ip地址查询

许昌市IP地址列表

许昌市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.196.0.0 1.196.31.255 河南省许昌市 电信
2 1.197.32.0 1.197.48.255 河南省许昌市 电信
3 1.197.50.0 1.197.63.255 河南省许昌市 电信
4 1.197.128.0 1.197.155.255 河南省许昌市 电信
5 1.197.157.0 1.197.159.255 河南省许昌市 电信
6 42.232.128.0 42.232.176.255 河南省许昌市 联通
7 42.232.177.0 42.232.177.255 河南省许昌市禹州市 联通
8 42.232.178.0 42.232.181.255 河南省许昌市 联通
9 42.232.182.0 42.232.182.255 河南省许昌市禹州市 联通
10 42.232.183.0 42.232.194.255 河南省许昌市 联通
11 42.232.195.0 42.232.195.255 河南省许昌市鄢陵县 联通
12 42.232.196.0 42.232.243.255 河南省许昌市 联通
13 59.70.192.0 59.70.207.255 河南省许昌市 许昌职业技术学院
14 61.53.0.0 61.53.6.219 河南省许昌市 联通
15 61.53.6.220 61.53.6.220 河南省许昌市 盐业公司小区
16 61.53.6.221 61.53.7.246 河南省许昌市 联通
17 61.53.7.247 61.53.7.247 河南省许昌市 银河大道月球小区
18 61.53.7.248 61.53.14.161 河南省许昌市 联通
19 61.53.14.162 61.53.14.162 河南省许昌市 情感网吧(八一路东段)
20 61.53.14.163 61.53.17.255 河南省许昌市 联通
21 61.53.18.0 61.53.18.255 河南省许昌市 联通FTTB宽带
22 61.53.19.0 61.53.19.38 河南省许昌市 联通
23 61.53.19.39 61.53.19.39 河南省许昌市 联通汇通网吧
24 61.53.19.40 61.53.19.231 河南省许昌市 联通
25 61.53.19.232 61.53.19.232 河南省许昌市许昌县 文峰路南段晓霞网吧
26 61.53.19.233 61.53.19.235 河南省许昌市 联通
27 61.53.19.236 61.53.19.236 河南省许昌市 蓝天网吧
28 61.53.19.237 61.53.20.255 河南省许昌市 联通
29 61.53.21.0 61.53.21.121 河南省许昌市鄢陵县 联通
30 61.53.21.122 61.53.21.122 河南省许昌市鄢陵县 开发区星梦圆网吧
31 61.53.21.123 61.53.21.170 河南省许昌市鄢陵县 联通
32 61.53.21.171 61.53.21.171 河南省许昌市鄢陵县 文明路玉鑫网吧
33 61.53.21.172 61.53.21.251 河南省许昌市鄢陵县 联通
34 61.53.21.252 61.53.21.252 河南省许昌市鄢陵县 红蜘蛛网吧
35 61.53.21.253 61.53.21.255 河南省许昌市鄢陵县 联通
36 61.136.66.0 61.136.66.41 河南省许昌市 联通
37 61.136.66.42 61.136.66.42 河南省许昌市 上蔡县星际网吧
38 61.136.66.43 61.136.66.255 河南省许昌市 联通
39 61.163.220.0 61.163.220.255 河南省许昌市 联通
40 61.163.247.0 61.163.247.255 河南省许昌市 联通
41 61.168.181.0 61.168.181.255 河南省许昌市 联通
42 61.168.240.0 61.168.240.255 河南省许昌市 联通
43 61.232.144.0 61.232.144.255 河南省许昌市 中移铁通
44 61.233.110.0 61.233.110.73 河南省许昌市 中移铁通
45 61.233.110.74 61.233.110.75 河南省许昌市 瑞泰发业有限公司
46 61.233.110.76 61.233.110.255 河南省许昌市 中移铁通
47 61.242.206.0 61.242.207.255 河南省许昌市 联通
48 110.198.208.0 110.198.208.255 河南省许昌市 中移铁通
49 110.198.210.0 110.198.210.255 河南省许昌市 中移铁通
50 111.5.208.0 111.5.223.255 河南省许昌市 移动
51 115.51.0.0 115.51.3.255 河南省许昌市 联通
52 115.51.4.0 115.51.4.255 河南省许昌市襄城县 联通
53 115.51.5.0 115.51.14.255 河南省许昌市 联通
54 115.51.15.0 115.51.15.255 河南省许昌市长葛县 联通
55 115.51.16.0 115.51.72.255 河南省许昌市 联通
56 115.51.73.0 115.51.74.255 河南省许昌市禹州市 联通
57 115.51.75.0 115.51.75.225 河南省许昌市 联通
58 115.51.75.226 115.51.75.226 河南省许昌市 二郎庙网吧(浅井乡)
59 115.51.75.227 115.51.118.255 河南省许昌市 联通
60 115.53.64.0 115.53.93.255 河南省许昌市 联通
61 115.53.94.0 115.53.94.255 河南省许昌市长葛县 联通
62 115.53.95.0 115.53.125.255 河南省许昌市 联通
63 115.53.126.0 115.53.126.255 河南省许昌市许昌县 联通
64 115.53.127.0 115.53.131.255 河南省许昌市 联通
65 115.53.132.0 115.53.132.255 河南省许昌市禹州市 联通
66 115.53.133.0 115.53.138.255 河南省许昌市 联通
67 115.53.139.0 115.53.139.255 河南省许昌市禹州市 联通
68 115.53.140.0 115.53.150.255 河南省许昌市 联通
69 115.53.151.0 115.53.151.255 河南省许昌市长葛市 联通
70 115.53.152.0 115.53.152.255 河南省许昌市 联通
71 115.53.153.0 115.53.153.255 河南省许昌市禹州市 联通
72 115.53.154.0 115.53.175.255 河南省许昌市 联通
73 115.53.176.0 115.53.176.255 河南省许昌市长葛市 联通
74 115.53.177.0 115.53.178.255 河南省许昌市 联通
75 115.53.179.0 115.53.179.255 河南省许昌市长葛市 联通
76 115.56.192.0 115.56.197.255 河南省许昌市长葛市 联通
77 115.56.200.0 115.56.200.255 河南省许昌市襄城县 联通
78 115.56.201.0 115.56.223.255 河南省许昌市 联通
79 117.158.98.0 117.158.98.255 河南省许昌市 移动
80 120.194.114.0 120.194.114.255 河南省许昌市襄城县 移动
81 120.194.115.0 120.194.120.255 河南省许昌市 移动
82 122.78.176.0 122.78.176.255 河南省许昌市 中移铁通
83 123.4.96.0 123.4.98.255 河南省许昌市 联通
84 123.4.100.0 123.4.100.255 河南省许昌市长葛市 联通
85 123.4.101.0 123.4.116.255 河南省许昌市 联通
86 123.4.117.0 123.4.117.255 河南省许昌市鄢陵县 联通
87 123.4.118.0 123.4.119.255 河南省许昌市 联通
88 123.4.120.0 123.4.120.255 河南省许昌市襄城县 联通
89 123.4.121.0 123.4.123.255 河南省许昌市 联通
90 123.4.124.0 123.4.124.255 河南省许昌市长葛市 联通
91 123.4.126.0 123.4.127.255 河南省许昌市长葛市 联通
92 123.7.30.0 123.7.30.211 河南省许昌市长葛市 联通
93 123.7.30.212 123.7.30.212 河南省许昌市长葛市 快乐e点网吧
94 123.7.30.213 123.7.30.255 河南省许昌市长葛市 联通
95 123.7.38.0 123.7.38.255 河南省许昌市鄢陵县 联通
96 123.7.39.0 123.7.39.4 河南省许昌市 联通
97 123.7.39.5 123.7.39.5 河南省许昌市长葛市 古桥天天网吧
98 123.7.39.6 123.7.39.255 河南省许昌市 联通
99 123.9.128.0 123.9.136.255 河南省许昌市 联通
100 123.9.137.0 123.9.138.255 河南省许昌市襄城县 联通
101 123.9.139.0 123.9.139.255 河南省许昌市 联通
102 123.9.140.0 123.9.141.255 河南省许昌市襄城县 联通
103 123.9.142.0 123.9.165.255 河南省许昌市 联通
104 123.9.166.0 123.9.166.255 河南省许昌市长葛县 联通
105 123.9.167.0 123.9.191.255 河南省许昌市 联通
106 123.13.200.0 123.13.207.255 河南省许昌市 联通
107 123.13.237.0 123.13.237.255 河南省许昌市襄城县 联通
108 123.13.238.0 123.13.255.255 河南省许昌市 联通
109 123.53.128.0 123.53.128.255 河南省许昌市 电信
110 123.53.129.0 123.53.129.255 河南省许昌市长葛县 电信
111 123.53.130.0 123.53.152.255 河南省许昌市 电信
112 123.53.153.0 123.53.153.103 河南省许昌市禹州市 电信
113 123.53.153.104 123.53.153.104 河南省许昌市禹州市 商场夏天网吧
114 123.53.153.105 123.53.153.255 河南省许昌市禹州市 电信
115 123.53.154.0 123.53.162.255 河南省许昌市 电信
116 123.53.163.0 123.53.163.255 河南省许昌市禹州市 电信
117 123.53.164.0 123.53.166.255 河南省许昌市 电信
118 123.53.167.0 123.53.167.255 河南省许昌市禹州市 电信
119 123.53.168.0 123.53.170.255 河南省许昌市 电信
120 123.53.172.0 123.53.189.255 河南省许昌市 电信
121 123.161.148.0 123.161.150.255 河南省许昌市 电信
122 123.161.151.0 123.161.151.255 河南省许昌市长葛县 电信
123 123.161.152.0 123.161.160.255 河南省许昌市 电信
124 123.161.161.0 123.161.171.255 河南省许昌市许昌县 电信
125 123.161.172.0 123.161.172.255 河南省许昌市 电信
126 123.161.174.0 123.161.191.255 河南省许昌市 电信
127 125.40.178.0 125.40.178.255 河南省许昌市 联通
128 125.43.240.0 125.43.240.139 河南省许昌市 联通
129 125.43.240.140 125.43.240.140 河南省许昌市长葛市 古桥天天网吧
130 125.43.240.141 125.43.242.255 河南省许昌市 联通
131 125.45.224.0 125.45.229.143 河南省许昌市 联通
132 125.45.229.144 125.45.229.144 河南省许昌市 蓝海岸网吧
133 125.45.229.145 125.45.231.39 河南省许昌市 联通
134 125.45.231.40 125.45.231.40 河南省许昌市 宏达网吧(南坞)
135 125.45.231.41 125.45.239.255 河南省许昌市 联通
136 125.46.39.0 125.46.42.255 河南省许昌市 联通云数据中心
137 171.12.48.0 171.12.63.255 河南省许昌市 电信
138 171.14.140.0 171.14.143.255 河南省许昌市 电信
139 171.14.254.0 171.14.255.255 河南省许昌市 电信
140 182.113.64.0 182.113.100.255 河南省许昌市 联通
141 182.113.101.0 182.113.103.255 河南省许昌市长葛市 联通
142 182.113.104.0 182.113.119.255 河南省许昌市 联通
143 182.113.120.0 182.113.120.255 河南省许昌市禹州市 联通
144 182.113.121.0 182.113.127.255 河南省许昌市 联通
145 182.116.64.0 182.116.77.255 河南省许昌市 联通
146 182.116.78.0 182.116.78.255 河南省许昌市禹州市 联通
147 182.116.79.0 182.116.83.255 河南省许昌市 联通
148 182.116.84.0 182.116.85.255 河南省许昌市鄢陵县 联通
149 182.116.86.0 182.116.88.255 河南省许昌市 联通
150 182.116.89.0 182.116.89.255 河南省许昌市长葛县 联通
151 182.116.90.0 182.116.96.255 河南省许昌市 联通
152 182.116.97.0 182.116.97.255 河南省许昌市长葛县 联通
153 182.116.98.0 182.116.107.255 河南省许昌市 联通
154 182.116.108.0 182.116.108.255 河南省许昌市禹州市 联通
155 182.116.109.0 182.116.125.255 河南省许昌市 联通
156 182.116.126.0 182.116.126.255 河南省许昌市鄢陵县 联通
157 182.116.127.0 182.116.127.255 河南省许昌市 联通
158 182.117.201.0 182.117.201.255 河南省许昌市长葛县 联通
159 182.117.202.0 182.117.216.255 河南省许昌市 联通
160 182.117.217.0 182.117.217.255 河南省许昌市禹州市 联通
161 182.117.218.0 182.117.222.255 河南省许昌市 联通
162 182.117.223.0 182.117.223.255 河南省许昌市禹州市 联通
163 182.117.224.0 182.117.255.255 河南省许昌市 联通
164 183.170.96.0 183.170.127.255 河南省许昌市 许昌大学
165 183.204.208.0 183.204.223.255 河南省许昌市 移动
166 202.102.233.0 202.102.233.63 河南省许昌市 联通
167 202.110.69.64 202.110.69.71 河南省许昌市 联通
168 202.110.117.80 202.110.117.95 河南省许昌市 联通
169 211.67.184.0 211.67.191.255 河南省许昌市 许昌学院
170 211.142.130.0 211.142.133.255 河南省许昌市 移动
171 211.142.134.0 211.142.134.255 河南省许昌市长葛县 移动
172 211.142.135.0 211.142.135.255 河南省许昌市 移动
173 211.142.194.0 211.142.194.255 河南省许昌市 移动
174 211.146.111.0 211.146.111.255 河南省许昌市 广电网
175 218.28.73.0 218.28.73.128 河南省许昌市 联通
176 218.28.73.129 218.28.73.134 河南省许昌市 瑞贝卡发制品股份有限公司
177 218.28.73.135 218.28.73.255 河南省许昌市 联通
178 218.28.119.0 218.28.119.35 河南省许昌市 联通
179 218.28.119.36 218.28.119.36 河南省许昌市 三八路宏大网吧
180 218.28.119.37 218.28.119.37 河南省许昌市 高起点网吧
181 218.28.119.38 218.28.119.58 河南省许昌市 联通
182 218.28.119.59 218.28.119.59 河南省许昌市 招生考试办公室
183 218.28.119.60 218.28.119.78 河南省许昌市 联通
184 218.28.119.79 218.28.119.79 河南省许昌市 志鹏网吧(解放路147号)
185 218.28.119.80 218.28.119.164 河南省许昌市 联通
186 218.28.119.165 218.28.119.165 河南省许昌市 高级中学
187 218.28.119.166 218.28.119.213 河南省许昌市 联通
188 218.28.119.214 218.28.119.214 河南省许昌市 卓越网络
189 218.28.119.215 218.28.119.255 河南省许昌市 联通
190 218.28.144.40 218.28.144.40 河南省许昌市许昌县 第三高级中学
191 218.28.200.0 218.28.200.8 河南省许昌市 联通
192 218.28.200.9 218.28.200.9 河南省许昌市 绿园网吧
193 218.28.200.10 218.28.200.166 河南省许昌市 联通
194 218.28.200.167 218.28.200.167 河南省许昌市 艺术网吧
195 218.28.200.168 218.28.200.185 河南省许昌市 联通
196 218.28.200.186 218.28.200.186 河南省许昌市襄城县 如意网吧
197 218.28.200.187 218.28.201.131 河南省许昌市 联通
198 218.28.201.132 218.28.201.132 河南省许昌市禹州市 自由人网吧
199 218.28.201.133 218.28.201.161 河南省许昌市 联通
200 218.28.201.162 218.28.201.163 河南省许昌市禹州市 职业中专
201 218.28.201.164 218.28.201.176 河南省许昌市 联通
202 218.28.201.177 218.28.201.177 河南省许昌市禹州市 新颖网吧(滨河东路)
203 218.28.201.178 218.28.201.211 河南省许昌市 联通
204 218.28.201.212 218.28.201.212 河南省许昌市禹州市 府东路蓝月亮网吧
205 218.28.201.213 218.28.201.217 河南省许昌市 联通
206 218.28.201.218 218.28.201.218 河南省许昌市禹州市 互联网吧(东商贸九号街)
207 218.28.201.219 218.28.201.235 河南省许昌市 联通
208 218.28.201.236 218.28.201.236 河南省许昌市禹州市 府东路阿里网吧
209 218.28.201.237 218.28.202.34 河南省许昌市 联通
210 218.28.202.35 218.28.202.35 河南省许昌市长葛市 瑞森网吧
211 218.28.202.36 218.28.203.2 河南省许昌市 联通
212 218.28.203.3 218.28.203.3 河南省许昌市鄢陵县 三高附近海贝网吧
213 218.28.203.4 218.28.203.255 河南省许昌市 联通
214 218.28.204.0 218.28.204.255 河南省许昌市 联通IDC机房
215 218.28.232.0 218.28.232.255 河南省许昌市 联通
216 219.147.58.0 219.147.58.225 河南省许昌市长葛市 电信
217 219.147.58.226 219.147.58.226 河南省许昌市长葛市 今朝网吧(建设路新世界北)
218 219.147.58.227 219.147.58.227 河南省许昌市长葛市 新时空网吧(建设路)
219 219.147.58.228 219.147.58.229 河南省许昌市长葛市 电信
220 219.147.58.230 219.147.58.230 河南省许昌市长葛市 阳光快车网吧(立交桥上面)
221 219.147.58.231 219.147.58.231 河南省许昌市长葛市 电信
222 219.147.58.232 219.147.58.232 河南省许昌市长葛市 电脑玩家网吧(文化路)
223 219.147.58.233 219.147.58.255 河南省许昌市长葛市 电信
224 219.150.224.0 219.150.225.208 河南省许昌市长葛市 电信
225 219.150.225.209 219.150.225.209 河南省许昌市长葛市 人民医院家属院
226 219.150.225.210 219.150.227.1 河南省许昌市长葛市 电信
227 219.150.227.2 219.150.227.2 河南省许昌市长葛市 3D网吧
228 219.150.227.3 219.150.227.5 河南省许昌市长葛市 电信
229 219.150.227.6 219.150.227.6 河南省许昌市长葛市 鱼美人网吧
230 219.150.227.7 219.150.227.8 河南省许昌市长葛市 电信
231 219.150.227.9 219.150.227.9 河南省许昌市长葛市 锦华网吧(锦华小区南500米)
232 219.150.227.10 219.150.227.11 河南省许昌市长葛市 电信
233 219.150.227.12 219.150.227.12 河南省许昌市长葛市 晶晶网吧(东转盘)
234 219.150.227.13 219.150.227.17 河南省许昌市长葛市 电信
235 219.150.227.18 219.150.227.18 河南省许昌市长葛市 瑞森网吧(妇女保健院对面)
236 219.150.227.19 219.150.227.19 河南省许昌市长葛市 东城网吧
237 219.150.227.20 219.150.227.20 河南省许昌市长葛市 电信
238 219.150.227.21 219.150.227.21 河南省许昌市长葛市 E网快车网吧
239 219.150.227.22 219.150.227.30 河南省许昌市长葛市 电信
240 219.150.227.31 219.150.227.31 河南省许昌市长葛市 佳美网吧(人民路中段)
241 219.150.227.32 219.150.227.32 河南省许昌市长葛市 一起来网吧
242 219.150.227.33 219.150.227.33 河南省许昌市长葛市 电信
243 219.150.227.34 219.150.227.34 河南省许昌市长葛市 星空网吧
244 219.150.227.35 219.150.227.41 河南省许昌市长葛市 电信
245 219.150.227.42 219.150.227.42 河南省许昌市长葛市 超音速网吧
246 219.150.227.43 219.150.227.43 河南省许昌市长葛市 电信
247 219.150.227.44 219.150.227.44 河南省许昌市长葛市 鸿福苑宾馆(东转盘)
248 219.150.227.45 219.150.227.45 河南省许昌市长葛市 伊时代网吧
249 219.150.227.46 219.150.227.46 河南省许昌市长葛市 倚天网吧
250 219.150.227.47 219.150.227.55 河南省许昌市长葛市 电信
251 219.150.227.56 219.150.227.56 河南省许昌市长葛市 阳光网吧
252 219.150.227.57 219.150.227.60 河南省许昌市长葛市 电信
253 219.150.227.61 219.150.227.61 河南省许昌市长葛市 董村镇馨园网吧
254 219.150.227.62 219.150.227.65 河南省许昌市长葛市 电信
255 219.150.227.66 219.150.227.66 河南省许昌市长葛市 东海网吧
256 219.150.227.67 219.150.227.67 河南省许昌市长葛市 电信
257 219.150.227.68 219.150.227.68 河南省许昌市长葛市 益水路QQ城网吧
258 219.150.227.69 219.150.227.74 河南省许昌市长葛市 电信
259 219.150.227.75 219.150.227.75 河南省许昌市长葛市 金都网中漫步网络家园
260 219.150.227.76 219.150.227.97 河南省许昌市长葛市 电信
261 219.150.227.98 219.150.227.98 河南省许昌市长葛市 百脑汇网吧
262 219.150.227.99 219.150.227.103 河南省许昌市长葛市 电信
263 219.150.227.104 219.150.227.104 河南省许昌市长葛市 东海网吧
264 219.150.227.105 219.150.227.105 河南省许昌市长葛市 电信
265 219.150.227.106 219.150.227.106 河南省许昌市长葛市 长社市场网吧
266 219.150.227.107 219.150.227.110 河南省许昌市长葛市 电信
267 219.150.227.111 219.150.227.111 河南省许昌市长葛市 超音速网吧
268 219.150.227.112 219.150.227.115 河南省许昌市长葛市 电信
269 219.150.227.116 219.150.227.116 河南省许昌市长葛市 竭诚网吧
270 219.150.227.117 219.150.227.119 河南省许昌市长葛市 电信
271 219.150.227.120 219.150.227.120 河南省许昌市长葛市 BOB网吧
272 219.150.227.121 219.150.227.130 河南省许昌市长葛市 电信
273 219.150.227.131 219.150.227.131 河南省许昌市禹州市 河南平禹煤电有限公司运销分公司
274 219.150.227.132 219.150.227.139 河南省许昌市长葛市 电信
275 219.150.227.140 219.150.227.140 河南省许昌市长葛市 禹州市神龙城网吧
276 219.150.227.141 219.150.227.141 河南省许昌市长葛市 电信
277 219.150.227.142 219.150.227.142 河南省许昌市长葛市 禹州市新开端网吧(大禹像旁)
278 219.150.227.143 219.150.227.147 河南省许昌市长葛市 电信
279 219.150.227.148 219.150.227.148 河南省许昌市长葛市 禹州市体育场天天网吧
280 219.150.227.149 219.150.227.156 河南省许昌市长葛市 电信
281 219.150.227.157 219.150.227.157 河南省许昌市长葛市 禹州市一颗树网吧
282 219.150.227.158 219.150.227.162 河南省许昌市长葛市 电信
283 219.150.227.163 219.150.227.163 河南省许昌市禹州市 职业中专
284 219.150.227.164 219.150.227.169 河南省许昌市长葛市 电信
285 219.150.227.170 219.150.227.170 河南省许昌市禹州市 风色幻想网吧
286 219.150.227.171 219.150.227.173 河南省许昌市长葛市 电信
287 219.150.227.174 219.150.227.174 河南省许昌市禹州市 新浪网吧
288 219.150.227.175 219.150.227.197 河南省许昌市长葛市 电信
289 219.150.227.198 219.150.227.198 河南省许昌市禹州市 西街大世界网吧
290 219.150.227.199 219.150.227.209 河南省许昌市长葛市 电信
291 219.150.227.210 219.150.227.210 河南省许昌市禹州市 大世界网吧
292 219.150.227.211 219.150.227.221 河南省许昌市长葛市 电信
293 219.150.227.222 219.150.227.222 河南省许昌市禹州市 一起来网吧
294 219.150.227.223 219.150.227.255 河南省许昌市长葛市 电信
295 219.150.228.0 219.150.228.138 河南省许昌市 电信
296 219.150.228.139 219.150.228.139 河南省许昌市 精英网吧
297 219.150.228.140 219.150.228.144 河南省许昌市 电信
298 219.150.228.145 219.150.228.145 河南省许昌市 红枫网络
299 219.150.228.146 219.150.228.155 河南省许昌市 电信
300 219.150.228.156 219.150.228.156 河南省许昌市 鸿祥网吧
301 219.150.228.157 219.150.228.159 河南省许昌市 电信
302 219.150.228.160 219.150.228.160 河南省许昌市 旭日网吧(八一路中段)
303 219.150.228.161 219.150.228.172 河南省许昌市 电信
304 219.150.228.173 219.150.228.173 河南省许昌市 市后街慧影网吧
305 219.150.228.174 219.150.228.194 河南省许昌市 电信
306 219.150.228.195 219.150.228.195 河南省许昌市 亿翔网吧
307 219.150.228.196 219.150.228.228 河南省许昌市 电信
308 219.150.228.229 219.150.228.229 河南省许昌市 广元网吧
309 219.150.228.230 219.150.228.230 河南省许昌市 电信
310 219.150.228.231 219.150.228.231 河南省许昌市 宏达网吧
311 219.150.228.232 219.150.228.232 河南省许昌市 五一路贵族网吧
312 219.150.228.233 219.150.228.233 河南省许昌市 火车站中青网络
313 219.150.228.234 219.150.228.235 河南省许昌市 电信
314 219.150.228.236 219.150.228.236 河南省许昌市 志鹏网吧
315 219.150.228.237 219.150.229.255 河南省许昌市 电信
316 219.154.192.0 219.154.192.59 河南省许昌市长葛市 联通
317 219.154.192.60 219.154.192.60 河南省许昌市长葛市 E齐来吧网吧
318 219.154.192.61 219.154.192.138 河南省许昌市长葛市 联通
319 219.154.192.139 219.154.192.139 河南省许昌市长葛市 鱼美人网吧
320 219.154.192.140 219.154.192.243 河南省许昌市长葛市 联通
321 219.154.192.244 219.154.192.244 河南省许昌市长葛市 鱼美人网吧
322 219.154.192.245 219.154.194.49 河南省许昌市长葛市 联通
323 219.154.194.50 219.154.194.50 河南省许昌市长葛市 17彩网吧(东转盘)
324 219.154.194.51 219.154.194.249 河南省许昌市长葛市 联通
325 219.154.194.250 219.154.194.250 河南省许昌市长葛市 许昌技术经济学校
326 219.154.194.251 219.154.194.251 河南省许昌市长葛市 联通
327 219.154.194.252 219.154.194.252 河南省许昌市长葛市 电脑玩家网吧
328 219.154.194.253 219.154.195.123 河南省许昌市长葛市 联通
329 219.154.195.124 219.154.195.124 河南省许昌市 文峰科技有限公司
330 219.154.195.125 219.154.195.127 河南省许昌市长葛市 联通
331 219.154.195.128 219.154.195.235 河南省许昌市 联通
332 219.154.195.236 219.154.195.236 河南省许昌市长葛市 东海网吧(葛天路)
333 219.154.195.237 219.154.195.246 河南省许昌市 联通
334 219.154.195.247 219.154.195.247 河南省许昌市长葛市 开心网吧(葛天路)
335 219.154.195.248 219.154.195.255 河南省许昌市 联通
336 219.154.196.0 219.154.196.255 河南省许昌市襄城县
337 219.154.197.0 219.154.197.244 河南省许昌市 /长葛市联通
338 219.154.197.245 219.154.197.245 河南省许昌市长葛市 古桥天天网吧
339 219.154.197.246 219.154.197.249 河南省许昌市 /长葛市联通
340 219.154.197.250 219.154.197.250 河南省许昌市 卓宇蜂业有限公司
341 219.154.197.251 219.154.197.255 河南省许昌市 /长葛市联通
342 219.154.198.0 219.154.198.1 河南省许昌市禹州市 县联通
343 219.154.198.2 219.154.198.2 河南省许昌市禹州市 方正网吧
344 219.154.198.3 219.154.198.3 河南省许昌市禹州市 网络学苑
345 219.154.198.4 219.154.198.4 河南省许昌市禹州市 伊人网吧
346 219.154.198.5 219.154.198.6 河南省许昌市禹州市 县联通
347 219.154.198.7 219.154.198.7 河南省许昌市禹州市 都市风景网吧
348 219.154.198.8 219.154.198.13 河南省许昌市禹州市 县联通
349 219.154.198.14 219.154.198.14 河南省许昌市禹州市 伊人网吧(大转盘西300米)
350 219.154.198.15 219.154.198.19 河南省许昌市禹州市 县联通
351 219.154.198.20 219.154.198.20 河南省许昌市禹州市 电视台南50米一点通网吧
352 219.154.198.21 219.154.198.255 河南省许昌市禹州市 县联通
353 219.154.199.0 219.154.199.2 河南省许昌市禹州市 联通
354 219.154.199.3 219.154.199.3 河南省许昌市禹州市 科幻网吧
355 219.154.199.4 219.154.199.5 河南省许昌市禹州市 联通
356 219.154.199.6 219.154.199.6 河南省许昌市禹州市 梦翔网吧
357 219.154.199.7 219.154.199.25 河南省许昌市禹州市 联通
358 219.154.199.26 219.154.199.26 河南省许昌市禹州市 大世界
359 219.154.199.27 219.154.199.27 河南省许昌市禹州市 联通
360 219.154.199.28 219.154.199.28 河南省许昌市禹州市 东商贸北2路超时空网吧
361 219.154.199.29 219.154.199.46 河南省许昌市禹州市 联通
362 219.154.199.47 219.154.199.47 河南省许昌市禹州市 心心网吧
363 219.154.199.48 219.154.199.251 河南省许昌市禹州市 联通
364 219.154.199.252 219.154.199.252 河南省许昌市禹州市 九度空间网吧
365 219.154.199.253 219.154.199.255 河南省许昌市禹州市 联通
366 219.154.200.0 219.154.200.2 河南省许昌市 联通
367 219.154.200.3 219.154.200.3 河南省许昌市禹州市 科艺网吧
368 219.154.200.4 219.154.200.4 河南省许昌市禹州市 联通
369 219.154.200.5 219.154.200.5 河南省许昌市禹州市 火狐网吧
370 219.154.200.6 219.154.200.6 河南省许昌市禹州市 联通
371 219.154.200.7 219.154.200.7 河南省许昌市禹州市 斌斌网吧
372 219.154.200.8 219.154.200.8 河南省许昌市禹州市 悄悄网吧
373 219.154.200.9 219.154.200.14 河南省许昌市禹州市 联通
374 219.154.200.15 219.154.200.15 河南省许昌市禹州市 西商贸华景婚纱影楼
375 219.154.200.16 219.154.200.55 河南省许昌市禹州市 联通
376 219.154.200.56 219.154.200.56 河南省许昌市禹州市 影视制作中心
377 219.154.200.57 219.154.200.70 河南省许昌市禹州市 联通
378 219.154.200.71 219.154.200.71 河南省许昌市禹州市 西商贸信义网吧
379 219.154.200.72 219.154.200.173 河南省许昌市禹州市 联通
380 219.154.200.174 219.154.200.174 河南省许昌市禹州市 神后镇CS网吧
381 219.154.200.175 219.154.200.186 河南省许昌市禹州市 联通
382 219.154.200.187 219.154.200.187 河南省许昌市禹州市 神后镇神龙网吧
383 219.154.200.188 219.154.201.51 河南省许昌市禹州市 联通
384 219.154.201.52 219.154.201.52 河南省许昌市禹州市 三峰网吧
385 219.154.201.53 219.154.201.53 河南省许昌市禹州市 星际网吧
386 219.154.201.54 219.154.201.108 河南省许昌市禹州市 联通
387 219.154.201.109 219.154.201.109 河南省许昌市禹州市 深蓝网吧
388 219.154.201.110 219.154.202.15 河南省许昌市禹州市 联通
389 219.154.202.16 219.154.202.16 河南省许昌市禹州市 清风二区
390 219.154.202.17 219.154.202.38 河南省许昌市禹州市 联通
391 219.154.202.39 219.154.202.39 河南省许昌市禹州市 星语网吧
392 219.154.202.40 219.154.202.137 河南省许昌市禹州市 联通
393 219.154.202.138 219.154.202.138 河南省许昌市禹州市 星际网吧
394 219.154.202.139 219.154.203.26 河南省许昌市禹州市 联通
395 219.154.203.27 219.154.203.27 河南省许昌市禹州市 传奇网吧
396 219.154.203.28 219.154.203.46 河南省许昌市 联通
397 219.154.203.47 219.154.203.47 河南省许昌市禹州市 宇飞网吧
398 219.154.203.48 219.154.203.90 河南省许昌市 联通
399 219.154.203.91 219.154.203.91 河南省许昌市禹州市 北冰洋网吧
400 219.154.203.92 219.154.204.7 河南省许昌市 联通
401 219.154.204.8 219.154.204.8 河南省许昌市长葛市 大周镇付桥村网吧
402 219.154.204.9 219.154.204.184 河南省许昌市 联通
403 219.154.204.185 219.154.204.185 河南省许昌市长葛市 河南黄河超硬磨料有限公司
404 219.154.204.186 219.154.207.255 河南省许昌市 联通
405 219.154.208.0 219.154.208.209 河南省许昌市禹州市 联通
406 219.154.208.210 219.154.208.210 河南省许昌市禹州市 银河网吧
407 219.154.208.211 219.154.208.255 河南省许昌市禹州市 联通
408 219.154.209.0 219.154.209.9 河南省许昌市 联通
409 219.154.209.10 219.154.209.10 河南省许昌市禹州市 地求村
410 219.154.209.11 219.154.209.15 河南省许昌市 联通
411 219.154.209.16 219.154.209.16 河南省许昌市禹州市 康乐网吧
412 219.154.209.17 219.154.209.164 河南省许昌市 联通
413 219.154.209.165 219.154.209.165 河南省许昌市禹州市 宽带网吧
414 219.154.209.166 219.154.210.1 河南省许昌市 联通
415 219.154.210.2 219.154.210.2 河南省许昌市 文化宫北200米红枫网吧
416 219.154.210.3 219.154.210.13 河南省许昌市 联通
417 219.154.210.14 219.154.210.14 河南省许昌市 朋朋网吧
418 219.154.210.15 219.154.210.17 河南省许昌市 联通
419 219.154.210.18 219.154.210.18 河南省许昌市 梦想网络
420 219.154.210.19 219.154.210.19 河南省许昌市 联通
421 219.154.210.20 219.154.210.20 河南省许昌市 三八路宏达网吧
422 219.154.210.21 219.154.210.48 河南省许昌市 联通
423 219.154.210.49 219.154.210.49 河南省许昌市 液晶网吧
424 219.154.210.50 219.154.211.0 河南省许昌市 联通
425 219.154.211.1 219.154.211.1 河南省许昌市长葛市 风雅网吧
426 219.154.211.2 219.154.211.2 河南省许昌市 联通
427 219.154.211.3 219.154.211.3 河南省许昌市 吸引力网景
428 219.154.211.4 219.154.211.16 河南省许昌市 联通
429 219.154.211.17 219.154.211.17 河南省许昌市长葛市 可乐吧网吧(益民街)
430 219.154.211.18 219.154.211.27 河南省许昌市 联通
431 219.154.211.28 219.154.211.28 河南省许昌市长葛市 小米网吧
432 219.154.211.29 219.154.211.34 河南省许昌市 联通
433 219.154.211.35 219.154.211.35 河南省许昌市长葛市 知心网吧
434 219.154.211.36 219.154.211.36 河南省许昌市长葛市 建刚网吧
435 219.154.211.37 219.154.211.37 河南省许昌市长葛市 E起来吧网吧(新华路)
436 219.154.211.38 219.154.211.39 河南省许昌市 联通
437 219.154.211.40 219.154.211.40 河南省许昌市长葛市 游民部落网吧(文明街)
438 219.154.211.41 219.154.211.41 河南省许昌市长葛市 超音速网吧(文明街)
439 219.154.211.42 219.154.211.42 河南省许昌市长葛市 春满楼网吧(新华路)
440 219.154.211.43 219.154.211.43 河南省许昌市 联通
441 219.154.211.44 219.154.211.44 河南省许昌市长葛市 飞天网吧(人民路磨锯厂邻)
442 219.154.211.45 219.154.211.45 河南省许昌市长葛市 E网网吧(溢淬园)
443 219.154.211.46 219.154.211.46 河南省许昌市长葛市 捷城网吧(新华路)
444 219.154.211.47 219.154.211.48 河南省许昌市 联通
445 219.154.211.49 219.154.211.49 河南省许昌市长葛市 建刚网吧
446 219.154.211.50 219.154.211.50 河南省许昌市长葛市 学友网吧(人民路)
447 219.154.211.51 219.154.211.51 河南省许昌市长葛市 动感地带网吧(益民街)
448 219.154.211.52 219.154.211.52 河南省许昌市长葛市 一点通网吧(八七路)
449 219.154.211.53 219.154.211.64 河南省许昌市 联通
450 219.154.211.65 219.154.211.65 河南省许昌市襄城县 e网情深网吧
451 219.154.211.66 219.154.211.69 河南省许昌市 联通
452 219.154.211.70 219.154.211.70 河南省许昌市襄城县 e网情深网吧
453 219.154.211.71 219.154.211.71 河南省许昌市襄城县 新乐网吧
454 219.154.211.72 219.154.211.75 河南省许昌市 联通
455 219.154.211.76 219.154.211.76 河南省许昌市襄城县 艺术网吧
456 219.154.211.77 219.154.211.78 河南省许昌市 联通
457 219.154.211.79 219.154.211.79 河南省许昌市襄城县 新乐网吧
458 219.154.211.80 219.154.211.81 河南省许昌市 联通
459 219.154.211.82 219.154.211.82 河南省许昌市襄城县 多媒体中心
460 219.154.211.83 219.154.211.97 河南省许昌市 联通
461 219.154.211.98 219.154.211.98 河南省许昌市鄢陵县 西南巷零度空间网吧
462 219.154.211.99 219.154.211.101 河南省许昌市 联通
463 219.154.211.102 219.154.211.102 河南省许昌市鄢陵县 西南巷亿龙网吧
464 219.154.211.103 219.154.211.103 河南省许昌市鄢陵县 西南巷靓点网吧
465 219.154.211.104 219.154.211.104 河南省许昌市 联通
466 219.154.211.105 219.154.211.105 河南省许昌市鄢陵县 东街流星雨网吧
467 219.154.211.106 219.154.211.106 河南省许昌市 绿洲网吧
468 219.154.211.107 219.154.211.107 河南省许昌市鄢陵县 西南巷E网网吧
469 219.154.211.108 219.154.211.109 河南省许昌市 联通
470 219.154.211.110 219.154.211.110 河南省许昌市鄢陵县 西南巷飞跃网吧
471 219.154.211.111 219.154.211.111 河南省许昌市鄢陵县 东街海贝网吧
472 219.154.211.112 219.154.211.112 河南省许昌市鄢陵县 南街动感网吧
473 219.154.211.113 219.154.211.116 河南省许昌市 联通
474 219.154.211.117 219.154.211.117 河南省许昌市鄢陵县 金狐狸网吧
475 219.154.211.118 219.154.211.118 河南省许昌市 远景科技计算机服务有限公司
476 219.154.211.119 219.154.211.119 河南省许昌市鄢陵县 南街红蜘蛛网络休闲俱乐部
477 219.154.211.120 219.154.211.120 河南省许昌市鄢陵县 十字街极限网城
478 219.154.211.121 219.154.211.129 河南省许昌市 联通
479 219.154.211.130 219.154.211.130 河南省许昌市禹州市 创新网吧
480 219.154.211.131 219.154.211.131 河南省许昌市禹州市 朋友网吧
481 219.154.211.132 219.154.211.132 河南省许昌市禹州市 一涵网吧
482 219.154.211.133 219.154.211.133 河南省许昌市禹州市 金星网吧
483 219.154.211.134 219.154.211.134 河南省许昌市禹州市 FA网吧
484 219.154.211.135 219.154.211.135 河南省许昌市禹州市 天地网吧
485 219.154.211.136 219.154.211.136 河南省许昌市 联通
486 219.154.211.137 219.154.211.137 河南省许昌市禹州市 西关桥头隔壁神蓝网吧
487 219.154.211.138 219.154.211.138 河南省许昌市 联通
488 219.154.211.139 219.154.211.139 河南省许昌市禹州市 一棵树网吧
489 219.154.211.140 219.154.211.141 河南省许昌市 联通
490 219.154.211.142 219.154.211.142 河南省许昌市禹州市 深蓝网吧
491 219.154.211.143 219.154.211.143 河南省许昌市禹州市 星辰网吧
492 219.154.211.144 219.154.211.144 河南省许昌市 联通
493 219.154.211.145 219.154.211.145 河南省许昌市禹州市 东方网吧
494 219.154.211.146 219.154.211.146 河南省许昌市禹州市 急速网吧
495 219.154.211.147 219.154.211.147 河南省许昌市禹州市 世纪网缘
496 219.154.211.148 219.154.211.148 河南省许昌市禹州市 网潮网吧
497 219.154.211.149 219.154.211.149 河南省许昌市禹州市 迎宾路E时代网吧
498 219.154.211.150 219.154.211.150 河南省许昌市禹州市 传奇网吧
499 219.154.211.151 219.154.211.151 河南省许昌市禹州市 体育场东门20米路北天天网吧
500 219.154.211.152 219.154.211.152 河南省许昌市禹州市 零点网吧
501 219.154.211.153 219.154.211.153 河南省许昌市禹州市 风色网吧
502 219.154.211.154 219.154.211.154 河南省许昌市禹州市 碧海网吧
503 219.154.211.155 219.154.211.155 河南省许昌市 联通
504 219.154.211.156 219.154.211.156 河南省许昌市禹州市 康乐网吧
505 219.154.211.157 219.154.211.157 河南省许昌市禹州市 宇飞网吧
506 219.154.211.158 219.154.211.158 河南省许昌市禹州市 开心网吧
507 219.154.211.159 219.154.211.159 河南省许昌市禹州市 信义网吧
508 219.154.211.160 219.154.211.160 河南省许昌市禹州市 一点通网吧
509 219.154.211.161 219.154.211.161 河南省许昌市禹州市 心潮网吧
510 219.154.211.162 219.154.211.162 河南省许昌市禹州市 清风网吧
511 219.154.211.163 219.154.211.163 河南省许昌市 联通
512 219.154.211.164 219.154.211.164 河南省许昌市禹州市 长春网吧
513 219.154.211.165 219.154.211.165 河南省许昌市禹州市 长城网吧
514 219.154.211.166 219.154.211.166 河南省许昌市禹州市 卓绝网吧
515 219.154.211.167 219.154.211.167 河南省许昌市禹州市 索尼网吧
516 219.154.211.168 219.154.211.168 河南省许昌市禹州市 互联网吧
517 219.154.211.169 219.154.211.169 河南省许昌市禹州市 兄弟网吧
518 219.154.211.170 219.154.211.170 河南省许昌市禹州市 星际网吧
519 219.154.211.171 219.154.211.171 河南省许昌市禹州市 阿里巴巴网吧
520 219.154.211.172 219.154.211.172 河南省许昌市 联通
521 219.154.211.173 219.154.211.173 河南省许昌市禹州市 新世纪网吧
522 219.154.211.174 219.154.211.174 河南省许昌市 联通
523 219.154.211.175 219.154.211.175 河南省许昌市禹州市 银河网吧
524 219.154.211.176 219.154.211.176 河南省许昌市禹州市 一键网吧
525 219.154.211.177 219.154.211.177 河南省许昌市禹州市 地球村
526 219.154.211.178 219.154.211.178 河南省许昌市禹州市 宇飞网吧
527 219.154.211.179 219.154.211.181 河南省许昌市 联通
528 219.154.211.182 219.154.211.182 河南省许昌市禹州市 七彩路88七彩网吧
529 219.154.211.183 219.154.212.12 河南省许昌市 联通
530 219.154.212.13 219.154.212.13 河南省许昌市 时代网吧
531 219.154.212.14 219.154.212.15 河南省许昌市 联通
532 219.154.212.16 219.154.212.16 河南省许昌市 志鹏网吧
533 219.154.212.17 219.154.212.43 河南省许昌市 联通
534 219.154.212.44 219.154.212.44 河南省许昌市 开心网吧
535 219.154.212.45 219.154.212.51 河南省许昌市 联通
536 219.154.212.52 219.154.212.52 河南省许昌市 红燕网吧
537 219.154.212.53 219.154.213.255 河南省许昌市 联通
538 219.154.237.0 219.154.239.255 河南省许昌市 联通
539 219.155.160.0 219.155.160.255 河南省许昌市 联通
540 220.202.66.15 220.202.66.35 河南省三门峡市 /安阳市/许昌市联通
541 220.202.66.36 220.202.66.36 河南省许昌市 联通
542 220.202.66.37 220.202.66.129 河南省三门峡市 /安阳市/许昌市联通
543 220.202.66.130 220.202.66.130 河南省许昌市禹州市 极点网吧
544 220.202.66.131 220.202.66.131 河南省许昌市禹州市 非凡网吧
545 220.202.66.133 220.202.66.133 河南省许昌市禹州市 图书馆
546 220.202.66.135 220.202.66.135 河南省许昌市禹州市 网络时空网吧
547 220.202.66.139 220.202.66.139 河南省许昌市禹州市 网络时空
548 220.202.66.142 220.202.66.142 河南省许昌市禹州市 都市风景
549 220.202.66.152 220.202.66.152 河南省许昌市禹州市 点击网吧
550 220.202.66.154 220.202.66.154 河南省许昌市禹州市 心意网吧
551 220.202.66.158 220.202.66.158 河南省许昌市禹州市 金朋网吧
552 220.202.71.0 220.202.71.255 河南省许昌市 联通
553 220.202.91.7 220.202.91.7 河南省许昌市 有线台用户
554 220.202.93.0 220.202.93.10 河南省许昌市 联通
555 220.202.93.11 220.202.93.11 河南省许昌市禹州市 时代网吧(磨街乡)
556 220.202.93.12 220.202.93.14 河南省许昌市 联通
557 220.202.93.15 220.202.93.15 河南省许昌市长葛市 绿色网苑(长社路)
558 220.202.93.16 220.202.93.22 河南省许昌市 联通
559 220.202.93.23 220.202.93.23 河南省许昌市鄢陵县 东街心世界网吧
560 220.202.93.24 220.202.93.24 河南省许昌市 联通
561 220.202.93.25 220.202.93.25 河南省许昌市鄢陵县 南街星期天网吧
562 220.202.93.26 220.202.93.28 河南省许昌市 联通
563 220.202.93.29 220.202.93.29 河南省许昌市长葛市 体委网吧(广场拐角)
564 220.202.93.30 220.202.93.36 河南省许昌市 联通
565 220.202.93.37 220.202.93.37 河南省许昌市襄城县 如意网吧
566 220.202.93.38 220.202.93.255 河南省许昌市 联通
567 221.14.4.0 221.14.4.227 河南省许昌市 联通
568 221.14.4.228 221.14.4.228 河南省许昌市 心语网吧
569 221.14.4.229 221.14.4.230 河南省许昌市 联通
570 221.14.4.231 221.14.4.231 河南省许昌市 和众网吧
571 221.14.4.232 221.14.4.232 河南省许昌市 察院西街晓峰网吧
572 221.14.4.233 221.14.4.234 河南省许昌市 联通
573 221.14.4.235 221.14.4.235 河南省许昌市 海龙网吧
574 221.14.4.236 221.14.4.236 河南省许昌市 市后街慧影网吧
575 221.14.4.237 221.14.4.241 河南省许昌市 联通
576 221.14.4.242 221.14.4.242 河南省许昌市 网虫网吧
577 221.14.4.243 221.14.4.243 河南省许昌市 夜风网吧
578 221.14.4.244 221.14.4.247 河南省许昌市 联通
579 221.14.4.248 221.14.4.248 河南省许昌市 扦手网吧
580 221.14.4.249 221.14.7.255 河南省许昌市 联通
581 221.14.143.0 221.14.147.255 河南省许昌市 联通
582 221.14.148.0 221.14.148.158 河南省许昌市禹州市 联通
583 221.14.148.159 221.14.148.159 河南省许昌市禹州市 财源摩托公司
584 221.14.148.160 221.14.148.241 河南省许昌市禹州市 联通
585 221.14.148.242 221.14.148.242 河南省许昌市禹州市 康佳手机服务站
586 221.14.148.243 221.14.149.58 河南省许昌市禹州市 联通
587 221.14.149.59 221.14.149.59 河南省许昌市禹州市 磨街乡时代网吧
588 221.14.149.60 221.14.150.17 河南省许昌市禹州市 联通
589 221.14.150.18 221.14.150.18 河南省许昌市禹州市 三八厂政府对面大成网吧
590 221.14.150.19 221.14.150.19 河南省许昌市禹州市 联通
591 221.14.150.20 221.14.150.20 河南省许昌市禹州市 方山镇皱湾村村口向西50米路北高楼下新新网吧
592 221.14.150.21 221.14.150.64 河南省许昌市 联通
593 221.14.150.65 221.14.150.65 河南省许昌市禹州市 顺店镇刘村益康面粉有限公司
594 221.14.150.66 221.14.150.68 河南省许昌市 联通
595 221.14.150.69 221.14.150.69 河南省许昌市禹州市 顺店镇刘村阳阳网吧
596 221.14.150.70 221.14.150.108 河南省许昌市 联通
597 221.14.150.109 221.14.150.109 河南省许昌市禹州市 娃哈哈集团
598 221.14.150.110 221.14.151.72 河南省许昌市 联通
599 221.14.151.73 221.14.151.73 河南省许昌市鄢陵县 开发区冲浪人网吧
600 221.14.151.74 221.14.151.74 河南省许昌市 联通
601 221.14.151.75 221.14.151.75 河南省许昌市鄢陵县 开发区星梦圆网吧
602 221.14.151.76 221.14.151.76 河南省许昌市鄢陵县 开发区春雨网吧
603 221.14.151.77 221.14.151.77 河南省许昌市鄢陵县 开发区千里马网吧
604 221.14.151.78 221.14.151.132 河南省许昌市 联通
605 221.14.151.133 221.14.151.133 河南省许昌市鄢陵县 东街海贝网吧
606 221.14.151.134 221.14.154.10 河南省许昌市 联通
607 221.14.154.11 221.14.154.11 河南省许昌市 南席超感网络
608 221.14.154.12 221.14.154.100 河南省许昌市 联通
609 221.14.154.101 221.14.154.101 河南省许昌市长葛市 小谢庄网吧
610 221.14.154.102 221.14.154.167 河南省许昌市 联通
611 221.14.154.168 221.14.154.168 河南省许昌市长葛市 学友网吧
612 221.14.154.169 221.14.154.255 河南省许昌市 联通
613 221.14.155.0 221.14.155.255 河南省许昌市禹州市 联通
614 221.14.156.0 221.14.158.168 河南省许昌市 联通
615 221.14.158.169 221.14.158.169 河南省许昌市 许昌卷烟总厂
616 221.14.158.170 221.14.159.255 河南省许昌市 联通
617 222.21.128.0 222.21.159.255 河南省许昌市 许昌学院
618 222.40.48.0 222.40.51.255 河南省许昌市 中移铁通
619 222.40.140.0 222.40.140.255 河南省许昌市禹州市 中移铁通
620 222.55.168.0 222.55.170.255 河南省许昌市 中移铁通
621 222.55.188.0 222.55.190.255 河南省许昌市 中移铁通
622 222.85.0.0 222.85.0.255 河南省许昌市 电信
623 222.85.1.0 222.85.1.15 河南省许昌市襄城县 电信
624 222.85.1.16 222.85.1.16 河南省许昌市 国通网吧
625 222.85.1.17 222.85.1.17 河南省许昌市 卫校对面吉龙网吧
626 222.85.1.18 222.85.1.26 河南省许昌市襄城县 电信
627 222.85.1.27 222.85.1.27 河南省许昌市 电信IDC机房
628 222.85.1.28 222.85.1.255 河南省许昌市襄城县 电信
629 222.85.2.0 222.85.2.2 河南省许昌市 电信
630 222.85.2.3 222.85.2.6 河南省许昌市 北京友谊互联通信科技有限公司许昌IDC机房
631 222.85.2.7 222.85.2.8 河南省许昌市 电信
632 222.85.2.9 222.85.2.9 河南省许昌市 大富豪网吧
633 222.85.2.10 222.85.2.20 河南省许昌市 电信
634 222.85.2.21 222.85.2.21 河南省许昌市 梦想网络公司
635 222.85.2.22 222.85.2.32 河南省许昌市 电信
636 222.85.2.33 222.85.2.33 河南省许昌市 基地网吧
637 222.85.2.34 222.85.2.35 河南省许昌市 电信
638 222.85.2.36 222.85.2.36 河南省许昌市 西平县网乐园网吧
639 222.85.2.37 222.85.2.49 河南省许昌市 电信
640 222.85.2.50 222.85.2.50 河南省许昌市 兴安网吧
641 222.85.2.51 222.85.2.65 河南省许昌市 电信
642 222.85.2.66 222.85.2.66 河南省许昌市 奔腾网吧
643 222.85.2.67 222.85.2.67 河南省许昌市 许由路龙腾网络
644 222.85.2.68 222.85.2.69 河南省许昌市 电信
645 222.85.2.70 222.85.2.70 河南省许昌市 绿园网吧
646 222.85.2.71 222.85.2.72 河南省许昌市 电信
647 222.85.2.73 222.85.2.73 河南省许昌市 新型路弘愿网吧
648 222.85.2.74 222.85.2.80 河南省许昌市 电信
649 222.85.2.81 222.85.2.81 河南省许昌市 新兴路飞越网吧
650 222.85.2.82 222.85.2.92 河南省许昌市 电信
651 222.85.2.93 222.85.2.93 河南省许昌市 卓越网络
652 222.85.2.94 222.85.2.101 河南省许昌市 电信
653 222.85.2.102 222.85.2.102 河南省许昌市 星月网络空间
654 222.85.2.103 222.85.2.120 河南省许昌市 电信
655 222.85.2.121 222.85.2.121 河南省许昌市许昌县 鑫鑫网吧
656 222.85.2.122 222.85.7.172 河南省许昌市 电信
657 222.85.7.173 222.85.7.173 河南省许昌市 百事网吧
658 222.85.7.174 222.85.13.255 河南省许昌市 电信
659 222.85.14.0 222.85.14.255 河南省许昌市禹州市 电信
660 222.85.15.0 222.85.22.255 河南省许昌市 电信
661 222.85.23.0 222.85.23.255 河南省许昌市长葛市 电信
662 222.85.24.0 222.85.27.209 河南省许昌市 电信
663 222.85.27.210 222.85.27.210 河南省许昌市长葛市 时代网吧(毛主席像北)
664 222.85.27.211 222.85.27.255 河南省许昌市 电信
665 222.85.28.0 222.85.29.49 河南省许昌市禹州市 电信
666 222.85.29.50 222.85.29.50 河南省许昌市禹州市 中华药城北二路汇丰网吧
667 222.85.29.51 222.85.29.255 河南省许昌市禹州市 电信
668 222.85.30.0 222.85.31.97 河南省许昌市长葛市 电信
669 222.85.31.98 222.85.31.98 河南省许昌市禹州市 方正网吧
670 222.85.31.99 222.85.31.255 河南省许昌市长葛市 电信
671 222.89.160.0 222.89.160.6 河南省许昌市 电信
672 222.89.160.7 222.89.160.7 河南省许昌市禹州市 南关通天网吧
673 222.89.160.8 222.89.160.23 河南省许昌市 电信
674 222.89.160.24 222.89.160.24 河南省许昌市禹州市 蓝月亮网吧
675 222.89.160.25 222.89.160.75 河南省许昌市 电信
676 222.89.160.76 222.89.160.76 河南省许昌市禹州市 老广场对面三毛网吧
677 222.89.160.77 222.89.160.89 河南省许昌市 电信
678 222.89.160.90 222.89.160.90 河南省许昌市禹州市 南关明影网吧
679 222.89.160.91 222.89.160.136 河南省许昌市 电信
680 222.89.160.137 222.89.160.137 河南省许昌市禹州市 南关街神秘岛网吧
681 222.89.160.138 222.89.160.166 河南省许昌市 电信
682 222.89.160.167 222.89.160.167 河南省许昌市禹州市 职专路口卓绝网吧
683 222.89.160.168 222.89.163.0 河南省许昌市 电信
684 222.89.163.1 222.89.163.190 河南省许昌市 电信IDC机房
685 222.89.163.191 222.89.163.227 河南省许昌市 电信
686 222.89.163.228 222.89.163.228 河南省许昌市 动感网吧
687 222.89.163.229 222.89.163.231 河南省许昌市 电信
688 222.89.163.232 222.89.163.232 河南省许昌市鄢陵县 十字街附近红河谷网城
689 222.89.163.233 222.89.163.236 河南省许昌市 电信
690 222.89.163.237 222.89.163.237 河南省许昌市鄢陵县 南街红蜘蛛网络休闲俱乐部
691 222.89.163.238 222.89.163.243 河南省许昌市 电信
692 222.89.163.244 222.89.163.244 河南省许昌市鄢陵县 东街桥心世界网吧
693 222.89.163.245 222.89.164.1 河南省许昌市 电信
694 222.89.164.2 222.89.164.2 河南省许昌市 火麒麟网吧
695 222.89.164.3 222.89.164.11 河南省许昌市 电信
696 222.89.164.12 222.89.164.12 河南省许昌市 绿源网吧
697 222.89.164.13 222.89.164.16 河南省许昌市 电信
698 222.89.164.17 222.89.164.17 河南省许昌市 海龙网吧
699 222.89.164.18 222.89.164.22 河南省许昌市 电信
700 222.89.164.23 222.89.164.23 河南省许昌市 网虫网吧
701 222.89.164.24 222.89.164.24 河南省许昌市 电信
702 222.89.164.25 222.89.164.25 河南省许昌市 八一路创新网吧
703 222.89.164.26 222.89.164.26 河南省许昌市 电信
704 222.89.164.27 222.89.164.27 河南省许昌市 榕树网吧
705 222.89.164.28 222.89.164.32 河南省许昌市 电信
706 222.89.164.33 222.89.164.33 河南省许昌市 三八路创科网吧
707 222.89.164.34 222.89.164.34 河南省许昌市 察院西街晓峰网吧
708 222.89.164.35 222.89.164.39 河南省许昌市 电信
709 222.89.164.40 222.89.164.40 河南省许昌市 科峰网吧
710 222.89.164.41 222.89.164.42 河南省许昌市 电信互联网机房
711 222.89.164.43 222.89.164.43 河南省许昌市 八一路酷派网吧
712 222.89.164.44 222.89.164.45 河南省许昌市 电信互联网机房
713 222.89.164.46 222.89.164.46 河南省许昌市 南大街创想网吧
714 222.89.164.47 222.89.164.214 河南省许昌市 电信互联网机房
715 222.89.164.215 222.89.165.4 河南省许昌市 电信
716 222.89.165.5 222.89.165.5 河南省许昌市 紫荆园网吧
717 222.89.165.6 222.89.165.66 河南省许昌市 电信
718 222.89.165.67 222.89.165.67 河南省许昌市 小南海榕树网吧
719 222.89.165.68 222.89.165.255 河南省许昌市 电信
720 222.89.166.0 222.89.166.255 河南省许昌市 网宿科技电信CDN节点
721 222.89.167.0 222.89.167.41 河南省许昌市禹州市 电信
722 222.89.167.42 222.89.167.42 河南省许昌市长葛市 绿色网苑
723 222.89.167.43 222.89.167.148 河南省许昌市禹州市 电信
724 222.89.167.149 222.89.167.149 河南省许昌市禹州市 金鹏网吧
725 222.89.167.150 222.89.167.154 河南省许昌市禹州市 电信
726 222.89.167.155 222.89.167.155 河南省许昌市禹州市 神后镇神龙网吧
727 222.89.167.156 222.89.167.255 河南省许昌市禹州市 电信
728 222.89.168.0 222.89.168.183 河南省许昌市 电信
729 222.89.168.184 222.89.168.184 河南省许昌市 三鼎华悦大酒店
730 222.89.168.185 222.89.169.1 河南省许昌市 电信
731 222.89.169.2 222.89.169.2 河南省许昌市 飞翔网吧(许继大道西段曹庄路口)
732 222.89.169.3 222.89.169.6 河南省许昌市 电信
733 222.89.169.7 222.89.169.7 河南省许昌市 卫校对面吉龙网吧
734 222.89.169.8 222.89.169.8 河南省许昌市 电信
735 222.89.169.9 222.89.169.9 河南省许昌市 金坐标网吧(五一路金百万旁边)
736 222.89.169.10 222.89.169.13 河南省许昌市 电信
737 222.89.169.14 222.89.169.14 河南省许昌市 惠友网吧(延安路中段)
738 222.89.169.15 222.89.169.15 河南省许昌市 西关国通网吧
739 222.89.169.16 222.89.169.22 河南省许昌市 电信
740 222.89.169.23 222.89.169.23 河南省许昌市 天地网吧(新兴路与五一路交叉口)
741 222.89.169.24 222.89.169.24 河南省许昌市 鸿雁网吧(新兴路与五一路交叉口东200米)
742 222.89.169.25 222.89.169.29 河南省许昌市 电信
743 222.89.169.30 222.89.169.30 河南省许昌市 许继技工学校
744 222.89.169.31 222.89.169.65 河南省许昌市 电信
745 222.89.169.66 222.89.169.66 河南省许昌市 七一路梦想网络公司
746 222.89.169.67 222.89.169.67 河南省许昌市 电信
747 222.89.169.68 222.89.169.68 河南省许昌市 风影网吧(光明路与向阳路交叉口)
748 222.89.169.69 222.89.172.203 河南省许昌市 电信
749 222.89.172.204 222.89.172.204 河南省许昌市禹州市 新浪网吧
750 222.89.172.205 222.89.172.208 河南省许昌市 电信
751 222.89.172.209 222.89.172.209 河南省许昌市 飞扬网络中心
752 222.89.172.210 222.89.173.255 河南省许昌市 电信
753 222.89.174.0 222.89.174.8 河南省许昌市禹州市 电信
754 222.89.174.9 222.89.174.9 河南省许昌市禹州市 林梦网络会所
755 222.89.174.10 222.89.174.10 河南省许昌市禹州市 宇飞网吧
756 222.89.174.11 222.89.174.14 河南省许昌市禹州市 电信
757 222.89.174.15 222.89.174.15 河南省许昌市禹州市 迎宾路原面粉厂南阿里巴巴网吧
758 222.89.174.16 222.89.174.17 河南省许昌市禹州市 电信
759 222.89.174.18 222.89.174.18 河南省许昌市禹州市 白家门北头心悦网吧
760 222.89.174.19 222.89.174.20 河南省许昌市禹州市 电信
761 222.89.174.21 222.89.174.21 河南省许昌市禹州市 东商贸北一路天源网吧
762 222.89.174.22 222.89.174.22 河南省许昌市禹州市 神秘岛网吧
763 222.89.174.23 222.89.174.31 河南省许昌市禹州市 电信
764 222.89.174.32 222.89.174.32 河南省许昌市禹州市 体育场东门68米恒宇网吧
765 222.89.174.33 222.89.174.33 河南省许昌市禹州市 电信
766 222.89.174.34 222.89.174.34 河南省许昌市禹州市 东商贸超时空网吧
767 222.89.174.35 222.89.174.39 河南省许昌市禹州市 电信
768 222.89.174.40 222.89.174.40 河南省许昌市禹州市 东商贸南九路长城网吧
769 222.89.174.41 222.89.174.46 河南省许昌市禹州市 电信
770 222.89.174.47 222.89.174.47 河南省许昌市禹州市 都市风景网吧
771 222.89.174.48 222.89.174.48 河南省许昌市禹州市 液晶网吧(东商贸南3路)
772 222.89.174.49 222.89.174.49 河南省许昌市禹州市 森源商务酒店
773 222.89.174.50 222.89.174.54 河南省许昌市禹州市 电信
774 222.89.174.55 222.89.174.55 河南省许昌市禹州市 中华药城南六路三星网吧
775 222.89.174.56 222.89.174.64 河南省许昌市禹州市 电信
776 222.89.174.65 222.89.174.65 河南省许昌市禹州市 东商贸南三路液晶网吧
777 222.89.174.66 222.89.174.66 河南省许昌市禹州市 市政府斜对面府南路5号两颗星网吧
778 222.89.174.67 222.89.174.92 河南省许昌市禹州市 电信
779 222.89.174.93 222.89.174.93 河南省许昌市禹州市 迎宾路E时代网吧
780 222.89.174.94 222.89.174.100 河南省许昌市禹州市 电信
781 222.89.174.101 222.89.174.101 河南省许昌市禹州市 屋顶网吧(森源集团对面)
782 222.89.174.102 222.89.174.110 河南省许昌市禹州市 电信
783 222.89.174.111 222.89.174.111 河南省许昌市禹州市 电信IDC机房
784 222.89.174.112 222.89.174.124 河南省许昌市禹州市 电信
785 222.89.174.125 222.89.174.125 河南省许昌市禹州市 想想网吧
786 222.89.174.126 222.89.174.203 河南省许昌市禹州市 电信
787 222.89.174.204 222.89.174.204 河南省许昌市禹州市 新浪网吧
788 222.89.174.205 222.89.174.217 河南省许昌市禹州市 电信
789 222.89.174.218 222.89.174.218 河南省许昌市禹州市 神宇网吧
790 222.89.174.219 222.89.174.255 河南省许昌市禹州市 电信
791 222.89.175.0 222.89.175.222 河南省许昌市 电信
792 222.89.175.223 222.89.175.223 河南省许昌市长葛市 今朝网吧
793 222.89.175.224 222.89.177.18 河南省许昌市 电信
794 222.89.177.19 222.89.177.19 河南省许昌市禹州市 俊旭网络有限公司
795 222.89.177.20 222.89.182.89 河南省许昌市 电信
796 222.89.182.90 222.89.182.90 河南省许昌市襄城县 相约网吧(首山大道幼儿园南隔壁)
797 222.89.182.91 222.89.185.233 河南省许昌市 电信
798 222.89.185.234 222.89.185.234 河南省许昌市 心海网络休闲中心
799 222.89.185.235 222.89.189.255 河南省许昌市 电信
800 222.89.190.0 222.89.190.57 河南省许昌市长葛市 电信
801 222.89.190.58 222.89.190.58 河南省许昌市长葛市 快乐e点网吧
802 222.89.190.59 222.89.191.255 河南省许昌市长葛市 电信
803 222.140.0.0 222.140.0.255 河南省许昌市 联通
804 222.140.1.0 222.140.3.109 河南省许昌市长葛市 联通
805 222.140.3.110 222.140.3.110 河南省许昌市长葛市 坡胡乡拐河网吧
806 222.140.3.111 222.140.3.255 河南省许昌市长葛市 联通
807 222.140.4.0 222.140.5.65 河南省许昌市 联通
808 222.140.5.66 222.140.5.66 河南省许昌市许昌县 蒋李集镇筱筱网吧
809 222.140.5.67 222.140.5.69 河南省许昌市 联通
810 222.140.5.70 222.140.5.70 河南省许昌市许昌县 蒋李集镇小刚网吧
811 222.140.5.71 222.140.5.72 河南省许昌市 联通
812 222.140.5.73 222.140.5.73 河南省许昌市 阳阳网吧
813 222.140.5.74 222.140.5.111 河南省许昌市 联通
814 222.140.5.112 222.140.5.112 河南省许昌市许昌县 蒋李集镇126网吧
815 222.140.5.113 222.140.5.146 河南省许昌市 联通
816 222.140.5.147 222.140.5.147 河南省许昌市许昌县 三桥网吧
817 222.140.5.148 222.140.5.199 河南省许昌市 联通
818 222.140.5.200 222.140.5.200 河南省许昌市许昌县 椹涧乡张扬网吧
819 222.140.5.201 222.140.5.214 河南省许昌市 联通
820 222.140.5.215 222.140.5.215 河南省许昌市 星缘网吧
821 222.140.5.216 222.140.6.198 河南省许昌市 联通
822 222.140.6.199 222.140.6.199 河南省许昌市 奔腾网吧
823 222.140.6.200 222.140.18.100 河南省许昌市 联通
824 222.140.18.101 222.140.18.101 河南省许昌市鄢陵县 陈化店镇鑫龙网吧
825 222.140.18.102 222.140.20.122 河南省许昌市 联通
826 222.140.20.123 222.140.20.123 河南省许昌市长葛市 古桥天天网吧
827 222.140.20.124 222.140.20.187 河南省许昌市 联通
828 222.140.20.188 222.140.20.188 河南省许昌市长葛市 路色网苑网吧
829 222.140.20.189 222.140.23.138 河南省许昌市 联通
830 222.140.23.139 222.140.23.139 河南省许昌市 许昌学院
831 222.140.23.140 222.140.27.23 河南省许昌市 联通
832 222.140.27.24 222.140.27.24 河南省许昌市禹州市 白姓眼科金视觉视光学中心
833 222.140.27.25 222.140.34.216 河南省许昌市 联通
834 222.140.34.217 222.140.34.217 河南省许昌市许昌县 鑫鑫网吧
835 222.140.34.218 222.140.52.134 河南省许昌市 联通
836 222.140.52.135 222.140.52.135 河南省许昌市禹州市 顺店游园网吧
837 222.140.52.136 222.140.52.255 河南省许昌市 联通
838 222.140.53.0 222.140.53.135 河南省许昌市禹州市 联通
839 222.140.53.136 222.140.53.136 河南省许昌市禹州市 三星网吧
840 222.140.53.137 222.140.54.7 河南省许昌市禹州市 联通
841 222.140.54.8 222.140.54.8 河南省许昌市禹州市 大成网吧
842 222.140.54.9 222.140.54.60 河南省许昌市禹州市 联通
843 222.140.54.61 222.140.54.61 河南省许昌市禹州市 馨静阁网吧
844 222.140.54.62 222.140.56.255 河南省许昌市禹州市 联通
845 222.140.58.0 222.140.61.255 河南省许昌市 联通
846 223.89.193.0 223.89.207.255 河南省许昌市 移动
847 223.90.235.0 223.90.235.255 河南省许昌市 移动