ip地址查询

大庆市IP地址列表

大庆市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.59.0.0 1.59.46.255 黑龙江省大庆市 联通
2 1.59.47.0 1.59.47.255 黑龙江省大庆市萨尔图区 联通
3 1.59.48.0 1.59.78.255 黑龙江省大庆市 联通
4 1.59.79.0 1.59.79.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
5 1.59.80.0 1.59.84.255 黑龙江省大庆市 联通
6 1.59.85.0 1.59.85.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
7 1.59.86.0 1.59.127.255 黑龙江省大庆市 联通
8 1.63.96.0 1.63.125.255 黑龙江省大庆市 联通
9 1.63.126.0 1.63.126.255 黑龙江省大庆市肇州县 联通
10 1.63.127.0 1.63.127.255 黑龙江省大庆市 联通
11 1.190.1.0 1.190.15.255 黑龙江省大庆市 联通
12 1.190.16.0 1.190.16.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
13 1.190.17.0 1.190.21.255 黑龙江省大庆市 联通
14 1.190.22.0 1.190.22.255 黑龙江省大庆市肇州县 联通
15 1.190.23.0 1.190.30.255 黑龙江省大庆市 联通
16 1.190.31.0 1.190.31.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
17 1.191.64.0 1.191.127.255 黑龙江省大庆市 联通
18 42.100.104.0 42.100.127.255 黑龙江省大庆市 电信
19 42.101.64.0 42.101.101.255 黑龙江省大庆市 电信
20 42.101.102.0 42.101.102.255 黑龙江省大庆市杜尔伯特县 电信
21 42.101.103.0 42.101.127.255 黑龙江省大庆市 电信
22 42.103.80.0 42.103.95.255 黑龙江省大庆市 电信
23 42.184.122.0 42.184.122.255 黑龙江省大庆市 电信
24 42.185.64.0 42.185.81.255 黑龙江省大庆市 电信
25 42.185.83.0 42.185.99.255 黑龙江省大庆市 电信
26 42.185.111.0 42.185.127.255 黑龙江省大庆市 电信
27 58.155.32.0 58.155.47.255 黑龙江省大庆市 东北石油大学
28 60.14.64.0 60.14.70.205 黑龙江省大庆市 联通
29 60.14.70.206 60.14.70.206 黑龙江省大庆市 超越网吧
30 60.14.70.207 60.14.73.79 黑龙江省大庆市 联通
31 60.14.73.80 60.14.73.80 黑龙江省大庆市 泰康飞天网吧
32 60.14.73.81 60.14.73.99 黑龙江省大庆市 联通
33 60.14.73.100 60.14.73.100 黑龙江省大庆市 杜尔伯特飞天网吧
34 60.14.73.101 60.14.88.9 黑龙江省大庆市 联通
35 60.14.88.10 60.14.88.15 黑龙江省大庆市 林源镇金桥网吧
36 60.14.88.16 60.14.88.25 黑龙江省大庆市 联通
37 60.14.88.26 60.14.88.26 黑龙江省大庆市 林源镇丰源网吧
38 60.14.88.27 60.14.89.255 黑龙江省大庆市 联通
39 60.14.90.0 60.14.90.127 黑龙江省大庆市 林源炼油厂
40 60.14.90.128 60.14.91.239 黑龙江省大庆市 联通
41 60.14.91.240 60.14.91.240 黑龙江省大庆市 红岗区杏五井旺成网吧
42 60.14.91.241 60.14.96.77 黑龙江省大庆市 联通
43 60.14.96.78 60.14.96.78 黑龙江省大庆市 中泰网吧
44 60.14.96.79 60.14.99.129 黑龙江省大庆市 联通
45 60.14.99.130 60.14.99.130 黑龙江省大庆市 让胡路区求实路4号驿隆假日宾馆
46 60.14.99.131 60.14.101.251 黑龙江省大庆市 联通
47 60.14.101.252 60.14.101.252 黑龙江省大庆市 红树林网络航母店
48 60.14.101.253 60.14.104.197 黑龙江省大庆市 联通
49 60.14.104.198 60.14.104.198 黑龙江省大庆市 英图网络联盟洲际店
50 60.14.104.199 60.14.126.87 黑龙江省大庆市 联通
51 60.14.126.88 60.14.126.88 黑龙江省大庆市 光大网络网吧
52 60.14.126.89 60.14.127.255 黑龙江省大庆市 联通
53 60.218.0.0 60.218.17.255 黑龙江省大庆市 联通
54 60.218.18.0 60.218.18.255 黑龙江省大庆市林甸县 联通
55 60.218.19.0 60.218.21.4 黑龙江省大庆市 联通
56 60.218.21.5 60.218.21.5 黑龙江省大庆市 萨区火车站彩e时空网络俱乐部
57 60.218.21.6 60.218.49.40 黑龙江省大庆市 联通
58 60.218.49.41 60.218.49.41 黑龙江省大庆市 让区零点网吧
59 60.218.49.42 60.218.58.49 黑龙江省大庆市 联通
60 60.218.58.50 60.218.58.50 黑龙江省大庆市肇州县 龙翔网吧
61 60.218.58.51 60.218.58.53 黑龙江省大庆市 联通
62 60.218.58.54 60.218.58.54 黑龙江省大庆市肇州县 街里网吧
63 60.218.58.55 60.218.58.65 黑龙江省大庆市 联通
64 60.218.58.66 60.218.58.66 黑龙江省大庆市肇州县 灵通网吧
65 60.218.58.67 60.218.58.69 黑龙江省大庆市 联通
66 60.218.58.70 60.218.58.70 黑龙江省大庆市肇州县 天马网吧
67 60.218.58.71 60.218.58.73 黑龙江省大庆市 联通
68 60.218.58.74 60.218.58.74 黑龙江省大庆市肇州县 世纪行网吧
69 60.218.58.75 60.218.58.89 黑龙江省大庆市 联通
70 60.218.58.90 60.218.58.90 黑龙江省大庆市肇州县 发达网吧
71 60.218.58.91 60.218.60.59 黑龙江省大庆市 联通
72 60.218.60.60 60.218.60.60 黑龙江省大庆市肇州县 单身贵族网吧
73 60.218.60.61 60.218.60.189 黑龙江省大庆市 联通
74 60.218.60.190 60.218.60.190 黑龙江省大庆市肇州县 中意网络
75 60.218.60.191 60.218.63.32 黑龙江省大庆市 联通
76 60.218.63.33 60.218.63.99 黑龙江省大庆市 聊缘网吧
77 60.218.63.100 60.218.75.255 黑龙江省大庆市 联通
78 60.218.76.0 60.218.76.255 黑龙江大庆市 联通
79 60.218.77.0 60.218.96.123 黑龙江省大庆市 联通
80 60.218.96.124 60.218.96.124 黑龙江省大庆市 英图网吧(东风新村中央商城一楼)
81 60.218.96.125 60.218.96.125 黑龙江省大庆市 联通
82 60.218.96.126 60.218.96.126 黑龙江省大庆市 新村英图网吧
83 60.218.96.127 60.218.98.207 黑龙江省大庆市 联通
84 60.218.98.208 60.218.98.208 黑龙江省大庆市 联通大庆市分公司
85 60.218.98.209 60.218.133.255 黑龙江省大庆市 联通
86 60.218.134.0 60.218.134.63 黑龙江省大庆市 卧里屯飞越网吧
87 60.218.134.64 60.218.144.5 黑龙江省大庆市 联通
88 60.218.144.6 60.218.144.6 黑龙江省大庆市 华美艳网络会馆(马鞍山)
89 60.218.144.7 60.218.144.17 黑龙江省大庆市 联通
90 60.218.144.18 60.218.144.18 黑龙江省大庆市 马鞍山中天网吧
91 60.218.144.19 60.218.148.7 黑龙江省大庆市 联通
92 60.218.148.8 60.218.148.8 黑龙江省大庆市 让胡路区乘风庄二村鑫潮网络
93 60.218.148.9 60.218.182.116 黑龙江省大庆市 联通
94 60.218.182.117 60.218.182.117 黑龙江省大庆市 彩E时空网吧
95 60.218.182.118 60.218.184.255 黑龙江省大庆市 联通
96 60.218.185.0 60.218.185.160 黑龙江省大庆市 乘风庄鑫潮网络
97 60.218.185.161 60.218.191.255 黑龙江省大庆市 联通
98 60.252.0.0 60.252.255.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
99 61.47.128.0 61.47.191.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
100 61.138.11.0 61.138.13.82 黑龙江省大庆市 联通
101 61.138.13.83 61.138.13.83 黑龙江省大庆市 杜蒙县时尚网吧
102 61.138.13.84 61.138.14.127 黑龙江省大庆市 联通
103 61.138.14.128 61.138.14.255 黑龙江省大庆市 大庆报社
104 61.138.15.0 61.138.15.63 黑龙江省大庆市 联通
105 61.138.15.64 61.138.15.95 黑龙江省大庆市 跨世纪网吧
106 61.138.15.96 61.138.18.241 黑龙江省大庆市 联通
107 61.138.18.242 61.138.18.242 黑龙江省大庆市 杜蒙县101网校
108 61.138.18.243 61.138.18.255 黑龙江省大庆市 联通
109 61.138.50.0 61.138.52.255 黑龙江省大庆市 联通
110 61.158.26.0 61.158.26.131 黑龙江省大庆市 联通
111 61.158.26.132 61.158.26.132 黑龙江省大庆市八百垧 5288520网吧
112 61.158.26.133 61.158.26.255 黑龙江省大庆市 联通
113 61.158.45.0 61.158.45.209 黑龙江省伊春市 /大庆市联通
114 61.158.45.221 61.158.45.255 黑龙江省伊春市 /大庆市联通
115 61.158.48.0 61.158.55.255 黑龙江省大庆市 联通
116 61.158.56.0 61.158.56.255 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学
117 61.167.86.0 61.167.86.255 黑龙江省伊春市 /大庆市联通
118 61.167.115.0 61.167.115.193 黑龙江省大庆市 联通
119 61.167.116.0 61.167.118.255 黑龙江省大庆市 联通
120 61.167.119.0 61.167.119.236 黑龙江省大庆市 东北石油大学
121 61.167.119.237 61.167.119.237 黑龙江省大庆市 东北石油大学计算机中心
122 61.167.119.238 61.167.120.255 黑龙江省大庆市 东北石油大学
123 61.167.148.0 61.167.151.255 黑龙江省大庆市 联通
124 61.167.160.0 61.167.163.255 黑龙江省大庆市 联通
125 61.167.189.0 61.167.189.58 黑龙江省大庆市 联通
126 61.167.189.59 61.167.189.59 黑龙江省大庆市 心缘网吧
127 61.167.189.60 61.167.192.33 黑龙江省大庆市 联通
128 61.167.192.34 61.167.192.34 黑龙江省大庆市 联通节点
129 61.167.192.35 61.167.194.35 黑龙江省大庆市 联通
130 61.167.194.36 61.167.194.36 黑龙江省大庆市 卫生学校微机室
131 61.167.194.37 61.167.195.57 黑龙江省大庆市 联通
132 61.167.195.58 61.167.195.58 黑龙江省大庆市 杜蒙县东讯网吧
133 61.167.195.59 61.167.195.120 黑龙江省大庆市 联通
134 61.167.195.121 61.167.195.121 黑龙江省大庆市 让区慧翔网吧
135 61.167.195.122 61.167.197.255 黑龙江省大庆市 联通
136 61.167.198.0 61.167.198.255 黑龙江省大庆市 东北石油大学
137 61.167.199.0 61.167.199.30 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学
138 61.167.199.31 61.167.200.74 黑龙江省大庆市 联通
139 61.167.200.75 61.167.200.75 黑龙江省大庆市 东北石油大学
140 61.167.200.76 61.167.200.255 黑龙江省大庆市 联通
141 61.167.201.0 61.167.201.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
142 61.167.231.0 61.167.232.255 黑龙江省大庆市 联通
143 61.180.131.206 61.180.131.206 黑龙江省大庆市 东风新村义耕无名网吧
144 61.180.176.0 61.180.176.67 黑龙江省大庆市 联通光纤用户
145 61.180.176.68 61.180.176.68 黑龙江省大庆市肇州县 新兴网吧
146 61.180.176.69 61.180.176.76 黑龙江省大庆市 联通光纤用户
147 61.180.176.77 61.180.176.77 黑龙江省大庆市 七厂名月网吧
148 61.180.176.78 61.180.176.255 黑龙江省大庆市 联通光纤用户
149 61.180.180.0 61.180.180.136 黑龙江省大庆市 联通
150 61.180.180.137 61.180.180.137 黑龙江省大庆市 萨尔图区新村e代尖兵网吧
151 61.180.180.138 61.180.181.142 黑龙江省大庆市 联通
152 61.180.181.143 61.180.181.143 黑龙江省大庆市 新村阳光网吧
153 61.180.181.144 61.180.182.29 黑龙江省大庆市 联通
154 61.180.182.30 61.180.182.30 黑龙江省大庆市 新村金港网吧
155 61.180.182.31 61.180.183.107 黑龙江省大庆市 联通
156 61.180.183.108 61.180.183.108 黑龙江省大庆市 新村英图网吧
157 61.180.183.109 61.180.183.255 黑龙江省大庆市 联通
158 61.180.225.130 61.180.225.130 黑龙江省大庆市 龙凤电厂三友网吧
159 61.180.225.134 61.180.225.134 黑龙江省大庆市 梦网吧
160 61.180.225.142 61.180.225.142 黑龙江省大庆市 大学城网络千千结网吧(东北石油大学对面)
161 61.180.227.34 61.180.227.34 黑龙江省大庆市 心雨网吧(东北石油大学附近)
162 61.233.183.0 61.233.183.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
163 61.237.195.0 61.237.195.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
164 61.243.216.0 61.243.218.255 黑龙江省大庆市 联通
165 110.111.0.0 110.111.31.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
166 111.43.0.0 111.43.15.255 黑龙江省大庆市 移动
167 112.98.96.0 112.98.127.255 黑龙江省大庆市 电信
168 112.99.192.0 112.99.255.255 黑龙江省大庆市 电信
169 112.101.64.0 112.101.80.255 黑龙江省大庆市 电信
170 112.101.82.0 112.101.127.255 黑龙江省大庆市 电信
171 112.103.192.0 112.103.255.255 黑龙江省大庆市 电信
172 113.1.128.0 113.1.128.255 黑龙江省大庆市 联通
173 113.1.129.0 113.1.129.255 黑龙江省大庆市林甸县 联通
174 113.1.130.0 113.1.150.255 黑龙江省大庆市 联通
175 113.1.151.0 113.1.151.255 黑龙江省大庆市林甸县 联通
176 113.1.152.0 113.1.191.255 黑龙江省大庆市 联通
177 113.6.92.0 113.6.92.255 黑龙江省大庆市 联通
178 113.6.146.0 113.6.156.255 黑龙江省大庆市 联通
179 113.8.97.0 113.8.111.255 黑龙江省大庆市 联通
180 113.8.112.0 113.8.112.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
181 114.196.0.0 114.197.255.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
182 117.179.152.0 117.179.152.255 黑龙江省大庆市 移动
183 122.156.192.0 122.156.212.193 黑龙江省大庆市 联通
184 122.156.212.194 122.156.212.194 黑龙江省大庆市 天河网络
185 122.156.212.195 122.156.227.130 黑龙江省大庆市 联通
186 122.156.227.131 122.156.227.131 黑龙江省大庆市 红岗区解放村聚友网吧
187 122.156.227.132 122.156.227.186 黑龙江省大庆市 联通
188 122.156.227.187 122.156.227.187 黑龙江省大庆市 红岗区解放村聚友网吧
189 122.156.227.188 122.156.232.34 黑龙江省大庆市 联通
190 122.156.232.35 122.156.232.35 黑龙江省大庆市 彩e时空网络俱乐部(萨尔图区火车站)
191 122.156.232.36 122.156.232.57 黑龙江省大庆市 联通
192 122.156.232.58 122.156.232.58 黑龙江省大庆市 超越网吧
193 122.156.232.59 122.156.253.129 黑龙江省大庆市 联通
194 122.156.253.130 122.156.253.130 黑龙江省大庆市 肇州县狮王网吧
195 122.156.253.131 122.156.255.255 黑龙江省大庆市 联通
196 122.158.0.0 122.158.31.255 黑龙江省大庆市 联通
197 122.158.32.0 122.158.32.255 黑龙江省大庆市肇州县 联通
198 122.158.33.0 122.158.44.129 黑龙江省大庆市 联通
199 122.158.44.130 122.158.44.130 黑龙江省大庆市肇州县 聊缘网吧
200 122.158.44.131 122.158.61.255 黑龙江省大庆市 联通
201 122.158.62.0 122.158.62.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
202 122.158.63.0 122.158.63.255 黑龙江省大庆市 联通
203 123.164.96.0 123.164.127.255 黑龙江省大庆市 电信
204 125.58.128.0 125.58.255.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
205 125.223.88.0 125.223.91.255 黑龙江省大庆市 大庆师范学院
206 175.46.0.0 175.47.255.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
207 202.97.209.0 202.97.209.127 黑龙江省大庆市 联通
208 202.97.209.144 202.97.209.183 黑龙江省大庆市 联通
209 202.97.209.192 202.97.209.255 黑龙江省大庆市 联通
210 202.97.211.0 202.97.213.255 黑龙江省大庆市 联通
211 202.97.244.0 202.97.244.255 黑龙江省大庆市 联通
212 202.97.246.192 202.97.246.255 黑龙江省大庆市 联通
213 202.97.251.96 202.97.251.111 黑龙江省大庆市 大庆中学
214 202.97.251.112 202.97.251.127 黑龙江省大庆市 联通
215 202.97.254.0 202.97.254.97 黑龙江省大庆市 联通
216 202.97.254.98 202.97.254.98 黑龙江省大庆市 教育局
217 202.97.254.99 202.97.255.255 黑龙江省大庆市 联通
218 203.90.128.0 203.90.223.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
219 203.93.125.0 203.93.125.255 黑龙江省大庆市 联通
220 203.93.215.0 203.93.215.255 黑龙江省大庆市 广电网
221 210.12.43.0 210.12.43.255 黑龙江省大庆市 联通
222 210.12.93.0 210.12.97.255 黑龙江省大庆市 联通
223 210.12.106.0 210.12.109.255 黑龙江省大庆市 联通
224 210.12.123.0 210.12.123.255 黑龙江省大庆市 联通
225 210.12.176.0 210.12.178.255 黑龙江省大庆市 联通
226 210.12.249.0 210.12.252.255 黑龙江省大庆市 联通
227 210.46.128.0 210.46.135.255 黑龙江省大庆市 大庆职工大学
228 210.46.136.0 210.46.151.255 黑龙江省大庆市 东北石油大学
229 210.46.192.0 210.46.199.255 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学
230 210.52.28.0 210.52.39.255 黑龙江省大庆市 广电网
231 210.74.116.0 210.74.120.255 黑龙江省大庆市 联通
232 210.82.132.0 210.82.134.5 黑龙江省大庆市 联通
233 210.82.134.6 210.82.134.6 黑龙江省大庆市 新村世纪风网吧
234 210.82.134.7 210.82.136.255 黑龙江省大庆市 联通
235 210.82.249.0 210.82.249.255 黑龙江省大庆市 联通
236 211.93.48.0 211.93.51.255 黑龙江省大庆市 联通
237 211.93.140.186 211.93.140.186 黑龙江省大庆市 联通
238 211.98.92.0 211.98.92.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
239 211.98.181.0 211.98.181.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
240 211.137.224.0 211.137.225.255 黑龙江省大庆市 移动
241 218.7.124.67 218.7.125.255 黑龙江省佳木斯市 /大庆市联通
242 218.7.133.0 218.7.133.255 黑龙江省大庆市 联通
243 218.7.135.0 218.7.135.9 黑龙江省大庆市 联通
244 218.7.135.10 218.7.135.10 黑龙江省大庆市 新村白路网吧
245 218.7.135.11 218.7.137.109 黑龙江省大庆市 联通
246 218.7.137.110 218.7.137.110 黑龙江省大庆市 强龙网吧
247 218.7.137.111 218.7.139.146 黑龙江省大庆市 联通
248 218.7.139.147 218.7.139.147 黑龙江省大庆市 北方市场天贺网吧
249 218.7.139.148 218.7.140.3 黑龙江省大庆市 联通
250 218.7.140.4 218.7.140.4 黑龙江省大庆市 北方市场森宇网络
251 218.7.140.5 218.7.140.124 黑龙江省大庆市 联通
252 218.7.140.125 218.7.140.125 黑龙江省大庆市 让区森宇网络
253 218.7.140.126 218.7.142.9 黑龙江省大庆市 联通
254 218.7.142.10 218.7.142.10 黑龙江省大庆市 龙凤区龙凤镇相约网吧
255 218.7.142.11 218.7.142.49 黑龙江省大庆市 联通
256 218.7.142.50 218.7.142.50 黑龙江省大庆市 肇源县新星网吧
257 218.7.142.51 218.7.142.224 黑龙江省大庆市 联通
258 218.7.142.225 218.7.142.225 黑龙江省大庆市 新天地网吧
259 218.7.142.226 218.7.146.10 黑龙江省大庆市 联通
260 218.7.146.11 218.7.146.11 黑龙江省大庆市 新村程宇广场正大网吧
261 218.7.146.12 218.7.146.73 黑龙江省大庆市 联通
262 218.7.146.74 218.7.146.74 黑龙江省大庆市 新村程宇广场正大网吧
263 218.7.146.75 218.7.148.13 黑龙江省大庆市 联通
264 218.7.148.14 218.7.148.14 黑龙江省大庆市 第四中学
265 218.7.148.15 218.7.149.85 黑龙江省大庆市 联通
266 218.7.149.86 218.7.149.86 黑龙江省大庆市 杜蒙县侃侃网吧
267 218.7.149.87 218.7.151.255 黑龙江省大庆市 联通
268 218.7.157.0 218.7.158.255 黑龙江省大庆市 联通
269 218.7.215.0 218.7.215.255 黑龙江省大庆市 联通
270 218.7.220.0 218.7.220.255 黑龙江省大庆市 网宿科技联通CDN节点
271 218.7.223.0 218.7.223.29 黑龙江省大庆市 联通
272 218.7.223.31 218.7.223.255 黑龙江省大庆市 联通
273 218.7.231.0 218.7.231.255 黑龙江省大庆市 联通
274 218.8.0.0 218.8.1.17 黑龙江省大庆市 联通
275 218.8.1.19 218.8.1.93 黑龙江省大庆市 联通
276 218.8.1.94 218.8.1.94 黑龙江省大庆市肇州县 丰乐镇狮王网吧
277 218.8.1.95 218.8.2.8 黑龙江省大庆市 联通
278 218.8.2.9 218.8.2.9 黑龙江省大庆市 第五十六中学
279 218.8.2.10 218.8.2.131 黑龙江省大庆市 联通
280 218.8.2.132 218.8.2.132 黑龙江省大庆市八百垧 创业广场极光网吧
281 218.8.2.133 218.8.2.197 黑龙江省大庆市 联通
282 218.8.2.198 218.8.2.198 黑龙江省大庆市 让区慧翔网吧
283 218.8.2.199 218.8.2.213 黑龙江省大庆市 联通
284 218.8.2.214 218.8.2.214 黑龙江省大庆市 相约网吧
285 218.8.2.215 218.8.4.66 黑龙江省大庆市 联通
286 218.8.4.67 218.8.4.67 黑龙江省大庆市 商网吧
287 218.8.4.68 218.8.4.68 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学信息馆2楼电子阅览室
288 218.8.4.69 218.8.4.139 黑龙江省大庆市 联通
289 218.8.4.140 218.8.4.140 黑龙江省大庆市 立天网吧
290 218.8.4.141 218.8.5.79 黑龙江省大庆市 联通
291 218.8.5.80 218.8.5.80 黑龙江省大庆市 萨尔图月影网吧
292 218.8.5.81 218.8.5.138 黑龙江省大庆市 联通
293 218.8.5.139 218.8.5.139 黑龙江省大庆市 红岗新潮网吧
294 218.8.5.140 218.8.5.140 黑龙江省大庆市 联通
295 218.8.5.141 218.8.5.141 黑龙江省大庆市 红岗靓仔网吧
296 218.8.5.142 218.8.5.160 黑龙江省大庆市 联通
297 218.8.5.161 218.8.5.161 黑龙江省大庆市 红岗森宝网吧
298 218.8.5.162 218.8.5.189 黑龙江省大庆市 联通
299 218.8.5.190 218.8.5.190 黑龙江省大庆市 红岗超越网吧
300 218.8.5.191 218.8.7.135 黑龙江省大庆市 联通
301 218.8.7.136 218.8.7.136 黑龙江省大庆市 让湖路白云网吧
302 218.8.7.137 218.8.7.137 黑龙江省大庆市 联通
303 218.8.7.138 218.8.7.138 黑龙江省大庆市 萨尔图星期天网吧
304 218.8.7.139 218.8.7.225 黑龙江省大庆市 联通
305 218.8.7.226 218.8.7.226 黑龙江省大庆市 龙凤三友网吧
306 218.8.7.227 218.8.9.155 黑龙江省大庆市 联通
307 218.8.9.156 218.8.9.156 黑龙江省大庆市 奔腾网吧
308 218.8.9.157 218.8.9.182 黑龙江省大庆市 联通
309 218.8.9.183 218.8.9.183 黑龙江省大庆市 龙凤时代网吧
310 218.8.9.184 218.8.10.1 黑龙江省大庆市 联通
311 218.8.10.3 218.8.10.27 黑龙江省大庆市 联通
312 218.8.10.28 218.8.10.28 黑龙江省大庆市 林甸县正金网吧
313 218.8.10.29 218.8.10.55 黑龙江省大庆市 联通
314 218.8.10.56 218.8.10.56 黑龙江省大庆市 林甸县增智网吧
315 218.8.10.57 218.8.10.107 黑龙江省大庆市 联通
316 218.8.10.108 218.8.10.108 黑龙江省大庆市 杜蒙县时尚网吧
317 218.8.10.109 218.8.10.109 黑龙江省大庆市 太康祝福网吧
318 218.8.10.110 218.8.10.129 黑龙江省大庆市 联通
319 218.8.10.130 218.8.10.130 黑龙江省大庆市肇州县 火狐网吧
320 218.8.10.131 218.8.10.132 黑龙江省大庆市 联通
321 218.8.10.133 218.8.10.133 黑龙江省大庆市肇州县 星火网吧
322 218.8.10.134 218.8.10.173 黑龙江省大庆市 联通
323 218.8.10.174 218.8.10.174 黑龙江省大庆市肇州县 情深网吧
324 218.8.10.175 218.8.10.183 黑龙江省大庆市 联通
325 218.8.10.184 218.8.10.184 黑龙江省大庆市 聊缘网吧
326 218.8.10.185 218.8.10.185 黑龙江省大庆市肇州县 兴城镇佳新网吧
327 218.8.10.186 218.8.10.198 黑龙江省大庆市 联通
328 218.8.10.199 218.8.10.199 黑龙江省大庆市 肇源县E网情深网吧
329 218.8.10.200 218.8.10.201 黑龙江省大庆市 联通
330 218.8.10.202 218.8.10.202 黑龙江省大庆市 肇源浪花网吧
331 218.8.10.203 218.8.10.214 黑龙江省大庆市 联通
332 218.8.10.215 218.8.10.215 黑龙江省大庆市肇州县 丰田网吧
333 218.8.10.216 218.8.15.255 黑龙江省大庆市 联通
334 218.8.140.0 218.8.141.255 黑龙江省大庆市 联通
335 218.8.216.0 218.8.216.6 黑龙江省大庆市 联通
336 218.8.216.7 218.8.216.7 黑龙江省大庆市 萨区流畅网吧
337 218.8.216.8 218.8.216.10 黑龙江省大庆市 联通
338 218.8.216.11 218.8.216.11 黑龙江省大庆市 萨区铁西中九路世纪风网吧
339 218.8.216.12 218.8.221.255 黑龙江省大庆市 联通
340 218.8.222.0 218.8.222.205 黑龙江省大庆市 东北石油大学
341 218.8.222.206 218.8.222.206 黑龙江省大庆市 东北石油大学学生宿舍
342 218.8.222.207 218.8.222.211 黑龙江省大庆市 东北石油大学
343 218.8.222.212 218.8.222.212 黑龙江省大庆市 东北石油大学博闻2号楼
344 218.8.222.213 218.8.222.255 黑龙江省大庆市 东北石油大学
345 218.8.223.0 218.8.223.255 黑龙江省大庆市 联通
346 218.8.230.0 218.8.231.255 黑龙江省大庆市 联通
347 218.8.239.0 218.8.239.255 黑龙江省大庆市 联通
348 218.9.0.0 218.9.0.1 黑龙江省大庆市 联通
349 218.9.0.2 218.9.0.39 黑龙江省大庆市 乘风庄天贺网吧
350 218.9.0.40 218.9.0.128 黑龙江省大庆市 联通
351 218.9.0.129 218.9.0.129 黑龙江省大庆市 新村新玛特4楼来上网吧
352 218.9.0.130 218.9.0.217 黑龙江省大庆市 联通
353 218.9.0.218 218.9.0.218 黑龙江省大庆市八百垧 悦枫网吧
354 218.9.0.219 218.9.0.245 黑龙江省大庆市 联通
355 218.9.0.246 218.9.0.246 黑龙江省大庆市 红岗聊缘网吧
356 218.9.0.247 218.9.1.119 黑龙江省大庆市 联通
357 218.9.1.120 218.9.1.120 黑龙江省大庆市八百垧 悦枫网吧
358 218.9.1.121 218.9.1.253 黑龙江省大庆市 联通
359 218.9.1.254 218.9.1.254 黑龙江省大庆市 联通节点
360 218.9.1.255 218.9.2.128 黑龙江省大庆市 联通
361 218.9.2.129 218.9.2.170 黑龙江省大庆市 四厂新潮网络
362 218.9.2.171 218.9.2.175 黑龙江省大庆市 联通
363 218.9.2.176 218.9.2.176 黑龙江省大庆市 乘风庄休闲岛网吧
364 218.9.2.177 218.9.3.4 黑龙江省大庆市 联通
365 218.9.3.5 218.9.3.5 黑龙江省大庆市 网络新世界
366 218.9.3.6 218.9.3.61 黑龙江省大庆市 联通
367 218.9.3.62 218.9.3.62 黑龙江省大庆市 萨尔图我的网络新世界
368 218.9.3.63 218.9.4.0 黑龙江省大庆市 联通
369 218.9.4.1 218.9.4.100 黑龙江省大庆市 杜蒙县海信网络广场
370 218.9.4.101 218.9.4.112 黑龙江省大庆市 联通
371 218.9.4.113 218.9.4.113 黑龙江省大庆市 东湖老鼠爱上猫网吧
372 218.9.4.114 218.9.4.135 黑龙江省大庆市 联通
373 218.9.4.136 218.9.4.136 黑龙江省大庆市 让区网络都市网吧
374 218.9.4.137 218.9.6.137 黑龙江省大庆市 联通
375 218.9.6.138 218.9.6.138 黑龙江省大庆市 远望大宇时代网吧
376 218.9.6.139 218.9.7.129 黑龙江省大庆市 联通
377 218.9.7.130 218.9.7.130 黑龙江省大庆市 采油六厂昆宇网吧
378 218.9.7.131 218.9.7.146 黑龙江省大庆市 联通
379 218.9.7.147 218.9.7.147 黑龙江省大庆市 红岗时尚网吧
380 218.9.7.148 218.9.8.174 黑龙江省大庆市 联通
381 218.9.8.175 218.9.8.175 黑龙江省大庆市 天龙网吧
382 218.9.8.176 218.9.8.207 黑龙江省大庆市 联通
383 218.9.8.208 218.9.8.208 黑龙江省大庆市 金堆堆网吧
384 218.9.8.209 218.9.10.193 黑龙江省大庆市 联通
385 218.9.10.194 218.9.10.255 黑龙江省大庆市 万宝1区来来网吧
386 218.9.11.0 218.9.12.27 黑龙江省大庆市 联通
387 218.9.12.28 218.9.12.28 黑龙江省大庆市 林源炼油厂职校
388 218.9.12.29 218.9.14.232 黑龙江省大庆市 联通
389 218.9.14.233 218.9.14.233 黑龙江省大庆市 乙烯科林网吧
390 218.9.14.234 218.9.16.209 黑龙江省大庆市 联通
391 218.9.16.210 218.9.16.210 黑龙江省大庆市 红岗阳光网络
392 218.9.16.211 218.9.16.241 黑龙江省大庆市 联通
393 218.9.16.242 218.9.16.242 黑龙江省大庆市 杜蒙县祝福网吧
394 218.9.16.243 218.9.17.1 黑龙江省大庆市 联通
395 218.9.17.2 218.9.17.2 黑龙江省大庆市 让区开元网吧
396 218.9.17.3 218.9.17.171 黑龙江省大庆市 联通
397 218.9.17.172 218.9.17.172 黑龙江省大庆市 大学城天日网吧(哈工大与人民医院侧)
398 218.9.17.173 218.9.18.0 黑龙江省大庆市 联通
399 218.9.18.1 218.9.18.200 黑龙江省大庆市 高薪区10区10-30#楼8门中泰网络
400 218.9.18.201 218.9.19.1 黑龙江省大庆市 联通
401 218.9.19.2 218.9.19.255 黑龙江省大庆市 让湖路来来往往网吧
402 218.9.20.0 218.9.20.145 黑龙江省大庆市 联通
403 218.9.20.146 218.9.20.146 黑龙江省大庆市 柯维网吧
404 218.9.20.147 218.9.20.161 黑龙江省大庆市 联通
405 218.9.20.162 218.9.20.162 黑龙江省大庆市 让区柯维网吧
406 218.9.20.163 218.9.20.176 黑龙江省大庆市 联通
407 218.9.20.177 218.9.20.177 黑龙江省大庆市 让区科维网吧
408 218.9.20.178 218.9.21.108 黑龙江省大庆市 联通
409 218.9.21.109 218.9.21.109 黑龙江省大庆市 联大电脑有限公司
410 218.9.21.110 218.9.21.230 黑龙江省大庆市 联通
411 218.9.21.231 218.9.21.231 黑龙江省大庆市 让湖路古金网吧
412 218.9.21.232 218.9.22.1 黑龙江省大庆市 联通
413 218.9.22.2 218.9.22.2 黑龙江省大庆市八百垧 创业广场新时空网吧
414 218.9.22.3 218.9.22.5 黑龙江省大庆市 联通
415 218.9.22.6 218.9.22.6 黑龙江省大庆市八百垧 物业公司
416 218.9.22.7 218.9.22.128 黑龙江省大庆市 联通
417 218.9.22.129 218.9.22.255 黑龙江省大庆市 让区州际网络
418 218.9.23.0 218.9.23.110 黑龙江省大庆市 联通
419 218.9.23.111 218.9.23.111 黑龙江省大庆市 让区无名网吧
420 218.9.23.112 218.9.23.248 黑龙江省大庆市 联通
421 218.9.23.249 218.9.23.249 黑龙江省大庆市 让区天贺网吧
422 218.9.23.250 218.9.24.143 黑龙江省大庆市 联通
423 218.9.24.144 218.9.24.144 黑龙江省大庆市 浪潮网吧
424 218.9.24.145 218.9.25.129 黑龙江省大庆市 联通
425 218.9.25.130 218.9.25.160 黑龙江省大庆市 让区有情缘网吧
426 218.9.25.161 218.9.25.203 黑龙江省大庆市 联通
427 218.9.25.204 218.9.25.204 黑龙江省大庆市八百垧 太平洋网络
428 218.9.25.205 218.9.26.131 黑龙江省大庆市 联通
429 218.9.26.132 218.9.26.132 黑龙江省大庆市 新世界网吧
430 218.9.26.133 218.9.26.234 黑龙江省大庆市 联通
431 218.9.26.235 218.9.26.235 黑龙江省大庆市 让区蜘蛛网吧
432 218.9.26.236 218.9.26.255 黑龙江省大庆市 联通
433 218.9.67.0 218.9.71.255 黑龙江省大庆市 联通
434 218.9.145.0 218.9.145.255 黑龙江省大庆市 联通
435 218.9.146.44 218.9.146.44 黑龙江省大庆市 东北石油大学厚德4-410
436 218.9.146.45 218.9.146.174 黑龙江省大庆市 东北石油大学
437 218.9.183.0 218.9.184.255 黑龙江省大庆市 石化宽带
438 218.9.196.0 218.9.196.255 黑龙江省大庆市 联通
439 218.9.205.0 218.9.206.105 黑龙江省哈尔滨市 /大庆市
440 218.9.206.107 218.9.206.217 黑龙江省哈尔滨市 /大庆市
441 218.9.206.219 218.9.206.249 黑龙江省哈尔滨市 /大庆市
442 218.9.206.252 218.9.206.255 黑龙江省哈尔滨市 /大庆市
443 218.9.210.0 218.9.210.50 黑龙江省大庆市 联通
444 218.9.210.51 218.9.210.51 黑龙江省大庆市 让胡路区心通网吧
445 218.9.210.52 218.9.210.93 黑龙江省大庆市 联通
446 218.9.210.94 218.9.210.94 黑龙江省大庆市 让区心通网苑
447 218.9.210.95 218.9.212.255 黑龙江省大庆市 联通
448 218.9.225.0 218.9.226.255 黑龙江省大庆市 联通
449 218.9.240.0 218.9.243.255 黑龙江省大庆市 油田宽带
450 218.10.35.0 218.10.36.46 黑龙江省大庆市 联通
451 218.10.36.47 218.10.36.47 黑龙江省大庆市 东北石油大学博闻2号楼
452 218.10.36.48 218.10.36.179 黑龙江省大庆市 联通
453 218.10.36.180 218.10.36.180 黑龙江省大庆市 东北石油大学
454 218.10.36.181 218.10.37.133 黑龙江省大庆市 联通
455 218.10.37.134 218.10.37.134 黑龙江省大庆市 龙凤热电场三友网吧
456 218.10.37.135 218.10.37.255 黑龙江省大庆市 联通
457 218.10.45.0 218.10.46.255 黑龙江省大庆市 联通
458 218.10.56.0 218.10.57.255 黑龙江省大庆市 联通
459 218.10.142.0 218.10.142.207 黑龙江省大庆市 联通
460 218.10.142.208 218.10.142.208 黑龙江省大庆市 乘风庄休闲岛网吧
461 218.10.142.209 218.10.142.255 黑龙江省大庆市 联通
462 218.10.160.0 218.10.164.193 黑龙江省大庆市 联通
463 218.10.164.194 218.10.164.194 黑龙江省大庆市 让区心动网吧
464 218.10.164.195 218.10.165.4 黑龙江省大庆市 联通
465 218.10.165.5 218.10.165.5 黑龙江省大庆市肇州县 单身网吧
466 218.10.165.6 218.10.165.12 黑龙江省大庆市 联通
467 218.10.165.13 218.10.165.13 黑龙江省大庆市肇州县 天马网吧
468 218.10.165.14 218.10.165.15 黑龙江省大庆市 联通
469 218.10.165.16 218.10.165.16 黑龙江省大庆市肇州县 来吧网吧
470 218.10.165.17 218.10.165.17 黑龙江省大庆市肇州县 新奇网吧
471 218.10.165.18 218.10.165.21 黑龙江省大庆市 联通
472 218.10.165.22 218.10.165.22 黑龙江省大庆市肇州县 丰乐镇天一网络
473 218.10.165.23 218.10.165.26 黑龙江省大庆市 联通
474 218.10.165.27 218.10.165.27 黑龙江省大庆市 肇洲县时代网吧5楼
475 218.10.165.28 218.10.165.61 黑龙江省大庆市 联通
476 218.10.165.62 218.10.165.62 黑龙江省大庆市肇州县 远大网吧
477 218.10.165.63 218.10.165.130 黑龙江省大庆市 联通
478 218.10.165.131 218.10.165.131 黑龙江省大庆市肇州县 龙腾网吧
479 218.10.165.132 218.10.165.132 黑龙江省大庆市肇州县 皇朝网吧
480 218.10.165.133 218.10.165.133 黑龙江省大庆市肇州县 永泰网吧
481 218.10.165.134 218.10.165.136 黑龙江省大庆市 联通
482 218.10.165.137 218.10.165.137 黑龙江省大庆市肇州县 精英网吧
483 218.10.165.138 218.10.165.138 黑龙江省大庆市 联通
484 218.10.165.139 218.10.165.139 黑龙江省大庆市肇州县 大洋网吧
485 218.10.165.140 218.10.165.158 黑龙江省大庆市 联通
486 218.10.165.159 218.10.165.159 黑龙江省大庆市肇州县 天马网吧
487 218.10.165.160 218.10.165.163 黑龙江省大庆市 联通
488 218.10.165.164 218.10.165.164 黑龙江省大庆市肇州县 梦幻网吧
489 218.10.165.165 218.10.166.2 黑龙江省大庆市 联通
490 218.10.166.3 218.10.166.3 黑龙江省大庆市 肇东县胡利网吧
491 218.10.166.4 218.10.166.9 黑龙江省大庆市 联通
492 218.10.166.10 218.10.166.10 黑龙江省大庆市肇州县 奔腾网吧
493 218.10.166.11 218.10.166.12 黑龙江省大庆市 联通
494 218.10.166.13 218.10.166.13 黑龙江省大庆市 林甸县快乐天使网吧
495 218.10.166.14 218.10.166.14 黑龙江省大庆市 肇源县小天鹅网吧
496 218.10.166.15 218.10.166.27 黑龙江省大庆市 联通
497 218.10.166.28 218.10.166.28 黑龙江省大庆市 肇源县通利网吧(工会东侧道南)
498 218.10.166.29 218.10.167.255 黑龙江省大庆市 联通
499 218.10.172.0 218.10.172.255 黑龙江省大庆市 联通
500 218.10.180.0 218.10.180.132 黑龙江省大庆市 联通
501 218.10.180.133 218.10.180.133 黑龙江省大庆市 心通网吧
502 218.10.180.134 218.10.180.186 黑龙江省大庆市 联通
503 218.10.180.187 218.10.180.187 黑龙江省大庆市 龙岗网吧
504 218.10.180.188 218.10.180.255 黑龙江省大庆市 联通
505 218.10.190.0 218.10.190.52 黑龙江省大庆市 联通
506 218.10.190.53 218.10.190.53 黑龙江省大庆市 东光小区星辰网吧
507 218.10.190.54 218.10.190.255 黑龙江省大庆市 联通
508 218.97.192.0 218.97.223.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
509 218.244.192.0 218.244.207.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
510 218.246.160.0 218.246.191.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
511 219.147.70.0 219.147.93.116 黑龙江省大庆市 油田宽带
512 219.147.93.117 219.147.93.117 黑龙江省大庆市 彩e时空网络俱乐部(萨尔图区火车站)
513 219.147.93.118 219.147.95.1 黑龙江省大庆市 油田宽带
514 219.147.95.2 219.147.95.2 黑龙江省大庆市八百垧 全心网吧
515 219.147.95.3 219.147.95.255 黑龙江省大庆市 油田宽带
516 219.147.208.0 219.147.208.101 黑龙江省大庆市 油田宽带
517 219.147.208.102 219.147.208.102 黑龙江省大庆市 东北石油大学
518 219.147.208.103 219.147.212.255 黑龙江省大庆市 油田宽带
519 219.235.64.0 219.235.127.255 黑龙江省大庆市 大庆中基石油通信建设有限公司
520 221.208.207.0 221.208.212.68 黑龙江省大庆市 联通
521 221.208.212.69 221.208.212.76 黑龙江省大庆市 让区现代网吧
522 221.208.212.77 221.208.224.58 黑龙江省大庆市 联通
523 221.208.224.60 221.208.238.12 黑龙江省大庆市 联通
524 221.208.238.13 221.208.238.13 黑龙江省大庆市 红岗区中心村科林电脑
525 221.208.238.14 221.208.239.255 黑龙江省大庆市 联通
526 221.209.128.0 221.209.142.95 黑龙江省大庆市 联通
527 221.209.142.96 221.209.142.96 黑龙江省大庆市 网缘网吧
528 221.209.142.97 221.209.142.98 黑龙江省大庆市 联通
529 221.209.142.99 221.209.142.99 黑龙江省大庆市 让区网缘网吧
530 221.209.142.100 221.209.142.100 黑龙江省大庆市 联通
531 221.209.142.101 221.209.142.101 黑龙江省大庆市 网缘网吧
532 221.209.142.102 221.209.148.255 黑龙江省大庆市 联通
533 221.209.149.0 221.209.149.255 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学
534 221.209.150.0 221.209.151.3 黑龙江省大庆市 联通
535 221.209.151.4 221.209.151.4 黑龙江省大庆市 大庆电视台
536 221.209.151.5 221.209.161.65 黑龙江省大庆市 联通
537 221.209.161.66 221.209.161.150 黑龙江省大庆市 新村新玛特4楼网吧
538 221.209.161.151 221.209.164.211 黑龙江省大庆市 联通
539 221.209.164.212 221.209.164.212 黑龙江省大庆市八百垧 悦枫网吧
540 221.209.164.213 221.209.177.1 黑龙江省大庆市 联通
541 221.209.177.2 221.209.177.5 黑龙江省大庆市 721蓝天网吧
542 221.209.177.6 221.209.177.60 黑龙江省大庆市 联通
543 221.209.177.61 221.209.177.61 黑龙江省大庆市 蓝天网吧
544 221.209.177.62 221.209.191.146 黑龙江省大庆市 联通
545 221.209.191.147 221.209.191.147 黑龙江省大庆市 宝云网吧
546 221.209.191.148 221.209.192.100 黑龙江省大庆市 联通
547 221.209.192.101 221.209.192.101 黑龙江省大庆市 青春网吧
548 221.209.192.102 221.209.192.148 黑龙江省大庆市 联通
549 221.209.192.149 221.209.192.149 黑龙江省大庆市 新村青春网吧
550 221.209.192.150 221.209.217.129 黑龙江省大庆市 联通
551 221.209.217.130 221.209.217.190 黑龙江省大庆市 让胡路区采岩好朋友网吧
552 221.209.217.191 221.209.223.255 黑龙江省大庆市 联通
553 221.209.224.0 221.209.224.255 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学学生公寓
554 221.209.225.0 221.209.226.42 黑龙江省大庆市 联通
555 221.209.226.43 221.209.226.43 黑龙江省大庆市 让区现代网吧
556 221.209.226.44 221.209.226.193 黑龙江省大庆市 联通
557 221.209.226.194 221.209.226.255 黑龙江省大庆市 天顺鸿泽网吧
558 221.209.227.0 221.209.229.195 黑龙江省大庆市 联通
559 221.209.229.196 221.209.229.196 黑龙江省大庆市 让区时代E族网吧
560 221.209.229.197 221.209.232.113 黑龙江省大庆市 联通
561 221.209.232.114 221.209.232.114 黑龙江省大庆市肇州县 飞翔网络广场
562 221.209.232.115 221.209.235.237 黑龙江省大庆市 联通
563 221.209.235.238 221.209.235.238 黑龙江省大庆市 让区时代网吧
564 221.209.235.239 221.209.236.68 黑龙江省大庆市 联通
565 221.209.236.69 221.209.236.69 黑龙江省大庆市 新潮网吧
566 221.209.236.70 221.209.236.196 黑龙江省大庆市 联通
567 221.209.236.197 221.209.236.197 黑龙江省大庆市 龙南北方市场鑫潮网吧
568 221.209.236.198 221.209.237.75 黑龙江省大庆市 联通
569 221.209.237.76 221.209.237.76 黑龙江省大庆市 让区鑫潮网吧
570 221.209.237.77 221.209.238.62 黑龙江省大庆市 联通
571 221.209.238.63 221.209.238.133 黑龙江省大庆市 卧里屯飞跃网吧
572 221.209.238.134 221.209.242.18 黑龙江省大庆市 联通
573 221.209.242.19 221.209.242.19 黑龙江省大庆市 721群英网吧
574 221.209.242.20 221.209.244.159 黑龙江省大庆市 联通
575 221.209.244.160 221.209.244.160 黑龙江省大庆市 林甸县中国龙网吧
576 221.209.244.161 221.209.246.192 黑龙江省大庆市 联通
577 221.209.246.193 221.209.246.253 黑龙江省大庆市 星宇网吧
578 221.209.246.254 221.209.251.147 黑龙江省大庆市 联通
579 221.209.251.148 221.209.251.148 黑龙江省大庆市 高新区鼎盛网吧
580 221.209.251.149 221.209.252.83 黑龙江省大庆市 联通
581 221.209.252.84 221.209.252.84 黑龙江省大庆市 721群英网吧
582 221.209.252.85 221.209.255.81 黑龙江省大庆市 联通
583 221.209.255.82 221.209.255.85 黑龙江省大庆市 让区鑫潮网络
584 221.209.255.86 221.209.255.255 黑龙江省大庆市 联通
585 221.210.135.0 221.210.141.255 黑龙江省大庆市 联通
586 221.210.172.0 221.210.176.199 黑龙江省大庆市 联通
587 221.210.176.200 221.210.176.200 黑龙江省大庆市 杜蒙县卧的网络网吧
588 221.210.176.201 221.210.181.255 黑龙江省大庆市 联通
589 221.211.192.0 221.211.210.255 黑龙江省大庆市 联通
590 221.211.211.0 221.211.211.255 黑龙江省大庆市肇源县 联通
591 221.211.212.0 221.211.221.255 黑龙江省大庆市 联通
592 221.211.222.0 221.211.222.255 黑龙江省大庆市肇州县 联通
593 221.211.223.0 221.211.223.255 黑龙江省大庆市 联通
594 222.27.208.0 222.27.223.255 黑龙江省大庆市 黑龙江八一农垦大学
595 222.32.48.0 222.32.55.255 黑龙江省大庆市 中移铁通
596 222.170.64.0 222.170.67.11 黑龙江省大庆市 电信
597 222.170.67.12 222.170.67.12 黑龙江省大庆市 萨尔图区火车站旁电信信息超市网吧
598 222.170.67.13 222.170.68.0 黑龙江省大庆市 电信
599 222.170.68.1 222.170.68.2 黑龙江省大庆市 网吧学府店
600 222.170.68.3 222.170.68.145 黑龙江省大庆市 电信
601 222.170.68.146 222.170.68.146 黑龙江省大庆市 信息超市网吧
602 222.170.68.147 222.170.69.0 黑龙江省大庆市 电信
603 222.170.69.1 222.170.69.2 黑龙江省大庆市 网吧学府店
604 222.170.69.3 222.170.69.64 黑龙江省大庆市 电信
605 222.170.69.65 222.170.69.65 黑龙江省大庆市 祥阁网吧
606 222.170.69.66 222.170.71.77 黑龙江省大庆市 电信
607 222.170.71.78 222.170.71.78 黑龙江省大庆市 新村英图网吧
608 222.170.71.79 222.170.71.161 黑龙江省大庆市 电信
609 222.170.71.162 222.170.71.162 黑龙江省大庆市 林甸县中国龙网吧
610 222.170.71.163 222.170.73.117 黑龙江省大庆市 电信
611 222.170.73.118 222.170.73.118 黑龙江省大庆市 英图网络联盟洲际店
612 222.170.73.119 222.170.73.241 黑龙江省大庆市 电信
613 222.170.73.242 222.170.73.242 黑龙江省大庆市 东北石油大学
614 222.170.73.243 222.170.73.246 黑龙江省大庆市 电信
615 222.170.73.247 222.170.73.250 黑龙江省大庆市 东北石油大学图书馆
616 222.170.73.251 222.170.82.125 黑龙江省大庆市 电信
617 222.170.82.126 222.170.82.126 黑龙江省大庆市 萨区火车站彩e时空网络俱乐部
618 222.170.82.127 222.170.95.255 黑龙江省大庆市 电信
619 222.172.112.0 222.172.116.255 黑龙江省大庆市 电信