ip地址查询

齐齐哈尔市IP地址列表

齐齐哈尔市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.57.64.0 1.57.82.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
2 1.57.83.0 1.57.83.255 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县 联通
3 1.57.84.0 1.57.87.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
4 1.57.88.0 1.57.88.255 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县 联通
5 1.57.89.0 1.57.92.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
6 1.57.93.0 1.57.93.255 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县 联通
7 1.57.94.0 1.57.97.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
8 1.57.98.0 1.57.99.255 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 联通
9 1.57.100.0 1.57.100.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
10 1.57.101.0 1.57.101.255 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 联通
11 1.57.102.0 1.57.106.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
12 1.57.107.0 1.57.107.255 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 联通
13 1.57.108.0 1.57.127.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
14 1.60.192.0 1.60.193.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
15 1.60.194.0 1.60.194.255 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 联通
16 1.60.195.0 1.60.255.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
17 1.61.128.0 1.61.146.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
18 1.61.147.0 1.61.147.255 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 联通
19 1.61.148.0 1.61.155.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
20 1.61.156.0 1.61.157.255 黑龙江省齐齐哈尔市依安县 联通
21 1.61.158.0 1.61.160.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
22 1.61.161.0 1.61.161.255 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 联通
23 1.61.162.0 1.61.164.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
24 1.61.165.0 1.61.165.255 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 联通
25 1.61.166.0 1.61.234.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
26 1.61.235.0 1.61.235.255 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县 联通
27 1.61.236.0 1.61.255.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
28 1.191.0.0 1.191.7.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
29 1.191.8.0 1.191.8.255 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 联通
30 1.191.9.0 1.191.31.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
31 42.101.0.0 42.101.31.255 黑龙江省齐齐哈尔市 电信
32 42.185.100.0 42.185.110.255 黑龙江省齐齐哈尔市 电信
33 42.185.129.0 42.185.191.255 黑龙江省齐齐哈尔市 电信
34 60.14.0.0 60.14.25.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
35 60.14.26.0 60.14.26.255 黑龙江省齐齐哈尔市依安县 联通
36 60.14.27.0 60.14.36.105 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
37 60.14.36.106 60.14.36.106 黑龙江省齐齐哈尔市 鑫琳网络城
38 60.14.36.107 60.14.36.115 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
39 60.14.36.116 60.14.36.116 黑龙江省齐齐哈尔市 SKY网苑
40 60.14.36.117 60.14.42.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
41 60.14.43.0 60.14.43.255 黑龙江省齐齐哈尔市克东县 联通
42 60.14.44.0 60.14.44.255 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 联通
43 60.14.45.0 60.14.63.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
44 60.14.204.0 60.14.204.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
45 60.14.210.0 60.14.214.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
46 60.14.219.0 60.14.220.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
47 60.14.240.0 60.14.240.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
48 60.14.247.0 60.14.248.21 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
49 60.14.248.22 60.14.248.22 黑龙江省齐齐哈尔市 龙江镇太平阳网吧
50 60.14.248.23 60.14.248.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
51 61.138.3.0 61.138.3.0 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 联通
52 61.138.3.1 61.138.3.1 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 龙南街交通银行旁边新强网吧
53 61.138.3.2 61.138.3.113 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 联通
54 61.138.3.114 61.138.3.114 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 飘雪网吧
55 61.138.3.115 61.138.3.175 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 联通
56 61.138.3.176 61.138.3.176 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 齐齐哈尔林业学校微机房
57 61.138.3.177 61.138.3.177 黑龙江省齐齐哈尔市 林业学校
58 61.138.3.178 61.138.3.255 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 联通
59 61.138.42.0 61.138.42.88 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
60 61.138.42.89 61.138.42.89 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 新世纪
61 61.138.42.90 61.138.43.14 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
62 61.138.43.15 61.138.43.15 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 红阳网吧
63 61.138.43.16 61.138.43.111 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
64 61.138.43.112 61.138.43.112 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 黑龙网吧
65 61.138.43.113 61.138.43.175 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
66 61.138.43.176 61.138.43.176 黑龙江省齐齐哈尔市 塔城网吧
67 61.138.43.177 61.138.44.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
68 61.158.76.0 61.158.76.74 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
69 61.158.76.75 61.158.76.75 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 兴隆网吧
70 61.158.76.76 61.158.76.141 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
71 61.158.76.142 61.158.76.142 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 九砖厂网吧
72 61.158.76.143 61.158.77.130 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
73 61.158.77.131 61.158.77.131 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 超凡网吧
74 61.158.77.132 61.158.78.134 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
75 61.158.78.135 61.158.78.135 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 e龙网吧
76 61.158.78.136 61.158.78.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
77 61.167.4.0 61.167.4.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
78 61.167.65.0 61.167.65.1 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
79 61.167.65.2 61.167.65.2 黑龙江省齐齐哈尔市 金太阳网吧
80 61.167.65.3 61.167.65.3 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 吉祥
81 61.167.65.4 61.167.65.4 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 火狐网吧
82 61.167.65.5 61.167.65.5 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 28层国贸附近启明网吧
83 61.167.65.6 61.167.65.6 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
84 61.167.65.7 61.167.65.7 黑龙江省齐齐哈尔市 百花网吧(铁锋区百花园后身)
85 61.167.65.8 61.167.65.8 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
86 61.167.65.9 61.167.65.9 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 boy网吧
87 61.167.65.10 61.167.65.10 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 奇速
88 61.167.65.11 61.167.65.11 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 龙利网吧
89 61.167.65.12 61.167.65.12 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
90 61.167.65.13 61.167.65.13 黑龙江省齐齐哈尔市 新时代网吧
91 61.167.65.14 61.167.65.16 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
92 61.167.65.17 61.167.65.17 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 智慧网吧
93 61.167.65.18 61.167.65.18 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 开心网吧
94 61.167.65.19 61.167.65.19 黑龙江省齐齐哈尔市 龙南街新强网吧
95 61.167.65.20 61.167.65.20 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 鑫鑫园网吧
96 61.167.65.21 61.167.65.21 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
97 61.167.65.22 61.167.65.22 黑龙江省齐齐哈尔市 国脉那边顺意网吧
98 61.167.65.23 61.167.65.97 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
99 61.167.65.98 61.167.65.98 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 飞宇网络
100 61.167.65.99 61.167.65.99 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 中天网吧
101 61.167.65.100 61.167.65.100 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 六院斜对面红牡丹网吧
102 61.167.65.101 61.167.65.101 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 明珠
103 61.167.65.102 61.167.65.102 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 劲飞网吧
104 61.167.65.103 61.167.65.103 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 环球市场映天(花季)网吧连锁店
105 61.167.65.104 61.167.65.104 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 春阳街东方网吧
106 61.167.65.105 61.167.65.105 黑龙江省齐齐哈尔市 网络家园
107 61.167.65.106 61.167.65.106 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 环球市场映天(花季)网吧连锁店
108 61.167.65.107 61.167.65.107 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 环球网吧
109 61.167.65.108 61.167.65.108 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 金三角网吧
110 61.167.65.109 61.167.65.113 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
111 61.167.65.114 61.167.65.114 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 花季网吧
112 61.167.65.115 61.167.65.115 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 洪坤网吧
113 61.167.65.116 61.167.65.249 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
114 61.167.65.250 61.167.65.250 黑龙江省齐齐哈尔市 双龙网吧
115 61.167.65.251 61.167.66.1 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
116 61.167.66.3 61.167.66.34 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
117 61.167.66.35 61.167.66.35 黑龙江省齐齐哈尔市 九头鸟网吧
118 61.167.66.36 61.167.66.36 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 姐妹网吧
119 61.167.66.37 61.167.66.37 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 牵手网吧
120 61.167.66.38 61.167.66.38 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
121 61.167.66.39 61.167.66.39 黑龙江省齐齐哈尔市 中华路网吧
122 61.167.66.40 61.167.66.40 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 中华路网吧
123 61.167.66.41 61.167.66.130 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
124 61.167.66.131 61.167.66.131 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 鑫鹏
125 61.167.66.132 61.167.66.132 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
126 61.167.66.133 61.167.66.133 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 鑫悦网吧
127 61.167.66.134 61.167.66.134 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 新天宇
128 61.167.66.135 61.167.66.135 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 鹏飞网吧
129 61.167.66.136 61.167.66.136 黑龙江省齐齐哈尔市 超越网吧
130 61.167.66.137 61.167.66.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
131 61.167.67.131 61.167.67.131 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 金三角
132 61.167.67.132 61.167.67.132 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 百花红楼后身鸿日网吧
133 61.167.67.134 61.167.67.134 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 彩虹网吧(红楼后身)
134 61.167.67.136 61.167.67.136 黑龙江省齐齐哈尔市 红楼后面常青藤
135 61.167.67.141 61.167.67.141 黑龙江省齐齐哈尔市 红楼后身金三角网吧
136 61.167.67.154 61.167.67.154 黑龙江省齐齐哈尔市 齐齐哈尔大学
137 61.167.69.0 61.167.69.3 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
138 61.167.69.4 61.167.69.4 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 民航路龙腾网吧
139 61.167.69.5 61.167.69.5 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 幻之星
140 61.167.69.6 61.167.69.6 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 南市郊燕子咖啡屋
141 61.167.69.7 61.167.69.7 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
142 61.167.69.8 61.167.69.8 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 钱雨
143 61.167.69.9 61.167.69.100 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
144 61.167.69.101 61.167.69.101 黑龙江省齐齐哈尔市 百货大楼宝坤烧烤南20米黑桃A网吧
145 61.167.69.102 61.167.69.102 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 媛缘网吧(2685301)
146 61.167.69.103 61.167.69.103 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 金缘网吧
147 61.167.69.104 61.167.69.129 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
148 61.167.69.130 61.167.69.130 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 龙沙公园宝坤附近自由鸟网吧
149 61.167.69.131 61.167.69.133 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
150 61.167.69.134 61.167.69.134 黑龙江省齐齐哈尔市 新宇网吧
151 61.167.69.135 61.167.69.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
152 61.167.72.0 61.167.73.198 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
153 61.167.73.199 61.167.73.199 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 洋洋
154 61.167.73.200 61.167.73.237 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
155 61.167.73.238 61.167.73.238 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 德顺网吧
156 61.167.73.239 61.167.74.49 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
157 61.167.74.50 61.167.74.50 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 树人网吧
158 61.167.74.51 61.167.74.161 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
159 61.167.74.162 61.167.74.162 黑龙江省齐齐哈尔市 昆朋网吧
160 61.167.74.163 61.167.74.163 黑龙江省齐齐哈尔市 齐大附近中区昆腾网吧
161 61.167.74.164 61.167.74.169 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
162 61.167.74.170 61.167.74.170 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 齐齐哈尔大学对面天诚网吧
163 61.167.74.171 61.167.74.171 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 齐齐哈尔大学附近超人网吧
164 61.167.74.172 61.167.75.106 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
165 61.167.75.107 61.167.75.107 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 聊聊网吧
166 61.167.75.108 61.167.75.178 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
167 61.167.75.179 61.167.75.179 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 开心网吧
168 61.167.75.180 61.167.78.7 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
169 61.167.78.8 61.167.78.8 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 宏源
170 61.167.78.9 61.167.79.142 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
171 61.167.79.143 61.167.79.143 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 虹彩网吧
172 61.167.79.144 61.167.79.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
173 61.167.121.0 61.167.122.5 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
174 61.167.122.6 61.167.122.6 黑龙江省齐齐哈尔市 龙北街宇辰网吧
175 61.167.122.7 61.167.122.17 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
176 61.167.122.18 61.167.122.18 黑龙江省齐齐哈尔市 广厦名苑网吧
177 61.167.122.19 61.167.122.29 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
178 61.167.122.30 61.167.122.30 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 雄鹰街虹桥网吧
179 61.167.122.31 61.167.122.161 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
180 61.167.122.162 61.167.122.162 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 新月网吧(8676905)
181 61.167.122.163 61.167.122.163 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 世纪数码网络
182 61.167.122.164 61.167.122.176 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
183 61.167.122.177 61.167.122.177 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 鑫达
184 61.167.122.178 61.167.122.225 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
185 61.167.122.226 61.167.122.226 黑龙江省齐齐哈尔市 宏缘网吧
186 61.167.122.227 61.167.122.227 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 铁东桥洞子西侧过交通岗道南朝西开银河网吧
187 61.167.122.228 61.167.122.228 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
188 61.167.122.229 61.167.122.229 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 新龙网吧
189 61.167.122.230 61.167.122.230 黑龙江省齐齐哈尔市 鑫龙网吧
190 61.167.122.231 61.167.122.231 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
191 61.167.122.232 61.167.122.232 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 媛缘网吧
192 61.167.122.233 61.167.123.3 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
193 61.167.123.4 61.167.123.4 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 创新
194 61.167.123.5 61.167.123.5 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
195 61.167.123.6 61.167.123.6 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 金太阳
196 61.167.123.7 61.167.123.9 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
197 61.167.123.10 61.167.123.10 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 来来往往
198 61.167.123.11 61.167.123.11 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 闯关族网吧
199 61.167.123.12 61.167.123.15 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
200 61.167.123.16 61.167.123.16 黑龙江省齐齐哈尔市 南马路西江边-凯旋网吧
201 61.167.123.17 61.167.123.17 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
202 61.167.123.18 61.167.123.18 黑龙江省齐齐哈尔市 五福网吧
203 61.167.152.0 61.167.152.4 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
204 61.167.152.5 61.167.152.5 黑龙江省齐齐哈尔市 网络时空
205 61.167.152.6 61.167.152.10 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
206 61.167.152.11 61.167.152.11 黑龙江省齐齐哈尔市 伊人网吧
207 61.167.152.12 61.167.152.33 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
208 61.167.152.34 61.167.152.34 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 钱雨网吧
209 61.167.152.35 61.167.152.35 黑龙江省齐齐哈尔市 钱雨网吧
210 61.167.152.36 61.167.152.66 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
211 61.167.152.67 61.167.152.67 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 冲浪
212 61.167.152.68 61.167.152.82 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
213 61.167.152.83 61.167.152.83 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 .COM网吧
214 61.167.152.84 61.167.152.93 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
215 61.167.152.94 61.167.152.94 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 华中网吧
216 61.167.152.95 61.167.152.131 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
217 61.167.152.132 61.167.152.132 黑龙江省齐齐哈尔市 阳光网吧
218 61.167.152.133 61.167.152.137 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
219 61.167.152.138 61.167.152.138 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 青云网吧
220 61.167.152.139 61.167.152.139 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 吉祥
221 61.167.152.140 61.167.152.193 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
222 61.167.152.194 61.167.152.195 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 车辆厂大岗子西200米靠道南鑫网虫网吧
223 61.167.152.196 61.167.152.214 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
224 61.167.152.215 61.167.152.215 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 鹏飞网吧
225 61.167.152.216 61.167.152.229 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
226 61.167.152.230 61.167.152.230 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 华中网吧
227 61.167.152.231 61.167.153.172 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
228 61.167.153.173 61.167.153.173 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 鑫中华
229 61.167.153.174 61.167.153.244 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
230 61.167.153.245 61.167.153.245 黑龙江省齐齐哈尔市 峰蕾网吧
231 61.167.153.246 61.167.154.134 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
232 61.167.154.135 61.167.154.135 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 蓬莱网吧
233 61.167.154.136 61.167.154.153 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
234 61.167.154.154 61.167.154.154 黑龙江省齐齐哈尔市 峰蕾网吧
235 61.167.154.155 61.167.154.170 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
236 61.167.154.171 61.167.154.171 黑龙江省齐齐哈尔市 峰蕾网吧
237 61.167.154.172 61.167.154.251 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
238 61.167.154.252 61.167.154.252 黑龙江省齐齐哈尔市 飞跃网络时空
239 61.167.154.253 61.167.155.53 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
240 61.167.155.54 61.167.155.54 黑龙江省齐齐哈尔市 化工学校
241 61.167.155.55 61.167.155.55 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
242 61.167.155.56 61.167.155.56 黑龙江省齐齐哈尔市 化校微机室
243 61.167.155.57 61.167.155.65 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
244 61.167.155.66 61.167.155.66 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 阿里巴巴
245 61.167.155.67 61.167.155.67 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 阿里巴巴2楼
246 61.167.155.68 61.167.155.73 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
247 61.167.155.74 61.167.155.74 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 电网俱乐部
248 61.167.155.75 61.167.155.85 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
249 61.167.155.86 61.167.155.86 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 精英网吧
250 61.167.155.87 61.167.155.89 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
251 61.167.155.90 61.167.155.90 黑龙江省齐齐哈尔市 国脉
252 61.167.155.91 61.167.155.105 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
253 61.167.155.106 61.167.155.106 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 精英网络世界
254 61.167.155.107 61.167.155.107 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 网络时空
255 61.167.155.108 61.167.155.108 黑龙江省齐齐哈尔市 网吧
256 61.167.155.109 61.167.155.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
257 61.180.131.69 61.180.131.69 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 E时代
258 61.180.131.70 61.180.131.95 黑龙江省齐齐哈尔市
259 61.180.142.0 61.180.142.133 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
260 61.180.142.134 61.180.142.134 黑龙江省齐齐哈尔市 奔腾网吧
261 61.180.142.135 61.180.142.135 黑龙江省齐齐哈尔市 大富网吧
262 61.180.142.162 61.180.142.162 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 新宇网吧
263 61.180.142.166 61.180.142.166 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 非尔网吧
264 61.180.142.170 61.180.142.170 黑龙江省齐齐哈尔市 宇辰网吧
265 61.180.142.178 61.180.142.178 黑龙江省齐齐哈尔市 雨涵网吧
266 61.180.142.182 61.180.142.182 黑龙江省齐齐哈尔市 电大附近启明网吧
267 61.180.165.0 61.180.165.81 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
268 61.180.165.82 61.180.165.82 黑龙江省齐齐哈尔市 玉坤网吧
269 61.180.165.83 61.180.165.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
270 61.180.178.150 61.180.178.150 黑龙江省齐齐哈尔市 蓝天网吧
271 61.180.200.0 61.180.200.13 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
272 61.180.200.14 61.180.200.14 黑龙江省齐齐哈尔市 东亚大学机房
273 61.180.200.15 61.180.200.17 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
274 61.180.200.18 61.180.200.18 黑龙江省齐齐哈尔市 东亚大学机房
275 61.180.200.19 61.180.200.21 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
276 61.180.200.22 61.180.200.22 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 环宇网吧
277 61.180.200.23 61.180.200.37 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
278 61.180.200.38 61.180.200.38 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 金都
279 61.180.200.39 61.180.200.45 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
280 61.180.200.46 61.180.200.46 黑龙江省齐齐哈尔市 联通大厅
281 61.180.200.47 61.180.200.49 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
282 61.180.200.50 61.180.200.50 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 神州网吧
283 61.180.200.51 61.180.200.57 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
284 61.180.200.58 61.180.200.58 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 天天网吧
285 61.180.200.59 61.180.200.73 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
286 61.180.200.74 61.180.200.74 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 雕刻网吧
287 61.180.200.75 61.180.200.197 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
288 61.180.200.198 61.180.200.198 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 @峰网吧
289 61.180.200.199 61.180.200.201 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
290 61.180.200.202 61.180.200.202 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 华光网吧
291 61.180.200.203 61.180.200.229 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
292 61.180.200.230 61.180.200.230 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 网络情缘
293 61.180.200.231 61.180.201.1 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
294 61.180.201.2 61.180.201.2 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 昆鹏网吧
295 61.180.201.3 61.180.201.3 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 清澄
296 61.180.201.4 61.180.201.5 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
297 61.180.201.6 61.180.201.6 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 体育管网吧
298 61.180.201.7 61.180.201.8 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
299 61.180.201.9 61.180.201.9 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 火车站南花园小区内地球人网吧
300 61.180.201.10 61.180.201.10 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
301 61.180.201.11 61.180.201.11 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 天天
302 61.180.201.12 61.180.201.12 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
303 61.180.201.13 61.180.201.13 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 QQ俱乐部
304 61.180.201.14 61.180.201.14 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 金三角网吧边上/红楼后身鸿日网吧
305 61.180.201.15 61.180.201.15 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
306 61.180.201.16 61.180.201.16 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 北局宅E时代网吧
307 61.180.201.17 61.180.201.17 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 腾达网吧
308 61.180.201.18 61.180.201.18 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 野微网吧
309 61.180.201.19 61.180.201.19 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 蓝玉网吧
310 61.180.201.20 61.180.201.20 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 天一网吧
311 61.180.201.21 61.180.201.21 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
312 61.180.201.22 61.180.201.22 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 益生网吧
313 61.180.201.23 61.180.201.23 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
314 61.180.201.24 61.180.201.24 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 哈哈网吧
315 61.180.201.25 61.180.201.27 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
316 61.180.201.28 61.180.201.28 黑龙江省齐齐哈尔市 零距离网吧
317 61.180.201.29 61.180.201.29 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 零距离
318 61.180.201.30 61.180.201.31 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
319 61.180.201.32 61.180.201.32 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 红彩(大富源)
320 61.180.201.33 61.180.201.34 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
321 61.180.201.35 61.180.201.35 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 开心网吧
322 61.180.201.36 61.180.201.36 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 零距离网吧
323 61.180.201.37 61.180.201.38 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
324 61.180.201.39 61.180.201.39 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 飞翔鸟网吧
325 61.180.201.40 61.180.201.45 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
326 61.180.201.46 61.180.201.46 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 网缘
327 61.180.201.47 61.180.201.59 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
328 61.180.201.60 61.180.201.60 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 启明
329 61.180.201.61 61.180.201.61 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
330 61.180.201.62 61.180.201.62 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 网上速度
331 61.180.201.63 61.180.201.71 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
332 61.180.201.72 61.180.201.72 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 笛笛网吧
333 61.180.201.73 61.180.201.73 黑龙江省齐齐哈尔市 N时代网吧
334 61.180.201.74 61.180.201.74 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
335 61.180.201.75 61.180.201.75 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 宏昌附近精英网吧
336 61.180.201.76 61.180.201.76 黑龙江省齐齐哈尔市 阳光网吧
337 61.180.201.77 61.180.201.78 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
338 61.180.201.79 61.180.201.79 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县 双河农场多媒体网吧
339 61.180.201.80 61.180.201.86 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
340 61.180.201.87 61.180.201.87 黑龙江省齐齐哈尔市 奔腾网吧
341 61.180.201.88 61.180.201.98 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
342 61.180.201.99 61.180.201.99 黑龙江省齐齐哈尔市 真诚
343 61.180.201.100 61.180.201.100 黑龙江省齐齐哈尔市 鑫鑫园网吧
344 61.180.201.101 61.180.201.101 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 宇晨网吧
345 61.180.201.102 61.180.201.102 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
346 61.180.201.103 61.180.201.103 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 建设路附近中华路网吧
347 61.180.201.104 61.180.201.104 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
348 61.180.201.105 61.180.201.105 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 惜缘网吧
349 61.180.201.106 61.180.201.107 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
350 61.180.201.108 61.180.201.108 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 创新网吧
351 61.180.201.109 61.180.201.109 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
352 61.180.201.110 61.180.201.110 黑龙江省齐齐哈尔市 五岳网吧
353 61.180.201.111 61.180.201.111 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 任我行网吧
354 61.180.201.112 61.180.201.112 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
355 61.180.201.113 61.180.201.113 黑龙江省齐齐哈尔市 鑫鑫园
356 61.180.201.114 61.180.201.114 黑龙江省齐齐哈尔市 龙腾网吧
357 61.180.201.115 61.180.201.116 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
358 61.180.201.117 61.180.201.117 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 馨港湾(2818660)
359 61.180.201.118 61.180.201.118 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 开心网吧
360 61.180.201.119 61.180.201.119 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
361 61.180.201.120 61.180.201.120 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 聚友网吧
362 61.180.201.121 61.180.201.121 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 造纸厂文化宫附近天空网上急速世界(2827291)
363 61.180.201.122 61.180.201.128 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
364 61.180.201.129 61.180.201.129 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 东亚大学西门银狐
365 61.180.201.130 61.180.201.130 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
366 61.180.201.131 61.180.201.131 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 龙腾网吧
367 61.180.201.132 61.180.201.132 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 新视野网吧(2683622)
368 61.180.201.133 61.180.201.134 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
369 61.180.201.135 61.180.201.135 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 万帮网吧
370 61.180.201.136 61.180.201.136 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 乐达网吧
371 61.180.201.137 61.180.201.137 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 银河网吧
372 61.180.201.138 61.180.201.138 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
373 61.180.201.139 61.180.201.139 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 北关市场零度空间
374 61.180.201.140 61.180.201.141 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
375 61.180.201.142 61.180.201.142 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 二厂那鑫鑫园网吧
376 61.180.201.143 61.180.201.143 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 开心网吧
377 61.180.201.144 61.180.201.145 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
378 61.180.201.146 61.180.201.146 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 常青腾
379 61.180.201.147 61.180.201.147 黑龙江省齐齐哈尔市 网宇快线网吧
380 61.180.201.148 61.180.202.1 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
381 61.180.202.2 61.180.202.2 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 树人网吧旁边车辆厂桥洞子东侧道南朝北开广源网吧
382 61.180.202.3 61.180.202.6 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
383 61.180.202.7 61.180.202.7 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区 佳宁网吧
384 61.180.202.8 61.180.202.15 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
385 61.180.202.16 61.180.202.16 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 南极网吧
386 61.180.202.17 61.180.202.17 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 益友网吧
387 61.180.202.18 61.180.202.18 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
388 61.180.202.19 61.180.202.19 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 永鑫网吧
389 61.180.202.20 61.180.202.30 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
390 61.180.202.31 61.180.202.31 黑龙江省齐齐哈尔市 兴跃网吧
391 61.180.202.32 61.180.202.32 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 缘的天空
392 61.180.202.33 61.180.202.33 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
393 61.180.202.34 61.180.202.34 黑龙江省齐齐哈尔市 泰来双童网吧
394 61.180.202.35 61.180.202.44 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
395 61.180.202.45 61.180.202.45 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 齐龙网吧
396 61.180.202.46 61.180.202.46 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
397 61.180.202.47 61.180.202.47 黑龙江省齐齐哈尔市 富裕新宇网吧
398 61.180.202.48 61.180.202.48 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
399 61.180.202.49 61.180.202.49 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 精英
400 61.180.202.50 61.180.202.56 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
401 61.180.202.57 61.180.202.57 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 康乐网吧
402 61.180.202.58 61.180.202.59 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
403 61.180.202.60 61.180.202.60 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 卓越网吧
404 61.180.202.61 61.180.202.61 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
405 61.180.202.62 61.180.202.62 黑龙江省齐齐哈尔市 野威网吧
406 61.180.202.63 61.180.202.63 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
407 61.180.202.64 61.180.202.64 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 联信网吧
408 61.180.202.65 61.180.202.65 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
409 61.180.202.66 61.180.202.66 黑龙江省齐齐哈尔市 鑫博网吧
410 61.180.202.67 61.180.202.69 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
411 61.180.202.70 61.180.202.70 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 腾讯网吧
412 61.180.202.71 61.180.202.73 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
413 61.180.202.74 61.180.202.74 黑龙江省齐齐哈尔市 .COM网吧
414 61.180.202.75 61.180.202.75 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 网络无限
415 61.180.202.76 61.180.202.76 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 A峰网吧
416 61.180.202.77 61.180.202.77 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 新开路
417 61.180.202.78 61.180.202.78 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
418 61.180.202.79 61.180.202.79 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 指间缘
419 61.180.202.80 61.180.202.80 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
420 61.180.202.81 61.180.202.81 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 明明网吧
421 61.180.202.82 61.180.202.88 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
422 61.180.202.89 61.180.202.89 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 男孩网吧
423 61.180.202.90 61.180.202.90 黑龙江省齐齐哈尔市 绿色直通车网吧
424 61.180.202.91 61.180.202.91 黑龙江省齐齐哈尔市 永青网吧
425 61.180.202.92 61.180.202.92 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 工人文化宫下坡来来往往网吧
426 61.180.202.93 61.180.202.93 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
427 61.180.202.94 61.180.202.94 黑龙江省齐齐哈尔市 乐迪网吧
428 61.180.202.95 61.180.202.98 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
429 61.180.202.99 61.180.202.99 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 新浪网吧
430 61.180.202.100 61.180.202.100 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 兴隆网吧
431 61.180.202.101 61.180.202.101 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
432 61.180.202.102 61.180.202.102 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 阳光网吧
433 61.180.202.103 61.180.202.103 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 e龙网吧
434 61.180.202.104 61.180.202.106 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
435 61.180.202.107 61.180.202.107 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 天愿网吧
436 61.180.202.108 61.180.202.108 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 黑龙
437 61.180.202.109 61.180.202.109 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 现代网吧
438 61.180.202.110 61.180.202.110 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
439 61.180.202.111 61.180.202.111 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 华兴网吧
440 61.180.202.112 61.180.202.112 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 方德
441 61.180.202.113 61.180.202.114 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
442 61.180.202.115 61.180.202.115 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 网络情缘
443 61.180.202.116 61.180.202.116 黑龙江省齐齐哈尔市 前程网吧
444 61.180.202.117 61.180.202.121 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
445 61.180.202.122 61.180.202.122 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 常青藤网吧(2323499)
446 61.180.202.123 61.180.202.127 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
447 61.180.202.128 61.180.202.128 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 金富网吧
448 61.180.202.129 61.180.202.129 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
449 61.180.202.130 61.180.202.130 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 风云网吧
450 61.180.202.131 61.180.202.131 黑龙江省齐齐哈尔市 滚石网吧
451 61.180.202.132 61.180.202.132 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 鑫隆网吧
452 61.180.202.133 61.180.202.133 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 易趣网吧
453 61.180.202.134 61.180.202.136 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
454 61.180.202.137 61.180.202.137 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 宏宇网吧
455 61.180.202.138 61.180.202.138 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 E网情深
456 61.180.202.139 61.180.202.139 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 新世纪网吧
457 61.180.202.140 61.180.202.140 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
458 61.180.202.141 61.180.202.141 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 新蓝网吧
459 61.180.202.142 61.180.202.144 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
460 61.180.202.145 61.180.202.145 黑龙江省齐齐哈尔市 祥华网吧
461 61.180.202.146 61.180.202.146 黑龙江省齐齐哈尔市 泰来网络城网吧
462 61.180.202.147 61.180.202.147 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
463 61.180.202.148 61.180.202.148 黑龙江省齐齐哈尔市 飞雨网吧
464 61.180.202.149 61.180.202.149 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 科联
465 61.180.202.150 61.180.202.150 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
466 61.180.202.151 61.180.202.151 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 小宇网吧
467 61.180.202.152 61.180.202.152 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
468 61.180.202.153 61.180.202.153 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 宝昆
469 61.180.202.154 61.180.202.154 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
470 61.180.202.155 61.180.202.155 黑龙江省齐齐哈尔市 铁路工程学校机房
471 61.180.202.156 61.180.202.156 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 E网情深
472 61.180.202.157 61.180.202.158 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
473 61.180.202.159 61.180.202.159 黑龙江省齐齐哈尔市 世纪网吧
474 61.180.202.160 61.180.202.160 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 雕刻网吧
475 61.180.202.161 61.180.202.172 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
476 61.180.202.173 61.180.202.173 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 科鑫
477 61.180.202.174 61.180.202.174 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 姐妹网吧(2562857)
478 61.180.202.175 61.180.202.181 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
479 61.180.202.182 61.180.202.182 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 沧浪屿网吧
480 61.180.202.183 61.180.202.183 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 自由鸟
481 61.180.202.184 61.180.202.184 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 宏大网吧
482 61.180.202.185 61.180.202.191 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
483 61.180.202.192 61.180.202.192 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 飞宇
484 61.180.202.193 61.180.202.198 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
485 61.180.202.199 61.180.202.199 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 九头鸟网吧
486 61.180.202.200 61.180.202.200 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
487 61.180.202.201 61.180.202.201 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 路洋
488 61.180.202.202 61.180.202.208 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
489 61.180.202.209 61.180.202.209 黑龙江省齐齐哈尔市 可心网吧
490 61.180.202.210 61.180.202.210 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
491 61.180.202.211 61.180.202.211 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 天风网吧
492 61.180.202.212 61.180.202.212 黑龙江省齐齐哈尔市 笛笛网吧
493 61.180.202.213 61.180.202.213 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 逍遥网吧
494 61.180.202.214 61.180.202.214 黑龙江省齐齐哈尔市 缘的天空网吧
495 61.180.202.215 61.180.202.237 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
496 61.180.202.238 61.180.202.238 黑龙江省齐齐哈尔市 晨光网吧
497 61.180.202.239 61.180.202.242 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
498 61.180.202.243 61.180.202.243 黑龙江省齐齐哈尔市 鑫愿网吧
499 61.180.202.244 61.180.202.245 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
500 61.180.202.246 61.180.202.246 黑龙江省齐齐哈尔市 新新网吧
501 61.180.202.247 61.180.202.247 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
502 61.180.202.248 61.180.202.248 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 昊宇信息港
503 61.180.202.249 61.180.202.249 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
504 61.180.202.250 61.180.202.250 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 新自由鸟
505 61.180.202.251 61.180.202.251 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 银海松
506 61.180.202.252 61.180.202.253 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
507 61.180.202.254 61.180.202.254 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 自由鸟网吧
508 61.180.202.255 61.180.203.8 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
509 61.180.203.9 61.180.203.9 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 伊妹儿网吧
510 61.180.203.10 61.180.203.10 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
511 61.180.203.11 61.180.203.11 黑龙江省齐齐哈尔市 超越急速
512 61.180.203.12 61.180.203.33 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
513 61.180.203.34 61.180.203.34 黑龙江省齐齐哈尔市 天来龙江网吧
514 61.180.203.35 61.180.203.36 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
515 61.180.203.37 61.180.203.37 黑龙江省齐齐哈尔市 新起点网吧
516 61.180.203.38 61.180.203.40 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
517 61.180.203.41 61.180.203.41 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 好望角
518 61.180.203.42 61.180.203.45 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
519 61.180.203.46 61.180.203.46 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 红牡丹网吧
520 61.180.203.47 61.180.203.63 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
521 61.180.203.64 61.180.203.64 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 金世纪网吧
522 61.180.203.65 61.180.203.67 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
523 61.180.203.68 61.180.203.68 黑龙江省齐齐哈尔市 克东卡通网吧
524 61.180.203.69 61.180.203.69 黑龙江省齐齐哈尔市 彩泉网吧
525 61.180.203.70 61.180.203.72 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
526 61.180.203.73 61.180.203.73 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 电网
527 61.180.203.74 61.180.203.75 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
528 61.180.203.76 61.180.203.76 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 富试网吧
529 61.180.203.77 61.180.203.77 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
530 61.180.203.78 61.180.203.78 黑龙江省齐齐哈尔市 昴区浩艺网吧
531 61.180.203.79 61.180.203.128 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
532 61.180.203.129 61.180.203.129 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 鑫龙网吧
533 61.180.203.130 61.180.203.133 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
534 61.180.203.134 61.180.203.135 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 百花网吧
535 61.180.203.136 61.180.203.137 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
536 61.180.203.138 61.180.203.138 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 世纪网吧
537 61.180.203.139 61.180.203.143 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
538 61.180.203.144 61.180.203.144 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 一网情深网吧
539 61.180.203.145 61.180.203.145 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
540 61.180.203.146 61.180.203.146 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 五福网吧
541 61.180.203.147 61.180.203.147 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
542 61.180.203.148 61.180.203.148 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 腾飞网吧
543 61.180.203.149 61.180.203.149 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 心网
544 61.180.203.150 61.180.203.150 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 天鸿网吧
545 61.180.203.151 61.180.203.202 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
546 61.180.203.203 61.180.203.203 黑龙江省齐齐哈尔市 碾子山QQ在线网吧
547 61.180.203.204 61.180.203.204 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 立基网吧
548 61.180.203.205 61.180.203.242 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
549 61.180.203.243 61.180.203.243 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 千百度
550 61.180.203.244 61.180.203.244 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 解放门附近启航网吧
551 61.180.203.245 61.180.203.245 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
552 61.180.203.246 61.180.203.246 黑龙江省齐齐哈尔市 龙江新浪网吧
553 61.180.203.247 61.180.203.249 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
554 61.180.203.250 61.180.203.250 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 时尚
555 61.180.203.251 61.180.203.251 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
556 61.180.203.252 61.180.203.252 黑龙江省齐齐哈尔市 亮鹏网吧
557 61.180.203.253 61.180.203.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
558 61.180.232.0 61.180.232.255 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县 联通
559 61.180.234.0 61.180.234.255 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县 联通
560 61.232.183.0 61.232.183.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
561 61.233.166.0 61.233.166.57 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
562 61.233.166.58 61.233.166.58 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 金浪网吧
563 61.233.166.59 61.233.166.97 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
564 61.233.166.98 61.233.166.98 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 和平大街富视网络
565 61.233.166.99 61.233.166.99 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 金桥网吧
566 61.233.166.100 61.233.166.100 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 顺发网吧
567 61.233.166.101 61.233.166.102 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
568 61.233.166.103 61.233.166.103 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 千百度网吧
569 61.233.166.104 61.233.166.104 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
570 61.233.166.105 61.233.166.105 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 腾讯网吧
571 61.233.166.106 61.233.166.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
572 61.236.80.0 61.236.82.18 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
573 61.236.82.19 61.236.82.19 黑龙江省齐齐哈尔市 天资网吧
574 61.236.82.20 61.236.83.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
575 61.236.95.0 61.236.95.69 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
576 61.236.95.70 61.236.95.70 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 宏愿网吧
577 61.236.95.71 61.236.95.71 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
578 61.236.95.72 61.236.95.72 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 阿迪
579 61.236.95.73 61.236.95.74 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
580 61.236.95.75 61.236.95.75 黑龙江省齐齐哈尔市 地球人网吧
581 61.236.95.76 61.236.95.76 黑龙江省齐齐哈尔市 鸿雁网吧
582 61.236.95.77 61.236.95.78 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
583 61.236.95.79 61.236.95.79 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 易游阁网吧
584 61.236.95.80 61.236.95.82 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
585 61.236.95.83 61.236.95.83 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 客运站西庆鑫网吧(2143442)
586 61.236.95.84 61.236.95.85 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
587 61.236.95.86 61.236.95.86 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 网际网吧
588 61.236.95.87 61.236.95.87 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 网上直通车
589 61.236.95.88 61.236.95.90 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
590 61.236.95.91 61.236.95.91 黑龙江省齐齐哈尔市 鑫龙网吧
591 61.236.95.92 61.236.95.105 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
592 61.236.95.106 61.236.95.106 黑龙江省齐齐哈尔市 铁路一中
593 61.236.95.107 61.236.95.138 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
594 61.236.95.139 61.236.95.139 黑龙江省齐齐哈尔市 第三医院(中医院)
595 61.236.95.140 61.236.95.145 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
596 61.236.95.146 61.236.95.146 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 铁路高级司机学校计算机中心
597 61.236.95.147 61.236.95.198 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
598 61.236.95.199 61.236.95.199 黑龙江省齐齐哈尔市 超音速网吧
599 61.236.95.200 61.236.95.200 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
600 61.236.95.201 61.236.95.201 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 铁东铁路司机学校附近平安网吧
601 61.236.95.202 61.236.95.202 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 万祥网吧
602 61.236.95.203 61.236.95.203 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
603 61.236.95.204 61.236.95.204 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 野威
604 61.236.95.205 61.236.95.211 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
605 61.236.95.212 61.236.95.212 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 平安网吧
606 61.236.95.213 61.236.95.217 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
607 61.236.95.218 61.236.95.218 黑龙江省齐齐哈尔市 水文局
608 61.236.95.219 61.236.95.221 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
609 61.236.95.222 61.236.95.222 黑龙江省齐齐哈尔市 惜缘网吧
610 61.236.95.223 61.236.95.241 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
611 61.236.95.242 61.236.95.242 黑龙江省齐齐哈尔市 哦凯网吧
612 61.236.95.243 61.236.96.84 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
613 61.236.96.85 61.236.96.85 黑龙江省齐齐哈尔市 惜缘网吧
614 61.236.96.86 61.236.96.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
615 61.236.117.0 61.236.117.120 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
616 61.236.117.121 61.236.117.121 黑龙江省齐齐哈尔市 黑龙网吧
617 61.236.117.122 61.236.117.213 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
618 61.236.117.214 61.236.117.214 黑龙江省齐齐哈尔市铁东区 易网情深网吧
619 61.236.117.215 61.236.117.215 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
620 61.236.117.216 61.236.117.216 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 温馨网吧
621 61.236.117.217 61.236.117.220 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
622 61.236.117.221 61.236.117.221 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 常青藤网吧
623 61.236.117.222 61.236.117.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
624 61.237.208.0 61.237.208.110 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
625 61.237.208.111 61.237.208.111 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 科信网吧
626 61.237.208.112 61.237.208.115 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
627 61.237.208.116 61.237.208.116 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 太阳鸟网吧
628 61.237.208.117 61.237.208.232 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
629 61.237.208.233 61.237.208.233 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 育才网吧
630 61.237.208.234 61.237.209.0 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
631 61.237.209.1 61.237.209.1 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 宽宏网吧
632 61.237.209.2 61.237.209.110 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
633 61.237.209.111 61.237.209.111 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 鸿雁网吧
634 61.237.209.112 61.237.209.211 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
635 61.237.209.212 61.237.209.212 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 金桥网吧
636 61.237.209.213 61.237.209.243 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
637 61.237.209.244 61.237.209.244 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 明珠
638 61.237.209.245 61.237.209.245 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
639 61.237.209.246 61.237.209.246 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 一通网吧
640 61.237.209.247 61.237.210.56 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
641 61.237.210.57 61.237.210.57 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 环宇快线
642 61.237.210.58 61.237.210.200 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
643 61.237.210.201 61.237.210.201 黑龙江省齐齐哈尔市 铁通(富区时代电脑学校)
644 61.237.210.202 61.237.214.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
645 61.237.217.0 61.237.217.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
646 61.243.212.0 61.243.213.3 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
647 61.243.213.4 61.243.213.4 黑龙江省齐齐哈尔市 群英网吧
648 61.243.213.5 61.243.213.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
649 110.112.0.0 110.112.37.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
650 110.112.38.0 110.112.38.255 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县 中移铁通
651 110.112.39.0 110.112.67.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
652 110.112.68.0 110.112.68.255 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县 中移铁通
653 110.112.69.0 110.112.74.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
654 110.112.75.0 110.112.75.255 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县 中移铁通
655 110.112.76.0 110.112.124.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
656 110.112.125.0 110.112.125.255 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县 中移铁通
657 110.112.126.0 110.112.143.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
658 110.112.144.0 110.112.144.255 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县 中移铁通
659 110.112.145.0 110.112.152.255 黑龙江省齐齐哈尔市 中移铁通
660 111.40.64.0 111.40.65.255 黑龙江省齐齐哈尔市 移动
661 111.40.66.0 111.40.66.255 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县 移动
662 111.40.67.0 111.40.127.255 黑龙江省齐齐哈尔市 移动
663 112.98.0.0 112.98.10.255 黑龙江省齐齐哈尔市 电信
664 112.98.11.0 112.98.11.255 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 电信
665 112.98.12.0 112.98.15.255 黑龙江省齐齐哈尔市 电信
666 112.98.16.0 112.98.16.255 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 电信
667 112.98.17.0 112.98.31.255 黑龙江省齐齐哈尔市 电信
668 112.99.96.0 112.99.127.255 黑龙江省齐齐哈尔市 电信
669 112.101.5.0 112.101.8.255 黑龙江省齐齐哈尔市 电信
670 112.101.9.0 112.101.9.255 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 电信
671 112.101.10.0 112.101.25.255 黑龙江省齐齐哈尔市 电信
672 113.1.70.0 113.1.94.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
673 113.2.0.0 113.2.4.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
674 113.2.5.0 113.2.5.255 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 联通
675 113.2.6.0 113.2.21.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
676 113.2.22.0 113.2.22.255 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 联通
677 113.2.23.0 113.2.46.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
678 113.2.47.0 113.2.47.255 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 联通
679 113.2.48.0 113.2.63.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
680 113.3.2.0 113.3.2.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
681 113.5.131.0 113.5.144.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
682 113.5.145.0 113.5.146.255 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县 联通
683 113.5.147.0 113.5.149.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
684 113.5.150.0 113.5.150.255 黑龙江省齐齐哈尔市克东县 联通
685 113.5.151.0 113.5.156.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
686 113.6.16.0 113.6.17.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
687 113.6.18.0 113.6.18.255 黑龙江省齐齐哈尔市依安县 联通
688 113.6.19.0 113.6.19.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
689 113.6.20.0 113.6.20.255 黑龙江省齐齐哈尔市依安县 联通
690 113.6.21.0 113.6.21.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
691 113.6.22.0 113.6.22.255 黑龙江省齐齐哈尔市依安县 联通
692 113.6.23.0 113.6.32.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
693 113.6.33.0 113.6.33.255 黑龙江省齐齐哈尔市克东县 联通
694 113.6.34.0 113.6.38.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
695 113.6.39.0 113.6.39.255 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 联通
696 113.6.40.0 113.6.54.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
697 113.6.55.0 113.6.55.255 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县 联通
698 113.6.56.0 113.6.65.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
699 113.6.176.0 113.6.189.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
700 113.8.0.0 113.8.10.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
701 113.8.11.0 113.8.11.255 黑龙江省齐齐哈尔市依安县 联通
702 113.8.12.0 113.8.18.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
703 113.8.19.0 113.8.19.255 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 联通
704 113.8.20.0 113.8.31.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
705 117.179.202.0 117.179.202.255 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 移动
706 122.157.63.0 122.157.77.0 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
707 122.157.77.1 122.157.77.1 黑龙江省齐齐哈尔市 Admin青宜网吧
708 122.157.77.2 122.157.121.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
709 122.157.122.0 122.157.122.255 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 联通
710 122.157.123.0 122.157.127.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
711 122.157.128.0 122.157.128.255 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 联通
712 122.157.129.0 122.157.151.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
713 122.157.152.0 122.157.152.255 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县 联通
714 122.157.153.0 122.157.189.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
715 122.157.190.0 122.157.190.255 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县 联通
716 122.157.191.0 122.157.193.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
717 122.157.194.0 122.157.194.255 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县 联通
718 122.157.195.0 122.157.196.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
719 122.157.197.0 122.157.197.255 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县 联通
720 122.157.198.0 122.157.255.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
721 122.159.96.0 122.159.127.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
722 123.164.0.0 123.164.31.255 黑龙江省齐齐哈尔市 电信
723 125.223.72.0 125.223.73.255 黑龙江省齐齐哈尔市 齐齐哈尔职业学院
724 125.223.92.0 125.223.95.255 黑龙江省齐齐哈尔市 齐齐哈尔师范高等专科
725 202.97.193.64 202.97.193.95 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
726 210.12.41.241 210.12.41.241 黑龙江省齐齐哈尔市 太平洋网吧
727 210.12.174.0 210.12.174.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
728 210.46.24.0 210.46.31.255 黑龙江省齐齐哈尔 齐齐哈尔市教育委员会
729 210.47.64.0 210.47.79.255 黑龙江省齐齐哈尔市 齐齐哈尔大学教育网
730 210.47.104.0 210.47.111.255 黑龙江省齐齐哈尔市 齐齐哈尔医学院教育网
731 211.93.52.0 211.93.52.40 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
732 211.93.52.41 211.93.52.41 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 迅特网吧
733 211.93.52.42 211.93.52.96 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
734 211.93.52.97 211.93.52.97 黑龙江省齐齐哈尔市 水务局
735 211.93.52.98 211.93.52.99 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
736 211.93.52.100 211.93.52.100 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 二电洪亮网吧
737 211.93.52.101 211.93.52.105 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
738 211.93.52.106 211.93.52.106 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 新时尚网吧(2554764)
739 211.93.52.107 211.93.52.107 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 红楼附近金三角旁边情人港网络休闲吧(13904528188)
740 211.93.52.108 211.93.52.108 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 建华厂新时尚网吧
741 211.93.52.109 211.93.52.112 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
742 211.93.52.113 211.93.52.113 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 富视网吧
743 211.93.52.114 211.93.52.114 黑龙江省齐齐哈尔市 克东县宝泉镇娃哈哈网吧
744 211.93.52.115 211.93.52.121 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
745 211.93.52.122 211.93.52.122 黑龙江省齐齐哈尔市 长城
746 211.93.52.123 211.93.52.123 黑龙江省齐齐哈尔市 卫校门口共和锅烙馆旁边迅特网吧
747 211.93.52.124 211.93.53.24 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
748 211.93.53.25 211.93.53.25 黑龙江省齐齐哈尔市 联通新时空
749 211.93.53.26 211.93.53.43 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
750 211.93.53.44 211.93.53.44 黑龙江省齐齐哈尔市 飞宇
751 211.93.53.45 211.93.53.55 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
752 211.93.53.56 211.93.53.56 黑龙江省齐齐哈尔市 可鑫网吧
753 211.93.53.57 211.93.53.57 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 卓越网吧
754 211.93.53.58 211.93.53.59 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
755 211.93.53.60 211.93.53.60 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 攻略基地
756 211.93.53.61 211.93.53.61 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
757 211.93.53.62 211.93.53.62 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 益生网吧
758 211.93.53.63 211.93.53.83 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
759 211.93.53.84 211.93.53.85 黑龙江省齐齐哈尔市 华兴网吧
760 211.93.53.86 211.93.53.98 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
761 211.93.53.99 211.93.53.99 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 金山网吧
762 211.93.53.100 211.93.53.105 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
763 211.93.53.106 211.93.53.106 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 超想网吧
764 211.93.53.107 211.93.53.107 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 世界之窗世纪网吧
765 211.93.53.108 211.93.54.65 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
766 211.93.54.66 211.93.54.66 黑龙江省齐齐哈尔市 五福网吧
767 211.93.54.67 211.93.54.201 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
768 211.93.54.202 211.93.54.202 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 爱上网吧
769 211.93.54.203 211.93.55.141 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
770 211.93.55.142 211.93.55.142 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 电大附近基地网吧
771 211.93.55.143 211.93.55.144 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
772 211.93.55.145 211.93.55.145 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 天地网络
773 211.93.55.146 211.93.55.146 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 兴隆网吧(2339770)
774 211.93.55.147 211.93.55.161 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
775 211.93.55.162 211.93.55.162 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 心网网吧
776 211.93.55.163 211.93.55.165 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
777 211.93.55.166 211.93.55.166 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 一重医院旁边金富网吧
778 211.93.55.167 211.93.55.186 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
779 211.93.55.187 211.93.55.187 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 北兴镇时尚网络广场
780 211.93.55.188 211.93.56.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
781 211.137.226.0 211.137.226.255 黑龙江省齐齐哈尔市 移动
782 211.137.227.0 211.137.227.255 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 移动
783 218.7.48.0 218.7.48.1 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
784 218.7.48.2 218.7.48.2 黑龙江省齐齐哈尔市 联安网吧
785 218.7.48.3 218.7.48.3 黑龙江省齐齐哈尔市 火车站对面铁路游泳馆二楼清溢网吧
786 218.7.48.4 218.7.48.4 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
787 218.7.48.5 218.7.48.5 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 E妹儿
788 218.7.48.6 218.7.48.6 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 惜缘网吧
789 218.7.48.7 218.7.48.9 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
790 218.7.48.10 218.7.48.10 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 地球人网吧
791 218.7.48.11 218.7.48.13 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
792 218.7.48.14 218.7.48.14 黑龙江省齐齐哈尔市 火车站体育馆网吧
793 218.7.48.15 218.7.48.21 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
794 218.7.48.22 218.7.48.22 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 天天网吧
795 218.7.48.23 218.7.48.25 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
796 218.7.48.26 218.7.48.26 黑龙江省齐齐哈尔市 铁路南局宅网络时速
797 218.7.48.27 218.7.48.27 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 炮台村尚尚网吧
798 218.7.48.28 218.7.48.28 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
799 218.7.48.29 218.7.48.29 黑龙江省齐齐哈尔市 E妹儿网吧
800 218.7.48.30 218.7.48.73 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
801 218.7.48.74 218.7.48.74 黑龙江省齐齐哈尔市 铁东大岗子易网情深网吧
802 218.7.48.75 218.7.48.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
803 218.7.49.0 218.7.49.244 黑龙江省齐齐哈尔市 齐齐哈尔大学
804 218.7.49.245 218.7.49.246 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 纸厂鑫畅想网吧
805 218.7.49.247 218.7.49.255 黑龙江省齐齐哈尔市 齐齐哈尔大学
806 218.7.50.0 218.7.51.129 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
807 218.7.51.130 218.7.51.130 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 万邦网吧(2477369)
808 218.7.51.131 218.7.51.133 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
809 218.7.51.134 218.7.51.134 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 真诚网吧(2470590)
810 218.7.51.135 218.7.51.186 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
811 218.7.51.187 218.7.51.187 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 聚友网吧
812 218.7.51.188 218.7.51.188 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
813 218.7.51.189 218.7.51.189 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 亮点
814 218.7.51.190 218.7.51.190 黑龙江省齐齐哈尔市 涵宇网吧
815 218.7.51.191 218.7.52.69 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
816 218.7.52.70 218.7.52.70 黑龙江省齐齐哈尔市 银通网吧
817 218.7.52.71 218.7.52.73 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
818 218.7.52.74 218.7.52.74 黑龙江省齐齐哈尔市 齐大附近天一网吧
819 218.7.52.75 218.7.52.77 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
820 218.7.52.78 218.7.52.78 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 齐大附近惠源网吧
821 218.7.52.79 218.7.52.97 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
822 218.7.52.98 218.7.52.98 黑龙江省齐齐哈尔市 浏园宾馆西600米兴兴网吧
823 218.7.52.99 218.7.52.101 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
824 218.7.52.102 218.7.52.102 黑龙江省齐齐哈尔市 浏圆宾馆西200米-鑫磊网吧
825 218.7.52.103 218.7.52.105 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
826 218.7.52.106 218.7.52.106 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 阳光网吧
827 218.7.52.107 218.7.52.109 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
828 218.7.52.110 218.7.52.110 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 林业学校东门北走300米-笛笛网吧
829 218.7.52.111 218.7.54.97 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
830 218.7.54.98 218.7.54.98 黑龙江省齐齐哈尔市 兴旺网吧
831 218.7.54.99 218.7.54.105 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
832 218.7.54.106 218.7.54.106 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 兴旺
833 218.7.54.107 218.7.54.109 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
834 218.7.54.110 218.7.54.110 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 曙光大街宝利网吧
835 218.7.54.111 218.7.54.113 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
836 218.7.54.114 218.7.54.114 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 路洋网吧
837 218.7.54.115 218.7.54.115 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 益友网吧
838 218.7.54.116 218.7.54.116 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 光荣路乐达网吧
839 218.7.54.117 218.7.54.117 黑龙江省齐齐哈尔市 铁峰区E阁(万祥)网吧
840 218.7.54.118 218.7.54.118 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 车辆厂光荣小学东100米乐达网吧(2942707)
841 218.7.54.119 218.7.54.121 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
842 218.7.54.122 218.7.54.122 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 车辆厂曙光楼17号背对面朋友网吧
843 218.7.54.123 218.7.54.123 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
844 218.7.54.124 218.7.54.124 黑龙江省齐齐哈尔市 桥洞子鸿雁网吧
845 218.7.54.125 218.7.56.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
846 218.7.57.0 218.7.57.255 黑龙江省齐齐哈尔市 (甘南县)
847 218.7.58.0 218.7.59.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
848 218.7.79.0 218.7.79.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
849 218.7.166.64 218.7.166.64 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 科鑫网吧
850 218.8.10.2 218.8.10.2 黑龙江省齐齐哈尔市 环球网吧
851 218.8.128.0 218.8.129.1 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
852 218.8.129.2 218.8.129.2 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 常情藤网吧
853 218.8.129.3 218.8.129.5 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
854 218.8.129.6 218.8.129.6 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 快乐岛网吧
855 218.8.129.7 218.8.129.9 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
856 218.8.129.10 218.8.129.10 黑龙江省齐齐哈尔市 自由鸟
857 218.8.129.11 218.8.129.49 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
858 218.8.129.50 218.8.129.50 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 浪屿网吧
859 218.8.129.51 218.8.129.57 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
860 218.8.129.58 218.8.129.58 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 快乐岛网吧
861 218.8.129.59 218.8.129.143 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
862 218.8.129.144 218.8.129.144 黑龙江省齐齐哈尔市 鑫情人港网吧
863 218.8.129.145 218.8.129.163 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
864 218.8.129.164 218.8.129.164 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 齐铁工校
865 218.8.129.165 218.8.129.166 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
866 218.8.129.167 218.8.129.167 黑龙江省齐齐哈尔市 铁路工程学校计算机中心机房
867 218.8.129.168 218.8.129.219 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
868 218.8.129.220 218.8.129.220 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 永青加油站东南浪屿网络俱乐部
869 218.8.129.221 218.8.129.221 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
870 218.8.129.222 218.8.129.222 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 公园一号门附近自由鸟网吧(2444005)
871 218.8.129.223 218.8.129.223 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
872 218.8.129.224 218.8.129.224 黑龙江省齐齐哈尔市 电网网吧
873 218.8.129.225 218.8.129.225 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
874 218.8.129.226 218.8.129.226 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 民意路9路市人大车站南侧精英网络世界
875 218.8.129.227 218.8.129.227 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 网络时空
876 218.8.129.228 218.8.129.228 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 快乐岛网吧
877 218.8.129.229 218.8.129.229 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 快乐岛
878 218.8.129.230 218.8.129.230 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 自由鸟休闲吧(2130651)
879 218.8.129.231 218.8.129.232 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
880 218.8.129.233 218.8.129.233 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 平安南街薪常青腾(2228163)
881 218.8.129.234 218.8.129.234 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 常青藤(国贸)
882 218.8.129.235 218.8.129.253 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
883 218.8.129.254 218.8.129.254 黑龙江省齐齐哈尔市 世纪龙腾网吧
884 218.8.129.255 218.8.130.1 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
885 218.8.130.2 218.8.130.3 黑龙江省齐齐哈尔市 钱雨网吧
886 218.8.130.4 218.8.130.4 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 零度空间
887 218.8.130.5 218.8.130.5 黑龙江省齐齐哈尔市 建华区鑫中华网吧(齐齐哈尔大学东区对过)
888 218.8.130.6 218.8.130.6 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 华中网吧
889 218.8.130.7 218.8.130.9 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
890 218.8.130.10 218.8.130.10 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 梦幻网吧
891 218.8.130.11 218.8.130.11 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
892 218.8.130.12 218.8.130.12 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 鑫中华网吧
893 218.8.130.13 218.8.130.13 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
894 218.8.130.14 218.8.130.14 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 流星花园
895 218.8.130.15 218.8.130.17 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
896 218.8.130.18 218.8.130.19 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 车辆厂大岗子西200米靠道南鑫网虫网吧
897 218.8.130.20 218.8.130.20 黑龙江省齐齐哈尔市 齐大附近鑫中华网吧
898 218.8.130.21 218.8.130.21 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
899 218.8.130.22 218.8.130.22 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 阿里巴巴
900 218.8.130.23 218.8.130.24 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
901 218.8.130.25 218.8.130.25 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 铁东四百对面N自由
902 218.8.130.26 218.8.130.32 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
903 218.8.130.33 218.8.130.33 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 网际小苑
904 218.8.130.34 218.8.130.34 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
905 218.8.130.35 218.8.130.35 黑龙江省齐齐哈尔市 人才交流市场南.COM网吧
906 218.8.130.36 218.8.130.36 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 新浪网吧
907 218.8.130.37 218.8.130.129 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
908 218.8.130.130 218.8.130.130 黑龙江省齐齐哈尔市 鲲鹏网吧
909 218.8.130.131 218.8.130.131 黑龙江省齐齐哈尔市 齐齐哈尔大学
910 218.8.130.132 218.8.130.132 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 天一网吧
911 218.8.130.133 218.8.130.135 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
912 218.8.130.136 218.8.130.136 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 溜园宾馆南走200米-网事如梦网吧
913 218.8.130.137 218.8.130.137 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
914 218.8.130.138 218.8.130.138 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 鹤城体育场附近闪客网吧
915 218.8.130.139 218.8.130.158 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
916 218.8.130.159 218.8.130.159 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 昆鹏网吧
917 218.8.130.160 218.8.130.160 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 齐齐哈尔大学大门对面昆鹏网吧
918 218.8.130.161 218.8.130.164 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
919 218.8.130.165 218.8.130.165 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 鹤城体育场北侧阳光网吧
920 218.8.130.166 218.8.130.170 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
921 218.8.130.171 218.8.130.171 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 齐大西门对面天城网吧(2725515)
922 218.8.130.172 218.8.130.172 黑龙江省齐齐哈尔市 零度空间网吧
923 218.8.130.173 218.8.130.181 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
924 218.8.130.182 218.8.130.182 黑龙江省齐齐哈尔市 第六职业中专机房
925 218.8.130.183 218.8.130.185 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
926 218.8.130.186 218.8.130.186 黑龙江省齐齐哈尔市 清华网苑(齐齐哈尔大学对面)
927 218.8.130.187 218.8.130.192 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
928 218.8.130.193 218.8.130.193 黑龙江省齐齐哈尔市 兴兴网吧
929 218.8.130.194 218.8.130.197 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
930 218.8.130.198 218.8.130.198 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 创新网吧(2828608)
931 218.8.130.199 218.8.130.209 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
932 218.8.130.210 218.8.130.210 黑龙江省齐齐哈尔市 银海松网吧
933 218.8.130.211 218.8.130.229 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
934 218.8.130.230 218.8.130.230 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 馨港湾
935 218.8.130.231 218.8.130.233 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
936 218.8.130.234 218.8.130.234 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 鑫源
937 218.8.130.235 218.8.130.241 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
938 218.8.130.242 218.8.130.242 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 合意大街宏源计算机学校
939 218.8.130.243 218.8.130.245 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
940 218.8.130.246 218.8.130.246 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 新立街农垦一号楼凯旋网吧
941 218.8.130.247 218.8.131.133 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
942 218.8.131.134 218.8.131.134 黑龙江省齐齐哈尔市 医学院旧教学主楼4楼微机室
943 218.8.131.135 218.8.131.155 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
944 218.8.131.156 218.8.131.156 黑龙江省齐齐哈尔市 医学院学校校园内网吧A1
945 218.8.131.157 218.8.139.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
946 218.8.161.188 218.8.161.188 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 乐乐网吧
947 218.9.154.0 218.9.154.47 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
948 218.9.154.48 218.9.154.48 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 红楼南道上鑫风雷网吧(2323171)
949 218.9.154.49 218.9.154.173 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
950 218.9.154.174 218.9.154.174 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 超音速网吧
951 218.9.154.175 218.9.154.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
952 218.9.254.0 218.9.254.255 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
953 218.10.0.0 218.10.2.2 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
954 218.10.2.3 218.10.2.3 黑龙江省齐齐哈尔市 欣乐网吧
955 218.10.2.4 218.10.2.4 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 康乐网吧
956 218.10.2.5 218.10.2.5 黑龙江省齐齐哈尔市 解放门十字路口北100米情缘网吧
957 218.10.2.6 218.10.2.6 黑龙江省齐齐哈尔市 益生网吧
958 218.10.2.7 218.10.2.8 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
959 218.10.2.9 218.10.2.9 黑龙江省齐齐哈尔市 畅通网吧
960 218.10.2.10 218.10.2.10 黑龙江省齐齐哈尔市 鑫鑫龙网吧
961 218.10.2.11 218.10.2.73 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
962 218.10.2.74 218.10.2.74 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 和风网吧(6725115)
963 218.10.2.75 218.10.2.77 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
964 218.10.2.78 218.10.2.78 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 医学院附近立基网吧
965 218.10.2.79 218.10.2.81 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
966 218.10.2.82 218.10.2.82 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 金时代网吧
967 218.10.2.83 218.10.2.85 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
968 218.10.2.86 218.10.2.86 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 齐医学院大门对过金都网吧
969 218.10.2.87 218.10.2.89 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
970 218.10.2.90 218.10.2.90 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 新浪网吧
971 218.10.2.91 218.10.2.101 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
972 218.10.2.102 218.10.2.102 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 齐医校门对过华丽&汇资网吧
973 218.10.2.103 218.10.2.105 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
974 218.10.2.106 218.10.2.106 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 医学院附近汇资网吧
975 218.10.2.107 218.10.2.117 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
976 218.10.2.118 218.10.2.118 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 医学院附近无限网吧
977 218.10.2.119 218.10.2.121 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
978 218.10.2.122 218.10.2.122 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 和平大街医学院大门斜对面聚友网吧
979 218.10.2.123 218.10.2.145 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
980 218.10.2.146 218.10.2.146 黑龙江省齐齐哈尔市 新奇缘网络会馆
981 218.10.2.147 218.10.3.41 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
982 218.10.3.42 218.10.3.42 黑龙江省齐齐哈尔市 九龙天网吧
983 218.10.3.43 218.10.4.2 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
984 218.10.4.3 218.10.4.4 黑龙江省齐齐哈尔市 齐齐哈尔大学
985 218.10.4.5 218.10.5.2 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
986 218.10.5.3 218.10.5.3 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 新意网吧
987 218.10.5.4 218.10.5.4 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
988 218.10.5.5 218.10.5.5 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 梦想网吧
989 218.10.5.6 218.10.5.6 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 佳琪网吧
990 218.10.5.7 218.10.5.7 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 新浪网吧
991 218.10.5.8 218.10.5.8 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 梓尧网吧
992 218.10.5.9 218.10.5.9 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 永乐网吧
993 218.10.5.10 218.10.5.10 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 阳光网吧
994 218.10.5.11 218.10.5.11 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 蓝蝴蝶网吧
995 218.10.5.12 218.10.5.12 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
996 218.10.5.13 218.10.5.13 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 佳成网吧
997 218.10.5.14 218.10.5.14 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 彼岸网吧
998 218.10.5.15 218.10.5.15 黑龙江省齐齐哈尔市 联通
999 218.10.5.16 218.10.5.16 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 文明网吧
1000 218.10.5.17 218.10.5.18 黑龙江省齐齐哈尔市 联通