ip地址查询

邵阳市IP地址列表

邵阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 42.48.172.0 42.48.172.255 湖南省邵阳市 联通
2 42.49.0.0 42.49.15.255 湖南省邵阳市 联通
3 42.49.27.0 42.49.27.255 湖南省邵阳市邵阳县 联通
4 42.49.28.0 42.49.28.255 湖南省邵阳市 联通
5 42.49.29.0 42.49.29.255 湖南省邵阳市邵东县 联通
6 61.137.21.0 61.137.25.255 湖南省邵阳市 电信
7 61.137.103.0 61.137.105.255 湖南省邵阳市 电信
8 61.150.238.0 61.150.243.255 湖南省邵阳市 电信
9 61.187.77.0 61.187.77.255 湖南省邵阳市 电信
10 61.187.224.0 61.187.224.255 湖南省邵阳市 电信
11 61.234.238.0 61.234.238.43 湖南省邵阳市 中移铁通
12 61.234.238.44 61.234.238.44 湖南省邵阳市邵东县 百兴网吧
13 61.234.238.45 61.234.238.127 湖南省邵阳市 中移铁通
14 61.234.239.0 61.234.240.195 湖南省邵阳市 中移铁通
15 61.234.240.196 61.234.240.196 湖南省邵阳市邵东县 百兴路201号百兴网吧
16 61.234.240.197 61.234.240.255 湖南省邵阳市 中移铁通
17 61.236.76.0 61.236.76.54 湖南省邵阳市 中移铁通
18 61.236.76.55 61.236.76.55 湖南省邵阳市 商业技工学校
19 61.236.76.56 61.236.76.255 湖南省邵阳市 中移铁通
20 61.240.235.0 61.240.239.255 湖南省邵阳市 联通
21 61.241.237.0 61.241.238.13 湖南省邵阳市 联通
22 61.241.238.14 61.241.238.14 湖南省邵阳市 高沙零点网吧
23 61.241.238.15 61.241.238.15 湖南省邵阳市洞口县 高沙云风网吧
24 61.241.238.16 61.241.239.255 湖南省邵阳市 联通
25 110.52.64.0 110.52.64.255 湖南省邵阳市 联通
26 110.52.66.0 110.52.66.255 湖南省邵阳市 联通
27 110.52.68.0 110.52.84.255 湖南省邵阳市 联通
28 110.52.85.0 110.52.85.255 湖南省邵阳市新邵县 联通
29 110.52.86.0 110.52.88.255 湖南省邵阳市 联通
30 110.52.89.0 110.52.89.255 湖南省邵阳市洞口县 联通
31 110.52.90.0 110.52.96.255 湖南省邵阳市 联通
32 110.52.97.0 110.52.97.255 湖南省邵阳市隆回县 联通
33 110.52.98.0 110.52.99.255 湖南省邵阳市 联通
34 110.52.100.0 110.52.102.255 湖南省邵阳市城步县 联通
35 110.52.103.0 110.52.107.255 湖南省邵阳市 联通
36 110.52.110.0 110.52.118.255 湖南省邵阳市 联通
37 110.52.120.0 110.52.127.255 湖南省邵阳市 联通
38 110.203.223.0 110.203.223.255 湖南省邵阳市洞口县 中移铁通
39 110.203.224.0 110.203.224.255 湖南省邵阳市 中移铁通
40 110.203.225.0 110.203.225.255 湖南省邵阳市邵东县 中移铁通
41 110.203.226.0 110.203.232.255 湖南省邵阳市 中移铁通
42 110.203.233.0 110.203.233.255 湖南省邵阳市城步县 中移铁通
43 110.203.234.0 110.203.236.255 湖南省邵阳市 中移铁通
44 110.203.237.0 110.203.237.255 湖南省邵阳市邵东县 中移铁通
45 110.203.238.0 110.203.247.255 湖南省邵阳市 中移铁通
46 110.203.249.0 110.203.255.255 湖南省邵阳市 中移铁通
47 110.204.178.0 110.204.178.255 湖南省邵阳市城步县 中移铁通
48 110.204.179.0 110.204.230.255 湖南省邵阳市 中移铁通
49 110.204.231.0 110.204.231.255 湖南省邵阳市邵东县 中移铁通
50 110.204.232.0 110.204.246.255 湖南省邵阳市 中移铁通
51 111.8.162.0 111.8.177.255 湖南省邵阳市 移动
52 111.22.128.0 111.22.166.255 湖南省邵阳市 移动
53 111.22.167.0 111.22.167.255 湖南省邵阳市洞口县 移动
54 113.219.128.0 113.219.158.255 湖南省邵阳市 电信
55 113.219.159.0 113.219.159.255 湖南省邵阳市邵东县 电信
56 113.219.160.0 113.219.191.255 湖南省邵阳市 电信
57 113.221.0.0 113.221.7.255 湖南省邵阳市 电信
58 113.221.8.0 113.221.8.255 湖南省邵阳市邵东县 电信
59 113.221.9.0 113.221.15.255 湖南省邵阳市 电信
60 113.222.64.0 113.222.81.255 湖南省邵阳市 电信
61 113.222.82.0 113.222.82.255 湖南省邵阳市新邵县 电信
62 113.222.83.0 113.222.127.255 湖南省邵阳市 电信
63 113.223.64.0 113.223.77.255 湖南省邵阳市 电信
64 113.223.78.0 113.223.78.255 湖南省邵阳市邵东县 电信
65 113.223.79.0 113.223.93.255 湖南省邵阳市 电信
66 113.223.95.0 113.223.127.255 湖南省邵阳市 电信
67 118.248.0.0 118.248.2.44 湖南省邵阳市 电信
68 118.248.2.45 118.248.2.45 湖南省邵阳市 成人网吧(工业街328号)
69 118.248.2.46 118.248.54.177 湖南省邵阳市 电信
70 118.248.54.178 118.248.54.178 湖南省邵阳市 龙行天下网吧
71 118.248.54.179 118.248.63.129 湖南省邵阳市 电信
72 118.248.63.130 118.248.63.130 湖南省邵阳市 城市特工网吧
73 118.248.63.131 118.248.69.79 湖南省邵阳市 电信
74 118.248.69.80 118.248.69.80 湖南省邵阳市 星语网吧
75 118.248.69.81 118.248.97.220 湖南省邵阳市 电信
76 118.248.97.221 118.248.97.221 湖南省邵阳市 龙行天下网吧
77 118.248.97.222 118.248.128.255 湖南省邵阳市 电信
78 118.248.129.0 118.248.129.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
79 118.248.130.0 118.248.139.255 湖南省邵阳市 电信
80 118.248.140.0 118.248.140.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
81 118.248.141.0 118.248.147.255 湖南省邵阳市 电信
82 118.248.148.0 118.248.148.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
83 118.248.149.0 118.248.154.255 湖南省邵阳市 电信
84 118.248.155.0 118.248.155.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
85 118.248.156.0 118.248.245.255 湖南省邵阳市 电信
86 118.248.246.0 118.248.246.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
87 118.248.247.0 118.248.255.255 湖南省邵阳市 电信
88 119.39.152.0 119.39.152.255 湖南省邵阳市隆回县 联通
89 119.39.153.0 119.39.159.255 湖南省邵阳市 联通
90 119.39.186.0 119.39.187.255 湖南省邵阳市 联通
91 123.69.156.0 123.69.175.255 湖南省邵阳市 中移铁通
92 124.230.0.0 124.230.16.148 湖南省邵阳市 电信
93 124.230.16.149 124.230.16.149 湖南省邵阳市 银河乐园网吧(文化路)
94 124.230.16.150 124.230.23.237 湖南省邵阳市 电信
95 124.230.23.238 124.230.23.238 湖南省邵阳市 天福网吧
96 124.230.23.239 124.230.28.178 湖南省邵阳市 电信
97 124.230.28.179 124.230.28.179 湖南省邵阳市 邵东县开心网吧
98 124.230.28.180 124.230.38.224 湖南省邵阳市 电信
99 124.230.38.225 124.230.38.225 湖南省邵阳市 心连心网吧
100 124.230.38.226 124.230.41.3 湖南省邵阳市 电信
101 124.230.41.4 124.230.41.4 湖南省邵阳市 建华网吧
102 124.230.41.5 124.230.41.143 湖南省邵阳市 电信
103 124.230.41.144 124.230.41.144 湖南省邵阳市 汽制二村开心极速网吧
104 124.230.41.145 124.230.49.91 湖南省邵阳市 电信
105 124.230.49.92 124.230.49.92 湖南省邵阳市 鸿兴电脑科技
106 124.230.49.93 124.230.61.255 湖南省邵阳市 电信
107 124.230.62.0 124.230.62.255 湖南省邵阳市邵东县 电信
108 124.230.63.0 124.230.66.255 湖南省邵阳市 电信
109 124.230.67.0 124.230.67.255 湖南省邵阳市双清区 电信
110 124.230.68.0 124.230.73.255 湖南省邵阳市 电信
111 124.230.74.0 124.230.74.255 湖南省邵阳市新宁县 电信
112 124.230.75.0 124.230.79.255 湖南省邵阳市 电信
113 124.230.80.0 124.230.80.255 湖南省邵阳市绥宁县 电信
114 124.230.81.0 124.230.81.255 湖南省邵阳市 电信
115 124.230.82.0 124.230.82.255 湖南省邵阳市绥宁县 电信
116 124.230.83.0 124.230.96.255 湖南省邵阳市 电信
117 124.230.97.0 124.230.97.187 湖南省邵阳市隆回县 电信
118 124.230.97.188 124.230.97.188 湖南省邵阳市隆回县 HF俱乐部
119 124.230.97.189 124.230.97.255 湖南省邵阳市隆回县 电信
120 124.230.98.0 124.230.181.255 湖南省邵阳市 电信
121 124.230.182.0 124.230.182.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
122 124.230.183.0 124.230.216.255 湖南省邵阳市 电信
123 124.230.217.0 124.230.217.255 湖南省邵阳市邵东县 电信
124 124.230.218.0 124.230.255.255 湖南省邵阳市 电信
125 125.221.128.0 125.221.159.255 湖南省邵阳市 邵阳学院
126 183.214.0.0 183.214.33.255 湖南省邵阳市 移动
127 183.214.38.0 183.214.40.255 湖南省邵阳市 移动
128 183.214.42.0 183.214.73.255 湖南省邵阳市 移动
129 183.214.74.0 183.214.74.255 湖南省邵阳市邵东县 移动
130 183.214.75.0 183.214.127.255 湖南省邵阳市 移动
131 202.103.103.0 202.103.103.15 湖南省邵阳市 电信
132 202.103.103.32 202.103.103.63 湖南省邵阳市 电信
133 202.103.112.126 202.103.112.150 湖南省邵阳市 电信
134 202.103.123.0 202.103.123.255 湖南省邵阳市 电信
135 202.197.24.0 202.197.31.255 湖南省邵阳市 邵阳医学高等专科学校
136 211.85.248.0 211.85.255.255 湖南省邵阳市 邵阳师范学院
137 211.143.10.0 211.143.10.255 湖南省邵阳市 移动
138 211.143.13.0 211.143.15.255 湖南省邵阳市 移动
139 211.146.246.0 211.146.246.127 湖南省邵阳市 广电网
140 218.76.192.0 218.76.192.99 湖南省邵阳市 电信
141 218.76.192.100 218.76.192.101 湖南省邵阳市 电信DNS服务器
142 218.76.192.102 218.76.192.255 湖南省邵阳市 电信
143 218.76.193.0 218.76.193.255 湖南省邵阳市新邵县 电信
144 218.76.194.0 218.76.195.255 湖南省邵阳市 电信
145 218.76.196.0 218.76.196.255 湖南省邵阳市绥宁县 电信
146 218.76.197.0 218.76.197.25 湖南省邵阳市 电信
147 218.76.197.26 218.76.197.26 湖南省邵阳市邵东县 信用合作联社
148 218.76.197.27 218.76.216.118 湖南省邵阳市 电信
149 218.76.216.119 218.76.216.119 湖南省邵阳市邵阳县 苗苗网吧
150 218.76.216.120 218.76.216.120 湖南省邵阳市 电信
151 218.76.216.121 218.76.216.121 湖南省邵阳市 明珠网吧
152 218.76.216.122 218.76.216.177 湖南省邵阳市 电信
153 218.76.216.178 218.76.216.198 湖南省邵阳市 邵阳学院七里坪校区
154 218.76.216.199 218.76.217.9 湖南省邵阳市 电信
155 218.76.217.10 218.76.217.10 湖南省邵阳市邵东县 职业中专
156 218.76.217.11 218.76.217.11 湖南省邵阳市 电信
157 218.76.217.12 218.76.217.12 湖南省邵阳市邵东县 创新国际实验学校
158 218.76.217.13 218.76.217.140 湖南省邵阳市 电信
159 218.76.217.141 218.76.217.157 湖南省邵阳市 邵阳学院七里坪校区
160 218.76.217.158 218.76.217.241 湖南省邵阳市 电信
161 218.76.217.242 218.76.217.242 湖南省邵阳市邵东县 热血网城
162 218.76.217.243 218.76.218.1 湖南省邵阳市 电信
163 218.76.218.2 218.76.218.2 湖南省邵阳市隆回县 好友网吧
164 218.76.218.3 218.76.218.6 湖南省邵阳市 电信
165 218.76.218.7 218.76.218.7 湖南省邵阳市隆回县 神龙网城
166 218.76.218.8 218.76.218.8 湖南省邵阳市 电信
167 218.76.218.9 218.76.218.9 湖南省邵阳市隆回县 新圣战网吧
168 218.76.218.10 218.76.218.13 湖南省邵阳市 电信
169 218.76.218.14 218.76.218.14 湖南省邵阳市隆回县 华星职业技术学校
170 218.76.218.15 218.76.218.210 湖南省邵阳市 电信
171 218.76.218.211 218.76.218.236 湖南省邵阳市 邵阳学院七里坪校区
172 218.76.218.237 218.76.219.1 湖南省邵阳市 电信
173 218.76.219.2 218.76.219.3 湖南省邵阳市武冈市 云台中学
174 218.76.219.4 218.76.219.8 湖南省邵阳市 电信
175 218.76.219.9 218.76.219.9 湖南省邵阳市武冈市 第一中学
176 218.76.219.10 218.76.219.30 湖南省邵阳市 电信
177 218.76.219.31 218.76.219.31 湖南省邵阳市 明珠网吧
178 218.76.219.32 218.76.220.73 湖南省邵阳市 电信
179 218.76.220.74 218.76.220.74 湖南省邵阳市 第二中学
180 218.76.220.75 218.76.220.97 湖南省邵阳市 电信
181 218.76.220.98 218.76.220.99 湖南省邵阳市 和一宝庆山庄(大酒店)
182 218.76.220.100 218.76.220.255 湖南省邵阳市 电信
183 218.76.221.0 218.76.221.255 湖南省邵阳市绥宁县 电信
184 218.76.222.0 218.76.223.189 湖南省邵阳市 电信
185 218.76.223.190 218.76.223.190 湖南省邵阳市 第一中学
186 218.76.223.191 218.76.223.251 湖南省邵阳市 电信
187 218.76.223.252 218.76.223.252 湖南省邵阳市邵东县 西毒网吧
188 218.76.223.253 218.76.224.6 湖南省邵阳市 电信
189 218.76.224.7 218.76.224.7 湖南省邵阳市武冈市 荆竹新天地网吧
190 218.76.224.8 218.76.224.35 湖南省邵阳市 电信
191 218.76.224.36 218.76.224.36 湖南省邵阳市邵阳县 塘渡口镇丁冲街红太极网吧
192 218.76.224.37 218.76.224.58 湖南省邵阳市 电信
193 218.76.224.59 218.76.224.59 湖南省邵阳市武冈市 朋友网吧
194 218.76.224.60 218.76.224.174 湖南省邵阳市 电信
195 218.76.224.175 218.76.224.175 湖南省邵阳市武冈市 荆竹中学机房
196 218.76.224.176 218.76.225.13 湖南省邵阳市 电信
197 218.76.225.14 218.76.225.14 湖南省邵阳市武冈市 四海网吧
198 218.76.225.15 218.76.225.75 湖南省邵阳市 电信
199 218.76.225.76 218.76.225.76 湖南省邵阳市武冈市 荆竹方圆电脑
200 218.76.225.77 218.76.225.155 湖南省邵阳市 电信
201 218.76.225.156 218.76.225.156 湖南省邵阳市邵阳县 畅游网吧(白仓镇)
202 218.76.225.157 218.76.225.165 湖南省邵阳市 电信
203 218.76.225.166 218.76.225.166 湖南省邵阳市邵阳县 资汇网吧
204 218.76.225.167 218.76.225.198 湖南省邵阳市 电信
205 218.76.225.199 218.76.225.199 湖南省邵阳市武冈市 阿玲网吧
206 218.76.225.200 218.76.225.247 湖南省邵阳市 电信
207 218.76.225.248 218.76.225.248 湖南省邵阳市武冈市 E时代网吧
208 218.76.225.249 218.76.226.9 湖南省邵阳市 电信
209 218.76.226.10 218.76.226.10 湖南省邵阳市武冈市 蓝威网吧
210 218.76.226.11 218.76.230.253 湖南省邵阳市 电信
211 218.76.230.254 218.76.230.254 湖南省邵阳市邵东县 任天堂网吧
212 218.76.230.255 218.76.231.29 湖南省邵阳市 电信
213 218.76.231.30 218.76.231.30 湖南省邵阳市邵阳县 千禧网吧
214 218.76.231.31 218.76.232.98 湖南省邵阳市 电信
215 218.76.232.99 218.76.232.99 湖南省邵阳市 中心网吧
216 218.76.232.100 218.76.232.155 湖南省邵阳市 电信
217 218.76.232.156 218.76.232.156 湖南省邵阳市邵阳县 千禧网吧
218 218.76.232.157 218.76.234.22 湖南省邵阳市 电信
219 218.76.234.23 218.76.234.23 湖南省邵阳市邵阳县 新青年网吧
220 218.76.234.24 218.76.234.58 湖南省邵阳市 电信
221 218.76.234.59 218.76.234.59 湖南省邵阳市邵阳县 百富广场金马网吧
222 218.76.234.60 218.76.234.83 湖南省邵阳市 电信
223 218.76.234.84 218.76.234.84 湖南省邵阳市邵阳县 金龙网吧
224 218.76.234.85 218.76.234.227 湖南省邵阳市 电信
225 218.76.234.228 218.76.234.228 湖南省邵阳市 木材市场忠仁网吧
226 218.76.234.229 218.76.234.231 湖南省邵阳市 电信
227 218.76.234.232 218.76.234.232 湖南省邵阳市邵东县 千禧网吧
228 218.76.234.233 218.76.236.12 湖南省邵阳市 电信
229 218.76.236.13 218.76.236.13 湖南省邵阳市邵阳县 梦缘网吧
230 218.76.236.14 218.76.236.86 湖南省邵阳市 电信
231 218.76.236.87 218.76.236.87 湖南省邵阳市邵阳县 罗将夜总会
232 218.76.236.88 218.76.236.93 湖南省邵阳市 电信
233 218.76.236.94 218.76.236.94 湖南省邵阳市邵阳县 根据地网吧
234 218.76.236.95 218.76.236.95 湖南省邵阳市 电信
235 218.76.236.96 218.76.236.96 湖南省邵阳市邵阳县 罗将网吧
236 218.76.236.97 218.76.236.168 湖南省邵阳市 电信
237 218.76.236.169 218.76.236.169 湖南省邵阳市邵阳县 罗将网吧
238 218.76.236.170 218.76.236.194 湖南省邵阳市 电信
239 218.76.236.195 218.76.236.195 湖南省邵阳市邵阳县 金鑫网吧
240 218.76.236.196 218.76.236.219 湖南省邵阳市 电信
241 218.76.236.220 218.76.236.220 湖南省邵阳市邵阳县 罗将散打培训基地
242 218.76.236.221 218.76.236.242 湖南省邵阳市 电信
243 218.76.236.243 218.76.236.243 湖南省邵阳市邵阳县 新浪网吧
244 218.76.236.244 218.76.236.246 湖南省邵阳市 电信
245 218.76.236.247 218.76.236.247 湖南省邵阳市邵阳县 电信局程控机房
246 218.76.236.248 218.76.237.28 湖南省邵阳市 电信
247 218.76.237.29 218.76.237.29 湖南省邵阳市邵阳县 八度空间网吧
248 218.76.237.30 218.76.237.34 湖南省邵阳市 电信
249 218.76.237.35 218.76.237.35 湖南省邵阳市邵阳县 双龙网吧
250 218.76.237.36 218.76.237.193 湖南省邵阳市 电信
251 218.76.237.194 218.76.237.194 湖南省邵阳市邵阳县 罗将散打培训基地
252 218.76.237.195 218.76.237.236 湖南省邵阳市 电信
253 218.76.237.237 218.76.237.237 湖南省邵阳市 邵阳学院七里坪校区
254 218.76.237.238 218.76.237.245 湖南省邵阳市 电信
255 218.76.237.246 218.76.237.246 湖南省邵阳市邵阳县 电脑培训中心
256 218.76.237.247 218.76.239.255 湖南省邵阳市 电信
257 218.196.32.0 218.196.39.255 湖南省邵阳市 邵阳卫生学校
258 219.72.236.0 219.72.236.255 湖南省邵阳市 电信
259 220.170.192.0 220.170.192.226 湖南省邵阳市隆回县 电信
260 220.170.192.227 220.170.192.227 湖南省邵阳市 邵阳市第二中学
261 220.170.192.228 220.170.193.9 湖南省邵阳市隆回县 电信
262 220.170.193.10 220.170.193.14 湖南省邵阳市 邵阳学院
263 220.170.193.15 220.170.196.255 湖南省邵阳市隆回县 电信
264 220.170.197.0 220.170.197.2 湖南省邵阳市 电信
265 220.170.197.3 220.170.197.3 湖南省邵阳市 冲浪网络会所(江北新华书店门面)
266 220.170.197.4 220.170.197.66 湖南省邵阳市 电信
267 220.170.197.67 220.170.197.67 湖南省邵阳市 新邵县E网情深网吧
268 220.170.197.68 220.170.198.191 湖南省邵阳市 电信
269 220.170.198.192 220.170.198.192 湖南省邵阳市洞口县 风光网吧
270 220.170.198.193 220.170.198.212 湖南省邵阳市 电信
271 220.170.198.213 220.170.198.213 湖南省邵阳市洞口县 高沙镇情E网吧(新建街77号)
272 220.170.198.214 220.170.198.219 湖南省邵阳市 电信
273 220.170.198.220 220.170.198.220 湖南省邵阳市洞口县 华林网吧(石江镇)
274 220.170.198.221 220.170.198.239 湖南省邵阳市 电信
275 220.170.198.240 220.170.198.240 湖南省邵阳市洞口县 天因网吧
276 220.170.198.241 220.170.199.34 湖南省邵阳市 电信
277 220.170.199.35 220.170.199.35 湖南省邵阳市 邵阳学院
278 220.170.199.36 220.170.199.68 湖南省邵阳市 电信
279 220.170.199.69 220.170.199.75 湖南省邵阳市 邵阳学院
280 220.170.199.76 220.170.199.255 湖南省邵阳市 电信
281 220.170.200.0 220.170.200.55 湖南省邵阳市城步县 /绥宁县
282 220.170.200.56 220.170.200.56 湖南省邵阳市城步县 联想网吧
283 220.170.200.57 220.170.200.95 湖南省邵阳市城步县 /绥宁县
284 220.170.200.96 220.170.200.96 湖南省邵阳市城步县 茵佳妮专卖店
285 220.170.200.97 220.170.200.168 湖南省邵阳市城步县 /绥宁县
286 220.170.200.169 220.170.200.169 湖南省邵阳市城步县 清华同方电脑专卖店
287 220.170.200.170 220.170.201.130 湖南省邵阳市城步县 /绥宁县
288 220.170.201.131 220.170.201.131 湖南省邵阳市城步县 茅坪镇老铁网吧
289 220.170.201.132 220.170.201.255 湖南省邵阳市城步县 /绥宁县
290 220.170.202.0 220.170.202.65 湖南省邵阳市 电信
291 220.170.202.66 220.170.202.66 湖南省邵阳市 江北龙腾皇朝网吧
292 220.170.202.67 220.170.203.232 湖南省邵阳市 电信
293 220.170.203.233 220.170.203.233 湖南省邵阳市 邵阳学院
294 220.170.203.234 220.170.204.153 湖南省邵阳市 电信
295 220.170.204.154 220.170.204.154 湖南省邵阳市 北塔区龙腾皇朝网吧
296 220.170.204.155 220.170.209.228 湖南省邵阳市 电信
297 220.170.209.229 220.170.209.229 湖南省邵阳市 创世纪网络公司
298 220.170.209.230 220.170.210.101 湖南省邵阳市 电信
299 220.170.210.102 220.170.210.102 湖南省邵阳市 心浪网吧
300 220.170.210.103 220.170.215.85 湖南省邵阳市 电信
301 220.170.215.86 220.170.215.86 湖南省邵阳市 宝庆图书
302 220.170.215.87 220.170.217.154 湖南省邵阳市 电信
303 220.170.217.155 220.170.217.155 湖南省邵阳市 邵阳学院七里坪校区
304 220.170.217.156 220.170.218.68 湖南省邵阳市 电信
305 220.170.218.69 220.170.218.69 湖南省邵阳市 传奇网吧
306 220.170.218.70 220.170.218.101 湖南省邵阳市 电信
307 220.170.218.102 220.170.218.102 湖南省邵阳市 邵阳学院
308 220.170.218.103 220.170.218.117 湖南省邵阳市 电信
309 220.170.218.118 220.170.218.118 湖南省邵阳市 邵阳学院七里平校区电气楼
310 220.170.218.119 220.170.220.255 湖南省邵阳市 电信
311 220.170.221.0 220.170.221.255 湖南省邵阳市武冈市 电信
312 220.170.222.0 220.170.222.255 湖南省邵阳市 电信
313 220.170.223.0 220.170.223.255 湖南省邵阳市武冈市 电信
314 220.202.208.0 220.202.211.1 湖南省邵阳市 联通
315 220.202.211.2 220.202.211.2 湖南省邵阳市 计算机学校
316 220.202.211.3 220.202.211.255 湖南省邵阳市 联通
317 220.248.168.0 220.248.168.255 湖南省邵阳市邵东县 联通
318 220.248.169.0 220.248.169.255 湖南省邵阳市 联通
319 220.248.170.0 220.248.170.255 湖南省邵阳市邵东县 联通
320 220.248.181.0 220.248.181.255 湖南省邵阳市 联通
321 220.248.182.0 220.248.182.255 湖南省邵阳市邵东县 联通
322 222.21.224.0 222.21.224.255 湖南省邵阳市 中移铁通
323 222.51.99.0 222.51.103.255 湖南省益阳市 /邵阳市铁通
324 222.51.110.32 222.51.110.32 湖南省邵阳市邵东县 西站三羊网吧
325 222.51.129.88 222.51.143.255 湖南省邵阳市 中移铁通
326 222.51.224.0 222.51.225.255 湖南省邵阳市 中移铁通
327 222.243.64.0 222.243.64.171 湖南省邵阳市 电信
328 222.243.64.172 222.243.64.172 湖南省邵阳市邵东县 半岛数码吧
329 222.243.64.173 222.243.65.240 湖南省邵阳市 电信
330 222.243.65.241 222.243.65.241 湖南省邵阳市 无名网吧
331 222.243.65.242 222.243.67.13 湖南省邵阳市 电信
332 222.243.67.14 222.243.67.14 湖南省邵阳市 佳艺网吧
333 222.243.67.15 222.243.69.133 湖南省邵阳市 电信
334 222.243.69.134 222.243.69.134 湖南省邵阳市邵东县 半岛数码
335 222.243.69.135 222.243.70.255 湖南省邵阳市 电信
336 222.243.71.0 222.243.71.255 湖南省邵阳市隆回县 电信
337 222.243.72.0 222.243.74.17 湖南省邵阳市 电信
338 222.243.74.18 222.243.74.18 湖南省邵阳市洞口县 竹市新天地网吧
339 222.243.74.19 222.243.74.233 湖南省邵阳市 电信
340 222.243.74.234 222.243.74.234 湖南省邵阳市洞口县 钧婷网吧
341 222.243.74.235 222.243.75.94 湖南省邵阳市 电信
342 222.243.75.95 222.243.75.95 湖南省邵阳市邵东县 迎春网吧
343 222.243.75.96 222.243.75.125 湖南省邵阳市 电信
344 222.243.75.126 222.243.75.126 湖南省邵阳市邵东县 东方宾馆
345 222.243.75.127 222.243.77.138 湖南省邵阳市 电信
346 222.243.77.139 222.243.77.139 湖南省邵阳市邵东县 港龙宾馆
347 222.243.77.140 222.243.77.250 湖南省邵阳市 电信
348 222.243.77.251 222.243.77.251 湖南省邵阳市邵阳县 人民政府
349 222.243.77.252 222.243.78.255 湖南省邵阳市 电信
350 222.243.79.0 222.243.81.255 湖南省邵阳市 (绥宁县/邵东县)电信
351 222.243.82.0 222.243.84.255 湖南省邵阳市 电信
352 222.243.85.0 222.243.85.255 湖南省邵阳市 (新宁县/邵东县)电信
353 222.243.86.0 222.243.86.115 湖南省邵阳市 电信
354 222.243.86.116 222.243.86.116 湖南省邵阳市邵东县 飞雪网吧
355 222.243.86.117 222.243.87.88 湖南省邵阳市 电信
356 222.243.87.89 222.243.87.89 湖南省邵阳市邵东县 时代网吧
357 222.243.87.90 222.243.89.3 湖南省邵阳市 电信
358 222.243.89.4 222.243.89.4 湖南省邵阳市 星际联盟网络休闲会所
359 222.243.89.5 222.243.89.13 湖南省邵阳市 电信
360 222.243.89.14 222.243.89.14 湖南省邵阳市 火车北站天天网吧
361 222.243.89.15 222.243.89.15 湖南省邵阳市 创世纪网络
362 222.243.89.16 222.243.89.33 湖南省邵阳市 电信
363 222.243.89.34 222.243.89.34 湖南省邵阳市 火车北站飞宇网吧
364 222.243.89.35 222.243.89.35 湖南省邵阳市 金马网络会所
365 222.243.89.36 222.243.89.39 湖南省邵阳市 电信
366 222.243.89.40 222.243.89.40 湖南省邵阳市 新楚湘网吧
367 222.243.89.41 222.243.89.56 湖南省邵阳市 电信
368 222.243.89.57 222.243.89.57 湖南省邵阳市 东站东方网城
369 222.243.89.58 222.243.89.86 湖南省邵阳市 电信
370 222.243.89.87 222.243.89.87 湖南省邵阳市 结缘网吧
371 222.243.89.88 222.243.89.108 湖南省邵阳市 电信
372 222.243.89.109 222.243.89.109 湖南省邵阳市 龙腾皇朝网吧(江北店)
373 222.243.89.110 222.243.89.127 湖南省邵阳市 电信
374 222.243.89.128 222.243.89.128 湖南省邵阳市 天道网吧(东风路)
375 222.243.89.129 222.243.89.133 湖南省邵阳市 电信
376 222.243.89.134 222.243.89.134 湖南省邵阳市 红梅网吧(西站店)
377 222.243.89.135 222.243.89.136 湖南省邵阳市 电信
378 222.243.89.137 222.243.89.137 湖南省邵阳市 猎狐网络休闲中心(虹桥总店)
379 222.243.89.138 222.243.89.138 湖南省邵阳市 君临天下(青龙桥头附近)
380 222.243.89.139 222.243.89.140 湖南省邵阳市 电信
381 222.243.89.141 222.243.89.141 湖南省邵阳市 激情阳光网络会所
382 222.243.89.142 222.243.89.151 湖南省邵阳市 电信
383 222.243.89.152 222.243.89.152 湖南省邵阳市 心浪网络会所
384 222.243.89.153 222.243.89.162 湖南省邵阳市 电信
385 222.243.89.163 222.243.89.163 湖南省邵阳市 邵阳学院红太阳网吧
386 222.243.89.164 222.243.89.169 湖南省邵阳市 电信
387 222.243.89.170 222.243.89.170 湖南省邵阳市 和天下网城
388 222.243.89.171 222.243.89.172 湖南省邵阳市 电信
389 222.243.89.173 222.243.89.173 湖南省邵阳市大祥区 华龙网苑(宝庆中路三八亭)
390 222.243.89.174 222.243.89.204 湖南省邵阳市 电信
391 222.243.89.205 222.243.89.205 湖南省邵阳市 邵阳学院学友网吧
392 222.243.89.206 222.243.90.14 湖南省邵阳市 电信
393 222.243.90.15 222.243.90.15 湖南省邵阳市 邵阳学院七里坪校区正哥网吧
394 222.243.90.16 222.243.90.16 湖南省邵阳市 电信
395 222.243.90.17 222.243.90.17 湖南省邵阳市 星月传奇网络会所
396 222.243.90.18 222.243.90.36 湖南省邵阳市 电信
397 222.243.90.37 222.243.90.37 湖南省邵阳市 湘印机网吧(湘印机旁边)
398 222.243.90.38 222.243.90.38 湖南省邵阳市 电信
399 222.243.90.39 222.243.90.39 湖南省邵阳市 天马网吧(七里坪邵阳学院后)
400 222.243.90.40 222.243.90.50 湖南省邵阳市 电信
401 222.243.90.51 222.243.90.51 湖南省邵阳市 E度空间网络休闲俱乐部
402 222.243.90.52 222.243.90.55 湖南省邵阳市 电信
403 222.243.90.56 222.243.90.56 湖南省邵阳市 华宇网城(双拥路)
404 222.243.90.57 222.243.90.57 湖南省邵阳市 电信
405 222.243.90.58 222.243.90.58 湖南省邵阳市 亚天网吧
406 222.243.90.59 222.243.90.59 湖南省邵阳市 电信
407 222.243.90.60 222.243.90.60 湖南省邵阳市 三资网城
408 222.243.90.61 222.243.90.71 湖南省邵阳市 电信
409 222.243.90.72 222.243.90.72 湖南省邵阳市 流星网城(西湖桥头)
410 222.243.90.73 222.243.90.76 湖南省邵阳市 电信
411 222.243.90.77 222.243.90.77 湖南省邵阳市 海天网城(三八亭)
412 222.243.90.78 222.243.90.79 湖南省邵阳市 电信
413 222.243.90.80 222.243.90.80 湖南省邵阳市 猎狐网络休闲中心(江北店)
414 222.243.90.81 222.243.90.243 湖南省邵阳市 电信
415 222.243.90.244 222.243.90.244 湖南省邵阳市 战略先锋网吧
416 222.243.90.245 222.243.90.255 湖南省邵阳市 电信
417 222.243.91.0 222.243.91.7 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
418 222.243.91.8 222.243.91.8 湖南省邵阳市邵东县 百富广场莎莎蓝月亮网吧
419 222.243.91.9 222.243.91.9 湖南省邵阳市邵东县 大世界网吧
420 222.243.91.10 222.243.91.10 湖南省邵阳市邵东县 心缘网吧
421 222.243.91.11 222.243.91.12 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
422 222.243.91.13 222.243.91.13 湖南省邵阳市邵东县 百富广场蓝月亮网络会所
423 222.243.91.14 222.243.91.15 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
424 222.243.91.16 222.243.91.16 湖南省邵阳市邵东县 灵官殿桥头网吧
425 222.243.91.17 222.243.91.17 湖南省邵阳市邵东县 飞翔网吧
426 222.243.91.18 222.243.91.18 湖南省邵阳市邵东县 永兴路热血网吧
427 222.243.91.19 222.243.91.19 湖南省邵阳市邵东县 飞翔网城(邵东县工商局二楼)
428 222.243.91.20 222.243.91.23 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
429 222.243.91.24 222.243.91.24 湖南省邵阳市邵东县 友盟网吧
430 222.243.91.25 222.243.91.25 湖南省邵阳市邵东县 默默网吧
431 222.243.91.26 222.243.91.26 湖南省邵阳市邵东县 卓越网吧
432 222.243.91.27 222.243.91.27 湖南省邵阳市邵东县 西毒网吧
433 222.243.91.28 222.243.91.29 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
434 222.243.91.30 222.243.91.30 湖南省邵阳市邵东县 文化路银河乐园网吧
435 222.243.91.31 222.243.91.34 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
436 222.243.91.35 222.243.91.35 湖南省邵阳市邵东县 百富广场卓越网吧
437 222.243.91.36 222.243.91.47 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
438 222.243.91.48 222.243.91.48 湖南省邵阳市邵东县 蜘蛛网吧
439 222.243.91.49 222.243.91.53 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
440 222.243.91.54 222.243.91.54 湖南省邵阳市邵东县 白马网吧
441 222.243.91.55 222.243.91.58 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
442 222.243.91.59 222.243.91.59 湖南省邵阳市邵东县 金马网吧
443 222.243.91.60 222.243.91.65 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
444 222.243.91.66 222.243.91.66 湖南省邵阳市邵东县 磊磊网络(荷田路356-358)
445 222.243.91.67 222.243.91.71 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
446 222.243.91.72 222.243.91.72 湖南省邵阳市邵东县 魔力网吧
447 222.243.91.73 222.243.91.76 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
448 222.243.91.77 222.243.91.77 湖南省邵阳市邵东县 新和大道快乐E族网吧
449 222.243.91.78 222.243.91.82 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
450 222.243.91.83 222.243.91.83 湖南省邵阳市邵东县 灵官殿科星网吧
451 222.243.91.84 222.243.91.84 湖南省邵阳市邵东县 灵官殿周卫网吧
452 222.243.91.85 222.243.91.85 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
453 222.243.91.86 222.243.91.86 湖南省邵阳市邵东县 黑田铺木材市场忠仁网吧
454 222.243.91.87 222.243.91.88 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
455 222.243.91.89 222.243.91.89 湖南省邵阳市邵东县 灵官殿胖哥网吧
456 222.243.91.90 222.243.91.90 湖南省邵阳市 桂林路帝国网吧
457 222.243.91.91 222.243.91.91 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
458 222.243.91.92 222.243.91.92 湖南省邵阳市邵东县 解放路中心网吧
459 222.243.91.93 222.243.91.95 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
460 222.243.91.96 222.243.91.96 湖南省邵阳市邵东县 赢向未来电力局店
461 222.243.91.97 222.243.91.97 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
462 222.243.91.98 222.243.91.98 湖南省邵阳市邵东县 八一路八一网吧
463 222.243.91.99 222.243.91.99 湖南省邵阳市邵东县 壹加壹网吧
464 222.243.91.100 222.243.91.100 湖南省邵阳市邵东县 解放路阳光网吧
465 222.243.91.101 222.243.91.101 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
466 222.243.91.102 222.243.91.102 湖南省邵阳市邵东县 帝城网吧(解放路8号)
467 222.243.91.103 222.243.91.103 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
468 222.243.91.104 222.243.91.104 湖南省邵阳市邵东县 光速网吧
469 222.243.91.105 222.243.91.105 湖南省邵阳市邵东县 心悦网吧
470 222.243.91.106 222.243.91.106 湖南省邵阳市邵东县 东风路红棉网吧
471 222.243.91.107 222.243.91.117 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
472 222.243.91.118 222.243.91.118 湖南省邵阳市邵东县 灵官殿创世纪网吧
473 222.243.91.119 222.243.91.119 湖南省邵阳市邵东县 宋家瑭超级网吧
474 222.243.91.120 222.243.91.122 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
475 222.243.91.123 222.243.91.123 湖南省邵阳市邵东县 金刚网吧
476 222.243.91.124 222.243.91.124 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
477 222.243.91.125 222.243.91.125 湖南省邵阳市邵东县 中华爱莎网吧
478 222.243.91.126 222.243.91.126 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
479 222.243.91.127 222.243.91.127 湖南省邵阳市邵东县 火厂坪镇金桥网吧
480 222.243.91.128 222.243.91.128 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
481 222.243.91.129 222.243.91.129 湖南省邵阳市邵东县 赢向未来电力局店
482 222.243.91.130 222.243.91.130 湖南省邵阳市邵东县 聚缘网吧
483 222.243.91.131 222.243.91.132 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
484 222.243.91.133 222.243.91.133 湖南省邵阳市邵东县 农林城风雅阁网吧
485 222.243.91.134 222.243.91.136 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
486 222.243.91.137 222.243.91.137 湖南省邵阳市邵东县 建设北路开心网吧
487 222.243.91.138 222.243.91.139 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
488 222.243.91.140 222.243.91.140 湖南省邵阳市邵东县 廉桥镇绿岛网吧(廉群路59号)
489 222.243.91.141 222.243.91.143 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
490 222.243.91.144 222.243.91.144 湖南省邵阳市邵东县 建设北路中南网吧
491 222.243.91.145 222.243.91.145 湖南省邵阳市邵东县 红鹰网吧
492 222.243.91.146 222.243.91.147 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
493 222.243.91.148 222.243.91.148 湖南省邵阳市 爱迪达网吧
494 222.243.91.149 222.243.91.149 湖南省邵阳市邵东县 热血网城
495 222.243.91.150 222.243.91.177 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
496 222.243.91.178 222.243.91.178 湖南省邵阳市邵东县 正旺网络家园
497 222.243.91.179 222.243.91.185 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
498 222.243.91.186 222.243.91.186 湖南省邵阳市邵东县 飞飞网吧
499 222.243.91.187 222.243.91.187 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
500 222.243.91.188 222.243.91.188 湖南省邵阳市邵东县 卓越科技
501 222.243.91.189 222.243.91.197 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
502 222.243.91.198 222.243.91.198 湖南省邵阳市邵东县 卓越电脑学校
503 222.243.91.199 222.243.91.222 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
504 222.243.91.223 222.243.91.223 湖南省邵阳市邵东县 悬华天网吧
505 222.243.91.224 222.243.91.226 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
506 222.243.91.227 222.243.91.227 湖南省邵阳市邵东县 文体路烈火网吧
507 222.243.91.228 222.243.91.232 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
508 222.243.91.233 222.243.91.233 湖南省邵阳市邵东县 极风网吧
509 222.243.91.234 222.243.91.234 湖南省邵阳市邵东县 三六网吧(人民路99号)
510 222.243.91.235 222.243.91.235 湖南省邵阳市邵东县 都市网城
511 222.243.91.236 222.243.91.236 湖南省邵阳市邵东县 建设北路时代网吧
512 222.243.91.237 222.243.91.238 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
513 222.243.91.239 222.243.91.239 湖南省邵阳市 骏昌网吧
514 222.243.91.240 222.243.91.242 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
515 222.243.91.243 222.243.91.243 湖南省邵阳市邵东县 建设北路银座网吧
516 222.243.91.244 222.243.91.244 湖南省邵阳市邵东县 建设北路飓龙网吧
517 222.243.91.245 222.243.91.255 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
518 222.243.92.0 222.243.92.1 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
519 222.243.92.2 222.243.92.2 湖南省邵阳市隆回县 桃洪镇天崖网吧
520 222.243.92.3 222.243.92.3 湖南省邵阳市隆回县 桃洪镇天奇网吧
521 222.243.92.4 222.243.92.4 湖南省邵阳市隆回县 桃洪镇金世纪网吧
522 222.243.92.5 222.243.92.17 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
523 222.243.92.18 222.243.92.18 湖南省邵阳市隆回县 -好友网吧
524 222.243.92.19 222.243.92.48 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
525 222.243.92.49 222.243.92.49 湖南省邵阳市隆回县 金石桥蓝琼网吧
526 222.243.92.50 222.243.92.59 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
527 222.243.92.60 222.243.92.60 湖南省邵阳市隆回县 金石桥-光明网吧
528 222.243.92.61 222.243.92.61 湖南省邵阳市隆回县 金石桥-新世纪网吧
529 222.243.92.62 222.243.92.62 湖南省邵阳市隆回县 金石桥温泉网吧
530 222.243.92.63 222.243.92.63 湖南省邵阳市隆回县 金石桥步步高网吧
531 222.243.92.64 222.243.92.64 湖南省邵阳市隆回县 金石桥新月网吧
532 222.243.92.65 222.243.92.65 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
533 222.243.92.66 222.243.92.66 湖南省邵阳市隆回县 金石桥-新世纪网吧
534 222.243.92.67 222.243.92.67 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
535 222.243.92.68 222.243.92.68 湖南省邵阳市隆回县 地球村网吧
536 222.243.92.69 222.243.92.69 湖南省邵阳市隆回县 搜狐网吧(电影院二楼)
537 222.243.92.70 222.243.92.70 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
538 222.243.92.71 222.243.92.71 湖南省邵阳市隆回县 金石桥步步高网吧
539 222.243.92.72 222.243.92.73 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
540 222.243.92.74 222.243.92.74 湖南省邵阳市隆回县 乐翻天网吧
541 222.243.92.75 222.243.92.76 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
542 222.243.92.77 222.243.92.77 湖南省邵阳市隆回县 桃花新村超凡网吧
543 222.243.92.78 222.243.92.79 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
544 222.243.92.80 222.243.92.80 湖南省邵阳市隆回县 神龙网吧
545 222.243.92.81 222.243.92.81 湖南省邵阳市隆回县 飞宇网吧
546 222.243.92.82 222.243.92.87 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
547 222.243.92.88 222.243.92.88 湖南省邵阳市隆回县 利落网吧
548 222.243.92.89 222.243.92.98 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
549 222.243.92.99 222.243.92.99 湖南省邵阳市隆回县 梦宇网吧
550 222.243.92.100 222.243.92.101 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
551 222.243.92.102 222.243.92.102 湖南省邵阳市隆回县 新天地网吧
552 222.243.92.103 222.243.92.104 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
553 222.243.92.105 222.243.92.105 湖南省邵阳市隆回县 天之恒网吧
554 222.243.92.106 222.243.92.255 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
555 222.243.93.0 222.243.93.8 湖南省邵阳市 电信
556 222.243.93.9 222.243.93.12 湖南省邵阳市 迈拓中国
557 222.243.93.13 222.243.93.19 湖南省邵阳市 电信
558 222.243.93.20 222.243.93.20 湖南省邵阳市邵阳县 罗将会员中心
559 222.243.93.21 222.243.93.29 湖南省邵阳市 电信
560 222.243.93.30 222.243.93.30 湖南省邵阳市邵阳县 健明网吧
561 222.243.93.31 222.243.93.48 湖南省邵阳市 电信
562 222.243.93.49 222.243.93.49 湖南省邵阳市邵阳县 塘田市镇芙蓉网吧分店
563 222.243.93.50 222.243.93.54 湖南省邵阳市 电信
564 222.243.93.55 222.243.93.55 湖南省邵阳市邵阳县 华夏网络会所
565 222.243.93.56 222.243.93.132 湖南省邵阳市 电信
566 222.243.93.133 222.243.93.133 湖南省邵阳市武冈市 因特网吧
567 222.243.93.134 222.243.93.134 湖南省邵阳市 电信
568 222.243.93.135 222.243.93.135 湖南省邵阳市武冈市 水晶网吧
569 222.243.93.136 222.243.93.136 湖南省邵阳市 电信
570 222.243.93.137 222.243.93.137 湖南省邵阳市武冈市 E时代网吧
571 222.243.93.138 222.243.93.138 湖南省邵阳市 电信
572 222.243.93.139 222.243.93.139 湖南省邵阳市武冈市 逍遥游网吧
573 222.243.93.140 222.243.93.140 湖南省邵阳市武冈市 万通网吧
574 222.243.93.141 222.243.93.141 湖南省邵阳市武冈市 海浪网吧
575 222.243.93.142 222.243.93.142 湖南省邵阳市武冈市 九九龙网吧
576 222.243.93.143 222.243.93.143 湖南省邵阳市武冈市 好望角网吧
577 222.243.93.144 222.243.93.148 湖南省邵阳市 电信
578 222.243.93.149 222.243.93.149 湖南省邵阳市武冈市 逸缘网吧
579 222.243.93.150 222.243.93.152 湖南省邵阳市 电信
580 222.243.93.153 222.243.93.153 湖南省邵阳市 朋友网吧
581 222.243.93.154 222.243.93.154 湖南省邵阳市 电信
582 222.243.93.155 222.243.93.155 湖南省邵阳市武冈市 信天游网吧
583 222.243.93.156 222.243.93.156 湖南省邵阳市 电信
584 222.243.93.157 222.243.93.157 湖南省邵阳市武冈市 蓝星星网吧
585 222.243.93.158 222.243.93.161 湖南省邵阳市 电信
586 222.243.93.162 222.243.93.162 湖南省邵阳市武冈市 环宇网吧
587 222.243.93.163 222.243.93.163 湖南省邵阳市武冈市 驻友网吧
588 222.243.93.164 222.243.93.164 湖南省邵阳市武冈市 太阳网吧
589 222.243.93.165 222.243.93.165 湖南省邵阳市武冈市 阿玲网吧
590 222.243.93.166 222.243.93.166 湖南省邵阳市武冈市 科达网吧
591 222.243.93.167 222.243.93.167 湖南省邵阳市武冈市 千僖网吧
592 222.243.93.168 222.243.93.172 湖南省邵阳市 电信
593 222.243.93.173 222.243.93.173 湖南省邵阳市武冈市 亿通红网吧
594 222.243.93.174 222.243.93.178 湖南省邵阳市 电信
595 222.243.93.179 222.243.93.179 湖南省邵阳市武冈市 荆竹镇新天地网吧
596 222.243.93.180 222.243.93.182 湖南省邵阳市 电信
597 222.243.93.183 222.243.93.183 湖南省邵阳市武冈市 万通网城
598 222.243.93.184 222.243.94.33 湖南省邵阳市 电信
599 222.243.94.34 222.243.94.34 湖南省邵阳市 竹市开心网吧
600 222.243.94.35 222.243.94.221 湖南省邵阳市 电信
601 222.243.94.222 222.243.94.222 湖南省邵阳市新宁县 四海通网络会所
602 222.243.94.223 222.243.95.1 湖南省邵阳市 电信
603 222.243.95.2 222.243.95.2 湖南省邵阳市绥宁县 亮亮网吧
604 222.243.95.3 222.243.95.3 湖南省邵阳市 电信
605 222.243.95.4 222.243.95.4 湖南省邵阳市绥宁县 休闲网络会所
606 222.243.95.5 222.243.95.5 湖南省邵阳市绥宁县 日月星网吧
607 222.243.95.6 222.243.95.6 湖南省邵阳市绥宁县 碧云天网吧
608 222.243.95.7 222.243.95.7 湖南省邵阳市绥宁县 妙妙网吧
609 222.243.95.8 222.243.95.9 湖南省邵阳市 电信
610 222.243.95.10 222.243.95.10 湖南省邵阳市绥宁县 快乐网吧
611 222.243.95.11 222.243.95.11 湖南省邵阳市绥宁县 雪花飘飘网吧
612 222.243.95.12 222.243.95.17 湖南省邵阳市 电信
613 222.243.95.18 222.243.95.18 湖南省邵阳市绥宁县 随意网吧
614 222.243.95.19 222.243.95.20 湖南省邵阳市 电信
615 222.243.95.21 222.243.95.21 湖南省邵阳市绥宁县 伟伟网吧
616 222.243.95.22 222.243.95.22 湖南省邵阳市 电信
617 222.243.95.23 222.243.95.23 湖南省邵阳市绥宁县 慧眼网吧
618 222.243.95.24 222.243.95.28 湖南省邵阳市 电信
619 222.243.95.29 222.243.95.29 湖南省邵阳市绥宁县 网事网络会所
620 222.243.95.30 222.243.95.42 湖南省邵阳市 电信
621 222.243.95.43 222.243.95.43 湖南省邵阳市绥宁县 海乐网吧
622 222.243.95.44 222.243.95.60 湖南省邵阳市 电信
623 222.243.95.61 222.243.95.61 湖南省邵阳市绥宁县 随缘网吧
624 222.243.95.62 222.243.95.63 湖南省邵阳市 电信
625 222.243.95.64 222.243.95.64 湖南省邵阳市绥宁县 轻舞飞扬网吧
626 222.243.95.65 222.243.95.129 湖南省邵阳市 电信
627 222.243.95.130 222.243.95.130 湖南省邵阳市城步县 大拇指网吧(武装部大门口)
628 222.243.95.131 222.243.95.131 湖南省邵阳市城步县 兄弟网吧(文化馆)
629 222.243.95.132 222.243.95.132 湖南省邵阳市 电信
630 222.243.95.133 222.243.95.133 湖南省邵阳市城步县 七度网吧(云马林场)
631 222.243.95.134 222.243.95.134 湖南省邵阳市城步县 挑战者网吧(湘西南)
632 222.243.95.135 222.243.95.135 湖南省邵阳市城步县 邵阳网吧(八角亭)
633 222.243.95.136 222.243.95.136 湖南省邵阳市城步县 联想网吧(老县委门口对面)
634 222.243.95.137 222.243.95.137 湖南省邵阳市城步县 电信
635 222.243.95.138 222.243.95.138 湖南省邵阳市城步县 轻舞飞扬网吧(电影院后)
636 222.243.95.139 222.243.95.139 湖南省邵阳市城步县 伊妹儿网吧(新县委门口对面)
637 222.243.95.140 222.243.95.140 湖南省邵阳市城步县 精英网吧(老县委门口)
638 222.243.95.141 222.243.95.141 湖南省邵阳市城步县 荣昌网吧(文化馆)
639 222.243.95.142 222.243.95.142 湖南省邵阳市城步县 流星雨网吧(药材公司)
640 222.243.95.143 222.243.95.143 湖南省邵阳市城步县 星语网吧(老烟草公司)
641 222.243.95.144 222.243.95.144 湖南省邵阳市城步县 富兴网吧(中心商城)
642 222.243.95.145 222.243.95.145 湖南省邵阳市城步县 温馨网吧(机关幼儿园对面)
643 222.243.95.146 222.243.95.146 湖南省邵阳市城步县 四通网吧(广场斜对面)
644 222.243.95.147 222.243.95.147 湖南省邵阳市城步县 青云网吧(文化馆二楼)
645 222.243.95.148 222.243.95.148 湖南省邵阳市城步县 网虫网吧(移动大楼对面)
646 222.243.95.149 222.243.95.149 湖南省邵阳市城步县 星语网吧
647 222.243.95.150 222.243.95.150 湖南省邵阳市城步县 西岩镇风云网吧
648 222.243.95.151 222.243.95.152 湖南省邵阳市 电信
649 222.243.95.153 222.243.95.153 湖南省邵阳市城步县 茅坪镇老铁网吧
650 222.243.95.154 222.243.95.154 湖南省邵阳市城步县 E代天骄网络休闲会所
651 222.243.95.155 222.243.95.156 湖南省邵阳市 电信
652 222.243.95.157 222.243.95.157 湖南省邵阳市城步县 图书馆(文化局对面)
653 222.243.95.158 222.243.95.158 湖南省邵阳市城步县 海峡网吧
654 222.243.95.159 222.243.108.1 湖南省邵阳市 电信
655 222.243.108.2 222.243.108.2 湖南省邵阳市 邵东百富广场蓝月亮电子竞技网络会所
656 222.243.108.3 222.243.109.50 湖南省邵阳市 电信
657 222.243.109.51 222.243.109.51 湖南省邵阳市 邵东蓝月亮网吧
658 222.243.109.52 222.243.109.255 湖南省邵阳市 电信
659 222.243.110.0 222.243.111.255 湖南省邵阳市 网宿科技电信CDN节点
660 222.245.64.0 222.245.75.255 湖南省邵阳市 (隆回县)电信
661 222.245.76.0 222.245.80.76 湖南省邵阳市 电信
662 222.245.80.77 222.245.80.77 湖南省邵阳市邵阳县 极速网吧
663 222.245.80.78 222.245.81.216 湖南省邵阳市 电信
664 222.245.81.217 222.245.81.217 湖南省邵阳市 资汇网吧
665 222.245.81.218 222.245.84.221 湖南省邵阳市 电信
666 222.245.84.222 222.245.84.222 湖南省邵阳市邵阳县 资汇网吧
667 222.245.84.223 222.245.87.255 湖南省邵阳市 电信
668 222.245.88.0 222.245.93.255 湖南省邵阳市武冈市 电信
669 222.245.94.0 222.245.95.255 湖南省邵阳市 电信
670 222.245.96.0 222.245.96.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
671 222.245.97.0 222.245.98.48 湖南省邵阳市 电信
672 222.245.98.49 222.245.98.49 湖南省邵阳市洞口县 创新电脑公司
673 222.245.98.50 222.245.103.255 湖南省邵阳市 电信
674 222.245.104.0 222.245.104.155 湖南省邵阳市新宁县 电信
675 222.245.104.156 222.245.104.156 湖南省邵阳市新宁县 千喜网吧(园艺路17号)
676 222.245.104.157 222.245.106.47 湖南省邵阳市新宁县 电信
677 222.245.106.48 222.245.106.48 湖南省邵阳市新宁县 天之源网络会馆
678 222.245.106.49 222.245.106.255 湖南省邵阳市新宁县 电信
679 222.245.107.0 222.245.107.12 湖南省邵阳市 电信
680 222.245.107.13 222.245.107.13 湖南省邵阳市新宁县 上三角坪天之源网吧
681 222.245.107.14 222.245.108.231 湖南省邵阳市 电信
682 222.245.108.232 222.245.108.232 湖南省邵阳市新宁县 锐风网吧
683 222.245.108.233 222.245.112.120 湖南省邵阳市 电信
684 222.245.112.121 222.245.112.121 湖南省邵阳市新宁县 上三角坪新世界网吧
685 222.245.112.122 222.245.112.219 湖南省邵阳市 电信
686 222.245.112.220 222.245.112.220 湖南省邵阳市绥宁县 飞宇网吧
687 222.245.112.221 222.245.114.183 湖南省邵阳市 电信
688 222.245.114.184 222.245.114.184 湖南省邵阳市绥宁县 武阳镇蕾蕾网吧
689 222.245.114.185 222.245.114.211 湖南省邵阳市 电信
690 222.245.114.212 222.245.114.212 湖南省邵阳市绥宁县 妙妙网吧
691 222.245.114.213 222.245.115.67 湖南省邵阳市 电信
692 222.245.115.68 222.245.115.68 湖南省邵阳市新宁县 新世界网吧
693 222.245.115.69 222.245.118.99 湖南省邵阳市 电信
694 222.245.118.100 222.245.118.100 湖南省邵阳市邵阳县 红太极网吧(塘渡口镇丁冲街275号)
695 222.245.118.101 222.245.122.55 湖南省邵阳市 电信
696 222.245.122.56 222.245.122.56 湖南省邵阳市 城步县深B网吧
697 222.245.122.57 222.245.122.255 湖南省邵阳市 电信
698 223.154.0.0 223.154.31.255 湖南省邵阳市 电信
699 223.155.128.0 223.155.191.255 湖南省邵阳市 电信