ip地址查询

河南省IP地址列表

河南省网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.192.0.0 1.192.156.255 河南省郑州市 电信
2 1.192.157.0 1.192.157.255 河南省郑州市登封市 电信
3 1.192.158.0 1.192.198.255 河南省郑州市 电信
4 1.192.199.0 1.192.199.255 河南省郑州市荥阳县 电信
5 1.192.200.0 1.192.203.255 河南省郑州市 电信
6 1.192.204.0 1.192.204.255 河南省郑州市荥阳市 电信
7 1.192.205.0 1.192.217.129 河南省郑州市 电信
8 1.192.217.130 1.192.217.130 河南省郑州市 河南公路港务局集团有限公司
9 1.192.217.131 1.193.65.255 河南省郑州市 电信
10 1.193.66.0 1.193.114.255 河南省开封市 电信
11 1.193.115.0 1.193.115.255 河南省开封市尉氏县 电信
12 1.193.116.0 1.193.127.255 河南省开封市 电信
13 1.193.128.0 1.193.244.255 河南省洛阳市 电信
14 1.193.245.0 1.193.245.255 河南省洛阳市西工区 电信
15 1.193.246.0 1.193.255.255 河南省洛阳市 电信
16 1.194.0.0 1.194.27.255 河南省平顶山市 电信
17 1.194.28.0 1.194.28.255 河南省平顶山市新华区 电信
18 1.194.29.0 1.194.36.255 河南省平顶山市 电信
19 1.194.37.0 1.194.37.255 河南省平顶山市新华区 电信
20 1.194.38.0 1.194.95.255 河南省平顶山市 电信
21 1.194.96.0 1.194.107.255 河南省周口市 电信
22 1.194.108.0 1.194.108.255 河南省周口市郸城县 电信
23 1.194.109.0 1.194.111.255 河南省周口市 电信
24 1.194.112.0 1.194.127.255 河南省驻马店市 电信
25 1.194.128.0 1.194.134.255 河南省开封市 电信
26 1.194.135.0 1.194.135.255 河南省开封市通许县 电信
27 1.194.136.0 1.194.150.255 河南省开封市 电信
28 1.194.151.0 1.194.151.255 河南省开封市杞县 电信
29 1.194.152.0 1.194.175.255 河南省开封市 电信
30 1.194.176.0 1.194.176.255 河南省开封市杞县 电信
31 1.194.177.0 1.194.180.255 河南省开封市 电信
32 1.194.181.0 1.194.181.255 河南省开封市兰考县 电信
33 1.194.182.0 1.194.191.255 河南省开封市 电信
34 1.194.192.0 1.194.235.255 河南省安阳市 电信
35 1.194.236.0 1.194.236.255 河南省安阳市汤阴县 电信
36 1.194.237.0 1.194.238.255 河南省安阳市 电信
37 1.194.239.0 1.194.239.255 河南省安阳市汤阴县 电信
38 1.194.240.0 1.194.250.255 河南省安阳市 电信
39 1.194.251.0 1.194.251.255 河南省安阳市汤阴县 电信
40 1.194.252.0 1.194.253.255 河南省安阳市 电信
41 1.194.254.0 1.194.255.255 河南省安阳市汤阴县 电信
42 1.195.0.0 1.195.30.255 河南省新乡市 电信
43 1.195.31.0 1.195.31.255 河南省新乡市原阳县 电信
44 1.195.32.0 1.195.50.255 河南省新乡市 电信
45 1.195.51.0 1.195.51.255 河南省新乡市长垣县 电信
46 1.195.52.0 1.195.63.255 河南省新乡市 电信
47 1.195.64.0 1.195.74.255 河南省焦作市 电信
48 1.195.75.0 1.195.75.255 河南省焦作市沁阳县 电信
49 1.195.76.0 1.195.99.255 河南省焦作市 电信
50 1.195.100.0 1.195.100.255 河南省焦作市山阳区 电信
51 1.195.101.0 1.195.101.255 河南省焦作市 电信
52 1.195.102.0 1.195.102.255 河南省焦作市博爱县 电信
53 1.195.103.0 1.195.110.255 河南省焦作市 电信
54 1.195.111.0 1.195.111.255 河南省三门峡市 电信
55 1.195.112.0 1.195.127.255 河南省焦作市 电信
56 1.195.128.0 1.195.128.255 河南省濮阳市 电信
57 1.195.129.0 1.195.129.255 河南省濮阳市清丰县 电信
58 1.195.130.0 1.195.176.255 河南省濮阳市 电信
59 1.195.177.0 1.195.180.255 河南省濮阳市清丰县 电信
60 1.195.181.0 1.195.191.255 河南省濮阳市 电信
61 1.195.192.0 1.195.192.255 河南省三门峡市卢氏县 电信
62 1.195.193.0 1.195.201.255 河南省三门峡市 电信
63 1.195.202.0 1.195.202.255 河南省三门峡市卢氏县 电信
64 1.195.203.0 1.195.255.255 河南省三门峡市 电信
65 1.196.0.0 1.196.31.255 河南省许昌市 电信
66 1.196.32.0 1.196.40.255 河南省三门峡市 电信
67 1.196.41.0 1.196.41.255 河南省三门峡市渑池县 电信
68 1.196.42.0 1.196.47.255 河南省三门峡市 电信
69 1.196.48.0 1.196.63.255 河南省新乡市 电信
70 1.196.64.0 1.196.77.255 河南省商丘市 电信
71 1.196.78.0 1.196.78.255 河南省商丘市睢县 电信
72 1.196.79.0 1.196.127.255 河南省商丘市 电信
73 1.196.128.0 1.196.129.255 河南省南阳市 电信
74 1.196.130.0 1.196.130.255 河南省南阳市邓州市 电信
75 1.196.131.0 1.196.133.255 河南省南阳市 电信
76 1.196.134.0 1.196.134.255 河南省南阳市方城县 电信
77 1.196.135.0 1.196.135.255 河南省南阳市镇平县 电信
78 1.196.136.0 1.196.138.255 河南省南阳市 电信
79 1.196.139.0 1.196.139.255 河南省南阳市邓州市 电信
80 1.196.140.0 1.196.159.255 河南省南阳市 电信
81 1.196.160.0 1.196.160.255 河南省洛阳市孟津县 电信
82 1.196.161.0 1.196.186.255 河南省洛阳市 电信
83 1.196.187.0 1.196.187.255 河南省洛阳市栾川县 电信
84 1.196.188.0 1.196.190.255 河南省洛阳市 电信
85 1.196.191.0 1.196.191.255 河南省洛阳市栾川县 电信
86 1.196.192.0 1.196.197.255 河南省信阳市 电信
87 1.196.198.0 1.196.198.255 河南省信阳市光山县 电信
88 1.196.199.0 1.196.204.255 河南省信阳市 电信
89 1.196.205.0 1.196.205.255 河南省信阳市商城县 电信
90 1.196.206.0 1.196.213.255 河南省信阳市 电信
91 1.196.214.0 1.196.214.255 河南省信阳市光山县 电信
92 1.196.215.0 1.196.223.255 河南省信阳市 电信
93 1.196.224.0 1.196.224.255 河南省信阳市潢川县 电信
94 1.196.225.0 1.196.227.255 河南省信阳市 电信
95 1.196.228.0 1.196.228.255 河南省信阳市商城县 电信
96 1.196.229.0 1.196.231.255 河南省信阳市 电信
97 1.196.232.0 1.196.232.255 河南省信阳市息县 电信
98 1.196.233.0 1.196.236.255 河南省信阳市 电信
99 1.196.237.0 1.196.237.255 河南省信阳市固始县 电信
100 1.196.238.0 1.196.241.255 河南省信阳市 电信
101 1.196.242.0 1.196.242.255 河南省信阳市潢川县 电信
102 1.196.243.0 1.196.255.255 河南省信阳市 电信
103 1.197.0.0 1.197.1.255 河南省鹤壁市 电信
104 1.197.2.0 1.197.2.255 河南省鹤壁市浚县 电信
105 1.197.3.0 1.197.31.255 河南省鹤壁市 电信
106 1.197.32.0 1.197.48.255 河南省许昌市 电信
107 1.197.49.0 1.197.49.255 河南省漯河市 电信
108 1.197.50.0 1.197.63.255 河南省许昌市 电信
109 1.197.64.0 1.197.64.255 河南省周口市 电信
110 1.197.65.0 1.197.65.255 河南省周口市郸城县 电信
111 1.197.66.0 1.197.68.255 河南省周口市 电信
112 1.197.69.0 1.197.69.255 河南省周口市郸城县 电信
113 1.197.70.0 1.197.71.255 河南省周口市 电信
114 1.197.72.0 1.197.72.255 河南省周口市鹿邑县 电信
115 1.197.73.0 1.197.73.255 河南省周口市商水县 电信
116 1.197.74.0 1.197.80.255 河南省周口市 电信
117 1.197.81.0 1.197.81.255 河南省周口市郸城县 电信
118 1.197.82.0 1.197.82.255 河南省周口市 电信
119 1.197.83.0 1.197.83.255 河南省周口市郸城县 电信
120 1.197.84.0 1.197.84.255 河南省周口市 电信
121 1.197.85.0 1.197.86.255 河南省周口市郸城县 电信
122 1.197.87.0 1.197.95.255 河南省周口市 电信
123 1.197.96.0 1.197.119.255 河南省驻马店市 电信
124 1.197.120.0 1.197.120.255 河南省驻马店市正阳县 电信
125 1.197.121.0 1.197.127.255 河南省驻马店市 电信
126 1.197.128.0 1.197.155.255 河南省许昌市 电信
127 1.197.156.0 1.197.156.255 河南省焦作市 电信
128 1.197.157.0 1.197.159.255 河南省许昌市 电信
129 1.197.160.0 1.197.168.255 河南省南阳市 电信
130 1.197.169.0 1.197.169.255 河南省南阳市新野县 电信
131 1.197.170.0 1.197.183.255 河南省南阳市 电信
132 1.197.184.0 1.197.184.255 河南省南阳市西峡县 电信
133 1.197.185.0 1.197.191.255 河南省南阳市 电信
134 1.197.192.0 1.197.202.255 河南省济源市 电信
135 1.197.203.0 1.197.207.255 河南省焦作市 电信
136 1.197.208.0 1.197.208.255 河南省安阳市 电信
137 1.197.209.0 1.197.209.255 河南省安阳市滑县 电信
138 1.197.210.0 1.197.211.255 河南省安阳市 电信
139 1.197.212.0 1.197.212.255 河南省安阳市滑县 电信
140 1.197.213.0 1.197.216.255 河南省安阳市 电信
141 1.197.217.0 1.197.217.255 河南省安阳市滑县 电信
142 1.197.218.0 1.197.220.255 河南省安阳市 电信
143 1.197.221.0 1.197.221.255 河南省安阳市滑县 电信
144 1.197.222.0 1.197.223.255 河南省安阳市 电信
145 1.197.224.0 1.197.224.255 河南省周口市商水县 电信
146 1.197.225.0 1.197.231.255 河南省周口市 电信
147 1.197.232.0 1.197.232.255 河南省周口市淮阳县 电信
148 1.197.233.0 1.197.238.255 河南省周口市 电信
149 1.197.239.0 1.197.239.255 河南省周口市扶沟县 电信
150 1.197.240.0 1.197.255.255 河南省漯河市 电信
151 1.198.0.0 1.198.255.255 河南省郑州市 电信
152 1.199.0.0 1.199.0.255 河南省周口市沈丘县 电信
153 1.199.1.0 1.199.14.255 河南省周口市 电信
154 1.199.15.0 1.199.15.255 河南省周口市郸城县 电信
155 1.199.16.0 1.199.23.255 河南省焦作市 电信
156 1.199.24.0 1.199.24.255 河南省新乡市 电信
157 1.199.25.0 1.199.25.255 河南省焦作市 电信
158 1.199.26.0 1.199.26.255 河南省济源市 电信
159 1.199.27.0 1.199.31.255 河南省焦作市 电信
160 1.199.32.0 1.199.47.255 河南省漯河市 电信
161 1.199.48.0 1.199.49.255 河南省安阳市 电信
162 1.199.50.0 1.199.50.255 河南省安阳市内黄县 电信
163 1.199.51.0 1.199.63.255 河南省安阳市 电信
164 1.199.64.0 1.199.98.255 河南省新乡市 电信
165 1.199.99.0 1.199.99.255 河南省新乡市原阳县 电信
166 1.199.100.0 1.199.126.255 河南省新乡市 电信
167 1.199.127.0 1.199.127.255 河南省新乡市延津县 电信
168 1.199.128.0 1.199.129.255 河南省驻马店市确山县 电信
169 1.199.130.0 1.199.132.255 河南省驻马店市 电信
170 1.199.133.0 1.199.133.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
171 1.199.134.0 1.199.141.255 河南省驻马店市 电信
172 1.199.142.0 1.199.142.255 河南省驻马店市西平县 电信
173 1.199.143.0 1.199.143.255 河南省驻马店市 电信
174 1.199.144.0 1.199.144.255 河南省驻马店市西平县 电信
175 1.199.145.0 1.199.146.255 河南省驻马店市 电信
176 1.199.147.0 1.199.148.255 河南省驻马店市西平县 电信
177 1.199.149.0 1.199.153.255 河南省驻马店市 电信
178 1.199.154.0 1.199.154.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
179 1.199.155.0 1.199.155.255 河南省驻马店市 电信
180 1.199.156.0 1.199.157.255 河南省驻马店市新蔡县 电信
181 1.199.158.0 1.199.159.255 河南省驻马店市 电信
182 1.199.160.0 1.199.160.255 河南省三门峡市卢氏县 电信
183 1.199.161.0 1.199.161.255 河南省三门峡市 电信
184 1.199.162.0 1.199.162.255 河南省三门峡市灵宝市 电信
185 1.199.163.0 1.199.165.255 河南省三门峡市 电信
186 1.199.166.0 1.199.166.255 河南省三门峡市灵宝市 电信
187 1.199.167.0 1.199.191.255 河南省三门峡市 电信
188 1.199.192.0 1.199.235.255 河南省洛阳市 电信
189 1.199.236.0 1.199.236.255 河南省洛阳市孟津县 电信
190 1.199.237.0 1.199.245.255 河南省洛阳市 电信
191 1.199.246.0 1.199.246.255 河南省洛阳市栾川县 电信
192 1.199.247.0 1.199.248.255 河南省洛阳市 电信
193 1.199.249.0 1.199.249.255 河南省洛阳市嵩县 电信
194 1.199.250.0 1.199.253.255 河南省洛阳市 电信
195 1.199.254.0 1.199.254.255 河南省洛阳市栾川县 电信
196 1.199.255.0 1.199.255.255 河南省洛阳市 电信
197 27.50.128.0 27.50.255.255 河南省新乡市 新飞金信BGP机房
198 36.99.0.0 36.99.31.255 河南省洛阳市 电信
199 36.99.32.0 36.99.63.255 河南省焦作市 电信
200 36.99.64.0 36.99.191.255 河南省 电信
201 36.99.192.0 36.99.255.255 河南省郑州市 电信
202 39.162.0.0 39.162.255.255 河南省郑州市 移动
203 39.163.0.0 39.163.191.255 河南省 移动
204 39.163.192.0 39.163.255.255 河南省焦作市 移动
205 39.164.128.0 39.164.255.255 河南省濮阳市 移动
206 39.165.0.0 39.165.63.255 河南省 移动
207 39.165.64.0 39.165.127.255 河南省新乡市 移动
208 39.165.128.0 39.165.255.255 河南省 移动
209 42.1.128.0 42.1.255.255 河南省郑州市 新飞金信计算机有限公司
210 42.51.0.0 42.51.255.255 河南省郑州市 河南电联通信技术有限公司
211 42.224.0.0 42.224.31.255 河南省洛阳市 联通
212 42.224.32.0 42.224.32.255 河南省洛阳市新安县 联通
213 42.224.33.0 42.224.35.255 河南省洛阳市 联通
214 42.224.36.0 42.224.36.255 河南省洛阳市新安县 联通
215 42.224.37.0 42.224.66.255 河南省洛阳市 联通
216 42.224.67.0 42.224.67.255 河南省洛阳市洛宁县 联通
217 42.224.68.0 42.224.74.255 河南省洛阳市 联通
218 42.224.75.0 42.224.75.255 河南省洛阳市吉利区 联通
219 42.224.76.0 42.224.78.255 河南省洛阳市 联通
220 42.224.79.0 42.224.79.255 河南省洛阳市偃师市 联通
221 42.224.80.0 42.224.99.255 河南省洛阳市 联通
222 42.224.100.0 42.224.100.255 河南省洛阳市汝阳县 联通
223 42.224.101.0 42.224.128.255 河南省洛阳市 联通
224 42.224.129.0 42.224.129.255 河南省洛阳市孟津县 联通
225 42.224.130.0 42.224.255.255 河南省洛阳市 联通
226 42.225.0.0 42.225.1.255 河南省驻马店市 联通
227 42.225.2.0 42.225.2.255 河南省驻马店市正阳县 联通
228 42.225.3.0 42.225.4.255 河南省驻马店市 联通
229 42.225.5.0 42.225.5.255 河南省驻马店市正阳县 联通
230 42.225.6.0 42.225.18.255 河南省驻马店市 联通
231 42.225.19.0 42.225.19.255 河南省驻马店市新蔡县 联通
232 42.225.20.0 42.225.58.255 河南省驻马店市 联通
233 42.225.59.0 42.225.59.255 河南省驻马店市汝南县 联通
234 42.225.60.0 42.225.63.255 河南省驻马店市 联通
235 42.225.64.0 42.225.150.255 河南省平顶山市 联通
236 42.225.151.0 42.225.151.255 河南省平顶山市汝州市 联通
237 42.225.152.0 42.225.152.255 河南省平顶山市舞钢区 联通
238 42.225.153.0 42.225.191.255 河南省平顶山市 联通
239 42.225.192.0 42.225.209.255 河南省商丘市 联通
240 42.225.210.0 42.225.210.255 河南省商丘市宁陵县 联通
241 42.225.211.0 42.225.227.255 河南省商丘市 联通
242 42.225.228.0 42.225.228.255 河南省商丘市宁陵县 联通
243 42.225.229.0 42.225.235.255 河南省商丘市 联通
244 42.225.236.0 42.225.236.255 河南省商丘市睢县 联通
245 42.225.237.0 42.225.237.255 河南省商丘市民权县 联通
246 42.225.238.0 42.225.240.255 河南省商丘市 联通
247 42.225.241.0 42.225.242.255 河南省商丘市民权县 联通
248 42.225.243.0 42.225.247.255 河南省商丘市 联通
249 42.225.248.0 42.225.248.255 河南省商丘市夏邑县 联通
250 42.225.249.0 42.225.254.255 河南省商丘市 联通
251 42.225.255.0 42.225.255.255 河南省商丘市夏邑县 联通
252 42.226.0.0 42.226.0.255 河南省新乡市辉县市 联通
253 42.226.1.0 42.226.2.255 河南省新乡市 联通
254 42.226.3.0 42.226.3.255 河南省新乡市辉县市 联通
255 42.226.4.0 42.226.6.255 河南省新乡市 联通
256 42.226.7.0 42.226.9.255 河南省新乡市辉县市 联通
257 42.226.10.0 42.226.37.255 河南省新乡市 联通
258 42.226.38.0 42.226.38.255 河南省新乡市长垣县 联通
259 42.226.39.0 42.226.78.255 河南省新乡市 联通
260 42.226.79.0 42.226.79.255 河南省新乡市长垣县 联通
261 42.226.80.0 42.226.112.255 河南省新乡市 联通
262 42.226.113.0 42.226.113.255 河南省新乡市延津县 联通
263 42.226.114.0 42.226.117.255 河南省新乡市 联通
264 42.226.118.0 42.226.118.255 河南省新乡市延津县 联通
265 42.226.119.0 42.226.127.255 河南省新乡市 联通
266 42.226.128.0 42.226.255.255 河南省焦作市 联通
267 42.227.0.0 42.227.1.255 河南省周口市鹿邑县 联通
268 42.227.2.0 42.227.16.255 河南省周口市 联通
269 42.227.17.0 42.227.17.255 河南省周口市商水县 联通
270 42.227.18.0 42.227.54.255 河南省周口市 联通
271 42.227.55.0 42.227.55.255 河南省周口市商水县 联通
272 42.227.56.0 42.227.63.255 河南省周口市 联通
273 42.227.64.0 42.227.127.255 河南省郑州市 联通
274 42.227.128.0 42.227.128.255 河南省南阳市镇平县 联通
275 42.227.129.0 42.227.129.255 河南省南阳市 联通
276 42.227.130.0 42.227.130.255 河南省南阳市镇平县 联通
277 42.227.131.0 42.227.133.255 河南省南阳市 联通
278 42.227.134.0 42.227.134.255 河南省南阳市镇平县 联通
279 42.227.135.0 42.227.139.255 河南省南阳市 联通
280 42.227.140.0 42.227.140.255 河南省南阳市方城县 联通
281 42.227.141.0 42.227.141.255 河南省南阳市 联通
282 42.227.142.0 42.227.143.255 河南省南阳市方城县 联通
283 42.227.144.0 42.227.147.255 河南省南阳市 联通
284 42.227.148.0 42.227.148.255 河南省南阳市内乡县 联通
285 42.227.149.0 42.227.183.255 河南省南阳市 联通
286 42.227.184.0 42.227.185.255 河南省南阳市唐河县 联通
287 42.227.186.0 42.227.190.255 河南省南阳市 联通
288 42.227.191.0 42.227.191.255 河南省南阳市唐河县 联通
289 42.227.192.0 42.227.193.255 河南省信阳市 联通
290 42.227.194.0 42.227.194.255 河南省信阳市固始县 联通
291 42.227.195.0 42.227.207.255 河南省信阳市 联通
292 42.227.208.0 42.227.208.255 河南省信阳市固始县 联通
293 42.227.209.0 42.227.209.255 河南省信阳市 联通
294 42.227.210.0 42.227.211.255 河南省信阳市固始县 联通
295 42.227.212.0 42.227.223.255 河南省信阳市 联通
296 42.227.224.0 42.227.224.255 河南省信阳市淮滨县 联通
297 42.227.225.0 42.227.250.255 河南省信阳市 联通
298 42.227.251.0 42.227.251.255 河南省信阳市固始县 联通
299 42.227.252.0 42.227.255.255 河南省信阳市 联通
300 42.228.0.0 42.228.6.93 河南省郑州市 联通
301 42.228.6.94 42.228.6.94 河南省郑州市 卧龙游乐设备有限公司
302 42.228.6.95 42.228.255.255 河南省郑州市 联通
303 42.229.0.0 42.229.24.255 河南省新乡市 联通
304 42.229.25.0 42.229.25.255 河南省新乡市延津县 联通
305 42.229.26.0 42.229.40.255 河南省新乡市 联通
306 42.229.41.0 42.229.41.255 河南省新乡市延津县 联通
307 42.229.42.0 42.229.67.255 河南省新乡市 联通
308 42.229.68.0 42.229.68.255 河南省新乡市辉县市 联通
309 42.229.69.0 42.229.73.255 河南省新乡市 联通
310 42.229.74.0 42.229.74.255 河南省新乡市辉县市 联通
311 42.229.75.0 42.229.75.255 河南省新乡市 联通
312 42.229.76.0 42.229.77.255 河南省新乡市辉县市 联通
313 42.229.78.0 42.229.81.255 河南省新乡市 联通
314 42.229.82.0 42.229.82.255 河南省新乡市获嘉县 联通
315 42.229.83.0 42.229.86.255 河南省新乡市 联通
316 42.229.87.0 42.229.87.255 河南省新乡市获嘉县 联通
317 42.229.88.0 42.229.88.255 河南省新乡市原阳县 联通
318 42.229.89.0 42.229.90.255 河南省新乡市 联通
319 42.229.91.0 42.229.91.255 河南省新乡市原阳县 联通
320 42.229.92.0 42.229.127.255 河南省新乡市 联通
321 42.229.128.0 42.229.128.255 河南省安阳市 联通
322 42.229.129.0 42.229.129.255 河南省安阳市滑县 联通
323 42.229.130.0 42.229.140.255 河南省安阳市 联通
324 42.229.141.0 42.229.141.255 河南省安阳市滑县 联通
325 42.229.142.0 42.229.143.255 河南省安阳市 联通
326 42.229.144.0 42.229.144.255 河南省安阳市林州市 联通
327 42.229.145.0 42.229.147.255 河南省安阳市 联通
328 42.229.148.0 42.229.148.255 河南省安阳市林州市 联通
329 42.229.149.0 42.229.149.255 河南省安阳市 联通
330 42.229.150.0 42.229.151.255 河南省安阳市林州市 联通
331 42.229.152.0 42.229.156.255 河南省安阳市 联通
332 42.229.157.0 42.229.157.255 河南省安阳市林州市 联通
333 42.229.158.0 42.229.191.255 河南省安阳市 联通
334 42.229.192.0 42.229.199.255 河南省南阳市 联通
335 42.229.200.0 42.229.200.255 河南省南阳市邓州市 联通
336 42.229.201.0 42.229.201.255 河南省南阳市 联通
337 42.229.202.0 42.229.203.255 河南省南阳市邓州市 联通
338 42.229.204.0 42.229.205.255 河南省南阳市 联通
339 42.229.206.0 42.229.206.255 河南省南阳市邓州市 联通
340 42.229.207.0 42.229.233.255 河南省南阳市 联通
341 42.229.234.0 42.229.234.255 河南省南阳市邓州市 联通
342 42.229.235.0 42.229.244.255 河南省南阳市 联通
343 42.229.245.0 42.229.245.255 河南省南阳市邓州市 联通
344 42.229.246.0 42.229.255.255 河南省南阳市 联通
345 42.230.0.0 42.230.31.255 河南省鹤壁市 联通
346 42.230.32.0 42.230.191.255 河南省安阳市 联通
347 42.230.192.0 42.230.255.255 河南省信阳市 联通
348 42.231.0.0 42.231.63.255 河南省郑州市 联通
349 42.231.64.0 42.231.127.255 河南省商丘市 联通
350 42.231.128.0 42.231.131.162 河南省南阳市 联通
351 42.231.131.163 42.231.131.163 河南省南阳市 南阳理工学院大学生创新基地
352 42.231.131.164 42.231.169.255 河南省南阳市 联通
353 42.231.170.0 42.231.170.255 河南省南阳市内乡县 联通
354 42.231.171.0 42.231.191.255 河南省南阳市 联通
355 42.231.192.0 42.231.194.255 河南省安阳市 联通
356 42.231.195.0 42.231.195.255 河南省安阳市内黄县 联通
357 42.231.196.0 42.231.226.255 河南省安阳市 联通
358 42.231.227.0 42.231.227.255 河南省安阳市滑县 联通
359 42.231.228.0 42.231.228.255 河南省安阳市 联通
360 42.231.229.0 42.231.229.255 河南省安阳市滑县 联通
361 42.231.230.0 42.231.255.255 河南省安阳市 联通
362 42.232.0.0 42.232.31.255 河南省 联通
363 42.232.32.0 42.232.32.255 河南省焦作市 联通
364 42.232.33.0 42.232.33.255 河南省焦作市孟州市 联通
365 42.232.34.0 42.232.41.255 河南省焦作市 联通
366 42.232.42.0 42.232.42.255 河南省焦作市孟州市 联通
367 42.232.43.0 42.232.63.255 河南省焦作市 联通
368 42.232.64.0 42.232.94.255 河南省南阳市 联通
369 42.232.95.0 42.232.95.255 河南省南阳市内乡县 联通
370 42.232.96.0 42.232.127.255 河南省南阳市 联通
371 42.232.128.0 42.232.176.255 河南省许昌市 联通
372 42.232.177.0 42.232.177.255 河南省许昌市禹州市 联通
373 42.232.178.0 42.232.181.255 河南省许昌市 联通
374 42.232.182.0 42.232.182.255 河南省许昌市禹州市 联通
375 42.232.183.0 42.232.194.255 河南省许昌市 联通
376 42.232.195.0 42.232.195.255 河南省许昌市鄢陵县 联通
377 42.232.196.0 42.232.243.255 河南省许昌市 联通
378 42.232.244.0 42.232.255.255 河南省鹤壁市 联通
379 42.233.0.0 42.233.0.255 河南省新乡市延津县 联通
380 42.233.1.0 42.233.24.255 河南省新乡市 联通
381 42.233.25.0 42.233.25.255 河南省新乡市长垣县 联通
382 42.233.26.0 42.233.27.255 河南省新乡市 联通
383 42.233.28.0 42.233.28.255 河南省新乡市长垣县 联通
384 42.233.29.0 42.233.31.255 河南省新乡市 联通
385 42.233.32.0 42.233.130.255 河南省安阳市 联通
386 42.233.131.0 42.233.131.255 河南省安阳市林州市 联通
387 42.233.132.0 42.233.151.255 河南省安阳市 联通
388 42.233.152.0 42.233.152.255 河南省安阳市滑县 联通
389 42.233.153.0 42.233.153.255 河南省安阳市 联通
390 42.233.154.0 42.233.154.255 河南省安阳市滑县 联通
391 42.233.155.0 42.233.159.255 河南省安阳市 联通
392 42.233.160.0 42.233.160.255 河南省安阳市内黄县 联通
393 42.233.161.0 42.233.161.255 河南省安阳市 联通
394 42.233.162.0 42.233.162.255 河南省安阳市内黄县 联通
395 42.233.163.0 42.233.179.255 河南省安阳市 联通
396 42.233.180.0 42.233.180.255 河南省安阳市滑县 联通
397 42.233.181.0 42.233.191.255 河南省安阳市 联通
398 42.233.192.0 42.233.220.255 河南省平顶山市 联通
399 42.233.221.0 42.233.221.255 河南省平顶山市叶县 联通
400 42.233.222.0 42.233.232.255 河南省平顶山市 联通
401 42.233.233.0 42.233.233.255 河南省平顶山市汝州市 联通
402 42.233.234.0 42.233.255.255 河南省平顶山市 联通
403 42.234.0.0 42.234.24.255 河南省焦作市 联通
404 42.234.25.0 42.234.25.255 河南省焦作市沁阳县 联通
405 42.234.26.0 42.234.63.255 河南省焦作市 联通
406 42.234.64.0 42.234.127.255 河南省南阳市 联通
407 42.234.128.0 42.234.255.255 河南省安阳市 联通
408 42.235.0.0 42.235.20.255 河南省商丘市 联通
409 42.235.21.0 42.235.21.255 河南省商丘市永城市 联通
410 42.235.22.0 42.235.63.255 河南省商丘市 联通
411 42.235.64.0 42.235.127.255 河南省洛阳市 联通
412 42.235.128.0 42.235.255.255 河南省 联通
413 42.236.0.0 42.236.3.255 河南省郑州市 联通
414 42.236.4.0 42.236.4.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
415 42.236.5.0 42.236.6.255 河南省郑州市 联通
416 42.236.7.0 42.236.7.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点(BGP)
417 42.236.8.0 42.236.9.255 河南省郑州市 联通
418 42.236.10.0 42.236.10.255 河南省郑州市 北京奇虎科技有限公司联通CDN节点
419 42.236.11.0 42.236.18.255 河南省郑州市 联通
420 42.236.19.0 42.236.19.255 河南省郑州市 北京爱奇艺科技有限公司联通节点
421 42.236.20.0 42.236.70.255 河南省郑州市 联通
422 42.236.71.0 42.236.71.255 河南省郑州市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
423 42.236.72.0 42.236.72.255 河南省郑州市 加速乐联通CDN节点
424 42.236.73.0 42.237.191.255 河南省郑州市 联通
425 42.237.192.0 42.237.255.255 河南省 联通
426 42.238.0.0 42.238.31.255 河南省漯河市 联通
427 42.238.32.0 42.238.63.255 河南省 联通
428 42.238.64.0 42.238.127.255 河南省濮阳市 联通
429 42.238.128.0 42.238.191.255 河南省商丘市 联通
430 42.238.192.0 42.238.255.255 河南省焦作市 联通
431 42.239.0.0 42.239.63.255 河南省商丘市 联通
432 42.239.64.0 42.239.64.255 河南省商丘市睢县 联通
433 42.239.65.0 42.239.67.255 河南省商丘市 联通
434 42.239.68.0 42.239.68.255 河南省商丘市睢县 联通
435 42.239.69.0 42.239.76.255 河南省商丘市 联通
436 42.239.77.0 42.239.77.255 河南省商丘市宁陵县 联通
437 42.239.78.0 42.239.85.255 河南省商丘市 联通
438 42.239.86.0 42.239.86.255 河南省商丘市柘城县 联通
439 42.239.87.0 42.239.89.255 河南省商丘市 联通
440 42.239.90.0 42.239.91.255 河南省商丘市虞城县 联通
441 42.239.92.0 42.239.98.255 河南省商丘市 联通
442 42.239.99.0 42.239.99.255 河南省商丘市睢县 联通
443 42.239.100.0 42.239.120.255 河南省商丘市 联通
444 42.239.121.0 42.239.121.255 河南省商丘市柘城县 联通
445 42.239.122.0 42.239.135.255 河南省商丘市 联通
446 42.239.136.0 42.239.136.255 河南省商丘市夏邑县 联通
447 42.239.137.0 42.239.138.255 河南省商丘市 联通
448 42.239.139.0 42.239.139.255 河南省商丘市夏邑县 联通
449 42.239.140.0 42.239.143.255 河南省商丘市 联通
450 42.239.144.0 42.239.144.255 河南省商丘市永城市 联通
451 42.239.145.0 42.239.147.255 河南省商丘市 联通
452 42.239.148.0 42.239.149.255 河南省商丘市柘城县 联通
453 42.239.150.0 42.239.157.255 河南省商丘市 联通
454 42.239.158.0 42.239.158.255 河南省商丘市民权县 联通
455 42.239.159.0 42.239.162.255 河南省商丘市 联通
456 42.239.163.0 42.239.163.255 河南省商丘市柘城县 联通
457 42.239.164.0 42.239.165.255 河南省商丘市 联通
458 42.239.166.0 42.239.166.255 河南省商丘市宁陵县 联通
459 42.239.167.0 42.239.183.255 河南省商丘市 联通
460 42.239.184.0 42.239.184.255 河南省商丘市睢县 联通
461 42.239.185.0 42.239.191.255 河南省商丘市 联通
462 42.239.192.0 42.239.241.255 河南省鹤壁市 联通
463 42.239.242.0 42.239.242.255 河南省鹤壁市浚县 联通
464 42.239.243.0 42.239.248.255 河南省鹤壁市 联通
465 42.239.249.0 42.239.249.255 河南省鹤壁市淇县 联通
466 42.239.250.0 42.239.255.255 河南省鹤壁市 联通
467 42.247.1.224 42.247.1.255 河南省南阳市 南阳职业学院教育网
468 42.247.2.0 42.247.2.31 河南省新乡市 新乡职业技术学院教育网
469 43.250.128.0 43.250.131.255 河南省 联通
470 49.122.0.0 49.122.23.255 河南省郑州市 河南财经大学
471 49.122.24.0 49.122.47.255 河南省周口市 周口师范大学
472 49.122.48.0 49.122.63.255 河南省安阳市 安阳师范大学
473 49.122.70.0 49.122.70.255 河南省郑州市 教育网
474 58.207.200.0 58.207.223.255 河南省 教育网直通车
475 59.69.128.0 59.69.159.255 河南省南阳市 南阳理工学院
476 59.69.160.0 59.69.191.255 河南省新乡市 河南科技学院
477 59.69.192.0 59.69.207.255 河南省郑州市 郑州职业技术学院
478 59.69.208.0 59.69.223.255 河南省郑州市 郑州大学体育学院
479 59.70.0.0 59.70.7.255 河南省开封市 河南省工商行政管理广播电视大学
480 59.70.8.0 59.70.11.255 河南省新乡市 新乡医学院三全学院
481 59.70.16.0 59.70.31.255 河南省郑州市 黄河科技学院
482 59.70.32.0 59.70.47.255 河南省焦作市 焦作师范高等专科学校
483 59.70.48.0 59.70.63.255 河南省郑州市 河南农业大学
484 59.70.64.0 59.70.95.255 河南省新乡市 河南师范大学
485 59.70.96.0 59.70.111.255 河南省平顶山市 平顶山学院
486 59.70.112.0 59.70.127.255 河南省郑州市 河南财经学院成功学院
487 59.70.128.0 59.70.159.255 河南省郑州市 郑州轻工业学院
488 59.70.160.0 59.70.167.255 河南省郑州市 中原工学院信息商务学院
489 59.70.168.0 59.70.175.255 河南省商丘市 河南农业大学华豫学院
490 59.70.176.0 59.70.191.255 河南省郑州市 郑州铁路职业技术学院
491 59.70.192.0 59.70.207.255 河南省许昌市 许昌职业技术学院
492 59.70.224.0 59.70.255.255 河南省郑州市 郑州大学
493 61.52.0.0 61.52.1.193 河南省郑州市 联通
494 61.52.1.194 61.52.1.194 河南省郑州市 金通计算机公司(西郊)
495 61.52.1.195 61.52.8.241 河南省郑州市 联通
496 61.52.8.242 61.52.8.242 河南省郑州市 黄河科技大学南区
497 61.52.8.243 61.52.11.251 河南省郑州市 联通
498 61.52.11.252 61.52.11.252 河南省郑州市二七区 黄河科技大学慧聪网吧
499 61.52.11.253 61.52.15.229 河南省郑州市 联通
500 61.52.15.230 61.52.15.230 河南省郑州市 沙洋县毛李镇苹果网吧(鲁店)
501 61.52.15.231 61.52.15.243 河南省郑州市 联通
502 61.52.15.244 61.52.15.244 河南省郑州市 开心网络
503 61.52.15.245 61.52.15.245 河南省郑州市 十八里河开心网络
504 61.52.15.246 61.52.21.255 河南省郑州市 联通
505 61.52.22.0 61.52.22.255 河南省郑州市巩义市 联通
506 61.52.23.0 61.52.31.38 河南省郑州市 联通
507 61.52.31.39 61.52.31.39 河南省郑州市 美术学院
508 61.52.31.40 61.52.31.102 河南省郑州市 联通
509 61.52.31.103 61.52.31.103 河南省郑州市 高新区永和制药有限公司
510 61.52.31.104 61.52.46.168 河南省郑州市 联通
511 61.52.46.169 61.52.46.169 河南省郑州市 郑汴路英协网吧
512 61.52.46.170 61.52.50.109 河南省郑州市 联通
513 61.52.50.110 61.52.50.110 河南省郑州市 中州通信公司
514 61.52.50.111 61.52.60.178 河南省郑州市 联通
515 61.52.60.179 61.52.60.179 河南省郑州市 鼎达科贸有限公司数据中心
516 61.52.60.180 61.52.72.21 河南省郑州市 联通
517 61.52.72.22 61.52.72.22 河南省郑州市 河南农业大学校园网
518 61.52.72.23 61.52.73.101 河南省郑州市 联通
519 61.52.73.102 61.52.73.102 河南省郑州市 河南工业大学
520 61.52.73.103 61.52.75.108 河南省郑州市 联通
521 61.52.75.109 61.52.75.109 河南省郑州市 晨阳通讯科技有限公司
522 61.52.75.110 61.52.75.174 河南省郑州市 联通
523 61.52.75.175 61.52.75.175 河南省郑州市 思达买河南纺专学生宿舍4楼网吧
524 61.52.75.176 61.52.75.199 河南省郑州市 联通
525 61.52.75.200 61.52.75.200 河南省郑州市 晨阳通讯科技有限公司
526 61.52.75.201 61.52.106.4 河南省郑州市 联通
527 61.52.106.5 61.52.106.5 河南省郑州市 河南省信息产业厅
528 61.52.106.6 61.52.106.21 河南省郑州市 联通
529 61.52.106.22 61.52.106.22 河南省郑州市 政六街5号思达商务
530 61.52.106.23 61.52.114.255 河南省郑州市 联通
531 61.52.115.0 61.52.115.255 河南省郑州市荥阳县 联通
532 61.52.116.0 61.52.119.71 河南省郑州市 联通
533 61.52.119.72 61.52.119.72 河南省郑州市 河南信息工程学校
534 61.52.119.73 61.52.121.174 河南省郑州市 联通
535 61.52.121.175 61.52.121.175 河南省郑州市 蓝讯网络发展有限公司
536 61.52.121.176 61.52.125.240 河南省郑州市 联通
537 61.52.125.241 61.52.125.241 河南省郑州市 十一中分校
538 61.52.125.242 61.52.125.250 河南省郑州市 联通
539 61.52.125.251 61.52.125.251 河南省郑州市 中国国际期货经纪有限公司郑州营业部
540 61.52.125.252 61.52.134.100 河南省郑州市 联通
541 61.52.134.101 61.52.134.101 河南省郑州市 拓创通信技术有限公司
542 61.52.134.102 61.52.139.83 河南省郑州市 联通
543 61.52.139.84 61.52.139.84 河南省郑州市 商校实验楼1405机房
544 61.52.139.85 61.52.139.137 河南省郑州市 联通
545 61.52.139.138 61.52.139.138 河南省郑州市 商业学校图书馆机房
546 61.52.139.139 61.52.142.217 河南省郑州市 联通
547 61.52.142.218 61.52.142.218 河南省郑州市 思酷设计广告传媒有限公司
548 61.52.142.219 61.52.143.11 河南省郑州市 联通
549 61.52.143.12 61.52.143.12 河南省郑州市 连邦软件培训中心
550 61.52.143.13 61.52.158.17 河南省郑州市 联通
551 61.52.158.18 61.52.158.18 河南省鹤壁市 鹤壁丰鹤发电有限公司
552 61.52.158.19 61.52.174.130 河南省郑州市 联通
553 61.52.174.131 61.52.174.131 河南省郑州市 中国人民解放军防空兵指挥学院
554 61.52.174.132 61.52.175.217 河南省郑州市 联通
555 61.52.175.218 61.52.175.218 河南省郑州市 巩义市成功学院
556 61.52.175.219 61.52.245.255 河南省郑州市 联通
557 61.52.246.0 61.52.246.255 河南省郑州市 通信宽带王
558 61.52.247.0 61.52.251.96 河南省郑州市 联通
559 61.52.251.97 61.52.251.97 河南省郑州市 丰乐园大酒店
560 61.52.251.98 61.52.253.123 河南省郑州市 联通
561 61.52.253.124 61.52.253.124 河南省郑州市 荣华商务
562 61.52.253.125 61.52.254.241 河南省郑州市 联通
563 61.52.254.242 61.52.254.242 河南省郑州市 四中北校区
564 61.52.254.243 61.52.255.255 河南省郑州市 联通
565 61.53.0.0 61.53.6.219 河南省许昌市 联通
566 61.53.6.220 61.53.6.220 河南省许昌市 盐业公司小区
567 61.53.6.221 61.53.7.246 河南省许昌市 联通
568 61.53.7.247 61.53.7.247 河南省许昌市 银河大道月球小区
569 61.53.7.248 61.53.14.161 河南省许昌市 联通
570 61.53.14.162 61.53.14.162 河南省许昌市 情感网吧(八一路东段)
571 61.53.14.163 61.53.17.255 河南省许昌市 联通
572 61.53.18.0 61.53.18.255 河南省许昌市 联通FTTB宽带
573 61.53.19.0 61.53.19.38 河南省许昌市 联通
574 61.53.19.39 61.53.19.39 河南省许昌市 联通汇通网吧
575 61.53.19.40 61.53.19.231 河南省许昌市 联通
576 61.53.19.232 61.53.19.232 河南省许昌市许昌县 文峰路南段晓霞网吧
577 61.53.19.233 61.53.19.235 河南省许昌市 联通
578 61.53.19.236 61.53.19.236 河南省许昌市 蓝天网吧
579 61.53.19.237 61.53.20.255 河南省许昌市 联通
580 61.53.21.0 61.53.21.121 河南省许昌市鄢陵县 联通
581 61.53.21.122 61.53.21.122 河南省许昌市鄢陵县 开发区星梦圆网吧
582 61.53.21.123 61.53.21.170 河南省许昌市鄢陵县 联通
583 61.53.21.171 61.53.21.171 河南省许昌市鄢陵县 文明路玉鑫网吧
584 61.53.21.172 61.53.21.251 河南省许昌市鄢陵县 联通
585 61.53.21.252 61.53.21.252 河南省许昌市鄢陵县 红蜘蛛网吧
586 61.53.21.253 61.53.21.255 河南省许昌市鄢陵县 联通
587 61.53.22.0 61.53.22.255 河南省驻马店市 联通
588 61.53.23.0 61.53.23.255 河南省驻马店市汝南县 联通
589 61.53.24.0 61.53.25.255 河南省驻马店市 联通
590 61.53.26.0 61.53.27.122 河南省驻马店市确山县 联通
591 61.53.27.123 61.53.27.123 河南省驻马店市确山县 瓦岗利涛网吧
592 61.53.27.124 61.53.28.255 河南省驻马店市确山县 联通
593 61.53.29.0 61.53.30.203 河南省驻马店市 联通
594 61.53.30.204 61.53.30.204 河南省驻马店市确山县 普会寺山友网吧
595 61.53.30.205 61.53.30.224 河南省驻马店市 联通
596 61.53.30.225 61.53.30.225 河南省驻马店市确山县 蚁蜂镇创联网吧
597 61.53.30.226 61.53.30.226 河南省驻马店市确山县 刘店乡东晖网吧
598 61.53.30.227 61.53.30.227 河南省驻马店市确山县 新影视网吧
599 61.53.30.228 61.53.30.228 河南省驻马店市确山县 任店镇新世纪网吧
600 61.53.30.229 61.53.30.239 河南省驻马店市 联通
601 61.53.30.240 61.53.30.240 河南省驻马店市确山县 商城网吧
602 61.53.30.241 61.53.30.241 河南省驻马店市 联通
603 61.53.30.242 61.53.30.242 河南省驻马店市确山县 风云网吧
604 61.53.30.243 61.53.30.244 河南省驻马店市 联通
605 61.53.30.245 61.53.30.245 河南省驻马店市确山县 梦想网吧
606 61.53.30.246 61.53.30.247 河南省驻马店市 联通
607 61.53.30.248 61.53.30.248 河南省驻马店市确山县 新一代网吧
608 61.53.30.249 61.53.30.249 河南省驻马店市确山县 寻梦网吧
609 61.53.30.250 61.53.30.250 河南省驻马店市确山县 网缘网吧
610 61.53.30.251 61.53.30.251 河南省驻马店市确山县 鑫源网吧
611 61.53.30.252 61.53.30.252 河南省驻马店市确山县 蓝色快车网吧
612 61.53.30.253 61.53.30.253 河南省驻马店市确山县 博文实达奔放店
613 61.53.30.254 61.53.31.242 河南省驻马店市 联通
614 61.53.31.243 61.53.31.243 河南省驻马店市 畅想网吧
615 61.53.31.244 61.53.31.255 河南省驻马店市 联通
616 61.53.32.0 61.53.32.255 河南省驻马店市遂平县 联通
617 61.53.33.0 61.53.34.2 河南省驻马店市 联通
618 61.53.34.3 61.53.34.3 河南省驻马店市 一颗树网吧
619 61.53.34.4 61.53.34.4 河南省驻马店市 佳人有约网吧
620 61.53.34.5 61.53.34.5 河南省驻马店市 风云网吧
621 61.53.34.6 61.53.34.8 河南省驻马店市 联通
622 61.53.34.9 61.53.34.9 河南省驻马店市 万维网吧
623 61.53.34.10 61.53.34.11 河南省驻马店市 联通
624 61.53.34.12 61.53.34.12 河南省驻马店市 精英网吧
625 61.53.34.13 61.53.34.14 河南省驻马店市 联通
626 61.53.34.15 61.53.34.15 河南省驻马店市 联想网吧
627 61.53.34.16 61.53.34.52 河南省驻马店市 联通
628 61.53.34.53 61.53.34.53 河南省驻马店市 遂平网通康纳电脑服务中心
629 61.53.34.54 61.53.34.60 河南省驻马店市 联通
630 61.53.34.61 61.53.34.61 河南省驻马店市 长城网吧
631 61.53.34.62 61.53.34.121 河南省驻马店市 联通
632 61.53.34.122 61.53.34.122 河南省驻马店市 超时空网吧
633 61.53.34.123 61.53.34.123 河南省驻马店市 水宝贝网吧
634 61.53.34.124 61.53.34.124 河南省驻马店市 创新网吧
635 61.53.34.125 61.53.34.251 河南省驻马店市 联通
636 61.53.34.252 61.53.34.252 河南省驻马店市西平县 神秘岛网吧
637 61.53.34.253 61.53.35.0 河南省驻马店市 联通
638 61.53.35.1 61.53.35.1 河南省驻马店市上蔡县 星际网吧
639 61.53.35.2 61.53.35.2 河南省驻马店市上蔡县 蓝天网吧
640 61.53.35.3 61.53.35.3 河南省驻马店市上蔡县 前锋网吧
641 61.53.35.4 61.53.35.4 河南省驻马店市 联通
642 61.53.35.5 61.53.35.5 河南省驻马店市上蔡县 天地人网吧
643 61.53.35.6 61.53.35.6 河南省驻马店市上蔡县 心连心网吧
644 61.53.35.7 61.53.35.7 河南省驻马店市 联通
645 61.53.35.8 61.53.35.8 河南省驻马店市上蔡县 梦思网吧
646 61.53.35.9 61.53.35.9 河南省驻马店市 联通
647 61.53.35.10 61.53.35.10 河南省驻马店市上蔡县 知心网吧
648 61.53.35.11 61.53.35.11 河南省驻马店市上蔡县 芙蓉网吧
649 61.53.35.12 61.53.35.249 河南省驻马店市 联通
650 61.53.35.250 61.53.35.250 河南省驻马店市上蔡县 开心网吧
651 61.53.35.251 61.53.36.12 河南省驻马店市 联通
652 61.53.36.13 61.53.36.13 河南省驻马店市确山县 留庄镇彩弘网吧
653 61.53.36.14 61.53.37.89 河南省驻马店市 联通
654 61.53.37.90 61.53.37.90 河南省驻马店市确山县 飞翔网吧
655 61.53.37.91 61.53.38.155 河南省驻马店市 联通
656 61.53.38.156 61.53.38.156 河南省驻马店市确山县 石滚河盛杰网吧
657 61.53.38.157 61.53.40.4 河南省驻马店市 联通
658 61.53.40.5 61.53.40.5 河南省驻马店市新蔡县 杨庄户乡快乐网吧
659 61.53.40.6 61.53.41.1 河南省驻马店市 联通
660 61.53.41.2 61.53.41.2 河南省驻马店市新蔡县 韩集镇宏展网吧
661 61.53.41.3 61.53.41.3 河南省驻马店市新蔡县 顿岗乡腾达网吧
662 61.53.41.4 61.53.41.4 河南省驻马店市新蔡县 练村镇新潮网吧
663 61.53.41.5 61.53.41.5 河南省驻马店市新蔡县 宋岗乡旭彩网吧
664 61.53.41.6 61.53.41.6 河南省驻马店市新蔡县 涧头乡自由风网吧
665 61.53.41.7 61.53.41.8 河南省驻马店市 联通
666 61.53.41.9 61.53.41.9 河南省驻马店市新蔡县 化庄乡星海网吧
667 61.53.41.10 61.53.41.10 河南省驻马店市新蔡县 练村镇龙池网吧
668 61.53.41.11 61.53.41.193 河南省驻马店市 联通
669 61.53.41.194 61.53.41.194 河南省驻马店市新蔡县 新感觉网吧
670 61.53.41.195 61.53.41.247 河南省驻马店市 联通
671 61.53.41.248 61.53.41.248 河南省驻马店市新蔡县 佛阁寺镇乡兴旺网吧
672 61.53.41.249 61.53.42.168 河南省驻马店市 联通
673 61.53.42.169 61.53.42.169 河南省驻马店市 文化路平常心网吧
674 61.53.42.170 61.53.43.14 河南省驻马店市 联通
675 61.53.43.15 61.53.43.15 河南省驻马店市 交通路东段商业大厦家属院中国联通
676 61.53.43.16 61.53.44.2 河南省驻马店市 联通
677 61.53.44.3 61.53.44.3 河南省驻马店市驿城区 聚龙轩网吧
678 61.53.44.4 61.53.44.4 河南省驻马店市 红蜻蜓网吧
679 61.53.44.5 61.53.44.5 河南省驻马店市 联通
680 61.53.44.6 61.53.44.6 河南省驻马店市 创元网吧
681 61.53.44.7 61.53.44.7 河南省驻马店市 希之光网吧
682 61.53.44.8 61.53.44.8 河南省驻马店市 联通
683 61.53.44.9 61.53.44.9 河南省驻马店市 源鑫互联网上网服务有限公司
684 61.53.44.10 61.53.44.10 河南省驻马店市 凯旋互联网上网服务有限公司
685 61.53.44.11 61.53.44.11 河南省驻马店市 联通
686 61.53.44.12 61.53.44.12 河南省驻马店市驿城区 红蚂蚁网吧
687 61.53.44.13 61.53.44.13 河南省驻马店市 交通路东段红蚂蚁网吧
688 61.53.44.14 61.53.44.14 河南省驻马店市 友情人网吧
689 61.53.44.15 61.53.44.15 河南省驻马店市 交通路东段友情人网吧
690 61.53.44.16 61.53.44.33 河南省驻马店市 联通
691 61.53.44.34 61.53.44.34 河南省驻马店市驿城区 伊网情深网吧
692 61.53.44.35 61.53.44.35 河南省驻马店市 龙盛互联网上网服务有限公司
693 61.53.44.36 61.53.44.36 河南省驻马店市 启明星网吧
694 61.53.44.37 61.53.44.37 河南省驻马店市 华乐网友家苑
695 61.53.44.38 61.53.44.38 河南省驻马店市 中华大道东辉网吧
696 61.53.44.39 61.53.44.39 河南省驻马店市 联通
697 61.53.44.40 61.53.44.40 河南省驻马店市 畅想互联网上网服务有限公司
698 61.53.44.41 61.53.44.41 河南省驻马店市 梦缘互联网上网服务有限公司
699 61.53.44.42 61.53.44.42 河南省驻马店市 驻马店联通网苑直营连锁店396002
700 61.53.44.43 61.53.44.43 河南省驻马店市 四季风网吧
701 61.53.44.44 61.53.44.44 河南省驻马店市 远大网吧
702 61.53.44.45 61.53.44.45 河南省驻马店市 微星互联网上网服务有限公司
703 61.53.44.46 61.53.44.46 河南省驻马店市 月儿圆网吧
704 61.53.44.47 61.53.44.47 河南省驻马店市 快快乐网吧
705 61.53.44.48 61.53.44.48 河南省驻马店市 电信网苑互联网上网服务有限公司
706 61.53.44.49 61.53.44.49 河南省驻马店市 深蓝互联网上网服务有限公司
707 61.53.44.50 61.53.44.50 河南省驻马店市驿城区 世纪网缘网吧
708 61.53.44.51 61.53.44.51 河南省驻马店市 灵艺龙互联上网服务公司
709 61.53.44.52 61.53.44.53 河南省驻马店市 联通
710 61.53.44.54 61.53.44.54 河南省驻马店市驿城区 梦幻网吧
711 61.53.44.55 61.53.44.57 河南省驻马店市 联通
712 61.53.44.58 61.53.44.58 河南省驻马店市 黑马互联网上网服务有限公司
713 61.53.44.59 61.53.44.66 河南省驻马店市 联通
714 61.53.44.67 61.53.44.67 河南省驻马店市 蓝剑互联网上网服务有限公司
715 61.53.44.68 61.53.44.129 河南省驻马店市 联通
716 61.53.44.130 61.53.44.130 河南省驻马店市驿城区 老街乡极速网吧
717 61.53.44.131 61.53.46.255 河南省驻马店市 联通
718 61.53.47.0 61.53.47.255 河南省驻马店市西平县 联通
719 61.53.48.0 61.53.48.0 河南省驻马店市 联通
720 61.53.48.1 61.53.48.1 河南省驻马店市 宏科网吧
721 61.53.48.2 61.53.48.3 河南省驻马店市 联通
722 61.53.48.4 61.53.48.4 河南省驻马店市 小雨点网吧
723 61.53.48.5 61.53.48.57 河南省驻马店市 联通
724 61.53.48.58 61.53.48.58 河南省驻马店市 快乐网吧
725 61.53.48.59 61.53.48.63 河南省驻马店市 联通
726 61.53.48.64 61.53.48.64 河南省驻马店市 水晶心网吧
727 61.53.48.65 61.53.48.93 河南省驻马店市 联通
728 61.53.48.94 61.53.48.94 河南省驻马店市 虫虫网吧
729 61.53.48.95 61.53.48.123 河南省驻马店市 联通
730 61.53.48.124 61.53.48.124 河南省驻马店市 水晶心网吧
731 61.53.48.125 61.53.51.252 河南省驻马店市 联通
732 61.53.51.253 61.53.51.253 河南省驻马店市 沁阳市马非网吧
733 61.53.51.254 61.53.60.129 河南省驻马店市 联通
734 61.53.60.130 61.53.60.130 河南省驻马店市 海洋网吧
735 61.53.60.131 61.53.62.255 河南省驻马店市 联通
736 61.53.63.0 61.53.63.255 河南省驻马店市驿城区 联通
737 61.53.64.0 61.53.64.255 河南省开封市 联通
738 61.53.65.0 61.53.65.255 河南省开封市通许县 联通
739 61.53.66.0 61.53.142.255 河南省开封市 联通
740 61.53.143.0 61.53.143.255 河南省开封市 网宿科技联通CDN节点
741 61.53.144.0 61.53.146.39 河南省鹤壁市 联通
742 61.53.146.40 61.53.146.40 河南省鹤壁市浚县 善堂镇西善堂
743 61.53.146.41 61.53.146.112 河南省鹤壁市 联通
744 61.53.146.113 61.53.146.113 河南省鹤壁市浚县 风铃网吧
745 61.53.146.114 61.53.146.170 河南省鹤壁市 联通
746 61.53.146.171 61.53.146.171 河南省鹤壁市浚县 神州网吧
747 61.53.146.172 61.53.146.238 河南省鹤壁市 联通
748 61.53.146.239 61.53.146.239 河南省鹤壁市浚县 伾浮路大喜网吧
749 61.53.146.240 61.53.146.243 河南省鹤壁市 联通
750 61.53.146.244 61.53.146.244 河南省鹤壁市浚县 坯浮路大喜网吧
751 61.53.146.245 61.53.146.245 河南省鹤壁市浚县 香山网吧
752 61.53.146.246 61.53.146.247 河南省鹤壁市 联通
753 61.53.146.248 61.53.146.248 河南省鹤壁市浚县 未来网吧
754 61.53.146.249 61.53.146.251 河南省鹤壁市 联通
755 61.53.146.252 61.53.146.252 河南省鹤壁市浚县 欢乐网吧
756 61.53.146.253 61.53.147.225 河南省鹤壁市 联通
757 61.53.147.226 61.53.147.226 河南省鹤壁市浚县 悦朋网吧
758 61.53.147.227 61.53.147.233 河南省鹤壁市 联通
759 61.53.147.234 61.53.147.234 河南省鹤壁市浚县 天娇网吧
760 61.53.147.235 61.53.147.245 河南省鹤壁市 联通
761 61.53.147.246 61.53.147.246 河南省鹤壁市浚县 悦朋网吧
762 61.53.147.247 61.53.147.247 河南省鹤壁市浚县 志邦网吧
763 61.53.147.248 61.53.147.248 河南省鹤壁市浚县 立博网吧
764 61.53.147.249 61.53.148.84 河南省鹤壁市 联通
765 61.53.148.85 61.53.148.85 河南省鹤壁市浚县 绿城网吧
766 61.53.148.86 61.53.148.108 河南省鹤壁市 联通
767 61.53.148.109 61.53.148.109 河南省鹤壁市浚县 绿城网吧
768 61.53.148.110 61.53.148.226 河南省鹤壁市 联通
769 61.53.148.227 61.53.148.227 河南省鹤壁市浚县 科技网络中心
770 61.53.148.228 61.53.148.228 河南省鹤壁市 联通
771 61.53.148.229 61.53.148.229 河南省鹤壁市浚县 心语网吧
772 61.53.148.230 61.53.148.237 河南省鹤壁市 联通
773 61.53.148.238 61.53.148.238 河南省鹤壁市浚县 天云网吧
774 61.53.148.239 61.53.148.239 河南省鹤壁市浚县 黎阳路大喜网吧
775 61.53.148.240 61.53.148.242 河南省鹤壁市 联通
776 61.53.148.243 61.53.148.243 河南省鹤壁市浚县 新华网吧
777 61.53.148.244 61.53.148.245 河南省鹤壁市 联通
778 61.53.148.246 61.53.148.246 河南省鹤壁市浚县 绿城网吧
779 61.53.148.247 61.53.148.247 河南省鹤壁市 联通
780 61.53.148.248 61.53.148.248 河南省鹤壁市浚县 新华网吧
781 61.53.148.249 61.53.148.249 河南省鹤壁市 联通
782 61.53.148.250 61.53.148.250 河南省鹤壁市浚县 网势如风网吧
783 61.53.148.251 61.53.150.4 河南省鹤壁市 联通
784 61.53.150.5 61.53.150.5 河南省鹤壁市 淇县宏远网吧(107国道路西)
785 61.53.150.6 61.53.150.45 河南省鹤壁市 联通
786 61.53.150.46 61.53.150.46 河南省鹤壁市 淇县红日网吧
787 61.53.150.47 61.53.150.255 河南省鹤壁市 联通
788 61.53.151.0 61.53.151.255 河南省鹤壁市 淇县联通
789 61.53.152.0 61.53.152.71 河南省鹤壁市 联通
790 61.53.152.72 61.53.152.72 河南省鹤壁市 淇县力创网吧
791 61.53.152.73 61.53.152.149 河南省鹤壁市 联通
792 61.53.152.150 61.53.152.150 河南省鹤壁市 淇县时代网吧
793 61.53.152.151 61.53.152.248 河南省鹤壁市 联通
794 61.53.152.249 61.53.152.249 河南省鹤壁市 淇县高村阳光网吧
795 61.53.152.250 61.53.158.17 河南省鹤壁市 联通
796 61.53.158.18 61.53.158.18 河南省鹤壁市 丰鹤发电有限公司
797 61.53.158.19 61.53.159.255 河南省鹤壁市 联通
798 61.53.160.0 61.53.160.1 河南省平顶山市 联通
799 61.53.160.2 61.53.160.2 河南省平顶山市 新动力网吧
800 61.53.160.3 61.53.161.43 河南省平顶山市 联通
801 61.53.161.44 61.53.161.44 河南省平顶山市 星峰水泥厂
802 61.53.161.45 61.53.163.0 河南省平顶山市 联通
803 61.53.163.1 61.53.163.1 河南省平顶山市 鹰城网吧
804 61.53.163.2 61.53.164.231 河南省平顶山市 联通
805 61.53.164.232 61.53.164.232 河南省平顶山市 金丽声数码有限公司
806 61.53.164.233 61.53.166.248 河南省平顶山市 联通
807 61.53.166.249 61.53.166.249 河南省平顶山市 黄金路自由空间网吧
808 61.53.166.250 61.53.169.122 河南省平顶山市 联通
809 61.53.169.123 61.53.169.123 河南省平顶山市 新亚网吧
810 61.53.169.124 61.53.170.122 河南省平顶山市 联通
811 61.53.170.123 61.53.170.123 河南省平顶山市 十矿家属院斜对面绿荫网吧
812 61.53.170.124 61.53.172.255 河南省平顶山市 联通
813 61.53.173.0 61.53.173.255 河南省平顶山市舞钢市 联通
814 61.53.174.0 61.53.176.138 河南省平顶山市 联通
815 61.53.176.139 61.53.176.139 河南省平顶山市 广阔天地网吧
816 61.53.176.140 61.53.179.224 河南省平顶山市 联通
817 61.53.179.225 61.53.179.225 河南省平顶山市 红豆网吧
818 61.53.179.226 61.53.179.232 河南省平顶山市 联通
819 61.53.179.233 61.53.179.233 河南省平顶山市 指南针网吧
820 61.53.179.234 61.53.179.235 河南省平顶山市 联通
821 61.53.179.236 61.53.179.236 河南省平顶山市 深海蓝网吧(湛南路)
822 61.53.179.237 61.53.179.248 河南省平顶山市 联通
823 61.53.179.249 61.53.179.249 河南省平顶山市 假日网吧
824 61.53.179.250 61.53.179.251 河南省平顶山市 联通
825 61.53.179.252 61.53.179.252 河南省平顶山市 工学院旁边指南针网吧
826 61.53.179.253 61.53.185.255 河南省平顶山市 联通
827 61.53.186.0 61.53.186.5 河南省信阳市罗山县 联通
828 61.53.186.6 61.53.186.6 河南省信阳市罗山县 新天地网吧
829 61.53.186.7 61.53.186.7 河南省信阳市罗山县 蓝天网吧
830 61.53.186.8 61.53.186.12 河南省信阳市罗山县 联通
831 61.53.186.13 61.53.186.13 河南省信阳市罗山县 聚友网吧
832 61.53.186.14 61.53.186.25 河南省信阳市罗山县 联通
833 61.53.186.26 61.53.186.26 河南省信阳市罗山县 强盛网吧
834 61.53.186.27 61.53.186.27 河南省信阳市罗山县 星辰网吧
835 61.53.186.28 61.53.186.34 河南省信阳市罗山县 联通
836 61.53.186.35 61.53.186.35 河南省信阳市罗山县 驰宇网络
837 61.53.186.36 61.53.186.255 河南省信阳市罗山县 联通
838 61.53.187.0 61.53.187.12 河南省信阳市 联通
839 61.53.187.13 61.53.187.13 河南省信阳市 网际网吧
840 61.53.187.14 61.53.188.2 河南省信阳市 联通
841 61.53.188.3 61.53.188.3 河南省信阳市 工区路卫校旁航海网吧
842 61.53.188.4 61.53.188.4 河南省信阳市 金港湾网吧(文化中心)
843 61.53.188.5 61.53.188.5 河南省信阳市 联通
844 61.53.188.6 61.53.188.6 河南省信阳市 风雨网吧
845 61.53.188.7 61.53.188.7 河南省信阳市 联通
846 61.53.188.8 61.53.188.8 河南省信阳市 白云网吧(文化中心)
847 61.53.188.9 61.53.188.9 河南省信阳市 日升网吧
848 61.53.188.10 61.53.188.10 河南省信阳市 天宇网吧
849 61.53.188.11 61.53.188.11 河南省信阳市 金鑫网吧(卫校)
850 61.53.188.12 61.53.188.12 河南省信阳市 红太阳网吧(卫校附近)
851 61.53.188.13 61.53.188.13 河南省信阳市 玫瑰网吧
852 61.53.188.14 61.53.188.14 河南省信阳市 创联网吧(文化中心)
853 61.53.188.15 61.53.188.15 河南省信阳市 文化中心骑士网吧
854 61.53.188.16 61.53.188.34 河南省信阳市 联通
855 61.53.188.35 61.53.188.35 河南省信阳市 楚城网吧(楚王城)
856 61.53.188.36 61.53.188.36 河南省信阳市 黎明网吧
857 61.53.188.37 61.53.188.37 河南省信阳市 楚王城靓丽网吧
858 61.53.188.38 61.53.188.38 河南省信阳市 羊山区月亮网吧(青龙街22号老车辆段上面)
859 61.53.188.39 61.53.188.39 河南省信阳市 宏伟网吧
860 61.53.188.40 61.53.188.40 河南省信阳市 青龙街月亮网吧
861 61.53.188.41 61.53.188.41 河南省信阳市 聚友网吧(楚王城)
862 61.53.188.42 61.53.188.42 河南省信阳市 联通
863 61.53.188.43 61.53.188.43 河南省信阳市 羊山青龙街星光网吧
864 61.53.188.44 61.53.188.44 河南省信阳市 万通网吧
865 61.53.188.45 61.53.188.45 河南省信阳市 联通
866 61.53.188.46 61.53.188.46 河南省信阳市 羊山区月亮网吧
867 61.53.188.47 61.53.188.47 河南省信阳市 联通
868 61.53.188.48 61.53.188.48 河南省信阳市 星光网吧
869 61.53.188.49 61.53.188.97 河南省信阳市 联通
870 61.53.188.98 61.53.188.101 河南省信阳市 昇芝电脑公司
871 61.53.188.102 61.53.188.118 河南省信阳市 联通
872 61.53.188.119 61.53.188.119 河南省信阳市 逍遥网吧
873 61.53.188.120 61.53.189.38 河南省信阳市 联通
874 61.53.189.39 61.53.189.39 河南省信阳市 一网网吧(平桥大道)
875 61.53.189.40 61.53.189.41 河南省信阳市 联通
876 61.53.189.42 61.53.189.42 河南省信阳市 万宝网吧
877 61.53.189.43 61.53.190.7 河南省信阳市 联通
878 61.53.190.8 61.53.190.8 河南省信阳市平桥区 明港镇供电所
879 61.53.190.9 61.53.190.91 河南省信阳市 联通
880 61.53.190.92 61.53.190.92 河南省信阳市 中原网联科技有限公司
881 61.53.190.93 61.53.190.129 河南省信阳市 联通
882 61.53.190.130 61.53.190.130 河南省信阳市平桥区 明港镇供电所
883 61.53.190.131 61.53.190.131 河南省信阳市 明港阳光网吧
884 61.53.190.132 61.53.190.132 河南省信阳市 明港奇缘网吧
885 61.53.190.133 61.53.190.134 河南省信阳市 联通
886 61.53.190.135 61.53.190.135 河南省信阳市 明港三九网吧
887 61.53.190.136 61.53.190.136 河南省信阳市 明港小E通网吧
888 61.53.190.137 61.53.190.137 河南省信阳市 明港织梦网吧
889 61.53.190.138 61.53.190.139 河南省信阳市 联通
890 61.53.190.140 61.53.190.140 河南省信阳市 明港时尚网吧
891 61.53.190.141 61.53.190.141 河南省信阳市 联通
892 61.53.190.142 61.53.190.142 河南省信阳市平桥区 明港镇飞翔网吧
893 61.53.190.143 61.53.190.144 河南省信阳市 联通
894 61.53.190.145 61.53.190.145 河南省信阳市 明港镇方圆网吧
895 61.53.190.146 61.53.191.15 河南省信阳市 联通
896 61.53.191.16 61.53.191.16 河南省信阳市 E时代网吧
897 61.53.191.17 61.53.191.34 河南省信阳市 联通
898 61.53.191.35 61.53.191.35 河南省信阳市 恒盛电脑公司
899 61.53.191.36 61.53.191.39 河南省信阳市 联通
900 61.53.191.40 61.53.191.40 河南省信阳市 数码网吧
901 61.53.191.41 61.53.191.44 河南省信阳市 联通
902 61.53.191.45 61.53.191.45 河南省信阳市 羊山区卧龙网吧
903 61.53.191.46 61.53.191.102 河南省信阳市 联通
904 61.53.191.103 61.53.191.103 河南省信阳市 现代网吧
905 61.53.191.104 61.53.191.201 河南省信阳市 联通
906 61.53.191.202 61.53.191.202 河南省信阳市 羊山区春秋网吧
907 61.53.191.203 61.53.192.0 河南省信阳市 联通
908 61.53.192.1 61.53.192.3 河南省信阳市光山县 联通
909 61.53.192.4 61.53.192.4 河南省信阳市光山县 星城网吧
910 61.53.192.5 61.53.192.5 河南省信阳市光山县 联通
911 61.53.192.6 61.53.192.6 河南省信阳市光山县 时代网吧
912 61.53.192.7 61.53.192.12 河南省信阳市光山县 联通
913 61.53.192.13 61.53.192.13 河南省信阳市光山县 蓝梦网吧
914 61.53.192.14 61.53.192.15 河南省信阳市光山县 联通
915 61.53.192.16 61.53.192.16 河南省信阳市光山县 视阔网苑
916 61.53.192.17 61.53.192.21 河南省信阳市光山县 联通
917 61.53.192.22 61.53.192.22 河南省信阳市光山县 深蓝网吧
918 61.53.192.23 61.53.192.24 河南省信阳市光山县 联通
919 61.53.192.25 61.53.192.25 河南省信阳市光山县 九龙口网吧
920 61.53.192.26 61.53.192.40 河南省信阳市光山县 联通
921 61.53.192.41 61.53.192.41 河南省信阳市光山县 蓝梦网吧
922 61.53.192.42 61.53.192.68 河南省信阳市光山县 联通
923 61.53.192.69 61.53.192.69 河南省信阳市光山县 深蓝网景网吧
924 61.53.192.70 61.53.192.114 河南省信阳市光山县 联通
925 61.53.192.115 61.53.192.115 河南省信阳市光山县 彩虹网吧
926 61.53.192.116 61.53.192.116 河南省信阳市光山县 联通
927 61.53.192.117 61.53.192.117 河南省信阳市光山县 新时代花园广场朝阳网吧
928 61.53.192.118 61.53.192.118 河南省信阳市光山县 新天地电脑科技公司
929 61.53.192.119 61.53.192.221 河南省信阳市光山县 联通
930 61.53.192.222 61.53.192.222 河南省信阳市光山县 绿色网吧
931 61.53.192.223 61.53.192.255 河南省信阳市光山县 联通
932 61.53.193.0 61.53.193.65 河南省信阳市 联通
933 61.53.193.66 61.53.193.67 河南省信阳市潢川县 图书馆电脑服务中心
934 61.53.193.68 61.53.193.76 河南省信阳市 联通
935 61.53.193.77 61.53.193.77 河南省信阳市潢川县 图书馆电脑服务中心
936 61.53.193.78 61.53.193.95 河南省信阳市 联通
937 61.53.193.96 61.53.193.96 河南省信阳市潢川县 冬运电脑广告公司
938 61.53.193.97 61.53.193.221 河南省信阳市 联通
939 61.53.193.222 61.53.193.222 河南省信阳市潢川县 图书馆电脑服务中心
940 61.53.193.223 61.53.194.203 河南省信阳市 联通
941 61.53.194.204 61.53.194.204 河南省信阳市平桥区 彩虹网吧
942 61.53.194.205 61.53.195.178 河南省信阳市 联通
943 61.53.195.179 61.53.195.179 河南省信阳市 民权路白果树小区
944 61.53.195.180 61.53.195.194 河南省信阳市 联通
945 61.53.195.195 61.53.195.195 河南省信阳市 凯旋网吧
946 61.53.195.196 61.53.195.196 河南省信阳市 联通
947 61.53.195.197 61.53.195.197 河南省信阳市 文源网吧
948 61.53.195.198 61.53.195.198 河南省信阳市 恒利光学有限公司
949 61.53.195.199 61.53.195.210 河南省信阳市 联通
950 61.53.195.211 61.53.195.211 河南省信阳市 创世纪网吧
951 61.53.195.212 61.53.195.212 河南省信阳市 现代网吧(信阳旅社背后)
952 61.53.195.213 61.53.195.213 河南省信阳市浉河区 张李湾大庆网吧
953 61.53.195.214 61.53.195.214 河南省信阳市 创世纪网吧
954 61.53.195.215 61.53.195.215 河南省信阳市浉河区 新建街星语网吧
955 61.53.195.216 61.53.195.216 河南省信阳市 鑫宇网吧
956 61.53.195.217 61.53.195.217 河南省信阳市 新建街新建网吧
957 61.53.195.218 61.53.195.218 河南省信阳市 新建街星雨网吧
958 61.53.195.219 61.53.195.219 河南省信阳市 赛桥网吧(张李湾)
959 61.53.195.220 61.53.195.244 河南省信阳市 联通
960 61.53.195.245 61.53.195.245 河南省信阳市 三里店东方红网吧
961 61.53.195.246 61.53.195.246 河南省信阳市师河区 蓝田网吧
962 61.53.195.247 61.53.195.250 河南省信阳市 联通
963 61.53.195.251 61.53.195.251 河南省信阳市 科技网吧
964 61.53.195.252 61.53.196.255 河南省信阳市 联通
965 61.53.197.0 61.53.197.255 河南省信阳市潢川县 联通
966 61.53.198.0 61.53.200.2 河南省信阳市 联通
967 61.53.200.3 61.53.200.3 河南省信阳市 银河网吧(水果市场附近)
968 61.53.200.4 61.53.200.18 河南省信阳市 联通
969 61.53.200.19 61.53.200.19 河南省信阳市 楚城网吧
970 61.53.200.20 61.53.200.39 河南省信阳市 联通
971 61.53.200.40 61.53.200.40 河南省信阳市 石油公司(业务科)
972 61.53.200.41 61.53.200.123 河南省信阳市 联通
973 61.53.200.124 61.53.200.124 河南省信阳市 羊山新区小学
974 61.53.200.125 61.53.200.154 河南省信阳市 联通
975 61.53.200.155 61.53.200.155 河南省信阳市 长安汽车特约维修站
976 61.53.200.156 61.53.201.2 河南省信阳市 联通
977 61.53.201.3 61.53.201.3 河南省信阳市 翔宇网吧
978 61.53.201.4 61.53.201.4 河南省信阳市 新科网吧
979 61.53.201.5 61.53.201.5 河南省信阳市 阳光网吧
980 61.53.201.6 61.53.201.6 河南省信阳市 金星网吧(羊山五街)
981 61.53.201.7 61.53.201.7 河南省信阳市 联通
982 61.53.201.8 61.53.201.8 河南省信阳市 联通家园网吧
983 61.53.201.9 61.53.201.9 河南省信阳市 阳光网吧(羊山俱乐部)
984 61.53.201.10 61.53.201.10 河南省信阳市 羊山区阳光网吧
985 61.53.201.11 61.53.201.11 河南省信阳市 联通
986 61.53.201.12 61.53.201.12 河南省信阳市 羊山区黑鹰网吧
987 61.53.201.13 61.53.201.13 河南省信阳市 青青网吧(袁家楼)
988 61.53.201.14 61.53.201.14 河南省信阳市 羊山宏亮网吧
989 61.53.201.15 61.53.201.15 河南省信阳市 羊山洪亮网吧
990 61.53.201.16 61.53.201.16 河南省信阳市 联通家园网吧
991 61.53.201.17 61.53.201.17 河南省信阳市 江汉电脑城(火车站)
992 61.53.201.18 61.53.201.18 河南省信阳市 新科网吧
993 61.53.201.19 61.53.201.20 河南省信阳市 联通
994 61.53.201.21 61.53.201.21 河南省信阳市 易武网络休闲中心
995 61.53.201.22 61.53.201.65 河南省信阳市 联通
996 61.53.201.66 61.53.201.66 河南省信阳市 联通家园网吧
997 61.53.201.67 61.53.201.67 河南省信阳市 联通
998 61.53.201.68 61.53.201.68 河南省信阳市 洪亮网吧
999 61.53.201.69 61.53.201.226 河南省信阳市 联通
1000 61.53.201.227 61.53.201.227 河南省信阳市 信阳农业高等专科学校