电信
360 218.201.211.0 218.201.215.255 贵州省遵义市 移动
361 218.201.230.0 218.201.230.255 贵州省遵义市 移动
362 218.201.239.0 218.201.239.255 贵州省遵义市 移动
363 219.141.64.0 219.141.69.7 贵州省遵义市 电信
364 219.141.69.8 219.141.69.8 贵州省遵义市 南宫山风云网吧
365 219.141.69.9 219.141.69.69 贵州省遵义市 电信
366 219.141.69.70 219.141.69.70 贵州省遵义市 迎宾网吧
367 219.141.69.71 219.141.69.99 贵州省遵义市 电信
368 219.141.69.100 219.141.69.100 贵州省遵义市湄潭县 萨巴克网吧
369 219.141.69.101 219.141.70.4 贵州省遵义市 电信
370 219.141.70.5 219.141.70.5 贵州省遵义市习水县 蓝岛网城
371 219.141.70.6 219.141.70.8 贵州省遵义市 电信
372 219.141.70.9 219.141.70.9 贵州省遵义市 正安县一中
373 219.141.70.10 219.141.70.11 贵州省遵义市 电信
374 219.141.70.12 219.141.70.12 贵州省遵义市 正安县大众网吧(步行街)
375 219.141.70.13 219.141.70.36 贵州省遵义市 电信
376 219.141.70.37 219.141.70.37 贵州省遵义市习水县 飞越网吧
377 219.141.70.38 219.141.70.38 贵州省遵义市习水县 银河网吧
378 219.141.70.39 219.141.70.41 贵州省遵义市 电信
379 219.141.70.42 219.141.70.42 贵州省遵义市 自由海洋网吧
380 219.141.70.43 219.141.70.43 贵州省遵义市 E舞天下网吧
381 219.141.70.44 219.141.70.50 贵州省遵义市 电信
382 219.141.70.51 219.141.70.51 贵州省遵义市桐梓县 千喜网吧
383 219.141.70.52 219.141.70.52 贵州省遵义市 电信
384 219.141.70.53 219.141.70.53 贵州省遵义市 正安县多多网吧
385 219.141.70.54 219.141.70.54 贵州省遵义市 正安县心语网吧
386 219.141.70.55 219.141.70.56 贵州省遵义市 电信
387 219.141.70.57 219.141.70.57 贵州省遵义市绥阳县 新力量网吧
388 219.141.70.58 219.141.70.71 贵州省遵义市 电信
389 219.141.70.72 219.141.70.72 贵州省遵义市赤水市 蓝天网吧
390 219.141.70.73 219.141.70.73 贵州省遵义市赤水市 金长城网吧
391 219.141.70.74 219.141.70.74 贵州省遵义市赤水市 新世纪网吧
392 219.141.70.75 219.141.70.75 贵州省遵义市 赤水飞跃网吧
393 219.141.70.76 219.141.70.76 贵州省遵义市 赤水新浪网吧
394 219.141.70.77 219.141.70.78 贵州省遵义市 电信
395 219.141.70.79 219.141.70.79 贵州省遵义市 赤水建兴网吧
396 219.141.70.80 219.141.70.80 贵州省遵义市 赤水曙光网吧
397 219.141.70.81 219.141.70.81 贵州省遵义市 赤水蓝岛网吧
398 219.141.70.82 219.141.70.82 贵州省遵义市赤水市 玩家网吧
399 219.141.70.83 219.141.70.83 贵州省遵义市 电信
400 219.141.70.84 219.141.70.84 贵州省遵义市赤水市 焦点网吧
401 219.141.70.85 219.141.70.119 贵州省遵义市 电信
402 219.141.70.120 219.141.70.120 贵州省遵义市 云峰网吧
403 219.141.70.121 219.141.70.129 贵州省遵义市 电信
404 219.141.70.130 219.141.70.130 贵州省遵义市遵义县 世纪网吧
405 219.141.70.131 219.141.70.131 贵州省遵义市绥阳县 超越网吧
406 219.141.70.132 219.141.70.132 贵州省遵义市 电信
407 219.141.70.133 219.141.70.133 贵州省遵义市遵义县 QQ网吧
408 219.141.70.134 219.141.70.136 贵州省遵义市 电信
409 219.141.70.137 219.141.70.137 贵州省遵义市仁怀市 仁怀时尚网吧
410 219.141.70.138 219.141.70.144 贵州省遵义市 电信
411 219.141.70.145 219.141.70.145 贵州省遵义市习水县 添强网吧
412 219.141.70.146 219.141.70.146 贵州省遵义市习水县 蓝岛网吧
413 219.141.70.147 219.141.70.147 贵州省遵义市习水县 成功网吧
414 219.141.70.148 219.141.70.148 贵州省遵义市习水县 际星网吧
415 219.141.70.149 219.141.70.149 贵州省遵义市习水县 九色鹿网吧
416 219.141.70.150 219.141.70.150 贵州省遵义市习水县 网虫居网吧
417 219.141.70.151 219.141.70.151 贵州省遵义市习水县 时空隧道网吧
418 219.141.70.152 219.141.70.152 贵州省遵义市习水县 腾龙网吧
419 219.141.70.153 219.141.70.153 贵州省遵义市习水县 飞越网吧
420 219.141.70.154 219.141.70.154 贵州省遵义市习水县 城市之星网吧
421 219.141.70.155 219.141.70.155 贵州省遵义市习水县 竹雨网吧
422 219.141.70.156 219.141.70.164 贵州省遵义市 电信
423 219.141.70.165 219.141.70.165 贵州省遵义市红花岗区 日月潭网吧(外环路交警大队对面)
424 219.141.70.166 219.141.70.166 贵州省遵义市 电信
425 219.141.70.167 219.141.70.167 贵州省遵义市 明辉网吧
426 219.141.70.168 219.141.70.171 贵州省遵义市 电信
427 219.141.70.172 219.141.70.172 贵州省遵义市 明辉网吧
428 219.141.70.173 219.141.70.187 贵州省遵义市 电信
429 219.141.70.188 219.141.70.188 贵州省遵义市红花岗区 自由港网吧(延安路499号)
430 219.141.70.189 219.141.70.189 贵州省遵义市 电信
431 219.141.70.190 219.141.70.190 贵州省遵义市 蓝岛网吧
432 219.141.70.191 219.141.70.218 贵州省遵义市 电信
433 219.141.70.219 219.141.70.219 贵州省遵义市 奔腾网吧(桃溪路口)
434 219.141.70.220 219.141.71.255 贵州省遵义市 电信
435 220.172.86.0 220.172.90.6 贵州省遵义市 电信
436 220.172.90.7 220.172.90.7 贵州省遵义市 正安县神舟电脑(北苑商业中心)
437 220.172.90.8 220.172.90.21 贵州省遵义市 电信
438 220.172.90.22 220.172.90.22 贵州省遵义市仁怀市 聚人网吧
439 220.172.90.23 220.172.90.231 贵州省遵义市 电信
440 220.172.90.232 220.172.90.232 贵州省遵义市遵义县 鸭溪镇春韵网吧
441 220.172.90.233 220.172.104.1 贵州省遵义市 电信
442 220.172.104.2 220.172.104.2 贵州省遵义市 新时尚网吧
443 220.172.104.3 220.172.104.3 贵州省遵义市 牛牛网吧
444 220.172.104.4 220.172.104.4 贵州省遵义市 蓝星网吧(上海路荷花池)
445 220.172.104.5 220.172.104.5 贵州省遵义市 梦幻网吧
446 220.172.104.6 220.172.104.6 贵州省遵义市 宁波路战影网吧
447 220.172.104.7 220.172.104.7 贵州省遵义市 南科网吧
448 220.172.104.8 220.172.104.8 贵州省遵义市 情系绿岛网吧
449 220.172.104.9 220.172.104.9 贵州省遵义市 巴巴拉网吧
450 220.172.104.10 220.172.104.10 贵州省遵义市 情系绿岛网吧(香港路路岛花园附楼2楼)
451 220.172.104.11 220.172.104.11 贵州省遵义市 迪迪网吧
452 220.172.104.12 220.172.104.12 贵州省遵义市 上海路战影网吧
453 220.172.104.13 220.172.104.13 贵州省遵义市 雷霆网吧(遵义医学院)
454 220.172.104.14 220.172.104.14 贵州省遵义市 江源网吧(遵义医学院)
455 220.172.104.15 220.172.104.15 贵州省遵义市 飞碟网吧(遵义医学院)
456 220.172.104.16 220.172.104.16 贵州省遵义市 红色风暴网吧(大连路)
457 220.172.104.17 220.172.104.17 贵州省遵义市 无极限网吧(香港路)
458 220.172.104.18 220.172.104.18 贵州省遵义市 兴友网吧
459 220.172.104.19 220.172.104.19 贵州省遵义市 无极限网络(北京路口)
460 220.172.104.20 220.172.104.21 贵州省遵义市 电信
461 220.172.104.22 220.172.104.22 贵州省遵义市 金宇网吧
462 220.172.104.23 220.172.104.23 贵州省遵义市 江滨网吧
463 220.172.104.24 220.172.104.24 贵州省遵义市 飞天网吧
464 220.172.104.25 220.172.104.55 贵州省遵义市 电信
465 220.172.104.56 220.172.104.56 贵州省遵义市 神话网吧(茅草铺)
466 220.172.104.57 220.172.104.65 贵州省遵义市 电信
467 220.172.104.66 220.172.104.66 贵州省遵义市 深蓝网吧
468 220.172.104.67 220.172.104.68 贵州省遵义市 电信
469 220.172.104.69 220.172.104.69 贵州省遵义市 焦点网吧
470 220.172.104.70 220.172.104.70 贵州省遵义市 芝麻开花网吧
471 220.172.104.71 220.172.104.71 贵州省遵义市 情缘网吧
472 220.172.104.72 220.172.104.72 贵州省遵义市 明珠网吧
473 220.172.104.73 220.172.104.73 贵州省遵义市 往事如风
474 220.172.104.74 220.172.104.74 贵州省遵义市 风尚网吧(中华路兰桂坊二楼)
475 220.172.104.75 220.172.104.75 贵州省遵义市 百战经典网吧
476 220.172.104.76 220.172.104.76 贵州省遵义市 付成网吧
477 220.172.104.77 220.172.104.77 贵州省遵义市 电信
478 220.172.104.78 220.172.104.78 贵州省遵义市 杨家巷幸福网吧
479 220.172.104.79 220.172.104.79 贵州省遵义市 闲人网吧
480 220.172.104.80 220.172.104.80 贵州省遵义市 轻松网吧
481 220.172.104.81 220.172.104.81 贵州省遵义市 心语网吧
482 220.172.104.82 220.172.104.82 贵州省遵义市 新时代网吧
483 220.172.104.83 220.172.104.83 贵州省遵义市 新大陆网吧(北京路电影院旁)
484 220.172.104.84 220.172.104.84 贵州省遵义市 中华北路傲世至尊网吧
485 220.172.104.85 220.172.104.85 贵州省遵义市 影子网络(住居)
486 220.172.104.86 220.172.104.86 贵州省遵义市 鸿豆网吧(住居)
487 220.172.104.87 220.172.104.87 贵州省遵义市 先锋网吧(中华路幸福巷)
488 220.172.104.88 220.172.104.89 贵州省遵义市 电信
489 220.172.104.90 220.172.104.90 贵州省遵义市 安逸科技
490 220.172.104.91 220.172.104.98 贵州省遵义市 电信
491 220.172.104.99 220.172.104.99 贵州省遵义市 华海网吧(华海大酒店内)
492 220.172.104.100 220.172.104.100 贵州省遵义市 丁字口北斗星网吧
493 220.172.104.101 220.172.104.101 贵州省遵义市 浪谷网吧
494 220.172.104.102 220.172.104.102 贵州省遵义市 电信
495 220.172.104.103 220.172.104.103 贵州省遵义市 胜者网吧(延安路386号)
496 220.172.104.104 220.172.104.104 贵州省遵义市 新东方网吧
497 220.172.104.105 220.172.104.105 贵州省遵义市 90网吧
498 220.172.104.106 220.172.104.106 贵州省遵义市 电信
499 220.172.104.107 220.172.104.107 贵州省遵义市 浓情网络
500 220.172.104.108 220.172.104.111 贵州省遵义市 星达网吧(沙河小区)
501 220.172.104.112 220.172.104.112 贵州省遵义市 自由港网吧
502 220.172.104.113 220.172.104.117 贵州省遵义市 电信
503 220.172.104.118 220.172.104.118 贵州省遵义市 烟草公司
504 220.172.104.119 220.172.104.122 贵州省遵义市 电信
505 220.172.104.123 220.172.104.123 贵州省遵义市 鸿鑫网吧(丁字口建国酒店4楼)
506 220.172.104.124 220.172.104.129 贵州省遵义市 电信
507 220.172.104.130 220.172.104.130 贵州省遵义市 e龙网络
508 220.172.104.131 220.172.104.152 贵州省遵义市 电信
509 220.172.104.153 220.172.104.153 贵州省遵义市 碧云路捞沙巷天音网吧
510 220.172.104.154 220.172.104.157 贵州省遵义市 电信
511 220.172.104.158 220.172.104.158 贵州省遵义市 蓝地球网吧
512 220.172.104.159 220.172.104.161 贵州省遵义市 电信
513 220.172.104.162 220.172.104.162 贵州省遵义市 明斯克网吧(上海路)
514 220.172.104.163 220.172.104.163 贵州省遵义市汇川区 飓风网吧(汇川2路)
515 220.172.104.164 220.172.104.164 贵州省遵义市 博维网吧
516 220.172.104.165 220.172.104.166 贵州省遵义市 电信
517 220.172.104.167 220.172.104.167 贵州省遵义市 神迹网吧
518 220.172.104.168 220.172.104.168 贵州省遵义市 畅想网吧
519 220.172.104.169 220.172.104.173 贵州省遵义市 电信
520 220.172.104.174 220.172.104.174 贵州省遵义市 皇家方舟网吧(上海路)
521 220.172.104.175 220.172.104.194 贵州省遵义市 电信
522 220.172.104.195 220.172.104.195 贵州省遵义市 余庆县蓝色沸点网吧
523 220.172.104.196 220.172.104.196 贵州省遵义市 余庆雨轩网吧
524 220.172.104.197 220.172.104.200 贵州省遵义市 电信
525 220.172.104.201 220.172.104.201 贵州省遵义市 余庆县网民俱乐部
526 220.172.104.202 220.172.104.229 贵州省遵义市 电信
527 220.172.104.230 220.172.104.230 贵州省遵义市 仁怀市浪潮网吧
528 220.172.104.231 220.172.104.232 贵州省遵义市 电信
529 220.172.104.233 220.172.104.233 贵州省遵义市 聚人网吧(仁怀)
530 220.172.104.234 220.172.107.200 贵州省遵义市 电信
531 220.172.107.201 220.172.107.201 贵州省遵义市 泗渡镇欢欢网吧
532 220.172.107.202 220.172.111.255 贵州省遵义市 电信
533 220.172.112.0 220.172.112.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
534 220.172.113.0 220.172.115.255 贵州省遵义市 电信
535 220.172.140.196 220.172.140.196 贵州省遵义市 余庆雨轩网吧
536 220.197.176.0 220.197.177.233 贵州省遵义市 联通
537 220.197.177.234 220.197.177.234 贵州省遵义市 联通网苑向左向右网络(报业大厦)
538 220.197.177.235 220.197.179.255 贵州省遵义市 联通
539 221.13.32.0 221.13.34.145 贵州省遵义市 联通
540 221.13.34.147 221.13.50.129 贵州省遵义市 联通
541 221.13.50.130 221.13.50.132 贵州省遵义市 烟叶有限公司
542 221.13.50.133 221.13.52.255 贵州省遵义市 联通
543 221.13.53.0 221.13.53.255 贵州省遵义市正安县 联通
544 221.13.54.0 221.13.61.255 贵州省遵义市 联通
545 221.13.63.0 221.13.63.255 贵州省遵义市红花岗区 联通
546 222.19.128.0 222.19.143.255 贵州省遵义市 遵义师范学院教育网
547 222.54.48.0 222.54.63.255 贵州省遵义市 中移铁通
548 222.54.129.0 222.54.129.255 贵州省遵义市 中移铁通
549 222.86.49.0 222.86.58.3 贵州省遵义市 电信
550 222.86.58.4 222.86.58.4 贵州省遵义市 天赐网吧(和平路三友书屋)
551 222.86.58.5 222.86.62.227 贵州省遵义市 电信
552 222.86.62.228 222.86.62.228 贵州省遵义市 翔翔网吧(南舟路)
553 222.86.62.229 222.86.62.235 贵州省遵义市 电信
554 222.86.62.236 222.86.62.236 贵州省遵义市 红花岗区政府对面汇众网吧
555 222.86.62.237 222.86.62.249 贵州省遵义市 电信
556 222.86.62.250 222.86.62.250 贵州省遵义市 小凉水井鑫东海网吧
557 222.86.62.251 222.86.62.253 贵州省遵义市 电信
558 222.86.62.254 222.86.62.254 贵州省遵义市 忠庄蓝色魅力网吧
559 222.86.62.255 222.86.66.33 贵州省遵义市 电信
560 222.86.66.34 222.86.66.34 贵州省遵义市赤水市 蓝地球网吧
561 222.86.66.35 222.86.66.35 贵州省遵义市赤水市 金长城网吧
562 222.86.66.36 222.86.66.36 贵州省遵义市 电信
563 222.86.66.37 222.86.66.37 贵州省遵义市赤水市 现代网吧
564 222.86.66.38 222.86.66.38 贵州省遵义市赤水市 新世纪网吧
565 222.86.66.39 222.86.66.39 贵州省遵义市赤水市 蓝天网吧
566 222.86.66.40 222.86.66.41 贵州省遵义市 电信
567 222.86.66.42 222.86.66.42 贵州省遵义市赤水市 西门粮店时达网吧
568 222.86.66.43 222.86.66.45 贵州省遵义市 电信
569 222.86.66.46 222.86.66.46 贵州省遵义市赤水市 森林网吧
570 222.86.66.47 222.86.66.48 贵州省遵义市 电信
571 222.86.66.49 222.86.66.49 贵州省遵义市赤水市 金山网吧
572 222.86.66.50 222.86.66.54 贵州省遵义市 电信
573 222.86.66.55 222.86.66.55 贵州省遵义市赤水市 曙光网吧(荷花池)
574 222.86.66.56 222.86.66.77 贵州省遵义市 电信
575 222.86.66.78 222.86.66.78 贵州省遵义市遵义县 南白新时代网吧
576 222.86.66.79 222.86.66.79 贵州省遵义市 电信
577 222.86.66.80 222.86.66.80 贵州省遵义市遵义县 南白新概念网吧
578 222.86.66.81 222.86.66.85 贵州省遵义市 电信
579 222.86.66.86 222.86.66.86 贵州省遵义市遵义县 南白留情网吧
580 222.86.66.87 222.86.66.87 贵州省遵义市 电信
581 222.86.66.88 222.86.66.88 贵州省遵义市遵义县 南白飞腾网吧
582 222.86.66.89 222.86.66.93 贵州省遵义市 电信
583 222.86.66.94 222.86.66.94 贵州省遵义市遵义县 南白天天网吧
584 222.86.66.95 222.86.66.151 贵州省遵义市 电信
585 222.86.66.152 222.86.66.152 贵州省遵义市 务川县一中路多多网络
586 222.86.66.153 222.86.66.162 贵州省遵义市 电信
587 222.86.66.163 222.86.66.163 贵州省遵义市道真县 科技网吧(正兴花园)
588 222.86.66.164 222.86.86.16 贵州省遵义市 电信
589 222.86.86.17 222.86.86.17 贵州省遵义市 雨之光网络会所(海尔大道茶果公司综合楼A栋2楼)
590 222.86.86.18 222.86.86.26 贵州省遵义市 电信
591 222.86.86.27 222.86.86.27 贵州省遵义市 海尔大道竞技神网吧
592 222.86.86.28 222.86.86.68 贵州省遵义市 电信
593 222.86.86.69 222.86.86.69 贵州省遵义市 敏香琳网吧(广州路)
594 222.86.86.70 222.86.86.77 贵州省遵义市 电信
595 222.86.86.78 222.86.86.79 贵州省遵义市 遵义师范学院
596 222.86.86.80 222.86.87.255 贵州省遵义市 电信
597 222.86.88.0 222.86.88.3 贵州省遵义市桐梓县 电信
598 222.86.88.4 222.86.88.4 贵州省遵义市桐梓县 群星网吧
599 222.86.88.5 222.86.88.5 贵州省遵义市桐梓县 电信
600 222.86.88.6 222.86.88.6 贵州省遵义市桐梓县 世纪网吧
601 222.86.88.7 222.86.88.7 贵州省遵义市桐梓县 龙城网吧
602 222.86.88.8 222.86.88.12 贵州省遵义市桐梓县 电信
603 222.86.88.13 222.86.88.13 贵州省遵义市桐梓县 北苑网吧(北大门)
604 222.86.88.14 222.86.88.40 贵州省遵义市桐梓县 电信
605 222.86.88.41 222.86.88.41 贵州省遵义市桐梓县 长征南路幻影网络
606 222.86.88.42 222.86.88.43 贵州省遵义市桐梓县 电信
607 222.86.88.44 222.86.88.44 贵州省遵义市桐梓县 自由空间网络会所(冬青南路)
608 222.86.88.45 222.86.88.45 贵州省遵义市桐梓县 步行街永盛网吧
609 222.86.88.46 222.86.88.46 贵州省遵义市桐梓县 新坐标网络驿站{水果市场口}
610 222.86.88.47 222.86.88.49 贵州省遵义市桐梓县 电信
611 222.86.88.50 222.86.88.50 贵州省遵义市桐梓县 西门群星网吧
612 222.86.88.51 222.86.88.55 贵州省遵义市桐梓县 电信
613 222.86.88.56 222.86.88.56 贵州省遵义市桐梓县 三叶网吧
614 222.86.88.57 222.86.88.57 贵州省遵义市桐梓县 蓝地球网吧
615 222.86.88.58 222.86.88.61 贵州省遵义市桐梓县 电信
616 222.86.88.62 222.86.88.62 贵州省遵义市桐梓县 花秋镇红蜘蛛网吧
617 222.86.88.63 222.86.88.113 贵州省遵义市桐梓县 电信
618 222.86.88.114 222.86.88.114 贵州省遵义市桐梓县 飞宇网吧
619 222.86.88.115 222.86.88.205 贵州省遵义市桐梓县 电信
620 222.86.88.206 222.86.88.206 贵州省遵义市桐梓县 太平洋网吧(文笔路)
621 222.86.88.207 222.86.88.207 贵州省遵义市桐梓县 电信
622 222.86.88.208 222.86.88.208 贵州省遵义市桐梓县 前沿网吧
623 222.86.88.209 222.86.88.225 贵州省遵义市桐梓县 电信
624 222.86.88.226 222.86.88.226 贵州省遵义市桐梓县 瑞安花园战略网吧
625 222.86.88.227 222.86.88.229 贵州省遵义市桐梓县 电信
626 222.86.88.230 222.86.88.230 贵州省遵义市桐梓县 明晨网吧
627 222.86.88.231 222.86.88.233 贵州省遵义市桐梓县 电信
628 222.86.88.234 222.86.88.234 贵州省遵义市桐梓县 奥神网吧(老城法院街)
629 222.86.88.235 222.86.88.246 贵州省遵义市桐梓县 电信
630 222.86.88.247 222.86.88.247 贵州省遵义市桐梓县 中华南路邮政二楼世纪星网吧
631 222.86.88.248 222.86.88.248 贵州省遵义市桐梓县 万维网吧
632 222.86.88.249 222.86.88.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
633 222.86.89.0 222.86.109.94 贵州省遵义市 电信
634 222.86.109.95 222.86.109.95 贵州省遵义市 遵义师范学院
635 222.86.109.96 222.86.116.255 贵州省遵义市 电信
636 222.86.117.0 222.86.117.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
637 222.86.163.0 222.86.163.255 贵州省遵义市湄潭县 电信
638 222.86.167.0 222.86.167.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
639 222.87.148.0 222.87.155.255 贵州省遵义市 电信
640 222.87.204.0 222.87.204.255 贵州省遵义市 电信
641 222.87.205.0 222.87.205.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
642 222.87.206.0 222.87.207.255 贵州省遵义市 电信
643 222.87.224.0 222.87.255.255 贵州省遵义市 电信
644 222.198.247.0 222.198.247.255 贵州省遵义市 贵州航天职业技术学院
645 223.104.24.0 223.104.24.255 贵州省遵义市仁怀市 移动