ip地址查询

安阳市IP地址列表

安阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.194.192.0 1.194.235.255 河南省安阳市 电信
2 1.194.236.0 1.194.236.255 河南省安阳市汤阴县 电信
3 1.194.237.0 1.194.238.255 河南省安阳市 电信
4 1.194.239.0 1.194.239.255 河南省安阳市汤阴县 电信
5 1.194.240.0 1.194.250.255 河南省安阳市 电信
6 1.194.251.0 1.194.251.255 河南省安阳市汤阴县 电信
7 1.194.252.0 1.194.253.255 河南省安阳市 电信
8 1.194.254.0 1.194.255.255 河南省安阳市汤阴县 电信
9 1.197.208.0 1.197.208.255 河南省安阳市 电信
10 1.197.209.0 1.197.209.255 河南省安阳市滑县 电信
11 1.197.210.0 1.197.211.255 河南省安阳市 电信
12 1.197.212.0 1.197.212.255 河南省安阳市滑县 电信
13 1.197.213.0 1.197.216.255 河南省安阳市 电信
14 1.197.217.0 1.197.217.255 河南省安阳市滑县 电信
15 1.197.218.0 1.197.220.255 河南省安阳市 电信
16 1.197.221.0 1.197.221.255 河南省安阳市滑县 电信
17 1.197.222.0 1.197.223.255 河南省安阳市 电信
18 1.199.48.0 1.199.49.255 河南省安阳市 电信
19 1.199.50.0 1.199.50.255 河南省安阳市内黄县 电信
20 1.199.51.0 1.199.63.255 河南省安阳市 电信
21 42.229.128.0 42.229.128.255 河南省安阳市 联通
22 42.229.129.0 42.229.129.255 河南省安阳市滑县 联通
23 42.229.130.0 42.229.140.255 河南省安阳市 联通
24 42.229.141.0 42.229.141.255 河南省安阳市滑县 联通
25 42.229.142.0 42.229.143.255 河南省安阳市 联通
26 42.229.144.0 42.229.144.255 河南省安阳市林州市 联通
27 42.229.145.0 42.229.147.255 河南省安阳市 联通
28 42.229.148.0 42.229.148.255 河南省安阳市林州市 联通
29 42.229.149.0 42.229.149.255 河南省安阳市 联通
30 42.229.150.0 42.229.151.255 河南省安阳市林州市 联通
31 42.229.152.0 42.229.156.255 河南省安阳市 联通
32 42.229.157.0 42.229.157.255 河南省安阳市林州市 联通
33 42.229.158.0 42.229.191.255 河南省安阳市 联通
34 42.230.32.0 42.230.191.255 河南省安阳市 联通
35 42.231.192.0 42.231.194.255 河南省安阳市 联通
36 42.231.195.0 42.231.195.255 河南省安阳市内黄县 联通
37 42.231.196.0 42.231.226.255 河南省安阳市 联通
38 42.231.227.0 42.231.227.255 河南省安阳市滑县 联通
39 42.231.228.0 42.231.228.255 河南省安阳市 联通
40 42.231.229.0 42.231.229.255 河南省安阳市滑县 联通
41 42.231.230.0 42.231.255.255 河南省安阳市 联通
42 42.233.32.0 42.233.130.255 河南省安阳市 联通
43 42.233.131.0 42.233.131.255 河南省安阳市林州市 联通
44 42.233.132.0 42.233.151.255 河南省安阳市 联通
45 42.233.152.0 42.233.152.255 河南省安阳市滑县 联通
46 42.233.153.0 42.233.153.255 河南省安阳市 联通
47 42.233.154.0 42.233.154.255 河南省安阳市滑县 联通
48 42.233.155.0 42.233.159.255 河南省安阳市 联通
49 42.233.160.0 42.233.160.255 河南省安阳市内黄县 联通
50 42.233.161.0 42.233.161.255 河南省安阳市 联通
51 42.233.162.0 42.233.162.255 河南省安阳市内黄县 联通
52 42.233.163.0 42.233.179.255 河南省安阳市 联通
53 42.233.180.0 42.233.180.255 河南省安阳市滑县 联通
54 42.233.181.0 42.233.191.255 河南省安阳市 联通
55 42.234.128.0 42.234.255.255 河南省安阳市 联通
56 49.122.48.0 49.122.63.255 河南省安阳市 安阳师范大学
57 61.53.202.178 61.53.202.178 河南省安阳市 同心缘网吧
58 61.54.0.0 61.54.0.199 河南省安阳市林州市 联通
59 61.54.0.200 61.54.0.200 河南省安阳市林州市 彤日网吧
60 61.54.0.201 61.54.0.230 河南省安阳市 联通
61 61.54.0.231 61.54.0.231 河南省安阳市林州市 河顺环球网吧
62 61.54.0.232 61.54.1.88 河南省安阳市 联通
63 61.54.1.89 61.54.1.89 河南省安阳市林州市 河顺斌斌网吧
64 61.54.1.90 61.54.1.90 河南省安阳市林州市 红日网吧
65 61.54.1.91 61.54.1.92 河南省安阳市 联通
66 61.54.1.93 61.54.1.93 河南省安阳市林州市 纳祥网吧
67 61.54.1.94 61.54.1.94 河南省安阳市 联通
68 61.54.1.95 61.54.1.95 河南省安阳市林州市 你我他网吧
69 61.54.1.96 61.54.1.106 河南省安阳市 联通
70 61.54.1.107 61.54.1.107 河南省安阳市林州市 开心网吧
71 61.54.1.108 61.54.1.115 河南省安阳市 联通
72 61.54.1.116 61.54.1.116 河南省安阳市 商业局对面浪潮网吧
73 61.54.1.117 61.54.1.119 河南省安阳市 联通
74 61.54.1.120 61.54.1.120 河南省安阳市 方正电脑学校
75 61.54.1.121 61.54.3.36 河南省安阳市 联通
76 61.54.3.37 61.54.3.37 河南省安阳市汤阴县 菜园镇开心网吧
77 61.54.3.38 61.54.3.255 河南省安阳市 联通
78 61.54.4.0 61.54.4.255 河南省安阳市林州市 联通
79 61.54.5.0 61.54.5.49 河南省安阳市滑县 联通
80 61.54.5.50 61.54.5.50 河南省安阳市滑县 道口梦想网吧
81 61.54.5.51 61.54.5.55 河南省安阳市滑县 联通
82 61.54.5.56 61.54.5.56 河南省安阳市滑县 道口图书馆网吧
83 61.54.5.57 61.54.5.57 河南省安阳市滑县 道口俱乐部网吧
84 61.54.5.58 61.54.5.102 河南省安阳市滑县 联通
85 61.54.5.103 61.54.5.103 河南省安阳市滑县 城关四街乐天网吧
86 61.54.5.104 61.54.5.107 河南省安阳市滑县 联通
87 61.54.5.108 61.54.5.108 河南省安阳市滑县 城关四街乐天网吧
88 61.54.5.109 61.54.5.118 河南省安阳市滑县 联通
89 61.54.5.119 61.54.5.119 河南省安阳市滑县 一街一点通网吧
90 61.54.5.120 61.54.5.123 河南省安阳市滑县 联通
91 61.54.5.124 61.54.5.124 河南省安阳市滑县 城关四街艺运网吧
92 61.54.5.125 61.54.5.235 河南省安阳市滑县 联通
93 61.54.5.236 61.54.5.236 河南省安阳市滑县 桑村乡温馨网吧
94 61.54.5.237 61.54.5.237 河南省安阳市滑县 桑村乡木星网吧
95 61.54.5.238 61.54.5.240 河南省安阳市滑县 联通
96 61.54.5.241 61.54.5.241 河南省安阳市滑县 王庄镇昊泽网吧(新濮路交叉口西路南)
97 61.54.5.242 61.54.5.255 河南省安阳市滑县 联通
98 61.54.6.0 61.54.6.75 河南省安阳市 联通
99 61.54.6.76 61.54.6.76 河南省安阳市滑县 留固镇中心网吧
100 61.54.6.77 61.54.6.77 河南省安阳市滑县 留固镇少帅网吧
101 61.54.6.78 61.54.6.103 河南省安阳市 联通
102 61.54.6.104 61.54.6.104 河南省安阳市滑县 艺海网络家园(益友时代广场)
103 61.54.6.105 61.54.6.170 河南省安阳市 联通
104 61.54.6.171 61.54.6.171 河南省安阳市滑县 红蚂蚁网城
105 61.54.6.172 61.54.8.255 河南省安阳市 联通
106 61.54.9.0 61.54.9.255 河南省安阳市 (内黄县)联通
107 61.54.10.0 61.54.10.255 河南省安阳市 铁西区联通
108 61.54.11.0 61.54.11.255 河南省安阳市 联通
109 61.54.12.0 61.54.12.255 河南省安阳市 迅雷离线服务器
110 61.54.13.0 61.54.13.237 河南省安阳市 联通
111 61.54.13.238 61.54.13.238 河南省安阳市 曲沟友谊网吧
112 61.54.13.239 61.54.13.239 河南省安阳市 曲沟小小网吧
113 61.54.13.240 61.54.14.0 河南省安阳市 联通
114 61.54.14.1 61.54.14.1 河南省安阳市 水冶镇一号路方正网吧
115 61.54.14.2 61.54.22.240 河南省安阳市 联通
116 61.54.22.241 61.54.22.241 河南省安阳市 石板岩山区桃花苑网吧
117 61.54.22.242 61.54.22.255 河南省安阳市 联通
118 61.54.192.0 61.54.207.255 河南省安阳市 联通
119 61.54.208.0 61.54.210.255 河南省安阳市汤阴县 联通
120 61.54.211.0 61.54.218.255 河南省安阳市 联通
121 61.54.219.0 61.54.219.255 河南省安阳市 网宿科技联通CDN节点
122 61.54.220.0 61.54.245.255 河南省安阳市 联通
123 61.136.118.0 61.136.118.255 河南省安阳市 联通
124 61.163.200.0 61.163.200.255 河南省安阳市 联通
125 61.168.40.0 61.168.40.159 河南省安阳市 联通
126 61.168.40.160 61.168.40.160 河南省安阳市 第五加油站
127 61.168.40.161 61.168.42.44 河南省安阳市 联通
128 61.168.42.45 61.168.42.45 河南省安阳市 梦幻网吧
129 61.168.42.46 61.168.45.45 河南省安阳市 联通
130 61.168.45.46 61.168.45.46 河南省安阳市 开心网吧
131 61.168.45.47 61.168.45.49 河南省安阳市 联通
132 61.168.45.50 61.168.45.50 河南省安阳市安阳县 开心网吧
133 61.168.45.51 61.168.47.255 河南省安阳市 联通
134 61.168.50.0 61.168.50.252 河南省安阳市林州市 联通
135 61.168.50.253 61.168.50.253 河南省安阳市林州市 开创职业技能学校
136 61.168.50.254 61.168.50.255 河南省安阳市林州市 联通
137 61.168.51.0 61.168.51.255 河南省安阳市 联通
138 61.168.53.0 61.168.54.255 河南省安阳市 联通
139 61.168.69.0 61.168.78.255 河南省安阳市 联通
140 61.168.223.0 61.168.223.48 河南省安阳市 联通
141 61.168.223.65 61.168.223.255 河南省安阳市 联通
142 61.168.246.0 61.168.246.255 河南省安阳市 联通
143 61.233.73.0 61.233.73.255 河南省安阳市 中移铁通
144 61.233.104.0 61.233.104.137 河南省安阳市 中移铁通
145 61.233.104.138 61.233.104.138 河南省安阳市 火车站心连心网吧
146 61.233.104.139 61.233.104.139 河南省安阳市 休闲网吧
147 61.233.104.140 61.233.104.140 河南省安阳市 河南今日安报
148 61.233.104.141 61.233.106.255 河南省安阳市 中移铁通
149 61.242.210.0 61.242.211.255 河南省安阳市 联通
150 110.197.64.0 110.197.127.255 河南省安阳市 中移铁通
151 110.198.128.0 110.198.191.255 河南省安阳市 中移铁通
152 111.6.32.0 111.6.63.255 河南省安阳市 移动
153 111.7.192.0 111.7.207.255 河南省安阳市 移动
154 114.139.120.0 114.139.120.255 河南省安阳市 电信
155 115.48.0.0 115.48.2.255 河南省安阳市 联通
156 115.48.3.0 115.48.3.255 河南省安阳市林州市 联通
157 115.48.4.0 115.48.5.255 河南省安阳市 联通
158 115.48.6.0 115.48.6.255 河南省安阳市林州市 联通
159 115.48.7.0 115.48.14.255 河南省安阳市 联通
160 115.48.15.0 115.48.15.255 河南省安阳市林州市 联通
161 115.48.16.0 115.48.63.255 河南省安阳市 联通
162 115.54.64.0 115.54.105.255 河南省安阳市 联通
163 115.54.106.0 115.54.106.255 河南省安阳市汤阴县 联通
164 115.54.107.0 115.54.107.255 河南省安阳市 联通
165 115.54.108.0 115.54.108.255 河南省安阳市汤阴县 联通
166 115.54.109.0 115.54.137.255 河南省安阳市 联通
167 115.54.138.0 115.54.138.255 河南省安阳市安阳县 联通
168 115.54.139.0 115.54.153.255 河南省安阳市 联通
169 115.54.154.0 115.54.155.255 河南省安阳市滑县 联通
170 115.54.156.0 115.54.191.255 河南省安阳市 联通
171 115.59.0.0 115.59.36.255 河南省安阳市 联通
172 115.59.37.0 115.59.37.255 河南省安阳市汤阴县 联通
173 115.59.38.0 115.59.43.255 河南省安阳市 联通
174 115.59.44.0 115.59.44.255 河南省安阳市汤阴县 联通
175 115.59.45.0 115.59.46.255 河南省安阳市 联通
176 115.59.47.0 115.59.47.255 河南省安阳市汤阴县 联通
177 115.59.48.0 115.59.48.255 河南省安阳市 联通
178 115.59.49.0 115.59.50.255 河南省安阳市汤阴县 联通
179 115.59.51.0 115.59.52.255 河南省安阳市 联通
180 115.59.53.0 115.59.55.255 河南省安阳市汤阴县 联通
181 115.59.56.0 115.59.58.255 河南省安阳市 联通
182 115.59.59.0 115.59.59.255 河南省安阳市汤阴县 联通
183 115.62.128.0 115.62.128.255 河南省安阳市 联通
184 115.62.129.0 115.62.129.255 河南省安阳市林州市 联通
185 115.62.130.0 115.62.141.255 河南省安阳市 联通
186 115.62.142.0 115.62.142.255 河南省安阳市林州市 联通
187 115.62.143.0 115.62.143.255 河南省安阳市 联通
188 115.62.144.0 115.62.144.255 河南省安阳市内黄县 联通
189 115.62.145.0 115.62.149.255 河南省安阳市 联通
190 115.62.150.0 115.62.150.255 河南省安阳市内黄县 联通
191 115.62.151.0 115.62.156.255 河南省安阳市 联通
192 115.62.157.0 115.62.157.255 河南省安阳市内黄县 联通
193 115.62.158.0 115.62.180.255 河南省安阳市 联通
194 115.62.181.0 115.62.181.255 河南省安阳市滑县 联通
195 115.62.182.0 115.62.191.255 河南省安阳市 联通
196 117.160.32.0 117.160.63.255 河南省安阳市 移动
197 117.160.224.0 117.160.255.255 河南省安阳市 移动
198 120.218.64.0 120.218.127.255 河南省安阳市 移动
199 122.78.142.0 122.78.142.255 河南省安阳市 中移铁通
200 123.4.128.0 123.4.132.173 河南省安阳市 联通
201 123.4.132.174 123.4.132.174 河南省安阳市 开开网吧
202 123.4.132.175 123.4.146.255 河南省安阳市 联通
203 123.4.147.0 123.4.147.255 河南省安阳市滑县 联通
204 123.4.148.0 123.4.178.255 河南省安阳市 联通
205 123.8.0.0 123.8.11.255 河南省安阳市 联通
206 123.8.12.0 123.8.12.255 河南省安阳市滑县 联通
207 123.8.13.0 123.8.15.255 河南省安阳市 联通
208 123.8.16.0 123.8.16.255 河南省安阳市林州市 联通
209 123.8.17.0 123.8.18.255 河南省安阳市 联通
210 123.8.19.0 123.8.19.255 河南省安阳市林州市 联通
211 123.8.20.0 123.8.22.255 河南省安阳市 联通
212 123.8.23.0 123.8.23.255 河南省安阳市林州市 联通
213 123.8.24.0 123.8.24.255 河南省安阳市 联通
214 123.8.25.0 123.8.25.255 河南省安阳市林州市 联通
215 123.8.26.0 123.8.26.255 河南省安阳市 联通
216 123.8.27.0 123.8.27.255 河南省安阳市林州市 联通
217 123.8.28.0 123.8.54.255 河南省安阳市 联通
218 123.8.55.0 123.8.55.255 河南省安阳市林州市 联通
219 123.8.56.0 123.8.56.255 河南省安阳市 联通
220 123.8.57.0 123.8.57.255 河南省安阳市林州市 联通
221 123.8.58.0 123.8.59.255 河南省安阳市 联通
222 123.8.60.0 123.8.61.255 河南省安阳市林州市 联通
223 123.8.62.0 123.8.63.255 河南省安阳市 联通
224 123.9.52.0 123.9.70.255 河南省安阳市 联通
225 123.9.71.0 123.9.71.255 河南省安阳市林州市 联通
226 123.9.72.0 123.9.83.255 河南省安阳市 联通
227 123.9.105.0 123.9.127.255 河南省安阳市 联通
228 123.13.183.0 123.13.184.255 河南省安阳市 联通
229 123.53.0.0 123.53.9.255 河南省安阳市 电信
230 123.53.10.0 123.53.10.255 河南省安阳市文峰区 电信
231 123.53.11.0 123.53.38.206 河南省安阳市 电信
232 123.53.38.207 123.53.38.207 河南省安阳市 增加网吧
233 123.53.38.208 123.53.39.255 河南省安阳市 电信
234 123.53.40.0 123.53.42.255 河南省安阳市文峰区 电信
235 123.53.43.0 123.53.62.255 河南省安阳市 电信
236 123.53.63.0 123.53.63.255 河南省安阳市文峰区 电信
237 123.161.0.0 123.161.4.255 河南省安阳市 电信
238 123.161.5.0 123.161.5.255 河南省安阳市林州市 电信
239 123.161.6.0 123.161.63.255 河南省安阳市 电信
240 125.42.0.0 125.42.2.128 河南省安阳市 联通
241 125.42.2.129 125.42.2.133 河南省安阳市 安阳师范学院机房
242 125.42.2.134 125.42.2.194 河南省安阳市 联通
243 125.42.2.195 125.42.2.195 河南省安阳市 e代天骄网吧(中道口立交桥下)
244 125.42.2.196 125.42.5.28 河南省安阳市 联通
245 125.42.5.29 125.42.5.29 河南省安阳市 科宇网吧
246 125.42.5.30 125.42.47.255 河南省安阳市 联通
247 125.42.48.0 125.42.48.75 河南省安阳市 (林州)联通
248 125.42.48.76 125.42.48.76 河南省安阳市林州市 姚村珠峰网吧
249 125.42.48.77 125.42.48.255 河南省安阳市 (林州)联通
250 125.42.49.0 125.42.52.255 河南省安阳市 联通
251 125.42.53.0 125.42.53.255 河南省安阳市 (林州)联通
252 125.42.54.0 125.42.54.222 河南省安阳市 联通
253 125.42.54.223 125.42.54.223 河南省安阳市林州市 腾达网吧
254 125.42.54.224 125.42.60.255 河南省安阳市 联通
255 125.42.61.0 125.42.61.255 河南省安阳市 (林州)联通
256 125.42.62.0 125.42.63.255 河南省安阳市 联通
257 125.45.0.0 125.45.19.255 河南省安阳市 联通
258 125.45.240.0 125.45.255.255 河南省安阳市 联通
259 171.12.96.0 171.12.103.255 河南省安阳市 电信
260 171.12.104.0 171.12.104.255 河南省安阳市林州市 电信
261 171.12.105.0 171.12.111.255 河南省安阳市 电信
262 171.14.168.0 171.14.175.255 河南省安阳市 电信
263 171.14.220.0 171.14.223.255 河南省安阳市 电信
264 182.117.128.0 182.117.142.255 河南省安阳市 联通
265 182.117.143.0 182.117.143.255 河南省安阳市滑县 联通
266 182.117.144.0 182.117.145.255 河南省安阳市 联通
267 182.117.146.0 182.117.146.255 河南省安阳市滑县 联通
268 182.117.147.0 182.117.148.255 河南省安阳市 联通
269 182.117.149.0 182.117.149.255 河南省安阳市滑县 联通
270 182.117.150.0 182.117.150.255 河南省安阳市 联通
271 182.117.151.0 182.117.151.255 河南省安阳市滑县 联通
272 182.117.152.0 182.117.191.255 河南省安阳市 联通
273 182.124.0.0 182.124.11.255 河南省安阳市 联通
274 182.124.12.0 182.124.12.255 河南省安阳市汤阴县 联通
275 182.124.13.0 182.124.17.255 河南省安阳市 联通
276 182.124.18.0 182.124.18.255 河南省安阳市林州市 联通
277 182.124.19.0 182.124.23.255 河南省安阳市 联通
278 182.124.24.0 182.124.24.255 河南省安阳市林州市 联通
279 182.124.25.0 182.124.77.68 河南省安阳市 联通
280 182.124.77.69 182.124.77.69 河南省安阳市 龙飞网吧(安钢果园新村19号楼)
281 182.124.77.70 182.124.99.255 河南省安阳市 联通
282 182.124.100.0 182.124.100.255 河南省安阳市林州市 联通
283 182.124.101.0 182.124.103.255 河南省安阳市 联通
284 182.124.104.0 182.124.105.255 河南省安阳市林州市 联通
285 182.124.106.0 182.124.106.255 河南省安阳市 联通
286 182.124.107.0 182.124.107.255 河南省安阳市林州市 联通
287 182.124.108.0 182.125.15.255 河南省安阳市 联通
288 183.204.38.0 183.204.38.255 河南省安阳市 移动
289 183.204.96.0 183.204.98.255 河南省安阳市 移动
290 183.204.100.0 183.204.127.255 河南省安阳市 移动
291 202.102.230.128 202.102.230.255 河南省安阳市 联通
292 202.102.241.32 202.102.241.63 河南省安阳市 中国银行安阳支行
293 202.110.101.0 202.110.101.255 河南省安阳市 联通
294 202.111.141.0 202.111.141.255 河南省安阳市 联通
295 202.196.240.0 202.196.255.255 河南省安阳市 安阳师范学院
296 210.52.59.0 210.52.59.255 河南省安阳市 联通
297 211.84.224.0 211.84.231.255 河南省安阳市 安阳工学院
298 211.142.162.0 211.142.165.255 河南省安阳市 移动
299 211.146.104.0 211.146.105.255 河南省安阳市 广电网
300 218.28.7.30 218.28.7.30 河南省安阳市林州市 河顺斌斌网吧
301 218.28.93.0 218.28.94.2 河南省安阳市林州市 联通
302 218.28.94.3 218.28.94.3 河南省安阳市林州市 长春大道西段林州一中
303 218.28.94.4 218.28.94.5 河南省安阳市林州市 联通
304 218.28.94.6 218.28.94.6 河南省安阳市林州市 爱普网吧
305 218.28.94.7 218.28.94.8 河南省安阳市林州市 联通
306 218.28.94.9 218.28.94.9 河南省安阳市林州市 泰青网吧
307 218.28.94.10 218.28.94.11 河南省安阳市林州市 联通
308 218.28.94.12 218.28.94.12 河南省安阳市林州市 浪潮网吧
309 218.28.94.13 218.28.94.13 河南省安阳市林州市 春森科技集团
310 218.28.94.14 218.28.94.25 河南省安阳市林州市 联通
311 218.28.94.26 218.28.94.26 河南省安阳市林州市 你我他网吧
312 218.28.94.27 218.28.94.28 河南省安阳市林州市 联通
313 218.28.94.29 218.28.94.29 河南省安阳市林州市 红日网吧
314 218.28.94.30 218.28.94.35 河南省安阳市林州市 联通
315 218.28.94.36 218.28.94.36 河南省安阳市林州市 腾达网吧
316 218.28.94.37 218.28.94.37 河南省安阳市林州市 网络快车
317 218.28.94.38 218.28.94.67 河南省安阳市林州市 联通
318 218.28.94.68 218.28.94.68 河南省安阳市林州市 艺人网吧
319 218.28.94.69 218.28.94.74 河南省安阳市林州市 联通
320 218.28.94.75 218.28.94.75 河南省安阳市林州市 勇者网吧
321 218.28.94.76 218.28.94.76 河南省安阳市林州市 联通
322 218.28.94.77 218.28.94.77 河南省安阳市林州市 成人中专
323 218.28.94.78 218.28.94.87 河南省安阳市林州市 联通
324 218.28.94.88 218.28.94.88 河南省安阳市林州市 海航网吧
325 218.28.94.89 218.28.94.92 河南省安阳市林州市 联通
326 218.28.94.93 218.28.94.93 河南省安阳市林州市 长安中路E度网吧
327 218.28.94.94 218.28.94.255 河南省安阳市林州市 联通
328 218.28.95.0 218.28.96.4 河南省安阳市 联通
329 218.28.96.5 218.28.96.5 河南省安阳市 河南华纳3D影视公司
330 218.28.96.6 218.28.96.113 河南省安阳市 联通
331 218.28.96.114 218.28.96.114 河南省安阳市 千里眼网吧
332 218.28.96.115 218.28.96.115 河南省安阳市 天雨网吧
333 218.28.96.116 218.28.97.64 河南省安阳市 联通
334 218.28.97.65 218.28.97.65 河南省安阳市 冰阳网吧
335 218.28.97.66 218.28.97.66 河南省安阳市 联通
336 218.28.97.67 218.28.97.67 河南省安阳市 红光极速网吧
337 218.28.97.68 218.28.97.96 河南省安阳市 联通
338 218.28.97.97 218.28.97.97 河南省安阳市 曲沟友谊网吧
339 218.28.97.98 218.28.97.99 河南省安阳市 联通
340 218.28.97.100 218.28.97.100 河南省安阳市 恒立网吧
341 218.28.97.101 218.28.98.92 河南省安阳市 联通
342 218.28.98.93 218.28.98.93 河南省安阳市滑县 商城网吧(高平乡商贸城内)
343 218.28.98.94 218.28.98.96 河南省安阳市 联通
344 218.28.98.97 218.28.98.97 河南省安阳市滑县 华信网吧(焦虎北街路西)
345 218.28.98.98 218.28.98.98 河南省安阳市滑县 多多网吧(焦虎西街路北)
346 218.28.98.99 218.28.98.99 河南省安阳市滑县 焦虎双沟天添网吧
347 218.28.98.100 218.28.98.130 河南省安阳市 联通
348 218.28.98.131 218.28.98.131 河南省安阳市滑县 时空网吧(白道口东街西路北)
349 218.28.98.132 218.28.98.171 河南省安阳市 联通
350 218.28.98.172 218.28.98.172 河南省安阳市滑县 老庙集树人网吧
351 218.28.98.173 218.28.98.255 河南省安阳市 联通
352 218.28.175.0 218.28.175.208 河南省安阳市林州市 联通
353 218.28.175.209 218.28.175.209 河南省安阳市林州市 临淇镇福地洞天网吧
354 218.28.175.210 218.28.175.210 河南省安阳市林州市 临淇镇三味网吧
355 218.28.175.211 218.28.175.211 河南省安阳市林州市 临淇镇一网情深网吧
356 218.28.175.212 218.28.175.212 河南省安阳市林州市 临淇镇恢恢网吧
357 218.28.175.213 218.28.175.213 河南省安阳市林州市 临淇镇世纪网吧
358 218.28.175.214 218.28.175.214 河南省安阳市林州市 临淇镇新天地网吧
359 218.28.175.215 218.28.175.215 河南省安阳市林州市 临淇镇亿兴网吧
360 218.28.175.216 218.28.175.216 河南省安阳市林州市 联通
361 218.28.175.217 218.28.175.217 河南省安阳市林州市 自由岛网吧
362 218.28.175.218 218.28.175.255 河南省安阳市林州市 联通
363 218.28.207.0 218.28.207.44 河南省安阳市 联通
364 218.28.207.45 218.28.207.45 河南省安阳市 力宏世纪网吧(滑县道城路站西二巷)
365 218.28.207.46 218.28.207.240 河南省安阳市 联通
366 218.28.207.241 218.28.207.241 河南省安阳市滑县 万古镇科海网吧
367 218.28.207.242 218.28.207.242 河南省安阳市滑县 万古镇诚信网吧
368 218.28.207.243 218.28.209.145 河南省安阳市 联通
369 218.28.209.146 218.28.209.146 河南省安阳市 富强网吧
370 218.28.209.147 218.28.209.182 河南省安阳市 联通
371 218.28.209.183 218.28.209.183 河南省安阳市林州市 恒鑫网吧
372 218.28.209.184 218.28.209.184 河南省安阳市 联通
373 218.28.209.185 218.28.209.185 河南省安阳市林州市 姚村珠峰网吧
374 218.28.209.186 218.28.210.35 河南省安阳市 联通
375 218.28.210.36 218.28.210.36 河南省安阳市 网络时空战线俱乐部
376 218.28.210.37 218.28.210.37 河南省安阳市林州市 聚鑫网吧
377 218.28.210.38 218.28.210.41 河南省安阳市 联通
378 218.28.210.42 218.28.210.42 河南省安阳市林州市 网迷网吧
379 218.28.210.43 218.28.210.47 河南省安阳市 联通
380 218.28.210.48 218.28.210.48 河南省安阳市林州市 腾达网吧
381 218.28.210.49 218.28.210.49 河南省安阳市林州市 爱心网络会所
382 218.28.210.50 218.28.211.34 河南省安阳市 联通
383 218.28.211.35 218.28.211.35 河南省安阳市汤阴县 东关三友网吧
384 218.28.211.36 218.28.211.255 河南省安阳市 联通
385 218.28.217.0 218.28.217.255 河南省安阳市 联通
386 218.206.216.0 218.206.217.255 河南省安阳市 移动
387 219.150.114.0 219.150.114.255 河南省安阳市 电信
388 219.150.124.0 219.150.124.170 河南省安阳市 电信
389 219.150.124.171 219.150.124.171 河南省安阳市 红星路鹏程网吧
390 219.150.124.172 219.150.125.130 河南省安阳市 电信
391 219.150.125.131 219.150.125.131 河南省安阳市 恒通网吧
392 219.150.125.132 219.150.125.134 河南省安阳市 电信
393 219.150.125.135 219.150.125.136 河南省安阳市 海航网吧
394 219.150.125.137 219.150.125.137 河南省安阳市 电信
395 219.150.125.138 219.150.125.138 河南省安阳市林州市 零距离网吧
396 219.150.125.139 219.150.125.140 河南省安阳市 电信
397 219.150.125.141 219.150.125.141 河南省安阳市林州市 网络快车网吧
398 219.150.125.142 219.150.125.143 河南省安阳市 电信
399 219.150.125.144 219.150.125.144 河南省安阳市林州市 腾达网吧
400 219.150.125.145 219.150.125.145 河南省安阳市 电信
401 219.150.125.146 219.150.125.146 河南省安阳市林州市 帅帅网吧
402 219.150.125.147 219.150.125.150 河南省安阳市 电信
403 219.150.125.151 219.150.125.151 河南省安阳市 新华网吧
404 219.150.125.152 219.150.125.255 河南省安阳市 电信
405 219.150.208.0 219.150.208.66 河南省漯河市 /安阳市电信
406 219.150.208.67 219.150.208.67 河南省安阳市 水冶鑫越科技
407 219.150.208.68 219.150.208.70 河南省漯河市 /安阳市电信
408 219.150.208.71 219.150.208.71 河南省安阳市 水冶鑫越科技
409 219.150.208.72 219.150.208.72 河南省漯河市 /安阳市电信
410 219.150.208.73 219.150.208.73 河南省安阳市 水冶比尔网吧
411 219.150.208.74 219.150.208.76 河南省漯河市 /安阳市电信
412 219.150.208.77 219.150.208.77 河南省安阳市 水冶镇蓝天网吧
413 219.150.208.78 219.150.208.101 河南省漯河市 /安阳市电信
414 219.150.208.102 219.150.208.102 河南省安阳市 水冶科宇网吧
415 219.150.208.103 219.150.208.255 河南省漯河市 /安阳市电信
416 219.150.209.0 219.150.209.255 河南省安阳市 电信分公司光纤
417 219.150.212.0 219.150.212.196 河南省安阳市 电信
418 219.150.212.197 219.150.212.197 河南省安阳市 大学体育馆
419 219.150.212.198 219.150.212.202 河南省安阳市 安阳工学院明诚楼
420 219.150.212.203 219.150.213.7 河南省安阳市 电信
421 219.150.213.8 219.150.213.8 河南省安阳市 兄弟网吧
422 219.150.213.9 219.150.213.9 河南省安阳市 电信
423 219.150.213.10 219.150.213.10 河南省安阳市 双桥新星网吧
424 219.150.213.11 219.150.213.16 河南省安阳市 电信
425 219.150.213.17 219.150.213.17 河南省安阳市 安阳桥众诚网吧
426 219.150.213.18 219.150.213.26 河南省安阳市 电信
427 219.150.213.27 219.150.213.27 河南省安阳市 千里眼网吧
428 219.150.213.28 219.150.213.38 河南省安阳市 电信
429 219.150.213.39 219.150.213.39 河南省安阳市 e代天骄网吧
430 219.150.213.40 219.150.213.40 河南省安阳市 电信
431 219.150.213.41 219.150.213.41 河南省安阳市 三角湖红绿灯南200米(新创网吧)
432 219.150.213.42 219.150.213.49 河南省安阳市 电信
433 219.150.213.50 219.150.213.50 河南省安阳市 铁西网缘网吧
434 219.150.213.51 219.150.213.51 河南省安阳市 喜洋洋网吧
435 219.150.213.52 219.150.213.54 河南省安阳市 电信
436 219.150.213.55 219.150.213.55 河南省安阳市 铁西路东忠意网吧
437 219.150.213.56 219.150.213.67 河南省安阳市 电信
438 219.150.213.68 219.150.213.68 河南省安阳市 老师院后门星合网吧
439 219.150.213.69 219.150.213.70 河南省安阳市 电信
440 219.150.213.71 219.150.213.71 河南省安阳市 智佳网吧(文化宫电影院后50米)
441 219.150.213.72 219.150.213.72 河南省安阳市 电信
442 219.150.213.73 219.150.213.73 河南省安阳市 新世纪网吧(南门工商银行旁边)
443 219.150.213.74 219.150.213.78 河南省安阳市 电信
444 219.150.213.79 219.150.213.79 河南省安阳市 解放路雨点网吧
445 219.150.213.80 219.150.213.81 河南省安阳市 电信
446 219.150.213.82 219.150.213.82 河南省安阳市 老师院后门黑蜘蛛网吧(开开分店)
447 219.150.213.83 219.150.213.83 河南省安阳市 电信
448 219.150.213.84 219.150.213.84 河南省安阳市 情缘网吧(县电厂)
449 219.150.213.85 219.150.213.85 河南省安阳市 老师范学校后门(顺达网吧)
450 219.150.213.86 219.150.213.99 河南省安阳市 电信
451 219.150.213.100 219.150.213.100 河南省安阳市 安阳大学健康网吧
452 219.150.213.101 219.150.213.120 河南省安阳市 电信
453 219.150.213.121 219.150.213.121 河南省安阳市 相约网吧
454 219.150.213.122 219.150.213.122 河南省安阳市 电信
455 219.150.213.123 219.150.213.123 河南省安阳市 祥明华网吧
456 219.150.213.124 219.150.213.124 河南省安阳市 开发区中兴网吧
457 219.150.213.125 219.150.213.169 河南省安阳市 电信
458 219.150.213.170 219.150.213.170 河南省安阳市 铁西笑傲网吧
459 219.150.213.171 219.150.213.255 河南省安阳市 电信
460 219.154.37.0 219.154.37.255 河南省安阳市汤阴县 联通
461 219.154.38.0 219.154.38.236 河南省安阳市 联通
462 219.154.38.237 219.154.38.237 河南省安阳市 县吕村镇心雨网吧
463 219.154.38.238 219.154.43.235 河南省安阳市 联通
464 219.154.43.236 219.154.43.236 河南省安阳市林州市 王码网吧
465 219.154.43.237 219.154.45.2 河南省安阳市 联通
466 219.154.45.3 219.154.45.3 河南省安阳市 健康网吧
467 219.154.45.4 219.154.45.9 河南省安阳市 联通
468 219.154.45.10 219.154.45.10 河南省安阳市 雨心网吧(文峰中路11号)
469 219.154.45.11 219.154.45.16 河南省安阳市 联通
470 219.154.45.17 219.154.45.17 河南省安阳市 新创网络成才店
471 219.154.45.18 219.154.45.18 河南省安阳市 联通
472 219.154.45.19 219.154.45.19 河南省安阳市 相约网吧
473 219.154.45.20 219.154.45.20 河南省安阳市 开发区快乐网吧
474 219.154.45.21 219.154.45.21 河南省安阳市 联通
475 219.154.45.22 219.154.45.22 河南省安阳市 开发区心动网吧
476 219.154.45.23 219.154.45.23 河南省安阳市 琪琪网吧(师院附近)
477 219.154.45.24 219.154.45.24 河南省安阳市 开发区安阳大学健康网吧
478 219.154.45.25 219.154.45.25 河南省安阳市 开发区梦幻网吧
479 219.154.45.26 219.154.45.26 河南省安阳市 科海网吧(师院附近)
480 219.154.45.27 219.154.45.27 河南省安阳市 联通
481 219.154.45.28 219.154.45.28 河南省安阳市 阳光网吧
482 219.154.45.29 219.154.45.68 河南省安阳市 联通
483 219.154.45.69 219.154.45.69 河南省安阳市 滚石网吧(美丽华东50米左右)
484 219.154.45.70 219.154.45.85 河南省安阳市 联通
485 219.154.45.86 219.154.45.86 河南省安阳市 灵通网吧
486 219.154.45.87 219.154.45.120 河南省安阳市 联通
487 219.154.45.121 219.154.45.121 河南省安阳市 相约网吧
488 219.154.45.122 219.154.45.187 河南省安阳市 联通
489 219.154.45.188 219.154.45.188 河南省安阳市 时空网吧
490 219.154.45.189 219.154.46.99 河南省安阳市 联通
491 219.154.46.100 219.154.46.100 河南省安阳市 县吕村镇心情网吧
492 219.154.46.101 219.154.47.0 河南省安阳市 联通
493 219.154.47.1 219.154.47.1 河南省安阳市 中兴网吧
494 219.154.47.2 219.154.47.10 河南省安阳市 联通
495 219.154.47.11 219.154.47.11 河南省安阳市 天通网吧(师院附近)
496 219.154.47.12 219.154.47.147 河南省安阳市 联通
497 219.154.47.148 219.154.47.148 河南省安阳市 安阳之窗
498 219.154.47.149 219.154.49.193 河南省安阳市 联通
499 219.154.49.194 219.154.49.194 河南省安阳市 安阳大学家属院7号楼
500 219.154.49.195 219.154.53.132 河南省安阳市 联通
501 219.154.53.133 219.154.53.133 河南省安阳市 红星网吧
502 219.154.53.134 219.154.54.28 河南省安阳市 联通
503 219.154.54.29 219.154.54.29 河南省安阳市 灯泡厂家属院
504 219.154.54.30 219.154.54.255 河南省安阳市 联通
505 220.202.66.15 220.202.66.35 河南省三门峡市 /安阳市/许昌市联通
506 220.202.66.37 220.202.66.129 河南省三门峡市 /安阳市/许昌市联通
507 220.202.66.132 220.202.66.132 河南省三门峡市 /安阳市联通
508 220.202.66.134 220.202.66.134 河南省三门峡市 /安阳市联通
509 220.202.66.136 220.202.66.138 河南省三门峡市 /安阳市联通
510 220.202.66.140 220.202.66.141 河南省三门峡市 /安阳市联通
511 220.202.66.143 220.202.66.151 河南省三门峡市 /安阳市联通
512 220.202.66.153 220.202.66.153 河南省三门峡市 /安阳市联通
513 220.202.66.155 220.202.66.157 河南省三门峡市 /安阳市联通
514 220.202.66.159 220.202.66.255 河南省三门峡市 /安阳市联通
515 220.202.68.71 220.202.68.255 河南省郑州市 /三门峡市/安阳市联通
516 220.202.95.0 220.202.95.33 河南省安阳市 联通
517 220.202.95.34 220.202.95.34 河南省安阳市 联通网苑
518 220.202.95.35 220.202.95.49 河南省安阳市 联通
519 220.202.95.50 220.202.95.54 河南省安阳市 方远电脑学校
520 220.202.95.55 220.202.95.255 河南省安阳市 联通
521 221.13.210.0 221.13.213.153 河南省安阳市 联通
522 221.13.213.154 221.13.213.154 河南省安阳市 新华书店华为软件店
523 221.13.213.155 221.13.215.199 河南省安阳市 联通
524 221.13.215.200 221.13.215.200 河南省安阳市安阳县 曲沟镇南固现宁静网吧
525 221.13.215.201 221.13.222.255 河南省安阳市 联通
526 221.14.110.0 221.14.115.255 河南省安阳市 联通
527 222.40.96.0 222.40.103.255 河南省安阳市 中移铁通
528 222.40.142.0 222.40.143.255 河南省安阳市 中移铁通
529 222.40.224.0 222.40.225.255 河南省安阳市 中移铁通
530 222.55.176.0 222.55.183.255 河南省安阳市 中移铁通
531 222.88.128.0 222.88.128.4 河南省安阳市 电信
532 222.88.128.5 222.88.128.5 河南省安阳市 鑫星网吧(新桥附近)
533 222.88.128.6 222.88.129.28 河南省安阳市 电信
534 222.88.129.29 222.88.129.29 河南省安阳市 白璧开心网吧
535 222.88.129.30 222.88.129.200 河南省安阳市 电信
536 222.88.129.201 222.88.129.201 河南省安阳市 后营新村通海网城
537 222.88.129.202 222.88.130.0 河南省安阳市 电信
538 222.88.130.1 222.88.130.1 河南省安阳市林州市 鑫鑫网吧
539 222.88.130.2 222.88.130.8 河南省安阳市 电信
540 222.88.130.9 222.88.130.9 河南省安阳市林州市 休闲网吧
541 222.88.130.10 222.88.130.12 河南省安阳市 电信
542 222.88.130.13 222.88.130.13 河南省安阳市林州市 恒通网吧
543 222.88.130.14 222.88.130.24 河南省安阳市 电信
544 222.88.130.25 222.88.130.25 河南省安阳市林州市 E+人网吧
545 222.88.130.26 222.88.130.96 河南省安阳市 电信
546 222.88.130.97 222.88.130.97 河南省安阳市林州市 泰青网吧
547 222.88.130.98 222.88.130.204 河南省安阳市 电信
548 222.88.130.205 222.88.130.205 河南省安阳市林州市 爱普网吧(龙山路与太行路交叉口人民商场院内)
549 222.88.130.206 222.88.132.12 河南省安阳市 电信
550 222.88.132.13 222.88.132.13 河南省安阳市滑县 力红网吧(滑水三楼)
551 222.88.132.14 222.88.132.28 河南省安阳市 电信
552 222.88.132.29 222.88.132.29 河南省安阳市滑县 水上冲浪网吧(华林宾馆隔壁)
553 222.88.132.30 222.88.132.236 河南省安阳市 电信
554 222.88.132.237 222.88.132.237 河南省安阳市滑县 恒基网吧(城关二街路西)
555 222.88.132.238 222.88.132.240 河南省安阳市 电信
556 222.88.132.241 222.88.132.241 河南省安阳市滑县 城关镇二五八网吧
557 222.88.132.242 222.88.133.40 河南省安阳市 电信
558 222.88.133.41 222.88.133.41 河南省安阳市 e代天骄网吧(中道口立交桥下)
559 222.88.133.42 222.88.133.96 河南省安阳市 电信
560 222.88.133.97 222.88.133.97 河南省安阳市滑县 红蚂蚁网吧
561 222.88.133.98 222.88.133.107 河南省安阳市 电信
562 222.88.133.108 222.88.133.108 河南省安阳市 新华网吧
563 222.88.133.109 222.88.133.164 河南省安阳市 电信
564 222.88.133.165 222.88.133.165 河南省安阳市 绿岛网吧
565 222.88.133.166 222.88.133.166 河南省安阳市 万维网吧
566 222.88.133.167 222.88.133.167 河南省安阳市 德馨网吧
567 222.88.133.168 222.88.133.168 河南省安阳市 心连心网吧
568 222.88.133.169 222.88.133.172 河南省安阳市 电信
569 222.88.133.173 222.88.133.173 河南省安阳市 祥明华网吧(安阳工学院西)
570 222.88.133.174 222.88.133.176 河南省安阳市 电信
571 222.88.133.177 222.88.133.177 河南省安阳市 新师院城市新网吧
572 222.88.133.178 222.88.133.178 河南省安阳市 新创网吧
573 222.88.133.179 222.88.133.187 河南省安阳市 电信
574 222.88.133.188 222.88.133.188 河南省安阳市 新师院世纪网人网吧南100米红日网吧
575 222.88.133.189 222.88.133.224 河南省安阳市 电信
576 222.88.133.225 222.88.133.225 河南省安阳市 e代天骄网吧
577 222.88.133.226 222.88.133.226 河南省安阳市 电信
578 222.88.133.227 222.88.133.227 河南省安阳市 安钢乐霸网吧
579 222.88.133.228 222.88.134.75 河南省安阳市 电信
580 222.88.134.76 222.88.134.76 河南省安阳市 安彩集团信誉二期
581 222.88.134.77 222.88.134.92 河南省安阳市 电信
582 222.88.134.93 222.88.134.93 河南省安阳市 北关区众杰网吧(钢花路)
583 222.88.134.94 222.88.134.124 河南省安阳市 电信
584 222.88.134.125 222.88.134.125 河南省安阳市 e代天骄网吧
585 222.88.134.126 222.88.134.164 河南省安阳市 电信
586 222.88.134.165 222.88.134.165 河南省安阳市 铁西流星雨网吧
587 222.88.134.166 222.88.134.172 河南省安阳市 电信
588 222.88.134.173 222.88.134.173 河南省安阳市 超翔网吧(刘家庄)
589 222.88.134.174 222.88.134.244 河南省安阳市 电信
590 222.88.134.245 222.88.134.245 河南省安阳市 吉昌网吧
591 222.88.134.246 222.88.134.252 河南省安阳市 电信
592 222.88.134.253 222.88.134.253 河南省安阳市 博爱网吧(中原宾馆正后面)
593 222.88.134.254 222.88.136.32 河南省安阳市 电信
594 222.88.136.33 222.88.136.33 河南省安阳市 新创网络成才店
595 222.88.136.34 222.88.136.112 河南省安阳市 电信
596 222.88.136.113 222.88.136.113 河南省安阳市 绿岛网吧(安阳工学院西100米)
597 222.88.136.114 222.88.136.136 河南省安阳市 电信
598 222.88.136.137 222.88.136.137 河南省安阳市 新创网吧
599 222.88.136.138 222.88.136.160 河南省安阳市 电信
600 222.88.136.161 222.88.136.161 河南省安阳市 三角湖网吧
601 222.88.136.162 222.88.136.172 河南省安阳市 电信
602 222.88.136.173 222.88.136.173 河南省安阳市 小世界网吧
603 222.88.136.174 222.88.137.9 河南省安阳市 电信
604 222.88.137.10 222.88.137.10 河南省安阳市 火车站旁星空网吧
605 222.88.137.11 222.88.137.20 河南省安阳市 电信
606 222.88.137.21 222.88.137.21 河南省安阳市 新科网吧
607 222.88.137.22 222.88.137.33 河南省安阳市 电信
608 222.88.137.34 222.88.137.34 河南省安阳市林州市 天地情网吧
609 222.88.137.35 222.88.137.35 河南省安阳市 电信
610 222.88.137.36 222.88.137.36 河南省安阳市林州市 智人网吧
611 222.88.137.37 222.88.137.40 河南省安阳市 电信
612 222.88.137.41 222.88.137.41 河南省安阳市林州市 聚鑫网吧
613 222.88.137.42 222.88.137.46 河南省安阳市 电信
614 222.88.137.47 222.88.137.47 河南省安阳市林州市 E+人网吧
615 222.88.137.48 222.88.137.49 河南省安阳市 网络时空战线网吧
616 222.88.137.50 222.88.137.55 河南省安阳市 电信
617 222.88.137.56 222.88.137.56 河南省安阳市林州市 网迷网吧
618 222.88.137.57 222.88.137.76 河南省安阳市 电信
619 222.88.137.77 222.88.137.77 河南省安阳市 水冶镇蓝天网吧
620 222.88.137.78 222.88.137.99 河南省安阳市 电信
621 222.88.137.100 222.88.137.100 河南省安阳市 梦幻网吧(水冶镇广场)
622 222.88.137.101 222.88.137.116 河南省安阳市 电信
623 222.88.137.117 222.88.137.117 河南省安阳市安阳县 水冶镇比尔网吧
624 222.88.137.118 222.88.137.153 河南省安阳市 电信
625 222.88.137.154 222.88.137.154 河南省安阳市 祥明华网吧
626 222.88.137.155 222.88.137.160 河南省安阳市 电信
627 222.88.137.161 222.88.137.161 河南省安阳市 吉昌网吧
628 222.88.137.162 222.88.137.168 河南省安阳市 电信
629 222.88.137.169 222.88.137.169 河南省安阳市 智佳网吧
630 222.88.137.170 222.88.137.172 河南省安阳市 电信
631 222.88.137.173 222.88.137.173 河南省安阳市 风铃网吧
632 222.88.137.174 222.88.137.176 河南省安阳市 电信
633 222.88.137.177 222.88.137.177 河南省安阳市 新宝网吧
634 222.88.137.178 222.88.137.192 河南省安阳市 电信
635 222.88.137.193 222.88.137.193 河南省安阳市 北大街超越网吧
636 222.88.137.194 222.88.137.232 河南省安阳市 电信
637 222.88.137.233 222.88.137.233 河南省安阳市安阳县 水冶镇路通网吧
638 222.88.137.234 222.88.137.236 河南省安阳市 电信
639 222.88.137.237 222.88.137.237 河南省安阳市 金豪网吧
640 222.88.137.238 222.88.138.107 河南省安阳市 电信
641 222.88.138.108 222.88.138.108 河南省安阳市 新华网吧
642 222.88.138.109 222.88.139.0 河南省安阳市 电信
643 222.88.139.1 222.88.139.1 河南省安阳市龙安区 红豆网吧(铁西路协和医院负一)
644 222.88.139.2 222.88.139.118 河南省安阳市 电信
645 222.88.139.119 222.88.139.119 河南省安阳市 旅游局
646 222.88.139.120 222.88.139.160 河南省安阳市 电信
647 222.88.139.161 222.88.139.161 河南省安阳市 安阳工学院
648 222.88.139.162 222.88.139.228 河南省安阳市 电信
649 222.88.139.229 222.88.139.229 河南省安阳市 自游空间网吧
650 222.88.139.230 222.88.140.4 河南省安阳市 电信
651 222.88.140.5 222.88.140.5 河南省安阳市 三角湖南一点通网吧
652 222.88.140.6 222.88.140.140 河南省安阳市 电信
653 222.88.140.141 222.88.140.141 河南省安阳市 盘庚街飞鱼网吧
654 222.88.140.142 222.88.140.164 河南省安阳市 电信
655 222.88.140.165 222.88.140.165 河南省安阳市 北大街星际网吧
656 222.88.140.166 222.88.140.198 河南省安阳市 电信
657 222.88.140.199 222.88.140.199 河南省安阳市林州市 天地情网吧
658 222.88.140.200 222.88.140.216 河南省安阳市 电信
659 222.88.140.217 222.88.140.217 河南省安阳市 名典网吧
660 222.88.140.218 222.88.141.0 河南省安阳市 电信
661 222.88.141.1 222.88.141.1 河南省安阳市滑县 红蚂蚁网城
662 222.88.141.2 222.88.141.24 河南省安阳市 电信
663 222.88.141.25 222.88.141.25 河南省安阳市滑县 通达网吧(孟江家电三楼)
664 222.88.141.26 222.88.141.28 河南省安阳市 电信
665 222.88.141.29 222.88.141.29 河南省安阳市 力宏世纪网吧(滑县道城路站西二巷)
666 222.88.141.30 222.88.141.36 河南省安阳市 电信
667 222.88.141.37 222.88.141.37 河南省安阳市滑县 水上冲浪网吧(华林宾馆隔壁)
668 222.88.141.38 222.88.141.96 河南省安阳市 电信
669 222.88.141.97 222.88.141.97 河南省安阳市 艺海网络会所
670 222.88.141.98 222.88.141.100 河南省安阳市 电信
671 222.88.141.101 222.88.141.101 河南省安阳市滑县 先科网吧
672 222.88.141.102 222.88.141.140 河南省安阳市 电信
673 222.88.141.141 222.88.141.141 河南省安阳市滑县 宇宙网吧(道口镇卫河路新华宾馆二楼)
674 222.88.141.142 222.88.142.64 河南省安阳市 电信
675 222.88.142.65 222.88.142.65 河南省安阳市 内黄县供电有限公司
676 222.88.142.66 222.88.143.12 河南省安阳市 电信
677 222.88.143.13 222.88.143.13 河南省安阳市 黑蜘蛛网吧
678 222.88.143.14 222.88.143.32 河南省安阳市 电信
679 222.88.143.33 222.88.143.33 河南省安阳市 深蓝网吧
680 222.88.143.34 222.88.143.44 河南省安阳市 电信
681 222.88.143.45 222.88.143.45 河南省安阳市 创新网吧
682 222.88.143.46 222.88.143.48 河南省安阳市 电信
683 222.88.143.49 222.88.143.49 河南省安阳市 理想网吧
684 222.88.143.50 222.88.143.52 河南省安阳市 电信
685 222.88.143.53 222.88.143.53 河南省安阳市 指南针网吧
686 222.88.143.54 222.88.143.60 河南省安阳市 电信
687 222.88.143.61 222.88.143.61 河南省安阳市文峰区 银星网吧(紫薇大道与平原路交叉口西南角)
688 222.88.143.62 222.88.143.84 河南省安阳市 电信
689 222.88.143.85 222.88.143.85 河南省安阳市 铁缘网吧
690 222.88.143.86 222.88.143.192 河南省安阳市 电信
691 222.88.143.193 222.88.143.193 河南省安阳市 信通网吧
692 222.88.143.194 222.88.143.208 河南省安阳市 电信
693 222.88.143.209 222.88.143.209 河南省安阳市 红狐网吧
694 222.88.143.210 222.88.143.212 河南省安阳市 电信
695 222.88.143.213 222.88.143.213 河南省安阳市 老师院后门卓绝网吧
696 222.88.143.214 222.88.143.216 河南省安阳市 电信
697 222.88.143.217 222.88.143.217 河南省安阳市 北大街名典网吧
698 222.88.143.218 222.88.143.252 河南省安阳市 电信
699 222.88.143.253 222.88.143.253 河南省安阳市 阳光网吧
700 222.88.143.254 222.88.145.17 河南省安阳市 电信
701 222.88.145.18 222.88.145.18 河南省安阳市 缘来网吧
702 222.88.145.19 222.88.145.21 河南省安阳市 电信
703 222.88.145.22 222.88.145.22 河南省安阳市 滚石网吧(美丽华东50米左右)
704 222.88.145.23 222.88.145.32 河南省安阳市 电信
705 222.88.145.33 222.88.145.33 河南省安阳市林州市 爱心网络会所
706 222.88.145.34 222.88.145.34 河南省安阳市林州市 红日网吧
707 222.88.145.35 222.88.145.36 河南省安阳市 电信
708 222.88.145.37 222.88.145.37 河南省安阳市林州市 腾达网吧
709 222.88.145.38 222.88.145.38 河南省安阳市林州市 泰青网吧
710 222.88.145.39 222.88.145.65 河南省安阳市 电信
711 222.88.145.66 222.88.145.66 河南省安阳市 水冶科宇网吧
712 222.88.145.67 222.88.145.74 河南省安阳市 电信
713 222.88.145.75 222.88.145.75 河南省安阳市 阳光网苑(固现桥西)
714 222.88.145.76 222.88.145.82 河南省安阳市 电信
715 222.88.145.83 222.88.145.83 河南省安阳市滑县 梦想网吧(卫河路45号)
716 222.88.145.84 222.88.145.112 河南省安阳市 电信
717 222.88.145.113 222.88.145.113 河南省安阳市 火车站旁休闲网吧
718 222.88.145.114 222.88.145.120 河南省安阳市 电信
719 222.88.145.121 222.88.145.121 河南省安阳市 糖巢网吧
720 222.88.145.122 222.88.145.137 河南省安阳市 电信
721 222.88.145.138 222.88.145.138 河南省安阳市 明珠网吧
722 222.88.145.139 222.88.145.140 河南省安阳市 电信
723 222.88.145.141 222.88.145.141 河南省安阳市 紫月网吧
724 222.88.145.142 222.88.145.224 河南省安阳市 电信
725 222.88.145.225 222.88.145.225 河南省安阳市 青晴网吧
726 222.88.145.226 222.88.147.92 河南省安阳市 电信
727 222.88.147.93 222.88.147.93 河南省安阳市 北大街超越网吧
728 222.88.147.94 222.88.147.97 河南省安阳市 电信
729 222.88.147.98 222.88.147.98 河南省安阳市 青鸟网吧
730 222.88.147.99 222.88.147.100 河南省安阳市 电信
731 222.88.147.101 222.88.147.101 河南省安阳市 灵通网吧
732 222.88.147.102 222.88.147.104 河南省安阳市 电信
733 222.88.147.105 222.88.147.105 河南省安阳市 鹏程网吧
734 222.88.147.106 222.88.147.112 河南省安阳市 电信
735 222.88.147.113 222.88.147.113 河南省安阳市 天雨网吧
736 222.88.147.114 222.88.147.116 河南省安阳市 电信
737 222.88.147.117 222.88.147.117 河南省安阳市 天空网吧
738 222.88.147.118 222.88.149.255 河南省安阳市 电信
739 222.88.150.0 222.88.150.255 河南省安阳市 电信公司
740 222.88.151.0 222.88.153.156 河南省安阳市 电信
741 222.88.153.157 222.88.153.157 河南省安阳市 通海网吧(文峰区眼科医院)
742 222.88.153.158 222.88.153.180 河南省安阳市 电信
743 222.88.153.181 222.88.153.181 河南省安阳市 蓝色星空网宛
744 222.88.153.182 222.88.154.95 河南省安阳市 电信
745 222.88.154.96 222.88.154.96 河南省安阳市 华纳3D影视公司
746 222.88.154.97 222.88.154.255 河南省安阳市 电信
747 222.88.155.0 222.88.156.255 河南省安阳市文峰区 电信
748 222.88.157.0 222.88.158.255 河南省安阳市 电信
749 222.88.159.0 222.88.159.40 河南省安阳市 (林州市)
750 222.88.159.41 222.88.159.41 河南省安阳市 银星网吧
751 222.88.159.42 222.88.159.44 河南省安阳市 (林州市)
752 222.88.159.45 222.88.159.45 河南省安阳市 银星网吧
753 222.88.159.46 222.88.159.156 河南省安阳市 (林州市)
754 222.88.159.157 222.88.159.157 河南省安阳市 北关区新华网吧
755 222.88.159.158 222.88.159.255 河南省安阳市 (林州市)
756 222.139.0.0 222.139.0.65 河南省安阳市 联通
757 222.139.0.66 222.139.0.66 河南省安阳市 新华网吧
758 222.139.0.67 222.139.4.64 河南省安阳市 联通
759 222.139.4.65 222.139.4.65 河南省安阳市 休闲网吧
760 222.139.4.66 222.139.4.109 河南省安阳市 联通
761 222.139.4.110 222.139.4.110 河南省安阳市 糖巢网络会所
762 222.139.4.111 222.139.6.59 河南省安阳市 联通
763 222.139.6.60 222.139.6.60 河南省安阳市 风铃网吧
764 222.139.6.61 222.139.6.102 河南省安阳市 联通
765 222.139.6.103 222.139.6.103 河南省安阳市 安阳工学院
766 222.139.6.104 222.139.6.124 河南省安阳市 联通
767 222.139.6.125 222.139.6.125 河南省安阳市 铁缘网吧(平原路王村南二街)
768 222.139.6.126 222.139.6.132 河南省安阳市 联通
769 222.139.6.133 222.139.6.133 河南省安阳市 银星网吧
770 222.139.6.134 222.139.8.36 河南省安阳市 联通
771 222.139.8.37 222.139.8.37 河南省安阳市 河南省豫北水利勘测设计院
772 222.139.8.38 222.139.8.96 河南省安阳市 联通
773 222.139.8.97 222.139.8.97 河南省安阳市 网虫世界网吧
774 222.139.8.98 222.139.14.255 河南省安阳市 联通
775 222.139.15.0 222.139.15.255 河南省安阳市林州市 联通
776 222.139.16.0 222.139.16.255 河南省安阳市 联通
777 222.139.17.0 222.139.18.151 河南省安阳市林州市 联通
778 222.139.18.152 222.139.18.152 河南省安阳市林州市 情缘网吧
779 222.139.18.153 222.139.21.40 河南省安阳市林州市 联通
780 222.139.21.41 222.139.21.41 河南省安阳市林州市 姚村西丰成辉网苑
781 222.139.21.42 222.139.21.44 河南省安阳市林州市 联通
782 222.139.21.45 222.139.21.45 河南省安阳市林州市 姚村西丰成辉网苑
783 222.139.21.46 222.139.23.255 河南省安阳市林州市 联通
784 222.139.24.0 222.139.24.113 河南省安阳市 联通
785 222.139.24.114 222.139.24.114 河南省安阳市 林县中油一站
786 222.139.24.115 222.139.26.255 河南省安阳市 联通
787 222.139.27.0 222.139.27.255 河南省安阳市林州市 联通
788 222.139.28.0 222.139.33.2 河南省安阳市 联通
789 222.139.33.3 222.139.33.3 河南省安阳市 水冶镇世奇网吧
790 222.139.33.4 222.139.33.4 河南省安阳市 联通
791 222.139.33.5 222.139.33.5 河南省安阳市 蓝色星空网苑
792 222.139.33.6 222.139.33.10 河南省安阳市 联通
793 222.139.33.11 222.139.33.11 河南省安阳市安阳县 南固现科宇网吧
794 222.139.33.12 222.139.34.9 河南省安阳市 联通
795 222.139.34.10 222.139.34.10 河南省安阳市安阳县 磊口乡春晖网吧
796 222.139.34.11 222.139.34.169 河南省安阳市 联通
797 222.139.34.170 222.139.34.170 河南省安阳市安阳县 曲沟镇雨心网吧
798 222.139.34.171 222.139.34.185 河南省安阳市 联通
799 222.139.34.186 222.139.34.186 河南省安阳市 曲沟雨心网吧
800 222.139.34.187 222.139.35.20 河南省安阳市 联通
801 222.139.35.21 222.139.35.21 河南省安阳市 创意网吧
802 222.139.35.22 222.139.35.51 河南省安阳市 联通
803 222.139.35.52 222.139.35.52 河南省安阳市 安林煤矿创意网吧
804 222.139.35.53 222.139.42.255 河南省安阳市 联通
805 222.139.43.0 222.139.43.255 河南省安阳市 (内黄县)联通
806 222.139.44.0 222.139.46.255 河南省安阳市 联通
807 222.139.47.0 222.139.47.255 河南省安阳市 (内黄县)联通
808 222.139.48.0 222.139.49.153 河南省安阳市 联通
809 222.139.49.154 222.139.49.154 河南省安阳市汤阴县 静心网吧
810 222.139.49.155 222.139.49.192 河南省安阳市 联通
811 222.139.49.193 222.139.49.193 河南省安阳市汤阴县 铜像西网吧
812 222.139.49.194 222.139.49.194 河南省安阳市汤阴县 大北街寰宇网吧
813 222.139.49.195 222.139.49.195 河南省安阳市汤阴县 政通路南(东关)星光网吧
814 222.139.49.196 222.139.49.196 河南省安阳市汤阴县 小北关漫步网吧
815 222.139.49.197 222.139.49.197 河南省安阳市汤阴县 六六顺网吧(岳飞铜像北)
816 222.139.49.198 222.139.49.208 河南省安阳市 联通
817 222.139.49.209 222.139.49.209 河南省安阳市汤阴县 新世纪俱乐部网吧
818 222.139.49.210 222.139.49.225 河南省安阳市 联通
819 222.139.49.226 222.139.49.226 河南省安阳市汤阴县 蓝猫网吧(金洋大酒店旁)
820 222.139.49.227 222.139.49.227 河南省安阳市 联通
821 222.139.49.228 222.139.49.228 河南省安阳市汤阴县 中科网吧
822 222.139.49.229 222.139.49.229 河南省安阳市汤阴县 静心网吧
823 222.139.49.230 222.139.49.230 河南省安阳市汤阴县 恒辉网吧
824 222.139.49.231 222.139.49.231 河南省安阳市汤阴县 心语网吧
825 222.139.49.232 222.139.49.232 河南省安阳市 联通
826 222.139.49.233 222.139.49.233 河南省安阳市汤阴县 文化宫旁同方网吧
827 222.139.49.234 222.139.49.234 河南省安阳市汤阴县 北汤河飞宇网吧
828 222.139.49.235 222.139.50.255 河南省安阳市 联通
829 222.139.51.0 222.139.51.99 河南省安阳市汤阴县 联通
830 222.139.51.100 222.139.51.100 河南省安阳市汤阴县 菜园镇卫星网吧
831 222.139.51.101 222.139.52.255 河南省安阳市汤阴县 联通
832 222.139.53.0 222.139.57.255 河南省安阳市 联通
833 222.139.58.0 222.139.60.245 河南省安阳市滑县 联通
834 222.139.60.246 222.139.60.246 河南省安阳市滑县 仟禧龙网吧(解放南)
835 222.139.60.247 222.139.60.247 河南省安阳市滑县 联通
836 222.139.60.248 222.139.60.248 河南省安阳市滑县 道口通达网吧(孟家家电三楼)
837 222.139.60.249 222.139.61.255 河南省安阳市滑县 联通
838 222.139.62.0 222.139.65.255 河南省安阳市 联通
839 222.139.66.0 222.139.66.102 河南省安阳市林州市 联通
840 222.139.66.103 222.139.66.103 河南省安阳市林州市 姚村镇飞龙网吧
841 222.139.66.104 222.139.66.121 河南省安阳市林州市 联通
842 222.139.66.122 222.139.66.122 河南省安阳市林州市 姚村飞龙网吧北厅
843 222.139.66.123 222.139.66.255 河南省安阳市林州市 联通
844 222.139.67.0 222.139.68.160 河南省安阳市 联通
845 222.139.68.161 222.139.68.161 河南省安阳市林州市 阳光科技有限公司
846 222.139.68.162 222.139.106.255 河南省安阳市 联通
847 222.139.107.0 222.139.107.255 河南省安阳市内黄县 联通
848 222.139.108.0 222.139.127.255 河南省安阳市 联通
849 223.88.192.0 223.88.255.255 河南省安阳市 移动
850 223.89.208.0 223.89.223.255 河南省安阳市 移动