ip地址查询

长沙市IP地址列表

长沙市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 42.48.0.0 42.48.62.255 湖南省长沙市 联通
2 42.48.63.0 42.48.64.255 湖南省长沙市宁乡县 联通
3 42.48.65.0 42.48.79.255 湖南省长沙市 联通
4 42.49.142.0 42.49.143.255 湖南省长沙市浏阳市 联通
5 43.250.200.0 43.250.201.255 湖南省长沙市 联通
6 45.113.253.0 45.113.255.255 湖南省长沙市 鼎峰新汇BGP机房
7 49.123.64.0 49.123.127.255 湖南省长沙市 湖南大学
8 49.211.0.0 49.211.63.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
9 49.220.9.0 49.220.9.255 湖南省长沙市 长城宽带
10 58.20.0.0 58.20.0.34 湖南省长沙市 联通
11 58.20.0.35 58.20.0.35 湖南省长沙市 零距离网络长沙旗舰店
12 58.20.0.36 58.20.7.78 湖南省长沙市 联通
13 58.20.7.79 58.20.7.79 湖南省长沙市 湖南商学院咸嘉公寓
14 58.20.7.80 58.20.13.4 湖南省长沙市 联通
15 58.20.13.5 58.20.13.5 湖南省长沙市 青园公寓小小网吧
16 58.20.13.6 58.20.13.164 湖南省长沙市 联通
17 58.20.13.165 58.20.13.165 湖南省长沙市 湖南广播电视大学
18 58.20.13.166 58.20.13.255 湖南省长沙市 联通
19 58.20.14.0 58.20.14.255 湖南省长沙市 长沙民政大学
20 58.20.15.0 58.20.15.25 湖南省长沙市 联通
21 58.20.15.26 58.20.15.26 湖南省长沙市 典藏时光网络会所
22 58.20.15.27 58.20.16.129 湖南省长沙市 联通
23 58.20.16.130 58.20.16.130 湖南省长沙市岳麓区 浩锐网络会所(桐梓坡路123号)
24 58.20.16.131 58.20.17.142 湖南省长沙市 联通
25 58.20.17.143 58.20.17.143 湖南省长沙市 车站中路QQ电脑城
26 58.20.17.144 58.20.26.255 湖南省长沙市 联通
27 58.20.27.0 58.20.27.255 湖南省长沙市浏阳市 联通
28 58.20.28.0 58.20.32.21 湖南省长沙市 联通
29 58.20.32.22 58.20.32.28 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院(东院)
30 58.20.32.29 58.20.33.183 湖南省长沙市 联通
31 58.20.33.184 58.20.33.185 湖南省长沙市 湖南生物机电职业技术学院
32 58.20.33.186 58.20.34.38 湖南省长沙市 联通
33 58.20.34.39 58.20.34.39 湖南省长沙市 长沙学院
34 58.20.34.40 58.20.39.36 湖南省长沙市 联通
35 58.20.39.37 58.20.39.38 湖南省长沙市雨花区 正圆网吧
36 58.20.39.39 58.20.41.50 湖南省长沙市 联通
37 58.20.41.51 58.20.41.51 湖南省长沙市 湖南工程职业技术学院
38 58.20.41.52 58.20.45.10 湖南省长沙市 联通
39 58.20.45.11 58.20.45.11 湖南省长沙市 中南林业科技大学
40 58.20.45.12 58.20.45.12 湖南省长沙市 中南林业科技大学株洲校区
41 58.20.45.13 58.20.45.14 湖南省长沙市 联通
42 58.20.45.15 58.20.45.15 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(雨花校区)
43 58.20.45.16 58.20.45.16 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(暮云校区)
44 58.20.45.17 58.20.45.30 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(网络机房)
45 58.20.45.31 58.20.45.31 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(暮云校区)软件学院大楼
46 58.20.45.32 58.20.45.52 湖南省长沙市 联通
47 58.20.45.53 58.20.45.53 湖南省长沙市 (中国)保险职业学院
48 58.20.45.54 58.20.45.75 湖南省长沙市 联通
49 58.20.45.76 58.20.45.83 湖南省长沙市 湖南女子职业大学
50 58.20.45.84 58.20.51.1 湖南省长沙市 联通
51 58.20.51.2 58.20.51.7 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院望城县校区
52 58.20.51.8 58.20.51.19 湖南省长沙市 联通
53 58.20.51.20 58.20.51.20 湖南省长沙市岳麓区 安居乐园品生地板专卖店
54 58.20.51.21 58.20.51.65 湖南省长沙市 联通
55 58.20.51.66 58.20.51.70 湖南省长沙市 博赛软件有限公司
56 58.20.51.71 58.20.51.149 湖南省长沙市 联通
57 58.20.51.150 58.20.51.150 湖南省长沙市 中兴软创长沙研发中心
58 58.20.51.151 58.20.53.0 湖南省长沙市 联通
59 58.20.53.1 58.20.53.30 湖南省长沙市 湖南师范大学
60 58.20.53.31 58.20.78.1 湖南省长沙市 联通
61 58.20.78.2 58.20.78.2 湖南省长沙市 科技成果转化基地
62 58.20.78.3 58.20.78.9 湖南省长沙市 联通
63 58.20.78.10 58.20.78.11 湖南省长沙市 博华科技有限公司
64 58.20.78.12 58.20.86.35 湖南省长沙市 联通
65 58.20.86.36 58.20.86.36 湖南省长沙市 青胜兰科技有限公司
66 58.20.86.37 58.20.88.111 湖南省长沙市 联通
67 58.20.88.112 58.20.88.112 湖南省长沙市 湖南大学
68 58.20.88.113 58.20.97.149 湖南省长沙市 联通
69 58.20.97.150 58.20.97.150 湖南省长沙市芙蓉区 路华盛家园网吧
70 58.20.97.151 58.20.99.255 湖南省长沙市 联通
71 58.20.100.0 58.20.103.255 湖南省长沙市 长沙民政大学
72 58.20.104.0 58.20.106.225 湖南省长沙市 联通
73 58.20.106.226 58.20.106.226 湖南省长沙市 中南大学校本部
74 58.20.106.227 58.20.110.10 湖南省长沙市 联通
75 58.20.110.11 58.20.110.11 湖南省长沙市 快乐网吧
76 58.20.110.12 58.20.116.255 湖南省长沙市 联通
77 58.20.117.0 58.20.118.255 湖南省长沙市 湖南水利水电职业技术学院
78 58.20.119.0 58.20.119.14 湖南省长沙市 联通
79 58.20.119.15 58.20.119.15 湖南省长沙市 湖南水利水电职业技术学院
80 58.20.119.16 58.20.127.255 湖南省长沙市 联通
81 58.45.20.16 58.45.20.16 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
82 59.71.64.0 59.71.95.255 湖南省长沙市 湖南大学
83 59.71.96.0 59.71.97.255 湖南省长沙市 湖南财经高等专科学校
84 59.71.100.0 59.71.101.255 湖南省长沙市 湖南水利水电职业技术学院
85 59.71.102.0 59.71.103.255 湖南省长沙市 长沙通信职业技术学院
86 59.71.104.0 59.71.105.255 湖南省长沙市 长沙商贸旅游职业技术学院
87 59.71.114.0 59.71.115.255 湖南省长沙市 湖南机电职业技术学院
88 59.71.116.0 59.71.117.255 湖南省长沙市 长沙医学院
89 59.71.118.0 59.71.119.255 湖南省长沙市 湖南大众传媒职业技术学院
90 59.71.120.0 59.71.121.255 湖南省长沙市 湖南生物机电职业技术学院
91 59.71.126.0 59.71.127.255 湖南省长沙市 湖南公安高等专科学校
92 61.137.0.0 61.137.10.255 湖南省长沙市 电信
93 61.137.60.0 61.137.63.255 湖南省长沙市 电信
94 61.137.67.0 61.137.70.255 湖南省长沙市 电信
95 61.137.86.0 61.137.86.255 湖南省长沙市 163000电信
96 61.137.87.0 61.137.88.255 湖南省长沙市 电信
97 61.137.90.0 61.137.94.255 湖南省长沙市 电信
98 61.137.125.0 61.137.127.50 湖南省长沙市 电信
99 61.137.127.51 61.137.127.51 湖南省长沙市 中国电信集团邮电规划设计院(湖南院)
100 61.137.127.52 61.137.127.255 湖南省长沙市 电信
101 61.150.128.0 61.150.149.189 湖南省长沙市 电信
102 61.150.149.190 61.150.149.190 湖南省长沙市 中冶长天国际工程有限公司
103 61.150.149.191 61.150.160.179 湖南省长沙市 电信
104 61.150.160.180 61.150.160.180 湖南省长沙市浏阳市 石油化工学校
105 61.150.160.181 61.150.161.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
106 61.150.162.0 61.150.163.255 湖南省长沙市 电信
107 61.186.80.0 61.186.80.255 湖南省长沙市雨花区 电信
108 61.186.81.0 61.186.81.23 湖南省长沙市 电信
109 61.186.81.24 61.186.81.24 湖南省长沙市 广夏新村湖开集团卓越网吧
110 61.186.81.25 61.186.81.56 湖南省长沙市 电信
111 61.186.81.57 61.186.81.57 湖南省长沙市 东塘雅狐网吧三楼
112 61.186.81.58 61.186.82.17 湖南省长沙市 电信
113 61.186.82.18 61.186.82.18 湖南省长沙市 蝴蝶网络会所
114 61.186.82.19 61.186.83.240 湖南省长沙市 电信
115 61.186.83.241 61.186.83.241 湖南省长沙市 新蓝网吧
116 61.186.83.242 61.186.84.106 湖南省长沙市 电信
117 61.186.84.107 61.186.84.107 湖南省长沙市 中南林业科技大学长沙校区
118 61.186.84.108 61.186.84.121 湖南省长沙市 电信
119 61.186.84.122 61.186.84.122 湖南省长沙市 前进医药学校(南站校区)
120 61.186.84.123 61.186.84.137 湖南省长沙市 电信
121 61.186.84.138 61.186.84.138 湖南省长沙市 军缘网络会所
122 61.186.84.139 61.186.84.255 湖南省长沙市 电信
123 61.186.85.0 61.186.85.255 湖南省长沙市 (天心区/雨花区)电信
124 61.186.86.0 61.186.86.171 湖南省长沙市 电信
125 61.186.86.172 61.186.86.172 湖南省长沙市 天天网吧
126 61.186.86.173 61.186.87.28 湖南省长沙市 电信
127 61.186.87.29 61.186.87.29 湖南省长沙市 华意网吧
128 61.186.87.30 61.186.88.18 湖南省长沙市 电信
129 61.186.88.19 61.186.88.19 湖南省长沙市 天意网吧(芙蓉区燕山街179号)
130 61.186.88.20 61.186.88.49 湖南省长沙市 电信
131 61.186.88.50 61.186.88.53 湖南省长沙市 轻舞飞扬网络会所
132 61.186.88.54 61.186.88.54 湖南省长沙市 乌托邦网络会所
133 61.186.88.55 61.186.88.55 湖南省长沙市 轻舞飞扬网络会所
134 61.186.88.56 61.186.89.255 湖南省长沙市 电信
135 61.186.90.0 61.186.90.177 湖南省长沙市浏阳市 电信
136 61.186.90.178 61.186.90.178 湖南省长沙市浏阳市 浏阳一中
137 61.186.90.179 61.186.90.179 湖南省长沙市浏阳市 第一中学
138 61.186.90.180 61.186.90.180 湖南省长沙市浏阳市 电信
139 61.186.90.181 61.186.90.181 湖南省长沙市浏阳市 名河软件
140 61.186.90.182 61.186.90.202 湖南省长沙市浏阳市 电信
141 61.186.90.203 61.186.90.203 湖南省长沙市浏阳市 超越网吧(金沙中路)
142 61.186.90.204 61.186.90.211 湖南省长沙市浏阳市 电信
143 61.186.90.212 61.186.90.212 湖南省长沙市浏阳市 新青年网吧
144 61.186.90.213 61.186.90.234 湖南省长沙市浏阳市 电信
145 61.186.90.235 61.186.90.235 湖南省长沙市浏阳市 旺旺网吧
146 61.186.90.236 61.186.90.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
147 61.186.91.0 61.186.91.8 湖南省长沙市 电信
148 61.186.91.9 61.186.91.9 湖南省长沙市 湖南信息学院电子街蓝天网吧
149 61.186.91.10 61.186.91.21 湖南省长沙市 电信
150 61.186.91.22 61.186.91.22 湖南省长沙市 湖南信息学院真情网络会所
151 61.186.91.23 61.186.91.40 湖南省长沙市 电信
152 61.186.91.41 61.186.91.41 湖南省长沙市 望城县聊缘网吧
153 61.186.91.42 61.186.91.44 湖南省长沙市 电信
154 61.186.91.45 61.186.91.45 湖南省长沙市 望城县同心网吧
155 61.186.91.46 61.186.91.122 湖南省长沙市 电信
156 61.186.91.123 61.186.91.123 湖南省长沙市 湖南信息电子街诗情画意网吧
157 61.186.91.124 61.186.91.126 湖南省长沙市 电信
158 61.186.91.127 61.186.91.127 湖南省长沙市 湖南信息学院人来人网
159 61.186.91.128 61.186.91.151 湖南省长沙市 电信
160 61.186.91.152 61.186.91.152 湖南省长沙市 望城县电子街同心网吧
161 61.186.91.153 61.186.91.202 湖南省长沙市 电信
162 61.186.91.203 61.186.91.203 湖南省长沙市 望城县海利化工厂
163 61.186.91.204 61.186.91.218 湖南省长沙市 电信
164 61.186.91.219 61.186.91.219 湖南省长沙市 望城县同心网吧
165 61.186.91.220 61.186.91.242 湖南省长沙市 电信
166 61.186.91.243 61.186.91.243 湖南省长沙市 望城人来人网
167 61.186.91.244 61.186.91.250 湖南省长沙市 电信
168 61.186.91.251 61.186.91.251 湖南省长沙市 望城县电子街兄弟网吧
169 61.186.91.252 61.186.94.82 湖南省长沙市 电信
170 61.186.94.83 61.186.94.83 湖南省长沙市 湘宁网络科技
171 61.186.94.84 61.186.94.145 湖南省长沙市 电信
172 61.186.94.146 61.186.94.146 湖南省长沙市宁乡县 玉兴网吧(玉兴路78号)
173 61.186.94.147 61.186.94.152 湖南省长沙市 中南大学
174 61.186.94.153 61.186.96.17 湖南省长沙市 电信
175 61.186.96.18 61.186.96.22 湖南省长沙市 南方职业技术学院
176 61.186.96.23 61.186.96.255 湖南省长沙市 湖南信息学院望城校区
177 61.186.97.0 61.186.97.1 湖南省长沙市 电信
178 61.186.97.2 61.186.97.6 湖南省长沙市 湖南信息学院望城校区
179 61.186.97.7 61.186.97.19 湖南省长沙市 电信
180 61.186.97.20 61.186.97.20 湖南省长沙市 望城县第一中学
181 61.186.97.21 61.186.97.33 湖南省长沙市 电信
182 61.186.97.34 61.186.97.85 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院望城校区
183 61.186.97.86 61.186.97.86 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
184 61.186.97.87 61.186.97.255 湖南省长沙市 湖南信息学院望城校区
185 61.186.98.0 61.186.100.9 湖南省长沙市 电信
186 61.186.100.10 61.186.100.10 湖南省长沙市 灿烂星辰网络会所(长沙航空学院总校旁)
187 61.186.100.11 61.186.100.49 湖南省长沙市 电信
188 61.186.100.50 61.186.100.54 湖南省长沙市 空军航空维修技术学院
189 61.186.100.55 61.186.100.66 湖南省长沙市 电信
190 61.186.100.67 61.186.100.67 湖南省长沙市 经典网络会所
191 61.186.100.68 61.186.101.110 湖南省长沙市 电信
192 61.186.101.111 61.186.101.183 湖南省长沙市 湖南广播电视大学电大生学生公寓
193 61.186.101.184 61.186.102.255 湖南省长沙市 电信
194 61.186.103.0 61.186.103.44 湖南省长沙市浏阳市 电信
195 61.186.103.45 61.186.103.45 湖南省长沙市浏阳市 超越网络会所
196 61.186.103.46 61.186.103.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
197 61.186.104.0 61.186.104.12 湖南省长沙市 电信
198 61.186.104.13 61.186.104.13 湖南省长沙市 交通学院
199 61.186.104.14 61.186.104.44 湖南省长沙市 电信
200 61.186.104.45 61.186.104.45 湖南省长沙市 湖南交通职业技术学院
201 61.186.104.46 61.186.104.60 湖南省长沙市 长沙广播电视大学
202 61.186.104.61 61.186.104.61 湖南省长沙市 长沙理工大学
203 61.186.104.62 61.186.104.72 湖南省长沙市 长沙广播电视大学
204 61.186.104.73 61.186.104.73 湖南省长沙市 长沙理工大学
205 61.186.104.74 61.186.104.101 湖南省长沙市 电信
206 61.186.104.103 61.186.104.103 湖南省长沙市 邮电职业技术学院2B栋
207 61.186.104.104 61.186.104.109 湖南省长沙市 电信
208 61.186.104.110 61.186.104.110 湖南省长沙市 长沙理工大学
209 61.186.104.111 61.186.104.167 湖南省长沙市 电信
210 61.186.104.168 61.186.104.168 湖南省长沙市 湖南交通职业技术学院
211 61.186.104.169 61.186.104.183 湖南省长沙市 电信
212 61.186.104.184 61.186.104.184 湖南省长沙市雨花区 圭塘菁菁网吧
213 61.186.104.185 61.186.104.202 湖南省长沙市 电信
214 61.186.104.203 61.186.104.203 湖南省长沙市 湖南交通职业技术学院
215 61.186.104.204 61.186.104.217 湖南省长沙市 电信
216 61.186.104.218 61.186.104.218 湖南省长沙市 理工大学西校区
217 61.186.104.219 61.186.104.224 湖南省长沙市 电信
218 61.186.104.225 61.186.104.225 湖南省长沙市 湖南广播电视大学长沙分校
219 61.186.104.226 61.186.104.255 湖南省长沙市 电信
220 61.186.105.0 61.186.105.57 湖南省长沙市雨花区 /天心区
221 61.186.105.58 61.186.105.66 湖南省长沙市 中南大学铁道校区
222 61.186.105.67 61.186.105.67 湖南省长沙市雨花区 圭塘佳佳网吧
223 61.186.105.68 61.186.105.78 湖南省长沙市雨花区 /天心区
224 61.186.105.80 61.186.105.187 湖南省长沙市雨花区 /天心区
225 61.186.105.188 61.186.105.188 湖南省长沙市 长沙汽车南站
226 61.186.105.189 61.186.105.199 湖南省长沙市 电信
227 61.186.105.200 61.186.105.200 湖南省长沙市 邮电职业学院
228 61.186.105.201 61.186.106.66 湖南省长沙市 电信
229 61.186.106.67 61.186.106.67 湖南省长沙市雨花区 圭塘唧唧网吧
230 61.186.106.68 61.186.107.146 湖南省长沙市 电信
231 61.186.107.147 61.186.107.147 湖南省长沙市 通信职业技术学院
232 61.186.107.148 61.186.107.255 湖南省长沙市 电信
233 61.186.108.0 61.186.108.255 湖南省长沙市 高新区/岳麓区电信
234 61.186.109.0 61.186.109.61 湖南省长沙市 电信
235 61.186.109.62 61.186.109.62 湖南省长沙市 心仪网吧
236 61.186.109.63 61.186.109.113 湖南省长沙市 电信
237 61.186.109.115 61.186.109.171 湖南省长沙市 电信
238 61.186.109.172 61.186.109.172 湖南省长沙市 中南大学(南校区)
239 61.186.109.173 61.186.109.247 湖南省长沙市 电信
240 61.186.109.248 61.186.109.248 湖南省长沙市 中南大学
241 61.186.109.249 61.186.109.255 湖南省长沙市 电信
242 61.186.110.0 61.186.110.46 湖南省长沙市 (岳麓区)
243 61.186.110.47 61.186.110.47 湖南省长沙市 湖南大学后城市彼岸网络会所
244 61.186.110.48 61.186.110.53 湖南省长沙市 (岳麓区)
245 61.186.110.54 61.186.110.54 湖南省长沙市 湖南大学
246 61.186.110.55 61.186.110.111 湖南省长沙市 (岳麓区)
247 61.186.110.112 61.186.110.112 湖南省长沙市 湖南职业艺术学校
248 61.186.110.113 61.186.110.129 湖南省长沙市 (岳麓区)
249 61.186.110.130 61.186.110.130 湖南省长沙市 (岳麓区)湖南矿冶学院
250 61.186.110.131 61.186.110.191 湖南省长沙市 (岳麓区)
251 61.186.110.193 61.186.110.203 湖南省长沙市 (岳麓区)
252 61.186.110.205 61.186.110.255 湖南省长沙市 (岳麓区)
253 61.186.111.0 61.186.111.35 湖南省长沙市 电信
254 61.186.111.37 61.186.111.41 湖南省长沙市 电信
255 61.186.111.42 61.186.111.42 湖南省长沙市 中南大学
256 61.186.111.43 61.186.111.81 湖南省长沙市 电信
257 61.186.111.82 61.186.111.82 湖南省长沙市 湖南大学
258 61.186.111.83 61.186.111.107 湖南省长沙市 电信
259 61.186.111.108 61.186.111.108 湖南省长沙市 创世纪电脑学校
260 61.186.111.109 61.186.111.168 湖南省长沙市 电信
261 61.186.111.169 61.186.111.169 湖南省长沙市 湖南师范大学北校区林园网吧
262 61.186.111.170 61.186.112.33 湖南省长沙市 电信
263 61.186.112.34 61.186.112.34 湖南省长沙市 环抱网吧(四方坪)
264 61.186.112.35 61.186.113.87 湖南省长沙市 电信
265 61.186.113.88 61.186.113.88 湖南省长沙市 长沙电业局
266 61.186.113.89 61.186.114.130 湖南省长沙市 电信
267 61.186.114.131 61.186.114.131 湖南省长沙市 裕南网吧
268 61.186.114.132 61.186.116.193 湖南省长沙市 电信
269 61.186.116.194 61.186.116.194 湖南省长沙市 家缘网吧(长沙理工大学对面)
270 61.186.116.195 61.186.116.237 湖南省长沙市 电信
271 61.186.116.238 61.186.116.238 湖南省长沙市芙蓉区 南路休闲网吧
272 61.186.116.239 61.186.119.255 湖南省长沙市 电信
273 61.187.0.0 61.187.0.168 湖南省长沙市 电信
274 61.187.0.170 61.187.1.255 湖南省长沙市 电信
275 61.187.2.0 61.187.2.171 湖南省长沙市开福区 电信
276 61.187.2.172 61.187.2.172 湖南省长沙市 电力路路通塑业有限公司
277 61.187.2.173 61.187.2.255 湖南省长沙市开福区 电信
278 61.187.3.0 61.187.7.3 湖南省长沙市 电信
279 61.187.7.4 61.187.7.4 湖南省长沙市 绅士台球网吧(劳动西路308号)
280 61.187.7.5 61.187.7.53 湖南省长沙市 电信
281 61.187.7.54 61.187.7.54 湖南省长沙市 潇湘网吧
282 61.187.7.55 61.187.7.56 湖南省长沙市 电信
283 61.187.7.57 61.187.7.57 湖南省长沙市 潇湘网络会所B区
284 61.187.7.58 61.187.7.60 湖南省长沙市 电信
285 61.187.7.61 61.187.7.61 湖南省长沙市 潇湘网吧
286 61.187.7.62 61.187.7.85 湖南省长沙市 电信
287 61.187.7.91 61.187.7.98 湖南省长沙市 电信
288 61.187.7.167 61.187.7.167 湖南省长沙市 富达网吧
289 61.187.7.168 61.187.7.194 湖南省长沙市 电信
290 61.187.7.195 61.187.7.199 湖南省长沙市 关厂飞宏网络会所
291 61.187.7.200 61.187.7.218 湖南省长沙市 中移铁通
292 61.187.7.219 61.187.7.219 湖南省长沙市 质量监督局
293 61.187.7.220 61.187.8.255 湖南省长沙市 中移铁通
294 61.187.9.0 61.187.9.255 湖南省长沙市 长沙理工大学
295 61.187.10.0 61.187.10.2 湖南省长沙市
296 61.187.10.3 61.187.10.3 湖南省长沙市 流星雨网吧
297 61.187.10.4 61.187.10.24 湖南省长沙市
298 61.187.10.25 61.187.10.25 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
299 61.187.10.26 61.187.10.65 湖南省长沙市 电信
300 61.187.10.66 61.187.10.66 湖南省长沙市 广播电视大学
301 61.187.10.67 61.187.10.90 湖南省长沙市 电信
302 61.187.10.91 61.187.10.91 湖南省长沙市 新世纪网吧(中南林科大旁)
303 61.187.10.92 61.187.14.79 湖南省长沙市 电信
304 61.187.14.81 61.187.16.255 湖南省长沙市 湖南师范大学
305 61.187.17.0 61.187.18.151 湖南省长沙市 电信
306 61.187.18.152 61.187.18.152 湖南省长沙市 荣湾镇自由之海网络会所
307 61.187.18.153 61.187.19.29 湖南省长沙市 电信
308 61.187.19.30 61.187.19.30 湖南省长沙市 新千年网吧
309 61.187.19.31 61.187.19.166 湖南省长沙市 电信
310 61.187.19.167 61.187.19.167 湖南省长沙市 中南大学
311 61.187.19.168 61.187.19.221 湖南省长沙市 电信
312 61.187.19.222 61.187.19.222 湖南省长沙市 湖南大学教工宿舍
313 61.187.19.223 61.187.19.241 湖南省长沙市 电信
314 61.187.19.243 61.187.21.20 湖南省长沙市 电信
315 61.187.21.21 61.187.21.21 湖南省长沙市 含浦科教产业园利物浦网吧
316 61.187.21.22 61.187.21.28 湖南省长沙市 电信
317 61.187.21.29 61.187.21.29 湖南省长沙市 白鹤塘奇乐网吧(南方职业学院门口)
318 61.187.21.30 61.187.51.9 湖南省长沙市 电信
319 61.187.51.10 61.187.51.10 湖南省长沙市雨花区 中南院
320 61.187.51.11 61.187.51.35 湖南省长沙市 电信
321 61.187.51.36 61.187.51.38 湖南省长沙市 商贸旅游职业技术学院
322 61.187.51.39 61.187.51.49 湖南省长沙市 电信
323 61.187.51.50 61.187.51.50 湖南省长沙市 长沙理工大学
324 61.187.51.51 61.187.51.165 湖南省长沙市 电信
325 61.187.51.166 61.187.51.166 湖南省长沙市 湖南省农业厅小区宽带
326 61.187.51.167 61.187.51.217 湖南省长沙市 电信
327 61.187.51.218 61.187.51.218 湖南省长沙市 第一中学
328 61.187.51.219 61.187.51.219 湖南省长沙市 电信
329 61.187.51.220 61.187.51.220 湖南省长沙市 第一中学
330 61.187.51.221 61.187.51.227 湖南省长沙市 电信
331 61.187.51.228 61.187.51.228 湖南省长沙市 康辉网络会所
332 61.187.51.229 61.187.51.231 湖南省长沙市 电信
333 61.187.51.232 61.187.51.232 湖南省长沙市 康辉网络会所
334 61.187.51.233 61.187.51.245 湖南省长沙市 电信
335 61.187.51.246 61.187.51.246 湖南省长沙市 有间网吧(建湘路272号)
336 61.187.51.247 61.187.52.113 湖南省长沙市 电信
337 61.187.52.114 61.187.52.114 湖南省长沙市 网威科技有限公司
338 61.187.52.115 61.187.53.127 湖南省长沙市 电信
339 61.187.53.128 61.187.53.144 湖南省长沙市 长沙学院
340 61.187.53.145 61.187.54.49 湖南省长沙市 电信
341 61.187.54.50 61.187.54.50 湖南省长沙市 湖南少年儿童出版社便河边宿舍
342 61.187.54.51 61.187.54.63 湖南省长沙市 电信
343 61.187.54.64 61.187.54.80 湖南省长沙市 长沙学院
344 61.187.54.81 61.187.54.136 湖南省长沙市 电信
345 61.187.54.137 61.187.54.141 湖南省长沙市 天鑫网络会所
346 61.187.54.142 61.187.54.175 湖南省长沙市 电信
347 61.187.54.176 61.187.54.191 湖南省长沙市 湖南第一师范学院
348 61.187.54.192 61.187.54.225 湖南省长沙市 电信
349 61.187.54.226 61.187.54.226 湖南省长沙市 南湖路国祥网吧(外面)
350 61.187.54.227 61.187.54.232 湖南省长沙市 电信
351 61.187.54.233 61.187.54.233 湖南省长沙市 国祥网络会所
352 61.187.54.234 61.187.54.234 湖南省长沙市 电信
353 61.187.54.235 61.187.54.235 湖南省长沙市 国祥网络会所
354 61.187.54.236 61.187.54.236 湖南省长沙市 电信
355 61.187.54.237 61.187.54.237 湖南省长沙市 南湖路国翔网吧
356 61.187.54.238 61.187.54.238 湖南省长沙市 国祥网络会所
357 61.187.54.239 61.187.54.255 湖南省长沙市 电信
358 61.187.55.2 61.187.55.2 湖南省长沙市 黄花国际机场
359 61.187.55.50 61.187.55.61 湖南省长沙市 电信
360 61.187.55.63 61.187.55.66 湖南省长沙市 电信
361 61.187.55.67 61.187.55.67 湖南省长沙市 农行湖南省分行营业部局域网
362 61.187.55.68 61.187.55.109 湖南省长沙市 电信
363 61.187.55.110 61.187.55.110 湖南省长沙市 高桥26中学
364 61.187.55.111 61.187.55.210 湖南省长沙市 电信
365 61.187.55.211 61.187.55.255 湖南省长沙市 农业大学
366 61.187.56.0 61.187.56.13 湖南省长沙市 电信
367 61.187.56.14 61.187.56.14 湖南省长沙市 大趋势网吧
368 61.187.56.15 61.187.56.65 湖南省长沙市 电信
369 61.187.56.66 61.187.56.68 湖南省长沙市 湖南省电力公司局域网
370 61.187.56.69 61.187.56.99 湖南省长沙市 电信
371 61.187.56.100 61.187.56.100 湖南省长沙市 湖南湘计视讯股份有限公司
372 61.187.56.101 61.187.56.116 湖南省长沙市 电信
373 61.187.56.117 61.187.56.117 湖南省长沙市 湖南中医药大学
374 61.187.56.118 61.187.56.121 湖南省长沙市 电信
375 61.187.56.122 61.187.56.122 湖南省长沙市 湖南中医药大学含浦校区
376 61.187.56.123 61.187.56.154 湖南省长沙市 电信
377 61.187.56.155 61.187.56.155 湖南省长沙市 湖南省水利厅
378 61.187.56.156 61.187.56.193 湖南省长沙市 电信
379 61.187.56.194 61.187.56.194 湖南省长沙市 自在天空网络会所
380 61.187.56.195 61.187.56.209 湖南省长沙市 电信
381 61.187.56.210 61.187.56.212 湖南省长沙市 日兴网吧(天马路)
382 61.187.56.213 61.187.57.255 湖南省长沙市 电信
383 61.187.58.0 61.187.58.255 湖南省长沙市 湖南商学院
384 61.187.59.0 61.187.61.255 湖南省长沙市 电信
385 61.187.62.0 61.187.63.255 湖南省长沙市 湖南商学院
386 61.187.64.0 61.187.64.0 湖南省长沙市 电信
387 61.187.64.1 61.187.64.14 湖南省长沙市 湖南大学
388 61.187.64.15 61.187.64.25 湖南省长沙市 电信
389 61.187.64.26 61.187.64.26 湖南省长沙市 中南大学
390 61.187.64.27 61.187.64.41 湖南省长沙市 电信
391 61.187.64.42 61.187.64.42 湖南省长沙市 创智软件园
392 61.187.64.43 61.187.64.59 湖南省长沙市 电信
393 61.187.64.60 61.187.64.60 湖南省长沙市 湖南师范大学桃子湖学生公寓
394 61.187.64.61 61.187.64.79 湖南省长沙市 湖南师范大学
395 61.187.64.80 61.187.64.95 湖南省长沙市 湖南商学院
396 61.187.64.96 61.187.64.111 湖南省长沙市 湖南大学
397 61.187.64.112 61.187.64.191 湖南省长沙市 电信
398 61.187.64.192 61.187.64.207 湖南省长沙市 中南大学
399 61.187.64.208 61.187.64.209 湖南省长沙市 电信
400 61.187.64.210 61.187.64.210 湖南省长沙市 国家高新区麓谷基地湘邮科技园
401 61.187.64.211 61.187.76.255 湖南省长沙市 电信
402 61.187.84.0 61.187.85.255 湖南省长沙市 电信
403 61.187.86.0 61.187.86.255 湖南省长沙市 民政学院
404 61.187.87.0 61.187.87.55 湖南省长沙市 电信
405 61.187.87.56 61.187.87.56 湖南省长沙市 省科委
406 61.187.87.57 61.187.87.82 湖南省长沙市 电信
407 61.187.87.83 61.187.87.83 湖南省长沙市 商业银行
408 61.187.87.84 61.187.87.171 湖南省长沙市 电信
409 61.187.87.172 61.187.87.172 湖南省长沙市 商行大厦拓维互动传媒产品中心
410 61.187.87.173 61.187.87.173 湖南省长沙市 电信
411 61.187.87.174 61.187.87.174 湖南省长沙市 商行大厦拓维集团总部
412 61.187.87.175 61.187.88.1 湖南省长沙市 电信
413 61.187.88.2 61.187.88.2 湖南省长沙市 银盘网络会所
414 61.187.88.3 61.187.88.17 湖南省长沙市 电信
415 61.187.88.18 61.187.88.18 湖南省长沙市 五一广场电教馆7楼
416 61.187.88.19 61.187.88.19 湖南省长沙市 湖南睿翔教育信息发展有限公司
417 61.187.88.20 61.187.88.60 湖南省长沙市 电信
418 61.187.88.61 61.187.88.61 湖南省长沙市 财经职业中专学校(开福区荷花池55号)
419 61.187.88.62 61.187.88.87 湖南省长沙市 电信
420 61.187.88.88 61.187.88.88 湖南省长沙市 金世纪网络会所
421 61.187.88.89 61.187.88.96 湖南省长沙市 电信
422 61.187.88.97 61.187.88.112 湖南省长沙市 中南大学
423 61.187.88.113 61.187.88.125 湖南省长沙市 电信
424 61.187.88.126 61.187.88.126 湖南省长沙市 湖南新华书店集团
425 61.187.88.127 61.187.88.255 湖南省长沙市 电信
426 61.187.104.0 61.187.107.231 湖南省长沙市 电信
427 61.187.107.232 61.187.107.232 湖南省长沙市 电信小区宽带邮电职业技术学院
428 61.187.107.233 61.187.114.255 湖南省长沙市 电信
429 61.187.115.0 61.187.115.255 湖南省长沙市 托普软件技术学院(宁乡)
430 61.187.116.0 61.187.116.5 湖南省长沙市 电信
431 61.187.116.6 61.187.116.6 湖南省长沙市 石油公司
432 61.187.116.7 61.187.120.47 湖南省长沙市 电信
433 61.187.120.48 61.187.120.48 湖南省长沙市 天园网吧
434 61.187.120.49 61.187.123.28 湖南省长沙市 电信
435 61.187.123.29 61.187.123.29 湖南省长沙市 星沙芭芭啦网吧(星沙步行街)
436 61.187.123.30 61.187.123.129 湖南省长沙市 电信
437 61.187.123.130 61.187.123.134 湖南省长沙市长沙县 政务网出口
438 61.187.123.135 61.187.123.177 湖南省长沙市 电信
439 61.187.123.178 61.187.123.178 湖南省长沙市 星沙县异度空间网吧
440 61.187.123.179 61.187.133.237 湖南省长沙市 电信
441 61.187.133.238 61.187.133.238 湖南省长沙市雨花区 中南院
442 61.187.133.239 61.187.143.255 湖南省长沙市 电信
443 61.187.255.0 61.187.255.255 湖南省长沙市 电信
444 61.234.250.0 61.234.250.67 湖南省长沙市 中移铁通
445 61.234.250.68 61.234.250.68 湖南省长沙市 418网吧(阿波罗商业广场附近)
446 61.234.250.69 61.234.250.143 湖南省长沙市 中移铁通
447 61.234.250.144 61.234.250.144 湖南省长沙市 云峰网络世界
448 61.234.250.145 61.234.250.205 湖南省长沙市 中移铁通
449 61.234.250.206 61.234.250.206 湖南省长沙市 名智科技公司
450 61.234.250.207 61.234.251.109 湖南省长沙市 中移铁通
451 61.234.251.110 61.234.251.110 湖南省长沙市 盟重网吧
452 61.234.251.111 61.234.251.111 湖南省长沙市 中移铁通
453 61.234.251.112 61.234.251.113 湖南省长沙市 唯一网吧
454 61.234.251.114 61.234.251.255 湖南省长沙市 中移铁通
455 61.234.252.0 61.234.252.255 湖南省长沙市 (吉首市)铁通
456 61.234.254.19 61.234.254.23 湖南省长沙市 湖南税务高专
457 61.237.133.0 61.237.136.135 湖南省长沙市 中移铁通
458 61.237.136.136 61.237.136.136 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
459 61.237.136.137 61.237.136.196 湖南省长沙市 中移铁通
460 61.237.136.197 61.237.136.197 湖南省长沙市 中南大学
461 61.237.136.198 61.237.137.172 湖南省长沙市 中移铁通
462 61.237.137.173 61.237.137.173 湖南省长沙市 中南大学(铁道校区)
463 61.237.137.174 61.237.137.255 湖南省长沙市 中移铁通
464 61.237.138.0 61.237.138.255 湖南省长沙市 中南大学(铁道校区)
465 61.237.139.0 61.237.139.36 湖南省长沙市 中移铁通
466 61.237.139.37 61.237.139.37 湖南省长沙市 科技职业学院5栋406
467 61.237.139.38 61.237.139.255 湖南省长沙市 中移铁通
468 61.241.224.0 61.241.227.66 湖南省长沙市 联通
469 61.241.227.67 61.241.227.67 湖南省长沙市 高桥大市场日兴商行
470 61.241.227.68 61.241.227.255 湖南省长沙市 联通
471 101.126.128.0 101.126.191.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
472 101.130.0.0 101.130.127.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
473 103.38.0.0 103.38.39.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
474 103.38.48.0 103.38.79.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
475 103.38.84.0 103.38.255.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
476 103.53.202.0 103.53.204.255 湖南省长沙市 鼎峰新汇BGP机房
477 106.16.128.0 106.17.255.255 湖南省长沙市 电信
478 106.18.192.0 106.19.63.255 湖南省长沙市 电信
479 110.52.192.0 110.52.199.255 湖南省长沙市 联通
480 110.52.200.0 110.52.207.255 湖南省长沙市 长沙民政职业技术学院
481 110.52.208.0 110.52.210.255 湖南省长沙市 联通
482 110.52.211.0 110.52.211.255 湖南省长沙市岳麓区 联通
483 110.52.212.0 110.52.217.255 湖南省长沙市 联通
484 110.53.149.0 110.53.167.255 湖南省长沙市 联通
485 110.53.168.0 110.53.168.255 湖南省长沙市天心区 联通
486 110.53.169.0 110.53.192.255 湖南省长沙市 联通
487 110.53.193.0 110.53.193.255 湖南省长沙市 长沙民政大学
488 110.53.194.0 110.53.245.255 湖南省长沙市 联通
489 110.53.246.0 110.53.246.255 湖南省长沙市芙蓉区 联通
490 110.53.247.0 110.53.255.255 湖南省长沙市 联通
491 111.8.0.0 111.8.35.255 湖南省长沙市 移动
492 111.8.36.0 111.8.36.255 湖南省长沙市浏阳市 移动
493 111.8.37.0 111.8.79.255 湖南省长沙市 移动
494 111.23.128.0 111.23.191.255 湖南省长沙市 移动
495 113.218.32.0 113.218.127.255 湖南省长沙市 电信
496 113.218.192.0 113.219.127.255 湖南省长沙市 电信
497 113.221.16.0 113.221.127.255 湖南省长沙市 电信
498 113.222.0.0 113.222.63.255 湖南省长沙市 电信
499 113.222.128.0 113.222.255.255 湖南省长沙市 电信
500 113.240.0.0 113.240.12.125 湖南省长沙市 电信
501 113.240.12.126 113.240.12.126 湖南省长沙市 圣捷信息技术有限公司(万家丽中路三段59号5楼A09)
502 113.240.12.127 113.240.54.255 湖南省长沙市 电信
503 113.240.55.0 113.240.55.255 湖南省长沙市宁乡县 电信
504 113.240.56.0 113.240.88.255 湖南省长沙市 电信
505 113.240.89.0 113.240.89.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
506 113.240.90.0 113.240.117.255 湖南省长沙市 电信
507 113.240.118.0 113.240.118.255 湖南省长沙市雨花区 电信
508 113.240.119.0 113.240.189.255 湖南省长沙市 电信
509 113.240.190.0 113.240.190.255 湖南省长沙市雨花区 电信
510 113.240.191.0 113.240.230.53 湖南省长沙市 电信
511 113.240.230.54 113.240.230.54 湖南省长沙市开福区 赏江网吧(湘江世纪城1913号商铺)
512 113.240.230.55 113.240.234.7 湖南省长沙市 电信
513 113.240.234.8 113.240.234.8 湖南省长沙市 湖南师范大学医学院
514 113.240.234.9 113.240.239.29 湖南省长沙市 电信
515 113.240.239.30 113.240.239.30 湖南省长沙市岳麓区 白云网络会所
516 113.240.239.31 113.240.246.36 湖南省长沙市 电信
517 113.240.246.37 113.240.246.37 湖南省长沙市 蓝宝石网吧
518 113.240.246.38 113.240.248.97 湖南省长沙市 电信
519 113.240.248.98 113.240.248.98 湖南省长沙市 炫客网络会所(寿星街62号)
520 113.240.248.99 113.240.253.27 湖南省长沙市 电信
521 113.240.253.28 113.240.253.28 湖南省长沙市 云旗网吧(八一路180号)
522 113.240.253.29 113.240.255.249 湖南省长沙市 电信
523 113.240.255.250 113.240.255.250 湖南省长沙市天心区 金天网络会所(芙蓉中路2段126号)
524 113.240.255.251 113.240.255.255 湖南省长沙市 电信
525 113.246.0.0 113.246.123.255 湖南省长沙市 电信
526 113.246.124.0 113.246.124.255 湖南省长沙市雨花区 电信
527 113.246.125.0 113.247.16.255 湖南省长沙市 电信
528 113.247.17.0 113.247.17.255 湖南省长沙市雨花区 电信
529 113.247.18.0 113.247.231.29 湖南省长沙市 电信
530 113.247.231.30 113.247.231.30 湖南省长沙市 多一度网吧连锁店
531 113.247.231.31 113.247.255.255 湖南省长沙市 电信
532 115.157.192.0 115.157.223.255 湖南省长沙市 湖南大学
533 115.157.240.0 115.157.255.255 湖南省长沙市 湖南大学
534 117.136.24.0 117.136.24.255 湖南省长沙市 移动数据上网公共出口
535 117.136.88.0 117.136.89.255 湖南省长沙市 移动
536 118.126.192.0 118.126.197.255 湖南省长沙市 中移铁通
537 118.193.40.0 118.193.47.255 湖南省长沙市 长沙正易网络科技有限公司
538 118.206.192.0 118.206.255.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
539 118.249.0.0 118.249.65.72 湖南省长沙市 电信
540 118.249.65.73 118.249.65.73 湖南省长沙市 极光网吧(中山路)
541 118.249.65.74 118.249.68.255 湖南省长沙市 电信
542 118.249.69.0 118.249.69.255 湖南省长沙市岳麓区 电信
543 118.249.70.0 118.249.99.255 湖南省长沙市 电信
544 118.249.100.0 118.249.100.255 湖南省长沙市雨花区 电信
545 118.249.101.0 118.249.111.12 湖南省长沙市 电信
546 118.249.111.13 118.249.111.13 湖南省长沙市 七天连锁酒店东塘店
547 118.249.111.14 118.249.115.49 湖南省长沙市 电信
548 118.249.115.50 118.249.115.50 湖南省长沙市 7天连锁酒店(朝阳家润多店)
549 118.249.115.51 118.249.119.255 湖南省长沙市 电信
550 118.249.120.0 118.249.120.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
551 118.249.121.0 118.249.226.183 湖南省长沙市 电信
552 118.249.226.184 118.249.226.184 湖南省长沙市 黄花国际机场
553 118.249.226.185 118.250.7.87 湖南省长沙市 电信
554 118.250.7.88 118.250.7.88 湖南省长沙市 赛维软件技术有限公司
555 118.250.7.89 118.250.122.2 湖南省长沙市 电信
556 118.250.122.3 118.250.122.3 湖南省长沙市雨花区 中南林业科技大学
557 118.250.122.4 118.250.146.8 湖南省长沙市 电信
558 118.250.146.9 118.250.146.9 湖南省长沙市浏阳市 观音世家网吧
559 118.250.146.10 118.250.255.255 湖南省长沙市 电信
560 118.255.0.0 118.255.21.161 湖南省长沙市 电信
561 118.255.21.162 118.255.21.162 湖南省长沙市 美乐网吧(东新街369号)
562 118.255.21.163 118.255.58.255 湖南省长沙市 电信
563 118.255.59.0 118.255.59.255 湖南省长沙市雨花区 电信
564 118.255.60.0 118.255.90.255 湖南省长沙市 电信
565 118.255.92.0 118.255.131.255 湖南省长沙市 电信
566 118.255.133.0 118.255.141.255 湖南省长沙市 电信
567 118.255.143.0 118.255.155.255 湖南省长沙市 电信
568 118.255.157.0 118.255.255.255 湖南省长沙市 电信
569 119.39.0.0 119.39.23.133 湖南省长沙市 联通
570 119.39.23.134 119.39.23.134 湖南省长沙市芙蓉区 天心城市广场
571 119.39.23.135 119.39.35.255 湖南省长沙市 联通
572 119.39.36.0 119.39.36.255 湖南省长沙市 湖南商学院
573 119.39.37.0 119.39.69.255 湖南省长沙市 联通
574 119.39.70.0 119.39.70.255 湖南省长沙市浏阳市 联通
575 119.39.71.0 119.39.71.255 湖南省长沙市 联通
576 119.39.72.0 119.39.72.255 湖南省长沙市 湖南商学院
577 119.39.73.0 119.39.127.255 湖南省长沙市 联通
578 119.39.188.0 119.39.191.255 湖南省长沙市 联通
579 119.39.248.0 119.39.255.255 湖南省长沙市 联通
580 119.44.0.0 119.45.63.255 湖南省长沙市 湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司广东联通节点
581 122.13.32.0 122.13.32.255 湖南省长沙市 联通
582 122.207.0.0 122.207.1.255 湖南省长沙市 第一中学
583 122.207.2.0 122.207.15.255 湖南省长沙市 教育网
584 122.207.16.0 122.207.63.255 湖南省长沙市 湖南大学
585 122.207.64.0 122.207.127.255 湖南省长沙市 中南大学
586 123.68.0.0 123.68.195.255 湖南省长沙市 中移铁通
587 124.232.0.0 124.232.147.255 湖南省长沙市 电信IDC机房
588 124.232.148.0 124.232.148.255 湖南省长沙市 迅雷离线服务器
589 124.232.149.0 124.232.255.255 湖南省长沙市 电信IDC机房
590 124.233.0.0 124.233.31.255 湖南省长沙市 电信
591 125.221.160.0 125.221.191.255 湖南省长沙市 湖南大学
592 125.221.192.0 125.221.215.255 湖南省长沙市 湖南第一师范学院
593 125.221.218.0 125.221.219.255 湖南省长沙市 湖南司法警官职业学院
594 125.221.220.0 125.221.221.255 湖南省长沙市 长沙师范专科学校
595 125.221.222.0 125.221.223.255 湖南省长沙市 湖南工程职业技术学院
596 125.221.242.0 125.221.243.255 湖南省长沙市 长沙环境保护职业技术学院
597 125.221.244.0 125.221.245.255 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
598 125.221.246.0 125.221.247.255 湖南省长沙市 湖南对外经济贸易职业学院
599 125.221.250.0 125.221.251.255 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
600 125.221.252.0 125.221.253.255 湖南省长沙市 湖南女子职业大学
601 125.221.254.0 125.221.255.255 湖南省长沙市 湖南商务职业技术学院
602 159.226.152.0 159.226.152.127 湖南省长沙市 中国科学院亚热带农业生态研究所
603 159.226.152.128 159.226.152.255 湖南省长沙市 中国科学院长沙大地构造研究所
604 175.0.0.0 175.0.59.255 湖南省长沙市 电信
605 175.0.60.0 175.0.60.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
606 175.0.61.0 175.0.255.255 湖南省长沙市 电信
607 175.6.0.0 175.6.0.255 湖南省长沙市 电信
608 175.6.1.0 175.6.1.255 湖南省长沙市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
609 175.6.2.0 175.6.228.255 湖南省长沙市 电信
610 175.6.229.0 175.6.229.255 湖南省长沙市 北京奇虎科技有限公司电信CDN节点
611 175.6.230.0 175.11.255.255 湖南省长沙市 电信
612 175.12.192.0 175.13.255.255 湖南省长沙市 电信
613 183.169.0.0 183.169.127.255 湖南省长沙市 中南大学
614 183.214.128.0 183.214.141.255 湖南省长沙市 移动
615 183.214.183.0 183.214.207.255 湖南省长沙市 移动
616 202.103.64.0 202.103.64.255 湖南省长沙市 天辰公司
617 202.103.65.0 202.103.73.255 湖南省长沙市 电信
618 202.103.95.0 202.103.97.255 湖南省长沙市 电信
619 202.103.100.0 202.103.100.241 湖南省长沙市 电信
620 202.103.100.242 202.103.100.242 湖南省长沙市 湖南创发科技有限公司
621 202.103.100.243 202.103.100.255 湖南省长沙市 电信
622 202.103.106.0 202.103.111.255 湖南省长沙市 电信
623 202.103.112.255 202.103.112.255 湖南省长沙市 电信
624 202.103.114.0 202.103.114.52 湖南省长沙市 电信
625 202.103.114.53 202.103.114.53 湖南省长沙市 信息港
626 202.103.114.54 202.103.114.100 湖南省长沙市 电信
627 202.103.114.101 202.103.114.101 湖南省长沙市 通程国际大酒店
628 202.103.114.102 202.103.114.255 湖南省长沙市 电信
629 202.103.116.0 202.103.116.255 湖南省长沙市 电信
630 202.103.120.0 202.103.120.255 湖南省长沙市 电信
631 202.103.124.0 202.103.124.255 湖南省长沙市 电信
632 202.197.0.0 202.197.15.255 湖南省长沙市 国防科技大学
633 202.197.16.0 202.197.23.255 湖南省长沙市 教育网
634 202.197.32.0 202.197.47.255 湖南省长沙市 中南大学(铁道校区)
635 202.197.48.0 202.197.68.255 湖南省长沙市 中南大学
636 202.197.70.0 202.197.95.255 湖南省长沙市 中南大学
637 202.197.96.0 202.197.111.255 湖南省长沙市 湖南大学
638 203.93.210.0 203.93.210.103 湖南省长沙市 联通
639 203.93.210.104 203.93.210.104 湖南省长沙市 华菱大厦
640 203.93.210.105 203.93.210.209 湖南省长沙市 联通
641 203.93.210.210 203.93.210.210 湖南省长沙市雨花区 民政职业学院
642 203.93.210.211 203.93.211.255 湖南省长沙市 联通
643 210.12.59.0 210.12.59.15 湖南省长沙市 联通
644 210.12.59.16 210.12.59.31 湖南省长沙市 湖南师范大学
645 210.12.59.32 210.12.59.255 湖南省长沙市 联通
646 210.12.63.0 210.12.63.255 湖南省长沙市 联通
647 210.12.87.0 210.12.88.255 湖南省长沙市 联通
648 210.12.110.0 210.12.111.255 湖南省长沙市 联通
649 210.12.113.0 210.12.113.255 湖南省长沙市 联通
650 210.12.131.0 210.12.131.255 湖南省长沙市 联通
651 210.12.186.0 210.12.186.255 湖南省长沙市 联通
652 210.12.201.0 210.12.201.255 湖南省长沙市 联通
653 210.12.205.0 210.12.205.255 湖南省长沙市 联通
654 210.12.214.0 210.12.214.73 湖南省长沙市 联通
655 210.12.237.0 210.12.237.255 湖南省长沙市 联通
656 210.13.224.0 210.13.239.255 湖南省长沙市 联通
657 210.15.30.0 210.15.30.255 湖南省长沙市 联通
658 210.22.48.0 210.22.49.237 湖南省长沙市 联通
659 210.22.49.238 210.22.49.238 湖南省长沙市 天鹿网络会所
660 210.22.49.239 210.22.49.255 湖南省长沙市 联通
661 210.22.51.0 210.22.51.255 湖南省长沙市 联通
662 210.22.55.0 210.22.59.191 湖南省长沙市 联通
663 210.22.60.0 210.22.61.255 湖南省长沙市 联通
664 210.22.62.64 210.22.62.127 湖南省长沙市 联通
665 210.22.63.0 210.22.63.255 湖南省长沙市 联通
666 210.42.176.0 210.42.191.255 湖南省长沙市 湖南中医学院
667 210.42.192.0 210.42.207.255 湖南省长沙市 湖南广播电视大学
668 210.43.47.18 210.43.47.18 湖南省长沙市 中南林业科技大学
669 210.43.47.25 210.43.47.26 湖南省长沙市 湖南商学院
670 210.43.48.0 210.43.63.255 湖南省长沙市 湖南财经高等专科学校
671 210.43.96.0 210.43.111.255 湖南省长沙市 湖南大学
672 210.43.152.0 210.43.159.255 湖南省长沙市 交通学校
673 210.43.176.0 210.43.207.255 湖南省长沙市 长沙理工大学
674 210.43.224.0 210.43.239.255 湖南省长沙市 湖南农业大学
675 210.43.240.0 210.43.247.255 湖南省长沙市 中南林业科技大学
676 210.52.82.8 210.52.82.17 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院(东院)
677 210.53.35.0 210.53.35.255 湖南省长沙市 联通
678 210.53.52.0 210.53.57.255 湖南省长沙市 联通
679 210.168.71.0 210.168.71.255 湖南省长沙市开福区 电信
680 211.67.232.0 211.67.239.255 湖南省长沙市 湖南师范大学医学院
681 211.69.48.0 211.69.55.255 湖南省长沙市 联通
682 211.69.56.0 211.69.63.255 湖南省长沙市 湖南商业学校
683 211.69.72.0 211.69.79.255 湖南省长沙市 湖南第一师范学院
684 211.69.80.0 211.69.95.255 湖南省长沙市 湖南商学院
685 211.69.208.0 211.69.215.255 湖南省长沙市 长沙航空职业技术学院
686 211.85.232.0 211.85.239.255 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院
687 211.85.240.0 211.85.247.255 湖南省长沙市 湖南工业职业技术学院
688 211.91.216.0 211.91.218.247 湖南省长沙市 联通
689 211.91.218.248 211.91.218.248 湖南省长沙市 长沙理工大学
690 211.91.218.249 211.91.220.38 湖南省长沙市 联通
691 211.91.220.39 211.91.220.39 湖南省长沙市 湖南商学院
692 211.91.220.40 211.91.220.42 湖南省长沙市 联通
693 211.91.220.43 211.91.220.44 湖南省长沙市 湖南商学院
694 211.91.220.45 211.91.220.99 湖南省长沙市 联通
695 211.91.220.100 211.91.220.100 湖南省长沙市 南门口新生活网吧
696 211.91.220.101 211.91.221.154 湖南省长沙市 联通
697 211.91.221.155 211.91.221.155 湖南省长沙市浏阳市 一中
698 211.91.221.156 211.91.222.92 湖南省长沙市 联通
699 211.91.222.93 211.91.222.93 湖南省长沙市雨花区 玩得灰只噶嘭网吧
700 211.91.222.94 211.91.222.112 湖南省长沙市 联通
701 211.91.222.113 211.91.222.113 湖南省长沙市 树木岭琴屎网吧
702 211.91.222.114 211.91.222.187 湖南省长沙市 联通
703 211.91.222.188 211.91.222.188 湖南省长沙市 毛弟网吧
704 211.91.222.189 211.91.223.115 湖南省长沙市 联通
705 211.91.223.116 211.91.223.116 湖南省长沙市雨花区 稀土研究所人来人唐明网吧
706 211.91.223.117 211.91.231.255 湖南省长沙市 联通
707 211.98.62.0 211.98.62.29 湖南省长沙市 中移铁通
708 211.98.62.30 211.98.62.30 湖南省长沙市 中南大学
709 211.98.62.31 211.98.62.255 湖南省长沙市 中移铁通
710 211.98.73.0 211.98.74.255 湖南省长沙市 中移铁通
711 211.98.76.0 211.98.77.255 湖南省长沙市 中移铁通
712 211.138.224.0 211.138.224.33 湖南省长沙市 湖南商学院
713 211.138.224.34 211.138.224.34 湖南省长沙市 移动通信分公司
714 211.138.224.35 211.138.224.255 湖南省长沙市 湖南商学院
715 211.142.209.0 211.142.210.255 湖南省长沙市 移动
716 211.142.212.0 211.142.223.255 湖南省长沙市 移动
717 211.143.30.0 211.143.30.255 湖南省长沙市 移动
718 211.146.240.0 211.146.240.226 湖南省长沙市 广电总局
719 211.146.240.228 211.146.241.255 湖南省长沙市 广电网
720 211.161.116.0 211.161.119.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
721 218.76.0.0 218.76.2.12 湖南省长沙市 电信
722 218.76.2.13 218.76.2.13 湖南省长沙市 四通网吧
723 218.76.2.14 218.76.2.141 湖南省长沙市 电信
724 218.76.2.142 218.76.2.142 湖南省长沙市 金辉网吧
725 218.76.2.143 218.76.3.3 湖南省长沙市 电信
726 218.76.3.4 218.76.3.4 湖南省长沙市 家里福网络会所
727 218.76.3.5 218.76.3.37 湖南省长沙市 电信
728 218.76.3.38 218.76.3.38 湖南省长沙市 袁家岭新视窗票务中心
729 218.76.3.39 218.76.3.195 湖南省长沙市 电信
730 218.76.3.196 218.76.3.196 湖南省长沙市 驷达网络会所
731 218.76.3.197 218.76.5.131 湖南省长沙市 电信
732 218.76.5.132 218.76.5.132 湖南省长沙市 青园路三和网吧
733 218.76.5.133 218.76.6.192 湖南省长沙市 电信
734 218.76.6.193 218.76.6.193 湖南省长沙市 湖南省信息厅
735 218.76.6.194 218.76.7.172 湖南省长沙市 电信
736 218.76.7.173 218.76.7.173 湖南省长沙市 左家塘向英网络会所
737 218.76.7.174 218.76.7.218 湖南省长沙市 电信
738 218.76.7.219 218.76.7.219 湖南省长沙市 八一路59号潇湘在线传播有限公司
739 218.76.7.220 218.76.7.250 湖南省长沙市 电信
740 218.76.7.251 218.76.7.251 湖南省长沙市 金辉网吧
741 218.76.7.252 218.76.8.120 湖南省长沙市 电信
742 218.76.8.121 218.76.8.121 湖南省长沙市 湖南农业大学第六感网络会所
743 218.76.8.122 218.76.9.188 湖南省长沙市 电信
744 218.76.9.189 218.76.9.189 湖南省长沙市 伍家岭办事处
745 218.76.9.190 218.76.12.183 湖南省长沙市 电信
746 218.76.12.184 218.76.12.184 湖南省长沙市 银河网吧
747 218.76.12.185 218.76.16.9 湖南省长沙市 电信
748 218.76.16.10 218.76.16.10 湖南省长沙市 银盆岭快乐网吧
749 218.76.16.11 218.76.16.44 湖南省长沙市 电信
750 218.76.16.45 218.76.16.45 湖南省长沙市岳麓区 新外滩新亚网络会所
751 218.76.16.46 218.76.16.104 湖南省长沙市 电信
752 218.76.16.105 218.76.16.105 湖南省长沙市 中南大学
753 218.76.16.106 218.76.17.106 湖南省长沙市 电信
754 218.76.17.107 218.76.17.107 湖南省长沙市岳麓区 快乐网吧
755 218.76.17.108 218.76.18.100 湖南省长沙市 电信
756 218.76.18.101 218.76.18.101 湖南省长沙市 银盆岭快乐网吧
757 218.76.18.102 218.76.18.200 湖南省长沙市 电信
758 218.76.18.201 218.76.18.201 湖南省长沙市 望城县康威网吧
759 218.76.18.202 218.76.19.63 湖南省长沙市 电信
760 218.76.19.64 218.76.19.64 湖南省长沙市岳麓区 北京萨斯特公司
761 218.76.19.65 218.76.19.253 湖南省长沙市 电信
762 218.76.19.254 218.76.19.254 湖南省长沙市 湖南大学天马公寓
763 218.76.19.255 218.76.19.255 湖南省长沙市
764 218.76.20.0 218.76.20.121 湖南省长沙市 河西荣湾镇
765 218.76.20.122 218.76.20.122 湖南省长沙市 中南大学
766 218.76.20.123 218.76.20.152 湖南省长沙市 河西荣湾镇
767 218.76.20.153 218.76.20.153 湖南省长沙市 河西湖南师范大学天马公寓
768 218.76.20.154 218.76.20.255 湖南省长沙市 河西荣湾镇
769 218.76.21.0 218.76.23.65 湖南省长沙市 电信
770 218.76.23.66 218.76.23.66 湖南省长沙市 望城县羞涩网吧
771 218.76.23.67 218.76.24.215 湖南省长沙市 电信
772 218.76.24.216 218.76.24.216 湖南省长沙市 瑞尔普软件开发有限公司
773 218.76.24.217 218.76.37.93 湖南省长沙市 电信
774 218.76.37.94 218.76.37.94 湖南省长沙市 长沙理工大学
775 218.76.37.95 218.76.41.82 湖南省长沙市 电信
776 218.76.41.83 218.76.41.83 湖南省长沙市开福区 163医院
777 218.76.41.84 218.76.41.255 湖南省长沙市 电信
778 218.76.42.0 218.76.42.51 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
779 218.76.42.52 218.76.42.52 湖南省长沙市芙蓉区 星城网络会所
780 218.76.42.53 218.76.42.186 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
781 218.76.42.187 218.76.42.187 湖南省长沙市开福区 E网情深网络会所
782 218.76.42.188 218.76.42.193 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
783 218.76.42.194 218.76.42.194 湖南省长沙市 湖南商学院图书馆
784 218.76.42.195 218.76.42.255 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
785 218.76.43.0 218.76.43.71 湖南省长沙市开福区 电信
786 218.76.43.72 218.76.43.72 湖南省长沙市 湘春路精英网吧
787 218.76.43.73 218.76.43.255 湖南省长沙市开福区 电信
788 218.76.44.0 218.76.45.135 湖南省长沙市 163电信
789 218.76.45.136 218.76.45.136 湖南省长沙市 五一路麦雨网吧
790 218.76.45.137 218.76.45.255 湖南省长沙市 163电信
791 218.76.46.0 218.76.46.255 湖南省长沙市望城县 电信
792 218.76.47.0 218.76.51.145 湖南省长沙市 电信
793 218.76.51.146 218.76.51.146 湖南省长沙市 天辰高乐网友俱乐部
794 218.76.51.147 218.76.51.177 湖南省长沙市 电信
795 218.76.51.178 218.76.51.178 湖南省长沙市 四海通数字娱乐空间有限公司
796 218.76.51.179 218.76.51.242 湖南省长沙市 电信
797 218.76.51.243 218.76.51.243 湖南省长沙市 解放西路星城网络台球会所
798 218.76.51.244 218.76.51.248 湖南省长沙市 电信
799 218.76.51.249 218.76.51.249 湖南省长沙市 解放西路星城网络台球会所
800 218.76.51.250 218.76.57.255 湖南省长沙市 电信
801 218.76.58.0 218.76.58.30 湖南省长沙市浏阳市 电信
802 218.76.58.31 218.76.58.31 湖南省长沙市 生物机电工程职业技术学院
803 218.76.58.32 218.76.59.245 湖南省长沙市浏阳市 电信
804 218.76.59.246 218.76.59.246 湖南省长沙市 农业大学
805 218.76.59.247 218.76.60.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
806 218.76.61.0 218.76.61.255 湖南省长沙市开福区 电信
807 218.76.62.0 218.76.63.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
808 218.77.40.0 218.77.40.255 湖南省长沙市 电信
809 218.77.41.0 218.77.41.255 湖南省长沙市 (雨花区/芙蓉区)电信
810 218.77.42.0 218.77.44.22 湖南省长沙市 电信
811 218.77.44.23 218.77.44.23 湖南省长沙市长沙县 白沙中学
812 218.77.44.24 218.77.48.161 湖南省长沙市 电信
813 218.77.48.162 218.77.48.162 湖南省长沙市 火车站
814 218.77.48.163 218.77.48.223 湖南省长沙市 电信
815 218.77.48.224 218.77.48.224 湖南省长沙市 国际IT城联想专卖店
816 218.77.48.225 218.77.48.247 湖南省长沙市 电信
817 218.77.48.248 218.77.48.248 湖南省长沙市 金因特网吧(火车站正对面)
818 218.77.48.249 218.77.49.2 湖南省长沙市 电信
819 218.77.49.3 218.77.49.3 湖南省长沙市 虹桥网吧
820 218.77.49.4 218.77.49.48 湖南省长沙市 电信
821 218.77.49.49 218.77.49.49 湖南省长沙市 超越极限广告实业有限公司
822 218.77.49.50 218.77.51.87 湖南省长沙市 电信
823 218.77.51.88 218.77.51.88 湖南省长沙市 华海电脑城森海塞尔体验中心
824 218.77.51.89 218.77.52.198 湖南省长沙市 电信
825 218.77.52.199 218.77.52.199 湖南省长沙市 汽车东站
826 218.77.52.200 218.77.52.248 湖南省长沙市 电信
827 218.77.52.249 218.77.52.249 湖南省长沙市 国防科大东门探索网吧
828 218.77.52.250 218.77.53.203 湖南省长沙市 电信
829 218.77.53.204 218.77.53.204 湖南省长沙市 湖南农大第6感网络会所
830 218.77.53.205 218.77.53.209 湖南省长沙市 电信
831 218.77.53.210 218.77.53.210 湖南省长沙市 青枫网吧
832 218.77.53.211 218.77.55.124 湖南省长沙市 电信
833 218.77.55.125 218.77.55.125 湖南省长沙市 天天龙网吧
834 218.77.55.126 218.77.56.13 湖南省长沙市 电信
835 218.77.56.14 218.77.56.14 湖南省长沙市 友谊宾馆
836 218.77.56.15 218.77.56.138 湖南省长沙市 电信
837 218.77.56.139 218.77.56.139 湖南省长沙市 五一广场金海岸网吧
838 218.77.56.140 218.77.56.226 湖南省长沙市 电信
839 218.77.56.227 218.77.56.227 湖南省长沙市天心区 建湘南路天心城市广场
840 218.77.56.228 218.77.56.235 湖南省长沙市 电信
841 218.77.56.236 218.77.56.236 湖南省长沙市 怡泰信息实业有限公司
842 218.77.56.237 218.77.57.4 湖南省长沙市 电信
843 218.77.57.5 218.77.57.5 湖南省长沙市 五一广场金海岸网络会所
844 218.77.57.6 218.77.57.198 湖南省长沙市 电信
845 218.77.57.199 218.77.57.199 湖南省长沙市 五一广场金海岸网络会所
846 218.77.57.200 218.77.58.116 湖南省长沙市 电信
847 218.77.58.117 218.77.58.117 湖南省长沙市 五一路金海岸网吧
848 218.77.58.118 218.77.59.128 湖南省长沙市 电信
849 218.77.59.129 218.77.59.129 湖南省长沙市 盈通科技发展有限公司
850 218.77.59.130 218.77.59.138 湖南省长沙市 电信
851 218.77.59.139 218.77.59.139 湖南省长沙市 展览馆路三毛网吧
852 218.77.59.140 218.77.59.177 湖南省长沙市 电信
853 218.77.59.178 218.77.59.178 湖南省长沙市 五一广场
854 218.77.59.179 218.77.62.255 湖南省长沙市 电信
855 218.77.63.0 218.77.63.255 湖南省长沙市 电信光纤
856 218.77.104.0 218.77.106.57 湖南省长沙市 电信
857 218.77.106.58 218.77.106.93 湖南省长沙市 湖南商学院
858 218.77.106.94 218.77.111.20 湖南省长沙市 电信
859 218.77.111.21 218.77.111.21 湖南省长沙市 虫虫网吧
860 218.77.111.22 218.77.111.50 湖南省长沙市 电信
861 218.77.111.51 218.77.111.51 湖南省长沙市 湖南商学院
862 218.77.111.52 218.77.111.255 湖南省长沙市 电信
863 218.77.112.0 218.77.112.255 湖南省长沙市开福区 电信
864 218.77.113.0 218.77.115.255 湖南省长沙市 电信
865 218.77.116.0 218.77.117.255 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
866 218.77.118.0 218.77.119.65 湖南省长沙市 电信
867 218.77.119.66 218.77.119.66 湖南省长沙市 财经职业学校(长沙东站)
868 218.77.119.67 218.77.119.155 湖南省长沙市 电信
869 218.77.119.156 218.77.119.156 湖南省长沙市 湖南农业大学鑫智信网吧
870 218.77.119.157 218.77.119.243 湖南省长沙市 电信
871 218.77.119.244 218.77.119.245 湖南省长沙市 恒欣网吧
872 218.77.119.246 218.77.119.246 湖南省长沙市 三月网吧
873 218.77.119.247 218.77.119.248 湖南省长沙市 电信
874 218.77.119.249 218.77.119.249 湖南省长沙市 博雅网吧
875 218.77.119.250 218.77.127.255 湖南省长沙市 电信
876 218.104.144.0 218.104.148.4 湖南省长沙市 联通
877 218.104.148.5 218.104.148.5 湖南省长沙市 中南林业科技大学青园公寓女生宿舍区
878 218.104.148.6 218.104.149.77 湖南省长沙市 联通
879 218.104.149.78 218.104.149.78 湖南省长沙市 艺术设计学院
880 218.104.149.79 218.104.149.140 湖南省长沙市 联通
881 218.104.149.141 218.104.149.141 湖南省长沙市 中南林学院青园大学生公寓
882 218.104.149.142 218.104.149.195 湖南省长沙市 联通
883 218.104.149.196 218.104.149.196 湖南省长沙市 超音速网络会所(新建西路26号)
884 218.104.149.197 218.104.149.204 湖南省长沙市 联通
885 218.104.149.205 218.104.149.205 湖南省长沙市 中天网络会所A座
886 218.104.149.206 218.104.149.207 湖南省长沙市 中天网络会所B座
887 218.104.149.208 218.104.149.212 湖南省长沙市 联通
888 218.104.149.213 218.104.149.215 湖南省长沙市 蓝色沸点网络会所
889 218.104.149.216 218.104.149.255 湖南省长沙市 联通
890 218.104.150.0 218.104.150.35 湖南省长沙市 中南大学
891 218.104.150.36 218.104.151.170 湖南省长沙市 联通
892 218.104.151.171 218.104.151.171 湖南省长沙市 长沙理工大学
893 218.104.151.172 218.104.151.172 湖南省长沙市 长沙理工大学7栋教学楼
894 218.104.151.173 218.104.151.197 湖南省长沙市 联通
895 218.104.151.198 218.104.151.199 湖南省长沙市 白沙路云峰网络世界
896 218.104.151.200 218.104.151.200 湖南省长沙市 南门口天心电子城二楼庆全网络会所
897 218.104.151.201 218.104.151.211 湖南省长沙市 联通
898 218.104.151.212 218.104.151.212 湖南省长沙市 劳动广场威尼斯网络会所
899 218.104.151.213 218.104.152.82 湖南省长沙市 联通
900 218.104.152.83 218.104.152.83 湖南省长沙市 金色年华
901 218.104.152.84 218.104.152.200 湖南省长沙市 联通
902 218.104.152.201 218.104.152.201 湖南省长沙市 银华大厦
903 218.104.152.202 218.104.153.199 湖南省长沙市 联通
904 218.104.153.200 218.104.153.203 湖南省长沙市 金运台球网络俱乐部
905 218.104.153.204 218.104.153.204 湖南省长沙市 飞翔网络会所
906 218.104.153.205 218.104.153.207 湖南省长沙市 联通
907 218.104.153.208 218.104.153.208 湖南省长沙市芙蓉区 解放西路新星际联盟网吧
908 218.104.153.209 218.104.153.213 湖南省长沙市 联通
909 218.104.153.214 218.104.153.215 湖南省长沙市 五一广场多瑙河网络会所
910 218.104.153.216 218.104.153.217 湖南省长沙市 联通
911 218.104.153.218 218.104.153.219 湖南省长沙市 清水潭路一线天网络会所
912 218.104.153.220 218.104.153.243 湖南省长沙市 联通
913 218.104.153.244 218.104.153.244 湖南省长沙市 远程网络会所
914 218.104.153.245 218.104.153.255 湖南省长沙市 联通
915 218.104.154.0 218.104.154.225 湖南省长沙市雨花区 联通
916 218.104.154.226 218.104.154.226 湖南省长沙市 长沙理工大学
917 218.104.154.227 218.104.155.251 湖南省长沙市 联通
918 218.104.155.252 218.104.155.252 湖南省长沙市 长城网吧(阿波罗商业广场)
919 218.104.155.253 218.104.155.255 湖南省长沙市 联通
920 218.104.157.0 218.104.157.29 湖南省长沙市 /湘潭市/湘乡市联通
921 218.104.157.31 218.104.157.255 湖南省长沙市 /湘潭市/湘乡市联通
922 218.196.16.0 218.196.23.255 湖南省长沙市 湖南经济管理学院
923 218.196.40.0 218.196.47.255 湖南省长沙市 长沙学院
924 219.72.104.0 219.72.111.255 湖南省长沙市 电信
925 219.72.224.0 219.72.224.255 湖南省长沙市 中信网络
926 219.72.227.0 219.72.227.66 湖南省长沙市 中信网络
927 219.72.227.68 219.72.227.255 湖南省长沙市 中信网络
928 219.72.228.0 219.72.228.1 湖南省长沙市 /株洲市铁通
929 219.72.228.2 219.72.228.2 湖南省长沙市 五栋楼流浪猫网吧
930 219.72.228.3 219.72.228.255 湖南省长沙市 /株洲市铁通
931 219.72.237.0 219.72.237.81 湖南省长沙市 /岳阳市
932 219.72.237.83 219.72.237.255 湖南省长沙市 /岳阳市
933 219.72.238.0 219.72.238.255 湖南省长沙市 /张家界市
934 219.243.244.0 219.243.244.255 湖南省长沙市 教育网骨干节点
935 220.168.0.0 220.168.0.79 湖南省长沙市 电信
936 220.168.0.80 220.168.0.80 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
937 220.168.0.81 220.168.0.85 湖南省长沙市 电信
938 220.168.0.86 220.168.0.86 湖南省长沙市 湖南工程职业技术学院北院
939 220.168.0.87 220.168.1.3 湖南省长沙市 电信
940 220.168.1.4 220.168.1.4 湖南省长沙市 新世纪电脑学校
941 220.168.1.5 220.168.1.10 湖南省长沙市 电信
942 220.168.1.11 220.168.1.11 湖南省长沙市 湖南信息学院千一网吧
943 220.168.1.12 220.168.1.23 湖南省长沙市 电信
944 220.168.1.24 220.168.1.24 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
945 220.168.1.25 220.168.1.84 湖南省长沙市 电信
946 220.168.1.85 220.168.1.85 湖南省长沙市 雷锋大街生辉网吧
947 220.168.1.86 220.168.2.103 湖南省长沙市 电信
948 220.168.2.104 220.168.2.104 湖南省长沙市 望城县新世纪电脑学校(教师专线)
949 220.168.2.105 220.168.3.229 湖南省长沙市 电信
950 220.168.3.230 220.168.3.230 湖南省长沙市 联力实业有限公司
951 220.168.3.231 220.168.7.255 湖南省长沙市 电信
952 220.168.8.0 220.168.8.134 湖南省长沙市宁乡县 电信
953 220.168.8.135 220.168.8.135 湖南省长沙市宁乡县 小巧网吧
954 220.168.8.136 220.168.8.161 湖南省长沙市宁乡县 电信
955 220.168.8.162 220.168.8.162 湖南省长沙市宁乡县 飞扬网吧
956 220.168.8.163 220.168.8.207 湖南省长沙市宁乡县 电信
957 220.168.8.208 220.168.8.208 湖南省长沙市宁乡县 玉潭镇世纪星网吧
958 220.168.8.209 220.168.9.44 湖南省长沙市宁乡县 电信
959 220.168.9.45 220.168.9.45 湖南省长沙市宁乡县 玉潭镇东沩路金天网吧
960 220.168.9.46 220.168.9.255 湖南省长沙市宁乡县 电信
961 220.168.10.0 220.168.10.253 湖南省长沙市 电信
962 220.168.10.254 220.168.10.254 湖南省长沙市宁乡县 狗狗网吧
963 220.168.10.255 220.168.11.16 湖南省长沙市 电信
964 220.168.11.17 220.168.11.17 湖南省长沙市宁乡县 玉潭镇新浪网吧
965 220.168.11.18 220.168.11.131 湖南省长沙市 电信
966 220.168.11.132 220.168.11.132 湖南省长沙市宁乡县 一中百灵鸟中学
967 220.168.11.133 220.168.11.222 湖南省长沙市 电信
968 220.168.11.223 220.168.11.223 湖南省长沙市宁乡县 新一中旁彭府网络会所
969 220.168.11.224 220.168.12.12 湖南省长沙市 电信
970 220.168.12.13 220.168.12.13 湖南省长沙市 经济技术开发区
971 220.168.12.14 220.168.12.37 湖南省长沙市 电信
972 220.168.12.38 220.168.12.38 湖南省长沙市 星沙现代网络会所
973 220.168.12.39 220.168.12.110 湖南省长沙市 电信
974 220.168.12.111 220.168.12.111 湖南省长沙市 星沙天利网吧
975 220.168.12.112 220.168.12.132 湖南省长沙市 电信
976 220.168.12.133 220.168.12.133 湖南省长沙市 时速网吧
977 220.168.12.134 220.168.12.219 湖南省长沙市 电信
978 220.168.12.220 220.168.12.220 湖南省长沙市 星沙开发区3区好望角网络公司
979 220.168.12.221 220.168.12.245 湖南省长沙市 电信
980 220.168.12.246 220.168.12.246 湖南省长沙市 湖南工程职业技术学院
981 220.168.12.247 220.168.13.31 湖南省长沙市 电信
982 220.168.13.32 220.168.13.32 湖南省长沙市 星沙新浪潮网吧
983 220.168.13.33 220.168.13.239 湖南省长沙市 电信
984 220.168.13.240 220.168.13.240 湖南省长沙市 神韵网吧
985 220.168.13.241 220.168.13.255 湖南省长沙市 电信
986 220.168.14.0 220.168.14.75 湖南省长沙市 星沙经济技术开发区
987 220.168.14.76 220.168.14.76 湖南省长沙市 远大二路长桥湖南工商管理学院
988 220.168.14.77 220.168.17.33 湖南省长沙市 电信
989 220.168.17.34 220.168.17.35 湖南省长沙市 高亿网络会所
990 220.168.17.36 220.168.17.57 湖南省长沙市 电信
991 220.168.17.58 220.168.17.58 湖南省长沙市 天辰科技公司
992 220.168.17.59 220.168.18.93 湖南省长沙市 电信
993 220.168.18.94 220.168.18.94 湖南省长沙市 湖南省体育局
994 220.168.18.95 220.168.18.255 湖南省长沙市 电信
995 220.168.19.0 220.168.19.255 湖南省长沙市开福区 电信
996 220.168.20.0 220.168.20.193 湖南省长沙市雨花区 电信
997 220.168.20.194 220.168.20.194 湖南省长沙市 中南林学院总部
998 220.168.20.195 220.168.21.255 湖南省长沙市 电信
999 220.168.22.0 220.168.22.255 湖南省长沙市雨花区 电信
1000 220.168.23.0 220.168.23.18 湖南省长沙市 电信