ip地址查询

宜昌市IP地址列表

宜昌市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.21.0.0 27.21.48.255 湖北省宜昌市 电信
2 27.21.49.0 27.21.53.255 湖北省宜昌市远安县 电信
3 27.21.54.0 27.21.54.255 湖北省宜昌市 电信
4 27.21.55.0 27.21.55.255 湖北省宜昌市远安县 电信
5 27.21.56.0 27.21.76.255 湖北省宜昌市 电信
6 27.21.77.0 27.21.77.255 湖北省宜昌市西陵区 电信
7 27.21.78.0 27.21.255.255 湖北省宜昌市 电信
8 27.28.0.0 27.28.26.255 湖北省宜昌市 电信
9 27.28.27.0 27.28.27.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
10 27.28.28.0 27.28.63.255 湖北省宜昌市 电信
11 27.31.0.0 27.31.31.255 湖北省宜昌市 电信
12 49.210.35.0 49.210.35.255 湖北省宜昌市 鹏博士长城宽带
13 49.210.39.0 49.210.39.255 湖北省宜昌市 鹏博士长城宽带
14 49.210.92.0 49.210.92.255 湖北省宜昌市 鹏博士长城宽带
15 58.19.101.0 58.19.101.255 湖北省宜昌市 联通
16 58.19.131.128 58.19.131.255 湖北省宜昌市 联通
17 58.19.138.0 58.19.138.255 湖北省宜昌市 联通
18 58.19.144.0 58.19.147.255 湖北省宜昌市 联通
19 58.19.176.0 58.19.176.33 湖北省宜昌市 联通
20 58.19.176.34 58.19.176.34 湖北省宜昌市 天益网城一店
21 58.19.176.35 58.19.177.21 湖北省宜昌市 联通
22 58.19.177.22 58.19.177.22 湖北省宜昌市 宇恒网吧(体育场路16号)
23 58.19.177.23 58.19.179.255 湖北省宜昌市 联通
24 58.19.240.0 58.19.240.255 湖北省宜昌市远安县 联通
25 58.19.241.0 58.19.241.255 湖北省宜昌市 联通
26 58.19.242.0 58.19.243.255 湖北省宜昌市远安县 联通
27 58.19.244.0 58.19.244.105 湖北省宜昌市 联通
28 58.19.244.106 58.19.244.106 湖北省宜昌市 金东方学校(高中)
29 58.19.244.107 58.19.245.129 湖北省宜昌市 联通
30 58.19.245.130 58.19.245.130 湖北省宜昌市 天益网城绿萝店
31 58.19.245.131 58.19.245.211 湖北省宜昌市 联通
32 58.19.245.212 58.19.245.213 湖北省宜昌市 金东方学校
33 58.19.245.214 58.19.246.72 湖北省宜昌市 联通
34 58.19.246.73 58.19.246.73 湖北省宜昌市 扬子江酒店
35 58.19.246.74 58.19.247.255 湖北省宜昌市 联通
36 58.50.128.0 58.50.136.217 湖北省宜昌市 电信
37 58.50.136.218 58.50.136.218 湖北省宜昌市 华国网吧
38 58.50.136.219 58.50.138.173 湖北省宜昌市 电信
39 58.50.138.174 58.50.138.174 湖北省宜昌市 三彩广告公司
40 58.50.138.175 58.50.139.66 湖北省宜昌市 电信
41 58.50.139.67 58.50.139.67 湖北省宜昌市 中医院
42 58.50.139.68 58.50.158.255 湖北省宜昌市 电信
43 58.50.159.0 58.50.159.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
44 58.50.160.0 58.50.174.255 湖北省宜昌市 电信
45 58.50.175.0 58.50.175.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
46 58.50.176.0 58.50.191.193 湖北省宜昌市 电信
47 58.50.191.194 58.50.191.194 湖北省宜昌市 电信节点
48 58.50.191.195 58.50.206.198 湖北省宜昌市 电信
49 58.50.206.199 58.50.206.199 湖北省宜昌市 都市新干线网吧
50 58.50.206.200 58.50.210.255 湖北省宜昌市 电信
51 58.50.211.0 58.50.211.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
52 58.50.212.0 58.50.223.255 湖北省宜昌市 电信
53 59.68.232.0 59.68.233.255 湖北省宜昌市 三峡旅游职业技术学院教育网
54 61.136.143.0 61.136.143.183 湖北省宜昌市 (夷陵区/西陵区)电信
55 61.136.143.184 61.136.143.186 湖北省宜昌市 岂恺信息技术有限公司
56 61.136.143.187 61.136.143.195 湖北省宜昌市 (夷陵区/西陵区)电信
57 61.136.143.196 61.136.143.196 湖北省宜昌市 隆康路电信城
58 61.136.143.197 61.136.143.255 湖北省宜昌市 (夷陵区/西陵区)电信
59 61.136.144.0 61.136.144.3 湖北省宜昌市 电信
60 61.136.144.4 61.136.144.4 湖北省宜昌市 西坝开开网吧
61 61.136.144.5 61.136.144.5 湖北省宜昌市 西坝新时空网吧
62 61.136.144.6 61.136.144.11 湖北省宜昌市 电信
63 61.136.144.12 61.136.144.14 湖北省宜昌市葛洲坝 水力发电厂
64 61.136.144.15 61.136.144.34 湖北省宜昌市 电信
65 61.136.144.35 61.136.144.35 湖北省宜昌市 伍家岗区红月网吧
66 61.136.144.36 61.136.144.36 湖北省宜昌市 电信
67 61.136.144.37 61.136.144.37 湖北省宜昌市 棉小区青苹果网吧
68 61.136.144.38 61.136.144.38 湖北省宜昌市 宜棉小区第五元速网吧
69 61.136.144.39 61.136.144.39 湖北省宜昌市 伍家岗区阿里巴巴网络会所
70 61.136.144.40 61.136.144.42 湖北省宜昌市 电信
71 61.136.144.43 61.136.144.43 湖北省宜昌市 宜棉小区联众网吧
72 61.136.144.44 61.136.144.44 湖北省宜昌市 宏达网吧(东山大道398号)
73 61.136.144.45 61.136.144.45 湖北省宜昌市 五家岗文秘网吧
74 61.136.144.46 61.136.144.46 湖北省宜昌市 新丰化纤有限公司
75 61.136.144.47 61.136.144.47 湖北省宜昌市 电信
76 61.136.144.48 61.136.144.48 湖北省宜昌市 五一市场二楼新未来网吧
77 61.136.144.49 61.136.144.49 湖北省宜昌市 五家刚刘杨网吧
78 61.136.144.50 61.136.144.51 湖北省宜昌市 电信
79 61.136.144.52 61.136.144.52 湖北省宜昌市 伍家岗区星网吧(天丰店)
80 61.136.144.53 61.136.144.53 湖北省宜昌市 伍家岗宜棉小区星网吧(天丰一店)
81 61.136.144.54 61.136.144.54 湖北省宜昌市 荆宜高速公路有限公司
82 61.136.144.55 61.136.144.58 湖北省宜昌市 电信
83 61.136.144.59 61.136.144.59 湖北省宜昌市 康莱特商城3F彩络通网络会所
84 61.136.144.60 61.136.144.61 湖北省宜昌市 电信
85 61.136.144.62 61.136.144.62 湖北省宜昌市 伍家岗宜棉小区点击网络会所
86 61.136.144.63 61.136.144.66 湖北省宜昌市 电信
87 61.136.144.67 61.136.144.67 湖北省宜昌市 欣欣网城
88 61.136.144.68 61.136.144.81 湖北省宜昌市 电信
89 61.136.144.82 61.136.144.82 湖北省宜昌市 东山花园旁边太极网络
90 61.136.144.83 61.136.144.83 湖北省宜昌市 东山花园爽网吧
91 61.136.144.84 61.136.144.88 湖北省宜昌市 电信
92 61.136.144.89 61.136.144.89 湖北省宜昌市 欣欣网吧
93 61.136.144.90 61.136.144.90 湖北省宜昌市 电信
94 61.136.144.91 61.136.144.91 湖北省宜昌市 青海网吧
95 61.136.144.92 61.136.144.92 湖北省宜昌市 南苑天丰网吧
96 61.136.144.93 61.136.144.93 湖北省宜昌市 伍家岗区星网吧(天丰店)
97 61.136.144.94 61.136.144.94 湖北省宜昌市 天丰网吧南苑店
98 61.136.144.95 61.136.144.98 湖北省宜昌市 电信
99 61.136.144.99 61.136.144.99 湖北省宜昌市 西坝星火网吧
100 61.136.144.100 61.136.144.100 湖北省宜昌市 西坝江云网吧
101 61.136.144.101 61.136.144.101 湖北省宜昌市 电信
102 61.136.144.102 61.136.144.102 湖北省宜昌市 西坝皇廷网苑
103 61.136.144.103 61.136.144.103 湖北省宜昌市 葛洲坝下西坝桥头江云网吧
104 61.136.144.104 61.136.144.106 湖北省宜昌市 电信
105 61.136.144.107 61.136.144.107 湖北省宜昌市 西坝东艺网吧
106 61.136.144.108 61.136.144.108 湖北省宜昌市 西坝雨田网吧
107 61.136.144.109 61.136.144.113 湖北省宜昌市 电信
108 61.136.144.114 61.136.144.114 湖北省宜昌市 友情网吧
109 61.136.144.115 61.136.144.117 湖北省宜昌市 电信
110 61.136.144.118 61.136.144.118 湖北省宜昌市 胜利二路金龙网吧
111 61.136.144.119 61.136.144.121 湖北省宜昌市 电信
112 61.136.144.122 61.136.144.122 湖北省宜昌市 宜昌供电公司
113 61.136.144.123 61.136.144.123 湖北省宜昌市 国电通信信息有限公司
114 61.136.144.124 61.136.144.125 湖北省宜昌市 宜昌供电公司
115 61.136.144.126 61.136.144.126 湖北省宜昌市 电信集团公司
116 61.136.144.127 61.136.144.129 湖北省宜昌市 电信
117 61.136.144.130 61.136.144.130 湖北省宜昌市 南苑腾龙网吧
118 61.136.144.131 61.136.144.131 湖北省宜昌市 南苑正云天网吧
119 61.136.144.132 61.136.144.132 湖北省宜昌市 南苑港湾网吧
120 61.136.144.133 61.136.144.133 湖北省宜昌市 深圳路心迹网吧
121 61.136.144.134 61.136.144.134 湖北省宜昌市 悠活罗马假日南苑店
122 61.136.144.135 61.136.144.135 湖北省宜昌市 南苑大地网吧
123 61.136.144.136 61.136.144.136 湖北省宜昌市 悠活罗马假日云林店
124 61.136.144.137 61.136.144.137 湖北省宜昌市 神舟网城(城东大道10号)
125 61.136.144.138 61.136.144.139 湖北省宜昌市 电信
126 61.136.144.140 61.136.144.140 湖北省宜昌市 西坝嘉年华网吧
127 61.136.144.141 61.136.144.141 湖北省宜昌市 电信
128 61.136.144.142 61.136.144.142 湖北省宜昌市 欣欣网城
129 61.136.144.143 61.136.144.143 湖北省宜昌市 骏王大酒店
130 61.136.144.144 61.136.144.144 湖北省宜昌市 银河网吧
131 61.136.144.145 61.136.144.145 湖北省宜昌市 东山花园新航线网吧
132 61.136.144.146 61.136.144.147 湖北省宜昌市 电信
133 61.136.144.148 61.136.144.148 湖北省宜昌市 国营江峡船舶柴油机厂
134 61.136.144.149 61.136.144.153 湖北省宜昌市 电信
135 61.136.144.154 61.136.144.154 湖北省宜昌市 三峡大学老校门开心网吧
136 61.136.144.155 61.136.144.155 湖北省宜昌市 三峡大学北校区贝贝网吧
137 61.136.144.156 61.136.144.156 湖北省宜昌市 电信
138 61.136.144.157 61.136.144.157 湖北省宜昌市 三峡大学北区紫恒网吧
139 61.136.144.158 61.136.144.158 湖北省宜昌市 沿江大道32号明珠市场4号华扬网吧
140 61.136.144.159 61.136.144.165 湖北省宜昌市 电信
141 61.136.144.166 61.136.144.166 湖北省宜昌市 港窑路创世纪网吧
142 61.136.144.167 61.136.144.168 湖北省宜昌市 电信
143 61.136.144.169 61.136.144.169 湖北省宜昌市 八零九水蓝轩网吧
144 61.136.144.170 61.136.144.172 湖北省宜昌市 电信
145 61.136.144.173 61.136.144.173 湖北省宜昌市 悠活罗马假日东山店
146 61.136.144.174 61.136.144.176 湖北省宜昌市 电信
147 61.136.144.177 61.136.144.177 湖北省宜昌市 悠活罗马假日沁苑店
148 61.136.144.178 61.136.144.180 湖北省宜昌市 电信
149 61.136.144.181 61.136.144.181 湖北省宜昌市 下里巴人网吧
150 61.136.144.182 61.136.144.225 湖北省宜昌市 电信
151 61.136.144.226 61.136.144.226 湖北省宜昌市 东山开发区友情网吧
152 61.136.144.227 61.136.144.228 湖北省宜昌市 电信
153 61.136.144.229 61.136.144.230 湖北省宜昌市 天丰网吧南苑店
154 61.136.144.231 61.136.144.232 湖北省宜昌市 电信
155 61.136.144.233 61.136.144.233 湖北省宜昌市 南苑小区旺旺网络会所
156 61.136.144.234 61.136.144.234 湖北省宜昌市 天海培训中心(三峡职业技术学院1号宿舍楼下)
157 61.136.144.235 61.136.144.237 湖北省宜昌市 电信
158 61.136.144.238 61.136.144.238 湖北省宜昌市 闪亮网吧
159 61.136.144.239 61.136.144.239 湖北省宜昌市 北极狐网络会所
160 61.136.144.240 61.136.144.248 湖北省宜昌市 电信
161 61.136.144.249 61.136.144.249 湖北省宜昌市 美光网吧(南苑小区综合楼一楼)
162 61.136.144.250 61.136.144.250 湖北省宜昌市 电信
163 61.136.144.251 61.136.144.251 湖北省宜昌市 天智网城
164 61.136.144.252 61.136.145.2 湖北省宜昌市 电信
165 61.136.145.3 61.136.145.3 湖北省宜昌市 工艺网城
166 61.136.145.4 61.136.145.4 湖北省宜昌市 家网网吧
167 61.136.145.5 61.136.145.5 湖北省宜昌市 工艺网城
168 61.136.145.6 61.136.145.6 湖北省宜昌市 悠活网吧绿罗路店
169 61.136.145.7 61.136.145.7 湖北省宜昌市 飞鸽网吧
170 61.136.145.8 61.136.145.8 湖北省宜昌市 电信
171 61.136.145.9 61.136.145.9 湖北省宜昌市 星网吧石板溪宇信店
172 61.136.145.10 61.136.145.10 湖北省宜昌市 电信
173 61.136.145.11 61.136.145.11 湖北省宜昌市 铁路坝飞虎网吧
174 61.136.145.12 61.136.145.12 湖北省宜昌市 九九网吧
175 61.136.145.13 61.136.145.13 湖北省宜昌市 英容网吧
176 61.136.145.14 61.136.145.14 湖北省宜昌市 绿罗路(电视机厂旁)多佳网城
177 61.136.145.15 61.136.145.15 湖北省宜昌市 电信
178 61.136.145.16 61.136.145.16 湖北省宜昌市 立元网吧
179 61.136.145.17 61.136.145.23 湖北省宜昌市 电信
180 61.136.145.24 61.136.145.24 湖北省宜昌市 西陵二路天益网吧
181 61.136.145.25 61.136.145.33 湖北省宜昌市 电信
182 61.136.145.34 61.136.145.35 湖北省宜昌市 都市新干线网吧
183 61.136.145.36 61.136.145.36 湖北省宜昌市 电信
184 61.136.145.37 61.136.145.37 湖北省宜昌市 天羽网吧
185 61.136.145.38 61.136.145.38 湖北省宜昌市 北门轻舞飞扬
186 61.136.145.39 61.136.145.39 湖北省宜昌市 香港名店街天都网吧
187 61.136.145.40 61.136.145.42 湖北省宜昌市 电信
188 61.136.145.43 61.136.145.43 湖北省宜昌市 新天地电脑城网吧
189 61.136.145.44 61.136.145.45 湖北省宜昌市 电信
190 61.136.145.46 61.136.145.46 湖北省宜昌市 东门网吧
191 61.136.145.47 61.136.145.47 湖北省宜昌市 土街头进取网吧
192 61.136.145.48 61.136.145.48 湖北省宜昌市 电信
193 61.136.145.49 61.136.145.49 湖北省宜昌市 得胜街得胜网城
194 61.136.145.50 61.136.145.50 湖北省宜昌市 风采网吧
195 61.136.145.51 61.136.145.51 湖北省宜昌市 五家岗乐雅一楼强强网吧
196 61.136.145.52 61.136.145.52 湖北省宜昌市 1735吧(宜昌)欣缘店
197 61.136.145.53 61.136.145.53 湖北省宜昌市 星火路新天地电脑城
198 61.136.145.54 61.136.145.54 湖北省宜昌市 得胜街蓝波网吧
199 61.136.145.55 61.136.145.55 湖北省宜昌市 E时代网吧
200 61.136.145.56 61.136.145.56 湖北省宜昌市 三木图片社
201 61.136.145.57 61.136.145.57 湖北省宜昌市 电信
202 61.136.145.58 61.136.145.58 湖北省宜昌市 多佳网城(西陵区政府旁)
203 61.136.145.59 61.136.145.59 湖北省宜昌市 商业城2楼1735吧欣缘店
204 61.136.145.60 61.136.145.60 湖北省宜昌市 葛洲坝集团电视台宽带网
205 61.136.145.61 61.136.145.61 湖北省宜昌市 电信
206 61.136.145.62 61.136.145.62 湖北省宜昌市 中书网吧
207 61.136.145.63 61.136.145.67 湖北省宜昌市 电信
208 61.136.145.68 61.136.145.68 湖北省宜昌市 汽渡琛琛网吧
209 61.136.145.69 61.136.145.70 湖北省宜昌市 电信
210 61.136.145.71 61.136.145.71 湖北省宜昌市 动感新e代网吧
211 61.136.145.72 61.136.145.72 湖北省宜昌市 宝塔河快乐无限网城
212 61.136.145.73 61.136.145.73 湖北省宜昌市 电信
213 61.136.145.74 61.136.145.74 湖北省宜昌市 杨岔路巅峰网吧
214 61.136.145.75 61.136.145.77 湖北省宜昌市 电信
215 61.136.145.78 61.136.145.78 湖北省宜昌市 扬岔路流星网吧
216 61.136.145.79 61.136.145.81 湖北省宜昌市 电信
217 61.136.145.82 61.136.145.82 湖北省宜昌市 吧吧拉网吧
218 61.136.145.83 61.136.145.83 湖北省宜昌市 杨岔路博客网吧
219 61.136.145.84 61.136.145.97 湖北省宜昌市 电信
220 61.136.145.98 61.136.145.98 湖北省宜昌市 猇亭区电影院网城
221 61.136.145.99 61.136.145.100 湖北省宜昌市 电信
222 61.136.145.101 61.136.145.101 湖北省宜昌市 湖北泰盛化工有限公司
223 61.136.145.102 61.136.145.103 湖北省宜昌市 电信
224 61.136.145.104 61.136.145.104 湖北省宜昌市 猇亭区四通网吧(宜化对面)
225 61.136.145.105 61.136.145.110 湖北省宜昌市 电信
226 61.136.145.111 61.136.145.111 湖北省宜昌市 湖北泰盛化工有限公司
227 61.136.145.112 61.136.145.118 湖北省宜昌市 电信
228 61.136.145.119 61.136.145.119 湖北省宜昌市 猇亭区宜化集团
229 61.136.145.120 61.136.145.133 湖北省宜昌市 电信
230 61.136.145.134 61.136.145.134 湖北省宜昌市 宜昌供电公司
231 61.136.145.135 61.136.145.150 湖北省宜昌市 电信
232 61.136.145.151 61.136.145.153 湖北省宜昌市 电信公司
233 61.136.145.154 61.136.145.154 湖北省宜昌市 宜昌供电公司
234 61.136.145.155 61.136.145.158 湖北省宜昌市 电信公司
235 61.136.145.159 61.136.145.167 湖北省宜昌市 电信
236 61.136.145.168 61.136.145.168 湖北省宜昌市 九通网城
237 61.136.145.169 61.136.145.172 湖北省宜昌市 电信
238 61.136.145.173 61.136.145.173 湖北省宜昌市 余军网吧
239 61.136.145.174 61.136.145.187 湖北省宜昌市 电信
240 61.136.145.188 61.136.145.188 湖北省宜昌市 国际大酒店
241 61.136.145.189 61.136.145.195 湖北省宜昌市 电信
242 61.136.145.196 61.136.145.196 湖北省宜昌市 紫阳开心网吧(二楼)
243 61.136.145.197 61.136.145.208 湖北省宜昌市 电信
244 61.136.145.209 61.136.145.209 湖北省宜昌市 点军区联棚网吧
245 61.136.145.210 61.136.145.211 湖北省宜昌市 电信
246 61.136.145.212 61.136.145.212 湖北省宜昌市 点军区江南永平网吧
247 61.136.145.213 61.136.145.224 湖北省宜昌市 电信
248 61.136.145.225 61.136.145.225 湖北省宜昌市 东湖一路东方超市二楼众东方网城
249 61.136.145.226 61.136.145.226 湖北省宜昌市 得胜街星网吧星星店
250 61.136.145.227 61.136.145.227 湖北省宜昌市 电信
251 61.136.145.228 61.136.145.228 湖北省宜昌市 北正街铭鑫网吧
252 61.136.145.229 61.136.145.231 湖北省宜昌市 电信
253 61.136.145.232 61.136.145.232 湖北省宜昌市 河海网吧
254 61.136.145.233 61.136.145.245 湖北省宜昌市 电信
255 61.136.145.246 61.136.145.246 湖北省宜昌市 悠活罗马假日东门店
256 61.136.145.247 61.136.145.247 湖北省宜昌市 电信
257 61.136.145.248 61.136.145.248 湖北省宜昌市 心怡网城(东湖一路8号)
258 61.136.145.249 61.136.145.250 湖北省宜昌市 电信
259 61.136.145.251 61.136.145.251 湖北省宜昌市 东湖一路东方超市二楼众东方网城
260 61.136.145.252 61.136.146.2 湖北省宜昌市 电信
261 61.136.146.3 61.136.146.3 湖北省宜昌市 新起点网城
262 61.136.146.4 61.136.146.8 湖北省宜昌市 电信
263 61.136.146.9 61.136.146.9 湖北省宜昌市 宇恒网吧
264 61.136.146.10 61.136.146.10 湖北省宜昌市 体育场路零距离网络会所(三峡职业技术学院旁)
265 61.136.146.11 61.136.146.11 湖北省宜昌市 电信
266 61.136.146.12 61.136.146.12 湖北省宜昌市 胜利四路悠活网咖
267 61.136.146.13 61.136.146.13 湖北省宜昌市 电信
268 61.136.146.14 61.136.146.14 湖北省宜昌市 体育馆路勇昌网吧
269 61.136.146.15 61.136.146.15 湖北省宜昌市 新水星网吧(三峡职业技术学院旁)
270 61.136.146.16 61.136.146.17 湖北省宜昌市 电信
271 61.136.146.18 61.136.146.18 湖北省宜昌市 天益网城一店
272 61.136.146.19 61.136.146.25 湖北省宜昌市 电信
273 61.136.146.26 61.136.146.27 湖北省宜昌市 巨人网吧(体育场路32号)
274 61.136.146.28 61.136.146.28 湖北省宜昌市 天益二店巨人网吧
275 61.136.146.29 61.136.146.130 湖北省宜昌市 电信
276 61.136.146.131 61.136.146.131 湖北省宜昌市 花样年华网络会所(解放路)
277 61.136.146.132 61.136.146.132 湖北省宜昌市 香格里拉网络会所(康康柳丁对面)
278 61.136.146.133 61.136.146.138 湖北省宜昌市 电信
279 61.136.146.139 61.136.146.139 湖北省宜昌市 惠龙网络竞技空间(珍珠路41号)
280 61.136.146.140 61.136.146.147 湖北省宜昌市 电信
281 61.136.146.148 61.136.146.148 湖北省宜昌市 悠活罗马假日北门店
282 61.136.146.149 61.136.146.149 湖北省宜昌市 电信
283 61.136.146.150 61.136.146.150 湖北省宜昌市 新仕城网路会所(东门外正街)
284 61.136.146.151 61.136.146.193 湖北省宜昌市 电信
285 61.136.146.194 61.136.146.194 湖北省宜昌市 三峡大学
286 61.136.146.195 61.136.147.255 湖北省宜昌市 电信
287 61.136.148.0 61.136.148.255 湖北省宜昌市 /枝江市电信
288 61.136.149.0 61.136.150.2 湖北省宜昌市 电信
289 61.136.150.3 61.136.150.3 湖北省宜昌市 北山商业连锁有限公司
290 61.136.150.4 61.136.150.4 湖北省宜昌市 电信
291 61.136.150.5 61.136.150.5 湖北省宜昌市 隆康路好友网吧
292 61.136.150.6 61.136.150.6 湖北省宜昌市 胜利四路遨游网络会所
293 61.136.150.7 61.136.150.9 湖北省宜昌市 电信
294 61.136.150.10 61.136.150.10 湖北省宜昌市 海伦网吧
295 61.136.150.11 61.136.150.21 湖北省宜昌市 电信
296 61.136.150.22 61.136.150.22 湖北省宜昌市 丰源网吧
297 61.136.150.23 61.136.150.23 湖北省宜昌市 十三码头本色网络会所
298 61.136.150.24 61.136.150.33 湖北省宜昌市 电信
299 61.136.150.34 61.136.150.36 湖北省宜昌市 三峡电力职业学院
300 61.136.150.37 61.136.150.113 湖北省宜昌市 电信
301 61.136.150.114 61.136.150.114 湖北省宜昌市 青苹果网吧(北山坡菜场内)
302 61.136.150.115 61.136.150.117 湖北省宜昌市 电信
303 61.136.150.118 61.136.150.118 湖北省宜昌市 悠活网咖金点店
304 61.136.150.119 61.136.151.6 湖北省宜昌市 电信
305 61.136.151.7 61.136.151.8 湖北省宜昌市 三峡总公司
306 61.136.151.9 61.136.151.17 湖北省宜昌市 电信
307 61.136.151.18 61.136.151.18 湖北省宜昌市 三峡总公司
308 61.136.151.19 61.136.151.179 湖北省宜昌市 电信
309 61.136.151.180 61.136.151.180 湖北省宜昌市 西陵二路希巍网络会所
310 61.136.151.181 61.136.151.234 湖北省宜昌市 电信
311 61.136.151.235 61.136.151.235 湖北省宜昌市 330商贸大厦巷内汇友网吧
312 61.136.151.236 61.136.151.237 湖北省宜昌市 电信
313 61.136.151.238 61.136.151.238 湖北省宜昌市 西陵区一网情深网吧
314 61.136.151.239 61.136.151.245 湖北省宜昌市 电信
315 61.136.151.246 61.136.151.246 湖北省宜昌市 三峡大学电子阅览室
316 61.136.151.247 61.136.151.251 湖北省宜昌市 电信
317 61.136.151.252 61.136.151.252 湖北省宜昌市 三峡大学
318 61.136.151.253 61.136.151.255 湖北省宜昌市 电信
319 61.136.222.0 61.136.222.234 湖北省宜昌市 电信
320 61.136.222.235 61.136.222.235 湖北省宜昌市秭归县 世纪星酒店
321 61.136.222.236 61.136.223.1 湖北省宜昌市 电信
322 61.136.223.2 61.136.223.2 湖北省宜昌市葛洲坝 炎龙娱乐城
323 61.136.223.3 61.136.223.3 湖北省宜昌市 电信
324 61.136.223.4 61.136.223.4 湖北省宜昌市 天乐网吧
325 61.136.223.5 61.136.223.5 湖北省宜昌市 万象网吧
326 61.136.223.6 61.136.223.10 湖北省宜昌市 电信
327 61.136.223.11 61.136.223.13 湖北省宜昌市 西陵数码城
328 61.136.223.14 61.136.223.65 湖北省宜昌市 电信
329 61.136.223.66 61.136.223.66 湖北省宜昌市 胜利一路曙光网吧
330 61.136.223.67 61.136.223.67 湖北省宜昌市 电信
331 61.136.223.68 61.136.223.68 湖北省宜昌市 解心网吧
332 61.136.223.69 61.136.223.69 湖北省宜昌市 电信
333 61.136.223.70 61.136.223.70 湖北省宜昌市 洪源网吧
334 61.136.223.71 61.136.223.71 湖北省宜昌市 电信
335 61.136.223.72 61.136.223.72 湖北省宜昌市 胜利二路夷陵网吧
336 61.136.223.73 61.136.223.73 湖北省宜昌市 艾飞网吧(胜利一路11号)
337 61.136.223.74 61.136.223.74 湖北省宜昌市 电信
338 61.136.223.75 61.136.223.75 湖北省宜昌市 急速网吧
339 61.136.223.76 61.136.223.77 湖北省宜昌市 电信
340 61.136.223.78 61.136.223.78 湖北省宜昌市 绿萝路杰网络(人防一楼)
341 61.136.223.79 61.136.223.79 湖北省宜昌市 港窑路新假日网吧
342 61.136.223.80 61.136.223.80 湖北省宜昌市 胜利二路飞浪网吧
343 61.136.223.81 61.136.223.81 湖北省宜昌市 西陵区绿萝路开开网吧
344 61.136.223.82 61.136.223.82 湖北省宜昌市 九码头天地网吧
345 61.136.223.83 61.136.223.83 湖北省宜昌市 胜利一路凌云网吧
346 61.136.223.84 61.136.223.84 湖北省宜昌市 电信
347 61.136.223.85 61.136.223.85 湖北省宜昌市 天丰紫光园店
348 61.136.223.86 61.136.223.91 湖北省宜昌市 电信
349 61.136.223.92 61.136.223.92 湖北省宜昌市 胜利1路动感网吧
350 61.136.223.93 61.136.223.129 湖北省宜昌市 电信
351 61.136.223.130 61.136.223.130 湖北省宜昌市 星网吧(宜昌)星宇店
352 61.136.223.131 61.136.223.136 湖北省宜昌市 电信
353 61.136.223.137 61.136.223.137 湖北省宜昌市 望洲岗蓝月网吧
354 61.136.223.138 61.136.223.138 湖北省宜昌市 电信
355 61.136.223.139 61.136.223.139 湖北省宜昌市 葛洲坝馨岛网吧
356 61.136.223.140 61.136.223.141 湖北省宜昌市 电信
357 61.136.223.142 61.136.223.142 湖北省宜昌市 葛洲坝天虹网吧
358 61.136.223.143 61.136.223.143 湖北省宜昌市 电信
359 61.136.223.144 61.136.223.144 湖北省宜昌市 葛洲坝探索网吧
360 61.136.223.145 61.136.223.146 湖北省宜昌市 电信
361 61.136.223.147 61.136.223.147 湖北省宜昌市 都市思语网吧(葛洲坝)
362 61.136.223.148 61.136.223.151 湖北省宜昌市 电信
363 61.136.223.152 61.136.223.152 湖北省宜昌市 东湖一路心怡网城
364 61.136.223.153 61.136.223.163 湖北省宜昌市 电信
365 61.136.223.164 61.136.223.164 湖北省宜昌市 南湖市场成龙网吧
366 61.136.223.165 61.136.223.165 湖北省宜昌市 解放路1号-极度空间网吧
367 61.136.223.166 61.136.223.166 湖北省宜昌市 丽梦信息技术有限公司
368 61.136.223.167 61.136.223.167 湖北省宜昌市 西陵区联文网吧
369 61.136.223.168 61.136.223.168 湖北省宜昌市 新驿站网络会所
370 61.136.223.169 61.136.223.169 湖北省宜昌市 新点通网城(解放路8号)
371 61.136.223.170 61.136.223.178 湖北省宜昌市 电信
372 61.136.223.179 61.136.223.179 湖北省宜昌市 银兴网吧
373 61.136.223.180 61.136.223.182 湖北省宜昌市 电信
374 61.136.223.183 61.136.223.183 湖北省宜昌市 伊时代网吧
375 61.136.223.184 61.136.223.209 湖北省宜昌市 电信
376 61.136.223.210 61.136.223.210 湖北省宜昌市 中企动力科技股份有限公司宜昌分公司(宜昌东山大道129号时代天骄大厦八层)
377 61.136.223.211 61.136.223.217 湖北省宜昌市 电信
378 61.136.223.218 61.136.223.219 湖北省宜昌市 杰之行服饰销售有限公司
379 61.136.223.220 61.136.226.122 湖北省宜昌市 电信
380 61.136.226.123 61.136.226.123 湖北省宜昌市夷陵区 路162号可乐吧
381 61.136.226.124 61.136.226.192 湖北省宜昌市 电信
382 61.183.43.0 61.183.43.255 湖北省宜昌市 电信
383 61.183.49.0 61.183.49.255 湖北省宜昌市 (夷陵区/当阳市)电信
384 61.183.50.0 61.183.53.255 湖北省宜昌市 电信
385 61.184.48.0 61.184.55.11 湖北省宜昌市 电信
386 61.184.55.12 61.184.55.12 湖北省宜昌市宜都市 烟草公司
387 61.184.55.13 61.184.65.147 湖北省宜昌市 电信
388 61.184.65.148 61.184.65.148 湖北省宜昌市 枝江市仙妮网吧
389 61.184.65.149 61.184.65.149 湖北省宜昌市 电信
390 61.184.65.150 61.184.65.150 湖北省宜昌市枝江市 广源网吧
391 61.184.65.151 61.184.65.151 湖北省宜昌市枝江市 浪潮网吧
392 61.184.65.152 61.184.65.152 湖北省宜昌市枝江市 新海网吧
393 61.184.65.153 61.184.65.159 湖北省宜昌市 电信
394 61.184.65.160 61.184.65.160 湖北省宜昌市枝江市 万枝网吧
395 61.184.65.161 61.184.67.191 湖北省宜昌市 电信
396 61.184.67.192 61.184.67.192 湖北省宜昌市 豪嘉网络
397 61.184.67.193 61.184.67.224 湖北省宜昌市 电信
398 61.184.67.225 61.184.67.225 湖北省宜昌市当阳市 双莲中学(炸药厂旁)
399 61.184.67.226 61.184.68.11 湖北省宜昌市 电信
400 61.184.68.12 61.184.68.12 湖北省宜昌市当阳市 王店网吧
401 61.184.68.13 61.184.68.222 湖北省宜昌市 电信
402 61.184.68.223 61.184.68.223 湖北省宜昌市当阳市 科环网吧
403 61.184.68.224 61.184.71.22 湖北省宜昌市 电信
404 61.184.71.23 61.184.71.23 湖北省宜昌市 市委
405 61.184.71.24 61.184.71.255 湖北省宜昌市 电信
406 61.234.150.0 61.234.150.11 湖北省宜昌市当阳市 中移铁通
407 61.234.150.12 61.234.150.12 湖北省宜昌市 解放路点通网吧
408 61.234.150.13 61.234.150.13 湖北省宜昌市 电脑城网吧
409 61.234.150.14 61.234.150.14 湖北省宜昌市 火车站网吧
410 61.234.150.15 61.234.150.15 湖北省宜昌市 下里巴人网吧
411 61.234.150.16 61.234.150.16 湖北省宜昌市 猇亭广电网
412 61.234.150.17 61.234.150.17 湖北省宜昌市 联文网吧
413 61.234.150.18 61.234.150.18 湖北省宜昌市 枝江海事局网吧
414 61.234.150.19 61.234.150.19 湖北省宜昌市 六中
415 61.234.150.20 61.234.150.21 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
416 61.234.150.22 61.234.150.22 湖北省宜昌市 枝江广电网
417 61.234.150.23 61.234.150.32 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
418 61.234.150.33 61.234.150.35 湖北省宜昌市 猇亭广电网
419 61.234.150.36 61.234.150.40 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
420 61.234.150.41 61.234.150.41 湖北省宜昌市 隆润福马汽车销售有限公司
421 61.234.150.42 61.234.150.42 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
422 61.234.150.43 61.234.150.44 湖北省宜昌市 枝江广电网
423 61.234.150.45 61.234.150.50 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
424 61.234.150.51 61.234.150.52 湖北省宜昌市 枝江广电网
425 61.234.150.53 61.234.150.127 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
426 61.234.150.128 61.234.150.143 湖北省宜昌市 广电网
427 61.234.150.144 61.234.150.159 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
428 61.234.150.160 61.234.150.223 湖北省宜昌市 广电网
429 61.234.150.224 61.234.150.238 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
430 61.234.150.239 61.234.150.254 湖北省宜昌市当阳市 广电网
431 61.234.150.255 61.234.150.255 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
432 61.242.178.0 61.242.178.161 湖北省宜昌市 联通
433 61.242.178.162 61.242.178.162 湖北省宜昌市葛洲坝 佳鸿通讯公司
434 61.242.178.163 61.242.178.164 湖北省宜昌市 联通
435 61.242.178.165 61.242.178.165 湖北省宜昌市 蓝月网吧
436 61.242.178.166 61.242.178.170 湖北省宜昌市 联通
437 61.242.178.171 61.242.178.171 湖北省宜昌市葛洲坝 步行街探索网吧
438 61.242.178.172 61.242.178.217 湖北省宜昌市 联通
439 61.242.178.218 61.242.178.218 湖北省宜昌市 人事局干部培训中心
440 61.242.178.219 61.242.178.243 湖北省宜昌市 联通
441 61.242.178.244 61.242.178.244 湖北省宜昌市 电视台
442 61.242.178.245 61.242.178.255 湖北省宜昌市 联通
443 110.121.40.0 110.121.43.255 湖北省宜昌市 中移铁通
444 111.176.128.0 111.176.163.255 湖北省宜昌市 电信
445 111.176.164.0 111.176.164.255 湖北省宜昌市宜都市 电信
446 111.176.165.0 111.176.167.255 湖北省宜昌市 电信
447 111.176.168.0 111.176.169.255 湖北省宜昌市远安县 电信
448 111.176.170.0 111.176.170.255 湖北省宜昌市 电信
449 111.176.171.0 111.176.171.255 湖北省宜昌市远安县 电信
450 111.176.172.0 111.176.172.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
451 111.176.173.0 111.176.255.255 湖北省宜昌市 电信
452 111.182.128.0 111.182.171.255 湖北省宜昌市 电信
453 111.182.172.0 111.182.172.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
454 111.182.173.0 111.182.191.255 湖北省宜昌市 电信
455 111.182.192.0 111.182.192.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
456 111.182.193.0 111.182.194.255 湖北省宜昌市 电信
457 111.182.195.0 111.182.195.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
458 111.182.196.0 111.182.200.255 湖北省宜昌市 电信
459 111.182.201.0 111.182.201.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
460 111.182.202.0 111.182.202.255 湖北省宜昌市 电信
461 111.182.203.0 111.182.203.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
462 111.182.204.0 111.182.229.255 湖北省宜昌市 电信
463 111.182.230.0 111.182.230.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
464 111.182.231.0 111.182.240.255 湖北省宜昌市 电信
465 111.182.241.0 111.182.241.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
466 111.182.242.0 111.182.242.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
467 111.182.243.0 111.182.243.255 湖北省宜昌市 电信
468 111.182.244.0 111.182.244.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
469 111.182.245.0 111.182.254.255 湖北省宜昌市 电信
470 111.182.255.0 111.182.255.255 湖北省宜昌市当阳市 电信
471 113.56.154.0 113.56.154.255 湖北省宜昌市兴山县 联通
472 113.56.155.0 113.56.160.255 湖北省宜昌市 联通
473 113.56.161.0 113.56.161.255 湖北省宜昌市秭归县 联通
474 113.56.162.0 113.56.187.255 湖北省宜昌市 联通
475 116.207.128.0 116.207.131.209 湖北省宜昌市 电信
476 116.207.131.210 116.207.131.210 湖北省宜昌市 紫荆花快捷酒店
477 116.207.131.211 116.207.162.255 湖北省宜昌市 电信
478 116.207.163.0 116.207.163.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
479 116.207.164.0 116.207.165.255 湖北省宜昌市 电信
480 116.207.166.0 116.207.166.255 湖北省宜昌市秭归县 电信
481 116.207.167.0 116.207.178.255 湖北省宜昌市 电信
482 116.207.179.0 116.207.179.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
483 116.207.180.0 116.207.255.255 湖北省宜昌市 电信
484 117.150.16.0 117.150.16.255 湖北省宜昌市 移动
485 117.151.0.0 117.151.16.255 湖北省宜昌市 移动
486 117.151.17.0 117.151.17.255 湖北省宜昌市宜都市 移动
487 117.151.18.0 117.151.28.255 湖北省宜昌市 移动
488 117.151.29.0 117.151.29.255 湖北省宜昌市枝江市 移动
489 117.151.30.0 117.151.32.255 湖北省宜昌市 移动
490 117.151.33.0 117.151.33.255 湖北省宜昌市枝江市 移动
491 117.151.34.0 117.151.34.255 湖北省宜昌市长阳县 移动
492 117.151.35.0 117.151.136.255 湖北省宜昌市 移动
493 117.151.137.0 117.151.137.255 湖北省宜昌市夷陵区 移动
494 117.151.138.0 117.151.191.255 湖北省宜昌市 移动
495 117.153.0.0 117.153.63.255 湖北省宜昌市 移动
496 119.36.28.0 119.36.28.255 湖北省宜昌市枝江市 联通
497 119.36.29.0 119.36.30.255 湖北省宜昌市 联通
498 119.36.31.0 119.36.31.255 湖北省宜昌市夷陵区 联通
499 119.36.32.0 119.36.32.255 湖北省宜昌市枝江市 联通
500 119.36.33.0 119.36.33.255 湖北省宜昌市 联通
501 119.36.34.0 119.36.34.255 湖北省宜昌市夷陵区 联通
502 119.36.136.0 119.36.136.130 湖北省宜昌市 联通
503 119.36.136.131 119.36.136.131 湖北省宜昌市 西陵区外国语实验小学北正街校区
504 119.36.136.132 119.36.142.255 湖北省宜昌市 联通
505 119.36.143.0 119.36.143.255 湖北省宜昌市夷陵区 联通
506 119.36.240.0 119.36.246.255 湖北省宜昌市 联通
507 119.36.247.0 119.36.247.255 湖北省宜昌市枝江市 联通
508 119.36.248.0 119.36.255.255 湖北省宜昌市 联通
509 120.202.69.0 120.202.69.255 湖北省宜昌市 移动
510 121.63.0.0 121.63.64.255 湖北省宜昌市 电信
511 121.63.65.0 121.63.65.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
512 121.63.66.0 121.63.87.255 湖北省宜昌市 电信
513 121.63.88.0 121.63.98.255 湖北省宜昌市远安县 电信
514 121.63.99.0 121.63.99.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
515 121.63.100.0 121.63.103.255 湖北省宜昌市远安县 电信
516 121.63.104.0 121.63.105.255 湖北省宜昌市 电信
517 121.63.106.0 121.63.106.255 湖北省宜昌市当阳市 电信
518 121.63.107.0 121.63.127.255 湖北省宜昌市 电信
519 122.189.192.0 122.189.200.255 湖北省宜昌市 联通
520 122.189.201.0 122.189.201.255 湖北省宜昌市夷陵区 联通
521 122.189.202.0 122.189.207.255 湖北省宜昌市 联通
522 122.189.208.0 122.189.208.255 湖北省宜昌市宜都市 联通
523 122.189.209.0 122.189.213.255 湖北省宜昌市 联通
524 122.189.214.0 122.189.214.255 湖北省宜昌市远安县 联通
525 122.189.215.0 122.189.255.255 湖北省宜昌市 联通
526 122.190.192.0 122.190.255.255 湖北省宜昌市 联通
527 122.242.116.0 122.242.116.255 湖北省宜昌市五峰县 电信
528 123.85.142.0 123.85.142.255 湖北省宜昌市 中移铁通
529 125.221.10.0 125.221.11.255 湖北省宜昌市 湖北三峡职业技术学院
530 125.221.40.0 125.221.41.255 湖北省宜昌市 三峡电力职业学院
531 171.42.32.0 171.42.63.255 湖北省宜昌市 电信
532 171.114.0.0 171.114.31.255 湖北省宜昌市 电信
533 183.93.200.0 183.93.200.255 湖北省宜昌市夷陵区 联通
534 183.93.201.0 183.93.244.255 湖北省宜昌市 联通
535 183.93.245.0 183.93.245.255 湖北省宜昌市远安县 联通
536 183.93.246.0 183.93.255.255 湖北省宜昌市 联通
537 202.103.6.0 202.103.6.130 湖北省宜昌市 电信
538 202.103.6.131 202.103.6.131 湖北省宜昌市 清江开发总公司
539 202.103.6.132 202.103.6.149 湖北省宜昌市 电信
540 202.103.6.150 202.103.6.150 湖北省宜昌市 三峡水文水资源勘测局
541 202.103.6.151 202.103.6.167 湖北省宜昌市 电信
542 202.103.6.168 202.103.6.168 湖北省宜昌市 清江水电开发有限公司
543 202.103.6.169 202.103.6.169 湖北省宜昌市 清江开发公司物业公司
544 202.103.6.170 202.103.6.255 湖北省宜昌市 电信
545 202.103.58.0 202.103.58.255 湖北省宜昌市 电信
546 203.93.6.0 203.93.6.255 湖北省宜昌市葛洲坝 灵通公司
547 210.12.58.0 210.12.58.255 湖北省宜昌市葛洲坝 通信公司
548 210.12.236.0 210.12.236.255 湖北省宜昌市 联通
549 210.22.202.0 210.22.202.1 湖北省宜昌市 联通
550 210.22.202.2 210.22.202.2 湖北省宜昌市 三峡商城联通
551 210.22.202.3 210.22.202.6 湖北省宜昌市 联通
552 210.22.202.7 210.22.202.7 湖北省宜昌市 解放路网事如风网吧
553 210.22.202.8 210.22.202.69 湖北省宜昌市 联通
554 210.22.202.70 210.22.202.70 湖北省宜昌市 珍珠路电脑城
555 210.22.202.71 210.22.203.12 湖北省宜昌市 联通
556 210.22.203.13 210.22.203.13 湖北省宜昌市 平湖旅游电子商务咨询公司
557 210.22.203.14 210.22.203.21 湖北省宜昌市 联通
558 210.22.203.22 210.22.203.22 湖北省宜昌市 东山开发区福特4S店
559 210.22.203.23 210.22.203.255 湖北省宜昌市 联通
560 210.42.32.0 210.42.47.255 湖北省宜昌市 三峡大学
561 211.67.68.0 211.67.68.255 湖北省宜昌市 教育网
562 211.69.176.0 211.69.191.255 湖北省宜昌市 湖北三峡学院
563 211.91.152.0 211.91.152.255 湖北省宜昌市 联通
564 211.91.156.0 211.91.160.100 湖北省宜昌市 联通
565 211.91.160.101 211.91.160.101 湖北省宜昌市 330设计院
566 211.91.160.102 211.91.160.184 湖北省宜昌市 联通
567 211.91.160.185 211.91.160.185 湖北省宜昌市 中国联通宜昌分公司综合办公楼
568 211.91.160.186 211.91.160.189 湖北省宜昌市 联通
569 211.91.160.190 211.91.160.190 湖北省宜昌市 E网通网吧
570 211.91.160.191 211.91.160.210 湖北省宜昌市 联通
571 211.91.160.211 211.91.160.211 湖北省宜昌市 凌云网吧(九码头)
572 211.91.160.212 211.91.160.219 湖北省宜昌市 联通
573 211.91.160.220 211.91.160.220 湖北省宜昌市 好友网吧
574 211.91.160.221 211.91.162.90 湖北省宜昌市 联通
575 211.91.162.91 211.91.162.91 湖北省宜昌市葛洲坝 集团
576 211.91.162.92 211.91.162.129 湖北省宜昌市 联通
577 211.91.162.130 211.91.162.141 湖北省宜昌市葛洲坝 佳鸿通讯公司
578 211.91.162.142 211.91.162.255 湖北省宜昌市 联通
579 211.91.183.0 211.91.183.146 湖北省宜昌市 联通
580 211.91.183.147 211.91.183.147 湖北省宜昌市 体育场路娇子网吧
581 211.91.183.148 211.91.183.153 湖北省宜昌市 联通
582 211.91.183.154 211.91.183.154 湖北省宜昌市枝江市 新视线网吧
583 211.91.183.155 211.91.183.227 湖北省宜昌市 联通
584 211.91.183.228 211.91.183.228 湖北省宜昌市 三三○商贸大厦巷内恭喜网吧
585 211.91.183.229 211.91.183.238 湖北省宜昌市 联通
586 211.91.183.239 211.91.183.239 湖北省宜昌市 西陵区清波路鑫星网吧
587 211.91.183.240 211.91.183.240 湖北省宜昌市 联通
588 211.91.183.241 211.91.183.241 湖北省宜昌市葛洲坝 三江桥头深远网吧
589 211.91.183.242 211.91.183.244 湖北省宜昌市 联通
590 211.91.183.245 211.91.183.245 湖北省宜昌市 中国水电顾问集团中南勘测设计院(葛洲坝330宜昌院)
591 211.91.183.246 211.91.183.255 湖北省宜昌市 联通
592 211.146.45.0 211.146.45.255 湖北省宜昌市宜都市 广电网
593 211.146.54.0 211.146.55.255 湖北省宜昌市 广电网
594 211.161.120.0 211.161.120.255 湖北省宜昌市 鹏博士长城宽带
595 218.200.124.0 218.200.125.90 湖北省宜昌市 移动
596 218.200.125.91 218.200.125.91 湖北省宜昌市 电视台
597 218.200.125.92 218.200.125.255 湖北省宜昌市 移动
598 218.200.151.0 218.200.151.65 湖北省宜昌市 移动
599 218.200.151.66 218.200.151.67 湖北省宜昌市 三峡大学(东山校区)
600 218.200.151.68 218.200.151.225 湖北省宜昌市 移动
601 218.200.151.226 218.200.151.226 湖北省宜昌市葛洲坝 电视台宽带网用户
602 218.200.151.227 218.200.151.229 湖北省宜昌市 移动
603 218.200.151.230 218.200.151.230 湖北省宜昌市葛洲坝 电视台宽带网用户
604 218.200.151.231 218.200.151.249 湖北省宜昌市 移动
605 218.200.151.250 218.200.151.250 湖北省宜昌市葛洲坝 集团一公司
606 218.200.151.251 218.200.152.49 湖北省宜昌市 移动
607 218.200.152.50 218.200.152.50 湖北省宜昌市宜都市 东阳光集团公司
608 218.200.152.51 218.200.152.51 湖北省宜昌市 移动
609 218.200.152.52 218.200.152.52 湖北省宜昌市宜都市 东阳光集团公司
610 218.200.152.53 218.200.152.54 湖北省宜昌市宜都市 东阳光实业发展有限公司
611 218.200.152.55 218.200.152.249 湖北省宜昌市 移动
612 218.200.152.250 218.200.152.250 湖北省宜昌市 葛洲坝集团公司网用户
613 218.200.152.251 218.200.152.255 湖北省宜昌市 移动
614 219.138.20.0 219.138.23.66 湖北省宜昌市 电信
615 219.138.23.67 219.138.23.67 湖北省宜昌市 胜利4路力帝市场内维维网吧
616 219.138.23.68 219.138.23.68 湖北省宜昌市 电信
617 219.138.23.69 219.138.23.69 湖北省宜昌市 友情在线
618 219.138.23.70 219.138.23.70 湖北省宜昌市 零距离网吧
619 219.138.23.71 219.138.23.71 湖北省宜昌市 胜利三路金秋网吧
620 219.138.23.72 219.138.23.72 湖北省宜昌市 同志网吧
621 219.138.23.73 219.138.23.74 湖北省宜昌市 电信
622 219.138.23.75 219.138.23.75 湖北省宜昌市 胜利三路冲浪网吧
623 219.138.23.76 219.138.23.76 湖北省宜昌市 电信
624 219.138.23.77 219.138.23.77 湖北省宜昌市 胜利四路世纪网吧
625 219.138.23.78 219.138.23.78 湖北省宜昌市 湖北日报报业集团三峡分社
626 219.138.23.79 219.138.23.79 湖北省宜昌市 三峡学院对面千禧网吧
627 219.138.23.80 219.138.23.80 湖北省宜昌市 星网吧(金家台店)
628 219.138.23.81 219.138.23.81 湖北省宜昌市 电信
629 219.138.23.82 219.138.23.82 湖北省宜昌市 体育场路欣欣网吧
630 219.138.23.83 219.138.23.84 湖北省宜昌市 电信
631 219.138.23.85 219.138.23.85 湖北省宜昌市 湖北三峡职业技术学院
632 219.138.23.86 219.138.24.255 湖北省宜昌市 电信
633 219.138.25.0 219.138.25.255 湖北省宜昌市五峰县 电信
634 219.138.26.0 219.138.31.255 湖北省宜昌市 电信
635 219.138.32.0 219.138.35.255 湖北省宜昌市远安县 电信
636 219.138.36.0 219.138.36.55 湖北省宜昌市 电信
637 219.138.36.56 219.138.36.56 湖北省宜昌市 光速互联计算机科技有限公司
638 219.138.36.57 219.138.39.255 湖北省宜昌市 电信
639 219.138.97.0 219.138.97.164 湖北省宜昌市 电信
640 219.138.97.165 219.138.97.165 湖北省宜昌市 紫荆花快捷酒店
641 219.138.97.166 219.138.103.19 湖北省宜昌市 电信
642 219.139.32.0 219.139.32.17 湖北省宜昌市 电信
643 219.139.32.18 219.139.32.18 湖北省宜昌市夷陵区 平湖网乐城
644 219.139.32.19 219.139.32.49 湖北省宜昌市 电信
645 219.139.32.50 219.139.32.51 湖北省宜昌市 IDC机房
646 219.139.32.52 219.139.32.52 湖北省宜昌市 电信
647 219.139.32.53 219.139.32.53 湖北省宜昌市夷陵区 乐天溪镇陈家冲飞驰网吧
648 219.139.32.54 219.139.32.60 湖北省宜昌市 电信
649 219.139.32.61 219.139.32.61 湖北省宜昌市夷陵区 樟村坪镇蓝月亮网吧
650 219.139.32.62 219.139.32.62 湖北省宜昌市 樟村坪镇殷家坪村梦缘网吧
651 219.139.32.63 219.139.32.65 湖北省宜昌市 电信
652 219.139.32.66 219.139.32.66 湖北省宜昌市 星河网吧
653 219.139.32.67 219.139.32.72 湖北省宜昌市 电信
654 219.139.32.73 219.139.32.73 湖北省宜昌市 (三峡太平溪)双龙网吧
655 219.139.32.74 219.139.32.77 湖北省宜昌市 电信
656 219.139.32.78 219.139.32.78 湖北省宜昌市 三峡坝区奔腾网吧
657 219.139.32.79 219.139.32.83 湖北省宜昌市 电信
658 219.139.32.84 219.139.32.84 湖北省宜昌市 百龄网吧
659 219.139.32.85 219.139.32.85 湖北省宜昌市夷陵区 龙泉镇龙泉网吧(车站村四组)
660 219.139.32.86 219.139.32.89 湖北省宜昌市 电信
661 219.139.32.90 219.139.32.90 湖北省宜昌市 机电工程学校
662 219.139.32.91 219.139.32.105 湖北省宜昌市 电信
663 219.139.32.106 219.139.32.107 湖北省宜昌市夷陵区 一线天网络城
664 219.139.32.108 219.139.32.109 湖北省宜昌市夷陵区 三峡夷陵网
665 219.139.32.110 219.139.32.111 湖北省宜昌市 电信
666 219.139.32.112 219.139.32.113 湖北省宜昌市夷陵区 卫生系统
667 219.139.32.114 219.139.32.114 湖北省宜昌市 飞跃网吧(八河口镇)
668 219.139.32.115 219.139.32.122 湖北省宜昌市 电信
669 219.139.32.123 219.139.32.123 湖北省宜昌市夷陵区 长江市场小网吧
670 219.139.32.124 219.139.32.147 湖北省宜昌市 电信
671 219.139.32.148 219.139.32.148 湖北省宜昌市 百灵网吧
672 219.139.32.149 219.139.32.153 湖北省宜昌市 电信
673 219.139.32.154 219.139.32.157 湖北省宜昌市夷陵区 宜昌网盟
674 219.139.32.158 219.139.32.158 湖北省宜昌市 三峡高中
675 219.139.32.159 219.139.32.177 湖北省宜昌市 电信
676 219.139.32.178 219.139.32.178 湖北省宜昌市 东胡网吧
677 219.139.32.179 219.139.32.180 湖北省宜昌市 电信
678 219.139.32.181 219.139.32.181 湖北省宜昌市夷陵区 天盟网吧
679 219.139.32.182 219.139.32.188 湖北省宜昌市 电信
680 219.139.32.189 219.139.32.189 湖北省宜昌市 小溪塔杨子网吧
681 219.139.32.190 219.139.32.203 湖北省宜昌市 电信
682 219.139.32.204 219.139.32.206 湖北省宜昌市 IDC机房
683 219.139.32.207 219.139.32.209 湖北省宜昌市 电信
684 219.139.32.210 219.139.32.218 湖北省宜昌市 IDC机房
685 219.139.32.219 219.139.32.237 湖北省宜昌市 电信
686 219.139.32.238 219.139.32.238 湖北省宜昌市 茶城网吧
687 219.139.32.239 219.139.32.240 湖北省宜昌市夷陵区 国际茶城竹影清风会所
688 219.139.32.241 219.139.32.246 湖北省宜昌市 电信
689 219.139.32.247 219.139.32.248 湖北省宜昌市夷陵区 明珠网吧
690 219.139.32.249 219.139.32.255 湖北省宜昌市 电信
691 219.139.33.0 219.139.33.1 湖北省宜昌市当阳市 电信
692 219.139.33.2 219.139.33.2 湖北省宜昌市当阳市 电信机房
693 219.139.33.3 219.139.33.3 湖北省宜昌市当阳市 小玲网吧
694 219.139.33.4 219.139.33.4 湖北省宜昌市当阳市 优客网吧
695 219.139.33.5 219.139.33.5 湖北省宜昌市当阳市 新人类网吧
696 219.139.33.6 219.139.33.6 湖北省宜昌市当阳市 天龙网城(朱湾转盘处)
697 219.139.33.7 219.139.33.7 湖北省宜昌市当阳市 极速互通网城(奔腾电脑城上方)
698 219.139.33.8 219.139.33.8 湖北省宜昌市当阳市 千喜龙网吧
699 219.139.33.9 219.139.33.9 湖北省宜昌市当阳市 绿野网吧
700 219.139.33.10 219.139.33.10 湖北省宜昌市当阳市 阳光网吧
701 219.139.33.11 219.139.33.11 湖北省宜昌市当阳市 蝶恋花网吧
702 219.139.33.12 219.139.33.12 湖北省宜昌市当阳市 发展计划局机房
703 219.139.33.13 219.139.33.13 湖北省宜昌市当阳市 心语网吧
704 219.139.33.14 219.139.33.14 湖北省宜昌市当阳市 鑫盛网吧
705 219.139.33.15 219.139.33.15 湖北省宜昌市当阳市 腾龙网吧
706 219.139.33.16 219.139.33.16 湖北省宜昌市当阳市 一点通网吧
707 219.139.33.17 219.139.33.17 湖北省宜昌市当阳市 东方网吧
708 219.139.33.18 219.139.33.20 湖北省宜昌市当阳市
709 219.139.33.21 219.139.33.21 湖北省宜昌市当阳市 怡都网吧
710 219.139.33.22 219.139.33.22 湖北省宜昌市当阳市
711 219.139.33.23 219.139.33.23 湖北省宜昌市当阳市 怡都网吧
712 219.139.33.24 219.139.33.24 湖北省宜昌市当阳市 网络江湖网吧
713 219.139.33.25 219.139.33.27 湖北省宜昌市当阳市 电信
714 219.139.33.28 219.139.33.28 湖北省宜昌市当阳市 风云网络
715 219.139.33.29 219.139.33.29 湖北省宜昌市当阳市 教育局机房
716 219.139.33.30 219.139.33.30 湖北省宜昌市当阳市 政府机房
717 219.139.33.31 219.139.33.33 湖北省宜昌市当阳市 电信
718 219.139.33.34 219.139.33.34 湖北省宜昌市当阳市 天娱网苑
719 219.139.33.35 219.139.33.35 湖北省宜昌市当阳市 化肥厂网吧
720 219.139.33.36 219.139.33.36 湖北省宜昌市当阳市 图书馆
721 219.139.33.37 219.139.33.37 湖北省宜昌市当阳市 时空网吧
722 219.139.33.38 219.139.33.38 湖北省宜昌市当阳市 零点网吧
723 219.139.33.39 219.139.33.39 湖北省宜昌市当阳市 图书馆阅览室
724 219.139.33.40 219.139.33.40 湖北省宜昌市当阳市 一鸣网络
725 219.139.33.41 219.139.33.41 湖北省宜昌市当阳市 电信网吧
726 219.139.33.42 219.139.33.42 湖北省宜昌市当阳市 博世网吧
727 219.139.33.43 219.139.33.43 湖北省宜昌市当阳市 星际网吧
728 219.139.33.44 219.139.33.44 湖北省宜昌市当阳市 聚慧网吧
729 219.139.33.45 219.139.33.45 湖北省宜昌市当阳市 苦丁香网吧
730 219.139.33.46 219.139.33.46 湖北省宜昌市当阳市 江山网吧
731 219.139.33.47 219.139.33.47 湖北省宜昌市当阳市 新浪网吧
732 219.139.33.48 219.139.33.48 湖北省宜昌市当阳市 大风车网吧
733 219.139.33.49 219.139.33.49 湖北省宜昌市当阳市 聚慧网吧
734 219.139.33.50 219.139.33.50 湖北省宜昌市当阳市 伊人网吧
735 219.139.33.51 219.139.33.51 湖北省宜昌市当阳市 空中游网吧
736 219.139.33.52 219.139.33.52 湖北省宜昌市当阳市 飞天网吧
737 219.139.33.53 219.139.33.53 湖北省宜昌市当阳市 永新网吧
738 219.139.33.54 219.139.33.54 湖北省宜昌市当阳市 天天网吧
739 219.139.33.55 219.139.33.55 湖北省宜昌市当阳市 伟伟网吧
740 219.139.33.56 219.139.33.56 湖北省宜昌市当阳市 时空网吧
741 219.139.33.57 219.139.33.57 湖北省宜昌市当阳市 忆海网吧
742 219.139.33.58 219.139.33.58 湖北省宜昌市当阳市 二高
743 219.139.33.59 219.139.33.59 湖北省宜昌市当阳市 月光林地网吧
744 219.139.33.60 219.139.33.60 湖北省宜昌市当阳市 时代网吧(原爱民餐馆处)
745 219.139.33.61 219.139.33.65 湖北省宜昌市当阳市 电信
746 219.139.33.66 219.139.33.66 湖北省宜昌市当阳市 太子桥小学
747 219.139.33.67 219.139.33.67 湖北省宜昌市当阳市 湖北大地陶瓷有限公司
748 219.139.33.68 219.139.33.68 湖北省宜昌市当阳市 电信
749 219.139.33.69 219.139.33.69 湖北省宜昌市当阳市 青苹果网吧
750 219.139.33.70 219.139.33.80 湖北省宜昌市当阳市 电信
751 219.139.33.81 219.139.33.81 湖北省宜昌市当阳市 英博啤酒厂
752 219.139.33.82 219.139.33.83 湖北省宜昌市当阳市 电信
753 219.139.33.84 219.139.33.84 湖北省宜昌市当阳市 蝶恋花网吧
754 219.139.33.85 219.139.33.86 湖北省宜昌市当阳市 电信
755 219.139.33.87 219.139.33.87 湖北省宜昌市当阳市 海风网吧(火车站旁)
756 219.139.33.88 219.139.33.93 湖北省宜昌市当阳市 电信
757 219.139.33.94 219.139.33.94 湖北省宜昌市当阳市 三高校园网
758 219.139.33.95 219.139.33.122 湖北省宜昌市当阳市 电信
759 219.139.33.123 219.139.33.123 湖北省宜昌市当阳市 第二高级中学
760 219.139.33.124 219.139.33.126 湖北省宜昌市当阳市 电信
761 219.139.33.127 219.139.33.127 湖北省宜昌市当阳市 二高校网
762 219.139.33.128 219.139.33.128 湖北省宜昌市 电信
763 219.139.33.129 219.139.33.132 湖北省宜昌市当阳市 第一高级中学
764 219.139.33.133 219.139.33.137 湖北省宜昌市 电信
765 219.139.33.138 219.139.33.138 湖北省宜昌市当阳市 时代网吧
766 219.139.33.139 219.139.33.153 湖北省宜昌市 电信
767 219.139.33.154 219.139.33.154 湖北省宜昌市当阳市 飞天网吧
768 219.139.33.155 219.139.33.211 湖北省宜昌市 电信
769 219.139.33.212 219.139.33.212 湖北省宜昌市当阳市 奔腾科技有限公司
770 219.139.33.213 219.139.33.227 湖北省宜昌市 电信
771 219.139.33.228 219.139.33.228 湖北省宜昌市当阳市 木店网吧
772 219.139.33.229 219.139.33.229 湖北省宜昌市 电信
773 219.139.33.230 219.139.33.230 湖北省宜昌市当阳市 华泰证券营业部
774 219.139.33.231 219.139.33.234 湖北省宜昌市 电信
775 219.139.33.235 219.139.33.235 湖北省宜昌市当阳市 火车站网吧(玉泉办事处岩屋庙村)
776 219.139.33.236 219.139.33.251 湖北省宜昌市 电信
777 219.139.33.252 219.139.33.252 湖北省宜昌市当阳市 林业局
778 219.139.33.253 219.139.33.253 湖北省宜昌市当阳市 一嘉网络
779 219.139.33.254 219.139.33.255 湖北省宜昌市 电信
780 219.139.34.0 219.139.34.7 湖北省宜昌市枝江市 电信
781 219.139.34.8 219.139.34.8 湖北省宜昌市枝江市 极地网吧
782 219.139.34.9 219.139.34.9 湖北省宜昌市枝江市 电信
783 219.139.34.10 219.139.34.10 湖北省宜昌市枝江市 风速网吧
784 219.139.34.11 219.139.34.11 湖北省宜昌市枝江市 一线牵网吧(团结路西段)
785 219.139.34.12 219.139.34.12 湖北省宜昌市枝江市 千里缘网吧
786 219.139.34.13 219.139.34.33 湖北省宜昌市枝江市 电信
787 219.139.34.34 219.139.34.34 湖北省宜昌市枝江市 红蜘蛛网吧
788 219.139.34.35 219.139.34.35 湖北省宜昌市枝江市 新亚网吧
789 219.139.34.36 219.139.34.36 湖北省宜昌市枝江市 休闲网吧
790 219.139.34.37 219.139.34.37 湖北省宜昌市枝江市 新亚网吧
791 219.139.34.38 219.139.34.38 湖北省宜昌市枝江市 腾龙网吧
792 219.139.34.39 219.139.34.40 湖北省宜昌市枝江市 电信
793 219.139.34.41 219.139.34.41 湖北省宜昌市枝江市 幸运星网吧
794 219.139.34.42 219.139.34.43 湖北省宜昌市枝江市 电信
795 219.139.34.44 219.139.34.44 湖北省宜昌市枝江市 星雨网吧
796 219.139.34.45 219.139.34.45 湖北省宜昌市枝江市 子午线网友俱乐部
797 219.139.34.46 219.139.34.48 湖北省宜昌市枝江市 电信
798 219.139.34.49 219.139.34.49 湖北省宜昌市枝江市 卫生和计划生育局
799 219.139.34.50 219.139.34.50 湖北省宜昌市枝江市 电信
800 219.139.34.51 219.139.34.51 湖北省宜昌市枝江市 农合办
801 219.139.34.52 219.139.34.52 湖北省宜昌市枝江市 实验中学
802 219.139.34.53 219.139.34.53 湖北省宜昌市枝江市 电信
803 219.139.34.54 219.139.34.54 湖北省宜昌市枝江市 新干线网吧
804 219.139.34.55 219.139.34.55 湖北省宜昌市枝江市 马店路木丁西网吧
805 219.139.34.56 219.139.34.56 湖北省宜昌市枝江市 文化宫2楼心愿网吧
806 219.139.34.57 219.139.34.57 湖北省宜昌市枝江市 新神洲网吧
807 219.139.34.58 219.139.34.58 湖北省宜昌市枝江市 电信
808 219.139.34.59 219.139.34.59 湖北省宜昌市枝江市 超人网吧
809 219.139.34.60 219.139.34.65 湖北省宜昌市枝江市 电信
810 219.139.34.66 219.139.34.67 湖北省宜昌市枝江市 飞浪网吧
811 219.139.34.68 219.139.34.68 湖北省宜昌市枝江市 风云网吧
812 219.139.34.69 219.139.34.75 湖北省宜昌市枝江市 电信
813 219.139.34.76 219.139.34.76 湖北省宜昌市枝江市 袁马头网吧
814 219.139.34.77 219.139.34.81 湖北省宜昌市枝江市 电信
815 219.139.34.82 219.139.34.82 湖北省宜昌市枝江市 联众网吧
816 219.139.34.83 219.139.34.83 湖北省宜昌市枝江市 极地网吧(经济园大门内侧)
817 219.139.34.84 219.139.34.116 湖北省宜昌市枝江市 电信
818 219.139.34.117 219.139.34.117 湖北省宜昌市枝江市 湖北化肥厂生活区
819 219.139.34.118 219.139.34.129 湖北省宜昌市枝江市 电信
820 219.139.34.130 219.139.34.130 湖北省宜昌市枝江市 信用合作联社
821 219.139.34.131 219.139.34.131 湖北省宜昌市枝江市 万枝网吧
822 219.139.34.132 219.139.34.132 湖北省宜昌市枝江市 电信
823 219.139.34.133 219.139.34.133 湖北省宜昌市枝江市 新果空网吧
824 219.139.34.134 219.139.34.134 湖北省宜昌市枝江市 冲浪者网吧
825 219.139.34.135 219.139.34.135 湖北省宜昌市枝江市 金海岸网吧
826 219.139.34.136 219.139.34.136 湖北省宜昌市枝江市 天骄网吧
827 219.139.34.137 219.139.34.137 湖北省宜昌市枝江市 枝江市风云网吧
828 219.139.34.138 219.139.34.138 湖北省宜昌市枝江市 电信
829 219.139.34.139 219.139.34.139 湖北省宜昌市枝江市 梦幻天堂网吧
830 219.139.34.140 219.139.34.140 湖北省宜昌市枝江市 广源网吧
831 219.139.34.141 219.139.34.141 湖北省宜昌市枝江市 江飞网吧
832 219.139.34.142 219.139.34.145 湖北省宜昌市枝江市 电信
833 219.139.34.146 219.139.34.146 湖北省宜昌市枝江市 一线牵网吧(白银宾馆旁)
834 219.139.34.147 219.139.34.147 湖北省宜昌市枝江市 新海浪网吧
835 219.139.34.148 219.139.34.148 湖北省宜昌市枝江市 虹桥网吧
836 219.139.34.149 219.139.34.149 湖北省宜昌市枝江市 超天网吧(建设路4号)
837 219.139.34.150 219.139.34.150 湖北省宜昌市枝江市 精灵网吧
838 219.139.34.151 219.139.34.151 湖北省宜昌市枝江市 悠悠网吧
839 219.139.34.152 219.139.34.152 湖北省宜昌市枝江市 星秀网吧
840 219.139.34.153 219.139.34.153 湖北省宜昌市枝江市 新浪网吧
841 219.139.34.154 219.139.34.154 湖北省宜昌市枝江市 九龙网吧
842 219.139.34.155 219.139.34.155 湖北省宜昌市枝江市 电信
843 219.139.34.156 219.139.34.156 湖北省宜昌市枝江市 浪潮网吧
844 219.139.34.157 219.139.34.157 湖北省宜昌市枝江市 海王星网吧
845 219.139.34.158 219.139.34.158 湖北省宜昌市枝江市 正方网吧(团结西段)
846 219.139.34.159 219.139.34.247 湖北省宜昌市枝江市 电信
847 219.139.34.248 219.139.34.248 湖北省宜昌市枝江市 第二高级中学集团网
848 219.139.34.249 219.139.34.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
849 219.139.35.0 219.139.35.7 湖北省宜昌市 电信
850 219.139.35.8 219.139.35.8 湖北省宜昌市秭归县 茅坪镇科普网吧
851 219.139.35.9 219.139.35.9 湖北省宜昌市 电信
852 219.139.35.10 219.139.35.10 湖北省宜昌市 茅坪县恒兴网吧
853 219.139.35.11 219.139.35.13 湖北省宜昌市 电信
854 219.139.35.14 219.139.35.14 湖北省宜昌市秭归县 田田网吧
855 219.139.35.15 219.139.35.67 湖北省宜昌市 电信
856 219.139.35.68 219.139.35.68 湖北省宜昌市秭归县 第二高级中学
857 219.139.35.69 219.139.35.69 湖北省宜昌市 电信
858 219.139.35.70 219.139.35.70 湖北省宜昌市秭归县 铭星网吧
859 219.139.35.71 219.139.35.71 湖北省宜昌市秭归县 茅坪镇星辰网吧
860 219.139.35.72 219.139.35.72 湖北省宜昌市秭归县 恒星网吧
861 219.139.35.73 219.139.35.73 湖北省宜昌市秭归县 科普网吧
862 219.139.35.74 219.139.35.74 湖北省宜昌市秭归县 茅坪快乐网吧
863 219.139.35.75 219.139.35.75 湖北省宜昌市秭归县 蓝岭网吧
864 219.139.35.76 219.139.35.76 湖北省宜昌市秭归县 无极限网吧
865 219.139.35.77 219.139.35.77 湖北省宜昌市 电信
866 219.139.35.78 219.139.35.78 湖北省宜昌市秭归县 银河网吧
867 219.139.35.79 219.139.35.79 湖北省宜昌市秭归县 梦幻网吧
868 219.139.35.80 219.139.35.80 湖北省宜昌市秭归县 鑫诚网吧
869 219.139.35.81 219.139.35.81 湖北省宜昌市秭归县 江南网城
870 219.139.35.82 219.139.35.82 湖北省宜昌市秭归县 瑞祥网吧
871 219.139.35.83 219.139.35.83 湖北省宜昌市秭归县 中意网吧
872 219.139.35.84 219.139.35.84 湖北省宜昌市秭归县 极速网吧
873 219.139.35.85 219.139.35.85 湖北省宜昌市 电信
874 219.139.35.86 219.139.35.86 湖北省宜昌市秭归县 理想网吧
875 219.139.35.87 219.139.35.87 湖北省宜昌市秭归县 顶峰网吧
876 219.139.35.88 219.139.35.88 湖北省宜昌市秭归县 pc世界网吧
877 219.139.35.89 219.139.35.89 湖北省宜昌市 电信
878 219.139.35.90 219.139.35.90 湖北省宜昌市 青华职校
879 219.139.35.91 219.139.35.92 湖北省宜昌市 电信
880 219.139.35.93 219.139.35.93 湖北省宜昌市秭归县 一中
881 219.139.35.94 219.139.35.97 湖北省宜昌市 电信
882 219.139.35.98 219.139.35.98 湖北省宜昌市秭归县 职教中心
883 219.139.35.99 219.139.36.13 湖北省宜昌市 电信
884 219.139.36.14 219.139.36.14 湖北省宜昌市宜都市 逸仙网吧
885 219.139.36.15 219.139.36.34 湖北省宜昌市 电信
886 219.139.36.35 219.139.36.35 湖北省宜昌市宜都市 一中
887 219.139.36.36 219.139.36.45 湖北省宜昌市 电信
888 219.139.36.46 219.139.36.46 湖北省宜昌市宜都市 飞翔网吧
889 219.139.36.47 219.139.36.58 湖北省宜昌市 电信
890 219.139.36.59 219.139.36.59 湖北省宜昌市宜都市 陆城飞天网吧
891 219.139.36.60 219.139.36.65 湖北省宜昌市 电信
892 219.139.36.66 219.139.36.66 湖北省宜昌市宜都市 百瑞网吧
893 219.139.36.67 219.139.36.73 湖北省宜昌市 电信
894 219.139.36.74 219.139.36.74 湖北省宜昌市宜都市 星网吧(皇朝)店
895 219.139.36.75 219.139.36.77 湖北省宜昌市 电信
896 219.139.36.78 219.139.36.78 湖北省宜昌市 E网情深
897 219.139.36.79 219.139.36.130 湖北省宜昌市 电信
898 219.139.36.131 219.139.36.131 湖北省宜昌市宜都市 宜都二中
899 219.139.36.132 219.139.36.134 湖北省宜昌市 电信
900 219.139.36.135 219.139.36.135 湖北省宜昌市宜都市 枝城镇心跳网吧
901 219.139.36.136 219.139.36.136 湖北省宜昌市宜都市 枝城镇冲浪网吧
902 219.139.36.137 219.139.36.137 湖北省宜昌市 电信
903 219.139.36.138 219.139.36.138 湖北省宜昌市宜都市 大众网吧
904 219.139.36.139 219.139.36.140 湖北省宜昌市 电信
905 219.139.36.141 219.139.36.141 湖北省宜昌市 新亚网吧
906 219.139.36.142 219.139.36.154 湖北省宜昌市 电信
907 219.139.36.155 219.139.36.155 湖北省宜昌市宜都市 东方网点(工农路内)
908 219.139.36.156 219.139.36.161 湖北省宜昌市 电信
909 219.139.36.162 219.139.36.162 湖北省宜昌市 清江风情梦幻网城
910 219.139.36.163 219.139.36.178 湖北省宜昌市 电信
911 219.139.36.179 219.139.36.179 湖北省宜昌市宜都市 客运中心2楼网吧
912 219.139.36.180 219.139.36.185 湖北省宜昌市 电信
913 219.139.36.186 219.139.36.186 湖北省宜昌市宜都市 市风行天下网吧(城河路28号)
914 219.139.36.187 219.139.36.193 湖北省宜昌市 电信
915 219.139.36.194 219.139.36.194 湖北省宜昌市宜都市 枝城镇青春网络家园
916 219.139.36.195 219.139.36.195 湖北省宜昌市 电信
917 219.139.36.196 219.139.36.196 湖北省宜昌市宜都市 枝城镇一网情深网吧
918 219.139.36.197 219.139.36.229 湖北省宜昌市 电信
919 219.139.36.230 219.139.36.230 湖北省宜昌市宜都市 小太阳网吧
920 219.139.36.231 219.139.37.3 湖北省宜昌市 电信
921 219.139.37.4 219.139.37.4 湖北省宜昌市 清江互联网城
922 219.139.37.5 219.139.37.5 湖北省宜昌市 星网吧长阳(心约)店
923 219.139.37.6 219.139.37.6 湖北省宜昌市 雅乐网吧
924 219.139.37.7 219.139.37.7 湖北省宜昌市 长阳一中
925 219.139.37.8 219.139.37.8 湖北省宜昌市 中录时空数字文化家园长阳凌志网吧
926 219.139.37.9 219.139.37.10 湖北省宜昌市 电信
927 219.139.37.11 219.139.37.11 湖北省宜昌市 长阳地球村网吧
928 219.139.37.12 219.139.37.14 湖北省宜昌市 电信
929 219.139.37.15 219.139.37.15 湖北省宜昌市 长阳教育局
930 219.139.37.16 219.139.38.3 湖北省宜昌市 电信
931 219.139.38.4 219.139.38.4 湖北省宜昌市兴山县 电信办公大楼
932 219.139.38.5 219.139.38.5 湖北省宜昌市兴山县 试验中学
933 219.139.38.6 219.139.38.6 湖北省宜昌市兴山县 第一中学
934 219.139.38.7 219.139.38.7 湖北省宜昌市兴山县 教育局
935 219.139.38.8 219.139.38.8 湖北省宜昌市 电信
936 219.139.38.9 219.139.38.9 湖北省宜昌市兴山县 新干线网络会所
937 219.139.38.10 219.139.38.10 湖北省宜昌市兴山县 古夫新兴网吧
938 219.139.38.11 219.139.38.11 湖北省宜昌市兴山县 古夫红星网吧
939 219.139.38.12 219.139.38.13 湖北省宜昌市 电信
940 219.139.38.14 219.139.38.14 湖北省宜昌市兴山县 古夫超速网吧
941 219.139.38.15 219.139.38.16 湖北省宜昌市 电信
942 219.139.38.17 219.139.38.17 湖北省宜昌市兴山县 思缘网吧
943 219.139.38.18 219.139.38.25 湖北省宜昌市 电信
944 219.139.38.26 219.139.38.26 湖北省宜昌市兴山县 古夫一点缘网吧
945 219.139.38.27 219.139.38.27 湖北省宜昌市兴山县 香溪网点
946 219.139.38.28 219.139.38.29 湖北省宜昌市 电信
947 219.139.38.30 219.139.38.30 湖北省宜昌市兴山县 文化中心电子阅览室
948 219.139.38.31 219.139.38.37 湖北省宜昌市 电信
949 219.139.38.38 219.139.38.38 湖北省宜昌市 兴山古夫同志网吧
950 219.139.38.39 219.139.38.46 湖北省宜昌市 电信
951 219.139.38.47 219.139.38.47 湖北省宜昌市兴山县 古夫风云网吧
952 219.139.38.48 219.139.38.51 湖北省宜昌市 电信
953 219.139.38.52 219.139.38.52 湖北省宜昌市兴山县 高阳欣欣网吧
954 219.139.38.53 219.139.38.53 湖北省宜昌市 电信
955 219.139.38.54 219.139.38.54 湖北省宜昌市兴山县 职业高中
956 219.139.38.55 219.139.38.55 湖北省宜昌市兴山县 高阳镇中学
957 219.139.38.56 219.139.38.56 湖北省宜昌市兴山县 高阳E隆网吧
958 219.139.38.57 219.139.38.58 湖北省宜昌市 电信
959 219.139.38.59 219.139.38.59 湖北省宜昌市兴山县 华兴网吧
960 219.139.38.60 219.139.38.60 湖北省宜昌市 电信
961 219.139.38.61 219.139.38.61 湖北省宜昌市兴山县 高阳全兴网吧
962 219.139.38.62 219.139.38.62 湖北省宜昌市兴山县 高阳镇电信分局
963 219.139.38.63 219.139.38.255 湖北省宜昌市 电信
964 219.139.39.0 219.139.39.2 湖北省宜昌市远安县 电信
965 219.139.39.3 219.139.39.3 湖北省宜昌市远安县 一中
966 219.139.39.4 219.139.39.4 湖北省宜昌市远安县 电信
967 219.139.39.5 219.139.39.6 湖北省宜昌市远安县 一中
968 219.139.39.7 219.139.39.26 湖北省宜昌市远安县 电信
969 219.139.39.27 219.139.39.27 湖北省宜昌市远安县 石油公司
970 219.139.39.28 219.139.39.34 湖北省宜昌市远安县 电信
971 219.139.39.35 219.139.39.35 湖北省宜昌市远安县 博宇网吧
972 219.139.39.36 219.139.39.36 湖北省宜昌市远安县 零距离网吧
973 219.139.39.37 219.139.39.37 湖北省宜昌市远安县 世纪网吧
974 219.139.39.38 219.139.39.38 湖北省宜昌市远安县 电信
975 219.139.39.39 219.139.39.39 湖北省宜昌市远安县 奔腾网吧
976 219.139.39.40 219.139.39.40 湖北省宜昌市远安县 新兴网吧
977 219.139.39.41 219.139.39.41 湖北省宜昌市远安县 新天地网吧
978 219.139.39.42 219.139.39.42 湖北省宜昌市远安县 飞飞网吧
979 219.139.39.43 219.139.39.43 湖北省宜昌市远安县 友人网吧
980 219.139.39.44 219.139.39.44 湖北省宜昌市远安县 新蓝网吧
981 219.139.39.45 219.139.39.45 湖北省宜昌市远安县 网易网吧
982 219.139.39.46 219.139.39.46 湖北省宜昌市远安县 小博士网吧
983 219.139.39.47 219.139.39.48 湖北省宜昌市远安县 电信
984 219.139.39.49 219.139.39.49 湖北省宜昌市远安县 友人网吧
985 219.139.39.50 219.139.39.123 湖北省宜昌市远安县 电信
986 219.139.39.124 219.139.39.124 湖北省宜昌市远安县 远安国际大酒店
987 219.139.39.125 219.139.39.255 湖北省宜昌市远安县 电信
988 219.139.40.0 219.139.40.0 湖北省宜昌市 五峰县电信局二楼网吧
989 219.139.40.1 219.139.41.1 湖北省宜昌市 电信
990 219.139.41.2 219.139.41.2 湖北省宜昌市当阳市 王店街轩辕网吧
991 219.139.41.3 219.139.41.3 湖北省宜昌市当阳市 育溪镇辩论网吧
992 219.139.41.4 219.139.41.4 湖北省宜昌市当阳市 育溪镇长乐网吧
993 219.139.41.5 219.139.41.5 湖北省宜昌市当阳市 育溪镇旺仔网吧
994 219.139.41.6 219.139.41.6 湖北省宜昌市 电信
995 219.139.41.7 219.139.41.7 湖北省宜昌市当阳市 半月镇阳光网吧
996 219.139.41.8 219.139.41.8 湖北省宜昌市 电信
997 219.139.41.9 219.139.41.9 湖北省宜昌市当阳市 河溶镇苹果网吧
998 219.139.41.10 219.139.41.10 湖北省宜昌市当阳市 河溶镇海风网吧
999 219.139.41.11 219.139.41.17 湖北省宜昌市 电信
1000 219.139.41.18 219.139.41.18 湖北省宜昌市 荆宜高速公路有限公司