ip地址查询

濮阳市IP地址列表

濮阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.195.128.0 1.195.128.255 河南省濮阳市 电信
2 1.195.129.0 1.195.129.255 河南省濮阳市清丰县 电信
3 1.195.130.0 1.195.176.255 河南省濮阳市 电信
4 1.195.177.0 1.195.180.255 河南省濮阳市清丰县 电信
5 1.195.181.0 1.195.191.255 河南省濮阳市 电信
6 39.164.128.0 39.164.255.255 河南省濮阳市 移动
7 42.238.64.0 42.238.127.255 河南省濮阳市 联通
8 61.54.152.0 61.54.155.53 河南省濮阳市 联通
9 61.54.155.54 61.54.155.54 河南省濮阳市 昆吾路漫步网吧
10 61.54.155.55 61.54.155.57 河南省濮阳市 联通
11 61.54.155.58 61.54.155.58 河南省濮阳市 中原油田轻骑兵网吧
12 61.54.155.59 61.54.159.255 河南省濮阳市 联通
13 61.54.160.0 61.54.160.255 河南省濮阳市 (南乐县/清丰县)联通
14 61.54.161.0 61.54.165.255 河南省濮阳市 联通
15 61.54.167.0 61.54.171.250 河南省濮阳市 联通
16 61.54.171.251 61.54.171.251 河南省濮阳市 任丘路阳光网吧
17 61.54.171.252 61.54.177.255 河南省濮阳市 联通
18 61.136.93.0 61.136.93.53 河南省濮阳市 联通
19 61.136.93.54 61.136.93.54 河南省濮阳市 联通渠村网吧
20 61.136.93.55 61.136.93.85 河南省濮阳市 联通
21 61.136.93.86 61.136.93.86 河南省濮阳市台前县 七喜网吧
22 61.136.93.87 61.136.94.255 河南省濮阳市 联通
23 61.136.95.0 61.136.95.255 河南省濮阳市范县 联通
24 61.163.2.0 61.163.2.5 河南省濮阳市 联通
25 61.163.2.6 61.163.2.6 河南省濮阳市 火速网吧
26 61.163.2.7 61.163.2.53 河南省濮阳市 联通
27 61.163.2.54 61.163.2.54 河南省濮阳市 祥和城电子竞技俱乐部(胜利路与振兴路交叉口北30米路西)
28 61.163.2.55 61.163.2.255 河南省濮阳市 联通
29 61.163.115.0 61.163.116.255 河南省濮阳市 联通
30 61.168.124.0 61.168.124.71 河南省濮阳市 联通
31 61.168.124.72 61.168.124.72 河南省濮阳市 濮阳教育学院
32 61.168.124.73 61.168.125.89 河南省濮阳市 联通
33 61.168.125.90 61.168.125.90 河南省濮阳市 中原油田E度空间网吧
34 61.168.125.91 61.168.134.255 河南省濮阳市 联通
35 61.168.162.0 61.168.164.123 河南省濮阳市 联通
36 61.168.164.124 61.168.164.124 河南省濮阳市 濮阳县八戒儿网吧
37 61.168.164.125 61.168.167.148 河南省濮阳市 联通
38 61.168.167.150 61.168.167.176 河南省濮阳市 联通
39 61.168.167.177 61.168.167.177 河南省濮阳市 合川区京燕网吧(太和)
40 61.168.167.178 61.168.167.188 河南省濮阳市 联通
41 61.168.167.189 61.168.167.189 河南省濮阳市 南乐县赵西邵网吧
42 61.168.167.190 61.168.170.255 河南省濮阳市 联通
43 61.168.171.0 61.168.171.255 河南省濮阳市 (南乐县)联通
44 61.168.172.0 61.168.179.255 河南省濮阳市 联通
45 61.168.184.0 61.168.187.255 河南省濮阳市 联通
46 61.168.237.0 61.168.237.255 河南省濮阳市 联通
47 61.168.241.0 61.168.241.255 河南省濮阳市 联通
48 61.168.254.0 61.168.255.255 河南省濮阳市 联通
49 61.233.116.0 61.233.116.255 河南省濮阳市 中移铁通
50 61.242.192.0 61.242.192.50 河南省濮阳市 联通
51 61.242.192.51 61.242.192.51 河南省濮阳市 子岸网吧
52 61.242.192.52 61.242.192.255 河南省濮阳市 联通
53 61.242.221.0 61.242.221.67 河南省濮阳市 联通
54 61.242.221.68 61.242.221.68 河南省濮阳市濮阳县 四海网吧
55 61.242.221.69 61.242.221.71 河南省濮阳市 联通
56 61.242.221.72 61.242.221.73 河南省濮阳市濮阳县 一点通网吧
57 61.242.221.74 61.242.221.76 河南省濮阳市 联通
58 61.242.221.77 61.242.221.77 河南省濮阳市濮阳县 朋友网吧
59 61.242.221.78 61.242.221.78 河南省濮阳市 联通
60 61.242.221.79 61.242.221.79 河南省濮阳市濮阳县 飓风网吧
61 61.242.221.80 61.242.221.83 河南省濮阳市 联通
62 61.242.221.84 61.242.221.84 河南省濮阳市濮阳县 吉南网苑
63 61.242.221.85 61.242.221.100 河南省濮阳市 联通
64 106.42.128.0 106.42.160.255 河南省濮阳市 电信
65 111.5.248.0 111.5.255.255 河南省濮阳市 移动
66 111.7.120.0 111.7.127.255 河南省濮阳市 移动
67 115.49.131.0 115.49.136.255 河南省濮阳市 联通
68 115.49.137.0 115.49.137.255 河南省濮阳市南乐县 联通
69 115.49.138.0 115.49.138.255 河南省濮阳市 联通
70 115.49.139.0 115.49.141.255 河南省濮阳市南乐县 联通
71 115.49.142.0 115.49.145.255 河南省濮阳市 联通
72 115.49.146.0 115.49.146.255 河南省濮阳市南乐县 联通
73 115.49.147.0 115.49.159.255 河南省濮阳市 联通
74 115.53.0.0 115.53.56.255 河南省濮阳市 联通
75 115.53.57.0 115.53.57.255 河南省濮阳市范县 联通
76 115.53.58.0 115.53.63.255 河南省濮阳市 联通
77 115.62.0.0 115.62.63.255 河南省濮阳市 联通
78 117.160.160.0 117.160.191.255 河南省濮阳市 移动
79 120.194.192.0 120.194.194.255 河南省濮阳市 移动
80 120.194.196.0 120.194.225.255 河南省濮阳市 移动
81 120.194.230.0 120.194.233.255 河南省濮阳市 移动
82 120.194.236.0 120.194.242.255 河南省濮阳市 移动
83 120.194.243.0 120.194.243.255 河南省濮阳市南乐县 移动
84 120.194.244.0 120.194.255.255 河南省濮阳市 移动
85 120.217.128.0 120.217.191.255 河南省濮阳市 移动
86 122.78.9.0 122.78.9.255 河南省濮阳市 中移铁通
87 123.4.0.0 123.4.10.255 河南省濮阳市 联通
88 123.4.11.0 123.4.11.255 河南省濮阳市范县 联通
89 123.4.12.0 123.4.24.255 河南省濮阳市 联通
90 123.4.25.0 123.4.25.255 河南省濮阳市范县 联通
91 123.4.26.0 123.4.26.255 河南省濮阳市 联通
92 123.4.27.0 123.4.28.255 河南省濮阳市范县 联通
93 123.4.29.0 123.4.31.255 河南省濮阳市 联通
94 123.8.96.0 123.8.98.19 河南省濮阳市 联通
95 123.8.98.20 123.8.98.20 河南省濮阳市 华龙区建设路街道办事处
96 123.8.98.21 123.8.107.135 河南省濮阳市 联通
97 123.8.107.136 123.8.107.136 河南省濮阳市 濮信高速中铁十七局项目部
98 123.8.107.137 123.8.115.255 河南省濮阳市 联通
99 123.8.116.0 123.8.116.255 河南省濮阳市范县 联通
100 123.8.117.0 123.8.127.255 河南省濮阳市 联通
101 123.9.0.0 123.9.0.255 河南省濮阳市清丰县 联通
102 123.9.1.0 123.9.1.255 河南省濮阳市 联通
103 123.9.2.0 123.9.3.255 河南省濮阳市清丰县 联通
104 123.9.4.0 123.9.4.255 河南省濮阳市 联通
105 123.9.5.0 123.9.5.255 河南省濮阳市清丰县 联通
106 123.9.6.0 123.9.6.255 河南省濮阳市 联通
107 123.9.7.0 123.9.7.255 河南省濮阳市清丰县 联通
108 123.9.8.0 123.9.13.255 河南省濮阳市 联通
109 123.9.14.0 123.9.14.255 河南省濮阳市清丰县 联通
110 123.9.15.0 123.9.18.255 河南省濮阳市 联通
111 123.9.19.0 123.9.19.255 河南省濮阳市清丰县 联通
112 123.9.20.0 123.9.20.255 河南省濮阳市 联通
113 123.9.21.0 123.9.21.255 河南省濮阳市清丰县 联通
114 123.9.22.0 123.9.22.255 河南省濮阳市 联通
115 123.9.23.0 123.9.23.255 河南省濮阳市清丰县 联通
116 123.9.24.0 123.9.25.255 河南省濮阳市 联通
117 123.9.26.0 123.9.29.255 河南省濮阳市清丰县 联通
118 123.9.30.0 123.9.31.255 河南省濮阳市 联通
119 123.12.64.0 123.12.64.255 河南省濮阳市 联通
120 123.12.65.0 123.12.65.255 河南省濮阳市范县 联通
121 123.12.66.0 123.12.73.255 河南省濮阳市 联通
122 123.12.74.0 123.12.74.255 河南省濮阳市范县 联通
123 123.12.75.0 123.12.76.255 河南省濮阳市 联通
124 123.12.77.0 123.12.78.255 河南省濮阳市范县 联通
125 123.12.79.0 123.12.79.255 河南省濮阳市 联通
126 123.12.104.0 123.12.105.255 河南省濮阳市 联通
127 123.12.106.0 123.12.106.255 河南省濮阳市清丰县 联通
128 123.12.107.0 123.12.124.255 河南省濮阳市 联通
129 123.12.125.0 123.12.125.255 河南省濮阳市范县 联通
130 123.12.126.0 123.12.127.255 河南省濮阳市 联通
131 123.13.192.0 123.13.199.255 河南省濮阳市 联通
132 123.52.192.0 123.52.255.255 河南省濮阳市 电信
133 123.162.157.0 123.162.157.255 河南省濮阳市 电信
134 123.162.224.0 123.162.239.255 河南省濮阳市 电信
135 124.240.128.0 124.240.191.255 河南省濮阳市 中原油田通信公司
136 125.40.208.0 125.40.219.54 河南省濮阳市 联通
137 125.40.219.55 125.40.219.55 河南省濮阳市 濮阳职业技术学院
138 125.40.219.56 125.40.231.255 河南省濮阳市 联通
139 125.46.52.0 125.46.54.255 河南省濮阳市 联通
140 125.46.71.14 125.46.71.14 河南省濮阳市 新时空网吧
141 171.12.144.0 171.12.158.255 河南省濮阳市 电信
142 171.12.159.0 171.12.159.255 河南省濮阳市清丰县 电信
143 171.14.60.0 171.14.60.255 河南省濮阳市范县 电信
144 171.14.61.0 171.14.71.255 河南省濮阳市 电信
145 171.14.72.0 171.14.72.255 河南省濮阳市清丰县 电信
146 171.14.73.0 171.14.83.255 河南省濮阳市 电信
147 171.14.156.0 171.14.159.255 河南省濮阳市 电信
148 171.14.200.0 171.14.207.255 河南省濮阳市 电信
149 171.15.40.0 171.15.40.255 河南省濮阳市 电信
150 175.106.128.0 175.106.255.255 河南省濮阳市 中原油田通信公司
151 182.116.192.0 182.116.255.255 河南省濮阳市 联通
152 182.122.128.0 182.122.191.255 河南省濮阳市 联通
153 183.204.149.0 183.204.149.255 河南省濮阳市 移动
154 202.102.234.128 202.102.234.191 河南省濮阳市 联通
155 202.110.68.184 202.110.68.191 河南省濮阳市 联通
156 202.110.101.208 202.110.102.31 河南省濮阳市 联通
157 202.110.116.208 202.110.116.223 河南省濮阳市 联通
158 202.110.118.0 202.110.118.31 河南省濮阳市 联通
159 202.110.124.0 202.110.125.255 河南省濮阳市 联通
160 211.84.56.0 211.84.63.255 河南省濮阳市 濮阳教育学院
161 211.142.176.0 211.142.179.255 河南省濮阳市 移动
162 218.28.84.0 218.28.84.5 河南省濮阳市 高新区
163 218.28.84.6 218.28.84.6 河南省濮阳市 联众网吧
164 218.28.84.7 218.28.84.9 河南省濮阳市 高新区
165 218.28.84.10 218.28.84.10 河南省濮阳市 思雨网吧
166 218.28.84.11 218.28.84.17 河南省濮阳市 高新区
167 218.28.84.18 218.28.84.18 河南省濮阳市 网友俱乐部中心
168 218.28.84.19 218.28.84.49 河南省濮阳市 高新区
169 218.28.84.50 218.28.84.50 河南省濮阳市 职业技术学院
170 218.28.84.51 218.28.84.193 河南省濮阳市 高新区
171 218.28.84.194 218.28.84.194 河南省濮阳市 中原油田第十初中附近网吧
172 218.28.84.195 218.28.84.255 河南省濮阳市 高新区
173 218.28.85.0 218.28.85.3 河南省濮阳市 传奇城市网吧
174 218.28.85.4 218.28.85.17 河南省濮阳市 联通
175 218.28.85.18 218.28.85.18 河南省濮阳市 零点网吧
176 218.28.85.19 218.28.85.33 河南省濮阳市 联通
177 218.28.85.34 218.28.85.34 河南省濮阳市 清丰县绿色网吧
178 218.28.85.35 218.28.85.47 河南省濮阳市 联通
179 218.28.85.48 218.28.85.51 河南省濮阳市 华龙区鑫源网吧
180 218.28.85.52 218.28.85.55 河南省濮阳市 金龙网吧
181 218.28.85.56 218.28.85.59 河南省濮阳市 清丰县NEW-OPEN网吧
182 218.28.85.60 218.28.85.121 河南省濮阳市 联通
183 218.28.85.122 218.28.85.122 河南省濮阳市台前县 情缘网吧
184 218.28.85.123 218.28.85.161 河南省濮阳市 联通
185 218.28.85.162 218.28.85.162 河南省濮阳市 敏杰网吧
186 218.28.85.163 218.28.85.189 河南省濮阳市 联通
187 218.28.85.190 218.28.85.190 河南省濮阳市 正大网吧
188 218.28.85.191 218.28.85.237 河南省濮阳市 联通
189 218.28.85.238 218.28.85.238 河南省濮阳市 自游空间网吧
190 218.28.85.239 218.28.85.244 河南省濮阳市 联通
191 218.28.85.245 218.28.85.245 河南省濮阳市 恒讯网吧
192 218.28.85.246 218.28.85.255 河南省濮阳市 联通
193 218.28.113.0 218.28.113.221 河南省濮阳市 联通
194 218.28.113.222 218.28.113.222 河南省濮阳市 同创网吧(南乐步行街)
195 218.28.113.223 218.28.113.255 河南省濮阳市 联通
196 218.28.114.0 218.28.114.3 河南省濮阳市 自由人网吧
197 218.28.114.4 218.28.114.7 河南省濮阳市 联通
198 218.28.114.8 218.28.114.31 河南省濮阳市 心声网吧
199 218.28.114.32 218.28.114.61 河南省濮阳市 联通
200 218.28.114.62 218.28.114.62 河南省濮阳市 朋飞网吧
201 218.28.114.63 218.28.114.143 河南省濮阳市 联通
202 218.28.114.144 218.28.114.146 河南省濮阳市 南京路一号快乐朋友网吧
203 218.28.114.147 218.28.114.147 河南省濮阳市 中原油田大观园网吧
204 218.28.114.148 218.28.114.149 河南省濮阳市 联通
205 218.28.114.150 218.28.114.150 河南省濮阳市 中原油田冰河网吧
206 218.28.114.151 218.28.114.225 河南省濮阳市 联通
207 218.28.114.226 218.28.114.226 河南省濮阳市 祥和网吧
208 218.28.114.227 218.28.115.49 河南省濮阳市 联通
209 218.28.115.50 218.28.115.50 河南省濮阳市 范县濮城镇网络任我行网吧
210 218.28.115.51 218.28.115.134 河南省濮阳市 联通
211 218.28.115.135 218.28.115.135 河南省濮阳市濮阳县 非凡网吧
212 218.28.115.136 218.28.115.138 河南省濮阳市 联通
213 218.28.115.139 218.28.115.139 河南省濮阳市濮阳县 蓝狐网吧
214 218.28.115.140 218.28.115.140 河南省濮阳市 中亚网吧
215 218.28.115.141 218.28.116.13 河南省濮阳市 联通
216 218.28.116.14 218.28.116.14 河南省濮阳市 好心情网吧
217 218.28.116.15 218.28.116.21 河南省濮阳市 联通
218 218.28.116.22 218.28.116.22 河南省濮阳市 益民路千寻网吧
219 218.28.116.23 218.28.116.25 河南省濮阳市 联通
220 218.28.116.26 218.28.116.26 河南省濮阳市 时代网吧
221 218.28.116.27 218.28.116.29 河南省濮阳市 联通
222 218.28.116.30 218.28.116.30 河南省濮阳市 中原油田北极星网吧
223 218.28.116.31 218.28.116.128 河南省濮阳市 联通
224 218.28.116.129 218.28.116.129 河南省濮阳市 乐园网吧
225 218.28.116.130 218.28.116.200 河南省濮阳市 联通
226 218.28.116.201 218.28.116.201 河南省濮阳市 振兴路海景网吧
227 218.28.116.202 218.28.117.57 河南省濮阳市 联通
228 218.28.117.58 218.28.117.58 河南省濮阳市 E网天下网吧
229 218.28.117.59 218.28.117.108 河南省濮阳市 联通
230 218.28.117.109 218.28.117.109 河南省濮阳市 心悦网吧
231 218.28.117.110 218.28.117.255 河南省濮阳市 联通
232 218.28.122.0 218.28.122.255 河南省濮阳市 联通
233 218.28.215.0 218.28.215.89 河南省濮阳市 联通
234 218.28.215.90 218.28.215.90 河南省濮阳市 南乐县深蓝网吧
235 218.28.215.91 218.28.215.121 河南省濮阳市 联通
236 218.28.215.122 218.28.215.122 河南省濮阳市 好心情网吧
237 218.28.215.123 218.28.215.213 河南省濮阳市 联通
238 218.28.215.214 218.28.215.214 河南省濮阳市台前县 孙口蓝精灵空间站
239 218.28.215.215 218.28.215.255 河南省濮阳市 联通
240 218.29.150.0 218.29.150.255 河南省濮阳市 联通
241 218.29.168.0 218.29.168.255 河南省濮阳市 联通
242 218.29.169.0 218.29.169.255 河南省濮阳市范县 联通
243 218.29.170.0 218.29.171.255 河南省濮阳市 联通
244 218.29.172.0 218.29.172.148 河南省濮阳市范县 联通
245 218.29.172.149 218.29.172.149 河南省濮阳市 联通DNS服务器
246 218.29.172.150 218.29.172.255 河南省濮阳市范县 联通
247 218.29.173.0 218.29.174.165 河南省濮阳市 联通
248 218.29.174.166 218.29.174.166 河南省濮阳市 联通DNS服务器
249 218.29.174.167 218.29.175.255 河南省濮阳市 联通
250 218.196.224.0 218.196.239.255 河南省濮阳市 教育局
251 218.206.207.0 218.206.207.255 河南省濮阳市 移动
252 218.206.215.0 218.206.215.255 河南省濮阳市 移动
253 219.147.50.0 219.147.50.1 河南省濮阳市 电信
254 219.147.50.2 219.147.50.2 河南省濮阳市 清丰县世纪网吧
255 219.147.50.3 219.147.50.9 河南省濮阳市 电信
256 219.147.50.10 219.147.50.10 河南省濮阳市 清丰县电信网络
257 219.147.50.11 219.147.50.37 河南省濮阳市 电信
258 219.147.50.38 219.147.50.38 河南省濮阳市 清丰县猎酷地带网吧
259 219.147.50.39 219.147.50.165 河南省濮阳市 电信
260 219.147.50.166 219.147.50.166 河南省濮阳市 乱世佳人网吧
261 219.147.50.167 219.147.50.255 河南省濮阳市 电信
262 219.150.122.0 219.150.122.121 河南省濮阳市 电信
263 219.150.122.122 219.150.122.122 河南省濮阳市 乐色空间网吧
264 219.150.122.123 219.150.122.178 河南省濮阳市 电信
265 219.150.122.179 219.150.122.179 河南省濮阳市 银河网吧
266 219.150.122.180 219.150.123.255 河南省濮阳市 电信
267 219.150.139.0 219.150.139.36 河南省濮阳市 电信
268 219.150.139.37 219.150.139.37 河南省濮阳市 E网天下网吧
269 219.150.139.38 219.150.139.89 河南省濮阳市 电信
270 219.150.139.90 219.150.139.90 河南省濮阳市 飓风网吧(红旗路绿城超市隔壁)
271 219.150.139.91 219.150.139.133 河南省濮阳市 电信
272 219.150.139.134 219.150.139.134 河南省濮阳市 飞狐网吧
273 219.150.139.135 219.150.139.157 河南省濮阳市 电信
274 219.150.139.158 219.150.139.158 河南省濮阳市濮阳县 信宜网吧
275 219.150.139.159 219.150.139.201 河南省濮阳市 电信
276 219.150.139.202 219.150.139.202 河南省濮阳市濮阳县 网友网吧
277 219.150.139.203 219.150.139.225 河南省濮阳市 电信
278 219.150.139.226 219.150.139.226 河南省濮阳市濮阳县 非凡网吧
279 219.150.139.227 219.150.139.255 河南省濮阳市 电信
280 219.150.143.0 219.150.143.129 河南省濮阳市 电信
281 219.150.143.130 219.150.143.130 河南省濮阳市 飞域网吧
282 219.150.143.131 219.150.143.209 河南省濮阳市 电信
283 219.150.143.210 219.150.143.210 河南省濮阳市 光明网吧(光明街123号)
284 219.150.143.211 219.150.143.255 河南省濮阳市 电信
285 219.150.230.0 219.150.231.53 河南省濮阳市 电信
286 219.150.231.54 219.150.231.54 河南省濮阳市 E度电子竞技俱乐部(建设路与昆吾路交汇处向东50米路南)
287 219.150.231.55 219.150.231.117 河南省濮阳市 电信
288 219.150.231.118 219.150.231.118 河南省濮阳市 E度空间网吧
289 219.150.231.119 219.150.231.241 河南省濮阳市 电信
290 219.150.231.242 219.150.231.242 河南省濮阳市 新世纪网吧
291 219.150.231.243 219.150.231.253 河南省濮阳市 电信
292 219.150.231.254 219.150.231.254 河南省濮阳市 家园网络联盟网吧
293 219.150.231.255 219.150.233.81 河南省濮阳市 电信
294 219.150.233.82 219.150.233.82 河南省濮阳市 东方E苑网吧
295 219.150.233.83 219.150.233.85 河南省濮阳市 电信
296 219.150.233.86 219.150.233.86 河南省濮阳市 创世网吧
297 219.150.233.87 219.150.233.93 河南省濮阳市 电信
298 219.150.233.94 219.150.233.94 河南省濮阳市 风飞域网吧
299 219.150.233.95 219.150.233.113 河南省濮阳市 电信
300 219.150.233.114 219.150.233.114 河南省濮阳市 新逸网吧
301 219.150.233.115 219.150.233.125 河南省濮阳市 电信
302 219.150.233.126 219.150.233.126 河南省濮阳市 濮阳县文留镇光明网吧
303 219.150.233.127 219.150.233.145 河南省濮阳市 电信
304 219.150.233.146 219.150.233.146 河南省濮阳市 新东方e苑
305 219.150.233.147 219.150.233.209 河南省濮阳市 电信
306 219.150.233.210 219.150.233.210 河南省濮阳市 昆吾路龙乡网吧
307 219.150.233.211 219.150.233.225 河南省濮阳市 电信
308 219.150.233.226 219.150.233.226 河南省濮阳市 振兴路心港网吧
309 219.150.233.227 219.150.233.229 河南省濮阳市 电信
310 219.150.233.230 219.150.233.230 河南省濮阳市 胜利东路网络快车网吧
311 219.150.233.231 219.150.233.236 河南省濮阳市 电信
312 219.150.233.237 219.150.233.237 河南省濮阳市 中原油田
313 219.150.233.238 219.150.233.255 河南省濮阳市 电信
314 219.150.234.0 219.150.234.100 河南省濮阳市 中原油田通讯
315 219.150.234.101 219.150.234.255 河南省濮阳市 电信
316 219.155.21.0 219.155.21.255 河南省濮阳市 联通
317 219.155.69.0 219.155.69.255 河南省濮阳市 中原油田
318 220.202.70.0 220.202.70.255 河南省濮阳市 联通
319 220.202.86.0 220.202.86.255 河南省濮阳市 联通
320 221.13.224.0 221.13.231.65 河南省濮阳市 联通
321 221.13.231.66 221.13.231.66 河南省濮阳市 龙乡网吧
322 221.13.231.67 221.13.231.255 河南省濮阳市 联通
323 221.14.20.0 221.14.20.69 河南省濮阳市 联通
324 221.14.20.70 221.14.20.70 河南省濮阳市华龙区 蓝翔网吧(兴华街)
325 221.14.20.71 221.14.20.193 河南省濮阳市 联通
326 221.14.20.194 221.14.20.194 河南省濮阳市 乐园网吧
327 221.14.20.195 221.14.23.255 河南省濮阳市 联通
328 222.40.25.0 222.40.26.255 河南省濮阳市 中移铁通
329 222.40.137.0 222.40.137.255 河南省濮阳市 中移铁通
330 222.88.96.0 222.88.99.4 河南省濮阳市 电信
331 222.88.99.5 222.88.99.5 河南省濮阳市 E度网吧
332 222.88.99.6 222.88.99.33 河南省濮阳市 电信
333 222.88.99.34 222.88.99.34 河南省濮阳市 祥和网吧
334 222.88.99.35 222.88.99.37 河南省濮阳市 电信
335 222.88.99.38 222.88.99.38 河南省濮阳市 绿业电脑学校
336 222.88.99.39 222.88.99.41 河南省濮阳市 电信
337 222.88.99.42 222.88.99.42 河南省濮阳市 高速网吧
338 222.88.99.43 222.88.99.45 河南省濮阳市 电信
339 222.88.99.46 222.88.99.46 河南省濮阳市 银河网吧
340 222.88.99.47 222.88.99.57 河南省濮阳市 电信
341 222.88.99.58 222.88.99.58 河南省濮阳市 龙乡网络社区(天龙市场大门楼上)
342 222.88.99.59 222.88.99.65 河南省濮阳市 电信
343 222.88.99.66 222.88.99.66 河南省濮阳市 国电濮阳热电有限公司
344 222.88.99.67 222.88.99.73 河南省濮阳市 电信
345 222.88.99.74 222.88.99.74 河南省濮阳市 Infopower动力会所
346 222.88.99.75 222.88.99.81 河南省濮阳市 电信
347 222.88.99.82 222.88.99.82 河南省濮阳市 软件研究所
348 222.88.99.83 222.88.99.89 河南省濮阳市 电信
349 222.88.99.90 222.88.99.90 河南省濮阳市 科苑网吧
350 222.88.99.91 222.88.99.93 河南省濮阳市 电信
351 222.88.99.94 222.88.99.94 河南省濮阳市 乐园网吧
352 222.88.99.95 222.88.99.97 河南省濮阳市 电信
353 222.88.99.98 222.88.99.98 河南省濮阳市 驿站互动网络网吧
354 222.88.99.99 222.88.99.130 河南省濮阳市 电信
355 222.88.99.131 222.88.99.143 河南省濮阳市 中原油田通讯
356 222.88.99.144 222.88.99.145 河南省濮阳市 电信
357 222.88.99.146 222.88.99.146 河南省濮阳市 联众网吧
358 222.88.99.147 222.88.99.173 河南省濮阳市 电信
359 222.88.99.174 222.88.99.174 河南省濮阳市 南江小区轻骑兵网苑
360 222.88.99.175 222.88.99.185 河南省濮阳市 电信
361 222.88.99.186 222.88.99.186 河南省濮阳市 黄河路卓爵网吧
362 222.88.99.187 222.88.102.73 河南省濮阳市 电信
363 222.88.102.74 222.88.102.74 河南省濮阳市 蓝翔网吧
364 222.88.102.75 222.88.102.93 河南省濮阳市 电信
365 222.88.102.94 222.88.102.94 河南省濮阳市 动感地带网吧
366 222.88.102.95 222.88.102.113 河南省濮阳市 电信
367 222.88.102.114 222.88.102.114 河南省濮阳市 黄河路自游空间网吧
368 222.88.102.115 222.88.104.65 河南省濮阳市 电信
369 222.88.104.66 222.88.104.66 河南省濮阳市濮阳县 贵勋网吧
370 222.88.104.67 222.88.104.67 河南省濮阳市濮阳县 一点通网吧
371 222.88.104.68 222.88.104.68 河南省濮阳市 电信
372 222.88.104.69 222.88.104.69 河南省濮阳市濮阳县 心雨网吧
373 222.88.104.70 222.88.104.71 河南省濮阳市 电信
374 222.88.104.72 222.88.104.72 河南省濮阳市濮阳县 蓝狐网吧
375 222.88.104.73 222.88.107.21 河南省濮阳市 电信
376 222.88.107.22 222.88.107.22 河南省濮阳市 任丘路阳光网吧
377 222.88.107.23 222.88.107.29 河南省濮阳市 电信
378 222.88.107.30 222.88.107.30 河南省濮阳市 小辉网吧
379 222.88.107.31 222.88.107.53 河南省濮阳市 电信
380 222.88.107.54 222.88.107.54 河南省濮阳市 黄河路三高网吧
381 222.88.107.55 222.88.107.57 河南省濮阳市 电信
382 222.88.107.58 222.88.107.58 河南省濮阳市 胜利路E时空网吧
383 222.88.107.59 222.88.107.189 河南省濮阳市 电信
384 222.88.107.190 222.88.107.190 河南省濮阳市 科瑞网吧(古城路和开州路交叉口往西50米)
385 222.88.107.191 222.88.107.209 河南省濮阳市 电信
386 222.88.107.210 222.88.107.210 河南省濮阳市 e度空间连锁网吧
387 222.88.107.211 222.88.119.255 河南省濮阳市 电信
388 222.136.64.0 222.136.67.122 河南省濮阳市 联通
389 222.136.67.123 222.136.67.123 河南省濮阳市 祥和网吧
390 222.136.67.124 222.136.70.239 河南省濮阳市 联通
391 222.136.70.240 222.136.70.240 河南省濮阳市台前县 蓝月亮网吧
392 222.136.70.241 222.136.91.255 河南省濮阳市 联通
393 222.136.92.0 222.136.92.255 河南省濮阳市清丰县 联通
394 222.136.93.0 222.136.93.75 河南省濮阳市 联通
395 222.136.93.76 222.136.93.76 河南省濮阳市 中原电脑城瑞金科技
396 222.136.93.77 222.136.104.131 河南省濮阳市 联通
397 222.136.104.132 222.136.104.180 河南省濮阳市 中原油田通讯
398 222.136.104.181 222.136.104.214 河南省濮阳市 联通
399 222.136.104.215 222.136.104.215 河南省濮阳市 老树皮网络
400 222.136.104.216 222.136.105.196 河南省濮阳市 联通
401 222.136.105.197 222.136.105.197 河南省濮阳市濮阳县 蓝狐网吧
402 222.136.105.198 222.136.105.213 河南省濮阳市 联通
403 222.136.105.214 222.136.105.214 河南省濮阳市 市休闲网吧
404 222.136.105.215 222.136.127.233 河南省濮阳市 联通
405 222.136.127.234 222.136.127.234 河南省濮阳市 中原油田神龙网吧
406 222.136.127.235 222.136.127.255 河南省濮阳市 联通
407 222.141.228.0 222.141.236.255 河南省濮阳市 联通
408 222.142.240.0 222.142.240.255 河南省濮阳市 联通
409 223.88.128.0 223.88.129.255 河南省濮阳市 移动
410 223.88.139.0 223.88.143.255 河南省濮阳市 移动
411 223.89.14.0 223.89.14.255 河南省濮阳市 移动
412 223.91.240.0 223.91.255.255 河南省濮阳市 移动