ip地址查询

承德市IP地址列表

承德市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 61.55.123.0 61.55.123.255 河北省承德市 联通
2 61.55.124.0 61.55.124.255 河北省承德市 (平泉县/兴隆县/寿王坟)联通
3 61.55.125.0 61.55.126.255 河北省承德市 联通
4 61.134.188.0 61.134.191.255 河北省承德市 联通
5 61.159.40.0 61.159.40.255 河北省承德市 滦平县
6 61.159.60.0 61.159.61.255 河北省承德市 联通
7 61.182.134.0 61.182.135.255 河北省承德市 联通
8 106.8.160.0 106.8.191.255 河北省承德市 电信
9 106.9.64.0 106.9.89.255 河北省承德市 电信
10 106.9.91.0 106.9.125.255 河北省承德市 电信
11 106.9.127.0 106.9.127.255 河北省承德市 电信
12 106.112.0.0 106.112.35.255 河北省承德市 电信
13 106.112.36.0 106.112.37.255 河北省承德市承德县 电信
14 106.112.38.0 106.112.40.255 河北省承德市 电信
15 106.112.41.0 106.112.41.255 河北省承德市承德县 电信
16 106.112.42.0 106.112.43.255 河北省承德市 电信
17 106.112.44.0 106.112.44.255 河北省承德市承德县 电信
18 106.112.45.0 106.112.63.255 河北省承德市 电信
19 106.118.231.0 106.118.231.255 河北省承德市兴隆县 电信
20 106.118.232.0 106.118.237.255 河北省承德市 电信
21 106.118.238.0 106.118.238.255 河北省承德市承德县 电信
22 110.97.180.0 110.97.180.255 河北省承德市 中移铁通
23 110.98.112.0 110.98.121.255 河北省承德市 中移铁通
24 110.245.0.0 110.245.33.255 河北省承德市 联通
25 110.245.34.0 110.245.34.255 河北省承德市双桥区 联通
26 110.245.35.0 110.245.130.255 河北省承德市 联通
27 110.245.131.0 110.245.131.255 河北省承德市滦平县 联通
28 110.245.132.0 110.245.162.255 河北省承德市 联通
29 110.245.163.0 110.245.163.255 河北省承德市丰宁县 联通
30 110.245.164.0 110.245.166.255 河北省承德市 联通
31 110.245.167.0 110.245.167.255 河北省承德市承德县 联通
32 110.245.168.0 110.245.177.255 河北省承德市 联通
33 110.245.178.0 110.245.178.255 河北省承德市丰宁县 联通
34 110.245.179.0 110.245.219.255 河北省承德市 联通
35 110.245.220.0 110.245.220.255 河北省承德市围场县 联通
36 110.245.221.0 110.245.230.255 河北省承德市 联通
37 110.245.231.0 110.245.231.255 河北省承德市隆化县 联通
38 110.245.232.0 110.245.237.255 河北省承德市 联通
39 110.245.238.0 110.245.238.255 河北省承德市隆化县 联通
40 110.245.239.0 110.245.244.255 河北省承德市 联通
41 110.245.245.0 110.245.245.255 河北省承德市隆化县 联通
42 110.245.246.0 110.245.255.255 河北省承德市 联通
43 110.254.0.0 110.254.141.255 河北省承德市 联通
44 110.254.142.0 110.254.142.255 河北省承德市承德县 联通
45 110.254.143.0 110.254.190.255 河北省承德市 联通
46 110.254.191.0 110.254.191.255 河北省承德市承德县 联通
47 110.254.192.0 110.254.200.255 河北省承德市 联通
48 110.254.201.0 110.254.201.255 河北省承德市宽城县 联通
49 110.254.202.0 110.254.222.255 河北省承德市 联通
50 110.254.223.0 110.254.223.255 河北省承德市宽城县 联通
51 110.254.224.0 110.254.224.255 河北省承德市兴隆县 联通
52 110.254.225.0 110.254.255.255 河北省承德市 联通
53 111.63.0.0 111.63.38.255 河北省承德市 移动
54 111.63.40.0 111.63.63.255 河北省承德市 移动
55 111.225.239.0 111.225.239.255 河北省承德市 电信
56 111.227.215.0 111.227.215.255 河北省承德市平泉县 电信
57 120.13.0.0 120.13.255.255 河北省承德市 联通
58 121.26.0.0 121.26.38.255 河北省承德市 联通
59 121.26.39.0 121.26.39.255 河北省承德市滦平县 联通
60 121.26.40.0 121.26.40.123 河北省承德市 联通
61 121.26.40.124 121.26.40.127 河北省承德市 承唐高速中铁十七局项目部
62 121.26.40.128 121.26.77.255 河北省承德市 联通
63 121.26.78.0 121.26.78.255 河北省承德市丰宁县 联通
64 121.26.79.0 121.26.128.255 河北省承德市 联通
65 121.26.129.0 121.26.129.255 河北省承德市宽城县 联通
66 121.26.130.0 121.26.192.255 河北省承德市 联通
67 121.26.193.0 121.26.193.7 河北省承德市 粉红色网吧
68 121.26.193.8 121.26.194.31 河北省承德市 联通
69 121.26.194.32 121.26.194.35 河北省承德市 精英网吧
70 121.26.194.36 121.26.194.47 河北省承德市 联通
71 121.26.194.48 121.26.194.51 河北省承德市 跃海扬波网吧
72 121.26.194.52 121.26.194.129 河北省承德市 联通
73 121.26.194.130 121.26.194.130 河北省承德市 传奇网络城
74 121.26.194.131 121.26.200.83 河北省承德市 联通
75 121.26.200.84 121.26.200.87 河北省承德市 河北第三外国语学校
76 121.26.200.88 121.26.202.3 河北省承德市 联通
77 121.26.202.4 121.26.202.7 河北省承德市 世纪通网吧
78 121.26.202.8 121.26.202.11 河北省承德市 联通
79 121.26.202.12 121.26.202.15 河北省承德市 飞龙网吧
80 121.26.202.16 121.26.202.39 河北省承德市 联通
81 121.26.202.40 121.26.202.43 河北省承德市 日月兴网吧
82 121.26.202.44 121.26.202.63 河北省承德市 联通
83 121.26.202.64 121.26.202.67 河北省承德市 流星网吧
84 121.26.202.68 121.26.202.71 河北省承德市 联通
85 121.26.202.72 121.26.202.75 河北省承德市 世纪星网吧
86 121.26.202.76 121.26.202.107 河北省承德市 联通
87 121.26.202.108 121.26.202.111 河北省承德市 鸿运网吧
88 121.26.202.112 121.26.202.115 河北省承德市 联通
89 121.26.202.116 121.26.202.119 河北省承德市 宏达网吧
90 121.26.202.120 121.26.202.187 河北省承德市 联通
91 121.26.202.188 121.26.202.191 河北省承德市 纽约风暴网吧
92 121.26.202.192 121.26.202.231 河北省承德市 联通
93 121.26.202.232 121.26.202.235 河北省承德市 蓝天网吧
94 121.26.202.236 121.26.202.243 河北省承德市 联通
95 121.26.202.244 121.26.202.247 河北省承德市 一亩地网吧
96 121.26.202.248 121.26.203.207 河北省承德市 联通
97 121.26.203.208 121.26.203.211 河北省承德市 速龙网吧
98 121.26.203.212 121.26.203.219 河北省承德市 联通
99 121.26.203.220 121.26.203.223 河北省承德市 炫特区网吧
100 121.26.203.224 121.26.203.251 河北省承德市 联通
101 121.26.203.252 121.26.203.255 河北省承德市 必胜网吧
102 121.26.204.0 121.26.209.43 河北省承德市 联通
103 121.26.209.44 121.26.209.47 河北省承德市 阿里巴巴网吧
104 121.26.209.48 121.26.216.6 河北省承德市 联通
105 121.26.216.7 121.26.216.7 河北省承德市滦平县 鑫鑫网吧(工贸城)
106 121.26.216.8 121.26.216.39 河北省承德市 联通
107 121.26.216.40 121.26.216.47 河北省承德市 滦平雅旭网吧
108 121.26.216.48 121.26.219.153 河北省承德市 联通
109 121.26.219.154 121.26.219.154 河北省承德市丰宁县 日月常新网吧(双星商业街4号)
110 121.26.219.155 121.26.219.201 河北省承德市 联通
111 121.26.219.202 121.26.219.202 河北省承德市丰宁县 根据地网吧(老理发馆3楼)
112 121.26.219.203 121.26.220.35 河北省承德市 联通
113 121.26.220.36 121.26.220.39 河北省承德市 朋信网吧
114 121.26.220.40 121.26.220.255 河北省承德市 联通
115 121.26.221.0 121.26.221.255 河北省承德市围场县 联通
116 121.26.222.0 121.26.224.7 河北省承德市 联通
117 121.26.224.8 121.26.224.15 河北省承德市 交通局运输管理处
118 121.26.224.16 121.26.224.255 河北省承德市 联通
119 121.26.225.0 121.26.225.7 河北省承德市 承德石油高等专科学校
120 121.26.225.8 121.26.232.24 河北省承德市 联通
121 121.26.232.25 121.26.232.25 河北省承德市 满天星网吧
122 121.26.232.26 121.26.232.26 河北省承德市 联通
123 121.26.232.27 121.26.232.27 河北省承德市 九州网吧
124 121.26.232.28 121.26.232.28 河北省承德市 联通
125 121.26.232.29 121.26.232.29 河北省承德市 天骄网络城
126 121.26.232.30 121.26.232.30 河北省承德市 龙腾网吧
127 121.26.232.31 121.26.232.31 河北省承德市 金盛网吧
128 121.26.232.32 121.26.232.32 河北省承德市 小恒星网吧
129 121.26.232.33 121.26.232.33 河北省承德市 汇龙网吧
130 121.26.232.34 121.26.232.34 河北省承德市 未来干线网吧
131 121.26.232.35 121.26.232.35 河北省承德市 海天网吧
132 121.26.232.36 121.26.232.36 河北省承德市 新新人网吧
133 121.26.232.37 121.26.232.37 河北省承德市 蓝辉网吧
134 121.26.232.38 121.26.234.39 河北省承德市 联通
135 121.26.234.40 121.26.234.43 河北省承德市 西大街头牌楼联鑫网吧
136 121.26.234.44 121.26.234.55 河北省承德市 联通
137 121.26.234.56 121.26.234.63 河北省承德市 自由鸟网吧
138 121.26.234.64 121.26.234.119 河北省承德市 联通
139 121.26.234.120 121.26.234.127 河北省承德市 多多福网吧
140 121.26.234.128 121.26.234.151 河北省承德市 联通
141 121.26.234.152 121.26.234.159 河北省承德市 五洲网吧
142 121.26.234.160 121.26.234.167 河北省承德市 天宝假日大酒店
143 121.26.234.168 121.26.247.97 河北省承德市 联通
144 121.26.247.98 121.26.247.98 河北省承德市鹰手营子矿区 汪庄镇宏达网吧(三角地)
145 121.26.247.99 121.26.247.141 河北省承德市 联通
146 121.26.247.142 121.26.247.142 河北省承德市 同惠网吧
147 121.26.247.143 121.26.247.203 河北省承德市 联通
148 121.26.247.204 121.26.247.207 河北省承德市 同惠网吧
149 121.26.247.208 121.26.248.14 河北省承德市 联通
150 121.26.248.15 121.26.248.23 河北省承德市承德县 第一中学
151 121.26.248.24 121.26.248.101 河北省承德市 联通
152 121.26.248.102 121.26.248.102 河北省承德市 日月星网吧(南园)
153 121.26.248.103 121.26.248.106 河北省承德市 联通
154 121.26.248.107 121.26.248.107 河北省承德市 星辉网吧(西大街)
155 121.26.248.108 121.26.248.108 河北省承德市 联通
156 121.26.248.109 121.26.248.109 河北省承德市承德县 头沟镇中街星空网吧
157 121.26.248.110 121.26.250.1 河北省承德市 联通
158 121.26.250.2 121.26.250.3 河北省承德市平泉县 神州网吧
159 121.26.250.4 121.26.250.5 河北省承德市平泉县 一线牵网吧
160 121.26.250.6 121.26.250.7 河北省承德市平泉县 开心网吧
161 121.26.250.8 121.26.250.9 河北省承德市平泉县 亿达网吧
162 121.26.250.10 121.26.250.11 河北省承德市平泉县 都市网吧
163 121.26.250.12 121.26.250.13 河北省承德市平泉县 心雨网吧(瀑河大桥北面胡同内)
164 121.26.250.14 121.26.250.23 河北省承德市 联通
165 121.26.250.24 121.26.250.25 河北省承德市平泉县 金海网吧(渝州新城)
166 121.26.250.26 121.26.254.19 河北省承德市 联通
167 121.26.254.20 121.26.254.20 河北省承德市兴隆县 易网部落网吧
168 121.26.254.21 121.26.254.255 河北省承德市 联通
169 121.26.255.0 121.26.255.255 河北省承德市兴隆县 联通
170 122.75.102.0 122.75.108.255 河北省承德市 中移铁通
171 122.75.109.0 122.75.109.255 河北省承德市承德县 中移铁通
172 123.180.162.0 123.180.162.255 河北省承德市承德县 电信
173 123.180.163.0 123.180.163.255 河北省承德市 电信
174 123.180.164.0 123.180.164.255 河北省承德市承德县 电信
175 123.180.165.0 123.180.178.255 河北省承德市 电信
176 123.180.179.0 123.180.179.255 河北省承德市承德县 电信
177 123.180.180.0 123.180.180.255 河北省承德市 电信
178 123.180.181.0 123.180.181.255 河北省承德市承德县 电信
179 123.182.64.0 123.182.73.95 河北省承德市 电信
180 123.182.73.96 123.182.73.96 河北省承德市 双桥区承德石油高等专科学校
181 123.182.73.97 123.182.86.255 河北省承德市 电信
182 123.182.87.0 123.182.88.255 河北省承德市承德县 电信
183 123.182.89.0 123.182.91.255 河北省承德市 电信
184 123.182.92.0 123.182.92.255 河北省承德市承德县 电信
185 123.182.93.0 123.182.94.255 河北省承德市 电信
186 123.182.95.0 123.182.96.255 河北省承德市承德县 电信
187 123.182.97.0 123.182.101.255 河北省承德市 电信
188 123.182.102.0 123.182.102.255 河北省承德市承德县 电信
189 123.182.103.0 123.182.107.255 河北省承德市 电信
190 123.182.108.0 123.182.109.255 河北省承德市承德县 电信
191 123.182.110.0 123.182.110.255 河北省承德市 电信
192 123.182.111.0 123.182.111.255 河北省承德市承德县 电信
193 124.239.36.0 124.239.54.255 河北省承德市 电信
194 124.239.55.0 124.239.55.255 河北省承德市丰宁县 电信
195 124.239.56.0 124.239.59.255 河北省承德市 电信
196 124.239.60.0 124.239.60.255 河北省承德市围场县 电信
197 124.239.61.0 124.239.62.255 河北省承德市 电信
198 124.239.63.0 124.239.63.255 河北省承德市围场县 电信
199 202.99.174.0 202.99.174.255 河北省承德市 联通
200 210.31.208.0 210.31.215.255 河北省承德市 承德石油高等专科学校
201 210.82.151.0 210.82.151.255 河北省承德市 联通
202 211.81.212.0 211.81.215.255 河北省承德市 承德师范学院
203 211.81.224.0 211.81.239.255 河北省承德市 承德医学院
204 211.90.53.0 211.90.53.34 河北省承德市 (隆化县/平泉县)联通
205 211.90.53.35 211.90.53.35 河北省承德市 牛圈子沟新在线网吧
206 211.90.53.36 211.90.53.203 河北省承德市 (隆化县/平泉县)联通
207 211.90.53.204 211.90.53.204 河北省承德市 朋友网吧
208 211.90.53.205 211.90.53.211 河北省承德市 (隆化县/平泉县)联通
209 211.90.53.212 211.90.53.212 河北省承德市 金钱豹网吧
210 211.90.53.213 211.90.53.255 河北省承德市 (隆化县/平泉县)联通
211 211.90.66.0 211.90.66.160 河北省承德市 联通
212 211.90.66.161 211.90.66.161 河北省承德市 蓝期营网吧
213 211.90.66.162 211.90.66.255 河北省承德市 联通
214 211.138.6.0 211.138.6.255 河北省承德市 移动
215 211.143.139.0 211.143.139.255 河北省承德市 移动
216 211.143.140.0 211.143.140.255 河北省承德市承德县 移动
217 211.143.141.0 211.143.141.105 河北省承德市 移动
218 211.143.141.106 211.143.141.106 河北省承德市 药材公司
219 211.143.141.107 211.143.141.220 河北省承德市 移动
220 211.143.141.221 211.143.141.221 河北省承德市 卫校
221 211.143.141.222 211.143.141.255 河北省承德市 移动
222 218.11.132.0 218.11.140.0 河北省承德市 联通
223 218.11.140.1 218.11.140.1 河北省承德市 大家乐网吧
224 218.11.140.2 218.11.140.2 河北省承德市 营子矿区
225 218.11.140.3 218.11.140.3 河北省承德市 悠悠网吧
226 218.11.140.4 218.11.140.6 河北省承德市 营子矿区
227 218.11.140.7 218.11.140.7 河北省承德市 云和月网吧
228 218.11.140.8 218.11.140.8 河北省承德市 九州网吧
229 218.11.140.9 218.11.140.9 河北省承德市 星河网吧
230 218.11.140.10 218.11.140.10 河北省承德市 窗口网吧
231 218.11.140.11 218.11.140.11 河北省承德市 网虫CLUB网吧
232 218.11.140.12 218.11.140.13 河北省承德市 营子矿区
233 218.11.140.14 218.11.140.14 河北省承德市 新世纪网吧
234 218.11.140.15 218.11.140.16 河北省承德市 营子矿区
235 218.11.140.17 218.11.140.17 河北省承德市 好时光网吧
236 218.11.140.18 218.11.140.18 河北省承德市 飞宇网吧
237 218.11.140.19 218.11.140.20 河北省承德市 营子矿区
238 218.11.140.21 218.11.140.21 河北省承德市 畅想网吧
239 218.11.140.22 218.11.140.25 河北省承德市 营子矿区
240 218.11.140.26 218.11.140.26 河北省承德市 超音速网吧
241 218.11.140.27 218.11.140.30 河北省承德市 营子矿区
242 218.11.140.31 218.11.140.31 河北省承德市 五洲网吧
243 218.11.140.32 218.11.140.38 河北省承德市 营子矿区
244 218.11.140.39 218.11.140.39 河北省承德市 新网速网吧
245 218.11.140.40 218.11.140.40 河北省承德市 彩虹网吧
246 218.11.140.41 218.11.140.43 河北省承德市 营子矿区
247 218.11.140.44 218.11.140.44 河北省承德市 世纪星网吧
248 218.11.140.45 218.11.140.49 河北省承德市 营子矿区
249 218.11.140.50 218.11.140.50 河北省承德市 双桥区小佟沟鑫馨网吧
250 218.11.140.51 218.11.140.56 河北省承德市 营子矿区
251 218.11.140.57 218.11.140.57 河北省承德市 千禧龙网吧
252 218.11.140.58 218.11.140.69 河北省承德市 营子矿区
253 218.11.140.70 218.11.140.70 河北省承德市 鸿达网吧
254 218.11.140.71 218.11.140.71 河北省承德市 营子矿区
255 218.11.140.72 218.11.140.72 河北省承德市 联通多媒体培训中心
256 218.11.140.73 218.11.140.81 河北省承德市 营子矿区
257 218.11.140.82 218.11.140.82 河北省承德市 鸿运网吧
258 218.11.140.83 218.11.140.84 河北省承德市 营子矿区
259 218.11.140.85 218.11.140.85 河北省承德市 纽约风暴网吧
260 218.11.140.86 218.11.140.86 河北省承德市 弘历网吧
261 218.11.140.87 218.11.140.87 河北省承德市 一拇地网吧
262 218.11.140.88 218.11.140.89 河北省承德市 营子矿区
263 218.11.140.90 218.11.140.90 河北省承德市 飞翔鸟网吧
264 218.11.140.91 218.11.140.100 河北省承德市 营子矿区
265 218.11.140.101 218.11.140.101 河北省承德市 天成网络
266 218.11.140.102 218.11.140.102 河北省承德市 营子矿区
267 218.11.140.103 218.11.140.103 河北省承德市 东南网吧
268 218.11.140.104 218.11.140.109 河北省承德市 营子矿区
269 218.11.140.110 218.11.140.110 河北省承德市 碧峰饭店
270 218.11.140.111 218.11.140.113 河北省承德市 营子矿区
271 218.11.140.114 218.11.140.114 河北省承德市 星辉网吧
272 218.11.140.115 218.11.140.123 河北省承德市 营子矿区
273 218.11.140.124 218.11.140.124 河北省承德市 志邦网吧
274 218.11.140.125 218.11.140.125 河北省承德市 开心网吧
275 218.11.140.126 218.11.140.130 河北省承德市 营子矿区
276 218.11.140.131 218.11.140.131 河北省承德市 欣宇网吧
277 218.11.140.132 218.11.140.134 河北省承德市 营子矿区
278 218.11.140.135 218.11.140.135 河北省承德市 双桥区牛圈子沟云云网吧
279 218.11.140.136 218.11.140.138 河北省承德市 营子矿区
280 218.11.140.139 218.11.140.139 河北省承德市 新在线网吧
281 218.11.140.140 218.11.140.141 河北省承德市 营子矿区
282 218.11.140.142 218.11.140.142 河北省承德市 海天网吧
283 218.11.140.143 218.11.140.151 河北省承德市 营子矿区
284 218.11.140.152 218.11.140.152 河北省承德市 金牛网吧
285 218.11.140.153 218.11.140.156 河北省承德市 营子矿区
286 218.11.140.157 218.11.140.157 河北省承德市 卫生学校
287 218.11.140.158 218.11.140.158 河北省承德市 坏小孩网吧
288 218.11.140.159 218.11.140.159 河北省承德市 未来干线网吧
289 218.11.140.160 218.11.140.161 河北省承德市 营子矿区
290 218.11.140.162 218.11.140.162 河北省承德市 恒逸科技网吧
291 218.11.140.163 218.11.140.164 河北省承德市 营子矿区
292 218.11.140.165 218.11.140.165 河北省承德市 唐朝网吧
293 218.11.140.166 218.11.140.166 河北省承德市 鹏涛网吧
294 218.11.140.167 218.11.140.167 河北省承德市 营子矿区
295 218.11.140.168 218.11.140.168 河北省承德市 互动网络城
296 218.11.140.169 218.11.140.170 河北省承德市 营子矿区
297 218.11.140.171 218.11.140.171 河北省承德市 灵犀网吧
298 218.11.140.172 218.11.140.172 河北省承德市 汇盈网吧
299 218.11.140.173 218.11.140.173 河北省承德市 营子矿区
300 218.11.140.174 218.11.140.174 河北省承德市 红星网吧
301 218.11.140.175 218.11.140.175 河北省承德市 营子矿区
302 218.11.140.176 218.11.140.176 河北省承德市 一拇地网络休闲广场
303 218.11.140.177 218.11.140.189 河北省承德市 营子矿区
304 218.11.140.190 218.11.140.190 河北省承德市 流星网吧
305 218.11.140.191 218.11.140.191 河北省承德市 营子矿区/双桥区
306 218.11.140.192 218.11.140.192 河北省承德市 月之光网吧
307 218.11.140.193 218.11.140.194 河北省承德市 营子矿区/双桥区
308 218.11.140.195 218.11.140.195 河北省承德市 黑星网吧
309 218.11.140.196 218.11.140.197 河北省承德市 营子矿区
310 218.11.140.198 218.11.140.198 河北省承德市 牌楼网吧
311 218.11.140.199 218.11.140.200 河北省承德市 营子矿区
312 218.11.140.201 218.11.140.201 河北省承德市 金天网吧
313 218.11.140.202 218.11.140.202 河北省承德市 营子矿区
314 218.11.140.203 218.11.140.203 河北省承德市 德财网吧
315 218.11.140.204 218.11.140.207 河北省承德市 营子矿区
316 218.11.140.208 218.11.140.208 河北省承德市 热河电脑屋
317 218.11.140.209 218.11.140.209 河北省承德市 小网虫网吧
318 218.11.140.210 218.11.140.211 河北省承德市 营子矿区
319 218.11.140.212 218.11.140.212 河北省承德市 新盛网吧(北兴隆街宝励公司对面)
320 218.11.140.213 218.11.140.213 河北省承德市 营子矿区
321 218.11.140.214 218.11.140.214 河北省承德市 极速网吧
322 218.11.140.215 218.11.140.219 河北省承德市 营子矿区
323 218.11.140.220 218.11.140.220 河北省承德市 鑫源网吧
324 218.11.140.221 218.11.140.221 河北省承德市 智多星网吧
325 218.11.140.222 218.11.140.222 河北省承德市 营子矿区
326 218.11.140.223 218.11.140.223 河北省承德市 新宇网吧
327 218.11.140.224 218.11.140.229 河北省承德市 营子矿区
328 218.11.140.230 218.11.140.230 河北省承德市 超速网吧
329 218.11.140.231 218.11.140.231 河北省承德市 先锋网吧
330 218.11.140.232 218.11.140.232 河北省承德市 营子矿区
331 218.11.140.233 218.11.140.233 河北省承德市 现代网吧
332 218.11.140.234 218.11.140.242 河北省承德市 营子矿区
333 218.11.140.243 218.11.140.243 河北省承德市 福顺网吧
334 218.11.140.244 218.11.140.255 河北省承德市 营子矿区
335 218.11.141.0 218.11.141.12 河北省承德市 联通
336 218.11.141.13 218.11.141.13 河北省承德市 蓝辉网吧
337 218.11.141.14 218.11.141.27 河北省承德市 联通
338 218.11.141.28 218.11.141.28 河北省承德市 金盛网吧
339 218.11.141.29 218.11.141.29 河北省承德市 剑松网吧
340 218.11.141.30 218.11.141.31 河北省承德市 联通
341 218.11.141.32 218.11.141.32 河北省承德市 鹰点网吧
342 218.11.141.33 218.11.141.33 河北省承德市 联通
343 218.11.141.34 218.11.141.34 河北省承德市 三角洲网吧
344 218.11.141.35 218.11.141.37 河北省承德市 联通
345 218.11.141.38 218.11.141.38 河北省承德市 伊妹儿电脑中心
346 218.11.141.39 218.11.141.46 河北省承德市 联通
347 218.11.141.47 218.11.141.47 河北省承德市 涨停板网吧
348 218.11.141.48 218.11.141.48 河北省承德市 一月网吧
349 218.11.141.49 218.11.141.49 河北省承德市 喜多网吧
350 218.11.141.50 218.11.141.52 河北省承德市 联通
351 218.11.141.53 218.11.141.53 河北省承德市 飞翔网吧
352 218.11.141.54 218.11.141.54 河北省承德市 联通
353 218.11.141.55 218.11.141.55 河北省承德市 相约网吧
354 218.11.141.56 218.11.141.56 河北省承德市 联通
355 218.11.141.57 218.11.141.57 河北省承德市 必胜网吧
356 218.11.141.58 218.11.141.97 河北省承德市 联通
357 218.11.141.98 218.11.141.98 河北省承德市 蓝天网吧
358 218.11.141.99 218.11.141.99 河北省承德市 联通
359 218.11.141.100 218.11.141.100 河北省承德市 腾达网吧
360 218.11.141.101 218.11.141.101 河北省承德市 新网络网吧
361 218.11.141.102 218.11.141.105 河北省承德市 联通
362 218.11.141.106 218.11.141.106 河北省承德市 老庚网吧
363 218.11.141.107 218.11.141.138 河北省承德市 联通
364 218.11.141.139 218.11.141.139 河北省承德市 汇通网吧
365 218.11.141.140 218.11.141.140 河北省承德市 随缘网吧
366 218.11.141.141 218.11.141.141 河北省承德市 心愿网吧
367 218.11.141.142 218.11.141.142 河北省承德市 日月星网吧
368 218.11.141.143 218.11.141.143 河北省承德市 北极星网吧
369 218.11.141.144 218.11.141.145 河北省承德市 联通
370 218.11.141.146 218.11.141.146 河北省承德市 新欢喜网吧
371 218.11.141.147 218.11.141.248 河北省承德市 联通
372 218.11.141.249 218.11.141.249 河北省承德市 宇宙网吧
373 218.11.141.250 218.11.143.255 河北省承德市 联通
374 218.11.244.0 218.11.251.31 河北省承德市 联通
375 218.11.251.32 218.11.251.32 河北省承德市 承钢西地快乐网吧
376 218.11.251.33 218.11.252.255 河北省承德市 联通
377 218.11.253.0 218.11.253.255 河北省承德市 承钢西地快乐网吧
378 218.11.254.0 218.11.255.255 河北省承德市 联通
379 218.12.221.0 218.12.221.143 河北省承德市 联通
380 218.12.221.144 218.12.221.144 河北省承德市 一网情深网吧(西大街)
381 218.12.221.145 218.12.221.145 河北省承德市 畅想网吧
382 218.12.221.146 218.12.221.151 河北省承德市 联通
383 218.12.221.152 218.12.221.152 河北省承德市 财经学校(北兴隆街)
384 218.12.221.153 218.12.221.155 河北省承德市 联通
385 218.12.221.156 218.12.221.156 河北省承德市 千喜龙网吧(蓝岛后)
386 218.12.221.157 218.12.221.157 河北省承德市 联通
387 218.12.221.158 218.12.221.158 河北省承德市 灵犀网吧
388 218.12.221.159 218.12.221.159 河北省承德市 银河网吧
389 218.12.221.160 218.12.221.161 河北省承德市 联通
390 218.12.221.162 218.12.221.162 河北省承德市 梦幻网吧(西大街)
391 218.12.221.163 218.12.221.167 河北省承德市 联通
392 218.12.221.168 218.12.221.168 河北省承德市 世纪星网吧(陕西营)
393 218.12.221.169 218.12.221.186 河北省承德市 联通
394 218.12.221.187 218.12.221.187 河北省承德市 鹰点网吧
395 218.12.221.188 218.12.221.191 河北省承德市 联通
396 218.12.221.192 218.12.221.192 河北省承德市 心愿网吧(石洞子沟)
397 218.12.221.193 218.12.221.193 河北省承德市 好时光网吧
398 218.12.221.194 218.12.221.196 河北省承德市 联通
399 218.12.221.197 218.12.221.197 河北省承德市 涨停版网吧
400 218.12.221.198 218.12.221.198 河北省承德市 欣欣网吧
401 218.12.221.199 218.12.221.199 河北省承德市 宏鼎快线网吧(蓝岛旁边)
402 218.12.221.200 218.12.221.201 河北省承德市 联通
403 218.12.221.202 218.12.221.202 河北省承德市 新盛网吧(陕西营)
404 218.12.221.203 218.12.221.203 河北省承德市 联通
405 218.12.221.204 218.12.221.204 河北省承德市 激素网吧(大佛寺)
406 218.12.221.205 218.12.221.205 河北省承德市 联通
407 218.12.221.206 218.12.221.206 河北省承德市 狮子沟小网虫网吧
408 218.12.221.207 218.12.221.207 河北省承德市 联通
409 218.12.221.208 218.12.221.208 河北省承德市 鑫浪网苑
410 218.12.221.209 218.12.221.209 河北省承德市 子轩网吧(玻璃厂)
411 218.12.221.210 218.12.221.215 河北省承德市 联通
412 218.12.221.216 218.12.221.216 河北省承德市 狂飙网吧
413 218.12.221.217 218.12.221.218 河北省承德市 联通
414 218.12.221.219 218.12.221.219 河北省承德市 新世纪网吧
415 218.12.221.220 218.12.221.221 河北省承德市 联通
416 218.12.221.222 218.12.221.222 河北省承德市 红门帘网吧
417 218.12.221.223 218.12.221.228 河北省承德市 联通
418 218.12.221.229 218.12.221.229 河北省承德市 燕北计算机学校
419 218.12.221.230 218.12.221.230 河北省承德市 石洞沟红利网吧
420 218.12.221.231 218.12.221.231 河北省承德市 红星网吧
421 218.12.221.232 218.12.221.232 河北省承德市 联通
422 218.12.221.233 218.12.221.233 河北省承德市 陕西营唐朝网吧
423 218.12.221.234 218.12.221.234 河北省承德市 陕西营世纪星网吧
424 218.12.221.235 218.12.221.235 河北省承德市 联通
425 218.12.221.236 218.12.221.236 河北省承德市 老更网吧(陕西营)
426 218.12.221.237 218.12.221.240 河北省承德市 联通
427 218.12.221.241 218.12.221.241 河北省承德市 大家乐网吧(二仙居)
428 218.12.221.242 218.12.221.242 河北省承德市 二仙居大家乐网吧
429 218.12.221.243 218.12.221.248 河北省承德市 联通
430 218.12.221.249 218.12.221.249 河北省承德市 天成网吧
431 218.12.221.250 218.12.221.250 河北省承德市 联通
432 218.12.221.251 218.12.221.251 河北省承德市 蓝天网吧
433 218.12.221.252 218.12.221.252 河北省承德市 双柳网吧(双柳)
434 218.12.221.253 218.12.221.253 河北省承德市 黑星网吧(陕西营)
435 218.12.221.254 218.12.221.254 河北省承德市 一拇地网吧(商厦后)
436 218.12.221.255 218.12.221.255 河北省承德市 联通
437 218.207.66.0 218.207.66.255 河北省承德市 移动
438 219.148.124.0 219.148.125.2 河北省承德市 电信
439 219.148.125.3 219.148.125.3 河北省承德市 精英网吧
440 219.148.125.4 219.148.126.7 河北省承德市 电信
441 219.148.126.8 219.148.126.8 河北省承德市 八中(西大街)
442 219.148.126.9 219.148.126.39 河北省承德市 电信
443 219.148.126.40 219.148.126.40 河北省承德市 天俊网吧
444 219.148.126.41 219.148.126.41 河北省承德市 电信
445 219.148.126.42 219.148.126.42 河北省承德市 彩虹网吧
446 219.148.126.43 219.148.126.43 河北省承德市 黑星网吧
447 219.148.126.44 219.148.126.45 河北省承德市 电信
448 219.148.126.46 219.148.126.46 河北省承德市 新在线网吧
449 219.148.126.47 219.148.126.47 河北省承德市 智多星网吧
450 219.148.126.48 219.148.126.48 河北省承德市 汇通网吧
451 219.148.126.49 219.148.126.49 河北省承德市 超音速网吧
452 219.148.126.50 219.148.126.50 河北省承德市 必胜网吧
453 219.148.126.51 219.148.126.52 河北省承德市 电信
454 219.148.126.53 219.148.126.53 河北省承德市 蓝天网吧
455 219.148.126.54 219.148.126.56 河北省承德市 电信
456 219.148.126.57 219.148.126.57 河北省承德市 蓝色激情网吧
457 219.148.126.58 219.148.126.67 河北省承德市 电信
458 219.148.126.68 219.148.126.68 河北省承德市 矿机信天游网吧
459 219.148.126.69 219.148.126.173 河北省承德市 电信
460 219.148.126.174 219.148.126.174 河北省承德市 宇红网络科技有限公司
461 219.148.126.175 219.148.127.255 河北省承德市 电信
462 220.195.8.0 220.195.8.185 河北省承德市 中移铁通
463 220.195.8.186 220.195.8.186 河北省承德市 新视野网吧
464 220.195.8.187 220.195.9.255 河北省承德市 联通
465 221.193.128.0 221.193.128.255 河北省承德市丰宁县 联通
466 221.193.129.0 221.193.142.220 河北省承德市 联通
467 221.193.142.221 221.193.142.221 河北省承德市 燕北计算机学校
468 221.193.142.222 221.193.143.255 河北省承德市 联通
469 222.30.200.0 222.30.203.255 河北省承德市 民族职业技术学院
470 222.38.244.0 222.38.248.248 河北省承德市 中移铁通
471 222.38.248.249 222.38.248.249 河北省承德市 红星网吧
472 222.38.248.250 222.38.255.255 河北省承德市 中移铁通
473 222.223.128.0 222.223.129.5 河北省承德市 电信
474 222.223.129.6 222.223.129.6 河北省承德市 第八中学
475 222.223.129.7 222.223.129.17 河北省承德市 电信
476 222.223.129.18 222.223.129.18 河北省承德市 粉红色网吧
477 222.223.129.19 222.223.129.19 河北省承德市 跃海扬波网吧
478 222.223.129.20 222.223.129.23 河北省承德市 电信
479 222.223.129.24 222.223.129.24 河北省承德市 超音速网吧
480 222.223.129.25 222.223.131.2 河北省承德市 电信
481 222.223.131.3 222.223.131.3 河北省承德市 E世界网吧
482 222.223.131.4 222.223.131.23 河北省承德市 电信
483 222.223.131.24 222.223.131.24 河北省承德市 九天网吧
484 222.223.131.25 222.223.131.36 河北省承德市 电信
485 222.223.131.37 222.223.131.37 河北省承德市 九州网吧
486 222.223.131.38 222.223.131.49 河北省承德市 电信
487 222.223.131.50 222.223.131.50 河北省承德市 一亩地网吧
488 222.223.131.51 222.223.131.53 河北省承德市 电信
489 222.223.131.54 222.223.131.54 河北省承德市 畅想网吧
490 222.223.131.55 222.223.134.34 河北省承德市 电信
491 222.223.134.35 222.223.134.35 河北省承德市 九天网吧
492 222.223.134.36 222.223.134.67 河北省承德市 电信
493 222.223.134.68 222.223.134.68 河北省承德市 新在线网吧
494 222.223.134.69 222.223.134.72 河北省承德市 电信
495 222.223.134.73 222.223.134.73 河北省承德市 天成网吧
496 222.223.134.74 222.223.134.74 河北省承德市 电信
497 222.223.134.75 222.223.134.75 河北省承德市 双柳网吧
498 222.223.134.76 222.223.134.76 河北省承德市 电信
499 222.223.134.77 222.223.134.77 河北省承德市 新盛网吧
500 222.223.134.78 222.223.134.78 河北省承德市 鑫浪网苑
501 222.223.134.79 222.223.134.79 河北省承德市 红星网吧
502 222.223.134.80 222.223.134.81 河北省承德市 电信
503 222.223.134.82 222.223.134.82 河北省承德市 网虫网吧
504 222.223.134.83 222.223.134.83 河北省承德市 新世纪网吧
505 222.223.134.84 222.223.134.84 河北省承德市 汇盈网吧
506 222.223.134.85 222.223.134.85 河北省承德市 电信
507 222.223.134.86 222.223.134.86 河北省承德市 四通网吧
508 222.223.134.87 222.223.134.87 河北省承德市 电信
509 222.223.134.88 222.223.134.88 河北省承德市 龙腾网吧
510 222.223.134.89 222.223.134.97 河北省承德市 电信
511 222.223.134.98 222.223.134.98 河北省承德市 炫特区网吧
512 222.223.134.99 222.223.134.99 河北省承德市 电信
513 222.223.134.100 222.223.134.100 河北省承德市 银月网吧
514 222.223.134.101 222.223.134.102 河北省承德市 电信
515 222.223.134.103 222.223.134.103 河北省承德市 小恒星网吧
516 222.223.134.104 222.223.134.104 河北省承德市 E起来网吧
517 222.223.134.105 222.223.134.106 河北省承德市 电信
518 222.223.134.107 222.223.134.107 河北省承德市 急速剑客网吧
519 222.223.134.108 222.223.134.110 河北省承德市 电信
520 222.223.134.111 222.223.134.111 河北省承德市 自由鸟网吧
521 222.223.134.112 222.223.134.151 河北省承德市 电信
522 222.223.134.152 222.223.134.152 河北省承德市 传奇网络城
523 222.223.134.153 222.223.135.33 河北省承德市 电信
524 222.223.135.34 222.223.135.34 河北省承德市 日月星网吧
525 222.223.135.35 222.223.135.35 河北省承德市 西大街新网络网吧
526 222.223.135.36 222.223.135.36 河北省承德市围场县 梦幻网吧
527 222.223.135.37 222.223.135.37 河北省承德市 在线网吧
528 222.223.135.38 222.223.135.38 河北省承德市 红枫叶网吧
529 222.223.135.39 222.223.135.49 河北省承德市 电信
530 222.223.135.50 222.223.135.50 河北省承德市 北兴隆街金天网吧
531 222.223.135.51 222.223.135.57 河北省承德市 电信
532 222.223.135.58 222.223.135.58 河北省承德市 金典网吧
533 222.223.135.59 222.223.141.247 河北省承德市 电信
534 222.223.141.248 222.223.141.248 河北省承德市承德县 转角网吧(下板城镇景泰小区B16座10号)
535 222.223.141.249 222.223.142.12 河北省承德市 电信
536 222.223.142.13 222.223.142.13 河北省承德市承德县 新形象网吧
537 222.223.142.14 222.223.142.23 河北省承德市 电信
538 222.223.142.24 222.223.142.24 河北省承德市承德县 急速网吧
539 222.223.142.25 222.223.142.29 河北省承德市 电信
540 222.223.142.30 222.223.142.30 河北省承德市承德县 梅杰网吧
541 222.223.142.31 222.223.142.31 河北省承德市 电信
542 222.223.142.32 222.223.142.32 河北省承德市承德县 良友网吧
543 222.223.142.33 222.223.142.39 河北省承德市 电信
544 222.223.142.40 222.223.142.40 河北省承德市承德县 东升网吧
545 222.223.142.41 222.223.142.41 河北省承德市 电信
546 222.223.142.42 222.223.142.42 河北省承德市承德县 狂潮网吧
547 222.223.142.43 222.223.142.47 河北省承德市 电信
548 222.223.142.48 222.223.142.48 河北省承德市承德县 蓝赤道网吧
549 222.223.142.49 222.223.142.255 河北省承德市 电信
550 222.223.143.0 222.223.143.7 河北省承德市兴隆县 电信
551 222.223.143.8 222.223.143.8 河北省承德市兴隆县 鸿雁网吧(二道街)
552 222.223.143.9 222.223.143.19 河北省承德市兴隆县 电信
553 222.223.143.20 222.223.143.20 河北省承德市兴隆县 易网部落网吧
554 222.223.143.21 222.223.143.255 河北省承德市兴隆县 电信
555 222.223.176.0 222.223.178.44 河北省承德市 电信
556 222.223.178.45 222.223.178.45 河北省承德市 一网情深网吧
557 222.223.178.46 222.223.178.71 河北省承德市 电信
558 222.223.178.72 222.223.178.72 河北省承德市 新概念网吧
559 222.223.178.73 222.223.178.80 河北省承德市 电信
560 222.223.178.81 222.223.178.81 河北省承德市 国铃网吧
561 222.223.178.82 222.223.178.85 河北省承德市 电信
562 222.223.178.86 222.223.178.86 河北省承德市 阳光假日网吧
563 222.223.178.87 222.223.178.147 河北省承德市 电信
564 222.223.178.148 222.223.178.148 河北省承德市围场县 围场宾馆
565 222.223.178.149 222.223.179.255 河北省承德市 电信