ip地址查询

遵义市IP地址列表

遵义市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.49.160.0 1.49.160.255 贵州省遵义市 电信
2 1.205.0.0 1.205.25.255 贵州省遵义市 电信
3 1.205.26.0 1.205.26.255 贵州省遵义市习水县 电信
4 1.205.27.0 1.205.41.255 贵州省遵义市 电信
5 1.205.42.0 1.205.42.255 贵州省遵义市道真县 电信
6 1.205.43.0 1.205.79.255 贵州省遵义市 电信
7 1.205.80.0 1.205.80.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
8 1.205.81.0 1.205.147.255 贵州省遵义市 电信
9 1.205.148.0 1.205.148.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
10 1.205.149.0 1.205.149.255 贵州省遵义市 电信
11 1.205.150.0 1.205.150.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
12 1.205.151.0 1.205.161.255 贵州省遵义市 电信
13 1.205.162.0 1.205.162.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
14 1.205.163.0 1.205.164.255 贵州省遵义市 电信
15 1.205.165.0 1.205.165.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
16 1.205.166.0 1.205.170.255 贵州省遵义市 电信
17 1.205.171.0 1.205.171.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
18 1.205.172.0 1.205.173.255 贵州省遵义市 电信
19 1.205.174.0 1.205.174.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
20 1.205.175.0 1.205.183.255 贵州省遵义市 电信
21 1.205.184.0 1.205.184.255 贵州省遵义市遵义县 电信
22 1.205.185.0 1.205.186.255 贵州省遵义市 电信
23 1.205.187.0 1.205.187.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
24 1.205.188.0 1.205.190.255 贵州省遵义市 电信
25 1.205.191.0 1.205.191.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
26 58.16.117.0 58.16.117.255 贵州省遵义市仁怀市 联通
27 58.42.0.0 58.42.31.8 贵州省遵义市 电信
28 58.42.31.9 58.42.31.9 贵州省遵义市 仁怀世纪星网吧
29 58.42.31.10 58.42.31.15 贵州省遵义市 电信
30 58.42.31.16 58.42.31.16 贵州省遵义市 仁怀市天豪大酒店对面洪峰网吧
31 58.42.31.17 58.42.31.46 贵州省遵义市 电信
32 58.42.31.47 58.42.31.47 贵州省遵义市 赤水市蓝月亮网吧
33 58.42.31.48 58.42.31.53 贵州省遵义市 电信
34 58.42.31.54 58.42.31.54 贵州省遵义市 赤水市梦幻网吧
35 58.42.31.55 58.42.31.65 贵州省遵义市 电信
36 58.42.31.66 58.42.31.66 贵州省遵义市 天天网吧(湄潭新世纪)
37 58.42.31.67 58.42.31.67 贵州省遵义市 电信
38 58.42.31.68 58.42.31.68 贵州省遵义市湄潭县 天天网吧
39 58.42.31.69 58.42.31.72 贵州省遵义市 电信
40 58.42.31.73 58.42.31.73 贵州省遵义市湄潭县 德福网络(新世纪广场电梯大楼一楼)
41 58.42.31.74 58.42.31.75 贵州省遵义市 电信
42 58.42.31.76 58.42.31.76 贵州省遵义市湄潭县 月亮船网吧
43 58.42.31.77 58.42.31.78 贵州省遵义市 电信
44 58.42.31.79 58.42.31.79 贵州省遵义市湄潭县 博文网吧
45 58.42.31.80 58.42.31.106 贵州省遵义市 电信
46 58.42.31.107 58.42.31.107 贵州省遵义市 南白镇明启网吧
47 58.42.31.108 58.42.31.198 贵州省遵义市 电信
48 58.42.31.199 58.42.31.199 贵州省遵义市正安县 正安网络联盟(电信二楼)
49 58.42.31.200 58.42.32.140 贵州省遵义市 电信
50 58.42.32.141 58.42.32.141 贵州省遵义市 余庆县构皮滩镇E时代网吧
51 58.42.32.142 58.42.32.178 贵州省遵义市 电信
52 58.42.32.179 58.42.32.179 贵州省遵义市 明辉网吧(北京路报业大厦2楼)
53 58.42.32.180 58.42.44.255 贵州省遵义市 电信
54 58.42.45.0 58.42.45.255 贵州省遵义市遵义县 电信
55 58.42.46.0 58.42.63.255 贵州省遵义市 电信
56 61.159.136.0 61.159.138.255 贵州省遵义市 电信
57 61.189.178.0 61.189.178.255 贵州省遵义市 电信
58 61.189.180.0 61.189.183.84 贵州省遵义市 电信
59 61.189.183.85 61.189.183.85 贵州省遵义市 丁字口国贸湘山公寓
60 61.189.183.86 61.189.183.113 贵州省遵义市 电信
61 61.189.183.114 61.189.183.114 贵州省遵义市 大连路鑫峰网吧(衡阳路对面)
62 61.189.183.115 61.189.183.119 贵州省遵义市 电信
63 61.189.183.120 61.189.183.120 贵州省遵义市 天涯网吧
64 61.189.183.121 61.189.185.19 贵州省遵义市 电信
65 61.189.185.20 61.189.185.20 贵州省遵义市 流星网吧
66 61.189.185.21 61.189.185.133 贵州省遵义市 电信
67 61.189.185.134 61.189.185.134 贵州省遵义市 太平洋网吧(镇隆)
68 61.189.185.135 61.189.185.198 贵州省遵义市 电信
69 61.189.185.199 61.189.185.199 贵州省遵义市 奔宇网吧
70 61.189.185.200 61.189.185.200 贵州省遵义市 电信
71 61.189.185.201 61.189.185.201 贵州省遵义市 休闲网吧
72 61.189.185.202 61.189.191.136 贵州省遵义市 电信
73 61.189.191.137 61.189.191.137 贵州省遵义市 贵阳路江源网吧
74 61.189.191.138 61.189.191.138 贵州省遵义市 电信
75 61.189.191.139 61.189.191.139 贵州省遵义市 无极限网吧
76 61.189.191.140 61.189.191.145 贵州省遵义市 电信
77 61.189.191.146 61.189.191.146 贵州省遵义市 影子网络
78 61.189.191.147 61.189.191.153 贵州省遵义市 电信
79 61.189.191.154 61.189.191.154 贵州省遵义市 医学院图书馆
80 61.189.191.155 61.189.191.161 贵州省遵义市 电信
81 61.189.191.162 61.189.191.162 贵州省遵义市 影子网络天眼分舵
82 61.189.191.163 61.189.191.172 贵州省遵义市 电信
83 61.189.191.173 61.189.191.173 贵州省遵义市 奔腾网吧
84 61.189.191.174 61.189.191.176 贵州省遵义市 电信
85 61.189.191.177 61.189.191.177 贵州省遵义市 自由港网吧
86 61.189.191.178 61.189.191.179 贵州省遵义市 电信
87 61.189.191.180 61.189.191.180 贵州省遵义市 闲人网吧
88 61.189.191.181 61.189.191.181 贵州省遵义市 新浪潮网吧
89 61.189.191.182 61.189.191.182 贵州省遵义市 住居鸿豆网吧
90 61.189.191.183 61.189.191.189 贵州省遵义市 电信
91 61.189.191.190 61.189.191.190 贵州省遵义市 鑫仔网吧
92 61.189.191.191 61.189.191.193 贵州省遵义市 电信
93 61.189.191.194 61.189.191.194 贵州省遵义市 大连路天涯网吧
94 61.189.191.195 61.189.191.199 贵州省遵义市 电信
95 61.189.191.200 61.189.191.201 贵州省遵义市 安逸科技
96 61.189.191.202 61.189.191.204 贵州省遵义市 电信
97 61.189.191.205 61.189.191.205 贵州省遵义市 安逸科技
98 61.189.191.206 61.189.191.206 贵州省遵义市 鑫科网吧
99 61.189.191.207 61.189.191.207 贵州省遵义市 电信
100 61.189.191.208 61.189.191.208 贵州省遵义市 心语网吧
101 61.189.191.209 61.189.191.209 贵州省遵义市 现代网吧
102 61.189.191.210 61.189.191.210 贵州省遵义市 电信
103 61.189.191.211 61.189.191.211 贵州省遵义市 风云网吧(香港路)
104 61.189.191.212 61.189.191.217 贵州省遵义市 电信
105 61.189.191.218 61.189.191.218 贵州省遵义市 新概念网吧(图书馆)
106 61.189.191.219 61.189.191.222 贵州省遵义市 电信
107 61.189.191.223 61.189.191.223 贵州省遵义市 联众网吧
108 61.189.191.224 61.189.191.224 贵州省遵义市 世纪星网吧(邮政大楼)
109 61.189.191.225 61.189.191.225 贵州省遵义市 梦幻网吧(遵义医学院)
110 61.189.191.226 61.189.191.226 贵州省遵义市 时代网吧
111 61.189.191.227 61.189.191.233 贵州省遵义市 电信
112 61.189.191.234 61.189.191.234 贵州省遵义市 江槟网吧
113 61.189.191.235 61.189.191.235 贵州省遵义市 电信
114 61.189.191.236 61.189.191.236 贵州省遵义市 南京路知心网吧
115 61.189.191.237 61.189.191.237 贵州省遵义市 电信
116 61.189.191.238 61.189.191.238 贵州省遵义市 奥神网吧
117 61.189.191.239 61.189.191.239 贵州省遵义市 焦点网吧
118 61.189.191.240 61.189.191.240 贵州省遵义市 新天地网吧(法院街)
119 61.189.191.241 61.189.191.241 贵州省遵义市 电信
120 61.189.191.242 61.189.191.242 贵州省遵义市 飞碟网吧(遵义医学院)
121 61.189.191.243 61.189.191.244 贵州省遵义市 电信
122 61.189.191.245 61.189.191.245 贵州省遵义市 上海路明斯克网吧
123 61.189.191.246 61.189.191.246 贵州省遵义市 电信
124 61.189.191.247 61.189.191.247 贵州省遵义市 瑞安花园梦竹网吧
125 61.189.191.248 61.189.191.251 贵州省遵义市 电信
126 61.189.191.252 61.189.191.252 贵州省遵义市 快乐网吧
127 61.189.191.253 61.189.192.6 贵州省遵义市 电信
128 61.189.192.7 61.189.192.7 贵州省遵义市 余庆县望月网吧
129 61.189.192.8 61.189.192.73 贵州省遵义市 电信
130 61.189.192.74 61.189.192.74 贵州省遵义市 遵义师范学校
131 61.189.192.75 61.189.192.79 贵州省遵义市 电信
132 61.189.192.80 61.189.192.80 贵州省遵义市 万维网吧(瑞安花园)
133 61.189.192.81 61.189.193.10 贵州省遵义市 电信
134 61.189.193.11 61.189.193.11 贵州省遵义市 住居鸿雁网吧(住居)
135 61.189.193.12 61.189.193.12 贵州省遵义市 蜘蛛网吧(明珠阁)
136 61.189.193.13 61.189.193.13 贵州省遵义市 华海网络
137 61.189.193.14 61.189.193.17 贵州省遵义市 电信
138 61.189.193.18 61.189.193.18 贵州省遵义市 绿洲网吧(万里路)
139 61.189.193.19 61.189.193.19 贵州省遵义市 新浪网吧(住居)
140 61.189.193.20 61.189.193.20 贵州省遵义市 先锋网吧(住居)
141 61.189.193.21 61.189.193.21 贵州省遵义市 温馨网吧(住居)
142 61.189.193.22 61.189.193.22 贵州省遵义市 电信
143 61.189.193.23 61.189.193.23 贵州省遵义市 芝麻开花网吧
144 61.189.193.24 61.189.193.24 贵州省遵义市 兰色网吧(瑞安花园)
145 61.189.193.25 61.189.193.25 贵州省遵义市 飞跃网吧(管井路)
146 61.189.193.26 61.189.193.26 贵州省遵义市 电信
147 61.189.193.27 61.189.193.27 贵州省遵义市 兰地球网络
148 61.189.193.28 61.189.193.40 贵州省遵义市 电信
149 61.189.193.41 61.189.193.41 贵州省遵义市 新创意网络
150 61.189.193.42 61.189.193.52 贵州省遵义市 电信
151 61.189.193.53 61.189.193.53 贵州省遵义市 e龙网吧(白沙路)
152 61.189.193.54 61.189.193.54 贵州省遵义市 世纪星连锁网吧
153 61.189.193.55 61.189.193.55 贵州省遵义市 小熊网吧(瑞安花园)
154 61.189.193.56 61.189.193.137 贵州省遵义市 电信
155 61.189.193.138 61.189.193.138 贵州省遵义市 风行网吧(大连路医学院对面)
156 61.189.193.139 61.189.193.142 贵州省遵义市 电信
157 61.189.193.143 61.189.193.143 贵州省遵义市 银沙桥湛蓝网吧
158 61.189.193.144 61.189.196.5 贵州省遵义市 电信
159 61.189.196.6 61.189.196.6 贵州省遵义市遵义县 南白聊缘网吧
160 61.189.196.7 61.189.196.7 贵州省遵义市遵义县 南白千年网吧
161 61.189.196.8 61.189.196.8 贵州省遵义市遵义县 南白智能达网吧
162 61.189.196.9 61.189.196.9 贵州省遵义市遵义县 第二中学
163 61.189.196.10 61.189.196.11 贵州省遵义市 电信
164 61.189.196.12 61.189.196.12 贵州省遵义市遵义县 往事/天天网吧
165 61.189.196.13 61.189.196.15 贵州省遵义市 电信
166 61.189.196.16 61.189.196.16 贵州省遵义市遵义县 南白留情网吧
167 61.189.196.17 61.189.196.30 贵州省遵义市 电信
168 61.189.196.31 61.189.196.31 贵州省遵义市遵义县 新概念网吧
169 61.189.196.32 61.189.196.35 贵州省遵义市 电信
170 61.189.196.36 61.189.196.36 贵州省遵义市遵义县 飞腾网吧
171 61.189.196.37 61.189.196.37 贵州省遵义市 电信
172 61.189.196.38 61.189.196.38 贵州省遵义市 赤水一中
173 61.189.196.39 61.189.196.39 贵州省遵义市 电信
174 61.189.196.40 61.189.196.40 贵州省遵义市 赤水三中
175 61.189.196.41 61.189.196.41 贵州省遵义市 电信
176 61.189.196.42 61.189.196.42 贵州省遵义市遵义县 南白王朝网吧
177 61.189.196.43 61.189.196.55 贵州省遵义市 电信
178 61.189.196.56 61.189.196.56 贵州省遵义市 赤水市赤天化集团
179 61.189.196.57 61.189.196.82 贵州省遵义市 电信
180 61.189.196.83 61.189.196.83 贵州省遵义市湄潭县 东方网吧
181 61.189.196.84 61.189.196.88 贵州省遵义市 电信
182 61.189.196.89 61.189.196.89 贵州省遵义市 正安县沙龟网吧
183 61.189.196.90 61.189.196.94 贵州省遵义市 电信
184 61.189.196.95 61.189.196.95 贵州省遵义市 正安县心语网吧
185 61.189.196.96 61.189.196.120 贵州省遵义市 电信
186 61.189.196.121 61.189.196.121 贵州省遵义市仁怀市 老县府网吧
187 61.189.196.122 61.189.196.125 贵州省遵义市 电信
188 61.189.196.126 61.189.196.126 贵州省遵义市赤水市 闲人网吧
189 61.189.196.127 61.189.197.255 贵州省遵义市 电信
190 61.236.195.0 61.236.197.162 贵州省遵义市 中移铁通
191 61.236.197.163 61.236.197.163 贵州省遵义市 安顺安吉厂友源网吧
192 61.236.197.164 61.236.198.255 贵州省遵义市 中移铁通
193 61.243.46.0 61.243.46.255 贵州省遵义市 联通
194 103.238.44.0 103.238.47.255 贵州省遵义市 长城宽带
195 106.32.64.0 106.32.75.255 贵州省遵义市 电信
196 106.32.76.0 106.32.76.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
197 106.32.77.0 106.32.126.255 贵州省遵义市 电信
198 106.32.127.0 106.32.127.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
199 106.32.128.0 106.32.133.255 贵州省遵义市 电信
200 106.32.134.0 106.32.134.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
201 106.32.135.0 106.32.255.255 贵州省遵义市 电信
202 111.85.11.0 111.85.11.1 贵州省遵义市 联通
203 111.85.11.2 111.85.11.2 贵州省遵义市
204 111.85.11.3 111.85.11.255 贵州省遵义市 联通
205 111.85.17.0 111.85.17.255 贵州省遵义市 联通
206 111.85.30.0 111.85.30.255 贵州省遵义市 联通
207 111.85.100.0 111.85.101.255 贵州省遵义市桐梓县 联通
208 111.85.102.0 111.85.107.255 贵州省遵义市 联通
209 111.85.108.0 111.85.108.255 贵州省遵义市遵义县 联通
210 111.85.109.0 111.85.109.255 贵州省遵义市绥阳县 联通
211 111.85.110.0 111.85.111.255 贵州省遵义市 联通
212 111.85.218.0 111.85.218.255 贵州省遵义市 联通
213 111.85.227.0 111.85.227.255 贵州省遵义市 联通
214 111.85.231.0 111.85.231.255 贵州省遵义市 联通
215 111.122.0.0 111.122.20.255 贵州省遵义市 电信
216 111.122.21.0 111.122.21.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
217 111.122.22.0 111.122.46.255 贵州省遵义市 电信
218 111.122.47.0 111.122.47.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
219 111.122.48.0 111.122.95.255 贵州省遵义市 电信
220 111.124.0.0 111.124.10.255 贵州省遵义市 电信
221 111.124.11.0 111.124.15.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
222 111.124.16.0 111.124.16.255 贵州省遵义市习水县 电信
223 111.124.17.0 111.124.17.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
224 111.124.18.0 111.124.18.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
225 111.124.19.0 111.124.19.255 贵州省遵义市习水县 电信
226 111.124.20.0 111.124.21.255 贵州省遵义市 电信
227 111.124.22.0 111.124.22.255 贵州省遵义市习水县 电信
228 111.124.23.0 111.124.25.255 贵州省遵义市 电信
229 111.124.26.0 111.124.26.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
230 111.124.27.0 111.124.42.255 贵州省遵义市 电信
231 111.124.43.0 111.124.43.255 贵州省遵义市凤冈县 电信
232 111.124.44.0 111.124.94.255 贵州省遵义市 电信
233 111.124.194.0 111.124.198.255 贵州省遵义市 电信
234 111.124.199.0 111.124.199.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
235 111.124.200.0 111.124.210.255 贵州省遵义市 电信
236 111.124.211.0 111.124.211.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
237 111.124.212.0 111.124.224.255 贵州省遵义市 电信
238 114.135.10.0 114.135.10.203 贵州省遵义市 电信
239 114.135.10.204 114.135.10.204 贵州省遵义市 舟水桥太平洋网吧
240 114.135.10.205 114.135.10.255 贵州省遵义市 电信
241 114.135.11.0 114.135.11.255 贵州省遵义市凤冈县 电信
242 114.135.12.0 114.135.12.255 贵州省遵义市 电信
243 114.135.13.0 114.135.13.255 贵州省遵义市湄潭县 电信
244 114.135.14.0 114.135.14.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
245 114.135.15.0 114.135.15.255 贵州省遵义市 电信
246 114.135.53.0 114.135.53.255 贵州省遵义市 电信
247 114.138.48.0 114.138.48.255 贵州省遵义市 电信
248 114.138.59.0 114.138.61.255 贵州省遵义市 电信
249 114.138.63.0 114.138.63.255 贵州省遵义市 电信
250 114.139.0.0 114.139.35.255 贵州省遵义市 电信
251 114.139.36.0 114.139.36.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
252 114.139.37.0 114.139.53.255 贵州省遵义市 电信
253 114.139.54.0 114.139.54.255 贵州省遵义市赤水市 电信
254 114.139.55.0 114.139.59.255 贵州省遵义市 电信
255 114.139.60.0 114.139.60.255 贵州省遵义市习水县 电信
256 114.139.61.0 114.139.71.255 贵州省遵义市 电信
257 114.139.72.0 114.139.72.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
258 114.139.73.0 114.139.74.255 贵州省遵义市 电信
259 114.139.75.0 114.139.75.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
260 114.139.76.0 114.139.96.255 贵州省遵义市 电信
261 117.135.239.0 117.135.239.255 贵州省遵义市 移动
262 119.0.64.0 119.0.65.255 贵州省遵义市 电信
263 119.0.66.0 119.0.66.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
264 119.0.67.0 119.0.99.255 贵州省遵义市 电信
265 119.0.100.0 119.0.100.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
266 119.0.101.0 119.0.106.255 贵州省遵义市 电信
267 119.0.107.0 119.0.107.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
268 119.0.108.0 119.0.127.255 贵州省遵义市 电信
269 119.1.144.0 119.1.144.39 贵州省遵义市 电信
270 119.1.144.40 119.1.144.40 贵州省遵义市 日月潭网吧
271 119.1.144.41 119.1.144.97 贵州省遵义市 电信
272 119.1.144.98 119.1.144.98 贵州省遵义市 E时空网络会所(香港路2号楼)
273 119.1.144.99 119.1.147.149 贵州省遵义市 电信
274 119.1.147.150 119.1.147.150 贵州省遵义市遵义县 三渡镇秀采网吧
275 119.1.147.151 119.1.159.72 贵州省遵义市 电信
276 119.1.159.73 119.1.159.73 贵州省遵义市 长征镇鸿豆网吧
277 119.1.159.74 119.1.159.147 贵州省遵义市 电信
278 119.1.159.148 119.1.159.148 贵州省遵义市 火柴厂强者网吧
279 119.1.159.149 119.1.159.255 贵州省遵义市 电信
280 121.49.224.0 121.49.239.255 贵州省遵义市 遵义师范学院
281 202.98.192.231 202.98.192.231 贵州省遵义市 一刀网吧
282 202.98.208.0 202.98.208.34 贵州省遵义市 电信
283 202.98.208.35 202.98.208.35 贵州省遵义市 赤水市赤天化集团
284 202.98.208.36 202.98.208.49 贵州省遵义市 电信
285 202.98.208.50 202.98.208.50 贵州省遵义市 上海路蓝地球网吧
286 202.98.208.51 202.98.210.176 贵州省遵义市 电信
287 202.98.210.177 202.98.210.177 贵州省遵义市 聊缘网吧(西大街)
288 202.98.210.178 202.98.210.178 贵州省遵义市 南白镇新概念网吧(常青园路)
289 202.98.210.179 202.98.210.213 贵州省遵义市 电信
290 202.98.210.214 202.98.210.214 贵州省遵义市遵义县 团溪镇利人网吧(中华路)
291 202.98.210.215 202.98.210.227 贵州省遵义市 电信
292 202.98.210.228 202.98.210.228 贵州省遵义市遵义县 山盆小学
293 202.98.210.229 202.98.210.239 贵州省遵义市 电信
294 202.98.210.240 202.98.210.240 贵州省遵义市 雕刻时光网吧(东大街十字路口
295 202.98.210.241 202.98.210.248 贵州省遵义市 电信
296 202.98.210.249 202.98.210.249 贵州省遵义市 南北明启网吧
297 202.98.210.250 202.98.221.3 贵州省遵义市 电信
298 202.98.221.4 202.98.221.4 贵州省遵义市 翔仔网吧
299 202.98.221.5 202.98.221.23 贵州省遵义市 电信
300 202.98.221.24 202.98.221.24 贵州省遵义市 心情网络
301 202.98.221.25 202.98.221.43 贵州省遵义市 电信
302 202.98.221.44 202.98.221.44 贵州省遵义市 烟叶有限公司
303 202.98.221.45 202.98.221.46 贵州省遵义市 电信
304 202.98.221.47 202.98.221.47 贵州省遵义市 生活网吧(遵义医学院)
305 202.98.221.48 202.98.221.118 贵州省遵义市 电信
306 202.98.221.119 202.98.221.121 贵州省遵义市 遵义市医学院
307 202.98.221.122 202.98.221.123 贵州省遵义市 电信
308 202.98.221.124 202.98.221.124 贵州省遵义市 鑫峰网吧(遵义医学院)
309 202.98.221.125 202.98.221.187 贵州省遵义市 电信
310 202.98.221.188 202.98.221.188 贵州省遵义市 泗渡镇欢欢网吧
311 202.98.221.189 202.98.222.108 贵州省遵义市 电信
312 202.98.222.109 202.98.222.109 贵州省遵义市 风驰网络(雨水路)
313 202.98.222.110 202.98.223.193 贵州省遵义市 电信
314 202.98.223.194 202.98.223.194 贵州省遵义市 北京路口明辉网吧
315 202.98.223.195 202.98.223.203 贵州省遵义市 电信
316 202.98.223.204 202.98.223.204 贵州省遵义市 南白县假日网吧
317 202.98.223.205 202.98.223.255 贵州省遵义市 电信
318 211.83.160.0 211.83.175.255 贵州省遵义市 遵义医学院
319 218.86.220.0 218.86.220.253 贵州省遵义市 电信
320 218.86.220.254 218.86.220.254 贵州省遵义市 狮山大酒店
321 218.86.220.255 218.86.222.13 贵州省遵义市 电信
322 218.86.222.14 218.86.222.14 贵州省遵义市 凤冈县记忆网吧
323 218.86.222.15 218.86.222.18 贵州省遵义市 电信
324 218.86.222.19 218.86.222.19 贵州省遵义市仁怀市 聚人网吧
325 218.86.222.20 218.86.222.29 贵州省遵义市 电信
326 218.86.222.30 218.86.222.30 贵州省遵义市赤水市 梦幻网吧
327 218.86.222.31 218.86.222.33 贵州省遵义市 电信
328 218.86.222.34 218.86.222.34 贵州省遵义市绥阳县 太子网吧
329 218.86.222.35 218.86.222.43 贵州省遵义市 电信
330 218.86.222.44 218.86.222.44 贵州省遵义市 余庆县构皮滩清清网吧
331 218.86.222.45 218.86.222.50 贵州省遵义市 电信
332 218.86.222.51 218.86.222.51 贵州省遵义市绥阳县 前线网吧
333 218.86.222.52 218.86.222.52 贵州省遵义市绥阳县 非常网吧
334 218.86.222.53 218.86.222.53 贵州省遵义市绥阳县 绝对网吧
335 218.86.222.54 218.86.222.54 贵州省遵义市绥阳县 先锋网吧
336 218.86.222.55 218.86.222.55 贵州省遵义市绥阳县 天宇网吧
337 218.86.222.56 218.86.222.56 贵州省遵义市绥阳县 前线网吧
338 218.86.222.57 218.86.222.66 贵州省遵义市 电信
339 218.86.222.67 218.86.222.67 贵州省遵义市习水县 星际网吧
340 218.86.222.68 218.86.222.68 贵州省遵义市 电信
341 218.86.222.69 218.86.222.69 贵州省遵义市习水县 添强网吧
342 218.86.222.70 218.86.222.70 贵州省遵义市 电信
343 218.86.222.71 218.86.222.71 贵州省遵义市习水县 可乐网吧
344 218.86.222.72 218.86.222.72 贵州省遵义市桐梓县 飞宇网络
345 218.86.222.73 218.86.222.73 贵州省遵义市习水县 网虫居网吧
346 218.86.222.74 218.86.222.74 贵州省遵义市 电信
347 218.86.222.75 218.86.222.75 贵州省遵义市桐梓县 长征南路幻影网络
348 218.86.222.76 218.86.222.76 贵州省遵义市习水县 星际网吧
349 218.86.222.77 218.86.222.80 贵州省遵义市 电信
350 218.86.222.81 218.86.222.81 贵州省遵义市桐梓县 根据地网吧
351 218.86.222.82 218.86.222.84 贵州省遵义市 电信
352 218.86.222.85 218.86.222.85 贵州省遵义市 南天门网吧
353 218.86.222.86 218.86.222.87 贵州省遵义市 电信
354 218.86.222.88 218.86.222.88 贵州省遵义市桐梓县 蓝光网吧
355 218.86.222.89 218.86.222.89 贵州省遵义市桐梓县 根据地网吧
356 218.86.222.90 218.86.222.93 贵州省遵义市 电信
357 218.86.222.94 218.86.222.94 贵州省遵义市桐梓县 步行街永盛网吧
358 218.86.222.95 218.86.222.103 贵州省遵义市 电信
359 218.86.222.104 218.86.222.104 贵州省遵义市绥阳县 奔腾网吧
360 218.86.222.105 218.86.222.114 贵州省遵义市 电信
361 218.86.222.115 218.86.222.115 贵州省遵义市 余庆县构皮滩E时代吧
362 218.86.222.116 218.86.222.117 贵州省遵义市 电信
363 218.86.222.118 218.86.222.118 贵州省遵义市绥阳县 世纪网络
364 218.86.222.119 218.86.222.124 贵州省遵义市 电信
365 218.86.222.125 218.86.222.125 贵州省遵义市 余庆县鱼摆摆网吧
366 218.86.222.126 218.86.222.126 贵州省遵义市 知心网吧(南京路)
367 218.86.222.127 218.86.223.28 贵州省遵义市 电信
368 218.86.223.29 218.86.223.29 贵州省遵义市 三岔郑家网吧
369 218.86.223.30 218.86.227.255 贵州省遵义市 电信
370 218.201.211.0 218.201.215.255 贵州省遵义市 移动
371 218.201.230.0 218.201.230.255 贵州省遵义市 移动
372 218.201.239.0 218.201.239.255 贵州省遵义市 移动
373 219.141.64.0 219.141.69.7 贵州省遵义市 电信
374 219.141.69.8 219.141.69.8 贵州省遵义市 南宫山风云网吧
375 219.141.69.9 219.141.69.69 贵州省遵义市 电信
376 219.141.69.70 219.141.69.70 贵州省遵义市 迎宾网吧
377 219.141.69.71 219.141.69.99 贵州省遵义市 电信
378 219.141.69.100 219.141.69.100 贵州省遵义市湄潭县 萨巴克网吧
379 219.141.69.101 219.141.70.4 贵州省遵义市 电信
380 219.141.70.5 219.141.70.5 贵州省遵义市习水县 蓝岛网城
381 219.141.70.6 219.141.70.8 贵州省遵义市 电信
382 219.141.70.9 219.141.70.9 贵州省遵义市 正安县一中
383 219.141.70.10 219.141.70.11 贵州省遵义市 电信
384 219.141.70.12 219.141.70.12 贵州省遵义市 正安县大众网吧(步行街)
385 219.141.70.13 219.141.70.36 贵州省遵义市 电信
386 219.141.70.37 219.141.70.37 贵州省遵义市习水县 飞越网吧
387 219.141.70.38 219.141.70.38 贵州省遵义市习水县 银河网吧
388 219.141.70.39 219.141.70.41 贵州省遵义市 电信
389 219.141.70.42 219.141.70.42 贵州省遵义市 自由海洋网吧
390 219.141.70.43 219.141.70.43 贵州省遵义市 E舞天下网吧
391 219.141.70.44 219.141.70.50 贵州省遵义市 电信
392 219.141.70.51 219.141.70.51 贵州省遵义市桐梓县 千喜网吧
393 219.141.70.52 219.141.70.52 贵州省遵义市 电信
394 219.141.70.53 219.141.70.53 贵州省遵义市 正安县多多网吧
395 219.141.70.54 219.141.70.54 贵州省遵义市 正安县心语网吧
396 219.141.70.55 219.141.70.56 贵州省遵义市 电信
397 219.141.70.57 219.141.70.57 贵州省遵义市绥阳县 新力量网吧
398 219.141.70.58 219.141.70.71 贵州省遵义市 电信
399 219.141.70.72 219.141.70.72 贵州省遵义市赤水市 蓝天网吧
400 219.141.70.73 219.141.70.73 贵州省遵义市赤水市 金长城网吧
401 219.141.70.74 219.141.70.74 贵州省遵义市赤水市 新世纪网吧
402 219.141.70.75 219.141.70.75 贵州省遵义市 赤水飞跃网吧
403 219.141.70.76 219.141.70.76 贵州省遵义市 赤水新浪网吧
404 219.141.70.77 219.141.70.78 贵州省遵义市 电信
405 219.141.70.79 219.141.70.79 贵州省遵义市 赤水建兴网吧
406 219.141.70.80 219.141.70.80 贵州省遵义市 赤水曙光网吧
407 219.141.70.81 219.141.70.81 贵州省遵义市 赤水蓝岛网吧
408 219.141.70.82 219.141.70.82 贵州省遵义市赤水市 玩家网吧
409 219.141.70.83 219.141.70.83 贵州省遵义市 电信
410 219.141.70.84 219.141.70.84 贵州省遵义市赤水市 焦点网吧
411 219.141.70.85 219.141.70.119 贵州省遵义市 电信
412 219.141.70.120 219.141.70.120 贵州省遵义市 云峰网吧
413 219.141.70.121 219.141.70.129 贵州省遵义市 电信
414 219.141.70.130 219.141.70.130 贵州省遵义市遵义县 世纪网吧
415 219.141.70.131 219.141.70.131 贵州省遵义市绥阳县 超越网吧
416 219.141.70.132 219.141.70.132 贵州省遵义市 电信
417 219.141.70.133 219.141.70.133 贵州省遵义市遵义县 QQ网吧
418 219.141.70.134 219.141.70.136 贵州省遵义市 电信
419 219.141.70.137 219.141.70.137 贵州省遵义市仁怀市 仁怀时尚网吧
420 219.141.70.138 219.141.70.144 贵州省遵义市 电信
421 219.141.70.145 219.141.70.145 贵州省遵义市习水县 添强网吧
422 219.141.70.146 219.141.70.146 贵州省遵义市习水县 蓝岛网吧
423 219.141.70.147 219.141.70.147 贵州省遵义市习水县 成功网吧
424 219.141.70.148 219.141.70.148 贵州省遵义市习水县 际星网吧
425 219.141.70.149 219.141.70.149 贵州省遵义市习水县 九色鹿网吧
426 219.141.70.150 219.141.70.150 贵州省遵义市习水县 网虫居网吧
427 219.141.70.151 219.141.70.151 贵州省遵义市习水县 时空隧道网吧
428 219.141.70.152 219.141.70.152 贵州省遵义市习水县 腾龙网吧
429 219.141.70.153 219.141.70.153 贵州省遵义市习水县 飞越网吧
430 219.141.70.154 219.141.70.154 贵州省遵义市习水县 城市之星网吧
431 219.141.70.155 219.141.70.155 贵州省遵义市习水县 竹雨网吧
432 219.141.70.156 219.141.70.164 贵州省遵义市 电信
433 219.141.70.165 219.141.70.165 贵州省遵义市红花岗区 日月潭网吧(外环路交警大队对面)
434 219.141.70.166 219.141.70.166 贵州省遵义市 电信
435 219.141.70.167 219.141.70.167 贵州省遵义市 明辉网吧
436 219.141.70.168 219.141.70.171 贵州省遵义市 电信
437 219.141.70.172 219.141.70.172 贵州省遵义市 明辉网吧
438 219.141.70.173 219.141.70.187 贵州省遵义市 电信
439 219.141.70.188 219.141.70.188 贵州省遵义市红花岗区 自由港网吧(延安路499号)
440 219.141.70.189 219.141.70.189 贵州省遵义市 电信
441 219.141.70.190 219.141.70.190 贵州省遵义市 蓝岛网吧
442 219.141.70.191 219.141.70.218 贵州省遵义市 电信
443 219.141.70.219 219.141.70.219 贵州省遵义市 奔腾网吧(桃溪路口)
444 219.141.70.220 219.141.71.255 贵州省遵义市 电信
445 220.172.80.0 220.172.80.255 贵州省遵义市 电信
446 220.172.82.0 220.172.82.255 贵州省遵义市 电信
447 220.172.86.0 220.172.90.6 贵州省遵义市 电信
448 220.172.90.7 220.172.90.7 贵州省遵义市 正安县神舟电脑(北苑商业中心)
449 220.172.90.8 220.172.90.21 贵州省遵义市 电信
450 220.172.90.22 220.172.90.22 贵州省遵义市仁怀市 聚人网吧
451 220.172.90.23 220.172.90.231 贵州省遵义市 电信
452 220.172.90.232 220.172.90.232 贵州省遵义市遵义县 鸭溪镇春韵网吧
453 220.172.90.233 220.172.104.1 贵州省遵义市 电信
454 220.172.104.2 220.172.104.2 贵州省遵义市 新时尚网吧
455 220.172.104.3 220.172.104.3 贵州省遵义市 牛牛网吧
456 220.172.104.4 220.172.104.4 贵州省遵义市 蓝星网吧(上海路荷花池)
457 220.172.104.5 220.172.104.5 贵州省遵义市 梦幻网吧
458 220.172.104.6 220.172.104.6 贵州省遵义市 宁波路战影网吧
459 220.172.104.7 220.172.104.7 贵州省遵义市 南科网吧
460 220.172.104.8 220.172.104.8 贵州省遵义市 情系绿岛网吧
461 220.172.104.9 220.172.104.9 贵州省遵义市 巴巴拉网吧
462 220.172.104.10 220.172.104.10 贵州省遵义市 情系绿岛网吧(香港路路岛花园附楼2楼)
463 220.172.104.11 220.172.104.11 贵州省遵义市 迪迪网吧
464 220.172.104.12 220.172.104.12 贵州省遵义市 上海路战影网吧
465 220.172.104.13 220.172.104.13 贵州省遵义市 雷霆网吧(遵义医学院)
466 220.172.104.14 220.172.104.14 贵州省遵义市 江源网吧(遵义医学院)
467 220.172.104.15 220.172.104.15 贵州省遵义市 飞碟网吧(遵义医学院)
468 220.172.104.16 220.172.104.16 贵州省遵义市 红色风暴网吧(大连路)
469 220.172.104.17 220.172.104.17 贵州省遵义市 无极限网吧(香港路)
470 220.172.104.18 220.172.104.18 贵州省遵义市 兴友网吧
471 220.172.104.19 220.172.104.19 贵州省遵义市 无极限网络(北京路口)
472 220.172.104.20 220.172.104.21 贵州省遵义市 电信
473 220.172.104.22 220.172.104.22 贵州省遵义市 金宇网吧
474 220.172.104.23 220.172.104.23 贵州省遵义市 江滨网吧
475 220.172.104.24 220.172.104.24 贵州省遵义市 飞天网吧
476 220.172.104.25 220.172.104.55 贵州省遵义市 电信
477 220.172.104.56 220.172.104.56 贵州省遵义市 神话网吧(茅草铺)
478 220.172.104.57 220.172.104.65 贵州省遵义市 电信
479 220.172.104.66 220.172.104.66 贵州省遵义市 深蓝网吧
480 220.172.104.67 220.172.104.68 贵州省遵义市 电信
481 220.172.104.69 220.172.104.69 贵州省遵义市 焦点网吧
482 220.172.104.70 220.172.104.70 贵州省遵义市 芝麻开花网吧
483 220.172.104.71 220.172.104.71 贵州省遵义市 情缘网吧
484 220.172.104.72 220.172.104.72 贵州省遵义市 明珠网吧
485 220.172.104.73 220.172.104.73 贵州省遵义市 往事如风
486 220.172.104.74 220.172.104.74 贵州省遵义市 风尚网吧(中华路兰桂坊二楼)
487 220.172.104.75 220.172.104.75 贵州省遵义市 百战经典网吧
488 220.172.104.76 220.172.104.76 贵州省遵义市 付成网吧
489 220.172.104.77 220.172.104.77 贵州省遵义市 电信
490 220.172.104.78 220.172.104.78 贵州省遵义市 杨家巷幸福网吧
491 220.172.104.79 220.172.104.79 贵州省遵义市 闲人网吧
492 220.172.104.80 220.172.104.80 贵州省遵义市 轻松网吧
493 220.172.104.81 220.172.104.81 贵州省遵义市 心语网吧
494 220.172.104.82 220.172.104.82 贵州省遵义市 新时代网吧
495 220.172.104.83 220.172.104.83 贵州省遵义市 新大陆网吧(北京路电影院旁)
496 220.172.104.84 220.172.104.84 贵州省遵义市 中华北路傲世至尊网吧
497 220.172.104.85 220.172.104.85 贵州省遵义市 影子网络(住居)
498 220.172.104.86 220.172.104.86 贵州省遵义市 鸿豆网吧(住居)
499 220.172.104.87 220.172.104.87 贵州省遵义市 先锋网吧(中华路幸福巷)
500 220.172.104.88 220.172.104.89 贵州省遵义市 电信
501 220.172.104.90 220.172.104.90 贵州省遵义市 安逸科技
502 220.172.104.91 220.172.104.98 贵州省遵义市 电信
503 220.172.104.99 220.172.104.99 贵州省遵义市 华海网吧(华海大酒店内)
504 220.172.104.100 220.172.104.100 贵州省遵义市 丁字口北斗星网吧
505 220.172.104.101 220.172.104.101 贵州省遵义市 浪谷网吧
506 220.172.104.102 220.172.104.102 贵州省遵义市 电信
507 220.172.104.103 220.172.104.103 贵州省遵义市 胜者网吧(延安路386号)
508 220.172.104.104 220.172.104.104 贵州省遵义市 新东方网吧
509 220.172.104.105 220.172.104.105 贵州省遵义市 90网吧
510 220.172.104.106 220.172.104.106 贵州省遵义市 电信
511 220.172.104.107 220.172.104.107 贵州省遵义市 浓情网络
512 220.172.104.108 220.172.104.111 贵州省遵义市 星达网吧(沙河小区)
513 220.172.104.112 220.172.104.112 贵州省遵义市 自由港网吧
514 220.172.104.113 220.172.104.117 贵州省遵义市 电信
515 220.172.104.118 220.172.104.118 贵州省遵义市 烟草公司
516 220.172.104.119 220.172.104.122 贵州省遵义市 电信
517 220.172.104.123 220.172.104.123 贵州省遵义市 鸿鑫网吧(丁字口建国酒店4楼)
518 220.172.104.124 220.172.104.129 贵州省遵义市 电信
519 220.172.104.130 220.172.104.130 贵州省遵义市 e龙网络
520 220.172.104.131 220.172.104.152 贵州省遵义市 电信
521 220.172.104.153 220.172.104.153 贵州省遵义市 碧云路捞沙巷天音网吧
522 220.172.104.154 220.172.104.157 贵州省遵义市 电信
523 220.172.104.158 220.172.104.158 贵州省遵义市 蓝地球网吧
524 220.172.104.159 220.172.104.161 贵州省遵义市 电信
525 220.172.104.162 220.172.104.162 贵州省遵义市 明斯克网吧(上海路)
526 220.172.104.163 220.172.104.163 贵州省遵义市汇川区 飓风网吧(汇川2路)
527 220.172.104.164 220.172.104.164 贵州省遵义市 博维网吧
528 220.172.104.165 220.172.104.166 贵州省遵义市 电信
529 220.172.104.167 220.172.104.167 贵州省遵义市 神迹网吧
530 220.172.104.168 220.172.104.168 贵州省遵义市 畅想网吧
531 220.172.104.169 220.172.104.173 贵州省遵义市 电信
532 220.172.104.174 220.172.104.174 贵州省遵义市 皇家方舟网吧(上海路)
533 220.172.104.175 220.172.104.194 贵州省遵义市 电信
534 220.172.104.195 220.172.104.195 贵州省遵义市 余庆县蓝色沸点网吧
535 220.172.104.196 220.172.104.196 贵州省遵义市 余庆雨轩网吧
536 220.172.104.197 220.172.104.200 贵州省遵义市 电信
537 220.172.104.201 220.172.104.201 贵州省遵义市 余庆县网民俱乐部
538 220.172.104.202 220.172.104.229 贵州省遵义市 电信
539 220.172.104.230 220.172.104.230 贵州省遵义市 仁怀市浪潮网吧
540 220.172.104.231 220.172.104.232 贵州省遵义市 电信
541 220.172.104.233 220.172.104.233 贵州省遵义市 聚人网吧(仁怀)
542 220.172.104.234 220.172.107.200 贵州省遵义市 电信
543 220.172.107.201 220.172.107.201 贵州省遵义市 泗渡镇欢欢网吧
544 220.172.107.202 220.172.111.255 贵州省遵义市 电信
545 220.172.112.0 220.172.112.255 贵州省遵义市仁怀市 电信
546 220.172.113.0 220.172.115.255 贵州省遵义市 电信
547 220.172.140.196 220.172.140.196 贵州省遵义市 余庆雨轩网吧
548 220.197.176.0 220.197.177.233 贵州省遵义市 联通
549 220.197.177.234 220.197.177.234 贵州省遵义市 联通网苑向左向右网络(报业大厦)
550 220.197.177.235 220.197.179.255 贵州省遵义市 联通
551 220.197.216.0 220.197.216.255 贵州省遵义市 联通
552 221.13.32.0 221.13.34.145 贵州省遵义市 联通
553 221.13.34.147 221.13.50.129 贵州省遵义市 联通
554 221.13.50.130 221.13.50.132 贵州省遵义市 烟叶有限公司
555 221.13.50.133 221.13.52.255 贵州省遵义市 联通
556 221.13.53.0 221.13.53.255 贵州省遵义市正安县 联通
557 221.13.54.0 221.13.61.255 贵州省遵义市 联通
558 221.13.63.0 221.13.63.255 贵州省遵义市红花岗区 联通
559 222.19.128.0 222.19.143.255 贵州省遵义市 遵义师范学院教育网
560 222.54.48.0 222.54.63.255 贵州省遵义市 中移铁通
561 222.54.129.0 222.54.129.255 贵州省遵义市 中移铁通
562 222.86.25.0 222.86.26.255 贵州省遵义市 电信
563 222.86.28.0 222.86.29.255 贵州省遵义市 电信
564 222.86.49.0 222.86.58.3 贵州省遵义市 电信
565 222.86.58.4 222.86.58.4 贵州省遵义市 天赐网吧(和平路三友书屋)
566 222.86.58.5 222.86.62.227 贵州省遵义市 电信
567 222.86.62.228 222.86.62.228 贵州省遵义市 翔翔网吧(南舟路)
568 222.86.62.229 222.86.62.235 贵州省遵义市 电信
569 222.86.62.236 222.86.62.236 贵州省遵义市 红花岗区政府对面汇众网吧
570 222.86.62.237 222.86.62.249 贵州省遵义市 电信
571 222.86.62.250 222.86.62.250 贵州省遵义市 小凉水井鑫东海网吧
572 222.86.62.251 222.86.62.253 贵州省遵义市 电信
573 222.86.62.254 222.86.62.254 贵州省遵义市 忠庄蓝色魅力网吧
574 222.86.62.255 222.86.66.33 贵州省遵义市 电信
575 222.86.66.34 222.86.66.34 贵州省遵义市赤水市 蓝地球网吧
576 222.86.66.35 222.86.66.35 贵州省遵义市赤水市 金长城网吧
577 222.86.66.36 222.86.66.36 贵州省遵义市 电信
578 222.86.66.37 222.86.66.37 贵州省遵义市赤水市 现代网吧
579 222.86.66.38 222.86.66.38 贵州省遵义市赤水市 新世纪网吧
580 222.86.66.39 222.86.66.39 贵州省遵义市赤水市 蓝天网吧
581 222.86.66.40 222.86.66.41 贵州省遵义市 电信
582 222.86.66.42 222.86.66.42 贵州省遵义市赤水市 西门粮店时达网吧
583 222.86.66.43 222.86.66.45 贵州省遵义市 电信
584 222.86.66.46 222.86.66.46 贵州省遵义市赤水市 森林网吧
585 222.86.66.47 222.86.66.48 贵州省遵义市 电信
586 222.86.66.49 222.86.66.49 贵州省遵义市赤水市 金山网吧
587 222.86.66.50 222.86.66.54 贵州省遵义市 电信
588 222.86.66.55 222.86.66.55 贵州省遵义市赤水市 曙光网吧(荷花池)
589 222.86.66.56 222.86.66.77 贵州省遵义市 电信
590 222.86.66.78 222.86.66.78 贵州省遵义市遵义县 南白新时代网吧
591 222.86.66.79 222.86.66.79 贵州省遵义市 电信
592 222.86.66.80 222.86.66.80 贵州省遵义市遵义县 南白新概念网吧
593 222.86.66.81 222.86.66.85 贵州省遵义市 电信
594 222.86.66.86 222.86.66.86 贵州省遵义市遵义县 南白留情网吧
595 222.86.66.87 222.86.66.87 贵州省遵义市 电信
596 222.86.66.88 222.86.66.88 贵州省遵义市遵义县 南白飞腾网吧
597 222.86.66.89 222.86.66.93 贵州省遵义市 电信
598 222.86.66.94 222.86.66.94 贵州省遵义市遵义县 南白天天网吧
599 222.86.66.95 222.86.66.151 贵州省遵义市 电信
600 222.86.66.152 222.86.66.152 贵州省遵义市 务川县一中路多多网络
601 222.86.66.153 222.86.66.162 贵州省遵义市 电信
602 222.86.66.163 222.86.66.163 贵州省遵义市道真县 科技网吧(正兴花园)
603 222.86.66.164 222.86.86.16 贵州省遵义市 电信
604 222.86.86.17 222.86.86.17 贵州省遵义市 雨之光网络会所(海尔大道茶果公司综合楼A栋2楼)
605 222.86.86.18 222.86.86.26 贵州省遵义市 电信
606 222.86.86.27 222.86.86.27 贵州省遵义市 海尔大道竞技神网吧
607 222.86.86.28 222.86.86.68 贵州省遵义市 电信
608 222.86.86.69 222.86.86.69 贵州省遵义市 敏香琳网吧(广州路)
609 222.86.86.70 222.86.86.77 贵州省遵义市 电信
610 222.86.86.78 222.86.86.79 贵州省遵义市 遵义师范学院
611 222.86.86.80 222.86.87.255 贵州省遵义市 电信
612 222.86.88.0 222.86.88.3 贵州省遵义市桐梓县 电信
613 222.86.88.4 222.86.88.4 贵州省遵义市桐梓县 群星网吧
614 222.86.88.5 222.86.88.5 贵州省遵义市桐梓县 电信
615 222.86.88.6 222.86.88.6 贵州省遵义市桐梓县 世纪网吧
616 222.86.88.7 222.86.88.7 贵州省遵义市桐梓县 龙城网吧
617 222.86.88.8 222.86.88.12 贵州省遵义市桐梓县 电信
618 222.86.88.13 222.86.88.13 贵州省遵义市桐梓县 北苑网吧(北大门)
619 222.86.88.14 222.86.88.40 贵州省遵义市桐梓县 电信
620 222.86.88.41 222.86.88.41 贵州省遵义市桐梓县 长征南路幻影网络
621 222.86.88.42 222.86.88.43 贵州省遵义市桐梓县 电信
622 222.86.88.44 222.86.88.44 贵州省遵义市桐梓县 自由空间网络会所(冬青南路)
623 222.86.88.45 222.86.88.45 贵州省遵义市桐梓县 步行街永盛网吧
624 222.86.88.46 222.86.88.46 贵州省遵义市桐梓县 新坐标网络驿站{水果市场口}
625 222.86.88.47 222.86.88.49 贵州省遵义市桐梓县 电信
626 222.86.88.50 222.86.88.50 贵州省遵义市桐梓县 西门群星网吧
627 222.86.88.51 222.86.88.55 贵州省遵义市桐梓县 电信
628 222.86.88.56 222.86.88.56 贵州省遵义市桐梓县 三叶网吧
629 222.86.88.57 222.86.88.57 贵州省遵义市桐梓县 蓝地球网吧
630 222.86.88.58 222.86.88.61 贵州省遵义市桐梓县 电信
631 222.86.88.62 222.86.88.62 贵州省遵义市桐梓县 花秋镇红蜘蛛网吧
632 222.86.88.63 222.86.88.113 贵州省遵义市桐梓县 电信
633 222.86.88.114 222.86.88.114 贵州省遵义市桐梓县 飞宇网吧
634 222.86.88.115 222.86.88.205 贵州省遵义市桐梓县 电信
635 222.86.88.206 222.86.88.206 贵州省遵义市桐梓县 太平洋网吧(文笔路)
636 222.86.88.207 222.86.88.207 贵州省遵义市桐梓县 电信
637 222.86.88.208 222.86.88.208 贵州省遵义市桐梓县 前沿网吧
638 222.86.88.209 222.86.88.225 贵州省遵义市桐梓县 电信
639 222.86.88.226 222.86.88.226 贵州省遵义市桐梓县 瑞安花园战略网吧
640 222.86.88.227 222.86.88.229 贵州省遵义市桐梓县 电信
641 222.86.88.230 222.86.88.230 贵州省遵义市桐梓县 明晨网吧
642 222.86.88.231 222.86.88.233 贵州省遵义市桐梓县 电信
643 222.86.88.234 222.86.88.234 贵州省遵义市桐梓县 奥神网吧(老城法院街)
644 222.86.88.235 222.86.88.246 贵州省遵义市桐梓县 电信
645 222.86.88.247 222.86.88.247 贵州省遵义市桐梓县 中华南路邮政二楼世纪星网吧
646 222.86.88.248 222.86.88.248 贵州省遵义市桐梓县 万维网吧
647 222.86.88.249 222.86.88.255 贵州省遵义市桐梓县 电信
648 222.86.89.0 222.86.109.94 贵州省遵义市 电信
649 222.86.109.95 222.86.109.95 贵州省遵义市 遵义师范学院
650 222.86.109.96 222.86.116.255 贵州省遵义市 电信
651 222.86.117.0 222.86.117.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
652 222.86.163.0 222.86.163.255 贵州省遵义市湄潭县 电信
653 222.86.167.0 222.86.167.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
654 222.87.148.0 222.87.155.255 贵州省遵义市 电信
655 222.87.204.0 222.87.204.255 贵州省遵义市 电信
656 222.87.205.0 222.87.205.255 贵州省遵义市红花岗区 电信
657 222.87.206.0 222.87.207.255 贵州省遵义市 电信
658 222.87.224.0 222.87.255.255 贵州省遵义市 电信
659 222.198.247.0 222.198.247.255 贵州省遵义市 贵州航天职业技术学院