ip地址查询

信阳市IP地址列表

信阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.196.192.0 1.196.197.255 河南省信阳市 电信
2 1.196.198.0 1.196.198.255 河南省信阳市光山县 电信
3 1.196.199.0 1.196.204.255 河南省信阳市 电信
4 1.196.205.0 1.196.205.255 河南省信阳市商城县 电信
5 1.196.206.0 1.196.213.255 河南省信阳市 电信
6 1.196.214.0 1.196.214.255 河南省信阳市光山县 电信
7 1.196.215.0 1.196.223.255 河南省信阳市 电信
8 1.196.224.0 1.196.224.255 河南省信阳市潢川县 电信
9 1.196.225.0 1.196.227.255 河南省信阳市 电信
10 1.196.228.0 1.196.228.255 河南省信阳市商城县 电信
11 1.196.229.0 1.196.231.255 河南省信阳市 电信
12 1.196.232.0 1.196.232.255 河南省信阳市息县 电信
13 1.196.233.0 1.196.236.255 河南省信阳市 电信
14 1.196.237.0 1.196.237.255 河南省信阳市固始县 电信
15 1.196.238.0 1.196.241.255 河南省信阳市 电信
16 1.196.242.0 1.196.242.255 河南省信阳市潢川县 电信
17 1.196.243.0 1.196.255.255 河南省信阳市 电信
18 42.227.192.0 42.227.193.255 河南省信阳市 联通
19 42.227.194.0 42.227.194.255 河南省信阳市固始县 联通
20 42.227.195.0 42.227.207.255 河南省信阳市 联通
21 42.227.208.0 42.227.208.255 河南省信阳市固始县 联通
22 42.227.209.0 42.227.209.255 河南省信阳市 联通
23 42.227.210.0 42.227.211.255 河南省信阳市固始县 联通
24 42.227.212.0 42.227.223.255 河南省信阳市 联通
25 42.227.224.0 42.227.224.255 河南省信阳市淮滨县 联通
26 42.227.225.0 42.227.250.255 河南省信阳市 联通
27 42.227.251.0 42.227.251.255 河南省信阳市固始县 联通
28 42.227.252.0 42.227.255.255 河南省信阳市 联通
29 42.230.192.0 42.230.255.255 河南省信阳市 联通
30 61.53.186.0 61.53.186.5 河南省信阳市罗山县 联通
31 61.53.186.6 61.53.186.6 河南省信阳市罗山县 新天地网吧
32 61.53.186.7 61.53.186.7 河南省信阳市罗山县 蓝天网吧
33 61.53.186.8 61.53.186.12 河南省信阳市罗山县 联通
34 61.53.186.13 61.53.186.13 河南省信阳市罗山县 聚友网吧
35 61.53.186.14 61.53.186.25 河南省信阳市罗山县 联通
36 61.53.186.26 61.53.186.26 河南省信阳市罗山县 强盛网吧
37 61.53.186.27 61.53.186.27 河南省信阳市罗山县 星辰网吧
38 61.53.186.28 61.53.186.34 河南省信阳市罗山县 联通
39 61.53.186.35 61.53.186.35 河南省信阳市罗山县 驰宇网络
40 61.53.186.36 61.53.186.255 河南省信阳市罗山县 联通
41 61.53.187.0 61.53.187.12 河南省信阳市 联通
42 61.53.187.13 61.53.187.13 河南省信阳市 网际网吧
43 61.53.187.14 61.53.188.2 河南省信阳市 联通
44 61.53.188.3 61.53.188.3 河南省信阳市 工区路卫校旁航海网吧
45 61.53.188.4 61.53.188.4 河南省信阳市 金港湾网吧(文化中心)
46 61.53.188.5 61.53.188.5 河南省信阳市 联通
47 61.53.188.6 61.53.188.6 河南省信阳市 风雨网吧
48 61.53.188.7 61.53.188.7 河南省信阳市 联通
49 61.53.188.8 61.53.188.8 河南省信阳市 白云网吧(文化中心)
50 61.53.188.9 61.53.188.9 河南省信阳市 日升网吧
51 61.53.188.10 61.53.188.10 河南省信阳市 天宇网吧
52 61.53.188.11 61.53.188.11 河南省信阳市 金鑫网吧(卫校)
53 61.53.188.12 61.53.188.12 河南省信阳市 红太阳网吧(卫校附近)
54 61.53.188.13 61.53.188.13 河南省信阳市 玫瑰网吧
55 61.53.188.14 61.53.188.14 河南省信阳市 创联网吧(文化中心)
56 61.53.188.15 61.53.188.15 河南省信阳市 文化中心骑士网吧
57 61.53.188.16 61.53.188.34 河南省信阳市 联通
58 61.53.188.35 61.53.188.35 河南省信阳市 楚城网吧(楚王城)
59 61.53.188.36 61.53.188.36 河南省信阳市 黎明网吧
60 61.53.188.37 61.53.188.37 河南省信阳市 楚王城靓丽网吧
61 61.53.188.38 61.53.188.38 河南省信阳市 羊山区月亮网吧(青龙街22号老车辆段上面)
62 61.53.188.39 61.53.188.39 河南省信阳市 宏伟网吧
63 61.53.188.40 61.53.188.40 河南省信阳市 青龙街月亮网吧
64 61.53.188.41 61.53.188.41 河南省信阳市 聚友网吧(楚王城)
65 61.53.188.42 61.53.188.42 河南省信阳市 联通
66 61.53.188.43 61.53.188.43 河南省信阳市 羊山青龙街星光网吧
67 61.53.188.44 61.53.188.44 河南省信阳市 万通网吧
68 61.53.188.45 61.53.188.45 河南省信阳市 联通
69 61.53.188.46 61.53.188.46 河南省信阳市 羊山区月亮网吧
70 61.53.188.47 61.53.188.47 河南省信阳市 联通
71 61.53.188.48 61.53.188.48 河南省信阳市 星光网吧
72 61.53.188.49 61.53.188.97 河南省信阳市 联通
73 61.53.188.98 61.53.188.101 河南省信阳市 昇芝电脑公司
74 61.53.188.102 61.53.188.118 河南省信阳市 联通
75 61.53.188.119 61.53.188.119 河南省信阳市 逍遥网吧
76 61.53.188.120 61.53.189.38 河南省信阳市 联通
77 61.53.189.39 61.53.189.39 河南省信阳市 一网网吧(平桥大道)
78 61.53.189.40 61.53.189.41 河南省信阳市 联通
79 61.53.189.42 61.53.189.42 河南省信阳市 万宝网吧
80 61.53.189.43 61.53.190.7 河南省信阳市 联通
81 61.53.190.8 61.53.190.8 河南省信阳市平桥区 明港镇供电所
82 61.53.190.9 61.53.190.91 河南省信阳市 联通
83 61.53.190.92 61.53.190.92 河南省信阳市 中原网联科技有限公司
84 61.53.190.93 61.53.190.129 河南省信阳市 联通
85 61.53.190.130 61.53.190.130 河南省信阳市平桥区 明港镇供电所
86 61.53.190.131 61.53.190.131 河南省信阳市 明港阳光网吧
87 61.53.190.132 61.53.190.132 河南省信阳市 明港奇缘网吧
88 61.53.190.133 61.53.190.134 河南省信阳市 联通
89 61.53.190.135 61.53.190.135 河南省信阳市 明港三九网吧
90 61.53.190.136 61.53.190.136 河南省信阳市 明港小E通网吧
91 61.53.190.137 61.53.190.137 河南省信阳市 明港织梦网吧
92 61.53.190.138 61.53.190.139 河南省信阳市 联通
93 61.53.190.140 61.53.190.140 河南省信阳市 明港时尚网吧
94 61.53.190.141 61.53.190.141 河南省信阳市 联通
95 61.53.190.142 61.53.190.142 河南省信阳市平桥区 明港镇飞翔网吧
96 61.53.190.143 61.53.190.144 河南省信阳市 联通
97 61.53.190.145 61.53.190.145 河南省信阳市 明港镇方圆网吧
98 61.53.190.146 61.53.191.15 河南省信阳市 联通
99 61.53.191.16 61.53.191.16 河南省信阳市 E时代网吧
100 61.53.191.17 61.53.191.34 河南省信阳市 联通
101 61.53.191.35 61.53.191.35 河南省信阳市 恒盛电脑公司
102 61.53.191.36 61.53.191.39 河南省信阳市 联通
103 61.53.191.40 61.53.191.40 河南省信阳市 数码网吧
104 61.53.191.41 61.53.191.44 河南省信阳市 联通
105 61.53.191.45 61.53.191.45 河南省信阳市 羊山区卧龙网吧
106 61.53.191.46 61.53.191.102 河南省信阳市 联通
107 61.53.191.103 61.53.191.103 河南省信阳市 现代网吧
108 61.53.191.104 61.53.191.201 河南省信阳市 联通
109 61.53.191.202 61.53.191.202 河南省信阳市 羊山区春秋网吧
110 61.53.191.203 61.53.192.0 河南省信阳市 联通
111 61.53.192.1 61.53.192.3 河南省信阳市光山县 联通
112 61.53.192.4 61.53.192.4 河南省信阳市光山县 星城网吧
113 61.53.192.5 61.53.192.5 河南省信阳市光山县 联通
114 61.53.192.6 61.53.192.6 河南省信阳市光山县 时代网吧
115 61.53.192.7 61.53.192.12 河南省信阳市光山县 联通
116 61.53.192.13 61.53.192.13 河南省信阳市光山县 蓝梦网吧
117 61.53.192.14 61.53.192.15 河南省信阳市光山县 联通
118 61.53.192.16 61.53.192.16 河南省信阳市光山县 视阔网苑
119 61.53.192.17 61.53.192.21 河南省信阳市光山县 联通
120 61.53.192.22 61.53.192.22 河南省信阳市光山县 深蓝网吧
121 61.53.192.23 61.53.192.24 河南省信阳市光山县 联通
122 61.53.192.25 61.53.192.25 河南省信阳市光山县 九龙口网吧
123 61.53.192.26 61.53.192.40 河南省信阳市光山县 联通
124 61.53.192.41 61.53.192.41 河南省信阳市光山县 蓝梦网吧
125 61.53.192.42 61.53.192.68 河南省信阳市光山县 联通
126 61.53.192.69 61.53.192.69 河南省信阳市光山县 深蓝网景网吧
127 61.53.192.70 61.53.192.114 河南省信阳市光山县 联通
128 61.53.192.115 61.53.192.115 河南省信阳市光山县 彩虹网吧
129 61.53.192.116 61.53.192.116 河南省信阳市光山县 联通
130 61.53.192.117 61.53.192.117 河南省信阳市光山县 新时代花园广场朝阳网吧
131 61.53.192.118 61.53.192.118 河南省信阳市光山县 新天地电脑科技公司
132 61.53.192.119 61.53.192.221 河南省信阳市光山县 联通
133 61.53.192.222 61.53.192.222 河南省信阳市光山县 绿色网吧
134 61.53.192.223 61.53.192.255 河南省信阳市光山县 联通
135 61.53.193.0 61.53.193.65 河南省信阳市 联通
136 61.53.193.66 61.53.193.67 河南省信阳市潢川县 图书馆电脑服务中心
137 61.53.193.68 61.53.193.76 河南省信阳市 联通
138 61.53.193.77 61.53.193.77 河南省信阳市潢川县 图书馆电脑服务中心
139 61.53.193.78 61.53.193.95 河南省信阳市 联通
140 61.53.193.96 61.53.193.96 河南省信阳市潢川县 冬运电脑广告公司
141 61.53.193.97 61.53.193.221 河南省信阳市 联通
142 61.53.193.222 61.53.193.222 河南省信阳市潢川县 图书馆电脑服务中心
143 61.53.193.223 61.53.194.203 河南省信阳市 联通
144 61.53.194.204 61.53.194.204 河南省信阳市平桥区 彩虹网吧
145 61.53.194.205 61.53.195.178 河南省信阳市 联通
146 61.53.195.179 61.53.195.179 河南省信阳市 民权路白果树小区
147 61.53.195.180 61.53.195.194 河南省信阳市 联通
148 61.53.195.195 61.53.195.195 河南省信阳市 凯旋网吧
149 61.53.195.196 61.53.195.196 河南省信阳市 联通
150 61.53.195.197 61.53.195.197 河南省信阳市 文源网吧
151 61.53.195.198 61.53.195.198 河南省信阳市 恒利光学有限公司
152 61.53.195.199 61.53.195.210 河南省信阳市 联通
153 61.53.195.211 61.53.195.211 河南省信阳市 创世纪网吧
154 61.53.195.212 61.53.195.212 河南省信阳市 现代网吧(信阳旅社背后)
155 61.53.195.213 61.53.195.213 河南省信阳市浉河区 张李湾大庆网吧
156 61.53.195.214 61.53.195.214 河南省信阳市 创世纪网吧
157 61.53.195.215 61.53.195.215 河南省信阳市浉河区 新建街星语网吧
158 61.53.195.216 61.53.195.216 河南省信阳市 鑫宇网吧
159 61.53.195.217 61.53.195.217 河南省信阳市 新建街新建网吧
160 61.53.195.218 61.53.195.218 河南省信阳市 新建街星雨网吧
161 61.53.195.219 61.53.195.219 河南省信阳市 赛桥网吧(张李湾)
162 61.53.195.220 61.53.195.244 河南省信阳市 联通
163 61.53.195.245 61.53.195.245 河南省信阳市 三里店东方红网吧
164 61.53.195.246 61.53.195.246 河南省信阳市师河区 蓝田网吧
165 61.53.195.247 61.53.195.250 河南省信阳市 联通
166 61.53.195.251 61.53.195.251 河南省信阳市 科技网吧
167 61.53.195.252 61.53.196.255 河南省信阳市 联通
168 61.53.197.0 61.53.197.255 河南省信阳市潢川县 联通
169 61.53.198.0 61.53.200.2 河南省信阳市 联通
170 61.53.200.3 61.53.200.3 河南省信阳市 银河网吧(水果市场附近)
171 61.53.200.4 61.53.200.18 河南省信阳市 联通
172 61.53.200.19 61.53.200.19 河南省信阳市 楚城网吧
173 61.53.200.20 61.53.200.39 河南省信阳市 联通
174 61.53.200.40 61.53.200.40 河南省信阳市 石油公司(业务科)
175 61.53.200.41 61.53.200.123 河南省信阳市 联通
176 61.53.200.124 61.53.200.124 河南省信阳市 羊山新区小学
177 61.53.200.125 61.53.200.154 河南省信阳市 联通
178 61.53.200.155 61.53.200.155 河南省信阳市 长安汽车特约维修站
179 61.53.200.156 61.53.201.2 河南省信阳市 联通
180 61.53.201.3 61.53.201.3 河南省信阳市 翔宇网吧
181 61.53.201.4 61.53.201.4 河南省信阳市 新科网吧
182 61.53.201.5 61.53.201.5 河南省信阳市 阳光网吧
183 61.53.201.6 61.53.201.6 河南省信阳市 金星网吧(羊山五街)
184 61.53.201.7 61.53.201.7 河南省信阳市 联通
185 61.53.201.8 61.53.201.8 河南省信阳市 联通家园网吧
186 61.53.201.9 61.53.201.9 河南省信阳市 阳光网吧(羊山俱乐部)
187 61.53.201.10 61.53.201.10 河南省信阳市 羊山区阳光网吧
188 61.53.201.11 61.53.201.11 河南省信阳市 联通
189 61.53.201.12 61.53.201.12 河南省信阳市 羊山区黑鹰网吧
190 61.53.201.13 61.53.201.13 河南省信阳市 青青网吧(袁家楼)
191 61.53.201.14 61.53.201.14 河南省信阳市 羊山宏亮网吧
192 61.53.201.15 61.53.201.15 河南省信阳市 羊山洪亮网吧
193 61.53.201.16 61.53.201.16 河南省信阳市 联通家园网吧
194 61.53.201.17 61.53.201.17 河南省信阳市 江汉电脑城(火车站)
195 61.53.201.18 61.53.201.18 河南省信阳市 新科网吧
196 61.53.201.19 61.53.201.20 河南省信阳市 联通
197 61.53.201.21 61.53.201.21 河南省信阳市 易武网络休闲中心
198 61.53.201.22 61.53.201.65 河南省信阳市 联通
199 61.53.201.66 61.53.201.66 河南省信阳市 联通家园网吧
200 61.53.201.67 61.53.201.67 河南省信阳市 联通
201 61.53.201.68 61.53.201.68 河南省信阳市 洪亮网吧
202 61.53.201.69 61.53.201.226 河南省信阳市 联通
203 61.53.201.227 61.53.201.227 河南省信阳市 信阳农业高等专科学校
204 61.53.201.228 61.53.202.29 河南省信阳市 联通
205 61.53.202.30 61.53.202.30 河南省信阳市 海洋电脑图文公司
206 61.53.202.31 61.53.202.104 河南省信阳市 联通
207 61.53.202.105 61.53.202.105 河南省信阳市 贸易广场
208 61.53.202.106 61.53.202.143 河南省信阳市 联通
209 61.53.202.144 61.53.202.144 河南省信阳市 易武网络休闲中心
210 61.53.202.145 61.53.202.149 河南省信阳市 联通
211 61.53.202.150 61.53.202.150 河南省信阳市 长安路<落叶>计算机网络工作室
212 61.53.202.151 61.53.202.151 河南省信阳市 新天地网吧
213 61.53.202.152 61.53.202.157 河南省信阳市 联通
214 61.53.202.158 61.53.202.158 河南省信阳市 雷霆网吧
215 61.53.202.159 61.53.202.177 河南省信阳市 联通
216 61.53.202.179 61.53.202.194 河南省信阳市 联通
217 61.53.202.195 61.53.202.195 河南省信阳市 天天网吧
218 61.53.202.196 61.53.202.196 河南省信阳市 畅通网吧
219 61.53.202.197 61.53.202.197 河南省信阳市 联通
220 61.53.202.198 61.53.202.198 河南省信阳市 飞虎网吧
221 61.53.202.199 61.53.202.200 河南省信阳市 联通
222 61.53.202.201 61.53.202.201 河南省信阳市 创元网吧
223 61.53.202.202 61.53.202.210 河南省信阳市 联通
224 61.53.202.211 61.53.202.211 河南省信阳市 肖家湾创元网吧
225 61.53.202.212 61.53.202.212 河南省信阳市 旺角网吧
226 61.53.202.213 61.53.202.213 河南省信阳市 网络情缘网吧
227 61.53.202.214 61.53.202.214 河南省信阳市浉河区 北京路红太阳网吧
228 61.53.202.215 61.53.202.215 河南省信阳市 科旭网吧(六技校)
229 61.53.202.216 61.53.202.216 河南省信阳市 剑桥网吧(六技校隔壁)
230 61.53.202.217 61.53.202.217 河南省信阳市 华讯网吧(北京路)
231 61.53.202.218 61.53.202.218 河南省信阳市 联通
232 61.53.202.219 61.53.202.219 河南省信阳市 天天网吧(新马路)
233 61.53.202.220 61.53.202.220 河南省信阳市 畅通网吧(消家湾)
234 61.53.202.221 61.53.202.221 河南省信阳市 飞虎网吧
235 61.53.202.222 61.53.202.222 河南省信阳市 北京路星之雨网吧
236 61.53.202.223 61.53.202.226 河南省信阳市 联通
237 61.53.202.227 61.53.202.227 河南省信阳市 雷霆网吧
238 61.53.202.228 61.53.202.241 河南省信阳市 联通
239 61.53.202.242 61.53.202.242 河南省信阳市 职业技术学校
240 61.53.202.243 61.53.203.121 河南省信阳市 联通
241 61.53.203.122 61.53.203.122 河南省信阳市平桥区 第5高中
242 61.53.203.123 61.53.203.194 河南省信阳市 联通
243 61.53.203.195 61.53.203.195 河南省信阳市 南湾城市之风网吧
244 61.53.203.196 61.53.203.231 河南省信阳市 联通
245 61.53.203.232 61.53.203.232 河南省信阳市 中天网吧
246 61.53.203.233 61.53.203.255 河南省信阳市 联通
247 61.53.204.0 61.53.204.129 河南省信阳市新县 联通
248 61.53.204.130 61.53.204.130 河南省信阳市新县 康宁网吧
249 61.53.204.131 61.53.204.137 河南省信阳市新县 联通
250 61.53.204.138 61.53.204.138 河南省信阳市新县 (邮局南50米)莱茵河网吧
251 61.53.204.139 61.53.204.255 河南省信阳市新县 联通
252 61.53.205.0 61.53.205.64 河南省信阳市 联通
253 61.53.205.65 61.53.205.65 河南省信阳市商城县 上石桥镇东方网吧
254 61.53.205.66 61.53.205.223 河南省信阳市 联通
255 61.53.205.224 61.53.205.224 河南省信阳市 青年旅行社(新华路分社)
256 61.53.205.225 61.53.207.4 河南省信阳市 联通
257 61.53.207.5 61.53.207.5 河南省信阳市 光辉网吧
258 61.53.207.6 61.53.207.17 河南省信阳市 联通
259 61.53.207.18 61.53.207.18 河南省信阳市 百事网吧
260 61.53.207.19 61.53.207.23 河南省信阳市 联通
261 61.53.207.24 61.53.207.24 河南省信阳市 青青网吧(袁家楼附近)
262 61.53.207.25 61.53.207.51 河南省信阳市 联通
263 61.53.207.52 61.53.207.52 河南省信阳市 通信公司
264 61.53.207.53 61.53.207.111 河南省信阳市 联通
265 61.53.207.112 61.53.207.112 河南省信阳市 玉龙电脑城局域网
266 61.53.207.113 61.53.207.213 河南省信阳市 联通
267 61.53.207.214 61.53.207.214 河南省信阳市 文化街联通公司
268 61.53.207.215 61.53.208.12 河南省信阳市 联通
269 61.53.208.13 61.53.208.13 河南省信阳市 解放路公疗医院家属院
270 61.53.208.14 61.53.208.66 河南省信阳市 联通
271 61.53.208.67 61.53.208.67 河南省信阳市 中山广场醒狮网吧
272 61.53.208.68 61.53.208.68 河南省信阳市 海涛网吧(中山广场)
273 61.53.208.69 61.53.208.69 河南省信阳市 联通
274 61.53.208.70 61.53.208.70 河南省信阳市 心动网吧(文化宫院内)
275 61.53.208.71 61.53.208.71 河南省信阳市 超越网吧
276 61.53.208.72 61.53.208.72 河南省信阳市 大众网吧(中山南路)
277 61.53.208.73 61.53.208.73 河南省信阳市 伊世界网吧
278 61.53.208.74 61.53.208.74 河南省信阳市 百事网吧
279 61.53.208.75 61.53.208.75 河南省信阳市 联通
280 61.53.208.76 61.53.208.76 河南省信阳市 地球村网吧
281 61.53.208.77 61.53.208.77 河南省信阳市 海浪网吧
282 61.53.208.78 61.53.208.78 河南省信阳市 世纪星网吧
283 61.53.208.79 61.53.208.79 河南省信阳市 冲浪网吧(胜利南路)
284 61.53.208.80 61.53.208.80 河南省信阳市 弘运电脑城(新华东路)
285 61.53.208.81 61.53.208.81 河南省信阳市 联通
286 61.53.208.82 61.53.208.82 河南省信阳市 科广网吧(建设路)
287 61.53.208.83 61.53.208.129 河南省信阳市 联通
288 61.53.208.130 61.53.208.130 河南省信阳市浉河区 逸风林网吧
289 61.53.208.131 61.53.208.142 河南省信阳市 联通
290 61.53.208.143 61.53.208.143 河南省信阳市 文化中心骑士网吧
291 61.53.208.144 61.53.210.32 河南省信阳市 联通
292 61.53.210.33 61.53.210.33 河南省信阳市 日报社
293 61.53.210.34 61.53.211.255 河南省信阳市 联通
294 61.53.212.0 61.53.212.0 河南省信阳市商城县 联通
295 61.53.212.1 61.53.212.1 河南省信阳市商城县 创新网吧
296 61.53.212.2 61.53.212.2 河南省信阳市商城县 新潮网吧
297 61.53.212.3 61.53.212.3 河南省信阳市商城县 多彩网吧
298 61.53.212.4 61.53.212.4 河南省信阳市商城县 子月网吧
299 61.53.212.5 61.53.212.5 河南省信阳市商城县 联通
300 61.53.212.6 61.53.212.6 河南省信阳市商城县 永恒网吧
301 61.53.212.7 61.53.212.7 河南省信阳市商城县 江南网吧
302 61.53.212.8 61.53.212.8 河南省信阳市商城县 休闲网吧
303 61.53.212.9 61.53.212.9 河南省信阳市商城县 奇缘网吧
304 61.53.212.10 61.53.212.10 河南省信阳市商城县 网友新时代
305 61.53.212.11 61.53.212.11 河南省信阳市商城县 兄弟网吧
306 61.53.212.12 61.53.212.12 河南省信阳市商城县 联通
307 61.53.212.13 61.53.212.13 河南省信阳市商城县 南关网吧
308 61.53.212.14 61.53.212.14 河南省信阳市商城县 兴隆网吧
309 61.53.212.15 61.53.212.15 河南省信阳市商城县 联通
310 61.53.212.16 61.53.212.16 河南省信阳市商城县 电讯网吧
311 61.53.212.17 61.53.212.17 河南省信阳市商城县 小顺网吧
312 61.53.212.18 61.53.212.18 河南省信阳市商城县 世纪星网吧
313 61.53.212.19 61.53.212.19 河南省信阳市商城县 海天网吧
314 61.53.212.20 61.53.212.20 河南省信阳市商城县 联通
315 61.53.212.21 61.53.212.21 河南省信阳市商城县 光速网吧
316 61.53.212.22 61.53.212.22 河南省信阳市商城县 来聊网吧
317 61.53.212.23 61.53.212.23 河南省信阳市商城县 环宇网吧
318 61.53.212.24 61.53.212.24 河南省信阳市商城县 黄巷网吧
319 61.53.212.25 61.53.212.27 河南省信阳市商城县 联通
320 61.53.212.28 61.53.212.28 河南省信阳市商城县 快乐网吧
321 61.53.212.29 61.53.212.29 河南省信阳市商城县 星空网吧
322 61.53.212.30 61.53.212.30 河南省信阳市商城县 阳光网吧
323 61.53.212.31 61.53.212.31 河南省信阳市商城县 自由人网吧
324 61.53.212.32 61.53.212.32 河南省信阳市商城县 超凡网吧
325 61.53.212.33 61.53.212.35 河南省信阳市商城县 联通
326 61.53.212.36 61.53.212.36 河南省信阳市商城县 谷雨网吧
327 61.53.212.37 61.53.212.37 河南省信阳市商城县 刚毅网吧
328 61.53.212.38 61.53.212.38 河南省信阳市商城县 联通
329 61.53.212.39 61.53.212.39 河南省信阳市商城县 E键飘飘
330 61.53.212.40 61.53.212.40 河南省信阳市商城县 联通
331 61.53.212.41 61.53.212.41 河南省信阳市商城县 光速网吧2楼
332 61.53.212.42 61.53.212.42 河南省信阳市商城县 光霞网吧
333 61.53.212.43 61.53.212.48 河南省信阳市商城县 联通
334 61.53.212.49 61.53.212.49 河南省信阳市商城县 奇缘网吧
335 61.53.212.50 61.53.212.71 河南省信阳市商城县 联通
336 61.53.212.72 61.53.212.72 河南省信阳市商城县 电脑城
337 61.53.212.73 61.53.212.255 河南省信阳市商城县 联通
338 61.53.213.0 61.53.213.48 河南省信阳市 联通
339 61.53.213.49 61.53.213.49 河南省信阳市 东升数码公司
340 61.53.213.50 61.53.213.65 河南省信阳市 联通
341 61.53.213.66 61.53.213.66 河南省信阳市 东方红大道西关口鼎盛广告
342 61.53.213.67 61.53.214.129 河南省信阳市 联通
343 61.53.214.130 61.53.214.130 河南省信阳市罗山县 灵山镇南街易展网吧
344 61.53.214.131 61.53.214.131 河南省信阳市 联通
345 61.53.214.132 61.53.214.132 河南省信阳市 灵山成胜网吧
346 61.53.214.133 61.53.214.139 河南省信阳市 联通
347 61.53.214.140 61.53.214.140 河南省信阳市罗山县 灵山镇南街易展网吧
348 61.53.214.141 61.53.215.161 河南省信阳市 联通
349 61.53.215.162 61.53.215.162 河南省信阳市罗山县 新区名仕家园
350 61.53.215.163 61.53.216.44 河南省信阳市 联通
351 61.53.216.45 61.53.216.45 河南省信阳市潢川县 玫瑰网吧
352 61.53.216.46 61.53.216.69 河南省信阳市 联通
353 61.53.216.70 61.53.216.70 河南省信阳市潢川县 飞扬在线网吧
354 61.53.216.71 61.53.216.255 河南省信阳市 联通
355 61.54.144.0 61.54.145.11 河南省信阳市 联通
356 61.54.145.12 61.54.145.12 河南省信阳市 新缘网吧
357 61.54.145.13 61.54.145.14 河南省信阳市 联通
358 61.54.145.15 61.54.145.15 河南省信阳市息县 天龙网吧
359 61.54.145.16 61.54.145.31 河南省信阳市 联通
360 61.54.145.32 61.54.145.32 河南省信阳市息县 胜利网吧
361 61.54.145.33 61.54.145.39 河南省信阳市 联通
362 61.54.145.40 61.54.145.40 河南省信阳市息县 时尚网吧
363 61.54.145.41 61.54.145.42 河南省信阳市 联通
364 61.54.145.43 61.54.145.43 河南省信阳市息县 天河网吧
365 61.54.145.44 61.54.145.46 河南省信阳市 联通
366 61.54.145.47 61.54.145.47 河南省信阳市息县 网络情缘网吧
367 61.54.145.48 61.54.145.60 河南省信阳市 联通
368 61.54.145.61 61.54.145.61 河南省信阳市 飞龙网吧
369 61.54.145.62 61.54.145.103 河南省信阳市 联通
370 61.54.145.104 61.54.145.104 河南省信阳市 新达网吧
371 61.54.145.105 61.54.145.128 河南省信阳市 联通
372 61.54.145.129 61.54.145.129 河南省信阳市息县 珠峰网苑
373 61.54.145.130 61.54.146.255 河南省信阳市 联通
374 61.54.147.0 61.54.147.255 河南省信阳市固始县 联通
375 61.54.148.0 61.54.148.192 河南省信阳市 联通
376 61.54.148.193 61.54.148.193 河南省信阳市光山县 天梦网吧
377 61.54.148.194 61.54.148.195 河南省信阳市 联通
378 61.54.148.196 61.54.148.196 河南省信阳市光山县 老四网吧
379 61.54.148.197 61.54.148.255 河南省信阳市 联通
380 61.54.149.0 61.54.149.6 河南省信阳市淮滨县 联通
381 61.54.149.7 61.54.149.7 河南省信阳市淮滨县 天佑网吧
382 61.54.149.8 61.54.149.14 河南省信阳市淮滨县 联通
383 61.54.149.15 61.54.149.15 河南省信阳市淮滨县 新网络网吧
384 61.54.149.16 61.54.149.99 河南省信阳市固始县 /淮滨县联通
385 61.54.149.100 61.54.149.100 河南省信阳市淮滨县 北岗石像北零距离网吧
386 61.54.149.101 61.54.149.109 河南省信阳市固始县 /淮滨县联通
387 61.54.149.110 61.54.149.110 河南省信阳市淮滨县 零距离网吧
388 61.54.149.111 61.54.149.135 河南省信阳市固始县 /淮滨县联通
389 61.54.149.136 61.54.149.136 河南省信阳市固始县 翔宇网吧
390 61.54.149.137 61.54.149.137 河南省信阳市固始县 洪兴网吧
391 61.54.149.138 61.54.150.1 河南省信阳市固始县 /淮滨县联通
392 61.54.150.2 61.54.150.3 河南省信阳市固始县 联通
393 61.54.150.4 61.54.150.4 河南省信阳市固始县 指南针网吧
394 61.54.150.5 61.54.150.13 河南省信阳市固始县 联通
395 61.54.150.14 61.54.150.14 河南省信阳市固始县 华光网吧
396 61.54.150.15 61.54.150.15 河南省信阳市固始县 联通
397 61.54.150.16 61.54.150.16 河南省信阳市固始县 今生缘网吧
398 61.54.150.17 61.54.150.18 河南省信阳市固始县 联通
399 61.54.150.19 61.54.150.19 河南省信阳市固始县 百草园网吧
400 61.54.150.20 61.54.150.20 河南省信阳市固始县 联通
401 61.54.150.21 61.54.150.21 河南省信阳市固始县 星宇网吧
402 61.54.150.22 61.54.150.24 河南省信阳市固始县 联通
403 61.54.150.25 61.54.150.25 河南省信阳市固始县 天翔网吧
404 61.54.150.26 61.54.150.26 河南省信阳市固始县 宽带网吧
405 61.54.150.27 61.54.150.27 河南省信阳市 乐天网吧
406 61.54.150.28 61.54.150.30 河南省信阳市固始县 联通
407 61.54.150.31 61.54.150.31 河南省信阳市固始县 永新网吧
408 61.54.150.32 61.54.150.36 河南省信阳市固始县 联通
409 61.54.150.37 61.54.150.37 河南省信阳市固始县 四海网吧
410 61.54.150.38 61.54.150.170 河南省信阳市固始县 联通
411 61.54.150.171 61.54.150.171 河南省信阳市固始县 相约网吧
412 61.54.150.172 61.54.150.203 河南省信阳市固始县 联通
413 61.54.150.204 61.54.150.204 河南省信阳市固始县 文宝斋网吧
414 61.54.150.205 61.54.150.215 河南省信阳市固始县 联通
415 61.54.150.216 61.54.150.216 河南省信阳市固始县 响音网吧
416 61.54.150.217 61.54.150.238 河南省信阳市固始县 联通
417 61.54.150.239 61.54.150.239 河南省信阳市固始县 方远电脑学校
418 61.54.150.240 61.54.150.255 河南省信阳市固始县 联通
419 61.54.151.0 61.54.151.1 河南省信阳市商城县 联通
420 61.54.151.2 61.54.151.2 河南省信阳市商城县 朋友网吧
421 61.54.151.3 61.54.151.3 河南省信阳市商城县 联想网吧
422 61.54.151.4 61.54.151.9 河南省信阳市商城县 联通
423 61.54.151.10 61.54.151.10 河南省信阳市商城县 鲢鱼山网吧
424 61.54.151.11 61.54.151.255 河南省信阳市商城县 联通
425 61.158.165.0 61.158.165.255 河南省信阳市 联通
426 61.158.189.0 61.158.189.255 河南省信阳市 联通
427 61.163.35.36 61.163.35.36 河南省信阳市新县 新科技网络会所(千斤乡)
428 61.163.36.0 61.163.36.36 河南省信阳市 联通
429 61.163.36.37 61.163.36.37 河南省信阳市 商城县城关镇来聊网吧
430 61.163.36.38 61.163.38.4 河南省信阳市 联通
431 61.163.38.5 61.163.38.5 河南省信阳市固始县 翔宇网吧
432 61.163.38.6 61.163.38.7 河南省信阳市 联通
433 61.163.38.8 61.163.38.8 河南省信阳市固始县 红房子网吧
434 61.163.38.9 61.163.38.16 河南省信阳市 联通
435 61.163.38.17 61.163.38.17 河南省信阳市固始县 怡星网吧
436 61.163.38.18 61.163.38.21 河南省信阳市 联通
437 61.163.38.22 61.163.38.22 河南省信阳市固始县 银狐网吧
438 61.163.38.23 61.163.38.25 河南省信阳市 联通
439 61.163.38.26 61.163.38.26 河南省信阳市固始县 乐天网吧
440 61.163.38.27 61.163.38.33 河南省信阳市 联通
441 61.163.38.34 61.163.38.34 河南省信阳市固始县 泡泡网吧
442 61.163.38.35 61.163.38.37 河南省信阳市 联通
443 61.163.38.38 61.163.38.38 河南省信阳市固始县 先锋网吧
444 61.163.38.39 61.163.38.42 河南省信阳市 联通
445 61.163.38.43 61.163.38.43 河南省信阳市固始县 天天网吧
446 61.163.38.44 61.163.38.47 河南省信阳市 联通
447 61.163.38.48 61.163.38.48 河南省信阳市固始县 空间站
448 61.163.38.49 61.163.38.50 河南省信阳市 联通
449 61.163.38.51 61.163.38.51 河南省信阳市固始县 华光网吧
450 61.163.38.52 61.163.38.53 河南省信阳市 联通
451 61.163.38.54 61.163.38.54 河南省信阳市固始县 永新网络会所
452 61.163.38.55 61.163.38.55 河南省信阳市固始县 指南针网吧
453 61.163.38.56 61.163.38.57 河南省信阳市 联通
454 61.163.38.58 61.163.38.58 河南省信阳市固始县 众慧网吧
455 61.163.38.59 61.163.38.62 河南省信阳市 联通
456 61.163.38.63 61.163.38.63 河南省信阳市固始县 名人阁网吧
457 61.163.38.64 61.163.38.64 河南省信阳市固始县 大自然网吧
458 61.163.38.65 61.163.38.68 河南省信阳市 联通
459 61.163.38.69 61.163.38.69 河南省信阳市固始县 跨越时空
460 61.163.38.70 61.163.38.70 河南省信阳市 联通
461 61.163.38.71 61.163.38.71 河南省信阳市固始县 百分百网吧
462 61.163.38.72 61.163.38.72 河南省信阳市 联通
463 61.163.38.73 61.163.38.73 河南省信阳市固始县 网络牛仔
464 61.163.38.74 61.163.38.90 河南省信阳市 联通
465 61.163.38.91 61.163.38.91 河南省信阳市固始县 状元网吧
466 61.163.38.92 61.163.38.92 河南省信阳市固始县 中原网吧
467 61.163.38.93 61.163.38.93 河南省信阳市 联通
468 61.163.38.94 61.163.38.94 河南省信阳市固始县 卡卡网络(广场店)
469 61.163.38.95 61.163.38.99 河南省信阳市 联通
470 61.163.38.100 61.163.38.100 河南省信阳市固始县 新华网吧
471 61.163.38.101 61.163.38.101 河南省信阳市固始县 惠林网吧
472 61.163.38.102 61.163.38.109 河南省信阳市 联通
473 61.163.38.110 61.163.38.110 河南省信阳市固始县 蓝精灵网吧
474 61.163.38.111 61.163.38.114 河南省信阳市 联通
475 61.163.38.115 61.163.38.115 河南省信阳市固始县 海洋之星网吧(陈元光广场10号)
476 61.163.38.116 61.163.38.231 河南省信阳市 联通
477 61.163.38.232 61.163.38.232 河南省信阳市固始县 西毛网吧
478 61.163.38.233 61.163.39.6 河南省信阳市 联通
479 61.163.39.7 61.163.39.7 河南省信阳市 羊山铁路俱乐部阳光网吧
480 61.163.39.8 61.163.39.29 河南省信阳市 联通
481 61.163.39.30 61.163.39.30 河南省信阳市浉河区 大庆路蓝贝克网吧
482 61.163.39.31 61.163.39.49 河南省信阳市 联通
483 61.163.39.50 61.163.39.50 河南省信阳市浉河区 和美广场东侧信林网都
484 61.163.99.0 61.163.99.1 河南省信阳市 联通
485 61.163.99.2 61.163.99.4 河南省信阳市 航空网吧
486 61.163.99.5 61.163.99.5 河南省信阳市 联通
487 61.163.99.6 61.163.99.6 河南省信阳市浉河区 广宇网吧
488 61.163.99.7 61.163.99.7 河南省信阳市 海浪网吧
489 61.163.245.212 61.163.245.212 河南省信阳市 中国石化家属院
490 61.233.76.0 61.233.76.255 河南省信阳市 中移铁通
491 61.233.89.64 61.233.89.159 河南省信阳市 中移铁通
492 61.233.90.0 61.233.90.255 河南省信阳市 中移铁通
493 61.233.91.192 61.233.91.255 河南省信阳市 中移铁通
494 61.242.222.0 61.242.222.30 河南省开封市 /信阳市/洛阳市联通
495 61.242.222.32 61.242.222.75 河南省开封市 /信阳市/洛阳市联通
496 61.242.222.77 61.242.222.123 河南省信阳市 联通
497 61.242.222.124 61.242.222.124 河南省信阳市 飞腾网吧(154医院)
498 61.242.222.125 61.242.222.133 河南省开封市 /信阳市联通
499 61.242.223.0 61.242.223.255 河南省信阳市 联通
500 106.42.217.0 106.42.217.255 河南省信阳市息县 电信
501 106.42.218.0 106.42.255.255 河南省信阳市 电信
502 111.5.224.0 111.5.231.255 河南省信阳市 移动
503 111.6.224.0 111.6.239.255 河南省信阳市 移动
504 111.7.160.0 111.7.160.255 河南省信阳市 移动
505 115.58.128.0 115.58.128.255 河南省信阳市 联通
506 115.58.129.0 115.58.129.255 河南省信阳市罗山县 联通
507 115.58.130.0 115.58.144.255 河南省信阳市 联通
508 115.58.145.0 115.58.145.255 河南省信阳市光山县 联通
509 115.58.146.0 115.58.146.255 河南省信阳市 联通
510 115.58.147.0 115.58.147.255 河南省信阳市光山县 联通
511 115.58.148.0 115.58.148.255 河南省信阳市 联通
512 115.58.149.0 115.58.149.255 河南省信阳市光山县 联通
513 115.58.150.0 115.58.150.255 河南省信阳市 联通
514 115.58.151.0 115.58.151.255 河南省信阳市光山县 联通
515 115.58.152.0 115.58.154.255 河南省信阳市 联通
516 115.58.155.0 115.58.156.255 河南省信阳市潢川县 联通
517 115.58.157.0 115.58.180.255 河南省信阳市 联通
518 115.58.191.0 115.58.191.255 河南省信阳市 联通
519 115.63.0.0 115.63.9.255 河南省信阳市 联通
520 115.63.10.0 115.63.10.255 河南省信阳市商城县 联通
521 115.63.11.0 115.63.13.255 河南省信阳市 联通
522 115.63.14.0 115.63.14.255 河南省信阳市商城县 联通
523 115.63.15.0 115.63.52.255 河南省信阳市 联通
524 115.63.53.0 115.63.53.255 河南省信阳市罗山县 联通
525 115.63.54.0 115.63.57.255 河南省信阳市 联通
526 115.63.58.0 115.63.58.255 河南省信阳市光山县 联通
527 115.63.59.0 115.63.63.255 河南省信阳市 联通
528 117.159.0.0 117.159.15.255 河南省信阳市 移动
529 120.194.166.0 120.194.166.255 河南省信阳市 移动
530 120.218.192.0 120.218.255.255 河南省信阳市 移动
531 122.78.64.0 122.78.71.255 河南省信阳市 中移铁通
532 122.79.140.0 122.79.140.255 河南省信阳市 中移铁通
533 122.79.200.0 122.79.202.255 河南省信阳市 中移铁通
534 122.79.205.0 122.79.255.255 河南省信阳市 中移铁通
535 122.206.84.0 122.206.85.255 河南省信阳市 信阳师范学院华锐学院
536 123.4.192.0 123.4.207.255 河南省信阳市 联通
537 123.4.212.0 123.4.214.255 河南省信阳市 联通
538 123.4.233.0 123.4.233.255 河南省信阳市淮滨县 联通
539 123.4.234.0 123.4.234.255 河南省信阳市 联通
540 123.4.235.0 123.4.235.255 河南省信阳市淮滨县 联通
541 123.4.236.0 123.4.238.255 河南省信阳市 联通
542 123.4.239.0 123.4.239.255 河南省信阳市淮滨县 联通
543 123.4.240.0 123.4.247.255 河南省信阳市 联通
544 123.4.251.0 123.4.255.255 河南省信阳市 联通
545 123.7.14.0 123.7.14.64 河南省信阳市 联通
546 123.7.14.65 123.7.14.65 河南省信阳市光山县 好心情网吧(南向店北大街)
547 123.7.14.66 123.7.14.150 河南省信阳市 联通
548 123.7.14.151 123.7.14.151 河南省信阳市光山县 老街阳光网吧
549 123.7.14.152 123.7.14.180 河南省信阳市 联通
550 123.7.14.181 123.7.14.181 河南省信阳市光山县 仲正网吧(新时代广场)
551 123.7.14.182 123.7.15.80 河南省信阳市 联通
552 123.7.15.81 123.7.15.81 河南省信阳市浉河区 华夏路天伦广场凯旋网吧
553 123.7.15.82 123.7.16.73 河南省信阳市 联通
554 123.7.16.74 123.7.16.74 河南省信阳市 网络情缘网吧(北京路六技校对面)
555 123.7.16.75 123.7.16.140 河南省信阳市 联通
556 123.7.16.141 123.7.16.141 河南省信阳市浉河区 北京路星之雨网吧
557 123.7.16.142 123.7.17.238 河南省信阳市 联通
558 123.7.17.239 123.7.17.239 河南省信阳市 鸡公山网吧(鸡公山)
559 123.7.17.240 123.7.17.255 河南省信阳市 联通
560 123.7.82.0 123.7.82.255 河南省信阳市潢川县 联通
561 123.7.83.0 123.7.83.40 河南省信阳市 联通
562 123.7.83.41 123.7.83.41 河南省信阳市固始县 石佛天下网景网吧
563 123.7.83.42 123.7.83.84 河南省信阳市 联通
564 123.7.83.85 123.7.83.85 河南省信阳市固始县 赵岗网吧
565 123.7.83.86 123.7.83.86 河南省信阳市 联通
566 123.7.83.87 123.7.83.87 河南省信阳市固始县 陈淋子镇国民网吧
567 123.7.83.88 123.7.83.164 河南省信阳市 联通
568 123.7.83.165 123.7.83.165 河南省信阳市固始县 石佛网吧
569 123.7.83.166 123.7.83.197 河南省信阳市 联通
570 123.7.83.198 123.7.83.198 河南省信阳市固始县 网上飞网吧
571 123.7.83.199 123.7.85.255 河南省信阳市 联通
572 123.7.86.0 123.7.86.255 河南省信阳市商城县 联通
573 123.7.87.0 123.7.88.69 河南省信阳市 联通
574 123.7.88.70 123.7.88.70 河南省信阳市息县 张陶乡卫生院洋洋网吧
575 123.7.88.71 123.7.88.155 河南省信阳市 联通
576 123.7.88.156 123.7.88.156 河南省信阳市息县 东方网吧
577 123.7.88.157 123.7.89.255 河南省信阳市 联通
578 123.8.160.0 123.8.191.255 河南省信阳市 联通
579 123.54.128.0 123.54.128.255 河南省信阳市 电信
580 123.54.129.0 123.54.129.255 河南省信阳市光山县 电信
581 123.54.130.0 123.54.133.255 河南省信阳市 电信
582 123.54.134.0 123.54.135.255 河南省信阳市固始县 电信
583 123.54.136.0 123.54.144.255 河南省信阳市 电信
584 123.54.145.0 123.54.145.255 河南省信阳市潢川县 电信
585 123.54.146.0 123.54.146.255 河南省信阳市 电信
586 123.54.147.0 123.54.147.255 河南省信阳市平桥区 电信
587 123.54.148.0 123.54.153.43 河南省信阳市 电信
588 123.54.153.44 123.54.153.44 河南省信阳市固始县 卡卡网络(广场店)
589 123.54.153.45 123.54.153.60 河南省信阳市 电信
590 123.54.153.61 123.54.153.61 河南省信阳市固始县 泡泡网吧
591 123.54.153.62 123.54.155.255 河南省信阳市 电信
592 123.54.156.0 123.54.156.255 河南省信阳市光山县 电信
593 123.54.157.0 123.54.163.255 河南省信阳市 电信
594 123.54.164.0 123.54.167.255 河南省信阳市固始县 电信
595 123.54.168.0 123.54.181.255 河南省信阳市 电信
596 123.54.182.0 123.54.182.255 河南省信阳市固始县 电信
597 123.54.183.0 123.54.184.5 河南省信阳市 电信
598 123.54.184.6 123.54.184.6 河南省信阳市 师范学院东门世纪网缘网吧
599 123.54.184.7 123.54.185.255 河南省信阳市 电信
600 123.54.186.0 123.54.186.255 河南省信阳市潢川县 电信
601 123.54.187.0 123.54.191.255 河南省信阳市 电信
602 125.42.192.0 125.42.192.255 河南省信阳市 联通
603 125.42.193.0 125.42.193.255 河南省信阳市淮滨县 联通
604 125.42.194.0 125.42.195.255 河南省信阳市 联通
605 125.42.196.0 125.42.196.255 河南省信阳市罗山县 联通
606 125.42.197.0 125.42.197.255 河南省信阳市 联通
607 125.42.198.0 125.42.198.255 河南省信阳市罗山县 联通
608 125.42.199.0 125.42.204.45 河南省信阳市 联通
609 125.42.204.46 125.42.204.46 河南省信阳市罗山县 联通
610 125.42.204.47 125.42.211.255 河南省信阳市 联通
611 125.42.212.0 125.42.215.255 河南省信阳市固始县 联通
612 125.42.216.0 125.42.216.43 河南省信阳市息县 联通
613 125.42.216.44 125.42.216.44 河南省信阳市息县 张陶乡洋洋网吧
614 125.42.216.45 125.42.216.255 河南省信阳市息县 联通
615 125.42.217.0 125.42.219.255 河南省信阳市 联通
616 125.42.220.0 125.42.222.192 河南省信阳市固始县 联通
617 125.42.222.193 125.42.222.193 河南省信阳市固始县 天涯网吧
618 125.42.222.194 125.42.223.255 河南省信阳市固始县 联通
619 125.44.192.0 125.44.192.255 河南省信阳市 联通
620 125.44.193.0 125.44.193.255 河南省信阳市潢川县 联通
621 125.44.194.0 125.44.197.132 河南省信阳市 联通
622 125.44.197.133 125.44.197.133 河南省信阳市新县 欣网吧
623 125.44.197.134 125.44.198.255 河南省信阳市 联通
624 125.44.199.0 125.44.199.255 河南省信阳市潢川县 联通
625 125.44.200.0 125.44.203.255 河南省信阳市 联通
626 125.44.204.0 125.44.208.255 河南省信阳市固始县 联通
627 125.44.209.0 125.44.213.255 河南省信阳市 联通
628 125.44.214.0 125.44.214.255 河南省信阳市商城县 联通
629 125.44.215.0 125.44.215.255 河南省信阳市固始县 联通
630 125.44.216.0 125.44.216.255 河南省信阳市光山县 联通
631 125.44.217.0 125.44.218.255 河南省信阳市固始县 联通
632 125.44.219.0 125.44.220.255 河南省信阳市光山县 联通
633 125.44.221.0 125.44.223.255 河南省信阳市 联通
634 125.44.224.0 125.44.239.255 河南省信阳市固始县 联通
635 125.44.240.0 125.44.241.255 河南省信阳市 联通
636 125.44.242.0 125.44.242.255 河南省信阳市商城县 联通
637 125.44.243.0 125.44.250.255 河南省信阳市 联通
638 125.44.251.0 125.44.251.255 河南省信阳市光山县 联通
639 125.44.252.0 125.44.255.255 河南省信阳市 联通
640 125.45.144.0 125.45.152.61 河南省信阳市 联通
641 125.45.152.62 125.45.152.62 河南省信阳市 联通家园
642 125.45.152.63 125.45.157.49 河南省信阳市 联通
643 125.45.157.50 125.45.157.50 河南省信阳市固始县 银河网吧
644 125.45.157.51 125.45.157.101 河南省信阳市 联通
645 125.45.157.102 125.45.157.102 河南省信阳市 华信文化传媒有限公司
646 125.45.157.103 125.45.158.9 河南省信阳市 联通
647 125.45.158.10 125.45.158.10 河南省信阳市 宏伟网吧(羊山新区楚王城)
648 125.45.158.11 125.45.158.16 河南省信阳市 联通
649 125.45.158.17 125.45.158.17 河南省信阳市 青龙街星光网吧
650 125.45.158.18 125.45.158.18 河南省信阳市 联通
651 125.45.158.19 125.45.158.19 河南省信阳市 月亮网吧
652 125.45.158.20 125.45.158.24 河南省信阳市 联通
653 125.45.158.25 125.45.158.25 河南省信阳市 新视野网吧
654 125.45.158.26 125.45.159.255 河南省信阳市 联通
655 125.219.116.0 125.219.119.255 河南省信阳市 信阳职业技术学院
656 171.12.184.0 171.12.184.255 河南省信阳市 电信
657 171.12.185.0 171.12.185.255 河南省信阳市潢川县 电信
658 171.12.186.0 171.12.191.255 河南省信阳市 电信
659 171.14.36.0 171.14.42.255 河南省信阳市 电信
660 171.14.43.0 171.14.43.255 河南省信阳市商城县 电信
661 171.14.90.0 171.14.93.255 河南省信阳市 电信
662 171.14.94.0 171.14.94.255 河南省信阳市潢川县 电信
663 171.14.95.0 171.14.99.255 河南省信阳市 电信
664 171.14.136.0 171.14.139.255 河南省信阳市 电信
665 182.117.0.0 182.117.15.255 河南省信阳市固始县 联通
666 182.117.16.0 182.117.28.255 河南省信阳市 联通
667 182.117.29.0 182.117.29.255 河南省信阳市潢川县 联通
668 182.117.30.0 182.117.63.255 河南省信阳市 联通
669 182.117.192.0 182.117.200.255 河南省信阳市 联通
670 182.123.192.0 182.123.223.255 河南省信阳市 联通
671 182.123.224.0 182.123.224.17 河南省信阳市固始县 联通
672 182.123.224.18 182.123.224.18 河南省信阳市固始县 奥格瑞玛网吧
673 182.123.224.19 182.123.224.76 河南省信阳市固始县 联通
674 182.123.224.77 182.123.224.77 河南省信阳市固始县 天涯网吧
675 182.123.224.78 182.123.224.157 河南省信阳市固始县 联通
676 182.123.224.158 182.123.224.158 河南省信阳市固始县 卡卡网络(广场店)
677 182.123.224.159 182.123.224.255 河南省信阳市固始县 联通
678 182.123.225.0 182.123.255.255 河南省信阳市 联通
679 183.205.32.0 183.205.63.255 河南省信阳市 移动
680 202.102.233.192 202.102.233.255 河南省信阳市 联通
681 202.110.69.86 202.110.69.87 河南省信阳市 联通
682 202.110.117.112 202.110.117.223 河南省信阳市 联通
683 202.110.117.240 202.110.117.255 河南省信阳市 联通
684 202.110.126.224 202.110.126.239 河南省信阳市 联通
685 202.111.149.0 202.111.149.255 河南省信阳市 联通
686 210.43.24.0 210.43.31.255 河南省信阳市 信阳师范学院
687 210.82.248.128 210.82.248.255 河南省信阳市 联通
688 211.67.160.0 211.67.167.255 河南省信阳市 信阳农业高等专科学校
689 211.91.208.0 211.91.208.68 河南省信阳市 联通
690 211.91.208.69 211.91.208.69 河南省信阳市 文化宫联通网苑
691 211.91.208.70 211.91.208.70 河南省信阳市 联通
692 211.91.208.71 211.91.208.71 河南省信阳市固始县 石佛天下网景网吧联盟
693 211.91.208.72 211.91.209.255 河南省信阳市 联通
694 211.142.154.0 211.142.159.255 河南省信阳市 移动
695 211.146.110.192 211.146.110.255 河南省信阳市 广电网
696 218.28.83.0 218.28.83.67 河南省信阳市 联通
697 218.28.83.68 218.28.83.68 河南省信阳市浉河区 民权路一中
698 218.28.83.69 218.28.83.255 河南省信阳市 联通
699 218.28.228.0 218.28.229.130 河南省信阳市 联通
700 218.28.229.131 218.28.229.131 河南省信阳市 信阳师范学院
701 218.28.229.132 218.28.229.133 河南省信阳市 信阳师范学院华锐学院
702 218.28.229.134 218.28.229.136 河南省信阳市 联通
703 218.28.229.137 218.28.229.137 河南省信阳市 信阳师范学院华锐学院网吧
704 218.28.229.138 218.28.229.163 河南省信阳市 联通
705 218.28.229.164 218.28.229.164 河南省信阳市 信阳师范学院新图书馆二楼电子阅览室
706 218.28.229.165 218.28.229.255 河南省信阳市 联通
707 219.150.130.0 219.150.130.12 河南省信阳市 电信
708 219.150.130.13 219.150.130.14 河南省信阳市平桥区 万宝网吧
709 219.150.130.15 219.150.130.19 河南省信阳市 电信
710 219.150.130.20 219.150.130.20 河南省信阳市平桥区 郁金香网吧
711 219.150.130.21 219.150.130.50 河南省信阳市 电信
712 219.150.130.51 219.150.130.51 河南省信阳市 广宇网吧
713 219.150.130.52 219.150.130.53 河南省信阳市 电信
714 219.150.130.54 219.150.130.54 河南省信阳市 航空路豫新网吧
715 219.150.130.55 219.150.130.55 河南省信阳市 电信
716 219.150.130.56 219.150.130.56 河南省信阳市 风雨网吧(卫校附近)
717 219.150.130.57 219.150.130.57 河南省信阳市 创联网吧(文化中心)
718 219.150.130.58 219.150.130.58 河南省信阳市 日升网吧
719 219.150.130.59 219.150.130.133 河南省信阳市 电信
720 219.150.130.134 219.150.130.134 河南省信阳市 奔奔易维网络公司
721 219.150.130.135 219.150.130.137 河南省信阳市 电信
722 219.150.130.138 219.150.130.138 河南省信阳市 奔奔易维网络公司
723 219.150.130.139 219.150.130.141 河南省信阳市 电信
724 219.150.130.142 219.150.130.142 河南省信阳市浉河区 和美广场信林网都
725 219.150.130.143 219.150.130.157 河南省信阳市 电信
726 219.150.130.158 219.150.130.158 河南省信阳市浉河区 文化宫内心动网吧
727 219.150.130.159 219.150.130.219 河南省信阳市 电信
728 219.150.130.220 219.150.130.220 河南省信阳市 科技网吧(三里店)
729 219.150.130.221 219.150.130.225 河南省信阳市 电信
730 219.150.130.226 219.150.130.226 河南省信阳市 科技网吧(三里店)
731 219.150.130.227 219.150.130.241 河南省信阳市 电信
732 219.150.130.242 219.150.130.242 河南省信阳市 三里店(农专对面)中兴网吧
733 219.150.130.243 219.150.130.243 河南省信阳市 电信
734 219.150.130.244 219.150.130.244 河南省信阳市 三里店吉祥网吧
735 219.150.130.245 219.150.130.245 河南省信阳市 电信
736 219.150.130.246 219.150.130.246 河南省信阳市 美德比网吧
737 219.150.130.247 219.150.131.15 河南省信阳市 电信
738 219.150.131.16 219.150.131.16 河南省信阳市 大河文化有限公司
739 219.150.131.17 219.150.131.24 河南省信阳市 电信
740 219.150.131.25 219.150.131.25 河南省信阳市 中科网吧
741 219.150.131.26 219.150.131.50 河南省信阳市 电信
742 219.150.131.51 219.150.131.51 河南省信阳市 大庆路口文化网苑
743 219.150.131.52 219.150.131.55 河南省信阳市 电信
744 219.150.131.56 219.150.131.56 河南省信阳市 成功花园成功网吧
745 219.150.131.57 219.150.131.74 河南省信阳市 电信
746 219.150.131.75 219.150.131.75 河南省信阳市 文化宫心动网吧
747 219.150.131.76 219.150.131.129 河南省信阳市 电信
748 219.150.131.130 219.150.131.130 河南省信阳市 飞腾网吧
749 219.150.131.131 219.150.131.255 河南省信阳市 电信
750 219.150.235.0 219.150.235.147 河南省信阳市 电信
751 219.150.235.148 219.150.235.148 河南省信阳市光山县 白鲨博文网吧
752 219.150.235.149 219.150.236.36 河南省信阳市 电信
753 219.150.236.37 219.150.236.37 河南省信阳市 文化宫连通网苑
754 219.150.236.38 219.150.236.149 河南省信阳市 电信
755 219.150.236.150 219.150.236.150 河南省信阳市 飞天网吧
756 219.150.236.151 219.150.236.194 河南省信阳市 电信
757 219.150.236.195 219.150.236.195 河南省信阳市 宏大网吧
758 219.150.236.196 219.150.236.197 河南省信阳市 电信
759 219.150.236.198 219.150.236.198 河南省信阳市 行运网吧
760 219.150.236.199 219.150.236.199 河南省信阳市 博士网吧
761 219.150.236.200 219.150.236.202 河南省信阳市 电信
762 219.150.236.203 219.150.236.203 河南省信阳市 长虹网吧
763 219.150.236.204 219.150.236.204 河南省信阳市 育人网吧
764 219.150.236.205 219.150.236.205 河南省信阳市 经典网苑
765 219.150.236.206 219.150.236.206 河南省信阳市 新桥网吧
766 219.150.236.207 219.150.236.207 河南省信阳市 深蓝网吧
767 219.150.236.208 219.150.236.208 河南省信阳市 电信
768 219.150.236.209 219.150.236.209 河南省信阳市 不也天网吧(师院海院内)
769 219.150.236.210 219.150.236.210 河南省信阳市 新派网吧
770 219.150.236.211 219.150.236.249 河南省信阳市 电信
771 219.150.236.250 219.150.236.250 河南省信阳市 长安路怡然网吧
772 219.150.236.251 219.150.236.251 河南省信阳市 怡然网吧
773 219.150.236.252 219.150.236.252 河南省信阳市 师院后门宏大网吧
774 219.150.236.253 219.150.236.253 河南省信阳市 电信
775 219.150.236.254 219.150.236.254 河南省信阳市 深蓝网吧(师院大门口对面)
776 219.150.236.255 219.150.236.255 河南省信阳市 电信
777 219.150.245.0 219.150.245.2 河南省信阳市 电信
778 219.150.245.3 219.150.245.3 河南省信阳市浉河区 百盛网吧
779 219.150.245.4 219.150.245.5 河南省信阳市 电信
780 219.150.245.6 219.150.245.6 河南省信阳市 三里店科技网吧
781 219.150.245.7 219.150.245.12 河南省信阳市 电信
782 219.150.245.13 219.150.245.13 河南省信阳市 随缘网吧
783 219.150.245.14 219.150.245.33 河南省信阳市 电信
784 219.150.245.34 219.150.245.34 河南省信阳市 网缘网吧
785 219.150.245.35 219.150.245.35 河南省信阳市 中山南路大众网吧
786 219.150.245.36 219.150.245.51 河南省信阳市 电信
787 219.150.245.52 219.150.245.52 河南省信阳市 校园F4网吧
788 219.150.245.53 219.150.245.53 河南省信阳市 大千网吧
789 219.150.245.54 219.150.245.54 河南省信阳市 连创网吧
790 219.150.245.55 219.150.245.95 河南省信阳市 电信
791 219.150.245.96 219.150.245.96 河南省信阳市 飞天网吧
792 219.150.245.97 219.150.245.137 河南省信阳市 电信
793 219.150.245.138 219.150.245.138 河南省信阳市 大学生文化沙龙网吧
794 219.150.245.139 219.150.245.145 河南省信阳市 电信
795 219.150.245.146 219.150.245.146 河南省信阳市 农专超市网吧
796 219.150.245.147 219.150.245.150 河南省信阳市 电信
797 219.150.245.151 219.150.245.151 河南省信阳市浉河区 大庆网吧
798 219.150.245.152 219.150.245.215 河南省信阳市 电信
799 219.150.245.216 219.150.245.216 河南省信阳市 白云网吧(文化中心)
800 219.150.245.217 219.150.245.255 河南省信阳市 电信
801 219.150.251.0 219.150.251.23 河南省信阳市 电信
802 219.150.251.24 219.150.251.24 河南省信阳市 杏林网吧(东关菜场)
803 219.150.251.25 219.150.251.133 河南省信阳市 电信
804 219.150.251.134 219.150.251.134 河南省信阳市 大庆路新华网吧
805 219.150.251.135 219.150.251.171 河南省信阳市 电信
806 219.150.251.172 219.150.251.172 河南省信阳市 大千网吧(体彩广场)
807 219.150.251.173 219.150.251.175 河南省信阳市 电信
808 219.150.251.176 219.150.251.176 河南省信阳市 春秋网吧(六技校)
809 219.150.251.177 219.150.251.187 河南省信阳市 电信
810 219.150.251.188 219.150.251.188 河南省信阳市 广宇网吧
811 219.150.251.189 219.150.251.189 河南省信阳市 电信
812 219.150.251.190 219.150.251.190 河南省信阳市 新华大市场逍遥网吧
813 219.150.251.191 219.150.251.198 河南省信阳市 电信
814 219.150.251.199 219.150.251.199 河南省信阳市 华夏网吧(贸易广场)
815 219.150.251.200 219.150.251.200 河南省信阳市 依情网吧
816 219.150.251.201 219.150.251.201 河南省信阳市 创世纪网吧(贸易广场)
817 219.150.251.202 219.150.251.255 河南省信阳市 电信
818 219.154.128.0 219.154.128.255 河南省信阳市淮滨县 联通
819 219.154.214.0 219.154.214.211 河南省信阳市 联通
820 219.154.214.212 219.154.214.212 河南省信阳市潢川县 卜集镇随便网吧
821 219.154.214.213 219.154.215.84 河南省信阳市 联通
822 219.154.215.85 219.154.215.85 河南省信阳市潢川县 江集镇秦连超网吧
823 219.154.215.86 219.154.215.116 河南省信阳市 联通
824 219.154.215.117 219.154.215.117 河南省信阳市潢川县 江集镇先觉网吧(新街中间)
825 219.154.215.118 219.154.215.146 河南省信阳市 联通
826 219.154.215.147 219.154.215.147 河南省信阳市潢川县 黄寺岗镇桥头网吧
827 219.154.215.148 219.154.215.167 河南省信阳市 联通
828 219.154.215.168 219.154.215.168 河南省信阳市潢川县 黄寺岗镇自由空间网吧
829 219.154.215.169 219.154.215.169 河南省信阳市潢川县 黄寺岗镇新概念网吧
830 219.154.215.170 219.154.217.123 河南省信阳市 联通
831 219.154.217.124 219.154.217.124 河南省信阳市固始县 世纪网吧
832 219.154.217.125 219.154.218.35 河南省信阳市 联通
833 219.154.218.36 219.154.218.36 河南省信阳市 新网络网吧
834 219.154.218.37 219.154.218.131 河南省信阳市 联通
835 219.154.218.132 219.154.218.132 河南省信阳市 龙脉网吧
836 219.154.218.133 219.154.218.133 河南省信阳市 东关奔腾网吧
837 219.154.218.134 219.154.218.134 河南省信阳市 昱欣网吧(大庆路)
838 219.154.218.135 219.154.218.135 河南省信阳市 博乐网吧
839 219.154.218.136 219.154.218.136 河南省信阳市 现代网吧
840 219.154.218.137 219.154.218.137 河南省信阳市 成功网吧
841 219.154.218.138 219.154.218.138 河南省信阳市 中科网吧
842 219.154.218.139 219.154.218.139 河南省信阳市 金光园网吧
843 219.154.218.140 219.154.218.140 河南省信阳市 民权路飞鱼网吧
844 219.154.218.141 219.154.218.141 河南省信阳市 蓝贝壳网吧
845 219.154.218.142 219.154.218.142 河南省信阳市 大庆路口文化网吧
846 219.154.218.143 219.154.218.143 河南省信阳市 联通
847 219.154.218.144 219.154.218.144 河南省信阳市 鑫宇网吧(大庆路口)
848 219.154.218.145 219.154.218.145 河南省信阳市 联通
849 219.154.218.146 219.154.218.147 河南省信阳市 闯关族网吧(大庆路)
850 219.154.218.148 219.154.218.148 河南省信阳市 建设路前程网吧
851 219.154.218.149 219.154.218.149 河南省信阳市 蓝贝壳网吧
852 219.154.218.150 219.154.218.150 河南省信阳市 好心情网吧
853 219.154.218.151 219.154.218.164 河南省信阳市 联通
854 219.154.218.165 219.154.218.165 河南省信阳市 东方红网吧(三里店)
855 219.154.218.166 219.154.218.166 河南省信阳市 蓝田网吧(农专后门)
856 219.154.218.167 219.154.218.167 河南省信阳市 联通
857 219.154.218.168 219.154.218.168 河南省信阳市 昱欣网吧
858 219.154.218.169 219.154.218.169 河南省信阳市 农专路金城网吧
859 219.154.218.170 219.154.218.171 河南省信阳市 联通
860 219.154.218.172 219.154.218.172 河南省信阳市 振预网吧(三里殿)
861 219.154.218.173 219.154.218.175 河南省信阳市 联通
862 219.154.218.176 219.154.218.176 河南省信阳市 航海网吧(三里店)
863 219.154.218.177 219.154.219.215 河南省信阳市 联通
864 219.154.219.216 219.154.219.216 河南省信阳市 大众网吧
865 219.154.219.217 219.154.220.144 河南省信阳市 联通
866 219.154.220.145 219.154.220.145 河南省信阳市平桥区 长台网吧
867 219.154.220.146 219.154.220.154 河南省信阳市 联通
868 219.154.220.155 219.154.220.155 河南省信阳市 长台恋焰无痕网吧
869 219.154.220.156 219.154.221.20 河南省信阳市 联通
870 219.154.221.21 219.154.221.21 河南省信阳市 逸风林网吧
871 219.154.221.22 219.154.221.130 河南省信阳市 联通
872 219.154.221.131 219.154.221.131 河南省信阳市 高雅网吧(文化宫院内)
873 219.154.221.132 219.154.221.132 河南省信阳市 文化宫高雅网吧
874 219.154.221.133 219.154.221.133 河南省信阳市 光辉网吧
875 219.154.221.134 219.154.221.134 河南省信阳市 中天网吧(成功花园3号楼)
876 219.154.221.135 219.154.221.135 河南省信阳市 开创网吧(文化宫院内)
877 219.154.221.136 219.154.221.136 河南省信阳市 联通
878 219.154.221.137 219.154.221.137 河南省信阳市 和美信林网吧
879 219.154.221.138 219.154.221.138 河南省信阳市 好莱坞网吧
880 219.154.221.139 219.154.221.147 河南省信阳市 联通
881 219.154.221.148 219.154.221.148 河南省信阳市 职业技术学院旁神驰网苑
882 219.154.221.149 219.154.221.149 河南省信阳市 联通
883 219.154.221.150 219.154.221.150 河南省信阳市 天牧情网吧
884 219.154.221.151 219.154.221.151 河南省信阳市浉河区 大庆路文化网吧
885 219.154.221.152 219.154.221.152 河南省信阳市 新华网吧
886 219.154.221.153 219.154.221.153 河南省信阳市 大庆网吧
887 219.154.221.154 219.154.221.154 河南省信阳市 好心情网吧
888 219.154.221.155 219.154.221.155 河南省信阳市 联通
889 219.154.221.156 219.154.221.156 河南省信阳市 闯关族网吧
890 219.154.221.157 219.154.221.163 河南省信阳市 联通
891 219.154.221.164 219.154.221.164 河南省信阳市 新世纪网吧
892 219.154.221.165 219.154.221.166 河南省信阳市 联通
893 219.154.221.167 219.154.221.167 河南省信阳市 胜利南路世纪星网吧
894 219.154.221.168 219.154.221.168 河南省信阳市 田园网吧(申城大道)
895 219.154.221.169 219.154.221.169 河南省信阳市 联通
896 219.154.221.170 219.154.221.170 河南省信阳市 文化宫开创网吧
897 219.154.221.171 219.154.221.171 河南省信阳市 鑫鑫网吧
898 219.154.221.172 219.154.221.172 河南省信阳市 金桥网吧(滚石对面)
899 219.154.221.173 219.154.221.180 河南省信阳市 联通
900 219.154.221.181 219.154.221.181 河南省信阳市 新世纪网吧
901 219.154.221.182 219.154.222.2 河南省信阳市 联通
902 219.154.222.3 219.154.222.3 河南省信阳市 青龙街月亮网吧
903 219.154.222.4 219.154.222.4 河南省信阳市 联通
904 219.154.222.5 219.154.222.5 河南省信阳市 青龙街路口银河网吧
905 219.154.222.6 219.154.222.6 河南省信阳市 联通
906 219.154.222.7 219.154.222.7 河南省信阳市 北京路振宇网吧
907 219.154.222.8 219.154.222.18 河南省信阳市 联通
908 219.154.222.19 219.154.222.19 河南省信阳市 工区路创新网吧
909 219.154.222.20 219.154.222.20 河南省信阳市 众鹏网吧
910 219.154.222.21 219.154.222.21 河南省信阳市 逸风林网吧
911 219.154.222.22 219.154.222.22 河南省信阳市 城萌网吧(6里棚)
912 219.154.222.23 219.154.222.23 河南省信阳市 衫衫网吧
913 219.154.222.24 219.154.222.24 河南省信阳市 工区路满意网吧
914 219.154.222.25 219.154.222.25 河南省信阳市 工区路枫叶网吧
915 219.154.222.26 219.154.222.26 河南省信阳市 工区路休闲网吧
916 219.154.222.27 219.154.224.163 河南省信阳市 联通
917 219.154.224.164 219.154.224.164 河南省信阳市 邢集网吧
918 219.154.224.165 219.154.224.199 河南省信阳市 联通
919 219.154.224.200 219.154.224.200 河南省信阳市 白云网吧
920 219.154.224.201 219.154.224.216 河南省信阳市 联通
921 219.154.224.217 219.154.224.217 河南省信阳市平桥区 长台网络
922 219.154.224.218 219.154.224.249 河南省信阳市 联通
923 219.154.224.250 219.154.224.250 河南省信阳市平桥区 阳光网吧
924 219.154.224.251 219.154.225.39 河南省信阳市 联通
925 219.154.225.40 219.154.225.40 河南省信阳市光山县 黑马王子网吧
926 219.154.225.41 219.154.225.70 河南省信阳市光山县 联通
927 219.154.225.71 219.154.225.71 河南省信阳市光山县 博乐网吧
928 219.154.225.72 219.154.225.221 河南省信阳市光山县 联通
929 219.154.225.222 219.154.225.222 河南省信阳市光山县 黑马王子家
930 219.154.225.223 219.154.225.255 河南省信阳市光山县 联通
931 219.154.226.0 219.154.226.45 河南省信阳市 联通
932 219.154.226.46 219.154.226.46 河南省信阳市 相伴一生婚纱摄影楼(人民路)
933 219.154.226.47 219.154.226.57 河南省信阳市 联通
934 219.154.226.58 219.154.226.58 河南省信阳市 超越网吧
935 219.154.226.59 219.154.227.79 河南省信阳市 联通
936 219.154.227.80 219.154.227.80 河南省信阳市 菊生窗帘有限公司(申城大道)
937 219.154.227.81 219.154.227.132 河南省信阳市 联通
938 219.154.227.133 219.154.227.133 河南省信阳市 雨城网吧
939 219.154.227.134 219.154.227.255 河南省信阳市 联通
940 219.154.228.0 219.154.228.195 河南省信阳市平桥区 联通
941 219.154.228.196 219.154.228.196 河南省信阳市 阳光网吧
942 219.154.228.197 219.154.228.197 河南省信阳市平桥区 郁金香网吧
943 219.154.228.198 219.154.228.198 河南省信阳市平桥区 彩虹网吧
944 219.154.228.199 219.154.228.199 河南省信阳市平桥区 联通
945 219.154.228.200 219.154.228.200 河南省信阳市平桥区 万宝网吧
946 219.154.228.201 219.154.228.201 河南省信阳市平桥区 星际网吧
947 219.154.228.202 219.154.228.202 河南省信阳市平桥区 联通
948 219.154.228.203 219.154.228.203 河南省信阳市平桥区 万象网吧(团结路)
949 219.154.228.204 219.154.228.204 河南省信阳市平桥区 e网情深网吧
950 219.154.228.205 219.154.228.205 河南省信阳市平桥区 联通
951 219.154.228.206 219.154.228.207 河南省信阳市平桥区 征程网吧
952 219.154.228.208 219.154.228.208 河南省信阳市平桥区 启迪网吧
953 219.154.228.209 219.154.228.209 河南省信阳市平桥区 伊妹网吧
954 219.154.228.210 219.154.228.210 河南省信阳市平桥区 环宇网吧
955 219.154.228.211 219.154.228.211 河南省信阳市平桥区 良友网吧
956 219.154.228.212 219.154.228.212 河南省信阳市 联通
957 219.154.228.213 219.154.228.213 河南省信阳市 中宇科技商务有限公司
958 219.154.228.214 219.154.228.215 河南省信阳市 联通
959 219.154.228.216 219.154.228.216 河南省信阳市 万宝网吧
960 219.154.228.217 219.154.229.33 河南省信阳市 联通
961 219.154.229.34 219.154.229.34 河南省信阳市新县 莱茵河网吧
962 219.154.229.35 219.154.230.193 河南省信阳市 联通
963 219.154.230.194 219.154.230.194 河南省信阳市 科宇电脑城
964 219.154.230.195 219.154.231.132 河南省信阳市 联通
965 219.154.231.133 219.154.231.133 河南省信阳市平桥区 彭湾乡网吧
966 219.154.231.134 219.154.231.167 河南省信阳市 联通
967 219.154.231.168 219.154.231.168 河南省信阳市平桥区 肖王乡刘湖小学
968 219.154.231.169 219.154.231.209 河南省信阳市 联通
969 219.154.231.210 219.154.231.211 河南省信阳市平桥区 肖王乡刘湖小学
970 219.154.231.212 219.154.232.162 河南省信阳市 联通
971 219.154.232.163 219.154.232.163 河南省信阳市 半岛网吧
972 219.154.232.164 219.154.232.195 河南省信阳市 联通
973 219.154.232.196 219.154.232.196 河南省信阳市息县 蓝心网吧(政府路)
974 219.154.232.197 219.154.232.205 河南省信阳市息县 联通
975 219.154.232.206 219.154.232.206 河南省信阳市息县 e网情深网吧
976 219.154.232.207 219.154.232.211 河南省信阳市息县 联通
977 219.154.232.212 219.154.232.212 河南省信阳市息县 天龙网吧
978 219.154.232.213 219.154.232.213 河南省信阳市息县 科海网苑
979 219.154.232.214 219.154.232.214 河南省信阳市息县 联通
980 219.154.232.215 219.154.232.215 河南省信阳市息县 未来之窗网吧
981 219.154.232.216 219.154.232.218 河南省信阳市息县 联通
982 219.154.232.219 219.154.232.219 河南省信阳市息县 天河网吧
983 219.154.232.220 219.154.232.229 河南省信阳市息县 联通
984 219.154.232.230 219.154.232.230 河南省信阳市息县 牵手网吧
985 219.154.232.231 219.154.232.243 河南省信阳市息县 联通
986 219.154.232.244 219.154.232.244 河南省信阳市息县 梦幻家园网吧
987 219.154.232.245 219.154.232.255 河南省信阳市息县 联通
988 219.154.233.0 219.154.234.112 河南省信阳市 联通
989 219.154.234.113 219.154.234.113 河南省信阳市固始县 维雪啤酒有限公司
990 219.154.234.114 219.154.234.156 河南省信阳市 联通
991 219.154.234.157 219.154.234.157 河南省信阳市固始县 风云网吧
992 219.154.234.158 219.154.234.170 河南省信阳市 联通
993 219.154.234.171 219.154.234.171 河南省信阳市固始县 银狐网吧
994 219.154.234.172 219.154.234.174 河南省信阳市 联通
995 219.154.234.175 219.154.234.175 河南省信阳市固始县 菜鸟网吧
996 219.154.234.176 219.154.234.238 河南省信阳市 联通
997 219.154.234.239 219.154.234.239 河南省信阳市固始县 陈淋子镇新起点网吧
998 219.154.234.240 219.154.236.67 河南省信阳市 联通
999 219.154.236.68 219.154.236.68 河南省信阳市固始县 相约网吧
1000 219.154.236.69 219.154.236.83 河南省信阳市 联通