ip地址查询

周口市IP地址列表

周口市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.194.96.0 1.194.107.255 河南省周口市 电信
2 1.194.108.0 1.194.108.255 河南省周口市郸城县 电信
3 1.194.109.0 1.194.111.255 河南省周口市 电信
4 1.197.64.0 1.197.64.255 河南省周口市 电信
5 1.197.65.0 1.197.65.255 河南省周口市郸城县 电信
6 1.197.66.0 1.197.68.255 河南省周口市 电信
7 1.197.69.0 1.197.69.255 河南省周口市郸城县 电信
8 1.197.70.0 1.197.71.255 河南省周口市 电信
9 1.197.72.0 1.197.72.255 河南省周口市鹿邑县 电信
10 1.197.73.0 1.197.73.255 河南省周口市商水县 电信
11 1.197.74.0 1.197.80.255 河南省周口市 电信
12 1.197.81.0 1.197.81.255 河南省周口市郸城县 电信
13 1.197.82.0 1.197.82.255 河南省周口市 电信
14 1.197.83.0 1.197.83.255 河南省周口市郸城县 电信
15 1.197.84.0 1.197.84.255 河南省周口市 电信
16 1.197.85.0 1.197.86.255 河南省周口市郸城县 电信
17 1.197.87.0 1.197.95.255 河南省周口市 电信
18 1.197.224.0 1.197.224.255 河南省周口市商水县 电信
19 1.197.225.0 1.197.231.255 河南省周口市 电信
20 1.197.232.0 1.197.232.255 河南省周口市淮阳县 电信
21 1.197.233.0 1.197.238.255 河南省周口市 电信
22 1.197.239.0 1.197.239.255 河南省周口市扶沟县 电信
23 1.199.0.0 1.199.0.255 河南省周口市沈丘县 电信
24 1.199.1.0 1.199.14.255 河南省周口市 电信
25 1.199.15.0 1.199.15.255 河南省周口市郸城县 电信
26 42.227.0.0 42.227.1.255 河南省周口市鹿邑县 联通
27 42.227.2.0 42.227.16.255 河南省周口市 联通
28 42.227.17.0 42.227.17.255 河南省周口市商水县 联通
29 42.227.18.0 42.227.54.255 河南省周口市 联通
30 42.227.55.0 42.227.55.255 河南省周口市商水县 联通
31 42.227.56.0 42.227.63.255 河南省周口市 联通
32 49.122.24.0 49.122.47.255 河南省周口市 周口师范大学
33 61.53.217.0 61.53.217.1 河南省周口市 联通
34 61.53.217.2 61.53.217.2 河南省周口市 远友网吧
35 61.53.217.3 61.53.217.15 河南省周口市 联通
36 61.53.217.16 61.53.217.16 河南省周口市 君子阁网吧
37 61.53.217.17 61.53.217.17 河南省周口市 联通
38 61.53.217.18 61.53.217.18 河南省周口市 君子阁网吧
39 61.53.217.19 61.53.217.20 河南省周口市 联通
40 61.53.217.21 61.53.217.21 河南省周口市 车站路心约网吧
41 61.53.217.22 61.53.217.22 河南省周口市 联通
42 61.53.217.23 61.53.217.23 河南省周口市 大庆路中段高速网吧直营店
43 61.53.217.24 61.53.217.24 河南省周口市 川汇区新干线网吧
44 61.53.217.25 61.53.217.82 河南省周口市 联通
45 61.53.217.83 61.53.217.83 河南省周口市 川汇区跨世纪网吧
46 61.53.217.84 61.53.217.84 河南省周口市 君子阁网吧
47 61.53.217.85 61.53.217.97 河南省周口市 联通
48 61.53.217.98 61.53.217.98 河南省周口市 晨曦网吧
49 61.53.217.99 61.53.217.119 河南省周口市 联通
50 61.53.217.120 61.53.217.120 河南省周口市 恒大中学
51 61.53.217.121 61.53.219.88 河南省周口市 联通
52 61.53.219.89 61.53.219.89 河南省周口市 西华县行政服务中心
53 61.53.219.90 61.53.219.255 河南省周口市 联通
54 61.53.220.0 61.53.220.255 河南省周口市商水县 联通
55 61.53.221.0 61.53.224.255 河南省周口市 联通
56 61.158.219.0 61.158.219.255 河南省周口市 联通IDC机房
57 61.158.220.0 61.158.221.247 河南省周口市 联通
58 61.158.221.248 61.158.221.248 河南省周口市 联想可乐吧
59 61.158.221.249 61.158.221.252 河南省周口市 联通
60 61.158.221.253 61.158.221.253 河南省周口市 星梦网吧(周师北院向南200百米)
61 61.158.221.254 61.158.224.194 河南省周口市 联通
62 61.158.224.195 61.158.224.195 河南省周口市太康县 百业网吧
63 61.158.224.196 61.158.224.197 河南省周口市 联通
64 61.158.224.198 61.158.224.198 河南省周口市太康县 一线天网吧
65 61.158.224.199 61.158.224.199 河南省周口市太康县 旗舰网吧
66 61.158.224.200 61.158.225.151 河南省周口市 联通
67 61.158.225.152 61.158.225.152 河南省周口市 逍遥镇电影院网吧
68 61.158.225.153 61.158.225.155 河南省周口市 联通
69 61.158.225.156 61.158.225.156 河南省周口市 逍遥镇网吧
70 61.158.225.157 61.158.226.32 河南省周口市 联通
71 61.158.226.33 61.158.226.61 河南省周口市淮阳县 联通
72 61.158.226.62 61.158.228.130 河南省周口市 联通
73 61.158.228.131 61.158.228.131 河南省周口市 威龙网吧
74 61.158.228.132 61.158.228.133 河南省周口市 联通
75 61.158.228.134 61.158.228.134 河南省周口市 星宇网吧
76 61.158.228.135 61.158.228.135 河南省周口市 联通
77 61.158.228.136 61.158.228.136 河南省周口市 来来往往旗舰店
78 61.158.228.137 61.158.228.144 河南省周口市 联通
79 61.158.228.145 61.158.228.145 河南省周口市 不见不散(君子阁)网吧
80 61.158.228.146 61.158.228.150 河南省周口市 联通
81 61.158.228.151 61.158.228.151 河南省周口市 飞车网吧
82 61.158.228.152 61.158.228.175 河南省周口市 联通
83 61.158.228.176 61.158.228.176 河南省周口市 来来往往网吧
84 61.158.228.177 61.158.228.216 河南省周口市 联通
85 61.158.228.217 61.158.228.217 河南省周口市 龙行天下网吧
86 61.158.228.218 61.158.229.60 河南省周口市 联通
87 61.158.229.61 61.158.229.61 河南省周口市太康县 一线牵网吧
88 61.158.229.62 61.158.229.67 河南省周口市 联通
89 61.158.229.68 61.158.229.68 河南省周口市太康县 无名网吧
90 61.158.229.69 61.158.229.71 河南省周口市 联通
91 61.158.229.72 61.158.229.72 河南省周口市太康县 八方网吧
92 61.158.229.73 61.158.229.77 河南省周口市 联通
93 61.158.229.78 61.158.229.78 河南省周口市太康县 蓝天网吧
94 61.158.229.79 61.158.229.84 河南省周口市 联通
95 61.158.229.85 61.158.229.85 河南省周口市太康县 飞达网吧
96 61.158.229.86 61.158.229.86 河南省周口市太康县 幻影网吧
97 61.158.229.87 61.158.229.89 河南省周口市 联通
98 61.158.229.90 61.158.229.90 河南省周口市太康县 淡水鱼网吧
99 61.158.229.91 61.158.229.92 河南省周口市 联通
100 61.158.229.93 61.158.229.93 河南省周口市太康县 通天下网吧
101 61.158.229.94 61.158.229.255 河南省周口市 联通
102 61.158.230.0 61.158.230.133 河南省周口市项城市 联通
103 61.158.230.134 61.158.230.134 河南省周口市项城市 青鸟网吧
104 61.158.230.135 61.158.230.135 河南省周口市项城市 极限网吧
105 61.158.230.136 61.158.230.136 河南省周口市项城市 联通
106 61.158.230.137 61.158.230.137 河南省周口市项城市 有线电视台
107 61.158.230.138 61.158.230.141 河南省周口市项城市 联通
108 61.158.230.142 61.158.230.142 河南省周口市项城市 红网网吧
109 61.158.230.143 61.158.230.144 河南省周口市项城市 联通
110 61.158.230.145 61.158.230.145 河南省周口市项城市 天一网络休闲中心
111 61.158.230.146 61.158.230.147 河南省周口市项城市 联通
112 61.158.230.148 61.158.230.148 河南省周口市项城市 温馨网吧
113 61.158.230.149 61.158.230.151 河南省周口市项城市 联通
114 61.158.230.152 61.158.230.152 河南省周口市项城市 鑫泉网吧
115 61.158.230.153 61.158.230.153 河南省周口市项城市 极限网吧
116 61.158.230.154 61.158.230.255 河南省周口市项城市 联通
117 61.158.231.0 61.158.234.255 河南省周口市 联通
118 61.163.121.0 61.163.124.1 河南省周口市 联通
119 61.163.124.2 61.163.124.2 河南省周口市 巨蟹网吧
120 61.163.124.3 61.163.127.255 河南省周口市 联通
121 61.163.161.0 61.163.161.255 河南省周口市 联通
122 61.163.166.0 61.163.166.255 河南省周口市淮阳县 联通
123 61.163.167.0 61.163.169.255 河南省周口市 联通
124 61.163.170.0 61.163.170.255 河南省周口市项城市 联通
125 61.163.173.0 61.163.177.255 河南省周口市 联通
126 61.163.178.0 61.163.178.255 河南省周口市太康县 联通
127 61.163.179.0 61.163.179.255 河南省周口市沈丘县 联通
128 61.163.180.0 61.163.180.131 河南省周口市 联通
129 61.163.180.132 61.163.180.132 河南省周口市沈丘县 范营欢乐网吧
130 61.163.180.133 61.163.180.255 河南省周口市 联通
131 61.163.187.0 61.163.187.255 河南省周口市项城市 联通
132 61.163.188.0 61.163.190.101 河南省周口市 联通
133 61.163.190.102 61.163.190.102 河南省周口市郸城县 西大街农业银行对面东方网络网吧
134 61.163.190.103 61.163.190.110 河南省周口市 联通
135 61.163.190.111 61.163.190.111 河南省周口市郸城县 绿缘网吧
136 61.163.190.112 61.163.190.255 河南省周口市 联通
137 61.163.191.0 61.163.191.67 河南省周口市 /郑州市联通
138 61.163.191.68 61.163.191.68 河南省周口市沈丘县 鸿运网吧
139 61.163.191.69 61.163.191.255 河南省周口市 /郑州市联通
140 61.163.192.0 61.163.192.1 河南省周口市 联通
141 61.163.192.2 61.163.192.2 河南省周口市 新干线网络服务中心
142 61.163.192.3 61.163.192.107 河南省周口市 联通
143 61.163.192.108 61.163.192.108 河南省周口市 缘中缘网吧
144 61.163.192.109 61.163.193.101 河南省周口市 联通
145 61.163.193.102 61.163.193.102 河南省周口市淮阳县 西关网络会所
146 61.163.193.103 61.163.193.152 河南省周口市 联通
147 61.163.193.153 61.163.193.153 河南省周口市淮阳县 新街网吧
148 61.163.193.154 61.163.194.117 河南省周口市 联通
149 61.163.194.118 61.163.194.118 河南省周口市 永兴网吧(沈丘世衡桥南头)
150 61.163.194.119 61.163.196.59 河南省周口市 联通
151 61.163.196.60 61.163.196.60 河南省周口市太康县 方鹏网络家园
152 61.163.196.61 61.163.196.129 河南省周口市 联通
153 61.163.196.130 61.163.196.130 河南省周口市鹿邑县 诚诚网吧
154 61.163.196.131 61.163.196.131 河南省周口市鹿邑县 清宫网吧
155 61.163.196.132 61.163.196.255 河南省周口市 联通
156 61.163.197.0 61.163.197.53 河南省周口市项城市 联通
157 61.163.197.54 61.163.197.54 河南省周口市项城市 新起点网吧(东大街万果园对面)
158 61.163.197.55 61.163.197.255 河南省周口市项城市 联通
159 61.163.238.0 61.163.238.255 河南省周口市 联通
160 61.168.180.0 61.168.180.255 河南省周口市 联通
161 61.168.183.0 61.168.183.255 河南省周口市 联通
162 61.168.188.0 61.168.189.255 河南省周口市 联通
163 61.168.236.0 61.168.236.255 河南省周口市 联通
164 61.233.91.0 61.233.91.191 河南省周口市 中移铁通
165 61.233.114.0 61.233.114.255 河南省周口市 中移铁通
166 61.242.204.0 61.242.204.255 河南省周口市 联通
167 61.242.205.0 61.242.205.255 河南省周口市郸城县 联通
168 61.242.222.162 61.242.222.162 河南省周口市郸城县 第一高中
169 111.5.240.0 111.5.247.255 河南省周口市 移动
170 111.6.240.0 111.6.255.255 河南省周口市 移动
171 111.7.80.0 111.7.95.255 河南省周口市 移动
172 115.52.64.0 115.52.81.255 河南省周口市 联通
173 115.52.82.0 115.52.82.255 河南省周口市西华县 联通
174 115.52.83.0 115.52.91.255 河南省周口市 联通
175 115.52.92.0 115.52.92.255 河南省周口市扶沟县 联通
176 115.52.93.0 115.52.93.255 河南省周口市 联通
177 115.52.94.0 115.52.94.255 河南省周口市扶沟县 联通
178 115.52.95.0 115.52.98.255 河南省周口市 联通
179 115.52.99.0 115.52.100.255 河南省周口市西华县 联通
180 115.52.101.0 115.52.120.255 河南省周口市 联通
181 115.52.121.0 115.52.121.255 河南省周口市商水县 联通
182 115.52.122.0 115.52.127.255 河南省周口市 联通
183 115.63.64.0 115.63.95.255 河南省周口市 联通
184 115.63.96.0 115.63.96.255 河南省周口市淮阳县 联通
185 115.63.97.0 115.63.104.255 河南省周口市 联通
186 115.63.105.0 115.63.105.255 河南省周口市太康县 联通
187 115.63.106.0 115.63.119.255 河南省周口市 联通
188 115.63.120.0 115.63.120.255 河南省周口市鹿邑县 联通
189 115.63.121.0 115.63.121.255 河南省周口市 联通
190 115.63.122.0 115.63.122.255 河南省周口市鹿邑县 联通
191 115.63.123.0 115.63.127.255 河南省周口市 联通
192 115.158.124.0 115.158.127.255 河南省周口市 周口科技职业学院
193 117.160.0.0 117.160.31.255 河南省周口市 移动
194 120.194.132.0 120.194.132.255 河南省周口市太康县 移动
195 122.78.72.0 122.78.79.255 河南省周口市 中移铁通
196 122.78.96.0 122.78.99.255 河南省周口市 中移铁通
197 122.79.89.0 122.79.94.255 河南省周口市 中移铁通
198 122.206.144.0 122.206.159.255 河南省周口市 师范学院
199 123.4.209.0 123.4.211.255 河南省周口市 联通
200 123.4.215.0 123.4.216.186 河南省周口市 联通
201 123.4.216.187 123.4.216.187 河南省周口市项城市 东方星网吧
202 123.4.216.188 123.4.223.255 河南省周口市 联通
203 123.7.110.0 123.7.110.4 河南省周口市 联通
204 123.7.110.5 123.7.110.5 河南省周口市商水县 商水零点网吧(白寺)
205 123.7.110.6 123.7.116.29 河南省周口市 联通
206 123.7.116.30 123.7.116.30 河南省周口市沈丘县 网之情文化传播有限公司一辰直营店(纸店镇)
207 123.7.116.31 123.7.117.255 河南省周口市 联通
208 123.7.118.0 123.7.118.255 河南省周口市扶沟县 联通
209 123.12.128.0 123.12.184.255 河南省周口市 联通
210 123.12.185.0 123.12.186.255 河南省周口市鹿邑县 联通
211 123.12.187.0 123.12.189.255 河南省周口市 联通
212 123.12.190.0 123.12.190.255 河南省周口市鹿邑县 联通
213 123.12.191.0 123.12.191.255 河南省周口市 联通
214 123.13.32.0 123.13.55.255 河南省周口市 联通
215 123.13.56.0 123.13.56.255 河南省周口市项城市 联通
216 123.13.57.0 123.13.67.255 河南省周口市 联通
217 123.13.68.0 123.13.68.255 河南省周口市郸城县 联通
218 123.13.69.0 123.13.70.255 河南省周口市 联通
219 123.13.71.0 123.13.71.255 河南省周口市郸城县 联通
220 123.13.72.0 123.13.72.255 河南省周口市 联通
221 123.13.73.0 123.13.73.255 河南省周口市郸城县 联通
222 123.13.74.0 123.13.85.255 河南省周口市 联通
223 123.13.86.0 123.13.87.255 河南省周口市扶沟县 联通
224 123.13.88.0 123.13.89.255 河南省周口市淮阳县 联通
225 123.13.90.0 123.13.93.255 河南省周口市 联通
226 123.13.94.0 123.13.94.255 河南省周口市淮阳县 联通
227 123.13.95.0 123.13.122.255 河南省周口市 联通
228 123.13.123.0 123.13.123.255 河南省周口市西华县 联通
229 123.13.124.0 123.13.136.255 河南省周口市 联通
230 123.13.137.0 123.13.137.255 河南省周口市太康县 联通
231 123.13.138.0 123.13.151.255 河南省周口市 联通
232 123.13.152.0 123.13.152.255 河南省周口市郸城县 联通
233 123.13.153.0 123.13.159.255 河南省周口市 联通
234 123.15.0.0 123.15.3.255 河南省周口市 联通
235 123.55.192.0 123.55.192.255 河南省周口市郸城县 电信
236 123.55.193.0 123.55.197.156 河南省周口市 电信
237 123.55.197.157 123.55.197.157 河南省周口市郸城县 中州国际温泉饭店(新华路一号)
238 123.55.197.158 123.55.201.165 河南省周口市 电信
239 123.55.201.166 123.55.201.166 河南省周口市 车站路心约网吧
240 123.55.201.167 123.55.205.255 河南省周口市 电信
241 123.55.206.0 123.55.206.255 河南省周口市鹿邑县 电信
242 123.55.207.0 123.55.222.255 河南省周口市 电信
243 123.55.223.0 123.55.223.255 河南省周口市鹿邑县 电信
244 123.161.173.0 123.161.173.255 河南省周口市 电信
245 123.162.240.0 123.162.255.255 河南省周口市 电信
246 123.163.193.0 123.163.202.255 河南省周口市 电信
247 123.163.203.0 123.163.203.255 河南省周口市太康县 电信
248 123.163.204.0 123.163.207.100 河南省周口市 电信
249 123.163.207.101 123.163.207.101 河南省周口市商水县 网络网城(网络王成)
250 123.163.207.102 123.163.217.255 河南省周口市 电信
251 123.163.219.0 123.163.219.255 河南省周口市项城市 电信
252 125.42.64.0 125.42.64.255 河南省周口市 联通
253 125.42.65.0 125.42.65.255 河南省周口市太康县 电信
254 125.42.66.0 125.42.75.195 河南省周口市 联通
255 125.42.75.196 125.42.75.196 河南省周口市太康县 十二网吧
256 125.42.75.197 125.42.82.255 河南省周口市 联通
257 125.42.84.0 125.42.94.255 河南省周口市 联通
258 125.42.95.0 125.42.95.255 河南省周口市太康县 联通
259 125.45.128.0 125.45.143.255 河南省周口市 联通
260 125.46.94.2 125.46.94.2 河南省周口市项城市 时代星空网吧
261 125.46.94.6 125.46.94.6 河南省周口市项城市 广场聚星缘网吧
262 125.46.94.8 125.46.94.8 河南省周口市项城市 网域网吧
263 125.46.94.9 125.46.94.9 河南省周口市项城市 一网情深网吧
264 125.46.94.11 125.46.94.11 河南省周口市项城市 诚心互联网吧
265 125.46.94.14 125.46.94.14 河南省周口市项城市 深蓝网吧
266 125.46.94.16 125.46.94.16 河南省周口市项城市 网络大世界网吧
267 125.46.94.17 125.46.94.17 河南省周口市项城市 梦幻岛屿网吧
268 125.46.94.18 125.46.94.22 河南省周口市 联通
269 125.46.94.23 125.46.94.23 河南省周口市项城市 兴华网吧
270 125.46.94.24 125.46.94.47 河南省周口市 联通
271 125.46.94.48 125.46.94.48 河南省周口市扶沟县 金太阳网吧
272 125.46.94.49 125.46.94.49 河南省周口市扶沟县 方正网吧
273 125.46.94.50 125.46.94.83 河南省周口市 联通
274 125.46.94.84 125.46.94.84 河南省周口市 职业技术学院
275 125.46.94.85 125.46.94.199 河南省周口市 联通
276 125.46.94.200 125.46.94.200 河南省周口市商水县 环宇网吧
277 125.46.94.201 125.46.94.215 河南省周口市 联通
278 125.46.94.216 125.46.94.216 河南省周口市商水县 网络网城网吧
279 125.46.94.217 125.46.94.217 河南省周口市 联通
280 125.46.94.218 125.46.94.218 河南省周口市商水县 星海网吧
281 125.46.94.219 125.46.94.244 河南省周口市 联通
282 125.46.94.245 125.46.94.245 河南省周口市淮阳县 学院网吧
283 125.46.94.246 125.46.94.255 河南省周口市 联通
284 171.11.32.0 171.11.90.255 河南省周口市 电信
285 171.11.91.0 171.11.91.255 河南省周口市郸城县 电信
286 171.11.92.0 171.11.107.255 河南省周口市 电信
287 171.11.110.0 171.11.127.255 河南省周口市 电信
288 171.12.168.0 171.12.175.255 河南省周口市 电信
289 171.14.44.0 171.14.47.255 河南省周口市 电信
290 171.14.48.0 171.14.48.255 河南省周口市郸城县 电信
291 171.14.49.0 171.14.55.255 河南省周口市 电信
292 171.14.144.0 171.14.145.255 河南省周口市 电信
293 171.14.146.0 171.14.146.255 河南省周口市商水县 电信
294 171.14.147.0 171.14.149.255 河南省周口市 电信
295 182.112.128.0 182.112.188.255 河南省周口市 联通
296 182.112.189.0 182.112.189.255 河南省周口市淮阳县 联通
297 182.112.190.0 182.112.209.255 河南省周口市 联通
298 182.112.210.0 182.112.210.255 河南省周口市项城市 联通
299 182.112.211.0 182.112.214.255 河南省周口市 联通
300 182.112.215.0 182.112.215.255 河南省周口市项城市 联通
301 182.112.216.0 182.112.234.255 河南省周口市 联通
302 182.112.235.0 182.112.235.255 河南省周口市扶沟县 联通
303 182.112.236.0 182.112.246.255 河南省周口市 联通
304 182.112.247.0 182.112.247.255 河南省周口市沈丘县 联通
305 182.112.248.0 182.112.248.255 河南省周口市商水县 联通
306 182.112.249.0 182.112.255.255 河南省周口市 联通
307 182.120.128.0 182.120.128.255 河南省周口市 联通
308 182.120.129.0 182.120.129.255 河南省周口市扶沟县 联通
309 182.120.130.0 182.120.135.255 河南省周口市 联通
310 182.120.136.0 182.120.136.255 河南省周口市扶沟县 联通
311 182.120.137.0 182.120.139.255 河南省周口市 联通
312 182.120.140.0 182.120.141.255 河南省周口市扶沟县 联通
313 182.120.142.0 182.120.142.255 河南省周口市 联通
314 182.120.143.0 182.120.143.255 河南省周口市扶沟县 联通
315 182.120.144.0 182.120.145.255 河南省周口市沈丘县 联通
316 182.120.146.0 182.120.167.255 河南省周口市 联通
317 182.120.168.0 182.120.169.255 河南省周口市沈丘县 联通
318 182.120.170.0 182.120.173.255 河南省周口市 联通
319 182.120.174.0 182.120.174.255 河南省周口市沈丘县 联通
320 182.120.175.0 182.120.185.255 河南省周口市 联通
321 182.120.186.0 182.120.187.255 河南省周口市西华县 联通
322 182.120.188.0 182.120.188.255 河南省周口市 联通
323 182.120.189.0 182.120.189.255 河南省周口市西华县 联通
324 182.120.190.0 182.120.191.255 河南省周口市 联通
325 182.123.128.0 182.123.164.255 河南省周口市 联通
326 182.123.165.0 182.123.165.255 河南省周口市淮阳县 联通
327 182.123.166.0 182.123.168.255 河南省周口市 联通
328 182.123.169.0 182.123.171.255 河南省周口市太康县 联通
329 182.123.172.0 182.123.191.255 河南省周口市 联通
330 183.205.177.0 183.205.184.255 河南省周口市 移动
331 202.102.234.0 202.102.234.63 河南省周口市 联通
332 202.110.69.72 202.110.69.79 河南省周口市 联通
333 202.110.70.0 202.110.71.255 河南省周口市 联通
334 202.111.148.0 202.111.148.255 河南省周口市 联通
335 211.67.144.0 211.67.159.255 河南省周口市 周口师范学院
336 211.84.232.0 211.84.239.255 河南省周口市 周口广播电视大学
337 211.142.142.0 211.142.147.35 河南省周口市 移动
338 211.142.147.36 211.142.147.36 河南省周口市项城市 移动中心营业厅
339 211.142.147.37 211.142.147.40 河南省周口市 移动
340 211.142.147.41 211.142.147.41 河南省周口市项城市 移动中心营业厅
341 211.142.147.42 211.142.147.255 河南省周口市 移动
342 211.142.197.0 211.142.197.255 河南省周口市 移动
343 218.28.123.0 218.28.123.255 河南省周口市 联通
344 218.28.214.0 218.28.214.33 河南省周口市 联通
345 218.28.214.34 218.28.214.34 河南省周口市 红苹果网吧
346 218.28.214.35 218.28.214.39 河南省周口市 联通
347 218.28.214.40 218.28.214.40 河南省周口市 银河网吧
348 218.28.214.41 218.28.214.164 河南省周口市 联通
349 218.28.214.165 218.28.214.165 河南省周口市商水县 欣星网络家园
350 218.28.214.166 218.28.214.169 河南省周口市 联通
351 218.28.214.170 218.28.214.170 河南省周口市商水县 网吧世界网吧(棉麻宾馆店)
352 218.28.214.171 218.28.214.255 河南省周口市 联通
353 218.28.240.0 218.28.240.255 河南省周口市 联通
354 219.150.184.0 219.150.185.1 河南省周口市 电信
355 219.150.185.2 219.150.185.2 河南省周口市 新世纪网吧
356 219.150.185.3 219.150.185.3 河南省周口市 不见不散网吧
357 219.150.185.4 219.150.185.5 河南省周口市 电信
358 219.150.185.6 219.150.185.6 河南省周口市 梦凡网吧
359 219.150.185.7 219.150.185.7 河南省周口市 亦心情网吧
360 219.150.185.8 219.150.185.10 河南省周口市 电信
361 219.150.185.11 219.150.185.11 河南省周口市 英才网吧
362 219.150.185.12 219.150.185.12 河南省周口市 电信
363 219.150.185.13 219.150.185.13 河南省周口市 水利水电学校
364 219.150.185.14 219.150.185.51 河南省周口市 电信
365 219.150.185.52 219.150.185.52 河南省周口市 吉祥网吧
366 219.150.185.53 219.150.185.66 河南省周口市 电信
367 219.150.185.67 219.150.185.67 河南省周口市 阳光基地网域
368 219.150.185.68 219.150.185.75 河南省周口市 电信
369 219.150.185.76 219.150.185.76 河南省周口市 车站路新时尚超速网范
370 219.150.185.77 219.150.185.77 河南省周口市 翔宇网吧
371 219.150.185.78 219.150.185.78 河南省周口市 电信
372 219.150.185.79 219.150.185.79 河南省周口市 银河网吧
373 219.150.185.80 219.150.185.81 河南省周口市 电信
374 219.150.185.82 219.150.185.82 河南省周口市 李伟网吧
375 219.150.185.83 219.150.185.130 河南省周口市 电信
376 219.150.185.131 219.150.185.131 河南省周口市 周口职业技术学院南校区
377 219.150.185.132 219.150.185.238 河南省周口市 电信
378 219.150.185.239 219.150.185.239 河南省周口市 平价网吧
379 219.150.185.240 219.150.185.240 河南省周口市郸城县 商贸城忠信网吧
380 219.150.185.241 219.150.185.241 河南省周口市 电信
381 219.150.185.242 219.150.185.242 河南省周口市郸城县 华伟网吧
382 219.150.185.243 219.150.185.243 河南省周口市 电信
383 219.150.185.244 219.150.185.244 河南省周口市郸城县 银河网络
384 219.150.185.245 219.150.185.245 河南省周口市 电信
385 219.150.185.246 219.150.185.246 河南省周口市郸城县 金洪恩网吧
386 219.150.185.247 219.150.185.247 河南省周口市 电信
387 219.150.185.248 219.150.185.248 河南省周口市郸城县 广于网吧
388 219.150.185.249 219.150.186.255 河南省周口市 电信
389 219.154.118.0 219.154.118.117 河南省周口市 联通
390 219.154.118.118 219.154.118.118 河南省周口市 高旭科技有限公司
391 219.154.118.119 219.154.120.153 河南省周口市 联通
392 219.154.120.154 219.154.120.154 河南省周口市扶沟县 疾病控制中心
393 219.154.120.155 219.154.121.87 河南省周口市 联通
394 219.154.121.88 219.154.121.88 河南省周口市郸城县 孙磊网吧
395 219.154.121.89 219.154.122.127 河南省周口市 联通
396 219.154.122.128 219.154.122.191 河南省周口市淮阳县 联通
397 219.154.122.192 219.154.123.178 河南省周口市 联通
398 219.154.123.179 219.154.123.180 河南省周口市商水县 胡吉镇阳光网吧
399 219.154.123.181 219.154.123.228 河南省周口市 联通
400 219.154.123.229 219.154.123.229 河南省周口市商水县 太子社区网吧
401 219.154.123.230 219.154.123.238 河南省周口市 联通
402 219.154.123.239 219.154.123.239 河南省周口市商水县 文化馆院内太子社区网吧
403 219.154.123.240 219.154.124.65 河南省周口市 联通
404 219.154.124.66 219.154.124.66 河南省周口市扶沟县 行政服务中心
405 219.154.124.67 219.154.124.224 河南省周口市 联通
406 219.154.124.225 219.154.124.225 河南省周口市扶沟县 网络快车网吧
407 219.154.124.226 219.154.124.226 河南省周口市 联通
408 219.154.124.227 219.154.124.227 河南省周口市扶沟县 新宇航网吧
409 219.154.124.228 219.154.124.228 河南省周口市扶沟县 金马网吧
410 219.154.124.229 219.154.124.229 河南省周口市扶沟县 天下网吧
411 219.154.124.230 219.154.124.230 河南省周口市扶沟县 苹果网吧
412 219.154.124.231 219.154.124.231 河南省周口市 联通
413 219.154.124.232 219.154.124.232 河南省周口市扶沟县 金马网吧
414 219.154.124.233 219.154.124.252 河南省周口市 联通
415 219.154.124.253 219.154.124.253 河南省周口市扶沟县 联通公司技术服务部
416 219.154.124.254 219.154.126.36 河南省周口市 联通
417 219.154.126.37 219.154.126.37 河南省周口市 华夏网吧
418 219.154.126.38 219.154.126.57 河南省周口市 联通
419 219.154.126.58 219.154.126.58 河南省周口市 新干线网吧
420 219.154.126.59 219.154.127.255 河南省周口市 联通
421 219.156.180.0 219.156.182.56 河南省周口市 联通
422 219.156.182.57 219.156.182.57 河南省周口市鹿邑县 东南网络
423 219.156.182.58 219.156.182.58 河南省周口市鹿邑县 大自然网吧
424 219.156.182.59 219.156.182.59 河南省周口市 联通
425 219.156.182.60 219.156.182.60 河南省周口市鹿邑县 黑森林网吧
426 219.156.182.61 219.156.184.234 河南省周口市 联通
427 219.156.184.235 219.156.184.235 河南省周口市太康县 南关花园小飞网吧
428 219.156.184.236 219.156.192.115 河南省周口市 联通
429 219.156.192.116 219.156.192.116 河南省周口市项城市 邮电局网络俱乐部
430 219.156.192.117 219.156.193.15 河南省周口市 联通
431 219.156.193.16 219.156.193.16 河南省周口市项城市 e路通行
432 219.156.193.17 219.156.193.251 河南省周口市 联通
433 219.156.193.252 219.156.193.252 河南省周口市项城市 E网情深网络俱乐部
434 219.156.193.253 219.156.197.251 河南省周口市 联通
435 219.156.197.252 219.156.197.252 河南省周口市沈丘县 空间网吧
436 219.156.197.253 219.156.197.255 河南省周口市 联通
437 219.156.198.0 219.156.198.255 河南省周口市沈丘县 联通
438 219.156.199.0 219.156.199.127 河南省周口市淮阳县 联通
439 219.156.199.128 219.156.199.191 河南省周口市 联通
440 219.156.199.192 219.156.200.255 河南省周口市淮阳县 联通
441 219.156.201.0 219.156.201.246 河南省周口市郸城县 联通
442 219.156.201.247 219.156.201.247 河南省周口市郸城县 网缘网吧
443 219.156.201.248 219.156.202.255 河南省周口市郸城县 联通
444 219.156.203.0 219.156.203.255 河南省周口市鹿邑县 联通
445 219.156.204.0 219.156.204.255 河南省周口市 联通
446 219.156.205.0 219.156.205.51 河南省周口市太康县 联通
447 219.156.205.52 219.156.205.52 河南省周口市太康县 艺伟电脑学校
448 219.156.205.53 219.156.205.79 河南省周口市太康县 联通
449 219.156.205.80 219.156.205.80 河南省周口市太康县 淡水鱼网吧
450 219.156.205.81 219.156.205.183 河南省周口市太康县 联通
451 219.156.205.184 219.156.205.184 河南省周口市太康县 网络颠峰
452 219.156.205.185 219.156.205.195 河南省周口市太康县 联通
453 219.156.205.196 219.156.205.196 河南省周口市太康县 商贸大世界后精英网吧
454 219.156.205.197 219.156.205.217 河南省周口市太康县 联通
455 219.156.205.218 219.156.205.218 河南省周口市太康县 淡水鱼网吧
456 219.156.205.219 219.156.206.251 河南省周口市太康县 联通
457 219.156.206.252 219.156.206.252 河南省周口市太康县 毛庄三高网吧
458 219.156.206.253 219.156.206.255 河南省周口市太康县 联通
459 219.156.207.0 219.156.208.74 河南省周口市 联通
460 219.156.208.75 219.156.208.75 河南省周口市项城市 公园西冬冬俱乐部
461 219.156.208.76 219.156.208.243 河南省周口市 联通
462 219.156.208.244 219.156.208.244 河南省周口市 紫藤网吧
463 219.156.208.245 219.156.209.65 河南省周口市 联通
464 219.156.209.66 219.156.209.66 河南省周口市项城市 东方星网吧
465 219.156.209.67 219.156.209.127 河南省周口市 联通
466 219.156.209.128 219.156.209.255 河南省周口市淮阳县 联通
467 219.156.210.0 219.156.210.255 河南省周口市太康县 联通
468 219.156.211.0 219.156.211.252 河南省周口市沈丘县 联通
469 219.156.211.253 219.156.211.253 河南省周口市沈丘县 无限网吧
470 219.156.211.254 219.156.211.255 河南省周口市沈丘县 联通
471 220.202.92.0 220.202.92.255 河南省周口市 联通
472 221.14.25.0 221.14.27.255 河南省周口市 联通
473 221.14.122.0 221.14.122.255 河南省周口市 联通
474 221.14.131.0 221.14.132.248 河南省周口市 联通
475 221.14.132.249 221.14.132.249 河南省周口市鹿邑县 新境界网吧
476 221.14.132.250 221.14.133.100 河南省周口市 联通
477 221.14.133.101 221.14.133.101 河南省周口市郸城县 商贸城创新网吧
478 221.14.133.102 221.14.133.154 河南省周口市 联通
479 221.14.133.155 221.14.133.155 河南省周口市郸城县 商贸城忠信网吧
480 221.14.133.156 221.14.133.247 河南省周口市 联通
481 221.14.133.248 221.14.133.248 河南省周口市太康县 毛庄乡三高西网吧
482 221.14.133.249 221.14.135.164 河南省周口市 联通
483 221.14.135.165 221.14.135.165 河南省周口市太康县 王集乡阿凯网吧
484 221.14.135.166 221.14.139.1 河南省周口市 联通
485 221.14.139.2 221.14.139.2 河南省周口市太康县 柳村网吧
486 221.14.139.3 221.14.139.3 河南省周口市太康县 幻影网吧
487 221.14.139.4 221.14.139.4 河南省周口市 联通
488 221.14.139.5 221.14.139.5 河南省周口市太康县 巡航舰网吧
489 221.14.139.6 221.14.139.6 河南省周口市太康县 淡水鱼网吧
490 221.14.139.7 221.14.139.7 河南省周口市太康县 志高网吧
491 221.14.139.8 221.14.139.8 河南省周口市太康县 径纬网吧
492 221.14.139.9 221.14.139.9 河南省周口市 联通
493 221.14.139.10 221.14.139.10 河南省周口市太康县 快乐GO网吧
494 221.14.139.11 221.14.139.11 河南省周口市太康县 网友俱乐部
495 221.14.139.12 221.14.139.12 河南省周口市 联通
496 221.14.139.13 221.14.139.13 河南省周口市太康县 蓝天网吧
497 221.14.139.14 221.14.139.16 河南省周口市 联通
498 221.14.139.17 221.14.139.17 河南省周口市太康县 志高网吧
499 221.14.139.18 221.14.139.18 河南省周口市太康县 世纪网吧
500 221.14.139.19 221.14.139.19 河南省周口市 联通
501 221.14.139.20 221.14.139.20 河南省周口市太康县 西大街蓝星网吧
502 221.14.139.21 221.14.139.21 河南省周口市 联通
503 221.14.139.22 221.14.139.22 河南省周口市太康县 起点网吧
504 221.14.139.23 221.14.139.23 河南省周口市太康县 开心网吧
505 221.14.139.24 221.14.139.24 河南省周口市太康县 奥运网吧
506 221.14.139.25 221.14.139.25 河南省周口市太康县 淡水鱼网吧
507 221.14.139.26 221.14.139.35 河南省周口市 联通
508 221.14.139.36 221.14.139.36 河南省周口市项城市 新华网吧
509 221.14.139.37 221.14.139.37 河南省周口市 联通
510 221.14.139.38 221.14.139.38 河南省周口市项城市 温馨网吧
511 221.14.139.39 221.14.139.39 河南省周口市项城市 网域网吧
512 221.14.139.40 221.14.139.41 河南省周口市 联通
513 221.14.139.42 221.14.139.42 河南省周口市项城市 梦幻岛屿网吧
514 221.14.139.43 221.14.139.43 河南省周口市项城市 世纪网缘网吧
515 221.14.139.44 221.14.139.47 河南省周口市 联通
516 221.14.139.48 221.14.139.48 河南省周口市项城市 时尚网吧
517 221.14.139.49 221.14.139.49 河南省周口市项城市 天一网络休闲中心
518 221.14.139.50 221.14.139.50 河南省周口市项城市 同心网吧
519 221.14.139.51 221.14.139.51 河南省周口市项城市 精英网吧
520 221.14.139.52 221.14.139.52 河南省周口市项城市 汇通网吧
521 221.14.139.53 221.14.139.53 河南省周口市 联通
522 221.14.139.54 221.14.139.54 河南省周口市项城市 一网情深网吧
523 221.14.139.55 221.14.139.55 河南省周口市 联通
524 221.14.139.56 221.14.139.56 河南省周口市项城市 E网情深网络俱乐部
525 221.14.139.57 221.14.139.65 河南省周口市 联通
526 221.14.139.66 221.14.139.66 河南省周口市沈丘县 天天网吧
527 221.14.139.67 221.14.139.82 河南省周口市 联通
528 221.14.139.83 221.14.139.83 河南省周口市郸城县 金红恩网吧
529 221.14.139.84 221.14.139.84 河南省周口市郸城县 天园网吧
530 221.14.139.85 221.14.139.91 河南省周口市 联通
531 221.14.139.92 221.14.139.92 河南省周口市郸城县 网园网吧
532 221.14.139.93 221.14.139.93 河南省周口市郸城县 东街传奇网络
533 221.14.139.94 221.14.139.96 河南省周口市 联通
534 221.14.139.97 221.14.139.97 河南省周口市郸城县 胜利网吧
535 221.14.139.98 221.14.139.98 河南省周口市 联通
536 221.14.139.99 221.14.139.99 河南省周口市郸城县 商贸城非凡网吧
537 221.14.139.100 221.14.139.100 河南省周口市 联通
538 221.14.139.101 221.14.139.101 河南省周口市郸城县 商贸城创新网吧
539 221.14.139.102 221.14.139.102 河南省周口市郸城县 商贸城今晨网吧
540 221.14.139.103 221.14.139.103 河南省周口市郸城县 商贸城华伟网吧
541 221.14.139.104 221.14.141.195 河南省周口市 联通
542 221.14.141.196 221.14.141.196 河南省周口市 金山网吧
543 221.14.141.197 221.14.141.197 河南省周口市 西华超然网吧
544 221.14.141.198 221.14.141.198 河南省周口市 逍遥镇志鹏网吧
545 221.14.141.199 221.14.141.201 河南省周口市 联通
546 221.14.141.202 221.14.141.202 河南省周口市 西华惜缘网吧
547 221.14.141.203 221.14.141.203 河南省周口市 联通
548 221.14.141.204 221.14.141.204 河南省周口市 西华县依依不舍网吧
549 221.14.141.205 221.14.141.210 河南省周口市 联通
550 221.14.141.211 221.14.141.211 河南省周口市 西华区龙网网吧
551 221.14.141.212 221.14.141.212 河南省周口市 龙网网吧
552 221.14.141.213 221.14.141.226 河南省周口市 联通
553 221.14.141.227 221.14.141.227 河南省周口市鹿邑县 新时尚网吧
554 221.14.141.228 221.14.141.230 河南省周口市 联通
555 221.14.141.231 221.14.141.231 河南省周口市 黑森林网吧
556 221.14.141.232 221.14.142.142 河南省周口市 联通
557 221.14.142.143 221.14.142.143 河南省周口市 E域网吧
558 221.14.142.144 221.14.142.148 河南省周口市 联通
559 221.14.142.149 221.14.142.149 河南省周口市 慧达网吧
560 221.14.142.150 221.14.142.255 河南省周口市 联通
561 222.21.192.0 222.21.207.255 河南省周口市 周口职业技术学院
562 222.40.47.0 222.40.47.255 河南省周口市 中移铁通
563 222.40.60.0 222.40.62.255 河南省周口市 中移铁通
564 222.40.200.0 222.40.200.189 河南省周口市 中移铁通
565 222.40.200.190 222.40.200.190 河南省周口市项城市 有线电视台
566 222.40.200.191 222.40.200.255 河南省周口市 中移铁通
567 222.40.201.0 222.40.201.255 河南省周口市项城市 中移铁通
568 222.40.202.0 222.40.203.255 河南省周口市 中移铁通
569 222.40.252.0 222.40.255.255 河南省周口市 中移铁通
570 222.55.216.0 222.55.216.255 河南省周口市项城市 中移铁通
571 222.55.217.0 222.55.223.255 河南省周口市 中移铁通
572 222.60.192.0 222.60.196.255 河南省周口市 中移铁通
573 222.60.197.0 222.60.197.255 河南省周口市项城市 中移铁通
574 222.60.198.0 222.60.199.255 河南省周口市 中移铁通
575 222.89.48.0 222.89.49.37 河南省周口市 电信
576 222.89.49.38 222.89.49.38 河南省周口市 西华依依网吧
577 222.89.49.39 222.89.49.49 河南省周口市 电信
578 222.89.49.50 222.89.49.50 河南省周口市 西华县新超然网吧
579 222.89.49.51 222.89.49.136 河南省周口市 电信
580 222.89.49.137 222.89.49.137 河南省周口市项城市 东方星网吧
581 222.89.49.138 222.89.49.139 河南省周口市 电信
582 222.89.49.140 222.89.49.140 河南省周口市项城市 温馨网吧
583 222.89.49.141 222.89.49.141 河南省周口市项城市 自由空间网吧
584 222.89.49.142 222.89.49.142 河南省周口市项城市 兴华网吧
585 222.89.49.143 222.89.49.164 河南省周口市 电信
586 222.89.49.165 222.89.49.166 河南省周口市 银河网吧
587 222.89.49.167 222.89.49.174 河南省周口市 电信
588 222.89.49.175 222.89.49.175 河南省周口市 舒畅网吧
589 222.89.49.176 222.89.49.181 河南省周口市 电信
590 222.89.49.182 222.89.49.182 河南省周口市 远友网吧
591 222.89.49.183 222.89.49.202 河南省周口市 电信
592 222.89.49.203 222.89.49.203 河南省周口市 速龙网吧
593 222.89.49.204 222.89.52.7 河南省周口市 电信
594 222.89.52.8 222.89.52.8 河南省周口市 亓卅网络有限公司
595 222.89.52.9 222.89.52.9 河南省周口市 相约网苑
596 222.89.52.10 222.89.52.17 河南省周口市 电信
597 222.89.52.18 222.89.52.18 河南省周口市 广域网吧
598 222.89.52.19 222.89.52.174 河南省周口市 电信
599 222.89.52.175 222.89.52.175 河南省周口市 星愿网吧
600 222.89.52.176 222.89.52.199 河南省周口市 电信
601 222.89.52.200 222.89.52.200 河南省周口市 新干线网络服务中心
602 222.89.52.201 222.89.52.236 河南省周口市 电信
603 222.89.52.237 222.89.52.237 河南省周口市淮阳县 金光网吧(万正商贸城)
604 222.89.52.238 222.89.52.243 河南省周口市 电信
605 222.89.52.244 222.89.52.244 河南省周口市淮阳县 红豆网吧
606 222.89.52.245 222.89.55.67 河南省周口市 电信
607 222.89.55.68 222.89.55.68 河南省周口市项城市 时代星空网吧
608 222.89.55.69 222.89.55.85 河南省周口市 电信
609 222.89.55.86 222.89.55.86 河南省周口市 周口职业技术学院
610 222.89.55.87 222.89.60.37 河南省周口市 电信
611 222.89.60.38 222.89.60.38 河南省周口市淮阳县 蓝月亮网吧
612 222.89.60.39 222.89.62.255 河南省周口市 电信
613 222.136.128.0 222.136.132.232 河南省周口市 联通
614 222.136.132.233 222.136.132.233 河南省周口市太康县 五里口乡西头网吧
615 222.136.132.234 222.136.134.166 河南省周口市 联通
616 222.136.134.167 222.136.134.167 河南省周口市淮阳县 亚鹏网吧
617 222.136.134.168 222.136.134.178 河南省周口市 联通
618 222.136.134.179 222.136.134.179 河南省周口市淮阳县 靓点网景
619 222.136.134.180 222.136.136.255 河南省周口市 联通
620 222.136.137.0 222.136.137.255 河南省周口市沈丘县 联通
621 222.136.138.0 222.136.142.255 河南省周口市 联通
622 222.136.143.0 222.136.143.234 河南省周口市太康县 联通
623 222.136.143.235 222.136.143.235 河南省周口市太康县 欢乐时光网吧
624 222.136.143.236 222.136.143.255 河南省周口市太康县 联通
625 222.136.144.0 222.136.145.3 河南省周口市 联通
626 222.136.145.4 222.136.145.4 河南省周口市扶沟县 南关大众网吧
627 222.136.145.5 222.136.145.255 河南省周口市 联通
628 222.136.146.0 222.136.146.255 河南省周口市郸城县 联通
629 222.136.147.0 222.136.148.109 河南省周口市 联通
630 222.136.148.110 222.136.148.110 河南省周口市鹿邑县 网上行网吧
631 222.136.148.111 222.136.148.111 河南省周口市鹿邑县 梦幻网络
632 222.136.148.112 222.136.148.251 河南省周口市 联通
633 222.136.148.252 222.136.148.252 河南省周口市鹿邑县 盛大网络
634 222.136.148.253 222.136.148.255 河南省周口市 联通
635 222.136.149.0 222.136.149.255 河南省周口市郸城县 联通
636 222.136.150.0 222.136.151.199 河南省周口市 联通
637 222.136.151.200 222.136.151.200 河南省周口市郸城县 E键钟情网吧
638 222.136.151.201 222.136.163.52 河南省周口市 联通
639 222.136.163.53 222.136.163.53 河南省周口市 范集镇翔雨网络休闲
640 222.136.163.54 222.136.163.54 河南省周口市 联通
641 222.136.163.55 222.136.163.55 河南省周口市 范集镇新开路飞扬电脑
642 222.136.163.56 222.136.163.59 河南省周口市 联通
643 222.136.163.60 222.136.163.60 河南省周口市 范集镇翔雨网络休闲
644 222.136.163.61 222.136.164.140 河南省周口市 联通
645 222.136.164.141 222.136.164.141 河南省周口市项城市 轮子网吧
646 222.136.164.142 222.136.167.129 河南省周口市 联通
647 222.136.167.130 222.136.167.130 河南省周口市项城市 开心网吧
648 222.136.167.131 222.136.167.132 河南省周口市 联通
649 222.136.167.133 222.136.167.133 河南省周口市项城市 先成网吧
650 222.136.167.134 222.136.167.135 河南省周口市 联通
651 222.136.167.136 222.136.167.136 河南省周口市 奇遇网吧
652 222.136.167.137 222.136.167.138 河南省周口市 联通
653 222.136.167.139 222.136.167.139 河南省周口市项城市 博文网络家园
654 222.136.167.140 222.136.167.144 河南省周口市 联通
655 222.136.167.145 222.136.167.145 河南省周口市项城市 乐天网吧
656 222.136.167.146 222.136.167.147 河南省周口市 联通
657 222.136.167.148 222.136.167.148 河南省周口市项城市 乐天网吧
658 222.136.167.149 222.136.167.152 河南省周口市 联通
659 222.136.167.153 222.136.167.153 河南省周口市项城市 游民部落
660 222.136.167.154 222.136.169.99 河南省周口市 联通
661 222.136.169.100 222.136.169.100 河南省周口市川汇区 易天网络(建设路西段)
662 222.136.169.101 222.136.172.201 河南省周口市 联通
663 222.136.172.202 222.136.172.202 河南省周口市 七一路直营店网吧
664 222.136.172.203 222.136.179.133 河南省周口市 联通
665 222.136.179.134 222.136.179.134 河南省周口市商水县 龙族网吧
666 222.136.179.135 222.136.180.2 河南省周口市 联通
667 222.136.180.3 222.136.180.3 河南省周口市 高速网吧
668 222.136.180.4 222.136.180.8 河南省周口市 联通
669 222.136.180.9 222.136.180.9 河南省周口市 川汇区思雨轩网吧
670 222.136.180.10 222.136.180.16 河南省周口市 联通
671 222.136.180.17 222.136.180.17 河南省周口市 天龙网吧
672 222.136.180.18 222.136.180.19 河南省周口市 联通
673 222.136.180.20 222.136.180.20 河南省周口市 无限沙龙网吧
674 222.136.180.21 222.136.181.190 河南省周口市 联通
675 222.136.181.191 222.136.181.194 河南省周口市淮阳县 联通
676 222.136.181.195 222.136.181.195 河南省周口市淮阳县 金光网吧(万正商贸城)
677 222.136.181.196 222.136.181.204 河南省周口市淮阳县 联通
678 222.136.181.205 222.136.181.205 河南省周口市淮阳县 城关镇梦幻网吧
679 222.136.181.206 222.136.181.206 河南省周口市淮阳县 联通
680 222.136.181.207 222.136.181.207 河南省周口市淮阳县 蓝月亮网吧
681 222.136.181.208 222.136.181.226 河南省周口市淮阳县 联通
682 222.136.181.227 222.136.181.227 河南省周口市淮阳县 梦想网吧
683 222.136.181.228 222.136.181.255 河南省周口市淮阳县 联通
684 222.136.182.0 222.136.182.168 河南省周口市 联通
685 222.136.182.169 222.136.182.169 河南省周口市扶沟县 天堂网吧
686 222.136.182.170 222.136.182.170 河南省周口市 联通
687 222.136.182.171 222.136.182.171 河南省周口市扶沟县 金龙网吧
688 222.136.182.172 222.136.182.178 河南省周口市 联通
689 222.136.182.179 222.136.182.179 河南省周口市扶沟县 开心网吧
690 222.136.182.180 222.136.182.182 河南省周口市 联通
691 222.136.182.183 222.136.182.183 河南省周口市扶沟县 e网情深网吧
692 222.136.182.184 222.136.182.184 河南省周口市 联通
693 222.136.182.185 222.136.182.185 河南省周口市扶沟县 梦幻情网吧
694 222.136.182.186 222.136.182.186 河南省周口市扶沟县 超人网吧
695 222.136.182.187 222.136.182.191 河南省周口市 联通
696 222.136.182.192 222.136.182.255 河南省周口市扶沟县 联通
697 222.136.183.0 222.136.185.128 河南省周口市 联通
698 222.136.185.129 222.136.185.129 河南省周口市淮阳县 轩浩网吧
699 222.136.185.130 222.136.185.130 河南省周口市淮阳县 远洋网吧
700 222.136.185.131 222.136.185.157 河南省周口市淮阳县 联通
701 222.136.185.158 222.136.187.143 河南省周口市 联通
702 222.136.187.144 222.136.187.144 河南省周口市 舒畅网吧
703 222.136.187.145 222.136.187.150 河南省周口市 联通
704 222.136.187.151 222.136.187.151 河南省周口市 娱乐地带网吧
705 222.136.187.152 222.136.187.172 河南省周口市 联通
706 222.136.187.173 222.136.187.173 河南省周口市 周口职业技术学院
707 222.136.187.174 222.136.187.188 河南省周口市 联通
708 222.136.187.189 222.136.187.189 河南省周口市 忘不了网吧(师范学院北校区)
709 222.136.187.190 222.136.187.255 河南省周口市 联通
710 222.136.188.0 222.136.188.255 河南省周口市 联通IDC机房
711 222.136.189.0 222.136.191.255 河南省周口市 联通
712 223.88.162.0 223.88.163.255 河南省周口市 移动
713 223.88.165.0 223.88.191.255 河南省周口市 移动
714 223.90.48.0 223.90.63.255 河南省周口市 移动
715 223.90.128.0 223.90.143.255 河南省周口市 移动
716 223.91.208.0 223.91.223.255 河南省周口市 移动