ip地址查询

河南省IP地址列表

河南省网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.192.0.0 1.192.156.255 河南省郑州市 电信
2 1.192.157.0 1.192.157.255 河南省郑州市登封市 电信
3 1.192.158.0 1.192.198.255 河南省郑州市 电信
4 1.192.199.0 1.192.199.255 河南省郑州市荥阳县 电信
5 1.192.200.0 1.192.203.255 河南省郑州市 电信
6 1.192.204.0 1.192.204.255 河南省郑州市荥阳市 电信
7 1.192.205.0 1.192.217.129 河南省郑州市 电信
8 1.192.217.130 1.192.217.130 河南省郑州市 河南公路港务局集团有限公司
9 1.192.217.131 1.193.65.255 河南省郑州市 电信
10 1.193.66.0 1.193.114.255 河南省开封市 电信
11 1.193.115.0 1.193.115.255 河南省开封市尉氏县 电信
12 1.193.116.0 1.193.127.255 河南省开封市 电信
13 1.193.128.0 1.193.244.255 河南省洛阳市 电信
14 1.193.245.0 1.193.245.255 河南省洛阳市西工区 电信
15 1.193.246.0 1.193.255.255 河南省洛阳市 电信
16 1.194.0.0 1.194.27.255 河南省平顶山市 电信
17 1.194.28.0 1.194.28.255 河南省平顶山市新华区 电信
18 1.194.29.0 1.194.36.255 河南省平顶山市 电信
19 1.194.37.0 1.194.37.255 河南省平顶山市新华区 电信
20 1.194.38.0 1.194.95.255 河南省平顶山市 电信
21 1.194.96.0 1.194.107.255 河南省周口市 电信
22 1.194.108.0 1.194.108.255 河南省周口市郸城县 电信
23 1.194.109.0 1.194.111.255 河南省周口市 电信
24 1.194.112.0 1.194.127.255 河南省驻马店市 电信
25 1.194.128.0 1.194.134.255 河南省开封市 电信
26 1.194.135.0 1.194.135.255 河南省开封市通许县 电信
27 1.194.136.0 1.194.150.255 河南省开封市 电信
28 1.194.151.0 1.194.151.255 河南省开封市杞县 电信
29 1.194.152.0 1.194.175.255 河南省开封市 电信
30 1.194.176.0 1.194.176.255 河南省开封市杞县 电信
31 1.194.177.0 1.194.180.255 河南省开封市 电信
32 1.194.181.0 1.194.181.255 河南省开封市兰考县 电信
33 1.194.182.0 1.194.191.255 河南省开封市 电信
34 1.194.192.0 1.194.235.255 河南省安阳市 电信
35 1.194.236.0 1.194.236.255 河南省安阳市汤阴县 电信
36 1.194.237.0 1.194.238.255 河南省安阳市 电信
37 1.194.239.0 1.194.239.255 河南省安阳市汤阴县 电信
38 1.194.240.0 1.194.250.255 河南省安阳市 电信
39 1.194.251.0 1.194.251.255 河南省安阳市汤阴县 电信
40 1.194.252.0 1.194.253.255 河南省安阳市 电信
41 1.194.254.0 1.194.255.255 河南省安阳市汤阴县 电信
42 1.195.0.0 1.195.30.255 河南省新乡市 电信
43 1.195.31.0 1.195.31.255 河南省新乡市原阳县 电信
44 1.195.32.0 1.195.50.255 河南省新乡市 电信
45 1.195.51.0 1.195.51.255 河南省新乡市长垣县 电信
46 1.195.52.0 1.195.63.255 河南省新乡市 电信
47 1.195.64.0 1.195.74.255 河南省焦作市 电信
48 1.195.75.0 1.195.75.255 河南省焦作市沁阳县 电信
49 1.195.76.0 1.195.99.255 河南省焦作市 电信
50 1.195.100.0 1.195.100.255 河南省焦作市山阳区 电信
51 1.195.101.0 1.195.101.255 河南省焦作市 电信
52 1.195.102.0 1.195.102.255 河南省焦作市博爱县 电信
53 1.195.103.0 1.195.110.255 河南省焦作市 电信
54 1.195.111.0 1.195.111.255 河南省三门峡市 电信
55 1.195.112.0 1.195.127.255 河南省焦作市 电信
56 1.195.128.0 1.195.128.255 河南省濮阳市 电信
57 1.195.129.0 1.195.129.255 河南省濮阳市清丰县 电信
58 1.195.130.0 1.195.176.255 河南省濮阳市 电信
59 1.195.177.0 1.195.180.255 河南省濮阳市清丰县 电信
60 1.195.181.0 1.195.191.255 河南省濮阳市 电信
61 1.195.192.0 1.195.192.255 河南省三门峡市卢氏县 电信
62 1.195.193.0 1.195.201.255 河南省三门峡市 电信
63 1.195.202.0 1.195.202.255 河南省三门峡市卢氏县 电信
64 1.195.203.0 1.195.255.255 河南省三门峡市 电信
65 1.196.0.0 1.196.31.255 河南省许昌市 电信
66 1.196.32.0 1.196.40.255 河南省三门峡市 电信
67 1.196.41.0 1.196.41.255 河南省三门峡市渑池县 电信
68 1.196.42.0 1.196.47.255 河南省三门峡市 电信
69 1.196.48.0 1.196.63.255 河南省新乡市 电信
70 1.196.64.0 1.196.77.255 河南省商丘市 电信
71 1.196.78.0 1.196.78.255 河南省商丘市睢县 电信
72 1.196.79.0 1.196.127.255 河南省商丘市 电信
73 1.196.128.0 1.196.129.255 河南省南阳市 电信
74 1.196.130.0 1.196.130.255 河南省南阳市邓州市 电信
75 1.196.131.0 1.196.133.255 河南省南阳市 电信
76 1.196.134.0 1.196.134.255 河南省南阳市方城县 电信
77 1.196.135.0 1.196.135.255 河南省南阳市镇平县 电信
78 1.196.136.0 1.196.138.255 河南省南阳市 电信
79 1.196.139.0 1.196.139.255 河南省南阳市邓州市 电信
80 1.196.140.0 1.196.159.255 河南省南阳市 电信
81 1.196.160.0 1.196.160.255 河南省洛阳市孟津县 电信
82 1.196.161.0 1.196.186.255 河南省洛阳市 电信
83 1.196.187.0 1.196.187.255 河南省洛阳市栾川县 电信
84 1.196.188.0 1.196.190.255 河南省洛阳市 电信
85 1.196.191.0 1.196.191.255 河南省洛阳市栾川县 电信
86 1.196.192.0 1.196.197.255 河南省信阳市 电信
87 1.196.198.0 1.196.198.255 河南省信阳市光山县 电信
88 1.196.199.0 1.196.204.255 河南省信阳市 电信
89 1.196.205.0 1.196.205.255 河南省信阳市商城县 电信
90 1.196.206.0 1.196.213.255 河南省信阳市 电信
91 1.196.214.0 1.196.214.255 河南省信阳市光山县 电信
92 1.196.215.0 1.196.223.255 河南省信阳市 电信
93 1.196.224.0 1.196.224.255 河南省信阳市潢川县 电信
94 1.196.225.0 1.196.227.255 河南省信阳市 电信
95 1.196.228.0 1.196.228.255 河南省信阳市商城县 电信
96 1.196.229.0 1.196.231.255 河南省信阳市 电信
97 1.196.232.0 1.196.232.255 河南省信阳市息县 电信
98 1.196.233.0 1.196.236.255 河南省信阳市 电信
99 1.196.237.0 1.196.237.255 河南省信阳市固始县 电信
100 1.196.238.0 1.196.241.255 河南省信阳市 电信
101 1.196.242.0 1.196.242.255 河南省信阳市潢川县 电信
102 1.196.243.0 1.196.255.255 河南省信阳市 电信
103 1.197.0.0 1.197.1.255 河南省鹤壁市 电信
104 1.197.2.0 1.197.2.255 河南省鹤壁市浚县 电信
105 1.197.3.0 1.197.31.255 河南省鹤壁市 电信
106 1.197.32.0 1.197.48.255 河南省许昌市 电信
107 1.197.49.0 1.197.49.255 河南省漯河市 电信
108 1.197.50.0 1.197.63.255 河南省许昌市 电信
109 1.197.64.0 1.197.64.255 河南省周口市 电信
110 1.197.65.0 1.197.65.255 河南省周口市郸城县 电信
111 1.197.66.0 1.197.68.255 河南省周口市 电信
112 1.197.69.0 1.197.69.255 河南省周口市郸城县 电信
113 1.197.70.0 1.197.71.255 河南省周口市 电信
114 1.197.72.0 1.197.72.255 河南省周口市鹿邑县 电信
115 1.197.73.0 1.197.73.255 河南省周口市商水县 电信
116 1.197.74.0 1.197.80.255 河南省周口市 电信
117 1.197.81.0 1.197.81.255 河南省周口市郸城县 电信
118 1.197.82.0 1.197.82.255 河南省周口市 电信
119 1.197.83.0 1.197.83.255 河南省周口市郸城县 电信
120 1.197.84.0 1.197.84.255 河南省周口市 电信
121 1.197.85.0 1.197.86.255 河南省周口市郸城县 电信
122 1.197.87.0 1.197.95.255 河南省周口市 电信
123 1.197.96.0 1.197.119.255 河南省驻马店市 电信
124 1.197.120.0 1.197.120.255 河南省驻马店市正阳县 电信
125 1.197.121.0 1.197.127.255 河南省驻马店市 电信
126 1.197.128.0 1.197.155.255 河南省许昌市 电信
127 1.197.156.0 1.197.156.255 河南省焦作市 电信
128 1.197.157.0 1.197.159.255 河南省许昌市 电信
129 1.197.160.0 1.197.168.255 河南省南阳市 电信
130 1.197.169.0 1.197.169.255 河南省南阳市新野县 电信
131 1.197.170.0 1.197.183.255 河南省南阳市 电信
132 1.197.184.0 1.197.184.255 河南省南阳市西峡县 电信
133 1.197.185.0 1.197.191.255 河南省南阳市 电信
134 1.197.192.0 1.197.202.255 河南省济源市 电信
135 1.197.203.0 1.197.207.255 河南省焦作市 电信
136 1.197.208.0 1.197.208.255 河南省安阳市 电信
137 1.197.209.0 1.197.209.255 河南省安阳市滑县 电信
138 1.197.210.0 1.197.211.255 河南省安阳市 电信
139 1.197.212.0 1.197.212.255 河南省安阳市滑县 电信
140 1.197.213.0 1.197.216.255 河南省安阳市 电信
141 1.197.217.0 1.197.217.255 河南省安阳市滑县 电信
142 1.197.218.0 1.197.220.255 河南省安阳市 电信
143 1.197.221.0 1.197.221.255 河南省安阳市滑县 电信
144 1.197.222.0 1.197.223.255 河南省安阳市 电信
145 1.197.224.0 1.197.224.255 河南省周口市商水县 电信
146 1.197.225.0 1.197.231.255 河南省周口市 电信
147 1.197.232.0 1.197.232.255 河南省周口市淮阳县 电信
148 1.197.233.0 1.197.238.255 河南省周口市 电信
149 1.197.239.0 1.197.239.255 河南省周口市扶沟县 电信
150 1.197.240.0 1.197.255.255 河南省漯河市 电信
151 1.198.0.0 1.198.255.255 河南省郑州市 电信
152 1.199.0.0 1.199.0.255 河南省周口市沈丘县 电信
153 1.199.1.0 1.199.14.255 河南省周口市 电信
154 1.199.15.0 1.199.15.255 河南省周口市郸城县 电信
155 1.199.16.0 1.199.23.255 河南省焦作市 电信
156 1.199.24.0 1.199.24.255 河南省新乡市 电信
157 1.199.25.0 1.199.25.255 河南省焦作市 电信
158 1.199.26.0 1.199.26.255 河南省济源市 电信
159 1.199.27.0 1.199.31.255 河南省焦作市 电信
160 1.199.32.0 1.199.47.255 河南省漯河市 电信
161 1.199.48.0 1.199.49.255 河南省安阳市 电信
162 1.199.50.0 1.199.50.255 河南省安阳市内黄县 电信
163 1.199.51.0 1.199.63.255 河南省安阳市 电信
164 1.199.64.0 1.199.98.255 河南省新乡市 电信
165 1.199.99.0 1.199.99.255 河南省新乡市原阳县 电信
166 1.199.100.0 1.199.126.255 河南省新乡市 电信
167 1.199.127.0 1.199.127.255 河南省新乡市延津县 电信
168 1.199.128.0 1.199.129.255 河南省驻马店市确山县 电信
169 1.199.130.0 1.199.132.255 河南省驻马店市 电信
170 1.199.133.0 1.199.133.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
171 1.199.134.0 1.199.141.255 河南省驻马店市 电信
172 1.199.142.0 1.199.142.255 河南省驻马店市西平县 电信
173 1.199.143.0 1.199.143.255 河南省驻马店市 电信
174 1.199.144.0 1.199.144.255 河南省驻马店市西平县 电信
175 1.199.145.0 1.199.146.255 河南省驻马店市 电信
176 1.199.147.0 1.199.148.255 河南省驻马店市西平县 电信
177 1.199.149.0 1.199.153.255 河南省驻马店市 电信
178 1.199.154.0 1.199.154.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
179 1.199.155.0 1.199.155.255 河南省驻马店市 电信
180 1.199.156.0 1.199.157.255 河南省驻马店市新蔡县 电信
181 1.199.158.0 1.199.159.255 河南省驻马店市 电信
182 1.199.160.0 1.199.160.255 河南省三门峡市卢氏县 电信
183 1.199.161.0 1.199.161.255 河南省三门峡市 电信
184 1.199.162.0 1.199.162.255 河南省三门峡市灵宝市 电信
185 1.199.163.0 1.199.165.255 河南省三门峡市 电信
186 1.199.166.0 1.199.166.255 河南省三门峡市灵宝市 电信
187 1.199.167.0 1.199.191.255 河南省三门峡市 电信
188 1.199.192.0 1.199.235.255 河南省洛阳市 电信
189 1.199.236.0 1.199.236.255 河南省洛阳市孟津县 电信
190 1.199.237.0 1.199.245.255 河南省洛阳市 电信
191 1.199.246.0 1.199.246.255 河南省洛阳市栾川县 电信
192 1.199.247.0 1.199.248.255 河南省洛阳市 电信
193 1.199.249.0 1.199.249.255 河南省洛阳市嵩县 电信
194 1.199.250.0 1.199.253.255 河南省洛阳市 电信
195 1.199.254.0 1.199.254.255 河南省洛阳市栾川县 电信
196 1.199.255.0 1.199.255.255 河南省洛阳市 电信
197 27.50.128.0 27.50.255.255 河南省新乡市 新飞金信BGP机房
198 36.99.0.0 36.99.31.255 河南省洛阳市 电信
199 36.99.32.0 36.99.63.255 河南省焦作市 电信
200 36.99.64.0 36.99.191.255 河南省 电信
201 36.99.192.0 36.99.255.255 河南省郑州市 电信
202 39.162.0.0 39.162.255.255 河南省郑州市 移动
203 39.163.0.0 39.163.191.255 河南省 移动
204 39.163.192.0 39.163.255.255 河南省焦作市 移动
205 39.164.0.0 39.164.127.255 河南省郑州市 移动
206 39.164.128.0 39.164.255.255 河南省濮阳市 移动
207 39.165.0.0 39.165.63.255 河南省 移动
208 39.165.64.0 39.165.127.255 河南省新乡市 移动
209 39.165.128.0 39.165.255.255 河南省 移动
210 42.1.128.0 42.1.255.255 河南省郑州市 新飞金信计算机有限公司
211 42.51.0.0 42.51.255.255 河南省郑州市 河南电联通信技术有限公司
212 42.224.0.0 42.224.31.255 河南省洛阳市 联通
213 42.224.32.0 42.224.32.255 河南省洛阳市新安县 联通
214 42.224.33.0 42.224.35.255 河南省洛阳市 联通
215 42.224.36.0 42.224.36.255 河南省洛阳市新安县 联通
216 42.224.37.0 42.224.66.255 河南省洛阳市 联通
217 42.224.67.0 42.224.67.255 河南省洛阳市洛宁县 联通
218 42.224.68.0 42.224.74.255 河南省洛阳市 联通
219 42.224.75.0 42.224.75.255 河南省洛阳市吉利区 联通
220 42.224.76.0 42.224.78.255 河南省洛阳市 联通
221 42.224.79.0 42.224.79.255 河南省洛阳市偃师市 联通
222 42.224.80.0 42.224.99.255 河南省洛阳市 联通
223 42.224.100.0 42.224.100.255 河南省洛阳市汝阳县 联通
224 42.224.101.0 42.224.128.255 河南省洛阳市 联通
225 42.224.129.0 42.224.129.255 河南省洛阳市孟津县 联通
226 42.224.130.0 42.224.255.255 河南省洛阳市 联通
227 42.225.0.0 42.225.1.255 河南省驻马店市 联通
228 42.225.2.0 42.225.2.255 河南省驻马店市正阳县 联通
229 42.225.3.0 42.225.4.255 河南省驻马店市 联通
230 42.225.5.0 42.225.5.255 河南省驻马店市正阳县 联通
231 42.225.6.0 42.225.18.255 河南省驻马店市 联通
232 42.225.19.0 42.225.19.255 河南省驻马店市新蔡县 联通
233 42.225.20.0 42.225.58.255 河南省驻马店市 联通
234 42.225.59.0 42.225.59.255 河南省驻马店市汝南县 联通
235 42.225.60.0 42.225.63.255 河南省驻马店市 联通
236 42.225.64.0 42.225.150.255 河南省平顶山市 联通
237 42.225.151.0 42.225.151.255 河南省平顶山市汝州市 联通
238 42.225.152.0 42.225.152.255 河南省平顶山市舞钢区 联通
239 42.225.153.0 42.225.191.255 河南省平顶山市 联通
240 42.225.192.0 42.225.209.255 河南省商丘市 联通
241 42.225.210.0 42.225.210.255 河南省商丘市宁陵县 联通
242 42.225.211.0 42.225.227.255 河南省商丘市 联通
243 42.225.228.0 42.225.228.255 河南省商丘市宁陵县 联通
244 42.225.229.0 42.225.235.255 河南省商丘市 联通
245 42.225.236.0 42.225.236.255 河南省商丘市睢县 联通
246 42.225.237.0 42.225.237.255 河南省商丘市民权县 联通
247 42.225.238.0 42.225.240.255 河南省商丘市 联通
248 42.225.241.0 42.225.242.255 河南省商丘市民权县 联通
249 42.225.243.0 42.225.247.255 河南省商丘市 联通
250 42.225.248.0 42.225.248.255 河南省商丘市夏邑县 联通
251 42.225.249.0 42.225.254.255 河南省商丘市 联通
252 42.225.255.0 42.225.255.255 河南省商丘市夏邑县 联通
253 42.226.0.0 42.226.0.255 河南省新乡市辉县市 联通
254 42.226.1.0 42.226.2.255 河南省新乡市 联通
255 42.226.3.0 42.226.3.255 河南省新乡市辉县市 联通
256 42.226.4.0 42.226.6.255 河南省新乡市 联通
257 42.226.7.0 42.226.9.255 河南省新乡市辉县市 联通
258 42.226.10.0 42.226.37.255 河南省新乡市 联通
259 42.226.38.0 42.226.38.255 河南省新乡市长垣县 联通
260 42.226.39.0 42.226.78.255 河南省新乡市 联通
261 42.226.79.0 42.226.79.255 河南省新乡市长垣县 联通
262 42.226.80.0 42.226.112.255 河南省新乡市 联通
263 42.226.113.0 42.226.113.255 河南省新乡市延津县 联通
264 42.226.114.0 42.226.117.255 河南省新乡市 联通
265 42.226.118.0 42.226.118.255 河南省新乡市延津县 联通
266 42.226.119.0 42.226.127.255 河南省新乡市 联通
267 42.226.128.0 42.226.255.255 河南省焦作市 联通
268 42.227.0.0 42.227.1.255 河南省周口市鹿邑县 联通
269 42.227.2.0 42.227.16.255 河南省周口市 联通
270 42.227.17.0 42.227.17.255 河南省周口市商水县 联通
271 42.227.18.0 42.227.54.255 河南省周口市 联通
272 42.227.55.0 42.227.55.255 河南省周口市商水县 联通
273 42.227.56.0 42.227.63.255 河南省周口市 联通
274 42.227.64.0 42.227.127.255 河南省郑州市 联通
275 42.227.128.0 42.227.128.255 河南省南阳市镇平县 联通
276 42.227.129.0 42.227.129.255 河南省南阳市 联通
277 42.227.130.0 42.227.130.255 河南省南阳市镇平县 联通
278 42.227.131.0 42.227.133.255 河南省南阳市 联通
279 42.227.134.0 42.227.134.255 河南省南阳市镇平县 联通
280 42.227.135.0 42.227.139.255 河南省南阳市 联通
281 42.227.140.0 42.227.140.255 河南省南阳市方城县 联通
282 42.227.141.0 42.227.141.255 河南省南阳市 联通
283 42.227.142.0 42.227.143.255 河南省南阳市方城县 联通
284 42.227.144.0 42.227.147.255 河南省南阳市 联通
285 42.227.148.0 42.227.148.255 河南省南阳市内乡县 联通
286 42.227.149.0 42.227.183.255 河南省南阳市 联通
287 42.227.184.0 42.227.185.255 河南省南阳市唐河县 联通
288 42.227.186.0 42.227.190.255 河南省南阳市 联通
289 42.227.191.0 42.227.191.255 河南省南阳市唐河县 联通
290 42.227.192.0 42.227.193.255 河南省信阳市 联通
291 42.227.194.0 42.227.194.255 河南省信阳市固始县 联通
292 42.227.195.0 42.227.207.255 河南省信阳市 联通
293 42.227.208.0 42.227.208.255 河南省信阳市固始县 联通
294 42.227.209.0 42.227.209.255 河南省信阳市 联通
295 42.227.210.0 42.227.211.255 河南省信阳市固始县 联通
296 42.227.212.0 42.227.223.255 河南省信阳市 联通
297 42.227.224.0 42.227.224.255 河南省信阳市淮滨县 联通
298 42.227.225.0 42.227.250.255 河南省信阳市 联通
299 42.227.251.0 42.227.251.255 河南省信阳市固始县 联通
300 42.227.252.0 42.227.255.255 河南省信阳市 联通
301 42.228.0.0 42.228.6.93 河南省郑州市 联通
302 42.228.6.94 42.228.6.94 河南省郑州市 卧龙游乐设备有限公司
303 42.228.6.95 42.228.255.255 河南省郑州市 联通
304 42.229.0.0 42.229.24.255 河南省新乡市 联通
305 42.229.25.0 42.229.25.255 河南省新乡市延津县 联通
306 42.229.26.0 42.229.40.255 河南省新乡市 联通
307 42.229.41.0 42.229.41.255 河南省新乡市延津县 联通
308 42.229.42.0 42.229.67.255 河南省新乡市 联通
309 42.229.68.0 42.229.68.255 河南省新乡市辉县市 联通
310 42.229.69.0 42.229.73.255 河南省新乡市 联通
311 42.229.74.0 42.229.74.255 河南省新乡市辉县市 联通
312 42.229.75.0 42.229.75.255 河南省新乡市 联通
313 42.229.76.0 42.229.77.255 河南省新乡市辉县市 联通
314 42.229.78.0 42.229.81.255 河南省新乡市 联通
315 42.229.82.0 42.229.82.255 河南省新乡市获嘉县 联通
316 42.229.83.0 42.229.86.255 河南省新乡市 联通
317 42.229.87.0 42.229.87.255 河南省新乡市获嘉县 联通
318 42.229.88.0 42.229.88.255 河南省新乡市原阳县 联通
319 42.229.89.0 42.229.90.255 河南省新乡市 联通
320 42.229.91.0 42.229.91.255 河南省新乡市原阳县 联通
321 42.229.92.0 42.229.127.255 河南省新乡市 联通
322 42.229.128.0 42.229.128.255 河南省安阳市 联通
323 42.229.129.0 42.229.129.255 河南省安阳市滑县 联通
324 42.229.130.0 42.229.140.255 河南省安阳市 联通
325 42.229.141.0 42.229.141.255 河南省安阳市滑县 联通
326 42.229.142.0 42.229.143.255 河南省安阳市 联通
327 42.229.144.0 42.229.144.255 河南省安阳市林州市 联通
328 42.229.145.0 42.229.147.255 河南省安阳市 联通
329 42.229.148.0 42.229.148.255 河南省安阳市林州市 联通
330 42.229.149.0 42.229.149.255 河南省安阳市 联通
331 42.229.150.0 42.229.151.255 河南省安阳市林州市 联通
332 42.229.152.0 42.229.156.255 河南省安阳市 联通
333 42.229.157.0 42.229.157.255 河南省安阳市林州市 联通
334 42.229.158.0 42.229.191.255 河南省安阳市 联通
335 42.229.192.0 42.229.199.255 河南省南阳市 联通
336 42.229.200.0 42.229.200.255 河南省南阳市邓州市 联通
337 42.229.201.0 42.229.201.255 河南省南阳市 联通
338 42.229.202.0 42.229.203.255 河南省南阳市邓州市 联通
339 42.229.204.0 42.229.205.255 河南省南阳市 联通
340 42.229.206.0 42.229.206.255 河南省南阳市邓州市 联通
341 42.229.207.0 42.229.233.255 河南省南阳市 联通
342 42.229.234.0 42.229.234.255 河南省南阳市邓州市 联通
343 42.229.235.0 42.229.244.255 河南省南阳市 联通
344 42.229.245.0 42.229.245.255 河南省南阳市邓州市 联通
345 42.229.246.0 42.229.255.255 河南省南阳市 联通
346 42.230.0.0 42.230.31.255 河南省鹤壁市 联通
347 42.230.32.0 42.230.191.255 河南省安阳市 联通
348 42.230.192.0 42.230.255.255 河南省信阳市 联通
349 42.231.0.0 42.231.63.255 河南省郑州市 联通
350 42.231.64.0 42.231.127.255 河南省商丘市 联通
351 42.231.128.0 42.231.131.162 河南省南阳市 联通
352 42.231.131.163 42.231.131.163 河南省南阳市 南阳理工学院大学生创新基地
353 42.231.131.164 42.231.169.255 河南省南阳市 联通
354 42.231.170.0 42.231.170.255 河南省南阳市内乡县 联通
355 42.231.171.0 42.231.191.255 河南省南阳市 联通
356 42.231.192.0 42.231.194.255 河南省安阳市 联通
357 42.231.195.0 42.231.195.255 河南省安阳市内黄县 联通
358 42.231.196.0 42.231.226.255 河南省安阳市 联通
359 42.231.227.0 42.231.227.255 河南省安阳市滑县 联通
360 42.231.228.0 42.231.228.255 河南省安阳市 联通
361 42.231.229.0 42.231.229.255 河南省安阳市滑县 联通
362 42.231.230.0 42.231.255.255 河南省安阳市 联通
363 42.232.0.0 42.232.31.255 河南省 联通
364 42.232.32.0 42.232.32.255 河南省焦作市 联通
365 42.232.33.0 42.232.33.255 河南省焦作市孟州市 联通
366 42.232.34.0 42.232.41.255 河南省焦作市 联通
367 42.232.42.0 42.232.42.255 河南省焦作市孟州市 联通
368 42.232.43.0 42.232.63.255 河南省焦作市 联通
369 42.232.64.0 42.232.94.255 河南省南阳市 联通
370 42.232.95.0 42.232.95.255 河南省南阳市内乡县 联通
371 42.232.96.0 42.232.127.255 河南省南阳市 联通
372 42.232.128.0 42.232.176.255 河南省许昌市 联通
373 42.232.177.0 42.232.177.255 河南省许昌市禹州市 联通
374 42.232.178.0 42.232.181.255 河南省许昌市 联通
375 42.232.182.0 42.232.182.255 河南省许昌市禹州市 联通
376 42.232.183.0 42.232.194.255 河南省许昌市 联通
377 42.232.195.0 42.232.195.255 河南省许昌市鄢陵县 联通
378 42.232.196.0 42.232.243.255 河南省许昌市 联通
379 42.232.244.0 42.232.255.255 河南省鹤壁市 联通
380 42.233.0.0 42.233.0.255 河南省新乡市延津县 联通
381 42.233.1.0 42.233.24.255 河南省新乡市 联通
382 42.233.25.0 42.233.25.255 河南省新乡市长垣县 联通
383 42.233.26.0 42.233.27.255 河南省新乡市 联通
384 42.233.28.0 42.233.28.255 河南省新乡市长垣县 联通
385 42.233.29.0 42.233.31.255 河南省新乡市 联通
386 42.233.32.0 42.233.130.255 河南省安阳市 联通
387 42.233.131.0 42.233.131.255 河南省安阳市林州市 联通
388 42.233.132.0 42.233.151.255 河南省安阳市 联通
389 42.233.152.0 42.233.152.255 河南省安阳市滑县 联通
390 42.233.153.0 42.233.153.255 河南省安阳市 联通
391 42.233.154.0 42.233.154.255 河南省安阳市滑县 联通
392 42.233.155.0 42.233.159.255 河南省安阳市 联通
393 42.233.160.0 42.233.160.255 河南省安阳市内黄县 联通
394 42.233.161.0 42.233.161.255 河南省安阳市 联通
395 42.233.162.0 42.233.162.255 河南省安阳市内黄县 联通
396 42.233.163.0 42.233.179.255 河南省安阳市 联通
397 42.233.180.0 42.233.180.255 河南省安阳市滑县 联通
398 42.233.181.0 42.233.191.255 河南省安阳市 联通
399 42.233.192.0 42.233.220.255 河南省平顶山市 联通
400 42.233.221.0 42.233.221.255 河南省平顶山市叶县 联通
401 42.233.222.0 42.233.232.255 河南省平顶山市 联通
402 42.233.233.0 42.233.233.255 河南省平顶山市汝州市 联通
403 42.233.234.0 42.233.255.255 河南省平顶山市 联通
404 42.234.0.0 42.234.24.255 河南省焦作市 联通
405 42.234.25.0 42.234.25.255 河南省焦作市沁阳县 联通
406 42.234.26.0 42.234.63.255 河南省焦作市 联通
407 42.234.64.0 42.234.127.255 河南省南阳市 联通
408 42.234.128.0 42.234.255.255 河南省安阳市 联通
409 42.235.0.0 42.235.20.255 河南省商丘市 联通
410 42.235.21.0 42.235.21.255 河南省商丘市永城市 联通
411 42.235.22.0 42.235.63.255 河南省商丘市 联通
412 42.235.64.0 42.235.127.255 河南省洛阳市 联通
413 42.235.128.0 42.235.255.255 河南省 联通
414 42.236.0.0 42.236.3.255 河南省郑州市 联通
415 42.236.4.0 42.236.4.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
416 42.236.5.0 42.236.6.255 河南省郑州市 联通
417 42.236.7.0 42.236.7.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点(BGP)
418 42.236.8.0 42.236.9.255 河南省郑州市 联通
419 42.236.10.0 42.236.10.255 河南省郑州市 北京奇虎科技有限公司联通CDN节点
420 42.236.11.0 42.236.12.129 河南省郑州市 联通
421 42.236.12.130 42.236.12.190 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
422 42.236.12.191 42.236.13.134 河南省郑州市 联通
423 42.236.13.135 42.236.13.147 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
424 42.236.13.148 42.236.13.152 河南省郑州市 联通
425 42.236.13.153 42.236.13.165 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
426 42.236.13.166 42.236.13.170 河南省郑州市 联通
427 42.236.13.171 42.236.13.175 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
428 42.236.13.176 42.236.13.176 河南省郑州市 联通
429 42.236.13.177 42.236.13.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
430 42.236.13.183 42.236.13.198 河南省郑州市 联通
431 42.236.13.199 42.236.13.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
432 42.236.13.211 42.236.14.107 河南省郑州市 联通
433 42.236.14.108 42.236.14.117 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
434 42.236.14.118 42.236.14.134 河南省郑州市 联通
435 42.236.14.135 42.236.14.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
436 42.236.14.147 42.236.14.152 河南省郑州市 联通
437 42.236.14.153 42.236.14.158 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
438 42.236.14.159 42.236.14.159 河南省郑州市 联通
439 42.236.14.160 42.236.14.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
440 42.236.14.165 42.236.14.170 河南省郑州市 联通
441 42.236.14.171 42.236.14.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
442 42.236.14.183 42.236.14.198 河南省郑州市 联通
443 42.236.14.199 42.236.14.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
444 42.236.14.211 42.236.14.216 河南省郑州市 联通
445 42.236.14.217 42.236.14.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
446 42.236.14.229 42.236.14.235 河南省郑州市 联通
447 42.236.14.236 42.236.14.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
448 42.236.14.247 42.236.15.6 河南省郑州市 联通
449 42.236.15.7 42.236.15.18 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
450 42.236.15.19 42.236.15.24 河南省郑州市 联通
451 42.236.15.25 42.236.15.36 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
452 42.236.15.37 42.236.15.42 河南省郑州市 联通
453 42.236.15.43 42.236.15.54 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
454 42.236.15.55 42.236.15.70 河南省郑州市 联通
455 42.236.15.71 42.236.15.100 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
456 42.236.15.101 42.236.15.106 河南省郑州市 联通
457 42.236.15.107 42.236.15.118 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
458 42.236.15.119 42.236.15.134 河南省郑州市 联通
459 42.236.15.135 42.236.15.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
460 42.236.15.147 42.236.15.152 河南省郑州市 联通
461 42.236.15.153 42.236.15.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
462 42.236.15.165 42.236.15.170 河南省郑州市 联通
463 42.236.15.171 42.236.15.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
464 42.236.15.183 42.236.15.198 河南省郑州市 联通
465 42.236.15.199 42.236.15.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
466 42.236.15.211 42.236.15.216 河南省郑州市 联通
467 42.236.15.217 42.236.15.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
468 42.236.15.229 42.236.15.234 河南省郑州市 联通
469 42.236.15.235 42.236.15.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
470 42.236.15.247 42.236.16.6 河南省郑州市 联通
471 42.236.16.7 42.236.16.18 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
472 42.236.16.19 42.236.16.24 河南省郑州市 联通
473 42.236.16.25 42.236.16.36 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
474 42.236.16.37 42.236.16.43 河南省郑州市 联通
475 42.236.16.44 42.236.16.54 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
476 42.236.16.55 42.236.16.70 河南省郑州市 联通
477 42.236.16.71 42.236.16.82 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
478 42.236.16.83 42.236.16.88 河南省郑州市 联通
479 42.236.16.89 42.236.16.100 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
480 42.236.16.101 42.236.16.106 河南省郑州市 联通
481 42.236.16.107 42.236.16.118 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
482 42.236.16.119 42.236.16.134 河南省郑州市 联通
483 42.236.16.135 42.236.16.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
484 42.236.16.147 42.236.16.152 河南省郑州市 联通
485 42.236.16.153 42.236.16.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
486 42.236.16.165 42.236.16.170 河南省郑州市 联通
487 42.236.16.171 42.236.16.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
488 42.236.16.183 42.236.16.198 河南省郑州市 联通
489 42.236.16.199 42.236.16.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
490 42.236.16.229 42.236.16.234 河南省郑州市 联通
491 42.236.16.235 42.236.16.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
492 42.236.16.247 42.236.17.6 河南省郑州市 联通
493 42.236.17.7 42.236.17.18 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
494 42.236.17.19 42.236.17.34 河南省郑州市 联通
495 42.236.17.35 42.236.17.46 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
496 42.236.17.47 42.236.17.70 河南省郑州市 联通
497 42.236.17.71 42.236.17.82 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
498 42.236.17.83 42.236.17.98 河南省郑州市 联通
499 42.236.17.99 42.236.17.110 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
500 42.236.17.111 42.236.17.134 河南省郑州市 联通
501 42.236.17.135 42.236.17.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
502 42.236.17.147 42.236.17.152 河南省郑州市 联通
503 42.236.17.153 42.236.17.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
504 42.236.17.165 42.236.17.170 河南省郑州市 联通
505 42.236.17.171 42.236.17.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
506 42.236.17.183 42.236.17.198 河南省郑州市 联通
507 42.236.17.199 42.236.17.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
508 42.236.17.211 42.236.17.216 河南省郑州市 联通
509 42.236.17.217 42.236.17.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
510 42.236.17.229 42.236.17.234 河南省郑州市 联通
511 42.236.17.235 42.236.17.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
512 42.236.17.247 42.236.18.255 河南省郑州市 联通
513 42.236.19.0 42.236.19.255 河南省郑州市 北京爱奇艺科技有限公司联通节点
514 42.236.20.0 42.236.46.65 河南省郑州市 联通
515 42.236.46.66 42.236.46.124 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
516 42.236.46.125 42.236.48.6 河南省郑州市 联通
517 42.236.48.7 42.236.48.14 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
518 42.236.48.15 42.236.48.24 河南省郑州市 联通
519 42.236.48.25 42.236.48.33 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
520 42.236.48.34 42.236.48.42 河南省郑州市 联通
521 42.236.48.43 42.236.48.51 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
522 42.236.48.52 42.236.48.70 河南省郑州市 联通
523 42.236.48.71 42.236.48.79 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
524 42.236.48.80 42.236.48.88 河南省郑州市 联通
525 42.236.48.89 42.236.48.97 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
526 42.236.48.98 42.236.48.106 河南省郑州市 联通
527 42.236.48.107 42.236.48.115 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
528 42.236.48.116 42.236.48.134 河南省郑州市 联通
529 42.236.48.135 42.236.48.143 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
530 42.236.48.144 42.236.48.152 河南省郑州市 联通
531 42.236.48.153 42.236.48.161 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
532 42.236.48.162 42.236.48.170 河南省郑州市 联通
533 42.236.48.171 42.236.48.179 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
534 42.236.48.180 42.236.48.198 河南省郑州市 联通
535 42.236.48.199 42.236.48.207 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
536 42.236.48.208 42.236.48.216 河南省郑州市 联通
537 42.236.48.217 42.236.48.225 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
538 42.236.48.226 42.236.48.234 河南省郑州市 联通
539 42.236.48.235 42.236.48.243 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
540 42.236.48.244 42.236.49.6 河南省郑州市 联通
541 42.236.49.7 42.236.49.15 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
542 42.236.49.16 42.236.49.24 河南省郑州市 联通
543 42.236.49.25 42.236.49.51 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
544 42.236.49.52 42.236.49.70 河南省郑州市 联通
545 42.236.49.71 42.236.49.79 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
546 42.236.49.80 42.236.49.88 河南省郑州市 联通
547 42.236.49.89 42.236.49.97 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
548 42.236.49.98 42.236.49.106 河南省郑州市 联通
549 42.236.49.107 42.236.49.115 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
550 42.236.49.116 42.236.49.134 河南省郑州市 联通
551 42.236.49.135 42.236.49.142 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
552 42.236.49.143 42.236.49.152 河南省郑州市 联通
553 42.236.49.153 42.236.49.161 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
554 42.236.49.162 42.236.49.170 河南省郑州市 联通
555 42.236.49.171 42.236.49.179 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
556 42.236.49.180 42.236.49.198 河南省郑州市 联通
557 42.236.49.199 42.236.49.207 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
558 42.236.49.208 42.236.49.216 河南省郑州市 联通
559 42.236.49.217 42.236.49.225 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
560 42.236.49.226 42.236.49.234 河南省郑州市 联通
561 42.236.49.235 42.236.49.243 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
562 42.236.49.244 42.236.50.6 河南省郑州市 联通
563 42.236.50.7 42.236.50.14 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
564 42.236.50.15 42.236.50.34 河南省郑州市 联通
565 42.236.50.35 42.236.50.43 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
566 42.236.50.44 42.236.50.70 河南省郑州市 联通
567 42.236.50.71 42.236.50.78 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
568 42.236.50.79 42.236.50.98 河南省郑州市 联通
569 42.236.50.99 42.236.50.107 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
570 42.236.50.108 42.236.50.134 河南省郑州市 联通
571 42.236.50.135 42.236.50.143 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
572 42.236.50.144 42.236.50.152 河南省郑州市 联通
573 42.236.50.153 42.236.50.161 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
574 42.236.50.162 42.236.50.170 河南省郑州市 联通
575 42.236.50.171 42.236.50.178 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
576 42.236.50.179 42.236.50.198 河南省郑州市 联通
577 42.236.50.199 42.236.50.207 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
578 42.236.50.208 42.236.50.216 河南省郑州市 联通
579 42.236.50.217 42.236.50.225 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
580 42.236.50.226 42.236.50.235 河南省郑州市 联通
581 42.236.50.236 42.236.50.241 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
582 42.236.50.242 42.236.51.6 河南省郑州市 联通
583 42.236.51.7 42.236.51.19 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
584 42.236.51.20 42.236.51.24 河南省郑州市 联通
585 42.236.51.25 42.236.51.56 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
586 42.236.51.57 42.236.51.70 河南省郑州市 联通
587 42.236.51.71 42.236.51.84 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
588 42.236.51.85 42.236.51.88 河南省郑州市 联通
589 42.236.51.89 42.236.51.102 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
590 42.236.51.103 42.236.51.106 河南省郑州市 联通
591 42.236.51.107 42.236.51.120 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
592 42.236.51.121 42.236.51.134 河南省郑州市 联通
593 42.236.51.135 42.236.51.148 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
594 42.236.51.149 42.236.51.152 河南省郑州市 联通
595 42.236.51.153 42.236.51.184 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
596 42.236.51.185 42.236.51.198 河南省郑州市 联通
597 42.236.51.199 42.236.51.212 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
598 42.236.51.213 42.236.51.216 河南省郑州市 联通
599 42.236.51.217 42.236.51.230 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
600 42.236.51.231 42.236.51.234 河南省郑州市 联通
601 42.236.51.235 42.236.51.248 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
602 42.236.51.249 42.236.52.6 河南省郑州市 联通
603 42.236.52.7 42.236.52.20 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
604 42.236.52.21 42.236.52.24 河南省郑州市 联通
605 42.236.52.25 42.236.52.38 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
606 42.236.52.39 42.236.52.42 河南省郑州市 联通
607 42.236.52.43 42.236.52.56 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
608 42.236.52.57 42.236.52.70 河南省郑州市 联通
609 42.236.52.71 42.236.52.79 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
610 42.236.52.80 42.236.52.80 河南省郑州市 联通
611 42.236.52.81 42.236.52.102 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
612 42.236.52.103 42.236.52.106 河南省郑州市 联通
613 42.236.52.107 42.236.52.120 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
614 42.236.52.121 42.236.52.134 河南省郑州市 联通
615 42.236.52.135 42.236.52.147 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
616 42.236.52.148 42.236.52.152 河南省郑州市 联通
617 42.236.52.153 42.236.52.166 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
618 42.236.52.167 42.236.52.170 河南省郑州市 联通
619 42.236.52.171 42.236.52.212 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
620 42.236.52.213 42.236.52.216 河南省郑州市 联通
621 42.236.52.217 42.236.52.230 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
622 42.236.52.231 42.236.52.234 河南省郑州市 联通
623 42.236.52.235 42.236.52.248 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
624 42.236.52.249 42.236.53.6 河南省郑州市 联通
625 42.236.53.7 42.236.53.20 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
626 42.236.53.21 42.236.53.24 河南省郑州市 联通
627 42.236.53.25 42.236.53.38 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
628 42.236.53.39 42.236.53.42 河南省郑州市 联通
629 42.236.53.43 42.236.53.56 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
630 42.236.53.57 42.236.53.70 河南省郑州市 联通
631 42.236.53.71 42.236.53.84 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
632 42.236.53.85 42.236.53.88 河南省郑州市 联通
633 42.236.53.89 42.236.53.102 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
634 42.236.53.103 42.236.53.106 河南省郑州市 联通
635 42.236.53.107 42.236.53.120 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
636 42.236.53.121 42.236.53.134 河南省郑州市 联通
637 42.236.53.135 42.236.53.148 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
638 42.236.53.149 42.236.53.152 河南省郑州市 联通
639 42.236.53.153 42.236.53.166 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
640 42.236.53.167 42.236.53.170 河南省郑州市 联通
641 42.236.53.171 42.236.53.178 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
642 42.236.53.179 42.236.53.181 河南省郑州市 联通
643 42.236.53.182 42.236.53.184 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
644 42.236.53.185 42.236.54.1 河南省郑州市 联通
645 42.236.54.2 42.236.54.62 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
646 42.236.54.63 42.236.55.1 河南省郑州市 联通
647 42.236.55.2 42.236.55.60 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
648 42.236.55.61 42.236.70.255 河南省郑州市 联通
649 42.236.71.0 42.236.71.255 河南省郑州市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
650 42.236.72.0 42.236.72.255 河南省郑州市 加速乐联通CDN节点
651 42.236.73.0 42.236.99.1 河南省郑州市 联通
652 42.236.99.2 42.236.99.92 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
653 42.236.99.93 42.236.99.129 河南省郑州市 联通
654 42.236.99.130 42.236.99.190 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
655 42.236.99.191 42.236.99.193 河南省郑州市 联通
656 42.236.99.194 42.236.99.254 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
657 42.236.99.255 42.236.101.193 河南省郑州市 联通
658 42.236.101.194 42.236.101.252 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
659 42.236.101.253 42.236.102.1 河南省郑州市 联通
660 42.236.102.2 42.236.103.85 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
661 42.236.103.86 42.236.103.105 河南省郑州市 联通
662 42.236.103.106 42.236.103.125 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
663 42.236.103.126 42.237.191.255 河南省郑州市 联通
664 42.237.192.0 42.237.255.255 河南省 联通
665 42.238.0.0 42.238.31.255 河南省漯河市 联通
666 42.238.32.0 42.238.63.255 河南省 联通
667 42.238.64.0 42.238.127.255 河南省濮阳市 联通
668 42.238.128.0 42.238.191.255 河南省商丘市 联通
669 42.238.192.0 42.238.255.255 河南省焦作市 联通
670 42.239.0.0 42.239.63.255 河南省商丘市 联通
671 42.239.64.0 42.239.64.255 河南省商丘市睢县 联通
672 42.239.65.0 42.239.67.255 河南省商丘市 联通
673 42.239.68.0 42.239.68.255 河南省商丘市睢县 联通
674 42.239.69.0 42.239.76.255 河南省商丘市 联通
675 42.239.77.0 42.239.77.255 河南省商丘市宁陵县 联通
676 42.239.78.0 42.239.85.255 河南省商丘市 联通
677 42.239.86.0 42.239.86.255 河南省商丘市柘城县 联通
678 42.239.87.0 42.239.89.255 河南省商丘市 联通
679 42.239.90.0 42.239.91.255 河南省商丘市虞城县 联通
680 42.239.92.0 42.239.98.255 河南省商丘市 联通
681 42.239.99.0 42.239.99.255 河南省商丘市睢县 联通
682 42.239.100.0 42.239.120.255 河南省商丘市 联通
683 42.239.121.0 42.239.121.255 河南省商丘市柘城县 联通
684 42.239.122.0 42.239.135.255 河南省商丘市 联通
685 42.239.136.0 42.239.136.255 河南省商丘市夏邑县 联通
686 42.239.137.0 42.239.138.255 河南省商丘市 联通
687 42.239.139.0 42.239.139.255 河南省商丘市夏邑县 联通
688 42.239.140.0 42.239.143.255 河南省商丘市 联通
689 42.239.144.0 42.239.144.255 河南省商丘市永城市 联通
690 42.239.145.0 42.239.147.255 河南省商丘市 联通
691 42.239.148.0 42.239.149.255 河南省商丘市柘城县 联通
692 42.239.150.0 42.239.157.255 河南省商丘市 联通
693 42.239.158.0 42.239.158.255 河南省商丘市民权县 联通
694 42.239.159.0 42.239.162.255 河南省商丘市 联通
695 42.239.163.0 42.239.163.255 河南省商丘市柘城县 联通
696 42.239.164.0 42.239.165.255 河南省商丘市 联通
697 42.239.166.0 42.239.166.255 河南省商丘市宁陵县 联通
698 42.239.167.0 42.239.183.255 河南省商丘市 联通
699 42.239.184.0 42.239.184.255 河南省商丘市睢县 联通
700 42.239.185.0 42.239.191.255 河南省商丘市 联通
701 42.239.192.0 42.239.241.255 河南省鹤壁市 联通
702 42.239.242.0 42.239.242.255 河南省鹤壁市浚县 联通
703 42.239.243.0 42.239.248.255 河南省鹤壁市 联通
704 42.239.249.0 42.239.249.255 河南省鹤壁市淇县 联通
705 42.239.250.0 42.239.255.255 河南省鹤壁市 联通
706 42.247.1.224 42.247.1.255 河南省南阳市 南阳职业学院教育网
707 42.247.2.0 42.247.2.31 河南省新乡市 新乡职业技术学院教育网
708 43.250.128.0 43.250.131.255 河南省 联通
709 49.122.0.0 49.122.23.255 河南省郑州市 河南财经大学
710 49.122.24.0 49.122.47.255 河南省周口市 周口师范大学
711 49.122.48.0 49.122.63.255 河南省安阳市 安阳师范大学
712 49.122.70.0 49.122.70.255 河南省郑州市 教育网
713 58.207.200.0 58.207.223.255 河南省 教育网直通车
714 59.69.128.0 59.69.159.255 河南省南阳市 南阳理工学院
715 59.69.160.0 59.69.191.255 河南省新乡市 河南科技学院
716 59.69.192.0 59.69.207.255 河南省郑州市 郑州职业技术学院
717 59.69.208.0 59.69.223.255 河南省郑州市 郑州大学体育学院
718 59.70.0.0 59.70.7.255 河南省开封市 河南省工商行政管理广播电视大学
719 59.70.8.0 59.70.11.255 河南省新乡市 新乡医学院三全学院
720 59.70.16.0 59.70.31.255 河南省郑州市 黄河科技学院
721 59.70.32.0 59.70.47.255 河南省焦作市 焦作师范高等专科学校
722 59.70.48.0 59.70.63.255 河南省郑州市 河南农业大学
723 59.70.64.0 59.70.95.255 河南省新乡市 河南师范大学
724 59.70.96.0 59.70.111.255 河南省平顶山市 平顶山学院
725 59.70.112.0 59.70.127.255 河南省郑州市 河南财经学院成功学院
726 59.70.128.0 59.70.159.255 河南省郑州市 郑州轻工业学院
727 59.70.160.0 59.70.167.255 河南省郑州市 中原工学院信息商务学院
728 59.70.168.0 59.70.175.255 河南省商丘市 河南农业大学华豫学院
729 59.70.176.0 59.70.191.255 河南省郑州市 郑州铁路职业技术学院
730 59.70.192.0 59.70.207.255 河南省许昌市 许昌职业技术学院
731 59.70.224.0 59.70.255.255 河南省郑州市 郑州大学
732 61.52.0.0 61.52.1.193 河南省郑州市 联通
733 61.52.1.194 61.52.1.194 河南省郑州市 金通计算机公司(西郊)
734 61.52.1.195 61.52.8.241 河南省郑州市 联通
735 61.52.8.242 61.52.8.242 河南省郑州市 黄河科技大学南区
736 61.52.8.243 61.52.11.251 河南省郑州市 联通
737 61.52.11.252 61.52.11.252 河南省郑州市二七区 黄河科技大学慧聪网吧
738 61.52.11.253 61.52.15.229 河南省郑州市 联通
739 61.52.15.230 61.52.15.230 河南省郑州市 沙洋县毛李镇苹果网吧(鲁店)
740 61.52.15.231 61.52.15.243 河南省郑州市 联通
741 61.52.15.244 61.52.15.244 河南省郑州市 开心网络
742 61.52.15.245 61.52.15.245 河南省郑州市 十八里河开心网络
743 61.52.15.246 61.52.21.255 河南省郑州市 联通
744 61.52.22.0 61.52.22.255 河南省郑州市巩义市 联通
745 61.52.23.0 61.52.31.38 河南省郑州市 联通
746 61.52.31.39 61.52.31.39 河南省郑州市 美术学院
747 61.52.31.40 61.52.31.102 河南省郑州市 联通
748 61.52.31.103 61.52.31.103 河南省郑州市 高新区永和制药有限公司
749 61.52.31.104 61.52.46.168 河南省郑州市 联通
750 61.52.46.169 61.52.46.169 河南省郑州市 郑汴路英协网吧
751 61.52.46.170 61.52.50.109 河南省郑州市 联通
752 61.52.50.110 61.52.50.110 河南省郑州市 中州通信公司
753 61.52.50.111 61.52.60.178 河南省郑州市 联通
754 61.52.60.179 61.52.60.179 河南省郑州市 鼎达科贸有限公司数据中心
755 61.52.60.180 61.52.72.21 河南省郑州市 联通
756 61.52.72.22 61.52.72.22 河南省郑州市 河南农业大学校园网
757 61.52.72.23 61.52.73.101 河南省郑州市 联通
758 61.52.73.102 61.52.73.102 河南省郑州市 河南工业大学
759 61.52.73.103 61.52.75.108 河南省郑州市 联通
760 61.52.75.109 61.52.75.109 河南省郑州市 晨阳通讯科技有限公司
761 61.52.75.110 61.52.75.174 河南省郑州市 联通
762 61.52.75.175 61.52.75.175 河南省郑州市 思达买河南纺专学生宿舍4楼网吧
763 61.52.75.176 61.52.75.199 河南省郑州市 联通
764 61.52.75.200 61.52.75.200 河南省郑州市 晨阳通讯科技有限公司
765 61.52.75.201 61.52.106.4 河南省郑州市 联通
766 61.52.106.5 61.52.106.5 河南省郑州市 河南省信息产业厅
767 61.52.106.6 61.52.106.21 河南省郑州市 联通
768 61.52.106.22 61.52.106.22 河南省郑州市 政六街5号思达商务
769 61.52.106.23 61.52.114.255 河南省郑州市 联通
770 61.52.115.0 61.52.115.255 河南省郑州市荥阳县 联通
771 61.52.116.0 61.52.119.71 河南省郑州市 联通
772 61.52.119.72 61.52.119.72 河南省郑州市 河南信息工程学校
773 61.52.119.73 61.52.121.174 河南省郑州市 联通
774 61.52.121.175 61.52.121.175 河南省郑州市 蓝讯网络发展有限公司
775 61.52.121.176 61.52.125.240 河南省郑州市 联通
776 61.52.125.241 61.52.125.241 河南省郑州市 十一中分校
777 61.52.125.242 61.52.125.250 河南省郑州市 联通
778 61.52.125.251 61.52.125.251 河南省郑州市 中国国际期货经纪有限公司郑州营业部
779 61.52.125.252 61.52.134.100 河南省郑州市 联通
780 61.52.134.101 61.52.134.101 河南省郑州市 拓创通信技术有限公司
781 61.52.134.102 61.52.139.83 河南省郑州市 联通
782 61.52.139.84 61.52.139.84 河南省郑州市 商校实验楼1405机房
783 61.52.139.85 61.52.139.137 河南省郑州市 联通
784 61.52.139.138 61.52.139.138 河南省郑州市 商业学校图书馆机房
785 61.52.139.139 61.52.142.217 河南省郑州市 联通
786 61.52.142.218 61.52.142.218 河南省郑州市 思酷设计广告传媒有限公司
787 61.52.142.219 61.52.143.11 河南省郑州市 联通
788 61.52.143.12 61.52.143.12 河南省郑州市 连邦软件培训中心
789 61.52.143.13 61.52.158.17 河南省郑州市 联通
790 61.52.158.18 61.52.158.18 河南省鹤壁市 鹤壁丰鹤发电有限公司
791 61.52.158.19 61.52.174.130 河南省郑州市 联通
792 61.52.174.131 61.52.174.131 河南省郑州市 中国人民解放军防空兵指挥学院
793 61.52.174.132 61.52.175.217 河南省郑州市 联通
794 61.52.175.218 61.52.175.218 河南省郑州市 巩义市成功学院
795 61.52.175.219 61.52.245.255 河南省郑州市 联通
796 61.52.246.0 61.52.246.255 河南省郑州市 通信宽带王
797 61.52.247.0 61.52.251.96 河南省郑州市 联通
798 61.52.251.97 61.52.251.97 河南省郑州市 丰乐园大酒店
799 61.52.251.98 61.52.253.123 河南省郑州市 联通
800 61.52.253.124 61.52.253.124 河南省郑州市 荣华商务
801 61.52.253.125 61.52.254.241 河南省郑州市 联通
802 61.52.254.242 61.52.254.242 河南省郑州市 四中北校区
803 61.52.254.243 61.52.255.255 河南省郑州市 联通
804 61.53.0.0 61.53.6.219 河南省许昌市 联通
805 61.53.6.220 61.53.6.220 河南省许昌市 盐业公司小区
806 61.53.6.221 61.53.7.246 河南省许昌市 联通
807 61.53.7.247 61.53.7.247 河南省许昌市 银河大道月球小区
808 61.53.7.248 61.53.14.161 河南省许昌市 联通
809 61.53.14.162 61.53.14.162 河南省许昌市 情感网吧(八一路东段)
810 61.53.14.163 61.53.17.255 河南省许昌市 联通
811 61.53.18.0 61.53.18.255 河南省许昌市 联通FTTB宽带
812 61.53.19.0 61.53.19.38 河南省许昌市 联通
813 61.53.19.39 61.53.19.39 河南省许昌市 联通汇通网吧
814 61.53.19.40 61.53.19.231 河南省许昌市 联通
815 61.53.19.232 61.53.19.232 河南省许昌市许昌县 文峰路南段晓霞网吧
816 61.53.19.233 61.53.19.235 河南省许昌市 联通
817 61.53.19.236 61.53.19.236 河南省许昌市 蓝天网吧
818 61.53.19.237 61.53.20.255 河南省许昌市 联通
819 61.53.21.0 61.53.21.121 河南省许昌市鄢陵县 联通
820 61.53.21.122 61.53.21.122 河南省许昌市鄢陵县 开发区星梦圆网吧
821 61.53.21.123 61.53.21.170 河南省许昌市鄢陵县 联通
822 61.53.21.171 61.53.21.171 河南省许昌市鄢陵县 文明路玉鑫网吧
823 61.53.21.172 61.53.21.251 河南省许昌市鄢陵县 联通
824 61.53.21.252 61.53.21.252 河南省许昌市鄢陵县 红蜘蛛网吧
825 61.53.21.253 61.53.21.255 河南省许昌市鄢陵县 联通
826 61.53.22.0 61.53.22.255 河南省驻马店市 联通
827 61.53.23.0 61.53.23.255 河南省驻马店市汝南县 联通
828 61.53.24.0 61.53.25.255 河南省驻马店市 联通
829 61.53.26.0 61.53.27.122 河南省驻马店市确山县 联通
830 61.53.27.123 61.53.27.123 河南省驻马店市确山县 瓦岗利涛网吧
831 61.53.27.124 61.53.28.255 河南省驻马店市确山县 联通
832 61.53.29.0 61.53.30.203 河南省驻马店市 联通
833 61.53.30.204 61.53.30.204 河南省驻马店市确山县 普会寺山友网吧
834 61.53.30.205 61.53.30.224 河南省驻马店市 联通
835 61.53.30.225 61.53.30.225 河南省驻马店市确山县 蚁蜂镇创联网吧
836 61.53.30.226 61.53.30.226 河南省驻马店市确山县 刘店乡东晖网吧
837 61.53.30.227 61.53.30.227 河南省驻马店市确山县 新影视网吧
838 61.53.30.228 61.53.30.228 河南省驻马店市确山县 任店镇新世纪网吧
839 61.53.30.229 61.53.30.239 河南省驻马店市 联通
840 61.53.30.240 61.53.30.240 河南省驻马店市确山县 商城网吧
841 61.53.30.241 61.53.30.241 河南省驻马店市 联通
842 61.53.30.242 61.53.30.242 河南省驻马店市确山县 风云网吧
843 61.53.30.243 61.53.30.244 河南省驻马店市 联通
844 61.53.30.245 61.53.30.245 河南省驻马店市确山县 梦想网吧
845 61.53.30.246 61.53.30.247 河南省驻马店市 联通
846 61.53.30.248 61.53.30.248 河南省驻马店市确山县 新一代网吧
847 61.53.30.249 61.53.30.249 河南省驻马店市确山县 寻梦网吧
848 61.53.30.250 61.53.30.250 河南省驻马店市确山县 网缘网吧
849 61.53.30.251 61.53.30.251 河南省驻马店市确山县 鑫源网吧
850 61.53.30.252 61.53.30.252 河南省驻马店市确山县 蓝色快车网吧
851 61.53.30.253 61.53.30.253 河南省驻马店市确山县 博文实达奔放店
852 61.53.30.254 61.53.31.242 河南省驻马店市 联通
853 61.53.31.243 61.53.31.243 河南省驻马店市 畅想网吧
854 61.53.31.244 61.53.31.255 河南省驻马店市 联通
855 61.53.32.0 61.53.32.255 河南省驻马店市遂平县 联通
856 61.53.33.0 61.53.34.2 河南省驻马店市 联通
857 61.53.34.3 61.53.34.3 河南省驻马店市 一颗树网吧
858 61.53.34.4 61.53.34.4 河南省驻马店市 佳人有约网吧
859 61.53.34.5 61.53.34.5 河南省驻马店市 风云网吧
860 61.53.34.6 61.53.34.8 河南省驻马店市 联通
861 61.53.34.9 61.53.34.9 河南省驻马店市 万维网吧
862 61.53.34.10 61.53.34.11 河南省驻马店市 联通
863 61.53.34.12 61.53.34.12 河南省驻马店市 精英网吧
864 61.53.34.13 61.53.34.14 河南省驻马店市 联通
865 61.53.34.15 61.53.34.15 河南省驻马店市 联想网吧
866 61.53.34.16 61.53.34.52 河南省驻马店市 联通
867 61.53.34.53 61.53.34.53 河南省驻马店市 遂平网通康纳电脑服务中心
868 61.53.34.54 61.53.34.60 河南省驻马店市 联通
869 61.53.34.61 61.53.34.61 河南省驻马店市 长城网吧
870 61.53.34.62 61.53.34.121 河南省驻马店市 联通
871 61.53.34.122 61.53.34.122 河南省驻马店市 超时空网吧
872 61.53.34.123 61.53.34.123 河南省驻马店市 水宝贝网吧
873 61.53.34.124 61.53.34.124 河南省驻马店市 创新网吧
874 61.53.34.125 61.53.34.251 河南省驻马店市 联通
875 61.53.34.252 61.53.34.252 河南省驻马店市西平县 神秘岛网吧
876 61.53.34.253 61.53.35.0 河南省驻马店市 联通
877 61.53.35.1 61.53.35.1 河南省驻马店市上蔡县 星际网吧
878 61.53.35.2 61.53.35.2 河南省驻马店市上蔡县 蓝天网吧
879 61.53.35.3 61.53.35.3 河南省驻马店市上蔡县 前锋网吧
880 61.53.35.4 61.53.35.4 河南省驻马店市 联通
881 61.53.35.5 61.53.35.5 河南省驻马店市上蔡县 天地人网吧
882 61.53.35.6 61.53.35.6 河南省驻马店市上蔡县 心连心网吧
883 61.53.35.7 61.53.35.7 河南省驻马店市 联通
884 61.53.35.8 61.53.35.8 河南省驻马店市上蔡县 梦思网吧
885 61.53.35.9 61.53.35.9 河南省驻马店市 联通
886 61.53.35.10 61.53.35.10 河南省驻马店市上蔡县 知心网吧
887 61.53.35.11 61.53.35.11 河南省驻马店市上蔡县 芙蓉网吧
888 61.53.35.12 61.53.35.249 河南省驻马店市 联通
889 61.53.35.250 61.53.35.250 河南省驻马店市上蔡县 开心网吧
890 61.53.35.251 61.53.36.12 河南省驻马店市 联通
891 61.53.36.13 61.53.36.13 河南省驻马店市确山县 留庄镇彩弘网吧
892 61.53.36.14 61.53.37.89 河南省驻马店市 联通
893 61.53.37.90 61.53.37.90 河南省驻马店市确山县 飞翔网吧
894 61.53.37.91 61.53.38.155 河南省驻马店市 联通
895 61.53.38.156 61.53.38.156 河南省驻马店市确山县 石滚河盛杰网吧
896 61.53.38.157 61.53.40.4 河南省驻马店市 联通
897 61.53.40.5 61.53.40.5 河南省驻马店市新蔡县 杨庄户乡快乐网吧
898 61.53.40.6 61.53.41.1 河南省驻马店市 联通
899 61.53.41.2 61.53.41.2 河南省驻马店市新蔡县 韩集镇宏展网吧
900 61.53.41.3 61.53.41.3 河南省驻马店市新蔡县 顿岗乡腾达网吧
901 61.53.41.4 61.53.41.4 河南省驻马店市新蔡县 练村镇新潮网吧
902 61.53.41.5 61.53.41.5 河南省驻马店市新蔡县 宋岗乡旭彩网吧
903 61.53.41.6 61.53.41.6 河南省驻马店市新蔡县 涧头乡自由风网吧
904 61.53.41.7 61.53.41.8 河南省驻马店市 联通
905 61.53.41.9 61.53.41.9 河南省驻马店市新蔡县 化庄乡星海网吧
906 61.53.41.10 61.53.41.10 河南省驻马店市新蔡县 练村镇龙池网吧
907 61.53.41.11 61.53.41.193 河南省驻马店市 联通
908 61.53.41.194 61.53.41.194 河南省驻马店市新蔡县 新感觉网吧
909 61.53.41.195 61.53.41.247 河南省驻马店市 联通
910 61.53.41.248 61.53.41.248 河南省驻马店市新蔡县 佛阁寺镇乡兴旺网吧
911 61.53.41.249 61.53.42.168 河南省驻马店市 联通
912 61.53.42.169 61.53.42.169 河南省驻马店市 文化路平常心网吧
913 61.53.42.170 61.53.43.14 河南省驻马店市 联通
914 61.53.43.15 61.53.43.15 河南省驻马店市 交通路东段商业大厦家属院中国联通
915 61.53.43.16 61.53.44.2 河南省驻马店市 联通
916 61.53.44.3 61.53.44.3 河南省驻马店市驿城区 聚龙轩网吧
917 61.53.44.4 61.53.44.4 河南省驻马店市 红蜻蜓网吧
918 61.53.44.5 61.53.44.5 河南省驻马店市 联通
919 61.53.44.6 61.53.44.6 河南省驻马店市 创元网吧
920 61.53.44.7 61.53.44.7 河南省驻马店市 希之光网吧
921 61.53.44.8 61.53.44.8 河南省驻马店市 联通
922 61.53.44.9 61.53.44.9 河南省驻马店市 源鑫互联网上网服务有限公司
923 61.53.44.10 61.53.44.10 河南省驻马店市 凯旋互联网上网服务有限公司
924 61.53.44.11 61.53.44.11 河南省驻马店市 联通
925 61.53.44.12 61.53.44.12 河南省驻马店市驿城区 红蚂蚁网吧
926 61.53.44.13 61.53.44.13 河南省驻马店市 交通路东段红蚂蚁网吧
927 61.53.44.14 61.53.44.14 河南省驻马店市 友情人网吧
928 61.53.44.15 61.53.44.15 河南省驻马店市 交通路东段友情人网吧
929 61.53.44.16 61.53.44.33 河南省驻马店市 联通
930 61.53.44.34 61.53.44.34 河南省驻马店市驿城区 伊网情深网吧
931 61.53.44.35 61.53.44.35 河南省驻马店市 龙盛互联网上网服务有限公司
932 61.53.44.36 61.53.44.36 河南省驻马店市 启明星网吧
933 61.53.44.37 61.53.44.37 河南省驻马店市 华乐网友家苑
934 61.53.44.38 61.53.44.38 河南省驻马店市 中华大道东辉网吧
935 61.53.44.39 61.53.44.39 河南省驻马店市 联通
936 61.53.44.40 61.53.44.40 河南省驻马店市 畅想互联网上网服务有限公司
937 61.53.44.41 61.53.44.41 河南省驻马店市 梦缘互联网上网服务有限公司
938 61.53.44.42 61.53.44.42 河南省驻马店市 驻马店联通网苑直营连锁店396002
939 61.53.44.43 61.53.44.43 河南省驻马店市 四季风网吧
940 61.53.44.44 61.53.44.44 河南省驻马店市 远大网吧
941 61.53.44.45 61.53.44.45 河南省驻马店市 微星互联网上网服务有限公司
942 61.53.44.46 61.53.44.46 河南省驻马店市 月儿圆网吧
943 61.53.44.47 61.53.44.47 河南省驻马店市 快快乐网吧
944 61.53.44.48 61.53.44.48 河南省驻马店市 电信网苑互联网上网服务有限公司
945 61.53.44.49 61.53.44.49 河南省驻马店市 深蓝互联网上网服务有限公司
946 61.53.44.50 61.53.44.50 河南省驻马店市驿城区 世纪网缘网吧
947 61.53.44.51 61.53.44.51 河南省驻马店市 灵艺龙互联上网服务公司
948 61.53.44.52 61.53.44.53 河南省驻马店市 联通
949 61.53.44.54 61.53.44.54 河南省驻马店市驿城区 梦幻网吧
950 61.53.44.55 61.53.44.57 河南省驻马店市 联通
951 61.53.44.58 61.53.44.58 河南省驻马店市 黑马互联网上网服务有限公司
952 61.53.44.59 61.53.44.66 河南省驻马店市 联通
953 61.53.44.67 61.53.44.67 河南省驻马店市 蓝剑互联网上网服务有限公司
954 61.53.44.68 61.53.44.129 河南省驻马店市 联通
955 61.53.44.130 61.53.44.130 河南省驻马店市驿城区 老街乡极速网吧
956 61.53.44.131 61.53.46.255 河南省驻马店市 联通
957 61.53.47.0 61.53.47.255 河南省驻马店市西平县 联通
958 61.53.48.0 61.53.48.0 河南省驻马店市 联通
959 61.53.48.1 61.53.48.1 河南省驻马店市 宏科网吧
960 61.53.48.2 61.53.48.3 河南省驻马店市 联通
961 61.53.48.4 61.53.48.4 河南省驻马店市 小雨点网吧
962 61.53.48.5 61.53.48.57 河南省驻马店市 联通
963 61.53.48.58 61.53.48.58 河南省驻马店市 快乐网吧
964 61.53.48.59 61.53.48.63 河南省驻马店市 联通
965 61.53.48.64 61.53.48.64 河南省驻马店市 水晶心网吧
966 61.53.48.65 61.53.48.93 河南省驻马店市 联通
967 61.53.48.94 61.53.48.94 河南省驻马店市 虫虫网吧
968 61.53.48.95 61.53.48.123 河南省驻马店市 联通
969 61.53.48.124 61.53.48.124 河南省驻马店市 水晶心网吧
970 61.53.48.125 61.53.51.252 河南省驻马店市 联通
971 61.53.51.253 61.53.51.253 河南省驻马店市 沁阳市马非网吧
972 61.53.51.254 61.53.60.129 河南省驻马店市 联通
973 61.53.60.130 61.53.60.130 河南省驻马店市 海洋网吧
974 61.53.60.131 61.53.62.255 河南省驻马店市 联通
975 61.53.63.0 61.53.63.255 河南省驻马店市驿城区 联通
976 61.53.64.0 61.53.64.255 河南省开封市 联通
977 61.53.65.0 61.53.65.255 河南省开封市通许县 联通
978 61.53.66.0 61.53.142.255 河南省开封市 联通
979 61.53.143.0 61.53.143.255 河南省开封市 网宿科技联通CDN节点
980 61.53.144.0 61.53.146.39 河南省鹤壁市 联通
981 61.53.146.40 61.53.146.40 河南省鹤壁市浚县 善堂镇西善堂
982 61.53.146.41 61.53.146.112 河南省鹤壁市 联通
983 61.53.146.113 61.53.146.113 河南省鹤壁市浚县 风铃网吧
984 61.53.146.114 61.53.146.170 河南省鹤壁市 联通
985 61.53.146.171 61.53.146.171 河南省鹤壁市浚县 神州网吧
986 61.53.146.172 61.53.146.238 河南省鹤壁市 联通
987 61.53.146.239 61.53.146.239 河南省鹤壁市浚县 伾浮路大喜网吧
988 61.53.146.240 61.53.146.243 河南省鹤壁市 联通
989 61.53.146.244 61.53.146.244 河南省鹤壁市浚县 坯浮路大喜网吧
990 61.53.146.245 61.53.146.245 河南省鹤壁市浚县 香山网吧
991 61.53.146.246 61.53.146.247 河南省鹤壁市 联通
992 61.53.146.248 61.53.146.248 河南省鹤壁市浚县 未来网吧
993 61.53.146.249 61.53.146.251 河南省鹤壁市 联通
994 61.53.146.252 61.53.146.252 河南省鹤壁市浚县 欢乐网吧
995 61.53.146.253 61.53.147.225 河南省鹤壁市 联通
996 61.53.147.226 61.53.147.226 河南省鹤壁市浚县 悦朋网吧
997 61.53.147.227 61.53.147.233 河南省鹤壁市 联通
998 61.53.147.234 61.53.147.234 河南省鹤壁市浚县 天娇网吧
999 61.53.147.235 61.53.147.245 河南省鹤壁市 联通
1000 61.53.147.246 61.53.147.246 河南省鹤壁市浚县 悦朋网吧