ip地址查询

宜昌市IP地址列表

宜昌市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.21.0.0 27.21.48.255 湖北省宜昌市 电信
2 27.21.49.0 27.21.53.255 湖北省宜昌市远安县 电信
3 27.21.54.0 27.21.54.255 湖北省宜昌市 电信
4 27.21.55.0 27.21.55.255 湖北省宜昌市远安县 电信
5 27.21.56.0 27.21.76.255 湖北省宜昌市 电信
6 27.21.77.0 27.21.77.255 湖北省宜昌市西陵区 电信
7 27.21.78.0 27.21.255.255 湖北省宜昌市 电信
8 27.28.0.0 27.28.26.255 湖北省宜昌市 电信
9 27.28.27.0 27.28.27.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
10 27.28.28.0 27.28.63.255 湖北省宜昌市 电信
11 27.31.0.0 27.31.31.255 湖北省宜昌市 电信
12 58.19.101.0 58.19.101.255 湖北省宜昌市 联通
13 58.19.131.128 58.19.131.255 湖北省宜昌市 联通
14 58.19.138.0 58.19.138.255 湖北省宜昌市 联通
15 58.19.144.0 58.19.147.255 湖北省宜昌市 联通
16 58.19.176.0 58.19.176.33 湖北省宜昌市 联通
17 58.19.176.34 58.19.176.34 湖北省宜昌市 天益网城一店
18 58.19.176.35 58.19.177.21 湖北省宜昌市 联通
19 58.19.177.22 58.19.177.22 湖北省宜昌市 宇恒网吧(体育场路16号)
20 58.19.177.23 58.19.179.255 湖北省宜昌市 联通
21 58.19.240.0 58.19.240.255 湖北省宜昌市远安县 联通
22 58.19.241.0 58.19.241.255 湖北省宜昌市 联通
23 58.19.242.0 58.19.243.255 湖北省宜昌市远安县 联通
24 58.19.244.0 58.19.244.105 湖北省宜昌市 联通
25 58.19.244.106 58.19.244.106 湖北省宜昌市 金东方学校(高中)
26 58.19.244.107 58.19.245.129 湖北省宜昌市 联通
27 58.19.245.130 58.19.245.130 湖北省宜昌市 天益网城绿萝店
28 58.19.245.131 58.19.245.211 湖北省宜昌市 联通
29 58.19.245.212 58.19.245.213 湖北省宜昌市 金东方学校
30 58.19.245.214 58.19.246.72 湖北省宜昌市 联通
31 58.19.246.73 58.19.246.73 湖北省宜昌市 扬子江酒店
32 58.19.246.74 58.19.247.255 湖北省宜昌市 联通
33 58.50.128.0 58.50.136.217 湖北省宜昌市 电信
34 58.50.136.218 58.50.136.218 湖北省宜昌市 华国网吧
35 58.50.136.219 58.50.138.173 湖北省宜昌市 电信
36 58.50.138.174 58.50.138.174 湖北省宜昌市 三彩广告公司
37 58.50.138.175 58.50.139.66 湖北省宜昌市 电信
38 58.50.139.67 58.50.139.67 湖北省宜昌市 中医院
39 58.50.139.68 58.50.158.255 湖北省宜昌市 电信
40 58.50.159.0 58.50.159.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
41 58.50.160.0 58.50.174.255 湖北省宜昌市 电信
42 58.50.175.0 58.50.175.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
43 58.50.176.0 58.50.191.193 湖北省宜昌市 电信
44 58.50.191.194 58.50.191.194 湖北省宜昌市 电信节点
45 58.50.191.195 58.50.206.198 湖北省宜昌市 电信
46 58.50.206.199 58.50.206.199 湖北省宜昌市 都市新干线网吧
47 58.50.206.200 58.50.210.255 湖北省宜昌市 电信
48 58.50.211.0 58.50.211.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
49 58.50.212.0 58.50.223.255 湖北省宜昌市 电信
50 59.68.232.0 59.68.233.255 湖北省宜昌市 三峡旅游职业技术学院教育网
51 61.136.143.0 61.136.143.183 湖北省宜昌市 (夷陵区/西陵区)电信
52 61.136.143.184 61.136.143.186 湖北省宜昌市 岂恺信息技术有限公司
53 61.136.143.187 61.136.143.195 湖北省宜昌市 (夷陵区/西陵区)电信
54 61.136.143.196 61.136.143.196 湖北省宜昌市 隆康路电信城
55 61.136.143.197 61.136.143.255 湖北省宜昌市 (夷陵区/西陵区)电信
56 61.136.144.0 61.136.144.3 湖北省宜昌市 电信
57 61.136.144.4 61.136.144.4 湖北省宜昌市 西坝开开网吧
58 61.136.144.5 61.136.144.5 湖北省宜昌市 西坝新时空网吧
59 61.136.144.6 61.136.144.11 湖北省宜昌市 电信
60 61.136.144.12 61.136.144.14 湖北省宜昌市葛洲坝 水力发电厂
61 61.136.144.15 61.136.144.34 湖北省宜昌市 电信
62 61.136.144.35 61.136.144.35 湖北省宜昌市 伍家岗区红月网吧
63 61.136.144.36 61.136.144.36 湖北省宜昌市 电信
64 61.136.144.37 61.136.144.37 湖北省宜昌市 棉小区青苹果网吧
65 61.136.144.38 61.136.144.38 湖北省宜昌市 宜棉小区第五元速网吧
66 61.136.144.39 61.136.144.39 湖北省宜昌市 伍家岗区阿里巴巴网络会所
67 61.136.144.40 61.136.144.42 湖北省宜昌市 电信
68 61.136.144.43 61.136.144.43 湖北省宜昌市 宜棉小区联众网吧
69 61.136.144.44 61.136.144.44 湖北省宜昌市 宏达网吧(东山大道398号)
70 61.136.144.45 61.136.144.45 湖北省宜昌市 五家岗文秘网吧
71 61.136.144.46 61.136.144.46 湖北省宜昌市 新丰化纤有限公司
72 61.136.144.47 61.136.144.47 湖北省宜昌市 电信
73 61.136.144.48 61.136.144.48 湖北省宜昌市 五一市场二楼新未来网吧
74 61.136.144.49 61.136.144.49 湖北省宜昌市 五家刚刘杨网吧
75 61.136.144.50 61.136.144.51 湖北省宜昌市 电信
76 61.136.144.52 61.136.144.52 湖北省宜昌市 伍家岗区星网吧(天丰店)
77 61.136.144.53 61.136.144.53 湖北省宜昌市 伍家岗宜棉小区星网吧(天丰一店)
78 61.136.144.54 61.136.144.54 湖北省宜昌市 荆宜高速公路有限公司
79 61.136.144.55 61.136.144.58 湖北省宜昌市 电信
80 61.136.144.59 61.136.144.59 湖北省宜昌市 康莱特商城3F彩络通网络会所
81 61.136.144.60 61.136.144.61 湖北省宜昌市 电信
82 61.136.144.62 61.136.144.62 湖北省宜昌市 伍家岗宜棉小区点击网络会所
83 61.136.144.63 61.136.144.66 湖北省宜昌市 电信
84 61.136.144.67 61.136.144.67 湖北省宜昌市 欣欣网城
85 61.136.144.68 61.136.144.81 湖北省宜昌市 电信
86 61.136.144.82 61.136.144.82 湖北省宜昌市 东山花园旁边太极网络
87 61.136.144.83 61.136.144.83 湖北省宜昌市 东山花园爽网吧
88 61.136.144.84 61.136.144.88 湖北省宜昌市 电信
89 61.136.144.89 61.136.144.89 湖北省宜昌市 欣欣网吧
90 61.136.144.90 61.136.144.90 湖北省宜昌市 电信
91 61.136.144.91 61.136.144.91 湖北省宜昌市 青海网吧
92 61.136.144.92 61.136.144.92 湖北省宜昌市 南苑天丰网吧
93 61.136.144.93 61.136.144.93 湖北省宜昌市 伍家岗区星网吧(天丰店)
94 61.136.144.94 61.136.144.94 湖北省宜昌市 天丰网吧南苑店
95 61.136.144.95 61.136.144.98 湖北省宜昌市 电信
96 61.136.144.99 61.136.144.99 湖北省宜昌市 西坝星火网吧
97 61.136.144.100 61.136.144.100 湖北省宜昌市 西坝江云网吧
98 61.136.144.101 61.136.144.101 湖北省宜昌市 电信
99 61.136.144.102 61.136.144.102 湖北省宜昌市 西坝皇廷网苑
100 61.136.144.103 61.136.144.103 湖北省宜昌市 葛洲坝下西坝桥头江云网吧
101 61.136.144.104 61.136.144.106 湖北省宜昌市 电信
102 61.136.144.107 61.136.144.107 湖北省宜昌市 西坝东艺网吧
103 61.136.144.108 61.136.144.108 湖北省宜昌市 西坝雨田网吧
104 61.136.144.109 61.136.144.113 湖北省宜昌市 电信
105 61.136.144.114 61.136.144.114 湖北省宜昌市 友情网吧
106 61.136.144.115 61.136.144.117 湖北省宜昌市 电信
107 61.136.144.118 61.136.144.118 湖北省宜昌市 胜利二路金龙网吧
108 61.136.144.119 61.136.144.121 湖北省宜昌市 电信
109 61.136.144.122 61.136.144.122 湖北省宜昌市 宜昌供电公司
110 61.136.144.123 61.136.144.123 湖北省宜昌市 国电通信信息有限公司
111 61.136.144.124 61.136.144.125 湖北省宜昌市 宜昌供电公司
112 61.136.144.126 61.136.144.126 湖北省宜昌市 电信集团公司
113 61.136.144.127 61.136.144.129 湖北省宜昌市 电信
114 61.136.144.130 61.136.144.130 湖北省宜昌市 南苑腾龙网吧
115 61.136.144.131 61.136.144.131 湖北省宜昌市 南苑正云天网吧
116 61.136.144.132 61.136.144.132 湖北省宜昌市 南苑港湾网吧
117 61.136.144.133 61.136.144.133 湖北省宜昌市 深圳路心迹网吧
118 61.136.144.134 61.136.144.134 湖北省宜昌市 悠活罗马假日南苑店
119 61.136.144.135 61.136.144.135 湖北省宜昌市 南苑大地网吧
120 61.136.144.136 61.136.144.136 湖北省宜昌市 悠活罗马假日云林店
121 61.136.144.137 61.136.144.137 湖北省宜昌市 神舟网城(城东大道10号)
122 61.136.144.138 61.136.144.139 湖北省宜昌市 电信
123 61.136.144.140 61.136.144.140 湖北省宜昌市 西坝嘉年华网吧
124 61.136.144.141 61.136.144.141 湖北省宜昌市 电信
125 61.136.144.142 61.136.144.142 湖北省宜昌市 欣欣网城
126 61.136.144.143 61.136.144.143 湖北省宜昌市 骏王大酒店
127 61.136.144.144 61.136.144.144 湖北省宜昌市 银河网吧
128 61.136.144.145 61.136.144.145 湖北省宜昌市 东山花园新航线网吧
129 61.136.144.146 61.136.144.147 湖北省宜昌市 电信
130 61.136.144.148 61.136.144.148 湖北省宜昌市 国营江峡船舶柴油机厂
131 61.136.144.149 61.136.144.153 湖北省宜昌市 电信
132 61.136.144.154 61.136.144.154 湖北省宜昌市 三峡大学老校门开心网吧
133 61.136.144.155 61.136.144.155 湖北省宜昌市 三峡大学北校区贝贝网吧
134 61.136.144.156 61.136.144.156 湖北省宜昌市 电信
135 61.136.144.157 61.136.144.157 湖北省宜昌市 三峡大学北区紫恒网吧
136 61.136.144.158 61.136.144.158 湖北省宜昌市 沿江大道32号明珠市场4号华扬网吧
137 61.136.144.159 61.136.144.165 湖北省宜昌市 电信
138 61.136.144.166 61.136.144.166 湖北省宜昌市 港窑路创世纪网吧
139 61.136.144.167 61.136.144.168 湖北省宜昌市 电信
140 61.136.144.169 61.136.144.169 湖北省宜昌市 八零九水蓝轩网吧
141 61.136.144.170 61.136.144.172 湖北省宜昌市 电信
142 61.136.144.173 61.136.144.173 湖北省宜昌市 悠活罗马假日东山店
143 61.136.144.174 61.136.144.176 湖北省宜昌市 电信
144 61.136.144.177 61.136.144.177 湖北省宜昌市 悠活罗马假日沁苑店
145 61.136.144.178 61.136.144.180 湖北省宜昌市 电信
146 61.136.144.181 61.136.144.181 湖北省宜昌市 下里巴人网吧
147 61.136.144.182 61.136.144.225 湖北省宜昌市 电信
148 61.136.144.226 61.136.144.226 湖北省宜昌市 东山开发区友情网吧
149 61.136.144.227 61.136.144.228 湖北省宜昌市 电信
150 61.136.144.229 61.136.144.230 湖北省宜昌市 天丰网吧南苑店
151 61.136.144.231 61.136.144.232 湖北省宜昌市 电信
152 61.136.144.233 61.136.144.233 湖北省宜昌市 南苑小区旺旺网络会所
153 61.136.144.234 61.136.144.234 湖北省宜昌市 天海培训中心(三峡职业技术学院1号宿舍楼下)
154 61.136.144.235 61.136.144.237 湖北省宜昌市 电信
155 61.136.144.238 61.136.144.238 湖北省宜昌市 闪亮网吧
156 61.136.144.239 61.136.144.239 湖北省宜昌市 北极狐网络会所
157 61.136.144.240 61.136.144.248 湖北省宜昌市 电信
158 61.136.144.249 61.136.144.249 湖北省宜昌市 美光网吧(南苑小区综合楼一楼)
159 61.136.144.250 61.136.144.250 湖北省宜昌市 电信
160 61.136.144.251 61.136.144.251 湖北省宜昌市 天智网城
161 61.136.144.252 61.136.145.2 湖北省宜昌市 电信
162 61.136.145.3 61.136.145.3 湖北省宜昌市 工艺网城
163 61.136.145.4 61.136.145.4 湖北省宜昌市 家网网吧
164 61.136.145.5 61.136.145.5 湖北省宜昌市 工艺网城
165 61.136.145.6 61.136.145.6 湖北省宜昌市 悠活网吧绿罗路店
166 61.136.145.7 61.136.145.7 湖北省宜昌市 飞鸽网吧
167 61.136.145.8 61.136.145.8 湖北省宜昌市 电信
168 61.136.145.9 61.136.145.9 湖北省宜昌市 星网吧石板溪宇信店
169 61.136.145.10 61.136.145.10 湖北省宜昌市 电信
170 61.136.145.11 61.136.145.11 湖北省宜昌市 铁路坝飞虎网吧
171 61.136.145.12 61.136.145.12 湖北省宜昌市 九九网吧
172 61.136.145.13 61.136.145.13 湖北省宜昌市 英容网吧
173 61.136.145.14 61.136.145.14 湖北省宜昌市 绿罗路(电视机厂旁)多佳网城
174 61.136.145.15 61.136.145.15 湖北省宜昌市 电信
175 61.136.145.16 61.136.145.16 湖北省宜昌市 立元网吧
176 61.136.145.17 61.136.145.23 湖北省宜昌市 电信
177 61.136.145.24 61.136.145.24 湖北省宜昌市 西陵二路天益网吧
178 61.136.145.25 61.136.145.33 湖北省宜昌市 电信
179 61.136.145.34 61.136.145.35 湖北省宜昌市 都市新干线网吧
180 61.136.145.36 61.136.145.36 湖北省宜昌市 电信
181 61.136.145.37 61.136.145.37 湖北省宜昌市 天羽网吧
182 61.136.145.38 61.136.145.38 湖北省宜昌市 北门轻舞飞扬
183 61.136.145.39 61.136.145.39 湖北省宜昌市 香港名店街天都网吧
184 61.136.145.40 61.136.145.42 湖北省宜昌市 电信
185 61.136.145.43 61.136.145.43 湖北省宜昌市 新天地电脑城网吧
186 61.136.145.44 61.136.145.45 湖北省宜昌市 电信
187 61.136.145.46 61.136.145.46 湖北省宜昌市 东门网吧
188 61.136.145.47 61.136.145.47 湖北省宜昌市 土街头进取网吧
189 61.136.145.48 61.136.145.48 湖北省宜昌市 电信
190 61.136.145.49 61.136.145.49 湖北省宜昌市 得胜街得胜网城
191 61.136.145.50 61.136.145.50 湖北省宜昌市 风采网吧
192 61.136.145.51 61.136.145.51 湖北省宜昌市 五家岗乐雅一楼强强网吧
193 61.136.145.52 61.136.145.52 湖北省宜昌市 1735吧(宜昌)欣缘店
194 61.136.145.53 61.136.145.53 湖北省宜昌市 星火路新天地电脑城
195 61.136.145.54 61.136.145.54 湖北省宜昌市 得胜街蓝波网吧
196 61.136.145.55 61.136.145.55 湖北省宜昌市 E时代网吧
197 61.136.145.56 61.136.145.56 湖北省宜昌市 三木图片社
198 61.136.145.57 61.136.145.57 湖北省宜昌市 电信
199 61.136.145.58 61.136.145.58 湖北省宜昌市 多佳网城(西陵区政府旁)
200 61.136.145.59 61.136.145.59 湖北省宜昌市 商业城2楼1735吧欣缘店
201 61.136.145.60 61.136.145.60 湖北省宜昌市 葛洲坝集团电视台宽带网
202 61.136.145.61 61.136.145.61 湖北省宜昌市 电信
203 61.136.145.62 61.136.145.62 湖北省宜昌市 中书网吧
204 61.136.145.63 61.136.145.67 湖北省宜昌市 电信
205 61.136.145.68 61.136.145.68 湖北省宜昌市 汽渡琛琛网吧
206 61.136.145.69 61.136.145.70 湖北省宜昌市 电信
207 61.136.145.71 61.136.145.71 湖北省宜昌市 动感新e代网吧
208 61.136.145.72 61.136.145.72 湖北省宜昌市 宝塔河快乐无限网城
209 61.136.145.73 61.136.145.73 湖北省宜昌市 电信
210 61.136.145.74 61.136.145.74 湖北省宜昌市 杨岔路巅峰网吧
211 61.136.145.75 61.136.145.77 湖北省宜昌市 电信
212 61.136.145.78 61.136.145.78 湖北省宜昌市 扬岔路流星网吧
213 61.136.145.79 61.136.145.81 湖北省宜昌市 电信
214 61.136.145.82 61.136.145.82 湖北省宜昌市 吧吧拉网吧
215 61.136.145.83 61.136.145.83 湖北省宜昌市 杨岔路博客网吧
216 61.136.145.84 61.136.145.97 湖北省宜昌市 电信
217 61.136.145.98 61.136.145.98 湖北省宜昌市 猇亭区电影院网城
218 61.136.145.99 61.136.145.100 湖北省宜昌市 电信
219 61.136.145.101 61.136.145.101 湖北省宜昌市 湖北泰盛化工有限公司
220 61.136.145.102 61.136.145.103 湖北省宜昌市 电信
221 61.136.145.104 61.136.145.104 湖北省宜昌市 猇亭区四通网吧(宜化对面)
222 61.136.145.105 61.136.145.110 湖北省宜昌市 电信
223 61.136.145.111 61.136.145.111 湖北省宜昌市 湖北泰盛化工有限公司
224 61.136.145.112 61.136.145.118 湖北省宜昌市 电信
225 61.136.145.119 61.136.145.119 湖北省宜昌市 猇亭区宜化集团
226 61.136.145.120 61.136.145.133 湖北省宜昌市 电信
227 61.136.145.134 61.136.145.134 湖北省宜昌市 宜昌供电公司
228 61.136.145.135 61.136.145.150 湖北省宜昌市 电信
229 61.136.145.151 61.136.145.153 湖北省宜昌市 电信公司
230 61.136.145.154 61.136.145.154 湖北省宜昌市 宜昌供电公司
231 61.136.145.155 61.136.145.158 湖北省宜昌市 电信公司
232 61.136.145.159 61.136.145.167 湖北省宜昌市 电信
233 61.136.145.168 61.136.145.168 湖北省宜昌市 九通网城
234 61.136.145.169 61.136.145.172 湖北省宜昌市 电信
235 61.136.145.173 61.136.145.173 湖北省宜昌市 余军网吧
236 61.136.145.174 61.136.145.187 湖北省宜昌市 电信
237 61.136.145.188 61.136.145.188 湖北省宜昌市 国际大酒店
238 61.136.145.189 61.136.145.195 湖北省宜昌市 电信
239 61.136.145.196 61.136.145.196 湖北省宜昌市 紫阳开心网吧(二楼)
240 61.136.145.197 61.136.145.208 湖北省宜昌市 电信
241 61.136.145.209 61.136.145.209 湖北省宜昌市 点军区联棚网吧
242 61.136.145.210 61.136.145.211 湖北省宜昌市 电信
243 61.136.145.212 61.136.145.212 湖北省宜昌市 点军区江南永平网吧
244 61.136.145.213 61.136.145.224 湖北省宜昌市 电信
245 61.136.145.225 61.136.145.225 湖北省宜昌市 东湖一路东方超市二楼众东方网城
246 61.136.145.226 61.136.145.226 湖北省宜昌市 得胜街星网吧星星店
247 61.136.145.227 61.136.145.227 湖北省宜昌市 电信
248 61.136.145.228 61.136.145.228 湖北省宜昌市 北正街铭鑫网吧
249 61.136.145.229 61.136.145.231 湖北省宜昌市 电信
250 61.136.145.232 61.136.145.232 湖北省宜昌市 河海网吧
251 61.136.145.233 61.136.145.245 湖北省宜昌市 电信
252 61.136.145.246 61.136.145.246 湖北省宜昌市 悠活罗马假日东门店
253 61.136.145.247 61.136.145.247 湖北省宜昌市 电信
254 61.136.145.248 61.136.145.248 湖北省宜昌市 心怡网城(东湖一路8号)
255 61.136.145.249 61.136.145.250 湖北省宜昌市 电信
256 61.136.145.251 61.136.145.251 湖北省宜昌市 东湖一路东方超市二楼众东方网城
257 61.136.145.252 61.136.146.2 湖北省宜昌市 电信
258 61.136.146.3 61.136.146.3 湖北省宜昌市 新起点网城
259 61.136.146.4 61.136.146.8 湖北省宜昌市 电信
260 61.136.146.9 61.136.146.9 湖北省宜昌市 宇恒网吧
261 61.136.146.10 61.136.146.10 湖北省宜昌市 体育场路零距离网络会所(三峡职业技术学院旁)
262 61.136.146.11 61.136.146.11 湖北省宜昌市 电信
263 61.136.146.12 61.136.146.12 湖北省宜昌市 胜利四路悠活网咖
264 61.136.146.13 61.136.146.13 湖北省宜昌市 电信
265 61.136.146.14 61.136.146.14 湖北省宜昌市 体育馆路勇昌网吧
266 61.136.146.15 61.136.146.15 湖北省宜昌市 新水星网吧(三峡职业技术学院旁)
267 61.136.146.16 61.136.146.17 湖北省宜昌市 电信
268 61.136.146.18 61.136.146.18 湖北省宜昌市 天益网城一店
269 61.136.146.19 61.136.146.25 湖北省宜昌市 电信
270 61.136.146.26 61.136.146.27 湖北省宜昌市 巨人网吧(体育场路32号)
271 61.136.146.28 61.136.146.28 湖北省宜昌市 天益二店巨人网吧
272 61.136.146.29 61.136.146.130 湖北省宜昌市 电信
273 61.136.146.131 61.136.146.131 湖北省宜昌市 花样年华网络会所(解放路)
274 61.136.146.132 61.136.146.132 湖北省宜昌市 香格里拉网络会所(康康柳丁对面)
275 61.136.146.133 61.136.146.138 湖北省宜昌市 电信
276 61.136.146.139 61.136.146.139 湖北省宜昌市 惠龙网络竞技空间(珍珠路41号)
277 61.136.146.140 61.136.146.147 湖北省宜昌市 电信
278 61.136.146.148 61.136.146.148 湖北省宜昌市 悠活罗马假日北门店
279 61.136.146.149 61.136.146.149 湖北省宜昌市 电信
280 61.136.146.150 61.136.146.150 湖北省宜昌市 新仕城网路会所(东门外正街)
281 61.136.146.151 61.136.146.193 湖北省宜昌市 电信
282 61.136.146.194 61.136.146.194 湖北省宜昌市 三峡大学
283 61.136.146.195 61.136.147.255 湖北省宜昌市 电信
284 61.136.148.0 61.136.148.255 湖北省宜昌市 /枝江市电信
285 61.136.149.0 61.136.150.2 湖北省宜昌市 电信
286 61.136.150.3 61.136.150.3 湖北省宜昌市 北山商业连锁有限公司
287 61.136.150.4 61.136.150.4 湖北省宜昌市 电信
288 61.136.150.5 61.136.150.5 湖北省宜昌市 隆康路好友网吧
289 61.136.150.6 61.136.150.6 湖北省宜昌市 胜利四路遨游网络会所
290 61.136.150.7 61.136.150.9 湖北省宜昌市 电信
291 61.136.150.10 61.136.150.10 湖北省宜昌市 海伦网吧
292 61.136.150.11 61.136.150.21 湖北省宜昌市 电信
293 61.136.150.22 61.136.150.22 湖北省宜昌市 丰源网吧
294 61.136.150.23 61.136.150.23 湖北省宜昌市 十三码头本色网络会所
295 61.136.150.24 61.136.150.33 湖北省宜昌市 电信
296 61.136.150.34 61.136.150.36 湖北省宜昌市 三峡电力职业学院
297 61.136.150.37 61.136.150.113 湖北省宜昌市 电信
298 61.136.150.114 61.136.150.114 湖北省宜昌市 青苹果网吧(北山坡菜场内)
299 61.136.150.115 61.136.150.117 湖北省宜昌市 电信
300 61.136.150.118 61.136.150.118 湖北省宜昌市 悠活网咖金点店
301 61.136.150.119 61.136.151.6 湖北省宜昌市 电信
302 61.136.151.7 61.136.151.8 湖北省宜昌市 三峡总公司
303 61.136.151.9 61.136.151.17 湖北省宜昌市 电信
304 61.136.151.18 61.136.151.18 湖北省宜昌市 三峡总公司
305 61.136.151.19 61.136.151.179 湖北省宜昌市 电信
306 61.136.151.180 61.136.151.180 湖北省宜昌市 西陵二路希巍网络会所
307 61.136.151.181 61.136.151.234 湖北省宜昌市 电信
308 61.136.151.235 61.136.151.235 湖北省宜昌市 330商贸大厦巷内汇友网吧
309 61.136.151.236 61.136.151.237 湖北省宜昌市 电信
310 61.136.151.238 61.136.151.238 湖北省宜昌市 西陵区一网情深网吧
311 61.136.151.239 61.136.151.245 湖北省宜昌市 电信
312 61.136.151.246 61.136.151.246 湖北省宜昌市 三峡大学电子阅览室
313 61.136.151.247 61.136.151.251 湖北省宜昌市 电信
314 61.136.151.252 61.136.151.252 湖北省宜昌市 三峡大学
315 61.136.151.253 61.136.151.255 湖北省宜昌市 电信
316 61.136.222.0 61.136.222.234 湖北省宜昌市 电信
317 61.136.222.235 61.136.222.235 湖北省宜昌市秭归县 世纪星酒店
318 61.136.222.236 61.136.223.1 湖北省宜昌市 电信
319 61.136.223.2 61.136.223.2 湖北省宜昌市葛洲坝 炎龙娱乐城
320 61.136.223.3 61.136.223.3 湖北省宜昌市 电信
321 61.136.223.4 61.136.223.4 湖北省宜昌市 天乐网吧
322 61.136.223.5 61.136.223.5 湖北省宜昌市 万象网吧
323 61.136.223.6 61.136.223.10 湖北省宜昌市 电信
324 61.136.223.11 61.136.223.13 湖北省宜昌市 西陵数码城
325 61.136.223.14 61.136.223.65 湖北省宜昌市 电信
326 61.136.223.66 61.136.223.66 湖北省宜昌市 胜利一路曙光网吧
327 61.136.223.67 61.136.223.67 湖北省宜昌市 电信
328 61.136.223.68 61.136.223.68 湖北省宜昌市 解心网吧
329 61.136.223.69 61.136.223.69 湖北省宜昌市 电信
330 61.136.223.70 61.136.223.70 湖北省宜昌市 洪源网吧
331 61.136.223.71 61.136.223.71 湖北省宜昌市 电信
332 61.136.223.72 61.136.223.72 湖北省宜昌市 胜利二路夷陵网吧
333 61.136.223.73 61.136.223.73 湖北省宜昌市 艾飞网吧(胜利一路11号)
334 61.136.223.74 61.136.223.74 湖北省宜昌市 电信
335 61.136.223.75 61.136.223.75 湖北省宜昌市 急速网吧
336 61.136.223.76 61.136.223.77 湖北省宜昌市 电信
337 61.136.223.78 61.136.223.78 湖北省宜昌市 绿萝路杰网络(人防一楼)
338 61.136.223.79 61.136.223.79 湖北省宜昌市 港窑路新假日网吧
339 61.136.223.80 61.136.223.80 湖北省宜昌市 胜利二路飞浪网吧
340 61.136.223.81 61.136.223.81 湖北省宜昌市 西陵区绿萝路开开网吧
341 61.136.223.82 61.136.223.82 湖北省宜昌市 九码头天地网吧
342 61.136.223.83 61.136.223.83 湖北省宜昌市 胜利一路凌云网吧
343 61.136.223.84 61.136.223.84 湖北省宜昌市 电信
344 61.136.223.85 61.136.223.85 湖北省宜昌市 天丰紫光园店
345 61.136.223.86 61.136.223.91 湖北省宜昌市 电信
346 61.136.223.92 61.136.223.92 湖北省宜昌市 胜利1路动感网吧
347 61.136.223.93 61.136.223.129 湖北省宜昌市 电信
348 61.136.223.130 61.136.223.130 湖北省宜昌市 星网吧(宜昌)星宇店
349 61.136.223.131 61.136.223.136 湖北省宜昌市 电信
350 61.136.223.137 61.136.223.137 湖北省宜昌市 望洲岗蓝月网吧
351 61.136.223.138 61.136.223.138 湖北省宜昌市 电信
352 61.136.223.139 61.136.223.139 湖北省宜昌市 葛洲坝馨岛网吧
353 61.136.223.140 61.136.223.141 湖北省宜昌市 电信
354 61.136.223.142 61.136.223.142 湖北省宜昌市 葛洲坝天虹网吧
355 61.136.223.143 61.136.223.143 湖北省宜昌市 电信
356 61.136.223.144 61.136.223.144 湖北省宜昌市 葛洲坝探索网吧
357 61.136.223.145 61.136.223.146 湖北省宜昌市 电信
358 61.136.223.147 61.136.223.147 湖北省宜昌市 都市思语网吧(葛洲坝)
359 61.136.223.148 61.136.223.151 湖北省宜昌市 电信
360 61.136.223.152 61.136.223.152 湖北省宜昌市 东湖一路心怡网城
361 61.136.223.153 61.136.223.163 湖北省宜昌市 电信
362 61.136.223.164 61.136.223.164 湖北省宜昌市 南湖市场成龙网吧
363 61.136.223.165 61.136.223.165 湖北省宜昌市 解放路1号-极度空间网吧
364 61.136.223.166 61.136.223.166 湖北省宜昌市 丽梦信息技术有限公司
365 61.136.223.167 61.136.223.167 湖北省宜昌市 西陵区联文网吧
366 61.136.223.168 61.136.223.168 湖北省宜昌市 新驿站网络会所
367 61.136.223.169 61.136.223.169 湖北省宜昌市 新点通网城(解放路8号)
368 61.136.223.170 61.136.223.178 湖北省宜昌市 电信
369 61.136.223.179 61.136.223.179 湖北省宜昌市 银兴网吧
370 61.136.223.180 61.136.223.182 湖北省宜昌市 电信
371 61.136.223.183 61.136.223.183 湖北省宜昌市 伊时代网吧
372 61.136.223.184 61.136.223.209 湖北省宜昌市 电信
373 61.136.223.210 61.136.223.210 湖北省宜昌市 中企动力科技股份有限公司宜昌分公司(宜昌东山大道129号时代天骄大厦八层)
374 61.136.223.211 61.136.223.217 湖北省宜昌市 电信
375 61.136.223.218 61.136.223.219 湖北省宜昌市 杰之行服饰销售有限公司
376 61.136.223.220 61.136.226.122 湖北省宜昌市 电信
377 61.136.226.123 61.136.226.123 湖北省宜昌市夷陵区 路162号可乐吧
378 61.136.226.124 61.136.226.192 湖北省宜昌市 电信
379 61.183.43.0 61.183.43.255 湖北省宜昌市 电信
380 61.183.49.0 61.183.49.255 湖北省宜昌市 (夷陵区/当阳市)电信
381 61.183.50.0 61.183.53.255 湖北省宜昌市 电信
382 61.184.48.0 61.184.55.11 湖北省宜昌市 电信
383 61.184.55.12 61.184.55.12 湖北省宜昌市宜都市 烟草公司
384 61.184.55.13 61.184.65.147 湖北省宜昌市 电信
385 61.184.65.148 61.184.65.148 湖北省宜昌市 枝江市仙妮网吧
386 61.184.65.149 61.184.65.149 湖北省宜昌市 电信
387 61.184.65.150 61.184.65.150 湖北省宜昌市枝江市 广源网吧
388 61.184.65.151 61.184.65.151 湖北省宜昌市枝江市 浪潮网吧
389 61.184.65.152 61.184.65.152 湖北省宜昌市枝江市 新海网吧
390 61.184.65.153 61.184.65.159 湖北省宜昌市 电信
391 61.184.65.160 61.184.65.160 湖北省宜昌市枝江市 万枝网吧
392 61.184.65.161 61.184.67.191 湖北省宜昌市 电信
393 61.184.67.192 61.184.67.192 湖北省宜昌市 豪嘉网络
394 61.184.67.193 61.184.67.224 湖北省宜昌市 电信
395 61.184.67.225 61.184.67.225 湖北省宜昌市当阳市 双莲中学(炸药厂旁)
396 61.184.67.226 61.184.68.11 湖北省宜昌市 电信
397 61.184.68.12 61.184.68.12 湖北省宜昌市当阳市 王店网吧
398 61.184.68.13 61.184.68.222 湖北省宜昌市 电信
399 61.184.68.223 61.184.68.223 湖北省宜昌市当阳市 科环网吧
400 61.184.68.224 61.184.71.22 湖北省宜昌市 电信
401 61.184.71.23 61.184.71.23 湖北省宜昌市 市委
402 61.184.71.24 61.184.71.255 湖北省宜昌市 电信
403 61.234.150.0 61.234.150.11 湖北省宜昌市当阳市 中移铁通
404 61.234.150.12 61.234.150.12 湖北省宜昌市 解放路点通网吧
405 61.234.150.13 61.234.150.13 湖北省宜昌市 电脑城网吧
406 61.234.150.14 61.234.150.14 湖北省宜昌市 火车站网吧
407 61.234.150.15 61.234.150.15 湖北省宜昌市 下里巴人网吧
408 61.234.150.16 61.234.150.16 湖北省宜昌市 猇亭广电网
409 61.234.150.17 61.234.150.17 湖北省宜昌市 联文网吧
410 61.234.150.18 61.234.150.18 湖北省宜昌市 枝江海事局网吧
411 61.234.150.19 61.234.150.19 湖北省宜昌市 六中
412 61.234.150.20 61.234.150.21 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
413 61.234.150.22 61.234.150.22 湖北省宜昌市 枝江广电网
414 61.234.150.23 61.234.150.32 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
415 61.234.150.33 61.234.150.35 湖北省宜昌市 猇亭广电网
416 61.234.150.36 61.234.150.40 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
417 61.234.150.41 61.234.150.41 湖北省宜昌市 隆润福马汽车销售有限公司
418 61.234.150.42 61.234.150.42 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
419 61.234.150.43 61.234.150.44 湖北省宜昌市 枝江广电网
420 61.234.150.45 61.234.150.50 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
421 61.234.150.51 61.234.150.52 湖北省宜昌市 枝江广电网
422 61.234.150.53 61.234.150.127 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
423 61.234.150.128 61.234.150.143 湖北省宜昌市 广电网
424 61.234.150.144 61.234.150.159 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
425 61.234.150.160 61.234.150.223 湖北省宜昌市 广电网
426 61.234.150.224 61.234.150.238 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
427 61.234.150.239 61.234.150.254 湖北省宜昌市当阳市 广电网
428 61.234.150.255 61.234.150.255 湖北省宜昌市 /当阳市铁通
429 61.242.178.0 61.242.178.161 湖北省宜昌市 联通
430 61.242.178.162 61.242.178.162 湖北省宜昌市葛洲坝 佳鸿通讯公司
431 61.242.178.163 61.242.178.164 湖北省宜昌市 联通
432 61.242.178.165 61.242.178.165 湖北省宜昌市 蓝月网吧
433 61.242.178.166 61.242.178.170 湖北省宜昌市 联通
434 61.242.178.171 61.242.178.171 湖北省宜昌市葛洲坝 步行街探索网吧
435 61.242.178.172 61.242.178.217 湖北省宜昌市 联通
436 61.242.178.218 61.242.178.218 湖北省宜昌市 人事局干部培训中心
437 61.242.178.219 61.242.178.243 湖北省宜昌市 联通
438 61.242.178.244 61.242.178.244 湖北省宜昌市 电视台
439 61.242.178.245 61.242.178.255 湖北省宜昌市 联通
440 110.121.40.0 110.121.43.255 湖北省宜昌市 中移铁通
441 111.176.128.0 111.176.163.255 湖北省宜昌市 电信
442 111.176.164.0 111.176.164.255 湖北省宜昌市宜都市 电信
443 111.176.165.0 111.176.167.255 湖北省宜昌市 电信
444 111.176.168.0 111.176.169.255 湖北省宜昌市远安县 电信
445 111.176.170.0 111.176.170.255 湖北省宜昌市 电信
446 111.176.171.0 111.176.171.255 湖北省宜昌市远安县 电信
447 111.176.172.0 111.176.172.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
448 111.176.173.0 111.176.255.255 湖北省宜昌市 电信
449 111.182.128.0 111.182.171.255 湖北省宜昌市 电信
450 111.182.172.0 111.182.172.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
451 111.182.173.0 111.182.191.255 湖北省宜昌市 电信
452 111.182.192.0 111.182.192.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
453 111.182.193.0 111.182.194.255 湖北省宜昌市 电信
454 111.182.195.0 111.182.195.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
455 111.182.196.0 111.182.200.255 湖北省宜昌市 电信
456 111.182.201.0 111.182.201.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
457 111.182.202.0 111.182.202.255 湖北省宜昌市 电信
458 111.182.203.0 111.182.203.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
459 111.182.204.0 111.182.229.255 湖北省宜昌市 电信
460 111.182.230.0 111.182.230.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
461 111.182.231.0 111.182.240.255 湖北省宜昌市 电信
462 111.182.241.0 111.182.241.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
463 111.182.242.0 111.182.242.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
464 111.182.243.0 111.182.243.255 湖北省宜昌市 电信
465 111.182.244.0 111.182.244.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
466 111.182.245.0 111.182.254.255 湖北省宜昌市 电信
467 111.182.255.0 111.182.255.255 湖北省宜昌市当阳市 电信
468 113.56.154.0 113.56.154.255 湖北省宜昌市兴山县 联通
469 113.56.155.0 113.56.160.255 湖北省宜昌市 联通
470 113.56.161.0 113.56.161.255 湖北省宜昌市秭归县 联通
471 113.56.162.0 113.56.187.255 湖北省宜昌市 联通
472 116.207.128.0 116.207.131.209 湖北省宜昌市 电信
473 116.207.131.210 116.207.131.210 湖北省宜昌市 紫荆花快捷酒店
474 116.207.131.211 116.207.162.255 湖北省宜昌市 电信
475 116.207.163.0 116.207.163.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
476 116.207.164.0 116.207.165.255 湖北省宜昌市 电信
477 116.207.166.0 116.207.166.255 湖北省宜昌市秭归县 电信
478 116.207.167.0 116.207.178.255 湖北省宜昌市 电信
479 116.207.179.0 116.207.179.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
480 116.207.180.0 116.207.255.255 湖北省宜昌市 电信
481 117.150.16.0 117.150.16.255 湖北省宜昌市 移动
482 117.151.0.0 117.151.16.255 湖北省宜昌市 移动
483 117.151.17.0 117.151.17.255 湖北省宜昌市宜都市 移动
484 117.151.18.0 117.151.28.255 湖北省宜昌市 移动
485 117.151.29.0 117.151.29.255 湖北省宜昌市枝江市 移动
486 117.151.30.0 117.151.32.255 湖北省宜昌市 移动
487 117.151.33.0 117.151.33.255 湖北省宜昌市枝江市 移动
488 117.151.34.0 117.151.34.255 湖北省宜昌市长阳县 移动
489 117.151.35.0 117.151.136.255 湖北省宜昌市 移动
490 117.151.137.0 117.151.137.255 湖北省宜昌市夷陵区 移动
491 117.151.138.0 117.151.191.255 湖北省宜昌市 移动
492 119.36.28.0 119.36.28.255 湖北省宜昌市枝江市 联通
493 119.36.29.0 119.36.30.255 湖北省宜昌市 联通
494 119.36.31.0 119.36.31.255 湖北省宜昌市夷陵区 联通
495 119.36.32.0 119.36.32.255 湖北省宜昌市枝江市 联通
496 119.36.33.0 119.36.33.255 湖北省宜昌市 联通
497 119.36.34.0 119.36.34.255 湖北省宜昌市夷陵区 联通
498 119.36.136.0 119.36.136.130 湖北省宜昌市 联通
499 119.36.136.131 119.36.136.131 湖北省宜昌市 西陵区外国语实验小学北正街校区
500 119.36.136.132 119.36.142.255 湖北省宜昌市 联通
501 119.36.143.0 119.36.143.255 湖北省宜昌市夷陵区 联通
502 119.36.240.0 119.36.246.255 湖北省宜昌市 联通
503 119.36.247.0 119.36.247.255 湖北省宜昌市枝江市 联通
504 119.36.248.0 119.36.255.255 湖北省宜昌市 联通
505 120.202.69.0 120.202.69.255 湖北省宜昌市 移动
506 121.63.0.0 121.63.64.255 湖北省宜昌市 电信
507 121.63.65.0 121.63.65.255 湖北省宜昌市长阳县 电信
508 121.63.66.0 121.63.87.255 湖北省宜昌市 电信
509 121.63.88.0 121.63.98.255 湖北省宜昌市远安县 电信
510 121.63.99.0 121.63.99.255 湖北省宜昌市夷陵区 电信
511 121.63.100.0 121.63.103.255 湖北省宜昌市远安县 电信
512 121.63.104.0 121.63.105.255 湖北省宜昌市 电信
513 121.63.106.0 121.63.106.255 湖北省宜昌市当阳市 电信
514 121.63.107.0 121.63.127.255 湖北省宜昌市 电信
515 122.189.192.0 122.189.200.255 湖北省宜昌市 联通
516 122.189.201.0 122.189.201.255 湖北省宜昌市夷陵区 联通
517 122.189.202.0 122.189.207.255 湖北省宜昌市 联通
518 122.189.208.0 122.189.208.255 湖北省宜昌市宜都市 联通
519 122.189.209.0 122.189.213.255 湖北省宜昌市 联通
520 122.189.214.0 122.189.214.255 湖北省宜昌市远安县 联通
521 122.189.215.0 122.189.255.255 湖北省宜昌市 联通
522 122.242.116.0 122.242.116.255 湖北省宜昌市五峰县 电信
523 123.85.142.0 123.85.142.255 湖北省宜昌市 中移铁通
524 125.221.10.0 125.221.11.255 湖北省宜昌市 湖北三峡职业技术学院
525 125.221.40.0 125.221.41.255 湖北省宜昌市 三峡电力职业学院
526 171.42.32.0 171.42.63.255 湖北省宜昌市 电信
527 171.114.0.0 171.114.31.255 湖北省宜昌市 电信
528 183.93.200.0 183.93.200.255 湖北省宜昌市夷陵区 联通
529 183.93.201.0 183.93.244.255 湖北省宜昌市 联通
530 183.93.245.0 183.93.245.255 湖北省宜昌市远安县 联通
531 183.93.246.0 183.93.255.255 湖北省宜昌市 联通
532 202.103.6.0 202.103.6.130 湖北省宜昌市 电信
533 202.103.6.131 202.103.6.131 湖北省宜昌市 清江开发总公司
534 202.103.6.132 202.103.6.149 湖北省宜昌市 电信
535 202.103.6.150 202.103.6.150 湖北省宜昌市 三峡水文水资源勘测局
536 202.103.6.151 202.103.6.167 湖北省宜昌市 电信
537 202.103.6.168 202.103.6.168 湖北省宜昌市 清江水电开发有限公司
538 202.103.6.169 202.103.6.169 湖北省宜昌市 清江开发公司物业公司
539 202.103.6.170 202.103.6.255 湖北省宜昌市 电信
540 202.103.58.0 202.103.58.255 湖北省宜昌市 电信
541 203.93.6.0 203.93.6.255 湖北省宜昌市葛洲坝 灵通公司
542 210.12.58.0 210.12.58.255 湖北省宜昌市葛洲坝 通信公司
543 210.12.236.0 210.12.236.255 湖北省宜昌市 联通
544 210.22.202.0 210.22.202.1 湖北省宜昌市 联通
545 210.22.202.2 210.22.202.2 湖北省宜昌市 三峡商城联通
546 210.22.202.3 210.22.202.6 湖北省宜昌市 联通
547 210.22.202.7 210.22.202.7 湖北省宜昌市 解放路网事如风网吧
548 210.22.202.8 210.22.202.69 湖北省宜昌市 联通
549 210.22.202.70 210.22.202.70 湖北省宜昌市 珍珠路电脑城
550 210.22.202.71 210.22.203.12 湖北省宜昌市 联通
551 210.22.203.13 210.22.203.13 湖北省宜昌市 平湖旅游电子商务咨询公司
552 210.22.203.14 210.22.203.21 湖北省宜昌市 联通
553 210.22.203.22 210.22.203.22 湖北省宜昌市 东山开发区福特4S店
554 210.22.203.23 210.22.203.255 湖北省宜昌市 联通
555 210.42.32.0 210.42.47.255 湖北省宜昌市 三峡大学
556 211.67.68.0 211.67.68.255 湖北省宜昌市 教育网
557 211.69.176.0 211.69.191.255 湖北省宜昌市 湖北三峡学院
558 211.91.152.0 211.91.152.255 湖北省宜昌市 联通
559 211.91.156.0 211.91.160.100 湖北省宜昌市 联通
560 211.91.160.101 211.91.160.101 湖北省宜昌市 330设计院
561 211.91.160.102 211.91.160.184 湖北省宜昌市 联通
562 211.91.160.185 211.91.160.185 湖北省宜昌市 中国联通宜昌分公司综合办公楼
563 211.91.160.186 211.91.160.189 湖北省宜昌市 联通
564 211.91.160.190 211.91.160.190 湖北省宜昌市 E网通网吧
565 211.91.160.191 211.91.160.210 湖北省宜昌市 联通
566 211.91.160.211 211.91.160.211 湖北省宜昌市 凌云网吧(九码头)
567 211.91.160.212 211.91.160.219 湖北省宜昌市 联通
568 211.91.160.220 211.91.160.220 湖北省宜昌市 好友网吧
569 211.91.160.221 211.91.162.90 湖北省宜昌市 联通
570 211.91.162.91 211.91.162.91 湖北省宜昌市葛洲坝 集团
571 211.91.162.92 211.91.162.129 湖北省宜昌市 联通
572 211.91.162.130 211.91.162.141 湖北省宜昌市葛洲坝 佳鸿通讯公司
573 211.91.162.142 211.91.162.255 湖北省宜昌市 联通
574 211.91.183.0 211.91.183.146 湖北省宜昌市 联通
575 211.91.183.147 211.91.183.147 湖北省宜昌市 体育场路娇子网吧
576 211.91.183.148 211.91.183.153 湖北省宜昌市 联通
577 211.91.183.154 211.91.183.154 湖北省宜昌市枝江市 新视线网吧
578 211.91.183.155 211.91.183.227 湖北省宜昌市 联通
579 211.91.183.228 211.91.183.228 湖北省宜昌市 三三○商贸大厦巷内恭喜网吧
580 211.91.183.229 211.91.183.238 湖北省宜昌市 联通
581 211.91.183.239 211.91.183.239 湖北省宜昌市 西陵区清波路鑫星网吧
582 211.91.183.240 211.91.183.240 湖北省宜昌市 联通
583 211.91.183.241 211.91.183.241 湖北省宜昌市葛洲坝 三江桥头深远网吧
584 211.91.183.242 211.91.183.244 湖北省宜昌市 联通
585 211.91.183.245 211.91.183.245 湖北省宜昌市 中国水电顾问集团中南勘测设计院(葛洲坝330宜昌院)
586 211.91.183.246 211.91.183.255 湖北省宜昌市 联通
587 211.146.45.0 211.146.45.255 湖北省宜昌市宜都市 广电网
588 211.146.54.0 211.146.55.255 湖北省宜昌市 广电网
589 211.161.120.0 211.161.120.255 湖北省宜昌市 鹏博士长城宽带
590 218.200.124.0 218.200.125.90 湖北省宜昌市 移动
591 218.200.125.91 218.200.125.91 湖北省宜昌市 电视台
592 218.200.125.92 218.200.125.255 湖北省宜昌市 移动
593 218.200.151.0 218.200.151.65 湖北省宜昌市 移动
594 218.200.151.66 218.200.151.67 湖北省宜昌市 三峡大学(东山校区)
595 218.200.151.68 218.200.151.225 湖北省宜昌市 移动
596 218.200.151.226 218.200.151.226 湖北省宜昌市葛洲坝 电视台宽带网用户
597 218.200.151.227 218.200.151.229 湖北省宜昌市 移动
598 218.200.151.230 218.200.151.230 湖北省宜昌市葛洲坝 电视台宽带网用户
599 218.200.151.231 218.200.151.249 湖北省宜昌市 移动
600 218.200.151.250 218.200.151.250 湖北省宜昌市葛洲坝 集团一公司
601 218.200.151.251 218.200.152.49 湖北省宜昌市 移动
602 218.200.152.50 218.200.152.50 湖北省宜昌市宜都市 东阳光集团公司
603 218.200.152.51 218.200.152.51 湖北省宜昌市 移动
604 218.200.152.52 218.200.152.52 湖北省宜昌市宜都市 东阳光集团公司
605 218.200.152.53 218.200.152.54 湖北省宜昌市宜都市 东阳光实业发展有限公司
606 218.200.152.55 218.200.152.249 湖北省宜昌市 移动
607 218.200.152.250 218.200.152.250 湖北省宜昌市 葛洲坝集团公司网用户
608 218.200.152.251 218.200.152.255 湖北省宜昌市 移动
609 219.138.20.0 219.138.23.66 湖北省宜昌市 电信
610 219.138.23.67 219.138.23.67 湖北省宜昌市 胜利4路力帝市场内维维网吧
611 219.138.23.68 219.138.23.68 湖北省宜昌市 电信
612 219.138.23.69 219.138.23.69 湖北省宜昌市 友情在线
613 219.138.23.70 219.138.23.70 湖北省宜昌市 零距离网吧
614 219.138.23.71 219.138.23.71 湖北省宜昌市 胜利三路金秋网吧
615 219.138.23.72 219.138.23.72 湖北省宜昌市 同志网吧
616 219.138.23.73 219.138.23.74 湖北省宜昌市 电信
617 219.138.23.75 219.138.23.75 湖北省宜昌市 胜利三路冲浪网吧
618 219.138.23.76 219.138.23.76 湖北省宜昌市 电信
619 219.138.23.77 219.138.23.77 湖北省宜昌市 胜利四路世纪网吧
620 219.138.23.78 219.138.23.78 湖北省宜昌市 湖北日报报业集团三峡分社
621 219.138.23.79 219.138.23.79 湖北省宜昌市 三峡学院对面千禧网吧
622 219.138.23.80 219.138.23.80 湖北省宜昌市 星网吧(金家台店)
623 219.138.23.81 219.138.23.81 湖北省宜昌市 电信
624 219.138.23.82 219.138.23.82 湖北省宜昌市 体育场路欣欣网吧
625 219.138.23.83 219.138.23.84 湖北省宜昌市 电信
626 219.138.23.85 219.138.23.85 湖北省宜昌市 湖北三峡职业技术学院
627 219.138.23.86 219.138.24.255 湖北省宜昌市 电信
628 219.138.25.0 219.138.25.255 湖北省宜昌市五峰县 电信
629 219.138.26.0 219.138.31.255 湖北省宜昌市 电信
630 219.138.32.0 219.138.35.255 湖北省宜昌市远安县 电信
631 219.138.36.0 219.138.36.55 湖北省宜昌市 电信
632 219.138.36.56 219.138.36.56 湖北省宜昌市 光速互联计算机科技有限公司
633 219.138.36.57 219.138.39.255 湖北省宜昌市 电信
634 219.138.97.0 219.138.97.164 湖北省宜昌市 电信
635 219.138.97.165 219.138.97.165 湖北省宜昌市 紫荆花快捷酒店
636 219.138.97.166 219.138.103.19 湖北省宜昌市 电信
637 219.139.32.0 219.139.32.17 湖北省宜昌市 电信
638 219.139.32.18 219.139.32.18 湖北省宜昌市夷陵区 平湖网乐城
639 219.139.32.19 219.139.32.49 湖北省宜昌市 电信
640 219.139.32.50 219.139.32.51 湖北省宜昌市 IDC机房
641 219.139.32.52 219.139.32.52 湖北省宜昌市 电信
642 219.139.32.53 219.139.32.53 湖北省宜昌市夷陵区 乐天溪镇陈家冲飞驰网吧
643 219.139.32.54 219.139.32.60 湖北省宜昌市 电信
644 219.139.32.61 219.139.32.61 湖北省宜昌市夷陵区 樟村坪镇蓝月亮网吧
645 219.139.32.62 219.139.32.62 湖北省宜昌市 樟村坪镇殷家坪村梦缘网吧
646 219.139.32.63 219.139.32.65 湖北省宜昌市 电信
647 219.139.32.66 219.139.32.66 湖北省宜昌市 星河网吧
648 219.139.32.67 219.139.32.72 湖北省宜昌市 电信
649 219.139.32.73 219.139.32.73 湖北省宜昌市 (三峡太平溪)双龙网吧
650 219.139.32.74 219.139.32.77 湖北省宜昌市 电信
651 219.139.32.78 219.139.32.78 湖北省宜昌市 三峡坝区奔腾网吧
652 219.139.32.79 219.139.32.83 湖北省宜昌市 电信
653 219.139.32.84 219.139.32.84 湖北省宜昌市 百龄网吧
654 219.139.32.85 219.139.32.85 湖北省宜昌市夷陵区 龙泉镇龙泉网吧(车站村四组)
655 219.139.32.86 219.139.32.89 湖北省宜昌市 电信
656 219.139.32.90 219.139.32.90 湖北省宜昌市 机电工程学校
657 219.139.32.91 219.139.32.105 湖北省宜昌市 电信
658 219.139.32.106 219.139.32.107 湖北省宜昌市夷陵区 一线天网络城
659 219.139.32.108 219.139.32.109 湖北省宜昌市夷陵区 三峡夷陵网
660 219.139.32.110 219.139.32.111 湖北省宜昌市 电信
661 219.139.32.112 219.139.32.113 湖北省宜昌市夷陵区 卫生系统
662 219.139.32.114 219.139.32.114 湖北省宜昌市 飞跃网吧(八河口镇)
663 219.139.32.115 219.139.32.122 湖北省宜昌市 电信
664 219.139.32.123 219.139.32.123 湖北省宜昌市夷陵区 长江市场小网吧
665 219.139.32.124 219.139.32.147 湖北省宜昌市 电信
666 219.139.32.148 219.139.32.148 湖北省宜昌市 百灵网吧
667 219.139.32.149 219.139.32.153 湖北省宜昌市 电信
668 219.139.32.154 219.139.32.157 湖北省宜昌市夷陵区 宜昌网盟
669 219.139.32.158 219.139.32.158 湖北省宜昌市 三峡高中
670 219.139.32.159 219.139.32.177 湖北省宜昌市 电信
671 219.139.32.178 219.139.32.178 湖北省宜昌市 东胡网吧
672 219.139.32.179 219.139.32.180 湖北省宜昌市 电信
673 219.139.32.181 219.139.32.181 湖北省宜昌市夷陵区 天盟网吧
674 219.139.32.182 219.139.32.188 湖北省宜昌市 电信
675 219.139.32.189 219.139.32.189 湖北省宜昌市 小溪塔杨子网吧
676 219.139.32.190 219.139.32.203 湖北省宜昌市 电信
677 219.139.32.204 219.139.32.206 湖北省宜昌市 IDC机房
678 219.139.32.207 219.139.32.209 湖北省宜昌市 电信
679 219.139.32.210 219.139.32.218 湖北省宜昌市 IDC机房
680 219.139.32.219 219.139.32.237 湖北省宜昌市 电信
681 219.139.32.238 219.139.32.238 湖北省宜昌市 茶城网吧
682 219.139.32.239 219.139.32.240 湖北省宜昌市夷陵区 国际茶城竹影清风会所
683 219.139.32.241 219.139.32.246 湖北省宜昌市 电信
684 219.139.32.247 219.139.32.248 湖北省宜昌市夷陵区 明珠网吧
685 219.139.32.249 219.139.32.255 湖北省宜昌市 电信
686 219.139.33.0 219.139.33.1 湖北省宜昌市当阳市 电信
687 219.139.33.2 219.139.33.2 湖北省宜昌市当阳市 电信机房
688 219.139.33.3 219.139.33.3 湖北省宜昌市当阳市 小玲网吧
689 219.139.33.4 219.139.33.4 湖北省宜昌市当阳市 优客网吧
690 219.139.33.5 219.139.33.5 湖北省宜昌市当阳市 新人类网吧
691 219.139.33.6 219.139.33.6 湖北省宜昌市当阳市 天龙网城(朱湾转盘处)
692 219.139.33.7 219.139.33.7 湖北省宜昌市当阳市 极速互通网城(奔腾电脑城上方)
693 219.139.33.8 219.139.33.8 湖北省宜昌市当阳市 千喜龙网吧
694 219.139.33.9 219.139.33.9 湖北省宜昌市当阳市 绿野网吧
695 219.139.33.10 219.139.33.10 湖北省宜昌市当阳市 阳光网吧
696 219.139.33.11 219.139.33.11 湖北省宜昌市当阳市 蝶恋花网吧
697 219.139.33.12 219.139.33.12 湖北省宜昌市当阳市 发展计划局机房
698 219.139.33.13 219.139.33.13 湖北省宜昌市当阳市 心语网吧
699 219.139.33.14 219.139.33.14 湖北省宜昌市当阳市 鑫盛网吧
700 219.139.33.15 219.139.33.15 湖北省宜昌市当阳市 腾龙网吧
701 219.139.33.16 219.139.33.16 湖北省宜昌市当阳市 一点通网吧
702 219.139.33.17 219.139.33.17 湖北省宜昌市当阳市 东方网吧
703 219.139.33.18 219.139.33.20 湖北省宜昌市当阳市
704 219.139.33.21 219.139.33.21 湖北省宜昌市当阳市 怡都网吧
705 219.139.33.22 219.139.33.22 湖北省宜昌市当阳市
706 219.139.33.23 219.139.33.23 湖北省宜昌市当阳市 怡都网吧
707 219.139.33.24 219.139.33.24 湖北省宜昌市当阳市 网络江湖网吧
708 219.139.33.25 219.139.33.27 湖北省宜昌市当阳市 电信
709 219.139.33.28 219.139.33.28 湖北省宜昌市当阳市 风云网络
710 219.139.33.29 219.139.33.29 湖北省宜昌市当阳市 教育局机房
711 219.139.33.30 219.139.33.30 湖北省宜昌市当阳市 政府机房
712 219.139.33.31 219.139.33.33 湖北省宜昌市当阳市 电信
713 219.139.33.34 219.139.33.34 湖北省宜昌市当阳市 天娱网苑
714 219.139.33.35 219.139.33.35 湖北省宜昌市当阳市 化肥厂网吧
715 219.139.33.36 219.139.33.36 湖北省宜昌市当阳市 图书馆
716 219.139.33.37 219.139.33.37 湖北省宜昌市当阳市 时空网吧
717 219.139.33.38 219.139.33.38 湖北省宜昌市当阳市 零点网吧
718 219.139.33.39 219.139.33.39 湖北省宜昌市当阳市 图书馆阅览室
719 219.139.33.40 219.139.33.40 湖北省宜昌市当阳市 一鸣网络
720 219.139.33.41 219.139.33.41 湖北省宜昌市当阳市 电信网吧
721 219.139.33.42 219.139.33.42 湖北省宜昌市当阳市 博世网吧
722 219.139.33.43 219.139.33.43 湖北省宜昌市当阳市 星际网吧
723 219.139.33.44 219.139.33.44 湖北省宜昌市当阳市 聚慧网吧
724 219.139.33.45 219.139.33.45 湖北省宜昌市当阳市 苦丁香网吧
725 219.139.33.46 219.139.33.46 湖北省宜昌市当阳市 江山网吧
726 219.139.33.47 219.139.33.47 湖北省宜昌市当阳市 新浪网吧
727 219.139.33.48 219.139.33.48 湖北省宜昌市当阳市 大风车网吧
728 219.139.33.49 219.139.33.49 湖北省宜昌市当阳市 聚慧网吧
729 219.139.33.50 219.139.33.50 湖北省宜昌市当阳市 伊人网吧
730 219.139.33.51 219.139.33.51 湖北省宜昌市当阳市 空中游网吧
731 219.139.33.52 219.139.33.52 湖北省宜昌市当阳市 飞天网吧
732 219.139.33.53 219.139.33.53 湖北省宜昌市当阳市 永新网吧
733 219.139.33.54 219.139.33.54 湖北省宜昌市当阳市 天天网吧
734 219.139.33.55 219.139.33.55 湖北省宜昌市当阳市 伟伟网吧
735 219.139.33.56 219.139.33.56 湖北省宜昌市当阳市 时空网吧
736 219.139.33.57 219.139.33.57 湖北省宜昌市当阳市 忆海网吧
737 219.139.33.58 219.139.33.58 湖北省宜昌市当阳市 二高
738 219.139.33.59 219.139.33.59 湖北省宜昌市当阳市 月光林地网吧
739 219.139.33.60 219.139.33.60 湖北省宜昌市当阳市 时代网吧(原爱民餐馆处)
740 219.139.33.61 219.139.33.65 湖北省宜昌市当阳市 电信
741 219.139.33.66 219.139.33.66 湖北省宜昌市当阳市 太子桥小学
742 219.139.33.67 219.139.33.67 湖北省宜昌市当阳市 湖北大地陶瓷有限公司
743 219.139.33.68 219.139.33.68 湖北省宜昌市当阳市 电信
744 219.139.33.69 219.139.33.69 湖北省宜昌市当阳市 青苹果网吧
745 219.139.33.70 219.139.33.80 湖北省宜昌市当阳市 电信
746 219.139.33.81 219.139.33.81 湖北省宜昌市当阳市 英博啤酒厂
747 219.139.33.82 219.139.33.83 湖北省宜昌市当阳市 电信
748 219.139.33.84 219.139.33.84 湖北省宜昌市当阳市 蝶恋花网吧
749 219.139.33.85 219.139.33.86 湖北省宜昌市当阳市 电信
750 219.139.33.87 219.139.33.87 湖北省宜昌市当阳市 海风网吧(火车站旁)
751 219.139.33.88 219.139.33.93 湖北省宜昌市当阳市 电信
752 219.139.33.94 219.139.33.94 湖北省宜昌市当阳市 三高校园网
753 219.139.33.95 219.139.33.122 湖北省宜昌市当阳市 电信
754 219.139.33.123 219.139.33.123 湖北省宜昌市当阳市 第二高级中学
755 219.139.33.124 219.139.33.126 湖北省宜昌市当阳市 电信
756 219.139.33.127 219.139.33.127 湖北省宜昌市当阳市 二高校网
757 219.139.33.128 219.139.33.128 湖北省宜昌市 电信
758 219.139.33.129 219.139.33.132 湖北省宜昌市当阳市 第一高级中学
759 219.139.33.133 219.139.33.137 湖北省宜昌市 电信
760 219.139.33.138 219.139.33.138 湖北省宜昌市当阳市 时代网吧
761 219.139.33.139 219.139.33.153 湖北省宜昌市 电信
762 219.139.33.154 219.139.33.154 湖北省宜昌市当阳市 飞天网吧
763 219.139.33.155 219.139.33.211 湖北省宜昌市 电信
764 219.139.33.212 219.139.33.212 湖北省宜昌市当阳市 奔腾科技有限公司
765 219.139.33.213 219.139.33.227 湖北省宜昌市 电信
766 219.139.33.228 219.139.33.228 湖北省宜昌市当阳市 木店网吧
767 219.139.33.229 219.139.33.229 湖北省宜昌市 电信
768 219.139.33.230 219.139.33.230 湖北省宜昌市当阳市 华泰证券营业部
769 219.139.33.231 219.139.33.234 湖北省宜昌市 电信
770 219.139.33.235 219.139.33.235 湖北省宜昌市当阳市 火车站网吧(玉泉办事处岩屋庙村)
771 219.139.33.236 219.139.33.251 湖北省宜昌市 电信
772 219.139.33.252 219.139.33.252 湖北省宜昌市当阳市 林业局
773 219.139.33.253 219.139.33.253 湖北省宜昌市当阳市 一嘉网络
774 219.139.33.254 219.139.33.255 湖北省宜昌市 电信
775 219.139.34.0 219.139.34.7 湖北省宜昌市枝江市 电信
776 219.139.34.8 219.139.34.8 湖北省宜昌市枝江市 极地网吧
777 219.139.34.9 219.139.34.9 湖北省宜昌市枝江市 电信
778 219.139.34.10 219.139.34.10 湖北省宜昌市枝江市 风速网吧
779 219.139.34.11 219.139.34.11 湖北省宜昌市枝江市 一线牵网吧(团结路西段)
780 219.139.34.12 219.139.34.12 湖北省宜昌市枝江市 千里缘网吧
781 219.139.34.13 219.139.34.33 湖北省宜昌市枝江市 电信
782 219.139.34.34 219.139.34.34 湖北省宜昌市枝江市 红蜘蛛网吧
783 219.139.34.35 219.139.34.35 湖北省宜昌市枝江市 新亚网吧
784 219.139.34.36 219.139.34.36 湖北省宜昌市枝江市 休闲网吧
785 219.139.34.37 219.139.34.37 湖北省宜昌市枝江市 新亚网吧
786 219.139.34.38 219.139.34.38 湖北省宜昌市枝江市 腾龙网吧
787 219.139.34.39 219.139.34.40 湖北省宜昌市枝江市 电信
788 219.139.34.41 219.139.34.41 湖北省宜昌市枝江市 幸运星网吧
789 219.139.34.42 219.139.34.43 湖北省宜昌市枝江市 电信
790 219.139.34.44 219.139.34.44 湖北省宜昌市枝江市 星雨网吧
791 219.139.34.45 219.139.34.45 湖北省宜昌市枝江市 子午线网友俱乐部
792 219.139.34.46 219.139.34.48 湖北省宜昌市枝江市 电信
793 219.139.34.49 219.139.34.49 湖北省宜昌市枝江市 卫生和计划生育局
794 219.139.34.50 219.139.34.50 湖北省宜昌市枝江市 电信
795 219.139.34.51 219.139.34.51 湖北省宜昌市枝江市 农合办
796 219.139.34.52 219.139.34.52 湖北省宜昌市枝江市 实验中学
797 219.139.34.53 219.139.34.53 湖北省宜昌市枝江市 电信
798 219.139.34.54 219.139.34.54 湖北省宜昌市枝江市 新干线网吧
799 219.139.34.55 219.139.34.55 湖北省宜昌市枝江市 马店路木丁西网吧
800 219.139.34.56 219.139.34.56 湖北省宜昌市枝江市 文化宫2楼心愿网吧
801 219.139.34.57 219.139.34.57 湖北省宜昌市枝江市 新神洲网吧
802 219.139.34.58 219.139.34.58 湖北省宜昌市枝江市 电信
803 219.139.34.59 219.139.34.59 湖北省宜昌市枝江市 超人网吧
804 219.139.34.60 219.139.34.65 湖北省宜昌市枝江市 电信
805 219.139.34.66 219.139.34.67 湖北省宜昌市枝江市 飞浪网吧
806 219.139.34.68 219.139.34.68 湖北省宜昌市枝江市 风云网吧
807 219.139.34.69 219.139.34.75 湖北省宜昌市枝江市 电信
808 219.139.34.76 219.139.34.76 湖北省宜昌市枝江市 袁马头网吧
809 219.139.34.77 219.139.34.81 湖北省宜昌市枝江市 电信
810 219.139.34.82 219.139.34.82 湖北省宜昌市枝江市 联众网吧
811 219.139.34.83 219.139.34.83 湖北省宜昌市枝江市 极地网吧(经济园大门内侧)
812 219.139.34.84 219.139.34.116 湖北省宜昌市枝江市 电信
813 219.139.34.117 219.139.34.117 湖北省宜昌市枝江市 湖北化肥厂生活区
814 219.139.34.118 219.139.34.129 湖北省宜昌市枝江市 电信
815 219.139.34.130 219.139.34.130 湖北省宜昌市枝江市 信用合作联社
816 219.139.34.131 219.139.34.131 湖北省宜昌市枝江市 万枝网吧
817 219.139.34.132 219.139.34.132 湖北省宜昌市枝江市 电信
818 219.139.34.133 219.139.34.133 湖北省宜昌市枝江市 新果空网吧
819 219.139.34.134 219.139.34.134 湖北省宜昌市枝江市 冲浪者网吧
820 219.139.34.135 219.139.34.135 湖北省宜昌市枝江市 金海岸网吧
821 219.139.34.136 219.139.34.136 湖北省宜昌市枝江市 天骄网吧
822 219.139.34.137 219.139.34.137 湖北省宜昌市枝江市 枝江市风云网吧
823 219.139.34.138 219.139.34.138 湖北省宜昌市枝江市 电信
824 219.139.34.139 219.139.34.139 湖北省宜昌市枝江市 梦幻天堂网吧
825 219.139.34.140 219.139.34.140 湖北省宜昌市枝江市 广源网吧
826 219.139.34.141 219.139.34.141 湖北省宜昌市枝江市 江飞网吧
827 219.139.34.142 219.139.34.145 湖北省宜昌市枝江市 电信
828 219.139.34.146 219.139.34.146 湖北省宜昌市枝江市 一线牵网吧(白银宾馆旁)
829 219.139.34.147 219.139.34.147 湖北省宜昌市枝江市 新海浪网吧
830 219.139.34.148 219.139.34.148 湖北省宜昌市枝江市 虹桥网吧
831 219.139.34.149 219.139.34.149 湖北省宜昌市枝江市 超天网吧(建设路4号)
832 219.139.34.150 219.139.34.150 湖北省宜昌市枝江市 精灵网吧
833 219.139.34.151 219.139.34.151 湖北省宜昌市枝江市 悠悠网吧
834 219.139.34.152 219.139.34.152 湖北省宜昌市枝江市 星秀网吧
835 219.139.34.153 219.139.34.153 湖北省宜昌市枝江市 新浪网吧
836 219.139.34.154 219.139.34.154 湖北省宜昌市枝江市 九龙网吧
837 219.139.34.155 219.139.34.155 湖北省宜昌市枝江市 电信
838 219.139.34.156 219.139.34.156 湖北省宜昌市枝江市 浪潮网吧
839 219.139.34.157 219.139.34.157 湖北省宜昌市枝江市 海王星网吧
840 219.139.34.158 219.139.34.158 湖北省宜昌市枝江市 正方网吧(团结西段)
841 219.139.34.159 219.139.34.247 湖北省宜昌市枝江市 电信
842 219.139.34.248 219.139.34.248 湖北省宜昌市枝江市 第二高级中学集团网
843 219.139.34.249 219.139.34.255 湖北省宜昌市枝江市 电信
844 219.139.35.0 219.139.35.7 湖北省宜昌市 电信
845 219.139.35.8 219.139.35.8 湖北省宜昌市秭归县 茅坪镇科普网吧
846 219.139.35.9 219.139.35.9 湖北省宜昌市 电信
847 219.139.35.10 219.139.35.10 湖北省宜昌市 茅坪县恒兴网吧
848 219.139.35.11 219.139.35.13 湖北省宜昌市 电信
849 219.139.35.14 219.139.35.14 湖北省宜昌市秭归县 田田网吧
850 219.139.35.15 219.139.35.67 湖北省宜昌市 电信
851 219.139.35.68 219.139.35.68 湖北省宜昌市秭归县 第二高级中学
852 219.139.35.69 219.139.35.69 湖北省宜昌市 电信
853 219.139.35.70 219.139.35.70 湖北省宜昌市秭归县 铭星网吧
854 219.139.35.71 219.139.35.71 湖北省宜昌市秭归县 茅坪镇星辰网吧
855 219.139.35.72 219.139.35.72 湖北省宜昌市秭归县 恒星网吧
856 219.139.35.73 219.139.35.73 湖北省宜昌市秭归县 科普网吧
857 219.139.35.74 219.139.35.74 湖北省宜昌市秭归县 茅坪快乐网吧
858 219.139.35.75 219.139.35.75 湖北省宜昌市秭归县 蓝岭网吧
859 219.139.35.76 219.139.35.76 湖北省宜昌市秭归县 无极限网吧
860 219.139.35.77 219.139.35.77 湖北省宜昌市 电信
861 219.139.35.78 219.139.35.78 湖北省宜昌市秭归县 银河网吧
862 219.139.35.79 219.139.35.79 湖北省宜昌市秭归县 梦幻网吧
863 219.139.35.80 219.139.35.80 湖北省宜昌市秭归县 鑫诚网吧
864 219.139.35.81 219.139.35.81 湖北省宜昌市秭归县 江南网城
865 219.139.35.82 219.139.35.82 湖北省宜昌市秭归县 瑞祥网吧
866 219.139.35.83 219.139.35.83 湖北省宜昌市秭归县 中意网吧
867 219.139.35.84 219.139.35.84 湖北省宜昌市秭归县 极速网吧
868 219.139.35.85 219.139.35.85 湖北省宜昌市 电信
869 219.139.35.86 219.139.35.86 湖北省宜昌市秭归县 理想网吧
870 219.139.35.87 219.139.35.87 湖北省宜昌市秭归县 顶峰网吧
871 219.139.35.88 219.139.35.88 湖北省宜昌市秭归县 pc世界网吧
872 219.139.35.89 219.139.35.89 湖北省宜昌市 电信
873 219.139.35.90 219.139.35.90 湖北省宜昌市 青华职校
874 219.139.35.91 219.139.35.92 湖北省宜昌市 电信
875 219.139.35.93 219.139.35.93 湖北省宜昌市秭归县 一中
876 219.139.35.94 219.139.35.97 湖北省宜昌市 电信
877 219.139.35.98 219.139.35.98 湖北省宜昌市秭归县 职教中心
878 219.139.35.99 219.139.36.13 湖北省宜昌市 电信
879 219.139.36.14 219.139.36.14 湖北省宜昌市宜都市 逸仙网吧
880 219.139.36.15 219.139.36.34 湖北省宜昌市 电信
881 219.139.36.35 219.139.36.35 湖北省宜昌市宜都市 一中
882 219.139.36.36 219.139.36.45 湖北省宜昌市 电信
883 219.139.36.46 219.139.36.46 湖北省宜昌市宜都市 飞翔网吧
884 219.139.36.47 219.139.36.58 湖北省宜昌市 电信
885 219.139.36.59 219.139.36.59 湖北省宜昌市宜都市 陆城飞天网吧
886 219.139.36.60 219.139.36.65 湖北省宜昌市 电信
887 219.139.36.66 219.139.36.66 湖北省宜昌市宜都市 百瑞网吧
888 219.139.36.67 219.139.36.73 湖北省宜昌市 电信
889 219.139.36.74 219.139.36.74 湖北省宜昌市宜都市 星网吧(皇朝)店
890 219.139.36.75 219.139.36.77 湖北省宜昌市 电信
891 219.139.36.78 219.139.36.78 湖北省宜昌市 E网情深
892 219.139.36.79 219.139.36.130 湖北省宜昌市 电信
893 219.139.36.131 219.139.36.131 湖北省宜昌市宜都市 宜都二中
894 219.139.36.132 219.139.36.134 湖北省宜昌市 电信
895 219.139.36.135 219.139.36.135 湖北省宜昌市宜都市 枝城镇心跳网吧
896 219.139.36.136 219.139.36.136 湖北省宜昌市宜都市 枝城镇冲浪网吧
897 219.139.36.137 219.139.36.137 湖北省宜昌市 电信
898 219.139.36.138 219.139.36.138 湖北省宜昌市宜都市 大众网吧
899 219.139.36.139 219.139.36.140 湖北省宜昌市 电信
900 219.139.36.141 219.139.36.141 湖北省宜昌市 新亚网吧
901 219.139.36.142 219.139.36.154 湖北省宜昌市 电信
902 219.139.36.155 219.139.36.155 湖北省宜昌市宜都市 东方网点(工农路内)
903 219.139.36.156 219.139.36.161 湖北省宜昌市 电信
904 219.139.36.162 219.139.36.162 湖北省宜昌市 清江风情梦幻网城
905 219.139.36.163 219.139.36.178 湖北省宜昌市 电信
906 219.139.36.179 219.139.36.179 湖北省宜昌市宜都市 客运中心2楼网吧
907 219.139.36.180 219.139.36.185 湖北省宜昌市 电信
908 219.139.36.186 219.139.36.186 湖北省宜昌市宜都市 市风行天下网吧(城河路28号)
909 219.139.36.187 219.139.36.193 湖北省宜昌市 电信
910 219.139.36.194 219.139.36.194 湖北省宜昌市宜都市 枝城镇青春网络家园
911 219.139.36.195 219.139.36.195 湖北省宜昌市 电信
912 219.139.36.196 219.139.36.196 湖北省宜昌市宜都市 枝城镇一网情深网吧
913 219.139.36.197 219.139.36.229 湖北省宜昌市 电信
914 219.139.36.230 219.139.36.230 湖北省宜昌市宜都市 小太阳网吧
915 219.139.36.231 219.139.37.3 湖北省宜昌市 电信
916 219.139.37.4 219.139.37.4 湖北省宜昌市 清江互联网城
917 219.139.37.5 219.139.37.5 湖北省宜昌市 星网吧长阳(心约)店
918 219.139.37.6 219.139.37.6 湖北省宜昌市 雅乐网吧
919 219.139.37.7 219.139.37.7 湖北省宜昌市 长阳一中
920 219.139.37.8 219.139.37.8 湖北省宜昌市 中录时空数字文化家园长阳凌志网吧
921 219.139.37.9 219.139.37.10 湖北省宜昌市 电信
922 219.139.37.11 219.139.37.11 湖北省宜昌市 长阳地球村网吧
923 219.139.37.12 219.139.37.14 湖北省宜昌市 电信
924 219.139.37.15 219.139.37.15 湖北省宜昌市 长阳教育局
925 219.139.37.16 219.139.38.3 湖北省宜昌市 电信
926 219.139.38.4 219.139.38.4 湖北省宜昌市兴山县 电信办公大楼
927 219.139.38.5 219.139.38.5 湖北省宜昌市兴山县 试验中学
928 219.139.38.6 219.139.38.6 湖北省宜昌市兴山县 第一中学
929 219.139.38.7 219.139.38.7 湖北省宜昌市兴山县 教育局
930 219.139.38.8 219.139.38.8 湖北省宜昌市 电信
931 219.139.38.9 219.139.38.9 湖北省宜昌市兴山县 新干线网络会所
932 219.139.38.10 219.139.38.10 湖北省宜昌市兴山县 古夫新兴网吧
933 219.139.38.11 219.139.38.11 湖北省宜昌市兴山县 古夫红星网吧
934 219.139.38.12 219.139.38.13 湖北省宜昌市 电信
935 219.139.38.14 219.139.38.14 湖北省宜昌市兴山县 古夫超速网吧
936 219.139.38.15 219.139.38.16 湖北省宜昌市 电信
937 219.139.38.17 219.139.38.17 湖北省宜昌市兴山县 思缘网吧
938 219.139.38.18 219.139.38.25 湖北省宜昌市 电信
939 219.139.38.26 219.139.38.26 湖北省宜昌市兴山县 古夫一点缘网吧
940 219.139.38.27 219.139.38.27 湖北省宜昌市兴山县 香溪网点
941 219.139.38.28 219.139.38.29 湖北省宜昌市 电信
942 219.139.38.30 219.139.38.30 湖北省宜昌市兴山县 文化中心电子阅览室
943 219.139.38.31 219.139.38.37 湖北省宜昌市 电信
944 219.139.38.38 219.139.38.38 湖北省宜昌市 兴山古夫同志网吧
945 219.139.38.39 219.139.38.46 湖北省宜昌市 电信
946 219.139.38.47 219.139.38.47 湖北省宜昌市兴山县 古夫风云网吧
947 219.139.38.48 219.139.38.51 湖北省宜昌市 电信
948 219.139.38.52 219.139.38.52 湖北省宜昌市兴山县 高阳欣欣网吧
949 219.139.38.53 219.139.38.53 湖北省宜昌市 电信
950 219.139.38.54 219.139.38.54 湖北省宜昌市兴山县 职业高中
951 219.139.38.55 219.139.38.55 湖北省宜昌市兴山县 高阳镇中学
952 219.139.38.56 219.139.38.56 湖北省宜昌市兴山县 高阳E隆网吧
953 219.139.38.57 219.139.38.58 湖北省宜昌市 电信
954 219.139.38.59 219.139.38.59 湖北省宜昌市兴山县 华兴网吧
955 219.139.38.60 219.139.38.60 湖北省宜昌市 电信
956 219.139.38.61 219.139.38.61 湖北省宜昌市兴山县 高阳全兴网吧
957 219.139.38.62 219.139.38.62 湖北省宜昌市兴山县 高阳镇电信分局
958 219.139.38.63 219.139.38.255 湖北省宜昌市 电信
959 219.139.39.0 219.139.39.2 湖北省宜昌市远安县 电信
960 219.139.39.3 219.139.39.3 湖北省宜昌市远安县 一中
961 219.139.39.4 219.139.39.4 湖北省宜昌市远安县 电信
962 219.139.39.5 219.139.39.6 湖北省宜昌市远安县 一中
963 219.139.39.7 219.139.39.26 湖北省宜昌市远安县 电信
964 219.139.39.27 219.139.39.27 湖北省宜昌市远安县 石油公司
965 219.139.39.28 219.139.39.34 湖北省宜昌市远安县 电信
966 219.139.39.35 219.139.39.35 湖北省宜昌市远安县 博宇网吧
967 219.139.39.36 219.139.39.36 湖北省宜昌市远安县 零距离网吧
968 219.139.39.37 219.139.39.37 湖北省宜昌市远安县 世纪网吧
969 219.139.39.38 219.139.39.38 湖北省宜昌市远安县 电信
970 219.139.39.39 219.139.39.39 湖北省宜昌市远安县 奔腾网吧
971 219.139.39.40 219.139.39.40 湖北省宜昌市远安县 新兴网吧
972 219.139.39.41 219.139.39.41 湖北省宜昌市远安县 新天地网吧
973 219.139.39.42 219.139.39.42 湖北省宜昌市远安县 飞飞网吧
974 219.139.39.43 219.139.39.43 湖北省宜昌市远安县 友人网吧
975 219.139.39.44 219.139.39.44 湖北省宜昌市远安县 新蓝网吧
976 219.139.39.45 219.139.39.45 湖北省宜昌市远安县 网易网吧
977 219.139.39.46 219.139.39.46 湖北省宜昌市远安县 小博士网吧
978 219.139.39.47 219.139.39.48 湖北省宜昌市远安县 电信
979 219.139.39.49 219.139.39.49 湖北省宜昌市远安县 友人网吧
980 219.139.39.50 219.139.39.123 湖北省宜昌市远安县 电信
981 219.139.39.124 219.139.39.124 湖北省宜昌市远安县 远安国际大酒店
982 219.139.39.125 219.139.39.255 湖北省宜昌市远安县 电信
983 219.139.40.0 219.139.40.0 湖北省宜昌市 五峰县电信局二楼网吧
984 219.139.40.1 219.139.41.1 湖北省宜昌市 电信
985 219.139.41.2 219.139.41.2 湖北省宜昌市当阳市 王店街轩辕网吧
986 219.139.41.3 219.139.41.3 湖北省宜昌市当阳市 育溪镇辩论网吧
987 219.139.41.4 219.139.41.4 湖北省宜昌市当阳市 育溪镇长乐网吧
988 219.139.41.5 219.139.41.5 湖北省宜昌市当阳市 育溪镇旺仔网吧
989 219.139.41.6 219.139.41.6 湖北省宜昌市 电信
990 219.139.41.7 219.139.41.7 湖北省宜昌市当阳市 半月镇阳光网吧
991 219.139.41.8 219.139.41.8 湖北省宜昌市 电信
992 219.139.41.9 219.139.41.9 湖北省宜昌市当阳市 河溶镇苹果网吧
993 219.139.41.10 219.139.41.10 湖北省宜昌市当阳市 河溶镇海风网吧
994 219.139.41.11 219.139.41.17 湖北省宜昌市 电信
995 219.139.41.18 219.139.41.18 湖北省宜昌市 荆宜高速公路有限公司
996 219.139.41.19 219.139.41.19 湖北省宜昌市当阳市 窑湾网吧
997 219.139.41.20 219.139.41.27 湖北省宜昌市 电信
998 219.139.41.28 219.139.41.28 湖北省宜昌市当阳市 王店街轩辕网吧
999 219.139.41.29 219.139.41.29 湖北省宜昌市 电信
1000 219.139.41.30 219.139.41.30 湖北省宜昌市当阳市 高级中学