ip地址查询

郑州市IP地址列表

郑州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.192.0.0 1.192.156.255 河南省郑州市 电信
2 1.192.157.0 1.192.157.255 河南省郑州市登封市 电信
3 1.192.158.0 1.192.198.255 河南省郑州市 电信
4 1.192.199.0 1.192.199.255 河南省郑州市荥阳县 电信
5 1.192.200.0 1.192.203.255 河南省郑州市 电信
6 1.192.204.0 1.192.204.255 河南省郑州市荥阳市 电信
7 1.192.205.0 1.192.217.129 河南省郑州市 电信
8 1.192.217.130 1.192.217.130 河南省郑州市 河南公路港务局集团有限公司
9 1.192.217.131 1.193.65.255 河南省郑州市 电信
10 1.198.0.0 1.198.255.255 河南省郑州市 电信
11 36.99.192.0 36.99.255.255 河南省郑州市 电信
12 39.162.0.0 39.162.255.255 河南省郑州市 移动
13 42.1.128.0 42.1.255.255 河南省郑州市 新飞金信计算机有限公司
14 42.51.0.0 42.51.255.255 河南省郑州市 河南电联通信技术有限公司
15 42.227.64.0 42.227.127.255 河南省郑州市 联通
16 42.228.0.0 42.228.6.93 河南省郑州市 联通
17 42.228.6.94 42.228.6.94 河南省郑州市 卧龙游乐设备有限公司
18 42.228.6.95 42.228.255.255 河南省郑州市 联通
19 42.231.0.0 42.231.63.255 河南省郑州市 联通
20 42.236.0.0 42.236.3.255 河南省郑州市 联通
21 42.236.4.0 42.236.4.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
22 42.236.5.0 42.236.6.255 河南省郑州市 联通
23 42.236.7.0 42.236.7.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点(BGP)
24 42.236.8.0 42.236.9.255 河南省郑州市 联通
25 42.236.10.0 42.236.10.255 河南省郑州市 北京奇虎科技有限公司联通CDN节点
26 42.236.11.0 42.236.18.255 河南省郑州市 联通
27 42.236.19.0 42.236.19.255 河南省郑州市 北京爱奇艺科技有限公司联通节点
28 42.236.20.0 42.236.70.255 河南省郑州市 联通
29 42.236.71.0 42.236.71.255 河南省郑州市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
30 42.236.72.0 42.236.72.255 河南省郑州市 加速乐联通CDN节点
31 42.236.73.0 42.237.191.255 河南省郑州市 联通
32 49.122.0.0 49.122.23.255 河南省郑州市 河南财经大学
33 49.122.70.0 49.122.70.255 河南省郑州市 教育网
34 59.69.192.0 59.69.207.255 河南省郑州市 郑州职业技术学院
35 59.69.208.0 59.69.223.255 河南省郑州市 郑州大学体育学院
36 59.70.16.0 59.70.31.255 河南省郑州市 黄河科技学院
37 59.70.48.0 59.70.63.255 河南省郑州市 河南农业大学
38 59.70.112.0 59.70.127.255 河南省郑州市 河南财经学院成功学院
39 59.70.128.0 59.70.159.255 河南省郑州市 郑州轻工业学院
40 59.70.160.0 59.70.167.255 河南省郑州市 中原工学院信息商务学院
41 59.70.176.0 59.70.191.255 河南省郑州市 郑州铁路职业技术学院
42 59.70.224.0 59.70.255.255 河南省郑州市 郑州大学
43 61.52.0.0 61.52.1.193 河南省郑州市 联通
44 61.52.1.194 61.52.1.194 河南省郑州市 金通计算机公司(西郊)
45 61.52.1.195 61.52.8.241 河南省郑州市 联通
46 61.52.8.242 61.52.8.242 河南省郑州市 黄河科技大学南区
47 61.52.8.243 61.52.11.251 河南省郑州市 联通
48 61.52.11.252 61.52.11.252 河南省郑州市二七区 黄河科技大学慧聪网吧
49 61.52.11.253 61.52.15.229 河南省郑州市 联通
50 61.52.15.230 61.52.15.230 河南省郑州市 沙洋县毛李镇苹果网吧(鲁店)
51 61.52.15.231 61.52.15.243 河南省郑州市 联通
52 61.52.15.244 61.52.15.244 河南省郑州市 开心网络
53 61.52.15.245 61.52.15.245 河南省郑州市 十八里河开心网络
54 61.52.15.246 61.52.21.255 河南省郑州市 联通
55 61.52.22.0 61.52.22.255 河南省郑州市巩义市 联通
56 61.52.23.0 61.52.31.38 河南省郑州市 联通
57 61.52.31.39 61.52.31.39 河南省郑州市 美术学院
58 61.52.31.40 61.52.31.102 河南省郑州市 联通
59 61.52.31.103 61.52.31.103 河南省郑州市 高新区永和制药有限公司
60 61.52.31.104 61.52.46.168 河南省郑州市 联通
61 61.52.46.169 61.52.46.169 河南省郑州市 郑汴路英协网吧
62 61.52.46.170 61.52.50.109 河南省郑州市 联通
63 61.52.50.110 61.52.50.110 河南省郑州市 中州通信公司
64 61.52.50.111 61.52.60.178 河南省郑州市 联通
65 61.52.60.179 61.52.60.179 河南省郑州市 鼎达科贸有限公司数据中心
66 61.52.60.180 61.52.72.21 河南省郑州市 联通
67 61.52.72.22 61.52.72.22 河南省郑州市 河南农业大学校园网
68 61.52.72.23 61.52.73.101 河南省郑州市 联通
69 61.52.73.102 61.52.73.102 河南省郑州市 河南工业大学
70 61.52.73.103 61.52.75.108 河南省郑州市 联通
71 61.52.75.109 61.52.75.109 河南省郑州市 晨阳通讯科技有限公司
72 61.52.75.110 61.52.75.174 河南省郑州市 联通
73 61.52.75.175 61.52.75.175 河南省郑州市 思达买河南纺专学生宿舍4楼网吧
74 61.52.75.176 61.52.75.199 河南省郑州市 联通
75 61.52.75.200 61.52.75.200 河南省郑州市 晨阳通讯科技有限公司
76 61.52.75.201 61.52.106.4 河南省郑州市 联通
77 61.52.106.5 61.52.106.5 河南省郑州市 河南省信息产业厅
78 61.52.106.6 61.52.106.21 河南省郑州市 联通
79 61.52.106.22 61.52.106.22 河南省郑州市 政六街5号思达商务
80 61.52.106.23 61.52.114.255 河南省郑州市 联通
81 61.52.115.0 61.52.115.255 河南省郑州市荥阳县 联通
82 61.52.116.0 61.52.119.71 河南省郑州市 联通
83 61.52.119.72 61.52.119.72 河南省郑州市 河南信息工程学校
84 61.52.119.73 61.52.121.174 河南省郑州市 联通
85 61.52.121.175 61.52.121.175 河南省郑州市 蓝讯网络发展有限公司
86 61.52.121.176 61.52.125.240 河南省郑州市 联通
87 61.52.125.241 61.52.125.241 河南省郑州市 十一中分校
88 61.52.125.242 61.52.125.250 河南省郑州市 联通
89 61.52.125.251 61.52.125.251 河南省郑州市 中国国际期货经纪有限公司郑州营业部
90 61.52.125.252 61.52.134.100 河南省郑州市 联通
91 61.52.134.101 61.52.134.101 河南省郑州市 拓创通信技术有限公司
92 61.52.134.102 61.52.139.83 河南省郑州市 联通
93 61.52.139.84 61.52.139.84 河南省郑州市 商校实验楼1405机房
94 61.52.139.85 61.52.139.137 河南省郑州市 联通
95 61.52.139.138 61.52.139.138 河南省郑州市 商业学校图书馆机房
96 61.52.139.139 61.52.142.217 河南省郑州市 联通
97 61.52.142.218 61.52.142.218 河南省郑州市 思酷设计广告传媒有限公司
98 61.52.142.219 61.52.143.11 河南省郑州市 联通
99 61.52.143.12 61.52.143.12 河南省郑州市 连邦软件培训中心
100 61.52.143.13 61.52.158.17 河南省郑州市 联通
101 61.52.158.19 61.52.174.130 河南省郑州市 联通
102 61.52.174.131 61.52.174.131 河南省郑州市 中国人民解放军防空兵指挥学院
103 61.52.174.132 61.52.175.217 河南省郑州市 联通
104 61.52.175.218 61.52.175.218 河南省郑州市 巩义市成功学院
105 61.52.175.219 61.52.245.255 河南省郑州市 联通
106 61.52.246.0 61.52.246.255 河南省郑州市 通信宽带王
107 61.52.247.0 61.52.251.96 河南省郑州市 联通
108 61.52.251.97 61.52.251.97 河南省郑州市 丰乐园大酒店
109 61.52.251.98 61.52.253.123 河南省郑州市 联通
110 61.52.253.124 61.52.253.124 河南省郑州市 荣华商务
111 61.52.253.125 61.52.254.241 河南省郑州市 联通
112 61.52.254.242 61.52.254.242 河南省郑州市 四中北校区
113 61.52.254.243 61.52.255.255 河南省郑州市 联通
114 61.136.88.0 61.136.92.255 河南省郑州市 联通
115 61.136.96.0 61.136.96.255 河南省郑州市 联通
116 61.136.114.0 61.136.114.157 河南省郑州市 联通
117 61.136.114.158 61.136.114.158 河南省郑州市 文化路羽丰网吧
118 61.136.114.159 61.136.114.255 河南省郑州市 联通
119 61.136.119.0 61.136.119.117 河南省郑州市 联通
120 61.136.119.119 61.136.121.255 河南省郑州市 联通
121 61.136.127.0 61.136.129.255 河南省郑州市 联通
122 61.158.151.0 61.158.154.255 河南省郑州市 联通
123 61.158.235.0 61.158.235.255 河南省郑州市 联通
124 61.158.236.0 61.158.236.255 河南省郑州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
125 61.158.237.0 61.158.239.255 河南省郑州市 联通
126 61.158.240.0 61.158.240.255 河南省郑州市 同兴万点(北京)网络技术有限公司联通CDN节点
127 61.158.241.0 61.158.245.255 河南省郑州市 联通
128 61.158.246.0 61.158.246.255 河南省郑州市 北京搜狐互联网信息服务有限公司联通节点
129 61.158.247.0 61.158.247.255 河南省郑州市 联通
130 61.158.248.0 61.158.249.255 河南省郑州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
131 61.158.250.0 61.158.255.255 河南省郑州市 联通
132 61.163.69.0 61.163.69.65 河南省郑州市新郑市 联通
133 61.163.69.66 61.163.69.66 河南省郑州市 连众网吧(马寨镇)
134 61.163.69.67 61.163.69.255 河南省郑州市新郑市 联通
135 61.163.70.0 61.163.71.72 河南省郑州市 联通
136 61.163.71.73 61.163.71.73 河南省郑州市新郑市 人民东路西亚斯来来往往网吧
137 61.163.71.74 61.163.72.17 河南省郑州市 联通
138 61.163.72.18 61.163.72.18 河南省郑州市 北大学城零度网吧
139 61.163.72.19 61.163.74.213 河南省郑州市 联通
140 61.163.74.214 61.163.74.214 河南省郑州市中牟县 四通网吧
141 61.163.74.215 61.163.75.105 河南省郑州市 联通
142 61.163.75.106 61.163.75.106 河南省郑州市新郑市 炎黄在线网吧
143 61.163.75.107 61.163.86.101 河南省郑州市 联通
144 61.163.86.102 61.163.86.102 河南省郑州市 时空网络
145 61.163.86.103 61.163.93.217 河南省郑州市 联通
146 61.163.93.218 61.163.93.218 河南省郑州市 和信集团公司
147 61.163.93.219 61.163.98.255 河南省郑州市 联通
148 61.163.99.8 61.163.99.121 河南省郑州市 联通
149 61.163.99.122 61.163.99.122 河南省郑州市 小熊同乐路店(同乐路168号)
150 61.163.99.123 61.163.99.124 河南省郑州市 联通
151 61.163.99.125 61.163.99.125 河南省郑州市 小熊网吧同乐路店
152 61.163.99.126 61.163.102.189 河南省郑州市 联通
153 61.163.102.190 61.163.102.190 河南省郑州市 荥阳网吧(信息工程学院)
154 61.163.102.191 61.163.103.171 河南省郑州市 联通
155 61.163.103.172 61.163.103.176 河南省郑州市 龙湖镇新动感网络会所
156 61.163.103.177 61.163.107.93 河南省郑州市 联通
157 61.163.107.94 61.163.107.94 河南省郑州市 郑东新区商务内环17号郑州人民广播电台
158 61.163.107.95 61.163.108.255 河南省郑州市 联通
159 61.163.128.0 61.163.140.255 河南省郑州市 联通
160 61.163.144.0 61.163.156.55 河南省郑州市 联通
161 61.163.156.56 61.163.156.56 河南省郑州市 聚星文化传媒有限公司
162 61.163.156.57 61.163.160.255 河南省郑州市 联通
163 61.163.191.0 61.163.191.67 河南省周口市 /郑州市联通
164 61.163.191.69 61.163.191.255 河南省周口市 /郑州市联通
165 61.163.210.0 61.163.211.255 河南省郑州市 联通
166 61.163.221.0 61.163.221.117 河南省郑州市 联通
167 61.163.221.118 61.163.221.118 河南省郑州市 金环网吧
168 61.163.221.119 61.163.221.255 河南省郑州市 联通
169 61.163.228.0 61.163.228.75 河南省郑州市 联通
170 61.163.228.76 61.163.228.76 河南省郑州市 电业局
171 61.163.228.77 61.163.228.229 河南省郑州市 联通
172 61.163.228.230 61.163.228.230 河南省郑州市 河南财经学院校园网
173 61.163.228.231 61.163.228.241 河南省郑州市 联通
174 61.163.228.242 61.163.228.255 河南省郑州市 思达数码大厦
175 61.163.229.0 61.163.230.197 河南省郑州市 联通
176 61.163.230.198 61.163.230.198 河南省郑州市荥阳市 兰花草公司
177 61.163.230.199 61.163.230.255 河南省郑州市 联通
178 61.163.233.0 61.163.234.255 河南省郑州市 联通
179 61.163.242.0 61.163.244.255 河南省郑州市 中移铁通
180 61.163.245.0 61.163.245.211 河南省郑州市 /济源市铁通
181 61.163.245.213 61.163.245.255 河南省郑州市 /济源市铁通
182 61.163.246.0 61.163.246.143 河南省郑州市 /南阳市联通
183 61.163.246.152 61.163.246.255 河南省郑州市 /南阳市联通
184 61.163.250.0 61.163.251.255 河南省郑州市 联通
185 61.163.252.0 61.163.252.255 河南省郑州市荥阳市 联通
186 61.168.0.0 61.168.8.255 河南省郑州市 联通
187 61.168.9.0 61.168.9.255 河南省郑州市登封市 联通
188 61.168.10.0 61.168.22.18 河南省郑州市 联通
189 61.168.22.19 61.168.22.19 河南省郑州市 聚友网络
190 61.168.22.20 61.168.39.255 河南省郑州市 联通
191 61.168.222.0 61.168.222.255 河南省郑州市 联通
192 61.168.251.0 61.168.251.255 河南省郑州市 联通
193 61.168.253.0 61.168.253.255 河南省郑州市 联通
194 61.232.184.0 61.232.185.255 河南省郑州市 中移铁通
195 61.233.72.0 61.233.72.255 河南省郑州市 中移铁通
196 61.233.75.0 61.233.75.255 河南省郑州市 中移铁通
197 61.233.77.0 61.233.87.255 河南省郑州市 中移铁通
198 61.242.212.0 61.242.212.255 河南省郑州市 联通
199 61.242.214.0 61.242.215.47 河南省郑州市 联通
200 61.242.215.48 61.242.215.55 河南省郑州市 教育学院
201 61.242.215.56 61.242.215.225 河南省郑州市 联通
202 61.242.215.227 61.242.215.227 河南省郑州市 巩义市联通办公网
203 61.242.215.245 61.242.216.36 河南省郑州市 联通
204 61.242.216.37 61.242.216.37 河南省郑州市 白象集团(湖南分公司)
205 61.242.216.38 61.242.216.255 河南省郑州市 联通
206 61.242.218.0 61.242.218.47 河南省郑州市 联通
207 61.242.218.48 61.242.218.55 河南省郑州市 紫荆山商务中心
208 61.242.218.56 61.242.218.81 河南省郑州市 联通
209 61.242.218.82 61.242.218.86 河南省郑州市 马寨经济开发区澍青医学院
210 61.242.218.87 61.242.218.240 河南省郑州市 联通
211 61.242.218.241 61.242.218.241 河南省郑州市 河南公安高等专科学校
212 61.242.218.242 61.242.218.255 河南省郑州市 联通
213 61.242.222.135 61.242.222.136 河南省开封市 /郑州市联通
214 61.242.222.138 61.242.222.139 河南省开封市 /郑州市联通
215 61.242.222.141 61.242.222.145 河南省开封市 /郑州市联通
216 61.242.222.147 61.242.222.161 河南省开封市 /郑州市联通
217 61.242.222.163 61.242.222.227 河南省开封市 /郑州市联通
218 61.242.222.228 61.242.222.228 河南省郑州市 郑州机械研究所
219 61.242.222.229 61.242.222.255 河南省开封市 /郑州市联通
220 101.104.192.0 101.104.223.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
221 103.22.188.0 103.22.191.255 河南省郑州市 河南电联通信技术有限公司
222 103.237.184.0 103.237.184.255 河南省郑州市 广电网
223 103.254.72.0 103.254.75.255 河南省郑州市 河南水木汇金计算机科技有限公司香港新世界电讯节点
224 106.33.0.0 106.34.255.255 河南省郑州市 电信
225 106.46.192.0 106.46.255.255 河南省郑州市 电信
226 111.5.0.0 111.5.127.255 河南省郑州市 移动
227 111.7.0.0 111.7.63.255 河南省郑州市 移动
228 111.7.173.0 111.7.191.255 河南省郑州市 移动
229 111.7.224.0 111.7.247.255 河南省郑州市 移动
230 115.56.1.0 115.56.1.255 河南省郑州市荥阳市 联通
231 115.56.3.0 115.56.3.255 河南省郑州市新密市 联通
232 115.56.5.0 115.56.24.255 河南省郑州市 联通
233 115.57.0.0 115.57.255.255 河南省郑州市 联通
234 115.58.201.0 115.58.201.255 河南省郑州市 联通
235 115.60.0.0 115.60.3.255 河南省郑州市 联通
236 115.60.4.0 115.60.4.255 河南省郑州市巩义市 联通
237 115.60.5.0 115.60.51.151 河南省郑州市 联通
238 115.60.51.152 115.60.51.152 河南省郑州市 相思树网吧(龙王乡龙王村)
239 115.60.51.153 115.60.55.157 河南省郑州市 联通
240 115.60.55.158 115.60.55.158 河南省郑州市 河南工程学院
241 115.60.55.159 115.60.55.169 河南省郑州市 联通
242 115.60.55.170 115.60.55.170 河南省郑州市 河南工程学院
243 115.60.55.171 115.60.74.255 河南省郑州市 联通
244 115.60.75.0 115.60.78.255 河南省郑州市新密市 联通
245 115.60.79.0 115.60.112.255 河南省郑州市 联通
246 115.60.114.0 115.60.120.71 河南省郑州市 联通
247 115.60.120.72 115.60.120.72 河南省郑州市 相约网络(花园路东关乎屯)
248 115.60.120.73 115.60.141.255 河南省郑州市 联通
249 115.60.142.0 115.60.142.255 河南省郑州市巩义市 联通
250 115.60.143.0 115.60.156.255 河南省郑州市 联通
251 115.60.157.0 115.60.159.255 河南省郑州市金水区 联通
252 115.60.160.0 115.61.44.255 河南省郑州市 联通
253 115.61.45.0 115.61.45.255 河南省郑州市新郑市 联通
254 115.61.46.0 115.61.78.255 河南省郑州市 联通
255 115.61.80.0 115.61.91.255 河南省郑州市 联通
256 115.61.92.0 115.61.92.255 河南省郑州市新密市 联通
257 115.61.93.0 115.61.141.255 河南省郑州市 联通
258 115.61.142.0 115.61.142.255 河南省郑州市荥阳市 联通
259 115.61.143.0 115.61.147.255 河南省郑州市 联通
260 115.61.148.0 115.61.148.255 河南省郑州市新郑市 联通
261 115.61.149.0 115.61.151.255 河南省郑州市 联通
262 115.61.152.0 115.61.152.255 河南省郑州市巩义市 联通
263 115.61.153.0 115.61.185.255 河南省郑州市 联通
264 115.61.186.0 115.61.186.255 河南省郑州市巩义市 联通
265 115.61.187.0 115.61.211.255 河南省郑州市 联通
266 115.61.212.0 115.61.212.255 河南省郑州市新郑市 联通
267 115.61.213.0 115.61.217.255 河南省郑州市 联通
268 115.61.218.0 115.61.222.255 河南省郑州市新密市 联通
269 115.61.223.0 115.61.230.255 河南省郑州市 联通
270 115.61.231.0 115.61.231.255 河南省郑州市登封市 联通
271 115.61.232.0 115.61.254.255 河南省郑州市 联通
272 115.61.255.0 115.61.255.255 河南省郑州市巩义市 联通
273 115.157.128.0 115.157.151.255 河南省郑州市 河南商业大学
274 115.157.152.0 115.157.159.255 河南省郑州市 河南科技学院
275 115.157.160.0 115.157.191.255 河南省郑州市 河南教育大学
276 115.158.64.0 115.158.95.255 河南省郑州市 郑州轻工业大学
277 115.158.96.0 115.158.111.255 河南省郑州市 河南工程大学
278 115.158.112.0 115.158.119.255 河南省郑州市 布瑞达理工职业学院
279 115.158.120.0 115.158.123.255 河南省郑州市 万方科技学院
280 115.158.128.0 115.158.159.255 河南省郑州市 黄河科技大学
281 115.158.160.0 115.158.191.255 河南省郑州市 郑州经贸职业学院
282 115.158.192.0 115.158.255.255 河南省郑州市 郑州航空工业管理大学
283 116.255.128.0 116.255.141.203 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
284 116.255.141.204 116.255.141.204 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
285 116.255.141.205 116.255.141.207 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
286 116.255.141.208 116.255.141.208 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
287 116.255.141.209 116.255.141.213 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
288 116.255.141.214 116.255.141.215 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
289 116.255.141.216 116.255.146.242 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
290 116.255.146.243 116.255.146.243 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
291 116.255.146.244 116.255.146.251 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
292 116.255.146.252 116.255.146.252 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
293 116.255.146.253 116.255.230.63 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
294 116.255.230.64 116.255.230.91 河南省郑州市 蓝队网络(景安机房)
295 116.255.230.92 116.255.255.255 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
296 117.136.22.0 117.136.22.255 河南省郑州市 移动数据上网公共出口
297 117.136.36.0 117.136.36.255 河南省郑州市 移动数据上网公共出口
298 117.136.44.0 117.136.44.255 河南省郑州市 移动数据上网公共出口
299 117.136.61.0 117.136.61.255 河南省郑州市 移动数据上网公共出口
300 117.158.0.0 117.158.7.255 河南省郑州市 移动
301 117.158.129.0 117.158.129.255 河南省郑州市 移动
302 117.158.214.239 117.158.214.254 河南省郑州市 文化专网CDN节点
303 117.158.217.247 117.158.217.247 河南省郑州市 文化专网CDN节点
304 120.194.0.0 120.194.31.255 河南省郑州市 移动
305 120.194.181.0 120.194.181.255 河南省郑州市 移动
306 120.219.0.0 120.219.63.255 河南省郑州市 移动
307 120.219.128.0 120.219.191.255 河南省郑州市 移动
308 122.78.144.0 122.78.159.255 河南省郑州市 中移铁通
309 122.79.13.0 122.79.13.255 河南省郑州市 中移铁通
310 122.112.96.0 122.112.143.255 河南省郑州市 广电网
311 122.112.157.0 122.112.195.255 河南省郑州市 广电网
312 122.112.208.0 122.112.223.255 河南省郑州市 广电网
313 122.114.0.0 122.114.255.255 河南省郑州市 景安BGP数据中心
314 122.115.64.0 122.115.79.255 河南省郑州市 广电网
315 122.206.80.0 122.206.83.255 河南省郑州市 郑州旅游职业学院
316 122.206.86.0 122.206.87.255 河南省郑州市 河南省工业学校
317 122.206.88.0 122.206.91.255 河南省郑州市 河南机电学校
318 122.206.92.0 122.206.93.255 河南省郑州市 河南电子科技学校
319 122.206.94.0 122.206.95.255 河南省郑州市 河南工业大学化学工业职业学院
320 122.206.96.0 122.206.111.255 河南省郑州市 河南财政税务高等专科学校
321 122.206.112.0 122.206.127.255 河南省郑州市 郑州经贸职业学院
322 122.206.160.0 122.206.191.255 河南省郑州市 郑州大学
323 123.4.208.0 123.4.208.255 河南省郑州市 联通
324 123.6.0.0 123.6.132.255 河南省郑州市 联通
325 123.6.133.0 123.6.133.255 河南省郑州市管城区 联通
326 123.6.134.0 123.6.196.154 河南省郑州市 联通
327 123.6.196.155 123.6.196.155 河南省郑州市 航空管理学院
328 123.6.196.156 123.7.13.255 河南省郑州市 联通
329 123.12.88.0 123.12.95.255 河南省郑州市 联通
330 123.13.160.0 123.13.167.255 河南省郑州市 联通
331 123.14.0.0 123.14.202.255 河南省郑州市 联通
332 123.14.203.0 123.14.203.255 河南省郑州市新郑县 联通
333 123.14.204.0 123.14.216.255 河南省郑州市 联通
334 123.14.217.0 123.14.217.255 河南省郑州市巩义市 联通
335 123.14.218.0 123.14.255.255 河南省郑州市 联通
336 123.15.6.0 123.15.6.255 河南省郑州市 联通
337 123.15.19.0 123.15.19.255 河南省郑州市 联通
338 123.15.32.0 123.15.34.216 河南省郑州市 联通
339 123.15.34.217 123.15.34.221 河南省郑州市 联通IDC机房
340 123.15.34.222 123.15.35.234 河南省郑州市 联通
341 123.15.35.235 123.15.35.235 河南省郑州市 小熊网吧(健康路与同乐路交叉口向西100米)
342 123.15.35.236 123.15.36.17 河南省郑州市 联通
343 123.15.36.18 123.15.36.18 河南省郑州市 黄河网吧(黄河医学院)
344 123.15.36.19 123.15.36.139 河南省郑州市 联通
345 123.15.36.140 123.15.36.151 河南省郑州市 河南工业大学莲花街校区
346 123.15.36.152 123.15.36.255 河南省郑州市 联通
347 123.15.37.0 123.15.37.25 河南省郑州市登封市 联通
348 123.15.37.26 123.15.37.26 河南省郑州市登封市 幽幽贝尔网吧
349 123.15.37.27 123.15.37.29 河南省郑州市登封市 联通
350 123.15.37.30 123.15.37.30 河南省郑州市登封市 中牟九州网吧
351 123.15.37.31 123.15.37.33 河南省郑州市登封市 联通
352 123.15.37.34 123.15.37.34 河南省郑州市巩义市 网域网吧(河南财经成功学院对面新兴家园门口)
353 123.15.37.35 123.15.37.221 河南省郑州市登封市 联通
354 123.15.37.222 123.15.37.222 河南省郑州市登封市 世纪网友俱乐部(中牟世纪商城四楼)
355 123.15.37.223 123.15.37.255 河南省郑州市登封市 联通
356 123.15.38.0 123.15.39.129 河南省郑州市 联通
357 123.15.39.130 123.15.39.130 河南省郑州市荥阳市 豫龙镇赵家庄诚信网吧
358 123.15.39.131 123.15.41.203 河南省郑州市 联通
359 123.15.41.204 123.15.41.204 河南省郑州市 大铺新公寓
360 123.15.41.205 123.15.41.205 河南省郑州市 陈寨星空网吧
361 123.15.41.206 123.15.43.113 河南省郑州市 联通
362 123.15.43.114 123.15.43.114 河南省郑州市 经贸职业学院内网吧
363 123.15.43.115 123.15.43.138 河南省郑州市 联通
364 123.15.43.139 123.15.43.139 河南省郑州市 前尘网吧
365 123.15.43.140 123.15.43.225 河南省郑州市 联通
366 123.15.43.226 123.15.43.226 河南省郑州市 马寨开发区海派网吧
367 123.15.43.227 123.15.45.33 河南省郑州市 联通
368 123.15.45.34 123.15.45.34 河南省郑州市 国通网吧(北大学城迎宾市场3楼)
369 123.15.45.35 123.15.45.241 河南省郑州市 联通
370 123.15.45.242 123.15.45.242 河南省郑州市金水区 嘉年华网吧(花园路与国基路交叉口)
371 123.15.45.243 123.15.46.125 河南省郑州市 联通
372 123.15.46.126 123.15.46.126 河南省郑州市荥阳市 豫龙镇中原网络会所网吧(宝葫芦超市三楼)
373 123.15.46.127 123.15.47.250 河南省郑州市 联通
374 123.15.47.251 123.15.47.251 河南省郑州市惠济区 开拓者网吧(古荥镇)
375 123.15.47.252 123.15.48.21 河南省郑州市 联通
376 123.15.48.22 123.15.48.22 河南省郑州市 动感地带娱乐会所
377 123.15.48.23 123.15.49.161 河南省郑州市 联通
378 123.15.49.162 123.15.49.162 河南省郑州市 创新网吧
379 123.15.49.163 123.15.50.82 河南省郑州市 联通
380 123.15.50.83 123.15.50.83 河南省郑州市 大同网络会所(马寨经济开发区)
381 123.15.50.84 123.15.51.165 河南省郑州市 联通
382 123.15.51.166 123.15.51.166 河南省郑州市 市豫龙镇蜘蛛部落网吧
383 123.15.51.167 123.15.51.235 河南省郑州市 联通
384 123.15.51.236 123.15.51.236 河南省郑州市新郑市 春晖网络休闲会所(龙湖镇双湖大道东段)
385 123.15.51.237 123.15.52.25 河南省郑州市 联通
386 123.15.52.26 123.15.52.26 河南省郑州市新郑市 彬彬网苑
387 123.15.52.27 123.15.52.65 河南省郑州市 联通
388 123.15.52.66 123.15.52.66 河南省郑州市新郑市 网苑科技网吧(龙湖镇工程学院对面)
389 123.15.52.67 123.15.53.245 河南省郑州市 联通
390 123.15.53.246 123.15.53.246 河南省郑州市 郑东新区中国中原大学生创业孵化园
391 123.15.53.247 123.15.58.19 河南省郑州市 联通
392 123.15.58.20 123.15.58.20 河南省郑州市 珠江期货有限公司
393 123.15.58.21 123.15.63.255 河南省郑州市 联通
394 123.52.0.0 123.52.7.255 河南省郑州市 电信
395 123.52.8.0 123.52.8.255 河南省郑州市二七区 电信
396 123.52.9.0 123.52.17.255 河南省郑州市 电信
397 123.52.18.0 123.52.18.255 河南省郑州市金水区 电信
398 123.52.19.0 123.52.47.255 河南省郑州市 电信
399 123.52.48.0 123.52.51.255 河南省郑州市荥阳市 电信
400 123.52.52.0 123.52.83.38 河南省郑州市 电信
401 123.52.83.39 123.52.83.39 河南省郑州市 上街区明基电脑
402 123.52.83.40 123.52.98.10 河南省郑州市 电信
403 123.52.98.11 123.52.98.11 河南省郑州市新郑市 蓝梦居网吧
404 123.52.98.12 123.52.127.255 河南省郑州市 电信
405 123.52.163.0 123.52.163.255 河南省郑州市惠济区 电信
406 123.53.171.0 123.53.171.255 河南省郑州市 电信
407 123.58.192.0 123.58.207.255 河南省郑州市 河南亿恩科技有限公司
408 123.101.0.0 123.101.63.255 河南省郑州市 电信
409 123.101.177.0 123.101.255.255 河南省郑州市 电信
410 123.149.0.0 123.149.63.255 河南省郑州市 电信
411 123.149.66.0 123.149.66.255 河南省郑州市登封市 电信
412 123.149.69.0 123.149.96.255 河南省郑州市 电信
413 123.149.97.0 123.149.97.255 河南省郑州市巩义市 电信
414 123.149.98.0 123.149.98.255 河南省郑州市 电信
415 123.149.99.0 123.149.99.255 河南省郑州市巩义市 电信
416 123.149.100.0 123.149.127.255 河南省郑州市 电信
417 123.149.191.0 123.149.199.1 河南省郑州市 电信
418 123.149.199.2 123.149.199.5 河南省郑州市 博远万顺信息科技有限公司
419 123.149.199.6 123.149.249.101 河南省郑州市 电信
420 123.149.249.102 123.149.249.102 河南省郑州市 柳林村蓝新网络会所
421 123.149.249.103 123.149.251.69 河南省郑州市 电信
422 123.149.251.70 123.149.251.70 河南省郑州市 东大学城展望网吧
423 123.149.251.71 123.149.255.255 河南省郑州市 电信
424 123.160.0.0 123.160.63.255 河南省郑州市 电信
425 123.160.128.0 123.160.131.255 河南省郑州市二七区 郑州铁路局小区
426 123.160.132.0 123.160.137.255 河南省郑州市 电信
427 123.160.138.0 123.160.138.255 河南省郑州市中原区 电信
428 123.160.139.0 123.160.220.217 河南省郑州市 电信
429 123.160.220.218 123.160.220.218 河南省郑州市 亿恩科技有限公司
430 123.160.220.219 123.160.244.54 河南省郑州市 电信
431 123.160.244.55 123.160.244.55 河南省郑州市 文化专网CDN节点
432 123.160.244.56 123.160.255.255 河南省郑州市 电信
433 123.161.192.0 123.161.207.41 河南省郑州市 电信
434 123.161.207.42 123.161.207.42 河南省郑州市 中录时空十二店(陇海东路231号)
435 123.161.207.43 123.161.223.255 河南省郑州市 电信
436 123.161.247.0 123.161.249.255 河南省郑州市 电信
437 123.161.251.0 123.161.255.255 河南省郑州市 电信
438 125.40.0.0 125.40.2.160 河南省郑州市 联通
439 125.40.2.161 125.40.2.161 河南省郑州市 贝思特快捷酒店
440 125.40.2.162 125.40.61.182 河南省郑州市 联通
441 125.40.61.183 125.40.61.183 河南省郑州市 民族饭店(城东路与顺河路交叉口)
442 125.40.61.184 125.40.107.255 河南省郑州市 联通
443 125.41.0.0 125.41.7.255 河南省郑州市 联通
444 125.41.8.0 125.41.8.255 河南省郑州市新密市 联通
445 125.41.9.0 125.41.44.255 河南省郑州市 联通
446 125.41.45.0 125.41.45.255 河南省郑州市荥阳市 联通
447 125.41.46.0 125.41.70.12 河南省郑州市 联通
448 125.41.70.13 125.41.70.13 河南省郑州市新郑市 卷烟厂
449 125.41.70.14 125.41.80.255 河南省郑州市 联通
450 125.41.81.0 125.41.83.255 河南省郑州市登封市 联通
451 125.41.84.0 125.41.91.113 河南省郑州市 联通
452 125.41.91.114 125.41.91.114 河南省郑州市新郑市 中原工学院信息商务学院(龙湖科技教育产业园区双湖大道2号)
453 125.41.91.115 125.41.104.167 河南省郑州市 联通
454 125.41.104.168 125.41.104.168 河南省郑州市 郑州大学工学院南四楼
455 125.41.104.169 125.41.125.255 河南省郑州市 联通
456 125.41.126.0 125.41.126.255 河南省郑州市 郑州大学(南校区)
457 125.41.127.0 125.41.156.255 河南省郑州市 联通
458 125.41.157.0 125.41.158.255 河南省郑州市荥阳市 联通
459 125.41.159.0 125.41.201.255 河南省郑州市 联通
460 125.41.202.0 125.41.202.60 河南省郑州市金水区 联通
461 125.41.202.61 125.41.202.61 河南省郑州市金水区 鹏飞网路会所(经五路红旗路)
462 125.41.202.62 125.41.202.255 河南省郑州市金水区 联通
463 125.41.203.0 125.41.255.255 河南省郑州市 联通
464 125.42.96.0 125.42.96.255 河南省郑州市巩义市 联通
465 125.42.100.0 125.42.103.255 河南省郑州市 联通
466 125.42.105.0 125.42.105.255 河南省郑州市登封市 联通
467 125.42.108.0 125.42.108.255 河南省郑州市 联通
468 125.44.176.0 125.44.178.255 河南省郑州市 联通
469 125.45.93.0 125.45.93.255 河南省郑州市 联通
470 125.46.11.0 125.46.11.255 河南省郑州市 联通
471 125.46.13.0 125.46.13.255 河南省郑州市 联通IDC机房
472 125.46.15.0 125.46.16.13 河南省郑州市 联通
473 125.46.16.14 125.46.16.14 河南省郑州市中牟县 网原之约网吧
474 125.46.16.15 125.46.16.57 河南省郑州市 联通
475 125.46.16.58 125.46.16.58 河南省郑州市巩义市 新密刘寨海燕网吧
476 125.46.16.59 125.46.16.81 河南省郑州市 联通
477 125.46.16.82 125.46.16.82 河南省郑州市巩义市 太阳雨网吧
478 125.46.16.83 125.46.16.229 河南省郑州市 联通
479 125.46.16.230 125.46.16.230 河南省郑州市巩义市 圣景网吧(中牟县中心市场)
480 125.46.16.231 125.46.16.255 河南省郑州市 联通
481 125.46.17.0 125.46.17.127 河南省郑州市 郑州大学
482 125.46.17.128 125.46.17.205 河南省郑州市 联通
483 125.46.17.206 125.46.17.206 河南省郑州市 博文网络金字塔店
484 125.46.17.207 125.46.18.17 河南省郑州市 联通
485 125.46.18.18 125.46.18.18 河南省郑州市新郑市 梦蓝网络服务公司
486 125.46.18.19 125.46.18.31 河南省郑州市 联通
487 125.46.18.32 125.46.18.39 河南省郑州市 九龙网吧
488 125.46.18.40 125.46.18.55 河南省郑州市 联通
489 125.46.18.56 125.46.18.63 河南省郑州市 龙腾网吧
490 125.46.18.64 125.46.18.71 河南省郑州市 联通
491 125.46.18.72 125.46.18.79 河南省郑州市 郑州工业安全职业学院
492 125.46.18.80 125.46.18.89 河南省郑州市 联通
493 125.46.18.90 125.46.18.90 河南省郑州市 开心果网吧
494 125.46.18.91 125.46.18.111 河南省郑州市 联通
495 125.46.18.112 125.46.18.119 河南省郑州市 阳光网吧
496 125.46.18.120 125.46.18.209 河南省郑州市 联通
497 125.46.18.210 125.46.18.211 河南省郑州市新郑市 四通网络家园(人民路新郑宾馆对面)
498 125.46.18.212 125.46.19.201 河南省郑州市 联通
499 125.46.19.202 125.46.19.202 河南省郑州市 零度聚阵八店(东明路与纬四路交叉口西北处)
500 125.46.19.203 125.46.21.196 河南省郑州市 联通
501 125.46.21.197 125.46.21.197 河南省郑州市 花园口镇网络家园金桥路店(京水社区)
502 125.46.21.198 125.46.21.209 河南省郑州市 联通
503 125.46.21.210 125.46.21.210 河南省郑州市 惠济区老鸦陈博文网络家园
504 125.46.21.211 125.46.21.218 河南省郑州市 联通
505 125.46.21.219 125.46.21.219 河南省郑州市 蓝新网络会所
506 125.46.21.220 125.46.21.235 河南省郑州市 联通
507 125.46.21.236 125.46.21.236 河南省郑州市 盛大自由空间直营十店
508 125.46.21.237 125.46.21.255 河南省郑州市 联通
509 125.46.22.0 125.46.22.255 河南省郑州市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
510 125.46.23.0 125.46.23.109 河南省郑州市 联通
511 125.46.23.110 125.46.23.110 河南省郑州市登封市 伊人科技网吧
512 125.46.23.111 125.46.23.179 河南省郑州市 联通
513 125.46.23.180 125.46.23.180 河南省郑州市 天旺广场国通网吧
514 125.46.23.181 125.46.24.41 河南省郑州市 联通
515 125.46.24.42 125.46.24.42 河南省郑州市 淘金网络音乐会所(城东路78号)
516 125.46.24.43 125.46.24.51 河南省郑州市 联通
517 125.46.24.52 125.46.24.52 河南省郑州市金水区 今日互联网上网有限公司(庙李镇)
518 125.46.24.53 125.46.25.99 河南省郑州市 联通
519 125.46.25.100 125.46.25.100 河南省郑州市中牟县 新世纪网吧
520 125.46.25.101 125.46.25.145 河南省郑州市 联通
521 125.46.25.146 125.46.25.146 河南省郑州市中牟县 世纪网友俱乐部
522 125.46.25.147 125.46.25.149 河南省郑州市 联通
523 125.46.25.150 125.46.25.150 河南省郑州市 成才之路网友俱乐部B区(中牟县世纪商城四楼)
524 125.46.25.151 125.46.25.193 河南省郑州市 联通
525 125.46.25.194 125.46.25.194 河南省郑州市中牟县 黑蜘蛛网吧
526 125.46.25.195 125.46.29.1 河南省郑州市 联通
527 125.46.29.2 125.46.29.2 河南省郑州市中原区 梦缘网吧(前进路46号)
528 125.46.29.3 125.46.29.255 河南省郑州市 联通
529 125.46.30.0 125.46.30.127 河南省郑州市 维拉数码科技有限公司
530 125.46.30.128 125.46.30.159 河南省郑州市 联通
531 125.46.30.160 125.46.30.192 河南省郑州市 河南商业高等专科学校
532 125.46.30.193 125.46.32.101 河南省郑州市 联通
533 125.46.32.102 125.46.32.102 河南省郑州市 郑煤集团
534 125.46.32.103 125.46.32.157 河南省郑州市 联通
535 125.46.32.158 125.46.32.158 河南省郑州市巩义市 黎明网吧(杜甫路宋陵公园南门对面3楼)
536 125.46.32.159 125.46.33.255 河南省郑州市 联通
537 125.46.34.0 125.46.34.145 河南省郑州市 联通IDC机房
538 125.46.34.146 125.46.34.146 河南省郑州市 互联时空高寨店(京广南路与南三环交叉口向北300)
539 125.46.34.147 125.46.35.255 河南省郑州市 联通IDC机房
540 125.46.36.0 125.46.37.255 河南省郑州市 联通
541 125.46.47.0 125.46.47.255 河南省郑州市 联通
542 125.46.50.0 125.46.50.255 河南省郑州市 联通
543 125.46.55.0 125.46.55.255 河南省郑州市 联通
544 125.46.57.0 125.46.59.255 河南省郑州市 联通
545 125.46.60.0 125.46.60.222 河南省郑州市 联通IDC机房
546 125.46.60.223 125.46.60.223 河南省郑州市新郑市 辛店镇辛店网吧
547 125.46.60.224 125.46.60.255 河南省郑州市 联通IDC机房
548 125.46.61.0 125.46.63.255 河南省郑州市 联通
549 125.46.73.0 125.46.75.108 河南省郑州市 联通
550 125.46.75.109 125.46.75.114 河南省郑州市 龙湖镇虫虫网络会所
551 125.46.75.115 125.46.75.161 河南省郑州市 联通
552 125.46.75.162 125.46.75.162 河南省郑州市新密市 e网情深网吧
553 125.46.75.163 125.46.75.245 河南省郑州市 联通
554 125.46.75.246 125.46.75.246 河南省郑州市中牟县 金鹰网吧
555 125.46.75.247 125.46.76.218 河南省郑州市 联通
556 125.46.76.219 125.46.76.219 河南省郑州市 九莲天网吧
557 125.46.76.220 125.46.76.233 河南省郑州市 联通
558 125.46.76.234 125.46.76.234 河南省郑州市 中州快捷酒店
559 125.46.76.235 125.46.77.215 河南省郑州市 联通
560 125.46.77.216 125.46.77.223 河南省郑州市 郑州美术学院
561 125.46.77.224 125.46.79.57 河南省郑州市 联通
562 125.46.79.58 125.46.79.58 河南省郑州市 聚点网络会所(丰产路与文化路交叉口)
563 125.46.79.59 125.46.80.5 河南省郑州市 联通
564 125.46.80.6 125.46.80.6 河南省郑州市新郑市 龙湖镇双湖大道蓝狐网吧
565 125.46.80.7 125.46.80.225 河南省郑州市 联通
566 125.46.80.226 125.46.80.226 河南省郑州市 蓝宇网吧
567 125.46.80.227 125.46.83.25 河南省郑州市 联通
568 125.46.83.26 125.46.83.26 河南省郑州市 贾砦创亿网吧
569 125.46.83.27 125.46.85.17 河南省郑州市 联通
570 125.46.85.18 125.46.85.18 河南省郑州市 郑州华信学院
571 125.46.85.19 125.46.85.81 河南省郑州市 联通
572 125.46.85.82 125.46.85.82 河南省郑州市 笑天网络会所(龙湖镇工程学院南门)
573 125.46.85.83 125.46.85.85 河南省郑州市 联通
574 125.46.85.86 125.46.85.86 河南省郑州市 郑州华信学院
575 125.46.85.87 125.46.85.145 河南省郑州市 联通
576 125.46.85.146 125.46.85.150 河南省郑州市 南阳路刘砦博宇电子竞技俱乐部
577 125.46.85.151 125.46.86.171 河南省郑州市 联通
578 125.46.86.172 125.46.86.172 河南省郑州市 中电华通网络家园金桥店
579 125.46.86.173 125.46.91.165 河南省郑州市 联通
580 125.46.91.166 125.46.91.166 河南省郑州市新郑市 因为所以网吧
581 125.46.91.167 125.46.92.255 河南省郑州市 联通
582 125.46.94.0 125.46.94.1 河南省郑州市 联通
583 125.46.94.3 125.46.94.5 河南省郑州市 联通
584 125.46.94.7 125.46.94.7 河南省郑州市 联通
585 125.46.94.10 125.46.94.10 河南省郑州市 联通
586 125.46.94.12 125.46.94.13 河南省郑州市 联通
587 125.46.94.15 125.46.94.15 河南省郑州市 联通
588 125.46.97.0 125.46.97.255 河南省郑州市 联通
589 125.46.104.0 125.46.110.1 河南省郑州市 联通
590 125.46.110.2 125.46.110.2 河南省郑州市 台前县第一中学
591 125.46.110.3 125.46.111.3 河南省郑州市 联通
592 125.46.112.0 125.46.228.255 河南省郑州市 联通
593 125.46.229.0 125.46.229.255 河南省郑州市新密市 联通
594 125.46.230.0 125.46.248.18 河南省郑州市 联通
595 125.46.248.19 125.46.248.19 河南省郑州市 健康路150号河南省体育局
596 125.46.248.20 125.46.250.149 河南省郑州市 联通
597 125.46.250.150 125.46.250.150 河南省郑州市中牟县 成才之路网友俱乐部A区(世纪商城四楼)
598 125.46.250.151 125.47.43.255 河南省郑州市 联通
599 125.47.44.0 125.47.44.255 河南省郑州市 郑州大学工学院
600 125.47.45.0 125.47.51.186 河南省郑州市 联通
601 125.47.51.187 125.47.51.187 河南省郑州市 河南职业技术学院新校区
602 125.47.51.188 125.47.127.255 河南省郑州市 联通
603 125.47.180.0 125.47.181.255 河南省郑州市 联通
604 125.47.182.0 125.47.182.255 河南省郑州市巩义市 联通
605 125.47.183.0 125.47.188.255 河南省郑州市 联通
606 125.47.189.0 125.47.189.255 河南省郑州市中原区 联通
607 125.47.190.0 125.47.191.255 河南省郑州市 联通
608 125.219.48.0 125.219.63.255 河南省郑州市 河南工程学院
609 125.219.64.0 125.219.95.255 河南省郑州市 华北水利水电学院
610 125.219.96.0 125.219.99.255 河南省郑州市 郑州电子信息职业技术学院
611 125.219.120.0 125.219.123.255 河南省郑州市 郑州交通职业学院
612 125.219.124.0 125.219.127.255 河南省郑州市 河南交通职业技术学院
613 125.219.136.0 125.219.139.255 河南省郑州市 铁道警官高等专科学校
614 125.219.148.0 125.219.149.255 河南省郑州市 河南经贸职业学院
615 125.219.150.0 125.219.151.255 河南省郑州市 郑州师范高等专科学校
616 125.219.152.0 125.219.153.255 河南省郑州市 河南检察职业学院
617 125.219.156.0 125.219.157.255 河南省郑州市 郑州澍青医学高等专科学校
618 125.219.158.0 125.219.159.255 河南省郑州市 郑州科技学院
619 125.219.162.0 125.219.163.255 河南省郑州市 郑州电力职业技术学院
620 125.219.164.0 125.219.165.255 河南省郑州市 河南工业贸易职业学院
621 125.219.168.0 125.219.171.255 河南省郑州市 郑州华信学院
622 171.8.0.0 171.8.25.255 河南省郑州市 电信
623 171.8.26.0 171.8.26.255 河南省郑州市登封市 电信
624 171.8.27.0 171.8.37.255 河南省郑州市 电信
625 171.8.38.0 171.8.38.255 河南省郑州市中原区 电信
626 171.8.39.0 171.8.78.255 河南省郑州市 电信
627 171.8.79.0 171.8.79.255 河南省郑州市 帝联信息科技电信CDN节点
628 171.8.80.0 171.8.255.255 河南省郑州市 电信
629 171.9.128.0 171.11.31.255 河南省郑州市 电信
630 171.11.128.0 171.12.11.82 河南省郑州市 电信
631 171.12.11.83 171.12.11.83 河南省郑州市 文化专网CDN节点
632 171.12.11.84 171.12.31.255 河南省郑州市 电信
633 171.13.0.0 171.13.255.255 河南省郑州市 电信
634 171.14.235.0 171.14.235.255 河南省郑州市 电信
635 171.15.63.0 171.15.63.255 河南省郑州市新郑市 电信
636 171.15.64.0 171.15.255.255 河南省郑州市 电信
637 175.188.64.0 175.188.96.13 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
638 175.188.96.14 175.188.96.14 河南省郑州市 鹏博士长城宽带DNS服务器
639 175.188.96.15 175.188.159.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
640 182.118.0.0 182.118.11.255 河南省郑州市 联通
641 182.118.12.0 182.118.12.255 河南省郑州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
642 182.118.13.0 182.118.15.30 河南省郑州市 联通
643 182.118.15.31 182.118.15.39 河南省郑州市 网宿科技联通CDN节点
644 182.118.15.40 182.118.16.255 河南省郑州市 联通
645 182.118.17.0 182.118.17.79 河南省郑州市 迅雷网络联通节点
646 182.118.17.80 182.118.22.255 河南省郑州市 联通
647 182.118.23.0 182.118.23.255 河南省郑州市 帝联信息科技联通CDN节点
648 182.118.24.0 182.118.30.255 河南省郑州市 联通
649 182.118.31.0 182.118.31.255 河南省郑州市 奇虎联通节点
650 182.118.32.0 182.118.32.255 河南省郑州市 联通
651 182.118.33.0 182.118.33.255 河南省郑州市 奇虎360科技联通节点
652 182.118.34.0 182.118.37.255 河南省郑州市 联通
653 182.118.38.0 182.118.38.255 河南省郑州市 星云融创安全宝CDN节点(联通机房)
654 182.118.39.0 182.118.39.255 河南省郑州市 联通
655 182.118.40.0 182.118.40.255 河南省郑州市 奇虎联通节点
656 182.118.41.0 182.118.45.255 河南省郑州市 联通
657 182.118.47.0 182.118.47.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点(BGP)
658 182.118.48.0 182.118.72.255 河南省郑州市 联通
659 182.118.73.0 182.118.73.255 河南省郑州市 网宿科技联通CDN节点
660 182.118.74.0 182.118.75.255 河南省郑州市 联通
661 182.119.0.0 182.119.72.255 河南省郑州市 联通
662 182.119.73.0 182.119.73.255 河南省郑州市金水区 联通
663 182.119.74.0 182.119.156.255 河南省郑州市 联通
664 182.119.157.0 182.119.157.255 河南省郑州市中原区 联通
665 182.119.158.0 182.119.255.255 河南省郑州市 联通
666 182.127.0.0 182.127.85.255 河南省郑州市 联通
667 182.127.86.0 182.127.86.255 河南省郑州市新密市 联通
668 182.127.87.0 182.127.109.255 河南省郑州市 联通
669 182.127.110.0 182.127.110.255 河南省郑州市巩义市 联通
670 182.127.111.0 182.127.149.255 河南省郑州市 联通
671 182.127.151.0 182.127.255.255 河南省郑州市 联通
672 182.236.128.0 182.236.239.255 河南省郑州市 紫田网络
673 183.169.128.0 183.169.159.255 河南省郑州市 河南警察学院
674 183.169.176.0 183.169.199.255 河南省郑州市 郑州师范大学
675 183.170.24.0 183.170.47.255 河南省郑州市 河南工程大学
676 183.170.64.0 183.170.95.255 河南省郑州市 河南农业大学
677 183.170.128.0 183.170.143.255 河南省郑州市 中原工学院
678 183.170.144.0 183.170.159.255 河南省郑州市 河南师范大学新联学院
679 183.170.160.0 183.170.183.255 河南省郑州市 河南财经大学
680 183.170.184.0 183.170.191.255 河南省郑州市 郑州大学升达学院
681 183.204.0.0 183.204.37.255 河南省郑州市 移动
682 183.204.39.0 183.204.63.255 河南省郑州市 移动
683 183.204.87.0 183.204.87.255 河南省郑州市 移动
684 202.4.252.0 202.4.255.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
685 202.102.224.0 202.102.224.63 河南省郑州市 联通
686 202.102.224.96 202.102.226.255 河南省郑州市 联通
687 202.102.229.64 202.102.229.127 河南省郑州市 联通
688 202.102.232.192 202.102.232.223 河南省郑州市 联通
689 202.102.235.44 202.102.235.63 河南省郑州市 联通
690 202.102.235.132 202.102.235.135 河南省郑州市 联通
691 202.102.236.164 202.102.236.167 河南省郑州市 联通
692 202.102.236.168 202.102.236.171 河南省郑州市 郑州图书馆
693 202.102.236.180 202.102.236.183 河南省郑州市 联通
694 202.102.236.192 202.102.236.243 河南省郑州市 联通
695 202.102.237.0 202.102.239.255 河南省郑州市 联通
696 202.102.240.96 202.102.240.127 河南省郑州市 郑州商品交易所
697 202.102.241.0 202.102.241.31 河南省郑州市 中国烟草科技信息中心
698 202.102.241.128 202.102.241.159 河南省郑州市 郑州电信局中原路网吧
699 202.102.241.192 202.102.241.223 河南省郑州市 河南省博物馆
700 202.102.242.0 202.102.242.213 河南省郑州市 联通
701 202.102.242.215 202.102.242.255 河南省郑州市 联通
702 202.102.244.0 202.102.245.113 河南省郑州市 联通
703 202.102.245.114 202.102.245.117 河南省郑州市 广安生物科技股份有限公司
704 202.102.245.118 202.102.246.255 河南省郑州市 联通
705 202.102.247.0 202.102.247.127 河南省郑州市 河南省邮电学校
706 202.102.247.128 202.102.247.255 河南省郑州市 河南报业网
707 202.102.248.0 202.102.248.63 河南省郑州市 联通
708 202.102.248.64 202.102.248.95 河南省郑州市 河南省水利系统
709 202.102.248.96 202.102.248.103 河南省郑州市 联通
710 202.102.248.120 202.102.248.255 河南省郑州市 联通
711 202.102.249.0 202.102.250.255 河南省郑州市 商都信息中心
712 202.102.251.0 202.102.251.226 河南省郑州市 联通
713 202.102.251.227 202.102.251.227 河南省郑州市 慧能网络科技有限公司
714 202.102.251.228 202.102.251.255 河南省郑州市 联通
715 202.102.254.0 202.102.254.255 河南省郑州市 网宿科技联通CDN节点
716 202.102.255.0 202.102.255.255 河南省郑州市 联通
717 202.110.96.0 202.110.96.255 河南省郑州市 联通
718 202.110.105.0 202.110.105.255 河南省郑州市 郑州联通公司办公网公用出口
719 202.110.108.0 202.110.111.255 河南省郑州市 联通
720 202.110.118.0 202.110.118.255 河南省郑州市 联通
721 202.110.120.0 202.110.122.255 河南省郑州市 联通
722 202.111.128.0 202.111.138.255 河南省郑州市 联通
723 202.111.152.0 202.111.153.255 河南省郑州市 联通
724 202.111.157.0 202.111.158.255 河南省郑州市 联通
725 202.196.0.0 202.196.15.255 河南省郑州市 郑州轻工业学院
726 202.196.16.0 202.196.31.255 河南省郑州市 河南工业大学
727 202.196.32.0 202.196.47.255 河南省郑州市 中原工学院
728 202.196.48.0 202.196.63.255 河南省郑州市 解放军信息工程大学
729 202.196.64.0 202.196.64.0 河南省郑州市 郑州大学(南校区)
730 202.196.64.1 202.196.64.1 河南省郑州市 郑州大学DNS服务器
731 202.196.64.2 202.196.79.255 河南省郑州市 郑州大学(南校区)
732 202.196.80.0 202.196.95.255 河南省郑州市 河南农业大学
733 202.196.119.0 202.196.119.255 河南省郑州市 郑州大学
734 202.196.128.0 202.196.143.255 河南省郑州市 郑州牧业工程高等专科学校
735 202.196.144.0 202.196.159.255 河南省郑州市 华北水利水电学院
736 202.196.160.0 202.196.175.255 河南省郑州市 郑州航空工业管理学院
737 202.197.176.0 202.197.191.255 河南省郑州市 郑州大学工学院
738 202.197.192.0 202.197.207.255 河南省郑州市 郑州电力高等专科学校
739 202.197.208.0 202.197.223.255 河南省郑州市 黄河科技学院
740 203.93.116.0 203.93.116.255 河南省郑州市 金桥网
741 203.93.182.0 203.93.183.255 河南省郑州市 联通
742 203.171.224.0 203.171.239.255 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
743 210.12.4.0 210.12.4.255 河南省郑州市 联通
744 210.12.86.0 210.12.86.255 河南省郑州市 联通
745 210.12.100.0 210.12.100.255 河南省郑州市 中移铁通
746 210.12.129.0 210.12.129.255 河南省郑州市 广电网
747 210.23.32.0 210.23.63.255 河南省郑州市 郑州广电信息网络有限公司
748 210.42.142.0 210.42.143.255 河南省郑州市 教育网
749 210.42.224.0 210.42.239.255 河南省郑州市 河南财政税务高等专科学校
750 210.43.16.0 210.43.23.255 河南省郑州市 河南工业大学
751 210.43.128.0 210.43.145.255 河南省郑州市 华北水利水电学院
752 210.51.248.0 210.51.248.255 河南省郑州市 广电网
753 210.52.9.0 210.52.9.255 河南省郑州市 广电网
754 210.52.16.0 210.52.16.227 河南省郑州市 联通
755 210.52.16.232 210.52.16.247 河南省郑州市 联通
756 210.52.16.248 210.52.16.255 河南省郑州市 新鑫花园
757 210.82.248.0 210.82.248.127 河南省郑州市 联通
758 211.67.96.0 211.67.111.255 河南省郑州市 中州大学
759 211.67.128.0 211.67.143.255 河南省郑州市 河南财经学院
760 211.67.168.0 211.67.175.255 河南省郑州市 河南省教育厅
761 211.69.32.0 211.69.47.255 河南省郑州市 河南中医学院
762 211.69.216.0 211.69.223.255 河南省郑州市 河南省轻工业学校
763 211.84.0.0 211.84.7.255 河南省郑州市 河南工程学院
764 211.84.8.0 211.84.11.255 河南省郑州市 河南省建筑工程学校
765 211.84.12.0 211.84.15.255 河南省郑州市 河南省机械工业学校
766 211.84.16.0 211.84.23.255 河南省郑州市 河南公安高等专科学校
767 211.84.24.0 211.84.31.255 河南省郑州市 河南广播电视大学
768 211.84.32.0 211.84.39.255 河南省郑州市 河南职业技术学院
769 211.84.40.0 211.84.47.255 河南省郑州市 河南工程学院
770 211.84.48.0 211.84.55.255 河南省郑州市 郑州机械电子学校
771 211.84.192.0 211.84.199.255 河南省郑州市 郑州工业贸易学校
772 211.84.200.0 211.84.207.255 河南省郑州市 河南省政法管理干部学院
773 211.84.208.0 211.84.215.255 河南省郑州市 河南商业高等专科学校
774 211.84.216.0 211.84.223.255 河南省郑州市 河南省财经学校
775 211.91.67.185 211.91.67.185 河南省郑州市新郑市龙湖镇 相约网吧
776 211.91.184.0 211.91.186.148 河南省郑州市 联通
777 211.91.186.149 211.91.186.149 河南省郑州市 河南工业大学西302室
778 211.91.186.150 211.91.191.255 河南省郑州市 联通
779 211.91.214.0 211.91.215.255 河南省郑州市 联通
780 211.98.192.0 211.98.192.255 河南省郑州市 中移铁通
781 211.98.194.0 211.98.195.255 河南省郑州市 中移铁通
782 211.98.197.0 211.98.197.255 河南省郑州市 中移铁通
783 211.98.206.0 211.98.206.255 河南省郑州市 中移铁通
784 211.138.16.0 211.138.30.255 河南省郑州市 移动
785 211.142.160.0 211.142.161.255 河南省郑州市 移动
786 211.142.188.0 211.142.189.255 河南省郑州市 移动
787 211.142.204.0 211.142.204.255 河南省郑州市 移动
788 211.161.128.0 211.161.143.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
789 211.162.231.0 211.162.231.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
790 218.28.0.0 218.28.0.15 河南省郑州市 联通
791 218.28.0.16 218.28.0.31 河南省郑州市中牟县 政府
792 218.28.0.32 218.28.0.69 河南省郑州市 联通
793 218.28.0.70 218.28.0.70 河南省郑州市登封市 教师进修学校
794 218.28.0.71 218.28.0.81 河南省郑州市 联通
795 218.28.0.82 218.28.0.82 河南省郑州市中牟县 阳光千里网吧
796 218.28.0.83 218.28.0.173 河南省郑州市 联通
797 218.28.0.174 218.28.0.174 河南省郑州市 利华网吧
798 218.28.0.175 218.28.0.183 河南省郑州市 联通
799 218.28.0.184 218.28.0.191 河南省郑州市 北冰洋网吧
800 218.28.0.192 218.28.0.249 河南省郑州市 联通
801 218.28.0.250 218.28.0.250 河南省郑州市 康平网吧
802 218.28.0.251 218.28.1.45 河南省郑州市 联通
803 218.28.1.46 218.28.1.46 河南省郑州市 郑州职业技术学院
804 218.28.1.47 218.28.1.105 河南省郑州市 联通
805 218.28.1.106 218.28.1.106 河南省郑州市二七区 大学路时尚网吧
806 218.28.1.107 218.28.1.107 河南省郑州市 时尚网吧(郑州大学南门)
807 218.28.1.108 218.28.1.129 河南省郑州市 联通
808 218.28.1.130 218.28.1.130 河南省郑州市 京广南路高砦天星网吧
809 218.28.1.131 218.28.1.131 河南省郑州市 联通
810 218.28.1.132 218.28.1.132 河南省郑州市 天星网吧
811 218.28.1.133 218.28.1.185 河南省郑州市 联通
812 218.28.1.186 218.28.1.186 河南省郑州市 飞翔网吧
813 218.28.1.187 218.28.1.187 河南省郑州市 联通
814 218.28.1.188 218.28.1.188 河南省郑州市 新飞翔网吧
815 218.28.1.189 218.28.1.249 河南省郑州市 联通
816 218.28.1.250 218.28.1.254 河南省郑州市 文化路深蓝网景
817 218.28.1.255 218.28.2.41 河南省郑州市 联通
818 218.28.2.42 218.28.2.42 河南省郑州市 文化路卓绝网吧
819 218.28.2.43 218.28.2.45 河南省郑州市 联通
820 218.28.2.46 218.28.2.46 河南省郑州市 文化路卓绝网吧
821 218.28.2.47 218.28.2.52 河南省郑州市 联通
822 218.28.2.54 218.28.2.57 河南省郑州市 联通
823 218.28.2.58 218.28.2.58 河南省郑州市 寰宇网吧(郑州大学西门)
824 218.28.2.59 218.28.2.60 河南省郑州市 宇通网吧
825 218.28.2.61 218.28.2.67 河南省郑州市 联通
826 218.28.2.68 218.28.2.68 河南省郑州市 华中网吧
827 218.28.2.69 218.28.2.75 河南省郑州市 联通
828 218.28.2.76 218.28.2.76 河南省郑州市 大学南路柰特网吧
829 218.28.2.77 218.28.2.93 河南省郑州市 联通
830 218.28.2.94 218.28.2.94 河南省郑州市 徐砦村世通网吧
831 218.28.2.95 218.28.2.98 河南省郑州市 联通
832 218.28.2.99 218.28.2.99 河南省郑州市 教育网
833 218.28.2.100 218.28.2.165 河南省郑州市 联通
834 218.28.2.166 218.28.2.166 河南省郑州市 大学路与桃源路交叉口东20米网虫村
835 218.28.2.167 218.28.2.189 河南省郑州市 联通
836 218.28.2.190 218.28.2.190 河南省郑州市 桃源南街经典网吧
837 218.28.2.191 218.28.2.191 河南省郑州市 联通
838 218.28.2.192 218.28.2.207 河南省郑州市 饮料公司
839 218.28.2.208 218.28.2.225 河南省郑州市 联通
840 218.28.2.226 218.28.2.230 河南省郑州市 农业路子月网吧
841 218.28.2.231 218.28.2.249 河南省郑州市 联通
842 218.28.2.250 218.28.2.250 河南省郑州市 文化路东惠网吧
843 218.28.2.251 218.28.2.251 河南省郑州市 联通
844 218.28.2.252 218.28.2.252 河南省郑州市 农业大学东门东惠网吧
845 218.28.2.253 218.28.2.254 河南省郑州市 文化路东惠网吧
846 218.28.2.255 218.28.2.255 河南省郑州市 联通
847 218.28.3.0 218.28.3.1 河南省郑州市 联通IDC机房
848 218.28.3.2 218.28.3.2 河南省郑州市 东里路随缘网吧
849 218.28.3.3 218.28.3.17 河南省郑州市 联通IDC机房
850 218.28.3.18 218.28.3.18 河南省郑州市 徐砦村众鑫网吧
851 218.28.3.19 218.28.3.25 河南省郑州市 联通IDC机房
852 218.28.3.26 218.28.3.26 河南省郑州市 岗杜街网结网吧
853 218.28.3.27 218.28.3.34 河南省郑州市 联通IDC机房
854 218.28.3.35 218.28.3.35 河南省郑州市 会昌网吧
855 218.28.3.36 218.28.3.41 河南省郑州市 联通IDC机房
856 218.28.3.42 218.28.3.42 河南省郑州市 汉朝网吧
857 218.28.3.43 218.28.3.51 河南省郑州市 联通IDC机房
858 218.28.3.52 218.28.3.52 河南省郑州市 日升网吧
859 218.28.3.53 218.28.3.58 河南省郑州市 联通IDC机房
860 218.28.3.59 218.28.3.59 河南省郑州市 桃源路长江网吧
861 218.28.3.60 218.28.3.60 河南省郑州市 淮北街长江网吧
862 218.28.3.61 218.28.3.129 河南省郑州市 联通IDC机房
863 218.28.3.130 218.28.3.130 河南省郑州市 谦益网吧
864 218.28.3.131 218.28.3.145 河南省郑州市 联通IDC机房
865 218.28.3.146 218.28.3.147 河南省郑州市 联通机房
866 218.28.3.148 218.28.3.217 河南省郑州市 联通IDC机房
867 218.28.3.218 218.28.3.218 河南省郑州市二七区 碰碰网吧
868 218.28.3.219 218.28.3.226 河南省郑州市 联通IDC机房
869 218.28.3.227 218.28.3.227 河南省郑州市 北环水院对面仟僖网吧
870 218.28.3.228 218.28.3.228 河南省郑州市二七区 龙格网吧
871 218.28.3.229 218.28.3.255 河南省郑州市 联通IDC机房
872 218.28.4.0 218.28.4.7 河南省郑州市 城北路静源网吧
873 218.28.4.8 218.28.4.15 河南省郑州市 信誉网吧
874 218.28.4.16 218.28.4.23 河南省郑州市 联通
875 218.28.4.24 218.28.4.31 河南省郑州市 幸福路飞翔网吧
876 218.28.4.32 218.28.4.91 河南省郑州市 联通
877 218.28.4.92 218.28.4.95 河南省郑州市 聚友网吧
878 218.28.4.96 218.28.4.143 河南省郑州市 联通
879 218.28.4.144 218.28.4.151 河南省郑州市 商立网吧
880 218.28.4.152 218.28.4.155 河南省郑州市 联通
881 218.28.4.156 218.28.4.159 河南省郑州市二七区 黄河科技大学战友网吧
882 218.28.4.160 218.28.4.191 河南省郑州市 联通
883 218.28.4.208 218.28.4.211 河南省郑州市 联通
884 218.28.4.212 218.28.4.212 河南省郑州市 黄河河务局
885 218.28.4.213 218.28.4.217 河南省郑州市 联通
886 218.28.4.218 218.28.4.218 河南省郑州市 中原网点网络空间风格店
887 218.28.4.219 218.28.4.219 河南省郑州市 智通网吧
888 218.28.4.220 218.28.4.225 河南省郑州市 联通
889 218.28.4.226 218.28.4.226 河南省郑州市二七区 飞龙网吧
890 218.28.4.227 218.28.4.235 河南省郑州市 联通
891 218.28.4.236 218.28.4.239 河南省郑州市 网之恋网吧
892 218.28.4.240 218.28.4.241 河南省郑州市 联通
893 218.28.4.242 218.28.4.242 河南省郑州市 农业路子月网吧
894 218.28.4.243 218.28.4.243 河南省郑州市 联通
895 218.28.4.244 218.28.4.244 河南省郑州市 任砦北街北斗网吧
896 218.28.4.245 218.28.4.255 河南省郑州市 联通
897 218.28.5.0 218.28.5.2 河南省郑州市 电信
898 218.28.5.3 218.28.5.3 河南省郑州市 文化路永远在线网吧
899 218.28.5.4 218.28.5.45 河南省郑州市 电信
900 218.28.5.46 218.28.5.46 河南省郑州市 畜牧路良友网称
901 218.28.5.47 218.28.5.57 河南省郑州市 电信
902 218.28.5.58 218.28.5.58 河南省郑州市 健康路网趣
903 218.28.5.59 218.28.5.105 河南省郑州市 电信
904 218.28.5.106 218.28.5.106 河南省郑州市 人民路丹尼斯东时空网吧
905 218.28.5.107 218.28.5.153 河南省郑州市 电信
906 218.28.5.154 218.28.5.154 河南省郑州市 京广路时代浪潮网吧
907 218.28.5.155 218.28.5.161 河南省郑州市 电信
908 218.28.5.162 218.28.5.162 河南省郑州市 陇海路乐天网吧
909 218.28.5.163 218.28.5.169 河南省郑州市 电信
910 218.28.5.170 218.28.5.170 河南省郑州市 东三街伊魅儿网吧
911 218.28.5.171 218.28.5.171 河南省郑州市 电信
912 218.28.5.172 218.28.5.172 河南省郑州市 伊妹儿网吧
913 218.28.5.173 218.28.5.177 河南省郑州市 电信
914 218.28.5.178 218.28.5.178 河南省郑州市 郑汴路鑫鑫网吧
915 218.28.5.179 218.28.5.189 河南省郑州市 电信
916 218.28.5.190 218.28.5.190 河南省郑州市 大学路巨震网吧
917 218.28.5.191 218.28.5.193 河南省郑州市 电信
918 218.28.5.194 218.28.5.194 河南省郑州市金水区 亚龙网吧(经三路农科路)
919 218.28.5.195 218.28.5.201 河南省郑州市 电信
920 218.28.5.202 218.28.5.202 河南省郑州市 紫荆山百货大楼下涛仔网吧
921 218.28.5.203 218.28.5.213 河南省郑州市 电信
922 218.28.5.214 218.28.5.214 河南省郑州市 泰阁网吧
923 218.28.5.215 218.28.5.225 河南省郑州市 电信
924 218.28.5.226 218.28.5.226 河南省郑州市 星月网吧(黄河科技大学)
925 218.28.5.227 218.28.5.253 河南省郑州市 电信
926 218.28.5.254 218.28.5.254 河南省郑州市 淘金网吧
927 218.28.5.255 218.28.5.255 河南省郑州市 电信
928 218.28.6.0 218.28.6.1 河南省郑州市 联通
929 218.28.6.2 218.28.6.5 河南省郑州市 天下网景网吧
930 218.28.6.6 218.28.6.17 河南省郑州市 联通
931 218.28.6.18 218.28.6.18 河南省郑州市 文化宫新语网吧
932 218.28.6.19 218.28.6.25 河南省郑州市 联通
933 218.28.6.26 218.28.6.26 河南省郑州市 新感觉网吧
934 218.28.6.27 218.28.6.36 河南省郑州市 联通
935 218.28.6.37 218.28.6.37 河南省郑州市 文化路网际快车网吧
936 218.28.6.38 218.28.6.113 河南省郑州市 联通
937 218.28.6.114 218.28.6.118 河南省郑州市 红旗路华翼网吧
938 218.28.6.119 218.28.6.154 河南省郑州市 联通
939 218.28.6.155 218.28.6.155 河南省郑州市 城北路华翼网吧
940 218.28.6.156 218.28.7.16 河南省郑州市 联通
941 218.28.7.17 218.28.7.17 河南省郑州市 商都网友俱乐部(郑大店)
942 218.28.7.18 218.28.7.18 河南省郑州市 中原路商都网友俱乐部
943 218.28.7.19 218.28.7.29 河南省郑州市 商都网友俱乐部(郑大店)
944 218.28.7.31 218.28.7.33 河南省郑州市 联通
945 218.28.7.34 218.28.7.34 河南省郑州市 方成网吧
946 218.28.7.35 218.28.7.53 河南省郑州市 联通
947 218.28.7.54 218.28.7.54 河南省郑州市 黄河科技大学数源网吧
948 218.28.7.55 218.28.7.58 河南省郑州市 联通
949 218.28.7.59 218.28.7.59 河南省郑州市 休闲网吧
950 218.28.7.60 218.28.7.73 河南省郑州市 联通
951 218.28.7.74 218.28.7.74 河南省郑州市 陇海路西贝网吧
952 218.28.7.75 218.28.7.81 河南省郑州市 联通
953 218.28.7.82 218.28.7.82 河南省郑州市 家园网吧(汝河路与文化宫路交叉口)
954 218.28.7.83 218.28.7.91 河南省郑州市 联通
955 218.28.7.92 218.28.7.92 河南省郑州市 至诚网吧(文化南路科技市场米兰阳光6号楼212室)
956 218.28.7.93 218.28.7.117 河南省郑州市 联通
957 218.28.7.118 218.28.7.118 河南省郑州市 九度空间网吧
958 218.28.7.119 218.28.7.122 河南省郑州市 联通
959 218.28.7.123 218.28.7.123 河南省郑州市 长江网吧(文化路任寨北街)
960 218.28.7.124 218.28.7.145 河南省郑州市 联通
961 218.28.7.146 218.28.7.146 河南省郑州市 浩瀚网吧(大学路40号)
962 218.28.7.147 218.28.7.149 河南省郑州市 联通
963 218.28.7.150 218.28.7.150 河南省郑州市 春光网吧(大学路)
964 218.28.7.151 218.28.7.178 河南省郑州市 联通
965 218.28.7.179 218.28.7.179 河南省郑州市 路亦网吧
966 218.28.7.180 218.28.7.185 河南省郑州市 联通
967 218.28.7.186 218.28.7.186 河南省郑州市 园田路好运网吧
968 218.28.7.187 218.28.7.202 河南省郑州市 联通
969 218.28.7.203 218.28.7.203 河南省郑州市 金运网吧
970 218.28.7.204 218.28.7.213 河南省郑州市 联通
971 218.28.7.214 218.28.7.214 河南省郑州市 盈动网吧
972 218.28.7.215 218.28.7.221 河南省郑州市 联通
973 218.28.7.222 218.28.7.222 河南省郑州市 文化宫路利青网吧
974 218.28.7.223 218.28.8.1 河南省郑州市 联通
975 218.28.8.2 218.28.8.2 河南省郑州市 前尘网吧
976 218.28.8.3 218.28.8.5 河南省郑州市 联通
977 218.28.8.6 218.28.8.6 河南省郑州市 商城路金思维网吧
978 218.28.8.7 218.28.8.25 河南省郑州市 联通
979 218.28.8.26 218.28.8.26 河南省郑州市金水区 路与东明路交叉口网易网吧
980 218.28.8.27 218.28.8.53 河南省郑州市 联通
981 218.28.8.54 218.28.8.54 河南省郑州市 陇海路天地人网吧
982 218.28.8.55 218.28.8.89 河南省郑州市 联通
983 218.28.8.90 218.28.8.90 河南省郑州市金水区 相聚网吧(花园路北刘庄(邵庄))
984 218.28.8.91 218.28.8.95 河南省郑州市 联通
985 218.28.8.96 218.28.8.111 河南省郑州市 河南职业技术学院
986 218.28.8.112 218.28.8.129 河南省郑州市 联通
987 218.28.8.130 218.28.8.131 河南省郑州市 经三路亿腾网吧
988 218.28.8.132 218.28.8.161 河南省郑州市 联通
989 218.28.8.162 218.28.8.162 河南省郑州市 宜学网吧
990 218.28.8.163 218.28.8.178 河南省郑州市 联通
991 218.28.8.179 218.28.8.179 河南省郑州市 大学路九棵树网吧
992 218.28.8.180 218.28.8.185 河南省郑州市 联通
993 218.28.8.186 218.28.8.186 河南省郑州市 老代庄一点通网吧
994 218.28.8.187 218.28.8.193 河南省郑州市 联通
995 218.28.8.194 218.28.8.198 河南省郑州市 商都网友俱乐部(工专店)
996 218.28.8.199 218.28.8.241 河南省郑州市 联通
997 218.28.8.242 218.28.8.243 河南省郑州市中牟县 九州网吧
998 218.28.8.244 218.28.8.253 河南省郑州市 联通
999 218.28.8.254 218.28.8.254 河南省郑州市 河南省通信工程局(金水区经八路6号)
1000 218.28.8.255 218.28.9.18 河南省郑州市 联通