ip地址查询

洛阳市IP地址列表

洛阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.193.128.0 1.193.244.255 河南省洛阳市 电信
2 1.193.245.0 1.193.245.255 河南省洛阳市西工区 电信
3 1.193.246.0 1.193.255.255 河南省洛阳市 电信
4 1.196.160.0 1.196.160.255 河南省洛阳市孟津县 电信
5 1.196.161.0 1.196.186.255 河南省洛阳市 电信
6 1.196.187.0 1.196.187.255 河南省洛阳市栾川县 电信
7 1.196.188.0 1.196.190.255 河南省洛阳市 电信
8 1.196.191.0 1.196.191.255 河南省洛阳市栾川县 电信
9 1.199.192.0 1.199.235.255 河南省洛阳市 电信
10 1.199.236.0 1.199.236.255 河南省洛阳市孟津县 电信
11 1.199.237.0 1.199.245.255 河南省洛阳市 电信
12 1.199.246.0 1.199.246.255 河南省洛阳市孟津县 电信
13 1.199.247.0 1.199.248.255 河南省洛阳市 电信
14 1.199.249.0 1.199.249.255 河南省洛阳市嵩县 电信
15 1.199.250.0 1.199.253.255 河南省洛阳市 电信
16 1.199.254.0 1.199.254.255 河南省洛阳市栾川县 电信
17 1.199.255.0 1.199.255.255 河南省洛阳市 电信
18 36.99.0.0 36.99.31.255 河南省洛阳市 电信
19 42.224.0.0 42.224.31.255 河南省洛阳市 联通
20 42.224.32.0 42.224.32.255 河南省洛阳市新安县 联通
21 42.224.33.0 42.224.35.255 河南省洛阳市 联通
22 42.224.36.0 42.224.36.255 河南省洛阳市新安县 联通
23 42.224.37.0 42.224.66.255 河南省洛阳市 联通
24 42.224.67.0 42.224.67.255 河南省洛阳市洛宁县 联通
25 42.224.68.0 42.224.74.255 河南省洛阳市 联通
26 42.224.75.0 42.224.75.255 河南省洛阳市吉利区 联通
27 42.224.76.0 42.224.78.255 河南省洛阳市 联通
28 42.224.79.0 42.224.79.255 河南省洛阳市偃师市 联通
29 42.224.80.0 42.224.99.255 河南省洛阳市 联通
30 42.224.100.0 42.224.100.255 河南省洛阳市汝阳县 联通
31 42.224.101.0 42.224.128.255 河南省洛阳市 联通
32 42.224.129.0 42.224.129.255 河南省洛阳市孟津县 联通
33 42.224.130.0 42.224.255.255 河南省洛阳市 联通
34 42.235.64.0 42.235.127.255 河南省洛阳市 联通
35 61.54.23.0 61.54.25.199 河南省洛阳市 联通
36 61.54.25.200 61.54.25.200 河南省洛阳市 世纪电脑城
37 61.54.25.201 61.54.26.255 河南省洛阳市 联通
38 61.54.27.0 61.54.27.255 河南省洛阳市 常州云端网络科技有限公司联通CDN节点
39 61.54.28.0 61.54.28.255 河南省洛阳市 联通
40 61.54.29.0 61.54.29.255 河南省洛阳市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
41 61.54.30.0 61.54.30.161 河南省洛阳市 联通
42 61.54.30.162 61.54.30.162 河南省洛阳市宜阳县 小精灵网吧
43 61.54.30.163 61.54.30.165 河南省洛阳市 联通
44 61.54.30.166 61.54.30.166 河南省洛阳市宜阳县 好运网络城
45 61.54.30.167 61.54.32.255 河南省洛阳市 联通
46 61.54.33.0 61.54.33.9 河南省洛阳市新安县 联通
47 61.54.33.10 61.54.33.10 河南省洛阳市新安县 第三高中众乐网络
48 61.54.33.11 61.54.33.11 河南省洛阳市新安县 e网情深网吧
49 61.54.33.12 61.54.33.255 河南省洛阳市新安县 联通
50 61.54.34.0 61.54.34.255 河南省洛阳市偃师市 联通
51 61.54.35.0 61.54.35.14 河南省洛阳市 联通
52 61.54.35.15 61.54.35.15 河南省洛阳市孟津县 一统网络金海网吧
53 61.54.35.16 61.54.35.17 河南省洛阳市 联通
54 61.54.35.18 61.54.35.18 河南省洛阳市孟津县 朝阳镇金海网吧
55 61.54.35.19 61.54.35.51 河南省洛阳市 联通
56 61.54.35.52 61.54.35.52 河南省洛阳市孟津县 朝阳镇新感觉网吧
57 61.54.35.53 61.54.35.53 河南省洛阳市 联通
58 61.54.35.54 61.54.35.54 河南省洛阳市孟津县 朝阳镇金海网吧
59 61.54.35.55 61.54.35.58 河南省洛阳市 联通
60 61.54.35.59 61.54.35.59 河南省洛阳市孟津县 新感觉网吧
61 61.54.35.60 61.54.35.64 河南省洛阳市 联通
62 61.54.35.65 61.54.35.65 河南省洛阳市孟津县 会盟镇建材市场震撼网吧
63 61.54.35.66 61.54.35.66 河南省洛阳市 联通
64 61.54.35.67 61.54.35.67 河南省洛阳市孟津县 会盟镇老马世纪网吧
65 61.54.35.68 61.54.35.68 河南省洛阳市孟津县 会盟镇慧源网吧
66 61.54.35.69 61.54.35.69 河南省洛阳市 联通
67 61.54.35.70 61.54.35.70 河南省洛阳市孟津县 会盟镇慧源网吧
68 61.54.35.71 61.54.35.100 河南省洛阳市 联通
69 61.54.35.101 61.54.35.102 河南省洛阳市孟津县 会盟镇慧源网吧
70 61.54.35.103 61.54.35.107 河南省洛阳市 联通
71 61.54.35.108 61.54.35.108 河南省洛阳市孟津县 会盟镇慧源网吧
72 61.54.35.109 61.54.35.151 河南省洛阳市 联通
73 61.54.35.152 61.54.35.152 河南省洛阳市孟津县 平乐高中
74 61.54.35.153 61.54.37.44 河南省洛阳市 联通
75 61.54.37.45 61.54.37.45 河南省洛阳市孟津县 白鹤梦幻网吧
76 61.54.37.46 61.54.38.202 河南省洛阳市 联通
77 61.54.38.203 61.54.38.203 河南省洛阳市孟津县 麻屯百胜网吧
78 61.54.38.204 61.54.38.255 河南省洛阳市 联通
79 61.54.39.0 61.54.39.9 河南省洛阳市偃师市 联通
80 61.54.39.10 61.54.39.10 河南省洛阳市偃师市 都市网缘网吧
81 61.54.39.11 61.54.39.11 河南省洛阳市偃师市 翱翔网吧
82 61.54.39.12 61.54.42.15 河南省洛阳市偃师市 联通
83 61.54.42.16 61.54.42.16 河南省洛阳市偃师市 金浪网络中心
84 61.54.42.17 61.54.42.156 河南省洛阳市偃师市 联通
85 61.54.42.157 61.54.42.157 河南省洛阳市偃师市 农机监理站后面鹏程网座
86 61.54.42.158 61.54.42.248 河南省洛阳市偃师市 联通
87 61.54.42.249 61.54.42.249 河南省洛阳市偃师市 图书馆电子阅览室
88 61.54.42.250 61.54.42.255 河南省洛阳市偃师市 联通
89 61.54.43.0 61.54.43.255 河南省洛阳市 联通
90 61.54.44.0 61.54.44.193 河南省洛阳市涧西区 联通
91 61.54.44.194 61.54.44.194 河南省洛阳市涧西区 龙鳞路口飞宇网吧
92 61.54.44.195 61.54.44.213 河南省洛阳市涧西区 联通
93 61.54.44.214 61.54.44.214 河南省洛阳市涧西区 自由曙光网吧
94 61.54.44.215 61.54.44.255 河南省洛阳市涧西区 联通
95 61.54.45.0 61.54.46.255 河南省洛阳市 联通
96 61.54.47.0 61.54.47.255 河南省洛阳市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
97 61.54.48.0 61.54.50.10 河南省洛阳市 联通
98 61.54.50.11 61.54.50.11 河南省洛阳市 中国民航飞行学院洛阳分院
99 61.54.50.12 61.54.51.0 河南省洛阳市 联通
100 61.54.51.1 61.54.51.1 河南省洛阳市 蓝牙网吧
101 61.54.51.2 61.54.51.255 河南省洛阳市 联通
102 61.54.52.0 61.54.52.255 河南省洛阳市瀍河区 联通
103 61.54.53.0 61.54.58.231 河南省洛阳市 联通
104 61.54.58.232 61.54.58.232 河南省洛阳市汝阳县 梦精网吧
105 61.54.58.233 61.54.59.8 河南省洛阳市 联通
106 61.54.59.9 61.54.59.9 河南省洛阳市汝阳县 梦飞跃网吧
107 61.54.59.10 61.54.59.16 河南省洛阳市 联通
108 61.54.59.17 61.54.59.17 河南省洛阳市栾川县 鸿星网吧
109 61.54.59.18 61.54.59.82 河南省洛阳市 联通
110 61.54.59.83 61.54.59.83 河南省洛阳市汝阳县 天空电脑培训班
111 61.54.59.84 61.54.59.88 河南省洛阳市 联通
112 61.54.59.89 61.54.59.89 河南省洛阳市栾川县 休闲区电脑学校
113 61.54.59.90 61.54.59.255 河南省洛阳市栾川县 联通
114 61.54.60.0 61.54.60.255 河南省洛阳市 (吉利区)联通
115 61.54.61.0 61.54.61.153 河南省洛阳市 联通
116 61.54.61.154 61.54.61.154 河南省洛阳市 飞跃网吧
117 61.54.61.155 61.54.62.63 河南省洛阳市 联通
118 61.54.62.64 61.54.62.64 河南省洛阳市伊川县 悟杰私立学校
119 61.54.62.65 61.54.62.119 河南省洛阳市 联通
120 61.54.62.120 61.54.62.120 河南省洛阳市伊川县 杜康大道教成人中专家属楼
121 61.54.62.121 61.54.63.0 河南省洛阳市 联通
122 61.54.63.1 61.54.63.1 河南省洛阳市汝阳县 华盟网吧
123 61.54.63.2 61.54.63.2 河南省洛阳市 联通
124 61.54.63.3 61.54.63.3 河南省洛阳市汝阳县 云梦网吧
125 61.54.63.4 61.54.63.7 河南省洛阳市 联通
126 61.54.63.8 61.54.63.8 河南省洛阳市汝阳县 欢乐源网吧
127 61.54.63.9 61.54.63.19 河南省洛阳市 联通
128 61.54.63.20 61.54.63.20 河南省洛阳市汝阳县 联想培训中心
129 61.54.63.21 61.54.69.101 河南省洛阳市 联通
130 61.54.69.102 61.54.69.102 河南省洛阳市涧西区 长江西路海螺网吧
131 61.54.69.103 61.54.73.92 河南省洛阳市 联通
132 61.54.73.93 61.54.73.93 河南省洛阳市 新世界网吧(河南科技大学南校区家属院东50米)
133 61.54.73.94 61.54.73.176 河南省洛阳市 联通
134 61.54.73.177 61.54.73.177 河南省洛阳市洛龙区 李屯玫瑰网吧
135 61.54.73.178 61.54.73.255 河南省洛阳市 联通
136 61.54.74.0 61.54.74.255 河南省洛阳市 吉利区联通
137 61.54.75.0 61.54.75.117 河南省洛阳市 联通
138 61.54.75.118 61.54.75.118 河南省洛阳市 兄弟网络会馆
139 61.54.75.119 61.54.75.125 河南省洛阳市 联通
140 61.54.75.126 61.54.75.126 河南省洛阳市 洛南新区书院网吧
141 61.54.75.127 61.54.77.255 河南省洛阳市 联通
142 61.54.78.0 61.54.79.96 河南省洛阳市涧西区 联通
143 61.54.79.97 61.54.79.97 河南省洛阳市涧西区 七里河中房酒楼
144 61.54.79.98 61.54.79.255 河南省洛阳市涧西区 联通
145 61.54.80.0 61.54.80.1 河南省洛阳市 联通
146 61.54.80.2 61.54.80.2 河南省洛阳市涧西区 婧华网吧
147 61.54.80.3 61.54.80.9 河南省洛阳市 联通
148 61.54.80.10 61.54.80.10 河南省洛阳市涧西区 工人文化宫内虹宇网吧
149 61.54.80.11 61.54.80.17 河南省洛阳市 联通
150 61.54.80.18 61.54.80.18 河南省洛阳市涧西区 上海市场步行街萤火虫网吧
151 61.54.80.19 61.54.80.33 河南省洛阳市 联通
152 61.54.80.34 61.54.80.34 河南省洛阳市涧西区 动感网吧
153 61.54.80.35 61.54.80.255 河南省洛阳市 联通
154 61.54.81.0 61.54.81.255 河南省洛阳市涧西区 联通
155 61.54.82.0 61.54.82.81 河南省洛阳市 联通
156 61.54.82.82 61.54.82.82 河南省洛阳市涧西区 暴雪网吧
157 61.54.82.83 61.54.82.129 河南省洛阳市 联通
158 61.54.82.130 61.54.82.130 河南省洛阳市涧西区 新潮网吧(工业高专对面)
159 61.54.82.131 61.54.82.255 河南省洛阳市 联通
160 61.54.83.0 61.54.83.255 河南省洛阳市涧西区 联通
161 61.54.84.0 61.54.86.51 河南省洛阳市 联通
162 61.54.86.52 61.54.86.52 河南省洛阳市 机车工厂医院
163 61.54.86.53 61.54.88.1 河南省洛阳市 联通
164 61.54.88.2 61.54.88.2 河南省洛阳市 辉煌电子竞技俱乐部
165 61.54.88.3 61.54.88.37 河南省洛阳市 联通
166 61.54.88.38 61.54.88.38 河南省洛阳市涧西区 西苑路飞宇网吧
167 61.54.88.39 61.54.88.41 河南省洛阳市 联通
168 61.54.88.42 61.54.88.42 河南省洛阳市涧西区 繁星点点网吧(联盟路与黔川路十字口)
169 61.54.88.43 61.54.88.65 河南省洛阳市 联通
170 61.54.88.66 61.54.88.66 河南省洛阳市涧西区 龙鳞路口阳光网吧
171 61.54.88.67 61.54.88.73 河南省洛阳市 联通
172 61.54.88.74 61.54.88.74 河南省洛阳市 河科大联盟公寓楼下金世界网吧
173 61.54.88.75 61.54.88.180 河南省洛阳市 联通
174 61.54.88.181 61.54.88.181 河南省洛阳市 九都路工业高专附近金地网吧
175 61.54.88.182 61.54.93.11 河南省洛阳市 联通
176 61.54.93.12 61.54.93.12 河南省洛阳市 绿业电脑学校
177 61.54.93.13 61.54.93.69 河南省洛阳市 联通
178 61.54.93.70 61.54.93.70 河南省洛阳市 长城计算机学校
179 61.54.93.71 61.54.93.128 河南省洛阳市 联通
180 61.54.93.129 61.54.93.129 河南省洛阳市 诠释梦网吧
181 61.54.93.130 61.54.95.11 河南省洛阳市 联通
182 61.54.95.12 61.54.95.12 河南省洛阳市 绿业电脑学校
183 61.54.95.13 61.54.95.255 河南省洛阳市 联通
184 61.54.166.0 61.54.166.255 河南省洛阳市 联通
185 61.136.67.0 61.136.68.53 河南省洛阳市 联通
186 61.136.68.54 61.136.68.54 河南省洛阳市栾川县 风行网络
187 61.136.68.55 61.136.68.80 河南省洛阳市 联通
188 61.136.68.81 61.136.68.82 河南省洛阳市偃师市 心雨网吧(洛神路安泰巷)
189 61.136.68.83 61.136.68.85 河南省洛阳市 联通
190 61.136.68.86 61.136.68.86 河南省洛阳市偃师市 金龙网吧(首阳山大唐电厂对面)
191 61.136.68.87 61.136.68.101 河南省洛阳市 联通
192 61.136.68.102 61.136.68.102 河南省洛阳市 网苑有约(岳滩镇)
193 61.136.68.103 61.136.68.165 河南省洛阳市 联通
194 61.136.68.166 61.136.68.166 河南省洛阳市偃师市 怡人网吧(顾县镇)
195 61.136.68.167 61.136.68.241 河南省洛阳市 联通
196 61.136.68.242 61.136.68.242 河南省洛阳市 汝阳县阳光网吧
197 61.136.68.243 61.136.69.5 河南省洛阳市 联通
198 61.136.69.6 61.136.69.6 河南省洛阳市 帝博网络龙富店
199 61.136.69.7 61.136.69.37 河南省洛阳市 联通
200 61.136.69.38 61.136.69.38 河南省洛阳市涧西区 南昌路枫叶网吧
201 61.136.69.39 61.136.69.61 河南省洛阳市 联通
202 61.136.69.62 61.136.69.62 河南省洛阳市涧西区 南昌路枫叶网吧
203 61.136.69.63 61.136.69.137 河南省洛阳市 联通
204 61.136.69.138 61.136.69.138 河南省洛阳市偃师市 翟镇镇新天地网吧(翟西村)
205 61.136.69.139 61.136.69.255 河南省洛阳市 联通
206 61.136.70.0 61.136.70.37 河南省洛阳市偃师市 联通
207 61.136.70.38 61.136.70.38 河南省洛阳市偃师市 火车站西兴隆网吧
208 61.136.70.39 61.136.70.53 河南省洛阳市偃师市 联通
209 61.136.70.54 61.136.70.54 河南省洛阳市偃师市 星辰网吧(商都路商都文化广场后边)
210 61.136.70.55 61.136.70.57 河南省洛阳市偃师市 联通
211 61.136.70.58 61.136.70.58 河南省洛阳市偃师市 中原网吧(洛神路安国巷)
212 61.136.70.59 61.136.70.85 河南省洛阳市偃师市 联通
213 61.136.70.86 61.136.70.86 河南省洛阳市宜阳县 地平线网络家园
214 61.136.70.87 61.136.70.97 河南省洛阳市偃师市 联通
215 61.136.70.98 61.136.70.98 河南省洛阳市偃师市 情缘网吧(西亳市场南门)
216 61.136.70.99 61.136.70.109 河南省洛阳市偃师市 联通
217 61.136.70.110 61.136.70.110 河南省洛阳市嵩县 幻想网吧
218 61.136.70.111 61.136.70.113 河南省洛阳市偃师市 联通
219 61.136.70.114 61.136.70.114 河南省洛阳市偃师市 孟津县桂花市场二楼长华宾馆
220 61.136.70.115 61.136.70.117 河南省洛阳市偃师市 联通
221 61.136.70.118 61.136.70.118 河南省洛阳市嵩县 田湖一中
222 61.136.70.119 61.136.70.121 河南省洛阳市偃师市 联通
223 61.136.70.122 61.136.70.122 河南省洛阳市偃师市 无限网吧(洛神路西亳市场南门)
224 61.136.70.123 61.136.70.141 河南省洛阳市偃师市 联通
225 61.136.70.142 61.136.70.142 河南省洛阳市偃师市 交友城网吧(洛神路安国巷)
226 61.136.70.143 61.136.70.145 河南省洛阳市偃师市 联通
227 61.136.70.146 61.136.70.146 河南省洛阳市偃师市 体育场后门翱翔网吧
228 61.136.70.147 61.136.70.185 河南省洛阳市偃师市 联通
229 61.136.70.186 61.136.70.186 河南省洛阳市偃师市 蓝星网吧
230 61.136.70.187 61.136.70.205 河南省洛阳市偃师市 联通
231 61.136.70.206 61.136.70.206 河南省洛阳市偃师市 洛神网吧(洛神路安泰巷西亳市场南门)
232 61.136.70.207 61.136.70.255 河南省洛阳市偃师市 联通
233 61.136.72.0 61.136.72.129 河南省洛阳市 联通
234 61.136.72.130 61.136.72.130 河南省洛阳市涧西区 前井南路网友新天地网吧
235 61.136.72.131 61.136.73.17 河南省洛阳市 联通
236 61.136.73.18 61.136.73.18 河南省洛阳市栾川县 帝博网吧
237 61.136.73.19 61.136.73.205 河南省洛阳市 联通
238 61.136.73.206 61.136.73.206 河南省洛阳市涧西区 自由呼吸网吧
239 61.136.73.207 61.136.76.21 河南省洛阳市 联通
240 61.136.76.22 61.136.76.22 河南省洛阳市洛龙区 钟意网吧(欣达市场)
241 61.136.76.23 61.136.76.153 河南省洛阳市 联通
242 61.136.76.154 61.136.76.154 河南省洛阳市 缠河区双峰网吧
243 61.136.76.155 61.136.77.201 河南省洛阳市 联通
244 61.136.77.202 61.136.77.202 河南省洛阳市西工区 环宇网吧
245 61.136.77.203 61.136.79.209 河南省洛阳市 联通
246 61.136.79.210 61.136.79.210 河南省洛阳市洛龙区 书苑网吧
247 61.136.79.211 61.136.82.255 河南省洛阳市 联通
248 61.158.192.0 61.158.194.255 河南省洛阳市 联通
249 61.158.197.0 61.158.215.192 河南省洛阳市 联通
250 61.158.215.225 61.158.215.255 河南省洛阳市 联通
251 61.163.0.0 61.163.1.255 河南省洛阳市 联通
252 61.163.3.0 61.163.3.193 河南省洛阳市 联通
253 61.163.3.194 61.163.3.194 河南省洛阳市 老城区开心网吧
254 61.163.3.195 61.163.3.197 河南省洛阳市 联通
255 61.163.3.198 61.163.3.198 河南省洛阳市 学海网吧
256 61.163.3.199 61.163.3.205 河南省洛阳市 联通
257 61.163.3.206 61.163.3.206 河南省洛阳市 一网晴天网吧
258 61.163.3.207 61.163.3.221 河南省洛阳市 联通
259 61.163.3.222 61.163.3.222 河南省洛阳市 老城区科迪网吧
260 61.163.3.223 61.163.3.225 河南省洛阳市 联通
261 61.163.3.226 61.163.3.226 河南省洛阳市 瀍河区永新网吧
262 61.163.3.227 61.163.3.229 河南省洛阳市 联通
263 61.163.3.230 61.163.3.230 河南省洛阳市 机车厂地球村网吧
264 61.163.3.231 61.163.3.241 河南省洛阳市 联通
265 61.163.3.242 61.163.3.242 河南省洛阳市 老城区联科网吧
266 61.163.3.243 61.163.3.249 河南省洛阳市 联通
267 61.163.3.250 61.163.3.250 河南省洛阳市 河南科技大学林业职业学院
268 61.163.3.251 61.163.3.255 河南省洛阳市 联通
269 61.163.4.0 61.163.4.182 河南省洛阳市新安县 联通
270 61.163.4.183 61.163.4.183 河南省洛阳市栾川县 帝博网吧
271 61.163.4.184 61.163.4.205 河南省洛阳市新安县 联通
272 61.163.4.206 61.163.4.206 河南省洛阳市栾川县 网苑网吧
273 61.163.4.207 61.163.4.207 河南省洛阳市栾川县 时空网吧
274 61.163.4.208 61.163.4.208 河南省洛阳市新安县 联通
275 61.163.4.209 61.163.4.209 河南省洛阳市栾川县 阳光网络会所
276 61.163.4.210 61.163.4.255 河南省洛阳市新安县 联通
277 61.163.5.0 61.163.5.13 河南省洛阳市 联通
278 61.163.5.14 61.163.5.14 河南省洛阳市偃师市 亿博网络会馆(商都路温州商贸城三楼)
279 61.163.5.15 61.163.6.64 河南省洛阳市 联通
280 61.163.6.65 61.163.6.65 河南省洛阳市栾川县 鸿星网吧
281 61.163.6.66 61.163.6.66 河南省洛阳市栾川县 电业局
282 61.163.6.67 61.163.6.67 河南省洛阳市栾川县 冲浪网景
283 61.163.6.68 61.163.6.68 河南省洛阳市栾川县 时代网吧
284 61.163.6.69 61.163.6.69 河南省洛阳市栾川县 网苑
285 61.163.6.70 61.163.6.70 河南省洛阳市栾川县 时空网吧
286 61.163.6.71 61.163.6.74 河南省洛阳市 联通
287 61.163.6.75 61.163.6.75 河南省洛阳市栾川县 三强钼钨有限公司
288 61.163.6.76 61.163.6.78 河南省洛阳市 联通
289 61.163.6.79 61.163.6.79 河南省洛阳市栾川县 三人行网吧
290 61.163.6.80 61.163.6.87 河南省洛阳市 联通
291 61.163.6.88 61.163.6.88 河南省洛阳市栾川县 阳光网络
292 61.163.6.89 61.163.6.95 河南省洛阳市 联通
293 61.163.6.96 61.163.6.96 河南省洛阳市栾川县 石庙网吧
294 61.163.6.97 61.163.6.105 河南省洛阳市 联通
295 61.163.6.106 61.163.6.106 河南省洛阳市栾川县 休闲区晶光网络
296 61.163.6.107 61.163.6.107 河南省洛阳市栾川县 自有人网吧
297 61.163.6.108 61.163.6.245 河南省洛阳市 联通
298 61.163.6.246 61.163.6.246 河南省洛阳市伊川县 超级网l络会馆(人民中路84号)
299 61.163.6.247 61.163.7.9 河南省洛阳市 联通
300 61.163.7.10 61.163.7.10 河南省洛阳市 王城广场硕硕网吧
301 61.163.7.11 61.163.7.73 河南省洛阳市 联通
302 61.163.7.74 61.163.7.74 河南省洛阳市西工区 瞳瞳网吧
303 61.163.7.75 61.163.7.89 河南省洛阳市 联通
304 61.163.7.90 61.163.7.90 河南省洛阳市 老城区蓝色网吧
305 61.163.7.91 61.163.7.93 河南省洛阳市 联通
306 61.163.7.94 61.163.7.94 河南省洛阳市西工区 星河网吧
307 61.163.7.95 61.163.13.255 河南省洛阳市 联通
308 61.163.14.0 61.163.14.255 河南省洛阳市洛宁县 联通
309 61.163.15.0 61.163.19.69 河南省洛阳市 联通
310 61.163.19.70 61.163.19.70 河南省洛阳市偃师市 开心网吧(槐化村安乐巷)
311 61.163.19.71 61.163.19.255 河南省洛阳市 联通
312 61.163.20.0 61.163.20.255 河南省洛阳市栾川县 联通
313 61.163.21.0 61.163.35.3 河南省洛阳市 联通
314 61.163.35.4 61.163.35.4 河南省洛阳市 京九南路QQ爱网吧
315 61.163.35.5 61.163.35.21 河南省洛阳市 联通
316 61.163.35.22 61.163.35.22 河南省洛阳市 新县莱茵河网吧
317 61.163.35.23 61.163.35.35 河南省洛阳市 联通
318 61.163.35.37 61.163.35.255 河南省洛阳市 联通
319 61.163.39.51 61.163.39.110 河南省洛阳市 联通
320 61.163.39.111 61.163.39.111 河南省洛阳市 中天网吧
321 61.163.39.112 61.163.42.11 河南省洛阳市 联通
322 61.163.42.12 61.163.42.12 河南省洛阳市洛宁县 同发网吧
323 61.163.42.13 61.163.44.255 河南省洛阳市 联通
324 61.163.56.0 61.163.57.255 河南省洛阳市 联通
325 61.163.58.0 61.163.58.8 河南省洛阳市 (汝阳县)联通
326 61.163.58.9 61.163.58.9 河南省洛阳市汝阳县 银信数码科技
327 61.163.58.10 61.163.58.59 河南省洛阳市 (汝阳县)联通
328 61.163.58.60 61.163.58.60 河南省洛阳市汝阳县 世纪网吧
329 61.163.58.61 61.163.58.117 河南省洛阳市 (汝阳县)联通
330 61.163.58.118 61.163.58.118 河南省洛阳市 欢乐源网吧
331 61.163.58.119 61.163.58.225 河南省洛阳市 (汝阳县)联通
332 61.163.58.226 61.163.58.226 河南省洛阳市汝阳县 云梦网吧
333 61.163.58.227 61.163.58.227 河南省洛阳市汝阳县 乐海网吧
334 61.163.58.228 61.163.58.228 河南省洛阳市汝阳县 欢乐源网吧
335 61.163.58.229 61.163.58.229 河南省洛阳市汝阳县 华盟网吧
336 61.163.58.230 61.163.58.230 河南省洛阳市汝阳县 阳光网吧
337 61.163.58.231 61.163.58.231 河南省洛阳市 (汝阳县)联通
338 61.163.58.232 61.163.58.232 河南省洛阳市汝阳县 云梦网吧
339 61.163.58.233 61.163.58.233 河南省洛阳市 (汝阳县)联通
340 61.163.58.234 61.163.58.234 河南省洛阳市 (汝阳县)金日网缘网吧
341 61.163.58.235 61.163.58.255 河南省洛阳市 (汝阳县)联通
342 61.163.59.0 61.163.59.254 河南省洛阳市 联通
343 61.163.59.255 61.163.59.255 河南省洛阳市 (汝阳县)职教中心
344 61.163.60.0 61.163.60.98 河南省洛阳市 联通
345 61.163.60.99 61.163.60.99 河南省洛阳市 新区报业大厦
346 61.163.60.100 61.163.60.117 河南省洛阳市 联通
347 61.163.60.118 61.163.60.118 河南省洛阳市 关林无与伦比俱乐部
348 61.163.60.119 61.163.60.137 河南省洛阳市 联通
349 61.163.60.138 61.163.60.138 河南省洛阳市 关林帝博网络俱乐部
350 61.163.60.139 61.163.61.253 河南省洛阳市 联通
351 61.163.61.254 61.163.61.254 河南省洛阳市洛宁县 心情驿站网吧
352 61.163.61.255 61.163.64.170 河南省洛阳市 联通
353 61.163.64.171 61.163.64.172 河南省洛阳市 好情缘网吧(宜阳县白杨镇影院对面)
354 61.163.64.173 61.163.64.255 河南省洛阳市 联通
355 61.163.199.0 61.163.199.255 河南省洛阳市 联通
356 61.163.239.0 61.163.239.255 河南省洛阳市 联通
357 61.163.241.0 61.163.241.255 河南省洛阳市 联通
358 61.163.248.0 61.163.249.255 河南省洛阳市 联通
359 61.168.48.0 61.168.49.255 河南省洛阳市 联通
360 61.168.52.0 61.168.52.255 河南省洛阳市 联通
361 61.168.91.0 61.168.103.120 河南省洛阳市 联通
362 61.168.103.121 61.168.103.121 河南省洛阳市宜阳县 地平线网络家园
363 61.168.103.122 61.168.104.255 河南省洛阳市 联通
364 61.168.105.0 61.168.105.255 河南省洛阳市涧西区 联通
365 61.168.106.0 61.168.107.255 河南省洛阳市 联通
366 61.168.108.0 61.168.108.255 河南省洛阳市涧西区 联通
367 61.168.109.0 61.168.118.255 河南省洛阳市 联通
368 61.168.119.0 61.168.119.255 河南省洛阳市孟津县 联通
369 61.168.120.0 61.168.121.60 河南省洛阳市 联通
370 61.168.121.61 61.168.121.61 河南省洛阳市孟津县 白鹤镇网吧
371 61.168.121.62 61.168.121.243 河南省洛阳市 联通
372 61.168.121.244 61.168.121.244 河南省洛阳市孟津县 百胜网吧
373 61.168.121.245 61.168.122.255 河南省洛阳市 联通
374 61.168.123.0 61.168.123.255 河南省洛阳市栾川县 联通
375 61.168.224.0 61.168.224.255 河南省洛阳市 联通
376 61.168.250.0 61.168.250.255 河南省洛阳市 联通
377 61.233.64.0 61.233.66.1 河南省洛阳市 中移铁通
378 61.233.66.2 61.233.66.2 河南省洛阳市 天下网吧
379 61.233.66.3 61.233.66.3 河南省洛阳市 三迎网吧
380 61.233.66.4 61.233.66.4 河南省洛阳市 联通家园
381 61.233.66.5 61.233.66.32 河南省洛阳市 中移铁通
382 61.233.66.33 61.233.66.33 河南省洛阳市 天下网吧
383 61.233.66.34 61.233.66.127 河南省洛阳市 中移铁通
384 61.233.66.128 61.233.66.128 河南省洛阳市 洛阳师范学校
385 61.233.66.129 61.233.67.71 河南省洛阳市 中移铁通
386 61.233.67.72 61.233.67.72 河南省洛阳市 树人网吧
387 61.233.67.73 61.233.67.168 河南省洛阳市 中移铁通
388 61.233.67.169 61.233.67.169 河南省洛阳市 明苑酒店
389 61.233.67.170 61.233.71.255 河南省洛阳市 中移铁通
390 61.233.115.0 61.233.115.255 河南省洛阳市 中移铁通
391 61.242.213.0 61.242.213.23 河南省洛阳市 联通(涧西)
392 61.242.213.24 61.242.213.24 河南省洛阳市 中铁十五局
393 61.242.213.25 61.242.213.255 河南省洛阳市 联通(涧西)
394 61.242.222.0 61.242.222.30 河南省开封市 /信阳市/洛阳市联通
395 61.242.222.31 61.242.222.31 河南省洛阳市 豫西河务局
396 61.242.222.32 61.242.222.75 河南省开封市 /信阳市/洛阳市联通
397 106.46.0.0 106.46.31.255 河南省洛阳市 电信
398 106.46.132.0 106.46.132.255 河南省洛阳市 电信
399 110.197.192.0 110.197.213.255 河南省洛阳市 中移铁通
400 110.197.214.0 110.197.214.255 河南省洛阳市吉利区 中移铁通
401 110.197.215.0 110.197.255.255 河南省洛阳市 中移铁通
402 111.5.144.0 111.5.151.255 河南省洛阳市 移动
403 111.6.64.0 111.6.95.255 河南省洛阳市 移动
404 111.6.96.0 111.6.96.255 河南省洛阳市 北京快网CDN移动节点
405 111.7.128.0 111.7.159.255 河南省洛阳市 移动
406 115.50.0.0 115.50.11.255 河南省洛阳市 联通
407 115.50.12.0 115.50.12.255 河南省洛阳市吉利区 联通
408 115.50.13.0 115.50.17.28 河南省洛阳市 联通
409 115.50.17.29 115.50.17.29 河南省洛阳市洛龙区 洛阳钢铁集团医院
410 115.50.17.30 115.50.48.255 河南省洛阳市 联通
411 115.50.49.0 115.50.49.255 河南省洛阳市栾川县 联通
412 115.50.50.0 115.50.66.255 河南省洛阳市 联通
413 115.50.67.0 115.50.67.255 河南省洛阳市偃师市 联通
414 115.50.68.0 115.50.88.255 河南省洛阳市 联通
415 115.50.89.0 115.50.89.255 河南省洛阳市栾川县 联通
416 115.50.90.0 115.50.135.255 河南省洛阳市 联通
417 115.50.136.0 115.50.136.255 河南省洛阳市吉利区 联通
418 115.50.137.0 115.50.255.255 河南省洛阳市 联通
419 115.51.119.0 115.51.127.255 河南省洛阳市 联通
420 115.53.192.0 115.53.255.255 河南省洛阳市 联通
421 115.63.128.0 115.63.144.255 河南省洛阳市 联通
422 115.63.145.0 115.63.145.255 河南省洛阳市偃师市 联通
423 115.63.146.0 115.63.159.255 河南省洛阳市 联通
424 115.63.160.0 115.63.160.255 河南省洛阳市吉利区 联通
425 115.63.161.0 115.63.164.255 河南省洛阳市 联通
426 115.63.165.0 115.63.165.255 河南省洛阳市吉利区 联通
427 115.63.166.0 115.63.177.255 河南省洛阳市 联通
428 115.63.178.0 115.63.178.255 河南省洛阳市宜阳县 联通
429 115.63.179.0 115.63.191.255 河南省洛阳市 联通
430 117.158.32.0 117.158.63.255 河南省洛阳市 移动
431 120.194.32.0 120.194.36.255 河南省洛阳市 移动
432 120.194.37.0 120.194.37.255 河南省洛阳市偃师市 移动
433 120.194.38.0 120.194.38.255 河南省洛阳市 移动
434 120.194.39.0 120.194.39.255 河南省洛阳市宜阳县 移动
435 120.194.40.0 120.194.40.255 河南省洛阳市 移动
436 120.194.41.0 120.194.41.255 河南省洛阳市宜阳县 移动
437 120.194.42.0 120.194.42.255 河南省洛阳市孟津县 移动
438 120.194.43.0 120.194.43.255 河南省洛阳市宜阳县 移动
439 120.194.44.0 120.194.63.255 河南省洛阳市 移动
440 120.217.0.0 120.217.63.255 河南省洛阳市 移动
441 122.78.32.0 122.78.60.255 河南省洛阳市 中移铁通
442 122.78.61.0 122.78.61.255 河南省洛阳市吉利区 中移铁通
443 122.78.62.0 122.78.63.255 河南省洛阳市 中移铁通
444 122.78.187.0 122.78.188.255 河南省洛阳市 中移铁通
445 122.79.32.0 122.79.53.255 河南省洛阳市 中移铁通
446 122.79.54.0 122.79.54.255 河南省洛阳市吉利区 中移铁通
447 122.79.55.0 122.79.59.255 河南省洛阳市 中移铁通
448 122.79.60.0 122.79.60.255 河南省洛阳市偃师市 中移铁通
449 122.79.61.0 122.79.63.255 河南省洛阳市 中移铁通
450 123.4.184.0 123.4.184.255 河南省洛阳市 联通
451 123.5.128.0 123.5.128.255 河南省洛阳市西工区 联通
452 123.5.129.0 123.5.129.255 河南省洛阳市 联通
453 123.5.130.0 123.5.134.255 河南省洛阳市西工区 联通
454 123.5.135.0 123.5.135.255 河南省洛阳市 联通
455 123.5.136.0 123.5.141.255 河南省洛阳市涧西区 联通
456 123.5.142.0 123.5.157.78 河南省洛阳市 联通
457 123.5.157.79 123.5.157.79 河南省洛阳市 第12中学
458 123.5.157.80 123.5.168.255 河南省洛阳市 联通
459 123.5.169.0 123.5.170.255 河南省洛阳市西工区 联通
460 123.5.171.0 123.5.172.255 河南省洛阳市 联通
461 123.5.173.0 123.5.176.255 河南省洛阳市西工区 联通
462 123.5.177.0 123.5.182.255 河南省洛阳市涧西区 联通
463 123.5.183.0 123.5.193.255 河南省洛阳市西工区 联通
464 123.5.194.0 123.5.194.255 河南省洛阳市涧西区 联通
465 123.5.195.0 123.5.198.255 河南省洛阳市西工区 联通
466 123.5.199.0 123.5.199.255 河南省洛阳市涧西区 联通
467 123.5.200.0 123.5.213.255 河南省洛阳市西工区 联通
468 123.5.214.0 123.5.214.255 河南省洛阳市涧西区 联通
469 123.5.215.0 123.5.217.255 河南省洛阳市西工区 联通
470 123.5.218.0 123.5.218.255 河南省洛阳市洛龙区 联通
471 123.5.219.0 123.5.226.73 河南省洛阳市西工区 联通
472 123.5.226.74 123.5.226.74 河南省洛阳市西工区 可可网吧
473 123.5.226.75 123.5.231.255 河南省洛阳市西工区 联通
474 123.5.232.0 123.5.255.255 河南省洛阳市 联通
475 123.7.18.0 123.7.20.8 河南省洛阳市 联通
476 123.7.20.10 123.7.23.17 河南省洛阳市 联通
477 123.7.23.19 123.7.24.26 河南省洛阳市 联通
478 123.7.24.27 123.7.24.27 河南省洛阳市 汝南县马乡飞翔网吧
479 123.7.24.28 123.7.29.255 河南省洛阳市 联通
480 123.7.31.0 123.7.37.255 河南省洛阳市 联通
481 123.7.40.0 123.7.51.4 河南省洛阳市 联通
482 123.7.51.5 123.7.51.5 河南省洛阳市 网络无限(府店镇)
483 123.7.51.6 123.7.51.11 河南省洛阳市 联通
484 123.7.51.12 123.7.51.12 河南省洛阳市偃师市 极速网吧(岳滩镇)
485 123.7.51.13 123.7.51.91 河南省洛阳市 联通
486 123.7.51.92 123.7.51.92 河南省洛阳市偃师市 首阳山镇小天地网吧(医院对面)
487 123.7.51.93 123.7.51.102 河南省洛阳市 联通
488 123.7.51.103 123.7.51.103 河南省洛阳市偃师市 梦娜网吧(城关镇北窑村)
489 123.7.51.104 123.7.51.106 河南省洛阳市 联通
490 123.7.51.107 123.7.51.107 河南省洛阳市偃师市 市情网吧(火神凹超市后面网吧)
491 123.7.51.108 123.7.51.120 河南省洛阳市 联通
492 123.7.51.121 123.7.51.121 河南省洛阳市偃师市 紫金城时尚e会所(市委对面)
493 123.7.51.122 123.7.51.148 河南省洛阳市 联通
494 123.7.51.149 123.7.51.149 河南省洛阳市偃师市 绿色网吧(火车站广场东侧)
495 123.7.51.150 123.7.51.150 河南省洛阳市 联通
496 123.7.51.151 123.7.51.151 河南省洛阳市偃师市 紫旗网吧(火车站广场东侧)
497 123.7.51.152 123.7.51.152 河南省洛阳市偃师市 三人行网吧(华夏广场西侧华夏新村)
498 123.7.51.153 123.7.51.158 河南省洛阳市 联通
499 123.7.51.159 123.7.51.159 河南省洛阳市 鑫园网吧(火车站广场东侧)
500 123.7.51.160 123.7.51.160 河南省洛阳市 联通
501 123.7.51.161 123.7.51.161 河南省洛阳市偃师市 蓝芽网吧(火车站广场西侧)
502 123.7.51.162 123.7.51.164 河南省洛阳市 联通
503 123.7.51.165 123.7.51.165 河南省洛阳市偃师市 紫金城网络(市委对面)
504 123.7.51.166 123.7.51.166 河南省洛阳市偃师市 艺博网吧(火车站广场东侧)
505 123.7.51.167 123.7.51.167 河南省洛阳市偃师市 兴隆网吧(火车站广场西侧)
506 123.7.51.168 123.7.51.170 河南省洛阳市 联通
507 123.7.51.171 123.7.51.171 河南省洛阳市偃师市 心愿网吧(商都路)
508 123.7.51.172 123.7.51.172 河南省洛阳市 创源网吧(商都路加油站东50米)
509 123.7.51.173 123.7.51.173 河南省洛阳市偃师市 开心网吧(洛神路)
510 123.7.51.174 123.7.51.176 河南省洛阳市 联通
511 123.7.51.177 123.7.51.177 河南省洛阳市偃师市 红杉树网吧(文化路)
512 123.7.51.178 123.7.51.237 河南省洛阳市 联通
513 123.7.51.238 123.7.51.238 河南省洛阳市偃师市 梦幻网吧(洛神路安乐巷)
514 123.7.51.239 123.7.51.255 河南省洛阳市 联通
515 123.7.52.0 123.7.52.255 河南省洛阳市西工区 联通
516 123.7.53.0 123.7.54.74 河南省洛阳市 联通
517 123.7.54.75 123.7.54.75 河南省洛阳市涧西区 速朋网吧(牡丹公园对面)
518 123.7.54.76 123.7.56.29 河南省洛阳市 联通
519 123.7.56.30 123.7.56.30 河南省洛阳市孟津县 金阳光网吧(会盟镇雷河花园小区)
520 123.7.56.31 123.7.56.139 河南省洛阳市 联通
521 123.7.56.140 123.7.56.140 河南省洛阳市西工区 自由呼吸网吧
522 123.7.56.141 123.7.61.255 河南省洛阳市 联通
523 123.7.64.0 123.7.73.255 河南省洛阳市 联通
524 123.7.90.0 123.7.109.255 河南省洛阳市 联通
525 123.7.120.0 123.7.121.255 河南省洛阳市 联通
526 123.7.128.0 123.7.138.255 河南省洛阳市 联通
527 123.7.143.0 123.7.178.255 河南省洛阳市 联通
528 123.7.180.0 123.7.181.255 河南省洛阳市 联通
529 123.7.182.0 123.7.182.255 河南省洛阳市偃师市 联通
530 123.7.183.0 123.7.255.255 河南省洛阳市 联通
531 123.9.192.0 123.9.237.255 河南省洛阳市 联通
532 123.9.238.0 123.9.238.255 河南省洛阳市嵩县 联通
533 123.9.239.0 123.9.255.255 河南省洛阳市 联通
534 123.52.128.0 123.52.130.1 河南省洛阳市 电信
535 123.52.130.2 123.52.130.2 河南省洛阳市孟津县 盛世网吧
536 123.52.130.3 123.52.130.3 河南省洛阳市孟津县 自由空间网吧
537 123.52.130.4 123.52.130.4 河南省洛阳市孟津县 小不点网吧
538 123.52.130.5 123.52.130.5 河南省洛阳市孟津县 恒通网吧
539 123.52.130.6 123.52.130.6 河南省洛阳市孟津县 一网情深网吧
540 123.52.130.7 123.52.130.7 河南省洛阳市孟津县 联通家园网吧
541 123.52.130.8 123.52.130.8 河南省洛阳市孟津县 心语网吧
542 123.52.130.9 123.52.130.9 河南省洛阳市孟津县 好心情网吧
543 123.52.130.10 123.52.130.10 河南省洛阳市 电信
544 123.52.130.11 123.52.130.11 河南省洛阳市孟津县 银河网吧
545 123.52.130.12 123.52.133.255 河南省洛阳市 电信
546 123.52.134.0 123.52.134.255 河南省洛阳市涧西区 电信
547 123.52.135.0 123.52.148.255 河南省洛阳市 电信
548 123.52.149.0 123.52.149.255 河南省洛阳市西工区 电信
549 123.52.150.0 123.52.157.255 河南省洛阳市 电信
550 123.52.158.0 123.52.158.255 河南省洛阳市新安县 电信
551 123.52.159.0 123.52.159.255 河南省洛阳市 电信
552 123.52.160.0 123.52.160.194 河南省洛阳市嵩县 电信
553 123.52.160.195 123.52.160.195 河南省洛阳市 燃气总公司
554 123.52.160.196 123.52.160.255 河南省洛阳市嵩县 电信
555 123.52.161.0 123.52.161.255 河南省洛阳市 电信
556 123.52.162.0 123.52.162.255 河南省洛阳市涧西区 电信
557 123.52.164.0 123.52.166.255 河南省洛阳市 电信
558 123.52.167.0 123.52.167.255 河南省洛阳市涧西区 电信
559 123.52.168.0 123.52.176.255 河南省洛阳市 电信
560 123.52.177.0 123.52.179.255 河南省洛阳市涧西区 电信
561 123.52.180.0 123.52.182.255 河南省洛阳市 电信
562 123.52.183.0 123.52.183.255 河南省洛阳市涧西区 电信
563 123.52.184.0 123.52.191.255 河南省洛阳市 电信
564 123.53.190.0 123.53.191.255 河南省洛阳市 电信
565 123.55.0.0 123.55.0.255 河南省洛阳市 电信
566 123.55.1.0 123.55.1.255 河南省洛阳市汝阳县 电信
567 123.55.2.0 123.55.2.255 河南省洛阳市 电信
568 123.55.3.0 123.55.3.255 河南省洛阳市嵩县 电信
569 123.55.4.0 123.55.26.61 河南省洛阳市 电信
570 123.55.26.62 123.55.26.62 河南省洛阳市 关林帝博网络俱乐部
571 123.55.26.63 123.55.31.255 河南省洛阳市 电信
572 123.149.128.0 123.149.131.255 河南省洛阳市 电信
573 123.149.132.0 123.149.135.255 河南省洛阳市偃师市 电信
574 123.149.136.0 123.149.151.255 河南省洛阳市 电信
575 123.149.152.0 123.149.152.255 河南省洛阳市嵩县 电信
576 123.149.153.0 123.149.175.255 河南省洛阳市 电信
577 123.149.176.0 123.149.176.255 河南省洛阳市新安县 电信
578 123.149.177.0 123.149.190.255 河南省洛阳市 电信
579 123.160.64.0 123.160.107.255 河南省洛阳市 电信
580 123.160.108.0 123.160.108.255 河南省洛阳市孟津县 电信
581 123.160.109.0 123.160.110.255 河南省洛阳市 电信
582 123.160.111.0 123.160.111.255 河南省洛阳市孟津县 电信
583 123.160.112.0 123.160.112.255 河南省洛阳市 电信
584 123.160.114.0 123.160.114.255 河南省洛阳市 电信
585 123.160.116.0 123.160.122.255 河南省洛阳市 电信
586 123.160.124.0 123.160.127.255 河南省洛阳市 电信
587 123.162.139.0 123.162.156.255 河南省洛阳市 电信
588 123.162.158.0 123.162.190.255 河南省洛阳市 电信
589 123.162.191.0 123.162.191.31 河南省洛阳市 迅雷离线服务器
590 123.162.191.32 123.162.191.255 河南省洛阳市 电信
591 123.163.0.0 123.163.3.255 河南省洛阳市 电信
592 123.163.4.0 123.163.4.255 河南省洛阳市西工区 电信
593 123.163.5.0 123.163.6.255 河南省洛阳市 电信
594 123.163.7.0 123.163.7.255 河南省洛阳市西工区 电信
595 123.163.8.0 123.163.32.255 河南省洛阳市 电信
596 123.163.95.0 123.163.101.255 河南省洛阳市 电信
597 123.163.122.0 123.163.127.255 河南省洛阳市 电信
598 125.40.108.0 125.40.120.255 河南省洛阳市 联通
599 125.40.121.0 125.40.121.255 河南省洛阳市西工区 联通
600 125.40.122.0 125.40.125.168 河南省洛阳市 联通
601 125.40.125.169 125.40.125.169 河南省洛阳市 众志商贸有限公司
602 125.40.125.170 125.40.138.104 河南省洛阳市 联通
603 125.40.138.105 125.40.138.105 河南省洛阳市涧西区 河南科技大学
604 125.40.138.106 125.40.138.255 河南省洛阳市 联通
605 125.40.139.0 125.40.139.255 河南省洛阳市涧西区 联通
606 125.40.140.0 125.40.152.152 河南省洛阳市 联通
607 125.40.152.153 125.40.152.153 河南省洛阳市 乾丰快捷酒店(太原路311号)
608 125.40.152.154 125.40.157.56 河南省洛阳市 联通
609 125.40.157.57 125.40.157.57 河南省洛阳市涧西区 洛阳市二中
610 125.40.157.58 125.40.161.255 河南省洛阳市 联通
611 125.40.162.0 125.40.162.255 河南省洛阳市嵩县 联通
612 125.40.163.0 125.40.167.255 河南省洛阳市 联通
613 125.40.203.0 125.40.207.255 河南省洛阳市 联通
614 125.40.238.0 125.40.255.255 河南省洛阳市 联通
615 125.42.97.0 125.42.99.255 河南省洛阳市 联通
616 125.42.104.0 125.42.104.255 河南省洛阳市 联通
617 125.42.106.0 125.42.107.255 河南省洛阳市 联通
618 125.42.109.0 125.42.111.255 河南省洛阳市 联通
619 125.42.235.0 125.42.249.255 河南省洛阳市 联通
620 125.42.251.0 125.43.14.17 河南省洛阳市 联通
621 125.43.14.18 125.43.14.18 河南省洛阳市西工区 大帝网吧
622 125.43.14.19 125.43.14.255 河南省洛阳市 联通
623 125.43.15.0 125.43.15.255 河南省洛阳市孟津县 联通
624 125.43.16.0 125.43.38.249 河南省洛阳市 联通
625 125.43.38.250 125.43.38.250 河南省洛阳市 龙胜网吧
626 125.43.38.251 125.43.40.255 河南省洛阳市 联通
627 125.43.41.0 125.43.41.255 河南省洛阳市新安县 联通
628 125.43.42.0 125.43.45.47 河南省洛阳市 联通
629 125.43.45.48 125.43.45.48 河南省洛阳市偃师市 龙海网吧
630 125.43.45.49 125.43.45.245 河南省洛阳市 联通
631 125.43.45.246 125.43.45.246 河南省洛阳市西工区 友间网吧
632 125.43.45.247 125.43.47.255 河南省洛阳市 联通
633 125.43.48.0 125.43.48.255 河南省洛阳市栾川县 联通
634 125.43.49.0 125.43.59.255 河南省洛阳市 联通
635 125.43.60.0 125.43.60.255 河南省洛阳市伊川县 联通
636 125.43.61.0 125.43.70.141 河南省洛阳市 联通
637 125.43.70.142 125.43.70.142 河南省洛阳市 洛阳理工学院
638 125.43.70.143 125.43.76.39 河南省洛阳市 联通
639 125.43.76.40 125.43.76.40 河南省洛阳市宜阳县 柳泉镇计划生育服务中心
640 125.43.76.41 125.43.84.133 河南省洛阳市 联通
641 125.43.84.134 125.43.84.134 河南省洛阳市西工区 纱厂北路新朝阳网吧
642 125.43.84.135 125.43.84.249 河南省洛阳市 联通
643 125.43.84.250 125.43.84.250 河南省洛阳市西工区 七度网吧(王府井对面)
644 125.43.84.251 125.43.85.125 河南省洛阳市 联通
645 125.43.85.126 125.43.85.126 河南省洛阳市西工区 九都路极速永昌网吧
646 125.43.85.127 125.43.87.255 河南省洛阳市 联通
647 125.43.88.0 125.43.88.255 河南省洛阳市宜阳县 联通
648 125.43.89.0 125.43.102.255 河南省洛阳市 联通
649 125.43.103.0 125.43.103.255 河南省洛阳市 联通IDC机房
650 125.43.104.0 125.43.104.255 河南省洛阳市 联通
651 125.43.105.0 125.43.105.255 河南省洛阳市伊川县 联通
652 125.43.106.0 125.43.110.25 河南省洛阳市 联通
653 125.43.110.26 125.43.110.26 河南省洛阳市 老城万花筒网吧
654 125.43.110.27 125.43.127.255 河南省洛阳市 联通
655 171.12.32.0 171.12.47.255 河南省洛阳市 电信
656 171.12.244.0 171.12.247.255 河南省洛阳市 电信
657 171.14.124.0 171.14.131.255 河南省洛阳市 电信
658 171.14.192.0 171.14.193.255 河南省洛阳市 电信
659 171.14.214.0 171.14.219.255 河南省洛阳市 电信
660 182.118.124.0 182.118.124.194 河南省洛阳市 腾讯计算机系统云平台联通节点
661 182.118.124.195 182.118.124.195 河南省洛阳市 腾讯计算机系统云平台CDNTIP联通节点(NWS_Appimg_HY服务器)
662 182.118.124.196 182.118.124.255 河南省洛阳市 腾讯计算机系统云平台联通节点
663 182.118.125.0 182.118.125.31 河南省洛阳市 迅雷离线服务器
664 182.118.125.32 182.118.127.255 河南省洛阳市 联通
665 182.118.192.0 182.118.218.255 河南省洛阳市 联通
666 182.118.219.0 182.118.219.255 河南省洛阳市吉利区 联通
667 182.118.220.0 182.118.238.255 河南省洛阳市 联通
668 182.118.239.0 182.118.239.255 河南省洛阳市偃师市 联通
669 182.118.240.0 182.118.240.255 河南省洛阳市 联通
670 182.118.241.0 182.118.241.255 河南省洛阳市宜阳县 联通
671 182.118.242.0 182.118.255.255 河南省洛阳市 联通
672 182.121.0.0 182.121.9.255 河南省洛阳市 联通
673 182.121.10.0 182.121.10.255 河南省洛阳市涧西区 联通
674 182.121.11.0 182.121.59.255 河南省洛阳市 联通
675 182.121.60.0 182.121.60.255 河南省洛阳市孟津县 联通
676 182.121.61.0 182.121.81.255 河南省洛阳市 联通
677 182.121.82.0 182.121.82.255 河南省洛阳市洛宁县 联通
678 182.121.83.0 182.121.88.255 河南省洛阳市 联通
679 182.121.89.0 182.121.89.255 河南省洛阳市孟津县 联通
680 182.121.90.0 182.121.90.255 河南省洛阳市吉利区 联通
681 182.121.91.0 182.121.104.255 河南省洛阳市 联通
682 182.121.105.0 182.121.106.255 河南省洛阳市嵩县 联通
683 182.121.107.0 182.121.119.255 河南省洛阳市 联通
684 182.121.120.0 182.121.120.255 河南省洛阳市新安县 联通
685 182.121.121.0 182.121.121.255 河南省洛阳市 联通
686 182.121.122.0 182.121.122.255 河南省洛阳市新安县 联通
687 182.121.123.0 182.121.249.255 河南省洛阳市 联通
688 182.121.250.0 182.121.250.255 河南省洛阳市伊川县 联通
689 182.121.251.0 182.121.255.255 河南省洛阳市 联通
690 183.170.0.0 183.170.23.255 河南省洛阳市 洛阳师范大学
691 183.170.48.0 183.170.63.255 河南省洛阳市 河南科技大学
692 183.204.64.0 183.204.86.255 河南省洛阳市 移动
693 183.204.88.0 183.204.95.255 河南省洛阳市 移动
694 202.102.227.0 202.102.227.67 河南省洛阳市 联通
695 202.102.227.69 202.102.228.255 河南省洛阳市 联通
696 202.102.236.184 202.102.236.187 河南省洛阳市 联通
697 202.102.241.160 202.102.241.191 河南省洛阳市 交通银行洛阳支行
698 202.102.241.224 202.102.241.255 河南省洛阳市涧西区 高新技术开发区
699 202.102.243.11 202.102.243.11 河南省洛阳市涧西区 水利部小浪底建管局洛阳生活基地
700 202.102.243.64 202.102.243.127 河南省洛阳市 洛阳石油化工工程公司
701 202.102.243.128 202.102.243.191 河南省洛阳市 洛阳Xunye信息集团
702 202.102.243.192 202.102.243.255 河南省洛阳市 洛阳牡丹公司
703 202.110.69.36 202.110.69.39 河南省洛阳市 联通
704 202.110.69.44 202.110.69.47 河南省洛阳市 联通
705 202.110.115.48 202.110.115.63 河南省洛阳市 联通
706 202.111.154.32 202.111.156.255 河南省洛阳市 联通
707 202.111.159.0 202.111.159.255 河南省洛阳市 联通
708 202.125.176.0 202.125.191.255 河南省洛阳市 电化教育馆
709 202.196.176.0 202.196.191.255 河南省洛阳市 洛阳师范学院
710 202.196.192.0 202.196.207.255 河南省洛阳市 洛阳理工学院
711 210.42.208.0 210.42.223.255 河南省洛阳市 解放军外国语学院
712 210.43.0.0 210.43.15.255 河南省洛阳市 河南科技大学
713 211.67.80.0 211.67.87.255 河南省洛阳市 洛阳师范学院
714 211.84.80.0 211.84.87.255 河南省洛阳市 河南科技大学医学部
715 211.84.88.0 211.84.95.255 河南省洛阳市 河南科技大学农学院
716 211.84.112.0 211.84.127.255 河南省洛阳市 洛阳理工学院
717 211.84.128.0 211.84.135.255 河南省洛阳市 卫生学校
718 211.91.192.0 211.91.195.255 河南省洛阳市 联通
719 211.98.196.0 211.98.196.255 河南省三门峡市 /洛阳市铁通
720 211.98.237.0 211.98.237.255 河南省洛阳市 中移铁通
721 211.142.100.0 211.142.104.149 河南省洛阳市 移动
722 211.142.104.150 211.142.104.150 河南省洛阳市栾川县 人民医院
723 211.142.104.151 211.142.105.255 河南省洛阳市 移动
724 211.142.196.0 211.142.196.255 河南省洛阳市 移动
725 211.142.198.0 211.142.199.255 河南省洛阳市 移动
726 211.146.106.0 211.146.106.255 河南省洛阳市 广电网
727 218.28.118.0 218.28.118.255 河南省洛阳市 联通
728 218.28.152.0 218.28.152.79 河南省洛阳市 联通
729 218.28.152.80 218.28.152.90 河南省洛阳市 河南科技大学
730 218.28.152.91 218.28.152.113 河南省洛阳市 联通
731 218.28.152.114 218.28.152.114 河南省洛阳市涧西区 上海市场蓝梦网吧
732 218.28.152.115 218.28.152.177 河南省洛阳市 联通
733 218.28.152.178 218.28.152.178 河南省洛阳市涧西区 上海市场我的网吧
734 218.28.152.179 218.28.152.181 河南省洛阳市 联通
735 218.28.152.182 218.28.152.182 河南省洛阳市涧西区 上海市场天幻网吧
736 218.28.152.183 218.28.152.229 河南省洛阳市 联通
737 218.28.152.230 218.28.152.230 河南省洛阳市 中国石油天然气第一建设公司
738 218.28.152.231 218.28.152.249 河南省洛阳市 联通
739 218.28.152.250 218.28.152.250 河南省洛阳市 蓝色理想网吧
740 218.28.152.251 218.28.152.253 河南省洛阳市 联通
741 218.28.152.254 218.28.152.254 河南省洛阳市 解放军外国语学院
742 218.28.152.255 218.28.154.25 河南省洛阳市 联通
743 218.28.154.26 218.28.154.26 河南省洛阳市伊川县 畅想网吧
744 218.28.154.27 218.28.155.1 河南省洛阳市 联通
745 218.28.155.2 218.28.155.2 河南省洛阳市宜阳县 段村光纤网吧
746 218.28.155.3 218.28.155.5 河南省洛阳市 联通
747 218.28.155.6 218.28.155.6 河南省洛阳市宜阳县 娱鑫网吧
748 218.28.155.7 218.28.155.9 河南省洛阳市 联通
749 218.28.155.10 218.28.155.10 河南省洛阳市宜阳县 尖峰网吧
750 218.28.155.11 218.28.155.13 河南省洛阳市 联通
751 218.28.155.14 218.28.155.14 河南省洛阳市 丰李文化广场憧憬网吧
752 218.28.155.15 218.28.155.45 河南省洛阳市 联通
753 218.28.155.46 218.28.155.46 河南省洛阳市宜阳县 环宇网吧
754 218.28.155.47 218.28.155.57 河南省洛阳市 联通
755 218.28.155.58 218.28.155.58 河南省洛阳市宜阳县 起点网吧
756 218.28.155.59 218.28.155.101 河南省洛阳市 联通
757 218.28.155.102 218.28.155.102 河南省洛阳市栾川县 自由人网吧
758 218.28.155.103 218.28.155.105 河南省洛阳市 联通
759 218.28.155.106 218.28.155.106 河南省洛阳市栾川县 精光网吧
760 218.28.155.107 218.28.155.137 河南省洛阳市 联通
761 218.28.155.138 218.28.155.138 河南省洛阳市偃师市 顾县镇玛丽朗网吧
762 218.28.155.139 218.28.155.141 河南省洛阳市 联通
763 218.28.155.142 218.28.155.142 河南省洛阳市偃师市 火车站广场东讯腾网吧
764 218.28.155.143 218.28.155.153 河南省洛阳市 联通
765 218.28.155.154 218.28.155.154 河南省洛阳市偃师市 火车站东绿色网吧
766 218.28.155.155 218.28.155.157 河南省洛阳市 联通
767 218.28.155.158 218.28.155.158 河南省洛阳市偃师市 汇科网吧(体育场后门)
768 218.28.155.159 218.28.155.181 河南省洛阳市 联通
769 218.28.155.182 218.28.155.182 河南省洛阳市偃师市 水精灵网吧
770 218.28.155.183 218.28.155.189 河南省洛阳市 联通
771 218.28.155.190 218.28.155.190 河南省洛阳市偃师市 星星网吧(顾县派出所对面)
772 218.28.155.191 218.28.155.201 河南省洛阳市 联通
773 218.28.155.202 218.28.155.202 河南省洛阳市偃师市 第二高级中学
774 218.28.155.203 218.28.155.209 河南省洛阳市 联通
775 218.28.155.210 218.28.155.210 河南省洛阳市偃师市 星辰网吧
776 218.28.155.211 218.28.155.229 河南省洛阳市 联通
777 218.28.155.230 218.28.155.230 河南省洛阳市偃师市 铁路网吧(山化乡山化村)
778 218.28.155.231 218.28.156.1 河南省洛阳市 联通
779 218.28.156.2 218.28.156.2 河南省洛阳市洛宁县 新星网吧
780 218.28.156.3 218.28.156.21 河南省洛阳市 联通
781 218.28.156.22 218.28.156.22 河南省洛阳市洛宁县 盘古网吧(翔梧路中段)
782 218.28.156.23 218.28.156.97 河南省洛阳市 联通
783 218.28.156.98 218.28.156.98 河南省洛阳市新安县 老城环球网吧
784 218.28.156.99 218.28.156.145 河南省洛阳市 联通
785 218.28.156.146 218.28.156.146 河南省洛阳市 起点网络
786 218.28.156.147 218.28.156.169 河南省洛阳市 联通
787 218.28.156.170 218.28.156.170 河南省洛阳市孟津县 慧源网吧
788 218.28.156.171 218.28.156.173 河南省洛阳市 联通
789 218.28.156.174 218.28.156.174 河南省洛阳市孟津县 金阳光网吧
790 218.28.156.175 218.28.156.253 河南省洛阳市 联通
791 218.28.156.254 218.28.156.254 河南省洛阳市孟津县 新网通网吧
792 218.28.156.255 218.28.158.77 河南省洛阳市 联通
793 218.28.158.78 218.28.158.78 河南省洛阳市偃师市 城关镇北窑村梦娜网吧
794 218.28.158.79 218.28.158.93 河南省洛阳市 联通
795 218.28.158.94 218.28.158.94 河南省洛阳市新安县 老城区日月星网吧
796 218.28.158.95 218.28.158.129 河南省洛阳市 联通
797 218.28.158.130 218.28.158.130 河南省洛阳市 麒麟网吧
798 218.28.158.131 218.28.158.137 河南省洛阳市 联通
799 218.28.158.138 218.28.158.138 河南省洛阳市偃师市 三人行网吧(地税局家属楼下面)
800 218.28.158.139 218.28.158.149 河南省洛阳市 联通
801 218.28.158.150 218.28.158.150 河南省洛阳市偃师市 安全网苑网吧(洛神路西亳市场南门)
802 218.28.158.151 218.28.158.181 河南省洛阳市 联通
803 218.28.158.182 218.28.158.182 河南省洛阳市偃师市 偃化口东方俱乐部(新华书店对面)
804 218.28.158.183 218.28.158.185 河南省洛阳市 联通
805 218.28.158.186 218.28.158.186 河南省洛阳市偃师市 梦幻网吧
806 218.28.158.187 218.28.159.1 河南省洛阳市 联通
807 218.28.159.2 218.28.159.2 河南省洛阳市宜阳县 小精灵网吧
808 218.28.159.3 218.28.159.5 河南省洛阳市 联通
809 218.28.159.6 218.28.159.6 河南省洛阳市宜阳县 好运网吧
810 218.28.159.7 218.28.159.9 河南省洛阳市 联通
811 218.28.159.10 218.28.159.10 河南省洛阳市宜阳县 信胜网吧
812 218.28.159.11 218.28.159.13 河南省洛阳市 联通
813 218.28.159.14 218.28.159.14 河南省洛阳市宜阳县 鼠小弟网吧
814 218.28.159.15 218.28.159.17 河南省洛阳市 联通
815 218.28.159.18 218.28.159.18 河南省洛阳市宜阳县 锦屏网吧
816 218.28.159.19 218.28.159.21 河南省洛阳市 联通
817 218.28.159.22 218.28.159.22 河南省洛阳市宜阳县 星光网吧
818 218.28.159.23 218.28.159.25 河南省洛阳市 联通
819 218.28.159.26 218.28.159.26 河南省洛阳市宜阳县 梦幻网吧
820 218.28.159.27 218.28.159.29 河南省洛阳市 联通
821 218.28.159.30 218.28.159.30 河南省洛阳市宜阳县 启源网吧
822 218.28.159.31 218.28.159.61 河南省洛阳市 联通
823 218.28.159.62 218.28.159.62 河南省洛阳市宜阳县 同方网吧
824 218.28.159.63 218.28.159.89 河南省洛阳市 联通
825 218.28.159.90 218.28.159.90 河南省洛阳市宜阳县 步行街网吧
826 218.28.159.91 218.28.159.93 河南省洛阳市 联通
827 218.28.159.94 218.28.159.94 河南省洛阳市宜阳县 百姓鞋城网吧
828 218.28.159.95 218.28.159.105 河南省洛阳市 联通
829 218.28.159.106 218.28.159.106 河南省洛阳市伊川县 满天星网吧
830 218.28.159.107 218.28.159.129 河南省洛阳市 联通
831 218.28.159.130 218.28.159.130 河南省洛阳市汝阳县 金辉网吧
832 218.28.159.131 218.28.159.137 河南省洛阳市 联通
833 218.28.159.138 218.28.159.138 河南省洛阳市汝阳县 金日网缘网吧(建设路中段)
834 218.28.159.139 218.28.159.145 河南省洛阳市 联通
835 218.28.159.146 218.28.159.146 河南省洛阳市汝阳县 乐海网吧
836 218.28.159.147 218.28.159.149 河南省洛阳市 联通
837 218.28.159.150 218.28.159.150 河南省洛阳市汝阳县 华盟网吧
838 218.28.159.151 218.28.159.153 河南省洛阳市 联通
839 218.28.159.154 218.28.159.154 河南省洛阳市汝阳县 阳光网吧
840 218.28.159.155 218.28.159.157 河南省洛阳市 联通
841 218.28.159.158 218.28.159.158 河南省洛阳市汝阳县 浪海网吧
842 218.28.159.159 218.28.159.161 河南省洛阳市 联通
843 218.28.159.162 218.28.159.162 河南省洛阳市汝阳县 云梦网吧
844 218.28.159.163 218.28.159.169 河南省洛阳市 联通
845 218.28.159.170 218.28.159.170 河南省洛阳市汝阳县 世纪网吧
846 218.28.159.171 218.28.159.209 河南省洛阳市 联通
847 218.28.159.210 218.28.159.210 河南省洛阳市宜阳县 网络村庄网吧
848 218.28.159.211 218.28.160.1 河南省洛阳市 联通
849 218.28.160.2 218.28.160.2 河南省洛阳市 洛钢集团钢铁有限公司
850 218.28.160.3 218.28.160.17 河南省洛阳市 联通
851 218.28.160.18 218.28.160.18 河南省洛阳市孟津县 盛世网吧
852 218.28.160.19 218.28.160.21 河南省洛阳市 联通
853 218.28.160.22 218.28.160.22 河南省洛阳市孟津县 心语网吧
854 218.28.160.23 218.28.160.25 河南省洛阳市 联通
855 218.28.160.26 218.28.160.26 河南省洛阳市孟津县 联通家园网吧
856 218.28.160.27 218.28.160.33 河南省洛阳市 联通
857 218.28.160.34 218.28.160.34 河南省洛阳市孟津县 小不点网吧
858 218.28.160.35 218.28.160.41 河南省洛阳市 联通
859 218.28.160.42 218.28.160.42 河南省洛阳市孟津县 蓝月亮网吧
860 218.28.160.43 218.28.160.45 河南省洛阳市 联通
861 218.28.160.46 218.28.160.46 河南省洛阳市孟津县 恒通网吧
862 218.28.160.47 218.28.160.49 河南省洛阳市 联通
863 218.28.160.50 218.28.160.50 河南省洛阳市孟津县 金鹏网吧
864 218.28.160.51 218.28.160.149 河南省洛阳市 联通
865 218.28.160.150 218.28.160.150 河南省洛阳市孟津县 好心情网吧
866 218.28.160.151 218.28.160.161 河南省洛阳市 联通
867 218.28.160.162 218.28.160.162 河南省洛阳市栾川县 鸿星网吧
868 218.28.160.163 218.28.160.165 河南省洛阳市 联通
869 218.28.160.166 218.28.160.166 河南省洛阳市栾川县 冲浪网景(豫西山珍大市场院内)
870 218.28.160.167 218.28.160.169 河南省洛阳市 联通
871 218.28.160.170 218.28.160.170 河南省洛阳市栾川县 时代网吧
872 218.28.160.171 218.28.160.173 河南省洛阳市 联通
873 218.28.160.174 218.28.160.174 河南省洛阳市栾川县 网苑
874 218.28.160.175 218.28.160.177 河南省洛阳市 联通
875 218.28.160.178 218.28.160.178 河南省洛阳市栾川县 时空网吧
876 218.28.160.179 218.28.160.181 河南省洛阳市 联通
877 218.28.160.182 218.28.160.182 河南省洛阳市栾川县 酷网网吧
878 218.28.160.183 218.28.160.185 河南省洛阳市 联通
879 218.28.160.186 218.28.160.186 河南省洛阳市栾川县 物资局内三人行网吧
880 218.28.160.187 218.28.160.189 河南省洛阳市 联通
881 218.28.160.190 218.28.160.190 河南省洛阳市栾川县 阳光网络
882 218.28.160.191 218.28.160.255 河南省洛阳市 联通
883 218.28.161.0 218.28.161.13 河南省洛阳市偃师市 联通
884 218.28.161.14 218.28.161.14 河南省洛阳市偃师市 翱翔网吧
885 218.28.161.15 218.28.161.33 河南省洛阳市偃师市 联通
886 218.28.161.34 218.28.161.34 河南省洛阳市偃师市 无名网吧(华联超市)
887 218.28.161.35 218.28.161.41 河南省洛阳市偃师市 联通
888 218.28.161.42 218.28.161.42 河南省洛阳市偃师市 汇科网吧明珠市场店(明珠市场,好当家超市北门)
889 218.28.161.43 218.28.161.53 河南省洛阳市偃师市 联通
890 218.28.161.54 218.28.161.54 河南省洛阳市偃师市 乐天网吧
891 218.28.161.55 218.28.161.61 河南省洛阳市偃师市 联通
892 218.28.161.62 218.28.161.62 河南省洛阳市偃师市 火车站网友俱乐部
893 218.28.161.63 218.28.161.65 河南省洛阳市偃师市 联通
894 218.28.161.66 218.28.161.66 河南省洛阳市偃师市 马力朗网吧
895 218.28.161.67 218.28.161.77 河南省洛阳市偃师市 联通
896 218.28.161.78 218.28.161.78 河南省洛阳市偃师市 首龙公司铝箔厂
897 218.28.161.79 218.28.161.81 河南省洛阳市偃师市 联通
898 218.28.161.82 218.28.161.82 河南省洛阳市偃师市 火车站白羊座网座
899 218.28.161.83 218.28.161.85 河南省洛阳市偃师市 联通
900 218.28.161.86 218.28.161.86 河南省洛阳市偃师市 新科网吧(洛神路西亳市场南门)
901 218.28.161.87 218.28.161.89 河南省洛阳市偃师市 联通
902 218.28.161.90 218.28.161.90 河南省洛阳市偃师市 龙腾网吧(首阳山大唐电厂对面)
903 218.28.161.91 218.28.161.113 河南省洛阳市偃师市 联通
904 218.28.161.114 218.28.161.114 河南省洛阳市偃师市 新世纪网吧
905 218.28.161.115 218.28.161.117 河南省洛阳市偃师市 联通
906 218.28.161.118 218.28.161.118 河南省洛阳市偃师市 洛神网吧
907 218.28.161.119 218.28.161.145 河南省洛阳市偃师市 联通
908 218.28.161.146 218.28.161.146 河南省洛阳市偃师市 艺博网吧
909 218.28.161.147 218.28.161.149 河南省洛阳市偃师市 联通
910 218.28.161.150 218.28.161.150 河南省洛阳市偃师市 顾县镇无名网吧
911 218.28.161.151 218.28.161.153 河南省洛阳市偃师市 联通
912 218.28.161.154 218.28.161.154 河南省洛阳市偃师市 顾县镇怡人网吧
913 218.28.161.155 218.28.161.157 河南省洛阳市偃师市 联通
914 218.28.161.158 218.28.161.158 河南省洛阳市偃师市 萤火虫网吧
915 218.28.161.159 218.28.161.159 河南省洛阳市偃师市 二龙网吧(城关镇北窑村)
916 218.28.161.160 218.28.161.161 河南省洛阳市偃师市 联通
917 218.28.161.162 218.28.161.162 河南省洛阳市偃师市 艺博网吧
918 218.28.161.163 218.28.161.192 河南省洛阳市偃师市 联通
919 218.28.161.193 218.28.161.193 河南省洛阳市 联通
920 218.28.161.194 218.28.161.194 河南省洛阳市伊川县 超级网吧
921 218.28.161.195 218.28.161.253 河南省洛阳市 联通
922 218.28.161.254 218.28.161.254 河南省洛阳市新安县 浣溪沙网吧
923 218.28.161.255 218.28.161.255 河南省洛阳市 联通
924 218.62.71.226 218.62.71.226 吉林省吉林市 星辰网吧(铁东洛阳市场23号)
925 218.62.77.138 218.62.77.138 吉林省吉林市 星辰网吧(铁东洛阳市场23号)
926 218.196.160.0 218.196.175.255 河南省洛阳市 河南科技大学林业职业学院
927 218.198.192.0 218.198.207.255 河南省洛阳市 河南科技大学
928 218.206.204.0 218.206.204.255 河南省洛阳市 移动
929 218.206.212.0 218.206.214.255 河南省洛阳市 移动
930 218.206.234.0 218.206.234.255 河南省洛阳市 移动
931 218.206.255.0 218.206.255.255 河南省洛阳市 移动
932 219.150.119.0 219.150.119.255 河南省洛阳市 电信
933 219.150.147.227 219.150.147.227 河南省洛阳市 洛阳师范学院
934 219.150.176.0 219.150.178.255 河南省洛阳市 电信
935 219.150.179.0 219.150.179.255 河南省洛阳市 河南科技大学
936 219.150.188.0 219.150.188.16 河南省洛阳市 电信
937 219.150.188.17 219.150.188.17 河南省洛阳市涧西区 上海市场萤火虫网吧
938 219.150.188.18 219.150.189.12 河南省洛阳市 电信
939 219.150.189.13 219.150.189.13 河南省洛阳市涧西区 挪亚方舟网吧
940 219.150.189.14 219.150.189.22 河南省洛阳市 电信
941 219.150.189.23 219.150.189.23 河南省洛阳市涧西区 珠江路心语网吧
942 219.150.189.24 219.150.189.49 河南省洛阳市 电信
943 219.150.189.50 219.150.189.50 河南省洛阳市涧西区 招商二楼鹏飞网吧
944 219.150.189.51 219.150.189.152 河南省洛阳市 电信
945 219.150.189.153 219.150.189.153 河南省洛阳市 学海网络家园
946 219.150.189.154 219.150.189.197 河南省洛阳市 电信
947 219.150.189.198 219.150.189.198 河南省洛阳市老城区 自游空间(北大街183号)
948 219.150.189.199 219.150.189.240 河南省洛阳市 电信
949 219.150.189.241 219.150.189.241 河南省洛阳市 中国民航飞行学院洛阳分院学生公寓
950 219.150.189.242 219.150.189.255 河南省洛阳市 电信
951 219.150.190.0 219.150.190.255 河南省洛阳市 电信(铁通租用)
952 219.150.191.0 219.150.191.33 河南省洛阳市 电信
953 219.150.191.34 219.150.191.34 河南省洛阳市 中国民航飞行学院洛阳分院
954 219.150.191.35 219.150.191.178 河南省洛阳市 电信
955 219.150.191.179 219.150.191.179 河南省洛阳市 纱厂西路德众汽车城
956 219.150.191.180 219.150.191.180 河南省洛阳市 新时代网吧
957 219.150.191.181 219.150.191.181 河南省洛阳市西工区 中州路解放路口物资宾馆三楼天利网吧
958 219.150.191.182 219.150.191.184 河南省洛阳市 电信
959 219.150.191.185 219.150.191.185 河南省洛阳市西工区 星际网吧(临涧路1号)
960 219.150.191.186 219.150.191.221 河南省洛阳市 电信
961 219.150.191.222 219.150.191.222 河南省洛阳市 纱厂西路德众汽车城
962 219.150.191.223 219.150.191.255 河南省洛阳市 电信
963 219.155.65.116 219.155.65.116 河南省洛阳市西工区 凌空网吧
964 219.157.41.0 219.157.41.45 河南省洛阳市 联通
965 219.157.41.46 219.157.41.46 河南省洛阳市 创世纪网吧
966 219.157.41.47 219.157.46.18 河南省洛阳市 联通
967 219.157.46.19 219.157.46.19 河南省洛阳市 科技大学大学生之家宿舍楼
968 219.157.46.20 219.157.46.233 河南省洛阳市 联通
969 219.157.46.234 219.157.46.234 河南省洛阳市伊川县 石头网吧
970 219.157.46.235 219.157.49.83 河南省洛阳市 联通
971 219.157.49.84 219.157.49.84 河南省洛阳市 一中
972 219.157.49.85 219.157.56.129 河南省洛阳市 联通
973 219.157.56.130 219.157.56.130 河南省洛阳市偃师市 亚飞物流
974 219.157.56.131 219.157.57.255 河南省洛阳市 联通
975 219.157.58.0 219.157.58.255 河南省洛阳市 (宜阳县/伊川县)联通
976 219.157.59.0 219.157.59.161 河南省洛阳市 联通
977 219.157.59.162 219.157.59.162 河南省洛阳市 老成区开心果网吧
978 219.157.59.163 219.157.61.255 河南省洛阳市 联通
979 219.157.62.0 219.157.62.255 河南省洛阳市偃师市 联通
980 219.157.63.0 219.157.64.5 河南省洛阳市 联通
981 219.157.64.6 219.157.64.6 河南省洛阳市涧西区 白金之星网吧
982 219.157.64.7 219.157.64.193 河南省洛阳市 联通
983 219.157.64.194 219.157.64.194 河南省洛阳市涧西区 珠江路新潮网吧
984 219.157.64.195 219.157.64.209 河南省洛阳市 联通
985 219.157.64.210 219.157.64.210 河南省洛阳市洛龙区 洛阳大学为缘网吧
986 219.157.64.211 219.157.64.225 河南省洛阳市 联通
987 219.157.64.226 219.157.64.226 河南省洛阳市 长江西路招商贸易中心鹏飞网吧
988 219.157.64.227 219.157.64.249 河南省洛阳市 联通
989 219.157.64.250 219.157.64.250 河南省洛阳市涧西区 有间网吧(丽春西路与浅井南路交叉口)
990 219.157.64.251 219.157.64.252 河南省洛阳市 联通
991 219.157.64.253 219.157.64.253 河南省洛阳市涧西区 招商中心不同网吧
992 219.157.64.254 219.157.68.165 河南省洛阳市 联通
993 219.157.68.166 219.157.68.166 河南省洛阳市 老城区开心果网吧
994 219.157.68.167 219.157.68.169 河南省洛阳市 联通
995 219.157.68.170 219.157.68.170 河南省洛阳市 众诚网吧
996 219.157.68.171 219.157.69.129 河南省洛阳市 联通
997 219.157.69.130 219.157.69.130 河南省洛阳市 三迎网吧
998 219.157.69.131 219.157.69.141 河南省洛阳市 联通
999 219.157.69.142 219.157.69.142 河南省洛阳市 老城区万花筒网吧
1000 219.157.69.143 219.157.69.145 河南省洛阳市 联通