ip地址查询

新乡市IP地址列表

新乡市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.195.0.0 1.195.30.255 河南省新乡市 电信
2 1.195.31.0 1.195.31.255 河南省新乡市原阳县 电信
3 1.195.32.0 1.195.50.255 河南省新乡市 电信
4 1.195.51.0 1.195.51.255 河南省新乡市长垣县 电信
5 1.195.52.0 1.195.63.255 河南省新乡市 电信
6 1.196.48.0 1.196.63.255 河南省新乡市 电信
7 1.199.24.0 1.199.24.255 河南省新乡市 电信
8 1.199.64.0 1.199.98.255 河南省新乡市 电信
9 1.199.99.0 1.199.99.255 河南省新乡市原阳县 电信
10 1.199.100.0 1.199.126.255 河南省新乡市 电信
11 1.199.127.0 1.199.127.255 河南省新乡市延津县 电信
12 27.50.128.0 27.50.255.255 河南省新乡市 新飞金信BGP机房
13 39.165.64.0 39.165.127.255 河南省新乡市 移动
14 42.226.0.0 42.226.0.255 河南省新乡市辉县市 联通
15 42.226.1.0 42.226.2.255 河南省新乡市 联通
16 42.226.3.0 42.226.3.255 河南省新乡市辉县市 联通
17 42.226.4.0 42.226.6.255 河南省新乡市 联通
18 42.226.7.0 42.226.9.255 河南省新乡市辉县市 联通
19 42.226.10.0 42.226.37.255 河南省新乡市 联通
20 42.226.38.0 42.226.38.255 河南省新乡市长垣县 联通
21 42.226.39.0 42.226.78.255 河南省新乡市 联通
22 42.226.79.0 42.226.79.255 河南省新乡市长垣县 联通
23 42.226.80.0 42.226.112.255 河南省新乡市 联通
24 42.226.113.0 42.226.113.255 河南省新乡市延津县 联通
25 42.226.114.0 42.226.117.255 河南省新乡市 联通
26 42.226.118.0 42.226.118.255 河南省新乡市延津县 联通
27 42.226.119.0 42.226.127.255 河南省新乡市 联通
28 42.229.0.0 42.229.24.255 河南省新乡市 联通
29 42.229.25.0 42.229.25.255 河南省新乡市延津县 联通
30 42.229.26.0 42.229.40.255 河南省新乡市 联通
31 42.229.41.0 42.229.41.255 河南省新乡市延津县 联通
32 42.229.42.0 42.229.67.255 河南省新乡市 联通
33 42.229.68.0 42.229.68.255 河南省新乡市辉县市 联通
34 42.229.69.0 42.229.73.255 河南省新乡市 联通
35 42.229.74.0 42.229.74.255 河南省新乡市辉县市 联通
36 42.229.75.0 42.229.75.255 河南省新乡市 联通
37 42.229.76.0 42.229.77.255 河南省新乡市辉县市 联通
38 42.229.78.0 42.229.81.255 河南省新乡市 联通
39 42.229.82.0 42.229.82.255 河南省新乡市获嘉县 联通
40 42.229.83.0 42.229.86.255 河南省新乡市 联通
41 42.229.87.0 42.229.87.255 河南省新乡市获嘉县 联通
42 42.229.88.0 42.229.88.255 河南省新乡市原阳县 联通
43 42.229.89.0 42.229.90.255 河南省新乡市 联通
44 42.229.91.0 42.229.91.255 河南省新乡市原阳县 联通
45 42.229.92.0 42.229.127.255 河南省新乡市 联通
46 42.233.0.0 42.233.0.255 河南省新乡市延津县 联通
47 42.233.1.0 42.233.24.255 河南省新乡市 联通
48 42.233.25.0 42.233.25.255 河南省新乡市长垣县 联通
49 42.233.26.0 42.233.27.255 河南省新乡市 联通
50 42.233.28.0 42.233.28.255 河南省新乡市长垣县 联通
51 42.233.29.0 42.233.31.255 河南省新乡市 联通
52 42.247.2.0 42.247.2.31 河南省新乡市 新乡职业技术学院教育网
53 59.69.160.0 59.69.191.255 河南省新乡市 河南科技学院
54 59.70.8.0 59.70.11.255 河南省新乡市 新乡医学院三全学院
55 59.70.64.0 59.70.95.255 河南省新乡市 河南师范大学
56 61.54.96.0 61.54.100.129 河南省新乡市 联通
57 61.54.100.130 61.54.100.130 河南省新乡市 飞兴网吧
58 61.54.100.131 61.54.101.17 河南省新乡市 联通
59 61.54.101.18 61.54.101.18 河南省新乡市 张郎网吧
60 61.54.101.19 61.54.101.49 河南省新乡市 联通
61 61.54.101.50 61.54.101.50 河南省新乡市 大中原网吧
62 61.54.101.51 61.54.106.187 河南省新乡市 联通
63 61.54.106.188 61.54.106.188 河南省新乡市 时代在线网吧
64 61.54.106.189 61.54.107.186 河南省新乡市 联通
65 61.54.107.187 61.54.107.187 河南省新乡市 体育实验学校
66 61.54.107.188 61.54.110.34 河南省新乡市 联通
67 61.54.110.35 61.54.110.35 河南省新乡市 云妹网吧
68 61.54.110.36 61.54.110.232 河南省新乡市 联通
69 61.54.110.233 61.54.110.233 河南省新乡市 效区王村乡高湾网吧
70 61.54.110.234 61.54.114.255 河南省新乡市 联通
71 61.54.115.0 61.54.115.255 河南省新乡市 北站区
72 61.54.116.0 61.54.116.84 河南省新乡市 联通
73 61.54.116.85 61.54.116.85 河南省新乡市 天元网吧
74 61.54.116.86 61.54.116.91 河南省新乡市 联通
75 61.54.116.92 61.54.116.92 河南省新乡市 掌中世界网吧
76 61.54.116.93 61.54.116.102 河南省新乡市 联通
77 61.54.116.103 61.54.116.103 河南省新乡市 亢村镇恒辉网吧
78 61.54.116.104 61.54.117.252 河南省新乡市 联通
79 61.54.117.253 61.54.117.253 河南省新乡市 长垣县香一网吧
80 61.54.117.254 61.54.118.2 河南省新乡市 联通
81 61.54.118.3 61.54.118.3 河南省新乡市 稻香居商务酒店
82 61.54.118.4 61.54.119.45 河南省新乡市 联通
83 61.54.119.46 61.54.119.46 河南省新乡市 明珠花园
84 61.54.119.47 61.54.119.92 河南省新乡市 联通
85 61.54.119.93 61.54.119.93 河南省新乡市 新乡宾馆北楼(金诺商厦客房)
86 61.54.119.94 61.54.120.128 河南省新乡市 联通
87 61.54.120.129 61.54.120.192 河南省新乡市 联通机房
88 61.54.120.193 61.54.123.98 河南省新乡市 联通
89 61.54.123.99 61.54.123.99 河南省新乡市 金钥匙网吧
90 61.54.123.100 61.54.123.101 河南省新乡市 联通
91 61.54.123.102 61.54.123.102 河南省新乡市 新世纪网吧(健康路80号)
92 61.54.123.103 61.54.123.103 河南省新乡市 鑫隆网吧
93 61.54.123.104 61.54.123.104 河南省新乡市 金影网吧(平原路30号)
94 61.54.123.105 61.54.123.105 河南省新乡市 联通
95 61.54.123.106 61.54.123.106 河南省新乡市 天籁网苑
96 61.54.123.107 61.54.123.123 河南省新乡市 联通
97 61.54.123.124 61.54.123.124 河南省新乡市 电子竞技发展中心(文化宫)
98 61.54.123.125 61.54.123.210 河南省新乡市 联通
99 61.54.123.211 61.54.123.211 河南省新乡市长垣县 商业街龙柱东开心网吧
100 61.54.123.212 61.54.123.213 河南省新乡市 联通
101 61.54.123.214 61.54.123.214 河南省新乡市长垣县 武邱新世纪网吧(金贝山东头路北)
102 61.54.123.215 61.54.123.215 河南省新乡市长垣县 现代网友俱乐部
103 61.54.123.216 61.54.123.216 河南省新乡市长垣县 赵堤网吧
104 61.54.123.217 61.54.123.217 河南省新乡市长垣县 南墩网吧
105 61.54.123.218 61.54.123.220 河南省新乡市 联通
106 61.54.123.221 61.54.123.221 河南省新乡市长垣县 联通IDC机房
107 61.54.123.222 61.54.123.225 河南省新乡市 联通
108 61.54.123.226 61.54.123.226 河南省新乡市 雅士网吧
109 61.54.123.227 61.54.123.229 河南省新乡市 联通
110 61.54.123.230 61.54.123.230 河南省新乡市 避风塘网吧
111 61.54.123.231 61.54.126.248 河南省新乡市 联通
112 61.54.126.249 61.54.126.249 河南省新乡市 看世界网吧
113 61.54.126.250 61.54.127.255 河南省新乡市 联通
114 61.136.100.0 61.136.105.13 河南省新乡市 联通
115 61.136.105.14 61.136.105.14 河南省新乡市 河南科技学院体育校验室
116 61.136.105.15 61.136.107.130 河南省新乡市 联通
117 61.136.107.131 61.136.107.142 河南省新乡市 优酷土豆股份有限公司联通CDN节点
118 61.136.107.143 61.136.107.255 河南省新乡市 联通
119 61.136.109.0 61.136.110.17 河南省新乡市 联通
120 61.136.110.18 61.136.110.18 河南省新乡市 看世界网吧
121 61.136.110.19 61.136.110.19 河南省新乡市 中南世纪风网吧
122 61.136.110.20 61.136.110.20 河南省新乡市 E世代网吧(步行街北口G座2楼)
123 61.136.110.21 61.136.110.21 河南省新乡市 联通
124 61.136.110.22 61.136.110.22 河南省新乡市 联众网吧
125 61.136.110.23 61.136.110.23 河南省新乡市 步行街E世代网吧(步行街北口G座2楼)
126 61.136.110.24 61.136.110.24 河南省新乡市 清水缘网吧
127 61.136.110.25 61.136.110.25 河南省新乡市 梦想成真网吧(新建社区一层)
128 61.136.110.26 61.136.110.26 河南省新乡市 平宇网络休闲会所
129 61.136.110.27 61.136.110.27 河南省新乡市 大中原网吧
130 61.136.110.28 61.136.110.28 河南省新乡市 梦想成真网吧
131 61.136.110.29 61.136.110.29 河南省新乡市 四海网吧
132 61.136.110.30 61.136.110.33 河南省新乡市 联通
133 61.136.110.34 61.136.110.34 河南省新乡市 日盛网吧(北干道与学院路交叉口)
134 61.136.110.35 61.136.110.35 河南省新乡市 华缘网吧
135 61.136.110.36 61.136.110.37 河南省新乡市 联通
136 61.136.110.38 61.136.110.38 河南省新乡市 好运来网吧
137 61.136.110.39 61.136.110.39 河南省新乡市 联通
138 61.136.110.40 61.136.110.40 河南省新乡市 新感觉网吧
139 61.136.110.41 61.136.110.57 河南省新乡市 联通
140 61.136.110.58 61.136.110.58 河南省新乡市 三才网吧
141 61.136.110.59 61.136.110.255 河南省新乡市 联通
142 61.136.115.0 61.136.116.65 河南省新乡市 联通
143 61.136.116.66 61.136.116.66 河南省新乡市 珠穆朗玛网吧
144 61.136.116.67 61.136.116.67 河南省新乡市 虹雨网吧
145 61.136.116.68 61.136.116.68 河南省新乡市 劳动路峰峰网吧
146 61.136.116.69 61.136.116.69 河南省新乡市 联通
147 61.136.116.70 61.136.116.70 河南省新乡市 新网景网吧
148 61.136.116.71 61.136.116.72 河南省新乡市 体育中心新浪网吧
149 61.136.116.73 61.136.116.73 河南省新乡市 八爪鱼网吧(平原路260号)
150 61.136.116.74 61.136.116.114 河南省新乡市 联通
151 61.136.116.115 61.136.116.115 河南省新乡市 金汇网吧
152 61.136.116.116 61.136.116.116 河南省新乡市 鹏辉网吧
153 61.136.116.117 61.136.116.117 河南省新乡市 联通
154 61.136.116.118 61.136.116.118 河南省新乡市 腾讯网吧
155 61.136.116.119 61.136.116.119 河南省新乡市 联通
156 61.136.116.120 61.136.116.120 河南省新乡市 大地网吧
157 61.136.116.121 61.136.116.122 河南省新乡市 联通
158 61.136.116.123 61.136.116.123 河南省新乡市 北斗星网吧
159 61.136.116.124 61.136.116.125 河南省新乡市 联通
160 61.136.116.126 61.136.116.126 河南省新乡市 快乐战线网吧
161 61.136.116.127 61.136.117.255 河南省新乡市 联通
162 61.136.119.118 61.136.119.118 河南省新乡市 腾讯网吧
163 61.136.216.25 61.136.216.25 河南省新乡市 梦想成真网吧
164 61.163.45.0 61.163.50.17 河南省新乡市 联通
165 61.163.50.19 61.163.53.28 河南省新乡市 联通
166 61.163.53.29 61.163.53.29 河南省新乡市延津县 开元网吧
167 61.163.53.30 61.163.54.87 河南省新乡市 联通
168 61.163.54.88 61.163.54.89 河南省新乡市 合力电脑网络有限公司
169 61.163.54.90 61.163.55.255 河南省新乡市 联通
170 61.163.65.0 61.163.65.155 河南省新乡市 联通
171 61.163.65.156 61.163.65.156 河南省新乡市长垣县 乐点俱乐部
172 61.163.65.157 61.163.66.9 河南省新乡市 联通
173 61.163.66.10 61.163.66.10 河南省新乡市红旗区 骇客码头网吧(藏营桥头)
174 61.163.66.11 61.163.66.131 河南省新乡市 联通
175 61.163.66.132 61.163.66.132 河南省新乡市原阳县 经典网吧
176 61.163.66.133 61.163.67.72 河南省新乡市 联通
177 61.163.67.73 61.163.67.73 河南省新乡市 东烽网络科技有限公司
178 61.163.67.74 61.163.68.255 河南省新乡市 联通
179 61.163.109.0 61.163.110.17 河南省新乡市 联通
180 61.163.110.18 61.163.110.18 河南省新乡市 兴运网吧
181 61.163.110.19 61.163.110.22 河南省新乡市 联通
182 61.163.110.23 61.163.110.23 河南省新乡市 现代网吧
183 61.163.110.24 61.163.113.97 河南省新乡市 联通
184 61.163.113.98 61.163.113.98 河南省新乡市 志诚网景网吧
185 61.163.113.99 61.163.113.203 河南省新乡市 联通
186 61.163.113.204 61.163.113.204 河南省新乡市原阳县 左右手琴行
187 61.163.113.205 61.163.114.255 河南省新乡市 联通
188 61.163.117.0 61.163.118.4 河南省新乡市 联通
189 61.163.118.5 61.163.118.5 河南省新乡市 获嘉县电子竞技俱乐部
190 61.163.118.6 61.163.118.8 河南省新乡市 联通
191 61.163.118.9 61.163.118.9 河南省新乡市 获嘉县依恋网吧
192 61.163.118.10 61.163.118.15 河南省新乡市 联通
193 61.163.118.16 61.163.118.16 河南省新乡市 西工区时尚网吧
194 61.163.118.17 61.163.118.32 河南省新乡市 联通
195 61.163.118.33 61.163.118.33 河南省新乡市辉县市 长城网吧
196 61.163.118.34 61.163.118.34 河南省新乡市辉县市 好朋友网吧
197 61.163.118.35 61.163.118.35 河南省新乡市辉县市 快乐网吧
198 61.163.118.36 61.163.118.36 河南省新乡市辉县市 盛元网吧(百泉路)
199 61.163.118.37 61.163.118.37 河南省新乡市辉县市 超越网吧
200 61.163.118.38 61.163.118.38 河南省新乡市辉县市 新潮网吧
201 61.163.118.39 61.163.118.39 河南省新乡市 联通
202 61.163.118.40 61.163.118.40 河南省新乡市辉县市 无极网吧
203 61.163.118.41 61.163.118.41 河南省新乡市辉县市 无极网络会所(市南关街)
204 61.163.118.42 61.163.118.42 河南省新乡市辉县市 无限网吧
205 61.163.118.43 61.163.118.43 河南省新乡市辉县市 红芳网吧
206 61.163.118.44 61.163.118.44 河南省新乡市 联通
207 61.163.118.45 61.163.118.45 河南省新乡市辉县市 良友网吧
208 61.163.118.46 61.163.118.46 河南省新乡市辉县市 天一网吧
209 61.163.118.47 61.163.118.47 河南省新乡市辉县市 潮流网吧
210 61.163.118.48 61.163.118.48 河南省新乡市辉县市 联通
211 61.163.118.49 61.163.118.49 河南省新乡市辉县市 新星网吧
212 61.163.118.50 61.163.118.50 河南省新乡市辉县市 时代网吧
213 61.163.118.51 61.163.118.53 河南省新乡市辉县市 联通
214 61.163.118.54 61.163.118.54 河南省新乡市辉县市 冰冰网吧
215 61.163.118.55 61.163.118.64 河南省新乡市辉县市 联通
216 61.163.118.65 61.163.118.65 河南省新乡市辉县市 科威网吧
217 61.163.118.66 61.163.118.68 河南省新乡市辉县市 联通
218 61.163.118.69 61.163.118.69 河南省新乡市辉县市 清雨网吧
219 61.163.118.70 61.163.118.70 河南省新乡市辉县市 联通
220 61.163.118.71 61.163.118.71 河南省新乡市辉县市 星源网吧
221 61.163.118.72 61.163.118.72 河南省新乡市辉县市 联通
222 61.163.118.73 61.163.118.73 河南省新乡市辉县市 伊红网吧
223 61.163.118.74 61.163.118.75 河南省新乡市辉县市 联通
224 61.163.118.76 61.163.118.76 河南省新乡市辉县市 新思源网吧
225 61.163.118.77 61.163.118.77 河南省新乡市辉县市 清雅网吧
226 61.163.118.78 61.163.118.78 河南省新乡市辉县市 科新网吧
227 61.163.118.79 61.163.118.79 河南省新乡市辉县市 新星网吧
228 61.163.118.80 61.163.118.81 河南省新乡市辉县市 联通
229 61.163.118.82 61.163.118.82 河南省新乡市辉县市 冰冰网吧(新建街老石油公司对过)
230 61.163.118.83 61.163.118.90 河南省新乡市辉县市 联通
231 61.163.118.91 61.163.118.91 河南省新乡市辉县市 长城网吧
232 61.163.118.92 61.163.118.182 河南省新乡市辉县市 联通
233 61.163.118.183 61.163.118.183 河南省新乡市 第二中学
234 61.163.118.184 61.163.118.188 河南省新乡市辉县市 联通
235 61.163.118.189 61.163.118.189 河南省新乡市 第二中学
236 61.163.118.190 61.163.118.255 河南省新乡市 联通
237 61.163.119.2 61.163.119.2 河南省新乡市封丘县 信息科技室网吧
238 61.163.119.3 61.163.119.6 河南省新乡市 联通
239 61.163.119.7 61.163.119.7 河南省新乡市封丘县 星际网苑
240 61.163.119.8 61.163.119.8 河南省新乡市 联通
241 61.163.119.9 61.163.119.9 河南省新乡市封丘县 新时空网吧
242 61.163.119.10 61.163.119.11 河南省新乡市 联通
243 61.163.119.12 61.163.119.12 河南省新乡市封丘县 阳光地带网吧
244 61.163.119.13 61.163.119.21 河南省新乡市 联通
245 61.163.119.22 61.163.119.22 河南省新乡市封丘县 信息科技室网吧
246 61.163.119.23 61.163.119.23 河南省新乡市封丘县 信息科技室网吧(花园街)
247 61.163.119.24 61.163.119.34 河南省新乡市 联通
248 61.163.119.35 61.163.119.35 河南省新乡市延津县 金星网吧
249 61.163.119.36 61.163.119.36 河南省新乡市延津县 振宇网吧
250 61.163.119.37 61.163.119.37 河南省新乡市 延津盛达网吧
251 61.163.119.38 61.163.119.39 河南省新乡市 联通
252 61.163.119.40 61.163.119.40 河南省新乡市延津县 联众网吧
253 61.163.119.41 61.163.119.49 河南省新乡市 联通
254 61.163.119.50 61.163.119.50 河南省新乡市延津县 仙丛林网吧(文化路与南环路交叉口无线电技校大楼内)
255 61.163.119.51 61.163.119.54 河南省新乡市 联通
256 61.163.119.55 61.163.119.55 河南省新乡市 新世纪网吧
257 61.163.119.56 61.163.120.255 河南省新乡市 联通
258 61.163.216.0 61.163.216.33 河南省新乡市 联通
259 61.163.216.34 61.163.216.34 河南省新乡市 宝泉水电站公寓楼
260 61.163.216.35 61.163.216.35 河南省新乡市 宝泉水电站
261 61.163.216.36 61.163.216.37 河南省新乡市 宝泉抽水蓄能电站办公楼
262 61.163.216.38 61.163.216.38 河南省新乡市 宝泉水电站
263 61.163.216.39 61.163.216.66 河南省新乡市 联通
264 61.163.216.67 61.163.216.67 河南省新乡市 互联星景网吧(河南科技学院北)
265 61.163.216.68 61.163.216.81 河南省新乡市 联通
266 61.163.216.82 61.163.216.82 河南省新乡市 师范大学来无忧网吧
267 61.163.216.83 61.163.216.83 河南省新乡市 联通
268 61.163.216.84 61.163.216.84 河南省新乡市 水上世界情缘网吧
269 61.163.216.85 61.163.216.89 河南省新乡市 联通
270 61.163.216.90 61.163.216.94 河南省新乡市 新乡日报社
271 61.163.216.95 61.163.216.132 河南省新乡市 联通
272 61.163.216.133 61.163.216.133 河南省新乡市 时代在线网吧
273 61.163.216.134 61.163.216.134 河南省新乡市 联通
274 61.163.216.135 61.163.216.135 河南省新乡市 健康路安利公司3楼高速网吧第8分店
275 61.163.216.136 61.163.216.136 河南省新乡市 金鑫商务快捷酒店
276 61.163.216.137 61.163.216.137 河南省新乡市 新干线网吧
277 61.163.216.138 61.163.216.138 河南省新乡市 新大新娱乐中心客房部
278 61.163.216.139 61.163.216.139 河南省新乡市 美好时光网吧
279 61.163.216.140 61.163.216.140 河南省新乡市 联通
280 61.163.216.141 61.163.216.141 河南省新乡市 东方网吧
281 61.163.216.142 61.163.216.255 河南省新乡市 联通
282 61.163.218.0 61.163.218.82 河南省新乡市 联通
283 61.163.218.83 61.163.218.83 河南省新乡市 安彩集团
284 61.163.218.84 61.163.218.255 河南省新乡市 联通
285 61.163.240.0 61.163.240.255 河南省新乡市 联通
286 61.163.253.0 61.163.253.255 河南省新乡市 联通
287 61.168.55.0 61.168.56.163 河南省新乡市 联通
288 61.168.56.164 61.168.56.164 河南省新乡市 长恒县传奇3主题网吧
289 61.168.56.165 61.168.56.228 河南省新乡市 联通
290 61.168.56.229 61.168.56.229 河南省新乡市长垣县 网吧联盟
291 61.168.56.230 61.168.57.168 河南省新乡市 联通
292 61.168.57.169 61.168.57.169 河南省新乡市长垣县 私服俱乐部
293 61.168.57.170 61.168.57.231 河南省新乡市 联通
294 61.168.57.232 61.168.57.232 河南省新乡市长垣县 长垣县同创科技
295 61.168.57.233 61.168.58.255 河南省新乡市 联通
296 61.168.59.0 61.168.59.255 河南省新乡市 (获嘉县)联通
297 61.168.60.0 61.168.60.255 河南省新乡市延津县 联通
298 61.168.61.0 61.168.68.247 河南省新乡市 联通
299 61.168.68.248 61.168.68.248 河南省新乡市长垣县 咀嚼网吧
300 61.168.68.249 61.168.68.255 河南省新乡市 联通
301 61.168.182.0 61.168.182.255 河南省新乡市 联通
302 61.168.247.0 61.168.247.255 河南省新乡市 联通
303 61.233.74.0 61.233.74.127 河南省新乡市 中移铁通
304 61.233.100.0 61.233.100.63 河南省新乡市 中移铁通
305 61.233.100.64 61.233.100.64 河南省新乡市 强哥网吧
306 61.233.100.65 61.233.103.255 河南省新乡市 中移铁通
307 61.242.193.0 61.242.193.255 河南省新乡市 联通
308 111.5.192.0 111.5.207.255 河南省新乡市 移动
309 115.51.128.0 115.51.133.255 河南省新乡市 联通
310 115.51.134.0 115.51.134.255 河南省新乡市延津县 联通
311 115.51.135.0 115.51.137.255 河南省新乡市 联通
312 115.51.138.0 115.51.138.255 河南省新乡市延津县 联通
313 115.51.139.0 115.51.145.255 河南省新乡市 联通
314 115.51.146.0 115.51.146.255 河南省新乡市卫辉市 联通
315 115.51.147.0 115.51.149.255 河南省新乡市 联通
316 115.51.150.0 115.51.150.255 河南省新乡市卫辉市 联通
317 115.51.151.0 115.51.157.255 河南省新乡市 联通
318 115.51.158.0 115.51.158.255 河南省新乡市长垣县 联通
319 115.51.159.0 115.51.159.255 河南省新乡市 联通
320 115.51.160.0 115.51.160.255 河南省新乡市原阳县 联通
321 115.51.161.0 115.51.163.11 河南省新乡市 联通
322 115.51.163.12 115.51.163.12 河南省新乡市 缤纷幻想网吧
323 115.51.163.13 115.51.168.255 河南省新乡市 联通
324 115.51.169.0 115.51.174.255 河南省新乡市原阳县 联通
325 115.51.175.0 115.51.175.255 河南省新乡市 联通
326 115.51.176.0 115.51.176.255 河南省新乡市获嘉县 联通
327 115.51.177.0 115.51.191.255 河南省新乡市 联通
328 115.51.192.0 115.51.192.255 河南省新乡市辉县市 联通
329 115.51.193.0 115.51.199.164 河南省新乡市 联通
330 115.51.199.165 115.51.199.165 河南省新乡市 乡辉县小亭网吧
331 115.51.199.166 115.51.217.255 河南省新乡市 联通
332 115.51.218.0 115.51.218.255 河南省新乡市长垣县 联通
333 115.51.219.0 115.51.226.255 河南省新乡市 联通
334 115.51.227.0 115.51.227.255 河南省新乡市辉县市 联通
335 115.51.228.0 115.51.251.255 河南省新乡市 联通
336 115.51.252.0 115.51.252.255 河南省新乡市卫辉市 联通
337 115.51.253.0 115.51.255.255 河南省新乡市 联通
338 115.54.0.0 115.54.1.255 河南省新乡市 联通
339 115.54.2.0 115.54.2.255 河南省新乡市卫辉市 联通
340 115.54.3.0 115.54.4.255 河南省新乡市 联通
341 115.54.5.0 115.54.5.255 河南省新乡市卫辉市 联通
342 115.54.6.0 115.54.22.255 河南省新乡市 联通
343 115.54.23.0 115.54.23.255 河南省新乡市长垣县 联通
344 115.54.24.0 115.54.53.255 河南省新乡市 联通
345 115.54.54.0 115.54.54.255 河南省新乡市长垣县 联通
346 115.54.55.0 115.54.63.255 河南省新乡市 联通
347 115.62.64.0 115.62.81.87 河南省新乡市 联通
348 115.62.81.88 115.62.81.88 河南省新乡市 经典网吧(原阳新华书店南邻3楼)
349 115.62.81.89 115.62.121.255 河南省新乡市 联通
350 115.62.122.0 115.62.122.255 河南省新乡市红旗区 联通
351 115.62.123.0 115.62.127.255 河南省新乡市 联通
352 115.62.192.0 115.62.205.255 河南省新乡市 联通
353 115.62.206.0 115.62.206.255 河南省新乡市长垣县 联通
354 115.62.207.0 115.62.227.255 河南省新乡市 联通
355 115.62.228.0 115.62.228.255 河南省新乡市原阳县 联通
356 115.62.229.0 115.62.255.255 河南省新乡市 联通
357 117.159.39.20 117.159.39.20 河南省新乡市 河南师范大学
358 117.160.64.0 117.160.95.255 河南省新乡市 移动
359 120.212.64.0 120.212.127.255 河南省新乡市 移动
360 122.78.26.0 122.78.28.255 河南省新乡市 中移铁通
361 122.79.64.0 122.79.87.255 河南省新乡市 中移铁通
362 122.206.192.0 122.206.255.255 河南省新乡市 河南师范大学
363 123.5.64.0 123.5.68.29 河南省新乡市 联通
364 123.5.68.30 123.5.68.30 河南省新乡市 E时代网吧
365 123.5.68.31 123.5.80.113 河南省新乡市 联通
366 123.5.80.114 123.5.80.114 河南省新乡市 联盟网络会所
367 123.5.80.115 123.5.91.153 河南省新乡市 联通
368 123.5.91.154 123.5.91.154 河南省新乡市 联盟网络会所
369 123.5.91.155 123.5.127.255 河南省新乡市 联通
370 123.12.48.0 123.12.52.255 河南省新乡市 联通
371 123.13.232.0 123.13.236.255 河南省新乡市 联通
372 123.15.64.0 123.15.70.255 河南省新乡市 联通
373 123.15.71.0 123.15.71.255 河南省新乡市长垣县 联通
374 123.15.72.0 123.15.75.255 河南省新乡市 联通
375 123.15.76.0 123.15.76.255 河南省新乡市长垣县 联通
376 123.15.77.0 123.15.77.255 河南省新乡市 联通
377 123.15.78.0 123.15.78.255 河南省新乡市长垣县 联通
378 123.15.79.0 123.15.111.255 河南省新乡市 联通
379 123.15.112.0 123.15.112.255 河南省新乡市长垣县 联通
380 123.15.113.0 123.15.113.255 河南省新乡市 联通
381 123.15.114.0 123.15.114.255 河南省新乡市长垣县 联通
382 123.15.115.0 123.15.144.255 河南省新乡市 联通
383 123.15.145.0 123.15.145.255 河南省新乡市长垣县 联通
384 123.15.146.0 123.15.222.255 河南省新乡市 联通
385 123.15.223.0 123.15.223.255 河南省新乡市牧野区 联通
386 123.15.224.0 123.15.229.9 河南省新乡市 联通
387 123.15.229.10 123.15.229.10 河南省新乡市辉县市 清雅网吧
388 123.15.229.11 123.15.230.255 河南省新乡市 联通
389 123.15.231.0 123.15.231.255 河南省新乡市辉县市 联通
390 123.15.232.0 123.15.236.255 河南省新乡市 联通
391 123.15.237.0 123.15.237.255 河南省新乡市辉县市 联通
392 123.15.238.0 123.15.255.255 河南省新乡市 联通
393 123.55.64.0 123.55.73.218 河南省新乡市 电信
394 123.55.73.219 123.55.73.219 河南省新乡市 河南师范大学
395 123.55.73.220 123.55.77.255 河南省新乡市 电信
396 123.55.78.0 123.55.78.255 河南省新乡市获嘉县 电信
397 123.55.79.0 123.55.79.29 河南省新乡市 电信
398 123.55.79.30 123.55.79.30 河南省新乡市 平原路10号天籁网苑
399 123.55.79.31 123.55.79.61 河南省新乡市 电信
400 123.55.79.62 123.55.79.62 河南省新乡市 加速度网吧(新飞大道中段118号太平洋大厦二楼)
401 123.55.79.63 123.55.91.255 河南省新乡市 电信
402 123.55.92.0 123.55.92.255 河南省新乡市牧野区 电信
403 123.55.93.0 123.55.95.255 河南省新乡市 电信
404 123.163.64.0 123.163.67.255 河南省新乡市 电信
405 123.163.68.0 123.163.68.255 河南省新乡市长垣县 电信
406 123.163.69.0 123.163.92.255 河南省新乡市 电信
407 123.163.93.0 123.163.93.255 河南省新乡市辉县市 电信
408 123.163.94.0 123.163.94.255 河南省新乡市 电信
409 125.40.168.0 125.40.169.187 河南省新乡市 联通
410 125.40.169.188 125.40.169.188 河南省新乡市 冠杰网络休闲会所
411 125.40.169.189 125.40.173.1 河南省新乡市 联通
412 125.40.173.2 125.40.173.2 河南省新乡市 新乡职业技师学校
413 125.40.173.3 125.40.174.255 河南省新乡市 联通
414 125.40.175.0 125.40.175.255 河南省新乡市卫辉市 联通
415 125.40.176.0 125.40.177.255 河南省新乡市 联通
416 125.40.179.0 125.40.179.255 河南省新乡市 联通
417 125.40.180.0 125.40.180.255 河南省新乡市辉县市 联通
418 125.40.181.0 125.40.181.145 河南省新乡市 联通
419 125.40.181.146 125.40.181.146 河南省新乡市红旗区 喜庆网吧(大学城)
420 125.40.181.147 125.40.191.28 河南省新乡市 联通
421 125.40.191.29 125.40.191.29 河南省新乡市 太山乡太山村西头网吧
422 125.40.191.30 125.40.202.255 河南省新乡市 联通
423 125.42.112.0 125.42.136.255 河南省新乡市 联通
424 125.42.137.0 125.42.137.255 河南省新乡市长垣县 联通
425 125.42.138.0 125.42.138.176 河南省新乡市 联通
426 125.42.138.177 125.42.138.177 河南省新乡市延津县 僧固乡星期网吧
427 125.42.138.178 125.42.147.100 河南省新乡市 联通
428 125.42.147.101 125.42.147.101 河南省新乡市 齐街网吧
429 125.42.147.102 125.42.151.255 河南省新乡市 联通
430 125.42.152.0 125.42.152.255 河南省新乡市延津县 联通
431 125.42.153.0 125.42.158.255 河南省新乡市 联通
432 125.42.159.0 125.42.159.255 河南省新乡市延津县 联通
433 125.42.160.0 125.42.166.255 河南省新乡市 联通
434 125.42.167.0 125.42.167.255 河南省新乡市卫辉市 联通
435 125.42.168.0 125.42.176.81 河南省新乡市 联通
436 125.42.176.82 125.42.176.82 河南省新乡市 颠峰部落网吧
437 125.42.176.83 125.42.176.199 河南省新乡市 联通
438 125.42.176.200 125.42.176.200 河南省新乡市 金苹果网吧
439 125.42.176.201 125.42.176.204 河南省新乡市 联通
440 125.42.176.205 125.42.176.205 河南省新乡市 加速渡网吧
441 125.42.176.206 125.42.176.207 河南省新乡市 联通
442 125.42.176.208 125.42.176.208 河南省新乡市 快乐平方网吧
443 125.42.176.209 125.42.176.209 河南省新乡市 联通
444 125.42.176.210 125.42.176.210 河南省新乡市 良缘网吧
445 125.42.176.211 125.42.176.215 河南省新乡市 联通
446 125.42.176.216 125.42.176.216 河南省新乡市 跨世纪网吧
447 125.42.176.217 125.42.176.218 河南省新乡市 联通
448 125.42.176.219 125.42.176.219 河南省新乡市 跨世纪网吧
449 125.42.176.220 125.42.178.120 河南省新乡市 联通
450 125.42.178.121 125.42.178.121 河南省新乡市 聚龙网吧
451 125.42.178.122 125.42.191.255 河南省新乡市 联通
452 125.42.250.0 125.42.250.37 河南省新乡市 联通
453 125.42.250.38 125.42.250.38 河南省新乡市 小店工业区海滨网吧
454 125.42.250.39 125.42.250.39 河南省新乡市 新飞专用汽车集团
455 125.42.250.40 125.42.250.255 河南省新乡市 联通
456 125.219.0.0 125.219.31.255 河南省新乡市 新乡医学院
457 171.12.120.0 171.12.127.255 河南省新乡市 电信
458 171.14.32.0 171.14.35.255 河南省新乡市 电信
459 171.14.150.0 171.14.151.255 河南省新乡市 电信
460 171.14.196.0 171.14.199.255 河南省新乡市 电信
461 171.14.208.0 171.14.213.255 河南省新乡市 电信
462 171.14.248.0 171.14.253.255 河南省新乡市 电信
463 182.115.0.0 182.115.127.255 河南省新乡市 联通
464 182.123.0.0 182.123.75.255 河南省新乡市 联通
465 182.123.76.0 182.123.76.255 河南省新乡市延津县 联通
466 182.123.77.0 182.123.113.255 河南省新乡市 联通
467 182.123.114.0 182.123.114.255 河南省新乡市辉县市 联通
468 182.123.115.0 182.123.117.255 河南省新乡市 联通
469 182.123.118.0 182.123.118.255 河南省新乡市辉县市 联通
470 182.123.119.0 182.123.120.255 河南省新乡市 联通
471 182.123.121.0 182.123.121.255 河南省新乡市辉县市 联通
472 182.123.122.0 182.123.127.255 河南省新乡市 联通
473 182.125.16.0 182.125.112.255 河南省新乡市 联通
474 182.125.113.0 182.125.113.255 河南省新乡市长垣县 联通
475 182.125.114.0 182.125.150.255 河南省新乡市 联通
476 182.125.151.0 182.125.151.255 河南省新乡市卫辉市 联通
477 182.125.152.0 182.125.168.255 河南省新乡市 联通
478 182.125.169.0 182.125.170.255 河南省新乡市辉县市 联通
479 182.125.171.0 182.125.255.255 河南省新乡市 联通
480 183.169.200.0 183.169.223.255 河南省新乡市 新乡医学院
481 183.204.99.0 183.204.99.255 河南省新乡市 移动
482 183.204.243.0 183.204.243.255 河南省新乡市 移动
483 183.205.128.0 183.205.128.255 河南省新乡市 移动
484 202.102.229.128 202.102.229.255 河南省新乡市 联通
485 202.110.87.0 202.110.89.255 河南省新乡市 联通
486 202.110.101.48 202.110.101.175 河南省新乡市 联通
487 202.110.119.0 202.110.119.31 河南省新乡市 联通
488 202.196.208.0 202.196.223.255 河南省新乡市 新乡医学院
489 210.42.240.0 210.42.241.0 河南省新乡市 河南师范大学
490 210.42.241.1 210.42.241.1 河南省新乡市 河南师范大学DNS
491 210.42.241.2 210.42.255.255 河南省新乡市 河南师范大学
492 210.43.32.0 210.43.39.255 河南省新乡市 河南科技学院
493 210.52.16.228 210.52.16.229 河南省新乡市 联通
494 210.52.16.230 210.52.16.230 河南省新乡市 世纪风网吧
495 210.52.16.231 210.52.16.231 河南省新乡市 联通
496 210.52.18.242 210.52.18.242 河南省新乡市 联众网吧
497 210.52.18.254 210.52.18.254 河南省新乡市 新世纪网吧
498 211.69.0.0 211.69.15.255 河南省新乡市 河南工学院
499 211.84.136.0 211.84.143.255 河南省新乡市 教育城域网
500 211.84.160.0 211.84.175.255 河南省新乡市 新乡学院
501 211.91.196.0 211.91.196.67 河南省新乡市 联通
502 211.91.196.68 211.91.196.68 河南省新乡市 体育中心联通网苑
503 211.91.196.69 211.91.196.69 河南省新乡市 科讯网吧
504 211.91.196.70 211.91.199.244 河南省新乡市 联通
505 211.91.199.245 211.91.199.245 河南省新乡市 金利来购物中心
506 211.91.199.246 211.91.199.255 河南省新乡市 联通
507 211.98.203.0 211.98.203.255 河南省新乡市 中移铁通
508 211.142.118.0 211.142.122.217 河南省新乡市 移动
509 211.142.122.218 211.142.122.218 河南省新乡市 小冀世纪星网吧
510 211.142.122.219 211.142.123.255 河南省新乡市 移动
511 218.28.70.0 218.28.70.79 河南省新乡市 (长垣县)联通
512 218.28.70.80 218.28.70.80 河南省新乡市长垣县 相约网吧
513 218.28.70.81 218.28.70.129 河南省新乡市 (长垣县)联通
514 218.28.70.130 218.28.70.130 河南省新乡市延津县 南街高中路振宇网吧
515 218.28.70.131 218.28.70.134 河南省新乡市 (长垣县)联通
516 218.28.70.135 218.28.70.135 河南省新乡市延津县 慧鑫网吧(建设路市场对过)
517 218.28.70.136 218.28.70.137 河南省新乡市 (长垣县)联通
518 218.28.70.138 218.28.70.138 河南省新乡市 延津东街奇迹网吧(菜市场错对过)
519 218.28.70.139 218.28.70.141 河南省新乡市 (长垣县)联通
520 218.28.70.142 218.28.70.142 河南省新乡市 延津十字路北盛达网吧
521 218.28.70.143 218.28.70.145 河南省新乡市 (长垣县)联通
522 218.28.70.146 218.28.70.146 河南省新乡市延津县 不见不散网吧(剧院西胡同)
523 218.28.70.147 218.28.70.162 河南省新乡市 (长垣县)联通
524 218.28.70.163 218.28.70.163 河南省新乡市长垣县 龙山村网吧
525 218.28.70.164 218.28.70.168 河南省新乡市 (长垣县)联通
526 218.28.70.169 218.28.70.169 河南省新乡市长垣县 梦幻网络家园
527 218.28.70.170 218.28.70.170 河南省新乡市长垣县 众联网吧
528 218.28.70.171 218.28.70.176 河南省新乡市 (长垣县)联通
529 218.28.70.177 218.28.70.177 河南省新乡市长垣县 开心网吧
530 218.28.70.178 218.28.70.178 河南省新乡市长垣县 光辉网吧
531 218.28.70.179 218.28.70.179 河南省新乡市 (长垣县)联通
532 218.28.70.180 218.28.70.180 河南省新乡市长垣县 相约网吧
533 218.28.70.181 218.28.70.181 河南省新乡市 (长垣县)联通
534 218.28.70.182 218.28.70.182 河南省新乡市长垣县 飞达网吧
535 218.28.70.183 218.28.70.187 河南省新乡市 (长垣县)联通
536 218.28.70.188 218.28.70.188 河南省新乡市长垣县 梦鑫源网吧
537 218.28.70.189 218.28.70.189 河南省新乡市 (长垣县)联通
538 218.28.70.190 218.28.70.190 河南省新乡市长垣县 盛世经典网络会所(新车站对面)
539 218.28.70.191 218.28.70.255 河南省新乡市 (长垣县)联通
540 218.28.71.0 218.28.71.33 河南省新乡市 联通
541 218.28.71.34 218.28.71.34 河南省新乡市 飓风网吧
542 218.28.71.35 218.28.71.49 河南省新乡市 联通
543 218.28.71.50 218.28.71.50 河南省新乡市 中州中世纪网吧
544 218.28.71.51 218.28.71.72 河南省新乡市 联通
545 218.28.71.73 218.28.71.73 河南省新乡市封丘县 世纪网苑(温州商业街)
546 218.28.71.74 218.28.71.86 河南省新乡市 联通
547 218.28.71.87 218.28.71.87 河南省新乡市封丘县 天下有雪网吧
548 218.28.71.88 218.28.72.1 河南省新乡市 联通
549 218.28.72.2 218.28.72.2 河南省新乡市 沙龙网吧
550 218.28.72.3 218.28.72.3 河南省新乡市 新干线网吧(解放路80号)
551 218.28.72.4 218.28.72.4 河南省新乡市 联通
552 218.28.72.5 218.28.72.5 河南省新乡市 吸引力网吧
553 218.28.72.6 218.28.72.6 河南省新乡市 奇缘网吧(解放路272号)
554 218.28.72.7 218.28.72.11 河南省新乡市 联通
555 218.28.72.12 218.28.72.12 河南省新乡市 沙龙网吧
556 218.28.72.13 218.28.72.52 河南省新乡市 联通
557 218.28.72.53 218.28.72.53 河南省新乡市 维佳网吧
558 218.28.72.54 218.28.72.255 河南省新乡市 联通
559 218.28.174.0 218.28.174.255 河南省新乡市 联通
560 218.28.189.0 218.28.189.255 河南省新乡市 联通
561 218.29.44.0 218.29.48.0 河南省新乡市 联通
562 218.29.48.1 218.29.48.1 河南省新乡市 获嘉县太山乡太山村西头网吧
563 218.29.48.2 218.29.48.4 河南省新乡市 联通
564 218.29.48.5 218.29.48.5 河南省新乡市获嘉县 劲腾网吧
565 218.29.48.6 218.29.48.17 河南省新乡市 联通
566 218.29.48.18 218.29.48.18 河南省新乡市获嘉县 太山乡太山村西头网吧
567 218.29.48.19 218.29.48.20 河南省新乡市 联通
568 218.29.48.21 218.29.48.21 河南省新乡市获嘉县 无限网吧(建设街中段)
569 218.29.48.22 218.29.48.72 河南省新乡市 联通
570 218.29.48.73 218.29.48.73 河南省新乡市红旗区 小店镇极速网吧
571 218.29.48.74 218.29.48.79 河南省新乡市 联通
572 218.29.48.80 218.29.48.80 河南省新乡市 河南师范大学
573 218.29.48.81 218.29.48.255 河南省新乡市 联通
574 218.29.49.0 218.29.49.255 河南省新乡市 网宿科技联通CDN节点
575 218.29.50.0 218.29.53.255 河南省新乡市 联通
576 218.29.54.0 218.29.54.255 河南省新乡市 联通IDC机房
577 218.29.55.0 218.29.55.255 河南省新乡市封丘县 联通
578 218.29.56.0 218.29.56.255 河南省新乡市 联通
579 218.29.57.0 218.29.57.255 河南省新乡市延津县 联通
580 218.29.58.0 218.29.63.255 河南省新乡市 联通
581 218.29.143.0 218.29.147.255 河南省新乡市 联通
582 218.29.189.34 218.29.189.34 河南省新乡市 面具网络会所(劳动路7号)
583 218.29.190.19 218.29.190.19 河南省新乡市 长垣县商业街龙柱东开心网吧
584 218.29.242.0 218.29.242.143 河南省新乡市 联通
585 218.29.242.144 218.29.242.144 河南省新乡市 不见不散网吧
586 218.29.242.145 218.29.245.255 河南省新乡市 联通
587 218.29.246.0 218.29.246.255 河南省新乡市原阳县 联通
588 218.29.247.0 218.29.248.255 河南省新乡市 联通
589 218.196.216.0 218.196.221.255 河南省新乡市 河南科技学院
590 218.196.222.0 218.196.222.255 河南省新乡市 新乡工业贸易学校
591 218.196.223.0 218.196.223.255 河南省新乡市 河南科技学院
592 218.198.16.0 218.198.31.255 河南省新乡市 新乡学院
593 218.206.218.0 218.206.219.255 河南省新乡市 移动
594 219.150.216.0 219.150.216.9 河南省新乡市 电信
595 219.150.216.10 219.150.216.10 河南省新乡市 依网情深网吧
596 219.150.216.11 219.150.216.17 河南省新乡市 电信
597 219.150.216.18 219.150.216.18 河南省新乡市 众东网吧
598 219.150.216.19 219.150.216.33 河南省新乡市 电信
599 219.150.216.34 219.150.216.34 河南省新乡市 快乐战线网吧
600 219.150.216.35 219.150.216.37 河南省新乡市 电信
601 219.150.216.38 219.150.216.38 河南省新乡市 永春网吧
602 219.150.216.39 219.150.216.73 河南省新乡市 电信
603 219.150.216.74 219.150.216.74 河南省新乡市 梦想在线网吧
604 219.150.216.75 219.150.216.81 河南省新乡市 电信
605 219.150.216.82 219.150.216.83 河南省新乡市 深蓝网吧
606 219.150.216.84 219.150.216.89 河南省新乡市 电信
607 219.150.216.90 219.150.216.90 河南省新乡市 新世纪网吧
608 219.150.216.91 219.150.216.97 河南省新乡市 电信
609 219.150.216.98 219.150.216.98 河南省新乡市 新视野网吧
610 219.150.216.99 219.150.216.101 河南省新乡市 电信
611 219.150.216.102 219.150.216.102 河南省新乡市 天籁网吧
612 219.150.216.103 219.150.216.125 河南省新乡市 电信
613 219.150.216.126 219.150.216.126 河南省新乡市 聚龙网吧
614 219.150.216.127 219.150.216.181 河南省新乡市 电信
615 219.150.216.182 219.150.216.182 河南省新乡市 众东网吧
616 219.150.216.183 219.150.216.189 河南省新乡市 电信
617 219.150.216.190 219.150.216.190 河南省新乡市 珠穆朗玛网吧
618 219.150.216.191 219.150.216.193 河南省新乡市 电信
619 219.150.216.194 219.150.216.194 河南省新乡市 世纪情怀网吧
620 219.150.216.195 219.150.216.197 河南省新乡市 电信
621 219.150.216.198 219.150.216.198 河南省新乡市 劳动路峰峰网吧
622 219.150.216.199 219.150.216.205 河南省新乡市 电信
623 219.150.216.206 219.150.216.206 河南省新乡市 大中原网吧(平原路192号3楼)
624 219.150.216.207 219.150.216.209 河南省新乡市 电信
625 219.150.216.210 219.150.216.210 河南省新乡市 虹雨网吧
626 219.150.216.211 219.150.216.217 河南省新乡市 电信
627 219.150.216.218 219.150.216.218 河南省新乡市 金龙铜业
628 219.150.216.219 219.150.216.233 河南省新乡市 电信
629 219.150.216.234 219.150.216.234 河南省新乡市 人民路恩次网吧
630 219.150.216.235 219.150.216.241 河南省新乡市 电信
631 219.150.216.242 219.150.216.242 河南省新乡市 三维网吧
632 219.150.216.243 219.150.216.249 河南省新乡市 电信
633 219.150.216.250 219.150.216.250 河南省新乡市 鑫诚网吧
634 219.150.216.251 219.150.216.253 河南省新乡市 电信
635 219.150.216.254 219.150.216.254 河南省新乡市 领航者网吧
636 219.150.216.255 219.150.217.5 河南省新乡市 电信
637 219.150.217.6 219.150.217.6 河南省新乡市 金钥匙网吧
638 219.150.217.7 219.150.217.193 河南省新乡市 电信
639 219.150.217.194 219.150.217.194 河南省新乡市 文化宫高速网吧
640 219.150.217.195 219.150.217.233 河南省新乡市 电信
641 219.150.217.234 219.150.217.234 河南省新乡市 获嘉世通网吧
642 219.150.217.235 219.150.220.17 河南省新乡市 电信
643 219.150.220.18 219.150.220.18 河南省新乡市 珍彩网吧
644 219.150.220.19 219.150.220.34 河南省新乡市 电信
645 219.150.220.35 219.150.220.35 河南省新乡市 新浪网吧
646 219.150.220.36 219.150.220.42 河南省新乡市 电信
647 219.150.220.43 219.150.220.43 河南省新乡市 新干线网吧
648 219.150.220.44 219.150.220.44 河南省新乡市 电信
649 219.150.220.45 219.150.220.45 河南省新乡市 快乐点击网络休闲会所
650 219.150.220.46 219.150.220.49 河南省新乡市 电信
651 219.150.220.50 219.150.220.50 河南省新乡市红旗区 八爪鱼网吧(平原路260号2楼)
652 219.150.220.51 219.150.220.53 河南省新乡市 电信
653 219.150.220.54 219.150.220.54 河南省新乡市 金影网吧
654 219.150.220.55 219.150.220.59 河南省新乡市 电信
655 219.150.220.60 219.150.220.60 河南省新乡市 步行街E时代网吧
656 219.150.220.61 219.150.220.84 河南省新乡市 电信
657 219.150.220.85 219.150.220.85 河南省新乡市 东烽网络科技有限公司
658 219.150.220.86 219.150.220.146 河南省新乡市 电信
659 219.150.220.147 219.150.220.147 河南省新乡市 蓝精灵网吧
660 219.150.220.148 219.150.220.148 河南省新乡市 健康路安利公司3楼高速网吧第8分店
661 219.150.220.149 219.150.220.149 河南省新乡市 电信
662 219.150.220.150 219.150.220.150 河南省新乡市 张郎网吧
663 219.150.220.151 219.150.220.151 河南省新乡市 美好时光网吧
664 219.150.220.152 219.150.220.156 河南省新乡市 电信
665 219.150.220.157 219.150.220.157 河南省新乡市 九九星空网络
666 219.150.220.158 219.150.220.220 河南省新乡市 电信
667 219.150.220.221 219.150.220.221 河南省新乡市 良缘网吧
668 219.150.220.222 219.150.220.243 河南省新乡市 电信
669 219.150.220.244 219.150.220.244 河南省新乡市 快乐平方网吧
670 219.150.220.245 219.150.220.245 河南省新乡市 电信
671 219.150.220.246 219.150.220.246 河南省新乡市 华缘网吧
672 219.150.220.247 219.150.220.249 河南省新乡市 电信
673 219.150.220.250 219.150.220.250 河南省新乡市 维佳网吧
674 219.150.220.251 219.150.221.9 河南省新乡市 电信
675 219.150.221.10 219.150.221.10 河南省新乡市 N次接触网吧
676 219.150.221.11 219.150.221.25 河南省新乡市 电信
677 219.150.221.26 219.150.221.26 河南省新乡市 加速渡网吧
678 219.150.221.27 219.150.221.65 河南省新乡市 电信
679 219.150.221.66 219.150.221.66 河南省新乡市 普利酒店
680 219.150.221.67 219.150.221.213 河南省新乡市 电信
681 219.150.221.214 219.150.221.214 河南省新乡市 河南科技学院
682 219.150.221.215 219.150.221.229 河南省新乡市 电信
683 219.150.221.230 219.150.221.230 河南省新乡市 师范大学来无忧网吧
684 219.150.221.231 219.150.221.249 河南省新乡市 电信
685 219.150.221.250 219.150.221.250 河南省新乡市 无限网景
686 219.150.221.251 219.150.221.253 河南省新乡市 电信
687 219.150.221.254 219.150.221.254 河南省新乡市 机电专科对面众航网吧
688 219.150.221.255 219.150.222.28 河南省新乡市 电信
689 219.150.222.29 219.150.222.29 河南省新乡市 河南师范大学
690 219.150.222.30 219.150.222.32 河南省新乡市 电信
691 219.150.222.33 219.150.222.33 河南省新乡市 世纪风网吧
692 219.150.222.34 219.150.222.41 河南省新乡市 电信
693 219.150.222.42 219.150.222.42 河南省新乡市 新干线网吧
694 219.150.222.43 219.150.222.43 河南省新乡市 金影网吧
695 219.150.222.44 219.150.222.44 河南省新乡市 电信
696 219.150.222.45 219.150.222.46 河南省新乡市 三才网吧
697 219.150.222.47 219.150.222.47 河南省新乡市 幸运网吧
698 219.150.222.48 219.150.222.48 河南省新乡市 亨运来网吧
699 219.150.222.49 219.150.222.49 河南省新乡市 幸福网吧
700 219.150.222.50 219.150.222.51 河南省新乡市 电信
701 219.150.222.52 219.150.222.52 河南省新乡市 体育中心新浪网吧/中南世纪风网吧
702 219.150.222.53 219.150.222.53 河南省新乡市 沙龙网吧
703 219.150.222.54 219.150.222.54 河南省新乡市 电信
704 219.150.222.55 219.150.222.55 河南省新乡市 迅雷网吧
705 219.150.222.56 219.150.222.56 河南省新乡市 凯悦酒店
706 219.150.222.57 219.150.222.57 河南省新乡市 电信
707 219.150.222.58 219.150.222.58 河南省新乡市 步行街E世代网吧
708 219.150.222.59 219.150.222.60 河南省新乡市 电信
709 219.150.222.61 219.150.222.61 河南省新乡市 晓宇网吧
710 219.150.222.62 219.150.222.62 河南省新乡市 兴运网吧
711 219.150.222.63 219.150.222.69 河南省新乡市 电信
712 219.150.222.70 219.150.222.70 河南省新乡市 军军网吧
713 219.150.222.71 219.150.222.71 河南省新乡市 电信
714 219.150.222.72 219.150.222.72 河南省新乡市 清水缘网吧
715 219.150.222.73 219.150.222.73 河南省新乡市 河南机电高等专科学校
716 219.150.222.74 219.150.222.80 河南省新乡市 电信
717 219.150.222.81 219.150.222.81 河南省新乡市 平原网吧
718 219.150.222.82 219.150.222.82 河南省新乡市 电信
719 219.150.222.83 219.150.222.83 河南省新乡市 快乐点击网吧
720 219.150.222.84 219.150.222.84 河南省新乡市 锈锈网吧
721 219.150.222.85 219.150.222.85 河南省新乡市 电信
722 219.150.222.86 219.150.222.86 河南省新乡市 雅士网吧
723 219.150.222.87 219.150.222.88 河南省新乡市 电信
724 219.150.222.89 219.150.222.89 河南省新乡市 新浪潮网吧
725 219.150.222.90 219.150.222.90 河南省新乡市 金苹果网吧
726 219.150.222.91 219.150.223.255 河南省新乡市 电信
727 219.154.0.0 219.154.2.255 河南省新乡市 联通
728 219.154.3.0 219.154.3.104 河南省新乡市卫辉市 联通
729 219.154.3.105 219.154.3.105 河南省新乡市 快乐点击网吧
730 219.154.3.106 219.154.4.255 河南省新乡市卫辉市 联通
731 219.154.5.0 219.154.5.42 河南省新乡市 联通
732 219.154.5.44 219.154.6.253 河南省新乡市 联通
733 219.154.6.254 219.154.6.254 河南省新乡市长垣县 相约网吧
734 219.154.6.255 219.154.7.5 河南省新乡市 联通
735 219.154.7.6 219.154.7.6 河南省新乡市长垣县 闷种网吧
736 219.154.7.7 219.154.7.146 河南省新乡市 联通
737 219.154.7.147 219.154.7.147 河南省新乡市长垣县 星空网吧
738 219.154.7.148 219.154.7.247 河南省新乡市 联通
739 219.154.7.248 219.154.7.248 河南省新乡市长垣县 深蓝网吧
740 219.154.7.249 219.154.8.152 河南省新乡市 联通
741 219.154.8.153 219.154.8.153 河南省新乡市 获嘉县城德高电脑
742 219.154.8.154 219.154.8.219 河南省新乡市 联通
743 219.154.8.220 219.154.8.220 河南省新乡市 获嘉县200米大街华艺台球厅
744 219.154.8.221 219.154.8.221 河南省新乡市 联通
745 219.154.8.222 219.154.8.222 河南省新乡市 获嘉县世通网吧
746 219.154.8.223 219.154.9.97 河南省新乡市 联通
747 219.154.9.98 219.154.9.98 河南省新乡市 获嘉县城西德高电脑公司
748 219.154.9.99 219.154.9.255 河南省新乡市 联通
749 219.154.10.0 219.154.10.255 河南省新乡市原阳县 联通
750 219.154.11.0 219.154.13.1 河南省新乡市 联通
751 219.154.13.2 219.154.13.2 河南省新乡市 新乡学院
752 219.154.13.3 219.154.14.48 河南省新乡市 联通
753 219.154.14.49 219.154.14.49 河南省新乡市 一网情深网吧解放路383号文化站三楼
754 219.154.14.50 219.154.16.229 河南省新乡市 联通
755 219.154.16.230 219.154.16.230 河南省新乡市 宇宙网吧
756 219.154.16.231 219.154.16.231 河南省新乡市 张郎网吧
757 219.154.16.232 219.154.16.239 河南省新乡市 联通
758 219.154.16.240 219.154.16.240 河南省新乡市 墨斋网吧
759 219.154.16.241 219.154.18.131 河南省新乡市 联通
760 219.154.18.132 219.154.18.132 河南省新乡市原阳县 伊情网吧
761 219.154.18.133 219.154.18.144 河南省新乡市 联通
762 219.154.18.145 219.154.18.145 河南省新乡市原阳县 海龙网吧
763 219.154.18.146 219.154.18.253 河南省新乡市原阳县
764 219.154.18.254 219.154.18.254 河南省新乡市原阳县 原武镇东明网吧
765 219.154.18.255 219.154.19.26 河南省新乡市原阳县
766 219.154.19.27 219.154.19.27 河南省新乡市原阳县 风雨桥网吧
767 219.154.19.28 219.154.19.45 河南省新乡市原阳县
768 219.154.19.46 219.154.19.46 河南省新乡市原阳县 商贸网吧
769 219.154.19.47 219.154.19.112 河南省新乡市原阳县
770 219.154.19.113 219.154.19.113 河南省新乡市原阳县 电机场网吧
771 219.154.19.114 219.154.19.119 河南省新乡市原阳县
772 219.154.19.120 219.154.19.120 河南省新乡市原阳县 阿里吧吧网吧
773 219.154.19.121 219.154.19.202 河南省新乡市原阳县
774 219.154.19.203 219.154.19.203 河南省新乡市原阳县 游民部落网吧
775 219.154.19.204 219.154.19.229 河南省新乡市原阳县
776 219.154.19.230 219.154.19.230 河南省新乡市原阳县 智力网吧
777 219.154.19.231 219.154.19.231 河南省新乡市原阳县 天天网吧
778 219.154.19.232 219.154.19.233 河南省新乡市原阳县
779 219.154.19.234 219.154.19.234 河南省新乡市原阳县 海龙网吧
780 219.154.19.235 219.154.19.255 河南省新乡市原阳县
781 219.154.20.0 219.154.20.140 河南省新乡市 联通
782 219.154.20.141 219.154.20.141 河南省新乡市卫辉市 京楼市场后门南20米处四季网吧
783 219.154.20.142 219.154.21.9 河南省新乡市 联通
784 219.154.21.10 219.154.21.10 河南省新乡市卫辉市 微翔网吧
785 219.154.21.11 219.154.21.13 河南省新乡市 联通
786 219.154.21.14 219.154.21.14 河南省新乡市卫辉市 创新网吧
787 219.154.21.15 219.154.21.15 河南省新乡市 联通
788 219.154.21.16 219.154.21.16 河南省新乡市卫辉市 方圆网吧
789 219.154.21.17 219.154.21.79 河南省新乡市 联通
790 219.154.21.80 219.154.21.80 河南省新乡市卫辉市 蓝龙网吧(老汽车站院内)
791 219.154.21.81 219.154.21.99 河南省新乡市 联通
792 219.154.21.100 219.154.21.100 河南省新乡市卫辉市 仿古街暴雪网吧
793 219.154.21.101 219.154.21.154 河南省新乡市 联通
794 219.154.21.155 219.154.21.155 河南省新乡市卫辉市 京楼市场后门南20米处四季网吧
795 219.154.21.156 219.154.21.187 河南省新乡市 联通
796 219.154.21.188 219.154.21.188 河南省新乡市卫辉市 蓝龙网吧
797 219.154.21.189 219.154.21.219 河南省新乡市 联通
798 219.154.21.220 219.154.21.220 河南省新乡市卫辉市 QQ吧
799 219.154.21.221 219.154.21.222 河南省新乡市 联通
800 219.154.21.223 219.154.21.223 河南省新乡市卫辉市 E维空间网吧
801 219.154.21.224 219.154.21.244 河南省新乡市 联通
802 219.154.21.245 219.154.21.245 河南省新乡市卫辉市 仿古街E网情深网吧
803 219.154.21.246 219.154.22.189 河南省新乡市 联通
804 219.154.22.190 219.154.22.190 河南省新乡市 喜庆网吧
805 219.154.22.191 219.154.22.200 河南省新乡市 联通
806 219.154.22.201 219.154.22.201 河南省新乡市 恒达网吧
807 219.154.22.202 219.154.22.205 河南省新乡市 联通
808 219.154.22.206 219.154.22.206 河南省新乡市 新视野网吧
809 219.154.22.207 219.154.22.215 河南省新乡市 联通
810 219.154.22.216 219.154.22.216 河南省新乡市 电信一分店网吧
811 219.154.22.217 219.154.22.217 河南省新乡市 坤运网吧
812 219.154.22.218 219.154.22.235 河南省新乡市 联通
813 219.154.22.236 219.154.22.236 河南省新乡市 河南科技学院北欢乐时空网吧
814 219.154.22.237 219.154.22.238 河南省新乡市 联通
815 219.154.22.239 219.154.22.239 河南省新乡市红旗区 聚龙网吧(河南科技学院北)
816 219.154.22.240 219.154.22.241 河南省新乡市 地球村网吧
817 219.154.22.242 219.154.22.244 河南省新乡市 联通
818 219.154.22.245 219.154.22.245 河南省新乡市 恒达网吧
819 219.154.22.246 219.154.22.246 河南省新乡市 地球村网吧
820 219.154.22.247 219.154.22.249 河南省新乡市 联通
821 219.154.22.250 219.154.22.250 河南省新乡市 N次网吧(河南科技学院北)
822 219.154.22.251 219.154.25.250 河南省新乡市 联通
823 219.154.25.251 219.154.25.251 河南省新乡市卫辉市 e唯网吧
824 219.154.25.252 219.154.25.255 河南省新乡市卫辉市 联通
825 219.154.26.0 219.154.26.255 河南省新乡市 联通
826 219.154.27.0 219.154.27.255 河南省新乡市 /卫辉市联通
827 219.154.28.0 219.154.29.22 河南省新乡市 (延津县/封丘县)联通
828 219.154.29.23 219.154.29.23 河南省新乡市 世纪情网吧中同街水上大世界
829 219.154.29.24 219.154.29.250 河南省新乡市 (延津县/封丘县)联通
830 219.154.29.251 219.154.29.251 河南省新乡市红旗区 小店网吧
831 219.154.29.252 219.154.32.46 河南省新乡市 (延津县/封丘县)联通
832 219.154.32.47 219.154.32.47 河南省新乡市封丘县 双龙网吧
833 219.154.32.48 219.154.32.255 河南省新乡市 (延津县/封丘县)联通
834 219.154.33.0 219.154.33.255 河南省新乡市 (封丘县)联通
835 219.154.34.0 219.154.34.115 河南省新乡市 联通
836 219.154.34.116 219.154.34.116 河南省新乡市长垣县 现代网吧
837 219.154.34.117 219.154.35.224 河南省新乡市 联通
838 219.154.35.225 219.154.35.225 河南省新乡市长垣县 骑士网吧
839 219.154.35.226 219.154.35.227 河南省新乡市 联通
840 219.154.35.228 219.154.35.228 河南省新乡市长垣县 九度空间网吧
841 219.154.35.229 219.154.35.229 河南省新乡市长垣县 金源网吧
842 219.154.35.230 219.154.35.230 河南省新乡市长垣县 新乐园网吧
843 219.154.35.231 219.154.35.231 河南省新乡市 联通
844 219.154.35.232 219.154.35.232 河南省新乡市长垣县 新乐园网吧
845 219.154.35.233 219.154.35.233 河南省新乡市长垣县 QQ网吧
846 219.154.35.234 219.154.35.235 河南省新乡市 联通
847 219.154.35.236 219.154.35.236 河南省新乡市长垣县 东方网吧
848 219.154.35.237 219.154.35.237 河南省新乡市 联通
849 219.154.35.238 219.154.35.238 河南省新乡市长垣县 文明网吧
850 219.154.35.239 219.154.35.239 河南省新乡市长垣县 东街飞达网吧
851 219.154.35.240 219.154.35.240 河南省新乡市长垣县 时代网吧
852 219.154.35.241 219.154.35.241 河南省新乡市长垣县 正大网吧
853 219.154.35.242 219.154.35.242 河南省新乡市长垣县 龙山村网吧
854 219.154.35.243 219.154.35.243 河南省新乡市长垣县 金山网吧
855 219.154.35.244 219.154.35.244 河南省新乡市长垣县 飞天网吧
856 219.154.35.245 219.154.35.245 河南省新乡市长垣县 香一网吧
857 219.154.35.246 219.154.35.246 河南省新乡市 众联网吧
858 219.154.35.247 219.154.35.247 河南省新乡市长垣县 神州网吧
859 219.154.35.248 219.154.35.248 河南省新乡市长垣县 开心网吧
860 219.154.35.249 219.154.35.249 河南省新乡市长垣县 幻森网吧
861 219.154.35.250 219.154.35.250 河南省新乡市长垣县 太空网吧
862 219.154.35.251 219.154.35.255 河南省新乡市 联通
863 219.154.36.0 219.154.36.53 河南省新乡市延津县 联通
864 219.154.36.54 219.154.36.54 河南省新乡市延津县 小店镇小朋网吧
865 219.154.36.55 219.154.36.108 河南省新乡市延津县 联通
866 219.154.36.109 219.154.36.109 河南省新乡市延津县 小店镇冯文海网吧
867 219.154.36.110 219.154.36.162 河南省新乡市延津县 联通
868 219.154.36.163 219.154.36.163 河南省新乡市延津县 小店镇郭茂良网吧
869 219.154.36.164 219.154.36.190 河南省新乡市延津县 联通
870 219.154.36.191 219.154.36.191 河南省新乡市延津县 小店网吧
871 219.154.36.192 219.154.36.226 河南省新乡市延津县 联通
872 219.154.36.227 219.154.36.227 河南省新乡市延津县 小店镇冯文海网吧
873 219.154.36.228 219.154.36.230 河南省新乡市延津县 联通
874 219.154.36.231 219.154.36.231 河南省新乡市 科海电脑公司
875 219.154.36.232 219.154.36.245 河南省新乡市延津县 联通
876 219.154.36.246 219.154.36.246 河南省新乡市延津县 晨星网吧
877 219.154.36.247 219.154.36.247 河南省新乡市延津县 联通
878 219.154.36.248 219.154.36.248 河南省新乡市延津县 小店镇王太武网吧
879 219.154.36.249 219.154.36.255 河南省新乡市延津县 联通
880 219.154.55.0 219.154.55.231 河南省新乡市 联通
881 219.154.55.232 219.154.55.232 河南省新乡市 聚友网吧
882 219.154.55.233 219.154.55.233 河南省新乡市 快乐点击\县百货E时代网吧
883 219.154.55.234 219.154.55.235 河南省新乡市 联通
884 219.154.55.236 219.154.55.236 河南省新乡市 北平网吧
885 219.154.55.237 219.154.55.237 河南省新乡市 珍彩网吧
886 219.154.55.238 219.154.55.238 河南省新乡市 联通
887 219.154.55.239 219.154.55.239 河南省新乡市 晓宇网吧
888 219.154.55.240 219.154.55.240 河南省新乡市 深蓝网吧(向阳路67号)
889 219.154.55.241 219.154.55.250 河南省新乡市 联通
890 219.154.55.251 219.154.55.251 河南省新乡市 九九星空网络
891 219.154.55.252 219.154.62.131 河南省新乡市 联通
892 219.154.62.132 219.154.62.132 河南省新乡市 凯悦酒店
893 219.154.62.133 219.154.62.184 河南省新乡市 联通
894 219.154.62.185 219.154.62.185 河南省新乡市 E世代网吧奔四店平原路糖烟酒公司三楼
895 219.154.62.186 219.154.62.234 河南省新乡市 联通
896 219.154.62.235 219.154.62.235 河南省新乡市 心海网吧
897 219.154.62.236 219.154.63.248 河南省新乡市 联通
898 219.154.63.249 219.154.63.249 河南省新乡市 卫丽网吧
899 219.154.63.250 219.154.66.231 河南省新乡市 联通
900 219.154.66.232 219.154.66.232 河南省新乡市 叮当网吧
901 219.154.66.233 219.154.66.233 河南省新乡市 华信网吧(机电专科对面)
902 219.154.66.234 219.154.66.234 河南省新乡市 联通
903 219.154.66.235 219.154.66.235 河南省新乡市 开心网吧
904 219.154.66.236 219.154.66.236 河南省新乡市 飓风网吧
905 219.154.66.237 219.154.66.237 河南省新乡市 网络时代网吧
906 219.154.66.238 219.154.66.238 河南省新乡市 真爱网吧
907 219.154.66.239 219.154.66.240 河南省新乡市 联通
908 219.154.66.241 219.154.66.241 河南省新乡市 世纪情网吧
909 219.154.66.242 219.154.66.247 河南省新乡市 联通
910 219.154.66.248 219.154.66.248 河南省新乡市 卫丽网吧
911 219.154.66.249 219.154.67.250 河南省新乡市 联通
912 219.154.67.251 219.154.67.251 河南省新乡市 招标投标办公室
913 219.154.67.252 219.154.69.152 河南省新乡市 联通
914 219.154.69.153 219.154.69.153 河南省新乡市 互联新景网吧
915 219.154.69.154 219.154.69.239 河南省新乡市 联通
916 219.154.69.240 219.154.69.240 河南省新乡市 永春网吧
917 219.154.69.241 219.154.69.252 河南省新乡市 联通
918 219.154.69.253 219.154.69.253 河南省新乡市 畅想网络会所
919 219.154.69.254 219.154.72.250 河南省新乡市 联通
920 219.154.72.251 219.154.72.251 河南省新乡市 颠峰网吧
921 219.154.72.252 219.154.75.4 河南省新乡市 联通
922 219.154.75.5 219.154.75.5 河南省新乡市 延津僧固乡僧固网吧
923 219.154.75.6 219.154.79.255 河南省新乡市 联通
924 219.154.80.0 219.154.81.247 河南省新乡市辉县市 联通
925 219.154.81.248 219.154.81.248 河南省新乡市辉县市 科威网吧
926 219.154.81.249 219.154.86.255 河南省新乡市辉县市 联通
927 219.154.87.0 219.154.90.41 河南省新乡市 联通
928 219.154.90.42 219.154.90.42 河南省新乡市 春蕾网吧
929 219.154.90.43 219.154.90.255 河南省新乡市 联通
930 219.154.91.0 219.154.91.255 河南省新乡市辉县市 联通
931 219.154.92.0 219.154.92.248 河南省新乡市长垣县
932 219.154.92.249 219.154.92.249 河南省新乡市 相约网吧
933 219.154.92.250 219.154.92.250 河南省新乡市长垣县
934 219.154.92.251 219.154.92.251 河南省新乡市长垣县 魏庄镇世纪梦网吧
935 219.154.92.252 219.154.92.252 河南省新乡市长垣县
936 219.154.92.253 219.154.92.253 河南省新乡市长垣县 魏庄镇启明星网吧
937 219.154.92.254 219.154.92.255 河南省新乡市长垣县
938 219.154.93.0 219.154.93.243 河南省新乡市 联通
939 219.154.93.244 219.154.93.244 河南省新乡市长垣县 星空网星网吧
940 219.154.93.245 219.154.93.249 河南省新乡市 联通
941 219.154.93.250 219.154.93.250 河南省新乡市长垣县 太空网吧
942 219.154.93.251 219.154.93.251 河南省新乡市 联通
943 219.154.93.252 219.154.93.252 河南省新乡市长垣县 金山网吧
944 219.154.93.253 219.154.93.253 河南省新乡市长垣县 天天见网吧
945 219.154.93.254 219.154.94.1 河南省新乡市 联通
946 219.154.94.2 219.154.94.2 河南省新乡市 锈锈网吧
947 219.154.94.3 219.154.94.3 河南省新乡市 非凡网吧
948 219.154.94.4 219.154.94.4 河南省新乡市 河南省高远公路养护技术有限公司
949 219.154.94.5 219.154.94.5 河南省新乡市 星际网吧
950 219.154.94.6 219.154.94.6 河南省新乡市 联通
951 219.154.94.7 219.154.94.7 河南省新乡市 天龙网吧
952 219.154.94.8 219.154.94.8 河南省新乡市 联通
953 219.154.94.9 219.154.94.9 河南省新乡市 开发区世纪号网吧
954 219.154.94.10 219.154.94.10 河南省新乡市 真情相约网吧
955 219.154.94.11 219.154.94.16 河南省新乡市 联通
956 219.154.94.17 219.154.94.17 河南省新乡市 亨运来网吧
957 219.154.94.18 219.154.94.18 河南省新乡市 新天地网吧
958 219.154.94.19 219.154.94.19 河南省新乡市 联通
959 219.154.94.20 219.154.94.20 河南省新乡市 三才网吧
960 219.154.94.21 219.154.94.21 河南省新乡市 春蕾网吧
961 219.154.94.22 219.154.94.22 河南省新乡市 军军网吧
962 219.154.94.23 219.154.94.23 河南省新乡市 珍彩空间网吧
963 219.154.94.24 219.154.94.24 河南省新乡市 幸福网吧
964 219.154.94.25 219.154.94.25 河南省新乡市 情缘网吧
965 219.154.94.26 219.154.94.26 河南省新乡市 飞越网吧(中同大街215号)
966 219.154.94.27 219.154.94.27 河南省新乡市 联通
967 219.154.94.28 219.154.94.28 河南省新乡市 电信二分店网吧
968 219.154.94.29 219.154.94.32 河南省新乡市 联通
969 219.154.94.33 219.154.94.33 河南省新乡市 建设路760厂飞扬网吧
970 219.154.94.34 219.154.94.34 河南省新乡市 互联时代网吧(机电专科学校对面)
971 219.154.94.35 219.154.94.35 河南省新乡市 三维网吧
972 219.154.94.36 219.154.94.36 河南省新乡市 奇士网吧
973 219.154.94.37 219.154.94.38 河南省新乡市 联通
974 219.154.94.39 219.154.94.39 河南省新乡市 梦缘网吧
975 219.154.94.40 219.154.94.40 河南省新乡市 看世界网吧
976 219.154.94.41 219.154.94.41 河南省新乡市 学院路冠杰网吧旗舰店
977 219.154.94.42 219.154.94.42 河南省新乡市 彩虹网吧
978 219.154.94.43 219.154.94.43 河南省新乡市 联通
979 219.154.94.44 219.154.94.44 河南省新乡市 机电专科维佳网吧
980 219.154.94.45 219.154.94.45 河南省新乡市 八方网吧
981 219.154.94.46 219.154.94.49 河南省新乡市 联通
982 219.154.94.50 219.154.94.51 河南省新乡市 平原同力水泥有限公司
983 219.154.94.52 219.154.94.54 河南省新乡市 联通
984 219.154.94.55 219.154.94.55 河南省新乡市 锦园网吧
985 219.154.94.56 219.154.94.56 河南省新乡市 联通
986 219.154.94.57 219.154.94.57 河南省新乡市 双星网吧
987 219.154.94.58 219.154.94.58 河南省新乡市 联通
988 219.154.94.59 219.154.94.59 河南省新乡市 新新网吧
989 219.154.94.60 219.154.94.60 河南省新乡市 北站寻梦网吧
990 219.154.94.61 219.154.94.61 河南省新乡市 一点红网吧
991 219.154.94.62 219.154.94.66 河南省新乡市 联通
992 219.154.94.67 219.154.94.67 河南省新乡市 创世网络
993 219.154.94.68 219.154.94.80 河南省新乡市 联通
994 219.154.94.81 219.154.94.81 河南省新乡市 未来网吧
995 219.154.94.82 219.154.94.97 河南省新乡市 联通
996 219.154.94.98 219.154.94.98 河南省新乡市 风雨桥网吧
997 219.154.94.99 219.154.94.99 河南省新乡市 联通
998 219.154.94.100 219.154.94.100 河南省新乡市 世纪情怀网吧
999 219.154.94.101 219.154.94.103 河南省新乡市 联通
1000 219.154.94.104 219.154.94.104 河南省新乡市 创世网吧