ip地址查询

长沙市IP地址列表

长沙市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.157.192.0 36.157.231.255 湖南省长沙市 移动
2 42.48.0.0 42.48.62.255 湖南省长沙市 联通
3 42.48.63.0 42.48.64.255 湖南省长沙市宁乡县 联通
4 42.48.65.0 42.48.79.255 湖南省长沙市 联通
5 42.49.142.0 42.49.143.255 湖南省长沙市浏阳市 联通
6 43.250.200.0 43.250.201.255 湖南省长沙市 联通
7 45.113.252.0 45.113.255.255 湖南省长沙市 联通
8 49.123.64.0 49.123.127.255 湖南省长沙市 湖南大学
9 49.211.0.0 49.211.63.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
10 49.220.9.0 49.220.9.255 湖南省长沙市 长城宽带
11 58.20.0.0 58.20.0.34 湖南省长沙市 联通
12 58.20.0.35 58.20.0.35 湖南省长沙市 零距离网络长沙旗舰店
13 58.20.0.36 58.20.7.78 湖南省长沙市 联通
14 58.20.7.79 58.20.7.79 湖南省长沙市 湖南商学院咸嘉公寓
15 58.20.7.80 58.20.13.4 湖南省长沙市 联通
16 58.20.13.5 58.20.13.5 湖南省长沙市 青园公寓小小网吧
17 58.20.13.6 58.20.13.164 湖南省长沙市 联通
18 58.20.13.165 58.20.13.165 湖南省长沙市 湖南广播电视大学
19 58.20.13.166 58.20.13.255 湖南省长沙市 联通
20 58.20.14.0 58.20.14.255 湖南省长沙市 长沙民政大学
21 58.20.15.0 58.20.15.25 湖南省长沙市 联通
22 58.20.15.26 58.20.15.26 湖南省长沙市 典藏时光网络会所
23 58.20.15.27 58.20.16.129 湖南省长沙市 联通
24 58.20.16.130 58.20.16.130 湖南省长沙市岳麓区 浩锐网络会所(桐梓坡路123号)
25 58.20.16.131 58.20.17.142 湖南省长沙市 联通
26 58.20.17.143 58.20.17.143 湖南省长沙市 车站中路QQ电脑城
27 58.20.17.144 58.20.26.255 湖南省长沙市 联通
28 58.20.27.0 58.20.27.255 湖南省长沙市浏阳市 联通
29 58.20.28.0 58.20.32.21 湖南省长沙市 联通
30 58.20.32.22 58.20.32.28 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院(东院)
31 58.20.32.29 58.20.33.183 湖南省长沙市 联通
32 58.20.33.184 58.20.33.185 湖南省长沙市 湖南生物机电职业技术学院
33 58.20.33.186 58.20.34.38 湖南省长沙市 联通
34 58.20.34.39 58.20.34.39 湖南省长沙市 长沙学院
35 58.20.34.40 58.20.39.36 湖南省长沙市 联通
36 58.20.39.37 58.20.39.38 湖南省长沙市雨花区 正圆网吧
37 58.20.39.39 58.20.41.50 湖南省长沙市 联通
38 58.20.41.51 58.20.41.51 湖南省长沙市 湖南工程职业技术学院
39 58.20.41.52 58.20.45.10 湖南省长沙市 联通
40 58.20.45.11 58.20.45.11 湖南省长沙市 中南林业科技大学
41 58.20.45.12 58.20.45.12 湖南省长沙市 中南林业科技大学株洲校区
42 58.20.45.13 58.20.45.14 湖南省长沙市 联通
43 58.20.45.15 58.20.45.15 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(雨花校区)
44 58.20.45.16 58.20.45.16 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(暮云校区)
45 58.20.45.17 58.20.45.30 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(网络机房)
46 58.20.45.31 58.20.45.31 湖南省长沙市 湖南科技职业学院(暮云校区)软件学院大楼
47 58.20.45.32 58.20.45.52 湖南省长沙市 联通
48 58.20.45.53 58.20.45.53 湖南省长沙市 (中国)保险职业学院
49 58.20.45.54 58.20.45.75 湖南省长沙市 联通
50 58.20.45.76 58.20.45.83 湖南省长沙市 湖南女子职业大学
51 58.20.45.84 58.20.51.1 湖南省长沙市 联通
52 58.20.51.2 58.20.51.7 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院望城县校区
53 58.20.51.8 58.20.51.19 湖南省长沙市 联通
54 58.20.51.20 58.20.51.20 湖南省长沙市岳麓区 安居乐园品生地板专卖店
55 58.20.51.21 58.20.51.65 湖南省长沙市 联通
56 58.20.51.66 58.20.51.70 湖南省长沙市 博赛软件有限公司
57 58.20.51.71 58.20.51.149 湖南省长沙市 联通
58 58.20.51.150 58.20.51.150 湖南省长沙市 中兴软创长沙研发中心
59 58.20.51.151 58.20.53.0 湖南省长沙市 联通
60 58.20.53.1 58.20.53.30 湖南省长沙市 湖南师范大学
61 58.20.53.31 58.20.78.1 湖南省长沙市 联通
62 58.20.78.2 58.20.78.2 湖南省长沙市 科技成果转化基地
63 58.20.78.3 58.20.78.9 湖南省长沙市 联通
64 58.20.78.10 58.20.78.11 湖南省长沙市 博华科技有限公司
65 58.20.78.12 58.20.86.35 湖南省长沙市 联通
66 58.20.86.36 58.20.86.36 湖南省长沙市 青胜兰科技有限公司
67 58.20.86.37 58.20.88.111 湖南省长沙市 联通
68 58.20.88.112 58.20.88.112 湖南省长沙市 湖南大学
69 58.20.88.113 58.20.97.149 湖南省长沙市 联通
70 58.20.97.150 58.20.97.150 湖南省长沙市芙蓉区 路华盛家园网吧
71 58.20.97.151 58.20.99.255 湖南省长沙市 联通
72 58.20.100.0 58.20.103.255 湖南省长沙市 长沙民政大学
73 58.20.104.0 58.20.106.225 湖南省长沙市 联通
74 58.20.106.226 58.20.106.226 湖南省长沙市 中南大学校本部
75 58.20.106.227 58.20.110.10 湖南省长沙市 联通
76 58.20.110.11 58.20.110.11 湖南省长沙市 快乐网吧
77 58.20.110.12 58.20.116.255 湖南省长沙市 联通
78 58.20.117.0 58.20.118.255 湖南省长沙市 湖南水利水电职业技术学院
79 58.20.119.0 58.20.119.14 湖南省长沙市 联通
80 58.20.119.15 58.20.119.15 湖南省长沙市 湖南水利水电职业技术学院
81 58.20.119.16 58.20.127.255 湖南省长沙市 联通
82 58.45.20.16 58.45.20.16 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
83 59.71.64.0 59.71.95.255 湖南省长沙市 湖南大学
84 59.71.96.0 59.71.97.255 湖南省长沙市 湖南财经高等专科学校
85 59.71.100.0 59.71.101.255 湖南省长沙市 湖南水利水电职业技术学院
86 59.71.102.0 59.71.103.255 湖南省长沙市 长沙通信职业技术学院
87 59.71.104.0 59.71.105.255 湖南省长沙市 长沙商贸旅游职业技术学院
88 59.71.114.0 59.71.115.255 湖南省长沙市 湖南机电职业技术学院
89 59.71.116.0 59.71.117.255 湖南省长沙市 长沙医学院
90 59.71.118.0 59.71.119.255 湖南省长沙市 湖南大众传媒职业技术学院
91 59.71.120.0 59.71.121.255 湖南省长沙市 湖南生物机电职业技术学院
92 59.71.126.0 59.71.127.255 湖南省长沙市 湖南公安高等专科学校
93 61.137.0.0 61.137.10.255 湖南省长沙市 电信
94 61.137.60.0 61.137.63.255 湖南省长沙市 电信
95 61.137.67.0 61.137.70.255 湖南省长沙市 电信
96 61.137.86.0 61.137.86.255 湖南省长沙市 163000电信
97 61.137.87.0 61.137.88.255 湖南省长沙市 电信
98 61.137.90.0 61.137.94.255 湖南省长沙市 电信
99 61.137.125.0 61.137.127.50 湖南省长沙市 电信
100 61.137.127.51 61.137.127.51 湖南省长沙市 中国电信集团邮电规划设计院(湖南院)
101 61.137.127.52 61.137.127.255 湖南省长沙市 电信
102 61.150.128.0 61.150.149.189 湖南省长沙市 电信
103 61.150.149.190 61.150.149.190 湖南省长沙市 中冶长天国际工程有限公司
104 61.150.149.191 61.150.160.179 湖南省长沙市 电信
105 61.150.160.180 61.150.160.180 湖南省长沙市浏阳市 石油化工学校
106 61.150.160.181 61.150.161.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
107 61.150.162.0 61.150.163.255 湖南省长沙市 电信
108 61.186.80.0 61.186.80.255 湖南省长沙市雨花区 电信
109 61.186.81.0 61.186.81.23 湖南省长沙市 电信
110 61.186.81.24 61.186.81.24 湖南省长沙市 广夏新村湖开集团卓越网吧
111 61.186.81.25 61.186.81.56 湖南省长沙市 电信
112 61.186.81.57 61.186.81.57 湖南省长沙市 东塘雅狐网吧三楼
113 61.186.81.58 61.186.82.17 湖南省长沙市 电信
114 61.186.82.18 61.186.82.18 湖南省长沙市 蝴蝶网络会所
115 61.186.82.19 61.186.83.240 湖南省长沙市 电信
116 61.186.83.241 61.186.83.241 湖南省长沙市 新蓝网吧
117 61.186.83.242 61.186.84.106 湖南省长沙市 电信
118 61.186.84.107 61.186.84.107 湖南省长沙市 中南林业科技大学长沙校区
119 61.186.84.108 61.186.84.121 湖南省长沙市 电信
120 61.186.84.122 61.186.84.122 湖南省长沙市 前进医药学校(南站校区)
121 61.186.84.123 61.186.84.137 湖南省长沙市 电信
122 61.186.84.138 61.186.84.138 湖南省长沙市 军缘网络会所
123 61.186.84.139 61.186.84.255 湖南省长沙市 电信
124 61.186.85.0 61.186.85.255 湖南省长沙市 (天心区/雨花区)电信
125 61.186.86.0 61.186.86.171 湖南省长沙市 电信
126 61.186.86.172 61.186.86.172 湖南省长沙市 天天网吧
127 61.186.86.173 61.186.87.28 湖南省长沙市 电信
128 61.186.87.29 61.186.87.29 湖南省长沙市 华意网吧
129 61.186.87.30 61.186.88.18 湖南省长沙市 电信
130 61.186.88.19 61.186.88.19 湖南省长沙市 天意网吧(芙蓉区燕山街179号)
131 61.186.88.20 61.186.88.49 湖南省长沙市 电信
132 61.186.88.50 61.186.88.53 湖南省长沙市 轻舞飞扬网络会所
133 61.186.88.54 61.186.88.54 湖南省长沙市 乌托邦网络会所
134 61.186.88.55 61.186.88.55 湖南省长沙市 轻舞飞扬网络会所
135 61.186.88.56 61.186.89.255 湖南省长沙市 电信
136 61.186.90.0 61.186.90.177 湖南省长沙市浏阳市 电信
137 61.186.90.178 61.186.90.178 湖南省长沙市浏阳市 浏阳一中
138 61.186.90.179 61.186.90.179 湖南省长沙市浏阳市 第一中学
139 61.186.90.180 61.186.90.180 湖南省长沙市浏阳市 电信
140 61.186.90.181 61.186.90.181 湖南省长沙市浏阳市 名河软件
141 61.186.90.182 61.186.90.202 湖南省长沙市浏阳市 电信
142 61.186.90.203 61.186.90.203 湖南省长沙市浏阳市 超越网吧(金沙中路)
143 61.186.90.204 61.186.90.211 湖南省长沙市浏阳市 电信
144 61.186.90.212 61.186.90.212 湖南省长沙市浏阳市 新青年网吧
145 61.186.90.213 61.186.90.234 湖南省长沙市浏阳市 电信
146 61.186.90.235 61.186.90.235 湖南省长沙市浏阳市 旺旺网吧
147 61.186.90.236 61.186.90.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
148 61.186.91.0 61.186.91.8 湖南省长沙市 电信
149 61.186.91.9 61.186.91.9 湖南省长沙市 湖南信息学院电子街蓝天网吧
150 61.186.91.10 61.186.91.21 湖南省长沙市 电信
151 61.186.91.22 61.186.91.22 湖南省长沙市 湖南信息学院真情网络会所
152 61.186.91.23 61.186.91.40 湖南省长沙市 电信
153 61.186.91.41 61.186.91.41 湖南省长沙市 望城县聊缘网吧
154 61.186.91.42 61.186.91.44 湖南省长沙市 电信
155 61.186.91.45 61.186.91.45 湖南省长沙市 望城县同心网吧
156 61.186.91.46 61.186.91.122 湖南省长沙市 电信
157 61.186.91.123 61.186.91.123 湖南省长沙市 湖南信息电子街诗情画意网吧
158 61.186.91.124 61.186.91.126 湖南省长沙市 电信
159 61.186.91.127 61.186.91.127 湖南省长沙市 湖南信息学院人来人网
160 61.186.91.128 61.186.91.151 湖南省长沙市 电信
161 61.186.91.152 61.186.91.152 湖南省长沙市 望城县电子街同心网吧
162 61.186.91.153 61.186.91.202 湖南省长沙市 电信
163 61.186.91.203 61.186.91.203 湖南省长沙市 望城县海利化工厂
164 61.186.91.204 61.186.91.218 湖南省长沙市 电信
165 61.186.91.219 61.186.91.219 湖南省长沙市 望城县同心网吧
166 61.186.91.220 61.186.91.242 湖南省长沙市 电信
167 61.186.91.243 61.186.91.243 湖南省长沙市 望城人来人网
168 61.186.91.244 61.186.91.250 湖南省长沙市 电信
169 61.186.91.251 61.186.91.251 湖南省长沙市 望城县电子街兄弟网吧
170 61.186.91.252 61.186.94.82 湖南省长沙市 电信
171 61.186.94.83 61.186.94.83 湖南省长沙市 湘宁网络科技
172 61.186.94.84 61.186.94.145 湖南省长沙市 电信
173 61.186.94.146 61.186.94.146 湖南省长沙市宁乡县 玉兴网吧(玉兴路78号)
174 61.186.94.147 61.186.94.152 湖南省长沙市 中南大学
175 61.186.94.153 61.186.96.17 湖南省长沙市 电信
176 61.186.96.18 61.186.96.22 湖南省长沙市 南方职业技术学院
177 61.186.96.23 61.186.96.255 湖南省长沙市 湖南信息学院望城校区
178 61.186.97.0 61.186.97.1 湖南省长沙市 电信
179 61.186.97.2 61.186.97.6 湖南省长沙市 湖南信息学院望城校区
180 61.186.97.7 61.186.97.19 湖南省长沙市 电信
181 61.186.97.20 61.186.97.20 湖南省长沙市 望城县第一中学
182 61.186.97.21 61.186.97.33 湖南省长沙市 电信
183 61.186.97.34 61.186.97.85 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院望城校区
184 61.186.97.86 61.186.97.86 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
185 61.186.97.87 61.186.97.255 湖南省长沙市 湖南信息学院望城校区
186 61.186.98.0 61.186.100.9 湖南省长沙市 电信
187 61.186.100.10 61.186.100.10 湖南省长沙市 灿烂星辰网络会所(长沙航空学院总校旁)
188 61.186.100.11 61.186.100.49 湖南省长沙市 电信
189 61.186.100.50 61.186.100.54 湖南省长沙市 空军航空维修技术学院
190 61.186.100.55 61.186.100.66 湖南省长沙市 电信
191 61.186.100.67 61.186.100.67 湖南省长沙市 经典网络会所
192 61.186.100.68 61.186.101.110 湖南省长沙市 电信
193 61.186.101.111 61.186.101.183 湖南省长沙市 湖南广播电视大学电大生学生公寓
194 61.186.101.184 61.186.102.255 湖南省长沙市 电信
195 61.186.103.0 61.186.103.44 湖南省长沙市浏阳市 电信
196 61.186.103.45 61.186.103.45 湖南省长沙市浏阳市 超越网络会所
197 61.186.103.46 61.186.103.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
198 61.186.104.0 61.186.104.12 湖南省长沙市 电信
199 61.186.104.13 61.186.104.13 湖南省长沙市 交通学院
200 61.186.104.14 61.186.104.44 湖南省长沙市 电信
201 61.186.104.45 61.186.104.45 湖南省长沙市 湖南交通职业技术学院
202 61.186.104.46 61.186.104.60 湖南省长沙市 长沙广播电视大学
203 61.186.104.61 61.186.104.61 湖南省长沙市 长沙理工大学
204 61.186.104.62 61.186.104.72 湖南省长沙市 长沙广播电视大学
205 61.186.104.73 61.186.104.73 湖南省长沙市 长沙理工大学
206 61.186.104.74 61.186.104.101 湖南省长沙市 电信
207 61.186.104.103 61.186.104.103 湖南省长沙市 邮电职业技术学院2B栋
208 61.186.104.104 61.186.104.109 湖南省长沙市 电信
209 61.186.104.110 61.186.104.110 湖南省长沙市 长沙理工大学
210 61.186.104.111 61.186.104.167 湖南省长沙市 电信
211 61.186.104.168 61.186.104.168 湖南省长沙市 湖南交通职业技术学院
212 61.186.104.169 61.186.104.183 湖南省长沙市 电信
213 61.186.104.184 61.186.104.184 湖南省长沙市雨花区 圭塘菁菁网吧
214 61.186.104.185 61.186.104.202 湖南省长沙市 电信
215 61.186.104.203 61.186.104.203 湖南省长沙市 湖南交通职业技术学院
216 61.186.104.204 61.186.104.217 湖南省长沙市 电信
217 61.186.104.218 61.186.104.218 湖南省长沙市 理工大学西校区
218 61.186.104.219 61.186.104.224 湖南省长沙市 电信
219 61.186.104.225 61.186.104.225 湖南省长沙市 湖南广播电视大学长沙分校
220 61.186.104.226 61.186.104.255 湖南省长沙市 电信
221 61.186.105.0 61.186.105.57 湖南省长沙市雨花区 /天心区
222 61.186.105.58 61.186.105.66 湖南省长沙市 中南大学铁道校区
223 61.186.105.67 61.186.105.67 湖南省长沙市雨花区 圭塘佳佳网吧
224 61.186.105.68 61.186.105.78 湖南省长沙市雨花区 /天心区
225 61.186.105.80 61.186.105.187 湖南省长沙市雨花区 /天心区
226 61.186.105.188 61.186.105.188 湖南省长沙市 长沙汽车南站
227 61.186.105.189 61.186.105.199 湖南省长沙市 电信
228 61.186.105.200 61.186.105.200 湖南省长沙市 邮电职业学院
229 61.186.105.201 61.186.106.66 湖南省长沙市 电信
230 61.186.106.67 61.186.106.67 湖南省长沙市雨花区 圭塘唧唧网吧
231 61.186.106.68 61.186.107.146 湖南省长沙市 电信
232 61.186.107.147 61.186.107.147 湖南省长沙市 通信职业技术学院
233 61.186.107.148 61.186.107.255 湖南省长沙市 电信
234 61.186.108.0 61.186.108.255 湖南省长沙市 高新区/岳麓区电信
235 61.186.109.0 61.186.109.61 湖南省长沙市 电信
236 61.186.109.62 61.186.109.62 湖南省长沙市 心仪网吧
237 61.186.109.63 61.186.109.113 湖南省长沙市 电信
238 61.186.109.115 61.186.109.171 湖南省长沙市 电信
239 61.186.109.172 61.186.109.172 湖南省长沙市 中南大学(南校区)
240 61.186.109.173 61.186.109.247 湖南省长沙市 电信
241 61.186.109.248 61.186.109.248 湖南省长沙市 中南大学
242 61.186.109.249 61.186.109.255 湖南省长沙市 电信
243 61.186.110.0 61.186.110.46 湖南省长沙市 (岳麓区)
244 61.186.110.47 61.186.110.47 湖南省长沙市 湖南大学后城市彼岸网络会所
245 61.186.110.48 61.186.110.53 湖南省长沙市 (岳麓区)
246 61.186.110.54 61.186.110.54 湖南省长沙市 湖南大学
247 61.186.110.55 61.186.110.111 湖南省长沙市 (岳麓区)
248 61.186.110.112 61.186.110.112 湖南省长沙市 湖南职业艺术学校
249 61.186.110.113 61.186.110.129 湖南省长沙市 (岳麓区)
250 61.186.110.130 61.186.110.130 湖南省长沙市 (岳麓区)湖南矿冶学院
251 61.186.110.131 61.186.110.191 湖南省长沙市 (岳麓区)
252 61.186.110.193 61.186.110.203 湖南省长沙市 (岳麓区)
253 61.186.110.205 61.186.110.255 湖南省长沙市 (岳麓区)
254 61.186.111.0 61.186.111.35 湖南省长沙市 电信
255 61.186.111.37 61.186.111.41 湖南省长沙市 电信
256 61.186.111.42 61.186.111.42 湖南省长沙市 中南大学
257 61.186.111.43 61.186.111.81 湖南省长沙市 电信
258 61.186.111.82 61.186.111.82 湖南省长沙市 湖南大学
259 61.186.111.83 61.186.111.107 湖南省长沙市 电信
260 61.186.111.108 61.186.111.108 湖南省长沙市 创世纪电脑学校
261 61.186.111.109 61.186.111.168 湖南省长沙市 电信
262 61.186.111.169 61.186.111.169 湖南省长沙市 湖南师范大学北校区林园网吧
263 61.186.111.170 61.186.112.33 湖南省长沙市 电信
264 61.186.112.34 61.186.112.34 湖南省长沙市 环抱网吧(四方坪)
265 61.186.112.35 61.186.113.87 湖南省长沙市 电信
266 61.186.113.88 61.186.113.88 湖南省长沙市 长沙电业局
267 61.186.113.89 61.186.114.130 湖南省长沙市 电信
268 61.186.114.131 61.186.114.131 湖南省长沙市 裕南网吧
269 61.186.114.132 61.186.116.193 湖南省长沙市 电信
270 61.186.116.194 61.186.116.194 湖南省长沙市 家缘网吧(长沙理工大学对面)
271 61.186.116.195 61.186.116.237 湖南省长沙市 电信
272 61.186.116.238 61.186.116.238 湖南省长沙市芙蓉区 南路休闲网吧
273 61.186.116.239 61.186.119.255 湖南省长沙市 电信
274 61.187.0.0 61.187.0.168 湖南省长沙市 电信
275 61.187.0.170 61.187.1.255 湖南省长沙市 电信
276 61.187.2.0 61.187.2.171 湖南省长沙市开福区 电信
277 61.187.2.172 61.187.2.172 湖南省长沙市 电力路路通塑业有限公司
278 61.187.2.173 61.187.2.255 湖南省长沙市开福区 电信
279 61.187.3.0 61.187.7.3 湖南省长沙市 电信
280 61.187.7.4 61.187.7.4 湖南省长沙市 绅士台球网吧(劳动西路308号)
281 61.187.7.5 61.187.7.53 湖南省长沙市 电信
282 61.187.7.54 61.187.7.54 湖南省长沙市 潇湘网吧
283 61.187.7.55 61.187.7.56 湖南省长沙市 电信
284 61.187.7.57 61.187.7.57 湖南省长沙市 潇湘网络会所B区
285 61.187.7.58 61.187.7.60 湖南省长沙市 电信
286 61.187.7.61 61.187.7.61 湖南省长沙市 潇湘网吧
287 61.187.7.62 61.187.7.194 湖南省长沙市 电信
288 61.187.7.195 61.187.7.199 湖南省长沙市 关厂飞宏网络会所
289 61.187.7.200 61.187.7.218 湖南省长沙市 中移铁通
290 61.187.7.219 61.187.7.219 湖南省长沙市 质量监督局
291 61.187.7.220 61.187.8.255 湖南省长沙市 中移铁通
292 61.187.9.0 61.187.9.255 湖南省长沙市 长沙理工大学
293 61.187.10.0 61.187.10.2 湖南省长沙市
294 61.187.10.3 61.187.10.3 湖南省长沙市 流星雨网吧
295 61.187.10.4 61.187.10.24 湖南省长沙市
296 61.187.10.25 61.187.10.25 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
297 61.187.10.26 61.187.10.65 湖南省长沙市 电信
298 61.187.10.66 61.187.10.66 湖南省长沙市 广播电视大学
299 61.187.10.67 61.187.10.90 湖南省长沙市 电信
300 61.187.10.91 61.187.10.91 湖南省长沙市 新世纪网吧(中南林科大旁)
301 61.187.10.92 61.187.14.79 湖南省长沙市 电信
302 61.187.14.81 61.187.16.255 湖南省长沙市 湖南师范大学
303 61.187.17.0 61.187.18.151 湖南省长沙市 电信
304 61.187.18.152 61.187.18.152 湖南省长沙市 荣湾镇自由之海网络会所
305 61.187.18.153 61.187.19.29 湖南省长沙市 电信
306 61.187.19.30 61.187.19.30 湖南省长沙市 新千年网吧
307 61.187.19.31 61.187.19.166 湖南省长沙市 电信
308 61.187.19.167 61.187.19.167 湖南省长沙市 中南大学
309 61.187.19.168 61.187.19.221 湖南省长沙市 电信
310 61.187.19.222 61.187.19.222 湖南省长沙市 湖南大学教工宿舍
311 61.187.19.223 61.187.19.241 湖南省长沙市 电信
312 61.187.19.243 61.187.21.20 湖南省长沙市 电信
313 61.187.21.21 61.187.21.21 湖南省长沙市 含浦科教产业园利物浦网吧
314 61.187.21.22 61.187.21.28 湖南省长沙市 电信
315 61.187.21.29 61.187.21.29 湖南省长沙市 白鹤塘奇乐网吧(南方职业学院门口)
316 61.187.21.30 61.187.51.9 湖南省长沙市 电信
317 61.187.51.10 61.187.51.10 湖南省长沙市雨花区 中南院
318 61.187.51.11 61.187.51.35 湖南省长沙市 电信
319 61.187.51.36 61.187.51.38 湖南省长沙市 商贸旅游职业技术学院
320 61.187.51.39 61.187.51.49 湖南省长沙市 电信
321 61.187.51.50 61.187.51.50 湖南省长沙市 长沙理工大学
322 61.187.51.51 61.187.51.165 湖南省长沙市 电信
323 61.187.51.166 61.187.51.166 湖南省长沙市 湖南省农业厅小区宽带
324 61.187.51.167 61.187.51.217 湖南省长沙市 电信
325 61.187.51.218 61.187.51.218 湖南省长沙市 第一中学
326 61.187.51.219 61.187.51.219 湖南省长沙市 电信
327 61.187.51.220 61.187.51.220 湖南省长沙市 第一中学
328 61.187.51.221 61.187.51.227 湖南省长沙市 电信
329 61.187.51.228 61.187.51.228 湖南省长沙市 康辉网络会所
330 61.187.51.229 61.187.51.231 湖南省长沙市 电信
331 61.187.51.232 61.187.51.232 湖南省长沙市 康辉网络会所
332 61.187.51.233 61.187.51.245 湖南省长沙市 电信
333 61.187.51.246 61.187.51.246 湖南省长沙市 有间网吧(建湘路272号)
334 61.187.51.247 61.187.52.113 湖南省长沙市 电信
335 61.187.52.114 61.187.52.114 湖南省长沙市 网威科技有限公司
336 61.187.52.115 61.187.53.127 湖南省长沙市 电信
337 61.187.53.128 61.187.53.144 湖南省长沙市 长沙学院
338 61.187.53.145 61.187.54.49 湖南省长沙市 电信
339 61.187.54.50 61.187.54.50 湖南省长沙市 湖南少年儿童出版社便河边宿舍
340 61.187.54.51 61.187.54.63 湖南省长沙市 电信
341 61.187.54.64 61.187.54.80 湖南省长沙市 长沙学院
342 61.187.54.81 61.187.54.136 湖南省长沙市 电信
343 61.187.54.137 61.187.54.141 湖南省长沙市 天鑫网络会所
344 61.187.54.142 61.187.54.175 湖南省长沙市 电信
345 61.187.54.176 61.187.54.191 湖南省长沙市 湖南第一师范学院
346 61.187.54.192 61.187.54.225 湖南省长沙市 电信
347 61.187.54.226 61.187.54.226 湖南省长沙市 南湖路国祥网吧(外面)
348 61.187.54.227 61.187.54.232 湖南省长沙市 电信
349 61.187.54.233 61.187.54.233 湖南省长沙市 国祥网络会所
350 61.187.54.234 61.187.54.234 湖南省长沙市 电信
351 61.187.54.235 61.187.54.235 湖南省长沙市 国祥网络会所
352 61.187.54.236 61.187.54.236 湖南省长沙市 电信
353 61.187.54.237 61.187.54.237 湖南省长沙市 南湖路国翔网吧
354 61.187.54.238 61.187.54.238 湖南省长沙市 国祥网络会所
355 61.187.54.239 61.187.55.66 湖南省长沙市 电信
356 61.187.55.67 61.187.55.67 湖南省长沙市 农行湖南省分行营业部局域网
357 61.187.55.68 61.187.55.109 湖南省长沙市 电信
358 61.187.55.110 61.187.55.110 湖南省长沙市 高桥26中学
359 61.187.55.111 61.187.55.210 湖南省长沙市 电信
360 61.187.55.211 61.187.55.255 湖南省长沙市 农业大学
361 61.187.56.0 61.187.56.13 湖南省长沙市 电信
362 61.187.56.14 61.187.56.14 湖南省长沙市 大趋势网吧
363 61.187.56.15 61.187.56.65 湖南省长沙市 电信
364 61.187.56.66 61.187.56.68 湖南省长沙市 湖南省电力公司局域网
365 61.187.56.69 61.187.56.99 湖南省长沙市 电信
366 61.187.56.100 61.187.56.100 湖南省长沙市 湖南湘计视讯股份有限公司
367 61.187.56.101 61.187.56.116 湖南省长沙市 电信
368 61.187.56.117 61.187.56.117 湖南省长沙市 湖南中医药大学
369 61.187.56.118 61.187.56.121 湖南省长沙市 电信
370 61.187.56.122 61.187.56.122 湖南省长沙市 湖南中医药大学含浦校区
371 61.187.56.123 61.187.56.154 湖南省长沙市 电信
372 61.187.56.155 61.187.56.155 湖南省长沙市 湖南省水利厅
373 61.187.56.156 61.187.56.193 湖南省长沙市 电信
374 61.187.56.194 61.187.56.194 湖南省长沙市 自在天空网络会所
375 61.187.56.195 61.187.56.209 湖南省长沙市 电信
376 61.187.56.210 61.187.56.212 湖南省长沙市 日兴网吧(天马路)
377 61.187.56.213 61.187.57.255 湖南省长沙市 电信
378 61.187.58.0 61.187.58.255 湖南省长沙市 湖南商学院
379 61.187.59.0 61.187.61.255 湖南省长沙市 电信
380 61.187.62.0 61.187.63.255 湖南省长沙市 湖南商学院
381 61.187.64.0 61.187.64.0 湖南省长沙市 电信
382 61.187.64.1 61.187.64.14 湖南省长沙市 湖南大学
383 61.187.64.15 61.187.64.25 湖南省长沙市 电信
384 61.187.64.26 61.187.64.26 湖南省长沙市 中南大学
385 61.187.64.27 61.187.64.41 湖南省长沙市 电信
386 61.187.64.42 61.187.64.42 湖南省长沙市 创智软件园
387 61.187.64.43 61.187.64.59 湖南省长沙市 电信
388 61.187.64.60 61.187.64.60 湖南省长沙市 湖南师范大学桃子湖学生公寓
389 61.187.64.61 61.187.64.79 湖南省长沙市 湖南师范大学
390 61.187.64.80 61.187.64.95 湖南省长沙市 湖南商学院
391 61.187.64.96 61.187.64.111 湖南省长沙市 湖南大学
392 61.187.64.112 61.187.64.191 湖南省长沙市 电信
393 61.187.64.192 61.187.64.207 湖南省长沙市 中南大学
394 61.187.64.208 61.187.64.209 湖南省长沙市 电信
395 61.187.64.210 61.187.64.210 湖南省长沙市 国家高新区麓谷基地湘邮科技园
396 61.187.64.211 61.187.76.255 湖南省长沙市 电信
397 61.187.84.0 61.187.85.255 湖南省长沙市 电信
398 61.187.86.0 61.187.86.255 湖南省长沙市 民政学院
399 61.187.87.0 61.187.87.55 湖南省长沙市 电信
400 61.187.87.56 61.187.87.56 湖南省长沙市 省科委
401 61.187.87.57 61.187.87.82 湖南省长沙市 电信
402 61.187.87.83 61.187.87.83 湖南省长沙市 商业银行
403 61.187.87.84 61.187.87.171 湖南省长沙市 电信
404 61.187.87.172 61.187.87.172 湖南省长沙市 商行大厦拓维互动传媒产品中心
405 61.187.87.173 61.187.87.173 湖南省长沙市 电信
406 61.187.87.174 61.187.87.174 湖南省长沙市 商行大厦拓维集团总部
407 61.187.87.175 61.187.88.1 湖南省长沙市 电信
408 61.187.88.2 61.187.88.2 湖南省长沙市 银盘网络会所
409 61.187.88.3 61.187.88.17 湖南省长沙市 电信
410 61.187.88.18 61.187.88.18 湖南省长沙市 五一广场电教馆7楼
411 61.187.88.19 61.187.88.19 湖南省长沙市 湖南睿翔教育信息发展有限公司
412 61.187.88.20 61.187.88.60 湖南省长沙市 电信
413 61.187.88.61 61.187.88.61 湖南省长沙市 财经职业中专学校(开福区荷花池55号)
414 61.187.88.62 61.187.88.87 湖南省长沙市 电信
415 61.187.88.88 61.187.88.88 湖南省长沙市 金世纪网络会所
416 61.187.88.89 61.187.88.96 湖南省长沙市 电信
417 61.187.88.97 61.187.88.112 湖南省长沙市 中南大学
418 61.187.88.113 61.187.88.125 湖南省长沙市 电信
419 61.187.88.126 61.187.88.126 湖南省长沙市 湖南新华书店集团
420 61.187.88.127 61.187.88.255 湖南省长沙市 电信
421 61.187.104.0 61.187.107.231 湖南省长沙市 电信
422 61.187.107.232 61.187.107.232 湖南省长沙市 电信小区宽带邮电职业技术学院
423 61.187.107.233 61.187.114.255 湖南省长沙市 电信
424 61.187.115.0 61.187.115.255 湖南省长沙市 托普软件技术学院(宁乡)
425 61.187.116.0 61.187.116.5 湖南省长沙市 电信
426 61.187.116.6 61.187.116.6 湖南省长沙市 石油公司
427 61.187.116.7 61.187.120.47 湖南省长沙市 电信
428 61.187.120.48 61.187.120.48 湖南省长沙市 天园网吧
429 61.187.120.49 61.187.123.28 湖南省长沙市 电信
430 61.187.123.29 61.187.123.29 湖南省长沙市 星沙芭芭啦网吧(星沙步行街)
431 61.187.123.30 61.187.123.129 湖南省长沙市 电信
432 61.187.123.130 61.187.123.134 湖南省长沙市长沙县 政务网出口
433 61.187.123.135 61.187.123.177 湖南省长沙市 电信
434 61.187.123.178 61.187.123.178 湖南省长沙市 星沙县异度空间网吧
435 61.187.123.179 61.187.133.237 湖南省长沙市 电信
436 61.187.133.238 61.187.133.238 湖南省长沙市雨花区 中南院
437 61.187.133.239 61.187.143.255 湖南省长沙市 电信
438 61.187.255.0 61.187.255.255 湖南省长沙市 电信
439 61.234.250.0 61.234.250.67 湖南省长沙市 中移铁通
440 61.234.250.68 61.234.250.68 湖南省长沙市 418网吧(阿波罗商业广场附近)
441 61.234.250.69 61.234.250.143 湖南省长沙市 中移铁通
442 61.234.250.144 61.234.250.144 湖南省长沙市 云峰网络世界
443 61.234.250.145 61.234.250.205 湖南省长沙市 中移铁通
444 61.234.250.206 61.234.250.206 湖南省长沙市 名智科技公司
445 61.234.250.207 61.234.251.109 湖南省长沙市 中移铁通
446 61.234.251.110 61.234.251.110 湖南省长沙市 盟重网吧
447 61.234.251.111 61.234.251.111 湖南省长沙市 中移铁通
448 61.234.251.112 61.234.251.113 湖南省长沙市 唯一网吧
449 61.234.251.114 61.234.251.255 湖南省长沙市 中移铁通
450 61.234.252.0 61.234.252.255 湖南省长沙市 (吉首市)铁通
451 61.234.254.19 61.234.254.23 湖南省长沙市 湖南税务高专
452 61.237.133.0 61.237.136.135 湖南省长沙市 中移铁通
453 61.237.136.136 61.237.136.136 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
454 61.237.136.137 61.237.136.196 湖南省长沙市 中移铁通
455 61.237.136.197 61.237.136.197 湖南省长沙市 中南大学
456 61.237.136.198 61.237.137.172 湖南省长沙市 中移铁通
457 61.237.137.173 61.237.137.173 湖南省长沙市 中南大学(铁道校区)
458 61.237.137.174 61.237.137.255 湖南省长沙市 中移铁通
459 61.237.138.0 61.237.138.255 湖南省长沙市 中南大学(铁道校区)
460 61.237.139.0 61.237.139.36 湖南省长沙市 中移铁通
461 61.237.139.37 61.237.139.37 湖南省长沙市 科技职业学院5栋406
462 61.237.139.38 61.237.139.255 湖南省长沙市 中移铁通
463 61.241.224.0 61.241.227.66 湖南省长沙市 联通
464 61.241.227.67 61.241.227.67 湖南省长沙市 高桥大市场日兴商行
465 61.241.227.68 61.241.227.255 湖南省长沙市 联通
466 101.126.128.0 101.126.191.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
467 101.130.0.0 101.130.127.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
468 103.38.0.0 103.38.39.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
469 103.38.48.0 103.38.79.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
470 103.38.84.0 103.38.135.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
471 103.38.140.0 103.38.195.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
472 103.38.200.0 103.38.217.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
473 103.38.220.0 103.38.235.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
474 103.38.240.0 103.38.255.255 湖南省长沙市 环讯网络科技有限公司
475 103.53.202.0 103.53.204.255 湖南省长沙市 鼎峰新汇BGP机房
476 106.16.128.0 106.17.255.255 湖南省长沙市 电信
477 106.18.192.0 106.19.63.255 湖南省长沙市 电信
478 110.52.192.0 110.52.199.255 湖南省长沙市 联通
479 110.52.200.0 110.52.207.255 湖南省长沙市 长沙民政职业技术学院
480 110.52.208.0 110.52.210.255 湖南省长沙市 联通
481 110.52.211.0 110.52.211.255 湖南省长沙市岳麓区 联通
482 110.52.212.0 110.52.217.255 湖南省长沙市 联通
483 110.53.149.0 110.53.167.255 湖南省长沙市 联通
484 110.53.168.0 110.53.168.255 湖南省长沙市天心区 联通
485 110.53.169.0 110.53.192.255 湖南省长沙市 联通
486 110.53.193.0 110.53.193.255 湖南省长沙市 长沙民政大学
487 110.53.194.0 110.53.245.255 湖南省长沙市 联通
488 110.53.246.0 110.53.246.255 湖南省长沙市芙蓉区 联通
489 110.53.247.0 110.53.255.255 湖南省长沙市 联通
490 111.8.0.0 111.8.35.255 湖南省长沙市 移动
491 111.8.36.0 111.8.36.255 湖南省长沙市浏阳市 移动
492 111.8.37.0 111.8.79.255 湖南省长沙市 移动
493 111.23.128.0 111.23.191.255 湖南省长沙市 移动
494 113.218.32.0 113.218.127.255 湖南省长沙市 电信
495 113.218.192.0 113.219.127.255 湖南省长沙市 电信
496 113.221.16.0 113.221.127.255 湖南省长沙市 电信
497 113.222.0.0 113.222.63.255 湖南省长沙市 电信
498 113.222.128.0 113.222.255.255 湖南省长沙市 电信
499 113.240.0.0 113.240.12.125 湖南省长沙市 电信
500 113.240.12.126 113.240.12.126 湖南省长沙市 圣捷信息技术有限公司(万家丽中路三段59号5楼A09)
501 113.240.12.127 113.240.54.255 湖南省长沙市 电信
502 113.240.55.0 113.240.55.255 湖南省长沙市宁乡县 电信
503 113.240.56.0 113.240.88.255 湖南省长沙市 电信
504 113.240.89.0 113.240.89.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
505 113.240.90.0 113.240.117.255 湖南省长沙市 电信
506 113.240.118.0 113.240.118.255 湖南省长沙市雨花区 电信
507 113.240.119.0 113.240.189.255 湖南省长沙市 电信
508 113.240.190.0 113.240.190.255 湖南省长沙市雨花区 电信
509 113.240.191.0 113.240.230.53 湖南省长沙市 电信
510 113.240.230.54 113.240.230.54 湖南省长沙市开福区 赏江网吧(湘江世纪城1913号商铺)
511 113.240.230.55 113.240.234.7 湖南省长沙市 电信
512 113.240.234.8 113.240.234.8 湖南省长沙市 湖南师范大学医学院
513 113.240.234.9 113.240.234.231 湖南省长沙市 电信
514 113.240.234.232 113.240.234.232 湖南省长沙市 湖南大学
515 113.240.234.233 113.240.239.29 湖南省长沙市 电信
516 113.240.239.30 113.240.239.30 湖南省长沙市岳麓区 白云网络会所
517 113.240.239.31 113.240.246.36 湖南省长沙市 电信
518 113.240.246.37 113.240.246.37 湖南省长沙市 蓝宝石网吧
519 113.240.246.38 113.240.248.97 湖南省长沙市 电信
520 113.240.248.98 113.240.248.98 湖南省长沙市 炫客网络会所(寿星街62号)
521 113.240.248.99 113.240.253.27 湖南省长沙市 电信
522 113.240.253.28 113.240.253.28 湖南省长沙市 云旗网吧(八一路180号)
523 113.240.253.29 113.240.255.249 湖南省长沙市 电信
524 113.240.255.250 113.240.255.250 湖南省长沙市天心区 金天网络会所(芙蓉中路2段126号)
525 113.240.255.251 113.240.255.255 湖南省长沙市 电信
526 113.246.0.0 113.246.123.255 湖南省长沙市 电信
527 113.246.124.0 113.246.124.255 湖南省长沙市雨花区 电信
528 113.246.125.0 113.246.137.255 湖南省长沙市 电信
529 113.246.138.0 113.246.138.255 湖南省长沙市雨花区 电信
530 113.246.139.0 113.247.16.255 湖南省长沙市 电信
531 113.247.17.0 113.247.17.255 湖南省长沙市岳麓区 电信
532 113.247.18.0 113.247.231.29 湖南省长沙市 电信
533 113.247.231.30 113.247.231.30 湖南省长沙市 多一度网吧连锁店
534 113.247.231.31 113.247.255.255 湖南省长沙市 电信
535 115.157.192.0 115.157.223.255 湖南省长沙市 湖南大学
536 115.157.240.0 115.157.255.255 湖南省长沙市 湖南大学
537 117.136.24.0 117.136.24.255 湖南省长沙市 移动数据上网公共出口
538 117.136.88.0 117.136.89.255 湖南省长沙市 移动
539 118.193.40.0 118.193.47.255 湖南省长沙市 长沙正易网络科技有限公司
540 118.206.192.0 118.206.255.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
541 118.249.0.0 118.249.65.72 湖南省长沙市 电信
542 118.249.65.73 118.249.65.73 湖南省长沙市 极光网吧(中山路)
543 118.249.65.74 118.249.68.255 湖南省长沙市 电信
544 118.249.69.0 118.249.69.255 湖南省长沙市岳麓区 电信
545 118.249.70.0 118.249.99.255 湖南省长沙市 电信
546 118.249.100.0 118.249.100.255 湖南省长沙市雨花区 电信
547 118.249.101.0 118.249.111.12 湖南省长沙市 电信
548 118.249.111.13 118.249.111.13 湖南省长沙市 七天连锁酒店东塘店
549 118.249.111.14 118.249.115.49 湖南省长沙市 电信
550 118.249.115.50 118.249.115.50 湖南省长沙市 7天连锁酒店(朝阳家润多店)
551 118.249.115.51 118.249.119.255 湖南省长沙市 电信
552 118.249.120.0 118.249.120.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
553 118.249.121.0 118.249.226.183 湖南省长沙市 电信
554 118.249.226.184 118.249.226.184 湖南省长沙市 黄花国际机场
555 118.249.226.185 118.250.7.87 湖南省长沙市 电信
556 118.250.7.88 118.250.7.88 湖南省长沙市 赛维软件技术有限公司
557 118.250.7.89 118.250.122.2 湖南省长沙市 电信
558 118.250.122.3 118.250.122.3 湖南省长沙市雨花区 中南林业科技大学
559 118.250.122.4 118.250.146.8 湖南省长沙市 电信
560 118.250.146.9 118.250.146.9 湖南省长沙市浏阳市 观音世家网吧
561 118.250.146.10 118.250.255.255 湖南省长沙市 电信
562 118.255.0.0 118.255.21.161 湖南省长沙市 电信
563 118.255.21.162 118.255.21.162 湖南省长沙市 美乐网吧(东新街369号)
564 118.255.21.163 118.255.58.255 湖南省长沙市 电信
565 118.255.59.0 118.255.59.255 湖南省长沙市雨花区 电信
566 118.255.60.0 118.255.90.255 湖南省长沙市 电信
567 118.255.92.0 118.255.131.255 湖南省长沙市 电信
568 118.255.133.0 118.255.141.255 湖南省长沙市 电信
569 118.255.143.0 118.255.155.255 湖南省长沙市 电信
570 118.255.157.0 118.255.223.255 湖南省长沙市 电信
571 118.255.225.0 118.255.255.255 湖南省长沙市 电信
572 119.39.0.0 119.39.23.133 湖南省长沙市 联通
573 119.39.23.134 119.39.23.134 湖南省长沙市芙蓉区 天心城市广场
574 119.39.23.135 119.39.35.255 湖南省长沙市 联通
575 119.39.36.0 119.39.36.255 湖南省长沙市 湖南商学院
576 119.39.37.0 119.39.69.255 湖南省长沙市 联通
577 119.39.70.0 119.39.70.255 湖南省长沙市浏阳市 联通
578 119.39.71.0 119.39.71.255 湖南省长沙市 联通
579 119.39.72.0 119.39.72.255 湖南省长沙市 湖南商学院
580 119.39.73.0 119.39.127.255 湖南省长沙市 联通
581 119.39.188.0 119.39.191.255 湖南省长沙市 联通
582 119.39.248.0 119.39.255.255 湖南省长沙市 联通
583 119.44.0.0 119.45.63.255 湖南省长沙市 湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司广东联通节点
584 122.13.32.0 122.13.32.255 湖南省长沙市 联通
585 122.207.0.0 122.207.1.255 湖南省长沙市 第一中学
586 122.207.2.0 122.207.15.255 湖南省长沙市 教育网
587 122.207.16.0 122.207.63.255 湖南省长沙市 湖南大学
588 122.207.64.0 122.207.127.255 湖南省长沙市 中南大学
589 123.68.0.0 123.68.195.255 湖南省长沙市 中移铁通
590 124.232.0.0 124.232.147.255 湖南省长沙市 电信IDC机房
591 124.232.148.0 124.232.148.255 湖南省长沙市 迅雷离线服务器
592 124.232.149.0 124.232.255.255 湖南省长沙市 电信IDC机房
593 124.233.0.0 124.233.31.255 湖南省长沙市 电信
594 125.221.160.0 125.221.191.255 湖南省长沙市 湖南大学
595 125.221.192.0 125.221.215.255 湖南省长沙市 湖南第一师范学院
596 125.221.218.0 125.221.219.255 湖南省长沙市 湖南司法警官职业学院
597 125.221.220.0 125.221.221.255 湖南省长沙市 长沙师范专科学校
598 125.221.222.0 125.221.223.255 湖南省长沙市 湖南工程职业技术学院
599 125.221.242.0 125.221.243.255 湖南省长沙市 长沙环境保护职业技术学院
600 125.221.244.0 125.221.245.255 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
601 125.221.246.0 125.221.247.255 湖南省长沙市 湖南对外经济贸易职业学院
602 125.221.250.0 125.221.251.255 湖南省长沙市 湖南科技职业学院
603 125.221.252.0 125.221.253.255 湖南省长沙市 湖南女子职业大学
604 125.221.254.0 125.221.255.255 湖南省长沙市 湖南商务职业技术学院
605 159.226.152.0 159.226.152.127 湖南省长沙市 中国科学院亚热带农业生态研究所
606 159.226.152.128 159.226.152.255 湖南省长沙市 中国科学院长沙大地构造研究所
607 175.0.0.0 175.0.59.255 湖南省长沙市 电信
608 175.0.60.0 175.0.60.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
609 175.0.61.0 175.0.255.255 湖南省长沙市 电信
610 175.6.0.0 175.6.0.255 湖南省长沙市 电信
611 175.6.1.0 175.6.1.255 湖南省长沙市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
612 175.6.2.0 175.6.191.255 湖南省长沙市 电信
613 175.7.0.0 175.11.255.255 湖南省长沙市 电信
614 175.12.192.0 175.13.255.255 湖南省长沙市 电信
615 183.169.0.0 183.169.127.255 湖南省长沙市 中南大学
616 183.214.128.0 183.214.141.255 湖南省长沙市 移动
617 183.214.183.0 183.214.207.255 湖南省长沙市 移动
618 202.103.64.0 202.103.64.255 湖南省长沙市 天辰公司
619 202.103.65.0 202.103.73.255 湖南省长沙市 电信
620 202.103.95.0 202.103.97.255 湖南省长沙市 电信
621 202.103.100.0 202.103.100.241 湖南省长沙市 电信
622 202.103.100.242 202.103.100.242 湖南省长沙市 湖南创发科技有限公司
623 202.103.100.243 202.103.100.255 湖南省长沙市 电信
624 202.103.106.0 202.103.111.255 湖南省长沙市 电信
625 202.103.112.255 202.103.112.255 湖南省长沙市 电信
626 202.103.114.0 202.103.114.52 湖南省长沙市 电信
627 202.103.114.53 202.103.114.53 湖南省长沙市 信息港
628 202.103.114.54 202.103.114.100 湖南省长沙市 电信
629 202.103.114.101 202.103.114.101 湖南省长沙市 通程国际大酒店
630 202.103.114.102 202.103.114.255 湖南省长沙市 电信
631 202.103.116.0 202.103.116.255 湖南省长沙市 电信
632 202.103.120.0 202.103.120.255 湖南省长沙市 电信
633 202.103.124.0 202.103.124.255 湖南省长沙市 电信
634 202.197.0.0 202.197.15.255 湖南省长沙市 国防科技大学
635 202.197.16.0 202.197.23.255 湖南省长沙市 教育网
636 202.197.32.0 202.197.47.255 湖南省长沙市 中南大学(铁道校区)
637 202.197.48.0 202.197.68.255 湖南省长沙市 中南大学
638 202.197.70.0 202.197.95.255 湖南省长沙市 中南大学
639 202.197.96.0 202.197.111.255 湖南省长沙市 湖南大学
640 202.197.112.0 202.197.127.255 湖南省长沙市 湖南师范大学教育网
641 203.93.210.0 203.93.210.103 湖南省长沙市 联通
642 203.93.210.104 203.93.210.104 湖南省长沙市 华菱大厦
643 203.93.210.105 203.93.210.209 湖南省长沙市 联通
644 203.93.210.210 203.93.210.210 湖南省长沙市雨花区 民政职业学院
645 203.93.210.211 203.93.211.255 湖南省长沙市 联通
646 210.12.59.0 210.12.59.15 湖南省长沙市 联通
647 210.12.59.16 210.12.59.31 湖南省长沙市 湖南师范大学
648 210.12.59.32 210.12.59.255 湖南省长沙市 联通
649 210.12.63.0 210.12.63.255 湖南省长沙市 联通
650 210.12.87.0 210.12.88.255 湖南省长沙市 联通
651 210.12.110.0 210.12.111.255 湖南省长沙市 联通
652 210.12.113.0 210.12.113.255 湖南省长沙市 联通
653 210.12.131.0 210.12.131.255 湖南省长沙市 联通
654 210.12.186.0 210.12.186.255 湖南省长沙市 联通
655 210.12.201.0 210.12.201.255 湖南省长沙市 联通
656 210.12.205.0 210.12.205.255 湖南省长沙市 联通
657 210.12.214.0 210.12.214.73 湖南省长沙市 联通
658 210.12.237.0 210.12.237.255 湖南省长沙市 联通
659 210.13.224.0 210.13.239.255 湖南省长沙市 联通
660 210.15.30.0 210.15.30.255 湖南省长沙市 联通
661 210.22.48.0 210.22.49.237 湖南省长沙市 联通
662 210.22.49.238 210.22.49.238 湖南省长沙市 天鹿网络会所
663 210.22.49.239 210.22.49.255 湖南省长沙市 联通
664 210.22.51.0 210.22.51.255 湖南省长沙市 联通
665 210.22.55.0 210.22.59.191 湖南省长沙市 联通
666 210.22.60.0 210.22.61.255 湖南省长沙市 联通
667 210.22.62.64 210.22.62.127 湖南省长沙市 联通
668 210.22.63.0 210.22.63.255 湖南省长沙市 联通
669 210.42.176.0 210.42.191.255 湖南省长沙市 湖南中医学院
670 210.42.192.0 210.42.207.255 湖南省长沙市 湖南广播电视大学
671 210.43.47.18 210.43.47.18 湖南省长沙市 中南林业科技大学
672 210.43.47.25 210.43.47.26 湖南省长沙市 湖南商学院
673 210.43.48.0 210.43.63.255 湖南省长沙市 湖南财经高等专科学校
674 210.43.96.0 210.43.111.255 湖南省长沙市 湖南大学
675 210.43.152.0 210.43.159.255 湖南省长沙市 交通学校
676 210.43.176.0 210.43.207.255 湖南省长沙市 长沙理工大学
677 210.43.224.0 210.43.239.255 湖南省长沙市 湖南农业大学
678 210.43.240.0 210.43.247.255 湖南省长沙市 中南林业科技大学
679 210.52.81.0 210.52.82.255 湖南省长沙市 联通
680 210.53.35.0 210.53.35.255 湖南省长沙市 联通
681 210.53.52.0 210.53.57.255 湖南省长沙市 联通
682 210.168.71.0 210.168.71.255 湖南省长沙市开福区 电信
683 211.67.232.0 211.67.239.255 湖南省长沙市 湖南师范大学医学院
684 211.69.48.0 211.69.55.255 湖南省长沙市 联通
685 211.69.56.0 211.69.63.255 湖南省长沙市 湖南商业学校
686 211.69.72.0 211.69.79.255 湖南省长沙市 湖南第一师范学院
687 211.69.80.0 211.69.95.255 湖南省长沙市 湖南商学院
688 211.69.208.0 211.69.215.255 湖南省长沙市 长沙航空职业技术学院
689 211.85.232.0 211.85.239.255 湖南省长沙市 湖南信息职业技术学院
690 211.85.240.0 211.85.247.255 湖南省长沙市 湖南工业职业技术学院
691 211.91.216.0 211.91.218.247 湖南省长沙市 联通
692 211.91.218.248 211.91.218.248 湖南省长沙市 长沙理工大学
693 211.91.218.249 211.91.220.38 湖南省长沙市 联通
694 211.91.220.39 211.91.220.39 湖南省长沙市 湖南商学院
695 211.91.220.40 211.91.220.42 湖南省长沙市 联通
696 211.91.220.43 211.91.220.44 湖南省长沙市 湖南商学院
697 211.91.220.45 211.91.220.99 湖南省长沙市 联通
698 211.91.220.100 211.91.220.100 湖南省长沙市 南门口新生活网吧
699 211.91.220.101 211.91.221.154 湖南省长沙市 联通
700 211.91.221.155 211.91.221.155 湖南省长沙市浏阳市 一中
701 211.91.221.156 211.91.222.92 湖南省长沙市 联通
702 211.91.222.93 211.91.222.93 湖南省长沙市雨花区 玩得灰只噶嘭网吧
703 211.91.222.94 211.91.222.112 湖南省长沙市 联通
704 211.91.222.113 211.91.222.113 湖南省长沙市 树木岭琴屎网吧
705 211.91.222.114 211.91.222.187 湖南省长沙市 联通
706 211.91.222.188 211.91.222.188 湖南省长沙市 毛弟网吧
707 211.91.222.189 211.91.223.115 湖南省长沙市 联通
708 211.91.223.116 211.91.223.116 湖南省长沙市雨花区 稀土研究所人来人唐明网吧
709 211.91.223.117 211.91.231.255 湖南省长沙市 联通
710 211.98.62.0 211.98.62.87 湖南省长沙市 中移铁通
711 211.98.62.92 211.98.62.155 湖南省长沙市 中移铁通
712 211.98.62.160 211.98.62.163 湖南省长沙市 中移铁通
713 211.98.62.188 211.98.63.43 湖南省长沙市 中移铁通
714 211.98.63.48 211.98.63.55 湖南省长沙市 中移铁通
715 211.98.63.60 211.98.63.111 湖南省长沙市 中移铁通
716 211.98.63.116 211.98.63.160 湖南省长沙市 中移铁通
717 211.98.63.162 211.98.63.163 湖南省长沙市 中移铁通
718 211.98.63.188 211.98.63.215 湖南省长沙市 中移铁通
719 211.98.63.220 211.98.63.255 湖南省长沙市 中移铁通
720 211.98.65.0 211.98.65.35 湖南省长沙市 中移铁通
721 211.98.65.40 211.98.65.63 湖南省长沙市 中移铁通
722 211.98.65.68 211.98.65.68 湖南省长沙市 中移铁通
723 211.98.65.70 211.98.65.72 湖南省长沙市 中移铁通
724 211.98.65.74 211.98.65.92 湖南省长沙市 中移铁通
725 211.98.65.94 211.98.65.96 湖南省长沙市 中移铁通
726 211.98.65.98 211.98.65.108 湖南省长沙市 中移铁通
727 211.98.65.110 211.98.65.111 湖南省长沙市 中移铁通
728 211.98.65.116 211.98.65.119 湖南省长沙市 中移铁通
729 211.98.65.128 211.98.65.135 湖南省长沙市 中移铁通
730 211.98.65.140 211.98.65.255 湖南省长沙市 中移铁通
731 211.98.75.0 211.98.75.29 湖南省长沙市 中移铁通
732 211.98.75.31 211.98.75.33 湖南省长沙市 中移铁通
733 211.98.75.35 211.98.75.37 湖南省长沙市 中移铁通
734 211.98.75.39 211.98.75.41 湖南省长沙市 中移铁通
735 211.98.75.43 211.98.75.65 湖南省长沙市 中移铁通
736 211.98.75.67 211.98.75.89 湖南省长沙市 中移铁通
737 211.98.75.91 211.98.75.97 湖南省长沙市 中移铁通
738 211.98.75.99 211.98.75.101 湖南省长沙市 中移铁通
739 211.98.75.103 211.98.75.117 湖南省长沙市 中移铁通
740 211.98.75.119 211.98.75.121 湖南省长沙市 中移铁通
741 211.98.75.123 211.98.75.135 湖南省长沙市 中移铁通
742 211.98.75.144 211.98.75.149 湖南省长沙市 中移铁通
743 211.98.75.151 211.98.75.157 湖南省长沙市 中移铁通
744 211.98.75.159 211.98.75.159 湖南省长沙市 中移铁通
745 211.98.75.200 211.98.75.209 湖南省长沙市 中移铁通
746 211.98.75.211 211.98.77.255 湖南省长沙市 中移铁通
747 211.138.224.0 211.138.224.33 湖南省长沙市 湖南商学院
748 211.138.224.34 211.138.224.34 湖南省长沙市 移动通信分公司
749 211.138.224.35 211.138.224.255 湖南省长沙市 湖南商学院
750 211.142.209.0 211.142.210.255 湖南省长沙市 移动
751 211.142.212.0 211.142.223.255 湖南省长沙市 移动
752 211.143.30.0 211.143.30.255 湖南省长沙市 移动
753 211.146.240.0 211.146.240.226 湖南省长沙市 广电总局
754 211.146.240.228 211.146.241.255 湖南省长沙市 广电网
755 211.161.116.0 211.161.119.255 湖南省长沙市 鹏博士长城宽带
756 218.76.0.0 218.76.2.12 湖南省长沙市 电信
757 218.76.2.13 218.76.2.13 湖南省长沙市 四通网吧
758 218.76.2.14 218.76.2.141 湖南省长沙市 电信
759 218.76.2.142 218.76.2.142 湖南省长沙市 金辉网吧
760 218.76.2.143 218.76.3.3 湖南省长沙市 电信
761 218.76.3.4 218.76.3.4 湖南省长沙市 家里福网络会所
762 218.76.3.5 218.76.3.37 湖南省长沙市 电信
763 218.76.3.38 218.76.3.38 湖南省长沙市 袁家岭新视窗票务中心
764 218.76.3.39 218.76.3.195 湖南省长沙市 电信
765 218.76.3.196 218.76.3.196 湖南省长沙市 驷达网络会所
766 218.76.3.197 218.76.5.131 湖南省长沙市 电信
767 218.76.5.132 218.76.5.132 湖南省长沙市 青园路三和网吧
768 218.76.5.133 218.76.6.192 湖南省长沙市 电信
769 218.76.6.193 218.76.6.193 湖南省长沙市 湖南省信息厅
770 218.76.6.194 218.76.7.172 湖南省长沙市 电信
771 218.76.7.173 218.76.7.173 湖南省长沙市 左家塘向英网络会所
772 218.76.7.174 218.76.7.218 湖南省长沙市 电信
773 218.76.7.219 218.76.7.219 湖南省长沙市 八一路59号潇湘在线传播有限公司
774 218.76.7.220 218.76.7.250 湖南省长沙市 电信
775 218.76.7.251 218.76.7.251 湖南省长沙市 金辉网吧
776 218.76.7.252 218.76.8.120 湖南省长沙市 电信
777 218.76.8.121 218.76.8.121 湖南省长沙市 湖南农业大学第六感网络会所
778 218.76.8.122 218.76.9.188 湖南省长沙市 电信
779 218.76.9.189 218.76.9.189 湖南省长沙市 伍家岭办事处
780 218.76.9.190 218.76.12.183 湖南省长沙市 电信
781 218.76.12.184 218.76.12.184 湖南省长沙市 银河网吧
782 218.76.12.185 218.76.16.9 湖南省长沙市 电信
783 218.76.16.10 218.76.16.10 湖南省长沙市 银盆岭快乐网吧
784 218.76.16.11 218.76.16.44 湖南省长沙市 电信
785 218.76.16.45 218.76.16.45 湖南省长沙市岳麓区 新外滩新亚网络会所
786 218.76.16.46 218.76.16.104 湖南省长沙市 电信
787 218.76.16.105 218.76.16.105 湖南省长沙市 中南大学
788 218.76.16.106 218.76.17.106 湖南省长沙市 电信
789 218.76.17.107 218.76.17.107 湖南省长沙市岳麓区 快乐网吧
790 218.76.17.108 218.76.18.100 湖南省长沙市 电信
791 218.76.18.101 218.76.18.101 湖南省长沙市 银盆岭快乐网吧
792 218.76.18.102 218.76.18.200 湖南省长沙市 电信
793 218.76.18.201 218.76.18.201 湖南省长沙市 望城县康威网吧
794 218.76.18.202 218.76.19.63 湖南省长沙市 电信
795 218.76.19.64 218.76.19.64 湖南省长沙市岳麓区 北京萨斯特公司
796 218.76.19.65 218.76.19.253 湖南省长沙市 电信
797 218.76.19.254 218.76.19.254 湖南省长沙市 湖南大学天马公寓
798 218.76.19.255 218.76.19.255 湖南省长沙市
799 218.76.20.0 218.76.20.121 湖南省长沙市 河西荣湾镇
800 218.76.20.122 218.76.20.122 湖南省长沙市 中南大学
801 218.76.20.123 218.76.20.152 湖南省长沙市 河西荣湾镇
802 218.76.20.153 218.76.20.153 湖南省长沙市 河西湖南师范大学天马公寓
803 218.76.20.154 218.76.20.255 湖南省长沙市 河西荣湾镇
804 218.76.21.0 218.76.23.65 湖南省长沙市 电信
805 218.76.23.66 218.76.23.66 湖南省长沙市 望城县羞涩网吧
806 218.76.23.67 218.76.24.215 湖南省长沙市 电信
807 218.76.24.216 218.76.24.216 湖南省长沙市 瑞尔普软件开发有限公司
808 218.76.24.217 218.76.37.93 湖南省长沙市 电信
809 218.76.37.94 218.76.37.94 湖南省长沙市 长沙理工大学
810 218.76.37.95 218.76.41.82 湖南省长沙市 电信
811 218.76.41.83 218.76.41.83 湖南省长沙市开福区 163医院
812 218.76.41.84 218.76.41.255 湖南省长沙市 电信
813 218.76.42.0 218.76.42.51 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
814 218.76.42.52 218.76.42.52 湖南省长沙市芙蓉区 星城网络会所
815 218.76.42.53 218.76.42.186 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
816 218.76.42.187 218.76.42.187 湖南省长沙市开福区 E网情深网络会所
817 218.76.42.188 218.76.42.193 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
818 218.76.42.194 218.76.42.194 湖南省长沙市 湖南商学院图书馆
819 218.76.42.195 218.76.42.255 湖南省长沙市开福区 /芙蓉区
820 218.76.43.0 218.76.43.71 湖南省长沙市开福区 电信
821 218.76.43.72 218.76.43.72 湖南省长沙市 湘春路精英网吧
822 218.76.43.73 218.76.43.255 湖南省长沙市开福区 电信
823 218.76.44.0 218.76.45.135 湖南省长沙市 163电信
824 218.76.45.136 218.76.45.136 湖南省长沙市 五一路麦雨网吧
825 218.76.45.137 218.76.45.255 湖南省长沙市 163电信
826 218.76.46.0 218.76.46.255 湖南省长沙市望城县 电信
827 218.76.47.0 218.76.51.145 湖南省长沙市 电信
828 218.76.51.146 218.76.51.146 湖南省长沙市 天辰高乐网友俱乐部
829 218.76.51.147 218.76.51.177 湖南省长沙市 电信
830 218.76.51.178 218.76.51.178 湖南省长沙市 四海通数字娱乐空间有限公司
831 218.76.51.179 218.76.51.242 湖南省长沙市 电信
832 218.76.51.243 218.76.51.243 湖南省长沙市 解放西路星城网络台球会所
833 218.76.51.244 218.76.51.248 湖南省长沙市 电信
834 218.76.51.249 218.76.51.249 湖南省长沙市 解放西路星城网络台球会所
835 218.76.51.250 218.76.57.255 湖南省长沙市 电信
836 218.76.58.0 218.76.58.30 湖南省长沙市浏阳市 电信
837 218.76.58.31 218.76.58.31 湖南省长沙市 生物机电工程职业技术学院
838 218.76.58.32 218.76.59.245 湖南省长沙市浏阳市 电信
839 218.76.59.246 218.76.59.246 湖南省长沙市 农业大学
840 218.76.59.247 218.76.60.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
841 218.76.61.0 218.76.61.255 湖南省长沙市开福区 电信
842 218.76.62.0 218.76.63.255 湖南省长沙市浏阳市 电信
843 218.77.40.0 218.77.40.255 湖南省长沙市 电信
844 218.77.41.0 218.77.41.255 湖南省长沙市 (雨花区/芙蓉区)电信
845 218.77.42.0 218.77.44.22 湖南省长沙市 电信
846 218.77.44.23 218.77.44.23 湖南省长沙市长沙县 白沙中学
847 218.77.44.24 218.77.48.161 湖南省长沙市 电信
848 218.77.48.162 218.77.48.162 湖南省长沙市 火车站
849 218.77.48.163 218.77.48.223 湖南省长沙市 电信
850 218.77.48.224 218.77.48.224 湖南省长沙市 国际IT城联想专卖店
851 218.77.48.225 218.77.48.247 湖南省长沙市 电信
852 218.77.48.248 218.77.48.248 湖南省长沙市 金因特网吧(火车站正对面)
853 218.77.48.249 218.77.49.2 湖南省长沙市 电信
854 218.77.49.3 218.77.49.3 湖南省长沙市 虹桥网吧
855 218.77.49.4 218.77.49.48 湖南省长沙市 电信
856 218.77.49.49 218.77.49.49 湖南省长沙市 超越极限广告实业有限公司
857 218.77.49.50 218.77.51.87 湖南省长沙市 电信
858 218.77.51.88 218.77.51.88 湖南省长沙市 华海电脑城森海塞尔体验中心
859 218.77.51.89 218.77.52.198 湖南省长沙市 电信
860 218.77.52.199 218.77.52.199 湖南省长沙市 汽车东站
861 218.77.52.200 218.77.52.248 湖南省长沙市 电信
862 218.77.52.249 218.77.52.249 湖南省长沙市 国防科大东门探索网吧
863 218.77.52.250 218.77.53.203 湖南省长沙市 电信
864 218.77.53.204 218.77.53.204 湖南省长沙市 湖南农大第6感网络会所
865 218.77.53.205 218.77.53.209 湖南省长沙市 电信
866 218.77.53.210 218.77.53.210 湖南省长沙市 青枫网吧
867 218.77.53.211 218.77.55.124 湖南省长沙市 电信
868 218.77.55.125 218.77.55.125 湖南省长沙市 天天龙网吧
869 218.77.55.126 218.77.56.13 湖南省长沙市 电信
870 218.77.56.14 218.77.56.14 湖南省长沙市 友谊宾馆
871 218.77.56.15 218.77.56.138 湖南省长沙市 电信
872 218.77.56.139 218.77.56.139 湖南省长沙市 五一广场金海岸网吧
873 218.77.56.140 218.77.56.226 湖南省长沙市 电信
874 218.77.56.227 218.77.56.227 湖南省长沙市天心区 建湘南路天心城市广场
875 218.77.56.228 218.77.56.235 湖南省长沙市 电信
876 218.77.56.236 218.77.56.236 湖南省长沙市 怡泰信息实业有限公司
877 218.77.56.237 218.77.57.4 湖南省长沙市 电信
878 218.77.57.5 218.77.57.5 湖南省长沙市 五一广场金海岸网络会所
879 218.77.57.6 218.77.57.198 湖南省长沙市 电信
880 218.77.57.199 218.77.57.199 湖南省长沙市 五一广场金海岸网络会所
881 218.77.57.200 218.77.58.116 湖南省长沙市 电信
882 218.77.58.117 218.77.58.117 湖南省长沙市 五一路金海岸网吧
883 218.77.58.118 218.77.59.128 湖南省长沙市 电信
884 218.77.59.129 218.77.59.129 湖南省长沙市 盈通科技发展有限公司
885 218.77.59.130 218.77.59.138 湖南省长沙市 电信
886 218.77.59.139 218.77.59.139 湖南省长沙市 展览馆路三毛网吧
887 218.77.59.140 218.77.59.177 湖南省长沙市 电信
888 218.77.59.178 218.77.59.178 湖南省长沙市 五一广场
889 218.77.59.179 218.77.62.255 湖南省长沙市 电信
890 218.77.63.0 218.77.63.255 湖南省长沙市 电信光纤
891 218.77.104.0 218.77.106.57 湖南省长沙市 电信
892 218.77.106.58 218.77.106.93 湖南省长沙市 湖南商学院
893 218.77.106.94 218.77.111.20 湖南省长沙市 电信
894 218.77.111.21 218.77.111.21 湖南省长沙市 虫虫网吧
895 218.77.111.22 218.77.111.50 湖南省长沙市 电信
896 218.77.111.51 218.77.111.51 湖南省长沙市 湖南商学院
897 218.77.111.52 218.77.111.255 湖南省长沙市 电信
898 218.77.112.0 218.77.112.255 湖南省长沙市开福区 电信
899 218.77.113.0 218.77.115.255 湖南省长沙市 电信
900 218.77.116.0 218.77.117.255 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
901 218.77.118.0 218.77.119.65 湖南省长沙市 电信
902 218.77.119.66 218.77.119.66 湖南省长沙市 财经职业学校(长沙东站)
903 218.77.119.67 218.77.119.155 湖南省长沙市 电信
904 218.77.119.156 218.77.119.156 湖南省长沙市 湖南农业大学鑫智信网吧
905 218.77.119.157 218.77.119.243 湖南省长沙市 电信
906 218.77.119.244 218.77.119.245 湖南省长沙市 恒欣网吧
907 218.77.119.246 218.77.119.246 湖南省长沙市 三月网吧
908 218.77.119.247 218.77.119.248 湖南省长沙市 电信
909 218.77.119.249 218.77.119.249 湖南省长沙市 博雅网吧
910 218.77.119.250 218.77.127.255 湖南省长沙市 电信
911 218.104.144.0 218.104.148.4 湖南省长沙市 联通
912 218.104.148.5 218.104.148.5 湖南省长沙市 中南林业科技大学青园公寓女生宿舍区
913 218.104.148.6 218.104.149.77 湖南省长沙市 联通
914 218.104.149.78 218.104.149.78 湖南省长沙市 艺术设计学院
915 218.104.149.79 218.104.149.140 湖南省长沙市 联通
916 218.104.149.141 218.104.149.141 湖南省长沙市 中南林学院青园大学生公寓
917 218.104.149.142 218.104.149.195 湖南省长沙市 联通
918 218.104.149.196 218.104.149.196 湖南省长沙市 超音速网络会所(新建西路26号)
919 218.104.149.197 218.104.149.204 湖南省长沙市 联通
920 218.104.149.205 218.104.149.205 湖南省长沙市 中天网络会所A座
921 218.104.149.206 218.104.149.207 湖南省长沙市 中天网络会所B座
922 218.104.149.208 218.104.149.212 湖南省长沙市 联通
923 218.104.149.213 218.104.149.215 湖南省长沙市 蓝色沸点网络会所
924 218.104.149.216 218.104.149.255 湖南省长沙市 联通
925 218.104.150.0 218.104.150.35 湖南省长沙市 中南大学
926 218.104.150.36 218.104.151.170 湖南省长沙市 联通
927 218.104.151.171 218.104.151.171 湖南省长沙市 长沙理工大学
928 218.104.151.172 218.104.151.172 湖南省长沙市 长沙理工大学7栋教学楼
929 218.104.151.173 218.104.151.197 湖南省长沙市 联通
930 218.104.151.198 218.104.151.199 湖南省长沙市 白沙路云峰网络世界
931 218.104.151.200 218.104.151.200 湖南省长沙市 南门口天心电子城二楼庆全网络会所
932 218.104.151.201 218.104.151.211 湖南省长沙市 联通
933 218.104.151.212 218.104.151.212 湖南省长沙市 劳动广场威尼斯网络会所
934 218.104.151.213 218.104.152.82 湖南省长沙市 联通
935 218.104.152.83 218.104.152.83 湖南省长沙市 金色年华
936 218.104.152.84 218.104.152.200 湖南省长沙市 联通
937 218.104.152.201 218.104.152.201 湖南省长沙市 银华大厦
938 218.104.152.202 218.104.153.199 湖南省长沙市 联通
939 218.104.153.200 218.104.153.203 湖南省长沙市 金运台球网络俱乐部
940 218.104.153.204 218.104.153.204 湖南省长沙市 飞翔网络会所
941 218.104.153.205 218.104.153.207 湖南省长沙市 联通
942 218.104.153.208 218.104.153.208 湖南省长沙市芙蓉区 解放西路新星际联盟网吧
943 218.104.153.209 218.104.153.213 湖南省长沙市 联通
944 218.104.153.214 218.104.153.215 湖南省长沙市 五一广场多瑙河网络会所
945 218.104.153.216 218.104.153.217 湖南省长沙市 联通
946 218.104.153.218 218.104.153.219 湖南省长沙市 清水潭路一线天网络会所
947 218.104.153.220 218.104.153.243 湖南省长沙市 联通
948 218.104.153.244 218.104.153.244 湖南省长沙市 远程网络会所
949 218.104.153.245 218.104.153.255 湖南省长沙市 联通
950 218.104.154.0 218.104.154.225 湖南省长沙市雨花区 联通
951 218.104.154.226 218.104.154.226 湖南省长沙市 长沙理工大学
952 218.104.154.227 218.104.155.251 湖南省长沙市 联通
953 218.104.155.252 218.104.155.252 湖南省长沙市 长城网吧(阿波罗商业广场)
954 218.104.155.253 218.104.155.255 湖南省长沙市 联通
955 218.104.157.0 218.104.157.29 湖南省长沙市 /湘潭市/湘乡市联通
956 218.104.157.31 218.104.157.255 湖南省长沙市 /湘潭市/湘乡市联通
957 218.196.16.0 218.196.23.255 湖南省长沙市 湖南经济管理学院
958 218.196.40.0 218.196.47.255 湖南省长沙市 长沙学院
959 219.72.104.0 219.72.111.255 湖南省长沙市 电信
960 219.72.224.0 219.72.224.255 湖南省长沙市 中信网络
961 219.72.227.0 219.72.227.66 湖南省长沙市 中信网络
962 219.72.227.68 219.72.227.255 湖南省长沙市 中信网络
963 219.72.228.0 219.72.228.1 湖南省长沙市 /株洲市铁通
964 219.72.228.2 219.72.228.2 湖南省长沙市 五栋楼流浪猫网吧
965 219.72.228.3 219.72.228.255 湖南省长沙市 /株洲市铁通
966 219.72.237.0 219.72.237.81 湖南省长沙市 /岳阳市
967 219.72.237.83 219.72.237.255 湖南省长沙市 /岳阳市
968 219.72.238.0 219.72.238.255 湖南省长沙市 /张家界市
969 219.243.244.0 219.243.244.255 湖南省长沙市 教育网骨干节点
970 220.168.0.0 220.168.0.79 湖南省长沙市 电信
971 220.168.0.80 220.168.0.80 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
972 220.168.0.81 220.168.0.85 湖南省长沙市 电信
973 220.168.0.86 220.168.0.86 湖南省长沙市 湖南工程职业技术学院北院
974 220.168.0.87 220.168.1.3 湖南省长沙市 电信
975 220.168.1.4 220.168.1.4 湖南省长沙市 新世纪电脑学校
976 220.168.1.5 220.168.1.10 湖南省长沙市 电信
977 220.168.1.11 220.168.1.11 湖南省长沙市 湖南信息学院千一网吧
978 220.168.1.12 220.168.1.23 湖南省长沙市 电信
979 220.168.1.24 220.168.1.24 湖南省长沙市 湖南涉外经济学院
980 220.168.1.25 220.168.1.84 湖南省长沙市 电信
981 220.168.1.85 220.168.1.85 湖南省长沙市 雷锋大街生辉网吧
982 220.168.1.86 220.168.2.103 湖南省长沙市 电信
983 220.168.2.104 220.168.2.104 湖南省长沙市 望城县新世纪电脑学校(教师专线)
984 220.168.2.105 220.168.3.229 湖南省长沙市 电信
985 220.168.3.230 220.168.3.230 湖南省长沙市 联力实业有限公司
986 220.168.3.231 220.168.7.255 湖南省长沙市 电信
987 220.168.8.0 220.168.8.134 湖南省长沙市宁乡县 电信
988 220.168.8.135 220.168.8.135 湖南省长沙市宁乡县 小巧网吧
989 220.168.8.136 220.168.8.161 湖南省长沙市宁乡县 电信
990 220.168.8.162 220.168.8.162 湖南省长沙市宁乡县 飞扬网吧
991 220.168.8.163 220.168.8.207 湖南省长沙市宁乡县 电信
992 220.168.8.208 220.168.8.208 湖南省长沙市宁乡县 玉潭镇世纪星网吧
993 220.168.8.209 220.168.9.44 湖南省长沙市宁乡县 电信
994 220.168.9.45 220.168.9.45 湖南省长沙市宁乡县 玉潭镇东沩路金天网吧
995 220.168.9.46 220.168.9.255 湖南省长沙市宁乡县 电信
996 220.168.10.0 220.168.10.253 湖南省长沙市 电信
997 220.168.10.254 220.168.10.254 湖南省长沙市宁乡县 狗狗网吧
998 220.168.10.255 220.168.11.16 湖南省长沙市 电信
999 220.168.11.17 220.168.11.17 湖南省长沙市宁乡县 玉潭镇新浪网吧
1000 220.168.11.18 220.168.11.131 湖南省长沙市 电信