ip地址查询

驻马店市IP地址列表

驻马店市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.194.112.0 1.194.127.255 河南省驻马店市 电信
2 1.197.96.0 1.197.119.255 河南省驻马店市 电信
3 1.197.120.0 1.197.120.255 河南省驻马店市正阳县 电信
4 1.197.121.0 1.197.127.255 河南省驻马店市 电信
5 1.199.128.0 1.199.129.255 河南省驻马店市确山县 电信
6 1.199.130.0 1.199.132.255 河南省驻马店市 电信
7 1.199.133.0 1.199.133.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
8 1.199.134.0 1.199.141.255 河南省驻马店市 电信
9 1.199.142.0 1.199.142.255 河南省驻马店市西平县 电信
10 1.199.143.0 1.199.143.255 河南省驻马店市 电信
11 1.199.144.0 1.199.144.255 河南省驻马店市西平县 电信
12 1.199.145.0 1.199.146.255 河南省驻马店市 电信
13 1.199.147.0 1.199.148.255 河南省驻马店市西平县 电信
14 1.199.149.0 1.199.153.255 河南省驻马店市 电信
15 1.199.154.0 1.199.154.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
16 1.199.155.0 1.199.155.255 河南省驻马店市 电信
17 1.199.156.0 1.199.157.255 河南省驻马店市新蔡县 电信
18 1.199.158.0 1.199.159.255 河南省驻马店市 电信
19 42.225.0.0 42.225.1.255 河南省驻马店市 联通
20 42.225.2.0 42.225.2.255 河南省驻马店市正阳县 联通
21 42.225.3.0 42.225.4.255 河南省驻马店市 联通
22 42.225.5.0 42.225.5.255 河南省驻马店市正阳县 联通
23 42.225.6.0 42.225.18.255 河南省驻马店市 联通
24 42.225.19.0 42.225.19.255 河南省驻马店市新蔡县 联通
25 42.225.20.0 42.225.58.255 河南省驻马店市 联通
26 42.225.59.0 42.225.59.255 河南省驻马店市汝南县 联通
27 42.225.60.0 42.225.63.255 河南省驻马店市 联通
28 61.53.22.0 61.53.22.255 河南省驻马店市 联通
29 61.53.23.0 61.53.23.255 河南省驻马店市汝南县 联通
30 61.53.24.0 61.53.25.255 河南省驻马店市 联通
31 61.53.26.0 61.53.27.122 河南省驻马店市确山县 联通
32 61.53.27.123 61.53.27.123 河南省驻马店市确山县 瓦岗利涛网吧
33 61.53.27.124 61.53.28.255 河南省驻马店市确山县 联通
34 61.53.29.0 61.53.30.203 河南省驻马店市 联通
35 61.53.30.204 61.53.30.204 河南省驻马店市确山县 普会寺山友网吧
36 61.53.30.205 61.53.30.224 河南省驻马店市 联通
37 61.53.30.225 61.53.30.225 河南省驻马店市确山县 蚁蜂镇创联网吧
38 61.53.30.226 61.53.30.226 河南省驻马店市确山县 刘店乡东晖网吧
39 61.53.30.227 61.53.30.227 河南省驻马店市确山县 新影视网吧
40 61.53.30.228 61.53.30.228 河南省驻马店市确山县 任店镇新世纪网吧
41 61.53.30.229 61.53.30.239 河南省驻马店市 联通
42 61.53.30.240 61.53.30.240 河南省驻马店市确山县 商城网吧
43 61.53.30.241 61.53.30.241 河南省驻马店市 联通
44 61.53.30.242 61.53.30.242 河南省驻马店市确山县 风云网吧
45 61.53.30.243 61.53.30.244 河南省驻马店市 联通
46 61.53.30.245 61.53.30.245 河南省驻马店市确山县 梦想网吧
47 61.53.30.246 61.53.30.247 河南省驻马店市 联通
48 61.53.30.248 61.53.30.248 河南省驻马店市确山县 新一代网吧
49 61.53.30.249 61.53.30.249 河南省驻马店市确山县 寻梦网吧
50 61.53.30.250 61.53.30.250 河南省驻马店市确山县 网缘网吧
51 61.53.30.251 61.53.30.251 河南省驻马店市确山县 鑫源网吧
52 61.53.30.252 61.53.30.252 河南省驻马店市确山县 蓝色快车网吧
53 61.53.30.253 61.53.30.253 河南省驻马店市确山县 博文实达奔放店
54 61.53.30.254 61.53.31.242 河南省驻马店市 联通
55 61.53.31.243 61.53.31.243 河南省驻马店市 畅想网吧
56 61.53.31.244 61.53.31.255 河南省驻马店市 联通
57 61.53.32.0 61.53.32.255 河南省驻马店市遂平县 联通
58 61.53.33.0 61.53.34.2 河南省驻马店市 联通
59 61.53.34.3 61.53.34.3 河南省驻马店市 一颗树网吧
60 61.53.34.4 61.53.34.4 河南省驻马店市 佳人有约网吧
61 61.53.34.5 61.53.34.5 河南省驻马店市 风云网吧
62 61.53.34.6 61.53.34.8 河南省驻马店市 联通
63 61.53.34.9 61.53.34.9 河南省驻马店市 万维网吧
64 61.53.34.10 61.53.34.11 河南省驻马店市 联通
65 61.53.34.12 61.53.34.12 河南省驻马店市 精英网吧
66 61.53.34.13 61.53.34.14 河南省驻马店市 联通
67 61.53.34.15 61.53.34.15 河南省驻马店市 联想网吧
68 61.53.34.16 61.53.34.52 河南省驻马店市 联通
69 61.53.34.53 61.53.34.53 河南省驻马店市 遂平网通康纳电脑服务中心
70 61.53.34.54 61.53.34.60 河南省驻马店市 联通
71 61.53.34.61 61.53.34.61 河南省驻马店市 长城网吧
72 61.53.34.62 61.53.34.121 河南省驻马店市 联通
73 61.53.34.122 61.53.34.122 河南省驻马店市 超时空网吧
74 61.53.34.123 61.53.34.123 河南省驻马店市 水宝贝网吧
75 61.53.34.124 61.53.34.124 河南省驻马店市 创新网吧
76 61.53.34.125 61.53.34.251 河南省驻马店市 联通
77 61.53.34.252 61.53.34.252 河南省驻马店市西平县 神秘岛网吧
78 61.53.34.253 61.53.35.0 河南省驻马店市 联通
79 61.53.35.1 61.53.35.1 河南省驻马店市上蔡县 星际网吧
80 61.53.35.2 61.53.35.2 河南省驻马店市上蔡县 蓝天网吧
81 61.53.35.3 61.53.35.3 河南省驻马店市上蔡县 前锋网吧
82 61.53.35.4 61.53.35.4 河南省驻马店市 联通
83 61.53.35.5 61.53.35.5 河南省驻马店市上蔡县 天地人网吧
84 61.53.35.6 61.53.35.6 河南省驻马店市上蔡县 心连心网吧
85 61.53.35.7 61.53.35.7 河南省驻马店市 联通
86 61.53.35.8 61.53.35.8 河南省驻马店市上蔡县 梦思网吧
87 61.53.35.9 61.53.35.9 河南省驻马店市 联通
88 61.53.35.10 61.53.35.10 河南省驻马店市上蔡县 知心网吧
89 61.53.35.11 61.53.35.11 河南省驻马店市上蔡县 芙蓉网吧
90 61.53.35.12 61.53.35.249 河南省驻马店市 联通
91 61.53.35.250 61.53.35.250 河南省驻马店市上蔡县 开心网吧
92 61.53.35.251 61.53.36.12 河南省驻马店市 联通
93 61.53.36.13 61.53.36.13 河南省驻马店市确山县 留庄镇彩弘网吧
94 61.53.36.14 61.53.37.89 河南省驻马店市 联通
95 61.53.37.90 61.53.37.90 河南省驻马店市确山县 飞翔网吧
96 61.53.37.91 61.53.38.155 河南省驻马店市 联通
97 61.53.38.156 61.53.38.156 河南省驻马店市确山县 石滚河盛杰网吧
98 61.53.38.157 61.53.40.4 河南省驻马店市 联通
99 61.53.40.5 61.53.40.5 河南省驻马店市新蔡县 杨庄户乡快乐网吧
100 61.53.40.6 61.53.41.1 河南省驻马店市 联通
101 61.53.41.2 61.53.41.2 河南省驻马店市新蔡县 韩集镇宏展网吧
102 61.53.41.3 61.53.41.3 河南省驻马店市新蔡县 顿岗乡腾达网吧
103 61.53.41.4 61.53.41.4 河南省驻马店市新蔡县 练村镇新潮网吧
104 61.53.41.5 61.53.41.5 河南省驻马店市新蔡县 宋岗乡旭彩网吧
105 61.53.41.6 61.53.41.6 河南省驻马店市新蔡县 涧头乡自由风网吧
106 61.53.41.7 61.53.41.8 河南省驻马店市 联通
107 61.53.41.9 61.53.41.9 河南省驻马店市新蔡县 化庄乡星海网吧
108 61.53.41.10 61.53.41.10 河南省驻马店市新蔡县 练村镇龙池网吧
109 61.53.41.11 61.53.41.193 河南省驻马店市 联通
110 61.53.41.194 61.53.41.194 河南省驻马店市新蔡县 新感觉网吧
111 61.53.41.195 61.53.41.247 河南省驻马店市 联通
112 61.53.41.248 61.53.41.248 河南省驻马店市新蔡县 佛阁寺镇乡兴旺网吧
113 61.53.41.249 61.53.42.168 河南省驻马店市 联通
114 61.53.42.169 61.53.42.169 河南省驻马店市 文化路平常心网吧
115 61.53.42.170 61.53.43.14 河南省驻马店市 联通
116 61.53.43.15 61.53.43.15 河南省驻马店市 交通路东段商业大厦家属院中国联通
117 61.53.43.16 61.53.44.2 河南省驻马店市 联通
118 61.53.44.3 61.53.44.3 河南省驻马店市驿城区 聚龙轩网吧
119 61.53.44.4 61.53.44.4 河南省驻马店市 红蜻蜓网吧
120 61.53.44.5 61.53.44.5 河南省驻马店市 联通
121 61.53.44.6 61.53.44.6 河南省驻马店市 创元网吧
122 61.53.44.7 61.53.44.7 河南省驻马店市 希之光网吧
123 61.53.44.8 61.53.44.8 河南省驻马店市 联通
124 61.53.44.9 61.53.44.9 河南省驻马店市 源鑫互联网上网服务有限公司
125 61.53.44.10 61.53.44.10 河南省驻马店市 凯旋互联网上网服务有限公司
126 61.53.44.11 61.53.44.11 河南省驻马店市 联通
127 61.53.44.12 61.53.44.12 河南省驻马店市驿城区 红蚂蚁网吧
128 61.53.44.13 61.53.44.13 河南省驻马店市 交通路东段红蚂蚁网吧
129 61.53.44.14 61.53.44.14 河南省驻马店市 友情人网吧
130 61.53.44.15 61.53.44.15 河南省驻马店市 交通路东段友情人网吧
131 61.53.44.16 61.53.44.33 河南省驻马店市 联通
132 61.53.44.34 61.53.44.34 河南省驻马店市驿城区 伊网情深网吧
133 61.53.44.35 61.53.44.35 河南省驻马店市 龙盛互联网上网服务有限公司
134 61.53.44.36 61.53.44.36 河南省驻马店市 启明星网吧
135 61.53.44.37 61.53.44.37 河南省驻马店市 华乐网友家苑
136 61.53.44.38 61.53.44.38 河南省驻马店市 中华大道东辉网吧
137 61.53.44.39 61.53.44.39 河南省驻马店市 联通
138 61.53.44.40 61.53.44.40 河南省驻马店市 畅想互联网上网服务有限公司
139 61.53.44.41 61.53.44.41 河南省驻马店市 梦缘互联网上网服务有限公司
140 61.53.44.42 61.53.44.42 河南省驻马店市 驻马店联通网苑直营连锁店396002
141 61.53.44.43 61.53.44.43 河南省驻马店市 四季风网吧
142 61.53.44.44 61.53.44.44 河南省驻马店市 远大网吧
143 61.53.44.45 61.53.44.45 河南省驻马店市 微星互联网上网服务有限公司
144 61.53.44.46 61.53.44.46 河南省驻马店市 月儿圆网吧
145 61.53.44.47 61.53.44.47 河南省驻马店市 快快乐网吧
146 61.53.44.48 61.53.44.48 河南省驻马店市 电信网苑互联网上网服务有限公司
147 61.53.44.49 61.53.44.49 河南省驻马店市 深蓝互联网上网服务有限公司
148 61.53.44.50 61.53.44.50 河南省驻马店市驿城区 世纪网缘网吧
149 61.53.44.51 61.53.44.51 河南省驻马店市 灵艺龙互联上网服务公司
150 61.53.44.52 61.53.44.53 河南省驻马店市 联通
151 61.53.44.54 61.53.44.54 河南省驻马店市驿城区 梦幻网吧
152 61.53.44.55 61.53.44.57 河南省驻马店市 联通
153 61.53.44.58 61.53.44.58 河南省驻马店市 黑马互联网上网服务有限公司
154 61.53.44.59 61.53.44.66 河南省驻马店市 联通
155 61.53.44.67 61.53.44.67 河南省驻马店市 蓝剑互联网上网服务有限公司
156 61.53.44.68 61.53.44.129 河南省驻马店市 联通
157 61.53.44.130 61.53.44.130 河南省驻马店市驿城区 老街乡极速网吧
158 61.53.44.131 61.53.46.255 河南省驻马店市 联通
159 61.53.47.0 61.53.47.255 河南省驻马店市西平县 联通
160 61.53.48.0 61.53.48.0 河南省驻马店市 联通
161 61.53.48.1 61.53.48.1 河南省驻马店市 宏科网吧
162 61.53.48.2 61.53.48.3 河南省驻马店市 联通
163 61.53.48.4 61.53.48.4 河南省驻马店市 小雨点网吧
164 61.53.48.5 61.53.48.57 河南省驻马店市 联通
165 61.53.48.58 61.53.48.58 河南省驻马店市 快乐网吧
166 61.53.48.59 61.53.48.63 河南省驻马店市 联通
167 61.53.48.64 61.53.48.64 河南省驻马店市 水晶心网吧
168 61.53.48.65 61.53.48.93 河南省驻马店市 联通
169 61.53.48.94 61.53.48.94 河南省驻马店市 虫虫网吧
170 61.53.48.95 61.53.48.123 河南省驻马店市 联通
171 61.53.48.124 61.53.48.124 河南省驻马店市 水晶心网吧
172 61.53.48.125 61.53.51.252 河南省驻马店市 联通
173 61.53.51.253 61.53.51.253 河南省驻马店市 沁阳市马非网吧
174 61.53.51.254 61.53.60.129 河南省驻马店市 联通
175 61.53.60.130 61.53.60.130 河南省驻马店市 海洋网吧
176 61.53.60.131 61.53.62.255 河南省驻马店市 联通
177 61.53.63.0 61.53.63.255 河南省驻马店市驿城区 联通
178 61.136.64.0 61.136.64.255 河南省驻马店市 联通公司
179 61.136.71.0 61.136.71.255 河南省驻马店市 联通
180 61.136.99.6 61.136.99.6 河南省驻马店市正阳县 冲浪网吧(北大街122号)
181 61.136.108.0 61.136.108.133 河南省驻马店市 联通
182 61.136.108.134 61.136.108.134 河南省驻马店市新蔡县 十里铺乡极速网吧
183 61.136.108.135 61.136.108.137 河南省驻马店市 联通
184 61.136.108.138 61.136.108.138 河南省驻马店市新蔡县 红蚂蚁网吧
185 61.136.108.139 61.136.108.141 河南省驻马店市 联通
186 61.136.108.142 61.136.108.142 河南省驻马店市新蔡县 风云网吧
187 61.136.108.143 61.136.108.145 河南省驻马店市 联通
188 61.136.108.146 61.136.108.146 河南省驻马店市新蔡县 梦想网吧
189 61.136.108.147 61.136.108.149 河南省驻马店市 联通
190 61.136.108.150 61.136.108.150 河南省驻马店市新蔡县 博文网络家园
191 61.136.108.151 61.136.108.169 河南省驻马店市 联通
192 61.136.108.170 61.136.108.170 河南省驻马店市新蔡县 蓝天网吧
193 61.136.108.171 61.136.108.173 河南省驻马店市 联通
194 61.136.108.174 61.136.108.174 河南省驻马店市新蔡县 青苹果网吧
195 61.136.108.175 61.136.108.181 河南省驻马店市 联通
196 61.136.108.182 61.136.108.182 河南省驻马店市新蔡县 奔腾网吧
197 61.136.108.183 61.136.108.185 河南省驻马店市 联通
198 61.136.108.186 61.136.108.186 河南省驻马店市新蔡县 天天网吧
199 61.136.108.187 61.136.108.189 河南省驻马店市 联通
200 61.136.108.190 61.136.108.190 河南省驻马店市新蔡县 星语网吧
201 61.136.108.191 61.136.108.209 河南省驻马店市 联通
202 61.136.108.210 61.136.108.210 河南省驻马店市新蔡县 孙召乡龙池网吧
203 61.136.108.211 61.136.108.255 河南省驻马店市 联通
204 61.158.155.0 61.158.155.105 河南省驻马店市 联通
205 61.158.155.106 61.158.155.106 河南省驻马店市驿城区 新天地网吧
206 61.158.155.107 61.158.155.255 河南省驻马店市 联通
207 61.163.172.0 61.163.172.255 河南省驻马店市 联通
208 61.163.181.0 61.163.181.255 河南省驻马店市 联通
209 61.163.198.0 61.163.198.255 河南省驻马店市 联通
210 61.163.201.0 61.163.207.255 河南省驻马店市 联通
211 61.163.217.0 61.163.217.255 河南省驻马店市 联通
212 61.168.80.0 61.168.82.255 河南省驻马店市 联通
213 61.168.87.0 61.168.89.255 河南省驻马店市泌阳县 联通
214 61.168.90.0 61.168.90.255 河南省驻马店市 联通
215 61.168.215.0 61.168.221.255 河南省驻马店市 联通
216 61.168.226.0 61.168.234.255 河南省驻马店市 联通
217 61.233.109.0 61.233.109.255 河南省驻马店市 中移铁通
218 61.242.208.0 61.242.208.255 河南省驻马店市 联通
219 61.242.222.76 61.242.222.76 河南省驻马店市 升达网络
220 106.42.192.0 106.42.208.255 河南省驻马店市 电信
221 106.42.209.0 106.42.209.255 河南省驻马店市上蔡县 电信
222 106.42.210.0 106.42.214.255 河南省驻马店市 电信
223 106.42.215.0 106.42.215.255 河南省驻马店市正阳县 电信
224 106.42.216.0 106.42.216.255 河南省驻马店市 电信
225 110.198.230.0 110.198.235.255 河南省驻马店市 中移铁通
226 111.5.232.0 111.5.239.255 河南省驻马店市 移动
227 111.7.96.0 111.7.111.255 河南省驻马店市 移动
228 115.52.0.0 115.52.8.255 河南省驻马店市 联通
229 115.52.9.0 115.52.9.255 河南省驻马店市西平县 联通
230 115.52.10.0 115.52.36.255 河南省驻马店市 联通
231 115.52.37.0 115.52.37.255 河南省驻马店市确山县 联通
232 115.52.38.0 115.52.63.255 河南省驻马店市 联通
233 115.55.65.0 115.55.70.255 河南省驻马店市 联通
234 115.55.71.0 115.55.71.255 河南省驻马店市平舆县 联通
235 115.55.72.0 115.55.84.255 河南省驻马店市 联通
236 115.55.85.0 115.55.85.255 河南省驻马店市泌阳县 联通
237 115.55.86.0 115.55.100.255 河南省驻马店市 联通
238 115.55.101.0 115.55.101.255 河南省驻马店市平舆县 联通
239 115.55.102.0 115.55.102.255 河南省驻马店市 联通
240 115.55.103.0 115.55.103.255 河南省驻马店市平舆县 联通
241 115.55.104.0 115.55.125.255 河南省驻马店市 联通
242 115.55.126.0 115.55.126.255 河南省驻马店市泌阳县 联通
243 115.58.0.0 115.58.10.255 河南省驻马店市 联通
244 115.58.11.0 115.58.11.255 河南省驻马店市西平县 联通
245 115.58.12.0 115.58.18.255 河南省驻马店市 联通
246 115.58.19.0 115.58.19.255 河南省驻马店市上蔡县 联通
247 115.58.20.0 115.58.44.255 河南省驻马店市 联通
248 115.58.45.0 115.58.45.255 河南省驻马店市汝南县 联通
249 115.58.46.0 115.58.63.255 河南省驻马店市 联通
250 115.58.97.0 115.58.99.255 河南省驻马店市 联通
251 115.58.181.0 115.58.182.255 河南省驻马店市平舆县 联通
252 115.58.183.0 115.58.188.255 河南省驻马店市 联通
253 115.58.189.0 115.58.190.255 河南省驻马店市遂平县 联通
254 115.61.79.0 115.61.79.255 河南省驻马店市 联通
255 117.159.32.0 117.159.39.19 河南省驻马店市 移动
256 117.159.39.21 117.159.63.255 河南省驻马店市 移动
257 120.194.82.0 120.194.82.255 河南省驻马店市西平县 移动
258 120.213.128.0 120.213.191.255 河南省驻马店市 移动
259 122.78.80.0 122.78.86.255 河南省驻马店市 中移铁通
260 122.78.115.0 122.78.115.255 河南省驻马店市 中移铁通
261 123.4.224.0 123.4.232.255 河南省驻马店市 联通
262 123.7.20.9 123.7.20.9 河南省驻马店市上蔡县 博文实达小岳寺店
263 123.7.23.18 123.7.23.18 河南省驻马店市新蔡县 练村镇新潮网吧
264 123.8.64.0 123.8.65.255 河南省驻马店市 联通
265 123.8.66.0 123.8.66.255 河南省驻马店市上蔡县 联通
266 123.8.67.0 123.8.71.255 河南省驻马店市 联通
267 123.8.72.0 123.8.72.255 河南省驻马店市遂平县 联通
268 123.8.73.0 123.8.73.255 河南省驻马店市 联通
269 123.8.74.0 123.8.74.255 河南省驻马店市遂平县 联通
270 123.8.75.0 123.8.95.255 河南省驻马店市 联通
271 123.10.192.0 123.10.205.255 河南省驻马店市 联通
272 123.10.206.0 123.10.206.255 河南省驻马店市正阳县 联通
273 123.10.207.0 123.10.219.255 河南省驻马店市 联通
274 123.10.220.0 123.10.220.255 河南省驻马店市汝南县 联通
275 123.10.221.0 123.10.221.255 河南省驻马店市 联通
276 123.10.222.0 123.10.222.255 河南省驻马店市汝南县 联通
277 123.10.223.0 123.10.223.255 河南省驻马店市 联通
278 123.12.208.0 123.12.215.255 河南省驻马店市 联通
279 123.15.16.0 123.15.16.255 河南省驻马店市 联通
280 123.54.192.0 123.54.197.255 河南省驻马店市 电信
281 123.54.198.0 123.54.198.255 河南省驻马店市上蔡县 电信
282 123.54.199.0 123.54.205.255 河南省驻马店市 电信
283 123.54.206.0 123.54.206.166 河南省驻马店市泌阳县 电信
284 123.54.206.167 123.54.206.167 河南省驻马店市泌阳县 天缘网吧
285 123.54.206.168 123.54.206.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
286 123.54.207.0 123.54.207.255 河南省驻马店市驿城区 电信
287 123.54.208.0 123.54.209.89 河南省驻马店市 电信
288 123.54.209.90 123.54.209.90 河南省驻马店市 金雀路007俱乐部
289 123.54.209.91 123.54.210.255 河南省驻马店市 电信
290 123.54.211.0 123.54.211.255 河南省驻马店市正阳县 电信
291 123.54.212.0 123.54.225.255 河南省驻马店市 电信
292 123.54.226.0 123.54.226.255 河南省驻马店市驿城区 电信
293 123.54.227.0 123.54.230.255 河南省驻马店市 电信
294 123.54.231.0 123.54.231.255 河南省驻马店市驿城区 电信
295 123.54.232.0 123.54.238.255 河南省驻马店市 电信
296 123.54.239.0 123.54.239.255 河南省驻马店市驿城区 电信
297 123.54.240.0 123.54.255.255 河南省驻马店市 电信
298 123.101.128.0 123.101.130.255 河南省驻马店市 电信
299 123.101.131.0 123.101.131.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
300 123.101.132.0 123.101.136.255 河南省驻马店市 电信
301 123.101.137.0 123.101.137.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
302 123.101.138.0 123.101.138.255 河南省驻马店市 电信
303 123.101.139.0 123.101.139.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
304 123.101.140.0 123.101.176.255 河南省驻马店市 电信
305 123.162.192.0 123.162.203.255 河南省驻马店市 电信
306 123.162.204.0 123.162.204.255 河南省驻马店市平舆县 电信
307 123.162.205.0 123.162.212.255 河南省驻马店市 电信
308 123.162.213.0 123.162.214.255 河南省驻马店市上蔡县 电信
309 123.162.215.0 123.162.223.255 河南省驻马店市 电信
310 125.42.224.0 125.42.224.255 河南省驻马店市泌阳县 联通
311 125.42.225.0 125.42.227.255 河南省驻马店市 联通
312 125.42.228.0 125.42.228.255 河南省驻马店市泌阳县 联通
313 125.42.229.0 125.42.229.14 河南省驻马店市 联通
314 125.42.229.15 125.42.229.15 河南省驻马店市西平县 梦范网吧
315 125.42.229.16 125.42.229.229 河南省驻马店市 联通
316 125.42.229.230 125.42.229.230 河南省驻马店市西平县 二郎月亮岛网吧
317 125.42.229.231 125.42.231.99 河南省驻马店市 联通
318 125.42.231.100 125.42.231.100 河南省驻马店市汝南县 余店乡金龙网吧
319 125.42.231.101 125.42.233.8 河南省驻马店市 联通
320 125.42.233.9 125.42.233.9 河南省驻马店市遂平县 槐树乡开心苑网吧
321 125.42.233.10 125.42.233.10 河南省驻马店市遂平县 玉山镇极速在线网吧
322 125.42.233.11 125.42.233.99 河南省驻马店市 联通
323 125.42.233.100 125.42.233.100 河南省驻马店市遂平县 沈寨乡神寨村和谐网吧
324 125.42.233.101 125.42.233.143 河南省驻马店市 联通
325 125.42.233.144 125.42.233.144 河南省驻马店市遂平县 文城乡网景网吧
326 125.42.233.145 125.42.233.145 河南省驻马店市遂平县 嵖岈山乡星缘网吧
327 125.42.233.146 125.42.233.146 河南省驻马店市 联通
328 125.42.233.147 125.42.233.147 河南省驻马店市遂平县 常庄乡水晶灵网吧
329 125.42.233.148 125.42.233.200 河南省驻马店市 联通
330 125.42.233.201 125.42.233.201 河南省驻马店市遂平县 和兴乡蓝天网吧
331 125.42.233.202 125.42.234.255 河南省驻马店市 联通
332 125.45.208.0 125.45.213.89 河南省驻马店市 联通
333 125.45.213.90 125.45.213.90 河南省驻马店市驿城区 金阳光网吧
334 125.45.213.91 125.45.214.18 河南省驻马店市 联通
335 125.45.214.19 125.45.214.19 河南省驻马店市驿城区 香山乡星速网吧
336 125.45.214.20 125.45.214.52 河南省驻马店市 联通
337 125.45.214.53 125.45.214.53 河南省驻马店市 驻市新悦互联网上网服务有限公司
338 125.45.214.54 125.45.214.56 河南省驻马店市 联通
339 125.45.214.57 125.45.214.57 河南省驻马店市驿城区 大风歌网吧
340 125.45.214.58 125.45.221.10 河南省驻马店市 联通
341 125.45.221.11 125.45.221.11 河南省驻马店市驿城区 古城乡海棠网吧
342 125.45.221.12 125.45.221.22 河南省驻马店市 联通
343 125.45.221.23 125.45.221.23 河南省驻马店市驿城区 水屯乡敬敬网吧
344 125.45.221.24 125.45.223.255 河南省驻马店市 联通
345 125.46.2.0 125.46.2.3 河南省驻马店市 联通
346 125.46.2.4 125.46.2.7 河南省驻马店市泌阳县 星光网吧
347 125.46.2.8 125.46.2.45 河南省驻马店市 联通
348 125.46.2.46 125.46.2.46 河南省驻马店市上蔡县 博文实达华陂一店
349 125.46.2.47 125.46.2.49 河南省驻马店市 联通
350 125.46.2.50 125.46.2.50 河南省驻马店市西平县 金色网缘
351 125.46.2.51 125.46.2.53 河南省驻马店市 联通
352 125.46.2.54 125.46.2.54 河南省驻马店市泌阳县 新人类网吧
353 125.46.2.55 125.46.2.65 河南省驻马店市 联通
354 125.46.2.66 125.46.2.66 河南省驻马店市泌阳县 天缘网吧
355 125.46.2.67 125.46.2.69 河南省驻马店市 联通
356 125.46.2.70 125.46.2.70 河南省驻马店市泌阳县 E缘网吧
357 125.46.2.71 125.46.2.71 河南省驻马店市 联通
358 125.46.2.72 125.46.2.75 河南省驻马店市泌阳县 方正网吧
359 125.46.2.76 125.46.2.77 河南省驻马店市 联通
360 125.46.2.78 125.46.2.78 河南省驻马店市泌阳县 蓝月亮网吧
361 125.46.2.79 125.46.2.81 河南省驻马店市 联通
362 125.46.2.82 125.46.2.82 河南省驻马店市泌阳县 铜峰网吧
363 125.46.2.83 125.46.2.99 河南省驻马店市 联通
364 125.46.2.100 125.46.2.101 河南省驻马店市泌阳县 亿星网吧
365 125.46.2.102 125.46.2.102 河南省驻马店市泌阳县 依星电脑网吧
366 125.46.2.103 125.46.2.103 河南省驻马店市泌阳县 亿星网吧
367 125.46.2.104 125.46.2.149 河南省驻马店市 联通
368 125.46.2.150 125.46.2.150 河南省驻马店市上蔡县 天地人网吧
369 125.46.2.151 125.46.2.157 河南省驻马店市 联通
370 125.46.2.158 125.46.2.158 河南省驻马店市上蔡县 赛美雅阁休闲网吧
371 125.46.2.159 125.46.2.163 河南省驻马店市 联通
372 125.46.2.164 125.46.2.164 河南省驻马店市上蔡县 第一高级中学
373 125.46.2.165 125.46.2.189 河南省驻马店市 联通
374 125.46.2.190 125.46.2.190 河南省驻马店市上蔡县 翰林网吧
375 125.46.2.191 125.46.2.209 河南省驻马店市 联通
376 125.46.2.210 125.46.2.210 河南省驻马店市上蔡县 博文实达芦岗三店
377 125.46.2.211 125.46.3.3 河南省驻马店市 联通
378 125.46.64.0 125.46.69.5 河南省驻马店市 联通
379 125.46.69.6 125.46.69.6 河南省驻马店市确山县 腾飞网吧
380 125.46.69.7 125.46.69.9 河南省驻马店市 联通
381 125.46.69.10 125.46.69.10 河南省驻马店市确山县 锐佳网吧
382 125.46.69.11 125.46.69.13 河南省驻马店市 联通
383 125.46.69.14 125.46.69.14 河南省驻马店市新蔡县 河坞乡网缘网吧
384 125.46.69.15 125.46.69.17 河南省驻马店市 联通
385 125.46.69.18 125.46.69.18 河南省驻马店市泌阳县 象河乡博文网吧
386 125.46.69.19 125.46.69.25 河南省驻马店市 联通
387 125.46.69.26 125.46.69.26 河南省驻马店市 黑蜘蛛网吧
388 125.46.69.27 125.46.69.109 河南省驻马店市 联通
389 125.46.69.110 125.46.69.110 河南省驻马店市遂平县 联想电脑网吧
390 125.46.69.111 125.46.69.249 河南省驻马店市 联通
391 125.46.69.250 125.46.69.250 河南省驻马店市泌阳县 现代网吧
392 125.46.69.251 125.46.69.252 河南省驻马店市 联通
393 125.46.69.253 125.46.69.253 河南省驻马店市 驻市自由人互联网上网服务有限公司
394 125.46.69.254 125.46.70.33 河南省驻马店市 联通
395 125.46.70.34 125.46.70.34 河南省驻马店市 驻马店高新区卓越网吧
396 125.46.70.35 125.46.70.37 河南省驻马店市 联通
397 125.46.70.38 125.46.70.38 河南省驻马店市 高新区新视界网吧
398 125.46.70.39 125.46.70.41 河南省驻马店市 联通
399 125.46.70.42 125.46.70.42 河南省驻马店市 阳光俱乐部网吧
400 125.46.70.43 125.46.70.81 河南省驻马店市 联通
401 125.46.70.82 125.46.70.82 河南省驻马店市 高新区天宇网络服务有限公司
402 125.46.70.83 125.46.70.89 河南省驻马店市 联通
403 125.46.70.90 125.46.70.90 河南省驻马店市 红珊瑚网吧
404 125.46.70.91 125.46.70.101 河南省驻马店市 联通
405 125.46.70.102 125.46.70.102 河南省驻马店市 驻市联达互联网上网服务有限公司
406 125.46.70.103 125.46.70.149 河南省驻马店市 联通
407 125.46.70.150 125.46.70.150 河南省驻马店市驿城区 欣怡网吧
408 125.46.70.151 125.46.70.197 河南省驻马店市 联通
409 125.46.70.198 125.46.70.198 河南省驻马店市 萤火虫上网服务有限公司
410 125.46.70.199 125.46.70.255 河南省驻马店市 联通
411 171.12.176.0 171.12.183.255 河南省驻马店市 电信
412 171.12.232.0 171.12.237.255 河南省驻马店市 电信
413 171.12.238.0 171.12.238.255 河南省驻马店市新蔡县 电信
414 171.12.239.0 171.12.240.255 河南省驻马店市 电信
415 171.12.241.0 171.12.241.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
416 171.12.242.0 171.12.243.255 河南省驻马店市 电信
417 171.14.100.0 171.14.103.255 河南省驻马店市 电信
418 171.14.152.0 171.14.155.255 河南省驻马店市 电信
419 183.205.228.0 183.205.228.255 河南省驻马店市 移动
420 202.102.233.128 202.102.233.191 河南省驻马店市 联通
421 202.110.65.0 202.110.65.255 河南省驻马店市遂平县 联通
422 202.110.74.0 202.110.75.1 河南省驻马店市 联通
423 202.110.75.2 202.110.75.2 河南省驻马店市西平县 网络情缘网吧
424 202.110.75.3 202.110.75.13 河南省驻马店市 联通
425 202.110.75.14 202.110.75.14 河南省驻马店市新蔡县 弥陀寺乡风情网吧
426 202.110.75.15 202.110.75.17 河南省驻马店市 联通
427 202.110.75.18 202.110.75.18 河南省驻马店市西平县 师灵镇乡天天网吧
428 202.110.75.19 202.110.75.21 河南省驻马店市 联通
429 202.110.75.22 202.110.75.22 河南省驻马店市上蔡县 博文实达东岸店
430 202.110.75.23 202.110.75.25 河南省驻马店市 联通
431 202.110.75.26 202.110.75.26 河南省驻马店市新蔡县 龙口镇家祥网吧
432 202.110.75.27 202.110.75.29 河南省驻马店市 联通
433 202.110.75.30 202.110.75.30 河南省驻马店市新蔡县 余店镇逸风网吧
434 202.110.75.31 202.110.75.37 河南省驻马店市 联通
435 202.110.75.38 202.110.75.38 河南省驻马店市新蔡县 宋岗乡旭彩网吧
436 202.110.75.39 202.110.75.49 河南省驻马店市 联通
437 202.110.75.50 202.110.75.50 河南省驻马店市新蔡县 陈店镇新天地网吧
438 202.110.75.51 202.110.75.53 河南省驻马店市 联通
439 202.110.75.54 202.110.75.54 河南省驻马店市新蔡县 棠村镇新感觉网吧
440 202.110.75.55 202.110.75.69 河南省驻马店市 联通
441 202.110.75.70 202.110.75.70 河南省驻马店市新蔡县 黄楼乡新秀网吧
442 202.110.75.71 202.110.75.73 河南省驻马店市 联通
443 202.110.75.74 202.110.75.74 河南省驻马店市新蔡县 韩集乡宏展网吧
444 202.110.75.75 202.110.75.97 河南省驻马店市 联通
445 202.110.75.98 202.110.75.98 河南省驻马店市汝南县 宏鑫网吧
446 202.110.75.99 202.110.75.157 河南省驻马店市 联通
447 202.110.75.158 202.110.75.158 河南省驻马店市新蔡县 顿岗乡腾达网吧
448 202.110.75.159 202.110.75.161 河南省驻马店市 联通
449 202.110.75.162 202.110.75.162 河南省驻马店市新蔡县 涧头乡自由风网吧
450 202.110.75.163 202.110.75.165 河南省驻马店市 联通
451 202.110.75.166 202.110.75.166 河南省驻马店市新蔡县 砖店乡开心网吧
452 202.110.75.167 202.110.75.169 河南省驻马店市 联通
453 202.110.75.170 202.110.75.170 河南省驻马店市新蔡县 杨庄户乡快乐网吧
454 202.110.75.171 202.110.75.197 河南省驻马店市 联通
455 202.110.75.198 202.110.75.198 河南省驻马店市新蔡县 蛟亭湖想鑫兴网吧
456 202.110.75.199 202.110.75.229 河南省驻马店市 联通
457 202.110.75.230 202.110.75.230 河南省驻马店市新蔡县 佛阁寺乡兴旺网吧
458 202.110.75.231 202.110.84.125 河南省驻马店市 联通
459 202.110.84.126 202.110.84.126 河南省驻马店市新蔡县 化庄镇星海网吧
460 202.110.84.127 202.110.84.255 河南省驻马店市 联通
461 202.110.85.0 202.110.85.255 河南省驻马店市正阳县 联通
462 202.110.86.0 202.110.86.255 河南省驻马店市 联通
463 202.110.99.0 202.110.99.255 河南省驻马店市 联通
464 202.110.107.0 202.110.107.255 河南省驻马店市 联通
465 202.111.145.0 202.111.145.255 河南省驻马店市 联通
466 211.67.176.0 211.67.183.255 河南省驻马店市 黄淮学院
467 211.84.176.0 211.84.191.255 河南省驻马店市 教育信息中心
468 211.142.166.0 211.142.171.255 河南省驻马店市 移动
469 218.28.99.0 218.28.99.69 河南省驻马店市 联通
470 218.28.99.70 218.28.99.70 河南省驻马店市 升达网吧(驿城区光明路北段)
471 218.28.99.71 218.28.99.81 河南省驻马店市 联通
472 218.28.99.82 218.28.99.82 河南省驻马店市 升达网吧
473 218.28.99.83 218.28.99.85 河南省驻马店市 联通
474 218.28.99.86 218.28.99.86 河南省驻马店市驿城区 金光网吧
475 218.28.99.87 218.28.99.105 河南省驻马店市 联通
476 218.28.99.106 218.28.99.106 河南省驻马店市驿城区 金色年华网吧
477 218.28.99.107 218.28.99.109 河南省驻马店市 联通
478 218.28.99.110 218.28.99.110 河南省驻马店市驿城区 金三网吧
479 218.28.99.111 218.28.99.115 河南省驻马店市 联通
480 218.28.99.116 218.28.99.116 河南省驻马店市 农业学校
481 218.28.99.117 218.28.99.121 河南省驻马店市 联通
482 218.28.99.122 218.28.99.122 河南省驻马店市 众诚互联网上网服务有限公司
483 218.28.99.123 218.28.99.125 河南省驻马店市 联通
484 218.28.99.126 218.28.99.126 河南省驻马店市 酷客网吧
485 218.28.99.127 218.28.99.129 河南省驻马店市 联通
486 218.28.99.130 218.28.99.130 河南省驻马店市驿城区 兴四方网吧
487 218.28.99.131 218.28.99.133 河南省驻马店市 联通
488 218.28.99.134 218.28.99.134 河南省驻马店市 追梦人互联网上网服务有限公司
489 218.28.99.135 218.28.99.145 河南省驻马店市 联通
490 218.28.99.146 218.28.99.146 河南省驻马店市 博文实达文化传播有限公司
491 218.28.99.147 218.28.99.149 河南省驻马店市 联通
492 218.28.99.150 218.28.99.150 河南省驻马店市驿城区 启迪网吧
493 218.28.99.151 218.28.99.157 河南省驻马店市 联通
494 218.28.99.158 218.28.99.158 河南省驻马店市 龙腾网吧
495 218.28.99.159 218.28.99.186 河南省驻马店市 联通
496 218.28.99.187 218.28.99.187 河南省驻马店市 平煤蓝天化工股份有限公司
497 218.28.99.188 218.28.99.209 河南省驻马店市 联通
498 218.28.99.210 218.28.99.210 河南省驻马店市 会跑的房子网吧
499 218.28.99.211 218.28.100.45 河南省驻马店市 联通
500 218.28.100.46 218.28.100.46 河南省驻马店市西平县 旭日电脑科技经营部
501 218.28.100.47 218.28.100.57 河南省驻马店市 联通
502 218.28.100.58 218.28.100.58 河南省驻马店市上蔡县 网情网吧
503 218.28.100.59 218.28.100.84 河南省驻马店市 联通
504 218.28.100.85 218.28.100.85 河南省驻马店市 力达网吧
505 218.28.100.86 218.28.100.153 河南省驻马店市 联通
506 218.28.100.154 218.28.100.154 河南省驻马店市上蔡县 博文实达华陂二店
507 218.28.100.155 218.28.100.157 河南省驻马店市 联通
508 218.28.100.158 218.28.100.158 河南省驻马店市确山县 创通网吧
509 218.28.100.159 218.28.100.181 河南省驻马店市 联通
510 218.28.100.182 218.28.100.182 河南省驻马店市汝南县 和孝温馨网吧
511 218.28.100.183 218.28.100.201 河南省驻马店市 联通
512 218.28.100.202 218.28.100.202 河南省驻马店市新蔡县 关津乡津津网吧
513 218.28.100.203 218.28.100.205 河南省驻马店市 联通
514 218.28.100.206 218.28.100.206 河南省驻马店市西平县 诗语网缘
515 218.28.100.207 218.28.100.217 河南省驻马店市 联通
516 218.28.100.218 218.28.100.218 河南省驻马店市泌阳县 寻梦园网吧
517 218.28.100.219 218.28.100.221 河南省驻马店市 联通
518 218.28.100.222 218.28.100.222 河南省驻马店市 红树林网吧
519 218.28.100.223 218.28.100.225 河南省驻马店市 联通
520 218.28.100.226 218.28.100.226 河南省驻马店市驿城区 蓝鸟网吧
521 218.28.100.227 218.28.100.229 河南省驻马店市 联通
522 218.28.100.230 218.28.100.230 河南省驻马店市西平县 柏市电脑部
523 218.28.100.231 218.28.100.237 河南省驻马店市 联通
524 218.28.100.238 218.28.100.238 河南省驻马店市新蔡县 关津乡博星网吧
525 218.28.100.239 218.28.102.37 河南省驻马店市 联通
526 218.28.102.38 218.28.102.38 河南省驻马店市 光之恋网吧
527 218.28.102.39 218.28.102.45 河南省驻马店市 联通
528 218.28.102.46 218.28.102.46 河南省驻马店市 亮丽网吧
529 218.28.102.47 218.28.102.49 河南省驻马店市 联通
530 218.28.102.50 218.28.102.50 河南省驻马店市 高新区花蝴蝶网吧
531 218.28.102.51 218.28.102.53 河南省驻马店市 联通
532 218.28.102.54 218.28.102.54 河南省驻马店市 金梦网吧
533 218.28.102.55 218.28.102.73 河南省驻马店市 联通
534 218.28.102.74 218.28.102.74 河南省驻马店市 时尚互联网上网服务有限公司
535 218.28.102.75 218.28.102.77 河南省驻马店市 联通
536 218.28.102.78 218.28.102.78 河南省驻马店市 冰点网吧
537 218.28.102.79 218.28.102.81 河南省驻马店市 联通
538 218.28.102.82 218.28.102.82 河南省驻马店市 高新区小雨点网吧
539 218.28.102.83 218.28.102.109 河南省驻马店市 联通
540 218.28.102.110 218.28.102.110 河南省驻马店市驿城区 弘兴网吧
541 218.28.102.111 218.28.102.141 河南省驻马店市 联通
542 218.28.102.142 218.28.102.142 河南省驻马店市 高新区关王庙乡相阳网吧
543 218.28.102.143 218.28.102.157 河南省驻马店市 联通
544 218.28.102.158 218.28.102.158 河南省驻马店市 伊网互联网上网服务有限公司
545 218.28.102.159 218.28.102.161 河南省驻马店市 联通
546 218.28.102.162 218.28.102.162 河南省驻马店市 云海互联网上网服务有限公司
547 218.28.102.163 218.28.102.165 河南省驻马店市 联通
548 218.28.102.166 218.28.102.166 河南省驻马店市 雪狐网吧
549 218.28.102.167 218.28.102.189 河南省驻马店市 联通
550 218.28.102.190 218.28.102.190 河南省驻马店市驿城区 一生缘网吧
551 218.28.102.191 218.28.102.193 河南省驻马店市 联通
552 218.28.102.194 218.28.102.194 河南省驻马店市 依依网吧
553 218.28.102.195 218.28.102.197 河南省驻马店市 联通
554 218.28.102.198 218.28.102.198 河南省驻马店市 志成互联网上网服务有限公司
555 218.28.102.199 218.28.102.201 河南省驻马店市 联通
556 218.28.102.202 218.28.102.202 河南省驻马店市 心语网吧
557 218.28.102.203 218.28.102.217 河南省驻马店市 联通
558 218.28.102.218 218.28.102.218 河南省驻马店市 尚网互联网上网有限公司
559 218.28.102.219 218.28.102.225 河南省驻马店市 联通
560 218.28.102.226 218.28.102.226 河南省驻马店市 远大网吧
561 218.28.102.227 218.28.102.237 河南省驻马店市 联通
562 218.28.102.238 218.28.102.238 河南省驻马店市 驻马店快乐驿站网吧
563 218.28.102.239 218.28.103.73 河南省驻马店市 联通
564 218.28.103.74 218.28.103.74 河南省驻马店市 中国电信北方公司驻马店市分公司信息超市连锁网吧直营店
565 218.28.103.75 218.28.103.89 河南省驻马店市 联通
566 218.28.103.90 218.28.103.90 河南省驻马店市 金阳光网吧
567 218.28.103.91 218.28.103.93 河南省驻马店市 联通
568 218.28.103.94 218.28.103.94 河南省驻马店市驿城区 怡苑网吧
569 218.28.103.95 218.28.103.197 河南省驻马店市 联通
570 218.28.103.198 218.28.103.198 河南省驻马店市 高新区都市网吧
571 218.28.103.199 218.28.103.213 河南省驻马店市 联通
572 218.28.103.214 218.28.103.214 河南省驻马店市 驻马店颐园互联网上网服务有限公司
573 218.28.103.215 218.28.103.249 河南省驻马店市 联通
574 218.28.103.250 218.28.103.250 河南省驻马店市驿城区 创世网吧
575 218.28.103.251 218.28.103.255 河南省驻马店市 联通
576 218.28.245.0 218.28.245.85 河南省驻马店市 联通
577 218.28.245.86 218.28.245.86 河南省驻马店市驿城区 友情人网吧
578 218.28.245.87 218.28.245.93 河南省驻马店市 联通
579 218.28.245.94 218.28.245.94 河南省驻马店市平舆县 新天地网城
580 218.28.245.95 218.28.245.97 河南省驻马店市 联通
581 218.28.245.98 218.28.245.98 河南省驻马店市平舆县 一第网城
582 218.28.245.99 218.28.245.101 河南省驻马店市 联通
583 218.28.245.102 218.28.245.102 河南省驻马店市平舆县 阳光网城
584 218.28.245.103 218.28.245.105 河南省驻马店市 联通
585 218.28.245.106 218.28.245.106 河南省驻马店市平舆县 七彩虹网吧
586 218.28.245.107 218.28.245.117 河南省驻马店市 联通
587 218.28.245.118 218.28.245.118 河南省驻马店市西平县 东园网络会所(商业步行街406-409)
588 218.28.245.119 218.28.245.149 河南省驻马店市 联通
589 218.28.245.150 218.28.245.150 河南省驻马店市上蔡县 博文实达芦岗一店
590 218.28.245.151 218.28.245.201 河南省驻马店市 联通
591 218.28.245.202 218.28.245.202 河南省驻马店市上蔡县 博文实达芦岗二店
592 218.28.245.203 218.28.245.205 河南省驻马店市 联通
593 218.28.245.206 218.28.245.206 河南省驻马店市平舆县 庙湾心缘网城
594 218.28.245.207 218.28.245.213 河南省驻马店市 联通
595 218.28.245.214 218.28.245.214 河南省驻马店市平舆县 博文网络家园
596 218.28.245.215 218.28.245.217 河南省驻马店市 联通
597 218.28.245.218 218.28.245.218 河南省驻马店市 速龙互联网上网服务有限公司
598 218.28.245.219 218.28.245.221 河南省驻马店市 联通
599 218.28.245.222 218.28.245.222 河南省驻马店市西平县 创新网吧
600 218.28.245.223 218.28.245.237 河南省驻马店市 联通
601 218.28.245.238 218.28.245.238 河南省驻马店市西平县 温馨网吧
602 218.28.245.239 218.28.245.241 河南省驻马店市 联通
603 218.28.245.242 218.28.245.242 河南省驻马店市泌阳县 新视线网吧
604 218.28.245.243 218.28.245.255 河南省驻马店市 联通
605 218.29.229.0 218.29.229.197 河南省驻马店市 联通(蓝汛云计算驻马店节点)
606 218.29.229.198 218.29.229.199 河南省驻马店市 联通(蓝汛云分发nginx驻马店节点)
607 218.29.229.200 218.29.229.255 河南省驻马店市 联通(蓝汛云计算驻马店节点)
608 218.196.208.0 218.196.215.255 河南省驻马店市 驻马店财经学校
609 219.147.51.0 219.147.51.255 河南省驻马店市 电信
610 219.150.248.0 219.150.248.61 河南省驻马店市 电信
611 219.150.248.62 219.150.248.62 河南省驻马店市驿城区 新天地网吧
612 219.150.248.63 219.150.248.81 河南省驻马店市 电信
613 219.150.248.82 219.150.248.82 河南省驻马店市 十三香路启明星网吧
614 219.150.248.83 219.150.249.255 河南省驻马店市 电信
615 219.150.250.0 219.150.250.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
616 219.154.240.0 219.154.240.135 河南省驻马店市 联通
617 219.154.240.136 219.154.240.136 河南省驻马店市汝南县 一高
618 219.154.240.137 219.154.241.131 河南省驻马店市 联通
619 219.154.241.132 219.154.241.132 河南省驻马店市汝南县 马乡梦海网吧
620 219.154.241.133 219.154.245.211 河南省驻马店市 联通
621 219.154.245.212 219.154.245.212 河南省驻马店市上蔡县 博文实达东洪店
622 219.154.245.213 219.154.245.217 河南省驻马店市 联通
623 219.154.245.218 219.154.245.218 河南省驻马店市上蔡县 博文实达百尺店
624 219.154.245.219 219.154.245.221 河南省驻马店市 联通
625 219.154.245.222 219.154.245.222 河南省驻马店市上蔡县 博文实达党店镇店
626 219.154.245.223 219.154.245.230 河南省驻马店市 联通
627 219.154.245.231 219.154.245.231 河南省驻马店市上蔡县 博文实达杨集店
628 219.154.245.232 219.154.245.237 河南省驻马店市 联通
629 219.154.245.238 219.154.245.238 河南省驻马店市上蔡县 博文实达无量寺店
630 219.154.245.239 219.154.245.240 河南省驻马店市 联通
631 219.154.245.241 219.154.245.241 河南省驻马店市上蔡县 无量寺幸运网吧
632 219.154.245.242 219.154.245.244 河南省驻马店市 联通
633 219.154.245.245 219.154.245.245 河南省驻马店市上蔡县 博文实达塔桥店
634 219.154.245.246 219.154.245.246 河南省驻马店市 联通
635 219.154.245.247 219.154.245.247 河南省驻马店市上蔡县 博文实达蔡沟店
636 219.154.245.248 219.154.245.249 河南省驻马店市 联通
637 219.154.245.250 219.154.245.250 河南省驻马店市上蔡县 博文实达朱里镇店
638 219.154.245.251 219.154.246.1 河南省驻马店市 联通
639 219.154.246.2 219.154.246.2 河南省驻马店市 一鸣互联网上网服务有限公司
640 219.154.246.3 219.154.246.13 河南省驻马店市 联通
641 219.154.246.14 219.154.246.14 河南省驻马店市 未来互联网上网服务有限公司
642 219.154.246.15 219.154.249.2 河南省驻马店市 联通
643 219.154.249.3 219.154.249.3 河南省驻马店市 东辉网吧
644 219.154.249.4 219.154.249.51 河南省驻马店市 联通
645 219.154.249.52 219.154.249.52 河南省驻马店市 中华路深蓝网吧
646 219.154.249.53 219.154.252.1 河南省驻马店市 联通
647 219.154.252.2 219.154.252.2 河南省驻马店市 畅宇互联网上网服务有限公司
648 219.154.252.3 219.154.252.5 河南省驻马店市 联通
649 219.154.252.6 219.154.252.6 河南省驻马店市 雪中影网吧
650 219.154.252.7 219.154.252.13 河南省驻马店市 联通
651 219.154.252.14 219.154.252.14 河南省驻马店市 东明网吧
652 219.154.252.15 219.154.255.255 河南省驻马店市 联通
653 219.157.26.0 219.157.27.3 河南省驻马店市 联通
654 219.157.27.4 219.157.27.4 河南省驻马店市 高新区星梦缘网络服务有限公司
655 219.157.27.5 219.157.27.232 河南省驻马店市 联通
656 219.157.27.233 219.157.27.233 河南省驻马店市 枫叶网吧
657 219.157.27.234 219.157.27.234 河南省驻马店市 月光网吧
658 219.157.27.235 219.157.27.237 河南省驻马店市 联通
659 219.157.27.238 219.157.27.238 河南省驻马店市 新动力网吧
660 219.157.27.239 219.157.27.240 河南省驻马店市 联通
661 219.157.27.241 219.157.27.241 河南省驻马店市 开心网吧
662 219.157.27.242 219.157.27.245 河南省驻马店市 联通
663 219.157.27.246 219.157.27.246 河南省驻马店市 平常心网吧
664 219.157.27.247 219.157.27.247 河南省驻马店市驿城区 月亮船网吧
665 219.157.27.248 219.157.27.249 河南省驻马店市 联通
666 219.157.27.250 219.157.27.250 河南省驻马店市 嘉年华互联网上网服务有限公司
667 219.157.27.251 219.157.27.251 河南省驻马店市 圆梦圆互联网上网服务有限公司
668 219.157.27.252 219.157.27.252 河南省驻马店市驿城区 纳海纳星网吧
669 219.157.27.253 219.157.27.253 河南省驻马店市 迅雷互联网上网服务有限公司
670 219.157.27.254 219.157.38.251 河南省驻马店市 联通
671 219.157.38.252 219.157.38.252 河南省驻马店市上蔡县 环亚网吧
672 219.157.38.253 219.157.39.255 河南省驻马店市 联通
673 219.157.40.0 219.157.40.255 河南省驻马店市 联通(汝南县)
674 220.202.94.0 220.202.94.255 河南省驻马店市 联通
675 221.14.62.0 221.14.67.255 河南省驻马店市 联通
676 222.40.56.0 222.40.59.255 河南省驻马店市 中移铁通
677 222.40.192.0 222.40.194.255 河南省驻马店市 中移铁通
678 222.55.172.0 222.55.175.255 河南省驻马店市 中移铁通
679 222.55.184.0 222.55.187.255 河南省驻马店市 中移铁通
680 222.88.208.0 222.88.208.33 河南省驻马店市 电信
681 222.88.208.34 222.88.208.34 河南省驻马店市西平县 步行街网民部落
682 222.88.208.35 222.88.208.130 河南省驻马店市 电信
683 222.88.208.131 222.88.208.131 河南省驻马店市泌阳县 团结网吧
684 222.88.208.132 222.88.208.139 河南省驻马店市 电信
685 222.88.208.140 222.88.208.140 河南省驻马店市泌阳县 铜锋网吧
686 222.88.208.141 222.88.209.137 河南省驻马店市 电信
687 222.88.209.138 222.88.209.138 河南省驻马店市新蔡县 红蚂蚁网吧
688 222.88.209.139 222.88.212.53 河南省驻马店市 电信
689 222.88.212.54 222.88.212.54 河南省驻马店市汝南县 酷客网吧
690 222.88.212.55 222.88.212.57 河南省驻马店市 电信
691 222.88.212.58 222.88.212.58 河南省驻马店市汝南县 酒厂隔壁蓝鲸网吧
692 222.88.212.59 222.88.212.69 河南省驻马店市 电信
693 222.88.212.70 222.88.212.70 河南省驻马店市驿城区 弘兴网吧
694 222.88.212.71 222.88.212.77 河南省驻马店市 电信
695 222.88.212.78 222.88.212.78 河南省驻马店市 金梦3D网吧
696 222.88.212.79 222.88.212.93 河南省驻马店市 电信
697 222.88.212.94 222.88.212.94 河南省驻马店市西平县 步行街网民部落
698 222.88.212.95 222.88.212.117 河南省驻马店市 电信
699 222.88.212.118 222.88.212.118 河南省驻马店市 网恨网吧
700 222.88.212.119 222.88.212.129 河南省驻马店市 电信
701 222.88.212.130 222.88.212.130 河南省驻马店市汝南县 酒厂对面自由网吧
702 222.88.212.131 222.88.212.169 河南省驻马店市 电信
703 222.88.212.170 222.88.212.170 河南省驻马店市新蔡县 超越网吧
704 222.88.212.171 222.88.212.205 河南省驻马店市 电信
705 222.88.212.206 222.88.212.206 河南省驻马店市 山谷网络
706 222.88.212.207 222.88.212.213 河南省驻马店市 电信
707 222.88.212.214 222.88.212.214 河南省驻马店市新蔡县 清新网吧
708 222.88.212.215 222.88.212.249 河南省驻马店市 电信
709 222.88.212.250 222.88.212.250 河南省驻马店市西平县 智力电脑服务部
710 222.88.212.251 222.88.216.102 河南省驻马店市 电信
711 222.88.216.103 222.88.216.103 河南省驻马店市 文化路农联社家属院
712 222.88.216.104 222.88.217.255 河南省驻马店市 电信
713 222.88.218.0 222.88.218.255 河南省驻马店市泌阳县 电信
714 222.88.219.0 222.88.219.11 河南省驻马店市 电信
715 222.88.219.12 222.88.219.12 河南省驻马店市汝南县 黄金海岸网吧
716 222.88.219.13 222.88.219.53 河南省驻马店市 电信
717 222.88.219.54 222.88.219.54 河南省驻马店市汝南县 根据地隔壁酷客网吧
718 222.88.219.55 222.88.219.57 河南省驻马店市 电信
719 222.88.219.58 222.88.219.58 河南省驻马店市 温州步行街黑马网吧
720 222.88.219.59 222.88.219.81 河南省驻马店市 电信
721 222.88.219.82 222.88.219.82 河南省驻马店市 步行街速拢网吧
722 222.88.219.83 222.88.219.129 河南省驻马店市 电信
723 222.88.219.130 222.88.219.130 河南省驻马店市汝南县 酒厂自由网吧
724 222.88.219.131 222.88.219.169 河南省驻马店市 电信
725 222.88.219.170 222.88.219.170 河南省驻马店市 星光网吧(文化路西段)
726 222.88.219.171 222.88.219.173 河南省驻马店市 电信
727 222.88.219.174 222.88.219.174 河南省驻马店市汝南县 大小阳光网吧
728 222.88.219.175 222.88.219.209 河南省驻马店市 电信
729 222.88.219.210 222.88.219.210 河南省驻马店市汝南县 三里店乡神通网吧
730 222.88.219.211 222.88.219.245 河南省驻马店市 电信
731 222.88.219.246 222.88.219.246 河南省驻马店市上蔡县 e网情深网吧
732 222.88.219.247 222.88.222.17 河南省驻马店市 电信
733 222.88.222.18 222.88.222.18 河南省驻马店市 尚网网吧
734 222.88.222.19 222.88.222.41 河南省驻马店市 电信
735 222.88.222.42 222.88.222.42 河南省驻马店市 华乐网友家苑(建新街)
736 222.88.222.43 222.88.222.44 河南省驻马店市 电信
737 222.88.222.45 222.88.222.45 河南省驻马店市西平县 老十字街快乐网吧
738 222.88.222.46 222.88.222.133 河南省驻马店市 电信
739 222.88.222.134 222.88.222.134 河南省驻马店市 高新区关王庙乡顶点网吧
740 222.88.222.135 222.88.222.153 河南省驻马店市 电信
741 222.88.222.154 222.88.222.154 河南省驻马店市 东辉网络工程有限公司
742 222.88.222.155 222.88.222.173 河南省驻马店市 电信
743 222.88.222.174 222.88.222.174 河南省驻马店市西平县 深蓝网吧
744 222.88.222.175 222.88.222.213 河南省驻马店市 电信
745 222.88.222.214 222.88.222.214 河南省驻马店市 红珊瑚网络(正阳路中段)
746 222.88.222.215 222.88.223.53 河南省驻马店市 电信
747 222.88.223.54 222.88.223.54 河南省驻马店市 浩瀚时空网络休闲会所(解放路)
748 222.88.223.55 222.88.223.61 河南省驻马店市 电信
749 222.88.223.62 222.88.223.62 河南省驻马店市西平县 伊妹网吧
750 222.88.223.63 222.88.223.77 河南省驻马店市 电信
751 222.88.223.78 222.88.223.78 河南省驻马店市 交通路东段金梦网吧
752 222.88.223.79 222.88.223.81 河南省驻马店市 电信
753 222.88.223.82 222.88.223.82 河南省驻马店市西平县 快乐网吧
754 222.88.223.83 222.88.223.109 河南省驻马店市 电信
755 222.88.223.110 222.88.223.110 河南省驻马店市 网之恋网吧
756 222.88.223.111 222.88.223.195 河南省驻马店市 电信
757 222.88.223.196 222.88.223.196 河南省驻马店市 中心机房
758 222.88.223.197 222.88.223.255 河南省驻马店市 电信
759 222.89.152.0 222.89.153.229 河南省驻马店市 电信
760 222.89.153.230 222.89.153.230 河南省驻马店市 黄淮学院
761 222.89.153.231 222.89.154.255 河南省驻马店市 电信
762 222.89.155.0 222.89.155.255 河南省驻马店市上蔡县 电信
763 222.89.156.0 222.89.159.3 河南省驻马店市 电信
764 222.89.159.4 222.89.159.4 河南省驻马店市 西园商业街红珊瑚网吧
765 222.89.159.5 222.89.159.27 河南省驻马店市 电信
766 222.89.159.28 222.89.159.28 河南省驻马店市 丰汇科技有限公司
767 222.89.159.29 222.89.159.38 河南省驻马店市 电信
768 222.89.159.39 222.89.159.39 河南省驻马店市西平县 E通网络
769 222.89.159.40 222.89.159.50 河南省驻马店市 电信
770 222.89.159.52 222.89.159.229 河南省驻马店市 电信
771 222.89.159.230 222.89.159.230 河南省驻马店市泌阳县 e网情深网吧
772 222.89.159.231 222.89.159.231 河南省驻马店市 电信
773 222.89.159.232 222.89.159.232 河南省驻马店市泌阳县 铜峰网吧
774 222.89.159.233 222.89.159.248 河南省驻马店市 电信
775 222.89.159.249 222.89.159.249 河南省驻马店市泌阳县 E缘网吧
776 222.89.159.250 222.89.159.250 河南省驻马店市泌阳县 桥头网吧
777 222.89.159.251 222.89.159.255 河南省驻马店市 电信
778 222.138.0.0 222.138.3.255 河南省驻马店市 联通
779 222.138.4.0 222.138.4.146 河南省驻马店市泌阳县 联通
780 222.138.4.147 222.138.4.147 河南省驻马店市泌阳县 蓝月亮网吧
781 222.138.4.148 222.138.4.229 河南省驻马店市泌阳县 联通
782 222.138.4.230 222.138.4.230 河南省驻马店市泌阳县 铜峰网吧
783 222.138.4.231 222.138.4.231 河南省驻马店市泌阳县 情缘网吧
784 222.138.4.232 222.138.4.232 河南省驻马店市泌阳县 新视线网吧
785 222.138.4.233 222.138.4.233 河南省驻马店市泌阳县 联通
786 222.138.4.234 222.138.4.234 河南省驻马店市泌阳县 e网情深网吧
787 222.138.4.235 222.138.4.235 河南省驻马店市泌阳县 天缘网吧
788 222.138.4.236 222.138.4.236 河南省驻马店市泌阳县 方正网吧
789 222.138.4.237 222.138.4.237 河南省驻马店市泌阳县 科远网吧
790 222.138.4.238 222.138.4.238 河南省驻马店市泌阳县 蓝月亮网吧
791 222.138.4.239 222.138.4.248 河南省驻马店市泌阳县 联通
792 222.138.4.249 222.138.4.249 河南省驻马店市泌阳县 网游网吧
793 222.138.4.250 222.138.4.251 河南省驻马店市泌阳县 联通
794 222.138.4.252 222.138.4.252 河南省驻马店市泌阳县 E缘网吧
795 222.138.4.253 222.138.5.241 河南省驻马店市泌阳县 联通
796 222.138.5.242 222.138.5.242 河南省驻马店市泌阳县 依星网吧
797 222.138.5.243 222.138.5.244 河南省驻马店市泌阳县 联通
798 222.138.5.245 222.138.5.245 河南省驻马店市泌阳县 现代网吧
799 222.138.5.246 222.138.5.246 河南省驻马店市泌阳县 寻梦园网吧
800 222.138.5.247 222.138.5.247 河南省驻马店市泌阳县 联通
801 222.138.5.248 222.138.5.248 河南省驻马店市泌阳县 星光网吧
802 222.138.5.249 222.138.5.249 河南省驻马店市泌阳县 龙祥网吧
803 222.138.5.250 222.138.5.250 河南省驻马店市泌阳县 新人类网吧
804 222.138.5.251 222.138.5.251 河南省驻马店市泌阳县 联通
805 222.138.5.252 222.138.5.252 河南省驻马店市泌阳县 新阳光网吧
806 222.138.5.253 222.138.6.123 河南省驻马店市泌阳县 联通
807 222.138.6.124 222.138.6.124 河南省驻马店市泌阳县 杨家集乡逸阳网吧
808 222.138.6.125 222.138.6.199 河南省驻马店市泌阳县 联通
809 222.138.6.200 222.138.6.200 河南省驻马店市泌阳县 羊册镇有线电视台
810 222.138.6.201 222.138.6.207 河南省驻马店市泌阳县 联通
811 222.138.6.208 222.138.6.209 河南省驻马店市泌阳县 羊册联通公司网吧
812 222.138.6.210 222.138.6.236 河南省驻马店市泌阳县 联通
813 222.138.6.237 222.138.6.237 河南省驻马店市泌阳县 羊册镇有线电视台
814 222.138.6.238 222.138.6.255 河南省驻马店市泌阳县 联通
815 222.138.7.0 222.138.8.137 河南省驻马店市 联通
816 222.138.8.138 222.138.8.138 河南省驻马店市西平县 神秘岛网吧
817 222.138.8.139 222.138.8.223 河南省驻马店市 联通
818 222.138.8.224 222.138.8.224 河南省驻马店市西平县 惜缘网吧
819 222.138.8.225 222.138.8.228 河南省驻马店市 联通
820 222.138.8.229 222.138.8.229 河南省驻马店市西平县 世纪网缘
821 222.138.8.230 222.138.8.233 河南省驻马店市 联通
822 222.138.8.234 222.138.8.234 河南省驻马店市西平县 雨燕网吧
823 222.138.8.235 222.138.8.236 河南省驻马店市 联通
824 222.138.8.237 222.138.8.237 河南省驻马店市西平县 柏城大道都市网缘
825 222.138.8.238 222.138.8.238 河南省驻马店市 联通
826 222.138.8.239 222.138.8.239 河南省驻马店市西平县 东街网乐苑
827 222.138.8.240 222.138.8.245 河南省驻马店市 联通
828 222.138.8.246 222.138.8.246 河南省驻马店市西平县 快乐网吧
829 222.138.8.247 222.138.8.250 河南省驻马店市 联通
830 222.138.8.251 222.138.8.251 河南省驻马店市西平县 小博士网吧
831 222.138.8.252 222.138.8.252 河南省驻马店市 联通
832 222.138.8.253 222.138.8.253 河南省驻马店市西平县 蓝天电脑学校
833 222.138.8.254 222.138.8.255 河南省驻马店市 联通
834 222.138.9.0 222.138.9.104 河南省驻马店市西平县 联通
835 222.138.9.105 222.138.9.105 河南省驻马店市西平县 实验小学
836 222.138.9.106 222.138.9.252 河南省驻马店市西平县 联通
837 222.138.9.253 222.138.9.253 河南省驻马店市西平县 网缘网吧
838 222.138.9.254 222.138.9.255 河南省驻马店市西平县 联通
839 222.138.10.0 222.138.10.255 河南省驻马店市正阳县 联通
840 222.138.11.0 222.138.11.165 河南省驻马店市 联通
841 222.138.11.166 222.138.11.166 河南省驻马店市西平县 五沟营南街网吧
842 222.138.11.167 222.138.11.251 河南省驻马店市 联通
843 222.138.11.252 222.138.11.252 河南省驻马店市西平县 盆尧乡星河网吧
844 222.138.11.253 222.138.12.8 河南省驻马店市 联通
845 222.138.12.9 222.138.12.9 河南省驻马店市上蔡县 网情网吧
846 222.138.12.10 222.138.12.255 河南省驻马店市 联通
847 222.138.13.0 222.138.13.255 河南省驻马店市 (上蔡县)联通
848 222.138.14.0 222.138.15.255 河南省驻马店市 联通
849 222.138.16.0 222.138.17.255 河南省驻马店市平舆县 联通
850 222.138.18.0 222.138.23.255 河南省驻马店市 联通
851 222.138.24.0 222.138.25.255 河南省驻马店市驿城区 联通
852 222.138.26.0 222.138.28.246 河南省驻马店市 联通
853 222.138.28.247 222.138.28.247 河南省驻马店市 红蚂蚁网吧
854 222.138.28.248 222.138.30.169 河南省驻马店市 联通
855 222.138.30.170 222.138.30.170 河南省驻马店市新蔡县 黄楼乡新秀网吧
856 222.138.30.171 222.138.33.235 河南省驻马店市 联通
857 222.138.33.236 222.138.33.236 河南省驻马店市泌阳县 王店乡梦幻网吧
858 222.138.33.237 222.138.33.237 河南省驻马店市泌阳县 博文网络家园官庄二店
859 222.138.33.238 222.138.33.239 河南省驻马店市 联通
860 222.138.33.240 222.138.33.240 河南省驻马店市泌阳县 板桥镇E时代网缘
861 222.138.33.241 222.138.33.241 河南省驻马店市泌阳县 博文网络家园羊册店
862 222.138.33.242 222.138.33.242 河南省驻马店市泌阳县 泰山乡博文网络家园
863 222.138.33.243 222.138.33.243 河南省驻马店市泌阳县 板桥镇福星网吧
864 222.138.33.244 222.138.33.244 河南省驻马店市泌阳县 板桥镇龙腾网吧
865 222.138.33.245 222.138.33.246 河南省驻马店市 联通
866 222.138.33.247 222.138.33.247 河南省驻马店市泌阳县 春水镇春水网吧
867 222.138.33.248 222.138.33.248 河南省驻马店市泌阳县 春水镇春都网吧
868 222.138.33.249 222.138.33.250 河南省驻马店市 联通
869 222.138.33.251 222.138.33.251 河南省驻马店市泌阳县 博文网络家园下碑寺店
870 222.138.33.252 222.138.33.252 河南省驻马店市泌阳县 博文网络家园付庄店
871 222.138.33.253 222.138.36.87 河南省驻马店市 联通
872 222.138.36.88 222.138.36.88 河南省驻马店市西平县 宋集乡华新网吧
873 222.138.36.89 222.138.37.255 河南省驻马店市 联通
874 222.138.38.0 222.138.39.251 河南省驻马店市西平县 联通
875 222.138.39.252 222.138.39.252 河南省驻马店市西平县 汇星网吧
876 222.138.40.0 222.138.40.196 河南省驻马店市 联通
877 222.138.40.197 222.138.40.197 河南省驻马店市上蔡县 杨集镇轻松电脑
878 222.138.40.198 222.138.41.124 河南省驻马店市 联通
879 222.138.41.125 222.138.41.125 河南省驻马店市上蔡县 博文实达杨屯店
880 222.138.41.126 222.138.41.134 河南省驻马店市 联通
881 222.138.41.135 222.138.41.135 河南省驻马店市上蔡县 博文实达邵店店
882 222.138.41.136 222.138.41.191 河南省驻马店市 联通
883 222.138.41.192 222.138.41.192 河南省驻马店市上蔡县 邵店乡永耀联通专营店
884 222.138.41.193 222.138.41.252 河南省驻马店市 联通
885 222.138.41.253 222.138.41.253 河南省驻马店市上蔡县 博文实达黄埠一店
886 222.138.41.254 222.138.42.19 河南省驻马店市 联通
887 222.138.42.20 222.138.42.20 河南省驻马店市上蔡县 博文实达和店乡二店
888 222.138.42.21 222.138.42.21 河南省驻马店市上蔡县 博文实达和店乡一店
889 222.138.42.22 222.138.44.104 河南省驻马店市 联通
890 222.138.44.105 222.138.44.105 河南省驻马店市平舆县 西洋店梦之缘网吧
891 222.138.44.106 222.138.45.255 河南省驻马店市 联通
892 222.138.46.0 222.138.46.255 河南省驻马店市新蔡县 联通
893 222.138.47.0 222.138.48.229 河南省驻马店市 联通
894 222.138.48.230 222.138.48.230 河南省驻马店市遂平县 小雨点网吧
895 222.138.48.231 222.138.48.236 河南省驻马店市 联通
896 222.138.48.237 222.138.48.237 河南省驻马店市遂平县 一网游网络有限公司
897 222.138.48.238 222.138.48.238 河南省驻马店市 联通
898 222.138.48.239 222.138.48.239 河南省驻马店市遂平县 万维科技网吧
899 222.138.48.240 222.138.48.240 河南省驻马店市遂平县 虫虫网络中心
900 222.138.48.241 222.138.48.241 河南省驻马店市遂平县 宏科电脑
901 222.138.48.242 222.138.48.242 河南省驻马店市遂平县 世纪网吧
902 222.138.48.243 222.138.48.243 河南省驻马店市遂平县 快乐网吧
903 222.138.48.244 222.138.48.244 河南省驻马店市遂平县 梦精灵网吧
904 222.138.48.245 222.138.48.245 河南省驻马店市 遂平创新科技网吧
905 222.138.48.246 222.138.48.246 河南省驻马店市遂平县 佳人有约网吧
906 222.138.48.247 222.138.48.247 河南省驻马店市 联通
907 222.138.48.248 222.138.48.248 河南省驻马店市遂平县 一棵树网吧
908 222.138.48.249 222.138.48.249 河南省驻马店市遂平县 水晶心网吧
909 222.138.48.250 222.138.48.250 河南省驻马店市遂平县 长城科技
910 222.138.48.251 222.138.48.251 河南省驻马店市遂平县 风云网吧
911 222.138.48.252 222.138.48.255 河南省驻马店市 联通
912 222.138.49.0 222.138.49.255 河南省驻马店市 (遂平县)联通
913 222.138.50.0 222.138.53.85 河南省驻马店市 联通
914 222.138.53.86 222.138.53.86 河南省驻马店市正阳县 西严店乡缘缘网吧
915 222.138.53.87 222.138.55.255 河南省驻马店市 联通
916 222.138.56.0 222.138.56.255 河南省驻马店市驿城区 联通
917 222.138.57.0 222.138.58.123 河南省驻马店市 联通
918 222.138.58.124 222.138.58.124 河南省驻马店市新蔡县 砖店镇开心网吧
919 222.138.58.125 222.138.58.179 河南省驻马店市 联通
920 222.138.58.180 222.138.58.180 河南省驻马店市新蔡县 蛟停湖乡鑫鑫网吧
921 222.138.58.181 222.138.59.121 河南省驻马店市 联通
922 222.138.59.122 222.138.59.122 河南省驻马店市新蔡县 李桥乡会友网吧
923 222.138.59.123 222.138.60.80 河南省驻马店市 联通
924 222.138.60.81 222.138.60.81 河南省驻马店市上蔡县 博文实达芦村店
925 222.138.60.82 222.138.60.130 河南省驻马店市 联通
926 222.138.60.131 222.138.60.131 河南省驻马店市上蔡县 博文实达洙湖店二店
927 222.138.60.132 222.138.60.132 河南省驻马店市上蔡县 博文实达洙湖店一店
928 222.138.60.133 222.138.60.133 河南省驻马店市上蔡县 博文实达黄埠二店
929 222.138.60.134 222.138.60.193 河南省驻马店市 联通
930 222.138.60.194 222.138.60.194 河南省驻马店市上蔡县 E网情深
931 222.138.60.195 222.138.60.221 河南省驻马店市 联通
932 222.138.60.222 222.138.60.222 河南省驻马店市上蔡县 环亚网吧
933 222.138.60.223 222.138.60.229 河南省驻马店市 联通
934 222.138.60.230 222.138.60.230 河南省驻马店市上蔡县 芙蓉网吧
935 222.138.60.231 222.138.60.233 河南省驻马店市 联通
936 222.138.60.234 222.138.60.234 河南省驻马店市上蔡县 蓝天网吧
937 222.138.60.235 222.138.60.237 河南省驻马店市 联通
938 222.138.60.238 222.138.60.238 河南省驻马店市上蔡县 星际网吧
939 222.138.60.239 222.138.60.240 河南省驻马店市 联通
940 222.138.60.241 222.138.60.241 河南省驻马店市上蔡县 博文实达蔡都镇店
941 222.138.60.242 222.138.60.242 河南省驻马店市 联通
942 222.138.60.243 222.138.60.243 河南省驻马店市上蔡县 开心网吧
943 222.138.60.244 222.138.60.244 河南省驻马店市上蔡县 梦思网吧
944 222.138.60.245 222.138.60.245 河南省驻马店市上蔡县 知心网吧
945 222.138.60.246 222.138.60.246 河南省驻马店市 联通
946 222.138.60.247 222.138.60.247 河南省驻马店市上蔡县 金蜘蛛网吧
947 222.138.60.248 222.138.60.248 河南省驻马店市上蔡县 冲浪网吧
948 222.138.60.249 222.138.60.250 河南省驻马店市 联通
949 222.138.60.251 222.138.60.251 河南省驻马店市上蔡县 第一高级中学
950 222.138.60.252 222.138.60.252 河南省驻马店市上蔡县 博文网吧连锁龙潭店
951 222.138.60.253 222.138.60.253 河南省驻马店市 e网情深网吧
952 222.138.60.254 222.138.60.255 河南省驻马店市 联通
953 222.138.61.0 222.138.61.255 河南省驻马店市驿城区 联通
954 222.138.62.0 222.138.63.255 河南省驻马店市 联通
955 222.141.128.0 222.141.128.17 河南省驻马店市 联通
956 222.141.128.18 222.141.128.18 河南省驻马店市西平县 鑫鑫网吧
957 222.141.128.19 222.141.128.255 河南省驻马店市 联通
958 222.141.130.0 222.141.131.65 河南省驻马店市 联通
959 222.141.131.66 222.141.131.66 河南省驻马店市西平县 丁丁网络沙龙
960 222.141.131.67 222.141.131.67 河南省驻马店市西平县 柏城镇小博士网吧
961 222.141.131.68 222.141.131.68 河南省驻马店市西平县 宏基电脑科技服务部
962 222.141.131.69 222.141.131.69 河南省驻马店市西平县 智星电脑
963 222.141.131.70 222.141.131.70 河南省驻马店市西平县 红星网吧
964 222.141.131.71 222.141.131.71 河南省驻马店市西平县 文化路开智网吧
965 222.141.131.72 222.141.131.72 河南省驻马店市西平县 柏城镇清华网吧
966 222.141.131.73 222.141.131.73 河南省驻马店市西平县 纯真年代网吧
967 222.141.131.74 222.141.131.74 河南省驻马店市西平县 伊妹儿网吧
968 222.141.131.75 222.141.131.75 河南省驻马店市西平县 创世纪电脑网吧
969 222.141.131.76 222.141.131.76 河南省驻马店市西平县 巍巍电脑
970 222.141.131.77 222.141.131.77 河南省驻马店市 联通
971 222.141.131.78 222.141.131.78 河南省驻马店市西平县 海港网吧
972 222.141.131.79 222.141.131.79 河南省驻马店市西平县 都市网缘
973 222.141.131.80 222.141.131.80 河南省驻马店市西平县 红日电脑
974 222.141.131.81 222.141.131.81 河南省驻马店市西平县 网络情缘网吧
975 222.141.131.82 222.141.131.82 河南省驻马店市西平县 太平洋网吧
976 222.141.131.83 222.141.131.83 河南省驻马店市西平县 艺网情深网吧
977 222.141.131.84 222.141.131.96 河南省驻马店市 联通
978 222.141.131.97 222.141.131.97 河南省驻马店市西平县 世纪网缘
979 222.141.131.98 222.141.131.98 河南省驻马店市 联通
980 222.141.131.99 222.141.131.99 河南省驻马店市西平县 惜缘多媒体培训中心
981 222.141.131.100 222.141.131.102 河南省驻马店市 联通
982 222.141.131.103 222.141.131.103 河南省驻马店市西平县 联众网苑
983 222.141.131.104 222.141.131.104 河南省驻马店市西平县 深蓝网缘
984 222.141.131.105 222.141.131.105 河南省驻马店市西平县 启蒙网吧
985 222.141.131.106 222.141.131.106 河南省驻马店市西平县 银河网角
986 222.141.131.107 222.141.131.107 河南省驻马店市西平县 蓝翔电脑网吧
987 222.141.131.108 222.141.131.108 河南省驻马店市西平县 新丝路网岛
988 222.141.131.109 222.141.131.109 河南省驻马店市西平县 智力网缘网吧
989 222.141.131.110 222.141.131.110 河南省驻马店市西平县 康普志远电脑科技部
990 222.141.131.111 222.141.131.111 河南省驻马店市西平县 金日网吧
991 222.141.131.112 222.141.131.112 河南省驻马店市西平县 快乐网吧
992 222.141.131.113 222.141.131.113 河南省驻马店市西平县 丽君网吧
993 222.141.131.114 222.141.131.114 河南省驻马店市西平县 汇星网吧
994 222.141.131.115 222.141.131.115 河南省驻马店市西平县 千纸鹤网吧
995 222.141.131.116 222.141.132.249 河南省驻马店市 联通
996 222.141.132.250 222.141.132.250 河南省驻马店市泌阳县 科远网吧
997 222.141.132.251 222.141.132.255 河南省驻马店市 联通
998 222.141.133.0 222.141.135.255 河南省驻马店市泌阳县 联通
999 222.141.136.0 222.141.136.1 河南省驻马店市汝南县 联通
1000 222.141.136.2 222.141.136.2 河南省驻马店市汝南县 烈火战车网吧