ip地址查询

大庆市IP地址列表

大庆市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.59.0.0 1.59.46.255 黑龙江省大庆市 联通
2 1.59.47.0 1.59.47.255 黑龙江省大庆市萨尔图区 联通
3 1.59.48.0 1.59.78.255 黑龙江省大庆市 联通
4 1.59.79.0 1.59.79.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
5 1.59.80.0 1.59.84.255 黑龙江省大庆市 联通
6 1.59.85.0 1.59.85.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
7 1.59.86.0 1.59.127.255 黑龙江省大庆市 联通
8 1.63.96.0 1.63.125.255 黑龙江省大庆市 联通
9 1.63.126.0 1.63.126.255 黑龙江省大庆市肇州县 联通
10 1.63.127.0 1.63.127.255 黑龙江省大庆市 联通
11 1.190.1.0 1.190.15.255 黑龙江省大庆市 联通
12 1.190.16.0 1.190.16.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
13 1.190.17.0 1.190.21.255 黑龙江省大庆市 联通
14 1.190.22.0 1.190.22.255 黑龙江省大庆市肇州县 联通
15 1.190.23.0 1.190.30.255 黑龙江省大庆市 联通
16 1.190.31.0 1.190.31.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
17 1.191.64.0 1.191.127.255 黑龙江省大庆市 联通
18 42.100.104.0 42.100.127.255 黑龙江省大庆市 电信
19 42.101.64.0 42.101.101.255 黑龙江省大庆市 电信
20 42.101.102.0 42.101.102.255 黑龙江省大庆市杜尔伯特县 电信
21 42.101.103.0 42.101.127.255 黑龙江省大庆市 电信
22 42.103.80.0 42.103.95.255 黑龙江省大庆市 电信
23 42.184.122.0 42.184.122.255 黑龙江省大庆市 电信
24 42.185.64.0 42.185.81.255 黑龙江省大庆市 电信
25 42.185.83.0 42.185.99.255 黑龙江省大庆市 电信
26 42.185.111.0 42.185.127.255 黑龙江省大庆市 电信
27 58.155.32.0 58.155.47.255 黑龙江省大庆市 东北石油大学
28 60.14.64.0 60.14.70.205 黑龙江省大庆市 联通
29 60.14.70.206 60.14.70.206 黑龙江省大庆市 超越网吧
30 60.14.70.207 60.14.73.79 黑龙江省大庆市 联通
31 60.14.73.80 60.14.73.80 黑龙江省大庆市 泰康飞天网吧
32 60.14.73.81 60.14.73.99 黑龙江省大庆市 联通
33 60.14.73.100 60.14.73.100 黑龙江省大庆市 杜尔伯特飞天网吧
34 60.14.73.101 60.14.88.9 黑龙江省大庆市 联通
35 60.14.88.10 60.14.88.15 黑龙江省大庆市 林源镇金桥网吧
36 60.14.88.16 60.14.88.25 黑龙江省大庆市 联通
37 60.14.88.26 60.14.88.26 黑龙江省大庆市 林源镇丰源网吧
38 60.14.88.27 60.14.89.255 黑龙江省大庆市 联通
39 60.14.90.0 60.14.90.127 黑龙江省大庆市 林源炼油厂
40 60.14.90.128 60.14.91.239 黑龙江省大庆市 联通
41 60.14.91.240 60.14.91.240 黑龙江省大庆市 红岗区杏五井旺成网吧
42 60.14.91.241 60.14.96.77 黑龙江省大庆市 联通
43 60.14.96.78 60.14.96.78 黑龙江省大庆市 中泰网吧
44 60.14.96.79 60.14.99.129 黑龙江省大庆市 联通
45 60.14.99.130 60.14.99.130 黑龙江省大庆市 让胡路区求实路4号驿隆假日宾馆
46 60.14.99.131 60.14.101.251 黑龙江省大庆市 联通
47 60.14.101.252 60.14.101.252 黑龙江省大庆市 红树林网络航母店
48 60.14.101.253 60.14.104.197 黑龙江省大庆市 联通
49 60.14.104.198 60.14.104.198 黑龙江省大庆市 英图网络联盟洲际店
50 60.14.104.199 60.14.126.87 黑龙江省大庆市 联通
51 60.14.126.88 60.14.126.88 黑龙江省大庆市 光大网络网吧
52 60.14.126.89 60.14.127.255 黑龙江省大庆市 联通
53 60.218.0.0 60.218.17.255 黑龙江省大庆市 联通
54 60.218.18.0 60.218.18.255 黑龙江省大庆市林甸县 联通
55 60.218.19.0 60.218.21.4 黑龙江省大庆市 联通
56 60.218.21.5 60.218.21.5 黑龙江省大庆市 萨区火车站彩e时空网络俱乐部
57 60.218.21.6 60.218.49.40 黑龙江省大庆市 联通
58 60.218.49.41 60.218.49.41 黑龙江省大庆市 让区零点网吧
59 60.218.49.42 60.218.58.49 黑龙江省大庆市 联通
60 60.218.58.50 60.218.58.50 黑龙江省大庆市肇州县 龙翔网吧
61 60.218.58.51 60.218.58.53 黑龙江省大庆市 联通
62 60.218.58.54 60.218.58.54 黑龙江省大庆市肇州县 街里网吧
63 60.218.58.55 60.218.58.65 黑龙江省大庆市 联通
64 60.218.58.66 60.218.58.66 黑龙江省大庆市肇州县 灵通网吧
65 60.218.58.67 60.218.58.69 黑龙江省大庆市 联通
66 60.218.58.70 60.218.58.70 黑龙江省大庆市肇州县 天马网吧
67 60.218.58.71 60.218.58.73 黑龙江省大庆市 联通
68 60.218.58.74 60.218.58.74 黑龙江省大庆市肇州县 世纪行网吧
69 60.218.58.75 60.218.58.89 黑龙江省大庆市 联通
70 60.218.58.90 60.218.58.90 黑龙江省大庆市肇州县 发达网吧
71 60.218.58.91 60.218.60.59 黑龙江省大庆市 联通
72 60.218.60.60 60.218.60.60 黑龙江省大庆市肇州县 单身贵族网吧
73 60.218.60.61 60.218.60.189 黑龙江省大庆市 联通
74 60.218.60.190 60.218.60.190 黑龙江省大庆市肇州县 中意网络
75 60.218.60.191 60.218.63.32 黑龙江省大庆市 联通
76 60.218.63.33 60.218.63.99 黑龙江省大庆市 聊缘网吧
77 60.218.63.100 60.218.75.255 黑龙江省大庆市 联通
78 60.218.76.0 60.218.76.255 黑龙江大庆市 联通
79 60.218.77.0 60.218.79.154 黑龙江省大庆市 联通
80 60.218.79.155 60.218.79.155 黑龙江省大庆市红岗区 锦江之星酒店(萨大中路1号C区)
81 60.218.79.156 60.218.96.123 黑龙江省大庆市 联通
82 60.218.96.124 60.218.96.124 黑龙江省大庆市 英图网吧(东风新村中央商城一楼)
83 60.218.96.125 60.218.96.125 黑龙江省大庆市 联通
84 60.218.96.126 60.218.96.126 黑龙江省大庆市 新村英图网吧
85 60.218.96.127 60.218.98.207 黑龙江省大庆市 联通
86 60.218.98.208 60.218.98.208 黑龙江省大庆市 联通大庆市分公司
87 60.218.98.209 60.218.133.255 黑龙江省大庆市 联通
88 60.218.134.0 60.218.134.63 黑龙江省大庆市 卧里屯飞越网吧
89 60.218.134.64 60.218.144.5 黑龙江省大庆市 联通
90 60.218.144.6 60.218.144.6 黑龙江省大庆市 华美艳网络会馆(马鞍山)
91 60.218.144.7 60.218.144.17 黑龙江省大庆市 联通
92 60.218.144.18 60.218.144.18 黑龙江省大庆市 马鞍山中天网吧
93 60.218.144.19 60.218.148.7 黑龙江省大庆市 联通
94 60.218.148.8 60.218.148.8 黑龙江省大庆市 让胡路区乘风庄二村鑫潮网络
95 60.218.148.9 60.218.182.116 黑龙江省大庆市 联通
96 60.218.182.117 60.218.182.117 黑龙江省大庆市 彩E时空网吧
97 60.218.182.118 60.218.184.255 黑龙江省大庆市 联通
98 60.218.185.0 60.218.185.160 黑龙江省大庆市 乘风庄鑫潮网络
99 60.218.185.161 60.218.191.255 黑龙江省大庆市 联通
100 60.252.0.0 60.252.255.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
101 61.47.128.0 61.47.191.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
102 61.138.11.0 61.138.13.82 黑龙江省大庆市 联通
103 61.138.13.83 61.138.13.83 黑龙江省大庆市 杜蒙县时尚网吧
104 61.138.13.84 61.138.14.127 黑龙江省大庆市 联通
105 61.138.14.128 61.138.14.255 黑龙江省大庆市 大庆报社
106 61.138.15.0 61.138.15.63 黑龙江省大庆市 联通
107 61.138.15.64 61.138.15.95 黑龙江省大庆市 跨世纪网吧
108 61.138.15.96 61.138.18.241 黑龙江省大庆市 联通
109 61.138.18.242 61.138.18.242 黑龙江省大庆市 杜蒙县101网校
110 61.138.18.243 61.138.18.255 黑龙江省大庆市 联通
111 61.138.50.0 61.138.52.255 黑龙江省大庆市 联通
112 61.158.26.0 61.158.26.131 黑龙江省大庆市 联通
113 61.158.26.132 61.158.26.132 黑龙江省大庆市八百垧 5288520网吧
114 61.158.26.133 61.158.26.255 黑龙江省大庆市 联通
115 61.158.45.0 61.158.45.209 黑龙江省伊春市 /大庆市联通
116 61.158.45.221 61.158.45.255 黑龙江省伊春市 /大庆市联通
117 61.158.48.0 61.158.55.255 黑龙江省大庆市 联通
118 61.158.56.0 61.158.56.255 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学
119 61.167.86.0 61.167.86.255 黑龙江省伊春市 /大庆市联通
120 61.167.115.0 61.167.115.193 黑龙江省大庆市 联通
121 61.167.116.0 61.167.118.255 黑龙江省大庆市 联通
122 61.167.119.0 61.167.119.236 黑龙江省大庆市 东北石油大学
123 61.167.119.237 61.167.119.237 黑龙江省大庆市 东北石油大学计算机中心
124 61.167.119.238 61.167.120.255 黑龙江省大庆市 东北石油大学
125 61.167.148.0 61.167.151.255 黑龙江省大庆市 联通
126 61.167.160.0 61.167.163.255 黑龙江省大庆市 联通
127 61.167.189.0 61.167.189.58 黑龙江省大庆市 联通
128 61.167.189.59 61.167.189.59 黑龙江省大庆市 心缘网吧
129 61.167.189.60 61.167.192.33 黑龙江省大庆市 联通
130 61.167.192.34 61.167.192.34 黑龙江省大庆市 联通节点
131 61.167.192.35 61.167.194.35 黑龙江省大庆市 联通
132 61.167.194.36 61.167.194.36 黑龙江省大庆市 卫生学校微机室
133 61.167.194.37 61.167.195.57 黑龙江省大庆市 联通
134 61.167.195.58 61.167.195.58 黑龙江省大庆市 杜蒙县东讯网吧
135 61.167.195.59 61.167.195.120 黑龙江省大庆市 联通
136 61.167.195.121 61.167.195.121 黑龙江省大庆市 让区慧翔网吧
137 61.167.195.122 61.167.197.255 黑龙江省大庆市 联通
138 61.167.198.0 61.167.198.255 黑龙江省大庆市 东北石油大学
139 61.167.199.0 61.167.199.30 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学
140 61.167.199.31 61.167.200.74 黑龙江省大庆市 联通
141 61.167.200.75 61.167.200.75 黑龙江省大庆市 东北石油大学
142 61.167.200.76 61.167.200.255 黑龙江省大庆市 联通
143 61.167.201.0 61.167.201.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
144 61.167.231.0 61.167.232.255 黑龙江省大庆市 联通
145 61.180.131.206 61.180.131.206 黑龙江省大庆市 东风新村义耕无名网吧
146 61.180.176.0 61.180.176.67 黑龙江省大庆市 联通光纤用户
147 61.180.176.68 61.180.176.68 黑龙江省大庆市肇州县 新兴网吧
148 61.180.176.69 61.180.176.76 黑龙江省大庆市 联通光纤用户
149 61.180.176.77 61.180.176.77 黑龙江省大庆市 七厂名月网吧
150 61.180.176.78 61.180.176.255 黑龙江省大庆市 联通光纤用户
151 61.180.180.0 61.180.180.136 黑龙江省大庆市 联通
152 61.180.180.137 61.180.180.137 黑龙江省大庆市 萨尔图区新村e代尖兵网吧
153 61.180.180.138 61.180.181.142 黑龙江省大庆市 联通
154 61.180.181.143 61.180.181.143 黑龙江省大庆市 新村阳光网吧
155 61.180.181.144 61.180.182.29 黑龙江省大庆市 联通
156 61.180.182.30 61.180.182.30 黑龙江省大庆市 新村金港网吧
157 61.180.182.31 61.180.183.107 黑龙江省大庆市 联通
158 61.180.183.108 61.180.183.108 黑龙江省大庆市 新村英图网吧
159 61.180.183.109 61.180.183.255 黑龙江省大庆市 联通
160 61.180.225.130 61.180.225.130 黑龙江省大庆市 龙凤电厂三友网吧
161 61.180.225.134 61.180.225.134 黑龙江省大庆市 梦网吧
162 61.180.225.142 61.180.225.142 黑龙江省大庆市 大学城网络千千结网吧(东北石油大学对面)
163 61.180.227.34 61.180.227.34 黑龙江省大庆市 心雨网吧(东北石油大学附近)
164 61.233.183.0 61.233.183.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
165 61.237.195.0 61.237.195.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
166 61.243.216.0 61.243.218.255 黑龙江省大庆市 联通
167 110.111.0.0 110.111.31.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
168 111.43.0.0 111.43.15.255 黑龙江省大庆市 移动
169 112.98.96.0 112.98.127.255 黑龙江省大庆市 电信
170 112.99.192.0 112.99.255.255 黑龙江省大庆市 电信
171 112.101.64.0 112.101.80.255 黑龙江省大庆市 电信
172 112.101.82.0 112.101.127.255 黑龙江省大庆市 电信
173 112.103.0.0 112.103.63.255 黑龙江省大庆市 电信
174 112.103.192.0 112.103.255.255 黑龙江省大庆市 电信
175 113.1.128.0 113.1.128.255 黑龙江省大庆市 联通
176 113.1.129.0 113.1.129.255 黑龙江省大庆市林甸县 联通
177 113.1.130.0 113.1.150.255 黑龙江省大庆市 联通
178 113.1.151.0 113.1.151.255 黑龙江省大庆市林甸县 联通
179 113.1.152.0 113.1.191.255 黑龙江省大庆市 联通
180 113.6.92.0 113.6.92.255 黑龙江省大庆市 联通
181 113.6.146.0 113.6.156.255 黑龙江省大庆市 联通
182 113.8.97.0 113.8.104.255 黑龙江省大庆市 联通
183 113.8.105.0 113.8.105.255 黑龙江省大庆市红岗区 联通
184 113.8.106.0 113.8.111.255 黑龙江省大庆市 联通
185 113.8.112.0 113.8.112.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
186 114.196.0.0 114.197.255.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
187 117.179.152.0 117.179.152.255 黑龙江省大庆市 移动
188 122.156.192.0 122.156.212.193 黑龙江省大庆市 联通
189 122.156.212.194 122.156.212.194 黑龙江省大庆市 天河网络
190 122.156.212.195 122.156.227.130 黑龙江省大庆市 联通
191 122.156.227.131 122.156.227.131 黑龙江省大庆市 红岗区解放村聚友网吧
192 122.156.227.132 122.156.227.186 黑龙江省大庆市 联通
193 122.156.227.187 122.156.227.187 黑龙江省大庆市 红岗区解放村聚友网吧
194 122.156.227.188 122.156.232.34 黑龙江省大庆市 联通
195 122.156.232.35 122.156.232.35 黑龙江省大庆市 彩e时空网络俱乐部(萨尔图区火车站)
196 122.156.232.36 122.156.232.57 黑龙江省大庆市 联通
197 122.156.232.58 122.156.232.58 黑龙江省大庆市 超越网吧
198 122.156.232.59 122.156.243.193 黑龙江省大庆市 联通
199 122.156.243.194 122.156.243.194 黑龙江省大庆市 网通家园时尚网吧(红岗南二街即是)
200 122.156.243.195 122.156.253.129 黑龙江省大庆市 联通
201 122.156.253.130 122.156.253.130 黑龙江省大庆市 肇州县狮王网吧
202 122.156.253.131 122.156.255.255 黑龙江省大庆市 联通
203 122.158.0.0 122.158.31.255 黑龙江省大庆市 联通
204 122.158.32.0 122.158.32.255 黑龙江省大庆市肇州县 联通
205 122.158.33.0 122.158.44.129 黑龙江省大庆市 联通
206 122.158.44.130 122.158.44.130 黑龙江省大庆市肇州县 聊缘网吧
207 122.158.44.131 122.158.61.255 黑龙江省大庆市 联通
208 122.158.62.0 122.158.62.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
209 122.158.63.0 122.158.63.255 黑龙江省大庆市 联通
210 123.164.96.0 123.164.127.255 黑龙江省大庆市 电信
211 125.58.128.0 125.58.255.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
212 125.223.88.0 125.223.91.255 黑龙江省大庆市 大庆师范学院
213 175.46.0.0 175.47.255.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
214 202.97.209.0 202.97.209.127 黑龙江省大庆市 联通
215 202.97.209.144 202.97.209.183 黑龙江省大庆市 联通
216 202.97.209.192 202.97.209.255 黑龙江省大庆市 联通
217 202.97.211.0 202.97.213.255 黑龙江省大庆市 联通
218 202.97.244.0 202.97.244.255 黑龙江省大庆市 联通
219 202.97.246.192 202.97.246.255 黑龙江省大庆市 联通
220 202.97.251.96 202.97.251.111 黑龙江省大庆市 大庆中学
221 202.97.251.112 202.97.251.127 黑龙江省大庆市 联通
222 202.97.254.0 202.97.254.97 黑龙江省大庆市 联通
223 202.97.254.98 202.97.254.98 黑龙江省大庆市 教育局
224 202.97.254.99 202.97.255.255 黑龙江省大庆市 联通
225 203.90.128.0 203.90.223.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
226 203.93.125.0 203.93.125.255 黑龙江省大庆市 联通
227 203.93.215.0 203.93.215.255 黑龙江省大庆市 广电网
228 210.12.43.0 210.12.43.255 黑龙江省大庆市 联通
229 210.12.93.0 210.12.97.255 黑龙江省大庆市 联通
230 210.12.106.0 210.12.109.255 黑龙江省大庆市 联通
231 210.12.123.0 210.12.123.255 黑龙江省大庆市 联通
232 210.12.176.0 210.12.178.255 黑龙江省大庆市 联通
233 210.12.249.0 210.12.252.255 黑龙江省大庆市 联通
234 210.46.128.0 210.46.135.255 黑龙江省大庆市 大庆职工大学教育网
235 210.46.136.0 210.46.151.255 黑龙江省大庆市 东北石油大学教育网
236 210.46.192.0 210.46.199.255 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学教育网
237 210.52.28.0 210.52.39.255 黑龙江省大庆市 广电网
238 210.74.116.0 210.74.120.255 黑龙江省大庆市 联通
239 210.82.132.0 210.82.134.5 黑龙江省大庆市 联通
240 210.82.134.6 210.82.134.6 黑龙江省大庆市 新村世纪风网吧
241 210.82.134.7 210.82.136.255 黑龙江省大庆市 联通
242 210.82.249.0 210.82.249.255 黑龙江省大庆市 联通
243 211.93.48.0 211.93.51.255 黑龙江省大庆市 联通
244 211.93.140.186 211.93.140.186 黑龙江省大庆市 联通
245 211.98.92.0 211.98.92.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
246 211.98.181.0 211.98.181.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
247 211.137.224.0 211.137.225.255 黑龙江省大庆市 移动
248 218.7.124.67 218.7.125.255 黑龙江省佳木斯市 /大庆市联通
249 218.7.133.0 218.7.133.255 黑龙江省大庆市 联通
250 218.7.135.0 218.7.135.9 黑龙江省大庆市 联通
251 218.7.135.10 218.7.135.10 黑龙江省大庆市 新村白路网吧
252 218.7.135.11 218.7.137.109 黑龙江省大庆市 联通
253 218.7.137.110 218.7.137.110 黑龙江省大庆市 强龙网吧
254 218.7.137.111 218.7.139.146 黑龙江省大庆市 联通
255 218.7.139.147 218.7.139.147 黑龙江省大庆市 北方市场天贺网吧
256 218.7.139.148 218.7.140.3 黑龙江省大庆市 联通
257 218.7.140.4 218.7.140.4 黑龙江省大庆市 北方市场森宇网络
258 218.7.140.5 218.7.140.124 黑龙江省大庆市 联通
259 218.7.140.125 218.7.140.125 黑龙江省大庆市 让区森宇网络
260 218.7.140.126 218.7.142.9 黑龙江省大庆市 联通
261 218.7.142.10 218.7.142.10 黑龙江省大庆市 龙凤区龙凤镇相约网吧
262 218.7.142.11 218.7.142.49 黑龙江省大庆市 联通
263 218.7.142.50 218.7.142.50 黑龙江省大庆市 肇源县新星网吧
264 218.7.142.51 218.7.142.224 黑龙江省大庆市 联通
265 218.7.142.225 218.7.142.225 黑龙江省大庆市 新天地网吧
266 218.7.142.226 218.7.146.10 黑龙江省大庆市 联通
267 218.7.146.11 218.7.146.11 黑龙江省大庆市 新村程宇广场正大网吧
268 218.7.146.12 218.7.146.73 黑龙江省大庆市 联通
269 218.7.146.74 218.7.146.74 黑龙江省大庆市 新村程宇广场正大网吧
270 218.7.146.75 218.7.148.13 黑龙江省大庆市 联通
271 218.7.148.14 218.7.148.14 黑龙江省大庆市 第四中学
272 218.7.148.15 218.7.149.85 黑龙江省大庆市 联通
273 218.7.149.86 218.7.149.86 黑龙江省大庆市 杜蒙县侃侃网吧
274 218.7.149.87 218.7.151.255 黑龙江省大庆市 联通
275 218.7.157.0 218.7.158.255 黑龙江省大庆市 联通
276 218.7.215.0 218.7.215.255 黑龙江省大庆市 联通
277 218.7.220.0 218.7.220.255 黑龙江省大庆市 网宿科技联通CDN节点
278 218.7.223.0 218.7.223.29 黑龙江省大庆市 联通
279 218.7.223.31 218.7.223.255 黑龙江省大庆市 联通
280 218.7.231.0 218.7.231.255 黑龙江省大庆市 联通
281 218.8.0.0 218.8.1.17 黑龙江省大庆市 联通
282 218.8.1.19 218.8.1.93 黑龙江省大庆市 联通
283 218.8.1.94 218.8.1.94 黑龙江省大庆市肇州县 丰乐镇狮王网吧
284 218.8.1.95 218.8.2.8 黑龙江省大庆市 联通
285 218.8.2.9 218.8.2.9 黑龙江省大庆市 第五十六中学
286 218.8.2.10 218.8.2.131 黑龙江省大庆市 联通
287 218.8.2.132 218.8.2.132 黑龙江省大庆市八百垧 创业广场极光网吧
288 218.8.2.133 218.8.2.197 黑龙江省大庆市 联通
289 218.8.2.198 218.8.2.198 黑龙江省大庆市 让区慧翔网吧
290 218.8.2.199 218.8.2.213 黑龙江省大庆市 联通
291 218.8.2.214 218.8.2.214 黑龙江省大庆市 相约网吧
292 218.8.2.215 218.8.4.66 黑龙江省大庆市 联通
293 218.8.4.67 218.8.4.67 黑龙江省大庆市 商网吧
294 218.8.4.68 218.8.4.68 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学信息馆2楼电子阅览室
295 218.8.4.69 218.8.4.139 黑龙江省大庆市 联通
296 218.8.4.140 218.8.4.140 黑龙江省大庆市 立天网吧
297 218.8.4.141 218.8.5.79 黑龙江省大庆市 联通
298 218.8.5.80 218.8.5.80 黑龙江省大庆市 萨尔图月影网吧
299 218.8.5.81 218.8.5.138 黑龙江省大庆市 联通
300 218.8.5.139 218.8.5.139 黑龙江省大庆市 红岗新潮网吧
301 218.8.5.140 218.8.5.140 黑龙江省大庆市 联通
302 218.8.5.141 218.8.5.141 黑龙江省大庆市 红岗靓仔网吧
303 218.8.5.142 218.8.5.160 黑龙江省大庆市 联通
304 218.8.5.161 218.8.5.161 黑龙江省大庆市 红岗森宝网吧
305 218.8.5.162 218.8.5.189 黑龙江省大庆市 联通
306 218.8.5.190 218.8.5.190 黑龙江省大庆市 红岗超越网吧
307 218.8.5.191 218.8.7.135 黑龙江省大庆市 联通
308 218.8.7.136 218.8.7.136 黑龙江省大庆市 让湖路白云网吧
309 218.8.7.137 218.8.7.137 黑龙江省大庆市 联通
310 218.8.7.138 218.8.7.138 黑龙江省大庆市 萨尔图星期天网吧
311 218.8.7.139 218.8.7.225 黑龙江省大庆市 联通
312 218.8.7.226 218.8.7.226 黑龙江省大庆市 龙凤三友网吧
313 218.8.7.227 218.8.9.155 黑龙江省大庆市 联通
314 218.8.9.156 218.8.9.156 黑龙江省大庆市 奔腾网吧
315 218.8.9.157 218.8.9.182 黑龙江省大庆市 联通
316 218.8.9.183 218.8.9.183 黑龙江省大庆市 龙凤时代网吧
317 218.8.9.184 218.8.10.1 黑龙江省大庆市 联通
318 218.8.10.3 218.8.10.27 黑龙江省大庆市 联通
319 218.8.10.28 218.8.10.28 黑龙江省大庆市 林甸县正金网吧
320 218.8.10.29 218.8.10.55 黑龙江省大庆市 联通
321 218.8.10.56 218.8.10.56 黑龙江省大庆市 林甸县增智网吧
322 218.8.10.57 218.8.10.107 黑龙江省大庆市 联通
323 218.8.10.108 218.8.10.108 黑龙江省大庆市 杜蒙县时尚网吧
324 218.8.10.109 218.8.10.109 黑龙江省大庆市 太康祝福网吧
325 218.8.10.110 218.8.10.129 黑龙江省大庆市 联通
326 218.8.10.130 218.8.10.130 黑龙江省大庆市肇州县 火狐网吧
327 218.8.10.131 218.8.10.132 黑龙江省大庆市 联通
328 218.8.10.133 218.8.10.133 黑龙江省大庆市肇州县 星火网吧
329 218.8.10.134 218.8.10.173 黑龙江省大庆市 联通
330 218.8.10.174 218.8.10.174 黑龙江省大庆市肇州县 情深网吧
331 218.8.10.175 218.8.10.183 黑龙江省大庆市 联通
332 218.8.10.184 218.8.10.184 黑龙江省大庆市 聊缘网吧
333 218.8.10.185 218.8.10.185 黑龙江省大庆市肇州县 兴城镇佳新网吧
334 218.8.10.186 218.8.10.198 黑龙江省大庆市 联通
335 218.8.10.199 218.8.10.199 黑龙江省大庆市 肇源县E网情深网吧
336 218.8.10.200 218.8.10.201 黑龙江省大庆市 联通
337 218.8.10.202 218.8.10.202 黑龙江省大庆市 肇源浪花网吧
338 218.8.10.203 218.8.10.214 黑龙江省大庆市 联通
339 218.8.10.215 218.8.10.215 黑龙江省大庆市肇州县 丰田网吧
340 218.8.10.216 218.8.15.255 黑龙江省大庆市 联通
341 218.8.140.0 218.8.141.255 黑龙江省大庆市 联通
342 218.8.216.0 218.8.216.6 黑龙江省大庆市 联通
343 218.8.216.7 218.8.216.7 黑龙江省大庆市 萨区流畅网吧
344 218.8.216.8 218.8.216.10 黑龙江省大庆市 联通
345 218.8.216.11 218.8.216.11 黑龙江省大庆市 萨区铁西中九路世纪风网吧
346 218.8.216.12 218.8.221.255 黑龙江省大庆市 联通
347 218.8.222.0 218.8.222.205 黑龙江省大庆市 东北石油大学
348 218.8.222.206 218.8.222.206 黑龙江省大庆市 东北石油大学学生宿舍
349 218.8.222.207 218.8.222.211 黑龙江省大庆市 东北石油大学
350 218.8.222.212 218.8.222.212 黑龙江省大庆市 东北石油大学博闻2号楼
351 218.8.222.213 218.8.222.255 黑龙江省大庆市 东北石油大学
352 218.8.223.0 218.8.223.255 黑龙江省大庆市 联通
353 218.8.230.0 218.8.231.255 黑龙江省大庆市 联通
354 218.8.239.0 218.8.239.255 黑龙江省大庆市 联通
355 218.9.0.0 218.9.0.1 黑龙江省大庆市 联通
356 218.9.0.2 218.9.0.39 黑龙江省大庆市 乘风庄天贺网吧
357 218.9.0.40 218.9.0.128 黑龙江省大庆市 联通
358 218.9.0.129 218.9.0.129 黑龙江省大庆市 新村新玛特4楼来上网吧
359 218.9.0.130 218.9.0.217 黑龙江省大庆市 联通
360 218.9.0.218 218.9.0.218 黑龙江省大庆市八百垧 悦枫网吧
361 218.9.0.219 218.9.0.245 黑龙江省大庆市 联通
362 218.9.0.246 218.9.0.246 黑龙江省大庆市 红岗聊缘网吧
363 218.9.0.247 218.9.1.119 黑龙江省大庆市 联通
364 218.9.1.120 218.9.1.120 黑龙江省大庆市八百垧 悦枫网吧
365 218.9.1.121 218.9.1.253 黑龙江省大庆市 联通
366 218.9.1.254 218.9.1.254 黑龙江省大庆市 联通节点
367 218.9.1.255 218.9.2.128 黑龙江省大庆市 联通
368 218.9.2.129 218.9.2.170 黑龙江省大庆市 四厂新潮网络
369 218.9.2.171 218.9.2.175 黑龙江省大庆市 联通
370 218.9.2.176 218.9.2.176 黑龙江省大庆市 乘风庄休闲岛网吧
371 218.9.2.177 218.9.3.4 黑龙江省大庆市 联通
372 218.9.3.5 218.9.3.5 黑龙江省大庆市 网络新世界
373 218.9.3.6 218.9.3.61 黑龙江省大庆市 联通
374 218.9.3.62 218.9.3.62 黑龙江省大庆市 萨尔图我的网络新世界
375 218.9.3.63 218.9.4.0 黑龙江省大庆市 联通
376 218.9.4.1 218.9.4.100 黑龙江省大庆市 杜蒙县海信网络广场
377 218.9.4.101 218.9.4.112 黑龙江省大庆市 联通
378 218.9.4.113 218.9.4.113 黑龙江省大庆市 东湖老鼠爱上猫网吧
379 218.9.4.114 218.9.4.135 黑龙江省大庆市 联通
380 218.9.4.136 218.9.4.136 黑龙江省大庆市 让区网络都市网吧
381 218.9.4.137 218.9.6.137 黑龙江省大庆市 联通
382 218.9.6.138 218.9.6.138 黑龙江省大庆市 远望大宇时代网吧
383 218.9.6.139 218.9.7.129 黑龙江省大庆市 联通
384 218.9.7.130 218.9.7.130 黑龙江省大庆市 采油六厂昆宇网吧
385 218.9.7.131 218.9.7.146 黑龙江省大庆市 联通
386 218.9.7.147 218.9.7.147 黑龙江省大庆市 红岗时尚网吧
387 218.9.7.148 218.9.8.174 黑龙江省大庆市 联通
388 218.9.8.175 218.9.8.175 黑龙江省大庆市 天龙网吧
389 218.9.8.176 218.9.8.207 黑龙江省大庆市 联通
390 218.9.8.208 218.9.8.208 黑龙江省大庆市 金堆堆网吧
391 218.9.8.209 218.9.10.193 黑龙江省大庆市 联通
392 218.9.10.194 218.9.10.255 黑龙江省大庆市 万宝1区来来网吧
393 218.9.11.0 218.9.12.27 黑龙江省大庆市 联通
394 218.9.12.28 218.9.12.28 黑龙江省大庆市 林源炼油厂职校
395 218.9.12.29 218.9.14.232 黑龙江省大庆市 联通
396 218.9.14.233 218.9.14.233 黑龙江省大庆市 乙烯科林网吧
397 218.9.14.234 218.9.16.209 黑龙江省大庆市 联通
398 218.9.16.210 218.9.16.210 黑龙江省大庆市 红岗阳光网络
399 218.9.16.211 218.9.16.241 黑龙江省大庆市 联通
400 218.9.16.242 218.9.16.242 黑龙江省大庆市 杜蒙县祝福网吧
401 218.9.16.243 218.9.17.1 黑龙江省大庆市 联通
402 218.9.17.2 218.9.17.2 黑龙江省大庆市 让区开元网吧
403 218.9.17.3 218.9.17.171 黑龙江省大庆市 联通
404 218.9.17.172 218.9.17.172 黑龙江省大庆市 大学城天日网吧(哈工大与人民医院侧)
405 218.9.17.173 218.9.18.0 黑龙江省大庆市 联通
406 218.9.18.1 218.9.18.200 黑龙江省大庆市 高薪区10区10-30#楼8门中泰网络
407 218.9.18.201 218.9.19.1 黑龙江省大庆市 联通
408 218.9.19.2 218.9.19.255 黑龙江省大庆市 让湖路来来往往网吧
409 218.9.20.0 218.9.20.145 黑龙江省大庆市 联通
410 218.9.20.146 218.9.20.146 黑龙江省大庆市 柯维网吧
411 218.9.20.147 218.9.20.161 黑龙江省大庆市 联通
412 218.9.20.162 218.9.20.162 黑龙江省大庆市 让区柯维网吧
413 218.9.20.163 218.9.20.176 黑龙江省大庆市 联通
414 218.9.20.177 218.9.20.177 黑龙江省大庆市 让区科维网吧
415 218.9.20.178 218.9.21.108 黑龙江省大庆市 联通
416 218.9.21.109 218.9.21.109 黑龙江省大庆市 联大电脑有限公司
417 218.9.21.110 218.9.21.230 黑龙江省大庆市 联通
418 218.9.21.231 218.9.21.231 黑龙江省大庆市 让湖路古金网吧
419 218.9.21.232 218.9.22.1 黑龙江省大庆市 联通
420 218.9.22.2 218.9.22.2 黑龙江省大庆市八百垧 创业广场新时空网吧
421 218.9.22.3 218.9.22.5 黑龙江省大庆市 联通
422 218.9.22.6 218.9.22.6 黑龙江省大庆市八百垧 物业公司
423 218.9.22.7 218.9.22.128 黑龙江省大庆市 联通
424 218.9.22.129 218.9.22.255 黑龙江省大庆市 让区州际网络
425 218.9.23.0 218.9.23.110 黑龙江省大庆市 联通
426 218.9.23.111 218.9.23.111 黑龙江省大庆市 让区无名网吧
427 218.9.23.112 218.9.23.248 黑龙江省大庆市 联通
428 218.9.23.249 218.9.23.249 黑龙江省大庆市 让区天贺网吧
429 218.9.23.250 218.9.24.143 黑龙江省大庆市 联通
430 218.9.24.144 218.9.24.144 黑龙江省大庆市 浪潮网吧
431 218.9.24.145 218.9.25.129 黑龙江省大庆市 联通
432 218.9.25.130 218.9.25.160 黑龙江省大庆市 让区有情缘网吧
433 218.9.25.161 218.9.25.203 黑龙江省大庆市 联通
434 218.9.25.204 218.9.25.204 黑龙江省大庆市八百垧 太平洋网络
435 218.9.25.205 218.9.26.131 黑龙江省大庆市 联通
436 218.9.26.132 218.9.26.132 黑龙江省大庆市 新世界网吧
437 218.9.26.133 218.9.26.234 黑龙江省大庆市 联通
438 218.9.26.235 218.9.26.235 黑龙江省大庆市 让区蜘蛛网吧
439 218.9.26.236 218.9.26.255 黑龙江省大庆市 联通
440 218.9.67.0 218.9.71.255 黑龙江省大庆市 联通
441 218.9.145.0 218.9.145.255 黑龙江省大庆市 联通
442 218.9.146.44 218.9.146.44 黑龙江省大庆市 东北石油大学厚德4-410
443 218.9.146.45 218.9.146.174 黑龙江省大庆市 东北石油大学
444 218.9.183.0 218.9.184.255 黑龙江省大庆市 石化宽带
445 218.9.196.0 218.9.196.255 黑龙江省大庆市 联通
446 218.9.205.0 218.9.206.105 黑龙江省哈尔滨市 /大庆市
447 218.9.206.107 218.9.206.217 黑龙江省哈尔滨市 /大庆市
448 218.9.206.219 218.9.206.249 黑龙江省哈尔滨市 /大庆市
449 218.9.206.252 218.9.206.255 黑龙江省哈尔滨市 /大庆市
450 218.9.210.0 218.9.210.50 黑龙江省大庆市 联通
451 218.9.210.51 218.9.210.51 黑龙江省大庆市 让胡路区心通网吧
452 218.9.210.52 218.9.210.93 黑龙江省大庆市 联通
453 218.9.210.94 218.9.210.94 黑龙江省大庆市 让区心通网苑
454 218.9.210.95 218.9.212.255 黑龙江省大庆市 联通
455 218.9.225.0 218.9.226.255 黑龙江省大庆市 联通
456 218.9.240.0 218.9.243.255 黑龙江省大庆市 油田宽带
457 218.10.35.0 218.10.36.46 黑龙江省大庆市 联通
458 218.10.36.47 218.10.36.47 黑龙江省大庆市 东北石油大学博闻2号楼
459 218.10.36.48 218.10.36.179 黑龙江省大庆市 联通
460 218.10.36.180 218.10.36.180 黑龙江省大庆市 东北石油大学
461 218.10.36.181 218.10.37.133 黑龙江省大庆市 联通
462 218.10.37.134 218.10.37.134 黑龙江省大庆市 龙凤热电场三友网吧
463 218.10.37.135 218.10.37.255 黑龙江省大庆市 联通
464 218.10.45.0 218.10.46.255 黑龙江省大庆市 联通
465 218.10.56.0 218.10.57.255 黑龙江省大庆市 联通
466 218.10.142.0 218.10.142.207 黑龙江省大庆市 联通
467 218.10.142.208 218.10.142.208 黑龙江省大庆市 乘风庄休闲岛网吧
468 218.10.142.209 218.10.142.255 黑龙江省大庆市 联通
469 218.10.160.0 218.10.164.193 黑龙江省大庆市 联通
470 218.10.164.194 218.10.164.194 黑龙江省大庆市 让区心动网吧
471 218.10.164.195 218.10.165.4 黑龙江省大庆市 联通
472 218.10.165.5 218.10.165.5 黑龙江省大庆市肇州县 单身网吧
473 218.10.165.6 218.10.165.12 黑龙江省大庆市 联通
474 218.10.165.13 218.10.165.13 黑龙江省大庆市肇州县 天马网吧
475 218.10.165.14 218.10.165.15 黑龙江省大庆市 联通
476 218.10.165.16 218.10.165.16 黑龙江省大庆市肇州县 来吧网吧
477 218.10.165.17 218.10.165.17 黑龙江省大庆市肇州县 新奇网吧
478 218.10.165.18 218.10.165.21 黑龙江省大庆市 联通
479 218.10.165.22 218.10.165.22 黑龙江省大庆市肇州县 丰乐镇天一网络
480 218.10.165.23 218.10.165.26 黑龙江省大庆市 联通
481 218.10.165.27 218.10.165.27 黑龙江省大庆市 肇洲县时代网吧5楼
482 218.10.165.28 218.10.165.61 黑龙江省大庆市 联通
483 218.10.165.62 218.10.165.62 黑龙江省大庆市肇州县 远大网吧
484 218.10.165.63 218.10.165.130 黑龙江省大庆市 联通
485 218.10.165.131 218.10.165.131 黑龙江省大庆市肇州县 龙腾网吧
486 218.10.165.132 218.10.165.132 黑龙江省大庆市肇州县 皇朝网吧
487 218.10.165.133 218.10.165.133 黑龙江省大庆市肇州县 永泰网吧
488 218.10.165.134 218.10.165.136 黑龙江省大庆市 联通
489 218.10.165.137 218.10.165.137 黑龙江省大庆市肇州县 精英网吧
490 218.10.165.138 218.10.165.138 黑龙江省大庆市 联通
491 218.10.165.139 218.10.165.139 黑龙江省大庆市肇州县 大洋网吧
492 218.10.165.140 218.10.165.158 黑龙江省大庆市 联通
493 218.10.165.159 218.10.165.159 黑龙江省大庆市肇州县 天马网吧
494 218.10.165.160 218.10.165.163 黑龙江省大庆市 联通
495 218.10.165.164 218.10.165.164 黑龙江省大庆市肇州县 梦幻网吧
496 218.10.165.165 218.10.166.2 黑龙江省大庆市 联通
497 218.10.166.3 218.10.166.3 黑龙江省大庆市 肇东县胡利网吧
498 218.10.166.4 218.10.166.9 黑龙江省大庆市 联通
499 218.10.166.10 218.10.166.10 黑龙江省大庆市肇州县 奔腾网吧
500 218.10.166.11 218.10.166.12 黑龙江省大庆市 联通
501 218.10.166.13 218.10.166.13 黑龙江省大庆市 林甸县快乐天使网吧
502 218.10.166.14 218.10.166.14 黑龙江省大庆市 肇源县小天鹅网吧
503 218.10.166.15 218.10.166.27 黑龙江省大庆市 联通
504 218.10.166.28 218.10.166.28 黑龙江省大庆市 肇源县通利网吧(工会东侧道南)
505 218.10.166.29 218.10.167.255 黑龙江省大庆市 联通
506 218.10.172.0 218.10.172.255 黑龙江省大庆市 联通
507 218.10.180.0 218.10.180.132 黑龙江省大庆市 联通
508 218.10.180.133 218.10.180.133 黑龙江省大庆市 心通网吧
509 218.10.180.134 218.10.180.186 黑龙江省大庆市 联通
510 218.10.180.187 218.10.180.187 黑龙江省大庆市 龙岗网吧
511 218.10.180.188 218.10.180.255 黑龙江省大庆市 联通
512 218.10.190.0 218.10.190.52 黑龙江省大庆市 联通
513 218.10.190.53 218.10.190.53 黑龙江省大庆市 东光小区星辰网吧
514 218.10.190.54 218.10.190.255 黑龙江省大庆市 联通
515 218.97.192.0 218.97.223.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
516 218.244.192.0 218.244.207.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
517 218.246.160.0 218.246.191.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
518 219.147.70.0 219.147.93.116 黑龙江省大庆市 油田宽带
519 219.147.93.117 219.147.93.117 黑龙江省大庆市 彩e时空网络俱乐部(萨尔图区火车站)
520 219.147.93.118 219.147.95.1 黑龙江省大庆市 油田宽带
521 219.147.95.2 219.147.95.2 黑龙江省大庆市八百垧 全心网吧
522 219.147.95.3 219.147.95.255 黑龙江省大庆市 油田宽带
523 219.147.208.0 219.147.208.101 黑龙江省大庆市 油田宽带
524 219.147.208.102 219.147.208.102 黑龙江省大庆市 东北石油大学
525 219.147.208.103 219.147.212.255 黑龙江省大庆市 油田宽带
526 219.235.64.0 219.235.127.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
527 221.208.207.0 221.208.212.68 黑龙江省大庆市 联通
528 221.208.212.69 221.208.212.76 黑龙江省大庆市 让区现代网吧
529 221.208.212.77 221.208.224.58 黑龙江省大庆市 联通
530 221.208.224.60 221.208.238.12 黑龙江省大庆市 联通
531 221.208.238.13 221.208.238.13 黑龙江省大庆市 红岗区中心村科林电脑
532 221.208.238.14 221.208.239.255 黑龙江省大庆市 联通
533 221.209.128.0 221.209.142.95 黑龙江省大庆市 联通
534 221.209.142.96 221.209.142.96 黑龙江省大庆市 网缘网吧
535 221.209.142.97 221.209.142.98 黑龙江省大庆市 联通
536 221.209.142.99 221.209.142.99 黑龙江省大庆市 让区网缘网吧
537 221.209.142.100 221.209.142.100 黑龙江省大庆市 联通
538 221.209.142.101 221.209.142.101 黑龙江省大庆市 网缘网吧
539 221.209.142.102 221.209.148.255 黑龙江省大庆市 联通
540 221.209.149.0 221.209.149.255 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学
541 221.209.150.0 221.209.151.3 黑龙江省大庆市 联通
542 221.209.151.4 221.209.151.4 黑龙江省大庆市 大庆电视台
543 221.209.151.5 221.209.161.65 黑龙江省大庆市 联通
544 221.209.161.66 221.209.161.150 黑龙江省大庆市 新村新玛特4楼网吧
545 221.209.161.151 221.209.164.211 黑龙江省大庆市 联通
546 221.209.164.212 221.209.164.212 黑龙江省大庆市八百垧 悦枫网吧
547 221.209.164.213 221.209.177.1 黑龙江省大庆市 联通
548 221.209.177.2 221.209.177.5 黑龙江省大庆市 721蓝天网吧
549 221.209.177.6 221.209.177.60 黑龙江省大庆市 联通
550 221.209.177.61 221.209.177.61 黑龙江省大庆市 蓝天网吧
551 221.209.177.62 221.209.191.146 黑龙江省大庆市 联通
552 221.209.191.147 221.209.191.147 黑龙江省大庆市 宝云网吧
553 221.209.191.148 221.209.192.100 黑龙江省大庆市 联通
554 221.209.192.101 221.209.192.101 黑龙江省大庆市 青春网吧
555 221.209.192.102 221.209.192.148 黑龙江省大庆市 联通
556 221.209.192.149 221.209.192.149 黑龙江省大庆市 新村青春网吧
557 221.209.192.150 221.209.217.129 黑龙江省大庆市 联通
558 221.209.217.130 221.209.217.190 黑龙江省大庆市 让胡路区采岩好朋友网吧
559 221.209.217.191 221.209.223.255 黑龙江省大庆市 联通
560 221.209.224.0 221.209.224.255 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学学生公寓
561 221.209.225.0 221.209.226.42 黑龙江省大庆市 联通
562 221.209.226.43 221.209.226.43 黑龙江省大庆市 让区现代网吧
563 221.209.226.44 221.209.226.193 黑龙江省大庆市 联通
564 221.209.226.194 221.209.226.255 黑龙江省大庆市 天顺鸿泽网吧
565 221.209.227.0 221.209.229.195 黑龙江省大庆市 联通
566 221.209.229.196 221.209.229.196 黑龙江省大庆市 让区时代E族网吧
567 221.209.229.197 221.209.232.113 黑龙江省大庆市 联通
568 221.209.232.114 221.209.232.114 黑龙江省大庆市肇州县 飞翔网络广场
569 221.209.232.115 221.209.235.237 黑龙江省大庆市 联通
570 221.209.235.238 221.209.235.238 黑龙江省大庆市 让区时代网吧
571 221.209.235.239 221.209.236.68 黑龙江省大庆市 联通
572 221.209.236.69 221.209.236.69 黑龙江省大庆市 新潮网吧
573 221.209.236.70 221.209.236.196 黑龙江省大庆市 联通
574 221.209.236.197 221.209.236.197 黑龙江省大庆市 龙南北方市场鑫潮网吧
575 221.209.236.198 221.209.237.75 黑龙江省大庆市 联通
576 221.209.237.76 221.209.237.76 黑龙江省大庆市 让区鑫潮网吧
577 221.209.237.77 221.209.238.62 黑龙江省大庆市 联通
578 221.209.238.63 221.209.238.133 黑龙江省大庆市 卧里屯飞跃网吧
579 221.209.238.134 221.209.242.18 黑龙江省大庆市 联通
580 221.209.242.19 221.209.242.19 黑龙江省大庆市 721群英网吧
581 221.209.242.20 221.209.244.159 黑龙江省大庆市 联通
582 221.209.244.160 221.209.244.160 黑龙江省大庆市 林甸县中国龙网吧
583 221.209.244.161 221.209.246.192 黑龙江省大庆市 联通
584 221.209.246.193 221.209.246.253 黑龙江省大庆市 星宇网吧
585 221.209.246.254 221.209.251.147 黑龙江省大庆市 联通
586 221.209.251.148 221.209.251.148 黑龙江省大庆市 高新区鼎盛网吧
587 221.209.251.149 221.209.252.83 黑龙江省大庆市 联通
588 221.209.252.84 221.209.252.84 黑龙江省大庆市 721群英网吧
589 221.209.252.85 221.209.255.81 黑龙江省大庆市 联通
590 221.209.255.82 221.209.255.85 黑龙江省大庆市 让区鑫潮网络
591 221.209.255.86 221.209.255.255 黑龙江省大庆市 联通
592 221.210.135.0 221.210.141.255 黑龙江省大庆市 联通
593 221.210.172.0 221.210.176.199 黑龙江省大庆市 联通
594 221.210.176.200 221.210.176.200 黑龙江省大庆市 杜蒙县卧的网络网吧
595 221.210.176.201 221.210.181.255 黑龙江省大庆市 联通
596 221.211.192.0 221.211.194.255 黑龙江省大庆市 联通
597 221.211.195.0 221.211.195.255 黑龙江省大庆市红岗区 联通
598 221.211.196.0 221.211.210.255 黑龙江省大庆市 联通
599 221.211.211.0 221.211.211.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
600 221.211.212.0 221.211.221.255 黑龙江省大庆市 联通
601 221.211.222.0 221.211.222.255 黑龙江省大庆市肇州县 联通
602 221.211.223.0 221.211.223.255 黑龙江省大庆市 联通
603 222.27.208.0 222.27.223.255 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学
604 222.32.48.0 222.32.55.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
605 222.170.64.0 222.170.67.11 黑龙江省大庆市 电信
606 222.170.67.12 222.170.67.12 黑龙江省大庆市 萨尔图区火车站旁电信信息超市网吧
607 222.170.67.13 222.170.68.0 黑龙江省大庆市 电信
608 222.170.68.1 222.170.68.2 黑龙江省大庆市 网吧学府店
609 222.170.68.3 222.170.68.145 黑龙江省大庆市 电信
610 222.170.68.146 222.170.68.146 黑龙江省大庆市 信息超市网吧
611 222.170.68.147 222.170.69.0 黑龙江省大庆市 电信
612 222.170.69.1 222.170.69.2 黑龙江省大庆市 网吧学府店
613 222.170.69.3 222.170.69.64 黑龙江省大庆市 电信
614 222.170.69.65 222.170.69.65 黑龙江省大庆市 祥阁网吧
615 222.170.69.66 222.170.71.77 黑龙江省大庆市 电信
616 222.170.71.78 222.170.71.78 黑龙江省大庆市 新村英图网吧
617 222.170.71.79 222.170.71.161 黑龙江省大庆市 电信
618 222.170.71.162 222.170.71.162 黑龙江省大庆市 林甸县中国龙网吧
619 222.170.71.163 222.170.73.117 黑龙江省大庆市 电信
620 222.170.73.118 222.170.73.118 黑龙江省大庆市 英图网络联盟洲际店
621 222.170.73.119 222.170.73.241 黑龙江省大庆市 电信
622 222.170.73.242 222.170.73.242 黑龙江省大庆市 东北石油大学
623 222.170.73.243 222.170.73.246 黑龙江省大庆市 电信
624 222.170.73.247 222.170.73.250 黑龙江省大庆市 东北石油大学图书馆
625 222.170.73.251 222.170.82.125 黑龙江省大庆市 电信
626 222.170.82.126 222.170.82.126 黑龙江省大庆市 萨区火车站彩e时空网络俱乐部
627 222.170.82.127 222.170.95.255 黑龙江省大庆市 电信
628 222.172.112.0 222.172.116.255 黑龙江省大庆市 电信