ip地址查询

长沙市IP地址列表

长沙市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.111.200.0 36.111.207.255 湖南省长沙市 电信
2 36.157.192.0 36.157.231.255 湖南省长沙市 移动
3 42.48.0.0 42.48.62.255 湖南省长沙市 联通
4 42.48.63.0 42.48.64.255 湖南省长沙市宁乡县 联通
5 42.48.65.0 42.48.79.255 湖南省长沙市 联通
6 42.49.142.0 42.49.143.255 湖南省长沙市浏阳市 联通
7 43.250.200.0 43.250.201.255 湖南省长沙市 联通
8 45.113.252.0 45.113.255.255 湖南省长沙市 联通
9 49.123.64.0 49.123.127.255 湖南省长沙市 湖南大学
10 58.20.0.0 58.20.0.34 湖南省长沙市 联通
11 58.20.0.35 58.20.0.35 湖南省长沙市 零距离网络长沙旗舰店
12 58.20.0.36 58.20.7.78 湖南省长沙市 联通
13 58.20.7.79 58.20.7.79 湖南省长沙市 湖南商学院咸嘉公寓
14 58.20.7.80 58.20.13.4 湖南省长沙市 联通
15 58.20.13.5 58.20.13.5 湖南省长沙市 青园公寓小小网吧
16 58.20.13.6 58.20.13.164 湖南省长沙市 联通
17 58.20.13.165 58.20.13.165 湖南省长沙市 湖南广播电视大学
18 58.20.13.166 58.20.13.255 湖南省长沙市 联通
19 58.20.14.0 58.20.14.255 湖南省长沙市 长沙民政大学
20 58.20.15.0 58.20.15.25 湖南省长沙市 联通
21 58.20.15.26 58.20.15.26 湖南省长沙市 典藏时光网络会所
22 58.20.15.27 58.20.16.129 湖南省长沙市 联通
23 58.20.16.130 58.20.16.130 湖南省长沙市岳麓区 浩锐网络会所(桐梓坡路123号)
24 58.20.16.131 58.20.17.142 湖南省长沙市 联通
25 58.20.17.143 58.20.17.143 湖南省长沙市 车站中路QQ电脑城
26 58.20.17.144 58.20.26.255 湖南省长沙市 联通
27 58.20.27.0 58.20.27.255 湖南省长沙市浏阳市 联通
28 58.20.28.0 58.20.32.21 湖南省长沙市 联通
29 58.20.32.22 58.20.32.28 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院(东院)
30 58.20.32.29 58.20.33.183 湖南省长沙市 联通
31 58.20.33.184 58.20.33.185 湖南省长沙市 湖南生物机电职业技术学院
32 58.20.33.186 58.20.34.38 湖南省长沙市 联通
33 58.20.34.39 58.20.34.39 湖南省长沙市 长沙学院
34 58.20.34.40 58.20.39.36 湖南省长沙市 联通
35 58.20.39.37 58.20.39.38 湖南省长沙市雨花区 正圆网吧
36 58.20.39.39 58.20.41.50 湖南省长沙市 联通
37 58.20.41.51 58.20.41.51 湖南省长沙市 湖南工程职业技术学院
38 58.20.41.52 58.20.45.10 湖南省长沙市 联通
39 58.20.45.11 58.20.45.11 湖南省长沙市 中南林业科技大学
40 58.20.45.12 58.20.45.12 湖南省长沙市 中南林业科技大学株洲校区
41 58.20.45.13 58.20.45.14 湖南省长沙市 联通
42 58.20.45.15 58.20.45.15 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(雨花校区)
43 58.20.45.16 58.20.45.16 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(暮云校区)
44 58.20.45.17 58.20.45.30 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(网络机房)
45 58.20.45.31 58.20.45.31 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(暮云校区)软件学院大楼
46 58.20.45.32 58.20.45.52 湖南省长沙市 联通
47 58.20.45.53 58.20.45.53 湖南省长沙市 (中国)保险职业学院
48 58.20.45.54 58.20.45.75 湖南省长沙市 联通
49 58.20.45.76 58.20.45.83 湖南省长沙市 湖南女子职业大学
50 58.20.45.84 58.20.51.1 湖南省长沙市 联通
51 58.20.51.2 58.20.51.7 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院望城县校区
52 58.20.51.8 58.20.51.19 湖南省长沙市 联通
53 58.20.51.20 58.20.51.20 湖南省长沙市岳麓区 安居乐园品生地板专卖店
54 58.20.51.21 58.20.51.65 湖南省长沙市 联通
55 58.20.51.66 58.20.51.70 湖南省长沙市 博赛软件有限公司
56 58.20.51.71 58.20.51.149 湖南省长沙市 联通
57 58.20.51.150 58.20.51.150 湖南省长沙市 中兴软创长沙研发中心
58 58.20.51.151 58.20.53.0 湖南省长沙市 联通
59 58.20.53.1 58.20.53.30 湖南省长沙市 湖南师范大学
60 58.20.53.31 58.20.78.1 湖南省长沙市 联通
61 58.20.78.2 58.20.78.2 湖南省长沙市 科技成果转化基地
62 58.20.78.3 58.20.78.9 湖南省长沙市 联通
63 58.20.78.10 58.20.78.11 湖南省长沙市 博华科技有限公司
64 58.20.78.12 58.20.86.35 湖南省长沙市 联通
65 58.20.86.36 58.20.86.36 湖南省长沙市 青胜兰科技有限公司
66 58.20.86.37 58.20.88.111 湖南省长沙市 联通
67 58.20.88.112 58.20.88.112 湖南省长沙市 湖南大学
68 58.20.88.113 58.20.97.149 湖南省长沙市 联通
69 58.20.97.150 58.20.97.150 湖南省长沙市芙蓉区 路华盛家园网吧
70 58.20.97.151 58.20.99.255 湖南省长沙市 联通
71 58.20.100.0 58.20.103.255 湖南省长沙市 长沙民政大学
72 58.20.104.0 58.20.106.225 湖南省长沙市 联通
73 58.20.106.226 58.20.106.226 湖南省长沙市 中南大学校本部
74 58.20.106.227 58.20.110.10 湖南省长沙市 联通
75 58.20.110.11 58.20.110.11 湖南省长沙市 快乐网吧
76 58.20.110.12 58.20.116.255 湖南省长沙市 联通
77 58.20.117.0 58.20.118.255 湖南省长沙市 湖南水利水电职业技术学院
78 58.20.119.0 58.20.119.14 湖南省长沙市 联通
79 58.20.119.15 58.20.119.15 湖南省长沙市 湖南水利水电职业技术学院
80 58.20.119.16 58.20.127.255 湖南省长沙市 联通
81 58.45.20.16 58.45.20.16 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
82 59.71.64.0 59.71.95.255 湖南省长沙市 湖南大学
83 59.71.96.0 59.71.97.255 湖南省长沙市 湖南财经高等专科学校
84 59.71.100.0 59.71.101.255 湖南省长沙市 湖南水利水电职业技术学院
85 59.71.102.0 59.71.103.255 湖南省长沙市 长沙通信职业技术学院
86 59.71.104.0 59.71.105.255 湖南省长沙市 长沙商贸旅游职业技术学院
87 59.71.114.0 59.71.115.255 湖南省长沙市 湖南机电职业技术学院
88 59.71.116.0 59.71.117.255 湖南省长沙市 长沙医学院
89 59.71.118.0 59.71.119.255 湖南省长沙市 湖南大众传媒职业技术学院
90 59.71.120.0 59.71.121.255 湖南省长沙市 湖南生物机电职业技术学院
91 59.71.126.0 59.71.127.255 湖南省长沙市 湖南公安高等专科学校
92 61.137.0.0 61.137.10.255 湖南省长沙市 电信
93 61.137.60.0 61.137.63.255 湖南省长沙市 电信
94 61.137.67.0 61.137.70.255 湖南省长沙市 电信
95 61.137.86.0 61.137.86.255 湖南省长沙市 163000电信
96 61.137.87.0 61.137.88.255 湖南省长沙市 电信
97 61.137.90.0 61.137.94.255 湖南省长沙市 电信
98 61.137.125.0 61.137.127.50 湖南省长沙市 电信
99 61.137.127.51 61.137.127.51 湖南省长沙市 中国电信集团邮电规划设计院(湖南院)
100 61.137.127.52 61.137.127.255 湖南省长沙市 电信
101 61.150.128.0 61.150.149.189 湖南省长沙市 电信
102 61.150.149.190 61.150.149.190 湖南省长沙市 中冶长天国际工程有限公司
103 61.150.149.191 61.150.160.179 湖南省长沙市 电信
104 61.150.160.180 61.150.160.180 湖南省长沙市浏阳市 石油化工学校
105 61.150.160.181 61.150.161.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
106 61.150.162.0 61.150.163.255 湖南省长沙市 电信
107 61.186.80.0 61.186.80.255 湖南省长沙市雨花区 电信
108 61.186.81.0 61.186.81.23 湖南省长沙市 电信
109 61.186.81.24 61.186.81.24 湖南省长沙市 广夏新村湖开集团卓越网吧
110 61.186.81.25 61.186.81.56 湖南省长沙市 电信
111 61.186.81.57 61.186.81.57 湖南省长沙市 东塘雅狐网吧三楼
112 61.186.81.58 61.186.82.17 湖南省长沙市 电信
113 61.186.82.18 61.186.82.18 湖南省长沙市 蝴蝶网络会所
114 61.186.82.19 61.186.83.240 湖南省长沙市 电信
115 61.186.83.241 61.186.83.241 湖南省长沙市 新蓝网吧
116 61.186.83.242 61.186.84.106 湖南省长沙市 电信
117 61.186.84.107 61.186.84.107 湖南省长沙市 中南林业科技大学长沙校区
118 61.186.84.108 61.186.84.121 湖南省长沙市 电信
119 61.186.84.122 61.186.84.122 湖南省长沙市 前进医药学校(南站校区)
120 61.186.84.123 61.186.84.137 湖南省长沙市 电信
121 61.186.84.138 61.186.84.138 湖南省长沙市 军缘网络会所
122 61.186.84.139 61.186.84.255 湖南省长沙市 电信
123 61.186.85.0 61.186.85.255 湖南省长沙市 (天心区/雨花区)电信
124 61.186.86.0 61.186.86.171 湖南省长沙市 电信
125 61.186.86.172 61.186.86.172 湖南省长沙市 天天网吧
126 61.186.86.173 61.186.87.28 湖南省长沙市 电信
127 61.186.87.29 61.186.87.29 湖南省长沙市 华意网吧
128 61.186.87.30 61.186.88.18 湖南省长沙市 电信
129 61.186.88.19 61.186.88.19 湖南省长沙市 天意网吧(芙蓉区燕山街179号)
130 61.186.88.20 61.186.88.49 湖南省长沙市 电信
131 61.186.88.50 61.186.88.53 湖南省长沙市 轻舞飞扬网络会所
132 61.186.88.54 61.186.88.54 湖南省长沙市 乌托邦网络会所
133 61.186.88.55 61.186.88.55 湖南省长沙市 轻舞飞扬网络会所
134 61.186.88.56 61.186.89.255 湖南省长沙市 电信
135 61.186.90.0 61.186.90.177 湖南省长沙市浏阳市 电信
136 61.186.90.178 61.186.90.178 湖南省长沙市浏阳市 浏阳一中
137 61.186.90.179 61.186.90.179 湖南省长沙市浏阳市 第一中学
138 61.186.90.180 61.186.90.180 湖南省长沙市浏阳市 电信
139 61.186.90.181 61.186.90.181 湖南省长沙市浏阳市 名河软件
140 61.186.90.182 61.186.90.202 湖南省长沙市浏阳市 电信
141 61.186.90.203 61.186.90.203 湖南省长沙市浏阳市 超越网吧(金沙中路)
142 61.186.90.204 61.186.90.211 湖南省长沙市浏阳市 电信
143 61.186.90.212 61.186.90.212 湖南省长沙市浏阳市 新青年网吧
144 61.186.90.213 61.186.90.234 湖南省长沙市浏阳市 电信
145 61.186.90.235 61.186.90.235 湖南省长沙市浏阳市 旺旺网吧
146 61.186.90.236 61.186.90.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
147 61.186.91.0 61.186.91.8 湖南省长沙市 电信
148 61.186.91.9 61.186.91.9 湖南省长沙市 湖南信息学院电子街蓝天网吧
149 61.186.91.10 61.186.91.21 湖南省长沙市 电信
150 61.186.91.22 61.186.91.22 湖南省长沙市 湖南信息学院真情网络会所
151 61.186.91.23 61.186.91.40 湖南省长沙市 电信
152 61.186.91.41 61.186.91.41 湖南省长沙市 望城县聊缘网吧
153 61.186.91.42 61.186.91.44 湖南省长沙市 电信
154 61.186.91.45 61.186.91.45 湖南省长沙市 望城县同心网吧
155 61.186.91.46 61.186.91.122 湖南省长沙市 电信
156 61.186.91.123 61.186.91.123 湖南省长沙市 湖南信息电子街诗情画意网吧
157 61.186.91.124 61.186.91.126 湖南省长沙市 电信
158 61.186.91.127 61.186.91.127 湖南省长沙市 湖南信息学院人来人网
159 61.186.91.128 61.186.91.151 湖南省长沙市 电信
160 61.186.91.152 61.186.91.152 湖南省长沙市 望城县电子街同心网吧
161 61.186.91.153 61.186.91.202 湖南省长沙市 电信
162 61.186.91.203 61.186.91.203 湖南省长沙市 望城县海利化工厂
163 61.186.91.204 61.186.91.218 湖南省长沙市 电信
164 61.186.91.219 61.186.91.219 湖南省长沙市 望城县同心网吧
165 61.186.91.220 61.186.91.242 湖南省长沙市 电信
166 61.186.91.243 61.186.91.243 湖南省长沙市 望城人来人网
167 61.186.91.244 61.186.91.250 湖南省长沙市 电信
168 61.186.91.251 61.186.91.251 湖南省长沙市 望城县电子街兄弟网吧
169 61.186.91.252 61.186.94.82 湖南省长沙市 电信
170 61.186.94.83 61.186.94.83 湖南省长沙市 湘宁网络科技
171 61.186.94.84 61.186.94.145 湖南省长沙市 电信
172 61.186.94.146 61.186.94.146 湖南省长沙市宁乡县 玉兴网吧(玉兴路78号)
173 61.186.94.147 61.186.94.152 湖南省长沙市 中南大学
174 61.186.94.153 61.186.96.17 湖南省长沙市 电信
175 61.186.96.18 61.186.96.22 湖南省长沙市 南方职业技术学院
176 61.186.96.23 61.186.96.255 湖南省长沙市 湖南信息学院望城校区
177 61.186.97.0 61.186.97.1 湖南省长沙市 电信
178 61.186.97.2 61.186.97.6 湖南省长沙市 湖南信息学院望城校区
179 61.186.97.7 61.186.97.19 湖南省长沙市 电信
180 61.186.97.20 61.186.97.20 湖南省长沙市 望城县第一中学
181 61.186.97.21 61.186.97.33 湖南省长沙市 电信
182 61.186.97.34 61.186.97.85 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院望城校区
183 61.186.97.86 61.186.97.86 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
184 61.186.97.87 61.186.97.255 湖南省长沙市 湖南信息学院望城校区
185 61.186.98.0 61.186.100.9 湖南省长沙市 电信
186 61.186.100.10 61.186.100.10 湖南省长沙市 灿烂星辰网络会所(长沙航空学院总校旁)
187 61.186.100.11 61.186.100.49 湖南省长沙市 电信
188 61.186.100.50 61.186.100.54 湖南省长沙市 空军航空维修技术学院
189 61.186.100.55 61.186.100.66 湖南省长沙市 电信
190 61.186.100.67 61.186.100.67 湖南省长沙市 经典网络会所
191 61.186.100.68 61.186.101.110 湖南省长沙市 电信
192 61.186.101.111 61.186.101.183 湖南省长沙市 湖南广播电视大学电大生学生公寓
193 61.186.101.184 61.186.102.255 湖南省长沙市 电信
194 61.186.103.0 61.186.103.44 湖南省长沙市浏阳市 电信
195 61.186.103.45 61.186.103.45 湖南省长沙市浏阳市 超越网络会所
196 61.186.103.46 61.186.103.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
197 61.186.104.0 61.186.104.12 湖南省长沙市 电信
198 61.186.104.13 61.186.104.13 湖南省长沙市 交通学院
199 61.186.104.14 61.186.104.44 湖南省长沙市 电信
200 61.186.104.45 61.186.104.45 湖南省长沙市 湖南交通职业技术学院
201 61.186.104.46 61.186.104.60 湖南省长沙市 长沙广播电视大学
202 61.186.104.61 61.186.104.61 湖南省长沙市 长沙理工大学
203 61.186.104.62 61.186.104.72 湖南省长沙市 长沙广播电视大学
204 61.186.104.73 61.186.104.73 湖南省长沙市 长沙理工大学
205 61.186.104.74 61.186.104.101 湖南省长沙市 电信
206 61.186.104.103 61.186.104.103 湖南省长沙市 邮电职业技术学院2B栋
207 61.186.104.104 61.186.104.109 湖南省长沙市 电信
208 61.186.104.110 61.186.104.110 湖南省长沙市 长沙理工大学
209 61.186.104.111 61.186.104.167 湖南省长沙市 电信
210 61.186.104.168 61.186.104.168 湖南省长沙市 湖南交通职业技术学院
211 61.186.104.169 61.186.104.183 湖南省长沙市 电信
212 61.186.104.184 61.186.104.184 湖南省长沙市雨花区 圭塘菁菁网吧
213 61.186.104.185 61.186.104.202 湖南省长沙市 电信
214 61.186.104.203 61.186.104.203 湖南省长沙市 湖南交通职业技术学院
215 61.186.104.204 61.186.104.217 湖南省长沙市 电信
216 61.186.104.218 61.186.104.218 湖南省长沙市 理工大学西校区
217 61.186.104.219 61.186.104.224 湖南省长沙市 电信
218 61.186.104.225 61.186.104.225 湖南省长沙市 湖南广播电视大学长沙分校
219 61.186.104.226 61.186.104.255 湖南省长沙市 电信
220 61.186.105.0 61.186.105.57 湖南省长沙市雨花区 /天心区
221 61.186.105.58 61.186.105.66 湖南省长沙市 中南大学铁道校区
222 61.186.105.67 61.186.105.67 湖南省长沙市雨花区 圭塘佳佳网吧
223 61.186.105.68 61.186.105.78 湖南省长沙市雨花区 /天心区
224 61.186.105.80 61.186.105.187 湖南省长沙市雨花区 /天心区
225 61.186.105.188 61.186.105.188 湖南省长沙市 长沙汽车南站
226 61.186.105.189 61.186.105.199 湖南省长沙市 电信
227 61.186.105.200 61.186.105.200 湖南省长沙市 邮电职业学院
228 61.186.105.201 61.186.106.66 湖南省长沙市 电信
229 61.186.106.67 61.186.106.67 湖南省长沙市雨花区 圭塘唧唧网吧
230 61.186.106.68 61.186.107.146 湖南省长沙市 电信
231 61.186.107.147 61.186.107.147 湖南省长沙市 通信职业技术学院
232 61.186.107.148 61.186.107.255 湖南省长沙市 电信
233 61.186.108.0 61.186.108.255 湖南省长沙市 高新区/岳麓区电信
234 61.186.109.0 61.186.109.61 湖南省长沙市 电信
235 61.186.109.62 61.186.109.62 湖南省长沙市 心仪网吧
236 61.186.109.63 61.186.109.113 湖南省长沙市 电信
237 61.186.109.115 61.186.109.171 湖南省长沙市 电信
238 61.186.109.172 61.186.109.172 湖南省长沙市 中南大学(南校区)
239 61.186.109.173 61.186.109.247 湖南省长沙市 电信
240 61.186.109.248 61.186.109.248 湖南省长沙市 中南大学
241 61.186.109.249 61.186.109.255 湖南省长沙市 电信
242 61.186.110.0 61.186.110.46 湖南省长沙市 (岳麓区)
243 61.186.110.47 61.186.110.47 湖南省长沙市 湖南大学后城市彼岸网络会所
244 61.186.110.48 61.186.110.53 湖南省长沙市 (岳麓区)
245 61.186.110.54 61.186.110.54 湖南省长沙市 湖南大学
246 61.186.110.55 61.186.110.111 湖南省长沙市 (岳麓区)
247 61.186.110.112 61.186.110.112 湖南省长沙市 湖南职业艺术学校
248 61.186.110.113 61.186.110.129 湖南省长沙市 (岳麓区)
249 61.186.110.130 61.186.110.130 湖南省长沙市 (岳麓区)湖南矿冶学院
250 61.186.110.131 61.186.110.191 湖南省长沙市 (岳麓区)
251 61.186.110.193 61.186.110.203 湖南省长沙市 (岳麓区)
252 61.186.110.205 61.186.110.255 湖南省长沙市 (岳麓区)
253 61.186.111.0 61.186.111.35 湖南省长沙市 电信
254 61.186.111.37 61.186.111.41 湖南省长沙市 电信
255 61.186.111.42 61.186.111.42 湖南省长沙市 中南大学
256 61.186.111.43 61.186.111.81 湖南省长沙市 电信
257 61.186.111.82 61.186.111.82 湖南省长沙市 湖南大学
258 61.186.111.83 61.186.111.107 湖南省长沙市 电信
259 61.186.111.108 61.186.111.108 湖南省长沙市 创世纪电脑学校
260 61.186.111.109 61.186.111.168 湖南省长沙市 电信
261 61.186.111.169 61.186.111.169 湖南省长沙市 湖南师范大学北校区林园网吧
262 61.186.111.170 61.186.112.33 湖南省长沙市 电信
263 61.186.112.34 61.186.112.34 湖南省长沙市 环抱网吧(四方坪)
264 61.186.112.35 61.186.113.87 湖南省长沙市 电信
265 61.186.113.88 61.186.113.88 湖南省长沙市 长沙电业局
266 61.186.113.89 61.186.114.130 湖南省长沙市 电信
267 61.186.114.131 61.186.114.131 湖南省长沙市 裕南网吧
268 61.186.114.132 61.186.116.193 湖南省长沙市 电信
269 61.186.116.194 61.186.116.194 湖南省长沙市 家缘网吧(长沙理工大学对面)
270 61.186.116.195 61.186.116.237 湖南省长沙市 电信
271 61.186.116.238 61.186.116.238 湖南省长沙市芙蓉区 南路休闲网吧
272 61.186.116.239 61.186.119.255 湖南省长沙市 电信
273 61.187.0.0 61.187.0.168 湖南省长沙市 电信
274 61.187.0.170 61.187.1.255 湖南省长沙市 电信
275 61.187.2.0 61.187.2.171 湖南省长沙市开福区 电信
276 61.187.2.172 61.187.2.172 湖南省长沙市 电力路路通塑业有限公司
277 61.187.2.173 61.187.2.255 湖南省长沙市开福区 电信
278 61.187.3.0 61.187.7.3 湖南省长沙市 电信
279 61.187.7.4 61.187.7.4 湖南省长沙市 绅士台球网吧(劳动西路308号)
280 61.187.7.5 61.187.7.53 湖南省长沙市 电信
281 61.187.7.54 61.187.7.54 湖南省长沙市 潇湘网吧
282 61.187.7.55 61.187.7.56 湖南省长沙市 电信
283 61.187.7.57 61.187.7.57 湖南省长沙市 潇湘网络会所B区
284 61.187.7.58 61.187.7.60 湖南省长沙市 电信
285 61.187.7.61 61.187.7.61 湖南省长沙市 潇湘网吧
286 61.187.7.62 61.187.7.194 湖南省长沙市 电信
287 61.187.7.195 61.187.7.199 湖南省长沙市 关厂飞宏网络会所
288 61.187.7.200 61.187.7.218 湖南省长沙市 中移铁通
289 61.187.7.219 61.187.7.219 湖南省长沙市 质量监督局
290 61.187.7.220 61.187.8.255 湖南省长沙市 中移铁通
291 61.187.9.0 61.187.9.255 湖南省长沙市 长沙理工大学
292 61.187.10.0 61.187.10.2 湖南省长沙市
293 61.187.10.3 61.187.10.3 湖南省长沙市 流星雨网吧
294 61.187.10.4 61.187.10.24 湖南省长沙市
295 61.187.10.25 61.187.10.25 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
296 61.187.10.26 61.187.10.65 湖南省长沙市 电信
297 61.187.10.66 61.187.10.66 湖南省长沙市 广播电视大学
298 61.187.10.67 61.187.10.90 湖南省长沙市 电信
299 61.187.10.91 61.187.10.91 湖南省长沙市 新世纪网吧(中南林科大旁)
300 61.187.10.92 61.187.14.79 湖南省长沙市 电信
301 61.187.14.81 61.187.16.255 湖南省长沙市 湖南师范大学
302 61.187.17.0 61.187.18.151 湖南省长沙市 电信
303 61.187.18.152 61.187.18.152 湖南省长沙市 荣湾镇自由之海网络会所
304 61.187.18.153 61.187.19.29 湖南省长沙市 电信
305 61.187.19.30 61.187.19.30 湖南省长沙市 新千年网吧
306 61.187.19.31 61.187.19.166 湖南省长沙市 电信
307 61.187.19.167 61.187.19.167 湖南省长沙市 中南大学
308 61.187.19.168 61.187.19.221 湖南省长沙市 电信
309 61.187.19.222 61.187.19.222 湖南省长沙市 湖南大学教工宿舍
310 61.187.19.223 61.187.19.241 湖南省长沙市 电信
311 61.187.19.243 61.187.21.20 湖南省长沙市 电信
312 61.187.21.21 61.187.21.21 湖南省长沙市 含浦科教产业园利物浦网吧
313 61.187.21.22 61.187.21.28 湖南省长沙市 电信
314 61.187.21.29 61.187.21.29 湖南省长沙市 白鹤塘奇乐网吧(南方职业学院门口)
315 61.187.21.30 61.187.51.9 湖南省长沙市 电信
316 61.187.51.10 61.187.51.10 湖南省长沙市雨花区 中南院
317 61.187.51.11 61.187.51.35 湖南省长沙市 电信
318 61.187.51.36 61.187.51.38 湖南省长沙市 商贸旅游职业技术学院
319 61.187.51.39 61.187.51.49 湖南省长沙市 电信
320 61.187.51.50 61.187.51.50 湖南省长沙市 长沙理工大学
321 61.187.51.51 61.187.51.165 湖南省长沙市 电信
322 61.187.51.166 61.187.51.166 湖南省长沙市 湖南省农业厅小区宽带
323 61.187.51.167 61.187.51.217 湖南省长沙市 电信
324 61.187.51.218 61.187.51.218 湖南省长沙市 第一中学
325 61.187.51.219 61.187.51.219 湖南省长沙市 电信
326 61.187.51.220 61.187.51.220 湖南省长沙市 第一中学
327 61.187.51.221 61.187.51.227 湖南省长沙市 电信
328 61.187.51.228 61.187.51.228 湖南省长沙市 康辉网络会所
329 61.187.51.229 61.187.51.231 湖南省长沙市 电信
330 61.187.51.232 61.187.51.232 湖南省长沙市 康辉网络会所
331 61.187.51.233 61.187.51.245 湖南省长沙市 电信
332 61.187.51.246 61.187.51.246 湖南省长沙市 有间网吧(建湘路272号)
333 61.187.51.247 61.187.52.113 湖南省长沙市 电信
334 61.187.52.114 61.187.52.114 湖南省长沙市 网威科技有限公司
335 61.187.52.115 61.187.53.127 湖南省长沙市 电信
336 61.187.53.128 61.187.53.144 湖南省长沙市 长沙学院
337 61.187.53.145 61.187.54.49 湖南省长沙市 电信
338 61.187.54.50 61.187.54.50 湖南省长沙市 湖南少年儿童出版社便河边宿舍
339 61.187.54.51 61.187.54.63 湖南省长沙市 电信
340 61.187.54.64 61.187.54.80 湖南省长沙市 长沙学院
341 61.187.54.81 61.187.54.136 湖南省长沙市 电信
342 61.187.54.137 61.187.54.141 湖南省长沙市 天鑫网络会所
343 61.187.54.142 61.187.54.175 湖南省长沙市 电信
344 61.187.54.176 61.187.54.191 湖南省长沙市 湖南第一师范学院
345 61.187.54.192 61.187.54.225 湖南省长沙市 电信
346 61.187.54.226 61.187.54.226 湖南省长沙市 南湖路国祥网吧(外面)
347 61.187.54.227 61.187.54.232 湖南省长沙市 电信
348 61.187.54.233 61.187.54.233 湖南省长沙市 国祥网络会所
349 61.187.54.234 61.187.54.234 湖南省长沙市 电信
350 61.187.54.235 61.187.54.235 湖南省长沙市 国祥网络会所
351 61.187.54.236 61.187.54.236 湖南省长沙市 电信
352 61.187.54.237 61.187.54.237 湖南省长沙市 南湖路国翔网吧
353 61.187.54.238 61.187.54.238 湖南省长沙市 国祥网络会所
354 61.187.54.239 61.187.55.66 湖南省长沙市 电信
355 61.187.55.67 61.187.55.67 湖南省长沙市 农行湖南省分行营业部局域网
356 61.187.55.68 61.187.55.109 湖南省长沙市 电信
357 61.187.55.110 61.187.55.110 湖南省长沙市 高桥26中学
358 61.187.55.111 61.187.55.210 湖南省长沙市 电信
359 61.187.55.211 61.187.55.255 湖南省长沙市 农业大学
360 61.187.56.0 61.187.56.13 湖南省长沙市 电信
361 61.187.56.14 61.187.56.14 湖南省长沙市 大趋势网吧
362 61.187.56.15 61.187.56.65 湖南省长沙市 电信
363 61.187.56.66 61.187.56.68 湖南省长沙市 湖南省电力公司局域网
364 61.187.56.69 61.187.56.99 湖南省长沙市 电信
365 61.187.56.100 61.187.56.100 湖南省长沙市 湖南湘计视讯股份有限公司
366 61.187.56.101 61.187.56.116 湖南省长沙市 电信
367 61.187.56.117 61.187.56.117 湖南省长沙市 湖南中医药大学
368 61.187.56.118 61.187.56.121 湖南省长沙市 电信
369 61.187.56.122 61.187.56.122 湖南省长沙市 湖南中医药大学含浦校区
370 61.187.56.123 61.187.56.154 湖南省长沙市 电信
371 61.187.56.155 61.187.56.155 湖南省长沙市 湖南省水利厅
372 61.187.56.156 61.187.56.193 湖南省长沙市 电信
373 61.187.56.194 61.187.56.194 湖南省长沙市 自在天空网络会所
374 61.187.56.195 61.187.56.209 湖南省长沙市 电信
375 61.187.56.210 61.187.56.212 湖南省长沙市 日兴网吧(天马路)
376 61.187.56.213 61.187.57.255 湖南省长沙市 电信
377 61.187.58.0 61.187.58.255 湖南省长沙市 湖南商学院
378 61.187.59.0 61.187.61.255 湖南省长沙市 电信
379 61.187.62.0 61.187.63.255 湖南省长沙市 湖南商学院
380 61.187.64.0 61.187.64.0 湖南省长沙市 电信
381 61.187.64.1 61.187.64.14 湖南省长沙市 湖南大学
382 61.187.64.15 61.187.64.25 湖南省长沙市 电信
383 61.187.64.26 61.187.64.26 湖南省长沙市 中南大学
384 61.187.64.27 61.187.64.41 湖南省长沙市 电信
385 61.187.64.42 61.187.64.42 湖南省长沙市 创智软件园
386 61.187.64.43 61.187.64.59 湖南省长沙市 电信
387 61.187.64.60 61.187.64.60 湖南省长沙市 湖南师范大学桃子湖学生公寓
388 61.187.64.61 61.187.64.79 湖南省长沙市 湖南师范大学
389 61.187.64.80 61.187.64.95 湖南省长沙市 湖南商学院
390 61.187.64.96 61.187.64.111 湖南省长沙市 湖南大学
391 61.187.64.112 61.187.64.191 湖南省长沙市 电信
392 61.187.64.192 61.187.64.207 湖南省长沙市 中南大学
393 61.187.64.208 61.187.64.209 湖南省长沙市 电信
394 61.187.64.210 61.187.64.210 湖南省长沙市 国家高新区麓谷基地湘邮科技园
395 61.187.64.211 61.187.76.255 湖南省长沙市 电信
396 61.187.84.0 61.187.85.255 湖南省长沙市 电信
397 61.187.86.0 61.187.86.255 湖南省长沙市 民政学院
398 61.187.87.0 61.187.87.55 湖南省长沙市 电信
399 61.187.87.56 61.187.87.56 湖南省长沙市 省科委
400 61.187.87.57 61.187.87.82 湖南省长沙市 电信
401 61.187.87.83 61.187.87.83 湖南省长沙市 商业银行
402 61.187.87.84 61.187.87.171 湖南省长沙市 电信
403 61.187.87.172 61.187.87.172 湖南省长沙市 商行大厦拓维互动传媒产品中心
404 61.187.87.173 61.187.87.173 湖南省长沙市 电信
405 61.187.87.174 61.187.87.174 湖南省长沙市 商行大厦拓维集团总部
406 61.187.87.175 61.187.88.1 湖南省长沙市 电信
407 61.187.88.2 61.187.88.2 湖南省长沙市 银盘网络会所
408 61.187.88.3 61.187.88.17 湖南省长沙市 电信
409 61.187.88.18 61.187.88.18 湖南省长沙市 五一广场电教馆7楼
410 61.187.88.19 61.187.88.19 湖南省长沙市 湖南睿翔教育信息发展有限公司
411 61.187.88.20 61.187.88.60 湖南省长沙市 电信
412 61.187.88.61 61.187.88.61 湖南省长沙市 财经职业中专学校(开福区荷花池55号)
413 61.187.88.62 61.187.88.87 湖南省长沙市 电信
414 61.187.88.88 61.187.88.88 湖南省长沙市 金世纪网络会所
415 61.187.88.89 61.187.88.96 湖南省长沙市 电信
416 61.187.88.97 61.187.88.112 湖南省长沙市 中南大学
417 61.187.88.113 61.187.88.125 湖南省长沙市 电信
418 61.187.88.126 61.187.88.126 湖南省长沙市 湖南新华书店集团
419 61.187.88.127 61.187.88.255 湖南省长沙市 电信
420 61.187.104.0 61.187.107.231 湖南省长沙市 电信
421 61.187.107.232 61.187.107.232 湖南省长沙市 电信小区宽带邮电职业技术学院
422 61.187.107.233 61.187.114.255 湖南省长沙市 电信
423 61.187.115.0 61.187.115.255 湖南省长沙市 托普软件技术学院(宁乡)
424 61.187.116.0 61.187.116.5 湖南省长沙市 电信
425 61.187.116.6 61.187.116.6 湖南省长沙市 石油公司
426 61.187.116.7 61.187.120.47 湖南省长沙市 电信
427 61.187.120.48 61.187.120.48 湖南省长沙市 天园网吧
428 61.187.120.49 61.187.123.28 湖南省长沙市 电信
429 61.187.123.29 61.187.123.29 湖南省长沙市 星沙芭芭啦网吧(星沙步行街)
430 61.187.123.30 61.187.123.129 湖南省长沙市 电信
431 61.187.123.130 61.187.123.134 湖南省长沙市长沙县 政务网出口
432 61.187.123.135 61.187.123.177 湖南省长沙市 电信
433 61.187.123.178 61.187.123.178 湖南省长沙市 星沙县异度空间网吧
434 61.187.123.179 61.187.133.237 湖南省长沙市 电信
435 61.187.133.238 61.187.133.238 湖南省长沙市雨花区 中南院
436 61.187.133.239 61.187.143.255 湖南省长沙市 电信
437 61.187.255.0 61.187.255.255 湖南省长沙市 电信
438 61.234.250.0 61.234.250.67 湖南省长沙市 中移铁通
439 61.234.250.68 61.234.250.68 湖南省长沙市 418网吧(阿波罗商业广场附近)
440 61.234.250.69 61.234.250.143 湖南省长沙市 中移铁通
441 61.234.250.144 61.234.250.144 湖南省长沙市 云峰网络世界
442 61.234.250.145 61.234.250.205 湖南省长沙市 中移铁通
443 61.234.250.206 61.234.250.206 湖南省长沙市 名智科技公司
444 61.234.250.207 61.234.251.109 湖南省长沙市 中移铁通
445 61.234.251.110 61.234.251.110 湖南省长沙市 盟重网吧
446 61.234.251.111 61.234.251.111 湖南省长沙市 中移铁通
447 61.234.251.112 61.234.251.113 湖南省长沙市 唯一网吧
448 61.234.251.114 61.234.251.255 湖南省长沙市 中移铁通
449 61.234.252.0 61.234.252.255 湖南省长沙市 (吉首市)铁通
450 61.234.254.19 61.234.254.23 湖南省长沙市 湖南税务高专
451 61.237.133.0 61.237.136.135 湖南省长沙市 中移铁通
452 61.237.136.136 61.237.136.136 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
453 61.237.136.137 61.237.136.196 湖南省长沙市 中移铁通
454 61.237.136.197 61.237.136.197 湖南省长沙市 中南大学
455 61.237.136.198 61.237.137.172 湖南省长沙市 中移铁通
456 61.237.137.173 61.237.137.173 湖南省长沙市 中南大学(铁道校区)
457 61.237.137.174 61.237.137.255 湖南省长沙市 中移铁通
458 61.237.138.0 61.237.138.255 湖南省长沙市 中南大学(铁道校区)
459 61.237.139.0 61.237.139.36 湖南省长沙市 中移铁通
460 61.237.139.37 61.237.139.37 湖南省长沙市 科技职业学院5栋406
461 61.237.139.38 61.237.139.255 湖南省长沙市 中移铁通
462 61.241.224.0 61.241.227.66 湖南省长沙市 联通
463 61.241.227.67 61.241.227.67 湖南省长沙市 高桥大市场日兴商行
464 61.241.227.68 61.241.227.255 湖南省长沙市 联通
465 101.126.128.0 101.126.202.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
466 101.130.0.0 101.130.127.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
467 103.38.0.0 103.38.39.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
468 103.38.48.0 103.38.79.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
469 103.38.84.0 103.38.91.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
470 103.38.100.0 103.38.135.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
471 103.38.140.0 103.38.195.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
472 103.38.200.0 103.38.217.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
473 103.38.220.0 103.38.235.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
474 103.38.240.0 103.38.255.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
475 103.53.204.0 103.53.204.255 湖南省长沙市 鼎峰新汇BGP机房
476 106.16.128.0 106.17.116.255 湖南省长沙市 电信
477 106.17.118.0 106.17.255.255 湖南省长沙市 电信
478 106.18.192.0 106.19.63.255 湖南省长沙市 电信
479 110.52.192.0 110.52.199.255 湖南省长沙市 联通
480 110.52.200.0 110.52.207.255 湖南省长沙市 长沙民政职业技术学院
481 110.52.208.0 110.52.210.255 湖南省长沙市 联通
482 110.52.211.0 110.52.211.255 湖南省长沙市岳麓区 联通
483 110.52.212.0 110.52.217.255 湖南省长沙市 联通
484 110.53.150.0 110.53.167.255 湖南省长沙市 联通
485 110.53.168.0 110.53.168.255 湖南省长沙市天心区 联通
486 110.53.169.0 110.53.192.255 湖南省长沙市 联通
487 110.53.193.0 110.53.193.255 湖南省长沙市 长沙民政大学
488 110.53.194.0 110.53.245.255 湖南省长沙市 联通
489 110.53.246.0 110.53.246.255 湖南省长沙市芙蓉区 联通
490 110.53.247.0 110.53.255.255 湖南省长沙市 联通
491 111.8.0.0 111.8.35.255 湖南省长沙市 移动
492 111.8.36.0 111.8.36.255 湖南省长沙市浏阳市 移动
493 111.8.37.0 111.8.79.255 湖南省长沙市 移动
494 111.23.128.0 111.23.172.255 湖南省长沙市 移动
495 111.23.173.0 111.23.173.255 湖南省长沙市浏阳市 移动
496 111.23.174.0 111.23.191.255 湖南省长沙市 移动
497 113.218.32.0 113.218.127.255 湖南省长沙市 电信
498 113.218.192.0 113.219.127.255 湖南省长沙市 电信
499 113.221.16.0 113.221.19.255 湖南省长沙市 电信
500 113.221.23.0 113.221.127.255 湖南省长沙市 电信
501 113.222.0.0 113.222.2.255 湖南省长沙市 电信
502 113.222.4.0 113.222.24.255 湖南省长沙市 电信
503 113.222.26.0 113.222.31.255 湖南省长沙市 电信
504 113.222.33.0 113.222.63.255 湖南省长沙市 电信
505 113.222.128.0 113.222.128.255 湖南省长沙市 电信
506 113.222.130.0 113.222.175.255 湖南省长沙市 电信
507 113.222.177.0 113.222.185.255 湖南省长沙市 电信
508 113.222.187.0 113.222.197.255 湖南省长沙市 电信
509 113.222.199.0 113.222.208.255 湖南省长沙市 电信
510 113.222.211.0 113.222.222.255 湖南省长沙市 电信
511 113.222.224.0 113.222.231.255 湖南省长沙市 电信
512 113.222.233.0 113.222.247.255 湖南省长沙市 电信
513 113.222.249.0 113.222.255.255 湖南省长沙市 电信
514 113.240.0.0 113.240.12.125 湖南省长沙市 电信
515 113.240.12.126 113.240.12.126 湖南省长沙市 圣捷信息技术有限公司(万家丽中路三段59号5楼A09)
516 113.240.12.127 113.240.54.255 湖南省长沙市 电信
517 113.240.55.0 113.240.55.255 湖南省长沙市宁乡县 电信
518 113.240.56.0 113.240.88.255 湖南省长沙市 电信
519 113.240.89.0 113.240.89.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
520 113.240.90.0 113.240.117.255 湖南省长沙市 电信
521 113.240.118.0 113.240.118.255 湖南省长沙市雨花区 电信
522 113.240.119.0 113.240.189.255 湖南省长沙市 电信
523 113.240.190.0 113.240.190.255 湖南省长沙市雨花区 电信
524 113.240.191.0 113.240.230.53 湖南省长沙市 电信
525 113.240.230.54 113.240.230.54 湖南省长沙市开福区 赏江网吧(湘江世纪城1913号商铺)
526 113.240.230.55 113.240.234.7 湖南省长沙市 电信
527 113.240.234.8 113.240.234.8 湖南省长沙市 湖南师范大学医学院
528 113.240.234.9 113.240.234.231 湖南省长沙市 电信
529 113.240.234.232 113.240.234.232 湖南省长沙市 湖南大学
530 113.240.234.233 113.240.239.29 湖南省长沙市 电信
531 113.240.239.30 113.240.239.30 湖南省长沙市岳麓区 白云网络会所
532 113.240.239.31 113.240.246.36 湖南省长沙市 电信
533 113.240.246.37 113.240.246.37 湖南省长沙市 蓝宝石网吧
534 113.240.246.38 113.240.248.97 湖南省长沙市 电信
535 113.240.248.98 113.240.248.98 湖南省长沙市 炫客网络会所(寿星街62号)
536 113.240.248.99 113.240.253.27 湖南省长沙市 电信
537 113.240.253.28 113.240.253.28 湖南省长沙市 云旗网吧(八一路180号)
538 113.240.253.29 113.240.255.249 湖南省长沙市 电信
539 113.240.255.250 113.240.255.250 湖南省长沙市天心区 金天网络会所(芙蓉中路2段126号)
540 113.240.255.251 113.240.255.255 湖南省长沙市 电信
541 113.246.0.0 113.246.123.255 湖南省长沙市 电信
542 113.246.124.0 113.246.124.255 湖南省长沙市雨花区 电信
543 113.246.125.0 113.246.137.255 湖南省长沙市 电信
544 113.246.138.0 113.246.138.255 湖南省长沙市雨花区 电信
545 113.246.139.0 113.247.16.255 湖南省长沙市 电信
546 113.247.17.0 113.247.17.255 湖南省长沙市岳麓区 电信
547 113.247.18.0 113.247.231.29 湖南省长沙市 电信
548 113.247.231.30 113.247.231.30 湖南省长沙市 多一度网吧连锁店
549 113.247.231.31 113.247.255.255 湖南省长沙市 电信
550 115.157.192.0 115.157.223.255 湖南省长沙市 湖南大学
551 115.157.240.0 115.157.255.255 湖南省长沙市 湖南大学
552 117.136.88.0 117.136.88.255 湖南省长沙市 移动
553 118.193.40.0 118.193.47.255 湖南省长沙市 长沙正易网络科技有限公司
554 118.206.192.0 118.206.255.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
555 118.249.0.0 118.249.65.72 湖南省长沙市 电信
556 118.249.65.73 118.249.65.73 湖南省长沙市 极光网吧(中山路)
557 118.249.65.74 118.249.68.255 湖南省长沙市 电信
558 118.249.69.0 118.249.69.255 湖南省长沙市岳麓区 电信
559 118.249.70.0 118.249.99.255 湖南省长沙市 电信
560 118.249.100.0 118.249.100.255 湖南省长沙市雨花区 电信
561 118.249.101.0 118.249.111.12 湖南省长沙市 电信
562 118.249.111.13 118.249.111.13 湖南省长沙市 七天连锁酒店东塘店
563 118.249.111.14 118.249.115.49 湖南省长沙市 电信
564 118.249.115.50 118.249.115.50 湖南省长沙市 7天连锁酒店(朝阳家润多店)
565 118.249.115.51 118.249.119.255 湖南省长沙市 电信
566 118.249.120.0 118.249.120.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
567 118.249.121.0 118.249.226.183 湖南省长沙市 电信
568 118.249.226.184 118.249.226.184 湖南省长沙市 黄花国际机场
569 118.249.226.185 118.250.7.87 湖南省长沙市 电信
570 118.250.7.88 118.250.7.88 湖南省长沙市 赛维软件技术有限公司
571 118.250.7.89 118.250.122.2 湖南省长沙市 电信
572 118.250.122.3 118.250.122.3 湖南省长沙市雨花区 中南林业科技大学
573 118.250.122.4 118.250.146.8 湖南省长沙市 电信
574 118.250.146.9 118.250.146.9 湖南省长沙市浏阳市 观音世家网吧
575 118.250.146.10 118.250.255.255 湖南省长沙市 电信
576 118.255.0.0 118.255.21.161 湖南省长沙市 电信
577 118.255.21.162 118.255.21.162 湖南省长沙市 美乐网吧(东新街369号)
578 118.255.21.163 118.255.58.255 湖南省长沙市 电信
579 118.255.59.0 118.255.59.255 湖南省长沙市雨花区 电信
580 118.255.60.0 118.255.90.255 湖南省长沙市 电信
581 118.255.92.0 118.255.131.255 湖南省长沙市 电信
582 118.255.133.0 118.255.141.255 湖南省长沙市 电信
583 118.255.143.0 118.255.155.255 湖南省长沙市 电信
584 118.255.157.0 118.255.223.255 湖南省长沙市 电信
585 118.255.225.0 118.255.255.255 湖南省长沙市 电信
586 119.39.0.0 119.39.23.133 湖南省长沙市 联通
587 119.39.23.134 119.39.23.134 湖南省长沙市芙蓉区 天心城市广场
588 119.39.23.135 119.39.35.255 湖南省长沙市 联通
589 119.39.36.0 119.39.36.255 湖南省长沙市 湖南商学院
590 119.39.37.0 119.39.69.255 湖南省长沙市 联通
591 119.39.70.0 119.39.70.255 湖南省长沙市浏阳市 联通
592 119.39.71.0 119.39.71.255 湖南省长沙市 联通
593 119.39.72.0 119.39.72.255 湖南省长沙市 湖南商学院
594 119.39.73.0 119.39.127.255 湖南省长沙市 联通
595 119.39.188.0 119.39.191.255 湖南省长沙市 联通
596 119.39.248.0 119.39.255.255 湖南省长沙市 联通
597 119.44.0.0 119.45.63.255 湖南省长沙市 湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司广东联通节点
598 122.13.32.0 122.13.32.255 湖南省长沙市 联通
599 122.207.0.0 122.207.1.255 湖南省长沙市 第一中学
600 122.207.2.0 122.207.15.255 湖南省长沙市 教育网
601 122.207.16.0 122.207.63.255 湖南省长沙市 湖南大学
602 122.207.64.0 122.207.127.255 湖南省长沙市 中南大学
603 123.68.0.0 123.68.195.255 湖南省长沙市 中移铁通
604 124.232.0.0 124.232.147.255 湖南省长沙市 电信IDC机房
605 124.232.148.0 124.232.148.255 湖南省长沙市 迅雷离线服务器
606 124.232.149.0 124.232.255.255 湖南省长沙市 电信IDC机房
607 124.233.0.0 124.233.31.255 湖南省长沙市 电信
608 125.221.160.0 125.221.191.255 湖南省长沙市 湖南大学
609 125.221.192.0 125.221.215.255 湖南省长沙市 湖南第一师范学院
610 125.221.218.0 125.221.219.255 湖南省长沙市 湖南司法警官职业学院
611 125.221.220.0 125.221.221.255 湖南省长沙市 长沙师范专科学校
612 125.221.222.0 125.221.223.255 湖南省长沙市 湖南工程职业技术学院
613 125.221.242.0 125.221.243.255 湖南省长沙市 长沙环境保护职业技术学院
614 125.221.244.0 125.221.245.255 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
615 125.221.246.0 125.221.247.255 湖南省长沙市 湖南对外经济贸易职业学院
616 125.221.250.0 125.221.251.255 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
617 125.221.252.0 125.221.253.255 湖南省长沙市 湖南女子职业大学
618 125.221.254.0 125.221.255.255 湖南省长沙市 湖南商务职业技术学院
619 159.226.152.0 159.226.152.127 湖南省长沙市 中国科学院亚热带农业生态研究所
620 159.226.152.128 159.226.152.255 湖南省长沙市 中国科学院长沙大地构造研究所
621 175.0.0.0 175.0.59.255 湖南省长沙市 电信
622 175.0.60.0 175.0.60.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
623 175.0.61.0 175.0.255.255 湖南省长沙市 电信
624 175.6.0.0 175.6.0.255 湖南省长沙市 电信
625 175.6.1.0 175.6.1.255 湖南省长沙市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
626 175.6.2.0 175.6.191.255 湖南省长沙市 电信
627 175.7.0.0 175.7.8.255 湖南省长沙市 电信
628 175.7.10.0 175.7.89.255 湖南省长沙市 电信
629 175.7.91.0 175.7.92.255 湖南省长沙市 电信
630 175.7.94.0 175.7.117.255 湖南省长沙市 电信
631 175.7.119.0 175.7.160.255 湖南省长沙市 电信
632 175.7.162.0 175.11.255.255 湖南省长沙市 电信
633 175.12.192.0 175.12.241.255 湖南省长沙市 电信
634 175.12.243.0 175.12.245.255 湖南省长沙市 电信
635 175.12.247.0 175.13.255.255 湖南省长沙市 电信
636 183.169.0.0 183.169.127.255 湖南省长沙市 中南大学
637 183.214.10.0 183.214.10.255 湖南省长沙市 移动
638 183.214.128.0 183.214.141.255 湖南省长沙市 移动
639 183.214.183.0 183.214.207.255 湖南省长沙市 移动
640 202.103.64.0 202.103.64.255 湖南省长沙市 天辰公司
641 202.103.65.0 202.103.73.255 湖南省长沙市 电信
642 202.103.95.0 202.103.97.255 湖南省长沙市 电信
643 202.103.100.0 202.103.100.241 湖南省长沙市 电信
644 202.103.100.242 202.103.100.242 湖南省长沙市 湖南创发科技有限公司
645 202.103.100.243 202.103.100.255 湖南省长沙市 电信
646 202.103.106.0 202.103.111.255 湖南省长沙市 电信
647 202.103.112.255 202.103.112.255 湖南省长沙市 电信
648 202.103.114.0 202.103.114.52 湖南省长沙市 电信
649 202.103.114.53 202.103.114.53 湖南省长沙市 信息港
650 202.103.114.54 202.103.114.100 湖南省长沙市 电信
651 202.103.114.101 202.103.114.101 湖南省长沙市 通程国际大酒店
652 202.103.114.102 202.103.114.255 湖南省长沙市 电信
653 202.103.116.0 202.103.116.255 湖南省长沙市 电信
654 202.103.120.0 202.103.120.255 湖南省长沙市 电信
655 202.103.124.0 202.103.124.255 湖南省长沙市 电信
656 202.197.0.0 202.197.15.255 湖南省长沙市 国防科技大学
657 202.197.16.0 202.197.23.255 湖南省长沙市 教育网
658 202.197.32.0 202.197.47.255 湖南省长沙市 中南大学(铁道校区)
659 202.197.48.0 202.197.68.255 湖南省长沙市 中南大学
660 202.197.70.0 202.197.95.255 湖南省长沙市 中南大学
661 202.197.96.0 202.197.111.255 湖南省长沙市 湖南大学
662 202.197.112.0 202.197.127.255 湖南省长沙市 湖南师范大学教育网
663 203.93.210.0 203.93.210.103 湖南省长沙市 联通
664 203.93.210.104 203.93.210.104 湖南省长沙市 华菱大厦
665 203.93.210.105 203.93.210.209 湖南省长沙市 联通
666 203.93.210.210 203.93.210.210 湖南省长沙市雨花区 民政职业学院
667 203.93.210.211 203.93.211.255 湖南省长沙市 联通
668 210.12.59.0 210.12.59.15 湖南省长沙市 联通
669 210.12.59.16 210.12.59.31 湖南省长沙市 湖南师范大学
670 210.12.59.32 210.12.59.255 湖南省长沙市 联通
671 210.12.63.0 210.12.63.255 湖南省长沙市 联通
672 210.12.87.0 210.12.88.255 湖南省长沙市 联通
673 210.12.110.0 210.12.111.255 湖南省长沙市 联通
674 210.12.113.0 210.12.113.255 湖南省长沙市 联通
675 210.12.131.0 210.12.131.255 湖南省长沙市 联通
676 210.12.186.0 210.12.186.255 湖南省长沙市 联通
677 210.12.201.0 210.12.201.255 湖南省长沙市 联通
678 210.12.205.0 210.12.205.255 湖南省长沙市 联通
679 210.12.214.0 210.12.214.73 湖南省长沙市 联通
680 210.12.237.0 210.12.237.255 湖南省长沙市 联通
681 210.13.224.0 210.13.239.255 湖南省长沙市 联通
682 210.15.30.0 210.15.30.255 湖南省长沙市 联通
683 210.22.48.0 210.22.49.237 湖南省长沙市 联通
684 210.22.49.238 210.22.49.238 湖南省长沙市 天鹿网络会所
685 210.22.49.239 210.22.49.255 湖南省长沙市 联通
686 210.22.51.0 210.22.51.255 湖南省长沙市 联通
687 210.22.55.0 210.22.59.191 湖南省长沙市 联通
688 210.22.60.0 210.22.61.255 湖南省长沙市 联通
689 210.22.62.64 210.22.62.127 湖南省长沙市 联通
690 210.22.63.0 210.22.63.255 湖南省长沙市 联通
691 210.42.176.0 210.42.191.255 湖南省长沙市 湖南中医学院
692 210.42.192.0 210.42.207.255 湖南省长沙市 湖南广播电视大学
693 210.43.47.18 210.43.47.18 湖南省长沙市 中南林业科技大学
694 210.43.47.25 210.43.47.26 湖南省长沙市 湖南商学院
695 210.43.48.0 210.43.63.255 湖南省长沙市 湖南财经高等专科学校
696 210.43.96.0 210.43.111.255 湖南省长沙市 湖南大学
697 210.43.152.0 210.43.159.255 湖南省长沙市 交通学校
698 210.43.176.0 210.43.207.255 湖南省长沙市 长沙理工大学
699 210.43.224.0 210.43.239.255 湖南省长沙市 湖南农业大学
700 210.43.240.0 210.43.247.255 湖南省长沙市 中南林业科技大学
701 210.52.81.0 210.52.82.255 湖南省长沙市 联通
702 210.53.35.0 210.53.35.255 湖南省长沙市 联通
703 210.53.52.0 210.53.57.255 湖南省长沙市 联通
704 210.168.71.0 210.168.71.255 湖南省长沙市开福区 电信
705 211.67.232.0 211.67.239.255 湖南省长沙市 湖南师范大学医学院
706 211.69.48.0 211.69.55.255 湖南省长沙市 联通
707 211.69.56.0 211.69.63.255 湖南省长沙市 湖南商业学校
708 211.69.72.0 211.69.79.255 湖南省长沙市 湖南第一师范学院
709 211.69.80.0 211.69.95.255 湖南省长沙市 湖南商学院
710 211.69.208.0 211.69.215.255 湖南省长沙市 长沙航空职业技术学院
711 211.85.232.0 211.85.239.255 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院
712 211.85.240.0 211.85.247.255 湖南省长沙市 湖南工业职业技术学院
713 211.91.216.0 211.91.218.247 湖南省长沙市 联通
714 211.91.218.248 211.91.218.248 湖南省长沙市 长沙理工大学
715 211.91.218.249 211.91.220.38 湖南省长沙市 联通
716 211.91.220.39 211.91.220.39 湖南省长沙市 湖南商学院
717 211.91.220.40 211.91.220.42 湖南省长沙市 联通
718 211.91.220.43 211.91.220.44 湖南省长沙市 湖南商学院
719 211.91.220.45 211.91.220.99 湖南省长沙市 联通
720 211.91.220.100 211.91.220.100 湖南省长沙市 南门口新生活网吧
721 211.91.220.101 211.91.221.154 湖南省长沙市 联通
722 211.91.221.155 211.91.221.155 湖南省长沙市浏阳市 一中
723 211.91.221.156 211.91.222.92 湖南省长沙市 联通
724 211.91.222.93 211.91.222.93 湖南省长沙市雨花区 玩得灰只噶嘭网吧
725 211.91.222.94 211.91.222.112 湖南省长沙市 联通
726 211.91.222.113 211.91.222.113 湖南省长沙市 树木岭琴屎网吧
727 211.91.222.114 211.91.222.187 湖南省长沙市 联通
728 211.91.222.188 211.91.222.188 湖南省长沙市 毛弟网吧
729 211.91.222.189 211.91.223.115 湖南省长沙市 联通
730 211.91.223.116 211.91.223.116 湖南省长沙市雨花区 稀土研究所人来人唐明网吧
731 211.91.223.117 211.91.231.255 湖南省长沙市 联通
732 211.98.62.0 211.98.62.87 湖南省长沙市 中移铁通
733 211.98.62.92 211.98.62.155 湖南省长沙市 中移铁通
734 211.98.62.160 211.98.62.163 湖南省长沙市 中移铁通
735 211.98.62.188 211.98.63.43 湖南省长沙市 中移铁通
736 211.98.63.48 211.98.63.55 湖南省长沙市 中移铁通
737 211.98.63.60 211.98.63.111 湖南省长沙市 中移铁通
738 211.98.63.116 211.98.63.160 湖南省长沙市 中移铁通
739 211.98.63.162 211.98.63.163 湖南省长沙市 中移铁通
740 211.98.63.188 211.98.63.215 湖南省长沙市 中移铁通
741 211.98.63.220 211.98.63.255 湖南省长沙市 中移铁通
742 211.98.65.0 211.98.65.35 湖南省长沙市 中移铁通
743 211.98.65.40 211.98.65.63 湖南省长沙市 中移铁通
744 211.98.65.68 211.98.65.68 湖南省长沙市 中移铁通
745 211.98.65.70 211.98.65.72 湖南省长沙市 中移铁通
746 211.98.65.74 211.98.65.92 湖南省长沙市 中移铁通
747 211.98.65.94 211.98.65.96 湖南省长沙市 中移铁通
748 211.98.65.98 211.98.65.108 湖南省长沙市 中移铁通
749 211.98.65.110 211.98.65.111 湖南省长沙市 中移铁通
750 211.98.65.116 211.98.65.119 湖南省长沙市 中移铁通
751 211.98.65.128 211.98.65.135 湖南省长沙市 中移铁通
752 211.98.65.140 211.98.65.255 湖南省长沙市 中移铁通
753 211.98.75.0 211.98.75.29 湖南省长沙市 中移铁通
754 211.98.75.31 211.98.75.33 湖南省长沙市 中移铁通
755 211.98.75.35 211.98.75.37 湖南省长沙市 中移铁通
756 211.98.75.39 211.98.75.41 湖南省长沙市 中移铁通
757 211.98.75.43 211.98.75.65 湖南省长沙市 中移铁通
758 211.98.75.67 211.98.75.89 湖南省长沙市 中移铁通
759 211.98.75.91 211.98.75.97 湖南省长沙市 中移铁通
760 211.98.75.99 211.98.75.101 湖南省长沙市 中移铁通
761 211.98.75.103 211.98.75.117 湖南省长沙市 中移铁通
762 211.98.75.119 211.98.75.121 湖南省长沙市 中移铁通
763 211.98.75.123 211.98.75.135 湖南省长沙市 中移铁通
764 211.98.75.144 211.98.75.149 湖南省长沙市 中移铁通
765 211.98.75.151 211.98.75.157 湖南省长沙市 中移铁通
766 211.98.75.159 211.98.75.159 湖南省长沙市 中移铁通
767 211.98.75.200 211.98.75.209 湖南省长沙市 中移铁通
768 211.98.75.211 211.98.77.255 湖南省长沙市 中移铁通
769 211.138.224.0 211.138.224.33 湖南省长沙市 湖南商学院
770 211.138.224.34 211.138.224.34 湖南省长沙市 移动通信分公司
771 211.138.224.35 211.138.224.255 湖南省长沙市 湖南商学院
772 211.142.209.0 211.142.210.255 湖南省长沙市 移动
773 211.142.212.0 211.142.223.255 湖南省长沙市 移动
774 211.143.30.0 211.143.30.255 湖南省长沙市 移动
775 211.146.240.0 211.146.240.226 湖南省长沙市 广电总局
776 211.146.240.228 211.146.241.255 湖南省长沙市 广电网
777 211.161.116.0 211.161.119.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
778 218.76.0.0 218.76.2.12 湖南省长沙市 电信
779 218.76.2.13 218.76.2.13 湖南省长沙市 四通网吧
780 218.76.2.14 218.76.2.141 湖南省长沙市 电信
781 218.76.2.142 218.76.2.142 湖南省长沙市 金辉网吧
782 218.76.2.143 218.76.3.3 湖南省长沙市 电信
783 218.76.3.4 218.76.3.4 湖南省长沙市 家里福网络会所
784 218.76.3.5 218.76.3.37 湖南省长沙市 电信
785 218.76.3.38 218.76.3.38 湖南省长沙市 袁家岭新视窗票务中心
786 218.76.3.39 218.76.3.195 湖南省长沙市 电信
787 218.76.3.196 218.76.3.196 湖南省长沙市 驷达网络会所
788 218.76.3.197 218.76.5.131 湖南省长沙市 电信
789 218.76.5.132 218.76.5.132 湖南省长沙市 青园路三和网吧
790 218.76.5.133 218.76.6.192 湖南省长沙市 电信
791 218.76.6.193 218.76.6.193 湖南省长沙市 湖南省信息厅
792 218.76.6.194 218.76.7.172 湖南省长沙市 电信
793 218.76.7.173 218.76.7.173 湖南省长沙市 左家塘向英网络会所
794 218.76.7.174 218.76.7.218 湖南省长沙市 电信
795 218.76.7.219 218.76.7.219 湖南省长沙市 八一路59号潇湘在线传播有限公司
796 218.76.7.220 218.76.7.250 湖南省长沙市 电信
797 218.76.7.251 218.76.7.251 湖南省长沙市 金辉网吧
798 218.76.7.252 218.76.8.120 湖南省长沙市 电信
799 218.76.8.121 218.76.8.121 湖南省长沙市 湖南农业大学第六感网络会所
800 218.76.8.122 218.76.9.188 湖南省长沙市 电信
801 218.76.9.189 218.76.9.189 湖南省长沙市 伍家岭办事处
802 218.76.9.190 218.76.12.183 湖南省长沙市 电信
803 218.76.12.184 218.76.12.184 湖南省长沙市 银河网吧
804 218.76.12.185 218.76.16.9 湖南省长沙市 电信
805 218.76.16.10 218.76.16.10 湖南省长沙市 银盆岭快乐网吧
806 218.76.16.11 218.76.16.44 湖南省长沙市 电信
807 218.76.16.45 218.76.16.45 湖南省长沙市岳麓区 新外滩新亚网络会所
808 218.76.16.46 218.76.16.104 湖南省长沙市 电信
809 218.76.16.105 218.76.16.105 湖南省长沙市 中南大学
810 218.76.16.106 218.76.17.106 湖南省长沙市 电信
811 218.76.17.107 218.76.17.107 湖南省长沙市岳麓区 快乐网吧
812 218.76.17.108 218.76.18.100 湖南省长沙市 电信
813 218.76.18.101 218.76.18.101 湖南省长沙市 银盆岭快乐网吧
814 218.76.18.102 218.76.18.200 湖南省长沙市 电信
815 218.76.18.201 218.76.18.201 湖南省长沙市 望城县康威网吧
816 218.76.18.202 218.76.19.63 湖南省长沙市 电信
817 218.76.19.64 218.76.19.64 湖南省长沙市岳麓区 北京萨斯特公司
818 218.76.19.65 218.76.19.253 湖南省长沙市 电信
819 218.76.19.254 218.76.19.254 湖南省长沙市 湖南大学天马公寓
820 218.76.19.255 218.76.19.255 湖南省长沙市
821 218.76.20.0 218.76.20.121 湖南省长沙市 河西荣湾镇
822 218.76.20.122 218.76.20.122 湖南省长沙市 中南大学
823 218.76.20.123 218.76.20.152 湖南省长沙市 河西荣湾镇
824 218.76.20.153 218.76.20.153 湖南省长沙市 河西湖南师范大学天马公寓
825 218.76.20.154 218.76.20.255 湖南省长沙市 河西荣湾镇
826 218.76.21.0 218.76.23.65 湖南省长沙市 电信
827 218.76.23.66 218.76.23.66 湖南省长沙市 望城县羞涩网吧
828 218.76.23.67 218.76.24.215 湖南省长沙市 电信
829 218.76.24.216 218.76.24.216 湖南省长沙市 瑞尔普软件开发有限公司
830 218.76.24.217 218.76.37.93 湖南省长沙市 电信
831 218.76.37.94 218.76.37.94 湖南省长沙市 长沙理工大学
832 218.76.37.95 218.76.41.82 湖南省长沙市 电信
833 218.76.41.83 218.76.41.83 湖南省长沙市开福区 163医院
834 218.76.41.84 218.76.41.255 湖南省长沙市 电信
835 218.76.42.0 218.76.42.51 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
836 218.76.42.52 218.76.42.52 湖南省长沙市芙蓉区 星城网络会所
837 218.76.42.53 218.76.42.186 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
838 218.76.42.187 218.76.42.187 湖南省长沙市开福区 E网情深网络会所
839 218.76.42.188 218.76.42.193 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
840 218.76.42.194 218.76.42.194 湖南省长沙市 湖南商学院图书馆
841 218.76.42.195 218.76.42.255 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
842 218.76.43.0 218.76.43.71 湖南省长沙市开福区 电信
843 218.76.43.72 218.76.43.72 湖南省长沙市 湘春路精英网吧
844 218.76.43.73 218.76.43.255 湖南省长沙市开福区 电信
845 218.76.44.0 218.76.45.135 湖南省长沙市 163电信
846 218.76.45.136 218.76.45.136 湖南省长沙市 五一路麦雨网吧
847 218.76.45.137 218.76.45.255 湖南省长沙市 163电信
848 218.76.46.0 218.76.46.255 湖南省长沙市望城县 电信
849 218.76.47.0 218.76.51.145 湖南省长沙市 电信
850 218.76.51.146 218.76.51.146 湖南省长沙市 天辰高乐网友俱乐部
851 218.76.51.147 218.76.51.177 湖南省长沙市 电信
852 218.76.51.178 218.76.51.178 湖南省长沙市 四海通数字娱乐空间有限公司
853 218.76.51.179 218.76.51.242 湖南省长沙市 电信
854 218.76.51.243 218.76.51.243 湖南省长沙市 解放西路星城网络台球会所
855 218.76.51.244 218.76.51.248 湖南省长沙市 电信
856 218.76.51.249 218.76.51.249 湖南省长沙市 解放西路星城网络台球会所
857 218.76.51.250 218.76.57.255 湖南省长沙市 电信
858 218.76.58.0 218.76.58.30 湖南省长沙市浏阳市 电信
859 218.76.58.31 218.76.58.31 湖南省长沙市 生物机电工程职业技术学院
860 218.76.58.32 218.76.59.245 湖南省长沙市浏阳市 电信
861 218.76.59.246 218.76.59.246 湖南省长沙市 农业大学
862 218.76.59.247 218.76.60.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
863 218.76.61.0 218.76.61.255 湖南省长沙市开福区 电信
864 218.76.62.0 218.76.63.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
865 218.77.40.0 218.77.40.255 湖南省长沙市 电信
866 218.77.41.0 218.77.41.255 湖南省长沙市 (雨花区/芙蓉区)电信
867 218.77.42.0 218.77.44.22 湖南省长沙市 电信
868 218.77.44.23 218.77.44.23 湖南省长沙市长沙县 白沙中学
869 218.77.44.24 218.77.48.161 湖南省长沙市 电信
870 218.77.48.162 218.77.48.162 湖南省长沙市 火车站
871 218.77.48.163 218.77.48.223 湖南省长沙市 电信
872 218.77.48.224 218.77.48.224 湖南省长沙市 国际IT城联想专卖店
873 218.77.48.225 218.77.48.247 湖南省长沙市 电信
874 218.77.48.248 218.77.48.248 湖南省长沙市 金因特网吧(火车站正对面)
875 218.77.48.249 218.77.49.2 湖南省长沙市 电信
876 218.77.49.3 218.77.49.3 湖南省长沙市 虹桥网吧
877 218.77.49.4 218.77.49.48 湖南省长沙市 电信
878 218.77.49.49 218.77.49.49 湖南省长沙市 超越极限广告实业有限公司
879 218.77.49.50 218.77.51.87 湖南省长沙市 电信
880 218.77.51.88 218.77.51.88 湖南省长沙市 华海电脑城森海塞尔体验中心
881 218.77.51.89 218.77.52.198 湖南省长沙市 电信
882 218.77.52.199 218.77.52.199 湖南省长沙市 汽车东站
883 218.77.52.200 218.77.52.248 湖南省长沙市 电信
884 218.77.52.249 218.77.52.249 湖南省长沙市 国防科大东门探索网吧
885 218.77.52.250 218.77.53.203 湖南省长沙市 电信
886 218.77.53.204 218.77.53.204 湖南省长沙市 湖南农大第6感网络会所
887 218.77.53.205 218.77.53.209 湖南省长沙市 电信
888 218.77.53.210 218.77.53.210 湖南省长沙市 青枫网吧
889 218.77.53.211 218.77.55.124 湖南省长沙市 电信
890 218.77.55.125 218.77.55.125 湖南省长沙市 天天龙网吧
891 218.77.55.126 218.77.56.13 湖南省长沙市 电信
892 218.77.56.14 218.77.56.14 湖南省长沙市 友谊宾馆
893 218.77.56.15 218.77.56.138 湖南省长沙市 电信
894 218.77.56.139 218.77.56.139 湖南省长沙市 五一广场金海岸网吧
895 218.77.56.140 218.77.56.226 湖南省长沙市 电信
896 218.77.56.227 218.77.56.227 湖南省长沙市天心区 建湘南路天心城市广场
897 218.77.56.228 218.77.56.235 湖南省长沙市 电信
898 218.77.56.236 218.77.56.236 湖南省长沙市 怡泰信息实业有限公司
899 218.77.56.237 218.77.57.4 湖南省长沙市 电信
900 218.77.57.5 218.77.57.5 湖南省长沙市 五一广场金海岸网络会所
901 218.77.57.6 218.77.57.198 湖南省长沙市 电信
902 218.77.57.199 218.77.57.199 湖南省长沙市 五一广场金海岸网络会所
903 218.77.57.200 218.77.58.116 湖南省长沙市 电信
904 218.77.58.117 218.77.58.117 湖南省长沙市 五一路金海岸网吧
905 218.77.58.118 218.77.59.128 湖南省长沙市 电信
906 218.77.59.129 218.77.59.129 湖南省长沙市 盈通科技发展有限公司
907 218.77.59.130 218.77.59.138 湖南省长沙市 电信
908 218.77.59.139 218.77.59.139 湖南省长沙市 展览馆路三毛网吧
909 218.77.59.140 218.77.59.177 湖南省长沙市 电信
910 218.77.59.178 218.77.59.178 湖南省长沙市 五一广场
911 218.77.59.179 218.77.62.255 湖南省长沙市 电信
912 218.77.63.0 218.77.63.255 湖南省长沙市 电信光纤
913 218.77.104.0 218.77.106.57 湖南省长沙市 电信
914 218.77.106.58 218.77.106.93 湖南省长沙市 湖南商学院
915 218.77.106.94 218.77.111.20 湖南省长沙市 电信
916 218.77.111.21 218.77.111.21 湖南省长沙市 虫虫网吧
917 218.77.111.22 218.77.111.50 湖南省长沙市 电信
918 218.77.111.51 218.77.111.51 湖南省长沙市 湖南商学院
919 218.77.111.52 218.77.111.255 湖南省长沙市 电信
920 218.77.112.0 218.77.112.255 湖南省长沙市开福区 电信
921 218.77.113.0 218.77.115.255 湖南省长沙市 电信
922 218.77.116.0 218.77.117.255 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
923 218.77.118.0 218.77.119.65 湖南省长沙市 电信
924 218.77.119.66 218.77.119.66 湖南省长沙市 财经职业学校(长沙东站)
925 218.77.119.67 218.77.119.155 湖南省长沙市 电信
926 218.77.119.156 218.77.119.156 湖南省长沙市 湖南农业大学鑫智信网吧
927 218.77.119.157 218.77.119.243 湖南省长沙市 电信
928 218.77.119.244 218.77.119.245 湖南省长沙市 恒欣网吧
929 218.77.119.246 218.77.119.246 湖南省长沙市 三月网吧
930 218.77.119.247 218.77.119.248 湖南省长沙市 电信
931 218.77.119.249 218.77.119.249 湖南省长沙市 博雅网吧
932 218.77.119.250 218.77.127.255 湖南省长沙市 电信
933 218.104.144.0 218.104.148.4 湖南省长沙市 联通
934 218.104.148.5 218.104.148.5 湖南省长沙市 中南林业科技大学青园公寓女生宿舍区
935 218.104.148.6 218.104.149.77 湖南省长沙市 联通
936 218.104.149.78 218.104.149.78 湖南省长沙市 艺术设计学院
937 218.104.149.79 218.104.149.140 湖南省长沙市 联通
938 218.104.149.141 218.104.149.141 湖南省长沙市 中南林学院青园大学生公寓
939 218.104.149.142 218.104.149.195 湖南省长沙市 联通
940 218.104.149.196 218.104.149.196 湖南省长沙市 超音速网络会所(新建西路26号)
941 218.104.149.197 218.104.149.204 湖南省长沙市 联通
942 218.104.149.205 218.104.149.205 湖南省长沙市 中天网络会所A座
943 218.104.149.206 218.104.149.207 湖南省长沙市 中天网络会所B座
944 218.104.149.208 218.104.149.212 湖南省长沙市 联通
945 218.104.149.213 218.104.149.215 湖南省长沙市 蓝色沸点网络会所
946 218.104.149.216 218.104.149.255 湖南省长沙市 联通
947 218.104.150.0 218.104.150.35 湖南省长沙市 中南大学
948 218.104.150.36 218.104.151.170 湖南省长沙市 联通
949 218.104.151.171 218.104.151.171 湖南省长沙市 长沙理工大学
950 218.104.151.172 218.104.151.172 湖南省长沙市 长沙理工大学7栋教学楼
951 218.104.151.173 218.104.151.197 湖南省长沙市 联通
952 218.104.151.198 218.104.151.199 湖南省长沙市 白沙路云峰网络世界
953 218.104.151.200 218.104.151.200 湖南省长沙市 南门口天心电子城二楼庆全网络会所
954 218.104.151.201 218.104.151.211 湖南省长沙市 联通
955 218.104.151.212 218.104.151.212 湖南省长沙市 劳动广场威尼斯网络会所
956 218.104.151.213 218.104.152.82 湖南省长沙市 联通
957 218.104.152.83 218.104.152.83 湖南省长沙市 金色年华
958 218.104.152.84 218.104.152.200 湖南省长沙市 联通
959 218.104.152.201 218.104.152.201 湖南省长沙市 银华大厦
960 218.104.152.202 218.104.153.199 湖南省长沙市 联通
961 218.104.153.200 218.104.153.203 湖南省长沙市 金运台球网络俱乐部
962 218.104.153.204 218.104.153.204 湖南省长沙市 飞翔网络会所
963 218.104.153.205 218.104.153.207 湖南省长沙市 联通
964 218.104.153.208 218.104.153.208 湖南省长沙市芙蓉区 解放西路新星际联盟网吧
965 218.104.153.209 218.104.153.213 湖南省长沙市 联通
966 218.104.153.214 218.104.153.215 湖南省长沙市 五一广场多瑙河网络会所
967 218.104.153.216 218.104.153.217 湖南省长沙市 联通
968 218.104.153.218 218.104.153.219 湖南省长沙市 清水潭路一线天网络会所
969 218.104.153.220 218.104.153.243 湖南省长沙市 联通
970 218.104.153.244 218.104.153.244 湖南省长沙市 远程网络会所
971 218.104.153.245 218.104.153.255 湖南省长沙市 联通
972 218.104.154.0 218.104.154.225 湖南省长沙市雨花区 联通
973 218.104.154.226 218.104.154.226 湖南省长沙市 长沙理工大学
974 218.104.154.227 218.104.155.251 湖南省长沙市 联通
975 218.104.155.252 218.104.155.252 湖南省长沙市 长城网吧(阿波罗商业广场)
976 218.104.155.253 218.104.155.255 湖南省长沙市 联通
977 218.104.157.0 218.104.157.29 湖南省长沙市 /湘潭市/湘乡市联通
978 218.104.157.31 218.104.157.255 湖南省长沙市 /湘潭市/湘乡市联通
979 218.196.16.0 218.196.23.255 湖南省长沙市 湖南经济管理学院
980 218.196.40.0 218.196.47.255 湖南省长沙市 长沙学院
981 219.72.104.0 219.72.111.255 湖南省长沙市 电信
982 219.72.224.0 219.72.224.255 湖南省长沙市 中信网络
983 219.72.227.0 219.72.227.66 湖南省长沙市 中信网络
984 219.72.227.68 219.72.227.255 湖南省长沙市 中信网络
985 219.72.228.0 219.72.228.1 湖南省长沙市 /株洲市铁通
986 219.72.228.2 219.72.228.2 湖南省长沙市 五栋楼流浪猫网吧
987 219.72.228.3 219.72.228.255 湖南省长沙市 /株洲市铁通
988 219.72.237.0 219.72.237.81 湖南省长沙市 /岳阳市
989 219.72.237.83 219.72.237.255 湖南省长沙市 /岳阳市
990 219.72.238.0 219.72.238.255 湖南省长沙市 /张家界市
991 219.243.244.0 219.243.244.255 湖南省长沙市 教育网骨干节点
992 220.168.0.0 220.168.0.79 湖南省长沙市 电信
993 220.168.0.80 220.168.0.80 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
994 220.168.0.81 220.168.0.85 湖南省长沙市 电信
995 220.168.0.86 220.168.0.86 湖南省长沙市 湖南工程职业技术学院北院
996 220.168.0.87 220.168.1.3 湖南省长沙市 电信
997 220.168.1.4 220.168.1.4 湖南省长沙市 新世纪电脑学校
998 220.168.1.5 220.168.1.10 湖南省长沙市 电信
999 220.168.1.11 220.168.1.11 湖南省长沙市 湖南信息学院千一网吧
1000 220.168.1.12 220.168.1.23 湖南省长沙市 电信