ip地址查询

新乡市IP地址列表

新乡市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.195.0.0 1.195.30.255 河南省新乡市 电信
2 1.195.31.0 1.195.31.255 河南省新乡市原阳县 电信
3 1.195.32.0 1.195.50.255 河南省新乡市 电信
4 1.195.51.0 1.195.51.255 河南省新乡市长垣县 电信
5 1.195.52.0 1.195.63.255 河南省新乡市 电信
6 1.196.48.0 1.196.63.255 河南省新乡市 电信
7 1.199.24.0 1.199.24.255 河南省新乡市 电信
8 1.199.64.0 1.199.98.255 河南省新乡市 电信
9 1.199.99.0 1.199.99.255 河南省新乡市原阳县 电信
10 1.199.100.0 1.199.126.255 河南省新乡市 电信
11 1.199.127.0 1.199.127.255 河南省新乡市延津县 电信
12 27.50.128.0 27.50.255.255 河南省新乡市 新飞金信BGP机房
13 39.165.64.0 39.165.127.255 河南省新乡市 移动
14 42.226.0.0 42.226.0.255 河南省新乡市辉县市 联通
15 42.226.1.0 42.226.2.255 河南省新乡市 联通
16 42.226.3.0 42.226.3.255 河南省新乡市辉县市 联通
17 42.226.4.0 42.226.6.255 河南省新乡市 联通
18 42.226.7.0 42.226.9.255 河南省新乡市辉县市 联通
19 42.226.10.0 42.226.37.255 河南省新乡市 联通
20 42.226.38.0 42.226.38.255 河南省新乡市长垣县 联通
21 42.226.39.0 42.226.78.255 河南省新乡市 联通
22 42.226.79.0 42.226.79.255 河南省新乡市长垣县 联通
23 42.226.80.0 42.226.112.255 河南省新乡市 联通
24 42.226.113.0 42.226.113.255 河南省新乡市延津县 联通
25 42.226.114.0 42.226.117.255 河南省新乡市 联通
26 42.226.118.0 42.226.118.255 河南省新乡市延津县 联通
27 42.226.119.0 42.226.127.255 河南省新乡市 联通
28 42.229.0.0 42.229.24.255 河南省新乡市 联通
29 42.229.25.0 42.229.25.255 河南省新乡市延津县 联通
30 42.229.26.0 42.229.40.255 河南省新乡市 联通
31 42.229.41.0 42.229.41.255 河南省新乡市延津县 联通
32 42.229.42.0 42.229.67.255 河南省新乡市 联通
33 42.229.68.0 42.229.68.255 河南省新乡市辉县市 联通
34 42.229.69.0 42.229.73.255 河南省新乡市 联通
35 42.229.74.0 42.229.74.255 河南省新乡市辉县市 联通
36 42.229.75.0 42.229.75.255 河南省新乡市 联通
37 42.229.76.0 42.229.77.255 河南省新乡市辉县市 联通
38 42.229.78.0 42.229.81.255 河南省新乡市 联通
39 42.229.82.0 42.229.82.255 河南省新乡市获嘉县 联通
40 42.229.83.0 42.229.86.255 河南省新乡市 联通
41 42.229.87.0 42.229.87.255 河南省新乡市获嘉县 联通
42 42.229.88.0 42.229.88.255 河南省新乡市原阳县 联通
43 42.229.89.0 42.229.90.255 河南省新乡市 联通
44 42.229.91.0 42.229.91.255 河南省新乡市原阳县 联通
45 42.229.92.0 42.229.127.255 河南省新乡市 联通
46 42.233.0.0 42.233.0.255 河南省新乡市延津县 联通
47 42.233.1.0 42.233.24.255 河南省新乡市 联通
48 42.233.25.0 42.233.25.255 河南省新乡市长垣县 联通
49 42.233.26.0 42.233.27.255 河南省新乡市 联通
50 42.233.28.0 42.233.28.255 河南省新乡市长垣县 联通
51 42.233.29.0 42.233.31.255 河南省新乡市 联通
52 42.247.2.0 42.247.2.31 河南省新乡市 新乡职业技术学院教育网
53 59.69.160.0 59.69.191.255 河南省新乡市 河南科技学院
54 59.70.8.0 59.70.11.255 河南省新乡市 新乡医学院三全学院
55 59.70.64.0 59.70.95.255 河南省新乡市 河南师范大学
56 61.54.96.0 61.54.100.129 河南省新乡市 联通
57 61.54.100.130 61.54.100.130 河南省新乡市 飞兴网吧
58 61.54.100.131 61.54.101.17 河南省新乡市 联通
59 61.54.101.18 61.54.101.18 河南省新乡市 张郎网吧
60 61.54.101.19 61.54.101.49 河南省新乡市 联通
61 61.54.101.50 61.54.101.50 河南省新乡市 大中原网吧
62 61.54.101.51 61.54.106.187 河南省新乡市 联通
63 61.54.106.188 61.54.106.188 河南省新乡市 时代在线网吧
64 61.54.106.189 61.54.107.186 河南省新乡市 联通
65 61.54.107.187 61.54.107.187 河南省新乡市 体育实验学校
66 61.54.107.188 61.54.110.34 河南省新乡市 联通
67 61.54.110.35 61.54.110.35 河南省新乡市 云妹网吧
68 61.54.110.36 61.54.110.232 河南省新乡市 联通
69 61.54.110.233 61.54.110.233 河南省新乡市 效区王村乡高湾网吧
70 61.54.110.234 61.54.114.255 河南省新乡市 联通
71 61.54.115.0 61.54.115.255 河南省新乡市 北站区
72 61.54.116.0 61.54.116.84 河南省新乡市 联通
73 61.54.116.85 61.54.116.85 河南省新乡市 天元网吧
74 61.54.116.86 61.54.116.91 河南省新乡市 联通
75 61.54.116.92 61.54.116.92 河南省新乡市 掌中世界网吧
76 61.54.116.93 61.54.116.102 河南省新乡市 联通
77 61.54.116.103 61.54.116.103 河南省新乡市 亢村镇恒辉网吧
78 61.54.116.104 61.54.117.252 河南省新乡市 联通
79 61.54.117.253 61.54.117.253 河南省新乡市 长垣县香一网吧
80 61.54.117.254 61.54.118.2 河南省新乡市 联通
81 61.54.118.3 61.54.118.3 河南省新乡市 稻香居商务酒店
82 61.54.118.4 61.54.119.45 河南省新乡市 联通
83 61.54.119.46 61.54.119.46 河南省新乡市 明珠花园
84 61.54.119.47 61.54.119.92 河南省新乡市 联通
85 61.54.119.93 61.54.119.93 河南省新乡市 新乡宾馆北楼(金诺商厦客房)
86 61.54.119.94 61.54.120.128 河南省新乡市 联通
87 61.54.120.129 61.54.120.192 河南省新乡市 联通机房
88 61.54.120.193 61.54.123.98 河南省新乡市 联通
89 61.54.123.99 61.54.123.99 河南省新乡市 金钥匙网吧
90 61.54.123.100 61.54.123.101 河南省新乡市 联通
91 61.54.123.102 61.54.123.102 河南省新乡市 新世纪网吧(健康路80号)
92 61.54.123.103 61.54.123.103 河南省新乡市 鑫隆网吧
93 61.54.123.104 61.54.123.104 河南省新乡市 金影网吧(平原路30号)
94 61.54.123.105 61.54.123.105 河南省新乡市 联通
95 61.54.123.106 61.54.123.106 河南省新乡市 天籁网苑
96 61.54.123.107 61.54.123.123 河南省新乡市 联通
97 61.54.123.124 61.54.123.124 河南省新乡市 电子竞技发展中心(文化宫)
98 61.54.123.125 61.54.123.210 河南省新乡市 联通
99 61.54.123.211 61.54.123.211 河南省新乡市长垣县 商业街龙柱东开心网吧
100 61.54.123.212 61.54.123.213 河南省新乡市 联通
101 61.54.123.214 61.54.123.214 河南省新乡市长垣县 武邱新世纪网吧(金贝山东头路北)
102 61.54.123.215 61.54.123.215 河南省新乡市长垣县 现代网友俱乐部
103 61.54.123.216 61.54.123.216 河南省新乡市长垣县 赵堤网吧
104 61.54.123.217 61.54.123.217 河南省新乡市长垣县 南墩网吧
105 61.54.123.218 61.54.123.220 河南省新乡市 联通
106 61.54.123.221 61.54.123.221 河南省新乡市长垣县 联通IDC机房
107 61.54.123.222 61.54.123.225 河南省新乡市 联通
108 61.54.123.226 61.54.123.226 河南省新乡市 雅士网吧
109 61.54.123.227 61.54.123.229 河南省新乡市 联通
110 61.54.123.230 61.54.123.230 河南省新乡市 避风塘网吧
111 61.54.123.231 61.54.126.248 河南省新乡市 联通
112 61.54.126.249 61.54.126.249 河南省新乡市 看世界网吧
113 61.54.126.250 61.54.127.255 河南省新乡市 联通
114 61.136.100.0 61.136.105.13 河南省新乡市 联通
115 61.136.105.14 61.136.105.14 河南省新乡市 河南科技学院体育校验室
116 61.136.105.15 61.136.107.130 河南省新乡市 联通
117 61.136.107.131 61.136.107.142 河南省新乡市 优酷土豆股份有限公司联通CDN节点
118 61.136.107.143 61.136.107.255 河南省新乡市 联通
119 61.136.109.0 61.136.110.17 河南省新乡市 联通
120 61.136.110.18 61.136.110.18 河南省新乡市 看世界网吧
121 61.136.110.19 61.136.110.19 河南省新乡市 中南世纪风网吧
122 61.136.110.20 61.136.110.20 河南省新乡市 E世代网吧(步行街北口G座2楼)
123 61.136.110.21 61.136.110.21 河南省新乡市 联通
124 61.136.110.22 61.136.110.22 河南省新乡市 联众网吧
125 61.136.110.23 61.136.110.23 河南省新乡市 步行街E世代网吧(步行街北口G座2楼)
126 61.136.110.24 61.136.110.24 河南省新乡市 清水缘网吧
127 61.136.110.25 61.136.110.25 河南省新乡市 梦想成真网吧(新建社区一层)
128 61.136.110.26 61.136.110.26 河南省新乡市 平宇网络休闲会所
129 61.136.110.27 61.136.110.27 河南省新乡市 大中原网吧
130 61.136.110.28 61.136.110.28 河南省新乡市 梦想成真网吧
131 61.136.110.29 61.136.110.29 河南省新乡市 四海网吧
132 61.136.110.30 61.136.110.33 河南省新乡市 联通
133 61.136.110.34 61.136.110.34 河南省新乡市 日盛网吧(北干道与学院路交叉口)
134 61.136.110.35 61.136.110.35 河南省新乡市 华缘网吧
135 61.136.110.36 61.136.110.37 河南省新乡市 联通
136 61.136.110.38 61.136.110.38 河南省新乡市 好运来网吧
137 61.136.110.39 61.136.110.39 河南省新乡市 联通
138 61.136.110.40 61.136.110.40 河南省新乡市 新感觉网吧
139 61.136.110.41 61.136.110.57 河南省新乡市 联通
140 61.136.110.58 61.136.110.58 河南省新乡市 三才网吧
141 61.136.110.59 61.136.110.255 河南省新乡市 联通
142 61.136.115.0 61.136.116.65 河南省新乡市 联通
143 61.136.116.66 61.136.116.66 河南省新乡市 珠穆朗玛网吧
144 61.136.116.67 61.136.116.67 河南省新乡市 虹雨网吧
145 61.136.116.68 61.136.116.68 河南省新乡市 劳动路峰峰网吧
146 61.136.116.69 61.136.116.69 河南省新乡市 联通
147 61.136.116.70 61.136.116.70 河南省新乡市 新网景网吧
148 61.136.116.71 61.136.116.72 河南省新乡市 体育中心新浪网吧
149 61.136.116.73 61.136.116.73 河南省新乡市 八爪鱼网吧(平原路260号)
150 61.136.116.74 61.136.116.114 河南省新乡市 联通
151 61.136.116.115 61.136.116.115 河南省新乡市 金汇网吧
152 61.136.116.116 61.136.116.116 河南省新乡市 鹏辉网吧
153 61.136.116.117 61.136.116.117 河南省新乡市 联通
154 61.136.116.118 61.136.116.118 河南省新乡市 腾讯网吧
155 61.136.116.119 61.136.116.119 河南省新乡市 联通
156 61.136.116.120 61.136.116.120 河南省新乡市 大地网吧
157 61.136.116.121 61.136.116.122 河南省新乡市 联通
158 61.136.116.123 61.136.116.123 河南省新乡市 北斗星网吧
159 61.136.116.124 61.136.116.125 河南省新乡市 联通
160 61.136.116.126 61.136.116.126 河南省新乡市 快乐战线网吧
161 61.136.116.127 61.136.117.255 河南省新乡市 联通
162 61.136.119.118 61.136.119.118 河南省新乡市 腾讯网吧
163 61.136.216.25 61.136.216.25 河南省新乡市 梦想成真网吧
164 61.163.45.0 61.163.50.17 河南省新乡市 联通
165 61.163.50.19 61.163.53.28 河南省新乡市 联通
166 61.163.53.29 61.163.53.29 河南省新乡市延津县 开元网吧
167 61.163.53.30 61.163.54.87 河南省新乡市 联通
168 61.163.54.88 61.163.54.89 河南省新乡市 合力电脑网络有限公司
169 61.163.54.90 61.163.55.255 河南省新乡市 联通
170 61.163.65.0 61.163.65.155 河南省新乡市 联通
171 61.163.65.156 61.163.65.156 河南省新乡市长垣县 乐点俱乐部
172 61.163.65.157 61.163.66.9 河南省新乡市 联通
173 61.163.66.10 61.163.66.10 河南省新乡市红旗区 骇客码头网吧(藏营桥头)
174 61.163.66.11 61.163.66.131 河南省新乡市 联通
175 61.163.66.132 61.163.66.132 河南省新乡市原阳县 经典网吧
176 61.163.66.133 61.163.67.72 河南省新乡市 联通
177 61.163.67.73 61.163.67.73 河南省新乡市 东烽网络科技有限公司
178 61.163.67.74 61.163.68.255 河南省新乡市 联通
179 61.163.109.0 61.163.110.17 河南省新乡市 联通
180 61.163.110.18 61.163.110.18 河南省新乡市 兴运网吧
181 61.163.110.19 61.163.110.22 河南省新乡市 联通
182 61.163.110.23 61.163.110.23 河南省新乡市 现代网吧
183 61.163.110.24 61.163.113.97 河南省新乡市 联通
184 61.163.113.98 61.163.113.98 河南省新乡市 志诚网景网吧
185 61.163.113.99 61.163.113.203 河南省新乡市 联通
186 61.163.113.204 61.163.113.204 河南省新乡市原阳县 左右手琴行
187 61.163.113.205 61.163.114.255 河南省新乡市 联通
188 61.163.117.0 61.163.118.4 河南省新乡市 联通
189 61.163.118.5 61.163.118.5 河南省新乡市 获嘉县电子竞技俱乐部
190 61.163.118.6 61.163.118.8 河南省新乡市 联通
191 61.163.118.9 61.163.118.9 河南省新乡市 获嘉县依恋网吧
192 61.163.118.10 61.163.118.15 河南省新乡市 联通
193 61.163.118.16 61.163.118.16 河南省新乡市 西工区时尚网吧
194 61.163.118.17 61.163.118.32 河南省新乡市 联通
195 61.163.118.33 61.163.118.33 河南省新乡市辉县市 长城网吧
196 61.163.118.34 61.163.118.34 河南省新乡市辉县市 好朋友网吧
197 61.163.118.35 61.163.118.35 河南省新乡市辉县市 快乐网吧
198 61.163.118.36 61.163.118.36 河南省新乡市辉县市 盛元网吧(百泉路)
199 61.163.118.37 61.163.118.37 河南省新乡市辉县市 超越网吧
200 61.163.118.38 61.163.118.38 河南省新乡市辉县市 新潮网吧
201 61.163.118.39 61.163.118.39 河南省新乡市 联通
202 61.163.118.40 61.163.118.40 河南省新乡市辉县市 无极网吧
203 61.163.118.41 61.163.118.41 河南省新乡市辉县市 无极网络会所(市南关街)
204 61.163.118.42 61.163.118.42 河南省新乡市辉县市 无限网吧
205 61.163.118.43 61.163.118.43 河南省新乡市辉县市 红芳网吧
206 61.163.118.44 61.163.118.44 河南省新乡市 联通
207 61.163.118.45 61.163.118.45 河南省新乡市辉县市 良友网吧
208 61.163.118.46 61.163.118.46 河南省新乡市辉县市 天一网吧
209 61.163.118.47 61.163.118.47 河南省新乡市辉县市 潮流网吧
210 61.163.118.48 61.163.118.48 河南省新乡市辉县市 联通
211 61.163.118.49 61.163.118.49 河南省新乡市辉县市 新星网吧
212 61.163.118.50 61.163.118.50 河南省新乡市辉县市 时代网吧
213 61.163.118.51 61.163.118.53 河南省新乡市辉县市 联通
214 61.163.118.54 61.163.118.54 河南省新乡市辉县市 冰冰网吧
215 61.163.118.55 61.163.118.64 河南省新乡市辉县市 联通
216 61.163.118.65 61.163.118.65 河南省新乡市辉县市 科威网吧
217 61.163.118.66 61.163.118.68 河南省新乡市辉县市 联通
218 61.163.118.69 61.163.118.69 河南省新乡市辉县市 清雨网吧
219 61.163.118.70 61.163.118.70 河南省新乡市辉县市 联通
220 61.163.118.71 61.163.118.71 河南省新乡市辉县市 星源网吧
221 61.163.118.72 61.163.118.72 河南省新乡市辉县市 联通
222 61.163.118.73 61.163.118.73 河南省新乡市辉县市 伊红网吧
223 61.163.118.74 61.163.118.75 河南省新乡市辉县市 联通
224 61.163.118.76 61.163.118.76 河南省新乡市辉县市 新思源网吧
225 61.163.118.77 61.163.118.77 河南省新乡市辉县市 清雅网吧
226 61.163.118.78 61.163.118.78 河南省新乡市辉县市 科新网吧
227 61.163.118.79 61.163.118.79 河南省新乡市辉县市 新星网吧
228 61.163.118.80 61.163.118.81 河南省新乡市辉县市 联通
229 61.163.118.82 61.163.118.82 河南省新乡市辉县市 冰冰网吧(新建街老石油公司对过)
230 61.163.118.83 61.163.118.90 河南省新乡市辉县市 联通
231 61.163.118.91 61.163.118.91 河南省新乡市辉县市 长城网吧
232 61.163.118.92 61.163.118.182 河南省新乡市辉县市 联通
233 61.163.118.183 61.163.118.183 河南省新乡市 第二中学
234 61.163.118.184 61.163.118.188 河南省新乡市辉县市 联通
235 61.163.118.189 61.163.118.189 河南省新乡市 第二中学
236 61.163.118.190 61.163.118.255 河南省新乡市 联通
237 61.163.119.2 61.163.119.2 河南省新乡市封丘县 信息科技室网吧
238 61.163.119.3 61.163.119.6 河南省新乡市 联通
239 61.163.119.7 61.163.119.7 河南省新乡市封丘县 星际网苑
240 61.163.119.8 61.163.119.8 河南省新乡市 联通
241 61.163.119.9 61.163.119.9 河南省新乡市封丘县 新时空网吧
242 61.163.119.10 61.163.119.11 河南省新乡市 联通
243 61.163.119.12 61.163.119.12 河南省新乡市封丘县 阳光地带网吧
244 61.163.119.13 61.163.119.21 河南省新乡市 联通
245 61.163.119.22 61.163.119.22 河南省新乡市封丘县 信息科技室网吧
246 61.163.119.23 61.163.119.23 河南省新乡市封丘县 信息科技室网吧(花园街)
247 61.163.119.24 61.163.119.34 河南省新乡市 联通
248 61.163.119.35 61.163.119.35 河南省新乡市延津县 金星网吧
249 61.163.119.36 61.163.119.36 河南省新乡市延津县 振宇网吧
250 61.163.119.37 61.163.119.37 河南省新乡市 延津盛达网吧
251 61.163.119.38 61.163.119.39 河南省新乡市 联通
252 61.163.119.40 61.163.119.40 河南省新乡市延津县 联众网吧
253 61.163.119.41 61.163.119.49 河南省新乡市 联通
254 61.163.119.50 61.163.119.50 河南省新乡市延津县 仙丛林网吧(文化路与南环路交叉口无线电技校大楼内)
255 61.163.119.51 61.163.119.54 河南省新乡市 联通
256 61.163.119.55 61.163.119.55 河南省新乡市 新世纪网吧
257 61.163.119.56 61.163.120.255 河南省新乡市 联通
258 61.163.216.0 61.163.216.33 河南省新乡市 联通
259 61.163.216.34 61.163.216.34 河南省新乡市 宝泉水电站公寓楼
260 61.163.216.35 61.163.216.35 河南省新乡市 宝泉水电站
261 61.163.216.36 61.163.216.37 河南省新乡市 宝泉抽水蓄能电站办公楼
262 61.163.216.38 61.163.216.38 河南省新乡市 宝泉水电站
263 61.163.216.39 61.163.216.66 河南省新乡市 联通
264 61.163.216.67 61.163.216.67 河南省新乡市 互联星景网吧(河南科技学院北)
265 61.163.216.68 61.163.216.81 河南省新乡市 联通
266 61.163.216.82 61.163.216.82 河南省新乡市 师范大学来无忧网吧
267 61.163.216.83 61.163.216.83 河南省新乡市 联通
268 61.163.216.84 61.163.216.84 河南省新乡市 水上世界情缘网吧
269 61.163.216.85 61.163.216.89 河南省新乡市 联通
270 61.163.216.90 61.163.216.94 河南省新乡市 新乡日报社
271 61.163.216.95 61.163.216.132 河南省新乡市 联通
272 61.163.216.133 61.163.216.133 河南省新乡市 时代在线网吧
273 61.163.216.134 61.163.216.134 河南省新乡市 联通
274 61.163.216.135 61.163.216.135 河南省新乡市 健康路安利公司3楼高速网吧第8分店
275 61.163.216.136 61.163.216.136 河南省新乡市 金鑫商务快捷酒店
276 61.163.216.137 61.163.216.137 河南省新乡市 新干线网吧
277 61.163.216.138 61.163.216.138 河南省新乡市 新大新娱乐中心客房部
278 61.163.216.139 61.163.216.139 河南省新乡市 美好时光网吧
279 61.163.216.140 61.163.216.140 河南省新乡市 联通
280 61.163.216.141 61.163.216.141 河南省新乡市 东方网吧
281 61.163.216.142 61.163.216.255 河南省新乡市 联通
282 61.163.218.0 61.163.218.82 河南省新乡市 联通
283 61.163.218.83 61.163.218.83 河南省新乡市 安彩集团
284 61.163.218.84 61.163.218.255 河南省新乡市 联通
285 61.163.240.0 61.163.240.255 河南省新乡市 联通
286 61.163.253.0 61.163.253.255 河南省新乡市 联通
287 61.168.55.0 61.168.56.163 河南省新乡市 联通
288 61.168.56.164 61.168.56.164 河南省新乡市 长恒县传奇3主题网吧
289 61.168.56.165 61.168.56.228 河南省新乡市 联通
290 61.168.56.229 61.168.56.229 河南省新乡市长垣县 网吧联盟
291 61.168.56.230 61.168.57.168 河南省新乡市 联通
292 61.168.57.169 61.168.57.169 河南省新乡市长垣县 私服俱乐部
293 61.168.57.170 61.168.57.231 河南省新乡市 联通
294 61.168.57.232 61.168.57.232 河南省新乡市长垣县 长垣县同创科技
295 61.168.57.233 61.168.58.255 河南省新乡市 联通
296 61.168.59.0 61.168.59.255 河南省新乡市 (获嘉县)联通
297 61.168.60.0 61.168.60.255 河南省新乡市延津县 联通
298 61.168.61.0 61.168.68.247 河南省新乡市 联通
299 61.168.68.248 61.168.68.248 河南省新乡市长垣县 咀嚼网吧
300 61.168.68.249 61.168.68.255 河南省新乡市 联通
301 61.168.182.0 61.168.182.255 河南省新乡市 联通
302 61.168.247.0 61.168.247.255 河南省新乡市 联通
303 61.233.74.0 61.233.74.127 河南省新乡市 中移铁通
304 61.233.100.0 61.233.100.63 河南省新乡市 中移铁通
305 61.233.100.64 61.233.100.64 河南省新乡市 强哥网吧
306 61.233.100.65 61.233.103.255 河南省新乡市 中移铁通
307 61.242.193.0 61.242.193.255 河南省新乡市 联通
308 111.5.192.0 111.5.207.255 河南省新乡市 移动
309 115.51.128.0 115.51.133.255 河南省新乡市 联通
310 115.51.134.0 115.51.134.255 河南省新乡市延津县 联通
311 115.51.135.0 115.51.137.255 河南省新乡市 联通
312 115.51.138.0 115.51.138.255 河南省新乡市延津县 联通
313 115.51.139.0 115.51.145.255 河南省新乡市 联通
314 115.51.146.0 115.51.146.255 河南省新乡市卫辉市 联通
315 115.51.147.0 115.51.149.255 河南省新乡市 联通
316 115.51.150.0 115.51.150.255 河南省新乡市卫辉市 联通
317 115.51.151.0 115.51.157.255 河南省新乡市 联通
318 115.51.158.0 115.51.158.255 河南省新乡市长垣县 联通
319 115.51.159.0 115.51.159.255 河南省新乡市 联通
320 115.51.160.0 115.51.160.255 河南省新乡市原阳县 联通
321 115.51.161.0 115.51.163.11 河南省新乡市 联通
322 115.51.163.12 115.51.163.12 河南省新乡市 缤纷幻想网吧
323 115.51.163.13 115.51.168.255 河南省新乡市 联通
324 115.51.169.0 115.51.174.255 河南省新乡市原阳县 联通
325 115.51.175.0 115.51.175.255 河南省新乡市 联通
326 115.51.176.0 115.51.176.255 河南省新乡市获嘉县 联通
327 115.51.177.0 115.51.191.255 河南省新乡市 联通
328 115.51.192.0 115.51.192.255 河南省新乡市辉县市 联通
329 115.51.193.0 115.51.199.164 河南省新乡市 联通
330 115.51.199.165 115.51.199.165 河南省新乡市 乡辉县小亭网吧
331 115.51.199.166 115.51.217.255 河南省新乡市 联通
332 115.51.218.0 115.51.218.255 河南省新乡市长垣县 联通
333 115.51.219.0 115.51.226.255 河南省新乡市 联通
334 115.51.227.0 115.51.227.255 河南省新乡市辉县市 联通
335 115.51.228.0 115.51.251.255 河南省新乡市 联通
336 115.51.252.0 115.51.252.255 河南省新乡市卫辉市 联通
337 115.51.253.0 115.51.255.255 河南省新乡市 联通
338 115.54.0.0 115.54.1.255 河南省新乡市 联通
339 115.54.2.0 115.54.2.255 河南省新乡市卫辉市 联通
340 115.54.3.0 115.54.4.255 河南省新乡市 联通
341 115.54.5.0 115.54.5.255 河南省新乡市卫辉市 联通
342 115.54.6.0 115.54.22.255 河南省新乡市 联通
343 115.54.23.0 115.54.23.255 河南省新乡市长垣县 联通
344 115.54.24.0 115.54.53.255 河南省新乡市 联通
345 115.54.54.0 115.54.54.255 河南省新乡市长垣县 联通
346 115.54.55.0 115.54.63.255 河南省新乡市 联通
347 115.62.64.0 115.62.81.87 河南省新乡市 联通
348 115.62.81.88 115.62.81.88 河南省新乡市 经典网吧(原阳新华书店南邻3楼)
349 115.62.81.89 115.62.121.255 河南省新乡市 联通
350 115.62.122.0 115.62.122.255 河南省新乡市红旗区 联通
351 115.62.123.0 115.62.127.255 河南省新乡市 联通
352 115.62.192.0 115.62.205.255 河南省新乡市 联通
353 115.62.206.0 115.62.206.255 河南省新乡市长垣县 联通
354 115.62.207.0 115.62.227.255 河南省新乡市 联通
355 115.62.228.0 115.62.228.255 河南省新乡市原阳县 联通
356 115.62.229.0 115.62.255.255 河南省新乡市 联通
357 117.159.39.20 117.159.39.20 河南省新乡市 河南师范大学
358 117.160.64.0 117.160.95.255 河南省新乡市 移动
359 120.212.64.0 120.212.127.255 河南省新乡市 移动
360 122.78.26.0 122.78.28.255 河南省新乡市 中移铁通
361 122.79.64.0 122.79.87.255 河南省新乡市 中移铁通
362 122.206.192.0 122.206.255.255 河南省新乡市 河南师范大学
363 123.5.64.0 123.5.68.29 河南省新乡市 联通
364 123.5.68.30 123.5.68.30 河南省新乡市 E时代网吧
365 123.5.68.31 123.5.80.113 河南省新乡市 联通
366 123.5.80.114 123.5.80.114 河南省新乡市 联盟网络会所
367 123.5.80.115 123.5.91.153 河南省新乡市 联通
368 123.5.91.154 123.5.91.154 河南省新乡市 联盟网络会所
369 123.5.91.155 123.5.127.255 河南省新乡市 联通
370 123.12.48.0 123.12.52.255 河南省新乡市 联通
371 123.13.232.0 123.13.236.255 河南省新乡市 联通
372 123.15.64.0 123.15.70.255 河南省新乡市 联通
373 123.15.71.0 123.15.71.255 河南省新乡市长垣县 联通
374 123.15.72.0 123.15.75.255 河南省新乡市 联通
375 123.15.76.0 123.15.76.255 河南省新乡市长垣县 联通
376 123.15.77.0 123.15.77.255 河南省新乡市 联通
377 123.15.78.0 123.15.78.255 河南省新乡市长垣县 联通
378 123.15.79.0 123.15.111.255 河南省新乡市 联通
379 123.15.112.0 123.15.112.255 河南省新乡市长垣县 联通
380 123.15.113.0 123.15.113.255 河南省新乡市 联通
381 123.15.114.0 123.15.114.255 河南省新乡市长垣县 联通
382 123.15.115.0 123.15.144.255 河南省新乡市 联通
383 123.15.145.0 123.15.145.255 河南省新乡市长垣县 联通
384 123.15.146.0 123.15.222.255 河南省新乡市 联通
385 123.15.223.0 123.15.223.255 河南省新乡市牧野区 联通
386 123.15.224.0 123.15.229.9 河南省新乡市 联通
387 123.15.229.10 123.15.229.10 河南省新乡市辉县市 清雅网吧
388 123.15.229.11 123.15.230.255 河南省新乡市 联通
389 123.15.231.0 123.15.231.255 河南省新乡市辉县市 联通
390 123.15.232.0 123.15.236.255 河南省新乡市 联通
391 123.15.237.0 123.15.237.255 河南省新乡市辉县市 联通
392 123.15.238.0 123.15.255.255 河南省新乡市 联通
393 123.55.64.0 123.55.73.218 河南省新乡市 电信
394 123.55.73.219 123.55.73.219 河南省新乡市 河南师范大学
395 123.55.73.220 123.55.77.255 河南省新乡市 电信
396 123.55.78.0 123.55.78.255 河南省新乡市获嘉县 电信
397 123.55.79.0 123.55.79.29 河南省新乡市 电信
398 123.55.79.30 123.55.79.30 河南省新乡市 平原路10号天籁网苑
399 123.55.79.31 123.55.79.61 河南省新乡市 电信
400 123.55.79.62 123.55.79.62 河南省新乡市 加速度网吧(新飞大道中段118号太平洋大厦二楼)
401 123.55.79.63 123.55.91.255 河南省新乡市 电信
402 123.55.92.0 123.55.92.255 河南省新乡市牧野区 电信
403 123.55.93.0 123.55.95.255 河南省新乡市 电信
404 123.163.64.0 123.163.67.255 河南省新乡市 电信
405 123.163.68.0 123.163.68.255 河南省新乡市长垣县 电信
406 123.163.69.0 123.163.92.255 河南省新乡市 电信
407 123.163.93.0 123.163.93.255 河南省新乡市辉县市 电信
408 123.163.94.0 123.163.94.255 河南省新乡市 电信
409 125.40.168.0 125.40.169.187 河南省新乡市 联通
410 125.40.169.188 125.40.169.188 河南省新乡市 冠杰网络休闲会所
411 125.40.169.189 125.40.173.1 河南省新乡市 联通
412 125.40.173.2 125.40.173.2 河南省新乡市 新乡职业技师学校
413 125.40.173.3 125.40.174.255 河南省新乡市 联通
414 125.40.175.0 125.40.175.255 河南省新乡市卫辉市 联通
415 125.40.176.0 125.40.177.255 河南省新乡市 联通
416 125.40.179.0 125.40.179.255 河南省新乡市 联通
417 125.40.180.0 125.40.180.255 河南省新乡市辉县市 联通
418 125.40.181.0 125.40.181.145 河南省新乡市 联通
419 125.40.181.146 125.40.181.146 河南省新乡市红旗区 喜庆网吧(大学城)
420 125.40.181.147 125.40.191.28 河南省新乡市 联通
421 125.40.191.29 125.40.191.29 河南省新乡市 太山乡太山村西头网吧
422 125.40.191.30 125.40.202.255 河南省新乡市 联通
423 125.42.112.0 125.42.136.255 河南省新乡市 联通
424 125.42.137.0 125.42.137.255 河南省新乡市长垣县 联通
425 125.42.138.0 125.42.138.176 河南省新乡市 联通
426 125.42.138.177 125.42.138.177 河南省新乡市延津县 僧固乡星期网吧
427 125.42.138.178 125.42.147.100 河南省新乡市 联通
428 125.42.147.101 125.42.147.101 河南省新乡市 齐街网吧
429 125.42.147.102 125.42.151.255 河南省新乡市 联通
430 125.42.152.0 125.42.152.255 河南省新乡市延津县 联通
431 125.42.153.0 125.42.158.255 河南省新乡市 联通
432 125.42.159.0 125.42.159.255 河南省新乡市延津县 联通
433 125.42.160.0 125.42.166.255 河南省新乡市 联通
434 125.42.167.0 125.42.167.255 河南省新乡市卫辉市 联通
435 125.42.168.0 125.42.176.81 河南省新乡市 联通
436 125.42.176.82 125.42.176.82 河南省新乡市 颠峰部落网吧
437 125.42.176.83 125.42.176.199 河南省新乡市 联通
438 125.42.176.200 125.42.176.200 河南省新乡市 金苹果网吧
439 125.42.176.201 125.42.176.204 河南省新乡市 联通
440 125.42.176.205 125.42.176.205 河南省新乡市 加速渡网吧
441 125.42.176.206 125.42.176.207 河南省新乡市 联通
442 125.42.176.208 125.42.176.208 河南省新乡市 快乐平方网吧
443 125.42.176.209 125.42.176.209 河南省新乡市 联通
444 125.42.176.210 125.42.176.210 河南省新乡市 良缘网吧
445 125.42.176.211 125.42.176.215 河南省新乡市 联通
446 125.42.176.216 125.42.176.216 河南省新乡市 跨世纪网吧
447 125.42.176.217 125.42.176.218 河南省新乡市 联通
448 125.42.176.219 125.42.176.219 河南省新乡市 跨世纪网吧
449 125.42.176.220 125.42.178.120 河南省新乡市 联通
450 125.42.178.121 125.42.178.121 河南省新乡市 聚龙网吧
451 125.42.178.122 125.42.191.255 河南省新乡市 联通
452 125.42.250.0 125.42.250.37 河南省新乡市 联通
453 125.42.250.38 125.42.250.38 河南省新乡市 小店工业区海滨网吧
454 125.42.250.39 125.42.250.39 河南省新乡市 新飞专用汽车集团
455 125.42.250.40 125.42.250.255 河南省新乡市 联通
456 125.219.0.0 125.219.31.255 河南省新乡市 新乡医学院
457 171.12.120.0 171.12.127.255 河南省新乡市 电信
458 171.14.32.0 171.14.35.255 河南省新乡市 电信
459 171.14.150.0 171.14.151.255 河南省新乡市 电信
460 171.14.196.0 171.14.199.255 河南省新乡市 电信
461 171.14.208.0 171.14.213.255 河南省新乡市 电信
462 171.14.248.0 171.14.253.255 河南省新乡市 电信
463 182.115.0.0 182.115.127.255 河南省新乡市 联通
464 182.123.0.0 182.123.75.255 河南省新乡市 联通
465 182.123.76.0 182.123.76.255 河南省新乡市延津县 联通
466 182.123.77.0 182.123.113.255 河南省新乡市 联通
467 182.123.114.0 182.123.114.255 河南省新乡市辉县市 联通
468 182.123.115.0 182.123.117.255 河南省新乡市 联通
469 182.123.118.0 182.123.118.255 河南省新乡市辉县市 联通
470 182.123.119.0 182.123.120.255 河南省新乡市 联通
471 182.123.121.0 182.123.121.255 河南省新乡市辉县市 联通
472 182.123.122.0 182.123.127.255 河南省新乡市 联通
473 182.125.16.0 182.125.112.255 河南省新乡市 联通
474 182.125.113.0 182.125.113.255 河南省新乡市长垣县 联通
475 182.125.114.0 182.125.150.255 河南省新乡市 联通
476 182.125.151.0 182.125.151.255 河南省新乡市卫辉市 联通
477 182.125.152.0 182.125.168.255 河南省新乡市 联通
478 182.125.169.0 182.125.170.255 河南省新乡市辉县市 联通
479 182.125.171.0 182.125.255.255 河南省新乡市 联通
480 183.169.200.0 183.169.223.255 河南省新乡市 新乡医学院
481 183.204.99.0 183.204.99.255 河南省新乡市 移动
482 183.204.243.0 183.204.243.255 河南省新乡市 移动
483 183.205.128.0 183.205.128.255 河南省新乡市 移动
484 202.102.229.128 202.102.229.255 河南省新乡市 联通
485 202.110.87.0 202.110.88.255 河南省新乡市 联通
486 202.110.113.0 202.110.113.255 河南省新乡市 联通
487 202.196.208.0 202.196.223.255 河南省新乡市 新乡医学院
488 210.42.240.0 210.42.241.0 河南省新乡市 河南师范大学
489 210.42.241.1 210.42.241.1 河南省新乡市 河南师范大学DNS
490 210.42.241.2 210.42.255.255 河南省新乡市 河南师范大学
491 210.43.32.0 210.43.39.255 河南省新乡市 河南科技学院
492 210.52.16.228 210.52.16.229 河南省新乡市 联通
493 210.52.16.230 210.52.16.230 河南省新乡市 世纪风网吧
494 210.52.16.231 210.52.16.231 河南省新乡市 联通
495 210.52.18.242 210.52.18.242 河南省新乡市 联众网吧
496 210.52.18.254 210.52.18.254 河南省新乡市 新世纪网吧
497 211.69.0.0 211.69.15.255 河南省新乡市 河南工学院
498 211.84.136.0 211.84.143.255 河南省新乡市 教育城域网
499 211.84.160.0 211.84.175.255 河南省新乡市 新乡学院
500 211.91.196.0 211.91.196.67 河南省新乡市 联通
501 211.91.196.68 211.91.196.68 河南省新乡市 体育中心联通网苑
502 211.91.196.69 211.91.196.69 河南省新乡市 科讯网吧
503 211.91.196.70 211.91.199.244 河南省新乡市 联通
504 211.91.199.245 211.91.199.245 河南省新乡市 金利来购物中心
505 211.91.199.246 211.91.199.255 河南省新乡市 联通
506 211.98.203.0 211.98.203.255 河南省新乡市 中移铁通
507 211.142.118.0 211.142.122.217 河南省新乡市 移动
508 211.142.122.218 211.142.122.218 河南省新乡市 小冀世纪星网吧
509 211.142.122.219 211.142.123.255 河南省新乡市 移动
510 218.28.70.0 218.28.70.79 河南省新乡市 (长垣县)联通
511 218.28.70.80 218.28.70.80 河南省新乡市长垣县 相约网吧
512 218.28.70.81 218.28.70.129 河南省新乡市 (长垣县)联通
513 218.28.70.130 218.28.70.130 河南省新乡市延津县 南街高中路振宇网吧
514 218.28.70.131 218.28.70.134 河南省新乡市 (长垣县)联通
515 218.28.70.135 218.28.70.135 河南省新乡市延津县 慧鑫网吧(建设路市场对过)
516 218.28.70.136 218.28.70.137 河南省新乡市 (长垣县)联通
517 218.28.70.138 218.28.70.138 河南省新乡市 延津东街奇迹网吧(菜市场错对过)
518 218.28.70.139 218.28.70.141 河南省新乡市 (长垣县)联通
519 218.28.70.142 218.28.70.142 河南省新乡市 延津十字路北盛达网吧
520 218.28.70.143 218.28.70.145 河南省新乡市 (长垣县)联通
521 218.28.70.146 218.28.70.146 河南省新乡市延津县 不见不散网吧(剧院西胡同)
522 218.28.70.147 218.28.70.162 河南省新乡市 (长垣县)联通
523 218.28.70.163 218.28.70.163 河南省新乡市长垣县 龙山村网吧
524 218.28.70.164 218.28.70.168 河南省新乡市 (长垣县)联通
525 218.28.70.169 218.28.70.169 河南省新乡市长垣县 梦幻网络家园
526 218.28.70.170 218.28.70.170 河南省新乡市长垣县 众联网吧
527 218.28.70.171 218.28.70.176 河南省新乡市 (长垣县)联通
528 218.28.70.177 218.28.70.177 河南省新乡市长垣县 开心网吧
529 218.28.70.178 218.28.70.178 河南省新乡市长垣县 光辉网吧
530 218.28.70.179 218.28.70.179 河南省新乡市 (长垣县)联通
531 218.28.70.180 218.28.70.180 河南省新乡市长垣县 相约网吧
532 218.28.70.181 218.28.70.181 河南省新乡市 (长垣县)联通
533 218.28.70.182 218.28.70.182 河南省新乡市长垣县 飞达网吧
534 218.28.70.183 218.28.70.187 河南省新乡市 (长垣县)联通
535 218.28.70.188 218.28.70.188 河南省新乡市长垣县 梦鑫源网吧
536 218.28.70.189 218.28.70.189 河南省新乡市 (长垣县)联通
537 218.28.70.190 218.28.70.190 河南省新乡市长垣县 盛世经典网络会所(新车站对面)
538 218.28.70.191 218.28.70.255 河南省新乡市 (长垣县)联通
539 218.28.71.0 218.28.71.33 河南省新乡市 联通
540 218.28.71.34 218.28.71.34 河南省新乡市 飓风网吧
541 218.28.71.35 218.28.71.49 河南省新乡市 联通
542 218.28.71.50 218.28.71.50 河南省新乡市 中州中世纪网吧
543 218.28.71.51 218.28.71.72 河南省新乡市 联通
544 218.28.71.73 218.28.71.73 河南省新乡市封丘县 世纪网苑(温州商业街)
545 218.28.71.74 218.28.71.86 河南省新乡市 联通
546 218.28.71.87 218.28.71.87 河南省新乡市封丘县 天下有雪网吧
547 218.28.71.88 218.28.72.1 河南省新乡市 联通
548 218.28.72.2 218.28.72.2 河南省新乡市 沙龙网吧
549 218.28.72.3 218.28.72.3 河南省新乡市 新干线网吧(解放路80号)
550 218.28.72.4 218.28.72.4 河南省新乡市 联通
551 218.28.72.5 218.28.72.5 河南省新乡市 吸引力网吧
552 218.28.72.6 218.28.72.6 河南省新乡市 奇缘网吧(解放路272号)
553 218.28.72.7 218.28.72.11 河南省新乡市 联通
554 218.28.72.12 218.28.72.12 河南省新乡市 沙龙网吧
555 218.28.72.13 218.28.72.52 河南省新乡市 联通
556 218.28.72.53 218.28.72.53 河南省新乡市 维佳网吧
557 218.28.72.54 218.28.72.255 河南省新乡市 联通
558 218.28.174.0 218.28.174.255 河南省新乡市 联通
559 218.28.189.0 218.28.189.255 河南省新乡市 联通
560 218.29.44.0 218.29.48.0 河南省新乡市 联通
561 218.29.48.1 218.29.48.1 河南省新乡市 获嘉县太山乡太山村西头网吧
562 218.29.48.2 218.29.48.4 河南省新乡市 联通
563 218.29.48.5 218.29.48.5 河南省新乡市获嘉县 劲腾网吧
564 218.29.48.6 218.29.48.17 河南省新乡市 联通
565 218.29.48.18 218.29.48.18 河南省新乡市获嘉县 太山乡太山村西头网吧
566 218.29.48.19 218.29.48.20 河南省新乡市 联通
567 218.29.48.21 218.29.48.21 河南省新乡市获嘉县 无限网吧(建设街中段)
568 218.29.48.22 218.29.48.72 河南省新乡市 联通
569 218.29.48.73 218.29.48.73 河南省新乡市红旗区 小店镇极速网吧
570 218.29.48.74 218.29.48.79 河南省新乡市 联通
571 218.29.48.80 218.29.48.80 河南省新乡市 河南师范大学
572 218.29.48.81 218.29.48.255 河南省新乡市 联通
573 218.29.49.0 218.29.49.255 河南省新乡市 网宿科技联通CDN节点
574 218.29.50.0 218.29.53.255 河南省新乡市 联通
575 218.29.54.0 218.29.54.255 河南省新乡市 联通IDC机房
576 218.29.55.0 218.29.55.255 河南省新乡市封丘县 联通
577 218.29.56.0 218.29.56.255 河南省新乡市 联通
578 218.29.57.0 218.29.57.255 河南省新乡市延津县 联通
579 218.29.58.0 218.29.63.255 河南省新乡市 联通
580 218.29.143.0 218.29.147.255 河南省新乡市 联通
581 218.29.189.34 218.29.189.34 河南省新乡市 面具网络会所(劳动路7号)
582 218.29.190.19 218.29.190.19 河南省新乡市 长垣县商业街龙柱东开心网吧
583 218.29.242.0 218.29.242.143 河南省新乡市 联通
584 218.29.242.144 218.29.242.144 河南省新乡市 不见不散网吧
585 218.29.242.145 218.29.245.255 河南省新乡市 联通
586 218.29.246.0 218.29.246.255 河南省新乡市原阳县 联通
587 218.29.247.0 218.29.248.255 河南省新乡市 联通
588 218.196.216.0 218.196.221.255 河南省新乡市 河南科技学院
589 218.196.222.0 218.196.222.255 河南省新乡市 新乡工业贸易学校
590 218.196.223.0 218.196.223.255 河南省新乡市 河南科技学院
591 218.198.16.0 218.198.31.255 河南省新乡市 新乡学院
592 218.206.218.0 218.206.219.255 河南省新乡市 移动
593 219.150.216.0 219.150.216.9 河南省新乡市 电信
594 219.150.216.10 219.150.216.10 河南省新乡市 依网情深网吧
595 219.150.216.11 219.150.216.17 河南省新乡市 电信
596 219.150.216.18 219.150.216.18 河南省新乡市 众东网吧
597 219.150.216.19 219.150.216.33 河南省新乡市 电信
598 219.150.216.34 219.150.216.34 河南省新乡市 快乐战线网吧
599 219.150.216.35 219.150.216.37 河南省新乡市 电信
600 219.150.216.38 219.150.216.38 河南省新乡市 永春网吧
601 219.150.216.39 219.150.216.73 河南省新乡市 电信
602 219.150.216.74 219.150.216.74 河南省新乡市 梦想在线网吧
603 219.150.216.75 219.150.216.81 河南省新乡市 电信
604 219.150.216.82 219.150.216.83 河南省新乡市 深蓝网吧
605 219.150.216.84 219.150.216.89 河南省新乡市 电信
606 219.150.216.90 219.150.216.90 河南省新乡市 新世纪网吧
607 219.150.216.91 219.150.216.97 河南省新乡市 电信
608 219.150.216.98 219.150.216.98 河南省新乡市 新视野网吧
609 219.150.216.99 219.150.216.101 河南省新乡市 电信
610 219.150.216.102 219.150.216.102 河南省新乡市 天籁网吧
611 219.150.216.103 219.150.216.125 河南省新乡市 电信
612 219.150.216.126 219.150.216.126 河南省新乡市 聚龙网吧
613 219.150.216.127 219.150.216.181 河南省新乡市 电信
614 219.150.216.182 219.150.216.182 河南省新乡市 众东网吧
615 219.150.216.183 219.150.216.189 河南省新乡市 电信
616 219.150.216.190 219.150.216.190 河南省新乡市 珠穆朗玛网吧
617 219.150.216.191 219.150.216.193 河南省新乡市 电信
618 219.150.216.194 219.150.216.194 河南省新乡市 世纪情怀网吧
619 219.150.216.195 219.150.216.197 河南省新乡市 电信
620 219.150.216.198 219.150.216.198 河南省新乡市 劳动路峰峰网吧
621 219.150.216.199 219.150.216.205 河南省新乡市 电信
622 219.150.216.206 219.150.216.206 河南省新乡市 大中原网吧(平原路192号3楼)
623 219.150.216.207 219.150.216.209 河南省新乡市 电信
624 219.150.216.210 219.150.216.210 河南省新乡市 虹雨网吧
625 219.150.216.211 219.150.216.217 河南省新乡市 电信
626 219.150.216.218 219.150.216.218 河南省新乡市 金龙铜业
627 219.150.216.219 219.150.216.233 河南省新乡市 电信
628 219.150.216.234 219.150.216.234 河南省新乡市 人民路恩次网吧
629 219.150.216.235 219.150.216.241 河南省新乡市 电信
630 219.150.216.242 219.150.216.242 河南省新乡市 三维网吧
631 219.150.216.243 219.150.216.249 河南省新乡市 电信
632 219.150.216.250 219.150.216.250 河南省新乡市 鑫诚网吧
633 219.150.216.251 219.150.216.253 河南省新乡市 电信
634 219.150.216.254 219.150.216.254 河南省新乡市 领航者网吧
635 219.150.216.255 219.150.217.5 河南省新乡市 电信
636 219.150.217.6 219.150.217.6 河南省新乡市 金钥匙网吧
637 219.150.217.7 219.150.217.193 河南省新乡市 电信
638 219.150.217.194 219.150.217.194 河南省新乡市 文化宫高速网吧
639 219.150.217.195 219.150.217.233 河南省新乡市 电信
640 219.150.217.234 219.150.217.234 河南省新乡市 获嘉世通网吧
641 219.150.217.235 219.150.220.17 河南省新乡市 电信
642 219.150.220.18 219.150.220.18 河南省新乡市 珍彩网吧
643 219.150.220.19 219.150.220.34 河南省新乡市 电信
644 219.150.220.35 219.150.220.35 河南省新乡市 新浪网吧
645 219.150.220.36 219.150.220.42 河南省新乡市 电信
646 219.150.220.43 219.150.220.43 河南省新乡市 新干线网吧
647 219.150.220.44 219.150.220.44 河南省新乡市 电信
648 219.150.220.45 219.150.220.45 河南省新乡市 快乐点击网络休闲会所
649 219.150.220.46 219.150.220.49 河南省新乡市 电信
650 219.150.220.50 219.150.220.50 河南省新乡市红旗区 八爪鱼网吧(平原路260号2楼)
651 219.150.220.51 219.150.220.53 河南省新乡市 电信
652 219.150.220.54 219.150.220.54 河南省新乡市 金影网吧
653 219.150.220.55 219.150.220.59 河南省新乡市 电信
654 219.150.220.60 219.150.220.60 河南省新乡市 步行街E时代网吧
655 219.150.220.61 219.150.220.84 河南省新乡市 电信
656 219.150.220.85 219.150.220.85 河南省新乡市 东烽网络科技有限公司
657 219.150.220.86 219.150.220.146 河南省新乡市 电信
658 219.150.220.147 219.150.220.147 河南省新乡市 蓝精灵网吧
659 219.150.220.148 219.150.220.148 河南省新乡市 健康路安利公司3楼高速网吧第8分店
660 219.150.220.149 219.150.220.149 河南省新乡市 电信
661 219.150.220.150 219.150.220.150 河南省新乡市 张郎网吧
662 219.150.220.151 219.150.220.151 河南省新乡市 美好时光网吧
663 219.150.220.152 219.150.220.156 河南省新乡市 电信
664 219.150.220.157 219.150.220.157 河南省新乡市 九九星空网络
665 219.150.220.158 219.150.220.220 河南省新乡市 电信
666 219.150.220.221 219.150.220.221 河南省新乡市 良缘网吧
667 219.150.220.222 219.150.220.243 河南省新乡市 电信
668 219.150.220.244 219.150.220.244 河南省新乡市 快乐平方网吧
669 219.150.220.245 219.150.220.245 河南省新乡市 电信
670 219.150.220.246 219.150.220.246 河南省新乡市 华缘网吧
671 219.150.220.247 219.150.220.249 河南省新乡市 电信
672 219.150.220.250 219.150.220.250 河南省新乡市 维佳网吧
673 219.150.220.251 219.150.221.9 河南省新乡市 电信
674 219.150.221.10 219.150.221.10 河南省新乡市 N次接触网吧
675 219.150.221.11 219.150.221.25 河南省新乡市 电信
676 219.150.221.26 219.150.221.26 河南省新乡市 加速渡网吧
677 219.150.221.27 219.150.221.65 河南省新乡市 电信
678 219.150.221.66 219.150.221.66 河南省新乡市 普利酒店
679 219.150.221.67 219.150.221.213 河南省新乡市 电信
680 219.150.221.214 219.150.221.214 河南省新乡市 河南科技学院
681 219.150.221.215 219.150.221.229 河南省新乡市 电信
682 219.150.221.230 219.150.221.230 河南省新乡市 师范大学来无忧网吧
683 219.150.221.231 219.150.221.249 河南省新乡市 电信
684 219.150.221.250 219.150.221.250 河南省新乡市 无限网景
685 219.150.221.251 219.150.221.253 河南省新乡市 电信
686 219.150.221.254 219.150.221.254 河南省新乡市 机电专科对面众航网吧
687 219.150.221.255 219.150.222.28 河南省新乡市 电信
688 219.150.222.29 219.150.222.29 河南省新乡市 河南师范大学
689 219.150.222.30 219.150.222.32 河南省新乡市 电信
690 219.150.222.33 219.150.222.33 河南省新乡市 世纪风网吧
691 219.150.222.34 219.150.222.41 河南省新乡市 电信
692 219.150.222.42 219.150.222.42 河南省新乡市 新干线网吧
693 219.150.222.43 219.150.222.43 河南省新乡市 金影网吧
694 219.150.222.44 219.150.222.44 河南省新乡市 电信
695 219.150.222.45 219.150.222.46 河南省新乡市 三才网吧
696 219.150.222.47 219.150.222.47 河南省新乡市 幸运网吧
697 219.150.222.48 219.150.222.48 河南省新乡市 亨运来网吧
698 219.150.222.49 219.150.222.49 河南省新乡市 幸福网吧
699 219.150.222.50 219.150.222.51 河南省新乡市 电信
700 219.150.222.52 219.150.222.52 河南省新乡市 体育中心新浪网吧/中南世纪风网吧
701 219.150.222.53 219.150.222.53 河南省新乡市 沙龙网吧
702 219.150.222.54 219.150.222.54 河南省新乡市 电信
703 219.150.222.55 219.150.222.55 河南省新乡市 迅雷网吧
704 219.150.222.56 219.150.222.56 河南省新乡市 凯悦酒店
705 219.150.222.57 219.150.222.57 河南省新乡市 电信
706 219.150.222.58 219.150.222.58 河南省新乡市 步行街E世代网吧
707 219.150.222.59 219.150.222.60 河南省新乡市 电信
708 219.150.222.61 219.150.222.61 河南省新乡市 晓宇网吧
709 219.150.222.62 219.150.222.62 河南省新乡市 兴运网吧
710 219.150.222.63 219.150.222.69 河南省新乡市 电信
711 219.150.222.70 219.150.222.70 河南省新乡市 军军网吧
712 219.150.222.71 219.150.222.71 河南省新乡市 电信
713 219.150.222.72 219.150.222.72 河南省新乡市 清水缘网吧
714 219.150.222.73 219.150.222.73 河南省新乡市 河南机电高等专科学校
715 219.150.222.74 219.150.222.80 河南省新乡市 电信
716 219.150.222.81 219.150.222.81 河南省新乡市 平原网吧
717 219.150.222.82 219.150.222.82 河南省新乡市 电信
718 219.150.222.83 219.150.222.83 河南省新乡市 快乐点击网吧
719 219.150.222.84 219.150.222.84 河南省新乡市 锈锈网吧
720 219.150.222.85 219.150.222.85 河南省新乡市 电信
721 219.150.222.86 219.150.222.86 河南省新乡市 雅士网吧
722 219.150.222.87 219.150.222.88 河南省新乡市 电信
723 219.150.222.89 219.150.222.89 河南省新乡市 新浪潮网吧
724 219.150.222.90 219.150.222.90 河南省新乡市 金苹果网吧
725 219.150.222.91 219.150.223.255 河南省新乡市 电信
726 219.154.0.0 219.154.2.255 河南省新乡市 联通
727 219.154.3.0 219.154.3.104 河南省新乡市卫辉市 联通
728 219.154.3.105 219.154.3.105 河南省新乡市 快乐点击网吧
729 219.154.3.106 219.154.4.255 河南省新乡市卫辉市 联通
730 219.154.5.0 219.154.5.42 河南省新乡市 联通
731 219.154.5.44 219.154.6.253 河南省新乡市 联通
732 219.154.6.254 219.154.6.254 河南省新乡市长垣县 相约网吧
733 219.154.6.255 219.154.7.5 河南省新乡市 联通
734 219.154.7.6 219.154.7.6 河南省新乡市长垣县 闷种网吧
735 219.154.7.7 219.154.7.146 河南省新乡市 联通
736 219.154.7.147 219.154.7.147 河南省新乡市长垣县 星空网吧
737 219.154.7.148 219.154.7.247 河南省新乡市 联通
738 219.154.7.248 219.154.7.248 河南省新乡市长垣县 深蓝网吧
739 219.154.7.249 219.154.8.152 河南省新乡市 联通
740 219.154.8.153 219.154.8.153 河南省新乡市 获嘉县城德高电脑
741 219.154.8.154 219.154.8.219 河南省新乡市 联通
742 219.154.8.220 219.154.8.220 河南省新乡市 获嘉县200米大街华艺台球厅
743 219.154.8.221 219.154.8.221 河南省新乡市 联通
744 219.154.8.222 219.154.8.222 河南省新乡市 获嘉县世通网吧
745 219.154.8.223 219.154.9.97 河南省新乡市 联通
746 219.154.9.98 219.154.9.98 河南省新乡市 获嘉县城西德高电脑公司
747 219.154.9.99 219.154.9.255 河南省新乡市 联通
748 219.154.10.0 219.154.10.255 河南省新乡市原阳县 联通
749 219.154.11.0 219.154.13.1 河南省新乡市 联通
750 219.154.13.2 219.154.13.2 河南省新乡市 新乡学院
751 219.154.13.3 219.154.14.48 河南省新乡市 联通
752 219.154.14.49 219.154.14.49 河南省新乡市 一网情深网吧解放路383号文化站三楼
753 219.154.14.50 219.154.16.229 河南省新乡市 联通
754 219.154.16.230 219.154.16.230 河南省新乡市 宇宙网吧
755 219.154.16.231 219.154.16.231 河南省新乡市 张郎网吧
756 219.154.16.232 219.154.16.239 河南省新乡市 联通
757 219.154.16.240 219.154.16.240 河南省新乡市 墨斋网吧
758 219.154.16.241 219.154.18.131 河南省新乡市 联通
759 219.154.18.132 219.154.18.132 河南省新乡市原阳县 伊情网吧
760 219.154.18.133 219.154.18.144 河南省新乡市 联通
761 219.154.18.145 219.154.18.145 河南省新乡市原阳县 海龙网吧
762 219.154.18.146 219.154.18.253 河南省新乡市原阳县
763 219.154.18.254 219.154.18.254 河南省新乡市原阳县 原武镇东明网吧
764 219.154.18.255 219.154.19.26 河南省新乡市原阳县
765 219.154.19.27 219.154.19.27 河南省新乡市原阳县 风雨桥网吧
766 219.154.19.28 219.154.19.45 河南省新乡市原阳县
767 219.154.19.46 219.154.19.46 河南省新乡市原阳县 商贸网吧
768 219.154.19.47 219.154.19.112 河南省新乡市原阳县
769 219.154.19.113 219.154.19.113 河南省新乡市原阳县 电机场网吧
770 219.154.19.114 219.154.19.119 河南省新乡市原阳县
771 219.154.19.120 219.154.19.120 河南省新乡市原阳县 阿里吧吧网吧
772 219.154.19.121 219.154.19.202 河南省新乡市原阳县
773 219.154.19.203 219.154.19.203 河南省新乡市原阳县 游民部落网吧
774 219.154.19.204 219.154.19.229 河南省新乡市原阳县
775 219.154.19.230 219.154.19.230 河南省新乡市原阳县 智力网吧
776 219.154.19.231 219.154.19.231 河南省新乡市原阳县 天天网吧
777 219.154.19.232 219.154.19.233 河南省新乡市原阳县
778 219.154.19.234 219.154.19.234 河南省新乡市原阳县 海龙网吧
779 219.154.19.235 219.154.19.255 河南省新乡市原阳县
780 219.154.20.0 219.154.20.140 河南省新乡市 联通
781 219.154.20.141 219.154.20.141 河南省新乡市卫辉市 京楼市场后门南20米处四季网吧
782 219.154.20.142 219.154.21.9 河南省新乡市 联通
783 219.154.21.10 219.154.21.10 河南省新乡市卫辉市 微翔网吧
784 219.154.21.11 219.154.21.13 河南省新乡市 联通
785 219.154.21.14 219.154.21.14 河南省新乡市卫辉市 创新网吧
786 219.154.21.15 219.154.21.15 河南省新乡市 联通
787 219.154.21.16 219.154.21.16 河南省新乡市卫辉市 方圆网吧
788 219.154.21.17 219.154.21.79 河南省新乡市 联通
789 219.154.21.80 219.154.21.80 河南省新乡市卫辉市 蓝龙网吧(老汽车站院内)
790 219.154.21.81 219.154.21.99 河南省新乡市 联通
791 219.154.21.100 219.154.21.100 河南省新乡市卫辉市 仿古街暴雪网吧
792 219.154.21.101 219.154.21.154 河南省新乡市 联通
793 219.154.21.155 219.154.21.155 河南省新乡市卫辉市 京楼市场后门南20米处四季网吧
794 219.154.21.156 219.154.21.187 河南省新乡市 联通
795 219.154.21.188 219.154.21.188 河南省新乡市卫辉市 蓝龙网吧
796 219.154.21.189 219.154.21.219 河南省新乡市 联通
797 219.154.21.220 219.154.21.220 河南省新乡市卫辉市 QQ吧
798 219.154.21.221 219.154.21.222 河南省新乡市 联通
799 219.154.21.223 219.154.21.223 河南省新乡市卫辉市 E维空间网吧
800 219.154.21.224 219.154.21.244 河南省新乡市 联通
801 219.154.21.245 219.154.21.245 河南省新乡市卫辉市 仿古街E网情深网吧
802 219.154.21.246 219.154.22.189 河南省新乡市 联通
803 219.154.22.190 219.154.22.190 河南省新乡市 喜庆网吧
804 219.154.22.191 219.154.22.200 河南省新乡市 联通
805 219.154.22.201 219.154.22.201 河南省新乡市 恒达网吧
806 219.154.22.202 219.154.22.205 河南省新乡市 联通
807 219.154.22.206 219.154.22.206 河南省新乡市 新视野网吧
808 219.154.22.207 219.154.22.215 河南省新乡市 联通
809 219.154.22.216 219.154.22.216 河南省新乡市 电信一分店网吧
810 219.154.22.217 219.154.22.217 河南省新乡市 坤运网吧
811 219.154.22.218 219.154.22.235 河南省新乡市 联通
812 219.154.22.236 219.154.22.236 河南省新乡市 河南科技学院北欢乐时空网吧
813 219.154.22.237 219.154.22.238 河南省新乡市 联通
814 219.154.22.239 219.154.22.239 河南省新乡市红旗区 聚龙网吧(河南科技学院北)
815 219.154.22.240 219.154.22.241 河南省新乡市 地球村网吧
816 219.154.22.242 219.154.22.244 河南省新乡市 联通
817 219.154.22.245 219.154.22.245 河南省新乡市 恒达网吧
818 219.154.22.246 219.154.22.246 河南省新乡市 地球村网吧
819 219.154.22.247 219.154.22.249 河南省新乡市 联通
820 219.154.22.250 219.154.22.250 河南省新乡市 N次网吧(河南科技学院北)
821 219.154.22.251 219.154.25.250 河南省新乡市 联通
822 219.154.25.251 219.154.25.251 河南省新乡市卫辉市 e唯网吧
823 219.154.25.252 219.154.25.255 河南省新乡市卫辉市 联通
824 219.154.26.0 219.154.26.255 河南省新乡市 联通
825 219.154.27.0 219.154.27.255 河南省新乡市 /卫辉市联通
826 219.154.28.0 219.154.29.22 河南省新乡市 (延津县/封丘县)联通
827 219.154.29.23 219.154.29.23 河南省新乡市 世纪情网吧中同街水上大世界
828 219.154.29.24 219.154.29.250 河南省新乡市 (延津县/封丘县)联通
829 219.154.29.251 219.154.29.251 河南省新乡市红旗区 小店网吧
830 219.154.29.252 219.154.32.46 河南省新乡市 (延津县/封丘县)联通
831 219.154.32.47 219.154.32.47 河南省新乡市封丘县 双龙网吧
832 219.154.32.48 219.154.32.255 河南省新乡市 (延津县/封丘县)联通
833 219.154.33.0 219.154.33.255 河南省新乡市 (封丘县)联通
834 219.154.34.0 219.154.34.115 河南省新乡市 联通
835 219.154.34.116 219.154.34.116 河南省新乡市长垣县 现代网吧
836 219.154.34.117 219.154.35.224 河南省新乡市 联通
837 219.154.35.225 219.154.35.225 河南省新乡市长垣县 骑士网吧
838 219.154.35.226 219.154.35.227 河南省新乡市 联通
839 219.154.35.228 219.154.35.228 河南省新乡市长垣县 九度空间网吧
840 219.154.35.229 219.154.35.229 河南省新乡市长垣县 金源网吧
841 219.154.35.230 219.154.35.230 河南省新乡市长垣县 新乐园网吧
842 219.154.35.231 219.154.35.231 河南省新乡市 联通
843 219.154.35.232 219.154.35.232 河南省新乡市长垣县 新乐园网吧
844 219.154.35.233 219.154.35.233 河南省新乡市长垣县 QQ网吧
845 219.154.35.234 219.154.35.235 河南省新乡市 联通
846 219.154.35.236 219.154.35.236 河南省新乡市长垣县 东方网吧
847 219.154.35.237 219.154.35.237 河南省新乡市 联通
848 219.154.35.238 219.154.35.238 河南省新乡市长垣县 文明网吧
849 219.154.35.239 219.154.35.239 河南省新乡市长垣县 东街飞达网吧
850 219.154.35.240 219.154.35.240 河南省新乡市长垣县 时代网吧
851 219.154.35.241 219.154.35.241 河南省新乡市长垣县 正大网吧
852 219.154.35.242 219.154.35.242 河南省新乡市长垣县 龙山村网吧
853 219.154.35.243 219.154.35.243 河南省新乡市长垣县 金山网吧
854 219.154.35.244 219.154.35.244 河南省新乡市长垣县 飞天网吧
855 219.154.35.245 219.154.35.245 河南省新乡市长垣县 香一网吧
856 219.154.35.246 219.154.35.246 河南省新乡市 众联网吧
857 219.154.35.247 219.154.35.247 河南省新乡市长垣县 神州网吧
858 219.154.35.248 219.154.35.248 河南省新乡市长垣县 开心网吧
859 219.154.35.249 219.154.35.249 河南省新乡市长垣县 幻森网吧
860 219.154.35.250 219.154.35.250 河南省新乡市长垣县 太空网吧
861 219.154.35.251 219.154.35.255 河南省新乡市 联通
862 219.154.36.0 219.154.36.53 河南省新乡市延津县 联通
863 219.154.36.54 219.154.36.54 河南省新乡市延津县 小店镇小朋网吧
864 219.154.36.55 219.154.36.108 河南省新乡市延津县 联通
865 219.154.36.109 219.154.36.109 河南省新乡市延津县 小店镇冯文海网吧
866 219.154.36.110 219.154.36.162 河南省新乡市延津县 联通
867 219.154.36.163 219.154.36.163 河南省新乡市延津县 小店镇郭茂良网吧
868 219.154.36.164 219.154.36.190 河南省新乡市延津县 联通
869 219.154.36.191 219.154.36.191 河南省新乡市延津县 小店网吧
870 219.154.36.192 219.154.36.226 河南省新乡市延津县 联通
871 219.154.36.227 219.154.36.227 河南省新乡市延津县 小店镇冯文海网吧
872 219.154.36.228 219.154.36.230 河南省新乡市延津县 联通
873 219.154.36.231 219.154.36.231 河南省新乡市 科海电脑公司
874 219.154.36.232 219.154.36.245 河南省新乡市延津县 联通
875 219.154.36.246 219.154.36.246 河南省新乡市延津县 晨星网吧
876 219.154.36.247 219.154.36.247 河南省新乡市延津县 联通
877 219.154.36.248 219.154.36.248 河南省新乡市延津县 小店镇王太武网吧
878 219.154.36.249 219.154.36.255 河南省新乡市延津县 联通
879 219.154.55.0 219.154.55.231 河南省新乡市 联通
880 219.154.55.232 219.154.55.232 河南省新乡市 聚友网吧
881 219.154.55.233 219.154.55.233 河南省新乡市 快乐点击\县百货E时代网吧
882 219.154.55.234 219.154.55.235 河南省新乡市 联通
883 219.154.55.236 219.154.55.236 河南省新乡市 北平网吧
884 219.154.55.237 219.154.55.237 河南省新乡市 珍彩网吧
885 219.154.55.238 219.154.55.238 河南省新乡市 联通
886 219.154.55.239 219.154.55.239 河南省新乡市 晓宇网吧
887 219.154.55.240 219.154.55.240 河南省新乡市 深蓝网吧(向阳路67号)
888 219.154.55.241 219.154.55.250 河南省新乡市 联通
889 219.154.55.251 219.154.55.251 河南省新乡市 九九星空网络
890 219.154.55.252 219.154.62.131 河南省新乡市 联通
891 219.154.62.132 219.154.62.132 河南省新乡市 凯悦酒店
892 219.154.62.133 219.154.62.184 河南省新乡市 联通
893 219.154.62.185 219.154.62.185 河南省新乡市 E世代网吧奔四店平原路糖烟酒公司三楼
894 219.154.62.186 219.154.62.234 河南省新乡市 联通
895 219.154.62.235 219.154.62.235 河南省新乡市 心海网吧
896 219.154.62.236 219.154.63.248 河南省新乡市 联通
897 219.154.63.249 219.154.63.249 河南省新乡市 卫丽网吧
898 219.154.63.250 219.154.66.231 河南省新乡市 联通
899 219.154.66.232 219.154.66.232 河南省新乡市 叮当网吧
900 219.154.66.233 219.154.66.233 河南省新乡市 华信网吧(机电专科对面)
901 219.154.66.234 219.154.66.234 河南省新乡市 联通
902 219.154.66.235 219.154.66.235 河南省新乡市 开心网吧
903 219.154.66.236 219.154.66.236 河南省新乡市 飓风网吧
904 219.154.66.237 219.154.66.237 河南省新乡市 网络时代网吧
905 219.154.66.238 219.154.66.238 河南省新乡市 真爱网吧
906 219.154.66.239 219.154.66.240 河南省新乡市 联通
907 219.154.66.241 219.154.66.241 河南省新乡市 世纪情网吧
908 219.154.66.242 219.154.66.247 河南省新乡市 联通
909 219.154.66.248 219.154.66.248 河南省新乡市 卫丽网吧
910 219.154.66.249 219.154.67.250 河南省新乡市 联通
911 219.154.67.251 219.154.67.251 河南省新乡市 招标投标办公室
912 219.154.67.252 219.154.69.152 河南省新乡市 联通
913 219.154.69.153 219.154.69.153 河南省新乡市 互联新景网吧
914 219.154.69.154 219.154.69.239 河南省新乡市 联通
915 219.154.69.240 219.154.69.240 河南省新乡市 永春网吧
916 219.154.69.241 219.154.69.252 河南省新乡市 联通
917 219.154.69.253 219.154.69.253 河南省新乡市 畅想网络会所
918 219.154.69.254 219.154.72.250 河南省新乡市 联通
919 219.154.72.251 219.154.72.251 河南省新乡市 颠峰网吧
920 219.154.72.252 219.154.75.4 河南省新乡市 联通
921 219.154.75.5 219.154.75.5 河南省新乡市 延津僧固乡僧固网吧
922 219.154.75.6 219.154.79.255 河南省新乡市 联通
923 219.154.80.0 219.154.81.247 河南省新乡市辉县市 联通
924 219.154.81.248 219.154.81.248 河南省新乡市辉县市 科威网吧
925 219.154.81.249 219.154.86.255 河南省新乡市辉县市 联通
926 219.154.87.0 219.154.90.41 河南省新乡市 联通
927 219.154.90.42 219.154.90.42 河南省新乡市 春蕾网吧
928 219.154.90.43 219.154.90.255 河南省新乡市 联通
929 219.154.91.0 219.154.91.255 河南省新乡市辉县市 联通
930 219.154.92.0 219.154.92.248 河南省新乡市长垣县
931 219.154.92.249 219.154.92.249 河南省新乡市 相约网吧
932 219.154.92.250 219.154.92.250 河南省新乡市长垣县
933 219.154.92.251 219.154.92.251 河南省新乡市长垣县 魏庄镇世纪梦网吧
934 219.154.92.252 219.154.92.252 河南省新乡市长垣县
935 219.154.92.253 219.154.92.253 河南省新乡市长垣县 魏庄镇启明星网吧
936 219.154.92.254 219.154.92.255 河南省新乡市长垣县
937 219.154.93.0 219.154.93.243 河南省新乡市 联通
938 219.154.93.244 219.154.93.244 河南省新乡市长垣县 星空网星网吧
939 219.154.93.245 219.154.93.249 河南省新乡市 联通
940 219.154.93.250 219.154.93.250 河南省新乡市长垣县 太空网吧
941 219.154.93.251 219.154.93.251 河南省新乡市 联通
942 219.154.93.252 219.154.93.252 河南省新乡市长垣县 金山网吧
943 219.154.93.253 219.154.93.253 河南省新乡市长垣县 天天见网吧
944 219.154.93.254 219.154.94.1 河南省新乡市 联通
945 219.154.94.2 219.154.94.2 河南省新乡市 锈锈网吧
946 219.154.94.3 219.154.94.3 河南省新乡市 非凡网吧
947 219.154.94.4 219.154.94.4 河南省新乡市 河南省高远公路养护技术有限公司
948 219.154.94.5 219.154.94.5 河南省新乡市 星际网吧
949 219.154.94.6 219.154.94.6 河南省新乡市 联通
950 219.154.94.7 219.154.94.7 河南省新乡市 天龙网吧
951 219.154.94.8 219.154.94.8 河南省新乡市 联通
952 219.154.94.9 219.154.94.9 河南省新乡市 开发区世纪号网吧
953 219.154.94.10 219.154.94.10 河南省新乡市 真情相约网吧
954 219.154.94.11 219.154.94.16 河南省新乡市 联通
955 219.154.94.17 219.154.94.17 河南省新乡市 亨运来网吧
956 219.154.94.18 219.154.94.18 河南省新乡市 新天地网吧
957 219.154.94.19 219.154.94.19 河南省新乡市 联通
958 219.154.94.20 219.154.94.20 河南省新乡市 三才网吧
959 219.154.94.21 219.154.94.21 河南省新乡市 春蕾网吧
960 219.154.94.22 219.154.94.22 河南省新乡市 军军网吧
961 219.154.94.23 219.154.94.23 河南省新乡市 珍彩空间网吧
962 219.154.94.24 219.154.94.24 河南省新乡市 幸福网吧
963 219.154.94.25 219.154.94.25 河南省新乡市 情缘网吧
964 219.154.94.26 219.154.94.26 河南省新乡市 飞越网吧(中同大街215号)
965 219.154.94.27 219.154.94.27 河南省新乡市 联通
966 219.154.94.28 219.154.94.28 河南省新乡市 电信二分店网吧
967 219.154.94.29 219.154.94.32 河南省新乡市 联通
968 219.154.94.33 219.154.94.33 河南省新乡市 建设路760厂飞扬网吧
969 219.154.94.34 219.154.94.34 河南省新乡市 互联时代网吧(机电专科学校对面)
970 219.154.94.35 219.154.94.35 河南省新乡市 三维网吧
971 219.154.94.36 219.154.94.36 河南省新乡市 奇士网吧
972 219.154.94.37 219.154.94.38 河南省新乡市 联通
973 219.154.94.39 219.154.94.39 河南省新乡市 梦缘网吧
974 219.154.94.40 219.154.94.40 河南省新乡市 看世界网吧
975 219.154.94.41 219.154.94.41 河南省新乡市 学院路冠杰网吧旗舰店
976 219.154.94.42 219.154.94.42 河南省新乡市 彩虹网吧
977 219.154.94.43 219.154.94.43 河南省新乡市 联通
978 219.154.94.44 219.154.94.44 河南省新乡市 机电专科维佳网吧
979 219.154.94.45 219.154.94.45 河南省新乡市 八方网吧
980 219.154.94.46 219.154.94.49 河南省新乡市 联通
981 219.154.94.50 219.154.94.51 河南省新乡市 平原同力水泥有限公司
982 219.154.94.52 219.154.94.54 河南省新乡市 联通
983 219.154.94.55 219.154.94.55 河南省新乡市 锦园网吧
984 219.154.94.56 219.154.94.56 河南省新乡市 联通
985 219.154.94.57 219.154.94.57 河南省新乡市 双星网吧
986 219.154.94.58 219.154.94.58 河南省新乡市 联通
987 219.154.94.59 219.154.94.59 河南省新乡市 新新网吧
988 219.154.94.60 219.154.94.60 河南省新乡市 北站寻梦网吧
989 219.154.94.61 219.154.94.61 河南省新乡市 一点红网吧
990 219.154.94.62 219.154.94.66 河南省新乡市 联通
991 219.154.94.67 219.154.94.67 河南省新乡市 创世网络
992 219.154.94.68 219.154.94.80 河南省新乡市 联通
993 219.154.94.81 219.154.94.81 河南省新乡市 未来网吧
994 219.154.94.82 219.154.94.97 河南省新乡市 联通
995 219.154.94.98 219.154.94.98 河南省新乡市 风雨桥网吧
996 219.154.94.99 219.154.94.99 河南省新乡市 联通
997 219.154.94.100 219.154.94.100 河南省新乡市 世纪情怀网吧
998 219.154.94.101 219.154.94.103 河南省新乡市 联通
999 219.154.94.104 219.154.94.104 河南省新乡市 创世网吧
1000 219.154.94.105 219.154.95.0 河南省新乡市 联通