ip地址查询

邯郸市IP地址列表

邯郸市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.128.214.0 27.128.214.255 河北省邯郸市 电信
2 27.129.172.0 27.129.172.255 河北省邯郸市 电信
3 27.188.0.0 27.188.5.51 河北省邯郸市 电信
4 27.188.5.52 27.188.5.52 河北省邯郸市 河北司法警官职业学院
5 27.188.5.53 27.188.25.255 河北省邯郸市 电信
6 27.188.26.0 27.188.26.255 河北省邯郸市成安县 电信
7 27.188.27.0 27.188.72.255 河北省邯郸市 电信
8 27.188.73.0 27.188.73.255 河北省邯郸市馆陶县 电信
9 27.188.74.0 27.188.78.255 河北省邯郸市 电信
10 27.188.79.0 27.188.79.255 河北省邯郸市广平县 电信
11 27.188.80.0 27.188.98.255 河北省邯郸市 电信
12 27.188.99.0 27.188.99.255 河北省邯郸市成安县 电信
13 27.188.100.0 27.188.208.255 河北省邯郸市 电信
14 27.188.209.0 27.188.209.255 河北省邯郸市成安县 电信
15 27.188.210.0 27.188.216.255 河北省邯郸市 电信
16 27.188.217.0 27.188.217.255 河北省邯郸市临漳县 电信
17 27.188.218.0 27.188.218.255 河北省邯郸市 电信
18 27.188.219.0 27.188.219.255 河北省邯郸市涉县 电信
19 27.188.220.0 27.188.252.255 河北省邯郸市 电信
20 27.188.253.0 27.188.253.255 河北省邯郸市磁县 电信
21 27.188.254.0 27.188.255.255 河北省邯郸市 电信
22 60.5.0.0 60.5.0.9 河北省邯郸市 联通
23 60.5.0.10 60.5.0.10 河北省邯郸市馆陶县 光束网吧
24 60.5.0.11 60.5.0.20 河北省邯郸市 联通
25 60.5.0.21 60.5.0.21 河北省邯郸市成安县 市场路星际网吧
26 60.5.0.22 60.5.0.22 河北省邯郸市 联通
27 60.5.0.23 60.5.0.23 河北省邯郸市成安县 极光网吧
28 60.5.0.24 60.5.7.1 河北省邯郸市 联通
29 60.5.7.2 60.5.7.2 河北省邯郸市 阳光网络中心
30 60.5.7.3 60.5.7.13 河北省邯郸市 联通
31 60.5.7.14 60.5.7.14 河北省邯郸市 龙翔网吧
32 60.5.7.15 60.5.7.25 河北省邯郸市 联通
33 60.5.7.26 60.5.7.26 河北省邯郸市 飞扬网吧
34 60.5.7.27 60.5.11.34 河北省邯郸市 联通
35 60.5.11.35 60.5.11.35 河北省邯郸市大名县 振亚网络
36 60.5.11.36 60.5.15.1 河北省邯郸市 联通
37 60.5.15.2 60.5.15.2 河北省邯郸市馆陶县 新视野网吧
38 60.5.15.3 60.5.15.5 河北省邯郸市 联通
39 60.5.15.6 60.5.15.6 河北省邯郸市馆陶县 千纸鹤网吧
40 60.5.15.7 60.5.15.9 河北省邯郸市 联通
41 60.5.15.10 60.5.15.10 河北省邯郸市馆陶县 星光网吧
42 60.5.15.11 60.5.15.17 河北省邯郸市 联通
43 60.5.15.18 60.5.15.18 河北省邯郸市馆陶县 吉胜网吧
44 60.5.15.19 60.5.15.45 河北省邯郸市 联通
45 60.5.15.46 60.5.15.46 河北省邯郸市馆陶县 神舟网吧
46 60.5.15.47 60.5.15.49 河北省邯郸市 联通
47 60.5.15.50 60.5.15.50 河北省邯郸市馆陶县 开心网吧
48 60.5.15.51 60.5.15.77 河北省邯郸市 联通
49 60.5.15.78 60.5.15.78 河北省邯郸市馆陶县 超越网吧
50 60.5.15.79 60.5.15.81 河北省邯郸市 联通
51 60.5.15.82 60.5.15.82 河北省邯郸市馆陶县 网络天地网吧
52 60.5.15.83 60.5.15.241 河北省邯郸市 联通
53 60.5.15.242 60.5.15.242 河北省邯郸市馆陶县 凯歌网吧
54 60.5.15.243 60.5.23.1 河北省邯郸市 联通
55 60.5.23.2 60.5.23.2 河北省邯郸市成安县 QQ绿色网吧
56 60.5.23.3 60.5.23.9 河北省邯郸市 联通
57 60.5.23.10 60.5.23.10 河北省邯郸市成安县 风云网吧
58 60.5.23.11 60.5.23.13 河北省邯郸市 联通
59 60.5.23.14 60.5.23.14 河北省邯郸市成安县 市场路星际网吧
60 60.5.23.15 60.5.23.17 河北省邯郸市 联通
61 60.5.23.18 60.5.23.18 河北省邯郸市成安县 中兴网吧
62 60.5.23.19 60.5.23.29 河北省邯郸市 联通
63 60.5.23.30 60.5.23.30 河北省邯郸市成安县 星缘网吧
64 60.5.23.31 60.5.23.33 河北省邯郸市 联通
65 60.5.23.34 60.5.23.34 河北省邯郸市成安县 霞光网吧
66 60.5.23.35 60.5.23.37 河北省邯郸市 联通
67 60.5.23.38 60.5.23.38 河北省邯郸市成安县 蓝天网吧
68 60.5.23.39 60.5.23.45 河北省邯郸市 联通
69 60.5.23.46 60.5.23.46 河北省邯郸市成安县 星际网吧
70 60.5.23.47 60.5.23.49 河北省邯郸市 联通
71 60.5.23.50 60.5.23.50 河北省邯郸市成安县 发展区日月网吧
72 60.5.23.51 60.5.23.53 河北省邯郸市 联通
73 60.5.23.54 60.5.23.54 河北省邯郸市成安县 开发区日月网吧(2楼)
74 60.5.23.55 60.5.23.57 河北省邯郸市 联通
75 60.5.23.58 60.5.23.58 河北省邯郸市成安县 时代网吧
76 60.5.23.59 60.5.23.61 河北省邯郸市 联通
77 60.5.23.62 60.5.23.62 河北省邯郸市成安县 联想网吧
78 60.5.23.63 60.5.23.73 河北省邯郸市 联通
79 60.5.23.74 60.5.23.74 河北省邯郸市成安县 数字图书馆
80 60.5.23.75 60.5.37.255 河北省邯郸市 联通
81 60.5.38.0 60.5.41.255 河北省邯郸市 (从台区)联通
82 60.5.42.0 60.5.42.175 河北省邯郸市 联通
83 60.5.42.176 60.5.42.176 河北省邯郸市 DUST网吧
84 60.5.42.177 60.5.47.255 河北省邯郸市 联通
85 60.5.48.0 60.5.48.255 河北省邯郸市 (邯山区)联通
86 60.5.49.0 60.5.54.165 河北省邯郸市 联通
87 60.5.54.166 60.5.54.166 河北省邯郸市永年县 南中卜高峰网苑
88 60.5.54.167 60.5.61.99 河北省邯郸市 联通
89 60.5.61.100 60.5.61.100 河北省邯郸市 峰锋矿务局知友网吧
90 60.5.61.101 60.5.65.13 河北省邯郸市 联通
91 60.5.65.14 60.5.65.14 河北省邯郸市临漳县 利民街天天网吧
92 60.5.65.15 60.5.65.113 河北省邯郸市 联通
93 60.5.65.114 60.5.65.114 河北省邯郸市临漳县 邺都花园动感地带网吧
94 60.5.65.115 60.5.65.117 河北省邯郸市 联通
95 60.5.65.118 60.5.65.118 河北省邯郸市 临彰邺都花园世纪网吧
96 60.5.65.119 60.5.65.125 河北省邯郸市 联通
97 60.5.65.126 60.5.65.126 河北省邯郸市 临彰皇城酒家后新翔网吧
98 60.5.65.127 60.5.65.133 河北省邯郸市 联通
99 60.5.65.134 60.5.65.134 河北省邯郸市 临彰新邺市场(路西)祥和网吧
100 60.5.65.135 60.5.65.165 河北省邯郸市 联通
101 60.5.65.166 60.5.65.166 河北省邯郸市临漳县 柳园镇世纪网吧
102 60.5.65.167 60.5.65.169 河北省邯郸市 联通
103 60.5.65.170 60.5.65.170 河北省邯郸市临漳县 柳园镇晚城网吧
104 60.5.65.171 60.5.65.173 河北省邯郸市 联通
105 60.5.65.174 60.5.65.174 河北省邯郸市临漳县 新世纪网吧
106 60.5.65.175 60.5.65.185 河北省邯郸市 联通
107 60.5.65.186 60.5.65.186 河北省邯郸市临漳县 新邺市场阳光网络
108 60.5.65.187 60.5.65.189 河北省邯郸市 联通
109 60.5.65.190 60.5.65.190 河北省邯郸市临漳县 邺都花园红太阳网吧
110 60.5.65.191 60.5.65.209 河北省邯郸市 联通
111 60.5.65.210 60.5.65.210 河北省邯郸市临漳县 蓝鸟网吧
112 60.5.65.211 60.5.66.255 河北省邯郸市 联通
113 60.5.67.0 60.5.67.255 河北省邯郸市馆陶县 联通
114 60.5.68.0 60.5.69.109 河北省邯郸市 联通
115 60.5.69.110 60.5.69.110 河北省邯郸市 和村镇杜庄村玻璃厂附近杜庄网吧
116 60.5.69.111 60.5.69.255 河北省邯郸市 联通
117 60.5.70.0 60.5.70.255 河北省邯郸市大名县 联通
118 60.5.71.0 60.5.71.41 河北省邯郸市 联通
119 60.5.71.42 60.5.71.42 河北省邯郸市 新麻烦网吧
120 60.5.71.43 60.5.74.2 河北省邯郸市 联通
121 60.5.74.3 60.5.74.3 河北省邯郸市临漳县 非凡网吧(电力局附近)
122 60.5.74.4 60.5.74.4 河北省邯郸市临漳县 西街老田网吧
123 60.5.74.5 60.5.74.12 河北省邯郸市 联通
124 60.5.74.13 60.5.74.13 河北省邯郸市临漳县 花岭网吧
125 60.5.74.14 60.5.74.14 河北省邯郸市 联通
126 60.5.74.15 60.5.74.15 河北省邯郸市临漳县 东街网吧(敬老院内)
127 60.5.74.16 60.5.74.18 河北省邯郸市 联通
128 60.5.74.19 60.5.74.19 河北省邯郸市临漳县 西羊羔宾子网吧
129 60.5.74.20 60.5.74.20 河北省邯郸市临漳县 西羊羔占永网吧
130 60.5.74.21 60.5.74.25 河北省邯郸市 联通
131 60.5.74.26 60.5.74.26 河北省邯郸市临漳县 北关网吧
132 60.5.74.27 60.5.74.30 河北省邯郸市 联通
133 60.5.74.31 60.5.74.31 河北省邯郸市临漳县 邺都花园风云网络
134 60.5.74.32 60.5.74.32 河北省邯郸市临漳县 孟达网吧
135 60.5.74.33 60.5.74.44 河北省邯郸市 联通
136 60.5.74.45 60.5.74.45 河北省邯郸市临漳县 邺都花园极限网吧
137 60.5.74.46 60.5.74.53 河北省邯郸市 联通
138 60.5.74.54 60.5.74.54 河北省邯郸市临漳县 西羊羔海伟网吧
139 60.5.74.55 60.5.74.56 河北省邯郸市 联通
140 60.5.74.57 60.5.74.57 河北省邯郸市 临彰3环路口东边金石网吧
141 60.5.74.58 60.5.74.58 河北省邯郸市临漳县 邺都花园新华网吧
142 60.5.74.59 60.5.74.155 河北省邯郸市 联通
143 60.5.74.156 60.5.74.156 河北省邯郸市 临彰植物园路东创伟网吧
144 60.5.74.157 60.5.74.159 河北省邯郸市 联通
145 60.5.74.160 60.5.74.160 河北省邯郸市临漳县 北关深蓝网吧
146 60.5.74.161 60.5.74.208 河北省邯郸市 联通
147 60.5.74.209 60.5.74.209 河北省邯郸市 临彰劳动局对过E域网吧
148 60.5.74.210 60.5.94.20 河北省邯郸市 联通
149 60.5.94.21 60.5.94.21 河北省邯郸市永年县 大北汪动感地带网吧
150 60.5.94.22 60.5.104.251 河北省邯郸市 联通
151 60.5.104.252 60.5.104.252 河北省邯郸市 馆陶县TCL网吧
152 60.5.104.253 60.5.109.255 河北省邯郸市 联通
153 60.5.110.0 60.5.110.255 河北省邯郸市峰峰矿区 联通
154 60.5.111.0 60.5.132.255 河北省邯郸市 联通
155 60.5.133.0 60.5.134.255 河北省邯郸市大名县 联通
156 60.5.135.0 60.5.153.255 河北省邯郸市 联通
157 60.5.154.0 60.5.154.255 河北省邯郸市磁县 联通
158 60.5.155.0 60.5.173.102 河北省邯郸市 联通
159 60.5.173.104 60.5.175.255 河北省邯郸市 联通
160 60.5.176.0 60.5.176.255 河北省邯郸市磁县 联通
161 60.5.177.0 60.5.178.13 河北省邯郸市 联通
162 60.5.178.14 60.5.178.14 河北省邯郸市 宇才网络空间
163 60.5.178.15 60.5.183.255 河北省邯郸市 联通
164 60.5.184.0 60.5.184.31 河北省邯郸市邯郸县 图书馆
165 60.5.184.32 60.5.251.255 河北省邯郸市 联通
166 60.5.252.0 60.5.252.255 河北省邯郸市 帝联信息科技联通CDN节点
167 60.5.253.0 60.5.253.255 河北省邯郸市 联通
168 60.5.254.0 60.5.254.255 河北省邯郸市 网宿科技联通CDN节点
169 60.5.255.0 60.5.255.255 河北省邯郸市 联通
170 61.55.80.0 61.55.80.6 河北省邯郸市 联通
171 61.55.80.7 61.55.80.7 河北省邯郸市 长虹工作室
172 61.55.80.8 61.55.80.198 河北省邯郸市 联通
173 61.55.80.199 61.55.80.199 河北省邯郸市 黄粱梦天星网吧
174 61.55.80.200 61.55.81.11 河北省邯郸市 联通
175 61.55.81.12 61.55.81.12 河北省邯郸市磁县 安康路自由空间网吧
176 61.55.81.13 61.55.81.13 河北省邯郸市 联通
177 61.55.81.14 61.55.81.14 河北省邯郸市磁县 鼓楼广场情人网络休闲中心
178 61.55.81.15 61.55.81.27 河北省邯郸市 联通
179 61.55.81.28 61.55.81.28 河北省邯郸市临漳县 利民街天天网吧
180 61.55.81.29 61.55.81.40 河北省邯郸市 联通
181 61.55.81.41 61.55.81.41 河北省邯郸市临漳县 老镇中宾子网吧
182 61.55.81.42 61.55.81.46 河北省邯郸市 联通
183 61.55.81.47 61.55.81.47 河北省邯郸市临漳县 三环新世纪网吧
184 61.55.81.48 61.55.81.48 河北省邯郸市峰峰矿区 和村镇飞云网吧
185 61.55.81.49 61.55.81.49 河北省邯郸市 联通
186 61.55.81.50 61.55.81.50 河北省邯郸市临漳县 东二环(大胖涮锅南50米)网吧
187 61.55.81.51 61.55.81.56 河北省邯郸市 联通
188 61.55.81.57 61.55.81.57 河北省邯郸市 河北临漳职教中心西边路北
189 61.55.81.58 61.55.84.99 河北省邯郸市 联通
190 61.55.84.100 61.55.84.100 河北省邯郸市 人民政府资料室
191 61.55.84.101 61.55.84.111 河北省邯郸市 联通
192 61.55.84.112 61.55.84.112 河北省邯郸市临漳县 红太阳网络
193 61.55.84.113 61.55.84.151 河北省邯郸市 联通
194 61.55.84.152 61.55.84.152 河北省邯郸市 千喜网吧
195 61.55.84.153 61.55.84.232 河北省邯郸市 联通
196 61.55.84.233 61.55.84.233 河北省邯郸市 快乐网吧
197 61.55.84.234 61.55.86.161 河北省邯郸市 联通
198 61.55.86.162 61.55.86.162 河北省邯郸市 邮电局A室
199 61.55.86.163 61.55.86.255 河北省邯郸市 联通
200 61.55.87.0 61.55.88.43 河北省邯郸市 (武安/磁县)联通
201 61.55.88.44 61.55.88.44 河北省邯郸市临漳县 新世纪网吧
202 61.55.88.45 61.55.92.255 河北省邯郸市 联通
203 61.55.152.0 61.55.161.54 河北省邯郸市 联通
204 61.55.161.55 61.55.161.55 河北省邯郸市馆陶县 TCL维修站
205 61.55.161.56 61.55.161.101 河北省邯郸市 联通
206 61.55.161.102 61.55.161.102 河北省邯郸市 涉县第一中学
207 61.55.161.103 61.55.164.1 河北省邯郸市 联通
208 61.55.164.2 61.55.164.2 河北省邯郸市 新天地网吧
209 61.55.164.3 61.55.164.5 河北省邯郸市 联通
210 61.55.164.6 61.55.164.6 河北省邯郸市 球球网吧
211 61.55.164.7 61.55.164.9 河北省邯郸市 联通
212 61.55.164.10 61.55.164.10 河北省邯郸市 矿院大学生网络村
213 61.55.164.11 61.55.164.13 河北省邯郸市 联通
214 61.55.164.14 61.55.164.14 河北省邯郸市 飞速网吧
215 61.55.164.15 61.55.164.21 河北省邯郸市 联通
216 61.55.164.22 61.55.164.22 河北省邯郸市 捷龙(原千纸鹤网吧)
217 61.55.164.23 61.55.164.25 河北省邯郸市 联通
218 61.55.164.26 61.55.164.26 河北省邯郸市 忆天网吧
219 61.55.164.27 61.55.164.29 河北省邯郸市 联通
220 61.55.164.30 61.55.164.30 河北省邯郸市 罗成头超时空网吧
221 61.55.164.31 61.55.164.33 河北省邯郸市 联通
222 61.55.164.34 61.55.164.34 河北省邯郸市 滏西南大街竞技网吧
223 61.55.164.35 61.55.164.37 河北省邯郸市 联通
224 61.55.164.38 61.55.164.38 河北省邯郸市 流星雨网吧
225 61.55.164.39 61.55.164.45 河北省邯郸市 联通
226 61.55.164.46 61.55.164.46 河北省邯郸市 虹雨网吧
227 61.55.164.47 61.55.164.53 河北省邯郸市 联通
228 61.55.164.54 61.55.164.54 河北省邯郸市 烽火网络
229 61.55.164.55 61.55.164.69 河北省邯郸市 联通
230 61.55.164.70 61.55.164.70 河北省邯郸市 学院北路龙卷风网吧
231 61.55.164.71 61.55.164.73 河北省邯郸市 联通
232 61.55.164.74 61.55.164.74 河北省邯郸市 河北工程大学东门外长虹网吧
233 61.55.164.75 61.55.164.81 河北省邯郸市 联通
234 61.55.164.82 61.55.164.82 河北省邯郸市 开拓者网吧
235 61.55.164.83 61.55.164.93 河北省邯郸市 联通
236 61.55.164.94 61.55.164.94 河北省邯郸市 天阔网吧
237 61.55.164.95 61.55.164.101 河北省邯郸市 联通
238 61.55.164.102 61.55.164.102 河北省邯郸市 唯炜网吧
239 61.55.164.103 61.55.164.105 河北省邯郸市 联通
240 61.55.164.106 61.55.164.106 河北省邯郸市 唯炜分店新大网吧
241 61.55.164.107 61.55.164.109 河北省邯郸市 联通
242 61.55.164.110 61.55.164.110 河北省邯郸市 屠龙网吧
243 61.55.164.111 61.55.164.117 河北省邯郸市 联通
244 61.55.164.118 61.55.164.118 河北省邯郸市 迷城网吧
245 61.55.164.119 61.55.164.133 河北省邯郸市 联通
246 61.55.164.134 61.55.164.134 河北省邯郸市 农林路灵玺路交叉口博览网吧
247 61.55.164.135 61.55.164.141 河北省邯郸市 联通
248 61.55.164.142 61.55.164.142 河北省邯郸市 宽带网吧
249 61.55.164.143 61.55.164.149 河北省邯郸市 联通
250 61.55.164.150 61.55.164.150 河北省邯郸市 石化里网吧
251 61.55.164.151 61.55.164.197 河北省邯郸市 联通
252 61.55.164.198 61.55.164.198 河北省邯郸市 开拓南新开网吧
253 61.55.164.199 61.55.164.205 河北省邯郸市 联通
254 61.55.164.206 61.55.164.206 河北省邯郸市 滏西南大街DUST之飞扬网吧
255 61.55.164.207 61.55.164.225 河北省邯郸市 联通
256 61.55.164.226 61.55.164.226 河北省邯郸市 滏西南大街东方网城
257 61.55.164.227 61.55.164.229 河北省邯郸市 联通
258 61.55.164.230 61.55.164.230 河北省邯郸市 河北工程大学东门外网虫网吧
259 61.55.164.231 61.55.164.245 河北省邯郸市 联通
260 61.55.164.246 61.55.164.246 河北省邯郸市 名星网吧
261 61.55.164.247 61.55.164.249 河北省邯郸市 联通
262 61.55.164.250 61.55.164.250 河北省邯郸市 蔷薇网吧
263 61.55.164.251 61.55.164.253 河北省邯郸市 联通
264 61.55.164.254 61.55.164.254 河北省邯郸市 竹林网吧
265 61.55.164.255 61.55.174.196 河北省邯郸市 联通
266 61.55.174.197 61.55.174.197 河北省邯郸市磁县 现代网吧
267 61.55.174.198 61.55.181.123 河北省邯郸市 联通
268 61.55.181.124 61.55.181.124 河北省邯郸市 奇虎360科技联通CDN节点
269 61.55.181.125 61.55.181.255 河北省邯郸市 联通
270 61.134.149.0 61.134.150.255 河北省邯郸市 联通
271 61.134.152.0 61.134.153.255 河北省邯郸市 联通
272 61.159.24.0 61.159.27.255 河北省邯郸市 联通
273 61.159.50.0 61.159.51.177 河北省邯郸市 联通
274 61.159.51.178 61.159.51.178 河北省邯郸市 深的蓝网吧
275 61.159.51.179 61.159.51.255 河北省邯郸市 联通
276 61.182.57.0 61.182.59.255 河北省邯郸市 联通
277 61.182.169.21 61.182.169.21 河北省邯郸市 政府公众信息网
278 61.234.26.0 61.234.26.255 河北省邯郸市 中移铁通
279 61.235.132.0 61.235.133.255 河北省邯郸市 中移铁通
280 61.235.140.0 61.235.141.0 河北省邯郸市 中移铁通
281 61.235.141.1 61.235.141.1 河北省邯郸市 旺旺网吧
282 61.235.141.2 61.235.141.145 河北省邯郸市 中移铁通
283 61.235.141.146 61.235.141.146 河北省邯郸市 风云网吧
284 61.235.141.147 61.235.142.2 河北省邯郸市 中移铁通
285 61.235.142.3 61.235.142.3 河北省邯郸市 中铁三局六公司
286 61.235.142.4 61.235.142.33 河北省邯郸市 中移铁通
287 61.235.142.34 61.235.142.34 河北省邯郸市 太阳网吧
288 61.235.142.35 61.235.142.49 河北省邯郸市 中移铁通
289 61.235.142.50 61.235.142.50 河北省邯郸市 网缘沙龙网吧
290 61.235.142.51 61.235.142.66 河北省邯郸市 中移铁通
291 61.235.142.67 61.235.142.67 河北省邯郸市 新奇网吧
292 61.235.142.68 61.235.142.68 河北省邯郸市 文明网吧
293 61.235.142.69 61.235.142.69 河北省邯郸市 旺旺网吧
294 61.235.142.70 61.235.142.73 河北省邯郸市 中移铁通
295 61.235.142.74 61.235.142.74 河北省邯郸市 网游网吧
296 61.235.142.75 61.235.142.101 河北省邯郸市 中移铁通
297 61.235.142.102 61.235.142.102 河北省邯郸市 精英网吧
298 61.235.142.103 61.235.142.106 河北省邯郸市 中移铁通
299 61.235.142.107 61.235.142.107 河北省邯郸市 精英网吧
300 61.235.142.108 61.235.142.108 河北省邯郸市 中移铁通
301 61.235.142.109 61.235.142.109 河北省邯郸市 天喜网吧
302 61.235.142.110 61.235.142.110 河北省邯郸市 科宏网吧
303 61.235.142.111 61.235.142.131 河北省邯郸市 中移铁通
304 61.235.142.132 61.235.142.132 河北省邯郸市 东东网吧
305 61.235.142.133 61.235.142.201 河北省邯郸市 中移铁通
306 61.235.142.202 61.235.142.202 河北省邯郸市 卓越网吧
307 61.235.142.203 61.235.143.5 河北省邯郸市 中移铁通
308 61.235.143.6 61.235.143.6 河北省邯郸市 第二十八中学
309 61.235.143.7 61.235.143.117 河北省邯郸市 中移铁通
310 61.235.143.118 61.235.143.118 河北省邯郸市邯郸县 学院教育系
311 61.235.143.119 61.235.143.172 河北省邯郸市 中移铁通
312 61.235.143.173 61.235.143.173 河北省邯郸市 中铁三局集团公司第六工程有限公司
313 61.235.143.174 61.235.143.255 河北省邯郸市 中移铁通
314 61.237.16.0 61.237.16.147 河北省邯郸市 中移铁通
315 61.237.16.148 61.237.16.148 河北省邯郸市 e网情深网吧
316 61.237.16.149 61.237.16.149 河北省邯郸市 中移铁通
317 61.237.16.150 61.237.16.150 河北省邯郸市 万胜网吧
318 61.237.16.151 61.237.16.255 河北省邯郸市 中移铁通
319 101.23.128.0 101.23.128.255 河北省邯郸市 网宿科技联通CDN节点
320 101.23.129.0 101.23.141.255 河北省邯郸市 联通
321 101.23.142.0 101.23.142.255 河北省邯郸市成安县 联通
322 101.23.143.0 101.23.152.255 河北省邯郸市 联通
323 101.23.153.0 101.23.153.255 河北省邯郸市曲周县 联通
324 101.23.154.0 101.23.191.255 河北省邯郸市 联通
325 101.23.200.0 101.23.200.255 河北省邯郸市武安县 联通
326 101.23.201.0 101.23.234.255 河北省邯郸市 联通
327 101.23.235.0 101.23.235.255 河北省邯郸市武安县 联通
328 101.23.236.0 101.23.240.255 河北省邯郸市 联通
329 101.23.241.0 101.23.241.255 河北省邯郸市大名县 联通
330 101.23.242.0 101.23.255.255 河北省邯郸市 联通
331 101.26.0.0 101.26.10.255 河北省邯郸市 联通
332 101.26.11.0 101.26.11.255 河北省邯郸市涉县 联通
333 101.26.12.0 101.26.36.255 河北省邯郸市 联通
334 101.26.37.0 101.26.37.255 河北省邯郸市 网宿科技联通CDN节点
335 101.26.38.0 101.26.38.255 河北省邯郸市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
336 101.26.39.0 101.26.127.255 河北省邯郸市 联通
337 101.28.128.0 101.28.250.255 河北省邯郸市 联通
338 101.28.252.0 101.28.252.3 河北省邯郸市 联通(蓝汛云计算邯郸节点)
339 101.28.252.4 101.28.252.5 河北省邯郸市 联通(蓝汛云分发nginx邯郸节点)
340 101.28.252.6 101.28.252.255 河北省邯郸市 联通(蓝汛云计算邯郸节点)
341 106.115.0.0 106.115.128.255 河北省邯郸市 电信
342 106.115.129.0 106.115.129.255 河北省邯郸市成安县 电信
343 106.115.130.0 106.115.192.255 河北省邯郸市 电信
344 106.115.193.0 106.115.193.255 河北省邯郸市临漳县 电信
345 106.115.194.0 106.115.194.255 河北省邯郸市魏县 电信
346 106.115.195.0 106.115.198.255 河北省邯郸市 电信
347 106.115.199.0 106.115.199.255 河北省邯郸市临漳县 电信
348 106.115.200.0 106.115.203.255 河北省邯郸市 电信
349 106.115.204.0 106.115.204.255 河北省邯郸市魏县 电信
350 106.115.205.0 106.115.206.255 河北省邯郸市 电信
351 106.115.207.0 106.115.207.255 河北省邯郸市磁县 电信
352 106.115.208.0 106.115.208.255 河北省邯郸市临漳县 电信
353 106.115.209.0 106.115.219.255 河北省邯郸市 电信
354 106.115.220.0 106.115.220.255 河北省邯郸市鸡泽县 电信
355 106.115.221.0 106.115.221.255 河北省邯郸市魏县 电信
356 106.115.222.0 106.115.226.255 河北省邯郸市 电信
357 106.115.227.0 106.115.227.255 河北省邯郸市广平县 电信
358 106.115.228.0 106.115.241.255 河北省邯郸市 电信
359 106.115.242.0 106.115.242.255 河北省邯郸市广平县 电信
360 106.115.243.0 106.115.246.255 河北省邯郸市 电信
361 106.115.247.0 106.115.247.255 河北省邯郸市邱县 电信
362 106.115.248.0 106.115.248.255 河北省邯郸市永年县 电信
363 106.115.249.0 106.115.250.255 河北省邯郸市 电信
364 106.115.251.0 106.115.252.255 河北省邯郸市成安县 电信
365 106.115.253.0 106.115.255.255 河北省邯郸市 电信
366 106.117.128.0 106.117.133.255 河北省邯郸市 电信
367 106.117.134.0 106.117.134.255 河北省邯郸市成安县 电信
368 106.117.135.0 106.117.135.255 河北省邯郸市磁县 电信
369 106.117.136.0 106.117.160.255 河北省邯郸市 电信
370 106.117.161.0 106.117.161.255 河北省邯郸市永年县 电信
371 106.117.162.0 106.117.162.255 河北省邯郸市 电信
372 106.117.163.0 106.117.169.255 河北省邯郸市永年县 电信
373 106.117.170.0 106.117.170.255 河北省邯郸市 电信
374 106.117.171.0 106.117.172.255 河北省邯郸市永年县 电信
375 106.117.173.0 106.117.176.255 河北省邯郸市武安县 电信
376 106.117.177.0 106.117.177.255 河北省邯郸市馆陶县 电信
377 106.117.178.0 106.117.191.255 河北省邯郸市武安县 电信
378 110.98.128.0 110.98.137.255 河北省邯郸市 中移铁通
379 110.98.138.0 110.98.138.255 河北省邯郸市磁县 中移铁通
380 110.98.139.0 110.98.183.255 河北省邯郸市 中移铁通
381 110.98.184.0 110.98.184.255 河北省邯郸市武安县 中移铁通
382 110.98.185.0 110.98.190.255 河北省邯郸市 中移铁通
383 110.98.191.0 110.98.191.255 河北省邯郸市成安县 中移铁通
384 110.248.0.0 110.248.0.255 河北省邯郸市 联通
385 110.248.1.0 110.248.1.255 河北省邯郸市武安县 联通
386 110.248.2.0 110.248.11.255 河北省邯郸市 联通
387 110.248.12.0 110.248.12.255 河北省邯郸市武安县 联通
388 110.248.13.0 110.248.19.255 河北省邯郸市 联通
389 110.248.20.0 110.248.20.255 河北省邯郸市武安县 联通
390 110.248.21.0 110.248.23.255 河北省邯郸市 联通
391 110.248.24.0 110.248.24.255 河北省邯郸市武安市 联通
392 110.248.25.0 110.248.28.255 河北省邯郸市 联通
393 110.248.29.0 110.248.29.255 河北省邯郸市成安县 联通
394 110.248.30.0 110.248.34.255 河北省邯郸市 联通
395 110.248.35.0 110.248.35.255 河北省邯郸市武安县 联通
396 110.248.36.0 110.248.105.255 河北省邯郸市 联通
397 110.248.106.0 110.248.106.255 河北省邯郸市成安县 联通
398 110.248.107.0 110.248.113.255 河北省邯郸市 联通
399 110.248.114.0 110.248.114.255 河北省邯郸市峰峰矿区 联通
400 110.248.115.0 110.248.127.255 河北省邯郸市 联通
401 110.248.128.0 110.248.128.255 河北省邯郸市武安县 联通
402 110.248.129.0 110.248.134.255 河北省邯郸市 联通
403 110.248.135.0 110.248.135.255 河北省邯郸市武安县 联通
404 110.248.136.0 110.248.141.255 河北省邯郸市 联通
405 110.248.142.0 110.248.142.255 河北省邯郸市武安县 联通
406 110.248.143.0 110.248.237.255 河北省邯郸市 联通
407 110.248.238.0 110.248.238.255 河北省邯郸市永年县 联通
408 110.248.239.0 110.248.243.255 河北省邯郸市 联通
409 110.248.244.0 110.248.244.255 河北省邯郸市永年县 联通
410 110.248.245.0 110.248.255.255 河北省邯郸市 联通
411 111.226.0.0 111.226.39.255 河北省邯郸市 电信
412 111.226.40.0 111.226.40.255 河北省邯郸市成安县 电信
413 111.226.41.0 111.226.63.255 河北省邯郸市 电信
414 111.226.64.0 111.226.64.255 河北省邯郸市丛台区 电信
415 111.226.65.0 111.226.66.255 河北省邯郸市 电信
416 111.226.67.0 111.226.87.255 河北省邯郸市丛台区 电信
417 111.226.88.0 111.226.91.255 河北省邯郸市 电信
418 111.226.92.0 111.226.93.255 河北省邯郸市丛台区 电信
419 111.226.94.0 111.226.127.255 河北省邯郸市 电信
420 118.25.193.0 118.25.204.255 河北省邯郸市 中移铁通
421 118.25.207.0 118.25.207.255 河北省邯郸市 中移铁通
422 118.25.226.0 118.25.226.255 河北省邯郸市 中移铁通
423 118.230.184.0 118.230.191.255 河北省邯郸市 河北工程大学
424 118.230.208.0 118.230.223.255 河北省邯郸市邯郸县 学院
425 120.8.0.0 120.8.0.255 河北省邯郸市武安县 联通
426 120.8.1.0 120.8.46.255 河北省邯郸市 联通
427 120.8.47.0 120.8.47.255 河北省邯郸市涉县 联通
428 120.8.48.0 120.8.51.255 河北省邯郸市 联通
429 120.8.52.0 120.8.52.255 河北省邯郸市峰峰矿区 联通
430 120.8.53.0 120.8.71.255 河北省邯郸市 联通
431 120.8.72.0 120.8.72.255 河北省邯郸市永年县 联通
432 120.8.73.0 120.8.105.255 河北省邯郸市 联通
433 120.8.106.0 120.8.106.255 河北省邯郸市永年县 联通
434 120.8.107.0 120.8.154.255 河北省邯郸市 联通
435 120.8.155.0 120.8.155.255 河北省邯郸市魏县 联通
436 120.8.156.0 120.8.157.255 河北省邯郸市 联通
437 120.8.158.0 120.8.158.255 河北省邯郸市魏县 联通
438 120.8.159.0 120.8.169.255 河北省邯郸市 联通
439 120.8.170.0 120.8.170.255 河北省邯郸市成安县 联通
440 120.8.171.0 120.8.194.255 河北省邯郸市 联通
441 120.8.195.0 120.8.195.255 河北省邯郸市成安县 联通
442 120.8.196.0 120.8.196.255 河北省邯郸市 联通
443 120.8.197.0 120.8.197.255 河北省邯郸市磁县 联通
444 120.8.198.0 120.8.210.255 河北省邯郸市 联通
445 120.8.211.0 120.8.211.255 河北省邯郸市临漳县 联通
446 120.8.212.0 120.8.224.255 河北省邯郸市 联通
447 120.8.225.0 120.8.225.255 河北省邯郸市邯郸县 联通
448 120.8.226.0 120.8.252.255 河北省邯郸市 联通
449 120.8.253.0 120.8.253.255 河北省邯郸市曲周县 联通
450 120.8.254.0 120.9.30.255 河北省邯郸市 联通
451 120.9.31.0 120.9.31.255 河北省邯郸市肥乡县 联通
452 120.9.32.0 120.9.39.255 河北省邯郸市 联通
453 120.9.40.0 120.9.40.255 河北省邯郸市成安县 联通
454 120.9.41.0 120.9.45.255 河北省邯郸市 联通
455 120.9.46.0 120.9.46.255 河北省邯郸市成安县 联通
456 120.9.47.0 120.9.51.255 河北省邯郸市 联通
457 120.9.52.0 120.9.52.255 河北省邯郸市广平县 联通
458 120.9.53.0 120.9.70.255 河北省邯郸市 联通
459 120.9.71.0 120.9.71.255 河北省邯郸市曲周县 联通
460 120.9.72.0 120.9.80.255 河北省邯郸市 联通
461 120.9.81.0 120.9.81.255 河北省邯郸市鸡泽县 联通
462 120.9.82.0 120.9.92.255 河北省邯郸市 联通
463 120.9.93.0 120.9.93.255 河北省邯郸市鸡泽县 联通
464 120.9.94.0 120.9.103.255 河北省邯郸市 联通
465 120.9.104.0 120.9.104.255 河北省邯郸市磁县 联通
466 120.9.105.0 120.9.117.255 河北省邯郸市 联通
467 120.9.118.0 120.9.118.255 河北省邯郸市成安县 联通
468 120.9.119.0 120.9.174.255 河北省邯郸市 联通
469 120.9.175.0 120.9.175.255 河北省邯郸市邱县 联通
470 120.9.176.0 120.9.177.255 河北省邯郸市 联通
471 120.9.178.0 120.9.178.255 河北省邯郸市成安县 联通
472 120.9.179.0 120.9.203.255 河北省邯郸市 联通
473 120.9.204.0 120.9.205.255 河北省邯郸市永年县 联通
474 120.9.206.0 120.9.215.255 河北省邯郸市 联通
475 120.9.216.0 120.9.216.255 河北省邯郸市涉县 联通
476 120.9.217.0 120.9.233.255 河北省邯郸市 联通
477 120.9.234.0 120.9.234.255 河北省邯郸市魏县 联通
478 120.9.235.0 120.9.239.255 河北省邯郸市 联通
479 120.9.240.0 120.9.240.255 河北省邯郸市磁县 联通
480 120.9.241.0 120.9.245.255 河北省邯郸市 联通
481 120.9.246.0 120.9.246.255 河北省邯郸市磁县 联通
482 120.9.247.0 120.9.255.255 河北省邯郸市 联通
483 121.24.0.0 121.24.3.255 河北省邯郸市 联通
484 121.24.4.0 121.24.4.255 河北省邯郸市临漳县 联通
485 121.24.5.0 121.24.60.47 河北省邯郸市 联通
486 121.24.60.48 121.24.60.51 河北省邯郸市 3环贵族网吧
487 121.24.60.52 121.24.60.135 河北省邯郸市 联通
488 121.24.60.136 121.24.60.143 河北省邯郸市临漳县 柏鹤集静风网吧
489 121.24.60.144 121.24.60.183 河北省邯郸市 联通
490 121.24.60.184 121.24.60.191 河北省邯郸市临漳县 风云网吧
491 121.24.60.192 121.24.64.223 河北省邯郸市 联通
492 121.24.64.224 121.24.64.231 河北省邯郸市 南开河闹闹网吧
493 121.24.64.232 121.24.69.255 河北省邯郸市 联通
494 121.24.70.0 121.24.70.255 河北省邯郸市磁县 联通
495 121.24.71.0 121.24.81.255 河北省邯郸市 联通
496 121.24.82.0 121.24.82.255 河北省邯郸市磁县 联通
497 121.24.83.0 121.24.97.255 河北省邯郸市 联通
498 121.24.98.0 121.24.98.255 河北省邯郸市永年县 联通
499 121.24.99.0 121.24.124.47 河北省邯郸市 联通
500 121.24.124.48 121.24.124.55 河北省邯郸市 E赏网吧(马头镇107国道电厂路口北50米路西)
501 121.24.124.56 121.24.159.35 河北省邯郸市 联通
502 121.24.159.36 121.24.159.39 河北省邯郸市 OTV水务中国分公司
503 121.24.159.40 121.24.159.255 河北省邯郸市 联通
504 121.24.160.0 121.24.160.255 河北省邯郸市大名县 联通
505 121.24.161.0 121.24.168.255 河北省邯郸市 联通
506 121.24.169.0 121.24.169.255 河北省邯郸市丛台区 联通
507 121.24.170.0 121.24.173.255 河北省邯郸市 联通
508 121.24.174.0 121.24.175.255 河北省邯郸市丛台区 联通
509 121.24.176.0 121.24.184.255 河北省邯郸市 联通
510 121.24.185.0 121.24.185.255 河北省邯郸市曲周县 联通
511 121.24.186.0 121.24.235.255 河北省邯郸市 联通
512 121.24.236.0 121.24.236.255 河北省邯郸市涉县 联通
513 121.24.237.0 121.24.253.255 河北省邯郸市 联通
514 121.24.254.0 121.24.254.255 河北省邯郸市成安县 联通
515 121.24.255.0 121.24.255.255 河北省邯郸市 联通
516 121.193.224.0 121.193.247.255 河北省邯郸市 河北工程大学
517 122.75.0.0 122.75.29.255 河北省邯郸市 中移铁通
518 122.75.44.0 122.75.46.255 河北省邯郸市 中移铁通
519 122.75.72.0 122.75.93.255 河北省邯郸市 中移铁通
520 122.75.211.0 122.75.212.255 河北省邯郸市 中移铁通
521 123.181.0.0 123.181.31.255 河北省邯郸市 电信
522 123.182.120.0 123.182.123.255 河北省邯郸市 电信
523 124.237.16.0 124.237.24.99 河北省邯郸市 电信
524 124.237.24.100 124.237.24.100 河北省邯郸市大名县 大斌网吧
525 124.237.24.101 124.237.31.255 河北省邯郸市 电信
526 124.239.166.0 124.239.166.255 河北省邯郸市丛台区 电信
527 183.198.1.0 183.198.19.255 河北省邯郸市 移动
528 183.198.24.0 183.198.29.255 河北省邯郸市 移动
529 183.198.31.0 183.198.31.255 河北省邯郸市 移动
530 183.198.179.0 183.198.179.255 河北省邯郸市 移动
531 202.99.171.0 202.99.171.255 河北省邯郸市 联通
532 202.206.160.0 202.206.175.255 河北省邯郸市 河北工程大学
533 202.206.224.0 202.206.231.255 河北省邯郸市 河北工程大学
534 210.31.216.0 210.31.223.255 河北省邯郸市 河北工程大学
535 210.82.144.0 210.82.145.255 河北省邯郸市 联通
536 211.81.120.0 211.81.127.255 河北省邯郸市邯郸县 职业技术学院
537 211.82.200.0 211.82.207.255 河北省邯郸市邯郸县 学院
538 211.90.24.0 211.90.24.255 河北省邯郸市 联通
539 211.90.25.0 211.90.25.255 河北省邯郸市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
540 211.90.45.0 211.90.45.255 河北省邯郸市 联通
541 211.90.63.0 211.90.63.255 河北省邯郸市 联通
542 211.98.202.0 211.98.202.255 河北省邯郸市 中移铁通
543 211.143.90.0 211.143.90.3 河北省邯郸市 移动
544 211.143.90.4 211.143.90.4 河北省邯郸市 北极星网吧
545 211.143.90.5 211.143.90.53 河北省邯郸市 移动
546 211.143.90.54 211.143.90.54 河北省邯郸市馆陶县 环球网吧
547 211.143.90.55 211.143.90.255 河北省邯郸市 移动
548 211.146.85.0 211.146.85.255 河北省邯郸市 广电网
549 211.146.86.192 211.146.86.255 河北省邯郸市武安市 广电网
550 218.11.96.0 218.11.103.255 河北省邯郸市 联通
551 218.11.104.0 218.11.104.13 河北省邯郸市临漳县 火狐网络
552 218.11.104.14 218.11.104.14 河北省邯郸市 佳合网吧
553 218.11.104.15 218.11.104.21 河北省邯郸市 联通
554 218.11.104.22 218.11.104.22 河北省邯郸市 良子网吧
555 218.11.104.23 218.11.104.43 河北省邯郸市 联通
556 218.11.104.44 218.11.104.44 河北省邯郸市 新起网吧
557 218.11.104.45 218.11.104.46 河北省邯郸市 联通
558 218.11.104.47 218.11.104.47 河北省邯郸市 月亮网吧
559 218.11.104.48 218.11.104.70 河北省邯郸市 联通
560 218.11.104.71 218.11.104.71 河北省邯郸市 同创网吧
561 218.11.104.72 218.11.104.79 河北省邯郸市 联通
562 218.11.104.80 218.11.104.80 河北省邯郸市 天外天网吧
563 218.11.104.81 218.11.104.82 河北省邯郸市 联通
564 218.11.104.83 218.11.104.83 河北省邯郸市 由来网吧
565 218.11.104.84 218.11.104.102 河北省邯郸市 联通
566 218.11.104.103 218.11.104.103 河北省邯郸市 红心网吧
567 218.11.104.104 218.11.104.111 河北省邯郸市 联通
568 218.11.104.112 218.11.104.112 河北省邯郸市 电信实业公司计算机事业部
569 218.11.104.113 218.11.104.203 河北省邯郸市 联通
570 218.11.104.204 218.11.104.204 河北省邯郸市 飞跃网吧
571 218.11.104.205 218.11.104.217 河北省邯郸市 联通
572 218.11.104.218 218.11.104.218 河北省邯郸市 起点网吧
573 218.11.104.219 218.11.104.230 河北省邯郸市 联通
574 218.11.104.231 218.11.104.231 河北省邯郸市临漳县 火狐网络
575 218.11.104.232 218.11.104.255 河北省邯郸市 联通
576 218.11.105.0 218.11.105.2 河北省邯郸市临漳县 实达网络
577 218.11.105.3 218.11.107.149 河北省邯郸市 联通
578 218.11.107.150 218.11.107.150 河北省邯郸市永年县 光速网吧
579 218.11.107.151 218.11.107.157 河北省邯郸市 联通
580 218.11.107.158 218.11.107.158 河北省邯郸市 时代网吧
581 218.11.107.159 218.11.107.159 河北省邯郸市永年县 天涯网吧
582 218.11.107.160 218.11.107.175 河北省邯郸市 联通
583 218.11.107.176 218.11.107.176 河北省邯郸市永年县 飞宇网吧
584 218.11.107.177 218.11.107.184 河北省邯郸市 联通
585 218.11.107.185 218.11.107.185 河北省邯郸市 罗成头飞速网吧
586 218.11.107.186 218.11.107.208 河北省邯郸市 联通
587 218.11.107.209 218.11.107.209 河北省邯郸市永年县 隆鑫网吧
588 218.11.107.210 218.11.107.219 河北省邯郸市 联通
589 218.11.107.220 218.11.107.220 河北省邯郸市临漳县 蓝鸟网络
590 218.11.107.221 218.11.107.231 河北省邯郸市 联通
591 218.11.107.232 218.11.107.232 河北省邯郸市临漳县 恒通网络
592 218.11.107.233 218.11.110.255 河北省邯郸市 联通
593 218.11.111.0 218.11.111.255 河北省邯郸市永年县 联通
594 218.11.112.0 218.11.113.255 河北省邯郸市 联通
595 218.11.237.148 218.11.237.148 河北省邯郸市 河北工程大学计算机中心
596 218.11.237.154 218.11.237.154 河北省邯郸市邯郸县 职业技术学院
597 218.12.144.0 218.12.144.105 河北省邯郸市 联通
598 218.12.144.106 218.12.144.106 河北省邯郸市 梦缘网吧
599 218.12.144.107 218.12.144.255 河北省邯郸市 联通
600 218.12.146.0 218.12.148.173 河北省邯郸市 联通
601 218.12.148.174 218.12.148.174 河北省邯郸市 酷锐网络(北国商城6楼)
602 218.12.148.175 218.12.149.1 河北省邯郸市 联通
603 218.12.149.2 218.12.149.2 河北省邯郸市 极速网吧
604 218.12.149.3 218.12.149.5 河北省邯郸市 联通
605 218.12.149.6 218.12.149.6 河北省邯郸市 龙飞网吧
606 218.12.149.7 218.12.149.13 河北省邯郸市 联通
607 218.12.149.14 218.12.149.14 河北省邯郸市 时尚网吧
608 218.12.149.15 218.12.149.17 河北省邯郸市 联通
609 218.12.149.18 218.12.149.18 河北省邯郸市 明日网吧
610 218.12.149.19 218.12.149.33 河北省邯郸市 联通
611 218.12.149.34 218.12.149.34 河北省邯郸市 天保网吧
612 218.12.149.35 218.12.149.37 河北省邯郸市 联通
613 218.12.149.38 218.12.149.38 河北省邯郸市 温雅网吧
614 218.12.149.39 218.12.149.41 河北省邯郸市 联通
615 218.12.149.42 218.12.149.42 河北省邯郸市 DUST网吧
616 218.12.149.43 218.12.149.45 河北省邯郸市 联通
617 218.12.149.46 218.12.149.46 河北省邯郸市 金杆网吧
618 218.12.149.47 218.12.149.49 河北省邯郸市 联通
619 218.12.149.50 218.12.149.50 河北省邯郸市 飞腾网吧
620 218.12.149.51 218.12.149.57 河北省邯郸市 联通
621 218.12.149.58 218.12.149.58 河北省邯郸市 邮来邮去网吧
622 218.12.149.59 218.12.149.61 河北省邯郸市 联通
623 218.12.149.62 218.12.149.62 河北省邯郸市 太极网吧
624 218.12.149.63 218.12.149.65 河北省邯郸市 联通
625 218.12.149.66 218.12.149.66 河北省邯郸市 新华夏网吧
626 218.12.149.67 218.12.149.73 河北省邯郸市 联通
627 218.12.149.74 218.12.149.74 河北省邯郸市 忙蜂网巢网吧
628 218.12.149.75 218.12.149.77 河北省邯郸市 联通
629 218.12.149.78 218.12.149.78 河北省邯郸市 动感地带网吧
630 218.12.149.79 218.12.149.81 河北省邯郸市 联通
631 218.12.149.82 218.12.149.82 河北省邯郸市 月亮网吧
632 218.12.149.83 218.12.149.105 河北省邯郸市 联通
633 218.12.149.106 218.12.149.106 河北省邯郸市 河北工程大学东大门外梦缘网吧
634 218.12.149.107 218.12.149.125 河北省邯郸市 联通
635 218.12.149.126 218.12.149.126 河北省邯郸市 天天网吧
636 218.12.149.127 218.12.149.129 河北省邯郸市 联通
637 218.12.149.130 218.12.149.130 河北省邯郸市 心语网吧(分店)
638 218.12.149.131 218.12.149.133 河北省邯郸市 联通
639 218.12.149.134 218.12.149.134 河北省邯郸市 新瑞网吧
640 218.12.149.135 218.12.149.141 河北省邯郸市 联通
641 218.12.149.142 218.12.149.142 河北省邯郸市 河北工程大学东大门外赛场网吧
642 218.12.149.143 218.12.150.9 河北省邯郸市 联通
643 218.12.150.10 218.12.150.10 河北省邯郸市 飞龙网吧
644 218.12.150.11 218.12.150.21 河北省邯郸市 联通
645 218.12.150.22 218.12.150.22 河北省邯郸市 龙卷风网吧
646 218.12.150.23 218.12.150.29 河北省邯郸市 联通
647 218.12.150.30 218.12.150.30 河北省邯郸市 网景网吧
648 218.12.150.31 218.12.150.33 河北省邯郸市 联通
649 218.12.150.34 218.12.150.34 河北省邯郸市 立达网吧
650 218.12.150.35 218.12.150.41 河北省邯郸市 联通
651 218.12.150.42 218.12.150.42 河北省邯郸市 竹林网吧
652 218.12.150.43 218.12.150.45 河北省邯郸市 联通
653 218.12.150.46 218.12.150.46 河北省邯郸市 TNT网吧
654 218.12.150.47 218.12.150.49 河北省邯郸市 联通
655 218.12.150.50 218.12.150.50 河北省邯郸市 飞跃网城
656 218.12.150.51 218.12.150.57 河北省邯郸市 联通
657 218.12.150.58 218.12.150.58 河北省邯郸市 芳芳网吧
658 218.12.150.59 218.12.150.61 河北省邯郸市 联通
659 218.12.150.62 218.12.150.62 河北省邯郸市 中天网吧
660 218.12.150.63 218.12.150.69 河北省邯郸市 联通
661 218.12.150.70 218.12.150.70 河北省邯郸市 骄阳网吧
662 218.12.150.71 218.12.150.73 河北省邯郸市 联通
663 218.12.150.74 218.12.150.74 河北省邯郸市 岭南网吧
664 218.12.150.75 218.12.150.85 河北省邯郸市 联通
665 218.12.150.86 218.12.150.86 河北省邯郸市 e网情深网吧
666 218.12.150.87 218.12.150.93 河北省邯郸市 联通
667 218.12.150.94 218.12.150.94 河北省邯郸市 腾龙网吧
668 218.12.150.95 218.12.150.105 河北省邯郸市 联通
669 218.12.150.106 218.12.150.106 河北省邯郸市 东东网吧
670 218.12.150.107 218.12.150.113 河北省邯郸市 联通
671 218.12.150.114 218.12.150.114 河北省邯郸市 千喜网吧
672 218.12.150.115 218.12.150.117 河北省邯郸市 联通
673 218.12.150.118 218.12.150.118 河北省邯郸市 深的蓝网络大世界
674 218.12.150.119 218.12.150.121 河北省邯郸市 联通
675 218.12.150.122 218.12.150.122 河北省邯郸市 新瑞网吧
676 218.12.150.123 218.12.150.125 河北省邯郸市 联通
677 218.12.150.126 218.12.150.126 河北省邯郸市 新援网吧
678 218.12.150.127 218.12.150.133 河北省邯郸市 联通
679 218.12.150.134 218.12.150.134 河北省邯郸市 新天地网吧
680 218.12.150.135 218.12.150.137 河北省邯郸市 联通
681 218.12.150.138 218.12.150.138 河北省邯郸市 文明网吧
682 218.12.150.139 218.12.150.141 河北省邯郸市 联通
683 218.12.150.142 218.12.150.142 河北省邯郸市 DUST网吧
684 218.12.150.143 218.12.150.145 河北省邯郸市 联通
685 218.12.150.146 218.12.150.146 河北省邯郸市 新时空网吧
686 218.12.150.147 218.12.150.149 河北省邯郸市 联通
687 218.12.150.150 218.12.150.150 河北省邯郸市 冲浪网吧
688 218.12.150.151 218.12.150.153 河北省邯郸市 联通
689 218.12.150.154 218.12.150.154 河北省邯郸市 万众网吧
690 218.12.150.155 218.12.150.157 河北省邯郸市 联通
691 218.12.150.158 218.12.150.158 河北省邯郸市 冲击波网吧
692 218.12.150.159 218.12.150.161 河北省邯郸市 联通
693 218.12.150.162 218.12.150.162 河北省邯郸市 开心网吧
694 218.12.150.163 218.12.150.165 河北省邯郸市 联通
695 218.12.150.166 218.12.150.166 河北省邯郸市 红月网吧
696 218.12.150.167 218.12.151.1 河北省邯郸市 联通
697 218.12.151.2 218.12.151.2 河北省邯郸市 奔腾网吧
698 218.12.151.3 218.12.151.5 河北省邯郸市 联通
699 218.12.151.6 218.12.151.6 河北省邯郸市 和平路佳合网吧
700 218.12.151.7 218.12.151.9 河北省邯郸市 联通
701 218.12.151.10 218.12.151.10 河北省邯郸市 心语网吧
702 218.12.151.11 218.12.151.13 河北省邯郸市 联通
703 218.12.151.14 218.12.151.14 河北省邯郸市 银河网吧
704 218.12.151.15 218.12.151.18 河北省邯郸市 联通
705 218.12.151.19 218.12.151.19 河北省邯郸市 金翼网吧
706 218.12.151.20 218.12.151.25 河北省邯郸市 联通
707 218.12.151.26 218.12.151.26 河北省邯郸市 天翔网吧
708 218.12.151.27 218.12.151.29 河北省邯郸市 联通
709 218.12.151.30 218.12.151.30 河北省邯郸市 远大网吧
710 218.12.151.31 218.12.151.33 河北省邯郸市 联通
711 218.12.151.34 218.12.151.34 河北省邯郸市 飞翔网吧
712 218.12.151.35 218.12.151.37 河北省邯郸市 联通
713 218.12.151.38 218.12.151.38 河北省邯郸市 唯美网吧
714 218.12.151.39 218.12.151.41 河北省邯郸市 联通
715 218.12.151.42 218.12.151.42 河北省邯郸市 梦之家网吧
716 218.12.151.43 218.12.151.45 河北省邯郸市 联通
717 218.12.151.46 218.12.151.46 河北省邯郸市 祥和网吧
718 218.12.151.47 218.12.151.49 河北省邯郸市 联通
719 218.12.151.50 218.12.151.50 河北省邯郸市 三缘网吧
720 218.12.151.51 218.12.151.57 河北省邯郸市 联通
721 218.12.151.58 218.12.151.58 河北省邯郸市 圆圆网吧
722 218.12.151.59 218.12.151.61 河北省邯郸市 联通
723 218.12.151.62 218.12.151.62 河北省邯郸市 河北工程大学
724 218.12.151.63 218.12.151.73 河北省邯郸市 联通
725 218.12.151.74 218.12.151.74 河北省邯郸市 联友网吧
726 218.12.151.75 218.12.151.77 河北省邯郸市 联通
727 218.12.151.78 218.12.151.78 河北省邯郸市 超越网吧
728 218.12.151.79 218.12.151.85 河北省邯郸市 联通
729 218.12.151.86 218.12.151.86 河北省邯郸市 大光明网吧
730 218.12.151.87 218.12.151.89 河北省邯郸市 联通
731 218.12.151.90 218.12.151.90 河北省邯郸市 美丽新世界网吧
732 218.12.151.91 218.12.151.93 河北省邯郸市 联通
733 218.12.151.94 218.12.151.94 河北省邯郸市 百乐网吧
734 218.12.151.95 218.12.151.97 河北省邯郸市 联通
735 218.12.151.98 218.12.151.98 河北省邯郸市 飞跃网吧
736 218.12.151.99 218.12.151.101 河北省邯郸市 联通
737 218.12.151.102 218.12.151.102 河北省邯郸市 球球网吧
738 218.12.151.103 218.12.151.105 河北省邯郸市 联通
739 218.12.151.106 218.12.151.106 河北省邯郸市 从台网吧
740 218.12.151.107 218.12.151.113 河北省邯郸市 联通
741 218.12.151.114 218.12.151.114 河北省邯郸市 东方明珠网吧
742 218.12.151.115 218.12.151.117 河北省邯郸市 联通
743 218.12.151.118 218.12.151.118 河北省邯郸市 珠峰仪器仪表设备有限公司邯郸县分公司
744 218.12.151.119 218.12.151.121 河北省邯郸市 联通
745 218.12.151.122 218.12.151.122 河北省邯郸市 飞兔网吧
746 218.12.151.123 218.12.151.125 河北省邯郸市 联通
747 218.12.151.126 218.12.151.126 河北省邯郸市 一往情深网吧
748 218.12.151.127 218.12.151.161 河北省邯郸市 联通
749 218.12.151.162 218.12.151.162 河北省邯郸市 相约网吧
750 218.12.151.163 218.12.151.165 河北省邯郸市 联通
751 218.12.151.166 218.12.151.166 河北省邯郸市 博文网吧
752 218.12.151.167 218.12.151.169 河北省邯郸市 联通
753 218.12.151.170 218.12.151.170 河北省邯郸市 光大网吧
754 218.12.151.171 218.12.151.173 河北省邯郸市 联通
755 218.12.151.174 218.12.151.174 河北省邯郸市 河北工程大学图书馆
756 218.12.151.175 218.12.151.177 河北省邯郸市 联通
757 218.12.151.178 218.12.151.178 河北省邯郸市 同行网吧
758 218.12.151.179 218.12.151.185 河北省邯郸市 联通
759 218.12.151.186 218.12.151.186 河北省邯郸市 塞特网吧
760 218.12.151.187 218.12.151.189 河北省邯郸市 联通
761 218.12.151.190 218.12.151.190 河北省邯郸市 开拓者网吧
762 218.12.151.191 218.12.151.193 河北省邯郸市 联通
763 218.12.151.194 218.12.151.194 河北省邯郸市 微微网吧
764 218.12.151.195 218.12.151.197 河北省邯郸市 联通
765 218.12.151.198 218.12.151.198 河北省邯郸市 心语网吧
766 218.12.151.199 218.12.151.201 河北省邯郸市 联通
767 218.12.151.202 218.12.151.202 河北省邯郸市 新世纪网吧(七楼)
768 218.12.151.203 218.12.151.229 河北省邯郸市 联通
769 218.12.151.230 218.12.151.230 河北省邯郸市 地平线网吧
770 218.12.151.231 218.12.151.233 河北省邯郸市 联通
771 218.12.151.234 218.12.151.234 河北省邯郸市 河北工程大学图书馆
772 218.12.151.235 218.12.151.249 河北省邯郸市 联通
773 218.12.151.250 218.12.151.250 河北省邯郸市 梦幻想网吧
774 218.12.151.251 218.12.162.186 河北省邯郸市 联通
775 218.12.162.187 218.12.162.187 河北省邯郸市 涉县职教中心机房
776 218.12.162.188 218.12.162.255 河北省邯郸市 联通
777 219.148.80.0 219.148.80.143 河北省邯郸市 电信
778 219.148.80.144 219.148.80.144 河北省邯郸市 帷幄网吧
779 219.148.80.145 219.148.80.145 河北省邯郸市 魏县第一中学
780 219.148.80.146 219.148.80.149 河北省邯郸市 电信
781 219.148.80.150 219.148.80.150 河北省邯郸市 第十一中学
782 219.148.80.151 219.148.80.159 河北省邯郸市 电信
783 219.148.80.160 219.148.80.160 河北省邯郸市 朋友网吧
784 219.148.80.161 219.148.80.171 河北省邯郸市 电信
785 219.148.80.172 219.148.80.172 河北省邯郸市 中华北大街丛台网吧
786 219.148.80.173 219.148.80.178 河北省邯郸市 电信
787 219.148.80.179 219.148.80.179 河北省邯郸市 流星雨网吧
788 219.148.80.180 219.148.80.180 河北省邯郸市 电信
789 219.148.80.181 219.148.80.181 河北省邯郸市 地平线网吧
790 219.148.80.182 219.148.80.197 河北省邯郸市 电信
791 219.148.80.198 219.148.80.198 河北省邯郸市 腾龙网吧
792 219.148.80.199 219.148.83.3 河北省邯郸市 电信
793 219.148.83.4 219.148.83.4 河北省邯郸市武安市 怡逸网吧
794 219.148.83.5 219.148.83.22 河北省邯郸市 电信
795 219.148.83.23 219.148.83.23 河北省邯郸市武安市 阿拉丁网吧
796 219.148.83.24 219.148.83.140 河北省邯郸市 电信
797 219.148.83.141 219.148.83.141 河北省邯郸市 雅翰网城
798 219.148.83.142 219.148.83.144 河北省邯郸市 电信
799 219.148.83.145 219.148.83.145 河北省邯郸市 天保网吧
800 219.148.83.146 219.148.83.150 河北省邯郸市 电信
801 219.148.83.151 219.148.83.151 河北省邯郸市 国际网络(复兴路店)
802 219.148.83.152 219.148.83.197 河北省邯郸市 电信
803 219.148.83.198 219.148.83.198 河北省邯郸市成安县 QQ网吧
804 219.148.83.199 219.148.83.200 河北省邯郸市 电信
805 219.148.83.201 219.148.83.201 河北省邯郸市 卓越网吧(临漳二环路口西边50米路北)
806 219.148.83.202 219.148.83.202 河北省邯郸市临漳县 2环路口银河网吧
807 219.148.83.203 219.148.83.203 河北省邯郸市临漳县 会通网吧
808 219.148.83.204 219.148.83.211 河北省邯郸市 电信
809 219.148.83.212 219.148.83.212 河北省邯郸市临漳县 火狐网吧
810 219.148.83.213 219.148.83.222 河北省邯郸市 电信
811 219.148.83.223 219.148.83.223 河北省邯郸市临漳县 天天网吧
812 219.148.83.224 219.148.84.1 河北省邯郸市 电信
813 219.148.84.2 219.148.84.2 河北省邯郸市 博览网吧
814 219.148.84.3 219.148.84.3 河北省邯郸市 电信
815 219.148.84.4 219.148.84.4 河北省邯郸市 星宇网吧
816 219.148.84.5 219.148.84.65 河北省邯郸市 电信
817 219.148.84.66 219.148.84.66 河北省邯郸市 DUST网吧
818 219.148.84.67 219.148.84.108 河北省邯郸市 电信
819 219.148.84.109 219.148.84.109 河北省邯郸市 远大网络休闲广场
820 219.148.84.110 219.148.84.128 河北省邯郸市 电信
821 219.148.84.129 219.148.84.129 河北省邯郸市 E空间网吧(中华北344号)
822 219.148.84.130 219.148.84.130 河北省邯郸市 红星网吧
823 219.148.84.131 219.148.84.131 河北省邯郸市 新瑞网吧
824 219.148.84.132 219.148.84.133 河北省邯郸市 电信
825 219.148.84.134 219.148.84.134 河北省邯郸市 金东网吧
826 219.148.84.135 219.148.84.143 河北省邯郸市 电信
827 219.148.84.144 219.148.84.144 河北省邯郸市 北国商城(六楼)
828 219.148.84.145 219.148.84.150 河北省邯郸市 电信
829 219.148.84.151 219.148.84.151 河北省邯郸市 太极网吧
830 219.148.84.152 219.148.84.152 河北省邯郸市 电信
831 219.148.84.153 219.148.84.153 河北省邯郸市 超越网吧
832 219.148.84.154 219.148.84.156 河北省邯郸市 电信
833 219.148.84.157 219.148.84.157 河北省邯郸市 三缘网吧(陵西路)
834 219.148.84.158 219.148.84.159 河北省邯郸市 电信
835 219.148.84.160 219.148.84.160 河北省邯郸市 河北工程大学医学院计算机中心
836 219.148.84.161 219.148.84.165 河北省邯郸市 电信
837 219.148.84.166 219.148.84.166 河北省邯郸市 从台路飞速网络
838 219.148.84.167 219.148.84.169 河北省邯郸市 电信
839 219.148.84.170 219.148.84.170 河北省邯郸市 三缘网吧(陵西路)
840 219.148.84.171 219.148.84.176 河北省邯郸市 电信
841 219.148.84.177 219.148.84.177 河北省邯郸市 嘉年华网吧
842 219.148.84.178 219.148.84.188 河北省邯郸市 电信
843 219.148.84.189 219.148.84.189 河北省邯郸市 蔷薇网吧
844 219.148.84.190 219.148.84.195 河北省邯郸市 电信
845 219.148.84.196 219.148.84.196 河北省邯郸市 E世玩家(新丹兰5楼)
846 219.148.84.197 219.148.84.201 河北省邯郸市 电信
847 219.148.84.202 219.148.84.202 河北省邯郸市永年县 新科技网络家园
848 219.148.84.203 219.148.84.230 河北省邯郸市 电信
849 219.148.84.231 219.148.84.231 河北省邯郸市 E空间网吧
850 219.148.84.232 219.148.85.0 河北省邯郸市 电信
851 219.148.85.1 219.148.85.1 河北省邯郸市 龙卷风网吧
852 219.148.85.2 219.148.85.2 河北省邯郸市 电信
853 219.148.85.3 219.148.85.3 河北省邯郸市 河北工程大学旁边万盛网吧
854 219.148.85.4 219.148.85.4 河北省邯郸市 河北工程大学东大门外开拓网吧
855 219.148.85.5 219.148.85.8 河北省邯郸市 电信
856 219.148.85.9 219.148.85.9 河北省邯郸市 河北工程大学东大门飞扬网吧
857 219.148.85.10 219.148.85.10 河北省邯郸市 河北工程大学东大门外网虫天地网吧
858 219.148.85.11 219.148.85.11 河北省邯郸市 电信
859 219.148.85.12 219.148.85.12 河北省邯郸市 高盛电子竞技中心
860 219.148.85.13 219.148.85.13 河北省邯郸市 天阔网吧
861 219.148.85.14 219.148.85.21 河北省邯郸市 电信
862 219.148.85.22 219.148.85.22 河北省邯郸市 网缘网吧
863 219.148.85.23 219.148.85.23 河北省邯郸市 河北工程大学东门外星岛网吧
864 219.148.85.24 219.148.85.24 河北省邯郸市 电信
865 219.148.85.25 219.148.85.25 河北省邯郸市 河北工程大学东大门外梦缘网吧
866 219.148.85.26 219.148.85.26 河北省邯郸市 河北工程大学东大门外长虹网吧
867 219.148.85.27 219.148.85.27 河北省邯郸市 新世纪广场新世纪网城
868 219.148.85.28 219.148.85.32 河北省邯郸市 电信
869 219.148.85.33 219.148.85.33 河北省邯郸市 火车站明日网吧
870 219.148.85.34 219.148.85.34 河北省邯郸市 人民西路唯炜网吧总店
871 219.148.85.35 219.148.85.35 河北省邯郸市 电信
872 219.148.85.36 219.148.85.36 河北省邯郸市 联防西路长城网吧
873 219.148.85.37 219.148.85.37 河北省邯郸市 流星雨网吧
874 219.148.85.38 219.148.85.65 河北省邯郸市 电信
875 219.148.85.66 219.148.85.66 河北省邯郸市成安县 环宇网吧
876 219.148.85.67 219.148.85.68 河北省邯郸市 电信
877 219.148.85.69 219.148.85.69 河北省邯郸市成安县 博览网吧
878 219.148.85.70 219.148.85.70 河北省邯郸市成安县 前锋网吧
879 219.148.85.71 219.148.85.71 河北省邯郸市成安县 阳光网吧
880 219.148.85.72 219.148.85.73 河北省邯郸市 电信
881 219.148.85.74 219.148.85.74 河北省邯郸市成安县 QQ网吧
882 219.148.85.75 219.148.85.75 河北省邯郸市临漳县 文体路汇通网吧(老一中北门)
883 219.148.85.76 219.148.85.83 河北省邯郸市 电信
884 219.148.85.84 219.148.85.84 河北省邯郸市 奥赛电子竞技俱乐部(和平路1号)
885 219.148.85.85 219.148.85.89 河北省邯郸市 电信
886 219.148.85.90 219.148.85.90 河北省邯郸市 帷幄网吧(河北工程大学北门外)
887 219.148.85.91 219.148.85.102 河北省邯郸市 电信
888 219.148.85.103 219.148.85.103 河北省邯郸市 唯炜分店赛特网吧
889 219.148.85.104 219.148.85.123 河北省邯郸市 电信
890 219.148.85.124 219.148.85.124 河北省邯郸市 河北工程大学外福乐网吧
891 219.148.85.125 219.148.85.203 河北省邯郸市 电信
892 219.148.85.204 219.148.85.204 河北省邯郸市 临彰邺都花园银河网吧
893 219.148.85.205 219.148.85.224 河北省邯郸市 电信
894 219.148.85.225 219.148.85.225 河北省邯郸市 盛大网吧
895 219.148.85.226 219.148.85.229 河北省邯郸市 电信
896 219.148.85.230 219.148.85.230 河北省邯郸市 千禧网络
897 219.148.85.231 219.148.85.231 河北省邯郸市 跨世纪网吧[紫金园小区附近]
898 219.148.85.232 219.148.86.101 河北省邯郸市 电信
899 219.148.86.102 219.148.86.102 河北省邯郸市武安市 新天地网络(放射路档案局对面)
900 219.148.86.103 219.148.86.125 河北省邯郸市 电信
901 219.148.86.126 219.148.86.126 河北省邯郸市 大学生万胜网吧
902 219.148.86.127 219.148.87.13 河北省邯郸市 电信
903 219.148.87.14 219.148.87.14 河北省邯郸市 魏县新时空网络
904 219.148.87.15 219.148.87.20 河北省邯郸市 电信
905 219.148.87.21 219.148.87.21 河北省邯郸市 亿时空网吧
906 219.148.87.22 219.148.87.65 河北省邯郸市 电信
907 219.148.87.66 219.148.87.88 河北省邯郸市 电信IDC机房
908 219.148.87.89 219.148.87.255 河北省邯郸市 电信
909 220.194.241.0 220.194.241.20 河北省邯郸市 联通
910 220.194.241.21 220.194.241.21 河北省邯郸市 职业技术学院图书馆机房
911 220.194.241.22 220.194.241.43 河北省邯郸市 联通
912 220.194.241.44 220.194.241.44 河北省邯郸市 阳光网吧
913 220.194.241.45 220.194.241.68 河北省邯郸市 联通
914 220.194.241.69 220.194.241.69 河北省邯郸市 农专计算机培训中心(西)
915 220.194.241.70 220.194.241.75 河北省邯郸市 联通
916 220.194.241.76 220.194.241.76 河北省邯郸市 迎宾网吧
917 220.194.241.77 220.194.241.81 河北省邯郸市 联通
918 220.194.241.82 220.194.241.82 河北省邯郸市 联纺路米兰网吧
919 220.194.241.83 220.194.241.84 河北省邯郸市 联通
920 220.194.241.85 220.194.241.85 河北省邯郸市 农业高等专科学校社科系网吧
921 220.194.241.86 220.194.241.98 河北省邯郸市 联通
922 220.194.241.99 220.194.241.99 河北省邯郸市 职业技术学院
923 220.194.241.100 220.194.241.100 河北省邯郸市 前进网吧
924 220.194.241.101 220.194.241.101 河北省邯郸市 联通
925 220.194.241.102 220.194.241.102 河北省邯郸市 探索者网吧
926 220.194.241.103 220.194.241.108 河北省邯郸市 联通
927 220.194.241.109 220.194.241.114 河北省邯郸市 河北工程大学
928 220.194.241.115 220.194.241.121 河北省邯郸市 联通
929 220.194.241.122 220.194.241.122 河北省邯郸市 峰锋矿务局龙飞网吧
930 220.194.241.123 220.194.241.130 河北省邯郸市 联通
931 220.194.241.131 220.194.241.131 河北省邯郸市磁县 西海公园后门二楼桃圆网络中心
932 220.194.241.132 220.194.241.138 河北省邯郸市 联通
933 220.194.241.139 220.194.241.139 河北省邯郸市 涉县畅想网吧
934 220.194.241.140 220.194.241.140 河北省邯郸市 涉县时代网吧
935 220.194.241.141 220.194.241.142 河北省邯郸市 联通
936 220.194.241.143 220.194.241.143 河北省邯郸市 易通网吧
937 220.194.241.144 220.194.241.155 河北省邯郸市 联通
938 220.194.241.156 220.194.241.156 河北省邯郸市 涉县环球网吧
939 220.194.241.157 220.194.241.249 河北省邯郸市 联通
940 220.194.241.250 220.194.241.250 河北省邯郸市 河北工程大学国家重点实验室
941 220.194.241.251 220.194.244.255 河北省邯郸市 联通
942 221.173.33.0 221.173.33.255 河北省邯郸市 中移铁通
943 221.192.56.0 221.192.56.17 河北省邯郸市武安市 联通
944 221.192.56.18 221.192.56.18 河北省邯郸市武安市 广场网吧
945 221.192.56.19 221.192.56.25 河北省邯郸市武安市 联通
946 221.192.56.26 221.192.56.26 河北省邯郸市武安市 迅捷网吧
947 221.192.56.27 221.192.56.255 河北省邯郸市武安市 联通
948 221.192.57.0 221.192.58.17 河北省邯郸市 联通
949 221.192.58.18 221.192.58.18 河北省邯郸市 逍遥津网吧
950 221.192.58.19 221.192.58.21 河北省邯郸市 联通
951 221.192.58.22 221.192.58.22 河北省邯郸市 涉县飞越网吧
952 221.192.58.23 221.192.58.73 河北省邯郸市 联通
953 221.192.58.74 221.192.58.74 河北省邯郸市 涉县极速网吧
954 221.192.58.75 221.192.58.89 河北省邯郸市 联通
955 221.192.58.90 221.192.58.90 河北省邯郸市 涉县飞翔网吧
956 221.192.58.91 221.192.58.121 河北省邯郸市 联通
957 221.192.58.122 221.192.58.122 河北省邯郸市 涉县畅想网吧
958 221.192.58.123 221.192.58.125 河北省邯郸市 联通
959 221.192.58.126 221.192.58.126 河北省邯郸市 涉县环球网吧
960 221.192.58.127 221.192.58.133 河北省邯郸市 联通
961 221.192.58.134 221.192.58.134 河北省邯郸市 涉县梦幻网吧
962 221.192.58.135 221.192.61.156 河北省邯郸市 联通
963 221.192.61.157 221.192.61.157 河北省邯郸市邯郸县 学院
964 221.192.61.158 221.192.62.3 河北省邯郸市 联通
965 221.192.62.4 221.192.62.4 河北省邯郸市 数字图书馆
966 221.192.62.5 221.192.62.5 河北省邯郸市 图书馆网吧
967 221.192.62.6 221.192.63.194 河北省邯郸市 联通
968 221.192.63.195 221.192.63.195 河北省邯郸市磁县 大剧场楼下宇航网络中心
969 221.192.63.196 221.192.63.235 河北省邯郸市 联通
970 221.192.63.236 221.192.63.236 河北省邯郸市 农专计算机培训中心(东)
971 221.192.63.237 221.192.63.237 河北省邯郸市 联通
972 221.192.63.238 221.192.63.238 河北省邯郸市 农业高等专科学校外桃李园网吧
973 221.192.63.239 221.192.63.255 河北省邯郸市 联通
974 221.193.160.0 221.193.192.43 河北省邯郸市 联通
975 221.193.192.44 221.193.192.44 河北省邯郸市 飞翔网吧
976 221.193.192.45 221.193.192.54 河北省邯郸市 联通
977 221.193.192.55 221.193.192.55 河北省邯郸市 千禧网络
978 221.193.192.56 221.193.192.70 河北省邯郸市 联通
979 221.193.192.71 221.193.192.71 河北省邯郸市 大光明网吧(人民路与陵西大街交叉口西南角)
980 221.193.192.72 221.193.192.72 河北省邯郸市 联通
981 221.193.192.73 221.193.192.73 河北省邯郸市 心语网吧(人民路与陵西北大街交叉口西南角)
982 221.193.192.74 221.193.192.74 河北省邯郸市 联通
983 221.193.192.75 221.193.192.75 河北省邯郸市 新伟网吧
984 221.193.192.76 221.193.192.81 河北省邯郸市 联通
985 221.193.192.82 221.193.192.82 河北省邯郸市 二十三中学
986 221.193.192.83 221.193.192.85 河北省邯郸市 联通
987 221.193.192.86 221.193.192.86 河北省邯郸市 联纺东路腾宇网络
988 221.193.192.87 221.193.192.119 河北省邯郸市 联通
989 221.193.192.120 221.193.192.120 河北省邯郸市 新瑞网吧
990 221.193.192.121 221.193.192.133 河北省邯郸市 联通
991 221.193.192.134 221.193.192.134 河北省邯郸市 梦之家网吧
992 221.193.192.135 221.193.192.140 河北省邯郸市 联通
993 221.193.192.141 221.193.192.141 河北省邯郸市 四方网络中心
994 221.193.192.142 221.193.192.156 河北省邯郸市 联通
995 221.193.192.157 221.193.192.157 河北省邯郸市 宽带网吧
996 221.193.192.158 221.193.192.170 河北省邯郸市 联通
997 221.193.192.171 221.193.192.171 河北省邯郸市 酷锐网络(北国商城6楼)
998 221.193.192.172 221.193.192.197 河北省邯郸市 联通
999 221.193.192.198 221.193.192.198 河北省邯郸市 从台区地平线网吧
1000 221.193.192.199 221.193.192.207 河北省邯郸市 联通