ip地址查询

商丘市IP地址列表

商丘市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.196.64.0 1.196.77.255 河南省商丘市 电信
2 1.196.78.0 1.196.78.255 河南省商丘市睢县 电信
3 1.196.79.0 1.196.127.255 河南省商丘市 电信
4 1.198.165.0 1.198.165.255 河南省商丘市 电信
5 42.225.192.0 42.225.209.255 河南省商丘市 联通
6 42.225.210.0 42.225.210.255 河南省商丘市宁陵县 联通
7 42.225.211.0 42.225.227.255 河南省商丘市 联通
8 42.225.228.0 42.225.228.255 河南省商丘市宁陵县 联通
9 42.225.229.0 42.225.235.255 河南省商丘市 联通
10 42.225.236.0 42.225.236.255 河南省商丘市睢县 联通
11 42.225.237.0 42.225.237.255 河南省商丘市民权县 联通
12 42.225.238.0 42.225.240.255 河南省商丘市 联通
13 42.225.241.0 42.225.242.255 河南省商丘市民权县 联通
14 42.225.243.0 42.225.247.255 河南省商丘市 联通
15 42.225.248.0 42.225.248.255 河南省商丘市夏邑县 联通
16 42.225.249.0 42.225.254.255 河南省商丘市 联通
17 42.225.255.0 42.225.255.255 河南省商丘市夏邑县 联通
18 42.231.64.0 42.231.127.255 河南省商丘市 联通
19 42.235.0.0 42.235.20.255 河南省商丘市 联通
20 42.235.21.0 42.235.21.255 河南省商丘市永城市 联通
21 42.235.22.0 42.235.63.255 河南省商丘市 联通
22 42.238.128.0 42.238.191.255 河南省商丘市 联通
23 42.239.0.0 42.239.63.255 河南省商丘市 联通
24 42.239.64.0 42.239.64.255 河南省商丘市睢县 联通
25 42.239.65.0 42.239.67.255 河南省商丘市 联通
26 42.239.68.0 42.239.68.255 河南省商丘市睢县 联通
27 42.239.69.0 42.239.76.255 河南省商丘市 联通
28 42.239.77.0 42.239.77.255 河南省商丘市宁陵县 联通
29 42.239.78.0 42.239.85.255 河南省商丘市 联通
30 42.239.86.0 42.239.86.255 河南省商丘市柘城县 联通
31 42.239.87.0 42.239.89.255 河南省商丘市 联通
32 42.239.90.0 42.239.91.255 河南省商丘市虞城县 联通
33 42.239.92.0 42.239.98.255 河南省商丘市 联通
34 42.239.99.0 42.239.99.255 河南省商丘市睢县 联通
35 42.239.100.0 42.239.120.255 河南省商丘市 联通
36 42.239.121.0 42.239.121.255 河南省商丘市柘城县 联通
37 42.239.122.0 42.239.135.255 河南省商丘市 联通
38 42.239.136.0 42.239.136.255 河南省商丘市夏邑县 联通
39 42.239.137.0 42.239.138.255 河南省商丘市 联通
40 42.239.139.0 42.239.139.255 河南省商丘市夏邑县 联通
41 42.239.140.0 42.239.143.255 河南省商丘市 联通
42 42.239.144.0 42.239.144.255 河南省商丘市永城市 联通
43 42.239.145.0 42.239.147.255 河南省商丘市 联通
44 42.239.148.0 42.239.149.255 河南省商丘市柘城县 联通
45 42.239.150.0 42.239.157.255 河南省商丘市 联通
46 42.239.158.0 42.239.158.255 河南省商丘市民权县 联通
47 42.239.159.0 42.239.162.255 河南省商丘市 联通
48 42.239.163.0 42.239.163.255 河南省商丘市柘城县 联通
49 42.239.164.0 42.239.165.255 河南省商丘市 联通
50 42.239.166.0 42.239.166.255 河南省商丘市宁陵县 联通
51 42.239.167.0 42.239.183.255 河南省商丘市 联通
52 42.239.184.0 42.239.184.255 河南省商丘市睢县 联通
53 42.239.185.0 42.239.191.255 河南省商丘市 联通
54 59.70.168.0 59.70.175.255 河南省商丘市 河南农业大学华豫学院
55 61.53.225.0 61.53.227.255 河南省商丘市 联通
56 61.53.228.0 61.53.228.255 河南省商丘市民权县 联通
57 61.53.229.0 61.53.229.112 河南省商丘市 联通
58 61.53.229.113 61.53.229.113 河南省商丘市永城市 神火集团(股份)有限公司
59 61.53.229.114 61.53.230.39 河南省商丘市 联通
60 61.53.230.40 61.53.230.40 河南省商丘市梁园区 光复街嬉皮笑脸网吧
61 61.53.230.41 61.53.230.160 河南省商丘市 联通
62 61.53.230.161 61.53.230.161 河南省商丘市睢阳区 三毛超市后面高科网吧
63 61.53.230.162 61.53.231.252 河南省商丘市 联通
64 61.53.231.253 61.53.231.253 河南省商丘市梁园区 胜利西路月轩网吧
65 61.53.231.254 61.53.231.255 河南省商丘市 联通
66 61.53.232.0 61.53.232.24 河南省商丘市永城市
67 61.53.232.25 61.53.232.25 河南省商丘市永城市 新城翔羽网吧
68 61.53.232.26 61.53.232.28 河南省商丘市 联通
69 61.53.232.29 61.53.232.29 河南省商丘市永城市 新城翔宇网吧
70 61.53.232.30 61.53.232.41 河南省商丘市 联通
71 61.53.232.42 61.53.232.42 河南省商丘市永城市 新城鸿泰网吧
72 61.53.232.43 61.53.232.50 河南省商丘市 联通
73 61.53.232.51 61.53.232.51 河南省商丘市永城市 新城腾飞网吧
74 61.53.232.52 61.53.232.52 河南省商丘市 联通
75 61.53.232.53 61.53.232.53 河南省商丘市永城市 新城通力网吧
76 61.53.232.54 61.53.232.58 河南省商丘市 联通
77 61.53.232.59 61.53.232.59 河南省商丘市永城市 新城极速网吧
78 61.53.232.60 61.53.232.92 河南省商丘市 联通
79 61.53.232.93 61.53.232.93 河南省商丘市虞城县 大鹏网吧(大鹏农夫庄园)
80 61.53.232.94 61.53.232.171 河南省商丘市 联通
81 61.53.232.172 61.53.232.172 河南省商丘市虞城县 星缘网吧
82 61.53.232.173 61.53.232.175 河南省商丘市 联通
83 61.53.232.176 61.53.232.176 河南省商丘市虞城县 一网情深
84 61.53.232.177 61.53.232.178 河南省商丘市 联通
85 61.53.232.179 61.53.232.179 河南省商丘市虞城县 怡心园网吧
86 61.53.232.180 61.53.232.184 河南省商丘市 联通
87 61.53.232.185 61.53.232.185 河南省商丘市虞城县 千喜网吧
88 61.53.232.186 61.53.232.186 河南省商丘市虞城县 心连心网吧
89 61.53.232.187 61.53.232.187 河南省商丘市虞城县 华联网吧
90 61.53.232.188 61.53.233.161 河南省商丘市 联通
91 61.53.233.162 61.53.233.162 河南省商丘市梁园区 文化西路恒星网吧
92 61.53.233.163 61.53.233.189 河南省商丘市 联通
93 61.53.233.190 61.53.233.190 河南省商丘市睢阳区 她世纪网吧
94 61.53.233.191 61.53.234.131 河南省商丘市 联通
95 61.53.234.132 61.53.234.132 河南省商丘市永城市 老城心雨网吧
96 61.53.234.133 61.53.234.133 河南省商丘市永城市 老城虹浩网吧
97 61.53.234.134 61.53.234.134 河南省商丘市永城市 老城海云网吧
98 61.53.234.135 61.53.234.140 河南省商丘市永城市 联通
99 61.53.234.141 61.53.234.141 河南省商丘市永城市 老成博搏网吧
100 61.53.234.142 61.53.234.142 河南省商丘市永城市 老城避风港网吧
101 61.53.234.143 61.53.234.143 河南省商丘市永城市 老城一佳网吧
102 61.53.234.144 61.53.234.144 河南省商丘市永城市 联通
103 61.53.234.145 61.53.234.145 河南省商丘市永城市 老城辰龙网吧
104 61.53.234.146 61.53.234.146 河南省商丘市永城市 联通
105 61.53.234.147 61.53.234.147 河南省商丘市永城市 老城指间缘网吧
106 61.53.234.148 61.53.234.148 河南省商丘市永城市 联通
107 61.53.234.149 61.53.234.149 河南省商丘市永城市 老城一佳网吧
108 61.53.234.150 61.53.234.150 河南省商丘市永城市 联通
109 61.53.234.151 61.53.234.151 河南省商丘市永城市 老城虹浩网吧
110 61.53.234.152 61.53.234.152 河南省商丘市永城市 老城家庭网吧
111 61.53.234.153 61.53.234.153 河南省商丘市永城市 老城时代网吧
112 61.53.234.154 61.53.234.154 河南省商丘市永城市 联通
113 61.53.234.155 61.53.234.155 河南省商丘市永城市 老城琪缘网吧
114 61.53.234.156 61.53.234.156 河南省商丘市永城市 老城鑫鑫网吧
115 61.53.234.157 61.53.234.233 河南省商丘市宁陵县 联通
116 61.53.234.234 61.53.234.234 河南省商丘市宁陵县 新世纪网吧邮政家属院分店
117 61.53.234.235 61.53.234.235 河南省商丘市宁陵县 联通
118 61.53.234.236 61.53.234.236 河南省商丘市宁陵县 张弓南路腾宇聊吧
119 61.53.234.237 61.53.234.239 河南省商丘市宁陵县 联通
120 61.53.234.240 61.53.234.240 河南省商丘市宁陵县 新世纪网吧宁阳路分店
121 61.53.234.241 61.53.234.241 河南省商丘市宁陵县 新世纪网吧西河分店
122 61.53.234.242 61.53.234.245 河南省商丘市宁陵县 联通
123 61.53.234.246 61.53.234.246 河南省商丘市宁陵县 新世纪网吧宁阳路分店
124 61.53.234.247 61.53.234.247 河南省商丘市宁陵县 老狼网吧
125 61.53.234.248 61.53.234.248 河南省商丘市宁陵县 QQ吧(网吧)
126 61.53.234.249 61.53.234.249 河南省商丘市宁陵县 自由网吧
127 61.53.234.250 61.53.234.250 河南省商丘市宁陵县 子月网吧
128 61.53.234.251 61.53.234.251 河南省商丘市宁陵县 闪光网吧
129 61.53.234.252 61.53.234.253 河南省商丘市宁陵县 新世纪网吧西河分店
130 61.53.234.254 61.53.234.255 河南省商丘市宁陵县 联通
131 61.53.235.0 61.53.235.8 河南省商丘市 联通
132 61.53.235.9 61.53.235.9 河南省商丘市梁园区 凯旋路奇缘网吧
133 61.53.235.10 61.53.235.10 河南省商丘市梁园区 凯旋路红月网吧
134 61.53.235.11 61.53.235.11 河南省商丘市 联通
135 61.53.235.12 61.53.235.12 河南省商丘市 超时光网吧
136 61.53.235.13 61.53.235.16 河南省商丘市 联通
137 61.53.235.17 61.53.235.17 河南省商丘市梁园区 团结路银色月光网吧
138 61.53.235.18 61.53.235.18 河南省商丘市 团结路华锋网吧(新师专对面200米)
139 61.53.235.19 61.53.235.20 河南省商丘市 联通
140 61.53.235.21 61.53.235.21 河南省商丘市梁园区 华锋网吧
141 61.53.235.22 61.53.235.24 河南省商丘市 联通
142 61.53.235.25 61.53.235.25 河南省商丘市睢阳区 开开心网吧
143 61.53.235.26 61.53.235.26 河南省商丘市梁园区 八一路千年网吧
144 61.53.235.27 61.53.235.27 河南省商丘市 地球村网吧
145 61.53.235.28 61.53.235.32 河南省商丘市 联通
146 61.53.235.33 61.53.235.33 河南省商丘市睢阳区 心灵之约网吧
147 61.53.235.34 61.53.235.34 河南省商丘市睢阳区 朋友网吧
148 61.53.235.35 61.53.235.35 河南省商丘市睢阳区 阳光网吧
149 61.53.235.36 61.53.235.36 河南省商丘市睢阳区 百峰新世纪网吧
150 61.53.235.37 61.53.235.37 河南省商丘市 商丘医学院
151 61.53.235.38 61.53.235.38 河南省商丘市 联通
152 61.53.235.39 61.53.235.39 河南省商丘市睢阳区 梦飞网吧
153 61.53.235.40 61.53.235.40 河南省商丘市 心灵之约网吧(地区卫校对面)
154 61.53.235.41 61.53.235.41 河南省商丘市睢阳区 联通
155 61.53.235.42 61.53.235.42 河南省商丘市 妍心网吧
156 61.53.235.43 61.53.235.45 河南省商丘市睢阳区 联通
157 61.53.235.46 61.53.235.46 河南省商丘市 月轩网络北关店(凯旋路北海路交叉口)
158 61.53.235.47 61.53.235.57 河南省商丘市睢阳区 联通
159 61.53.235.58 61.53.235.58 河南省商丘市 北海路华网网络
160 61.53.235.59 61.53.235.65 河南省商丘市睢阳区 联通
161 61.53.235.66 61.53.235.66 河南省商丘市睢阳区 梦网吧
162 61.53.235.67 61.53.235.67 河南省商丘市 联通
163 61.53.235.68 61.53.235.68 河南省商丘市梁园区 桂林路宏兴网吧
164 61.53.235.69 61.53.235.69 河南省商丘市梁园区 文化西路月光网吧
165 61.53.235.70 61.53.235.70 河南省商丘市梁园区 文化路凯源网吧
166 61.53.235.71 61.53.235.71 河南省商丘市 桂林路麟阁网吧
167 61.53.235.72 61.53.235.88 河南省商丘市 联通
168 61.53.235.89 61.53.235.89 河南省商丘市梁园区 团结路翼天网吧
169 61.53.235.90 61.53.235.90 河南省商丘市 联通
170 61.53.235.91 61.53.235.91 河南省商丘市 道北零点网吧
171 61.53.235.92 61.53.235.96 河南省商丘市 联通
172 61.53.235.97 61.53.235.97 河南省商丘市 梁圆区新力网吧
173 61.53.235.98 61.53.235.98 河南省商丘市 平原路铁十局志得网吧
174 61.53.235.99 61.53.235.99 河南省商丘市 梦网网吧(凯旋路与青年路交叉口)
175 61.53.235.100 61.53.235.100 河南省商丘市 志得网吧(建设路西铁十局)
176 61.53.235.101 61.53.235.131 河南省商丘市 联通
177 61.53.235.132 61.53.235.132 河南省商丘市梁园区 异域地带网吧
178 61.53.235.133 61.53.235.133 河南省商丘市 光复街大都市网吧
179 61.53.235.134 61.53.235.134 河南省商丘市 光速网吧
180 61.53.235.135 61.53.235.135 河南省商丘市 联通
181 61.53.235.136 61.53.235.136 河南省商丘市梁园区 归德北路旗胜网吧
182 61.53.235.137 61.53.235.137 河南省商丘市 联通
183 61.53.235.138 61.53.235.138 河南省商丘市梁园区 道北光复街八亿网吧
184 61.53.235.139 61.53.235.139 河南省商丘市梁园区 道北光复街极速网吧
185 61.53.235.140 61.53.235.140 河南省商丘市梁园区 青年路华网网吧
186 61.53.235.141 61.53.235.142 河南省商丘市 联通
187 61.53.235.143 61.53.235.143 河南省商丘市梁园区 胜利西路网友俱乐部
188 61.53.235.144 61.53.235.145 河南省商丘市 联通
189 61.53.235.146 61.53.235.146 河南省商丘市 胜利西路月轩旗舰店
190 61.53.235.147 61.53.235.147 河南省商丘市 联通
191 61.53.235.148 61.53.235.148 河南省商丘市 新建北路怡林网吧
192 61.53.235.149 61.53.235.149 河南省商丘市 联通
193 61.53.235.150 61.53.235.150 河南省商丘市梁园区 胜利西路月轩网吧
194 61.53.235.151 61.53.235.151 河南省商丘市 九龙网路(道北店)
195 61.53.235.152 61.53.235.152 河南省商丘市 联通
196 61.53.235.153 61.53.235.153 河南省商丘市梁园区 悦缘网吧
197 61.53.235.154 61.53.235.155 河南省商丘市 联通
198 61.53.235.156 61.53.235.156 河南省商丘市梁园区 胜利西路网友俱乐部
199 61.53.235.157 61.53.235.157 河南省商丘市 胜利路与人民路交叉口东20米路南空间站网吧
200 61.53.235.158 61.53.235.158 河南省商丘市 麟阁网吧
201 61.53.235.159 61.53.235.162 河南省商丘市 联通
202 61.53.235.163 61.53.235.163 河南省商丘市梁园区 食品街虚拟人生网吧
203 61.53.235.164 61.53.235.164 河南省商丘市 联通
204 61.53.235.165 61.53.235.165 河南省商丘市 黑色地带网吧
205 61.53.235.166 61.53.235.166 河南省商丘市 老人民市政府门口朝霞网吧
206 61.53.235.167 61.53.235.168 河南省商丘市 联通
207 61.53.235.169 61.53.235.169 河南省商丘市梁园区 步行街富强网吧
208 61.53.235.170 61.53.235.170 河南省商丘市梁园区 步行街月亮网吧
209 61.53.235.171 61.53.235.176 河南省商丘市 联通
210 61.53.235.177 61.53.235.177 河南省商丘市 尖端网吧
211 61.53.235.178 61.53.235.178 河南省商丘市 凯旋商城新时空网吧
212 61.53.235.179 61.53.235.179 河南省商丘市 联通
213 61.53.235.180 61.53.235.180 河南省商丘市 货场东路三味网吧
214 61.53.235.181 61.53.235.192 河南省商丘市 联通
215 61.53.235.193 61.53.235.193 河南省商丘市 商电铝业集团公司
216 61.53.235.194 61.53.236.139 河南省商丘市 联通
217 61.53.236.140 61.53.236.140 河南省商丘市 建设路铁十局志得网吧
218 61.53.236.141 61.53.236.231 河南省商丘市 联通
219 61.53.236.232 61.53.236.232 河南省商丘市 小女人网吧
220 61.53.236.233 61.53.236.245 河南省商丘市 联通
221 61.53.236.246 61.53.236.246 河南省商丘市 小女人网吧
222 61.53.236.247 61.53.236.255 河南省商丘市 联通
223 61.53.237.0 61.53.237.135 河南省商丘市宁陵县 /虞城县
224 61.53.237.136 61.53.237.136 河南省商丘市虞城县 通达网吧
225 61.53.237.137 61.53.237.147 河南省商丘市宁陵县 /虞城县
226 61.53.237.148 61.53.237.148 河南省商丘市虞城县 远景网吧
227 61.53.237.149 61.53.237.187 河南省商丘市宁陵县 /虞城县
228 61.53.237.188 61.53.237.188 河南省商丘市虞城县 一网情深网吧
229 61.53.237.189 61.53.237.255 河南省商丘市宁陵县 /虞城县
230 61.53.238.0 61.53.238.177 河南省商丘市 联通
231 61.53.238.178 61.53.238.178 河南省商丘市梁园区 胜利中路流星雨网吧
232 61.53.238.179 61.53.238.179 河南省商丘市 联通
233 61.53.238.180 61.53.238.180 河南省商丘市梁园区 胜利中路流星雨网络服务
234 61.53.238.181 61.53.238.182 河南省商丘市 联通
235 61.53.238.183 61.53.238.183 河南省商丘市梁园区 胜利中路流星雨网吧
236 61.53.238.184 61.53.238.184 河南省商丘市梁园区 胜利中路流星雨网络服务
237 61.53.238.185 61.53.238.187 河南省商丘市 联通
238 61.53.238.188 61.53.238.188 河南省商丘市梁园区 胜利中路流星雨网络服务
239 61.53.238.189 61.53.240.180 河南省商丘市 联通
240 61.53.240.181 61.53.240.181 河南省商丘市 叁人行网络
241 61.53.240.182 61.53.240.185 河南省商丘市 联通
242 61.53.240.186 61.53.240.186 河南省商丘市睢阳区 博乐网吧
243 61.53.240.187 61.53.240.187 河南省商丘市睢阳区 开发区网吧
244 61.53.240.188 61.53.241.58 河南省商丘市 联通
245 61.53.241.59 61.53.241.59 河南省商丘市睢阳区 科幻网吧
246 61.53.241.60 61.53.241.128 河南省商丘市 联通
247 61.53.241.129 61.53.241.129 河南省商丘市梁园区 胜利中路科教电脑
248 61.53.241.130 61.53.241.220 河南省商丘市 联通
249 61.53.241.221 61.53.241.221 河南省商丘市永城市 新城翔羽网吧
250 61.53.241.222 61.53.241.255 河南省商丘市永城市 联通
251 61.53.242.0 61.53.242.2 河南省商丘市 联通
252 61.53.242.3 61.53.242.3 河南省商丘市 工业学校
253 61.53.242.4 61.53.242.23 河南省商丘市 联通
254 61.53.242.24 61.53.242.24 河南省商丘市梁园区 建行家属院
255 61.53.242.25 61.53.242.164 河南省商丘市 联通
256 61.53.242.165 61.53.242.165 河南省商丘市虞城县 星云网吧
257 61.53.242.166 61.53.242.183 河南省商丘市 联通
258 61.53.242.184 61.53.242.184 河南省商丘市虞城县 星云网吧
259 61.53.242.185 61.53.242.188 河南省商丘市 联通
260 61.53.242.189 61.53.242.189 河南省商丘市虞城县 紫水晶网吧
261 61.53.242.190 61.53.242.255 河南省商丘市 联通
262 61.53.243.0 61.53.243.255 河南省商丘市睢县 联通
263 61.53.244.0 61.53.244.120 河南省商丘市 联通
264 61.53.244.121 61.53.244.121 河南省商丘市虞城县 沙集乡梦幻网吧
265 61.53.244.122 61.53.244.161 河南省商丘市 联通
266 61.53.244.162 61.53.244.162 河南省商丘市 科技网吧
267 61.53.244.163 61.53.245.89 河南省商丘市 联通
268 61.53.245.90 61.53.245.90 河南省商丘市宁陵县 新世纪网吧
269 61.53.245.91 61.53.245.130 河南省商丘市 联通
270 61.53.245.131 61.53.245.131 河南省商丘市永城市 老城港湾网吧
271 61.53.245.132 61.53.245.132 河南省商丘市永城市 老城自然网吧
272 61.53.245.133 61.53.245.140 河南省商丘市永城市 联通
273 61.53.245.141 61.53.245.141 河南省商丘市永城市 老城中山街时代网吧
274 61.53.245.142 61.53.245.144 河南省商丘市永城市 联通
275 61.53.245.145 61.53.245.145 河南省商丘市永城市 老城一佳网吧
276 61.53.245.146 61.53.245.165 河南省商丘市永城市 联通
277 61.53.245.166 61.53.245.166 河南省商丘市永城市 西城区自然科技网吧
278 61.53.245.167 61.53.245.185 河南省商丘市永城市 联通
279 61.53.245.186 61.53.245.186 河南省商丘市永城市 淮海西路飞宇网吧(三高向西200米路西)
280 61.53.245.187 61.53.245.194 河南省商丘市永城市 联通
281 61.53.245.195 61.53.245.195 河南省商丘市永城市 老城联友网吧
282 61.53.245.196 61.53.245.208 河南省商丘市永城市 联通
283 61.53.245.209 61.53.245.209 河南省商丘市永城市 老城自然网吧
284 61.53.245.210 61.53.245.218 河南省商丘市永城市 联通
285 61.53.245.219 61.53.245.219 河南省商丘市永城市 老城一佳网吧
286 61.53.245.220 61.53.245.225 河南省商丘市永城市 联通
287 61.53.245.226 61.53.245.226 河南省商丘市永城市 老城飞语网吧
288 61.53.245.227 61.53.245.250 河南省商丘市永城市 联通
289 61.53.245.251 61.53.245.251 河南省商丘市永城市 老城蓝梦网吧
290 61.53.245.252 61.53.245.252 河南省商丘市永城市 联通
291 61.53.245.253 61.53.245.253 河南省商丘市永城市 老城联想网吧
292 61.53.245.254 61.53.245.255 河南省商丘市永城市 联通
293 61.53.246.0 61.53.247.153 河南省商丘市 联通
294 61.53.247.154 61.53.247.154 河南省商丘市睢阳区 梦缘网吧
295 61.53.247.155 61.53.250.134 河南省商丘市 联通
296 61.53.250.135 61.53.250.135 河南省商丘市虞城县 蓝梦网吧
297 61.53.250.136 61.53.250.146 河南省商丘市 联通
298 61.53.250.147 61.53.250.147 河南省商丘市虞城县 远景网吧
299 61.53.250.148 61.53.250.149 河南省商丘市 联通
300 61.53.250.150 61.53.250.150 河南省商丘市虞城县 蓝梦网吧
301 61.53.250.151 61.53.250.154 河南省商丘市 联通
302 61.53.250.155 61.53.250.155 河南省商丘市虞城县 网星网吧
303 61.53.250.156 61.53.250.172 河南省商丘市 联通
304 61.53.250.173 61.53.250.173 河南省商丘市虞城县 汇林网吧
305 61.53.250.174 61.53.250.255 河南省商丘市虞城县 联通
306 61.53.251.0 61.53.251.12 河南省商丘市 联通
307 61.53.251.13 61.53.251.13 河南省商丘市 虞城星云网吧
308 61.53.251.14 61.53.251.120 河南省商丘市 联通
309 61.53.251.121 61.53.251.121 河南省商丘市虞城县 星云网吧
310 61.53.251.122 61.53.252.142 河南省商丘市 联通
311 61.53.252.143 61.53.252.143 河南省商丘市梁园区 光复街嬉皮笑脸网吧
312 61.53.252.144 61.53.252.144 河南省商丘市 联通
313 61.53.252.145 61.53.252.145 河南省商丘市 胜利西路月轩旗舰店
314 61.53.252.146 61.53.252.146 河南省商丘市 小女人网吧
315 61.53.252.147 61.53.253.89 河南省商丘市 联通
316 61.53.253.90 61.53.253.90 河南省商丘市永城市 新城帝国网吧
317 61.53.253.91 61.53.253.116 河南省商丘市 联通
318 61.53.253.117 61.53.253.117 河南省商丘市永城市 新城蓝天网吧
319 61.53.253.118 61.53.253.255 河南省商丘市永城市 联通
320 61.53.254.0 61.53.255.255 河南省商丘市 联通
321 61.158.166.0 61.158.168.42 河南省商丘市 联通
322 61.158.168.43 61.158.168.43 河南省商丘市永城市 芒山镇牵手网吧
323 61.158.168.44 61.158.168.80 河南省商丘市 联通
324 61.158.168.81 61.158.168.81 河南省商丘市宁陵县 新天地网吧
325 61.158.168.82 61.158.168.85 河南省商丘市 联通
326 61.158.168.86 61.158.168.86 河南省商丘市宁陵县 闪光网吧
327 61.158.168.87 61.158.168.134 河南省商丘市 联通
328 61.158.168.135 61.158.168.135 河南省商丘市柘城县 宏达网吧
329 61.158.168.136 61.158.168.252 河南省商丘市 联通
330 61.158.168.253 61.158.168.253 河南省商丘市 三角区星辰网吧
331 61.158.168.254 61.158.169.7 河南省商丘市 联通
332 61.158.169.8 61.158.169.8 河南省商丘市梁园区 乐道网吧(站前路乐道娱乐城)
333 61.158.169.9 61.158.169.9 河南省商丘市 火车站西银色月光网吧
334 61.158.169.10 61.158.169.10 河南省商丘市 联通
335 61.158.169.11 61.158.169.11 河南省商丘市 站前路英图网吧
336 61.158.169.12 61.158.169.58 河南省商丘市 联通
337 61.158.169.59 61.158.169.59 河南省商丘市 步行街科迪超市2楼新猎人网吧
338 61.158.169.60 61.158.169.60 河南省商丘市 联通
339 61.158.169.61 61.158.169.61 河南省商丘市 网事网吧(食品街路西)
340 61.158.169.62 61.158.169.89 河南省商丘市 联通
341 61.158.169.90 61.158.169.90 河南省商丘市柘城县 万方网吧
342 61.158.169.91 61.158.169.99 河南省商丘市 联通
343 61.158.169.100 61.158.169.100 河南省商丘市 职业技术学院舒雅网吧
344 61.158.169.101 61.158.169.102 河南省商丘市 联通
345 61.158.169.103 61.158.169.103 河南省商丘市 商丘职业技术学院
346 61.158.169.104 61.158.169.109 河南省商丘市 联通
347 61.158.169.110 61.158.169.110 河南省商丘市 财经学院(新校区)生活区二号电子阅览室
348 61.158.169.111 61.158.170.7 河南省商丘市 联通
349 61.158.170.8 61.158.170.8 河南省商丘市 星吧客网吧
350 61.158.170.9 61.158.170.18 河南省商丘市 联通
351 61.158.170.19 61.158.170.19 河南省商丘市 新力网络(凯旋路商曹路交叉口)
352 61.158.170.20 61.158.170.36 河南省商丘市 联通
353 61.158.170.37 61.158.170.37 河南省商丘市 月轩网络(胜利西路)
354 61.158.170.38 61.158.170.38 河南省商丘市 联通
355 61.158.170.39 61.158.170.39 河南省商丘市 新建北路怡林网吧
356 61.158.170.40 61.158.171.179 河南省商丘市 联通
357 61.158.171.180 61.158.171.180 河南省商丘市 睢县汽车站休闲网吧
358 61.158.171.181 61.158.171.200 河南省商丘市 联通
359 61.158.171.201 61.158.171.201 河南省商丘市 睢县电视塔街卓越网吧
360 61.158.171.202 61.158.171.205 河南省商丘市 联通
361 61.158.171.206 61.158.171.206 河南省商丘市 睢县极速网吧
362 61.158.171.207 61.158.171.216 河南省商丘市 联通
363 61.158.171.217 61.158.171.217 河南省商丘市 睢县新城区快乐网吧
364 61.158.171.218 61.158.172.7 河南省商丘市 联通
365 61.158.172.8 61.158.172.8 河南省商丘市 自由谷网络(金银路与株洲路西)
366 61.158.172.9 61.158.172.18 河南省商丘市 联通
367 61.158.172.19 61.158.172.19 河南省商丘市 龙腾网络(金银路文化路北)
368 61.158.172.20 61.158.172.74 河南省商丘市 联通
369 61.158.172.75 61.158.172.75 河南省商丘市 京陇商务(凯旋路青年路交叉口)
370 61.158.172.76 61.158.173.83 河南省商丘市 联通
371 61.158.173.84 61.158.173.84 河南省商丘市 商丘师范学院
372 61.158.173.85 61.158.173.139 河南省商丘市 联通
373 61.158.173.140 61.158.173.140 河南省商丘市夏邑县 月轩网吧连锁夏邑六店
374 61.158.173.141 61.158.174.242 河南省商丘市 联通
375 61.158.174.243 61.158.174.243 河南省商丘市 归德南路鼎红网吧
376 61.158.174.244 61.158.174.255 河南省商丘市 联通
377 61.158.175.0 61.158.175.255 河南省商丘市虞城县 联通
378 61.158.176.0 61.158.176.38 河南省商丘市 联通
379 61.158.176.39 61.158.176.39 河南省商丘市睢阳区 嘉年华网吧
380 61.158.176.40 61.158.181.255 河南省商丘市 联通
381 61.158.190.0 61.158.191.255 河南省商丘市 联通
382 61.163.142.0 61.163.143.255 河南省商丘市永城市 联通
383 61.163.162.0 61.163.162.105 河南省商丘市 联通
384 61.163.162.106 61.163.162.106 河南省商丘市 桔子网络(文化路金银路)
385 61.163.162.107 61.163.162.166 河南省商丘市 联通
386 61.163.162.167 61.163.162.167 河南省商丘市 自由网络(公交总公司对面)
387 61.163.162.168 61.163.162.178 河南省商丘市 联通
388 61.163.162.179 61.163.162.179 河南省商丘市 九亿星空网吧(八一路与哈森路)
389 61.163.162.180 61.163.162.186 河南省商丘市 联通
390 61.163.162.187 61.163.162.187 河南省商丘市 自由曙光一店(神火大道团结路)
391 61.163.162.188 61.163.162.241 河南省商丘市 联通
392 61.163.162.242 61.163.162.242 河南省商丘市 双八镇彭园无名网吧
393 61.163.162.243 61.163.162.249 河南省商丘市 联通
394 61.163.162.250 61.163.162.250 河南省商丘市 毛孩网吧(双八街)
395 61.163.162.251 61.163.163.60 河南省商丘市 联通
396 61.163.163.61 61.163.163.61 河南省商丘市 月轩网络第六店(向阳路与站前路交叉口)
397 61.163.163.62 61.163.163.131 河南省商丘市 联通
398 61.163.163.132 61.163.163.132 河南省商丘市虞城县 杜集镇金太阳网吧
399 61.163.163.133 61.163.163.166 河南省商丘市 联通
400 61.163.163.167 61.163.163.167 河南省商丘市 天一网吧(职业技术学院东门)
401 61.163.163.168 61.163.163.255 河南省商丘市 联通
402 61.163.164.0 61.163.164.255 河南省商丘市夏邑县 联通
403 61.163.165.0 61.163.165.144 河南省商丘市 联通
404 61.163.165.145 61.163.165.145 河南省商丘市柘城县 博育网络(起台镇博育网络)
405 61.163.165.146 61.163.165.255 河南省商丘市 联通
406 61.163.236.0 61.163.236.29 河南省商丘市 联通
407 61.163.236.30 61.163.236.30 河南省商丘市 永兴网吧(中原路南段)
408 61.163.236.31 61.163.236.50 河南省商丘市 联通
409 61.163.236.51 61.163.236.51 河南省商丘市睢阳区 青年路5566网吧
410 61.163.236.52 61.163.236.139 河南省商丘市 联通
411 61.163.236.140 61.163.236.140 河南省商丘市宁陵县 南极网吧(宁阳路)
412 61.163.236.141 61.163.236.255 河南省商丘市 联通
413 61.168.167.149 61.168.167.149 河南省商丘市 创想网吧
414 61.233.117.0 61.233.117.35 河南省商丘市 中移铁通
415 61.233.117.36 61.233.117.36 河南省商丘市梁园区 胜利西路月轩网吧
416 61.233.117.37 61.233.117.55 河南省商丘市 中移铁通
417 61.233.117.56 61.233.117.56 河南省商丘市 铁通公司
418 61.233.117.57 61.233.117.67 河南省商丘市 中移铁通
419 61.233.117.68 61.233.117.68 河南省商丘市梁园区 归德北路志高网吧
420 61.233.117.69 61.233.117.252 河南省商丘市 中移铁通
421 61.233.117.253 61.233.117.253 河南省商丘市梁园区 食品街冲浪网吧
422 61.233.117.254 61.233.118.97 河南省商丘市 中移铁通
423 61.233.118.98 61.233.118.98 河南省商丘市 北海路铁通分局
424 61.233.118.99 61.233.118.255 河南省商丘市 中移铁通
425 61.242.202.0 61.242.202.4 河南省商丘市 联通
426 61.242.202.5 61.242.202.5 河南省商丘市梁园区 胜利西路联通网苑网吧
427 61.242.202.6 61.242.202.80 河南省商丘市 联通
428 61.242.202.81 61.242.202.81 河南省商丘市睢阳区 同乐网吧
429 61.242.202.82 61.242.202.255 河南省商丘市 联通
430 106.42.161.0 106.42.161.255 河南省商丘市夏邑县 电信
431 106.42.162.0 106.42.162.255 河南省商丘市 电信
432 106.42.163.0 106.42.163.255 河南省商丘市民权县 电信
433 106.42.164.0 106.42.165.255 河南省商丘市 电信
434 106.42.166.0 106.42.166.255 河南省商丘市睢县 电信
435 106.42.167.0 106.42.173.255 河南省商丘市 电信
436 106.42.174.0 106.42.174.255 河南省商丘市夏邑县 电信
437 106.42.175.0 106.42.191.255 河南省商丘市 电信
438 110.198.67.0 110.198.70.255 河南省商丘市 中移铁通
439 111.6.192.0 111.6.223.255 河南省商丘市 移动
440 115.49.194.0 115.49.240.255 河南省商丘市 联通
441 115.49.241.0 115.49.241.255 河南省商丘市民权县 联通
442 115.49.242.0 115.49.254.255 河南省商丘市 联通
443 115.49.255.0 115.49.255.255 河南省商丘市永城市 联通
444 115.55.0.0 115.55.13.255 河南省商丘市 联通
445 115.55.14.0 115.55.14.255 河南省商丘市柘城县 联通
446 115.55.15.0 115.55.21.255 河南省商丘市 联通
447 115.55.22.0 115.55.22.255 河南省商丘市虞城县 联通
448 115.55.23.0 115.55.23.255 河南省商丘市 联通
449 115.55.24.0 115.55.24.255 河南省商丘市柘城县 联通
450 115.55.25.0 115.55.44.255 河南省商丘市 联通
451 115.55.45.0 115.55.45.255 河南省商丘市民权县 联通
452 115.55.46.0 115.55.50.255 河南省商丘市 联通
453 115.55.51.0 115.55.51.255 河南省商丘市民权县 联通
454 115.55.52.0 115.55.53.255 河南省商丘市 联通
455 115.55.54.0 115.55.54.255 河南省商丘市民权县 联通
456 115.55.55.0 115.55.64.255 河南省商丘市 联通
457 115.55.127.0 115.55.127.255 河南省商丘市 联通
458 115.56.35.0 115.56.46.255 河南省商丘市 联通
459 115.56.47.0 115.56.47.255 河南省商丘市虞城县 联通
460 115.56.48.0 115.56.48.255 河南省商丘市永城市 联通
461 115.56.49.0 115.56.55.255 河南省商丘市 联通
462 115.56.56.0 115.56.56.255 河南省商丘市虞城县 联通
463 115.56.57.0 115.56.62.255 河南省商丘市 联通
464 115.56.102.0 115.56.108.255 河南省商丘市 联通
465 115.56.109.0 115.56.109.255 河南省商丘市柘城县 联通
466 115.56.110.0 115.56.123.255 河南省商丘市 联通
467 115.56.124.0 115.56.124.255 河南省商丘市虞城县 联通
468 115.58.100.0 115.58.103.255 河南省商丘市 联通
469 115.58.105.0 115.58.112.255 河南省商丘市 联通
470 115.58.113.0 115.58.113.255 河南省商丘市宁陵县 联通
471 115.58.114.0 115.58.127.255 河南省商丘市 联通
472 120.194.195.0 120.194.195.255 河南省商丘市 移动
473 120.215.64.0 120.215.127.255 河南省商丘市 移动
474 120.218.128.0 120.218.191.255 河南省商丘市 移动
475 120.219.192.0 120.219.255.255 河南省商丘市 移动
476 122.78.109.0 122.78.109.255 河南省商丘市 中移铁通
477 122.79.110.0 122.79.110.255 河南省商丘市 中移铁通
478 123.10.0.0 123.10.63.255 河南省商丘市 联通
479 123.10.128.0 123.10.150.255 河南省商丘市 联通
480 123.10.151.0 123.10.151.255 河南省商丘市夏邑县 联通
481 123.10.152.0 123.10.162.255 河南省商丘市 联通
482 123.10.163.0 123.10.163.255 河南省商丘市夏邑县 联通
483 123.10.164.0 123.10.179.255 河南省商丘市 联通
484 123.10.180.0 123.10.180.255 河南省商丘市永城市 联通
485 123.10.181.0 123.10.191.255 河南省商丘市 联通
486 123.12.0.0 123.12.47.255 河南省商丘市 联通
487 123.12.53.0 123.12.53.255 河南省商丘市永城市 联通
488 123.12.54.0 123.12.56.255 河南省商丘市 联通
489 123.12.57.0 123.12.57.255 河南省商丘市永城市 联通
490 123.12.58.0 123.12.61.255 河南省商丘市 联通
491 123.12.62.0 123.12.63.255 河南省商丘市永城市 联通
492 123.13.0.0 123.13.2.255 河南省商丘市 联通
493 123.13.3.0 123.13.3.255 河南省商丘市柘城县 联通
494 123.13.4.0 123.13.15.255 河南省商丘市 联通
495 123.13.16.0 123.13.16.255 河南省商丘市柘城县 联通
496 123.13.17.0 123.13.31.255 河南省商丘市 联通
497 123.13.216.0 123.13.223.255 河南省商丘市 联通
498 123.13.224.0 123.13.224.255 河南省商丘市睢县 联通
499 123.13.225.0 123.13.227.255 河南省商丘市 联通
500 123.15.7.0 123.15.7.255 河南省商丘市 联通
501 123.54.0.0 123.54.1.255 河南省商丘市 电信
502 123.54.2.0 123.54.3.255 河南省商丘市永城市 电信
503 123.54.4.0 123.54.4.255 河南省商丘市 电信
504 123.54.5.0 123.54.5.255 河南省商丘市民权县 电信
505 123.54.6.0 123.54.16.255 河南省商丘市 电信
506 123.54.17.0 123.54.17.255 河南省商丘市柘城县 电信
507 123.54.18.0 123.54.45.39 河南省商丘市 电信
508 123.54.45.40 123.54.45.40 河南省商丘市 信通网吧(天鸿城一楼)
509 123.54.45.41 123.54.63.255 河南省商丘市 电信
510 123.162.0.0 123.162.10.255 河南省商丘市 电信
511 123.162.11.0 123.162.11.255 河南省商丘市永城市 电信
512 123.162.12.0 123.162.19.255 河南省商丘市 电信
513 123.162.20.0 123.162.20.255 河南省商丘市永城市 电信
514 123.162.21.0 123.162.44.255 河南省商丘市 电信
515 123.162.45.0 123.162.45.255 河南省商丘市民权县 电信
516 123.162.46.0 123.162.63.255 河南省商丘市 电信
517 125.45.160.0 125.45.167.255 河南省商丘市 联通
518 125.45.168.0 125.45.168.255 河南省商丘市 (睢阳区)联通
519 125.45.169.0 125.45.175.255 河南省商丘市 联通
520 125.219.132.0 125.219.135.255 河南省商丘市永城市 职业学院
521 125.219.140.0 125.219.143.255 河南省商丘市 商丘科技职业学院
522 125.219.144.0 125.219.147.255 河南省商丘市 商丘职业技术学院
523 171.12.192.0 171.12.193.255 河南省商丘市 电信
524 171.12.194.0 171.12.194.255 河南省商丘市虞城县 电信
525 171.12.195.0 171.12.197.255 河南省商丘市 电信
526 171.12.198.0 171.12.198.255 河南省商丘市宁陵县 电信
527 171.12.199.0 171.12.205.255 河南省商丘市 电信
528 171.12.206.0 171.12.206.255 河南省商丘市宁陵县 电信
529 171.12.207.0 171.12.219.255 河南省商丘市 电信
530 171.12.220.0 171.12.220.255 河南省商丘市夏邑县 电信
531 171.12.221.0 171.12.223.255 河南省商丘市 电信
532 171.14.16.0 171.14.31.255 河南省商丘市 电信
533 171.14.104.0 171.14.111.255 河南省商丘市 电信
534 171.14.246.0 171.14.246.255 河南省商丘市睢县 电信
535 171.14.247.0 171.14.247.255 河南省商丘市 电信
536 182.113.192.0 182.113.197.255 河南省商丘市 联通
537 182.113.198.0 182.113.198.255 河南省商丘市永城市 联通
538 182.113.199.0 182.113.199.255 河南省商丘市 联通
539 182.113.200.0 182.113.200.255 河南省商丘市永城市 联通
540 182.113.201.0 182.113.203.255 河南省商丘市 联通
541 182.113.204.0 182.113.204.255 河南省商丘市永城市 联通
542 182.113.205.0 182.113.225.255 河南省商丘市 联通
543 182.113.226.0 182.113.226.255 河南省商丘市虞城县 联通
544 182.113.227.0 182.113.232.255 河南省商丘市 联通
545 182.113.233.0 182.113.233.255 河南省商丘市虞城县 联通
546 182.113.234.0 182.113.236.255 河南省商丘市 联通
547 182.113.238.0 182.113.238.255 河南省商丘市虞城县 联通
548 182.113.239.0 182.113.244.255 河南省商丘市 联通
549 182.113.245.0 182.113.245.255 河南省商丘市梁园区 联通
550 182.113.246.0 182.113.255.255 河南省商丘市 联通
551 183.205.222.0 183.205.222.255 河南省商丘市 移动
552 202.102.224.64 202.102.224.67 河南省商丘市 联通
553 202.102.224.69 202.102.224.95 河南省商丘市 联通
554 202.102.234.64 202.102.234.127 河南省商丘市 联通
555 202.110.102.208 202.110.102.223 河南省商丘市 联通
556 202.110.126.208 202.110.126.223 河南省商丘市 联通
557 211.84.64.0 211.84.79.255 河南省商丘市 商丘师范学院
558 211.142.136.0 211.142.137.255 河南省商丘市 移动
559 211.142.140.0 211.142.140.13 河南省商丘市 移动
560 211.142.140.14 211.142.140.14 河南省商丘市 供电公司
561 211.142.140.15 211.142.141.255 河南省商丘市 移动
562 211.146.110.128 211.146.110.191 河南省商丘市 广电网
563 218.28.22.167 218.28.22.167 河南省商丘市梁园区 胜利西路月轩网吧
564 218.28.121.0 218.28.121.87 河南省商丘市 联通
565 218.28.121.88 218.28.121.88 河南省商丘市 新城国际(神火大道)
566 218.28.121.89 218.28.121.171 河南省商丘市 联通
567 218.28.121.172 218.28.121.172 河南省商丘市 睢县卓越网吧(红绿灯南30米路西)
568 218.28.121.173 218.28.121.255 河南省商丘市 联通
569 218.28.205.0 218.28.205.16 河南省商丘市 联通
570 218.28.205.17 218.28.205.17 河南省商丘市 裕东发电有限公司
571 218.28.205.18 218.28.205.255 河南省商丘市 联通
572 218.29.65.0 218.29.66.255 河南省商丘市 联通
573 219.147.59.0 219.147.59.110 河南省商丘市 电信
574 219.147.59.111 219.147.59.111 河南省商丘市 喜洋洋数码影楼
575 219.147.59.112 219.147.59.255 河南省商丘市 电信
576 219.150.117.0 219.150.117.1 河南省商丘市 电信
577 219.150.117.2 219.150.117.2 河南省商丘市 网者网络(花园店)
578 219.150.117.4 219.150.117.4 河南省商丘市 电信
579 219.150.117.5 219.150.117.5 河南省商丘市 新感觉网络休闲会所
580 219.150.117.6 219.150.117.12 河南省商丘市 电信
581 219.150.117.13 219.150.117.13 河南省商丘市 月轩网络往事情怀网吧(团结路08号)
582 219.150.117.14 219.150.117.14 河南省商丘市 龙腾网络(归德路与八一路)
583 219.150.117.15 219.150.117.33 河南省商丘市 电信
584 219.150.117.34 219.150.117.34 河南省商丘市 建设路西铁十局志得网吧
585 219.150.117.35 219.150.117.35 河南省商丘市 新建北路怡林网吧
586 219.150.117.36 219.150.117.36 河南省商丘市 胜利路与人民路交叉口东20米路南空间站网吧
587 219.150.117.37 219.150.117.37 河南省商丘市 月轩网络(胜利西路)
588 219.150.117.38 219.150.117.38 河南省商丘市 电信
589 219.150.117.39 219.150.117.39 河南省商丘市 胜利西路月轩旗舰店
590 219.150.117.40 219.150.117.40 河南省商丘市 九龙网络(道北店)
591 219.150.117.41 219.150.117.43 河南省商丘市 电信
592 219.150.117.44 219.150.117.44 河南省商丘市 梦网网吧(凯旋路与青年路交叉口)
593 219.150.117.45 219.150.117.45 河南省商丘市 梁圆区新力网吧
594 219.150.117.46 219.150.117.51 河南省商丘市 电信
595 219.150.117.52 219.150.117.52 河南省商丘市 凯旋商城新时空网络
596 219.150.117.53 219.150.117.65 河南省商丘市 电信
597 219.150.117.66 219.150.117.66 河南省商丘市 纱厂二街NO.1网吧
598 219.150.117.67 219.150.117.67 河南省商丘市 电信
599 219.150.117.68 219.150.117.68 河南省商丘市 失去网吧(长征路)
600 219.150.117.69 219.150.117.69 河南省商丘市 休闲网吧(长征路与民主路交叉口)
601 219.150.117.70 219.150.117.70 河南省商丘市 电信
602 219.150.117.71 219.150.117.71 河南省商丘市 缘分的天空网吧
603 219.150.117.72 219.150.117.81 河南省商丘市 电信
604 219.150.117.82 219.150.117.82 河南省商丘市 飞龙网吧
605 219.150.117.83 219.150.117.83 河南省商丘市 飞天网吧
606 219.150.117.84 219.150.117.84 河南省商丘市 电信
607 219.150.117.85 219.150.117.85 河南省商丘市 九亿星空网吧(八一路与哈森路)
608 219.150.117.86 219.150.117.97 河南省商丘市 电信
609 219.150.117.98 219.150.117.98 河南省商丘市 团结西路王者网络
610 219.150.117.99 219.150.117.100 河南省商丘市 电信
611 219.150.117.101 219.150.117.101 河南省商丘市 梁园区海天网吧
612 219.150.117.102 219.150.117.105 河南省商丘市 电信
613 219.150.117.106 219.150.117.106 河南省商丘市 桂林路麟阁网吧
614 219.150.117.107 219.150.117.112 河南省商丘市 电信
615 219.150.117.113 219.150.117.113 河南省商丘市 桂林路同心圆网吧
616 219.150.117.114 219.150.117.114 河南省商丘市 天龙网吧网络会所
617 219.150.117.115 219.150.117.115 河南省商丘市 578网络会所
618 219.150.117.116 219.150.117.123 河南省商丘市 电信
619 219.150.117.124 219.150.117.124 河南省商丘市 千年网吧
620 219.150.117.125 219.150.117.137 河南省商丘市 电信
621 219.150.117.138 219.150.117.138 河南省商丘市梁园区 红旗路与人民路交叉口路北科普网吧
622 219.150.117.139 219.150.117.139 河南省商丘市梁园区 道北光复街网缘网吧
623 219.150.117.140 219.150.117.140 河南省商丘市梁园区 步行街月亮网吧
624 219.150.117.141 219.150.117.141 河南省商丘市梁园区 道北光复街飞鱼网络
625 219.150.117.142 219.150.117.145 河南省商丘市 电信
626 219.150.117.146 219.150.117.146 河南省商丘市梁园区 道北光复街基地网吧
627 219.150.117.147 219.150.117.157 河南省商丘市 电信
628 219.150.117.158 219.150.117.158 河南省商丘市 步行街科迪超市2楼新猎人网吧
629 219.150.117.159 219.150.117.195 河南省商丘市 电信
630 219.150.117.196 219.150.117.196 河南省商丘市 网者网络(花园店)
631 219.150.117.197 219.150.117.255 河南省商丘市 电信
632 219.150.160.0 219.150.160.1 河南省郑州市 /开封市/商丘市电信
633 219.150.160.3 219.150.160.9 河南省郑州市 /开封市/商丘市电信
634 219.150.160.11 219.150.160.61 河南省郑州市 /开封市/商丘市电信
635 219.150.160.63 219.150.160.255 河南省郑州市 /开封市/商丘市电信
636 219.150.252.0 219.150.253.7 河南省商丘市 电信
637 219.150.253.8 219.150.253.8 河南省商丘市 归德南路鼎红网吧
638 219.150.253.9 219.150.253.33 河南省商丘市 电信
639 219.150.253.34 219.150.253.34 河南省商丘市 归德路至尊VIP网吧
640 219.150.253.35 219.150.253.38 河南省商丘市 电信
641 219.150.253.39 219.150.253.39 河南省商丘市 银冬休闲网络世界
642 219.150.253.40 219.150.253.50 河南省商丘市 电信
643 219.150.253.51 219.150.253.51 河南省商丘市 科技学院对面天天网吧
644 219.150.253.52 219.150.253.56 河南省商丘市 电信
645 219.150.253.57 219.150.253.57 河南省商丘市 科技学院电子网吧(睢阳大道)
646 219.150.253.58 219.150.253.58 河南省商丘市 电信
647 219.150.253.59 219.150.253.59 河南省商丘市 自由天地(公交总公司对面)
648 219.150.253.60 219.150.254.2 河南省商丘市 电信
649 219.150.254.3 219.150.254.3 河南省商丘市睢阳区 无名网吧
650 219.150.254.4 219.150.254.4 河南省商丘市 电信
651 219.150.254.5 219.150.254.5 河南省商丘市睢阳区 新世纪网吧
652 219.150.254.6 219.150.254.34 河南省商丘市 电信
653 219.150.254.35 219.150.254.35 河南省商丘市睢阳区 红色网吧
654 219.150.254.36 219.150.254.36 河南省商丘市 电信
655 219.150.254.37 219.150.254.37 河南省商丘市睢阳区 同乐网吧
656 219.150.254.38 219.150.254.38 河南省商丘市睢阳区 科幻网吧(小隅首西二街)
657 219.150.254.39 219.150.254.39 河南省商丘市睢阳区 中山南一街迅雷网吧
658 219.150.254.40 219.150.254.40 河南省商丘市睢阳区 北门里789网吧
659 219.150.254.41 219.150.254.42 河南省商丘市 电信
660 219.150.254.43 219.150.254.43 河南省商丘市睢阳区 789网吧(古城北门里)
661 219.150.254.44 219.150.254.44 河南省商丘市 电信
662 219.150.254.45 219.150.254.45 河南省商丘市 高科网吧(睢阳区上海服饰广场后面)
663 219.150.254.46 219.150.254.98 河南省商丘市 电信
664 219.150.254.99 219.150.254.99 河南省商丘市 悠悠网吧(文化路天宇购物广场对面)
665 219.150.254.100 219.150.255.255 河南省商丘市 电信
666 219.157.86.0 219.157.87.162 河南省商丘市 联通
667 219.157.87.163 219.157.87.163 河南省商丘市柘城县 美能达网吧
668 219.157.87.164 219.157.87.196 河南省商丘市 联通
669 219.157.87.197 219.157.87.197 河南省商丘市柘城县 欢乐谷网吧
670 219.157.87.198 219.157.87.255 河南省商丘市 联通
671 219.157.88.0 219.157.88.25 河南省商丘市 通信宽带王
672 219.157.88.26 219.157.88.26 河南省商丘市虞城县 桑之家
673 219.157.88.27 219.157.89.128 河南省商丘市 通信宽带王
674 219.157.89.129 219.157.89.129 河南省商丘市虞城县 利民远景网络(网吧)
675 219.157.89.130 219.157.89.193 河南省商丘市 通信宽带王
676 219.157.89.194 219.157.89.194 河南省商丘市虞城县 利民镇佳誉彩印包装有限公司
677 219.157.89.195 219.157.91.41 河南省商丘市 通信宽带王
678 219.157.91.42 219.157.91.42 河南省商丘市梁园区 平原路中吉一汽汽车贸易有限公司
679 219.157.91.43 219.157.91.121 河南省商丘市 通信宽带王
680 219.157.91.122 219.157.91.122 河南省商丘市宁陵县 新世纪网吧
681 219.157.91.123 219.157.91.123 河南省商丘市宁陵县 天缘网吧
682 219.157.91.124 219.157.92.39 河南省商丘市 通信宽带王
683 219.157.92.40 219.157.92.40 河南省商丘市 星火税务师事务所
684 219.157.92.41 219.157.92.154 河南省商丘市 通信宽带王
685 219.157.92.155 219.157.92.155 河南省商丘市 随缘网吧
686 219.157.92.156 219.157.92.156 河南省商丘市 通信宽带王
687 219.157.92.157 219.157.92.157 河南省商丘市 财经学校
688 219.157.92.158 219.157.93.59 河南省商丘市 通信宽带王
689 219.157.93.60 219.157.93.60 河南省商丘市宁陵县 张弓镇缘聚网吧
690 219.157.93.61 219.157.94.71 河南省商丘市 通信宽带王
691 219.157.94.72 219.157.94.72 河南省商丘市 26局接入网
692 219.157.94.73 219.157.95.1 河南省商丘市 通信宽带王
693 219.157.95.2 219.157.95.2 河南省商丘市 盐业局
694 219.157.95.3 219.157.95.213 河南省商丘市 通信宽带王
695 219.157.95.214 219.157.95.214 河南省商丘市梁园区 妮妮网吧
696 219.157.95.215 219.157.96.0 河南省商丘市 通信宽带王
697 219.157.96.1 219.157.96.1 河南省商丘市梁园区 她世纪网吧
698 219.157.96.2 219.157.96.2 河南省商丘市 钢材市场梦飞网苑
699 219.157.96.3 219.157.96.3 河南省商丘市 自由自在网吧(文化路行政中心东)
700 219.157.96.4 219.157.96.4 河南省商丘市睢阳区 三星网景网吧
701 219.157.96.5 219.157.96.5 河南省商丘市 梁园区奔腾网吧
702 219.157.96.6 219.157.96.6 河南省商丘市 通信宽带王
703 219.157.96.7 219.157.96.7 河南省商丘市 新干线网吧
704 219.157.96.8 219.157.96.8 河南省商丘市 通信宽带王
705 219.157.96.9 219.157.96.9 河南省商丘市 梁园区株洲路皓月网吧
706 219.157.96.10 219.157.96.10 河南省商丘市 通信宽带王
707 219.157.96.11 219.157.96.11 河南省商丘市 凯利网吧
708 219.157.96.12 219.157.96.12 河南省商丘市睢阳区 超时空网吧
709 219.157.96.13 219.157.96.36 河南省商丘市 通信宽带王
710 219.157.96.37 219.157.96.37 河南省商丘市梁园区 柒捌玖网络
711 219.157.96.38 219.157.96.45 河南省商丘市 通信宽带王
712 219.157.96.46 219.157.96.46 河南省商丘市 桂林路战网先锋网吧
713 219.157.96.47 219.157.96.51 河南省商丘市 通信宽带王
714 219.157.96.52 219.157.96.52 河南省商丘市梁园区 珠洲路中段自由谷网吧
715 219.157.96.53 219.157.96.55 河南省商丘市 通信宽带王
716 219.157.96.56 219.157.96.56 河南省商丘市 新干线网吧
717 219.157.96.57 219.157.96.57 河南省商丘市 奔腾网吧
718 219.157.96.58 219.157.96.64 河南省商丘市 通信宽带王
719 219.157.96.65 219.157.96.65 河南省商丘市睢阳区 东方网吧
720 219.157.96.66 219.157.96.66 河南省商丘市睢阳区 高科网吧
721 219.157.96.67 219.157.96.67 河南省商丘市睢阳区 星愿网吧
722 219.157.96.68 219.157.96.68 河南省商丘市睢阳区 鑫浪网吧
723 219.157.96.69 219.157.96.69 河南省商丘市睢阳区 e龙网吧
724 219.157.96.70 219.157.96.70 河南省商丘市梁园区 凯旋路奇缘网吧
725 219.157.96.71 219.157.96.71 河南省商丘市睢阳区 开心网吧
726 219.157.96.72 219.157.96.72 河南省商丘市睢阳区 红色品乐网吧
727 219.157.96.73 219.157.96.73 河南省商丘市睢阳区 一点通网吧
728 219.157.96.74 219.157.96.74 河南省商丘市睢阳区 友情网吧
729 219.157.96.75 219.157.96.75 河南省商丘市 通信宽带王
730 219.157.96.76 219.157.96.76 河南省商丘市睢阳区 开心网吧
731 219.157.96.77 219.157.96.81 河南省商丘市 通信宽带王
732 219.157.96.82 219.157.96.82 河南省商丘市睢阳区 789网吧(古城北门里)
733 219.157.96.83 219.157.96.85 河南省商丘市 通信宽带王
734 219.157.96.86 219.157.96.86 河南省商丘市 南湖奇缘网吧
735 219.157.96.87 219.157.96.89 河南省商丘市 通信宽带王
736 219.157.96.90 219.157.96.90 河南省商丘市睢阳区 中山南街友情网吧
737 219.157.96.91 219.157.96.92 河南省商丘市 通信宽带王
738 219.157.96.93 219.157.96.93 河南省商丘市睢阳区 中山南一街迅雷网吧
739 219.157.96.94 219.157.96.98 河南省商丘市 通信宽带王
740 219.157.96.99 219.157.96.99 河南省商丘市梁园区 北斗网吧
741 219.157.96.100 219.157.96.100 河南省商丘市梁园区 新感觉网吧
742 219.157.96.101 219.157.96.101 河南省商丘市 晓月网吧
743 219.157.96.102 219.157.96.102 河南省商丘市 公交总公司楼下今世缘网吧
744 219.157.96.103 219.157.96.103 河南省商丘市 翼丰网络(科技学院北200米路东)
745 219.157.96.104 219.157.96.104 河南省商丘市梁园区 归德北路冬冬网吧
746 219.157.96.105 219.157.96.105 河南省商丘市 通信宽带王
747 219.157.96.106 219.157.96.106 河南省商丘市 傲翔网吧
748 219.157.96.107 219.157.96.107 河南省商丘市 通信宽带王
749 219.157.96.108 219.157.96.108 河南省商丘市梁园区 民主东路梦幻网吧
750 219.157.96.109 219.157.96.114 河南省商丘市 通信宽带王
751 219.157.96.115 219.157.96.115 河南省商丘市 白云网吧
752 219.157.96.116 219.157.96.116 河南省商丘市 网络奇缘网吧
753 219.157.96.117 219.157.96.119 河南省商丘市 通信宽带王
754 219.157.96.120 219.157.96.120 河南省商丘市梁园区 团结路暴雪网座网吧
755 219.157.96.121 219.157.96.124 河南省商丘市 通信宽带王
756 219.157.96.125 219.157.96.125 河南省商丘市 白云广场长风网缘网吧
757 219.157.96.126 219.157.96.128 河南省商丘市 通信宽带王
758 219.157.96.129 219.157.96.129 河南省商丘市梁园区 团结路同心圆网吧
759 219.157.96.130 219.157.96.130 河南省商丘市 团结路休闲e人类网吧
760 219.157.96.131 219.157.96.131 河南省商丘市 开心辞典网吧
761 219.157.96.132 219.157.96.132 河南省商丘市梁园区 团结路宙际魅网吧
762 219.157.96.133 219.157.96.133 河南省商丘市 站前路银色月光2店
763 219.157.96.134 219.157.96.134 河南省商丘市梁园区 灰姑娘网吧
764 219.157.96.135 219.157.96.135 河南省商丘市 民主路四面中西50米e网情深网吧
765 219.157.96.136 219.157.96.136 河南省商丘市梁园区 团结路E网情深
766 219.157.96.137 219.157.96.138 河南省商丘市 通信宽带王
767 219.157.96.139 219.157.96.139 河南省商丘市 缘份天空网吧
768 219.157.96.140 219.157.96.153 河南省商丘市 通信宽带王
769 219.157.96.154 219.157.96.154 河南省商丘市 文龙网络
770 219.157.96.155 219.157.96.155 河南省商丘市 通信宽带王
771 219.157.96.156 219.157.96.156 河南省商丘市 九龙网络休闲中心(广场东移动公司2楼)
772 219.157.96.157 219.157.96.161 河南省商丘市 通信宽带王
773 219.157.96.162 219.157.96.162 河南省商丘市 超时光网吧(文化西路老师范对面)
774 219.157.96.163 219.157.96.163 河南省商丘市 文化路师范边上华锋网吧
775 219.157.96.164 219.157.96.166 河南省商丘市 通信宽带王
776 219.157.96.167 219.157.96.167 河南省商丘市梁园区 恒星网吧
777 219.157.96.168 219.157.96.185 河南省商丘市 通信宽带王
778 219.157.96.186 219.157.96.186 河南省商丘市 超时光网吧
779 219.157.96.187 219.157.96.187 河南省商丘市 文化路口康吧行网吧
780 219.157.96.188 219.157.96.255 河南省商丘市 通信宽带王
781 219.157.97.0 219.157.97.75 河南省商丘市永城市 通信宽带王
782 219.157.97.76 219.157.97.76 河南省商丘市永城市 虞城杜集人网络休闲会所
783 219.157.97.77 219.157.97.147 河南省商丘市永城市 通信宽带王
784 219.157.97.148 219.157.97.148 河南省商丘市永城市 新城漫步网吧
785 219.157.97.149 219.157.97.165 河南省商丘市永城市 通信宽带王
786 219.157.97.166 219.157.97.166 河南省商丘市永城市 新城网中漫步网吧
787 219.157.97.167 219.157.97.175 河南省商丘市永城市 通信宽带王
788 219.157.97.176 219.157.97.176 河南省商丘市永城市 新城鲲鹏网吧
789 219.157.97.177 219.157.97.187 河南省商丘市永城市 通信宽带王
790 219.157.97.188 219.157.97.188 河南省商丘市永城市 新城翔羽网吧
791 219.157.97.189 219.157.97.210 河南省商丘市永城市 通信宽带王
792 219.157.97.211 219.157.97.211 河南省商丘市 长江路院鹏网络
793 219.157.97.212 219.157.97.250 河南省商丘市永城市 通信宽带王
794 219.157.97.251 219.157.97.251 河南省商丘市夏邑县 会亭津津网吧
795 219.157.97.252 219.157.98.22 河南省商丘市永城市 通信宽带王
796 219.157.98.23 219.157.98.23 河南省商丘市永城市 新城帝国网吧
797 219.157.98.24 219.157.98.25 河南省商丘市永城市 通信宽带王
798 219.157.98.26 219.157.98.26 河南省商丘市永城市 东城区光明路鲲鹏网吧
799 219.157.98.27 219.157.98.56 河南省商丘市永城市 通信宽带王
800 219.157.98.57 219.157.98.57 河南省商丘市永城市 新城蓝天网吧
801 219.157.98.58 219.157.98.68 河南省商丘市永城市 通信宽带王
802 219.157.98.69 219.157.98.69 河南省商丘市永城市 新城奔月网吧
803 219.157.98.70 219.157.98.82 河南省商丘市永城市 (新城)联通
804 219.157.98.83 219.157.98.83 河南省商丘市永城市 老城指间缘网吧
805 219.157.98.84 219.157.98.255 河南省商丘市永城市 (新城)联通
806 219.157.99.0 219.157.99.103 河南省商丘市永城市 通信宽带王
807 219.157.99.104 219.157.99.104 河南省商丘市 夏仪倾网网吧
808 219.157.99.105 219.157.99.110 河南省商丘市永城市 通信宽带王
809 219.157.99.111 219.157.99.111 河南省商丘市夏邑县 光宇网吧(城关派出所北50米)
810 219.157.99.112 219.157.99.114 河南省商丘市永城市 通信宽带王
811 219.157.99.115 219.157.99.115 河南省商丘市夏邑县 人民医院东五十米宏兴网吧
812 219.157.99.116 219.157.99.116 河南省商丘市夏邑县 夏吧网盟
813 219.157.99.117 219.157.99.186 河南省商丘市永城市 通信宽带王
814 219.157.99.187 219.157.99.187 河南省商丘市永城市 新城深海科技网吧
815 219.157.99.188 219.157.99.188 河南省商丘市永城市 新城新力网吧
816 219.157.99.189 219.157.99.209 河南省商丘市永城市 通信宽带王
817 219.157.99.210 219.157.99.210 河南省商丘市永城市 新城苗子网吧
818 219.157.99.211 219.157.99.223 河南省商丘市永城市 通信宽带王
819 219.157.99.224 219.157.99.224 河南省商丘市永城市 新城苗子网吧
820 219.157.99.225 219.157.99.241 河南省商丘市永城市 通信宽带王
821 219.157.99.242 219.157.99.242 河南省商丘市永城市 新城苗子网吧
822 219.157.99.243 219.157.99.244 河南省商丘市永城市 通信宽带王
823 219.157.99.245 219.157.99.245 河南省商丘市永城市 新城苗子网吧
824 219.157.99.246 219.157.99.248 河南省商丘市永城市 通信宽带王
825 219.157.99.249 219.157.99.249 河南省商丘市永城市 新城苗子网吧
826 219.157.99.250 219.157.99.255 河南省商丘市永城市 通信宽带王
827 219.157.196.65 219.157.196.65 河南省商丘市睢阳区 东方网园网吧
828 220.202.91.6 220.202.91.6 河南省商丘市永城市 高庄无名网吧
829 220.202.91.8 220.202.91.8 河南省商丘市睢阳区 北关高科网吧
830 221.14.104.0 221.14.107.71 河南省商丘市 联通
831 221.14.107.72 221.14.107.72 河南省商丘市虞城县 张关庙开心网吧
832 221.14.107.73 221.14.107.255 河南省商丘市 联通
833 221.14.108.0 221.14.108.255 河南省商丘市永城市 联通
834 221.14.109.0 221.14.109.129 河南省商丘市睢阳区 联通
835 221.14.109.130 221.14.109.130 河南省商丘市 虞成县黄冢乡无名网吧
836 221.14.109.131 221.14.109.255 河南省商丘市睢阳区 联通
837 222.21.88.0 222.21.95.255 河南省商丘市 商丘医学高等专科学校
838 222.40.120.0 222.40.127.255 河南省商丘市 中移铁通
839 222.40.240.0 222.40.243.83 河南省商丘市 中移铁通
840 222.40.243.84 222.40.243.84 河南省商丘市睢阳区 东艳网吧
841 222.40.243.85 222.40.247.255 河南省商丘市 中移铁通
842 222.55.208.0 222.55.208.255 河南省商丘市 中移铁通
843 222.55.210.0 222.55.215.255 河南省商丘市 中移铁通
844 222.55.249.0 222.55.253.255 河南省商丘市 中移铁通
845 222.60.184.0 222.60.184.255 河南省商丘市 中移铁通
846 222.60.185.0 222.60.185.255 河南省商丘市民权县 中移铁通
847 222.60.186.0 222.60.191.255 河南省商丘市 中移铁通
848 222.88.120.0 222.88.121.151 河南省商丘市 电信
849 222.88.121.152 222.88.121.152 河南省商丘市永城市 东城区供电公司
850 222.88.121.153 222.88.124.255 河南省商丘市 电信
851 222.88.125.0 222.88.125.255 河南省商丘市民权县 电信
852 222.88.126.0 222.88.127.32 河南省商丘市 电信
853 222.88.127.33 222.88.127.33 河南省商丘市永城市 西城区淮海路飞雨网吧
854 222.88.127.34 222.88.127.255 河南省商丘市 电信
855 222.89.240.0 222.89.240.1 河南省商丘市 电信
856 222.89.240.2 222.89.240.2 河南省商丘市 心灵之约网吧(地区卫校对面)
857 222.89.240.3 222.89.240.5 河南省商丘市 电信
858 222.89.240.6 222.89.240.6 河南省商丘市睢阳区 梦网吧
859 222.89.240.7 222.89.240.7 河南省商丘市 职业技术学院舒雅网吧
860 222.89.240.8 222.89.240.8 河南省商丘市睢阳区 凯帝网吧
861 222.89.240.9 222.89.240.9 河南省商丘市 电信
862 222.89.240.10 222.89.240.10 河南省商丘市睢阳区 青年路5566网吧
863 222.89.240.11 222.89.240.11 河南省商丘市 电信
864 222.89.240.12 222.89.240.12 河南省商丘市 极速网络(地区卫校对面)
865 222.89.240.13 222.89.240.13 河南省商丘市睢阳区 北海路华网网吧
866 222.89.240.14 222.89.240.16 河南省商丘市 电信
867 222.89.240.17 222.89.240.17 河南省商丘市 月轩网络北关店(凯旋路北海路交叉口)
868 222.89.240.18 222.89.240.83 河南省商丘市 电信
869 222.89.240.84 222.89.240.84 河南省商丘市 华网网络(职业技术学院东门口)
870 222.89.240.85 222.89.240.131 河南省商丘市 电信
871 222.89.240.132 222.89.240.132 河南省商丘市睢阳区 卫校对面极速网吧
872 222.89.240.133 222.89.240.133 河南省商丘市 心怡网吧
873 222.89.240.134 222.89.240.134 河南省商丘市 电信
874 222.89.240.135 222.89.240.135 河南省商丘市 三明路她世纪网吧
875 222.89.240.136 222.89.240.136 河南省商丘市梁园区 团结路银色月光网吧
876 222.89.240.137 222.89.240.137 河南省商丘市梁园区 奇缘网络休闲网吧
877 222.89.240.138 222.89.240.138 河南省商丘市 龙腾网络(文化路金银路)
878 222.89.240.139 222.89.240.139 河南省商丘市 文化路口康吧行休闲网吧
879 222.89.240.140 222.89.240.140 河南省商丘市 天地网吧
880 222.89.240.141 222.89.240.141 河南省商丘市 么么茶网吧
881 222.89.240.142 222.89.240.142 河南省商丘市 电信
882 222.89.240.143 222.89.240.143 河南省商丘市 新干线网吧
883 222.89.240.144 222.89.240.144 河南省商丘市 月轩红月店(凯旋路与文化路交叉口)
884 222.89.240.145 222.89.240.145 河南省商丘市睢阳区 华网网吧
885 222.89.240.146 222.89.240.146 河南省商丘市 四面钟红源网吧
886 222.89.240.147 222.89.240.147 河南省商丘市 文化路口康吧行休闲网吧
887 222.89.240.148 222.89.240.151 河南省商丘市 电信
888 222.89.240.152 222.89.240.152 河南省商丘市睢阳区 阳光网吧
889 222.89.240.153 222.89.240.153 河南省商丘市睢阳区 天方楼网吧
890 222.89.240.154 222.89.240.154 河南省商丘市 电信
891 222.89.240.155 222.89.240.155 河南省商丘市睢阳区 凯帝网吧
892 222.89.240.156 222.89.240.161 河南省商丘市 电信
893 222.89.240.162 222.89.240.162 河南省商丘市 银座网吧
894 222.89.240.163 222.89.240.163 河南省商丘市梁园区 团结路傲翔网吧
895 222.89.240.164 222.89.240.164 河南省商丘市 电信
896 222.89.240.165 222.89.240.165 河南省商丘市 网巢网络
897 222.89.240.166 222.89.240.166 河南省商丘市梁园区 团结东路傲翔网吧
898 222.89.240.167 222.89.240.167 河南省商丘市梁园区 白云广场网缘网吧
899 222.89.240.168 222.89.240.168 河南省商丘市梁园区 白云广场红叶网吧
900 222.89.240.169 222.89.240.169 河南省商丘市 电信
901 222.89.240.170 222.89.240.170 河南省商丘市 月轩网络(团结路安奇乐易西)
902 222.89.240.171 222.89.240.171 河南省商丘市梁园区 红叶网吧
903 222.89.240.172 222.89.240.172 河南省商丘市 电信
904 222.89.240.173 222.89.240.173 河南省商丘市梁园区 三益网吧
905 222.89.240.174 222.89.240.179 河南省商丘市 电信
906 222.89.240.180 222.89.240.180 河南省商丘市 明辉网吧
907 222.89.240.181 222.89.240.181 河南省商丘市 新网缘网吧
908 222.89.240.182 222.89.240.184 河南省商丘市 电信
909 222.89.240.185 222.89.240.185 河南省商丘市 小月网吧
910 222.89.240.186 222.89.240.186 河南省商丘市 电信
911 222.89.240.187 222.89.240.187 河南省商丘市 休闲族绿色网吧
912 222.89.240.188 222.89.240.189 河南省商丘市 电信
913 222.89.240.190 222.89.240.190 河南省商丘市 心感觉网吧
914 222.89.240.191 222.89.240.194 河南省商丘市 电信
915 222.89.240.195 222.89.240.195 河南省商丘市梁园区 归德北路旗胜网吧
916 222.89.240.196 222.89.240.196 河南省商丘市 电信
917 222.89.240.197 222.89.240.197 河南省商丘市 归德路西北斗星网吧
918 222.89.240.198 222.89.240.198 河南省商丘市梁园区 归德北路虚拟网吧
919 222.89.240.199 222.89.240.199 河南省商丘市 人民路北段与青年路交叉口路东超越网吧
920 222.89.240.200 222.89.240.200 河南省商丘市 电信
921 222.89.240.201 222.89.240.201 河南省商丘市 归德北路零点网吧
922 222.89.240.202 222.89.240.202 河南省商丘市 电信
923 222.89.240.203 222.89.240.203 河南省商丘市 归德北路冬冬网吧
924 222.89.240.204 222.89.240.204 河南省商丘市 人民路休闲网吧
925 222.89.240.205 222.89.240.207 河南省商丘市 电信
926 222.89.240.208 222.89.240.208 河南省商丘市 飞鱼网吧(青年路与人民路交叉口)
927 222.89.240.209 222.89.240.209 河南省商丘市 电信
928 222.89.240.210 222.89.240.210 河南省商丘市梁园区 空间站网吧
929 222.89.240.211 222.89.240.211 河南省商丘市 电信
930 222.89.240.212 222.89.240.212 河南省商丘市 名会网吧
931 222.89.240.213 222.89.240.215 河南省商丘市 电信
932 222.89.240.216 222.89.240.216 河南省商丘市 310环岛涂鸦网吧
933 222.89.240.217 222.89.240.254 河南省商丘市 电信
934 222.89.240.255 222.89.240.255 河南省商丘市梁园区 归德北路虚拟网吧
935 222.89.241.0 222.89.241.5 河南省商丘市永城市 电信
936 222.89.241.6 222.89.241.6 河南省商丘市永城市 新城网络海岸线
937 222.89.241.7 222.89.241.67 河南省商丘市永城市 电信
938 222.89.241.68 222.89.241.68 河南省商丘市永城市 东城区广场南心语网络
939 222.89.241.69 222.89.241.70 河南省商丘市永城市 电信
940 222.89.241.71 222.89.241.71 河南省商丘市永城市 东城区海湾网吧
941 222.89.241.72 222.89.241.75 河南省商丘市永城市 电信
942 222.89.241.76 222.89.241.76 河南省商丘市永城市 腾宇网吧
943 222.89.241.77 222.89.241.98 河南省商丘市永城市 电信
944 222.89.241.99 222.89.241.99 河南省商丘市永城市 老城荀子网吧
945 222.89.241.100 222.89.241.102 河南省商丘市永城市 电信
946 222.89.241.103 222.89.241.103 河南省商丘市永城市 西城区劳动街蓝梦网吧
947 222.89.241.104 222.89.241.104 河南省商丘市永城市 西城区劳动街博博网吧
948 222.89.241.105 222.89.241.105 河南省商丘市永城市 家庭网吧
949 222.89.241.106 222.89.241.109 河南省商丘市永城市 电信
950 222.89.241.110 222.89.241.110 河南省商丘市永城市 鑫鑫网吧(西城区胜利街)
951 222.89.241.111 222.89.243.4 河南省商丘市永城市 电信
952 222.89.243.5 222.89.243.5 河南省商丘市永城市 西城区人民路冉冉网吧
953 222.89.243.6 222.89.243.6 河南省商丘市永城市 电信
954 222.89.243.7 222.89.243.7 河南省商丘市永城市 西城区港湾网吧
955 222.89.243.8 222.89.243.8 河南省商丘市永城市 西城区E起来吧网吧(牌坊街中段)
956 222.89.243.9 222.89.243.11 河南省商丘市永城市 电信
957 222.89.243.12 222.89.243.12 河南省商丘市永城市 新城蓝天网吧
958 222.89.243.13 222.89.243.97 河南省商丘市永城市 电信
959 222.89.243.98 222.89.243.98 河南省商丘市永城市 避风港网吧
960 222.89.243.99 222.89.243.99 河南省商丘市永城市 电信
961 222.89.243.100 222.89.243.100 河南省商丘市永城市 新城动力网络会所
962 222.89.243.101 222.89.243.101 河南省商丘市永城市 新成小吃一条街苗子网吧
963 222.89.243.102 222.89.243.102 河南省商丘市永城市 新城梦圆网吧
964 222.89.243.103 222.89.243.103 河南省商丘市永城市 新城急速网吧
965 222.89.243.104 222.89.243.112 河南省商丘市永城市 电信
966 222.89.243.113 222.89.243.113 河南省商丘市永城市 新城腾飞网吧
967 222.89.243.114 222.89.243.123 河南省商丘市永城市 电信
968 222.89.243.124 222.89.243.124 河南省商丘市永城市 老城辰龙网吧
969 222.89.243.125 222.89.243.125 河南省商丘市永城市 新城深海网吧
970 222.89.243.126 222.89.245.2 河南省商丘市永城市 电信
971 222.89.245.3 222.89.245.3 河南省商丘市永城市 晨曦网络
972 222.89.245.4 222.89.245.9 河南省商丘市永城市 电信
973 222.89.245.10 222.89.245.10 河南省商丘市永城市 东城区避风港网吧
974 222.89.245.11 222.89.245.29 河南省商丘市永城市 电信
975 222.89.245.30 222.89.245.30 河南省商丘市永城市 职业学院
976 222.89.245.31 222.89.245.65 河南省商丘市永城市 电信
977 222.89.245.66 222.89.245.66 河南省商丘市永城市 老城联想网吧
978 222.89.245.67 222.89.245.67 河南省商丘市永城市 电信
979 222.89.245.68 222.89.245.68 河南省商丘市永城市 老城未来网吧
980 222.89.245.69 222.89.245.69 河南省商丘市永城市 电信
981 222.89.245.70 222.89.245.70 河南省商丘市永城市 老城都市/琪缘网吧
982 222.89.245.71 222.89.245.71 河南省商丘市永城市 老城鑫鑫网吧
983 222.89.245.72 222.89.245.72 河南省商丘市永城市 电信
984 222.89.245.73 222.89.245.73 河南省商丘市永城市 老城避风港网吧
985 222.89.245.74 222.89.245.76 河南省商丘市永城市 电信
986 222.89.245.77 222.89.245.77 河南省商丘市永城市 老城唯一网吧
987 222.89.245.78 222.89.245.80 河南省商丘市永城市 电信
988 222.89.245.81 222.89.245.81 河南省商丘市永城市 老城八联网吧
989 222.89.245.82 222.89.245.82 河南省商丘市永城市 西城区劳动街一家网缘网吧
990 222.89.245.83 222.89.245.83 河南省商丘市永城市 老城鑫鑫网吧
991 222.89.245.84 222.89.245.84 河南省商丘市永城市 大众街天利网吧
992 222.89.245.85 222.89.245.99 河南省商丘市永城市 电信
993 222.89.245.100 222.89.245.100 河南省商丘市永城市 东城区永兴街中段NO.1网吧
994 222.89.245.101 222.89.245.129 河南省商丘市永城市 电信
995 222.89.245.130 222.89.245.130 河南省商丘市永城市 新城蓝天网吧
996 222.89.245.131 222.89.245.141 河南省商丘市永城市 电信
997 222.89.245.142 222.89.245.142 河南省商丘市永城市 新城蓝天网吧
998 222.89.245.143 222.89.246.54 河南省商丘市永城市 电信
999 222.89.246.55 222.89.246.55 河南省商丘市 星空网吧(柘城)
1000 222.89.246.56 222.89.247.2 河南省商丘市永城市 电信