ip地址查询

鹤壁市IP地址列表

鹤壁市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.197.0.0 1.197.1.255 河南省鹤壁市 电信
2 1.197.2.0 1.197.2.255 河南省鹤壁市浚县 电信
3 1.197.3.0 1.197.31.255 河南省鹤壁市 电信
4 42.230.0.0 42.230.31.255 河南省鹤壁市 联通
5 42.232.244.0 42.232.255.255 河南省鹤壁市 联通
6 42.239.192.0 42.239.241.255 河南省鹤壁市 联通
7 42.239.242.0 42.239.242.255 河南省鹤壁市浚县 联通
8 42.239.243.0 42.239.248.255 河南省鹤壁市 联通
9 42.239.249.0 42.239.249.255 河南省鹤壁市淇县 联通
10 42.239.250.0 42.239.255.255 河南省鹤壁市 联通
11 61.52.158.18 61.52.158.18 河南省鹤壁市 鹤壁丰鹤发电有限公司
12 61.53.144.0 61.53.146.39 河南省鹤壁市 联通
13 61.53.146.40 61.53.146.40 河南省鹤壁市浚县 善堂镇西善堂
14 61.53.146.41 61.53.146.112 河南省鹤壁市 联通
15 61.53.146.113 61.53.146.113 河南省鹤壁市浚县 风铃网吧
16 61.53.146.114 61.53.146.170 河南省鹤壁市 联通
17 61.53.146.171 61.53.146.171 河南省鹤壁市浚县 神州网吧
18 61.53.146.172 61.53.146.238 河南省鹤壁市 联通
19 61.53.146.239 61.53.146.239 河南省鹤壁市浚县 伾浮路大喜网吧
20 61.53.146.240 61.53.146.243 河南省鹤壁市 联通
21 61.53.146.244 61.53.146.244 河南省鹤壁市浚县 坯浮路大喜网吧
22 61.53.146.245 61.53.146.245 河南省鹤壁市浚县 香山网吧
23 61.53.146.246 61.53.146.247 河南省鹤壁市 联通
24 61.53.146.248 61.53.146.248 河南省鹤壁市浚县 未来网吧
25 61.53.146.249 61.53.146.251 河南省鹤壁市 联通
26 61.53.146.252 61.53.146.252 河南省鹤壁市浚县 欢乐网吧
27 61.53.146.253 61.53.147.225 河南省鹤壁市 联通
28 61.53.147.226 61.53.147.226 河南省鹤壁市浚县 悦朋网吧
29 61.53.147.227 61.53.147.233 河南省鹤壁市 联通
30 61.53.147.234 61.53.147.234 河南省鹤壁市浚县 天娇网吧
31 61.53.147.235 61.53.147.245 河南省鹤壁市 联通
32 61.53.147.246 61.53.147.246 河南省鹤壁市浚县 悦朋网吧
33 61.53.147.247 61.53.147.247 河南省鹤壁市浚县 志邦网吧
34 61.53.147.248 61.53.147.248 河南省鹤壁市浚县 立博网吧
35 61.53.147.249 61.53.148.84 河南省鹤壁市 联通
36 61.53.148.85 61.53.148.85 河南省鹤壁市浚县 绿城网吧
37 61.53.148.86 61.53.148.108 河南省鹤壁市 联通
38 61.53.148.109 61.53.148.109 河南省鹤壁市浚县 绿城网吧
39 61.53.148.110 61.53.148.226 河南省鹤壁市 联通
40 61.53.148.227 61.53.148.227 河南省鹤壁市浚县 科技网络中心
41 61.53.148.228 61.53.148.228 河南省鹤壁市 联通
42 61.53.148.229 61.53.148.229 河南省鹤壁市浚县 心语网吧
43 61.53.148.230 61.53.148.237 河南省鹤壁市 联通
44 61.53.148.238 61.53.148.238 河南省鹤壁市浚县 天云网吧
45 61.53.148.239 61.53.148.239 河南省鹤壁市浚县 黎阳路大喜网吧
46 61.53.148.240 61.53.148.242 河南省鹤壁市 联通
47 61.53.148.243 61.53.148.243 河南省鹤壁市浚县 新华网吧
48 61.53.148.244 61.53.148.245 河南省鹤壁市 联通
49 61.53.148.246 61.53.148.246 河南省鹤壁市浚县 绿城网吧
50 61.53.148.247 61.53.148.247 河南省鹤壁市 联通
51 61.53.148.248 61.53.148.248 河南省鹤壁市浚县 新华网吧
52 61.53.148.249 61.53.148.249 河南省鹤壁市 联通
53 61.53.148.250 61.53.148.250 河南省鹤壁市浚县 网势如风网吧
54 61.53.148.251 61.53.150.4 河南省鹤壁市 联通
55 61.53.150.5 61.53.150.5 河南省鹤壁市 淇县宏远网吧(107国道路西)
56 61.53.150.6 61.53.150.45 河南省鹤壁市 联通
57 61.53.150.46 61.53.150.46 河南省鹤壁市 淇县红日网吧
58 61.53.150.47 61.53.150.255 河南省鹤壁市 联通
59 61.53.151.0 61.53.151.255 河南省鹤壁市 淇县联通
60 61.53.152.0 61.53.152.71 河南省鹤壁市 联通
61 61.53.152.72 61.53.152.72 河南省鹤壁市 淇县力创网吧
62 61.53.152.73 61.53.152.149 河南省鹤壁市 联通
63 61.53.152.150 61.53.152.150 河南省鹤壁市 淇县时代网吧
64 61.53.152.151 61.53.152.248 河南省鹤壁市 联通
65 61.53.152.249 61.53.152.249 河南省鹤壁市 淇县高村阳光网吧
66 61.53.152.250 61.53.158.17 河南省鹤壁市 联通
67 61.53.158.18 61.53.158.18 河南省鹤壁市 丰鹤发电有限公司
68 61.53.158.19 61.53.159.255 河南省鹤壁市 联通
69 61.54.246.0 61.54.246.188 河南省鹤壁市 联通
70 61.54.246.189 61.54.246.189 河南省鹤壁市 天邦科技网络公司老区第二分公司
71 61.54.246.190 61.54.248.89 河南省鹤壁市 联通
72 61.54.248.90 61.54.248.90 河南省鹤壁市 河南鹤壁石油分公司
73 61.54.248.91 61.54.250.171 河南省鹤壁市 联通
74 61.54.250.172 61.54.250.172 河南省鹤壁市 鹤壁煤业集团
75 61.54.250.173 61.54.252.73 河南省鹤壁市 联通
76 61.54.252.74 61.54.252.74 河南省鹤壁市 老区新纪元网吧
77 61.54.252.75 61.54.253.1 河南省鹤壁市 联通
78 61.54.253.2 61.54.253.2 河南省鹤壁市 奇缘网吧
79 61.54.253.3 61.54.253.27 河南省鹤壁市 联通
80 61.54.253.28 61.54.253.28 河南省鹤壁市 奔流街七喜电脑公司
81 61.54.253.29 61.54.253.255 河南省鹤壁市 联通
82 61.158.156.0 61.158.158.96 河南省鹤壁市 联通
83 61.158.158.97 61.158.158.97 河南省鹤壁市浚县 青青网吧
84 61.158.158.98 61.158.158.100 河南省鹤壁市 联通
85 61.158.158.101 61.158.158.101 河南省鹤壁市浚县 风云网吧
86 61.158.158.102 61.158.159.207 河南省鹤壁市 联通
87 61.158.159.208 61.158.159.208 河南省鹤壁市浚县 新时代网吧
88 61.158.159.209 61.158.159.209 河南省鹤壁市浚县 风铃网吧
89 61.158.159.210 61.158.160.255 河南省鹤壁市 联通
90 61.163.227.0 61.163.227.255 河南省鹤壁市 联通
91 61.168.245.0 61.168.245.255 河南省鹤壁市 联通
92 61.233.107.0 61.233.108.85 河南省焦作市 /鹤壁市铁通
93 61.233.108.86 61.233.108.86 河南省鹤壁市 天邦科技网络公司分公司
94 61.233.108.87 61.233.108.255 河南省焦作市 /鹤壁市铁通
95 61.242.198.0 61.242.199.255 河南省鹤壁市 联通
96 106.42.0.0 106.42.31.255 河南省鹤壁市 电信
97 110.198.204.0 110.198.204.255 河南省鹤壁市 中移铁通
98 115.55.192.0 115.55.241.255 河南省鹤壁市 联通
99 115.55.242.0 115.55.242.255 河南省鹤壁市淇县 联通
100 115.55.243.0 115.55.254.255 河南省鹤壁市 联通
101 115.55.255.0 115.55.255.255 河南省鹤壁市浚县 联通
102 115.58.65.0 115.58.95.255 河南省鹤壁市 联通
103 123.5.25.0 123.5.33.255 河南省鹤壁市 联通
104 123.7.62.0 123.7.63.6 河南省鹤壁市 联通
105 123.7.63.7 123.7.63.7 河南省鹤壁市浚县 新时代网吧
106 123.7.63.8 123.7.63.255 河南省鹤壁市 联通
107 123.8.208.0 123.8.215.255 河南省鹤壁市 联通
108 123.12.229.0 123.12.255.255 河南省鹤壁市 联通
109 123.55.96.0 123.55.96.255 河南省鹤壁市 电信
110 123.55.97.0 123.55.97.255 河南省鹤壁市浚县 电信
111 123.55.98.0 123.55.105.255 河南省鹤壁市 电信
112 123.55.106.0 123.55.106.255 河南省鹤壁市浚县 电信
113 123.55.107.0 123.55.125.255 河南省鹤壁市 电信
114 123.163.102.0 123.163.102.255 河南省鹤壁市浚县 电信
115 123.163.103.0 123.163.111.255 河南省鹤壁市 电信
116 123.163.112.0 123.163.113.255 河南省鹤壁市浚县 电信
117 123.163.114.0 123.163.121.255 河南省鹤壁市 电信
118 125.45.48.0 125.45.61.199 河南省鹤壁市 联通
119 125.45.61.200 125.45.61.200 河南省鹤壁市 107国道先锋网吧
120 125.45.61.201 125.45.63.255 河南省鹤壁市 联通
121 171.12.112.0 171.12.119.255 河南省鹤壁市 电信
122 171.14.114.0 171.14.118.255 河南省鹤壁市 电信
123 171.14.119.0 171.14.119.255 河南省鹤壁市浚县 电信
124 171.14.176.0 171.14.185.255 河南省鹤壁市 电信
125 171.14.186.0 171.14.186.255 河南省鹤壁市浚县 电信
126 171.14.187.0 171.14.187.255 河南省鹤壁市 电信
127 182.113.0.0 182.113.50.255 河南省鹤壁市 联通
128 182.113.51.0 182.113.51.255 河南省鹤壁市淇县 联通
129 182.113.52.0 182.113.58.255 河南省鹤壁市 联通
130 182.113.59.0 182.113.59.255 河南省鹤壁市浚县 联通
131 182.113.60.0 182.113.63.255 河南省鹤壁市 联通
132 182.116.0.0 182.116.4.255 河南省鹤壁市 联通
133 182.116.5.0 182.116.5.255 河南省鹤壁市浚县 联通
134 182.116.6.0 182.116.10.255 河南省鹤壁市 联通
135 182.116.11.0 182.116.11.255 河南省鹤壁市浚县 联通
136 182.116.12.0 182.116.63.255 河南省鹤壁市 联通
137 183.204.132.0 183.204.133.255 河南省鹤壁市 移动
138 202.102.234.192 202.102.234.255 河南省鹤壁市 联通
139 202.110.69.161 202.110.69.161 河南省鹤壁市 联通
140 202.110.69.165 202.110.69.165 河南省鹤壁市 联通
141 202.110.101.176 202.110.101.207 河南省鹤壁市 联通
142 202.110.114.224 202.110.114.255 河南省鹤壁市 联通
143 202.111.146.0 202.111.146.255 河南省鹤壁市 联通
144 211.91.210.0 211.91.211.255 河南省鹤壁市 联通
145 211.138.31.0 211.138.31.255 河南省鹤壁市 移动
146 211.142.172.0 211.142.175.255 河南省鹤壁市 移动
147 218.28.108.0 218.28.108.138 河南省鹤壁市 联通
148 218.28.108.139 218.28.108.139 河南省鹤壁市 朝阳街网虫俱乐部
149 218.28.108.140 218.28.108.244 河南省鹤壁市 联通
150 218.28.108.245 218.28.108.245 河南省鹤壁市浚县 新世纪网吧
151 218.28.108.246 218.28.108.255 河南省鹤壁市 联通
152 218.28.218.0 218.28.218.24 河南省鹤壁市 联通
153 218.28.218.25 218.28.218.25 河南省鹤壁市浚县 黎阳路大喜网吧
154 218.28.218.26 218.28.218.28 河南省鹤壁市 联通
155 218.28.218.29 218.28.218.29 河南省鹤壁市浚县 天云网络会所(科技路北段)
156 218.28.218.30 218.28.218.32 河南省鹤壁市 联通
157 218.28.218.33 218.28.218.33 河南省鹤壁市浚县 创新网吧
158 218.28.218.34 218.28.218.48 河南省鹤壁市 联通
159 218.28.218.49 218.28.218.49 河南省鹤壁市浚县 绿城网吧
160 218.28.218.50 218.28.218.52 河南省鹤壁市 联通
161 218.28.218.53 218.28.218.53 河南省鹤壁市浚县 联通
162 218.28.218.54 218.28.218.60 河南省鹤壁市 联通
163 218.28.218.61 218.28.218.61 河南省鹤壁市浚县 星光网吧
164 218.28.218.62 218.28.218.91 河南省鹤壁市 联通
165 218.28.218.92 218.28.218.92 河南省鹤壁市浚县 绿色高科网吧
166 218.28.218.93 218.28.218.120 河南省鹤壁市 联通
167 218.28.218.121 218.28.218.121 河南省鹤壁市 天天网吧
168 218.28.218.122 218.28.218.188 河南省鹤壁市 联通
169 218.28.218.189 218.28.218.189 河南省鹤壁市 天盛食品有限公司
170 218.28.218.190 218.28.218.255 河南省鹤壁市 联通
171 218.28.222.0 218.28.222.194 河南省鹤壁市 联通
172 218.28.222.196 218.28.222.255 河南省鹤壁市 联通
173 218.29.97.194 218.29.97.194 河南省鹤壁市 鹤壁高中
174 219.147.56.0 219.147.56.61 河南省鹤壁市 电信
175 219.147.56.62 219.147.56.62 河南省鹤壁市 展望网吧(长风路)
176 219.147.56.63 219.147.56.255 河南省鹤壁市 电信
177 219.150.115.0 219.150.115.149 河南省鹤壁市 电信
178 219.150.115.150 219.150.115.150 河南省鹤壁市 山城区山城路避风塘网吧
179 219.150.115.151 219.150.115.169 河南省鹤壁市 电信
180 219.150.115.170 219.150.115.170 河南省鹤壁市 E时代网吧
181 219.150.115.171 219.150.115.255 河南省鹤壁市 电信
182 219.150.118.0 219.150.118.89 河南省鹤壁市 电信
183 219.150.118.90 219.150.118.90 河南省鹤壁市 天邦科技客户服务中心
184 219.150.118.91 219.150.118.255 河南省鹤壁市 电信
185 219.150.132.0 219.150.132.67 河南省鹤壁市 电信
186 219.150.132.68 219.150.132.68 河南省鹤壁市 淇河路西段紫水晶网吧
187 219.150.132.69 219.150.132.98 河南省鹤壁市 电信
188 219.150.132.99 219.150.132.99 河南省鹤壁市 淇滨区新动力网苑
189 219.150.132.100 219.150.132.100 河南省鹤壁市 淇河路西段先锋网吧
190 219.150.132.101 219.150.132.104 河南省鹤壁市 电信
191 219.150.132.105 219.150.132.105 河南省鹤壁市 淇河路西段太平洋网吧
192 219.150.132.106 219.150.132.106 河南省鹤壁市 电信
193 219.150.132.107 219.150.132.107 河南省鹤壁市 (开发区)淇园宾馆时尚网吧
194 219.150.132.108 219.150.132.255 河南省鹤壁市 电信
195 219.150.135.0 219.150.135.255 河南省鹤壁市 电信
196 219.150.141.0 219.150.141.250 河南省鹤壁市 电信
197 219.150.141.251 219.150.141.251 河南省鹤壁市 天邦科技网络公司
198 219.150.141.252 219.150.141.255 河南省鹤壁市 电信
199 219.150.214.0 219.150.214.53 河南省鹤壁市 电信
200 219.150.214.54 219.150.214.54 河南省鹤壁市 天邦科技网络公司天时国际客服部
201 219.150.214.55 219.150.214.132 河南省鹤壁市 电信
202 219.150.214.133 219.150.214.133 河南省鹤壁市 新区星际网吧
203 219.150.214.134 219.150.214.193 河南省鹤壁市 电信
204 219.150.214.194 219.150.214.194 河南省鹤壁市 107国道先锋网吧
205 219.150.214.195 219.150.214.205 河南省鹤壁市 电信
206 219.150.214.206 219.150.214.206 河南省鹤壁市 文科网吧
207 219.150.214.207 219.150.215.255 河南省鹤壁市 电信
208 219.150.246.0 219.150.247.255 河南省鹤壁市 电信
209 219.157.0.0 219.157.6.222 河南省鹤壁市 联通
210 219.157.6.223 219.157.6.223 河南省鹤壁市浚县 星光网吧
211 219.157.6.224 219.157.6.250 河南省鹤壁市 联通
212 219.157.6.251 219.157.6.251 河南省鹤壁市浚县 文博网景网吧
213 219.157.6.252 219.157.10.255 河南省鹤壁市 联通
214 219.157.11.0 219.157.11.255 河南省鹤壁市浚县 联通
215 219.157.12.0 219.157.15.255 河南省鹤壁市 联通
216 219.157.16.0 219.157.16.255 河南省鹤壁市浚县 联通
217 219.157.17.0 219.157.19.255 河南省鹤壁市 联通
218 220.202.89.0 220.202.89.131 河南省鹤壁市 联通
219 220.202.89.132 220.202.89.132 河南省鹤壁市 快乐豆网吧
220 220.202.89.133 220.202.89.255 河南省鹤壁市 联通
221 221.14.17.0 221.14.18.168 河南省鹤壁市 联通
222 221.14.18.169 221.14.18.169 河南省鹤壁市 开发区时尚网吧(淇河路与107国道交叉口淇园宾馆2楼)
223 221.14.18.170 221.14.18.255 河南省鹤壁市 联通
224 222.21.0.0 222.21.15.255 河南省鹤壁市 鹤壁职业技术学院
225 222.40.28.0 222.40.31.255 河南省鹤壁市 中移铁通
226 222.40.136.0 222.40.136.255 河南省鹤壁市 中移铁通
227 222.55.226.0 222.55.227.255 河南省鹤壁市 中移铁通
228 222.86.166.0 222.86.166.255 河南省鹤壁市 电信
229 222.88.160.0 222.88.166.9 河南省鹤壁市 电信
230 222.88.166.10 222.88.166.10 河南省鹤壁市 山城区V秀网络家园朝阳店
231 222.88.166.11 222.88.170.210 河南省鹤壁市 电信
232 222.88.170.211 222.88.170.211 河南省鹤壁市 第二中学
233 222.88.170.212 222.88.175.5 河南省鹤壁市 电信
234 222.88.175.6 222.88.175.6 河南省鹤壁市浚县 欢乐网吧
235 222.88.175.7 222.88.175.137 河南省鹤壁市 电信
236 222.88.175.138 222.88.175.138 河南省鹤壁市浚县 天云网吧(科技路北段)
237 222.88.175.139 222.88.175.157 河南省鹤壁市 电信
238 222.88.175.158 222.88.175.158 河南省鹤壁市浚县 立博网吧
239 222.88.175.159 222.88.176.45 河南省鹤壁市 电信
240 222.88.176.46 222.88.176.46 河南省鹤壁市浚县 飞马网吧
241 222.88.176.47 222.88.176.65 河南省鹤壁市 电信
242 222.88.176.66 222.88.176.66 河南省鹤壁市浚县 鑫鑫网吧
243 222.88.176.67 222.88.176.77 河南省鹤壁市 电信
244 222.88.176.78 222.88.176.78 河南省鹤壁市浚县 深秋网吧
245 222.88.176.79 222.88.176.129 河南省鹤壁市 电信
246 222.88.176.130 222.88.176.130 河南省鹤壁市浚县 香山网吧
247 222.88.176.131 222.88.176.133 河南省鹤壁市 电信
248 222.88.176.134 222.88.176.134 河南省鹤壁市浚县 神州网吧
249 222.88.176.135 222.88.179.8 河南省鹤壁市 电信
250 222.88.179.9 222.88.179.11 河南省鹤壁市 天邦科技网络公司
251 222.88.179.12 222.88.186.12 河南省鹤壁市 电信
252 222.88.186.13 222.88.186.13 河南省鹤壁市 金牌网吧
253 222.88.186.14 222.88.188.229 河南省鹤壁市 电信
254 222.88.188.231 222.88.188.232 河南省鹤壁市 电信
255 222.88.188.234 222.88.191.255 河南省鹤壁市 电信
256 222.141.64.0 222.141.64.173 河南省鹤壁市 联通
257 222.141.64.174 222.141.64.174 河南省鹤壁市 淇河路西段太平洋网吧
258 222.141.64.175 222.141.66.75 河南省鹤壁市 联通
259 222.141.66.76 222.141.66.76 河南省鹤壁市 东星信息科技有限公司
260 222.141.66.77 222.141.66.240 河南省鹤壁市 联通
261 222.141.66.241 222.141.66.241 河南省鹤壁市淇县 万通网吧
262 222.141.66.242 222.141.77.107 河南省鹤壁市 联通
263 222.141.77.108 222.141.77.108 河南省鹤壁市浚县 振兴网吧
264 222.141.77.109 222.141.77.110 河南省鹤壁市 联通
265 222.141.77.111 222.141.77.111 河南省鹤壁市浚县 善堂镇光明网吧
266 222.141.77.112 222.141.88.96 河南省鹤壁市 联通
267 222.141.88.97 222.141.88.97 河南省鹤壁市浚县 温馨网吧
268 222.141.88.98 222.141.96.48 河南省鹤壁市 联通
269 222.141.96.49 222.141.96.49 河南省鹤壁市浚县 新兴网吧
270 222.141.96.50 222.141.127.255 河南省鹤壁市 联通
271 223.89.248.0 223.89.255.255 河南省鹤壁市 移动